Lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Uppsala

Se lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Postdoc in Environmental Chemistry and Engineering

Nytt
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are seeking for a postdoc, who will work on in situ methods removing per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in groundwater using air bubbling/fractionation and combination with other innovative treatment technologies. The experiments will be performed in laboratory- and pilot-scale in the field. The analysis of PFAS will be performed using LC-MS/MS.

The duties also include collaboration with engineers, environmental sampling, extraction of aqueous environmental samples, PFAS analysis using LC-MS/MS, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation and scientific manuscript writing in English.

You will work in an international, interdisciplinary team consisting of several stakeholders including Geological Survey of Sweden (SGU) and Swedish Geotechnical Institute (SGI) and senior researchers and PhD students at SLU (https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Qualifications:
Applicants should hold a PhD degree in environmental chemistry or engineering, or equivalent. Specialisation towards water technologies and experience with analyses of organic micropollutants such as PFAS using LC-MS/MS are valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R, MATLAB, etc., are of merits too. Emphasis is also placed on personal characteristics such as communication skills, interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (both spoken and written) is required.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
2023-05-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-03-13, use the button below.

The application should be written in English. The following documents should be included: (1) CV including a publication list, (2) PhD diploma, (3) a description of previous research, other activities of relevance for the position, and a description of specific research interests (maximum three pages), and (4) names and addresses of at least one person able to provide references for the candidate.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal

Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal och digital vård

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
e-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård och inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder. Den utlysta tjänsten kommer att fokusera specifikt på forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet (ofta kallat ”open notes” i USA). Ett särskilt fokus kommer att vara på personer med kronisk smärta och/eller problem med mental hälsa. Forskningen kommer att genomföras i Sverige och internationellt.

Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om patienters tillgång till sin journal via nätet, och hur patienter kan ta en mer aktiv roll i identifiering av och hantering av felaktigheter eller saknad information i journalen. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av både kvantitativa data (framförallt enkätstudier) och kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, implementeringsforskning (med fokus på digitala verktyg i vården), eller närliggande ämne. Tidigare forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet, både i Sverige och internationellt, är ett krav för tjänsten. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av användbarhetsstudier, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet, samt systematiska litteraturöversikter, metaanalyser och Delphi-studier
- Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
- Projektadministration och samarbete i internationella forskningsprojekt
- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på dina examensbevis
- Din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Docent Maria Hägglund (maria.hä[email protected], 018-471 6257) 

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2023, UFV-PA 2023/449.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i växelverkan mellan växter och insekter

Nytt
Institutionen för molekylära vetenskaper Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. Uppsala BioCenter förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi, Växtbiologi och Akvatiska resurser. Institutionerna delar avancerad... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.

Uppsala BioCenter förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi, Växtbiologi och Akvatiska resurser. Institutionerna delar avancerade plattformar och bedriver både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Denna tjänst ingår i det ambitiösa femåriga ERC Consolidator-projektet DETOXPEST som finansieras av Europeiska forskningskommissionen och syftar till att förbättra bekämpningsmedels selektivitet genom att utnyttja växternas naturliga reaktionsmekanismer mot insektsätande växtätare. Den framgångsrika kandidaten för denna tjänst kommer att ansluta sig till Stael Lab, en del av The Plant Catabolism Laboratories, vid institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala BioCenter, SLU.

Antalet insekter och deras mångfald har minskat snabbt i EU och i världen. Bekämpningsmedel, och särskilt insektsmedlens giftighet för insekter som inte är målarter, är en av de viktigaste orsakerna till insektsminskningen. Förutom att destabilisera naturliga ekosystem hotar försvinnandet av pollinatörer direkt livsmedelssäkerheten. Stael-laboratoriet är banbrytande när det gäller studiet av proteolys i växters sårreaktion, efter vår senaste upptäckt att fysisk skada aktiverar en klass av proteaser som kallas metacaspaser (doi/10.1126/science.aar7486). Huvudsyftet med tjänsten i detta projekt är att ta reda på ytterligare substratmål för metacaspaser och utforska aktiveringen av andra växtproteaser under insekts herbivori. Arbetet kommer att omfatta en utforskning av det skadeaktiverade proteas-substratnätverket med hjälp av proteomik i den ekonomiskt relevanta växelverkan mellan majs och Spodoptera frugiperda. Ytterligare biokemiska, genetiska och cellbiologiska metoder kommer att användas i modellorganismerna Arabidopsis thaliana och Nicotiana benthamiana. Det slutliga målet är att använda denna nyvunna kunskap för att minska giftigheten hos insekticider för icke-målinsekter (nyttoinsekter), inklusive pollinatörer och rovdjur.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad växt-insektspecialist med starka analytiska färdigheter och ett brinnande intresse för att avslöja nya mekanismer för växters sårrespons. Sökande måste ha djupgående kunskaper om växt- och insektsbiologi. Kandidater med erfarenhet av proteomik, proteinteknik och formulering av bekämpningsmedel uppmuntras särskilt att söka. Utmärkta kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift på engelska förväntas. För att komma i fråga för en postdoktoral tjänst måste den sökande ha en doktorsexamen i biovetenskap som erhållits under de senaste tre åren.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-03-03. Ansökan ska innehålla: i) ansökningsbrev som förklarar varför du söker tjänsten och vad du vill upptäcka i projektet (max en sida), ii) CV, inklusive publikationslista, och iii) namn och kontaktuppgifter till två eller tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctor in plant-insect interaction

Nytt
Department of Molecular Sciences Conducts research and education in chemistry, biochemistry, molecular biology, food science and microbiology with a focus on fundamental biological processes as well as development of applications for a sustainable future. Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology, Plant Biology, and Aquatic Resources. The Departments share adva... Visa mer
Department of Molecular Sciences
Conducts research and education in chemistry, biochemistry, molecular biology, food science and microbiology with a focus on fundamental biological processes as well as development of applications for a sustainable future.

Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology, Plant Biology, and Aquatic Resources. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
This position is part of the ambitious 5-year ERC Consolidator project DETOXPEST funded by the European Research Commission and is aimed at improving pesticide selectivity by exploiting the plant´s natural response mechanisms to insect herbivory. The successful candidate for this position will join the Stael Lab, a part of The Plant Catabolism Laboratories, at the Department of Molecular Sciences, Uppsala BioCenter, SLU.

Insects numbers and diversity have rapidly declined in the EU and worldwide. Pesticides, and particularly the toxicity of insecticides to non-target insects, are one of the major drivers of insect declines. Apart from destabilizing natural ecosystems, pollinator disappearance directly threatens food security. The Stael lab pioneers the study of proteolysis in the plant wound response, following our recent discovery that physical damage activates a class of proteases called metacaspases (doi/10.1126/science.aar7486). The main purpose for the position in this project is to find out additional substrate targets of metacaspases and explore the activation of other plant proteases during insect herbivory. The work will involve an exploration of the damage-activated protease-substrate network through proteomics in the economically relevant crop-pest interaction of maize (corn) and fall armyworm (Spodoptera frugiperda). Additional biochemical, genetic and cell biological approaches will be performed in the model organisms Arabidopsis thaliana and Nicotiana benthamiana. The final goal is to use this newfound knowledge to reduce toxicity of insecticides for non-target (beneficial) insects, including pollinators and predators.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated plant-insect specialist with strong analytical skills and a keen interest in uncovering novel mechanisms of the plant wound response. Candidates are required to have a deep knowledge of plant and insect biology. Candidates with experience in proteomics, protein engineering, and pesticide formulation, are particularly encouraged to apply. Excellent communication skills in both oral and written English are expected. To be eligible for a postdoctoral position, the applicant must have a PhD degree in life sciences obtained within the last three years.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
1 April 2023 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-03-03, use the button below. The application must contain: i) a cover letter explaining why you are applying for this position and what you would like to discover in this project (max 1 page), ii) CV, including a list of publications, and iii) contact information of minimum two references.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctoral researcher in Single cell and Spatial sequencing

Ansök    Feb 2    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Vickovic Lab vid Uppsala universitet söker en dynamisk, självmotiverad, teamorienterad postdoktor beräkningsforskare för att utöka beräkningsinsatser för att förstå sjukdomsmekanismer. Vi är intresserade av att utveckla integrerande multimodala dataanalysverktyg som inkluderar enkelcellsdata och rumsligt upplösta omicsdata, bilddata, kliniska fenotyper, varianter och genotyper. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha den unika möjligheten att arbeta i skärningspunkten mellan matematisk modellering, omics dataanalys, arbetsflödesoptimering och resursbyggande. Den postdoktorala forskaren kan också föreslå och driva egna idéer som passar labbets allmänna forskningsprogram
(se https://www.vickovictechinnovation.com/).

Vickovic Lab är fokuserat på att utveckla nya verktyg för "digital patologi" för att spåra sjukdomsprogression med syftet att identifiera översättbara läkemedel och terapeutiska mål i humana vävnadskohorter. Teamet utnyttjar teknologier inklusive rumslig transkriptomik, encellssekvensering och maskininlärning. Ett särskilt område av sjukdomsfokus för labbet är att utveckla verktyg för rumslig genomik som kommer att möjliggöra störande mycket komplexa interaktioner i människans tarm-till-hjärna-axel. Dr. Vickovic är också chef för teknologiinnovationslabbet vid New York Genome Center (NYGC). Personen som väljs ut för denna roll skulle också ha ett nära samarbete med NYGC-teamet, och det finns möjlighet att tillbringa en längre period i New York som gästforskare.

Arbetsuppgifter  

- Utveckla nya molekylärbiologiska analysmetoder för att integrera och analysera storskalig, spatiellt upplöst RNA-seq och genotypisk data med hjälp av den senaste tekniken;
- Utveckla resurser för samhället som ger tillgång till insamlad data;
- Arbeta nära forskare med dataanalys bakgrund och inom core-faciliteter och förstå arbetet med den data som genereras;
- Samordna insatser mellan flera organisationer (Uppsala University, Flatiron Institute, Columbia University and New York Genome Center);
- Aktivt delta i utförandet av manuskript inför publicering och presentera vid vetenskapliga konferenser;
- Assistera i mentorskap av studenter;

Vid behov, dela expertis och ge utbildning och vägledning till gruppmedlemmar.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen med avhandlingsarbete på en internationell nivå av hög kvalitet inom ett ämne som är relaterat till. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

- Minst PhD i molekylär biologi, bioteknik, genteknik, kemiteknik eller liknande;
- Fördjupad konceptuell eller teknisk förståelse av moderna molekylära tekniker av hög kapacitet inom biovetenskap (RNA-seq, spatiellt upplöst RNA-seq, immunohistokemi);
- Tidigare erfarenhet av mikrofluidik, mikroskopi, automatisk instrument hanteering, scRNA-seq och spatiellt upplöst RNA-seq
- Tidigare erfarenhet av teknik utveckling
- Krav på att vara duktig på muntlig och skriftlig kommunikation, dokumentation av data och på att presentera;
- Krav på att ha erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar för publicering;

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Tekniska och professionella färdigheter: Konsekvent uppvisande av förmågor och kunskaper som är relevanta för nuvarande roll; strävar efter att utöka sina tekniska och professionella färdigheter både på djupet och bredden; arbetar med en hög nivå av integritet; uppvisar fokus och disciplin; prioriterar på lämpligt sätt; hanterar förväntningar och levererar åtaganden.
- Samarbetsförmåga och kommunikativ: Bra på samarbeten och lagarbete; tar fram det bästa i andra; arbetar effektivt på alla nivåer, både internt och externt; respekterar och omfamnar mångfald; kommunicerar tydligt och lyssnar noga; använder ett gott omdöme om vad som ska kommuniceras och när det ska göras.
- Anpassningsbar och innovativ: Anpassningsbar och omfamnar förändring; utvecklar nya insikter och strävar efter förbättringar och effektivitet; främjar utbyte av nya idéer och är villig att utmana status quo; tar initiativ och är lösningsorienterad; arbetar med passion och nyfikenhet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i minst 2, högst 3 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sanja Vickovic, 018-471 0000, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2022/4972.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Post-doc i miljö kemi och teknik

Nytt
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och akvatisk ekotoxik... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoc som ska arbeta med in situ-metoder för att ta bort per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i grundvatten med hjälp av luftbubbling/fraktionering, eventuellt i kombination med andra innovativa reningsmetoder. Experimenten kommer att utföras i laboratorieskala och i pilotskaleförsök i fält. Analyser av PFAS kommer att utföras med LC-MS/MS.

I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med andra forskare och konsulter, mark- och grundvattenprovtagning, PFAS-analyser med LC-MS/MS, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och vetenskaplig publicering på engelska.

Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera intressenter, inklusive forskare på Sveriges Geotekniska Institut (SGI), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) samt seniora forskare och doktorander på SLU (https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i miljökemi, teknik eller motsvarande. Specialisering mot vattenteknik och erfarenhet av analyser av organiska mikroföroreningar som PFAS med LC-MS/MS är meriterande. Databehandlingsförmåga med statistisk databehandling och grafik, t.ex. R, MATLAB, är också önskvärd. Tyngdpunkt läggs även på personliga egenskaper, som t.ex. samarbets- och kommunikationsförmåga, analytisk och problemlösande färdighet, samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (både muntliga och skriftliga) är ett krav.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-03-13.

Ansökan ska skrivas på engelska. Följande dokument ska bifogas: (1) CV inklusive publikationslista, (2) intyg doktorsexamen, (3) en beskrivning av tidigare forskning, annan verksamhet som är relevant för tjänsten och en beskrivning av specifika forskningsintressen (max tre sidor), och (4) namn och adress på minst en person som kan ge referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till Rättsmedicinalverket i Uppsala

Vill du arbeta som biomedicinsk analytiker och bidra till att ett rättssäkert samhälle? Hos oss får du göra både och. Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol. Rättsmedicinska avdelningen genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. V... Visa mer
Vill du arbeta som biomedicinsk analytiker och bidra till att ett rättssäkert samhälle? Hos oss får du göra både och.

Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.

Rättsmedicinska avdelningen genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningsmän och brottsoffer som utsatts för våldsbrott.

Det här gör vi:
Rättsmedicin - Rättsmedicinalverket (rmv.se)

Den rättsmedicinska enheten i Uppsala består av 23 medarbetare, rättsläkare, rättsmedicinska assistenter, administratörer, utredare och biomedicinska analytiker.

Ditt uppdrag
Som biomedicinsk analytiker på Rättsmedicinska enheten i Uppsala blir du en av två medarbetare på vårt histopatologiska laboratorium. Du arbetar självständigt och ansvarar tillsammans med din kollega för den löpande rutinverksamheten med att utföra histopatologiskt arbete så som preparering, framställning av klossar, snittning och färgning av mikroskopiska preparat. Då vår verksamhet är ackrediterad ingår i rollen att ansvara för utrustning och att ha kontakt med servicetekniker. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingen av den rättsmedicinska verksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. 

Personliga egenskaper och förmågor
Du har lätt för att lära och följa uppsatta rutiner, fattade beslut och policys. Vår verksamhet genomsyras av kvalitetssäkring och spårbarhet vilket ställer höga krav på noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Rollen kräver att du är självgående och har god initiativförmåga. Du har även god samarbetsförmåga och är flexibel.

Anställningen
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande provanställning om sex månader och tillsättning enligt överenskommelse vid den rättsmedicinska verksamheten i Uppsala. RMV tillämpar individuell lönesättning.

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess och det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov.  I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.

Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sara Åkerström, tfn 010-483 47 91. Fackliga företrädare för Saco-S är Maritha Torkildsen Nilsson, tfn 010-483 41 27, för ST/OFR Nina Ringquist, tfn 010-483 41 31, och för Seko Christer Johansson, tfn 010-483 46 24.

Här kan du möta några av våra medarbetare:
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/

Ta gärna del av våra förmåner:
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/

Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast 2023-02-10. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla. Visa mindre

Vi söker en kollega - laboratorieassistent till Uppsala!

Till Eurofins BioPharma söker vi nu en engagerad Laboratorieassistent! Hos oss kommer du få möjligheten att få arbeta i en verksamhet som gör skillnad i samhället, varje dag! Vilka är vi? Eurofins finns vid din sida varje dag, från maten du äter till de mediciner du litar på. Vi arbetar med de största företagen i världen och ser till att produkterna de levererar är säkra, ingredienserna autentiska och att märkningen är korrekt. Vi är en global ledare inom... Visa mer
Till Eurofins BioPharma söker vi nu en engagerad Laboratorieassistent! Hos oss kommer du få möjligheten att få arbeta i en verksamhet som gör skillnad i samhället, varje dag!
Vilka är vi?
Eurofins finns vid din sida varje dag, från maten du äter till de mediciner du litar på. Vi arbetar med de största företagen i världen och ser till att produkterna de levererar är säkra, ingredienserna autentiska och att märkningen är korrekt.
Vi är en global ledare inom området Testing for life med mer än 61.000 medarbetare runtom i världen. Under de senaste 20 åren har Eurofins varit ett av de snabbast växande företagen i världen tack vare innovation inom teknik och service.
Vår verksamhet bygger på våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism och hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
I denna roll kommer du att tillbringa mycket av din tid i labbet där du huvudsakligen kommer att arbeta med provregistrering samt administrering och hantering av prover som ska skickas till andra labb, beställa, packa upp och registrera kemikalier/andra förbrukningsvaror till labbet. Du kommer också att få kalibrera pipetter och utföra andra sysslor kopplade till labbet.
Har du en naturvetenskaplig bakgrund och dessutom erfarenhet av laborativt arbete? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar våra medarbetare till en bättre värld. Det är en härlig och meningsfull känsla som skapar hög motivation och engagemang och gör att det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. För rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas inom koncernen. Dina kunskaper och färdigheter är Eurofins mest värdefulla tillgång. Vi erbjuder också fina personalförmåner såsom extra semesterdagar, frukost och frukt varje dag, flextid mm.
Vem är du som söker?
För att lyckas i rollen, tror vi att du har en naturvetenskaplig bakgrund/intresse och är en god administratör med vana att arbeta med olika IT-system. Det är meriterande om du tidigare arbetat i en labbmiljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Du är noggrann, ansvarsfull och har förmåga att arbeta självständigt, effektivt och resultatorienterat. Du är inte rädd för att ta initiativ och är en flexibel lagspelare som bidrar med positiv energi för en god arbetsmiljö.
Svenska och engelska är ett krav för rollen då arbetsbeskrivningar och rutiner oftast är på svenska men även kan förekomma på engelska.
Praktisk information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, vänta därför inte med din ansökan! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.
Tjänsten avser heltid, 40 timmar/vecka.
Anställningsform: Vikariat till sommaren 2024. Start 1 april 2023.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, vardagar.
Månadslön efter överenskommelse.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Business Unit Manager: Helena Monie Sjöberg, [email protected]
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Anna Ekvall, HR generalist: [email protected]
Vi vill gärna ha din ansökan hos oss senast den 28 februari! Visa mindre

Postdoktor i policyanalys för planering av små multifunktionella våtmarker

Ansök    Feb 2    Uppsala Universitet    Geolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om institutionens verksamhet, Institutionen för geovetenskaper: https://www.geo.uu.se/

Forskning inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Anställningen som postdoktor är en del av forskningsprojektet PUDDLE JUMP (för att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn) finansierat av Formas. PUDDLE JUMP kommer att bidra till ett "förenat" tänkande om hydrologiska och andra ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av små anlagda dammar och våtmarker.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Postdoktorns arbete kommer att fokusera på utmaningar som kommuner står inför under planeringsarbetet och beslutsfattandet av små anlagda dammar och våtmarker. Arbetet kommer att omfatta två huvuduppgifter: 1) Policyanalys av barriärer och möjligheter för multifunktionell landskapsplanering i avrinningsskala och implementering av små anlagda dammar och våtmarker. Detta kommer att omfatta en litteraturstudie och innehållsanalys av policydokument, samt intervjuer och en workshop med relevanta intressenter. 2) Analys av de rekreations- och sociala ekosystemtjänster som små anlagda dammar och våtmarker levererar, baserat på en enkät som distribuerats till olika intressenter och allmänheten samt med hjälp av foton eller illustrationer av små anlagda dammar och våtmarker utvärdera attraktivitet för respondenterna. Utöver det kommer postdoktorn också att samarbeta med andra forskare i projektet, till exempel uppgifter kring medborgarvetenskap och medvetandehöjande. Utöver forskning kan postdoktorn förväntas vara handledare för ett eller några examensarbeten inom projektet och utföra vissa administrativa uppgifter.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i statsvetenskap, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande alternativt en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen enligt ovan. Forskningsintressen relevanta för PUDDLE JUMP projektet. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av policy- och/eller diskursanalys, jobbat med intervjuer och enkäter och tvärvetenskapligt forskningsarbete är ett krav. Det är även goda kunskaper i svenska, eftersom forskningen till övervägande del kommer att täcka det svenska politiska sammanhanget vilket innebär kommunikation med svenska intressenter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter och erfarenheter av att leda eller arbeta i samarbetsprojekt, organisera och underlätta processer för involvering av intressenter eller engagera olika intressenter (t.ex. i intervjuer, undersökningar, workshops) är en fördel. Kunskaper i design och/eller bildmanipuleringstekniker samt teckning är också meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, tel: +46 76 822 66 16, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2023, UFV-PA 2023/425.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Research assistant for biodiversity project

Ansök    Jan 31    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
. Department of Ecology At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. Read more about our bene... Visa mer
.

Department of Ecology
At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are looking for a research assistant within the LIFEPLAN project (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan), a six year initiative funded by the European Research Council (ERC). Within the project, we are developing a method for using machine learning to automatically classify insects from standardised picture of insect samples collected from all around the world. The insect samples are preserved and photographed in ethanol, and each image thus depict multiple insects in varying conditions and positions. The main task of the research assistant will be to compile, edit and prepare these images for machine learning. The work will also entail some testing of different annotation methods for different types of insect images. The tasks are repetitive and mainly consists of drawing contours around thousands of insects.

Qualifications:
The successful candidate should have studied biology, or another relevant topic, corresponding to at least 30 ECTS credits. As the tasks require efficient work in specific computer programs, the candidate should have basic computer skills. The candidate can work independently, is thorough and structured, and appreciate highly repetitive but precision-demanding tasks. Experience from similar tasks is considered a strong merit if attested by appropriate referees (see Application below). Basic knowledge of the biodiversity and morphology of insects is considered a merit, but not a requirement.

Place of work:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment, 3 months with possibility for prolongation. 

Extent:
50%, or according to agreement.

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than February 14, 2023. To apply, use the button below. Make sure to upload your CV, contact information to two referees, and a personal letter of motivation, outlining why you are the right candidate for us.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i molekylär husdjursgenetik

Insitutionen för husdjursgenetik Institutionen för husdjursgenetik, SLU, finns på Ultuna Campus, Uppsala, och har ca 60 medarbetare. Vår vision är "Bättre användning av genetiska resurser". Vi bedriver forskning inom molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik samt bioinformatik inom lantbruks-, sport- och sällskapsdjur. Vi bidrar också i flera utbildningsprogram vid SLU och bedriver uppdragsverksamhet,  såsom gentester och avelsvärdering. Mer information... Visa mer
Insitutionen för husdjursgenetik
Institutionen för husdjursgenetik, SLU, finns på Ultuna Campus, Uppsala, och har ca 60 medarbetare. Vår vision är "Bättre användning av genetiska resurser". Vi bedriver forskning inom molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik samt bioinformatik inom lantbruks-, sport- och sällskapsdjur. Vi bidrar också i flera utbildningsprogram vid SLU och bedriver uppdragsverksamhet,  såsom gentester och avelsvärdering. Mer information på https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/.

Beskrivning av projektet: 
I detta forskningsprojekt använder vi tamhästen som modell för att studera håravfall och hårväxtstörningar hos människa. Mänskligt huvud- och ansiktshår (skägg) kan ha utvecklats som en visuell signal för hälsa, kön och åldersidentifiering. Även idag är huvudhår nära kopplat till vår identitet, och hårproblem kan leda till psykologisk stress. Hårväxt och stamceller i hårsäckar är också viktiga i studier av utvecklingen av hudcancer. Trots allt detta, är vår kunskap begränsad om vad som ligger till grund för hårväxt och håravfall hos människa. För att öka kunskapen vill vi spåra det genetiska ursprunget till den växande hästmanen.

Manen hos vissa hästraser kan växa sig mycket lång, medan närbesläktade arter har en kort, rak man. Det finns ingen vetenskapligt accepterad förklaring till ursprung och funktion av tamhästens långa och växande man. Manen saknar rörelsestyrning och om den rakas av verkar det inte påverka hästens hälsa eller funktionalitet. Vår hypotes är därför att den växande hästmanen är ett resultat av artificiellt urval av hästar som bar på genetiska förändringar som tillät hårväxt. Målet med forskningen är att identifiera dessa genvarianter med moderna genomikteknologier.

I projektet kommer vi att använda den allra senaste tekniken för att analysera genuttryck och koppla ihop detta med var i huden dessa celler finns, samt identifiera de regulatoriska element som påverkar hur DNA uttrycks till mRNA. Vi kommer använda data från unika genkartläggningsexperiment med hästar och zebror, och förväntar oss att avslöja flera nya viktiga molekylära mekanismer för hårväxt.

Arbetsuppgifter: 
Du kommer att delta i det dagliga molekylärbiologiska forskningsarbetet och jobba med etablerade metoder som mikroskopi (ljus- och fluorescence-mikroskopi samt yttopografi) för analys av hårstruktur; DNA-, RNA-, miRNA-, och protein-extraktioner från celler och vävnader; PCR, genotypning, realtids-PCR, Western blot och mass-spektrometri; cellodling, CRISPR, flödescytometri och separation av celler; kloning, DNA-sekvensering och RNA-sekvensering samt bibliotekspreparation för nästa generations sekvensering (NGS) och analys av stora mängder genetiska data kommer att ingå i arbetet. Arbetet kommer även innefatta användandet av olika analysprogram (såsom R, GATK, GenABEL). Användande av genomiska data för kartläggning av gener som reglerar kvantitativa egenskaper ingår i arbetet (QTL, Fst, heterozygoti-analys), liksom att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Handledning av praktikanter, studenter samt viss undervisning kan ingå i tjänsten.

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom ämnet genetik eller motsvarande, och erfarenhet av analys av komplexa egenskaper. Du ska vara intresserad av djur och vara kunnig i de senaste teknikerna inom molekylärbiologi och funktionell genomik. Erfarenhet av state-of-the-art teknologier för laborativt arbete är ett krav. Goda kunskaper i engelska (både skriftliga och muntliga) är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, såsom nyfikenhet, noggrannhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, och förmåga att arbeta självständigt.  

Meriterande: 
Intresse och förmåga att söka och erhålla externa stipendier eller forskningsmedel är en merit. Förmåga och motivation att lära dig analysarbete inom nästa generations sekvensering är meriterande. Yrkeserfarenhet som molekylärgenetiker är meriterande. Projektet kommer huvudsakligen utföras på häst, men det är troligt att studierna expanderas till att innefatta studier hos möss och därför är tidigare erfarenhet av musstudier meriterande. Tidigare erfarenhet av studier av hudbihang (såsom hår, fjädrar eller hovar), samt erfarenhet av cellodlingsmetoder inklusive primära cellkulturer för hudbihang är meriterande. Erfarenhet av arbete med material från häst är meriterande. Kunskaper i svenska och tyska är meriterande.

Placering: 
Uppsala

Anställningsform:
Särskild visstidsanställning – SÄVA, 360 dagar

Omfattning:
80%

Tillträde:
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla ett brev som visar varför du är interesserad av tjänsten, hur du uppfyller kraven och på vilket sätt du kommer att bli en tillgång för intitutionen. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2023-02-15. 

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV) och publikationslista; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande med utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

analytisk kemist

Ansök    Jan 31    Randstad AB    Analytisk kemist
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av att bidra till att Sverige har säkra livsmedel? Vi söker nu dig som utmanas av att på ett effektivt sätt analysera ett stort antal animaliska prover med hjälp av avancerad utrustning i helt nya fräscha labb. Just nu söker Livsmedelsverket efter en analytisk kemist för ett tidsbegränsat uppdrag på tolv månader i Uppsala, med eventuell möjlighet till förlängning. I rollen som analytisk kemist upparbetar, analyserar och... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att bidra till att Sverige har säkra livsmedel? Vi söker nu dig som utmanas av att på ett effektivt sätt analysera ett stort antal animaliska prover med hjälp av avancerad utrustning i helt nya fräscha labb. Just nu söker Livsmedelsverket efter en analytisk kemist för ett tidsbegränsat uppdrag på tolv månader i Uppsala, med eventuell möjlighet till förlängning.

I rollen som analytisk kemist upparbetar, analyserar och utvärderar du animaliska prover med avseende på läkemedelsrester med LC-MS/MS. I arbetsuppgifterna kan även ingå att godkänna och rapportera prover eller viss validering/metodutveckling.  För att trivas i rollen är det viktigt att du utmanas av att på ett effektivt sätt analysera ett stort antal animaliska prover då man årligen analyserar drygt 5000 prover. 

Till din hjälp har du en stor och avancerad instrumentpark i helt nya fräscha labb samt kollegorna i ditt team bestående av tio kemister och laboratorieingenjörer. Inom teamet får du möjlighet till gott samarbete och bra gemenskap. Kemiavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla analysmetoder och analysera läkemedelsrester, organiska miljöföroreningar, bekämpningsmedel, näringsämnen och metaller i livsmedel, samt toxiner i musslor och dricksvatten. Vid avdelningen analyseras ett stort antal prov inom Livsmedelsverkets provtagningsprogram. Avdelningen är nationellt referenslaboratorium inom flera områden, ackrediterad av SWEDAC och följer ISO 17025. Du kommer att arbeta på Livsmedelsverkets nybyggda toppmoderna kontor i Celsiushuset, i hjärtat av innovativa Uppsala Science Park.

Är detta ditt nästa steg? Då vill vi att du skickar in din ansökan via www.randstad.se, senast 2023-02-21. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior rekryteringskonsult Emelie Lanner på [email protected] eller rekryteringskonsult Rickard Frykendahl på [email protected]

Du är även välkommen att kontakta representant för SACO-S Jonas Ilbäck och för ST Anders Staffas. Båda nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
I arbetet kan nedanstående arbetsuppgifter förekomma:


Upparbeta, analysera och utvärdera animaliska prover med avseende på läkemedelsrester.
 Rapportering av resultat i labbdatasystem 
 Delta i enklare felsökningar
 Delta i validering av analysmetoder eller instrument.

Eventuellt kan även godkännande och rapportering av prover samt ansvar för analysmetoder och analysinstrument ingå i tjänsten. 

Kvalifikationer
För att trivas och för att hantera rollen på bästa sätt ser vi att du behöver ha följande kompetens med dig:


Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning kemi eller motsvarande. 
God datorvana.
God svenska och engelska i tal och skrift.

Har du även någon eller några av följande erfarenheter ser vi det som meriterande:
Arbete med ackrediterade analyser (t ex ISO 17025) alternativt med regulatoriskt styrt arbete så som GLP.
Erfarenhet av kvantitativ analys av små molekyler i komplexa (gärna animaliska) prover med LC-MS/MS.
Erfarenhet av mjukvaror för att styra instrument och utvärdera analyser.

I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, effektiv och känna stort ansvar för dina uppgifter. Din förmåga att ta egna initiativ, lätt ta till dig ny information och följa instruktioner gör att du snabbt kommer in i arbetet. Du är noga med att hålla deadlines och du samarbetar enkelt med olika typer av människor. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och hjälper gärna till där det behövs. Då rollen mestadels är laborativ sker ditt arbete huvudsakligen i våra moderna lokaler i Science Park. 

Om företaget
Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Forskningsassistent med inriktning på biodiversitet

Ansök    Jan 31    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobb... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent inom projektet LIFEPLAN (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan), ett sexårigt initiativ finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC). Inom projektet utvecklar vi en metod där vi med hjälp av maskininlärning automatiskt identifierar insekter i standardiserade bilder av insektsprover insamlade från hela världen. Insektsproverna bevaras och fotograferas i etanol, och en bild innehåller därför flera insekter i varierande skick och position. Forskningsassistentens främsta arbetsuppgift kommer vara att sammanställa, redigera och förbereda dessa bilder för maskininlärning. Arbetet kommer också att innebära viss testning av metoder för annotering av olika typer av bilder på insekter. Uppgifterna är repetitiva och består främst av att rita in konturerna kring tusentals insekter.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har studerat biologi, eller annat relevant ämnesområde, motsvarande minst 30 hp. Då uppgifterna kräver effektivt arbete i specifika datorprogram bör du ha grundläggande datorvana. Den vi söker kan arbeta självständigt, är noggrann och strukturerad, och trivs med högrepetitiva men precisionskrävande arbetsuppgifter. Goda erfarenheter från tidigare arbetsuppgifter av motsvarande slag betraktas som starkt meriterande, om de bestyrks av lämpliga referenspersoner (se Ansökan, nedan). Grundläggande kunskap om insekters mångfald och morfologi är meriterande, men inget krav. 

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med eventuell möjlighet till förlängning. 

Omfattning:
50% eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 14 februari 2023. Se till att ladda upp ditt CV inklusive kontaktuppgifter till två referenspersoner och ett personligt brev som beskriver varför du är rätt kandidat för oss.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Analytisk Kemist

Ansök    Jan 31    Randstad AB    Analytisk kemist
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av att arbeta i en spännande roll där du dessutom kan bidra till säkra livsmedel? Har du erfarenhet av laborativt arbete och tycker att det låter intressant att arbeta med analys av organiska miljöföroreningar? Just nu söker Livsmedelsverket efter en analytisk kemist för ett tidsbegränsat uppdrag på tolv månader i Uppsala, med eventuell möjlighet till förlängning. I rollen som analytisk kemist kommer huvudfokus att vara... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att arbeta i en spännande roll där du dessutom kan bidra till säkra livsmedel? Har du erfarenhet av laborativt arbete och tycker att det låter intressant att arbeta med analys av organiska miljöföroreningar? Just nu söker Livsmedelsverket efter en analytisk kemist för ett tidsbegränsat uppdrag på tolv månader i Uppsala, med eventuell möjlighet till förlängning.

I rollen som analytisk kemist kommer huvudfokus att vara laborativt arbete med analys av organiska miljöföroreningar i livsmedel och humana prov. Arbetet innebär främst serieanalys av prov men det kan också ingå validering och kvalitetssäkring av analysmetoder. Analysarbetet omfattar extraktion, flera uppreningssteg, kvantifiering samt rapportering i laboratoriedatasystem (LIMS). 

Du kommer att ingå i team bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar på Kemiavdelningen. Inom teamet som består av tolv kemister och laboratorieingenjörer råder god stämning och det är ett bra samarbetsklimat. Avdelningen är nationellt referenslaboratorium inom flera områden, ackrediterad av SWEDAC och följer ISO 17025. På avdelningen finns en stor och avancerad  instrumentpark. Du kommer att arbeta på Livsmedelsverkets nybyggda toppmoderna kontor i Celsiushuset, i hjärtat av innovativa Uppsala Science Park.

Är detta ditt nästa steg? Då vill vi att du skickar in din ansökan via www.randstad.se, senast 2023-02-21. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior rekryteringskonsult Emelie Lanner på [email protected] eller rekryteringskonsult Rickard Frykendahl på [email protected]

Du är även välkommen att kontakta representant för SACO-S, Jonas Ilbäck och för ST, Anders Staffas. Båda nås via Livsmedelsverkets växel, tel. 018-17 55 00.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
I arbetet kan nedanstående arbetsuppgifter förekomma:


Upparbeta, analysera och utvärdera animaliska och humana prover
Kvantifiering med GC eller GC-MS
 Rapportering av resultat i laboratoriedatasystem (LIMS)
Delta i enklare felsökningar
Delta i validering av analysmetoder eller instrument


Kvalifikationer
För att trivas och för att hantera rollen på bästa sätt ser vi att du behöver ha följande kompetens med dig:
Universitets- eller högskoleutbildning inom analytisk kemi eller motsvarande, gärna med en organisk analytisk inriktning.
God datorvana.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.


Har du även någon eller några av följande erfarenheter ser vi det som meriterande:
Erfarenhet av arbete med ackrediterade analyser (t ex ISO 17025) alternativt med regulatoriskt styrt arbete så som GLP. 
Erfarenhet av kvantitativ analys med GC och/eller GC-MS
Erfarenhet av att använda mjukvaror för att styra instrument och utvärdera analyser. I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i
rollen behöver du vara noggrann, effektiv och känna stort ansvar för dina uppgifter. Din förmåga att ta
egna initiativ och ditt sätt att snabbt ta till dig ny information gör att du snabbt kommer in i arbetet. Du
är noga med att hålla deadlines och du samarbetar enkelt med olika typer av människor. Då rollen är laborativ sker ditt arbete på plats på laboratoriet i våra moderna lokaler i Uppsala Science Park. Om företaget
Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Erfaren Analytisk Kemist Miljöföroreningar

Ansök    Jan 31    Randstad AB    Analytisk kemist
Arbetsbeskrivning Vill du ta nästa steg i rollen som kemist och arbeta för att bidra till säkra livsmedel? Tycker du att det låter spännande att arbeta med analys av organiska miljöföroreningar? Just nu söker Livsmedelsverket efter en erfaren analytisk kemist för ett tidsbegränsat uppdrag på tolv månader i Uppsala, med eventuell möjlighet till förlängning. I rollen som erfaren analytisk kemist kommer du att arbeta med analys av organiska miljöföroreningar... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du ta nästa steg i rollen som kemist och arbeta för att bidra till säkra livsmedel? Tycker du att det låter spännande att arbeta med analys av organiska miljöföroreningar? Just nu söker Livsmedelsverket efter en erfaren analytisk kemist för ett tidsbegränsat uppdrag på tolv månader i Uppsala, med eventuell möjlighet till förlängning.

I rollen som erfaren analytisk kemist kommer du att arbeta med analys av organiska miljöföroreningar i livsmedel och humana prov. Du kommer i första hand att arbeta med  PFAS och bidrar med din erfarenhet och kemiskt kunnande vid utveckling och validering av analysmetoder för PFAS-föreningar i livsmedel. I arbetsuppgifterna kan även ingå att analysera, utvärdera och rapportera resultat för prover.

Du kommer att ingå i team bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar på Kemiavdelningen. Inom teamet som består av tolv kemister och laboratorieingenjörer råder god stämning och det är ett bra samarbetsklimat. Avdelningen är nationellt referenslaboratorium inom flera områden, ackrediterad av SWEDAC och följer ISO 17025. På avdelningen finns en stor och avancerad instrumentpark. Du kommer att arbeta på Livsmedelsverkets nybyggda huvudkontor i Uppsala.

Är detta ditt nästa steg? Då vill vi att du skickar in din ansökan via www.randstad.se, senast 2023-02-21. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior rekryteringskonsult Emelie Lanner på [email protected] eller rekryteringskonsult Rickard Frykendahl på [email protected]

Du är även välkommen att kontakta representant för SACO-S, Jonas Ilbäck och för ST, Anders Staffas. Båda nås via Livsmedelsverkets växel, tel. 018-17 55 00.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
I arbetet kan nedanstående arbetsuppgifter förekomma:


Utveckling, validering och dokumentering av analysmetoder 
Upparbetning, analys och utvärdering av prover
Godkänna och rapportera resultat 
Utredningar och problemlösning av kemisk karaktär 
Sammanställning och utvärdering av data 
Presentera och kommunicera resultat. 
Instrumentansvar 
Kvalifikationer
För att trivas och för att hantera rollen på bästa sätt ser vi att du behöver ha följande kompetens med dig:
Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning analytisk kemi eller motsvarande, gärna med en organisk analytisk inriktning. 
Erfarenhet av LC-MS och/eller LC-MS/MS.
Några års erfarenhet av kvantitativ analys av små molekyler i komplexa prover.
Erfarenhet av metodutveckling eller validering.
Erfarenhet av mjukvaror för att styra instrument och utvärdera analyser.
God datorvana.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Har du även någon eller några av följande erfarenheter ser vi det som meriterande:
Erfarenhet av analys av PFAS.
Erfarenhet av analys av organiska miljöföroreningar.
Erfarenhet av arbete med ackrediterade analyser (t ex ISO 17025) alternativt med regulatoriskt styrt arbete så som GLP. 
Erfarenhet av GC och/eller GC-MS-tekniker.
Som person är du effektiv men lägger även vikt vid att vara noggrann. Vi tror att du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och ta egna initiativ. Du är strukturerad, gillar att lösa problem och har gott tålamod. Du arbetar självständigt och gillar att själv ha ansvar för dina arbetsuppgifter. Du tycker om att samarbeta, bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och hjälper gärna till där det behövs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då rollen är laborativ sker ditt arbete på plats på laboratoriet i våra moderna lokaler i Uppsala Science Park. 

Om företaget
Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Laboratory Engineer QC Chemistry

Ansök    Jan 31    Q-Med AB    Kemist
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology. We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare... Visa mer
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology.

We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and to promote their personal growth all the while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy and personal rights of every employee.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create unparalleled, direct impact.

Laboratory Engineer QC Chemistry
Location: Uppsala, Sweden (on-site)

Job Description
Galderma växer och nu söker vi en Laboratory Engineer QC Chemistry!

I tjänsten som labingenjör kommer du implementera kvalitetskontroller och program via stöd och lösningar, samt vara teknisk expert inom ditt tilldelade område. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att arbeta i kemilabb med analyser. Du kommer att arbeta med labinstrument, analysmetoder och granskning i enlighet med GMP. Vidare är ett stort fokus på förbättringsarbeten för vår verksamhet!

Tjänsten är en del av ett större team med en bra stämning. Det är en utvecklande roll med varierande uppgifter och goda utvecklingsmöjligheter inom Galderma!

Ansvarsområden

*

Dokumentera kontrollaktiviteter och utföra analyser
*

Granska analytiska resultat
*

Ansvarig för instrument och analysmetoder
*

Skapa och uppdatera interna instruktioner och dokument
*

Utföra allmänna aktiviteter som krävs i det dagliga kvalitetskontroll-laboratoriet

Kvalifikationer

*

Naturvetenskaplig högskoleutbildning
*

Några år erfarenhet inom laborativ verksamhet
*

Erfarenhet av GMP är meriterande
*

Flytande svenska och engelska

Som person har du god samarbetsförmåga, tjänsten innefattar till stor del grupparbete där ni arbetar för ett gemensamt mål. Vidare är du flexibel och kan planera och strukturera upp ditt arbete. Du tycker om att driva dina uppgifter framåt och tar initiativ till förbättringar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för tjänsten.

Frågor och ansökan
Har vi fångat ditt intresse? Vi välkomnar din ansökan via länken "Apply Now / Ansök nu" redan i dag, dock senast 19 februari 2022. Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi erbjuder
Du kommer att arbeta för en organisation som innefattar mångfald och inkludering och vi tror att vi kommer att leverera bättre resultat genom att spegla perspektiven hos vår mångfaldiga kundbas.

I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 500 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.

På Galderma i Uppsala har vi verksamhet inom produktutveckling och tillverkning inom dermatologi och vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Vi är belägna längs med Fyrisån i Uppsala, 10 minuters cykelfärd från Uppsala Resecentrum.

About Galderma
Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superior outcomes. Because we understand that the skin we're in shapes our life stories, we are advancing dermatology for every skin story. For more information, please visit our website: https://www.galderma.com/careers Visa mindre

Koordinator

Ansök    Jan 31    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Inom U-CAN-projektet samlas prov och data från patienter med cancer i syfte att användas för forskning. Projektet startade 2010 och är i dagsläget verksamt inom ett 15-tal olika cancerdiagnoser och involverar därför nära samarbete med många delar av Akademiska sjukhuset samt Uppsala Biobank.

Arbetsuppgifterna består primärt av att a) föra in kliniska data till U-CAN-projektets databas, b) koordinera och administrera provtagning av patienter genom samverkan med olika kliniker enligt fastställda rutiner, c) bearbetning/sammanställning av kliniska data för forskningsändamål, d) delta i U-CAN-projektets utvecklingsarbete i samverkan med interna och externa aktörer, samt e) andra administrativa uppgifter relaterade till prov- och datainsamling. Över tid kommer arbetsuppgifter att kunna tillkomma, variera eller omprioriteras beroende på nya krav och behov som uppstår inom U-CAN.

Arbetet sker tillsammans med en grupp kollegor som utför liknande arbetsuppgifter. Placeringen kommer att vara på Akademiska sjukhuset, Ing 100, KFUE-avdelningen.

Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet från att arbeta med inregistrering av kliniska data i forskningsdatabaser, Akademiska sjukhusets journalsystem Cosmic, samt erfarenhet av att administrera flera olika provtagningsrutiner parallellt. Centralt för att lyckas i arbetet är att du har erfarenhet från cancerfältet i bred bemärkelse och goda kunskaper inom onkologi samt god datavana. För att passa för jobbet ska du vara administrativt lagd, strukturerad, uppvisa initiativförmåga och proaktivt kunna driva ditt eget arbete. Du skall vara bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp. Förmåga att på ett professionellt och serviceinriktat sätt kunna samverka med många olika professioner (forskare, läkare, sjuksköterskor, patienter, administratörer, m.fl.) är av stor betydelse.

Att kunna tala och skriva flytande svenska är ett krav. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per-Henrik Edqvist, [email protected], 018 471 4815

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/317.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

erfaren analytisk kemist

Ansök    Jan 31    Randstad AB    Analytisk kemist
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av att utvecklas i en spännande roll och bidra till att Sverige har säkra livsmedel? Vi söker nu dig som utmanas av att på ett effektivt sätt analysera animaliska prover med hjälp av avancerad utrustning i helt nya fräscha labb. Välkommen med din ansökan till tjänsten som erfaren analytisk kemist på Livsmedelsverket! I rollen som erfaren analytisk kemist kommer du att arbeta med att upparbeta, analysera och utvärdera an... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att utvecklas i en spännande roll och bidra till att Sverige har säkra livsmedel? Vi söker nu dig som utmanas av att på ett effektivt sätt analysera animaliska prover med hjälp av avancerad utrustning i helt nya fräscha labb. Välkommen med din ansökan till tjänsten som erfaren analytisk kemist på Livsmedelsverket!

I rollen som erfaren analytisk kemist kommer du att arbeta med att upparbeta, analysera och utvärdera animaliska prover med avseende på läkemedelsrester, men också att godkänna och rapportera prover samt att ansvara för metoder som används för de kemiska analyserna. Instrumentansvar, utredningar och problemlösning av kemisk karaktär samt ibland även att göra valideringsplaner och validera nya metoder och utrustning är andra uppgifter som ingår i tjänsten. För att trivas hos oss är det viktigt att du utmanas av att på ett effektivt sätt analysera ett stort antal animaliska prover då vi årligen analyserar drygt 5000 prover. 

Det kan även bli aktuellt att delta i eller leda projekt i samverkan med externa parter samt att presentera dessa eller verksamheten både internt och externt. Du kan även bli involverad i upphandling av instrument inklusive framtagande av kravspecifikationer och utvärderingskriterier. 

Till din hjälp har du en stor och avancerad instrumentpark samt kollegorna i ditt team bestående av tio kemister och laboratorieingenjörer. Teamet är så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) inom tre områden för läkemedelsrester och vi har kontinuerlig kontakt och samarbete med de europeiska referenslaboratorierna (EURL). Kemiavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla analysmetoder och analysera läkemedelsrester, organiska miljöföroreningar, bekämpningsmedel, näringsämnen och metaller i livsmedel, samt toxiner i musslor och dricksvatten. Vid avdelningen analyseras ett stort antal prov inom Livsmedelsverkets provtagningsprogram. Avdelningen är nationellt referenslaboratorium inom flera områden, ackrediterad av SWEDAC och följer ISO 17025. 

Det här är en tillsvidareanställning som startar med en 6 månaders provanställning. Placering är på vårt toppmoderna kontor i Celsiushuset, i hjärtat av innovativa Uppsala Science Park.

Är detta ditt nästa steg? Då vill vi att du skickar in din ansökan via www.randstad.se, senast 2023-02-21. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior rekryteringskonsult Emelie Lanner på [email protected] eller rekryteringskonsult Rickard Frykendahl på [email protected]

Du är även välkommen att kontakta representant för SACO-S Jonas Ilbäck och för ST Anders Staffas. Båda nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
I arbetet kan nedanstående arbetsuppgifter förekomma:


Upparbeta, analysera och utvärdera animaliska prover med avseende på läkemedelsrester.
 Ansvar för analysmetoder och analysinstrument.
 Leda och planera valideringsprojekt och validera analysmetoder/utrustning.
Leda och planera metodutveckling.
Upphandling av instrument inklusive framtagande av kravspecifikationer och utvärderingskriterier.
Sammanställning, analys och utvärdering av stora mängder komplexa data med LC-HRMS.
Delta/leda utredningar.
Presentera och kommunicera resultat.


Kvalifikationer
För att trivas och för att hantera rollen på bästa sätt ser vi att du behöver ha följande kompetens och erfarenheter med dig:


Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning kemi eller motsvarande. 
 Några års erfarenhet av att upparbeta, analysera och kvantifiera, utvärdera, godkänna och rapportera resultat.
 Erfarenhet av LC-MS och/eller LC-MS/MS.
 Erfarenhet av metodutveckling eller validering.
 God kompetens kring att utföra kemiska beräkningar. 
 God datorvana.
 Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.

Har du dessutom någon eller några av följande erfarenheter med dig ser vi det som meriterande:


 Arbete med ackrediterade analyser (t ex ISO 17025) alternativt med regulatoriskt styrt arbete så som GLP.
 Gedigna kunskaper inom masspektrometri (MS).
 Erfarenhet av analys med LC-HRMS, t ex  ”förutsättningslös” screening med HRMS.
 Några års erfarenhet av kvantitativ analys av små molekyler i komplexa (gärna animaliska) matriser.
 Erfarenhet av flera mjukvaror för att styra instrument och utvärdera analyser samt gärna även hårdvarukompetens (reparationer/underhåll).

Vi söker dig som trivs med ett laborativt arbete. Du har en mycket god förmåga att ta till dig information, vilket gör att du snabbt kommer in i arbetet och kan hålla dina deadlines. Du bollar gärna idéer, men är samtidigt en drivande person som är säker och trygg i din kompetens och som vågar fatta egna beslut. Effektivitet och noggrannhet är en förutsättning för att lyckas i rollen, liksom en lösningsorienterad inställning och förmåga att göra väl avvägda bedömningar. Vidare känner du stort ansvar för dina arbetsuppgifter och du samarbetar enkelt med olika typer av människor. Då rollen till stor del är laborativ sker ditt arbete mestadels på plats i våra moderna lokaler i Uppsala Science Park. All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Om företaget
Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Post doc in water and phosphorous modelling in agriculture

We conduct state-of-the-art research on the soil system in both national and international contexts. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agricultu... Visa mer
We conduct state-of-the-art research on the soil system in both national and international contexts. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agriculture, forestry and the urban environment. The working environment at the department is international and we have around 100 employees.

Our research is carried out in seven subject groups with a focus on soil biology, soil nutrient cycling, soil chemistry, agricultural water management, soil and environmental physics, soil mechanics and soil management, and the biogeochemistry of forest soils. We are responsible for important research infrastructure in the form of soil chemistry and soil physics laboratories, an X-ray scanner, long-term field experiments, a lysimeter facility, and the field research stations at Lanna and Lövsta. The Department contributes to approximately 30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center), which provides links to environmental monitoring and research on water systems, recycling and bioenergy. Our work is aligned to national environmental and climate goals as well as to the Sustainable Development Goals. We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara.


Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
A postdoctoral position is advertised at the Department of Soil and Environment in the subject of Agricultural Water Management, with a specific focus on nutrient leaching from agricultural land. The research is linked to the environmental monitoring and modeling activities of nutrient leaching and eutrophication at the Department and partly linked to an EU Horizon Europe project.

The work includes modeling and analyzing the impact of various physical measures (so called best management practices) to mitigate nutrient losses from agricultural land, for both field and catchment scales. Further, research will develop and apply a model of phosphorous binding and transport in soil to improve calculation systems used in Swedish water management.

The research will be in collaboration with the modeling group of “SLU Vattennav” (https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/slu-water-hub/) and the department's work with measurement and modeling of water quality in agricultural landscapes. The work will involve dialogue with Swedish water management authorities and farmers. You are expected to take responsibility for the planning, development and implementation of the research studies as well as for the scientific publications.

Qualifications:
The applicant shall have a PhD-degree in the field of soil science and/or dynamic modeling of nutrient losses in agricultural systems. Experience of working with phosphorus binding and solubility in soil is a merit. Experience in programming and knowledge of typical Swedish cultivation systems is an advantage. Good knowledge of written and oral communication in English is a necessity. Since the work will involve engagements with Swedish water management authorities and farmers, it is also desirable that the applicant is fluent in spoken and written Swedish. Driver's license (B) is required. Particular emphasis will be given to personal suitability such as good cooperation skills in combination with a good ability to work independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-02-28, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Jan 30    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär laborativt forskningsarbete i vaskulär biologi med särskilt fokus på metabol reglering av endotelceller och murala celler i blodkärlsväggen. Arbetet kommer dels att utföras in vitro, dels genom experimentella studier på möss, och dels genomsekvensdatabassökningar i publika humana data. 

Kvalifikationskrav
Innehavaren ska har genomgått grundläggande universitetsutbildning i relevanta ämnen (biologi, medicin, biokemi, molekylärbiologi, cellbiologi) och ha flerårig dokumenterad erfarenhet av experimentell forskning, omfattande att ta fram nya experimentella resultat, att sammanfatta dessa i föredrag och manuskript, ha skrivit och publicerat eller sänt för publikation vetenskapliga arbeten i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Erfarenhet av biokemiskt och molekylärbiologiskt arbete, arbete med genetiskt modifierade möss, arbetet med RNA-sekvensering inklusive encells-RNA-sekvensering. Erfarenhet från studier av cellulär metabolism, särskilt redox-metabolism.  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 10 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christer Betsholtz, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2022/5112.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Miljöanalytiker/miljöanalysspecialist

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Arbetsuppgifter: Vi söker en person som ska arbeta inom miljöövervakningsprogrammet Markinventeringen och Sveriges klimatrapportering av markanvändning och skog (LULUCF). Tjänsten innebär dels att arbeta med bearbetningar och analyser av miljödata och dels att bidra i utvecklingen av befintlig verksamhet t.ex. genom metodutveckling och kvalitetssäkring. ... Visa mer
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som ska arbeta inom miljöövervakningsprogrammet Markinventeringen och Sveriges klimatrapportering av markanvändning och skog (LULUCF). Tjänsten innebär dels att arbeta med bearbetningar och analyser av miljödata och dels att bidra i utvecklingen av befintlig verksamhet t.ex. genom metodutveckling och kvalitetssäkring.

Inom ramen för Markinventeringen kommer du arbeta med kvalitetssäkring av databaserna, dataleveranser till olika beställare, användarstöd och kommunikation i samband med externa dataleveranser, olika former av forskningssamarbeten, återkommande statistiksammanställning, sammanställning av rapporteringsdata till EU:s takdirektiv (NECD), miljömålen, FN:s Forest Resource Assessment (FRA) mm.

Arbetet med Sveriges klimatrapportering är ett uppdrag till Naturvårdsverket och omfattar beräkningar och rapportering av utsläpp och upptag enligt gällande internationella regelverk inom EU och FN samt att delta i och driva forskningsnära utvecklingsprojekt med direkt syfte att förbättra rapporteringen.

Utöver det löpande arbetet med klimatrapporteringen och Markinventeringen kan det också handla om att ta fram underlag till andra aktörer, t.ex. myndigheter, kommuner eller företag. Uppdragen förändras löpande i dialog med våra uppdragsgivare utifrån aktuella behov.

Arbetet baseras till stor del på data från den omfattande miljöövervakning som bedrivs inom Riksskogstaxeringen och Markinventeringen vid SLU men också på andra datakällor. Du kommer att ingå i forskargruppen Skogsmarkens biogeokemi vid institutionen för mark och miljö, SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha en master- eller magisterexamen eller motsvarande i markvetenskap, miljövetenskap eller relaterat ämne och ha ett intresse av klimatfrågor och hur markanvändningen påverkar miljön.

Du ska ha goda kunskaper i MS Word och Excel liksom dokumenterade goda färdigheter i att skriva rapporter på svenska.

God vana vid att arbeta med stora dataset och att använda programvaror som -server, SAS, R, samt erfarenhet av geografiska analyser i GIS är meriterande.

Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom kommunikationsförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga i en dynamisk arbetsmiljö.

Du behöver goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i skrift och muntligt.

B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-03-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom hematologisk genetik och epigenetik

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ 

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig, ambitiös och motiverad forskare till Sören Lehmanns hematologiska forskargrupp i ett projekt som omfattar studier av epigenetiska förändringar i leukemiceller. Projektet avser att studera molekylära och funktionella förändringar i leukemiceller jämfört med normala blodceller med fokus på epigenetiska mekanismer. Målsättningen är att förstå varför normala blodceller utvecklas till leukemiceller och hur epigenetiska förändringar i cellerna kan användas som biomarkörer och/eller som målstrukturer för nya mer effektiva behandlingar mot leukemi. Projektet omfattar analyser genomövergripande sekvensering av leukemiceller i form av ChIP-seq, ATAC-Seq, Hi-C och RNA-seq följt av dataanalys, och valideringar av nyckelresultaten i wetlab studier, inkluderande CRISPR-Cas9 editing.

Forskningen sker inom ramen för Sören Lehmanns translationella forskargrupp vid institutionen för Medicinska Vetenskaper. Gruppens forskning är fokuserad på akut leukemi och vi genomför såväl basalbiologiska, translationella som kliniska studier. Forskarmiljön är dynamisk och inspirerande med basalbiologiska forskare, kliniskt aktiva läkare och biostatistiker. Vi har djupgående samarbeten med andra framstående forskargrupper på Uppsala Universitet, Karolinska Institutet samt internationellt. Sekvensering kommer att genomföras genom akademiska och kommersiella samarbetsparters.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant område som genetik, epigenetik, hematologisk och/eller cancerrelaterad molekylärbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskad erfarenhet omfattar basala laboratorietekniker för analys av DNA, RNA och protein samt erfarenhet att hantera bioinformatisk information. Tyngdpunkt ligger på bedömningen av sökandes vetenskapliga excellens och i övrigt på sökandens förmåga att organisera och samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av epigenetiska laboratorietekniker och/eller biostatistik är övrigt meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till minst två högst tre år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sören Lehmann, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2023, UFV-PA 2022/5090.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker - intermittent anställning

Tidsbegränsad anställning  |  Intermittent anställning vid behov  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Sista ansökningsdag 2023-02-09  Ansök här: https://sva. varbi.com/se/what:job/jobID:589915/ Vi söker en Biomedicinskanalytiker till sektionen för serologi och virologi.  Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Om arbetsplatsen, SVA  ... Visa mer
Tidsbegränsad anställning  |  Intermittent anställning vid behov  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Sista ansökningsdag 2023-02-09 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:589915/

Vi söker en Biomedicinskanalytiker till sektionen för serologi och virologi.  Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Om arbetsplatsen, SVA 
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med ditt team utför virologisk och övrig serologi diagnostik i vårt serologiska och virologiska laboratorium (inkl. säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3). Du deltar aktivt i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete . Inom ramen för tjänsten får du möjlighet att utveckla ditt intresse för mikrobiologi och förkovra dig inom både det traditionella laboratoriehantverket och mer moderna tekniker.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap inom området virologi med en akademisk examen inom relevant område. Du har erfarenhet av laborativt virologiskt arbete samt ackrediterad laboratorieverksamhet. Bra kunskaper i både tal och skrift på svenska och engelska.

Du som söker är intresserad av att fördjupa dig inom virologisk analysmetodik och har ett genuint intresse av att arbeta laborativt. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga med fokus på det gemensamma uppdraget. Du arbetar strukturerat och målmedvetet och vill se resultat av ditt arbete, tar egna initiativ och arbetar självständigt. Som person kan du lätt anpassa dig till förändrade omständigheter och arbetsuppgifter samt ser problem som en utmaning. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.

Meriterande
Meriterade om du kan programmera Evolyzer och har arbetat med virusisolering.

Övrigt
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

Villkor
Intermittent anställning under 2023, vilket innebär att man arbetar vid behov. 

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Projektledare

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. SciLifeLab är också värd för den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science (DDLS) med elva partnerorganisationer.

Den anställde kommer att arbeta vid SciLifeLab Data Centre, som ansvarar för IT-frågor och forskningsdatahantering för SciLifeLabs teknologiplattformar och andra SciLifeLab-organiserade program och aktivititer, bl.a. det nya nationella forskningsprogrammet för datadriven livsvetenskap (DDLS). Vi har ett nationellt uppdrag och driver t.ex. den svenska nationella dataportalen för Covid-19 och pandemiberedskap, samt frågor om FAIR, öppen vetenskap och datadriven forskning, i stark samverkan med nationella och internationella aktörer. Hos oss har du möjlighet att aktivt påverka hur IT integreras i framtidens hälso- och miljöforskning, och arbeta för öppenhet, reproducerbarhet och största möjliga vetenskapliga genomslag för de stora mängder forskningsdata som genereras i fältet. Du kommer att arbeta med forskare, dataingenjörer, data stewards, och systemutvecklare i ett snabbt växande, dynamiskt och progressivt team med en ledande roll i landet. 

Arbetsuppgifter
SciLifeLab söker en motiverad och kunnig projektledare för vårt arbete med att driva den svenska nationella dataportalen för Covid-19 och pandemiberedskap, bl.a. inom programmet för pandemisk laboratorieberedskap (PLP) men även i internationella nätverk och program inom pandemiberedskap.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för både design och teknisk utveckling, och både kunna delta i utvecklingsarbetet och leda arbete för att bygga upp de olika komponenter som gruppen ansvarar för. Du kommer att jobba med programmerare med både IT- och forskningsbakgrund, och annan teknisk expertis.
Du kommer att arbeta i ett team med forskare, ingenjörer, data stewards och systemutvecklare, mitt i SciLifeLabs nationella forskningsinfrastruktur, och med forskningsprogrammet för data-driven livsvetenskap, DDLS. Arbetet inkluderar samarbeten mellan SciLifeLab och nationella centra för e-infrastruktur, och involverar personal som arbetar vid flera olika organisationer. Du behöver en stark vetenskaplig bakgrund, en hög teknisk kompetens inom programmering och systemdesign, och en god förmåga att samarbeta och kommunicera.

Kvalifikationskrav
Ansökande ska ha doktorsexamen i ämne med anknytning till tjänsten. Utöver detta krävs:
- Dokumenterad erfarenhet av scrum och agil projektledning för tekniska utvecklingsprojekt, speciellt vetenskapliga datatjänster
- Dokumenterade färdigheter i samordning och kommunikation, och förmåga att dokumentera pågående arbete.
- Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig programmering, helst inom life science
- Dokumenterad erfarenhet av teknologier för visualisering
- Dokumenterad erfarenhet av system för versionshantering, t.ex. Git
- Dokumenterad erfarenhet av Linuxbaserade system
- Erfarenhet av relevanta programmeringsspråk, t ex Python
- Flytande engelska

Önskvärt/meriterande i övrigt
- Kunskap eller intresse av biomedicinsk forskning och infrastruktur.
- Erfarenhet från svensk e-infrastruktur för life science
- Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor i olika fält
- Driftighet, initiativförmåga och ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Johan Rung, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/162.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare Akvakultur

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning utifrån ett systemperspektiv, med miljön och djurvälfärd i fokus. Vi arbetar med såväl mer övergripande frågor gällande framtidens foder och djurens skötsel, som mer grundläggande frågor som djurets näringsfysiologi, tarmfunktion och metabolism. Målet är att skapa en för samhället etisk, ekonomisk och uth... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning utifrån ett systemperspektiv, med miljön och djurvälfärd i fokus. Vi arbetar med såväl mer övergripande frågor gällande framtidens foder och djurens skötsel, som mer grundläggande frågor som djurets näringsfysiologi, tarmfunktion och metabolism. Målet är att skapa en för samhället etisk, ekonomisk och uthållig produktion med god djuromsorg som garanterar ett livsmedel av högsta kvalitet. Vår forskning avser lantbrukets produktionsdjur, odlad fisk samt sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi bedriver forskning och undervisning i samarbete med ett flertal olika institutioner inom SLU och med andra svenska, och utländska, universitet.

Ämnet akvakultur – odling i vatten – vid HUV är ett brett ämnesområde. Vi arbetar med såväl odling av fisk och kräftdjur som med blå fånggrödor (vass och musslor), som är ett viktigt led i en cirkulär produktion mellan land och vatten. Viktiga frågeställningar är hur olika foder och produktionsformer påverkar såväl fisken som dess omgivning liksom samspelet mellan metabolism, beteende, produktion och djurhälsa. HUV har en lång tradition av att arbeta med dessa frågor både i Sverige som i övriga världen, med ett speciellt fokus på låginkomstländer. https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/akvakultur/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskaren förväntas att:


• Genomföra närings- och hälsorelaterade experiment med odlade fiskar och kräftdjur (främst regnbåge, artemia, kräftor) i olika livsstadier: ägg, larver, yngel och vuxna.
• Utföra provtagning av vävnader och utföra mikrobiom, genomik proteomik och epigenomiska analyser samt mikroskopistudier.
• Bedriva nationellt och internationellt framgångsrik vattenbruksforskning.
• Bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU.
• Kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till det omgivande samhället
• Publicera erhållna resultat i välrenomerade tidskrifter
• Undervisa elever på olika utbildningsprogram och nivåer samt handleda BSc, MSc och doktorander.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha:


• en doktorsexamen inom tillämpad biologisk vetenskap med inriktning på vattenbruk,
• tidigare kunskaper inom genetik, epigenetik och proteomik, samt erfarenhet av molekylära analyser, såsom ELISA, Western Blot, genomsekvensering och qPCR krävs.
• erfarenhet av att arbeta i bakteriefria djurmodellsystem och värd-mikrober interaktionsstudier i vattenbruksproduktionssystem.
• visat pedagogisk skicklighet i undervisning på grundläggande nivå och avancerad nivå inklusive handledning av forskarstuderande.
• erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete och koordinering av forskningsprojekt.
• erhållit forskningsanslag från nationella och internationella finansiärer.
• fördjupad kunskap om det medfödda immunsystemet hos vattenbruksarter och dess reaktion på näringsämnen.
• genomgått högskolepedagogisk utbildning.
• god erfarenhet av att publicera forskningsresultat i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter med referentgranskningar.
• personliga förmågor nödvändiga för att utföra uppdraget och för att bidra till utvecklingen av avdelningen.
• erfarenhet av odling och användning av artemia som modelldjur för näringsfysiologiska och epigenetiska studier

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Researcher in aquaculture

Department of Animal Nutrition and Management The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conducts both basic and applied research from a systems perspective, with the environment and animal welfare in focus. We work with both more comprehensive questions regarding future feed and animal care, as well as more basic questions such as the animal's nutritional physiology, intestinal function and metabolism. The goal is to create an ethical, econom... Visa mer
Department of Animal Nutrition and Management
The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conducts both basic and applied research from a systems perspective, with the environment and animal welfare in focus. We work with both more comprehensive questions regarding future feed and animal care, as well as more basic questions such as the animal's nutritional physiology, intestinal function and metabolism. The goal is to create an ethical, economic and sustainable production for society with good animal care that guarantees food of the highest quality. Our research concerns agricultural production animals, farmed fish and sport and pet animals. HUV is responsible for basic education, research and postgraduate education in the subject areas of nutritional physiology, feed science, management issues and aquaculture. HUV offers an inspiring research environment where we conduct research and teaching in collaboration with a number of different departments within SLU and with other Swedish and foreign universities.

The subject of aquaculture - cultivation in water - at HUV is a broad subject area. We work with the cultivation of fish and crustaceans as well as with blue catch crops (reeds and mussels), which are an important part of a circular production between land and water. Important questions are how different feed and forms of production affect both the fish and its environment, as well as the interaction between metabolism, behavior, production and animal health. HUV has a long tradition of working with these issues both in Sweden and in the rest of the world, with a special focus on low-income countries.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The researcher is expected to:


• Conduct nutritional and health-related experiments with farmed fishes and crustaceans (mainly rainbow trout, Artemia, crayfish) at different life stages: egg, larvae, juvenile, and adult.
• Perform sampling of tissues for the microbiome, genomics, proteomics, and epigenomics assays as well as for microscopy study.
• Conduct nationally and internationally successful aquaculture research.
• Conduct research-based collaboration with researchers within and external to SLU.
• Communicate research results and contribute with relevant knowledge to the surrounding society
• Publish obtained results in reputable journals
• Teach students at different educational programs and levels and supervise BSc, MSc and PhD thesis students.

Qualifications:
The applicant must have:


• a Ph.D. in applied biological sciences with a focus on aquaculture.
• previous knowledge in genetics, epigenetics, and proteomics, as well as experience in molecular analyses, such as ELISA, Western Blot, genome sequencing, and qPCR are required.
• experience working in germ-free animal model systems, and host-microbes interaction studies in aquaculture production systems.
• demonstrated pedagogical skills in teaching at a basic level and advanced level including supervision of research students.
• experience in national and international research collaboration and coordination of research projects.
• obtained research grants from national and international funding agencies
• in-depth knowledge of the innate immune system in aquaculture species and its response to nutraceutical agents.
• undergone university pedagogical training good experience of publishing research findings in high-quality peer-reviews scientific journals.
• personal abilities necessary to carry out the duties of the appointment and to contribute to the development of the department.
• experience in cultivation and use of artemia as a model animal for nutritional physiology and epigenetic studies


Great importance is also focused on personal qualities such as e.g. team work and laboratory management. 

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. SLU uses probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2023-02-13, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Klinisk fysiologi söker biomedicinsk analytiker

Ansök    Jan 27    REGION UPPSALA    Biomedicinsk analytiker
Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver... Visa mer
Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Vi på klinisk fysiologi utför klinisk fysiologiska undersökningar med största tyngdpunkt på ultraljudsundersökningar men även utbildning och forskning är en del av vår verksamhet. Här arbetare ca 50 medarbetare varav ca 30 biomedicinska analytiker. Vi ingår i samma verksamhetsområde som hjärt-och lungmedicin och har därmed ett nära samarbete med dessa verksamheter. Vi har även ett mycket nära samarbete med kärlkirurgen och andra specialiteter.

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på en arbetsplats med omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. I en biomedicinsk analytikers arbetsuppgifter ingår att självständigt utföra klinisk fysiologisk diagnostik till exempel arbetsprov, långtids-EKG, lungfunktions- och mag-tarmdiagnostik samt ultraljud på hjärta och kärl. Vi har en kompetensmodell som synliggör utvecklings- och karriärvägar som sträcker sig från ny i rollen, självständig, erfaren till specialist. Hos oss ska du kunna stanna och fortsätta hitta nya utmaningar och utvecklas under större delen av ditt yrkesliv. Vi har även specialuppdrag så som svarsskrivning och huvudhandledaruppdrag.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerade biomedicinska analytiker. Erfarenhet av klinisk fysiologi och främst ultraljudsundersökningar är meriterande men inget krav.

Din kompetens
Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor och att du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en god arbetsmiljö. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Här får du arbeta med medicin, människor och teknik. Vi ser gärna att du har grundläggande datakunskaper samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som biomedicinsk analytiker på heltid. Tillträde och lön enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Terese Ahrne, 018–611 29 05
Facklig kontaktperson Biomedicinsk analytiker Ann-Sofie Sunna, 018-611 24 56

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Postdoktor inom Fysikalisk Kemi

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor inom Fysikalisk Kemi med fokus på koppar och tenn katalysatorer för elektrokatalytisk koldioxidreduktion

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida: https://kemi.uu.se/angstrom

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer här: https://wise-materials.org

Forskaren kommer att vara en del av Dr Haining Tians forskargrupp inom forskningsprogrammet Fysikalisk Kemi. Läs mer här: https://www.kemi.uu.se/research/physical-chemistry/research-groups/haining-tian-group/

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning, exempelvis kommer kandidaten att förbereda och studera koppar och tenn katalysatorer koldioxid reduktion. Kandidaten kommer att samarbeta med flera grupper inom Uppsala University. 


Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Utöver detta måste den sökande kunna framföra sig väl i tal och skrift på engelska samt besitta förmåga att arbeta i grupp.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga och driv samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av förberedelse av elektrokatalysatorer och avancerade spektroskopiska mätningar, tex operando Raman- och IR-spektroskopi är mycket meriterande.


Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Haining Tian, telefonnummer: 0739530993, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/371. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Miljöanalysspecialist – eDNA för limnisk miljöövervakning

Ansök    Jan 27    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som miljöanalysspecialist kommer du att samordna och leda institutionens arbete med att utveckla verktyg, processer och en organisation för miljö-DNA baserad miljöövervakning (eDNA) av limniska ekosystems tillstånd. Uppdraget innefattar en aktiv dialog och informationsutbyte med forskare aktiva inom detta fält samt avnämare från berörda myndigheter och miljöförvaltning såväl inom landet som internationellt. I arbetsuppgifterna ingår även övergripande hantering och sammanställning av olika typer av miljödata kopplat till limniska naturtyper, där naturtypernas status/klassificering enligt olika EU-direktiv och förordningar kopplas till olika DNA markörer. Tjänsten innefattar även samordning av projektrapportering och kommunikation såväl externt som internt.

Kvalifikationer:
För denna tjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande med inriktning mot akvatisk ekologi, miljövetenskap eller närliggande ämnesområde. Vi förväntar oss även att de sökande har minst en grundläggande förståelse av moderna DNA-baserade metoder och miljöanalys. Tidigare praktisk erfarenhet av miljöförvaltning eller annat relevant utredningsarbete är meriterande. Du bör ha god organisationsförmåga, vara strukturerad, drivande och ha lätt för att sammanställa inhämtad information skriftligt i rapportform. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt, är ett krav. Övriga meriter som kommer att beaktas i denna rekrytering är praktiska erfarenheter av geografiska informationssystem (GIS), DNA-baserad miljöövervakning, biodiversitetskartläggning samt limnisk ekosystemförståelse.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom genetisk epidemiologi för kritisk sjukdom

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Bioinformatiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Nu söker IKV en postdoktor inom genetisk epidemiologi.

Projektbeskrivning
Utveckling av svår sjukdom pga infektioner är starkt kopplad till värdfaktorer. Det finns idag stora genotypade kohorter liksom stora databaser med data på hälsa och sjukdom. Genom att använda data från stora kohorter och nationella register studerar vi vilka biologiska mekanismer som ligger bakom allvarlig sjukdom.

Arbetsuppgifter
I rollen som postdoktor förväntas du hantera stora databaser med genetiska data och data från nationella register. Du ska undersöka vilka genvarianter och proteiner som är nyckelfaktorer för att utveckla allvarlig sjukdom till exempel efter infektion med metoder så som GWAS och Mendelisk randomisering. Arbetsuppgifterna består av självständig databearbetning, statistiska analyser och att skriva vetenskapliga artiklar i samarbete med forskningsgruppen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha (eller erhålla innan anställningens startdatum) en doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i genetisk epidemiologi, bioinformatik eller ämnesområde som bedöms likvärdigt. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år (med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc).

För att lyckas i rollen krävs det att du har ett starkt intresse för och erfarenhet av genetisk epidemiologi och/eller att du har expertkunskaper i genetisk epidemiologisk studiedesign, samt tidigare kunskap och erfarenhet av att självständigt programmera statistiska analyser av epidemiologiska data. Du ska ha dokumenterade färdigheter i datamanagement, statistiska analyser och statistisk modellering (R, Python). Du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket och du har utmärkta färdigheter i vetenskaplig skrift. Som person har du en fallenhet för att samarbeta med andra, vilket är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med andra såväl som individuellt. Du har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter och du har en god organisationsförmåga. Slutligen är du detaljorienterad och har ett professionellt förhållningssätt.

Önskvärt/meriterande
Erfarenhet av statistiska analyser av data från svenska nationella register är meriterande.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

- CV (max 2 sidor).
- Personligt brev som beskriver dig, ditt forskningsintresse och erfarenhet, samt varför just du är lämplig för denna tjänst (max 2 sidor).
- Publikationslista.
- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter.
- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast möjligt, efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om positionen lämnas av: Prof. Miklos Lipcsey, [email protected]  

För anställningsfrågor kontakta personalsamordnare Karin Johansson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14e februari 2023, UFV-PA 2022/4650.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i skogsekologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i skogsekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare https://uu.varbi.com/center/tool/position/575702/edit/tab:2/ww.ieg.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Projektet är finansierat av Skogssällskapet och SBDI och innefattar två delar som kommer att löpa parallellt över projekttiden. Den första delen omfattar att processa publicerade data kring svamps utbredning baserat på PacBio sekvenserade amplikon från eDNA och analysera effekten av olika rådatafiltrerings metoder på detekterade arters förekomst. Arbetet sker i samarbete med kollegor på SLU och syftar till att etablera rutiner för hantering och publicering av eDNA observationer i den svenska biodiversitets data infrastrukturen SBDI. Den andra delen innefattar att studera effekten av vildsvinsbök på marksvamp, markkol, och trädens tillväxt i det boreala landskapet. Insamling av markprover och borrkärnor från träd kommer att ske i flera regioner i södra sverige. Syftet är att förstå om vildsvinsbök kan påverka ekosystemfunktioner såsom kolinlagring i mark och träd genom att förändra marksvampsamhällena. Svamp-DNA från markprover kommer att användas för att karaktärisera svampsamhällena genom meta-barcoding. 

Arbetsuppgifter
Sammanställning, förekomstanalys och publicering av svamp amplikon data från eDNA  i SBDIs BioAtlas. Provta jord i skogar och genomfo?ra DNA extraktioner, förbereda för sekvensering, och karaktärisering och beskrivning av sammansättning av boreala svampsamhällen baserat på meta-barcoding. Labbanalys av jordens kemiska sammansättning, samt markrespirationsmätningar i fält. Insamling av trädborrkärnor för tillväxtanalys. I tjänsten ingår även att genomföra statistisk dataanalys och att skriva vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ekologi eller inom närliggande relevant område. Kandidaten ska ha goda kunskaper i svampekologi, svamptaxonomi och boreala ekosystem, erfarenhet av att extrahera DNA från jordprover, samt kunna använda bioinformatiska verktyg för att beskriva svampsamhällen baserat på meta-barcoding data. Vi lägger vikt vid personliga egenskaper såsom organisatorisk förmåga och förmågan att leda projekt. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift. 

Meriterande
Tidigare erfarenhet av DNA-extrahering från skogsmark, kunskaper inom statistisk modellering, och dokumenterad färdighet i vetenskapligt skrivande (inkl. publicering i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter). Körkort och att kunna läsa och skriva på svenska på en grundläggande nivå är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare, Gustaf Granath, [email protected], +46 73 20 32 176.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din doktorandexamen, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023 UFV-PA 2022/4793.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Laboratorieingenjör alternativt BMA sökes till molekylär diagnostik

Tidsbegränsad anställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-02-09  Ansök här: https://sva. varbi.com/se/what:job/jobID:586489/ Vi söker en vikarie under perioden 23-04-01 tom 23-12-31.  Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Om arbetsplatsen, SVA  Statens vet... Visa mer
Tidsbegränsad anställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-02-09 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:586489/

Vi söker en vikarie under perioden 23-04-01 tom 23-12-31.  Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Om arbetsplatsen, SVA 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

Arbetsuppgifter
Som ny medarbetare kommer du att utföra diagnostiska undersökningar avseende bakteriella, virala och parasitära djursjukdomar. Du kommer i ditt dagliga laboratoriearbete utföra nukleinsyra-extraktioner från diverse provmaterial, PCR, realtids-PCR, elektrofores, sekvensering mm.

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med oss i sektionen utför klinisk diagnostik i vårt molekylärbiologiska laboratorium samt deltar aktivt i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete. Inom ramen för tjänsten får du möjlighet att utveckla ditt intresse för molekylärbiologi, använda dina kunskaper och förkovra dig både inom det traditionella laboratoriehantverket och moderna tekniker.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap inom området mikrobiologi med en akademisk examen inom relevant område. Du har erfarenhet av molekylär diagnostik samt inom ackrediterad laboratorieverksamhet.

Vi vill att du har en god samarbetsförmåga med fokus på det gemensamma uppdraget. Du arbetar strukturerat och målmedvetet och vill se resultat av ditt arbete, tar egna initiativ och arbetar självständigt. Som person kan du lätt anpassa dig till förändrade omständigheter och arbetsuppgifter samt ser problem som en utmaning. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.

Du kommer att arbeta självständigt men är också en del av ett team. Det innebär att stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel, noggrann, strukturerad, stresstålig och bidrar till verksamhetens utveckling. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av molekylärdiagnostik

Övrigt
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Chef inom Quality Control, QC

Ansök    Jan 27    Medicago AB    Biomedicinare
Medicago Group är en koncern bestående av fyra bolag inom LifeScience och medicinteknik. Vi utvecklar, producerar och marknadsför olika produkter för bioteknik- och läkemedelsindustrin. Verksamheten är naturskönt beläget i Danmarks Berga utanför Uppsala (8 km från centrum) och sysselsätter cirka 60 personer. Vi växer och behöver utöka QC-avdelningen med en ny chef. Teamet består idag av fyra personer och behöver förstärkas med en chef. Du blir anställd på... Visa mer
Medicago Group är en koncern bestående av fyra bolag inom LifeScience och medicinteknik. Vi utvecklar, producerar och marknadsför olika produkter för bioteknik- och läkemedelsindustrin. Verksamheten är naturskönt beläget i Danmarks Berga utanför Uppsala (8 km från centrum) och sysselsätter cirka 60 personer.

Vi växer och behöver utöka QC-avdelningen med en ny chef. Teamet består idag av fyra personer och behöver förstärkas med en chef. Du blir anställd på Medicago AB som är en del av Medicago group.

Arbetsuppgifter

Rollen kommer innebära att vara ansvarig över dina medarbetare och deras dagliga arbete. Du är lönesättande och har ett delegerat arbetsmiljöansvar över din grupp. Utöver det kommer du att vara operativ och vara ansvarig för valideringar av olika instrument, processer, analysmetoder och vattensystem.

Vidare kan du vid behov utföra kvalitetsanalyser av produktionsbatcher och renvatten samt utföra miljökontroller i renrum. Det ingår även att utföra uppdateringar av standardmetoder, metoder, valideringsdokument och hållbarhetsstudier. Du kan också bli involverad i forsknings och utvecklingsarbete vid behov.

Vi tror att du har ett intresse för att arbeta med varierande arbetsuppgifter och trivs i en lantlig miljö.

Utbildning/Erfarenhet

Vi vill att du har en relevant högskoleutbildning inom kemi/biologi tex BMA eller likvärdig utbildning/erfarenhet.

Du ska erfarenhet inom Bioteknikområdet och god kännedom om biokemiska analyser. Vi ser gärna att du har jobbat enligt ISO 9001/13485 och GMP.

Du har god laboratorievana och erfarenhet av validering. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av personal och tycker om att ta ansvar över en grupp.

Krav Körkort (B) Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad junior forskare för experimentella laborativa studier inom biologin kring hjärntumörer. Tjänsten innefattar självständiga studier av transkriptionsfaktorn MYC och dess roll i barnhjärntumörer och att experimentellt studera behandling och genförändringar i hjärntumörer. I arbetsuppgifterna ingår användning av avancerade laboratoriska tekniker, som stamcellsodling, cellsortering, immunfärgningar, konfokalmikroskopering, strålbehandling, gen-editering/kloning, lentivirusproduktion, in vivo-modelering, behandlingsstudier/screening. I projektet ingår även att genomföra bibliotek av singelceller och analys av sekvensdata på RNA- och DNA-nivå. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av elakartade barnhjärntumörer. I tjänster ingår vissa administrativa uppgifter och undervisning vid institutionen.

Kvalifikationskrav
- Doktorsexamen inom relevant forskningsområde (biomedicin, biologi, medicin eller motsvarande) och åtminstone 3 års postdoktoral utbildning inom hjärntumörsbiologi.
- Dokumenterade avancerade kunskaper inom singelcells-sekvensering och perturbationer av gener.
- Dokumenterad erfarenhet om in vivo-modeller och godkänt FELASA-C certifikat (eller motsvarande).
- Dokumenterad erfarenhet av strålbehandling i in vivo-modeller och godkänd strålskyddskurs.
- Dokumenterat arbete av att ta fram och odla primära kulturer i stamcellsodlingar från patienter med hjärntumörer samt odling av embryonala eller postnatala stamceller.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team som inkluderar både cellbiologiska experimentella forskare och kliniska forskare.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda erfarenheter av cellsortering, hjärntumörforskning och studier kring MYC-driven cancer är önskvärda.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Fredrik Johansson Swartling, [email protected], 018-471 4868. Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 fabruari 2023, UFV-PA 2023/292.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Senior analytisk kemist

Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-03-05  Ansök här: https://sva. varbi.com/se/what:job/jobID:587838/ Vi söker en senior analytisk kemist till sektionen för kemiska analyser. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Om arbetsplatsen, SVA  ... Visa mer
Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-03-05 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:587838/

Vi söker en senior analytisk kemist till sektionen för kemiska analyser. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Om arbetsplatsen, SVA 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet (KMF) består av två sektioner med totalt cirka 30 personer med olika naturvetenskapliga kompetenser. Inom sektionen för kemiska analyser, arbetar vi främst med dopningskontroll av hästar, läkemedelsanalyser och toxinanalyser i foder. Den huvudsakliga analystekniken som används är UHPLC-MS/MS. 

Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet och vi verkar under såväl ackreditering enligt ISO 17025, som Good Laboratory Practice (GLP). Förutom rutinmässig analysverksamhet ägnar vi oss åt utveckling av metoder och verksamhet.

Hos oss får du arbeta med modern teknik i en miljö där vi strävar efter att ta tillvara varje individs kompetens. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats med ett bra arbetsklimat byggt på engagerade medarbetare och ett modernt tillitsbaserat ledarskap.

Vår verksamhet är förlagd till vardagar och vi tillämpar flextid.

Våra medarbetare har tillgång till subventionerad sjukvård, friskvårdsbidrag, massage på arbetsplatsen och en friskvårdstimme i veckan under arbetstid. Våra medarbetare har också tillgång till ett personalgym och möjlighet att gå med i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar.

Om tjänsten
Som analytisk kemist hos oss arbetar du med provupparbetning och UHPLC-MS/MS-analys av inkomna foder-, livsmedel-, urin- och blodprover. Även dokumentation, rapportering av resultat och utvecklingsarbete är viktiga delar av arbetet. Våra analyser är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025.

Som ny medarbetare hos oss får du stegvis introduktion och upplärning av de olika analysmetoderna. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet, och att bidra till förbättringsarbetet är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av UHPLC-MS/MS, metodutveckling och validering av analysmetoder. Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel. Du kan använda din tekniska kunskap för felsökning och utredning av avvikelser i analyskedjan. 

Vid urvalet lägger vi stor vikt på personliga egenskaper som exempelvis samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och servicesinne. Du har förmågan att arbeta självständigt, göra egna bedömningar och fatta genomtänkta beslut.

För tjänsten krävs en högskoleutbildning med inriktning mot analytisk kemi (kemist eller motsvarande).

Meriterande
Praktisk erfarenhet av kemiska analyser av biologiska prover med masspektrometri och laborativt arbete i regulatoriskt styrd miljö. Erfarenhet av metodutvecklingsarbete. Det är även meriterande om du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Villkor
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Övrigt
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

2 st Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på att etablera nya transgena zebrafisk-linjer för att studera ryggmärgskretsar. Genom CRISPR/Cas9-metodologi ska reportergener sättas in under promotorer till kandidatgener. Dessa transgena linjer ska karakteriseras med hjälp av konfokalmikroskopi, light-sheet mikroskopi, FLA och PCR analys samt beteendestudier. Lovande kandidater ska vidareutvecklas för vidare funktionell karakterisering med hjälp av avbildning av kalciumreportrar och optogenetiska verktyg. Vidare ska kandidaten etablera viral inmärkning av synaptisk kopplade celler.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne. Praktisk och dokumenterad erfarenhet av att hantera försöksdjur. Erfarenhet av avancerad mikroskopi och findissektion av neuronal vävnad. Förmåga att arbeta självständigt, lätt lära sig nya tekniker och god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska med egna publikationer i internationella granskade tidskrifter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har genomfört postdoc inom neurovetenskap. Erfarenhet av studier gällande nervsystemets utveckling är meriterande. Erfarenhet av att skapa transgena reporterlinjer med hjälp av CRISPR knock-in är meriterande. Erfarenhet av att använda zebrafisk som modellsystem är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 360 dagar. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Henrik Boije, [email protected], 018-471 4193. Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/297.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Helg och semestervikarie - intermittent anställning

Tidsbegränsad anställning  |  Intermittent anställning |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension | Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Sista ansökningsdag 2023-02-09  Ansök här: https://sva. varbi.com/se/what:job/jobID:589378/ Vi söker helg och semestervikarier för en intermittent anställning, dvs vid behov. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Om arbetsplatsen, SVA  Statens... Visa mer
Tidsbegränsad anställning  |  Intermittent anställning |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension | Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Sista ansökningsdag 2023-02-09 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:589378/

Vi söker helg och semestervikarier för en intermittent anställning, dvs vid behov. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Om arbetsplatsen, SVA 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

Arbetsuppgifter
Helgarbetet utförs på dagtid, lördag och söndag, och innebär tillsyn, fodring samt i övrigt förekommande uppgifter i djurhuset. På djurhuset kan en mängd olika djurarter förekomma, förutom möss som vi har egen avel på kan det förekomma höns, grisar (kultingar och vuxna) och andfågel.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs genomförs och godkänd försöksdjurskurs.

Meriterande
Meriterande med erfarenhet av att arbeta med djur i BSL2 miljö samt med fjäderfä.

Övrigt
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är dels att organisera forskargruppens laborativa arbete och ge stöd till studenter vid behov, dels att sammanställa ett manuskript för publicering.

Kvalifikationskrav
Dokumenterad erfarenhet av 1) odling av neurala stamceller, 2) western blot 3) konfokalmikroskopi, 4) bioluminiscens/fluorescensanalys, 5) bearbetning av data bl.a. time-lapse mikroskopi och analys av oscillatoriska fenomen, 6) bred och djup teoretisk kunskap inom området neurala stamceller och elektrokemisk signalering.
God förmåga att uttrycka sig i skrift och i muntligt framförande, framför allt på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är 30 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Michael Andäng, [email protected] Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/304.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och farmakologi i Enköping

Ansök    Jan 26    REGION UPPSALA    Biomedicinsk analytiker
Enköpings lasarettet, laboratoriet Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega ... Visa mer
Enköpings lasarettet, laboratoriet

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en del av verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi är en högspecialiserad verksamhet som utför diagnostik dygnet runt och tillhandahåller vägledning inom områden kemi och farmakologi. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi ger även stöd för patientnära verksamhet inom sluten och öppen vård. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare och vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 15189.

Ditt uppdrag
Att vara biomedicinsk analytiker på Akademiska sjukhuset är ett omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. På sektionen för klinisk kemi och farmakologi kommer du att arbeta i en högteknologisk miljö, där du har en betydelsefull roll inom diagnostik, utbildning, information och kvalitetssäkring. Du arbetar självständigt med laborativt arbete såsom preanalytiskt arbete, bedömning och tekniskt godkännande av analyser inom kemi, immunkemi, hematologi, koagulation, och blodgaser. Den här tjänsten är placerad i Enköping på laboratoriet som finns på lasarettet. Då vi tillhör klinisk kemi och farmakologi i Uppsala så erbjuds likadan instrumentpark här och vi har ett tätt samarbete mot Uppsala. Hos oss roterar alla på våra arbetsstationer och förväntas så småningom självständigt kunna ta ansvar för helheten under jourtid.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med erfarenhet av klinisk kemi eller har motsvarande kompetenser som arbetsgivaren anser lämplig.

Din kompetens
Tidigare erfarenhet av arbete på kliniskt kemiskt laboratorium är meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara noggrann, flexibel och lyhörd. Du är ödmjuk, bra på att samarbeta och du delar gärna med dig av dina kunskaper. Du trivs med att arbeta i ett varierande tempo. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att snabbt komma in i arbetet. Har du detta och viljan att möta framtidens sjukhus, då är klinisk kemi och farmakologi rätt för dig.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. I tjänsten ingår, efter upplärning, arbete på jourtid (helg-och kvällstjänstgöring) enligt schema. Vi har en lönemodell som innebär att när du regelbundet arbetar på obekväm arbetstid (kvällar, helger, nätter) erhålls ett fast lönepåslag samt ersättning för varje obekvämt arbetspass. Detta utgår utöver ordinarie OB och övertidsersättning.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Sara Näslund, 018-6114265
Avdelningschef Anita Viskari, 018-6113929
Facklig kontaktperson Katarina Uisk, Naturvetarna 018-6113706

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och anställningsintervjuer för denna tjänst kommer att ske löpande.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Utveckling av målsökande radionuklidterapi med hjälp av konstruerade scaffoldproteiner (affibody-molekyler, ADAPTs och DARPins). Metodiken inkluderar både direkt targeting och pretargeting. Arbetet omfattar utveckling av märkningskemi av proteiner och peptidnukleinsyror med beta-emitterande radionuklider, utvärdering av de märkta konstruktionerna in vitro (stabilitet, bindningsspecificitet, affinitet och internalisering) och in vivo (biodistribution, målspecifikitet, radionuklidavbildning, dosimetri, experimentell terapi). Arbetet kan innefatta handledning av magisterstuderande och doktorander. 

Kvalifikationskrav  
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller radiofarmaci med inriktning mot utveckling av målsökande radiofarmaka. Civilingenjör i organisk kemi eller bioteknik. FELASA C-certifikat är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt 
Dokumenterad erfarenhet av arbete med radiomärkta scaffoldproteiner (märkningskemi, in vitro och in vivo studier), samt erfarenhet av utveckling av pretargeting-system är mycket meriterande. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 20 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Vladimir Tolmachev, [email protected] Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 Februari 2023, UFV-PA 2023/299.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i strukturbiologi

Institutionen för molekylära vetenskaper En befattning som postdoktor i strukturbiologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
En befattning som postdoktor i strukturbiologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi och infrastruktur såsom växtodlingsfaciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen, masspektrometri och NMR-spektroskopi. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom områdena oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Forskningsprojekt bedrivs bland annat inom enzymatisk nedbrytning av skogsråvara, framställning av fiskfoder från jästsvampar, programmerad celldöd hos växter och biogasproduktion. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vill du vara med och skapa framtidens NMR-experiment för interaktioner mellan proteiner och kolhydrater? Har du ett passionerat förhållande till NMR-spektroskopi och behärskar NMR på samma sätt som en professionell musiker hanterar sitt instrument? Vill du jobba tillsammans med en hel grupp forskare som delar dessa intressen? I så fall kan det vara dig vi söker för denna postdoktjänst!

Interaktioner mellan kolhydrater och proteiner är avgörande för utveckling av vaccin och läkemedel, liksom för att förstå mekanismerna för enzymatisk nedbrytning av kolhydrater. NMR-spektroskopi har en viktig roll för strukturstudier av proteiner och kolhydrater, och för att studera interaktioner mellan dem. Dock är det en stor utmaning att studera kolhydrater som binder till proteiner, särskilt de som binder med hög affinitet. Det här projektet syftar till att utveckla nya NMR-metoder för protein/kolhydratkomplex med hjälp av isotopinmärkta (13C och 15N) proteiner och kolhydrater. Projektet leds av docent Gustav Nestor, som tidigare har visat att en kombination av 13C-inmärkt socker och 15N-inmärkt protein kan ge information om både sockrets konformation och orientering i förhållande till proteinet, liksom enskilda intermolekylära vätebindningar. Se följande publikationer:

Nestor, G., Anderson, T., Oscarson, S. and Gronenborn, A. M. (2017) Exploiting uniformly 13C-labeled carbohydrates for probing carbohydrate-protein interactions by NMR spectroscopy. Journal of the American Chemical Society, 139, 6210-6216.

Nestor, G., Anderson, T., Oscarson, S. and Gronenborn, A. M. (2018) Direct observation of carbohydrate hydroxyl protons in hydrogen bonds with a protein. Journal of the American Chemical Society, 140, 339-345.

Nestor, G., Ruda, A., Anderson, T., Oscarson, S., Widmalm, G., and Gronenborn, A. M. (2021) A detailed picture of a protein-carbohydrate hydrogen-bonding network revealed by NMR and MD simulations. Glycobiology, 31, 508-518.

Du kommer att ingå i en forskargrupp som bedriver forskning inom strukturbiologi och bioteknologi med ett stort fokus på strukturanalys av enzymer med hjälp av NMR-spektroskopi och röntgenkristallografi, samt utveckling av nya metoder för att studera interaktioner mellan proteiner och kolhydrater med NMR-spektroskopi.

Kvalifikationer:
Vi söker en starkt motiverad kandidat som har en doktorsexamen inom ett område som är relevant för tjänsten, exempelvis i strukturbiologi, kemi, molekylärbiologi eller motsvarande. För att anställas som postdoktor bör främst den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl, till exempel föräldraledighet, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Erfarenhet av NMR-spektroskopi på biomolekyler såsom proteiner, kolhydrater eller nukleinsyror är ett krav för tjänsten. Särskilt meriterande, men inte ett krav för tjänsten, är erfarenhet av interaktionsstudier med NMR-spektroskopi, pulsprogrammering av NMR-experiment, samt erfarenhet av uttryckning och upprening av proteiner. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk förmåga och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (både i tal och skrift) krävs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-03-14.

Ansökan ska skrivas på engelska. Följande dokument ska inkluderas: (1) CV inklusive publikationslista, (2) doktorsexamen, (3) en beskrivning av tidigare forskning, andra aktiviteter av relevans för tjänsten och en beskrivning av specifika forskningsintressen (högst två sidor), och (4) namn och adress på minst en referensperson.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Enheten för Molekylära Verktyg och Funktionell Genomik, som nu rekryterar en postdoc, är aktiv vid den internationella forskningsfronten för avancerade tekniker för biomedicinsk analys på DNA-, RNA- och proteinnivå. Flera av gruppens tidigare tekniker har kommit att användas världsomspännande, och teknikerna har både licensierats ut och tjänat som grund då nuvarande och tidigare gruppmedlemmar startat ett stort antal företag med en total arbetsstyrka på cirka 900 personer. Den aktuella postdoktortjänsten finansieras av ett Senior Innovator anslag från Novo Nordisk, med inriktning att utveckla avancerade tester för proteindetektion. Tjänsten är placerad vid Uppsala Biomedicinska Center och kan komma att omfatta företagssamarbete och/eller resultera i nya företag.

Arbetsuppgifter
• Heltidsforskning inom området molekylära verktyg genom att bidra till att utveckla avancerade proteintester.
• Arbeta med tekniker med fokus på oligonukleotid-assisterade reaktioner för proteinanalys
• Handledning av Masterstudenter och doktorander. Samarbeta med andra gruppmedlemmar för att upprätthålla en stark, intellektuellt aktiv forskningsmiljö och en välfungerande labinfrastruktur.
• Den person som får tjänsten kommer att interagera med både akademiska och industriella forskare.

Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i biomedicin eller motsvarande, med avancerad kompetens inom molekylära tekniker och ett brett perspektiv på deras tillämpningar. Examen ska ha erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• God kommunikationsförmåga via skriftlig och talad engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
• Erfarenhet av utvecklande av avancerade molekylära tekniker.
• Insikter i behov och möjliga tillämpningar för avancerade proteinanalyser.

Ansökningen skall omfatta 1) ett brev där du beskriver dej själv, din forskningsbakgrund och dina intressen, samt varför du anser att du är en lämplig kandidat för denna position (2 sidor eller mindre). 2) Din CV och publikationslista, 3) Namn och kontaktinformation för minst två personer som kan ge referenser (Epost och telefonnummer). 4) En kopia på ditt doktorsexamensbevis.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Ulf Landegren, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/121.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad forskare för experimentella och translationella studier av hjärntumörer. Tjänsten innefattar självständiga studier av hjärntumörbiologi och att experimentellt studera behandling av hjärntumörer. I arbetsuppgifterna ingår användning av avancerade laboratoriska tekniker, som stamcellsodling, cellsortering, immunfärgningar, konfokalmikroskopering, strålbehandling, gen-editering/kloning, virusproduktion, in vivo-modelering, behandlingsstudier/screening. I projektet ingår även operation och strålbehandling i in vivo-modeller samt hantering av kliniska patientmaterial, biobankning och koordinering av kliniska forskningsstudier. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av elakartade hjärntumörer hos barn och vuxna. I tjänster ingår vissa administrativa uppgifter och undervisning vid institutionen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom relevant forskningsområde (biomedicin, biologi, medicin eller motsvarande) och åtminstone 3 års postdoktoral utbildning inom hjärntumörsbiologi.
Dokumenterade kunskaper inom biobankning, insamling av patientmaterial, GCP-arbete och kliniska studier.
Dokumenterad erfarenhet om in vivo-modeller och godkänt FELASA-C certifikat (eller motsvarande).
Dokumenterad erfarenhet av strålbehandling i in vivo-modeller och godkänd strålskyddskurs.
Dokumenterat arbete av att ta fram och odla primära kulturer i stamcellsodlingar från patienter med hjärntumörer samt odling av embryonala eller postnatala stamceller.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team som inkluderar både cellbiologiska experimentella forskare och kliniska forskare.

Meriterande
Goda erfarenheter av tidigare projektledning är önskvärda

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 25%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Fredrik Johansson Swartling, fredrik.swart[email protected] Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/291.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Analytisk kemist / BMA

Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-02-26  Ansök här: https://sva. varbi.com/se/what:job/jobID:587669/ Vi söker en analytisk kemist eller en biomedicinsk analytiker (BMA) till sektionen för kemiska analyser. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvä... Visa mer
Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-02-26 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:587669/

Vi söker en analytisk kemist eller en biomedicinsk analytiker (BMA) till sektionen för kemiska analyser. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Om arbetsplatsen, SVA 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet (KMF) består av två sektioner med totalt cirka 30 personer med olika naturvetenskapliga kompetenser. Inom sektionen för kemiska analyser arbetar vi främst med dopningskontroll av hästar, läkemedelsanalyser och analys av toxiner i foder. Den huvudsakliga analystekniken som används är UHPLC-MS/MS.

Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet och vi verkar under såväl ackreditering enligt ISO 17025, som Good Laboratory Practice (GLP). Förutom rutinmässig analysverksamhet ägnar vi oss åt utveckling av metoder och verksamhet.

Hos oss får du arbeta med modern teknik i en miljö där vi strävar efter att ta tillvara varje individs kompetens. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats med ett bra arbetsklimat, byggt på engagerade medarbetare och ett tillitsbaserat ledarskap.

Vår verksamhet är förlagd till vardagar och vi tillämpar flextid.

Våra medarbetare har tillgång till subventionerad sjukvård, friskvårdsbidrag, massage på arbetsplatsen och en friskvårdstimme i veckan under arbetstid. Våra medarbetare har också tillgång till ett personalgym och möjlighet att gå med i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar.

Om tjänsten
Som BMA eller kemist hos oss arbetar du med provupparbetning och UHPLC-MS/MS-analys av inkomna foder-, urin- och blodprover. Även dokumentation och rapportering av resultat är en viktig del av arbetet. Våra analyser är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025.

Som ny medarbetare hos oss får du stegvis introduktion och upplärning av de olika analysmetoderna. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet, och att bidra till förbättringsarbetet är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill jobba med rutinmässig kemisk analys av prover.  För tjänsten krävs en högskoleutbildning med inriktning mot analytisk kemi (BMA, kemist eller motsvarande).

Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som exempelvis samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och servicesinne. Du har förmågan att arbeta självständigt, göra egna bedömningar och fatta beslut.

Meriterande
Praktisk erfarenhet av kemiska analyser av biologiska prover och laborativt arbete i regulatoriskt styrd miljö är meriterade.

Villkor
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Övrigt
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Postdoctoral position in structural biology

Department of Molecular Sciences A postdoctoral position in structural biology is declared vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department consists of about 110 employees and together with three other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter on campus Ultuna in Uppsala. There is expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, computational genomics, chemistry and bi... Visa mer
Department of Molecular Sciences
A postdoctoral position in structural biology is declared vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department consists of about 110 employees and together with three other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter on campus Ultuna in Uppsala. There is expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, computational genomics, chemistry and biotechnology and infrastructure such as plant cultivation facilities, advanced microscopy and molecular biology, X-ray, mass spectrometry and NMR spectroscopy. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the areas of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Research projects are for instance conducted in enzymatic degradation of forest raw materials, production of fish feed from yeast fungi, programmed cell death in plants and biogas production. Visit us at https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
Do you want to be part of creating the future NMR experiments for interactions between proteins and carbohydrates? Do you have a passionate relationship with NMR spectroscopy and master NMR the same way professional musicians handle their instrument? Do you want to work together with a whole group of researchers who share these interests? If so, this may be a postdoctoral position for you!

Interactions between carbohydrates and proteins are crucial for the development of vaccines and drugs, as well as for understanding the mechanisms of enzymatic degradation of carbohydrates. NMR spectroscopy has an important role for structural studies of proteins and carbohydrates, and for studying interactions between them. However, it is a great challenge to study carbohydrates that bind to proteins, especially those that bind with high affinity. This project aims to develop new NMR methods for protein/carbohydrate complexes using isotopically labeled (13C and 15N) proteins and carbohydrates. The project is led by Associate Professor Gustav Nestor, who has previously shown that a combination of 13C-labeled sugar and 15N-labeled protein can provide information on both the sugar's conformation and orientation in relation to the protein, as well as individual intermolecular hydrogen bonds. See the following publications:

Nestor, G., Anderson, T., Oscarson, S. and Gronenborn, A. M. (2017) Exploiting uniformly 13C-labeled carbohydrates for probing carbohydrate-protein interactions by NMR spectroscopy. Journal of the American Chemical Society, 139, 6210-6216.

Nestor, G., Anderson, T., Oscarson, S. and Gronenborn, A. M. (2018) Direct observation of carbohydrate hydroxyl protons in hydrogen bonds with a protein. Journal of the American Chemical Society, 140, 339-345.

Nestor, G., Ruda, A., Anderson, T., Oscarson, S., Widmalm, G., and Gronenborn, A. M. (2021) A detailed picture of a protein-carbohydrate hydrogen-bonding network revealed by NMR and MD simulations. Glycobiology, 31, 508-518.

You will be part of a research group conducting research in structural biology and biotechnology with a strong focus on structural analysis of enzymes using NMR spectroscopy and X-ray crystallography, as well as the development of new methods for studying interactions between proteins and carbohydrates with NMR spectroscopy.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated candidate who has a Doctoral degree in an area relevant to the position, for example in structural biology, chemistry, molecular biology, or equivalent. In order to be employed as a postdoctoral fellow, the candidate should primarily be someone who has completed a doctorate no more than three years ago. If there are special reasons, for example parental leave, the doctoral degree may have been completed earlier.

Experience in NMR spectroscopy on biomolecules, such as proteins, carbohydrates or nucleic acids, is a requirement for the position. Experience within interaction studies by NMR spectroscopy and pulse programming of NMR experiments are valuable merits (but not a requirement for the position), as is experience in expression and purification of proteins. Great emphasis is placed on personal qualities such as collaborative skills, analytical and problem-solving skills, as well as the ability to work independently. Good knowledge of English (in both speech and writing) is required.

Placement:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 2 years

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-03-14, use the button below.

The application should be written in English. The following documents should be included: (1) CV including a publication list, (2) PhD diploma, (3) a description of previous research, other activities of relevance for the position, and a description of specific research interests (maximum two pages), and (4) names and addresses of at least one person able to provide references for the candidate.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Researcher in Aquatic Ecology

Ansök    Jan 25    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
You will participate in data analyses and the writing of scientific publications within the ARCTIC-BIODIVER project, with partners in the US, Canada, Denmark / Greenland, Norway and Sweden, and the Swedish EPA-funded REFINE project. The project aims to understand how organism communities, food webs, and ecosystem services in alpine/Arctic lakes and rivers are changing in a warmer climate.

Qualifications:
The applicant must hold a PhD in aquatic ecology or equivalent, preferably with a profile in Arctic ecosystems and their food webs. Documented experience of how stable isotopes and/or lipids are applied in food web research, of experimental studies, and of work in Arctic/alpine environments is meriting. Good skills in oral and written communication in English are required, as well as a valid driver's license. Previous postdoc experience is a merit. Great emphasis is placed on personal qualities such as good cooperative ability.

Applicants will be evaluated on the basis of their scientific potential and achievements, motivation for the proposed research, and the criteria outlined above.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 4 months.

Extent:
100%

Starting date:
2023-04-24

Application:
We welcome your application no later than 2023-02-09, use the button below.

The application must include CV, diploma, publication list, and a cover letter that includes your motivation for the position.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Läkemedelsinspektör inom tillsyn av apotek

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.Vår verksamhet
Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel ansvarar för tillsyn av apotek och receptfri detaljhandel samt marknadsföringstillsyn av godkända läkemedel. På enheten arbetar 30 personer som är indelade i tre funktionsområden. Vi söker nu efter en läkemedelsinspektör till gruppen som arbetar med tillsyn av apotek. Du rapporterar till enhetschefen samtidigt som det dagliga arbetet koordineras och leds av två samordnare inom gruppen. Tillsynsarbetet bedrivs såväl ute på fält som administrativt från kontoret. Tjänsten omfattar resor inom Sverige.

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med de andra inspektörerna ansvarar du för den nationella tillsynen av öppenvårdsapotek. I arbetet ingår förutom inspektioner på apotek även handläggning och utredning av ärenden kopplade till regelverk inom apoteksområdet. Du förväntas bidra i enhetens interna verksamhetsutveckling samt att bistå med kompetens kring apoteksrelaterade frågor såväl internt som externt. Det ingår även att delta i regelbundna kvalitetssäkringsmöten för att bland annat harmonisera bedömningar i ärenden och avvikelser från inspektioner.

Din bakgrund
Vi söker dig som är farmaceut, har flerårig yrkeserfarenhet inom läkemedelsområdet och gärna från apotek. Du bör även ha erfarenhet av kvalitetsledningssystem och att aktivt ha arbetat med kvalitetssäkring i dess olika delar. Vi ser gärna att du har vana från tillsynsarbete på myndighet och/eller har någon form av inspektionserfarenhet. Du har dessutom lätt för att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Du är en person som vill medverka till att regelverket följs i hela läkemedelskedjan. Att representera myndigheten i tillsynsärenden ställer krav på att du är trygg i dig själv, har hög integritet samt förmåga att kunna fatta beslut. Vidare förutsätter vi att du har god analytisk förmåga och kan arbeta strukturerat. Dessutom har du god samarbetsförmåga, är aktiv och har ett genuint intresse för kvalitetssäkringsarbete. Vi förväntar oss att du är noggrann, arbetar självständigt och tar ansvar för dina ärenden samt har en god förmåga att prioritera vid perioder av hög arbetsbelastning..

Sista ansökningsdag: 2023-02-27
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Apotek och receptfri detaljhandel
Diarienummer: 2.4.1-2023-006064

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Annika Babra. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Emelie Larsson, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Sjukhusfysiker- student till strålbehandlingen sommaren 2023

Ansök    Jan 25    REGION UPPSALA    Sjukhusfysiker
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som ... Visa mer
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Strålbehandlingen i Uppsala är en del av verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar och vi behandlar patienter med cancersjukdom. Vi har fyra linjäracceleratorer, datortomograf, MR-kamera och MR-linac samt två HDR efterladdare. Vi söker nu sommarvikarier till vår verksamhet.

Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter hos oss blir att tillsammans med ordinarie strålbehandlingspersonal ge patienterna en optimal strålbehandling och ett omhändertagande av hög kvalitet. Arbetet hos oss kräver ett nära multiprofessionellt samarbete med läkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, sjukhusfysiker och ingenjörer. Placeringen kommer att vara på en linjäraccelerator.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående utbildning på sjukhusfysikerprogrammet och är i slutet av din utbildning eller nyligen examinerad. Du har en god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Meriterande är erfarenhet inom strålbehandling och erfarenhet från annat vårdarbete.

Vi erbjuder
Sommarvikariat. Måndag-fredag dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder möjlighet till hospitering. Förlängning som timanställd efter sommaren kan också diskuteras.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Lavinia Okoth, 072 245 25 07, lavinia.akoth.okoth @akademiska.se
Biträdande avdelningschef Nassrin Yosefi 0722074852, [email protected]
Facklig representant nås via växeln 018- 611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskare i akvatisk ekologi

Ansök    Jan 25    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att delta i dataanalys och skrivandet av vetenskapliga artiklar inom projektet ARCTIC-BIODIVER, med partners i USA, Kanada, Danmark/Grönland, Norge och Sverige, samt i det av Naturvårdsverket finansierade projektet REFINE. Projekten syftar till att förstå hur organismsamhällen, näringsvävar och ekosystemtjänster i fjäll/arktiska sjöar och vattendrag förändras i ett varmare klimat.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en doktorsexamen i akvatisk ekologi eller motsvarande, gärna med en profilering inom arktiska ekosystem och deras näringsvävar. Dokumenterad erfarenhet av arbete med stabila isotoper och/eller lipider inom näringsvävsforskning, av experimentella studier, samt av arbete i fjällmiljö är meriterande. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav, samt ett giltigt körkort. Tidigare postdok erfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga.

Sökande kommer att utvärderas på grundval av deras vetenskapliga potential och prestationer, motivation för den föreslagna forskningen, samt ovan angivna kvalifikationskrav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2023-04-24 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-09.

Ansökan ska innehålla CV, examensbevis, publikationslista, samt ett följebrev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer samt autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed närmare samverka mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom molekylära verktyg och funktionsgenomik, cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi.

Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Enheten för Molekylära Verktyg och Funktionell Genomik, som nu rekryterar en postdoc, är aktiv vid den internationella forskningsfronten för avancerade tekniker för biomedicinsk analys på DNA-, RNA- och proteinnivå. Flera av gruppens tidigare tekniker har kommit att användas världsomspännande, och teknikerna har både licensierats ut och tjänat som grund då nuvarande och tidigare gruppmedlemmar startat ett stort antal företag med en total arbetsstyrka på cirka 900 personer. Den aktuella postdoktortjänsten finansieras av ett så kallat proof-of-concept anslag från Vetenskapsrådet med syfte att utveckla tekniker för infektionsdiagnostik. Tjänsten är placerad vid Uppsala Biomedicinska Center och projektet kommer att genomföras i nära samarbete med företaget Rarity (https:// raritybioscience.com), som tidigare spunnits ut från labbet, och som för närvarande är inriktat på molekylär uppföljning av cancerpatienter. Företaget är beläget en våning under forskningslaboratoriet.

Arbetsuppgifter
• Heltidsforskning inom området molekylära verktyg genom att bidra till att utveckla molekylära tekniker för att diagnosticera infektionssjukdomar.
• Arbeta med tekniker med fokus på oligonukleotid-assisterade reaktioner för analys av DNA och RNA, med syfte att utveckla kliniskt värdefulla tester vid infektionssjukdomar
• Handledning av Masterstudenter och doktorander. Samarbeta med andra gruppmedlemmar för att upprätthålla en stark, intellektuellt aktiv forskningsmiljö och en välfungerande labinfrastruktur.
• Den person som får tjänsten kommer att också interagera med personal vid företaget Rarity som samarbetar inom detta projekt.

Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i biomedicin eller motsvarande, med avancerad kompetens inom molekylära tekniker och ett brett perspektiv på deras tillämpningar. Examen ska ha erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• God kommunikationsförmåga via skriftlig och talad engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
• Erfarenhet av utvecklande av avancerade molekylära tekniker.
• Insikter i behov och möjligheter inom DNA- och RNA-baserade analyser vid infektionssjukdomar.

Ansökan skall omfatta:
1) ett brev där du beskriver dig själv, din forskningsbakgrund och dina intressen, samt varför du anser att du är en lämplig kandidat för denna position (2 sidor eller mindre).
2) Din CV och publikationslista
3) Namn och kontaktinformation för minst två personer som kan ge referenser (Epost och telefonnummer).
4) En kopia på ditt doktorsexamensbevis.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulf Landegren ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/125.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom Strukturbiologi

Ansök    Jan 24    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Strukturbiologiprogrammet består idag av fem forskargrupper som studerar hur proteiner ser ut på molekylär nivå, med metoder som kallas för röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi. Sundborger-Lunna gruppen fokuserar på att utröna hur perifiera membranprotein kontrollerar fundamentala cellulära processer, framför allt mitokondriedynamik och celldöd. Se mer på: https://www.icm.uu.se/structural-biology/sundborger-lunna-lab/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Sundborger-Lunna gruppen är framförallt intresserad av perifera proteiner som medierar membranpermeabilisering och fission och deltar i olika mitokondrieprocesser som styr celldöd, bland annat BAR- och dynaminproteiner samt kolesterol-beroende bakteritoxiner. Arbetsuppgifter innefattar kloning, uttryck och rening av perifiera membranproteiner, olika proteinkaraktäriseringsmetoder (FPLC gel-filtration, surface plasmon resonance, analytisk ultracentrifugering) och biokemiska och biofysiska metoder för att undersöka protein-membran-interaktioner. Strukturbestämning med kryo-elektronmikroskopi och eller röntgenkristallografi är en väldigt viktig del i gruppens arbete. Arbetet sker i nära kontakt med olika utbildningsprogram på Uppsala universitet och handledning av studenter är även en viktig arbetsuppgift.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i biokemi eller strukturbiologi, eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Utmärkt förståelse av proteinkemi och basala biologiska processer är ett krav, liksom en förståelse av förbindelsen mellan proteinstruktur och funktion. Därför är tidigare erfarenhet av kloning, uttryck och rening av perifiera, proteinkaraktäriseringsmetoder (FPLC gel-filtration, surface plasmon resonance, analytisk ultracentrifugering) samt kryo-elektronmikroskopi ett krav. Erfarenhet av arbete med lipider (preparation av liposomer och andra lipid-baserade partiklar) är extra meriterande.

Stor vikt kommer att läggas på personliga färdigheter och egenskaper, så som god samarbetsförmåga och vetenskaplig mognad. En förutsättning är att sökande har en god kommunikationsförmåga på engelska både i tal och skrift eftersom forskningen utförs i en internationell miljö. Vidare krävs lämplig arbetslivserfarenhet/forskningserfarenhet inom relevant område.

Ansökan
Din ansökan får gärna skrivas på engelska och ska innehålla följande:

- CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista
- Examensbevis
- Kontaktuppgifter till minst en och helst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected]; för administrativa frågor kontakta HR-generalist Sara Blom, 018- 471 44 16, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 Februari 2023, UFV-PA 2023/267

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare till FREIA-laboratoriet

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r fysik och astronomi a?r en av Uppsala universitets sto?rsta med na?rmare 400 ansta?llda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i va?rldsklass inom sa?va?l teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omva?rlden. FREIA laboratoriet a?r en avdelning inom institutionen som utvecklar acceleratorer och instrument fo?r naturvetenskaplig forskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet a?r na?ra kopplat till stora forskningsinfrastrukturprojekt som ESS och MAX IV i Lund eller Europeiska XFEL i Hamburg. FREIA har ca 30 ansta?llda forskare, ingenjo?rer och doktorander.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av projektet
Institutionen fo?r fysik och astronomi fo?rsta?rker sitt forskningsfokus pa? ultrasnabb ro?ntgenforskning med storskaliga frielektronlaseranla?ggningar sa? som europeiska XFEL och laboratoriebaserade femtosekundlasrar. Inom detta arbete bygger FREIA ett nytt femtosekundlaserlaboratorium och har föreslagit en ny kompakt femtosekundsröntgenkälla, Ångströmlasern, för att utföra banbrytande experiment inom materialvetenskap. Tekniker som tidsupplöst fotoemissionsspektroskopi med skräddarsydd optisk excitation kommer att användas för att få ny insikt i egenskaper hos icke-jämviktssystem och djupare förståelse av transienta fysikaliska fenomen inklusive ljusinducerad supraledning, ultrasnabb laddningsöverföring och lågdimensionell materialkarakterisering. Vi genomför för närvarande experiment med användning av den mellaninfraröda (MIR) till extrema ultravioletta (XUV) regionen av det elektromagnetiska spektrumet, och planerar experimentanläggningarna vid Ångström Laser som komplement till den som är tillgänglig vid XFEL-anläggningar

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att ansvara för att sätta upp och driva optiska och röntgenspektroskopiexperiment på fasta tillståndsprover såsom hög-Tc supraledare, kvantmaterial, 2D, magnetiska och energimaterial. Hon/han kommer att vara involverad i att utveckla och driftsätta nya femtosekundlaser- och röntgenkällor för pump-probe-experiment. Kandidaten kommer att utföra experiment i samarbete med Uppsala universitets forskargrupper och kommer att stödja framtida användare av Ångström Laser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Kvalifikationskrav
Kandidaten måste ha en doktorsexamen i fysik och en demonstrerad meritlista i att sätta upp och framgångsrikt driva experiment vid femtosekund optisk eller fri elektronröntgenlaser.

Meriterande
Erfarenhet av ultraho?gvakuumsystem och kryogen infrastruktur ses som meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas) Omfattningen är heltid (100%). Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hermann Dürr; +46 (0)70 425 0176; hermann. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2023, UFV-PA 2023/262.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom bränsle- och härddesign för små modulära reaktorer (SMR)

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Projektet kommer att projektledas av Westinghouse Electric Sweden AB. Westinghouse är en världsledande leverantör av säker och innovativ kärnkraftteknologi. Westinghouse huvudverksamhet i Sverige är i Västerås och omfattar en bränslefabrik med en årlig produktion på cirka 900 ton urandioxid som levererar ungefär 1/3 av det kärnbränsle som används i Europa. Westinghouse har en lång historia av tillverkning och analys av kärnbränsle med ursprung i ASEA Atom på 1960-talet, som byggde 11 kokarvattenreaktorer i Norden.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet tillsammans med Westinghouse bjuder in ansökningar om en tvåårig postdoktoranställning inom bränsle- och härdkonstruktion för små modulära reaktorkoncept (SMR).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/. 

Bakgrund
Tjänsten avser projekt inom det svenska kompetenscentret ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future), som integrerar svensk teknisk och icke-teknisk expertis från Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Vattenfall, Uniper, Fortum, Westinghouse, Studsvik Nuclear och Energimyndigheten inom kärnteknik. Samverkande forskning, utveckling och utbildning syftar till att skapa en svensk kunskaps- och kompetensbas som behövs för införandet av nya kärnkraftsteknologier såsom små modulära reaktorer (SMR) och för att tillhandahålla relevant information, i synnerhet, till beslutsfattare för att besluta om den framtida svenska energiproduktionsmixen.

Inom ANItA samarbetar de ledande universiteten i Sverige med ledande nordiska företag inom kärnenergisektorn. Detta erbjuder doktorander och postdoktorer en stark forskningsmiljö, en unik industriell tillämpningspotential och utmärkta möjligheter till internationella partnerskap.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning 
Projektet avser utveckling av bränsle- och härddesignlösningar för utvalda SMR-koncept baserade på befintligt eller modifierat lättvatten (LWR) bränsle. En grundläggande förståelse för egenskaperna hos SMR härdkoncept ska utvecklas. Härddesignstrategier som maximerar bränsleekonomi och bränsledriftseffektivitet ska undersökas. Som redan indikerat i flera SMR-koncept som för närvarande är under utveckling, förväntas uteslutningen av lösligt bor som möjlig reaktivitetskontrollmekanism leda till väsentligt olika härdfysikförhållanden som kommer att kräva nya lösningar. I fallet med mindre härdar kommer även identifiering och design av optimala reflektorkomponenter att krävas.

Eftersom SMR härdförhållanden (härdstorlekar, bränslehöjder, härdeffekt och flödestätheter, drifttryck, bränslecykellängder, bränsleutbränning etc.) skiljer sig från förhållandena i dagens stora anläggningar behövs ytterligare utveckling för att säkerställa en tekniskt och ekonomiskt optimal bränslepatrondesign.

Som postdoktor kommer du att använda befintliga eller modifierade beräkningsverktyg inom Westinghouse för bränsle- och härddesign. Samarbete med ämnesexperter kommer att vara avgörande för projektet.

Kvalifikationskrav
En doktorsexamen inom fysik eller annat relevant område. Goda kunskaper i engelska. Kandidaten förväntas ha en gedigen bakgrund inom reaktorfysik eller relaterade discipliner (härdfysik, termohydraulik, etc.).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av härd- eller bränsledesign och härdsimulatorverktyg för tryckvattenreaktorer (PWR) eller kokvattenreaktorer (BWR) är mycket önskvärd. Specifika kunskap om SMRs och deras egenskaper skulle vara mycket fördelaktigt men är inget krav för tjänsten.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100  %. Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Västerås

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla:

- Motivationsbrev, med en kort beskrivning av dina forskningsintressen och varför du känner att du är en bra match för projektet (max två sidor, helst en).
- CV, inklusive en beskrivning av relevanta kunskaper och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
- Kopia av examensbevis och andra officiella utskrifter.
- Kontaktinformation för referenser, som kan stödja din ansökan om den kontaktas. Inkludera en kort beskrivning av hur dessa personer är professionellt relaterade till dig.

Uppsala universitet och Westinghouse strävar efter att vara inkluderande arbetsplatser som främjar lika möjligheter och attraherar kvalificerade kandidater som kan bidra till universitetets och företagets spetskompetens och mångfald. Vi välkomnar ansökningar från alla delar av samhället och från människor med alla bakgrunder.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Uffe Bergmann, [email protected], Henrik Sjöstrand, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2023/252.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i Växters epigenetik och epigenomik

Institutionen för växtbiologi Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem.... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler.

Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

 Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Innehavaren av anställningen kommer att utföra experiment med molekylära och genetiska metoder för att identifiera de molekylära mekanismer genom vilka alleler är differentiellt uttryckt. Forskargruppen tillhör institutionen för växtbiologi som erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö. Forskargruppen och institutionen bidrar till internationellt erkänd grundläggande och tillämpad vetenskap i växtbiologi, för mer information besök webbsidan på www.vbsg.slu.se.

Kvalifikationer:
För anställningen krävs doktorsexamen, företrädesvis i molekylärbiologi, genetik eller biokemi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Sökanden skall ha dokumenterad kompetens inom genetik, molekylärbiologi och växters utvecklingsbiologi. Erfarenhet av metoder för studier av epigenetiska modifieringar och bioinformatiska färdigheter är meriterande. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Naturvårdskonsult

Gillar du arter och att vara ute i fält? Det gör vi på Naturföretaget! Vi är ett konsultföretag inom naturvård som arbetar mycket med naturvärdesinventeringar och artinventeringar. Bland våra andra tjänster finns t ex ekologiska utredningar, skötselplaner och GIS-analyser. Vi har en bred kundbas med både små och stora kunder inom offentlig och privat sektor. Naturföretaget är ett mindre företag med 16–18 naturvårdskonsulter, med platt organisation och kort... Visa mer
Gillar du arter och att vara ute i fält? Det gör vi på Naturföretaget! Vi är ett konsultföretag inom naturvård som arbetar mycket med naturvärdesinventeringar och artinventeringar. Bland våra andra tjänster finns t ex ekologiska utredningar, skötselplaner och GIS-analyser. Vi har en bred kundbas med både små och stora kunder inom offentlig och privat sektor.
Naturföretaget är ett mindre företag med 16–18 naturvårdskonsulter, med platt organisation och korta beslutsvägar. Vi är ett trevligt gäng som har kul tillsammans. Hos oss får anställda ta stort eget ansvar och styra över sin egen tid. Våra anställda får goda möjligheter till utveckling och fortbildning, som utgår ifrån den anställdes intressen och nyfikenhet på nya ämnesområden. Våra anställda har även möjligheter att påverka företagets utveckling. Vi lägger stor vikt vid att alla ska trivas med sina arbetsuppgifter och jobba med det de är bra på.
Vi är verksamma i hela landet men med tyngdpunkt i Mälardalen. Vi är PEFC-certifierade sedan 2011. Våra naturvärdesinventeringar utförs enligt svensk standard (SS 199000:2014). Alla våra anställda är anslutna till kollektivavtal och därmed berättigade till tjänstepension och andra förmåner.


Arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
brinner för arter/naturvård och vill fortsätta att lära dig mer
trivs ute i fält och gillar att se nya miljöer
vill ha kunniga och trevliga kollegor med samma intresse
vill ha en flexibel arbetsplats och styra över din egen tidHos oss får du arbeta som naturvårdskonsult med olika typer av naturinventeringar, utredningar, analyser och rapporter. Du får möjlighet att vara ute mycket i fält, men även skriva många inventeringsrapporter om du vill. Du får gärna även leda större och/eller mindre projekt samt delta i upphandlingar och skriva offerter. Arbetsuppgifterna går att anpassa utifrån den sökandes erfarenhet och önskemål.
Arbetet hos oss är varierande. Vi arbetar både med skyddad natur och i exploateringsprojekt, vi inventerar de naturvärden och arter som finns, utreder påverkan och spridningssamband, och föreslår hur man kan bibehålla eller öka den biologiska mångfalden. Arbetet varierar även mellan att jobba ensam till att arbeta i team både internt och externt. Några exempel på inventeringar som kan bli aktuella (beroende på den sökandes kompetens) är naturvärdesinventering samt olika artinventeringar som t.ex. groddjur, kärlväxter eller fåglar.
Naturföretagets kontor är placerat i centrala Uppsala och det är önskvärt att du kan komma till kontoret regelbundet, men arbetet kan utföras på annan ort. Placering för fältarbetet kan variera, men anpassas till stor del efter den sökandes möjligheter och erfarenhet.


Kvalifikationer:
Minst 3 års högskoleutbildning inom biologi eller motsvarande
Goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning på svenska
B-körkort
Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet
Kunskap inom någon relevant artgrupp, t.ex. groddjur, fåglar, kärlväxter eller kryptogamer
Erfarenhet av naturvärdesinventering
God förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Erfarenhet av att leda projektMeriterande:
Erfarenhet av konsultbranschen
Erfarenhet av skötselplaner eller framtagande av kompensationsåtgärder
Att ha arbetat som biolog på kommun eller länsstyrelse
Kompetens inom miljöbalken och/eller artskyddsförordningen
GIS-kunskapTillträde: april-maj 2023 eller enl. ök.
Tid: Tillsvidare (med provanställning 6 mån)


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Sista ansökningsdag 31 mars 2023, men rekrytering sker löpande. Visa mindre

Limnolog/akvatisk ekolog för arbete med naturvård, fisk och inlandsvatten

Ansök    Jan 23    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu... Visa mer
SLU Artdatabanken
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med naturvårdsfrågor som rör fisk och inlandsvatten, till exempel att medverka vid statusbedömningar i den svenska rödlistan för hotade arter samt att göra statusbedömningar, analyser och prognoser för fiskarter och Sveriges limniska naturtyper på nationell nivå och enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

I arbetsuppgifterna ingår även att utreda behov och effekter av åtgärder, arbete med riskbedömning av främmande arter samt utveckling av metoder för övervakning och uppföljning av limniska arter och naturtyper. Du kommer även medverka till kunskapsöverföring mellan olika aktörer i naturvårdssverige.
Det är ett omväxlande arbete där du har en central roll när det gäller kunskapsfrågor och analyser när det gäller limniska naturtyper och fisk. Du kommer ingå i den akvatiska enheten där arbetet omfattar både samordnande funktioner och mer specifika uppdrag och projekt, t ex analyser och sammanställningar som ofta genomförs tillsammans med andra naturtypsgrupper och arter.

Kvalifikationer:
Du har högskoleexamen i ekologi/biologi med fördjupning i limnologi eller akvatisk ekologi och dokumenterat god kunskap om limniska naturtyper och arter. En god kännedom om svenska akvatiska naturförhållanden, t ex ekologi, artkännedom, miljötillstånd och hotbild, är en förutsättning för tjänsten. Du har god kunskap om akvatisk miljöövervakning och inventeringsmetodik av inlandsvatten och fisk, samt väl dokumenterad statistisk och analytisk kompetens, kunskap om GIS, samt förmåga att tolka och analysera data från många olika källor.

Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla nätverk.  Du är analytisk, arbetar målinriktat och strukturerat och har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande av om du har dokumenterad erfarenhet av naturvårds- eller miljökvalitetmålsarbete hos kommun, myndighet eller konsult eller motsvarande. Du bör ha god kunskap om fiskarter som förekommer i svenska sjöar och vattendrag. Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av arbete med naturvårdsdirektiven, akvatisk miljöövervakning och inventering, åtgärder i vatten, förvaltning eller skydd av inlandsvatten eller fisk. Forskarutbildning inom biologi/ekologi med fördjupning inom limnologi eller fisk är meriterande.

Det är en fördel om du har goda kontakter med akvatiska naturvårdare och ekologer, främst inom Sverige men även internationellt, erfarenheter av projekt- eller processledning, modellering och praktisk erfarenhet av arbete med GIS.

Behörighet:
Högskolexamen i biologi, ekologi eller motsvarande ämne.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Projektledare inom Life Science till Uppsala

Ansök    Jan 20    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Randstad Life Sciences i Uppsala söker just nu efter projektledare att ingå i vårt konsultteam. Vi vänder oss till dig som har några års erfarenhet av att jobba inom läkemedels, biotech eller medtech-branschen och drivs av att leda projekt framåt och lägga ihop de pusselbitar som krävs för ett framgångsrikt resultat. Kandidaten som lämpar sig till denna roll ska ha ett stort planeringsfokus och förmågan att skapa tydliga mål. Du ska även ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Randstad Life Sciences i Uppsala söker just nu efter projektledare att ingå i vårt konsultteam. Vi vänder oss till dig som har några års erfarenhet av att jobba inom läkemedels, biotech eller medtech-branschen och drivs av att leda projekt framåt och lägga ihop de pusselbitar som krävs för ett framgångsrikt resultat. Kandidaten som lämpar sig till denna roll ska ha ett stort planeringsfokus och förmågan att skapa tydliga mål. Du ska även vara självgående, flexibel och effektiv i ditt sätt att arbeta. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och tydlig i din kommunikation, samtidigt som du kan vara kravställande.  

Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences kommer du att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserade inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet!  

Sista ansökningsdag: 2023-02-28, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.  På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail. Ansvarsområden
Driva, projektleda och utveckla projekt inom till exempel kvalitetskontroll, validering, produkt, instrument, produktion, lab och medicinteknik
Leverera kundanpassade lösningar 
Leda och koordinera projektteam
Uppföljning, rapportering och utvärdering i nära samarbete med kund
Arbete med förbättringar och effektiviseringar 
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som projektledare inom Life Science tror vi att du har:


En naturvetenskaplig eller ingenjörsexamen inom biomedicin, kemi, bioteknik eller liknande område
Erfarenhet av projektledning i en GxP/ISO reglerad miljö 
Dokumenterad erfarenhet av styrningsmodeller
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av produktutveckling, instrumentutveckling, läkemedelsanalys, bioanalys
Meriterande om du har erfarenhet av projektstyrningsmodeller
Meriterade om du har tidigare erfarenhet av tidsplanering och arbete med projektekonomi
Mycket god förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska

Förutom de ovanstående kvalifikationerna tror vi också att du har förmågan att skapa motivation hos andra att prestera enligt hög standard, delegera ansvar och driva projekt framgångsrikt i mål.Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Jan 19    Uppsala Universitet    Bioinformatiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se Den här befattningen kommer att vara placerad i Bengt Perssons forskargrupp inom programmet för Beräkningsbiologi & Bioinformatik.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet fokuserar på analys av genuttryck i hjärtvävnad vid olika typer av hjärtsvikt. Bioinformatisk analys av differentiellt uttryckta gener inkluderande funktionell karakterisering och reglering av metaboliska nätverk. Härutöver kommer vi att analysera biomarkörer och proteomikdata. I forskargruppen studerar vi också nya metoder för bioinformatisk karakterisering och subindelning av stora proteinfamiljer.

Kvalifikationskrav

- Civilingenjör i bioinformatik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
- Gedigen erfarenhet (minst 3 år) av att arbeta med NGS-data, RNAseq-data, differentiell expression, nätverksanalyser (t.ex. IPA, WGCNA) och andra bioinformatiska och biostatistiska metoder.
- Erfarenhet av att hantera patientdata och bedriva samarbete med kliniska forskare.
- God vana av att arbeta i terminalbaserad Linux-miljö (*sh) och förmåga att utveckla skript inom Python eller Perl är nödvändig. God vana av R och Bioconductor är också nödvändig.
- Erfarenhet av storskaliga datorberäkningar, t.ex. användning av SNIC kluster.

Den sökande skall ha mycket god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Den sökande bör även ha goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, då arbetet sker i en internationell miljö. Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av samarbete med företag
- Erfarenhet av hidden-Markov-modeller

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Bengt Persson, [email protected], 018-471 4422

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2023, UFV-PA 2023/198.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Researcher in biochemistry and cell biology

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (https://www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and is responsible for both undergraduate and postgraduate education, and conduct research in the subjects of anatomy and histology, physiology and biochemistry. ... Visa mer
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (https://www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and is responsible for both undergraduate and postgraduate education, and conduct research in the subjects of anatomy and histology, physiology and biochemistry. The department has a major educational responsibility for the veterinary and animal nursing programs but also other bachelor's and master's programs. The teaching and research areas ranges from molecular and cellular mechanisms to the structure and function of entire animals. At the biochemistry section, our research mainly focuses on protein biochemistry in relation to cancer, nucleotide metabolism and biomaterials (spider silk). The biochemical laboratory is equipped with instruments for the production, purification and characterization of recombinant proteins. Furthermore, there is a cell culture laboratory and equipment for mechanical characterization of materials. The department is located in Uppsala.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
To conduct high-quality research and teaching in biochemistry and cell biology. The employment initially consists of 50/50 in research/teaching, but in the long term the time for research is affected by external funding. The teaching takes place in the form of lectures, group work, laboratories, and supervision of bachelor and master degree projects. The work may also include other duties contributing to the development of the department's, faculty's and university's activities.

Qualifications:
The applicant must have a university degree relevant to the job and have a doctorate degree in biochemistry, biomedicine, medicine, biotechnology, molecular biology, structural biology or cell biology. Experience in recombinant protein production and purification, as well as characterization of recombinant proteins using commonly used biochemical and biophysical methods is advantageous. The applicant must be fluent in both spoken and written English. For non-Swedish speaking applicants using Swedish as a working language is expected within two years. The applicant must have good ability to work together with students, teachers, researchers and other university staff. References may be requested. It is advantageous to have experience in teaching at university level and great importance will be placed on the applicant's scientific publication in areas that are relevant to existing biochemical research at the department, as well as on the applicant's research plan.The position is offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is considered to have the best conditions to carry out and develop current tasks and contribute to a positive development of the department.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. SLU may apply probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
Your application must contain CV, merit documents including degree certificate, a research program of a maximum of three A4 pages (including references), complete publication list with the five most important works marked and a personal letter of a maximum of one A4 page.

We welcome your application no later than 2023-02-20, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i biokemi och cellbiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram. Institutionens undervisning och forskning sträcker sig från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion. Inom biokemi arbetar vi främst med proteinbiokemiska frågeställningar i relation till cancer, nukleotidmetabolism och biomaterial (spindeltråd). Det biokemiska laboratoriet är utrustat med instrument för produktion och rening av rekombinanta protein, samt för viss karakterisering av dessa. Vidare finns ett cellodlingslaboratorium och utrustning för biokemisk och mekanisk karakterisering av material. Institutionen är placerad i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ forskning och undervisning i biokemi och cellbiologi. Anställningen innebär inledningsvis 50/50 i forskning/undervisning men forskningsandelen påverkas på sikt av möjligheten till externfinansiering. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, laborationer och som individuell handledning av t ex examensarbeten. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en för arbetsuppgiften relevant universitetsexamen samt ha en doktorsexamen med biokemisk, biomedicinsk, medicinsk, bioteknologisk, molekylärbiologisk, strukturbiologisk och/eller cellbiologisk inriktning. Erfarenhet av rekombinant proteinproduktion och rening, samt karakterisering av rekombinanta protein med vanligt förekommande biokemiska och biofysiska metoder är meriterande. Den sökande skall ha mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska och kunna ha svenska som arbetsspråk inom två år. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Referenser kan komma att efterfrågas. Det är meriterande med erfarenhet av att bedriva undervisning på högskole- eller universitetsnivå och stor vikt kommer läggas vid den sökandes vetenskapliga publicering inom områden som är relevanta för befintlig biokemisk forskning på institutionen, liksom vid den sökandes forskningsplan.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis, ett forskningsprogram på max tre A4-sidor (inkl referenser), fullständig publiceringslista med de fem viktigaste arbetena markerade och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Regulatory Affairs Manager

Ansök    Jan 18    Q-Med AB    Kemist
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology. We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare... Visa mer
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology.

We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and to promote their personal growth all the while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy and personal rights of every employee.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create unparalleled, direct impact.

Regulatory Affairs Manager
Location: Uppsala, Sweden (hybrid)

We are now expanding our Regulatory Team in Uppsala and looking for a Regulatory Affairs Manager to take on a role within the Toxins Regulatory Strategy team.

You will work with and guide the project´s expert functions to deliver dossier documents and ensure that planned submissions of marketing applications for our new product are complete, compliant, and performed per agreed timelines. Beyond this, you will monitor archives and regulatory work procedures, assuring that our new product remains compliant with corporate SOPs and global regulatory guidance.

Key Responsibilities:

* Be co-responsible for global regulatory strategies during the development, pre-submission, evaluation, and post-approval phases, with an emphasis on Europe.
* Work with Marketing, Clinical, Non-clinical, CMC, Operations and other company functions, to align the overall RA submission strategies.
* Act as a key member of the toxin global regulatory affairs team, providing input for team goals, norms, responsibilities, and communication plans. Coordinate timelines and deliverables for activities and documents included in the planned submission dossiers.
* Contribute to keeping archives and regulatory work procedures up to date.
* Maintain a proactive mindset to identify and assess risks associated with product development/life cycle management and recommend strategies to mitigate these risks.
* Provide regular updates to toxins global regulatory lead as required.

Skills & Qualifications:

* University degree in a life science area
* Experience within Regulatory Affairs in Life Science
* Knowledge and understanding of regulatory requirements for pharmaceutical/biological product development in multiple key regions, with a focus on Europe.
* Previous experience from pharmaceutical registration procedures
* English (fluent) and Swedish (advantage)

As a person, you are open-minded and willing to adapt to changes and enjoy working with others in a collaborative way, also across several cultures. You are self-driven, flexible, methodical, with the ability to structure work and manage multiple requests while maintaining timelines.

What we offer in return
You will be working for an organisation that embraces diversity & inclusion and believe we will deliver better outcomes by reflecting the perspectives of our diverse customer base.

As Galderma's Global Center of Excellence for Aesthetics we have in Uppsala a unique edge as we have on our site the whole product chain from research and development to production and marketing. Here our nearly 450 employees work on our world leading brands such as Restylane, Azzalure and Sculptra.

We are offering you the opportunity to work in an exciting, international environment where both professional and personal development is encouraged. We are based in modern offices and located just by the river (Fyrisån) in Uppsala only a 10 minute bike ride from Uppsala Central Station.

Your application
We welcome your application (CV and letter) via our company website CAREERS | Galderma. Apply as soon as possible though no later than the 19th of February 2023. The selection process is ongoing and the role may be filled prior the last application date.

About the company
Galderma, the world's largest independent global dermatology company, was created in 1981 and is now present in over 100 countries with an extensive product portfolio to treat a range of dermatological conditions. The company partners with health care practitioners around the world to meet the skin health needs of people throughout their lifetime. Galderma is a leader in research and development of scientifically defined and medically proven innovative solutions for the skin. For more information, please visit www.galderma.com. Visa mindre

1e Forskningsingenjör

Ansök    Jan 18    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Delaktig i projekt gällande blodcirkulationen i normal och rekombinant mus, med inriktning på blodkärl och blodkärlsläckage. En mycket viktig del av projektet är att använda djurexperimentella och cellbiologiska metoder för att bestämma funktionen av olika cytoplasmatiska tyrosinkinaser i reglering av kärlläckage.
Exempel på djurexperimentella och cellbiologiska metoder som kommer att användas i projektet är injektion av substanser i mus, dissektion av vävnad, fixering, immunfärgning, och konfokal-mikroskopering. Vidare, odling av endotelceller i statisk och flödeskultur och analys av proliferation, migration, tub-bildning, parallellt med konventionell immunoblotting, immunofärgning (IHC/IF). Celler från vävnad och kultur kan också analyseras med fluorescens-aktiverad cellsortering och transkript-bestämning. För samliga laborativa uppgifter ingår kvantifiering av olika slag, statistisk analys och presentation.
I arbetet ingår också ansvar för forskargruppens muskolonier, genotypning, avelsplanering, journalhantering och tillståndsansökan. 

Kvalifikationskrav


- Doktorsexamen inom relevant ämnesområde.
- Stor erfarenhet och skicklighet inom djurexperimentella och cellbiologiska analyser av vävnader och celler.
- Metoder som måste behärskas inkluderar genotypning, RT-qPCR, FACS sanalys, cellodling, injektioner, uttag av vävnad, processning för immundetektion, konfokalmikroskopi och bildanalys (ImageJ/FIJI).
- Sökanden måste ha stor erfarenhet av djurexperimentellt arbete, kunna ansvara för planeringen av kolonier i förhållande till de analyser som ska utföras.
- Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, så som förmåga att driva experiment och analyser till en slutsats och felsöka. Sökanden ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.
- Vävnader/celler kan komma från grupper av patienter eller möss som behandlats eller ej i samband med olika sjukdomar som cancer.
- Data-sammanställning för muntlig och skriftlig presentation.
- Stor erfarenhet och skicklighet i muntlig och skriftlig presentation.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunnande praktiskt och teoretiskt om endotelceller och blodkärlsfunktion är meriterande.   
Certifierad utbildning på Felasa A-nivå är meriterande. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Lena Claesson-Welsh, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/160.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Chlamydomonas Forskare

Ansök    Jan 18    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade pla... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.

Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Denna forskaranställning är inom ett forskningsprogram som syftar till att främja vår mekanistiska förståelse av proteolytiska processer i växter på atom- till organismnivå. Projektet kommer att utvecklas genom ett nära samarbete mellan SLU, Umeå University och SciLife Laboratories vilka innehar expertis inom biokemi, strukturbiologi, läkemedelsdesign och biologi med inriktning mot växtceller och växters utveckling. Personen som anställs kommer att vara en del av The Plant Catabolism Laboratories­ vid Institutionen för molekylära vetenskaper på Uppsala Biocentrum.

Arbetsuppgifter:
The Plant Catabolism Laboratories har nyligen etablerat en encellig grön alg Chlamydomonas reinhardtii som ett modellsystem för att studera proteolytiska vägar som ligger bakom livscykeln och stressresponser. Huvudsyftet med detta projekt är att ta reda på hur dessa proteolytiska vägar regleras och vad som är cellulära mål för de inblandade proteaserna. För detta kommer du att använda en kombination av genetik, biokemi (inklusive proteomik) och mikroskopi.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad expert inom Chlamydomonas biologi som har en med stark analytisk skicklighet, inklusive MoClo och CRISPR-system. Kandidater med dokumenterad erfarenhet av att studera proteaser uppmuntras att söka. Kandidaten förväntas kunna kommunicera utmärkt på engelska, både muntligt och skriftligt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Juni 2023, eller snarast därefter.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-01.

Ansökan ska innehålla: ansökningsbrev som förklarar varför du söker tjänsten och vad du vill upptäcka i projektet (max en sida), ii) CV, inklusive publikationslista, och iii) namn och kontaktuppgifter till två eller tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Ansök    Jan 17    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri är en del av institutionen för medicinska vetenskaper. Centret bedriver forskning och utbildning inom psykiatri, specifikt inom psykiskt trauma, och har flera uppdrag gentemot organisationer i Sverige i syfte att bistå med expertis inom området genom såväl utbildningar som sammanfattande rapporter av aktuella frågor till avnämare i Sverige. Arbetsuppgifterna för denna anställning består av att aktivt bidra till forskningsverksamheten samt andra kunskapsspridande insatser, särskilt gällande medicinska aspekter.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i psykiatri eller relaterat ämne. Läkarlegitimation och specialistkompetens inom psykiatri. Forskningserfarenhet inom psykotraumatologi, visat genom huvudförfattarskap på minst en publikation inom ämnet och som medverkande på flera publikationer inom ämnet. Gedigen erfarenhet från psykiatrisk verksamhet. Flytande svenska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta såväl självständigt och som del av en projektgrupp. Du förväntas också vara initiativtagande, självgående, och ha hög integritet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt med forskningserfarenhet från flera domäner av psykotraumatologi, exempelvis epidemiologiska uppföljningar samt klinisk forskning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete vid kunskapscentrum inom akademin och som sakkunnig eller motsvarande gentemot svenska myndigheter. Det är därtill meriterande med erfarenhet från psykiatrisk verksamhet i flera svenska regioner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till och med 230930. Omfattningen är 40 % av heltidstjänstgöring. Tillträde 1 april, 2023. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filip Arnberg, 018-611 88 98, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2023/184.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i Strukturbiologi

Ansök    Jan 17    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Postdoktorn kommer att arbeta i Maria Selmers forskargrupp. Maria Selmer leder en forskargrupp i strukturbiologi där kryo-elektronmikroskopi och röntgenkristallografi används i kombination med komplementära tekniker för att förstå struktur-funktionssamband inom proteinsyntes, antibiotikaresistens och proteinevolution. Den anställda kommer att arbeta i en internationell och dynamisk miljö med stora möjligheter att lära sig nya tekniker. Vi har ett välutrustat labb och tillgång till en lokal kryo-EM-facilitet och en nationell kryo-EM-facilitet i Stockholm. För mer information om forskargruppen, se https://www.icm.uu.se/structural-biology/selmer-lab/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Vi söker en postdoktor med goda meriter och stark motivation för att identifiera och lösa vetenskapliga problem. Den anställda kommer att arbeta i ett VR-finansierat projekt som syftar till att förstå strukturella och mekanistiska aspekter av hur RNA-metylerande enzymer medverkar i ribosombildning och antibiotikaresistens genom specifik igenkänning av kortlivade substrat. Arbetsuppgifter inkluderar ribosomrening, uttryck och rening av proteiner, karaktärisering med biokemiska och biofysikaliska metoder samt strukturella studier med huvudsakligen kryo-elektronmikroskopi.

Forskaren kommer att arbeta i nära samarbete med doktorander och forskare med delvis komplementära kompetenser, men förväntas driva det egna projekt självständigt. Projektet kommer att innehålla samarbete med Magnus Johanssons forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molecular-systems-biology/johansson-lab/). En stark meritlista med dokumenterade laborativa färdigheter, motivation samt god samarbetsförmåga är en förutsättning för tjänsten.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i strukturbiologi, biokemi, biofysik eller ett relaterat område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i dessa ämnen. Examen ska vara uppnådd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

- Dokumenterad erfarenhet av arbete med ribosomer och/eller RNA, inkluderande rening och funktionell eller strukturell karakterisering.
- Dokumenterad erfarenhet av strukturbiologi och/eller biofysikaliska metoder. Erfarenhet av eller intresse för att lära sig kryo-elektronmikroskopi
- Demonstrerad vetenskaplig skicklighet, uppvisad i vetenskapliga publikationer och presentationer på nationella och internationella konferenser
- Utmärkt engelska i tal och skrift
- God samarbetsförmåga

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev (max 1 sida)
- Examensbevis
- CV med publikationslista
- Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Maria Selmer, tel. 018-328877, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2023, UFV-PA 2023/109.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Berggrundsgeolog till Sveriges geologiska undersökning

Är du en erfaren berggrundsgeolog som vill jobba med frågor som är kopplade till geologisklagring av koldioxid i Sverige? Då är du välkommen att söka denna tjänst. Enheten Samhällsplanering berg ingår i avdelningen Samhällsplanering. Enheten har tio engagerade medarbetare som är placerade i Uppsala, Lund och Göteborg. Enheten har ett brett verksamhetsområde med bland annat berggrunds- och bergkvalitetskartering, materialförsörjning, byggnadsgeologi, frågor... Visa mer
Är du en erfaren berggrundsgeolog som vill jobba med frågor som är kopplade till geologisklagring av koldioxid i Sverige? Då är du välkommen att söka denna tjänst.
Enheten Samhällsplanering berg ingår i avdelningen Samhällsplanering. Enheten har tio engagerade medarbetare som är placerade i Uppsala, Lund och Göteborg. Enheten har ett brett verksamhetsområde med bland annat berggrunds- och bergkvalitetskartering, materialförsörjning, byggnadsgeologi, frågor kopplade till CCS, samt geoturism. Vi söker nu en berggrundsgeolog som vill förstärka vårt lag.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder spännande och varierande arbetsuppgifter där tjänsten innebär en kombination av kontors- och fältarbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att riktas mot insamling, tolkning och modellering av berggrundsdata med fokus på berggrunden som är lämplig för geologisklagring av koldioxid. Du kommer att arbeta med andra geovetare och ingå i ett team som arbetar med frågor kopplade till geologisklagring av koldioxid.
Kompetens
Vi söker dig som har:
· en universitets-/högskoleexamen inom berggrundsgeologi, gärna med inriktning mot sedimentologi
· reservoargeologisk kunskap
· goda kunskaper om regionalgeologi
· goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
· goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
· B körkort
Meriterande erfarenheter och kompetens:
· kunskap i modellering
· GIS-kompetens
· ingenjörsgeologisk kompetens
· erfarenhet av att tolka seismiska profiler
Personliga kvalifikationer
Som person är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du är drivande, har ordningssinne och är intresserad av att lära dig nya saker. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och har lätt att samarbeta och kommunicera med andra både internt och externt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Mugdim Islamovic, telefon 018-17-92 93 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-3109/2022 Visa mindre

1-2 Forskare i molekylär evolution

Ansök    Jan 17    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten är tillgänglig inom Siv Anderssons forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molekylar-evolution/andersson-siv/) vid programmet för Molekylär Evolution.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Forskningen i Siv Andersson´s grupp syftar till att förstå de krafter och mekanismer som driver evolutionen av bakteriers arvsmassor. Målet med detta bioinformatiska projekt är att studera membranproteiner i Planctomyceter, som är bakterier men har omfattande intracellulära membranstrukturer. Analyser av membranproteiner från Lactobaciller som isolerats från honugsmagarna i honungsbin kan också komma att ingå i projektet.

Arbetsuppgifter
Projektet innefattar storskaliga bioinformatiska analyser av genomisk, transkriptomisk och proteomisk data från bakterier. Utveckling och implementering av bioinformatiska verktyg kan komma att ingå i tjänsten.

Kvalifikationskrav
Vi söker en mycket motiverad person med doktorsexamen inom biologi med specialisering mot molekylär evolution, bioinformatik, systembiologi eller område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande som erbjuds tjänsten ska ha lätt att samarbeta med andra människor men även ha god förmåga att arbeta självständigt. Högt ställda krav på forskningens kvalitet och etik, inklusive reproducerbarhet av data och analyser, är centralt för allt arbete inom gruppen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av bioinformatiska studier av membranproteiner.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla följande:
 
1) CV
2) motivationsbrev där forskningsintressen, kunskaper och varför du är intresserad av denna position förklaras (max 2 sidor),
3) publikationslista
4) examensbevis
5) upp till 3 rekommendationsbrev.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Siv Andersson, e-post [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023, UFV-PA 2023/200.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Account Development Representative, Nordics

Ansök    Jan 16    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Who we are Olink Proteomics is a rapidly growing life science company committed to advancing the understanding of human diseases through proteomics. We are dedicated to innovation, quality, rigor and transparency, providing outstanding solutions and support for human protein biomarker discovery. The vital role of proteins in understanding human biology has been recognized for many decades, but technological limitations severely restricted the comprehensi... Visa mer
Who we are

Olink Proteomics is a rapidly growing life science company committed to advancing the understanding of human diseases through proteomics. We are dedicated to innovation, quality, rigor and transparency, providing outstanding solutions and support for human protein biomarker discovery.

The vital role of proteins in understanding human biology has been recognized for many decades, but technological limitations severely restricted the comprehensive investigation of the huge number of proteins that could be important in different biological processes and diseases. With Olink, scientists can now simultaneously measure thousands of human proteins using just a few µL of blood sample, with highly specific, thoroughly validated assays that cover a very wide dynamic range (fg/mL to µg/mL).

In a few years, Olink has grown rapidly from a small, Sweden-based company offering assays for a few hundred proteins, to a NASDAQ-listed (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investors.olink.com/investor-relations&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata;=/1avRLTDgaZQT7/HLQVoC2z6iY/lV6p088C3xz0TkuI=&reserved=0) organization with a strong global presence, a broad portfolio (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.olink.com/products-services/&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=67Dhfg2OK3oTJU4HR9ipLduzEFYVrwrcHRERFZ+Shm8=&reserved=0) of flexible protein biomarker solutions and library of high quality, thoroughly validated assays that covers ~3000 proteins.

For more information about Olink, please visit www.olink.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.olink.com/&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Ka8Zt5g9NY6OLcH4N77pvKh1PDFW4fRYWFA8xtx2FpE=&reserved=0)

Position Description

As part of the company growth strategy, we are seeking an enthusiastic Account Development Representative (ADR) to support continued growth. The primary responsibility for this role is to help source and qualify prospective customers and qualify marketing leads within an assigned region. In this role, you will be responsible for prospecting within an assigned territory to uncover new business opportunities and will be instrumental in directing leads into the appropriate conversion path while increasing pipeline velocity.

Working as part of the regional commercial team you will focus on key marketing and sales initiatives to drive business growth. The role will involve close collaboration with field sales and marketing teams and the ADR will be a key contributor to the joint success of accelerating the growth of Olink in the global Proteomics marketplace.

Check out our PEA technology here:

https://www.olink.com/our-platform/our-pea-technology/)

Primary Responsibilities

- Research, contact, and qualify prospects and marketing qualified leads (MQL’s)

-
Generate qualified leads through proactive outbound targeted account prospecting

- Qualify marketing leads from trade shows, events, campaigns, and other activities/sources to potential sales qualified leads via marketing campaigns

- Prospect into cold leads, lost or “no decision” opportunities, and former customers

- Gather sales intelligence around customers’ situation, needs, and decision process

- Set up qualified appointments for field sales team

- Maintain lead/prospect contact information and notes in Salesforce to manage sales prospecting and track activities.

- Help to execute marketing campaigns to drive traffic to online and in-person events

- Provide ongoing feedback to Sales & Marketing management on ways to improve the prospecting process and increase results

- Attend regular regional meetings and update the team on the progress of activities

- Utilise Salesforce CRM to manage lead pipeline

Qualifications/Skills

- Minimum 1-3 years of selling in appropriate life sciences field or equivalent relevant scientific experience

- A degree (BSc, MSc or PhD) in Biology, Biochemistry, Genomics, Proteomics or a related life science field

- Ability to travel approximately 10%, although position is primarily office based.

- Ability to innovate and work independently in a results-oriented environment with positive attitude

- Be a team player, a fast learner, adaptable with a drive and passion to grow sales through marketing channels

- Previous sales experience is plus but not essential

- Salesforce.com or other CRM experience is a plus

- Has a high level of commitment to relationship building

- Strong interpersonal and organizational skills

- Ability to manage time effectively, work independently, and be self-motivated

- The ability to interact effectively with individuals at all levels of the prospect organizations via phone, social, and email

- Energetic, upbeat, tenacious team player with excellent verbal and written communication and presentation skills

- Eager to do prospecting to identify new customers and interests. Visa mindre

Projektledare till Sveriges geologiska undersökning

Vill du som erfaren projektledare bidra till genomförande av SGU:s regeringsuppdrag att undersöka och utreda lämpliga platser för permanent lagring av koldioxid i Sverige, då är du välkommen att söka denna tjänst. Enheten Samhällsplanering berg är en del av avdelningen Samhällsplanering. Enheten har tio engagerade medarbetare som är placerade i Uppsala, Lund och Göteborg. Vårt verksamhetsområde är ganska brett och omfattar berggrunds- och bergkvalitetskart... Visa mer
Vill du som erfaren projektledare bidra till genomförande av SGU:s regeringsuppdrag att undersöka och utreda lämpliga platser för permanent lagring av koldioxid i Sverige, då är du välkommen att söka denna tjänst.
Enheten Samhällsplanering berg är en del av avdelningen Samhällsplanering. Enheten har tio engagerade medarbetare som är placerade i Uppsala, Lund och Göteborg. Vårt verksamhetsområde är ganska brett och omfattar berggrunds- och bergkvalitetskartering, materialförsörjning, byggnadsgeologi, geologisk lagring av koldioxid, samt geoturism.
Arbetsuppgifter
Frågor om geologisklagring av koldioxid har varit aktuell under ganska lång tid, nu har SGU fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskap om platser i Sverige som lämpar sig för permanent lagring av koldioxid i berggrund, samt analysera förutsättningarna för driften av lagringsplatserna. Uppdraget kommer att slutrapporteras till regeringen i mars 2026. Vi söker därför en erfaren projektledare som under tiden kommer att ansvara för genomförandet av uppdraget. Som projektledare kommer du att arbeta med planering, styrning och koordinering av uppdraget. Du ansvarar att uppdraget når sina mål inom fasta budgetramar, planerad tid och kvalitet.
Kompetens
Vi söker dig som har:
· en universitets/högskoleexamen med inriktning mot berggrundsgeologi/geofysik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
· minst fem års aktuell erfarenhet av projektledning av större projekt med budgetansvar
· mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
· goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter och kompetens:
· erfarenhet av prospektering efter olja/gas
· erfarenhet av att tolka seismiska profiler
· 3D-modellering
· kartläggning och reservoarutvärdering
Personliga kvalifikationer
Som person är du drivande, resultatinriktad och målmedveten. Du är van att arbeta i högt tempo, har god samarbetsförmåga och lätt att kommunicera med både interna och externa parter. Du är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Mugdim Islamovic, telefon 018-17 92 93 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-3110/2022 Visa mindre

Post-doc position in organism biology

Ansök    Jan 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Plant Biology The Department of Plant Biology is one of three more basic research-intensive departments at Uppsala Biocenter https://www.slu.se/en/faculties/nj/this-is-the-nj-faculty/cluster/uppsala-biocenter/. The Biocenter also has developed tight ties with the national SciLife Laboratory platforms in Uppsala and Stockholm on various NGS analysis, microscopy and bioinformatics. The Plant Biology department is a partner of the Linnean Center... Visa mer
Department of Plant Biology
The Department of Plant Biology is one of three more basic research-intensive departments at Uppsala Biocenter https://www.slu.se/en/faculties/nj/this-is-the-nj-faculty/cluster/uppsala-biocenter/. The Biocenter also has developed tight ties with the national SciLife Laboratory platforms in Uppsala and Stockholm on various NGS analysis, microscopy and bioinformatics. The Plant Biology department is a partner of the Linnean Center for Plant Biology in Uppsala. The mission of the department is to develop basic knowledge about genomic, developmental and defense processes of importance for plants. In these areas the work focuses on genetic, cellular and molecular research, addressing questions fundamental for the biology of whole plants, and of interactions between plants and other organisms. For further details, see:

https://www.slu.se/en/faculties/nj/this-is-the-nj-faculty/cluster/uppsala-biocenter/.

https://www.slu.se/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
This project is about to enhance our understanding of infection processes of a Rhizarian plant pathogen by learning from animal Alveolata pathogens.

The project comprises two integrated parts regarding Rhizaria and Alveolata pathogens. We aim to clarify if; 1. the plant pathogen has developed specific structures to facilitate the infection. Structures that attach to the plant surface followed by injection of its cellular content into the host plant. And if; 2. the adhesin-binding plant proteins play important roles in the plant-pathogen interaction process and if the pathogen highjacks the host peroxisomes to favour the infection process.

The work requires extensive molecular and microscopic analysis, and experience of sequence comparisons. We will use Arabidopsis mutants to verify selected genes of importance and complementation studies using plant pathogenic sequences in the Toxoplasma gondii parasite known to have similar infection structures that we believe is of importance. The latter part is planned to be accomplished in collaboration with a French research group. The long-term goal is to deepen our understanding of the infection processes and thereby shaping the search for suitable resistance traits in plants.

Qualifications:
The applicant should have a deep interest in organism biology, genomes and infection strategies deployed by pathogens. The applicant should have a PhD degree in molecular biology with emphasis on plant defense or related knowledge that the employer considers equivalent. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

Additional knowledge in; comparative genomics, advanced microscopy, and gene functional analysis including gene editing and French is a merit.


As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.Selection of qualified applicants will be based on: a short description of previous research, a motivation for applying to this project, and other activities of relevance for the position (max 2 pages), CV, publication list, a copy of the PhD diploma (in swedish or english), and contact information to 2 personal references. Great emphasis will be placed on personal qualities and social competence. Selected candidates will be subjected to an interview IRL or via zoom.

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%.

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-02-20, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i organismbiologi: särskilt protister som angriper växter

Ansök    Jan 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för växtbiologi Institutionen för växtbiologi belägen i Uppsala BioCenter, SLU, erbjuder en stimulerande forskningsmiljö. Institutionen ingår även i Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och m... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Institutionen för växtbiologi belägen i Uppsala BioCenter, SLU, erbjuder en stimulerande forskningsmiljö. Institutionen ingår även i Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress hos växterna, bioteknik, tillväxt och utveckling hos växter, reglering av genuttryck, populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Samarbete med SciLife Laboratory, Uppsala pågår vad gäller genom-analyser och avancerad mikroskopi. Institutionen ansvarar för ett antal kurser i kandidat och magister/master programmen vid SLU.  Mera information kan erhållas här:

https://www.slu.se/en/faculties/nj/this-is-the-nj-faculty/cluster/uppsala-biocenter/.

https://www.slu.se/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vår forskargrupp studerar hur olika patogener angriper växter med målsättningen att med hjälp av den kunskapen kunna förstärka växters motståndskraft mot olika sjukdomar. I detta fall skall infektionsbiologin hos patogener i organismgrupperna Rhizaria och Alveolata jämföras.

Projektet besta?r av två integrerade frågeställningar med avseende på Rhizaria och Alveolata. 1. Finns det speciella ”infektionsorgan” i växtpatogener motsvarande de som djurparasiter anva?nder? Om så är fallet hur fungerar en sådan infektion i en växtcell? 2. Utnyttjas adhesin-bindande proteiner hos växten när patogenen fäster vid cellytan och manipuleras peroxisomerna av de injicerade virulensfaktorerna?

Arbetet består huvudsakligen av mikroskopiska och molekylära analyser förutom sekvensjämförelser. Vi kommer att utnyttja Arabidopsis-mutanter och uppfo?ljande analyser i Arabiopsis fo?r att verifiera genkandidater samt ”komplementation” i Toxoplasma gondii mutanter, en parasit som orsakar toxoplasmosis hos djur. Analyser av T. gondii a?r planerade att utföras i  ett samarbete med en fransk forskargrupp. Sammantaget kan den nya informationen vara av stor potential fo?r att utveckla en mera riktad utveckling av effektiv motståndskraft hos växter.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha stort intresse av organismbiologi, genominformation och patogeners olika infektionsstrategier. För anställningen krävs doktorsexamen med inriktning mot växtens försvarsmekanismer eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare. 

Kunskaper i jämförande genomik, avancerad mikroskopi, funktionsanalys av gener inklusive gen-editering samt kunskaper i franska språket är meriterande.

Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 

Urval bland de behöriga sökande baseras på: en kort beskrivning av tidigare och pågående forskning, motivering för denna tjänst (max 2 sidor), samt curriculum vitae med information om utbildning och anställningar, publikationslista, examensbevis eller motsvarande dokument (på svenska eller engelska). Kontaktinformation (e-mail adress) till minst två referenspersoner. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och social kompetens. Utvalda kandidater kommer att intervjuas personligen eller via zoom.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Business Development Specialist, Nordics

Ansök    Jan 16    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Who we are Olink Proteomics is a rapidly growing life science company committed to advancing the understanding of human diseases through proteomics. We are dedicated to innovation, quality, rigor, and transparency, providing outstanding solutions and support for human protein biomarker discovery. The vital role of proteins in understanding human biology has been recognized for many decades, but technological limitations severely restricted the comprehens... Visa mer
Who we are

Olink Proteomics is a rapidly growing life science company committed to advancing the understanding of human diseases through proteomics. We are dedicated to innovation, quality, rigor, and transparency, providing outstanding solutions and support for human protein biomarker discovery.

The vital role of proteins in understanding human biology has been recognized for many decades, but technological limitations severely restricted the comprehensive investigation of the huge number of proteins that could be important in different biological processes and diseases. With Olink, scientists can now simultaneously measure thousands of human proteins using just a few µL of blood sample, with highly specific, thoroughly validated assays that cover a very wide dynamic range (fg/mL to µg/mL).

In a few years, Olink has grown rapidly from a small, Sweden-based company offering assays for a few hundred proteins, to a NASDAQ-listed (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investors.olink.com/investor-relations&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata;=/1avRLTDgaZQT7/HLQVoC2z6iY/lV6p088C3xz0TkuI=&reserved=0) organization with a strong global presence, a broad portfolio (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.olink.com/products-services/&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=67Dhfg2OK3oTJU4HR9ipLduzEFYVrwrcHRERFZ+Shm8=&reserved=0) of flexible protein biomarker solutions and library of high quality, thoroughly validated assays that covers ~3000 proteins.

For more information about Olink, please visit www.olink.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.olink.com/&data=05|01|[email protected]|44d00a4e60cc45da8f8b08da2d189513|0bc012cfb3e946bd95a6cecc37315bb1|1|0|637871880838157918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Ka8Zt5g9NY6OLcH4N77pvKh1PDFW4fRYWFA8xtx2FpE=&reserved=0)

Position Description

The position Business Development Specialist is responsible for developing and managing relationships with new and existing high-level customers within both academia (clinicians, professors, etc.) and industry (pharma). The position focuses on achieving short and long-term sales objectives by identifying customer needs and providing solutions to create a long-term partnership between the customer and Olink.

Olink requires scientific sales individuals who can communicate with customers at a well-informed and professional level offering them solutions to try and address their clinical questions related to understanding real-time biology, stratifying patients, and developing drugs.

Check out our PEA technology here:

https://www.olink.com/our-platform/our-pea-technology/)

Primary Responsibilities

- Grow overall revenue from Olink Signature and Olink Target service and kits
- Drive the externalization strategy of Olink partnering with Core Labs and CRO’s
- Map key accounts
- Manage existing and new biomarker discovery projects within these accounts
- Provide technical presentations to potential clients interested in protein biomarker discovery
- Provide study design guidance in collaboration with FAS team to ensure client satisfaction
- Present complex material to potential customers interested in protein biomarker discovery
- Bring creative solutions to clients and be able to understand the value drivers within their organizations
- Maintain updated customer and opportunity information in Salesforce
- Maintain knowledge of competitive products and technologies
- Work closely with other Sales, FAS and the wider organisation to maximize commercial success


Qualifications/Skills

- 5-10 years relevant sales experience
- BSc, MS or PhD in Biology or related scientific field
- Proven track record of performance in a customer facing role
- A relevant network of contacts within territory
- Excellent communication and interpersonal skills
- Strong work ethic and desire to succeed
- Must be energetic, enthusiastic, and highly motivated.
- Ability to prioritize and manage multiple tasks
- Able to meet or exceed revenue targets
- Ability to work well in a team environment
- Strong deal sheet with demonstrated ability to “close” business.
- Open to learn from more experienced members of the team
- Willing to teach members of team and share relevant experiences
- Technical experience with proteomics or biomarker discovery a plus Visa mindre

Entomolog, vikariat

OM BIOLOGISK MYGGKONTROLL Vi arbetar med bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven samt vid Klarälven och våra uppdragsgivare är åtta myggdrabbade kommuner. Biologisk Myggkontroll är en verksamhet inom Nedre Dalälven Utvecklings AB i Gysinge och en del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Vår värdegrund vilar på hänsyn till både människor och miljö. Vårt överbryggande mål är att med miljömässigt godkänd teknik reducera mängden översvämn... Visa mer
OM BIOLOGISK MYGGKONTROLL
Vi arbetar med bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven samt vid Klarälven och våra uppdragsgivare är åtta myggdrabbade kommuner. Biologisk Myggkontroll är en verksamhet inom Nedre Dalälven Utvecklings AB i Gysinge och en del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Vår värdegrund vilar på hänsyn till både människor och miljö. Vårt överbryggande mål är att med miljömässigt godkänd teknik reducera mängden översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att både människor och djur ska kunna bo, leva och vistas i tidigare stickmyggdrabbade områden. Bekämpningen är enbart riktad mot översvämningsmyggor och utförs i deras kläckningsområden. Vi använder helikopterbaserad spridning av det selektiva biologiska larvbekämpningsmedlet Bti. Vårt kontor finns i Uppsala och idag är vi nio heltidsanställda och en mygghund, samt ett 20-tal timanställda under sommaren. Mer information om vår verksamhet finns att läsa på vår hemsida www.mygg.se och www.nedredalalven.se.
ARBETSUPPGIFTER
Din huvudsakliga inriktning är inventering av stickmyggor och arbetsuppgifterna inkluderar att utföra insamling av stickmygghonor i översvämningsområden vid Dalälven, Klarälven samt eventuellt ytterligare områden; skötsel av fällor och annan utrustning; samt identifiera stickmyggor till art (primärt morfologiskt, men eventuellt även molekylärt).
Dessa arbetsuppgifter inkluderar arbete i fält i häftiga naturområden vid Dalälven och Klarälven.
Entomologen ingår i ett team och du hjälper självklart till även med andra delar av verksamheten.
KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning inom biologi med intresse för insekter och naturen, alternativt utbildning/arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av insektsidentifiering och speciellt inom Nematocera är meriterande.
Som person är du kommunikativ, noggrann och har en kreativ förmåga att se möjligheter till utveckling och förbättring. Du kan arbeta självständigt men gillar att samarbeta och ha kul på jobbet, precis som vi. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
För frågor om verksamheten och arbetsuppgifterna kontakta Verksamhetsledaren Jan O. Lundström ([email protected], 070-5690023). Tjänsten är ett vikariat heltid 2023-04-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning.
Ansökan med personligt brev och CV skickas till mailadress [email protected] . Sista ansökningsdag 5 mars 2023 och vi tillämpar löpande rekrytering. Visa mindre

Postdoktor - invasiva makroalgers påverkan på korallrev

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldj... Visa mer
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid fyra huvudorter: Uppsala, Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt tre fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

Vi söker en engagerad och driven postdoktor till enheten för områdesskydd och havsplanering, Kustlaboratoriet, inom projektet ”Weeding in the Coral Garden” för att ta fram och kommunicera ny kunskap till stöd för ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet, med fokus på frågor som rör ekologiska effekter av invasiva arter i korallrevsmiljöer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ta fram ny kunskap om invasiva makroalger och deras påverkan på korallrev, och kommunicera det vetenskapligt. Arbetet innefattar planering, fältförsök, analyser och vetenskaplig rapportering av alg- och korallinteraktioner i tropisk revmiljö.  Du kommer i huvudsak att arbeta med forskning, men även undervisning i form av handledning av studenter kan ingå. Majoriteten av tiden kommer att vara förlagd till Hawai’i, USA, i nära samarbete med forskare från University of Hawai’i at Manoa och forskare från Göteborgs universitet. Du medverkar vid internationella och nationella vetenskapliga konferenser och bidrar till framställning av vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga rapporter, samt kommunikation av resultat till intressenter.

Kvalifikationer:
Dokumenterad expertis inom marin ekologi eller motsvarande ämne är ett krav.

Vidare kvalifikationer för tjänsten innefattar att du ska:


• ha erfarenhet av kvantitativa statistiska analyser av ekosystem- och miljödata och arbete i R
• ha erfarenhet och goda kunskaper gällande tropiska ekosystem
• ha erfarenhet av laboratoriearbete innefattande molekylära metoder så som RNA-uttryck genom RTqPCR och DNA analyser. Tidigare erfarenhet av dessa metoder applicerade på koraller och makroalger är meriterande
• ha stor erfarenhet av att arbeta i fält, gärna på avlägsna platser, både genom fridykning och dykning (SCUBA)
• ha yrkesdykarcertifikat (S30 eller motsvarande)
• uttrycka dig flytande i tal och skrift på både svenska och engelska

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av fältarbete i revmiljöer i tropiska Stilla havet
• har erfarenhet av experimentellt arbete med alg-korallinteraktioner.

Behörighet:

Doktorsexamen i marin ekologi med fokus på akvatiska ekosystem, eller motsvarande ämne.

Placering:
Uppsala samt University of Hawaii at Manoa 

Anställningsform:
36 månaders post doc-tjänst.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-01-27

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Analytisk kemist R&D till Randstad Life Sciences i Uppsala

Ansök    Jan 13    Randstad AB    Analytisk kemist
Arbetsbeskrivning Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som brinner för analytisk kemi och  utveckling av analysmetoder till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag. Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulte... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Randstad Life Sciences växer och nu söker vi dig som brinner för analytisk kemi och  utveckling av analysmetoder till vårt Life Science team i Uppsala. Du erbjuds en intressant roll med varierande arbetsuppgifter inom läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.


Som konsult hos oss kommer Randstad Life Sciences att vara din arbetsgivare och du kommer att tillhöra det framgångsrika teamet i Uppsala som består av över 30 kompetenta konsulter och engagerade chefer specialiserad inom Life Science och naturvetenskap. Hos oss hittar du gemenskap, teamkänsla, utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och har roligt på jobbet! 


Randstad Life Sciences är specialister inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag och tillsammans med dig bygger upp karriärsmål och utvecklingsplan anpassad för just dig. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter. 

Sista ansökningsdag: 2023-01-30, urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Ansvarsområden
Randstad Life Science växer och nu söker vi en analytisk kemist för att stärka vårt team i Uppsala. 
Som analytisk kemist hos oss får du jobba med varierande och utvecklande uppdrag hos våra kunder inom läkemedel, biotech eller Medtech med fokus på kemiska analysmetoder. 
Arbetet kan innebära att jobba i projekt och metodutveckling inom R&D.
Vidare ser vi gärna att du uppskattar laborativt arbete, kan utföra arbete och labb efter metodbeskrivning/instruktion, kan dokumentera och skriva vetenskapliga rapporter.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen, naturvetenskaplig examen eller PhD med inriktning mot analytisk kemi, kemiteknik, kemi  eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet från arbete inom analytisk kemi.
Erfarenhet av att arbeta med HPLC.
Erfarenhet av att utveckla och utföra analysmetoder.
Goda kommunikativ och skriftliga förmåga på svenska är ett krav. 
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt utvärdera och sammanställa data och att skriva tekniska rapporter.

Det är även meriterande om du har:
Metodvalidering.
GMP kunskaper.
Erfarenhet från  läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag. 
Goda kommunikativ och skriftliga förmåga på engelska är meriterande. 

För att du ska trivas i arbetet lägger vi stor vikt på din personlighet. Som person bör du vara noggrann, strukturerad, snabblärd, god problemlösningsförmåga, flexibel, duktig på att dra slutsatser och ha en vilja att lära dig. Vi tror även att du har en mycket god kommunikationsförmåga, tycker om att arbeta i team och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labb, initiativtagande, driven och har  förmåga att självständigt kunna planera, driva arbetet framåt och slutföra det. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Postdoktor inom Molekylära verktyg och funktionsgenomik

Ansök    Jan 13    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En postdoc-tjänst i Xingqi Chens grupp är tillgänglig för högt motiverade individer med intresse för encellsbiologi vid enheten för molekylära verktyg vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Forskningen i detta projekt är att utveckla den senaste encellsteknologin och förstå cellens ödesbeslut under mänsklig sjukdom. För att förstå den molekylära mekanismen för tumörbildning och designa bättre målterapier för den solida tumören, måste vi dechiffrera de encelliga rumsliga epigenetiska kartorna över den solida tumörens mikromiljö. Vi kommer att använda en ny strategi för att utveckla ny teknologi och dechiffrera den epigenetiska encellsprofileringen för kliniskt arkiverade prover.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen och ha gedigen bakgrund inom biokemi, epigenetik och funktionell genomik eller en utländsk examen som bedöms motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Det är viktigt att ha första författare i internationella tidskrifter. Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år.
Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Xingqi Chen, [email protected]

Camilla Nilsson 018-4710000

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/4999.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Fältassistent

OM BIOLOGISK MYGGKONTROLL Vi arbetar med bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven samt vid Klarälven och våra uppdragsgivare är åtta myggdrabbade kommuner. Biologisk Myggkontroll är en verksamhet inom Nedre Dalälven Utvecklings AB i Gysinge och en del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Vår värdegrund vilar på hänsyn till både människor och miljö. Vårt överbryggande mål är att med miljömässigt godkänd teknik reducera mängden översvämn... Visa mer
OM BIOLOGISK MYGGKONTROLL
Vi arbetar med bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven samt vid Klarälven och våra uppdragsgivare är åtta myggdrabbade kommuner. Biologisk Myggkontroll är en verksamhet inom Nedre Dalälven Utvecklings AB i Gysinge och en del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Vår värdegrund vilar på hänsyn till både människor och miljö. Vårt överbryggande mål är att med miljömässigt godkänd teknik reducera mängden översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att både människor och djur ska kunna bo, leva och vistas i tidigare stickmyggdrabbade områden. Bekämpningen är enbart riktad mot översvämningsmyggor och utförs i deras kläckningsområden. Vi använder helikopterbaserad spridning av det selektiva biologiska larvbekämpningsmedlet Bti. Vårt kontor finns i Uppsala och idag är vi nio heltidsanställda och en mygghund, samt ett 20-tal timanställda under sommaren. Mer information om vår verksamhet finns att läsa på vår hemsida www.mygg.se och www.nedredalalven.se.

Vi erbjuder nu jobb som fältassistent med mycket utevistelser i häftiga naturområden
Information om stickmyggfaunan och övrig insektsfauna i är viktigt för vårt arbete inom Biologisk myggkontroll. Vi arbetar därför med omfattande inventeringar i Nedre Dalälven och vid Klarälven i Forshaga i Värmland. Stickmygginventeringen utförs varannan vecka medan den mer generella inventeringen av våtmarksinsekter utförs varje vecka. Arbetet utgår från vårt kontor i Uppsala och innehåller en hel del bilkörning och även övernattning. Bilar och boende organiseras av oss. Under fältarbetet i Nedre Dalälven finns boende i vårt fälthus i Österfärnebo medan hotell används vid arbetet i Värmland. Den generella fältsäsongen pågår från maj (vecka 18) till september (vecka 38) men det finns möjlighet att arbeta delar av fältsäsongen samt även viss möjlighet att anpassa schemaläggning av fältdagarna utifrån egna önskemål.
Arbetsuppgifter: Fältassistenten ska läras upp för fångst av stickmyggor med så kallade CDC-fällor och för hantering av insektsfångst i kläckfällor. Eventuellt kan även andra arbetsuppgifter såsom vattenprovtagning eller provtagning av stickmygglarver bli aktuella.
Kvalifikationer: Vi söker dig som kan arbeta självständigt, är noggrann och trivs med att vistas i naturen. Eftersom tjänsten innebär bilkörande är körkort ett krav. Det är meriterande att ha erfarenhet av inventeringsarbete i fält och att ha kunskaper inom entomologi.
För frågor om verksamhet och arbetsuppgifter kontakta Verksamhetsledaren Jan O. Lundström ([email protected], 070-5690023).
Ansökan med personligt brev, CV och minst två referenser skickas till mailadress [email protected] . Sista ansökningsdag 5 mars 2023 och vi tillämpar löpande rekrytering. Visa mindre

Forskare - hönsvälfärd

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen: Institutionen har ca 70 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara. Forskning: Institutionen är ansvarig för både gru... Visa mer
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 70 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara.

Forskning: Institutionen är ansvarig för både grundforskning och tillämpad forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition, lantbruksekonomi och djurproduktionssystem. Forskningen genomförs i samarbete med tex lantbruksnäring, myndigheter och andra lärosäten inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar studenter på kandidat- och mastersnivå på t.ex. etologi och djurskydd, djur och hållbarhet, agronom-, veterinär- och djursjukskötarprogrammet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Tjänsten finansieras av två forskningsprojekt om välfärd hos fjäderfä inom ägg- och kycklingproduktionen, med fokus på olika inhysningssystem och hur det påverkar beteende, immunförsvar och välfärd under uppfödning och inhysning senare i livet. Du kommer att vara delaktig i båda projektens alla delar, vilket inkluderar planerande, datainsamling och dataanalys, författande av artiklar och spridande av resultat. Du förväntas även vara huvudansvarig för immunologiska analyser. Forskningen involverar både kontrollerade experimentella studier och studier på kommersiella gårdar. Det långsiktiga målet är att ta fram rekommendationer för förbättrad inhysning av både värphöns och föräldradjur till slaktkycklingar som bidrar till en, ur ett djurvälfärdsperspektiv, hållbar ägg- och köttindustri.

Du förväntas även bidra med kompetens och erfarenheter kring andra av institutionens ämnen och djurslag, samt delta i undervisning och handledning av studenter.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha doktorsexamen i husdjursvetenskap med inriktning på etologi och djurvälfärd, alternativt i etologi, och i båda fallen med inriktning och specialisering inom hönsvälfärd och immunologi. Sökanden ska ha såväl teoretisk som praktisk erfarenhet av att planera och genomföra etologiska studier samt av att analysera beteendedata med multivariata statistiska modeller. Vidare är dokumenterad erfarenhet av analyser på laboratorier (t.ex. ELISA,  H/L-ratio), erfarenhet att söka stipendier, presentera forskning på konferenser liksom beviljade externa forskningsmedel centrala meriter. En stark inre motivation att göra ett gott arbete är en central kompetens för tjänsten.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom lyhördhet, situationsanpassning och god förmåga att utföra uppgifter såväl självständigt som i grupp. Att kunna skriva och tala engelska obehindrat är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 mars eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-01-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Handläggare IT vid Regionalt Biobankscentrum

Ansök    Jan 12    REGION UPPSALA    Biomedicinsk analytiker
Regionalt biobankscentrum (RBC) Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega til... Visa mer
Regionalt biobankscentrum (RBC)

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Regionalt biobankscentrum (RBC) är en gemensam resurs för regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige (webbsida (https://www.xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se/biobankscentrum-rbc/)). Vi är en infrastruktur som arbetar både nationellt och sjukvårdsregionalt med frågor som berörs av biobankslagen och syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar i nära samverkan med regionerna och Biobank Sverige IT gällande införande, behovsinventering och användarstöd av Svenska Biobankregistret (regionernas gemensamma register över bevarade prov). RBC är en del av det nationella samarbetsorganet Biobank Sverige (www.biobanksverige.se (http://www.biobanksverige.se/)).

RBC ligger organisatoriskt under Regionalt cancercentrum (RCC) och vi är belägna på Uppsala Science Park intill Akademiska sjukhuset i Uppsala. RBC och RCC arbetar i nära samverkan och har också gemensamma frågor, såsom dataskyddsfrågor.

Ditt uppdrag
Den aktuella tjänsten innebär framförallt:
Uppgifter gällande Svenska biobanksregistret (SBR) och andra IT-frågor

• ge stöd till regionerna i sjukvårdsregion Mellansverige vid införande av SBR.
• ge användarsupport (first line) till användare av SBR samt hålla i sjukvårdsregionens utbildnings- och informationsinsatser för mindre och större grupper och ansvara för att tillsammans med produktägare ta fram handledningar och informationsmaterial.
• svara på frågor om och ge service till allmänheten, myndigheter och företag m.fl. gällande uppgifter i SBR.
• vara en del av förvaltningsorganisationen SBR som representant för sjukvårdsregionen. Detta innebär ett nära samarbete med andra RBC och produktägare för SBR.
• sammankalla sjukvårdsregionens nätverk gällande gemensam IT-infrastruktur för biobanker för forskning.
• vara behjälplig vid upphandlingar vid RBC.

Samordna RBC och RCC behov och hantera frågor för uppfyllande av dataskyddsförordningen (GDPR):

• Bevakning av regulatoriska frågor på registerområdet vid RCC och RBC.
• Rollen som ”lokal” dataskyddsrepresentant med kontakter med regionens dataskyddssamordnare.
• Upprätthållande av befintlig handlingsplan/dokument rörande datasäkerhetsfrågor.
• Deltagande i regulatoriska rådet var 3:e vecka tillsammans med UCR.
• Regelbunden information till medarbetare om GDPR frågor.

Vi söker dig som

• Har kunskap om dataskyddsförordningen och är intresserad av regulatoriska frågor
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och kan läsa och förstå texter på engelska.
• Är prestigelös till din läggning och har lätt för att samarbeta med och dela med dig av kunskaper till dina medarbetare och att lyssna in behov.
• Har god datorvana och är intresserad av it-relaterade frågor kring dokument- och ärendehanteringssystem.
• Du har arbetat med användarsupport, vägledningar och/eller publikationer gentemot användare och har tidigare erfarenhet av webbpublicering samt arbete i en IT-organisation inom vården.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna ställer krav på god förmåga och lyhördhet liksom att kunna leda och medverka i team. Du har mycket god förmåga att kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt samt dokumentera, på såväl svenska som engelska i båda tal och skrift. Du har förmåga att ta initiativ till och vara drivande i utvecklingsdiskussioner samt kunna skapa möjligheter och lösningar även när det finns hinder och problem.

Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom relevant område t ex vårdyrke, systemvetenskap, medicinsk informatik eller annan relevant utbildning. Minst 5 år arbetslivserfarenhet där du arbetat med både vård och IT-frågor. Jobbar eller har jobbat med dataskyddsfrågor.

Meriterande är om du har arbetat med biobanksfrågor, kvalitetsregister och/eller forskning och utveckling och erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, erfarenhet av moln teknologier för säkrad datahantering samt har erfarenheter eller kännedom av nationella infrastrukturer inom e-hälsa.

Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst som fördelas 70 % vid RBC och 30% vid RCC.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Sonja Eaker Fält, chef Regionalt biobankscentrum Mellansverige, 070-611 19 61
[email protected]

Fackliga företrädare
Catharina Östman, Vårdförbundet, 018-15 19 36
Marit Holmqvist, SACO, 018-15 19 34

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Jan 12    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset.

Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen som forskningingenjör ingår i Taija Mäkinens forskargrupp vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP). Gruppens forskning är inriktad mot studier av lymfkärlsystemet med hjälp av genetiska in vivo modeller samt cell- och molekylärbiologiska tekniker. Mer information om forskargruppen finns på http://www.makinenlab.com

Arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer att stödja det allmänna forsknings- och organisationsarbetet i gruppen. Forskningsingenjören ska ge teknisk support vid det laborativa arbetet i forskargruppen och ha en ledande roll i det dagliga arbetet med att sköta labbet. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till pågående forskningsprojekt och att utbilda nya gruppmedlemmar. Den sökande ska också kunna planera och genomföra försök, i samråd med handledare.

Kvalifikationskrav

- Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap, biomedicin eller motsvarande
- Omfattande erfarenhet och kunskap om biokemi och cellbiologi
- Praktisk kunskap och erfarenhet av FACS-analys
- God förmåga att kommunicera båda på svenska och engelska i tal och skrift
- Hög organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av vaskulärbiologisk forskning
- Erfarenhet av mikroskopi (konfokal)
- Erfarenhet och kunskap om praktiskt arbete med försöksdjur, ansökningar om etiska tillstånd och lagstiftningen kring arbete med försöksdjur
- Professionell erfarenhet som av att organisera och sköta ett laboratorium är högst meriterande

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev som beskriver sökandes professionella erfarenhet och hur de matchar tjänstens kvalifikationskrav tillika dokument som stöd åt dessa. Bifoga dessutom en kopia av doktorsexamen.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Taija Mäkinen, [email protected], 018-471 4151

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/106.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Mandarin Speaking Terminology Specialist

Ansök    Jan 12    H&P Search & Interim AB    Biomedicinare
Uppsala Monitoring Centre (UMC) is an independent non-profit foundation and centre for medicine safety and scientific research. Our vision is a world where all patients and health professionals make wise therapeutic decisions in their use of medicines. Our mission is to support and promote patient safety through effective global pharmacovigilance practice. UMC explores the benefits and risks of medicines to help minimise harm to patients, and offers produc... Visa mer
Uppsala Monitoring Centre (UMC) is an independent non-profit foundation and centre for medicine safety and scientific research. Our vision is a world where all patients and health professionals make wise therapeutic decisions in their use of medicines. Our mission is to support and promote patient safety through effective global pharmacovigilance practice. UMC explores the benefits and risks of medicines to help minimise harm to patients, and offers products and services used by health authorities and life-science companies. For 40 years, UMC has provided scientific leadership and operational support to the WHO Programme for International Drug Monitoring. On behalf of UMC, we are now looking for a
Mandarin Speaking Terminology Specialist
Do you have a degree in pharmacy and consider yourself to be a collaborative person with attention to detail?
Do you want to be a part of an international organization driven by a vision of global patient safety?

Responsibility
As a terminology specialist at UMC you are expected to take responsibility for product maintenance related to WHODrug & terminologies. You will also support other parts of UMC when needed and maintain a positive and helpful attitude towards internal and external contacts, to ensure growth and a high-quality WHODrug Global.
A day at work may include to:
• Validate and classify drug information from various international sources into WHODrug Global; including validating trade names, MAH information, substances, and ATC assignments.
• Perform changes to already existing entries in WHODrug to meet customer needs and coding conventions.
• Code Individual Case Safety Reports (ICSRs) in VigiBase to WHODrug Global
• Assist in ongoing dictionary developments.
Who are you?
You have a Degree in Pharmacy or equal. You write and speak English fluently. For this position you also must be fluent in Mandarin. As a person you must show attention to detail, be able to critically review, classify and sort medicinal information, and maintain a positive and collaborative attitude. An ability to prioritize and handle multiple work tasks is essential. You are a team player who thinks it is important to share your ideas and experiences with your colleagues. You inspire others through your dedication and passion for your work.
Job type:
Consultant position. Temporary employment 12 months (from February 2023).
If this sounds interesting to you, please contact Torbjörn Ströberg
Recruitment Consultant, H&P Search & Interim AB
+46 703 778 774
[email protected] Visa mindre

Projektkoordinator

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektkoordinatorn ska arbeta inom medicinsk forskning och leda arbetet med olika projekt på en facilitet för preklinisk cancerterapi (PCT) som är öppen för nationella projekt och stöds av SciLifeLab och Uppsala universitet. Här ingår att leda strålbehandling och hantering av en avancerad bildstyrd strålmaskin (SARRP), utföra kirurgisk smådjurs-operation samt administrera olika behandlingar i PCT- centrets in vivo-verksamhet. Ytterligare arbetsuppgifter innefattar att samla in biologiskt material till inbäddning, nedfrysning och arkivering. Projektkoordinatorn ska även arbeta med att koordinera kliniska studier med fokus att samla in patientmaterial från operation från solida barntumörer inom forskargruppen Swartling samt inom institutionens Neuroonkologi-program där insamling görs av biopsier från elakartade hjärntumörer från vuxna patienter. Till arbetsuppgifter hör kontakt med och samordning av personal på sjukvårdsavdelningar och forskargrupper, hantering av patientmaterial och dokument för forskningspersonsinformation och etikprövning, insamling av data, preparering av prover, odling av prover och nedfrysning av patientmaterial. Ytterligare administrativa uppgifter och undervisning inom avdelningens verksamhet kommer att ingå i arbetet.

Kvalifikationskrav
Projektkoordinatorn ska ha en doktorsexamen och vara en erfaren forskare (minst 5 års forskningserfarenhet inom akademin efter erhållen PhD) eller projektledare inom medicinsk forskning med fokus på cancerforskning (eller motsvarande). Då flera projekt är inom in vivo-verksamhet och strålforskning är goda kunskaper inom detta samt är FELASA C-certifikat och genomgången strålskyddkurs ett krav för anställning. Då ett flertal projekt är inom kliniska studier behöver sökanden ha god erfarenhet av kliniska forskningsstudier, biobankning samt ha genomgått GCP-utbildning som uppfyller TransCelerates kriterier för utbildning om kliniska prövningar. Vi söker en person som har bra projektledningsförmåga och erfarenhet att hantera flera projekt samtidigt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande
Mångårig erfarenhet av hjärntumörforskning och barncancerforskning. Mycket goda kunskaper om omhändertagande och stamcellsodling av primära celler från patienter och laborativa tekniker för detta. Tidigare erfarenhet från projektkoordinering och goda kunskaper inom administration och olika IT-system.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 75 %. 
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Fredrik Johansson Swartling, fr[email protected], 018-471 4868

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2023, UFV-PA 2022/4487.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. In... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoc som ska arbeta med utveckling och tillämpning av en innovativ reningsprocess för att ta bort per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i dricksvatten. Specifika mål är att i) utveckla alternativa förbehandlingsprocesser, ii) utvärdera kombinationer av metoder som kan nå de striktare kraven, och iii) testa alternativa metoder för att rena koncentrerade avfallsströmmar så att vattnet kan återanvändas eller släppas ut i miljön. Arbetsuppgifterna inkluderar också miljöprovtagning, extraktion av vattenprover, dataanalys, bearbetning av stora datamängder, statistisk utvärdering och vetenskaplig publicering. I metodutvecklingen ingår nanofiltrering, skumfraktionering, elektrokemisk oxidation, anjonbyte och biofilter. Forskningen bedrivs i samarbete med dricksvattenproducenter samt ingenjörer och miljötoxikologer. Du kommer även att ta ansvar för projektledning samt ledning och organisation av möten inom projektet SIDWater (finansierat av Formas).

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i miljökemi, analytisk kemi, kemiteknik eller motsvarande. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Specialisering mot kemiteknik av behandlingsmetoder och erfarenhet av metoder för identifikation av kemiska ämnen med hjälp av LC-MS/MS är meriterande. Databehandlingsförmåga med statistisk databehandling och grafik, t.ex. R, MATLAB, är också önskvärd. Tyngdpunkt läggs även på personliga egenskaper, så som samarbets- och kommunikationsförmåga, analytisk och problemlösande färdigheter samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (både muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2023-05-02 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-03-12.

Ansökan ska skrivas på engelska. Följande dokument ska bifogas: (1) CV inklusive publikationslista, (2) doktorsexamen, (3) en beskrivning av tidigare forskning, annan verksamhet som är relevant för positionen och en beskrivning av specifika forskningsintressen (max tre sidor), och (4) namn och adresser på minst en person som kan ge referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoc in Environmental Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on environmental chemistry and ecotoxicology. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are seeking for a postdoc, who will work on development and evaluation of innovative treatment processes for removing per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water. The specific objectives are to i) evaluate alternative innovative pretreatment processes, ii) assess innovative treatment trains to meet new strict drinking water regulations, and iii) use alternative methods to treat contaminated process water for safe release or reuse. The tasks will also include sampling, extraction of environmental samples, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation and writing of peer-reviewed scientific publications. The treatment train will include nanofiltration, foam fractionation, electrochemical oxidation, anion exchange and biofilters. The research is carried out in collaboration with drinking water producers as well as engineers and toxicologists.  The postdoc will also take responsibility for project management as well as leading and organizing meetings within the project SIDWater (funded by Formas).

Qualifications:
Applicants should hold a PhD degree in environmental chemistry, analytical chemistry, chemical engineering, or equivalent. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. Specialisation towards chemical engineering of treatment methods and experience with chemical analyses methods using LC-MS/MS are valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R, MATLAB, etc., are of merits too. Emphasis is also placed on personal characteristics such as communication skills, interpersonal skills, engineering, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (both spoken and written) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
2023-05-02 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-03-12, use the button below.

The application should be written in English. The following documents should be included: (1) CV including a publication list, (2) PhD diploma, (3) a description of previous research, other activities of relevance for the position, and a description of specific research interests (maximum three pages), and (4) names and addresses of at least one person able to provide references for the candidate.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Biostatistiker

Ansök    Jan 11    Läkemedelsverket    Molekylärbiolog
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Användning ansvarar för att tillhandahålla kunskap om läkemedel till såväl hälso- och sjukvården som allmänheten samt att publicera beslutsunderlag för en ändamålsenlig, säker och rationell användning av produkter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde. 

VO Användning ansvarar också för att hantera biverkningsrapporter och säkerhetssignaler. VO Användning bygger nu upp ett funktionsområde för farmakoepidemiologi och analys av läkemedel i användning. Befattningen är placerad inom detta funktionsområde med fokus på analys av godkända läkemedels säkerhet och effekt. Hos oss får du bidra med din kompetens och arbeta för patienten och folkhälsan på en hög vetenskaplig nivå med frågeställningar som rör den senaste utvecklingen inom den medicinska forskningen.

Dina arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som biostatistiker är att medverka i myndighetens genomförande av egna farmakoepidemiologiska studier. Funktionsområdet för farmakoepidemiologi och analys kommer även att ansvara för planering och samordning av externa epidemiologiska projekt.  Farmakoepidemiologisk metodutveckling med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde är en del av arbetet och du kommer att arbeta i nära samverkan med vetenskapligt meriterade kollegor inom funktionen.

Vidare ingår konsultativa uppgifter i statistiska metodfrågor som kan uppstå inom Läkemedelsverkets övriga verksamheter. Arbetet är självständigt, utvecklande, och bedrivs i nära samarbete med klinisk expertis i en tvärvetenskaplig miljö.

Din bakgrund
Du har högskoleutbildning motsvarande minst kandidatexamen i biostatistik/statistik/matematisk statistik eller motsvarande. Du har också kunskaper inom biostatistik och epidemiologi förvärvade genom relevant yrkeserfarenhet, från exempelvis akademisk forskningsmiljö, läkemedelsindustri eller myndighet. Du har gedigen erfarenhet av avancerad programmering i både R och SAS och stor vana av att arbeta med nationella hälsodataregister och kvalitetsregister samt praktisk erfarenhet av statistisk analys och databashantering.

Högre utbildning såsom master- eller doktorsexamen samt erfarenhet av att arbeta inom statlig förvaltning är meriterande. Det dagliga arbetet ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk och strukturerad. Du har förmåga att självständigt lösa dina arbetsuppgifter och leverera resultat inom utsatt tid. Du kommunicerar tydligt och effektivt, har förmåga att förklara ditt arbete för andra på ett lättfattligt sätt och fungerar därmed som naturlig diskussionspartner i ett team. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel samt lösningsorienterad. Vi värdesätter också vetenskaplig nyfikenhet. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2023-01-29
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: VO Användning
Diarienummer: 2.4.1-2023-000441

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg

Kontakt
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Veronica Arthurson, direktör VO Användning eller Rickard Ljung, professor. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Emelie Larsson, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

BMA för diagnostik av parasiter

Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Sista ansökningsdag 2023-01-29  Ansök här: https://sva. varbi.com/se/what:job/jobID:583300/ Om arbetsplatsen, SVA  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som... Visa mer
Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Sista ansökningsdag 2023-01-29 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:583300/

Om arbetsplatsen, SVA 
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

Sektionen för parasitologi utför diagnostik av de flesta parasiter av veterinärmedicinsk betydelse. Framför allt undersöker vi träckprover från olika djurslag och trikinprover från vildsvin. Laboratoriet ingår i SVA:s avdelning för mikrobiologi och är nationellt referenslaboratorium. Vi söker en medarbetare som i likhet med oss är intresserad av maskar och kryp som kan orsaka sjukdom hos djur och ibland även människa.

Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du förbereda och utföra olika analyser samt tolka resultaten. Analyserna ingår i vår rutindiagnostik och de utförs framför allt med klassiska (mikroskopbaserade) parasitologiska metoder. Kunderna står i fokus och tillsammans tillgodoser vi deras behov av snabba kvalitetssäkrade svar och hög servicenivå. I det dagliga arbetet ingår också rutinsysslor som dataregistrering, disk- och varubeställningar etc. I april och maj har vi årets högsäsong. Tempot är stundtals högt vilket innebär att du inte bör vara stresskänslig. Du förväntas kommunicera muntligt med kunder och att emellanåt hålla muntliga presentationer, exempelvis för besökare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, alternativt har en annan för tjänsten relevant utbildning. Du har ett intresse för djur och dess parasiter.

För tjänsten krävs att man kan uttrycka sig flytande på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som ansvarstagande, god kommunikativ förmåga, flexibilitet, lojalitet, servicekänsla, kvalitetsmedvetenhet samt ett noggrant och systematiskt arbetssätt. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp.

Meriterande
I första hand är tidigare arbete med klassiska parasitologiska metoder och/eller erfarenhet från rutindiagnostiskt laboratorium meriterande. Eftersom det kan bli aktuellt med kemikalieansvar är tidigare erfarenhet från sådant arbete också en fördel.

Övrigt
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

Villkor
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. 

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Forskare i bakteriologi

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Bakteriolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Den tillgängliga positionen är inom Sanna Koskiniemis forskargrupp (http://www.icm.uu.se/forskning/Mikrobiologi/sanna-koskiniemi/), inom programmet för Mikrobiologi. Gruppens forskning rör toxinleverans mellan bakterier och systemens funktion för bakteriell överlevnad. Tidigare studier visar att toxinleverans mellan bakterier (via t.ex. typ 6 sekretion, kontakt-beroende hämning av tillväxt eller bakteriociner) är viktig för antagonistiska interaktioner, vilka används av bakterier vid tävlan om resurser. I det här projektet undersöks hur bakteriotoxin och antibiotika stoppar tillväxten av bakterieceller.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att självständigt driva vetenskapliga projekt inom området. Arbetsuppgifterna innebär traditionellt mikrobiologiskt, bioiokemiskt och molekylärbiologiskt arbete i laboratorium. Bioinformatiska analyser av proteomik-studier ingår. Författande av vetenskapliga skrifter samt vetenskapliga presentationer ingår även i tjänsten.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad, disputerad forskare med doktorsexamen inom mikrobiologi, biokemi, molekylärbiologi eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Postdoktoral erfarenhet inom mikrobiologi och molekylärbiologi är önskvärt. Du som söker ska ha stort intresse för/inom ämnet bakteriell tillväxt reglering och förväntas ha god förmåga att arbeta självständigt. Eftersom tjänsten innebär samarbete med industri är en förutsättning att du har god förmåga att upprätthålla kontakt med andra partners utanför universitetet. En förutsättning för tjänsten är att du självständigt ska kunna utföra avancerat mikrobiologiskt, biokemiskt och molekylärbiologiskt arbete som att renodla, växa bakterier av olika arter, göra genetiska manipulationer av bakterier samt utföra biokemiska analyser gällande deras proteom och metabolom. Då tjänsten är i en internationell miljö bör du även kunna uttrycka dig väl i engelska, både i tal och skrift. Slutligen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet så som noggrannhet, lojalitet, flexibilitet, språklig analytisk förmåga, problemlösande analytisk förmåga, personlig mognad, samarbetsförmåga, initiativtagande samt förmåga att arbeta strukturerat och med ett gott omdöme.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Dokumenterad förmåga att konstruera avancerade genetiska mutationer i bakterier anses meriterande.
- Dokumenterad erfarenhet av protein rening, analys av mass-spectometri data, HPLC, metabolomik anses meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av användande av fluorescerande reporter proteiner och flödescytometriska analyser anses meriterande.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla:

- CV
- Motivationsbrev där forskningsintressen, kunskaper och varför du är intresserad av denna position förklaras (max 2 sidor)
- Publikationslista
- Examensbevis
- Upp till 3 rekommendationsbrev
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sanna Koskiniemi, +46 18 471 66 83, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2023, UFV-PA 2022/5093.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom Molekylär Biofysik

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Den tillgängliga positionen är inom Filipe Maias forskargrupp, inom programmet för Molekylär biofysik. Mer information kan hittas vid https://biox.io/ och https://lmb.icm.uu.se.

Projektbeskrivning
Detektering av biomolekylers atomstruktur är grunden för att förstå biologisk funktion på molekylär nivå. Denna kunskap har lett till enorma vetenskapliga framsteg, viktiga läkemedel och störande teknik. Strukturella metoder finns, men många biomolekyler har undgått strukturbestämning; strukturella förändringar på grund av interaktioner kan inte lätt karaktäriseras, och enzymatiska mekanismer är svåra att upptäcka på grund av otillräcklig tidsupplösning.

Projektet kommer att utveckla fluktueringskorrelationsröntgenspridning (FXS) med kraftfulla röntgenfri elektronlasrar (XFEL), som kan producera extremt intensiv och ultrakort röntgenpulsstrålning, vilket lovar att bestämma strukturen hos biomolekyler i biologiskt infödda förhållanden med ljusutlösta pump/sondförsök. Metoden är en naturlig förlängning av traditionell liten vinkel röntgenspridning (SAXS). Det har demonstrerats 1977 av Kam för makroskopiska objekt baserat på spridning av synligt ljus. Nya rapporter visar att det i princip är möjligt att bestämma strukturen hos proteiner i lösning med FXS. Om det lyckas kommer detta projekt att etablera FXS som en ny metod för strukturbestämning av biomolekyler under nativa, ”biologiska” förhållanden.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att självständigt driva vetenskapliga projekt inom området. Positionen innefattar att utföra FXS-experiment på biologiska prover vid ledande XFEL tillsammans med all tillhörande beredning och analys av resulterande data. Projektet syftar till att bygga upp en ny experimentell utställning, därför innefattar positionen också arbete med att utforma och utveckla den nya utställningen. Författande av vetenskapliga artiklar samt vetenskapliga presentationer ingår även i tjänsten. Undervisning (upp till 20% av tiden) kan eventuellt komma ifråga om behov finns på programmet.

Kvalifikationskrav
Vi söker en mycket motiverad, disputerad forskare med doktorsexamen inom fysik, biofysik eller område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du som söker ska ha stort intresse för ämnet koherent röntgendiffraktion och metodutveckling och förväntas ha god förmåga att arbeta självständigt. Du ska kunna ta egna initiativ samt ha lätt att samarbeta med andra både inom och utanför forskningsgruppen. Då tjänsten är i en internationell miljö måste du även kunna uttrycka dig väl i engelska, både i tal och skrift. Slutligen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet så som språklig analytisk förmåga, problemlösande analytisk förmåga, personlig mognad, samarbetsförmåga, initiativtagande samt förmåga att arbeta strukturerat och med ett gott omdöme.

- Dokumenterad erfarenhet av röntgenexperiment vid XFEL.
- Dokumenterad erfarenhet av 3D-printade munstycken för ultratunna flytande ark.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Dokumenterad erfarenhet av fluktuationsröntgenspridning (FXS) är en fördel.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100%.  Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipe Maia, 0704250171,  [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2023, UFV-PA 2023/77.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektkoordinator inom beräkningskemi

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten som projektkoordinator kommer att vara placerad i Jens Carlsson forskargrupp på programmet för Beräkningsbiologi och Bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på datormodellering av proteiner med särskilt fokus på gruppen G-proteinkopplade receptorer. Jens Carlssons grupp använder modellering för att förstå hur receptorer fungerar på molekylär nivå och utvecklar metoder för att identifiera läkemedelskandidater, ofta i samarbete med experimentella forskargrupper. Det är ett internationellt forskningsteam som också är en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Projektkoordinatorn ska fungera som ett stöd för forskargruppens projekt och undervisning. Du kommer att delta aktivt i samtliga faser av forskningsprojekt: från ansökningar av bidrag och rekrytering till rapportering och uppföljning. Du kommer också stötta genomförandet av forskningsprojekt som innefattar molekylär modellering. Du kommer att fungera som kontaktperson för gruppens medlemmar i administrativa frågor och ansvara för kommunikation via gruppens websida. Slutligen kommer du att stötta gruppledaren vid organisation av vetenskapliga möten och bidra till planering och genomförande av undervisning.

Som projektkoordinator kommer du:

Delta aktivt i arbetet med ansökning och rapportering av forskningsanslag. Stötta forskningsprojekt fokuserade på modellering av receptorer. Hjälpa till med budgetarbete och ekonomiuppföljning. Hjälpa till med rekrytering och andra HR-frågor. Hjälpa till att samordna gruppmedlemmarnas forsknings- och utbildningsaktiviteter. Fungera som kontaktperson för gruppmedlemmarna i administrativa frågor. Förbereda undervisningsmaterial och undervisa inom området beräkningskemi. Ansvara för innehåll och underhåll av gruppens hemsida.

Kvalifikationskrav
Vi letar efter dig som har doktorsexamen inom beräkningskemi eller inom ett vetenskapsområde som vi anser likvärdigt. Du ska ha god förståelse för hur forskning bedrivs inom det område som forskargruppen arbetar i. Eftersom du kommer att vara ansvarig för projekt och administrativ ledning för en internationell forskargrupp så är en förutsättning att du kan arbeta självständigt, ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt att du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Då du i stor utsträckning kommer arbeta med att sammanställa fakta och vetenskapliga texter rörande gruppens forskningsområde, så är tidigare erfarenhet av arbete inom området beräkningskemi ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenheter inom modellering av G-proteinkopplade receptorer och molekyldynamiksimuleringar är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jens Carlsson, 072-2277976, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/45.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom hematologisk genetik och epigenetik

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig, ambitiös och motiverad forskare till Sören Lehmanns hematologiska forskargrupp i ett projekt som omfattar studier av epigenetiska förändringar i leukemiceller. Projektet avser att studera molekylära och funktionella förändringar i leukemiceller jämfört med normala blodceller med fokus på epigenetiska mekanismer. Målsättningen är att förstå varför normala blodceller utvecklas till leukemiceller och hur epigenetiska förändringar i cellerna kan användas som biomarkörer och/eller som målstrukturer för nya mer effektiva behandlingar mot leukemi. Projektet omfattar analyser genomövergripande sekvensering av leukemiceller i form av ChIP-seq, ATAC-Seq, Hi-C och RNA-seq följt av dataanalys, och valideringar av nyckelresultaten i wetlab studier, inkluderande CRISPR-Cas9 editing.

Forskningen sker inom ramen för Sören Lehmanns translationella forskargrupp vid institutionen för Medicinska Vetenskaper. Gruppens forskning är fokuserad på akut leukemi och vi genomför såväl basalbiologiska, translationella som kliniska studier. Forskarmiljön är dynamisk och inspirerande med basalbiologiska forskare, kliniskt aktiva läkare och biostatistiker. Vi har djupgående samarbeten med andra framstående forskargrupper på Uppsala Universitet, Karolinska Institutet samt internationellt. Sekvensering kommer att genomföras genom akademiska och kommersiella samarbetsparters.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant område som genetik, epigenetik, hematologisk och/eller cancerrelaterad molekylärbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskad erfarenhet omfattar basala laboratorietekniker för analys av DNA, RNA och protein samt erfarenhet att hantera bioinformatisk information. Tyngdpunkt ligger på bedömningen av sökandes vetenskapliga excellens och i övrigt på sökandens förmåga att organisera och samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av epigenetiska laboratorietekniker och/eller biostatistik är övrigt meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till minst två högst tre år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sören Lehmann, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2023, UFV-PA 2022/5090.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Miljösamordnare

Sjukhusadministrationen Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss få... Visa mer
Sjukhusadministrationen

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vi söker nu en miljösamordnare till Säkerhets- och miljöenheten.

Vår verksamhet
Säkerhets- och miljöenheten är en del av sjukhusadministrationen och består av sex personer, varav två arbetar med miljöfrågor. Akademiska sjukhuset är certifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar systematiskt med våra betydande miljöaspekter, exempelvis läkemedel, transporter, förbrukningsvaror och avfall. Vi har ett nära samarbete med övriga miljöfunktioner inom Region Uppsala för att gemensamt jobba enligt Region Uppsalas miljöprogram.

Ditt uppdrag
I rollen som miljösamordnare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara följande:

• Arbeta med sjukhusets miljöledningssystem och tillhörande stödsystem.
• Självständigt driva projekt och aktiviteter för att uppnå sjukhusets miljömål.
• Vara ett stöd till chefer och medarbetare i verksamheten gällande praktiska miljöfrågor, utbildning, miljömålsaktiviteter och lagstiftningsfrågor.
• Hålla i sjukhusets nätverk av miljöombud.
• Arbeta med miljökrav inför om- och nybyggnationer.


Dina kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen vill vi att du har högskoleutbildning med miljöprofil och några års arbetslivserfarenhet. Utbildning eller erfarenhet inom projektledning, miljökommunikation och miljöledningssystem är meriterande, i synnerhet inom vårdsektorn.

Din kompetens
Som person är du kommunikativ, pedagogisk och strukturerad. Du har lätt för att se saker ur olika perspektiv och komma med förslag på lösningar och nya infallsvinklar på problem. Du kan självständigt planera och driva ditt arbete. Samarbetsförmåga och lyhördhet är andra egenskaper som värdesätts högt då det är viktigt att du har förmåga att skapa goda interna relationer och förstå och sätta dig in i sjukhusets olika verksamheter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Sofia Svebrant, miljösamordnare, 018-611 6042
Fredrik Tedenlind, chef Säkerhets- och miljöenheten, 018-611 22 79
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Jan 9    Readily AB    Biolog
Readily är ett nystartat bolag inom life science och diagnostik. Vi söker nu efter en forskningsingenjör med dokumenterad erfarenhet inom oligonukleotid design, molekylär medicin, molekylär biologi och biokemi. Utveckling av metoder för visualisering av viktiga målmolekyler inom virologi. Vi söker ni efter en välutbildad molekylär biolog med års erfarenhet inom oligonukleotid design och konjugering. Dokumenterad erfarenhet inom DNA konjugerings kemi... Visa mer
Readily är ett nystartat bolag inom life science och diagnostik.

Vi söker nu efter en forskningsingenjör med dokumenterad erfarenhet inom oligonukleotid design, molekylär medicin, molekylär biologi och biokemi.

Utveckling av metoder för visualisering av viktiga målmolekyler inom virologi.
Vi söker ni efter en välutbildad molekylär biolog med års erfarenhet inom oligonukleotid design och konjugering. Dokumenterad erfarenhet inom DNA konjugerings kemi är ett krav. Metoderna som skall utvecklas måste följa regulatoriska standarder och regelverk varför god erfarenhet inom regulatoriska metoder och GLP är av stor vikt. Kunskaper och förståelse inom biokemiska processer.

Arbetsuppgifter:
• Utveckla och testa biomarkördetektionsanalyser med digitala avläsningar.
• Designa paneler av reagenser för DNA-assisterad detektionsmetod för multiplexerat detektion i olika typer av prover
• Utveckling av nya strategier för signalförstärkning och avbildning med hög genomströmning
• Optimering av DNA-assisterade metoder
• Optimering inom frystorkningsmetoder
• Reagensval och validering för nuvarande och nya protokoll
• Hålla dig uppdaterad med den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom området och bidra med idéer och förslag för projektutveckling
• Metodoptimering för känslighet, specificitet, precision och detektionsgränser
• Utmärkt journalföring för referensändamål
• Att vara ansvarig för leverans av högkvalitativa resultat i tid
• Projektledning: planera, genomföra och samordna experiment; rapportering
• Presentera på konferenser

Vi förväntar oss att vår nya kollega självständigt planerar och utför analyser i samarbete med resten av teamet. Förmåga att presentera data och skriva manuskript kommer också att vara av stor vikt.
Krav
För att kvalificera sig för en anställning som måste du ha en mastersexamen samt minst 3 år dokumenterad erfarenhet från life science industrin.
§ Masterexamen i medicin, biologi, bioinformatik eller genetik
§ Förmåga att tolka omicsdata i ett biologiskt sammanhang
§ Förmåga att arbeta självständigt
§ Förmåga att effektivt arbeta tillsammans med forskare, läkare och bioinformatiker
§ Intresse att dela kunskap med kollegor
§ Expertkunskaper i svenska i tal och skrift
§ Expertkunskaper i engelska i tal och skrift
§ Utmärkt kommunikationsförmåga
§ Hög nivå av engagemang
§ Självgående
Ytterligare önskvärda kvalifikationer och erfarenheter
• isPLA och immuno-RCA-baserade metoder
• metoder för läkemedelsscreening
•cell kultur
• projektledning (projektstrategi, planer, tidslinjer, sätta mål, go/no go, rapportering)
• antikroppskonjugationsmetoder
• automatiserade cell-/vävnadsfärgningstekniker

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökandes relevanta kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla CV, ev publikationslista, kopior av examensbevis och intyg över industriell erfarenhet samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) på två referenter. Vänligen ange ditt tidigaste startdatum. Visa mindre

Studenter för extraarbete i Brunnsarkivet till SGU

Är du student som vill arbeta extra och samtidigt få inblick i hur det är att arbeta på SGU? Är du noggrann och ansvarstagande? Då kan denna tjänst på SGU vara något för dig! Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av cirka 15 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kun... Visa mer
Är du student som vill arbeta extra och samtidigt få inblick i hur det är att arbeta på SGU? Är du noggrann och ansvarstagande? Då kan denna tjänst på SGU vara något för dig!
Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av cirka 15 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. En viktig del av vårt arbete kretsar kring Brunnsarkivet.
Brunnsarkivet tar emot och lagrar information om brunnar enligt lagen om uppgiftsskyldighet (SFS 1975:424). I Brunnsarkivet lagras uppgifter om landets brunnar, vilket är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning. Brunnsdatabasen innehåller uppgifter från drygt 680 000 brunnar och växer med drygt 20 000 brunnsuppgifter varje år. I databasen finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.
Vi söker dig som studerar och som vill arbeta extra under veckor och på lov med att mata in uppgifter i vårt brunnsarkiv. Vi ser gärna att du har ett par år kvar på din utbildning.
Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att arbeta med inmatning av brunnsuppgifter från pappersblanketter till vår databas.
Kompetens
Vi söker dig som:
genomgår din naturvetenskapliga eller tekniska universitets-/högskoleutbildning, där du fullgjort lägst 60 högskolepoäng och ej påbörjat en forskarutbildning
har en studieinriktning mot hydrogeologi eller geologi
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Personliga kvalifikationer
Som person är du noggrann, strukturerad och uthållig. Vi söker dig som är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga samt kan arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare på högst 25% av heltid per termin. Start enligt överenskommelse men gärna omgående till och med 2023-12-31.
Anställningsort: Uppsala
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2023. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Diarienummer: 411-2918/2022
Vill du veta mer, hör av dig till tillförordnad enhetschef Lars Molde, telefon 018-17 91 56 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 9    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Senior forskare, koordinering inom strategiskt forskningprogram Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda proj... Visa mer
Senior forskare, koordinering inom strategiskt forskningprogram

Institutionen för ekologi

Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Att koordinera SLU-delen av det strategiska forskningsprogrammet STandUP for energy www.standupforenergy.se och arbeta med samordningen med övriga delar av programmet och med olika slag av kommunikation inom och ut från programmet.

I arbetet ingår att ta fram underlag för budgetplanering och årlig verksamhetsredovisning samt att ha beredskap för större redovisningar av programmet från start. Till kommunikationsinsatserna hör att tillsammans med övriga universitetskoordinatorer arrangera en årlig forskarkonferens. Viss egen forskning kan komma att ingå.

Kvalifikationer:
Vi söker en senior forskare där sökande skall vara docent i växt-, mark-, eller systemekologi och ha erfarenhet av forskning om ekologiska frågeställningar i anslutning till energisystem. Mycket god kunskap om forskningsprogrammet STandUP for energy alltifrån dess start 2010 erfordras.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter med noggrannhet och effektivitet. Du skall ha god samarbetsförmåga men även kunna arbeta självständigt. Du bör ha erfarenhet av ledningsarbete i stora projekt med projektsamordning inom SLU, och med parter från flera universitet och utanför akademien. Arbetsuppgifternas art förutsätter att du kan kommunicera väl på svenska och engelska.

Placering:
Institutionen för ekologi, SLU, Ultuna campus i Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar.

Omfattning:
30% av heltid.

Tillträde:
2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-01-23.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom infektionsbiologi med fokus på vektorburna virus

Ansök    Jan 9    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet, parasitologi och epizootologi. Vektorburna virus dvs de virus som sprids till djur och/eller männis... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet, parasitologi och epizootologi.

Vektorburna virus dvs de virus som sprids till djur och/eller människor med hjälp av olika blodsugande insekter såsom myggor och fästingar är ett stort globalt problem som dessutom förväntas öka pga. miljöförändringar, globalisering etc. För merparten av dessa virus saknas såväl antiviraler som vaccin och det är därför ett stort behov av utveckling av nya kontrollstrategier. I detta projekt kommer vi därför att undersöka interaktionen mellan två viktiga vektorburna virusgrupper (bunya- och flavivirus) och deras vektor (i detta projekt myggan) samt dess djurvärd, med syfte att hitta värdfaktorer som kan hindra dessa virus från att replikera i sina olika värdar. För att studera detta så kommer in vitro infektionsförsök i såväl mygg som djurceller att göras och virus-värd interaktioner kommer studeras genom RNA-seq analys. Värdfaktorer av intresse kommer att studeras vidare genom exempelvis överuttryck och gene silencing. Även in vivo försök med infektion av myggor planeras.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn kommer att ansvara för att designa, utveckla, genomföra och analysera molekylära och bioinformatiska data från experimenten, med stöd av projektledaren och övriga projektmedlemmar. Träning, vid behov, vad gäller in vivo myggförsöken kommer att ges av en av projektmedlemmarna. Andra arbetsuppgifter inkluderar att skriva vetenskapliga manuskript, presentera projekt och resultat vid konferenser och workshops, samt kommunicera med intressenter. Handledning av kandidat- och masterstudenter kan ingå om tillfälle ges.

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha en doktorsexamen i biologi, infektionsbiologi, virologi,  veterinärmedicin eller liknande ämne. Meriterande är tidigare forskningserfarenhet inom någon/några av följande områden: infektionsbiologi, virologi, cell/virus-infektionsförsök, in vivo arbete med myggor, molekylärbiologi och bioinformatik (ex. RNA-seq analys). Goda kunskaper i muntlig och skriven engelska är ett krav. Du ska kunna arbeta självständigt med att planera, genomföra och utvärdera experiment eller teoretiskt arbete. Som person är du entusiastisk och ansvarstagande samt har en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Personliga färdigheter och kompetenser är därför en viktig del av utvärderingen.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctor in infection biology with a focus on vector-borne viruses

Ansök    Jan 9    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Biomedicine and Veterinary Public Health Sciences The Department of Biomedical Sciences and veterinary public health belongs to the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Health, and is responsible for teaching, research and PhD education in Pathology, Pharmacology, Toxicology, Immunology, Virology, Bacteriology, Food-Safety, Parasitology and Epizootology.  Description of the project Vector-borne viruses i.e. viruses that are transmitte... Visa mer
Department of Biomedicine and Veterinary Public Health Sciences

The Department of Biomedical Sciences and veterinary public health belongs to the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Health, and is responsible for teaching, research and PhD education in Pathology, Pharmacology, Toxicology, Immunology, Virology, Bacteriology, Food-Safety, Parasitology and Epizootology. 

Description of the project

Vector-borne viruses i.e. viruses that are transmitted to animals and/or humans with the help of different arthropod vectors such as mosquitoes and ticks are a major global problem that is expected to even further increase due to factors such as environmental changes, globalisation etc. For most of these viruses antivirals as well as vaccines are lacking and therefor there is a urgent need for new control strategies.  Therefore, in this project we will investigate the interaction between two important vector-borne virus groups (bunya- and flavivirus) and their vector (mosquito) as well as their animal host with the aim to identify host factors that can stop their replication in these hosts. To study this, in vitro infection RNA-seq experiments using both animal and mosquito cell lines  will be performed as well as more in detail investigations of host-factors of particular interest through e.g. gene silencing and overexpression. In addition, in vivo trials of mosquito infections are planned.

Duties

The postdoc will be responsible for designing, developing, conducting, and analysing molecular, as well as bioinformatics, experiments, with the support of the project leader as well as the other project members. If needed, training for the mosquito in vivo experiments will be provided by one of the project members. Other duties include writing of scientific manuscripts, presenting project outcomes at conferences and workshops, and communicating with stakeholders. Supervising bachelor or master’s students can be included if the opportunity arises. 

Qualifications

The candidate should hold a PhD degree in biology, infection biology, virology, veterinary medicine or a similar subject. Merits are previous research experience in one or several areas: virology, infection biology, in vitro cell/virus experiments, in vivo work with mosquitoes, molecular biology and bioinformatics (e.g. RNAseq analysis). The candidates should be fluent in spoken and written English. The candidate must be capable of independent planning, execution and evaluation of experiments or theoretical work. As a person you are enthusiastic and responsible and have excellent collaborative skills. Personal skills are therefore an important part of the evaluation.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:

Uppsala, Sweden

Form of employment

Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent

100%

Starting date

According to agreement

Application

We welcome your application no later than 2023-02-09

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktoral forskare inom genterapi mot Alzheimers sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik på Rudbecklaboratoriet är nära knuten till Minnes- och Geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vår forskning är inriktad mot proteinaggregation vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper internationellt och i Sverige, samt med olika läkemedelsföretag

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Alzheimers sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av patologiskt förändrade former av proteinet amyloid-beta i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som syftar till att öka halterna av signalsubstansen acetylkolin, lindrar endast symtom och är inte riktad mot den bakomliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En ny strategi som är under utveckling bygger på att hämma bildningen av amyloid-beta med genterapeutiska metoder. Genen som kodar för detta protein, APP, kan i vissa ärftliga fall av sjukdomen vara muterad, vilket antingen leder till generellt ökade nivåer av amyloid-beta eller en förändrad form av proteinet. De allra flesta fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att en ökad mängd amyloid-beta är centralt i sjukdomsprocessen. I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en metod för att med genediteringstekniken CRISPR/Cas9 minska bildningen av amyloid-beta.

Forskaren kommer att genomföra studier där muterade eller icke-muterade former av APP uttrycks i cell- och djurmodeller av sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, tillfört via transfektion eller virusmedierad transduktion, inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att kartlägga effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med Western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av proteiner i cellpreparat och vävnader. Olika metoder för att utvärdera cellfunktioner utnyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav
Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och entusiastiska kandidater med en doktorsexamen inom det biomedicinska området och som har erfarenheter inom molekylärbiologi med djurexperimentella tillämpningar. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, produktion och användning av AAV-vektorer samt cellodling och transfektion är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev (max 1 sida) som beskriver den sökandes forskningsintressen, ett uppdaterat CV med publikationslista, kopior av examensbevis och intyg om högre akademiska examina samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocess
Urval av kandidater baseras på kvalifikationer, forskningserfarenhet och personlig lämplighet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Ingelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2023, UFV-PA 2022/4048

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vi söker en Global Regulatory Affairs Manager

Ansök    Jan 9    Fresenius Kabi AB    Kemist
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela värld... Visa mer
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.

Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.

Under mottot "Caring for life" sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.Affärsenheten Nutrition  inom Regulatory Affairs,  ansvarar för en global portfölj av läkemedelsprodukter. Ansvarsområden inkluderar produktion, produktutveckling samt fortlöpande livscykelhantering vilket omfattar strategier för produktportföljen, lönsamhetsberäkningar, strategisk planering och dess verkställande. Vi ansvarar även för produktpositionering genom kommunikation, marknadsföring och globala marknadsföringskampanjer. Vidare supporterar vi regionala och nationella marknadsbolag med vetenskapligt stöd.  

Regulatory Affairs har en central roll i upprätthållandet av marknadsföringstillstånd för den globala produktportföljen men även i utvecklingsarbetet av nya produkter .  

Arbetsuppgifter
Som Regulatory Affairs Manager kommer du ansvara för att planera och samordna regulatoriska aktiviteter inom EU , främst ändringsärenden (MRP) , men även förnyelse ansökningar , PSUSor och nyansökningar (MRP/DCP) förekommer .   
Du ansvarar för att sammanställa underlaget och utvärdera dokumentationen som behövs för godkännande av nya produkter, förnyelseansökningar och ändringsärenden ur ett globalt perspektiv . De t t a görs i nära samarbete med olika expertfunktioner inom företaget , marknadsbolagen samt kollegor på den regulatoriska avdelningen .  
En del av arbete t sker i projektform med internationell a kontakter .   
Genomgående för din position är även den koordinerande rollen där interna funktioner och nationella och centrala myndigheter utgör kontaktytor och förutsättningen för en framgångsrik planering, prioritering och genomförande av regulatoriska aktiviteter.  
Arbetet innebär en stimulerande mix av rutinärenden blandat med regulatoriska utmaningar . Det är en bred, spännande och dynamisk roll som inkluderar dagliga kontakter med kollegor över hela världen.    

Om dig
Du som söker har naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna farmaceutisk eller motsvarande. Du har med fördel minst 5 års regulatorisk erfarenhet ifrån läkemedelsindustri eller myndigheter med tillämpade kunskaper om relevanta föreskrifter och riktlinjer inom området. Du har mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift. Du är utåtriktad och tar för dig även i globala sammanhang. Som person är du självständig och stabil, har lätt att samarbeta, är drivande och inriktad på att nå resultat och lösa problem.   

Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.  
Tillträde omgående.   

Om oss
Vi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.

Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv. Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.

Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef  Andreas Lundquist via telefon  018-644 451 .
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till  [email protected]  för kontakt med Unionen och till  [email protected]  för kontakt med Akademikerföreningen.

Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Visa mindre

Development Engineer - Assay Development

Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Proteiners avgörande roll för att förstå mänsklig biologi har varit känd i många decennier men tekniska begränsningar försvårade en omfattande undersökning av det enorma antalet p... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Proteiners avgörande roll för att förstå mänsklig biologi har varit känd i många decennier men tekniska begränsningar försvårade en omfattande undersökning av det enorma antalet proteiner som kan vara viktiga i olika biologiska processer och sjukdomar. Med Olinks teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan forskare nu mäta en stor mängd biomarkörer på samma gång, i endast några få µL prov med specifika, noggrant validerade analyser som täcker ett mycket brett område (fg/ml till µg/mL).

På några år har Olink vuxit snabbt från att vara ett litet, Sverigebaserat företag som erbjuder analyser för några hundra proteiner till ett NASDAQ-noterat företag med en stark global närvaro, en bred portfölj av flexibla proteinbiomarkörlösningar och ett bibliotek av hög kvalitativa, noggrant validerade analyser som täcker ~3000 proteiner.

För mer information om Olink, besök (http://www.olink.com/)

Rollbeskrivning

Olink fortsätter att växa och därför söker vi nu nya medarbetare till gruppen Assay Development inom RnD. Assay Development har huvudansvaret för att testa av (screena) antikroppar och utveckla immunoassays till Olinks produkter. Gruppen arbetar i nära samarbete med Affinity Strategy för att utöka Olinks assay bibliotek med unika assays som mäter önskade proteiner. Vidare arbetar Assay Development med utveckling och verifiering av nya hög-plex produkter (Explore). Produktutvecklingen utförs i projektform i samarbete med projektmedlemmar från andra avdelningar.

Assay Development består idag av 11 personer, men då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med en Development Engineer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som medarbetare i gruppen kommer dina arbetsuppgifter vara varierande och omfatta både laborativt arbete men, också analys och informationshantering. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att:

- Planera, sätta upp och genomföra laborativa försök, främst med Olinks metoder. Försök utförs både med manuell pipettering och automatiserat med robotar
- Analysera och dra slutsatser från stora mängder data, samt sammanställa och rapportera resultat både i form av rapporter och loggning av data
- Delta i utvecklingen av gruppens och avdelningens verksamhet samt delta i förändringsprojekt
- Delta i utvecklingen av system/struktur för uppföljning av resultat och markörer
- Hantera stora mängder antikroppar, humanprover och resultat

Kvalifikationer

- Masterexamen, civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom Life Science-området

- Dokumenterad labbvana och stort vetenskapligt och tekniskt kunnande inom molekylärbiologi, proteomik/immunologi och/eller kemi. Vana att planera och rapportera försök
- Erfarenhet av antikroppsbaserade testmetoder
- God datavana och goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av att analysera stora datamängder och att utveckla analyser i R- eller annan programmeringsmiljö är meriterande

- Erfarenhet av att arbeta i projektform
- Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
- Tidigare erfarenhet av PCR/qPCR och sekvensering är meriterande

Vi söker dig som är ansvarstagande, drivande och lösningsfokuserad. Då vi hanterar stora mängder reagens och data värdesätter vi att du är noggrann och strukturerad. Du är en lagspelare som har lätt för att kommunicera och interagera med andra både inom gruppen och med dem som jobbar på andra avdelningar. Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter, då vi har ett stort kundfokus och är ett företag i stark expansion. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och förmågan att jobba i grupp.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Lena Eriksson, [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2023.01.31. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Electromagnetics engineer/applied physicist

Ansök    Jan 4    Nitrocapt AB    Fysiker
Electromagnetics engineer / applied physicist About NitroCapt NitroCapt AB is a Swedish greentech company that has invented a new highly efficient, fossil-free chemical process for production of nitrogen fertilizers. These fertilizers account for close to 2,5% of the world's CO2-emissions and we can help to solve this. The process has a number of unique properties and may become market-disruptive. The company is listed as one of the 33 hottest innovation c... Visa mer
Electromagnetics engineer / applied physicist
About NitroCapt
NitroCapt AB is a Swedish greentech company that has invented a new highly efficient, fossil-free chemical process for production of nitrogen fertilizers. These fertilizers account for close to 2,5% of the world's CO2-emissions and we can help to solve this. The process has a number of unique properties and may become market-disruptive. The company is listed as one of the 33 hottest innovation companies in Sweden 2022 and top 10 of Nordic cleantech companies 2021. The plan is now to create a high-performance, multidisciplinary team of engineers/researchers that, together with leading research partners around Europe, will build a pilot plant in a first step and then upscale it to commercial production facilities.


Position Summary
To have a key role in the development of the SUNIFIX(R) process
Development of experimental setups and prototypes
Tests and experiements of experimental setups and prototypes
Development and testing of energy coupling to our industrial processThe position is at the NitroCapt headquarter at Green Innovation Park at the SLU campus in Uppsala, Sweden.
What we Offer
- A unique technical challenge that has good chances to literally change the world with a huge impact on industry and global environment
- To be part of a dynamic, purpose-driven, international team
- An innovative entrepreneurial environment with possibilities to set your own and the company’s working processes and have a great influence
- To work closely with some of Europe’s best researchers and engineers in our fields, in projects coordinated by NitroCapt
- A generous option program, allowing to take part of a future economic growth
- 6 weeks paid vacation per year and other fringe benefits
Qualifications:
Electromagnetics engineer or applied physicist (MSc or higher)
Experienced experimentalist with a genuine R&D experience
Experience in high-voltage, high-power physics
Computational electromagnetics
Modelling and simulation of electrical discharges
Measurement systems
Basics of Power electronics
High level of proficiency in English. Other languages are a merit.

Personality
Curious
Focused and dedicated but at the same time dynamic and flexible to changes
Enthusiastic and creative attitude, fitting in a developing innovative environment
Not afraid to learn new things and tasks and to participate in development outside own direct field of work
Hands-on and thorough
Proactive, initiative-taking, self-going
Independent and ready to take a lead
A good team player
Open to travel

How to apply
Please send your CV and a Cover Letter explaining how you meet the qualifications. Please send your application or any queries to: [email protected] Visa mindre