Lediga jobb Uppsala Universitet i Uppsala

Se alla lediga jobb från Uppsala Universitet i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Kursamanuens till läkarprogrammet

Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900  personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med  starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska  verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring  sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är administration av undervisningen i Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri på  läkarprogrammet på termin 8.Administrativt arbete med schemaläggning, planering av verksamhets  förlagd utbildning (VFU), tentamen samt planering av nya kurstillfällen ingår. Du deltar i  undervisningen och är ett stöd till både studenter och våra lärare. Du arbetar i flera olika digitala  plattformar, bl.a. hantering av e-tentor (tex Inspera, Studium,Timeedit).

Kvalifikationskrav
Som sökande är du aktivt studerande på Läkarprogrammet eller annan utbildning inom Medicinska- farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. 

Arbetet som amanuens innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl  utvecklad samarbetsförmåga samt förmåga att kommunicera på ett lyhört sätt. Terminens början och slut  är arbetsintensiva och många arbetsuppgifter ska hanteras samtidigt på kort tid vilket innebär att mycket  stor vikt också läggs vid personliga egenskaper som noggrannhet, struktur och flexibilitet. 

Goda kunskaper i svenska krävs samt god förmåga av att arbeta i flera olika datasystem.

Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap  §10). 

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av undervisning, särskilt i Problembaserat lärande (PBL)
- Godkänd psykiatrikurs på läkarprogrammet
- Erfarenhet och skicklighet i de administrativa systemen Studium, Inspera ochTimeedit

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 230301-230531. Omfattningen är max 50 %. Tillträde  230301. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mia Ramklint [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2023, UFV-PA 2023/456 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i medicinsk teknik med fokus på additiv tillverkning

Ansök    Feb 3    Uppsala Universitet    Doktorand
Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i medicinsk teknik med fokus på additiv tillverkning av nedbrytbara, hållbara legeringar

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik

Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik vid Ångströmlaboratoriet (https://www.

materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/). Forskningen vid avdelningen fokuserar på grundläggande mekanismer för utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system. Avdelningen består av två forskargrupper, BMS och EMBLA.

Forskargruppen BioMaterial Systems, som leds av professor Cecilia Persson, fokuserar på utveckling av nya biomaterial och implanta, främst genom additiv tillverkning (3D-printing). Det finns för närvarande cirka 20 personer i forskargruppen. Mer information om forskargruppens profil finns på: http://www.materialvetenskap.uu.se/bms/ . Prof. Persson leder också ett VINNOVA kompetenscentrum, AM4Life, som samlar 25 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskaperna: https://www.uu.se/en/research/am4life/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Forskningsprojekt
Målet med detta projekt är att utveckla magnesiumbaserade metalliska glas, fria från sällsynta jordartsmetaller, med potentiella tillämpningar som sträcker sig från det biomedicinska området till flyg- och bilindustrin. Mikrostrukturen hos dessa material skulle möjliggöra ökad hållfasthet och korrosionsbeständighet. Stora, komplexa komponenter har tidigare varit omöjliga att tillverka, men i detta projekt kommer additiv tillverkning att användas som en metod för att utveckla sådana komponenter. I projektet kommer vi även adressera behoven av hållbar produktion, och möjlighet till återanvändning av pulver kommer att undersökas. I projektet kommer vi därmed att utforska nya sätt att utveckla förbättrade, material- och viktbesparande komponenter, samtidigt som behovet av minskad användning av sällsynta jordartsmetaller adresseras.

Projektet utförs i samarbete med avdelningen för strukturmekanik vid Lunds universitet, och forskningsvistelser där förväntas.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom detta projekt innefattar parameteroptimering av laserpulverbäddsmältningsprocesser (L-PBF) för att utveckla legeringarna. Du kommer att använda olika metoder för experimentell karakterisering av legeringarna, inklusive men inte begränsat till mikroskopi, fassammansättning, korrosion och utvärdering av mekaniska egenskaper. Detta kan också inkludera synkrotronstrålning och neutronspridningsexperiment. Numerisk modellering kommer att vara en integrerad del av projektet, inklusive termodynamiska beräkningar och användning av numeriska kärnbildnings- och tillväxtmodeller och deras implementering i finita elementprogramvara.

I arbetet ingår även att sprida den inhämtade kunskapen genom vetenskapliga artiklar och presentationer på internationella konferenser.

Kvalifikationskrav
Master- eller civilingenjörsexamen (senast vid överenskommet startdatum) med specialisering inom materialvetenskap, materialteknik, teknisk fysik med materialvetenskap eller relaterade fält. Dokumenterad kunskap inom numerisk modellering.

Vi kräver goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Önskvärt/Meriterande i övrigt

Dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden är meriterande:

- Additiv tillverkning, särskilt laser pulverbäddssmältning
- Utveckling av reaktiva legeringar, såsom Mg- eller Zn-baserade legeringar
- Termodynamisk modellering
- CNT-modellering
- Finita element modellering
- Fasfältsmodellering
- Neutronspridningsexperiment
- Synkrotronstrålningsexperiment

Vi söker någon med en stark motivation att bedriva tvärvetenskaplig forskning, med god analytisk förmåga, som vill planera och leda egna projekt samt har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. God kommunikationsförmåga både internt och externt, muntligt och skriftligt, värderas högt.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Cecilia Persson ([email protected]), Dr Francesco D’Elia: [email protected], eller Alexandra Davydova: [email protected]

Information om avdelningen för medicinsk teknik finns att tillgå på https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/

Välkommen med din ansökan senast 28 Februari 2023, UFV-PA 2023/417

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal

Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal och digital vård

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
e-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård och inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder. Den utlysta tjänsten kommer att fokusera specifikt på forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet (ofta kallat ”open notes” i USA). Ett särskilt fokus kommer att vara på personer med kronisk smärta och/eller problem med mental hälsa. Forskningen kommer att genomföras i Sverige och internationellt.

Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om patienters tillgång till sin journal via nätet, och hur patienter kan ta en mer aktiv roll i identifiering av och hantering av felaktigheter eller saknad information i journalen. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av både kvantitativa data (framförallt enkätstudier) och kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, implementeringsforskning (med fokus på digitala verktyg i vården), eller närliggande ämne. Tidigare forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet, både i Sverige och internationellt, är ett krav för tjänsten. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av användbarhetsstudier, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet, samt systematiska litteraturöversikter, metaanalyser och Delphi-studier
- Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
- Projektadministration och samarbete i internationella forskningsprojekt
- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på dina examensbevis
- Din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Docent Maria Hägglund (maria.hä[email protected], 018-471 6257) 

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2023, UFV-PA 2023/449.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoctoral researcher in Single cell and Spatial sequencing

Ansök    Feb 2    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Vickovic Lab vid Uppsala universitet söker en dynamisk, självmotiverad, teamorienterad postdoktor beräkningsforskare för att utöka beräkningsinsatser för att förstå sjukdomsmekanismer. Vi är intresserade av att utveckla integrerande multimodala dataanalysverktyg som inkluderar enkelcellsdata och rumsligt upplösta omicsdata, bilddata, kliniska fenotyper, varianter och genotyper. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha den unika möjligheten att arbeta i skärningspunkten mellan matematisk modellering, omics dataanalys, arbetsflödesoptimering och resursbyggande. Den postdoktorala forskaren kan också föreslå och driva egna idéer som passar labbets allmänna forskningsprogram
(se https://www.vickovictechinnovation.com/).

Vickovic Lab är fokuserat på att utveckla nya verktyg för "digital patologi" för att spåra sjukdomsprogression med syftet att identifiera översättbara läkemedel och terapeutiska mål i humana vävnadskohorter. Teamet utnyttjar teknologier inklusive rumslig transkriptomik, encellssekvensering och maskininlärning. Ett särskilt område av sjukdomsfokus för labbet är att utveckla verktyg för rumslig genomik som kommer att möjliggöra störande mycket komplexa interaktioner i människans tarm-till-hjärna-axel. Dr. Vickovic är också chef för teknologiinnovationslabbet vid New York Genome Center (NYGC). Personen som väljs ut för denna roll skulle också ha ett nära samarbete med NYGC-teamet, och det finns möjlighet att tillbringa en längre period i New York som gästforskare.

Arbetsuppgifter  

- Utveckla nya molekylärbiologiska analysmetoder för att integrera och analysera storskalig, spatiellt upplöst RNA-seq och genotypisk data med hjälp av den senaste tekniken;
- Utveckla resurser för samhället som ger tillgång till insamlad data;
- Arbeta nära forskare med dataanalys bakgrund och inom core-faciliteter och förstå arbetet med den data som genereras;
- Samordna insatser mellan flera organisationer (Uppsala University, Flatiron Institute, Columbia University and New York Genome Center);
- Aktivt delta i utförandet av manuskript inför publicering och presentera vid vetenskapliga konferenser;
- Assistera i mentorskap av studenter;

Vid behov, dela expertis och ge utbildning och vägledning till gruppmedlemmar.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen med avhandlingsarbete på en internationell nivå av hög kvalitet inom ett ämne som är relaterat till. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

- Minst PhD i molekylär biologi, bioteknik, genteknik, kemiteknik eller liknande;
- Fördjupad konceptuell eller teknisk förståelse av moderna molekylära tekniker av hög kapacitet inom biovetenskap (RNA-seq, spatiellt upplöst RNA-seq, immunohistokemi);
- Tidigare erfarenhet av mikrofluidik, mikroskopi, automatisk instrument hanteering, scRNA-seq och spatiellt upplöst RNA-seq
- Tidigare erfarenhet av teknik utveckling
- Krav på att vara duktig på muntlig och skriftlig kommunikation, dokumentation av data och på att presentera;
- Krav på att ha erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar för publicering;

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Tekniska och professionella färdigheter: Konsekvent uppvisande av förmågor och kunskaper som är relevanta för nuvarande roll; strävar efter att utöka sina tekniska och professionella färdigheter både på djupet och bredden; arbetar med en hög nivå av integritet; uppvisar fokus och disciplin; prioriterar på lämpligt sätt; hanterar förväntningar och levererar åtaganden.
- Samarbetsförmåga och kommunikativ: Bra på samarbeten och lagarbete; tar fram det bästa i andra; arbetar effektivt på alla nivåer, både internt och externt; respekterar och omfamnar mångfald; kommunicerar tydligt och lyssnar noga; använder ett gott omdöme om vad som ska kommuniceras och när det ska göras.
- Anpassningsbar och innovativ: Anpassningsbar och omfamnar förändring; utvecklar nya insikter och strävar efter förbättringar och effektivitet; främjar utbyte av nya idéer och är villig att utmana status quo; tar initiativ och är lösningsorienterad; arbetar med passion och nyfikenhet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i minst 2, högst 3 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sanja Vickovic, 018-471 0000, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2022/4972.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området mikrosystemteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskare inom området mikrosystemteknik - Digital tillverkning av mjuka och följsamma mikrosystem

Avdelningen för mikrosystemteknik (MST) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet.

Forskare vid MST har lång erfarenhet av materialvetenskap, mekanik och tillverkning av mikrosystem, där vi tar fram av sensorer, aktuatorer och mikrofluidik. Vi har en större forskargrupp som är specialiserad på mjuka och töjbara mikrosystem. Tillämpningarna är främst inom medicinsk teknik. 

Arbetsuppgifter
Forskning och utveckling av digitala tekniker för miniatyriserade mjuka och töjbara mikrosystem med särskild inriktning mot system som använder lågtemperaturlegeringar och sådana som är smälta i rumstemperatur. I arbetsuppgifterna ingår även att söka externa anslag, publicera vetenskapliga artiklar och handleda studenter i projekt relaterade till forskningsfrågorna. Även medverkan i annan undervisning kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i materialvetenskap eller mikrosystemteknik. Vi kräver gedigna experimentella kunskaper och erfarenheter i heterogena töjbara mikrosystem som använder legeringar som är i smälta vid rumstemperatur.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är mycket meriterande att ha erfarenhet av forskning och utveckling av digitala tekniker för miniatyriserade mjuka och töjbara mikrosystem med särskild inriktning mot system som använder vätskelegeringar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som förmåga att leda och driva projekt. Du bör vara målmedveten och strukturerad och kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av tidigare forskningserfarenhet, CV, kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Klas Hjort, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 23 februari 2023, UFV-PA 2023/120

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Administrativ chef

Nytt
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 250 anställda.

Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära (LUVAL); geofysik; naturresurser och hållbar utveckling (NRHU); mineralogi, petrologi och tektonik (MPT); paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Institutionen har verksamhet i Uppsala och på Gotland. För mer information se Institutionen för geovetenskaper: http://www.geo.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den administrativa chefen är direkt underställd institutionens prefekt och förväntas ge denne kvalificerat administrativt stöd och beslutsstöd på bred front. Arbetsuppgifterna kan innefatta organisationsfrågor, förvaltningsrätt, verksamhetsplanering och uppföljning. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och är adjungerad i institutionens styrelse. Du förväntas bistå ledningsgrupp, styrelse och programansvariga med uppföljningar och analyser.

Rollen som administrativ chef innebär också att vara en länk mellan universitetsförvaltningen och institutionen. Därtill förekommer det tjänsteresor till Gotland.

Den administrativa chefen leder och utvecklar institutionens verksamhetsstöd för ekonomi och HR som idag består av ett 10-tal medarbetare. Gruppen kan komma att utökas med ytterligare medarbetare på sikt.

Din uppgift är att organisera och bemanna en professionell stödverksamhet utifrån institutionens arbete med utbildning, forskning och samverkan. Du skapar förutsättningar för att stödverksamheten fungerar på ett kvalitativt, effektivt och funktionellt sätt. I rollen ingår vidare arbete med utveckling av verksamhetsstödets gemensamma processer och arbetssätt.

Som administrativ chef har du budget- och personalansvar för verksamhetsstödet. Du säkerställer budget- och bokslutsarbete. Du ansvarar även för arbetsmiljöfrågor samt håller i utvecklings- och lönesamtal för institutionens verksamhetsstöd.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs relevant högskoleexamen eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, goda kunskaper och erfarenhet av statlig eller annan offentlig verksamhet.

Du är van att verka och navigera i en komplex organisation och har erfarenhet av att möta olika chefsrelaterade utmaningar på ett öppet och nyfiket sätt. Du har förmåga att se frågor och lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du förstår kopplingen mellan det administrativa verksamhetsstödet och den akademiska verksamhetens behov samt bidrar på ett strategiskt och analytiskt sätt.

För arbetet krävs att du har förmåga att fatta beslut, delegera och vara tydlig. Vidare förutsätter arbetet som chef att du har stark integritet och arbetar förtroendeingivande. Du är prestigelös och kan vid behov gå in och driva operativa arbetsuppgifter. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Goda kunskaper inom Officepaketet och vana av att använda olika IT-system är en självklarhet för detta arbete.

Rollen som administrativ chef förutsätter att du har ett genuint intresse för att leda och utveckla människor och verksamhet. Du är lyhörd och har förmåga att skapa ett gott och positivt arbetsklimat samt har ett service- och samarbetsinriktat arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbetsledning och chefserfarenhet inom offentlig verksamhet är meriterande, liksom erfarenhet av att leda administrativt arbete inom högskola/universitet. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Prefekt Ian Snowball, tel: 018-471 36 57, e-post: [email protected]
Administrativ chef Ann Berner Westerberg, tel: 018-471 25 32, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2023, UFV-PA 2023/454.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

3 doktorander inom datavetenskap och inbyggda system

Ansök    Feb 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionens hemsida: https://www.it.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Funktionaliteten och det ekonomiska värdet hos dagens industriella system och produkter, såsom bilar, flygplan, drönare och medicintekniska produkter, definieras och realiseras av programvara som ett inbyggt system. En central utmaning i utformningen av sådana system är förmågan att uppdatera programvara: att lägga till nya funktioner, anpassa ett system eller åtgärda säkerhetsproblem. Uppsala universitet driver två spännande projekt som fokuserar på nästa generations inbyggda system som måste designas för att kunna uppdateras: ERC-projektet CUSTOMER, och projektet UPDATE som finansieras av Wallenbergstiftelserna. Projekten samlar världsledande forskargrupper inom flera områden som är centrala för utveckling och implementering av inbyggda system: distribuerade trådlösa system, verifiering och testning, samt inbyggda system. För mer information se Embedded systems: http://www.it.uu.se/research/group/darts

Projekten syftar särskilt till att utveckla följande: en ny systemarkitektur för inbyggda system som stödjer förmågan att distribuera och installera inkrementella uppdateringar, så att komponenter kan integreras och uppdateras sömlöst, samtidigt som systemets deterministiska beteende garanteras; skalbara metoder och verifieringsverktyg som på realistiska system automatiskt verifierar att uppdateringar bevarar och garanterar säkerhetsegenskaper; effektiva schemaläggningsalgoritmer för optimalt resursutnyttjande på dagens datorplattformar för att möjliggöra dynamiska uppdateringar; robusta protokoll och körtidstekniker för säker distribution och underhåll av verifierade och accepterade uppdateringar även i säkerhetskritiska miljöer som drönare.

Vi söker därför motiverade doktorander inom följande områden:

- Systemarkitekturer för inbyggda system 
- Modellering och verifiering
- Realtidschemaläggning
- Programmering och kodgenerering för ”multi-core platforms”
- Inbyggda system t.ex. mobila robotar

En doktorandansta?llning ges upp till fem a?r. Doktoranden ska fra?mst a?gna sig a?t den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra a?rs heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen besta?r av forskning i ett specifikt a?mne, men inneba?r a?ven att man genomga?r forskarutbildningskurser. O?vrig tja?nstgo?ring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, inga?r inom ramen fo?r ansta?llningen (max 20 %). 

Kvalifikationskrav
En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande i datavetenskap, datorteknik eller inbyggda system, i ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Det är önskvärt med en god bakgrund inom några av områdena inbyggda system, realtidssystem, programanalys, model checking, formell verifiering, datorarkitektur, programvaruteknik, samt goda färdigheter i att implementera icke-trivial algoritmer. Det krävs goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.
Sökande ska dessutom kunna arbeta väl och strukturerat, både självständigt och i grupp, kunna ge och ta emot konstruktiv kritik, samt ha god förmåga till kritiskt tänkande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av M.Sc.-avhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, t.ex. länkar till egenproducerad kod (t.ex. på GitHub). Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga kontaktuppgifter till minst en referensperson.

Uppsala Universitet strävar efter att nå en jämn fördelning mellan könen, varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Wang Yi ([email protected]), Bengt Jonsson ([email protected]), Philipp Rümmer, ([email protected]) eller Thiemo Voigt ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2022/4781.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Reglerteknik med fokus på säker inlärning och reglering

Ansök    Feb 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. http://www.it.uu.se/.

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Ett viktigt mål är att utveckla matematiska modeller som kan beskriva verkliga dynamiska fenomen så att maskiner och människor mer effektivt kan agera i världen runt oss.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen. Vi strävar efter att alla doktorander ska få en gedigen internationell erfarenhet under sin doktorandtid.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Ett exempel på föreslagna forskningsprojekt anges kort nedan. Den exakta inriktningen avgörs i en dialog mellan sökande och handledaren.

Projektbeskrivning: Säker inlärning och reglering

Intelligenta cyberfysiska system genom integration av hårdvara, mjukvara, kommunikationsteknik, system, reglerteknik och maskininlärning. Detta möjliggör applikationer inom områden som robotik och autonoma fordon, industriella processer eller energisystem och annan kritisk infrastruktur. Samtidigt kan misslyckanden i cyberfysiska system få förödande konsekvenser.

Forskningen ska utveckla nya probabilistiska riskmått och optimeringsbaserade designmetoder för inlärning och reglering i återkopplade system som tar hänsyn till attackernas påverkan och detekterbarhetsbegränsningar, såväl som till en mångsidig uppsättning av motståndarmodeller med osäkerhet. Möjliga ämnen inkluderar, men är inte begränsade till: att undersöka effekten och detekterbarheten av klasser av attacker (t.ex. fördröjning, Denial-of-Service eller falska datainjektionsattacker); robust reglering och feldetektering för ökad säkerhet; analys av datadrivna reglertekniska metoder ur ett säkerhetsperspektiv; utforska samband och skillnader mellan så kallade adversarial training, robusthet och säkerhet i samband med maskininlärning för reglering.

Vi välkomnar även blivande studenters initiativ och det exakta forskningsämnet kommer att avgöras i en dialog mellan studenten och handledaren efter anställning.

Denna tjänst är en del av projektet "https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html" finansierat av ett bidrag från SSF Future Research Leaders Program. Den framgångsrika kandidaten kommer att gå med i forskargruppen https://uslc-lab.github.io/, en växande tvärvetenskaplig forskargrupp som gör grundläggande och tillämpad forskning i skärningspunkten mellan cybersäkerhet, kontrollteori och maskininlärning. Vår vision är att utveckla metoder för att designa intelligenta autonoma beslutssystem som är säkra och motståndskraftiga mot illvilliga motståndare.

Mer information finns via https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationskrav
En doktorand på avdelningen för systemteknik ska ha:

- civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande inom ett ämne som är relevant för projektet.
- goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.
- personliga egenskaper, som kreativitet, grundlighet och/eller ett strukturerat arbetssätt kring problemlösning.

Specifika krav för detta projekt är som följer: (i) goda programmeringskunskaper (helst i Matlab och Python) och (ii) kunskap om reglerteori eller tillämpad matematik med fokus på linjär algebra, statistik och optimering. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet och kurser inom ett eller fler av följande ämnen är också relevant för projektet: reglerteori, linjära system, icke-linjär reglerteknik, robust reglerteknik, estimering, modellprediktiv styrning (MPC), maskininlärning och optimering.

Ansökan
Ansökan ska innehålla: 1) en redogörelse (max 2 sidor) om den sökandes motivering för att söka denna tjänst, tillsammans med självbedömning av varför du skulle vara rätt kandidat för denna tjänst; 2) ett CV; 3) examina och betyg (översatta till engelska eller svenska); 4) magisteruppsatsen (eller ett utkast till detta, och/eller någon annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig text), publikationer och andra relevanta dokument; och 5) referenser med kontaktinformation (namn, e-post och telefonnummer) och (om möjligt) upp till två rekommendationsbrev.

Ansökningar kan lämnas av sökande som inte helt avlagt civilingenjörsexamen (eller motsvarande), dock bör alla sökande ange tidigast möjliga startdatum för anställningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor André Teixeira, telefonnummer: +46  18-471 5414, email: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/332.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i policyanalys för planering av små multifunktionella våtmarker

Ansök    Feb 2    Uppsala Universitet    Geolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om institutionens verksamhet, Institutionen för geovetenskaper: https://www.geo.uu.se/

Forskning inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Anställningen som postdoktor är en del av forskningsprojektet PUDDLE JUMP (för att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn) finansierat av Formas. PUDDLE JUMP kommer att bidra till ett "förenat" tänkande om hydrologiska och andra ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av små anlagda dammar och våtmarker.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Postdoktorns arbete kommer att fokusera på utmaningar som kommuner står inför under planeringsarbetet och beslutsfattandet av små anlagda dammar och våtmarker. Arbetet kommer att omfatta två huvuduppgifter: 1) Policyanalys av barriärer och möjligheter för multifunktionell landskapsplanering i avrinningsskala och implementering av små anlagda dammar och våtmarker. Detta kommer att omfatta en litteraturstudie och innehållsanalys av policydokument, samt intervjuer och en workshop med relevanta intressenter. 2) Analys av de rekreations- och sociala ekosystemtjänster som små anlagda dammar och våtmarker levererar, baserat på en enkät som distribuerats till olika intressenter och allmänheten samt med hjälp av foton eller illustrationer av små anlagda dammar och våtmarker utvärdera attraktivitet för respondenterna. Utöver det kommer postdoktorn också att samarbeta med andra forskare i projektet, till exempel uppgifter kring medborgarvetenskap och medvetandehöjande. Utöver forskning kan postdoktorn förväntas vara handledare för ett eller några examensarbeten inom projektet och utföra vissa administrativa uppgifter.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i statsvetenskap, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande alternativt en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen enligt ovan. Forskningsintressen relevanta för PUDDLE JUMP projektet. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av policy- och/eller diskursanalys, jobbat med intervjuer och enkäter och tvärvetenskapligt forskningsarbete är ett krav. Det är även goda kunskaper i svenska, eftersom forskningen till övervägande del kommer att täcka det svenska politiska sammanhanget vilket innebär kommunikation med svenska intressenter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter och erfarenheter av att leda eller arbeta i samarbetsprojekt, organisera och underlätta processer för involvering av intressenter eller engagera olika intressenter (t.ex. i intervjuer, undersökningar, workshops) är en fördel. Kunskaper i design och/eller bildmanipuleringstekniker samt teckning är också meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, tel: +46 76 822 66 16, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2023, UFV-PA 2023/425.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i fysik med inriktning mot teori för material med korrelerad elektronstruktur

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se. Institutionen är i begrepp att utvidga aktiviteten inom studier av korrelerade elektronstrukturer hos material. Avdelningen för materialteori har väl etablerad forskning i världsklass inom kondenserade materiens teori, där både numeriska och analytiska tekniker används. Forskningen är fokuserad på elektronstruktur, magnetism, topologiska faser, korrelerade fenomen samt material och teknologier för ett hållbart samhälle.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Lektoratet är en del av en omfattande verksamhet inom teori fokuserad på korrelerade elektronstrukturer och materialutveckling. Fokus för tjänsten ligger på dynamisk medelfältsteori (DMFT) kopplad mot elektronstrukturteori, med tillämpningar på material med korrelerad elektronstruktur. Anställningens forskningsprofil ligger i området utveckling och användning av DMFT, särskilt för elektronstrukturer hos material med signifikanta korrelationseffekter.  Utveckling av teoretisk modellbildning av elektron- och röntgenspektroskopidata från material är en del av tjänsten. I tjänsten ingår även samarbete med experimentella grupper inom fältet korrelerad elektronstruktur.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Administration inkluderar koordinering av forskningsprojekt, författande av ansökningar till externa finansiärer för erhållandet av forskningsmedel, författande av tekniska och ekonomiska rapporter, samt medverkan vid anställning av doktorander och postdoktorer. Forskningsuppgifter involverar utforskning av ämnet, publicering i internationella tidskrifter av högsta kvalitet samt presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppgifter på avdelningen och/eller institutionen.
- Tjänsten innebär även koordination av internationella samarbeten.
- Kurser som ges på grundnivå undervisas vanligtvis på svenska, men många kurser på avancerad nivå, liksom doktorandkurser, kan ges på engelska. Stöd ges till nyanställda som behöver lära sig svenska.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Olle Eriksson, 0704250777, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2023, UFV-PA 2022/5126.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom reproduktiv hälsa, migration och sociala normer

Ansök    Feb 1    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Läs mer här: https://www.kbh.uu.se/

Den anställning som utannonseras här är inom forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård samt migration (IMHm) som är en del av institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. IMHm är ett ledande forsknings- och utbildningsmiljö på nationell och internationell nivå, och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och barns hälsa och migration. Forskargruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och evidens-baserad kunskap till yrkesgrupper inom hälsovården och till beslutsfattare för att förbättra sexuell- och reproduktiv hälsa, liksom migranthälsa och relaterade områden. Gruppen åtnjuter ett nationellt och internationellt anseende för sitt pionjärarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och migration, och har varit framgångsrik i konkurrens erhålla stora forskningsmedel för sina insatser att minska ojämlikhet och att stärka en jämlik global hälsa. Mer information om forskargruppen finns att läsa: https://kbh.uu.se/ forskning/internationell-kvinno-och-modrahalsovard-migration/. 

IMHm har erhållit ett strategiskt stort nationellt forskningsbidrag, som en del av regeringens nationella forskningsprogram inom migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man ska hantera konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom hälsovården. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Forskningsassistentens uppgifter kommer att förläggas inom ramen för forskningsprogrammet Migration and equal sexual and reproductive health: the meaning of cultural dynamics and co-creation for enhanced practice, finansierat av Vetenskapsrådet. Det övergripande syftet med forsknings-programmet är att utveckla ett flerdisciplinärt kunskapscentrum som ska ligga till grund för en evidens-baserad praktik genom samarbete med patienter/klienter, praktiker och forskare. Professor Birgitta Essén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, är projektledare i samarbete med docent Pontus Strimling, Institutet för Framtidsstudier, Stockholms universitet och biträdande professor Aje Carlbom, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet. Den person som blir aktuell för tjänsten kommer att bistå i arbetet med teoretisk och empirisk forskning om kulturell och religiös pluralism i mötet mellan individ och välfärdsystemsystem med särskilt fokus på andlig vård, sexuell och reproduktiv hälsa och interaktion i möten mellan klienter och vårdgivare i människobehandlande situationer. Forskningsresultaten kommer att användas för att utveckla metoder för att hantera normkonflikter som kan hindra optimal vård och stöd.

Arbetsuppgifter


-  I anställningen ingår att arbeta som forskningsassistent i gruppen och att bidra till att uppnå målen inom projektet.
- Koordinera och utföra forskningsaktiviteter (planering, datainsamling och analys) för att genomföra målen inom forskningsprojektet.
- Bidra med att utveckla nya projekt och ansöka om finansiering.
- Viss undervisning (max 10%) relaterad till migration.
- Stödja gruppens samverkansaktiviteter från kunskap till praktik.

Kvalifikationskrav


- Dokumenterade kunskaper i kvalitativ sociologi med fokus på sociala normer i relation till kultur, religion, hälsa och migration.
- Erfarenhet av forskning om sociala normer och värderingar/jämställdhet/migration.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitativ dataanalys.
- Flytande språkkunskaper i engelska både skriftligt och muntligt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Doktorsexamen. Dokumenterad erfarenhet av forskning om kulturell pluralism och integration i institutionell kontext såsom exempelvis socialtjänst, ungdomsmottagning, elevhälsan eller i andra sociala institutioner exempelvis sjukvården. Kunskap om Mellanösterns kultur, religion och språk är meriterande. Förmåga att arbeta i team tillsammans med kollegor i en flervetenskaplig kontext värderas högt. Erfarenhet av framgångsrikt arbete med att planera och genomföra forskning om sociala normer och värderingar/hedersvåld/ kvinnlig omskärelse/ jämställdhet/ migration/ reproduktiv hälsa.

Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 50%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Birgitta Essén, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/233.


Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i fysik med inriktning mot tidsberoende elektronstrukturteori  

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se . Avdelningen för materialteori har väl etablerad forskning i världsklass inom kondenserade materiens teori, där både numeriska och analytiska tekniker används. Forskningen är fokuserad på elektronstruktur, magnetism, topologiska faser, korrelerade fenomen samt material och teknologier för ett hållbart samhälle.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Lektoratet är en del av en omfattande verksamhet inom teori fokuserad på tidsberoende elektronstrukturer i icke-jämviktstillstånd. Fokus ligger på kopplingen mellan elektronstrukturer och deras koppling mot optiska och magnetiska egenskaper hos material. Anställningens ämnesområde är inriktat mot en kvantmekanisk beskrivning av ultrasnabba tidsförlopp med en materialspecifik formalism. Utveckling av teoretisk modellbildning är en del av tjänsten. I tjänsten ingår även samarbete med experimentella grupper i fältet magnetiseringsdynamik.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Administration inkluderar koordinering av forskningsprojekt, författande av ansökningar till externa finansiärer för erhållandet av forskningsmedel, författande av tekniska och ekonomiska rapporter, samt medverkan vid anställning av doktorander och postdoktorer. Forskningsuppgifter involverar utforskning av ämnet, publicering i internationella tidskrifter av högsta kvalitet samt presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppgifter på avdelningen och/eller institutionen.
- Tjänsten innebär även koordination av internationella samarbeten.
- Kurser som ges på grundnivå undervisas vanligtvis på svenska, men många kurser på avancerad nivå, liksom doktorandkurser, kan ges på engelska. Stöd ges till nyanställda som behöver lära sig svenska.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. 

Upplysningar om anställning lämnas av: Prof. Olle Eriksson, 0704250777, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2023, UFV-PA 2022/5127.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi + AI

Ansök    Jan 31    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Denna doktorandtjänst tillhör den nystartade eSSENCE-forskarskolan i data-intensiva beräkningar.

Läs mer på hemsidan:https://essenceofescience.se/. Forskarskolan anställer nu 10 doktorander vid Uppsala universitet för att arbeta inom projekt som alla tar upp utmaningen med dataintensiv vetenskap – både ur ett  grundläggande metodologiskt perspektiv och ur perspektivet av datadrivna vetenskapstillämpningar. Den nu utlysta doktorandtjänsten är en av dessa tio.

Värdinstitutionen för tjänsten är Institutionen för kemi - Ångström och affilierad institution är Institutionen för Informationsteknologi, båda vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Institutionen för kemi – Ångström  har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. https://kemi.uu.se/angstrom. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innebär såväl deltagande i forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock normalt max 20 % av arbetstiden.

Det aktuella doktorandprojektet handlar om maskininlärning och datorsimuleringar, med syfte att utforska fenomen på atomnivå som kan vara avgörande för batteriers funktionalitet. Vi kommer att designa strategier för hur man kan accelerera beräkningarna och använda dem för att förstå fysikaliska/kemiska processer som styr funktionaliteten av batterier. Kvantmekaniska beräkningar, statistisk-mekaniska simuleringar, maskininlärning och dataanalyser kommer att vara verktyg inom doktorandprojektet.

Handledarna för denna doktorandtjänst är aktiva i det europeiska forskningsnätverket BIGMAP (https://www.big-map.eu/), som står för "Battery Interface Genome – Materials Acceleration Platform". BIGMAP är en hörnsten i EU:s mål att nå noll-netto-utsläpp av CO2 till år 2050 med hjälp av "Accelerated discovery and design of battery materials, interphases, interfaces and concepts".

Kvalifikationskrav
En sökande till denna tjänst ska ha

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng (varav 15 hp är självständigt arbete) på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Vi är medvetna om att de flesta studenter inte har en omfattande grundutbildning både inom naturvetenskap och informationsteknologi/AI. I detta doktorandprojekt förväntar vi oss att kandidaten har god kunskap inom åtminstone ett av dessa områden, samt är intresserad av att lära sig mer inom det andra området (genom själva forskningsprojektet och även genom doktorandkurser). 

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är mycket önskvärt att en kandidat har läst grundkurser i kemi, fysik eller ingenjörsvetenskap motsvarande minst 30 hp.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 april 2023 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kersti Hermansson ([email protected];  telefon 070-4250626) eller Dr. Peter Broqvist ([email protected]), eller Dr. Per Mattsson ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2023/387.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Alumnkoordinator

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Development Office är en avdelning inom universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet.

Avdelningens uppdrag är att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella externa intressenter som finansiellt eller på annat sätt vill bidra till att stärka universitetets position och strategiska förnyelseförmåga. Avdelningens verksamhet omfattar fundraising, sponsrings- och alumnfrågor och utgör ett stöd för hela universitetet. Avdelningen verkar i nära dialog med såväl Uppsalauniversitets forskare och ledning, som med andra avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Engagerade alumner vid företag, organisationer och andra arbetsplatser är ambassadörer för universitetet och är därmed viktiga för universitetets nationella och internationella utveckling av sin verksamhet. Alumnerna är även en resurs för universitetets studenter, såväl under studietiden som inför inträdet på arbetsmarknaden.

Uppsala universitets alumnnätverk omfattar 30 000 alumner i 150 länder. I nätverket ingår ett trettiotal nationella och internationella alumnföreningar och grupper. Föreningarna anordnar regelbundet återträffar, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter för sina medlemmar. Arbetet med alumnrelationer hanteras av ett team bestående av tre medarbetare och leds av en teamledare.

Uppsala universitet har en uttalad ambition att ytterligare utveckla relationerna med sina nationella och internationella alumner. Målsättningen är att samverkan med alumnerna blir en självklar och integrerad del av universitetets utbildning och forskning och inspirerar dess förnyelse.

Development Office erbjuder en utåtriktad och omväxlande verksamhet som utgör ett strategiskt prioriterat område för Uppsala universitet.

Till avdelningens alumnteam söker vi nu en alumnkoordinator med uppdrag att ytterligare stärka alumners engagemang för Uppsala universitet

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I din roll som Alumnkoordinator förväntas du proaktivt stötta och inspirera universitetets och alumnföreningars initiativ gentemot alumner. Du bistår alumnföreningarna i deras uppdrag och verkar för att internt öka kännedomen om alumnerna som resurs för universitetet. Med stöd av dina kollegor kommer du också att planera, koordinera och utföra uppdrag kring alumnverksamhetens kommunikation. I arbetet ingår bland annat att producera internt och externt informationsmaterial till olika målgrupper, både i tryckt form och i sociala medier, på webben och i mailutskick.

Universitetets alumnkontakter administreras via ett CRM-system varför en förutsättning för arbetet är att du är en rutinerad och kvalificerad användare av databaser.

Arbetstempot vid avdelningen är tidvis högt med korta deadlines, vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsvilja hos alla medarbetare. Arbetet förutsätter också att du ibland deltar vid evenemang utanför kontorstid.

Du rapporterar till avdelningschefen för Development Office.

Kvalifikationskrav
Personen vi söker ska:

- ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom universitet eller annan statlig myndighet
- ha en högskoleutbildning av relevans för arbetsuppgifterna
- ha god kännedom om den akademiska miljön och forskningens villkor
- obehindrat kunna kommunicera på såväl svenska som engelska i både tal och skrift
- ha god stilistisk förmåga, i första hand på svenska
- vara bekväm med att tala inför publik och leda möten och utbildningar.
- vara en dokumenterat kvalificerad användare av hela Office-paketet samt databas/CRM och ha lätt för att lära sig andra digitala verktyg
- ha dokumenterad erfarenhet av att i professionella sammanhang ha producerat innehåll för digitala kanaler, inklusive sociala medier
- ha dokumenterat synnerligen god administrativ förmåga

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom att du:

- är noggrann och strukturerad med god förmåga att arbeta självständigt men samtidigt samarbetsinriktad och en god lagspelare
- har hög servicekänsla och relationsskapande förmåga. Du trivs med att ha många kontakter och inspireras av att delta i och bygga för verksamheten utvecklande relationer.
- är flexibel och stresstålig, med hög prioriteringsförmåga och simultankapacitet
- är uthållig och långsiktig i ditt arbete och har förmåga att balansera driv och tålamod
- har hög integritet

Önskvärt/meriterande i övrigt

- ha erfarenhet av att bygga upp och samordna professionella nätverk
- ha praktisk erfarenhet av att självständigt planera, anordna och genomföra större evenemang ”från ax till limpa”
- ha erfarenhet av webbredigering och verktyg för större mailutskick
- ha producerat/redigerat rörligt material, t ex video eller grafik
- ha en högskoleutbildning från Uppsala universitet

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, t o m 2024-08-30. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Noelia Ollvid, teamledare för alumnverksamheten vid avdelningen, [email protected], 018-471 7491, 070-425 09 51.

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari, UFV-PA 2023/398.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Kursadministratör till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen finns idag ca 200 medarbetare och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 11 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer.

Vi söker dig som är intresserad av ett administrativt arbete med stor variation på arbetsuppgifter, periodvis högt tempo och stor möjlighet till utveckling. Du kommer jobba nära dina kollegor i en administrationsgrupp på 19 personer varav 10 jobbar med kursadministration. Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig en social arbetsplats med härliga kollegor samt även viss möjlighet till hemarbete. Goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och har förmånliga villkor gällande semester. Vi erbjuder alla anställda friskvårdbidrag och friskvård på arbetstid. Anställningen utlyses på 100% men möjlighet att jobba deltid finns. 

Institutionen ansvarar för kursadministration på Sjuksköterskeprogrammet, inriktningar inom Specialistsjuksköterskeprogrammet, del av Läkarprogrammet, Logopedprogrammet, Masterprogrammet i folkhälsa samt för ett stort antal fristående kurser. Det pågår en ständig utveckling av nya kurser och förbättring av befintliga.

Arbetsuppgifter
Som kursadministratör ansvarar du för administrationen kring institutionens utbildningar. Du jobbar nära kollegor inom administrationen, interna och externa lärare, studenter från olika program och kurser samt har kontakt med andra yrkeskategorier inom och utanför universitetet. En stor del av arbetet utförs i de webbplattformar som används för våra utbildningar. Arbetet är mycket varierande och dessutom finns stor möjlighet att växla ansvarsområden över tid. Du kommer ha många egna ansvarsområden samtidigt som du också kommer samarbeta nära med dina kollegor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

- Administrativ service gentemot studenter och lärare
- Delta i kursplanering
- VFU-placeringar
- Uppdatera information på kurssidor
- Kursregistrering och resultatrapportering
- Lokalbokning och schemaläggning
- Diarieföring och arkivering
- Delta i grupper och nätverk
- Utveckla administrativa rutiner och processer
- I arbetsuppgifterna kan det också ingå administration inom institutionen som inte är direkt relaterad till studieadministration

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Aktuell och dokumenterad arbetslivserfarenhet av administrativt arbete
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
- Goda IT-kunskaper och stor vana vid att arbeta i flera olika administrativa system samt i Office-paketet.

För att trivas och passa i rollen ska du vara serviceinriktad, strukturerad och kunna ta dig an komplexa frågor och problem.

Det är viktigt att du är prestigelös, flexibel och stresstålig då rollen är bred och du behöver kunna ta dig an uppgifter högt som lågt, ibland med kort framförhållning samt under perioder med hög arbetsbelastning. Vidare behöver du ha förmågan att själv driva och ta ansvar för dina egna ansvarsområden samtidigt som du trivs med ett nära samarbete med andra.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid, möjlighet till deltid finns. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Intervjuer sker löpande.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Renée Sundbom, Administrativ chef, [email protected], 018-4716664. Ylva Herrick, Administrativ chef, [email protected], 018-4716615

Välkommen med din ansökan senast 14e februari 2023, UFV-PA 2023/381.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap

Ansök    Jan 30    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom mastersprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom mastersprogrammet i digital humaniora.

Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sju doktorander. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den rekryterade doktoranden kommer att arbeta i forskningsprojektet Artificiell Intelligens som risk och möjlighet för arkivets äkthet, ett Wallenberg NETX (Networking Excellence Projects in the Humanities and Social Sciences for the Study of Consequences and Challenges of Artificial Intelligence and Autonomous Systems), finansierat forskningsnätverk mellan Uppsala universitet och Linnéuniversitetet. Två doktorander kommer att rekryteras till projektet, en i biblioteks- och informationsvetenskap inskriven vid Uppsala universitet och en data- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Projektet är multidisciplinärt och kombinerar perspektiv från AI och arkiv- och kulturarvsstudier.

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet som beskrivs i forskningsskissen bedöms som genomförbart och att det kombinerar perspektiv från artificiell intelligens (maskininlärning, djupinlärning), arkivvetenskap och kulturarvsstudier i en doktorsavhandling inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet.

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas: här.
https://www.abm.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är den som har en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap, digital humaniora eller annat relevant huvudområde, liksom den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5 och 6 samt universitetets riktlinjer för forskarutbildning: här.
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=626068

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stor vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att genomföra avhandlingsprojektet inom nettostudietiden. Meriterande är också mycket goda kunskaper i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
https://regler.uu.se/?languageId=3

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

- en kort CV,
- en bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande,
- en motivering av varför du söker tjänsten och en forskningsskiss som diskuterar ett forskningsläge relevant för projektet, och hur du anser att det aktuella kunskapsläget kan förbättras (se specificering nedan)
- kopior av skriftligt material som master/magisteruppsats samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa.

Motivering och forskningsskiss
Skissen inklusive motiveringen ska vara på max 3000 ord med referenser inte inräknade. Det är av central betydelse att skissen visar förtrogenhet med ett mångvetenskapligt forskningsfält i mötespunkten mellan digital humaniora, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap samt biblioteks- och informationsvetenskap, och baseras på frågor med hög relevans för dessa fält. Skissen ska skrivas på engelska.[IH1]  

Antagning
Urvalet av sökande sker utifrån en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Stor vikt kommer också att läggas vid den inskickade forskningsskissen och motiveringen. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekten vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, [email protected], tfn: 018-471 2598; studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, [email protected], tfn: 018-471 34 20; samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, [email protected] tfn: 018-471 6982. 

Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2023, UFV-PA 2023/216 .

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Koordinator

Ansök    Jan 31    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Inom U-CAN-projektet samlas prov och data från patienter med cancer i syfte att användas för forskning. Projektet startade 2010 och är i dagsläget verksamt inom ett 15-tal olika cancerdiagnoser och involverar därför nära samarbete med många delar av Akademiska sjukhuset samt Uppsala Biobank.

Arbetsuppgifterna består primärt av att a) föra in kliniska data till U-CAN-projektets databas, b) koordinera och administrera provtagning av patienter genom samverkan med olika kliniker enligt fastställda rutiner, c) bearbetning/sammanställning av kliniska data för forskningsändamål, d) delta i U-CAN-projektets utvecklingsarbete i samverkan med interna och externa aktörer, samt e) andra administrativa uppgifter relaterade till prov- och datainsamling. Över tid kommer arbetsuppgifter att kunna tillkomma, variera eller omprioriteras beroende på nya krav och behov som uppstår inom U-CAN.

Arbetet sker tillsammans med en grupp kollegor som utför liknande arbetsuppgifter. Placeringen kommer att vara på Akademiska sjukhuset, Ing 100, KFUE-avdelningen.

Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet från att arbeta med inregistrering av kliniska data i forskningsdatabaser, Akademiska sjukhusets journalsystem Cosmic, samt erfarenhet av att administrera flera olika provtagningsrutiner parallellt. Centralt för att lyckas i arbetet är att du har erfarenhet från cancerfältet i bred bemärkelse och goda kunskaper inom onkologi samt god datavana. För att passa för jobbet ska du vara administrativt lagd, strukturerad, uppvisa initiativförmåga och proaktivt kunna driva ditt eget arbete. Du skall vara bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp. Förmåga att på ett professionellt och serviceinriktat sätt kunna samverka med många olika professioner (forskare, läkare, sjuksköterskor, patienter, administratörer, m.fl.) är av stor betydelse.

Att kunna tala och skriva flytande svenska är ett krav. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per-Henrik Edqvist, [email protected], 018 471 4815

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/317.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef, Öppen Vetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. SciLifeLab är också värd för den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science (DDLS) med elva partnerorganisationer.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
SciLifeLab Data Centre söker en person att leda vår verksamhet för Öppen Vetenskap, särskilt vad gäller samverkan med forskar- och infrastrukturdrivna initiativ, träning och kommunikation. Du behöver exceptionell drivkraft, engagemang och en ambitiös vision för hur Öppen Vetenskap och FAIR-principerna kan transformera livsvetenskaperna, och förmåga att planera och leda verksamhet att implementera detta i vår verksamhet vid SciLifeLab Data Centre. I denna tjänst ingår även personalansvar för tre-fyra anställda och stora möjligheter att forma och växa verksamheten i denna viktiga roll för SciLifeLab och forskningsprogrammet för data-driven livsvetenskap, DDLS. Du kommer att delta i SciLifeLab Data Centre’s ledningsgrupp och arbeta nära SciLifeLabs centrala ledning i frågor om Öppen Vetenskap och FAIR.

Arbetsuppgifterna inkluderar
- Utveckla och implementera nationella strategier för kommunikation och samverkan med forskar- och infrastrukturdrivna initiativ
- Utveckla strategier för SciLifeLab Data Centre’s träningsaktiviteter och koordinering med SciLifeLab Training Hub
- Leda kommunikationsverksamhet vid DC med syfte att stärka interaktion och informationsutbyte mellan SciLifeLab och dess partners och finansiärer rörande Öppen Vetenskap och FAIR
- Stödja forskare och infrastrukturer i SciLifeLab-miljön att kunna delta i internationella initiativ för forskningsdatahantering och data-driven livsvetenskap
- Leda samverkan kring Öppen Vetenskap och FAIR med nationella och internationella projekt
- Initiera och driva DC-aktiviteter relaterade till Öppen Vetenskap
- Interagera med DC:s projektledare för att samla och koordinera hur Öppen Vetenskap och FAIR implementeras i våra tjänster
- Personalansvar för bl.a. koordinatorer och personal inom träning och kommunikation som arbetar med Öppen Vetenskap och FAIR data
- Koordinera verksamhet inom Öppen Vetenskap förlagd vid olika SciLifeLab sites
- Säkra kommunikationskanaler med forskargemenskapen genom t.ex. Slack, email, sociala media och webbtjänster
- Bidra till SciLifeLabs centrala aktiviteter kring strategiarbete, kommunikation, finansiering, träning och rapportering.

Kvalifikationskrav
Ansökande ska ha universitetsexamen i ämne med anknytning till tjänsten. Utöver detta krävs:
- Dokumenterad erfarenhet från en ledande roll för FAIR och Öppen Vetenskap vid en större forskningsorganisation
- Dokumenterad erfarenhet att leda interaktioner och kommunikationsarbete med forskarledda initiativ
- Dokumenterad erfarenhet från utbildning och träning
- Dokumenterad erfarenhet från utveckling av data stewardship
- Dokumenterad erfarenhet från ledande roller vid internationella forskningsdatainitiativ, t.ex. GO-FAIR eller RDA
- Mycket god organisations- och ledningsförmåga
- Flytande engelska

Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet från undervisning
- Erfarenhet från forskningsdatahantering
- Kunskap om data-driven livsvetenskap
- Mycket goda kommunikationsfärdigheter
- Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor i olika fält
- Driftighet, initiativförmåga och ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Johan Rung, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023, UFV-PA 2023/346.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i fasta tillståndets elektronik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Elektrifiering, digitalisering och hälsoteknik tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik https://www.elektroteknik.uu.se/?languageId=3
bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer, medicinska system och komponentteknik för framtidens datorer. 

Anställningen kommer att placeras vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, institutionen för elektroteknik. Forskningen vid avdelningen består av tre stora fokusområden: elektronik för life science, elektronik för hälsoteknik och elektronik för framtidens beräkningstekniker. Vår forskning är baserad på tunnfilmsteknik, halvledarprocessning och komponentteknik som använder vår moderna renrumsanläggning med stöd av komponent- och processimulering samt avancerad elektrisk, optisk och mekatronisk karakterisering. Syftet med vår forskning inom life science är att utveckla tekniska lösningar, från komponenter till små system för omfattande analys av biomolekyler på olika nivåer hos individer, vilket möjliggör AI-stödd prediktiv diagnos och förebyggande terapi. 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning som kommer att ske i elektronikrelaterade ämnesområden, t.ex. grundläggande elektronik, analog och digital elektronik, är väsentlig. Som biträdande universitetslektor förväntas du att undervisa på avancerad nivå och forskarnivå.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Som biträdande universitetslektor kommer du att sätta upp och utveckla en egen forskningslinje och forskargrupp samt söka extern finansiering. Du kommer särskilt att leda forskningen inom konstruktion av neuromorfa elektroniska system relaterade till avdelningens fokusområden; analoga och digitala integrerade kretsar och system samt mätteknik för detta, främst med användning av kiselbaserad elektronik. I forskningen ingår chippkonstruktion i olika processer för tillverkning på foundry eller i Uppsala MyFab, samt utvärdering/verifiering.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom elektronik, elektroteknik, inbyggda system, teknisk fysik eller liknande område eller motsvarande relaterat område. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Shi-Li Zhang, tel: 018-4717247, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 april 2023, UFV-PA 2022/4649.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i Statskunskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i 400 år.

Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: http://www.statsvet.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor vars huvudsakliga arbetsuppgift (80%) är att bedriva forskning inom projektet ”Protecting Irregular Migrants in Europe: Institutions, Interests and Policies (Prime)”, finansierad av EU-kommissionens forskningsprogram Horizon Europe. I tjänsten ingår även 20% undervisning i statsvetenskap. Anställningen är tidsbegränsat till två år. Forskningen faller inom ramen för ämnesområdet migration och integration. Projektbeskrivningen finns att läsa här: https://www.statsvet.uu.se/forskning/irreguljara-migranter/
Arbetet innefattar forskningsuppgifter i enlighet med den projektplan som beviljats forskningsmedel från EU-kommissionen. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra och analysera intervjuer med personer som saknar uppehållstillstånd eller rättsligt status i Sverige (s.k. irreguljära migranter), samt med arbetsgivare och organisationer inom civilsamhället. Postdoktorn kommer ingå i en forskargrupp som leds av professor Joakim Palme. Forskargruppen avser att ha ett tätt samarbete i form av löpande kommunikation, regelbundna avstämningar och samförfattande av forskningsartiklar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i statsvetenskap eller annat för arbetsuppgifterna lämpligt samhällsvetenskapligt (motsvarande) ämne alternativt en utländsk examen som bedöms likvärdig. Examenskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Ett krav för tjänsten är mycket goda kunskaper inom kvalitativ forskning och datainsamling. Dessa kunskaper ska kunna demonstreras genom erfarenhet från utbildning, avhandlingsarbete, undervisning eller publikation i tidskrift. Projektet använder känsliga persondata och ställer därför mycket höga krav på att följa gällande forskningsetiska lagstiftning, varvid den sökande måste kunna förhålla sig till god forskningssed i alla delar av forskningsprojektet. Mycket god kunskap i både engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Eftersom tjänsten innefattar 20% undervisning måste även postdoktorn kunna undervisa i statsvetenskap och handleda examensarbeten/uppsatser. Undervisningserfarenhet är ett krav. I övrigt värderas personliga egenskaper högt vid tillsättningen av tjänsten. Vi söker en person som är strukturerad, engagerad, flexibel och har en förmåga att arbeta såväl självständigt som med andra.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av kvalitativ migrations- och/eller integrationsforskning.  Det är även meriterande om den sökande har erfarenheter av att arbeta med personliga intervjuer. Det gäller också om den sökande har tidigare erfarenhet av att intervjua personer som saknar giltigt uppehållstillstånd eller rättslig status (irreguljära migranter).

Ansökan
Till ansökan bifogas doktorsavhandlingen, endast en för utlysningen relevant publikation (om sådan finns utöver avhandlingen), CV och ett personligt brev. Det personliga brevet ska kortfattat redogöra för hur den sökande ser att tidigare kunskaper kan tänkas komma till användning i projektet, samt varför avhandlingen och/eller den bifogade publikationen är relevant för utlysningen. Ansökan ska även kortfattat redogöra för den sökandes pedagogiska kompetens och undervisningserfarenhet. Kontaktuppgifter till två referenser ska lämnas som kan verifiera både metodkunskaper och undervisningskompetens.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år med möjlighet till förlängning upp till högst tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tjänsten utgörs av 80% forskning och 20% undervisning. Tillträde 1 maj 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lutz Gschwind, 018-471 3457,  [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/324.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektledare

Ansök    Jan 30    Uppsala Universitet    Mjukvaruutvecklare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. SciLifeLab är också värd för den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science (DDLS) med elva partnerorganisationer.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
SciLifeLab söker en motiverad och kunnig projektledare för mjukvaruutveckling för datainfrastruktur inom SciLifeLab Data Centre. Din roll blir central för att utveckla tjänster för att adressera behoven inom SciLifeLabs nationella forskningsinfrastruktur, och dessa inkluderar ofta hantering av stora datavolymer och känsliga persondata. Din roll blir central för att utveckla och driva vårt system för molnbaserad dataleverans från forskningsinfrastruktur och användare, men även andra projekt bl.a. med fokus på system för dataflöden och lagringstjänster.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för både design och teknisk utveckling, och både kunna delta i utvecklingsarbetet och leda arbete för att bygga upp de olika komponenter som gruppen ansvarar för. Du kommer att jobba med programmerare med både IT- och forskningsbakgrund, och annan teknisk expertis.
Du kommer att arbeta i ett team med forskare, ingenjörer, data stewards och systemutvecklare, mitt i SciLifeLabs nationella forskningsinfrastruktur, och med forskningsprogrammet för data-driven livsvetenskap, DDLS. Arbetet inkluderar samarbeten mellan SciLifeLab och nationella centra för e-infrastruktur, och involverar personal som arbetar vid flera olika organisationer. Du behöver en en hög teknisk kompetens inom programmering och systemdesign, erfarenhet från projektledning för mjukvarusystem rörande för dataflöden och lagring, och en god förmåga att samarbeta och kommunicera.

Kvalifikationskrav
Ansökande ska ha universitetsexamen i ämne med anknytning till tjänsten. Utöver detta krävs:
- Dokumenterad erfarenhet av scrum och agil projektledning för mjukvaruutvecklingsprojekt för dataflöden och lagring, inkluderande hantering av känsliga persondata
- Dokumenterade färdigheter i samordning och kommunikation, och förmåga att dokumentera pågående arbete.
- Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig programmering, helst inom life science
- Dokumenterad erfarenhet av system för versionshantering, t.ex. Git
- Dokumenterad erfarenhet av teknologi för dataöverföring
- Dokumenterad erfarenhet av dataskydd och informationssäkerhetsarbete
- Dokumenterad erfarenhet av Linuxbaserade system
- Erfarenhet av relevanta programmeringsspråk, t ex Python
- Flytande engelska och svenska

Önskvärt/meriterande i övrigt
- Kunskap eller intresse av biomedicinsk forskning och infrastruktur.
- Erfarenhet av att arbeta agilt i projekt där DevOps är en viktig del
- Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor i olika fält
- Driftighet, initiativförmåga och ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Johan Rung, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/164.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektledare

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. SciLifeLab är också värd för den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science (DDLS) med elva partnerorganisationer.

Den anställde kommer att arbeta vid SciLifeLab Data Centre, som ansvarar för IT-frågor och forskningsdatahantering för SciLifeLabs teknologiplattformar och andra SciLifeLab-organiserade program och aktivititer, bl.a. det nya nationella forskningsprogrammet för datadriven livsvetenskap (DDLS). Vi har ett nationellt uppdrag och driver t.ex. den svenska nationella dataportalen för Covid-19 och pandemiberedskap, samt frågor om FAIR, öppen vetenskap och datadriven forskning, i stark samverkan med nationella och internationella aktörer. Hos oss har du möjlighet att aktivt påverka hur IT integreras i framtidens hälso- och miljöforskning, och arbeta för öppenhet, reproducerbarhet och största möjliga vetenskapliga genomslag för de stora mängder forskningsdata som genereras i fältet. Du kommer att arbeta med forskare, dataingenjörer, data stewards, och systemutvecklare i ett snabbt växande, dynamiskt och progressivt team med en ledande roll i landet. 

Arbetsuppgifter
SciLifeLab söker en motiverad och kunnig projektledare för vårt arbete med att driva den svenska nationella dataportalen för Covid-19 och pandemiberedskap, bl.a. inom programmet för pandemisk laboratorieberedskap (PLP) men även i internationella nätverk och program inom pandemiberedskap.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för både design och teknisk utveckling, och både kunna delta i utvecklingsarbetet och leda arbete för att bygga upp de olika komponenter som gruppen ansvarar för. Du kommer att jobba med programmerare med både IT- och forskningsbakgrund, och annan teknisk expertis.
Du kommer att arbeta i ett team med forskare, ingenjörer, data stewards och systemutvecklare, mitt i SciLifeLabs nationella forskningsinfrastruktur, och med forskningsprogrammet för data-driven livsvetenskap, DDLS. Arbetet inkluderar samarbeten mellan SciLifeLab och nationella centra för e-infrastruktur, och involverar personal som arbetar vid flera olika organisationer. Du behöver en stark vetenskaplig bakgrund, en hög teknisk kompetens inom programmering och systemdesign, och en god förmåga att samarbeta och kommunicera.

Kvalifikationskrav
Ansökande ska ha doktorsexamen i ämne med anknytning till tjänsten. Utöver detta krävs:
- Dokumenterad erfarenhet av scrum och agil projektledning för tekniska utvecklingsprojekt, speciellt vetenskapliga datatjänster
- Dokumenterade färdigheter i samordning och kommunikation, och förmåga att dokumentera pågående arbete.
- Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig programmering, helst inom life science
- Dokumenterad erfarenhet av teknologier för visualisering
- Dokumenterad erfarenhet av system för versionshantering, t.ex. Git
- Dokumenterad erfarenhet av Linuxbaserade system
- Erfarenhet av relevanta programmeringsspråk, t ex Python
- Flytande engelska

Önskvärt/meriterande i övrigt
- Kunskap eller intresse av biomedicinsk forskning och infrastruktur.
- Erfarenhet från svensk e-infrastruktur för life science
- Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor i olika fält
- Driftighet, initiativförmåga och ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Johan Rung, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/162.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Jan 30    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär laborativt forskningsarbete i vaskulär biologi med särskilt fokus på metabol reglering av endotelceller och murala celler i blodkärlsväggen. Arbetet kommer dels att utföras in vitro, dels genom experimentella studier på möss, och dels genomsekvensdatabassökningar i publika humana data. 

Kvalifikationskrav
Innehavaren ska har genomgått grundläggande universitetsutbildning i relevanta ämnen (biologi, medicin, biokemi, molekylärbiologi, cellbiologi) och ha flerårig dokumenterad erfarenhet av experimentell forskning, omfattande att ta fram nya experimentella resultat, att sammanfatta dessa i föredrag och manuskript, ha skrivit och publicerat eller sänt för publikation vetenskapliga arbeten i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Erfarenhet av biokemiskt och molekylärbiologiskt arbete, arbete med genetiskt modifierade möss, arbetet med RNA-sekvensering inklusive encells-RNA-sekvensering. Erfarenhet från studier av cellulär metabolism, särskilt redox-metabolism.  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 10 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christer Betsholtz, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2022/5112.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom hematologisk genetik och epigenetik

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ 

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig, ambitiös och motiverad forskare till Sören Lehmanns hematologiska forskargrupp i ett projekt som omfattar studier av epigenetiska förändringar i leukemiceller. Projektet avser att studera molekylära och funktionella förändringar i leukemiceller jämfört med normala blodceller med fokus på epigenetiska mekanismer. Målsättningen är att förstå varför normala blodceller utvecklas till leukemiceller och hur epigenetiska förändringar i cellerna kan användas som biomarkörer och/eller som målstrukturer för nya mer effektiva behandlingar mot leukemi. Projektet omfattar analyser genomövergripande sekvensering av leukemiceller i form av ChIP-seq, ATAC-Seq, Hi-C och RNA-seq följt av dataanalys, och valideringar av nyckelresultaten i wetlab studier, inkluderande CRISPR-Cas9 editing.

Forskningen sker inom ramen för Sören Lehmanns translationella forskargrupp vid institutionen för Medicinska Vetenskaper. Gruppens forskning är fokuserad på akut leukemi och vi genomför såväl basalbiologiska, translationella som kliniska studier. Forskarmiljön är dynamisk och inspirerande med basalbiologiska forskare, kliniskt aktiva läkare och biostatistiker. Vi har djupgående samarbeten med andra framstående forskargrupper på Uppsala Universitet, Karolinska Institutet samt internationellt. Sekvensering kommer att genomföras genom akademiska och kommersiella samarbetsparters.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant område som genetik, epigenetik, hematologisk och/eller cancerrelaterad molekylärbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskad erfarenhet omfattar basala laboratorietekniker för analys av DNA, RNA och protein samt erfarenhet att hantera bioinformatisk information. Tyngdpunkt ligger på bedömningen av sökandes vetenskapliga excellens och i övrigt på sökandens förmåga att organisera och samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av epigenetiska laboratorietekniker och/eller biostatistik är övrigt meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till minst två högst tre år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sören Lehmann, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2023, UFV-PA 2022/5090.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot interventionsforskning

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap omfattar bl.

a. forskning med fokus på att förbättra individers hälsa, välmående och livskvalitet. Interventionsforskning avser forskning med syfte att utveckla, testa, utvärdera och implementera komplexa interventioner. I denna typ av forskning används såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsmetodik. En viktig metod i interventionsforskning är patienters och anhörigas medverkan i forskningsprocessen.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår egen forskning inom vårdvetenskap med inriktning mot interventionsforskning, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenters självständiga arbeten.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF).

Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 23 och 38 §§ AO. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Louise von Essen, telefon 070-4250714.

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2022/3912.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom Fysikalisk Kemi

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor inom Fysikalisk Kemi med fokus på koppar och tenn katalysatorer för elektrokatalytisk koldioxidreduktion

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida: https://kemi.uu.se/angstrom

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer här: https://wise-materials.org

Forskaren kommer att vara en del av Dr Haining Tians forskargrupp inom forskningsprogrammet Fysikalisk Kemi. Läs mer här: https://www.kemi.uu.se/research/physical-chemistry/research-groups/haining-tian-group/

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning, exempelvis kommer kandidaten att förbereda och studera koppar och tenn katalysatorer koldioxid reduktion. Kandidaten kommer att samarbeta med flera grupper inom Uppsala University. 


Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Utöver detta måste den sökande kunna framföra sig väl i tal och skrift på engelska samt besitta förmåga att arbeta i grupp.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga och driv samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av förberedelse av elektrokatalysatorer och avancerade spektroskopiska mätningar, tex operando Raman- och IR-spektroskopi är mycket meriterande.


Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Haining Tian, telefonnummer: 0739530993, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/371. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom genetisk epidemiologi för kritisk sjukdom

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Bioinformatiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Nu söker IKV en postdoktor inom genetisk epidemiologi.

Projektbeskrivning
Utveckling av svår sjukdom pga infektioner är starkt kopplad till värdfaktorer. Det finns idag stora genotypade kohorter liksom stora databaser med data på hälsa och sjukdom. Genom att använda data från stora kohorter och nationella register studerar vi vilka biologiska mekanismer som ligger bakom allvarlig sjukdom.

Arbetsuppgifter
I rollen som postdoktor förväntas du hantera stora databaser med genetiska data och data från nationella register. Du ska undersöka vilka genvarianter och proteiner som är nyckelfaktorer för att utveckla allvarlig sjukdom till exempel efter infektion med metoder så som GWAS och Mendelisk randomisering. Arbetsuppgifterna består av självständig databearbetning, statistiska analyser och att skriva vetenskapliga artiklar i samarbete med forskningsgruppen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha (eller erhålla innan anställningens startdatum) en doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i genetisk epidemiologi, bioinformatik eller ämnesområde som bedöms likvärdigt. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år (med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc).

För att lyckas i rollen krävs det att du har ett starkt intresse för och erfarenhet av genetisk epidemiologi och/eller att du har expertkunskaper i genetisk epidemiologisk studiedesign, samt tidigare kunskap och erfarenhet av att självständigt programmera statistiska analyser av epidemiologiska data. Du ska ha dokumenterade färdigheter i datamanagement, statistiska analyser och statistisk modellering (R, Python). Du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket och du har utmärkta färdigheter i vetenskaplig skrift. Som person har du en fallenhet för att samarbeta med andra, vilket är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med andra såväl som individuellt. Du har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter och du har en god organisationsförmåga. Slutligen är du detaljorienterad och har ett professionellt förhållningssätt.

Önskvärt/meriterande
Erfarenhet av statistiska analyser av data från svenska nationella register är meriterande.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

- CV (max 2 sidor).
- Personligt brev som beskriver dig, ditt forskningsintresse och erfarenhet, samt varför just du är lämplig för denna tjänst (max 2 sidor).
- Publikationslista.
- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter.
- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast möjligt, efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om positionen lämnas av: Prof. Miklos Lipcsey, [email protected]  

För anställningsfrågor kontakta personalsamordnare Karin Johansson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14e februari 2023, UFV-PA 2022/4650.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i skogsekologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i skogsekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare https://uu.varbi.com/center/tool/position/575702/edit/tab:2/ww.ieg.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Projektet är finansierat av Skogssällskapet och SBDI och innefattar två delar som kommer att löpa parallellt över projekttiden. Den första delen omfattar att processa publicerade data kring svamps utbredning baserat på PacBio sekvenserade amplikon från eDNA och analysera effekten av olika rådatafiltrerings metoder på detekterade arters förekomst. Arbetet sker i samarbete med kollegor på SLU och syftar till att etablera rutiner för hantering och publicering av eDNA observationer i den svenska biodiversitets data infrastrukturen SBDI. Den andra delen innefattar att studera effekten av vildsvinsbök på marksvamp, markkol, och trädens tillväxt i det boreala landskapet. Insamling av markprover och borrkärnor från träd kommer att ske i flera regioner i södra sverige. Syftet är att förstå om vildsvinsbök kan påverka ekosystemfunktioner såsom kolinlagring i mark och träd genom att förändra marksvampsamhällena. Svamp-DNA från markprover kommer att användas för att karaktärisera svampsamhällena genom meta-barcoding. 

Arbetsuppgifter
Sammanställning, förekomstanalys och publicering av svamp amplikon data från eDNA  i SBDIs BioAtlas. Provta jord i skogar och genomfo?ra DNA extraktioner, förbereda för sekvensering, och karaktärisering och beskrivning av sammansättning av boreala svampsamhällen baserat på meta-barcoding. Labbanalys av jordens kemiska sammansättning, samt markrespirationsmätningar i fält. Insamling av trädborrkärnor för tillväxtanalys. I tjänsten ingår även att genomföra statistisk dataanalys och att skriva vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ekologi eller inom närliggande relevant område. Kandidaten ska ha goda kunskaper i svampekologi, svamptaxonomi och boreala ekosystem, erfarenhet av att extrahera DNA från jordprover, samt kunna använda bioinformatiska verktyg för att beskriva svampsamhällen baserat på meta-barcoding data. Vi lägger vikt vid personliga egenskaper såsom organisatorisk förmåga och förmågan att leda projekt. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift. 

Meriterande
Tidigare erfarenhet av DNA-extrahering från skogsmark, kunskaper inom statistisk modellering, och dokumenterad färdighet i vetenskapligt skrivande (inkl. publicering i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter). Körkort och att kunna läsa och skriva på svenska på en grundläggande nivå är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare, Gustaf Granath, [email protected], +46 73 20 32 176.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din doktorandexamen, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023 UFV-PA 2022/4793.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

WISE postdoktor i tunnfilmssolceller

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar nu och för framtiden.

Institutionen har åtta avdelningar, inklusive Myfab, som är vår infrastruktur för renrumsforskning.

Avdelningen för solcellsteknik bildades som självständig avdelning 2020, men verksamheten i form av en väletablerad forskargrupp har funnits på Uppsala universitet sedan 1994. Avdelningen har för närvarande ett 20-tal medarbetare och vi rekryterar ytterligare personer under 2023. Läs mer om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se/solcellsteknik/

Forskningen på avdelningen för solcellsteknik spänner från grundläggande förståelse till utveckling av effektiva och potentiellt billiga solceller baserade på tunnfilmstekniker. Vårt fokus är material som innehåller kalkogener, såsom svavel och selen, till exempel (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 (CIGS) and Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS), men också oorganiska perovskiter, som BaZrS3.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Projektet handlar om grundläggande förståelse av homogen, Ag-legerad CIGSe, både i stoichiometrisk (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 och Cu-fattig (Ag, Cu)(In,Ga)3Se5 fas. Eftersom båda dessa faser normalt skapar en fasblandning i solcellsmaterialet, vilket tros skapa metastabilitet och sämre solcellsprestanda, behövs noggrant upprepad deponering och karakterisering av filmerna. De egenskaper som ska karakteriseras inkluderar fasstabilitet, filmmorfologi, bandgapsenergi och bandkanter, konduktivitetstyp, laddningsbärardensitet, ljusabsorption och jonmobilitet för spårämnen. Dessa egenskaper kommer studeras för olika sammansättningar och jämföras med vanlig CIGSe i projektet. Resultaten kommer verifieras mot ab initio-beräkningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar framför allt om tillverkning av solcellsmaterial såväl som materialkarakterisering och publicering av resultat. Detta innebär syntes av solcellsmaterial i renrummet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, huvudsakligen med vakuumbaserade metoder samt materialkarakterisering, optisk och elektrisk karakterisering. Filmtillväxt kommer göras med termisk samförångning, följt av olika behandlingar som värmning, deponering av dopämnen och kemisk etsning. Karakteriseringstekniker inkluderar (i) SEM, TEM, EDS, GI-XRD, Ramanspridning, XRF och GDOES för materialanalys, (ii) ellipsometri, spektrofotometri och fotoluminiscens för optisk karakterisering och (iii) ström-spänning, spektralrespons, kapacitans-spänning och Hall-effektmätningar för elektrisk karakterisering.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i fysik, materialkemi, tillämpad fysik, materialvetenskap, eller motsvarande med fokus på halvledarmaterial eller solceller. Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet inom syntes och karakterisering av material, helst relaterat till tunnfilmer av CIGSe/CZTS, med de tekniker som listas i beskrivningen ovan.

Vi kräver utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av solcellstillverkning och karakterisering är starkt meriterande, och att kunna använda vakuumutrustning. Även erfarenhet av material och elektrisk karakterisering är meriterande.

Vi kräver god förmåga att arbeta självständigt, att kunna leda och utföra delprojekt, ha god förmåga att samarbeta med andra forskare och ha ett strukturerat sätt att arbeta.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal.  Omfattningen är 100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Charlotte Platzer Björkman, [email protected] och Dr Kostiantyn V. Sopiha, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/96.


 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.]

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att assistera forskare samt att utföra egen forskning inom ramen för forskningsprogrammet ”Strukturomvandling: konsekvenser och policyåtgärder” som finansieras av Forte (2021-01559). 

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en utbildning som motsvarar minst en masterexamen i nationalekonomi. Erfarenhet av kvantitativ analys – särskilt stora mängder registerdata – är ett krav, liksom mycket goda kunskaper i engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som motivation samt förmåga att arbeta både enskilt och i grupp.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande att ha bedrivit egen forskning om regleringars påverkan på arbetsmarknaden eller om relationen mellan utbildning och ojämlikhet.

Ansökan
Inkludera ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen, ett CV med 2–4 referenser samt exempel på ett arbete som är relevant för anställningen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Peter Fredriksson, e-post [email protected], tel 018-4715104.

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023, UFV-PA 2023/343.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till 15 amanuenser

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Lärarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Amanuens
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats: https://www.it.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Jarmo Rantakokko.

- Parallell och distribuerad programmering, 1TD070 (kursen ges på engelska). Period 4
- Datorer och programmering, 1TD317 (kursen ges på svenska). Sommarkurs

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och där antalet timmar ska summera till 30, 60 eller 120). Till ansöka ska också studieintyg bifogas.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är mellan 3 och 40 %, beroende på vilken kurs/kurser och period/perioder du arbetar. Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jarmo Rantakokko, e-postadres: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023, UFV-PA 2023/308.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad junior forskare för experimentella laborativa studier inom biologin kring hjärntumörer. Tjänsten innefattar självständiga studier av transkriptionsfaktorn MYC och dess roll i barnhjärntumörer och att experimentellt studera behandling och genförändringar i hjärntumörer. I arbetsuppgifterna ingår användning av avancerade laboratoriska tekniker, som stamcellsodling, cellsortering, immunfärgningar, konfokalmikroskopering, strålbehandling, gen-editering/kloning, lentivirusproduktion, in vivo-modelering, behandlingsstudier/screening. I projektet ingår även att genomföra bibliotek av singelceller och analys av sekvensdata på RNA- och DNA-nivå. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av elakartade barnhjärntumörer. I tjänster ingår vissa administrativa uppgifter och undervisning vid institutionen.

Kvalifikationskrav
- Doktorsexamen inom relevant forskningsområde (biomedicin, biologi, medicin eller motsvarande) och åtminstone 3 års postdoktoral utbildning inom hjärntumörsbiologi.
- Dokumenterade avancerade kunskaper inom singelcells-sekvensering och perturbationer av gener.
- Dokumenterad erfarenhet om in vivo-modeller och godkänt FELASA-C certifikat (eller motsvarande).
- Dokumenterad erfarenhet av strålbehandling i in vivo-modeller och godkänd strålskyddskurs.
- Dokumenterat arbete av att ta fram och odla primära kulturer i stamcellsodlingar från patienter med hjärntumörer samt odling av embryonala eller postnatala stamceller.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team som inkluderar både cellbiologiska experimentella forskare och kliniska forskare.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda erfarenheter av cellsortering, hjärntumörforskning och studier kring MYC-driven cancer är önskvärda.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Fredrik Johansson Swartling, [email protected], 018-471 4868. Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 fabruari 2023, UFV-PA 2023/292.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling/Livsmedelsförsörjning

Ansök    Jan 27    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling/Resilient livsmedelsförsörjning

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om institutionens verksamhet, Institutionen för geovetenskaper: https://www.geo.uu.se/

Den tvärvetenskapliga forskningen inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi och strävar efter att ge kunskap om hur man identifierar, utforskar, utvinner och utnyttjar naturresurser på ett säkert och hållbart sätt. Vårt arbete involverar överväganden av både naturliga och sociala system och deras interaktioner, ofta med transdisciplinära tillvägagångssätt.

Tillgång till mat är essentiellt för att upprätthålla liv på jorden. Samtidigt beror tillgången av mat direkt på naturresursernas tillstånd. Effekter av klimatförändringar, miljöförstöring, pandemier och arbetet med att återuppbygga det svenska totalförsvaret har aktualiserat frågor om hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas i en tid av ökad sårbarhet. Försörjningsförmåga och beroende av import av livsmedel diskuteras i Sverige. Med bakgrund av denna samhällsutveckling finns det flera skäl att utforska vilka förutsättningar som finns att utveckla mer resilienta regionala och lokala livsmedelssystem. Projektet bidrar till forskning om livsmedelsberedskap och skydd av jordbruksmark med fokus på den kommunala planeringen, politiken och praktiken. Det övergripande syftet med projektet är att 1) utforska och få en förståelse för om/hur kommuner arbetar med livsmedelsberedskap och skydd av jordbruksmark; 2) identifiera hinder, möjligheter, innovativa tillvägagångsätt, samt möjliga vägar för att stärka samarbeten både inom kommuner, mellan kommuner samt mellan kommuner och andra regionala och lokala nyckelaktörer för att bevara jordbruksmark och stärka livsmedelsberedskapen.

Projektet kommer att genomföras i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH samt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandens arbete kommer att fokusera på följande mål: 1) att utifrån tre utvalda fallstudier (urval av tre kommuner utifrån resultatet av en regional undersökning) undersöka hur kommunerna arbetar inom policy, planering och praktik för att dels bevara jordbruksmark för livsmedelsproduktion dels om åtgärder tas för att stärka kommunens livsmedelsberedskap; 2) att identifiera dessa kommuners förutsättningar, möjligheter, hinder och målkonflikter i policy, planering och praktik i detta arbete; 3) att undersöka innovativa kommunala och regionala initiativ som bidrar till bevarandet av jordbruksmark och livsmedelsberedskap; 4) att utforska samarbeten både inom kommuner, mellan kommuner samt mellan kommuner och andra regionala och lokala nyckelaktörer för att bevara jordbruksmark och stärka livsmedelsberedskapen.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en magisterexamen i stadsplanering, kulturgeografi, statsvetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder, såsom textanalys, intervjuer, fokusgrupp intervjuer, observationer, intressentkartläggning och etnografiska tillvägagångssätt, samt erfarenhet av olika deltagande-processer med olika aktörer t.ex. work shops och andra typer av samproduktion av kunskap. Bra skriftlig och talad svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev på högst 2 sidor som kortfattat beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten, hur du vill bidra till projektet, samt relevanta färdigheter, kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta betyg, examensarbete samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Madeleine Granvik, tel +46 70 425 00 53, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2023, UFV-PA 2023/339.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är dels att organisera forskargruppens laborativa arbete och ge stöd till studenter vid behov, dels att sammanställa ett manuskript för publicering.

Kvalifikationskrav
Dokumenterad erfarenhet av 1) odling av neurala stamceller, 2) western blot 3) konfokalmikroskopi, 4) bioluminiscens/fluorescensanalys, 5) bearbetning av data bl.a. time-lapse mikroskopi och analys av oscillatoriska fenomen, 6) bred och djup teoretisk kunskap inom området neurala stamceller och elektrokemisk signalering.
God förmåga att uttrycka sig i skrift och i muntligt framförande, framför allt på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är 30 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Michael Andäng, [email protected] Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/304.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till 20 amanuenser

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Lärarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Amanuens
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats: https://www.it.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Filip Malmberg.

-1DT110 Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar, sommarkurs

-1MD016 Människa-datorinteraktion, period 4

- 1DT092 Internationell mjukvaruutveckling, period 4

Observera att undervisning på campus kan krävas.

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och där antalet timmar ska summera till 30, 60 eller 120). Till ansökan ska också studieintyg bifogas.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är mellan 3 och 23 %, beroende på vilken kurs/kurser och period/perioder du arbetar. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filip Malmberg, e-postadress [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023, UFV-PA 2023/311.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

2 st Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på att etablera nya transgena zebrafisk-linjer för att studera ryggmärgskretsar. Genom CRISPR/Cas9-metodologi ska reportergener sättas in under promotorer till kandidatgener. Dessa transgena linjer ska karakteriseras med hjälp av konfokalmikroskopi, light-sheet mikroskopi, FLA och PCR analys samt beteendestudier. Lovande kandidater ska vidareutvecklas för vidare funktionell karakterisering med hjälp av avbildning av kalciumreportrar och optogenetiska verktyg. Vidare ska kandidaten etablera viral inmärkning av synaptisk kopplade celler.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne. Praktisk och dokumenterad erfarenhet av att hantera försöksdjur. Erfarenhet av avancerad mikroskopi och findissektion av neuronal vävnad. Förmåga att arbeta självständigt, lätt lära sig nya tekniker och god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska med egna publikationer i internationella granskade tidskrifter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har genomfört postdoc inom neurovetenskap. Erfarenhet av studier gällande nervsystemets utveckling är meriterande. Erfarenhet av att skapa transgena reporterlinjer med hjälp av CRISPR knock-in är meriterande. Erfarenhet av att använda zebrafisk som modellsystem är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 360 dagar. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Henrik Boije, [email protected], 018-471 4193. Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/297.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag ca trettio aktiva doktorander.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I aktuell anställning ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom områdena kognitionspsykologi respektive biologisk och emotionspsykologi, liksom forskningsmetodik. Arbetsuppgifterna involverar också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Behörig för den aktuella anställningen som universitetslektor  är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som visar på pedagogisk skicklighet. För den specifika tjänsten krävs doktorsexamen i psykologi eller inom närliggande område. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.

Meriterande
Forskningsmeriter inom följande områden är meriterande för den aktuella anställningen: kognitionspsykologi respektive biologisk och emotionspsykologi. Erfarenhet av undervisning och kursledarskap inom för tjänsten aktuella områden är meriterande

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid den pedagogiska- som vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, liksom kunna bidra med kursutveckling och pedagogiska frågor.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Förmågan att planera, initiera, leda och utveckla utbildning har betydelse samt förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället (AO 22 §).

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Ansökningsförfarande

Samtliga meriter bör vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska vara utformad på svenska och innehålla följande:

- CV
- Doktorsexamen 
- Personligt brev
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska och administrativa meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Kontaktuppgifter på 1-2 referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga och flexibilitet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 5-6 månader och omfattningen är 100 %. Tillträde till anställningen 15 februari 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, [email protected], 073-693 79 48

Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2023, UFV-PA 2023/261.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Enheten för Molekylära Verktyg och Funktionell Genomik, som nu rekryterar en postdoc, är aktiv vid den internationella forskningsfronten för avancerade tekniker för biomedicinsk analys på DNA-, RNA- och proteinnivå. Flera av gruppens tidigare tekniker har kommit att användas världsomspännande, och teknikerna har både licensierats ut och tjänat som grund då nuvarande och tidigare gruppmedlemmar startat ett stort antal företag med en total arbetsstyrka på cirka 900 personer. Den aktuella postdoktortjänsten finansieras av ett Senior Innovator anslag från Novo Nordisk, med inriktning att utveckla avancerade tester för proteindetektion. Tjänsten är placerad vid Uppsala Biomedicinska Center och kan komma att omfatta företagssamarbete och/eller resultera i nya företag.

Arbetsuppgifter
• Heltidsforskning inom området molekylära verktyg genom att bidra till att utveckla avancerade proteintester.
• Arbeta med tekniker med fokus på oligonukleotid-assisterade reaktioner för proteinanalys
• Handledning av Masterstudenter och doktorander. Samarbeta med andra gruppmedlemmar för att upprätthålla en stark, intellektuellt aktiv forskningsmiljö och en välfungerande labinfrastruktur.
• Den person som får tjänsten kommer att interagera med både akademiska och industriella forskare.

Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i biomedicin eller motsvarande, med avancerad kompetens inom molekylära tekniker och ett brett perspektiv på deras tillämpningar. Examen ska ha erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• God kommunikationsförmåga via skriftlig och talad engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
• Erfarenhet av utvecklande av avancerade molekylära tekniker.
• Insikter i behov och möjliga tillämpningar för avancerade proteinanalyser.

Ansökningen skall omfatta 1) ett brev där du beskriver dej själv, din forskningsbakgrund och dina intressen, samt varför du anser att du är en lämplig kandidat för denna position (2 sidor eller mindre). 2) Din CV och publikationslista, 3) Namn och kontaktinformation för minst två personer som kan ge referenser (Epost och telefonnummer). 4) En kopia på ditt doktorsexamensbevis.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Ulf Landegren, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/121.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

2 doktorander i Människa-datorinteraktion

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
2 doktorander i Människa-datorinteraktion, särskilt Människa-Teknik-Organisation (MTO)

Institutionen för informationsteknologi har cirka 300 anställda och cirka 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT.

Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkors- och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i avdelningar, arenor och forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://www.it.uu.se/.

Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi3) samlar en unik kombination av expertis inom ämnena datoriserad bildanalys, datavetenskapens didaktik, social robotik och människa-datorinteraktion. Inom ämnet människa-datorinteraktion är MTO-gruppen (Människa-Teknik-Organisation) en av de största med stora forsknings- och utbildningsuppdrag. MTO-gruppen har erhållit två nya forskningsprojekt inom området robotisering, artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö. Rekryteringen är del av den satsningen.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Inom MTO-området handlar huvuddelen av forskningen om användning av IT i arbetslivet och omfattar så vitt skilda forskningsområden som kognitiva arbetsanalyser, komplexa organisatoriska system, socioteknisk systemdesign och användarupplevelse i säkerhetskritiska system. Forskningen handlar om att skapa djupare förståelse för förhållandet mellan IT-system, individer, grupper och organisationer. 

För de här tjänsterna som doktorand söker vi två personer med utbildningsbakgrund inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, human factors, kognitiv ergonomi, system i teknik och samhälle, industriell ekonomi eller motsvarande. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
De två doktorander som vi anställer kommer att arbeta inom ramen för två projekt inom området robotisering, artificiell intelligens (AI), automatisering och arbetsmiljö. Det första projektet handlar om medarbetares arbetsengagemang. Inom projektet kommer vi att samla empiriska data från tre sektorer där AI används i arbetslivet. Projektet kommer att resultera i ett teoretiskt ramverk för engagemang i arbete. Projekt två handlar om hur nya tekniker påverkar på flygbranschens markpersonal. Syfte med projektet är dels att ta reda på hur långt automatiseringen, robotiseringen och användningen av AI kommit på Sveriges flygplatser och vilka planer för digitalisering som finns framåt. Dels är syftet också att undersöka hur digitaliseringen i form av automatisering, användningen av robotar och AI hittills påverkat arbetsmiljön och om risken för arbetsskador ökat.  Doktoranderna kommer att arbeta inom dessa två forskningsprojekt 80% av tiden. 

Doktoranderna kommer också att undervisa inom området människa-datorinteraktion på grund- och avancerad nivå 20% av tiden

Kvalifikationskrav

- Master- eller magisterexamen inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, human factors, kognitiv ergonom, system i teknik och samhälle, industriell ekonomi eller motsvarande. 
- Dokumenterad förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.  

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av undervisning inom högre utbildning är önskvärt. 
- Erfarenhet av kvalitativa studier i form av fältstudier och intervjuer är önskvärt. 
- Det är önskvärt att den sökande är intresserad av forskningsområdet och har en stark vilja att lära sig mer. Problemlösningsförmåga och flexibilitet är andra önskvärda förmågor eftersom arbetet kommer att innebära många olika problem och utmaningar. Andra personliga egenskaper som är önskvärda är samarbetsförmåga, då vi arbetar i team, samt och uthållighet och persevans att hålla fast vid sina mål. 
- Erfarenhet av samskapande projekt är en merit.
- Yrkeslivserfarenhet är en merit   

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Cajander, 0704-250 786, [email protected] och Jessica Lindblom,018-471 7848, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2023, UFV-PA 2023/315.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till 6 amanuenser

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Lärarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Amanuens
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats: https://www.it.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Tjark Weber.

- Självständigt arbete i informationsteknologi 1DT350 (period 4)
- Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT- system 1DL931 (Period 4)

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och där antalet timmar ska summera till 30, 60 eller 120). Till ansökan ska ockå studieintyg bifogas.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är mellan 3 och 23 %, beroende på vilken kurs/kurser och period/perioder du arbetar. Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tjark Weber, e-postadress [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023, UFV-PA 2023/313.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad forskare för experimentella och translationella studier av hjärntumörer. Tjänsten innefattar självständiga studier av hjärntumörbiologi och att experimentellt studera behandling av hjärntumörer. I arbetsuppgifterna ingår användning av avancerade laboratoriska tekniker, som stamcellsodling, cellsortering, immunfärgningar, konfokalmikroskopering, strålbehandling, gen-editering/kloning, virusproduktion, in vivo-modelering, behandlingsstudier/screening. I projektet ingår även operation och strålbehandling i in vivo-modeller samt hantering av kliniska patientmaterial, biobankning och koordinering av kliniska forskningsstudier. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av elakartade hjärntumörer hos barn och vuxna. I tjänster ingår vissa administrativa uppgifter och undervisning vid institutionen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom relevant forskningsområde (biomedicin, biologi, medicin eller motsvarande) och åtminstone 3 års postdoktoral utbildning inom hjärntumörsbiologi.
Dokumenterade kunskaper inom biobankning, insamling av patientmaterial, GCP-arbete och kliniska studier.
Dokumenterad erfarenhet om in vivo-modeller och godkänt FELASA-C certifikat (eller motsvarande).
Dokumenterad erfarenhet av strålbehandling i in vivo-modeller och godkänd strålskyddskurs.
Dokumenterat arbete av att ta fram och odla primära kulturer i stamcellsodlingar från patienter med hjärntumörer samt odling av embryonala eller postnatala stamceller.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team som inkluderar både cellbiologiska experimentella forskare och kliniska forskare.

Meriterande
Goda erfarenheter av tidigare projektledning är önskvärda

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 25%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Fredrik Johansson Swartling, [email protected] Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/291.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Ansök    Jan 26    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Utveckling av målsökande radionuklidterapi med hjälp av konstruerade scaffoldproteiner (affibody-molekyler, ADAPTs och DARPins). Metodiken inkluderar både direkt targeting och pretargeting. Arbetet omfattar utveckling av märkningskemi av proteiner och peptidnukleinsyror med beta-emitterande radionuklider, utvärdering av de märkta konstruktionerna in vitro (stabilitet, bindningsspecificitet, affinitet och internalisering) och in vivo (biodistribution, målspecifikitet, radionuklidavbildning, dosimetri, experimentell terapi). Arbetet kan innefatta handledning av magisterstuderande och doktorander. 

Kvalifikationskrav  
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller radiofarmaci med inriktning mot utveckling av målsökande radiofarmaka. Civilingenjör i organisk kemi eller bioteknik. FELASA C-certifikat är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt 
Dokumenterad erfarenhet av arbete med radiomärkta scaffoldproteiner (märkningskemi, in vitro och in vivo studier), samt erfarenhet av utveckling av pretargeting-system är mycket meriterande. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 20 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Vladimir Tolmachev, [email protected] Camilla Nilsson 018-4710000.

Välkommen med din ansökan senast den 13 Februari 2023, UFV-PA 2023/299.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Sytemutvecklare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakodynamik, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiologi, Farmakokinetik,  Farmakometri, Farmakoterapi, Galenisk farmaci och nanoteknologi, Klinisk farmaci, Läkemedelsformulering, Läkemedelstillförsel, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci. Mer information Institutionen för farmaci: https://www.farmaci.uu.se/

Forskargruppen i farmakometri utvecklar och underhåller flera olika mjukvarupaket som används inom forskningsfältet. Utvecklingen sker öppet och resultaten publiceras som öppen källkod. Innehållet i mjukvaruutvecklingen spänner över ett brett fält och innehåller beräkningar inom statisktik och linjär algebra, parsning och tolkning av olika filformat, parallellisering och grafisk presentation. För närvarande används Python och R för nyutveckling. De viktigaste paket gruppen arbetar med just nu är Pharmpy, PsN och diverse R-paket.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Delta som system- och mjukvaruutvecklare i ett projekt som drivs gemensamt med partners från läkemedelsindustrin.

Projekt syftar till att automatisera olika delar av den farmakometriska forskningsprocessen, framförallt att helt eller delvis automatisera byggandet av farmakometriska modeller. Vi arbetar med ”non-linear mixed effects”-modeller för olika typer av kliniska data skrivna i ett eller flera domänspecifika språk, framförallt NONMEM. Mer specifikt kommer systemutvecklare att, tillsammans med andra utvecklare och forskare, vidareutveckla ett program i Python som ska kunna skapa, transformera och utvärdera modeller. (se pharmpy: https://github.com/pharmpy/pharmpy)

Kvalifikationskrav
Ansökande ska ha universitetsexamen i ämne med anknytning till tjänsten (t.ex. civilingenjör eller datavetare) eller motsvarande kunskaper. Utöver detta krävs:

- Erfarenhet av programmering, gärna Python, R eller annat högnivåspråk
- Erfarenhet av att arbeta i Linux-system
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet så som förmåga till självständigt arbete och god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av Pythons vetenskapliga stack: Sympy, Pandas, Numpy och Sphinx
- Erfarenhet av paketutveckling i Python eller R
- Kunskap inom matematik och matematisk statistik
- Erfarenhet av maskininlärning
- Erfarenhet av att arbeta i mjukvaruutvecklingsteam
- Erfarenhet av utveckling av öppen källkod
- Erfarenhet av enhetstestning
- Erfarenhet av att arbeta med system för dokumentation och versionshantering

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 10 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Karlsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/278.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningskoordinator till Engelska institutionen

Ansök    Jan 25    Uppsala Universitet    Humanist, forskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) är Sveriges enda akademiska institution för forskning och undervisning om Nordamerika, främst USA.

SINAS bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av USA. Institutet grundades 1985 och utgör en avdelning inom Engelska institutionen. SINAS utgör en resurs för forskare vid universitetets övriga institutioner och andra svenska lärosäten som intresserar sig för USA. Institutet deltar i nationella och internationella nätverk, och har en betydande utåtriktad verksamhet genom samverkan med det omgivande samhället.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
SINAS söker en forskningskoordinator på heltid för ett projekt som pågår fram till 2024-12-31. Innehavaren av anställningen förutsätts arbeta självständigt men i nära samarbete med föreståndaren på SINAS och andra anställda inom verksamheten.

Arbetsuppgifterna består av

- att arbeta med den pågående utvecklingsverksamheten på SINAS avseende forskning, undervisning och samverkan
- att genomföra en analys av organisationer och verksamheter vid centrumbildningar motsvarande SINAS på andra lärosäten
- att vidmakthålla och hitta nya former för att formalisera SINAS forskarnätverk
- att utveckla och ansvara för ett forskningsseminarium
- att utforma och ansvara för ett gästforskarprogram för både doktorander och seniora forskare
- att delta i och ansvara för arrangerandet av konferenser och symposier
- att utveckla och ansvara för SINAS webbsida och andra digitala kommunikationsverktyg
- att vid behov delta i SINAS omfattande utåtriktade verksamhet

Kvalifikationskrav
Kunskap om och erfarenhet av USA är nödvändigt för anställningen, liksom mycket goda kunskaper, i tal och i skrift, i engelska och svenska. Dessutom krävs

- doktorsexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med forskning, forskningssamordning, seminarieverksamhet, marknadsföring, webbsida, etc.
- mycket god kunskap om och erfarenhet av USA och ämnet American Studies
- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
- mycket god förmåga till samarbete och relationsskapande

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är i övrigt meriterande

- att ha arbetat med internationella nätverk
- att ha dokumenterad förmåga att kunna arbeta under tidspress med flera parallella arbetsuppgifter

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare för ett projekt som pågår fram till 2024-12-31. Provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dag Blanck, tel. 018-4712208 (föreståndare vid SINAS, [email protected]) och Christer Larsson 018-4711251 (prefekt vid engelska institutionen, [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari, UFV-PA 2023/316.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Teknisk systemadministratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.

Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier.

Är du intresserad av att stödja verksamhetsnära processer och bidra med teknisk kompetens i utvecklings- och förändringsarbete? Är du serviceinriktad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt? Då är du den vi söker!

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Avdelningen för digitalisering
Du kommer att organisatoriskt vara placerad i avdelningen för digitalisering men ditt arbete bedrivs till största delen inom förvaltningsgruppen för hela biblioteket. 

Avdelningen ansvarar för att samordna digitaliseringsinsatser inom hela universitetsbiblioteket. Vi hanterar all bildfångst och bildbearbetning av bibliotekets samlingar för bevarande och tillgängliggörande. Avdelningen ansvarar även för drift, stöd, utveckling och underhåll av de nationella systemen DiVA och Alvin.

Arbetsuppgifter
Som teknisk systemadministratör är du ett kvalificerat tekniskt stöd till verksamheten inom hela universitetsbiblioteket. I vår systemflora finns både windowsbaserade system liksom Linuxbaserade. Du förväntas driva ditt arbete med engagemang utifrån följande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

- Utreda och ta fram underlag för teknisk kravställning både på egenutvecklade och inköpta system, med fokus på att stödja och utveckla verksamhet och processer inom Universitetsbiblioteket.
- Implementera lösningar genom anpassning, installation och egenutveckling.
- Vid behov ta fram tekniska lösningar för att underlätta integrationer och automatisering av flöden.
- Göra djupare tekniska analyser av möjligheterna med de system vi har på plats, nya system som tas i drift, samt ta fram integrationer och nya arbetsflöden.
- Vara ett stöd i administrationen av våra interna stödsystem.
- Samordna och utveckla arbetet med digitala verktyg.
- Hålla i internutbildningar i verktygen, hantera avtal och licenser m.m.

Vi tror att innehållet kan utvecklas och formas både löpande och tillfälligt utifrån verksamhetens behov och ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig! Din fysiska placering finns på Carolina Rediviva med hela Uppsala universitetsbibliotek och universitetet som din arbetsplats. 

Kvalifikationskrav


- Utbildning från universitet eller högskola minst 3 år inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- God erfarenhet av implementation och konfiguration av system/mjukvara.
- God erfarenhet av felsökning och anpassning av hårdvara.
- God kunskap gällande regelverk för t.ex. informationssäkerhet.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du serviceinriktad och har ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Att ta egna initiativ till förbättringar ser du som en självklarhet och du håller även en hög kvalitet på ditt jobb. Du har lätt att samarbeta med kollegor i olika delar av verksamheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om Atlassian-sviten, Springshare, LibAPPS, SLACK.
- Erfarenhet av Docker eller andra containerlösningar.
- Erfarenhet av biblioteks- eller arkivariearbete.

Vi erbjuder 
Som medarbetare hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i dina arbetsuppgifter utifrån nuvarande och kommande kompetensbehov. Vi vill uppmuntra till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Det innebär flexibla arbetstider och generösa semestervillkor. Hos oss har du en friskvårdtimme per vecka under arbetstid samt rätt till friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner: https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/jobba-hos-oss/

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla CV och svar på frågorna hur du uppfyller kraven i annonsen. Examensbevis, betyg och andra intyg som du önskar åberopa bör också bifogas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef Daniel Wadskog, 018-471 06 49, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2023/238.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom Strukturbiologi

Ansök    Jan 24    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Strukturbiologiprogrammet består idag av fem forskargrupper som studerar hur proteiner ser ut på molekylär nivå, med metoder som kallas för röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi. Sundborger-Lunna gruppen fokuserar på att utröna hur perifiera membranprotein kontrollerar fundamentala cellulära processer, framför allt mitokondriedynamik och celldöd. Se mer på: https://www.icm.uu.se/structural-biology/sundborger-lunna-lab/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Sundborger-Lunna gruppen är framförallt intresserad av perifera proteiner som medierar membranpermeabilisering och fission och deltar i olika mitokondrieprocesser som styr celldöd, bland annat BAR- och dynaminproteiner samt kolesterol-beroende bakteritoxiner. Arbetsuppgifter innefattar kloning, uttryck och rening av perifiera membranproteiner, olika proteinkaraktäriseringsmetoder (FPLC gel-filtration, surface plasmon resonance, analytisk ultracentrifugering) och biokemiska och biofysiska metoder för att undersöka protein-membran-interaktioner. Strukturbestämning med kryo-elektronmikroskopi och eller röntgenkristallografi är en väldigt viktig del i gruppens arbete. Arbetet sker i nära kontakt med olika utbildningsprogram på Uppsala universitet och handledning av studenter är även en viktig arbetsuppgift.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i biokemi eller strukturbiologi, eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Utmärkt förståelse av proteinkemi och basala biologiska processer är ett krav, liksom en förståelse av förbindelsen mellan proteinstruktur och funktion. Därför är tidigare erfarenhet av kloning, uttryck och rening av perifiera, proteinkaraktäriseringsmetoder (FPLC gel-filtration, surface plasmon resonance, analytisk ultracentrifugering) samt kryo-elektronmikroskopi ett krav. Erfarenhet av arbete med lipider (preparation av liposomer och andra lipid-baserade partiklar) är extra meriterande.

Stor vikt kommer att läggas på personliga färdigheter och egenskaper, så som god samarbetsförmåga och vetenskaplig mognad. En förutsättning är att sökande har en god kommunikationsförmåga på engelska både i tal och skrift eftersom forskningen utförs i en internationell miljö. Vidare krävs lämplig arbetslivserfarenhet/forskningserfarenhet inom relevant område.

Ansökan
Din ansökan får gärna skrivas på engelska och ska innehålla följande:

- CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista
- Examensbevis
- Kontaktuppgifter till minst en och helst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected]; för administrativa frågor kontakta HR-generalist Sara Blom, 018- 471 44 16, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 Februari 2023, UFV-PA 2023/267

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i migration och global hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning.

Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/ Global hälsa och migration är ett profilområde för institutionen.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är ledande i utbildning och forskning i global hälsa och migration. Verksamheten är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa och nutrition, implementering och migration. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i låg- och medelinkomstkontext, i katastrofsituationer samt ur ett migrationsperspektiv. Institutionen ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta interdisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av ämnesområdet
Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan med betoning på särskilt utsatta grupper såsom migranter. Migranters hälsa, som är en prioritet inom global hälsa, handlar inte bara om hälsa av migranter i ett mottagarland utan om också hur den är kopplad till folkhälsa i ursprungsland, transitländer och mottagarland.

Arbetsuppgifter
Att leda och implementera verksamheten i det vid Uppsala Universitet förlagda WHO Collaborating Center on Migration and Health Data and Evidence, i nära samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO), Uppsala Universitet samt nationella och internationella aktörer inom migration och global hälsa. Arbetet innebär även att leda och utveckla det vetenskapliga arbetet globalt inom ramen för WHO centrets uppdrag, i samarbete med representanter från olika länder, anordna och genomföra arbetsseminarier (workshops) för att utveckla riktlinjer (guidelines) och skriva tekniska rapporter inom olika delar av migrationsområdet, samt att informera världens länder om dessa genom lokala eller internationella seminarier.

Undervisning samt forskning i ämnet global hälsa och migration. Medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering av alla delar av mastersprogrammet i global hälsa och samarbeta med andra institutioner och vetenskapsområden omkring undervisning inom migration och hälsa. Arbetet innebär också administrativa uppgifter såsom kursledarskap. Undervisning och ledarskap i andra miljöer nationellt och internationellt kan också förekomma.
Utvecklingsarbete, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå innebär att initiera och självständigt driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet migration och global hälsa och att självständigt och aktivt söka anslag till verksamheten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (HF 4 kap 3§). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22§). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: Prefekt Inger Sundström-Poromaa, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2023/243.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Systemutvecklare - Full Stack

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.

Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier.

Är du intresserad av att stödja verksamhetsnära processer och bidra med din utvecklarkompetens i bibliotekets utvecklings- och förändringsarbete? Är du en pedagogisk och analytiskt lagd utvecklare med god samarbetsförmåga? Då är du den vi söker!

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Avdelningen för digitalisering
Du kommer att organisatoriskt vara placerad i avdelningen för digitalisering men ditt arbete bedrivs till största delen inom förvaltningsgruppen för hela biblioteket. Avdelningen ansvarar för att samordna digitaliseringsinsatser inom hela universitetsbiblioteket. Vi hanterar all bildfångst och bildbearbetning av bibliotekets samlingar för bevarande och tillgängliggörande. Avdelningen ansvarar även för drift, stöd, utveckling och underhåll av de nationella systemen DiVA och Alvin.

Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare får du jobba som fullstack-utvecklare i flera olika verksamheter och projekt inom hela universitetsbiblioteket. I vår systemflora finns både Windowsbaserade och Linuxbaserade system, köpta och egenutvecklade. Med anledning av det ser vi gärna en stor bredd i din kompetens. Du förväntas driva ditt arbete med engagemang utifrån följande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

- Utreda och ta fram underlag för teknisk kravställning både på egenutvecklade och inköpta system, med fokus på att stödja och utveckla verksamhet och processer inom Universitetsbiblioteket.
- Implementera lösningar genom anpassning, installation och egenutveckling.
- Vid behov ta fram tekniska lösningar för att underlätta integrationer och automatisering av flöden.
- Göra djupare tekniska analyser av möjligheterna med de system vi har på plats, nya system som tas i drift, samt ta fram integrationer och nya arbetsflöden.
- Skapa lösningar mot öppna API:er.

Vi tror att innehållet kan utvecklas och formas både löpande och tillfälligt utifrån verksamhetens behov och ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig! Din fysiska placering finns på Carolina Rediviva med hela Uppsala universitetsbibliotek och universitetet som din arbetsplats. 

Kvalifikationskrav


- Utbildning från universitet eller högskola minst 3 år inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Flerårig erfarenhet som Fullstack utvecklare.
- God erfarenhet av databaser (, Mongo, NO).
- God erfarenhet av olika scriptspråk som tex Python, JS, PHP, Perl.
- Erfarenhet av användarcentrerad utveckling
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett strukturerat arbetssätt, som gör att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är pedagogisk, engagerad och inlyssnande i möten både i små och stora grupper. Du kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet och har god omvärldsorientering. Du har lätt att samarbeta med kollegor i olika delar av verksamheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenheter av moderna ramverk, API:er etc.
- Erfarenhet av biblioteksverksamhet.
- Kunskap om strukturerat utvecklingsarbete, hantering av källkod samt underhåll av dokumentation.

Vi erbjuder 
Som medarbetare hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i dina arbetsuppgifter utifrån nuvarande och kommande kompetensbehov. Vi vill uppmuntra till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Det innebär flexibla arbetstider och generösa semestervillkor. Hos oss har du en friskvårdtimme per vecka under arbetstid samt rätt till friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner: https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/jobba-hos-oss/

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla CV och svar på frågorna hur du uppfyller kraven i annonsen. Examensbevis, betyg och andra intyg som du önskar åberopa bör också bifogas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef Daniel Wadskog, 018-471 06 49, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2023/235.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer samt autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed närmare samverka mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom molekylära verktyg och funktionsgenomik, cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi.

Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Enheten för Molekylära Verktyg och Funktionell Genomik, som nu rekryterar en postdoc, är aktiv vid den internationella forskningsfronten för avancerade tekniker för biomedicinsk analys på DNA-, RNA- och proteinnivå. Flera av gruppens tidigare tekniker har kommit att användas världsomspännande, och teknikerna har både licensierats ut och tjänat som grund då nuvarande och tidigare gruppmedlemmar startat ett stort antal företag med en total arbetsstyrka på cirka 900 personer. Den aktuella postdoktortjänsten finansieras av ett så kallat proof-of-concept anslag från Vetenskapsrådet med syfte att utveckla tekniker för infektionsdiagnostik. Tjänsten är placerad vid Uppsala Biomedicinska Center och projektet kommer att genomföras i nära samarbete med företaget Rarity (https:// raritybioscience.com), som tidigare spunnits ut från labbet, och som för närvarande är inriktat på molekylär uppföljning av cancerpatienter. Företaget är beläget en våning under forskningslaboratoriet.

Arbetsuppgifter
• Heltidsforskning inom området molekylära verktyg genom att bidra till att utveckla molekylära tekniker för att diagnosticera infektionssjukdomar.
• Arbeta med tekniker med fokus på oligonukleotid-assisterade reaktioner för analys av DNA och RNA, med syfte att utveckla kliniskt värdefulla tester vid infektionssjukdomar
• Handledning av Masterstudenter och doktorander. Samarbeta med andra gruppmedlemmar för att upprätthålla en stark, intellektuellt aktiv forskningsmiljö och en välfungerande labinfrastruktur.
• Den person som får tjänsten kommer att också interagera med personal vid företaget Rarity som samarbetar inom detta projekt.

Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i biomedicin eller motsvarande, med avancerad kompetens inom molekylära tekniker och ett brett perspektiv på deras tillämpningar. Examen ska ha erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• God kommunikationsförmåga via skriftlig och talad engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
• Erfarenhet av utvecklande av avancerade molekylära tekniker.
• Insikter i behov och möjligheter inom DNA- och RNA-baserade analyser vid infektionssjukdomar.

Ansökan skall omfatta:
1) ett brev där du beskriver dig själv, din forskningsbakgrund och dina intressen, samt varför du anser att du är en lämplig kandidat för denna position (2 sidor eller mindre).
2) Din CV och publikationslista
3) Namn och kontaktinformation för minst två personer som kan ge referenser (Epost och telefonnummer).
4) En kopia på ditt doktorsexamensbevis.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulf Landegren ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/125.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Amanuens i forskningsprojekt vid Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga arbetsinnehållet är att inom ramen för internationellt processrättsliga/ EU-rättsliga forskningsprojekt utföra forskningsadministrativa uppgifter, dvs. att bistå de projektansvariga, professor Eric Bylander och docent Marie Linton, med sådant som framtagning, organisering och viss bearbetning av forskningsmaterial samt genomförande av möten och resor med mera; utrikes tjänsteresor kan komma ifråga. Efter samråd med de projektansvariga kan arbetsuppgifterna i hög utsträckning utföras självständigt, oberoende av viss tid och plats; de går därför bra att kombinera med studierna.

Kvalifikationskrav
Sökanden bör ha intresse för internationell processrätt, EU-rätt och rättsvetenskaplig forskning. Vidare bör sökanden vara kreativ och självständig, kombinerat med att vara noggrann, pålitlig och ha god samarbetsförmåga. I första hand kommer den ifråga som har avslutat de sex första terminerna men har minst ett år kvar av sina studier på juristprogrammet. Mycket god förmåga att tala och skriva engelska är särskilt meriterande. Som ett led i rekryteringen kan arbetsprov komma att tillämpas.

Anställning som amanuens regleras i högskoleförordningen (1993:100) 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (högskoleförordningen 5 kap  10 §).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2023-02-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Eric Bylander e-post: [email protected], tel. 018-471 20 99.

Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2023, UFV-PA 2023/270


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i obstetrik och gynekologi förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vid kvinnokliniken finns en stark forskningsmiljö och tillgång till klinisk forskningsmottagning och laboratorium. För mer information om institutionen se http://www.kbh.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet obstetrik och gynekologi är brett och spänner över ett stort kliniskt fält. Exempel på områden som innefattas är reproduktionsmedicin, reproduktiv hälsa, endokrinologi, gynekologisk onkologi, fostermedicin och obstetrik.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration inom ämnesområdet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. Det ingår också att delta i planering och uppstart av det 6-åriga läkarprogrammet. Att arbeta kontinuerligt med utveckling, innehåll och kvalitet av obstetrik- och gynekologikursen på läkarprogrammet utgör en viktig del. I forskning ingår att initiera och självständigt leda forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet. I övrigt ingår att delta i institutionens verksamhet samt följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. I anställningen ingår klinisk tjänstgöring vilken är förlagd till verksamhetsområdet kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset och är beräknad till 1/3 av arbetstiden. I den kliniska tjänstgöringen ingår att bedriva specialiserad och evidensbaserad vård samt att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till denna anställning krävs specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Den sökande ska ha svensk läkarlegitimation och senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som läkare. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som läkare.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: prefekt Inger Sundström-Poromaa, Epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2023, UFV-PA 2022/4915.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom bränsle- och härddesign för små modulära reaktorer (SMR)

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Projektet kommer att projektledas av Westinghouse Electric Sweden AB. Westinghouse är en världsledande leverantör av säker och innovativ kärnkraftteknologi. Westinghouse huvudverksamhet i Sverige är i Västerås och omfattar en bränslefabrik med en årlig produktion på cirka 900 ton urandioxid som levererar ungefär 1/3 av det kärnbränsle som används i Europa. Westinghouse har en lång historia av tillverkning och analys av kärnbränsle med ursprung i ASEA Atom på 1960-talet, som byggde 11 kokarvattenreaktorer i Norden.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet tillsammans med Westinghouse bjuder in ansökningar om en tvåårig postdoktoranställning inom bränsle- och härdkonstruktion för små modulära reaktorkoncept (SMR).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/. 

Bakgrund
Tjänsten avser projekt inom det svenska kompetenscentret ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future), som integrerar svensk teknisk och icke-teknisk expertis från Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Vattenfall, Uniper, Fortum, Westinghouse, Studsvik Nuclear och Energimyndigheten inom kärnteknik. Samverkande forskning, utveckling och utbildning syftar till att skapa en svensk kunskaps- och kompetensbas som behövs för införandet av nya kärnkraftsteknologier såsom små modulära reaktorer (SMR) och för att tillhandahålla relevant information, i synnerhet, till beslutsfattare för att besluta om den framtida svenska energiproduktionsmixen.

Inom ANItA samarbetar de ledande universiteten i Sverige med ledande nordiska företag inom kärnenergisektorn. Detta erbjuder doktorander och postdoktorer en stark forskningsmiljö, en unik industriell tillämpningspotential och utmärkta möjligheter till internationella partnerskap.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning 
Projektet avser utveckling av bränsle- och härddesignlösningar för utvalda SMR-koncept baserade på befintligt eller modifierat lättvatten (LWR) bränsle. En grundläggande förståelse för egenskaperna hos SMR härdkoncept ska utvecklas. Härddesignstrategier som maximerar bränsleekonomi och bränsledriftseffektivitet ska undersökas. Som redan indikerat i flera SMR-koncept som för närvarande är under utveckling, förväntas uteslutningen av lösligt bor som möjlig reaktivitetskontrollmekanism leda till väsentligt olika härdfysikförhållanden som kommer att kräva nya lösningar. I fallet med mindre härdar kommer även identifiering och design av optimala reflektorkomponenter att krävas.

Eftersom SMR härdförhållanden (härdstorlekar, bränslehöjder, härdeffekt och flödestätheter, drifttryck, bränslecykellängder, bränsleutbränning etc.) skiljer sig från förhållandena i dagens stora anläggningar behövs ytterligare utveckling för att säkerställa en tekniskt och ekonomiskt optimal bränslepatrondesign.

Som postdoktor kommer du att använda befintliga eller modifierade beräkningsverktyg inom Westinghouse för bränsle- och härddesign. Samarbete med ämnesexperter kommer att vara avgörande för projektet.

Kvalifikationskrav
En doktorsexamen inom fysik eller annat relevant område. Goda kunskaper i engelska. Kandidaten förväntas ha en gedigen bakgrund inom reaktorfysik eller relaterade discipliner (härdfysik, termohydraulik, etc.).

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av härd- eller bränsledesign och härdsimulatorverktyg för tryckvattenreaktorer (PWR) eller kokvattenreaktorer (BWR) är mycket önskvärd. Specifika kunskap om SMRs och deras egenskaper skulle vara mycket fördelaktigt men är inget krav för tjänsten.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100  %. Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Västerås

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla:

- Motivationsbrev, med en kort beskrivning av dina forskningsintressen och varför du känner att du är en bra match för projektet (max två sidor, helst en).
- CV, inklusive en beskrivning av relevanta kunskaper och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
- Kopia av examensbevis och andra officiella utskrifter.
- Kontaktinformation för referenser, som kan stödja din ansökan om den kontaktas. Inkludera en kort beskrivning av hur dessa personer är professionellt relaterade till dig.

Uppsala universitet och Westinghouse strävar efter att vara inkluderande arbetsplatser som främjar lika möjligheter och attraherar kvalificerade kandidater som kan bidra till universitetets och företagets spetskompetens och mångfald. Vi välkomnar ansökningar från alla delar av samhället och från människor med alla bakgrunder.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Uffe Bergmann, [email protected], Henrik Sjöstrand, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2023/252.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektkoordinator med fokus på medborgarmedverkan i forskning

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, enheten för Digital hälsa & Mental hälsa – forskning i samverkan med patienter och anhöriga vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska interventioner bl.a. e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet.

Den person vi söker kommer att arbeta med att planera och genomföra medborgarmedverkan i de forskningsprojekt vår forskargrupp arbetar med, se nedan. Inledningsvis är anställningsperioden ett år, men det kan finnas behov av att rekrytera för ytterligare en period därefter.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

GuardiansCan
Den övergripande målsättningen är att öka vårdnadshavares följsamhet till barns eftervård efter behandling av cancer i Tanzania. Syftena är att tillsammans med vårdnadshavare utveckla en intervention som levereras via mobil teknologi och som hjälper vårdnadshavare att följa barnens eftervård och att därefter utvärdera interventionen. Professor Louise von Essen är projektledare.

CHANGE-pilot och CHANGE
Den övergripande målsättningen är att ge stöd till föräldrar vars barn behandlats mot cancer i Sverige. Stöd ges med ett internet administrerat självhjälpsprogram med behandlarstöd. Vi har utvecklat programmet tillsammans med mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer. Syftena är att tillsammans med föräldrar utveckla procedurer för en utvärdering av programmet och att därefter utvärdera programmets kliniska nytta och kostnadseffektivitet. Professor Louise von Essen är projektledare.

Bridging the gap
Den övergripande målsättningen är att erbjuda skolbaserad fysioterapi till barn med ”developmental coordination disorder”. Syftena är att tillsammans med barn, beslutsfattare, föräldrar, hälso- och sjukvårdspersonal samt skolpersonal undersöka om det finns förutsättningar för att implementera skolbaserad fysioterapi och i så fall hur. Forskare Kine Johansen är projektledare.

INVOLVERA
Den övergripande målsättningen är att stödja människor med demens och deras anhöriga att leva ett gott liv med demens. Stöd ges med ett självhjälpsprogram med stöd av en arbetsterapeut. Vi har utvecklat programmet tillsammans med människor med demens, anhöriga, personal inom hälso-och sjukvården samt frivilligorganisationer. Syftena är att testa programmet och procedurer för en utvärdering av programmet och att därefter utvärdera programmets kliniska nytta och kostnadseffektivitet. Biträdande universitetslektor Joanne Woodford är projektledare.

Myocardial Infarction before Fifty-Five
Den övergripande målsättningen är att stödja personer som drabbas av en hjärtinfarkt tidigt i livet. Syftena är att kartlägga den psykosociala situationen för personer som drabbas av en hjärtinfarkt när de är yngre än 55 år och att undersöka förutsättningarna för en internetbaserad intervention för denna grupp. Universitetslektor Erik Olsson är projektledare.

Arbetsuppgifter 

- stödja projektledare att planera, starta och genomföra medborgarmedverkan i forskningsprojekt
- tillsammans med projektledare utveckla och underhålla all dokumentation vad gäller medborgarmedverkan
- tillsammans med projektledare rekrytera medborgare t.ex. patienter och anhöriga till forskningsprojekt
- tillsammans med medborgare t.ex. patienter och anhöriga samt forskare utveckla dokument såsom informations- och samtyckesmaterial samt studieprocedurer
- ansvara för att samordna medborgarmedverkan i de forskningsprojekt vår forskargrupp arbetar med
- organisera och koordinera möten/workshops med medborgare
- bidra till att utveckla forskargruppens medborgarmedverkan

Kvalifikationskrav
För att komma ifråga för anställningen ska du ha:

- utbildning på Mastersnivå eller högre inom Hälsovetenskap eller närliggande område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten 
- kunskap om klinisk forskning
- mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på det svenska språket
- mycket god förmåga att kommunicera med människor med olika bakgrund och erfarenheter

Önskvärt/meriterande i övrigt


- dokumenterad erfarenhet inom ovan nämnda arbetsuppgifter
- erfarenhet av att koordinera och ansvara för att genomföra kliniska forskningsprojekt
- utbildning i att leda projekt
- erfarenhet av att arbeta inom en klinisk forskningsorganisation
- god förmåga att organisera, se detaljer och att lösa problem
- god förmåga att arbeta i grupp

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:
- ditt Curriculum Vitae
- kopior av dina betyg
- personligt brev (max två sidor)
- fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
- kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad 12 månader, men det kan finnas behov av att rekrytera för ytterligare en period därefter. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare professor Louise von Essen, [email protected], 070-425 07 14

Välkommen med din ansökan senast 20 februari månad 2023, UFV-PA 2023/241.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare till FREIA-laboratoriet

Ansök    Jan 23    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r fysik och astronomi a?r en av Uppsala universitets sto?rsta med na?rmare 400 ansta?llda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i va?rldsklass inom sa?va?l teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omva?rlden. FREIA laboratoriet a?r en avdelning inom institutionen som utvecklar acceleratorer och instrument fo?r naturvetenskaplig forskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet a?r na?ra kopplat till stora forskningsinfrastrukturprojekt som ESS och MAX IV i Lund eller Europeiska XFEL i Hamburg. FREIA har ca 30 ansta?llda forskare, ingenjo?rer och doktorander.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av projektet
Institutionen fo?r fysik och astronomi fo?rsta?rker sitt forskningsfokus pa? ultrasnabb ro?ntgenforskning med storskaliga frielektronlaseranla?ggningar sa? som europeiska XFEL och laboratoriebaserade femtosekundlasrar. Inom detta arbete bygger FREIA ett nytt femtosekundlaserlaboratorium och har föreslagit en ny kompakt femtosekundsröntgenkälla, Ångströmlasern, för att utföra banbrytande experiment inom materialvetenskap. Tekniker som tidsupplöst fotoemissionsspektroskopi med skräddarsydd optisk excitation kommer att användas för att få ny insikt i egenskaper hos icke-jämviktssystem och djupare förståelse av transienta fysikaliska fenomen inklusive ljusinducerad supraledning, ultrasnabb laddningsöverföring och lågdimensionell materialkarakterisering. Vi genomför för närvarande experiment med användning av den mellaninfraröda (MIR) till extrema ultravioletta (XUV) regionen av det elektromagnetiska spektrumet, och planerar experimentanläggningarna vid Ångström Laser som komplement till den som är tillgänglig vid XFEL-anläggningar

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att ansvara för att sätta upp och driva optiska och röntgenspektroskopiexperiment på fasta tillståndsprover såsom hög-Tc supraledare, kvantmaterial, 2D, magnetiska och energimaterial. Hon/han kommer att vara involverad i att utveckla och driftsätta nya femtosekundlaser- och röntgenkällor för pump-probe-experiment. Kandidaten kommer att utföra experiment i samarbete med Uppsala universitets forskargrupper och kommer att stödja framtida användare av Ångström Laser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Kvalifikationskrav
Kandidaten måste ha en doktorsexamen i fysik och en demonstrerad meritlista i att sätta upp och framgångsrikt driva experiment vid femtosekund optisk eller fri elektronröntgenlaser.

Meriterande
Erfarenhet av ultraho?gvakuumsystem och kryogen infrastruktur ses som meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas) Omfattningen är heltid (100%). Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hermann Dürr; +46 (0)70 425 0176; hermann. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2023, UFV-PA 2023/262.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. För mer information, se https://www.it.uu.se.

Institutionen för informationsteknologi expanderar inom cybersäkerhetsområdet, som är ett strategiskt område för både forskning och utbildning (se https://www.it.uu.se/research/cybersecurity). Institutionen har nyligen startat en forskarutbildningsskola i cybersäkerhet, och expanderar utbildningsutbudet även på kandidat- och masternivå. Tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning möjliggörs av vårt breda universitet, vilket exemplifieras av existerande samarbeten med institutionerna för juridik, statsvetenskap, och företagsekonomi. Ett holistiskt angreppssätt till cybersäkerhet formas nu, som omfattar och kombinerar både forskning och utbildning över vetenskapsområdesgränser, och samverkan med både näringsliv och samhälle.

Inom institutionen för informationsteknologi ligger denna anställning vid avdelningen för datalogi. Vår forskning omfattar teori, design och implementation av programmeringsspråk, formella metoder för programvaruutveckling, kombinatorisk optimering, data science, databaser, och artificiell intelligens. Sehttps://www.it.uu.se/research/computing_science för mer information.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet är datalogi med inriktning mot cybersäkerhet, relaterat till minst ett av våra nuvarande forskningsområden som listats ovan, och inom minst ett av följande områden: språkbaserad säkerhet, privatliv/integritet, datorbaserade modeller för informationspåverkan (t.ex. manipulering, felaktig information, och desinformation), data- och informationsflöde, artificiell intelligens och kombinatorisk optimering i cybersäkerhet, formell modellering och analys av cybersäkerhet, programvarusäkerhet, och näraliggande områden.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskningsuppgifter är att stärka cybersäkerhetsforskningen vid avdelningen för datalogi. Detta innefattar att delta i forskningsaktiviteter vid avdelningen, och att söka forskningsfinansiering. Undervisningsuppgifter innefattar också att stärka utbud och samarbeten inom utbildningen.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Skapa och bidra till samarbeten både inom institutionen, med andra institutioner och vetenskapsområden vid Uppsala universitet, och med andra aktörer inom näringsliv och samhälle.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen i datavetenskap eller relaterade ämnen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Om anställningen
Anställningen är heltid, visstidsanställning längre än 6 månader. Omfattning 100%. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Joachim Parrow, 073-5733324, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2022/3665.Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

14 amanuenser till CEMUS

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 280 anställda.

Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Besök oss på https://www.geo.uu.se/

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, har sedan starten 1992 bedrivit studentdriven utbildning inom det breda och tvärvetenskapliga miljö- och hållbarhetsområdet. Läs mer om vår utbildningsmodell och våra kurser på http://www.cemus.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Som amanuens är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs. Ditt arbete utgår från kursplanen och genomförs tillsammans med en kollega och i nära samarbete med gästföreläsare, kursens arbetsgrupp (bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer) samt kurssamordnare på CEMUS. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ha kontakt med gästföreläsare och studenter samt att planera kursens upplägg, litteratur, att förbereda och hålla seminarier, workshops samt kursadministration. I arbetet ingår att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar samt föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser och kursassistenter.

Anställningarna avser arbete med någon av kurserna som är listade http://www.cemus.uu.se/openpositions/.

Vänligen uppge i din ansökan vilken eller vilka kurser du är intresserad av.

Kvalifikationskrav


- Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till och registrerad på utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens, och anställning får motsvara högst 50% av full arbetstid (HF 5 kap § 9 & 10).
- God datorvana och goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift. För kurser på svenska (i kurslistan märkta med *) är goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändigt.
- Dokumenterad förmåga att självständigt kunna driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Studier inom hållbar utveckling. Erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning. Erfarenhet av att planera och leda workshops och seminarier. Dokumenterad erfarenhet och god förmåga av att samarbeta med personer från olika bakgrund.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett CV, en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten. Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vänligen uppge vilken eller vilka kurser du är intresserad av (se länk till listan i texten ovan). Till din ansökan ombeds du bifoga underlag som styrker antagning till utbildning på grund-/avancerad nivå. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad t o m 2024-03-14 enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 17-25%. Tillträde 2023-03-15, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sara Andersson, studierektor, [email protected] eller Ewa Livmar, kurssamordnare, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2023, UFV-PA 2022/5077.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Utredare med projektledarkompetens

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

För vidare information, se https://www.nck.uu.se/ 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/. 

Arbetsuppgifter
NCK söker nu en utredare med projektledarkompetens som ska stärka upp arbetet med analys och samverkan. Som utredare vid NCK kommer du att driva och delta i våra olika projekt och regeringsuppdrag på området mäns våld mot kvinnor och det kan handla om alltifrån korta projekt till fleråriga regeringsuppdrag. Du kommer att ha en central roll i NCK:s samverkan med andra myndigheter och organisationer, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Du ska bland annat representera NCK i referensgrupper och nätverk och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ansvara för samverkan mellan aktörer. Arbetet omfattar även arbetsuppgifter som analys, rapportskrivning, sammanställning av remissvar och underlag samt omvärldsbevakning. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga verksamheter inom NCK och arbetet sker ofta i team eller projektgrupper.

För att trivas i rollen behöver du vara mångsidig och trivas med att växla från snabb problemlösning till mer långsiktiga projekt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som att du är självständig och initiativrik.

Kvalifikationskrav


- Högskole- eller universitetsexamen som vi bedömer relevant för tjänsten, gärna med samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig, medicinsk eller vårdvetenskaplig inriktning.
- Erfarenhet av projektledning, gärna i kunskapsintensiv verksamhet
- Erfarenhet av utrednings- och analysarbete samt vana att skriva rapporter
- Mycket god presentationsförmåga i både tal och skrift och förmåga att förmedla kunskap på ett målgruppsanpassat sätt, arbetsspråket är svenska
- Arbetsuppgifterna kräver att du är analytisk och strukturerad samt har en god samarbetsförmåga

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Utbildning i eller arbete med mäns våld mot kvinnor
- Kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av arbete i bred samverkan

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2024-12-31. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anita Hussénius + tel 0734697303, föreståndare, samt Annika Töyrä, utredare, 0701679439

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/209.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktorer inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Två samhällsvetenskapliga postdoktorer inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE)

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening.

Klimat- och miljörelaterad stadsomställning är ett av flera forskningsfält. Institutets personal omfattar cirka 50 personer, varav flertalet är forskare och doktorander. Forskningsdiscipliner vid IBF är ekonomisk historia, kulturgeografi, miljöpsykologi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på http://www.ibf.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Forskarskolan kommer att utveckla och genomdriva ambitiösa och djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med relevanta samhällsaktörer, såsom kommuner eller regioner.

Postdoktorstjänsterna är förlagda vid IBF, men tjänsteinnehavare förväntas tillbringa en del av arbetstiden hos projektets samarbetspartners samt delta i forskarskolans gemensamma aktiviteter.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i någon av IBFs forskningsdiscipliner (se ovan) eller motsvarande ämne.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Du måste kunna kommunicera med svensktalande personer på svenska, danska eller norska.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Forskningsmeriter som anknyter till TRANSPLACE teman: miljö- och klimatrelaterad omställning av urbana miljöer, i synnerhet av transportsektorn.
- Erfarenhet av praktiknära forskning eller av deltagande aktionsforskning (participatory action research, PAR).
- Erfarenhet av arbete med klimat- och miljöomställning, yrkesmässigt eller inom ideell verksamhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inkludera följande:

- Ett ansökningsbrev där du berättar varför du är intresserad av att arbeta inom TRANSPLACE och varför du ser dig som lämpad för tjänsten.
- Vidimerade dokument som styrker dina meriter, inklusive doktorsexamen.
- Upp till tre vetenskapliga skrifter.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning i tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kristina Boréus, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2023/73.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

3 kursassistenter till CEMUS

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 250 anställda.

Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Besök oss på www.geo.uu.se.

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, har sedan starten 1992 bedrivit studentdriven utbildning inom det breda och tvärvetenskapliga miljö- och hållbarhetsområdet. Läs mer om vår utbildningsmodell och våra kurser på www.cemus.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som kursassistent arbetar du med planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs. Arbetet utgår från kursplanen och genomförs tillsammans med en kollega och i nära samarbete med gästföreläsare, kursens arbetsgrupp (bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer), samt kurssamordnare på CEMUS. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ha kontakt med gästföreläsare och studenter samt att planera kursens upplägg, litteratur, att förbereda och hålla seminarier, workshops samt kursadministration. I arbetet ingår att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar samt föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser och kursassistenter. Som kursassistent har du ett särskilt ansvar att stödja kollegor med mindre erfarenhet av arbete med studentledda kurser.

Anställningarna avser arbete med någon av kurserna som är listade på: http://www.cemus.uu.se/openpositions/. Vänligen uppge i din ansökan vilken eller vilka kurser du är intresserad av.

Kvalifikationskrav

- Aktuell och dokumenterad erfarenhet av arbete med studentledd utbildning i tvärvetenskapliga miljöer.
- God datorvana och goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift. För kurser på svenska (märkta med *) är goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändigt.
Dokumenterad förmåga att självständigt kunna driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.
- 120 högskolepoäng.
- Stor vikt vid kommer att läggas på personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Pågående eller nyligen avslutade studier, gärna inom hållbar utveckling. Dokumenterad erfarenhet av en god förmåga att samarbeta med personer från olika bakgrund.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten. Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan ska dessutom innehålla CV.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad t o m 2024-03-14. Omfattningen är 17-25%. Tillträde 2023-03-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Sara Andersson, studierektor, [email protected] eller Ewa Livmar, kurssamordnare, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2023, UFV-PA 2022/5078.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Tillämpningsexpert inom UPPMAX

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science, http://www.

uppmax.uu.se) är nationellt center med uppgift att tillhandahålla resurser för högprestandaberäkningar för forskare i Sverige. UPPMAX grundades 2003 och har idag ett antal högprestanda datorsystem i drift med användare från många discipliner, men främst datadrivna vetenskapsområden där lagring av stora datamängder behövs, såsom t.ex. bioinformatik och andra livsvetenskaper. UPPMAX har ett 20-tal anställda system- och tillämpningsexperter.

Tillämpningsexperterna vid UPPMAX är en bred grupp på ungefär åtta personer som stödjer forskare i deras användning av storskaliga beräknings- och lagringsresurser. Gruppen arbetar i en kontext som inkluderar nationellt koordinerat avancerat användarstöd samt NBIS Compute and Storage.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Specifika arbetsuppgifter för tillämpningsexperter är personberoende. Den här rollen riktar sig dock mot granskning av projektansökningar, skriptning-  och programmeringsuppgifter för internt bruk, samt dokumentering.
Allmänna arbetsuppgifter för tillämpningsexpertgruppen inkluderar avancerat användarstöd, installation av programvara och databasresurser, underhåll och utveckling av den digitala forskningsmiljön vid UPPMAX och andra SNIC-centra, undervisning av användargrupper inom relevanta ämnen, skriptning av verktyg för externt eller internt bruk, utredningsarbeten, samt granskning av projektansökningar och effektivitetsanalys av pågående projekt.

Kvalifikationskrav
Den person vi söker skall ha dokumenterad erfarenhet av programmering, erfarenhet av supportverksamhet, god social kompetens, god samarbetsförmåga samt förmåga till att ta egna initiativ. Dessutom måste personen behärska fackspråksmässigt flytande svenska och engelska i både tal och skrift.

Kandidaten skall ha dokumenterad erfarenhet av nedanstående områden:

- Linux (som användare)
- Skriptspråk såsom Bash, Python och/eller Perl

Kandidaten skall även ha professionell erfarenhet inom någon av följande områden:

- Användarstöd
- Programmeringsspråk såsom C/C++, Fortran
- Informationssäkerhet eller dataskyddsfrågor

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om kandidaten har erfarenhet av pedagogik och egen undervisning, dokumenteringsarbete, granskning av projektansökningar, samt webbteknologi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 25 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elisabeth Larsson, föreståndare UPPMAX; 018-471 2768, [email protected]: Marcus Lundberg, koordinator, 018-471 6201, [email protected] 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2023, UFV-PA 2023/254.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Pedagogisk utvecklare

Ansök    Jan 19    Uppsala Universitet    Utbildningsledare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Avdelningen för kvalitetsutveckling svarar för en stor del av Uppsala universitets stöd för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning och forskning.

Avdelningen är placerad vid universitetsförvaltningen och rymmer tre enheter: enheten för karriär och ledning i akademin, enheten för kvalitet och utvärdering samt enheten för universitetspedagogik.

Enheten för universitetspedagogik arbetar med pedagogisk utveckling för främjande av kvaliteten i utbildningen på alla nivåer. Vi arbetar utifrån verksamhetens pedagogiska utvecklingsbehov och erbjuder högskolepedagogisk utbildning för undervisande personal, ger konsultativt stöd i pedagogiska frågor ute på universitetets olika campusområden och i digitala lärmiljöer samt genomför egna utvecklingsprojekt. Tillsammans med personal från avdelningen för universitetsgemensam IT utgör vi en central resurs vid Uppsala universitet för utveckling av digitala lärmiljöer. Gemensamt ansvarar vi även för utveckling av, och aktiviteter i, den laborativa lärosalen samt inspelningsstudion i Blåsenhus.

Till vår enhet söker vi en Pedagogisk utvecklare för arbete med aktiv studentmedverkan gentemot studenter och lärare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektleda och utveckla arbetet med utvecklingen av en modell för aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet. Stödja studenter och lärare som är engagerade i eller vill börja arbeta med aktiv studentmedverkan. Arbeta konsultativt med ASP, Inkluderande undervisning och Utbildning för hållbar utveckling samt bidra till utbildningsinsatser inom dessa fält. Stärka enhetens samarbete med vetenskapsområdena, vad avser pedagogisk utveckling och ASP samt med universitets kårer, studentföreningar, nationer, bibliotek och studenter på institutioner. Identifiera och sprida forskning kring ASP och goda erfarenheter av studentmedverkan i högre utbildning. Utveckla digitalt stöd, tex. på webben, för lärare och studenter som vill arbeta med ASP. Ansvara för och centralt leda arbetet med mentorskapsmodellen Supplemental Instruction (SI).

I arbetsuppgifterna ingår även omvärldsbevakning, såväl nationellt som internationellt, och att omsätta/sprida kunskap på området.

 Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning inom pedagogik, utbildningsvetenskap, utbildning för hållbar utveckling eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
- Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom utbildning och pedagogisk utveckling
- Dokumenterad erfarenhet av att driva ASP inom pedagogisk utveckling
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med studentdriven utbildning (t.ex. som kursamanuens, metodhandledare i SI, eller genom engagemang inom studentkår)
- Dokumenterad erfarenhet av att ge workshops, konsultationer och presentationer om ASP för lärare
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med utveckling av ASP på institutionsnivå, av arbete med utveckling eller utvärdering av högskolans verksamhet och/eller dokumenterade erfarenhet av arbete med utbildning/undervisning eller pedagogisk utveckling
- God språklig förmåga i svenska och engelska både muntligt och skriftligt

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper så som förmågan att ta ansvar samt att arbeta självständigt, strukturerat och serviceinriktat i en miljö där tempot periodvis är högt. Arbetsuppgifterna kräver även mycket god förmåga att kommunicera och samverka med olika personalkategorier inom verksamheten, både enskilt och i grupp, t.ex. universitetslärare, doktorander, forskare, IT-tekniker och administrativ personal. Utöver det krävs god problemlösningsförmåga.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Goda kunskaper om Uppsala universitets organisation och arbetssätt samt den högre utbildningens villkor. Erfarenhet av att ha arbetat med digitala lärmiljöer inklusive mediaproduktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av något eller några av de verktyg vi använder (Canvas, Canvas Studio, Zoom, Inspera). Erfarenhet av att publicera rapporter, skrifter om pedagogisk utveckling eller högskolepedagogik.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2024-02-15. Omfattning är 75%. Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: tillförordnad enhetschef Christer B Andersson, 018-471 6167, [email protected] eller pedagogisk utvecklare Ulrike Schnaas, 018-471 6824, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2023, UFV-PA 2023/224.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i thoraxkirurgi

Ansök    Jan 19    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Professor i thoraxkirurgi, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Thoraxkirurgi innefattar kirurgisk behandling och vård av sjukdomstillstånd i thorax, framförallt i hjärtat, lungorna och stora kärl.

Behandlingen omfattar öppen kirurgi med eller utan hjälp av hjärt- lungmaskin, men även minimalinvasiva och kateterburna tekniker. De nischverksamheter som är framträdande på kliniken är aortakirurgi i nära samarbete med Kärlkirurgiska kliniken inom ramen för Akademiska Sjukhusets Centre of Excellence Aorta, samt operation av hjärtpumpar (LVAD) vid svår hjärtsvikt. Även klaffoperationer vid carcinoid hjärtsjukdom är en etablerad verksamhet, där Akademiska sjukhuset enligt Socialstyrelsens direktiv om nationell högspecialiserad vård fått uppdraget att utföra denna vård som enda enhet i landet. En betydande del av lungcancerkirurgin görs nu med minimalinvasiv VATS-teknik och ett program för robotassisterad kirurgi har initierats.

Den thoraxkirurgiska forskningen på Akademiska sjukhuset har framför allt berört klinisk uppföljning och utvärdering av opererade patienter, t ex vid postoperativt förmaksflimmer. En betydande del av forskningsverksamheten har varit av grundforskningskaraktär, med experimentella studier av cirkulation, hjärnfunktion och effekter av ECMO i stordjurslaboratorium. De senaste åren har en translationell forskningsprofil tillkommit med etableringen av Cardio-Thoracic Translational Medicine lab, CTTM, som är nära affilierat med kliniken. Nya kirurgiska tekniker för behandling av aortasjukdom studeras i nära samarbete med den kärlkirurgiska forskargruppen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet thoraxkirurgi samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som som allmänt behörighetskrav för lärare att ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. (5 § AO).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats enligt 31 § AO.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats enligt 22 och 32 §§ AO. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i thoraxkirurgi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.Se 20, 22, 24 §§ AO. Se även 3, 4, §§ Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Bedömningsgrunder för övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se 28, 30 §§ AO. Se även 5, 6 §§ RB.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson ([email protected] se) eller prefekten Liisa Byberg ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2022/2214.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Jan 19    Uppsala Universitet    Bioinformatiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se Den här befattningen kommer att vara placerad i Bengt Perssons forskargrupp inom programmet för Beräkningsbiologi & Bioinformatik.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet fokuserar på analys av genuttryck i hjärtvävnad vid olika typer av hjärtsvikt. Bioinformatisk analys av differentiellt uttryckta gener inkluderande funktionell karakterisering och reglering av metaboliska nätverk. Härutöver kommer vi att analysera biomarkörer och proteomikdata. I forskargruppen studerar vi också nya metoder för bioinformatisk karakterisering och subindelning av stora proteinfamiljer.

Kvalifikationskrav

- Civilingenjör i bioinformatik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
- Gedigen erfarenhet (minst 3 år) av att arbeta med NGS-data, RNAseq-data, differentiell expression, nätverksanalyser (t.ex. IPA, WGCNA) och andra bioinformatiska och biostatistiska metoder.
- Erfarenhet av att hantera patientdata och bedriva samarbete med kliniska forskare.
- God vana av att arbeta i terminalbaserad Linux-miljö (*sh) och förmåga att utveckla skript inom Python eller Perl är nödvändig. God vana av R och Bioconductor är också nödvändig.
- Erfarenhet av storskaliga datorberäkningar, t.ex. användning av SNIC kluster.

Den sökande skall ha mycket god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Den sökande bör även ha goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, då arbetet sker i en internationell miljö. Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av samarbete med företag
- Erfarenhet av hidden-Markov-modeller

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Bengt Persson, [email protected], 018-471 4422

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2023, UFV-PA 2023/198.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Pedagogisk utvecklare

Ansök    Jan 19    Uppsala Universitet    Utbildningsledare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Avdelningen för kvalitetsutveckling svarar för en stor del av Uppsala universitets stöd för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning och forskning.

Avdelningen är placerad vid universitetsförvaltningen och rymmer tre enheter: enheten för karriär och ledning i akademin, enheten för kvalitet och utvärdering samt enheten för universitetspedagogik.

Enheten för universitetspedagogik arbetar med pedagogisk utveckling för främjande av kvaliteten i utbildningen på alla nivåer. Vi arbetar utifrån verksamhetens pedagogiska utvecklingsbehov och erbjuder högskolepedagogisk utbildning för undervisande personal, ger konsultativt stöd i pedagogiska frågor ute på universitetets olika campusområden och i digitala lärmiljöer samt genomför egna utvecklingsprojekt. Tillsammans med personal från avdelningen för universitetsgemensam IT utgör vi en central resurs vid Uppsala universitet för utveckling av digitala lärmiljöer. Gemensamt ansvarar vi även för utveckling av, och aktiviteter i, den laborativa lärosalen samt inspelningsstudion i Blåsenhus.

Enheten för universitetspedagogik söker vi driven pedagogisk utvecklare med starkt intresse för utveckling av framtidens lärmiljöer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utbildning och stöd i relation till vår lärplattform och andra digitala verktyg samt medverka i enhetens övriga kursutbud. Produktion och uppdatering av pedagogiska guider, webbsidor och nyhetsbrev. Arbeta konsultativt gentemot enhetens avnämare utifrån enhetens uppdrag och universitetets pedagogiska program. Driva, utveckla och genomföra insatser i olika utvecklingsprojekt utifrån verksamhetens behov. I arbetsuppgifterna ingår även omvärldsbevakning, såväl nationellt som internationellt, och att omsätta/sprida kunskap på området.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av universitetsövergripande pedagogiskt utvecklingsarbete
- Erfarenhet av undervisning inom högskola/universitet
- Erfarenhet av aktivt arbete med och god kunskap om digitala och nätbaserade verktyg i undervisning
- God förmåga att analysera frågor inom digitala lärmiljöer/e-lärande ur ett pedagogiskt och tekniskt perspektiv
- God kännedom om universitetsorganisationen generellt och den högre utbildningens villkor
- God språklig förmåga i svenska och engelska både muntligt och skriftligt

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper så som förmågan att ta ansvar samt att arbeta självständigt, strukturerat och serviceinriktat i en miljö där tempot periodvis är högt. Arbetsuppgifterna kräver även mycket god förmåga att kommunicera och samverka med olika personalkategorier inom verksamheten, både enskilt och i grupp, t.ex. universitetslärare, doktorander, forskare, IT-tekniker och administrativ personal. Utöver det krävs god problemlösningsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att ha arbetat med kursutveckling och utvecklingsprojekt inom digitala lärmiljöer inklusive mediaproduktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av något eller några av de verktyg vi använder (Canvas, Canvas Studio, Zoom, Inspera).

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: rekryterande tf enhetschef Christer B Andersson, 018-471 6167, [email protected] eller Pedagogisk utvecklare, Suzanne Pathkiller, 018-471 5764, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2023, UFV-PA 2023/225.

Vi kommer löpande bearbeta inkomna ansökningar.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1e Forskningsingenjör

Ansök    Jan 18    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Delaktig i projekt gällande blodcirkulationen i normal och rekombinant mus, med inriktning på blodkärl och blodkärlsläckage. En mycket viktig del av projektet är att använda djurexperimentella och cellbiologiska metoder för att bestämma funktionen av olika cytoplasmatiska tyrosinkinaser i reglering av kärlläckage.
Exempel på djurexperimentella och cellbiologiska metoder som kommer att användas i projektet är injektion av substanser i mus, dissektion av vävnad, fixering, immunfärgning, och konfokal-mikroskopering. Vidare, odling av endotelceller i statisk och flödeskultur och analys av proliferation, migration, tub-bildning, parallellt med konventionell immunoblotting, immunofärgning (IHC/IF). Celler från vävnad och kultur kan också analyseras med fluorescens-aktiverad cellsortering och transkript-bestämning. För samliga laborativa uppgifter ingår kvantifiering av olika slag, statistisk analys och presentation.
I arbetet ingår också ansvar för forskargruppens muskolonier, genotypning, avelsplanering, journalhantering och tillståndsansökan. 

Kvalifikationskrav


- Doktorsexamen inom relevant ämnesområde.
- Stor erfarenhet och skicklighet inom djurexperimentella och cellbiologiska analyser av vävnader och celler.
- Metoder som måste behärskas inkluderar genotypning, RT-qPCR, FACS sanalys, cellodling, injektioner, uttag av vävnad, processning för immundetektion, konfokalmikroskopi och bildanalys (ImageJ/FIJI).
- Sökanden måste ha stor erfarenhet av djurexperimentellt arbete, kunna ansvara för planeringen av kolonier i förhållande till de analyser som ska utföras.
- Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, så som förmåga att driva experiment och analyser till en slutsats och felsöka. Sökanden ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.
- Vävnader/celler kan komma från grupper av patienter eller möss som behandlats eller ej i samband med olika sjukdomar som cancer.
- Data-sammanställning för muntlig och skriftlig presentation.
- Stor erfarenhet och skicklighet i muntlig och skriftlig presentation.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunnande praktiskt och teoretiskt om endotelceller och blodkärlsfunktion är meriterande.   
Certifierad utbildning på Felasa A-nivå är meriterande. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Lena Claesson-Welsh, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/160.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Medicinsk vetenskap inom området Hälsoekonomi

Ansök    Jan 18    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av folkhälsoinsatser, program, arbetssätt eller samverkansmodeller som har barns och föräldrars hälsa i fokus.

Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med andra universitet, kommuner och regioner, men ibland även med frivilligorganisationer. Samarbetet bygger alltid på ömsesidigt lärande. Forskargruppen består idag av 30 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, sociologi, hälsoekonomi, statistik m.m.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskagruppen CHAP, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, söker en doktorand i hälsoekonomi inom område “Hälsoekonomiska analyser av olika insatser med syfte att förbättra barn- och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande”

I projektet finns behov av kunskap inom medicinsk vetenskap, hälsoekonomi, folkhälsa och statistik. I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälsoekonomiska analyser vid randomiserade kontrollerade studier och registerbaserade data samt hälsoekonomisk modellering.

Kvalifikationskrav
Fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller avlagt en examen på avancerad nivå, med relevans för uppgifterna.


Önskvärt/meriterande 
Medicinsk kompetens och masterexamen i hälsoekonomi, med erfarenhet av hälsoekonomisk modellering eller utvärderingsmetodik är meriterande. Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt samt erfarenhet av tidigare arbete inom akademin är också meriterande.

Vi lägger särskild tonvikt på förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska samt basal kunskap i svenska. 

Läs mer om utbildningen på forskarnivå: https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Ansökningsförfarande
Din ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 mars 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipa Sampaio, tel 076 710 24 25, [email protected] Fackliga företrädare är Anders Grundström, Saco-rådet, tel. 018-471 53 80, Carin Söderhäll, TCO/ST tel. 018-471 19 96 alt. 018-471 1997 och Stefan Djurström, Seko, tel. 018-471 33 15.

Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2023, UFV-PA 2023/221

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Ansök    Jan 17    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri är en del av institutionen för medicinska vetenskaper. Centret bedriver forskning och utbildning inom psykiatri, specifikt inom psykiskt trauma, och har flera uppdrag gentemot organisationer i Sverige i syfte att bistå med expertis inom området genom såväl utbildningar som sammanfattande rapporter av aktuella frågor till avnämare i Sverige. Arbetsuppgifterna för denna anställning består av att aktivt bidra till forskningsverksamheten samt andra kunskapsspridande insatser, särskilt gällande medicinska aspekter.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i psykiatri eller relaterat ämne. Läkarlegitimation och specialistkompetens inom psykiatri. Forskningserfarenhet inom psykotraumatologi, visat genom huvudförfattarskap på minst en publikation inom ämnet och som medverkande på flera publikationer inom ämnet. Gedigen erfarenhet från psykiatrisk verksamhet. Flytande svenska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta såväl självständigt och som del av en projektgrupp. Du förväntas också vara initiativtagande, självgående, och ha hög integritet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt med forskningserfarenhet från flera domäner av psykotraumatologi, exempelvis epidemiologiska uppföljningar samt klinisk forskning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete vid kunskapscentrum inom akademin och som sakkunnig eller motsvarande gentemot svenska myndigheter. Det är därtill meriterande med erfarenhet från psykiatrisk verksamhet i flera svenska regioner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till och med 230930. Omfattningen är 40 % av heltidstjänstgöring. Tillträde 1 april, 2023. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filip Arnberg, 018-611 88 98, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2023/184.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 Forskare i molekylär evolution

Ansök    Jan 17    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten är tillgänglig inom Siv Anderssons forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molekylar-evolution/andersson-siv/) vid programmet för Molekylär Evolution.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Forskningen i Siv Andersson´s grupp syftar till att förstå de krafter och mekanismer som driver evolutionen av bakteriers arvsmassor. Målet med detta bioinformatiska projekt är att studera membranproteiner i Planctomyceter, som är bakterier men har omfattande intracellulära membranstrukturer. Analyser av membranproteiner från Lactobaciller som isolerats från honugsmagarna i honungsbin kan också komma att ingå i projektet.

Arbetsuppgifter
Projektet innefattar storskaliga bioinformatiska analyser av genomisk, transkriptomisk och proteomisk data från bakterier. Utveckling och implementering av bioinformatiska verktyg kan komma att ingå i tjänsten.

Kvalifikationskrav
Vi söker en mycket motiverad person med doktorsexamen inom biologi med specialisering mot molekylär evolution, bioinformatik, systembiologi eller område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande som erbjuds tjänsten ska ha lätt att samarbeta med andra människor men även ha god förmåga att arbeta självständigt. Högt ställda krav på forskningens kvalitet och etik, inklusive reproducerbarhet av data och analyser, är centralt för allt arbete inom gruppen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av bioinformatiska studier av membranproteiner.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla följande:
 
1) CV
2) motivationsbrev där forskningsintressen, kunskaper och varför du är intresserad av denna position förklaras (max 2 sidor),
3) publikationslista
4) examensbevis
5) upp till 3 rekommendationsbrev.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Siv Andersson, e-post [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023, UFV-PA 2023/200.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i Strukturbiologi

Ansök    Jan 17    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Postdoktorn kommer att arbeta i Maria Selmers forskargrupp. Maria Selmer leder en forskargrupp i strukturbiologi där kryo-elektronmikroskopi och röntgenkristallografi används i kombination med komplementära tekniker för att förstå struktur-funktionssamband inom proteinsyntes, antibiotikaresistens och proteinevolution. Den anställda kommer att arbeta i en internationell och dynamisk miljö med stora möjligheter att lära sig nya tekniker. Vi har ett välutrustat labb och tillgång till en lokal kryo-EM-facilitet och en nationell kryo-EM-facilitet i Stockholm. För mer information om forskargruppen, se https://www.icm.uu.se/structural-biology/selmer-lab/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Vi söker en postdoktor med goda meriter och stark motivation för att identifiera och lösa vetenskapliga problem. Den anställda kommer att arbeta i ett VR-finansierat projekt som syftar till att förstå strukturella och mekanistiska aspekter av hur RNA-metylerande enzymer medverkar i ribosombildning och antibiotikaresistens genom specifik igenkänning av kortlivade substrat. Arbetsuppgifter inkluderar ribosomrening, uttryck och rening av proteiner, karaktärisering med biokemiska och biofysikaliska metoder samt strukturella studier med huvudsakligen kryo-elektronmikroskopi.

Forskaren kommer att arbeta i nära samarbete med doktorander och forskare med delvis komplementära kompetenser, men förväntas driva det egna projekt självständigt. Projektet kommer att innehålla samarbete med Magnus Johanssons forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molecular-systems-biology/johansson-lab/). En stark meritlista med dokumenterade laborativa färdigheter, motivation samt god samarbetsförmåga är en förutsättning för tjänsten.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i strukturbiologi, biokemi, biofysik eller ett relaterat område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i dessa ämnen. Examen ska vara uppnådd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

- Dokumenterad erfarenhet av arbete med ribosomer och/eller RNA, inkluderande rening och funktionell eller strukturell karakterisering.
- Dokumenterad erfarenhet av strukturbiologi och/eller biofysikaliska metoder. Erfarenhet av eller intresse för att lära sig kryo-elektronmikroskopi
- Demonstrerad vetenskaplig skicklighet, uppvisad i vetenskapliga publikationer och presentationer på nationella och internationella konferenser
- Utmärkt engelska i tal och skrift
- God samarbetsförmåga

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev (max 1 sida)
- Examensbevis
- CV med publikationslista
- Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Maria Selmer, tel. 018-328877, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2023, UFV-PA 2023/109.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand- energieffektivisering av byggnader, fokus på livscykeloptimering

Ansök    Jan 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen fo?r samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid A?ngstro?mlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Avdelningen för Byggteknik och byggd miljö bedriver forskning och utbildning inom området byggteknik och andra byggvetenskaper med fokus på energi i byggnader och byggd miljö. Några forskningsområden som bland annat studeras vid avdelningen är:

- datordriven modellering, simulering och optimering
- potentialen för olika energiresurser och förnybara energisystem i den byggda miljön
- energieffektiv byggnadsdesign med lågt klimatavtryck
- energimodellering av byggnader på stadsnivå
- livscykelanalys

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Byggsektorn står för nästan 34 % av den totala energianvändningen och 20 % av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå det långsiktiga målet om nettonollutsläpp av växthusgaser i Sverige till 2045 är det därför nödvändigt att uppnå byggnader med netto-noll energianvändning (eller klimatpåverkan) ur ett livscykelperspektiv. Förutom passiva energieffektiviseringsåtgärder (t.ex. byggnadsmaterial, byggnadsutformning och energieffektiva fönster), spelar aktiva och förnybara energieffektiviseringsåtgärder (t.ex. solpaneler och vindkraftverk) en nyckelroll i utformningen av sådana byggnader. Detta beror på potentialen hos aktiva och förnybara energieffektiviseringsåtgärder för att kompensera överskottsenergianvändningen under en byggnads livscykel.

I detta projekt, som finansieras av Energimyndigheten, kommer du att arbeta med att utveckla datordrivna modeller som integrerar simulering och optimeringsalgoritmer (t.ex. evolutionära algoritmer och maskininlärning) med livscykelanalyser. De utvecklade datordrivna modellerna i projektet kommer att fungera som beslutsstöd för byggnadsaktörer under byggnadernas projekteringsfas för att säkerställa netto-noll-balans för energianvändning (eller klimatpåverkan) ur ett livscykelperspektiv. Dessutom inkluderar projektet fallstudier av både nybyggnation och renovering som kommer att tillhandahållas av industriella partners. De utvecklade modellerna kommer att användas och testas i dessa fallstudier för att ge ny kunskap om vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan säkerställa byggnader med netto-noll energianvändning (eller klimatpåverkan) ur ett livscykelperspektiv.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande teknisk masterexamen inom byggteknik, energisystem, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller annat område relevant för forskningen, i kombination med stark bakgrund inom datordrivna simuleringar och optimeringsalgoritmer. Du ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av livscykelanalyser och byggnadsenergisimulering är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: hhttps://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Farshid Shadram, [email protected], 018-471 5391.

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/67.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom hälsoinformatik

Ansök    Jan 16    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/.

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I rollen som forskningsassistent kommer du ha varierande uppgifter och vara iblandad i flera olika forskningsprojekt, bl a de två EU-projekten EDIH/Health Data Sweden och AI Prognosis, som båda handlar om olika aspekter på hälsodata. Vidare pågår flera projekt inom cancerområdet där olika e-hälsolösningar ska studeras. Även visst administrativt arbete kommer att ingå i arbetsuppgifterna.

Du kommer t ex att rekrytera forskningspersoner, genomföra och transkribera intervjuer, praktiskt delta i organisering av forskningsseminarier och delta i analys och skrivarbete. Du kommer även att granska texter, föra minnesanteckningar och sammanställa forskargruppens aktiviteter. Medverkan i undervisning kan bli aktuellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha relevant universitetsexamen på lägst magisternivå (utbildning och/eller yrkesmässig erfarenhet av kombinationen IT/informatik och medicin/vård är ett krav). Erfarenhet av forskning och/eller utveckling rörande digitala lösningar för t ex egenvård och/eller egenmätningar är också ett krav. Den sökande ska ha tidigare erfarenheter och kunskap om entreprenörskap och innovation. Erfarenhet av arbete med hälsodata är ett krav.

Sökande ska ha god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning samt ha mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, god samarbetsförmåga, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att snabbt skapa god kontakt med andra människor.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av och/eller utbildning i patientfokuserade områden liksom erfarenhet från populärvetenskapligt skrivande, särskilt inom cancerområdet är meriterande. Grundläggande utbildning inom AI (artificiell intelligens) är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 50%. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sara Riggare, [email protected], eller forskargruppsledare Maria Hägglund, e-post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2023, UFV-PA 2023/118.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Systemutvecklare/DevOps (datatjänster) 1-3 st

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ 

Arbetsuppgifter
SciLifeLab Data Centre söker 1-3 motiverade och kunniga systemutvecklare. Vi kommer inom den nya nationella dataplattformen för SciLifeLab och DDLS-programmet bygga upp tjänster för serviceenheter och forskargrupper inom life science. Arbetet kommer att inbegripa både nyutveckling, existerande mjukvarukomponenter och kommersiella system.

Du kommer att ha möjlighet att arbeta i agila utvecklingsprojekt för t.ex:
– System för forskningsdata från t.ex. genomik, proteomik, mikroskopi, och kemisk biologi, särskilt integration mot våra dataportaler för pandemiberedskap och data-driven livsvetenskap
– Tjänster för hantering av hälsodata i samverkan med aktörer inom sjukvården eller klinisk forskning
– System och verktyg för metadatahantering, t.ex. information om provberedning, experimentell bearbetning och produktion av mätdata
– Tjänster för distribuerade lagrings- och beräkningssystem kopplade till metadata för studier och prov
– Verktyg och tekniska utvecklingsmiljöer för träning av teknisk personal.

I uppgifterna ingår även utformning och testning av system tillsammans med användare och dataingenjörer. Du kommer att arbeta i ett team med forskare, ingenjörer, data stewards och systemutvecklare, mitt i SciLifeLabs nationella forskningsinfrastruktur. Arbetet inkluderar samarbeten mellan SciLifeLab och nationella centra för e-infrastruktur, t.ex. Berzelius vid Nationellt Superdatorcentrum.

Kvalifikationer
Ansökande ska ha universitetsexamen i ämne med anknytning till tjänsten. Utöver detta krävs:
· Dokumenterad erfarenhet av relevanta programmeringsspråk, t ex Python
· Dokumenterad erfarenhet av system för dokumentation och versionshantering med Git
· Dokumenterad erfarenhet av virtualisering och/eller container-baserade system och teknologier, gärna Kubernetes och Docker.
· Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Linuxbaserade miljöer
· Flytande engelska.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Meriterande
· Kunskap eller intresse av biomedicinsk forskning och infrastruktur.
· Erfarenhet av teknologier för t.ex. datalagring, metadatahantering, beräkning och visualisering
· Erfarenhet av system- och användaradministration för mjukvarutjänster eller beräknings- och lagringsresurser
· Erfarenhet av dataskydd och information

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Rung, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 Januari 2023, UFV-PA 2022/4992.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor till registerbaserad forskning inom kvinnohälsa-menopaus

Ansök    Jan 16    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi.

Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset. Global hälsa, där implementering, transformativt lärande och lärande för hållbar utveckling ingår, är ett profilområde för institutionen. Mer information om institutionen finns på http://www.kbh.uu.se/.

Anställningen är placerad inom den bredare forskargruppen ”Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning”, som har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mammor och barn: https://kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-ochreproduktiv-halsoforskning/.

Vill du främja hälsa hos kvinnor i menopaus?

Inom forskargruppen finns en grupp som arbetar med enkätstudier, register-baserade studier samt randomiserade kliniska studier med fokus kring menopausal hormonbehandling.  Gruppen leds av Prof. Alkistis Skalkidou. Våra medarbetare skapar och har tillgång till rika datakällor och väl uppbyggda hypoteser i ämnet, och arbetar på högsta internationella nivå inom fältet. 

Vi söker nu en postdoc som vill bli en del av vårt team. Positionen innebär deltagande i planering och genomförande av våra forskningsstudier som syftar till att bemöta de stora kunskapsluckor som finns i fältet idag; t.ex, att undersöka tidstrender, identifiera effekter och risker med de olika typer av menopausal hormonbehandling som används idag samt undersöka kvinnors och läkarnas attityder och behov. Anställningen ger möjlighet till att vara med i en engagerande, transdisciplinär och internationell forskningsmiljö, där du kommer att kunna bidra till internationellt ledande forskning, och är en utmärkt avstamp for en fortsatt akademisk karriär.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den person som vi söker ska arbeta med de olika forskningsprojekt som beskrivits ovan. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskningsassistenter, doktorander och forskare, arbeta med statistisk analys, manuskriptskrivning och ansökningar om bidrag, men den anställda kommer också att fungera som en av samordnarna för studierna. Anställningen är i två år med möjlighet till förlängning.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en produktiv och dynamisk forskningsmiljö och arbeta nära studieteamet för att:

- Följa litteraturen och utveckla nya hypoteser inom fältet och bidra till forskargruppens brainstorming-diskussioner
- Vara ansvarig för data preprocessing i stora register-baserade databaser
- Utveckla analysplaner för att testa studiehypoteser och genomföra statistiska analyser
- Förbereda manuskript för publicering (postdoktorn kommer att ha möjlighet att vara den första författaren på flera artiklar och medförfattare på andra)
- Assistera i projektkoordineringsuppgifter, inklusive hantering av databaser
- Assistera i ansökningar om bidrag och ansökningar till etikprövningsmyndigheten
- Andra arbetsuppgifter, så väl administration, kan komma att ingå 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen främst inom området epidemiologi eller biostatistik/informationsteknologi, men även inom kvinnohälsa, biologi/biomedicin eller annat som bedöms relevant för tjänsten eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovannämnda områden. 

Kandidaten bör ha erfarenhet av självständigt arbete i kvantitativa metoder, data analys och vetenskapligt skrivande. Även tidigare stor erfarenhet av att arbeta med de svenska nationella registren. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och i datahantering samt stor analyserfarenhet i R, Python, SAS eller STATA krävs. God samarbetsförmåga är ett krav liksom förmågan att arbeta självständigt och i grupp. Initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt är viktigt för denna anställning. Som person vill vi att du ska vara effektiv, kunna själv prioritera, vara noggrann och intresserad av att hela tiden utveckla verksamheten till det bättre. Personen som vi söker ska vara konkurrenskraftig och motiverad att producera forskningsresultat av hög kvalitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Kunskaper i svenska språket kan ses som en fördel
- Erfarenhet av systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
- Erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder
- Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, involvering av de personer forskningen berör i planering och genomförande av forskning
- Antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter
- Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde i mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledaren Professor Alkistis Skalkidou, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023, UFV-PA 2023/107.Observera att detta är en förkortad version av annnonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom leukemibiologi och precisionsmedicin

Ansök    Jan 13    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

https://uu.varbi.com/center/tool/position/585082/edit/tab:2/Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand med bioinformatisk bakgrund som vill jobba i ett translationellt och dynamiskt team bestående av basala och translationella forskare samt kliniskt verksamma läkare och bioinformatiker. Doktorandprojektet avser att karaktärisera epigenetiska förändringar på helgenomnivå i celler från patienter med akut leukemi med ”cutting edge” metoder och utifrån dessa analyser utveckla nya precisionsmedicinska verktyg vid behandling av patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Den epigenetiska profilen skall även relateras till förändringar i cellernas genom, transkriptom och proteom samt cellernas känslighet för olika antileuekmiska behandlingar.

Sekvenseringarna i projektet är till stor del redan är genomförda, d v s datan är redan genererad vilket betyder att doktoranden i detta projekt omedelbart kan börja med analyserna. Analyserna omfattar bl a RNA-sekvensering, DNA-sekvensering, proteomikstudier samt epigenetiska analyser i form av ATAC-seq, ChIP-seq för flera histonmodifieringar samt analyser av DNA metylering. Dessa analyser är genomförda på svenska AML kohorter vilka hör till de mest välkaraktäriserade och största i världen. I utvalda fall kommer prover även att analyseras med avseende på organisation av genomet 3 dimensioner med hjälp av HiC teknik. Multiomic data analyseras var för sig samt integreras med hjälp av bioinformatiska verktyg som t ex MOFA (multiomic factor analysis) och artificiell intelligens.

Projektet genomförs inom Sören Lehmanns grupp vid Uppsala Universitet och Karolinska institutet i samarbete med andra grupper vid SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Gruppen har omfattande nationella och internationella samarbeten. Förutom egen bioinformatiker samarbetar gruppen med andra bioinformatiker som stödjer studierna i detta projekt.

Kvalifikationer
Sökande bör ha en examen inom områdena bioinformatik, statistik eller matematik, alternativt en biologisk examen men där sökande tillägnat sig avancerad bioinformatisk kunskap under utbildningen. Viss erfarenhet av analys av genomövergripande sekvenseringsdata är ett krav. Vi förväntar oss att sökande har förmåga att driva projektet med energi och entusiasm samt har vilja och förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper om olika typer av data och analysverktyg. Sökande bör vara noggrann och uppvisa god samarbetsförmåga.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Sören Lehmann, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2023, UFV-PA 2022/4148.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom PVD av tunna filmer för energitillämpningar

Ansök    Jan 13    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning mot ett hållbart samhälle.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen Fasta tillståndets elektronik, vid institutionen för Elektroteknik. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Forskningsprojekt
Tunnfilmsmaterial är avgörande inom ytteknik och antalet tillämpningar ökar hela tiden. Fasta tillståndets elektronik startar ett flertal nya projekt som fokuserar på tunna filmer med hög ledningsförmåga. Inom projekten samarbetar vi med partners från såväl industri som akademi. Uppsalas roll är att utveckla deponeringsprocesser och demonstrera högpresterande material genom att använda joniserad magnetron sputtering. De resulterande materialen ska användas inom energilagring samt i nya elektroniska komponenter.

Forskningen inom detta projekt fokuserar på tillväxten av tunna filmer på metalliska och halvledarsubstrat (kisel). Huvudutmaningen är att kontrollera mikrostrukturen i syfte att justera prestandan hos respektive material (såsom mycket ledande och duktila filmer för strömkollektorer eller tunna supraledande skikt med hög kritisk temperatur för fälteffekttransistorer baserade på Josephson-övergångar). Eftersom de befintliga PVD-teknikerna inte ger material med den kvalitet som krävs kommer en joniserad variant av reaktiv sputtering, High Power Impulse Magnetron Sputtering, att undersökas.

Arbetet inkluderar design av deponeringsprocesser och materialsyntes av metalliska och sammansatta tunna filmer med önskade mekaniska, elektriska och kemiska prestanda. Det inkluderar även termisk bearbetning för syntes av metallsilicider och karakterisering (främst strukturell och elektrisk) av de tunna filmerna. Även om arbetet huvudsakligen är experimentellt, förväntas förståelse av de fysikaliska mekanismerna som avgör tillväxten och deras inverkan på materialets prestanda.

Arbetsuppgifter  

- Syntes av tunna filmer genom PVD
- Tillverkning och design av teststrukturer
- Karakterisering av tunnfilmsmaterial
- Redovisning i både muntlig och skriftlig form samt deltagande i projektmöten

Kvalifikationskrav


- Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
- Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Förmåga att kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av materialsyntes med sputtring, tunnfilmsteknik, samt renrumsarbete.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tomas Kubart, +46 (0)18 471 7257, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/163.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Jan 12    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset.

Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen som forskningingenjör ingår i Taija Mäkinens forskargrupp vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP). Gruppens forskning är inriktad mot studier av lymfkärlsystemet med hjälp av genetiska in vivo modeller samt cell- och molekylärbiologiska tekniker. Mer information om forskargruppen finns på http://www.makinenlab.com

Arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer att stödja det allmänna forsknings- och organisationsarbetet i gruppen. Forskningsingenjören ska ge teknisk support vid det laborativa arbetet i forskargruppen och ha en ledande roll i det dagliga arbetet med att sköta labbet. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till pågående forskningsprojekt och att utbilda nya gruppmedlemmar. Den sökande ska också kunna planera och genomföra försök, i samråd med handledare.

Kvalifikationskrav

- Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap, biomedicin eller motsvarande
- Omfattande erfarenhet och kunskap om biokemi och cellbiologi
- Praktisk kunskap och erfarenhet av FACS-analys
- God förmåga att kommunicera båda på svenska och engelska i tal och skrift
- Hög organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av vaskulärbiologisk forskning
- Erfarenhet av mikroskopi (konfokal)
- Erfarenhet och kunskap om praktiskt arbete med försöksdjur, ansökningar om etiska tillstånd och lagstiftningen kring arbete med försöksdjur
- Professionell erfarenhet som av att organisera och sköta ett laboratorium är högst meriterande

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev som beskriver sökandes professionella erfarenhet och hur de matchar tjänstens kvalifikationskrav tillika dokument som stöd åt dessa. Bifoga dessutom en kopia av doktorsexamen.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Taija Mäkinen, [email protected], 018-471 4151

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/106.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom Molekylära verktyg och funktionsgenomik

Ansök    Jan 13    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
En postdoc-tjänst i Xingqi Chens grupp är tillgänglig för högt motiverade individer med intresse för encellsbiologi vid enheten för molekylära verktyg vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Forskningen i detta projekt är att utveckla den senaste encellsteknologin och förstå cellens ödesbeslut under mänsklig sjukdom. För att förstå den molekylära mekanismen för tumörbildning och designa bättre målterapier för den solida tumören, måste vi dechiffrera de encelliga rumsliga epigenetiska kartorna över den solida tumörens mikromiljö. Vi kommer att använda en ny strategi för att utveckla ny teknologi och dechiffrera den epigenetiska encellsprofileringen för kliniskt arkiverade prover.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen och ha gedigen bakgrund inom biokemi, epigenetik och funktionell genomik eller en utländsk examen som bedöms motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Det är viktigt att ha första författare i internationella tidskrifter. Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år.
Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Xingqi Chen, [email protected]

Camilla Nilsson 018-4710000

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/4999.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Administratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Institutionens administration omfattar HR, Ekonomi, Grundutbildning och Kommunikation samt Ledningsstöd i ett nära samarbete. Verksamhetsstödet består av ca 25 personer som arbetar tillsammans med lärare, forskare och doktorander i en kreativ och professionell miljö.

I arbetet som administratör innebär administrativa uppgifter och institutionsservice inom ett brett arbetsområde.

Arbetsuppgifter som bland annat ingår i detta är:
AKKA, katalogadministration samt behörighetsregistrering. Administrering av större konferensarrangemang t.ex. rese-, hotell- och taxibokningar. Olika typer av beställningar som t.ex. kontorsmaterial. Lokalytorna; inventering, införande och uppdateringar i system samt ha överblick över institutionens lokalytor. Administrera olika tillstånd för forskningsarbete. Ansvar för telefoner, telefonabonnemang, maillistor m.m. Ta hand om fakturor som har genererats samt vid behov skapa faktureringsunderlag. Diarieföring och arkivering.

Arbetsuppgifterna innefattar ett brett spektrum av administrativa uppgifter som kan förekomma i arbetet vid en institution.

Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter är ett krav. Arbetsuppgifterna kräver mycket god administrativ förmåga samt en vilja att självständigt utveckla rutiner och arbetssätt. Du vill ta ansvar och är drivande, har god organisationsförmåga och förmågan att prioritera. Eftersom kontakt med andra verksamma är en central del av arbetet är det nödvändigt att du är utåtriktad, har servicekänsla och att du har en god samarbetsförmåga. För anställningen krävs mycket god datorvana samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Önskvärt är erfarenhet av de datasystem som används inom Uppsala universitet, såsom exempelvis AKKA , W3D3 och Raindance. Tidigare erfarenhet av statlig verksamhet är önskvärt.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Camilla Nilsson, [email protected], 018-471 5034.


Välkommen med din ansökan senast den 31 januari, UFV-PA 2023/40.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent CHAP inom området barns hälsa och utveckling

Ansök    Jan 12    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa.

Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och myndigheter.

Forskargruppen har fått ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att redogöra för konsekvenser för barn och ungas hälsa med anledning av covid-19-pandemin med särskilt fokus på att beskriva konsekvenser i hälsa för barn. Man vill särskilt beakta barns och ungas egna erfarenheter av hur pandemin har påverkat hälsan. I underlaget ska de folkhälsopolitiska målen och barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen särskilt beaktas.

Projektets syfte är att undersöka 7-11 år gamla barns erfarenheter av och kunskaper om covid-19 pandemin som det uttrycks i deras teckningar. Materialet i denna studie utgörs av teckningar från 7–11 år gamla barn som samlats in av svenskt Barnsbildsarkiv (SBBA) under pandemin. Arkivets pandemisamling består av över 1200 bilder, öppet för forskare att använda. Analysen blir en kombination av semiotisk visuell analys och innehållsanalys av barnens egna texter som hör till bilden. Vår forskargrupp har genomfört en liknande studie på 4-6-åringar på bilder ritade fram till februari 2021 så det finns erfarenhet av metoden.

Vi har också ett uppdrag från Socialstyrelsen vad gäller utökade hembesöksprogram där vi ska genomföra en systematisk litteraturöversikt om metodens effektivitet i en nordisk kontext.

Vi söker nu en forskningsassistent som ska arbeta med dessa projekt under ledning av flera seniora forskare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistentens uppdrag är att:

- För pandemiprojektet: samla in barns teckningar från SBBA i Eskilstuna för perioden februari 2021 – december 2022, genomföra analys och skriva en svenskspråkig rapport till Folkhälsomyndigheten samt delta i skrivningen av en engelskspråkig artikel
- För hembesöksprojektet: bidra till att sammanställa och uppdatera litteratur om hembesöksmodellen och delta i skrivningen av en engelskspråkig artikel. Både grå litteratur (på svenska) och internationell litteratur ska gås igenom.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Masterexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, global hälsa, psykologi, barn-och ungdomsvetenskap, pedagogik eller beteendevetenskap.

Mycket goda kunskaper i svenska är ett absolut krav då datainsamling och rapportskrivning sker på svenska, liksom de populärvetenskapliga rapporterna. Goda kunskaper i engelska – såväl muntliga och skriftliga - är också ett krav då forskargruppens arbetsspråk är engelska och det ingår i arbetsuppgifterna att skriva på engelska. Tidigare erfarenhet av projektledning eller forskning är meriterande, liksom vetenskaplig eller populärvetenskaplig publikation.

Du ska vara ambitiös, seriös, självständig och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga eftersom vi alltid arbetar i team.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad tom 31/12-2023. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari. Ansökan ska innehålla meritförteckning, inklusive eventuella publikationer och uppsatser, personligt brev samt kontaktuppgifter till två referenter.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected] Har du specifika frågor om projektet kring barns teckningar kan du kontakta [email protected] och om litteraturstudien [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 Februari 2023, UFV-PA 2023/80

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i oorganisk kemi med inriktning mot material

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida, https://kemi.uu.se/angstrom.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Oorganisk kemi med inriktning mot material innefattar experimentella studier av syntes och avancerad karaktärisering med fokus på nya keramiska material för tillämpning inom hållbar utveckling.

Programmet oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på syntes och karaktärisering av nya avancerade material (huvudsakligen metalliska och keramiska) för tillämpning inom hållbar utveckling. Vi tar bland annat fram nya magnetiska legeringar, material för energilagring samt beläggningar för bränsleceller och andra extrema miljöer. Materialens grundläggande struktur och egenskaper studeras med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad, även i samarbete med industri. Det vetenskaps- och teknikområde som utgörs av forskning på och utveckling av nya material är interdisciplinärt, men finns huvudsakligen inom fälten oorganisk kemi, materialkemi, materialvetenskap och materialfysik.

Medan keramiska material förväntas utgöras de huvudsakliga studieobjekten kan också andra typer av material vara av intresse (t.ex. metalliska/nano/kompositmaterial). Det är då av intresse att dessa studier kompletterar nuvarande forskningsaktiviteter vid programmet, som idag involverar till exempel vätelagring, magnetiska material, hårda beläggningar, korrosionsbeständiga material etc. Det är även önskvärt att den planerade forskningen huvudsakligen kan nyttja redan existerande utrustning och infrastruktur inom programmet.

Arbetsuppgifter

- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration.
- Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administration och ledning av olika forskningsnätverk innefattande industriella partners.
- Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel

Behörighetskrav

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
- För anställningen krävs betydande forskningserfarenhet avseende keramiska material.
- Den sökande ska i konkurrens och i närtid (senaste tre åren), ha erhållit externa medel för forskning.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av professor: Martin Sahlberg, telefonnummer 018-471 3747, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2022/4457.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR-generalist

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander och har en omsättning om ca 400 mkr.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Vi forskar och undervisar om allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Läs mer på https://www.physics.uu.se/

HR-gruppen består av tre personer vilka ingår i institutionens stödverksamhet som ger service och support till kärnverksamheten inom ekonomi, HR, kommunikation, och utbildningsadministration.

Som HR-generalist vid institutionen för fysik och astronomi är du en del av universitetets HR-funktion och samarbetar med HR-avdelningen vid universitetsförvaltningen. Det pågår olika utvecklingsprojekt inom HR-funktionen där du har möjlighet att delta. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
En viktig del av arbetet som HR-generalist är att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning, avdelningsansvariga och anställda i frågor som rör hela HR-området. Du handlägger, utreder och driver ärenden inom HR-området på egen hand och tillsammans med kollegorna i HR-gruppen. Detta innebär bl.a. att följa upp anställningar, arbeta med rekrytering samt bevaka att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Även bevakning och tillämpning av regelverket som rör anställningsvillkor inom det statliga området samt kontakter med andra relevanta myndigheter ingår i arbetsuppgifterna. Som HR-generalist förväntas du bidra till utveckling av nya arbetsrutiner och god arbetsmiljö, både inom den egna arbetsgruppen och på institutionen i stort. Även allmänna administrativa sysslor är en del av arbetsuppgifterna.

Anställningen innebär ett nära samarbete med institutionens chefer, medarbetare och övriga kollegor inom den administrativa stödgruppen, samtidigt som du förväntas driva ärenden på egen hand. Arbetsuppgifterna kräver ett utåtriktat och proaktivt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera väl på både svenska och engelska då många av de anställda är icke-svensktalande.

Kvalifikationskrav
Universitets- eller högskoleutbildning inom HR-området samt flerårig erfarenhet av HR-arbete. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift; mycket goda kunskaper i Officepaketet. Vi söker en person som är både noggrann och serviceinriktad, men som samtidigt har en god samarbetsförmåga, gott omdöme och stor lyhördhet i arbetet. Det är också viktigt att du har initiativkraft och kan driva frågor på egen hand, samt att du kan arbeta strukturerat och problemlösande i flera parallellt pågående processer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med HR-frågor inom högskolesektorn eller annan statlig myndighet. Det är även meriterande om du har kunskaper i våra administrativa system, löne-/PA-systemet Primula, rekryteringsverktyget Varbi, rehabiliteringsverktyget Adato.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska, förutom CV, innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Vi kommer läsa ansökningarna löpande och intervjuarbetet kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carolina Wallström-Pan, administrativ chef; [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2023 UFV-PA 2023/52.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR-generalist

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.

Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Teologiska institutionen har 2500 studenter, drygt 110 anställda och en omsättning på 100 miljoner kronor.

Som HR-generalist vid Teologiska institutionen är du en del av universitetets HR-funktion och samarbetar med HR-avdelningen vid universitetsförvaltningen. Det pågår olika utvecklingsprojekt inom HR-funktionen där du har möjlighet att delta. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Som HR-generalist ger du ett brett, konsultativt stöd i HR-frågor till institutionens ledning. Du förväntas handlägga, samordna och följa institutionens ärenden inom HR-området i nära samarbete med prefekt, studierektorer och administrativ chef. Du ger institutionens undervisande, forskande och administrativa personal stöd och råd i HR-frågor. Du är uppmärksam på verksamhetens behov och håller dig uppdaterad om lagar, avtal, regelverk, förordningar, riktlinjer, kollektivavtal, processer och rutiner inom HR-området och bevakar att dessa följs.

I arbetsuppgifterna ingår att administrera och handlägga HR- och löneärenden såsom semestrar, tjänstledigheter, rekryteringar, övertalighet, avslut och förlängning av anställningar, arvoderingar och reseräkningar. Du bistår institutionens prefekt, studierektor för FU och administrativ chef i rehabiliteringsärenden. I arbetsuppgifterna ingår också viss administration av institutionens forskarutbildning, administration kring utländska gäster och forskare och att vid behov initiera kontakter med Migrationsverket och Skatteverket. Andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma. Arbetsuppgifterna kräver stor samarbets- och organisationsförmåga, noggrannhet, servicekänsla och vana vid självständigt arbete. Du kommer att arbeta nära institutionens prefekt, administrativa chef, ekonom, samt ingå i arbetsgrupper exempelvis arbetsmiljögrupp och likavillkorsgrupp. 

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har högskoleexamen inom personalområdet eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av självständigt HR- och personaladministrativt arbete, gärna i en akademisk miljö. Du har goda kunskaper i förvaltnings- och arbetsrätt, goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift liksom mycket goda datorkunskaper i MS Office. För att lyckas i arbetet som HR-generalist behöver du ha ett serviceinriktat arbetssätt och ha lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du behöver också vara en strukturerad person, som kan arbeta självständigt och noggrant, du tar egna initiativ, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och tar stort ansvar för ditt arbete. Du kan hålla god planering och struktur i flera samtidigt pågående processer. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av HR-arbete vid universitet eller högskola, gärna från liknande roll vid Uppsala universitet. Erfarenhet av att arbeta i löne-/PA-systemet Primula, Varbi, AKKA, W3D3 samt andra administrativa system som används vid Uppsala universitet. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid, 100%. Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Mannheimer, administrativ chef [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2023, UFV-PA 2023/123.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektkoordinator

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektkoordinatorn ska arbeta inom medicinsk forskning och leda arbetet med olika projekt på en facilitet för preklinisk cancerterapi (PCT) som är öppen för nationella projekt och stöds av SciLifeLab och Uppsala universitet. Här ingår att leda strålbehandling och hantering av en avancerad bildstyrd strålmaskin (SARRP), utföra kirurgisk smådjurs-operation samt administrera olika behandlingar i PCT- centrets in vivo-verksamhet. Ytterligare arbetsuppgifter innefattar att samla in biologiskt material till inbäddning, nedfrysning och arkivering. Projektkoordinatorn ska även arbeta med att koordinera kliniska studier med fokus att samla in patientmaterial från operation från solida barntumörer inom forskargruppen Swartling samt inom institutionens Neuroonkologi-program där insamling görs av biopsier från elakartade hjärntumörer från vuxna patienter. Till arbetsuppgifter hör kontakt med och samordning av personal på sjukvårdsavdelningar och forskargrupper, hantering av patientmaterial och dokument för forskningspersonsinformation och etikprövning, insamling av data, preparering av prover, odling av prover och nedfrysning av patientmaterial. Ytterligare administrativa uppgifter och undervisning inom avdelningens verksamhet kommer att ingå i arbetet.

Kvalifikationskrav
Projektkoordinatorn ska ha en doktorsexamen och vara en erfaren forskare (minst 5 års forskningserfarenhet inom akademin efter erhållen PhD) eller projektledare inom medicinsk forskning med fokus på cancerforskning (eller motsvarande). Då flera projekt är inom in vivo-verksamhet och strålforskning är goda kunskaper inom detta samt är FELASA C-certifikat och genomgången strålskyddkurs ett krav för anställning. Då ett flertal projekt är inom kliniska studier behöver sökanden ha god erfarenhet av kliniska forskningsstudier, biobankning samt ha genomgått GCP-utbildning som uppfyller TransCelerates kriterier för utbildning om kliniska prövningar. Vi söker en person som har bra projektledningsförmåga och erfarenhet att hantera flera projekt samtidigt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande
Mångårig erfarenhet av hjärntumörforskning och barncancerforskning. Mycket goda kunskaper om omhändertagande och stamcellsodling av primära celler från patienter och laborativa tekniker för detta. Tidigare erfarenhet från projektkoordinering och goda kunskaper inom administration och olika IT-system.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 75 %. 
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Fredrik Johansson Swartling, [email protected], 018-471 4868

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2023, UFV-PA 2022/4487.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i bakteriologi

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Bakteriolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Den tillgängliga positionen är inom Sanna Koskiniemis forskargrupp (http://www.icm.uu.se/forskning/Mikrobiologi/sanna-koskiniemi/), inom programmet för Mikrobiologi. Gruppens forskning rör toxinleverans mellan bakterier och systemens funktion för bakteriell överlevnad. Tidigare studier visar att toxinleverans mellan bakterier (via t.ex. typ 6 sekretion, kontakt-beroende hämning av tillväxt eller bakteriociner) är viktig för antagonistiska interaktioner, vilka används av bakterier vid tävlan om resurser. I det här projektet undersöks hur bakteriotoxin och antibiotika stoppar tillväxten av bakterieceller.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att självständigt driva vetenskapliga projekt inom området. Arbetsuppgifterna innebär traditionellt mikrobiologiskt, bioiokemiskt och molekylärbiologiskt arbete i laboratorium. Bioinformatiska analyser av proteomik-studier ingår. Författande av vetenskapliga skrifter samt vetenskapliga presentationer ingår även i tjänsten.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad, disputerad forskare med doktorsexamen inom mikrobiologi, biokemi, molekylärbiologi eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Postdoktoral erfarenhet inom mikrobiologi och molekylärbiologi är önskvärt. Du som söker ska ha stort intresse för/inom ämnet bakteriell tillväxt reglering och förväntas ha god förmåga att arbeta självständigt. Eftersom tjänsten innebär samarbete med industri är en förutsättning att du har god förmåga att upprätthålla kontakt med andra partners utanför universitetet. En förutsättning för tjänsten är att du självständigt ska kunna utföra avancerat mikrobiologiskt, biokemiskt och molekylärbiologiskt arbete som att renodla, växa bakterier av olika arter, göra genetiska manipulationer av bakterier samt utföra biokemiska analyser gällande deras proteom och metabolom. Då tjänsten är i en internationell miljö bör du även kunna uttrycka dig väl i engelska, både i tal och skrift. Slutligen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet så som noggrannhet, lojalitet, flexibilitet, språklig analytisk förmåga, problemlösande analytisk förmåga, personlig mognad, samarbetsförmåga, initiativtagande samt förmåga att arbeta strukturerat och med ett gott omdöme.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Dokumenterad förmåga att konstruera avancerade genetiska mutationer i bakterier anses meriterande.
- Dokumenterad erfarenhet av protein rening, analys av mass-spectometri data, HPLC, metabolomik anses meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av användande av fluorescerande reporter proteiner och flödescytometriska analyser anses meriterande.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla:

- CV
- Motivationsbrev där forskningsintressen, kunskaper och varför du är intresserad av denna position förklaras (max 2 sidor)
- Publikationslista
- Examensbevis
- Upp till 3 rekommendationsbrev
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sanna Koskiniemi, +46 18 471 66 83, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2023, UFV-PA 2022/5093.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Ekonom till trevligt och engagerat ekonomi-team

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Redovisningsekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Mer information finns på vår hemsida: https://kemi.uu.se/angstrom. 

Den administrativa gruppen vid institutionen för kemi - Ångström består av 16 personer som arbetar tillsammans med lärare, forskare och doktorander i en kreativ och professionell miljö.

Vi söker dig som vill arbeta i ett stort och engagerat ekonomi-team och har höga ambitioner att utvecklas inom området. Hos oss får du möjlighet att känna ägandeskap för dina arbetsområden och uppleva rik variation av arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Som ekonom hos oss ansvarar du för kvalificerat ekonomiarbete inom ett eller flera av våra forskningsprogram. Arbetsuppgifterna utförs på plats från Ångströmlaboratoriet och innefattar budget, bokslut, löpande redovisning, rapportering till externa finansiärer, uppföljningar, kund- och leverantörsreskontra samt andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi.

Du ingår i ekonomifunktionen under samordning av ekonomisamordnaren. Du har också ett nära samarbete med dina kollegor inom verksamhetsstödet som leds av en administrativ chef. Verksamhetsstöd ger service och support till kärnverksamheten inom områdena ekonomi, HR, kommunikation, doktorandadministration och kursadministration.

Kvalifikationskrav:

- Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
- Goda kunskaper i Microsoft Office och främst Excel

För att passa in i rollen förväntas du ha förmåga att arbeta självständigt inom ekonomi med tyngdpunkt mot redovisning. För att lyckas i arbetet ska du vara noggrann och serviceinriktad samt ha ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel och får dina arbetsuppgifter utförda på utsatt tid. Du har god förmåga att hantera situationer där arbetsbelastningen periodvis är hög. Du har förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.

Arbetsuppgifterna kräver ett utåtriktat och proaktivt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera ekonomisk information till personer med annan yrkesbakgrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom institutionen.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet och/eller med inriktning på universitet eller högskola.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, samt på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (kopia av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Alsén, ekonomisamordnare 018-471 3650, [email protected]  

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2023, UFV-PA 2023/69.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor biomedicinsk etik, 50 %

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen finns idag ca 300 verksamma, anställda och associerade. Verksamheten bedrivs i 11 forskargrupper och utbildning sker på alla nivåer. Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) är ett tvärvetenskapligt centrum och forskargrupp förlagt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Centrets anställda har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med etiska, filosofiska och juridiska aspekter på forskning, klinisk och akademisk verksamhet. Arbetet sker mot hela universitetet. Institutionen söker nu en lärare inom områdena medicinsk etik och bioetik placerad vid CRB.

Medicinsk etik och bioetik är tvärvetenskapliga ämnen som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter på kliniskt arbete och forskning som bedrivs inom vård och biovetenskaper. Ämnesområdet omfattar arbete med etisk reflexion över de utmaningar som individer och samhället ställs inför på livsvetenskapernas område, med att undervisa professionerna inom fältet, samt med att ge vägledning till dem som arbetar kliniskt eller med forskning eller annan tillämpning av kunskaper och tekniker hämtade från medicin och
livsvetenskaperna.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå inom ämnesområdena medicinsk etik och bioetik, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att på ett kvalificerat sätt diskutera frågor inom medicinsk etik och bioetik. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning liksom förmåga att knyta an till forskning i undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdfhttp://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är deltid/50 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Stefan Eriksson, Tel: 018-471 6198 [email protected] och professor Niklas Juth, Tel: 018-471 6571 [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2022/4482

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent CHAP inom området barns hälsa och utveckling

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa.

Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och myndigheter.

Forskargruppen har fått ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att redogöra för konsekvenser för barn och ungas hälsa med anledning av covid-19-pandemin med särskilt fokus på att beskriva konsekvenser i hälsa för barn. Man vill särskilt beakta barns och ungas egna erfarenheter av hur pandemin har påverkat hälsan. I underlaget ska de folkhälsopolitiska målen och barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen särskilt beaktas.

Projektets syfte är att undersöka 7-11 år gamla barns erfarenheter av och kunskaper om covid-19 pandemin som det uttrycks i deras teckningar. Materialet i denna studie utgörs av teckningar från 7–11 år gamla barn som samlats in av svenskt Barnsbildsarkiv (SBBA) under pandemin. Arkivets pandemisamling består av över 1200 bilder, öppet för forskare att använda. Analysen blir en kombination av semiotisk visuell analys och innehållsanalys av barnens egna texter som hör till bilden. Vår forskargrupp har genomfört en liknande studie på 4-6-åringar på bilder ritade fram till februari 2021 så det finns erfarenhet av metoden.

Vi har också ett uppdrag från Socialstyrelsen vad gäller utökade hembesöksprogram där vi ska genomföra en systematisk litteraturöversikt om metodens effektivitet i en nordisk kontext.

Vi söker nu en forskningsassistent som ska arbeta med dessa projekt under ledning av flera seniora forskare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistentens uppdrag är att:

- För pandemiprojektet: samla in barns teckningar från SBBA i Eskilstuna för perioden februari 2021 – december 2022, genomföra analys och skriva en svenskspråkig rapport till Folkhälsomyndigheten samt delta i skrivningen av en engelskspråkig artikel
- För hembesöksprojektet: bidra till att sammanställa och uppdatera litteratur om hembesöksmodellen och delta i skrivningen av en engelskspråkig artikel. Både grå litteratur (på svenska) och internationell litteratur ska gås igenom.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Masterexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, global hälsa, psykologi, barn-och ungdomsvetenskap, pedagogik eller beteendevetenskap.

Mycket goda kunskaper i svenska är ett absolut krav då datainsamling och rapportskrivning sker på svenska, liksom de populärvetenskapliga rapporterna. Goda kunskaper i engelska – såväl muntliga och skriftliga - är också ett krav då forskargruppens arbetsspråk är engelska och det ingår i arbetsuppgifterna att skriva på engelska. Tidigare erfarenhet av projektledning eller forskning är meriterande, liksom vetenskaplig eller populärvetenskaplig publikation.

Du ska vara ambitiös, seriös, självständig och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga eftersom vi alltid arbetar i team.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad tom 31/12-2023. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 Februari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari. Ansökan ska innehålla meritförteckning, inklusive eventuella publikationer och uppsatser, personligt brev samt kontaktuppgifter till två referenter.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected] Har du specifika frågor om projektet kring barns teckningar kan du kontakta [email protected] och om litteraturstudien [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 Februari 2023, UFV-PA 2023/80

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektkoordinator inom beräkningskemi

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten som projektkoordinator kommer att vara placerad i Jens Carlsson forskargrupp på programmet för Beräkningsbiologi och Bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på datormodellering av proteiner med särskilt fokus på gruppen G-proteinkopplade receptorer. Jens Carlssons grupp använder modellering för att förstå hur receptorer fungerar på molekylär nivå och utvecklar metoder för att identifiera läkemedelskandidater, ofta i samarbete med experimentella forskargrupper. Det är ett internationellt forskningsteam som också är en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Projektkoordinatorn ska fungera som ett stöd för forskargruppens projekt och undervisning. Du kommer att delta aktivt i samtliga faser av forskningsprojekt: från ansökningar av bidrag och rekrytering till rapportering och uppföljning. Du kommer också stötta genomförandet av forskningsprojekt som innefattar molekylär modellering. Du kommer att fungera som kontaktperson för gruppens medlemmar i administrativa frågor och ansvara för kommunikation via gruppens websida. Slutligen kommer du att stötta gruppledaren vid organisation av vetenskapliga möten och bidra till planering och genomförande av undervisning.

Som projektkoordinator kommer du:

Delta aktivt i arbetet med ansökning och rapportering av forskningsanslag. Stötta forskningsprojekt fokuserade på modellering av receptorer. Hjälpa till med budgetarbete och ekonomiuppföljning. Hjälpa till med rekrytering och andra HR-frågor. Hjälpa till att samordna gruppmedlemmarnas forsknings- och utbildningsaktiviteter. Fungera som kontaktperson för gruppmedlemmarna i administrativa frågor. Förbereda undervisningsmaterial och undervisa inom området beräkningskemi. Ansvara för innehåll och underhåll av gruppens hemsida.

Kvalifikationskrav
Vi letar efter dig som har doktorsexamen inom beräkningskemi eller inom ett vetenskapsområde som vi anser likvärdigt. Du ska ha god förståelse för hur forskning bedrivs inom det område som forskargruppen arbetar i. Eftersom du kommer att vara ansvarig för projekt och administrativ ledning för en internationell forskargrupp så är en förutsättning att du kan arbeta självständigt, ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt att du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Då du i stor utsträckning kommer arbeta med att sammanställa fakta och vetenskapliga texter rörande gruppens forskningsområde, så är tidigare erfarenhet av arbete inom området beräkningskemi ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenheter inom modellering av G-proteinkopplade receptorer och molekyldynamiksimuleringar är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jens Carlsson, 072-2277976, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2023/45.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Kemi med inriktning fysikalisk organisk kemi

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Doktorand i Kemi med inriktning fysikalisk organisk kemi för nya solcellsmaterial

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. https://kemi.uu.se/angstromhar utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. 

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för doktorander är att ägna sig åt sina forskningsstudier vilket innefattar att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också innefatta undervisning och annat institutionsarbete (dock inte mer än 20% av arbetstiden).

Doktoranden förväntas syntetisera och undersöka organiska föreningar för användning i en framtida typ av solceller som baseras på det fotofysikaliska fenomenet singlettfission. Föreningarna kommer studeras med laserspektroskopi, främst med tidsupplöst fluorescens och transientabsorption på tidsskalor från femtosekunder till millisekunder. Doktoranden förväntas lära sig och utveckla färdigheter i både organisk syntes och laserspektroskopi, och därmed få en bred specialistkunskap relevant för många materialkemiska frågeställningar. Hen kommer även att växelverka med beräkningskemister som använder kvantkemiska metoder för att modellera fotofysikaliska egenskaper. Doktoranden måste designa, planera och utföra det experimentella arbetet samt kritiskt analysera och diskutera resultaten, initialt i nära samarbete med handledarna. Ett ökat självständigt initiativtagande och planerande är förväntat allt eftersom doktoranden utvecklas. Hen förväntas delta aktivt i WISE workshops samt presentera sitt arbete vid vetenskapliga konferenser och skriftligt i form av vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
När en molekyl eller ett material absorberar en foton genereras ett exciterat tillstånd. Dessa exciterade tillstånd har många användningsområden, de kan t. ex. användas i solceller eller fotokemiska reaktioner. Men i de flesta fall leder en absorberad foton till enbart ett exciterat tillstånd. Singlettfission är en process som utgående från ett initialt singlettexciterat tillstånd resulterar i två triplettexciterade tillstånd på olika molekyler. Om det singlettexciterade tillståndet bildas genom absorption av en foton sker därmed en klyvning (fission) av fotonenergin till två exciterade tillstånd. Singlettfission har därför blivit attraktivt som en metod att öka effektiviteten i solceller, eftersom en foton kan leda till två exciterade tillstånd, och följaktligen en dubblering av strömmen. Dilemmat är att endast ett mycket litet antal molekyler uppvisar singlettfission. Vår ambition är att utöka antalet molekyler som uppvisar fenomenet genom att dra nytta av aromaticitetseffekter i grundtillståndet och i de lägsta exciterade tillstånden som ges av respektive Hückels och Bairds regler. Forskningen sker i ett interdisciplinärt team med synteskemister, laserspektroskopister och beräkningskemister.

Kvalifikationskrav


- avlagt examen på avancerad nivå inom kemi (eller närliggande discipliner) och ha goda kunskaper i fysikalisk kemi och organisk kemi eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare praktisk erfarenhet av organisk syntes och/eller optisk spektroskopi är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Ottosson och Victor Gray [email protected], [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2023, UFV-PA 2023/65.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom Molekylär Biofysik

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Den tillgängliga positionen är inom Filipe Maias forskargrupp, inom programmet för Molekylär biofysik. Mer information kan hittas vid https://biox.io/ och https://lmb.icm.uu.se.

Projektbeskrivning
Detektering av biomolekylers atomstruktur är grunden för att förstå biologisk funktion på molekylär nivå. Denna kunskap har lett till enorma vetenskapliga framsteg, viktiga läkemedel och störande teknik. Strukturella metoder finns, men många biomolekyler har undgått strukturbestämning; strukturella förändringar på grund av interaktioner kan inte lätt karaktäriseras, och enzymatiska mekanismer är svåra att upptäcka på grund av otillräcklig tidsupplösning.

Projektet kommer att utveckla fluktueringskorrelationsröntgenspridning (FXS) med kraftfulla röntgenfri elektronlasrar (XFEL), som kan producera extremt intensiv och ultrakort röntgenpulsstrålning, vilket lovar att bestämma strukturen hos biomolekyler i biologiskt infödda förhållanden med ljusutlösta pump/sondförsök. Metoden är en naturlig förlängning av traditionell liten vinkel röntgenspridning (SAXS). Det har demonstrerats 1977 av Kam för makroskopiska objekt baserat på spridning av synligt ljus. Nya rapporter visar att det i princip är möjligt att bestämma strukturen hos proteiner i lösning med FXS. Om det lyckas kommer detta projekt att etablera FXS som en ny metod för strukturbestämning av biomolekyler under nativa, ”biologiska” förhållanden.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att självständigt driva vetenskapliga projekt inom området. Positionen innefattar att utföra FXS-experiment på biologiska prover vid ledande XFEL tillsammans med all tillhörande beredning och analys av resulterande data. Projektet syftar till att bygga upp en ny experimentell utställning, därför innefattar positionen också arbete med att utforma och utveckla den nya utställningen. Författande av vetenskapliga artiklar samt vetenskapliga presentationer ingår även i tjänsten. Undervisning (upp till 20% av tiden) kan eventuellt komma ifråga om behov finns på programmet.

Kvalifikationskrav
Vi söker en mycket motiverad, disputerad forskare med doktorsexamen inom fysik, biofysik eller område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du som söker ska ha stort intresse för ämnet koherent röntgendiffraktion och metodutveckling och förväntas ha god förmåga att arbeta självständigt. Du ska kunna ta egna initiativ samt ha lätt att samarbeta med andra både inom och utanför forskningsgruppen. Då tjänsten är i en internationell miljö måste du även kunna uttrycka dig väl i engelska, både i tal och skrift. Slutligen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet så som språklig analytisk förmåga, problemlösande analytisk förmåga, personlig mognad, samarbetsförmåga, initiativtagande samt förmåga att arbeta strukturerat och med ett gott omdöme.

- Dokumenterad erfarenhet av röntgenexperiment vid XFEL.
- Dokumenterad erfarenhet av 3D-printade munstycken för ultratunna flytande ark.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Dokumenterad erfarenhet av fluktuationsröntgenspridning (FXS) är en fördel.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100%.  Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipe Maia, 0704250171,  [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2023, UFV-PA 2023/77.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Kulturgeografiska institutionen är en dynamisk och internationell forsknings- och utbildningsmiljö, som finns såväl i Uppsala som på Campus Gotland.

Vår forskning bygger på en gemensam övertygelse om att världen kan undersökas och analyseras genom att studera människors relationer till rum och platser och hur individer och verksamheter utvecklas i relation till sin omgivning. 

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Du kommer vara anställd inom ramen för forskningsprojektet. Den politiska ekonomin av svenska investeringar på den spanska bostadsmarknaden och dess påverkan på urban social hållbarhet, och arbeta nära den forskare som leder projektet i tjänsten ska du genomföra, transkribera och analysera cirka 40 st intervjuer och enkäter med svenska invånare och fastighetsmäklare verksamma i Spanien. Intervjuerna kommer ske både digitalt och på plats i Spanien vilket innebär att det kommer ingå tjänsteresor arbetet. I tjänsten ingår även att analysera sekundära kvalitativa data från sociala medier och fastighetsbolagsrapporter. 

Kvalifikationskrav

- Kandidatexamen i kulturgeografi eller annat närliggande samhällsvetenskapligt ämne relevant förtjänsten
- Flytande svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska
- Tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört intervjuer och enkäter

Som person är du van att arbeta självständigt och har lätt att ta kontakt med nya människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har:

- Påbörjade studier i masternivå i något av ovan nämnda ämnen
- Tidigare erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa undersökningar
- Erfarenhet av att ha arbetet i Nvivo eller liknande program

Det är meriterande om du har:

- Slutfört masterutbildning i något av ovan nämnda ämnen
- Språkliga kunskaper i det spanska språket och erfarenhet av den spanska kulturen
- Kunskaper i GIS
- Tidigare erfarenhet av att ha forskat om livsstilsmigration och gentrifiering

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är deltid 50%. Tillträde den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ismael Yrigoy, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2023, UFV-PA 2022/5048.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Ekonom till institutionen för Elektroteknik

Ansök    Jan 10    Uppsala Universitet    Redovisningsekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Du kommer att var anställd vid institutionen för elektroteknik som omfattas av en internationell miljö med cirka 140 anställda och omsätter ca 150 miljoner kronor.

På institutionen bedrivs framgångsrik forskning och undervisning inom avdelningarna Elektricitetslära, Fasta tillståndets elektronik och Signaler och system vid Ångströmlaboratoriet. 

Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba självständigt med ekonomi men samtidigt vill vara en del av ett glatt, professionellt och kreativt team bestående av två ekonomer, HR, utbildningsadministration och prefekt. Vår målsättning är att ge institutionens anställda, studenter och gäster god service genom bra samarbeten och tydliga processer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för en av institutionens avdelning i nära samarbete med avdelningsföreståndaren och övriga verksamma inom avdelningen. Arbetsuppgifterna innefattar kvalificerat ekonomiarbete, upprättande av budget, projektredovisning, bokslut, rapportering till externa finansiärer, kund- och leverantörsreskontra samt andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration som rör avdelningen.

I din roll som ekonom ingår även att du bistår våra forskare med kalkyler och budgetering inför ansökningar och anställningar mm. Du bevakar att regelverk och riktlinjer efterföljs utifrån de särskilda regler som gäller för universitetet som statlig myndighet.

Kvalifikationskrav
• Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande som arbetsgivare bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av ekonomiarbete, innefattande redovisning, budget och uppföljning. 
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

I rollen förväntar vi oss att du har förmågan att arbeta strukturerat och kan prioritera och hålla tidsramar, samt att du kan arbeta proaktivt i förståelsen för den långsiktiga planeringen inom avdelningen. Arbetet kräver även att kunna hantera komplexa frågor och att arbeta med många frågor parallellt. Det är en förutsättning för detta arbete, liksom nyfikenhet och förmåga att självständigt söka information.

Vi ser även att du värderar gott samarbete och har förmågan att kommuniceras ekonomisk 
information till personer med annan yrkesbakgrund. Vi i stödverksamheten som kommer att jobba tillsammans med dig ser oss som ett team och värdesätter högt din samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet, universitet eller högskola.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla CV, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt, Cecilia Boström [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/46.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom hematologisk genetik och epigenetik

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig, ambitiös och motiverad forskare till Sören Lehmanns hematologiska forskargrupp i ett projekt som omfattar studier av epigenetiska förändringar i leukemiceller. Projektet avser att studera molekylära och funktionella förändringar i leukemiceller jämfört med normala blodceller med fokus på epigenetiska mekanismer. Målsättningen är att förstå varför normala blodceller utvecklas till leukemiceller och hur epigenetiska förändringar i cellerna kan användas som biomarkörer och/eller som målstrukturer för nya mer effektiva behandlingar mot leukemi. Projektet omfattar analyser genomövergripande sekvensering av leukemiceller i form av ChIP-seq, ATAC-Seq, Hi-C och RNA-seq följt av dataanalys, och valideringar av nyckelresultaten i wetlab studier, inkluderande CRISPR-Cas9 editing.

Forskningen sker inom ramen för Sören Lehmanns translationella forskargrupp vid institutionen för Medicinska Vetenskaper. Gruppens forskning är fokuserad på akut leukemi och vi genomför såväl basalbiologiska, translationella som kliniska studier. Forskarmiljön är dynamisk och inspirerande med basalbiologiska forskare, kliniskt aktiva läkare och biostatistiker. Vi har djupgående samarbeten med andra framstående forskargrupper på Uppsala Universitet, Karolinska Institutet samt internationellt. Sekvensering kommer att genomföras genom akademiska och kommersiella samarbetsparters.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant område som genetik, epigenetik, hematologisk och/eller cancerrelaterad molekylärbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskad erfarenhet omfattar basala laboratorietekniker för analys av DNA, RNA och protein samt erfarenhet att hantera bioinformatisk information. Tyngdpunkt ligger på bedömningen av sökandes vetenskapliga excellens och i övrigt på sökandens förmåga att organisera och samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av epigenetiska laboratorietekniker och/eller biostatistik är övrigt meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till minst två högst tre år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sören Lehmann, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2023, UFV-PA 2022/5090.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i polska 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Vi utbildar omkring 3 000 studenter om året på våra drygt 150 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Inom ramen för ämnesområdet polska och slaviska språk ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Institutionen ger även Modersmålslärarutbildning i polska. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för två program: Språkvetarprogrammet och Masterprogrammet i språk. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/

Arbetsuppgifter
Undervisning, examination och administration på grundnivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, omfattar språkfärdighets-, översättning- och kulturinriktade moment, samt undervisning på kontrastiva språkfärdighetskurser för målgruppen modersmålslärare. I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom relevant ämnesområde eller har motsvarande kompetens och har visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att undervisa på svenska och polska är ett krav, liksom tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god kommunikations- och samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bred kompetens inom ämnesområdet polska samt dokumenterad erfarenhet av undervisning av polska på svenska. Starkt meriterande är även erfarenhet av undervisning av kontrastiva moment och översättning. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av IT-baserad undervisning samt undervisning av polska som modersmål.

Vid urval bland behöriga sökande kommer främst praktisk erfarenhet av undervisning inom polska på grundnivå att bedömas. Därutöver kommer även pedagogisk skicklighet att beaktas. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta: 

- CV
- Personligt brev
- Kortfattad redovisning av pedagogiska och administrativa meriter

Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.

För ytterligare information om universitetets regler kring rekrytering läs vidare här: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och här: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=703470 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, t.o.m. 2023-07-31. Omfattning är 50%. Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Maria Svensson tel. 018-471 14 36, e-post [email protected] .

Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2023, UFV-PA 2022/5012.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En universitetsadjunkt för terminskurs 4 med inriktning processrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning (inklusive handledning och examination) i processrätt på juristprogrammets terminskurs 4 samt kursutveckling och viss administration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Även viss uppsatshandledning kan ingå. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare undervisningserfarenhet inom processrätt är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på upp till 3 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-02-27 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Henrik Bellander e-post: [email protected], tel. 070-208 30 39.


Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2023, UFV-PA 2023/76.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR-specialist

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
HR-avdelningens mål är att bidra till förutsättningarna för Uppsala universitet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi underlättar för chefer och ledare att utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva, hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Vi ger stöd och råd i HR-frågor inom hela organisationen och arbetar utifrån huvudarbetsområdena kompetensförsörjning, arbetsgivarpolitik och villkor samt hälsosamt arbetsliv.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, chefer och medarbetare.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en spännande och viktig verksamhet. Universitetsförvaltningen finns i moderna lokaler i Segerstedthuset som ligger mitt i ett av Uppsalas vackraste områden, nära Uppsala slott. Läs mer på Uppsala universitet - Uppsala universitet och Introduktion till HR-funktionen (https://www.uu.se/om-uu/) - Uppsala universitet (https://mp.uu.se/web/info/anstallning/nyanstallda-startsida/intro-verksnara-hr..).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ 

Arbetsuppgifter
Som HR-specialist arbetar du brett med såväl operativa som strategiska HR-frågor och är ansvarig kontaktperson gentemot ett antal av universitetsförvaltningens chefer. Du arbetar rådgivande och konsultativt i frågor som rör arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering/bemanning, lönebildning, rehabilitering och arbetsmiljö.

Du arbetar i team med HR-administratörer vid enheten och har ett nära samarbete med övriga medarbetare på avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i olika utvecklingsarbeten inom ramen för HR-avdelningens uppdrag. 

Kvalifikationskrav
Du har relevant akademisk examen, företrädesvis med inriktning mot HR eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet.

Du har flera års aktuell erfarenhet av att ge kvalificerad rådgivning och konsultativt stöd i en bredd av HR-frågor till chefer, samt har erfarenhet av och är bekväm med att hålla i utbildningar och workshops. Du har lätt att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska och är en van användare av IT-stöd i arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i arbetet tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, har ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att driva processer framåt. Vidare har du hög integritet, god samarbetsförmåga och hög servicekänsla. Du ser helheten, har en god förmåga att analysera och är lösningsfokuserad. Du är trygg i den konsultativa rollen och har god förmåga att knyta kontakter och bygga långsiktiga relationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter inom det statliga avtalsområdet. Erfarenhet av HR-arbete inom universitet eller högskolesektorn är särskilt meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: tf. enhetschef AnnaSara Svantesson, [email protected], tel:0184711652 eller HR-specialist Sandra Isberg, [email protected], tel:0184713523 

Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2023, UFV-PA 2023/64.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktoral forskare inom genterapi mot Alzheimers sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik på Rudbecklaboratoriet är nära knuten till Minnes- och Geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vår forskning är inriktad mot proteinaggregation vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper internationellt och i Sverige, samt med olika läkemedelsföretag

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Alzheimers sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av patologiskt förändrade former av proteinet amyloid-beta i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som syftar till att öka halterna av signalsubstansen acetylkolin, lindrar endast symtom och är inte riktad mot den bakomliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En ny strategi som är under utveckling bygger på att hämma bildningen av amyloid-beta med genterapeutiska metoder. Genen som kodar för detta protein, APP, kan i vissa ärftliga fall av sjukdomen vara muterad, vilket antingen leder till generellt ökade nivåer av amyloid-beta eller en förändrad form av proteinet. De allra flesta fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att en ökad mängd amyloid-beta är centralt i sjukdomsprocessen. I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en metod för att med genediteringstekniken CRISPR/Cas9 minska bildningen av amyloid-beta.

Forskaren kommer att genomföra studier där muterade eller icke-muterade former av APP uttrycks i cell- och djurmodeller av sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, tillfört via transfektion eller virusmedierad transduktion, inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att kartlägga effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med Western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av proteiner i cellpreparat och vävnader. Olika metoder för att utvärdera cellfunktioner utnyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav
Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och entusiastiska kandidater med en doktorsexamen inom det biomedicinska området och som har erfarenheter inom molekylärbiologi med djurexperimentella tillämpningar. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, produktion och användning av AAV-vektorer samt cellodling och transfektion är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev (max 1 sida) som beskriver den sökandes forskningsintressen, ett uppdaterat CV med publikationslista, kopior av examensbevis och intyg om högre akademiska examina samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocess
Urval av kandidater baseras på kvalifikationer, forskningserfarenhet och personlig lämplighet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Ingelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2023, UFV-PA 2022/4048

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Examenshandlägggare vid enheten för studieadministration

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Enheten för studieadministration ansvarar för att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer till universitetets kärnverksamhet; forskning och undervisning.

Enheten består av totalt ca 40 medarbetare och är indelad i olika grupper som hanterar antagning, examen, tillgodoräknanden, studieavgifter, stipendier och Ladok.

Anställningen som examenshandläggare är placerad i examensgruppen som består av ca 6 medarbetare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som examenshandläggare utfärdar du examens- och kursbevis till universitetets studerande. I dina arbetsuppgifter ingår att självständigt pröva, bedöma och fatta beslut gällande ansökningar om examensbevis. Du behöver därför kunna läsa och tolka de gällande föreskrifter och regelverk som besluten fattas utifrån. Arbetet utförs i huvudsak i studiedokumentationssystemet Ladok.

I dina arbetsuppgifter ingår arbete tillsammans med medarbetare vid enhetens övriga grupper och täta kontakter med studenter liksom med kollegor på Studentavdelningen, områdeskanslierna och institutionerna. Kontakten med studenter sker främst via telefon och epost och det krävs en förmåga att på ett enkelt sätt förklara och motivera regler och beslut, både muntligt och skriftligt.

Enheten som helhet strävar efter att ge ett bra och samordnat stöd inom våra funktioner till universitetets studenter och institutioner. I dina arbetsuppgifter kommer därför även ingå att kunna samverka kring och lösa arbetsuppgifter inom enhetens andra arbetsområden.

Kvalifikationskrav
Du har akademisk examen eller motsvarande kompetens inom område som arbetsgivaren bedömer är relevant för arbetsuppgifterna. Du som söker har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du behöver också ha mycket god kännedom om högskoleutbildningens struktur och väl vitsordad erfarenhet av handläggning vid ett lärosäte eller annan myndighet. Du behöver också ha erfarenhet av att läsa och förstå regelverk och föreskrifter samt göra egna bedömningar utifrån dessa. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom att:

- Du är ansvarstagande, noggrann och har en god organisationsförmåga
- Du har en mycket god förmåga att självständigt prioritera mellan dina arbetsuppgifter och ansvara för att dessa slutförs
- Du har en mycket god samarbetsförmåga, då arbetet kräver samverkan med personer inom enheten men även med andra delar av universitetet.

Arbetet, som bedrivs inom en grupp och samtidigt är utåtriktat, förutsätter god social kompetens, flexibilitet och servicekänsla. Arbetet är under delar av året mycket intensivt och du måste kunna hantera en periodvis hög arbetsbelastning och att arbeta mot tidsgränser.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta i Ladok. Erfarenhet av att informera och tala inför grupp.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Gardikro, tel, 018-471 1628

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/5111.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i berggrundsgeologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med drygt 250 anställda, varav många med en internationell bakgrund. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens tillblivelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Institutionen bedriver forskning inom flera strategiska forskningsområden, t.ex. i samverkan med Centrum för naturkatastrofslära (https://www.cnds.se/) och i det främsta europeiska nätverket EIT Råmaterials https://eitrawmaterials.eu/.

Inom forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, studeras jorden från dess djupa inre till skorpan och processer som sker på en skala från enskilda kristaller till tektoniska plattor. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergskedjebildning, globala kemiska och geodynamiska cykler. Vi använder oss av både klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker; till exempel elementanalyser med hög spatiell upplösning, analoga och numeriska modeller i 3D, samt högtemperatur och högtryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Bland programmets instrumentering finns och drivs den nationella elektronmikrosondanläggningen. Forskningsprogrammets gedigna kunskap och breda kompetens ger oss en holistisk helhetssyn av vår dynamiska planet. För mer information: https://www.geo.uu.se/.

Forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, i samverkan med övriga program inom Institutionen för geovetenskaper, erbjuder kandidatprogram i geovetenskap, masterprogram med inriktning på geologi och det internationella EU-masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM. Vår undervisning på kandidatnivå innefattar berggrundsgeologi i teori och praktik, grunder i mineralogi och petrologi, strukturgeologi samt naturresurser. På mastersnivå ansvarar vi för kurser inom mineralogi och petrologi, nordisk regional geologi, tektonik, malmresurser, malmprospektering, geovetenskapens analysmetoder, 3D modellering samt presentation och publicering. Utöver detta erbjuder vi fältkurser på både kandidat- och masternivå.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Anställningen avser undervisning på kurser inom kandidat- och masterprogrammen, främst inom områden magmatisk petrologi och geokemi, malmgeologi och kommunikationsfärdigheter. Undervisningen kommer huvudsakligen att bestå av föreläsningar, övningar och handledning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och utvärderingsarbete.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Anställningen kommer att innefatta utbildningsprogramsamordning av masterprogrammet i geovetenskap och planering av master- och kandidatprogram.
- Forskning med koppling till de ämnesområden som ingår i undervisningen, och till pågående forskning inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik. Forskningens omfattning motsvarar minst 20 % av arbetstiden.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom geologi.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid/100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Lazor, +46-70-167 90 42, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/4939.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i Förintelse- och folkmordsstudier

Ansök    Jan 3    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor i Förintelse- och folkmordsstudier med samhällsvetenskaplig inriktning

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid historiska institutionen, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: etniska relationer och Förintelseoch folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies).

Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund. Denna utlysning avser en treårig anställning inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier med samhällsvetenskaplig inriktning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena inom det samhällsvetenskapliga området, samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Ansökan kommer att bedömas utifrån projektförslagets vetenskapliga kvalitet och den sökandes kvalifikationer. Projekt inom det samhällsvetenskapliga området (exklusive historia) kommer att betraktas som särskilt meriterande. 

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

• Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
• Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
• En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen skall dessutom anges hur det tänkta projektet bidrar till att förnya och utveckla HVC:s forskningsmiljö. Bedömningsgrunder Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer. Projekt med samhällsvetenskaplig inriktning är meriterande för den här tjänsten.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 3 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Roland Kostic 018-471 5731 eller maila [email protected]  

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2022/4703.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre