Lediga jobb som Doktorand i Uppsala

Se lediga jobb som Doktorand i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Phd student, Biology

Department of Plant Biology The successful applicant will work in the research group of German Martinez at the Department of Plant Biology at the SLU, Uppsala. The department has approximately 90 employees and conducts research focused on plant development biology, diversity and defense (https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/). The department belongs to Uppsala BioCentrum (https://internt.slu.se/en/support-services/campus-and-buil... Visa mer
Department of Plant Biology
The successful applicant will work in the research group of German Martinez at the Department of Plant Biology at the SLU, Uppsala. The department has approximately 90 employees and conducts research focused on plant development biology, diversity and defense (https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/). The department belongs to Uppsala BioCentrum (https://internt.slu.se/en/support-services/campus-and-buildings/uppsala-biocenter/), an excellent research environment that combines expertise in plant biology, forest mycology and plant pathology, microbiology, food science, chemistry and biotechnology with a high-quality infrastructure including consisting of modern plant cultivation facilities and equipment for advanced microscopy as well as molecular biology. The department is also part of the Linnaeus Center for Plant Biology in Uppsala (www.lcpu.se), a platform for interactions between plant researchers at SLU and Uppsala University. For more information check the webpage: https://germanmartinezgroup.wordpress.com/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Name of research project/thesis
Description:
The doctoral project will focus on analyzing the transcriptomic reprogramming of plant genomes (Arabidopsis thaliana and other model systems) during reproduction to exploit this knowledge to generate tools for plant breeding.

Qualifications:
Higher university degree in biology/molecular biology/ genetics (Degree of Master or Master of Science) with emphasis on plant molecular biology, plant physiology, developmental biology or bioinformatics. Good knowledge of molecular biology analysis techniques is essential. The ability to conduct independent scientific work and to work within the framework of a research group, as well as the ability to express oneself in English in writing and speech is a requirement, as English is the everyday language in the research group. The selection will be based on the written application, CV, diploma/exam work, personal references, good knowledge in English and an interview.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment (4 years).

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2023-01-15.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i teknologi

Institutionen för energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Doktorandtjänst med fokus på minskad miljöpåverkan från måltider på förskolan
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en person för att arbeta med forskning kring hur klimat- och miljöpåverkan från förskolemåltider kan minskas. Det ingår också i arbetsuppgifterna att administrativt driva ett så kallat Living Lab i Sverige, vilket samlar relevanta aktörer som berörs av förskolemåltider och tillsammans med dessa jobba för att minska miljöpåverkan. Doktorandprojektet är en del av ett större tvärvetenskapligt  EU-projekt, Plan’eat, med ett stort antal partners runt om i Europa.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad person med en masterexamen i ekologi, biologi, agronomi, teknologi, hållbara livsmedelssystem, hållbar utveckling eller liknande och med naturvetenskaplig grundutbildning. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys och kunskaper i livscykelanalys är meriterande liksom kunskaper i humannutrition och/eller folkhälsofrågor. Ett stort intresse för hållbar utveckling och hur vi kan åstadkomma ett livsmedelssystem som är mindre miljöbelastande rent generellt är också en fördel. Eftersom projektet innebär kontakter med ett stort antal aktörer, allt ifrån personal i förskolekök till lantbrukare är mycket goda kunskaper i svenska ett krav. Erfarenhet av att interagera med olika typer av människor är också meriterande. Du behöver också ha god förmåga att formulera dig skriftligt både på engelska och svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära, samt organisationsförmåga.

Placering:           
Uppsala

Anställningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-12-08.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i statskunskap

Ansök    Nov 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

En av doktorandplatserna är öppen, medan den andra är knuten till projekten Domstolar som garant för en individ- och behovsprövad äldreomsorg? och Kommunalt självstyre, professionalism och domstolstrots i svensk äldreomsorg. Syftet med projekten är att bidra med kunskap om domstolars roll i styrningen av välfärdstjänster och hur möjligheten att överklaga myndighetsbeslut påverkar förutsättningarna för demokratiskt och professionellt beslutsfattande. Projektområdet beskrivs vidare https://www.statsvet.uu.se/forskning/domstolar-som-garant-/ och https://www.statsvet.uu.se/forskning/kommunalt-sjalvstyre--professionalism-och-domstolstrots-i-svensk-aldreomsorg/ Projekten finansieras av Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Utmärkta kunskaper i svenska är nödvändiga för att komma i fråga för denna doktorandtjänst. Ange gärna i ditt följebrev om du är särskilt intresserad av den projektanknutna doktorandtjänsten.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2023. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska och/eller svenska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande: 

- Curriculum Vitae.
- Ett kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
- En forskningstext, helst en masteruppsats, författad av den sökande. Texten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den kompletteras med ett medförfattarintyg samt med en ensamförfattad andra text.
- En självreflektion där styrkorna och svagheterna i forskningstexten som laddats upp under avsnitt 4 diskuteras (max 1000 ord).
- Intyg som styrker dina kvalifikationer och din utbildning.
- Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer). Inget rekommendationsbrev ska inkluderas.

Ansökan kan behöva innehålla följande: 

- En sekundär forskningstext författad av den sökande. Det är obligatoriskt att komplettera ansökan med en sekundär forskningstext när den sökandes primära forskningstext är samförfattad. I andra fall är en sekundär forskningstext frivillig. Den sekundära forskningstexten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den åtföljas av ett medförfattarintyg.
- Ett medförfattarintyg som beskriver den sökandes och samtliga medförfattares självständiga bidrag till texten. Intyget ska vara signerat av medförfattaren (medförfattarna).
- Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Mer detaljerad information om ansökan finns via länken: https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/626/c_626068-l_3-k_riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-uppsala-universitet-ufv-2019-641.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Elin Bjarnegård, e-post: [email protected] 


Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 3 februari 2023, UFV-PA 2022/4159.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektromobilitet

Ansök    Nov 23    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen för Elektricitetslära samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden tillsammans med oss!

Forskningsprojekt
Elektrifieringen av transportsektorn är avgörande för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Kapacitetsbrist i elnätet hotar att bromsa omställningen mot ett mer hållbart energisystem.

Projektet syftar till att studera hur ökad efterfrågan på flexibilitet genom smarta laddning kan gynna de olika berörda aktörerna. Projektet syftar även till att undersöka tekniska möjligheter och utmaningar med smart laddning, med hjälp av tester och analyser i verklig miljö. Forskargruppen vid Uppsala universitet kommer att arbeta i nära samarbete med industripartnerna i detta projekt, så som, Volvo Cars och CEVT.

Projektet finansieras av Swedish Electromobility Centre (SEC), ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet, grundat av Energimyndigheten i samarbete med svensk fordonsindustri och akademin.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har lång erfarenhet av forskning inom elektromobilitet och en har en stor laboratorieverksamhet. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av dig och forskargruppen tillsammans. Du kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Ur forskningsprojektets synvinkel kommer du, doktoranden tillsammans med forskargruppen att arbeta med utveckling av ett energiledningssystem (Energy Management System) genom simulering och analyser av smarta laddningsstrategier (inklusive V2G) vid Ångströmlaboratoriet, samt göra tester i ett parkering garage i Uppsala. Flexibilitetstjänster och kompensationsmekanism kommer också att undersökas.

En doktorands huvudsakliga uppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar både deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter i högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Civilingenjörsexamen i elektroteknik, teknisk fysik och energisystem eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav; goda kunskaper i svenska är meriterande.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.
- Den sökandes erfarenhet av beräkningsverktyg som MATLAB och/eller Phyton kommer att beaktas under utvärderingen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Valeria Castellucci, tel 018-471 7256, mail mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022, UFV-PA 2022/3199.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, Biologi

Institutionen för växtbiologi Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Martinez forskargrupp vid institutionen för växtbiologi. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombin... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Martinez forskargrupp vid institutionen för växtbiologi. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (www.lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet. För mer information gå till webbsidan: https://germanmartinezgroup.wordpress.com/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

RNA-reglering under växtreproduktion
Innehållsbeskrivning:
Doktorandprojektet kommer att fokusera på den transkriptomiska omprogrammeringen av växtgenom (Arabidopsis thaliana och andra modellsystem) under reproduktion för att utnyttja denna kunskap för att generera verktyg för växtförädling. Projektet kommer att kräva både laborativt arbete och bioinformatiska analyser av sekvenseringsdata.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med en magisterexamen i biologi/molekylärbiologi/genetik med tonvikt på växtmolekylärbiologi, växtfysiologi, utvecklingsbiologi eller bioinformatik. Goda kunskaper i molekylärbiologiska analystekniker är meriterande. Förmåga att bedriva självständigt vetenskapligt arbete samt att arbeta inom ramen för en forskargrupp, samt förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav, eftersom engelska är vardagsspråket i forskargruppen. Urvalet kommer att baseras på skriftlig ansökan, CV, examensarbete/examensarbete, personliga referenser, goda kunskaper i engelska och en intervju.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-01-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandtjänst i medicinsk vetenskap inom området Psykoneuroendokrinologi

Ansök    Nov 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i Psykoneuroendokrinologi

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Vi rekryterar en mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området Psykoneuroendokrinologi. Den utlysta tjänsten är knuten till forskargrupperna Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning (https://www.kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning/) och Neuropsykofarmakologi (https://www.kbh.uu.se/forskning/neuropsykofarmakologi/).

Mer information om institutionen och dess verksamhet ?nns på https://www.kbh.uu.se/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Om projektet: Kvinnors psykiska hälsa
De hormonella fluktuationerna under graviditet och postpartum kan påverka hjärnan, beteende och kvinnornas mentala hälsa. Doktorandprojektet kommer att använda redan samlade men också samla nya epidemiologiska, biologiska och hjärnavbildning data på kvinnor som deltar i en stor, longitudinell, population-baserad kohort av kvinnor (https://mom2b.se). Fokus för doktorandprojektet kommer att vara att identifiera faktorer associerade med förlossningsdepression (PPD). Ett tvärvetenskaplig approach kommer att implementeras för att bemöta alla relevanta biopsykosociala faktorer av relevans för PPD. Flera datakällor som register-baserade data, själv-rapporterade data, beteende tester, och bilderna av hjärnans struktur och hjärnfunktionmarkörer ska ingå i studien. Syftet är att öka kunskapen om patofysiologin bakom olika typer av PPD, samt att identifiera prediktorer för PPD.

Forskargruppen är i en internationell miljö, och deltar till exempel i forskarskolor för kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren båda i Sverige och Tyskland(https://irtg2804.de/ and https://www.uu.se/forskning/womher/?languageId=1).

Arbetsuppgifter
Som doktorand i projektet, samt vårdpersonal med erfarenheter av att diagnostisera PPD, kommer du att utföra beteende och hjärnsavbildnings undersökningar och analysera data. Den framgångsrika kandidaten kommer att fördjupa sig i doktorandstudierna inom det aktuella ämnesområdet. Erfarna handledare kommer att finnas nära till hands för att vägleda dig under hela processen från planering av studier, till genomförande och manusskrivande.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  Den sökande skall ha grundutbildning inom medicin, bioinformatik, psykologi, biologi, kemi, eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på såväl självständigt arbete som grupparbete. Goda kunskaper i engelska såväl muntligt som skriftligt krävs. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, statistiska analyser och tidigare publikationer.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på:
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker en person som har ett genuint intresse av psykoneuroendokrinologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av hjärnavbildningsforskning och god erfarenhet av behandling av stora datamängder samt goda grundläggande kunskaper inom biostatistik och molekylärbiologi. Det är meriterande att kunna svenska. Stor vikt kommer att la?ggas vid personlig la?mplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla en meritförteckning, examensarbetet och ev vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, din motivation, dina kunskaper samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner.

Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Alkistis Skalkidou; [email protected]; och Erika Comasco; [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022, UFV-PA 2022/4316.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering

Ansök    Nov 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand inom Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering - Antibiotika

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
En doktorandplats med fokus på karaktärisering av farmakokinetiska och farmakodynamiska samband för antibiotikaterapi finns tillgänglig inom Forskningsområdet farmakokinetik-farmakodynamik, inriktning antibiotika, vid Institutionen för farmaci.

Det övergripande syftet är att utveckla en strategi som möjliggör klinisk utveckling av antimikrobiell terapi mot allvarliga infektioner orsakade av resistenta bakterier. Vi kommer att utveckla en modellbaserad metod som translaterar information om antibakteriell effekt från en lunginfektionsmodell i kanin, som efterliknar klinisk sjukdomsprogression, till patienter med allvarliga lunginfektioner. Antibiotikaeffekter, samspelet mellan biomarkörer och sjukdomens svårighetsgrad kommer karaktäriseras i matematiska modeller där parametrar skalas mellan arter. Tillvägagångssättet kommer att möjliggöra ett minskat antal patienter i kliniska prövningar som undersöker nya behandlingar mot svårbehandlade patogener.

Projektet innebär en datadriven modelleringsplattform som kommer att stödja prediktioner mellan species. I utvecklingen kommer vi att fokusera på behandling med betalaktamas-betalaktamashämmare vid lunginflammationsinfektioner. Plattformen kommer att utvärderas på andra behandlingar och svårbehandlade patogener och tillämpas för att identifiera optimerade doseringsstrategier för antibiotika vid lunginflammation. Kliniska prövningar kommer simuleras för att undersöka möjligheten att minska mängden klinisk effektdata givet olika grader av exponerings-responsinformation från prekliniska lunginfektionsstudier.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandtjänst måste primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning, civilingenjörsutbildning med inriktning mot läkemedel (minst 240 hp) alternativt Masterutbildning inom farmaceutisk modellering eller inom Läkemedelsutveckling, innefattande kurser i Farmakokinetik, Fysiologi, Farmakologi, Modellering och Programmering (t.ex. i R).

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakokinetisk-farmakodynamisk karaktärisering och dosoptimering samt farmakometri. Erfarenhet av forskning kring antibiotika är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer https://www.regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven nämnda ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri, och antibiotika, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (varav helst minst ett brev från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 19 december 2022, UFV-PA 2022/4300.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i medicinsk epidemiologi

Ansök    Nov 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Uppsala universitet är ledande inom medicinsk epidemiologi. Vid Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning arbetar vi med mycket stora mängder av nya sorters medicinska data, i kombination med nya analytiska metoder såsom maskininlärning. I det aktuella projektet ”EmergAI: Artificiell intelligens för bättre säkerhet och effektivitet på akutmottagningen.” kommer vi att utveckla ett AI-baserat kliniskt beslutsstödsystem för akutläkare som bygger på sensordata, elektroniska journaler och patientrapporterade data, med målet att förbättra säkerhet, effektivitet och kostnadseffektivitet i akutsjukvården. Vi kommer sen att validera systemet i en randomiserad klinisk prövning. Arbetsuppgifterna är genomförande av en forskarutbildning, inklusive självständigt arbete med systematiska litteraturöversikter; självständig planering, datainsamling, datahantering, kvalitetskontroll och analys av data; och produktion och genomförande av vetenskapliga texter och presentationer. I arbetsuppgifterna ingår också grundlig etisk och juridisk analys, och sammanfattning av dem i rapporter till finansiären i enlighet med ett i förväg uppgjort schema.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi söker en person med kunskaper om medicinska och epidemiologiska forskningsmetoder. Den sökande bör vara initiativtagande, självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av kommunikation i vården, patientmedverkan, och patientrapporterade data är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: (Johan Sundström + 0704225220 + [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2022, UFV-PA 2022/4193.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandtjänst i statskunskap kopplad till ESSGN

Ansök    Nov 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Tjänsten är kopplad till forskningskonsortiet European Social Science Genetics Network (ESSGN) och forskningsprojektet The genetics of life course outcomes: Leveraging new methods to advance social-science genomics.

Projektområdet beskrivs närmare här: https://www.dropbox.com/s/i2j5vojc0pg1wvc/ESSGN - DoA final.pdf?dl=0och  https://www.dropbox.com/s/1y8uano10eeliuz/VR application.pdf?dl=0

Avhandlingsprojektet kommer att planeras i samarbete med handledare som ett självständigt statsvetenskapligt projekt inom ramen för det övergripande forskningskonsortiet. En viktig del av denna tjänst är deltagande i gemensamma aktiviteter som organiseras av ESSGN-konsortiet, till exempel formella metodkurser som är nödvändiga för att bedriva forskning inom detta tvärvetenskapliga område. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet :https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Det finns också två särskilda behörighetskrav för denna tjänst. För det första krävs för antagning till forskarutbildningen i statsvetenskap att den sökande har tillfredsställande resultat i kurser motsvarande 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller på annat sätt likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. För det andra, eftersom tjänsten finansieras av EU-medel så gäller EUs mobilitetsregler. Det innebär att den sökande inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (studier, arbete etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna närmast före rekryteringsdatumet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2023. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

Ett ytterligare krav för denna tjänst är att det sökande har en stark bakgrund inom kvantitativa metoder.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande: 

- Curriculum Vitae, Ett kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
- Forskningstext, helst en masteruppsats, författad av den sökande. Texten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den kompletteras med ett medförfattarintyg samt med en ensamförfattad andra text. 
- Akademiska meriter. Intyg som styrker dina kvalifikationer och din utbildning.
- Referenspersoner. Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer). Inget rekommendationsbrev ska inkluderas.

Ansökan kan behöva innehålla följande: 

- Sekundär forskningstext författad av den sökande. Det är obligatoriskt att komplettera ansökan med en sekundär forskningstext när den sökandes primära forskningstext är samförfattad. I andra fall är en sekundär forskningstext frivillig. Den sekundära forskningstexten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den åtföljas av ett medförfattarintyg.
- Medförfattarintyg som beskriver den sökandes och samtliga medförfattares självständiga bidrag till texten. Intyget ska vara signerat av medförfattaren (medförfattarna).
- Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Mer detaljerad information om ansökan finns via länken:  https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regel och riktlinjer:

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september, 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Sven Oskarsson, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 9 januari 2023, UFV-PA 2022/4151.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i analys av sociala data

Ansök    Nov 4    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening.

Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. Verksamheten är grupperad i fem teman: beräkningsvetenskap, datalogi, datorteknik, systemteknik samt visuell information & interaktion. Vart och ett av dessa teman är i sig ett omfattande ämnesområde, där vi både bedriver grundforskning och har projekt med kopplingar till tillämpningar inom exempelvis teknik, biologi, medicin, ekonomi, och psykologi. Den breda vetenskapliga förankringen speglas i ett stort antal samarbeten över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats: http://www.it.uu.se/             

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning
Det här projektet studerar bilders roll i politiska idéers spridning och förankring, och ytterst hur visuell politik bidrar till att forma den politiska agendan. För att förstå makten över dagordningen i en digitaliserad tid måste vi ta hänsyn till politikens visuella dimension. Visuell politik är alltmer framträdande i den digitaliserade offentligheten, där bildburen (des)information sprids snabbt. Vi vet att bilder utgör en kraftfull form av politisk kommunikation, att visuell kommunikation upplevs som övertygande och påverkar människors uppfattningar om en mängd frågor. Samtidigt vet man fortfarande överraskande lite om de aktörer som använder bilder för att främja politiska idéer, vilka mekanismer som är i spel, och ännu mindre vilken inverkan denna aktivitet har på det offentliga samtalet. Din roll i projektet blir att utveckla och tillämpa metoder och metodologier för att analysera sociala data som lämpar sig för att analysera storskaliga och komplexa visuella spridningsfenomen.

Doktorandtjänsten är på fem år, inklusive 20% undervisning/institutionsuppgifter. I doktorandutbildningen ingår även deltagande i kurser relevanta för forskningsområdet.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som doktorand är den som har civilingenjörs- eller mastersexamen inom dataanalys, datavetenskap, bildanalys, eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften. Goda programmeringskunskaper är ett krav. Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Expertis i analys av sociala data är meriterande. Intresse i samhällsvetenskap är meriterande. Expertis i bildanalys är meriterande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla kopior av examensbevis och betyg, examensarbetet (eller annan akademisk rapport), och länkar till online programvara skriven av kandidaten (om där finns). 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matteo Magnani, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 november, UFV-PA 2022/4087

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i vaskulärbiologi med fokus på kärlmissbildningar

Ansök    Nov 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Konstantin Gängels forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för vaskulärbiologi. Syftet med doktorandens forskning är att öka förståelsen för hur blodkärlen fungerar, hur kärlmissbildningar utvecklas och vad som kan göras för att behandla sjukdomar som orsakas av kärlmissbildningar. Den utvalda kandidaten kommer arbeta med att etablera och karakterisera musmodeller av kärlmissbildningar som rekapitulerar mänskliga sjukdomar, till exempel, Cerebral Cavernous Malformations (CCM), samt undersöka dessa missbildningar genom att tillämpa ett flertal molekylär- och cellbiologiska tillvägagångsätt (inklusive avancerad mikroskopi, RNA-sekvensering, immunhistokemi och biokemi)   

Kvalifikationskrav
Kandidaten ska ha en mastersexamen inom ett av tjänsten relevant ämnesområde (tex. Medicinsk forskning, molekylärbiologi) och har FELASA-C behörighet. Erfarenhet inom experimentell forskning, in vivo metoder (mushantering, dissekering av vävnad, preparering och infärgning) och molekylär- och cellbiologiska metoder samt konfokal mikroskopi krävs. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Kandidaten bör kunna arbeta självständigt och ha integritet, vara initiativtagande och ha bra samarbetsförmåga.

Ansökan ska innehålla ett CV, kopior av examina och betyg, kontaktuppgifter på två referenser samt kort beskrivning av den sökande och dennes erfarenhet. Rekommendationsbrev kan inkluderas.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Starkt meriterande är kunskap om vaskulärbiologi och kärlmissbildningar. Erfarenhet i bildbehandling, bildanalys och biokemi är fördelaktigt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Konstantin Gängel, +46(0)733902741, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 November 2022, UFV-PA 2022/3066.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i biokemi - strukturbiologi genom artificiell intelligens

Ansök    Nov 8    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida: https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Ditt mål kommer att vara att avslöja strukturen hos fotoreceptorproteiner med hjälp av kryo-elektronmikroskopi eller tidsupplöst seriell kristallografi vid fria elektronlasrar. I synnerhet planerar vi att använda metoder som är baseras på artificiell intelligens (AI) för att lösa proteinstrukturen till finare detaljer; vi kan också komma att använda molekylärdynamik för att validera strukturella data. Detta projekt kommer att vara en blandning för att lösa ny strukturell information och att utveckla metoderna för att erhålla dessa strukturer.

Du förväntas vara delaktig i alla steg i projektet, d.v.s. att förbereda och utföra experiment samt att analysera och publicera data. Valet av delprojekt kommer att anpassas efter dina intressen och tidigare kunskaper och erfarenheter.

I projektuppgifterna ingår:

- Utförande och analys av kryoelektronmikroskopi eller kristallografidata.
- Förutsägelse av proteinstruktur med stöd av AI
- Utveckling av AI-baserade metoder för dataanalys och/eller proteinprediktion.
- Identifiering och publicering av resultaten
- Vetenskapligt samarbete inom och utanför gruppen
- Kommunikation av resultat

Hos oss kommer du att få kreativt utrymme för att utveckla projektet och tillräckliga resurser för att kunna producera avancerade resultat.  Du kommer också kunna dra nytta av att vara en del av ett dynamiskt team.

Anställningen är placerad i Westenhoffs forskargrupp. Teamet har som mål att förstå strukturell dynamik av proteiner och kemiska reaktioner. Forskningen ligger i gränssnittet mellan biologi, kemi och fysik och har resulterat i två ERC-utmärkelser. Gruppen publicerar kontinuerligt i ansedda tidskrifter. Hitta mer information på: http://www.westenhofflab.net/och på https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=4LGJqxkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/. 
- För att antas till forskarutbildning inom biokemi krävs 120 hp i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden. Dessa kurser ska innefatta minst 90 hp i kemi, varav 45 hp i biokemi och där minst 15 hp utgörs av examensarbete i biokemi. https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-biokemi_150311.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.24.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121533704. 
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi letar efter en djärv person, som har en hög grad av motivation, är självständig och kan jobba effektivt i team. I första hand letar vi efter biokemist/biofysiker/kemist med intresse och erfarenhet av programmering och datorberäkningar. I andra hand letar vi efter en datorvetare med starkt intresse och dokumenterat erfarenhet inom kemi/biologi, till exempel genom kurser på universitets nivå eller forskningserfarenhet.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor, Sebastian Westenhoff, [email protected], +46 766 18 39 36.

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2022, UFV-PA 2022/4007.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektromobilitet

Ansök    Okt 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen för Elektricitetslära samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden tillsammans med oss!

Forskningsprojekt
Elektrifieringen av transportsektorn är avgörande för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Kapacitetsbrist i elnätet hotar att bromsa omställningen mot ett mer hållbart energisystem.

Projektet syftar till att studera hur ökad efterfrågan på flexibilitet genom smarta laddning kan gynna de olika berörda aktörerna. Projektet syftar även till att undersöka tekniska möjligheter och utmaningar med smart laddning, med hjälp av tester och analyser i verklig miljö. Forskargruppen vid Uppsala universitet kommer att arbeta i nära samarbete med industripartnerna i detta projekt, så som, Volvo Cars och CEVT.

Projektet finansieras av Swedish Electromobility Centre (SEC), ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet, grundat av Energimyndigheten i samarbete med svensk fordonsindustri och akademin.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har lång erfarenhet av forskning inom elektromobilitet och en har en stor laboratorieverksamhet. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av dig och forskargruppen tillsammans. Du kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Ur forskningsprojektets synvinkel kommer du, doktoranden tillsammans med forskargruppen att arbeta med utveckling av ett energiledningssystem (Energy Management System) genom simulering och analyser av smarta laddningsstrategier (inklusive V2G) vid Ångströmlaboratoriet, samt göra tester i ett parkering garage i Uppsala. Flexibilitetstjänster och kompensationsmekanism kommer också att undersökas.

En doktorands huvudsakliga uppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar både deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter i högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Civilingenjörsexamen i elektroteknik, teknisk fysik och energisystem eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav; goda kunskaper i svenska är meriterande.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.
- Den sökandes erfarenhet av beräkningsverktyg som MATLAB och/eller Phyton kommer att beaktas under utvärderingen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Valeria Castellucci, tel 018-471 7256, mail mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 november 2022, UFV-PA 2022/3199.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i batteriåtervinning

Ansök    Okt 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projekt beskrivning: Ditt forskningsprojekt syftar till att utveckla nya metoder för relitiering av LFP från uttjänta litiumjon-batterier. Vårt mål är att regenerera begagnad LFP under milda förhållanden (t.ex. vid en relativt låg temperatur, under ett normalt tryck, i vattenlösning, osv.). Att identifiera lämpliga reduktionsmedel är troligen nyckeln till processen. Du kommer att analysera den regenererade LFP:en med en bred samling materialkaraktäriseringsmetoder och utvärdera dess prestanda genom de senaste elektrokemiska batteritestmetoderna.

Arbetsuppgifter: Den sökande kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt som involverar oorganisk syntes, materialkaraktärisering, elektrokemisk analys och batteritester. Doktorandens primära roll i projektet är att undersöka relitiering av uttjänt LFP genom att testa reduktionsmedel (baserade på hållbara material) och studera förhållandet mellan kemisk struktur och prestanda för den regenererade LFP:en. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i samarbete med partnerlaboratorier vid Uppsala universitet och utomlands.

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar att delta i forskningsprojekt som nämns ovan och att fullgöra kurser på doktorandnivå. Arbetsuppgifterna kan också inkludera undervisning och annan institutionstjänstgöring (högst 20%).

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- examen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, material och/eller teknik.
- mycket öppen för samarbete både med akademiska och industriella partners

Hänsyn kommer också att tas till god organisatorisk disciplin, samarbetsförmåga, drivkraft och villighet att ta initiativ, entusiasm och självständighet. Slutligen anses den sökande, genom sin erfarenhet och färdigheter, ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt genomföra doktorandutbildningen.

Meriterande/önskvärt:

- Avancerade kunskaper inom oorganisk syntes, elektrokemi eller batterier är önskvärt
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med batteriindustrier kommer att vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jiefang Zhu + 0184713722, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 2 Januari 2023, UFV-PA 2022/3976.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i mikrobiell kemi

Ansök    Okt 26    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i mikrobiell kemi

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/angstrom.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som doktorand inom mikrobiell kemi kommer du att arbeta med att använda cyanobakterier, fotosyntetiska mikroorganismer med förmåga att omvandla solenergi, vatten och koldioxid till användbara ämnen, för produktion av förnybara kemikalier och bränslen. Med hjälp av genteknik kan vi förändra cyanobakteriernas metabolism, så att vi kan få ut den omvandlade solenergin och koldioxiden i form av önskade ämnen, producerade i direkt cyanobakteriernas celler. 

I ditt projekt kommer du att utveckla nya stammar av modifierade cyanobakterier med förmåga att producera förnybara kemikalier, med fokus på produkter från terpenoid-biosyntesen. Terpener och terpenoider är en stor grupp ämnen med många olika användningsområden, från  bränslen till mediciner. I arbetet ingår att identifiera reaktionsvägar och enzymer som ska introduceras i cyanobakterierna, bygga nya genetiska konstruktioner och testa dem i modellorganismer odlade i olika skalor, och utvärdera resultaten. Biokemiska och molekylära tekniker används för att analysera cellernas respons på genetiska förändringar och variationer i odlingstförhållanden. Produktivitet, tillväxt, fotosyntetisk aktivitet och andra egenskaper och effekter studeras. Resultaten hjälper oss sedan att förbättra designen av nästa generation modifierade celler, och ökar vår kunskap om cyanobakteriernas metabolism och begränsningar för produktiviteten. Du kommer också att delta i ett pågående arbete för att utveckla syntetisk biologi och genetiska verktyg för cyanobakterier.  

Forskningsgruppen i Mikrobiell kemi är en kreativ miljö med många projekt som ger stora möjligheter till samarbeten och interaktion med andra forskare. Gruppen består idag av fyra seniora forskare, några postdoktorer, och ett flertal doktorander och masterstudenter i olika stadier i sin utbildning.

Kvalifikationskrav

För att vara behörig för tjänsten måste den sökande vid överenskommet startdatum ha

- avlagt examen på avancerad nivå, med specialisering inom biologi, biokemi, molekylärbiologi eller bioteknik eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom molekylärbiologi eller biokemi

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Tidigare erfarenhet inom molekylärbiologi, biokemi, eller bioteknik är en fördel.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med genetisk modifikation av prokaryota mikroorganismer är starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskarutbildningen är fyra till fem år beroende på grad av undervisning.

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde den 1 januari 2023 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pia Lindberg, 018-4716587, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2022, UFV-PA 2022/3910.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning mot molekylärbiomimetik

Ansök    Okt 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Projektet är fokuserat på metallenzymet [FeFe] hydrogenas, och inbegriper biokemi, biofysik (spektroskopi och elektrokemi) samt bio-oorganisk kemi. Hydrogenasenzymer är centrala i vätgasmetabolism, då de katalyserar  både produktionen och oxidationen av vätgas. Denna reaktivitet möjliggörs av en biologiskt unik organometallisk kofaktor. Ökad förståelse för dessa enzymer är kritiskt för att förstå den biologiska vätgascykeln, och dess påverkan på vår hälsa såväl som generell biodiversitet. På grund av deras effektivitet studeras dessa enzymer även intensivt för (bio)teknologiska-applikationer. Projektet följer en våra huvudprojektlinjer, vilken fokuserar på biokemisk karakterisering av nya exempel från denna varierade enzymfamilj. Parallellt med detta kommer projektet även inbegripa utveckling av nya metoder för att studera deras mekanism med avancerade, tidsupplösta, spektroskopiska metoder.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar biokemi, molekylärbiologi och biofysik, doktorandens roll i projektet kommer primärt att inbegripa isolering och karakterisering av nya [FeFe] hydrogenaser med möjlig bioteknologisk eller medicinsk relevans. Utvalda enzymer kommer att karakteriseras i detalj genom en kombination av elektrokemi och tidsupplöst spektroskopi (transient absorbans- och IR-spektroskopi) för att därigenom bestämma reaktionsmekanismer. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i samarbete med teoretiker, spektroskopister och synteskemister vid Uppsala universitet och utomlands. Doktorandstudierna kommer således att erbjuda träning inom en rad avancerade experimentella tekniker, och även ge doktoranden ett brett internationellt nätverk. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, biokemi, biofysik eller liknande eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av att arbeta med proteiner.
- Erfarenhet av spektroskopi.
- Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av biokemi, (bio-)oorganiskkemi och/eller spektroskopi är meriterande.


- Tidigare erfarenhet av arbete med metallenzymer är också starkt meriterande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Gustav Berggren, e-post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2022,  UFV-PA 2022/3934

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i mikrobiell kemi

Ansök    Okt 24    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i mikrobiell kemi

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/angstrom.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Som doktorand inom mikrobiell kemi kommer du att arbeta med att använda cyanobakterier, fotosyntetiska mikroorganismer med förmåga att omvandla solenergi, vatten och koldioxid till användbara ämnen, för produktion av förnybara kemikalier och bränslen. Med hjälp av genteknik kan vi förändra cyanobakteriernas metabolism, så att vi kan få ut den omvandlade solenergin i form av önskade ämnen, producerade i direkt cyanobakteriernas celler.

I ditt projekt kommer du att utveckla nya stammar av modifierade cyanobakterier med förmåga att producera förnybara kemikalier, med fokus på terpenoider; en stor grupp av ämnen med applikationer inom många områden från bränslen till mediciner. Du kommer att identifiera reaktionsvägar och enzymer som ska introduceras i cyanobakterierna, bygga nya genetiska konstruktioner och testa dem i modellorganismer odlade i olika skalor, och utvärdera resultaten. Biokemiska och molekylära tekniker används, i Uppsala men också hos samarbetspartners, för att analysera cellernas respons på genetiska förändringar och variationer i odlingstförhållanden. Produktivitet, tillväxt, fotosyntetisk aktivitet och andra egenskaper och effekter studeras. Resultaten hjälper oss sedan att förbättra designen av nästa generation modifierade celler, och ökar vår kunskap om cyanobakteriernas metabolism och begränsningar för produktiviteten.

Du kommer också att delta i ett pågående arbete för att utveckla syntetisk biologi och genetiska verktyg för cyanobakterier. 

Forskningsgruppen i Mikrobiell kemi är en kreativ miljö med många projekt som ger stora möjligheter till samarbeten och interaktion med andra forskare. Gruppen består idag av fyra seniora forskare, några postdoktorer, och ett flertal doktorander och masterstudenter i olika stadier i sin utbildning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskarutbildningen är fyra till fem år beroende på grad av undervisning.

Kvalifikationskrav

För att vara behörig för tjänsten måste den sökande vid överenskommet startdatum ha

- avlagt examen på avancerad nivå, med specialisering inom biologi, biokemi, molekylärbiologi eller bioteknik eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom molekylärbiologi eller biokemi

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Tidigare erfarenhet inom molekylärbiologi, biokemi, eller bioteknik är en fördel.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pia Lindberg, 018-4716587, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2022, UFV-PA 2022/3910.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i samhällsfarmaci, 2 st

Ansök    Okt 24    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.
I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakokinetik •Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av forskningsprojekt:
Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer.

Farmaceuter är den yrkesgrupp som har mest kunskap om läkemedel inom hälso- och sjukvården och har därför ett stort ansvar, bl.a. när det gäller läkemedelsanvändning på såväl samhälls- som individnivå. Men farmaceuter är inte alltid involverade i beslut kring läkemedelsbehandling. Samtidigt sker en såväl organisatorisk som teknisk utveckling kring läkemedel. Farmaceuter möter i dag både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal på flera arenor än tidigare, t.ex. inom primärvården och delar av öppenvårdsapotekens kundmöten sker på distans. Internationellt finns en trend mot viss förskrivningsrätt för farmaceuter. Den tekniska utvecklingen omfattar bland annat farmakogenetiska tester och nya tekniker för att producera individuellt anpassade doser.

Forskningsprojektet ”Pharmaceutical care in a new landscape” handlar om hur farmaceuters kompetens och deras relationer till övriga aktörer kan utvecklas i ljuset av det nya landskap som växer fram. Hur och var kan samhället och individer få mest nytta av farmaceuters kompetens? Hur förhåller sig farmaceuter till den organisatoriska och tekniska utvecklingen? Forskningen kommer att ske med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, också med ett internationellt perspektiv.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar både forskning och deltagande i forskarutbildningskurser. Den person vi söker kommer att tillsammans med övriga forskare inom samhällsfarmaci, utarbeta, genomföra och rapportera forskningen inom projektet Pharmaceutical care in a new landscape. Det innebär bland annat att utforma delstudier, inklusive teoretisk förankring, utarbeta och genomföra enkät/intervju/observationsstudier, samt analysera och rapportera såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Övrig tjänstgöring vid Institutionen för farmaci som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceututbildning, annan vårdutbildning eller samhällsvetenskaplig utbildning (minst 240 hp). Kunskap om läkemedel och hälso- och sjukvårdens organisation, inklusive dess professioner är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning i samhällsfarmaci eller näraliggande områden. Det är också viktigt att den sökande har förmåga till tvärdisciplinärt samarbete och samverkan med hälso- och sjukvården. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska, eller annat skandinaviskt språk, och engelska. Vidare skall den sökande ha demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sofia Kälvemark Sporrong, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022, UFV-PA 2022/3853.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i eldrivna flyg och elektrifierade flygplatser

Ansök    Okt 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik.  Vi ser fram emot din ansökan om ditt kommande arbete tillsammans med oss för framtidens eldrivna flyg och elektrifierade flygplatser.

Forskningsprojekt
I detta forskningsprojekt har du som doktorand möjligheten att bidra med forskning och utveckling inom framtidens elektrifierade och hållbara transportsystem med ett fokus på flyget.

I framtiden väntas fler elektrifierade flyg behöva tillgång till säker laddning. Redan idag finns elflyg för två passagerare. I framtiden väntas elflygen utvecklas och designas för fler passagerare. Kommande elflyg kan till en början färdas kortare sträckor än dagens traditionella flyg och elflyget kan bidra till turism, affärssamarbeten, varutransporter osv. Designutvecklingen av elflyg väntas ske i takt med en utveckling av batteri- och vätgasteknik. Elflygens nya användningsområden öppnar upp för frågeställningar vad gäller flygplatsernas framtida roll och möjlighet att ladda flera elflyg på ett snabbt, säkert och effektivt sätt utifrån flygscheman. Tillgänglig laddningsinfrastruktur behövs lokalt för att ladda eldrivna flyg eller drönare de kommande åren, samt öppnar möjligheter för kontrollstrategier, lokal elgenerering och eller batterilager och vätgas vid flygplatserna. Samtidigt måste energisystemet för flyget och flygplatsen vara pålitligt, hållbart och säkert även om störningar eller strömavbrott sker.

Detta doktorandprojekt inom centrumet RESILIENT handlar om att bidra med kunskap om eldrivna flygplan i förhållande till laddningsinfrastrukturen vid flygplatserna för att tillse pålitlighet i systemet, och bidra med insikter till forskning, industritillämpningar och samhället. Forskningsprojektet (Interregional Perspectives on Infrastructure Investment Optimization for Flight Electrification and Decarbonization, iFED) där du ingår är ett samarbete mellan Mälardalens universitet och Uppsala universitet. En fallstudie ges för laddning av framtida eldrivna flyg inom Mälardalenregionen och södra Sverige, exempelvis vid Västerås Flygplats, och resor till andra regioner undersöks. Eldrivet flyg kopplar även till frågor om acceptans bland resenärer och nya affärsmodeller. Projektets övergripande forskningsfråga som du som doktorand kommer analysera är: Hur kan ett elflyg laddas upp på ett tillförlitligt sätt vid flygplatserna och vilken infrastruktur kan bli aktuell för hållbara elektrifierade flygplatser, idag och i framtiden? Din ansökan är mycket välkommen.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

- Forskning om eldrivna flyg och elektrifierade flygplatser med laddningsinfrastruktur, utifrån exempelvis litteraturstudier, fallstudier och modellering.
- Presentera forskningen både muntligt och skriftlig, exempelvis i journalartiklar samt vid internationell konferens.
- Samarbeta med forskare vid Uppsala universitet och Mälardalens universitet inom centrumet RESILIENT och bidra till projektet iFED.
- I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom teknisk fysik, energisystem, elektroteknik, miljöteknik eller liknande område.
- Kunskaper i modelleringsverktyg såsom Matlab/Simulink eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav; mycket goda kunskaper i svenska är meriterande.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom att du visar självständighet, att du är mål- och resultatorienterad, har god samarbetsförmåga och är bra på muntlig kommunikation.   

Önskvärt/Meriterande i övrigt
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. Intresse för eller bakgrund i exempelvis elektrifierade fordon, laddning av elfordon, eldrivna flyg, elektrifierade flygplatser, förnybar elgenerering, energilager eller hållbarhets aspekter. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jennifer Leijon, mail, [email protected], telefon 0722529212

Välkommen med din ansökan senast den 9 november, UFV-PA 2022/3136.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Genusvetenskap

Ansök    Okt 17    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning inom området genusvetenskap.

Genusvetenskap syftar till att granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus, samt utforska hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, t.ex. sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder. Mer information om oss finner du på https://www.gender.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Centrum för genusvetenskap utlyser 1 tjänst som doktorand i genusvetenskap, med tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i Centrums och utbildningsprogrammets verksamhet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom det brett definierade området genusvetenskap, med en särskild orientering mot kroppar och kroppslighet.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande har genusvetenskaplig utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat utbildning inom andra ämnen med genusvetenskaplig inriktning/relevans. Sökande bör ha dokumenterat goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla

- CV
- kopior av examensbevis
- betyg och examensarbete
- eventuella publikationer

Ansökan bör dessutom innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver:

- (A) varför du önskar bli doktorand inom genusstudier
- (B) eventuell tidigare erfarenhet av forskning.

Utöver detta bör ansökan innehålla

- En kortfattad projektplan som beskriver ditt tänkta projekt (max 5 sidor, inklusive referenslitteratur)

Det är av central betydelse att projektplanen visar förtrogenhet med det genusvetenskapliga forskningsfältet, och omfattar forskningsfrågor med hög relevans för genusvetenskap. Det är en fördel om projektet knyter an till något av de forskningsteman som finns på Centrum för genusvetenskap. (För mer information, se gender.uu.se/forskning). Inkludera också kontaktinformation till minst två, helst akademiska, referenser. Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2022, UFV-PA 2022/3575.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i informationssäkerhet i distribuerad maskininlärning

Ansök    Okt 12    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, maskininlärning och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Signaler och system, vid institutionen för Elektroteknik.

Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett doktorandnätverk och en mängd spännande projekt. Avdelningen för Signaler och system samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden tillsammans med oss! 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Forskningsprojekt
Maskininlärning har blivit en viktig del i många moderna tjänster allt från mobiltelefoner till autonoma fordon eller framtidens elnät. För att förbättra de underliggande maskininlärningsmodellerna krävs det ofta att enheter delar data antingen med varandra eller med en central tjänst. Detta lyfter olika privacy- och cybersäkerhetsfrågor för att bevara användarnas integritet. I detta projekt kommer vi att undersöka hur dessa utmaningar kan lösas med hjälp av metoder som federated learning, differential privacy samt maskininlärning baserad på krypterad data.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att genomföra grund- och tillämpad forskning inom distribuerad maskininlärning. Särskild fokus kommer att ligga på utveckling och analys av distribuerade inferensmetoder för dynamiska system som säkerställer informationssäkerhet, exempelvis med hjälp av federated learning, differential privacy, och homomorfisk kryptering. Arbetsuppgifterna innehåller även implementering av algoritmer i Python och C/C++ samt samarbete med industriparter.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annan institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetet utformas av dig och forskargruppen tillsammans. Du kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

Kvalifikationskrav


- Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik, eller informationsteknologi.
- Specialisering inom systemteknik (signalbehandling och reglerteknik), maskininlärning, eller beräkningsvetenskap.
- Stark bakgrund inom tillämpad matematik med fokus på stokastiska processer, tidsserieanalys, och statistiska skattningsmetoder alternativt inom kryptografi.
- Baskunskaper inom programmering i Python och C/C++.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God samarbets- och kommunikationsförmåga. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Meriterande


- Kunskaper inom kryptografi
- Kunskaper inom Bayesiansk inferens

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Biträdande universitetslektor Roland Hostettler, e-post: [email protected], tel.: 018-471 3265 eller Professor Subhrakanti Dey, e-post: [email protected], tel.: 018-471 7059.
Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2023, UFV-PA 2022/3753.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i farmakometri

Ansök    Okt 12    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakokinetik •Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandplats med fokus på utveckling av metoder för design och analys av kliniska studier med syfte att ge bas för regulatoriskt beslutsfattande. inom sällsynta sjukdomar finns tillgänglig inom forskningsenheten för farmakometri vid Institutionen för farmaci.

Det finns en stor grupp (>3500) av sällsynta (
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i astronomi, objektklassificering via maskininlärning med 4MOST

Ansök    Okt 3    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

På avdelningen för astronomi och rymdfysik bedrivs forskning om galaxer och kosmologi, stjärnfysik, planetsystem, atomär astrofysik och instrumentering. Avdelningen deltar inom en rad internationella vetenskapliga samarbeten kring teleskop och satelliter. Vi söker nu en doktorand inom astronomi, med inriktning mot astronomisk klassificering med teleskopet 4MOST (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope).

Denna doktorandanställning är del av eSSENCE – SciLifeLabs forskarskola i dataintensiv vetenskap. Forskarskolan är inriktad på utmaningar inom dataintensiv vetenskap både från ett grundläggande metodologiskt perspektiv och utifrån datadrivna tillämpningar inom vetenskap. Det är en arena för experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och ”data engineering” (system och metodik) att nära samarbeta med forskare inom datadrivna vetenskaper, industri och samhälle för att accelerera data-intensiva vetenskapliga upptäckter.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden förväntas arbeta med utveckling och implementering av nya astrostatistiska maskininlärningsmetoder för automatisk klassificering och anomalidetektion i analyser av komplexa och stora astronomiska datamängder. Arbetet utförs inom ramen för det vetenskapliga samarbetet kring teleskopet 4MOST (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope, http://www.4most.eu).

4MOST kommer att bli Europas nya arbetshäst för astronomisk spektroskopi. Med start 2024 kommer 4MOST att samla in optiska spektra från 40 miljoner objekt, både galaktiska och extragalaktiska.

Doktorandprojektets mål är att utveckla en effektiv automatisk och dynamiskt träningsbar klassificerings- och anomalidetektions-pipeline för spektroskopiska + fotometriska astronomiska kartläggningar, som kan beräkna sannolikheten för varje objekt (astronomisk källa) i mycket stora datamängder att tillhöra olika kategorier av objekt (t. ex. stjärnor, galaxer, aktiva galaxkärnor). För att uppnå detta kommer övervakade och icke-övervakade Bayesianska maskininlärningsmetoder att anpassas och tillämpas, liksom metoder för hantering av enorma och snabba datamängder. Initialt kommer arbetet bedrivas med data från tidigare astronomiska kartläggningar och simulerade data, och förväntas sedan övergå till att använda sig av observationella data från 4MOST 2024/25. Doktorandprojektets fokus är på den tekniska tillämpningen av metoder för dataintensiv hantering och maskininlärning,snarare än fysikalisk analys och modellering av astronomiska objekt.

Doktoranden kommer att tillhöra eSSENCE - SciLifeLab forskarskola för dataintensiv vetenskap, och förväntas delta och samverka inom ramen för denna.

Kvalifikationskrav
Kandidaten bör inneha en masterexamen i astronomi, fysik, teknisk fysik, datavetenskap eller motsvarande. Kandidaten ska ha god erfarenhet av programutveckling [MS1] i något modernt programmeringsspråk, samt god kommunikationsförmåga liksom muntlig och skriftlig färdighet i engelska. Kandidaten bör kunna arbeta självständigt samt samarbeta i ett internationellt team med partners i andra länder. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom astronomi / astrofysik, spektroskopi och tillämpning av maskininlärningsmetoder (särskilt Bayesianska metoder) samt studiemeriter kommer att tillmätas mycket stor vikt. Stor vikt kommer att läggas vid förståelse av utveckling och underhåll av komplexa arbetsflöden och pipelines för databehandling. [MS2] [MS3] Erfarenhet av analys av stora eller snabba datamängder är också av vikt. Intervju samt färdighetsprov kan komma att användas för urval.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-09 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Om ansökan
Ansökan bör innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete, eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Kontaktinformation till två oberoende referenspersoner (e-post och telefonnummer) samt personliga förhållanden som kan vara relevanta för bedömningen, t.ex. föräldraledighet, ska nämnas i den sökandes CV. Ansökan bör skrivas på engelska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Sahlén, 018-471 59 70, [email protected]; Andreas Korn, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2022, UFV-PA 2022/3553.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i medicinsk epidemiologi

Ansök    Okt 6    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Uppsala universitet är ledande inom medicinsk epidemiologi. Vid Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning arbetar vi med mycket stora mängder av nya sorters medicinska data, i kombination med nya analytiska metoder såsom maskininlärning. I det aktuella projektet kommer data om näringsinnehåll i processad mat och objektiva mått på matintag att analyseras, bland annat i relation till risker för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Arbetsuppgifterna omfattar genomförande av en forskarutbildning inom medicinsk epidemiologi, inklusive självständigt arbete med systematiska litteraturöversikter; självständig planering, datahantering, kvalitetskontroll och analys av mycket stora datamängder med framförallt programspråket R, men även andra programspråk som Matlab och Python kan bli aktuella; och produktion och genomförande av vetenskapliga texter och presentationer.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet för forskarutbildning (examen på avancerad nivå inom medicinska eller närliggande fält), minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå) samt kunskaper om medicinska, epidemiologiska och kostvetenskapliga forskningsmetoder. Vidare krävs kunskaper i programspråket R och dokumenterat god IT-vana. Den sökande bör vara initiativtagande, självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av programspråk lämpliga för maskininlärning, som Matlab eller Python, är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: (Johan Sundström + 0704225220 + [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2022, UFV-PA 2022/3673.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom vaskulärbiologi

Ansök    Sep 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten innefattar egna forskarstudier inom cancer och vaskulärbiologi i Anna Dimbergs forskargrupp. Projektet är fokuserat på att förstå hur mikromiljön påverkar tillväxt och behandling av hjärntumörer. Cellkultur modeller, experimentella tumörmodeller och analys av vävnader från humana tumörer kommer att användas för att identifiera och undersöka nya mål för cancerterapi. Arbetet inkluderar molekylär karaktärisering av mikromiljön i humana hjärntumörer och experimentella tumörmodeller samt bioinformatisk analys av interna och externa data.

Mer information om forskargruppen finns på:https://www.igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/anna-dimberg/https://www.igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/anna-dimberg/

Doktorandtjänsten innefattar fyra års fulltidsstudier. Innehavare av tjänsten kommer framförallt att genomgå forskarutbildning, men även andra uppgifter inklusive undervisning och administration kan ingå upp till 20%. Tjänsten kommer att förlängas motsvarande tiden som använts för undervisning för att säkerställa att fyra år används för forskarutbildning.

Kvalifikationskrav

- Master utbildning i medicinsk vetenskap eller motsvarande
- Förmåga att arbeta med interdisciplinära projekt
- Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra
- Gedigen erfarenhet av forskning inom neurovetenskap
- Gedigen erfarenhet av laborativt arbete
- Gedigen erfarenhet av bioinformatisk analys av stora datamängder, speciellt med avseende på analys av single cell RNAseq data, från bearbetning av rådata till nedströms Analysatorn
- Gedigen erfarenhet av R programspråk och arbete i Linux/Unix miljö

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Tidigare erfarenhet av forskning inom hjärntumörer
- Erfarenhet av vetenskaplig publicering

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Dimberg, 0702-166496, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2022, UFV-PA 2022/2835.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i evolutionär genetik

Ansök    Sep 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i evolutionär genetik till Professor Vaishali Katju’s forskargrupp på programmet för evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand som är intresserad av att kombinera experimentell evolution i Caenorhabditis elegans med genetiska och genomiska metoder för att undersöka fundamentala evolutionära frågeställningar. Vårat forskningsprogram är diverst och inkluderar många olika projekt inom (men ej begränsat till) (i) fitnesseffekter och evolutionär dynamik för spontana mutationer, speciellt multi-kopie varianter, (ii) fitnesseffekter av själviska mitokondrier och den genetiska bakgrunden till mito-nukleär anpassning, (iii) genomisk konflikt och kompensatorisk evolution, och (iv) den genetiska bakgrunden till anpassningar som följer fitnessförlust och återhämtning. Doktoranden kommer att vara involverad i analys av både helgenom- och transkriptomdata för experimentellt evolverade C. elegans populationer men kommer också att ha möjlighet att designa och initiera nya projekt som faller inom de övergripande ramarna för vår forskningsexpertis. (https://scholar.google.com/citations?user=xXF3A58AAAAJ&hl=en).

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer omfatta både våtlaborationer och dataanalys. Våtlabbsdelen inkluderar både experimentell evolution med C. elegans och standardmetoder inom molekylär forskning (DNA- och RNA-extraktioner, PCR, sekvensering, gelelektrofores, bibliotekspreparation, etc.). I tillägg finns det möjlighet att inkorporera genome-editering med CRISPR/Cas9-metoder och applicera genetisk tillbakakorsningsmetodik. Alla projekt förväntas inkludera en betydande del bioinformatisk analys av DNA och RNA dataset. Specifik utbildning kommer att erbjudas efter behov.

Kvalifikationskrav
Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionsbiologi samt goda bakgrundskunskaper inom populationsgenetik, kvantitativ genetik och molekylär evolution. Sökande som saknar en magisterexamen i evolutionsbiologi kommer inte att beaktas ytterligare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom planerings- och organisatorisk förmåga, motivationsgrad och förmåga till problemlösning, förmåga att kommunicera med och arbeta kollektivt med kollegor i forskargruppen för att skapa en kollaborativ arbetsmiljö. Kandidaten ska ha mycket god, dokumenterad förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande
Kandidater som har erfarenhet av experimentell evolution, handhavande av C. elegans, molekylärbiologi och bioinformatiska/statistiska analyser av stora data-set kommer att ha förtur.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Vaishali Katju, telefon: +46 18 471 64 68, Email: [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2022, UFV-PA 2022/3546.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Teoretisk Fysik

Ansök    Sep 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Den framgångsrike kandidaten kommer att arbeta på avdelningen för teoretisk fysik, som för närvarande består av tretton seniora fakulteter, samt flera postdoktorer och doktorander. Gruppen bedriver forskning inom ett brett spektrum av ämnen inom teoretisk högenergifysik: från strängteori till gravitationsfysik, till spridningsamplituder och konformfältteori. Närvaron av ett stort antal både seniora och juniora medlemmar erbjuder stora möjligheter till tillväxt och utbyte för potentiella kandidater. Avdelningen för teoretisk fysik har också nära kopplingar till Geometri and Physics-gruppen, som erbjuder ytterligare möjligheter att interagera med professionella matematiker om forskningsämnen relaterade till forskningsaktiviteterna i denna position.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att genomföra ett forskningsprojekt under ledning av Prof. Pietro Longhi, om en rad ämnen över formella aspekter av kvantfältteori, strängteori och deras tillämpningar på matematik. Vidare kommer doktoranden att bedriva originalforskning inom området teoretisk högenergifysik och ansvara för publicering av resultat i peer-reviewed forskningstidskrifter. Studenten kommer också att bidra till gruppens aktiviteter genom att delta i olika aktiviteter, såsom forskningsseminarier.

Kvalifikationskrav
Kandidaten måste ha en magisterexamen i teoretisk fysik, tilldelad vid tidpunkten för tjänstens start. Den blivande studenten bör också ha en utmärkt akademisk meritlista, gedigen kommunikationsförmåga på engelska.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där den sökandes förmåga att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen blir avgörande. Doktorandtjänsten är på fyra år, förlängbar till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20 % (vanligtvis undervisning). Information om forskarutbildning, behörighetskrav och antagningsregler finns på Tekniska fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Uppsala universitet har lokala riktlinjer för löneplacering.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En bakgrund inom något område av teoretisk fysik (strängteori, kondenserad materia teori, matematisk fysik, partikelteori, supersymmetri, konform fältteori) eller matematik (algebraisk geometri, vertexoperator algebras) är önskvärt. Ett visat intresse för originalforskning är ett plus.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pietro Longhi [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2022, UFV-PA 2022/3529.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Henrik Boijes forskargrupp

Ansök    Sep 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Vi söker en person som är intresserad av att arbeta med neurobiologisk forskning med inriktning på bildning och funktion av det lokomotoriska nätverket i ryggmärgen. Vårt nervsystem är utan tvekan det mest komplicerade organ vi känner till med cirka 100 miljarder celler av uppskattningsvis 10 000 olika celltyper. Genom att studera mindre, väl definierade nervkretsar, kan vi öka vår förståelse av hur nervsystemet bildas och hur olika grupper av nervceller genererar beteenden.

Det motoriska nätverket fungerar som en metronom i ryggmärgen och genererar rytmiska signaler till musklerna via motorneuroner. Vi identifierar nya populationer av interneuroner som är kritiska för rörelsekoordination. Denna studie ämnar öka förståelsen av den roll dessa populationer fyller för ett djurs rörelsemönster. Detta kräver kunskap om hur en specifik population föds, integreras i nätverket, samt hur de signalerar vid rörelse och vilken effekt detta får.

Zebrafisk är en ideal modellorganism då kraftfulla genetiska verktyg, kombinerat med genomskinliga yngel, tillåter avbildning och manipulation av nervceller i intakta djur. Banbrytande tekniker använder ljuspulser för att kontrollera hur specifika populationer av nervceller signalerar och kalciumkänsliga reportrar för att se vilken effekt detta har på t.ex. motorneuroners signaleringsmönster. Genom att kombinera dessa metoder med beteendestudier kan vi få unik kunskap om hur nervsystemet fungerar, både på cellulär nivå men även på organismnivå.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationskrav
Personen vi söker skall ha akademisk masterexamen inom medicin, biomedicin, biologi eller annat relevant ämne. Vi söker personer med god förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt och som kan uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt på engelska. Den sökande bör ha stort intresse av, och inneha goda förkunskaper i, neurobiologi, genetik, molekylärbiologi, histologi, samt beteendeanalys. 


Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av zebrafisk som modellsystem, CRISPR/Cas9 metodologi, microinjektioner, immunohistokemi, konfokal/Light-sheet mikroskopi, bildanalys, kalciumreportrar och optogenetiska verktyg är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober 2022, UFV-PA 2022/3060.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandplats i metagenomik

Ansök    Sep 27    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi söker en mycket motiverad person med ett stort intresse som vill studera på forskarnivå inom ämnesområdet metagenomik med inriktning på barn och kvinnohälsa. 

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter
Forskargruppen inom smittspridning och infektionsbiologi undersöker symbiosen mellan bakterier och människor - både hur mikrobiotan påverkas av värden och hur värden i sin tur blir påverkad. Vi fokuserar på kvinnor i olika stadier av livet, framförallt under och efter graviditet. I det här projekt använder vi fekalieprover tagna under en graviditet eller kort efter förlossningen för att förstå och förutspå graviditetskomplikationer, somatiska såsom psykologiska.

Studierna bygger på en kombination av DNA sekvensering, bioinformatiska analyser och maskininlärning. Kandidaten kommer vara en del av ett tvärdisciplinärt samarbete mellan mikrobiomforskare, biostatistiker, bioinformatiker och kliniska experter.  Den här tjänsten är en del av SciLifeLabs och Knut och Alice Wallenberg Stiftelsens nationella program ”https://www.scilifelab.se/data-driven/". Målet med programmet är att rekrytera och träna nästa generation av datadriven forskare och därmed skapa världsledande kapacitet till att främja utvecklingen av livsvetenskaper i Sverige.

Kvalifikationer
Personen vi söker har en akademisk examen på magisternivå eller motsvarande (240 högskolepoäng) inom bioinformatik, biomedicin, molekylärbiologi eller liknande och därmed en grundläggande teoretisk kunskap inom molekylärbiologi, mikrobiologi och biostatistik. Erfarenhet av programmering och/eller bioinformatiska färdigheter, från tidigare forskningsprojekt eller programutveckling med öppen källkod, såsom Github eller Bitbucket krävs.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar samt nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom analytisk förmåga, initiativkraft, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Meriterande eller önskvärt
Helst ska kandidaten kunna programmera i R eller python och ha erfarenhet av Unix. Tidigare erfarenhet med multidimensionella dataset, t.ex. RNA-seq, är meriterande.

Bedömning sker enligt följande kriterier
Uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara forskarutbildningen och att bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci

Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3. 

Ansökan
Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV,
relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Luisa Hugerth, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2022, UFV-PA 2022/3487.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i mjukvara för sensorisk informationsbearbetning på kroppen

Ansök    Sep 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorandtjänst inom mjukvaruprincip och teknik för bearbetning av sensorisk information på kroppen

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik vid institutionen för Elektroteknik.

Avdelningen fokuserar på en rad av specifika forskningsområden inkluderar elektroniska, optoelektroniska, termoelektriska och mekaniska biosensorer samt dess sensorsystem; medicinsk teknik; biomekatronik; flexibel elektronik och neuroprotetik; energi-effektiv elektronik; avancerad tunnfilmsteknik. https://www.elektroteknik.uu.se/forskning/fasta-tillstandets-elektronik/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Bakgrund
Människokroppen kan utrustas med ett elektroniskt system med bärbara elektroniska enheter som genererar, bearbetar och överför data i realtid för att övervaka hälsotillstånd och utföra neurokirurgisk behandling. Systemet är tillämpligbart på patienter som lider av Parkinsons sjukdom (PD), essentiell tremor, dystoni och andra neurologiska tillstånd. En utmaning för att förverkliga ett sådant system är att skapa en mjukvaruverktygssats för säker samt lågeffekt bearbetning och beräkningssignaler som genereras av sensorer och ställdon.

Forskningsprojekt
Forskningen som tilldelas doktorandpositionen är inriktad på att utveckla maskininlärningsmoduler (ML) för att bearbeta taktila och tremorsignaler som genereras av neuromorf elektronisk hud (ne-skin). Ne-skin omvandlar analoga taktila signaler till elektriska pulser och kodar därigenom de mekaniska signalerna till spiktiming. Befattningens uppgift består i att generera signaler som är relevanta för tremor, utveckla ML-algoritmer baserade på spikande neurala nätverk (SNN) för att bearbeta dataströmmarna för att extrahera användbara funktioner från dataströmmarna, utveckla tekniker för övervakat och oövervakat lärande och studera nätverksdynamik.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter


- Generera data relevant för tremor med hjälp av ne-skin-teknik
- Utveckla maskininlärningsalgoritmer baserade på SNN för att bearbeta genererade data
- Utveckla inlärningstekniker för SNN baserat på genererade data
- Analysera nätverkets dynamik baserat på in- och utdata.
- Huvuduppgiften är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav 

- Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom fysik, matematik, datavetenskap eller elektroteknik.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper framförallt förmågan att arbeta i team. 

Meriterande
Erfarenhet av databehandling, programmering, algoritm eller liknande är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska inkludera en kort beskrivning av tidigare erfarenheter, forskningsintressen och föreslaget bidrag till projektet, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete (eller ett utkast) och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om två referenspersoner.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Zhibin Zhang, 018-4714146, e-mail [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2022, UFV-PA 2022/3455.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Ekonomisk historia inom Forskarskolan för medicinsk humaniora

Ansök    Sep 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Institutionen har runt 40 anställda, varav ca 15 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs delvis i nationell samverkan med ekonomisk-historiska institutioner och avdelningar vid andra lärosäten. Forskningen har stark internationell prägel och är till övervägande del externfinansierad.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projekt
Framtidens laboratorier? Komplexa byggnader, flexibla organisationer och forskning och undervisning inom livsvetenskaperna. Medan biomedicinsk forskning och undervisning i laboratoriemiljö är ständigt stadd i förändring, måste de huseras i kapitalkrävande byggnadskomplex. Under 1900-talets senare del utvecklades därför idéer om ”flexibla byggnader” parallellt med nya ideal om ”flexibla organisationer”. Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka den historiska utvecklingen av hur biomedicinsk forskning och undervisning bedrivits samt hur den fysiska miljön där den bedrivits konstruerats och anpassats. Fokus för en sådan undersökning utgörs förslagsvis av studier av planeringen och finansieringen bakom, samt anpassningen och användningen av, laboratoriemiljöerna på Biomedicinskt Centrum, Uppsala universitet (1966-). Projektet förutsätter därmed att sökanden har ett intresse för relationen mellan forskning och undervisning inom livsvetenskaper å ena sidan och ekonomiska och fysiska resurser å den andra, liksom ett intresse för att historisera denna dynamiska relation, förslagsvis från ett STS-perspektiv.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Daniel Normark mailto:[email protected]

Medicinsk humaniora
Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster inom Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora (https://www.idehist.uu.se/centrum-for-medicinsk-humaniora/). Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. 

Forskarskolan (https://www.idehist.uu.se/nyheter/?tarContentId=1019894) syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Sökande till denna tjänst förväntas vara motiverade att ta del av forskarskolans aktiviteter och att tillägna sig ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav arbetet med doktorsavhandlingen utgör 165 poäng och kurser 75h (obligatoriska och valbara), varav vissa tas vid Ekonomisk-historiska institutionen och andra inom ramen för Centrum för medicinsk humanioras forskarskola. Utbildningen omfattas också av aktiv närvaro vid institutionens och forskarskolans seminarier. 


Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), d v s fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ekonomisk historia, eller den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Sökanden till detta projekt måste kunna läsa svenska obehindrat, och kunna delta i akademiska diskussioner på både svenska och engelska. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Sökanden bör ha ett tvärvetenskapligt forskningsintresse och god kännedom om kvalitativa metoder.

Ansökan
Ansökan bör innehålla

- Registerutdrag alt. kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Rekommendationsbrev, i första hand från dina lärare och/eller handledare inom utbildningen på grund- och/eller avancerad nivå
- CV 
- en beskrivning (högst 2 sidor) av dina forskningsintressen och varför du söker till forskarutbildningen.
- Exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning såsom C- eller D-uppsats på grundnivå samt/eller masteruppsats(-er) på avancerad nivå eller motsvarande
- Deklaration om språkkunskaper: Uppge om du kan läsa svenskt källmaterial, och om du kan delta i akademiska diskussioner på engelska och svenska
- övriga handlingar som du önskar åberopa

Information om antagningsprocessen
Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid Ekonomisk-historiska institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid under 4 år, med tillträde i januari 2023. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Fredrik Sandgren, mailto:[email protected], eller studierektor för forskarutbildningen, Nikolas Glover, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober 2022, UFV-PA 2022/3197.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i bioetik med fokus på kostrådgivning och nutritionsbehandling

Ansök    Sep 19    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Centrum för forsknings- och bioetik är ett tvärvetenskapligt centrum förlagt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Centrumets forskare har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med att undersöka etiska, filosofiska och juridiska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis.

Institutionen för kostvetenskap är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv.

Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster i Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt fält i skärningspunkten mellan medicin, farmaci, humaniora, konst/litteratur och samhällsvetenskap. Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. Därmed skapar medicinsk humaniora ett mervärde både för biomedicin, hälsa om omvårdnad genom att lyfta de sociala och kulturella aspekterna av hälsa och sjukdom, och för humaniora och samhällsvetenskap genom ett bredare tematiskt grepp på samtidens hälsorelaterade samhällsutmaningar.

Forskarskolan syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Varje doktorand kommer att disputera i sin egen hemdisciplin, men kommer dessutom att ha en biträdande handledare från en annan disciplin och fakultet. Doktoranderna kommer att ha en arbetsplats vid Centrum för medicinsk humaniora och gemensamma aktiviteter i form av seminarieverksamhet och workshops. Därmed skapas en tvärvetenskaplig forskarutbildning, där doktoranderna genom handledare från olika discipliner, kollegialt utbyte inom gruppen, och gemensamma kurser får stöd att utveckla sina projekt och integrera olika ämneskompetenser och arbetssätt. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en person som ska arbeta som doktorand i ett projekt om etiska dilemman och etisk kompetens vid nutritionsbehandling och kostrådgivning, inkluderande en utvärdering av en utbildningsintervention. Arbetet innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder. Doktoranden ska bland annat utföra intervjuer och enkätstudier med dietister och sjuksköterskor samt utforma och genomföra en utbildningsintervention som syftar till att höja den etiska kompetensen bland dem som ger kostråd och nutritionsbehandling. Reflekterande och argumenterande studier omkring etiska aspekter på exempelvis kostrådgivning, andra former av nutritionsbehandling samt matproduktion och måltider ingår också. 

Projektet är förlagt vid Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) men utförs i tätt samarbete med Institutionen för kostvetenskap samt med Centrum för medicinsk humaniora (CMH) vid Uppsala universitet. Projektgruppen, i vilken handledarna ingår, består av personer från CRB och Institutionen för kostvetenskap. 

Doktoranden kommer att ha huvudansvaret för insamlandet och analysen av den empiriska data som ingår i projektet. Dessutom inbegriper arbetet ansvar för att skriva vetenskapliga artiklar avsedda för publicering i internationella tidskrifter, motsvarande en doktorsavhandling. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, främst i form av undervisning, kan ingå inom ramen för anställningen med max 20 %, vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Parallellt med att forskningsprojektet utförs kommer doktoranden att genomföra obligatoriska och valbara kurser samt förväntas delta i seminarier och forskargruppsmöten vid båda institutionerna och vid Centrum för Medicinsk Humaniora.

Kvalifikationskrav

- avlagd examen på avancerad nivå (motsvarande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå) inom ett för anställningen relevant ämne,
- utmärkt förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt,
- förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp och kunna kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner och yrken,
- förmåga att ta initiativ, leverera i tid, hålla utlovade "deadlines" och att vara uppmärksam på detaljer samt
- intresse för tvärvetenskaplig forskning och motivation att vara en del av en forskarskola inom medicinsk humaniora.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- erfarenhet av kliniskt arbete med nutritionsbehandling eller kostrådgivning
- erfarenhet av universitetsstudier i etik eller filosofi 
- erfarenhet av forskning inom dietetik, medicin, omvårdnad, humaniora eller samhällsvetenskap.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna T Höglund, 018-471 62 28, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 7 Oktober 2022, UFV-PA 2022/3423.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i systematisk biologi

Ansök    Sep 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information sehttp://www.iob.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Tjänsten är placerad i Fabien Burkis forskargrupp (https://www.burki-lab.net/) inom programmet Systematisk biologi vid Institutionen för organismbiologi (Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet). I Burki-labbet studerar vi den breda mångfalden av eukaryoter, som huvudsakligen är mikrobiell, för att förstå några av de viktigaste övergångarna i bred eukaryotevolution, såsom plastidernas ursprung. Den utlysta tjänsten är inom ett ERC-finansierat projekt: Etablering av ett nytt ramverk för plastidevolution baserat på karakteriseringen av ny mångfald av encelliga eukaryoter

Projektbeskrivning
Burki-lab tilldelades nyligen ett ERC Consolidator-anslag (PlastidOrigin) som syftar till att studera en av de mest omvälvande händelserna i eukaryotevolutionen – ursprunget till de fotosyntetiska organellerna (de primära plastiderna). Huvudsyftet med denna doktorandtjänst är att karakterisera ny miljömässig mångfald som divergerade nära ursprunget till Archaeplastida - supergruppen av eukaryoter där plastider etablerades för mer än 1,5 miljarder år sedan. Vi strävar efter att identifiera och fylogenetiskt bestämma mikrobiella grupper som aldrig har setts förut för att skapa ett omfattande evolutionärt ramverk för ursprunget till plastider och som inkluderar denna avgörande miljömässiga mångfald. En uppsättning metoder kommer att användas, inklusive långsekvensmetabarcoding, encellig transkriptomik, metagenomik, fylogenomik, odling, mikroskopi.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär labbarbete och bioinformatik. Labbarbete kan innefatta: provtagning, cellisolering, avbildning med avancerad mikroskopi, cellsortering, försök till odling av intressanta celler i anrikningskulturer och biblioteksförberedelser för metabarcoding och HTS-sekvensering. Bioinformatik inkluderar analys av mångfaldsdatauppsättningar, fylogenetik, analys av genomiska datauppsättningar, fylogenomik. Sprida resultat i lämpliga format, inklusive ledande peer-reviewed publikationer och konferenser. Utbildning kommer att ges vid behov.

Kvalifikationskrav
Avklarad universitetsutbildning med minst 240 högskolepoäng (hp), varav 60 hp på avancerad nivå, motsvarande mastersnivå inom områden som är relevanta för detta projekt. Expertis och kunskap inom mikrobiell provtagning samt hantering och odling av protistceller är till nytta. Bakgrund i eukaryot mångfald kommer att ses som mycket värdefull. En uppsättning metoder kommer att användas enligt beskrivningen i projektbeskrivningen och är önskvärda egenskaper hos kandidaten. I synnerhet bevisad expertis inom bioinformatik (t.ex. fylogeni, genomik) och användning av ett skriptspråk (Python, R) är avgörande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som hög motivation, planerings- och organisationsförmåga, problemlösning samt goda samarbeten och kommunikationsförmåga med teammedlemmar och andra forskare. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet och färdighet i muntlig och skriftlig presentation på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställningen
Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökningsförförande
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, kopior av examensbevis och betyg, 5) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 6) relevanta publikationer(inklusive masteruppsatsen) Ansökan bör vara skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Fabien Burki; [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2022, UFV-PA 2022/3349.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning mot mikrobiell kemi

Ansök    Sep 12    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Bioorganisk kemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi – Ångström. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmlaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från organisk/oorganisk och fysikalisk kemi till biokemi, biofysik samt mikrobiell kemi och syntetisk biologi. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
Projektet är en del av ett EU-finansierat forskningsnätverk (PhotoSynH2), som ämnar till att utveckla nya metoder för produktion av så kallad grön vätgas med hjälp av solenergi. Metallenzymet [FeFe] hydrogenas är en nyckelkomponent för den typen av teknologier, då de är centrala i vätgasmetabolism och katalyserar bildandet av vätgas. För att realisera dessa enzymers bioteknologiska potential så behöver vi hydrogenaser med hög aktivitet som är väl integrerade i metabolismen hos teknologiskt relevanta mikroorganismer. Projektet kommer att adressera denna utmaning genom att karakterisera nya exempel av denna varierade enzymfamilj, följt av deras optimering genom rationell enzymdesign för att åstadkomma stabila system med hög vätgasproduktivitet i fotobioreaktorer.

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar syntetisk biologi, biokemi, molekylärbiologi och biofysik, doktorandens roll i projektet kommer primärt att inbegripa uttryck och karakterisering av nya [FeFe] hydrogenaser med bioteknologisk potential i cyanobakterier. Utvalda enzymer kommer att länkas till komponenter i den fotosyntetiska elektrontransportkedjan för att därigenom optimera deras produktivitet. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i nära samarbete med andra forskargrupper på Uppsala universitet och utomlands. Doktorandstudierna kommer således att erbjuda träning inom en rad avancerade experimentella tekniker, och även ge doktoranden ett brett internationellt nätverk.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom molekylär, tillämpad och/eller syntetisk biologi, biokemi, biofysik eller liknande.
- Erfarenhet av att arbeta med genetisk modifiering.
- Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande

- Erfarenhet av molekylär och/eller syntetisk biologi eller biokemi är meriterande.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med genetisk modifikation av prokaryota mikroorganismer är starkt meriterande.
- Tidigare erfarenhet av arbete med cyanobakterier eller andra fotosyntetiska mikroorganismer är också starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i http://regler.uu.se/

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Peter Lindblad, e-post [email protected], eller lektor Gustav Berggren, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober, 2022, UFV-PA 2022/3248.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i utveckling av brandsäkra elektrolytlösningar

Ansök    Sep 8    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i utveckling av brandsäkra elektrolytlösningar för Natrium-metall-batterier
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

Strukturkemi-sektionen vid Institutionen för kemi – Ångströmlaboratoriet har under många år varit värd för en forskningsmiljö inriktad på utveckling av material och deras tillämpningar för energilagring: Ångström Advanced Battery Centre. Vi utvecklar nya elektrod- och elektrolytmaterial, karakteriserar dem, samt utvärderar och förbättrar dem med avseende på batteriprestanda. Vi studerar även grundläggande kemiska processer och egenskaper med hjälp av både experimentella- och beräkningstekniker. Vår forskning är alltså både grundläggande och tillämpad.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet är en del av ett europeiskt forsknings- och innovationsprojekt vid namn SuSaNa, som syftar att utveckla Na-metallbaserade batterier med brandsäkra elektrolyter. Huvudfokus kommer vara att utveckla och förstå brandsäkra vätske- och gelelektrolytlösningar med förbättrad säkerhet och elektrokemiska egenskaper i Na-metall batterier.

Projektet är en fortsättning på våra senaste studier och framsteg med utveckling av brandsäkra flytande elektrolyter för natrium-jon-batterier. Arbetet kommer främst vara att bedriva experimentell forskning inklusive utveckling av brandsäkra flytande elektrolytlösningar, användning av olika elektrokemiska tekniker (t.ex. galvanostatisk cykling, cyklisk voltammetri, elektrokemisk impedansspektroskopi) och karakterisering av gränsskikt med analytiska verktyg som röntgenfotoelektron spektroskopi, svepelektronmikroskopi och masspektroskopi.

Projektet kommer att genomföras vid Ångström Advanced Battery Center vid Uppsala universitet i nära samarbete med partners i SuSaNa-projektet. Doktoranden kommer att vara involverad i samarbeten, planera och utföra experiment, och därigenom få erfarenhet av batterivetenskap, elektrokemi, formulering av elektrolytlösningar, samt analytiska tekniker såsom röntgenfotoelektronspektroskopi.

Den huvudsakliga uppgiften under doktorandstudierna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Studenten kommer också att delta i forskarutbildningskurser relaterade till forskningsämnena. Doktoranden förväntas utföra högkvalitativ forskning som en del av ett team, i syfte att sprida resultaten via referentgranskade tidskrifter med hög inverkan, samt via nationella och internationella konferenser.

Kvalifikationskrav

- Avlagt examen på avancerad nivå eller masterexamen i kemi, fysik, eller materialvetenskap.
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (kemi, fysik eller materialvetenskap), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Mycket god förmåga i engelska, i tal och skrift.
- Kunskaper inom batterivetenskap eller elektrokemiska energilagringssystem
- Förmågan att uttrycka dig tydligt, dokumentera experimentellt arbete och att samarbeta med andra i en forskningsmiljö

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av att arbeta med utveckling och karaktärisering av material

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt ihttps://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2022, UFV-PA 2022/3130.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Ekonomisk historia inom Forskarskolan för medicinsk humaniora

Ansök    Sep 6    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Institutionen har runt 40 anställda, varav ca 15 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs delvis i nationell samverkan med ekonomisk-historiska institutioner och avdelningar vid andra lärosäten. Forskningen har stark internationell prägel och är till övervägande del externfinansierad.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projekt
Framtidens laboratorier? Komplexa byggnader, flexibla organisationer och forskning och undervisning inom livsvetenskaperna. Medan biomedicinsk forskning och undervisning i laboratoriemiljö är ständigt stadd i förändring, måste de huseras i kapitalkrävande byggnadskomplex. Under 1900-talets senare del utvecklades därför idéer om ”flexibla byggnader” parallellt med nya ideal om ”flexibla organisationer”. Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka den historiska utvecklingen av hur biomedicinsk forskning och undervisning bedrivits samt hur den fysiska miljön där den bedrivits konstruerats och anpassats. Fokus för en sådan undersökning utgörs förslagsvis av studier av planeringen och finansieringen bakom, samt anpassningen och användningen av, laboratoriemiljöerna på Biomedicinskt Centrum, Uppsala universitet (1966-). Projektet förutsätter därmed att sökanden har ett intresse för relationen mellan forskning och undervisning inom livsvetenskaper å ena sidan och ekonomiska och fysiska resurser å den andra, liksom ett intresse för att historisera denna dynamiska relation, förslagsvis från ett STS-perspektiv.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Daniel Normark mailto:[email protected]

Medicinsk humaniora
Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster inom Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora (https://www.idehist.uu.se/centrum-for-medicinsk-humaniora/). Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. 

Forskarskolan (https://www.idehist.uu.se/nyheter/?tarContentId=1019894) syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Sökande till denna tjänst förväntas vara motiverade att ta del av forskarskolans aktiviteter och att tillägna sig ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav arbetet med doktorsavhandlingen utgör 165 poäng och kurser 75h (obligatoriska och valbara), varav vissa tas vid Ekonomisk-historiska institutionen och andra inom ramen för Centrum för medicinsk humanioras forskarskola. Utbildningen omfattas också av aktiv närvaro vid institutionens och forskarskolans seminarier. 


Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), d v s fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ekonomisk historia, eller den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Sökanden till detta projekt måste kunna läsa svenska obehindrat, och kunna delta i akademiska diskussioner på både svenska och engelska. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Sökanden bör ha ett tvärvetenskapligt forskningsintresse och god kännedom om kvalitativa metoder.

Ansökan
Ansökan bör innehålla

- Registerutdrag alt. kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Rekommendationsbrev, i första hand från dina lärare och/eller handledare inom utbildningen på grund- och/eller avancerad nivå
- CV 
- en beskrivning (högst 2 sidor) av dina forskningsintressen och varför du söker till forskarutbildningen.
- Exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning såsom C- eller D-uppsats på grundnivå samt/eller masteruppsats(-er) på avancerad nivå eller motsvarande
- Deklaration om språkkunskaper: Uppge om du kan läsa svenskt källmaterial, och om du kan delta i akademiska diskussioner på engelska och svenska
- övriga handlingar som du önskar åberopa

Information om antagningsprocessen
Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid Ekonomisk-historiska institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid under 4 år, med tillträde i januari 2023. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Fredrik Sandgren, mailto:[email protected], eller studierektor för forskarutbildningen, Nikolas Glover, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober 2022, UFV-PA 2022/3197.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandtjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi

Ansök    Sep 6    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi – https://www.

kemi.uu.se/bmc/forskning bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. 

En doktorandtjänst finns tillgänglig vid professor Jan Streuffs laboratorier vid BMC.  Projektet behandlar utveckling av nya katalytiska bindningsaktiveringsreaktioner och deras tillämpning på vissa klasser av föreningar. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden. Den framgångsrika kandidaten förväntas aktivt engagera sig i alla aspekter av forskningen, uppgifterna kommer att omfatta syntes av reaktionsprekursorer och katalysatorer, reaktionsoptimering och tillämpning, analys och tolkning av resultaten, fullständig karakterisering av nya produkter, exakt dokumentation, samt rapportera resultaten regelbundet och planera framåt.

Kvalifikationskrav


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/. 
- För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-organisk-kemi-180906.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.22.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121535624. 
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Du bör ha en magisterexamen i organisk kemi eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopisk analys och arbete under inert gasatmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi kommer att betraktas som meriterande. Erfarenhet från forskning (till exempel B.Sc. och M.Sc. kandidatprojekt, akademiska praktikplatser och företagsforskning) kommer att ses som en stark merit. Förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande är nödvändigheter och kommer att värderas vid urvalet av kandidater.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Streuff, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA 2022/3215.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand med inriktning på teknisk utveckling av e-hälsa

Ansök    Aug 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
U-CARE vid Uppsala universitet söker en doktorand, med inriktning på teknisk utveckling av e- hälsa

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE https://www.u-care.uu.se/. Inom U-CARE är vi bl.a. experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Flera ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

Med anledning av att digital teknik kan öka tillgängligheten till god och säker vård och behandling har vi påbörjat ett arbete med att vidareutveckla och förbättra Portalens funktionalitet och användarvänlighet. Den person vi söker kommer att tillsammans med systemutvecklare och forskare ingå i U-CAREs tekniska utvecklingsgrupp.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet kommer att ha en unik utgångspunkt i skärningspunkten mellan:

- Hälsoinformatik och e-hälsa med fokus på att utveckla, testa och utvärdera internetadministrerade interventioner, samt
- Informationssystem för klinisk forskning /Clinical research informatics (CRI), med focus på informationssystem för att stödja klinisk forskning. CRI kan definieras som tillämpning av metoder och modeller från informationsvetenskap och data- och systemvetenskap för att stödja den bredd av aktiviteter och processer som utgör klinisk forskning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Kvalifikationskrav

- Utbildning på Mastersnivå i relevant disciplin t.ex, IT, informationsvetenskap, data- och systemvetenskap, hälsoinformatik
- Kännedom om e-hälsa, hälsoinformatik och/eller informationsvetenskap
- God kunskap om och praktisk erfarenhet av användarcentrerad design, systemutveckling (web/app), systemarkitektur och relaterade standarder
- God kunskap om programmering i Dot Net, JavaScript, and/or Python
- Kunskap om moderna forskningsmetoder samt insamling och analys av data (inklusive designvetenskap och kvalitativa forskningsmetoder)
- Utmärkt förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på det engelska språket
- Mycket god förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp samt att kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner
- Mycket god förmåga att ta initiativ, leverera i tid, hålla utlovade deadlines och se detaljer

För anställningen krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. Information om antagning erhålls via:

http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/ forskarutbildning/.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av samarbete med kliniska forskare, forskning som inkluderar människor, insamling och hantering av hälsorelaterade data
- Erfarenhet av att arbeta med innovativ teknik och kunskap om aktuella trender inom e-hälsa/digital hälsa och hantering av hälsorelaterade data
- Framtidsorienterat och visionärt tankesätt, drivkraft och passion för implementering av e-hälsa
- Erfarenhet av vetenskaplig publicering

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla Curriculum Vitae, mastersuppsats, publikationer, personligt brev (maximum två sidor) med en kort beskrivning av dig själv, dina erfarenheter och dina forskningsintressen samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Programsamordnare för U-CARE, professor Louise von Essen ([email protected]) eller handledare, Universitetslektor, docent Maria Hägglund ([email protected]) och Forskare, PhD Mudassir Mustafa, Mudassir. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2022, UFV-PA 2022/3090.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Medicinska vetenskaper

Ansök    Aug 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Projektgruppen som leds av docent Janet Cunningham arbetar med att skapa ett standardiserat arbetsflöde för att detektera psykiatriska sjukdomar relaterade till autoimmunitet. Genom/i metoden kommer patienter med psykiatriska och neurologiska symptom i kombination med misstänkt autoimmunitet (enligt nuvarande kriterier) eller med känd tidigare COVID19 infektion att testas.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning men även annan tjänstgöring vid institutionen förekommer så som undervisning, dock högst upp till 20% av tjänsten. 

Doktorandstudierna inkluderar arbetsuppgifter som fryssnittning av hjärnvävnad från möss, fluorescens-baserad immunohistokemisk färgning för att identifiera olika proteiner, mikroskopering, bildanalys av slutresultatet och dokumentering. I projektets utveckling kommer protein-antikropp komplex isoleras för analys för att kartlägga kandidat-antigener. Doktoranden kommer att delta i cell-studier, djurförsök och beteendestudier i samarbete med andra labb för att studera de funktionella betydelserna av identifierade autoantikroppar. Doktorandstudierna inkluderar även ett ansvar för dataförvaring, dataöverföring, bildhantering och annoterings-rutiner inom gruppen. Studieplanens detaljinnehåll kan komma att revideras  beroende på behov.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en masterexamen inom biomedicin, bioteknik eller likvärdigt. Laboratorievana, datorvana och programmeringskunskaper samt rutin på användning av mikroskop såsom Zeiss Imager.Z2 och erfarenhet av både kryoultramikrotomi och mikrotomi är krav då doktorandstudierna inkluderar många olika uppgifter. Kvalifikationer såsom grundlig kunskap om mushjärnans anatomi, cellodling, och möjliga infärgningsmönster därtill bildanalys i ImageJ, Matlab och statistisk analys i R samt god erfarenhet av Metafer Slide Scanning system är krav. Dokumenterad praktisk erfarenhet av laborativt sterilarbete med kliniskt material, såsom isolering av celler från blod och buffy coat blod, infrysning av celler, uppsättning av cellkulturer, transfektion, immunoassayer (ELISA, Delfia, AlphaLisa) samt immunoblot. Isolering av DNA, RNA från blodprover och vävnad. Rening av immunglobuliner från serum med hjälp av affinitetskromatografi och konjugering av dessa med signalmolekyler. 

Doktorandstudier innebär självständigt arbete och ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande, teamkänsla och planeringsförmåga. Den sökande bör klara av att arbeta med flera saker parallellt, ha en mycket god vana av datahantering och tycka att laborativt arbete är roligt för att trivas i gruppen. Dokumentation på engelska ingår i arbetet, därför är goda kunskaper i engelska ett krav. Goda rekommendationer från tidigare arbetsgivare. Goda färdigheter i kommunikation är nödvändigt. 

Stor vikt läggs på passande erfarenhet och personliga egenskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm och Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: mailto:[email protected]

Ansökan ska inkludera följande dokument på svenska eller engelska:
Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandtjänsten (max 2 sidor). CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationskraven. Lista på skrifter eller publikationer. Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av examensarbete. Kontaktuppgifter till minst två referenser.


Välkommen med din ansökan senast den 13 september 2022, UFV-PA 2022/3144.

 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

PhD student in biomedical science

PhD student in Toxicology – new methods to detect hazardous pollutants in water Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (BVF) at the Swedish University of Agricultural Sciences. BVF is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for under graduate training, research and post-graduate training in the areas of bacteriology, immunology, parasitology, pathology, pharmacology, toxicology, veterinary ... Visa mer
PhD student in Toxicology – new methods to detect hazardous pollutants in water

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (BVF) at the Swedish University of Agricultural Sciences. BVF is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for under graduate training, research and post-graduate training in the areas of bacteriology, immunology, parasitology, pathology, pharmacology, toxicology, veterinary public health and virology.

Department of Biomedicine and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences, is looking for a PhD student in the subject field biomedical sciences, with a special focus on molecular toxicology. 

Both humans and the environment at large is constantly exposed to complex, and ever-changing, mixtures or both synthetic chemicals and naturally occurring compounds. Some of these compounds, or combinations of compounds, are hazardous to humans or the environment. There is an urgent societal need for new methods and strategies to detect such hazardous compounds or mixtures, aiming to protect humans and the environment from exposure.

The aim of this research project is to develop and use analytical methods, based on cultured cells, to detect hazardous compounds and mixtures in the environment, especially in water. Additionally, to investigate how such effect-based methods can be used in early warning systems, for example in drinking water utilities or wastewater treatment plants, for continuous monitoring and rapid detection of hazardous pollutants.

Tasks: Studies and research aiming towards a PhD degree in the field of molecular toxicology, with a special focus on the development of cell based in vitro assays for studies of toxicity. Additionally, application of the developed methods in the context of early warning systems for chemical hazards in water. It is also included in the tasks to participate in courses need for a PhD degree, laboratory work and supervision of master students.

The PhD student will work in the research group Molecular Toxicology. We are also working closely together with research groups in the fields of ecotoxicology and food toxicology.

More information about the research group can be found here: https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/forskning-bvf-ingangssida/toxikologi/molecular-toxicology/ 

Qualifications: The applicant must meet the formal requirements to be admitted to PhD education at SLU. Adequate educational background could for example be a degree on master’s level in the fields of molecular biology, biochemistry, toxicology, or pharmacology. Previous experience of molecular biology-methods and cell culturing is desirable, but not a requirement. It is further desirable if the candidate has an expressed interest in the development of new technologies, innovation and utilization of research findings. 

Type of position: Four year, full time, employment as PhD student Visa mindre

Doktorand, biomedicinsk vetenskap

Doktorand i toxikologi - nya analysmetoder för upptäckt av hälso- och miljöfarliga ämnen i vatten Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Inst. för biomedicin ... Visa mer
Doktorand i toxikologi - nya analysmetoder för upptäckt av hälso- och miljöfarliga ämnen i vatten
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.

Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap söker en doktorand i biomedicinsk vetenskap med inriktning mot molekylär toxikologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Människor och miljö exponeras ständigt för komplexa och föränderliga blandningar av tiotusentals syntetiska kemikalier och naturligt förekommande ämnen. Vissa av dessa ämnen, eller kombinationer av ämnen, är skadliga för människors hälsa eller miljön i stort. Det finns ett mycket stort samhällsbehov av nya metoder och strategier för att upptäcka sådana hälso- och miljöskadliga ämnen eller kombinationer av ämnen, för att skydda både människor och miljö från exponering.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla och använda analysmetoder baserade på odlade celler, för att upptäcka toxiska ämnen och blandningar i miljön, främst vattenmiljön. Vidare att undersöka hur sådana effektbaserade analysmetoder kan användas i early warning systems, exempelvis i dricksvattenproduktion respektive avloppsreningsverk, för kontinuerlig övervakning och snabb upptäckt av hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar.

Forskarstudier syftande till doktorsexamen inom området molekylär toxikologi med inriktning på utvecklandet av cellbaserade in vitro-tester för studier av toxikologiska effekter samt applicerande av metoderna i early warning systems, t.ex. i dricksvattenproduktion respektive avloppsreningsverk. I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i forskarutbildningskurser, laboratoriearbete samt handledning av studenter på masternivå.   

Doktoranden kommer arbeta i forskargruppen molekylär toxikologi. Vi samarbetar också nära med forskargrupper inom områdena ekotoxikologi och livsmedelstoxikologi.  

Mer information om forskargruppen finns på https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/forskning-bvf-ingangssida/toxikologi/molecular-toxicology/

Kvalifikationer:
Den sökande måste uppfylla SLU:s behörighetskrav för antagning till utbildning på forskarnivå. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara högskoleexamen på avancerad nivå inom relevant område, t.ex. molekylärbiologi, biokemi, toxikologi, farmakologi eller apotekarexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder och cellodling är meriterande, liksom ett uttalat intresse för teknikutveckling, innovation och nyttiggörande av forskningsresultat.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-09-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i kemi av batterigränssnitt

Ansök    Aug 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 270 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Projektbeskrivning
Projektets huvudfokus kommer att vara att främja kunskapen om elektrod-elektrolytgränssnitt i laddningsbara batterier och att utveckla nya metoder för att stabilisera sådana gränssnitt. Detta syftar till att möjliggöra användningen av säkrare batterimaterial, t. ex. icke-brandfarliga elektrolyter. Medan litiumjonbatterier kommer att vara det primära målet, kommer nästa generations teknologier som de baserade på natrium eller kalium också att undersökas. Elektrokemiska metoder kommer att användas för att bedöma cellprestanda och reaktionsmekanismer, medan särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att studera gränsyteskemi med hjälp av avancerade karakteriseringsmetoder. En sådan teknik skulle vara hård röntgenfotoelektronspektroskopi, som skulle kräva regelbunden resa till synkrotronanläggningar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som doktorand ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Studenten kommer också att ta forskarutbildningskurser relaterade till forskningsämnena. Projektet genomförs vid Uppsala universitet i nära samarbete med kollegor vid Ångström Advanced Battery Centre. Arbetet kommer främst att bedriva experimentell forskning för att utveckla stabila elektrod-elektrolytgränssnitt för metalljonbatterier. Detta kommer vanligtvis att innefatta användning av olika elektrokemiska tekniker (t.ex. galvanostatisk cykling, cyklisk voltammetri, elektrokemisk impedansspektroskopi) och karakteriseringsmetoder (t.ex. röntgenfotoelektronspektroskopi, svepelektronmikroskopi, infraröd spektroskopi). Den framgångsrika kandidaten förväntas utföra högkvalitativ forskning som en del av ett team, i syfte att presentera forskningen i artiklar och vid nationella och internationella konferenser.

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå i kemi, fysik eller materialvetenskap eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (kemi, fysik eller materialvetenskap) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- kunskap om elektrokemiska energilagringssystem
- färdigheter i högkvalitativt akademiskt skrivande (till exempel forskningsprojektrapporter, masteruppsats eller publicerade artiklar)
- förmågan att uttrycka dig tydligt, dokumentera experimentellt arbete och arbeta med andra i en forskningsmiljö

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- tidigare erfarenhet inom forskningsområdet elektrokemisk energilagring, särskilt batterier
- tidigare erfarenhet av att arbeta med materialkarakterisering
- utmärkta betyg från utbildning på avancerad nivå är meriterande

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets https://regler.uu.se/?languageId=3r.

Ansökan

- Följebrev som beskriver varför kandidaten är intresserad och lämplig för tjänsten
- CV
- Kopior av examensbevis och betygsutskrifter
- Magisteruppsats (slutlig/utkast)
- Kontaktuppgifter för två referenser
- Andra relevanta dokument

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde den 26 september 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Andy Naylor (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2022, UFV-PA 2022/3085.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand

Ansök    Aug 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. FREIA laboratoriet är en avdelning inom institutionen som utvecklar acceleratorer och instrument för naturvetenskaplig forskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet är nära kopplat till stora forskningsinfrastrukturprojekt som ESS och MAX IV i Lund eller Europeiska XFEL i Hamburg. FREIA har ca 30 anställda forskare, ingenjörer och doktorander. Läs mer på http://www.physics.uu.se och http://www.physics.uu.se/forskning/freia .

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Om projektet
Institutionen för fysik och astronomi förstärker sitt forskningsfokus på ultrasnabb röntgenforskning med storskaliga röntgen friaelektronlaser anläggningar (XFEL) som europeiska XFEL och laboratoriebaserade femtosekundlaserkällor. Inom detta arbete bygger FREIA ett nytt femtosekund laserlaboratorium för att utföra banbrytande experiment inom materialvetenskap. Tekniker som tids- och vinkelupplöst fotonemissionsspektroskopi (tr-ARPES) kommer att användas för att få ny kunskap om egenskaper hos icke-jämviktssystem och djupare förståelse av tillfälliga fysikaliska fenomen inklusive ljusinducerad supraledning, ultrasnabb laddningsöverföring och lågdimensionell materialkarakterisering. Vi implementerar för närvarande experiment som använder den mellaninfraröda (MIR) till extrem ultravioletta (XUV) regionen av det elektromagnetiska spektrumet, ett komplement till det som är redan tillgängligt vid andra XFEL-anläggningar.

Doktorandens mål är tvådelat:

- att utföra experiment inom materialvetenskapens område i samarbete med erfarna forskare;
- att implementera nödvändiga experimentella tekniker och metoder vid FREIAs fs laserlaboratoriet och andra storskaliga anläggningar tillsammans med vetenskaplig personal.
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i en grupp med erfarna forskare och vetenskaplig personal och kommer att skaffa färdigheter som inkluderar att använda toppmoderna fs-lasrar, spektralt justerbara lasersystem, utveckling av nya fs-ljuskällor inklusive UV- och XUV-källor, design, utveckling och underhåll av ultrahögvakuumutrustning, fotonemissions elektronspektroskopi experiment.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att ägna större delen av tiden åt forskningsstudier, vilket innebär att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %) varvid anställningen förlängs med motsvarande tid.

Forskningsstudier kommer att omfatta:

- Deltagande i uppsättning av fs laserkällor och utveckling av olika miljöer för prover
- Dagligt praktiskt arbete i ett laserlaboratorium, inklusive utrustning och installation av nya komponenter, utveckling av styrmjukvara
- Planera och utföra experiment med lasersystem och endstation
- Delta i experiment vid storskaliga XFEL-anläggningar
- Dokumentation av pågående arbete och systematisk uppdatering av labbjournal
- Skrivande av akademiska artiklar och tekniska rapporter
- Aktivt deltagande i gruppmöte och presentation av väldokumenterade resultat

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha avlagt en magisterexamen i fysik, teknisk fysik eller motsvarande. Följande ingår i kvalifikationskraven:

- Gedigen förståelse för vågoptik
- Kunskaper om grundläggande laserfysik och grunderna i icke-linjär optik
- Framgångsrika studier i kondenserad materiens fysik eller kemi
- Skicklighet i högkvalitativt akademiskt skrivande
- Förmåga att uttrycka sig på ett tydligt, strukturerat och enkelt sätt
- Tydliga och koncisa sammanfattningar av pågående arbete
- Dokumentation av arbetsgången på ett sätt som är sökbart och lättbegripligt för andra gruppmedlemmar.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande färdigheter inkluderar kunskaper i:

- Programmering och dataanalys (t.ex. Python, Matlab)
- Hårdvaruprogrammering (LabVIEW, etc.)
- Utmärkta studiebetyg och en bred bakgrund inom fysik

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument i följande ordning:

- ett brev varför kandidaten är intresserad och lämplig för den utlysta tjänsten (1-2 sidor)
- ett CV (1 sida)
- ett brev som beskriver forskningsintressen och tidigare erfarenheter (1-2 sidor)
- kopior av examensbevis och betyg. Ange i procent medelbetyget för kandidat- och masterstudier.
en masteruppsats (eller ett utkast till detta)
- ett urval av akademiskt skrivande på engelska. Detta kan vara ett utdrag ur en avhandling
- kontaktuppgifter för två referenser
- övriga handlingar som sökanden vill hänvisa till.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

För anställning som doktorand krävs att den sökande är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Hermann Dürr (mailto:hermann.durr[email protected]sics.uu.se), universitetslektor Vitaliy Goryashko (mailto:[email protected]) och forskare Ruslan Chulkov (mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2022, UFV-PA 2022/2882.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, Etologi och djurskydd

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen: Institutionen har ca 70 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara. Forskning: Institutionen är ansvarig för både gru... Visa mer
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 70 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara.

Forskning: Institutionen är ansvarig för både grundforskning och tillämpad forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition, lantbruksekonomi och djurproduktionssystem. Forskningen genomförs i samarbete med tex lantbruksnäring, myndigheter och andra lärosäten inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på kandidat- och mastersnivå inom biologi-, husdjursvetenskaps-, veterinärmedicin- och djuromvårdnadsprogram, t ex etologi- och djurskydd, djur och hållbarhet, agronom- husdjur, veterinärprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

Den viktiga individen - hur personlighet länkar till hälsa, tillväxt och välfärd hos mjölkkor
Innehållsbeskrivning:
Målet med detta projekt är att förbättra välfärd och hälsa hos mjölkkor genom att öka vår förståelse av kors personlighet och utforska relationen till välfärd, hälsa och beteende. Vi eftersträvar kunskap om hur personlighet utvecklas under kons liv och undersöker inhysningens/miljöns betydelse i detta avseende. Vidare vill vi undersöka hur nyckelfaktorer i personligheten är relaterade till välfärd, hälsa och reproduktionsparametrar.

Dagens system är optimerade för ett standarddjur, men kor uppvisar stor individuell variation i fysiologi, beteende och förmåga att anpassa sig till ett system. Det kommer därmed att finnas individer som är sämre anpassade till det system och den skötsel som erbjuds. Mjölkgårdars hållbarhet (ekonomiskt, miljömässigt och socialt) förbättras av kor som har optimal anpassningsförmåga, vilket även skulle bidra till ökad livslängd och god livskvalitet. Därmed behövs bättre förståelse av kon som individ.

Detta multidisciplinära projekt innehåller beteendetester och –analyser, bedömning av fysiologiska och immunologiska variabler genom blodprov, och användning av annan analytisk utrustning. Projektet innebär experimentella studier med kor och kalvar i både laboratorie och fält.

Projektet är ett samarbete med Linköpings universitet (LiU).

Kvalifikationer:
Vi söker en person med hög motivation att engagera sig i en doktoransdtudie i etologi och djurvälfärd, med speciellt fokus på relationen mellan komplexa miljöer och välfärd. På ett personligt plan förväntas du vara proaktiv, praktiskt lagd, ha ett eget driv och ett analytiskt sinne.

Det är ett krav att sökanden har en kandidatexamen i biologi och masterexamen i husdjursvetenskap, med inriktning på etologi och välfärd. En dubbel masterexamen är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av forskning med djur, liksom av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar är ett krav.

Sökanden ska ha omfattande praktisk erfarenhet av att hantera unga och vuxna kor samt teoretiska och praktiska erfarenheter av att arbeta med analyser av beteende, fysiologi och immunologi. Likaså är det ett krav att sökanden har tillstånd att ge vaccinationer och att ta blodprov.

Utmärkta kommunikationsförmågor (skriftligt och muntligt) på engelska är ett krav.

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga kvaliteter så som engagemang, samarbetsförmåga, kreativitet, ansvarskänsla, oberoende och organisatorisk kompetens. 

Placering:           
Uppsala 

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:
1 oktober eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-09-07.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap

Ansök    Aug 23    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 300 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Vår https://iscl.research.it.uu.se/ specialiserar sig på att utveckla teori, metoder och programvara för distribuerade datorinfrastrukturer och maskininlärning. Vi har ett antal olika samarbetspartners och erbjuder stora möjligheter till samarbete med ledande forskare inom och utanför Sverige.

Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i den nyinrättade http://www.it.uu.se/research/arenas/security/graduate_school vid institutionen för informationsteknologi. Forskarskolan tillhandahåller en miljö där studenter och forskare inom cybersäkerhet och relaterade områden arbetar tillsammans, genom gemensamma kurser och forskningsaktiviteter. Regelbundna seminarier planeras med presentationer från skolans deltagare och av inbjudna talare. Aktivt deltagande i forskarskolans verksamhet förväntas.

Projektbeskrivning
Artificiell intelligens (AI) är kärnan i moderna tillämpningar. De senaste två decennierna ägnades åt att förbättra matematiska modellerings- och träningsprocesser medans fokus nyligen skiftat mot säkerhet, integritet och tillit i AI lösningar. Bland annat har federerad maskininlärning [bättre: fördelad maskininlärning eller federated learning] (FedML) visat sig ha bra egenskaper för att bevara maskininlärningens integritet. Fokus i det här projektet kommer att vara på säkerhet och integritetsförbättrande tekniker för federerad maskininlärning [se ovan]. Vi kommer att utveckla nya teorier och metoder för att uppnå två huvudmål: säker aggregering av lokala modeller som kan vara påverkade av så kallade poisoningattacks (område 1); distribuerad aggregering av lokala modeller utan att avslöja datan som användes för att träna modellerna (område 2).

Projektet är ett nära samarbete med universitetslektor https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N7-398 vid avdelningen för beräkningsvetenskap som huvudhandledare och universitetslektor https://katalog.uu.se/profile/?id=N17-1355 vid avdelningen för systemteknik som biträdande handledare.

Arbetsuppgifter
En doktorands arbetsuppgifter är i första hand inriktade på den egna forskarutbildningen som varar i fyra år. Arbetet kan även i begränsad omfattning (ca 20 %) innebära andra institutionsuppgifter såsom undervisning i grundutbildningar och administrativa uppgifter – då kan tjänsten förlängas till högst fem år.

Kvalifikationskrav
En doktorandtjänst kräver en avlagd (eller nära avslutad) civilingenjörsexamen eller motsvarande, inom ett område som är relevant för projektets ämnesområde, god kommunikationsförmåga med goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska, samt utmärkta studieresultat. Ytterligare krav för denna tjänst inkluderar kunskaper i programmering (helst i Python), samt kunskaper i datavetenskap med fokus på ett eller flera av följande ämnen: säkerhet och integritet, distribuerade system eller maskininlärning. Vi förväntar oss att framgångsrika kandidater har en hög nivå av kreativitet, noggrannhet och/eller ett strukturerat förhållningssätt till problemlösning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Extra meriter med samma vikt inkluderar erfarenhet med Federated Machine Learning, Multi-party Computation (MPC) samt numerisk optimering och moderna metoder inom mjukvaruutveckling.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Salman Toor, mailto:[email protected], Docent André Teixeira, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2022, UFV-PA 2022/3004.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Informationssystem

Ansök    Aug 12    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby.

Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.im.uu.se/

Doktoranden kommer att undersöka olika utvecklingsprocesser när det gäller digitala infrastrukturer inom institutionella kontexter. Detta är sammanhang där lagar, förordningar och standarder utgör en viktig grund för utvecklingsprocessen. Detta  gäller utveckling av digitala infrastrukturer inom olika sektorer av samhället t.ex. hälsa,  finans,  och socialförsäkring.  Forskningen kommer att vara praktik- och designorienterad.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandutbildning består av framgångsrikt genomförande av en mängd doktorandkurser samt av ett kvalificerat forskningsprojekt som ska avrapporteras skriftligen i form av en doktorsavhandling och försvaras muntligen vid en offentlig disputation, vilket utgör grunden för en filosofie doktor examen i informationssystem vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Innehavaren av föreliggande tjänst ska också ingå i den nationella forskarskolan ”Management and Information Technology”. Flera svenska lärosäten ingår i denna skola som erbjuder en mängd särskilda doktorandkurser, obligatoriska doktorandkonferenser samt ett omfattande närverk av forskare. Doktoranden kommer att handledas av två seniora forskare. En generell beskrivning av forskarutbildningen finns i den allmänna studieplanen på https://www.samfak.uu.se/.

Kvalifikationskrav
Vi söker en doktorand med ett genuint intresse för och goda kunskaper inom design av digitala infrastrukturer (informationsinfrastrukturer). Kunskaper om systemutveckling och systemarkitektur. Arbetet kräver förmåga att tolka svenska lagar, förordningar och statliga utredningar varför den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska. Den som får anställningen ska kunna tala, läsa och skriva svenska på en nivå som är nödvändig för att genomföra forskning på svenskt skriftligt material. God förmåga att kommunicera  på engelska är också ett krav. Vi söker en person med förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp, som kan kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner samt ta initiativ, och självständigt organisera sitt arbete.

Följande är det formella kravet för en framgångsrik ansökan:

Grundläggande behörighet
Du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Särskild behörighet
Du har godkänt resultat på kurser om 90 hp inom fo?r informationssystem relevanta omra?den, eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Lämplig bakgrund är magister- eller masterexamen med inriktning mot informationssystem, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande. En generell beskrivning av forskarutbildningen i informationssystem finns i den allmänna studieplanen som finns att hämta på http://www.samfak.uu.se/.

Önskvärt/meriterande i övrigt


Erfarenhet av:

- kravformulering, konceptuell modellering, programmering och utveckling av digitala tjänster
- kvalitativa forskningsmetoder
- arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn
- undervisning på högskolenivå
Erforderliga ansökningsdokument.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem  via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

- En C.V.
- Motivationsbrev som anger varför den sökande vill genomgå den aktuella forskarutbildningen (max 1 A4 sida)
- Förslag till ett forskningsprojekt som fokuserar på den häri angivna tjänstens kunskapsområde (max 1 A4 sida)
- Intyg för akademiska examina
- Kopior på vetenskapliga artiklar som den sökande har (sam-) författat (om tillämpbart)
- Intyg för arbetslivserfarenhet (om tillämpbart)
- Kontaktuppgifter för två referenspersoner
Kunskaper i svenska är ett krav, och kommer att testas i samband med antagningen.

Kunskaper i engelska är ett krav motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska.). Det går att  visa att språkkraven i engelska uppfylls genom TOEFL/IELTS/  och tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen kan ingå inom ramen för anställningen om max 20 % av heltid.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. 

Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Owen Eriksson, [email protected] samt Pär Ågerfalk, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2022, UFV-PA 2022/2819.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

PhD student for 4 years. Biomedical science specialization bacteriology

Department of Biomedical Sciences and veterinary public health A position as PhD student is declared vacant in the area of biomedical sciences, with focus on bacteriology, at the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (BVF) at the Swedish University of Agricultural Sciences. BVF is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for under graduate training, research and post-graduate training in th... Visa mer
Department of Biomedical Sciences and veterinary public health

A position as PhD student is declared vacant in the area of biomedical sciences, with focus on bacteriology, at the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (BVF) at the Swedish University of Agricultural Sciences. BVF is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for under graduate training, research and post-graduate training in the areas of bacteriology, immunology, parasitology, pathology, pharmacology, toxicology, veterinary public health and virology.

Development of diagnostic tests for hoof diseases in ruminants

Contagious interdigital infection in the cleft palate of cattle so-called digital dermatitis (DD) and footrot/contagious ovine digital dermatitis (CODD) in sheep cause extensive damage to the hooves of affected animals and is very painful. The essential causative agent for footrot is Dichelobacter nodosus but the causes of DD and CODD have not yet been fully identified. There is currently no laboratory diagnosis for DD and CODD, the diagnosis is made clinically by a veterinarian or in connection with trimming of the hooves. However, for footrot, there are PCR diagnostics that confirm the presence of D. nodosus from the lesions in the hooves. Increased studies of the spread and occurrence of DD, footrot/CODD are necessary to gather important knowledge to be able to prevent and treat these diseases in cattle and sheep.

Description:

Do you want to contribute to improve the health of cattle and sheep? In that case, this can be the opportunity. The research project aims to develop new diagnostics that would make it possible to monitor and control the hoof diseases and prevent the spread of infection.

We are searching for a highly motivated PhD-student interested in the research area of biomedical sciences with focus on bacteriology. The overall purpose of this project is to develop tests (ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay) for diagnosing the hoof diseases infectious hoof disease (digital dermatitis, DD) on dairy cows and foot rot / CODD on sheep. Both diseases cause sores on the hooves and lameness in the animals, which means reduced welfare for the animals and financial losses for the animal owners. New diagnostic tools would make it possible, among other things, to monitor the diseases and prevent the spread of infection.

Qualifications:

Suitable background for the position is veterinarian, agronomist, microbiologist or equivalent may come into question. We are looking for a person with a Master of Science and good knowledge of communicating in English in speech and writing. Particular emphasis will be placed on personal suitability and abilities as a team player as well as an ability to take initiatives and work independently.  

Place:

Uppsala

Form of employment:

Employment as a doctoral student for 4 years

Starting date:

As agreed

Application:

Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-15.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. 

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling

Ansök    Aug 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper bedriver forskning och utbildning som sträcker sig från klimatåtgärder och naturresursförvaltning, till frågor om jordens inre och atmosfär.

Vi arbetar i en spännande, expansiv, transdisciplinär internationell miljö (se http://www.geo.uu.se). Institutionens forskningsprogram ”Naturresurser och hållbar utveckling” syftar till att bygga kunskap om hur skydd och nyttjande av naturresurser på ett hållbart sätt, i skärningspunkten mellan naturliga och sociala system, där vetenskap och politik samverkar. I programmet ingår en enhet för Klimatledarskap (Climate Change Leadership, CCL), som i första hand studerar klimatstyrning utifrån transdisciplinära perspektiv, och som i allt högre grad studerar andra styrningsfrågor, bland annat om biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Zennströms gästprofessur i klimatledarskap är också förlagd till CCL.

Den nuvarande doktorandtjänsten är placerad i Uppsala och inom CCL och programmet Naturresurser och hållbar utveckling. Fokus ligger på styrning och policy rörande biologisk mångfald och landskap.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten ingår i det nya forskningsprogrammet LANDPATHS (The multifunctional landscapes of the future: barriers and drivers for transformation pathways), som är finansierat av Naturvårdsverket åren 2022-2027 (se https://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/ongoing-research/landpaths/). Programmet syftar till att främja och utveckla kunskap om hållbara och integrerade metoder inom planering och förvaltning som rör biodiversitet och landskap. Doktoranden ska främst arbeta i delprojektet "Transformativ landskapsstyrning", som utforskar frågor om strategier och policy för biologisk mångfald och landskap i allmänhet, och mer specifikt om transformation inom skogs-, jordbruks-, hav och kust-, stads- eller fjällandskap. Samarbete kommer att ske med doktorander och seniora forskare i andra delprojekt inom LANDPATHS. Arbetet sträcker sig från policyrelaterade studier till deltagandeforskning med intressenter i Sverige. Doktoranden förväntas även bidra till att organisera och samordna aktiviteter där intressenter deltar, samt aktivt bidra till kommunikation och annan utåtriktad verksamhet.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en Masterexamen i miljövetenskap eller hållbar utveckling, inklusive en komponent av statsvetenskap eller liknande, och ska ha forskningsintressen relaterade till LANDPATHS, inklusive god förståelse för utmaningar och strategier rörande biologisk mångfald och landskap. En framgångsrik kandidat har goda kunskaper om och erfarenheter av styrning och policyfrågor, till exempel teorier om miljöstyrning, transformation eller politik och policyprocesser, eller policyutvärdering och policyanalys, metodik för framtidsstudier och transdisciplinärt arbete. Goda språkkunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter eller erfarenheter rörande offentligt beslutsfattande, civilsamhälle, transdisciplinära projekt, organisering av dialogprocesser, moderering av workshops, intervjuer och intervjumetoder, samt kommunikation är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev på maximalt 2 sidor, som dels beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten och hur du ser att du kan bidra till doktorandprojektet och LANDPATHS, dels redovisar hur du uppfyller kraven och eventuella övriga meriterande aspekter. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior av obligatoriska tentor, din masteruppsats, eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att visa att alla krav är uppfyllda, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Irrelevant information ska undvikas.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Karlsson + 46 70 316 27 22; mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 september 2022, UFV-PA 2022/2899.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

PhD Rural Development

Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development offers a strong social science research environment in rural development, environmental communication, landscape architecture and agrarian history. Rural Development focuses on the specific conditions of rural areas linked to regional, national and global change - and development processes. Important research areas are development and rural policy, natural resource and ... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development offers a strong social science research environment in rural development, environmental communication, landscape architecture and agrarian history. Rural Development focuses on the specific conditions of rural areas linked to regional, national and global change - and development processes. Important research areas are development and rural policy, natural resource and land use; social, political and economic relations; sustainability and migration. Read more about the Division here.

This recruitment is for one position as PhD candidate in Rural Development.

Tracing sustainability in iron ore extraction 
Description:
Research in resource governance explores questions of politics, justice and sustainability in relation to the extraction and use of natural resources. A large part of such research attempts to link resource-producing regions, often based in the Global South, with markets that tend to be in wealthier Global North countries. The processing and trade across global markets is often understood as a set of inter-linked networks of exchange mediated by unequal patterns of power. Unpacking how different actors relate to the different stages of resource processing can reveal variegated effects on rural, resource-dependent societies as well as the creation of a range of sustainability outcomes.

The PhD project aims to critically and creatively investigate understandings of sustainability in iron ore mining justified by the climate crisis. The starting point is the iron ore used in fossil-free steel recently used to manufacture a heavy construction machine for an end customer in Sweden. Fossil-free steel is produced without emitting any carbon emissions from mine to end product thus promising major reductions in carbon emissions, but also raising questions on how other aspects of sustainability related to the iron ore extraction will be addressed. The first part of the PhD project explores broader understandings of sustainability beyond low carbon in the iron ore mining of northern Sweden.

To understand sustainability in iron ore extraction beyond the relatively small amounts mined in Sweden, further tracing of iron ore supplies will be carried out by the PhD student. This will determine global resource flows from mines across Global South settings (primarily Brazil, India or South Africa). Using ethnographic methods the project will seek to enquire into how different groups in the identified mining locations across Global South and Global North understand sustainability beyond low carbon emissions. The result is an improved understanding of the present mixing of conventional fossil fuel-dependent iron ore with new, hi-tech fossil-free ore in the automotive sector.

The PhD project will be funded by the Department of Urban and Rural Development, and benefit from a vibrant and collegial research environment.

Qualifications:
We are looking for an enthusiastic, highly motivated and creative candidate with a Master’s degree in a relevant social science subject (e.g. human geography, international or rural development, anthropology, or political science), and experience in theoretically grounded, qualitative empirical research.

Additional qualifications

Excellent English skills, both written and spoken, are essential. Knowledge of Swedish would be an asset as well as language skills in potential iron ore mining locations. Experience with fieldwork, preferably across rural settings in Global North and South contexts, is considered a merit. Fieldwork abroad will be required. Personal suitability is taken into account.

Place of work:     
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Instructions:
Candidate selection: The selection among the eligible applicants is based on: written application including curriculum vitae, master’s thesis; personal references; good knowledge of English; theoretical knowledge of resource governance and methodological experiences (familiarity with qualitative methods), experiences of data collection and analysis, as well as tests and interview.

Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-14.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, master’s thesis, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here.

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read here about the PhD education at SLU.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, landsbygdsutveckling

Institutionen för stad och land Vid institutionen fo?r stad och land (SOL) finns fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljo?kommunikation och miljo?integrering. Fra?gor om det ha?llbara nyttjandet av naturresurser och landskap a?r centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns a?ven Centrum fo?r naturva?gledning, Centrum fo?r biologisk ma?ngfald och Sidas helpdesk fo?r miljo? och klimatfo... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vid institutionen fo?r stad och land (SOL) finns fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljo?kommunikation och miljo?integrering. Fra?gor om det ha?llbara nyttjandet av naturresurser och landskap a?r centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns a?ven Centrum fo?r naturva?gledning, Centrum fo?r biologisk ma?ngfald och Sidas helpdesk fo?r miljo? och klimatfo?ra?ndringar.

Utna?mningen sker vid avdelningen fo?r landsbygdsutveckling som har tva? a?mnesomra?den: landsbygdsutveckling i det globala syd och landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Ämnesområdet bygger på flera samhällsvetenskapliga discipliner och fokuserar på hur landsbygders specifika förutsättningar är länkade till regionala, nationella och globala förändringar och utvecklingsprocesser. Viktiga forskningsområden är landsbygdspolitik,
naturresursförvaltning och markanvändning; sociala, politiska och ekonomiska relationer; hållbarhet och migration. Läs mer om institutionen här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Spårning av hållbarhet i järnmalmsutvinning
Innehållsbeskrivning:
Forskning inom naturresursförvaltning utforskar frågor om politik, rättvisa och hållbarhet i relation till utvinning och användning av resurser. Sådan forskning kopplar ofta samman resursproducerande regioner i det globala syd med marknader som tenderar att finnas i rikare globala nordländer. När resurser utvinns och handlas på globala marknader förstås dessa ofta som sammanlänkade nätverk som påverkas av ojämlika maktrelationer. Att förstå hur olika aktörer förhåller sig till de olika stadierna nätverken kan avslöja olika effekter på landsbygden samt hur rad olika hållbarhetseffekter skapas.

Doktorandprojektet syftar till att kritiskt och kreativt undersöka olika förståelser av hållbarhet inom järnmalmsbrytning motiverade av klimatkrisen. Utgångspunkten är den järnmalm som används i fossilfritt stål till en tung anläggningsmaskin som nyligen levererats åt en slutkund i Sverige. Fossilfritt stål produceras utan att släppa ut några koldioxidutsläpp från gruva till slutprodukt vilket lovar stora minskningar av koldioxidutsläppen, men väcker också frågor om hur andra hållbarhetsaspekter relaterade till järnmalmsutvinningen kommer att hanteras. Den första delen av doktorandprojektet kommer att utforska en bredare förståelse för hållbarhet bortom lågt koldioxidutsläpp i den fossilfria järnmalmsbrytningen i norra Sverige.

För att förstå nuvarande hållbarhet i järnmalmsutvinning utöver de relativt små mängder som bryts i Sverige kommer ytterligare spårning av järnmalmsförråd att utföras av doktoranden. Detta kommer att bestämma globala inköpsmönster till gruvor i globala södra (Brasilien, Indien eller Sydafrika). Genom att använda etnografiska metoder kommer projektet att försöka undersöka hur olika grupper i de identifierade gruvplatserna i det globala södra och det globala norra förstår hållbarhet bortom låga koldioxidutsläpp. Resultatet är en förbättrad förståelse för den nuvarande blandningen av konventionell fossilbränsleberoende järnmalm med ny, högteknologisk fossilfri malm inom fordonssektorn.

Doktorandprojektet kommer att finansieras av Institutionen för stad och land och dra nytta av en kollegial forskningsmiljö.

Kvalifikationer:
Vi söker en entusiastisk, motiverad och kreativ kandidat med en magisterexamen och en stark bakgrund i ett relevant samhällsvetenskapligt ämne (såsom kulturgeografi, internationell eller landsbygdsutveckling, sociologi, antropologi eller statsvetenskap), samt erfarenhet av teoretiskt grundad, kvalitativ empirisk forskning.

Ytterligare kvalifikationer
Utmärkta engelska kunskaper, både i tal och skrift, är avgörande. Kunskaper i svenska är meriterande samt språkkunskaper i potentiella gruvområden i globala syd. Erfarenhet av fältarbete, gärna i landsbygdsmiljöer i både globala nord- och sydsammanhang, ses som meriterande. Fältarbete utomlands kommer att krävas. Personlig lämplighet beaktas.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

(Alternativt ange datum för önskat tillträde)

Ansökan
Urvalet bland de behöriga sökandena baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning, masteruppsats; personliga referenser; goda kunskaper i engelska; teoretisk kunskap om resursstyrning och metodologiska erfarenheter (förtrogenhet med kvalitativa metoder), erfarenheter av datainsamling och analys samt tester och intervjuer.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-14.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, Biomedicinsk vetenskap inriktning bakteriologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap En anställning som doktorand i biomedicinsk vetenskap, med inriktning på bakteriologi ledigförklaras vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) vid SLU. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnen... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
En anställning som doktorand i biomedicinsk vetenskap, med inriktning på bakteriologi ledigförklaras vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) vid SLU. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utveckling av diagnostiska test för klövsjukdomar hos idisslare
Innehållsbeskrivning:
Vill du hjälpa till att förbättra hälsan för nötkreatur och får? Då kan detta vara en möjlighet. Forskningsprojektet syftar till att utveckla ny diagnostisk som ska göra det möjligt att övervaka och kontrollera klövsjukdomar samt förhindra smittspridning.

Vi söker en motiverad forskarstudent i ämnet biomedicinsk vetenskap med inriktning på bakteriologi. Syftet med projektet är att utveckla test (ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay) för diagnostisering av klövsjukdomarna smittsamt klöveksem (digital dermatit, DD) på nötkreatur och fotröta/CODD på får. Båda sjukdomarna ger upphov till sår på klövarna och hälta hos djuren vilket innebär minskat välbefinnande för djuren och ekonomiska förluster för djurägarna.

Projektet omfattar planering och genomförande av forskningsstudier inklusive bakteriologiska, molekylärbiologiska och epidemiologiska analyser samt utveckling av ny laboratoriediagnostik. Populärvetenskaplig och vetenskaplig resultatförmedling såväl muntligt som skriftligt är en viktig del av projektet. I de bakteriologiska och molekylärbiologiska studierna ingår bland annat odling och typning av bakterier, proteinrening, proteinuttryck, ELISA, molekylära analyser och bioinformatik. De epidemiologiska studierna omfattar bland annat data- och riskanalys samt djupstudier.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund för tjänsten är veterinär, agronom, mikrobiolog eller motsvarande. Den sökande ska ha masterexamen och ha goda kunskaper i att kommunicera på engelska i tal och skrift. Vi kommer fästa stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning. 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, nordiska språk

Ansök    Jun 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden.

Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller frågeställningar, teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ­ning som doktorand. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa­men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/ för utbildning på forskarnivå i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Ansökan
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta följande:

- Ifylld https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/blanketter
- Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”).
- Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker grundlägg­ande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Vidimerade kopior på examensbevis.
- Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
- En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver ett projekt som den sökande skulle vilja genomföra.
Ansökan bör utformas i enlighet med https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/ 

Övrigt
Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Muntliga projektpresentationer och intervjuer med de sökande kan också komma ifråga.

Påhttps://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/ finns mer information om utbildning på forskarnivå.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2027-01-15 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2028-01-15 (med institutionstjänstgöring). Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-16 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Studierektor för forskarutbildningen Natalia Ganuza [email protected], tel. 018–471 2937.
Utbildningsledare Lars Hagborg [email protected], tel. 018–471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2022, UFV-PA 2022/2687.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi + AI

Ansök    Jun 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Denna doktorandtjänst tillhör den nystartade eSSENCE-forskarskolan i data-intensiva beräkningar.

Läs mer på hemsidan:https://essenceofescience.se/. Forskarskolan anställer nu 10 doktorander vid Uppsala universitet för att arbeta inom projekt som alla tar upp utmaningen med dataintensiv vetenskap – både ur ett  grundläggande metodologiskt perspektiv och ur perspektivet av datadrivna vetenskapstillämpningar. Den nu utlysta doktorandtjänsten är en av dessa tio.

Värdinstitutionen för tjänsten är Institutionen för kemi - Ångström och affilierad institution är Institutionen för Informationsteknologi, båda vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Institutionen för kemi – Ångström  har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innebär såväl deltagande i forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock normalt max 20 % av arbetstiden.

Det aktuella doktorandprojektet handlar om maskininlärning och datorsimuleringar, med syfte att utforska fenomen på atomnivå som kan vara avgörande för batteriers funktionalitet. Vi kommer att designa strategier för hur man kan accelerera beräkningarna och använda dem för att förstå fysikaliska/kemiska processer som styr funktionaliteten av batterier. Kvantmekaniska beräkningar, statistisk-mekaniska simuleringar, maskininlärning och dataanalyser kommer att vara verktyg inom doktorandprojektet.

Handledarna för denna doktorandtjänst är aktiva i det europeiska forskningsnätverket BIGMAP (https://www.big-map.eu/), som står för "Battery Interface Genome – Materials Acceleration Platform". BIGMAP är en hörnsten i EU:s mål att nå noll-netto-utsläpp av CO2 till år 2050 med hjälp av "Accelerated discovery and design of battery materials, interphases, interfaces and concepts", vilket också är det övergripande vetenskapliga temat för denna doktorandtjänst.

Kvalifikationskrav
En sökande till denna tjänst ska ha

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Vi är medvetna om att de flesta studenter inte har en omfattande grundutbildning både inom naturvetenskap och informationsteknologi/AI. I detta doktorandprojekt förväntar vi oss att kandidaten har god kunskap inom åtminstone ett av dessa områden, samt är intresserad av att lära sig mer inom det andra området (genom själva forskningsprojektet och även genom doktorandkurser). 

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är mycket önskvärt att en kandidat har läst grundkurser i kemi, fysik eller ingenjörsvetenskap motsvarande minst 30 hp.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2022 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kersti Hermansson mailto:[email protected];  telefon 070-4250626 eller Dr. Peter Broqvist mailto:[email protected], telefon 070-3718614 eller Dr. Per Mattsson mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2780.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i biokemi - strukturbiologi genom artificiell intelligens

Ansök    Jun 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Ditt mål kommer att vara att avslöja strukturen hos fotoreceptorproteiner med hjälp av kryo-elektronmikroskopi eller tidsupplöst seriell kristallografi vid fria elektronlasrar. I synnerhet planerar vi att använda metoder som är baseras på artificiell intelligens (AI) för att lösa proteinstrukturen till finare detaljer; vi kan också komma att använda molekylärdynamik för att validera strukturella data. Detta projekt kommer att vara en blandning för att lösa ny strukturell information och att utveckla metoderna för att erhålla dessa strukturer.

Du förväntas vara delaktig i alla steg i projektet, d.v.s. att förbereda och utföra experiment samt att analysera och publicera data. Valet av delprojekt kommer att anpassas efter dina intressen och tidigare kunskaper och erfarenheter

I projektuppgifterna ingår:

- Utförande och analys av kryoelektronmikroskopi eller kristallografidata.
- Förutsägelse av proteinstruktur med stöd av AI
- Utveckling av AI-baserade metoder för dataanalys och/eller proteinprediktion.
- Identifiering och publicering av resultaten
- Vetenskapligt samarbete inom och utanför gruppen
- Kommunikation av resultat

Hos oss kommer du att få kreativt utrymme för att utveckla projektet och tillräckliga resurser för att kunna producera avancerade resultat.  Du kommer också kunna dra nytta av att vara en del av ett dynamiskt team.

Anställningen är placerad i Westenhoffs forskargrupp. Teamet har som mål att förstå strukturell dynamik av proteiner och kemiska reaktioner. Forskningen ligger i gränssnittet mellan biologi, kemi och fysik och har resulterat i två ERC-utmärkelser. Gruppen publicerar kontinuerligt i ansedda tidskrifter. Hitta mer information på: http://www.westenhofflab.net/och på Google Scholar.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/. 
- För att antas till forskarutbildning inom biokemi krävs 120 hp i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden. Dessa kurser ska innefatta minst 90 hp i kemi, varav 45 hp i biokemi och där minst 15 hp utgörs av examensarbete i biokemi. https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-biokemi_150311.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.24.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121533704. 
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi letar efter en djärv person, som har en hög grad av motivation, är självständig och kan jobba effektivt i team. I första hand letar vi efter biokemist/biofysiker/kemist med intresse och erfarenhet av programmering och datorberäkningar. I andra hand letar vi efter en datorvetare med starkt intresse och dokumenterat erfarenhet inom kemi/biologi, till exempel genom kurser på universitets nivå eller forskningserfarenhet.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor, Sebastian Westenhoff, mailto:[email protected], +46 766 18 39 36.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2740.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap

Ansök    Jun 27    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på http://www.it.uu.se            

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/beskrivning av ämnesområdet
”Managed languages”, dvs. språk som kör i en exekveringsmiljö/virtuell maskin (ex. Java, Python, R, JavaScript) tillåter hög nivå av abstraktion vilket tillåter tidseffektiv utveckling och undvikande av många felkällor. Bland annat ger de programmeraren en abstrakt modell av datorns minne där t.ex. allokering och avallokering av resurser kan hanteras automatiskt av exekveringsmiljön. Effektiviteten hos de algoritmer som driver kärnan i en exekveringsmiljö (minneshantering, schemaläggning, etc.) är av yttersta vikt för ett programs prestanda. Effektiva algoritmer leder till ökad komplexitet vilket i sin tur leder till ökat behov av rigorösa processer för att verifiera att algoritmerna är korrekta.

Projektets syfte är att utveckla effektiva algoritmer för nyckelaspekter i exekveringsmiljöer såsom minneshantering, schemaläggning och kompilatoroptimeringar, för specifika runtime-implementationer och med starkt fokus på formell verifikation. Projektet kräver därför förståelse och intresse för både lågnivåaspekter av programs exekvering och matematiska fundamenta för verifikation av lågnivåalgoritmer. Det finns ett stort antal intressanta utmaningar att tackla i kontextet av specifika implementationer.

Projektet kommer att bana väg för utvecklingen av nya korrekta och effektiva exekveringsmiljöer för managed languages som kommer att leda till ökad tillämplighet för managed languages.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier.

Kvalifikationskrav
Kandidater ska ha en masterexamen i datavetenskap eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet. 

Att doktorera kräver med nödvändighet att en lär sig nya färdigheter och förvärvar nya kunskaper. Även om kunskap om systemprogrammering, exekveringsmiljöer, teorembevisning, programspråk och kompilatorer är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare, kollegor, angränsande experter, etc. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter i högre grad än specifika ämneskunskaper. 

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc. 

Utöver ovanstående bör du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna.

Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om systemprogrammering, exekveringsmiljöer, teorembevisning, programspråk och kompilatorer är meriterande

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan?ska innehålla:

- En beskrivning (1–2 sidor) om varför du söker tjänster, dina forskningsintressen, relevanta kvalifikationer för anställningen, samt bevis på att du är självmotiverad och kan jobba i ett team
- En sammanfattning (2 sidor) av ditt masterarbete och om tillämpligt hur det relaterar till de efterfrågade kvalifikationerna för tjänsten
- En meritförteckning (CV)
- Kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska)
- En kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast)
- Eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation)
- Länkar till artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt ev. andra relevanta dokument
- Kontaktinformation till minst en referensperson
- Datum för tidigast möjliga anställningsstart

Lovande sökande kommer att ombedas att göra en praktisk programmeringsuppgift och en logikuppgift, och bjudas in till institutionen för en mer omfattande intervju.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Tobias Wrigstad 0736-971719 mailto:[email protected], universitetslektor Tjark Weber 018- 471 1099 mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2022, UFV-PA 2022/2612.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Ansök    Jun 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Engelska institutionen omfattar fem specialiseringar inom både undervisning och forskning: engelsk lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska och Svenska institutet för Nordamerikastudier (SINAS).

Forskning bedrivs inom alla dessa områden. Forskarutbildningen i engelska är uppdelad i tre avdelningar, en med inriktning mot engelsk lingvistik, en med inriktning mot engelsk litteratur och en med inriktning mot amerikansk litteratur. Vi söker nu en doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskning inom amerikansk litteratur och kultur omfattar all litteratur och besläktade discipliner som produceras på det territorium som i dag omfattar USA från den koloniala perioden till nuet, tillsammans med amerikaners produktion utanför USA. Områden som är föremål för pågående eller nyligen avslutad forskning inkluderar amerikansk litteratur och globalisering, transnationell amerikansk litteratur, nyliberalismens litteratur och kultur, amerikansk litteratur och säkerhetsstaten, avantgardepoesi och ?poesikritik sedan andra världskriget, New American Cinema, punkrock och arkepelagisk amerikanistik.

Vid Engelska institutionen är doktoranderna integrerade i forskningsmiljön. De förväntas dessutom bli en del av nationella och internationella nätverk genom att t.ex. närvara vid konferenser där de presenterar sin forskning. Sammanfattningar av nyligen färdigställda doktorsavhandlingar finns tillgängliga online.

Uppsala universitet utlyser en anställning som doktorand i engelska med specialisering inom amerikansk litteratur. Vi söker en dynamisk och engagerad forskare som har lätt för att arbeta på egen hand och som också är villig att samarbeta med och bidra till forskargruppen som arbetar på institutionen. För denna tjänst uppmuntrar vi särskilt forskningsplaner som rör (i) 1800-talets amerikanska litteratur och kultur i brett perspektiv eller (ii) transnationell amerikansk litteratur, två områden som också kan kombineras fruktbart i samma plan.

Den som får anställningen kommer att arbeta heltid med studier på forskarnivå i Uppsala och förväntas delta aktivt i institutionens aktiviteter inklusive t.ex. forskningsseminarier, workshoppar och personalmöten.

Anställningen är en fyraårig heltidsanställning som ger tillgång till alla svenska sociala förmåner såsom betald föräldraledighet. Anställningen kan också innefatta undervisning och andra arbetsuppgifter på upp till 20 % av heltid (med motsvarande förlängning av anställningen). Alla doktorander har tillgång till eget kontorsutrymme och förväntas vara närvarande på institutionen på heltid. På https://www.engelska.uu.sefinns ytterligare information om forskarutbildningen. För att hitta informationen, välj länken ”Forskning” och därefter länken ”Forskarutbildning”.

Kvalifikationskrav
För att vara behörig till anställning som doktorand måste den sökande uppfylla fordringarna för magisterexamen i engelska innan utlysningsperioden går ut. Vi uppmuntrar sökande från alla länder att söka tjänsten. Doktorsavhandlingen ska skrivas på engelska.

Notera att antagning till forskarutbildning vid Uppsala universitet sker i hård konkurrens och att en magisterexamen vid ansökningstillfället är en förutsättning.

Ansökan: Ansökan bör skrivas på engelska. Listan på vad en fullständig ansökan ska innehålla finns på https://www.engelska.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen och i https://regler.uu.se/.

Forskarutbildningen i engelska regleras i ämnets https://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/studieplaner/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Lön: Enligt lokalt avtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ashleigh Harris, studierektor för forskarnivå, mailto:[email protected], 018-471 1269

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2022, UFV-PA 2022/2665.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

Ansök    Jun 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
https://uu.

se/om-uu/jobba-hos-oss/

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning.

Projektbeskrivning: Projektet har som målsättning att utveckla en ny paramagnetisk NMR-baserad teknik för att stödja rationell läkemedelsutveckling. Detta genom att möjliggöra snabb bestämning av den bioaktiva substansens bundna konformation och bindningsställe i lösning.
Arbetet kommer att innebära design av paramagnetiska molekylära etiketter, utveckling av syntetiska vägar för framställning och märkning av bioaktiva molekyler med dessa etiketter, NMR metodutveckling samt strukturberäkningar. Projektet innebär samarbete med läkemedelsindustrin samt andra svenska och utländska forskargrupper och kommer att ge träning i syntetisk organisk kemi, NMR spektroskopi samt läkemedelskemi.

http://halogenbond.weebly.com/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/ 
- För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-organisk-kemi-180906.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.22.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121535624
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har en masterexamen i kemi, läkemedelskemi, farmaci eller motsvarande erfarenhet. Kunskaper inom organisk syntes, erfarenheter med NMR spektroskopi och lanthanidkemi är särskilt meriterande för denna anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mate Erdelyi (e-mail: mailto:[email protected] + 46 72 9999166).

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2022, UFV-PA 2022/2509 .

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand Teoretiska fasta tillståndets fysik och maskininlärning

Ansök    Jun 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Denna tjänst är del av EUSpecLab som är ett doktorandnätverk finansierat av europeiska kommissionen. EUSpecLab är ett samarbete mellan 23 universitet och företag. Lönevillkor, rese- och rörelseersättning, och förmåner följer det attraktiva EU-beloppet för forskare i HORIZON- MSCA-2021-DN-01-utlysningar. EUSpecLab innehåller en blandning av 11 forskningsstudenter med teoribaserade doktorandprojekt. Doktoranden kommer att registreras på fysikdoktorandprogram på Uppsala Universitet och hen kommer att vara baserad på avdelningen för materialteori som har stor kompetens i datorbaserade materialstudier inklusive undersökningar av grundläggande egenskaper, utveckling av funktionella material, och kodutveckling. Handledare för detta projekt är Dr. Heike Herper (Uppsala Universitet) och bihandledare är Dr. Didier Sébilleau CNRS (Rennes, Frankrike). En del av projektet består av obligatoriska vistelser på andra lärosäten och företagspartners i andra länder:

- Prof. Jan Minár (Universitet Västra Böhmen, Tjeckien) -- 2 månader
- Prof. Kristian Thygesen (Lyngby, Danmarks Universitet) -- 2 månader
- Scienta-Omicron AB (Uppsala, Sweden) -- 4 månader

Arbetsuppgifter
Målet med detta projekt är att utveckla en metod med hög genomströmning för att identifiera nya Ce-baserade system med anpassade och optimerade egenskaper (termoelektrisk, magnetisk, etc.).

I detalj:

Förlängning av RSPt koden så att M4,5 kanter (XAS/XMCD) kan undersökas och för att optimera koden för användningar med hög genomströmning.

Klassificering av existerande Ce-system med metoder från första principer (DFT, DMFT) och teoretiska spektroskopiska metoder (XAS, PES).  

Härleda en sats av deskriptorer för att genera nya Ce-system med skräddarsydda egenskaper från hög genomströmningsmetoder och maskinlärning.

Kvalifikationskrav

- MCs i fysik, kemi eller materialvetenskap
- Gedigen bakgrund inom kvantmekanik och fasta tillståndets fysik
- Programmeringskunskaper (Fortran, Python)
- Bra kommunikationsfärdigheter (skriftligt och muntligt) på engelska
- Kandidaten ska kunna arbeta i ett team
- Villighet att flytta mellan Uppsala, Pilsen (Tjeckien), och Lyngby (Danmark)

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Kunskap i täthetsfunktionalteori
- XAS och PES spektroskopi
- Spridningsteori

Begärda handlingar

- Detaljerat motiveringsbrev (1-2 sidor)
- Data som visar att hen är en excellent ung forskare
- Meritförteckning
- Lista över publikationer
- MSc-certifikat

Notera att referenser kan komma att efterfrågas vid ett senare tillfälle i rekryteringsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Anställningen är fyra år, varav de första tre åren är i Marie Curie-nätverk och det fjärde året är vanlig anställning som doktorand på Uppsala Universitet. Under Marie Curie-nätverket (tre år) får doktoranden ett ytterligare rörelsebidrag om 600 Euro/månad. Ett familjebidrag om 660 Euro/månad ingår när doktoranden har familj (oberoende av om familjen flyttar med forskaren eller inte). Se också https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/forskningsstod/eu/marie-sklodowska-curie. För övrigt tillhandhåller EU finansiering av utbildning och överföring av kunskap till institutioner. Det fjärde året är en vanlig doktorandanställning på Uppsala Universitet och berättigar inget extra bidrag.

Behörighet
För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland doktorander inom Teknat. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori. I och med att MSCA är ett EU-finansierat projekt är det EU:s rörelseregler som gäller: Kandidater kan ha vilken nationalitet som helst och bo var som helst. Sökande som har varit i Sverige mer än 12 månader inom förflutna 3 år är dock inte berättigade, då projektet har en tydlig internationell profil. Kandidater som redan har en PhD är inte berättigade att söka.

Startdatum: Tidigast 2022-09-01. Placering: Uppsala Universitet, Universitet Västra Böhmen (Tjeckien), Danmarks Universitet, Scienta-Omicron (Uppsala)

Upplysningar om anställningen lämnas av: mailto:[email protected]; phone: +46 18 471 5876

Välkommen med din ansökan senast den 22 juli 2022, UFV-PA 2022/2501.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand om anpassningar i växtproduktionen i ett ändrat klimat

Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för växtproduktionsekologi är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) i Uppsala. Forskningen vid institutionen har en stark fokus på växtproduktion och ekologiskt hållbarhet, med tanke på samspelet med miljö. Ekologicentrum erbjuder en inspirerande forskningsmiljö, med forskare med mycket varierande och kompletterande expertis. Placeringen av tjänsten i Uppsala möjliggör dess... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) i Uppsala. Forskningen vid institutionen har en stark fokus på växtproduktion och ekologiskt hållbarhet, med tanke på samspelet med miljö. Ekologicentrum erbjuder en inspirerande forskningsmiljö, med forskare med mycket varierande och kompletterande expertis. Placeringen av tjänsten i Uppsala möjliggör dessutom samarbete med forskare också vid Stockholms Universitet och KTH. 

Innehållsbeskrivning:
Extrema väderförhållanden, till exempel värmeböljor och torra perioder som drabbar stora delar av värden, förväntas att bli allt vanligare med ett ändrat klimat. Det hotar livsmedelssäkerheten genom att minska skörden och skördestabilitet år från år. Vi behöver veta hur vi ska odla våra grödor så att riskerna för väderberoende skördeförluster minskar, från fält till landskap. En stor utmaning är att identifiera tillförlitliga former av odling givet den oregelbundna nederbörden och temperaturen och på de komplexa sambanden mellan grödor och odlingsförhållanden, särskilt under extrema väderförhållanden. Doktoranden kommer att utnyttja en bred samling data om markanvändning och klimat, och med stokastiska och statistiska modeller kvantifiera hur klimatförhållande och diversifierad odling av åkern och landskapet påverkar skördarnas tillförlitlighet. Detta behövs för att anpassa växtproduktion till ett ändrat klimat.

Doktoranden kommer att ansluta sig till ett världsledande team i området med forskare som arbetar inom ekofysiologi, hydrologi, agronomi och ekologi. Som doktorand i biologi förväntas doktoranden ägna sig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer:
Vi letar efter en mycket motiverad kandidat som aktivt driver en akademisk karriär. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Examen på avancerad nivå kan vara i ekologi, teknik, geo- och miljövetenskaper, hydrologi, statistik, matematik, agronomi, eller liknande ämnen. Skriftliga och muntliga kunskaper i engelska motsvarande svensk gymnasie-engelska 6 eller motsvarande nivå krävs. Erfarenhet av organisering och analys av data och kunskap i R, MatLab, Python, eller annat programmeringsspråk för dataanalys och modellering är meriterande.

Urvalet bland sökanden kommer att baseras på förmåga att dra nytta av utbildningen, förmåga att samarbeta, kreativitet, initiativförmåga och självständighet. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan samt en intervju. Särskild vikt kommer att läggas vid din skriftliga motivation. Den ska beskriva vad som gör den sökande till en motiverad och lämplig kandidat för att bedriva ett doktorandprogram i allmänhet och för denna tjänst i synnerhet. Personliga meriter kommer att spela en viktig roll i rekryteringsprocessen. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och kommunikation, förmåga till självständighet samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning). 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi välkomnar din ansökan senast den 2022-08-22 via ansökningsknappen.

Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:


• en beskrivning av dina forskningsintressen och motivation för att söka denna anställning (max 8000 tecken inkl. mellanslag)
• meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista
• kopior av tidigare universitetsexamen och utskrift av färdiga kurser
• kopia av examensarbeten
• kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
• bevis av tillräckliga kunskaper i engelska som motsvarar Engelska B/Engelska 6 (se nedan för detalier)
• för de sökande som har utländskt medborgarskap också en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Läs mer om tillräckliga kunskaper i engelska på https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/; https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD position in crop production adaptations to climate change

Department of Crop Production Ecology Department of Crop Production Ecology is a part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The research conducted within the department generally aims at improving crop production and sustainability, considering the interactions with the surrounding environment. The Ecology Center offers a stimulating research environment, involving scientists with very diverse a... Visa mer
Department of Crop Production Ecology
Department of Crop Production Ecology is a part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The research conducted within the department generally aims at improving crop production and sustainability, considering the interactions with the surrounding environment. The Ecology Center offers a stimulating research environment, involving scientists with very diverse and complementary expertise. Furthermore, the location in Uppsala allows collaborations also with researchers at Stockholm University and KTH. 

Description:
Extreme weather conditions, such as the heatwaves and dry periods that are hitting many regions, are expected to become even more common in the future. These conditions threaten food security by reducing crop yields and increasing their year-to-year variability. We need to know how to grow our crops such that risks of weather-induced yield losses are reduced, in the field and the landscape. A key challenge is to identify reliable forms of cropping, given the randomness of precipitation and temperature and the complex interactions between crops and growing conditions, in particular under climatic extremes. The successful candidate will exploit a wide range of land-use and climatic data, and, with stochastic and statistical models, quantify how climatic conditions and crop and landscape diversity affect the reliability of crop yields. This knowledge is key to inform climate change adaptation of agriculture.

The PhD student will join a world leading team in the field, with researchers working in the areas of plant ecophysiology, hydrology, agronomy and ecology. As a PhD student in biology, the student will carry out supervised research leading to a PhD thesis as well as take PhD courses to the equivalent of at least 30 credits.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated candidate, who is actively pursuing an academic career. The required qualification for the position is at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. The higher education credits can be in ecology, engineering, earth and environmental sciences, hydrology, statistics, applied mathematics, agronomy, or related fields. Written and oral proficiency in English is required, corresponding to Swedish upper secondary school English 6 or equivalent level either from previous upper secondary education in English or an internationally recognized language test (TOEFL, IELTS or Cambridge ESOL). Experience in collating and analyzing data and working knowledge of R, MatLab, Python, or other programming languages for data analysis and model implementation are merits.

The selection among the eligible applicants will be based on their capacity to benefit from the training, their ability to collaborate, as well as their creativity, initiative, and independence. Particular emphasis will be placed on the written motivation for applying. It should describe what makes the applicant a motivated and suitable candidate for pursuing a PhD program in general and for this position in particular. Personal merits will play a significant role in the recruitment process. Furthermore, great emphasis is put on personal and communiticative skills such as good collaboration and the ability to work independently.

Place of work:           
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Employment as PhD student (4 year education).

Starting date:
By agreement.

Application
We welcome your application no later than 2022-08-22. Applications are to be submitted by completing the process that is accessed through the button below. Applications received via email will not be considered.

The application must be written in English and must contain:


• a statement of your scientific interests and motivation for applying to this specific position (max 8000 characters including spaces);
• Curriculum Vitae including a complete publication list;
• copies of previous university degrees and transcripts of completed courses;
• copy of the dissertation for masters or undergraduate degree; 
• contact information to at least two reference persons;
• certification of English language knowledge equivalent to at least English B/English 6 and/or statement relative to English as language of upper secondary education (see below for details);
• if the applicant is a foreign citizen, copy of the passport page with personal data and photography.

Read about the PhD education at SLU at https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/ 

Read about the English requirements, ways to fulfil them and equivalence to internationally recognized English test here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/; https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

1-2 Doktorander i forskning om biologisk mångfald (metabarcoding)

Ansök    Jun 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Tjänsten är placerad i forskargruppen Andermann (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N22-999) inom Systematisk biologi vid Institutionen för Organismbiologi (Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet). Tjänsten kommer att ingå i forskarskolan SciLifeLab Datadriven Life Science (DDLS) (https://www.scilifelab.se/data-driven/about/), och har unika utbildnings- och kursmöjligheter inom DDLS-nätverket.

I forskargruppen Andermann arbetar vi på skärningspunkten mellan beräkningsbiologi och forskning om biologisk mångfald. Vi utvecklar nya beräkningsmetoder och arbetsflöden för fältarbete/labbarbete för att kvantifiera komplexiteten i biologisk mångfald, med fokus på landbaserade system. Vår vision är att en dag på ett tillförlitligt sätt kunna fånga biologiska mångfalden av en given plats på ett standardiserat och reproducerbart sätt. Vi är en ung och dynamisk forskargrupp med uppdraget att genom vår forskning bidra till att lindra den pågående krisen inom biologiska mångfald. Vi värdesätter innovativa idéer, en kollegial och icke-hierarkisk atmosfär och högkvalitativ och effektfull forskning. Och framför allt tycker vi om det vi gör!

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Fokus för denna doktorandtjänst kommer att vara att tillämpa och vidareutveckla befintliga miljö-DNA-provtagnings- och bearbetningstekniker, med målet att heltäckande fånga den biologiska mångfalden på en given plats. Detta arbete kommer att ske i samarbete med andra forskargrupper specialiserade på miljö-DNA, både baserade vid Uppsala universitet samt vid andra nationella och internationella institutioner. Beroende på kandidatens bakgrund och intresse kan doktorandtjänsten innehålla följande uppgifter: i) testa kombinationer av olika eDNA-provtagningstekniker på fältet, ii) utveckla lab-protokoll som extrahera och amplifierar genetisk markers för flera organismgrupper från eDNA-prover, iii) utveckla bioinformatiska pipelines för att automatiskt bearbeta, katalogisera och analysera prover (i samarbeta med SBDI ASV protalen - https://asv-portal.biodiversitydata.se/about), iv) sammanställa mått för mångfald baserade på taxonomisk såväl som genetisk mångfald. Om det finns flera lämpliga sökande kan upp till två sökande med kompletterande bakgrund antas för denna utlysning.

Kvalifikationskrav
Magister- eller masterexamen, om 240 högskolepoäng (hp) vara minst 60 hp på avanceradnivå inom relevant ämne. Relevanta områden inkluderar biologi, bioinformatik, genomik, fylogenetik, makroevolution/makroekologi eller relaterade. Vi söker en mycket motiverade kandidat som tycker om utmaningar och som självständigt kan utforska nya idéer. Den ideala kandidaten har en bakgrund i att arbeta med genomisk data, gärna inom ett miljö-DNA eller generellt metabarcoding sammanhang. Fältarbete och/eller laborationserfarenhet värderas lika som bioinformatiska färdigheter. Kandidater bör ha utmärkta kommunikationsförmåga (engelska i tal och skrift).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Erfarenhet av kodning i Python, R eller liknande, samt erfarenhet av att arbeta med datorkluster är meriterade. Erfarenhet av fylogenetiska metoder, rumsliga analyser samt lång- och kortlästa monteringsmetoder är ytterligare meriter som är relevanta för tjänsten.

Anställningen
Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.

Ansökningsförförande
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, 3) ditt CV, 4) kopior av examensbevis och betyg, 5) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 6) relevanta publikationer (inklusive masteruppsatsen). Ansökan bör vara skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Andermann, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2022, UFV-PA 2022/2450.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i fysik med inriktning fysikens didaktik

Ansök    Jun 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Forskningsprogrammet i Fysikens didaktik vid Uppsala universitet arbetar med att uppnå en bättre förståelse för de faktorer som påverkar undervisning och lärande i högskolefysik samt att bidra till teoretiserandet av dessa förståelser. Målet är att bidra med betydelsefulla bidrag till fältet både gällande utbildningspraktik och metodologi. Programmets position som en integrerad del av insitutionen för fysik och astronomi medför unika tillfällen för forskning och utvecklingsarbete. Forskningsprogrammets stora antal forskningspublikationer, externa forskningsmedel och priser vittnar om gruppens goda anseende internationellt. Mer information om programmet kan hittas via deras hemsida http://www.physics.uu.se/research/physics-education-research/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att utreda konceptuella, procedurella och epistemologiska utmaningar som förekommer i kurser i fysik på högre nivå (kurser som följer introduktionsåren, t.ex. statistisk mekanik, relativitetsteori, kvantmekanik, analytisk mekanik, optik, etc.) för fysik-, ingenjörs- och ämneslärarstudenter. Det finns relativt lite forskning inom det här forskningsområdet jämfört med forskning om introduktionskurser i fysik, särskilt mekanik, så det medför värdefulla möjligheter för nydanande forskning och kursplansutveckling. Kurser på högre nivå involverar oftare mer abstrakta och avancerade matematiska verktyg och studenterna kan inte i lika hög grad förlita sig på sin vardagserfarenhet och intuition, vilket medför en betydelsefull utmaning för lärandet. Doktoranden kommer bland annat att utreda studenters meningsskapande när de löser problem i kurserna. För att studera studenters meningsskapande måste doktoranden lära sig och använda sig utav ett semiotiskt multimodalt tillvägagångssätt. Utvecklandet och användandet av en semiotisk resurs-inramning för att stödja detta tillvägagångssätt har varit en pågående aktivitet på Fysikens didaktik vid Uppsala universitet i 20 år nu. Doktoranden förväntade forskningsarbete involverar bland annat insamling och analys av videomaterial, intervjuer och klassrumsobservation. Forskningen kommer att ha en stark praktikorienterad komponent med syfte att förbättra framtida undervisning i dessa kurser. Studenten kommer därför även vara involverad i undervisning och kursplansutveckling i kurser i fysik på högre nivå.

Doktoranden arbetar främst med sitt eget projekt/forskningsstudier. Annat arbete, till exempel undervisning och administrativt arbete, är möjligt till maximalt 20% av tiden per år. I dessa fall kommer även positionen att förlängas med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Sökande ska ha masterexamen i fysik eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Sökande förväntas kunna tala och skriva väl på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kurser som är av särskild relevans för forskningspositionen, inklusive fysikdidaktik/kurser inom fysikens didaktik, fysikkurser på grund och avancerad nivå, samt projektarbeten inom fysikdidaktik/fysikens didaktik, särskilt med inriktning mot högskolekurser på högre nivå inom fysik. Publikationer och presentationer på forskningskonferenser och symposia i fysikens didaktik. Undervisningserfarenhet på olika nivåer av utbildning. Det är meriterande att kunna tala och skriva väl på svenska i och med att doktoranden kommer att forska och undervisa i kurser som har svenska som undervisningsspråket.

Önskvärda egenskaper och förmågor: Självständighet, bra kommunikationsförmågor, samarbetsförmåga.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bor Gregorcic, 0704422811, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2455.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i genetisk epidemiologi och biostatistik

Ansök    Jun 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neurobiologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

En forskarutbildningsplats finns tillgänglig för motiverade student med erfarenhet av genetisk, medicinsk, och/eller molekylär epidemiologi och storskaliga beräkningar i forskargruppen som leds av Docent Åsa Johansson vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Forskargruppen arbetar med att kartlägga riskfaktorer för folksjukdomar samt att bygga modeller för risk-skattning eller stratifiering av patienter baserat på bland annan molekylära data. Mer information om forskningsgruppens aktivitet kan nås på https://www.igp.uu.se/forskning/genetik_genomik/asa-johansson/

Syftet med doktorandprojektet är att bestämma effekten av olika riskfaktorer som är kopplade till övervikt och hormoner (exogena och endogena) på kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. Projektet avser att använda, och till viss del utveckla, metoder med målet att skatta kausala effekter. Projekten inkluderar att arbeta med registerdata från svenska nationella register men även att använda genetiska data från internationella studier som instrumental variabler i kausal inferens.   

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning, handledning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. 

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till en forskarutbildningsplats krävs en magisterexamen (http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/), och för den utannonserade platsen krävs att examen är inom epidemiolog, bioinformatik, molekylär bioteknik, biostatistik eller liknande. En examen inom medicin eller som kompletterats med kurser inom biostatistik och epidemiologi kan även godtas. Erfarenhet av att arbeta i Unix/Linux-miljön samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta i R eller Python är ett krav. Färdigheter i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare forskningserfarenhet (t.ex. examensarbete) i genetisk eller medicinsk epidemiologi och dokumenterad erfarenhet av storskaliga dataanalyser är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av hel-genom associationsstudier (GWAS), kausal inferens, och att arbeta med registerstudier är meriterande 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökningsförfarande
Ansökan bör innehålla ett CV (1-2 sidor), samt kopior av examina, kursutdrag och betyg som stärker den sökandes behörighet, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan bör även innehålla kontaktuppgifter för två referenser och en kort (1 sida) beskrivning av den sökande, hens forskningserfarenheter och forskningsintressen, samt en motivering till varför kandidaten är lämplig och intresserad av den utannonserade tjänsten. Rekommendationsbrev kan inkluderas. Om den sökande har publicerat vetenskapliga artiklar bör den sökandes bidrag till artiklarna beskrivas. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Johansson, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2022, UFV-PA 2022/2191.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i multifunktionalitet i landskapet

Ansök    Jun 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet, i samarbete med Stockholm Resilience Centre (Stockholm universitet).

Institutionen för Geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom spännande områden, som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer (mer information se http://www.geo.uu.se). Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö. Idag har vi ca 280 anställda från mer än 30 länder. Forskning inom NRHU fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Tjänsten är en del av forskningsprogrammet LANDSVÄGAR (Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar) finansierat av Naturvårdsverket. Målet med programmet är att utveckla transformativa styrningsstrategier som främjar hållbara multifunktionella landskap. 

Doktorandprojektet syftar till att förstå hur intressenter och medborgare bäst kan göra avvägningar och hantera värdekonflikter för att stödja en effektiv multifunktionell landskapsstyrning. Utifrån antagandet att medborgarengagemang är en distinkt och kompletterande strategi till intressentengagemang ska projektet undersöka teori och praktik för medborgaridentifiering och -engagemang, och jämföra detta med intressentfokuserade tillvägagångssätt.

Projektet kommer att omfatta deltagandeforskning med intressenter och medborgargrupper för att diskutera föreställda framtida landskap (så kallade ’imaginaries’). Analyser ska utföras för att jämföra effekterna av deltagandeprocesser bland medborgare om beskrivningar av föreställda framtida landskap och tänkbara transformativa vägar mot dessa framtider. En undersökning av i vilken utsträckning deltagandeprocesser kan bygga kapacitet och leda till praktiska resultat kommer också att ge insikt i hur man bäst kan kombinera intressent- och medborgarkunskap för att samskapa forskningsaktiviteter över olika typer av landskap.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en masterexamen eller motsvarande i statsvetenskap, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande samt forskningsintressen relevanta för LANDPATHS-programmet. Den framgångsrika kandidaten ska ha erfarenhet av policy- och/eller diskursanalys, kartläggning av intressenter och metoder för engagemang och tvärvetenskapligt forskningsarbete.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter och erfarenheter av att leda eller arbeta i samarbetsprojekt, organisera och underlätta processer för involvering av intressenter eller engagera olika intressenter (t.ex. i intervjuer, undersökningar, workshops) är en fördel. Goda kunskaper i svenska är önskvärda.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, +46 76 822 66 16; mailto:[email protected]geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2022, UFV-PA 2022/2502.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand - Sekundära material från vedbaserade restströmmar

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå l... Visa mer
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Bakgrund och mål:
Industrier för möbeltillverkning och inom konstruktion bidrar indirekt till stora mängder av vedbaserade restströmmar inom EU. Årligen kasseras det t.ex. miljontals ton av möbler från företag och hushåll som till stor del bara hamnar på ”soptippar”. Konstruktions- och rivningsbranchen står tillsammans för ca 25-30% av alla vedbaserade rester i EU. En del av att uppnå en bioekonomi är att minimera restströmmar som inte nyttjas i värdekedjor. I dagsläget nyttjas dessa rester till låg grad och den verksamhet som bedrivs består av att sönderdela materialen för produktion av fiberskivor. En fortsatt expansion att nyttja dessa restmaterial ligger helt i linje med EU mål för att uppnå ett hållbar samhällsekonomi 2050. Förutsättningarna för att nå detta mål är beroende av en fortsatt utveckling av ekonomiskt och miljömässigt hållbara metoder för nyttjande av lågvärdiga restmaterial.

Arbetsbeskrivning:
Doktorandtjänsten består av grundläggande studier på termo-hydro-mekaniska processteknologier för att extrahera sekundära material från restströmmar av träskivor, som sedan modifieras till värdefulla kompositprodukter i två fraktioneringssteg: återanvändning av fibrer samt användning av fina partiklar. Fokus kommer vara på dessa materials kvalitet för olika applikationer/produkter och hur processer kan optimeras. Design av experiment och processoptimering kommer genomföras genom datorstödda statistiska metoder, ”Machine Learning”.  I arbetet ingår  att samarbeta med både tillverkande- och återvinningsindustrier. Tjänsten kombinerar inlärning av ny kunskap och färdigheter genom deltagande i doktorandkurser samt genom praktiskt forskningsarbete. Undervisning och kursledningsarbete upp till 20% av tjänsten kan komma ingå, vilket i så fall leder till motsvarande förlängning av tjänsten.

Kvalifikationer:
Personer med utbildning på masternivå inom kemiteknik, fiber och polymerteknologi, träteknologi eller materialvetenskap, eller liknande, har grundläggande behörighet att söka denna tjänst. Tidigare erfarenheter att tillämpa ”Machine Leraning” metoder är meriterande. Att obehindrat skriva och tala engelska är ett krav. Stor vikt kommer läggas på den sökandes förmåga till analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga, motivation och förmåga till att arbete både självständing i med andra. Tidare akademisk publicering är meriterande.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Tidsbegränsad anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-07-26.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doctoral student – Secondary materials from wood waste

The department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in... Visa mer
The department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro levels and with accredited testing of wood products and treatments for the market.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Background and goals:
Furniture and construction sectors are main contributors for the enormous wood waste generated in EU. Every year, million tons of wood furniture are discarded by businesses and consumers in the EU, the majority of which is destined for either landfill or incineration. The construction and demolition sector accounts to ~25-30% of all the wood waste generated in the EU. Circular economy interventions are acknowledged to have the potential to counter negative trends of the waste generation in these sectors while allowing value recovery. However, there is only a small activity in higher value circular flows and today’s recycling rate of wood waste is at very low levels. The current situation in wood waste recycling is characterised by size reduction downcycling in the particleboard industry, limited to a few material streams only. Promoting the valorisation of high amounts of wood waste fits well with relevant EU policies the recent years, such as the Roadmap for a Resource-Efficient Europe for a sustainable economy by 2050. This however requires to develop environmentally and economically sound methods of generating secondary raw materials from “end-of-life” wood products.

Work and duties:
The work involves the study of novel thermo-hydro-mechanical processing technologies for extracting secondary materials from different post-consumer wood panels, which are subsequently converted to valuable composite products via a two-fold valorisation approach: fibre reuse, and in the form of fines. Focus will be given on the quality of secondary materials for use in a variety of products and for optimising the technologies. Experiment design and process optimization will be done using statistical and Machine Learning techniques. Collaboration with leading producers of wood products is envisaged as well as with waste managers. The doctoral student combines both PhD-courses and practical research work. Lecturing and course management duties up to 20% of work time in the subject wood science and technology may be possible, with corresponding prolongation of employment time if needed.

Qualifications:
Students with a master’s degree in chemical engineering, fibre and polymer technology, wood technology or material science are eligible to apply for this position. Previous research experience of machine learning methods is a merit. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Much emphasis in the evaluation of applications is placed on analytical and problem-solving capacity, motivation and ability to collaborate as well as work individually. Experiences of academic publication is seen as a merit.

Place of work:           
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 4 years

Starting date:
The position may start as agreed between both parties.

Application
We welcome your application no later than 2022-07-26, use the button below.

To be eligible for postgraduate education, a completed degree at the advanced level or at least four years of full-time studies, of which at least one year at the advanced level, is required.

Selection among the eligible applicants is based on: written application including curriculum vitae; degree project, copies of diplomas and register extracts from previous studies at undergraduate and advanced level at university or college, two personal references, knowledge of English. More information about requirements for English skills can be found on the following page:
https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that the applicant (s) who are called for an interview must submit certified copies of diplomas and register extracts from previous studies at undergraduate and advanced level at a university or college, and that applicants who have foreign citizenship must also submit a certified copy of the page in the passport that contains photos and personal information.

Read more about SLU's doctoral education at;

https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representative:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

PhD position Environmental communication in Global South contexts

Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development at SLU offers a strong social science research environment in the subjects of environmental communication, rural development, landscape architecture and agrarian history. We are now recruiting a PhD candidate in the Division of Environmental Communication, where we investigate the communicative aspects of environmental and sustainability issues. We consider communicatio... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at SLU offers a strong social science research environment in the subjects of environmental communication, rural development, landscape architecture and agrarian history. We are now recruiting a PhD candidate in the Division of Environmental Communication, where we investigate the communicative aspects of environmental and sustainability issues. We consider communication as the joint construction of meaning rather than as the transmission of information, and conduct primarily qualitative social science research concerned with themes such as legitimacy, participation, power, resistance, conflict and learning in decision making and change processes from a communication perspective. Our research spans a wide range of contexts such as nature conservation, forestry, food production, climate change, game management, mining and the urban planning. Read more about our research here.

Description:
Communication research is often equated to media studies, and much of applied communication research evaluates the effectiveness of information transmission or persuasion. At the Division of Environmental Communication, we focus less on such instrumental perspectives of communication. Instead, we start from an understanding of communication as the joint construction of meaning - a process that is multilateral and multimodal, and in which disagreement, conflict and power relationships play important roles, which we aim to elucidate through both our research and teaching. We apply such perspectives to a wide variety of issues of global relevance, such as climate change, biodiversity loss, land use, urban planning and land rights. However, at present, most work at the Division of Environmental Communication focuses on Nordic contexts.To further strengthen environmental communication as a field of research, we are now recruiting a PhD student to explore together with researchers at the Division of Environmental Communication in which ways ideas about environmental communication can be fruitfully applied, made sense of and developed in Global South contexts – and in which ways perspectives from the Global North (that tend to dominate the environmental communication literature) can be re-thought by learning from approaches and understandings coming from the Global South.We therefore invite short concept notes (1-2 pages) from interested applicants that propose environmental communication-related research questions and a possible empirical approach to address these, situated in a selected context in the Global South. Further information and instructions for the concept note can be found below.The PhD project aims to critically and creatively investigate communication in theory and practice, in a suitable empirical context in the Global South. Within this framework, the PhD student will shape the research in collaboration with the supervisory team, which will be selected from the Division of Environmental Communication based on the conceptual and contextual direction of the project. The PhD project will be funded by the Department of Urban and Rural Development, and benefit from a vibrant and collegial research environment.

Qualifications:
We are looking for an enthusiastic, highly motivated and creative candidate with a Masters degree and a strong background in a relevant social science (such as sociology, anthropology, human geography, communication or political sciences), as well as experience in theoretically grounded, qualitative empirical research. Excellent English skills, both written and spoken, are essential. Experience in working in Global South contexts would be an asset. Fieldwork abroad will be required. Personal suitability is taken into account.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Application:
We welcome your application no later than 2022-08-14

You will find a full advertisement and how to apply at: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=6876&rmlang=UKThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i evolutionär genetik

Ansök    Jun 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i evolutionär genetik till Vaishali Katju’s forskargrupp på programmet för evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand som är intresserad av att kombinera experimentell evolution i Caenorhabditis elegans med genetiska och genomiska metoder för att undersöka fundamentala evolutionära frågeställningar. Vårat forskningsprogram är diverst och inkluderar många olika projekt inom (men ej begränsat till) (i) fitnesseffekter och evolutionär dynamik för spontana mutationer, speciellt multi-kopie varianter, (ii) fitnesseffekter av själviska mitokondrier och den genetiska bakgrunden till mito-nukleär anpassning, (iii) genomisk konflikt och kompensatorisk evolution, och (iv) den genetiska bakgrunden till anpassningar som följer fitnessförlust och återhämtning. Doktoranden kommer att vara involverad i analys av både helgenom- och transkriptomdata för experimentellt evolverade C. elegans populationer men kommer också att ha möjlighet att designa och initiera nya projekt som faller inom de övergripande ramarna för vår forskningsexpertis. (https://scholar.google.com/citations?user=xXF3A58AAAAJ&hl=en).

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer omfatta både våtlaborationer och dataanalys. Våtlabbsdelen inkluderar både experimentell evolution med C. elegans och standardmetoder inom molekylär forskning (DNA- och RNA-extraktioner, PCR, sekvensering, gelelektrofores, bibliotekspreparation, etc.). I tillägg finns det möjlighet att inkorporera genome-editering med CRISPR/Cas9-metoder och applicera genetisk tillbakakorsningsmetodik. Alla projekt förväntas inkludera en betydande del bioinformatisk analys av DNA och RNA dataset. Specifik utbildning kommer att erbjudas efter behov.

Kvalifikationskrav
Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionsbiologi samt goda bakgrundskunskaper inom populationsgenetik, kvantitativ genetik och molekylär evolution. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom planerings- och organisatorisk förmåga, motivationsgrad och förmåga till problemlösning, förmåga att kommunicera med och arbeta kollektivt med kollegor i forskargruppen för att skapa en kollaborativ arbetsmiljö. Kandidaten ska ha mycket god, dokumenterad förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande
Kandidaterna förväntas ha en Masterexamen i evolutionsbiologi samt goda bakgrundskunskaper inom populationsgenetik, kvantitativ genetik och molekylär evolution. Kandidater som har erfarenhet av experimentell evolution, handhavande av C. elegans, molekylärbiologi och bioinformatiska/statistiska analyser av stora data-set kommer att ha förtur.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Vaishali Katju, telefon: +46 18 471 64 68, Email: [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 21 juli 2022, UFV-PA 2022/2521.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i miljökommunikation - fokus globala syd

Institutionen för stad och land Inom ämnet miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Vid institutionen för stad och land finns fyra ämnesavdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humanior... Visa mer
Institutionen för stad och land
Inom ämnet miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Vid institutionen för stad och land finns fyra ämnesavdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning.

Innehållsbeskrivning:
Kommunikationsforskning jämställs ofta med mediastudier, och mycket av den tillämpade kommunikationsforskningen utvärderar hur övertygande och effektiv kommunikation är. På avdelningen för miljökommunikation fokuserar vi mindre på den typen av instrumentella perspektiv på kommunikation. I stället utgår vi ifrån att förstå kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, alltså en process som både är multilateral och multimodal och där oenighet, konflikt och relationer av makt är viktiga att ta i beaktan. Dessa perspektiv är grundläggande både i vår forskning och i vår undervisning och vi anlägger dem på en mängd olika frågor av global betydelse idag. Det handlar om till exempel klimatförändringar, förlust av biodiversitet, stadsplanering och frågor som rör användandet av och rättigheterna till mark. I dag bedrivs den större delen av forskningen på avdelningen för miljökommunikation i nordiska kontexter, och för att stärka ämnet söker vi nu en doktorand med fokus på det globala syd. Doktoranden ska, tillsammans med forskare på avdelningen utforska sätt på vilka miljökommunikation kan tillämpas, förstås och utvecklas i det globala syd, men också hur perspektiv från det globala nord (som hittills dominerat miljökommunikationslitteraturen) kan utmanas genom ansatser från det globala syd.

Utifrån detta ber vi potentiella kandidater att skriva ett kort ”concept note” (1-2 sidor) och beskriva möjliga miljökommunikativa forskningsfrågor och en möjlig empirisk ansats och kontext, i det globala syd. OBS! Instruktioner finns i den engelska versionen av annonsen. 

Doktorandprojektet förväntas att kritiskt och kreativt undersöka kommunikation in teori och praktik, i en passande empirisk kontext i det globala syd. Doktoranden ska tillsammans med ett handledarteam från avdelningen, utveckla projektet konceptuellt och kontextuellt. Doktorandprojektet finansieras av institutionen för stad och land, en inspirerande och kollegial arbetsplats.

Kvalifikationer:
Vi söker en entusiastisk, kreativ och mycket motiverad kandidat med en master-examen och en stark bakgrund i ett relevant samhällsvetenskapligt ämne (t.ex. sociologi, antropologi, kulturgeografi, kommunikationstudier eller statsvetenskap). Därutöver ska kandidaten ha erfarenhet av teoretiskt grundad, kvalitativ forskning. Utmärkt engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav. Erfarenhet av att arbeta i det globala syd är meriterande. Fältarbete i det globala syd kommer att krävas. Personlig lämplighet tas i beaktan.  

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
I ansökan ber vi att kandidaten bifogat ett kort “concept note” (1-2 sidor) som utvecklar miljökommunikationsrelaterade forskningsfrågor, och möjlig empirisk ansats för att svara på dessa (i en kontext i det globala syd). Vi vill att denna concept note innehåller följande:

Ett forskningsproblem som du har identifierat med tydlig koppling till (där du också kritiskt diskuterar) en eller fler miljökommunikativa idéer som presenteras i Mistra Miljökommunikation (se sidan 8 här Mistra EC programme plan)


• Kontextualisera detta i valfri empirisk kontext i det globala syd
• Beskriv möjliga forskningsfrågor
• Beskriv tentativa teoretiska perspektiv för forskningen
• Beskriv metoder som kan passa för att genomföra den föreslagna forskningen
• Om relevant, beskriv kontakter eller samarbeten som du har som kan stärka forskningen i globala syd

Vi ber dig att besöka vår hemsida och läsa denna artikel (Joosse, Powell et al 2020) för mer information kring de frågor och dilemman som vi forskar om på avdelningen.

Notera vänligen att inskickat ”concept note” läses som en anvisning om kandidatens perspektiv, förmåga och intressen. Om du blir erbjuden tjänsten utgör inskickat ”concept note” en utgångspunkt för planeringen av doktorandprojektet, och kommer inte nödvändigtvis genomföras som skrivet.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-14.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Doktorand i husdjursvetenskap

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande for... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Inom fjäderfä forskar vi på värphöns och slaktkyckling med fokus på nutrition, skötsel och inhysning. Vårt mål är att genom framgångsrik och behovsdriven forskning finna lösningar som förbättrar djurens välfärd och hälsa och ger förutsättningar för en lönsam produktion med låg miljöpåverkan. Livsmedlen ska hålla hög standard avseende kvalitét och livsmedelssäkerhet. Vår forskning omfattar olika sätt att producera ägg och slaktkyckling via såväl konventionella som alternativa produktionssystem.   

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Vi söker en doktorand i ett projekt om värphöns och minskad ammoniakavgång
Innehållsbeskrivning:
Majoriteten av värphönor i Sverige hålls frigående med tillgång till en ströad golvyta. Ströytan är positiv för hönans möjlighet att utföra olika beteenden men leder samtidigt till högre ammoniakkoncentration i stalluften eftersom kväve i gödseln omvandlas till ammoniak av bakterier och i kemiska processer. Gasen ammoniak är skadlig för luftvägarna hos såväl djur som människor och ammoniak som ventileras ut från stallen bidrar till försurning av sjöar och vattendrag. I Sverige står jordbruket för nästan 90 procent av ammoniakiutsläppen till luft och det är angeläget att hitta sätt att reducera ammoniakavgången från djurstallar. I det här projektet utvärderas alternativa strömaterial och fodersammansättningar med målet att reducera mängden ammoniak som avges från värphönsstallar.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet innebär genomförande av försök med värphönor vid SLU:s forskningscentrum utanför Uppsala. Arbetsuppgifterna inkluderar försöksplanering, praktiskt arbete vid genomförande av försök, insamling av data, laborativt arbete, statistisk bearbetning och vetenskaplig publicering. Åtaganden i undervisning på grundläggande och avancerad nivå kan förekomma.

Kvalifikationer:
För tjänsten krävs högskoleexamen om minst 240 högskolepoäng, se nedan. Vi söker dig som har en examen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin, biologi eller liknande. God förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav. Erfarenhet av laboratoriearbete, molekylära metoder och generell kunskap om fjäderfä och deras nutrition är meriterande. Du bör ha körkort för personbil (B). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, såsom god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete, flexibilitet och god analytisk och problemlösande förmåga. 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning och varför projektet intresserar dig.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i Kemi avseende synkrotron och neutronstudier av fastfasbatterier

Ansök    Jun 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom/. 

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
Fastfasbatterier är ett expandernade tillämpningsområde där elektrolytens funktion och kompatibilitet med elektroderna är avgörande för batteriets presentanda. Mycket av den grundläggande ytkemin och transportegenskaperna i dessa system är dock relativt outforskade. I detta doktorandprojekt kommer detta att utforskas med avancerad forskningsinfrastruktur, inte minst synkrotron- och neutronkällor, för bildbehandling och analys.  

Arbetsuppgifter
Utförande av syntes och fabirkation av relevanta fastfaselektrolyter, implementering av dessa i batterier, samt elektrokemisk cykling av batterierna under det att kemiska och elektrokemiska processer studeras me synkrotron- och neutronstrålning – ex-situ, in-situ och in operando. Målet är att klarlägga och förstå ytkemi, reaktivitet, transportproceser och morfologisk utveckling. Arbetet innebär internationellt samarbete. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, fysik eller materialvetenskap.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande
En bred bakgrund inom det materialvetenskapliga området är önskvärt, med fysisk och/eller kemisk inriktning och inkluderande materialtillverkning. Erfarenhet av elektrokemi och batterier är meriterande, samt erfarenheter av mjuka material. Likaså meriterande är bekantskap med diffraktion och bildbehandling, liksom spektroskopi och fotoelektronspektroskopiska metoder. Erfarenheter av arbete vid synkrotron- eller neutronanläggningar är välkommet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets https://regler.uu.se/. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kristina Edström, +46-18-4713713, Docent Jonas Mindemark, +46-18-4713759.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2022, UFV-PA 2022/2492.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

PhD position in Animal Science

The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conduct basic and applied research focused on feed, nutrition and management of production animals. The goal is to create a sustainable and profitable production with good animal care that provides high quality food. Our department is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subject areas of nutritional physiology, feed science, management issues and aquacult... Visa mer
The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conduct basic and applied research focused on feed, nutrition and management of production animals. The goal is to create a sustainable and profitable production with good animal care that provides high quality food. Our department is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subject areas of nutritional physiology, feed science, management issues and aquaculture. HUV offers an inspiring research environment where we study metabolic processes and nutrient utilization in animals, management in various animal production systems.

Our research in poultry focuses on broiler chickens and laying hens with a focus on nutrition, housing and management.  Our goal is to conduct need-driven research that generate new knowledge that combines improved animal welfare, high competitiveness and low environmental cost. The food should have high quality and be safe for consumers. Our research comprises both conventional and alternative production systems for layers and broiler chickens. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

PhD student for a project on laying hens and reduction of ammonia emission
Project description:
In Sweden, the majority of laying hens is housed in cage-free environments with access to littered floor areas. The littered area increases the behavioural repertoire of the laying hen in a positive way. However, manure accumulating in the litter will increase the ammonia concentration in the indoor air, as nitrogen in the manure is converted to ammonia by bacteria and in chemical processes. The gas ammonia is detrimental for the respiratory tract of both poultry and humans, and ammonia ventilated from barns contributes to acidification and eutrophication. Agriculture accounts for almost 90 percent of the total ammonia emissions to air in Sweden, and it is urgent to find measures to reduce the emissions from animal stables. The present project aims at investigating alternative litter materials and feed compositions with potential to reduce ammonia emission in laying hen facilities.

Work tasks:
The project involves experiments with laying hens at SLU:s research facility outside Uppsala. The work tasks include planning of trials, practical work at the research facility when trials are running, data collection, laboratory work, statistical analyses and scientific publication. The student is expected to participate in teaching at BSc and MSc level.

Qualifications:
A university degree of at least 240 higher education credits is required, see below. We are looking for a candidate who have a degree in Animal Science, Veterinary Medicine, Biology or in an equivalent subject. You must have a proven ability to communicate in written and oral English. Therefore, upper secondary school grade equivalents to English B/English 6 are required. Experience of laboratory work, molecular methods, and a general knowledge about poultry and their nutrition is a merit. You should have driving license (Swedish, class B). Personal suitability for the work tasks, such as good collaboration skills, ability to work independently, flexibility and good analytic and problem solving capacity, will be of great importance in the assessment of candidates.

The application, written in Swedish or in English, should include a description of why this research project is of interest to you (max one A4-page).

 

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-15.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med inriktning ett programmerbart minnessystem

Ansök    Jun 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ungefär 300 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. 

Mer information om oss hittar du på http://www.it.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/Beskrivning av ämnesområdet
Minnessystemet i dagens datorer spelar en viktig roll för prestanda och effektivitet. Idag har vi många komplexa algoritmer som exekverar i datorprocessorernas kretsar för att ta hand om caches (d.v.s. vilken data vi sparar och vilken vi ersätter), prefetchers (vilken data vi laddar i förhand) och coherency (hur vi spårar data). Idag har processorer fasta kretsar som kör dessa algoritmer, som gör det omöjligt att optimerar för olika applikationer.

Projektets mål är att förbättra prestanda och effektivitet genom att göra minnessystemet programmerbart. För att åstadkomma detta kommer vi att undersöka vilken typ av programmerbarhet som krävs och vart det ska vara, hur vi kan minimera dessa prestanda- och energi-kostnad med smarta kretsar och instruktioner, och hur vi kan adaptera dessa för varje program. Detta kräver att hårdvara, kretsar, och kompilatorer samverkar, och duktiga forskare att sätta ihop allt.

Projektet kommer att leverera ett arkitektur- och mjukvara-system där applikationer kan beskriva hur deras data ska hanteras och hårdvaror som kan utföra detta med bättre prestanda och effektivitet än dagens icke programmerbara minnessystem. (Beskriv hur arbetet ser ut, vilka huvudsakliga arbetsuppgifter, fundera hur det går att paketera informationen på ett sammanhållet sätt.)

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav
Kandidaten ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Att doktorera kräver med nödvändighet att lära sig nya färdigheter och förvärva nya kunskaper. Även om kunskap om datorarkitekturer, kompilatorer och kretsar är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare och kollegor. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter – i högre grad än specifika ämneskunskaper.

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och rapporter på engelska och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc.

Utöver ovanstående bör du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna. Ytterligare detaljer finns här: http://www.it.uu.se/research/group/uart/applying_phd.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor David Black-Schaffer 018-471 68 30, mailto:[email protected] eller biträdande professor Chang Hyun Park, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2022, UFV-PA 2022/2307.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Licentiat inom forskarutbildningsämnet veterinärmedicinsk vetenskap.

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om våra förmåner och h... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Vill du hjälpa till att förbättra hälsan för smågrisar? Då kan detta vara en möjlighet. Forskningsprojektet syftar till en bra diagnostik för att kontrollera och förebygga infektioner med bakterien Lawsonia intracellularis, som orsakar stora problem i grisproduktionen.

L. intracellularis orsakar sjukdomen proliferativ enteropati som förekommer i minst 40 % av de svenska smågrisbesättningarna. Sjukdomen orsakar stora hälsoproblem hos grisarna och kostnader för grisproduktionen. Bakterien sprids med avföring och smågrisarna insjuknar efter avvänjning. Hos individen kan bakterien påvisas med t.ex. PCR. För övervakning på besättningsnivå används serologi för att påvisa antikroppar i blod men för att kunna utveckla effektiva, förebyggande åtgärder vore det också värdefullt att förstå suggmjölkens betydelse för att skydda smågrisen från infektionen. Studien syftar till att ta fram ett protein som är specifikt för L. intracellularis och utveckla en tillförlitlig diagnostik (ELISA) för att påvisa antikroppar i blod- och mjölkprov. En sådan metod kan få stor användning i övervakningen av L. intracellularis på besättningsnivå, för att påvisa förekomst eller kontrollera frihet från infektionen. Kunskap om suggmjölkens betydelse skulle t.ex. kunna leda till specifika vaccinationsprogram för suggor.

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med de olika disciplinerna inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett brett internationellt kontaktnät.

Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en licentiattjänst med  eventuell förlängning till en doktorandtjänst. Licentiatprogrammet inkluderar två års heltidsstudier och skall leda till licentiatexamen. Projektet kommer att fokusera på disciplinerna klinisk vetenskap och molekylärbiologi, men inkluderar även i viss mån patologi och immunologi.

Kvalifikationer:
Den sökande skall vara legitimerad veterinär eller infektionsbiolog. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i samarbete med andra. Projektet kommer att starta under våren-sommaren 2022. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju där stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning), med eventuell förlängning till fyra års doktorandtjänst. Huvudhandledare för projektet kommer att vara professor Magdalena Jacobson..

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand inom internmedicin häst

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Vi söker en doktorand för ... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.Vi söker en doktorand för ett forskningsprojekt som utvärderar medicinsk behandling av hästar med ekvint metabolt syndrom. Doktorandtjänsten är en del av samarbetet inom Uppsala diabetescentrum.Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Medicinsk behandling av hästar med metabolt syndrom
Innehållsbeskrivning:
Denna doktorandtjänst är en del i Uppsala diabetescentrum, vilket är ett nybildat nätverk för forskarutbildning och vetenskapligt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (uu.se/forskning/udc). Tjänsten är placerade vid institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hästmedicin, men innefattar också samarbete med Uppsala universitet och med andra institutioner inom Sveriges lantbruksuniversitet. 

Hästar med ekvint metabolt syndrom har ett mycket kraftig insulinsvar efter utfodring och de höga insulinnivåerna kan leda till att hästen utvecklar fång. Behandlingen syftar till att minska insulinsvaret efter utfodring genom att utfodra med grovfoder, som innehåller låg andel socker. Ofta är denna åtgärd inte tillräcklig. Kompletterande farmakologisk behandling för att minska insulinsvaret är därför av största vikt, men studier inom detta område är mycket begränsade.

Det huvudsakliga målet för det här forskningsprogrammet är att utvärdera nya farmakologiska behandlingsmetoder for att minska insulinsvaret efter utfodring hos hästar med ekvint metabolt syndrom. Ett långsiktigt mål är att utarbeta praktiska medicinska behandlingsrekommendationer för hästar med ekvint metabolt syndrom i syfte att förebygga fång. Doktorandprojektet kommer att använda sig av olika metoder såsom:


• Randomiserade dubbelblindade kliniska studier
• Förlängda studier (open-label) med läkemedel
• In vivo modeller för att utvärdera hästarnas alfa-cell och beta-cell funktioner 
• ELISA för analyser av insulin och glukagon

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha svensk veterinärlegitimation och klinisk-praktisk erfarenhet av att arbeta med häst. Dokumenterad erfarenhet i kliniskt arbete med inriktning mot internmedicin häst är meriterande. Utbildning i pedagogik och erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande liksom tidigare erfarenhet av forskning. Tonvikten läggs på personliga egenskaper såsom noggrannhet, ansvar, samarbetsförmåga, analytisk- och problemlösningsförmåga, samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på svenska och engelska är ett krav.  

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-27.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Phd student in Biology or Animal Science - Reindeer husbandry

Department of Animal nutrition and management The Department of Animal nutrition and management (HUV) offers an inspiring research environment where we conduct basic and applied research on feed,  animal metabolism, handling and management in various animal production systems from extensive (pastoral) systems to precision livestock farming. HUV is responsible for undergraduate and postgraduate education in the areas of nutritional physiology, feed science,... Visa mer
Department of Animal nutrition and management
The Department of Animal nutrition and management (HUV) offers an inspiring research environment where we conduct basic and applied research on feed,  animal metabolism, handling and management in various animal production systems from extensive (pastoral) systems to precision livestock farming. HUV is responsible for undergraduate and postgraduate education in the areas of nutritional physiology, feed science, management issues and aquaculture. 

Within the topic Reindeer husbandry our goal is to develop knowledge that strengthens the long-term sustainability of reindeer husbandry and provides tools that help the industry to cope with external stress from natural factors as well as other land uses. We perform research and education within the topic reindeer husbandry and reindeer biology. The research focuses on production conditions of the reindeer husbandry and interaction with the surrounding world.Reinforcing the reindeer husbandry facing increasing external stress
Description:
Reindeer husbandry is a pastoral production system where the reindeer herders make use of animals’ natural adaptation to the environment and their ability to transfer otherwise underutilised resources into meat and other products. Reindeer husbandry is a vital part of Sami culture and society and important for many local communities as well as a number of other indigenous peoples throughout the Arctic. Rapid and pronounced climate change in the Arctic causes distress, challenges and economic uncertainty in the pastoral reindeer herding system of indigenous Sami. Furthermore, competing anthropogenic activities continuously increases and inhibits the flexibility of the system. In this project we will investigate the possibilities and limitations for herders in a northern pastoral system facing increasing external stress to adapt to the effects of climate change.

In this PhD-project the graduate student will use 25 years records of reindeer numbers and slaughter from the 51 herding communities in Sweden, and a unique 40-year set of records from 20,000 individually marked calves and their mothers collected from one herding community. Weather events, access to pasture, external land use and herders’ management strategies will be related to reindeer performance and herd productivity over time. The project will be based on a co-production of knowledge approach together with reindeer husbandry. The graduate student will be partly responsible for collecting experience-based knowledge from reindeer herders in Sweden and Norway regarding strategies and selection in reindeer husbandry work and the possibilities for a more developed individual marking system of reindeer.

Qualifications:A master degree in Biology, Animal Science or Animal agronomy, or similar is suitable. Good ability to communicate in oral and written English is a requirement, as is good computer skills. Good knowledge in speaking and writing in the Scandinavian languages is a merit. Knowledge of scientific work, population biology, statistics, remote sensing, field work is a merit as well as knowledge of reindeer husbandry. You should have a driving license (B). Furthermore, great emphasis is put on personal and communiticative skills such as good collaboration and the ability to work independently.
The application can be written in Swedish or English and must contain a maximum of one A4 page where you describe why you want to work with research in general and this project in particular. Enter the names and contact details of two reference persons in your application.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as a doctoral student for 4 years

Starting date:
1 October 2022 or according to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-15.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i biologi eller husdjursvetenskap - inriktning renskötsel

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer och näringsutnyttjande hos djur, hantering i olika djurproduktionssystem, från extensiva (pastorala) skötselsystem till högteknologisk precisionsuppfödning. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom områdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötself... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer och näringsutnyttjande hos djur, hantering i olika djurproduktionssystem, från extensiva (pastorala) skötselsystem till högteknologisk precisionsuppfödning. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom områdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur.

Inom ämnesområdet Renskötsel är vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Forskningen har fokus på renskötselns produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.
Strategier för att hantera yttre utmaningar i renskötseln 
Innehållsbeskrivning:
Renskötseln är ett pastoralt produktionssystem som utnyttjar djurens naturliga anpassning till miljön och deras förmåga att omvandla naturligt bete till kött och andra produkter. Renskötseln är en central del av den samiska kulturen och samhället och viktig för många lokalsamhällen samt en rad andra urfolk över hela Arktis. De snabba klimatförändringarna i Arktis orsakar stora utmaningar och ekonomisk osäkerhet inom det samiska renskötselsystemet. Samtidigt ökar ständigt den konkurrerande markanvändningen, vilket hämmar systemets flexibilitet. I det här projektet kommer vi att undersöka möjligheterna och begränsningarna för renskötseln att anpassa sig till effekterna av klimatförändringar samtidigt som de yttre förutsättningarna förändras.

I det här doktorandprojektet kommer doktoranden att arbeta med renhjordens produktivitet över tid. Väderhändelser, tillgång till betesmark, konkurrerande markanvändning och strategier i renskötseln kommer att relateras till produktionen i renskötseln. Projektet har tillgång till 25 års nationella register på slaktvikter och renantal från de 51 samebyarna i Sverige, och en unikt data med 20 000 individmärkta kalvar och deras mammor som samlats in under 40 år från en sameby. I projektet kommer vi att utgå från samproduktion av kunskap tillsammans med renskötseln. Doktoranden kommer att delvis ansvara för att samla in erfarenhetsbaserad kunskap från renskötare i Sverige och Norge kring strategier och urval i renskötselarbetet och möjligheterna till ett mer utvecklat individmärkningssystem.  

Kvalifikationer:
Lämplig examen är master i biologi eller husdjursvetenskap, eller husdjursargonom eller motsvarande. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav, liksom god datorvana. God kunskap i att prata och skriva på något av de skandinaviska språken är en merit. Erfarenhet av vetenskapliga studier, populationsbiologi, statistik, fjärranalys, fältarbete och är meriterande liksom kunskap om renskötseln. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga och kommunikation, förmåga till självständighet samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. För anställningen krävs att du har körkort för bil.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i kemi

Ansök    Jun 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet kommer att fokusera på utveckling av nya elektrokemiska strategier för att kontrollera natriummetallelektroder i Na-metall batterier. Projektet bygger på nya framsteg i hur ytmorfologin hos reaktiva metaller som Li kan styras med hjälp av elektrokemiska nukleation. Nya rön i detta område kommer leda till en förbättrad förståelse för tillväxtmekanismerna kring natrium metallelektroder och hur vi bäst kan styra morfologin under elektrokemisk energilagring. Det övergripande projektmålet är att använda denna förståelse för att skapa säkrare Na-metall batterier med förbättrad livslängd. Projektet kommer involvera två industripartner inom Na-batterier (Altris) och elfordon (Polestar).

Doktoranden kommer främst bedriva experimentellt arbete vilket kommer involvera ämnen som elektrokemi, elektrodeponering, elektrolytdesign, Na-baserade batterier, in-operando mikroskopianalys och post-mortem elektronmikroskopi.

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- mycket motiverad och nyfiken personlighet
- kan bedriva både självständigt arbete samt ingå i ett större arbetslag

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av elektrokemisk energilagring, främst Li- eller Na-baserade batterier är mycket meriterande.
- Elektrokemi- samt elektrodeponeringskunskaper är även meriterande.
- Programmeringskunskaper samt erfarenhet av automatiserad databehandling är även meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1.10.2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: David Rehnlund, +49 152 33675131, [email protected], Guiomar Hernández, +46 18 471 37 07, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 juli 2022, UFV-PA 2022/2056.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom immunoterapi mot melanom

Ansök    Jun 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://uu.varbi.com/center/tool/position/514842/edit/tab:2/(www.igp.uu.se) 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskningen i Yumeng Maos grupp syftar till att förstå interaktionen mellan immunsystemet och tumörcellerna. Forskargruppen studerar de negativa mekanismer som cancerceller använder för att inhibera immuncellers funktion. I det aktuella projektet utvärderas betydelsen av olika mekanismer för immunsystemets förmåga att känna igen melanom cancerceller genom att stänga av enskilda gener i cancer- eller immuncellerna med hjälp av s.k. CRISPR teknik. Därefter utvärderas om detta gynnar eller motverkar immuncellernas förmåga att känna igen cancercellerna. Detta projekt kommer att ge viktig kunskap angående hur immunsystemet och tumören interagerar och därmed påskynda utvecklingen av immunterapi för patienter. Information om gruppens forskning finns på https://www.scilifelab.se/researchers/yumeng-mao/

Kvalifikationskrav
Vi söker en kandidat med starkt forskningsintresse som har erhållit en mastersexamen inom relevant ämnesområde (t.ex. immunologi, biomedicin eller molekylär medicin). Vi söker en mycket motiverad och konkurrenskraftig person med starka vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet, t. ex. immunotherapi, immune checkpoints, melanom. Erfarenhet av isolering och hantering av primära immunceller och avancerad flödescytometri är ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Den sökande bör också ha erfarenhet av CRISPR/Cas9 teknik, genteknik, western blotting, ELISA, PCR, hantering av blodprodukter, cellsorting och cellodling, samt ett certifikat för att arbeta med försöksdjur.

Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med tumörimmunologi och tumörbiologisk forskning är meriterande. Mycket starkt meriterande är forskningserfarenhet kring samkultursystem mellan mänskliga immunceller och cancerceller.

Dokumenterade kunskaper av program såsom Graphpad, FlowJo, EndNote är ett krav. Erfarenhet av bioinformatiska analyser med programmet R är nödvändigt. Den kandidat som erbjuds tjänsten ska ha lätt att samarbeta med andra människor men även ha god förmåga att arbeta självständigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Yumeng Mao, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2022, UFV-PA 2022/2173.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i statistik

Ansök    Jun 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Statistiska institutionen har ca 35 anställda varav ungefär 10 doktorander.

Vi forskar inom flera områden exempelvis ekonometri/tidsserieanalys, hög-dimensionell multivariat data analys, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.

Beskrivning av projekt
Doktoranden är en del av det tvärvetenskapliga projektet "Large-Scale Statistical Machine Learning for the Type 1 Diabetes Management". Målet är att utveckla maskinginlärningsmetoder som kombinerar hög-dimensionell statistisk inferens med algoritmer för effektivt beslutsfattande vid behandling av Typ 1 diabates.

Projektet innebär teoretisk utveckling av avancerade statistiska metoder för att detektera avvikelser i blodsocker för att identifiera livshotande tillstånd samt tillämpad analys av data med syfte att predicera blocksockerdynamik. Forskningen involverar också studiet av algoritmer för ”ensemble deep learning” för kliniskt beslutsstöd vid diabetesbehandling.

Projektledaren är professor Tatjana Pavlenko. Projektet finansieras av Uppsala Diabetes Centre (UDC) och doktoranden förväntas dela aktivt i forskarskolan vid UDC och samarbeta med andra doktorander. Eftersom projektet är tvärvetenskapligt kommer handledning också ske vid Sci-Life Lab och Institutionen för medicinsk cellbiologi.

Arbetsuppgifter
En doktorands arbetsuppgifter är i första hand inriktade på den egna forskarutbildningen som varar i fyra år. Arbetet kan även i begränsad omfattning (ca 20 %) innebära andra institutionsuppgifter såsom undervisning i grundutbildningar och administrativa uppgifter – då kan tjänsten förlängas till högst fem år.

Anställningen  
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. För anställda doktorander gäller lokala riktlinjer för lönen.

Startdatum: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i statistik, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Den sökande ska också ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och en eller flera av följande betraktas som meritande:

- God bakgrund i matematik.
- God bakgrund i multivariat statistisk analys.
- God bakgrund i beräkingsintensiva statistiska metoder och programmering .
- Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder.

Ytterligare information om behörighet, se den Allmänna studieplanen för forskarutbildning i statistik på universitets hemsida.

Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

- CV
- Ett kort brev (1-2 sidor) där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
- Kopior av examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Referenser (med kontaktinformation)
- Övriga handlingar den sökande önskar åberopa. Vi önskar dock inga rekommendationsbrev.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

För mer information kontakta projektledare professor Tatjana Pavlenko ([email protected]) eller prefekt Ronnie Pingel ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2022, UFV-PA 2022/2241. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom området astrocyter vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Ansök    Maj 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand inom området astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom

 

Beskrivning av forskargruppen
Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är framförallt inriktad på cellulära och molekylära mekanismer vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med andra universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige.

Beskrivning av forskningsprojektet
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom är vanliga neurodegenerativa sjukdomar som medför stort lidande, både för patienter och anhöriga. I dagsläget finns ingen behandling som kan bota dessa sjukdomar och många frågetecken återstår kring vad som faktiskt orsakar sjukdomarna och hur de sprids i hjärnan. Forskningen på området har i första hand varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika gliaceller. Astrocyter är den vanligaste celltypen i hjärnan och deras egenskaper har därför stor inverkan på vävnaden. Det övergripande målet med vår forskning är att förstå hur astrocyter är inblandade i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Genom denna infallsvinkel hoppas vi kunna identifiera framtida behandlingsstrategier. Projektet kommer i första hand vara fokuserat på studier av avancerade cellkultursystem, men kommer även att inkludera analys av patientmaterial.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter


1) Att under handledning och i nära samarbete med kollegor bedriva forskning inom området astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

2) Att använda etablerade laborativa metoder, såsom modellsystem för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, odling och utmognad av humana iPSC-deriverade astrocyter, immunofärgningar, flourescens och time lapse-mikroskopi, alfa-synuklein/amyloid-beta fibrillisering, vesikel-isolering och födes-cytometri .

3) Att i samråd med handledare och kollegor optimera protokoll för nya tekniker som behövs för att driva projektet framåt.

4) Att kvantifiera och analysera experimentella data.

3) Att ta del av forskningslitteraturen inom området, samt gå relevanta forskningsutbildningskurser.

4) Att delta i internationella konferenser och presentera forskningsresultat.

5) Att skriva artiklar och andra projekt-relaterade texter på engelska.

6) Att delta i forskargruppens arbete i form av seminarier, forskargruppsmöten, undervisning och handledning av studenter, samt den tredje uppgiften.

Kvalifikationskrav


Vi söker en högt motiverad och entusiastisk student för doktorandanställning. Den sökande skall ha en masterexamen från biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. Stor vikt läggs vid erfarenhet av cellodlingsarbete, framförallt erfarenhet av arbete med cellulära modellsystem för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt odling och utmognad av humana iPSC-deriverade astrocyter.

Mycket goda kunskaper i engelska – såväl muntliga som skriftliga - är ett absolut krav då forskargruppens arbetsspråk är engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt


Tidigare erfarenhet av forskning inom området är meriterande. Gedigen erfarenhet av immunofärgningar, samt flourescens och time lapse-mikroskopi är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande behärskar några av följande tekniker: alfa-synuklein/amyloid-beta fibrillisering, sonikering, vesikel-isolering, födes-cytometri och Western blot, samt kvantifieringar av flouresence-bilder med Image J.

Goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga är nödvändiga. Det är viktigt att kunna arbeta självständigt, men att trivas med att vara med i ett team.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan 

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, CV där det framkommer vilka metoder du behärskar, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.  Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om minst två referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen

Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid, 4 år. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Erlandsson, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9 Juni 2022, UFV-PA 2022/2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student

Department of Energy and Technology The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometri... Visa mer
Department of Energy and Technology
The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems) as well as Automation.

We are looking for a person who wants to participate in a multidisciplinary project where we together have expertise in ecology, agronomy, life cycle assessment and data analysis. Maybe you have an engineering/data science degree and want to apply your knowledge in modeling, statistics and data processing in the field of biodiversity - that is, the conservation of the diversity of animals, plants and other organisms? Or maybe you are an ecologist / biologist who wants to ensure that the data available on species abundance and richness in different landscapes and agricultural systems can be made useful for decision makers in the food industry?

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Assessment of biodiversity in LCA
Description:
Environmental product footprinting of food based on e.g. life cycle assessment is widely used in decision making, but the environmental aspects included are often limited to the climate impact. This is too narrow a perspective and risks steering in the wrong direction - more aspects need to be included. As agriculture is a main driver of biodiversity loss, neglecting to include biodiversity as an impact category for food is especially problematic.

Available methods to include impacts on biodiversity in LCA are less advanced than those used to assess the climate impact and more research in this area is urgently needed. In this project, we will establish biodiversity characterisation factors for Sweden that consider species richness, functional diversity, landscape effects and different reference situations, and test these in case studies comparing organic and conventional crop production, and extensive and intensive beef production. Large Swedish biodiversity datasets available from environmental monitoring systems, peer-reviewed studies and yet unpublished data will be consolidated and used for this purpose. The project thus aims at making biodiversity data useful in current decision making at policy, business and consumer level, and at advancing methods for doing so, hence contributing to generalisable scientific advances in the field. This interdisciplinary project will be carried out by leading LCA experts and ecologists, working closely with a large stakeholder group.

Qualifications:
We are looking for a motivated candidate with a master's degree in ecology, biology, agronomy, technology, sustainable food systems, sustainable development or similar. Experience of working with different types of data analysis e.g. statistical analyzes, life cycle assessment, modelling or programming are an advantage as well as knowledge of agriculture, ecology or biodiversity. An interest in sustainability development and how to accomplish a sustainable food system in general is also an advantage. You need to have good written and oral language skills in English and preferably Swedish, but the latter is not a requirement. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work independently, flexibility, the ability to prioritize and meet deadlines, curiosity and willingness to learn, as well as a good analytical and problem-solving ability.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Starting date:
According to agreement or as soon as possible.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-06-10.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand

Institutionen för energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri. Vi söker en person som vill delta i ett multidisciplinärt projekt där vi tillsammans har kom... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri.

Vi söker en person som vill delta i ett multidisciplinärt projekt där vi tillsammans har kompetens inom ekologi, agronomi, livscykelanalys och dataanalys. Kanske är du civilingenjör eller liknande och vill tillämpa dina kunskaper inom modellering, statistik och databehandling inom fältet biologisk mångfald – det vill säga bevarandet av mångfalden av djur, växter och andra organismer? Eller är du ekolog/biolog som vill se till att den data som finns över artförekomst i olika landskap och jordbrukssystem kan göras användbar för beslutsfattare inom livsmedelsindustrin för att fatta kloka beslut kring biologisk mångfald?

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utveckling av metoder för att räkna på biologisk mångfald i LCA
Innehållsbeskrivning:
De metoder som finns idag för att kvantifiera biologisk mångfald per produkt för livsmedel är inte lika utvecklade som de som finns för att räkna på matens klimatpåverkan. Det är därför viktigt att förbättra dessa metoder så att påverkan på biologisk mångfald också kan beaktas. I Sverige finns mycket data över hur olika arter påverkas av olika brukningsmetoder, men dessa är inte sammanställda och bearbetade på ett sätt så att de går att använda för att beräkna livsmedelsproduktionens påverkan på biologisk mångfald per produkt. Syftet med detta projekt är att förbättra metoderna för att beräkna påverkan på biologisk mångfald per produkt och utarbeta mått för svensk livsmedelsproduktion som kan användas för att beräkna påverkan på biologisk mångfald för olika jordbruksprodukter. Precis som vi idag kan beräkna klimatavtrycket för till exempel 1 kg svensk mjölk ämnar projektet ta fram faktorer för att beräkna avtrycket på biologisk mångfald från produktion av 1 kg svensk mjölk. Det finns ett stort intresse bland företag och myndigheter för dessa metoder.

Projektet är ett samarbete mellan att antal ledande ekologer vid Institutionen för Ekologi, specialiserade på olika organismgrupper och forskare som är specialister på livscykelanalys. Projektet inkluderar tre olika fallstudier där ekologiskt odlade grödor och nötkött kommer att jämföras med motsvarande konventionella produkter med avseende på biologisk mångfald och klimatpåverkan. Målkonflikter mellan klimat och biologisk mångfald kommer att diskuteras liksom metodens användbarhet i olika beslutssituationer. Det sistnämnda kommer att göras i samarbete med viktiga aktörer i livsmedelskedjan.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad kandidat med en masterexamen i ekologi, biologi, agronomi, teknologi, hållbara livsmedelssystem, hållbar utveckling eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys t.ex. statistiska analyser, livscykelanalyser, modellering eller programmering är meriterande liksom kännedom om jordbruk och kunskaper inom ekologi och biologisk mångfald. Ett intresse för hållbar utveckling och hur vi kan åstadkomma ett livsmedelssystem som är mindre miljöbelastande rent generellt är också en fördel. Du behöver också ha goda kunskaper i att formulera dig skriftligt på engelska och gärna svenska men det är inte ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära, samt en god analytisk och problemlösande förmåga.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand inom området PET avbildning vid neurodegenerativa sjukdomar

Ansök    Maj 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand inom området PET avbildning vid neurodegenerativa sjukdomar         

 

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Bakgrund och projektbeskrivning

Biologiska läkemedel står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar är en ledande strategi för behandling av Alzheimers sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel och diagnostiska prober att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan. Det övergripande målet med projektet är att utveckla diagnostik för hjärnans sjukdomar med antikroppsbaserade PET-radioligander.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter


Det övergripande målet för doktorandprojektet är att identifiera proteiner vars uttryck eller distribution är förändrade vid neurodegeneration och att sedan generera hjärnpenetrerande antikroppar mot dessa. Dessa antikroppar skall sedan användas för att utveckla nya PET-radioligander. Arbetet innefattar både in vitro-arbete, främst immunologiska och histologiska metoder, och in vivo-studier i modeller av neurodegenerativa sjukdomar

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav


Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. Sökande måste behärska följande metoder: immunhistokemi, mikroskopering, PCR och arbete med in vivo-modeller av neurodegenerativa sjukdomar. Sökande måste ha genomgått kurs och erhållit tillstånd för in vivo-arbete. Sökande skall även ha erfarenhet av dataanalys i Excel, GraphPad, Image J och Matlab. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt


Erfarenhet av forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande har erfarenhet av följande tekniker: Mikrodialys, preklinisk PET, radiomärkning av proteiner, proteinproduktion och -rening, ELISA samt Western blot. Det anses också meriterande om den sökande kan uppvisa medförfattarskap på publicerad forskning i internationella peer review-granskade forskningsartiklar.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats, vetenskapliga publikationer). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.  Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen

Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid, 4 år. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stina Syvänen (telefon: 018-4713405, e-post: [email protected]) och Dag Sehlin (telefon: 018-4713405, e-post: [email protected]). 

Välkommen med din ansökan senast 9 Juni 2022, UFV-PA 2022/2021.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning mot molekylärbiomimetik

Ansök    Maj 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Bioorganisk kemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi – Ångström. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmlaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från organisk/oorganisk och fysikalisk kemi till biokemi och biofysik. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt:  Projektet är fokuserat på metallenzymet [FeFe] hydrogenas, och inbegriper biokemi, biofysik (spektroskopi och elektrokemi) samt bio-oorganisk kemi. Hydrogenasenzymer är centrala i vätgasmetabolism, då de katalyserar  både produktionen och oxidationen av vätgas. Denna reaktivitet möjliggörs av en biologiskt unik organometallisk kofaktor. Ökad förståelse för dessa enzymer är kritiskt för att förstå den biologiska vätgascykeln, och dess påverkan på vår hälsa såväl som generell biodiversitet. På grund av deras effektivitet studeras dessa enzymer även intensivt för (bio)teknologiska-applikationer. Projektet följer en våra huvudprojektlinjer, vilken fokuserar på biokemisk karakterisering av nya exempel från denna varierade enzymfamilj. Parallellt med detta kommer projektet även inbegripa utveckling av nya metoder för att studera deras mekanism med avancerade, tidsupplösta, spektroskopiska metoder.

Arbetsuppgifter: Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar biokemi, molekylärbiologi och biofysik, doktorandens roll i projektet kommer primärt att inbegripa isolering och karakterisering av nya [FeFe] hydrogenaser med möjlig bioteknologisk eller medicinsk relevans. Utvalda enzymer kommer att karakteriseras i detalj genom en kombination av elektrokemi och tidsupplöst spektroskopi (transient absorbans- och IR-spektroskopi) för att därigenom bestämma reaktionsmekanismer. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i samarbete med teoretiker, spektroskopister och synteskemister vid Uppsala universitet och utomlands. Doktorandstudierna kommer således att erbjuda träning inom en rad avancerade experimentella tekniker, och även ge doktoranden ett brett internationellt nätverk.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, biofysik eller liknande
- Erfarenhet av att arbeta med proteiner.
- Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande:

- Erfarenhet av biokemi, (bio-)oorganiskkemi och/eller spektroskopi är meriterande.
- Tidigare erfarenhet av arbete med metallenzymer är också starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer (http://regler.uu.se/).

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Gustav Berggren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 juni, 2022, UFV-PA 2022/1948.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till tre doktorander i Reglerteknik

Ansök    Maj 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. http://www.it.uu.se/.

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Ett viktigt mål är att utveckla matematiska modeller som kan beskriva verkliga dynamiska fenomen så att maskiner och människor mer effektivt kan agera i världen runt oss. Optimeringsmetoder är centrala i fältet eftersom de utnyttjas såväl inom reglerteknik som maskininlärning och systemidentifiering. För beskrivning av dynamiska system och scenarion är kvantifiering av osäkerhet viktig och möjliggör design av algoritmer med garanterad prestanda.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid Delft University of Technology, University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Alto University. Vi strävar efter att alla doktorander ska få en gedigen internationell erfarenhet under sin doktorandtid.

Tre konkreta exempel på föreslagna forskningsprojekt anges kort nedan. Som sökande uppmuntrar vi att du anger ditt önskade projekt i din ansökan, men det önskemålet är inte bindande. Den exakta inriktningen för varje doktorand avgörs i en dialog mellan studenten och handledaren. De tre problemformuleringar som är mest relevanta för denna öppning är följande:

Projekt 1: Säkra inlärning- och styrsystem
Den antagna doktoranden kommer att ingå i https://www.andre-teixeira.eu/uu-sec-lc-lab.html vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Laboratoriet bedriver interdisciplinär forskning av både teoretisk och tillämpad art inom ett gränsområde mellan cybersäkerhet, reglerteori och maskininlärning. Visionen är att utveckla en metodologisk bas för dimensionering av intelligenta autonoma beslutsfattande system som är säkra och kan motstå illvilliga attacker.

Tjänsten finansieras av ett forskningsanslag inom SSF:s program Framtidens forskningsledare för projektet “https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html”. Projektet syftar till att utveckla metoder för att hantera, under osäkerhet, de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår i beslutsfattande system för styrning och maskininlärning. Den metodologiska frågeställningen är att föreslå och analysera nya probabilistiska riskmått och optimeringsbaserade dimensioneringsmetoder som betraktar konsekvenser och detekterbarhet hos attacker såväl som modellosäkerhet och förhandsinformation om angriparens strategi. Genom att kombinera relevanta metoder inhämtade från reglerteori, förstärkningsinlärning, optimeringslära och spelteori ämnar projektet att föra fram forskningsfronten inom säkra reglersystem och maskininlärning.

https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html

Projekt 2: e-Vetenskap och Miljöbaserad Epidemiologi
Det här projektet kommer att ta sig an de utmaningar som uppkommer vid beräkningsmodellering syftande till att estimera och förutsäga tillståndet i en pågående epidemi. Projektet kommer särskilt att beakta nya tekniker för övervakning baserade på icketraditionella datakällor. Ickelinjära prediktionsfilter designade specifikt med epidemiologiska modeller och svåra mätförhållanden i åtanke kommer att utvecklas. Verktygen kommer att utvecklas i samarbete med SciLifeLab’s Swedish Environmental Epidemiology Center (https://www.scilifelab.se/pandemic-response/pandemic-laboratory-preparedness/swedish-environmental-epidemiology-center-seec/), ett centrum med forskning, kompetens, och teknologiutveckling för pandemisk beredskap.

Denna tjänst är en del av https://essenceofescience.se/ forskarskola inom dataintensiv vetenskap. Forskarskolan inriktar sig på utmaningar inom dataintensiv vetenskap både från ett metodologiskt perspektiv och från tillämpningsperspektivet. Skolan är en arena där experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap, och datasystem & -metodologi arbetar tätt med forskare inom datadrivna vetenskaper, industri och samhälle för att accelerera dataintensiva vetenskapliga upptäckter.

https://user.it.uu.se/~stefane/formalia/SysCon2022_SLL-eSSENCE-PhD.pdf

Projekt 3: Gränssnitt till nervsystemet på cellnivå för nästa generations artificiella retina
Neurostimulerande enheter tillåter behandling av flera olika neurologiska sjukdomar. Tyvärr råder det brist på metodologier och verktyg för att uppnå deras fulla potential. Det här projektet syftar till att samla koncept från fysik, matematik, och dynamiska/reglersystem för att få nya insikter inom neurofysiologiska system. Vi kommer att bygga på dessa för att utveckla beslutsmekanismer som reglerar neurofysiologiska system mot ett önskat beteende. Det överliggande målet är att öppna upp för effektiva och tillförlitliga neurostimulerande enheter. Vi är särskilt intresserade av att utveckla de nödvändiga mekanismerna för nästa generations artificiella retina som kan hjälpa blinda att återfå synen.

https://drive.google.com/file/d/1B0LC_y-SUK54OsY-OB5LN-ufsDLK8EMU/view

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2022, UFV-PA 2022/1728.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på positivitetsbevarande

Ansök    Maj 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla niva?er av ho?gre utbildning.

Idag har institutionen ca 300 ansta?llda, varav 120 forskare och la?rare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av omra?den inom datavetenskap, informationsteknologi och bera?kningsvetenskap. Mer a?n 4000 studenter tar varje a?r en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Ansta?llningen a?r placerad vid avdelningen fo?r bera?kningsvetenskap inom institutionen fo?r informationsteknologi. Som en av va?rldens sto?rsta fokuserade forskningsmiljo?er inom bera?kningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska bera?kningsvetenskapliga omra?den som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och ho?gprestandabera?kningar. Ma?nga av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i na?ra samarbeten med tilla?mpningsomra?den inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig fo?r na?rvarande i en expansiv fas inom nya tillva?xtomra?den som molnbera?kningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Doktorandutbildningen i bera?kningsvetenskap har hittills resulterat i o?ver 80 doktorer. Ma?nga av dem a?r idag framga?ngsrika forskare i bera?kningsvetenskap verksamma ba?de inom akademi och inom na?ringsliv.

Projektet
Målet med detta projekt är att utveckla en strukturbevarande lågranks-tensordiskretisering för högdimensionella partiella differentialekvationer som modellerar fusionsprocesser. Den matematiska modellen som vi huvudsakligen undersöker i detta projekt är Vlasov-Maxwell-system. Det specifika målet med projektet är konstruktionen, analysen och implementeringen av numeriska approximationer av Vlasov-Maxwell-system som bevarar de grundläggande fysikaliska egenskaperna såsom positivitet hos plasmadistributions-funktionen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Ruhr-universitetet Bochum, Tyskland, och kandidaten förväntas besöka Bochum ett flertalgånger under projektets gång.

Förkunskaper om numeriska metoder för partiella differentialekvationer och goda programmeringskunskaper krävs.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandansta?llning ges upp till fem a?r. Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra a?rs heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen besta?r av forskning i ett specifikt a?mne, men inneba?r a?ven att man genomga?r forskarutbildningskurser. O?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, inga?r inom ramen fo?r ansta?llningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
En doktorand-anställning vid avdelningen kräver en M.Sc., eller motsvarande, examen i ett relevant ämnesområde för dotorsavhandlings-ämnet, god kommunikationsförmåga och utmärkta studieresultat studieresultat, liksom god muntlig och skriftlig förmåga i Engelska. Viktigt är även kunskaper och erfarenhet av programmering (helst C och C++), analys av initiala gränsvärdeproblem och finita element-metoder.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Grundläggande kunskaper i strömningsmekanik och plasmafysik anses vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Dr. Murtazo Nazarov, [email protected] och avdelningsfo?resta?ndare Professor Gunilla Kreiss, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2022, UFV-PA 2022/2071.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, Biologi

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid. En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager... Visa mer
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid.

En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. Men på grund av oregelbunden blomning och fröskadegörare är det brist på förädlat granfrö i Sverige. Det minskar skogsbrukets möjligheter att bidra i övergången till en biobaserad ekonomi och det påverkar även den nödvändiga anpassningen till ett förändrat klimat.

Det övergripande målet för forskningen är att ytterligare öka vår kunskap om hur barrträden reglerar kottsättningen, samt att integrera den kunskapen i ett helt nytt förädlingsprogram för gran i Sverige. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och sker i samverkan med forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Uppsala, samt forskningsinstitutet Skogforsk.

Vi söker nu tre doktorander som ska ta sig an projektets olika delar:

Till Skogforsk söker vi dig som ska studera metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling.

Till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, och Umeå Plant Science Centre söker vi en person som ska studera de molekylära mekanismerna bakom regleringen av blomningstiden hos träd, framför allt i modellsystemet hybridasp.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1609

Till institutionen för Växtbiologi vid SLU i Uppsala söker vi en person som ska studera den genetiska mekanism som reglerar kottsättningen i barrträd.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1610

Skogforsk har ett uppdrag från samhället och skogsbruket att utveckla och nyttiggöra plantmaterial för framtidens skogar genom genetisk förädling av våra viktigaste trädslag och förvaltning av vårt förädlingsmaterial. Den behovsstyrda tillämpade forskningen innefattar skogsträdsförädling, skogsteknik, råvaruutnyttjande, miljöpåverkan, logistik, bioenergi och skogsskötsel. Totalt har institutet omkring 135 anställda, varav 80 är forskare. (www.skogforsk.se). Kontakt: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), en av Europas starkaste forskningsmiljöer för experimentell växtforskning. Här arbetar mer än 200 personer av 47 olika nationaliteter med att förstå de molekylärgenetiska mekanismer som styr växters tillväxt, utveckling och anpassning samt med tillämpningar inom skogsbioteknik. UPSC bedriver också forskning inom skogsgenetik och förädling i nära samarbete med Skogforsk och skogsindustri. Kontakt: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

Institutionen för Växtbiologi, SLU, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnet biologi i syfte att ta fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter för tillämpning inom jord- och skogsbruk. Institutionen är en del av institutionsklustret Uppsala BioCentrum och ingår i Linnéanska centret för växtbiologi i Uppsala. Kontakt: Jens.Sundströ[email protected] https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har kunskaper motsvarande en Masterexamen inom genetik, populationsgenetik, skogsvetenskap eller kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga och har ett starkt intresse av statistiska analyser och programmering. Kännedom om skogsbruk är meriterande. Du har också mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, är kreativ, kan ta egna initiativ och arbeta självständigt, samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga. 

Placering:           
Umeå, Uppsala eller Ekebo.

Försörjningsform:
Anställning som industridoktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Två doktorander i Huvudgruppkemi och organisk fotokemi

Ansök    Maj 17    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorant vid Andreas Orthabers forskargrupp och en vid Stefano Crespis forskargrupp som är del av programmet för syntetisk molekylär kemi (SMC) vid Institutionen för kemi – Ångström laboratoriet. Vid SMC bedrivs tvärvetenskaplig forskning på gränsen mellan molekylär oorganisk kemi och organisk kemi, och involvera ett brett spektrum av fysikalisk kemiska metoder.

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Undervisning på grund- och avanceradnivå kan överenskommas (upp till 20 % av heltid).

Doktorandtjänsten i huvudgruppskemi kommer att fokusera på undersökning av tyngre huvudgruppsanaloger av organiska kinoidala strukturer, med särskilt fokus på grupp 15-derivat. Studierna inkluderar opto-elektroniska-, redox- och reaktivitetsstudier. En fokus ligger på bindningsaktivering av små molekyler och E-H grupper. Det multidisciplinära projektet omfattar aspekter från organisk syntes, fysikalisk-kemiska studier och teoretiska undersökningar av dessa kinoidala/aromatiska biradikaloidsystem, med ett starkt fokus av doktorandprojektet på syntes och hantering av högreaktiva huvudgruppsföreningar.

Doktorandtjänsten i organisk fotokemi kommer att fokusera på studiet av substituenteffekter på aromatiska molekylers fotokemi för att utveckla nya fotoreaktioner och fotoaktuatorer (t.ex. molekylära växlare och motorer) baserade på aromatiska strukturer. Projektet kommer att innebära en multidisciplinär ansats som kommer att fokuseras på organisk syntes och ytterligare undersökningar av reaktionsmekanismerna med hjälp av beräkningskemi och spektroskopi. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med andra forskargrupper inom och utanför institutionen.

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- har dokumenterad erfarenhet av experimentell (o)organisk kemi
- har utvecklat analytisk förmåga att lösa problem

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För tjänsten i huvudgruppskemi anses kandidatens tidigare erfarenhet av huvudgruppskemi vara en fördel. Kandidaten kommer att kunna utveckla nya idéer projektramet och att arbeta både självständigt och som del av ett team. Ett intresse för grundforskning kommer att värderas högt.

För tjänsten i organisk fotokemi kommer kandidatens tidigare erfarenhet av fysikalisk organisk kemi, fotokemi och beräkningskemi för att beskriva både processer i grund och exciterat tillstånd att betraktas som en fördel. Fokus kommer att ligga på kandidatens personliga attityd och engagemang: stark motivation och förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team är viktiga egenskaper som kommer att utvärderas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan bör skrivas på engelska. Den sökande med lämpliga kvalifikationer lämnar in:

- ett brev med en beskrivning av forskningsintressena och kvalifikationer varför de är lämpliga för tjänsten;
- CV som innehåller en kort beskrivning av erfarenhet, expertis och publikationslista;
- en kopia av intygen som styrker deras kvalifikationer och betyg;
- namn och kontaktuppgifter på två till tre referenspersoner med beskrivning av hur de förhåller sig till sökanden.

Upplysningar om anställningen i organisk fotokemi lämnas av: Stefano Crespi [email protected]

Upplysningar om anställningen i huvudgruppkemi lämnas av: Andreas Orthaber [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2022, UFV-PA 2022/1763.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Licentiat, fysiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Undervisningen sker till största del på svenska. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Vi söker nu en forskarstuderande till projektet ”Fysiologiska och metaboliska effekter av olika dieter".

Innehållsbeskrivning:
Den primära funktionen för en diet är oftast att tillgodose individens behov av energi och näringsämnen. Forskning visar dock att dieten kan påverka funktioner i kroppen via sekundära mekanismer. Syftet med projektet är att öka kunskapen om sekundäreffekter av dieter som skulle kunna påverka t.ex. cirkulation och beteende. Vi studerar den fysiologiska och metaboliska profilen i olika vävnader efter utfodring med dieter med olika kolhydratfraktioner. Projektet bygger på kontrollerade djurstudier, metabolomik och proteomik.

En forskarutbildning innebär att lära sig kritiskt granska vetenskaplig litteratur, under handledning samla in, analysera, bearbeta och presentera resultat från studier samt att delta i forskarutbildningskurser. Den forskarstuderande förväntas också medverka i undervisning samt på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Kommunikation med näring och press kan också bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha husdjursagronomexamen och ha erfarenhet av kontrollerade djurstudier med fokus på nutrition och fysiologi hos livsmedelsproducerande (inklusive hussyrsa) djur eller sport- och sällskapsdjur. Den sökande ska ha erfarenhet av att samla in, hantera, bearbeta och analysera prover och data. Den sökande skall ha god förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande med erfarenhet av undervisning i djurfysiologi på högskolenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning eventuellt med möjlighet till förlängning 2 år)

Tillträde:
Snarast

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandtjänst i miljöekonomi

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbrukseko... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
 
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år)

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i medicinska vetenskaper

Ansök    Maj 13    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vi rekryterar en mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området psykisk hälsa och sorg hos barn och ungdomar, med fokus på att utveckla psykosociala digitala interventioner.

Mer information om institutionen och dess verksamhet ?nns på https://www.kbh.uu.se/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Om projektet: Utveckling och utvärdering av en mobilapp för att ge psykosocialt stöd till tonåringar som förlorat en familjemedlem.

Målet med det här projektet är att utveckla och utvärdera en intervention i form av en mobilapp, som kan öka det psykosociala stödet och främja psykiskt välmående hos ungdomar som förlorat en familjemedlem. Projektet har utvecklats i samarbete med Randiga Huset, en ideell förening för barn i sorg. Ungdomar som har förlorat en familjemedlem är delaktiga i hela forskningsprocessen och kommer att vara med i utvecklingen av appen. När mobilappen är utvecklad, kommer den först att testas i en pilotstudie med en grupp ungdomar som har förlorat en familjemedlem, för att undersöka interventionens tillämpbarhet, samt ungdomarnas nöjdhet med mobilappen. Sedan kommer en randomiserad kontrollerad studie att utföras för att undersöka effekten av mobilappen på sörjande ungdomars psykosociala välbefinnande och sorg. 

Arbetsuppgifter
Som doktorand i projektet kommer du att tillsammans med projektgruppen utveckla innehållet till en mobilapp för ungdomar som förlorat en närstående. I arbetsuppgifterna ingår att skriva svenska texter som ska ingå i mobilappen. Du kommer att genomföra en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera mobilappen. Som doktorand kommer du att rekrytera deltagare, skapa enkäter i Redcap och intervjua deltagare.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande skall ha grundutbildning inom psykologi, vårdvetenskap, sociala vetenskaper, medicinska vetenskaper, barn- och ungdomsvetenskap eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på såväl självständigtarbete som grupparbete. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Särskild vikt kommer att läggas vid att du trivs med och har god förmåga att sammararbeta med barn. Du ska ha stor förmåga att bygga förtroende och hållbara relationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med barn som har förlorat en närstående och kunskap om barn i sorg. Det är önskvärt att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med genomförbarhets- och pilotstudier. Det är meriterande om du har forskat eller har klinisk erfarenhet inom relevant område.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla ett personligt brev, meritförteckning, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete, dina kunskaper samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning i ditt personliga brev. Namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Josefin Sveen, tel: 018 611 5206, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2022, UFV-PA 2022/1848.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student, Biology

Department of Forest Genetics and Plant Physiology The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time. A secure supply of climate-adapted seedling material is essential fo... Visa mer
Department of Forest Genetics and Plant Physiology
The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time.

A secure supply of climate-adapted seedling material is essential for the possibility of the forestry industry to cope with the anticipated climate change. However, there is a lack of elite seedling material for spruce in Sweden due to uneven cone-setting and pest damages. The lack of seeds impedes the transition into a biobased economy and also affects climate change adaptation.

The overarching aim of the research project is to increase our understanding of how conifers regulate cone-setting and to integrate this knowledge into a completely new breeding programme for spruce in Sweden. The project is a collaboration between Skogforsk and research groups at SLU in Umeå and Uppsala, financed by the Swedish Foundation for Strategic Research.

We now seek three doctoral students that will work on different parts of the project:

To Skogforsk we seek a person who will study genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers.

To the Department for Forest genetics and Plant physiology and Umeå Plant Science Centre, we seek a person that will study the molecular mechanisms that regulate flowering time in trees, primary focusing on the model system hybrid aspen.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1609

To the Department for Plant Biology at SLU in Uppsala, we seek a person that will study the genetic mechanisms that regulate cone-setting in conifers.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1610

Skogforsk  develops and utilizes treematerial by  the breeding of  economically important tree species for the Swedish forestrý . The applied research  comprises of tree breeding, forest technology, resource use efficiency, environmental impacts, logistics, bioenergy, and forest maintenance. Skogforsk employs 135 persons, of which 80 are scientists (www.skogforsk.se). Contact: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

The Department for Forest Genetics and Plant Physiology is part of the Umeå Plant Science Centre (UPSC), one of the most vital research environments in Europe focused on experimental plant science. At UPSC, more than 200 persons of 47 nationalities work to understand the molecular mechanisms that regulate plant growth, development, and adaptation, with applications in forest biotechnology. We also study forest genetics and breeding in close collaboration with the forestry industry and Skogforsk. Contact: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

The Department for Plant Biology, SLU, in Uppsala, is part of Uppsala Biocentrum which hosts departments in the broad Life Science area and the Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala. We conduct research and research education to provide basic knowledge about the processes that govern plant growth and defence, with applications in forestry and agriculture. Contact: Jens.Sundströ[email protected]  https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers
Qualifications:
Applicants should have a degree comparable to a Master of Science in genetics, population genetics, forest science or related knowledge that the employer considers equivalent and a strong interest in statistical analyses and programming. Knowledge of forestry is of benefit. You should also have good communication skills, both in spoken and written English, be creative, and have capacity to take own initiatives and to work independently. Good social competence and the ability to co-operate are valued assets.

Place of work:      
Umeå, Uppsala or Ekebo.

Forms for funding or employment:
Employment at Skogforsk (4 years).

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Doktorand, forskarutbildningsämne

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbrukseko... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
 
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år)

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i biofysik, ro?ntgenlasrar

Ansök    Maj 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Biofysikgruppen inom avdelningen fo?r Röntgenfysik bedriver forskning om strukturen och dynamiken i molekyla?ra system med ro?ntgenstra?lning fra?n synkrotroner och ro?ntgenlasrar. Vi är en del av ett större nätverk på Uppsala universitet, the Biophysics Network (https://teknat.uu.se/research/biophysics-network/), och vi arbetar i nära samarbete med kemister och biologer. Ro?ntgenlasrar a?r nya ljuska?llor som ger extremt intensiva och superkorta ro?ntgenpulser. Dessa unika egenskaper o?ppnar nya mo?jligheter fo?r att besta?mma strukturell information av biomolekyler med atoma?r upplo?sning. De intensiva röntgenpulserna är dessvärre också skadliga för provet, och vårt fokus är att studerar de ultrasnabba processerna som initieras av ro?ntgenlaser i biologiska prover och som kan leda till stra?lningsskador, icke-termisk sma?ltning och andra ultrasnabba fenomen. Det o?vergripande ma?let a?r att fra?mja va?r fo?rsta?else fo?r molekyla?ra struktur och funktion och kunna pa?verka samha?llet, till exempel proteiner som kan leda till utveckling av ba?ttre medicin.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att studera och utveckla avbildning med ro?ntgenlaser fo?r att underso?ka atomisk och elektronisk struktur av molekyler och kondenserad materia. Projektet kommer att tilla?mpa femtosekundro?ntgenpulser fo?r att underso?ka strukturen hos olika material innan dessa fo?rvandlas till plasma pa? grund av den extrema stra?lningen. Ro?ntgenstra?lningen kommer att sprida elastisk och kan da? anva?ndas fo?r vad som kallas koherent avbildning. Vi vill anva?nda de fragment som kastas ut från den våldsamma explosionen av provet under röntgen exponeringen för att bättre förstå vad som sker under då röntgenpulsen träffar vårt prov. Vi kommer att använda teoretisk modellering och experiment med ro?ntgenlaser som va?xelverkar med biologiskt material, t.ex. proteiner eller organiska molekyler, fo?r att fa? djupare kunskap om hur experiment med ro?ntgenlasrar kan genomfo?ras praktiskt, och fo?rba?ttra tekniken fo?r att uppna? ny strukturell information.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t sin egen forskarutbildning, o?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen kan fo?rekomma sa? som undervisning och administrativt arbete, dock ho?gst upp till 20% av tja?nsten. Mer information om utbildning pa? forskarniva?, beho?righetskrav och antagnings besta?mmelser finns pa? fakultetens hemsida, https://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Doktoranden förväntas aktivt delta i institutionens verksamhet. Tilltänkta kandidater skall vara beredda att tillbringa tid utomlands i samband med datainsamling vid röntgenanläggningar, delta i internationella samarbete och presentera sina resultat.

Kvalifikationskrav
Anso?kningar va?lkomnas fra?n mycket motiverade kandidater med examen pa? masterniva? inom fysik, biofysik, kemi eller tilla?mpad matematik. Eftersom projekten a?r tva?rvetenskapligt kan examen inom annat ämne bedo?mas likva?rdig av arbetsgivaren. Mycket god muntlig och skriftlig fa?rdighet i engelska a?r ett krav. Stor vikt kommer a?ven att la?ggas vid personliga egenskaper sa?som exempelvis samarbetsfo?rma?ga, nyfikenhet, en passion fo?r att uppta?cka nya saker och sja?lvsta?ndighet.

Anso?kan
Bo?r vara skriven pa? engelska och inneha?lla följande: Personligt brev da?r du beskriver dig sja?lv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varfo?r du a?r intresserad av doktorandtja?nsten (max 2 sidor). CV inneha?llande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifra?n kvalifikationerna, kopior av examina och diplom; en kopia av mastersprojektet, eventuella publikationer. Vi ser ga?rna att du bifogar rekommendationsbrev eller la?mnar uppgifter om tva? referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Carl Caleman, +46 729 999 425, [email protected] eller Docent Nicusor Timneanu, +46 704 250926, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2022, UFV-PA 2022/1566.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i experimentell partikelfysik

Ansök    Maj 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se.

Vi söker en kvalificerad och mycket motiverad kandidat som är villig att bedriva forskning och studier för en doktorsexamen inom området experimentell partikelfysik. Den framgångsrika kandidaten kommer att placeras i två forskningsgrupper som deltar i ATLAS experimentet vid CERNs Large Hadron Collider (LHC) vid både Uppsala universitet och Georg-August-Universität Göttingen (Tyskland), inom en s.k. double-degree doktorandtjänst. Vi anser att kandidaten kommer att vistas i Göttingen under de första två åren och i Uppsala under andra hälften att tjänsten, inkl. disputationen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Forskningsområde
CERN:s LHC och ATLAS experimentet bedriver grundläggande forskning inom högenergifysik. Det viktiga målet att upptäcka Higgsbosonen uppfylldes 2012. LHC:n och dess detektorer har dock också byggts för att undersöka ny fysik bortom Standardmodellen. Under Run 2 datatagning har LHC:n kolliderat protoner vid en energi på 13 TeV. Nu börjar Run 3 med en ökad kollisionsenergi på 13.6 TeV och ännu fler protoner per stråle. Antalet data som kommer att samlas 2022-2025 förväntas därmed bli två gånger större än under Run 2.

Ett villkor för Higgsbosonens existens är att den inte endast kopplar till andra elementarpartiklar för att ge dem massa utan också till sig själv. Det innebär att en Higgsboson med tillräckligt hög energi har en unik förmåga att skapa två Higgsbosoner. Att observera par av Higgsbosoner vid LHC:n är därför nödvändigt för att ytterligare studera mekanismen som förklarar massans ursprung. Att observera två Higgsbosoner som produceras samtidigt oftare än vad Standardmodellen förutspår, och/eller med andra egenskaper, vore dessutom ett tydligt bevis för nya fenomen med ursprung bortom Standardmodellen.

Forskningsgrupperna som leds av Prof. Arnaud Ferrari (Uppsala) och Prof. Stan Lai (Göttingen) är båda medlemmar i det internationella ATLAS samarbete som samlar proton-proton kollisionsdata från LHC:n. Den framgångsrika kandidaten förväntas därför bidra till ATLAS forskningsprogram och detta projekt syftar till att leta efter parproduktionen av Higgsbosoner där den ena sönderfaller till två botten-kvarkar och den andra till två tauoner. I Uppsala kommer doktoranden också att samarbeta med Prof. Stefano Moretti (THEP) om teoretiska tolkningar om det experimentella sökandet efter par av Higgsbosoner.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning finansieras för fyra år, som kan förlängas till högst fem år om tjänstgöring vid institutionen på högst 20 procent (vanligtvis undervisning) utförs. Utöver forskningsuppgifterna ska doktoranden under studiernas varaktighet uppfylla minst 40 kurspoäng.

Doktoranden förväntas aktivt delta i institutionens verksamhet, både i Uppsala och Göttingen. Som medlem i ett stort internationellt samarbete kommer doktoranden dessutom regelbundet att presentera sitt arbete vid möten och förväntas utföra en viss grad av servicearbete för ATLAS kollaborationen under tjänstens varaktighet i form av uppgifter som inte direkt är relaterade till ämnet för sin avhandling, t.ex. studier av ATLAS-trigger och datasamling. Vistelser för forskning på CERN samt möjlighet till pedagogisk utveckling kommer att erbjudas.

Kvalifikationskrav
Den framgångsrika kandidaten ska ha ett intresse för att arbeta i en internationell miljö, inom experimentell partikelfysik och tillsammans med teoretiker också. Han/hon måste ha en stark akademisk meritlista och inneha en masterexamen (eller motsvarande) i fysik med inriktning på partikel- och/eller astropartikelfysik, eller kunna erhålla en sådan examen senast innan antagning till forskningsprogrammet som doktorand.

Goda kunskaper i programmering och dataanalys, t.ex. erfarenhet av eller intresse för tekniker för maskininlärning, är meriterande.

Till slut krävs goda kommunikationsfärdigheter på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Göttingen (två år) och Uppsala (två år).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Arnaud Ferrari, Department of Physics and Astronomy, Uppsala, [email protected]; Stan Lai, Physikalisches Institut, Göttingen, [email protected]

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande: i) en meritförteckning, ii) ett introduktionsbrev med en kort redogörelse för forskningsintressen samt en beskrivning av tidigare erfarenheter, iii) kopior av examina och betygsintyg. Dessutom ska två referensbrev skickas med epost antingen till Arnaud Ferrari eller Stan Lai.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1820.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Fysikalisk Kemi

Ansök    Maj 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i Dr Michal Maj’s grupp inom fysikaliskkemiprogrammet på Ångströmlaboratoriet. Majs forskningsgrupp specialiserar på avancerade tekniker som använder infraröd laser, i syfte att studera amyloid. Deponeringen av amyloidaggregat i organ och vävnader är kopplad till utvecklingen av olika degenerativa sjukdomar, såsom typ II-diabetes och Alzheimers sjukdom. Aggregationsprocessen innefattar bildning av övergående och potentiellt toxiska arter som inte kan detekteras av majoriteten av strukturella biologitekniker.

För att studera de dynamiska förändringarna som sker i peptidstrukturen under aggregering användas två-dimensionell infraröd spektroskopi, som förkortas till 2D-IR. Det är en överlägsen tidsupplösning och mycket hög känslighet för förändringar i proteinets sekundärstruktur som utmärker 2D-IR tekniken.

Anställd kandidat kommer att arbeta inom området för 2D-IR spektroskopi och kryoelektronmikroskopi av proteiner, med särskild inriktning på att studera mekanismer som styr bildandet av amyloidfibriller.

I dina studier kommer du att kombinera olika biomolekylära, analytiska och beräkningstekniska metoder. Du kommer att genomföra spektroskopiska studier med ett femtosekundlasersystem, enklare syntes och rening av peptid- och proteinprover, analys av experimentella data, samt skriva vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationskrav  

- avlagt examen inom fysik eller kemi på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta i Unix/Linux-miljön samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Matlab eller Python är meriterande. Kunskaper i, eller erfarenhet av, molekylärbiologi och strukturalbiologi är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Michal Maj, +46737695530, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022, UFV-PA 2022/1634.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student in economics

Department of Economics  SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.... Visa mer
Department of Economics 
SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.
 
PhD in environmental economics 
Description:
The environmental economics group - see https://www.slu.se/env-econ - is seeking up to two PhD students to join our research team. The successful applicant will have the opportunity to study advanced courses in economics corresponding to at least 90 ECTS (three semesters), and to perform research in environmental and resource economics under the supervision of senior members of the group, culminating in a thesis after a total of 4 years' employment. The successful applicant will work under the supervision of either Professor Rob Hart on questions related to long-run macroeconomic development and sustainability, or Associate Professor Shon Ferguson on questions related to environmental policy and international trade, or Associate Professor Efi Kyriakopoulou on questions related to urban environmental challenges and network economics.

Qualifications:
Eligible candidates must have taken a second level qualification or completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second level. They must have a background in economics, or another field of study relevant for the position, with a strong interest in environmental economics.

Strong applicants will demonstrate the potential for future research excellence, both through achievements hitherto (including course grades and research work performed) and through a description of their motivation and ideas for future research. Good skills in English (both written and oral) are required. Emphasis will be placed on personal skills as team player as well as ability to take initiatives and work independently. 

Place of work:           
Uppsala.

Form of employment:
Employment as PhD student (4 years).

Starting date:
10 August 2022, or by mutual agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-29.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap fokus på Secure Federated Machine Learning

Ansök    Maj 10    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 300 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Vår https://andreashellander.se/ specialiserar sig på att utveckla teori, metoder och programvara för distribuerade datorinfrastrukturer och maskininlärning. Vi har ett antal olika samarbetspartners och erbjuder stora möjligheter till samarbete med ledande forskare inom och utanför Sverige.

Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i den nyinrättade http://www.it.uu.se/research/arenas/security/graduate_school vid institutionen för informationsteknologi. Forskarskolan tillhandahåller en miljö där studenter och forskare inom cybersäkerhet och relaterade områden arbetar tillsammans, genom gemensamma kurser och forskningsaktiviteter. Regelbundna seminarier planeras med presentationer från skolans deltagare och av inbjudna talare. Aktivt deltagande i forskarskolans verksamhet förväntas.

Projektbeskrivning
Artificiell intelligens (AI) är kärnan i moderna tillämpningar. De senaste två decennierna ägnades åt att förbättra matematiska modellerings- och träningsprocesser medans fokus nyligen skiftat mot säkerhet, integritet och tillit i AI lösningar. Bland annat har federerad maskininlärning [bättre: fördelad maskininlärning eller federated learning] (FedML) visat sig ha bra egenskaper för att bevara maskininlärningens integritet. Fokus i det här projektet kommer att vara på säkerhet och integritetsförbättrande tekniker för federerad maskininlärning [se ovan]. Vi kommer att utveckla nya teorier och metoder för att uppnå två huvudmål: säker aggregering av lokala modeller som kan vara påverkade av så kallade poisoningattacks (område 1); distribuerad aggregering av lokala modeller utan att avslöja datan som användes för att träna modellerna (område 2).

Projektet är ett nära samarbete med universitetslektor https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N7-398vid avdelningen för beräkningsvetenskap som huvudhandledare och universitetslektor https://katalog.uu.se/profile/?id=N17-1355 vid avdelningen för systemteknik som biträdande handledare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorands arbetsuppgifter är i första hand inriktade på den egna forskarutbildningen som varar i fyra år. Arbetet kan även i begränsad omfattning (ca 20 %) innebära andra institutionsuppgifter såsom undervisning i grundutbildningar och administrativa uppgifter – då kan tjänsten förlängas till högst fem år.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Salman Toor, [email protected], Docent André Teixeira, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2022, UFV-PA 2022/1729.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till 2 doktorander i datavetenskap inriktning hårdvarustöd för säkerhet

Ansök    Maj 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se http://www.it.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Projektet fokuserar på minnesskydd som blir allt viktigare eftersom en stor mängd känslig information lämnas exponerad i mobila enheter eller Internet-of-Things-enheter, även när de är avstängda, i och med att tekniken för icke-flyktiga minnen har ökat i användning. I dag finns det kommersiellt tillgängliga implementationer av en liten uppsättning grundläggande koncept för krypterat (säkert eller skyddat) minne, men det är allmänt erkänt att de har en stor prestandakostnad och energikostnad (t.ex. över 3× långsammare). Av denna anledning är tillämpligheten av minnesskydd begränsad och reserverad för specialiserade situationer.

Detta projekt syftar till att åtgärda denna kritiska brist genom att utforska en rad arkitektoniska tekniker för att minska kostnaderna för att skydda minnet, med det slutliga målet att göra minnesskydd tillgängligt för ett bredare spektrum av system och tillämpningar. Mer allmänt syftar detta projekt till att förbättra säkerheten i våra digitala liv.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Anställningen är på upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.  

Kvalifikationskrav
Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Stefanos Kaxiras, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1704.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre