Lediga jobb Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik i Uppsala

Se alla lediga jobb från Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Postdoktor inom reglerstrategier för ökad elnätsstabiliet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för elektricitetslära är en del av Institutionen för Elektroteknik vid Uppsala Universitet.

Vid avdelningen för elektricitetslära studeras olika aspekter av elektricitet. Teknik för omvandling av förnyelsebara energikällor till användbar elektricitet är ett av avdelningens styrkeområden, t ex för att bibehålla elnätets stabilitet och försörjningsgrad. Vid avdelningen finns spetskompetens inom förnybara energikällor, elektriska komponenter och kraftsystem som inkluderar såväl grundläggande teoretiska studier baserade på fysikaliska grundprinciper som experimentell verksamhet i industriell miljö under realistiska förhållanden.

Projektbeskrivning: En aspekt gäller svängmassan och de frekvensoscillationer, och rotorvinkelpendlingar som uppstår naturligt som ett svar på en skillnad mellan elproduktion och elkonsumtion. Vi arbetar för att utveckla metoder både att karaktärisera de utmaningar som den förnybara kraften ger, men även på hårdvara och systemlösningar för att åtgärda sådana saker som exempelvis lite svängmassa.

Arbetsuppgifter: Personen ska vara med och utveckla metoder och hårdvara för att styra och mäta på större synkrongeneratorer eller kraftelektronisk styrning av elektriska maskiner. Personen ska vara behjälplig i att utveckla och utvärdera utrustning för att mäta på elproduktionsanläggningar både internt vid en experimentrigg vid avdelningen, men även externt vid större produktionsanläggningar.

Personen kommer att vara inblandad i att utveckla roterande matare med snabb styrning för att på så sätt öka på den så kallade Power System Stabiliserns förmåga till att dämpa effektpendlingar. Snabbare magnetiseringssystem kan också öka stabiliteten vid spänningsdippar på elnätet och möjligheten för detta kommer undersökas vidare.

Användande av energilager med kort svarstid kan också komma att inkluderas i detta projekt beroende på den bakgrund som personen har som vi rekryterar. Speciellt kraftelektronisk styrning med DD-DC omvandlare och omriktare DC-AC.

Personen förväntas projektleda och driva arbetet framåt, men även etablera de interna samarbeten som krävs för att nå målen med projektet. Externa partners finns redan i projektet.

Vi arbetar med LabView, vilket kommer bli ett verktyg även för dig som vi rekryterar.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom Elektriska maskiner, Kraftsystem, kraftelektronik eller elektronik. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på Engelska, och vilja att lära sig kommunicera på Svenska
- God samarbetsförmåga
- Goda säkerhetsrutiner med arbete vid elektriska installationer

Önskvärda meriter:


- Erfarenhet av mätsystem och mätvärdesbehandling
- Erfarenhet av programmering i LabView
- Erfarenhet av praktiskt arbete med kraftelektronik och strömstyrande komponenter är meriterande

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Urban Lundin, tel 018-471 5824, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2020, UFV-PA 2020/93.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom funktionalisering av elektronisk sensoryta

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Elektroteknik avdelningen för fasta tillståndets elektronik utlyser en Postdoktor inom funktionalisering av elektronisk sensoryta för selektiv detektering av bio-molekyler.

Projektbeskrivning: Forskningen vid fasta tillståndets elektronik (FTE), är inriktad mot två huvudområden: Elektronik för hållbar energianvändning och Smart Elektronik för framtidens samhälle. Några av de specifika forskningsområdena är: solceller, flexibel elektronik, sensorer, energisnåla RF-komponenter, biomedicinsk mikrovågsteknik och tunnfilmsteknik. Det aktuella projektet har som mål att ta fram nya lösningar rörande nanoskala sensorer av kisel för detektering av joner, molekyler, även komplexa sådana som DNA och RNA, i elektrolyter av varierande koncentrationer. Projektet bedrivs i nära samarbete med forskare och ingenjörer inom områdena fysik, ytkemi och biokemi.

Arbetsuppgifter: Vi söker nu en lämplig kandidat som ska förstärka vår forskning på funktionalisering av halvledarsensorsytan för detektering av specifika bio-molekyler eller joner i elektrolyter.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i materialvetenskap, kemi, biokemi eller fasta tillståndets elektronik. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Erfarenhet av biosensordesign och sensortillverkning är meriterande. Tidigare erfarenhet av elektrokemimätningar är en fördel.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Samarbetsanda är mycket viktig för denna tjänst.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Zhen Zhang, e-mail [email protected]). Information om avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik, finns på www.sse.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 Februari 2020, UFV-PA 2020/258.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom elektroniska sensorer

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Elektroteknik avdelningen för fasta tillståndets elektronik utlyser en doktorandplats i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik.

Forskningen syftar till att utveckla elektroniska sensorer med lågt brus för snabba antibiotikakänslighetstester. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare vid Biomedical Center (BMC) vid Uppsala universitet.

Projektbeskrivning: Snabba antibiotikamottaglighetstester är åtråvärda inom modern klinikpraxis för att snabbt kunna välja rätt läkemedel för behandling av infektionssjukdomar i ett tidigt skede. Forskningsaktiviteterna kommer att inriktas mot konstruktion, tillverkning och karakterisering av elektronisk sensor med lågt brus för snabba antibiotikakänslighetstester. Komponenttillverkning, elektrisk karakterisering samt antibiotikakänslighetstester kommer att utföras i renrummet vid Ångströmlaboratoriet och i vårt avancerade karakteriseringslaboratorium på elektronikavdelningen. En stor utmaning kommer att vara brusreduceringen av de elektroniska sensorerna.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Information om forskarutbildning finns på http://www.teknik.uu.se och http://www.teknat.uu.se.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med civilingenjörsexamen i teknisk fysik, kemi, materialvetenskap, elektronik eller motsvarande. Sökande med en kandidatexamen, med minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå inom något av nämnda ämnen kommer också att behandlas om den sökande kan visa mycket goda studieresultat. Nyfikenhet och ambition att lära och lösa tvärvetenskapliga frågor är en nödvändighet. God förmåga att arbeta i team i tvärvetenskapliga projekt är ett krav. Vi kräver dessutom god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

För att vara berättigad till denna tjänst måste kandidaten antas, eller stå i begrepp att antas, som forskarstuderande vid Uppsala universitet.

Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Zhen Zhang, e-post: [email protected], tel. 018-471 3131.

Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2020, UFV-PA 2020/221.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i mätning och förbättring av småsignalstabilitet på kraftsystemet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vi söker dig som vill anta utmaningen att se till att elnätet kan leverera effekt från produktionsskällor till konsumtionställen alla årets timmar och dagar vid avdelningen för Elektricitetslära.

Forskningsprojekt: I dagsläget utmanar förnybara källor anslutna till elnätet via omriktare stabiliteten på kraftsystemet. En aspekt gäller svängmassan och de frekvensoscillationer och rotorvinkelpendlingar som uppstår naturligt som ett svar på en skillnad mellan elproduktion och elkonsumtion. Vi arbetar för att utveckla metoder både att karaktärisera de utmaningar som den förnybara kraften ger, men även på hårdvara och systemlösningar för att åtgärda sådana saker som exempelvis lite svängmassa.

Projektet syftar till att utveckla nya metoder och lösningar för att bättre kunna mäta, styra och kontrollera stabiliteten på elnätet. Projektet bidrar med kunskap för att utöka förståelsen för de fenomen som påverkar inkopplingen av förnybara källor till det befintliga elnätet, men även presentera möjliga lösningar. Projektet kommer att simulera de pendlingar som förekommer på elnäten och sedan mäta dem i en experimentrigg och ute på större kraftstationer i det Svenska elnätet. Användande av energilager med kort svarstid kan också komma att inkluderas i detta projekt beroende på den bakgrund som personen har som vi rekryterar. Genom innovativ användande av kraftelektronik för att styra omriktare och stora synkronmaskiner har vi arbetat i flera år för att förbättra driften av anläggningar, stärka elnäten och minska problem med förnybar kraft, kom och bli en del av vårat team.

Arbetsuppgifter: Du kommer ingå i en forskargrupp bestående av 9 personer. Arbetet innefattar experiment och tester i fält då vi genomför mätningar på kraftproducerande anläggningar i drift. I kompetens med detta krävs det att passera en säkerhetsklassificering.

Huvuduppgiften för dig som doktorand inom forskningsprojektet är att utveckla mätmetoder och styrelektronik med syfte att förbättra stabiliteten av elnätet. Mätningar ingår men även simuleringar av stabilitet och drift. Beroende på din bakgrund kan vi komma att arbeta med kraftelektroniska lösningar för energilager. I huvuduppgiften ingår även deltagande av forskarutbildningskurser, såväl som medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller civilingenjörsexamen inom relevant område


- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller


- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och https://uu.varbi.com/center/tool/position/308523/edit/tab:2/checklist:Doktorand_gammal/riktlinjer http:/regler.uu.se/.

Kvalifikationskrav

- Kunskap om elsystemet och elektriska maskinerna
- Erfarenhet av mätsystem och mätvärdesbehandling
- Erfarenhet av programmering i LabView
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- God samarbetsförmåga med övriga kollegor i forskargruppen
- Erfarenhet av praktiskt arbete med kraftelektronik och strömstyrande komponenter är meriterande

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Urban Lundin, telefon 018-471 5824, mail mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2020, UFV-PA 2019/4795.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre