Lediga jobb som Militärt arbete i Uppsala

Se lediga jobb som Militärt arbete i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Underrättelse- och säkerhetsassistent (GSS/K) sökes till F 16

Ansök    Maj 20    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om enheten Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom ... Visa mer
Om enheten

Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 

Om befattningen

Som underrättelse- och säkerhetsassistent ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala, men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala. Tjänsten innebär krigsplacering. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer genomföras innan anställning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Ansvarar för utbildning i säkerhetstjänst för bla entreprenörer och hanterar den administrativa uppföljningen.
• Ansvarar för expeditionstjänsten och övriga administrativa uppgifter.
• Ansvarar för utbildning i fototillstånd.
• Ansvarar för fotogranskning och stödjer i utredningar vad avser fototillstånd.
• Stödjer hantering inom området teknisk bevakning och hanterar vissa utredningar.
• Medverka och stödjer i kontrollverksamhet.
• Delta i krigsförbandsutveckling.
• Medverka vid övningar.
• Stödjer CA2, Säkerhetschefen och IT-säkerhetschefen med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av olika ärenden.
• Arbete i FM dator- och informationssystem.

KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört gymnasieutbildning med godkänt betyg.
• Godkänd värnplikt eller grundutbildning (GU)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Datorvana, grundläggande kunskaper inom Microsoft Office.

Personliga egenskaper

Din roll som underrättelse- och säkerhetsassistent kräver flexibilitet, stresstålighet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara social och bekväm med att tala inför folk. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskydds-klassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Utbildning inom området säkerhetstjänst
• Körkort B

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal, 8 år som kan förlängas 4 år. Kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Tjf Chef A2, Mikael Lindeberg
Tfn: 018-280820

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Underrättelseassistent/underrättelseledning till Flygstaben

Ansök    Maj 22    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Nytt
OM FLYGSTABEN  Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) samt innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektio... Visa mer
OM FLYGSTABEN 

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) samt innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap vid genomförande-avdelningen.Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag.    
Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst samt cyberfrågor i samtliga beredskapsnivåer. 

OM BEFATTNINGEN

I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänstfunktionen. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER 

• Stödja och delta i underrättelse- och säkerhetssektionens verksamhetsledning och planeringsverksamhet.
• Stödja Chefen Underrättelse- och säkerhetssektionen med administrativt-, informationshanterings- och övrigt verksamhetsledningsstöd.
• Delta i planering, inhämtning, produktion och delgivning av rapporter och beslutsunderlag.
• Samverka med övriga Försvarsmakten och externa aktörer inom tilldelade uppgifter.
KRAV

Kvalifikationer

• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat.
• God datorvana av standardprogram (motsv. Office) och kunskap inom IT-området.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Lägst B-körkort
Meriterande 

• Genomfört Fortsatt Gruppbefälsutbildning (FGBU).
• Genomfört stabstjänstutbildning eller erhållit motsvarande kompetens genom tidigare erfarenheter/tjänstgöring.
• Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system 
PERSONLIGA EGENSKAPER

Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan: 

• Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer.
• Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag.
• Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden.
• Vara initiativrik och driva verksamheten framåt.
• Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4år.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan 

Upplysningar om befattningen

Övlt Karin Stenbergh, nås via FM växel 08-788 75 00 

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Borka Medjed Hedlund
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Cybersoldater till Flygstaben

Ansök    Maj 22    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Nytt
OM FLYGSTABEN Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektione... Visa mer
OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Delar av Flygstabens cyberorganisation ligger under Underrättelse- och säkerhetssektionen vilken leder underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänsten i Flygvapnet. Huvuduppgiften är att stödja chefen flygvapnet och övriga staben med beslutsunderlag.

Underrättelsesektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst samt cyber. Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot funktionsledning, omvärldsbevakning och uppföljning av säkerhetshotande verksamhet. I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten operationer på både kort och lång sikt.

OM BEFATTNINGEN

I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänst samt cyber. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik. Cyberområdet är ett av Försvarsmaktens prioriterade områden och du kommer att delta i en verksamhet som utvecklas i rask takt. Du kommer vara en viktig del av Flygvapnets uppbyggnad av cyberförmåga samt försvara, verka och utbilda i cybermiljön. 

HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER 

• Stödja Chefen Underrättelse- och säkerhetssektionen med kunskap inom cyberområdet.
• Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen med uppföljning av säkerhetsläget, incidenthantering och säkerhetsutredningar.
• Delta i arbetet med att upptäcka hot, identifiera och förhindra angrepp mot Flygvapnets ledningsstödssystem.
• Stödja Flygstaben vid utveckling av flygvapnets cyberförmåga och ledningssystem.
• Delta i Underrättelse- och säkerhetssektionens produktion av rapporter och beslutsunderlag.
• Samverka med övriga Försvarsmakten och aktörer avseende cyberfrågor
KRAV

Kvalifikationer

• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat.
• Goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik
• Kunskaper att angripa och försvara IT-system
• God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Lägst B-körkort 


Meriterande

• Genomförd värnplikt som Cybersoldat
• Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst
• Kunskap om loggning och analys på applikationsnivå
• Kunskap om tekniska säkerhetsfunktioner (IPS, IDS, SIEM, UEBA, mm)
• Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
• IT-säkerhetsrelaterade certifieringar
PERSONLIGA EGENSKAPER

Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:

• Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer
• Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag
• Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden
• Vara initiativrik och driva verksamheten framåt
• Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter. 
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4 år. Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort och land utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal

Upplysningar om befattningen 

Övlt Karin Stenbergh, nås via FM växel 08-788 75 00

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Borka Medjed Hedlund
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Sambandsbefäl planering

Ansök    Maj 16    Försvarsmakten    Specialistofficer
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du tillfället att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare! OM BEFATTNINGEN Tjänsten är placerad på Sambands- och ledningssystemsektionen vid Flygstaben. Som sambandsbefäl arbetar du i flera tidstempon. Du planerar ledni... Visa mer
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du tillfället att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!

OM BEFATTNINGEN

Tjänsten är placerad på Sambands- och ledningssystemsektionen vid Flygstaben. Som sambandsbefäl arbetar du i flera tidstempon. Du planerar ledningsstödsystem för insatser, följer upp system i bruk och utvärderar löpande och ger förslag till förändringar. Vi är just nu sju medarbetare på sektionen men befinner oss i ett expansivt skede i takt med det förändrade säkerhetsläget och Sveriges medlemskap i NATO.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten är inriktad mot planeringsprocessen där du bland annat kommer att delta i framtagandet av Flygvapen chefens orderverk, övningsplanering och planering vid införande av nya ledningsstödsystem.

Du ska också vara beredd att stödja andra processer inom staben.

Uppgifter omfattar bl.a. att:


• Delta i sektionens arbete mot Flygvapnets gemensamma mål inom ledningssystemområdet.
• Utgöra funktionsföreträdare för sambands- och ledningsstödsystem i planeringsprocessen
• Vara funktionsföreträdare för taktiska datalänkar.
• Planera och justera orderverk för ledningsstödsystem.
• Följa upp Flygvapnets ledningsförmåga avseende ledningsstödsystem.
• Utvärdera funktionen efter insatser och övningar (LessonsLearned)
• Kunna ingå i Flygstabens ledningslag för genomförande av insatser.

KRAV
Kvalifikationer


• Utbildad officer eller specialistofficer. Tjänsten är avsedd för en SO-8.
• God kunskap om Flygvapnets uppgifter och organisation.
• God kunskap om Flygvapnets sambands- och ledningssystem.
• Kunskap om signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering.
• Kunskap om taktiska datalänkar.
• B-körkort.

MERITERANDE


• Erfarenhet från central stab eller annan stabsbefattning på förband.
• Kunskaper om COPD och/eller SPD.
• Mångårig erfarenhet inom aktuellt arbetsområde.
• Kunskap om metoder och organisation för planering av, samt genomförande av drift och underhåll av marktelemateriel.
• Erfarenhet från annan försvarsgren än Flygvapnet.
• Genomförd HSOU.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Du förväntas aktivt bidra till en trivsam arbetsmiljö och dela Försvarsmaktens värdegrund. Vi ser att du som sökande har en hög social kompetens, då arbetet kräver en välutvecklad samarbetsförmåga och förståelse för andra verksamheter. Du ska känna dig bekväm med att möta nya människor och situationer samt kunna tala inför större och mindre grupper. Arbetet ställer krav på att du är självgående, initiativrik och ansvarsfull.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

ÖVRIGT

Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning. Eventuell provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta

Chef FS Sambandssektion, Övlt Roland Ljungholm som nås via FM växel på 08-788 75 00.  


Fackliga företrädare

OFR/O - Officersförbundet - Anders Wedin
OFR/S Försvarsförbundet - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Ställföreträdande chef tillika VFU-samordnare

Ansök    Maj 13    Försvarsmakten    Officer
Ställföreträdande chef tillika VFU-samordnare   Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolan bedriver grundläggande officersutbildning mot såväl officer- som specialistofficer inom flygstridslednings-, luftbevaknings- och strilsambandstjänst samt övrig kompetensutveckling för stridslednings- och luftbevakningsorganisationens behov. Skolan är dessutom sammanhållande för utbildni... Visa mer
Ställföreträdande chef tillika VFU-samordnare
 

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS)

StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolan bedriver grundläggande officersutbildning mot såväl officer- som specialistofficer inom flygstridslednings-, luftbevaknings- och strilsambandstjänst samt övrig kompetensutveckling för stridslednings- och luftbevakningsorganisationens behov. Skolan är dessutom sammanhållande för utbildning av  specialistofficerare i underrättelsetjänst, för flygvapnets behov. StrilS består av två avdelningar, Utbildningsavdelningen (Utbavd) och System- och Simulatoravdelningen (SYSIM).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningen som ställföreträdande chef vid Utbavd innebär att du stödjer chefen för Utbavd i att leda avdelningen och elevhantering. I befattningen ingår även rollen som VFU-samordnare, vilket inebär att du är länken mellan Försvarshögskolan och StrilS. En viktigt del av tjänsten är att du som föregångsperson handleder kadetterna i deras personliga utveckling mot officersyrket.    


• Stödja chefen utbildningsavdelningen att leda avdelningen.
• Leda individutvecklingen av samtliga OP-kadetter.
• Samverka med kadettbattaljon (MHS-Karlberg) avseende kadettuppföljning och överlämning.
• Sammanhållande för OP VFU StrilS.
• Representera STRILS på VFU-SamO-möten samt andra FHS forum avseende OP enligt direktiv från programledning officersprogrammet (PLOP) .


KRAV
Kvalifikationer


• Förståelse för Försvarsmaktens utbildningssystem och Försvarshögskolans utbildningssystem.
• Professionellt förhållningssätt till utbildning.
• Pedagogiskt förhållningssätt.
• OF2.

Strävan är att de kvalifikationer som inte innehas vid tillträde av befattningen, skall uppnås och utvecklas under tjänstgöringstiden på StrilS

 

Personliga egenskaper

Du bör ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du har en god förmåga att organisera och planera ditt eget arbete i olika tidsperspektiv och tempon. Du bör vara strukturerad, noggrann samt ansvarsfull. Vi värdesätter att du har en kreativ och god pedagogisk förmåga. Det är viktigt att du har engagemang, framåtanda och visar föregångsmannaskap.

 

MERITERANDE


• Erfarenhet som utbildare.
• Chefserfarenhet.
• Högskolepedagogisk utbildning vid FHS (HPed1+HPed 2) samt genomfört StrilS instruktörsutbildning.
• Erfarenhet av att arbeta inom operativ striltjänst.
• Erfarenheter att ha arbetat med utbildning i Försvarsmakten.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala.
Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
Aram Kerro, tfn 0766-36 87 17

 

Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67
SACO nås via vx 018-19 60 00


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Luftstridsskolan söker Taktikofficer

Ansök    Maj 17    Försvarsmakten    Officer
Taktikofficer Övnings- och Värderingsavdelning Flygvapnets övningsavdelning ingår som en underavdelning till Luftstridsskolans (LSS) stab. Avdelningen leder planering och genomförande av övningar centralt för Flygvapnet och övningar tillsammans med de andra arenorna i Försvarsmakten. Avdelningens fem huvuduppgifter är att vara: - ansvarig för planering och genomförande av Luftförsvarsövning (LFÖ). - ansvarig för och samordna Flygvapnets evaluerings- o... Visa mer
Taktikofficer

Övnings- och Värderingsavdelning

Flygvapnets övningsavdelning ingår som en underavdelning till Luftstridsskolans (LSS) stab. Avdelningen leder planering och genomförande av övningar centralt för Flygvapnet och övningar tillsammans med de andra arenorna i Försvarsmakten.

Avdelningens fem huvuduppgifter är att vara:

- ansvarig för planering och genomförande av Luftförsvarsövning (LFÖ).
- ansvarig för och samordna Flygvapnets evaluerings- och certifieringsverksamhet .
- samordningsansvarig och utveckla en flygvapengemensam erfarenhetshanteringsprocess.
- stödja Flygstaben i utvecklingen av flygtaktisk ledning.
- planera och genomföra Flygvapnets deltagande i Försvarsmakts gemensamma övningar (FMÖ).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som taktikofficer vid övningsavdelningen är dina arbetsuppgifter främst att leda eller stödja övningsplanering, bland annat genom att:


• Stödja avdelningschefen i planeringsprocessen.
• Stödja/leda tillfälligt sammansatta arbetsgrupper.
• Stödja/leda arbete med luftstridskrafternas övningsplanering.
• Ingå som befattningshavare i olika övningsledningar.
• Stödja luftstridskrafternas erfarenhetsprocess.KRAV
Kvalifikationer


• Erfarenhet från att leda arbetsgrupper.
• Förmåga till självständigt arbete och arbete under tidspress.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper

Som person är du driftig och har hög arbetsförmåga, du är kommunikativ och lyhörd. Du är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Du fungerar väl i grupp men har också god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde. Du kan snabbt se sammanhang och har ett helhetsperspektiv, men har även förmågan att urskilja detaljer. Du kan snabbt ställa om och skifta fokus vid förändringar. 

Förståelse och intresse för sammanhang mellan verksamhet och resurser är en förutsättning för att ta sig an befattningen och avdelningens uppgifter på bästa sätt, tjänsten ställer krav på stort eget ansvar och initiativkraft.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.


MERITERANDE


• Försvarsmaktsofficer med minst 10 års erfarenhet. Gärna från Flygvapnet.
• Kunskap om FM erfarenhetshantering.
• Erfarenhet från övningsplanering på förbandsnivå.
• Erfarenhet taktisk värdering av förband.
• Taktiska kunskaper om luftstridskrafternas förmågor.
• Erfarenhet av Exonaut+
• Kunskap om luftvärnssystem 98 och/eller 103.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.


Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten).
Sysselsättningsgrad: 100 %
Arbetsort: Uppsala
Militärbefattning: OR 6, 7 el 8 alt. OF 2-3.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. 
Resor förekommer i tjänsten.

 

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

Mj Tommie Sandström, tfn 018-196855.Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.
SACO, nås via vx 018-19 60 00.

 


Välkommen med din ansökan senast 2024-06-24.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Funktionsföreträdare Metod, vid FMUndSäkC

Ansök    Maj 3    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en Funktionsföreträdare Metod. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning metod. Som funktionsföreträdare Metod ges du mycket goda möjligheter att påverka utvecklingen inom Försvarsmakten underrättelse- och säkerhetsfunktionen samt att kunna bidra till fortsatt implementering av metoder inom Nato. FMUndSäkC är ett centrum för utveckling och utbildning inom Förs... Visa mer
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en Funktionsföreträdare Metod. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning metod. Som funktionsföreträdare Metod ges du mycket goda möjligheter att påverka utvecklingen inom Försvarsmakten underrättelse- och säkerhetsfunktionen samt att kunna bidra till fortsatt implementering av metoder inom Nato.

FMUndSäkC är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. FMUndSäkC är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Funktionsutvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskola.

Sökande enhet
Funktionsenheten ansvarar för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst på taktisk (förband) och operativ nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänst. Funktionsenheten stödjer på olika sätt Utbildningsenheten och Tolkskolan med utbildningsverksamhet. Funktionsenheten stödjer dessutom C Must vid framtagande av publikationer inom verksamhetsområdet samt vid uppföljning av underrättelsetjänst vid utpekade staber och krigsförband. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod samt Funktionsavdelning förband. Funktionsenheten bedriver dels egna övningar men stödjer även ett flertal av Försvarsmaktens övriga övningar. Arbetet vid enheten bedrivs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Att i samverkan med HKV, FMV, stridsskolor, förband och staber stödja som ämnesexpert avseende underrättelsemetodik samt ge stöd vid utveckling av organisationer
• Stödja Försvarsmakten vad avser kravställning, utveckling samt implementation av undsäk-funktionalitet i ledningsstödsystem
• Leda alternativt ingå i arbets-/projektgrupper
• Handlägga remisser inom sakområde
• Stödja och delta i övnings- och utbildningsverksamhet vid FMUndSäkC samt bidra till utveckling av densammaKvalifikationer

• Svensk militär officers- /specialistofficersexamen
• Underrättelseutbildning motsvarande utbildningstecknet facklan
• Kunskap om ledning och genomförande av underrättlsetjänst på operativ och taktisk nivå
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (såväl svenska som engelska)
• God administrativ förmåga

 

Meriterande


• Utöver underrättelseutbildning är säkerhetsutbildning meriterande
• Kunskap om Natos underrättelsemetodik inklusive doktrinär styrning.
• Erfarenhet av tjänstgöring i stab på taktisk- eller operativ nivå
• Erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelsebefattning
• Erfarenhet av utbildningsverksamhet (kurschef/lärare)

 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som också trivs med att arbeta självständigt och under eget ansvar. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt. Avslutningsvis är Funktionsföreträdare Metod en tjänst som förutsätter mycket god förmåga att inom underrättelsetjänsten se sammanhang, analysera de ingående delarna och deras relationer, samt föreslå lämpliga metoder eller verktyg för att skapa en syntes/ insikt. Av denna anledning har vi för avsikt att lägga stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet.

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum: Enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 8 (även kravunderskridande kommer att tas i beaktan)


Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Magnus Rosengren, C Metodavdelningen
Hanna Danninge, HR-chef
Nås via växel 0505-45 10 00


Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tfn 018-19 67 81
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey, 018-19 65 52,
alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.


Välkommen med din ansökan senast 2024-06-17. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Produktionsunderrättelseassistent till Flygstaben

Ansök    Maj 3    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
OM FLYGSTABEN Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektione... Visa mer
OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag. Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

OM BEFATTNINGEN

Nu söker vi dig som i tjänsten kommer ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänstfunktionen. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i den luftoperativa ledningsnivån. Tjänsten omfattar tillfällen till egen utveckling genom deltagande i operationer och att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Ingå i sektionens produktionsdetalj och därigenom stödja och delta i underrättelse- och säkerhetssektionensoperativa verksamhet, verksamhetsledning och planeringsverksamhet.
• Stödja närmaste chef samt chefen underrättelse- och säkerhetssektionen med operativt-, informationshanterings- och övrigt verksamhetsledningsstöd.
• Genomföra strukturerad bearbetning och stödja funktionens analytiker.
• Delta i planering, inhämtning, produktion och delgivning av rapporter och beslutsunderlag.
• Samverka med övriga Försvarsmakten, externa aktöreroch internationella organisationer inom ramen för tilldelade uppgifter.

KRAV
Kvalifikationer


• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande svensk militär grundutbildning med godkänt resultat.
• Strukturerad och god förmåga att hantera större mängd information.
• God datorvana av standardprogram (motsv. Office) och kunskap inom IT-området.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Svensk medborgare.

MERITERANDE


• Genomfört stabstjänstutbildning eller erhållit motsvarande kompetens genom tidigare erfarenheter/tjänstgöring.
• Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system.
• Genomfört Fortsatt Gruppbefälsutbildning (FGBU).
• Ytterligare språkkompetens förutom engelska.
• B-körkort.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.

Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

ÖVRIGT 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4 år. Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort och land utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal.

Upplysningar om befattningen

Johan Brisenborn, nås via FM växel 08-755 75 00.

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Borka Medjed Hedlund
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Chef till planeringsdetaljen

Ansök    Maj 6    Försvarsmakten    Officer
OM FLYGSTABEN Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektione... Visa mer
OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag.

Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse-och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Chef över underrättelse- och säkerhetssektionens planeringsdetalj och därmed ingå i sektionens chefsgrupp.
• Svara för produktion av underrättelser, verkansunderlag och beslutsunderlag enligt produktplanen.
• Stödja funktionsledningen av underställda förband avseende operationsplanering.
• Stödja vid produktion av underrättelsebedömande till stöd förFlygvapnet och Flygstabens processer.
• Stödja sektionen genom att företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten, med andra aktörer och internationella organisationer.
• Delta i underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet ochproduktion av rapporter och beslutsunderlag.

KRAV
Kvalifikationer• Genomförd yrkesofficersutbildning.
• OF 3 (även OF2 är godkänd att söka).
• God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.

MERITERANDE• Utbildning inom militär underrättelsetjänst och/eller säkerhetstjänst.
• Färdighet att arbeta med FM ledningsstödsystem.
• Tjänstgöring vid underrättelsebefattning inom Flygvapnet eller operativ/ strategisk nivå.
• Kunskaper och erfarenheter avseende Flygvapnets egna förband och dess förmågor.
• Erfarenhet av att arbeta med underrättelsetjänst nationellt och/eller internationellt.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.

Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tidsbegränsad placering (1-3) år i enlighet med FM rörlighetsavtal kan tillämpas för redan anställd personal.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om befattningen

Major Karin Stenbergh, 08-788 75 00 (växel).

Fackliga företrädare

OFR/O? - Anders Wedin
OFR/S - ?Caroline Nilsson
SACO - ?Borka Medjed Hedlund
SEKO? - Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Inkomna ansökningar hanteras efterhand.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygterminalsoldater (GSS-K) sökes till F16

Ansök    Apr 26    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder Du kommer att utbildas för att ingå som kontinuerligt anställd soldat i Försvarsmaktens enda Flygterminalpluton vilken är placerad i Uppsala. Sedan etableringen i Uppsala 2011 har flygterminalplutonen bedrivit flygterminaltjänst i över 30 olika länder vilket bland annat visar på en varierad och stimulerande arbetsmiljö. Flygterminalplutonen är en möjliggörare med uppgift att optimera Försvarsmaktens användande av transportflyg, i hu... Visa mer
Befattningen erbjuder

Du kommer att utbildas för att ingå som kontinuerligt anställd soldat i Försvarsmaktens enda Flygterminalpluton vilken är placerad i Uppsala. Sedan etableringen i Uppsala 2011 har flygterminalplutonen bedrivit flygterminaltjänst i över 30 olika länder vilket bland annat visar på en varierad och stimulerande arbetsmiljö.

Flygterminalplutonen är en möjliggörare med uppgift att optimera Försvarsmaktens användande av transportflyg, i huvudsak C-130 Hercules och C-17 Globemaster.

Om enheten

Flygterminalpluton består av en plutonsledning och 4 identiskt samansatta grupper om vardera 5 soldater. Grupperna agerar oftast autonomt vilket ställer höga krav på kompetens och initiativkraft för att självständigt kunna lösa kvalificerade uppgifter.

Plutonen är akiv både i Sverige och utomlands. Förutom den dagliga tjänsten i Uppsala som utöver flygterminaltjänsten omfattar soldat- och stridsutbildning, har plutonen i uppgift att omgruppera med hela eller del av plutonen till andra platser i Sverige och där kunna bedriva kvalificerad flygterminaltjänst. Plutonen deltar även frekvent på nationella och internationella övningar både i Sverige och utomlands. I cirka 10 års tid har hela plutonen ej varit samlad på en plats vilket ger en viss inblick i hur hög rörlighet plutonen har.

Vid Sveriges internationella åtaganden är behovet av kvalificerad flygterminaltjänst stort då stor del av förbandens försörjning sker genom flygtransporter. Detta medför att soldaterna i plutonen måste ha en vilja att vara en del av detta internationella åttagande, som sannolikt även ökar i och med Sveriges NATO-anslutning. Det kommer vara ett naturligt inslag i tjänstgöringen att tjänstgöra utomlands.

Verksamheten bedrivs under alla tider på året oavsett väder och temperatur. Det innebär stora belastningar och krav på att den enskilde kan hantera olika miljöer och ändå kunna lösa alla uppgifter. Tjänsten belastar hela kroppen och ställer höga krav på god fysik och starkt psyke.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Förbereda samt lasta/lossa militära passagerare, militärt gods och fordon i olika former. Verksamheten sker under alla klimatförhållanden och under dygnets alla timmar. Flygterminaltjänsten löses vid militära och civila flygbaser och flygplatser i Sverige och utomlands.

Plutonen ska nationellt och globalt kunna betjäna egna och andra nationers transport-passagerarflygplan samt helikoptrar.

Tjänsten som flygterminalsoldat omfattar blandannat


• Handhavande av specialfordon och utrstning för flygterminaltjänst (t e x truckar, hjullastare, teleskoplastare, lastbilar med släp, K-loaders, terrängvagnar samt bogserfordon för luftfarkoster)
• Förbereda passagerare, gods och fordon för flygtransport exempelvis på flygpaletter genom att bygga last, lastsäkra, väga, tyngdpunktsberäkna, märka upp med aktuell vikt och skapa erforderlig dokumentation.
• Förbereda, deklarera och godkänna farligt gods för landsvägs- och flygtransport enligt gällande regelverk (IATA-DGR, HFFG, AFMAN 24-604 och ADR)
• Utföra viss markservice i form av dirigering, rangering och bogsering av flygplan samt vid brand i luftfartyg kunna bistå i släckarbetet.
• Genomföra militära säkerhetskontroll, röntgen inklusive visitation av passagerare.

KRAV
Kvalifikationer
 •  Gymnasieutbildning med godkända betyg.
 •  Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg.
 •  Fysisk uthållighet och styrka enligt FM FysS
 •  B-körkort

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är självständig, flexibel, initiativkraftig och gillar att jobba i grupp såväl ordinarie som tillfälligt samansatta grupper.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 
 •  Genomförd befattningsutbildning mot sökt befattning.
 •  Väl vitsordad militärtjänstgörning.
 •  Tidigare genomförd Internationell tjänstgöring.
 •  C – körkort, CE –körkort

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS-K avtal, kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överrenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Fj Markus Dahlgren, [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-24. Din ansökan bör innehålla:


• CV
• Ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning,
• Samtliga militära betyg
• Gymnasiebetyg


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Sektionschef till Flygstaben

Ansök    Maj 2    Försvarsmakten    Specialistofficer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som sektionschef till Flygstabens Samordningsavdelning. OM ENHETEN Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomf... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som sektionschef till Flygstabens Samordningsavdelning.
OM ENHETEN

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Inom Flygvapnet arbetar cirka 5 100 medarbetare varav ca 350 på Flygstaben. Flygstaben stödjer Flygvapenchefen med beslutsunderlag och ledning av Flygvapnets förband i alla konfliktskalor.

OM BEFATTNINGEN

Samordningsavdelningen är en av sju avdelningar som bildar Flygstaben och den består av tre sektioner med funktionsspecialister inom bland annat säkerhetstjänst, kommunikation och kvalitetsarbeten. Vi söker nu en sektionschef till samordningssektionen. Samordningssektionen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med ärendeuppföljning, informationshantering och kvalitetsarbete. Sektionen hanterar dagligen alla inkomna uppgifter till Flygstaben och Flygvapnet.

Sektionschefens främsta uppgift är att under C SamoA hantera personalen vid sektionen och leda stabsbefälen i ärendeuppföljningen för hela Flygstaben. Som sektionschef befinner du dig i en dynamisk vardag med högt tempo där arbetsuppgifterna har skiftande karaktär och kontaktytorna är många. Under dessa förutsättningar och förhållanden är denna befattning avgörande för att samordningsavdelningen som helhet ska fungera optimalt.

Befattningen ger dig möjligheten till att påverka samordningssektionens metodutveckling in den utvecklingsfas som vi befinner oss i kopplat mot NATO-tillträdet samt förbandetsomorganisering. Du kommer ha goda möjligheter att skapa en bred personkännedom såväl inom Flygstaben som inom övriga Flygvapenförband.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Personalplanera och leda sektionens medarbetare.
• Ärendehantering och ärendeuppföljning i flera olika ledningsstödssystem.
• Samverkan med expedition, sambandscentral och övriga avdelningar.
• Vidarstöd och upprättande av skrivelser.
• Stöd till Flygstabens och avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet.
• Upprättandet av skrivelser och protokoll i samband med interna och externa möten.
• Fördela, koordinera och följa upp inkomna uppgifter inom sektionen.

Flygstaben befinner sig fortsatt i en etablering- och utvecklingsfas vilket skapar möjligheter att i denna befattning påverka, vara initiativrik och ta stort eget ansvar. Du kommer arbeta nära Flygvapnets och Flygstabens ledning med uppgifter som utmanar i en omvärld som ständigt utvecklas och påverkar.

KRAV
Kvalifikationer


• Specialistofficer OR8.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i liknande befattning inom central stab eller förbandsledning.
• Kunskaper i PRIO, ISUS och SWECCIS.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi söker dig som trivs med uppgifter av verksamhetsledande och koordinerande karaktär. Du är positiv, lyhörd och ser din personal som din viktigaste resurs. Du trivs i en koordinerande funktion där självständighet, initiativförmåga och helhetssyn präglar din vardag. Befattningen innebär även många kontaktytor där vi söker dig som har förmågan att vara tydlig, kommunikativ, flexibel och som förstår värdet av att skapa goda relationer.


I tjänsten arbetar man tätt med stabschefen och andra chefer på de olika avdelningarna där man behöver kunna vara pragmatisk, lösningsorienterad och initiativrik i sitt lösande av uppgift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess.

ÖVRIGT

Anställningsform: Miltitär tillsvidareanställning. Anställningen kan inledas med sex månaders provanställning för sökande som inte idag är anställda inom Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen

Richard De Geer, Överstelöjtnant och chef för Flygstabens Samordningsavdelning.

Fackliga företrädare

OFR/O? - Anders Wedin
OFR/S - ?Caroline Nilsson
SACO - ?Borka Medjed Hedlund
SEKO? - Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-06-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Säkerhetsunderrättelseassistent till Flygstaben

Ansök    Maj 3    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
OM FLYGSTABEN Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektione... Visa mer
OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag. Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

OM BEFATTNINGEN

Nu söker vi dig som i tjänsten kommer ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänstfunktionen. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i den luftoperativa ledningsnivån. Tjänsten omfattar tillfällen till egen utveckling genom deltagande i operationer och att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Ingå i sektionens säkerhetsunderrättelsedetalj och därigenom stödja och delta i underrättelse- och säkerhetssektionens operativa verksamhet, verksamhetsledning och planeringsverksamhet.
• Stödja närmaste chef samt chefen underrättelse- och säkerhetssektionen med operativt-, informationshanterings- och övrigt verksamhetsledningsstöd.
• Genomföra strukturerad bearbetning och stödja funktionens analytiker.
• Delta i planering, inhämtning, produktion och delgivning av rapporter och beslutsunderlag.
• Samverka med övriga Försvarsmakten, externa aktöreroch internationella organisationer inom ramen för tilldelade uppgifter.

KRAV
Kvalifikationer


• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande svensk militär grundutbildning med godkänt resultat.
• Strukturerad och god förmåga att hantera större mängd information.
• God datorvana av standardprogram (motsv. Office) och kunskap inom IT-området.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Svensk medborgare.

MERITERANDE


• Erfarenhet från tjänstgöring/utbildning inom säkerhets-/ spanings-/ underrättelseförbanden.
• Genomfört stabstjänstutbildning eller erhållit motsvarande kompetens genom tidigare erfarenheter/tjänstgöring.
• Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system.
• Genomfört Fortsatt Gruppbefälsutbildning (FGBU).
• Ytterligare språkkompetens förutom engelska.
• B-körkort.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.

Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

ÖVRIGT 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4 år. Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort och land utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal.

Upplysningar om befattningen

Christopher Engelbrecht, nås via FM växel 08-755 75 00.

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Borka Medjed Hedlund
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stridsledningsassistenter (OR 3-4) sökes till F 16

Ansök    Apr 24    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
F 16 är garnisonsansvarigt förband för Uppsala Garnison, där även Flygstaben, Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndSäkC) samt Luftstridsskolan (LSS) ingår. Befattningen erbjuder 5.Basenheten söker nu stridsledningsassistenter OR 3-4 för enhets- (bataljon) och kompaniledningar. Som stridsledningsassistent är du ledningens närmsta administrativa stöd, och huvuduppgiften är att stödja chefens och ledningens administrativa rutiner, ... Visa mer
F 16 är garnisonsansvarigt förband för Uppsala Garnison, där även Flygstaben, Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndSäkC) samt Luftstridsskolan (LSS) ingår.

Befattningen erbjuder
5.Basenheten söker nu stridsledningsassistenter OR 3-4 för enhets- (bataljon) och kompaniledningar.
Som stridsledningsassistent är du ledningens närmsta administrativa stöd, och huvuduppgiften är att stödja chefens och ledningens administrativa rutiner, stabstjänst och stabsexpeditionstjänst i det dagliga arbetet, samt inom ramen för övningar, nationella och uppkomna insatser.  

Befattningarna är placerade i 5. Basenhetens respektive kompaniledning vid Upplands Flygflottilj (F 16). Som stridsledningsassistent arbetar du med enhets- eller kompaniledning och verkar inom dessa för att skapa struktur och är ett administrativt stöd. Du deltar i förberedelser, genomförande och efterarbete vid planeringsmöten, i dialoger och ledning. Du stödjer ledningen avseende administration i system PRIO och VIDAR. Du är en resurs och tillgång för ledningen och kan stödja som deltagare vid ex. ceremonier, transporter, och besök.  Du kommer att få en mycket god insikt i hur bataljon och kompani leds och vara en del i den ledningen.

I anställningen ingår att delta i övningar och uppföljning av verksamhet, ibland på annan ort.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Är en del av staben i krigsförbandet och ska kunna verka i rollen som stridsledningsassistent
• Stödjer med planering och genomförande inom ledningarna
• Stödjer administrativt med till exempel: beställningar, kundvagnar, bokningar, föra protokoll mm
• Stödjer med att bereda underlag åt chef
• Stödjer med att vara redaktör för diverse underlag
• Stödjer med samverkan mellan övriga enheter inom garnisonen
• Stödjer med att organisera ordergivningar
• Deltar vid enhetens eller kompaniernas övningsverksamhet.
• Du får vara delaktig i mycket, varvid det ställs krav på personlig integritet.

Kvalifikationer


• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• God användarfärdighet av arbete inom MS Office
• B-körkort
• Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Personliga egenskaper

Du har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Din samarbetsförmåga är god, och du har en hög grad av integritet och ödmjukhet. Du trivs i sociala sammanhang och är utåtriktad med hög kommunikativ förmåga. Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och med uppdragstaktik. Du kan snabbt prioritera om och agera flexibelt när tjänsten så kräver.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Meriterande


• Gruppchefsutbildning
• Tjänstgjort som GSS/K
• Genomförd stabsassistentsutbildning
• Erfarenheter av system PRIO och VIDAR
• Erfarenhet av stabstjänst

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS-K avtal, kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Uppsala
Introduktionsutbildning och internutbildning genomförs över tid i tillämpliga delar.

För upplysningar om befattningen kontakta:
STF C 5.BasE, Daniel Tillgren, 072-395 58 11

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stridsledningsbefäl/Instruktör sökes till 521.Flygbassäkerhetspluton, F 16

Ansök    Apr 24    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Som stridsledningsbefäl/instruktör ingår du i ett befälslag med huvudfokus på plutonens vidmakthållande och utveckling. Tjänsten medför stor variantion i den dagliga tjänsten och vardagen ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft. I befattningen finns även möjlighet att fördjupa sig och vidareutbilda sig inom ramen för instruktörstjänsten. Om enheten Flygbassäkerhetsplutonens huvuduppgift är att skydda flyg... Visa mer
Befattningen erbjuder
Som stridsledningsbefäl/instruktör ingår du i ett befälslag med huvudfokus på plutonens vidmakthållande och utveckling.

Tjänsten medför stor variantion i den dagliga tjänsten och vardagen ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft.

I befattningen finns även möjlighet att fördjupa sig och vidareutbilda sig inom ramen för instruktörstjänsten.

Om enheten
Flygbassäkerhetsplutonens huvuduppgift är att skydda flygstridskrafterna, dess verksamhet, materiel och personal.

Säkerhetsförbandets stridsteknik bygger till stor del på rörlig och fast spaning, där patrullhundar och tekniska sensorer nyttjas i uppgiftslösandet. Säkerhetsförbandet ska kunna verka i hela konfliktskalan, dag som natt och i en bred variation av miljö.

Plutonen uppträder autonomt under längre tid, ibland under krävande fältförhållanden. Detta tillsammans med förmågan att förflytta sig själva till fots och med terrängfordon ger möjlighet att verka över stora ytor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som instruktör utgörs till stor del av, men är ej begränsade till:


• Hundtjänst
• Fordonstjänst
• SUSA/FUSA
• Utbildning inom säkerhetsskyddstjänst/spaning
• Sensorutbildningar

Plutonen löser i hög utsträckning skarp tjänst i olika former, ibland på flera vitt skilda geografiska platser.

Kvalifikationer


• Specialistofficersexamen, lägst OR6
• Körkort klass B
• Godkänd FM FysS - Prestationsnivå enligt FM tilläggskrav kondition nivå 3, styrka nivå 4

Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att strukturera, planera och ta ansvar för egen verksamhet även vid de tillfällen då tidförhållanden är korta och förutsättningarna är föränderliga. Som person är du prestigelös och social samt tycker om att skapa förutsättningar för andra att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Då F 16 arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Meriterande


• Tidigare erfarenhet i liknande befattning
• SUSA/FUSA kompetens
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Tidigare arbetserfarenhet med tjänstehundar
• Fordonsinstruktör
• Sjukvårdsinstruktör

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: fr.o.m 1 september 2024

För upplysningar om befattningen vänligen kontakta:
[email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Instruktörsstödssoldat sökes till F 16

Ansök    Apr 24    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
51.Grundutbildningskompaniet Grundutbildningskompaniets huvuduppgift är att genomföra grundutbildning med värnpliktiga. I kompaniets uppgifter ingår även statsceremoniell tjänst, bevakningsuppgifter och logistikstöd. Huvudsakliga arbetsuppgifter I befattningen kommer huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av administration, logistikstöd, och instruktörsstöd. Kvalifikationer • Svensk medborgare • Körkort B • Genomfört grundläggande soldatutbildning i ... Visa mer
51.Grundutbildningskompaniet

Grundutbildningskompaniets huvuduppgift är att genomföra grundutbildning med värnpliktiga. I kompaniets uppgifter ingår även statsceremoniell tjänst, bevakningsuppgifter och logistikstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I befattningen kommer huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av administration, logistikstöd, och instruktörsstöd.

Kvalifikationer


• Svensk medborgare
• Körkort B
• Genomfört grundläggande soldatutbildning i närtid vid Upplands flygflottilj

Personliga egenskaper

Vi söker dig som ser möjligheter, är initiativtagande, självgående och tar ansvar för verksamheten. Du har ett socialt liv som medger frånvaro från hem och familj vid t.ex. övningar.

Vi kommer lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Meriterande kvalifikationer


• Tidigare tjänstgöring vid säkerhetsförband
• Grundläggande soldatutbildning med inriktning mot säkerhetsfärband
• Förarbevis på lätt person terrängbil.
• Utbildad på ksp90, ksp58
• Utbildad gruppsjukvårdare eller stridssjukvårdare
• God fysisk förmåga enligt FM FysS


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Nivå/Befattning

En tjänst är en tidsbegränsad anställning som GSS/K under 8 år med möjlighet att förlänga anställning upp till 12 år. Det finns även behov av vikarieanställning om 1, 5 år. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS-K avtal, kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Tillträde snarast enl. ök.  


Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Stf Kompanichef 51 GU-komp Kn Jonas Högblad. Mail: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. I ditt CV skall framgå vilka militära kompetenser du har exempelvis förarbevis, instruktörsbehörigheter.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Simulatorsoldat

Ansök    Apr 12    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Simulatorsoldat Är du intresserad av utbildning och simulatorer samt utveckling av dessa? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans skapar vi förutsättningar för Flygvapnets personaluppfyllnad och taktiska utveckling med Strilbataljonen i fokus.   Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolan bedriver grundläggande offi... Visa mer
Simulatorsoldat
Är du intresserad av utbildning och simulatorer samt utveckling av dessa? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans skapar vi förutsättningar för Flygvapnets personaluppfyllnad och taktiska utveckling med Strilbataljonen i fokus.

 

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS)

StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolan bedriver grundläggande officersutbildning mot såväl officer- som specialistofficer inom flygstridslednings-, luftbevaknings- och strilsambandstjänst samt övrig kompetensutveckling för stridslednings- och luftbevakningsorganisationens behov. Skolan är dessutom sammanhållande för utbildning av  specialistofficerare i underrättelsetjänst, för flygvapnets behov.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

En stor del av arbetet som simulatorsoldat vid System- och Simulatoravdelningen (SYSIM) på StrilS innebär styra simulatorn för att stimulera utbildningen av luftbevakningsoperatörer. Du kommer även att skapa simuleringar och spel i samarbete med övriga på avdelningen i system C2Strics. Dessa simuleringar används främst för att utbilda nya luftbevakningsoperatörer och flygstridsledare men även när Strilbataljonen förövar inför större övningar och taktikutvecklar sin personal och förmåga.

Du kommer vidare vara med i utvecklingen av C2Strics och C2StriC, bland annat genom att deltaga på tester och möten hos tillverkaren på uppdrag av Försvarsmaktens materielverk, FMV.

Utöver nämnda uppgifter kommer du ingå i incidentberedskapen som 161. Strilbataljonen bedriver. Där kommer du bland annat vara operatör och tillståndshanterare.


KRAV
Kvalifikationer


• Genomförd och godkänd svensk värnplikt med befattningsutbildning luftbevakningstjänst.
• Tidigare erfarenhet av C2Strics eller C2StriC.
• Hög förmåga att samarbeta med andra och jobba i grupp.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper

Arbetet innebär stor och direkt påverkan på StrilS förmåga att utbilda nya operatörer till Strilbataljonen. Att du är noggrann, prestigelös och en god lagspelare gör att du har rätt förutsättningar för att lösa dina arbetsuppgifter. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

MERITERANDE


• B-körkort.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, som längst 8 år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Militär befattning
Tjänsten innebär internationell tjänstgöringsskyldighet, krigsplacering samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

Daniel von Knorring, tfn 018-19 69 83, 070-148 47 04.

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna: Tim Björklund, tfn 070-649 65 59.
OFR/S & Försvarsförbundet: Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO: Jens Larsson, tfn 072-984 901 67.
SACO: Nås via vx 018-19 60 00.

 


Välkommen med din ansökan senast 2024-04-29.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Insatschef sökes till F16

Ansök    Apr 17    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder Ett arbete som är både ansvarfullt och omväxlande. Befattningen erbjuder en arbetsplats där mycket verksamhet sker vilket skapar ett dynamiskt arbete där din individuella utveckling ligger i fokus. F16 är i nuläget ett relativt nystartat förband vilket medger bra chanser med att vara med och bygga upp en flygflottilj. Om enheten 528. Insatspluton lyder under 52. Flygbaskompaniet på F16 och ansvarar för IBSS inom Uppsala Garnison.... Visa mer
Befattningen erbjuder
Ett arbete som är både ansvarfullt och omväxlande. Befattningen erbjuder en arbetsplats där mycket verksamhet sker vilket skapar ett dynamiskt arbete där din individuella utveckling ligger i fokus. F16 är i nuläget ett relativt nystartat förband vilket medger bra chanser med att vara med och bygga upp en flygflottilj.

Om enheten
528. Insatspluton lyder under 52. Flygbaskompaniet på F16 och ansvarar för IBSS inom Uppsala Garnison. Plutonen verkar både inom och utanför objektet samt tillför MP-kompetens till flottiljen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som insatschef leder du garnisonens insats och bevakningsarbete och ansvarar för patrullering och insatser mot skyddsobjekt men även till viss del transportskyddsuppgifter.  

Som Insatschef har du ett arbete som ställer stora krav på social kompetens och även en hög förmåga till lösningsinriktat tänkande under stundtals hög stress samt en god simultankapacitet. Du har även en god fysisk förmåga enligt FMfysS och har fullgod synskärpa med korrigering. Du är vid ett gott hälsotillstånd med hänsyn till tjänstens krav.

Utöver bevakningstjänsten ska du kunna agera som instruktör samt på sikt vara beredd att leda personal inom gruppsstorlek.

Tjänsten omfattar både dagtid, dygn och helgtjänstgöring. 

Som insatschef kommer du att delta i övningar inom Försvarmakten.
Hundar förekommer på arbetsplatsen.

KRAV
Kvalifikationer


• Svensk medborgare
• Körkort lägst klass B
• Lägst OR-4
• Skyddsvaktsutbildad
• Vapenutbildning AK 5 samt pistol 88 block B.
• Förmåga att leda och genomföra grupps strid i förhand, efterhand och vid sammanstöt under dager såväl som mörker.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som kan arbeta självständig och som en del av en grupp: fokus ligger på ansvarskänsla och initiativförmåga. Som medarbetare vid 528. Insatspluton möter vi alla sorters människor, såväl anställda som totalförsvarspliktiga men också individer utan anknytning till Försvarsmakten. För att passa för befattningen bör du ha en hög social förmåga och en god förmåga att välja lämpligt sätt att kommunicera med dem du möter i olika situationer.

Du har god självkännedom, är noggrann och pålitlig för att kunna hantera människor på ett professionellt sätt. Du har mycket god förmåga att tempoväxla då din arbetssituation snabbt kan växla från att vara lugn till att plötsligt innebära en skarp insats.

Du ska känna dig trygg med att ta på dig en ledande roll inom plutonen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Godkänd utbildning C IBSS
• Genomförd officersutbildning
• Minst 3-års erfarenhet i Försvarsmakten
• Nuvarande eller tidigare anställd i FM
• Förarbevis på Lätt Personterrängbil
• AK 5 C/D utbildad
• Närkampsutbildad
• IDV utbildad
• Utbildning inklusive signalskyddsutbildning på Rakel, MG-L och MG-M
• Brukarutbildning på Mono 12, CQB och mörkerriktmedel.
• Instruktörkompetenser inom pistol, ak och även fordonstjänst, sjukvård, närkamp, sensorer och samband.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
C IBSS Kn. Jakob Borelius
Tfn, 072 181 80 09
Mejl: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlen
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Insatssoldater sökes till F16

Ansök    Apr 17    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder Befattningen som insatssoldat på 528. Insatspluton är ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande i ett team med gott kamratskap. I tjänsten kommer du att ingå i en insatsberedd skyddsstyrka vid Uppsala Garnison och som bevakningssoldat bistår du insatschef vid insats samt kunna genomföra inpasseringskontroll. Om enheten 528. Insatspluton lyder under 52. Flygbaskompaniet på F16 och ansvarar för IBSS inom Uppsala Garnison. Pl... Visa mer
Befattningen erbjuder
Befattningen som insatssoldat på 528. Insatspluton är ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande i ett team med gott kamratskap. I tjänsten kommer du att ingå i en insatsberedd skyddsstyrka vid Uppsala Garnison och som bevakningssoldat bistår du insatschef vid insats samt kunna genomföra inpasseringskontroll.

Om enheten
528. Insatspluton lyder under 52. Flygbaskompaniet på F16 och ansvarar för IBSS inom Uppsala Garnison. Plutonen verkar både inom och utanför objektet samt tillför MP-kompetens till flottiljen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Bistå insatschef vid insatser
• Kunna ingå i Insatsberedd Skyddsstyrka (IBSS)
• Inpasseringskontroll
• Övning på hemmaförbandet samt åka iväg på exempelvis skjutveckor
• Hantera en del av den tekniska övervakningen inom Uppsala garnison
• Handha olika sambandssystem
• Stor vikt läggs vid personligt ansvar gällande fordonsvård, gemensam och personlig utrustning
• Arbetstiden förläggs på dagtid, dygn och helgtjänstgöring

Tjänsten omfattar både dagtid, dygn och helgtjänstgöring.  

Som insatssoldat kommer du att delta i övningar inom Försvarmakten.

Tjänstgöringen som insatssoldat kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.

KRAV
Kvalifikationer:


• Svensk medborgare
• Genomförd GMU med godkänt resultat alternativt tidigare godkänd värnplikt
• Körkort lägst klass B
• Skyddsvaktsutbildad
• AK 5 utbildad
• God fysisk status (fysiska tester kommer att genomföras)
• God förmåga att förstå och tala engelska

Personliga egenskaper

Vi söker dig som kan arbeta självständig och som en del av en grupp: fokus ligger på ansvarskänsla och initiativförmåga. Som medarbetare vid 528. Insatspluton möter vi alla sorters människor, såväl anställda som totalförsvarspliktiga men också individer utan anknytning till Försvarsmakten. För att passa för befattningen bör du ha en hög social förmåga och en god förmåga att välja lämpligt sätt att kommunicera med dem du möter i olika situationer.

Du har god självkännedom, är noggrann och pålitlig för att kunna hantera människor på ett professionellt sätt. Du har mycket god förmåga att tempoväxla då din arbetssituation snabbt kan växla från att vara lugn till att plötsligt innebära en skarp insats.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Då Försvarsmakten arbetar aktivt med en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

MERITERANDE:


• Nuvarande eller tidigare anställd i FM
• Förarbevis på lätt personterrängbil
• AK 5 C utbildad
• Närkampsutbildad
• IDV utbildad
• Utbildning på Pistol m/88
• Kunskap om CCTV, larm samt passagesystem
• Tidigare erfarenhet av bevakningstjänst och/eller säkerhetsarbete inom eller utanför Försvarsmakten
• Militärpolisutbildad

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt:
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS/K. Provanställning om sex månader tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid med rullande arbetsschema med dag, natt och helgtjänstgöring. Jourtjänstgöring förekommer.
Anställningsstart: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Uppsala
Lön: individuell lönesättning.

Registerkontroll kommer genomföras före anställning

För upplysningar om befattningen kontakta:
C 528 Kn. Jakob Borelius
Tfn, 072 181 80 09
Mejl, [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Facklig företrädare

OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Avdelningschef ledningsstödsavdelning tillika stf Enhetschef JSS

Ansök    Mar 29    Försvarsmakten    Officer
Som avdelningschef och stf enhetschef JSS erbjuds du ett spännande och varierat arbete där du har möjlighet att utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. I uppdraget ligger både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, allt i en miljö inriktad på internationell logistik och stödverksamhet. Om enheten Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsstödavdelning... Visa mer
Som avdelningschef och stf enhetschef JSS erbjuds du ett spännande och varierat arbete där du har möjlighet att utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. I uppdraget ligger både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, allt i en miljö inriktad på internationell logistik och stödverksamhet.

Om enheten

Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsstödavdelning och fokuserar främst på internationell logistik. JSS agerar som stöd för förband i internationell tjänst genom samarbete med försvarsgrensstaberna och operationsledningen. Förutom att förbereda förband genom utbildning inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst, hanterar enheten pågående insatser, samt deltar i uppstart/etablering och avveckling av internationellt insatta förband.

Ledningsstödsavdelningen ansvarar för att sammanhålla enhetens verksamhet inom ramen för Försvarsmaktens två huvudprocesser, planering och genomförande. Som stöd till huvudprocesserna tillkommer stödfunktioner kopplade till processerna administration, säkerhet, ekonomi och HR.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, leda och följa upp ledningsstödavdelningen. Du utövar personalansvar för avdelningens medarbetare och ansvarar för deras arbetsmiljö och kompetensutveckling. Vidare omfattar befattningen att stödja enhetschefen att genomföra verksamhet så effektivt som möjligt enligt gällande lagar och regelverk samt Försvarsmaktens, FMLOG:s och C JSS styrningar i syfte att stödja C JSS interna styrning och kontroll samt långsiktiga ledning av JSS.

Utöver ovan ansvarar befattningen även för:


• Lottning och uppgiftsfördelning inom JSS av inkomna handlingar i VIDAR.
• Uppföljning av JSS uppgifter i FMLOG VO/JSS EnhO.
• Producera och följa upp JSS styrdokument.
• Stödja C JSS inom ramen för intern och extern kommunikation
• Stödja JSS avdelningschefer vid behov.
• Samordna, som orderredaktör, större uppgifter som berör flera av JSS Avd.
• Beredd överta C JSS uppgifter i dennes frånvaro samt stödja C JSS inom ramen för dennes arbetsuppgifter.
• Representera JSS ledningsfunktion vid möten och/eller projekt gentemot andra förband och/eller processer.

Utöver dessa uppgifter tillkommer även att genomföra stöd till insatta förband i insatsområdet i enlighet med FMLOG JSS logistikstödsplan, vilket innebär internationella resor. Du kommer stödja i genomförandet av utbildning för förband som skall ingå i internationell insats som ett led i roterande förbands förberedelser. 

I övrigt deltar du i avdelningens arbete gällande utveckling, trivsel och förbättring av verksamheten samt eventuell utbildning som krävs för tjänsten.

Kvalifikationer


• Genomförd officersutbildning (OF2/3)
• Körkort B (manuell)
• God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande


• Utbildning i LIFT (US) samt PRIO 5/6
• Erfarenhet av personalansvar
• Internationella logistikkurser så som COE, UNLOC, eller motsvarande kurser
• Genomförd internationell tjänst i logistikbefattning
• Militära förarbevis

Personliga egenskaper

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierade arbetsuppgifter i en dynamisk miljö, och tvekar inte att stödja när det behövs. Du har förmågan att skapa förtroende och leda andra genom ett coachande förhållningssätt. Du är lyhörd för andra funktioners behov och ser hur din roll kan stödja den totala verksamheten. Du är strukturerad och har en god analytisk förmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

För upplysningar om befattningen kontakta:
C JSS, Jörgen Nilsson                                        


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Generalist FMLOG, Aram Amein                                        

Fackliga företrädare:
OFR/O Torbjörn Bäckman
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-10. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Skolförvaltare sökes till Basbefälskolan (BBS)

Ansök    Apr 2    Försvarsmakten    Specialistofficer
Skolförvaltare sökes till Basbefälskolan (BBS) Befattningen erbjuder Försvarsmakten och Luftstridsskolan befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxt. Vill du ta ett nästa steg i karriären och vara en del av något större, där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till Flygvapnets utveckling.   Basbefälskolan Basbefälskolan ingår i Luftstridsskolan och är Försvarsmaktens kompetensutvecklare för personal inom flygbass... Visa mer
Skolförvaltare sökes till Basbefälskolan (BBS)


Befattningen erbjuder

Försvarsmakten och Luftstridsskolan befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxt. Vill du ta ett nästa steg i karriären och vara en del av något större, där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till Flygvapnets utveckling.

 

Basbefälskolan

Basbefälskolan ingår i Luftstridsskolan och är Försvarsmaktens kompetensutvecklare för personal inom flygbassystemet. BBS genomför ledningsutbildningar med effekt- och förmågeökning inom flygbassystemet som målbild. BBS stödjer utvecklingen av luftstridskrafterna samt genomför personal- och kompetensuppföljning inom flygbassystemet. BBS ansvarar för funktions- och specialutbildningar för flygvapnets flygbasförband och vid militära flygplatser.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Skolförvaltare ingår i BBS enhetsledning och är BBS utbildningsledare, vilket innebär ansvar för utbildningsprocesser och kvalitetsäkring av all utbildning som genomförs i BBS regi. Inom befattningen ingår det att samordna utbildningar och utveckla dessa. Samt att kontinuerligt ha kundialog med krigsförbanden för att möta deras framtida behov.KRAV
Kvalifikationer


• God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort
• Genomförd svensk officersutbildningPersonliga egenskaper

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har lätt för att driva egna projekt, har ett helhetsperspektiv och är bra på att bygga förtroendefulla relationer. Som person är du ansvarstagande, driven, noggrann och kan skifta fokus vid förändringar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.MERITERANDE


• Genomförd HSOU
• Kunskap om IF/BemU-processen
• Erfarenhet av Försvarsmaktens utbildningssystem


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt:

Anställningsform: Tillsvidare (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten).
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Militär befattning: SO8
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Resor förekommer i tjänsten.

 

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef BBS, Övlt Juha Kenttäkumpu, 076-809 95 41

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Linda Göthberg, mejl: [email protected]Fackliga företrädare:

OFR/O Ärna, Tim Björklund, 070-649 65 59.
OFR/S & Försvarsförbundet, Helena Lemnell, 070-836 10 28.
SEKO, Jens Larsson, 072-984 90 67.
SACO, nås via växeln: 018-19 60 00.


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Planeringsofficer till JSS

Ansök    Mar 29    Försvarsmakten    Officer
Ta chansen att arbeta med logistiken som gör skillnad, nationellt och internationellt. Som planeringsofficer driver du såväl planering som genomförande av JSS tilldelade uppgifter. Uppgifterna omfattar vidmakthållande samt utveckling av enhetens förmåga i nationell kontext men även uppgifter kopplat till arbetsområdet inom internationell logistik. Om enheten Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enh... Visa mer
Ta chansen att arbeta med logistiken som gör skillnad, nationellt och internationellt. Som planeringsofficer driver du såväl planering som genomförande av JSS tilldelade uppgifter. Uppgifterna omfattar vidmakthållande samt utveckling av enhetens förmåga i nationell kontext men även uppgifter kopplat till arbetsområdet inom internationell logistik.

Om enheten

Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsstödavdelning och fokuserar främst på internationell logistik. JSS agerar som stöd för förband i internationell tjänst genom samarbete med försvarsgrensstaberna och operationsledningen. Förutom att förbereda förband genom utbildning inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst, hanterar enheten pågående insatser, samt deltar i uppstart/etablering och avveckling av internationellt insatta förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som planeringsofficer är att stödja enheten med att planera och genomföra verksamhet kopplat till såväl nationella som internationella uppgifter i krig.

Som Planeringsofficer kommer du att ansvara för:


• Uppföljning av JSS uppgifter i FMLOG VO/JSS EnhO.
• Producera och följa upp JSS styrdokument.
• Stödja C JSS inom ramen för intern och extern kommunikation.
• Stödja JSS avdelningschefer vid behov.
• Samordnar, som orderredaktör, större uppgifter som berör flera av JSS Avd.
• Planera och genomföra utbildning kopplat till grundläggande soldatutbildning för enheten.
• Planera för JSS del i utvecklingen av FMLOG som krigsförband.

Förutom detta så kommer du att genomföra stöd till insatta förband i insatsområdet i enlighet med FMLOG JSS logistikstödsplan. Därtill kommer du genomföra utbildning för förband som skall ingå i internationell insats som ett led i roterande förbands förberedelser. Du kommer även att representera JSS ledningsfunktion vid möten och/eller projekt gentemot andra förband och/eller processer.

I övrigt deltar du i avdelningens arbete gällande utveckling, trivsel och förbättring av verksamheten samt eventuell utbildning som krävs för tjänsten.

Kvalifikationer


• Officers- eller specialistofficersutbildning, OF1 eller OR7
• Körkort B (manuell)
• God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande


• Utbildning i LIFT (US)
• Utbildning PRIO 5/6
• Internationella logistikkurser så som COE, UNLOC, eller motsvarande kurser
• Genomförd internationell tjänst i logistikbefattning
• Militära förarbevis

Personliga egenskaper

Vi söker dig som trivs med en omväxlande tjänst med hög grad av självständigt arbete och ansvar, innehållande administrativt- så väl som praktiskt arbete. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierade arbetsuppgifter i en dynamisk miljö, och tvekar inte att stödja när det behövs. Du är strukturerad och har en god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
C JSS, Jörgen Nilsson                                        


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Generalist FMLOG, Aram Amein                                        

Fackliga företrädare:
OFR/O Torbjörn Bäckman
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-10. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsassistent sökes till F 16

Ansök    Mar 19    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder En möjlighet att som en del av Garnisonsenhetens ledning bygga upp en helt ny enhet och därmed vara delaktig i att utforma arbetsuppgifter och rutiner. Som stabsassistent hos oss kommer du att få använda dina kreativa sidor för att på bästa sätt lösa dina uppgifter och stötta cheferna i en mängd varierande frågor. Om enheten F 16 Garnisonsenhet skapas formellt 2024-04-01. Enheten består av en ledning och tre stycken avdelningar, to... Visa mer
Befattningen erbjuder

En möjlighet att som en del av Garnisonsenhetens ledning bygga upp en helt ny enhet och därmed vara delaktig i att utforma arbetsuppgifter och rutiner. Som stabsassistent hos oss kommer du att få använda dina kreativa sidor för att på bästa sätt lösa dina uppgifter och stötta cheferna i en mängd varierande frågor.

Om enheten

F 16 Garnisonsenhet skapas formellt 2024-04-01. Enheten består av en ledning och tre stycken avdelningar, totalt är vi cirka 40 personer varav de flesta befattningarna är civila.  Garnisonsenheten leder garnisonssamordningen vid Uppsala garnison från fred till väpnat angrepp. Vid enheten finns t.ex. garnisonens expeditioner och arkiv, idrottstjänst, hundtjänst, verksamhetssäkerhetstjänst inkl. utbildning, handläggare med olika expertisområden, administratörer och vaktmästare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som stabsassistent ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med chef, ställföreträdande chef, förvaltare och administratör.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att du:


• Stödjer vid stabsarbeten av både enkla och mer komplexa uppgifter inom enheten
• Stödjer enhetsledningen med praktiska och administrativa uppgifter t.ex. genom beställningar, bokningar, koordinering, anteckningar vid möten och att hämta fika/mat/beställningar
• Stödjer med att hålla samarbetsytor och underlag uppdaterade och i god ordning
• Stödjer med hantering av VIDAR
• Stödjer övriga enheten vid behov, t.ex. inför chefsbesök eller övningar då lokaler ska iordningställas
• Samverkar inom enheten och Uppsala garnison
• Deltar vid enhetens övningsverksamhet.

Krav:


• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort.

Personliga egenskaper:

Som person är du öppen, positiv och lösningsfokuserad. Du har lätt för att lära dig nya uppgifter och system, är initiativtagande och ser utmaningar som något positivt. Du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer och har en god förmåga att kommunicera. Du är trygg i dig själv och har ett högt ansvarstagande samt är en individ med en hög säkerhetsmedvetenhet.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Anställning är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala, planerade resor kan förekomma till andra arbetsorter
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Övrigt: Hundar förekommer inom enheten

För upplysningar om befattningen kontakta:
Stf C GarnE Anna Wilson 073- 448 85 81

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, nås via växeln 018-19 60 00.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Personalchef/ C A1 (OF3) sökes till F16

Ansök    Mar 15    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Befattningen är placerad på F 16 Flottiljstab på en av avdelningarna, A1. Om enheten F 16 flottiljstab levererar styrning, stöd och beredning med högsta kvalitet genom professionell, serviceinriktad och kompetent personal. Inom flottiljstaben finns A1, avdelningen för HR, personalfrågor och även rekrytering. Avdelningen leds av personalchefen och ansvarar för stöd till förbandets chefer i olika typer av personalärenden såsom förhan... Visa mer
Befattningen erbjuder

Befattningen är placerad på F 16 Flottiljstab på en av avdelningarna, A1.

Om enheten

F 16 flottiljstab levererar styrning, stöd och beredning med högsta kvalitet genom professionell, serviceinriktad och kompetent personal. Inom flottiljstaben finns A1, avdelningen för HR, personalfrågor och även rekrytering. Avdelningen leds av personalchefen och ansvarar för stöd till förbandets chefer i olika typer av personalärenden såsom förhandling, långsiktig personalplanering, lönebildning, rekrytering, krigsplanläggning, kompetensförsörjning, livs- och karriärutveckling, utbildningssamordning, arbetsmiljö, rehabilitering- och veteranstöd mm. Avdelningen består av 13 medarbetare och ingår som en del i krigsförbandet 16. Flygflottiljen.

Flottiljen har också en HR-chef som tillhör flottiljledningen. HR-chefen arbetar i nära samarbete med personalchefen och arbetsleder samtliga HR-generalister samt arbetsmiljöspecialister inom HR-området.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som personalchef leder du verksamheten på avdelningen och fördelar det dagliga arbetet samt verkställer C F 16 och HR- chefs styrningar. Du har personalansvar samt ekonomiskt ansvar och rapporterar till F 16 Stabschef. Du företräder avdelningen och ibland hela F 16 vid möten och aktiviteter inom F 16 och även FV.  Personalchefen har också ansvar för att utveckla F 16 krigspersonaltjänst, tillsammans med förbandets chefer och övriga inom A1.

KRAV

Militär befattning, OF3/mj

Kvalifikationer


• Yrkesofficersexamen
• God vana av arbete inom MS Office
• God administrativ förmåga
• B-körkort
• God grundläggande fysisk förmåga
• Kunna hantera personligt vapen samt strids/skyddsutrustning

Personliga egenskaper

Du är ansvarstagande, har stor initiativförmåga och gillar att driva frågor framåt i samverkan med chefer och kollegor. Du är prestigelös och har lätt för och är van vid att samarbeta med andra men trivs även med att arbeta självständigt. Du har hög integritet men också god social kompetens. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift och är van vid att arbeta i PRIO, VIDAR och Emilia. Du är flexibel och stresstålig och gillar att jobba i en miljö med högt tempo som ständigt utvecklas.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Aktuell erfarenhet av stabsarbete på bat/fljnivå
• Aktuell erfarenhet av personaltjänst inom FM

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt övenerenskomelse
Lön: Individuell lösesättning tillämpas

För upplysningar om befattningen kontakta:
Personalchef Rebecca Eklund, tfn 076-809 95 47
HR Chef Therese Karlsson, tfn 073-8565145

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR generalist Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, nås via växeln 018-19 60 00.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Luftstridssamverkansplutonchef sökes till F16

Ansök    Mar 15    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Som plutonchef ansvarar du för verksamhetsplanering för plutonen. Du ser till att funktionen är representerad vid möten som diskuterar utveckling, övningsplanering och erfarenhetshantering. Som chef och representant har du förmågan att verka som luftvärnsrobotledare för att kunna representera funktionen inom Flygvapnet samt bemanna operatörsrollen i Flygvapnets Stridsledningscentraler (StriC). Som Luftvärnsrobotledare bemannar du ... Visa mer
Befattningen erbjuder
Som plutonchef ansvarar du för verksamhetsplanering för plutonen. Du ser till att funktionen är representerad vid möten som diskuterar utveckling, övningsplanering och erfarenhetshantering.

Som chef och representant har du förmågan att verka som luftvärnsrobotledare för att kunna representera funktionen inom Flygvapnet samt bemanna operatörsrollen i Flygvapnets Stridsledningscentraler (StriC).
Som Luftvärnsrobotledare bemannar du en operatörsplats i StriC där dina huvuduppgifter syftar till att främja effektiv integrering av Luftvärn och Stridsflyg, och samtidigt motverka vådabekämpning. Du utövar stridsteknisk ledning av luftvärnsförbanden genom internationellt interoperabla metoder via krypterade och öppna kommunikationsmedel.

Vi ser gärna att du även innehar behörighet inom någon av de övriga funktionerna inom Strilbat, för att löpande vidmakthålla kompetens inom system C2StriC.

Om enheten

161.Strilbataljon söker dig som vill vara med och bidra till Sveriges luftförsvar, stimuleras av växlande arbetsuppgifter och eget ansvar. 161:a Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna.

Luftstridssamverkanspluton står för Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonens (161.Strilbat) förmåga till stridsteknisk ledning av luftvärnsförband genom sina Luftvärnsrobotledare, i skarp såväl som övad verksamhet. Verksamheten består dessutom av utbildning, träning och utveckling av funktionen i samverkan med förbanden, Luftvärnets Stridsskola (LvSS), Luftstridsskolans Utvecklingsavdelning (LSS UTV Luft) och Flygstaben.

Arbetet med införande av nya luftvärnssystem och nya internationellt interoperabla metoder har präglat de senaste åren och förväntas att fortgå. Samverkan nationellt och internationellt i form av övningar och kurser är en naturlig del för Luftstridssamverkanspluton.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Verksamhetsplanering
• Personalplanering och hantering av personalärenden
• Övningsplanering
• Tjänstgöring i operatörsrol

KRAV
Kvalifikationer


• Svensk medborgare
• OF2 eller OR7
• Bakgrund inom Strilbat alt. Luftvärnsbataljon med fokus Strid Mot Luftmål
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift

Personliga egenskaper


• God organisationsförmåga
• Självgående
• God förmåga att samarbeta
• Trivs med att arbeta i grupp såväl som enskilt
• Gillar utveckling och att lära dig nya saker
• God förmåga till tempoväxling

Stor vikt kommer att läggas vid peronlig lämplighet.


MERITERANDE 


• Erfarenhet av personalledning
• Kunskaper i PRIO, Excel, Word
• Erfarenhet och kunskap i system C2StriC
• Utbildad Luftbevakare, Flygstridsledare eller Sambandsledare inom Strilbat (giltig eller förnybar behörighet)

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning, anställningen inleds med provanställning om 6 månader.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: din huvudsakliga arbetsort är i Hästveda. Periodvis kan tjänstgöring ske på någon annan av F16 arbetsorter.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse


För upplysningar om befattningen kontakta:
Kan lämnas av Chef 1612.Strilkompani, tfn 0451-382418 eller Chef Luftstridssamverkanspluton 1612.Strilkompani, tfn 0451-382434

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Daniel Modin, nås via växel 018-19 60 00.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO Jens Larsson, nås via växel 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

GSS/Hjälpmekaniker Stridsflyg sökes till F16

Ansök    Feb 29    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter vid pågående grundutbildning 2023-2024 men du är välkommen att söka även om du har gjort utbildningen tidigare. Befattningsbeskrivning Du kommer att arbeta vid F16 och ingå i 52. Flygbaskompaniets Flygplatspluton. 525 Flygplatspluton ansvarar för flygbasens ramp och klargöringstjänst. Arbetet sträcker sig från visst administrativt jobb till att genomföra ramp och klargöringstjänst på varierande flygpla... Visa mer
Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter vid pågående grundutbildning 2023-2024 men du är välkommen att söka även om du har gjort utbildningen tidigare.

Befattningsbeskrivning
Du kommer att arbeta vid F16 och ingå i 52. Flygbaskompaniets Flygplatspluton. 525 Flygplatspluton ansvarar för flygbasens ramp och klargöringstjänst. Arbetet sträcker sig från visst administrativt jobb till att genomföra ramp och klargöringstjänst på varierande flygplantyper. Befattningen innebär att du skall utföra regelbunden praktik på annat förband. Tjänsten kräver god fysik och det ges möjlighet till träning under arbetstid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:


• Klargöringstjänst JAS 39 C/D
• Betjäning av FM transportflyg och helikoptrar vid verksamhet på Uppsala flygplats.
• Betjäning av FM stridsflygförband vid verksamhet på Uppsala flygplats.
• Betjäning av statsluftfartyg ingåendes i Open Skies fördraget.
• Betjäning av ambulansflyg.
• Avisning av flygplan och helikoptrar.
• Genomförande av grundläggande terminaltjänst.
• Drift och underhåll av tilldelad basmateriel.
• Stöd till gästande förband vid övning och/eller beredskap
• Genomförande av praktik JAS39C/D på annat förband.
• Befattningen innebär att du ingår i flygvapnets insatsförband.

KRAV
Kvalifikationer:


• Godkänd GU, GMU eller genomförd värnplikt med godkända betyg

Personliga egenskaper:


• Hög personlig mognad då tjänsten ställer stora krav på omdöme och integritet
• God förmåga att arbeta i grupp
• Hög inlärningsförmåga på grund av intensiva utbildningar och övningar
• Hög flexibilitet eftersom övnings- och insatsmiljön ofta är dynamisk

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet

Meriterande:


• Certifikat enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna till flygmekaniker kategori A1 eller B1 (flygplan/gasturbin)
• Godkända betyg i Svenska B, Matematik B för att kunna söka vidare mot SOU
• Genomförd befattningsutbildning mot sökt befattning.
• Tidigare genomförd internationell tjänstgöring.
• Körkort B
• Körkort C, CE

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K), inleds med 6 månaders provanställning som övergår i en anställning upp till 8 år.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Tillträde tidigast 2024-06-10 eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Lön: Individuell lönesättning enl gällande avtal.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Fj David Lindström, tfn 018-19 60 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga organisationer
OFR/O Ärna Peter Oscarson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustavsson tfn 070-243 60 88
SEKO Mari-Ann Larsson tfn 070-827 68 53
SACO Borka Medjed Hedlund tfn 070-336 37 20

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Soldater OR 1-4 sökes till F 16 Rörligt Radar- och Radiokompani

Ansök    Feb 23    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder Sveriges kontroll av luftrummet är beroende av tekniska system och personal som är aktiva dygnets alla timmar, året om, över hela riket. Kompaniets uppgift är att tillse att dessa system är operativa på rätt plats i landet för att möjliggöra flygstridskrafternas strid i luften. Som del av kompaniet är du beredd att var som helst i Sverige lösa denna uppgift. Som soldat på Rörligt kompani kommer du att utbildas på de system som plutone... Visa mer
Befattningen erbjuder
Sveriges kontroll av luftrummet är beroende av tekniska system och personal som är aktiva dygnets alla timmar, året om, över hela riket. Kompaniets uppgift är att tillse att dessa system är operativa på rätt plats i landet för att möjliggöra flygstridskrafternas strid i luften. Som del av kompaniet är du beredd att var som helst i Sverige lösa denna uppgift. Som soldat på Rörligt kompani kommer du att utbildas på de system som plutonerna ansvarar för, klättring för höghöjdsarbeten och understödsvapen. Du kommer även ta förarbehörigheter för lastbil och tungt släp. På sikt kan du vidareutbildas och fördjupa din kompetens genom ex. fler systemutbildningar, gruppbefälsutbildning och stridssjukvårdarutbildning. Den grupp du kommer ingå i består av soldater, specialistofficerare och officerare. Således finns det hög och spridd kompetens på gruppen och möjligheterna till att utvecklas är god i det dagliga arbetet. Gruppen äger själva stor frihet i hur de löser sina uppgifter.

Om enheten
161. Strilbataljon
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att kontinuerligt luftbevaka svenskt luftrum och leda striden i luften. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året om från anläggningar spridda över hela landet.

Rörligt Radio- och Radarkompani
15. Kompaniet är mobilt och har som uppgift att förtäta, komplettera och ersätta infrastruktur för flygradio och radar med rörliga system. Kompaniet kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Den dagliga verksamheten bedrivs i Uppsala, F 16. Som soldat kommer du att dagligdags vidareutbilda dig, vidmakthålla förmågor och ta hand om kompaniets materiel. För att kunna lösa din tjänst kommer du att utbildas på klättring för höghöjdsarbeten och fordonsbehörighet på lastbilar och tunga släp. Du kommer bekanta dig med plutonens specifika system som antingen är radar- eller radiosystem och hur dessa fungerar och handhas. Du kommer även ha möjlighet att under arbetstid genomföra fysisk träning både enskilt och gemensamt. Du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på träningen och leda träningspass för övriga. Kompaniets uppgifter kan dock innebära att gruppen behöver genomföra arbeten var som helst över hela Sveriges yta. Under dessa uppdrag arbetar du och din grupp ofta långt bort från övriga delar av kompaniet. Kompaniet är litet och således finns det både behov och goda möjligheter för erfarna soldater att få ansvarsområden, exempelvis instruktörsroller på kompaniet, utbildare för värnpliktiga eller avancerade utbildningar i kompaniets tekniska system.

Kvalifikationer


• Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat
• God fysisk status enligt FM Fyss
• B-körkort

Personliga egenskaper


• God samarbetsförmåga
• Ansvarstagande
• Ödmjuk
• Tekniskt intresserad

Kompaniet som du söker till är förhållandevis litet, där du kommer samarbeta med samtliga delar av kompaniet. Således söker vi individer som har en positiv människosyn, tycker om att arbeta i små och sammansvetsade grupper, ser möjligheter och vill bidra med sin kompetens mot ett gemensamt mål. Du behöver även kunna arbeta självständigt, och ta ansvar för din befattning och gruppens gemensamma materiel. Du är beredd att vidareutveckla dig i tjänsten i syfte att bättre bidra till gruppens förmåga. Du vill vara delaktig i beslutsprocessen, men även vara lojal mot fattade beslut. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

Tester och anställningsintervju
Fysiska tester och anställningsintervju kommer genomföras söndag 21/4. Väljer du och vi att gå vidare i anställningsprocessen kommer det genomföras ytterligare intervjuer under måndag 22/4 och tisdag 23/4. Det finns möjligheter för övernattning samt att kompaniet bjuder på mat under dessa dagar.

Meriterande


• C & CE-körkort
• Hjullastarutbildning
• Läst yrkesprogram, tekniskt- eller naturvetenskapligt program på gymnasial nivå.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med tekniska system
• Fordonsmekaniker

Övrigt
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Rörligt radar- och radiokompanis funktionsbrevlåda:
E-post: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-04-08. Din ansökan bör innehålla minst CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Chef till planeringsdetaljen

Ansök    Feb 21    Försvarsmakten    Officer
OM FLYGSTABEN Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektione... Visa mer
OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag.

Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse-och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Chef över underrättelse- och säkerhetssektionens planeringsdetalj och därmed ingå i sektionens chefsgrupp.
• Svara för produktion av underrättelser, verkansunderlag och beslutsunderlag enligt produktplanen.
• Stödja funktionsledningen av underställda förband avseende operationsplanering.
• Stödja vid produktion av underrättelsebedömande till stöd förFlygvapnet och Flygstabens processer.
• Stödja sektionen genom att företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten, med andra aktörer och internationella organisationer.
• Delta i underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet ochproduktion av rapporter och beslutsunderlag.

KRAV
Kvalifikationer• Genomförd yrkesofficersutbildning.
• OF 3 (även OF2 är godkänd att söka).
• God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.

MERITERANDE• Utbildning inom militär underrättelsetjänst och/eller säkerhetstjänst.
• Färdighet att arbeta med FM ledningsstödsystem.
• Tjänstgöring vid underrättelsebefattning inom Flygvapnet eller operativ/ strategisk nivå.
• Kunskaper och erfarenheter avseende Flygvapnets egna förband och dess förmågor.
• Erfarenhet av att arbeta med underrättelsetjänst nationellt och/eller internationellt.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.

Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tidsbegränsad placering (1-3) år i enlighet med FM rörlighetsavtal kan tillämpas för redan anställd personal.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om befattningen

Mj Thomas Midelf, 08-788 75 00 (växel).

Fackliga företrädare

OFR/O? - Anders Wedin
OFR/S - ?Caroline Nilsson
SACO - ?Borka Medjed Hedlund
SEKO? - Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Inkomna ansökningar hanteras efterhand.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Transportbefäl

Ansök    Jan 24    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag. OM ENHETEN Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av staben leder Flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konflik... Visa mer
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
OM ENHETEN

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av staben leder Flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygvapnet är en organisation som ständigt utvecklas för att möta framtidens krav. Din huvuduppgift som transportbefäl med inriktning transporttjänst vid Flygstaben är att stödja förbandstransportledarna vid flottiljerna samt att koordinera Flygvapnets transportbehov mot högre chef (OPL/J4).

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Du är placerad vid Stödavdelningens logistiksektion och ansvarar för uppgifter inom ramen för transporttjänst.
• Du sammanhåller Flygvapnets behov av transporter och samordnar dessa inför övningar och insatser samt försvarsplanering.
• Du samverkar med förbandsnivån samt den operativa och strategiska nivån.
• Du deltar i centrala och operativa transportberedningar samt leder beredningar på flygtaktisk nivå.
• Du är Flygvapnets utsedda centrala transportbefäl.

I arbetsuppgifterna ingår även en tillika uppgift som Flygvapnets säkerhetsrådgivare för transporter farligt gods, vilket innebär Försvarsgrensstabens stöd och specialistkompetens inom området farlig gods.

Den planerade utveckling som Flygvapnet står inför innebär att du som stabsmedlem på logistiksektionen behöver vara flexibel och beredd på att arbeta med de arbetsuppgifter som för tillfället är prioriterade inom sektionen.

KRAV
Kvalifikationer• Specialistofficer.
• Utbildning samt flerårig erfarenhet inom logistik eller transporttjänst.
• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både tal, skrift och läsförståelse
• God datorvana främst avseende Office-paketet.
• B-körkort.

Personliga egenskaper

För att lyckas och trivas behöver du tycka om att arbetet kommer att präglas av förändring, nyskapande, kreativitet samt expansion. Du är kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt som externt. Lösningsfokus och lagarbete är framgångsfaktorer, samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Erfarenheter av tjänstgöring i befattning inom transporttjänst eller motsvarande.
• Utbildning i IATA-DGR, HFFG och ADR samt kännedom om RID och IMDG
• Säkerhetsrådgivare transport av farligt gods

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt


Anställningsform: Militär befattning. Specialistofficer SO 7. Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala alternativt enligt överenskommelse.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen

Ylva Ohlsson, Chef för Flygstabens logistiksektion, 070-305 75 05

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO, Borka Hedlund Medjed
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00. 

Ansökan


Välkommen med din ansökan till en av Uppsalas mest spännande och dynamiska arbetsplatser. Vi behöver ha din ansökan senast 2024-02-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsbefäl övning till Flygstaben

Ansök    Feb 13    Försvarsmakten    Specialistofficer
Tycker du om ordning och reda? Trivs du med omväxlande uppgifter? Då kan detta vara befattningen för dig! OM BEFATTNINGEN Tjänsten är placerad på Genomförandeavdelningen Genomförandesektionen. Som stabsbefäl övning verkar du som handläggare för Flygvapnets övningsverksamhet. Är du en serviceinriktad person med ett sinne för struktur tror vi denna tjänst kan passa dig! På Genomförandesektionen lever vi i en dynamisk vardag med högt tempo där vi leder geno... Visa mer
Tycker du om ordning och reda? Trivs du med omväxlande uppgifter? Då kan detta vara befattningen för dig!
OM BEFATTNINGEN


Tjänsten är placerad på Genomförandeavdelningen Genomförandesektionen. Som stabsbefäl övning verkar du som handläggare för Flygvapnets övningsverksamhet. Är du en serviceinriktad person med ett sinne för struktur tror vi denna tjänst kan passa dig! På Genomförandesektionen lever vi i en dynamisk vardag med högt tempo där vi leder genomförandet av Flygvapnets verksamhet, något som förbandsövningar är en avgörande del utav.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER• Vara kontaktperson på Flygstaben vad avser övningsverksamhet under innevarande år, såväl nationellt som internationellt.
• Ansvara för Flygvapnets del i Försvarsmaktens Övnings Program (FMÖP) i den löpande planering- och uppföljningsprocessen.
• Stödja Flygstabens Planeringsavdelning i långsiktig inriktning avseende förmågeutveckling av Flygvapnets förband.
• Samverka med Arméstaben och Marinstaben i övningsfrågor.
• Samordna Flygvapnets övningar under innevarande år samt kontinuerligt uppdatera Flygvapnets övningsplan på EMILIA.
• Deltaga i planeringsprocessen (IPC, MPC, FCC) för större övningar.
• Rapportera resultat av genomförd övningsverksamhet till HKV PROD FPE ÖVN.
• Stödja PROD FPE ÖVN med underlag för regeringshemställan avseende utländskt deltagande i övningar på och över svenskt territorium.
• Stödja i hantering av tillståndsärenden.
• Vid behov stödja stabens arbete i övriga frågor.

KVALIFIKATIONER


• OR7.
• Mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift.
• Goda kunskaper i engelska såväl i tal som skrift
• B-körkort.

MERITERANDE• God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer (Office 2016 motsv.).
• Tidigare erfarenhet av övningsplanering.
• Tidigare erfarenhet av stabstjänst.
• Kännedom om Flygvapnets organisation och funktion.

VEM ÄR DU?


Du har en mycket god samarbetsförmåga då du utgör Flygstabens kontaktyta för övningsplanering såväl nationellt som internationellt. Du är resultatinriktad och har förmåga att självständigt driva stabsarbete inom egen funktion. Vi förväntar oss att du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT


Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

För upplysningar om befattningen kontakta:


Frågor om befattningen kan lämnas av Överstelöjtnant Nicklas Bergman eller Major Marcus Borgström, telefonnummer 070-639 01 57 alternativt mail [email protected]

Fackliga företrädare:


Officersförbundet OFR/O: Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S: Caroline Nilsson
SACO FM: Borka Medjed Hedlund
SEKO: Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan till en av Uppsalas mest spännande och dynamiska arbetsplatser. Vi behöver din ansökan senast 2024-01-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Ställföreträdande Chef Stödavdelningen tillika logistikofficer

Ansök    Feb 16    Försvarsmakten    Specialistofficer
Ställföreträdande Chef Stödavdelningen tillika logistikofficer Försvarsmakten och Luftstridsskolan befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!   LSS Skolstab Stödavdelning Stödavdelningen är en del av Luftstridsskolan... Visa mer
Ställföreträdande Chef Stödavdelningen tillika logistikofficer

Försvarsmakten och Luftstridsskolan befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!

 

LSS Skolstab Stödavdelning

Stödavdelningen är en del av Luftstridsskolans stab och stödjer förbandet genom att funktionsleda logistik, infrastruktur och IT. Det är en mindre arbetsgrupp med kompetenta handläggare som arbetar självständigt såväl som i team. Arbetet präglas av frihet under ansvar och god sammanhållning.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Stödjer stödavdelningens chef samt företräder chefen i dennes frånvaro.
• Funktionsleder LSS logistik.
• Leder LSS logistikutveckling.
• Utgör förbandets stöd i logistikfrågor.
• Allmänt stabsarbete.

 

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd specialistofficersexamen.
• SO-7/SO-8.
• Erfarenhet av logistik inom Försvarsmakten.
• B-körkort.Personliga egenskaper

Du behöver ha en god social förmåga och har lätt för att samarbeta med andra människor. Du är strukturerad och noggrann. Du har en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Vi värdesätter engagemang och framåtanda.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE


• Erfarenhet i rollen som chef alternativt ställföreträdande chef.
• Erfarenhet av stabstjänstgöring.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Heltid.
Arbetsort Uppsala.
Militär befattning.
Resor inrikes med övernattning kan förekomma samt deltagande vid övningar.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen

Stf C Stödavdelningen Stellan Lönnborg, 072-187 71 00.
Stabschef Katarina Wasserman Stexgård, 070-896 34 64.

 

Information om rekryteringsprocessen

HR-generalist Anna Maria Ringbom, 070-147 17 57.

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.
SACO nås via vx 018-19 60 00.

 


Välkommen med din ansökan senast 2024-03-18.


Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Säkerhetssoldat (GSS/K) sökes till 1614. Strilförsvarskompaniet, F16

Ansök    Jan 22    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om enheten Strilförsvarskompaniet ansvarar för Strilbataljonens säkerhet. Kompaniets huvuduppgift är att skydda bataljonens fasta stridsledningsanläggningar och rörliga system mot säkerhetshotande verksamhet. Detta utför kompaniet genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning mot bataljonens fasta anläggningar och rörliga system. Detta löses inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hund och tekniska sensorer. Uppgifte... Visa mer
Om enheten

Strilförsvarskompaniet ansvarar för Strilbataljonens säkerhet. Kompaniets huvuduppgift är att skydda bataljonens fasta stridsledningsanläggningar och rörliga system mot säkerhetshotande verksamhet. Detta utför kompaniet genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning mot bataljonens fasta anläggningar och rörliga system. Detta löses inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hund och tekniska sensorer. Uppgifterna är mycket varierande. Kompaniet löser inhämtningsuppgifter genom spaning, men skall även vara beredd att försvara stridsledningsanläggningarna. Kompaniet genomför kontinuerlig övningsverksamhet och skarpa insatser.

Strilförsvarskompaniet kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter. Tjänsten är emellanåt påfrestande fysiskt och psykiskt och ställer höga krav på soldaterna, som förväntas lösa uppgifter i gråzon och i krig. Motståndaren utgörs av jägar-, spanings- och specialförband.

Kompaniets ledord är professionalism, ödmjukhet och lojalitet, vilket är det minsta som förväntas av medarbetare. Vi söker individer med engagemang som brinner för sin egen och Försvarsmaktens utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kompaniet söker säkerhetssoldater till dess kontinuerligt tjänstgörande plutoner. Plutonerna är baserade vid F 16 Uppsala men har arbetsområden som kan variera över hela landet. Som tjänstgörande säkerhetssoldat förväntas du hantera osäkra arbetstids- och uppgiftsförhållanden. Du ska kunna vara borta i längre perioder, samt vara beredd att lösa uppkomna skarpa uppgifter. Osäkra uppgiftsförhållanden kräver en kontinuerlig säkerhetsmedvetenhet, samt ett ansvars- och initiativtagande från varje medarbetare. Tjänsten innebär både frekvent övningsverksamhet och skarpa nationella, och ibland internationella insatser.

Som säkerhetssoldat får du möjlighet att fördjupa dig i tilldelad befattning men förväntas även ha insyn i övriga befattningar på pluton. Detta beror på arbetet i små enheter vilket ställer krav på inte bara personlig färdighet utan även insyn i plutonen och framförallt gruppens förmåga och medlemmar.

Befattningar som finns sökbara på plutonerna:


• Understödsskytt
• Stridssjukvårdare
• Hundförare

För att bli behörig att söka mot hundförare skall du jobba minst 1 år på kompaniet i annan befattning och bedömas som lämplig av plutonchefer och hundtjänstledare samt vara godkänd på kompletterande tester som genomförs efter eventuell anställning.


KRAV
Kvalifikationer


• Genomförd aktuell militär grundutbildning med godkänt resultat. Alternativt en pågående GSS/K tjänst.
• Uppnår FM FYSS krav. Tester genomförs innan anställning.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som gillar att jobba i grupp i en rutinmässig men krävande arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarstagande och jobbar aktivt för att lösa gruppens och plutonens tilldelade uppgifter och din personliga utveckling.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.MERITERANDE 


• B-körkort
• Militära utbildningar. Ex. gruppsjukvårdare, gruppchefsutbildning
• Militära förarbevis, vapen- och sensorutbildningar
• Förordnad militär skyddsvakt eller militärpolis
• Aktuell erfarenhet av säkerhetstjänst


Övrigt
Tjänsten är tidsbegränsad anställning upp till 12 år. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.

Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Beräknat tillträdesdatum: v. 25 2024
Befattningsnivå: OR 1-2

Ansökningsprocessen:
Säkerställ att tydliggöra mot vilken befattning du söker: Understödsskytt, stridssjukvårdare eller hundförare.

Du kan sedan komma att kallas till Uppsala/F16 för att genomföra rekryteringsdagar innehållande fystester samt intervju. Rekryteringsdagarna är planerade till V.413. Kallelse kommer att skickas ut via mail tidigt V.412. Om du går vidare kommer vi att kalla dig för säkerhetsprövning vid ett senare tillfälle.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Kapten Tobias Paas, plutonchef 143.Strilförsvarspluton
Tel: 073-448 81 72
E-post: [email protected]

Löjtnant Martin Edbom, plutonchef 141.Strilförsvarspluton
Tel: 070-497 03 35
E-post: [email protected]

Kompaniets Instagramkonto: @14.strilforsvarskompaniet

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-18. Din ansökan ska innehålla:


• Personligt brev
• CV med referenser
• Gymnasiebetyg samt ev. andra betyg
• Militära betyg, alt. prognos om du i dagsläget genomför din värnplikt.
• Intyg från annan meriterande utbildning

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Luftstridsskolan söker Skolförvaltare

Ansök    Jan 22    Försvarsmakten    Specialistofficer
Skolförvaltare Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och bidra till ett säkrare och bättre Sverige?   Stridslednings- och luftbevakningsskolan Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) vid Luftstridsskolan (LSS) söker Skolförvaltare. ???????????????????????????StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolans huvuduppgift är att utbilda luftbevakare och flygstridsledare samt erbjuda yrkes- och befa... Visa mer
Skolförvaltare
Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och bidra till ett säkrare och bättre Sverige?

 

Stridslednings- och luftbevakningsskolan

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) vid Luftstridsskolan (LSS) söker Skolförvaltare.

???????????????????????????StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolans huvuduppgift är att utbilda luftbevakare och flygstridsledare samt erbjuda yrkes- och befattningsutbildning för Strilfunktionens behov. StrilS utbildar även underrättelseofficerare ur SOU MSE (mission support element), Sambandsledare och Cybersoldater.

StrilS består av en ledningsgrupp och två avdelningar, en utbildningsavdelning och en system- och simulatoravdelning. Du kommer att ingå i ledningsgruppen där du tillsammans med skolchefen och utbildningsledaren leder skolans verksamhet och utveckling.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Vara en auktoritet inom strilutbildningsfrågor.
• Ansvara för att utbildningen på StrilS är tillfyllest avseende exempelvis resurseffektivitet, måluppfyllnad och pedagogik.
• Representant vid LSS Förbandsordermöte.
• Sammanhållande ansvarig för StrilS skolorder.
• Leda utredningar inom utbildningsfunktionen.
• Ingå i LSS utredningsgrupp.
• Upprätthålla eventuella behörigheter på förband.
• Stötta vid specifika utbildningar kopplat till dina kompetensområden.
• Ingå i LSS SO8-nätverk och delta på möten.

Utöver ovanstående förväntas du som en del i ledningstriaden kunna representera StrilS vid andra möten och forum där chefen ej har möjlighet att närvara.

 

KRAV
Kvalifikationer


• Godkänd officersexamen.
• SO 8

 

Personliga egenskaper

Du behöver ha en god social förmåga och har lätt för att samarbeta med andra människor. Du är bra på att organisera och planera ditt eget arbete i olika tidsperspektiv och tempon. Du är strukturerad, noggrann och ansvarsfull. Vi värdesätter att du har en kreativ och god pedagogisk förmåga. Det är viktigt att du har engagemang, framåtanda och visar föregångsmannaskap.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE


• Behörig operatör inom Strilfunktionen
• Tidigare tjänstgöring på Strilbataljonen
• Erfarenhet som utbildare
• Erfarenhet av arbete inom ledningstriad

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Militär befattning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsteresor till annan ort förekommer. Övningsverksamhet kan innebära att arbetet bedrivs utanför ordinarie arbetstid.

 

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

Pamela Brown tfn 018-19 69 70.

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.
SACO nås via vx 018-19 60 00.


Välkommen med din ansökan senast 2024-02-26.

 

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Luftstridsskolan söker Taktikofficer

Ansök    Jan 23    Försvarsmakten    Officer
Taktikofficer Övnings- och Värderingsavdelning Flygvapnets övningsavdelning ingår som en underavdelning till Luftstridsskolans (LSS) stab. Avdelningen leder planering och genomförande av övningar centralt för Flygvapnet och övningar tillsammans med de andra arenorna i Försvarsmakten. Avdelningens fem huvuduppgifter är att vara: - ansvarig för planering och genomförande av Luftförsvarsövning (LFÖ). - ansvarig för och samordna Flygvapnets evaluerings- o... Visa mer
Taktikofficer

Övnings- och Värderingsavdelning

Flygvapnets övningsavdelning ingår som en underavdelning till Luftstridsskolans (LSS) stab. Avdelningen leder planering och genomförande av övningar centralt för Flygvapnet och övningar tillsammans med de andra arenorna i Försvarsmakten.

Avdelningens fem huvuduppgifter är att vara:

- ansvarig för planering och genomförande av Luftförsvarsövning (LFÖ).
- ansvarig för och samordna Flygvapnets evaluerings- och certifieringsverksamhet .
- samordningsansvarig och utveckla en flygvapengemensam erfarenhetshanteringsprocess.
- stödja Flygstaben i utvecklingen av flygtaktisk ledning.
- planera och genomföra Flygvapnets deltagande i Försvarsmakts gemensamma övningar (FMÖ).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som taktikofficer vid övningsavdelningen är dina arbetsuppgifter främst att leda eller stödja övningsplanering, bland annat genom att:


• Stödja avdelningschefen i planeringsprocessen.
• Stödja/leda tillfälligt sammansatta arbetsgrupper.
• Stödja/leda arbete med luftstridskrafternas övningsplanering.
• Ingå som befattningshavare i olika övningsledningar.
• Stödja luftstridskrafternas erfarenhetsprocess.KRAV
Kvalifikationer


• Erfarenhet från att leda arbetsgrupper.
• Förmåga till självständigt arbete och arbete under tidspress.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper

Som person är du driftig och har hög arbetsförmåga, du är kommunikativ och lyhörd. Du är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Du fungerar väl i grupp men har också god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde. Du kan snabbt se sammanhang och har ett helhetsperspektiv, men har även förmågan att urskilja detaljer. Du kan snabbt ställa om och skifta fokus vid förändringar. 

Förståelse och intresse för sammanhang mellan verksamhet och resurser är en förutsättning för att ta sig an befattningen och avdelningens uppgifter på bästa sätt, tjänsten ställer krav på stort eget ansvar och initiativkraft.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.


MERITERANDE


• Försvarsmaktsofficer med minst 10 års erfarenhet. Gärna från Flygvapnet.
• Kunskap om FM erfarenhetshantering.
• Erfarenhet från övningsplanering på förbandsnivå.
• Erfarenhet taktisk värdering av förband.
• Taktiska kunskaper om luftstridskrafternas förmågor.
• Erfarenhet av Exonaut+
• Kunskap om luftvärnssystem 98 och/eller 103.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.


Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten).
Sysselsättningsgrad: 100 %
Arbetsort: Uppsala
Militärbefattning: OR 6-7 alt. OF 2-3.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. 
Resor förekommer i tjänsten.

 

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

Mj Tommie Sandström, tfn 018-196855.Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.
SACO, nås via vx 018-19 60 00.

 


Välkommen med din ansökan senast 2024-03-31.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygtekniker sökes till Upplands Flygflottilj, F 16

Ansök    Dec 21    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Du kommer att arbeta vid Upplands Flygflottilj, F16, och ingå i 52. Flygbaskompaniets 525. Flygplatspluton. Flygplatsplutonen ansvarar för flygbasens ramp och klargöringstjänst. Arbetet sträcker sig från visst administrativt jobb till att genomföra ramp och klargöringstjänst på varierande flygplanstyper. Befattningen innebär att du skall utföra regelbunden behörighetspraktik på annat förband. Tjänsten kräver god fysik och det ges möj... Visa mer
Befattningen erbjuder

Du kommer att arbeta vid Upplands Flygflottilj, F16, och ingå i 52. Flygbaskompaniets 525. Flygplatspluton. Flygplatsplutonen ansvarar för flygbasens ramp och klargöringstjänst. Arbetet sträcker sig från visst administrativt jobb till att genomföra ramp och klargöringstjänst på varierande flygplanstyper. Befattningen innebär att du skall utföra regelbunden behörighetspraktik på annat förband. Tjänsten kräver god fysik och det ges möjlighet till träning under arbetstid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Klargöringstjänst JAS 39 C/D
• Betjäning av FM transportflyg och helikoptrar vid verksamhet på Uppsala flygplats.
• Betjäning av FM stridsflygförband vid verksamhet på Uppsala flygplats.
• Betjäning av ambulansflyg.
• Avisning av flygplan och helikoptrar.
• Genomförande av grundläggande terminaltjänst.
• Drift och underhåll av tilldelad basmateriel.
• Stöd till gästande förband vid övning och/eller beredskap
• Genomförande av behörighetspraktik JAS39C/D på annat förband.
• Befattningen innebär att du ingår i flygvapnets insatsförband.

KRAV
Kvalifikationer


• Specialistofficersexamen
• Flygtekniker lägst nivå B1 alt B2.
• Klargörings eller intygsbehörighet JAS 39 C/D.
• Körkort lägst klass B.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är initiativrik och finner lösningar för att vara med och utveckla verksamheten. Du skall ha lätt för att arbeta självständigt och i grupp. Du ska kunna förhålla dig till de regelverk som styr klargörings och flygunderhållstjänsten. Samt vara kvalitetsmedveten.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Meriterande


• Typkurs fpl 39 C/D.
• Militära moduler.
• Yrkeserfarenhet från arbete på ett flygunderhållskompani.
• Goda språkkunskaper i engelska.
• Körkort klass C alternativt motsvarande militärt förarbevis.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen kan inledas med provanställning om 6 månader.
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av
Fj Håkan Johansson, C 525 Flygplatspluton, tfn 018-19 60 00
Fj David Lindström, Stf C 525 Flygplatspluton, tfn 018-19 60 00

Fackliga organisationer
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06
SEKO nås via växeln, tfn 018 19 60 00

Dokument att bifoga ansökan


• Personligt brev
• CV
• Aktuell CoR
• Gymnasiebetyg samt ev betyg från högskola/universitet
• Intyg/betyg från annan meriterande utbildning

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-22

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Plutonchef till Strilförsvarspluton vid 1614. Strilförsvarskompaniet, F16

Ansök    Jan 22    Försvarsmakten    Officer
Om enheten Strilförsvarskompaniet ansvarar för Strilbataljonens säkerhet. Kompaniets huvuduppgift är att skydda bataljonens fasta stridsledningsanläggningar och rörliga system mot säkerhetshotande verksamhet. Detta utför kompaniet genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning mot bataljonens fasta anläggningar och rörliga system. Detta löses inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hund och tekniska sensorer. Uppgifte... Visa mer
Om enheten

Strilförsvarskompaniet ansvarar för Strilbataljonens säkerhet. Kompaniets huvuduppgift är att skydda bataljonens fasta stridsledningsanläggningar och rörliga system mot säkerhetshotande verksamhet. Detta utför kompaniet genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning mot bataljonens fasta anläggningar och rörliga system. Detta löses inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hund och tekniska sensorer. Uppgifterna är mycket varierande. Kompaniet löser inhämtningsuppgifter genom spaning, men skall även vara beredd att försvara stridsledningsanläggningarna. Kompaniet genomför kontinuerlig övningsverksamhet och skarpa insatser.

Strilförsvarskompaniet kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter. Tjänsten är emellanåt påfrestande fysiskt och psykiskt och ställer höga krav på våra anställda, som förväntas lösa uppgifter i gråzon och i krig. Motståndaren utgörs av jägar-, spanings- och specialförband.

Kompaniets ledord är professionalism, ödmjukhet och lojalitet, vilket är det minsta som förväntas av medarbetare. Vi söker individer med engagemang som brinner för sin egen och Försvarsmaktens utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som plutonchef ansvarar du bl.a. för ledning, utveckling, samordning och administration. Ditt ledningslag består av en stf plutonchef och ett stridsledningsbefäl.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen:


• Innehar personalansvar för samtliga i plutonen.
• Leder och fördelar arbetet inom plutonen.
• Bryter ner högre chefs order, insatsplanerar och ger order till plutonen.
• Ansvarig för plutonens budget och ekonomi.
• Kan stridsleda sin pluton under genomförandet.

KRAV
Kvalifikationer


• OF1
• B-körkort


Personliga egenskaper

Vi söker dig som vill arbeta med skarp verksamhet, som är säkerhetsmedveten, självständig och vågar fatta beslut i komplexa situationer. Du ska ha lätt för att samverka med andra människor och har en framåtanda och uppgiftsglädje som hjälper plutonen och kompaniet att lösa tilldelade uppgifter. Du är noggrann och har ett sinne för ordning och reda.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE 
 


• Erfarenhet av att ha verkat som chef med personalansvar.
• Erfarenhet som säkerhetsförbands-/markförsvarsofficer
• Utbildad insatschef IBSS

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen kan inledas med provanställning om 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Sommaren 2024

Ansökningsprocessen

Rekrytering kommer att ske löpande. Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till en intervju i Uppsala.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Kn Dennis Jonasson, Kompanichef
Mobil: 0722161818, Mail: [email protected]

Kompaniets Instagramkonto @14.strilforsvarskompaniet

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-29. Din ansökan ska innehålla:


• CV med referenser
• Personligt brev
• Gymnasiebetyg samt ev. andra betyg
• Intyg från annan meriterande utbildning

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Säkerhetssoldat (GSS/T) sökes till 1614. Strilförsvarskompaniet, F16

Ansök    Jan 22    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om enheten Kompaniets huvuduppgift är att skydda bataljonens fasta stridsledningsanläggningar och rörliga system mot säkerhetshotande verksamhet. Detta utför kompaniet genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning mot bataljonens fasta anläggningar och rörliga system. Detta löses inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hund och tekniska sensorer. Uppgifterna är mycket varierande. Kompaniet löser inhämtningsuppgifter ... Visa mer
Om enheten

Kompaniets huvuduppgift är att skydda bataljonens fasta stridsledningsanläggningar och rörliga system mot säkerhetshotande verksamhet. Detta utför kompaniet genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning mot bataljonens fasta anläggningar och rörliga system. Detta löses inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hund och tekniska sensorer. Uppgifterna är mycket varierande. Kompaniet löser inhämtningsuppgifter genom spaning, men skall även vara beredd att försvara stridsledningsanläggningarna. Kompaniet genomför kontinuerlig övningsverksamhet och skarpa insatser.

Strilförsvarskompaniet kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter. Tjänsten är emellanåt påfrestande fysiskt och psykiskt och ställer höga krav på soldaterna, som förväntas lösa uppgifter i gråzon och i krig. Motståndaren utgörs av jägar-, spanings- och specialförband.

Kompaniets ledord är professionalism, ödmjukhet och lojalitet, vilket är det minsta som förväntas av medarbetare. Vi söker individer med engagemang som brinner för sin egen och Försvarsmaktens utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kompaniet söker säkerhetssoldater till vår tidvis tjänstgörande pluton. Plutonen är baserad i Uppsala men med arbetsområden som kan variera över hela landet. Som tidvis tjänstgörande Säkerhetssoldat förväntas du tjänstgöra enligt din årliga tjänstgöringsplan vilket varierar mellan 3 och 5 tjänstgöringsveckor utspritt på ett år. Som tidvis tjänstgörande soldat får du möjlighet att gå i olika befattningar beroende på tidigare utbildning. Vi erbjuder också möjlighet att vidareutbilda dig på frivillig basis utöver din tjänstgöringsplan när kompaniet anordnar vapenskolor eller befattningsutbildningar.

Befattningar som finns på plutonen utöver Säkerhetssoldat är bland annat:


• Gruppchef, Stf Gruppchef
• Fordonsförare
• Understödsskytt
• Stridssjukvårdare

Med tiden och utbildning så kommer du, tillsammans med din grupp, lösa säkerhetsskyddsuppgifter i fred, kris och krig. Tjänsten ställer höga krav på professionalism, flexibilitet och kamratskap hos dig som individ. Du förväntas ta ansvar för din egen utveckling och stötta dina kollegor.

Den årliga tjänstgöringsplanen delges cirka ett halvår i förväg och respektive tjänstgöringsorder delges minst tre månader innan för att möjliggöra tjänstledighet från ordinarie sysselsättning.

Vi söker dig som har en civil sysselsättning men som vill fortsätta verka inom stridande befattning i Försvarsmakten. Du skall ha en arbets- och livssituation som möjliggör att du är inne på utbildning/övning mellan 3 och 5 veckor per år. Som tidvis anställd i Försvarsmakten har du lagstöd att få tjänstledigt från din ordinarie sysselsättning enligt din tjänstgöringsplan.


KRAV
Kvalifikationer
- Genomförd GMU eller värnplikt med godkänt resultat
- Uppnår FM FYSS krav. Tester genomförs innan anställning.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som gillar att jobba i grupp i en rutinmässig men krävande arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarstagande och jobbar aktivt för att lösa gruppens och plutonens tilldelade uppgifter och din personliga utveckling.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.MERITERANDE 

- B-körkort
- Vapenutbildningar
- Fordonsutbildningar inom FM

Övrigt
Tidsbegränsad anställning upp till 16 år enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med Tidsvis tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Provanställning om 6 månader kan tillämpas.

Anställningsform: GSS/T
Arbetsort: Uppsala
Beräknat tillträdesdatum: v. 23 2024
Befattningsnivå: OR 1-5

Ansökningsprocessen:
Säkerställ att tydliggöra mot vilken befattning du söker: understödsskytt, stridssjukvårdare eller hundförare.

Du kan sedan komma att kallas till Uppsala/F16 för att genomföra rekryteringsdagar innehållande fystester samt intervju. Rekryteringsdagarna är planerade till V.413. Kallelse kommer att skickas ut via mail tidigt V.412. Om du går vidare kommer vi att kalla dig för säkerhetsprövning vid ett senare tillfälle.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Fänrik Johan Bragée, Plutonchef 142. Strilsförsvarspluton

Tel: 070-3868384

E-post: [email protected]


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-18. Din ansökan ska innehålla:


• Personligt brev
• CV med referenser
• Gymnasiebetyg samt ev. andra betyg
• Militära betyg, alt. prognos om du i dagsläget genomför din värnplikt.
• Intyg från annan meriterande utbildning

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Upplands flygflottilj, F16 söker stabsassistent till Garnisonsenheten

Ansök    Dec 20    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder En möjlighet att som en del av Garnisonsenhetens ledning bygga upp en helt ny enhet och därmed vara delaktig i att utforma arbetsuppgifter och rutiner. Som stabsassistent hos oss kommer du att få använda dina kreativa sidor för att på bästa sätt lösa dina uppgifter och stötta cheferna i en mängd varierande frågor. Om enheten F 16 Garnisonsenhet skapas formellt 2024-04-01. Enheten består av en ledning och tre stycken avdelningar, to... Visa mer
Befattningen erbjuder

En möjlighet att som en del av Garnisonsenhetens ledning bygga upp en helt ny enhet och därmed vara delaktig i att utforma arbetsuppgifter och rutiner. Som stabsassistent hos oss kommer du att få använda dina kreativa sidor för att på bästa sätt lösa dina uppgifter och stötta cheferna i en mängd varierande frågor.

Om enheten

F 16 Garnisonsenhet skapas formellt 2024-04-01. Enheten består av en ledning och tre stycken avdelningar, totalt är vi cirka 40 personer varav de flesta befattningarna är civila.  Garnisonsenheten leder garnisonssamordningen vid Uppsala garnison från fred till väpnat angrepp. Vid enheten finns t.ex. garnisonens expeditioner och arkiv, idrottstjänst, hundtjänst, verksamhetssäkerhetstjänst inkl. utbildning, handläggare med olika expertisområden, administratörer och vaktmästare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som stabsassistent ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med chef, ställföreträdande chef, förvaltare och administratör.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att du:


• Stödjer vid stabsarbeten av både enkla och mer komplexa uppgifter inom enheten
• Stödjer enhetsledningen med praktiska och administrativa uppgifter t.ex. genom beställningar, bokningar, koordinering, anteckningar vid möten och att hämta fika/mat/beställningar
• Stödjer med att hålla samarbetsytor och underlag uppdaterade och i god ordning
• Stödjer med hantering av VIDAR
• Stödjer övriga enheten vid behov, t.ex. inför chefsbesök eller övningar då lokaler ska iordningställas
• Samverkar inom enheten och Uppsala garnison
• Deltar vid enhetens övningsverksamhet.

Krav:


• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort.

Personliga egenskaper:

Som person är du öppen, positiv och lösningsfokuserad. Du har lätt för att lära dig nya uppgifter och system, är initiativtagande och ser utmaningar som något positivt. Du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer och har en god förmåga att kommunicera. Du är trygg i dig själv och har ett högt ansvarstagande samt är en individ med en hög säkerhetsmedvetenhet.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal, 8 år som kan förlängas 4 år. Anställningen kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala, planerade resor kan förekomma till andra arbetsorter
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Övrigt: Hundar förekommer inom enheten


För upplysningar om befattningen kontakta:
Stf C GarnE Anna Wilson 073- 448 85 81


För information om rekryteringsprocessen kontakta:

HR-generalist Amanda Rahlén. Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Upplands flygflottilj, F16 söker avdelningschef till Garnisonsenheten

Ansök    Dec 20    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Garnisonsenheten skapas formellt 2024-04-01, och har som huvudsaklig uppgift att stödja samordningen på Uppsala Garnison. Stödet till garnisonen utgår främst från enhetens olika avdelningar: garnisonsavdelningen, dokumentavdelningen och verksamhetsstödavdelningen. Tjänsten är som chef över verksamhetsstödavdelningen. Avdelningens uppgifter är att stödja Uppsala garnison med funktioner inom marksäkerhet, trafiksäkerhet, elsäkerhet, mi... Visa mer
Befattningen erbjuder

Garnisonsenheten skapas formellt 2024-04-01, och har som huvudsaklig uppgift att stödja samordningen på Uppsala Garnison. Stödet till garnisonen utgår främst från enhetens olika avdelningar: garnisonsavdelningen, dokumentavdelningen och verksamhetsstödavdelningen. Tjänsten är som chef över verksamhetsstödavdelningen. Avdelningens uppgifter är att stödja Uppsala garnison med funktioner inom marksäkerhet, trafiksäkerhet, elsäkerhet, miljö, IFTEX, BVKF, brandsäkerhet, hundtjänst och idrottstjänst.

Det är en bred chefsbefattning där du kommer att få vara en del av att utveckla garnisonssamordningen inom de viktiga funktioner som din avdelning ansvarar för. Befattningen erbjuder goda möjligheter till utveckling och är en bra grund att ta med dig i din fortsatta karriär som officer och mot eventuell högre utbildning. 

Om enheten

Enheten består av ledning och tre avdelningar, totalt är vi drygt 40 medarbetare varav de flesta befattningarna är civila. Garnisonsenheten leder garnisonssamordningen vid Uppsala garnison längs hela beredskapsstegen, fred-kris-krig. Vid enheten finns t.ex. garnisonens expeditioner och arkiv, idrottstjänst, hundtjänst, verksamhetssäkerhetstjänst inkl. utbildning, handläggare med olika expertisområden, administratörer och vaktmästare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Huvuduppgiften består i att leda, utveckla och samordna verksamheten vid verksamhetsstödavdelningen vilket innefattar verksamhetsplanering och personal- och budgetansvar. Du ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av avdelningens arbete. Du planerar avdelningens verksamhet kopplat mot Garnisonsenhetens mål och uppgifter.

Då enheten och avdelningen är ny är en del av arbetsuppgifterna att skapa väl fungerande rutiner och metoder. 

Krav:


• Godkänd officersexamen, OF2 alternativt OF1 med god prognos
• Erfarenhet av att vara chef med personalansvar (CPA)
• Goda kunskaper i hantering av olika IT-program
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• B-körkort.

Meriterande:


• God kännedom om organisation, ansvar och rutiner inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete på stabsnivå
• Erfarenhet av garnisonssamordning och/eller militärbas
• Erfarenhet av någon/några av de funktioner som avdelningen ansvarar för eller andra erfarenheter från Försvarsmakten som arbetsgivare bedömer likvärdiga
• Ledaruppdrag/utbildningar utanför Försvarsmakten
• Arbete med ekonomi och uppföljning av egen budget.

Personliga egenskaper:

Du är en van chef och ledare med förmåga att hantera en stor variation av uppgifter. Du skapar snabbt en förståelse för de olika funktionernas och medarbetarnas uppgifter samt förutsättningar.

För att trivas hos oss och passa för befattningen ser vi att du är:


• Trygg i dig själv och med en förmåga att även lyfta andra
• En person med förmåga att se helheter, förstå verksamheten och omsätta det till handling
• En person som har lätt för att samarbeta, skapa kontakt och bibehålla goda relationer internt och externt
• Bekväm och gärna van med att hantera stora mängder information samt har en hög säkerhetsmedvetenhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Anställning är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan förekomma
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala, planerade resor kan förekomma till andra arbetsorter
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Annat: Hundar förekommer på arbetsplatsen

För upplysningar om befattningen kontakta:
Stf C GarnE Anna Wilson 073- 448 85 81


För information om rekryteringsprocessen kontakta:

HR-generalist Amanda Rahlén. Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsförvaltare OR-8 sökes till Upplandsflygflottilj, F 16

Ansök    Dec 21    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Befattningen är placerad i Flottiljstabsledningen vid F 16 Flottiljstab. Som stabsförvaltare arbetar du direkt under Stabschefen (SC) och verkar inom hela Flottiljstaben och dess avdelningar, A1-A8. Arbetslaget utgörs förutom av SC av Stf Stabschef och en stabsassistent (GSS/K). Om enheten Flottiljstaben som är den enhet som bereder och ordersätter förbandschefens uppdrag till direkt underställda enheter. Huvudsakliga arbetsuppgif... Visa mer
Befattningen erbjuder

Befattningen är placerad i Flottiljstabsledningen vid F 16 Flottiljstab. Som stabsförvaltare arbetar du direkt under Stabschefen (SC) och verkar inom hela Flottiljstaben och dess avdelningar, A1-A8. Arbetslaget utgörs förutom av SC av Stf Stabschef och en stabsassistent (GSS/K).

Om enheten

Flottiljstaben som är den enhet som bereder och ordersätter förbandschefens uppdrag till direkt underställda enheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Biträder SC vid dennes ledning av staben
• Deltar på stabsmöten och lottningsmöten samt biträder SC
• Ingår i Flottiljstabsledningens triad, stödjer SC och Stf SC på möten och med rapporter
• Lottar uppgifter i VIDAR och i F 16 funktionsbrevlåda (SC inkorg)
• Skapar ärenden i ärendehanteringssystemet
• Ansvarar för Flottiljstabens samarbetsyta på EMILIA
• Ansvarar för funktionen materielredogörare och lageransvarig vid staben
• Utvecklar Flottiljstabens ledningstriad
• Flottiljstabens ansvarige för 3BS tillsammans med FörbFv
• Tillser fortsatt utveckling av Flottiljstabens specialistofficerare
• Utgör Flottiljstabens organisatoriska minne
• Stödjer FörbFv gällande nivåhöjande utbildning för Specialistofficerare vid Flottiljstaben
• Kan komma att delta i revisioner tillsammans med CQ

KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört HSOU eller motsvarande utbildning och kvalificerar sig mot OR-8.
• OR-7 eller OF-3 med god prognos att inom närmsta tiden bli OR-8
• God vana av arbete inom MS Office
• God administrativ förmåga
• B-körkort
• God grundläggande fysisk förmåga
• Kunna hantera personligt vapen samt strids/skyddsutrustning

Personliga egenskaper

Du är noggrann, prestigelös och ansvarstagande, vilket också innebär att du är en god lagspelare och har hög social kompetens. Du är van att samarbeta med andra och har en utvecklad kommunikativ förmåga. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastningen.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Meriterande


• Erfarenhet av stabstjänst
• Kännedom om förbandet F 16
• Kunskap i FM system såsom FM AP, PRIO, Vidar, Outlook och erfarenhet av FM ledningssystem

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare – anställningen kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Introduktionsutbildning och internutbildning genomförs över tid i tillämpliga delar.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Stabschef Henrik Lindström, telefon 076-636 95 74
StabsFv Dan Persson, telefon 070-526 49 88

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Underrättelse- och säkerhetsassistent (GSS/K) sökes till F16

Ansök    Dec 15    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om befattningen Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet ... Visa mer
Om befattningen

Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 

Om enheten

Som underrättelse- och säkerhetsassistent ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala, men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala. Tjänsten innebär krigsplacering. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer genomföras innan anställning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Ansvarar för utbildning i säkerhetstjänst för bla entreprenörer och hanterar den administrativa uppföljningen.
• Ansvarar för expeditionstjänsten och övriga administrativa uppgifter.
• Ansvarar för utbildning i fototillstånd.
• Ansvarar för fotogranskning och stödjer i utredningar vad avser fototillstånd.
• Stödjer hantering inom området teknisk bevakning och hanterar vissa utredningar.
• Stödjer hantering av besöksmottagning.
• Medverka och stödjer i kontrollverksamhet.
• Delta i krigsförbandsutveckling.
• Medverka vid övningar.
• Stödjer CA2, Säkerhetschefen och IT-säkerhetschefen med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av olika ärenden.
• Arbete i FM dator- och informationssystem.


KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört gymnasieutbildning med godkänt betyg.
• Godkänd värnplikt eller grundutbildning (GU)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Datorvana, goda kunskaper inom Microsoft Office.

Personliga egenskaper

Din roll som underrättelse- och säkerhetsassistent kräver flexibilitet, stresstålighet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara social och bekväm med att tala inför folk. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskydds-klassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Utbildning inom området säkerhetstjänst
• Körkort B

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal, 8 år som kan förlängas 4 år. Kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024- 01-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Säkerhetsbefäl (OR6/OR7) sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Dec 15    Försvarsmakten    Officer
Om befattningen Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet ... Visa mer
Om befattningen

Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 

Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter, vilket bland annat omfattar att bearbeta säkerhetsrapporter, utbilda i säkerhetstjänst och stödja F16 enheter i  säkerhetsskyddsplanering. Säkerhetsbefälet har ett nära samarbete med säkerhetschefen och F 16 underställda enheter.   

Om enheten

Som säkerhetsbefäl ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter, inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala. Tjänsten innebär krigsplacering. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer genomföras innan anställning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Bearbetar säkerhetsrapporter och rapporterar till högre chef.
• Genomför säkerhetsutbildningar.
• Deltar i krigsförbandsutveckling.
• Stödjer och utbilda i säkerhetsskyddsplanering.
• Genomför framtagande av säkerhetsskyddsavtal
• Genomför säkerhetsprövningar.
• Stödjer vid olika infrastrukturprojekt, avseende fysisk säkerhet och genomförande av analyser.
• Medverkar vid säkerhetsskyddkontroller och säkerhetsskyddsbesök.
• Deltar i flottiljstabens olika planeringslag och möte.
• Stödjer C A2, Säkerhetschef och IT-säkerhetschef med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av ärenden.
• Medverkar vid övningar.


KRAV
Kvalifikationer


• Officers- eller specialistofficersexamen.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Körkort B.

Personliga egenskaper

Din roll som säkerhetsbefäl kräver flexibilitet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara social och bekväm med att tala inför folk samt ha ett högt säkerhetsmedvetande. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskyddsklassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Säkerhetsutbildning vid FM UndSäkC.
• Tidigare tjänstgöring vid militär stab inom säkerhetstjänstområdet.
• Erfarenhet av stabsarbete.
• Utbildning i system ISUS handling/säkerhetsrapportering.
• Förmåga att hantera Försvarsmaktens informationssystem avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter t.ex. ISUS.
• Goda kunskaper avseende Flygvapnets freds- och krigsorganisation.
• Dokumenterad erfarenheter inom säkerhetstjänstområdet.
• Erfarenhet från säkerhetsförband.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Avdelningsförvaltare till Flygstaben

Ansök    Dec 15    Försvarsmakten    Specialistofficer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som avdelningsförvaltare till Flygstabens Samordningsavdelning. OM ENHETEN Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskraf... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som avdelningsförvaltare till Flygstabens Samordningsavdelning.

OM ENHETEN


Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Inom Flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav ca 300 på Flygstaben. 

Flygstaben stödjer Flygvapenchefen med beslutsunderlag och ledning av flygvapnets förband i alla konfliktskalor.

OM BEFATTNINGEN


Samordningsavdelningen är en av sju avdelningar som bildar Flygstaben och den består av tre sektioner med funktionsspecialister inom bland annat säkerhetstjänst, kommunikation och kvalitetsarbeten. Vi söker nu en avdelningsförvaltare. Samordningsavdelningen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med internt, externt samt internationellt stabsarbete.

Avdelningsförvaltarens främsta uppgift är att under C SamoA hantera avdelningens verksamhetsledning och stabskoordinera de tre sektionerna. Som avdelningsförvaltare befinner du dig i en dynamisk vardag med högt tempo där arbetsuppgifterna har skiftande karaktär och kontaktytorna är många. Under dessa förutsättningar och förhållanden är denna befattning avgörande för att samordningsavdelningen som helhet ska fungera optimalt.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER• Koordinera avdelningens verksamhetsöversikt med stabsarbetsplaner under C SamoA.
• Fördela, koordinera och följa upp inkomna uppgifter inom avdelningen.
• Ansvara för avdelningsövergripande projekt inom ramen för avdelningens ansvarsområde.

Flygstaben befinner sig fortsatt i en etablering- och utvecklingsfas vilket skapar möjligheter att i denna befattning påverka, vara initiativrik och ta stort eget ansvar. Avdelningsförvaltaren har en viktig stöttande funktion som ska ha en god helhetssyn för hur funktionerna och Flygstaben leds. Denna befattning är en stor utvecklingsmöjlighet för dig som vill vidga dina perspektiv.

PERSONLIGA EGENSKAPER


Vi söker dig som trivs med uppgifter av verksamhetsledande och koordinerande karaktär där du har ett välutvecklat ordnings- och struktursinne, men som också söker personlig utveckling. Du trivs i en koordinerande funktion där självständighet, initiativförmåga och helhetssyn präglar din vardag. Befattningen innebär även många kontaktytor där vi söker dig som har förmågan att vara tydlig, kommunikativ, flexibel och som förstår värdet av att skapa goda relationer. I tjänsten arbetar man tätt med avdelningens chefer där man behöver kunna vara pragmatisk, lösningsorienterad och initiativrik i sitt lösande av uppgift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess.

KVALIFIKATIONER


• Specialistofficer OR8
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet 

MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i liknande befattning inom central stab eller förbandsledning.
• Kunskaper i PRIO, ISUS och SWECCIS.

ÖVRIGT

Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Sektionschef Samordningssektionen Jonas Hellstedt, nås via växeln på 08-788 75 00 eller [email protected] 

Fackliga representanter

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO Jan Salomonsson
SACO Borka Medjed Hedlund

Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00.

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Plutonchef till 51.Grundutbildningskompaniet vid Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Dec 8    Försvarsmakten    Officer
Vi söker dig som vill arbeta som plutonchef på 51.GU kompaniet vid F16 Upplands flygflottilj.  Om kompaniet 51. GU kompaniet är det kompani på F16 som ansvarar för och utbildar värnpliktiga mot flertalet olika befattningar inom Flygvapnet och F16 Upplands flygflottilj. Kompaniet lyder under 5. Basenheten och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison. Huvudsakliga arbetsuppgifter Tjänsten som plutonchef innebär att du leder en pluton i planering och utb... Visa mer
Vi söker dig som vill arbeta som plutonchef på 51.GU kompaniet vid F16 Upplands flygflottilj. 

Om kompaniet

51. GU kompaniet är det kompani på F16 som ansvarar för och utbildar värnpliktiga mot flertalet olika befattningar inom Flygvapnet och F16 Upplands flygflottilj.
Kompaniet lyder under 5. Basenheten och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten som plutonchef innebär att du leder en pluton i planering och utbildning av värnpliktiga. Tjänsten omfattar personal och arbetsgivaransvar. Tjänsten är varierad och kommer att bedrivas både vid förbandet samt vid övnings- och skjutfält. Du kommer att utvecklas i din roll som chef och ledare i Försvarsmakten och tjänsten innefattar även truppföring i befattning.

 

Kvalifikationer

Taktisk officer OF1

Körkort B

 

Personliga egenskaper

Du är ansvarstagande och har stor initiativförmåga.

Du strävar efter att utveckla personal och verksamheten.

Du har lätt för att få kontakt och samarbeta med andra.

Du har god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift.

Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hög arbetsbelastning samt innehar förmågan att hantera flertal arbetsuppgifter samtidigt.

Du är ett föredöme för medarbetare och värnpliktiga samt tillämpar Försvarsmaktens värdegrund.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Meriterande

Tidigare erfarenheter av chefsbefattningar i FM.

Förarbevis lätt personterrängbil

SUSA pluton

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Chef 51.GU kompaniet Major Eleonor Erlandsson, tel 073 -329 35 20

 

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

 

Övrigt

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid

Arbetsort: Uppsala

Lön: Individuell lön tillämpas

 

Fackliga representanter

OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.

OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.

SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.

SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-29.

 

Din ansökan skall innehålla

Personligt brev

CV med referenser

Intyg på meriterande utbildningar

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Sektionschef till Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Ansök    Dec 8    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du arbeta i en dynamisk miljö med stor närhet till Försvarsmaktens nationella och internationella verksamhet? Vill du att arbeta i ett litet sammansvetsat team? Trivs du att arbeta i högt tempo och hantera många bollar i luften? Då kan du vara vår nya sektionschef till Tolkavdelningen vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Sökande enhet Försvarets tolkskola tillgodoser Försvarsmaktens behov av militärtolkar och HUMINT-personal genom utbildningar i språ... Visa mer
Vill du arbeta i en dynamisk miljö med stor närhet till Försvarsmaktens nationella och internationella verksamhet? Vill du att arbeta i ett litet sammansvetsat team? Trivs du att arbeta i högt tempo och hantera många bollar i luften? Då kan du vara vår nya sektionschef till Tolkavdelningen vid Försvarets tolkskola i Uppsala.

Sökande enhet

Försvarets tolkskola tillgodoser Försvarsmaktens behov av militärtolkar och HUMINT-personal genom utbildningar i språk, Human Intelligence (HUMINT) och kultur i programbunden grundutbildning, specialistofficersutbildning samt yrkes- och befattningsutbildningar.

Tolkavdelningen ansvarar för att stödja hela Försvarsmakten med militärtolkar såväl nationellt som internationellt. Stödet med tolk- och förhörsförmåga är en av de prioriterade uppgifterna för Försvarets tolkskola där Tolkavdelningen även bidrar till utvecklingen av förmågan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som sektionschef är du en viktig del av avdelningen. Du stödjer avdelningsledningen i uppföljning och ledning av avdelningens verksamhet.

Ytterligare arbetsuppgifter som sektionschef:


• Samverka och stödja i övrig utbildningsverksamhet inom Tolkskolan.
• Du ansvarar för dokumentation samt bereder koordinering av personalresurser för pågående verksamhet.
• Arbeta med att vidmakthålla anställdas språk- och personliga färdigheter.

 

Kvalifikationer 


• Du är utbildad specialistofficer
• Du har god förståelse för militärtolkens uppdrag
• Du har god verbal och skriftlig förmåga i svenska och engelska
• Du har en god administrativ förmåga
• Du har B-körkort (manuell)

 

Meriterande kvalifikationer


• Erfarenhet av internationell tjänstgöring från något av Försvarsmaktens insatsområden utomlands
• Goda kunskaper i andra språk än engelska och svenska
• SUSA-kompetens
• Sjv-kompetens
• Fordonskompetens
• Humint kompetens

 

Personliga egenskaper

Du är en person som har lätt för att samarbeta med andra och har lätt för att ta egna initiativ. Du är beredd att lösa diverse uppgifter, även inom områden som innebär att du måste fortbilda dig själv. Med en positiv attityd och kreativitet tar du dig an de pedagogiska utmaningar och andra uppgifter som uppstår.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsort: Uppsala

Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse

Befattningsnivå: OR 7

 

För upplysningar om befattningen kontakta

Carl Gunnarsson, Tf C Tolkavdelningen, via växel 08-788 75 00

Hanna Danninge , Tf C HR, 018-19 65 03

 

Fackliga representanter

Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68

Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 81

SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey, 018-19 65 52

Alternativt tel 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

 

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-12. Din ansökan skall innehålla CV och ett ansökningsbrev samt referenser. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Instruktör till 51.Grundutbildningskompaniet vid Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Dec 8    Försvarsmakten    Officer
Vi söker dig som vill arbeta som instruktör på 51.GU kompaniet vid F16 Upplands flygflottilj.  Om enheten 51. GU kompaniet är det kompani på F16 som ansvarar för och utbildar värnpliktiga mot flertalet olika befattningar inom Flygvapnet och F16 Upplands flygflottilj. Kompaniet lyder under 5. Basenheten och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison. Huvudsakliga arbetsuppgifter  Tjänsten som instruktör innebär att du som en del av ett plutonslag planera... Visa mer
Vi söker dig som vill arbeta som instruktör på 51.GU kompaniet vid F16 Upplands flygflottilj. 

Om enheten

51. GU kompaniet är det kompani på F16 som ansvarar för och utbildar värnpliktiga mot flertalet olika befattningar inom Flygvapnet och F16 Upplands flygflottilj.
Kompaniet lyder under 5. Basenheten och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Tjänsten som instruktör innebär att du som en del av ett plutonslag planerar och genomför utbildning av värnpliktiga. Tjänsten är varierad och kommer att bedrivas både vid förbandet samt vid övnings- och skjutfält. Du kommer att utvecklas i din roll som instruktör i Försvarsmakten och ges möjlighet att leda viss specifik utbildning så som stridsutbildning och befattningsutbildningar. Tjänsten innefattar även truppföring i befattning.

Kvalifikationer 

Specialistofficer OR6/7 alternativt taktisk officer OF1

Körkort B

Meriterande 

Förarbevis lätt terrängbil

Instruktör kulspruta 90 & 58, pansarskott m/86

Kastledare handgranater

Testledare fysiskt stridsvärde

Närkampsinstruktör

Skyddsvaktsinstruktör

Fordonsinstruktör

CBRN -instruktör

SUSA pluton

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Personliga egenskaper 

Du är ansvarstagande och har stor initiativförmåga.

Du strävar efter att utvecklas som instruktör och tycker om att utbilda.

Du har lätt för att få kontakt och samarbeta med andra.

Du har god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift.

Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hög arbetsbelastning samt innehar förmågan att hantera flertal arbetsuppgifter samtidigt.

Du är ett föredöme för värnpliktiga och tillämpar Försvarsmaktens värdegrund. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt 

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid

Arbetsort: Uppsala

Lön: Individuell lön tillämpas

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Chef 51.GU kompaniet Major Eleonor Erlandsson, tel 073 -329 35 20

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga representanter 

OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.

OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.

SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.

SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-29.

Din ansökan skall innehålla:

Personligt brev

CV med referenser

Intyg på meriterande utbildningar

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Samordnare Verksamhetsförlagd utbildning

Ansök    Dec 5    Försvarsmakten    Officer
Samordnare Verksamhetsförlagd utbildning Stridslednings- och luftbevakningsskolan Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) söker samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). StrilS består av två avdelningar och du kommer att tillhöra Utbildningsavdelningen. StrilS genomför grundläggande officersutbildning (OP och SOU) inom luftbevakning, flygstridsledning och underrättelse. Utöver kadettutbildning bedriver skolan även yrkes- och befatt... Visa mer
Samordnare Verksamhetsförlagd utbildning

Stridslednings- och luftbevakningsskolan

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) söker samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). StrilS består av två avdelningar och du kommer att tillhöra Utbildningsavdelningen. StrilS genomför grundläggande officersutbildning (OP och SOU) inom luftbevakning, flygstridsledning och underrättelse. Utöver kadettutbildning bedriver skolan även yrkes- och befattningsutbildningar för övrig tjänstgörande personal i flygvapnet.

Som samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer du att utgöra en viktig del av utbildningen av blivande befäl och officerare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ta ansvar, driva utveckling, utbilda blivande kollegor. Vi söker en lagspelare med god pedagogisk förmåga som letar efter en kreativ arbetsmiljö. Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Genomföra VFU-samordning enligt FHS direktiv.
• Samverka med kadettbattaljon (MHS-Karlberg) avseende kadetter och överlämningar mellan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och campusförlagd utbildning (CFU).
• Sammanhållande för samtliga kurser inom OP VFU StrilS.
• Representera STRILS på VFU-SamO-möten samt andra FHS forum avseende OP enligt direktiv från programledning officersprogrammet (PLOP).
• Planera, genomföra och följa upp FM-tid för OP-kadetter, tillsammans med kurschefer.
• Leda individutvecklingen av samtliga OP-kadetter.
• Leda KC-rapport avseende kommande, pågående och avslutade kurser OP samt kadettuppföljning. Delta i övriga möten enligt StrilS verksamhetshandbok.
• Stödja kursledningar i kursintroduktioner, utvecklingsomdömen, examination samt vid behov delta i utbildning.

För att lyckas i rollen som VFU-samordnare behöver du ha en förståelse för Försvarsmaktens- och Försvarshögskolans utbildningssystem. Att du har ett professionellt och pedagofiskt förhållningssätt till utbildning.KRAV
Kvalifikationer


• Godkänd officersexamen.
• OF1/2.

Personliga egenskaper

Du behöver ha en god social förmåga och har lätt för att samarbeta med andra människor. Du är bra på att organisera och planera ditt eget arbete i olika tidsperspektiv och tempon. Du är strukturerad, noggrann och ansvarsfull. Vi värdesätter att du har en kreativ och god pedagogisk förmåga. Det är viktigt att du har engagemang, framåtanda och visar föregångsmannaskap.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE


• Erfarenhet som utbildare.
• Högskolepedagogisk utbildning vid FHS (HPed1+HPed 2) samt genomfört StrilS lärar-/instruktörsutbildning.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen

Aram Kerro, Chef Utbildningsavdelningen StrilS, tfn 0766-36 87 17


Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67
SACO nås via vx 018-19 60 00


Välkommen med din ansökan senast 2024-01-12.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Chef till säkerhetsunderrättelsedetaljen

Ansök    Dec 6    Försvarsmakten    Officer
OM FLYGSTABEN Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektione... Visa mer
OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag.

Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER


• Chef över underrättelse- och säkerhetssektionens säkerhetsunderrättelsedetalj och därmed ingå i sektionens chefsgrupp.
• Ansvara för produktion av underrättelser, hotbedömningar, verkansunderlag och beslutsunderlag enligt produktplanen.
• Stödjer Flygstaben i hantering av säkerhetsrapportering, nationellt eller internationellt inom FVC verksamhetsområde. Ansvaret innebär strukturering, uppföljning, bearbetning och analys av inrapporterade händelser eller särskilda händelser.
• Stödja funktionsledningen av underställda förband avseende inriktning av säkerhetsskyddsåtgärder och operationsplanering vid säkerhetsoperationer för att säkerhetsställa adekvat skydd för FVC skyddsvärden.
• Stödja vid produktion av underrättelse- och säkerhetshotsbedömanden till stöd för Flygvapnet och Flygstabens processer.
• Stödja sektionen genom att företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten, med andra aktörer och internationella organisationer.
• Stödja vid säkerhetsutredningar kopplade till FVC verksamhetsområde.
• Stödjer underrättelse- och säkerhetssektionens verksamhet med säkerhetsanalyser samt rekogniseringsstyrka, Fact Finding Team (FFT).
• Delta i underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet och produktion av rapporter och beslutsunderlag.

KVALIFIKATIONER


• Genomförd yrkesofficersutbildning.
• OF 3 (även OF 2 är godkänd att söka).
• God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Tjänstgöring vid säkerhetsrelaterad befattning inom Försvarsmakten. Exempelvis vid säkerhetsförband eller som säkerhetsofficer.
• Lägst B-körkort.

MERITERANDE


• Utbildning inom militär underrättelsetjänst och/eller säkerhetstjänst.
• Utbildning inom Säkerhetsunderrättelsetjänst.
• Utbildning inom HUMINT.
• Erfarenhet av utredningar.
• Färdighet att arbeta med FM ledningsstödsystem.
• Tjänstgöring vid underrättelse- eller säkerhetsbefattning inom Flygvapnet eller operativ/ strategisk nivå.
• Kunskaper och erfarenheter avseende Flygvapnets egna förband och dess förmågor.
• Erfarenhet av att arbeta med underrättelsetjänst nationellt och/eller internationellt.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.

Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning tillämpas. Tidsbegränsad placering (1-3) år i enlighet med FM rörlighetsavtal kan tillämpas för redan anställd personal.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Mj Mikael Olsbro, nås via FM växel 08-788 75 00.

Fackliga företrädare 

OFR/O - Officersförbundet - Anders Wedin
OFR/S Försvarsförbundet - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00.

Ansökan 

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stf. plutonchef till 51.Grundutbildningskompaniet vid Upplands flygflottilj

Ansök    Dec 8    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vi söker dig som vill arbeta som ställföreträdande plutonchef på 51.GU kompaniet vid F16 Upplands flygflottilj.  Om kompaniet 51. GU kompaniet är det kompani på F16 som ansvarar för och utbildar värnpliktiga mot flertalet olika befattningar inom Flygvapnet och F16 Upplands flygflottilj. Kompaniet lyder under 5. Basenheten och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison. Huvudsakliga arbetsuppgifter Tjänsten som ställföreträdande plutonchef innebär att du... Visa mer
Vi söker dig som vill arbeta som ställföreträdande plutonchef på 51.GU kompaniet vid F16 Upplands flygflottilj. 

Om kompaniet

51. GU kompaniet är det kompani på F16 som ansvarar för och utbildar värnpliktiga mot flertalet olika befattningar inom Flygvapnet och F16 Upplands flygflottilj.
Kompaniet lyder under 5. Basenheten och är utgångsgrupperat vid Uppsala Garnison.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten som ställföreträdande plutonchef innebär att du som en del av ett plutonslag planerar och genomför utbildning av värnpliktiga. Du kommer att utvecklas i din roll som instruktör i Försvarsmakten och ges möjlighet att leda viss specifik utbildning så som stridsutbildning och befattningsutbildningar. Du är plutonens materielansvarige och ansvarar för uppföljning av vård. Tjänsten som ställföreträdande plutonchef innebär även att du övertar plutonchefens arbete vid dennes frånfälle. Tjänsten omfattar både personal och arbetsgivaransvar. Tjänsten är varierad och kommer att bedrivas både vid förbandet samt vid övnings- och skjutfält. Du kommer att utvecklas i din roll som chef och ledare i Försvarsmakten och tjänsten innefattar även truppföring i befattning.

 

Kvalifikationer

Specialistofficer OR6/7

Körkort B

 

Personliga egenskaper

Du är ansvarstagande och har stor initiativförmåga.

Du strävar efter att utveckla personal och verksamheten.

Du har lätt för att få kontakt och samarbeta med andra.

Du har god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift.

Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hög arbetsbelastning samt innehar förmågan att hantera flertal arbetsuppgifter samtidigt.

Du är ett föredöme för medarbetare och värnpliktiga samt tillämpar Försvarsmaktens värdegrund.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Meriterande

Tidigare erfarenheter av chefsbefattningar i FM.

Förarbevis lätt terrängbil

Instruktör kulspruta 90 & 58, pansarskott m/86

Kastledare handgranater

Testledare fysiskt stridsvärde

Närkampsinstruktör

Skyddsvaktsinstruktör

Fordonsinstruktör

CBRN -instruktör

SUSA pluton

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt 

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid

Arbetsort: Uppsala

Lön: Individuell lön tillämpas

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Chef 51.GU kompaniet Major Eleonor Erlandsson, tel 073 -329 35 20

 

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

 

Fackliga representanter 

OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.

OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.

SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.

SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-29.

Din ansökan skall innehålla

Personligt brev

CV med referenser

Intyg på meriterande utbildningar

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Internship - Office Manager

Ansök    Nov 23    AlBirunia AB    Officer
Introduction At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing. We're looking for an office manager who has excellent organizational skills and a personable disposition to keep us thriving. The ideal candidate will have a natural flexibility in handling day-to-day routines as well as surprises. The office manager will provide strong, reliable support for operations by creating procedures and com... Visa mer
Introduction
At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing.
We're looking for an office manager who has excellent organizational skills and a personable disposition to keep us thriving.
The ideal candidate will have a natural flexibility in handling day-to-day routines as well as surprises. The office manager will provide strong, reliable support for operations by creating procedures and communicating them companywide, and by maintaining employee safety. This person will also help us achieve organizational efficiency by nurturing a positive, inclusive work environment.
Objectives of this role
Oversee visitors to the office and ensure a friendly, personal experience
Ensure peak operations for the organization and implement preventive measures for potential issues
Implement policies and procedures, measure outcomes against standards, and improve operational flow
Coordinate internal and external resources and cultivate relationships with vendors
Respond to requests and questions about office operations

Responsibilities
Ensure office efficiency by maintaining common areas, organizing procedures, handling correspondence, managing file systems, and overseeing supplies and equipment
Oversee day-to-day office activities as the main point of contact in the reception area and keep management informed regularly via performance reports
Provide direct administrative support as needed, including scheduling appointments, meetings, and events; booking travel; maintaining file systems; mailing and shipping packages; and updating contacts database and employee lists
Oversee and maintain office equipment for uninterrupted function, identify needs and acquire supplies, manage vendor relationships, and coordinate food deliveries when requested
Manage all aspects of space/infrastructure planning (ex: moves, additions, changes to workstations) and provide answers, resources, and solutions when requested

Required skills and qualifications
Two or more years of experience in office management
Strong time-management and people skills, high degree of flexibility, and excellent multitasking ability
Proficiency with office applications, and aptitude for learning new software and systems
Ability to maintain the confidentiality of company information
Excellent written and verbal communication skills in English & Swedish.


Preferred skills and qualifications
Bachelor's degree or equivalent
Experience in developing internal systems
Advanced computer skills and experience with online platforms


Place of Internship
Sweden
Germany
EgyptBenefits
You will enjoy a happy and dynamic team
Continues knowledge enriching with renewable energy industry, especially solar
Happy reluctant events and seminars
Training Courses
Remote and onsite workingÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Internship - Telesales Executive

Ansök    Nov 23    AlBirunia AB    Officer
Job Description Dears All, English Telesales Position Announcement We are looking for an enthusiastic Telesales Representative to contribute in generating sales for our company. You will be responsible for closing sales deals over the phone and maintaining good customer relationships. An effective telesales representative must be an excellent communicator and have superior people skills. They should be comfortable presenting products or services over th... Visa mer
Job Description
Dears All,
English Telesales Position Announcement

We are looking for an enthusiastic Telesales Representative to contribute in generating sales for our company. You will be responsible for closing sales deals over the phone and maintaining good customer relationships.
An effective telesales representative must be an excellent communicator and have superior people skills. They should be comfortable presenting products or services over the phone as well as dealing with complaints and doubts.
The goal is to help the company grow by bringing in customers and developing business.
Our scope is solar energy, but not important to have previous solar experience, we will educate you.

Responsibilities
Contact potential or existing customers to inform them about a product or service using scripts
Fast typing and translating Arabic English.
Answer questions about products or the company
Ask questions to understand customer requirements and close sales
Direct prospects to the field sales team when needed
Enter and update customer information in the database
Take and process orders in an accurate manner
Handle grievances to preserve the company's reputation
Go the "extra mile" to meet sales quota and facilitate future sales
Keep records of calls and sales and note useful information


Requirements
Excellent knowledge of English Language, as English will be 90% of communications
Fast typing and translating
Proven experience as telesales representative or other sales/customer service role
Proven track record of successfully meeting sales quota preferably over the phone
Good knowledge of relevant computer programs (e.g. CRM software) and telephone systems
Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects
Excellent communication and interpersonal skills
Cool-tempered and able to handle rejection
Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints
BSc degree is a plus.


Place of Internship
Sweden
Germany
EgyptBenefits
You will enjoy a happy and dynamic team
Continues knowledge enriching with renewable energy industry, especially solar
Happy reluctant events and seminars
Training Courses
Remote and onsite workingÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Flygterminalsoldater (GSS-K) sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Nov 30    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder Du kommer att utbildas för att ingå som kontinuerligt anställd soldat i Försvarsmaktens enda Flygterminalpluton vilken är placerad i Uppsala. Sedan etableringen i Uppsala 2011 har flygterminalplutonen bedrivit flygterminaltjänst i över 30 olika länder vilket bland annat visar på en varierad och stimulerande arbetsmiljö. Flygterminalplutonen är en möjliggörare med uppgift att optimera Försvarsmaktens användande av transportflyg, i huv... Visa mer
Befattningen erbjuder

Du kommer att utbildas för att ingå som kontinuerligt anställd soldat i Försvarsmaktens enda Flygterminalpluton vilken är placerad i Uppsala. Sedan etableringen i Uppsala 2011 har flygterminalplutonen bedrivit flygterminaltjänst i över 30 olika länder vilket bland annat visar på en varierad och stimulerande arbetsmiljö.
Flygterminalplutonen är en möjliggörare med uppgift att optimera Försvarsmaktens användande av transportflyg, i huvudsak C-10 Hercules och C-17 Globemaster.

Om enheten
Flygterminalpluton består av en plutonsledning och 4 identiskt samansatta grupper om vardera 5 soldater. Grupperna agerar oftast autonomt vilket ställer höga krav på kompetens och initiativkraft för att självständigt kunna lösa kvalificerade uppgifter.

Plutonen är akiv både i Sverige och utomlands. Förutom den dagliga tjänsten i Uppsala som utöver flygterminaltjänsten omfattar soldat- och stridsutbildning, har plutonen i uppgift att omgruppera med hela eller del av plutonen till andra platser i Sverige och där kunna bedriva kvalificerad flygterminaltjänst. Plutonen deltar även frekvent på nationella och internationella övningar både i Sverige och utomlands. Det är över 9 år sedan hela plutonen var samlad på en plats vilket ger en viss inblick i hur hög rörlighet plutonen har.

Vid Sveriges internationella åtaganden är behovet av kvalificerad flygterminaltjänst stort då stor del av förbandens försörjning sker genom flygtransporter. Detta medför att soldaterna i plutonen måste ha en vilja att vara en del av detta internationella åttagande, som sannolikt även ökar i och med en kommande eventuell NATO-anslutning. Det kommer vara ett naturligt inslag i tjänstgöringen att tjänstgöra utomlands.

Verksamheten bedrivs under alla tider på året oavsett väder och temperatur. Det innebär stora belastningar och krav på att den enskilde kan hantera olika miljöer och ändå kunna lösa alla uppgifter. Tjänsten belastar hela kroppen och ställer höga krav på god fysik och starkt psyke.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbereda samt lasta/lossa militära passagerare, militärt gods och fordon i olika former. Verksamheten sker under alla klimatförhållanden och under dygnets alla timmar. Flygterminaltjänsten löses vid militära och civila flygbaser och flygplatser i Sverige och utomlands.
Plutonen ska nationellt och globalt kunna betjäna egna och andra nationers transport-passagerarflygplan samt helikoptrar.

Tjänsten som flygterminalsoldat omfattar blandannat


• Handhavande av specialfordon och utrstning för flygterminaltjänst (t e x truckar, hjullastare, teleskoplastare, lastbilar med släp, K-loaders, terrängvagnar samt bogserfordon för luftfarkoster)
• Förbereda passagerare, gods och fordon för flygtransport exempelvis på flygpaletter genom att bygga last, lastsäkra, väga, tyngdpunktsberäkna, märka upp med aktuell vikt och skapa erforderlig dokumentation.
• Förbereda, deklarera och godkänna farligt gods för landsvägs- och flygtransport enligt gällande regelverk (IATA-DGR, HFFG, AFMAN 24-604 och ADR)
• Utföra viss markservice i form av dirigering, rangering och bogsering av flygplan samt vid brand i luftfartyg kunna bistå i släckarbetet.
• Genomföra militära säkerhetskontroll, röntgen inklusive visitation av passagerare.

KRAV
Kvalifikationer
 •  Gymnasieutbildning med godkända betyg.
 •  Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg.
 •  Fysisk uthållighet och styrka.
 •  B-körkort

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, flexibel, initiativkraftig och gillar att jobba i grupp såväl ordinarie som tillfälligt samansatta grupper.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 
 •  Genomförd befattningsutbildning mot sökt befattning.
 •  Väl vitsordad militärtjänstgörning.
 •  Tidigare genomförd Internationell tjänstgöring.
 •  C – körkort, CE –körkort

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS-K avtal, kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överrenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Markus Dahlgren, [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-02. Din ansökan bör innehålla:CV, ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samtliga militära betyg, gymnasiebetyg. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Enhetschef till Försvarsmaktens Joint Service Support (JSS)

Ansök    Nov 22    Försvarsmakten    Officer
Som Enhetschef för JSS arbetar du inte bara med internationella insatser mot en robust logistik utan är också med och formar NATO-logistikens framtid, en viktig faktor för både Sveriges och alliansens försvar i en osäker omvärld. Om enheten: Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsavdelning och fokuserar främst på internationell logistik. JSS agerar som st... Visa mer
Som Enhetschef för JSS arbetar du inte bara med internationella insatser mot en robust logistik utan är också med och formar NATO-logistikens framtid, en viktig faktor för både Sveriges och alliansens försvar i en osäker omvärld.

Om enheten:
Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsavdelning och fokuserar främst på internationell logistik. JSS agerar som stöd för förband i internationell tjänst genom samarbete med försvarsgrensstaberna och operationsledningen. Förutom att förbereda förband genom utbildning inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst, hanterar enheten pågående insatser samt deployment och redeployment av förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Enhetschef för JSS ligger ditt huvudfokus på den internationella arenan, där du ansvarar för att samordna Enhetens arbete inom internationell logistik. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomgår en spännande utvecklingsresa för att skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG, där utvecklingen av koncept för NATO-logistik parallellt med upprätthållande av insatser och personal utomlands är centrala delar för enheten JSS. I rollen som Enhetschef för JSS har du övergripande ansvar för enhetens verksamhet samt att leda dina medarbetare i den förändringsresa som pågår. Uppdraget inkluderar även att vara representant för Försvarsmakten som arbetsgivare vid enheten och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och Försvarsmaktens krav. Vidare är det ditt ansvar att säkerställa att nödvändiga resurser, metoder och kompetenser finns på plats inom enheten för att utföra tilldelade uppgifter och nå uppsatta mål.

Kvalifikationer:


• Erfarenhet av planering och genomförandeledning på taktisk nivå (Ast/Fs/Ms)
• OF-3, FHS SU alt. HOP1
• Utbildning som arbetsgivarföreträdare
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• Körkort B (Militärt förarbevis är meriterande)

Meriter:


• Erfarenhet inom ISUS, SWECCIS, MGSI, MGL, KRYFAX
• Erfarenhet av att leda i förändring
• Erfarenhet av internationella insatser
• Erfarenhet av att arbeta med logistikprocesser

Personliga egenskaper:
Du har förmågan att se möjligheter och skapar struktur i en snabbföränderlig kontext. En förmåga att skapa förtroende och respektfullt samarbete med kollegor är avgörande för att lyckas i rollen som ledare för enheten. Som ledare bidrar du till gruppens förmåga och resultat i det dagliga arbetet parallellt med att du bibehåller överblick och kontroll över verksamhetens inriktning och utveckling, i en miljö med snabba svängar och plötsligt uppkomna prioriteringar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:
För att klara uppgiften förutsätts att du har och underhåller en god fysisk förmåga.
Anställning: Tillsvidare heltidsanställning med placeringsort Uppsala.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstiden är delvis oregelbunden. Arbetet innebär resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes.
Resor till internationella insatser ingår.

Upplysningar om befattningen
C FMLOG Mattias Svedin

Fackliga företrädare
OFR/O Torbjörn Bäckman
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel, 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Internship - Marketing Manager

Ansök    Nov 23    AlBirunia AB    Officer
At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing. Should be keen on growing the business with a new clients to push the sales pipeline within the country. At AlBirunia, marketing is about understanding people and building awareness of how our green energy products and services can satisfy their needs. We're looking for an experienced and versatile marketing manager who's eager to do this and m... Visa mer
At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing.
Should be keen on growing the business with a new clients to push the sales pipeline within the country.

At AlBirunia, marketing is about understanding people and building awareness of how our green energy products and services can satisfy their needs. We're looking for an experienced and versatile marketing manager who's eager to do this and more.
The ideal candidate has experience in developing and executing marketing campaigns while managing and inspiring a team. The manager should be equally proficient with day-to-day marketing activities and long-term strategizing, and strive under tight deadlines to meet the company's changing needs.
Objectives of this role
Establish positioning, identify target audiences, and develop marketing plans with specific objectives across different channels and segments
Lead the execution of marketing programs from start to finish, leveraging internal support and driving collaboration
Analyze customer insights, consumer trends, market analysis, and marketing best practices to build successful strategies
Create, maintain, and conduct analytics reporting across multiple platforms and extract key insights for future campaign development and go-to-market strategies, complete with formal proposals and recommendations on tactics
Partner with email, performance marketing, and web teams to design, test, and evolve lead-nurturing tacticsResponsibilities/Tasks
For the training courses and our other scop
Help, develop creative briefs and guide creative direction to meet objectives for all advertising and public-facing communications, including print, digital, and video assets
Conceptualize and execute on multichannel campaigns across the prospect and customer lifecycle, ensuring the alignment of communications and messaging in all channels
Manage content and updates for customer and internal touch points, establish budget guidelines, participate in events, document business processes, and provide sales support
Gather customer and market insights to inform outreach strategies, increase customer conversions, and generate more qualified leads
Identify effectiveness and impact of current marketing initiatives with tracking and analysis, and optimize accordingly
Present ideas and final deliverables to internal and external teams, and communicate with senior leaders about marketing programs, strategies, and budgetsRequired skills and qualifications
Proven success in developing marketing plans and campaigns
Excellent written and verbal communication skills in English (Swedish is a plus)
Strong project management, multitasking, and decision-making skills
Metrics-driven marketing mind with eye for creativity
Experience with marketing automation and CRM toolsPreferred skills and qualifications
Bachelor's degree (or equivalent) in marketing, business, or related field
Proficiency with online marketing and social media strategy
Proven success in designing interactive applications and networking platforms
Willingness to travel
Established contacts in mediaPlace of Internship
Sweden
Germany
EgyptBenefits
You will enjoy a happy and dynamic team
Continues knowledge enriching with renewable energy industry, especially solar
Happy reluctant events and seminars
Training Courses
Remote and onsite working

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Luftstridsskolan söker Lärare inom flygbassystemet

Ansök    Nov 20    Försvarsmakten    Officer
LSS söker Lärare inom flygbassystemet Vi söker dig som är engagerad, entusastisk och kretiv i din yrkesroll som utbildare. Du har nu stora möjlighet att vara med och utveckla morgondagens officerare, soldater och civila till våra nya krigsförband. Vi söker dig som ser positivt på utmaningar och vill ta initiativ inom utbildning och aktivt delta i utveckling av nuvarande och nya kurser. Du är beredd att delta i flygvapnets olika övningar i syfte att bidra ... Visa mer
LSS söker Lärare inom flygbassystemet
Vi söker dig som är engagerad, entusastisk och kretiv i din yrkesroll som utbildare. Du har nu stora möjlighet att vara med och utveckla morgondagens officerare, soldater och civila till våra nya krigsförband.

Vi söker dig som ser positivt på utmaningar och vill ta initiativ inom utbildning och aktivt delta i utveckling av nuvarande och nya kurser. Du är beredd att delta i flygvapnets olika övningar i syfte att bidra till våra krigsförbandsutveckling samt för din egna personliga utveckling.


Rekryterande förband

Luftstridsskolan (LSS) / Basbefälskolan (BBS) / Flygbasavdelningen (Fbasavd).


Beskrivning av arbetsplatsen

Luftstrstidsskolans Basbefälskola (BBS) utbildar personal till luftstridskrafternas flygbasförband.

Flygbasavdelningen svarar för utbildning mot olika ledningsnivåer inom flygbassystemet, från grupp och upp till  bataljon och flottilj, samt flygbasspecifika funktions- och specialutbilningar. Utöver detta stödjer och deltar BBS i utvecklingen av luftstridskrafterna på såväl konceptionuell nivå till praktiskt deltagande i övningar.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Planera och genomföra kurser som är kopplat mot krigsförbandens behov.
• Vara beredd att ta rollen som kurschef.
• Stödjer kurschef vid kursvärdering och kursutvärdering efter genomförd kurs
• Ingår i lärarlag och stödjer kurschef i framtagande av kursbeskrivning för aktuell kurs samt planerar och genomför utbildning kopplat mot kursens lärandemål
• Tillsammans med övrig personal inom basbefälskolan delta i utveckling av nya kurser soanpassas mot aktuella krigsförband.
• Vara beredd stödja vid utbildning inom SOU och OP.
• Delta i övningar för att utveckla utbildningar vid basbefälskolan samt för egen utveckling i krigsbefattning.
• Genomföra enklare kursadministartion kopplat till egen kursverksamhet.
• Stödja övriga medarbetare vid genomförande av kurser och utbildningar.


KRAV

Kvalifikationer


• Svensk yrkesofficer
• B-körkort


Personliga egenskaper

Vi söker en initiativrik och engagerad medarbetare som ser möjligheter och är prestigelös.       

I din roll som lärare har du en koordinerande roll vilket innebär att du är lösnings- och resultatorienterad och trivs med att driva arbetet framåt.                               

God förmåga att etablera och behålla goda relationer både inom basbefälskolan som mot andra förband/flottiljer.

God förmåga att arbeta i grupp.

Förmåga att söka relevant information samt delge erfarenheter i syfte att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet.

Du engagerar dig i din egna utveckling i syfte att möte morgondagens behov både nationellt och internationellt.


MERITERANDE


• Är utbildad inom flygbassystemet som flygbassäk, R 3, samband, flygtekniker mfl.
• Har utbildat inom flygbassystemet som ex värnpliktiga, soldater eller genomfört instruktörsförstärkning.
• Erfarenhet av utbildarrollen samt utbildat anställd personal inom FM.
• Kunskap inom flygbassystemet.
• Erfarenhet av att ha arbetat inom FM datasystem.
• Erfarenhet av stabstjänst

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.


Övrigt

Befattningen är en SO 7
Anställningsform: Tillsvidare, heltidstjänst
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Upprätthålla FM FysS                                                                                                               
Du ska vara beredd att genomföra kurser/utbildningar på annan ort än Uppsala


Upplysningar om befattningen
Kontakta C Fbasavd mj Tomas Nilsson, [email protected], 0708-182 953.


Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Linda Göthberg, 072-388 12 13

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.
SACO nås via vx 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-31.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Utbildningsförvaltare

Ansök    Nov 20    Försvarsmakten    Specialistofficer
Utbildningsförvaltare   Befattningen erbjuder Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Flygvapnet något för dig! Flygvapnet erbjuder en mångfald av professionella möjligheter i en unik miljö där civila, soldater och officerare samarbetar. Hos oss finner du varierande arbetsuppgifter, från praktiskt arbete till att forma framtidens visioner. Enheten består av både civila och militära medarbetare och vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i den tri... Visa mer
Utbildningsförvaltare
 

Befattningen erbjuderÖnskar du ett arbete som gör skillnad, då är Flygvapnet något för dig!

Flygvapnet erbjuder en mångfald av professionella möjligheter i en unik miljö där civila, soldater och officerare samarbetar. Hos oss finner du varierande arbetsuppgifter, från praktiskt arbete till att forma framtidens visioner. Enheten består av både civila och militära medarbetare och vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i den trivsamma miljön på Ärna Garnison. Tjänsten erbjuder ett flexibelt arbete med möjlighet till arbete på distans.

 

Om enhetenUtbildningsenheten är en central del av Luftstridsskolan (LSS) som samarbetar med Försvarsstaben, Flygstaben samt försvarsmaktens skolor och flottiljer. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för Flygvapnets framtida personal- och kompetensförsörjning genom att leda, samordna, kvalitetssäkra och utveckla utbildningsverksamheten. Avdelningen utgörs av både civila och militära befattningar.

 

Om tjänstenSom Utbildningsförvaltare ingår du i enhetens ledningsgrupp. Du bidrar till utveckling genom att leda och medverka i utbildningsrelaterade verksamhet och projekt. Vidare arbetar du nära med ämnes- och sakkunniga i syfte att utveckla innehållet i flygvapnets utbildningar. Du stödjer även lärare med pedagogiska råd och har kontakt med elever/studerande för att värdera utbildningsresultat.  

Du driver och är en del av ett ständigt pågående förbättring- och utvecklingsarbete inom utbildningsområdet och utgör ett naturligt stöd för C Utbildningsenheten/Utbildningsledaren avseende kunskap, erfarenhet och information för beslutsfattande om LSS utbildningsverksamhet. Du skapar även ett nätverk genom att representera Flygvapnet vid samverkan med Högkvarteret/Försvarsstaben, Flygstaben, Flygvapnets förband och funktionsskolor.

Enhetens arbete ska sammantaget bidra till en kunskapsgrund som leder till att utbildningsverksamheten kan tillgodose Flygvapnets tillväxt och utveckling.
 

Kvalifikationer


• Yrkesofficer SO8
• Genomförd Högre specialistofficersutbildning (HSOU) eller motsvarande kunskaper
• God organisatorisk och administrativ förmåga – arbetslivserfarenhet från administrativ tjänst
• God förmåga att formulera och uttrycka sig i svenska och engelska – i såväl tal som skrift.
• B-körkort

 

Meriterande


• Tidigare erfarenhet av att utbildningsverksamhet
• Erfarenhet av att ha arbetet som specialistofficer i ledningstriad
• Erfarenhet av projektledning och/eller utvecklings/förändringsarbete
• Erfarenhet av nätbaserat lärande avseende verktyg, metoder och pedagogik
• Erfarenhet av att arbeta i Pc-miljö och Microsoft 365
• Erfarenhet av högskolepedagogik (H-ped 1)


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och ordningsam med god samarbetsförmåga. Självständighet och initiativtagande är naturliga egenskaper hos dig. Du är serviceinriktad och har förmågan att knyta nya kontakter inom och utanför organisationen. Intresse och erfarenhet av utbildningsverksamhet är en fördel. Vi söker prestigelösa individer redo att hantera olika arbetsuppgifter i en växande organisation.

Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet. Vi söker medarbetare med rätt attityd, värderingar och inställning.


Övrigt


• Tillsvidareanställning, heltid
• Tjänster kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets- och registerkontroll.
• Individuell lönesättning.
• Arbetsort, Uppsala.
• Resor med övernattningar kan förekomma.
• Tillträde enligt överenskommelse.


Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:

Chef Utbildningsenheten major Magnus Jernberg, tfn: 070-222 80 16
Ställföreträdande enhetschef/avdelningschef major Tomas Westh, tfn: 070-327 35 58

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.
SACO nås via vx 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-02.

Ansökan ska bestå av CV samt personligt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för utlyst befattning.             

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Avdelningschef vid Utbildningsenheten

Ansök    Okt 12    Försvarsmakten    Officer
Avdelningschef vid Utbildningsenheten   Befattningen erbjuder Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Flygvapnet något för dig! Flygvapnet erbjuder en mångfald av professionella möjligheter i en unik miljö där civila, soldater och officerare samarbetar. Hos oss finner du varierande arbetsuppgifter, från praktiskt arbete till att forma framtidens visioner. Enheten består av både civila och militära medarbetare och vi erbjuder spännande arbetsuppgift... Visa mer
Avdelningschef vid Utbildningsenheten
 

Befattningen erbjuder

Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Flygvapnet något för dig!

Flygvapnet erbjuder en mångfald av professionella möjligheter i en unik miljö där civila, soldater och officerare samarbetar. Hos oss finner du varierande arbetsuppgifter, från praktiskt arbete till att forma framtidens visioner. Enheten består av både civila och militära medarbetare och vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i den trivsamma miljön på Ärna garnison. Tjänsten erbjuder ett flexibelt arbete med möjlighet till arbete på distans.

 

Om enheten

Utbildningsenheten är en central del av Luftstridsskolan (LSS) som samarbetar med Försvarsstaben, Flygstaben samt försvarsmaktens skolor och flottiljer. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för Flygvapnets framtida personal- och kompetensförsörjning genom att leda, samordna, kvalitetssäkra och utveckla utbildningsverksamheten. Avdelningen utgörs av både civila och militära befattningar.

 

Om tjänsten

Som avdelningschef kommer du leda medarbetare och projekt. Du utvecklar verksamheten och tillser att uppgifter och mål både sätts och nås. Du arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö som tillser en långsiktigt hållbar resursbalans i kombination med välmående inom avdelningen så väl som enheten.   

 

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OF2/OF3
• Stark organisatorisk och administrativ förmåga
• Färdighet att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• B-körkort.

 

Meriterande


• Erfarenhet av utbildningsverksamhet, särskilt pedagogisk utveckling
• Tidigare lärar- och handledarerfarenhet
• Erfarenhet av att undervisa inom akademisk utbildning
• Kunskap om nätbaserat lärande, inklusive verktyg och pedagogik
• Erfarenhet av arbete inom Pc-miljö och Microsoft 365

 

Personliga egenskaper

Du är strukturerad och ordningsam med god samarbetsförmåga. Självständighet och initiativtagande är naturliga egenskaper hos dig. Du är serviceinriktad och har förmågan att knyta nya kontakter inom och utanför organisationen. Intresse och erfarenhet av utbildningsverksamhet är en fördel. Vi söker prestigelösa individer redo att hantera olika arbetsuppgifter i en växande organisation.

 

Övrigt


• Tillsvidareanställning, heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
• Tjänster kräver godkänd säkerhets- och registerkontroll.
• Individuell lönesättning.
• Arbetsort Uppsala.
• Resor med övernattningar kan förekomma.
• Tillträde enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:

Chef Utbildningsenheten major Magnus Jernberg, mobil: 070-222 80 16
Ställföreträdande enhetschef/avdelningschef major Tomas Westh,
mobil: 070-327 35 58

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28
SACO nås via vx 018-19 60 00
SEKO nås via vx 018-19 60 00

 


Välkommen med din ansökan senast 2023-11-09.

 

Ansökan ska bestå av CV samt personligt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för utlyst befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Kvartermästare

Ansök    Okt 11    Försvarsmakten    Officer
Kvartermästare till Basbefälskolan Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som som något för dig? Läs vidare nedan! Om enheten Basbefälskolan (BBS) är Flygvapnets kompetensutvecklare för personal inom flygbassystemet. BBS utbildar ch... Visa mer
Kvartermästare till Basbefälskolan

Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som som något för dig? Läs vidare nedan!


Om enheten


Basbefälskolan (BBS) är Flygvapnets kompetensutvecklare för personal inom flygbassystemet. BBS utbildar chefer i ledande befattningar och ansvarar dessutom för funktions- och specialutbildning för personal i flygvapnets flygbasförband samt vid militära flygplatser. BBS genomför dessutom personal- och kompetensuppföljning inom flygbassystemet samt stödjer och deltar i utvecklingen av luftstridskrafterna.

BBS finns på primärt två verksamhetsorter, Uppsala och Halmstad. BBS ledning har sitt säte i Uppsala och är organisatoriskt underställda LSS.

Stödsektionen stödjer BBS ledning och avdelningar inom allmän stabstjänst, logistik, ekonomi och säkerhetstjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som kvartermästare vid BBS ansvarar du för materielförsörjning, materielplanering och förnödenhetsförsörjning inom ramen för enhetens planerade och uppkomna verksamhet. Befattningen är placerad på stödsektionen som har ett övergripande ansvar för logistiken inom enheten.

Du kommer att delta i och ansvara för en sammanhållen planering av enhetens pågående och kommande utbildning och utveckling inom logistikområdet. Vidare kommer du att samverka med övriga logistikfunktioner som enheten har kontakt med.

Utöver detta kan du komma att stötta och hålla viss utbildning inom ramen för BBS yreks- och befattningskurser samt programbundna utbildning.

Flygvapnet, luftstridsskolan och Basbefälskoln är under stark tillväxt och arbetsuppgfiter kan komma att utvecklas över tiden.KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficersexamen
• Logistikofficersutbildning eller motsvarande erfarenhet
• B-körkort
• Svensk medborgarskap


Personliga egenskaper

För att trivas och utvecklas i befattningen bör du vara initiativtagande, prestigelös och ordningsam. Du har förmåga att arbete både självstädigt och i grupp samt leda personal och verksamhet. Du uppfyller FM FysS grundkrav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet


MERITERANDE


• Erfarenhet som kvartermästare
• Erfarenhet av logistikarbete
• Militärt förarbevis lastbil
• Erfarenhet av PRIO och LIFT
• Goda kunskaper i Officepaketet


ÖvrigtAnställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen:

Chef stödsektionen kapten August Nelin. [email protected], tfn 073-448 81 70Information om rekryteringsprocessen:

HR-generalist Linda Göthberg, tfn 072-388 12 13


Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SACO nås via vx 018-19 60 00.
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67.


Välkommen med din ansökan senast 2023-11-23.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsassistenter (OR 3-4) sökes till Upplands flygflottilj, F 16

Ansök    Sep 28    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om enheten F 16 är garnisonsansvarigt förband för Uppsala Garnison, där även Flygstaben, Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndSäkC) samt Luftstridsskolan (LSS) ingår. 5.Basenheten söker nu stabsassistenter för enhets- (bataljon) och kompaniledningar. Som stabsassistent är du ledningens närmsta administrativa stöd, och huvuduppgiften är att stödja chefens och ledningens administrativa rutiner, stabstjänst och stabsexpeditionstjäns... Visa mer
Om enheten

F 16 är garnisonsansvarigt förband för Uppsala Garnison, där även Flygstaben, Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndSäkC) samt Luftstridsskolan (LSS) ingår.

5.Basenheten söker nu stabsassistenter för enhets- (bataljon) och kompaniledningar.
Som stabsassistent är du ledningens närmsta administrativa stöd, och huvuduppgiften är att stödja chefens och ledningens administrativa rutiner, stabstjänst och stabsexpeditionstjänst i det dagliga arbetet, samt inom ramen för övningar, nationella och uppkomna insatser.  

Befattningarna är placerade i 5.Basenhets- respektive kompaniledning vid Upplands Flygflottilj (F 16). Som stabsassistent arbetar du under i enhets- eller kompaniledning och verkar inom dessa för att skapa struktur och är ett administrativt stöd. Du deltar i förberedelser, genomförande och efterarbete vid planeringsmöten, i dialoger och ledning. Du stödjer ledningen avseende administration i system PRIO och VIDAR. Du är en resurs och tillgång för ledningen och kan stödja som deltagare vid ex. ceremonier, transporter, och besök.  

I anställningen ingår att delta i övningar och uppföljning av verksamhet, ibland på annan ort.Huvudsakliga arbetsuppgifter


Är en del av staben i krigsförbandet och ska kunna verka i rollen som stabsassistent alternativt som rapportmottagare vid enhets- eller kompaniledningStödjer med planering och genomförande inom ledningarnaStödjer administrativt med till exempel: beställningar, kundvagnar, bokningar, föra protokoll mmStödjer med att bereda underlag åt chefStödjer med att vara redaktör för diverse underlagStödjer med samverkan mellan övriga enheter inom garnisonenStödjer med att organisera ordergivningarDeltar vi enhetens eller kompaniernas övningsverksamhet.Du får vara delaktig i mycket, varvid det ställs krav på personlig integritet. 

KRAV
Kvalifikationer


Genomförd och godkänd militär grundutbildningGod användarfärdighet av arbete inom MS OfficeB-körkortUttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Personliga egenskaper
Du har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Din samarbetsförmåga är god, och du har en hög grad av integritet och ödmjukhet. Du är social och utåtriktad med hög kommunikativ förmåga, och känner dig trygg med att arbeta självständigt och med uppdragstaktik. Du kan snabbt prioritera om och agera flexibelt när tjänsten så kräver.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Meriterande


GruppchefsutbildningTjänstgjort som GSS/KGenomförd stabsassistentsutbildningErfarenheter av system PRIO och VIDARErfarenhet av stabstjänstFör att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal. Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: UPPSALA
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

För upplysningar om befattningen kontakta:
STF Chef 5.Basenheten, Daniel Tillgren, 072-395 58 11

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]


Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.Välkommen med din ansökan senast 2023-11-10.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Säkerhetsbefäl (OR 6) sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Sep 27    Försvarsmakten    Officer
Om befattningen Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet i... Visa mer
Om befattningen
Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 

Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter, vilket bland annat omfattar att bearbeta säkerhetsrapporter, utbilda i säkerhetstjänst och stödja F16 enheter i  säkerhetsskyddsplanering. Säkerhetsbefälet har ett nära samarbete med säkerhetschefen och F 16 underställda enheter.   

 

Om enheten
Som säkerhetsbefäl ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter, inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala.


Huvudsakliga arbetsuppgifterBearbetar säkerhetsrapporter och rapporterar till högre chef.Genomför säkerhetsutbildningar.Deltar i krigsförbandsutveckling.Stödjer och utbilda i säkerhetsskyddsplanering.Genomför framtagande av säkerhetsskyddsavtalGenomför säkerhetsprövningar.Stödjer vid olika infrastrukturprojekt, avseende fysisk säkerhet och genomförande av analyser.Medverkar vid säkerhetsskyddkontroller och säkerhetsskyddsbesök.Deltar i flottiljstabens olika planeringslag och möte.Stödjer C A2, Säkerhetschef och IT-säkerhetschef med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av ärenden.Medverkar vid övningar.
KRAV
Kvalifikationer


Officers- eller specialistofficersexamen.God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.Körkort B

Personliga egenskaper
Din roll som säkerhetsbefäl kräver flexibilitet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara bekväm med att tala inför folk samt ha ett högt säkerhetsmedvetande. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskyddsklassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


Säkerhetsutbildning vid FM UndSäkC.Tidigare tjänstgöring vid militär stab inom säkerhetstjänstområdet.Erfarenhet av stabsarbete.Utbildning i system ISUS handling/säkerhetsrapportering.Förmåga att hantera Försvarsmaktens informationssystem avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter t.ex. ISUS.Goda kunskaper avseende Flygvapnets freds- och krigsorganisation.Dokumenterad erfarenheter inom säkerhetstjänstområdet.Erfarenhet från säkerhetsförband.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023- 10-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Huvudlärare Krigsvetenskap

Ansök    Okt 2    Försvarsmakten    Officer
Huvudlärare Krigsvetenskap   Befattningen erbjuder Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Flygvapnet något för dig! Flygvapnet erbjuder en mångfald av professionella möjligheter i en unik miljö där civila, soldater och officerare samarbetar. Hos oss finner du varierande arbetsuppgifter, från praktiskt arbete till att forma framtidens visioner. Vi är en sammansvetsad grupp med både civila och militära medarbetare, och vi erbjuder spännande arbetsu... Visa mer
Huvudlärare Krigsvetenskap

 

Befattningen erbjuder

Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Flygvapnet något för dig!

Flygvapnet erbjuder en mångfald av professionella möjligheter i en unik miljö där civila, soldater och officerare samarbetar. Hos oss finner du varierande arbetsuppgifter, från praktiskt arbete till att forma framtidens visioner. Vi är en sammansvetsad grupp med både civila och militära medarbetare, och vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i den trivsamma miljön på Ärna garnison. Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete är en del av vårt erbjudande.

 

Om enheten

Utbildningsenheten är en central del av Luftstridsskolan (LSS) och samarbetar nära med Högkvarteret, Flygstaben, försvarsskolor och flygflottiljer. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för Flygvapnets framtida personal- och kompetensförsörjning genom att leda, samordna, kvalitetssäkra och utveckla utbildningsverksamheten. Vi är en del av den aktiva försvarsinsatsen för Sverige.

 

Om tjänsten

I rollen som Huvudlärare i Krigsvetenskap är du ansvarig för ämnet Krigsvetenskap vid Luftstridsskolan. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar ämnesutveckling, utbildning, och kvalitetssäkring. Du kommer också att representera Flygvapnet i ämnet vid Försvarsmakten, Försvarshögskolan och internationella samarbeten. Detta kräver en förståelse för ämnet och aktuell forskning.

En deluppgift är att samverka och stödja kurschefer med planering, genomförande och utvärdering av verksamhet kopplat till enhetens försvarsgrensutbildningar.

 

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OF2/OF3
• Kunskap inom ämnet
• Stark organisatorisk och administrativ förmåga
• Färdighet att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• B-körkort.

 

Meriterande


• Erfarenhet av utbildningsverksamhet, särskilt pedagogisk utveckling
• Högre utbildning inom Krigsvetenskap eller relaterade områden som Försvarssystem
• Tidigare lärar- och handledarerfarenhet
• Erfarenhet av att undervisa inom akademisk utbildning
• Kunskap om nätbaserat lärande, inklusive verktyg och pedagogik
• Erfarenhet av arbete inom Pc-miljö och Microsoft 365

 

Personliga egenskaper

Du är strukturerad och ordningsam med god samarbetsförmåga. Självständighet och initiativtagande är naturliga egenskaper hos dig. Du är serviceinriktad och har förmågan att knyta nya kontakter inom och utanför organisationen. Intresse och erfarenhet av utbildningsverksamhet är en fördel. Vi söker prestigelösa individer redo att hantera olika arbetsuppgifter i en växande organisation.

 

Övrigt


• Tillsvidareanställning, heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
• Tjänster kräver godkänd säkerhets- och registerkontroll.
• Individuell lönesättning.
• Arbetsort Uppsala.
• Resor med övernattningar kan förekomma.
• Tillträde enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:

Chef Utbildningsenheten major Magnus Jernberg, tfn 072-165 13 16 eller
Ställföreträdande enhetschef/avdelningschef major Tomas Westh, tfn 070-327 35 58

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SACO nås via vx 018-19 60 00.
SEKO nås via vx 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-02.


Ansökan ska bestå av CV samt personligt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för utlyst befattning.             

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Ställföreträdade chef tillika Utbildningsledare

Ansök    Sep 8    Försvarsmakten    Officer
Ställföreträdade chef tillika Utbildningsledare vid Flygvapnets Stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS) Befattningen erbjuder Möjighet att utöva ledning och styrning över engagerade lärare och kursledningar vad gäller utbildningens innehåll, genomförande och uppföljning. Du behöver samverka med sidordnade organisationer inom bland annat utveckling för att leda framtagningen av de utbildningar som genomförs idag och i framtiden. Strilorganisatio... Visa mer
Ställföreträdade chef tillika Utbildningsledare vid Flygvapnets Stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS)

Befattningen erbjuder

Möjighet att utöva ledning och styrning över engagerade lärare och kursledningar vad gäller utbildningens innehåll, genomförande och uppföljning. Du behöver samverka med sidordnade organisationer inom bland annat utveckling för att leda framtagningen av de utbildningar som genomförs idag och i framtiden. Strilorganisationen, som StrilS genomför grundläggande officersutbildning och yrkes- och befattningskurser för, är en organisation som står inför stora förändringar inom en 10-års period. Detta kommer kräva att strilskolans utbildningar anpassas till den utvecklingen och där kommer du som utbildningsledare spela en nyckelroll.

 

Beskrivning av arbetsplats

Uppsala garnison är en arbetsplats med flera intressanta organisationsenheter. StrilS tillhör Luftstridsskolan (LSS) som är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.


Om enheten

Flygstridskrafterna är ständigt insatta och Sveriges luftrum bevakas året runt, dygnet runt. StrilS utbildar personal som bevakar vårt luftrum men även personal som leder våra stridsflygplan, en form av flygledare. StrilS utbildar även underrättelseofficerare till flygdivisionerna, sambandsofficerare till våra strilanläggningar och senast tillkomna elevkategorin cybersoldater.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du är underställd chefen för StrilS och du kommer vara utbildningsledare för skolans kursledningar och lärare på ca 8-10 personer med tillkommande BU/IF. Du ingår i StrilS ledningsgrupp.

Du kommer att samverka externt med ansvariga för krigsorganisationens utveckling samt internt med skolans och enhetens personal på olika avdelningar.

 

KRAV

Kvalifikationer


• OF3
• B-körkort
• Professionellt förhållningssätt till utbildning


Personliga egenskaper

Vi söker dig som är en planerare och har förmåga att samarbeta med sidordnade organisationer. Du har förmåga att ta egna beslut och initiativ. Du är lyhörd för att knyta nya kontakter såväl inom som utanför den egna organisationen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).MERITERANDE


• Erfarenhet av att ha arbetat inom luftbevakning, flygstridsledning eller strilsamband.
• Erfarenhet av att ha arbetat med någon funktion inom Strilbataljonen.
• Erfarenhet av att ha arbetat med utbildning i Försvarsmakten.
• Erfarenhet av arbetsledande befattningar.
• Högskolepedagogisk utbildning vid FHS (HPed1 och HPed2).


Övrigt

Tillsvidareanställning, heltid
Arbetsort Uppsala
Militär befattning
Tillträdesdatum efter överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:

Chef StrilS Lena Persson, 070-896 34 71.


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Anna Maria Ringbom, 070-147 17 57.


Fackliga företrädare:

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.

OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.

SACO nås via vx 018-19 60 00.
SEKO nås via vx 018-19 60 00.Välkommen med din ansökan senast 2023-09-29.Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Avdelningsförvaltare till Flygstaben

Ansök    Sep 6    Försvarsmakten    Officer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som avdelningsförvaltare till Flygstabens Samordningsavdelning. OM ENHETEN Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskraft... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som avdelningsförvaltare till Flygstabens Samordningsavdelning.
OM ENHETEN


Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Inom Flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav ca 300 på Flygstaben. 

Flygstaben stödjer Flygvapenchefen med beslutsunderlag och ledning av flygvapnets förband i alla konfliktskalor.

OM BEFATTNINGEN


Samordningsavdelningen är en av sju avdelningar som bildar Flygstaben och den består av tre sektioner med funktionsspecialister inom bland annat säkerhetstjänst, kommunikation och kvalitetsarbeten. Vi söker nu en avdelningsförvaltare. Samordningsavdelningen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med internt, externt samt internationellt stabsarbete.

Avdelningsförvaltarens främsta uppgift är att under C SamoA hantera avdelningens verksamhetsledning och stabskoordinera de tre sektionerna. Som avdelningsförvaltare befinner du dig i en dynamisk vardag med högt tempo där arbetsuppgifterna har skiftande karaktär och kontaktytorna är många. Under dessa förutsättningar och förhållanden är denna befattning avgörande för att samordningsavdelningen som helhet ska fungera optimalt.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER• Koordinera avdelningens verksamhetsöversikt med stabsarbetsplaner under C SamoA.
• Fördela, koordinera och följa upp inkomna uppgifter inom avdelningen.
• Ansvara för avdelningsövergripande projekt inom ramen för avdelningens ansvarsområde.

Flygstaben befinner sig fortsatt i en etablering- och utvecklingsfas vilket skapar möjligheter att i denna befattning påverka, vara initiativrik och ta stort eget ansvar. Avdelningsförvaltaren har en viktig stöttande funktion som ska ha en god helhetssyn för hur funktionerna och Flygstaben leds. Denna befattning är en stor utvecklingsmöjlighet för dig som vill vidga dina perspektiv.

PERSONLIGA EGENSKAPER


Vi söker dig som trivs med uppgifter av verksamhetsledande och koordinerande karaktär där du har ett välutvecklat ordnings- och struktursinne, men som också söker personlig utveckling. Du trivs i en koordinerande funktion där självständighet, initiativförmåga och helhetssyn präglar din vardag. Befattningen innebär även många kontaktytor där vi söker dig som har förmågan att vara tydlig, kommunikativ, flexibel och som förstår värdet av att skapa goda relationer. I tjänsten arbetar man tätt med avdelningens chefer där man behöver kunna vara pragmatisk, lösningsorienterad och initiativrik i sitt lösande av uppgift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess.

KVALIFIKATIONER


• Specialistofficer OR8
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet 

MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i liknande befattning inom central stab eller förbandsledning.
• Kunskaper i PRIO, ISUS och SWECCIS.

ÖVRIGT

Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Sektionschef Samordningssektionen Jonas Hellstedt, nås via växeln på 08-788 75 00 eller [email protected] 

Fackliga representanter

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO Jan Salomonsson
SACO Borka Medjed Hedlund

Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00.

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsbefäl övning till Flygstaben

Ansök    Sep 15    Försvarsmakten    Specialistofficer
Tycker du om ordning och reda? Trivs du med omväxlande uppgifter? Då kan detta vara befattningen för dig! OM BEFATTNINGEN Tjänsten är placerad på Genomförandeavdelningen Genomförandesektionen. Som stabsbefäl övning verkar du som handläggare för Flygvapnets övningsverksamhet. Är du en serviceinriktad person med ett sinne för struktur tror vi denna tjänst kan passa dig! På Genomförandesektionen lever vi i en dynamisk vardag med högt tempo där vi leder geno... Visa mer
Tycker du om ordning och reda? Trivs du med omväxlande uppgifter? Då kan detta vara befattningen för dig!
OM BEFATTNINGEN


Tjänsten är placerad på Genomförandeavdelningen Genomförandesektionen. Som stabsbefäl övning verkar du som handläggare för Flygvapnets övningsverksamhet. Är du en serviceinriktad person med ett sinne för struktur tror vi denna tjänst kan passa dig! På Genomförandesektionen lever vi i en dynamisk vardag med högt tempo där vi leder genomförandet av Flygvapnets verksamhet, något som förbandsövningar är en avgörande del utav.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER• Vara kontaktperson på Flygstaben vad avser övningsverksamhet under innevarande år, såväl nationellt som internationellt.
• Ansvara för Flygvapnets del i Försvarsmaktens Övnings Program (FMÖP) i den löpande planering- och uppföljningsprocessen.
• Stödja Flygstabens Planeringsavdelning i långsiktig inriktning avseende förmågeutveckling av Flygvapnets förband.
• Samverka med Arméstaben och Marinstaben i övningsfrågor.
• Samordna Flygvapnets övningar under innevarande år samt kontinuerligt uppdatera Flygvapnets övningsplan på EMILIA.
• Deltaga i planeringsprocessen (IPC, MPC, FCC) för större övningar.
• Rapportera resultat av genomförd övningsverksamhet till HKV PROD FPE ÖVN.
• Stödja PROD FPE ÖVN med underlag för regeringshemställan avseende utländskt deltagande i övningar på och över svenskt territorium.
• Stödja i hantering av tillståndsärenden.
• Vid behov stödja stabens arbete i övriga frågor.

KVALIFIKATIONER


• OR7.
• Mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift.
• Goda kunskaper i engelska såväl i tal som skrift
• B-körkort.

MERITERANDE• God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer (Office 2016 motsv.).
• Tidigare erfarenhet av övningsplanering.
• Tidigare erfarenhet av stabstjänst.
• Kännedom om Flygvapnets organisation och funktion.

VEM ÄR DU?


Du har en mycket god samarbetsförmåga då du utgör Flygstabens kontaktyta för övningsplanering såväl nationellt som internationellt. Du är resultatinriktad och har förmåga att självständigt driva stabsarbete inom egen funktion. Vi förväntar oss att du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT


Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

För upplysningar om befattningen kontakta:


Frågor om befattningen kan lämnas av Överstelöjtnant Nicklas Bergman eller Major Marcus Borgström, telefonnummer 070-639 01 57 alternativt mail [email protected]

Fackliga företrädare:


Officersförbundet OFR/O: Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S: Caroline Nilsson
SACO FM: Borka Medjed Hedlund
SEKO: Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan till en av Uppsalas mest spännande och dynamiska arbetsplatser. Vi behöver din ansökan senast 2023-11-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Säkerhetsbefäl (OR 6) sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Sep 1    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetssk... Visa mer
Befattningen erbjuder
Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 

Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter, vilket bland annat omfattar att bearbeta säkerhetsrapporter, utbilda i säkerhetstjänst och stödja F16 enheter i  säkerhetsskyddsplanering. Säkerhetsbefälet har ett nära samarbete med säkerhetschefen och F 16 underställda enheter.   

Om enheten
Som säkerhetsbefäl ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter, inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala.


Huvudsakliga arbetsuppgifterBearbetar säkerhetsrapporter och rapporterar till högre chef.Genomför säkerhetsutbildningar.Deltar i krigsförbandsutveckling.Stödjer och utbilda i säkerhetsskyddsplanering.Genomför framtagande av säkerhetsskyddsavtalGenomför säkerhetsprövningar.Stödjer vid olika infrastrukturprojekt, avseende fysisk säkerhet och genomförande av analyser.Medverkar vid säkerhetsskyddkontroller och säkerhetsskyddsbesök.Deltar i flottiljstabens olika planeringslag och möten.Stödjer C A2, Säkerhetschef och IT-säkerhetschef med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av ärenden.Medverkar vid övningar.
KRAV
Kvalifikationer


Officers- eller specialistofficersexamen.Förmåga att hantera Försvarsmaktens informationssystem avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter t.ex. ISUS.God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.Körkort B.

Personliga egenskaper
Din roll som säkerhetsbefäl kräver flexibilitet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara bekväm med att tala inför folk samt ha ett högt säkerhetsmedvetande. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskyddsklassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.MERITERANDE 


Säkerhetsutbildning vid FM UndSäkC.Tidigare tjänstgöring vid militär stab inom säkerhetstjänstområdet.Erfarenhet av stabsarbete.Utbildning i system ISUS handling/säkerhetsrapportering.Goda kunskaper avseende Flygvapnets freds- och krigsorganisation.Dokumenterad erfarenheter inom säkerhetstjänstområdet.Erfarenhet från säkerhetsförband.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023- 09-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Underrättelse- och säkerhetsassistent sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Aug 29    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om befattningen Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet i... Visa mer
Om befattningen
Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 


Om enheten
Som underrättelse- och säkerhetsassistent ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


Ansvarar för utbildning i säkerhetstjänst för bla entreprenörer och hanterar den administrativa uppföljningen.Ansvarar för expeditionstjänsten och övriga administrativa uppgifter.Ansvarar för utbildning i fototillstånd.Ansvarar för fotogranskning och stödjer i utredningar vad avser fototillstånd.Stödjer hantering inom området teknisk bevakning och hanterar vissa utredningar.Stödjer hantering av besöksmottagning.Medverka och stödjer i kontrollverksamhet.Delta i krigsförbandsutveckling.Medverka vid övningar.Stödjer CA2, Säkerhetschefen och IT-säkerhetschefen med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av olika ärenden.Arbete i FM dator- och informationssystem.
KRAV
Kvalifikationer


Genomfört gymnasieutbildning med godkänt betyg.Godkänd värnplikt eller grundutbildning (GU)God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.Datorvana, goda kunskaper inom Microsoft Office. 

Personliga egenskaper
Din roll som underrättelse- och säkerhetsassistent kräver flexibilitet, stresstålighet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara social och bekväm med att tala inför folk. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskydds-klassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE Utbildning inom området säkerhetstjänstKörkort B
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal, 8 år som kan förlängas 4 år. Kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023- 09-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Sektionschef till Flygstaben

Ansök    Sep 6    Försvarsmakten    Officer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som sektionschef till Flygstabens Samordningsavdelning. OM ENHETEN Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genom... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som sektionschef till Flygstabens Samordningsavdelning.
OM ENHETEN


Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Inom Flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav ca 300 på Flygstaben. 

Flygstaben stödjer Flygvapenchefen med beslutsunderlag och ledning av flygvapnets förband i alla konfliktskalor.

OM BEFATTNINGEN


Samordningsavdelningen är en av sju avdelningar som bildar Flygstaben och den består av tre sektioner med funktionsspecialister inom bland annat säkerhetstjänst, kommunikation och kvalitetsarbeten. Vi söker nu en sektionschef till samordningssektionen. Samordningssektionen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med ärendeuppföljning, informationshantering och kvalitetsarbete. Sektionen hanterar dagligen alla inkomna uppgifter till Flygstaben och Flygvapnet.

Sektionschefens främsta uppgift är att under C SamoA hantera personalen vid sektionen och leda stabsbefälen i ärendeuppföljningen för hela Flygstaben. Som sektionschef befinner du dig i en dynamisk vardag med högt tempo där arbetsuppgifterna har skiftande karaktär och kontaktytorna är många. Under dessa förutsättningar och förhållanden är denna befattning avgörande för att samordningsavdelningen som helhet ska fungera optimalt.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER• Personalplanera och leda sektionens medarbetare.
• Ärendehantering och ärendeuppföljning i flera olika ledningsstödssystem.
• Samverkan med expedition och sambandscentral.
• Vidarstöd och upprättande av skrivelser.
• Stöd till Flygstabens och avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet.
• Upprättandet av skrivelser och protokoll i samband med interna och externa möten.
• Fördela, koordinera och följa upp inkomna uppgifter inom sektionen.

Flygstaben befinner sig fortsatt i en etablering- och utvecklingsfas vilket skapar möjligheter att i denna befattning påverka, vara initiativrik och ta stort eget ansvar. Du kommer arbeta nära Flygvapnets och Flygstabens ledning med uppgifter som utmanar i en omvärld som ständigt utvecklas och påverkar.

PERSONLIGA EGENSKAPER


Vi söker dig som trivs med uppgifter av verksamhetsledande och koordinerande karaktär. Du är positiv, lyhörd och ser din personal som din viktigaste resurs. Du trivs i en koordinerande funktion där självständighet, initiativförmåga och helhetssyn präglar din vardag. Befattningen innebär även många kontaktytor där vi söker dig som har förmågan att vara tydlig, kommunikativ, flexibel och som förstår värdet av att skapa goda relationer. I tjänsten arbetar man tätt med stabschefen och andra chefer på de olika avdelningarna där man behöver kunna vara pragmatisk, lösningsorienterad och initiativrik i sitt lösande av uppgift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess.

KVALIFIKATIONER


• Specialistofficer OR8
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet 

MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i liknande befattning inom central stab eller förbandsledning.
• Kunskaper i PRIO, ISUS och SWECCIS.

ÖVRIGT

Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Avdelningschef Samordningsavdelningen Richard De Geer, nås via växeln på 08-788 75 00

Fackliga representanter

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO Jan Salomonsson
SACO Borka Medjed Hedlund

Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00.

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-27. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygstabens Samordningsavdelning söker stabsbefäl

Ansök    Aug 25    Försvarsmakten    Specialistofficer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som Stabsbefäl på Flygstabens Samordningssektion. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckl... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som Stabsbefäl på Flygstabens Samordningssektion.

Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

 

Hos oss erbjuds bra friskvårdsförmåner som bl.a. inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid, samt goda möjligheter till balans mellan fritid och arbete.

 

Om enheten

 

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av Flygstaben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar omkring 4000st medarbetare varav cirka 300st på Flygstaben.

Samordningsavdelningen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med internt, externt samt internationellt stabsarbete. Samordningssektion är en del av samordningsavdelningen och arbetar främst med administrativa rutiner och kvalitetskontroll.

 

Om befattningen

 

Som Stabsbefäl på Samordningsavdelningen kommer du arbeta med administrativa uppgifter kopplat mot Flygstaben och Flygvapnet. Du kommer arbeta nära Flygvapnets och Flygstabens ledning med uppgifter som utmanar i en omvärld som ständigt utvecklas och påverkar. Som Stabsbefäl kan du även komma stötta Flygstabens andra avdelningar i deras arbete.

Flygstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

- Ärendehantering och ärendeuppföljning i flera olika ledningsstödssystem.
- Expeditionstjänst, inkluderande Vidarstöd och upprättande av skrivelser.
- Stöd till Flygstabens och avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet.
- Stöd med beställningar, logistik och koordinering vid seminarier, möten och resor.
- Upprättandet av skrivelser och protokoll i samband med interna och externa möten.
- Inköp och beställning av varor och produkter.
 

Kvalifikationer

 

• SO 6-7 (lägst översergeant)
• God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana med särskilt fokus på Officepaketet men även förmåga att sätta dig in i nya system.
 

Meriterande kvalifikationer

 

• Erfarenhet av att arbeta i en stab
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR, PRIO, SWECCIS och ISUS.
 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Som Stabsbefäl krävs det att du är resultatorienterad och har en förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

 

Sektionschef Samordningssektionen Jonas Hellstedt, nås via växeln på 08-788 75 00.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare.

 

Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.

Arbetsort: Uppsala.

Omfattning: 100%

 

Fackliga företrädare

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson 
SACO Borka Medjed Hedlund
SEKO Jan Salomonsson 
Telefonkontakt för ovan nämnda nås genom Försvarsmaktens växel, 08 – 788 75 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-28.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygstabens Samordningsavdelning söker stabsassistent

Ansök    Aug 25    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som stabsassistent på Flygstabens Samordningssektion. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutv... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som stabsassistent på Flygstabens Samordningssektion.

Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

 

Hos oss erbjuds bra friskvårdsförmåner som bl.a. inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid, samt goda möjligheter till balans mellan fritid och arbete.

 

Om enheten

 

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av Flygstaben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar omkring 4000st medarbetare varav cirka 280st på Flygstaben.

Samordningsavdelningen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med internt, externt samt internationellt stabsarbete. Samordningssektion är en del av samordningsavdelningen och arbetar främst med administrativa rutiner och kvalitetskontroll.

 

Om befattningen

 

Som stabsassistent på Samordningsavdelningen kommer du arbeta med administrativa uppgifter kopplat mot Flygstaben och Flygvapnet. Du kommer arbeta nära Flygvapnets och Flygstabens ledning med uppgifter som utmanar i en omvärld som ständigt utvecklas och påverkar. Som stabsassistent kan du även komma stötta Flygstabens andra avdelningar i deras arbete.

Flygstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

- Ärendehantering och ärendeuppföljning i flera olika ledningsstödssystem.
- Expeditionstjänst, inkluderande Vidarstöd och upprättande av skrivelser.
- Stöd till Flygstabens och avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet.
- Stöd med beställningar, logistik och koordinering vid seminarier, möten och resor.
- Upprättandet av skrivelser och protokoll i samband med interna och externa möten.
- Inköp och beställning av varor och produkter.
 

Kvalifikationer

 

• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat.
• God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana med särskilt fokus på Officepaketet men även förmåga att sätta dig in i nya system.
 

Meriterande kvalifikationer

 

• Erfarenhet av att arbeta i en administrativ funktion/befattning.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR, PRIO, SWECCIS och ISUS.
 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Som stabsassistent krävs det att du är resultatorienterad och har en förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

 

Sektionschef Samordningssektionen Jonas Hellstedt, nås via växeln på 08-788 75 00.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare.

 

Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.

Arbetsort: Uppsala.

Omfattning: 100%

 

Fackliga företrädare

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson 
SACO Borka Medjed Hedlund
SEKO Jan Salomonsson
Telefonkontakt för ovan nämnda nås genom Försvarsmaktens växel, 08 – 788 75 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-28.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Materielmästare sökes till F 16, 1615. Rörligt Radar- och Radiokompani

Ansök    Aug 25    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du vara med och bidra till flygvapnets operativa effekt och vara en viktig kugge i att möjliggöra sambandet och samordningen av luftförsvaret? Befattningen erbjuder Som materielmästare på kompanistaben kommer du att ingå i en grupp av specialistofficerare och officerare med hög lösningsorientering och fokus på logistiskt stöd till kompaniets plutoner. Dina kollegor i gruppen utgörs kvartermästare, teknisk chef, säkerhetsofficer, motorbefäl och stabsc... Visa mer
Vill du vara med och bidra till flygvapnets operativa effekt och vara en viktig kugge i att möjliggöra sambandet och samordningen av luftförsvaret?
Befattningen erbjuder
Som materielmästare på kompanistaben kommer du att ingå i en grupp av specialistofficerare och officerare med hög lösningsorientering och fokus på logistiskt stöd till kompaniets plutoner. Dina kollegor i gruppen utgörs kvartermästare, teknisk chef, säkerhetsofficer, motorbefäl och stabschef. Materielmästaren är specialist inom materiel, materielförsörjning samt handhavande av kompaniets materiel. I det dagliga arbetet utgörs arbetsuppgifterna av uppföljning, underhåll samt utbildning i flygvapnets och kompanites olika materielsystem.Om enheten
Strilbataljon: Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att ständigt luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar i landet.

Rörligt Radio- och Radarkompani : Kompaniet är mobilt och har som uppgift att förtäta, komplettera och ersätta infrastruktur för flygradio och radar med rörliga system. Kompaniet kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.Huvudsakliga arbetsuppgifter
För att kunna lösa din tjänst kommer du att utbildas på grundläggande materielkunskap och förståelse för kompaniets materiel och materielhantering. Som materielmästare förväntas du kunna stödja plutonerna i deras egen materielhantering samt vara behjälplig vid avhjälpande underhåll men även vara ett stöd till kvartermästaren samt teknisk chef vid lagerhållning, inventering och stöd vid allmän förplägnads- och teknisk tjänst. På sikt kommer du att beredas möjlighet att utvecklas ytterligare genom utbildning mot mer specifik mekaniker- eller reparationskunskap.

Den dagliga verksamheten bedrivs huvudsakligen i Uppsala, F 16. Kompaniets uppgifter kan dock innebära att staben behöver genomföra arbeten var som helst över hela Sveriges yta. Som materielmästare vid insats kan du komma att ansvara för uppföljning och avhjälpande underhåll i fält samt stödja teknisk chef, kvartermästare samt kompanichef med beslutsunderlag för kompaniets lösande av uppgift. Under arbetstid kommer du genomföra fysisk träning både enskilt och gemensamt. Du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på träningen och leda träningspass för kompaniet om du så önskar.


KRAV
KvalifikationerGodkänd specialistofficersexamenGenomförd militär grundutbildning med godkänt resultatGodkänd enligt FMFYSS krav, tester genomförs innan anställningB-körkort
Personliga egenskaper
Som person ser vi att du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och ödmjuk. Vi söker dig som har genomfört militär grundutbildning samt specialistofficersutbildning och är inställd på att arbeta långsiktigt för Försvarsmakten. Du behöver inte ha en bakgrund inom logistik eller materieltjänst utan väl anställd på kompaniet kommer du att få möjlighet att utvecklas så att du kan tillgodogöra dig de kunskaper som krävs för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDEC & CE-körkortTeknik och/eller mekanikerutbildningTidigare erfarenhet av att arbeta med logistik och/eller materielhantering på kompaninivå eller plutonsnivå.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Anställningskategori: Specialistofficer
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Mejl: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: F [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-09-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer personaltjänst till Flygstaben

Ansök    Aug 18    Försvarsmakten    Specialistofficer
Är du intresserad av Försvarsmaktens personaltjänst, krigsförbandsutveckling och insatsverksamhet? Trivs du i en ledande roll? Trivs du med stort eget ansvar och vill lösa varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo? Vill du stödja Flygvapnet och dess förband i den tillväxtresa som väntar där personaltjänst blir avgörande kan detta vara befattningen för dig!   Om befattningen Befattningen är placerad på Flygstabens personalsektion som består av 15 civil... Visa mer
Är du intresserad av Försvarsmaktens personaltjänst, krigsförbandsutveckling och insatsverksamhet? Trivs du i en ledande roll? Trivs du med stort eget ansvar och vill lösa varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo? Vill du stödja Flygvapnet och dess förband i den tillväxtresa som väntar där personaltjänst blir avgörande kan detta vara befattningen för dig!

 

Om befattningen

Befattningen är placerad på Flygstabens personalsektion som består av 15 civila och militäramedarbetare. Här arbetar specialister och generalister inom personal och HR-området. Vissa arbetar internt mot Flygstaben som förband och andra mer övergripande mot hela Flygvapnet.  

Som stabsofficer personaltjänst ansvarar du tillsammans med personalchef för att leda personaltjänsten i Flygvapnet och på Flygstaben. Du kommer att delta i försvarsplaneringsarbete för Flygvapnet i allmänhet och Flygstaben i synnerhet genom att vara Flygvapnets kontaktyta mot J1 och mot Flygvapnets förband. Du kommer även personalplanera inför och delta i Flygstabens och Flygvapnets övningsverksamhet. I övrigt handlägger du andra ärenden så som krigsförbandsutveckling, insatsverksamhet och krigspersonaltjänst. Sektionen har ett väldigt gott samarbetsklimat där du har stor frihet under ansvar. Du förväntas utveckla arbetssätt, metoder och processer inom personalområdet och möjlighet till vidare utveckling inom personaltjänst är stor.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har en god förmåga att vara sammanhållande för större projekt. Du har en god social kompetens och har lätt för att ta kontakt med människor. I ditt arbete kommer du att verka såväl operativt som mer strategiskt och övergripande. I vardagen krävs även att du är driven och lösningsorienterad samt flexibel, detta då vi verkar i en dynamisk organisation som kan skifta karaktär.

Kvalifikationer

• Officer alternativt Specialistofficer
• Erfarenhet av stabsarbete
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkort
 
Meriterande
 
• Erfarenhet av arbete med personal- och HR-frågor
• Erfarenhet av arbete med personalfrågor kopplade till internationell tjänstgöring och höjd beredskap
• Erfarenhet av arbete med krigsförbandsutveckling
 
Kontaktperson
 
Har du frågor? Kontakta Personalchef Mj Elin Ulriksson, 070-397 00 84.
 
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Fackliga företrädare

Officersförbundet - OFR/O - Anders Wedin
Försvarsförbundet - OFR/S - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Hedlund Medjed
SEKO - Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 2023-09-30.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Logistikbefäl/Förbandstransportledare sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Aug 23    Försvarsmakten    Specialistofficer
Logistikbefäl med tillika uppgift Förbandstransportledare sökes till flottiljstaben Upplands flygflottilj, F16 Befattningen erbjuder I denna befattning erbjuds ett självständigt arbete med varierande uppgifter. Du ansvarar själv för att givna uppgifter blir lösta med stöd av kollegorna på enheten men även med stöd av logistik representater vid de olika enheterna. Tjänsten erbjuder även möjlighet till vidareutbildning inom funktionsområdet logistik oc... Visa mer
Logistikbefäl med tillika uppgift Förbandstransportledare sökes till flottiljstaben Upplands flygflottilj, F16


Befattningen erbjuder
I denna befattning erbjuds ett självständigt arbete med varierande uppgifter. Du ansvarar själv för att givna uppgifter blir lösta med stöd av kollegorna på enheten men även med stöd av logistik representater vid de olika enheterna. Tjänsten erbjuder även möjlighet till vidareutbildning inom funktionsområdet logistik och förbandstransportledning. Som medlem i flottiljstaben är du i första hand stabsmedlem och i andra hand specialist på förnödenhetsförsörjning med tillika uppgiften av vara förbandstransportledare.


Om enheten
F16 A4 består av åtta befattningar varav två är civila med huvuduppgift att långsiktigt funktionsleda den interna logistiken på flottiljnivå. A4 delfunktioner inom Logistik omfattar teknisk tjänst, förnödenhetsförsörjning, sjukvård, transporttjänst samt ledning. A4 är chefen F 16:s anvariga enhet för att säkerställa att krigsförbanden erhåller rätt logistiskt stöd såväl i fred, kris eller krig och därmed upprätthålla och stärka den operativa effekten.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Grunden för A4:s uppgifter utgår från C F16 förnödenhetsansvar för de förnödenheter som förbandet disponerar. Förnödenhetsansvar innebär att förvara och vårda materielen enligt gällande regelverk. I förnödenhetsansvaret ingår även att förnödenheterna endast används i de sammanhang och av de aktörer som gällande regelverk tillåter. Målet är att bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet hos F16:s krigsförband.

Din tillika uppgift som Förbandstransportledare är att vara C F16 främste företrädare avseende transporttjänst. Du har till uppgift att samordna, planera samt följa upp taktiska, operativa transporter. I rollen som Förbandstransportledare utbildar du i F16 ingående enheter i transporttjänst, så som transportchefer. Vidare deltar du i Flygvapnets och Försvarsmaktens möten inom transporttjänst.

Det dagliga arbetet som Förbandstransportledare handlar främst om planering och genomförande av transporter vid övningar som förbandet F16 deltar vid. Du är även förbandets kontaktyta mot högre stab och FM i övrigt avseende transporttjänst. Som Förbandstransportledare är du en viktig del i att logistiken på F16 ska kunna fungera. Du kommer att arbeta med samtliga delfunktioner inom logistiken men ha ett tillika ansvar för transporter.


KRAV

Kvalifikationer
 •  Specialistofficer
 •  Körkort klass B


Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst med hög grad av självständighet och ansvar där intresset är materiel, logistik och transporttjänst. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar i syfte att lösa tilldelade uppgifter. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Arbetet kräver att du är noggrann och kan ta egna initiativ inom eget ansvarsområde. Saknar du någon specifik utbildning inom materieltjänsten kommer detta att innebära kompetensutvecklande utbildning för att tillse att rätt kunskaper finns för att lösa ställda uppgifter. Du visar även med ditt sätt att vara att du delar Försvarsmaktens värdegrund. De viktigaste egenskaperna som eftersöks hos dig som vår blivande medarbetare är prestiglös, villig att lära dig och att du har en hög grad av ansvarstagande såväl mot uppgiften som dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE LogistikutbildadUtbildad inom LIFT/PRIOErfarenhet av arbete i stabErfarenhet av transporttjänst i FMUtbildad LOGFASGodskontrollant IATA/HFFG/AFMANGenomförd internationell insatsDokumenterad erfarenhet av arbete inom logistik i FM
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A4, Emil Edfeldt
Tfn: 0733-29 34 26, Mejl: [email protected]


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]


Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsbefäl sökes till F16. 1615 Rörligt Radar- och Radiokompani

Ansök    Aug 25    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du vara med och bidra till flygvapnets operativa effekt och vara en viktig kugge i att möjliggöra sambandet och samordningen av luftförsvaret?   Befattningen erbjuder: Som stabsbefäl på kompanistaben kommer du att ingå i en grupp av specialistofficerare och officerare med hög lösningsorientering och fokus på stöd till kompaniets plutoner. Dina kollegor i gruppen utgörs bland annat av kvartermästare, teknisk chef, säkerhetsofficer, motorbefäl och sta... Visa mer
Vill du vara med och bidra till flygvapnets operativa effekt och vara en viktig kugge i att möjliggöra sambandet och samordningen av luftförsvaret?
 

Befattningen erbjuder:
Som stabsbefäl på kompanistaben kommer du att ingå i en grupp av specialistofficerare och officerare med hög lösningsorientering och fokus på stöd till kompaniets plutoner. Dina kollegor i gruppen utgörs bland annat av kvartermästare, teknisk chef, säkerhetsofficer, motorbefäl och stabschef. stabsbefälet har förmågan att stötta plutonerna med allt från logistik till utbildning.
Om enheten
Strilbataljon
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att ständigt luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar i landet.

Rörligt Radio- och Radarkompani                             
Kompaniet är mobilt och har som uppgift att förtäta, komplettera och ersätta infrastruktur för flygradio och radar med rörliga system. Kompaniet kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
För att kunna lösa din tjänst kommer du att utbildas på grundläggande materielkunskap och förståelse för kompaniets logistik. Som stabsbefäl har du möjlighet att vidareutbilda dig och utvecklas inom ramen för de stöd och behov som kompaniet har. Exempel på intresseområden för kompaniet är materielhantrering, försörjningstjänst, fordonsutbildare, fältarbetskompetens och skjutledare på kompaninivå.

Den dagliga verksamheten bedrivs huvudsakligen i Uppsala, F 16. Kompaniets uppgifter kan dock innebära att staben behöver genomföra arbeten var som helst över hela Sveriges yta för att stödja plutonerna. Som stabsbefäl vid insats kan du komma att stödja stabschef och kompanichef med beslutsunderlag för kompaniets lösande av uppgift. Under arbetstid kommer du genomföra fysisk träning både enskilt och gemensamt. Du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på träningen och leda träningspass för kompaniet om du så önskar.


KRAV
KvalifikationerGodkänd specialistofficersexamenGenomförd militär grundutbildning med godkänt resultatGodkänd enligt FMFYSS, tester genomförs innan anställning.B-körkort
Personliga egenskaperGod samarbetsförmågaAnsvarstagandeÖdmjukVi söker dig som har genomfört militär grundutbildning samt specialistofficersutbildning och är inställd på att arbeta långsiktigt för Försvarsmakten. Du behöver inte ha bakgrund i stabstjänst eller därför specifika kompetensområden utan som anställd på kompaniet kommer du att få möjlighet att utvecklas så att du kan tillgodogöra dig de kunskaper som krävs för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• C & CE-körkort
• Teknik och/eller mekanikerutbildning
• Fordonsinstruktör
• Fältarbetsutbildning
• Verkat som skjutledare på kompaninivå
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med logistik och/eller materielhantering på kompaninivå eller plutonsnivå.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Anställningskategori: Specialistofficier
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
[email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]


Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-09-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Jobba med Hemvärnet - Mentor Underrättelsekompani

Ansök    Jul 27    Försvarsmakten    Specialistofficer
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra... Visa mer
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är en militärregionssgrupp med ansvar för att planera, utveckla och genomföra verksamhet med två Hemvärnsbataljoner samt ett Hemvärnsunderrättelsekompani inom Upplands- och Västmanlandslän. UVG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat vid Enköpings garnison. Personalen som arbetar på UVG är fast anställd inom Försvarsmakten.Om tjänsten:
Inom ramen för UVG:s utbildningssektion vara mentor Underrättelsekompani (beroende på tidigare erfarenhet och kompetens) samt utbildningsofficer.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:• Mentor samt kontaktperson vid UVG för Hemvärnsunderrättelsekompani.


• Tillsammans med kompaniets chefer planera övningar och långsiktig utveckling av förbandet. 


• Övningsledare för kompaniets övningar. 


• Instruktör under andra övningar med UVG, inom MR M och Försvarsmakten. 


• Talesperson för kompaniet vid samverkan med andra förband och garnisoner inom Försvarsmakten. 


• Egen kompetensutveckling inom spanings- och/eller underrättelsetjänst men även inom markstrid, sjukvård etc.Kvalifikationer:

Genomförd svensk officers- eller specialistofficersutbildning.

Grundläggande utbildning i markstrid på grupp- och plutonsnivå.

God förmåga att planera övningar och utbildningar.

B-körkort. 

Meriterande:

Erfarenhet av befattning vid förband med till exempel inriktning spanings-, underrättelse- eller säkerhetsförbandstjänst.

Faktisk kompetens skjutledare skjutbana samt skjutledare stridsskjutningar.


Personliga egenskaper:

Det här är jobbet för dig som jobbat inom Försvarsmakten några år. Du känner att du vill ta steget från att bara utbilda nya rekryter år efter år till att istället utveckla soldater och förband mer långsiktigt. Du gillar att stå mitt ute i verksamheten men förstår också att en bra övning kräver noggrann planering och administration. Du har inga problem med att tillbringa natten på en O-plats för att dagen efter genomföra sysslor av administrativ karaktär.  Du är en kommunikativ person som tycker om att skapa nya kontakter. Du ser det också som en positiv utmaning att jobba med olika typer av soldater och människor samt har ett situationsanpassat förhållningssätt.

För att bli bra som utbildningsofficer inser du också att du måste vara duktig på det som du lär ut och du kompetensutvecklar gärna dig själv genom att till exempel träna skytte. Du är säkerhetsmedveten ur både ett säkerhetsskydds- och verksamhetssäkerhetsperspektiv. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Övrigt:
Tjänsten är på 100% heltid med arbetstort Enköping. Detta är en tjänst där du följer utbildningsgruppens planering på helårsbasis vilket innebär långsiktig planering av både arbetstid och ledighet.  Tillträde efter överenskommelse.

För mer information  kontakta: chef utbildningssektionen Mattias Lundgren på mattias.lundgren( @ )mil.se eller chef UVG Torbjörn Höök torbjorn.hook( @ ) mil.se. 
Fackliga företrädare:

OFR/O Stefan Morin

OFR/S Anders Hamrén

SACO Margareta Hessling

SEKO Thomas Klasson

Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer Bemanning till Flygstaben

Ansök    Aug 18    Försvarsmakten    Officer
Är du intresserad av Försvarsmaktens bemanningsarbete och trivs i en samordnande-och koordinerande funktion? Trivs du med stort eget ansvar och vill lösa varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo? Vill du stödja Flygvapnet och dess förband i den tillväxtresa som väntar där bemanning blir avgörande kan detta vara tjänsten för dig! Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av flygstaben leder flygvapenchefen samtliga fl... Visa mer
Är du intresserad av Försvarsmaktens bemanningsarbete och trivs i en samordnande-och koordinerande funktion? Trivs du med stort eget ansvar och vill lösa varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo? Vill du stödja Flygvapnet och dess förband i den tillväxtresa som väntar där bemanning blir avgörande kan detta vara tjänsten för dig!

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av flygstaben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav ca 300 på Flygstaben.

Om befattningen

Tjänsten är placerad på Flygstabens personalsektion som består av tio civila och militära medarbetare. Här arbetar chefer, specialister och generalister inom personal och HR-området. Vissa arbetar internt mot Flygstaben som förband och andra mer övergripande mot hela Flygvapnet. Som Stabsofficer Bemanning ansvarar du för att samordna och koordinera bemanningsarbete inom Flygvapnet. Du kommer att vara Flygvapnets kontaktyta mot Försvarsstabens Chefsförsörjningssektion, Chförs, avseende Flygvapnets chefsförsörjning. Du kommer även vara kontakten mot Flygvapnets förband gällande bemanning av tex ej grundrekryterande förband. Sannolikt kommer du att samverka med Försvarsstaben i kommande bemanningsarbete kopplat mot NATO. I övrigt handlägger du andra ärenden så som bemanningsuppdrag och instruktörsförstärkningar. Sektionen har ett väldigt gott samarbetsklimat där du som handläggare ges stor frihet under ansvar. Då tjänsten är ny i Flygvapnet förväntas du utveckla arbetssätt, metoder och processer inom bemanningsplanering.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har en god förmåga att vara sammanhållande för större projekt. Du har en god social kompetens och har lätt för att ta kontakt med människor. I ditt arbete kommer du att verka såväl operativt som mer strategiskt och övergripande. I vardagen krävs även att du är driven och lösningsorienterad samt flexibel, detta då vi verkar i en dynamisk organisation som kan skifta karaktär.

Kvalifikationer

• Officer (OF3) alternativt Specialistofficer (OR8)
• Förståelse för bemanningsarbete
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet

Meriterande

 • Kunskaper i Försvarsmaktens personal- och kompetensförsörjningssytem
 • Kunskaper om bemanningsarbete inom Försvarsmakten
 • Erfarenhet av arbete med personal- och HR-frågor
 • Erfarenhet av stabsarbete
  
Kontaktperson

Har du frågor? Kontakta Personalchef Mj Elin Ulriksson, 070-397 00 84.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Fackliga företrädare

Officersförbundet - OFR/O - Anders Wedin
Försvarsförbundet - OFR/S - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Hedlund Medjed
SEKO - Jan Salomonsson 
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 2023-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Avdelningschef till FMLOG JSS Teknikavdelning

Ansök    Aug 8    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet... Visa mer
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att vara med och utveckla de kommande koncepten för NATO logistik och parallellt vidmakthålla de insatser och personal Försvarsmakten har utomlands. Som avdelningschef vid JSS är den internationella arenan ditt intresseområde, och du ansvarar för att sammanhålla avdelningens arbetsområden för internationell logistik.

Om enheten
Joint Service Support (JSS) är en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten JSS består av fyra avdelningar och en ledningsavdelning och arbetar i huvudsak med internationell logistik. JSS är bakre hänvisning för förband som är insatta i internationell tjänst i samråd och beredningar tillsammans med försvarsgrensstaberna och insatsstaben. JSS deltar även i förberedelserna för förband som skall rotera genom att utbilda förband inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst. Enhetens huvudsakliga uppgifter är att vidmakthålla pågående insatser, deployera och redeployera förband samt utbilda förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga avdelningar sammanhålla vidmakthållandet av insatta förband i utlandet, vilket innebär såväl förbands- som enskilda insatser. Detta sker i nära samverkan med ledande FGS.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:


• Leda och samordna personaltjänsten inom egen avdelning.
• Genomföra stöd till insatta förband i insatsområdet i enlighet med FMLOG JSS logistikstödsplan. 
• Genomföra utbildning för förband som skall ingå i internationell insats som ett led i roterande förbands förberedelser. 
• Representera funktionen teknisk tjänst inom JSS vid möten och/eller projekt gentemot andra förband och/eller processer.

I övrigt deltar du i avdelningens arbete gällande utveckling, trivsel och förbättring av verksamheten samt eventuell utbildning som krävs för tjänsten. Då Försvarsmakten befinner sig i en intensiv tillväxtfas kan uppgifterna komma att utvecklas över tid.

KRAV

Kvalifikationer


• Genomförd officersutbildning, med inriktning teknisk tjänst eller motsvarande (POK)
• Körkort B, manuell
• God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper inom fackområde samt god analytisk förmåga

Personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar innehållande såväl administrativt som praktiskt arbete. Du ska vara en lyhörd ledare med förmågan att leda gruppen mot uppsatta mål. Du ska vara strukturerad och analytisk med förmåga att se helhetsperspektiv, du har social kompetens med utpräglad servicekänsla, ordningssinne och noggrannhet. Som person tycker du om att ha många olika kontakter både internt och externt. Du trivs med ett jobba självständigt och i grupp, där du är drivande och aktivt söker lösningar på de problem som uppkommer. Det är mycket viktigt att du är noggrann och vill arbeta i en föränderlig arbetsmiljö. Du måste även vara flexibel och ha förmågan att snabbt ställa om då nya uppdrag kan komma med mycket kort varsel och liten förberedelsetid.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Utbildning i LIFT (US)
• Utbildning PRIO 5/6
• Internationella logistikkurser så som COE, UNLOC, eller motsvarande kurser
• Genomförd internationell tjänst i teknisk befattning
• Förtrogen med FM utvecklingsprocesser för förband och/eller materiel

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Befattningen är en OF2 alternativt OR8.
Annonsen avser en tillsvidaretjänst på heltid med placeringsort Uppsala, tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är delvis oregelbunden. Jour- och beredskapstjänstgöring förekommer. Arbetet kan innebära resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes. Resor till internationella insatser ingår.

Upplysningar om befattningen
C JSS Magnus Rosberg, 073-143 60 64Fackliga företrädare
OFR/O Torbjörn Bäckman
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO [email protected]

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel, 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-08-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Utbildningsförvaltare

Ansök    Jul 10    Försvarsmakten    Officer
Utbildningsförvaltare   Befattningen erbjuder Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Luftstridsskolan något för dig! Flygvapnet erbjuder många olika professioner och är en unik mix av civila, soldater och officerare. Hos oss finner du såväl hands-on uppgifter till mer abstrakta framtidsvisioner. Vi tillämpar flextid och möjlighet att till viss del, arbeta på distans.   Om enheten Utbildningsenheten ansvarar för att leda, samordna, kvalitetssäkr... Visa mer
Utbildningsförvaltare
 

Befattningen erbjuder

Önskar du ett arbete som gör skillnad, då är Luftstridsskolan något för dig!
Flygvapnet erbjuder många olika professioner och är en unik mix av civila, soldater och officerare. Hos oss finner du såväl hands-on uppgifter till mer abstrakta framtidsvisioner. Vi tillämpar flextid och möjlighet att till viss del, arbeta på distans.

 

Om enheten

Utbildningsenheten ansvarar för att leda, samordna, kvalitetssäkra och utveckla Flygvapnets utbildningsverksamhet. Vi verkar bland annat inom specialist- och officersprogrammen samt högre specialistofficersprogrammet samt ansvarar för det nätbaserade lärandet i Flygvapnet. Vårt team är delaktiga i att skapa morgondagens soldat- och officersutbildningar, som i förlängningen stärker Sveriges försvar och vår rätt att leva som vi själva väljer. I vårt team kommer du att få möjligheten att bidra till det aktiva försvaret av Sverige.

 

Om tjänsten

Som Utbildningsförvaltare ingår du i enhetens ledningsgrupp. Du bidrar till utveckling genom att leda och medverka i utbildningsrelaterade verksamhet och projekt. Vidare arbetar du nära med ämnes- och sakkunniga i syfte att utveckla innehållet i flygvapnets utbildningar. Du stödjer även lärare med pedagogiska råd och har kontakt med elever/studerande för att värdera utbildningsresultat.  

Du driver och är en del av ett ständigt pågående förbättring- och utvecklingsarbete inom utbildningsområdet och utgör ett naturligt stöd för C Utbildningsenheten/Utbildningsledaren avseende kunskap, erfarenhet och information för beslutsfattande om LSS utbildningsverksamhet. Du skapar även ett nätverk genom att representera Flygvapnet vid samverkan med Högkvarteret/Försvarsstaben, Flygstaben, Flygvapnets förband och funktionsskolor.

Enhetens arbete ska sammantaget bidra till en kunskapsgrund som leder till att utbildningsverksamheten kan tillgodose Flygvapnets tillväxt och utveckling.

 

Kvalifikationer


• Yrkesofficer SO8
• Genomförd Högre specialistofficersutbildning (HSOU) eller motsvarande kunskaper
• God organisatorisk och administrativ förmåga – arbetslivserfarenhet från administrativ tjänst
• God förmåga att formulera och uttrycka sig i svenska och engelska – i såväl tal som skrift.
• B-körkort

 

Meriterande


• Tidigare erfarenhet av att utbildningsverksamhet
• Erfarenhet av att ha arbetat som specialistofficer i ledningstriad
• Erfarenhet av projektledning och/eller utvecklings/förändringsarbete
• Erfarenhet av nätbaserat lärande avseende verktyg, metoder och pedagogik
• Erfarenhet av att arbeta i Pc-miljö och Microsoft 365
• Erfarenhet av högskolepedagogik (H-ped 1)


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och ordningsam och framförallt positiv. Din samarbetsförmåga är god, och du är van vid att arbeta självständig. Du tar initiativ till att planera och driva utvecklingsarbeten. Du är samarbetsinriktad och har lätt för att knyta nya kontakter inom och utanför den egna organisationen. Du har ett intresse för utbildningsverksamhet och utveckling, och har möjligen en passande utbildningserfarenhet. Vi är inne i en expansiv tillväxt, så du måste vara prestigelös och beredd att ta tag i spörsmål inom vitt skilda områden.

Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet. Vi söker medarbetare med rätt attityd, värderingar och inställning.

 

Övrigt


• Tillsvidareanställning, heltid
• Tjänster kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets- och registerkontroll.
• Individuell lönesättning.
• Arbetsort, Uppsala.
• Resor med övernattningar kan förekomma.
• Tillträde enligt överenskommelse.


Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:

Chef Utbildningsenheten major Magnus Jernberg, mobil: 072-165 13 20
Ställföreträdande enhetschef/avdelningschef major Tomas Westh, mobil: 070-327 35 58

  

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SACO nås via vx 018-19 60 00.
SEKO nås via vx 018-19 60 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-31.

Ansökan ska bestå av CV samt personligt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för utlyst befattning.             

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Plutonchef till 521.Flygbassäkerhetspluton sökes till F16

Ansök    Jun 29    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Som plutonchef för flygbassäkerhetsplutonen utgör du första linjens chef för en pluton innehållandes ett befälslag samt tre-fyra säkgrupper vilka utgörs av följande befattningar: Gruppchef, stf gruppchef/militärpolis, hundförare, understödsskytt, skarpskytt/stridssjukvårdare. Tjänsten medför stor variantion i den dagliga tjänsten och vardagen ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft. På plutonchefsrollen ligger... Visa mer
Befattningen erbjuder
Som plutonchef för flygbassäkerhetsplutonen utgör du första linjens chef för en pluton innehållandes ett befälslag samt tre-fyra säkgrupper vilka utgörs av följande befattningar: Gruppchef, stf gruppchef/militärpolis, hundförare, understödsskytt, skarpskytt/stridssjukvårdare.

Tjänsten medför stor variantion i den dagliga tjänsten och vardagen ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft. På plutonchefsrollen ligger ett stort ansvar i att övnings- och insatsverksamhet ger efterfrågat utfall samt att personaltjänsten leds och följs upp kontinuerligt.


Om enheten
521. Flygbassäkpluton är en del av 52. Flygbaskompaniet som ingår i 5. Basenheten. Kompaniet består av sex plutoner. Flygbaskompaniets uppgifter består av flygplatsdrift i form av fälthållning och räddningstjänst, drift och underhåll av tekniska system samt skydd av förbandets flygbaser, personal och materiel. Flygbassäkerhetsplutonens främsta uppgift utgörs av: Skydd gentemot sabotage och främmande underrättelseinhämtning mot förbandets skyddsvärden.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef för flygbassäkpluton är du ansvarig för att planera och genomdriva plutonens verksamhet kopplat till ställda uppgifter från förbandet. Detta gör du genom att säkerställa och bibehålla en hög utbildningsnivå på dina soldater, gruppchefer och yrkesofficerare. Plutonen löser i hög utsträckning skarp tjänst i olika former, ibland på flera vitt skilda geografiska platser. Som chef med personalansvar har du också ett administrativt ansvar gentemot dina underställda och högre chef.


KRAV
Kvalifikationer


• Officersexamen, lägst OF1
• Körkort klass B
• Godkänd FM FysS


Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att strukturera, planera och ta ansvar för egen verksamhet även vid de tillfällen då tidförhållanden är korta och förutsättningarna är bristfälliga.Som person är du prestigelös och social samt tycker om att skapa förutsättningar för andra att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Meriterande


• Tidigare erfarenhet i chefsbefattning
• Goda kunskaper i MS Office
• SUSA/FUSA kompetens
• God förmåga avseende Försvarsmaktens IT-system, såsom PRIO och VIDAR.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast/enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen vänligen kontakta:
[email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Handläggare publikationer

Ansök    Jul 3    Försvarsmakten    Specialistofficer
Som handläggare publikationer ges du möjlighet att aktivt delta i- och påverka utvecklingen av underrättelse- och säkerhetstjänst! Är du en specialistofficer som är strukturerad, noggrann och kan arbeta självständigt? Då kan det vara dig vi söker. Sökande enhet Funktionsenheten ansvarar för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst på taktisk (förband) och operativ nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhe... Visa mer
Som handläggare publikationer ges du möjlighet att aktivt delta i- och påverka utvecklingen av underrättelse- och säkerhetstjänst! Är du en specialistofficer som är strukturerad, noggrann och kan arbeta självständigt? Då kan det vara dig vi söker.

Sökande enhet
Funktionsenheten ansvarar för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst på taktisk (förband) och operativ nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänst. Funktionsenheten stödjer på olika sätt Utbildningsenheten och Tolkskolan med utbildningsverksamhet. Funktionsenheten stödjer dessutom Chefen Must vid framtagande av publikationer inom verksamhetsområdet samt vid uppföljning av underrättelsetjänst vid utpekade staber och krigsförband. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod samt Funktionsavdelning förband.

Funktionsenheten bedriver dels egna övningar men stödjer även ett flertal av Försvarsmaktens övriga övningar. Arbetet vid enheten bedrivs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare publikationer ska du genomföra publikationsframtagning; i form av reglementen och handböcker inom verksamhetsområdet underrättelsetjänst samt manualer, läromedel etc. inom verksamhetsområdet säkerhetstjänst Du är sammanhållande som skrivande redaktör för publikationer inom ansvarsområdet, utifrån inriktningar från publikationssamordnare vid Must. Detta ansvar innefattar både projektledning samt att själv skriva delar i publikationerna.

Exempel på arbetsuppgifter


• Delta i samordning, utveckling och uppföljning inom publikationsområdet
• Vara sammanhållande för arbets-/projektgrupper, med representanter från olika försvarsgrenar/organisationer och ledningsnivåer
• Utföra de administrativa uppgifter som krävs vid publikationsframtagande

Övriga arbetsuppgifter som ingår i tjänsten


• Stödja utvecklingsarbeten och erfarenhetshantering vid FMUndSäkC
• Handlägga remisser inom sakområdet
• Stödja utbildnings- och övningsverksamhet

Kvalifikationer


• Specialistofficersutbildning lägst HSOU
• Erfarenhet av arbete inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen inom Försvarsmakten
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God administrativ förmåga

Meriterande


• Erfarenhet av redaktionellt arbete och/eller projektledning inom Försvarsmakten eller annan myndighet/organisationer
• Tidigare utlandstjänstgöring i underrättelse- och säkerhetsbefattning

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga men som även kan leda arbeta självständigt. Du är strukturerad och noggrann. Du behöver ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift. Flexibilitet, tålmodighet och pålitlighet är andra egenskaper som värderas högt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning kan komma att tillämpas
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 8 (Även kravunderskridande kommer tas i beaktande)

Befattningen är placerad i säkerhetsklass, och stor vikt kommer att läggas vid säkerhetsprövningen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Magnus Rosengren, C metodavdelningen, tfn 018-19 61 75
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tfn 018-19 67 81
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey, 018-19 65 52
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-08. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Personalofficer/befäl sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Jun 27    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder En befattning med varierande uppgifter, ett givande uppdrag där du får vara med att utveckla andra såväl som dig själv. Stort eget ansvar där du jobbar nära chefer och andra enheter inom F 16 såväl mot andra förband. Ett tillfälle att få arbeta på flottiljstabsnivå och lära känna de centrala processer och beslutsflöden som finns på en stab direkt under en förbandschef. Om enheten F 16 flottiljstab levererar styrning, stöd och ber... Visa mer
Befattningen erbjuder
En befattning med varierande uppgifter, ett givande uppdrag där du får vara med att utveckla andra såväl som dig själv. Stort eget ansvar där du jobbar nära chefer och andra enheter inom F 16 såväl mot andra förband. Ett tillfälle att få arbeta på flottiljstabsnivå och lära känna de centrala processer och beslutsflöden som finns på en stab direkt under en förbandschef.

Om enheten
F 16 flottiljstab levererar styrning, stöd och beredning med högsta kvalitet genom
professionell, serviceinriktad och kompetent personal. Inom flottiljstaben finns avdelningen
för HR/ personalfrågor, A1. Avdelningen ansvarar för konsultativt stöd till förbandets chefer i
olika typer av personalärenden, förhandling, långsiktig personalplanering, lönebildning,
rekrytering, krigsplanläggning, livs- och karriärutveckling, utbildning, arbetsmiljö,
rehabilitering- och veteranstöd m.m. Avdelningen består av 12 medarbetare och ingår som
en del i krigsförbandet 16. Flygflottiljen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra personalavdelningen (A1). Dina arbetsuppgifter består av att vara ansvarig för att genomföra antagning enligt OP och GOU-processen för F 16:s räkning, vara kontaktperson för F 16 samtliga kadetter under deras skoltid och ansvara för deras ”onboarding” mot sina nya chefer på enheterna vid sin anställning. Du stödjer även bland annat i krigsförbandsplaneringen främst gällande våra RO och övriga krigsplaceringar inom F 16, och hanterar utbildningsfrågor kopplat mot YBK och SOFU.


KRAV
Kvalifikationer
 • Officers- eller specialistofficersexamen
 • God muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska
 • God administrativ förmåga
 • B-körkort


Personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta i grupp såväl som självständigt. Du är strukturerad, ansvarsfull och trivs med att ha många bollar i luften samtidigt. Du har förmågan att skapa och bibehålla fötroende och har ett gott omdöme. Du är bekväm med att arbeta i en miljö som ständigt utvecklas och har kapacitet att driva och utveckla dina uppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.MERITERANDE 
 •   God kunskap i officepaketet
 •  Erfarenhet av att arbeta med EMILIA
 •  God kunskaper i VIDAR


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Personalavdelningen (A1), Rebecca Eklund
Mejl: [email protected]


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Specialistofficer OR6-7 sökes till 151. Radarpluton, F16

Ansök    Jun 27    Försvarsmakten    Specialistofficer
Om befattningen Sveriges kontroll av luftrummet är beroende av sensorer och personal som är aktiva dygnets alla timmar, året om, över hela riket. När sensorerna fallerar, är det din uppgift som del av kompaniet att tillse att sensorn repareras eller ersätts. Som specialistofficer på Radarpluton kommer du att ingå i en grupp av soldater, specialistofficerare och officerare. Dina kollegor i gruppen utgörs av tekniker, stridssjukvårdare, fordonsförare, und... Visa mer
Om befattningen
Sveriges kontroll av luftrummet är beroende av sensorer och personal som är aktiva dygnets alla timmar, året om, över hela riket. När sensorerna fallerar, är det din uppgift som del av kompaniet att tillse att sensorn repareras eller ersätts.

Som specialistofficer på Radarpluton kommer du att ingå i en grupp av soldater, specialistofficerare och officerare. Dina kollegor i gruppen utgörs av tekniker, stridssjukvårdare, fordonsförare, understödsskyttar och höghöjdsarbetare. Gruppens specialister består av gruppchefer och tekniska befäl. Det tekniska befälet är specialist inom radarteknik och handhavande av plutonens sensorer. Gruppchefen leder verksamheten med stöd av det tekniska befälet för att lösa plutonens uppgifter.

Oavsett om du önskar att vara tekniskt befäl eller gruppchef kommer det beredas möjlighet att fördjupa sig inom radarteknik, vilket är nödvändigt för att kunna handha och felsöka sensorerna. För det tekniska befälet är det ett krav, för gruppchefen är det eftersträvansvärt. Gruppen behöver även lösa grundläggande soldatfärdigheter som grupps strid och taktiskt uppträdande varför även markstridsspecialister är viktiga för kompaniet.

Om enheten
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att ständigt luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar i landet.

Rörligt Radio- och Radarkompani: Kompaniet är mobilt och har som uppgift att förtäta, komplettera och ersätta infrastruktur för flygradio och radar med rörliga system. Kompaniet kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
För att kunna lösa din tjänst kommer du att utbildas på klättring för höghöjdsarbeten och fordonsbehörighet på lastbilar och tunga släp. För det tekniska befälet genomförs radarutbildningar på specifika system. Andra kompetenser som instruktörskompetenser inom SERE, fordon, vintertjänst, elektriska anläggningar och klättring kan tillföras efterhand att möjligheten dyker upp. Den dagliga verksamheten bedrivs huvudsakligen i Uppsala, F 16. Kompaniets uppgifter kan dock innebära att gruppen behöver genomföra arbeten var som helst över hela Sveriges yta. Under dessa uppdrag arbetar du ofta långt bort från övriga delar av kompaniet. Som specialist kan du komma att leda omgruppering, upprättande och felsökning av radarsystem, och annan generell fält- eller soldattjänst. Under arbetstid kommer du genomföra fysisk träning både enskilt och gemensamt. Du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på träningen och leda träningspass för kompaniet.KRAV
Kvalifikationer
 •  Godkänd specialistofficersexamen
 •  Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat
 • God fysisk förmåga, krav: fälttest 13:30 samt multitest 175p
 • B-körkort

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har genomfört militär grundutbildning samt specialistofficersutbildning och är inställd på att arbeta långsiktigt för Försvarsmakten. Du behöver inte ha en bakgrund inom radar eller samband; väl anställd på kompaniet kommer du att skickas på utbildningar så att du kan tillgodogöra dig de kunskaper som krävs för tjänsten. Som person har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och ödmjuk samt ha ett tekniskt intresse.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 
 •  C & CE-körkort
 •  Tidigare erfarenhet av att arbeta med tekniska system
 •  Fordonsmekaniker
 •  Inriktning markteletekniker under SOU

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Plutonchef 151. Radarpluton
Tel: 073 398 68 21, mejl: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-08-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Sektionschef för Frivilligsektionen sökes till Upplands flygflottilj, F16

Ansök    Jun 27    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Frivilligsektionen i Uppsala har samordningsansvar för frivilligverksamheten som är kopplad till garnisonen. I detta ingår att planera, budgetera, genomföra och stödja frivilligorganisationernas verksamhet centralt, regionalt och lokalt. Visst samarbete kan förekomma med Flygvapnets övriga frivilligsektioner som är lokaliserade på arbetsorterna Luleå, Såtenäs, Linköping, Halmstad och Ronneby. Frivilligverksamheten omfattar bland ann... Visa mer
Befattningen erbjuder
Frivilligsektionen i Uppsala har samordningsansvar för frivilligverksamheten som är kopplad till garnisonen. I detta ingår att planera, budgetera, genomföra och stödja frivilligorganisationernas verksamhet centralt, regionalt och lokalt. Visst samarbete kan förekomma med Flygvapnets övriga frivilligsektioner som är lokaliserade på arbetsorterna Luleå, Såtenäs, Linköping, Halmstad och Ronneby.

Frivilligverksamheten omfattar bland annat utbildning av:


• Stöd till Frivilligorganisationernas Grundutbildning av frivilliga soldater, GU-F.
• Stöd av frivilligutbildningar genomförda av de frivilliga försvarsorganisationerna för krigsbefattningar i Försvarsgrenarna och Stridskrafterna.
• Stöd till ungdomsverksamhet inom ramen för Försvarsmaktens kontakter med unga.
• Stöd till Instruktörsutbildningar till frivilligorganisationerna.


Om enheten
Frivilligsektionen ingår i 5. Basenheten på F 16. Sektionen består i dagsläget av sektionschef och utbildningsintendent.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Leda och utveckla arbetet vid Frivilligsektionen Uppsala, som består av sektionschef och utbildningsintendent.
• Planera, budgetera, administrera och säkerställa genomförandet av tilldelade verksamhetsuppdrag i att stödja och styra frivilligverksamhet.
• Ansvara för delgivning och uppföljning av lagar/förordningar avseende personal ingående i frivilligverksamheten
• Verka som övningsledare och kvalitetssäkrare vid genomförande av kursverksamhet.
• Ha personalansvar.
• Genomföra utbildning med frivilligpersonal och ungdomar.
• Stödja Flygstaben GEN Friv vid central dialog med frivilligorganisationerna.


KRAV
Kvalifikationer
 •  Yrkesofficer, lägst OR6/OF1
 •  B-körkort

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Du är serviceinriktad, har hög social kompetens, mycket god samarbetsförmåga och är en god kommunikatör. Du jobbar aktivt för att verksamhetssäkerheten skall vara hög och har god förmåga att planera på lång och kort sikt. Du levererar resultat med rätt kvalitét och är skicklig både administrativt och praktiskt

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE 
 •  God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 •  Militärt förarbevis minibuss, LPTGB eller lastbil
 •  Erfarenhet av frivilligverksamhet inom FM
 •  Skjutledare
 •  Tidigare chefsbefattning

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med en 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Tjf C Frivilligsektionen, Alexander Lu
Tel: 070-145-99-59, mejl: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-08-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Skolförvaltare/stf chef Flygbefälsskolan

Ansök    Jun 26    Försvarsmakten    Officer
Skolförvaltare/stf chef Flygbefälsskolan Som Skolförvaltare/stf chef utgör du tillsammans med Skolchefen skolans ledning. Du stödjer Skolchefen med råd, kunskap och erfarenhet och som Förvaltare svarar du för kontinuitet och långsiktighet i skolans verksamhet. Flygbefälsskolan ?Flygbefälsskolan (FBS) är en del av Luftsstridsskolan (LSS) och vidareutbildar piloter och MSE-personal (Mission Support Element) inom flyg- och MSE-tjänst samt ledarskap.... Visa mer
Skolförvaltare/stf chef Flygbefälsskolan

Som Skolförvaltare/stf chef utgör du tillsammans med Skolchefen skolans ledning. Du stödjer Skolchefen med råd, kunskap och erfarenhet och som Förvaltare svarar du för kontinuitet och långsiktighet i skolans verksamhet.Flygbefälsskolan

?Flygbefälsskolan (FBS) är en del av Luftsstridsskolan (LSS) och vidareutbildar piloter och MSE-personal (Mission Support Element) inom flyg- och MSE-tjänst samt ledarskap. FBS stödjer Flygchefen med personaluppföljning av piloter och MSE samt utarbetande av? all utbildningsdokumentation för flygtjänsten i FM.????


Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Representerar Skolchef, inom givna mandat, inom skolan och utåt mot externa kontakter.
• Stödjer Skolchef med personalplanering samt befordrings- och värderingsärenden.
• Stödjer Skolchefen med planering, rapportering och andra ärenden mot LSS stab och Flygstaben.
• Utbildar, utvecklar och stödjer medarbetare inom skolan.
• Stödjer LSS Förbandsförvaltare och deltar i förbandets OR 8-nätverk.
• Kurschef och lärare vid skolans kurser.


KRAV

Kvalifikationer


• OR 8 (möjligen OR 7 med god prognos mot OR 8)
• B-körkort
• God förmåga i Microsoft Office

 

Personliga egenskaper

Som individ är du nyfiken på lärande och ledarskap och trivs i rollen som utbildare. Du ser glädje i att genom mentorering och coachning se andra människor växa och utvecklas i sina roller. Du har lätt för att knyta nya kontakter och har god förmåga att samarbeta med andra. Du har ett utpräglat ordningssinne och arbetar strukturerat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE


• Bakgrund som MSE eller besättning i flygtjänst
• Utbildning/erfarenhet inom Ledarskap
• Vana att jobba i system PRIO och VIDAR

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt

Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Uppsala
Militär befattning
Arbetet innebär tjänsteresor såväl inom som utom Sverige på regelbunden basis.
Tillträdesdatum: Snarast


Upplysningar om befattningen
C FBS Michael Lundquist, [email protected], 0708-59 35 14


Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, Linda Göthberg, 072-388 12 13.
Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SACO nås via vx 018-19 60 00.
SEKO nås via vx 018-19 60 00.

 


Välkommen med din ansökan senast 2023-09-07.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Specialistofficer OR6-7 sökes till 152. Radio och radiolänkpluton, F 16

Ansök    Jun 27    Försvarsmakten    Specialistofficer
Tjänsten som specialistofficer vid Radio- och radiolänkpluton Som specialistofficer på Radiopluton kommer du att ingå i en grupp av soldater, specialistofficerare och officerare. Dina kollegor i gruppen utgörs av sambandsbefäl, sambandssoldater, stridssjukvårdare, fordonsförare, understödsskyttar och höjdarbetare. Gruppens specialistofficerare tjänstgör i regel som gruppchef eller som sambandsbefäl. Sambandsbefälet är specialist inom samband och handhavand... Visa mer
Tjänsten som specialistofficer vid Radio- och radiolänkpluton
Som specialistofficer på Radiopluton kommer du att ingå i en grupp av soldater, specialistofficerare och officerare. Dina kollegor i gruppen utgörs av sambandsbefäl, sambandssoldater, stridssjukvårdare, fordonsförare, understödsskyttar och höjdarbetare. Gruppens specialistofficerare tjänstgör i regel som gruppchef eller som sambandsbefäl. Sambandsbefälet är specialist inom samband och handhavande av plutonens olika radiosystem. Gruppchefen leder det dagliga arbetet och övningsverksamhet med stöd av sambandsbefälet och stf gruppchef.

Oavsett om du önskar att vara sambandsbefäl eller gruppchef kommer det beredas möjlighet att fördjupa sig inom plutonens sambandssystem. Gruppen behöver även lösa grundläggande soldatfärdigheter som grupps strid och taktiskt uppträdande varför även markstridsspecialister är nödvändiga för kompaniet. Vid kompaniet så finns goda möjligheter att bredda sina kompetenser och tillföra nya för att kunna utbilda samt vidmakthålla en hög färdighet på gruppen. Vid kompaniet finns möjlighet att utvecklas med utarbetade karriärsvägar för framtiden.


Om enheten
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att ständigt luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar i landet.

Rörligt Radio- och Radarkompani är mobilt och har som uppgift att förtäta, komplettera och ersätta infrastruktur för flygradio och radar med rörliga system. Kompaniet kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
För att kunna lösa din tjänst kommer du att utbildas på klättring för höjdsarbeten och fordonsbehörighet på lastbilar och tunga släp. För det tekniska befälet genomförs mer djupgående utbildning på specifika system. Andra kompetenser som instruktörskompetenser inom SERE, fordon, susa, farb, vintertjänst, elektriska anläggningar och klättring kan tillföras efterhand att möjligheten dyker upp. Den dagliga verksamheten bedrivs huvudsakligen i Uppsala, F 16. Kompaniets uppgifter kan dock innebära att gruppen behöver genomföra arbeten var som helst över hela Sveriges yta. Under dessa uppdrag arbetar du ofta långt bort från övriga delar av kompaniet. Som specialist kan du komma att leda omgruppering, upprättande, bevkning och annan generell fält- eller soldattjänst. Under arbetstid kommer du genomföra fysisk träning både enskilt och gemensamt. Du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på träningen och leda träningspass för kompaniet.

KRAV
Kvalifikationer


• Godkänd specialistofficersexamen
• Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat
• God fysisk förmåga enligt FMFYSS krav, tester genomförs innan anställning
• B-körkort


Personliga egenskaper
Vi söker dig som har genomfört militär grundutbildning samt specialistofficersutbildning och är inställd på att arbeta långsiktigt för Försvarsmakten. Du behöver inte ha en bakgrund inom samband utan väl anställd på kompaniet kommer du att skickas på utbildningar så att du kan tillgodogöra dig de kunskaper som krävs för tjänsten. Som person har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och ödmjuk samt har ett intresse för system.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• C & CE-körkort
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med tekniska system
• Erfarenhet av att leda verksamhet relativt autonomt.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Plutonchef 152. Radio- och radiolänkpluton
Mejl: [email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-08-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Kvartermästare sökes till 52. Flygbaskompaniet, F16

Ansök    Jun 26    Försvarsmakten    Officer
Om enheten 52. Flygbaskompaniet ingår i basbataljonen tillhörande krigsförbandet 16. Flygflottiljen. Kompaniets uppgifter består av flygplatsdrift i form av fälthållning och räddningstjänst samt drift och underhåll av tekniska system. Kompaniet ansvarar även för skydd och bevakning av flygbaser. Kompaniet genomför klargöringstjänst för stridsflygplan samt ramptjänst för transportflyg och helikopter. I kompaniet finns också flygterminalförmåga som är en st... Visa mer
Om enheten
52. Flygbaskompaniet ingår i basbataljonen tillhörande krigsförbandet 16. Flygflottiljen. Kompaniets uppgifter består av flygplatsdrift i form av fälthållning och räddningstjänst samt drift och underhåll av tekniska system. Kompaniet ansvarar även för skydd och bevakning av flygbaser. Kompaniet genomför klargöringstjänst för stridsflygplan samt ramptjänst för transportflyg och helikopter. I kompaniet finns också flygterminalförmåga som är en strategisk resurs i försvarsmakten.Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvartermästaren ansvarar du för kompaniets materielförsörjning, materielplanering och förnödenhetsförsörjning. Tar emot och samordnar tillförda resurser från understödjande och underställda enheter. Du leder arbetet med behovssättning och inventering inom kompaniet. Ammunitionsplanera för kommande år kopplat mot budget och verksamhet. Kvartermästare ingår i kompaniledningens framdrivning och utveckling av krigsförbandet. Som kvartermästare utgör du ett stöd till kompanichefen som del av kompaniledning i planeringsarbete och genomförande av kompaniets verksamhet. Du deltar även i övningar, operationer och insatser.


KRAV
Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersutbildning
• B-körkort


Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta, är ansvarstagande, kreativ, säkerhetsmedveten och kan ta eget initiativ då vi på kompaniet har stor bredd på verksamheten. Du är självständig och har ett bra ordningssinne. Resultatinriktad, ödmjuk, samt en lagspelare som kan agera självständigt. Fysisk träning skall vara en naturlig del i din vardag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE 


• Kunskap om flygbasförbands uppgifter
• Militära förarbevis på lätt personterrängbil, lastbil och terränghjuling
• Tidigare erfarenhet som kvartermästare
• Körkort klass C/CE med militärt förarbevis. Truckförarbevis
• Erfarenhet av arbete i FM datasystem såsom LIFT, PRIO och VIDAR
• Utbildning i PRIO logistikfunktioner såsom BAS, MOF med fler


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Uppsala
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef 52. Flygbaskompaniet, Andrée Persson
Tel: 018-19 60 00

Stf Chef 52. Flygbaskompaniet, Linus Rådman
Tel: 018-19 60 00


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

 

Facklig företrädare
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Office Manager

Ansök    Jun 20    AlBirunia AB    Officer
Introduction At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing. We're looking for an office manager who has excellent organizational skills and a personable disposition to keep us thriving. The ideal candidate will have a natural flexibility in handling day-to-day routines as well as surprises. The office manager will provide strong, reliable support for operations by creating procedures and com... Visa mer
Introduction
At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing.
We're looking for an office manager who has excellent organizational skills and a personable disposition to keep us thriving.
The ideal candidate will have a natural flexibility in handling day-to-day routines as well as surprises. The office manager will provide strong, reliable support for operations by creating procedures and communicating them companywide, and by maintaining employee safety. This person will also help us achieve organizational efficiency by nurturing a positive, inclusive work environment.
Objectives of this role
Oversee visitors to the office and ensure a friendly, personal experience
Ensure peak operations for the organization and implement preventive measures for potential issues
Implement policies and procedures, measure outcomes against standards, and improve operational flow
Coordinate internal and external resources and cultivate relationships with vendors
Respond to requests and questions about office operations

Responsibilities
Ensure office efficiency by maintaining common areas, organizing procedures, handling correspondence, managing file systems, and overseeing supplies and equipment
Oversee day-to-day office activities as the main point of contact in the reception area and keep management informed regularly via performance reports
Provide direct administrative support as needed, including scheduling appointments, meetings, and events; booking travel; maintaining file systems; mailing and shipping packages; and updating contacts database and employee lists
Oversee and maintain office equipment for uninterrupted function, identify needs and acquire supplies, manage vendor relationships, and coordinate food deliveries when requested
Manage all aspects of space/infrastructure planning (ex: moves, additions, changes to workstations) and provide answers, resources, and solutions when requested

Required skills and qualifications
Two or more years of experience in office management
Strong time-management and people skills, high degree of flexibility, and excellent multitasking ability
Proficiency with office applications, and aptitude for learning new software and systems
Ability to maintain the confidentiality of company information
Excellent written and verbal communication skills in English & Swedish.


Preferred skills and qualifications
Bachelor's degree or equivalent
Experience in developing internal systems
Advanced computer skills and experience with online platforms


Benefits
You will enjoy a happy and dynamic team
Continues knowledge enriching with renewable energy industry, especially solar
Happy reluctant events and seminars
Training Courses
Remote and onsite workingÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Lärare i underrättelsetjänst

Ansök    Jun 22    Försvarsmakten    Specialistofficer
Är du specialistofficer och intresserad av att börja tjänstgöra inom underrättelsefunktionen? Är du en initiativtagande individ med stark ansvarskänsla och en god pedagogisk förmåga? Då är det dig vi söker. FMUndSäkC är i en tillväxtfas där vi söker en lärare i underrättelsetjänst vid Utbildningsenheten med placeringsort Uppsala. Sökande enhet Vid Utbildningsenheten genomförs Försvarsmaktsgemensamma utbildningar i, och utveckling av underrättelse- och s... Visa mer
Är du specialistofficer och intresserad av att börja tjänstgöra inom underrättelsefunktionen? Är du en initiativtagande individ med stark ansvarskänsla och en god pedagogisk förmåga? Då är det dig vi söker.

FMUndSäkC är i en tillväxtfas där vi söker en lärare i underrättelsetjänst vid Utbildningsenheten med placeringsort Uppsala.

Sökande enhet
Vid Utbildningsenheten genomförs Försvarsmaktsgemensamma utbildningar i, och utveckling av underrättelse- och säkerhetstjänst från stridsteknisk upp till och med operativ nivå. Enheten består av säkerhetsförbandsavdelningen, underrättelseavdelningen säkerhetsavdelningen samt bildunderrättelseavdelningen.

Underrättelseavdelningen genomför i huvudsak utbildning och utveckling inom underrättelsetjänst för hela Försvarsmakten. Avdelningen har ett brett och inarbetat samarbete med förband inom samtliga försvarsgrenar och funktioner.

Utbildningsmöjligheter
Hos oss får du möjligheten att utveckla dig själv genom att utbilda dig inom underrättelsetjänst. Vi vidareutbildar även vår personal kontinuerligt inom exempelvis analysmetodik och bearbetningsverktyg. Förutom att genomföra utbildning kommer du även delta i övningar samt vara delaktig i utvecklingsprojekt. Underrättelseavdelningen genomför utbildning för samtliga delar i Försvarsmakten samt vid behov andra totalförsvarsmyndigheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Om du inte har tidigare erfarenhet inom underrättelsetjänst kommer du inledningsvis att genomföra grundläggande utbildningar i underrättelse- och säkerhetstjänst. Därefter kommer du under handledning att stödja i utbildningar för att därefter fördjupa dig inom ditt område syftandes till att på sikt kunna hålla lektioner och utbildningar själv.

Som lärare i underrättelsetjänst är du en viktig person i utbildningen av Försvarsmaktens personal inom underrättelsetjänst. Arbetsområdet är försvarsmaktsgemensamma metoder inom bearbetning, analys och underrättelseledning samt motståndarkunskap.

Som lärare ingår arbetsuppgifter som:


• Planera, förbereda och genomföra utbildning
• Utvärdera och utveckla undervisningsmaterialet och kursplaner inom underrättelsetjänst
• Delta och/eller driva olika utvecklingsprojekt vid behov

Kvalifikationer


• Du är utbildad specialistofficer
• Du har genomfört tjänstgöring vid krigsförband
• Du har god verbal förmåga i svenska och engelska
• Du uppnår Försvarsmaktens fysiska prestationskrav för internationell tjänstgöring

Efterfrågade personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande, ansvarstagande och har en god social kompetens. Ett förtroendeingivande arbetssätt är mycket viktigt eftersom du kommer ha ett eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Det kommer även att ställas krav på god pedagogisk förmåga eftersom tjänsten till stor del innebär att skapa inlärningssituationer för olika typer av elevgrupper. En god förmåga att samarbeta med andra och att självständigt kunna arbeta med komplexa uppgifter är en självklarhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Tjänstgöring inom underrättelse- eller säkerhetstjänst.
• Flerårig tjänstgöring vid krigsförband.
• Erfarenhet av tjänstgöring vid brigad- , försvarsgrens-, eller operativ stab.
• Utlandstjänstgöring.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 6-7

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Örlogskapten Magnus Anderberg, chef underrättelseavdelningen, tel: 018-19 64 12
Jeanette Borén, chef HR, tel: 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, tel 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tel 018-19 67 84
SACO: Stephen Haughey, tel 018-19 65 52
Samtliga fackliga representanter nås även via telefonnummer: 010-820 00 99.

Välkommen med din ansökan senast 2023-07-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Telesales Executive

Ansök    Jun 20    AlBirunia AB    Officer
Job Description Dears All, English Telesales Position Announcement We are looking for an enthusiastic Telesales Representative to contribute in generating sales for our company. You will be responsible for closing sales deals over the phone and maintaining good customer relationships. An effective telesales representative must be an excellent communicator and have superior people skills. They should be comfortable presenting products or services over th... Visa mer
Job Description
Dears All,
English Telesales Position Announcement

We are looking for an enthusiastic Telesales Representative to contribute in generating sales for our company. You will be responsible for closing sales deals over the phone and maintaining good customer relationships.
An effective telesales representative must be an excellent communicator and have superior people skills. They should be comfortable presenting products or services over the phone as well as dealing with complaints and doubts.
The goal is to help the company grow by bringing in customers and developing business.
Our scope is solar energy, but not important to have previous solar experience, we will educate you.

Responsibilities
Contact potential or existing customers to inform them about a product or service using scripts
Fast typing and translating Arabic English.
Answer questions about products or the company
Ask questions to understand customer requirements and close sales
Direct prospects to the field sales team when needed
Enter and update customer information in the database
Take and process orders in an accurate manner
Handle grievances to preserve the company's reputation
Go the "extra mile" to meet sales quota and facilitate future sales
Keep records of calls and sales and note useful information


Requirements
Excellent knowledge of English Language, as English will be 90% of communications
Fast typing and translating
Proven experience as telesales representative or other sales/customer service role
Proven track record of successfully meeting sales quota preferably over the phone
Good knowledge of relevant computer programs (e.g. CRM software) and telephone systems
Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects
Excellent communication and interpersonal skills
Cool-tempered and able to handle rejection
Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints
BSc degree is a plus.


Benefits
You will enjoy a happy and dynamic team
Continues knowledge enriching with renewable energy industry, especially solar
Happy reluctant events and seminars
Training Courses
Remote and onsite workingÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Transportledare till Flygstaben - Specialistofficer

Ansök    Jun 18    Försvarsmakten    Specialistofficer
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av staben leder Flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav ca 300 på Flygstaben. Om befattningen  Flygvapnet är en organisation som ständigt utvecklas för att möta framtidens krav.  Din huvuduppgift som logistikbefäl med inriktning transporttjänst vid flygstaben är att stödja ... Visa mer
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av staben leder Flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav ca 300 på Flygstaben.

Om befattningen 

Flygvapnet är en organisation som ständigt utvecklas för att möta framtidens krav.  Din huvuduppgift som logistikbefäl med inriktning transporttjänst vid flygstaben är att stödja förbandstransportledarna vid flottiljerna samt att koordinera flygvapnets transportbehov mot högre chef (OPL/J4).

Du är placerad vid stödavdelningens logistiksektion och ansvarar för uppgifter inom ramen för transporttjänst. Du sammanhåller flygvapnets behov av transporter och samordnar dessa inför övningar och insatser samt försvarsplanering.

Du samverkar med förbandsnivån samt den operativa och strategiska nivån.

Du deltar i centrala och operativa transportberedningar samt leder beredningar på flygtaktisk nivå.

Du är flygvapnets utsedda centrala transportledare.

I arbetsuppgifterna ingår även en tillika uppgift som flygvapnets säkerhetsrådgivare för transporter farligt gods, vilket innebär Försvarsgrensstabens stöd och specialistkompetens inom området farlig gods.

Den planerade utveckling som flygvapnet står inför innebär att du som stabsmedlem på logistiksektionen behöver vara flexibel och beredd på att arbeta med de arbetsuppgifter som för tillfället är prioriterade inom sektionen.

Kvalifikationer


• Specialistofficer
• Utbildning samt flerårig erfarenhet inom logistik eller transporttjänst.
• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både tal, skrift och läsförståelse
• God datorvana främst avseende Office-paketet.
• B-körkort

Meriterande


• Erfarenheter av tjänstgöring i befattning inom transporttjänst eller motsvarande.
• Utbildning i IATA-DGR, HFFG och ADR samt kännedom om RID och IMDG
• Säkerhetsrådgivare transport av farligt gods

Vem är du? 

För att lyckas och trivas behöver du tycka om att arbetet kommer att präglas av förändring, nyskapande, kreativitet samt expansion.  Du är kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt som externt. Lösningsfokus och lagarbete är framgångsfaktorer, samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig.
Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt 

Befattningen är Specialistofficer OR 7.
Anställningsform: tillsvidare.
Arbetsort: Uppsala alternativt enligt överenskommelse. 
Tillträde: Så snart som möjligt.

Kontaktperson

Har du frågor? Kontakta Chef för Flygstabens logistiksektion Ylva Ohlsson 070-3057505

Fackliga representanter

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO, Borka Hedlund Medjed
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00. 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan till en av Uppsalas mest spännande och dynamiska arbetsplatser. Vi behöver ha din ansökan senast 2023-09-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Utvecklingsofficer IRR/Främmande stridskrafter

Ansök    Jun 20    Försvarsmakten    Officer
Som utvecklingsofficer utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team där du är experten inom underrättelsetjänst avseende främmande stridskrafter. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ta ansvar, utvecklas och utmanas. Vi söker dig som arbetar inom underrättelstjänst och som är redo för att ta nästa steg. Är det dig vi söker?  Sökande enhet Funktionsenheten ansvarar under chefen Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (F... Visa mer
Som utvecklingsofficer utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team där du är experten inom underrättelsetjänst avseende främmande stridskrafter. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ta ansvar, utvecklas och utmanas. Vi söker dig som arbetar inom underrättelstjänst och som är redo för att ta nästa steg. Är det dig vi söker? 

Sökande enhet
Funktionsenheten ansvarar under chefen Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete samt utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med operativ nivå till och med taktisk (förbands) nivå.  Funktionsenheten stödjer Utbildningsenheten och Försvarets tolkskola med underlag avseende utveckling av utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar enheten för uppföljning av underrättelsetjänsten vid Högkvarterets insatsstab via försvarsgrensstaber till krigsförband. Funktionsenheten ansvarar under Chefen Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) för arbete med publikationer inom verksamhetsområdet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utvecklingsofficer är du en viktig del i genomförandet av förmågeutveckling, samordning och uppföljning av underrättelsetjänsten avseende främmande stridskrafter med berörda aktörer, med fokus på taktisk och operativ nivå enligt direktiv från MUST och PROD LEDUND. Du kommer att följa utvecklingen inom främmande stridskrafter på operativ och taktisk nivå.

Ytterligare arbetsuppgifter som uvecklingsofficer:


• Stödja interoperabilitetsarbetet vid FMUndSäkC
• Genomföra och stödja handboksarbete inom ansvarsområdet
• Ansvara för och stödja försvarsmaktsgemensamma produkter inom främmande stridskrafter
• Leda eller ingå i arbets-/projektgrupper
• Handlägga remisser inom sakområdet
• Föreläsa om främmande stridskrafter i Försvarsmakten
• Stödja och delta i övningsverksamhet
• Stödja utbildningsverksamhet, evalueringsverksamhet, erfarenhetshanteringsprocessen samt i revidering och kvalitetssäkring av FMUndSäkC kurs- och utbildningsplaner

Kvalifikationer
- Du är utbildad specialistofficer, OR 8, förvaltare
- Underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder Und
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska

Även ansökningar med underskridande nivå (förvaltare/major) kommer att tas i beaktande.

Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen inom Försvarsmakten
- Praktisk erfarenhet inom analys/bearbetning av främmande stridskrafter, exempelvis från HKV INSS eller MUST
- Tidigare erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelse- eller säkerhetsbefattning
- Utbildning i främmande stridskrafter; Grundkurs Främmande stridskrafter (GK FRAMST)
- Fortsättningskurs Främmande stridskrafter Mark (FK FRÄMST MARK)
- Fortsättningskurs Främmande stridskrafter Sjö (FK FRÄMST SJÖ)
- Fortsättningskurs Främmande stridskrafter Luft (FK FRÄMST LUFT) alternativt motsvarande utbildning
- God datorvana

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Du har personlig integritet och har god förmåga att förhålla dig etiskt och moraliskt till varierande situationer. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 8
Befattningen är placerad i säkerhetsklass, och stor vikt kommer att läggas vid säkerhetsprövningen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Johan Larsson, C Funktionsenheten, tfn 018-19 69 84
Karl-Marcus Johansson, C Funkavd Förband, 018-19 69 18
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 84
SACO: Stephen Haughey, 018-19 65 52
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Välkommen med din ansökan senast 2023-08-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Marketing Manager

Ansök    Jun 20    AlBirunia AB    Officer
At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing. Should be keen on growing the business with a new clients to push the sales pipeline within the country. At AlBirunia, marketing is about understanding people and building awareness of how our green energy products and services can satisfy their needs. We're looking for an experienced and versatile marketing manager who's eager to do this and m... Visa mer
At AlBirunia, smooth processes and systems are the key to our success for a sustainable green energy providing.
Should be keen on growing the business with a new clients to push the sales pipeline within the country.

At AlBirunia, marketing is about understanding people and building awareness of how our green energy products and services can satisfy their needs. We're looking for an experienced and versatile marketing manager who's eager to do this and more.
The ideal candidate has experience in developing and executing marketing campaigns while managing and inspiring a team. The manager should be equally proficient with day-to-day marketing activities and long-term strategizing, and strive under tight deadlines to meet the company's changing needs.
Objectives of this role
Establish positioning, identify target audiences, and develop marketing plans with specific objectives across different channels and segments
Lead the execution of marketing programs from start to finish, leveraging internal support and driving collaboration
Analyze customer insights, consumer trends, market analysis, and marketing best practices to build successful strategies
Create, maintain, and conduct analytics reporting across multiple platforms and extract key insights for future campaign development and go-to-market strategies, complete with formal proposals and recommendations on tactics
Partner with email, performance marketing, and web teams to design, test, and evolve lead-nurturing tacticsResponsibilities/Tasks
For the training courses and our other scop
Help, develop creative briefs and guide creative direction to meet objectives for all advertising and public-facing communications, including print, digital, and video assets
Conceptualize and execute on multichannel campaigns across the prospect and customer lifecycle, ensuring the alignment of communications and messaging in all channels
Manage content and updates for customer and internal touch points, establish budget guidelines, participate in events, document business processes, and provide sales support
Gather customer and market insights to inform outreach strategies, increase customer conversions, and generate more qualified leads
Identify effectiveness and impact of current marketing initiatives with tracking and analysis, and optimize accordingly
Present ideas and final deliverables to internal and external teams, and communicate with senior leaders about marketing programs, strategies, and budgetsRequired skills and qualifications
Proven success in developing marketing plans and campaigns
Excellent written and verbal communication skills in English (Swedish is a plus)
Strong project management, multitasking, and decision-making skills
Metrics-driven marketing mind with eye for creativity
Experience with marketing automation and CRM toolsPreferred skills and qualifications
Bachelor's degree (or equivalent) in marketing, business, or related field
Proficiency with online marketing and social media strategy
Proven success in designing interactive applications and networking platforms
Willingness to travel
Established contacts in media


Benefits
You will enjoy a happy and dynamic team
Continues knowledge enriching with renewable energy industry, especially solar
Happy reluctant events and seminars
Training Courses
Remote and onsite working

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Plutonchef till 521.Flygbassäkerhetspluton sökes till F16

Ansök    Jun 2    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Som plutonchef för flygbassäkerhetsplutonen utgör du första linjens chef för en pluton innehållandes ett befälslag samt tre-fyra säkgrupper vilka utgörs av följande befattningar: Gruppchef, stf gruppchef/militärpolis, hundförare, understödsskytt, skarpskytt/stridssjukvårdare. Tjänsten medför stor variantion i den dagliga tjänsten och vardagen ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft. På plutonchefsrollen ligger... Visa mer
Befattningen erbjuder
Som plutonchef för flygbassäkerhetsplutonen utgör du första linjens chef för en pluton innehållandes ett befälslag samt tre-fyra säkgrupper vilka utgörs av följande befattningar: Gruppchef, stf gruppchef/militärpolis, hundförare, understödsskytt, skarpskytt/stridssjukvårdare.

Tjänsten medför stor variantion i den dagliga tjänsten och vardagen ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft. På plutonchefsrollen ligger ett stort ansvar i att övnings- och insatsverksamhet ger efterfrågat utfall samt att personaltjänsten leds och följs upp kontinuerligt.


Om enheten
521. Flygbassäkpluton är en del av 52. Flygbaskompaniet som ingår i 5. Basenheten. Kompaniet består av sex plutoner. Flygbaskompaniets uppgifter består av flygplatsdrift i form av fälthållning och räddningstjänst, drift och underhåll av tekniska system samt skydd av förbandets flygbaser, personal och materiel. Flygbassäkerhetsplutonens främsta uppgift utgörs av: Skydd gentemot sabotage och främmande underrättelseinhämtning mot förbandets skyddsvärden.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef för flygbassäkpluton är du ansvarig för att planera och genomdriva plutonens verksamhet kopplat till ställda uppgifter från förbandet. Detta gör du genom att säkerställa och bibehålla en hög utbildningsnivå på dina soldater, gruppchefer och yrkesofficerare. Plutonen löser i hög utsträckning skarp tjänst i olika former, ibland på flera vitt skilda geografiska platser. Som chef med personalansvar har du också ett administrativt ansvar gentemot dina underställda och högre chef.


KRAV
Kvalifikationer


• Officersexamen, lägst OF1
• Körkort klass B
• Godkänd FM FysS


Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att strukturera, planera och ta ansvar för egen verksamhet även vid de tillfällen då tidförhållanden är korta och förutsättningarna är bristfälliga.Som person är du prestigelös och social samt tycker om att skapa förutsättningar för andra att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Meriterande


• Tidigare erfarenhet i chefsbefattning
• Goda kunskaper i MS Office
• SUSA/FUSA kompetens
• God förmåga avseende Försvarsmaktens IT-system, såsom PRIO och VIDAR.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast/enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen vänligen kontakta:
[email protected]

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Underrättelse- och säkerhetsassistent (GSS/K) sökes till F16

Ansök    Jun 2    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om befattningen Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet i... Visa mer
Om befattningen
Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser.  Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. 


Om enheten
Som underrättelse- och säkerhetsassistent ingår du i F16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Därutöver har F16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala, men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala. Tjänsten innebär krigsplacering. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer genomföras innan anställning.Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Ansvarar för utbildning i säkerhetstjänst för bla entreprenörer och hanterar den administrativa uppföljningen.
• Ansvarar för expeditionstjänsten och övriga administrativa uppgifter.
• Ansvarar för utbildning i fototillstånd.
• Ansvarar för fotogranskning och stödjer i utredningar vad avser fototillstånd.
• Stödjer hantering inom området Teknisk bevakning och hanterar vissa utredningar.
• Stödjer säkerhetsrapportering och rapportering av skyddsvärd verksamhet.
• Stödjer hantering av besöksmottagning.
• Medverka och stödjer i kontrollverksamhet.
• Stödjer sammanställningen av omvärldsläget.
• Delta i krigsförbandsutveckling.
• Medverka vid övningar.
• Stödjer CA2, Säkerhetschefen och IT-säkerhetschefen med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av olika ärenden.
• Arbete i FM dator- och informationssystem.


KRAV
Kvalifikationer• Genomfört gymnasieutbildning med godkänt betyg.
• Godkänd värnplikt eller grundutbildning (GU)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Datorvana, goda kunskaper inom Microsoft Office.

 
Personliga egenskaper
Din roll som underrättelse- och säkerhetsassistent kräver flexibilitet, stresstålighet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara social och bekväm med att tala inför folk. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskydds-klassificerad information. Du skall kunna företräda F16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE 


• Utbildning inom området säkerhetstjänst
• Körkort B


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal, 8 år som kan förlängas 4 år. Kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-07-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Specialistofficer till Flygstabens underrättelse- och säkerhetssektion

Ansök    Maj 22    Försvarsmakten    Specialistofficer
Flygvapnet organiserar, leder och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomförs gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Chefen för Flygvapnet med stöd av Flygstaben utövar ledning av luftstridskrafterna och flygvapnets förband. Om enheten I Flygstaben organiseras en Underrättelse- och säkerhetssektion vilken leder underrätt... Visa mer
Flygvapnet organiserar, leder och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomförs gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Chefen för Flygvapnet med stöd av Flygstaben utövar ledning av
luftstridskrafterna och flygvapnets förband.

Om enheten

I Flygstaben organiseras en Underrättelse- och säkerhetssektion vilken leder underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänsten i Flygvapnet. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga staben med beslutsunderlag. Underrättelsesektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och
säkerhetstjänst. Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot funktionsledning, omvärldsbevakning och uppföljning av säkerhetshotande verksamhet. I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten ledningen av operationer på både kort och lång sikt.

Befattningen erbjuder

I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänst med fördjupning inom flygunderrättelsetjänst. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Uppföljning av pågående verksamhet utifrån underrättelsetjänstens ansvarsområde, genom att bemanna positionen samt upprätthålla sektionens beredskap efter tjänstetid 24/7/365.
• Genomförande av inhämtning enligt Flygvapnets inhämtningsplan.
• Produktion av vecko- och årsrapporter till stöd för Försvarsmaktens lägesuppfattning, rörande icke egna fenomen, i närområdet.
• Produktion av rapporter till stöd för grundbearbetning av motståndaren.
• Underrättelsebedömande till stöd för insatsverksamhet.
• Stödja vid produktion av underrättelsebedömande till stöd för Flygvapnet och Flygstabens processer.
• Stödja sektionen genom att företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten.
• Stödja funktionsledningen av underställda förband avseende produktion och inhämtning.

Kvalifikationer


• OR 7 (OR 6 må söka)
• Utbildning inom underrättelsetjänst
• Erfarenhet av underrättelsetjänsten
• God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Kunna arbeta självständigt enligt gällande metoder
• Analytiskt och kritiskt förhållningssätt
• God samarbetsförmåga

Meriterande


• Tjänstgöring vid underrättelsebefattning inom Flygvapnet eller operativ/ strategisk nivå
• Goda kunskaper om motståndarens luft- och rymdstridskrafter
• Goda kunskaper om Flygvapnets egna förband och förmågor

Personliga egenskaper

Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:


• Ha ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt.
• Ha en god samarbetsförmåga.
• Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer.
• Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag.
• Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden.
• Vara initiativrik och driva verksamheten framåt.
• Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och högt säkerhetstänkande.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning, men med möjlighet till tidsbegränsad placering enl FM rörlighetsavtal.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan. 

Upplysningar om befattningen

Mj Thomas Midelf, 08-788 75 00 (växel)

Fackliga företrädare

OFR/O – Officersförbundet - OF Anders Wedin
OFR/S – Försvarsförbundet – Caroline Nilsson
SACO FM – Borka Medjed Hedlund
SEKO – Jan Salomonsson
Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-07-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vi tillämpar löpande hantering av ansökningar.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygstabens Samordningsavdelning söker stabsassistent

Ansök    Maj 17    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som stabsassistent på Flygstabens Samordningssektion. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutv... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som stabsassistent på Flygstabens Samordningssektion.

Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

 

Hos oss erbjuds bra friskvårdsförmåner som bl.a. inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid, samt goda möjligheter till balans mellan fritid och arbete.

 

Om enheten

 

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av Flygstaben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar omkring 4000st medarbetare varav cirka 280st på Flygstaben.

Samordningsavdelningen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med internt, externt samt internationellt stabsarbete. Samordningssektion är en del av samordningsavdelningen och arbetar främst med administrativa rutiner och kvalitetskontroll.

 

Om befattningen

 

Som stabsassistent på Samordningsavdelningen kommer du arbeta med administrativa uppgifter kopplat mot Flygstaben och Flygvapnet. Du kommer arbeta nära Flygvapnets och Flygstabens ledning med uppgifter som utmanar i en omvärld som ständigt utvecklas och påverkar. Som stabsassistent kan du även komma stötta Flygstabens andra avdelningar i deras arbete.

Flygstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

- Ärendehantering och ärendeuppföljning i flera olika ledningsstödssystem.
- Expeditionstjänst, inkluderande Vidarstöd och upprättande av skrivelser.
- Stöd till Flygstabens och avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet.
- Stöd med beställningar, logistik och koordinering vid seminarier, möten och resor.
- Upprättandet av skrivelser och protokoll i samband med interna och externa möten.
- Inköp och beställning av varor och produkter.
 

Kvalifikationer

 

• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat.
• God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana med särskilt fokus på Officepaketet men även förmåga att sätta dig in i nya system.
 

Meriterande kvalifikationer

 

• Erfarenhet av att arbeta i en administrativ funktion/befattning.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR, PRIO, SWECCIS och ISUS.
 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Som stabsassistent krävs det att du är resultatorienterad och har en förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

 

Sektionschef Samordningssektionen Jonas Hellstedt, nås via växeln på 08-788 75 00.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare.

 

Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.

Arbetsort: Uppsala.

Omfattning: 100%

 

Fackliga företrädare

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson 
SACO Borka Medjed Hedlund
SEKO Jan Salomonsson
Telefonkontakt för ovan nämnda nås genom Försvarsmaktens växel, 08 – 788 75 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-25.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygstabens Samordningsavdelning söker stabsbefäl

Ansök    Maj 17    Försvarsmakten    Specialistofficer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som Stabsbefäl på Flygstabens Samordningssektion. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckl... Visa mer
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Är du resultatorienterad samtidigt som du har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar? Nu har du chansen att söka ett utmanande och utvecklande arbete som Stabsbefäl på Flygstabens Samordningssektion.

Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.

 

Hos oss erbjuds bra friskvårdsförmåner som bl.a. inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid, samt goda möjligheter till balans mellan fritid och arbete.

 

Om enheten

 

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. Med stöd av Flygstaben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar omkring 4000st medarbetare varav cirka 300st på Flygstaben.

Samordningsavdelningen arbetar med att stödja Flygvapnets och Flygstabens ledning i deras arbete att leda Flygvapnet. Inom avdelningen arbetar vi med internt, externt samt internationellt stabsarbete. Samordningssektion är en del av samordningsavdelningen och arbetar främst med administrativa rutiner och kvalitetskontroll.

 

Om befattningen

 

Som Stabsbefäl på Samordningsavdelningen kommer du arbeta med administrativa uppgifter kopplat mot Flygstaben och Flygvapnet. Du kommer arbeta nära Flygvapnets och Flygstabens ledning med uppgifter som utmanar i en omvärld som ständigt utvecklas och påverkar. Som Stabsbefäl kan du även komma stötta Flygstabens andra avdelningar i deras arbete.

Flygstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

- Ärendehantering och ärendeuppföljning i flera olika ledningsstödssystem.
- Expeditionstjänst, inkluderande Vidarstöd och upprättande av skrivelser.
- Stöd till Flygstabens och avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet.
- Stöd med beställningar, logistik och koordinering vid seminarier, möten och resor.
- Upprättandet av skrivelser och protokoll i samband med interna och externa möten.
- Inköp och beställning av varor och produkter.
 

Kvalifikationer

 

• SO 6-7 (lägst översergeant)
• God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana med särskilt fokus på Officepaketet men även förmåga att sätta dig in i nya system.
 

Meriterande kvalifikationer

 

• Erfarenhet av att arbeta i en stab
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR, PRIO, SWECCIS och ISUS.
 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Som Stabsbefäl krävs det att du är resultatorienterad och har en förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

 

Sektionschef Samordningssektionen Jonas Hellstedt, nås via växeln på 08-788 75 00.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare.

 

Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.

Arbetsort: Uppsala.

Omfattning: 100%

 

Fackliga företrädare

OFR/O Anders Wedin
OFR/S Caroline Nilsson 
SACO Borka Medjed Hedlund
SEKO Jan Salomonsson 
Telefonkontakt för ovan nämnda nås genom Försvarsmaktens växel, 08 – 788 75 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-25.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Systemtekniker

Ansök    Maj 15    Försvarsmakten    Specialistofficer
FMUndSäkC söker nu en Systemtekniker (Sensortekniker) till Bildunderrättelseavdelningen vid Utbildningsenheten, med placering i Uppsala. Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garn... Visa mer
FMUndSäkC söker nu en Systemtekniker (Sensortekniker) till Bildunderrättelseavdelningen vid Utbildningsenheten, med placering i Uppsala.

Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Funktionsutvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskolan.
Utbildningsenheten tillgodoser Försvarsmaktens (FM) behov av underrättelse- och säkerhetspersonal genom metod- och analysutbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst. Enheten är organiserad i Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen, Säkerhetsavdelningen samt Bildunderrättelseavdelningen (Bildundavd).

Aktuell befattning
Befattningen är placerad vid Bildunderrättelseavdelningen som består av bildtolkar och sensortekniker. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utbilda och delta i utvecklingen inom bildunderrättelsetjänsten i Försvarsmakten på operativ och taktisk nivå. Systemtekniker (sensortekniker) har främst vidmakthållande, produktion och utveckling som huvuduppgift och stödjer vid behov, med utbildning inom eget kompetensområde.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Stödjer drift, underhåll och produktion för FM gemensamma fotolaboratorium.
• Bildproduktion (fotografering och bildbehandling), internt och externt.
• Stödja FM i sensoruppföljning av flygspaningsförband.
• Stödja FM, Försvarets materielverk och industrin med teknisk kompetens inom det sensortekniska området.
• Utbilda inom området underrättelsefotografering och, vid behov, inom sensorteknik.

Kvalifikationer


• Du är utbildad specialistofficer eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. 


Personliga egenskaper
Du är en lagspelare med god förmåga till samarbete och samverkan såväl internt som externt och är en föregångsperson. Vi söker dig som har en stark vilja att utveckla dig själv och trivs med att lösa tekniska problem, och vill vara med och utveckla kamerasystem och bildutvärderingssystem till Försvarsmakten. Du har ett stort intresse för teknik och en god förståelse för tekniska system.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Meriterande


• Tidigare  erfarenhet av tekniskt flygunderhåll.
• Teknisk utbildning inom Flygvapnet.
• Teknisk kompetens inom rörlig bild och transmission av bild.
• Erfarenhet av kameraområdet avseende teknik och fotografering.
• Erfarenhet av arbete i fotolaboratorium, analogt eller digitalt.
• Utbildning från högskola/universitet inom Optik och/eller Optronik

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 6-7

Upplysningar om befattningen lämnas av
Erik Lundgren, Chef Bildunderrättelseavdelningen, tel 018 19 64 59
Jeanette Borén, HR-chef, tel 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, tel 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tel 018-19 67 84
SACO: Stephen Haughey, tel 018-19 65 52
Samtliga fackliga representanter nås även via telefonnummer: 010-820 00 99.

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-11. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Taktikofficer med inriktning studier till Luftstridsskolan

Ansök    Maj 15    Försvarsmakten    Officer
LSS UTV LUFT rekryterar taktikofficer med inriktning studier   Kort om enheten UTV LUFT: Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls/utvecklas på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens förmågor.  Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden och från stridsteknisk til... Visa mer
LSS UTV LUFT rekryterar taktikofficer med inriktning studier
 

Kort om enheten UTV LUFT:

Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls/utvecklas på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens förmågor.  Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden och från stridsteknisk till taktisk nivå.


Sökande avdelning: LSS UTV LUFT, Studieavdelningen

Studieavdelningen är en del av LSS UTV LUFT. Uppgifterna inom studieavdelningen omfattar konceptutveckling, genomförande av flygvapnets studier, övrig långsiktig förmågeutveckling med bl.a. stöd till försvarsmaktens inriktnings- och planeringsprocess (Perspektivstudien/PerP), andra organisationers studier samt doktrinutveckling. Utöver detta kan tilläggsuppgifter tillkomma.


Arbetsuppgifter:

Huvuduppgiften för befattningen som taktiksofficer vid studieavdelningen är den långsiktiga förmågeutveckling av luftstridskrafterna, främst i rollen som studiesekreterare eller som biträdande studiesekreterare för flygvapnets studier. Studieverksamheten i Försvarsmakten är ett prioriterat och mycket viktigt arbete i den långsiktiga utvecklingen och återuppbyggnaden av det nationella försvaret. Arbetet bedrivs med en hög grad av självständighet och ger möjligheter för taktikofficeren att vara med och påverka utvecklingen av flygvapnet. I det löpande arbetet är taktikofficeren i sin roll som studiesekreterare i praktiken projektledare, varför förmågan att planera, samordna, följa upp och presentera verksamhet och ekonomi är mycket viktig. I arbetet krävs ett akademiskt förhållningssätt där fakta underbygger dragna slutsatser och där förmågan att analysera och dra logiska slutsatser är av stor vikt.

Studierna drivs i projektform av studiesekreteraren under ledning av en ordförande. Ordföranden för studierna är en officer (som regel en överste, flottiljchef eller motsvarande befattning) som utses av Flygstaben. HKV FST STRA UTV styr, sammanhåller den övergripande studie- och konceptinriktningen för våra studier. Inte minst gäller detta Huvudstudie Luft, då den fungerar som paraplystudie för flygvapnets övriga fördjupningsstudier. Flygstabens studiesamordnare samordnar flygvapnets studier. FMV, FOI, FHS och representanter från förband stödjer arbetet. Projekt-/studietiden varierar men är vanligtvis två år och avrapportering sker ofta direkt till flygvapenchefen (FVC), C FST STRA UTV och vid behov även för andra intressenter.


Krav:


• Officer OF3
• Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
• Mycket god förmåga att analysera delar, men även att se helheten.
• Mycket god samarbetsförmåga.
• God förmåga att genomföra presentationer för åhörare.
• God kunskap om luftstridskrafter i allmänhet och flygvapnet i synnerhet.

 

Meriterande:


• Erfarenhet av förbandstjänst inom flygvapnet.
• Erfarenhet av förbands- och systemutveckling.
• Erfarenhet av att jobba på och/eller med HKV, FHS, FMV och FOI.
• Akademisk påbyggnadsutbildning.


Personliga egenskaper:

På studieavdelningen värdesätter vi personal med god samarbetsförmåga, social förmåga såväl internt som mot externa kontakter. Det är viktigt att man som taktikofficer är målinriktad, kan arbeta självständigt och har förmåga att se till såväl helheten som detaljer, samt att man värdesätter god kvalitet i sitt arbete. Vi ser dessutom positivt på förmågan att leda arbete och fatta beslut i olika situationer. Taktikofficeren är underställd chefen för studieavdelningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Övlt Magnus Bengtsson, C Studieavdelningen, 018-19 60 86, 070-3721904
Mj Anders Brunvall, (tillträdande C Studieavd fr.o.m. 2023-07-01), 070-1485428

 

Fackliga företrädare:

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08.
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell, tfn 070-836 10 28.
SACO nås via vx 018-19 60 00.
SEKO nås via vx 018-19 60 00.

 

Övrigt:


• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Arbetsort: Uppsala
• Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

 

 Välkommen med din ansökan senast 2023-06-30.

 

 Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Upplands flygflottilj, F16 söker Planeringsofficer

Ansök    Maj 2    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Den här befattningen ger dig möjligheter att bidra till F 16 förbandsutveckling genom att omsätta din kompetens från operationer, operationsberedskap, försvarsplanering och övningar. Befattningen ger dig erfarenheter av lednings- och planeringsmetoder på lägre taktisk nivå samt möjlighetera att utveckla din kompetens om taktiska och operativa krav samt målsättningar. Om enheten Flottiljstaben är den enhet som bereder och ordersä... Visa mer
Befattningen erbjuder

Den här befattningen ger dig möjligheter att bidra till F 16 förbandsutveckling genom att omsätta din kompetens från operationer, operationsberedskap, försvarsplanering och övningar. Befattningen ger dig erfarenheter av lednings- och planeringsmetoder på lägre taktisk nivå samt möjlighetera att utveckla din kompetens om taktiska och operativa krav samt målsättningar.

Om enheten

Flottiljstaben är den enhet som bereder och ordersätter förbandschefens uppdrag till direkt underställda enheter.

Övnings- och samverkansavdelningens (A79) huvuduppgifter är att samordna, planera och erfarenhetshantera övningar samt beredskapskontroller i syfte att uppnå taktiskt önskvärda effekter enligt C F 16 förbandsutvecklingsplan. 

Avdelningens samordnar och genomför även del av C F 16 lokala och regionala samverkan med aktörer inom totalförsvaret.

Som planeringsofficer är en del av ett team, bestående av avdelningschef samt tre planeringsofficerare som tillsammmans med övriga delar av flottiljstaben planerar och vid behov understödjer C F 16 att leda övningar och beredskapskontroller.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär planering av övningar och beredskapskontroller, på lång och kort sikt, samt att samordna erfarenhetshantering av densamma.

Arbetet innefattar även vid behov att ingå i övningsledning samt att leda planeringsarbete med understöd av medarbetare ur flottilstaben och C F 16 DUC.

Avdelningen stödjer vid behov flottiljstabens avdelningar A3 och A5 – i befattningen ingår tjänstgöring som Vakthavande befäl (VB).


KRAV
Kvalifikationer
 • Genomförd militär officersutbildning
 • Tjänstgöring som officer eller specialistofficer på lägre förbandsnivå
 • Färdighet i grundläggande stabsarbete och stabsarbetsmetodik

Personliga egenskaper


• Förmåga att identifiera, värdera och omsätta sammanhang mellan planer och målsättningar
• Förmåga att samarbeta i grupp likväl som att genomföra arbetsuppgifter självständigt
• Förmåga att kommunicera i mer eller mindre etablerade arbetsgrupper

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE 
 • Kompetens om planering och genomförandeledning av operationer 
 • Kompetens om planering och genomförandeledning av beredskapskontroller
• Kompetens om riskhantering eller verksamhetssäkerhet
• Genomförd utlandstjänst i internationell stab 
• Kompetens om förbandsvärdering eller erfarenhantering
• Körtkort B

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställningen, kan inledas med 6 måndares provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast/ enligt överenskomelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A79 Mj Tomas Korseman
Tel: 072-9695421

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Åsa Larsson
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-08-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Flygstaben söker Logistikbefäl försörjning i Uppsala

Ansök    Maj 9    Försvarsmakten    Specialistofficer
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Med stöd av staben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar ungefär 4000 medarbetare.  Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här... Visa mer
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.
Med stöd av staben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar ungefär 4000 medarbetare. 
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/flygvapnet/

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 
Flygvapnet är en organisation som ständigt utvecklas för att möta framtidens krav. 
Dina huvuduppgifter som Logistikbefäl försörjning (Ammunition och förplägnad) logistiksektionen är:


• Främste företrädare ammunition och livsmedel i flygvapnet
• Främste företrädare IFTEX i flygvapnet, tillika IFTEX föreståndare Flygstaben
• Sammanhållande Flygvapnets förrådsresursplan
• Sektionens kontakt avseende beredskapskontroller

Du är placerad vid stödavdelningens logistiksektion
Du samverkar med förbandsnivån samt den operativa och strategiska nivån.
Du deltar i centrala och operativa underhållsberedningar samt leder underhållsberedningar på flygtaktisk nivå.

Kvalifikationer:


• Officer OR 8 med mångårig erfarenhet av logistik på taktisk- och operativ nivå
• Godkänd säkerhetsprövning med hänsyn till arbete med sekretessbelagda uppgifter.
• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, både tal, skrift och läsförståelse.
• God datorvana främst avseende Office-paketet.
• God färdighet i försvarsmaktens lednings- och stödsystem såsom PRIO, VIDAR, LIFT, ISUS och SWECCIS
• B-körkort

Meriterande

Erfarenheter av internationell tjänstgöring i logistikbefattning på taktisk- och operativ nivå

Vem är du?
 
För att lyckas och trivas behöver du tycka om att arbetet kommer att präglas av förändring, nyskapande, kreativitet samt expansion. 
Du är kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt som externt.
Lösningsfokus och lagarbete är framgångsfaktorer, samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig.
Förmåga att arbeta självständigt.
Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet. 
 
Övrigt: 

Befattningen är Specialistofficer OR 8.
Anställningsform: tillsvidare. 
Arbetsort: Uppsala. 
Tillträde: 2023-01-01.
 
Frågor besvaras av:
 
Ylva Ohlsson, Chef för Flygstabens logistiksektion, 070-3057505

Fackliga representanter:
 
OFR/O - Officersförbundet - Anders Wedin
OFR/S - Försvarsförbundet - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Hans Rengren
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00. 
 
Välkommen med din ansökan. Vi behöver ha din ansökan senast 2022-10-15.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Upplands flygflottilj, F16 söker Hjälpmekaniker

Ansök    Maj 2    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Om enheten samt befattningen Du kommer att arbeta vid F16 och ingå i 52. Flygbaskompaniets Flygplatspluton. 525 Flygplatspluton ansvarar för flygbasens ramp och klargöringstjänst. Arbetet sträcker sig från visst administrativt jobb till att genomföra ramp och klargöringstjänst på varierande flygplantyper. Befattningen innebär att du skall utföra regelbunden praktik på annat förband. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Klargöringstjänst JAS 39 C/D • Betjän... Visa mer
Om enheten samt befattningen

Du kommer att arbeta vid F16 och ingå i 52. Flygbaskompaniets Flygplatspluton. 525 Flygplatspluton ansvarar för flygbasens ramp och klargöringstjänst. Arbetet sträcker sig från visst administrativt jobb till att genomföra ramp och klargöringstjänst på varierande flygplantyper. Befattningen innebär att du skall utföra regelbunden praktik på annat förband.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Klargöringstjänst JAS 39 C/D
• Betjäning av FM transportflyg och helikoptrar vid verksamhet på Uppsala flygplats.
• Betjäning av FM stridsflygförband vid verksamhet på Uppsala flygplats.
• Betjäning av statsluftfartyg ingåendes i Open Skies fördraget.
• Betjäning av ambulansflyg.
• Avisning av flygplan och helikoptrar.
• Genomförande av grundläggande terminaltjänst.
• Drift och underhåll av tilldelad basmateriel.
• Stöd till gästande förband vid övning och/eller beredskap
• Genomförande av praktik JAS39C/D på annat förband.
• Befattningen innebär att du ingår i flygvapnets insatsförband.


KRAV
Kvalifikationer
 •  Godkänd GU, GMU eller genomförd värnplikt med godkända betyg

Personliga egenskaper


• Hög personlig mognad då tjänsten ställer stora krav på omdöme och integritet
• God förmåga att arbeta i grupp
• Hög inlärningsförmåga på grund av intensiva utbildningar och övningar
• Hög flexibilitet eftersom övnings- och insatsmiljön ofta är dynamisk

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.MERITERANDE 
 •  Certifikat enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna till flygmekaniker kategori A1 eller B1 (flygplan/gasturbin)
 • Genomförd befattningsutbildning mot sökt befattning.
 • Tidigare genomförd internationell tjänstgöring.
 • Körkort B
 • Körkort C, CE


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal. 8 år med möjlighet till förlängning på 4 år. Kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Planerad start augusti 2023 eller enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef 525. Flygplatspluton , Håkan Johansson
Tel: 018-19 60 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre