Lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Uppsala

Se lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Forskare inom teori om kondenserad materia

Ansök    Okt 6    Uppsala Universitet    Fysiker
Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Den forskning som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelat på tio avdelningar.

Avdelningen är belägen i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter nästan 400 personer, varav 125 är doktorander. Den erbjuder en bred fysikutbildning för grund- och forskarstuderande, deltagande i nationellt och internationellt ledande projekt för forskare samt möjligheter till partnerskap med industrin och olika utåtriktade aktiviteter. Läs mer på www.physics.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskare i teori om kondenserad materia för ett projekt om avancerad energi och biomaterial. Projektet är en del av en större satsning med fokus på nya material för energi- och biotillämpningar. Dessa strukturer kan fritt utnyttjas för laddning av och avkänning av intressanta arter som enzymer, DNA etc. och därmed erbjuda nya möjligheter inom biosensing och gröna energimarknader. På grund av de mycket komplexa geometrierna krävs det förståelse av dessa hybridnanomaterial i varje skede för att bättre kunna ställa in förhållandet mellan struktur och egenskaper. En annan studie syftar till effektiv och hållbar vätgasgenerering genom att utveckla en mer exakt teknik för att förutsäga övergångsvägar jämfört med de tillgängliga, med huvudsaklig inriktning på tvådimensionella material (2D) och att överväga den katalytiska reaktionsmekanismen för H2O- och CH4-dissociation på sådana 2D-material för att uppnå en effektiv H2-produktion.  I projektet ingår beräkningsarbete med hjälp av avancerade elektronstrukturmetoder och storskaliga datorsimuleringar. I arbetsuppgifterna ingår samarbete med de olika medlemmarna i gruppen samt med personer utanför gruppen i Sverige och utomlands och produktion av forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i teoretisk fysik/kemi eller relaterat ämne. Den sökande bör ha en stark bakgrund inom beräkningsbaserad materialvetenskap. Flytande kunskaper i både skriftlig och muntlig engelska är ett absolut krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Programmeringsfärdigheter i C++ och Python är fördelaktiga med dokumenterad erfarenhet av att använda VASP-, GPAW-, LAMMPS- och GROMACS-koder. 

Ansökan ska bestå av ett följebrev, CV, publikationslista och en kort forskningsförklaring som beskriver den sökandes forskningserfarenheter och intressen. Den sökande bör också se till att två rekommendationsbrev skickas per e-post till [email protected] Kontaktuppgifter till brevskrivarna bör ingå i ansökan. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid/100 %. Startdatum 1 december eller enligt överenskommelse.. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Wei Luo ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den dag 31 oktober 2022, UFV-PA 2022/3279.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom förutsägbarhet av multivariata extremväderhändelser

Ansök    Okt 5    Uppsala Universitet    Meteorolog
Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på http://www.geo.uu.se.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Se: http://www.geo.uu.se/forskning/luvalför mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  

G. Messoris forskningsgrupp arbetar med två H2020 projekt och flera nationella projekt kring olika aspekter av extremväderhändelser på mellan- och höga breddgraderna. Se https://gmessori.eu./ för mer information. Postdoktorn ska arbeta inom G. Messoris ERC projekt: “Multivariata extremväderhändelser i Nordamerika och Europa: från dynamik till förutsägbarhet”. Syftet med arbetet är att koppla multivariata extremväderhändelser i Europa och Nordamerika till atmosfärens storskaliga dynamik och analysera dess förutsägbarhet. Det finns stor frihet att fokusera på olika analysmetoder, från dynamisk systemanalys till maskininlärning eller numeriska modelleringsverktyg. Undervisning kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i klimatvetenskap, geovetenskaper, fysik, matematik, meteorologi, eller närliggande ämnesområde innan tillträdet eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i dessa ämnen, samt grundkunskap om väderprognoser eller numeriska prognosmodeller i andra fält. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet med numeriska prognosmodellerna, maskininlärningsverktyg och/eller statistiska analyser av extremväderhändelser, samt lämplig databehandling och kodningskunskap är högst meriterande. Vi värdesätter dessutom ett självständigt arbetssätt, hög kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem och samarbetsvilja med de övriga forskargrupper i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Erfarenheter inom den privata sektorn inom områden som är relevanta för arbetsuppgifterna kommer också att värderas positivt.

Ansökan skall innehålla:

- En Curriculum Vitae.
- En kort forskningsrapport (max. 2 sidor) som beskriver hur sökandens tidigare erfarenhet är relevant till projektet och några kunskapsbrister inom projektets forskningsområde.
- En lista över publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem.
- Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, 018-471 2588 mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2022, UFV-PA 2022/2914.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Mikrobiolog/Molekylärbiolog till Livsmedelsverket

Ansök    Okt 6    Livsmedelsverket    Mikrobiolog
Nytt
Har du erfarenhet inom mikrobiologiska och molekylära analyser, och vill bidra till minskad spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer i livsmedel och dricksvatten? Som mikrobiolog i Team Mikrobiologi får du möjlighet att arbeta med mikrobiologiska och molekylära analyser, både i samband med livsmedelsburna utbrott och i projekt, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom området livsmedelsburen smitta. Team Mikrobiologi Livsmedelsverkets Biologiav... Visa mer
Har du erfarenhet inom mikrobiologiska och molekylära analyser, och vill bidra till minskad spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer i livsmedel och dricksvatten? Som mikrobiolog i Team Mikrobiologi får du möjlighet att arbeta med mikrobiologiska och molekylära analyser, både i samband med livsmedelsburna utbrott och i projekt, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom området livsmedelsburen smitta.

Team Mikrobiologi

Livsmedelsverkets Biologiavdelning är nationellt kompetenscentrum för livsmedels- och dricksvattenmikrobiologi, GMO, allergener och artidentifiering. Team Mikrobiologi är en del av Biologiavdelningen och, består av åtta medarbetare. Vårt uppdrag är att ge expertstöd inom området livsmedelsmikrobiologi. Vi tar fram kunskapsunderlag genom kartläggningar av smittsamma bakterier och parasiter i mat och vatten,  utför uppdragsanalyser, samt bidrar med stöd och analyser vid utbrottsutredningar. Vi är också nationellt referenslaboratorium (NRL) för Listeria, Escherichia coli, koagulaspositiva Stafylokocker och Campylobacter, vilket innebär ett nära samarbete med de Europeiska referenslaboratorierna för respektive agens.  

Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i nya lokaler i Uppsala Science Park med möjligheten att få bidra till Livsmedelverkets arbete för säker mat och dricksvatten. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att fylla en nyckelroll som en av teamets experter inom mikrobiologi och livsmedelsburen smitta, med arbetsuppgifter som att ansvara för planering, genomförande och rapportering av projekt samt laborativt analysarbete, både självständigt och i samarbete med övriga medarbetare i teamet. Du kommer att bidra till teamets löpande verksamhet, där kartläggningar, utbrottsanalyser, omvärldsbevakning, kvalitetsarbete och metodutveckling är viktiga komponenter. I laboratoriearbetet ligger fokus på mikrobiologiska och molekylärbiologiska analyser för att påvisa smittämnen i mat och dricksvatten, vilka är komplexa och ofta utmanande provtyper. Teamets arbetsuppgifter utvecklas hela tiden för att anpassas till en föränderlig omvärld, där nya livsmedel eller ändrade förutsättningar för livsmedelsproduktion och försörjning kräver nya åtgärder och analyser för att Sverige fortsatt ska ha säkra livsmedel och dricksvatten.

 Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom mikrobiologi eller motsvarande samt arbetserfarenhet av mikrobiologiskt och/eller molekylärbiologiskt laboratoriearbete. Forskarutbildning i mikrobiologi eller annat relevant område och erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete är meriterande. Du har utbildning och arbetserfarenhet av analyser av livsmedelsburna smittor eller analys av dricksvatten eller motsvarande. Erfarenhet av Salmonellaanalyser är meriterande. Erfarenhet av att sammanställa och vetenskapligt utvärdera resultat från sådana analyser är en styrka. Är du van att leda projekt ser vi det som en tillgång. Du ska kunna kommunicera resultat och annan information i tal och skrift på svenska, samt obehindrat tillgodogöra dig och presentera information på engelska.

Personliga egenskaper

Du är driven och har en god förmåga att självständigt planera, sammanställa, och rapportera ditt arbete. Du är analytisk och har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan kombinera planerade och oplanerade arbetsuppgifter samt har förmåga att göra omprioriteringar. Du ska kunna samarbeta och skapa goda relationer och nätverk, eftersom det är tillsammans med ditt team som du lyckas och utvecklas. Vi kommer att lägga stor vikt vid dessa personliga egenskaper.

Övrig information
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Folkesson. Representant för Saco-S är Monica Ricão Canelhas och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2022-10-24. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse

Område/avdelning: Undersökning och vetenskapligt stöd/Biologiavdelningen 

Placeringsort: Uppsala

Diarienummer: 2022/03455

Vi tillämpar 6 månaders provanställning (ska stå vid tillsvidareanställning). Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.


Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap.
På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Postdoc, protease biochemistry and cell biology of plant wound response

Nytt
Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education. Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, m... Visa mer
Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education.

Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, molecular biology, food science and microbiology with a focus on fundamental biological processes as well as development of applications for a sustainable life.

This open position is part of an ambitious 5-year Wallenberg Academy Fellows project funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation and is aimed at uncovering the role of damage-activated proteolysis in the plant wound response and impact on plant-insect interaction and immunity. Protease- and substrate-centered proteomics will be performed in close collaboration with the SciLife lab for Chemical Proteomics (Stockholm, Sweden) and the candidate will benefit from a strong (inter-)national network of collaborators in protease biology. The successful candidate for this position will join the Stael Lab, part of The Plant Catabolism Laboratories, at the Department of Molecular Sciences, Uppsala BioCenter, SLU.Duties: The host laboratory has recently uncovered a signaling pathway in the plant wound response that relies on damage-activation of metacaspases and cleavage of immunomodulatory signaling peptides (doi/10.1126/science.aar7486). The main purpose of this project is to find out additional cellular targets of metacaspases and explore the activation of other proteases during physical damage. The work will involve an exploration of the damage-activated protease-substrate network through proteomics in a variety of plants, including economically relevant species such as Norway Spruce, poplar and wheat. Further biochemical, genetic and cell biological approaches will be mainly performed in the model organisms Arabidopsis thaliana and Marchantia polymorpha.Qualifications: We are looking for a highly motivated plant biologist with strong analytical skills and keen interest in uncovering novel mechanisms of the plant wound response. Candidates are required to have experience in protease biology, proteomics, development of analytical techniques for detection and measurement of protease substrate cleavage or plant wound responses. Candidates that have worked with Marchantia polymorpha are particularly encouraged to apply. Excellent communication skills in both oral and written English are expected. To be eligible for a postdoctoral position, the applicant must have a PhD degree in life sciences obtained within the last three years.Place of work: UppsalaForm of employment: Temporary employment, 24 months with possibility for prolongation.Extent: 100%Starting date: 2023-01-01, or soon thereafterApplication: Submit your application until the 2022-11-04, use the button below. 

The application must contain: i) a cover letter explaining why you are applying for this position and what you would like to discover in this project (max 1 page), ii) CV, including a list of publications, and iii) contact information of minimum two references. The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Miljöstrateg

Ansök    Okt 5    REGION UPPSALA    Miljöhandläggare
Nytt
Miljöenheten, LUL\LLK\RU\MILJO Region Uppsala har drygt 11 000 anställda och flertalet av dess verksamheter, exempelvis sjukvård, tandvård och kollektivtrafik har en stor påverkan på den yttre miljön. Miljöenheten arbetar för att minska Region Uppsalas miljöpåverkan, samt att integrera miljöperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Enheten arbetar bland annat med att minimera klimatpåverkan, kemikaliehantering, miljöanpassad upphandling, läkemede... Visa mer
Miljöenheten, LUL\LLK\RU\MILJO

Region Uppsala har drygt 11 000 anställda och flertalet av dess verksamheter, exempelvis sjukvård, tandvård och kollektivtrafik har en stor påverkan på den yttre miljön. Miljöenheten arbetar för att minska Region Uppsalas miljöpåverkan, samt att integrera miljöperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Enheten arbetar bland annat med att minimera klimatpåverkan, kemikaliehantering, miljöanpassad upphandling, läkemedels miljöpåverkan och interna miljöutbildningar. Region Uppsala är certifierat enligt ISO 14001 sedan år 2005. Mer om Region Uppsalas miljöarbete kan du läsa på www.regionuppsala.se/miljo.

Vår verksamhet
Miljöenhetens mål är att samordna och driva arbetet att minimera Region Uppsalas miljöpåverkan, genom att planera, i vissa avseenden genomföra aktiviteter och följa upp mål och aktiviteter kopplade till Region Uppsalas miljöprogram samt gällande miljölagstiftning.

Vi söker nu en miljöstrateg som ska arbeta med miljöfrågor inom Region Uppsala ur ett övergripande perspektiv. Tillsammans med kollegorna vid Miljöenheten kommer du att agera rådgivande och stödjande gentemot Region Uppsalas samtliga verksamheter. Miljöenheten arbetar på uppdrag av regiondirektören för att säkerställa att målen i Region Uppsalas miljöprogram uppnås och att gällande miljölagstiftning efterlevs. Enheten består av sju personer som alla har olika ansvarsområden.

Ditt uppdrag
I rollen som miljöstrateg kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att vara följande:


• Agera som Region Uppsalas interna expert vad gäller miljömålsområdena förbrukningsvaror och textilier, vilket bland annat innebär att ta fram informationsmaterial, kommunicera ut detsamma, driva och projektleda för att minimera miljöpåverkan från förbrukningsvaror och textilier utan att äventyra till exempel vårdhygienen samt följa upp densamma.
• Att samordna regionens arbete med hållbar upphandling, delta vid upphandlingar och säkerställa att relevanta krav ställs med avseende på miljö och socialt ansvarstagande samt att kraven följs upp.
• Att i samarbete med kollegorna stötta Region Uppsalas förvaltningar i dess arbete med att tillämpa och följa de rutiner som finns inom ramen för det regiongemensamma miljöledningssystemet.


Dina kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen vill vi att du har tvär- eller naturvetenskaplig universitetsutbildning, alternativt ingenjörsutbildning. Du får gärna ha erfarenhet av att arbetat i en organisation med ett miljöledningssystem. Erfarenhet av verksamhetsledning och –styrning samt att arbeta i en politiskt styrd organisation är också en fördel. Då vi strävar mot en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande.

Din kompetens
Som person ska du vara driven och van att jobba självständigt. Du ska ha lätt för att se saker ur olika perspektiv och gärna komma med nya lösningar och infallsvinklar på problem. Du har också lätt att kommunicera, muntligen och skriftligen med olika målgrupper. Du är tydlig, pedagogisk och mån om att ge bra service. Du är en god kommunikatör, såväl i skrift som i personliga möten och skapar lätt goda och hållbara relationer. Du är en analytisk, drivande och förbättringstänkande person som föredrar att arbeta proaktivt.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Anställningen är på heltid, med tillträde enligt överenskommelse och är ett vikariat fram till och med december 2023. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Miljöchef Marta Fallgren, 018-611 33 94.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskare inom området astrocyter i Alzheimers sjukdom

Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen
Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt.

Bakgrund
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och medför stort lidande, både för patienter och anhöriga. Forskningen på området har under många år varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika stödjeceller. Astrocyter är den absolut vanligaste typen av stödjecell och deras egenskaper har därför stor inverkan på vävnaden. Målet med vår forskning att är att förstå hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till Alzheimers sjukdom. Genom denna nya infallsvinkel hoppas vi kunna identifiera framtida behandlingsstrategier.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet för projektet är att studera hur inlagring av amyloid-beta påverkar astrocyter över tid. Mer specifikt handlar det om att ta reda på genom vilka mekanismer astrocyter bidrar till sjukdomsförloppet genom att använda avancerade cell-modeller. En viktig del av projektet blir att undersöka hur ApoE, en välkänd riskfaktor för Alzheimers sjukdom, påverkar astrocyt-medierad ackumulering och spridning av toxiska proteinaggregat. Arbetet innefattar utmognad och odling av iPSC-deriverade astrocyter och nervceller, samt co-kulturer av dessa celltyper. Astrocyterna exponeras för inmärkta sonikerade amyloid-beta fibriller och studeras över tid med ett batteri av tekniker.

Kvalifikationskrav
Sökanden ska ha erhållit doktorsexamen inom området astrocyter i Alzheimers sjukdom. Tidigare erfarenhet av självständigt arbete inom iPSC-deriverade cellmodeller för Alzheimers sjukdom är ett krav, då den sökanden förväntas behärska differentiering av humana astrocyter och nervceller samt att etablera co-kulturer av dessa. Det är också ett krav att den sökande har erfarenhet av exponering av celler med sonikerade amyloid-beta aggregat, och av följande tekniker; isolering av extracellulära vesiklar, time lapse-mikroskopi, immunocytokemi, cytokin-assay, western blot och ELISA. Den sökande ska även ha erfarenhet av att analysera fluorescens-bilder med Image J och av att behandla elektrofysiologi-data. Sökanden förväntas ha god förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av annan cellodling, såsom expandering av fibroblaster och iPSC-celler samt lång-tidskulturer av astrocyter är också meriterande, liksom erfarenhet av elektron-mikroskopi.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Docent Anna Erlandsson, ([email protected]). 

Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2022, UFV-PA 2022/3608

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom proteasbiokemi och cellbiologi för växters sårrespons

Nytt
Institutionen för molekylära vetenskaper Uppsala BioCenter förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och bedriver både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning. Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskni... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Uppsala BioCenter förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och bedriver både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.

Den här tjänsten är en del av ett ambitiöst femårigt Wallenberg Academy Fellows-projekt som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och som syftar till att avslöja den roll som den skadeaktiverade proteolysen spelar i växters sårrespons och dess inverkan på växters interaktion med insekter och immunitet. Proteas- och substratcentrerad proteomik kommer att utföras i nära samarbete med SciLife-laboratoriet för kemisk proteomik (Stockholm, Sverige) och kandidaten kommer att dra nytta av ett starkt (inter-)nationellt nätverk av samarbetspartners inom proteasbiologi. Den som erbjuds tjänsten kommer att ansluta sig till Stael Lab, en del av The Plant Catabolism Laboratories, vid Institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala BioCenter, SLU.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Värdlaboratoriet har nyligen upptäckt en signalväg i växternas sårreaktion som bygger på att metacaspaser aktiveras av skador och att immunmodulerande signalpeptider klyvs (doi/10.1126/science.aar7486). Huvudsyftet med det här projektet är att ta reda på ytterligare cellulära måltavlor för metacaspaser och att utforska aktiveringen av andra proteaser vid fysisk skada. Arbetet kommer att omfatta en utforskning av det skadeaktiverade proteas-substratnätverket genom proteomik i en rad olika växter, inklusive ekonomiskt relevanta arter som gran, poppel och vete. Ytterligare biokemiska, genetiska och cellbiologiska metoder kommer huvudsakligen att användas i modellorganismerna Arabidopsis thaliana och Marchantia polymorpha.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad växtbiolog med starka analytiska färdigheter och ett stort intresse för att upptäcka nya mekanismer för växters sårrespons. Sökande måste ha erfarenhet av proteasbiologi, proteomik, utveckling av analytiska tekniker för detektion och mätning av proteassubstratklyvning eller växters sårrespons. Kandidater som har arbetat med Marchantia polymorpha uppmuntras särskilt att söka. Utmärkta kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift på engelska förväntas. För att vara berättigad till en postdoktoral tjänst måste den sökande ha en doktorsexamen i biovetenskap som erhållits inom de senaste tre åren.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tvåårig tjänst med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning: 
100%

Tillträde:
2023-01-01, eller snarast därefter.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i terahertz emissionsspektroskopi och pump-probe spektroskopi

Ansök    Okt 5    Uppsala Universitet    Fysiker
Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskningen vid avdelningen för röntgenfysik omfattar den del inom fysiken som rör undersökandet av materien själv och processer inom den på atomär nivå. Avdelningen är erkänt världsledande i utvecklingen av röntgenbaserade spektroskopiska tekniker som blivit framstegsdrivande inom studiet av egenskaper och processer på atomära tids- och längdskalor – femtosekunder och Ångström. Vi studerar atomer, molekyler och kondenserad materia – speciellt: kemiska och biologiska system, material och ytor och gränsskikt mellan dessa med tillämpningar för miljö, energi och ny avancerad teknik.

Arbetsuppgifter
Terahertz (THz) frekvensspektrum definieras normalt från 3 mm till 0,01 mm, ett område som kallas terahertzgapet eftersom det har varit svårt att generera THz-vågor även om tillämpningsområdena för THz-strålning är många. Men ett nytt koncept håller på att växa fram som använder laserexciterade THz-spinntronikemittrar för att generera THz-signaler. Ångströmlaboratoriet har en lång tradition av forskning kring magnetiska material som ligger till grund för dessa THz-emittrar. För att vidareutveckla dessa applikationer behöver vi en djupare förståelse för ljus-material interaktion. Forskningsområdet kräver höga THz-fält och därmed högeffekt femtosekund laserpulser. Högeffektslasrar finns i Helios-labbet vid avdelningen för röntgenfysik som kommer att användas för att utveckla ett THz-system. Arbetsuppgifterna innefattar utveckling av THz-systemet vid Helios-labbet. Med THz-systemet på plats fokuseras arbetsuppgifterna på studier av den THz strålning som skapas när en Rashba kristall utsätts för femtosekund-laserpulser. Frågor som ska besvaras inkluderar hur laserpulsens helicitet påverkar THz-emissionen och om det är möjligt att kontrollera THz- emissionen genom ett yttre magnetfält.

Kvalifikationskrav
För anställning forskare krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.

Dokumenterad erfarenhet när det gäller utveckling av THz-system som kan användas för THz-emissionsspektroskopi och THz pump-probe spektroskopi är ett krav. Minst 2 års erfarenhet av postdoktorala studier är också ett krav.

Om ansökan
Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintresse, CV, publikationslista, kopior av examina, samt en kopia av avhandlingen om möjligt. Rekommendationsbrev kan bifogas ansökan.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 230201. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare Ronny Knut, [email protected], tel.nr. +46-(0)18-471 3603.

Välkommen med din ansökan senast den 19 Oktober 2022, UFV-PA 2022/3501.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Quality Assurance Manager

Nytt
Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom forskning för medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Proteiners avgörande roll för att förstå mänsklig biologi har varit känd i många decennier men tekniska begränsningar försvårade en omfattande undersökning av det en... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom forskning för medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Proteiners avgörande roll för att förstå mänsklig biologi har varit känd i många decennier men tekniska begränsningar försvårade en omfattande undersökning av det enorma antalet proteiner som kan vara viktiga i olika biologiska processer och sjukdomar. Med Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan forskare nu mäta en stor mängd biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov med specifika, noggrant validerade analyser som täcker ett mycket brett område (fg/ml till µg/mL).

På några år har Olink vuxit snabbt från att vara ett litet, Sverigebaserat företag som erbjuder analyser för några hundra proteiner till ett NASDAQ-noterat företag med en stark global närvaro, en bred portfölj av flexibla proteinbiomarkörlösningar och ett bibliotek av hög kvalitativa, noggrant validerade analyser som täcker ~3000 proteiner.

För mer information om Olink, besök www.olink.com.Rollbeskrivning

Vi utökar teamet och söker ytterligare en driven och engagerad medarbetare till vår QA-enhet. Rollen innebär att tillsammans med QA-teamet utveckla och förvalta Olinks kvalitetsledningssystem för utveckling och tillverkning av Olinks biomarkörpaneler samt analys av kundprover. Som Quality Assurance Manager rapporterar du till Head of Global Quality Assurance med placering på huvudkontoret i Uppsala.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Sköta Olinks processer för kontinuerliga förbättringar, t ex avvikelsehantering, CAPA och ändringskontroll

- Stötta hela organisationen i QA-frågor och praktiskt kvalitetsarbete

- Skriva instruktioner och andra styrande dokument

- Leda utbildningar

- Dokumentstyrning

Du kommer själv att kunna vara med och anpassa rollen och arbetsuppgifter efter din erfarenhet och dina intressen.

Kvalifikationer

- Högskoleexamen inom lämpligt naturvetenskapligt ämnesområde, tex bioteknik, biologi eller kemi

- Flera års erfarenhet av kvalitetsinriktat arbete inom företrädelsevis Life Science, har du arbetat i en roll inom QA är det meriterande

- Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete baserat på en etablerad kvalitetsstandard, t ex ISO 9001, ISO13485, ISO 17025 eller GxP är meriterande

- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Som person är du engagerad, driven och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo. Du är pragmatisk och noggrann när det behövs och kan tänka och arbeta långsiktigt. Slutligen är Du en lagspelare som är bra på att kommunicera och som kan se saker ur olika perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Jannica Grundström, mej: [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2022.11.06. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista anställningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Forskningsassistent

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för biologisk mångfald, Centrum för naturvägledning och enhet... Visa mer
Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för biologisk mångfald, Centrum för naturvägledning och enheten för Miljöintegrering med Sidas helpdesk. Stad och land har ca 170 medarbetare.

Avdelningen för agrarhistoria bedriver en bred forskning kring den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort från förhistorisk tid till idag.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar att ta fram underlagsmaterial till en ansökan om lantbrukets multifunktionalitet. Syftet är en bättre förståelse för vilka drivkrafter och hinder som påverkar lantbrukarnas genomförande av natur- och landskapsvård. Multifunktionalitet definieras som alla lantbrukets funktioner vid sidan av produktionen av föda och fibrer. För att riktigt förstå lantbrukarnas bevekelsegrunder för sina val måste dock multifunktionaliteten ställas i relation till den ”konventionella” driften på gården.

Kvalifikationer:Masterutbilning i Miljö & företagsledning. Minst 15 hp i agrarhistoria och annan erfarenhet av agrarhistoriskt arbete samt kännedom om det historiska agrarlandskapets innehåll. Erfarenhet av avdelningens arbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning från den 14 november 2022 tills den 31 december 2022

Omfattning:
100%

Tillträde:
14 november 2022

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Inspektör inom VA- och områdesskydd till Uppsala kommun

Nytt
VA- och områdesskydd Vill du vara del i en hållbar samhällsutveckling och arbeta för att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer för alla invånare i kommunen? Då kan det vara dig vi söker! På miljöförvaltningen i Uppsala kommun arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling och för att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer för alla invånare i kommunen. Vi arbetar medtillsyn av miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, livsmedelskontroll och alkoholtillsyn och... Visa mer
VA- och områdesskydd

Vill du vara del i en hållbar samhällsutveckling och arbeta för att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer för alla invånare i kommunen? Då kan det vara dig vi söker!

På miljöförvaltningen i Uppsala kommun arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling och för att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer för alla invånare i kommunen. Vi arbetar medtillsyn av miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, livsmedelskontroll och alkoholtillsyn och lantmäteri. Vi är cirka 90 medarbetare med en god arbetsmiljö i nya fräscha lokaler i Stadshuset som ligger nära centralstationen med goda kommunikationer. Vår värdegrund är att göra skillnad och arbeta tillsammans och välkomna nyskapande och vi vill att du ska vara med och påverka och bidra till det.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/miljoforvaltningen/mer-om-vad-vi-gor/avdelningen-for-omradesskydd-och-enskilt-vatten-och-avlopp/)

Ditt uppdrag
Som inspektör hos oss kommer huvuduppdraget vara att handlägga ansökningar om tillstånd till nya avloppsanläggningar på landsbygden. Du kommer också att ha tillsyn på äldre avlopp, vilket i sin tur innebär fältarbete samt skriva inspektionsrapporter och beslut. Andra arbetsuppgifter kan vara att svara på remisser till plan- och byggnadsnämnden, utreda klagomål och handlägga anmälningsärenden. Du kommer alltid ha kollegor som arbetar med samma uppgifter som du och tillsammans jobbar ni för att förbättra kommunens vattenmiljöer och skydda grundvattnet, samt ett hållbart samhällsbyggande. Som inspektör inom VA kommer du vara mycket ute på landsbygden och träffa fastighetsägare och gräventreprenörer. Men du kommer också att arbeta i en ny, fräsch kontorsmiljö på Stadshuset. Det kommer också att finnas möjlighet att delvis arbeta hemifrån.

Din bakgrund
Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du utbildning i miljö- och hälsoskydd, miljörätt eller annan påbyggnadsutbildning ses det som meriterande. Det är en fördel om du har utbildning inom hydrologi, hydrogeologi, markvetenskap eller kurser i avloppsreningsteknik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning av små avlopp, av arbete med myndighetsutövning och/eller av arbete som inspektör, handläggare eller konsult inom miljöfrågor. Det är även meriterande om du har kunskaper i miljöbalken eller i förvaltningsrätt.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Helena Borgestedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 018-727 43 34
Sofie Bergendahl, avdelningschef, 018-727 43 44.

Facklig företrädare:
SACO/Naturvetarna, Marutsa Hansson, 018-727 43 18
Vision, Lena Wiksten Andersson, 018-727 16 74.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till miljöförvaltningen! Vårt mål att alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun kan leva i en bra miljö med god hälsa. Vi är en del i samhället och för att lyckas i vårt uppdrag vårdar och skapar vi relationer till vår omvärld. Vi är kompetenta och hjälpsamma och arbetar förebyggande. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Genom samverkan, tillsyn, inspektion och dialog bidrar vi till att Uppsala kan utvecklas på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Doktorand i forskarutbildningsämnet: Biologi inriktning biokemi

Nytt
Institutionen för molekylära vetenskaper   En anställning som doktorand i forskarutbildningsämne biologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom kemi och bioteknologi, växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsv... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
 

En anställning som doktorand i forskarutbildningsämne biologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom kemi och bioteknologi, växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, samt avancerad infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Proteaser – en ny grupp av nyckelspelare vid växters skaderespons

Innehållsbeskrivning:
Växtkatabolism-labbet (SLU Biocenter, Uppsala) söker en doktorand som ska undersöka proteasernas roll i växters sårreaktion. Värdlaboratoriet har nyligen avslöjat en signalväg i växters sårrespons som bygger på skadeaktivering av en grupp proteaser, metacaspaser, och klyvning av immunmodulerande signalpeptider (DOI: 10.1126/science.aar7486). Huvudsyftet med detta projekt är att ta reda på ytterligare cellulära måltavlor för metacaspaser och utforska aktiveringen av andra proteaser vid fysisk skada. Arbetet kommer att omfatta utforskningen av det skadeaktiverade proteas-substratnätverket genom proteomik i en rad olika växter, inklusive ekonomiskt relevanta arter som gran och poppel, och livsmedelsgrödor som vete. Ytterligare biokemiska, genetiska och cellbiologiska metoder kommer huvudsakligen att utföras på modellorganismen Arabidopsis thaliana.

Doktorandanställningen ingår i ett ambitiöst femårigt projekt med Wallenberg Academy Fellows som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och som syftar till att avslöja den roll som den skadeaktiverade proteolysen spelar i växters sårreaktion. Proteas- och substratcentrerad proteomik kommer att utföras i nära samarbete med SciLife-laboratoriet för kemisk proteomik (Stockholm, Sverige) och kandidaten kommer att dra nytta av ett starkt (inter-)nationellt nätverk av medarbetare inom proteasbiologi. Kandidaten för denna tjänst kommer att ansluta sig till Stael Lab, en del av The Plant Catabolism Laboratories, vid institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala BioCenter.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad och ambitiös student med följande kvalifikationer:

-     Magister- eller masterexamen i Jordbruk eller Biologi med inriktning Livsmedelsvetenskap alternativt Biokemi

-     Goda språkkunskaper i engelska, skriftligt och muntligt

-     Förmåga att ta ledningen i ett projekt. Förmåga att i forskningsmiljö arbeta individuellt och i team.

-     Forskningserfarenhet av växters sårreaktion, växtfysiologi och biokemi erfordras

-     Kandidater med erfarenhet av metabolomik och växthormoner är att föredra

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-10-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Miljöanalysspecialist

Ansök    Okt 3    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Institutionen för ekologi Institutionens miljöanalysverksamhet i... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Institutionen för ekologi
Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och andra öppna naturtyper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljöövervakningsuppdrag och innebär datahantering, databearbetning och rapportering för miljöövervakningsdata från gräsmarker, småbiotoper och andra naturtyper i jordbrukslandskapet. I arbetet ingår också självständigt fältarbete i hela landet, vilket innebär längre perioder av resor under en stor del av sommaren.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen inom ekologi med inriktning mot växter, där det ingår avancerad databearbetning och statistisk analys. Den sökande bör också ha erfarenhet av databaser och dataanalys i GIS. God fältvana, erfarenhet av inventeringsarbete och naturtypsklassning i jordbrukslandskapet samt god artkunskap för växter är ett krav. Den sökande ska kunna arbeta självständigt, noggrant och planera sitt eget arbete. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
2022-11-08.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Vi söker 2 Laboratorieingenjörer för mikrobiologiska analyser

Ansök    Okt 3    Fresenius Kabi AB    Mikrobiolog
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela värld... Visa mer
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.

Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.

Under mottot "Caring for life" sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.Mikrobiologilaboratoriet ingår i kvalitetsavdelningen, QC, som har ca 100 anställda, fördelade på åtta sektioner: två mikrobiologiska sektioner samt sex kemisektioner. De båda sektionerna för mikrobiologi består av 27 medarbetare fördelade i en större operativ sektion som ansvarar för mikrobiologiska analyser samt miljökontroll i renhetsklassade produktionslokaler och en mindre specialistsektion.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är i den operativa sektionen och innebär att utföra mikrobiologiska analyser på inkommande råvaror, APIer, processprover och färdig produkt samt identifiering av mikroorganismer. I tjänsten ingår också att driva utredningar och förbättringsarbete samt delta i valideringsarbete. Du kommer även att skriva rapporter och arbeta i LIMS.

Du som söker har högskoleutbildning med inriktning mot bioteknik, biologi eller mikrobiologi och erfarenhet av mikrobiologisk kvalitetskontroll och analysarbete inom läkemedelsindustri. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom läkemedelsbranschen är meriterande, d.v.s. renrumsarbete i klassade rum, analyserfarenhet av steriltest i isolatorer/LAF, endotoxintest, bioburdentest, identifiering och mikrobiologiska utredningar.

Som laboratorieingenjör är dina arbetsuppgifter:

Analys av steriltest i isolatorer i renrum (D-klass)
Inslussning av produkter och material till renrum (från O-klassat till D-klass till Isolator (A-klass)
Analys av koktest, endotoxintest och totalantal mikroorganismer (bioburden)
Att självständigt utföra det dagliga arbetet som avläsningar av prover, rapportering av resultat, granskning, trendning och beställning av förbrukningsmaterial, instrumentunderhåll etc.
Att självständigt driva avvikelseutredningar inom arbetsområdet (initiera, utreda, dokumentera)
Att självständigt uppdatera instruktioner och driva förbättringsarbete
Utföra identifiering av mikroorganismer samt utföra ankomstkontroller av stammar och substrat
Delta i avdelningens valideringsarbete
Skriva rapporter  
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, noggrann, snabblärd och driven. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Du behöver ha förmåga att kunna driva administrativa uppgifter parallellt med analysarbete och anpassa ditt arbete efter de prioriteringar som gäller. För att lyckas i din roll behöver du även kunna snabbt ställa om vid förändringar i planeringen. Du initierar på egenhand aktiviteter och sätter höga personliga mål och jobbar mot att utveckla din kompetens och prestation över tid.

Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift. I rollen agerar du utifrån de riktlinjer och krav som styr arbetet inom läkemedelsindustrin, det krävs att du strukturerat och noggrant utför och dokumenterar dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.

Om tjänsten
Tjänst 1: Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid men viss helgtjänstgöring (man jobbar 1 dag var 7:e helg).

Tjänst 2: är ett vikariat (omgående) fram till 2023-08-31 och arbetstiden är förlagd till dagtid med viss helgtjänstgöring (man jobbar 1 dag var 7:e helg).

 Notera gärna i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.

Om oss
Vi är ett företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.

Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att där finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.

Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Canda Abdalla på 018–644 452.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till  [email protected]  för kontakt med Unionen och till  [email protected]  för kontakt med Akademikerföreningen.

Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan, urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post. Visa mindre

Toxikolog som vill jobba för säkra livsmedel med fokus på radiak

Ansök    Okt 4    Livsmedelsverket    Toxikolog
Är du toxikolog med intresse för livsmedel? Vill du vara med och bidra till att vi i Sverige har hållbar livsmedelskonsumtion, säkra livsmedel och inte blir lurade om vad maten innehåller? Vill du bidra till att stärka Sveriges förmåga att hantera radiologiska frågeställningar i livsmedelskedjan? Då kan du vara personen vi söker. Team Risk- och nyttohantering och miljö Teamet som du kommer ingå i har som huvuduppgift att arbeta med risk- och nyttohanter... Visa mer
Är du toxikolog med intresse för livsmedel? Vill du vara med och bidra till att vi i Sverige har hållbar livsmedelskonsumtion, säkra livsmedel och inte blir lurade om vad maten innehåller? Vill du bidra till att stärka Sveriges förmåga att hantera radiologiska frågeställningar i livsmedelskedjan? Då kan du vara personen vi söker.

Team Risk- och nyttohantering och miljö

Teamet som du kommer ingå i har som huvuduppgift att arbeta med risk- och nyttohantering i frågor som rör mat och dricksvatten och ta fram råd inom områdena toxikologi, mikrobiologi, allergi och miljö. Teamet ansvarar även för Livsmedelsverkets upplysningstjänst Fråga oss samt för Livsmedelsverkets arbete med miljöfrågor och klimatanpassning inom livsmedelssektorn.

I teamet, som tillhör avdelningen Hållbara matvanor, arbetar idag 9 personer med olika kompetenser och stort engagemang. Vi har förmånen att få arbeta med en bredd av frågor, vilket ger oss ett bra helhetsperspektiv och möjlighet att ständigt utveckla vår kompetens. Arbetet präglas av en tvärvetenskaplig dialog med mycket utåtriktad verksamhet - det vi gör når ut i samhället.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Myndigheten ska stärka sin förmåga att hantera radiologiska risker i livsmedelskedjan. Du kommer därför ha speciellt ansvar för att bygga upp denna förmåga på avdelningen. Du kommer också att arbeta med livsmedelsrelaterad riskhantering av allmänna toxikologiska frågeställningar. Att beställa och hantera vetenskapliga underlag som underlag till råd och andra åtgärder är en viktig del i arbetet, där slutsatser redovisas i rapporter. Du kommer också att delta i arbetet med Livsmedelsverkets upplysningstjänst Fråga oss, mediakontakter samt ta fram och uppdatera texter för Livsmedelsverkets olika målgrupper. Därtill tillkommer övriga uppgifter inom teamet.

Arbetet innebär mycket samarbete både inom Livsmedelsverket och med andra myndigheter. Du kommer också att företräda Livsmedelsverket externt.

Dina kvalifikationer

Du ska ha examen från en naturvetenskaplig högskoleutbildning inom toxikologi eller annan jämförbar högskoleutbildning. Utbildning inom, eller erfarenhet av arbete rörande radiak är meriterande. Forskarutbildning liksom erfarenhet av extern kommunikation, exempelvis med media, undervisning eller presentationer är också en merit. Har du arbetat med livsmedelsrelaterad riskhantering, riskvärdering och/eller har projektledarerfarenhet ser vi även det som meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Som person har du lätt för att se helheten samtidigt som du är analytisk, strukturerad och har lätt för att sätta dig in i nya ämnen. Du har mycket god samarbetsförmåga, är flexibel och är bra på att kommunicera i både tal och skrift. Inom teamet stöttar vi alltid varandra och vi hjälps åt i olika arbetsuppgifter, men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva arbetet framåt. Du behöver vara prestigelös och öppen för feedback, men också trygg i din egen kunskap och de beslut du slutligen fattar. Vi lägger mycket stor vikt vid dessa personliga egenskaper.

Svenskt medborgarskap

Tjänsten är säkerhetsklassad och det görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Svenskt medborgarskap är därmed ett krav.

Övrig information

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Toljander. Representant för Saco-S är Åsa Brugård Konde och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00. 

Sista ansökningsdag: 26 oktober 2022. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Område/avdelning: Undersökning och vetenskapligt stöd/Hållbara matvanor

Placeringsort: Uppsala

Diarienummer: 2022/03577

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.


Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap.
På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Forskare

Ansök    Okt 3    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiology, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter:
Lymfomforskning framförallt med inriktning på biomarkörer för prognos och diagnos.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Biobanksansökningar, ansvara för databaser (kombinerat kliniska och experimentella data), proteomik i plasma (ELISA, och Proximity extension assay (PEA)), insamling och hantering av prover för ctDNA, preparation av DNA och RNA, cellodling (även ansvara för hanteringen av gruppens infrysta cell-linjer), samarbete med andra grupper.
Arbetet kommer också innebära att självständigt kunna planera och utföra projekt samt författa manuskript. Handledning av projektarbetare och doktorander samt ansöka om forskningsmedel ingår också.

Kvalifikationer:
Masterutbildning i biologi eller molekylärbiologi, PhD i onkologi med inriktning mot lymfom.
Kunskap om lymfomsjukdomarna både kliniskt och biologiskt.
Laborativ erfarenhet av cellodling, PCR, kvantitativ PCR, extraktion av DNA och RNA, ELISA, samt Immunohistokemi (framförallt att korrekt kunna analysera färgade lymfomglas).
God kunskap i statistik för att kunna analysera data, både experimentella och kliniska data.
Erfarenhet av att handleda projektarbetare och doktorander både på lab och i teori.
Kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kommunicera och samarbeta med andra grupper både i Sverige och utomlands.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt:
Erfarenhet av att analysera PEA data.
Att ha ansökt om och erhållit egna forskningsanslag.
Många publicerade artiklar inom lymfomforskning.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare.
Omfattningen är 40 %.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Gunilla Enblad, [email protected], 018-611 0203

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2022, UFV-PA 2022/3287.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till immunhematologen, Blodcentralen

Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som k... Visa mer
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling och utbildning. Vi är indelade i fem olika sektioner som tillsammans är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi samt genetik. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region. Akademiska laboratoriet är en verksamhet i ständig förändring. Sammanlagt är vi ca 500 anställda med verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt i vår blodgivningstrailer.

Avdelningen för immunhematologi ansvarar för transfusionsmedicinska analyser som blodgrupperingar och förenlighetsprövningar inför blodtransfusion samt tillhandahåller blodkomponenter till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping dygnet runt.

Ditt uppdrag
Som legitimerad biomedicinsk analytiker kommer du efter upplärning självständigt utföra laborativa analyser inom transfusionsmedicin, både automatiserade och manuella. Du kommer att utföra blodgrupperingar, förenlighetsprövningar och blodgruppsserologiska utredningar. Det ingår även provmottagning och remissregistrering, telefonkontakt och hantering av blodbeställningar samt rådgivning till sjukhuset och andra blodcentraler i Mellansvenska sjukvårdsregionen.
Du kommer under jourtid även utföra PCR-analyser för covid-19.

Laboratoriet är bemannat dygnet runt och du kommer att rotera dag/kväll/helg/natt efter ett fastställt schema som vi kommer överens om. Ensamarbete förekommer.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, gärna med erfarenhet av arbete inom transfusionsmedicin. Arbetsmängden varierar från dag till dag vilket gör att du behöver vara flexibel, bra på att samarbeta och stresstålig. Arbetet kräver även att du är noggrann, ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande till andra människor då det förekommer mycket kontakt med personal/kunder på sjukhuset, kollegor på andra blodcentraler samt studenter. Vi är en ackrediterad verksamhet med högt ställda kvalitetskrav och du är därför kvalitetsmedveten och kan arbeta enligt fastställda rutiner. Du måste även kunna uttrycka dig väl i svenska, både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Du erbjuds en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 9/1-2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Mari Sandberg, [email protected]
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Anställningsintervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att utföras löpande under ansökningstiden.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Vi söker två Laboratorieingenjörer för mikrobiologisk miljökontroll

Ansök    Okt 3    Fresenius Kabi AB    Mikrobiolog
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela värld... Visa mer
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.

Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.

Under mottot "Caring for life" sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.Mikrobiologilaboratoriet ingår i kvalitetsavdelningen, QC, som har ca 100 anställda, fördelade på åtta sektioner: två mikrobiologiska sektioner samt sex kemisektioner. De båda sektionerna för mikrobiologi består av 27 medarbetare fördelade i en större operativ sektion som ansvarar för mikrobiologiska analyser samt miljökontroll i renhetsklassade produktionslokaler och en mindre specialistsektion.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är i miljökontrollgruppen i den operativa sektionen och innebär att utföra planering, provtagning och uppföljning av mikrobiologisk provtagning i renhetsklassade produktionslokaler samt avläsning, uppföljning och trendning av mikrobiologiska analysresultat. Andra arbetsuppgifter är att driva och medverka i utredningar kopplade till erhållna resultat och mikrobiologiska frågeställningar samt ansvara för att ta fram och hålla i utbildningar kopplade till mikrobiologi. Tjänsten innebär även ett tvärfunktionellt arbete med andra avdelningar, skriva rapporter och driva förbättringsarbete inom avdelningen.

Du som söker har högskoleutbildning med inriktning mot bioteknik, biologi eller mikrobiologi och erfarenhet av mikrobiologisk kvalitetskontroll och analysarbete inom läkemedelsindustri. Tidigare erfarenhet av mikrobiologisk miljökontroll, mikrobiologiska utredningar och renrumsarbete är högt meriterade.

Som laboratorieingenjör är dina arbetsuppgifter:

Ansvara och planera provtagning, utföra provtagning, utvärdering och dokumentation av mikrobiologisk provtagning i renrum.
Ansvara för avläsning, trendning och utvärdering av mikrobiologiska bioburden prover
Sammanställa och redovisa resultat från provtagningar och analyser
Självständigt driva avvikelseutredningar inom arbetsområdet (initiera, utreda, dokumentera)
Självständigt uppdatera instruktioner och driva förbättringsarbete
Medverka i det dagliga arbetet som t.ex. beställning och uppackning av förbrukningsmaterial, instrumentunderhåll, kontakt med leverantörer
Vid behov utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser på färdig produkt och råvaror samt identifiering
Utbilda medarbetare i fabriken i renrumsfrågor och mikrobiologi mm.
Ansvara för och utföra rumskvalificering av renrum
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, resultatorienterad, driven och flexibel. I rollen förväntas du initiera och driva aktiviteter och arbetsuppgifter parallellt på ett strukturerat sätt. Du har god kommunikations och samarbetsförmåga då du i rollen har dagliga kontakter med andra avdelningar och tvärfunktionella samarbeten där du agerar som avdelningens representant samt håller i utbildningar. Du tycker om att uppmärksamma och lösa problem då du i din roll supporterar produktion vid mikrobiologiska frågor. För att lyckas i rollen behöver du även en god slutledningsförmåga för att se samband vid utredningar och riskanalyser samt att snabbt kunna ställa om vid förändringar i planeringen. Du sätter höga personliga mål och jobbar mot att utveckla din kompetens och prestation över tid.

Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift. I rollen agerar du utifrån de riktlinjer och krav som styr arbetet inom läkemedelsindustrin, det krävs att du strukturerat och noggrant utför och dokumenterar dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.

Om tjänsterna
Tjänst 1:  är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid men viss helgtjänstgöring (man jobbar 1 dag var 7:e helg).

Tjänst 2: är ett vikariat (omgående) fram till 2023-08-31 och arbetstiden är förlagd till dagtid men viss helgtjänstgöring (man jobbar 1 dag var 7:e helg).

Notera gärna i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.

Om oss
Vi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.

Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att där finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.

Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Canda Abdalla på 018–644 452.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till  [email protected]  för kontakt med Unionen och till  [email protected]  för kontakt med Akademikerföreningen.

Välkommen med din ansökan via länken nedan, urval och rekrytering kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller post. Visa mindre

Pharmacovigilance Associate Analytics & Reporting

Ansök    Okt 3    Q-Med AB    Biomedicinsk analytiker
The Pharmacovigilance Associate Analytics & Reporting will: * Ensure that regular signal detection is performed; * Coordinate and/or prepare Aggregate Reports and Risk Management documents; * Contribute to oversight and training of external service providers for PV Analytics and Reporting activities. Responsibilities: * For assigned Galderma products (drugs, device, cosmetics), compile or contribute to maintenance of Post market surveillance plan... Visa mer
The Pharmacovigilance Associate Analytics & Reporting will:

* Ensure that regular signal detection is performed;
* Coordinate and/or prepare Aggregate Reports and Risk Management documents;
* Contribute to oversight and training of external service providers for PV Analytics and Reporting activities.

Responsibilities:

* For assigned Galderma products (drugs, device, cosmetics), compile or contribute to maintenance of Post market surveillance plans, Periodic Safety Update Reports (PSUR, PBRER, ASR, CoSR, etc.), Safety Summaries and Clinical Overviews, Risk Management documentation, and other routine and non-routine safety and benefit/risk evaluations for internal or regulatory purposes
* Support Operations projects and Development projects, including study design discussions, and compilation of documentation for study submissions, safety sections of protocols, Investigator Brochures, and Clinical Study reports for assigned studies, etc.
* Support as applicable with Safety management plan (SMP) review and SAE/SUSAR/AESI review and submissions
* Coordinate and contribute to the preparation of Development Safety Update Reports (DSURs)
* Ensure regular and ad hoc safety data trending and signal detection and evaluation, including regular ICSR data review
* Contribute to the regular post-market surveillance review meetings and to safety sections in the product Clinical Evaluation reports and Post-Market Clinical Follow-up reports for assigned device products
* Provide guidance to external PV vendors
* Prepare responses to Regulatory Authorities or other internal or external stakeholders for questions related to the safety of assigned products
* Participate in creation, maintenance and review of quality documents, preparation of internal and external audits/inspections, and implementation of any CAPAs related to department activities
* Maintain and optimize harmonized methods, workflows and processes within department areas of responsibility
* Contribute to the training of internal and external functions

Requirements:

* Pharmacist / Life sciences degree
* At least 2 years in pharmacovigilance in the pharmaceutical/medical device industry with good knowledge of PV ICSR management and knowledge of aggregate reporting, risk management and signal detection
* Solid comprehension of international PV standards(ICH, ISO, etc.) for drugs, cosmetics and medical devices (as applicable) along with good understanding of local and global regulatory roles and regulations
* Knowledge of MedDRA coding conventions and SMQs
* Relevant medical writing background, eg. aggregate reports, with the capacity to interpret and compile large amounts of data from multiple sources
* Experience with the following IT tools: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), eDocument Management, CAPA's and Change Control management, PV computerized systems, Signal detection tool
* Ability to operate in a global multifunctional team and take accountability to ensure deliverables within agreed timelines
* Interpersonal skills
* Fluency in English Visa mindre

Postdoktor i evolutionär ekologi/biomekanik

Ansök    Okt 3    Uppsala Universitet    Botaniker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i evolutionär ekologi/biomekanik till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

På programmet för växtekologi och evolution behandlar vi ett brett spektrum av forskningsämnen inklusive evolutionär ekologi, populations- och samhällsekologi, populationsgenetik, genomik och bevarandebiologi.

Projektbeskrivning
Denna postdoktortjänst är en del av ett projekt inom Human Frontier Science Program- "Bridging robotics and buzz pollination: Reconstructing a bee's buzz through microrobotics" (2022-2025). Projektet är ett samarbete mellan forskargrupperna för Dr. Mario Vallejo-Marin (Uppsala University, Sverige) och Dr. Noah Jafferis (University of Massachusetts, Lowe, U.S.A.). Vårt projekt utnyttjar nya framsteg inom mikrorobotik för att studera en grundläggande interaktion mellan bin och blommor under "buzz"- pollinering, ett fenomen som förekommer hos tusentals växt- och biarter runt om i världen. Under buzz-pollinering använder bin från så många som 11 000 arter sina indirekta flygmuskler för att generera vibrationer för att skaka pollen ur blommor. Buzz pollination är ett av de mest slående och utbredda exemplen på evolutionär konvergens i blommornas morfologi, som förekommer i mer än 20 % av växtfamiljer, däribland grödor, såsom tomater, som är beroende av vibrationsproducerande bin. Vårt projekts huvudsakliga mål är att utveckla nya mikrorobotik-metoder i kombination med experiment i laboratorie- och fältmiljöer för att studera vibrationerna som produceras av olika arter av bin och deras effekt på blommornas utsläpp av pollen. Vi kommer att ta upp den centrala frågan om hur mångfalden av binas vibrationer översätts till funktionell variation i pollenutsläpp hos buzz-pollinerade växter. Postdoktorn baserad i Uppsala kommer att arbeta med att mäta bivibrationer i både fält- och laboratoriemiljöer, odla buzz-pollinerade växter och testa dynamiken i pollenfrisättning som utlöses av mikrorobotar utvecklade av U.S.A.-teamet. Båda teamen kommer att arbeta i nära samarbete för att utveckla och testa mikrorobotarna och jämföra dem med binas vibrationer på blommor. Projektets multidisciplinaritet gör det lämpligt för högmotiverade kandidater med olika forskninerfarenheter och intressen, till exempel inom  pollinationekologi, botanik, beteendeekologi och evolutionär ekologi samt biomekanik och biofysik. Projektet ger möjligheter att utöka forskningsinriktningarna i samverkan med forskargruppen.

Arbetsuppgifter
Odling av växter och skötsel av djur (bin), beteendeobservationer, fältarbete lokalt och utomlands, laboratoriearbete med mekaniska och elektroniska enheter, datorarbete (t.ex. datainmatning, analys, programmering), författande av manuskript, handledning av studenter, deltagande i  interna diskussioner och i konferenser, och presentation av studiens resultat i föredrag och poster.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett relevant ämne (t. ex. , evolutionsbiologi, biologi, botanik, entomologi, biomekanik). Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Förmåga att arbeta med växter och bin, förmåga att resa och utföra fältarbete utomlands under sommarmånaderna samt erfarenhet av statistiska analyser (t.ex. R) krävs. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom självständighet, initiativförmåga, flexibilitet, förmåga att samarbeta, kreativitet och förmåga att lösa problem.   Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande
Kunskaper om programmering och kodning (t.ex. MatLab, LabView, Mathematica, Python) och expertis inom ett eller flera relevanta områden såsom evolutionär biologi, botanik, ekologi, entomologi, biofysik, biomekanik och elektroteknik är mycket önskvärda. Kunskaper om att arbeta med bin och växter i fält- och laboratoriemiljöer är också önskvärt. Kandidater med erfarenheter i biomekanik eller vilja att lära sig biomekanik är välkomna.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till max 36 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Mario Vallejo-Marin, [email protected]

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och motivering till varför du vill arbeta som postdoktor i det utannonserade projektet, 2) en kort beskrivning av vilken specifik kompetens eller kompetens du kan tillföra projektet, 3) en CV, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress). Ansökan skall skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 1 November 2022. UFV-PA 2022/3604.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Senior Pharmacovigilance Associate Analytics and Reporting

Ansök    Okt 3    Q-Med AB    Biomedicinsk analytiker
As the Senior PV Associate Analytics & Reporting, within the Corporate PV Department, you will manage regular safety monitoring activities and compilation of periodic aggregate safety reports as part of our post-market surveillance activities. You will also be responsible for maintaining product Risk Management documentation and preparing different safety-related reports for regulatory submissions. You will be part of cross-functional teams within the comp... Visa mer
As the Senior PV Associate Analytics & Reporting, within the Corporate PV Department, you will manage regular safety monitoring activities and compilation of periodic aggregate safety reports as part of our post-market surveillance activities. You will also be responsible for maintaining product Risk Management documentation and preparing different safety-related reports for regulatory submissions. You will be part of cross-functional teams within the company to provide PV support as assigned.

Your main tasks:

* Ensures regular and ad hoc safety data trending, signal detection and validation activities
* Contributes to the regular post-market surveillance review meetings. Coordinates and compiles the post-market surveillance plans and periodic safety update reports (PSURs) and other aggregate safety reports
* Contributes to relevant documentation for regulatory submissions for product registration, design changes and renewals, etc.
* Maintains and coordinates compilation of product Risk Management documentation
* Contributes to safety sections in the product Clinical Evaluation reports and Post-Market Clinical Follow-up reports
* Prepares responses to Competent Authorities or Notified Body for questions related to product safety
* Updates safety sections of product labelling, including the Instructions for Use or other reference safety information and patient brochures
* Supports study design discussions and compilation of safety sections of protocols, study reports, investigator brochures, development safety update reports (DSURs) and other applicable documentation for studies
* Participates in the writing/review of the department quality documents and the training of internal and external functions

Your profile:

* University Degree in Pharmacy or Life Sciences, ideally PhD
* Fluency in English
* Minimum 8 years of experience within pharmacovigilance/medical devices vigilance in the pharmaceutical/medical devices industry
* Solid knowledge of risk management and signal detection standards and methodology
* Expertise in the medical device/pharmaceutical regulations in Europe and US
* Analytical skills with a capacity to interpret and compile large amounts of data and to read and understand regulations
* Excellent organization skills and the ability to plan work so that it is efficient and effective
* Independency and ability to take decisions to deliver results
* Experience in collaborating with cross-functional teams in an international setting
* Flexibility and ability to adapt in a fast-changing business environment
* Positive and open-minded attitude Visa mindre

Organisk kemist till spännande Life science företag i Uppsala

Ansök    Sep 30    Randstad AB    Organisk kemist
Arbetsbeskrivning Vill du ha en utvecklande och varierande roll där du dagligen bidrar till lösningar med människors hälsa i fokus? Har du en bakgrund eller erfarenhet inom organisk kemi och uppskattar laborativt arbete? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi en konsult inom organisk kemi till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag. Som konsult ho... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du ha en utvecklande och varierande roll där du dagligen bidrar till lösningar med människors hälsa i fokus? Har du en bakgrund eller erfarenhet inom organisk kemi och uppskattar laborativt arbete? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi en konsult inom organisk kemi till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.


Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserad inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 
 
Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.
 
Sista ansökningsdag: 2022-10-14, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.

På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail. Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. 

Ansvarsområden
Laborativt arbete med fokus på organisk kemi.
Utföra organisk syntes och kopplingar på labb.
Analys av resultat med hjälp av kemiska analysmetoder såsom kromatografi.
Delta i utvecklingsprojekt och utveckling av tillverkningsmetoder av produkter.
Anpassa process till produktionsskala. 


Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen, Masterexamen eller PhD inom organisk kemi, kemiteknik, eller kemi
Praktisk erfarenhet av organisk kemi, att utföra organisk syntes  och koppling på labb.
Erfarenhet av att arbeta i laborativ miljö, labbvana och skicklig på labb.
Praktisk erfarenhet av kemiska analysmetoder såsom kromatografi, spektroskopi och mikroskopi.
Praktisk erfarenhet av våtkemi.
Erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och kunskaper inom GMP är meriterande.
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska

För att du ska trivas i arbetet lägger vi stor vikt på din personlighet. Som person bör du vara noggrann, strukturerad, snabblärd, god problemlösningsförmåga, flexibel, duktig på att dra slutsatser och ha en vilja att lära dig. Vi tror även att du har en mycket god kommunikationsförmåga, tycker om att arbeta i team och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labb, initiativtagande, driven och har  förmåga att självständigt kunna planera, driva arbetet framåt och slutföra det. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Ansökan
Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
 
Plats: Uppsala
 
Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod
 
Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer.
 
Sista ansökningsdag: 2022-10-14, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
 
Kontaktperson: Vivien Ngan, Konsultchef,  [email protected]
 
Om randstad life sciences
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!
https://www.randstad.se/lifesciences 

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till klinisk immunologi i Uppsala

Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som k... Visa mer
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Autoimmunitet och allergi är en del av klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Akademiska laboratoriet. Vi arbetar bl.a. för patienter som har allergier, autoimmuna sjukdomar eller andra sjukdomar i immunsystemet. Vi har en omfattande diagnostik och jobbar främst med olika typer av blodprover. På labbet har vi dessutom ett stort specialkunnande om komplementsystemet och jobbar i nära samarbete med forskare på Uppsala universitet. Vi behöver nu förstärkning till vårt lab där vi idag är sex personer.

Dina arbetsuppgifter som BMA hos oss kan bestå i att

• Analysera prover med ELISA, nefelometri, immunoblotting eller multiplex metodik som MagPix
• Snitta vävnad för antikroppsanalyser
• Färga och läsa glas med immunfluorescensmikroskop
• Rena fram fårblodkroppar för komplementanalyser
• Få egna specialprojekt med ansvar för, till exempel, vidareutveckling/validering av ny metod osv.

På enheten för autoimmunitet och allergi är en stor del av arbetet ett hantverk. Vi jobbar måndag till fredag.

Vi söker dig som är

• Legitimerad biomedicinsk analytiker eller har motsvarande kompetenser.
• Talar och skriver svenska flytande.

Vi ser det som meriterande om du också

• Trivs med hantverksmässigt labbande
• Har vana att arbeta med immunkemiska metoder
• Har erfarenhet från ett metodintensivt laboratorium
• Har vana att arbeta med patientsäkerhet och kvalitetsarbete

Utöver ovanstående så behöver du också för denna tjänst vara driftig, prestigelös, vara bra på att samarbeta och vilja bidra till ett positivt arbetsklimat. I ditt arbete behöver du vara noggrann och ansvarstagande, samt ha förmåga att självständigt planera och genomföra ditt arbete.

Vi erbjuder tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Karin Erlandsson, 018-611 4170
Processansvarig BMA Helena Storfors, 018-611 4062
Processansvarig BMA Sliva Alshammari, 018-611 4062

Fackliga kontaktpersoner
Helena Storfors, Naturvetarna, tel. 018-611 4062

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskare i livsmedelsvetenskap, med inriktning mot animaliska livsmedel

Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för molekylära vetenskaper ingår i det moderna Uppsala BioCentrum - en kreativ och stark internationell forskningsmiljö för grundläggande och tillämpad forskning vid SLU. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sekt... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för molekylära vetenskaper ingår i det moderna Uppsala BioCentrum - en kreativ och stark internationell forskningsmiljö för grundläggande och tillämpad forskning vid SLU. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Resultaten i pågående projekt visar hur olika gårdsfaktorer påverkar mjölkråvarans mikrobiota, men även smakutvecklingen hos den resulterande osten. Som forskare i projektet kommer du att arbeta med karaktärisering och utvärdering av mikrobiotan i olika matriser samt handledning av en industridoktorand i projektet. Arbetsuppgifterna inkluderar utvärdering av data från sekvensering av16S rRNA-genen hos bakterier i ensilage, mjölk och ost, liksom studier av specifika bakteriers betydelse för utvecklingen av smakämnen under ostmognaden.

Kvalifikationer:
För anställning på tjänsten krävs doktorsexamen inom relevant område, såsom livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, eller annat närliggande område. Anställningen kräver vidare goda teoretiska kunskaper och bred praktisk erfarenhet i tillämpning av molekylära tekniker för karaktärisering av mikrobiotan i foder- och livsmedel, goda kunskaper i, och praktisk erfarenhet av bioinformatik och metoder för multivariat statistisk analys, samt god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-11-18

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-17.

Ansökan måste innehålla: i) Personligt ansökningsbrev med en sammanfattning av dina mest värdefulla kvalifikationer och personliga egenskaper, samt en beskrivning av varför du söker tjänsten (max 1 sida); ii) CV inklusive publikationslista; iii) Kontaktinformation till två eller tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Life Science konsult Mälardalen

Ansök    Sep 30    Randstad AB    Kemist
Arbetsbeskrivning Randstad Life Sciences - Att hitta rätt är en vetenskap i sig! Vi tillhör ett av världens största HR-bolag men är samtidigt den nischade aktören som är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom Life Sciences med mängder av naturvetare och ingenjörer i våra nätverk. Vi vet att våra kunders största utmaning är att hitta rätt kompetens för att kunna växa sin verksamhet och utveckla sina produkter för marknaden. Vi kan vår lokala... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Randstad Life Sciences - Att hitta rätt är en vetenskap i sig!

Vi tillhör ett av världens största HR-bolag men är samtidigt den nischade aktören som är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom Life Sciences med mängder av naturvetare och ingenjörer i våra nätverk. Vi vet att våra kunders största utmaning är att hitta rätt kompetens för att kunna växa sin verksamhet och utveckla sina produkter för marknaden. Vi kan vår lokala marknad samtidigt som vi är globala och finns i ett 40-tal länder. Värderingarna är vår ledstjärna - To know, To serve, To trust. Med kunskap, stark servicekänsla och en tillit till partnerskapet med såväl våra kunder som våra kandidater vill vi  bidra och hjälpa människor och företag att uppnå sin fulla potential. Välkommen till oss!

Vi har idag konsulter och rekryterar ut specialister och chefer som har roller som analytiska kemister, senior scientists, valideringsingenjörer, utvecklingsingenjörer, projektledare och roller inom kvalitet och regulatoriska frågor. Våra största kunder finns inom läkemedel, medicinteknik, livsmedel och kemi och process.


Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 
https://www.randstad.se/lifesciences


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Ansvarsområden
Randstad Life Science växer och nu söker vi fler Life Science konsulter till Mälardalen.
Som Life Science konsult får du jobba med varierande och utvecklande uppdrag hos våra kunder inom läkemedel, biotech eller Medtech. 
Uppdraget kan vara inom till exempel R&D, QC, QA eller produktion.
Roller kan vara t.ex. laboratorieingenjörer,  kvalitetsingenjörer, analytiska kemister, scientists, valideringsingenjörer, processingenjörer, produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, projektledare och roller inom kvalitet och regulatoriska frågor.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


Ingenjörsexamen eller naturvetenskaplig examen inom t.ex. kemiteknik och bioteknik.
Erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och kunskaper inom GMP är meriterande.
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska.

För att du ska trivas i arbetet lägger vi stor vikt på din personlighet. Som person bör du vara noggrann, strukturerad, snabblärd, god problemlösningsförmåga, flexibel, duktig på att dra slutsatser och ha en vilja att lära dig. Vi tror även att du har en mycket god kommunikationsförmåga, tycker om att arbeta i team och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labb, initiativtagande, driven och har  förmåga att självständigt kunna planera, driva arbetet framåt och slutföra det. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
 
Plats: Uppsala, Stockholm eller Södertälje
 
Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod
 
Om randstad life sciences
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!
https://www.randstad.se/lifesciences

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Postdoc in Environmental Analytical Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
The project will be within the European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC), which is funded by "Horizon Europe". It omprises 200 partners from 28 countries and includes agencies and research organisations working in the areas of chemicals, environment and human health (www.anses.fr/en/content/european-partnership-assessment-risks-chemicals-parc).

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are seeking a postdoc, who will work on development and application of methods for environmental and multisource monitoring of micropollutants using target, suspect and non-target screening workflows (LC-MS/MS and LC-HRMS; Orbitrap). The developed monitoring and identification tools will be linked to Early Warning Systems with the aim to identify new and existing potentially hazardous substances, such as per- and polyfluorinated alkyl substances (PFASs), and their sources in the environment. The duties also include field sampling, extraction of water samples, data analysis, processing of large data sets, statistical evaluation and scientific publication. The postdoc will also take responsibility for project management as well as leading and organizing meetings within the project PARC.

Qualifications:
Applicants should hold a PhD degree in environmental or analytical chemistry, or equivalent. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. Specialisation towards water analyses at trace level and experience with methods for identification of chemicals using LC-MS/MS and LC-HRMS are valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R, MATLAB, etc., are of merits too. Emphasis is also placed on personal characteristics such as communication skills, interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (both spoken and written) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 36 months with possibility for prolongation.

Extent:
100%

Starting date:
2022-11-07

Application:
The application should be written in English. The following documents should be included: (1) CV including a publication list, (2) PhD diploma, (3) a description of previous research, other activities of relevance for the position, and a description of specific research interests (maximum three pages), and (4) names and addresses of at least one person able to provide references for the candidate.

We welcome your application no later than 2022-10-14, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Post-doc i miljöanalytisk kemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Detta projekt kommer att ingå i European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) som finansieras av "Horizon Europe". I projektet ingår 200 partners från 28 länder och inkluderar myndigheter och forskningsorganisationer som arbetar inom området kemikalier, hälsa och miljö (www.anses.fr/en/content/european-partnership-assessment-risks-chemicals-parc).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoc som ska arbeta med utveckling och tillämpning av metoder för miljöövervakning av främmande ämnen i olika typer av förorenat vatten med hjälp av låg- och högupplösande masspektrometeri (LC-MS/MS och LC-HRMS; Orbitrap). Arbetsuppgifterna inkluderar utveckling av övervaknings- och identifieringsverktyg som ska kopplas till tidiga varningssystem i syfte att identifiera nya och befintliga potentiellt farliga ämnen, t.ex. per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS), och deras källor i miljön. Arbetsuppgifterna inkluderar också fältprovtagning, extraktion av vattenprover, dataanalys, bearbetning av stora datamängder, statistisk utvärdering och vetenskaplig publicering. Du kommer även att ta ansvar för projektledning samt ledning och organisation av möten inom projektet PARC.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i miljökemi, analytisk kemi eller motsvarande. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Specialisering mot vattenanalyser på spårämnesnivå och erfarenhet av metoder för identifikation av kemiska ämnen med hjälp av LC-MS/MS eller LC-HRMS är meriterande. Databehandlingsförmåga med statistisk databehandling och grafik, t.ex. R, MATLAB, är också önskvärd. Tyngdpunkt läggs även på personliga egenskaper, som t.ex. samarbets- och kommunikationsförmåga, analytisk och problemlösande färdighet samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (både muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 36 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-11-07

Ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Följande dokument ska bifogas: (1) CV inklusive publikationslista, (2) doktorsexamen, (3) en beskrivning av tidigare forskning, annan verksamhet som är relevant för positionen och en beskrivning av specifika forskningsintressen (max tre sidor), och (4) namn och adresser på minst en person som kan ge referenser.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Laboratorieassistent på 50 % sökes till SLU!

Ansök    Sep 30    Poolia Sverige AB    Laboratorieassistent
Har du tidigare laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat molekylärgenetik och är intresserad av en spännande utmaning? Se hit! Vi söker nu en noggrann laboratorieassistent på 50 % till SLU Institutionen för husdjursgenetik. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand c:a sex månader, med eventuellt möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du bli anställd s... Visa mer
Har du tidigare laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat molekylärgenetik och är intresserad av en spännande utmaning? Se hit! Vi söker nu en noggrann laboratorieassistent på 50 % till SLU Institutionen för husdjursgenetik. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand c:a sex månader, med eventuellt möjlighet till förlängning.

Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, ta därför chansen och sök tjänsten redan idag!

Om tjänsten
Husdjursgenetiska laboratoriet är en del av Institutionen för husdjursgenetik och bedriver extern uppdrags- och serviceverksamhet i form av härstamningskontroll och genetiska tester på husdjur. Kontrollerna utförs numera på DNA nivå genom genetisk profilering. Tekniken används också till identitetskontroller av enskilda individer. Förutom härstamningskontrollerna utförs DNA-tester för ett växande antal genetiska sjukdomar och egenskaper, hos framförallt hund och häst.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Verksamheten vid husdjursgenetiska laboratoriet är till övervägande del DNA-baserade och genomförs med PCR teknologi, automatiserad kapillärelektrofores för sekvensering och genotypning. Som laboratorieassistent kommer du att medverka i det dagliga laboratoriearbetet med DNA-extraktioner från hår- och blodprover, PCR, realtids PCR, ddPCR, kapillärelektrofores, genotypanalys samt DNA-sekvensering.

Tjänsten är förlagd till Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC), Ultuna i Uppsala. Du kommer att arbeta kontorstider med möjlighet till ett relativt flexibelt upplägg.

Vem är du?
För rollen som laboratorieassistent söker vi dig som har en universitet- eller högskoleutbildning inom molekylärgenetik, eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Laborativ erfarenhet av relevans för arbetsuppgifterna är ett krav. Erfarenhet från DNA-tester, genotypning och härstamningskontroll av olika djurslag, framförallt häst är starkt meriterande. Du kan kommunicera obehindrat både i tal och skrift på engelska och har goda kunskaper i svenska.

Som person är du noggrann, har intresse för laboratoriearbete och trivs i en självständig roll med mycket eget ansvar. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som har en biokemisk, kemiteknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Vi arbetar med de främsta av Sveriges läkemedels- och livsvetenskapsföretag. Så, vare sig du är intresserad av mikrobiologi, kemi, regulatoriskt-, miljö- eller kvalitetsarbete, marknad och försäljning har vi en tjänst för dig.

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/.

Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Business Analyst till Eurofins Clinical Testing

Ansök    Sep 30    Clevry Sweden AB    Biolog
Vilka är vi? Du kanske inte känner till oss men vi kan garantera att du känner till vårt arbete - allt vi gör har en positiv inverkan på liv, hälsa och miljö. Eurofins finns vid din sida varje dag, från maten du äter och luften du andas till de mediciner du litar på. Vi arbetar med de största företagen i världen och ser till att produkterna de levererar är säkra, ingredienserna autentiska och att märkningen är korrekt. Vi är en global ledare inom område... Visa mer
Vilka är vi?

Du kanske inte känner till oss men vi kan garantera att du känner till vårt arbete - allt vi gör har en positiv inverkan på liv, hälsa och miljö.

Eurofins finns vid din sida varje dag, från maten du äter och luften du andas till de mediciner du litar på. Vi arbetar med de största företagen i världen och ser till att produkterna de levererar är säkra, ingredienserna autentiska och att märkningen är korrekt.

Vi är en global ledare inom området Testing for life med mer än 61.000 medarbetare runtom i världen. Under de senaste 20 åren har Eurofins varit ett av de snabbast växande företagen i världen tack vare innovation inom teknik och service.

Vår verksamhet bygger på våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism och hållbarhet.

Vad du kommer att göra hos oss

Som Business Analyst på Clinical Testing kommer du vara del av vårt support-team. Du kommer ansvara för att säkerställa funktionalitet mellan vårt labbdatasystem och våra instrument. Du kommer även vara en nyckelspelare när vi så småningom ska uppgradera vårt labbdatasystem.

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss bidrar våra medarbetare till en bättre värld. Det är en härlig och meningsfull känsla som skapar hög motivation och engagemang och gör att det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. För rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas inom koncernen. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång. För dig innebär detta möjligheter att få delta i spännande och utmanande projekt. Detta ger dig goda möjligheter att kontinuerligt utvecklas professionellt i en global koncern med god tillväxt. I just denna roll kommer du dessutom få möjlighet att vara med och påverka hur Eurofins IT-stöd ska ut i framtiden.

Vem är du som söker?

Du som söker ska ha:

- Tidigare erfarenhet av laborativt arbete, gärna i en produktionsinriktad miljö.
- Högskole-/ universitetsutbildning om naturvetenskap eller teknik.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta i systemen Blueberry och LIMS.


Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter och en omväxlande arbetsmiljö, varför det är viktigt att du är självständig och lösningsorienterad. Vi ser att du är kommunikativ och har lätt för samarbete på flera nivåer och i olika konstellationer i organisationen.

Praktisk information:

Vi kommer att rekrytera löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.

Anställningsformen är tillsvidareanställning, där provanställning kan tillämpas. Tjänsten avser arbete på heltid.
Lön enligt överenskommelse. Tillträde 1 december 2022.
Placeringsort: Uppsala

Om Clevry

I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.

Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden (https://www.linkedin.com/company/clevry/mycompany/) Visa mindre

Forskare inom teoretisk fysik

Ansök    Sep 29    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskartjänsten ingår i två projekt finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Olle Engkvists Stiftelse. Kandidaten behöver utföra frontlinjeforskning inom området konform bootstrap och förväntas aktivt delta i aktiviteterna för divisionen av teoretisk högenergifysik. Sökande förväntas bedriva forskning inom teoretisk fysik relaterad till kvantfältteori och strängteori.

Kvalifikationskrav
Den sökande måste ha en doktorsexamen i teoretisk fysik och vara expert på konforma fältteorier, samt i analytisk och numerisk bootstrap. Ansökan ska innehålla ett CV och en publikationslista som visar vilka krav som krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Numeriska programvaror för numerisk bootstrap är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2023-05-01 till och med 2023-09-26 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid/100 %. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Agnese Bissi ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2022, UFV-PA 2022/3577.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

BMA, laboratorieingenjör med ett intresse för mikrobiologisk diagnostik

Friska djur - trygga människor Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet, har ca 380 anställda och är belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverkar i förebyggandet och bekämpandet av dessa. SVA följer och analyserar också utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur. SVA är ... Visa mer
Friska djur - trygga människor


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet, har ca 380 anställda och är belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverkar i förebyggandet och bekämpandet av dessa. SVA följer och analyserar också utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur. SVA är en del av det svenska smittskyddet och samverkar med en rad andra myndigheter. Med sitt samhällsviktiga uppdrag är SVA också en del av det civila försvaret.
Vi söker en biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller motsvarande till sektionen för serologi och virologi.

Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med ditt team utför virologisk och övrig serologi  diagnostik i vårt serologiska och virologiska laboratorium (inkl. säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3). Utöver diagnostikuppdraget kommer du att ansvara för virusisolerings- och virusodlingsuppdrag samt ha ett fördjupat ansvar för virologisk analysmetodik. Du deltar aktivt i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete och planerar och leder arbete med metodutvärderingar och andra utvecklingsprojekt. Inom ramen för tjänsten får du möjlighet att utveckla ditt intresse för mikrobiologi och förkovra dig inom både det traditionella laboratoriehantverket och mer moderna tekniker.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap inom området virologi  med en akademisk examen inom relevant område. Du har erfarenhet av laborativt virologiskt arbete samt ackrediterad laboratorieverksamhet. Goda kunskaper i både tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Du som söker är intresserad av att fördjupa dig inom virologisk analysmetodik och har ett genuint intresse av att arbeta laborativt. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga med fokus på det gemensamma uppdraget. Du arbetar strukturerat och målmedvetet och vill se resultat av ditt arbete, tar egna initiativ och arbetar självständigt. Som person kan du lätt anpassa dig till förändrade omständigheter och arbetsuppgifter samt ser problem som en utmaning. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.

Villkor
Interjuver sker fortlöpande. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.  Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Postdoktor i Immunologi

Ansök    Sep 29    Uppsala Universitet    Immunolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Den utannonserade tjänsten är placerad i mikrobiologi & immunologiprogrammet i professor Sandra Kleinaus grupp. Kleinau bedriver forskning inom immunologi med ett starkt fokus på antikroppar i terapi och sjukdom.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en starkt motiverad person med utmärkta meriter för en postdoktortjänst för att identifiera och lösa vetenskapliga frågeställningar. Anställningen är för 2 år med målet att utveckla antikroppsbaserad immunoterapi mot cancer och förstärka myeloida cellers potential att döda tumörceller. Genom 2 och 3-dimensionella prekliniska humana immun-tumör modeller undersöks molekylära mekanismer och nya behandlingsstrategier för hematologiska tumörer.

Övergripande arbetsuppgifter inkluderar design, genomförande och tolkning av experiment, både individuellt och i samarbete, och att kommunicera vetenskapliga resultat på seminarier, konferenser och i artiklar. Undervisning och handledning på avancerad nivå kan förekomma, liksom andra göromål i labbgruppen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i immunologi, bioteknologi, biomedicin eller relaterat område med erfarenhet av forskning inom medfödd och/eller adaptiv immunitet. Examen bör vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Sökande bör ha dokumenterad och gedigen erfarenhet av flödescytometri samt stor erfarenhet av cellodling (primärceller och cellinjer), immunofluorescence, konfokalmikroskopi och molekylärbiologiska tekniker. Kännedom om monoklonala antikroppar, sfäroider, cellsortering och fagocytos är önskvärt. Kunskap i bioinformatik och statistiska metoder är meriterande.

Sökande förväntas kunna uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, ha god samarbetsförmåga, goda datakunskaper inkluderande användning av FlowJo, Prism och Excel, och uppvisa vetenskaplig skicklighet baserat på publiceringar och presentationer på konferenser.

Ansökan bör författas på engelska och ska innehålla:

- Ansökningsbrev med beskrivning av din tidigare forskning och varför du anser du är en god match för tjänsten (1–2 sidor).
- Curriculum vitae med beskrivning av utbildning, kompetenser och tidigare anställningar samt en publiceringslista.
- Intyg om doktorsexamen.
- Rekommendationsbrev med e-postadresser och telefonnummer till 2–3 referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sandra Kleinau, https://uu.varbi.com/center/tool/position/549618/edit/tab:2/[email protected], +46 (0)18 471 4061

Välkommen med din ansökan senast den 4 november 2022, UFV-PA 2022/3569.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i evolutionär genetik och genomik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i fyll i ämnesområde till programmet för namnge program.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Skriv in text om programmet eller lämna tomt om text inte önskas här.

Projektbeskrivning
Vi söker en forskare som är intresserad av att kombinera experimentell evolution i Caenorhabditis elegans med genetiska och genomiska metoder för att undersöka fundamentala evolutionära frågeställningar. Vårt forskningsprogram är mångsidigt och inkluderar flera pågående projekt inom (men inte begränsat till) (i) fitnesseffekter och evolutionär dynamik för spontana mutationer, särskilt multi-kopie varianter, (ii) fitnesseffekter av själviska mitokondrier och den genetiska bakgrunden till mitonukleär anpassning, (iii) genomisk konflikt och kompensatorisk evolution, och (iv) den genetiska bakgrunden till anpassningar som följer fitnessförlust och återhämtning. Kandidaten kommer att vara involverad i analys av både helgenomsekvenser och transkriptomdata för experimentellt utvecklade C. elegans-populationer men kommer också att ha möjlighet att designa och initiera nya valbara projekt som faller inom de övergripande ramarna för vår forskningsexpertis (https://scholar.google.com/citations?user=xXF3A58AAAAJ&hl=en).

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att involvera både våtlaborationer och beräkningskomponenter. Våtlaborationerna kommer att involvera experimentella utvecklingsprojekt med C. elegans och standardiserade molekylära procedurer (DNA- och RNA-extraktion, PCR, sekvensering, gelelektrofores, genomiska biblioteksberedning, bland annat). Dessutom finns det utrymme för att införliva genomredigering med CRISPR/Cas9-metoder och använda vanliga genetiska backcrossing-tekniker. Alla projekt förväntas involvera en stark bioinformatisk komponent som involverar analyser av DNA-Seq och/eller RNA-Seq dataset. Utbildning kommer att ges vid behov.

Kvalifikationskrav
För att vara behörig måste kandidaten ha en doktorsexamen, eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen, inom evolutionsbiologi eller ett närliggande område. Kandidaten måste vara väl förtrogen med grundläggande principer/teori om populationsgenetik och molekylär evolution och besitta både molekylära och beräknings-/bioinformatiska färdigheter. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som planerings- och organisationsförmåga, stark motivation och förmåga att lösa problem, stark interpersonell kommunikationsförmåga och en förmåga att arbeta kollektivt med andra gruppmedlemmar samtidigt som man främjar en god samarbetsmiljö. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet och färdighet i engelska både i tal och skrift.

Meriterande: Kandidater som har erfarenhet av experimentell evolution, molekylärbiologi och bioinformatiska/statistiska analyser av stora datamängder kommer att ges företräde.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-08-13.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Vaishali Katju, [email protected] , +46 18 471 6468.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorandexamen och dina betyg, samt en kopia på din doktorsavhandling 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) en kopia av din masteruppsats och 7) producerade publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2022. UFV-PA 2022/6544.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst inom evolutionär genetik till programmet för Evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att experimentellt undersöka Y kromosomevolution hos Callosobruchus maculatus skalbaggar. Projektet innebär att jämföra genuttryck mellan olika Y kromosom varianter. Detta kommer att uppnås genom att använda RNA-sekvensering av olika skalbagglinjer. 

Arbetsuppgifter
Molekylär labbarbete för att preparera RNA och DNA prov. Könidentifikation med PCR. Eventuella bioinformatikanalyser av RNA-seq data kan ingå. Preparation av manuskriptmaterial enligt målen av projektet.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom evolutionär genetik/genomik. Väl dokumenterad erfarenhet av labbarbete med skalbaggar, analys av RNA-sekvensering data och molekylärlabbarbete. Förmåga att uttrycka sig mycket väl på engelska, i såväl tal som i skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och noggrannhet. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2023-02-28. Omfattningen är 80%. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Assist. Prof., Elina Immonen, [email protected], +46 18 471 6465.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla 1) Ditt CV med en kort beskrivning av din utbildning, publikationer, och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) , 2) en kopia av din doktorandexamen, samt en kopia på din doktorsavhandling. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2022 UFV-PA 2022/3566.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiology, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Hantering av patientprover såsom blod, biopsier, urin, swabs etc. Kontakt med kliniska site inom och utanför Sverige avseende logistik kopplad till patientprover. Preparation av bl.a. immunceller (PBMC) med Ficoll. Preparation av protein och nukleinsyra. Odling av cellinjer och primära cellkulturer. Arbete med virus i BSL II laboratorium. Analys av prover med bl.a. flödescytometri, ELISA, qPCR, restriktionsenzymklyvning, gelelektrofores, koncentrationsbestämning av protein/nukleinsyra.
En stor del av arbetet ska utföras i enlighet med GCLP/GMP och med standard-operating procedures (SOP). Arbete med att producera nya SOP och editera redan existerande SOP kan också komma att ingå i tjänsten. Arbete med försöksdjur kan också komma att ingå. Självständigt analysera och presentera resultat muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Vissa allmänna administrativa uppgifter ingår också.

Kvalifikationskrav
Ett måste är examen som biomedicinsk analytiker eller motsvarande, samt erfarenhet av arbete med SOPs. Andra krav är erfarenhet av arbete med patientprover och erfarenhet av arbete med celler. Flytande i tal och skrift på såväl svenska som engelska är ett absolut krav. Personliga egenskaper som krävs är god organisations- samt samarbets-förmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Önskvärt är också erfarenhet av arbete med virus i BSL II miljö, med preparation av celler från blod och odling i kultur, samt analys med flödescytometri och immunoassayer. Erfarenhet av arbete med försöksdjur är ett plus. Starkt meriterande är erfarenhet av molekylärbiologiska metoder så som preparation och koncentrationsbestämning av protein och nukleinsyra, analys med restriktionsenzymer, gelelektrofores samt qPCR. Certifiering för arbete i enlighet med GCLP/GMP är också en stark merit. Erfarenhet av arbete med kliniska prövningar är också meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Angelica Loskog, [email protected]
Tanja Lövgren, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA 2022/3447.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Human Factor Engineering (HFE) Expert

Ansök    Sep 27    Q-Med AB    Biomedicinare
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superio... Visa mer
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superior outcomes. Because we understand that the skin we're in shapes our life stories, we are advancing dermatology for every skin story. For more information, please visit our website: https://www.galderma.com/careers

Galderma is growing and are facing an exciting expansive journey! Now you have the opportunity to be a part of building and shaping an important part of our business as a Human Factor Engineer Expert where you will be a part of exciting product development projects!

The position is a part of the Product Development management team, but you will also work cross-functionally with several other departments and with external partners. You will build up the business with Usability/Human Factor studies, which includes developing methods, processes and routines and ensuring that Galderma achieves the requirements for medical devices.

You will also be involved in leading and designing studies for various new products. You will be involved in the entire project phase and ensure that activities in the area are planned, executed, and documented correctly.

Your responsibilities:

* Responsible for ensuring that routines and processes for HFE are aligned with the project model, risk management and Design Control processes and meet quality requirements for Medical Devices
* Participate in development projects and ensure strategy, activities and timelines regarding HFE studies
* Work cross-functionally with the design and planning of HFE studies
* Write and review protocols and reports on HFE for quality/regulatory purposes
* Be responsible for risk management within the area of responsibility
* Be up to date in the field and be responsible for sharing knowledge and acting as an HFE expert and mentor

About you:
You have a university education or PhD in chemistry, biotechnology, pharmaceutical science, pharmacist, or chemical engineer. You have long relevant experience in the medical device/pharmaceutical industry, with industrial experience from a clinical or device development department that supports global development. You have knowledge of medical device regulatory requirements and knowledge and experience in Human Factor Engineering. Furthermore, you have good experience working in projects, as well as experience writing and reviewing detailed information. You are fluent in English, Swedish is meritorious.

As a person, you enjoy building and developing processes and routines. You feel confident in your knowledge and care about maintaining and managing the work. You are driven and enjoy cross-functional collaboration.

What we offer in return
As Galderma's Global Center of Excellence for Aesthetics we have in Uppsala a unique edge as we have on our site the whole product chain from development to production and marketing. Here our nearly 450 employees work on our world leading brands such as Restylane, Azzalure and Sculptra.

We are offering you the opportunity to work in an exciting, international environment where both professional and personal development is encouraged. We are based in modern offices and located just by the river (Fyrisån) in Uppsala only a 10 minute bike ride from Uppsala Central Station.

Your application
We welcome your application (CV and letter) via our company website CAREERS | Galderma

Apply as soon as possible though no later than the 11th of October 2022. The selection process is ongoing and the role may be filled prior the last application date.

About the company
Galderma, the world's largest independent global dermatology company, was created in 1981 and is now present in over 100 countries with an extensive product portfolio to treat a range of dermatological conditions. The company partners with health care practitioners around the world to meet the skin health needs of people throughout their lifetime. Galderma is a leader in research and development of scientifically defined and medically proven innovative solutions for the skin. For more information, please visit www.galderma.com. Visa mindre

PhD student/licentiate, Food Science

Department of Molecular Sciences Fermentation of plant material European origin for better texture, taste and nutritional properties of tempeh-like foods Description: We are looking for a PhD/licentiate student to be placed at the Department of Molecular Sciences, SLU. The aim of the PhD project is to investigate relationships between the structural properties of foods and the manufacturing process. The project includes experimental and theoretical stud... Visa mer
Department of Molecular Sciences

Fermentation of plant material European origin for better texture, taste and nutritional properties of tempeh-like foods

Description:

We are looking for a PhD/licentiate student to be placed at the Department of Molecular Sciences, SLU. The aim of the PhD project is to investigate relationships between the structural properties of foods and the manufacturing process. The project includes experimental and theoretical studies in microbiology and food technology and aims in the long-term to address relevant challenges in food industry with a focus on sustainable food production and consumption. Interest in the consumption of plant-based foods is growing, and in line with this, consumers have a higher demand for more sustainable, environmentally friendly, and nutritious foods. From a sustainability and human health perspective, this is a positive trend. Replacing soy with local alternatives generally means a shift to more sustainable production/consumption.

The project aims to establish a relationship between process (e.g. heat treatment and fermentation) and the nutritional and sensory quality of a new product from local raw materials. We will develop a tempeh-like product with high consumer acceptance from locally grown faba beans in combination with oats to optimize the amino acid composition.

Qualifications:

We are seeking a highly motivated candidate with an MSc in microbiology, food technology, biotechnology, or similar. The candidate shall have good knowledge of microbiology, food technology and their methods. Experience with eukaryotic and procaryotic microorganisms, plant-based products, is merit. Knowledge of microscopy (light, confocal, electron) and rheology is a merit, as well as chemical analyses of antinutrients/nutrients. Personal qualities such as a sense of responsibility and the ability to independently perform tasks as part of a research team will be valued. The ability to communicate and write well in English is a requirement.

Place of work: 


Uppsala

Form of employment: 
PhD student/licentiate 2 years with the possibility of extension.

Extent:
100%.

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-10-20.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ 
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Synthetic Chemist - TdB Labs

Ansök    Sep 27    People Value AB    Kemist
TdB Labs AB is a small family-owned biotechnology company based in Uppsala. We specialize in the development, manufacture, and sales of polysaccharides, especially dextran derivatives. In addition to our standard products, we also offer our customers customized products and analytical services. We are ISO 9001:2015 certified and take great pride in delivering high quality products and services and customer focus is always our first priority. Read more her... Visa mer
TdB Labs AB is a small family-owned biotechnology company based in Uppsala. We specialize in the development, manufacture, and sales of polysaccharides, especially dextran derivatives. In addition to our standard products, we also offer our customers customized products and analytical services. We are ISO 9001:2015 certified and take great pride in delivering high quality products and services and customer focus is always our first priority.

Read more here www.tdblabs.se (http://www.tdblabs.se)

We are now looking for a synthetic chemist who wants to help us with our large-scale production.

The role

The tasks include working with large-scale synthesis, in batch sizes between 23 and 80KG. It may also include small scale synthesis manufacturing, but the focus will be on learning and becoming an expert on our newly installed 100L reactor. You will follow our manufacturing procedure documents which are well elaborated over time. Prior experience with working according to a quality management system is considered as an advantageous. The position is offered as a permanent position (after a 6-month trial period).

Who are you?

We are looking for someone who is used working with larger scale synthesis and preferably has experience of working according to a quality management system and someone who also enjoys heavier physical work. You will have a close collaboration with the rest of the production group. A requirement is that you must be able to cooperate and communicate well, as we consist of a small and close team. We also expect you to be accurate, prestigeless, loyal and flexible.

Qualifications

Experience in synthetic organic chemistry

Bachelor in Chemistry (BSc), Master in Chemistry (MSc) or Chemical Engineering (MEng)

Work experience 3 years or longer

Fluent in English, both orally and writing

Interested?

We welcome your application until October 18th at the latest. We review applications on an ongoing basis and the position may be filled before the last application day. Visa mindre

Doktorand/Licentiat, Livsmedelsvetenskap

Institutionen för molekylära vetenskaper Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Fermentering av europeiska råvaror för bättre textur, smak och nutritionella egenskaper hos ... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fermentering av europeiska råvaror för bättre textur, smak och nutritionella egenskaper hos tempeh-liknande livsmedel
Innehållsbeskrivning:
Vi letar efter en doktorand/licentiatstudent med placering vid Institution för molekylära vetenskaper som vill undersöka hur livsmedelsstrukturella egenskaper påverkas av deras tillverkningsprocess. Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier inom mikrobiologi och livsmedelsteknologi, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin med fokus på hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Intresset växer för konsumtion av växtbaserade livsmedel och i takt med detta ökar konsumenternas efterfråga på mer hållbar, och näringsrika livsmedel med fördelar både för hälsa och miljö. Ur ett hållbarhets- och hälsoperspektiv är detta en positiv trend. Att ersätta soja med lokala alternativ innebär generellt ett skifte till mer hållbar produktion/konsumtion.

Projektet syftar till att upprätta en relation mellan process (t.ex. värmebehandling och fermentering) och närings- och sensorisk kvalitet hos en ny produkt från lokala råvaror. Vi kommer att utveckla en tempeh-liknande produkt med hög konsumentacceptans från lokalt odlade åkerbönor i kombination med havre för att optimera egenskaper såsom hälsosamhet, smak och konsistens hos produkten.

Kvalifikationer:
Kandidaten till doktorandtjänsten ska ha en universitetsexamen i mikrobiologi, livsmedelsteknik, bioteknik eller liknande. Goda kunskaper i mikrobiologi, livsmedelsteknologi och deras tekniker är ett krav. Erfarenhet av båda pro- och eukaryotiska mikroorganismer och växt-baserade livsmedel är meriterade. Kunskap om strukturella metoder t.ex. ljus, konfokal, elektron mikroskopi och reologi, samt kemiskanalys av antinutrients och näringsämnen är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Välskriven och talad engelska krävs.

Placering:           
Uppsala

Anställningsform:
Doktorand/Licentiat i 2 år med möjlighet till förlängning. EU-projekt; HealthFerm - Innovative pulse and cereal-based food fermentations for human health and sustainable diets.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-10-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor: skogens mikroklimat och extrema klimathändelser

Ansök    Sep 26    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Nu... Visa mer
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Nu rekryterar vi en person som kommer att forska om naturvårdsnyttan med hänsynsytor för biologisk mångfald och buffring av mikroklimat. Skogsbruk och klimatförändringar sätter skogens mikroklimatbuffring under ökande press, med ofta förbisedda effekter på skogens biologiska mångfald och funktion. Den här postdoktortjänsten kommer att fokusera på hur hänsynsytor kan buffra mikroklimat och extrem torka, samt undersöka relaterade responser hos flera skogslevande organismer. Projektet drivs i nära samarbete med forskare vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö och Institutionen för Ekologi vid SLU. Projektet är därför en del av en större forskningssatsning om naturhänsyn där flera skogsföretag, forskare, postdoktorer och disputerade idag är involverade, vilket öppnar möjligheter för samverkan inom SLU men även utanför akademin.

Arbetsuppgifter:
Detta tvååriga postdoktor-forskningsprojekt kommer att fokusera på hur hänsynsytor av gran i mellansverige kan buffra mikroklimat och artresponser, i förhållande till kalhygge och äldre uppvuxen skog. Du kommer att analysera hur hänsynsytor av olika karaktär buffrar skogens mikroklimat och den extrema sommartorkan 2018, med hjälp av klimatloggar och genom att undersöka responsen hos olika skogslevande organismer. Mer specifikt kommer du att arbeta med både experimentella och fältbaserade data på tillväxt och vitalitet hos flera mossor och även lunglav (Lobaria pulmonaria) i hänsynsytor, kalhyggen och äldre uppvuxen skog av olika karaktär och tid sedan avverkning. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om hänsynsytors kapacitet att buffra mikroklimat och extermväder, vilket kan användas som vägledning om hur och var hänsynsytor kan upprätthålla eller återställa tillräckliga nivåer för att buffra klimat och stödja biologisk mångfald.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i ekologi, skogsbruk, miljövetenskap eller motsvarande. Tidigare forskningserfarenhet om skogsbruk, biologisk mångfald eller interaktioner mellan skog och mikroklimat krävs. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Goda kunskaper om statistiska analyser och R (eller motsvarande programmering) tillsammans med vetenskaplig publicering (i förhållande till tiden sedan disputation) är meriterande. Den sökande förutsätts kunna ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i grupp. Viktigt är också personliga egenskaper som bidrar positivt till en forskargrupps utveckling. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Tidsbegränsningen är dock inget krav –vi söker en mycket motiverad person som är angelägen om att bidra till forskningsfältet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-31.

Ansökan måste vara skriven på engelska och måste innehålla:

1. En beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max två sidor).

2. En meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista, indelad i vetenskapligt granskade och ej granskade artiklar.

3. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

4. Kopior av relevanta intyg.

Om doktorsavhandlingen inte har försvarats ännu, ange tydligt datum för planerad disputation i meritförteckning.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoc: forest microclimate and extreme climate events

Ansök    Sep 26    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
SLU Swedish Species Information Centre is a national center for species and habitats. We contribute to a sustainable management of the natural resources by collecting, analyzing and make data available, and by describing and presenting facts about biodiversity. We interact nationally and internationally, with a conservation benefit in focus. Find out more at www.slu.se/artdatabanken Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https:... Visa mer
SLU Swedish Species Information Centre is a national center for species and habitats. We contribute to a sustainable management of the natural resources by collecting, analyzing and make data available, and by describing and presenting facts about biodiversity. We interact nationally and internationally, with a conservation benefit in focus. Find out more at www.slu.se/artdatabanken

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/  

We are seeking a postdoc that will research the forest microclimate buffering under variable retention forestry and extreme climate events. Forest management and climate change put forest microclimate buffering under increasing pressure, with overlooked effects on forest biodiversity and function. This postdoc will focus on how forest retention patches can buffer microclimate and extreme drought, examining the related responses in multiple forest-dwelling organisms.

The postdoc project is run in tight collaboration with researchers at the Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies and the Ecology Department at SLU. Hence, the project is part of a larger research initiative on retention forestry where several forest companies, researchers, postdocs and PhDs are currently involved, which opens opportunities for collaboration within SLU but also outside academia.

Duties: This two-year postdoc research project will focus on the microclimate buffering and conservation benefits of forest Norway spruce retention patches in central Sweden, in relation to clear-cut and mature forests. You will analyze how retention patch characteristics buffer forest microclimate and the extreme 2018 summer drought, using climate loggers and examining responses in various forest organisms. More specifically, you will work with both experimental and field-based data of growth and vitality of several bryophyte species and the lichen Lobaria pulmonaria that have been collected in forest retention patches, clear-cut areas, and mature forests of different characteristics and time since harvesting. The project aims to generate novel knowledge of the forest climate buffering capacity of retention forestry that can be used for guidance on how and where retention patches can maintain or restore sufficient levels of forest climate buffering and support forest biodiversity.

Qualifications: Applicants should hold a doctoral degree in ecology, forestry, environmental science or equivalent. Required is earlier research experience on forestry, biodiversity, or forest-microclimate interactions. Excellent skills in written and oral communication in English are required. Good knowledge of statistical analyses and R (or equivalent programming) along with a strong publication record (in relation to the time since dissertation) is meriting. The applicant is supposed to be able to take own initiatives and work both independently and in a group. Important are also personal characteristics contributing to a positive development of a research group. Since employment as a postdoctoral fellow constitutes a merit-based employment for junior researchers, priority will be given to those who have a doctoral degree that is not older than three years. However, the time span is not a requirement - we are looking for a highly motivated person who is keen to contribute to the research field.

Application: We welcome your application no later than October 31st, 2022. Applications are to be submitted by completing the process that is accessed through the button below.

The application must be written in English and contain:


• A statement of scientific interests, motivation and fit for applying to this specific position (max two pages).
• Curriculum Vitae including a complete publication list, separating peer-reviewed papers from other publications.
• Contact information of at least two reference persons.
• Copies of previous university degrees and transcripts of academic records.

If the PhD thesis has not been defended at the time of application, clearly indicate in your CV the date of the scheduled defense.

Place of work: Uppsala

Form of employment: Temporary employment 24 months with possibility for extension

Extent: 100%

Starting date: According to agreementThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Laboratorieassistent på 50 % sökes till SLU!

Ansök    Sep 26    Poolia Sverige AB    Laboratorieassistent
Har du tidigare laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat molekylärgenetik och är intresserad av en spännande utmaning? Se hit! Vi söker nu en noggrann laboratorieassistent på 50 % till SLU Institutionen för husdjursgenetik. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand c:a sex månader, med eventuellt möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du bli anställd s... Visa mer
Har du tidigare laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat molekylärgenetik och är intresserad av en spännande utmaning? Se hit! Vi söker nu en noggrann laboratorieassistent på 50 % till SLU Institutionen för husdjursgenetik. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand c:a sex månader, med eventuellt möjlighet till förlängning.

Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, ta därför chansen och sök tjänsten redan idag!

Om tjänsten
Husdjursgenetiska laboratoriet är en del av Institutionen för husdjursgenetik och bedriver extern uppdrags- och serviceverksamhet i form av härstamningskontroll och genetiska tester på husdjur. Kontrollerna utförs numera på DNA nivå genom genetisk profilering. Tekniken används också till identitetskontroller av enskilda individer. Förutom härstamningskontrollerna utförs DNA-tester för ett växande antal genetiska sjukdomar och egenskaper, hos framförallt hund och häst.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Verksamheten vid husdjursgenetiska laboratoriet är till övervägande del DNA-baserade och genomförs med PCR teknologi, automatiserad kapillärelektrofores för sekvensering och genotypning. Som laboratorieassistent kommer du att medverka i det dagliga laboratoriearbetet med DNA-extraktioner från hår- och blodprover, PCR, realtids PCR, ddPCR, kapillärelektrofores, genotypanalys samt DNA-sekvensering.

Tjänsten är förlagd till Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC), Ultuna i Uppsala. Du kommer att arbeta kontorstider med möjlighet till ett relativt flexibelt upplägg.

Vem är du?
För rollen som laboratorieassistent söker vi dig som har en universitet- eller högskoleutbildning inom molekylärgenetik, eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Laborativ erfarenhet av relevans för arbetsuppgifterna är ett krav. Erfarenhet från DNA-tester, genotypning och härstamningskontroll av olika djurslag, framförallt häst är starkt meriterande. Du kan kommunicera obehindrat både i tal och skrift på engelska och har goda kunskaper i svenska.

Som person är du noggrann, har intresse för laboratoriearbete och trivs i en självständig roll med mycket eget ansvar. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som har en biokemisk, kemiteknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Vi arbetar med de främsta av Sveriges läkemedels- och livsvetenskapsföretag. Så, vare sig du är intresserad av mikrobiologi, kemi, regulatoriskt-, miljö- eller kvalitetsarbete, marknad och försäljning har vi en tjänst för dig.

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/.

Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Analytisk kemist

Ansök    Sep 26    Nanexa AB    Analytisk kemist
Nanexa är ett drug delivery-bolag i Uppsala med fokus på att ta fram long acting injectibles baserade på den egenutvecklade drug delivery-plattformen PharmaShell®. Nanexa arbetar både med partnerprojekt och egna utvecklingsprojekt som de egna projekten, NEX-18, NEX-20 och NEX-22 som syftar till att utveckla PharmaShell®-baserade läkemedelsprodukter. Vi består av ca 20 personer. Vi söker just nu en analytical scientist till vår avdelning Pharmaceutical R&D.... Visa mer
Nanexa är ett drug delivery-bolag i Uppsala med fokus på att ta fram long acting injectibles baserade på den egenutvecklade drug delivery-plattformen PharmaShell®. Nanexa arbetar både med partnerprojekt och egna utvecklingsprojekt som de egna projekten, NEX-18, NEX-20 och NEX-22 som syftar till att utveckla PharmaShell®-baserade läkemedelsprodukter. Vi består av ca 20 personer. Vi söker just nu en analytical scientist till vår avdelning Pharmaceutical R&D. I rollen som analytical chemist utgår du från Nanexas lokaler i Uppsala Business Park och rapporterar till Head of Pharmaceutical R&D.
Dagliga arbetsuppgifter kan inkludera:
· Delta i metodutveckling och validering av analysmetoder
· Planera, utföra och sammanfatta relevanta försök i protokoll respektive rapporter samt dokumentera laborativa moment kontinuerligt
· Delta i analytiska utredningar och undersökningar
· Utföra granskningsarbete av data och dokument såsom analysmetoder, rapporter och protokoll
· Använda kvalificerade utrustningar samt utföra rengöring och underhåll av dessa utifrån gällande instruktioner
· Utföra kemiska och fysikaliska analyser av batcher, startmaterial, förpackningsmaterial, intermediat råmaterial, bulk och slutprodukt samt utfärda tillhörande dokumentation
· Skriva ändringsärenden, avvikelser, styrande dokument, validerings- och kvalificeringsplaner samt rapporter
· Planera, genomföra och rapportera stabilitetsstudier
· Hantering av kontrakterade kvalitetskontrolltester
· Verka för att kvalitetskontroll och dess processer följer gällande regelverk, interna riktlinjer, lagar, förordningar, avtal, praxis, mål och policys
· Utföra allmänna laborativa och verksamhetsrelaterade arbetsuppgifter
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
· Har relevant utbildning (MSc eller PhD) inom farmakologi, bioteknik, kemi eller liknande
· Har minst 3 års erfarenhet av analytisk kemi
· Erfarenhet av arbete inom GMP alternativt ISO standard samt tillämpning
· Erfarenhet av HPLC UV-Vis
· Kunskap om analysmetodutveckling
· Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
· Erfarenhet av valideringsarbete är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, tycker om att hantera komplexa problem samt van vid att arbeta mot uppsatta mål. Du är bra på att samarbeta och är tillgänglig när kollegor behöver stöttning. Vidare är du duktig på dokumentation och är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Visa mindre

Postdoktor i Limnologi

Ansök    Sep 26    Uppsala Universitet    Limnolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i ”Kolets biogeokemi – organiska kolloiders struktur och nedbrytning” till programmet för limnologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Projektbeskrivning
Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar både biogeokemi och fysikalisk kemi. Löst och kolloidalt organiskt material (DOM) utgör den största poolen av organiskt material i vattenpelaren i sjöar och hav, och är även i mark och sediment den viktigaste länken mellan dött organiskt material och de mikroorganismer som mineraliserar det. De faktorer som reglerar motståndskraften hos DOM mot nedbrytning är av stort vetenskapligt intresse, också eftersom de är viktiga reglermekanismer i det globala kolkretsloppet. Mikrobiell nedbrytning av DOM kan bero på ett flertal faktorer, bl a begräsningar i extracellulära enzymers åtkomst till substratet, till följd av steriska hinder. En orsak till steriska hinder kan vara aggregering av molekyler, som gör att substratet blir inbäddat i kolloider eller partiklar. I det här projektet kommer vi att undersöka hur förmågan hos mikroorganismer att bryta ner DOM beror på i vilken grad molekylerna är aggregerade. Projektet bedrivs inom forskargruppen för biogeokemi vid forskningsprogrammet för limnologi vid Uppsala universitet  (https://www.ieg.uu.se/limnology/research/biogeochemistry/), i samarbete med forskargruppen för mikrobiell ekologi vid Lunds universitet (https://portal.research.lu.se/en/organisations/microbial-ecology). Spridningsexperiment kommer att ske i samarbete med Prof. Ulf Olsson, Lunds Universitet. Projektet (https://kaw.wallenberg.org/en/research/unexplored-dimension-nature-gives-new-climate-insights) ingår i ett samarbete mellan akvatiska biogeokemister, mikrobiella ekologer, fysiker och miljökemister vid de båda universiteten. 

Arbetsuppgifter
Experimentella studier av sambandet mellan aggregering av DOM och mikrobiell nedbrytning. Viktiga aspekter av arbetet kommer att vara att analysera storleksfördelningen inom DOM med hjälp av spridningsmetoder och att genomföra experiment där transformering och nedbrytning av DOM kommer att analyseras i relation till storleksstrukturen av kolloider och aggregat inom DOM. Vi avser att göra experiment vid det svenska nationella synkrotronlaboratoriet MAX IV I Lund. Arbetet kommer bland annat att omfatta att utveckla metoder att manipulera storleksfördelningen av kolloider i DOM. Vi välkomnar idéer hur projektet kan utvecklas i olika riktningar, beroende på postdoktorns egna intressen och kunskaper. Tjänsten är vid Uppsala universitet men en betydande del av arbetet kommer att utföras vid Lunds universitet.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett område med relevans för biogeokemi och/eller röntgenspridning. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet och analytisk förmåga. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande
Avancerad kunskap och/eller erfarenhet inom följande är en fördel: praktiska och/eller teoretiska färdigheter inom biogeokemi och/eller röntgenljusspridning; att genomföra, tolka och publicera biogeokemiska studier; experimentellt arbete med naturliga prover såsom jord och vatten.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till max 36 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Tranvik, lars. [email protected], +46 18 471 2722.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2022. UFV-PA 2022/2544.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i strukturbiologi med fokus på proteaser, vikariat

Institutionen för molekylära vetenskaper Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning. Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver fors... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Tidigare studier utförda av vårt och andra laboratorier har kopplat metakaspaser till reglering av åldrande och cellens slutstadium i olika organismer, men de underliggande mekanismerna inklusive proteolytiska substrat för metakaspaser är fortfarande dåligt utforskat. Projektet syftar till att uttrycka representativa metakaspas-enzymer och utforska molekylära mekanismer för katalys, specificitet, aktivering och reglering. Forskningen innefattar röntgenkristallografi och komplementära proteinstruktur-metoder, biokemiska, enzymatiska och mutationsstudier, i nära samarbete med partners inom cell- och växtbiologi och läkemedelsdesign i konsortiet.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad forskare med god analytisk förmåga och genuint intresse för att förstå molekylära och strukturella mekanismer för proteolys. Dokumenterad erfarenhet krävs av proteinstruktur/funktionsforskning, inklusive praktisk erfarenhet av röntgenkristallografi, andra proteinstrukturmetoder (t.ex. cryoEM, SAXS, NMR), samt rekombinant proteinexpression. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig engelska förväntas. För att vara behörig till tjänsten krävs att den sökande har en doktorsexamen i strukturbiologi, kemi eller biokemi, med relevant inriktning.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
9 månaders vikariat, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2023-01-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-10. Ansökan måste innehålla: i) Personligt ansökningsbrev med sammanfattning av mest värdefulla kvalifikationer och personliga egenskaper, beskrivning av varför du söker tjänsten och vad du vill uppnå i projektet (max 1 sida); ii) CV inklusive publikationslista; iii) Kontaktinformation till två eller tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom bioinformatik om systembiologi

Ansök    Sep 23    Uppsala Universitet    Bioinformatiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper,  http://www.

medsci.uu.se, är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. 

Detta projekt, som bedrivs vid enheten för Transplantation och regenerativ medicin, avser använda systembiologi och precisionsmedicin för att etablera nya diagnostiska verktyg, biomarkörer och behandlingsterapier för komplexa hjärnsjukdomar, med inriktning på epilepsi, neurokognitiva sjukdomar (såsom Alzheimers sjukdom) och sömnstörningar. 

Målet med nuvarande projekt är att använda systembiologi och så kallad ”Big data” för att dels förbättra och skräddarsy diagnostik och prognos, samt att kunna förutsäga behandlingssvar. Det vill säga delar av så kallad precisionsmedicin, vilket kräver bred kartläggning av biologisk data (djup fenotypning). 

Ett av delmålen är att använda en AI-baserad plattform för att kunna analysera Big data från flera källor/modaliteter för att kunna anpassa terapier till en specifik individ. Vi kommer även att kartlägga ifall fenotypdata kan förutsäga olika sjukdomsvariabler.

Parallellt kommer vi att använda avancerade interventionsstudier med provtagning i välkontrollerade sömnlab. Inriktningen kommer att vara undersökningar kring hur sömn och livsstilsfaktorer interagerar med vanliga folkhälsosjukdomar som drabbar kognitionen samt ämnesomsättningen, såsom typ 2-diabetes. Även här kommer ett av delmålen vara att finna nya biomarkörer.

I vår grupp kommer du kunna få bred expertis om sömn och dygnsrytmer, samtidigt som du har möjlighet att skaffa dig lab-erfarenhet och omfattande nätverkande med våra internationella partners. Du kommer också att ha möjligheter till förstaförfattarpositioner på manuskript, att delta i flera forskningssamarbeten, samt att presentera vid nationella såväl som internationella konferenser.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter  

- Bioinformatiska analyser av och integrering av flera datatyper, så kallad systembiologisk analys (t.ex. blodbaserade biomarkörer, EEG-data) från olika patientkategorier, för att finna nya biomarkörer och sjukdomsmekanismer som är specifika för olika typer av neurokognitiva störningar. Inriktningen är på demenssjukdomar, sömnstörningar och epilepsi, samt metabola störningar såsom typ 2-diabetes.
- Analys av aktivitetsdata (aktigrafi) och EEG-data för att analysera sömn och parametrar för dygnsrytmen, samt hur detta relaterar till sjukdomsmekanismer och annan neurokognitiv data (t.ex. för att utvärdera minnesförmågan) vid neurokognitiva och metabola störningar.
- Analys av metagenomiska data och integrering med metabolomik-baserade data, med bioinformatiska nätverksmodeller för att hitta nya mekanismer för reglering av dygnsrytmen och sömn vid normal hälsa och vid metabola och neurokognitiva störningar.
- Samarbete med partnergrupperna inom EU-Horizon-projektet MES-CoBraD, för provhantering och provanalyser vid etablerade faciliteter vid Uppsala universitet och våra samarbetspartners, för analyser av nya biomarkörer, t.ex. med multiplexade provpaneler (t.ex. O-link, samt riktade metabola, kardiovaskulära och neurodegenerativa biomarkörer).

Kvalifikationskrav

- Doktorsexamen i bioinformatik eller systembiologi, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i bioinformatik eller systembiologi.
- Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Erfarenhet, med stöd av vetenskapliga publikationer, inom bioinformatik och integrering av flera datatyper (t.ex. transkriptom-data, metabolomik och tarmflorans metagenomik), med arbete och visualisering i relevanta skriptmiljöer (såsom R och pyton).
- Erfarenhet, med stöd av vetenskapliga publikationer, av arbete med ovanstående typer av data för humandata, gärna med fokus på folkhälsosjukdomar såsom obesitas, typ 2-diabetes och neurodegenerativa sjukdomar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper om bioinformatiskt relevant databas-hantering (t.ex. KEGG, USDA, Uniprot) och nedladdning och implementering av sådant i bioinformatiskt relevanta tillämpningar. Multi-omics-integrering, genome-scale metabola modeller, erfarenhet av relevanta bioinformatiska pipelines och relevanta kvalitetssäkrings-verktyg (t.ex. PCA, PLSDA, t-SNE). Erfarenhet i relevanta visualiserings-miljöer (ggplot2, illustrator), programmering i andra (skript)språk, erfarenhet av större forskningssamarbeten och sådan projektorganisation. Våtlabs-arbete, t.ex. med ELISA-metoder, qPCR och western blotting.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två (2) år. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jonathan Cedernaes, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2022, UFV-PA 2022/3421.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Analytisk kemist till expansivt bolag i Uppsala

Ansök    Sep 23    QRIOS Minds AB    Analytisk kemist
QRIOS Life Science söker en erfaren analytisk kemist till spännande konsultuppdrag hos expansivt drug delivery-bolag i Uppsala. I rollen kommer du att utveckla och validera analytiska metoder, samt löpande analysera prover från utveckling, produktion och stab-studier i olika faser av produktutveckling. Vi söker dig med minst 3 års tidigare erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin. Låter det intressant? Tveka inte att ansöka redan idag då urval samt in... Visa mer
QRIOS Life Science söker en erfaren analytisk kemist till spännande konsultuppdrag hos expansivt drug delivery-bolag i Uppsala. I rollen kommer du att utveckla och validera analytiska metoder, samt löpande analysera prover från utveckling, produktion och stab-studier i olika faser av produktutveckling. Vi söker dig med minst 3 års tidigare erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin. Låter det intressant? Tveka inte att ansöka redan idag då urval samt intervjuer sker löpande.

Om tjänsten
I rollen som Analytisk kemist kommer du under eget ansvar utveckla och validera analytiska metoder, samt löpande analysera prover från utveckling, produktion och stab-studier i olika faser av produktutveckling. Vidare ansvarar du för att kritiskt utvärdera och rapportera de resultat du kommer fram till. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra funktioner inom företaget och din analytiska kompetens är en viktig parameter för vår framgång. Vi är i en expansiv fas och jobbar kontinuerligt med att utveckla rutiner, organisation och arbetssätt, därför letar vi nu efter dig som utöver att utföra analyser gillar att ta initiativ och aktivt driva olika frågor inom verksamheten.

För att trivas behöver du ha ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Du förstår vikten av gott samarbete med kollegor samtidigt som du har förmågan att ta ansvar över att ditt eget arbete blir gjort på ett effektivt sätt. Vidare trivs du i en labbmiljö där du får arbeta med utveckling och kvalitet.


Vem är du?
Akademisk utbildning med analytisk/farmaceutisk/kemisk inriktning
Minst 3 års erfarenhet av kemiska analyser, framför allt med kromatografiska tekniker som HPLC och UPLC, enligt GMP
Erfarenhet av metodutveckling, validering och QC.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av UV/vis och frisättning
Erfarenhet av komplexa matriser
Fysikal-kemisk karaktärisering av molekyler
Erfarenhet av analys av formuleringar för kontrollerad frisättning


About the organisation
QRIOS Life Science can offer several opportunities for skilled people with a background in biochemistry, chemical engineering or science. We work with Sweden’s leading pharmaceutical and life science companies. So whether you’re interested in research, regulatory affairs, quality assurance, environmental and quality control, sales and marketing, or just want a career change, we have the job for you. Being a consultant at QRIOS gives you opportunities to try different industries, companies and roles.

It suits whoever wants to get a lot of experience in a short period of time. We offer you the chance to work with well-known brands at renowned companies where you can develop your skills. If you’re looking for a world of exciting assignments and new contacts, you’ll like being a consultant. Visa mindre

Naturvärdesinventerare till Greensway

Ansök    Sep 26    Academic Work Sweden AB    Biolog
Greensway utvecklar ekologiska framkantslösningar och tar fram underlag för arter och naturmiljö i samband med exploatering. Företaget expanderar och söker nu sin nästa naturvärdesinventerare. Om du vill arbeta i ett mindre företag som har en unik position mellan forskning och näring är detta din chans. Välkommen med din ansökan! OM TJÄNSTEN Greensway startade som ett aktiebolag 2015 och består idag av 15 personer inom verksamhetsgrenarna skog, infrastr... Visa mer
Greensway utvecklar ekologiska framkantslösningar och tar fram underlag för arter och naturmiljö i samband med exploatering. Företaget expanderar och söker nu sin nästa naturvärdesinventerare. Om du vill arbeta i ett mindre företag som har en unik position mellan forskning och näring är detta din chans. Välkommen med din ansökan!

OM TJÄNSTEN
Greensway startade som ett aktiebolag 2015 och består idag av 15 personer inom verksamhetsgrenarna skog, infrastruktur, stadsutveckling samt naturvårdsutbildningar. Uppdragen omfattar allt från mindre inventeringar till omfattande utvecklings- och utredningsprojekt. Läs gärna mer om företagets olika projekt här.

Som naturvärdesinventerare kommer du att arbeta med olika exploateringsprojekt inför exempelvis vägbyggen, järnväg och elinfrastruktur. Rollen innebär en stor variation i arbetsuppgifter med allt från artskyddsutredningar till skötselplaner och miljökonsekvensbeskrivningar. Som nyanställd får du en mentor samt handledning och gediget stöd från erfarna kollegor, för att komma igång med ditt arbete på bästa sätt. Utöver det erbjuds du även:


* En plats i en utvecklingsinriktad verksamhet som ligger i framkant inom sitt område
* Att vara en del av ett företag som värnar om en sund balans mellan arbete och fritid
* Goda möjligheter till utveckling inom företaget


ARBETSUPPGIFTER
- Agera uppdragsansvarig konsult i projekt som rör underlag för MKB:er, dispenser och tillstånd kopplade till olika typer av exploatering
- Delta som konsult i uppdrag där du utför exempelvis naturvärdesinventering, artbestämning, rådgivning och tar fram rapporter

VI SÖKER DIG SOM
- Har en relevant universitets-/högskoleutbildning inom biologi, skogsvetenskap eller liknande
- Har tidigare arbetslivserfarenhet av naturvärdesinventeringar enligt svensk standard, skogliga naturvärdesbedömningar, uppföljning av naturmiljöer efter myndigheters standard och/eller artinventeringar
- Har någon typ av erfarenhet av ledarskap eller uppdragsansvar
- Har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
- Har B-körkort

Det är meriterande om du:


* Har specialistkunskaper inom specifika naturmiljöer som exempelvis våtmarker, betesmarker eller skog
* Har specialistkunskaper inom någon artgrupp eller exempelvis skogliga naturvårdsarter
* Har erfarenhet av MKB:er, artskyddsfrågor samt ekologiska förstudier kopplade till infrastruktur eller detaljplaner


Som person är du:


* Resultatinriktad
* Kommunikativ
* Affärsinriktad
* Problemlösande


#

Övrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid, tillsvidare
* Placering: Uppsala. Resor till närliggande län förekommer i tjänsten


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Greensways önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Greensway är ett ekologikonsultföretag. De utför inventeringar, förstudier och underlag för olika tillståndsärenden och MKB:er kopplade till stadsutveckling och infrastruktur. Greensway är också en ledande aktör inom skogligt miljöarbete. Under de senaste åren har deras utredningsverksamhet vuxit sig stark, med ledande kompetens och metodutveckling. Kvalificerade effektutvärderingar är en nyckelfaktor för att utveckla och förbättra arbetet kopplat till naturresurser och miljö, hos såväl myndigheter som privata företag. Visa mindre

Sales Development Representative (EMEA based - Nordics & RoW)

Ansök    Sep 23    Olink Proteomics AB    Biolog
Who we are Olink Proteomics is a rapidly growing life science company committed to advancing the understanding of human diseases through proteomics. We are dedicated to innovation, quality, rigor and transparency, providing outstanding solutions and support for human protein biomarker discovery. The vital role of proteins in understanding human biology has been recognized for many decades, but technological limitations severely restricted the comprehensi... Visa mer
Who we are

Olink Proteomics is a rapidly growing life science company committed to advancing the understanding of human diseases through proteomics. We are dedicated to innovation, quality, rigor and transparency, providing outstanding solutions and support for human protein biomarker discovery.

The vital role of proteins in understanding human biology has been recognized for many decades, but technological limitations severely restricted the comprehensive investigation of the huge number of proteins that could be important in different biological processes and diseases. With Olink, scientists can now simultaneously measure thousands of human proteins using just a few µL of blood sample, with highly specific, thoroughly validated assays that cover a very wide dynamic range (fg/mL to µg/mL).

In a few years, Olink has grown rapidly from a small, Sweden-based company offering assays for a few hundred proteins, to a NASDAQ-listed (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investors.olink.com/investor-relations&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata;=/1avRLTDgaZQT7/HLQVoC2z6iY/lV6p088C3xz0TkuI=&reserved=0) organization with a strong global presence, a broad portfolio (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.olink.com/products-services/&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=67Dhfg2OK3oTJU4HR9ipLduzEFYVrwrcHRERFZ+Shm8=&reserved=0) of flexible protein biomarker solutions and library of high quality, thoroughly validated assays that covers ~3000 proteins.

For more information about Olink, please visit www.olink.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.olink.com/&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Ka8Zt5g9NY6OLcH4N77pvKh1PDFW4fRYWFA8xtx2FpE=&reserved=0)

Position Description

As part of the company growth strategy, we are seeking an enthusiastic Sales Development Representative (SDR) to support our growing business. The primary responsibility for this role is to help drive prospecting customers and qualify marketing leads within the region.

The individual will work as part of the EMEAI Field Marketing team and work on key marketing initiatives to drive business growth. The role will involve close collaboration with regional sales and marketing teams. The SDR will be a key contributor to the joint success within a fast-paced, performance-driven environment.

Primary Responsibilities

- Execute sales prospecting and lead generation
- Generate qualified appointments through proactive outbound prospecting into target accounts
- Qualify marketing leads from trade shows, events, campaigns, and other activities/sources to potential sales qualified leads via marketing campaigns
- Cold call new prospects using a combination of phone, social media, and email
- Research, contact and book meetings with prospects that meet provided qualifying parameters
- Prospect into cold leads, lost or “no decision” opportunities, and former customers
- Gather sales intelligence around customers’ situation, needs, and decision process
- Use selling skills to set up qualified appointments for the regional sales team members
- Maintain lead/prospect contact information and notes in Salesforce to manage sales prospecting and track activities
- Help to execute marketing campaigns to drive traffic to online and in-person events
- Provide ongoing feedback to Sales & Marketing Management on ways to improve the prospecting process and increase results
- Attend regular regional meetings and update the team on the progress of activities
- Utilise Salesforce CRM to manage an opportunity pipeline


Qualifications/Skills

- A degree (BSc, MSc or PhD) in Biology, Biochemistry, Genomics, Proteomics or a related life science field.
- Proficient in IT skills as well and Microsoft packages.
- Ability to travel approximately 10%, although position is primarily office based.
- Ability to innovate and work independently in a results-oriented environment with positive attitutde.
- Be a team player, fast learner and adaptation sense, driven by passion to grow sales through marketing means.
- Previous sales experience is plus but not essential, with salesforce.com or other CRM experience is a plus.
- Minimum 1-2 years of experience with selling within an appropriate life science field
- Has experience using a CRM, (Salesforce preferred)
- Has a high level of commitment to relationship building.
- Strong interpersonal and organizational skills
- Ability to manage time effectively, work independently, and be self-motivated
- The ability to interact effectively with individuals at all levels of the prospect organizations via phone, social, and email
- Energetic, upbeat, tenacious team player with excellent verbal and written communication and presentation skills
- Eager to do prospecting to identify new customers and opportunities
- Fluency in English
- Fluency in Swedish/Chinese/Japanese would be beneficial


The last day of application is on the 3rd of October 2022. Visa mindre

Chemical Operator / Technician at EasyMining

Do you want to join us and create a more sustainable future? EasyMining is looking for two operators or technicians in Uppsala who want to participate in the transition to a circular economy and help save the world's resources. OM TJÄNSTEN EasyMining is in the process of commercializing technologies based on its patented innovations and processes that recover clean commercial products using waste as raw material. Our technologies include phosphorus reco... Visa mer
Do you want to join us and create a more sustainable future? EasyMining is looking for two operators or technicians in Uppsala who want to participate in the transition to a circular economy and help save the world's resources.

OM TJÄNSTEN
EasyMining is in the process of commercializing technologies based on its patented innovations and processes that recover clean commercial products using waste as raw material. Our technologies include phosphorus recovery from ashes of combusted sludge, a process that can reduce the energy requirement for treating nitrogen-containing wastewater by recovering the nitrogen in form of commercial products, as well as a process for extraction of salts from fly ash from household waste incineration.

We are now for the behalf of Easy Mining looking for two new team members to help them operate pilots for our current and future technologies. The position is during six months, with the opportunity to extension if all parties are pleased with the collaboration.

As a consultant for Academic Work, we offer great opportunities for you to grow professionally, build your network and create valuable contacts for the future read more about our offer.

ARBETSUPPGIFTER
The successful candidate will take part in a pilot production project. The position is in our research and development team in Uppsala and includes the operation of pilot tests and supporting the work in the commercialization of the processes. You will work together with several process engineers where you together operate and keep track of the equipment. Both more experienced, as well as more recently graduated candidates, are welcome to apply. Your responsibilities will include:


* Execute pilot work with a safety-first perspective
* Run and test systems
* Cleaning of equipment
* Handling of chemicals in a safe manner
* Provide documentation of work


VI SÖKER DIG SOM
A person who:


* Is fluent in the English language both speaking and writing
* Has a technical degree
* Has lab work experience
* Has experience in chemical processes
* Has experience with industrial solid-liquid separation processes


As a person you are:


* Enduring
* Cooperative
* Self-propelled


Other information:


* Start: Immediately
* Extent: Full-time during six months, with the opportunity to be extended
* Place: Uppsala


This recruitment process is conducted by Academic Work and it is our client’s wish that all questions regarding the position is directed to Academic Work.

Our selection process is continuous, and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the screening or interview phase.

#

INFORMATION OM FÖRETAGET
Read more about the company here. Visa mindre

Laboratorieingenjör till Uppsala

Ansök    Sep 22    ACTON AB    Laborant, biologi
Nu finns möjligheten att utvecklas på ett bolag med världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av deras område. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av ACTON och jobbar hos vår kund. Uppdraget kommer pågå i minst 6 månader och om allt fungerar bra finns god möjlighet att det förlängs. Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom bioteknik eller molekylärbiologi till vår kund i Uppsala. I rollen som laboratorieingenjö... Visa mer
Nu finns möjligheten att utvecklas på ett bolag med världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av deras område. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av ACTON och jobbar hos vår kund. Uppdraget kommer pågå i minst 6 månader och om allt fungerar bra finns god möjlighet att det förlängs.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom bioteknik eller molekylärbiologi till vår kund i Uppsala. I rollen som laboratorieingenjör kommer du framförallt arbeta med att ta emot prover, analysera dessa samt leverera analysdata. Har du erfarenhet av att arbeta med underhåll av instrument kan detta även ingå i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom bioteknik eller molekylärbiologi
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Trivs med att arbeta både i team och individuellt
Har god labbvana
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från labbStartdatum: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid i sex månader men möjlighet till anställning hos kund


Vi rekryterar löpande så sök tjänsten redan idag!


ACTON - part of Berotec Visa mindre

Vi söker en kemist till Eurofins Clinical Testing!

Eurofins Clinical Testing är på en spännande uppstartsresa där vi nu ska starta upp nästa del av vårt laboratorium. För att kunna lyckas med detta behöver vi stärka upp vårt team med ytterligare analytiska kemister! Vi söker dig som har ett starkt kemiskt intresse, ett gott sinne för kvalitet och vill vara med oss på denna resan! Känner du dig träffad? Tveka då inte, utan fortsätt läs och skicka in din ansökan! Vilka är vi? Du kanske inte känner till oss m... Visa mer
Eurofins Clinical Testing är på en spännande uppstartsresa där vi nu ska starta upp nästa del av vårt laboratorium. För att kunna lyckas med detta behöver vi stärka upp vårt team med ytterligare analytiska kemister! Vi söker dig som har ett starkt kemiskt intresse, ett gott sinne för kvalitet och vill vara med oss på denna resan! Känner du dig träffad? Tveka då inte, utan fortsätt läs och skicka in din ansökan!
Vilka är vi?
Du kanske inte känner till oss men vi kan garantera att du känner till vårt arbete – allt vi gör har en positiv inverkan på liv, hälsa och miljö.
Eurofins finns vid din sida varje dag, från maten du äter och luften du andas till de mediciner du litar på. Vi arbetar med de största företagen i världen och ser till att produkterna de levererar är säkra, ingredienserna autentiska och att märkningen är korrekt.
Vi är ledande globalt inom området Testing for life med mer än 61.000 medarbetare runtom i världen. Under de senaste 20 åren har Eurofins varit ett av de snabbast växande företagen i världen tack vare innovation inom teknik och service.
Vår verksamhet bygger på våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism och hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
Arbetsuppgifterna består till stor del av att utföra kemiska analyser; registrera, provbereda och utvärdera resultat. Förutom analysarbetet kommer du vara delaktig i laboratoriets löpande kvalitetsarbete, blanda standarder, utföra kalibreringar med mera. Du kommer arbeta i vårt LIMS-system samt med Waters-instrumentering.
För att trivas hos oss så utgår vi från att du är prestigelös och lyhörd. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga samt bibehåller ett strukturerat arbetssätt även när arbetstempot blir högre. Du värdesätter ett bra samarbete och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar våra medarbetare till en bättre värld. Det är en härlig och meningsfull känsla som skapar hög motivation och engagemang och gör att det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. För rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas inom koncernen. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång. För dig innebär detta möjligheter att få delta i spännande och utmanande projekt. Detta ger dig goda möjligheter att kontinuerligt utvecklas professionellt i en global koncern med god tillväxt. Vi erbjuder dessutom fina personalförmåner så som förskottssemester, extra semesterdagar, friskvårsbidrag etc.
Vem är du som söker?
Du har:
Naturvetenskaplig examen inom analytisk kemi eller motsvarande.
Erfarenhet av vätskekromatografi och Waters-instrumentering är starkt meriterande.
Några års erfarenhet från att ha jobbat på ett laboratorium.
Tidigare erfarenhet av produktion, kvalitetsarbete och LEAN är meriterande.
Meriterande om du har deltagit i utveckling och validering av analysmetoder.
Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, slutför och levererar med rätt kvalitet inom satta tidsramar. Det är också viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt och snabbt kan anpassa dig till nya omständigheter och göra nya prioriteringar vid förändringar i produktionen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Praktisk information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, så vänta inte med din ansökan! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.
Tjänsten avser heltid, 40 timmar/vecka. Arbetstiderna är förlagda dagtid. Förkjuten arbetstid kan förekomma. Flextid tillämpas.
Anställningsform: tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Lön: månadslön enligt överenskommelse.
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt efter överenskommelse.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Janne Lager, BU-chef [email protected]
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Anna Ekvall, HR generalist, [email protected]
Välkommen med din ansökan senast fredagen den 14 oktober! Visa mindre

Erfarna molekylärbiologer

Ansök    Sep 21    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team.  Randstad Lif... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team. 
Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Vi söker dig som har erfarenhet av ELISA, PCR, qPCR, flödescytometeri och Western blot. Har du tidigare erfarenhet av arbete med biologiska prover är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med cellinjer eller primära cellkulturer. 

Beroende på uppdrag och tidigare erfarenhet kommer du arbeta med att självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller att upprätta metodbeskrivningar. Det är viktigt att du har förmåga att planera eget arbete efter angivna tidsramar. 

Ansvarsområden
Exempel på dagliga arbetsuppgifter är:


Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
Sammanställa, kontrollera och rapporterar resultat
Planerar eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
Delta i avvikelseutredningar
Utföra arbetsuppgifterna enligt 
Delta aktivt i förbättringsarbetet hos kunden


Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker 
Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från akademin eller industrin
Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska 
Det är meriterande om du har arbetat med assay utveckling 
Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system 


Som person bör du vara flexibel, noggrann, ha god kommunikationsförmåga, är nyfiken, målmedveten och strukturerad. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labbet, har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

På Randstad Life Sciences har vi ett erbjudande som innebär att du har möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss. 

Som information görs  alltid en bakgrundskontroll, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 
Plats: Uppsala

Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod

Sista ansökningsdag: 2022-10-12, urval och intervjuer kommer att ske löpande. På grund av semestertider kommer inkomna ansökningar att hanteras i början på augusti, och återkoppling kan därför dröja. 

På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
Kontaktperson: Maria Rosestedt, konsultchef, [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Forskningsingenjör 25%

Ansök    Sep 21    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiology, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskning med anknytning till systemisk amyloidos. Genomföra experiment och sammanställa resultat. Analyser av molekylärbiologisk och histologisk karaktär. Immunohistokemi, snittning av FFPE-preparat, optimering, verifiering samt validering av antikroppar. Proteinrening av varierande slag, inklusive gelfiltrering och eventuellt HPLC.

Kvalifikationskrav
Utbildning: M. Sc i biokemi/ molekylärbiologi.
Erfarenhet:  Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom relevant området.
Kunskaper: bäddning/ snittning av FFPE samt färskfryst material, proteinkemi/ proteininlagringssjukdomar, strukturkemi, Western blot, Elisa, biokemiska separationsmetoder, molekylärbiologiska metoder (RNA/ DNA extraktion), specifik kunskap om systemisk amyloidos.
Personliga egenskaper: Förmåga att sätta upp och genomföra experiment samt sammanställa resultat självständigt. Stora krav på organisatorisk förmåga och god kunskap både skriftligt och muntligt i svenska och engelska. Flexibel och mycket intresserad av ämnet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Praktisk erfarenhet av arbete med systemisk amyloidos

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 360 dagar.
Omfattningen är 25 %.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Per Westermark, [email protected], 018-471 4819

Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2022, UFV-PA 2022/3410.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare till FREIA-laboratoriet

Ansök    Sep 19    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. FREIA laboratoriet är en avdelning inom institutionen som utvecklar acceleratorer och instrument för naturvetenskaplig forskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet är nära kopplat till stora forskningsinfrastrukturprojekt som ESS och MAX IV i Lund eller Europeiska XFEL i Hamburg.  FREIA har ca 30 anställda forskare, ingenjörer och doktorander.

http://www.physics.uu.se och www.physics.uu.se/forskning/freia

Institutionen för fysik och astronomi förstärker sitt forskningsfokus på ultrasnabb röntgenforskning med storskaliga frielektronlaseranläggningar så som europeiska XFEL och laboratoriebaserade femtosekundlasrar. Inom detta arbete bygger FREIA ett nytt laboratorium med en femtosekundlaser för att utföra banbrytande experiment inom materialvetenskap. Tekniker som tids- och vinkelupplöst fotonemissionsspektroskopi (tr-ARPES) kommer att användas för att få ny kunskap om egenskaper hos icke-jämviktssystem och djupare förståelse av tillfälliga fysikaliska fenomen, inklusive ljusinducerad supraledning, ultrasnabb laddningsöverföring och lågdimensionell materialkarakterisering. Vi bygger för närvarande upp experiment som använder den mellaninfraröda (MIR) till den extrem-ultravioletta (XUV) delen av det elektromagnetiska spektrumet, ett komplement till det som redan är tillgängligt vid andra röntgenlaseranläggningar.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att ansvara för att sätta upp och driva ett experiment för att utföra tr-ARPES-studier på prover i fast tillstånd såsom hög-Tc supraledare, kvantmaterial, 2D och magnetiska material. Hon/han kommer att integrera en befintlig ARTOF-spektrometer i installationen och delta i den pågående driftsättningen av ett nytt femtosekundlasersystem som ljuskälla för fotoemission. Kandidaten kommer att utföra experiment i samarbete med Uppsala universitets forskargrupper. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter upp till högst 20 %.

Kvalifikationskrav
Kandidaten måste ha en doktorsexamen i fysik och en demonstrerad meritlista i att sätta upp och framgångsrikt driva tr-ARPES eller andra experimentella slutstationer vid en femtosekundlaser- eller frielektronröntgenlaser.

Meriterande: Erfarenhet av ultrahögvakuumsystem och kryogen infrastruktur ses som meriterande.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde 20221201 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hermann Durr; +46 (0)70 425 0176; [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2022, UFV-PA 2022/3403.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i syntes av fastfas-elektrolyter

Ansök    Sep 19    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad. Denna tjänst gäller specifikt syntes och karaktärisering av glaskeramiska material för implementering i fastfasbatterier.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskningsuppgiftens fokus är syntes av nya fastfas-elektrolyter (glaskeramer) för Li- och Na-jonbatterier. Materialkaraktärisering av både bulk och yta av materialen kommerockså att behöva utföras. Vidare kommer elektrolyter att undersökas i batteriprototyper, och analyseras elektrokemiskt.

Kvalifikationskrav

- Den sökande skall ha en doktorsexamen i kemi, där fastfas-syntes (sol-gel-metoder och/eller högtemperatursyntes) utgjort en betydande del av doktorandstudierna.
- Erfarenhet av materialkaraktärisering i form av diffraktion, spektroskopi och mikroskopi.
- En bakgrund inom forskningsfältet fastfas-batterier, samt kunskaper i elektrokemi.
- Mycket god engelska i tal och skrift.
- Förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning utgör ett kvalifikationskrav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Kristina Edström, [email protected] och Prof. Daniel Brandell, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2022, UFV-PA 2022/3072.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom supraledande magneter

Ansök    Sep 19    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi söker en projektledare som ska arbeta med partikelaccelerator och instrumentutveckling.

Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med mer än 360 anställda över 11 olika avdelningar och är belägen i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen innefattar FREIA-laboratoriet som forskar kring partikelacceleratorer och instrumentering. Nuvarande projekt har särskild inriktning mot den supraledande acceleratorn vid European Spallation Source (ESS) i Lund för materialforskning och dess uppgradering för att möjliggöra forskning med neutriner, högluminositetsuppgraderingen av LHC vid CERN i Genève för partikelfysikforskning, och utveckling av frielektronlaser och elektrondiffraktion för mätning av ultra-snabba förlopp inom atom-och molekylfysiken.

Sökande erbjuds möjligheten att arbeta i en spännande, modern forskningsmiljö och kommer ha möjligheten att samarbeta med ledande grupper inom experimentell och teoretisk fysik både lokalt och globalt.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
FREIA-laboratoriet driver ett projekt där målet är att utveckla, bygga och testa en supraledande acceleratormagnet i nära samverkan med Linnéuniversitetet i Växjö samt tre mindre teknikföretag i Småland. Även CERN stöttar Uppsala i projektet. Arbetet innefattar allt från simuleringar av magnetens egenskaper till mekanisk modellering, tillverkning, montering och elektriska tester i ultrakallt tillstånd.

Forskaren kommer att vara delaktig i hela processen, med särskilt fokus på numeriska beräkningar och att delta i kalla tester av magneterna i FREIA. Exempel på arbetsuppgifter:

- Modellering och numeriska beräkningar av magnetens magnetiska och elektrotermiska egenskaper.
- Ge stöd i tillverknings- och monteringsprocessen
- Praktiska förberedelser av kalla tester i en vertikal kryostat i FREIA-laboratoriet.
- Planera och genomföra mätningar, felsöka experimentuppställningen och hantera och övervaka kryo- och vakuumutrustning.
- Dokumentera och rapportera om ovanstående aktiviteter.

Utöver att delta i de magnet-relaterade aktiviteterna förväntas personen bistå i det övriga arbetet med att utveckla och utvärdera acceleratorutrustning och instrumentering i FREIA-laboratoriet. Personen kan även förväntas delta i aktiviteter riktade till studenter eller övriga utomstående samt handleda studenter. Resor, både inrikes och utrikes, kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Du måste inneha en doktorsexamen i fysik eller relaterat område, samt ha erfarenhet av arbete med supraledande magneter. Du ska ha initiativförmåga och vara självständig och flexibel. För att lyckas i din roll bör du vara strukturerad samt ha ett genuint intresse för forskning och teknik.

Följande kunskaper, erfarenheter och färdigheter är ett krav:

- Kunskap om supraledande magneter.
- Kännedom kring partikelacceleratorer.

Erfarenhet av numeriska beräkningar och modellering. God kommunikationsförmåga på en teknisk och vetenskaplig nivå. Förmåga att producera vetenskapliga rapporter och artiklar av god kvalitet. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Erfarenhet av vetenskapliga experiment och mätningar.

Meriterande
Erfarenhet av kalla tester av supraledande magneter Erfarenhet av magnetfältsmätningar Skicklighet I användning av FEM-mjukvara såsom COMSOL. Erfarenhet av mjukvaran DIAdem. Erfarenhet av kryo- och vakuumteknik. vacuum technology. Muntliga och skriftliga färdigheter i svenska. Erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga projekt.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 10 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maja Olvegård, [email protected], 072 – 9999 627.

Välkommen med din ansökan senast den dag månad 3 oktober 2022, UFV-PA 2022/3402.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker till nuklearmedicin

Ansök    Sep 19    REGION UPPSALA    Biomedicinsk analytiker
Bild- och funktionsmedicinskt centrum, nuklearmedicin Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli... Visa mer
Bild- och funktionsmedicinskt centrum, nuklearmedicin

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Den nuklearmedicinska verksamheten söker nu dig, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare. Vi har idag den allra senaste tekniken i form av PET/CT och SPECT/CT-utrustningar och verksamheten har nyligen flyttat in i helt nya lokaler i en ny vårdbyggnad.

Ditt uppdrag
Med placering på verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicinskt centrum, Nuklearmedicin, erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att praktiskt förbereda patienter och utföra SPECT/CT och PET/CT-undersökningar, radionuklidbehandlingar samt hantering, lagring och bearbetning av insamlad data. Patientadministration och kontakter med mottagningar, avdelningar och remittenter ingår i arbetsuppgifterna.

Som röntgensjuksköterska/biomedicinsk analytiker blir du en del av ett tvärprofessionellt team inom enheten och kommer samarbeta med röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, läkare, sjukhusfysiker och medicinska sekreterare med flera. Vi lägger upp en individuell upplärningsplan för alla som börjar arbeta på avdelningen.

Hos oss får du möjligheten att utveckla och utvecklas. Med andra ord – vi erbjuder dig en händelserik framtid.

Dina kvalifikationer
Du är legitimerad röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker med intresse för nuklearmedicin. Förutom utbildning och erfarenhet inom nuklearmedicin och/eller CT värderar vi självklart din personlighet högt. Dina arbetsuppgifter och den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på att du är serviceinriktad, anpassningsbar och har god samarbetsförmåga. Dessutom behöver du vara noggrann och se positivt på arbetet. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket såväl i tal som skrift. Har du detta kan nuklearmedicin vara rätt för dig.

Vi erbjuder
Vi kan nu erbjuda två tillsvidareanställningar på 100%. Eventuellt kan provtjänstgöring komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. I dagsläget är arbetstiden måndag till fredag, dagtid.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Eriksson, 018-611 26 84
Facklig kontaktperson Vårdförbundet: Biomedicinsk analytiker Josefin Wenngren telefon 018-6114141.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Berggrundsgeolog/geokemist till Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Är du berggrundsgeolog eller geokemist som vill arbeta med statistisk databehandling, maskininlärning och analys av prospekteringsintressant information? Då kan denna tjänst vara något för dig! Enheten Ekonomisk geologi som består av 21 medarbetare är en del av avdelningen Mineralresurser på SGU. Enheten bedriver bland annat undersökningar av berggrunden i malmnära områden och gör markgeokemisk kartläggning. Vi karterar berggrunden, dokumenterar och tolkar... Visa mer
Är du berggrundsgeolog eller geokemist som vill arbeta med statistisk databehandling, maskininlärning och analys av prospekteringsintressant information? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Enheten Ekonomisk geologi som består av 21 medarbetare är en del av avdelningen Mineralresurser på SGU. Enheten bedriver bland annat undersökningar av berggrunden i malmnära områden och gör markgeokemisk kartläggning. Vi karterar berggrunden, dokumenterar och tolkar mineraliseringar och omvandlingar i berggrunden samt inventerar malmer och industriella mineral. Vi kartlägger och dokumenterar jordarternas naturliga halter av huvud- och spårelement och vi undersöker även mineral- och metallförekomster i sekundära resurser (sandmagasin, varphögar mm). Vår fältverksamhet bedrivs inom hela Sverige och vi deltar i EU-finansierade och internationella samarbetsprojekt. Inriktningen är i huvudsak mot gruv- och prospekteringsbranschen.
Vi behöver nu förstärka vår verksamhet och söker därför en berggrundsgeolog eller geokemist för deltagande i ett Horisont Europa-finansierat projekt.
Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att ingå i ett större Horisont Europaprojekt med fokus på så kallad ”prospectivity mapping” och däri arbeta med testning och tillämpning av modeller för olika mineraliseringstyper. Ett integrerat verktyg med olika funktioner för s.k. ”prospectivity mapping” kommer att utvecklas inom projektet i GIS- miljö. Prospectivity mapping är en datadriven metod där flera olika typer av information vägs samman för att modellera ett områdes potential för prospektering.
Dina övriga arbetsuppgifter kan komma att vara inriktade på kartläggning av jordarternas kemi och kartering av berggrund med malmpotential. I arbetet ingår bland annat (oftast självständig) provtagning i fält, bearbetning och utvärdering av insamlade fält- och analysdata. Fältarbetet kan inkludera biltransport och långa promenader i obanad terräng.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra geovetare, t.ex. berggrundsgeologer, geofysiker och geokemister.
Kompetens
Vi söker dig som har:
masterexamen eller motsvarande i berggrundsgeologi med inriktning mot mineralresurser och geokemi
erfarenhet av arbete i ArcGis och statistiska analysmetoder, som tex rumslig analys
erfarenhet av fältarbete samt av analys, bearbetning och visualisering av olika typer av geologisk information
erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
B-körkort

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av 2D-3D-modellering
erfarenhet av prospekteringsverksamhet
intresse för ämnesöverskridande frågor

Personliga kvalifikationer
Som person är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du är drivande och har ordningssinne samt är intresserad av att lära dig nya saker. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-04-30.
Anställningsort: Uppsala.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Ildikó Antal Lundin, telefon 018-17 91 33.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2022-10-03. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-2118/2022 Visa mindre

Postdoktor i kemi med inriktning mot organisk kemi

Ansök    Sep 16    Uppsala Universitet    Organisk kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi – BMC utlyser en postdoktortjänst i organisk kemi med inriktning mot organiska ramverskföreningar som funktionella material.

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer arbetar på institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning.

I det här projektet studeras hur porösa organiska ramverksföreningar kan skräddarsys och användas för att adsorbera metalljoner ur vattenlösningar. Projektet genomförs tillsammans med akademiska och industriella partners från Sverige, Estland och Japan.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Syntes och karaktärisering av små organiska byggstenar och sedan polymerisering av dessa till porösa kovalenta organiska ramverksföreningar. Experimentell utvärdering och analys av ramverkens egenskaper och dess potential som funktionella material ingår också tillsammans med presentation av resultaten och redogörelse i muntlig och skriftlig form. Därutöver tillkommer handledning av studenter samt samverkan med andra forskare och industriella partners.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i organisk kemi, kemiteknik, materialkemi eller relaterade ämnen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i dessa ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Dokumenterad erfarenhet av organisk syntes är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta såväl självständigt och som del av en större projektgrupp. Du förväntas också vara initiativtagande, självgående, och ha hög integritet. Då vi arbetar internationellt så måste kandidaten ska ha goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare arbete med syntes och modifiering av organiska ramversföreningar (MOFs eller COFs). Karaktärisering av porösa material med XRD, ytarea mätningar, TGA och IR. Arbete med adsorption av joner eller organiska föreningar från lösningar i porösa material.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rikard Emanuelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2022, UFV-PA 2022/3391.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Öppet hus: Randstad Life Sciences

Ansök    Sep 14    Randstad AB    Civilingenjör, bioteknik
Arbetsbeskrivning Du har ett jobb idag. Du trivs på jobbet. Samma arbetsplats och samma rutiner, dag efter dag.  Efter ett tag tröttnar du. Du söker mer utmaningar och börjar kanske drömma om nya karriärsmöjligheter?  Det är du inte ensam om. Låt oss hjälpa dig att bryta hjulet och bli din vägledande karriärskompass! Konsultrollen Vi erbjuder en varierande karriär med samma trygghet, men med möjligheten till omväxlande arbetsplatser, kollegor och arbetssä... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Du har ett jobb idag. Du trivs på jobbet. Samma arbetsplats och samma rutiner, dag efter dag. 
Efter ett tag tröttnar du. Du söker mer utmaningar och börjar kanske drömma om nya karriärsmöjligheter? 
Det är du inte ensam om. Låt oss hjälpa dig att bryta hjulet och bli din vägledande karriärskompass!

Konsultrollen
Vi erbjuder en varierande karriär med samma trygghet, men med möjligheten till omväxlande arbetsplatser, kollegor och arbetssätt där de olika uppdragen varierar i längd. Oftast är det våra konsulter som bestämmer när de är intresserade av nya utmaningar. Möjligheten att prova på lite olika roller på olika företag ger dig en brant kompetensutveckling. Om detta låter lockande för dig kan det här vara något för dig!

Direkt rekrytering
Är du mer intresserad att bli rekryterad till ett företag så kan vi berätta mer om det.
Du kommer få möjligheten att träffa en av våra specialister inom rekrytering under kvällen.

Vi söker efter fler kompetenta och engagerade naturvetare och ingenjörer som vill arbeta hos oss på Randstad Life Sciences. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med fast lön, kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, tjänstepension och företagshälsovård och ett erbjudande som innebär att du har möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss. 

Tillsammans med oss får du möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens genom att vara ute på spännande uppdrag hos våra kunder! Vi arbetar med en spännvidd från juniora profiler till seniora experter, projektledare och chefer och våra kunder sträcker sig från internationella läkemedelsbolag till små uppstartsföretag, och även till statliga myndigheter och verk. 

Vill du bli en av oss? 

Ansvarsområden
De vanligaste rollerna vi tillsätter är inom Quality Control, Quality Assurance, Regulatory Affairs, R&D, marknad, försäljning,  processutveckling, projektledning, kvalificering och validering. Branscherna vi är mest verksamma inom är Läkemedel, Medicinteknik & Livsmedel.

Geografiskt så täcker vi hela Mälardalen, från Södertälje till Uppsala och allt där emellan.

Kvalifikationer
kvalifikationer.
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskoleutbildning med erfarenhet inom life science.
Allt från dokumentation till praktisk labberfarenhet.

För att delta på öppet hus krävs att du intresseanmäler dig genom att skicka in ditt CV nedan. Vi kommer skicka en bekräftelse till dig om du får en plats till eventet. I bekräftelsen kommer tid och plats anges. Tänk på att det finns ett begränsat antal platser!

Under kvällen kommer vi hålla en kort presentation om Randstad Life Sciences, och hur du kan lyckas när du väl ska börja söka nytt jobb.  Alla som kommer blir erbjudna en kort intervju (15 min).  

Ansökan
Vi bjuder in till Öppet hus på eftermiddagen den 11 Oktober,  från 17.00 till 20.00 i Solna (precis intill Solna station). Där får vi en möjlighet att berätta om oss och vår verksamhet och även får lära känna dig. Under kvällen kommer vi bjuda på lättare tilltugg.

Sista anmälningsdag: 2022-10-06 (Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser).

Om företaget
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom inom life science.

Vi tror att det är den mänskliga aspekten av vårt arbete som utgör skillnaden i dagens snabbt föränderliga digitala värld. Det är därför vi kombinerar effektiv teknik med våra mänskliga insikter för att leverera den kompetens du behöver för att ta ditt företag framåt.

Vi kallar det human forward. Visa mindre

Laboratorieassistent till spännande uppdrag hos SLU

Ansök    Sep 14    Poolia Sverige AB    Laboratorieassistent
Har du laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat kemiteknik och är intresserad av en rolig utmaning? Se hit! Vi söker nu en laboratorieassistent till SLU Institutionen för energi och teknik. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i 3 månader, med eventuellt möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade ... Visa mer
Har du laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat kemiteknik och är intresserad av en rolig utmaning? Se hit! Vi söker nu en laboratorieassistent till SLU Institutionen för energi och teknik. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i 3 månader, med eventuellt möjlighet till förlängning.

Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, ta därför chansen och sök tjänsten redan idag!

Om tjänsten
SLU - institutionen för energi och teknik, har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. SLU har inom metodområdet stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation. Vi söker nu en laboratorieassistent för ett heltidsuppdrag.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som laboratorieassistent hos SLU kommer du vara med i projektet att rena fosfor ur industriellt avloppsvatten. Arbetet omfattar:
• Utveckling
• Testning
• Validering
• Dokumentation gällande olika tekniker för att bestämma vilket system som är bäst lämplig för implementering
• Arbeta laborativt


Vem är du?
Vi söker dig som sedan tidigare har vana av att arbetat i ett laboratorie och har vana av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av att genomföra fysikaliska-kemiska analyser. Det är meriterande om du har tidigare arbetat inom kemiteknik eller har en utbildning inom kemiteknik. Du kan kommunicera obehindrat både i tal och skrift på engelska och har goda kunskaper i svenska.

Som person är du noggrann, har intresse för laboratoriearbete och trivs i en självständig roll med mycket eget ansvar. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete.

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som har en biokemisk, kemiteknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Vi arbetar med de främsta av Sveriges läkemedels- och livsvetenskapsföretag. Så, vare sig du är intresserad av mikrobiologi, kemi, regulatoriskt-, miljö- eller kvalitetsarbete, marknad och försäljning har vi en tjänst för dig.

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/.

Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Laboratory Engineer - Immuneed

Ansök    Sep 15    People Value AB    Biokemist
We are on an exciting journey of growth, and we need you! A positive Laboratory Engineer Are you a positive Laboratory Engineer and want to be part of our high-performing team? We see that you are self-going, analytical, structured, but also innovative, flexible and taking part in the development of our processes and way of working. You will be able to mix your skills and knowledge in the daily work and be part of our exciting journey. If you have a kn... Visa mer
We are on an exciting journey of growth, and we need you!

A positive Laboratory Engineer

Are you a positive Laboratory Engineer and want to be part of our high-performing team?

We see that you are self-going, analytical, structured, but also innovative, flexible and taking part in the development of our processes and way of working. You will be able to mix your skills and knowledge in the daily work and be part of our exciting journey.

If you have a know how in blood handling and hematology, we see that as highly beneficial for the position.

A more detailed description of the position will be given when we will have the chance to meet you, but below you can find glimpse of what we want you to do:

- Handling of biological material (blood)
- Performing and documenting laboratory methods and assays
- Analysing raw data

Qualifications

- Biomedical Analyst (BMA) degree or a Bachelor’s degree in immunology, biology, chemistry or other relevant scientific areas and a few years of work experience within the area.
- Enjoying working in a laboratory environment and with a combination of routine laboratory work and more advanced assays.
- Flexible and capable to adjust to changed plans
- Analytical skills, critical thinking and problem-solving skills
- Experience in the application of various laboratory assays such as whole blood assays, flow cytometry, cell culture and ELISA are qualifying. Good knowledge and skills in Excel/Word.
- Good verbal and writing skills in Swedish and English.


If this sounds like an exciting challenge, please send your application as soon as possible, at the latest October 2nd 2022.

We are reviewing applications continuously and conducting interviews, send your application today! Visa mindre

Microbiologist

Ansök    Sep 14    Q-Med AB    Laboratorieassistent
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superio... Visa mer
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superior outcomes. Because we understand that the skin we're in shapes our life stories, we are advancing dermatology for every skin story. For more information, please visit our website: https://www.galderma.com/careers

Mikrobiolog till Galderma

Vill du vara en del utav en verksamhet som bidrar till människors hälsa och välmående? Vill du arbeta som mikrobiolog i en global organisation som just nu är inne i en spännande och expansiv fas? Då kan detta vara rollen för dig.

Avdelningen Industrial Development i Uppsala ansvarar för utveckling och uppskalning av tillverkningsprocesser för slutprodukt samt teknisk support mot övriga organisationen. Gruppen Microbiology & Sterilization ansvarar för mikrobiologisk produktsäkerhet för kommersiella produkter samt produkter under utveckling. Till denna grupp söker vi nu en mikrobiolog med inriktning mot renrum, rengöring och mediasystem. Vi erbjuder ett utvecklande och varierande arbete med engagemang i flera projekt och interaktioner över stora delar av organisationen. Du arbetar tätt tillsammans med övriga i gruppen och med andra på avdelningen.

Ditt uppdrag

* Delta som teknisk expert i Galdermas projekt
* Support vid ändringsärenden och avvikelser i produktionen
* Medverka vid riskanalyser
* Bidra med kompetens vid förbättringsprojekt inom linjen och nya utvecklingsprojekt
* Bidra med kompetens vid regulatoriska frågeställningar

Är du den vi söker

För att lyckas i rollen har du minst högskoleutbildning inom området mikrobiologi alternativt ingenjör med mikrobiologiska kunskaper. En fördel är om du har erfarenhet inom tillverkande läkemedelsindustri och/eller medical device industri. Du har goda kunskaper i engelska och svenska, både skriftligt och muntligt.

Som person är Du drivande, självständig och flexibel. Du har en bra initiativförmåga och kan arbeta prestigelöst med dina kollegor. Viktigt är även en mycket god samarbetsförmåga. Arbetet kan ibland präglas av ett högt tempo och det är därför viktigt att kunna hantera flera arbetsuppgifter åt gången, samt att utföra dessa på ett enkelt och strukturerat sätt. Då arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt krävs god kommunikativ förmåga såväl på svenska som på engelska.

Vi erbjuder

I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 500 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss i moderna lokaler utmed vackra Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.

Frågor och ansökan

Vi välkomnar din ansökan (CV och brev) via CAREERS | Galderma redan i dag, dock senast den 2 oktober 2022. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Caroline Johansson på telnr. +46 73 387 1545. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker med erfarenhet till klinisk kemi och farmakologi

Ansök    Sep 14    REGION UPPSALA    Biomedicinsk analytiker
Verksamhetsområde klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet a... Visa mer
Verksamhetsområde klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en del av verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi är en högspecialiserad verksamhet som utför diagnostik dygnet runt och tillhandahåller vägledning inom områden kemi och farmakologi. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi ger även stöd för patientnära verksamhet inom sluten och öppen vård. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 15189.

Ditt uppdrag
Vi söker nu en engagerad och motiverad medarbetare till området specialanalyser inom avdelningen för klinisk kemi och farmakologi. Arbetet inom specialanalyser är för tillfället förlagt till dagtid, men avdelningen bedriver verksamhet dygnet runt. Du kommer anställas till avdelningen för klinisk kemi och farmakologi.
Att vara biomedicinsk analytiker på Akademiska sjukhuset är ett omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. Du får arbeta på ett universitetssjukhus med fokus på patienten men även på forskning och utbildning. Dessutom strävar vi alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap. Hos oss kommer du att arbeta i en högteknologisk miljö, där du har en betydelsefull roll inom diagnostik, utbildning, information och kvalitetssäkring.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har motsvarande kompetenser som arbetsgivaren anser lämplig. Dokumenterad erfarenhet av ELISA/RIA-metodik är starkt meriterande.

Din kompetens
Förutom utbildning och kunskap värderar vi självklart din personlighet högt. För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara noggrann, flexibel och lyhörd. Du är ödmjuk, bra på att samarbeta och du delar gärna med dig av dina kunskaper. Du behöver trivas med att arbeta självständigt och inte vara rädd för att fatta egna beslut. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och förmåga att snabbt komma in i arbetet.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsintervjuer för denna tjänst hålls löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Karin Berggren, 018-611 42 39
Processansvarig Erica Helin, 018-611 42 82
Facklig kontaktperson Katarina Uisk, Naturvetarna 018-6113706

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Laboratorieassistent på 50 % sökes till SLU!

Ansök    Sep 13    Poolia Sverige AB    Laboratorieassistent
Har du tidigare laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat molekylärgenetik och är intresserad av en spännande utmaning? Se hit! Vi söker nu en noggrann laboratorieassistent på 50 % till SLU Institutionen för husdjursgenetik. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand c:a sex månader, med eventuellt möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du bli anställd s... Visa mer
Har du tidigare laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat molekylärgenetik och är intresserad av en spännande utmaning? Se hit! Vi söker nu en noggrann laboratorieassistent på 50 % till SLU Institutionen för husdjursgenetik. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand c:a sex månader, med eventuellt möjlighet till förlängning.

Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, ta därför chansen och sök tjänsten redan idag!

Om tjänsten
Husdjursgenetiska laboratoriet är en del av Institutionen för husdjursgenetik och bedriver extern uppdrags- och serviceverksamhet i form av härstamningskontroll och genetiska tester på husdjur. Kontrollerna utförs numera på DNA nivå genom genetisk profilering. Tekniken används också till identitetskontroller av enskilda individer. Förutom härstamningskontrollerna utförs DNA-tester för ett växande antal genetiska sjukdomar och egenskaper, hos framförallt hund och häst.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Verksamheten vid husdjursgenetiska laboratoriet är till övervägande del DNA-baserade och genomförs med PCR teknologi, automatiserad kapillärelektrofores för sekvensering och genotypning. Som laboratorieassistent kommer du att medverka i det dagliga laboratoriearbetet med DNA-extraktioner från hår- och blodprover, PCR, realtids PCR, ddPCR, kapillärelektrofores, genotypanalys samt DNA-sekvensering.

Tjänsten är förlagd till Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC), Ultuna i Uppsala. Du kommer att arbeta kontorstider med möjlighet till ett relativt flexibelt upplägg.

Vem är du?
För rollen som laboratorieassistent söker vi dig som har en universitet- eller högskoleutbildning inom molekylärgenetik, eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Laborativ erfarenhet av relevans för arbetsuppgifterna är ett krav. Erfarenhet från DNA-tester, genotypning och härstamningskontroll av olika djurslag, framförallt häst är starkt meriterande. Du kan kommunicera obehindrat både i tal och skrift på engelska och har goda kunskaper i svenska.

Som person är du noggrann, har intresse för laboratoriearbete och trivs i en självständig roll med mycket eget ansvar. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som har en biokemisk, kemiteknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Vi arbetar med de främsta av Sveriges läkemedels- och livsvetenskapsföretag. Så, vare sig du är intresserad av mikrobiologi, kemi, regulatoriskt-, miljö- eller kvalitetsarbete, marknad och försäljning har vi en tjänst för dig.

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/.

Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Bioinformatiker

Ansök    Sep 12    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ingå i en dynamisk grupp inom akvatisk mikrobiell ekologi och biogeokemi som studerar mikroorganismer och deras processer i sjöar och andra akvatiska ekosystem med hjälp av en kombination av molekylära, cellulära och isotopmetoder. Verktyg som används är storskalig amplikonanalys, genomik och fylogenetisk analys . Den bioinformatiker vi söker kommer under denna kortare anställning sammanställa, kvalitetsgranska och utvärdera stora dataset med eukaryota markörgener som genererats med ”long read” sekvenserings-tekniker. Sekvenserna återfinns i olika databaser och allmänt tillgängliga databaser men behöver analyseras på ett reproducerbart och stringent sätt för att senare kunna användas i olika projekt inom gruppen. I arbetet ingår även dokumentation av de bioinformatiska analyserna och avancerad fylogenetisk analys.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som med start redan i oktober 2022 kan påbörja en 6 månaders anställning med placering i Uppsala. Sökanden måste ha en gedigen utbildning och doktorsexamen i biologi med starka meriter inom bioinformatik, sekvensbaserad fylogenetisk analys och sekvensering med PacBio och andra ”long read” sekvenseringstekniker. Vi förutsätter att du har erfarenhet av följande bioinformatiska verktyg: RAxML-NG, EPA-NG, Genesis, BayesTraits, RPANDA, eggNOG och Maker samt förmåga att genomföra statistisk analys och visualisering av resultaten i R. Projektet kräver mycket goda kunskaper i engelska (både i skrift och tal).

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Bioinformatician

Ansök    Sep 12    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The position will be in our functional microbial ecology group where we study microorganisms and their processes in nature using a combination of molecular, cellular and isotope tracer methods. Tools such as metabarcoding, genomics, and phylogenetic analyses are frequently. The bioinformatician we are looking for will during this shorter employment compile multiple large datasets consisting of eukaryote marker genes generated by long read sequencing technologies. The job will also entail standardized processing and quality control and interpretation of these sequences. The sequences will be obtained from multiple sources and needs uniform and reproducible bioinformatic processing before they can be used in different projects. The job also includes documentation of the bioinformatic work and advanced phylogenetic analysis.

Qualifications:
We look for a candidate who already in October 2022 can start this 6-month employment in Uppsala. The successful candidate must have a solid training and PhD degree in biology with strong merits in bioinformatics, phylogenetic analyses using long read sequence data from PacBio and similar technologies. We further expect you to have experience using the following bioinformatic tools: RAxML-NG, EPA-NG, Genesis, BayesTraits, RPANDA, eggNOG and Maker as well as perform statistical analyses and visualization of the results using R. Proficiency in English (both written and spoken) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible.

Application:
We welcome your application no later than 2022-09-26.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Sjukhusgenetiker till klinisk genetik

Ansök    Sep 12    REGION UPPSALA    Genetiker
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som k... Visa mer
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Klinisk genetik är en expansiv och spännande verksamhet som finns på Rudbecklaboratoriet. Vi är en ackrediterad högspecialiserad verksamhet som utför diagnostik av medfödda och förvärvade genetiska avvikelser och tillhandahåller genetisk vägledning. För närvarande arbetar drygt 70 personer vid kliniken med sjukvård samt forskning och utveckling. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO15189 och omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Vi söker nu en sjukhusgenetiker/biträdande sjukhusgenetiker tillsvidare.

Är vi rätt för dig?
Att vara sjukhusgenetiker på Akademiska Universitetssjukhuset är ett omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. Du får arbeta på ett specialistsjukhus med fokus på patienten. Som sjukhusgenetiker arbetar du med metodutveckling och införande av genetiskt diagnostiska analyser på laboratoriet samt tolkning och att svara ut resultat. Delaktighet i kvalitetsarbete, handledning och utveckling av verksamheten ingår i arbetsuppgifterna. Klinisk genetik bedriver även forskning och utbildning samt arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap.

Är du rätt för oss?
Vi söker en sjukhusgenetiker/biträdande sjukhusgenetiker. För behörighet krävs en utbildning om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande inom relevant biologiskt ämne. Vidare krävs även forskarutbildning motsvarande doktorsexamen med för tjänsten relevant inriktning. Vi ser gärna att du har laborativ erfarenhet av cytogenetik och/eller molekylärbiologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av utveckling samt implementering av olika metoder för diagnostik av ärftliga sjukdomar. Erfarenheter som är meriterande är tidigare arbete med cytogenetik (karyotypering och FISH) och NGS (next generation sequencing) samt bedömning av genetiska avvikelser, särskilt tolkning av dess kliniska betydelse.

Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och fungerar väl i grupp.

Förutom utbildning och kunskap värderar vi självklart din personlighet högt. För att lyckas och trivas behöver du vara noggrann, flexibel och lyhörd. Dessutom har du förmågan att självständigt planera ditt arbete, göra bedömningar och fatta egna beslut. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi utgår från att du visar engagemang för utveckling för att erbjuda högsta kvalitet för våra patienter. Har du detta och viljan att möta framtidenssjukvård, då kan Klinisk genetik på Akademiska laboratoriet vara rätt för dig.

Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidaretjänst, eventuellt kan provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.

Välkommen med din ansökan!

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Rita Borgmästars, Sektionschef, [email protected]
018-612 20 19

Facklig kontaktperson för SACO/Naturvetarna;
Hans Matsson [email protected]
+46 617 48 57

Berivan Baskin [email protected]
018-611 59 39

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker Bakteriologi och Livsmedelsäkerhet Uppsala

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främst Veterinärprogrammet, Djursjukskötarprogrammet och Etologi och djurskydd.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi erbjuder dig som biomedicinsk analytiker/laboratorieingenjör ett roligt, omväxlande och intressant arbete inom bakteriologi- och livsmedelsmikrobiologi. I arbetet ingår  handledning av studenter på universitetsnivå inom bakteriologi och livsmedelssäkerhet, förbereda labotorationskurser såsom beräkning, beställning och produktion av substrat och övrigt material till kurserna. I tjänsten ingår även bakteriologiska och livsmedelsmikrobiologiska analyser i olika forskningsprojekt först och främst inom institutionen men även med andra forskningsgrupper. Arbetsuppgifterna omfattar även molekylärbiologiska analyser. Du kommer också att vara ansvarig för olika uppdrag inom institutionen såsom instrumentansvar och inköp.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund för dig som söker är biomedicinsk analytiker eller laboratorieingenjör. Du bör ha ett genuint intresse för ämnena bakteriologi och livsmedelssäkerhet. Erfarenhet från mikrobiologiskt arbete med patogena bakterier hos djur/människa är meriterande. Vi ser gärna att du har en bred erfarenhet av olika metoder som används inom diagnostiken av företrädesvis bakterier. Tidigare erfarenhet av handledning av studenter och deltagande i forskningsprojekt är också meriterande.

Du har god analytisk förmåga och arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Du är en god kommunikatör och har förmåga att entusiasmera, framförallt studenter. Vidare ska du vara noggrann, strukturerad och ansvarsfull, gärna med ett flexibelt sinne och förmåga att hitta nya lösningar. Du kommer att ingå i ett litet arbetslag där det är viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Processingenjör till Randstad Life Sciences Uppsala

Ansök    Sep 9    Randstad AB    Kemist
Arbetsbeskrivning Har du erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nya utmaningar? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som har erfarenhet som processingenjör/produktionsingenjör inom GMP-reglerade verksamhet. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag. Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nya utmaningar? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som har erfarenhet som processingenjör/produktionsingenjör inom GMP-reglerade verksamhet. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.


Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserad inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 


Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Sista ansökningsdag: 2022-10-03, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. 


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail. Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. 

Ansvarsområden
Jobba med processutveckling inom R&D.
Jobba med storskalig produktion inom GMP-styrd verksamhet. 
Jobba med processer och validering av metoder.
Vidare ser vi gärna att du uppskattar laborativt arbete, kan utföra arbete och labb efter metodbeskrivning/instruktion, kan dokumentera och skriva vetenskapliga rapporter.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


Ingenjörsexamen eller naturvetenskaplig examen inom t.ex. kemiteknik, kemi eller bioteknik.
Erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och kunskaper inom GMP.
Erfarenhet av att jobba med storskalig produktion eller processutveckling.
Erfarenhet av att jobba som processingenjör eller produktionsingenjör.
Erfarenhet av att arbeta i laborativ miljö, labbvana och skicklig på labb.
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är meriterande.
Det är meriterande om du har kunskaper inom validering. 

För att du ska trivas i arbetet lägger vi stor vikt på din personlighet. Som person bör du vara noggrann, strukturerad, snabblärd, god problemlösningsförmåga, flexibel, duktig på att dra slutsatser och ha en vilja att lära dig. Vi tror även att du har en mycket god kommunikationsförmåga, tycker om att arbeta i team och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du driven, initiativtagande och har  förmåga att självständigt kunna planera, driva arbetet framåt och slutföra det. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
 
Plats: Uppsala
 
Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod
 
Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
 
Kontaktperson: Vivien Ngan, Konsultchef,  [email protected]
 
Om randstad life sciences
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!
https://www.randstad.se/lifesciences

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Arbetsuppgifter
På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet.

Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar också för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden.

Inför en kommande pensionsavgång söker vi nu en medarbetare till enheten med fokus på prövning av miljöfarlig verksamhet. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella utifrån verksamhetens behov, din erfarenhet och intresse. 

Uppgifter som kan bli aktuella:
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen
- Miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen
- Tillsyn av A-verksamheter genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc 
- Tillsynsvägledning

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.


Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet. Du ska ha B-körkort. 

Det är meriterande med:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga.  Du kan självständigt planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Anställningen innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Villkor
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning. Tillträde 1 december 2022 eller enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Analytisk kemist till Randstad Life Sciences i Uppsala

Ansök    Sep 9    Randstad AB    Kemist
Arbetsbeskrivning Är du analytisk kemist och har erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nya utmaningar? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som är analytisk kemist till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag. Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att ti... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du analytisk kemist och har erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nya utmaningar? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som är analytisk kemist till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.


Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserad inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 


Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Sista ansökningsdag: 2022-10-03, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail. Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. 

Ansvarsområden
Jobba med olika kemiska analysmetoder med fokus på HPLC-metoder inom R&D.
Jobba med metodutveckling.
Jobba med validering av analysmetoder, metodutveckling, kvalificering, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen eller naturvetenskaplig examen på högskolenivå/universitetsnivå med inriktning mot analytisk kemi, kemiteknik, bioteknik, apotekare, biologi, kemi  eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet från arbete som analytisk kemist inom Life Science industrin på
läkemedels- och/eller MedTech företag.
Erfarenhet av att arbeta med HPLC.
Goda muntliga och skriftliga kunskaper både i svenska och engelska.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt utvärdera och sammanställa data och av att skriva tekniska rapporter.

Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av HPLC-CAD och HPLC-MS.
Erfarenhet av att ha jobbat i GxP-reglerad verksamhet.
Erfarenhet av att validera analysmetoder.
Partikelstorleksmätning.


Ansökan
Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
 
Plats: Uppsala
 
Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod
 
Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
 
Kontaktperson: Vivien Ngan, Konsultchef,  [email protected]
 
Om randstad life sciences
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!
https://www.randstad.se/lifesciences

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Klinisk fysiologi söker biomedicinsk analytiker

Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver... Visa mer
Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Vi på klinisk fysiologi utför klinisk fysiologiska undersökningar med största tyngdpunkt på ultraljudsundersökningar men även utbildning och forskning är en del av vår verksamhet. Här arbetare ca 50 medarbetare varav ca 30 biomedicinska analytiker. Vi ingår i samma verksamhetsområde som hjärt-och lungmedicin och har därmed ett nära samarbete med dessa verksamheter. Vi har även ett mycket nära samarbete med kärlkirurgen och andra specialiteter.

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på en arbetsplats med omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. I en biomedicinsk analytikers arbetsuppgifter ingår att självständigt utföra klinisk fysiologisk diagnostik till exempel arbetsprov, långtids-EKG, lungfunktions- och mag-tarmdiagnostik samt ultraljud på hjärta och kärl. Vi har en kompetensmodell som synliggör utvecklings- och karriärvägar som sträcker sig från ny i rollen till erfaren. I fasen erfaren ska du kunna stanna och fortsätta hitta nya utmaningar och utvecklas under större delen av ditt yrkesliv. Vi har även specialuppdrag så som svarsskrivning.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerade biomedicinska analytiker med fysiologisk inriktning. Erfarenhet av klinisk fysiologi och främst ultraljudsundersökningar är meriterande men inget krav.

Din kompetens
Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor och att du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en god arbetsmiljö. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Här får du arbeta med både medicin, människor och teknik. Vi ser även gärna att du har grundläggande datakunskaper samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som biomedicinsk analytiker på heltid. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningstiden passerat.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Terese Ahrne 018–611 29 05
Facklig kontaktperson Biomedicinsk analytiker Ann-Sofie Sunna 018-611 24 56

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Regulatory Affairs Manager

Ansök    Sep 9    Q-Med AB    Läkemedelsinspektör
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superio... Visa mer
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superior outcomes. Because we understand that the skin we're in shapes our life stories, we are advancing dermatology for every skin story. For more information, please visit our website: https://www.galderma.com/careers

Regulatory Affairs Manager to Galderma

The Regulatory Affairs Department at Galderma Uppsala is responsible for all Regulatory aspects of Galderma's aesthetic business at Global level. This includes new product registrations, line extensions and Life Cycle Management of the portfolio of products for both Pharmaceuticals and Medical Device. We manage a broad portfolio of products across almost 90 markets and are expanding our scope with several new innovation projects in our pipeline

We are now expanding our Medical Device Regulatory Team in Uppsala and looking for a Regulatory Affairs Manager to take on a roll within the team.

About the role
As Regulatory Affairs Manager you will represent Regulatory Affairs in development and life cycle management projects. You will be responsible for co-ordination and dossier compilation. The role also includes managing Life Cycle Management activities including variations, renewals, labelling changes etc.

Your responsibilities would include:

* Provide regulatory expert advice in project and line related activities
* Compile overall regulatory strategy within projects for new products and line extensions
* Regulatory strategy in connection to labeling and other changes
* File and obtain marketing applications worldwide
* License maintenance activities
* Filing of clinical trial applications to authorities
* Coordinate compilation of new and updated labeling material
* Compile, review and approve documentation for regulatory purposes
* Remain updated on current regulatory requirements
* Contacts with regulatory bodies, affiliates, partners, consultants and distributors
* Tracking of regulatory status and plans within respective product responsibility
* Participate in authority meetings
* Review and approve Sales Promotion material

About you

* You hold a university degree in a life science area such as Pharmaceutical Science or similar.
* Experience of Regulatory Affairs within the Pharmaceutical or Medical Device industry, or from an Authority (Health authority, Notified Body or similar) perspective is a merit.
* You have experience of compiling and reviewing documents/reports according to Global regulatory guidelines.
* You are open-minded and willing to adapt to changes and enjoy working with others in a collaborative way, also across several cultures
* You are self-driven, flexible, methodical, with the ability to structure work and manage multiple requests while maintaining timelines
* You possess good communication skills and fluency in Swedish and English, both verbal and written. Strong writing, reading and reviewing skills are necessary.

What we offer in return
As Galderma's Global Center of Excellence for Aesthetics we have in Uppsala a unique edge as we have on our site the whole product chain from research and development to production and marketing. Here our nearly 450 employees work on our world leading brands such as Restylane, Azzalure and Sculptra.

We are offering you the opportunity to work in an exciting, international environment where both professional and personal development is encouraged. We are based in modern offices and located just by the river (Fyrisån) in Uppsala only a 10 minute bike ride from Uppsala Central Station.

Your application
We welcome your application (CV and letter) via our company website CAREERS | Galderma

Apply as soon as possible though no later than the 2nd of October 2022. The selection process is ongoing and the role may be filled prior the last application date.

About the company
Galderma, the world's largest independent global dermatology company, was created in 1981 and is now present in over 100 countries with an extensive product portfolio to treat a range of dermatological conditions. The company partners with health care practitioners around the world to meet the skin health needs of people throughout their lifetime. Galderma is a leader in research and development of scientifically defined and medically proven innovative solutions for the skin. For more information, please visit www.galderma.com. Visa mindre

Laboratorieassistent till spännande uppdrag hos SLU

Har du laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat kemiteknik och är intresserad av en rolig utmaning? Se hit! Vi söker nu en laboratorieassistent till SLU Institutionen för energi och teknik. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i 3 månader, med eventuellt möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade ... Visa mer
Har du laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat kemiteknik och är intresserad av en rolig utmaning? Se hit! Vi söker nu en laboratorieassistent till SLU Institutionen för energi och teknik. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i 3 månader, med eventuellt möjlighet till förlängning.

Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, ta därför chansen och sök tjänsten redan idag!

Om tjänsten
SLU - institutionen för energi och teknik, har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. SLU har inom metodområdet stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation. Vi söker nu en laboratorieassistent för ett heltidsuppdrag.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som laboratorieassistent hos SLU kommer du vara med i projektet att rena fosfor ur industriellt avloppsvatten. Arbetet omfattar:
• Utveckling
• Testning
• Validering
• Dokumentation gällande olika tekniker för att bestämma vilket system som är bäst lämplig för implementering
• Arbeta laborativt


Vem är du?
Vi söker dig som sedan tidigare har vana av att arbetat i ett laboratorie och har vana av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av att genomföra fysikaliska-kemiska analyser. Det är meriterande om du har tidigare arbetat inom kemiteknik eller har en utbildning inom kemiteknik. Du kan kommunicera obehindrat både i tal och skrift på engelska och har goda kunskaper i svenska.

Som person är du noggrann, har intresse för laboratoriearbete och trivs i en självständig roll med mycket eget ansvar. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete.

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som har en biokemisk, kemiteknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Vi arbetar med de främsta av Sveriges läkemedels- och livsvetenskapsföretag. Så, vare sig du är intresserad av mikrobiologi, kemi, regulatoriskt-, miljö- eller kvalitetsarbete, marknad och försäljning har vi en tjänst för dig.

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/.

Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Forskare i molekylär biofysik

Ansök    Sep 9    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten är placerad i Laura Gunns forskningsgrupp inom molekylär biofysik (för mer information se https://icm.uu.se/molekylar-biofysik/).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den anställde kommer vara en del av den pågående forskningen i Gunns labb, som syftar till att öka effektiviteten i fotosyntetisk kolassimilering genom att utnyttja den naturliga variationen i struktur och funktion hos kolfixerande enzymer från olika organismer. Denna position inbegriper deltagande i ett internationellt samarbete för att utveckla beam-sweeping fixed-target serial femtosecond kristallografi (SFX) vid European XFEL (EuXFEL). Huvuduppgiften är att bedriva forskning. Undervisning och / eller administrativt arbete (inklusive samordning med samarbetspartners) kan också förekomma, dock maximalt 20% av tjänsten.

Kvalifikationskrav
För denna tjänst måste du ha en doktorsexamen i strukturell biologi eller biofysik, eller ett område som arbetsgivaren anser vara likvärdigt. Positionen kräver tidigare erfarenhet av rekombinant proteinuttryck och rening. En påvisbar hög kompetensnivå i makromolekylär proteinkristallografi är nödvändig. Kandidaten måste ha erfarenhet av att bearbeta kristalldata och använda strukturbestämnings- och visualiseringsprogramvara (t.ex. coot, ccp4, Phenix). Kandidaten måste också ha erfarenhet av att grundläggande biofysiska / biokemiska tekniker för provkarakterisering, t.ex. DLS (Dynamic Light Scattering), CD (Circular Dichroism), ITC (Isothermal Titration Calorimetry). Eftersom forskningen bedrivs i en internationell miljö är utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift ett absolut krav. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, nyfikenhet, en passion för att upptäcka, självständighet och en förmåga att arbeta som en del av ett team är också viktiga faktorer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av följande är meriterande: (i) molekylär- och cellbiologi; (ii) protein-ligandinteraktioner; (iii) datainsamling vid synkrotroner (antingen x-ray eller XFEL).

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla

- CV innehållandes relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
- Examensbevis.
- Kontaktuppgifter till minst en och helst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t ex doktorandhandledare).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Laura Gunn, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2022 UFV-PA 2022/3303.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Stability Coordinator

Ansök    Sep 9    Q-Med AB    Biomedicinsk analytiker
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superio... Visa mer
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superior outcomes. Because we understand that the skin we're in shapes our life stories, we are advancing dermatology for every skin story. For more information, please visit our website: https://www.galderma.com/careers

With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology. We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and to promote their personal growth all the while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy and personal rights of every employee. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create unparalleled, direct impact.

Stability Coordinator

Har du ett intresse för att arbeta med hållbarhetsstudier och frågeställningar kring produkthållbarhet inom medical device och läkemedelsindustrin? Har du stor drivkraft samt engagemang och gillar att strukturera ditt arbete? Då är det här ett jobb för dig, för vi behöver nu utöka gruppen med ytterligare en Stability Coordinator.

Stability (Hållbarhet) är en grupp inom R&D som ansvarar för alla typer av hållbarhetsstudier på produkter tillverkade på Galderma Uppsala; från tidig utveckling via klinikfas, registrering, ändringsärenden och efterkontroll. Gruppen ansvarar för och underhåller också ett stort antal klimatrum

Om rollen

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att delta som expert på hållbarhetsfrågor i tilldelade projekt samt planera, designa, genomföra och rapportera hållbarhetsstudier i enlighet med gällande guidelines och regelverk. Dagliga arbetsuppgifter kan bestå i att:

* Delta i projektmöten
* Planera studier
* Skriva studieprotokoll
* Hantera studierna i LIMS
* Utvärdera resultat och göra resultatsammanställningar
* Skriva hållbarhetsrapporter, utlåtanden och rationaler för regulatoriska ansökningar
* Skriva svar på frågor avseende hållbarhet från regulatoriska myndigheter
* Bedöma ändringsärenden avseende påverkan på produkthållbarhet, samt hantera eventuella avvikelser i Trackwise
* Delta i gruppens förbättrings- och arbetsmiljöarbete

Tjänsten är till stor del administrativ men omfattar även en del praktiska moment, såsom etikettering och inlagring av prover i klimatrum vid studiestart. Du kan också vid behov få arbeta med provuttag och leverans av prover till våra interna labb. Rollen omfattar arbete både inom gruppen och även mot övriga grupper inom Product Development, Quality Assurance, Quality Control, Regulatory Affairs, Industrial Development och tekniska experter.

Är du den vi söker?

För att lyckas i den här rollen har du en högskoleutbildning i naturvetenskap, t ex kemi eller farmaci, och några års erfarenhet från arbete inom medical device- eller läkemedelsindustrin. Du har ett intresse för att arbeta med hållbarhetsstudier och frågeställningar kring produkthållbarhet. Du har kunskap om regelverk för medical device och/eller läkemedel och har förmodligen kommit i kontakt med hållbarhetsstudier och även analysmetoder och hur man tolkar resultat i tidigare roller. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, engelska på professionell nivå i tal och skrift, och känner dig mycket bekväm med att skriva professionella texter på engelska. Det är meriterande om du har arbetat i LIMS tidigare.

Du kommer trivas i den här rollen om du är en kommunikativ person som värnar om samarbete. Att förbättra och förenkla är en självklarhet för dig och det känns naturligt att alltid sträva efter att effektivisera arbetet. Som person har du också god organisationsförmåga, tar ett stort ägandeskap och driver aktiviteter med god kvalitet till uppsatta mål.

Vi erbjuder

I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 500 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss i moderna lokaler utmed vackra Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.

Frågor och ansökan

Vi välkomnar din ansökan via knappen "Apply" redan i dag, dock senast den 2 oktober 2022. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Eva Bjurling, Manager Stability, på mail: Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Sep 8    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neurobiologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utföra experiment i olika tumörcellinjer med modifierade adenovirusvektorer i kombination med olika cytostatika i BSL II miljö. Analysera resultat med olika immunologiska och molekylärbiologiska metoder. Självständigt analysera och presentera resultat muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.

Kvalifikationskrav
Magisterexamen/studera på magisterexamensnivå inom relevant ämne (t.ex. biomedicin, molekylärbiologi, molekylär medicin). Ett måste är erfarenhet av virusarbete och cytostatika i BSL II miljö. God kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete med olika celltyper och odlingsformat (96, 384 plattor), cytostatika, viabilitetsassayer (MTS), immunologiska metoder (FACS, ELISA), rening av viralt DNA, QPCR samt att analysera resultat och såväl skriftlig som muntlig presentation. Certifikat för arbete med djurmodeller. God organisations- och samarbets-förmåga.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Tanja Lövgren, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 sep 2022, UFV-PA 2022/3133.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom Cancerimmunterapi

Ansök    Sep 8    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiology, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
- Utveckla nya behandling av hjärntumörer baserat på CAR-T celler
- Utveckla nya behandlingar av hjärntumörer riktade mot blodkärlens funktion
- Driva forskningen framåt mot kliniska tillämpningar

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i forskningsfälten molekylärbiologi, tumörimmunologi eller immunterapi av cancer eller en utländsk examen som bedöms motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Disputerad inom forskningsfälten molekylärbiologi, tumörimmunologi eller liknande 
- Gedigen erfarenhet av molekylärbiologiska metoder
- Gedigen erfarenhet av arbete med primära humana och murina immunceller 
- Gedigen erfarenhet av arbete med primära humana och murina endotelceller
- Gedigen erfarenhet av utveckling av virala vektorer 
- Gedigen erfarenhet av genetisk modifiering av primära immunceller och endotelceller
- Gedigen erfarenhet av experimentell cancerbehandling behandling med CAR-T celler
- Gedigen erfarenhet av Biosafety Level 2 (virusvektorer) arbete 
- Gedigen erfarenhet av in vivo verksamhet 

Bifoga:
Personligt brev; CV med förteckning över vetenskapliga arbeten; Examensbevis för doktorsexamen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Anna Dimberg, [email protected], 0702166496
Magnus Essand, [email protected], 0703449579

Välkommen med din ansökan senast den 27 sep 2022, UFV-PA 2022/3268.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Kemist till Livsmedelsverket

Ansök    Sep 8    Livsmedelsverket    Analytisk kemist
Vi erbjuder dig som är en driftig laborativ kemist en spännande tjänst i helt nya labb med en modern instrumentpark där du dagligen får bidra till att Sverige har säkra livsmedel. Har du en Master of Science i kemi med inriktning analytisk kemi? Då kan du vara den vi söker, välkommen med din ansökan! Beskrivning av avdelning KE/team TO  Kemiavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla analysmetoder och analysera läkemedelsrester, organiska m... Visa mer
Vi erbjuder dig som är en driftig laborativ kemist en spännande tjänst i helt nya labb med en modern instrumentpark där du dagligen får bidra till att Sverige har säkra livsmedel. Har du en Master of Science i kemi med inriktning analytisk kemi? Då kan du vara den vi söker, välkommen med din ansökan!

Beskrivning av avdelning KE/team TO 

Kemiavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla analysmetoder och analysera läkemedelsrester, organiska miljöföroreningar, bekämpningsmedel, näringsämnen och metaller i livsmedel, samt toxiner i musslor och dricksvatten. Vid avdelningen analyseras ett stort antal prov i animalie- och pesticidkontrollerna. Avdelningen är nationellt referenslaboratorium inom flera områden, ackrediterad av SWEDAC och följer ISO 17025. På avdelningen finns en stor och avancerad instrumentpark.

Du kommer att ingå i Team toxiner och främmande ämnen, bestående av tio kemister. Du arbetar på vårt huvudkontor i Uppsala Science Park och förväntas att vara på plats på laboratoriet dagligen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår utveckla och validera kvantitativa analysmetoder för företrädesvis marina biotoxiner och cyanotoxiner i tvåskaliga blötdjur med LC-MS/MS. Du förväntas även upparbeta, analysera och haltbestämma en stor mängd prover efter att analysmetoderna är fastställda.

Vi har en modern och avancerad instrumentpark. I dina arbetsuppgifter ingår även att stödja kollegor i att metodutveckla på LC-HRMS samt underhålla, felsöka och reparera instrumentet vid behov.

Att presentera projekt eller verksamhet både internt och externt kan ingå i arbetet, både muntligt såväl som skriftligt. Teamet är så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) inom tre områden och vi har kontinuerlig kontakt och samarbete med de europeiska referenslaboratorierna (EURL).

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har en utbildning med inriktning mot analytisk kemi med examen Master of Science i kemi. Du har praktisk erfarenhet av att upparbeta livsmedelsprover samt utveckla och validera kvantitativa analysmetoder för små molekyler i komplexa matriser med LC-MS/MS och LC-HRMS. Du behöver även ha erfarenhet av att snabbt sätta dig in i, och hantera nya mjukvaror och databaser för att utvärdera komplex analysdata från masspektrometriska analyser. Praktisk erfarenhet av underhåll, felsökning och reparation av LC-HRMS instrument är meriterande.

Du har god förmåga att förstå, kommunicera och lösa kemiska problem som kan uppstå i samband med analyserna. Vi efterfrågar även mycket god kunskap i Office (Word, Excel, Teams m.m), liksom att du har god datorvana. Vi ser också att du har förmåga av att skriva och publicera i vetenskapliga tidskrifter.

Som person kan du snabbt sätta dig in i de aktuella arbetsuppgifterna och finna dig till rätta på arbetsplatsen. Vi söker dig som använder dig av tekniska specialistkunskaper och analysförmåga för att lösa problem och framdriva i projekt. Du har förmåga att arbeta metodiskt och leverera resultat inom givna tidsramar. Eftersom vi är ett ackrediterat laboratorium är det också viktigt att du kan följa instruktioner.

Du tycker om att samarbeta och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Då du även ska arbeta som stöd åt andra kollegor ser vi också framför oss att du är en lagspelare.

Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Heidi Pekar. Representant för Saco-S är Harold Flores Quintana och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2022-09-17. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med start så snart som möjligt tom 31 januari 2023

Omfattning: Heltid

Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse

Område/avdelning: Undersökning och vetenskapligt stöd/Kemiavdelningen

Diarienummer: 2022/03312

Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Postdoktor i modellering av polymerelektrolyter för Li-batterier

Ansök    Sep 6    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Detta forskningsprojektets huvudsakliga fokus är modellering av polymerelektrolytmaterial för Li-batterier genom användande av DFT-beräkningar och MD-simuleringar. Forskningen utförs inom ramarna för ett EU-projekt och innebär samarbete med både akademi och industri. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, fysik, materialvetenskap, eller relaterade ämnen vara avlagd. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Sökanden skall vara väl bekant med materialmodelleringstekniker som DFT och MD, eller liknande metoder. Sökande skall behärska mycket god engelska i tal och skrift. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om Li-batterier är meriterande, likaså bekantskap med mjuka/polymera material och elektrolytsystem. Programmeringskunskaper är nyttigt. Erfarenhet med kontinuum-modellering är intressant. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Daniel Brandell, +46-18-4713709. 

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2022, UFV-PA 2022/3218. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Sep 7    Uppsala Universitet    Mikrobiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://uu.varbi.com/center/tool/position/542317/edit/tab:2/Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

- Stödja arbetet med ReActs Toolbox (https://www.reactgroup.org/toolbox/) en webbaserad resurs med verktyg och vägledning för arbete med resistensproblematik i låg-och medelinkomstländer. Specifikt att utföra tekniskt underhållsarbete på hemsidan, hjälpa till med att skriva texter och revidera innehåll, söka efter nya verktyg och information, samt utvärdera, beskriva och lägga till verktyg och resurser.
- Stötta ReActs pågående policy och påverkansarbete, till exempel assistera på workshops och seminarier, samla in bakgrundsinformation och data, ta anteckningar och hjälpa till att skriva policy briefs och artiklar för ReActs nyhetsbrev/hemsida.
- Hjälpa till med omvärldsbevakning, granska litteratur och rapporter, och delta i webinarier för att sammanställa information av relevans för ReActs pågående aktiviteter.
- Stötta ReAct i att ta fram underlag och skriva ansökningar för projektstöd och andra finansiella stöd
- Vara en länk mellan ReActs noder i Europa och Latinamerika, där personalen talar spanska.
- Förbereda presentationer och översätta projektdokument och rapporter.

Kvalifikationskrav

- Akademisk examen motsvarande minst Master-nivå inom molekylärbiologi, mikrobiologi, medicin, farmaci eller annat likvärdigt område.
- Kunskap om antibiotikaresistens, dess orsaker och konsekvenser, och olika områden av relevans för att möta problematiken på ett hållbart sätt, inklusive stewardship och infektionsprevention.
- Erfarenhet av arbete i hemside- och referenshanteringsverktyg, specifikt WordPress och Zotero.
- Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift då arbetsspråket är engelska.
- Mycket goda kunskaper i spanska, då en del av arbetet omfattar att översätta material från engelska till spanska (eller från spanska till engelska).
- Flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt och med ibland korta leveranstider.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av arbete med globala hälsofrågor, exempelvis från internationella organisationer
- Internationell erfarenhet, särskilt från låg- och medelinkomstländer, och gärna inom hälsosektorn.
- Goda kunskaper i svenska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 3 månader. Omfattningen är 75%. Tillträde snarast. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Anna Sjöblom, +46 73 986 66 37, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2022, UFV-PA 2022/3246.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom translationell neurovetenskap

Ansök    Sep 7    Uppsala Universitet    Biomedicinare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker forskare som är mycket motiverad att bedriva forskning på postdoktoral nivå och som har ett starkt intresse för translationell neurovetenskap som involverar in vivo och in vitro-modeller. Du kommer att arbeta med projekt relaterade till traumatisk hjärnskada (THS) med målet att förstå genetikens inverkan på utfall efter THS. Du kommer att delta i att utveckla nya forskningsverktyg samt använda etablerade modeller för experimentell THS, inklusive att arbeta med inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) och transgena möss. Dessutom kommer THS-modellerna att användas för drogtester för att karakterisera neuroprotektiva substanser och bedöma potentiella fördelar hos THS-patienter med olika genetisk bakgrund.

Forskargruppen bedriver såväl kliniska studier som grundforskning. Som forskare kommer du att exponeras för forskning från bänk till säng och kommer att arbeta med ett team med blandad vetenskaplig bakgrund. Du kommer också att interagera med och handleda studenter i gruppen. Experimenten kommer att utföras både vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet så du kommer att vara ansluten till båda platserna.

Kvalifikationskrav
Du behöver ha en doktorsexamen gärna inom neurovetenskap, stamcellsbiologi, biomedicin eller molekylärbiologi. Du ska kunna arbeta självständigt och ha ett stort intresse för translationell neurovetenskap och stamcellsbiologi och med dokumenterad kompetens, gärna inom mer än ett av följande områden: humana pluripotenta stamceller, genetik och CRISPR-Cas9 och histolopatologiska metoder, arbete med djur (t.ex. mus). Lämpligt certifikat för djurarbete såsom FELASA B-certifiering är meriterande. Flytande engelska i tal och skrift.

Ansökan
Dokument som ska bifogas din ansökan:

- CV
- Publikationslista
- Personligt brev
- Rekommendationsbrev

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad 1 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: : Elham Rostami, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2022, UFV-PA 2022/3245.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom miljöanalytisk kemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fokus på kemiska risker vid återanvändning av avloppsvatten
Återvinning av vatten och utvinning av näringsämnen från inhemskt avloppsvatten är av växande intresse för samhället och viktigt för övergången till en cirkulär ekonomi. Källsorterade avloppsvattenfraktioner, som t.ex. svartvatten och gråvatten, möjliggör effektiv återvinning av näringsämnen och vatten. Dock är nuvarande hygieniserings- och reningstekniker inte effektiva för alla oönskade ämnen. Särskilt oroande är detta för kemikalier som är persistenta, mobila, bioackumulerande och toxiska. Antibiotikarester är en grupp av miljöföroreningar som orsakar antibiotikaresistens. Återanvändning av avloppsvatten kan därmed utgöra en hälsorisk för människor och miljö. Det här projektet syftar till att öka kunskapen om risker för antimikrobiell resistens och antimikrobiella föroreningar i svartvatten som ska återanvändas. Projektet utförs inom VA-kluster Mälardalen med stöd av Svenskt Vatten.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent som ska organisera avloppsvattenprovtagning, utföra rutinprovtagningar och analysera miljöprovers innehåll av antimikrobiella och andra miljöföroreningar. Arbetsuppgifterna kommer även att omfatta datainsamling och utvärdering med statistiska verktyg, skriva vetenskapliga manuskript på engelska och även delta i projektmöten.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en MSc i analytisk kemi, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot kemisk analys av miljöprover och erfarenhet av kemisk analys med hjälp av masspektrometri är värdefulla meriter. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande färdighet samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (både i tal och i skrift) är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-10-17 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-20. Ansökan ska innehålla: i) CV, ii) en kort erfarenhetsbeskrivning som anger din lämplighet för tjänsten, iii) kopior av examensbevis från högre utbildning, och iv) kontaktuppgifter till minst en referensperson.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research Assistant in Analytical and Environmental Organic Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Focus on chemical risks in wastewater reuse
Recycling water and extracting nutrients from domestic wastewater is of growing interest to society and an important part of the transition to a circular economy. Source-separated wastewater fractions, e.g., blackwater and grey water, enables efficient recycling of nutrients and water. However, current sanitization and purification techniques are not effective for all organic micropollutants. This is of particular concern for persistent, mobile, bioaccumulative and toxic pollutants. Antibiotic residues in particular are a group of the emerging pollutants that promote antibiotic resistance. Thus, reuse of wastewater can endanger public health and the environment. This project aims to increase knowledge about risks of antimicrobial resistance and specific antimicrobial contaminants in wastewater intended for reuse. The project is within the VA-kluster Mälardalen supported by the Swedish Water (Svenskt Vatten).

Duties:
We are seeking for a research assistant, who will organize wastewater sampling and perform routine sample extraction and analysis for antimicrobial and other chemical contaminants. The duties will also include data acquisition and evaluation with statistical tools, writing scientific manuscripts in English and participate in the project’s meetings.

Qualifications:
Applicants should hold a MSc in analytical chemistry, environmental chemistry, or equivalent. Specialisation towards chemical analysis in environmental matrices and experience with chemical analysis using mass spectrometry are valuable merits. High emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (both spoken and written) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-10-17 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-09-20, use the button below. The application should include: i) CV, ii) a short description of experience indicating your suitability for the position, iii) copies of degree certificates from higher education, and iv) contact information of at least one reference person.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent – Våtmarkers multifunktion

Ansök    Sep 6    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskningsassistenten kommer att placeras inom sektionen Geokemi och hydrologi där personen kommer att arbeta inom våtmarksprojekt som undersöker anlagda våtmarkers multifunktion. Ett uppdrag som ska samla in data från LOVA-projekt som anlagt våtmarker eller strukturkalkat.

Sökande kommer utföra qPCR-analys för kvantifiering av metanotrofer i sedimentprov. Ytterligare analyser kan bli fosforfraktionering. Dessutom ska våtmarksinformation från LOVA-handläggare på olika Länsstyrelser och markägare samlas in. Arbetsuppgifterna innefattar bestämning av våtmarkers vattenyta från ortofoton och ta ut koordinater på våtmarkers inlopp respektive utlopp i GIS. Dessutom kan kontakt med markägare som strukturkalkat behöva tas.

Kvalifikationer:
Sökande ska inneha en masterexamen i biologi, markväxtagronomi eller inom liknande område. Sökande måste tala flytande svenska och ha god erfarenhet av kontakt med svenska markägare. Erfarenhet av arbete med Länsstyrelsen är ett krav och även qPCR-analys. Erfarenhet av fältstudie som undersökt våtmarksutformning är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och kommunikations förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-11-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-13. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, examensbevis samt namn på 2 referenser

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till klinisk immunologi - Vävnadstypningslab

Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som k... Visa mer
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Cellulär immunologi är en del av avdelningen för klinisk immunologi på Akademiska laboratoriet. Vi arbetar främst för patienter som behöver, eller har genomgått, transplantationer av organ eller stamceller. Våra patienter har svåra diagnoser som exempelvis leukemier, diabetes och njursjukdomar. Inom avdelningen utförs bland annat vävnadstypningar och korstester inför organ- och stamcellstransplantationer, omhändertaganden av stamcellsskördar och isolering av langerhanska celler. Vi behöver nu förstärkning till vårt glada gäng på Vävnadstypningslab.

Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss på Vävnadstypningslaboratoriet är mycket varierande och du kommer att göra vävnadstypningar, s.k. HLA-typning, antikroppsutredningar och HLA-korstester. Vi jobbar med serologiska, genomiska och flödescytometriska metoder. Eftersom vi har så många olika och varierande analyser ger det goda möjligheter att lära nytt länge.

Vissa av våra analyser, viktiga vid transplantation, tillhandahåller vi dygnet runt, alla dagar på året. Det innebär att alla på laboratoriet delar på beredskap via ett rullande schema. Beredskap betyder att en av oss finns tillgänglig för att arbete och ibland blir det jobb men oftast inte.

Vi söker dig som är

• Legitimerad biomedicinsk analytiker eller har motsvarande kompetenser
• Talar och skriver svenska flytande
• Har fullgott färgseende

Vi ser det som meriterande om du också:

• Har vana av att arbeta med patientprover
• Har vana från att arbeta med vävnadstypning
• Har vana av att arbeta med genomiska metoder
• Har vana att arbeta patient- och kvalitetssäkert

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och letar efter någon som är nyfiken, prestigelös, bra på att samarbeta och som vill bidra till vårt positiva arbetsklimat. I ditt arbete behöver du vara noggrann och ansvarstagande, samt ha förmåga att självständigt planera och genomföra ditt arbete. Planen för dagen kan snabbt förändras om akuta prover kommer in och då löser vi utmaningarna tillsammans som ett team och därför uppskattar vi egenskaper som flexibilitet och lite stresstålighet.

Vi erbjuder
En tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Lena Wehlin, 018-611 36 34
Processansvarig BMA Carina Knutson, 018-611 41 88
Fackliga kontaktpersoner
Hillevi Henryson, Naturvetarna, 018-611 41 88

Vill du jobba med oss?
Urval och tillsättning kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss. Välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska var komplett ska den innehålla:

• Ett CV och personligt brev på svenska
• Yrkeslegitimation eller andra relevanta bilagor

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Konsulter inom miljö-, vatten- och energi

Ansök    Sep 5    Ramboll Sweden AB    Miljöingenjör
Hållbarhetskonsulter inom miljö-, vatten- eller energifrågor Ramboll har lanserat en ny strategi för 2022-2025 - “The Partner for Sustainable Change” - och söker nu dig som vill vara med på denna resa och arbeta för en mer hållbar framtid Som konsult på Ramboll får du möjlighet att jobba med kompetenta kollegor i utmanande projekt. Vi bryr oss om varandra och tycker om att arbeta i team och bidra till varandras arbetsglädje. På Ramboll får du det lilla ... Visa mer
Hållbarhetskonsulter inom miljö-, vatten- eller energifrågor
Ramboll har lanserat en ny strategi för 2022-2025 - “The Partner for Sustainable Change” - och söker nu dig som vill vara med på denna resa och arbeta för en mer hållbar framtid

Som konsult på Ramboll får du möjlighet att jobba med kompetenta kollegor i utmanande projekt. Vi bryr oss om varandra och tycker om att arbeta i team och bidra till varandras arbetsglädje. På Ramboll får du det lilla teamets fördelar kombinerat med det stora internationella bolagets kompetens, resurser och utvecklingsmöjligheter. Ramboll är en stiftelse och återinvesterar en stor del av vår vinst i projekt som är till nytta för människor, samhälle och natur.
Vi önskar nu att komma i kontakt med dig som jobbar med hållbarhet inom miljö-, vatten- och energifrågor. Tiden är kanske inte helt rätt just nu för dig men vi etablerar gärna en kontakt för att diskutera möjliga karriärvägar hos oss.

Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring och samtidigt få utvecklas vidare inom det området du kan bäst? Då är du troligtvis den vi söker. Vi välkomnar dig till ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden. För att trivas i den här rollen tror vi att du har flera års erfarenhet inom samhällsbyggnad och drivs av att få övertyga andra med din erfarenhet och kompetens. Du tycker om att bygga relationer både internt och externt och tycker troligtvis att ett gott skratt förgyller arbetsdagen. Det gör nämligen vi!
För oss är det viktigt att du är lösningsorienterad och har modet att utmana både dig själv, dina kollegor och våra kunder. Vi kommer fortsätta att jobba med en hybridlösning där vi till största del är på kontoret men placeringsort är flexibel. Vi vet nu av erfarenhet att vi ibland föredrar att jobba hemma och då ska du känna att det är möjligt också.

Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design och konsultföretag med fler än 1800 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.

Låt oss veta mer om dig
Vi tar tacksam emot ditt CV som ett första steg och ser därefter fram emot att få veta mer om dig om du har den profilen vi söker. Visa mindre

Doktorand i antibiotikaresistens

Ansök    Sep 5    Uppsala Universitet    Biomedicinare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i antibiotikaresistens 

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över  300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil  med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den 

kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring  sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya  behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se 

Projektbeskrivning
Thomas Tängdéns forskargrupp forskar kring antibiotika och resistenta bakterier. Syftet med det planerade projektet är att hitta kombinationer av antibiotika som är effektiva  för att behandla och förhindra uppkomsten av multiresistenta gramnegativa bakterier och att undersöka  hur doseringen av antibiotika kan optimeras. I de planerade studierna ingår arbete med kliniska isolat  och laboratoriestammar i vilka vi systematiskt har varierat uppsättningen av bland annat gener som  kodar för enzymatisk resistens och förändringar i bakteriens cellvägg (poriner). Effekten av antibiotika  undersöks med MIC-testning, statiska och dynamiska avdödningsförsök och automatisk mikroskopi  med efterföljande bildanalys (oCelloScope). Projektet innebär också hantering och analys av  sekvensdata.  

Arbetsuppgifter
En doktorandutbildning pågår i fyra år och inkluderar både forskning (inklusive  relaterade uppgifter), kurser och litteraturstudier. 

Kvalifikationskrav
Grundläggande examen inom Biomedicin eller annat relevant ämnesområde  samt vidareutbildning inom t.ex. infektionsbiologi, molekylärbiologi eller mikrobiologi är ett krav  (minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hsp på avancerad nivå), liksom ett gott praktiskt handlag i 

laboratoriet och visad förmåga att arbeta självständigt. Det är också en fördel om du i övrigt har  praktisk erfarenhet av mikrobiologiskt laboratoriearbete med inriktning mot bakterier och antibiotika  som t.ex. MIC-testning och avdödningsförsök. Goda datorkunskaper bland annat inom MS Excel och  MS Word är ett krav. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Vid rekryteringen  kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och  kommunikationsförmåga. Du är ansvarskännande, strukturerad och metodisk i ditt arbete, du har lätt  att se samband och du innehar god slutledningsförmåga samt påvisar gott omdöme. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av hantering och analys av sekvensdata med  programvaran CLC Workbench eller dylikt. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets  regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför  verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet  och livserfarenhet. 

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Tängdén (huvudhandledare), tel. 0708-370323,  e-post: mailto:[email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2022, UFV-PA 2022/3205. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Bli en del av Team Kemisk Analys på Mpya Sci & Tech!

Ansök    Sep 5    Mpya Sci & Tech AB    Analytisk kemist
Mpya Sci & Tech är skapat av och för människor som älskar teknik och naturvetenskap. Vi är inte här för att göra något som alla andra gör. Vi tar nischad rekrytering och konsulting till en ny nivå med fokus på kandidatperspektivet. Det är därför vi kallar oss Talent Advisors. Vi tror att de riktiga talangerna är de individer som vågar utvecklas genom hela livet. Med lång erfarenhet och djup kunskap om branschen har vi skapat ett framåtlutat och spetsigt bo... Visa mer
Mpya Sci & Tech är skapat av och för människor som älskar teknik och naturvetenskap. Vi är inte här för att göra något som alla andra gör. Vi tar nischad rekrytering och konsulting till en ny nivå med fokus på kandidatperspektivet. Det är därför vi kallar oss Talent Advisors. Vi tror att de riktiga talangerna är de individer som vågar utvecklas genom hela livet. Med lång erfarenhet och djup kunskap om branschen har vi skapat ett framåtlutat och spetsigt bolag, på vårt sätt.

På Mpya Sci & Tech tror vi på ett hållbart arbetsliv där vi tillsammans bygger en kultur med genuin delaktighet, ivrig nyfikenhet och möjlighet att få vara sig själv. Kom och utvecklas ihop med oss i Göteborg och Stockholm. Hos en arbetsgivare i världsklass

Vill du vara en del av Team Kemisk Analys hos Mpya Sci & Tech i Uppsala? Vi letar efter nya kollegor med tidigare industrierfarenhet inom Life science till vårt växande team. Här kan du utvecklas kompetensmässigt samtidigt som du får tid till det viktiga i vardagen så som träning, återhämtning, familj och vänner. Tycker du precis som vi att livet är mer än bara jobb, samtidigt som du älskar att utvecklas karriärmässigt? Kom och bli en del av ett gäng specialister inom kemisk analys på Mpya Sci & Tech!

Vi söker dig som brinner för Life Science och som drivs av viktiga och utmanande arbetsuppgifter i en bransch där din insats verkligen gör skillnad. Som Mployee hos oss så är det en självklarhet att du ska kunna påverka ditt uppdrag, din personliga utveckling och vår affärsutveckling. Låter det för bra för att vara sant? Vi sätter gärna dig i kontakt med en av våra kollegor ute på uppdrag som kan dela med sig av sin bild.

Exempel på uppdrag inom kemisk analys hos oss:

• Metodutveckling av analysmetoder, exempelvis HPLC, GC, LC-MS.
• Validering och kvalificering av analysmetoder samt instrument.
• Tech-transfer av analysmetoder för uppskalning och överföring från/mellan produktionsenheter.
• Kvalitetskontroll inom läkemedelstillverkning.
• Koordinering och projektledning av kvalitetsprojekt i QC-verksamhet, till exempel förbättringsarbete och olika LEAN-initiativ.

Din profil

Hos oss är alla olika men alla får plats, det är vår styrka! För att trivas hos oss och i rollen är det viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll så att du med självsäkerhet kan bistå våra kunder när de är i behov av hjälp. Utöver det är du flexibel, driven och självgående.

Kvalifikationer:

• Universitetsexamen inom kemi, kemiteknik, farmaci, bioteknik eller motsvarande.
• Några års arbetslivserfarenhet av analytisk kemi, tech-transfer, kvalitetsarbete eller valideringsarbete.
• Arbetslivserfarenhet från kvalitetsstyrd verksamhet, meriterande med GMP-erfarenhet.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

På Mpya Sci & Tech blir du del av en inkluderande och tillåtande kultur som prioriterar personlig utveckling tillsammans med kompetensutveckling. För oss är det viktigt att alla våra medarbetare ska känna sig inkluderade i bolagets utveckling och känna samhörighet med övriga kollegor, samt att alla uppdrag ute hos kund ska kännas rätt. Tack vare en engagerad Talent Advisor får du kontinuerligt stöd och karriärscoaching och vi ser till att matcha dig med rätt uppdrag för att du ska utmanas och utvecklas på ett optimalt sätt!

Ansökningsprocessen

Känner du att Mpya Sci & Tech är rätt för dig? Tveka inte att skicka in en ansökan eller slå en signal. Vi välkomnar ansökningar fram till 14 september men urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sara Andersson, Talent Advisor, [email protected], telefon 073-144 83 50.

Om oss

Mpya Sci & Tech är ett konsult- och rekryteringsföretag skapat av och för människor som älskar teknik och naturvetenskap. Vi är ett familjärt bolag under stark utveckling som på två år vuxit till över 80 kollegor inom Life Science & Technology. På Mpya Sci & Tech tror vi på ett hållbart arbetsliv där vi tillsammans bygger en kultur med genuin delaktighet, ivrig nyfikenhet och möjlighet att få vara sig själv. Kom och utvecklas ihop med oss i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Läs mer på www.mpyascitech.com. Visa mindre

Forskare

Ansök    Sep 2    Uppsala Universitet    Biomedicinare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Forskargruppen för molekylär precisionsmedicin (http://molmed.medsci.uu.se) studerar akut barnleukemi med hjälp av storskaliga genetiska metoder. Genom nära samarbete med kliniska forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har vår forskargrupp tillgång till unika provsamlingar och klinisk patientinformation.

Gruppen för molekylär precisionsmedicin söker nu en forskare för utveckling och implementering av nya protokoll för biblioteksberedning för RNA/DNA-sekvensanalyser av enskilda celler. Tjänsten utgör en unik och spännande möjlighet för dig som vill arbeta inom precisionsmedicin och single-cell genomik med toppmodern utrustning inom en avancerad forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utveckla och implementera sekvenseringsteknologier för genomikstudier av enskilda celler i forskningsprojekt där kliniska patientprover analyseras. En framgångsrik kandidat förväntas utföra både experimentellt laboratoriearbete samt bioinformatiska analyser, såsom att använda bioinformatiska arbetsflöden vid kvalitetskontroll av data, samt analys och sammanställning av genomikdata från olika applikationer av single-cellanalyserna. I arbetsuppgifterna ingår även att skriva vetenskapliga rapporter samt att presentera metodiken och resultat från forskningsprojekt vid vetenskapliga konferenser och möten.

Kvalifikationskrav
Forskarutbildning med inriktning inom medicinsk vetenskap samt minst fem års dokumenterad erfarenhet av forskning inom genomik och/eller cancerdiagnostik. Vi söker en kreativ person med brett intresse för teknologier inom genomik, som har publicerat eget forskningsdata inom genomik- eller NGS-områdena. Vi söker en forskare med mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda engelska och svenska, som är ansvarstagande och har förmåga att arbeta i en miljö med högt tempo och är bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga.

Specifika krav för tjänsten är:

- Praktisk erfarenhet av laborativt arbete med single-cellprotokoll från 10x Genomics.
- Praktisk erfarenhet av laborativt arbete med TCR/BCR sekvensering.
- Praktisk erfarenhet av laborativt arbete med ”cell hashing”.
- Erfarenhet av arbete med storskalig DNA- eller RNA-sekvensering.
- Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik analys av NGS-data, specifikt 10x Genomics single-cell RNA-seq och bulk RNA-seq data.
- Erfarenhet av programmering i R för NGS-dataanalys.
- Gedigen erfarenhet i hantering av stora dataset i LINUX/UNIX miljö och med ”slurm workflow manager” (UPPMAX/HPC).
- Erfarenhet i hantering av känsliga patientdata.
- Erfarenhet av användning bioinformatikpipelines, e.g. Nextflow och Snakemake.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom hematologisk/B-cellforskning.
- Utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga.

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 1 november, 2022

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till 23 februari 2023

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Jessica Nordlund (mailto:[email protected]), forskargruppsledare i molekylär precisionsmedicin.

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2022, UFV-PA 2022/3204


 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Instrument Coordinator Explore

Ansök    Sep 2    Olink Proteomics AB    Laborant, biologi
Vilka vi är: Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom forskning för medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Proteiners avgörande roll för att förstå mänsklig biologi har varit känd i många decennier men tekniska begränsningar försvårade en omfattande undersökning av det e... Visa mer
Vilka vi är:

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom forskning för medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Proteiners avgörande roll för att förstå mänsklig biologi har varit känd i många decennier men tekniska begränsningar försvårade en omfattande undersökning av det enorma antalet proteiner som kan vara viktiga i olika biologiska processer och sjukdomar. Med Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan forskare nu mäta en stor mängd biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov med specifika, noggrant validerade analyser som täcker ett mycket brett område (fg/ml till µg/mL).

På några år har Olink vuxit snabbt från att vara ett litet, Sverigebaserat företag som erbjuder analyser för några hundra proteiner till ett NASDAQ-noterat företag med en stark global närvaro, en bred portfölj av flexibla proteinbiomarkörlösningar och ett bibliotek av hög kvalitativa, noggrant validerade analyser som täcker ~3000 proteiner.

För mer information om Olink, besök www.olink.com.

Rollbeskrivning

Olink står inför en fortsatt kraftig tillväxtresa och vi behöver därför förstärka teamet med ytterligare en Instrument Coordinator till Analys Service (AS) i Uppsala. På avdelningen analyseras kundprover med Olinks produkter med hjälp av olika pipeteringsrobotar och sekvenseringsintrument. Arbetsflödet omfattar allt från mottagning av prover, förberedelser inför experiment till leverans av analysdata. Du kommer att tillhöra Explore gruppen som består av ett 40-tal personer.

I rollen som Instrument Coordinator kommer du att ansvara för instrumenten på Explore- labbet. Du jobbar i nära kommunikation med både analyslabbet och leverantörer av instrument. Du strävar efter att minimera laboratoriernas driftstopp och löpande förbättra instrumentdokumentationen inom gruppen, samt fungerar som en viktig kontaktpunkt för laboratoriet gentemot andra supportavdelningar inom Olink. Rollen rapporterar direkt till Laboratory Leader, som har ansvaret för den laborativa planeringen i verksamheten. Instrumentgruppen är en viktig stödfunktion till labbet som kräver ett sinne för detaljer och struktur samt en förmåga att kunna prioritera bland arbetsuppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Ansvara för underhåll, inspektioner och enklare reparationer av alla instrument på Analysis Service Explore labben med syfte att säkerställa korrekt drift
- Arbeta nära leverantörer av instrument och supportavdelningar inom Olink
- Se till att rätt åtgärder vidtas vid instrumentfel och fungera som en kontaktperson för labbet gällande instrumentfrågor
- Arbeta i nära samarbete med AS i Boston USA, för det löpande arbetet med instrumenten och instrumentdokumentationen
- Säkerställa att kalibrering och underhåll av instrumenten utförs i tid och planeras tillsammans med planeringsansvariga för labbet
- Säkerställa att all dokumentation inhämtas och arkiveras efter instrumentservice, och att instrumenthantering sker enligt Olinks instruktioner i samarbete med AS Quality Engineers
- Hantera avvikelserapporter och ändringsloggar, samt hålla instrumentavtal, loggböcker och rapporter organiserade och uppdaterade
- Delta i olika instrumentmöten gällande alltifrån daglig planering till olika förbättringsåtgärder
- Bidra till att Analys Service levererar högkvalitativa resultat och tjänster


Kvalifikationer

- Akademisk examen inom relevant område, gärna inom Life Science eller liknande
- Minst två års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter som för denna roll
- Flytande i svenska och engelska i tal och skrift är en nödvändighet för att lyckas och trivas i rollen
- Kunskaper inom LIMS är meriterande men inte ett krav


Som person är du organiserad, strukturerad och driven. Du har ett stort instrument- och teknikintresse. Du är proaktiv, självständig och uppskattar att arbeta i en dynamisk och föränderlig organisation med högt tempo. Vidare är Du en prestigelös lagspelare som har lätt att kommunicera med andra, både inom företaget och externt med leverantörer. Då vi har ett stort kundfokus och är ett företag i stark expansion är det viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan balansera flera arbetsuppgifter parallellt och visa flexibilitet vad gäller dina dagliga uppgifter. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper såväl som tidigare arbetslivserfarenheter. Tjänsten är placerad i Uppsala.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef, Cecilia Bergqvist, [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast 25 september 2022. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under anställningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vill du vara en del av vårt fantastiska team? Varmt välkommen med dig ansökan! Visa mindre

Chemical Operator / Technician at EasyMining

Do you want to join us and create a more sustainable future? EasyMining is looking for two operators or technicians in Uppsala (for a period of 3 months) who wants to participate in the transition to a circular economy and help save the world's resources. OM TJÄNSTEN EasyMining is in the process of commercializing technologies based on its patented innovations and processes that recover clean commercial products using waste as raw material. Our technolo... Visa mer
Do you want to join us and create a more sustainable future? EasyMining is looking for two operators or technicians in Uppsala (for a period of 3 months) who wants to participate in the transition to a circular economy and help save the world's resources.

OM TJÄNSTEN
EasyMining is in the process of commercializing technologies based on its patented innovations and processes that recover clean commercial products using waste as raw material. Our technologies include phosphorus recovery from ashes of combusted sludge, a process that can reduce the energy requirement for treating nitrogen-containing wastewater by recovering the nitrogen in form of commercial products, as well as a process for extraction of salts from fly ash from household waste incineration.

We are now for the behalf of Easy Mining looking for two new team members to help them operate pilots for our current and future technologies.

As a consultant for Academic Work, we offer great opportunities for you to grow professionally, build your network and create valuable contacts for the future read more about our offer.

ARBETSUPPGIFTER
The successful candidate will take part in a pilot production project. The position is in our research and development team in Uppsala and includes the operation of pilot tests and supporting the work in the commercialization of the processes. You will work together with several process engineers where you together operate and keep track of the equipment. Both more experienced, as well as more recently graduated candidates, are welcome to apply. Your responsibilities will include:


* Execute pilot work with a safety-first perspective
* Run and test systems
* Cleaning of equipment
* Handling of chemicals in a safe manner
* Provide documentation of work


VI SÖKER DIG SOM
- For a person who is fluent in the English language both speaking and writing

It is meritorious if you have:


* A technical degree
* Lab work experience
* Experience in chemical processes
* Industrial solid-liquid separation processes


As a person you are:


* Enduring
* Cooperative
* Self-propelled


#

Other information:


* Start: 30 september
* Extent: Full-time
* Place: Uppsala


This recruitment process is conducted by Academic Work and it is our client’s wish that all questions regarding the position is directed to Academic Work.

Our selection process is continuous, and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the screening or interview phase.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Read more about the company here. Visa mindre

Laborant

Ansök    Aug 31    REGION UPPSALA    Laborant, biologi
Uppsala BioLab/Uppsala Biobank Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till... Visa mer
Uppsala BioLab/Uppsala Biobank

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Uppsala Biobank är en centrumbildning mellan Region Uppsala och Uppsala universitet. I centrumbildningen ingår även Uppsala BioLab. Totalt har centrumbildningen 25 anställda varav 8 är anställda på Uppsala BioLab. Vi finns i Hubben mitt i Uppsala Science Park.

Uppsala Biobank och Uppsala BioLab är forskningsstödjande infrastrukturer med nära anknytning till klinisk verksamhet. Uppsala Biobank har en bred verksamhet med rådgivning, ärendehantering, utbildning, operativ service, IT-stöd och projektledning. Laboratoriet är utrustat med moderna analytiska instrument med hög kapacitet. Vi har nära samarbete med Klinisk kemi och Farmakologi vid Akademiska laboratoriet. Vår styrka är flexibilitet, hög kompetens och möjligheten att utföra specialanalyser och metodutveckling. Laboratoriet är ISO15189 ackrediterat.

Biobankens operativa service består framför allt av insamling, lagring och utplock av prov. En stor del av verksamheten på laboratoriet är på uppdrag av biobanken där personalen vid laboratoriet utför olika typer av provhantering manuellt och automatiserat. Detta omfattar t ex provinsamling, om-formatering, extraktion av DNA och RNA samt framrening av celler (inklusive infrysning i flytande kväve och utplock).

Vid Klinisk kemi och farmakologi bedrivs en högspecialiserad verksamhet som utför diagnostik dygnet runt och tillhandahåller vägledning inom området kemi och farmakologi. På uppdrag av Uppsala Biobank sköter Klinisk kemi provhantering som görs för så kallad sjukvårdsintegrerad provinsamling av vätskebaserade prov för forskning. Provhanteringen görs med automatiserade system, s.k pipetteringsrobotar. Den verksamheten behöver förstärkas med stöd av personal anställd på biobanken.

Provhanteringsverksamheten växer och vi söker nu en medarbetare för arbete med olika slags provhantering inom de olika verksamheterna. Vår nya medarbetare kommer att vara anställd på Uppsala Biobank och arbeta i snitt ca 50% av arbetstiden med provhantering med placering vid Klinisk kemi och farmakologi och ca 50 % med placering vid biobanken och Uppsala BioLab för att arbeta med olika typer av provhantering där. Daglig arbetsledning och styrning kommer att vara där medarbetaren är placerad för tillfället.

Ditt uppdrag
Alla typer av manuell och automatiserad provhantering som laboratoriet utför och kommer att införa. Allmän provhantering, om-formatering av prov, framrening av celler från blod och benmärgsprov, extraktion av DNA/RNA. Automatiserad provhantering vid Klinisk kemi och farmakologi för preparering av prov inför infrysning. Förfrågningar kommer kontinuerligt om nya provtyper och protokoll, varför det kan bli aktuellt med arbete med nya provtyper. All provhantering registreras i olika typer av datasystem såsom t ex Biobankens LIMS, FreezerPro och FlexLab Kemi. Arbetet utförs både enskilt och i samarbete med andra medarbetare.

Dina kvalifikationer
Du ska ha utbildning med inriktning biologi, inom medicin eller annat som bedöms lämpligt för arbete med hantering av blod och annat biologiskt material. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av arbete på lab med provhantering av olika slag. Erfarenhet av arbete med automatiserade system för vätskebaserade prov är meriterande. En del av våra kunder är engelsktalande så du behöver kunna kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift. Vi arbetar med en hög nivå av service till våra kunder och förväntar oss detsamma av dig.

Vi tror att både erfarenheter och personligheter är viktiga i ett välfungerande team. Därför kommer dina personliga egenskaper i hög grad att vägas in vid tillsättande av den här tjänsten. Vi värderar personliga egenskaper såsom positiv attityd och god samarbetsförmåga högt. Då arbetsuppgifterna kommer att utföras på två olika arbetsplatser behöver du vara flexibel och ha ett eget driv samt klara både rutinmässiga arbetsuppgifter och att arbeta med nya metoder.

Vi erbjuder
Anställning tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Heltid.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Gruppchef lab Susanne Aldén, tel 018-612 27 03
Gruppchef operativ service Inger Lindström, tel 018-617 14 98
Biobankschef Anna Beskow, tel. 018- 611 39 32
Facklig representant nås via växel 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag är 2022-09-25, intervjuer kommer att hållas löpande.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Laboratorieassistent till spännande uppdrag hos SLU

Har du laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat kemiteknik och är intresserad av en rolig utmaning? Se hit! Vi söker nu en laboratorieassistent till SLU Institutionen för energi och teknik. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i 3 månader, med eventuellt möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade ... Visa mer
Har du laboratorievana och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Kanske har du studerat kemiteknik och är intresserad av en rolig utmaning? Se hit! Vi söker nu en laboratorieassistent till SLU Institutionen för energi och teknik. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och kommer att pågå i 3 månader, med eventuellt möjlighet till förlängning.

Under uppdraget kommer du bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, ta därför chansen och sök tjänsten redan idag!

Om tjänsten
SLU - institutionen för energi och teknik, har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. SLU har inom metodområdet stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation. Vi söker nu en laboratorieassistent för ett heltidsuppdrag.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som laboratorieassistent hos SLU kommer du vara med i projektet att rena fosfor ur industriellt avloppsvatten. Arbetet omfattar:
• Utveckling
• Testning
• Validering
• Dokumentation gällande olika tekniker för att bestämma vilket system som är bäst lämplig för implementering
• Arbeta laborativt


Vem är du?
Vi söker dig som sedan tidigare har vana av att arbetat i ett laboratorie och har vana av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av att genomföra fysikaliska-kemiska analyser. Det är meriterande om du har tidigare arbetat inom kemiteknik eller har en utbildning inom kemiteknik. Du kan kommunicera obehindrat både i tal och skrift på engelska och har goda kunskaper i svenska.

Som person är du noggrann, har intresse för laboratoriearbete och trivs i en självständig roll med mycket eget ansvar. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete.

Om verksamheten
Poolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som har en biokemisk, kemiteknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Vi arbetar med de främsta av Sveriges läkemedels- och livsvetenskapsföretag. Så, vare sig du är intresserad av mikrobiologi, kemi, regulatoriskt-, miljö- eller kvalitetsarbete, marknad och försäljning har vi en tjänst för dig.

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.poolia.se/karriar/tips/konsult/.

Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Valideringsingenjör/Valideringsledare till Randstad i Uppsala

Ansök    Aug 30    Randstad AB    Kemist
Arbetsbeskrivning Har du flerårig erfarenhet som valideringsingenjör inom läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nästa steg som valideringsledare eller jobbar du idag som valideringsledare och är redo för nya utmaningar? Då ska du söka till Valideringsledare på Randstad Life Sciences i Uppsala! Som konsult hos oss kommer du att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du flerårig erfarenhet som valideringsingenjör inom läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nästa steg som valideringsledare eller jobbar du idag som valideringsledare och är redo för nya utmaningar? Då ska du söka till Valideringsledare på Randstad Life Sciences i Uppsala!

Som konsult hos oss kommer du att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserad inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 
 
Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Sista ansökningsdag: 2022-08-29, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. På grund av semestertid kan rekryteringsprocessen dröja, tack för ditt tålamod.


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail. Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. 

Ansvarsområden
I rollen som Valideringsledare kommer du att få jobba med kommande spännande och utmanade uppdrag ute hos våra kunder med att leda valideringsaktiviteter där du även har möjlighet och flexibilitet att forma din egen roll inom validering. 
Detta är en roll med varierande arbetsuppgifter och många utvecklingsmöjligheter där du får kundkontakt genom att jobba med roliga uppdrag ute hos kund, möjligheter att utvecklas vidare inom validering och möjlighet att leda interna  kompetensutveckling inom validering.
Kvalifikationer
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom validering och har ett stort intresse för ledarskap. Vidare ser vi gärna att du har:


Naturvetenskaplig examen eller ingenjörsexamen inom kemiteknik, bioteknik, medicinteknik, maskinteknik eller motsvarande.
3 års erfarenhet eller mer av valideringsarbete inom bioteknik– eller läkemedelsindustrin och arbetat enligt GMP.
Erfarenhet av GMP validering av t.ex. medicinsk utrusning, läkemedel, testmetoder och processvalidering, 
Erfarenhet av IQ/OQ/PQ och URS.
Erfarenhet av att skriva rapporter, planer och att dokumentera.
Uttrycker dig flyttande i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har kunskaper inom GAMP5.

 
För att du ska trivas i arbetet lägger vi stor vikt på din personlighet. Som person bör du vara noggrann, strukturerad, snabblärd, analytisk, flexibel, duktig på att dra slutsatser, ha en god kommunikationsförmåga och ha en vilja att lära dig. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom har du förmåga att självständigt kunna planera, driva arbetet framåt och slutföra det. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Ansökan
Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
 
Plats: Uppsala
 
Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod
 
Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer.
 
Sista ansökningsdag: 2022-08-29, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. På grund av semestertid kan rekryteringsprocessen dröja, tack för ditt tålamod.


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
 
Kontaktperson: Vivien Ngan, Konsultchef,  [email protected]
 
Om randstad life sciences
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!
https://www.randstad.se/lifesciences

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Extraarbetande studenter till Sveriges geologiska undersökning

Vill du som är student och i början av din naturvetenskapliga utbildning arbeta med att kvalitetsgranska geologiska publikationer och kartor? Är du noggrann och ansvarstagande? Då kan denna tjänst vara något för dig! Enheten Servicecenter tillhör avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd, där vi aktivt arbetar med att utveckla arbetssätt och rutiner då efterfrågan av service förändras över tid. Enheten består idag av tio medarbetare som tillsammans arbetar... Visa mer
Vill du som är student och i början av din naturvetenskapliga utbildning arbeta med att kvalitetsgranska geologiska publikationer och kartor? Är du noggrann och ansvarstagande? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Enheten Servicecenter tillhör avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd, där vi aktivt arbetar med att utveckla arbetssätt och rutiner då efterfrågan av service förändras över tid. Enheten består idag av tio medarbetare som tillsammans arbetar för att strategiskt utveckla serviceutbudet inom myndigheten. Utöver reception innefattas enheten av lokalansvarig, vaktmästeriet, lokalvårdare och kundservice
Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att vara delaktig i vårt digitaliseringsprojekt och arbeta med att kvalitetsgranska de geologiska publikationer och kartor som SGU tillhandahåller.
Kompetens
Vi söker dig som:
är i början av din naturvetenskapliga universitets-/högskoleutbildning
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
goda kunskaper inom IT

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av administrativa uppgifter såsom datainmatning, granskning av dokument och material

Personliga kvalifikationer
Som person är du noggrann, strukturerad och uthållig. Vi söker dig som är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga samt kan arbeta självständigt.
Om anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning vid behov. Du kommer att vara placerad i Uppsala, och vi ser gärna att tillträde sker omgående med slutdatum: 2022-12-31.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 18 september 2022. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Sanaz Saidi, telefon 018-17 92 95 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Visa mindre

Senior kemist till Randstad Life Sciences i Uppsala

Ansök    Aug 30    Randstad AB    Kemist
Arbetsbeskrivning Har du flerårig erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nya utmaningar? Vill du ha en utvecklande och varierande roll där du dagligen bidrar till lösningar med människors hälsa i fokus? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som har en bakgrund inom kemi till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechfö... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du flerårig erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och är redo för nya utmaningar? Vill du ha en utvecklande och varierande roll där du dagligen bidrar till lösningar med människors hälsa i fokus? Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som har en bakgrund inom kemi till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.


Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserad inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 


Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Sista ansökningsdag: 2022-09-26, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail. Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer. 

Ansvarsområden


Randstad Life Science växer och nu söker vi en senior kemist för att stärka vårt team i Uppsala. 
Som senior kemis hos oss får du jobba med varierande och utvecklande uppdrag hos våra kunder inom läkemedel, biotech eller Medtech. 
Uppdraget kan vara inom till exempel R&D, QC, QA eller produktion. 
Vidare ser vi gärna att du uppskattar laborativt arbete, kan utföra arbete och labb efter metodbeskrivning/instruktion, kan dokumentera och skriva vetenskapliga rapporter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


Flerårig erfarenhet från läkemedel-, biotech- eller Medtechindustrin och kunskaper inom GMP och ISO-standard.
Ingenjörsexamen eller naturvetenskaplig examen inom kemiteknik, analytisk kemi, biokemi, polymerkemi, organisk kemi, materialkemi och läkemedelskemi.
Erfarenhet av att arbeta i laborativ miljö, labbvana och skicklig på labb.
Praktisk erfarenhet av kemiska analysmetoder såsom HPLC och spektroskopi.
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är meriterande.

För att du ska trivas i arbetet lägger vi stor vikt på din personlighet. Som person bör du vara noggrann, strukturerad, snabblärd, god problemlösningsförmåga, flexibel, duktig på att dra slutsatser och ha en vilja att lära dig. Vi tror även att du har en mycket god kommunikationsförmåga, tycker om att arbeta i team och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labb, initiativtagande, driven och har  förmåga att självständigt kunna planera, driva arbetet framåt och slutföra det. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
 
Plats: Uppsala
 
Omfattning: Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod
 
Som information görs alltid en bakgrundskontroll vilket är en del av våra normala processer.
 
Sista ansökningsdag: 2022-08-29, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. På grund av semestertid kan rekryteringsprocessen dröja, tack för ditt tålamod.


På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
 
Kontaktperson: Vivien Ngan, Konsultchef,  [email protected]
 
Om randstad life sciences
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!
https://www.randstad.se/lifesciences

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorieingenjör QC med ELISA fokus till läkemedelsföretag

Academic Resource söker Laboratorieingenjörer till Quality Control avdelning med fokus på ELISA för framtida uppdrag hos vår kund i läkemedelsbranschen. Det kommer vara ett konsultuppdrag tillsvidare med start enligt överenskommelse och placering i Stockholm. Som Laboratorieingenjör inom företagets kvalitetsenhet utför du självständigt analyser med hjälp av olika analystekniker, främst ELISA, samt ansvarar för att analysen uppfyller GMP- och myndighetskr... Visa mer
Academic Resource söker Laboratorieingenjörer till Quality Control avdelning med fokus på ELISA för framtida uppdrag hos vår kund i läkemedelsbranschen. Det kommer vara ett konsultuppdrag tillsvidare med start enligt överenskommelse och placering i Stockholm.


Som Laboratorieingenjör inom företagets kvalitetsenhet utför du självständigt analyser med hjälp av olika analystekniker, främst ELISA, samt ansvarar för att analysen uppfyller GMP- och myndighetskrav. Du kommer att leverera provsvar till berörda avdelningar med kort ledtid. Arbetstempot kan tidvis vara högt och det är viktigt att du kan planera ditt arbete väl samtidigt som du är flexibel för omprioriteringar.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra ELISA analyser samt utfärda tillhörande dokumentation
• Kontrollera produktionsprocessens kvalitet och leverera provsvar med kort ledtid
• Kontrollera att färdiga läkemedel uppfyller de kvalitets- och aktivitetskrav som krävs för frisläppning till marknad
• Granska analyser
• Kontrollera att instrument och analysmetoder är fungerande och uppdaterade


Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet av laborativt arbete, antingen från utbildning eller genom tidigare anställningar. Du har relevant högskole-/universitetsutbildning, exempelvis BMA, molekylärbiologi, biokemi eller liknande. Det är meriterande om du har erfarenhet av analysmetoden ELISA samt andra liknande metoder såsom koagulationsanalyser med STA-R och Access immunoassays, liksom erfarenhet av arbete enligt GMP. Du har flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.


Som person är du driven och initiativtagande, har god förmåga att arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra. Du vågar ta egna beslut och trivs med att själv planera och utföra ditt arbete. Arbetet kräver att du är noggrann, flexibel och serviceinriktad samt att du trivs med att arbeta efter utsatta tidsmål.


Är du den vi söker?


Som konsult hos Academic Resource erbjuds du
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.
Ansökan
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så ansök så snart som möjligt med uppdaterat CV och personligt brev på svenska i PDF/Word format. Klicka nedan på ”sök tjänsten” och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: Sle0722


Kontaktperson för tjänsten: Carin Helander Elmblad


[email protected]


Observera att vi tar ej tar emot ansökningar via mail/e-post.


we take you further


Sökord: kvalificering ingenjör qc instrument analys system support IQ OQ QC läkemedel gmp projektledning koordinering laboratorium laboratorie utrustning validering process utrustning molekylärbiologi bioteknik kemi lean six sigma stockholm Quality control QA Quality Assurance Jobb Lediga jobb Pharma Pharmaceutical Biotech Bioteknologi Naturvetenskap Validation Kemiteknik Laboratorieingenjör Kvalitetskontroll pharma, life science analytics engineer, proteinläkemedel, QC, kvalitetskontroll, lab, laboratory tillväxtföretag, BioTech Bioteknik medicin läkemedel Kvalitetskontroll ledigajobb ELISA Visa mindre