Lediga jobb som Doktorand i Uppsala

Se lediga jobb som Doktorand i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på positivitetsbevarande

Ansök    Maj 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla niva?er av ho?gre utbildning.

Idag har institutionen ca 300 ansta?llda, varav 120 forskare och la?rare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av omra?den inom datavetenskap, informationsteknologi och bera?kningsvetenskap. Mer a?n 4000 studenter tar varje a?r en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Ansta?llningen a?r placerad vid avdelningen fo?r bera?kningsvetenskap inom institutionen fo?r informationsteknologi. Som en av va?rldens sto?rsta fokuserade forskningsmiljo?er inom bera?kningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska bera?kningsvetenskapliga omra?den som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och ho?gprestandabera?kningar. Ma?nga av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i na?ra samarbeten med tilla?mpningsomra?den inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig fo?r na?rvarande i en expansiv fas inom nya tillva?xtomra?den som molnbera?kningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Doktorandutbildningen i bera?kningsvetenskap har hittills resulterat i o?ver 80 doktorer. Ma?nga av dem a?r idag framga?ngsrika forskare i bera?kningsvetenskap verksamma ba?de inom akademi och inom na?ringsliv.

Projektet
Målet med detta projekt är att utveckla en strukturbevarande lågranks-tensordiskretisering för högdimensionella partiella differentialekvationer som modellerar fusionsprocesser. Den matematiska modellen som vi huvudsakligen undersöker i detta projekt är Vlasov-Maxwell-system. Det specifika målet med projektet är konstruktionen, analysen och implementeringen av numeriska approximationer av Vlasov-Maxwell-system som bevarar de grundläggande fysikaliska egenskaperna såsom positivitet hos plasmadistributions-funktionen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Ruhr-universitetet Bochum, Tyskland, och kandidaten förväntas besöka Bochum ett flertalgånger under projektets gång.

Förkunskaper om numeriska metoder för partiella differentialekvationer och goda programmeringskunskaper krävs.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandansta?llning ges upp till fem a?r. Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra a?rs heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen besta?r av forskning i ett specifikt a?mne, men inneba?r a?ven att man genomga?r forskarutbildningskurser. O?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, inga?r inom ramen fo?r ansta?llningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
En doktorand-anställning vid avdelningen kräver en M.Sc., eller motsvarande, examen i ett relevant ämnesområde för dotorsavhandlings-ämnet, god kommunikationsförmåga och utmärkta studieresultat studieresultat, liksom god muntlig och skriftlig förmåga i Engelska. Viktigt är även kunskaper och erfarenhet av programmering (helst C och C++), analys av initiala gränsvärdeproblem och finita element-metoder.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Grundläggande kunskaper i strömningsmekanik och plasmafysik anses vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Dr. Murtazo Nazarov, [email protected] och avdelningsfo?resta?ndare Professor Gunilla Kreiss, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2022, UFV-PA 2022/2071.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student

Department of Energy and Technology The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometri... Visa mer
Department of Energy and Technology
The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems) as well as Automation.

We are looking for a person who wants to participate in a multidisciplinary project where we together have expertise in ecology, agronomy, life cycle assessment and data analysis. Maybe you have an engineering/data science degree and want to apply your knowledge in modeling, statistics and data processing in the field of biodiversity - that is, the conservation of the diversity of animals, plants and other organisms? Or maybe you are an ecologist / biologist who wants to ensure that the data available on species abundance and richness in different landscapes and agricultural systems can be made useful for decision makers in the food industry?

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Assessment of biodiversity in LCA
Description:
Environmental product footprinting of food based on e.g. life cycle assessment is widely used in decision making, but the environmental aspects included are often limited to the climate impact. This is too narrow a perspective and risks steering in the wrong direction - more aspects need to be included. As agriculture is a main driver of biodiversity loss, neglecting to include biodiversity as an impact category for food is especially problematic.

Available methods to include impacts on biodiversity in LCA are less advanced than those used to assess the climate impact and more research in this area is urgently needed. In this project, we will establish biodiversity characterisation factors for Sweden that consider species richness, functional diversity, landscape effects and different reference situations, and test these in case studies comparing organic and conventional crop production, and extensive and intensive beef production. Large Swedish biodiversity datasets available from environmental monitoring systems, peer-reviewed studies and yet unpublished data will be consolidated and used for this purpose. The project thus aims at making biodiversity data useful in current decision making at policy, business and consumer level, and at advancing methods for doing so, hence contributing to generalisable scientific advances in the field. This interdisciplinary project will be carried out by leading LCA experts and ecologists, working closely with a large stakeholder group.

Qualifications:
We are looking for a motivated candidate with a master's degree in ecology, biology, agronomy, technology, sustainable food systems, sustainable development or similar. Experience of working with different types of data analysis e.g. statistical analyzes, life cycle assessment, modelling or programming are an advantage as well as knowledge of agriculture, ecology or biodiversity. An interest in sustainability development and how to accomplish a sustainable food system in general is also an advantage. You need to have good written and oral language skills in English and preferably Swedish, but the latter is not a requirement. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work independently, flexibility, the ability to prioritize and meet deadlines, curiosity and willingness to learn, as well as a good analytical and problem-solving ability.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Starting date:
According to agreement or as soon as possible.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-06-10.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand

Institutionen för energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri. Vi söker en person som vill delta i ett multidisciplinärt projekt där vi tillsammans har kom... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri.

Vi söker en person som vill delta i ett multidisciplinärt projekt där vi tillsammans har kompetens inom ekologi, agronomi, livscykelanalys och dataanalys. Kanske är du civilingenjör eller liknande och vill tillämpa dina kunskaper inom modellering, statistik och databehandling inom fältet biologisk mångfald – det vill säga bevarandet av mångfalden av djur, växter och andra organismer? Eller är du ekolog/biolog som vill se till att den data som finns över artförekomst i olika landskap och jordbrukssystem kan göras användbar för beslutsfattare inom livsmedelsindustrin för att fatta kloka beslut kring biologisk mångfald?

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utveckling av metoder för att räkna på biologisk mångfald i LCA
Innehållsbeskrivning:
De metoder som finns idag för att kvantifiera biologisk mångfald per produkt för livsmedel är inte lika utvecklade som de som finns för att räkna på matens klimatpåverkan. Det är därför viktigt att förbättra dessa metoder så att påverkan på biologisk mångfald också kan beaktas. I Sverige finns mycket data över hur olika arter påverkas av olika brukningsmetoder, men dessa är inte sammanställda och bearbetade på ett sätt så att de går att använda för att beräkna livsmedelsproduktionens påverkan på biologisk mångfald per produkt. Syftet med detta projekt är att förbättra metoderna för att beräkna påverkan på biologisk mångfald per produkt och utarbeta mått för svensk livsmedelsproduktion som kan användas för att beräkna påverkan på biologisk mångfald för olika jordbruksprodukter. Precis som vi idag kan beräkna klimatavtrycket för till exempel 1 kg svensk mjölk ämnar projektet ta fram faktorer för att beräkna avtrycket på biologisk mångfald från produktion av 1 kg svensk mjölk. Det finns ett stort intresse bland företag och myndigheter för dessa metoder.

Projektet är ett samarbete mellan att antal ledande ekologer vid Institutionen för Ekologi, specialiserade på olika organismgrupper och forskare som är specialister på livscykelanalys. Projektet inkluderar tre olika fallstudier där ekologiskt odlade grödor och nötkött kommer att jämföras med motsvarande konventionella produkter med avseende på biologisk mångfald och klimatpåverkan. Målkonflikter mellan klimat och biologisk mångfald kommer att diskuteras liksom metodens användbarhet i olika beslutssituationer. Det sistnämnda kommer att göras i samarbete med viktiga aktörer i livsmedelskedjan.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad kandidat med en masterexamen i ekologi, biologi, agronomi, teknologi, hållbara livsmedelssystem, hållbar utveckling eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys t.ex. statistiska analyser, livscykelanalyser, modellering eller programmering är meriterande liksom kännedom om jordbruk och kunskaper inom ekologi och biologisk mångfald. Ett intresse för hållbar utveckling och hur vi kan åstadkomma ett livsmedelssystem som är mindre miljöbelastande rent generellt är också en fördel. Du behöver också ha goda kunskaper i att formulera dig skriftligt på engelska och gärna svenska men det är inte ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära, samt en god analytisk och problemlösande förmåga.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning mot molekylärbiomimetik

Ansök    Maj 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Bioorganisk kemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi – Ångström. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmlaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från organisk/oorganisk och fysikalisk kemi till biokemi och biofysik. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt:  Projektet är fokuserat på metallenzymet [FeFe] hydrogenas, och inbegriper biokemi, biofysik (spektroskopi och elektrokemi) samt bio-oorganisk kemi. Hydrogenasenzymer är centrala i vätgasmetabolism, då de katalyserar  både produktionen och oxidationen av vätgas. Denna reaktivitet möjliggörs av en biologiskt unik organometallisk kofaktor. Ökad förståelse för dessa enzymer är kritiskt för att förstå den biologiska vätgascykeln, och dess påverkan på vår hälsa såväl som generell biodiversitet. På grund av deras effektivitet studeras dessa enzymer även intensivt för (bio)teknologiska-applikationer. Projektet följer en våra huvudprojektlinjer, vilken fokuserar på biokemisk karakterisering av nya exempel från denna varierade enzymfamilj. Parallellt med detta kommer projektet även inbegripa utveckling av nya metoder för att studera deras mekanism med avancerade, tidsupplösta, spektroskopiska metoder.

Arbetsuppgifter: Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar biokemi, molekylärbiologi och biofysik, doktorandens roll i projektet kommer primärt att inbegripa isolering och karakterisering av nya [FeFe] hydrogenaser med möjlig bioteknologisk eller medicinsk relevans. Utvalda enzymer kommer att karakteriseras i detalj genom en kombination av elektrokemi och tidsupplöst spektroskopi (transient absorbans- och IR-spektroskopi) för att därigenom bestämma reaktionsmekanismer. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i samarbete med teoretiker, spektroskopister och synteskemister vid Uppsala universitet och utomlands. Doktorandstudierna kommer således att erbjuda träning inom en rad avancerade experimentella tekniker, och även ge doktoranden ett brett internationellt nätverk.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, biofysik eller liknande
- Erfarenhet av att arbeta med proteiner.
- Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande:

- Erfarenhet av biokemi, (bio-)oorganiskkemi och/eller spektroskopi är meriterande.
- Tidigare erfarenhet av arbete med metallenzymer är också starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer (http://regler.uu.se/).

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Gustav Berggren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 juni, 2022, UFV-PA 2022/1948.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Licentiat, fysiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Undervisningen sker till största del på svenska. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Vi söker nu en forskarstuderande till projektet ”Fysiologiska och metaboliska effekter av olika dieter".

Innehållsbeskrivning:
Den primära funktionen för en diet är oftast att tillgodose individens behov av energi och näringsämnen. Forskning visar dock att dieten kan påverka funktioner i kroppen via sekundära mekanismer. Syftet med projektet är att öka kunskapen om sekundäreffekter av dieter som skulle kunna påverka t.ex. cirkulation och beteende. Vi studerar den fysiologiska och metaboliska profilen i olika vävnader efter utfodring med dieter med olika kolhydratfraktioner. Projektet bygger på kontrollerade djurstudier, metabolomik och proteomik.

En forskarutbildning innebär att lära sig kritiskt granska vetenskaplig litteratur, under handledning samla in, analysera, bearbeta och presentera resultat från studier samt att delta i forskarutbildningskurser. Den forskarstuderande förväntas också medverka i undervisning samt på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Kommunikation med näring och press kan också bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha husdjursagronomexamen och ha erfarenhet av kontrollerade djurstudier med fokus på nutrition och fysiologi hos livsmedelsproducerande (inklusive hussyrsa) djur eller sport- och sällskapsdjur. Den sökande ska ha erfarenhet av att samla in, hantera, bearbeta och analysera prover och data. Den sökande skall ha god förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande med erfarenhet av undervisning i djurfysiologi på högskolenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning eventuellt med möjlighet till förlängning 2 år)

Tillträde:
Snarast

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Upp till tre doktorander i Reglerteknik

Ansök    Maj 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. http://www.it.uu.se/.

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Ett viktigt mål är att utveckla matematiska modeller som kan beskriva verkliga dynamiska fenomen så att maskiner och människor mer effektivt kan agera i världen runt oss. Optimeringsmetoder är centrala i fältet eftersom de utnyttjas såväl inom reglerteknik som maskininlärning och systemidentifiering. För beskrivning av dynamiska system och scenarion är kvantifiering av osäkerhet viktig och möjliggör design av algoritmer med garanterad prestanda.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid Delft University of Technology, University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Alto University. Vi strävar efter att alla doktorander ska få en gedigen internationell erfarenhet under sin doktorandtid.

Tre konkreta exempel på föreslagna forskningsprojekt anges kort nedan. Som sökande uppmuntrar vi att du anger ditt önskade projekt i din ansökan, men det önskemålet är inte bindande. Den exakta inriktningen för varje doktorand avgörs i en dialog mellan studenten och handledaren. De tre problemformuleringar som är mest relevanta för denna öppning är följande:

Projekt 1: Säkra inlärning- och styrsystem
Den antagna doktoranden kommer att ingå i https://www.andre-teixeira.eu/uu-sec-lc-lab.html vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Laboratoriet bedriver interdisciplinär forskning av både teoretisk och tillämpad art inom ett gränsområde mellan cybersäkerhet, reglerteori och maskininlärning. Visionen är att utveckla en metodologisk bas för dimensionering av intelligenta autonoma beslutsfattande system som är säkra och kan motstå illvilliga attacker.

Tjänsten finansieras av ett forskningsanslag inom SSF:s program Framtidens forskningsledare för projektet “https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html”. Projektet syftar till att utveckla metoder för att hantera, under osäkerhet, de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår i beslutsfattande system för styrning och maskininlärning. Den metodologiska frågeställningen är att föreslå och analysera nya probabilistiska riskmått och optimeringsbaserade dimensioneringsmetoder som betraktar konsekvenser och detekterbarhet hos attacker såväl som modellosäkerhet och förhandsinformation om angriparens strategi. Genom att kombinera relevanta metoder inhämtade från reglerteori, förstärkningsinlärning, optimeringslära och spelteori ämnar projektet att föra fram forskningsfronten inom säkra reglersystem och maskininlärning.

https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html

Projekt 2: e-Vetenskap och Miljöbaserad Epidemiologi
Det här projektet kommer att ta sig an de utmaningar som uppkommer vid beräkningsmodellering syftande till att estimera och förutsäga tillståndet i en pågående epidemi. Projektet kommer särskilt att beakta nya tekniker för övervakning baserade på icketraditionella datakällor. Ickelinjära prediktionsfilter designade specifikt med epidemiologiska modeller och svåra mätförhållanden i åtanke kommer att utvecklas. Verktygen kommer att utvecklas i samarbete med SciLifeLab’s Swedish Environmental Epidemiology Center (https://www.scilifelab.se/pandemic-response/pandemic-laboratory-preparedness/swedish-environmental-epidemiology-center-seec/), ett centrum med forskning, kompetens, och teknologiutveckling för pandemisk beredskap.

Denna tjänst är en del av https://essenceofescience.se/ forskarskola inom dataintensiv vetenskap. Forskarskolan inriktar sig på utmaningar inom dataintensiv vetenskap både från ett metodologiskt perspektiv och från tillämpningsperspektivet. Skolan är en arena där experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap, och datasystem & -metodologi arbetar tätt med forskare inom datadrivna vetenskaper, industri och samhälle för att accelerera dataintensiva vetenskapliga upptäckter.

https://user.it.uu.se/~stefane/formalia/SysCon2022_SLL-eSSENCE-PhD.pdf

Projekt 3: Gränssnitt till nervsystemet på cellnivå för nästa generations artificiella retina
Neurostimulerande enheter tillåter behandling av flera olika neurologiska sjukdomar. Tyvärr råder det brist på metodologier och verktyg för att uppnå deras fulla potential. Det här projektet syftar till att samla koncept från fysik, matematik, och dynamiska/reglersystem för att få nya insikter inom neurofysiologiska system. Vi kommer att bygga på dessa för att utveckla beslutsmekanismer som reglerar neurofysiologiska system mot ett önskat beteende. Det överliggande målet är att öppna upp för effektiva och tillförlitliga neurostimulerande enheter. Vi är särskilt intresserade av att utveckla de nödvändiga mekanismerna för nästa generations artificiella retina som kan hjälpa blinda att återfå synen.

https://drive.google.com/file/d/1B0LC_y-SUK54OsY-OB5LN-ufsDLK8EMU/view

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2022, UFV-PA 2022/1728.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i medicinska vetenskaper

Ansök    Maj 13    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vi rekryterar en mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området psykisk hälsa och sorg hos barn och ungdomar, med fokus på att utveckla psykosociala digitala interventioner.

Mer information om institutionen och dess verksamhet ?nns på https://www.kbh.uu.se/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Om projektet: Utveckling och utvärdering av en mobilapp för att ge psykosocialt stöd till tonåringar som förlorat en familjemedlem.

Målet med det här projektet är att utveckla och utvärdera en intervention i form av en mobilapp, som kan öka det psykosociala stödet och främja psykiskt välmående hos ungdomar som förlorat en familjemedlem. Projektet har utvecklats i samarbete med Randiga Huset, en ideell förening för barn i sorg. Ungdomar som har förlorat en familjemedlem är delaktiga i hela forskningsprocessen och kommer att vara med i utvecklingen av appen. När mobilappen är utvecklad, kommer den först att testas i en pilotstudie med en grupp ungdomar som har förlorat en familjemedlem, för att undersöka interventionens tillämpbarhet, samt ungdomarnas nöjdhet med mobilappen. Sedan kommer en randomiserad kontrollerad studie att utföras för att undersöka effekten av mobilappen på sörjande ungdomars psykosociala välbefinnande och sorg. 

Arbetsuppgifter
Som doktorand i projektet kommer du att tillsammans med projektgruppen utveckla innehållet till en mobilapp för ungdomar som förlorat en närstående. I arbetsuppgifterna ingår att skriva svenska texter som ska ingå i mobilappen. Du kommer att genomföra en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera mobilappen. Som doktorand kommer du att rekrytera deltagare, skapa enkäter i Redcap och intervjua deltagare.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande skall ha grundutbildning inom psykologi, vårdvetenskap, sociala vetenskaper, medicinska vetenskaper, barn- och ungdomsvetenskap eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på såväl självständigtarbete som grupparbete. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Särskild vikt kommer att läggas vid att du trivs med och har god förmåga att sammararbeta med barn. Du ska ha stor förmåga att bygga förtroende och hållbara relationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med barn som har förlorat en närstående och kunskap om barn i sorg. Det är önskvärt att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med genomförbarhets- och pilotstudier. Det är meriterande om du har forskat eller har klinisk erfarenhet inom relevant område.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla ett personligt brev, meritförteckning, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete, dina kunskaper samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning i ditt personliga brev. Namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Josefin Sveen, tel: 018 611 5206, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2022, UFV-PA 2022/1848.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två doktorander i Huvudgruppkemi och organisk fotokemi

Ansök    Maj 17    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorant vid Andreas Orthabers forskargrupp och en vid Stefano Crespis forskargrupp som är del av programmet för syntetisk molekylär kemi (SMC) vid Institutionen för kemi – Ångström laboratoriet. Vid SMC bedrivs tvärvetenskaplig forskning på gränsen mellan molekylär oorganisk kemi och organisk kemi, och involvera ett brett spektrum av fysikalisk kemiska metoder.

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Undervisning på grund- och avanceradnivå kan överenskommas (upp till 20 % av heltid).

Doktorandtjänsten i huvudgruppskemi kommer att fokusera på undersökning av tyngre huvudgruppsanaloger av organiska kinoidala strukturer, med särskilt fokus på grupp 15-derivat. Studierna inkluderar opto-elektroniska-, redox- och reaktivitetsstudier. En fokus ligger på bindningsaktivering av små molekyler och E-H grupper. Det multidisciplinära projektet omfattar aspekter från organisk syntes, fysikalisk-kemiska studier och teoretiska undersökningar av dessa kinoidala/aromatiska biradikaloidsystem, med ett starkt fokus av doktorandprojektet på syntes och hantering av högreaktiva huvudgruppsföreningar.

Doktorandtjänsten i organisk fotokemi kommer att fokusera på studiet av substituenteffekter på aromatiska molekylers fotokemi för att utveckla nya fotoreaktioner och fotoaktuatorer (t.ex. molekylära växlare och motorer) baserade på aromatiska strukturer. Projektet kommer att innebära en multidisciplinär ansats som kommer att fokuseras på organisk syntes och ytterligare undersökningar av reaktionsmekanismerna med hjälp av beräkningskemi och spektroskopi. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med andra forskargrupper inom och utanför institutionen.

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- har dokumenterad erfarenhet av experimentell (o)organisk kemi
- har utvecklat analytisk förmåga att lösa problem

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För tjänsten i huvudgruppskemi anses kandidatens tidigare erfarenhet av huvudgruppskemi vara en fördel. Kandidaten kommer att kunna utveckla nya idéer projektramet och att arbeta både självständigt och som del av ett team. Ett intresse för grundforskning kommer att värderas högt.

För tjänsten i organisk fotokemi kommer kandidatens tidigare erfarenhet av fysikalisk organisk kemi, fotokemi och beräkningskemi för att beskriva både processer i grund och exciterat tillstånd att betraktas som en fördel. Fokus kommer att ligga på kandidatens personliga attityd och engagemang: stark motivation och förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team är viktiga egenskaper som kommer att utvärderas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan bör skrivas på engelska. Den sökande med lämpliga kvalifikationer lämnar in:

- ett brev med en beskrivning av forskningsintressena och kvalifikationer varför de är lämpliga för tjänsten;
- CV som innehåller en kort beskrivning av erfarenhet, expertis och publikationslista;
- en kopia av intygen som styrker deras kvalifikationer och betyg;
- namn och kontaktuppgifter på två till tre referenspersoner med beskrivning av hur de förhåller sig till sökanden.

Upplysningar om anställningen i organisk fotokemi lämnas av: Stefano Crespi [email protected]

Upplysningar om anställningen i huvudgruppkemi lämnas av: Andreas Orthaber [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2022, UFV-PA 2022/1763.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, Biologi

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid. En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager... Visa mer
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid.

En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. Men på grund av oregelbunden blomning och fröskadegörare är det brist på förädlat granfrö i Sverige. Det minskar skogsbrukets möjligheter att bidra i övergången till en biobaserad ekonomi och det påverkar även den nödvändiga anpassningen till ett förändrat klimat.

Det övergripande målet för forskningen är att ytterligare öka vår kunskap om hur barrträden reglerar kottsättningen, samt att integrera den kunskapen i ett helt nytt förädlingsprogram för gran i Sverige. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och sker i samverkan med forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Uppsala, samt forskningsinstitutet Skogforsk.

Vi söker nu tre doktorander som ska ta sig an projektets olika delar:

Till Skogforsk söker vi dig som ska studera metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling.

Till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, och Umeå Plant Science Centre söker vi en person som ska studera de molekylära mekanismerna bakom regleringen av blomningstiden hos träd, framför allt i modellsystemet hybridasp.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1609

Till institutionen för Växtbiologi vid SLU i Uppsala söker vi en person som ska studera den genetiska mekanism som reglerar kottsättningen i barrträd.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1610

Skogforsk har ett uppdrag från samhället och skogsbruket att utveckla och nyttiggöra plantmaterial för framtidens skogar genom genetisk förädling av våra viktigaste trädslag och förvaltning av vårt förädlingsmaterial. Den behovsstyrda tillämpade forskningen innefattar skogsträdsförädling, skogsteknik, råvaruutnyttjande, miljöpåverkan, logistik, bioenergi och skogsskötsel. Totalt har institutet omkring 135 anställda, varav 80 är forskare. (www.skogforsk.se). Kontakt: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), en av Europas starkaste forskningsmiljöer för experimentell växtforskning. Här arbetar mer än 200 personer av 47 olika nationaliteter med att förstå de molekylärgenetiska mekanismer som styr växters tillväxt, utveckling och anpassning samt med tillämpningar inom skogsbioteknik. UPSC bedriver också forskning inom skogsgenetik och förädling i nära samarbete med Skogforsk och skogsindustri. Kontakt: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

Institutionen för Växtbiologi, SLU, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnet biologi i syfte att ta fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter för tillämpning inom jord- och skogsbruk. Institutionen är en del av institutionsklustret Uppsala BioCentrum och ingår i Linnéanska centret för växtbiologi i Uppsala. Kontakt: Jens.Sundströ[email protected] https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har kunskaper motsvarande en Masterexamen inom genetik, populationsgenetik, skogsvetenskap eller kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga och har ett starkt intresse av statistiska analyser och programmering. Kännedom om skogsbruk är meriterande. Du har också mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, är kreativ, kan ta egna initiativ och arbeta självständigt, samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga. 

Placering:           
Umeå, Uppsala eller Ekebo.

Försörjningsform:
Anställning som industridoktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandtjänst i miljöekonomi

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbrukseko... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
 
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år)

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i experimentell partikelfysik

Ansök    Maj 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se.

Vi söker en kvalificerad och mycket motiverad kandidat som är villig att bedriva forskning och studier för en doktorsexamen inom området experimentell partikelfysik. Den framgångsrika kandidaten kommer att placeras i två forskningsgrupper som deltar i ATLAS experimentet vid CERNs Large Hadron Collider (LHC) vid både Uppsala universitet och Georg-August-Universität Göttingen (Tyskland), inom en s.k. double-degree doktorandtjänst. Vi anser att kandidaten kommer att vistas i Göttingen under de första två åren och i Uppsala under andra hälften att tjänsten, inkl. disputationen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Forskningsområde
CERN:s LHC och ATLAS experimentet bedriver grundläggande forskning inom högenergifysik. Det viktiga målet att upptäcka Higgsbosonen uppfylldes 2012. LHC:n och dess detektorer har dock också byggts för att undersöka ny fysik bortom Standardmodellen. Under Run 2 datatagning har LHC:n kolliderat protoner vid en energi på 13 TeV. Nu börjar Run 3 med en ökad kollisionsenergi på 13.6 TeV och ännu fler protoner per stråle. Antalet data som kommer att samlas 2022-2025 förväntas därmed bli två gånger större än under Run 2.

Ett villkor för Higgsbosonens existens är att den inte endast kopplar till andra elementarpartiklar för att ge dem massa utan också till sig själv. Det innebär att en Higgsboson med tillräckligt hög energi har en unik förmåga att skapa två Higgsbosoner. Att observera par av Higgsbosoner vid LHC:n är därför nödvändigt för att ytterligare studera mekanismen som förklarar massans ursprung. Att observera två Higgsbosoner som produceras samtidigt oftare än vad Standardmodellen förutspår, och/eller med andra egenskaper, vore dessutom ett tydligt bevis för nya fenomen med ursprung bortom Standardmodellen.

Forskningsgrupperna som leds av Prof. Arnaud Ferrari (Uppsala) och Prof. Stan Lai (Göttingen) är båda medlemmar i det internationella ATLAS samarbete som samlar proton-proton kollisionsdata från LHC:n. Den framgångsrika kandidaten förväntas därför bidra till ATLAS forskningsprogram och detta projekt syftar till att leta efter parproduktionen av Higgsbosoner där den ena sönderfaller till två botten-kvarkar och den andra till två tauoner. I Uppsala kommer doktoranden också att samarbeta med Prof. Stefano Moretti (THEP) om teoretiska tolkningar om det experimentella sökandet efter par av Higgsbosoner.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning finansieras för fyra år, som kan förlängas till högst fem år om tjänstgöring vid institutionen på högst 20 procent (vanligtvis undervisning) utförs. Utöver forskningsuppgifterna ska doktoranden under studiernas varaktighet uppfylla minst 40 kurspoäng.

Doktoranden förväntas aktivt delta i institutionens verksamhet, både i Uppsala och Göttingen. Som medlem i ett stort internationellt samarbete kommer doktoranden dessutom regelbundet att presentera sitt arbete vid möten och förväntas utföra en viss grad av servicearbete för ATLAS kollaborationen under tjänstens varaktighet i form av uppgifter som inte direkt är relaterade till ämnet för sin avhandling, t.ex. studier av ATLAS-trigger och datasamling. Vistelser för forskning på CERN samt möjlighet till pedagogisk utveckling kommer att erbjudas.

Kvalifikationskrav
Den framgångsrika kandidaten ska ha ett intresse för att arbeta i en internationell miljö, inom experimentell partikelfysik och tillsammans med teoretiker också. Han/hon måste ha en stark akademisk meritlista och inneha en masterexamen (eller motsvarande) i fysik med inriktning på partikel- och/eller astropartikelfysik, eller kunna erhålla en sådan examen senast innan antagning till forskningsprogrammet som doktorand.

Goda kunskaper i programmering och dataanalys, t.ex. erfarenhet av eller intresse för tekniker för maskininlärning, är meriterande.

Till slut krävs goda kommunikationsfärdigheter på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Göttingen (två år) och Uppsala (två år).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Arnaud Ferrari, Department of Physics and Astronomy, Uppsala, [email protected]; Stan Lai, Physikalisches Institut, Göttingen, [email protected]

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande: i) en meritförteckning, ii) ett introduktionsbrev med en kort redogörelse för forskningsintressen samt en beskrivning av tidigare erfarenheter, iii) kopior av examina och betygsintyg. Dessutom ska två referensbrev skickas med epost antingen till Arnaud Ferrari eller Stan Lai.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1820.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student, Biology

Department of Forest Genetics and Plant Physiology The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time. A secure supply of climate-adapted seedling material is essential fo... Visa mer
Department of Forest Genetics and Plant Physiology
The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time.

A secure supply of climate-adapted seedling material is essential for the possibility of the forestry industry to cope with the anticipated climate change. However, there is a lack of elite seedling material for spruce in Sweden due to uneven cone-setting and pest damages. The lack of seeds impedes the transition into a biobased economy and also affects climate change adaptation.

The overarching aim of the research project is to increase our understanding of how conifers regulate cone-setting and to integrate this knowledge into a completely new breeding programme for spruce in Sweden. The project is a collaboration between Skogforsk and research groups at SLU in Umeå and Uppsala, financed by the Swedish Foundation for Strategic Research.

We now seek three doctoral students that will work on different parts of the project:

To Skogforsk we seek a person who will study genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers.

To the Department for Forest genetics and Plant physiology and Umeå Plant Science Centre, we seek a person that will study the molecular mechanisms that regulate flowering time in trees, primary focusing on the model system hybrid aspen.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1609

To the Department for Plant Biology at SLU in Uppsala, we seek a person that will study the genetic mechanisms that regulate cone-setting in conifers.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1610

Skogforsk  develops and utilizes treematerial by  the breeding of  economically important tree species for the Swedish forestrý . The applied research  comprises of tree breeding, forest technology, resource use efficiency, environmental impacts, logistics, bioenergy, and forest maintenance. Skogforsk employs 135 persons, of which 80 are scientists (www.skogforsk.se). Contact: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

The Department for Forest Genetics and Plant Physiology is part of the Umeå Plant Science Centre (UPSC), one of the most vital research environments in Europe focused on experimental plant science. At UPSC, more than 200 persons of 47 nationalities work to understand the molecular mechanisms that regulate plant growth, development, and adaptation, with applications in forest biotechnology. We also study forest genetics and breeding in close collaboration with the forestry industry and Skogforsk. Contact: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

The Department for Plant Biology, SLU, in Uppsala, is part of Uppsala Biocentrum which hosts departments in the broad Life Science area and the Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala. We conduct research and research education to provide basic knowledge about the processes that govern plant growth and defence, with applications in forestry and agriculture. Contact: Jens.Sundströ[email protected]  https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers
Qualifications:
Applicants should have a degree comparable to a Master of Science in genetics, population genetics, forest science or related knowledge that the employer considers equivalent and a strong interest in statistical analyses and programming. Knowledge of forestry is of benefit. You should also have good communication skills, both in spoken and written English, be creative, and have capacity to take own initiatives and to work independently. Good social competence and the ability to co-operate are valued assets.

Place of work:      
Umeå, Uppsala or Ekebo.

Forms for funding or employment:
Employment at Skogforsk (4 years).

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Doktorand, forskarutbildningsämne

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbrukseko... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
 
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år)

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i biofysik, ro?ntgenlasrar

Ansök    Maj 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Biofysikgruppen inom avdelningen fo?r Röntgenfysik bedriver forskning om strukturen och dynamiken i molekyla?ra system med ro?ntgenstra?lning fra?n synkrotroner och ro?ntgenlasrar. Vi är en del av ett större nätverk på Uppsala universitet, the Biophysics Network (https://teknat.uu.se/research/biophysics-network/), och vi arbetar i nära samarbete med kemister och biologer. Ro?ntgenlasrar a?r nya ljuska?llor som ger extremt intensiva och superkorta ro?ntgenpulser. Dessa unika egenskaper o?ppnar nya mo?jligheter fo?r att besta?mma strukturell information av biomolekyler med atoma?r upplo?sning. De intensiva röntgenpulserna är dessvärre också skadliga för provet, och vårt fokus är att studerar de ultrasnabba processerna som initieras av ro?ntgenlaser i biologiska prover och som kan leda till stra?lningsskador, icke-termisk sma?ltning och andra ultrasnabba fenomen. Det o?vergripande ma?let a?r att fra?mja va?r fo?rsta?else fo?r molekyla?ra struktur och funktion och kunna pa?verka samha?llet, till exempel proteiner som kan leda till utveckling av ba?ttre medicin.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att studera och utveckla avbildning med ro?ntgenlaser fo?r att underso?ka atomisk och elektronisk struktur av molekyler och kondenserad materia. Projektet kommer att tilla?mpa femtosekundro?ntgenpulser fo?r att underso?ka strukturen hos olika material innan dessa fo?rvandlas till plasma pa? grund av den extrema stra?lningen. Ro?ntgenstra?lningen kommer att sprida elastisk och kan da? anva?ndas fo?r vad som kallas koherent avbildning. Vi vill anva?nda de fragment som kastas ut från den våldsamma explosionen av provet under röntgen exponeringen för att bättre förstå vad som sker under då röntgenpulsen träffar vårt prov. Vi kommer att använda teoretisk modellering och experiment med ro?ntgenlaser som va?xelverkar med biologiskt material, t.ex. proteiner eller organiska molekyler, fo?r att fa? djupare kunskap om hur experiment med ro?ntgenlasrar kan genomfo?ras praktiskt, och fo?rba?ttra tekniken fo?r att uppna? ny strukturell information.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t sin egen forskarutbildning, o?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen kan fo?rekomma sa? som undervisning och administrativt arbete, dock ho?gst upp till 20% av tja?nsten. Mer information om utbildning pa? forskarniva?, beho?righetskrav och antagnings besta?mmelser finns pa? fakultetens hemsida, https://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Doktoranden förväntas aktivt delta i institutionens verksamhet. Tilltänkta kandidater skall vara beredda att tillbringa tid utomlands i samband med datainsamling vid röntgenanläggningar, delta i internationella samarbete och presentera sina resultat.

Kvalifikationskrav
Anso?kningar va?lkomnas fra?n mycket motiverade kandidater med examen pa? masterniva? inom fysik, biofysik, kemi eller tilla?mpad matematik. Eftersom projekten a?r tva?rvetenskapligt kan examen inom annat ämne bedo?mas likva?rdig av arbetsgivaren. Mycket god muntlig och skriftlig fa?rdighet i engelska a?r ett krav. Stor vikt kommer a?ven att la?ggas vid personliga egenskaper sa?som exempelvis samarbetsfo?rma?ga, nyfikenhet, en passion fo?r att uppta?cka nya saker och sja?lvsta?ndighet.

Anso?kan
Bo?r vara skriven pa? engelska och inneha?lla följande: Personligt brev da?r du beskriver dig sja?lv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varfo?r du a?r intresserad av doktorandtja?nsten (max 2 sidor). CV inneha?llande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifra?n kvalifikationerna, kopior av examina och diplom; en kopia av mastersprojektet, eventuella publikationer. Vi ser ga?rna att du bifogar rekommendationsbrev eller la?mnar uppgifter om tva? referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Carl Caleman, +46 729 999 425, [email protected] eller Docent Nicusor Timneanu, +46 704 250926, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2022, UFV-PA 2022/1566.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student in economics

Department of Economics  SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.... Visa mer
Department of Economics 
SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.
 
PhD in environmental economics 
Description:
The environmental economics group - see https://www.slu.se/env-econ - is seeking up to two PhD students to join our research team. The successful applicant will have the opportunity to study advanced courses in economics corresponding to at least 90 ECTS (three semesters), and to perform research in environmental and resource economics under the supervision of senior members of the group, culminating in a thesis after a total of 4 years' employment. The successful applicant will work under the supervision of either Professor Rob Hart on questions related to long-run macroeconomic development and sustainability, or Associate Professor Shon Ferguson on questions related to environmental policy and international trade, or Associate Professor Efi Kyriakopoulou on questions related to urban environmental challenges and network economics.

Qualifications:
Eligible candidates must have taken a second level qualification or completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second level. They must have a background in economics, or another field of study relevant for the position, with a strong interest in environmental economics.

Strong applicants will demonstrate the potential for future research excellence, both through achievements hitherto (including course grades and research work performed) and through a description of their motivation and ideas for future research. Good skills in English (both written and oral) are required. Emphasis will be placed on personal skills as team player as well as ability to take initiatives and work independently. 

Place of work:           
Uppsala.

Form of employment:
Employment as PhD student (4 years).

Starting date:
10 August 2022, or by mutual agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-29.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Upp till 2 doktorander i datavetenskap inriktning hårdvarustöd för säkerhet

Ansök    Maj 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se http://www.it.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Projektet fokuserar på minnesskydd som blir allt viktigare eftersom en stor mängd känslig information lämnas exponerad i mobila enheter eller Internet-of-Things-enheter, även när de är avstängda, i och med att tekniken för icke-flyktiga minnen har ökat i användning. I dag finns det kommersiellt tillgängliga implementationer av en liten uppsättning grundläggande koncept för krypterat (säkert eller skyddat) minne, men det är allmänt erkänt att de har en stor prestandakostnad och energikostnad (t.ex. över 3× långsammare). Av denna anledning är tillämpligheten av minnesskydd begränsad och reserverad för specialiserade situationer.

Detta projekt syftar till att åtgärda denna kritiska brist genom att utforska en rad arkitektoniska tekniker för att minska kostnaderna för att skydda minnet, med det slutliga målet att göra minnesskydd tillgängligt för ett bredare spektrum av system och tillämpningar. Mer allmänt syftar detta projekt till att förbättra säkerheten i våra digitala liv.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Anställningen är på upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.  

Kvalifikationskrav
Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Stefanos Kaxiras, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1704.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap fokus på Secure Federated Machine Learning

Ansök    Maj 10    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 300 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Vår https://andreashellander.se/ specialiserar sig på att utveckla teori, metoder och programvara för distribuerade datorinfrastrukturer och maskininlärning. Vi har ett antal olika samarbetspartners och erbjuder stora möjligheter till samarbete med ledande forskare inom och utanför Sverige.

Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i den nyinrättade http://www.it.uu.se/research/arenas/security/graduate_school vid institutionen för informationsteknologi. Forskarskolan tillhandahåller en miljö där studenter och forskare inom cybersäkerhet och relaterade områden arbetar tillsammans, genom gemensamma kurser och forskningsaktiviteter. Regelbundna seminarier planeras med presentationer från skolans deltagare och av inbjudna talare. Aktivt deltagande i forskarskolans verksamhet förväntas.

Projektbeskrivning
Artificiell intelligens (AI) är kärnan i moderna tillämpningar. De senaste två decennierna ägnades åt att förbättra matematiska modellerings- och träningsprocesser medans fokus nyligen skiftat mot säkerhet, integritet och tillit i AI lösningar. Bland annat har federerad maskininlärning [bättre: fördelad maskininlärning eller federated learning] (FedML) visat sig ha bra egenskaper för att bevara maskininlärningens integritet. Fokus i det här projektet kommer att vara på säkerhet och integritetsförbättrande tekniker för federerad maskininlärning [se ovan]. Vi kommer att utveckla nya teorier och metoder för att uppnå två huvudmål: säker aggregering av lokala modeller som kan vara påverkade av så kallade poisoningattacks (område 1); distribuerad aggregering av lokala modeller utan att avslöja datan som användes för att träna modellerna (område 2).

Projektet är ett nära samarbete med universitetslektor https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N7-398vid avdelningen för beräkningsvetenskap som huvudhandledare och universitetslektor https://katalog.uu.se/profile/?id=N17-1355 vid avdelningen för systemteknik som biträdande handledare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorands arbetsuppgifter är i första hand inriktade på den egna forskarutbildningen som varar i fyra år. Arbetet kan även i begränsad omfattning (ca 20 %) innebära andra institutionsuppgifter såsom undervisning i grundutbildningar och administrativa uppgifter – då kan tjänsten förlängas till högst fem år.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Salman Toor, [email protected], Docent André Teixeira, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2022, UFV-PA 2022/1729.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Fysikalisk Kemi

Ansök    Maj 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i Dr Michal Maj’s grupp inom fysikaliskkemiprogrammet på Ångströmlaboratoriet. Majs forskningsgrupp specialiserar på avancerade tekniker som använder infraröd laser, i syfte att studera amyloid. Deponeringen av amyloidaggregat i organ och vävnader är kopplad till utvecklingen av olika degenerativa sjukdomar, såsom typ II-diabetes och Alzheimers sjukdom. Aggregationsprocessen innefattar bildning av övergående och potentiellt toxiska arter som inte kan detekteras av majoriteten av strukturella biologitekniker.

För att studera de dynamiska förändringarna som sker i peptidstrukturen under aggregering användas två-dimensionell infraröd spektroskopi, som förkortas till 2D-IR. Det är en överlägsen tidsupplösning och mycket hög känslighet för förändringar i proteinets sekundärstruktur som utmärker 2D-IR tekniken.

Anställd kandidat kommer att arbeta inom området för 2D-IR spektroskopi och kryoelektronmikroskopi av proteiner, med särskild inriktning på att studera mekanismer som styr bildandet av amyloidfibriller.

I dina studier kommer du att kombinera olika biomolekylära, analytiska och beräkningstekniska metoder. Du kommer att genomföra spektroskopiska studier med ett femtosekundlasersystem, enklare syntes och rening av peptid- och proteinprover, analys av experimentella data, samt skriva vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationskrav  

- avlagt examen inom fysik eller kemi på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta i Unix/Linux-miljön samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Matlab eller Python är meriterande. Kunskaper i, eller erfarenhet av, molekylärbiologi och strukturalbiologi är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Michal Maj, +46737695530, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022, UFV-PA 2022/1634.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i fysikalisk kemi fokus på organiska katalysatorer f bränsleprod.

Ansök    Maj 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom/. 

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandtjänsten är placerad i Doc. Tians grupp i fysikalisk kemi. Mer information kan hittas på gruppens hemsida: https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/forskargrupper/haining-tian-group

Forskningsprojektet kommer att fokusera på utveckling och studier av organiska katalysatorer för elektrokatalytisk och fotokatalytisk bränsleproduktion. Specifikt kommer projektet att utforska organiska katalysatorer för vätgasutveckling och CO2 reduktion samt att undersöka de korresponderande reaktionsmekanismerna. Projektet involverar, organisk syntes, elektrokemi, och spektoskopiska undersökningar.

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap i organisk syntes och elektrokemi med korresponderande dokumenterad praktisk erfarenhet är meriterande

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Haining Tian, 0739530993, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1574.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning grismedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Lågt ”smittryck” –en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning

I modern, storskalig grisproduktion är en god hygien med ett lågt ”smittryck” av stor betydelse för att undvika sjukdomsutbrott och främja och bibehålla en god biosäkerhet. Tillämpning av rutiner som ”all in-all out” med tömning, noggrann tvätt och desinfektion av djurstallarna är nödvändiga för att hålla ett lågt ”smittryck”, men i dagsläget bedömer vi resultatet genom att titta i stallarna och se om det ser rent ut, vilket i själva verket inte räcker så långt för att kunna bedöma effekten av olika, ofta ganska arbetskrävande, åtgärder.  

Projektets syfte är att anpassa och utvärdera en metod för att mäta "smittrycket" i en grisbox på ett standardiserat sätt och därefter utvärdera hur olika golvstrukturer, rengörings- och desinfektionsprotokoll påverkar den s.k. residualsmittan.

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med de olika disciplinerna inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett brett internationellt kontaktnät. Detta projekt kommer att göras i samarbete med Inst. för Biomedicin och Veterinär folkhälsovetenskap, och med Gård & Djurhälsan.

Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en doktorandtjänst. Doktorandprogrammet inkluderar fyra års heltidsstudier och skall leda till doktorsexamen (PhD). Projektet kommer att fokusera på disciplinerna klinisk vetenskap och bakteriologi.

Kvalifikationer:
Den sökande skall vara legitimerad veterinär. Sökande bör inneha körkort med behörighet B. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i samarbete med andra. Projektet kommer att starta under hösten 2022. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju där stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering: 
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand i fyra år. Huvudhandledare för projektet kommer att vara professor Magdalena Jacobson.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i tillämpad geofysik med inriktning mot reflektionsseismik

Ansök    Maj 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Mer informations finns på http://www.geo.uu.se

Inom geofysiken använder vi kvantitativa fysikaliska metoder för att undersöka jorden och dess miljöer, omgivningar och processer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandens uppgifter kommer bestå av forskning inom en serie planerade projekt både i och utanför Sverige. Dessa projekt är sponsrade av både industri och forskningsorganisationer. En viktig komponent i det projektet är moderna seismik avkänningsmetoder på yta och borrhål. Doktoranden kommer arbeta i ett team av experter från olika länder. I förlängningen väntas även doktoranden arbeta med flerkomponents seismiskt data från ytnära geologiska strukturer.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad kandidat med stort intresse för forskning som innehar akademisk magister/master eller ingenjörsexamen, eller motsvarande inom geofysik, geologi, fysik, geovetenskap eller liknande (grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper). Den sökande skall kunna tala och skriva på engelska på avancerad nivå. Eftersom arbetet delvis består av arbete i fält skall den sökande vara villig att arbeta utomhus periodvis med datainsamling själv eller tillsammans med andra. En fulltidsanställning är på fyra år och kan förlängas med upp till 20% genom assistenttjänstgöring inom forskning, fältarbete och undervisning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av seismiskt fältarbete, seismisk dataprocessering, programmering samt Linux/Unix erfarenhet är viktigt och kommer anses meriterande. Körkort anses meriterande då det kan behövas vid fältarbete. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Alireza Malehmir, professor. Tel. 018-471 2335, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1506.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Beräkningsvetenskap

Ansök    Maj 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla niva?er av ho?gre utbildning.

Idag har institutionen ca 300 ansta?llda, varav 120 forskare och la?rare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av omra?den inom datavetenskap, informationsteknologi och bera?kningsvetenskap. Mer a?n 4000 studenter tar varje a?r en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Ansta?llningen a?r placerad vid avdelningen fo?r bera?kningsvetenskap inom institutionen fo?r informationsteknologi. Som en av va?rldens sto?rsta fokuserade forskningsmiljo?er inom bera?kningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska bera?kningsvetenskapliga omra?den som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och ho?gprestandabera?kningar. Ma?nga av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i na?ra samarbeten med tilla?mpningsomra?den inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig fo?r na?rvarande i en expansiv fas inom nya tillva?xtomra?den som molnbera?kningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Doktorandutbildningen i bera?kningsvetenskap har hittills resulterat i o?ver 80 doktorer. Ma?nga av dem a?r idag framga?ngsrika forskare i bera?kningsvetenskap verksamma ba?de inom akademi och inom na?ringsliv.

Projektet
I denna utlysning so?ker vi en doktorand till ett projekt knutet till Dr. Doghonay Arjmand. Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla avancerade beräkningsmetoder för att utforska möjligheter att utforma nästa generations seismiska metamaterial. Den matematiska teorin är baserad på homogenisering problem. För att uppnå målet för detta projekt kommer vi att dra nytta av så kallade multiskaliga metoder. De styrande ekvationerna är i huvudsak elastiska vågekvationer med multiskaldata. Effekten av dessa småskaliga egenskaper på det övergripande makroskopiska beteendet måste modelleras via en multiskal formalism.

Tidigare kunskap om programmering och numeriska metoder för begynnelse- och randvärdesproblem är ett krav. Tidigare kunskap om mekanik och vågrörelselära är önskvärt, men inte ett krav.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandansta?llning ges upp till fem a?r. Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra a?rs heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen besta?r av forskning i ett specifikt a?mne, men inneba?r a?ven att man genomga?r forskarutbildningskurser. O?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, inga?r inom ramen fo?r ansta?llningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
En doktorand ska ha civilingenjo?rsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett a?mne som a?r relevant fo?r forskningsomra?det, goda kommunikationsfa?rdigheter och utma?rkta studiemeriter, samt goda fa?rdigheter i engelska i tal och skrift. Kunskap och erfarenhet av högprestandaberäkningar, analys av rand- och begynnelsevärdesproblem och finita differensmetoder a?r sa?rskilt viktigt. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och vågrörelselära är en fördel.

Anso?kningsfo?rfarande
 Anso?kan skall inneha?lla

- ett brev da?r du beskriver dig sja?lv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet.
- meritfo?rteckning (Curriculum Vitae),
- examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker beho?righet till utbildning i bera?kningsvetenskap pa? forskarniva?,
- eventuell publikationslista,
- kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan fo?r dess slutfo?rande om det inte a?r fa?rdigt vid anso?kningstidens utga?ng,
- en lista pa? referenser med kontaktinformation,
- o?vrig dokumentation som du anser relevant fo?r din anso?kan.

Det a?r inget krav att den so?kande har relevant grundexamen vid anso?kans inla?mnande, men samtliga so?kande skall ange tidigaste mo?jliga datum fo?r ansta?llning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Dr. Doghonay Arjmand, [email protected] och avdelningsfo?resta?ndare Professor Gunilla Kreiss. 

Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2022, UFV-PA 2022/1598.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i eukaryot mikrobiologi - RNA biologi

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten kommer att vara placerad i Fredrik Söderboms forskargrupp på programmet för mikrobiologi och immunologi, läs mer här: https://www.icm.uu.se/mikrobiologi-immunologi/soderbom-labb/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Doktorand i mikrobiologi – Regulatoriska icke-kodande RNAs roll i evolutionen av flercellighet

Övergripande beskrivning
Små icke-kodande RNA-molekyler, det vill säga RNA som inte utgör mall för proteinsyntes, kontrollerar en stor mängd olika biologiska processer genom att reglera genuttryck. Ett exempel är mikro(mi)RNA som har uppskattats vara involverat i regleringen av 60% av människans gener. Avgörande frågor inom biologin är hur och när miRNA och andra icke-kodande RNA uppkom. I och med att en organisms komplexitet korrelerar med antalet gener för icke-kodande RNA är en teori att dessa RNAn är viktiga för evolutionen av flercellighet - en av biologins fundamentala händelser. Inom doktorandprojektet kommer vi att studera hur miRNA och andra icke-kodande RNA, samt deras associerade proteiner, påverkar övergången från den encelliga organismen till en flercellig individ. För dessa studier använder vi organismer med fakultativ flercellighet, som kan variera mellan en- och flercellighet. För att undersöka funktionen hos de icke-kodande RNA-molekylerna kommer vi att använda modellorganismen Dictyostelium discoideum - en social amöba. Projektet innefattar en mängd molekylärbiologiska, genetiska och bioinformatiska metoder som till exempel storskalig sekvensering av RNA, fluorescensmikroskopi och genetiska knockouts. 

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning men även annan tjänstgöring vid institutionen förekommer så som undervisning, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

Kvalifikationskrav
Vid tillträde av tjänsten skall den sökande ska ha en masterexamen inom mikrobiologi, molekylärbiologi, biokemi, bioteknik eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. En förutsättning är goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, då arbetet sker i en internationell miljö. Goda färdigheter i kommunikation är nödvändigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandtjänsten (max 2 sidor).
- CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationskraven. Lista på skrifter eller publikationer.
- Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av examensarbete.
- Ett rekommendationsbrev samt kontaktuppgifter till minst två referenser.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Fredrik Söderbom, mailto:[email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2022, UFV-PA 2022/1617.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

PhD position in earthworm bioturbation

The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sus... Visa mer
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities are located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Description:
The overall aim of the PhD project is to quantify the dynamics, rates, and total annual amount of bioturbation by earthworms. Within the project, the candidate will monitor bioturbation under field conditions in Sweden, and perform experiments under controlled conditions to obtain bioturbation rates for different species as functions of soil conditions. Based on these data, the candidate will propose a framework to simulate bioturbation rates, and apply this framework to current and future climate. The successful applicant will actively develop the project and design the experiments.

Qualifications:
The applicant should have a Master's degree (or equivalent) in environmental science, earth sciences, engineering, biology, ecology, agronomy or similar. We are seeking a highly motivated candidate with a strong interest in interactions between soil biology and soil physics. Expertise in soil physics, soil mechanics and soil biology is desirable. Programming skills, experience in planning and executing field and laboratory experiments, and experience in scientific writing will count as merits. The applicant should have the ability to work both independently and in a team.

Excellent knowledge of English (writing and oral communication skills). Knowledge of Swedish is an advantage.

Drivers licence B is an advantage.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
PhD student, 4 years

Starting date:
1st of July or according to agreement

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-29.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i Diamanthalvledarfysik

Ansök    Apr 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för Elektroteknik
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Doktorandtjänst i Diamanthalvledarfysik
kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik. Avdelningen bedriver forskning om elektromagnetism, kraftelektronik och förnybar energi. Diamantgruppen arbetar med spetsteknologi inom halvledarteknik med publikationer i bl.a. Science och Nature Materials.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Inledning
De attraktiva materialegenskaperna hos diamant såsom högt bandgap, hög laddningsbärarmobilitet, hög värmeledningsförmåga, hög genombrottsspänning, kemiskt inert, etc., gör diamant till ett av de mest intressanta halvledarmaterialen. På senare tid har även diamant fått stor uppmärksamhet för applikationer inom spinntronik och s.k. valleytronik, på grund av diamants unika kvantmekaniska egenskaper, samt förekomsten av defekter, t.ex. N-V center, med extremt lång spinnkoherenstid. Speciellt förståelse av egenskaperna hos så kallade färgcentra (föroreningar såsom N-V, Si-V, Sn-V etc.) i diamant kräver grundläggande undersökning.

Diamant som halvledarmaterial förväntas få många tillämpningar inom framtida högeffekt, högfrekvens, högtemperatur komponenter, som t.ex. högeffekt Schottky dioder, MESFET mm, för användning i kraftelektronik, snabba switchtransistorer och i spinntronik m.m. Dessutom har diamant vuxit fram som en viktig plattform för utveckling av kvantteknologier. Design och tillverkningstekniker som skiljer sig från konventionella metoder måste nyttjas för att realisera elektroniska komponenter baserade på enkristallin diamant. Diamant har även stor potential som halvledarmaterial i detektorer inom högenergifysik, UV, g, och neutrondetektorer, med mera.

Kvalifikationskrav

- Vi söker en stark kandidat med civilingenjörsexamen med inriktning mot Halvledarfysik eller Materialfysik samt viss erfarenhet i en eller flera av följande:
-Fasta tillståndets fysik
-Halvledarkomponentfysik
-Halvledarmaterialkaraktärisering
-Mikro/Nano struktur & teknologi
- Mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt. 

Arbetsuppgifter

- Introducera defekter och föroreningar, främst genom jonimplantation.
- Tillverka teststrukturer som är lämpliga för defektkarakterisering med olika teknik (t.ex. DLTS).
- Utveckla metoder för att studera effekten av dessa föroreningar på laddningstransportegenskaper.
- Modellering och datorsimulering.
- Det kan även ingå medverkan i undervisning och annan institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Saman Majdi, phone 018-471 5854, email Saman Majdi [email protected] and Jan Isberg, phone 018-471 5821, email [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2022, UFV-PA 2022/1538.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i bioturbation av daggmaskar

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Innehållsbeskrivning:
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att kvantifiera dynamiken, hastigheten och den totala årliga mängden bioturbation av daggmaskar. Inom projektet kommer kandidaten att mäta bioturbation under fältförhållanden i Sverige, och utföra experiment under kontrollerade förhållanden för att erhålla bioturbationshastigheter för olika daggmaskarter som funktion av markförhållanden. Baserat på dessa data kommer kandidaten att föreslå en modell för att simulera bioturbationshastigheter och tillämpa modellen på nuvarande och framtida klimat. Den framgångsrika sökanden kommer aktivt att utveckla projektet och designa experimenten.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en masterexamen (eller motsvarande) inom miljövetenskap, geovetenskap, teknik, biologi, ekologi, agronomi eller liknande. Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett stort intresse för interaktioner mellan markbiologi och markfysik. Expertis inom markfysik, markmekanik och markbiologi är önskvärt. Programmeringskunskaper, erfarenhet av planering och genomförande av fält- och laboratorieexperiment samt erfarenhet av vetenskapligt skrivande kommer att räknas som meriter. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Goda språkkunskaper i engelska, både skrift och muntlig. Kunskaper i svenska är en fördel.

B-körkort är en fördel.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:
1 juli eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i prokaryot mikrobiologi

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten kommer att vara placerad i Erik Holmqvists forskargrupp på programmet för mikrobiologi och immunologi, var vänlig se http://www.icm.uu.se/microbiology/holmqvist-lab/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Doktorand i mikrobiologi – Små proteiners funktion i bakteriell fysiologi och virulens

Övergripande beskrivning
Storskaliga studier har nyligen identifierat tusentals tidigare okända små proteiner i bakterier, vilket indikerar att tidigare uppskattningar av antalet proteinkodande gener har underskattats. Hur dessa små proteiner påverkar bakteriell fysiologi och virulens är i stort sett helt okänt. Detta doktorandprojekt syftar till att få en detaljerad förståelse av hur små proteiner påverkar bakteriell tillväxt, genreglering och infektion. Den huvudsakliga modellorganismen i detta projekt kommer att vara den patogena bakterien Salmonella Typhimurium. Metoder som kommer att användas inom projektet inkluderar storskalig sekvensering av RNA, flödescytometri, samt andra molekylär- och mikrobiologiska metoder.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en masterexamen inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioteknik, eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. En förutsättning är goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, då arbetet sker i en internationell miljö. Goda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter är nödvändiga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Ansökan
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av att doktorera (max 2 sidor).
- CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på skrifter eller publikationer.
- Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av relevant examensarbete eller publikation.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Holmqvist, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj, UFV-PA 2022/1618.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i läkemedelskemi

Ansök    Apr 27    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vi söker en doktorand inom projektet: Utveckling av nya läkemedelskemiska verktyg

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling.

Mer information om institutionen och dess undervisning finns på http://www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandplats finns tillgänglig i forskargruppen för Preparativ läkemedelskemi (https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/pmc/) vid Institutionen för Läkemedelskemi. Doktorandtjänsten är en utbildning på forskarnivå för att bli syntesexpert och innebär deltagande i forskningsprojekt inriktade mot utveckling av nya syntesverktyg för applikationer inom läkemedelskemi och kemisk biologi. I arbetet ingår att utveckla nya syntesmetoder samt att implementera framtagna syntesmetoder i utveckling av nya biologiskt aktiva molekyler.

Arbetet kommer framförallt innebära arbete med organisk syntes och molekylär design, inklusive rening och karaktärisering med hjälp av kromatografi och spektroskopiska tekniker. Tjänsten innefattar dokumentation av det laborativa arbetet, planering och utvärdering av data samt att vara delansvarig för sammanställning av manuskript. Du förväntas också sammanställa och presentera forskningsresultat vid gruppmöten och seminarier.

Tjänsten har en tydlig farmaceutisk profil och en klar koppling till angränsande verksamheter såsom molekylär avbildning, biologi  och tidig läkemedelsutveckling.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha apotekarexamen, civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kemikunskaper om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Du är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom framförallt läkemedelskemi och läkemedelskemisk metodutveckling samt undervisning är meriterande. God förmåga att uttrycka sig på svenska i skrift och tal är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska inkludera ett CV, kopior av examina och betyg, kopia av magisteruppsats (eller ett utkast av denna), eventuella vetenskapliga artiklar, kontaktinformation till referenser samt en kort beskrivning av den sökande och den sökandes tidigare erfarenheter. Ett eller flera rekommendationsbrev kan också bifogas ansökan.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver tillkommer 20% institutionstjänstgöring (undervisning) samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering, vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Information om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.  Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Doktorandplatsen är tillgänglig omedelbart.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Luke Odell, e-post: [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2022, UFV-PA 2022/1539.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Dataanalys för online-kommunikation

Ansök    Apr 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Arbetet kommer att utföras inom Uppsala University Information Laboratory (https://uuinfolab.github.io), en växande tvärvetenskaplig forskargrupp som utför grundforskning och tillämpad forskning i gränslandet mellan informationsutvinning, social nätverksanalys och datorbaserad samhällsvetenskap. InfoLab är en del av det EU-finansierade Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder och har flera pågående samarbeten med vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Nätverksvetenskap är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde som fokuserar på studien av komplexa nätverk, alltså strukturen på kopplingar mellan entiteter, till exempel sociala relationer mellan individer. Nätverksvetenskap har ett stort antal användningsområden i många olika fält utöver sociala nätverk, till exempel inom biologi, kommunikation och datornätverk. Huvudsyftet med forskningsfältet är att utveckla prediktiva modeller för fysiska, sociala och biologiska fenomen.

Forskningsfokus för den här positionen är integrering av text- och tidsdata med nätverksvetenskap för analys av online-data. Målet är att utveckla nyskapande teori och metoder för att möjliggöra analys av komplexa data från sociala medier. Projektet innehåller både grundforskning rörande utveckling av nya nätverksmodeller och beräkningsalgoritmer, samt tillämpad forskning för att påvisa hur användbara de nya metoderna är för att studera online-kommunikation.

Anställningen pågår som mest i fem år och innefattar institutionstjänstgöring (främst undervisning) på 20%. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska (eller båda).

Kvalifikationskrav
Den sökande måste ha en master i datavetenskap eller motsvarande. Idealiskt har den sökande även en stark bakgrund i algoritmer och datastrukturer, samt goda programmeringskunskaper.
Utöver detta måste den sökande kunna jobba bra både på egen hand och tillsammans med andra i en blandad grupp. Dessa egenskaper är lika viktiga som de tekniska färdigheterna.
Utmärkta färdigheter i talad och skriven engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter inom minst ett av följande: nätverksanalys, språkteknologi och statistik. Ett genuint intresse och nyfikenhet kring ämnet, samt påvisad självständighet.

Ansökan måste innehålla

- Ett personligt brev som innehåller motiveringen att söka just den här tjänsten, den sökandes forskningsintressen och exempel som påvisar den sökandes förmåga att samarbeta i en grupp (maximum 2 sidor)
- En meritförteckning (CV)
- Kopior av relevanta diplom och registerutdrag (översatt till engelska eller svenska)
- En kopia av den sökandes masteruppsats (eller ett utkast av den)
- Tidigast möjliga startdatum
- Kontaktinformation till minst en referens (men inga referensbrev).

Sökande som anses intressanta kommer att bli inbjudna för en intervju på plats innan anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Davide Vega, Avdelningen för datalogi ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1521.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap

Ansök    Apr 27    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Institutionen för informationsteknologi är också ansvarig för att leda det strategiska forskningsområdet (SFO) https://essenceofescience.se/, som är ett samarbete för att utveckla e-vetenskap mellan tre svenska universitet som vart och ett har varit starka inom området: Uppsala, Lunds och Umeå universitet.

Den aktuella doktorandtjänsten är en del av den gemensamma forskarskolan i dataintensiv vetenskap mellan eSSENCE och https://www.scilifelab.se/. I forskarskolan kombineras utmaningar inom dataintensiv vetenskap från ett grundläggande metodologiskt perspektiv och med ett perspektiv direkt från dataintensiva tillämpningar. Skolan utgör en arena för möten och nära samarbete för exporter i beräkningsmetoder, dataintensiva metoder och datahantering (system och metodik) tillsammans med forskare i olika (datadrivna) forskningsområden, näringsliv och samhälle, med det gemensamma målet att möjliggöra nya vetenskapliga upptäckter i dataintensiva fält.

SciLifeLab är en ledande aktör och en nationell forskningsinfrastruktur med uppgiften att möjliggöra ledande forskning i livsvetenskaperna i Sverige, stödja internationella samarbeten, samt att attrahera och behålla högsta kompetens i fältet.

Projektbeskrivning
Revolutionen med djup maskininlärning i bland annat bildanalys har varit beroende av att det har utvecklats väletablerade, validerade och standardiserade modellarkitekturer, arbetsflöden och färdigtränade modellkoefficienter, som sedan kan användas i olika nya tillämpningar genom överförd inlärning och finanpassning. Denna typ av grund saknas än så länge för genetiska tillämpningar.

De djupa maskininlärningsmodeller som än så länge finns inom genomik kan inte utan vidare användas för att tränas med ett mycket stort antal genetiska varianter, eller ett stort antal träningsindivider. Moderna dataset för kohortstudier, som UK Biobank, innehåller båda. Korrekt använd kan djup maskininlärning ge nya möjligheter till förståelse av variabilitet och monster i mänskliga genom, inklusive möjligheten att på ett storskaligt sätt identifiera kopplingar mellan genetisk variation och risk för sjukdom och ohälsa. I detta projekt kommer vi specifikt att utgå från UK Biobank för att ta fram ett slags verktygslåda för djup maskininlärning på storskaliga genomikdata. Vi tror att framtagandet av sådana verktyg, som delvis skulle motsvara den flora av standardresurser som nu finns inom djup maskininlärning för bildanalys, kan möjliggöra en nystart för datadriven forskning inom genetisk epidemiologi.

Specifikt kommer doktoranden att börja med att vidareutveckla den modell vi redan har beskrivit i den publicerade artikeln https://academic.oup.com/g3journal/article/12/3/jkac020/6515290?login=false. Målet är att anpassa den till relevanta nya tillämpningar och få den att skala till att träna på större dataset i ett nära samarbete mellan huvudhandledaren, docent Carl Nettelblad och gruppen för projektets biträdande handledare, https://igp.uu.se/research/genetics_genomics/asa-johansson/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Ytterligare krav för denna tjänst är grundläggande kunskaper om och intresse för maskininlärning och färdigheter i programmering (t.ex. i Python och kanske även modern C++/CUDA).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande med lika vikt är kunskaper och erfarenhet inom numerisk optimering, djup maskininlärning, bioinformatiska metoder inom genetik, samt etablerad metodik inom mjukvaruutveckling.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Carl Nettelblad, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1495.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i bevarandegenomik och immunogenetik

Ansök    Apr 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i bevarande genomik och immunogenetik till programmet för Zooekologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning/ Arbetsuppgifter
Klimatförändringarna förutspås öka temperaturerna över hela världen och öka klimatinstabiliteten. Detta kommer att avsevärt påverka infektionssjukdomsdynamiken, förändra patogendistributioner och sjukdomsintensiteter. Ektotermer är särskilt känsliga för termiska förändringar, eftersom de är beroende av den omgivande miljön för att reglera sina fysiologiska processer, inklusive immunsvaret. Det här doktorandprojektet ska undersöka hur klimatuppvärmningen kommer att påverka immunkompetensen hos sandödlan (Lacerta agilis), en sårbar art i Sverige. Det kommer att integrera experimentell biologi med genomik, transkriptomik och epigenomik, med tillämpning av populationsgenetik och genomomfattande associationsmetoder. Doktoranden kommer huvudsakligen att ägna sig åt storskalig populationsgenomik och kvantitativa genetikanalyser som kräver gedigna bioinformatiska färdigheter. Men doktoranden kommer också att utföra fältarbete, immunutmaningsexperiment och molekylärt labbarbete för att producera nya data. Ytterligare arbetsuppgifter inkluderar aktivt deltagande i forskargruppens aktiviteter, utbildning av projekt- och examensarbetare i relevanta tekniker och engagemang i samarbetsprojekt.

Kvalifikationskrav
Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionär biologi, ekologi, bioinformatik eller ett närliggande område. Den ideala kandidaten skall vara mycket motiverad och ha ett starkt intresse för evolutionär biologi och bevarandegenomik. En hög standard på engelska i tal och skrift krävs.

Meriterande
Tidigare erfarenhet med genomiska tekniker och bioinformatisk analys är mycket meriterande, liksom en entusiasm för fältarbete.

Lön
Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde
2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Mette Lillie, forskare, [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla: 1) ett följebrev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och motivering till varför du vill doktorera, dina tidigare erfarenheter och tekniska färdigheter som är relevanta för projektet, samt andra kvalifikationer som gör dig till en lämplig kandidat , 2) ditt CV inklusive publikationslista, 3) en kopia av din masterexamen, dina kursbetyg och en kopia av din masteruppsats, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 5) producerade publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2022. UFV-PA 2022/1343.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Licentiat inom veterinärmedicinsk anestesiologi och analgesi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Vi söker en licentiat för ett forskningsprojekt som utvärderar smärtlindring i samband med valpning och kejsarsnitt på hund.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Veterinärmedicinsk anestesiologi och analgesi
Innehållsbeskrivning:
Smärtlindrande behandling av digivande tikar är en kliniskt viktig men också komplex fråga. Smärtlindrande läkemedel (analgetika) som ges till digivande tikar, t.ex. vid kejsarsnitt eller juverinflammation, kan påverka valparna genom upptag via mjölken. Utsöndringen av läkemedel i mjölk hos hund har inte studerats i stor omfattning, och därför är få läkemedel godkända för användning till digivande tikar. En restriktiv analgetisk strategi för denna patientgrupp riskerar att påverka djurskyddet. Användningen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i allmänhet och karprofen i synnerhet har visats vara effektiv vid behandling av postoperativ smärta i samband med kirurgi hos tik. Forskningsresultat inom humanmedicinen har visat att ibuprofen är säkrare jämfört med andra NSAID till nyförlösta kvinnor tack vare ett låg koncentration i mjölk jämfört med plasma. Liknande studier saknas för olika djurslag vilket begränsar användningen av analgetika till digivande individer. Brist på dokumentation, avsaknad av randomiserade kliniska studier och oro för negativa effekter hos tiken och valparna inskränker idag användningen av NSAID i samband med kejsarsnitt och digivning hos djur.

Syftet med studierna i licentiatanställningen är att kvantifiera karprofenkoncentrationer i plasma och mjölk hos digivande tikar och i plasma hos deras valpar.  Vidare kommer eventuella biverkningar av läkemedlet hos tik och valpar efter kejsarsnitt att jämföras mot händelser efter normal valpning. 

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha veterinärexamen eller motsvarande och svensk legitimation som veterinär. Dokumenterad erfarenhet av djursjukvård med inriktning på anestesiologi är ett krav. Utbildning i pedagogik och erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande.  Tonvikten läggs på personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk- och problemlösningsförmåga, samt förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav.

Placering:           
Uppsala, Ultuna.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-11.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet

- klinisk erfarenhet av djursjukvård

- vetenskaplig presentation styrkt genom vetenskapliga publikationer eller liknande.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap

Ansök    Apr 27    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Institutionen för informationsteknologi är också ansvarig för att leda det strategiska forskningsområdet (SFO) https://essenceofescience.se/ som är ett samarbete för att utveckla e-vetenskap mellan tre svenska universitet som vart och ett har varit starka inom området: Uppsala, Lunds och Umeå universitet.

Vår forskargrupp specialiserar sig på ett utveckla teori, metoder och programvara för distribuerade datorinfrastrukturer och maskininlärning. Vi har ett antal olika samarbetspartners och erbjuder stora möjligheter till samarbete med ledande forskare inom och utom Sverige.

Den aktuella doktorandtjänsten är en del av den gemensamma forskarskolan i dataintensiv vetenskap mellan eSSENCE och https://www.scilifelab.se/. I forskarskolan kombineras utmaningar inom dataintensiv vetenskap från ett grundläggande metodologiskt perspektiv och med ett perspektiv direkt från dataintensiva tillämpningar. Skolan utgör en arena för möten och nära samarbete för exporter i beräkningsmetoder, dataintensiva metoder och datahantering (system och metodik) tillsammans med forskare i olika (datadrivna) forskningsområden, näringsliv och samhälle, med det gemensamma målet att möjliggöra nya vetenskapliga upptäckter i dataintensiva fält.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Ytterligare krav för denna tjänst är kunskaper i datalogi, med fokus på säkerhet, distribuerade system och maskininlärning, samt praktisk programmeringsförmåga (företrädesvis i Python och C).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande med lika vikt är kännedom om vanliga sårbarheter och exponeringsrisker, kunskaper och erfarenhet inom numerisk optimering och bayesianska metoder, samt etablerad metodik inom mjukvaruutveckling.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01  eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Salman Toor, [email protected],

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1494.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i medicinska vetenskaper inom området psykoneuroendokrinologi

Ansök    Apr 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vi rekryterar en mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området Psykoneuroendokrinologi. Den utlysta tjänsten är knuten till forskargruppen Neuropsykofarmakologi https://www.kbh.uu.se/research/neuropsychopharmacology/.

Mer information om institutionen och dess verksamhet ?nns på https://www.kbh.uu.se/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Om projektet: Kvinnors psykiska hälsa
Humörsvängningar i samband med de hormonella fluktuationerna i menstruationscykeln påverkar vardagen för miljarder kvinnor i fertil ålder. Doktorandprojektet innefattar hjärnavbildningsstudier av symtom och läkemedelsinducerade effekter på kvinnors hjärna. Fokus för doktorandprojektet kommer att ligga på premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och följande frågeställning: Finns diagnostiska och remissionsrelaterade neuromolekylära markörer, hjärnans struktur och funktionmarkörer, och endokrina hormonmarkörer? Magnetresonanstomografi och positronemissionstomografi används för att studera moderatorer och mekanismer bakom syndromet. Masspektrometri kommer användas för analys av endokrina biomarkörer. Syftet är att öka kunskapen om förändringar i hjärnans funktion efter olika farmakologiska behandlingar och öka vår förståelse av premenstruellt dysforiskt syndrom.

Arbetsuppgifter
Som doktorand i projektet kommer du att genomföra en dubbelblindade, longitudinella studie, samt vårdpersonal med erfarenheter av att diagnosera PMDS. Du kommer att tillsammans med projektgruppen att utföra hjärnsavbildning undersökningar. Den framgångsrika kandidaten kommer att fördjupa sig i doktorandstudier inom det aktuella ämnesområdet. Erfarna handledare kommer att finnas nära till hands för att vägleda dig under hela processen från planering av studier till genomförande och manusskrivande.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  Den sökande skall ha grundutbildning inom medicin, bioinformatik, psykologi, kemi, eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på såväl självständigt som grupparbete. Goda kunskaper i  engelska såväl muntligt som skriftligt krävs. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete och tidigare publikationer.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på:
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker en person som har ett genuint intresse av psykoneuroendokrinologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av hjärnavbildningsforskning och god erfarenhet av behandling av stora datamängder samt goda grundläggande kunskaper inom biostatistik och molekylärbiolog. Stor vikt kommer att la?ggas vid personlig la?mplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla en meritförteckning, examensarbetet och ev vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, din motivation, dina kunskaper samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner.

Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Erika Comasco e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022, UFV-PA 2022/1474.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi med inriktning fysikalisk kemi och organisk syntes

Ansök    Apr 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)

https://uu.varbi.com/center/tool/position/497716/edit/tab:2/Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för doktorander är att ägna sig åt sina forskningsstudier vilket innefattar att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också innefatta undervisning och annat institutionsarbete (dock inte mer än 20% av arbetstiden).

Studenten förväntas undersöka möjligheten för användning av singlet fission i fotokatalytiska reaktioner. Det kommer inkludera organisk syntes av molekyler som uppvisar singlet fission kopplade till elektronacceptorer. Dessa molekyler kommer studeras med laserspektroskopi, främst med tidsupplöst fluorescens och transientabsorption på tidsskalor från femtosekunder till millisekunder. Studenten förväntas lära sig och utveckla sina färdigheter i både organisk syntes så väll som laserspektroskopi. Studenten kommer därför få en bred specialistkunskap relevant för många materialkemiska frågeställningar. Studenten måste designa, planera, utföra det experimentella arbetet samt kritiskt analysera och diskutera resultaten, initialt med nära samarbete med handledaren. Ett ökat självständigt initiativtagande och planerande är förväntat allt eftersom studenten utvecklas. Studenten förväntas också presentera sitt arbete muntligt vid vetenskapliga konferenser samt skriftligt i form av vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: När en molekyl eller ett material absorberar en foton genereras ett exciteras tillstånd. Dessa exciterade tillstånd har många användningsområden, de kan t. ex. användas i solceller eller fotokemiska reaktioner. Men i de flesta fall leder en absorberad foton till enbart ett exciterat tillstånd. Singlet fission är en fotokemisk process som från ett initialt exciterat singlet-tillstånd resulterar i två triplet exciterade tillstånd på olika molekyler. Om singlet-tillståndet genereras från absorption av en foton sker därmed en spjälkning av fotonenergin till två exciterade tillstånd. Singlet fission har därför blivit attraktivt som en metod att öka effektiviteten i solceller, eftersom en foton kan leda till två exciterade tillstånd, och följaktligen en dubblering av strömmen. Även i fotokatalytiska system finns det fördelar att använda fler än ett exciterat tillstånd till att driva visa reaktioner. Men än så länge har inte singlet fission utvärderats för denna applikation. Doktorandprojektet är därmed centrerat till att utforska användningen av singlet fission för denna nya applikation.

Kvalifikationskrav


- avlagt examen på avancerad nivå inom kemi (eller närliggande discipliner) och ha goda kunskaper i fysikalisk kemi och organiskkemi eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare praktisk erfarenhet av organisk syntes och/eller optisk spektroskopi är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Victor Gray, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 Maj 2022, UFV-PA 2022/1351.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandplats i miljörätt med tvärvetenskaplig inriktning

Ansök    Apr 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst i miljörätt med tvärvetenskaplig inriktning.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Allm--n-studieplan-JURFAK-2016-18-sept-2018-maj-2020.pdf för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Som doktorand kommer du att tillhöra den juridiska fakulteten och dessutom arbeta med en biträdande handledare i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskningsmiljön präglas av en kollegial miljö mellan handledare, doktorander och studenter, och det finns möjlighet för dig att undervisa inom ditt forskningsområde.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

- Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
- CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
- Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivningen bör beskriva hur du skulle närma dig en eller flera av forskningsfrågorna i detta projekt (utvärdering av den rättsliga utvecklingen i samband med ekologisk skadeståndsskyldighet (préjudice écologique”), miljörättsliga rättsprocesser i allmänhetens intresse, naturens rättigheter och/eller miljökonstitutionalism) och en reflektion över material och metoder som du kan komma att använda dig av. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 20 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 7 A4-sidor).
- Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
- Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)
- Ett rekommendationsbrev och/eller angivande av referenspersoner Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter: https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777 till utbildning på forskarnivå och http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Ans--kan-om-anst--llning-som-doktorand-2022-2023.pdf som doktorand. 

Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå ska till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras.

Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Observera att sökande som kallas till intervju ska lämna in bestyrkta kopior av intyg, diplom och betygsutdrag från tidigare studier vid ett internationellt erkänt lärosäte (universitet eller högskola). Om den sökande är en utländsk medborgare kräver vi också en bestyrkt kopia av sidan i passet med personuppgifter och foto. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjerhttps://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskningsstudierektor Martin Berglund, e-post: mailto:[email protected], tel: 018-471 20 62.

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast den 1 juni 2022, UFV-PA 2022/1458.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i astronomisk klassificering med 4MOST

Ansök    Apr 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se.

På avdelningen för astronomi och rymdfysik bedrivs forskning om galaxer och kosmologi, stjärnfysik, planetsystem, atomär astrofysik och instrumentering. Avdelningen deltar inom en rad internationella vetenskapliga samarbeten kring teleskop och satelliter. Vi söker nu en doktorand inom astronomi, med inriktning mot astronomisk klassificering med teleskopet 4MOST (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope).

Denna doktorandanställning är del av eSSENCE – SciLifeLabs forskarskola i dataintensiv vetenskap. Forskarskolan är inriktad på utmaningar inom dataintensiv vetenskap både från ett grundläggande metodologiskt perspektiv och utifrån datadrivna tillämpningar inom vetenskap. Det är en arena för experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och ”data engineering” (system och metodik) att nära samarbeta med forskare inom datadrivna vetenskaper, industri och samhälle för att accelerera data-intensiva vetenskapliga upptäckter.

eSSENCE är ett strategiskt forskningsprogram inom e-vetenskap i samarbete mellan tre svenska universitet med en stark tradition av framstående e-vetenskapliga forskning: Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

SciLifeLab är ett ledande institut och en nationell forskningsinfrastruktur med uppdrag att möjliggöra banbrytande livsvetenskaplig forskning i Sverige, främja internationellt samarbete, och attrahera och behålla kunskap och talang.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Sahlén, 018-471 59 70, [email protected]; Andreas Korn, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2022, UFV-PA 2022/1263.

Om ansökan
Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete, eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Kontaktinformation till två oberoende referenspersoner (e-post och telefonnummer) samt personliga förhållanden som kan vara relevanta för bedömningen, t.ex. föräldraledighet, ska nämnas i den sökandes CV. Ansökan bör skrivas på engelska.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i experimentell hadronfysik

Ansök    Apr 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Projektbeskrivning
En av de stora utmaningarna inom modern fysik rör den starka kraften och hur den sammanbinder de fundamentala byggstenarna, kvarkar och gluoner, till hadroner. Neutroner och protoner, som utgör större delen av den synliga massan i universum, är exempel på hadroner. Hadronfysiken är ett brett och spännande forskningsfält där man undersöker den starka kraften i detalj.

Hadronfysikgruppen vid Uppsala Universitet har hittills bedrivit forskning vid internationella anläggningar i Italien (KLOE-2 i Rom), Kina (BESIII, Beijing) samt Tyskland (PANDA vid FAIR) i nära samarbete med lokala teoretiker. En översikt om våra aktiviteter hittar du här: http://www.physics.uu.se/forskning/karnfysik/.

Vårt huvudintresse är hyperoner, dvs trekvarksystem som liknar protoner men där en eller flera av de lätta kvarkarna bytts ut mot en eller flera tyngre kvarkar, till exempel särkvarkar.  Genom att studera hur hyperoner bildas och sönderfaller kan vi mäta deras struktur på femtometernivå – det vill säga avstånd kring 10-15 m! På detta sätt får vi insikter i hur den starka växelverkan binder ihop kvarkar till de system som utgör den synliga materien i universum. Vid den framtida antiprotonanläggningen PANDA vid FAIR i Tyskland finns unika möjligheter att studera olika aspekter av hyperoner, men redan nu pågår föregångsexperimentet [email protected] Under februari 2022 har en stor mängd data samlats in som nu ska analyseras.

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand som kan delta i fortsatt datainsamling och analys av de första datamängderna från [email protected] Fokus kommer ligga på hyperoners Dalitzsönderfall och i viss mån även gammasönderfall. Tilltänkta kandidater skall vara beredda att tillbringa tid utomlands i samband med datatagning och möten. I arbetsuppgifterna ingår simulering, rekonstruktion, analys och tolkning av data, samt underhåll av experimentet.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha avslutad grundutbildning i fysik (till exempel masterexamen eller civilingenjörsexamen), som inkluderar kurser på avancerad nivå inom kärnfysik och/eller partikelfysik. Grundläggande kunskaper i programmering är en förutsättning, liksom god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland doktorander på institutionen fysik och astronomi. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Ansökan skall innehålla
CV, kopior av relevanta betyg och examina, dokumentation av tidigare forskningsrelaterat arbete. Vid ansökningstillfället behöver examen inte vara avslutad men väl vid tillträdet. Bifoga gärna referenser.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Schönning ([email protected]) eller Michael Papenbrock ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 3:e juni 2022, med referens till UFV-PA 2022/1362.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i regenerativ neurobiologi

Ansök    Apr 19    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuro-onkologi, neurobiologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på institutionens hemsida http://www.igp.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
En doktorandtjänst utlyses inom forskargruppen Regenerativ Neurobiologi vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Gruppen leds av professor Elena Kozlova.

Syftet med vår forskning är att göra upptäckter som kan förbättra förutsättningarna för funktionell läkning efter sjukdom eller skador i centrala nervsystemet, och att utnyttja stamcellers potential för att stimulera vävnadsreparation. Vår forskning har visat att stamceller som utsatts för extrem fysisk påverkan kan uppvisa oväntade, nya och medicinskt intressanta egenskaper. Forskningen bedrivs på odlade celler och experimentella djurmodeller. Forskargruppen har ett omfattande samarbete med nationella och internationella forskargrupper inom olika områden samt med forskningsorienterade bioteknikföretag.

Läs mer här; https://igp.uu.se/research/neuroscience/elena-kozlova/

Vi söker en mycket motiverad person med intresse för grundforskning om stamceller för att undersöka deras potentiella medicinska tillämpning efter exponering för extrema fysiska förhållanden. Syftet med doktorandprojektet är att studera effekterna av olika gravitationsförändringar på stamceller från nervsystemet som odlas under olika förhållanden i 2D- och 3D-kulturer. Doktorandtjänsten är för heltidsstudier under fyra år.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning, handledning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. Doktoranden förväntas att aktivt delta i kurser och andra aktiviteter inom forskarskolan. 

Kvalifikationskrav
Den sökande måste ha en masterexamen inom ett område som är relevant för grundläggande biomedicinsk forskning. Erfarenhet av odling av stamceller från nervsystemet, liksom bioprinting av sådana stamceller är ett krav. Erfarenhet av tekniker för morfologisk och molekylär cellanalys  är ett krav. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten, såsom god planeringsförmåga och samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga. Den sökande ska vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av att presentera forskningsresultat och publicera biomedicinsk forskning i välrenommerad internationell tidskrift är meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av forskning inom ramen för rymdrelaterad biologi.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected], +46 70 167 95 35.

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2022, UFV-PA 2022/865.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i populationsgenomik

Ansök    Apr 12    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i populations genomik till programmet för Växt Ekologi och Evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se. Institutionen för ekologi och genetik är en del av http://www.ebc.uu.se som är en av världens främsta institutioner för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Forskargruppen är del av programmet i växtekologi och evolution där flera aspekter av genetik och evolution studeras. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med https://www.scilifelab.se/ där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning: Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin.

”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta i TREES FOR ME för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av dessa framtida risker för skogens hälsa. Centrets mål är att (i) utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt (ii) bygga framtida kompetens inom ett nytt skogligt försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter.

Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, med syfte att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor. Inom detta projekt kommer Uppsala Universitet, i samarbete med Skogforsk, ansvara för utveckling av genomiska verktyg som behövs för implementering av genomisk selektion i björkförädling. Detta innebär att vi måste få en bättre förståelse av genetisk struktur och lokal anpassning i skandinaviska björkar.

Projektet kommer att bygga på storskalig genomsekvensering av björk som samlats in i hela Sverige. Växtmaterial som har samlats inom andra projekt ska också användas. Förutom att bidra till utvecklingen av genomisk selektion, kan dessa data också användas för att besvara evolutionära frågor. 

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att ansvara för DNA-extraktion och tillhörande labbarbete samt all bioinformatik och populationsgenetiska analyser från de resulterande data. DNA-sekvensering kommer att utföras av ett sekvenseringscenter. Doktoranden ansvarar även för att skriva vetenskapliga artiklar och delta i den vetenskapliga verksamheten (seminarier, journal clubs) och undervisning vid institutionen. Doktorandutbildningen omfattar både forskning, kurser och studier av relevant litteratur.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionär genomik, beräkningsbiologi, bioinformatik eller inom ett annat relevant område. En stark bakgrund inom populations- eller kvantitativ genomik samt en gedigen bakgrund inom bioinformatik är en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, att interagera och kommunicera med andra. Vi vill även att du ska vara uthållig och stabil. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Doktoranden ska med fördel vara bekant med programmering i Python, helst även med erfarenhet av arbetsflödesutveckling (t.ex. Snakemake). Kunskap om arbete i R är ett plus. Inga förkunskaper om skogsträdsbiologi krävs, bara en entusiasm för genomik, evolution och dess tillämpningar och en nyfikenhet att lära sig.

Om anställningen: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.
http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Placeringsort: Uppsala

Tillträde: 2022-07-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Lascoux, [email protected], +46 18 471 64 16.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2022, UFV-PA 2022/1141.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Bildanalys-beräkningar inom Medicin

Ansök    Apr 8    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala Universitet (http://www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektet
En doktorandplats utlyses för motiverade individer med intresse för storskaliga beräkningar och med erfarenhet och intresse av djup maskininlärning. Positionen är i Professor Patrick Mickes laboratorium vid Uppsala Universitet, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi , (https://igp.uu.se/research/clinical_experimental_pathology/patrick-micke/), med delad handledning av Professor Nataša Sladoje, ledare över forskargruppen MIDA (Methods for Image Data Analysis) vid Centrum för bildanalys, Institutionen för Informationsteknologi. Doktorandpositionen är del av https://essenceofescience.se/essence-and-scilifelab-graduate-school-in-data-intensive-science/inom dataintensiv vetenskap. Skolan tar sig an utmaningen med dataintensiv vetenskap både ur ett grundläggande metodologiskt perspektiv och ur ett datadrivet vetenskapsperspektiv. Det är en arena där experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och datateknik (system och metodik) har ett nära samarbete med forskare inom (datadriven) vetenskap, industri och samhälle för att påskynda dataintensiva vetenskapliga upptäckter. Doktoranden kommer att utveckla sitt avhandlingsprojekt inom området Computational Medicine.

Projektet syftar till att utveckla verktyg för beräkningsanalyser för att kunna analysera multidimensionella bilder av cancervävnad, för att i framtiden kunna leda till en optimerad immunterapi för cancerpatienter. Immunterapi har blivit ett livräddande alternativ för patienter med avancerad cancer, men endast en minoritet av patienterna utvecklar ett varaktigt svar. Trots stora ansträngningar för att förklara de varierande svaren på immunterapi och för att optimera patienturvalet, visar de nuvarande använda kliniska biomarkörerna endast blygsam prediktiv prestanda. Med utgångspunkt från en stor samling förvärvade multispektrala bilder, och genom att utveckla avancerade datadrivna metoder för bilddataanalys, vill vi öka förståelsen för effekterna av immunterapi, mot förbättrade individuella cancerbehandlingar.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att ägna större delen av tiden åt sin utbildning på forskarnivå. Övrig serviceverksamhet inom avdelningen, t.ex. utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Tjänsten kommer att förlängas med den tid som ägnas åt undervisning för att möjliggöra fyra års forskarstudier på heltid. Studenten förväntas delta i forskarskolans kurser och andra aktiviteter.

Kvalifikationskrav
För att antas till doktorandtjänsten krävs en masterexamen (vid tidpunkten för tillträde) (http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/) och för den utlysta tjänsten krävs det att examen är inom bioinformatik, teknisk biologi, datavetenskap, bildanalys och maskininlärning, matematik eller liknande. En examen i medicin eller biologi kompletterad med beprövad kunskap inom datavetenskap och matematik kan också accepteras. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Python är ett krav. Kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om kandidaten har erfarenhet av arbete med R eller Matlab, mjukvaruversionskontroll med Git, typsättning med LaTeX, samt erfarenhet av Linux-datorer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Ansökan görs via Varbi, Uppsala Universitets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska bestå av:

1. Curriculum Vitae (CV)
2. En kopia av examen/examensbevis, med förteckning över relevanta genomförda kurser
3. Examensarbete, eller – om uppsatsen ännu inte är färdig – något liknande akademiskt arbete, i elektronisk form
4. Kontaktinformation för två referenser
5. Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst och anger tidigast möjliga startdatum (max 1 sida).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Patrick Micke, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2022, UFV-PA 2022/626.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1 - 3 doktorandtjänster i kemi med inriktning mot analytisk kemi

Ansök    Apr 8    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
https://uu.

se/om-uu/jobba-hos-oss/

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida. https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning

Doktorandtjänsterna är en del av att stort projekt finansierat av ERC för att utveckla och använda multi-omics analys av enskilda celler, vilket inkluderar sekretomics, metabolomics, lipidomics och transkriptomics. Projektet kommer att genomföras i Lanekoffs forskargrupp inom forskningsprogrammet för analytisk kemi [link to https://kemi.uu.se/bmc/forskning/analytisk-kemi/forskargrupper/lanekoffs-grupp]. Gruppens forskning fokuserar på utveckling av analytiska metoder för analys av metaboliter och lipider i biologiska prover med masspektrometri för avbildning, direkt infusion, karaktärisering av isomerer och kapillärelektrofores. Som doktorand kommer du att arbeta med att utveckla analytiska tekniker för masspektrometri antingen med inriktning inom cell hantering, probe design eller kvantifiering. Beskriv gärna din preferens i det personliga brevet. Efter utveckling kommer plattformen för multi-omics av enskilda celler att användas för att förstå dysfunktion i intracellulär metabolism i typ 2 diabetes och arbetet kommer därför inkludera datahantering.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här. https://www.kemi.uu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/
- För att antas till forskarutbildning i analytisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller kurser inom för analytisk kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här. https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-inr-analytisk-kemi-20141119.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.26.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=217519382
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av analys med masspektrometri anses meriterande, särskilt högupplöst masspektrometrisk analys av små molekyler såsom lipider och metaboliter. Erfarenhet av antingen cellhantering, mikrofluidik, elektrospray jonisation eller tandem masspektrometri är meriterande för de olika inriktningarna. Erfarenhet av data hantering, statistik, programmering, metabolism och vetenskapligt skrivande är meriterande. Resultat från IELTS eller TOEFL är önskvärda men inte obligatoriska vid ansökningstillfället.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ingela Lanekoff, [email protected], +46 18 471 36 73

Välkommen med din ansökan senast den 09 maj 2022, UFV-PA 2022/1171.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Research student in protein biochemistry (artificial spider silk)

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanism... Visa mer
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanisms to the structure and function of the entire animal.

The research group in protein biochemistry consists of a professor and a doctoral student and two postdocs working at SLU, as well as a doctoral student, a postdoc, two technicians and a researcher working at Karolinska Institutet. The research group is innovative and has published several articles in highly ranked journals and has received prestigious grants. We work with spider silk biology, protein biochemistry, artificial spider silk produktion and tissue engineering, see our website: www.slu.se/en/ew-cv/anna-rising/

We are looking for a research student for a project in protein engineering and the production of artificial spider silk. The work consists of designing protein, cloning, expressing protein in E.coli, then purifying and characterizing these. In our spinning machine, you will then spin threads that are examined for structure and tensile strength. The applicant should have a great interest in protein biochemistry.

Teaching in biochemistry at the undergraduate level corresponding to 20% is included in the position.

Qualifications:
Master in molecular biology, biotechnology, biomedicine, medicine, veterinary medicine, biochemistry or similar.

Fluent English in speech and writing is a requirement.

Great emphasis will be placed on personal qualities such as a positive attitude and a genuine interest in research.

Place of work:      
Ultuna, Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 2 years with the possibilty of extension.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-20.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskarstuderande inom proteinbiokemi (artificiell spindeltråd)

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion. Fo... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion.

Forskargruppen inom proteinbiokemi arbetar med spindeltrådsbiologi, proteinbiokemi, artificiell spindeltråd och tissue engineering (se vår hemsida: www.slu.se/cv/anna-rising/). Forskargruppen är innovativ och har publicerat flera artiklar i högt rankade tidskrifter och erhållit flera prestigefyllda anslag.

Vi söker en forskarstuderande i ett projekt inom protein engineering och framtagande av artificiella spindeltrådar. Arbetet består i att designa protein, klona, uttrycka protein i E.coli, sedan rena och karakterisera dessa. I vår spinnapparat kommer du sedan spinna trådar som undersöks med avseende på struktur och draghållfasthet. Den sökande bör ha ett stort intresse för proteinbiokemi.

Undervisning i biokemi på grundnivå upp till 20% kan komma att ingå i tjänsten (med motsvarande förlängning av forskarstudietiden).

Kvalifikationer:
Magister eller masterexamen inom molekylärbiologi, bioteknologi, biomedicin, medicin, veterinärmedicin, biokemi eller liknande.

Flytande engelska i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom ett genuint intresse för forskning, samarbetsförmåga och att vara lösningsorienterad.

Placering:           
Ultuna, Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 2 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i experimentell astropartikelfysik

Ansök    Apr 7    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se.

Vi söker en kvalificerad och mycket motiverad kandidat som är villig att bedriva forskning och studier för en doktorsexamen inom området experimentell astropartikelfysik. Den framgångsrika kandidaten kommer att placeras i gruppen som deltar i IceCube Neutrino Observatory.

Forskningsområde
IceCube är det största neutrino-teleskopet i drift. Det består av 5160 optiska moduler som installerats på djup mellan 1450 och 2450 meter och som täcker en kubikkilometer av den mycket klara isen i Antarktis glaciär. IceCube detekterar neutriner med energier från några GeV upp till några PeV. Mer information finns på https://www.icecube.wisc.edu. IceCube-samarbetet planerar att öka storleken på den nuvarande detektorn för att öka känsligheten både för neutriner med hög och låg energi.

Som en enorm partikeldetektor som utsätts för ett flöde av högenergetiska neutriner som produceras i atmosfären eller som kommer från långt håll i universum kan IceCube användas för att ta upp många frågor inom partikelfysik, t.ex. för att söka efter mörk materia, nya partiklar,  kvantgravitationseffekter eller testa grundläggande fysikaliska lagar, t.ex. Lorentz invarians. Det konkreta forskningsprojektet kommer att överenskommas med den sökande bland flera möjliga ämnen, inklusive, men inte begränsat till, de som nämns ovan.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning finansieras för fyra år, som kan förlängas till högst fem år om tjänstgöring vid institutionen på högst 20 procent (vanligtvis undervisning) utförs. Utöver forskningsuppgifterna ska doktoranden under studiernas varaktighet uppfylla minst 40 kurspoäng.

Doktoranden förväntas aktivt delta i institutionens verksamhet. Som medlem i ett stort internationellt samarbete kommer doktoranden dessutom regelbundet att presentera sitt arbete vid möten och förväntas utföra en viss grad av servicearbete för kollaborationen under tjänstens varaktighet i form av uppgifter som inte direkt är relaterade till ämnet för sin avhandling.

Kvalifikationskrav
Den framgångsrika kandidaten ska ha ett intresse för att arbeta i gränsområdet mellan astrofysik och partikelfysik och ha en stark akademisk meritlista. Han/hon måste inneha en masterexamen (eller motsvarande) i fysik med inriktning på partikel- och/eller astropartikelfysik, eller kunna erhålla en sådan examen senast i slutet av augusti 2022.

Goda kommunikationsfärdigheter på engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda kunskaper i programmering och dataanalys samt tidigare erfarenhet av astrofysik och/eller partikelfysik är meriterande, liksom erfarenhet av eller intresse för tekniker för maskininlärning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande:

- Ett introduktionsbrev med en kort redogörelse för forskningsintressen, en beskrivning av tidigare erfarenheter samt namn och kontaktuppgifter för upp till tre referenspersoner. Inga referensbrev krävs för närvarande.
- En meritförteckning.
- Kopior av examina och betygsintyg.
- En kopia av magisteruppsatsen (eller ett utkast till den om den inte är färdig vid ansökningstillfället).
- Kopior av publicerade artiklar eller annat relevant material i förekommande fall.
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carlos Pérez de los Heros, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2022, UFV-PA 2022/1261.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

PhD student, research subject Biology with specialization in Ecology

The position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education for sustainable agriculture, forest production and biological conservation. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services and control... Visa mer
The position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education for sustainable agriculture, forest production and biological conservation. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services and control pests in managed agricultural, forested and urban landscapes. Active dissemination, outreach and frequent contacts with stakeholders are key activities.

See also: https://www.slu.se/en/departments/ecology/

Characterizing molecular and behavioural immunity in honeybees
Description:
The Department of Ecology (SLU) is looking to recruit a PhD candidate to work on a research theme related to characterizing the immune system and responses of the honeybee to be able to understand trade-offs and adaptations happening in populations evolving resistance/tolerance. Are you interested in understanding social insect immunity and host-parasite interactions in a scientifically and societally relevant field of honeybee health? Would you like to collaborate internationally and communicate with stakeholders? Then this PhD position should be of interest to you. Our doctoral education aims to develop your creative and analytical thinking and to strengthen your research, communication, and outreach skills. The position will be placed within the internationally distinguished honeybee research group where the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of bee health and have an extensive collaborative network.

The goal of this project is to produce a comprehensive overview of the ecological immunity of honeybees by combining phenotypic and genomic measurements. The successful candidate is expected to carry out supervised research leading to a PhD thesis within this topic as well as taking PhD courses to the equivalent of 45 credits. This will involve characterize individual immunity across various life stages; setting up field experiments to examine and evaluate different behavioural and physiological traits of honeybees in relation to their biological performance specifically relating to disease resistance and tolerance; exploring immunity trade-offs that may potentially result from resistance in order to develop mitigation strategies to improve honeybee health and the resilience of beekeeping. RNA-seq will also be used to look at gene expression variation between phenotypes.

Qualifications:
The successful applicant is required to have completed an MSc degree (or equivalent) in Biology / Ecology / Evolutionary Biology / Molecular Biology or similar subject. Skills in planning, executing, and reporting scientific studies, as well as experience with statistical analyses are meriting. The applicant should have the ability to work both independently and in a team. Proven ability to communicate excellently in written and spoken English is essential. A driving license is required. Experience working with honeybees and molecular assays /genomics will be considered of high additional merit.

Place of work:           
Uppsala.

Form of funding or employment:
Employment as a PhD student for 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
The written application shall contain:

A letter of motivation, describing the applicants previous academic and professional experience and motivation in relation to the project


• Curriculum vitae
• Copy of degree incl. transcript of academic records
• Copy of degree thesis
• A list of two reference persons familiar with the applicant’s qualifications.
• Certified knowledge of the English language

We welcome your application no later than April 30th, 2022, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grade equivalent to English B/English 6 is a basic requirement. Selection among applicants is made with reference to the written application including curriculum vitae, dissertation for masters or undergraduate degree, reference persons, certified knowledge of the English language and an interview. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen, we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read more about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, forskningsämnet biologi med inriktning mot Ekologi

Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Se även: https://www.slu.se/en/avdelningar/ekologi/ Läs mer om ... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Se även: https://www.slu.se/en/avdelningar/ekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Karakteriserande molekylär och beteendemässig immunitet hos honungsbin
Innehållsbeskrivning:
Institutionen för ekologi (SLU) söker en doktorand för att arbeta med ett forskningstema relaterat till att karakterisera honungsbiets immunförsvar och reaktioner för att kunna förstå avvägningar och anpassningar som sker i populationer som utvecklar resistens/tolerans. Är du intresserad av att förstå social insektsimmunitet och interaktioner mellan värd och parasit inom ett vetenskapligt och samhälleligt relevant område för honungsbins hälsa? Vill du samarbeta internationellt och kommunicera med intressenter? Då borde denna doktorandtjänst vara av intresse för dig. Vår forskarutbildning syftar till att utveckla ditt kreativa och analytiska tänkande och att stärka din forskning, kommunikation och uppsökande förmåga. Tjänsten kommer att placeras inom den internationellt framstående honungsbiforskargruppen där den framgångsrika kandidaten kommer att erbjudas ett stimulerande sammanhang med kollegor som fokuserar på olika aspekter av bins hälsa och har ett omfattande samarbetsnätverk.

Målet med detta projekt är att producera en heltäckande översikt över honungsbins ekologiska immunitet genom att kombinera fenotypiska och genomiska mätningar. Den framgångsrike kandidaten förväntas utföra handledd forskning som leder till en doktorsavhandling inom detta ämne samt ta doktorandkurser motsvarande 45 hp. Detta kommer att innebära att karakterisera individuell immunitet över olika livsstadier; inrätta fältexperiment för att undersöka och utvärdera olika beteendemässiga och fysiologiska egenskaper hos honungsbin i förhållande till deras biologiska prestanda, specifikt relaterat till sjukdomsresistens och tolerans; utforska immunitetsavvägningar som potentiellt kan vara ett resultat av resistens för att utveckla begränsningsstrategier för att förbättra honungsbins hälsa och biodlingens motståndskraft. RNA-seq kommer också att användas för att titta på genuttrycksvariationer mellan fenotyper.

Kvalifikationer:
Sökanden måste ha avlagt en MSc-examen (eller motsvarande) i biologi/ekologi/evolutionär biologi/molekylärbiologi eller liknande ämne. Kunskaper i att planera, genomföra och rapportera vetenskapliga studier samt erfarenhet av statistiska analyser är meriterande. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Bevisad förmåga att kommunicera utmärkt på engelska i skrift och tal är en förutsättning. Körkort krävs. Erfarenhet av att arbeta med honungsbin och molekylära analyser/genomik kommer att anses vara meriterande.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-30.

Ansökan ska innehålla ett motiveringsbrev som beskriver de sökandes tidigare akademiska och yrkeserfarenhet och motivation i relation till projektet.


• CV
• Kopia av examen inkl. utskrift av akademiska dokument
• Kopia av examensarbete
• En lista över två referenspersoner som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.
• Certifierade kunskaper i engelska språket

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i Biokemi och Strukturbiologi

Ansök    Apr 4    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se

Anna Sundborger-Lunnas labb är en del av strukturbiologigruppen vid institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet. Sundborger-Lunna labbet använder biokemiska, och struktur- och cellbiologiska metoder för att studera hur perifiera membranprotein modulerar (böjer, permeabiliserar och klipper av) cellulära membran i olika kritiska cellulära processer som leder till neurodegeneration, framför allt apoptos och autofagi. Pågående projekt är fokuserade på att utröna hur BAR-proteinet endofilin B1 reglerar mitokondriedynamik och Bax-medierad celldöd, samt vilka fel-vikningsmekanismer som ligger till grund för hur Huntingtin bildar toxiska oligomerer och fibriller som leder till neuronal celldöd och Huntingtons sjukdom. En stor del av arbetet är baserat på strukturbestämning med hjälp av kryo-elektronmikroskopi. Detta sker lokalt vid kryo-EM faciliteten på BMC (https://www.icm.uu.se/kryo-em/) samt vid kryo-EM enheten på SciLifeLabs i Solna (https://www.scilifelab.se/units/cryo-em/).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer framförallt att arbeta inom det VR-finansierande projekt som härrör de molekylära mekanismer som styr modulering av mitokondriemembran och celldöd. Detta arbete innefattar proteinuttryck- och rening, biokemiska och biofysiska metoder för att studera protein-protein- och protein-membran-interaktioner, cellodling, cell-baserade apoptos assays, kryo-EM provpreparation, analys, dataanalys och 3D rekonstruktion.

Kvalifikationskrav
Magisterexamen i biokemi, cellbiologi, kemi eller liknande område, samt omfattande erfarenhet av proteinkemi (proteinuttryck och rening i E.coli), kryo-EM provpreparation och analys, samt andra proteinkaraktäriseringsmetoder (DLS, ITC, SEC, etc.). Doktoranden måste även ha utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift, vara samarbetsvillig, detaljorienterad och organiserad samt visa god förmåga att föra noggranna anteckningar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Ytterligare meriterande egenskaper vi söker är god förmåga att samarbeta med andra och mycket motiverad att lära sig nya saker.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sundborger-Lunna, 076-047 28 07, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2022, UFV-PA 2022/1248.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom säker "backscatter" kommunikation

Ansök    Apr 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Energiförsörjning är en stor utmaning för "Internet of Things". Detta projekt har som ambition att skapa ett säkert batteri-fritt nätverk genom att bygga på "backscatter" kommunikation och utnyttja samarbete mellan enheterna. Forskningens fokus är att ta fram metoder och byggstenar för att minska komplexitet av noderna och möjliggöra säker kommunikation inom "backscatter" nätverk. Projektet siktar på prototyper för att påvisa och utvärdera forskningsresultaten. 

En framgångsrik forskarutbildning förutsätter ett genuint intresse och nyfikenhet i ämnet samt goda analytiska och kommunikativa färdigheter, både i tal och skrift.

Anställningen omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha avlagt civilingenjörsexamen, magisterexamen eller en examen med motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Omfattande kunskaper inom trådlös kommunikation och informationssäkerhet är en förutsättning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Ytterligare erfarenhet med hårdvara-/radiodesign och programmering av inbyggda system är meriterande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev (max 3 sidor) där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg (översatta till svenska eller engelska), examensarbete (eller sammanfattning om arbetet pågår) kopia på alla publikationer som kandidaten varit med och skrivit med beskrivning av kandidatens specifika bidrag, samt ev. andra relevanta dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla max. 3 rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Christian Rohner, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2022, UFV-PA 2022/852.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i hjärntumörforskning

Ansök    Mar 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på institutionens hemsida http://www.igp.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
En forskarutbildningsplats finns tillga?nglig fo?r en motiverad student med intresse fo?r tvärvetenskaplig cancerforskning i forskargruppen som leds av Professor Sven Nelander vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vår forskargrupp arbetar med att kartlägga och förstå hur cancer uppkommer, fortskrider och kan behandlas. Vi fokuserar på cancer i nervsystemet, en grupp av sjukdomar där behovet för nya behandlingar är stort. Gruppens arbete karakteriseras av ett tvärvetenskapligt arbetssätt, där forskare med beräkningsexpertis och experimentell inriktning samarbetar. Gruppen (nelanderlab.org) har runt 15 medlemmar och är placerad vid Rudbecklaboratoriet och SciLifeLab, två ledande nationella centra inom sjukdomsforskning.

Mer information om forskningsgruppens aktivitet kan nås på https://uu.varbi.com/center/tool/position/491606/edit/tab:2/nelanderlab.org 

Målet med doktorandprojektet är att använda en banbrytande CRISPR-baserad metod, där storskalig genutslagning kombineras med single-cell-profilering för att kartlägga mekanismer bakom hjärntumörers invasion. Vi kommer sedan att vidareutveckla resultaten i innovativa patient-specifika försöksmodeller, med målet att identifiera nya patientspecifika behandlingar mot tumörinvasion. Projektet handleds av prof Sven Nelander (huvudhandledare) och Dr Cecilia Krona (bihandledare). 

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning, handledning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. Doktoranden förväntas att aktivt delta i kurser och andra aktiviteter inom forskarskolan.

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till en forskarutbildningsplats krävs en magisterexamen (http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/), och för den utannonserade platsen krävs att examen är inom molekylärbiologi, bioteknik, biomedicin, medicin, eller angränsande ämne. Erfarenhet av cellbiologisk forskning, molekylärbiologi och basal statistisk metodik behövs för tjänsten. Goda kunskaper i engelska (skriven och muntlig) behövs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Viktiga meriter för tjänsten är erfarenhet av neuro-onkologisk forskning och/eller cancerforskning i bredare mening. En annan merit av vikt är erfarenhet av för projektet centrala metoder som molekylär kloning, genredigering, sekvensering, immunohistokemi eller xenotransplantationsmodeller i zebrafisk respektive mus. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3 Dokumenterad erfarenhet av / förmåga att arbeta i ett tvärvetenskapligt team vägs in som merit.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected], +46 76 1380123.

Välkommen med din ansökan senast den den 29 April 2022, UFV-PA 2022/866.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i utveckling av övergångsmetallnitroprussider

Ansök    Mar 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har mer än 230 anställda och omsätter cirka 220 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Den antagna kandidaten kommer att utföra grundläggande forskning på användandet av övergångsmetallnitroprussider som elektrodmaterial i batterier. Övergångsmetallnitroprussider är en i stort outforskad materialklass besläktad med den för närvarande kommersialiserade familjen av preussisk blå-analoger som används för hållbara batterier. Deras viktigaste fördel jämfört med preussisk blå-analoger härstammar från att de innehåller ytterligare ett anjoniskt redoxcentrum i form av en nitrosyl-ligand samt en rik strukturell mångfald. Kombinationen av dessa två attribut utlovar en signifikant ökad specifik och volumetrisk energitäthet. Som en följd av en bredare strukturell mångfald kommer ökad komplexitet och nya spännande vetenskapliga utmaningar. På så vis är målet med detta forskningsprojekt att utföra banbrytande forskning inom strukturegenskapsförhållanden hos övergångsmetallnitroprussider för användande som elektrodmaterial i batterier. I synnerhet, att förstå redoxbeteendet hos nitrosyl-liganden och hur övergångsmetallnitroprussidernas struktur samt sammansättning påverkar dennas aktivitet.

För detta ändamål kommer en kombination av diffraktion och spektroskopiska metoder att tillämpas för att förstå övergångsmetallnitroprussidernas struktur och egenskaper. I synnerhet kommer projektet att dra nytta av den unika expertis som finns tillgänglig i forskningsgruppen inom diffraktionsanalys operando för att studera de strukturella förändringar som pågår i ett batteri under drift. Denna metod kommer att kompletteras med röntgenabsorption- och IR-spektroskopistudier (både post-mortem och under batteridrift) genom nationella och internationella samarbeten. Övriga kompletterande karakteriseringsverktyg som finns tillgängliga i hemmalaboratoriet kan genomföras beroende på studentens ambition. Exempelvis Mössbauerspektroskopi, termisk analys UV-vis-spektroskopi och elektronmikroskopi.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi (med specialisering inom Fysikalisk Kemi) eller fysik
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Studenten ska vara mycket motiverad, villig att ställa frågor samt vara angelägen att lära sig ny vetenskap och uppvisa stor uthållighet då denne ställs inför utmanande uppgifter

Hänsyn kommer också att tas till god organisatorisk disciplin, god samarbetsförmåga, driv och initiativförmåga, entusiasm och självständighet. Avslutningsvis tas i beaktning hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare praktisk erfarenhet av oorganisk syntes och tolkning av pulverdiffraktionsdata bedöms vara fördelaktigt. Tidigare projektarbete som uppvisar slutlednings-, analys- och kreativ problemlösningsförmåga bedöms vara fördelaktigt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-06-01, enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande redogör för sina forskningsintressen, CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, publicerade artiklar och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner ska också inkluderas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr William Brant, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2022, UFV-PA 2022/1144.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i tillämpad geofysik med inriktning mot reflektionsseismik

Ansök    Mar 30    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Mer informations finns på http://www.geo.uu.se

Inom geofysiken använder vi kvantitativa fysikaliska metoder för att undersöka jorden och dess miljöer, omgivningar och processer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandens uppgifter kommer bestå av forskning inom en serie planerade projekt både i och utanför Sverige. Dessa projekt är sponsrade av både industri och forskningsorganisationer. En viktig komponent i det projektet är moderna seismik avkänningsmetoder på yta och borrhål. Doktoranden kommer arbeta i ett team av experter från olika länder. I förlängningen väntas även doktoranden arbeta med flerkomponents seismiskt data från ytnära geologiska strukturer.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad kandidat med stort intresse för forskning som innehar akademisk magister/master eller ingenjörsexamen, eller motsvarande inom geofysik, geologi, fysik, geovetenskap eller liknande (grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper). Den sökande skall kunna tala och skriva på engelska på avancerad nivå. Eftersom arbetet delvis består av arbete i fält skall den sökande vara villig att arbeta utomhus periodvis med datainsamling själv eller tillsammans med andra. En fulltidsanställning är på fyra år och kan förlängas med upp till 20% genom assistenttjänstgöring inom forskning, fältarbete och undervisning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av seismiskt fältarbete, seismisk dataprocessering, programmering samt Linux/Unix erfarenhet är viktigt och kommer anses meriterande. Körkort anses meriterande då det kan behövas vid fältarbete. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Alireza Malehmir, professor. Tel. 018-471 2335, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2022, UFV-PA 2022/1160.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två doktorander i acceleratorfysik

Ansök    Mar 30    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se.

FREIA är en avdelning inom institutionen som arbetar med utveckling och testning av utrustning och instrument för partikelacceleratorer och instrument för naturvetenskaplig forskning. Just nu söker vi två doktorander för arbete med nya forskningsprojekt.

- Det ena forskningsprojektet inbegriper design och utveckling av en helt ny acceleratoranläggning för projektet ESS neutrino Super-Beam (ESSnuSB) bestående av bland annat en ackumulatorring. Ringen används för att omvandla en lång protonpuls till en mycket kort puls med mångdubbelt högre intensitet, som sedan träffar ett strålmål där en super-neutrinostråle genereras. Neutrinostrålen kommer att användas för att studera asymmetrin mellan materia och antimateria, samt för andra fundamentala partikelfysikfrågor. Vi vill nu utöka projektet och acceleratoranläggningen med en så kallad nuSTORM-ring (neutrinos from STORed Muons). I den kommer myoner från ett separat strålmål att ansamlas för att sedan sönderfalla och sända ut en neutrinostråle med väldefinierade egenskaper. Denna neutrinostråle kan användas för att leta efter de hittills okända sterila neutrinerna, eller för att noggrant mäta neutrinotvärsnitt vid låga energier. Designen av denna nuSTORM-anläggning blir den första någonsin för lågenergetiska myoner.
- Partikelacceleratorer används inom många forskningsområden och måste ständigt utvecklas för att förbättra sin prestanda. Starka elektromagnetiska fält i accelerationskaviteter krävs för att nå högre energier och för att göra acceleratorerna så kompakta som möjligt. Även hos de allra största acceleratorerna så kan kapaciteten begränsas av fenomen på nanometernivå på insidan av accelerationskaviteterna. I det andra projektet vi erbjuder så studerar vi dessa fenomen genom att undersöka hur vissa egenskaper hos metaller ändras vid varierande temperatur och under inverkan av starka elektromagnetiska fält. Resultaten av studierna är viktiga både för normalledande och supraledande acceleratorer, likväl som för andra tillämpningar såsom fusionsenergi, jonmotorer och elektriska vakuumbrytare. Projektet är tvärvetenskapligt genom att kombinera acceleratorteknologi med materialvetenskaper och ytfysik och är en del av FREIA-laboratoriets samarbete med CERN inom ramen för CLIC-projektet.
Läs mer på https://www.physics.uu.se/forskning/freia .

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Även undervisning och administrativa uppgifter kan ingå till maximalt 20% av utbildningstiden.

- Arbetet i det första projektet inbegriper att designa en lämplig magnetstruktur, utföra numeriska beräkningar av myonernas rörelse längs ringen, simulera myonsönderfall och neutrinoflöde och på så sätt optimera ringens utformning. Till det kommer att studera möjliga injektionsmetoder.
- Det andra projektet kommer att innefatta fysiska mätningar med en experimentuppställning kopplad till kryogener i FREIA-laboratoriet, såväl som liknande experiment på CERN. Även utveckling av en teoretisk modell för ytfysiken vid höga fältstyrkor ingår i projektet.
Som sökande behöver du inte ange i din ansökan vilket specifikt forskningsprojekt du önskar arbeta med (men får naturligtvis gärna göra det om du vill).

Kvalifikationskrav
Kandidaten ska ha avslutat en civilingenjörs- eller masterutbildning i fysik, teknisk fysik eller motsvarande. Mycket goda betyg från utbildningen är meriterande. Eftersom forskningen ingår i stora internationella kollaborationer så är god förmåga till samarbete och kommunikation nödvändiga färdigheter. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är också ett krav.

Sökanden måste vara målmedveten och strukturerad samt starkt motiverad att genomföra forskarutbildningens alla moment. Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom acceleratorfysik, beräkningsmetoder, ytfysik och/eller kryoteknik är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

För anställning som doktorand krävs att den sökande är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, meritförteckning, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maja Olvegård, ([email protected]) och Marek Jacewicz ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2022, UFV-PA 2022/997.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i sociologi med socialgerontologisk inriktning

Ansök    Mar 30    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandplats i sociologi med socialgerontologisk inriktning, d.

v.s. samhällsvetenskaplig forskning om äldre, åldrande och/eller äldreomsorg.

Förutom avhandlingsarbetet ingår i doktorandutbildningen både obligatoriska och valfria kurser. Ytterligare information om doktorandstudierna finns på: http://www.soc.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Värt att nämna är att de forskare som bedriver socialgerontologisk forskning vid institutionen samlas vid forskargruppen om välfärd: https://www.soc.uu.se/forskning/forskargrupper/valfard/

 

Behörighetskrav och ansökningsförfarande:

För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå i sociologi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper.

Att genomgå forskarutbildningen är krävande och Sociologiska institutionen avser anta sökande som kan bidra till forskningen på institutionen. Antagningen till de utlysta tjänsterna sker i konkurrens och på basis av sökandes akademiska meriter.

För antagning krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga som behövs för att genomgå forskarutbildningen och att forskningsplanen berör det specifika forskningsområde som är socialgerontologisk forskning. Även personliga egenskaper som flexibilitet samt god kommunikation-, planering-, och samarbetsförmåga hos den sökande är önskvärda. Vid antagningen av doktorander kommer även Sociologiska institutionens befintliga handledningskompetens beaktas.

 

Ansökan ska innehålla:

- Ifylld blankett Ansökan om att antas till doktorandstudier
http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
- En bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande
- En forskningsplan (se specificering nedan)
- Kopior av skriftligt material som den sökande vill åberopa
- Ett personligt brev i vilken den sökande anger sin motivering för att ansöka om den utlysta doktorandtjänsten
- Namn på två personer som institutionen kan kontakta för referensintagning rörande den sökandes akademiska kvalifikationer och personliga egenskaper. 
 

Forskningsplan:
En kort (ca 2000 ord, exklusive referenser) forskningsplan om vad den sökande har för avsikt att undersöka inom ramen för avhandlingen ska bifogas. I forskningsplanen förväntas den sökande placera projektets forskningsuppgift i tidigare socialgerontologisk forskning samt även i ett teoretiskt sammanhang och kort presentera en lämplig metod för uppgiften. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Syftet med forskningsplanen är inte bara att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift, sätta den i relation till socialgerontologiska teorier och välja lämpliga metoder, syftet är också att få en vink om den sökandes forskningsintressen.

För mer information om forskningsplanen se: http://www.soc.uu.se/digitalAssets/154/154182_researchproposal-guidelines--appendix-2b-.pdf

Intervju med högst rankade sökande kan förekomma. Därför bör sökande vara tillgängliga för intervju, antingen genom möten på institutionen eller via Skype onsdag 1:a juni 2022. 

 

Anställningsvillkor

Lön: Den utvalda kandidaten kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Tillträde: 2022-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-08-31

Anställningens omfattning: 100 %

Ytterligare upplysningar om anställningen kan lämnas av:

Professor Sandra Torres [email protected], som innehar Uppsala universitets professur i sociologi, särskilt socialgerontologi,

Studierektor för forskarutbildningen, docent Reza Azarian, [email protected],

Prefekten, professor Hannah Bradby, [email protected]

 

Välkommen med din ansökan senast måndag 2022-04-25

 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i beräkningsorienterad cancerforskning

Ansök    Mar 29    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs mer om IGP här; (https://igp.uu.se/).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig för en motiverad student med intresse för storskaliga beräkningar och cancerforskning i forskargruppen som leds av Professor Sven Nelander vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vår forskargrupp arbetar med att kartlägga och förstå hur cancer uppkommer, fortskrider och kan behandlas. Vi fokuserar på cancer i nervsystemet, en grupp av sjukdomar där behovet för nya behandlingar är stort. Gruppens arbete karakteriseras av ett tvärvetenskapligt arbetssätt, där forskare med beräkningsexpertis och experimentell inriktning samarbetar. Gruppen (nelanderlab.org) har runt 15 medlemmar och är placerad vid Rudbecklaboratoriet och SciLifeLab, två ledande nationella centra inom sjukdomsforskning. 

Målet med doktorandprojektet är att använda en banbrytande CRISPR-baserad metod, där storskalig genutslagning kombineras med single-cell-profilering för att kartlägga mekanismer bakom hjärntumörers invasion. Vi kommer sedan att vidareutveckla resultaten i innovativa patient-specifika försöksmodeller, med målet att identifiera nya patientspecifika behandlingar mot tumörinvasion. Projektet handleds av prof Sven Nelander (huvudhandledare) och Dr Cecilia Krona (bihandledare). 

Denna doktorandtjänst är en del av eSSENCE - SciLifeLab forskarskola i dataintensiv vetenskap. Forskarskolan tar sig an utmaningen med dataintensiv vetenskap både ur det grundläggande metodologiska perspektivet och ur perspektivet av datadrivna vetenskapstillämpningar. Det är en arena där experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och datateknik (system och metodik) arbetar nära tillsammans med forskare inom (datadrivna) vetenskaper, industri och samhälle för att påskynda dataintensiva vetenskapliga upptäckter.

eSSENCE är ett strategiskt forskningssamarbete inom e-vetenskap mellan tre svenska universitet med en stark tradition av utmärkt e-vetenskaplig forskning: Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

SciLifeLab är en ledande institution och nationell forskningsinfrastruktur med mandat att möjliggöra spjutspetsforskning inom biovetenskap i Sverige, främja internationella samarbeten samt attrahera och behålla kunskap och talang.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning, handledning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. Doktoranden förväntas att aktivt delta i kurser och andra aktiviteter inom forskarskolan.  

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till en forskarutbildningsplats kräves en magisterexamen (http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/), och för den utannonserade platsen krävs att examen är inom bioinformatik, teknisk biologi, datavetenskap, matematik eller liknande. En examen inom medicin eller biologi som kompletterats med kurser inom datavetenskap och matematik kan även godtas. Erfarenhet av att arbeta i Unix/Linux-miljön samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta i R, Matlab eller Python är ett krav. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Grundläggande erfarenhet och intresse i maskininlärning och neurala nätverk, bioinformatik, biostatistik och medicinska frågeställningar är starkt meriterande. Tidigare forskningserfarenhet (t.ex. examensarbete) i genetisk eller medicinsk epidemiologi och dokumenterad erfarenhet av storskaliga dataanalyser är meriterande. Kunskaper i, eller erfarenhet av, cancer och tumörbiologi är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Sven Nelander, [email protected], +46 76 1380123

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2022, UFV-PA 2022/867.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Licentiat 2 år i forskarutbildningsämnet Växtodlingslära

Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i SLU Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktio... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i SLU Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett hållbarhetsperspektiv.

Effekter av vall i växtföljden
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en person för att arbeta med data från långliggande fältförsök och observationsstudier på ekologiska och konventionella gårdar för att med olika metoder utvärdera utvecklingen av produktivitet, produktkvalitet och markförhållanden framför allt i odlingssystem med vall. Som en del av arbetet ingår att medverka i projektet ’Växtföljdsvallar för minskad klimatpåverkan (Vall-klima)’ som inkluderar en analys av tidsserier från långliggande försök med och utan vall i växtföljden. Projektet är ett samarbete mellan forskare i Sverige och Storbritannien och kommer att bedrivas i nära samarbete med lantbrukare och rådgivare.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad kandidat med en masterexamen i agronomi, biologi eller markvetenskap. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys t.ex. statistiska analyser är meriterande liksom god kännedom om jordbruk och avancerade kunskaper inom växtproduktionsekologi och markvetenskap. Ett stort intresse för fältförsök och långa tidsserier är också en fördel. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära samt en god analytisk och problemlösande förmåga.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning), med ev. möjlighet till förlängning för fyra års doktorandtjänst.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-14.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i forskarutbildningsämnet teknologi

Institutionen för energi och teknik Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillä... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) samt automation.

Fokus på jordbrukets övergång till fossilfria produktionssystem
Innehållsbeskrivning:
Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning? Vi söker en doktorand som vill arbeta med hur lantbruket kan övergå till fossilfri produktion, vilka drivmedelsval och system som är mest fördelaktiga och vilka miljörelaterade förbättringar som kan uppnås. Livscykelanalys (LCA) kommer att vara den grundläggande metodiken i arbetet.

En övergång till fossilfritt jordbruk är sannolikt den viktigaste åtgärden av alla för att uppnå en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men även om detta understöds av en mängd nationella och internationella måldokument och överenskommelser finns det idag väldigt lite kunskap om hur processen för att uppnå fossilfrihet faktiskt ska genomföras i verkligheten.

Arbetet är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt som studerar omställningen till fossilfritt lantbruk ur miljömässigt såväl som ekonomiskt och socialt perspektiv. Du kommer att arbeta bland annat tillsammans med en doktorand i ämnet nationalekonomi som studerar ekonomiska och beteendemässiga drivkrafter för omställning till fossilfritt.

Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har mycket omfattande och erkänd kompetens när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Denna forskargrupp omfattar idag minst 35 personer.  Institutionen och de involverade forskarna har även mycket  omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.

Arbetsuppgifter: Tjänsten avser en anställning som forskarstuderande med sikte på doktorsexamen. Ämnesområdet för forskarstudierna omfattar studier av system för fossilfri jordbruksproduktion och dess miljöeffekter. Forskarutbildningen planeras att omfatta ca 4 års nettostudietid.

Kvalifikationer:
Agronom, Civilingenjör eller motsvarande. Kunskaper om jordbrukets system, biobaserade produkter och energi, livscykelanalys (LCA) och modellering är meriterande, men vi tror att du kan komplettera med kunskap inom något av dessa områden om du inte har den från början. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-02.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Phd student in research subject Technology

Department of Energy and Technology The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometri... Visa mer
Department of Energy and Technology
The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems) as well as Automation.

Climate effects of biomass supply systems based on fast-growing broadleaves
Description:
We are searching for a doctoral student who will study how the climate impact from wood-based products is affected by an increased cultivation of fast-growing broadleaves, and how the climate effect can be minimized through various measures.

To assess the overall climate impact of a forest-based production chain, a system perspective is required where forest carbon stock changes, temporary carbon storage in wood products, value chain emissions, and avoided emissions from substitution are considered. Time dependent Life Cycle assessment  (LCA) will be the basic methodology in the work. The project is part of the activities in the competence center "TREES FOR ME".

The Department of Energy and Technology (ET) at the Soil, Water and Environmental Center (MVM) at SLU offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have very extensive and recognized expertise in the analysis of systems for the production of food, biomaterials and bioenergy with LCA. This research group currently comprises more than 35 people. The department and the researchers involved also have very extensive experience of postgraduate education and supervision.

Climate change puts our forests at risk and currently, the forest biomass production is neither secure, sustainable nor sufficient to meet the future demands of both the energy and process industry sector. ‘TREES FOR ME’ is a centre of excellence on fast growing broadleaves, i.e. poplar, aspen, hybrid aspen and birch, for sustainable forests, materials and energy. Fifty partner organizations representing academic and research institutes, and the enterprise and public sectors will collaborate in TREES FOR ME working together to find solutions to mitigate some of these future risks to forest health. The centre’s goal is to develop science-based, innovative solutions for, and build future competence in, a new forest biomass supply system for conversion to high-value material and energy products. In total, 13 PhD students will be recruited to the centre and will collaborate with stakeholders representing the whole forest-based value chain, to build research excellence and knowledge for Swedish energy and forest sectors.

Work tasks: The position refers to an employment as a doctoral student with a doctoral degree as aim. The doctoral program is planned to cover approximately 4 years of net study time.

Qualifications:
The applicant should by the date of admission to PhD studies have a MSc Degree. Suitable degrees are Forester, Agronomist, Master of Science in Engineering or equivalent. Knowledge of agriculture and forestry, bio-based products and energy, LCA and modeling is an advantage, but we believe that you later can add knowledge in one of these areas if you do not have it from the beginning. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is May 16th 2022.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i hydrologi med inriktning mot grundvattensanering

Ansök    Mar 28    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer påhttp://www.geo.uu.se.  

Den utlysta doktorandtjänsten är placerad i programmet för luft-, vatten- och landskapslära vid Institutionen för geovetenskaper. Doktoranden kommer att bidra till VINNOVA-projektet SULFREM med fokus på sulfatrening från lakvatten i gruvmiljöer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Det är inte ovanligt att malmbrytningen leder till ett utsläpp av sulfat till miljön. Eftersom höga sulfathalter kan ha negativa konsekvenser för miljön finns det därmed ett behov av att utveckla metoder för att rena gruvvatten från sulfat till halter som inte hotar akvatiska ekosystem. Projektet utvecklar en fullskalig bioreaktorteknik för sulfatrening från gruvvatten med särskild inriktning på lakvatten från gråbergsdeponier. Tekniken som studeras renar sulfat genom bakteriell sulfatreduktion till vätesulfid som sedan fälls i fast form.

Ett övergripande mål för detta samarbetsprojekt mellan UU, SLU och gruvindustrin är att utveckla, testa och utvärdera ett bioreaktorsystem för avlägsnande av sulfat från lakvatten som produceras av malmbrytningens restprodukter. Doktorandarbetet består av att genomföra kolonnförsök för att fastställa optimala förhållanden för mikrobiell sulfatrening och sulfidfällning samt att utvärdera reningsgraden i en fullskalig reningsanläggning i Kiruna. Metallåtervinning från bioreaktorn ska utvärderas. Fältdelen av projektet genomförs vid LKABs anläggning i Kiruna, och det är viktigt att doktoranden har möjlighet att vistas i Kiruna i många dagar under fältsäsongen. 

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, motsvarande högst 20 procent kan förekomma enligt överenskommelse. Anställningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig akademisk examen på MSc nivå med inriktning mot hydrologi, miljöteknik eller närliggande område innan anställningen börjar. Grundläggande behörighet ska vara uppfylld, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper. Kunskaper inom matematik och kemi är ett krav samt grundläggande datorvana. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare projekt- eller examensarbeten med koppling till flödet i poröst jordmaterial är meriterande. Erfarenhet om programmering och numeriska metoder är meriterande, liksom erfarenhet om experimentella metoder. Kandidaten får gärna ha ett giltigt körkort (klass B).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sin lämplighet för tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, samt examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner ska bifogas. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Roger Herbert, tel. 070-325 87 24, e-post mailto:[email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1032.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student in research subject Tehnology

Department of Energy and Technology The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometri... Visa mer
Department of Energy and Technology
The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems) as well as Automation.

Focus on agriculture’s transition to fossil free production systems
Description:
Do you want to work in a dynamic research group with several ongoing collaborations within as well as outside our academic discipline? Do you feel strongly motivated to pursue a doctoral degree? We are looking for a doctoral student who wants to work with how agriculture can move to fossil-free production, which fuel choices and systems are most advantageous and which environmental-related improvements can be achieved. Life cycle assessment (LCA) will be the basic methodology in the work.

A transition to fossil-free agriculture is probably the most important measure of all to achieve long-term sustainable food supply. But even if this is supported by a number of national and international target documents and agreements, there is today very little knowledge about how the process of achieving fossil freedom should actually be carried out in reality.

The work is part of a larger interdisciplinary project that studies the transition to fossil-free agriculture from an environmental as well as economic and social perspective. You will work, among other things, with a doctoral student in the area of economics who studies economic and behavioral drivers for the transition to fossil-free.

The Department of Energy and Technology (ET) at Soil, Water and Environmental Centers (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have very extensive and recognized expertise in the analysis of systems for the production of food, biomaterials and bioenergy with LCA. This research group currently comprises at least 35 people. The department and the researchers involved also have very extensive experience of postgraduate education and supervision.

Work tasks:The position refers to an employment as a doctoral student with a doctoral degree as aim. The subject area for the doctoral studies includes studies of systems for fossil-free agricultural production and its environmental effects. The doctoral program is planned to cover approximately 4 years of net study time.

Qualifications:
Agronomist, Master of Science in Engineering or equivalent. Knowledge of agricultural systems, bio-based products and energy, life cycle assessment (LCA) and modeling is an advantage, but we believe that you later can improve knowledge in one of these areas if you do not have it from the beginning. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment  4 years.

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is May 2th 2022

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, forskarutbildningsämnet teknologi

Institutionen för energi och teknik Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillä... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) samt automation.

Klimateffekter av försörjningssystem för biomassa baserade på snabbväxande lövträd
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska studera hur klimatpåverkan från träbaserade produkter påverkas av en ökad odling av snabbväxande lövträd, samt hur klimateffekten kan bli så fördelaktig som möjligt genom olika åtgärder.

För att bedöma den totala klimatpåverkan av en skogsbaserad produktionskedja krävs ett systemperspektiv där hänsyn tas till förändringar i skogens kollager, tillfällig kolinlagring i träprodukter, värdekedjans utsläpp samt undvikna utsläpp genom substitution. Tidsdynamisk Livscykelanalys (LCA) kommer att vara den grundläggande metodiken i arbetet. Projektet är en del av verksamheten i kompetenscentrat ”TREES FOR ME”. 

Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) vid SLU erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har mycket omfattande och erkänd kompetens när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys (LCA). Denna forskargrupp omfattar idag minst 35 personer.  Institutionen och de involverade forskarna har även mycket  omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.

Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin. ”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta i TREES FOR ME för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av dessa framtida risker för skogens hälsa. Centrets mål är att (i) utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt (ii) bygga framtida kompetens inom ett nytt skoglig försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter. Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, med syfte att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor.

Arbetsuppgifter: Tjänsten avser en anställning som forskarstuderande med sikte på doktorsexamen. Forskarutbildningen planeras att omfatta ca 4 års nettostudietid.

Kvalifikationer:
Sökande bör vid tidpunkten för antagning som doktorand ha erhållit en MSc examen. Lämplig examen är Jägmästare, Agronom, Civilingenjör eller motsvarande. Kunskaper om jord- och skogsbruk, biobaserade produkter och energi, livscykelanalys (LCA) samt modellering är meriterande, men vi tror att du kan komplettera med kunskap inom något av dessa områden om du inte har den från början. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-16.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandtjänst i ekologi

Institutionen för ekologi Letar du efter en spännande doktorandtjänst om odlingssystemens ekologi och effektivitet av agroekologiska odlingstekniker? Vill du arbeta med ett brett nätverk av forskare, lantbrukare och aktörer i matkedjan? Är du starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning? Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand kopplat till ett forskningstema kring jordbrukets övergå... Visa mer
Institutionen för ekologi
Letar du efter en spännande doktorandtjänst om odlingssystemens ekologi och effektivitet av agroekologiska odlingstekniker? Vill du arbeta med ett brett nätverk av forskare, lantbrukare och aktörer i matkedjan? Är du starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning?

Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand kopplat till ett forskningstema kring jordbrukets övergång till mer hållbara produktionsmetoder.

Arbetsuppgifter:
Det sätt på vilket växtodling sker behöver transformeras för att vi ska kunna uppnå flera av FNs mål för hållbar utveckling och för att motverka och anpassas till klimatförändringarna. Intresset ökar för mer resilient och hållbar växtodling som i högre grad baserad på de ekosystemtjänster som odlad och vild biodiversitet bidrar med. Upptaget av odling baserat på sådana agroekologiska tekniker är dock lågt. Detta beror delvis på bristande kunskap om ekologiska och ekonomiska resurs-effektiviteter och motsättningar. Doktorandprojektet är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där vi undersöker dessa effektiviteteter och motsättningar tillsammans med lantbrukare och aktörer i hela livsmedelskedjan. Vi kommer att undersöka hur effektiviteten i resursanvändning förändras mellan gårdar som implementerar odlingstekniker som t ex varierad växtföljd, täckgrödor, minskad jordbearbetning och minskad användning av kväve och bekämpningsmedel. Den framgångsrika kandidaten kommer att följa effektiviteten i ekologisk resursanvändning och hur ekologiska processer, såsom biologiska reglering av skadegörare och ogräs och näringsomsättning, driver insats-utkomst-relationer mellan gårdar med kontrasterande odlingsmetoder. Projektet genomförs i nära samarbete mellan institutionerna för ekologi, växtproduktionsekologi och ekonomi. Som doktorand i detta projekt kommer du att jobba nära en doktorand i forskarutbildningsämnet ekonomi placerad vid institutionen för ekonomi (SLU) och som fokuserar på ekonomiska effektiviteter. Som doktorand i biologi med specialisering i ekologi förväntas du ägna dig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande 30 högskolepoäng.

Tjänsten är placerad vid SLU Institutionen för Ekologi i Uppsala. Projektet är ett nära tvärvetenskapligt samarbete mellan institutionerna för Ekologi, Växtproduktionsekologi och Ekonomi. På Institutionen för Ekologi kommer studenten att ingå i forskargruppen Lantbruksentomolgi bestående av omkring 25 anställda inklusive flera doktorander, postdoktorala forskare, forskarassistenter, seniora forskare, tre universitetslektorer och en professor. Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en stimulerande och dynamisk forskningsmiljö och ett omfattande nationellt och internationellt nätverk med kollegor som fokuserar på flera aspekter av hållbart jordbruk. Ämnen av intresse innefattar primärproduktionens ekologi och ekosystemfunktioner som drivs av organismsamhällen ovan och under jord. Lösningar eftersträvas för att producera tillräckligt med mat, bevara hotade arter, stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat och markanvändning. Aktiva samarbeten med och uppsökande verksamhet till lantbrukare och andra intressenter inom livsmedelssektorn är nyckelaktiviteter.

Kvalifikationer:
För att kvalificera sig krävs att du har minst 240 högskolepoäng inom ekologi, agronomi, biologi, miljövetenskap, lantbruksteknik eller motsvarande områden. Skriftlig och muntlig kunskap i engelska krävs motsvarande svensk gymnasie-engelska 6 eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL). Kunskaper i experimentell ekologi är meriterande, liksom erfarenhet av databashantering och statistisk analys. Den framgångsrika sökanden bör vara starkt motiverad att arbeta med uppgifterna ovan. Kandidaten förväntas vara kapabel och villig att ta initiativ till att arbeta självständigt för att föra projektet framåt och arbeta väl i team. Körkort är meriterande.

Urvalet bland de behöriga sökandena kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen, deras förmåga att samarbeta, såväl som deras kreativitet, initiativ och oberoende. Särskild vikt kommer att läggas på deras skriftliga motivering som ska beskriva forskningsintressen och förväntningar på projektet. Den ska beskriva vad som gör den sökande till en motiverad och lämplig kandidat för att bedriva ett doktorandprogram i allmänhet och för denna tjänst i synnerhet. Personliga meriter kommer att spela en viktig roll i rekryteringsprocessen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-06. Ansökningar som skickas via e-post kommer inte att beaktas.

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla: i) en redogörelse för dina vetenskapliga intressen och motivation för att söka till denna tjänst (max 8000 tecken inklusive mellanslag); ii) Curriculum Vitae inklusive en fullständig publikationslista; iii) kontaktinformation till minst två referenspersoner; iv) bestyrkta kopior av tidigare universitetsexamina och utskrifter av genomförda kurser. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD position in ecology

Department of Ecology Are you looking for an exciting PhD position working with the ecology of farming systems and efficiency of agroecological practices? Would you like to work with a broad network of researchers, farmers and actors in the food chain to develop sustainable cropping systems with a focus on Sweden? Are you highly motivated to undertake PhD training and to actively pursue an academic career? The Department of Ecology at the Swedish Universi... Visa mer
Department of Ecology
Are you looking for an exciting PhD position working with the ecology of farming systems and efficiency of agroecological practices? Would you like to work with a broad network of researchers, farmers and actors in the food chain to develop sustainable cropping systems with a focus on Sweden? Are you highly motivated to undertake PhD training and to actively pursue an academic career?

The Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a PhD student position, linked to a research project focusing on agriculture's transition towards sustainable food production.

Duties:
The production of agricultural crops needs to be transformed to achieve several of the UN's goals for sustainable development and to mitigate and adapt to climate change. There is a growing interest in more resilient and sustainable crop production relying more on the ecosystem services that cultivated and wild biodiversity contribute. However, the uptake of crop production based on such agroecological practices is low. This is partly due to a lack of knowledge about the ecological and economic resource use efficiencies and trade-offs. This doctoral project is part of an interdisciplinary research project where we investigate these efficiencies and trade-offs together with farmers and actors in the entire food chain. We will investigate how resource use efficiencies change across farms implementing practices such as diverse crop rotations, cover crops, reduced tillage and reduced nitrogen and pesticide use. The successful candidate will track ecological resource use efficiencies and how ecological processes, such as biological pest and weed regulation and nutrient cycling, drive input-output relations across farms with contrasting practices. The candidate will work closely with a PhD-student in economics placed at the Department of Economics (SLU), who in parallel tracks economic efficiencies on the same farms. This project provides the opportunity to work with actors in the entire food value chain from farmer to consumer, including process industry and retail in the effort to extract added value from sustainable farming and assess capacity for upscaling.

As a PhD student in biology with specialisation in ecology, the student will carry out supervised research leading to a PhD thesis as well as taking PhD courses to the equivalent of 30 credits.

The position is based at the SLU Department of Ecology in Uppsala, Sweden. The project is a close interdisciplinary collaboration including the Departments of Ecology, Crop Production Ecology, and Economics. Within the Ecology department, the student will join the Agricultural Entomology team comprising about 25 staff-members including several PhD students, post-doctoral researchers, research assistants, senior researchers, three senior lecturers and a professor. The successful candidate will be part of a stimulating and dynamic research environment and an extensive national and international network with colleagues who focus on multiple aspects of sustainable agriculture. Topics of interest include the ecology of primary production and ecosystem functions driven by communities above and below ground. Solutions are sought to produce enough food, preserve threatened species, support biological diversity and ecosystem services in changing climate and land use. Active collaborations with and outreach to farmers and other stakeholders in the food sector are key activities.

Qualifications:
To qualify, it is necessary to have at least 240 higher education credits in ecology, agronomy, biology, environmental sciences, agricultural engineering, or equivalent fields. Written and oral skills in English is required, corresponding to Swedish upper secondary school English 6 or equivalent level from an internationally recognised language test (TOEFL, IELTS or Cambridge ESOL). Skills in experimental ecology are meriting, as is experience with database handling and statistical analysis. The successful applicant should be strongly motivated to work with tasks outlined above. The candidate is expected to be capable and willing to take initiative to work independently to move the project forward and work well in a team. Driver’s license is a merit.

The selection among the eligible applicants will be based on their capacity to benefit from the training, their ability to collaborate, as well as their creativity, initiative, and independence. Particular emphasis will be placed on their written motivation, which should outline their research interests and expectations for the project. It should describe what makes the applicant a motivated and suitable candidate for pursuing a PhD program in general and for this position in particular. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

Place of work:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Fixed term employment of 4 years.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-06, use the button below. Applications sent via email will not be considered.

The application must be written in English and must contain: i) a statement of your scientific interests and motivation for applying to this position (max 8000 characters including spaces); ii) Curriculum Vitae including a complete publication list; iii) contact information to at least two reference persons; iv) certified copies of previous university degrees and transcripts of completed courses.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Licentiate student in Soil Nutrient

The Department of Soil & Environment conducts research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agriculture, forestry and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities and e... Visa mer
The Department of Soil & Environment conducts research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agriculture, forestry and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group and a field research station situated in Skara.

EJP SOIL EnergyLink
Description:
We are seeking a licentiate candidate for a research project evaluating whether aboveground plant trait diversity affects the metabolic response of soil microorganisms to carbon inputs. The licentiate project is part of a larger collaborative project (EJP SOIL – EnergyLink https://ejpsoil.eu/soil-research/energylink) that is based on the premise that aboveground plant trait diversity can be exploited to manage persistence of soil organic carbon. The licentiate student will specifically study the potential ‘return on investment’ that soil microbial communities can obtain from the consumption of plant-derived organic matter using a novel bioenergetics approach developed in the Department of Soil & Environment.

The metabolic response of soil microorganisms will be evaluated by using inter alia high resolution techniques, the molecular diversity and the energetic content of soluble organic matter (i.e. the most available organic material to microbial degraders). The licentiate candidate will join a dynamic and internationally recognized team working at the biogeochemical interface of soil organic matter dynamics. We are looking for an inquisitive person who is keen to participate in a research program that aims to improve our fundamental understanding of how plant trait diversity affects energy flows in soil and to improve management practices for enhanced carbon sequestration in soil.

Qualifications:
The applicant should have a Master’s degree (or equivalent) in soil or environmental science, earth sciences, ecology, agronomy or similar. We are seeking a highly motivated candidate with a strong interest in integrative work at the chemical and biophysical interface in soils. Knowledge in soil biogeochemistry and/or soil biology with experience working in the laboratory are desirable. Understanding of soil organic matter models, experiences in planning and executing experiments and scientific writing skills will count as merits. The applicant should have the ability to work both independently and in a team. A proven good ability to communicate in written and spoken English is required.

Proficiency in English (both spoken and written) is required.

Evaluation will be based on the motivation letter, Master thesis and other publications. A selection of candidates will be interviewed, and if needed a written assay may follow.

Place of work:      
Uppsala

Forms for employment:
Employment as a Licentiate, 2 years of education. (With possible opportunity for doctoral education, a total of 4 years of education)

Starting date:
1 July or according to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-04-30.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Licentiat i markens näringsomsättning

Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk samt urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i ... Visa mer
Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk samt urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala och därutöver finns en forskargrupp och en forskningsstation i Skara.

EJP SOIL EnergyLink
Arbetsuppgifter:
Vi söker en licentiatstudent för ett forskningsprojekt som utvärderar om ovanjordisk mångfald av växtegenskaper påverkar den metaboliska responsen från markmikroorganismer vid tillförsel av organiskt kol. Licentiatprojektet är en del av ett större samarbetsprojekt (EJP SOIL – EnergyLink https://ejpsoil.eu/soil-research/energylink) som baseras på antagandet att mångfalden av ovanjordiska växtegenskaper kan utnyttjas för att öka kolinlagringen i marken. I mer detalj kommer licentiaten att studera den potentiella ’return on investment’ som markmikrobiella samhällen kan erhålla från nedbrytningen av organiskt material som härrör från växter, med hjälp av en ny bioenergetisk metod som är utvecklad vid institutionen för mark och miljö.

Den metaboliska responsen från markmikroorganismer kommer att utvärderas genom att bland annat använda teknik med hög upplösning för att karakterisera den molekylära mångfalden och det energimässiga innehållet av lösligt organiskt material (dvs det mest tillgängliga organiska materialet för det mikrobiella samhället i marken). Licentiaten kommer att ingå i en dynamisk och internationellt erkänt forskargrupp som arbetar i det biogeokemiska gränssnittet av markens organiska materialdynamik. Vi söker en nyfiken person som är angelägen om att delta i ett forskningsprogram som syftar till att förbättra vår grundläggande förståelse för hur växtmångfald påverkar energiflöden i marken, och att förbättra förvaltningsåtgärder för förbättrad kolinlagring i marken.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en mastersutbildning (eller motsvarande) i mark- eller miljövetenskap, geovetenskap, ekologi, agronomi eller liknande ämnen. Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett stort intresse för kopplingen mellan kemiska och biofysikaliska gränsskikt i marken. Kunskaper i markens biogeokemi och/eller markbiologi med erfarenhet från laboratoriearbete är en fördel. Förståelse av modeller som beskriver omsättningen av det organiska materialet i marken, erfarenhet av att planera och utföra experiment och vetenskapligt skrivande är en merit. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du ska behärska engelska i tal och skrift.

Utvärderingen kommer att baseras på skriftliga ansökningshandlingar, examensarbete och övriga publikationer. Ett urval av lämpliga kandidater kallas till intervju och vid behov kan en skriftlig uppgift följa.

Du ska behärska engelska i tal och skrift.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som Licentiat,2 års utbildning. (Med ev möjlighet till doktorandutbildning, totalt 4 års utbildning)

Tillträde:
1 juli 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i industriell teknik med inriktning mot användarperspektiv

Ansök    Mar 23    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid A?ngstro?mlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Avdelningen för Industriell teknik, Ångströmlaboratoriet. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt och är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten. Fokus för forskningen är ofta elkonsumenters roll i övergången till ett mer hållbart energisystem. För mer information, se forskargruppens webbplats: https://www.uu.se/forskning/forskargrupper/user/.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt:

Som doktorand bidrar du till den tvärvetenskapliga forskning som forskargruppen USER bedriver inom området användarperspektiv på smarta elnät och energiomställningen. Det övergripande syftet med forskningen är att öka kunskapen om elkonsumenters, prosumenters och elbilförares roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskarstudierna bedrivs inom ramen för projekt som framför allt fokuserar på efterfrågeflexibilitet i användarledet. Du deltar i datainsamling, analyser och sammanställning av resultat i samarbete med övriga medlemmar av USER. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Utöver grundexamen eller motsvarande enligt ovan ska du som sökande till denna tjänst ha:

- en civilingenjörsexamen alternativt masterexamen i system i teknik och samhälle, industriell ekonomi, industriell ledning och innovation, hållbar systemomställning, hållbar utveckling, företagsekonomi eller annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- God förmåga att samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper om energisystemet, dess aktörer och deras respektive verksamheter samt de utmaningar som omställningen av energisystemet innebär är meriterande. Det är även kunskaper om olika metodologiska angreppssätt samt ett genuint intresse för tvärvetenskapliga frågeställningar inom det aktuella ämnesområdet och omställningen till ett hållbart energisystem i allmänhet.

Ansökningsförfarande
Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cajsa Bartusch, 070 527 43 27, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2022, UFV-PA 2022/1022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand – Sekundära material från vedbaserade restströmmar

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där... Visa mer
Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Bakgrund och mål:
Industrier för möbeltillverkning och inom konstruktion bidrar indirekt till stora mängder av vedbaserade restströmmar inom EU. Årligen kasseras det t.ex. miljontals ton av möbler från företag och hushåll som till stor del bara hamnar på ”soptippar”. Konstruktions- och rivningsbranchen står tillsammans för ca 25-30% av alla vedbaserade rester i EU. En del av att uppnå en bioekonomi är att minimera restströmmar som inte nyttjas i värdekedjor. I dagsläget nyttjas dessa rester till låg grad och den verksamhet som bedrivs består av att sönderdela materialen för produktion av fiberskivor. En fortsatt expansion att nyttja dessa restmaterial ligger helt i linje med EU mål för att uppnå ett hållbar samhällsekonomi 2050. Förutsättningarna för att nå detta mål är beroende av en fortsatt utveckling av ekonomiskt och miljömässigt hållbara metoder för nyttjande av lågvärdiga restmaterial.

Arbetsbeskrivning:
Doktorandtjänsten består av grundläggande studier på termo-hydro-mekaniska processteknologier för att extrahera sekundära material från restströmmar av träskivor, som sedan modifieras till värdefulla kompositprodukter i två fraktioneringssteg: återanvändning av fibrer samt användning av fina partiklar. Fokus kommer vara på dessa materials kvalitet för olika applikationer/produkter och hur processer kan optimeras. Design av experiment och processoptimering kommer genomföras genom datorstödda statistiska metoder, ”Machine Learning”.  I arbetet ingår  att samarbeta med både tillverkande- och återvinningsindustrier. Tjänsten kombinerar inlärning av ny kunskap och färdigheter genom deltagande i doktorandkurser samt genom praktiskt forskningsarbete. Undervisning och kursledningsarbete upp till 20% av tjänsten kan komma ingå, vilket i så fall leder till motsvarande förlängning av tjänsten.

Kvalifikationer:
Personer med utbildning på masternivå inom kemiteknik, fiber och polymerteknologi, träteknologi eller materialvetenskap, eller liknande, har grundläggande behörighet att söka denna tjänst. Tidigare erfarenheter att tillämpa ”Machine Leraning” metoder är meriterande. Att obehindrat skriva och tala engelska är ett krav. Stor vikt kommer läggas på den sökandes förmåga till analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga, motivation och förmåga till att arbete både självständing i med andra. Tidare akademisk publicering är meriterande.

Placering:           
Uppsala

Anställning:
Anställning som doktorand, tidsbegränsad 4 år

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-06.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doctoral student – Secondary materials from wood waste

The department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in... Visa mer
The department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro levels and with accredited testing of wood products and treatments for the market.

Background and goals:
Furniture and construction sectors are main contributors for the enormous wood waste generated in EU. Every year, million tons of wood furniture are discarded by businesses and consumers in the EU, the majority of which is destined for either landfill or incineration. The construction and demolition sector accounts to ~25-30% of all the wood waste generated in the EU. Circular economy interventions are acknowledged to have the potential to counter negative trends of the waste generation in these sectors while allowing value recovery. However, there is only a small activity in higher value circular flows and today’s recycling rate of wood waste is at very low levels. The current situation in wood waste recycling is characterized by size reduction downcycling in the particleboard industry, limited to a few material streams only. Promoting the valorisation of high amounts of wood waste fits well with relevant EU policies the recent years, such as the Roadmap for a Resource-Efficient Europe for a sustainable economy by 2050. This however requires to develop environmentally and economically sound methods of generating secondary raw materials from “end-of-life” wood products.

Work and duties:
The work involves the study of novel thermo-hydro-mechanical processing technologies for extracting secondary materials from different post-consumer wood panels, which are subsequently converted to valuable composite products via a two-fold valorisation approach: fibre reuse, and in the form of fines. Focus will be given on the quality of secondary materials for use in a variety of products and for optimising the technologies. Experiment design and process optimization will be done using statistical and Machine Learning techniques. Collaboration with leading producers of wood products is envisaged as well as with waste managers. The doctoral student combines both PhD-courses and practical research work. Lecturing and course management duties up to 20% of work time in the subject wood science and technology may be possible, with corresponding prolongation of employment time if needed.

Qualifications:
Students with a master’s degree in chemical engineering, fibre and polymer technology, wood technology or material science are eligible to apply for this position. Previous research experience of machine learning methods is a merit. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Much emphasis in the evaluation of applications is placed on analytical and problem-solving capacity, motivation and ability to collaborate as well as work individually. Experiences of academic publication is seen as a merit.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 4 years

Extent:
100%

Starting date:
The position may start as agreed between both parties.


Application:
We welcome your application no later than 2022-04-06, use the button below.

An assessment and evaluation of applications is based on a written application that should contain a CV, thesis project report, possible additional publications, information about reference persons.

More information about SLU’s doctoral education is available at: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses. www.slu.seThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

1 doktorand med inriktning mot vetenskapshistoria

Ansök    Mar 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Avdelningen för vetenskapshistoria vid Inst.

för idé- och lärdomshistoria utlyser en doktorandtjänst inom ett forskningsprogram om hur kunskap om naturen har utvecklats i ett globalt sammanhang från 1600-talets slut till det tidiga 1900-talet. Tekniker för kunskapsproduktion och interaktionen mellan kunskapsmiljöer undersöks med syftet att analysera hur, var och när den kunskapsform som kallas ”vetenskap” uppstod i det globala förflutna. Pågående forskning utforskar de epistemologiska och historiska aspekterna av ”the knowing body” i produktionen, kommunikationen och omvandlingen av kunskap 1750–1850.

Institutionen utlyser 1 doktorandplats för ett projekt som fokuserar på någon aspekt av detta breda tema.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska ha en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad magister- eller masterexamen med relevans för vetenskapshistorisk forskning. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en kort beskrivning av en forskningsuppgift (max 1200 ord). Skissen ska beskriva en forskningsfråga som du bedömer som intressant att ta dig an samt motivera relevansen i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier
I första hand bedöms den sökandes inlämnade magister-/ masteruppsats. Rangordningen av de sökande sker efter uppsatsens kvalitet. Beskrivningen av forskningsuppgiften har betydelse för rangordningen i de fall då uppsatserna bedöms hålla likvärdig kvalitet. I antagningsprocessen kan det också bli aktuellt att intervjua ett urval av de sökande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. . Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Otto Sibum mailto:[email protected],  018-471 14 80, institutionens prefekt Frans Lundgren, mailto:[email protected], 018-471 15 69; studierektor fo?r forskarutbildningen Sven Widmalm, mailto:[email protected], 018-471 15 81.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1052.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

2-3 Doktorander i idé- och lärdomshistoria

Ansök    Mar 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för idé- och lärdomshistoria är en dynamisk och framstående forskningsmiljö med särskilt starka forskningsgrupper i politisk idéhistoria, medicinhistoria och vetenskapshistoria, liksom i global idéhistoria, mediehistoria och utbildningshistoria.

Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är verksamma i miljön, inklusive 12 doktorander. För mer information se vår hemsida https://www.idehist.uu.se/?languageId=3.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav
De personer vi söker ska ha en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad magister- eller masterexamen med relevans för idéhistorisk forskning. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en koncis projektplan för avhandlingsarbetet (max 1500 ord). Denna ska beskriva en forskningsfråga och motivera dess relevans i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier
Rankningen av de sökande görs i första hand utifrån kvaliteten på magister-/ masteruppsatsen och i andra hand utifrån projektplanen. Intervjuer av de sökande kan bli aktuellt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Frans Lundgren, mailto:[email protected], 018-471 15 69; studierektor fo?r forskarutbildningen Sven Widmalm, mailto:[email protected], 018-471 15 81.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1049.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i retorik

Ansök    Mar 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid Litteraturvetenskapliga institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik.

Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska. Forskningen inom litteraturvetenskap i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965. För mer information, se http://www.littvet.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras via doktorandtjänst. Doktoranderna skall bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring i begränsad omfattning (20 %) vid institutionen kan komma ifråga, avseende undervisning och administrativt arbete inom ramen för anställningen.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. De sökande uppmärksammas på att arbetsspråket på seminarier och kurser vanligtvis är svenska. Utländska forskarstuderande uppmuntras att lära sig svenska under utbildningen. För att ges tillträde till utbildningen krävs mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå:

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=939944

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=939944

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Kvalifikationskrav


Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i retorik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med retorik som huvudområde. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper så att samtliga de krav som ovan nämnts kan anses uppfyllda. Utbildning på forskarnivå i retorik regleras av studieplanen för forskarutbildning i retorik. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan.

Ansökningshandlingar skall omfatta:

- påbyggnadsuppsatser (C-, magister- och masteruppsatser)
- CV
- vidimerade kopior av examensbevis
- kontaktuppgifter till 2 referenspersoner
- en avhandlingsplan omfattande högst 20 000 tecken (inklusive mellanslag, fotnoter och referenser)
- eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

Bedömningen baseras på en sammanvägning av ansökningshandlingarna. Endast uppsatser skrivna på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, nederländska, spanska och italienska kan bedömas.

Vidare information:

https://www.littvet.uu.se/digitalAssets/561/c_561015-l_3-k_att-soka-till-utbildningen-pa-forskarniva-i-retorik.pdf.

https://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-12-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för utbildningen på forskarnivå, professor Otto Fischer mailto:[email protected] (018-471 29 41), samt HR-generalist Sebastian Hanold mailto:[email protected] (018-471 42 61).

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/1004.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i litteraturvetenskap

Ansök    Mar 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid Litteraturvetenskapliga institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik.

Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska. Forskningen inom litteraturvetenskap i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965. För mer information, se http://www.littvet.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras via doktorandtjänst. Doktoranderna skall bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring i begränsad omfattning (20 %) vid institutionen kan komma ifråga, avseende undervisning och administrativt arbete inom ramen för anställningen. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. De sökande uppmärksammas på att arbetsspråket på seminarier och kurser vanligtvis är svenska. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. För att ansökan ska tas i beaktande rävs att den sökande skickar in en avhandlingsplan som tydligt beskriver hur det föreslagna projektet ska genomföras i fråga om teori, metod och material, samt skissar en preliminär tidsplan. Avhandlingsplanen får inte överskrida 20 000 tecken (inklusive mellanslag, fotnoter och referenser).

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Huvudämnet ska vara litteraturvetenskap eller motsvarande disciplin.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet har den sökande som uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet litteraturvetenskap som huvudområde. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap regleras av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i litteraturvetenskap. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan.

För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå:

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=939944

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten

Ansökningshandlingar skall omfatta:

- påbyggnadsuppsatser (C-, magister- och masteruppsatser), endast uppsatser skrivna på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, nederländska, spanska och italienska kan bedömas
- CV
- vidimerade kopior av examensbevis
- kontaktuppgifter till 2 referenspersoner
- en avhandlingsplan omfattande högst 20 000 tecken (inklusive mellanslag, fotnoter och referenser)
- eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa

Bedömningen baseras på en sammanvägning av ansökningshandlingarna.

För vidare information se Historisk-filosofiska fakultetens webbplats om avhandlingsplan och ansökningsförfarande, http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/.

Ansökningsblankett kan hämtas från http://www.histfilfak.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf eller rekvireras från mailto:[email protected]

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-12-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för utbildningen på forskarnivå, professor Otto Fischer [email protected] (018-471 29 41) och HR-generalist [email protected] (018-471 42 61).

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/1003.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i yt- och gränsskiktskaraktärisering av batterielektroder

Ansök    Mar 14    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. (https://kemi.uu.se/angstrom)

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Studenten förväntas inom utbildningen vidareutveckla metodik för operandi APPES mätningar för batterier, och jämför dessa med PES mätningar och elektrokemiska mätningar. Studenten ska planera och genomföra experiment, analysera data och presentera forskningen i artiklar och vid nationella och internationella konferenser. APPES finns främst tillgängligt vid nationell och internationella synkrotronljusanläggningar varvid studenten förväntas resa vanligtvis 1-3 veckor per termin. Studenten förväntas delta vid gruppgemensamma aktiviteter och ta ansvar för gemensam forskningsutrustning.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Batterier spelar en stor roll för omställningen till ett hållbart samhälle, i vilket bl.a. användning av fossila bränslen kraftigt behöver begränsas. Batterier kan idag ersätta förbränningsmotorn i fordon och på så sätt är det en viktig komponent i elektrifieringen inom transportsektorn. Viktigt är att batterierna är både hållbara och säkra. I ett batteri sker de energigivande redoxreaktionerna i gränsskikten mellan elektrod och elektrolyt. Vid användning av energi från ett batteri sker en oxidation i anodens material medan det i katodens material sker en reduktion. I ett laddningsbart batteri kan processen vändas genom tillförsel av energi. I gränsskikten sker också oönskade sidoreaktioner: elektrodmaterialen kan till viss del lösas upp, det formeras olika typer av nanometertunna gränsskikt bestående av nedbruten elektrolyt, etc. och detta påverkar bl.a. batteriets livslängd. För att utveckla framtidens batterier behövs kunskap på atomär nivå om hur och varför de olika kemiska processerna i gränsskikten sker. Fotoelektronspektroskopi (PES) är en av de mest kraftfulla metoderna för att erhålla atomär information om batteriernas gränsskikt. Det bygger på att tekniken har en ytkänsligt på nanometernivå och har känslighet för både grundämne och oxidationstal. Utveckling av ny typ av instrumentering möjliggör experimentella mätningar av gränsytor mellan vätskor och fasta material, och studier av exempelvis batteriernas gränsskikt under drift s.k. operandi mätningar. Doktorandprojektet är centrerat kring applicera och vidareutveckling av operandi högtryckfotoelektronspektroskopi (APPES – ambient pressure photoelectron spectroscopy) för batterier. Detta innefattar APPES och jämförelse med resultat från PES mätningar och elektrokemiska mätmetoder från både synkrotronljus anläggningar och i hemmalaboratoriet.

Kvalifikationskrav

- avlagt examen på avancerad nivå inom kemi eller fysik eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av XPS ses som meriterande för anställningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Hahlin, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2022, UFV-PA 2022/747.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i beräkningsmedicin

Ansök    Mar 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs mer om IGP här; (http://www.igp.uu.se) .

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig för motiverade student med intresse för storskaliga beräkningar samt av genetisk/medicinsk epidemiologi i forskargruppen som leds av Docent Åsa Johansson vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Forskargruppen arbetar med att kartlägga riskfaktorer för folksjukdomar samt att bygga modeller för risk-skattning eller stratifiering av patienter baserat på bland annan molekylära data. Mer information om forskningsgruppens aktivitet kan nås på https://www.igp.uu.se/forskning/genetik_genomik/asa-johansson/

Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera hur neural nätverk används inom olika medicinsk frågeställning.

Denna doktorandtjänst är en del av eSSENCE - SciLifeLab forskarskola i dataintensiv vetenskap. Forskarskolan tar sig an utmaningen med dataintensiv vetenskap både ur det grundläggande metodologiska perspektivet och ur perspektivet av datadrivna vetenskapstillämpningar. Det är en arena där experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och datateknik (system och metodik) arbetar nära tillsammans med forskare inom (datadrivna) vetenskaper, industri och samhälle för att påskynda dataintensiva vetenskapliga upptäckter.

eSSENCE är ett strategiskt forskningssamarbete inom e-vetenskap mellan tre svenska universitet med en stark tradition av utmärkt e-vetenskaplig forskning: Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

SciLifeLab är en ledande institution och nationell forskningsinfrastruktur med mandat att möjliggöra spjutspetsforskning inom biovetenskap i Sverige, främja internationella samarbeten samt attrahera och behålla kunskap och talang.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning, handledning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. Doktoranden förväntas att aktivt delta i kurser och andra aktiviteter inom forskarskolan.  

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till en forskarutbildningsplats kräves en magisterexamen https://uu.varbi.com/center/tool/position/486038/edit/tab:2/(http:/www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/), och för den utannonserade platsen krävs att examen är inom bioinformatik, teknisk biologi, datavetenskap, matematik eller liknande. En examen inom medicin eller biologi som kompletterats med kurser inom datavetenskap och matematik kan även godtas. Erfarenhet av att arbeta i Unix/Linux-miljön samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta i R eller Python är ett krav. Färdigheter i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Grundläggande erfarenhet och intresse i maskininlärning och neurala nätverk, bioinformatik, biostatistik och medicinska frågeställningar är starkt meriterande. Tidigare forskningserfarenhet (t.ex. examensarbete) i genetisk eller medicinsk epidemiologi och dokumenterad erfarenhet av storskaliga dataanalyser är meriterande.


Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Johansson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2022, UFV-PA 2022/547.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En doktorandplats i freds- och konfliktforskning

Ansök    Mar 14    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier.

Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 85 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Vi ledigförklarar nu:

- En allmän doktorandplats i freds- och konfliktforskning. Sökande ombes att skicka in en projektplan med ett valfritt ämne relaterat till freds- och konfliktforskning.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till Institutionen för freds- och konfliktforsknings hemsida; https://www.pcr.uu.se/education/phd-programme

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara på engelska, bör göras digitalt och ska innehålla:

- en ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen
- ett kort följebrev (1-2 sidor)
- CV
- bestyrkta kopior av akademiska dokument
- en projektplan (3-5 sidor)
- referensbrev (max 2) eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2).
- akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken).
För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns https://www.pcr.uu.se/education/phd-programme/how-to-apply

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad (enligt HF 5 kap § 7). Omfattningen är heltid (100%). Tillträde; 1 september 2022, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Desirée Nilsson (studierektor forskarutbildningen PCR), eller Hanne Fjelde (biträdande studierektor forskarutbildningen PCR); e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2022, UFV-PA 2022/498.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom teoretisk partikelfysik och fenomenologi

Ansök    Mar 14    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.physics.uu.se

Den annonserade postdoktortjänsten är placerad i gruppen för Teoretisk högenergifysik, som för närvarande består av fyra seniora forskare, fyra postdoktorer och en doktorand. En postdoktor kommer att också att rekryteras samtidigt som denna tjänst. Forskningen som bedrivs är teoretisk och handlar om partikelfysik inom och bortom Standardmodellen: elektrosvag och Higgsfysik, teorier bortom Standardmodellen, QCD och hadronteori, den elektrosvaga fasövergången, och kopplingar till astrofysik och kosmologi.

Gruppen samarbetar också med andra grupper inom institutionen, som avdelningen för Teoretisk fysik samt experimentella grupper inom Högenergifysik som bland annat arbetar i ATLAS- och IceCube-experiementen.

För mer information om institutionen och forskargruppen, se https://physics.uu.se och https//physics.uu.se/research/high-energy-physics/research-groups/thep/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta med ett projekt kopplat till teoretisk och fenomenologisk forskning inom partikelfysik inom ett av forskningsområdena av intresse för THEP gruppen.

Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som kan avse undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20%). Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Kvalifikationskrav
Kandidaten ska inneha en masterexamen i fysik eller motsvarande. Kandidaten ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga och utmärkta studiemeriter såväl som god muntlig och skriftlig färdighet i engelska. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. 

Rekommendationsbrev kan komma att begäras in senare i rekryteringsprocessen. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom partikelfysik är meriterande. Erfarenhet av numeriska metoder och tillvägagångsätt för beskrivning av fysikprocesser är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefano Moretti, [email protected], 018-471 3255, och Rikard Enberg, [email protected], 018-471 7617.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2022, UFV-PA 2022/844.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandplats i medicinsk mikrobiologi

Ansök    Mar 10    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Vi söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet medicinsk mikrobiologi vid Uppsala Universitet.

Projektsammanfattning: Kandidaten kommet ansluta till en forskargrupp som fokuserar på mekanismer och dynamik för molekylär evolution i bakterier, med ett starkt fokus på evolution av antibiotikaresistens. Kandidaten kommer också att arbeta i nära kontakt med en annan forskargrupp vid institutionen för att studera dynamiken i plasmidkopieantal. Målen för detta projekt är i) att bättre förstå effekten av variationer i genkopieantal på antibiotikaresistens, resistensutveckling och horisontell genöverföring, med ett starkt fokus på variationer i plasmidkopiorantal, och ii) att studera reglering och molekylära mekanismer för variation av genkopietal, med ett starkt fokus på antibiotika-inducerade variationer i antal plasmidkopior. För att nå dessa mål kommer den framgångsrika kandidaten att ha tillgång till en stor samling av genetiskt välkarakteriserade mikroorganismer (inklusive ddPCR, Illumina och Nanopore-sekvensering) och en interaktiv och stimulerande arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom det aktuella ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av tiden.

Kvalifikationer: Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande, med fokus på genetik, cell- och molekylärbiologi, infektionsbiologi, evolutionsbiologi eller ett relaterat ämnesområde. Vi letar efter en kandidat med laboratorieerfarenhet inom cell- och molekylärbiologi samt mikrobiologi. Erfarenhet av bakteriell genetik är ett krav. Erfarenhet av bioinformatik och statistik. Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara forskarutbildningen och att bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar: kontakta Dr. Hervé Nicoloff, [email protected], Dr. Helen Wang, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 Maj 2022, UFV-PA 2022/813.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En doktorandplats i freds- och konfliktforskning

Ansök    Mar 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier.

Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 85 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Vi ledigförklarar nu:

- En allmän doktorandplats i freds- och konfliktforskning. Sökande ombes att skicka in en projektplan med ett valfritt ämne relaterat till freds- och konfliktforskning.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till Institutionen för freds- och konfliktforsknings hemsida; https://www.pcr.uu.se/education/phd-programme

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara på engelska, bör göras digitalt och ska innehålla:

- en ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen
- ett kort följebrev (1-2 sidor)
- CV
- bestyrkta kopior av akademiska dokument
- en projektplan (3-5 sidor)
- referensbrev (max 2) eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2).
- akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken).
För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns https://www.pcr.uu.se/education/phd-programme/how-to-apply

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad (enligt HF 5 kap § 7). Omfattningen är heltid (100%). Tillträde; 1 september 2022, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Desirée Nilsson (studierektor forskarutbildningen PCR), eller Hanne Fjelde (biträdande studierektor forskarutbildningen PCR); e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2022, UFV-PA 2022/498.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Beräkningsvetenskap

Ansök    Mar 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla niva?er av ho?gre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 ansta?llda, varav 120 forskare och la?rare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av omra?den inom datavetenskap, informationsteknologi och bera?kningsvetenskap. Mer a?n 4000 studenter tar varje a?r en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Ansta?llningen a?r placerad vid avdelningen fo?r bera?kningsvetenskap inom institutionen fo?r informationsteknologi. Som en av va?rldens sto?rsta fokuserade forskningsmiljo?er inom bera?kningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska bera?kningsvetenskapliga omra?den som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och ho?gprestandabera?kningar. Ma?nga av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i na?ra samarbeten med tilla?mpningsomra?den inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig fo?r na?rvarande i en expansiv fas inom nya tillva?xtomra?den som molnbera?kningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Doktorandutbildningen i bera?kningsvetenskap har hittills resulterat i o?ver 80 doktorer. Ma?nga av dem a?r idag framga?ngsrika forskare i bera?kningsvetenskap verksamma ba?de inom akademi och inom na?ringsliv.

Projektet: I denna utlysning so?ker vi en doktorand till ett projekt knutet till professor Ken Mattsson. Projektet, som är ett samarbete mellan Stanford universitet, SMHI och Uppsala universitet, fokuserar på ickelinjära matematiska modeller som beskriver kopplingen mellan infraljuds källor (vulkanisk aktivitet) och dess utbredning i atmosfären. Detta kräver noggranna och effektiva numeriska metoder. Vi skriver våra egna koder, där vi utnyttjar högre ordningens finita differensmetoder, kombinerat med högprestandaberäkningar.

Detta a?r ett tva?rvetenskapligt projekt. Tidigare kunskap om högprestandaberäkningar och numeriska metoder för begynnelse- och randvärdesproblem är ett krav. Tidigare kunskap om strömningsmekanik och vågrörelselära är önskvärt, men inte ett krav.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandansta?llning ges upp till fem a?r. Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra a?rs heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen besta?r av forskning i ett specifikt a?mne, men inneba?r a?ven att man genomga?r forskarutbildningskurser. O?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, inga?r inom ramen fo?r ansta?llningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
En doktorand ska ha civilingenjo?rsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett a?mne som a?r relevant fo?r forskningsomra?det, goda kommunikationsfa?rdigheter och utma?rkta studiemeriter, samt goda fa?rdigheter i engelska i tal och skrift. Kunskap och erfarenhet av högprestandaberäkningar, analys av rand- och begynnelsevärdesproblem och finita differensmetoder a?r sa?rskilt viktigt. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Grundläggande kunskaper i strömningsmekanik och vågrörelselära är en fördel.

Anso?kningsfo?rfarande: Anso?kan skall inneha?lla

- ett brev da?r du beskriver dig sja?lv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet.
- meritfo?rteckning (Curriculum Vitae),
- examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker beho?righet till utbildning i bera?kningsvetenskap pa? forskarniva?,
- eventuell publikationslista,
- kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan fo?r dess slutfo?rande om det inte a?r fa?rdigt vid anso?kningstidens utga?ng,
- en lista pa? referenser med kontaktinformation,
- o?vrig dokumentation som du anser relevant fo?r din anso?kan.

Det a?r inget krav att den so?kande har relevant grundexamen vid anso?kans inla?mnande, men samtliga so?kande skall ange tidigaste mo?jliga datum fo?r ansta?llning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Professor Ken Mattsson, [email protected] och avdelningsfo?resta?ndare Professor Gunilla Kreiss. 

Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2022, UFV-PA 2022/794.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student, biology

Department of Plant Biology The successful applicant will work in the research group of German Martinez at the Department of Plant Biology at the SLU, Uppsala. The department has approximately 90 employees and conducts research focused on plant development biology, diversity and defense (https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/). The department belongs to Uppsala BioCentrum (https://internt.slu.se/en/support-services/campus-and-buil... Visa mer
Department of Plant Biology
The successful applicant will work in the research group of German Martinez at the Department of Plant Biology at the SLU, Uppsala. The department has approximately 90 employees and conducts research focused on plant development biology, diversity and defense (https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/). The department belongs to Uppsala BioCentrum (https://internt.slu.se/en/support-services/campus-and-buildings/uppsala-biocenter/), an excellent research environment that combines expertise in plant biology, forest mycology and plant pathology, microbiology, food science, chemistry and biotechnology with a high-quality infrastructure including consisting of modern plant cultivation facilities and equipment for advanced microscopy as well as molecular biology. The department is also part of the Linnaeus Center for Plant Biology in Uppsala (www.lcpu.se), a platform for interactions between plant researchers at SLU and Uppsala University. For more information check the webpage: https://germanmartinezgroup.wordpress.com/

RNA regulation during plant reproduction
Description:
The doctoral project will focus on analyzing the transcriptomic reprogramming of plant genomes (Arabidopsis thaliana and other model systems) during reproduction to exploit this knowledge to generate tools for plant breeding.

Qualifications:
Higher university degree in biology/molecular biology/ genetics (Degree of Master or Master of Science) with emphasis on plant molecular biology, plant physiology, developmental biology or bioinformatics. Good knowledge of molecular biology analysis techniques is essential. The ability to conduct independent scientific work and to work within the framework of a research group, as well as the ability to express oneself in English in writing and speech is a requirement, as English is the everyday language in the research group. The selection will be based on the written application, CV, diploma/exam work, personal references, good knowledge in English and an interview.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment (4 years).

Starting date:
Summer 2022 or according to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-03-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, biologi

Institutionen för växtbiologi Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Martinez forskargrupp vid institutionen för växtbiologi. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombin... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Martinez forskargrupp vid institutionen för växtbiologi. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (www.lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet. För mer information gå till webbsidan: https://germanmartinezgroup.wordpress.com/

RNA-reglering under växtreproduktion
Innehållsbeskrivning:
Doktorandprojektet kommer att fokusera på den transkriptomiska omprogrammeringen av växtgenom (Arabidopsis thaliana och andra modellsystem) under reproduktion för att utnyttja denna kunskap för att generera verktyg för växtförädling. Projektet kommer att kräva både laborativt arbete och bioinformatiska analyser av sekvenseringsdata.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med en magisterexamen i biologi/molekylärbiologi/genetik med tonvikt på växtmolekylärbiologi, växtfysiologi, utvecklingsbiologi eller bioinformatik. Goda kunskaper i molekylärbiologiska analystekniker är meriterande. Förmåga att bedriva självständigt vetenskapligt arbete samt att arbeta inom ramen för en forskargrupp, samt förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav, eftersom engelska är vardagsspråket i forskargruppen. Urvalet kommer att baseras på skriftlig ansökan, CV, examensarbete/examensarbete, personliga referenser, goda kunskaper i engelska och en intervju.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Sommaren 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-03-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, forskarutbildningsämne: Kemi

Institutionen för molekylära vetenskaper En befattning som doktorand i bioteknologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
En befattning som doktorand i bioteknologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi och infrastruktur såsom växtodlingsfaciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen, masspektrometri och NMR-spektroskopi. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom områdena oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Forskningsprojekt bedrivs bland annat inom enzymatisk nedbrytning av skogsråvara, framställning av fiskfoder från jästsvampar, programmerad celldöd hos växter och biogasproduktion. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/.

Syntes och karakterisering av organiskt-oorganiska hybridmaterial

Innehållsbeskrivning:
Projektet syftar till att utveckla nya material för inkapsling av levande celler och vävnader med tillämpningar inom biomedicin och jordbruk. Syftet med projektet är att utveckla nanostrukturerade oxidmaterial som bär specifika organiska eller biomolekylära funktioner för utvalda ändamål. Det kommer att involvera syntes av nya organiska-oorganiska hybridmaterial, deras karaktärisering genom en mängd olika tekniker såsom elektronmikroskopi, AFM, röntgenspektroskopi och diffraktion samt NMR, och verifiering av deras funktionella egenskaper. Projektet kommer att genomföras i en inspirerande internationell miljö och kommer att involvera aktivt deltagande i internationella projektmöten. Ett eller flera korta forskningsutbyten med partner utomlands planeras.

Kvalifikationer:   
De sökande förväntas ha magister- eller civilingenjörsexamen eller motsvarande i kemi, biokemi, kemiteknik, materialvetenskap eller relaterat ämne. De sökande ska ha ett starkt intresse för och allmän expertis i syntes och karaktärisering av material. Erfarenhet av spektroskopiska karaktäriseringstekniker och ett intresse för biologiska tillämpningar av material, miljövetenskap eller koordinationskemi är meriterande. Utmärkta kommunikationsförmågor muntligt och skriftligt på engelska efterfrågas. Att behärska svenska är en merit.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning), 100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD student in the research education subject: Chemistry

Department of Molecular Sciences A position as a PhD student in nanobiotechnology is declared vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department consists of about 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter on campus Ultuna in Uppsala. There is expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, computational genomics, chemistry and b... Visa mer
Department of Molecular Sciences
A position as a PhD student in nanobiotechnology is declared vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department consists of about 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter on campus Ultuna in Uppsala. There is expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, computational genomics, chemistry and biotechnology and infrastructure such as plant cultivation facilities, advanced microscopy and molecular biology, X-ray, mass spectrometry and NMR spectroscopy. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the areas of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Research projects are for instance conducted in enzymatic degradation of forest raw materials, production of fish feed from yeast fungi, programmed cell death in plants and biogas production. Visit us at https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/.

Synthesis and characterization of inorganic materials for bio-encapsulation and delivery

Description: 
The project aims at the development of new materials for encapsulation of living cells and tissues with applications in biomedicine and agriculture. Purpose of the project is to develop nanostructured oxide materials bearing specific organic or biomolecular functions for selected purposes. It will involve the synthesis of new organic-inorganic hybrid materials, their characterization by a variety of techniques such as electron microscopy, AFM, X-ray spectroscopy and diffraction and NMR, and verification of their functional characteristics. The project will be carried out in an inspiring international environment and will involve active participation in international project meetings. One or several short research exchanges with partners abroad are foreseen. 

Qualifications:  
The applicants are expected to hold an MSc degree or equivalent in Chemistry, Biochemistry, Chemical Engineering, Materials Science or related subject. The applicants should have a strong interest for and general expertise in the synthesis and characterization of materials. Experience in spectroscopic characterization techniques and an interest in Biological Applications of materials, Environmental Sciences or Coordination Chemistry are of merit. Excellent communication skills orally and in writing in English are required. Mastering Swedish language is a merit. 

Place of work: 
Uppsala

Forms for funding or employment: 
100% employment as a PhD student for 4 years.

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-04-22.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandplats till Lars Forsbergs forskargrupp

Ansök    Mar 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet
har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs mer om IGP här; (http://www.igp.uu.se) .

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Lars Forsbergs forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi söker främst en mycket motiverad person med intresse för statistisk epidemiologi, bioinformatik och beräkningsmetoder. Extraordinära studenter med andra intressen och bakgrund är också välkomna att söka.

Forskargruppen är inriktad på studier av sjukdomsrisk kopplad till förlust av kromosom Y (LOY) i immun celler. Vår forskning har visat att män som drabbats av denna somatiska mutation i blodets immunceller uppvisar en ökad risk att dö av flertalet vanliga sjukdomar, vilket hjälper till att förklara varför män lever kortare liv. I flera pågående och planerade projekt bygger vi nu vidare på dessa resultat, för att ytterligare undersöka sambanden mellan LOY och sjukdomsrisker, samt reda ut de mekanismer som kan förklara hur och varför förlust av Y i immunceller är så starkt kopplat till sjukdomsprocesser i andra organ. Projekten utförs på många nivåer (från single cells, individer och populationer) och med olika typer av omics-data. Dessa genereras både inom gruppen och med samarbetspartners, samt via tillgång till olika typer av databaser och kohorter. Ytterligare information om forskningen i gruppen och nyare publikationer finns på http://forsberglab.com

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationskrav
Sökande bör ha MSc, MSE eller motsvarande examen inom relevant ämnesområde, t.ex. statistik, bioinformatik och/eller epidemiologi. Erfarenhet från bioinformatiska och statistiska analyser med överlevnadsmodeller och maskininlärning är meriterande. Framgångsrik sökande är bekant med arbete i Linux/Unix-miljö och har erfarenhet av skriptspråk som Bash, R och Python. Inom gruppen planeras och genomförs många projekt gemensamt, varför personliga egenskaper och samarbetsförmåga är av stor vikt. Du är även driven och kan arbeta självständigt, flexibelt och lösningsorienterat. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö är ett krav att du kan uttrycka dig väl på engelska i tal och skrift.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Lars Forsberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2022, UFV-PA 2021/4572.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, Teknologi

Institutionen för energi och teknik Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och undervisning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (s... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och undervisning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) och automation.

Bedömning av biologisk mångfald i LCA
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en person för att utveckla metoder för att räkna på biologisk mångfald. De metoder som finns idag för att kvantifiera detta per produkt för livsmedel är inte lika utvecklade som de som finns för att räkna på matens klimatpåverkan. Det är därför viktigt att förbättra dessa metoder så att påverkan på biologisk mångfald också kan beaktas. I Sverige finns mycket data över hur olika arter påverkas av olika brukningsmetoder, men dessa är inte sammanställda och bearbetade på ett sätt så att de går att använda för att beräkna livsmedelsproduktionens påverkan på biologisk mångfald per produkt. Syftet med detta projekt är att förbättra metoderna för att beräkna påverkan på biologisk mångfald per produkt och utarbeta mått för svensk livsmedelsproduktion som kan användas för att beräkna påverkan på biologisk mångfald för olika jordbruksprodukter. Precis som vi idag kan beräkna klimatavtrycket för till exempel 1 kg svensk mjölk ämnar projektet ta fram faktorer för att beräkna avtrycket på biologisk mångfald från produktion av 1 kg svensk mjölk.

Projektet är ett samarbete mellan att antal ledande ekologer specialiserade på olika organismgrupper och forskare som är specialister på livscykelanalys. Projektet inkluderar tre olika fallstudier där ekologiskt odlade grödor och nötkött kommer att jämföras med motsvarande konventionella produkter med avseende på biologisk mångfald och klimatpåverkan. Målkonflikter mellan klimat och biologisk mångfald kommer att diskuteras liksom metodens användbarhet i olika beslutssituationer. Det sistnämnda kommer att göras i samarbete med viktiga aktörer i livsmedelskedjan. 


Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad kandidat med en masterexamen i ekologi, biologi, agronomi, teknologi, hållbara livsmedelssystem, hållbar utveckling eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys t.ex. statistiska analyser, livscykelanalyser, modellering eller programmering är meriterande liksom kännedom om jordbruk och avancerade kunskaper inom ekologi och biologisk mångfald. Ett stort intresse för hållbarhetsbedömningar generellt är också en fördel. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i ett formulera dig skriftligt på engelska och gärna svenska men det är inte ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära samt en god analytisk och problemlösande förmåga.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i tillämpad geofysik- elektromagnetiska metoder

Ansök    Mar 4    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i tillämpad geofysik med inriktning mot 3D invers modellering och tidsseriebehandling av elektromagnetiska mätningar

Institutionen för http://www.

geo.uu.se är den största och bredaste i Sverige med program inom Geofysik, Geologi, Paleontologi, Hydrologi, Meteorologi, Naturresurser och Energi. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har sina lokaler i samma byggnad som institutionen vilket ger möjlighet till hög grad av samarbete med forskarna på SGU.

Gruppen för elektromagnetisk geofysik vid geofysik programmet kommer delta i ett ERA-MIN3 projekt om nya teknologier för mineralprospektering. Ett stort fokus kommer ligga på utvecklingen av lätta distribuerade geofysiska sensorer, avancerade 3D bildgivningsmetoder för elektromagnetiska (EM) och seismiska metoder såsom 3D geo-modellering.

Den utlysta doktorandplatsen är placerad i geofysik programmet vid institutionen för geovetenskaper. Forskningsprojektet är inriktat på EM metoder, främst behandling av tidsserier, 3D invers modellering och elektromagnetiska fältmätningar som en del av ERA-MIN3 projektet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet syftar på en vidareutveckling av ett allmänt 3D inversionsprogram för data från EM metoder med kontrollerade källor (CSEM) och radiomagnetotelluriska (RMT) data, som mätas på markytan och i borrhål, så att a priori information från reflektionsseismiska bilder och borrhålsloggar tas hänsyn till. Ytterligare ett fokusområde är förbättringen av ett program för behandling av elektromagnetiska tidsserier så att resultaten blir mindre känsliga för oregelbundet elektromagnetiskt brus som ofta observeras i områden med befintlig gruvverksamhet. Båda utvecklingsdelar kommer baseras på befintlig programvara som utvecklades på Uppsala universitet. Parallellt kommer projektparterna i Finland, Frankrike och Polen utveckla distribuerade sensorsystem, seismiska 3D bildgivningsmetoder, geoelektriska 3D algoritmer för invers modellering och 3D geo-modellering. Denna kombinerade satsning på utveckling förväntas leda till att mer omfattande modeller av malmförekomster kan tas fram jämfört med vad som är möjligt i nuläget.

Kandidaten kommer att få gott om tillfällen och förväntas att utveckla kompetens i elektromagnetisk fältteori, analys av tidsserier, numeriska metoder såsom finita element, numerisk linjär algebra och gradient-baserade inversionsalgoritmer (t.ex. icke-linjära konjugerade gradienter och kvasi-Newton), programmering av parallelldatorer, ackvisition och behandling av elektromagnetiska mätningar, inkludering av information från seismiska mätningar och mätningar i borrhål i EM invers modellering och tolkning av multi-dimensionella EM modeller. Kandidaten ska samarbeta med projektparterna bl a i mätkampanjer och vid regelbundna projektmöten.

Här kan du läsa mer om att vara doktorand hos oss: https://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Kvalifikationskrav
Kandidaten skall ha en universitetsexamen på MSc nivå med inriktning mot geofysik, fysik, beräkningsvetenskap, tillämpad matematik eller motsvarande innan anställningen börjar. (Grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.) Det krävs en god grund i matematik och fysik och adekvata kunskaper av programmering (t ex MATLAB, C++ eller modernt FORTRAN).  Kandidaten skall ha goda kunskaper i engelska och kunna kommunicera på engelska i skrift och tal. Kandidaten skall ha ett giltigt körkort (minst klass B).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom geologi och tektonik kommer att vara en fördel samt kunskaper inom programmering av parallelldatorer kommer vara en fördel.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökning
Ansökningen skall innehålla ett personligt brev som skildrar motivationen att söka tjänsten och kontaktdetaljer till två referenspersoner, ett CV, en lista över publikationer (om sådana finns) och kopior av masterexamen (om MSc studierna är redan avslutade) och andra relevanta examensbevis med betyg.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Kalscheuer, tel. +48 -18-4713819, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2022, UFV-PA 2022/668.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Phd student, Technology

Department of Energy and Technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrition circuits and logistics systems. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental System... Visa mer
Department of Energy and Technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrition circuits and logistics systems. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics (statistics and mathematics with applications in biological systems) and Automation.

Assessment of biodiversity in LCA
Description:
We are looking for a person to work on developing ways to measure the impacts on biodiversity from food production. Environmental product footprinting of food based on e.g. life cycle assessment is widely used in decision making, but the environmental aspects included are often limited to the climate impact. This is too narrow a perspective and risks steering in the wrong direction - more aspects need to be included. As agriculture is a main driver of biodiversity loss, neglecting to include biodiversity as an impact category for food is especially problematic.

Available methods to include impacts on biodiversity in LCA are less advanced than those used to assess the climate impact and more research in this area is urgently needed. In this project, we will establish biodiversity characterisation factors for Sweden that consider species richness, functional diversity, landscape effects and different reference situations, and test these in case studies comparing organic and conventional crop production, and extensive and intensive beef production. Large Swedish biodiversity datasets available from environmental monitoring systems, peer-reviewed studies and yet unpublished data will be consolidated and used for this purpose. The project thus aims at making biodiversity data useful in current decision making at policy, business and consumer level, and at advancing methods for doing so, hence contributing to generalisable scientific advances in the field. This interdisciplinary project will be carried out by leading LCA experts and ecologists, working closely with a large stakeholder group.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated candidate with a master's degree in ecology, biology, agronomy, technology, sustainable food systems, sustainable development or similar. Experience of working with different types of data analysis e.g. statistical analyzes, life cycle assessment, modelling or programming are an advantage as well as knowledge of agriculture and advanced knowledge in ecology and biodiversity. A great interest in sustainability assessments in general is also an advantage. You need to have very good knowledge in formulating yourself in writing in English and preferably Swedish, but the latter is not a requirement. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work independently, flexibility, the ability to prioritize and meet deadlines, curiosity and willingness to learn, as well as a good analytical and problem-solving ability

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment (4 years).

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-04-20

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap

Ansök    Mar 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning på statistical sampling/active learning för storskaliga vetenskapliga experiment

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap  och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Anställningen ingår också i nätverket Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och erbjuder en rik och mycket tvärvetenskaplig forskningsmiljö. SciLifeLab är en ledande institution och nationell forskningsinfrastruktur med mandat att möjliggöra spjutspetsforskning inom biovetenskap i Sverige, främja internationella samarbeten samt attrahera och behålla kunskap och talang. Vår forskargrupp är specialiserad på att utveckla teori, metoder och mjukvara för intelligenta vetenskapliga experiment. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och det kommer att finnas möjligheter att arbeta tillsammans med forskare inom Sverige och utomlands.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %). 

Kvalifikationskrav
En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Ytterligare krav för denna tjänst är grundläggande kunskaper om och intresse för maskininlärning och färdigheter i programmering (t.ex. i Python/Julia). Meriterande med lika vikt är kunskaper och erfarenhet inom numerisk optimering, bayesianska metoder och djupinlärning, bioinformatik och/eller beräkningsbiologi, samt etablerad metodik inom mjukvaruutveckling.

Ansökningsförfarande
Ansökan skall innehålla:

- ett brev där du beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet.
- meritförteckning (Curriculum Vitae),
- examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning i beräkningsvetenskap på forskarnivå,
- eventuell publikationslista,
- kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång,
- en lista på referenser med kontaktinformation,
- övrig dokumentation som du anser relevant för din ansökan.

Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare biträdande  universitetslektor Prashant Singh, [email protected] och avdelningsföreståndare Gunilla Kreiss, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2022, UFV-PA 2022/703.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i estetik

Ansök    Mar 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins och estetikens områden.

För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma (max. 20% heltidsanställning) och medför i flera fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Sökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 27 700 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 33 500 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå i filosofi eller estetik, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Doktoranden förväntas ha en stark bakgrund i filosofisk estetik. Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) kort CV med angivande av eventuella forskningsintressen, (b) utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, (c) relevanta examensarbeten (masteruppsats, magisteruppsats, eller motsvarande), (d) kopior på examensbevis eller motsvarande som dokumenterar behörighet, (e) två referensbrev.  Dessa dokument laddas upp i ansökningsportalen (resterande sektioner utan röd asterisk behövs inte fyllas i). 

Utbildning på forskarnivå i estetik och filosofi regleras av ämnenas allmänna studieplaner. Dessa finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2022, UFV-PA 2022/226.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i filosofi med filosofihistorisk inriktning

Ansök    Mar 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins kärnområden.

För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Arbetsuppgifter
Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandtjänst i filosofi vid Filosofiska institutionen är öppen för ansökningar. För denna position söker institutionen en doktorand med filosofihistorisk inriktning, särskilt antikens filosofi. Prioritet kommer att ges till sökande vars primära forskning handlar om Platon och om den platonska traditionen, eller antikens epistemologi och studiet av filosofisk metod. Den anställda doktoranden kommer delvis att anställas inom projektet ”Joint Inquiry: A Platonic Approach” finansierat av Vetenskapsrådet, som handlar om kunskapsfilosofi och gemensam undersökning i Platons dialoger. Projektet fokuserar på frågor om de normer som styr gemensamma undersökningar, de karaktärsdrag, ansvarsområden och skyldigheter som är relevanta för deltagare i dem, samt vilken relationen är mellan å ena sidan undersökningar som de skildras i Platons dialoger och å andra sidan kunskap och ideala former av undersökning. Sökandes forskningsförslag behöver inte behandla exakt samma frågor som resten av projektet, men sökande ska i sitt ansökningsbrev förklara hur den planerade forskningen förhåller sig till projektet. För mer information om projektet, se https://www.filosofi.uu.se/forskning/forskningsprojekt/att-undersoka-gemensamt/.

Sökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 27 700 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 33 500 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i flera fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska. Vid bedömningen tas i beaktande om sökande har relevant kompetens för att utföra sin planerade forskning.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive kontaktuppgifter till 1-3 referenspersoner; (c) preliminär avhandlingsplan om 4-5 sidor; (d) 1-2 skrivprov (t.ex. C-, magister- eller masteruppsatser); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet. Dessa dokument laddas upp i ansökningsportalen (resterande sektioner utan röd asterisk behövs inte fyllas i). Notera att det inte förväntas att sökande kontaktar potentiella handledare i samband med att de söker positionen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2022, UFV-PA 2022/224.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand Naturresurser och hållbar utveckling/Resilienta livsmedelssystem

Ansök    Feb 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. För mer information: https://www.geo.uu.se/?languageId=3. 

Den tvärvetenskapliga forskningen inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi och strävar efter att ge kunskap om hur man identifierar, utforskar, utvinner och utnyttjar naturresurser på ett säkert och hållbart sätt. Vårt arbete involverar överväganden av både naturliga och sociala system och deras interaktioner, ofta med transdisciplinära tillvägagångssätt. För mer information: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/.

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Tillgång till mat är essentiellt för att upprätthålla liv på jorden. Samtidigt beror tillgången av mat direkt på naturresursernas tillstånd. Effekter av klimatförändringar, miljöförstöring, pandemier och beslutet om att återuppta planeringen för det svenska totalförsvaret har aktualiserat frågor om hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas i en tid av ökad sårbarhet. Försörjningsförmåga och beroende av import av livsmedel diskuteras i Sverige. Med bakgrund av denna samhällsutveckling finns det flera skäl att utforska vilka förutsättningar som finns att utveckla mer resilienta regionala och lokala livsmedelssystem.

Projektet bidrar till forskning om livsmedelsförsörjning med fokus på den regionala och lokala planeringen, politiken och praktiken. Hinder, möjligheter, innovativa tillvägagångsätt samt möjliga vägar för att stärka en integrerad planering kommer att studeras. Det övergripande syftet med projektet är att 1) utforska och få en förståelse för hur kommuner arbetar med utveckling av regionala och lokala resilienta livsmedelssystem; 2) identifiera hinder, möjligheter, innovativa tillvägagångsätt samt möjliga vägar för att stärka en integrerad planering – både inom kommuner, mellan kommuner och mellan kommuner och andra regionala och lokala nyckelaktörer.

Doktorandens arbete kommer att fokusera på följande mål 1) att utifrån tre utvalda fallstudier (urval av tre kommuner utifrån resultatet av en nationell undersökning) undersöka vilka åtgärder dessa tre kommuner tar inom policy, planering och praktik för att stärka utvecklingen av regionala och lokala resilienta livsmedelssystem; 2) att identifiera dessa kommuners förutsättningar, möjligheter och hinder i policy, planering och praktik i detta arbete; 3) att utforska vilken potential dessa kommuner har att ta ledningen i samarbete med regionala och lokala nyckelaktörer i livsmedelskedjan för att utveckla mer motståndskraftiga lokala och regionala livsmedelssystem. 

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en magisterexamen i stadsplanering, kulturgeografi, statsvetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder såsom textanalys, intervjuer, fokusgrupp intervjuer, observationer, intressentkartläggning och etnografiska tillvägagångssätt samt erfarenhet av olika deltagande-processer med olika aktörer t.ex. workshops och andra typer av samproduktion av kunskap. Bra skriftlig och talad svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev på högst 2 sidor som kortfattat beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten, hur du vill bidra till projektet, samt relevanta färdigheter, kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta betyg, examensarbete samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Madeleine Granvik, tel + 46 70 425 00 53, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2022, UFV-PA 2022/670.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning på maskininlärning

Ansök    Mar 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap  och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Anställningen ingår också i nätverket Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och erbjuder en rik och mycket tvärvetenskaplig forskningsmiljö. SciLifeLab är en ledande institution och nationell forskningsinfrastruktur med mandat att möjliggöra spjutspetsforskning inom biovetenskap i Sverige, främja internationella samarbeten samt attrahera och behålla kunskap och talang. Vår forskargrupp är specialiserad på att utveckla teori, metoder och mjukvara för intelligenta vetenskapliga experiment. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och det kommer att finnas möjligheter att arbeta tillsammans med forskare inom Sverige och utomlands.

Projektet: Parameterinferens innebär att parametrarna för en simuleringsmodell anpassas till observerad data. Så kallade likelihood-fria metoder används när likelihood-funktionen inte är tillgänglig. I det här projektet fokuserar vi på scenariot då systemen beskrivs av stokastiska simuleringsmodeller, och där data observeras i form av tidsserier.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter:
En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav:
En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Ytterligare krav för denna tjänst är grundläggande kunskaper om och intresse för maskininlärning och färdigheter i programmering (t.ex. i Python/Julia). Meriterande med lika vikt är kunskaper och erfarenhet inom numerisk optimering, bayesianska metoder och djupinlärning, bioinformatik och/eller beräkningsbiologi, samt etablerad metodik inom mjukvaruutveckling.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla

- ett brev där du beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet.
- meritförteckning (Curriculum Vitae),
- examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning i beräkningsvetenskap på forskarnivå,
- eventuell publikationslista,
- kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång,
- en lista på referenser med kontaktinformation,
- övrig dokumentation som du anser relevant för din ansökan.

Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare biträdande  universitetslektor Prashant Singh, [email protected] och avdelningsföreståndare Gunilla Kreiss, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2022, UFV-PA 2022/702.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Sex doktorander i matematik, tillämpad matematik eller statistik

Ansök    Feb 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i matematik, tillämpad matematik eller statistik

Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik.

Antalet anställda är cirka 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhetsteori, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna https://math.uu.se/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I så fall omfattar anställningen längst fem år. 

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Den sökande kandidaten bör ha en magister/masterexamen eller likvärdig som inkluderar kandidatexamen eller motsvarande i matematik, tillämpad matematik eller statistik, eller åtminstone med all sannolikhet erhålla en sådan examen senast den 1 september 2022. Kandidaten skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort och koncist beskriver sig själv och sina forskningsintressen, tidigare erfarenheter och framtida visioner. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller arbetskopia därav) och kontaktuppgifter till högst tre referenspersoner. Vi önskar dock inga rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Stephan Wagner, tel 018-471 3288, e-post [email protected], Professor Volodymyr Mazorchuk, tel 018-471 3284, e-post [email protected], Professor Erik Ekström, tel 018-471 3834, e-post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 31 Mars 2022 UFV-PA 2022/658.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom cancerbiologi

Ansök    Feb 23    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt ca 700 verksamma i arbetsstyrkan. Se information om IGP här; http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att genomgå en forskarutbildning inom cancerbiologi i Anders Mutveis forskargrupp. Projektet är inriktat på att förstå de cellulära mekanismerna som reprogrammerar metabolismen i tumörceller, med ett särskilt fokus på proteinet IMPDH2 samt lysosomrelaterade funktioner. Ett flertal analysmetoder och cancermodeller kommer att användas i projektet. Ytterligare information om gruppen finns att få på http://www.mutveilab.se

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

 Kvalifikationskrav
Kandidaten ska ha fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Dokumenterad och gedigen erfarenhet av laborativt arbete. Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och i tal, är också nödvändigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av forskning inom IMPDH2 och lysosombiologi är mycket meriterande. Önskvärt är även erfarenhet av mekanistisk forskning samt diverse in vitro metoder, såsom cellodling, Western blotting, immunocytochemistry, PCR och konfokalmikroskopi. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer, universitetets regler och riktlinjer.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Mutvei, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars, UFV-PA 2022/188.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två Doktorander i Genusvetenskap

Ansök    Feb 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.

Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. Hos oss finns ett trettiotal forskare som bedriver forskning som spänner över många forskningsfält, över 20 discipliner och alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå; i Centrums forskarutbildning är för närvarande åtta doktorander verksamma. Läs mer om vår forskning här: gender.uu.se/forskning

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Centrum för genusvetenskap utlyser två tjänster som doktorand i genusvetenskap, med tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i Centrums och utbildningsprogrammets verksamhet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom det brett definierade området genusvetenskap.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande har genusvetenskaplig utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat utbildning inom andra ämnen med genusvetenskaplig inriktning/relevans. Sökande bör ha dokumenterat goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla CV, kopior av examensbevis, betyg och examensarbete, samt eventuella publikationer. Ansökan ska dessutom innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver: (A) varför du önskar bli doktorand inom genusstudier och (B) eventuell tidigare erfarenhet av forskning. Utöver detta ska ansökan innehålla en kortfattad projektplan (max 5 sidor, inklusive referenslitteratur) som beskriver ditt tänkta projekt. Det är av central betydelse att projektplanen visar förtrogenhet med det genusvetenskapliga forskningsfältet, omfattar forskningsfrågor med hög relevans för genusvetenskap, och en fördel att projektet knyter an till de forskningsteman som finns på Centrum för genusvetenskap. (För mer information, se gender.uu.se/forskning). Inkludera också kontaktinformation till minst två, helst akademiska, referenser. Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets och historisk-filosofiska fakultetens regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. https://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Centrum för genusvetenskap har ett aktivt och kontinuerligt arbete för att främja Lika villkor och ett långsiktigt mål att öka mångfald på arbetsplatsen.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Gabriele Griffin, [email protected]; tel: 018-4715790; 070-4250034.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndare Helena Wahlström Henriksson, Epost: [email protected], tel: 018-4717298; 072-9999255.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2022, UFV-PA 2022/527.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i fysik (ytvetenskap och neutronspridning)

Ansök    Feb 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer arbeta vid avdelningen för Materialfysik och delta i ett projekt som är en del av ett Röntgen-Ångström Cluster vilket innebär samarbete med Uppsala Universitet, Malmö universitet, Ludwig-Maximilian University och Jülich centrum för neutronvetenskap. Forskningen inom avdelningen för Materialfysik fokuserar på meta- och smarta material med tonvikt på icke-jämvikts och ”finite size” effekter i magnetiska material, metallhydrider och mjuk materia. Materialer och tunna filmer syntetiseras och studeras med optiska metoder och transportmätningar i labben. Dessa karaktäriseringsverktyg kompletteras med avancerade röntgen- och neutronspridningsmetoder i labbet såväl som vid storskaliga anläggningar. Gruppen driver också neutronreflektometern Super ADAM vid Institutet Laue-Langevin i Grenoble (Frankrike).

I detta doktorandprojekt kommer metoder för neutronytspridning att utvecklas och tillämpas på kolloidala system och biomembran. Det finns två huvudmål. Först kommer en neutronoptiskt anordning att utvecklas för att möjliggöra briljansöverföring på instrument för spridning av neutroner på små vinklar från en yta eller tunn film (GISANS) för att möjliggöra ytspridningsstudier på högt nivå. Det andra målet är att använda ytspridningsmetoder för att studera självorganisering av kolloidala partiklar vid fasta och flytande gränssnitt, samt studera vetenskapliga utmaningar inom biofysikområdet.

Kvalifikationskrav
För att antas till forskarutbildningen krävs tillräckliga akademiska meriter, till exempel magisterexamen i fysik, se https://www.physics.uu.se/utbildning/forskarutbildning/. Vi söker en person med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, och som har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Förmågan att arbeta i en internationell miljö och viss kunskap om datormodellering är väsentligt för arbetet och påvisad kompetens och erfarenhet av vetenskaplig beräkning kommer därför att ses som meriterande. Tidigare erfarenhet av ”ray-tracing” och design av mekaniska komponenter kommer att stärka en applikation. Praktisk erfarenhet av relevant materialfysik, inklusive, men inte begränsat till, mjuk materia och biofysik kommer också att vara fördelaktigt. Viljan att resa är viktig.

Ansökan bör innehålla en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet (en sida), ett CV, kopior av akademiska betyg, examensbevis, examensarbete (eller ett utkast) och andra relevanta publikationer, och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Max Wolff, [email protected], 018-471 3590.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2022, UFV-PA 2022/585.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till 4 doktorander i företagsekonomi

Ansök    Feb 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med sina ca 130 medarbetare och 2000 grundutbildningsstudenter.

Vi bedriver omfattande forskarutbildning och har ca 35 doktorander. 2 forskarskolor, MIT och FIRE, är också knutna till institutionen. Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, internationellt företagande, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Doktorandanställningarna utlyses enligt följande:

- 2 öppna/allmänna doktorandanställningar i företagsekonomi. Vi ser gärna sökande inom entreprenörskap och internationellt företagande men även inom redovisning, organisation och marknadsföring. Finansiering sker med fakultetsmedel. 
- upp till 2 doktorandanställningar i företagsekonomi inom följande projekt:

Projekt 1: Born-digitals innovationsekosystem och utvecklingen av komplement


Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 2: Skogsnäringens digitalisering


Notera: För denna anställning krävs, utöver nedanstående behörighet, goda kunskaper i svenska. Doktorandplatsen är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §, i universitets https://regler.uu.se/lagar-och-forordningar/ samt i den https://www.samfak.uu.se/digitalAssets/634/c_634316-l_3-k_foretagsekonomi-allman-studieplan-2021.pdf, Uppsala universitet.

Behörighet - Språkkrav: Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Vid språktesten krävs följande resultat:

- IELTS: ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5.
- TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90.
- Cambridge: CAE, CPE.

https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/det-har-behover-du-ha/behorighet-i-engelska/

Behörighet - Språkkrav för anställning inom projekt 2: Goda kunskaper i svenska.

Kriterier för bedömning av ansökan: https://fek.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning-till-forskarutbildning/bedomningsgrunder/

Ansökan ska innehålla följande dokument:

- CV.
- Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska vara relaterat till projektet i fråga.
- Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken av doktorandplatserna som söks.
- Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.
- TOEFL/IELTS-test (eller motsv). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
- Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och telnr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder, se https://fek.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning-till-forskarutbildning/.
Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 11-14 april 2022. Kallelse går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2022. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar lämnas av: studierektor för forskarutbildningen Susanne Åberg, tel 018/471 1391, [email protected] och administratör inom forskarutbildningen Golondrian Janke, tel 018/471 1369, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2022, UFV-PA 2022/470. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

3-4 Doktorander i Kulturgeografi

Ansök    Feb 21    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Kulturgeografiska institutionen a?r en medelstor institution vid Uppsala universitet.

Vi forskar och undervisar om ma?nga omra?den inom kulturgeografi. Idag a?r drygt 50 personer verksamma vid institutionen.

Platserna tilltra?ds den 1 september 2022 och a?r finansierade under fyra a?r i form av doktorandansta?llning. Forskar?utbildningen omfattar 240 ho?gskolepoa?ng (4 a?r) varav doktorsavhandlingen utgo?r 180 och kurser sammanlagt 60 ho?gskolepoa?ng.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En doktorand ska fra?mst a?gna sig a?t egen utbildning pa? forskarniva? (4 a?r heltid). O?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan inga? (ho?gst 20 procent). Besta?mmelser om doktorandstudier a?terfinns i Ho?gskolefo?rordningen 5 kap 1-7 § samt i http://regler.uu.se, samt i den https://samfak.uu.se/digitalAssets/634/c_634316-l_3-k_kulturgeografi-allman-studieplan-samfak-2021_166.pdf.

Kvalifikationskrav
Fo?r att bli antagen till utbildning pa? forskarniva? i kulturgeografi kra?vs grundla?ggande samt sa?rskild beho?righet. Grundla?ggande beho?righet har den som har avlagt en examen pa? avancerad niva?, fullgjort kursfordringar om minst 240 ho?gskolepoa?ng (varav minst 60 ho?gskolepoa?ng pa? avancerad niva?), eller pa? na?got annat sa?tt inom eller utom landet fo?rva?rvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fo?r sa?rskild beho?righet att antas till utbildning pa? forskarniva? i kulturgeografi kra?vs att den so?kande har godka?nt resultat pa? kurser om 90 ho?gskolepoa?ng i kulturgeografi. Sa?rskild beho?righet har ocksa? den som i annan ordning inom eller utom landet fo?rva?rvat motsvarande kunskaper. Fo?r antagning kra?vs ocksa? att den so?kande bedo?ms ha sa?dan fo?rma?ga i o?vrigt som beho?vs fo?r att genomga? forskarutbildningen.

En faktor som va?gs in vid antagningen a?r i vilken utstra?ckning institutionen har handledningskompetens och forskningsmedel inom olika omra?den. Vid institutionen finns flera av kulturgeografins centrala fa?lt representerade (inklusive samhällsplanering), och vi har expertis i många olika metoder, både vad gäller kvalitativa och kvantitativa metoder (samt GIS och spatial analys). Vi rekommenderar att alla intresserade beso?ker va?r webbsida fo?r att se hur det egna ta?nkta avhandlingsprojektet relaterar till pa?ga?ende forskningsaktiviteter vid institutionen och våra forskargrupper (se http://www.kultgeog.uu.se/forskning/forskargrupper/) och vilken typ av handledningskompetens som finns ha?r (se http://www.kultgeog.uu.se/personal/).

Ansökningsförfarande
En rekryteringsgrupp go?r ett fo?rsta urval via en genomga?ng av insa?nda handlingar och kontakter med a?beropade referenter. Denna grupp av so?kande kallas da?refter till intervju med na?gra fo?retra?dare fo?r forskarutbildningen varefter en slutgiltig bedo?mning go?rs. Intervjuerna planeras att ske under april månad. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt någon gång i maj 2022. Kriterier vid bedo?mning av anso?kningar beskrivs i separat dokument (http://www.kultgeog.uu.se/digitalAssets/546/c_546694-l_3-k_kriterier-vid-bedo-mning-av-anso-kningar-till-forskarutbildningen.pdf).

Anso?kan om antagning skall go?ras via la?nken la?ngst ner pa? sidan och skall omfatta:

- Ifylld och påskriven anso?kningsblankett
- Ett personligt brev inklusive motivering till ansökan
- CV (Curriculum Vitae = meritfo?rteckning), inkl. din utbildningsbakgrund och tidigare arbetserfarenhet
- En kort beskrivning (3-4 sidor, inkl. referenser) av so?kandens tillta?nkta forskningsinriktning
- Vidimerade kopior pa? examensbevis och registerutdrag som styrker den grundla?ggande och sa?rskilda beho?righeten, med information om kurser och betyg
- Ett (eller flera) exemplar av de sja?lvsta?ndiga akademiska arbeten som so?kanden fo?rfattat, på svenska eller engelska
- Kontaktuppgifter (men inte själva rekommendationerna) för två akademiska referenser

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde den 1 sept 2022. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskarutbildningens studierektor David Jansson. Tel. 072–999 9155. E-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2022, UFV-PA 2022/551.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Genusvetenskap m inriktning Teknologiseringen av vardagslivet

Ansök    Feb 17    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i Genusvetenskap med inriktning mot Teknologiseringen av vardagslivetCentrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.

Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. Hos oss finns ett trettiotal forskare som bedriver forskning som spänner över många forskningsfält, över 20 discipliner och alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå; i Centrums forskarutbildning är för närvarande åtta doktorander verksamma. Läs mer om vår forskning här: http://www.gender.uu.se/forskning

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter: Centrum för genusvetenskap utlyser en tjänst som doktorand i genusvetenskap, med inriktning mot teknologiseringen av vardagslivet, och mer specifikt mot gender-sensitive approaches to the design of social robots for real world applications med tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i Centrums och utbildningsprogrammets verksamhet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom det brett definierade området genusvetenskap.

Kvalifikationskrav: Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande har en examen i genusvetenskap på grundnivå och/eller avancerad nivå, och/eller en examen med relevans för forskningsområdet, till exempel i människa-datorinteraktion eller interaktionsdesign. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat utbildning inom andra ämnen med genusvetenskaplig inriktning/relevans. Sökande bör ha dokumenterat goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan ska innehålla CV, kopior av examensbevis, betyg och examensarbete, samt eventuella publikationer. Ansökan ska dessutom innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver: (A) varför du önskar bli doktorand inom genusstudier och (B) eventuell tidigare erfarenhet av forskning. Utöver detta ska ansökan innehålla en kortfattad projektplan (max 5 sidor, inklusive referenslitteratur) som beskriver ditt tänkta forskningsprojekt. Det är av central betydelse att projektplanen visar förtrogenhet med det genusvetenskapliga forskningsfältet samt människa-datorinteraktion och/eller social robotics, och baseras på forskningsfrågor med hög relevans för dessa fält. Projektplanen ska också beskriva hur projektet knyter an till de forskningsteman som finns på Centrum för genusvetenskap. (För mer information, se http://www.gender.uu.se/forskning). Inkludera också kontaktinformation till minst två, helst akademiska, referenser. Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets och historisk-filosofiska fakultetens regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. http://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Centrum för genusvetenskap har ett aktivt och kontinuerligt arbete för att främja Lika villkor och ett långsiktigt mål att öka mångfald på arbetsplatsen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Gabriele Griffin, Email: [email protected]; Tel: 018-471 5790.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndare Helena Wahlström Henriksson, Epost: [email protected], tel: 018-471 7298.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2022, UFV-PA 2022/528.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, Veterinärmedicinsk bakteriologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap En anställning som doktorand i biomedicinsk vetenskap, med inriktning på bakteriologi ledigförklaras vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) vid SLU. BVF är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, livsmedelssäkerhet, ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
En anställning som doktorand i biomedicinsk vetenskap, med inriktning på bakteriologi ledigförklaras vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) vid SLU. BVF är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, livsmedelssäkerhet, virologi, bakteriologi, parasitologi samt epizootologi.

Kolibacillos hos fjäderfä – karaktärisering av bakterier och riskfaktorer
Kolibacillos är den vanligaste orsaken till bakteriellt orsakad sjukdom hos fjäderfä i hela världen oavsett produktionsform och besättningsstorlek. Begreppet kolibacillos omfattar både lokala och systemiska infektioner som kan visa sig hos fjäderfä som sporadisk sjukdom/död eller som utbrott med plötslig hög dödlighet. I projektet kommer ny kunskap att genereras avseende kolibacillos hos fjäderfä och förekomst av specifika sjukdomsframkallande sekvenstyper och antibiotikaresistensgener.

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en motiverad forskarstudent i ämnet biomedicinsk vetenskap med inriktning på bakteriologi. Syftet med projektet är att ge ökad kunskap om E. coli-bakterier från fjäderfä för att bättre förstå epidemiologin och patogenesen vid utbrott av kolibacillos. I projektet ingår bland annat insamling av bakterier vid besättningsbesök, kartläggning av E. coli-bakteriernas virulensgener, resistensmönster och släktskap samt undersöka eventuella samband med faktorer i djurens omgivning. Den långsiktiga målsättningen är att kontrollera och förebygga infektionen genom identifiering av effektiva interventionsstrategier och djurhållningsåtgärder för att förhindra utbrott av kolibacillos på ett hållbart sätt för att främja djurhälsan.

Projektet omfattar planering och genomförande av forskningsstudier, inklusive fältarbete med sjukdomsutredning, datainsamling och provtagning i fjäderfäbesättningar i Sverige, samt bakteriologiska, molekylärbiologiska och epidemiologiska analyser. Populärvetenskaplig och vetenskaplig resultatförmedling såväl muntligt som skriftligt är en viktig del av projektet. I de bakteriologiska och molekylärbiologiska studierna ingår bland annat odling och typning av bakterier, antibiotikaresistensundersökningar, molekylära analyser och bioinformatik. De epidemiologiska studierna omfattar bland annat data- och riskanalys samt djupstudier av besättningar med friska och sjuka fjäderfän.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund för tjänsten är veterinär. Även agronom, mikrobiolog eller motsvarande kan komma ifråga. Den sökande ska ha masterexamen och ha goda kunskaper i att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Vi kommer fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Praktisk erfarenhet av veterinärt fältarbete och körkort är meriterande.

Placering:           
Ultuna, Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-03-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre