Lediga jobb Uppsala Universitet i Uppsala

Se alla lediga jobb från Uppsala Universitet i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom/?languageId=3.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Med start hösten 2022 kommer ett nytt masterprogram i Batteriteknik och energilagring att ges vid Uppsala Universitet. Föreliggande tjänst är utlyst för att säkerställa undervisningen inom programmet. Vi söker därför dig som har exceptionellt god förmåga att utbilda nästa generations verksamma i svensk batteriindustri och relaterade sektorer som exempelvis elektriska fordon. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnet för anställningen är forskning och undervisning avseende återuppladdningsbara batterier. Fältet kring återuppladdningsbara batterier rör sig i gränslandet mellan materialkemi och elektrokemi, men också starkt koppat till fysikalisk kemi, analytisk-kemiska metoder, samt en bredd i relevanta oorganiska och organiska system tillämpliga i batterier. Batterierna kommer att behandlas på komponent-, cell- samt systemnivå. Både fundamentala och tillämpade aspekter är av intresse, likaså experimentell verksamhet samt modellering. Litium-jonbatterier är centrala inom ämnesområdet, men alternativa batterikemier är också väsentliga.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen kommer främst ske inom batteriområdet, och med ett fokus på Li-jonkemier samt andra batterier med hög energidensitet. Andelen undervisningen förväntas uppgå till 20-40%. Specifikt kommer undervisning inom batteritillverkning, säkerhet i batterier, och elektrokemisk modellering att kunna komma ifråga. 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta kursansvar samt andra undervisningsadministrativa uppgifter. Samverkan med relevant industri för batteriområdet kan innefattas.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom kemi/kemiteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Daniel Brandell, 018-4713709, [email protected]

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2022, UFV-PA 2021/4742.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Med start hösten 2022 kommer ett nytt masterprogram i Batteriteknik och energilagring att ges vid Uppsala Universitet. Föreliggande tjänst är utlyst för att säkerställa undervisningen inom programmet. Vi söker därför dig som har exceptionellt god förmåga att utbilda nästa generations verksamma i svensk batteriindustri och relaterade sektorer som exempelvis elektriska fordon. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnet för anställningen är forskning och undervisning avseende återuppladdningsbara batterier. Fältet kring återuppladdningsbara batterier rör sig i gränslandet mellan materialkemi och elektrokemi, men också starkt koppat till fysikalisk kemi, analytisk-kemiska metoder, samt en bredd i relevanta oorganiska och organiska system tillämpliga i batterier. Batterierna kommer att behandlas på komponent-, cell- samt systemnivå. Både fundamentala och tillämpade aspekter är av intresse, likaså experimentell verksamhet samt modellering. Litium-jonbatterier är centrala inom ämnesområdet, men alternativa batterikemier är också väsentliga.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen kommer främst ske inom batteriområdet, och med ett fokus på Li-jonkemier samt andra batterier med hög energidensitet, men kommer också att innefatta undervisning brett inom kemiämnet. Specifikt kommer undervisning inom processkemiska aspekter vid batteritillverkning, säkerhet i batterier, och elektrokemisk modellering att kunna komma ifråga. 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta kursansvar samt andra undervisningsadministrativa uppgifter. Samverkan med relevant industri för batteriområdet kan innefattas.
- Undervisningen förväntas motsvara ca 50% av en heltidsanställning.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom kemi/kemiteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Daniel Brandell, 018-4713709, [email protected]

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2022, UFV-PA 2021/4743.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR-generalist med internationell inriktning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
HR-avdelningens mål är att bidra till förutsättningarna för Uppsala universitet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi underlättar för chefer och ledare att utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva, hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Vi ger stöd och råd i HR-frågor inom hela organisationen och arbetar utifrån huvudarbetsområdena kompetensförsörjning, arbetsgivarpolitik och villkor samt hälsosamt arbetsliv.

Nu behöver vi förstärkning och söker dig som trivs i en serviceinriktad roll, har ett stort intresse för att arbeta med HR-frågor, särskilt internationella frågor och som letar efter en ny utmaning. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta, engagerade kollegor, chefer och medarbetare. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en spännande verksamhet. HR-avdelningen ingår i universitetsförvaltningen som finns i moderna lokaler i Segerstedthuset som ligger mitt i ett av Uppsalas vackraste områden, nära Uppsala slott. Läs mer på Uppsala universitet - Uppsala universitet (http://www.uu.se) och https://mp.uu.se/sv/web/info/anstallning/nyanstallda-startsida/intro-verksnara-hr.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som HR-generalist arbetar du brett inom hela HR-området. Detta innefattar bland annat att ge råd och stöd, till prefekt/chefer och verksamhetsnära HR i olika delar av verksamheten. Du bevakar att arbetsrättsliga lagar och avtal följs och deltar i olika utvecklingsarbeten inom ramen för HR-avdelningens uppdrag. 

Denna anställning har särskilt fokus på stödet till internationella medarbetare där du kommer att ha en central roll i utveckling, samordning och administration av de internationella HR-frågorna. Du ansvarar för rutiner och riktlinjer inom detta område och arbetar med råd och stöd i frågor kopplade till internationell rekrytering och mottagande så som anställningsvillkor, försäkringar, skatter och regelverk kring exempelvis arbets-/uppehållstillstånd. Du deltar i olika nätverk, omvärldsbevakar, bibehåller kontakt med olika aktörer och myndigheter, sprider relevant information samt samordnar och administrerar aktiviteter för internationella medarbetare.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen inom HR-området, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet. Du har några års erfarenhet av brett HR-arbete och av att ge råd och stöd till chefer samt goda datorkunskaper och är en van användare av HR-relaterade IT-system.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du strukturerad, har god samarbetsförmåga, lätt för att skapa och bibehålla goda relationer samt har en hög servicekänsla. Du är van vid och har en förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva ditt eget arbete. Du känner dig bekväm med och har erfarenhet av att utbilda och informera i större grupper och uttrycker dig väl på svenska och engelska såväl i tal som skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av HR-arbete inom statlig verksamhet, samt erfarenhet av internationella HR-frågor är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Karin Borner 018 471 1756 [email protected] eller gruppchef Jenny de Raadt 018 471 7264 [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2022, UFV-PA 2022/67.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektkoordinator, vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Avdelningen för uppdragsutbildning bedriver kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma.

Därigenom bidrar vi till att världsledande forskning tillgängliggörs och kommer till nytta i samhället. Vi jobbar i nära samarbete med universitetets forskare och lärare och i tät dialog med våra kunder för att utveckla den bästa fortbildningen för yrkesverksamma. Verksamheten finansieras helt genom intäkter från externa uppdrag. Vi fungerar som en brobyggare som fångar upp kompetensbehov på arbetsmarknaden och kombinerar det med det bästa från akademin. Vi paketerar kunskaper och utformar det till skräddarsydda utbildningar, anpassade till kundens kompetensbehov. Idag erbjuder vi allt ifrån obligatoriska kurser för läkare under specialistutbildning till masterutbildningar för chefer och specialister på en internationell marknad.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som projektkoordinator på avdelningen för uppdragsutbildning arbetar du med planering, administration, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser i nära samarbete med projektledaren. Du koordinerar flera pågående utbildningar samtidigt och hanterar ett stort kontaktnät av deltagare, föreläsare och kursledare, men även konferensanläggningar och leverantörer m.fl.

Tillsammans med projektledaren genomför du uppföljning och utvärdering, analys och förbättringsåtgärder i utbildningarna. Du bidrar också i utvecklingen av våra administrativa rutiner. I arbetsuppgifterna ingår t.ex. att boka lokaler och förtäring, beställa kurslitteratur, boka resor, ge lärare och föreläsare support i praktiska och tekniska frågor i samband med kursgenomförande, CRM-administration, arvoden, fakturahantering och viss ekonomisk uppföljning.

Vissa utbildningar genomförs på campus och vissa helt digitalt.

Kvalifikationskrav
Högskoleexamen eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet efter senaste examen.

Dokumenterad arbetslivserfarenhet av projektkoordinering, projektadministration eller kursadministration, gärna inom områden som kompetensutveckling av personal eller verksamhetsutveckling. Erfarenhet av att arbeta administrativt i projekt, gärna som projektkoordinator. Mycket goda kunskaper i Officepaketet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.

Eftersom vissa utbildningar genomförs digitalt är det värdefullt för oss att du har erfarenhet av, och är bekväm med, digitala mötesformer och läroplattformar, såsom t.ex. Zoom, Teams, Studium.

Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper, så som personlig mognad, omdöme, samarbetsförmåga samt hur serviceinriktad och lösningsorienterad du är. Som person är du mycket trygg, stabil och har självinsikt. Du har god organisationsförmåga och har vana av att hantera flera parallellt pågående projekt samtidigt. Du tycker om att samarbeta och har lätt för att kommunicera både med kollegor och med kunder. I arbetet är du strukturerad, noggrann och effektiv, och du har ett starkt eget driv och fokus på att ge hög kvalitet i service och leverans till kunder, deltagare och kollegor. Du har en god förmåga att ta initiativ, upptäcka problem och ta tag i att lösa dessa tillsammans med kollegorna. Du är mån om att inte bara hitta en lösning för stunden utan tänker långsiktigt, för kundernas och hela verksamhetens bästa.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av utbildningsadministration inom universitet/högskola eller annan utbildnings- eller forskningsinriktad organisation är meriterande.

Erfarenhet av Raindance ekonomisystem, CRM-system, arkivsystem och diarieföring samt utbildningssystemen Ladok och Studium är meriterande.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2022-08-31. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulrika Ljungman, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari, UFV-PA 2022/63.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Jan 13    Uppsala Universitet    Laborant, biologi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utvärdering av effekter av mutationer i Ephrin-receptorer på tumörcellers egenskaper. Etablering av cellmodeller och genomförande av läkemedelsscreening för att hitta substanser som selektivt hämmar tumörceller som förlorat viss genaktivitet efter heterozygositetsförlust.

Kvalifikationskrav
3-årig universitetsutbildning inom life science-området. Erfarenhet av human cellodling och PCR-metoder.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av läkemedelsscreening i cellmodellsystem.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Sjöblom, [email protected], 018-471 5036.

Välkommen med din ansökan senast den 26 januari 2022, UFV-PA 2022/9.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande HR-generalist

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vikariatet är fördelad lika mellan Filosofiska institutionen och Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Filosofiska institutionen vid Uppsala Universitet är uppdelad i följande ämnesinriktningar: estetik, filosofi med filosofihistorisk inriktning, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Vid institutionen kan man också läsa ett kandidatprogram i Kultur-och samhällsanalys (KOSA). Information om Filosofiska institutionen och den forskning som bedrivs finns på http://www.filosofi.uu.se

Institutionen för Kulturantropologi och etnologi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi på två campus (Uppsala och Visby) Institutionen är ansvarig för kandidatprogrammet Kultur, Samhälle och Etnografi som ges för studenter inom både kulturantropologi och etnologi, ett internationellt masterprogram i kulturantropologi, samt har del i ett tvärvetenskapligt masterprogram i Hållbara besök. Information om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på http://antro.uu.se

Som HR-generalist vid institutionerna är du en del av universitetets HR-funktion och samarbetar med HR-avdelningen vid universitetsförvaltningen. Det pågår olika utvecklingsprojekt inom HR-funktionen där du har möjlighet att delta. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter


- Bred och konsultativ rådgivning inom hela HR-området till både institutionsledning och anställda vid institutionerna.
- Informera, presentera och ge stöd i tillämpning av förändringar i lag, avtal, regelverk, arbetsflöden och rutiner.
- Handlägga, samordna och följa institutionens ärenden inom HR-området.
- Vara kontaktperson mot universitetets HR-avdelning.
- Driva rekryterings-och uppsägningsprocesser.
- Genomföra utredningar och bedömningar vad gäller anställningsärenden, löner, LAS-tid inför anställningar/timersättningar, samt ledigheter.
- Bereda och bevaka anställningar t ex avtal, varsel/besked, anmälan till Trygghetsstiftelsen, uppehålls/arbetstillstånd, arbetsskadeanmälan.
- Medverka i utveckling av arbetsflöden och rutiner i samarbete med övriga HR-funktionen och andra intressenter vid Uppsala universitet.
- Vara kontaktperson för andra myndigheter.
- Ansvar för registrering av nya eller ändrade lönekonteringar i Primula.
- Rådge och bistå i lönerevisionsarbetet.
- Administrativt ansvar för reseräkningar och utlägg.
- Administrativt ansvar för diarieföring.
- Andra administrativa uppgifter tillkommer i samarbete med övrig TA-personal vid institutionerna.

Kvalifikationskrav
Universitets- eller högskoleexamen inom personalområdet, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt erfarenhet av självständigt arbete inom HR. Mycket god förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift på svenska och engelska.

Goda datorkunskaper i MS Office-verktygen. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med rekryterings-och löne-/PA-system. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och problemlösande i flera samtidigt pågående processer då du som HR-generalist ofta har flera ärenden på ditt bord samtidigt. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi vill att du som person har hög servicekänsla, är trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta. Du är ansvarstagande, lojal och serviceinriktad, och är en person som stimuleras av utveckling och förbättringar som ger mervärde i verksamheten. Du är drivande och strukturerad med förmåga att se till helheten. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda kontakter och bygga långsiktiga relationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap i system såsom Primula, Varbi, W3D3, Raindance och LADOK är meriterande. Erfarenhet från HR-området inom statlig verksamhet.

Om anställningen 
Anställningen är ett vikariat fram till slutet av januari 2023. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen, 072-9999376, epost: [email protected]sofi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2022, UFV-PA 2022/44.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i biokemi

Ansök    Jan 12    Uppsala Universitet    Biokemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - BMC är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala.

Vid institutionen bedrivs huvudsakligen forskning och utbildning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi. Institutionen drar nytta av närheten till andra discipliner och arbetar nära forskare inom biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap.

Forskningen inom biokemi är fokuserad kring frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillstånd. Det inkluderar även design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Metod- och teknikutveckling är en styrka och utveckling av nya biokemiska, analytiska och biofysiska metoder samlar avancerad forskning inom biologiska system och dess reglering samt hur sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. 

Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. Läs mer om oss https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning/biokemi.

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Utbildningarna präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Tillsammans med våra kollegor vid institutionen för kemi-Ångström ansvarar vi för Uppsala universitets kandidatprogram och masterprogram i kemi samt, i samarbete med farmaceutisk fakultet, Uppsala universitets civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även medkurser och kursmoment vid andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Läs mer http://www.kemi.uu.se/utbildning/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi söker en forskare i biokemi.

Forskningen kommer att utföras i ett projekt som syftar till att utveckla nya terapeutiska strategier baserade på upptäckten av ZC3 - ett stressinducerat protein som krävs för effektiv virustillväxt. Det finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och genomförs i ett team bestående av flera forskargrupper med kompletterande kompetens inom Uppsala universitet. Proteinet av intresse är ett nukleärt RNA-bindande zinkfingerprotein som är involverat i export av mRNA. Det specifika målet för vår forskargrupp är att utveckla och utvärdera ZC3-funktionsmodulatorer och deras terapeutiska potential för behandling av virusinfektioner och cancer.

Arbetsuppgifter                                                                                                                  
Arbete kommer ske inom ett projekt som kräver rekombinant produktion av ZC3 i en form som är lämplig för biokemiska och biofysikaliska studier. Det kommer fokusera på strukturbestämning och studier av interaktioner mellan proteinet och andra biomolekyler och organiska föreningar, inkluderande screening av substansbibliotek. Arbetet kommer utföras med hjälp av olika typer av molekylärbiologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder, särskilt biosensoranalyser och röntgenkristallografi .

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i biokemi eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biokemi.

För att vara relevant måste sökande ha en dokumenterad och bred kompetens inom grundläggande biokemisk metodik, särskilt proteinkemi. De behöver behärska molekylärbiologiskt arbete och ha en mycket god förmåga att använda bakterier och insektsceller för att producera proteiner i olika form, lämpliga för biokemiskt arbete.  De ska även ha erfarenhet av produktion av proteiner i humana celler och i jäst eller svamp. Sökande ska kunna rena fram rekombinant producerade proteiner till en mycket hög renhetsgrad och i stabil form, även av proteiner med ostrukturerade regioner. Sökanden måste behärska röntgenkristallografi, biosensoranalyser och andra avancerade biokemiska, analytiska och biofysikaliska metoder för karakterisering av proteiner och deras interaktioner med andra proteiner och små organiska molekyler. Erfarenhet av arbete i läkemedelsutvecklingsprojekt är meriterande och en god förståelse av läkemedelsutveckling krävs. 

Vi betonar vikten av personlig lämplighet för denna position. Du måste vara mycket motiverad för att utföra arbetet i projektet och kan arbeta självständigt. Du ska samtidigt ha en mycket god samarbetsförmåga eftersom projektet förutsätter att du kan samarbeta med forskare i andra forskargrupper, institutioner och universitet. Du måste vara mycket organiserad och systematisk i ditt labbarbete, liksom tillförlitlig och disciplinerad så att laboratorier och instrument hålls rena och i gott skick. Du kommer förväntas bidra till projektledning på alla nivåer och ha de färdigheter som krävs för att arbetsmiljön ska vara god. Vi förväntar att du är skicklig i på att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska för att kunna interagera och kommunicera effektivt med medarbetare och publicera internationellt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av biokemiska studier av zinc finger proteiner och proteiner med strukturellt oordnade regioner är meriterande för detta projekt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Helena Danielson, professor, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 26 januari 2022, UFV-PA 2021/5137.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universiteten grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att forska och skriva om gränsöverskridande straffrättsligt samarbete, den europeiska utredningsordern, domstolsprövning och försvararrättigheter i den svenska EU-straffrättsliga kontexten. Vidare kommer forskaren arbeta med viss utbildningsverksamhet samt med utveckling av utbildningsmaterial.

EU-straffrätt är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra beslut av rättsliga myndigheter utgör en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet. Principen syftar till att underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och att stärka det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. En förutsättning för principens genomförande är att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Ett sätt att öka förtroendet är att införa gemensamma minimiregler för enskildas rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet. Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden.

Utvecklingen av det EU-straffrättsliga området har under det senaste decenniet varit snabb i takt med ett ökat politiskt intresse för gränsöverskridande brottslighet och därmed sammanhängande straffrättsliga utmaningar. Flera EU-straffrättsliga frågor, såsom försvararrättigheter, regleras på internationell nivå, inom EU och nationellt (där det finns ytterligare regel- och beslutsnivåer). Rättsområdet är komplext, inte alltid sammanhängande och ibland fragmentariskt. Komplexiteten i sig motverkar ibland att de uppsatta målen uppfylls. Det är en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera strukturerna för den EU-straffrättsliga lagstiftningen, effekterna för domstolsprövning och rätten till ett effektivt försvar vid gränsöverskridande inhämtning av nationella bevis.

Forskargruppen i EU-straffrätt vid den juridiska fakulteten har sedan flera decennier samarbetat nära med forskare vid universitet i andra länder. Forskaren kommer ingå i ett större europeiskt projekt där syftet är att analysera strukturerna för rättslig granskning i den europeiska utredningsordern inom ramen för rätten till ett effektivt rättsligt skydd. Projektet omfattar tillämpliga regler och praxis för domstolsprövning av utredningsåtgärder i Belgien, Tyskland, Italien, Polen och Sverige. Målet är att utarbeta en plan för bästa praxis i hela EU för att säkerställa en gemensam standard för effektivt skydd av försvarsrättigheter vid gränsöverskridande utredningar, samtidigt som strukturerna för domstolsprövning klargörs. Det är därmed en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera rättsreglerna systematiskt i syfte att ge vägledning för tillämpningen och diskutera alternativa, tydligare regleringar.

Kvalifikationskrav
Avlagt doktorsexamen i europarätt, straffrätt eller processrätt, eller motsvarande kompetens. Forskaren måste ha aktuell kunskap om utveckling av EU-straffrätten inom EU, särskilt Sverige. Forskaren ska kunna läsa och analysera juridiska dokument på svenska och engelska. Forskaren måste kunna kommunicera bra på svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För att stödja utvecklingen av yngre forskare vid juridiska fakulteten, företräde ges till sökande som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta ett kort brev som beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, CV, Examensintyg samt andra relevanta handlingar. Akademiska publikationer inklusive doktorsavhandling och upp till tre ytterligare publikationer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Maria Bergström, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4840.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i utbildningssociologi, forskarskolan Skola, sport och skärm

Ansök    Jan 12    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/. Forskningen är också nära knuten till den verksamhet som sker inom forskningsgrupperna Sociology of Education and Culture (SEC), http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm, och Uppsala Studies of History and Education (SHED) http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningshistoria/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker (https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm). Forskarskolan omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Forskarskolans utgångspunkt är att gränsen mellan skola och samhälle har blivit alltmer porös. Via digitala verktyg finns världen ständigt tillgänglig i skolan. Föräldrar ges större insyn i barnens skolgång genom skolplattformar där de kan följa barnens kunskapsutveckling. En ökad profilering av skolor mot sport, kultur och medier gör även att gränsen mellan fritidsaktiviteter och skola luckras upp. I forskarskolan tas därför ett samlat grepp om lärande, skola, fysisk aktivitet och digitala medier. Hur områdena förhåller sig till varandra och hur de fungerar i olika sociala och geografiska sammanhang är centrala frågor för forskarskolan. De doktorandprojekt som genomförs inom ramen för forskarskolan kommer att belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning, företrädesvis inom lärarutbildningen, eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se https://www.edu.uu.se/utbildning/ forskarutbildning/.

Utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi regleras också av http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_allmstudpl.utbsoc13.pdf.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers rutiner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-03-01. Placeringsort: Uppsala. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Emil Bertilsson, [email protected] . Forskningsledare professor Mikael Börjesson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/4484.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i röntgenfysik på solceller

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Avdelningen för röntgenfysik inkluderar programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) och bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap. Läs mer på https://www.physics.uu.se

Forskningen kommer att bedrivas inom forskningssamarbeten runt material för energitillämpningar vid institutionen för fysik och astronomi. En stor del av forskningsarbetet kommer att bestå av studier av funktionella perovskit-halider och oxider, särskilt för solceller och andra optoelektroniska tillämpningar inom ramen för finansierade VR-, SSF- och STEM-projekt. En viktig del av arbetet kommer utföras vid KTH.

Bland de nya energimaterialen som utvecklas i världen är så kallade perovskitmaterial för solceller och LED mycket lovande. För att utveckla och förstå funktionen hos sådana material ytterligare krävs detaljerad kunskap om materialen på atomär nivå. Avancerade metoder som har utvecklats av avdelningen för Röntgenfysk utgör unika verktyg för att erhålla sådan kunskap. Detta inkluderar nya möjligheter för fotoelektronspektroskopi och röntgenspektroskopi för att förstå solcellernas fysik. Projekt fokuserar på karakterisering av väldefinierade ytor och gränsskikt, specifikt enkristaller av perovskitmaterial där den erhållna informationen jämförs med egenskaper hos polykristallina material för att utveckling en ny typ av solceller. Ett specifikt fokus ligger operandostudier med hjälp av fotoelektronspektroskopi med hög energi. Sådana mätningar används för att förstå elektroniska egenskaper och deras relation till selektiva elektron och hålöverföringsprocesser vid gränssnitt. Projektet kombinerar grundläggande och mer tillämpad forskning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår följande arbetsuppgifter:

- att installera ett lab-baserat och elektronspektroskopi instrument för oporandostudier
- att undersöka den elektroniska strukturen för nya perovskitmaterial med lab-baserad och synkrotronljusbaserad röntgenspektroskopi och kompletterande metoder.
- att aktivt delta i materialdesign för grundläggande studier av elektronstrukturen hos perovskitmaterial och deras gränsskikt
- att använda de experimentella resultaten vid modellering av den fysik som begränsar materialens effektivitet och också använd den nya kunskapen för att designa nya effektiva solceller

Kvalifikationskrav
Krav för anställning är doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande bakgrund. Förmågan att leda stråltid vid synkrotronanläggningar samt erfarenhet av internationellt forskningssamarbete. Erfarenhet av preparering av enkristaller samt tunnfilms preparering karakterisering, såsom tillväxt av prover med spinncoating. Bra kommunikationsförmåga på engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är erfarenhet av arbete med synkrotronljus, såväl experimentellt som efterföljande data-analys.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde februari 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Håkan Rensmo + 0701679145

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2022, UFV-PA 2021/4885.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektassistent

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är mycket motiverad att bedriva forskning och som har ett starkt intresse för translationell neurovetenskap som involverar, in vivo och in vitro-modeller. Du kommer att arbeta med projekt relaterade till traumatisk hjärnskada (THS) med målet att förstå genetikens inverkan på utfallet efter THS. Du kommer att arbeta med stamceller samt inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) i en invitro skademodell. Dessutom kommer du att testa olika droger och substanser för att karakterisera neuroprotektiva mekanismer.

Kvalifikationskrav
Du behöver ha läkarexamen eller master inom biomedicin och ha dokumenterat erfarenhet av stamceller, cellodlingar och iPSC protokoll. Du ska gärna ha tidigare deltagit i kurser/utbildningar/projekt som har använt sig av stamceller och/eller iPSC. Att ha erfarenhet med studier på gnagare är en fördel. Du behöver kunna jobba självständig och planera dina försök och experiment.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elham Rostami, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2022/60.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i utveckling av maskininlärningsdrivna multiskalberäkningsmetoder

Ansök    Jan 11    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Beskrivning av forskningsprojekt: "The Battery Interface Genome – Materials Acceleration Platform" (BIG-MAP)-projektet (http://www.big-map.eu) är ett konsortium bestående av 34 akademiska och industriella partnergrupper finansierade av Europeiska kommissionen. Den annonserade anställningen är placerad vid Institutionen för kemi-Ångström vid Uppsala Universitet. Värdgruppen (http://www.teoroo.kemi.uu.se/) samarbetar med Karlsruher Institut für Technologie och École polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) för utveckling av multiskalsimuleringsflöden och interoperabilitet och med University of Cambridge och University of Vienna för att med hjälp av maskininlärningstekniker utveckla kraftfält och förutsäga egenskaper hos batterimaterial och molekyler.

Arbetsuppgifter: Huvudfokus för det aktuella forskningsprojektet är konstruktion och validering av växelverkansmodeller på olika nivåer för att generera dataset för maskininlärning och för att simulera och analysera egenskaper hos batteri-relevanta material och molekyler inom ramen för BIG-MAP-projektet.

Kvalifikationskrav: Sökanden förväntas (i) ha en gedigen bakgrund inom kvantkemisk modellering av både material och molekyler, (ii) ha erfarenhet av MD-simuleringar (helst också AIMD-simuleringar), och (iii) besitta goda färdigheter inom programmering/skripting och datahantering. Viss förtrogenhet med maskininlärningstekniker är en merit.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

För rätt kandidat kan det finnas möjlighet till fortsättning efter det ettåriga projektet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Hänsyn kommer också att tas till hur sökandens erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker BIG-MAP-teamet samt den pågående forskningen inom forskargruppen. Sökanden förväntas ha mycket goda kunskaper i engelska, både gällande tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kersti Hermansson, [email protected], tel +46 18 47143767 eller 070-4250626.

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/5101.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i i förutsägbarhet av extremväderhändelser inkl. maskininlärning

Ansök    Jan 3    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Mer informations finns på http://www.geo.uu.se

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi.

Doktorand anställningen är fyra år och doktoranden kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på https://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
G. Messoris forskningsgrupp arbetar med två H2020 projekt och flera nationella projekt kring olika aspekter av extremväderhändelser på mellan- och höga breddgraderna. Doktoranden ska arbeta inom ERC projekt “Multivariata extremväderhändelser i Nordamerika och Europa: från dynamik till förutsägbarhet”. Genom att använda dynamisk systemanalys, maskininlärning metoder samt numeriska väderprognoser, kommer doktoranden att qvantifiera förutsägbarhet av extremväderhändelser i de nuvarande och framtida klimaten. Undervisning och administrativt arbete kan ingå i ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger anställningen motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Sökanden ska ha en masters eller civilingenjörsexamen i Klimatvetenskap, Datavetenskap, Geovetenskaper, Fysik, Matematik, Meteorologi, eller närliggande ämnesområde innan tillträde. Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. 

Önskvärt/meriterande i övrigt

Bra databehandling och kodningskunskap samt tidigare erfarenhet med maskininlärningsalgoritmer är fördelaktiga. Vi värdesätter dessutom förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet, egen initiativrikedom samt ett självständigt arbetssätt. Erfarenheter inom den privata sektorn inom områden som är relevanta för arbetsuppgifterna kommer också att värderas positivt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan skall innehålla:

- En Curriculum Vitae.
- Kopior på relevanta betyg.
- Ett personligt brev som beskriver den sökandes vetenskapliga intressen och motivation för att bli doktorand.
- Kopia av mastersuppsats.
- Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, e-mail: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 Januari 2022, UFV-PA 2021/5065.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom klinisk epidemiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning: Projektet stöds av hjärt-lungfonden och har som syfte att studera om man med proteomik och metabolomik kan identifiera nya patofysiologiska mekanismer vid de tre vanliga hjärtkärlsjukdomarna hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Vi använder då data som redan är insamlade i flera populationsbaserade epidemiologiska studier, som ULSAM , PIVUS, POEM, EpiHealth, och SCAPIS.

Du kommer att ha en huvudhandledare men även jobba mot andra forskargrupper i Uppsala.

Arbetsuppgifter: Att utföra statistiska analyser i de olika epidemiologiska studierna samt att skriva vetenskapliga artiklar baserade på dessa fynd. Vanliga statistiska modeller som logistisk regression och Cox proportional hazard analys används, men även machine-learning metoder kommer att tillämpas. Vi använder också Mendelian randomization teknik.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom medicin, statistik eller område som bedöms likvärdigt. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Treårsperioden kan förlängas på grund av omständigheter som sjukledighet, föräldraledighet, arbetsuppgifter i fackföreningar etc.

Goda kunskaper om statistiska metoder som används inom epidemiologi och forskning med sk        -omicsmetoder. Kunskaper att hantera data i statistikprogrammet R. God kunskap att skriva engelsk text.

Meriterande i övrigt: Kunskaper om hjärt-kärlsjukdomar är ett plus, men ej obligatoriskt.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: Så snart som möjligt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år enligt centralt kollektivavtal

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: mailto:[email protected], 0730502878

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5141.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent SWEDEGENE

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning: SWEDEGENE söker efter faktorer som ökar risken för allvarliga biverkningar av läkemedel. Vårt huvudfokus just nu är hitta riskfaktorer för biverkningar till vaccin mot covid-19. Personer som rekryteras till studien får svara på en standardiserad enkät per telefon och ta blodprov vid en vårdcentral. Proverna ska sedan användas för storskaliga immunologiska och genetiska analyser. Syftet är att undersöka vilka kliniska, immunologiska och genetiska mekanismer som ligger bakom allvarliga biverkningar till de olika covid-vaccinerna. Målet är att upptäcka faktorer som kan förutsäga ökad risk för biverkningar av vissa covid-vacciner hos enskilda personer.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna innebär att informera, rekrytera och intervjua studiedeltagare till projektet, skicka brev till den som rapporterat läkemedelsbiverkan med info om forskningsprojektet och med förfrågan om patienten kan delta i studien. Om rapportören medger det, kontakta patienten som haft biverkningar. Informera om studien per brev och muntligt per telefon. Om patienten vill medverka, boka tid för intervju (enkät) och förklara att "kit-brev" skickas (kit för blod- eller salivprovstagning, enkät, informerat samtycke). Ring patienten vid avtalad tid för intervju och fyll gemensamt i enkäten. Dokumentera alla uppgifter i databasen. Vid behov rekvirera journalanteckningar för komplettering av enkät.

Kvalifikationskrav:

- Basal kunskap om sjukdomsdiagnoser och läkemedel
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska
- God förmåga att dokumentera information skriftligt
- Erfarenhet av administrativt arbete och att arbeta i studiedatabaser
- Erfarenhet av att rekrytera patienter till forskningsstudie och telefonbaserat arbete
- Kunna hantera program i officepaketet

Meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av sjukvårdsarbete
- Utbildning inom sjukvård eller farmakologi
- Goda kunskaper i engelska

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: Mars 2022 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mia Wadelius, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/5140.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i semitiska språk med inriktning mot arabiska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på  grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå (campus och distans) i ämnet semitiska språk, i första hand modern standardarabiska, samt forskning och administration. Undervisning i en arabisk dialekt kan också förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination och handledning av examensarbeten. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är utveckling av kurser och undervisningsmetoder samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i semitiska språk eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna detta inom två år efter att anställningen påbörjats.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är t.ex. flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering i semitiska språk med inriktning mot arabiska. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet inom detta fält. Forskning inom arabisk litteratur och arabiska massmedier är därutöver särskilt meriterande. Forskning inom andra semitiska språk tillmäts också värde. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska i huvudsak avse grundnivå och avancerad nivå och vara väldokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling och undervisning inom distanskurser är meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i arabiska massmedier och arabisk litteratur är särskilt meriterande. Även erfarenhet av undervisning i ytterligare semitiska språk värdesätts.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas
- Lista på referenspersoner

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför ange högst två referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Hans Svensson, e-post  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2021/3503.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Kursadministratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I kursadministrationen ingår att ge administrativt stöd och service till lärare och studenter i utbildningsadministrativa ärenden. Kursadministration innefattar bl.a. att registrera studenter i Ladok, lägga upp information i Studium, ge kursinformation till studenter, boka lokaler, skapa kurstillfällen, administrera tentamen och resultatrapportering.
Kursadministratören arbetar självständigt men i nära samarbete med kursföreståndare, lärare, amanuenser och andra kursadministratörer. Andra arbetsuppgifter inom administration och service kan tillkomma.

Kvalifikationskrav
Relevant högskoleutbildning alternativt yrkesutbildning inom administrativt område eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Vidare bör du ha mycket god datorvana samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga, ordningssinne, servicekänsla, flexibilitet, mycket god kommunikationsförmåga samt vana vid självständigt arbete. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att möta arbetstoppar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Aktuell erfarenhet av utbildningsadministration inom universitet/hög­skola samt erfarenhet av administrativa IT-system som Ladok, lokalbokningsprogrammet TimeEdit och lärplattformen Studium (Canvas).

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning tillämpas. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Agneta Klahr, e-post:[email protected] eller Lena Runestig, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2022, UFV-PA 2021/5133.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Testledare

Ansök    Dec 23    Uppsala Universitet    Testledare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vi söker en testledare med metodansvar till Avdelningen för universitetsgemensam IT vid Uppsala universitet! Som testledare säkerställer du god kvalitet genom såväl strategiskt metodarbete som operativt testarbete i vår agila systemutvecklingsprocess.

Du kommer att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår IT-verksamheten för att kunna erbjuda ett högkvalitativt och samordnat IT-stöd till världsledande forskning och utbildning.

Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans utgör vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd. 

Avdelningen för universitetsgemensam är en serviceorganisation för gemensamma IT-tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på sex enheter.

För mer information, se: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/universitetsgemensam-it

Arbetsuppgifter
Som testledare hos oss deltar du operativt i flera av våra leveransteam med främsta fokus på test och kvalitetssärkringsfrågor. Du planerar, genomför och följer upp testaktiviteter samt bidrar med teknisk expertkunskap inom testverktyg. Som testledare hos oss kommer du att även att vara drivande i att upprätta, underhålla, och vidareutveckla metodik och rutiner inom testområdet. Du kommer också att ansvara för grupperingar som driver frågor inom test över hela IT organisationen.

Kvalifikationer

- Flerårig erfarenhet av testledning i projekt eller förvaltningsuppdrag
- Erfarenhet av att stötta andra i testarbete
- God kunskap inom testautomatisering
- God kunskap inom systemutveckling
- Relevant akademisk examen eller kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga

Önskvärt/meriterande

- Erfarenhet av integrationsarbete och automatisering
- Erfarenhet av att arbetsleda en mindre grupp i en agil arbetsmetod exempelvis SCRUM
- Erfarenhet av testledning, minst 3 år
- ISTQB eller motsvarande certifiering
- Bred kompetens kring verktygsstöd inom testområdet

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom att du är flexibel och har god samarbetsförmåga samt att du arbetar strategiskt och kvalitetsmedvetet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rasmus Ljungström mail: mailto:[email protected] tel: 070-167 94 95.

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/5138.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-4 forskningsassistenter (25-75%) alt. 1 forskare (75%) i lingvistik

Ansök    Dec 21    Uppsala Universitet    Lingvist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Kontext: Anställningen avser tjänstgöring i forskningsprojektet From Dust to Dawn: Multilingual Grammar Extraction from Grammars (MaW 2017-2021) under ledning av universitetslektor Harald Hammarström. Projektets mål är att utnyttja en befintlig samling av 10 000 digitaliserade grammatiska beskrivningar som täcker flera tusen språk i syfte att avsevärt utöka möjligheterna att göra stora språkjämförelser.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består i att läsa och tolka grammatiska beskrivningar, analysera lingvistiska grunddata, och göra jämförelser mellan språk med hjälp av databaser och datamodeller. Däri ingår att utveckla metoder för (halv-)automatisk datainsamling.

Kvalifikationskrav: Goda kunskaper i språktypologi och kvantitativ lingvistik. Såväl disputerade som studenter på avancerad nivå kan komma ifråga så länge projektplanen är anpassad för sökandens kvalifikationer och projektets övergripande mål.

Ansökan: Ansökan ska innehålla:

- ett CV,
- en utskrift av avslutade kursers och/eller andra meriter som styrker kunskaperna som efterfrågas i kvalifikationskraven, samt
- en kort projektplan (max 1 sida) som översiktligt beskriver sökandens idé(er) för att realisera arbetsuppgifterna.
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 20220120 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 20220603.

Anställningens omfattning: 25%-75%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Harald Hammarström, epost [email protected], tel 018-471 1449.

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022, UFV-PA 2021/5058.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Dec 20    Uppsala Universitet    Limnolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Härmed utlyses en tjänst som forskningsassistent till institutionens fältstation, http://www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer huvudsakligen att genomföra provanalyser på stationens ackrediterade laboratorium, särskilt vatten- och sedimentkemiska analyser av prover från sjöar och Östersjön. Rutinmässiga kontroller och kalibreringar vid vattenkemiskt laboratorium ingår också i arbetsuppgifterna liksom datahantering och bearbetning. Forskningsassistenten kan också komma att genomföra pågående mätningar och provtagningar i fält och andra arbetsuppgifter som uppkommer på fältstationen.

Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning (BSc/MSc) med inriktning mot Limnologi eller relaterade discipliner. Den sökande skall ha omfattande erfarenhet av vatten- och/eller sedimentkemiska analyser som är relevant för tjänsten. Omfattande tidigare erfarenhet av provtagning och fältmätningar i sjöar liksom datahantering och R. Omfattande erfarenhet att genomföra mätningar av emissionen av CO2 och CH4 från sjöar med hjälp av kammare, inklusive provtagning, hantering av prover och kalibrering av sensorer i kamrarna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som förmåga att samarbeta i grupp, noggrannhet, självständighet, organisationsförmåga, flexibilitet och servicekänsla.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad tom 2022-05-31. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort: Forskningsstationen Erken, utanför Norrtälje.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Silke Langenheder, [email protected], +46 73 820 1854.

Välkommen med din ansökan senast den 29 december 2021, UFV-PA 2021/5073.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

2 doktorander vid Företagsekonomiska och Juridiska institutionen

Ansök    Dec 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
https://uu.

se/om-uu/jobba-hos-oss/

De Samhällsvetenskapliga och Juridiska fakulteterna vid Uppsala universitet utlyser härmed två doktorandplatser gemensamt. Doktoranderna kommer att ha sina anställningar vid Företagsekonomiska institutionen och där knytas till verksamheten i ämnet handelsrätt. Doktoranderna kommer emellertid att antas till forskarutbildning vid Juridiska fakulteten och studierna ska avse en juris doktorsexamen. Doktoranderna kommer att ingå i den vetenskapliga miljön vid såväl Företagsekonomiska som vid Juridiska institutionen och kommer att ha handledare från båda institutionerna.

Verksamheten i handelsrätt är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Företagsekonomiska institutionen, vilket får betydelse för den teoretiska och metodologiska inriktningen i undervisning och forskning. Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Handelsrätten vid Uppsala universitet har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet. Inom handelsrätten arbetar man ofta tvär- eller mångvetenskapligt med kopplingar till samhällsvetenskapliga discipliner såsom företagsekonomi och sociologi. Med utgångspunkt i det handelsrättsliga perspektivet kommer de antagna doktoranderna att genomgå forskarutbildning i något av Juridiska fakultetens 15 forskarutbildningsämnen (allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privat- och processrätt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och straffrätt).

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7, i https://regler.uu.se/?languageId=3samt i den http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Allm--n-studieplan-JURFAK-2016-18-sept-2018-maj-2020.pdf#__utma=1.1151929898.1587631311.1639672336.1639672340.265&__utmb=1.4.10.1639672340&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1616436553.160.2.utmcsr=uppsala.instructure.com|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/courses/24913/modules/items/179523&__utmv=-&__utmk=175281058 för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig.

Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

- inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
- inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.
Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

Bedömningsgrunder
Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Skrivet vetenskapligt material med annan än rättsvetenskaplig inriktning är också meriterande i den mån det är relevant för projektet. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan fakultetens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Magnus Strand, e-post: [email protected], tel: 018-471 12 42.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av: Forskningsstudierektor Martin Berglund, e-post: [email protected], tel: 018-471 20 62.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2022, UFV-PA 2021/5011.

Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i materialvetenskap med inriktning mot porösa material

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet.

Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys.

Anställningen är placerad i dr Ocean Cheungs forskningsgrupp som fokuserar på  utveckling av porösa material för olika tillämpningar, bland annat gasseparation, vattenrening, katalys och läkemedelsleverans. Våra forskare har stark kompetens och omfattande erfarenheter inom syntes och optimering av olika klasser av porösa material, inklusive porösa oxider, zeoliter, metal-organic frameworks (MOFs), zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs) etc.

Arbetsuppgifter: Planering och genomförande av forskningsprojekt, innefattande syntes av befintliga och nya porösa material samt funktionalisering av dessa. Karakterisering av porösa material med röntgenkristallografi, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi (SEM och TEM), gasadsorption, röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), samt optimering av porösa material för växthusgas (dvs. CO2 och SF6) separation och/eller heterogen katalys.

Du förväntas bedriva forskning av hög kvalitet samt kunna kommunicera och effektivt samarbeta med andra forskare och doktorander inom gruppen i en kollaborativ och stödjande miljö. Möjligheter att utforska nya idéer relaterat till forskningsområdet genom diskussioner med övriga gruppmedlemmar uppmuntras starkt. En del av arbetet kommer att genomföras i samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Sådana skäl avses beröra ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i kemi, materialvetenskap eller motsvarande.

Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenheter av syntes och karakterisering av porösa material, så som mesoporösa karbonater baserade på alkaliska jordartsmetaller, zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), samt vismut-baserade metal-organic frameworks (MOFs). Vi kräver också dokumenterad kunskap och erfarenhet av utförande av manometriska gasadsorptionsmätningar med CO2 och SF6, samt goda laborativa färdigheter och erfarenheter gällande användning av röntgenkristallografi, termogravimetrisk analys (TGA) samt vibrationsspektroskopi (t.ex. IR och Raman).

Vidare krävs att du ska ha förmågan att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt samt att du kan presentera din forskning till en bred publik.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom laser-baserad additiv tillverkning (t.ex. selective laser sintering) av polymera material och läkemedel är meriterande.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla:

- Ett kort brev som beskriver dig själv, dina mål och varför du anser dig själv vara lämpad för denna tjänst.
- En kort beskrivning av dina erfarenheter och kompetens vad gäller relevanta karakteriseringsmetoder.
- CV (max 2 sidor).
- Publikationslista
- Kopia på doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter.
- Kort sammanfattning (max 300 ord) av din doktorsavhandling.
- Elektronisk kopia eller länk till din doktorsavhandling (om tillgänglig).
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Det ska framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Dr Ocean Cheung [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 20 januari 2022, UFV-PA 2021/3834.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Ansök    Dec 20    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Signaler och system, vid institutionen för Elektroteknik.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Forskningsprojekt: Artificiell intelligens, tillsammans med teknologiska framsteg som 5G eller edge computing bidrar till avancerad digitalisering i en mängd olika tillämpningar. Cybersäkerhet är en viktig aspekt i detta och det är viktigt att data inte hamnar i fel händer. Federated learning är ett sätt att skydda sig för vissa typer av cybersäkerhets- och privacy-problem. Tyvärr finns det dock några svagheter i federated learning, som till exempel möjligheten till reverse engineering av datan. Federated learning används dessutom främst i scenarion där det finns stora datamängder tillgängligt och där maskininlärningsuppgiften är statisk. Målet i det här projektet är därav att utveckla distribuerade Bayesianska skattningsmetoder för dynamiska system som baseras på homomorfisk kryptering och differential privacy.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter


- Tjänsten kommer att ha fokus på utveckling av säkra, distribuerade Bayesianska maskininlärningsmetoder på öppna cloud- och edge-computing-tjänster.
- I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

- Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom teknisk fysik eller motsvarande.
- En stark bakgrund inom tillämpad matematik med fokus på stokastiska processer, tidsserieanalys, och statistiska skattningsmetoder.
- Baskunskaper inom signaler och system, signalbehandling samt reglerteknik.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Meriterande: Baskunskaper inom kryptografi är önskvärt men inte ett måste.

Ansökningsförfarande
Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Roland Hostettler, e-mail: [email protected], tel: 018 -471 3265 eller professor Anders Ahlén, e-mail: [email protected], tel: 018-471 3076.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5080.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En eller flera biträdande universitetslektorer i utvecklingsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i närmare 400 år.

Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: http://www.statsvet.uu.se.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom utvecklingsstudier. Anställningen medger undervisning upp till 50% av arbetstiden. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Även undervisning på andra kurser som ges vid institutionen kan förekomma. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. De resterande 50% av arbetstiden ska ägnas åt forskning.

Arbetsuppgifterna innebär även att följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Stor omsorg kommer även att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

Ansökningsbrev, bilageförteckning, curriculum vitae, en redovisning av vetenskapliga meriter,  publikationsförteckning, en redovisning av pedagogiska meriter samt en redovisning av övriga meriter. Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas.  En lista på referenspersoner ska också finnas.

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Bitr�¤dande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/b70c46f7-7eb7-ee2f-32af-9abd4508babd

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4206.

För ytterligare information:
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Li Bennich-Björkman, telefon 018-4713456 e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2022, UFV-PA 2021/4206.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i ekologisk genetik/genomik

Ansök    Dec 17    Uppsala Universitet    Botaniker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i ekologisk genetik/genomik till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Projektbeskrivning
I detta projekt studeras ekologiska och genetiska processer som påverkar växters anpassning till den omgivande miljön, samt naturliga populationers förmåga att förändras evolutionärt i en föränderlig miljö.

Arbetsuppgifter
Forskning kring den genetiska och ekologiska basen för adaptiv differentiering hos naturliga populationer av modellorganismen backtrav (Arabidopsis thaliana). Arbetet kommer att ske inom ramen för ett pågående internationellt forskningssamarbete. Syftet är att identifiera QTL (quantitative trait loci) som bidrar till lokal anpassning och variation i adaptiva egenskaper i naturliga populationer, att karaktärisera effekter, molekylär grund, och geografisk utbredning av QTL alleler, att undersöka om adaptiv evolution i lokala populationer begränsas av trade-offs och pleiotropa effekter, och/eller fixering av skadliga mutationer. Genetisk variation i blomningsfenologi och dess adaptiva betydelse kommer att vara i fokus. Arbetsuppgifter inkluderar etablering och uppföljning av experiment i fält och under kontrollerade betingelser på lab, QTL-kartering, statistisk analys, och manuspreparation. Inriktning på delprojekt kan utformas utifrån den sökandes kompetens och intressen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom evolutionär ekologi eller populationsgenetik. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Vid bedömning av vetenskaplig meritering, kommer särskild vikt att läggas vid forskning i evolutionär ekologi, populationsgenetik, genomik och bioinformatisk analys, QTL-kartering, och ekofysiologi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera i tal och skrift. Kandidaten ska kunna uttrycka sig flytande på engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande: Erfarenhet av bioinformatisk analys är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 24 månader enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Lön
Individuell lönesättning.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Jon Ågren, [email protected], +46 70 643 6364.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, (2) ditt CV, (3) en kort beskrivning av din utbildning, (4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, (5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och (6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2022, UFV-PA 2021/4947. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Systemadministratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Tjänst som system administratör vid Intendenturen Lagerträdet

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation med uppgift att för institutioner (motsvarande) inom respektive intendenturområde ansvara för kostnadseffektiv samordning av gemensamma stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning.

Intendenturområdet Lagerträdet omfattar verksamheterna vid Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) med ca 450 anställda och Geocentrum med ca 300 anställda.

Receptionsverksamheten vid Lagerträdet ansvarar utöver receptionsverksamhet även för säkerhets och informationsfrågor. Förutom system för larm, tillträde, schemaläggning så hanterar vi även egna system för nyckelhantering och information. Intendenturen ansvarar även för AV-teknik i lärosalar.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Ansvara för underhåll och utveckling av system för hantering av nycklar. Fungera som tekniskt stöd och support inom AV-teknik och digitala möten. Initiera och medverka i uppgradering av AV-teknik. Ansvara för system för digital information. Uppdatera information på digitala skärmar och webb.

I samarbete med receptionens personal hantera frågor kring tillträde och säkerhet som: Ta emot nyanställda/gäster för att på svenska/engelska informera om gällande rutiner och riktlinjer inom Lagerträdets område. Hantera passerkort, nycklar samt larm. Legitimationskontroller vid tillverkning/utdelning av passerkort. Arbete i behörighetssystemen AKKA, Integra och Sesam gällande lokaler/dörrar/larm.

Medverka i receptionsverksamheten vid Lagerträdet. Bemanna receptionen och svara på frågor från studenter, besökare och personal. Ta emot och hantera felanmälningar. Fungera som första support i föreläsningssalar. Ta emot och hantera upphittade föremål. Löpande arbete med att skapa lösningar och goda rutiner som underlättar arbetet i receptionen och att säkerställa att gällande regelverk följs.

I mindre omfattning ingår, vid behov, att vara behjälplig med intendenturens övriga arbetsuppgifter.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:

- relevant universitets- eller högskoleexamen inom område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- dokumenterad erfarenhet av arbete med databaser.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- erfarenhet av att planera och hålla utbildning och presentationer inför större grupper.

För att trivas i rollen ska du vara en flexibel, lösningsorienterad och initiativrik lagspelare som ansvar för att arbetsuppgifter blir korrekt utförda utifrån befintliga ramar och kommunicerar din kunskap till övriga på enheten. Du förväntas kunna lösa de problem som dyker upp antingen på egen hand eller med hjälp av kollegor.

Arbetet kräver att du är strukturerad och mycket noggrann med detaljer samtidigt som du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, såsom att du är serviceinriktad och har god kommunikativ, pedagogisk och social förmåga för att bemöta människor och skapa goda och effektiva arbetsrelationer, både internt och externt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av administrativa system som nyttjas vid Uppsala universitet såsom Integra, Sesam och CardsOnLine.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad tom 2022-06-30. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Intendent Anders Jansson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 december 2021, UFV-PA 2021/5051.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i ekologisk genetik/genomik

Ansök    Dec 17    Uppsala Universitet    Botaniker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i ekologisk genetik/genomik till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
I detta projekt studeras ekologiska och genetiska processer som påverkar växters anpassning till den omgivande miljön, samt naturliga populationers förmåga att förändras evolutionärt i en föränderlig miljö.

Arbetsuppgifter
Forskning kring den genetiska och ekologiska basen för adaptiv differentiering hos naturliga populationer av modellorganismen backtrav (Arabidopsis thaliana). Arbetet kommer att ske inom ramen för ett pågående internationellt forskningssamarbete. Syftet är att identifiera QTL (quantitative trait loci) som bidrar till lokal anpassning och variation i adaptiva egenskaper i naturliga populationer, att karaktärisera effekter, molekylär grund, och geografisk utbredning av QTL alleler, att undersöka om adaptiv evolution i lokala populationer begränsas av trade-offs och pleiotropa effekter, och/eller fixering av skadliga mutationer. Genetisk variation i blomningsfenologi och dess adaptiva betydelse kommer att vara i fokus. Arbetsuppgifter inkluderar etablering och uppföljning av experiment i fält och under kontrollerade betingelser på lab, QTL-kartering, statistisk analys, och manuspreparation. Inriktning på delprojekt kan utformas utifrån den sökandes kompetens och intressen.  

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom evolutionär ekologi eller populationsgenetik. Vid bedömning av vetenskaplig meritering, kommer särskild vikt att läggas vid forskning i evolutionär ekologi, populationsgenetik, genomik och bioinformatisk analys, QTL-kartering, och ekofysiologi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera i tal och skrift. Kandidaten ska kunna uttrycka sig flytande på engelska, i såväl tal som skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av bioinformatisk analys är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad 24 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Lön
Individuell lönesättning.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Jon Ågren, [email protected], +46 70 643 6364

Instruktioner för ansökan:Ansökan ska innehålla (1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, (2) ditt CV, (3) en kort beskrivning av din utbildning, (4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, (5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och (6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2022, UFV-PA 2021/4947. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom Psykoneuroendokrinologi

Ansök    Dec 17    Uppsala Universitet    Forskarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Den utlysta forskartjänsten är knuten till forskargruppen Neuropsykofarmakologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Mer information om institutionen och dess verksamhet ?nns på https://www.kbh.uu.se/ och https://www.scilifelab.se/researchers/erika-comasco/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området Psykoneuroendokrinologi. Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle, men det saknas kunskap om dess etiologi och särskilt hos kvinnor, barn och unga vuxna. Vi kommer att undersöka hur telomerlängd, givet dess potential som en biomarkör för livstidssjukdomsrisk, och tidig livsstress påverkar psykisk ohälsa under kritiska faser av livet (peripartum och tonåren). Genom att använda genetiska, endokrina, neurofysiologiska, psykologiska och sociala åtgärder syftar vi till att karakterisera potentiella riskfaktorer för psykisk ohälsa och bidra till en tidig identifiering av utsatta grupper.
Forskaren kommer att undersöka sambandet mellan telomerlängd (TL), händelser i tidiga liv, telomerrelaterad genotyp och mental hälsa i två oberoende kohorter av i) gravida kvinnor och ii) ungdomar. Laboratorie- och statistiska dataanalyser, tolkning av resultat och skrivande av rapporter och vetenskapliga artiklar kommer att vara den framgångsrika sökandens primära ansvar. Forskaren kommer också att fungera som en resurs för fler juniorlabmedlemmar genom att dela sin kunskap; dessutom förväntas deltagande i teamets allmänna uppgifter och samarbete med andra teammedlemmar.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen i denna rekrytering ska vara inriktad mot neurovetenskaper, molekylärbiologi, genetik, psykologi, eller närliggande ämnen. Kandidaten ska ha erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska metoder (DNA isolering, qPCR, SNP-genotypning) och avancerade statistiska modeller (GLM, medlings-/modereringsanalys) samt visa ett genuint intresse av psykoneuroendokrinologi.

Goda kunskaper i engelska såväl muntlig som skriftlig  krävs. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på grupparbete. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete och tidigare publikationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En stark bakgrund inom området stresspåverkan och/eller psykisk hälsa är meriterande. Tidigare erfarenhet av gen-för-miljö interaktionsstudier är meriterande.

Projektet bygger dels på data som redan är tillgängliga inom gruppen och dels på generering av ny data. Kandidaten kommer att uppmuntras till att utveckla nya sätt för att studera relevanta frågeställningar inom ämnet Psykoneuroendokrinologi. För detta ändamål, är problemlösningsförmåga och ett strukturerat tillvägagångssätt kombinerat med ett intresse för toppmoderna molekylära tekniker och uppfinningsrikedom önskvärt.

Ansökningsförfarande
Din ansökan ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev på engelska med en kort beskrivning av dig själv, din motivation, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn och e-postadress och telefonnummer till tre referenspersoner. Kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag bör bifogas. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är 30%. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erika Comasco, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/5068.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektsamordnare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har en bred verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning vid 39 institutioner/enheter vid sex fakulteter.

Inom området arbetar ca 2 000 lärare och forskare. Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet utmärks av ämnesmässigt djup och excellens, liksom av bredd och mångfald. För att utveckla och stödja vetenskapliga samarbeten och problemdriven forskning över institutions-, fakultets- och områdesgränser har Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap inrättat ett centrum, Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). Verksamheten startade 2019 och planeras i ett första skede för en femårsperiod. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och erbjuder kvalificerat stöd och en miljö för tvärgående och tematisk forskning, kortare forskningsvistelser, konferenser och seminarier. Den ger genom utlysningar i konkurrens bland områdets forskare stöd till nätverk, forskningsinitiering, workshops och andra liknande aktiviteter som genomförs i miljön. Circus är även en väl synlig plattform för att profilera tvärgående kultur- och samhällsforskning av hög relevans utanför akademin. Verksamheten leds av Circus föreståndare och består idag av en föreståndare, en administratör, en projektsamordnare samt flera spetskompetenser som är knutna till Circus på olika deltider. Vi behöver nu stärka upp vår stab och söker därför ytterligare en projektsamordnare för anställning under två år.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som projektsamordnare är det av viktig att bidra till att utveckla verksamheten. Detta inbegriper att aktivt samarbeta med och understödja föreståndaren i utformningen och genomförandet av aktiviteter som stimulerarar tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten inom Uppsala universitet. Bland arbetsuppgifterna hör därför att medverka i planering, genomförande och utvärdering av workshops, seminarieserier och symposier. En central arbetsuppgift är också att delta i det löpande arbetet med att utveckla kommunikationen om verksamheten på olika sätt, inom Uppsala universitet och externt. Projektsamordnaren ska tillsammans med Circus föreståndare samt befintlig projektsamordnare utgöra verksamhetens nav.

Kvalifikationskrav
Projektsamordnaren ska vara en disputerad forskare i ett ämne representerat inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Erfarenhet av att delta i tvär- eller mångvetenskapliga forskningsprojekt och erfarenhet av att samarbeta med forskare från olika discipliner krävs. Kvalificerad forskningskommunikation för olika målgrupper och i olika kanaler, såsom websidor, nyhetsbrev och trycksaker, är en central del av arbetet. Mycket goda färdigheter i muntlig och skriftlig forskningskommunikation på engelska och svenska är därför ett krav, liksom en god känsla för grafisk formgivning.

Den vi söker ska ha uppvisat god administrativ skicklighet samt ha överblick över och intresse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning utöver den egna forskningsinriktningen och ett engagemang för vetenskapligt utvecklingsarbete. Personen vi söker är självgående, samarbetsinriktad, strukturerad och har god kommunikationsförmåga. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
För denna anställning är det meriterande om den vi söker kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av:

- att arbeta med kommunikation om vetenskaplig verksamhet och forskningsresultat riktad till olika målgrupper.
- forskningsadministrativt arbete, såsom planering, administration och uppföljning av forskningsprojekt och workshops.
- arbete i flerdisciplinära eller integrativa forskningsmiljöer.
- förtroendeuppdrag inom akademin, såsom att studierektor, programansvar, sakkunnig, styrelseuppdrag samt.
- språkliga kompetenser i ytterligare väsentliga språk för vetenskaplig kommunikation.

Vid rekryteringen kommer vikt att läggas vid personliga egenskaper samt den sociala och kommunikativa förmåga som fordras för att utföra arbetsuppgifterna väl. Vidare kommer universitetet främst att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande:

- ett kortfattat ansökningsbrev om hur den sökande ser på den aktuella anställningen
- kortfattad redogörelse för verksamhet av relevans för den aktuella anställningen (CV).
- 3-5 st olika arbetsprover. Dessa ska innehålla egenförfattade texter riktade till olika målgrupper. Det kan t.ex. vara artiklar, nyhetsbrev, websida etc. Minst en text ska vara på svenska och minst två engelska. Arbetsproverna ska också inkludera något som visar kandidatens känsla för god grafisk formgivning.

Ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare och vetenskaplig ledare för Circus ([email protected]) tel. 018-471 3887.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2021/5031.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Förste Forskningsingenjör med inriktning mot kemisk biologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 125 anställda samt ett flertal gästforskare.

Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi,  biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Bakgrund
Uppsala Universitet (UU) etablerar under 2022 en ny nod inom Chemical Biology Consortium Sweden (http://www.cbcs.se), en nationell infrastruktur för kemisk biologi. CBCS arbetar i samarbetsprojekt med akademiska och industriella användare, och erbjuder en plattform för identifiering av kemiska verktyg (bioaktiva småmolekyler) inom biovetenskap såsom molekylär-, cell-, struktur- och mikrobiologi, farmakologi, naturprodukter och miljöforskning. UU-noden kommer att erbjuda tjänster fokuserade på cellprofilering och screening med hjälp av automatiserad mikroskopi.

Vi söker nu en erfaren 1:e Forskningsingenjör med inriktning mot kemisk biologi och cellprofilering som kommer att arbeta inom gruppen för att etablera och erbjuda tjänster inom profilering och screening av småmolekyler. Tjänsten är placerad vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Biomedicinskt Centrum (BMC), Uppsala universitet, där du kommer att arbeta i ett interdisciplinärt team av biologer, datavetare och ingenjörer i nära samarbete med forskningsgruppen Farmaceutisk Bioinformatik (https://farmbio.uu.se/forskning/farmaceutisk-bioinformatik/).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att etablera, utveckla och utföra profilering och screening av kemiska föreningar, främst med bildbaserade tekniker. Detta inkluderar hantering av cellinjer, optimering av protokoll, felsökning, säker hantering av kemiska föreningar och reagens, beredning av lösningar, användande och underhåll av automatiserad vätskehantering och annan robotiserad utrustning, samt bildtagning med hjälp av automatiserade mikroskop. Övriga arbetsuppgifter inkluderar beställning, leveranser, inventering, och riskbedömningar. Du kommer att verka i ett internationellt team i en levande forskningsmiljö, i nära samarbete med forskare med olika bakgrund och med täta interaktioner med kunder.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom relevant område. Mer än fem års laboratorieerfarenhet, inklusive cellodling, molekylärbiologiska tekniker såsom immunfluorescens, cellbaserade försök, och optimering av laborativa protokoll. Erfarenhet av automatiserade analysinstrument och en förmåga att felsöka utrustning för storskaliga försök inklusive robotiserad vätskehantering. Du är mycket motiverad, engagerad och har goda färdigheter inom problemlösning. Vidare tycker du om att lära dig nya metoder, är dedikerad till högkvalitativ och reproducerbar dataproduktion och kan arbeta både självständigt och i grupp på ett strukturerat och effektivt sätt med flera projekt parallellt. Allmän datorvana och utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska är ett krav, liksom god dokumentationsförmåga och erfarenhet av elektronisk laboratoriedokumentation (ELN). Särskilt stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper såsom självständighet, flexibilitet, uthållighet och initiativtagande samt sociala färdigheter såsom samarbetsförmåga och serviceinriktning.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av:

- Provberedning för storskaliga (high throughput) experiment
- High-content imaging
- Metodutveckling inom det molekylärbiologiska området
- Fenotypisk screening och profilering av småmolekyler
- Arbete inom läkemedelsindustrin eller akademiska screeningscentra

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ola Spjuth, e-post mailto:[email protected]

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2022, UFV-PA 2021/5062.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i människa-datorinteraktion

Ansök    Dec 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida (http://www.im.uu.se).

Doktorandtjänsten är placerad i enheten för människa–datorinteraktion och i projektet ABC för meningsfulla möten. Projektet syftar till att skapa kunskap om hur fysiska mo?tesplatser ba?ttre kan utformas och nyttjas fo?r att minska ensamhet och utanförskap, samt o?ka social interaktion och sta?rka upplevelsen av gemenskap och tillhörighet. Doktoranden kommer att jobba med designforskning för att utveckla, studera, samskapa och kommunicera projektets värden, såväl fysiskt som digitalt och i hybridlösningar.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandutbildning består av framgångsrikt genomförande av en mängd doktorandkurser samt av ett kvalificerat forskningsprojekt som ska avrapporteras skriftligen i form av en doktorsavhandling och försvaras muntligen vid en offentlig disputation, vilket utgör grunden för en filosofie doktor examen i människa-datorinteraktion vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Doktoranden kommer att handledas av två seniora forskare. En allmän specifikation av doktorandutbildningen kan hämtas på: http://www.samfak.uu.se/.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad person med genuint intresse för designinterventioner, social hållbarhet och offentlig miljö. Följande är det formella kravet för en framgångsrik ansökan: du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. En lämplig bakgrund är en magisterexamen i människa-datorinteraktion eller i annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- högskolekurser i människa-datorinteraktion (i det fall masterexamen är i ett annat ämne);
- erfarenhet av forskningsprocessen, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar och dess presentation vid konferenser och publicering i vetenskapliga tidskrifter;
- erfarenhet av kvalitativa och designforskningsmetoder; (iv) arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn; (v) svenska språkkunskaper; (vi); påvisbar kunskap om sociala va?rden i samha?llen och sta?der, utformning av publika miljo?er samt intersektionella angreppssa?tt.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Erforderliga ansökningsdokument:

- En C.V.
- Motivationsbrev som anger varför den sökande vill genomgå den aktuella forskarutbildningen (max 1 A4 sida)
- Förslag till ett forskningsprojekt som fokuserar på den häri angivna tjänstens kunskapsområde (max 1 A4 sida)
- Vidimerade kopior av akademiska examina
- Kopior på vetenskapliga artiklar som den sökande har (sam-) författat (om tillämpbart)
- Vidimerade intyg för arbetslivserfarenhet (om tillämpbart)
Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska.) är ett krav. Det går att visa att språkkraven uppfylls genom TOEFL/IELTS/Tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-02-01 förhandlingsbart, dock senast Mars 1, 2022. Placeringsort: Uppsala. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Jon Back, e-post: [email protected], projektansvarig.

Lina Eklund, e-post: [email protected], avdelningsföreståndare

Annika Waern, e-post: [email protected], ämnesprofessor

Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/5010.

Överväger du att flytta till Sverige för att arbeta vid Uppsala universitet? I så fall hittar du mycket information om att arbeta och bo i Sverige på http://www.uu.se/joinus. Du är också välkommen att kontakta International Faculty and Staff Services på [email protected]

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Marie Curie doktorand i kemi kolloidala partiklar

Ansök    Dec 17    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

Detta projekt ger möjlighet att starta din forskarkarriär i ett 'European Training Network' av ledande forskningsuniversitet och industrin. Ditt intresse för denna möjlighet kan uppfyllas genom att ansöka om doktorandanställning, vilket gör att du kan gå med i PICKFOOD-projektet (http://www.pickfood.eu). PICKFOOD är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprogram på toppnivå som involverar 15 doktorander inom fysik, fysikalisk kemi och livsmedelsvetenskap. PICKFOOD syftar till att skapa, på europeisk nivå, ett nätverk av nästa generations unga forskare utbildade i nya metoder inom Pickering emulsionsforskning som möjliggör utveckling av säkra, hälsosamma och funktionella livsmedel och samtidigt minimera matsvinnet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Pickeringsemulsioner är dispersioner stabiliserade av partiklar och inte konventionella ytaktiva ämnen vid vätskegränsytan. Doktorandprojektet kommer att använda avancerade spridningsmetoder med både röntgenstrålar och neutroner för att undersöka organisationen av partiklar som adsorberas vid vätske-/vätskegränssnitt. Forskningen i detta projekt kommer att fokusera på experiment utformade för att studera hur olika partiklar är lokaliserade och interagerar med olika komponenter: undersökningar kommer att göras på "modell" system och med de som används i praktiska tillämpningar. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha tillgång till nyligen installerade småvinklar röntgenspridningsanläggningar som inkluderar USAXS samt delta i experiment vid internationella neutron- och synkrotronanläggningar som det finns etablerade samarbeten med.

Utbildningsnätverket kommer att involvera samarbete mellan partners och utökade besök planeras till Unilevers forskningslaboratorier i Nederländerna och till NTNU i Norge.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Vi söker en kandidat som har:

- grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik eller relaterad vetenskap.
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- god datorvana.
- uppvisat goda experimentella kunskaper.

Vi söker en kandidat som är mycket motiverad, villig att ställa frågor och ivrig att lära sig ny vetenskap samt besitter stark uthållighet inför utmanande uppgifter.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande
Erfarenhet av kolloider och/eller användning av spridningstekniker skulle vara meriterande. Avancerad kunskap och/eller praktisk erfarenhet inom ytkemi, organisk kemi eller relevanta analysmetoder. Tidigare projektarbete som visar på deduktiva, analytiska och problemlösningsförmåga är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets http://regler.uu.se/.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-03-01, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala men längre utlandsstationeringar kommer att ingå i anställningen.

Utbildningsnätverket har specifika krav när det gäller ’transnational mobility’:

- Den sökande måste åta sig 'transnational mobility' (dvs. flytta från ett land till ett annat) när han tillträder anställningen. Vid tidpunkten för rekryteringen av värdbidragstagaren får sökanden inte ha varit bosatt eller utövat sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i värdmottagarens land i mer än 12 månader under de 3 åren omedelbart före den referensdatum. Observera att rörlighetsregeln gäller för Sverige dit forskaren rekryteras, och inte för samvärdar forskargrupper som forskaren skickas eller utstationeras till.
- De sökande ska vid rekryteringstillfället befinna sig inom de första fyra åren (likvärdig forskarerfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha avlagt doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt skulle ge honom eller henne rätt att påbörja en doktorsexamen, antingen i det land där examen avlades eller i det land där forskaren rekryteras.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Adrian Rennie [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2022, UFV-PA 2021/5057.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare med inriktning maskininlärning för kärndatautveckling

Ansök    Dec 17    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Läs mer på http://www.physics.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara verksam på avdelningen för tillämpad kärnfysik (https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/), där du kommer att utveckla och implementera metoder från maskininlärningsområdet i algoritmer för tillämpad kärnfysik med relevans för dagens och framtida kärnenergitillämpningar. Arbetet kommer att omfatta användningen av kärnfysikaliska koder och hantering av experimentella databaser. Målet är att utveckla nya kärndatabibliotek med stor relevans för drift av kärntekniska anläggningar, stark koppling till grundläggande fysikaliska fenomen, hög prediktionsförmåga och adekvat osäkerhetshantering.  Ditt arbete kommer att vara kopplat till det Europiska forskningsprogrammet SANDA (Solving Challanges in Nuclear Data for the Safety of European Nuclear FAcilities, H2020). Vi har ett intensivt samarbete med internationella forskare i Europa och USA och arbetet kan tidvis vara förlagt till annan ort. Handledning av doktorandprojekt och undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom fysik, matematik, datavetenskap eller kärnteknikrelevant område. Väldokumenterade meriter inom programmering och statistik.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter från områdena maskininlärning, statistik, reaktorfysik, kärndata och kärnfysik är starkt meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och inkludera:

- Motiveringsavsnitt med en kort beskrivning av ditt forskningsintresse och varför du tror att du passar inom projektets område (max två sidor, idealiskt en).
- CV, inklusive en beskrivning av relevanta förmågor, samt en komplett publikationslista.
- Kopia av examensdiplom och officiella betygsavskrifter.
- Kontaktinformation till minst en, helst fler, referenspersoner som kan stödja din ansökan. Ange hur dessa personer professionellt anknyter till dig.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Sjöstrand, [email protected], +46 (0)18 471 3329.

Senare publikationer på https://tinyurl.com/sjostrand-publications ger en god inblick in forskningsfältet, se särskilt:

Helgesson and H. Sjöstrand, “Treating model defects by fitting smoothly varying model parameters: Energy dependence in nuclear data evaluation,” Annals of Nuclear Energy, vol. 120, pp. 35–47, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.anucene.2018.05.026.

Schnabel, H. Sjöstrand, J. Hansson, D. Rochman, A. Koning, and R. Capote, “Conception and Software Implementation of a Nuclear Data Evaluation Pipeline,” Nuclear Data Sheets, vol. 173, pp. 239–284, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.nds.2021.04.007.

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/5017.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i kemi inriktning organisk kemi

Ansök    Dec 16    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
https://uu.

se/om-uu/jobba-hos-oss/

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning. 

Jan Streuffs forskargrupp vid Institutionen fo?r kemi - BMC utlyser en doktorandtjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi.

Streuffs forskargrupp arbetar inom fa?lten homogen katalys och organisk syntes. Besök gärna https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning/organisk-kemi/forskargrupper/streuffs-grupp för mer information.

Projektet omfattar utveckling av övergångsmetall-katalyserade reduktiva kopplingar och nya asymmetriska transformationer. Doktoranden kommer att få aktivt engagera sig i alla aspekter av forskningen, uppgifterna kommer att innefatta syntes av reaktionsprekursorer och katalysatorer, reaktionsoptimering och tillämpning, analys och tolkning av resultaten, fullständig karakterisering av nya produkter, exakt dokumentation, samt som att rapportera resultaten regelbundet och planera framåt.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/. 

- För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-organisk-kemi-180906.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.22.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121535624. 
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Det är viktigt för oss att hålla våra labb och instrument i gott skick. Därför måste du vara mycket
organiserad och systematisk i ditt arbete och redo att aktivt bidra till en trevlig och produktiv arbetsmiljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har en magisterexamen i organisk kemi eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopisk analys och från arbete under inert gasatmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi kommer att betraktas som meriterande. Erfarenhet från forskning (till exempel kandidat- och civilingenjörsuppsatsprojekt, akademiska praktikplatser samt  företagsforskning) kommer att ses som en stark merit. Förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande är nödvändigheter och kommer därför att värderas vid urvalet av kandidater.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och ska innehålla följande dokument:

- Personligt brev
- CV 
- Vidimerade kopior av utbildningsbevis och kursbetyg.
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).
- Kopia på examensuppsats, eventuella publikationer eller andra handlingar du vill åberopa.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Mer information om forskarutbildningen finns http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jan Streuff, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5002.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Teknisk systemadministratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.

Vår uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt att stödja forskning och utbildning. Vi är ca 180 anställda och omsätter ca 270 mnkr. Avdelningen för digitalisering ansvarar för att samordna digitaliseringsinsatser inom hela biblioteket och ger stöd till forskning baserat på våra digitaliserade samlingar. Vi hanterar all bildfångst och bildbearbetning av bibliotekets samlingar för bevarande och tillgängliggörande. Avdelningen ansvarar för drift, stöd, utveckling och underhåll av de nationella systemen DiVA och Alvin  utifrån de respektive konsortiernas uppdrag. Systemen fungerar som viktiga delar i forskningsinformationsekosystemet i Sverige. Läs mer om oss på vår https://www.ub.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att stödja verksamhetsnära processer och bidra med teknisk kompetens i utvecklings- och förändringsarbete?  Är du serviceinriktad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt? Då är du den vi söker!

Som teknisk systemadministratör är du ett kvalificerat tekniskt stöd till verksamheten inom universitetsbiblioteket. Rollen är ny och vi ser gärna att du tar initiativ för att utveckla rutiner och arbetssätt, både på egen hand och i samarbete med kollegor. Du förväntas driva ditt arbete med engagemang utifrån följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Utreda och ta fram underlag för teknisk kravställning både på egenutvecklade och inköpta system, med fokus på att stödja och utveckla verksamhet och processer inom UUB
- Implementera lösningar genom anpassning, installation och egenutveckling.

Vid behov ta fram tekniska lösningar för att underlätta integrationer och automatisering av flöden, t.ex. i vår digitaliseringsstudio Göra djupare tekniska analyser av möjligheterna med de system vi har på plats, nya system som tas i drift, samt ta fram integrationer och nya arbetsflöden Ansvarig för teknisk kompetens i Wikin (Atlassian-sviten), Springshare, LibAPPS, SLACK - samordna och utveckla arbetet med digitala verktyg. Kunna hålla i internutbildningar i verktygen, hantera avtal och licenser m.m. Bistå biblioteket i teknisk utrustning som förekommer i mötesrum och utställningssalar liksom digitala skyltar Även andra arbetsuppgifter kan förekomma

Vi tror att innehållet kan utvecklas och formas både löpande och tillfälligt utifrån verksamhetens behov och ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig!  Vi erbjuder en välkomnande och öppen arbetsplats med kompetenta och glada kollegor. Hos oss får du även möjlighet att utveckla din professionella kompetens tillsammans med andra kollegor. Din fysiska placering finns på Carolina Rediviva med hela Uppsala universitetsbibliotek och universitetet som din arbetsplats.

Kvalifikationskrav
Utbildning från universitet eller högskola minst 3 år inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. God erfarenhet av implementation och konfiguration av system/mjukvara. God erfarenhet av felsökning och anpassning av hårdvara. God kunskap gällande regelverk för t.ex. informationssäkerhet God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift Erfarenhet och kunskap avseende datarepresentation och datatransformation (XML, JSON, XSLT och liknande), samt integration mot API:er (REST, SOAP).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är serviceinriktad och har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt, som gör att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du vill utveckla din professionella kompetens tillsammans med kollegor, tar egna initiativ till ständiga förbättringar och vill bidra till hela universitetsbibliotekets verksamhetsutveckling. Du har lätt att samarbeta med kollegor i olika delar av verksamheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om Atlassian-sviten, Springshare, LibAPPS, SLACK
- Erfarenhet av storskalig digitaliseringsverksamhet av känsligt kulturarvsmaterial
- Erfarenhet av biblioteks- eller arkivariearbete
- Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i verksamheter och processer till exempel som projektledare eller i liknande ledaruppdrag. (t.ex. scrum m.m.)
- Erfarenhet av agila och användarcentrerade arbetsmetoder
- Erfarenhet av instrumenthantering och anpassning

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kraven i annonsen. Examensbevis ska bifogas.  Andra betyg och intyg som styrker din ansökan kan bifogas.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Uppsala. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef, Daniel Wadskog, [email protected], 018-471 6049.

Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/4832.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Kursadministratör, 1 år

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver utbildningar inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, barnspecialistprogrammet, barnmorskeprogrammet, BMA-programmet, masterprogrammet i global hälsa, globalmedicin,  samt ett antal fristående/valbara kurser.

Ett nytt masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet kommer att starta hösten 2022 och från nyåret flyttar även fysioterapiprogrammet över till KBH . KBH har för närvarande sex  kursadministratörer (sju från årsskiftet) som ansvarar olika utbildningar/kurser. Mer om KBH kan du läsa på vår hemsida http://www.kbh.uu.se.

Eftersom vi utökar våra utbildningsutbud så behöver vi förstärkning med ytterligare en kursadministratör. Ett par kurser är förlagda sommartid och du kan behöver arbeta specifika veckor under sommarmånaderna juni-augusti. Vi rekryterar en kursadministratör för ett år till att börja med, med förhoppning att vi senare kommer att rekrytera tillsvidare.

Arbetsuppgifter: I kursadministrationen ingår att ge administrativt stöd och service till lärare och studenter i utbildningsadministrativa ärenden. Kursadministration innefattar bl.a. att registrera studenter i Ladok, lägga upp information i Studium, ge kursinformation till studenter, boka lokaler, skapa kurstillfällen, administrera tentamen, och betygsrapportering.

Kursadministratören arbetar i nära samarbete med kursledare, lärare och andra kursadministratörer.  Andra arbetsuppgifter inom administration och service kan tillkomma.

Kvalifikationskrav: Relevant högskoleutbildning, yrkesutbildning inom administrativt område eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet av relevant administration krävs för anställningen. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska som arbetsspråk, både i tal och skrift och mycket god datorvana är vidare krav för anställningen. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga, ordningssinne, servicekänsla, flexibilitet, mycket god kommunikationsförmåga samt vana vid självständigt arbete. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att möta arbetstoppar.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet att använda administrativa IT-system är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 1 år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ chef Malin Ghanem, e-post [email protected], tel. 018-471 6077.

Välkommen med din ansökan senast den 5 januari 2022, UFV-PA 2021/5012.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom strukturbiologi

Ansök    Dec 16    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Forskningen vid institutionen för Cell- och molekylär biologi (ICM) bedrivs inom sex program; Beräkningsbiologi, Systembiologi, Mikrobiologi och Immunologi, Strukturbiologi, Molekylärbiologi, och Molekylär biofysik.

Institutionen har över 200 anställda med runt 70 doktorander. Vänligen läs mer om ICM på http://www.icm.uu.se.

Tjänsten kommer att vara placerad i Anna Sundborger-Lunnas forskargrupp inom programmet för Strukturbiologi, https://www.icm.uu.se/strukturbiologi/. Anna Sundborger-Lunnas grupp (https://www.icm.uu.se/structural-biology/sundborger-lunna-lab/) använder en kombination av olika biokemiska, biofysiska och strukturbiologiska metoder, inklusive kryo-elektronmikroskopi (EM) för att studera hur membranmodifierande proteiner styr kritiska celldödsprocesser. Vårt mål är att utröna hur protein-cellmembransinteraktioner kontrollerar celldöd och neurodegeneration. Uppsala Universitet (ICM) har nyligen installerat ett 200kV Glacios kryo-elektronmikroskop med en Falcon III direct electron detector och ytterligare facilitet med 300kV Titan Krios utrustad med en K3 direct electron detector och ett energifilter finns på SciLifeLabs campus i Solna, mindre an 60 min från Uppsala: https://www.scilifelab.se/units/cryo-em/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Kandidaten ska tillämpa kryo-EM karakteriseringsexperiment och analysera proteinkomplex med målet att bestämma och tolka 3D-strukturer. Dessutom kommer kandidaten att utföra kompletterande biokemiska experiment för att komplettera och stärka de strukturella kryo-EM resultaten och publicera dessa resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Kandidaten förväntas ta ansvar för detta NINDS-finansierade projekt inklusive inrättande och hantering av provscreeningsprocessen vid ICM:s nya kryo-EM-facilitet, samt ge stöd till andra medlemmar i labbet. Du kommer även att arbeta med SciLifeLabs kryo-EM-facilitet (Titan Krios och Talos Arctica) och ha tillgång till en modern beräkningsinfrastruktur.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad kandidat med en doktorsexamen i biokemi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha en akademisk bakgrund i strukturbiologi eller biofysik. Du ska ha expertis (flerårig erfarenhet av att arbeta med provberedning) i (protein) provberedning, kryo-EM datasamling, dataanalys och bildbehandling samt 3D-rekonstruktions- och modelleringsmetoder för proteinkomplex. Erfarenhet i administration av Linux operativsystem krävs, vilket inkluderar installation, konfiguration och hantering av forskningsprogramvara såsom RELION, cryoSPARC och andra program som är relevanta för kryo-EM och strukturell biologi i allmänhet.

Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska är en förutsättning. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, samt vetenskaplig mognad och kreativitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Tidigare arbete med amyloida proteiner
- Tidigare arbete med chaperoner
- Erfarenhet av kryo-EM-analys av amyloida proteiner och fibriller (helical image processing)
- Erfarenhet av protein-uttryck och rening

Ansökan
Din ansökan ska innehålla personligt brev med beskrivning av dig själv, ditt forskningsintresse, erfarenheter samt varför du är intresserad av och passar för tjänsten (max 2 sidor). CV innehållandes utbildning, övriga meriter och publikationslista. Kopia av doktorandexamen och din avhandling. Kontaktuppgifter (mailadress och telefonnummer) till två referenser.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sundborger-Lunna, mailto:[email protected], + 46 (0) 76 047 28 07.

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022, UFV-PA 2021/5035.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i beräkningskemi/biologi

Ansök    Dec 16    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom strukturbiologi, molekylärbiologi, mikrobiologi/immunologi, beräkningsbiologi och bioinformatik, molekylär systembiologi, biofysik och molekylär evolution.

Läs mer på http://www.icm.uu.se.

Tjänsten kommer att vara placerad i Jens Carlsson forskargrupp på programmet för Beräkningsbiologi och Bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på datormodellering av proteiner. Jens Carlssons grupp använder datorsimuleringar för att förstå hur proteiner fungerar på molekylär nivå och utvecklar metoder för att identifiera läkemedelskandidater, ofta i samarbete med experimentella forskargrupper. Jens Carlssons grupp är ett internationellt forskningsteam och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet är inriktat mot att använda datorsimuleringar för att studera hur signalsubstanser och läkemedelskandidater binder till enzymer och G proteinkopplade receptorer. Ett huvudmål med projektet är att designa enzymhämmare som kan utvecklas till läkemedel för att behandla COVID-19. Projektet kommer att utföras i nära samarbete med experimentella forskargrupper på Uppsala Universitet.

Kvalifikationskrav
Sökanden skall ha avlagt doktorsexamen inom beräkningskemi/biologi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Mycket goda kunskaper inom beräkningskemi/biologi med stor erfarenhet av datorsimuleringar av proteiner är ett krav. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav då arbetet sker i en internationell miljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som mycket god samarbetsförmåga, initiativförmåga och goda kommunikativa kvaliteter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter inom läkemedelsdesign med fokus på G-proteinkopplade receptorer och enzymer med molekyldynamik och kvantkemi är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 7 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jens Carlsson, [email protected], Tel: 072 227 7976.

Välkommen med din ansökan senast 30 december 2021, UFV-PA 2021/5036.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i hälso- och sjukvårdsforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Tjänsten som forskare med omfattning 60 % är placerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Du kommer att tillhöra forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, som arbetar med frågor kring hälso- och sjukvården och socialtjänstens styrning och organisation. Hälso- och sjukvårdsforskning är ett mångvetenskapligt kunskapsområde, som hämtar sina teorier och metoder från olika vetenskapliga fält så som folkhälsovetenskap, statsvetenskap, medicin, ekonomi och sociologi.

Arbetsuppgifter
Anställningen som forskare länkar till flera pågående forskningsprojekt som rör patient- och medborgarmedverkan i hälso- och sjukvården samt omställningen mot god och nära vård. Främst berörs kollektiva former av patient- och medborgarmedverkan, såsom äldreråd och medborgardialoger, men till viss del även individuella former kopplade till personcentrerad vård, exempelvis patientkontrakt. Forskningen knyter an till teorier om flernivåstyrning i hälso- och sjukvården, deltagardemokrati och deliberativ demokrati, representation, samt effekter av deltagande på policy- och politiknivå. I forskningen undersöks både implementering och effekter av olika former för patient- och medborgarmedverkan, främst genom kvalitativa metoder. Forskaren kommer att ingå i ett team men vara ansvarig för ett större delprojekt. Anställningen innefattar att förbereda och genomföra en intervjustudie med medlemmar i äldreråd, och att delta i en undersökning av förutsättningar för att implementera patientkontrakt inom ramen för omställningen mot god och nära vård. Detta omfattar undersökningar både på styrningsnivå och verksamhetsnivå.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller samhällsvetenskapligt ämne. Erfarenhet av att genomföra intervjustudier och ett påvisat vetenskapligt intresse för patient- och medborgarmedverkan i hälso- och sjukvården. Kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs på olika nivåer är ett krav samt hur kollektiv patient- och medborgarmedverkan bedrivs idag inom ramen för svensk hälso- och sjukvård. Sökanden skall vara flytande i skriftlig och muntlig svenska och engelska samt ha god kommunikations- och problemlösningsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och gentemot olika aktörer i hälso- och sjukvården är meriterande. Meriterande är även att tidigare ha genomfört intervjuer i grupperingar såsom patientorganisationer eller andra kollektiva grupperingar knutna till beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.

Ansökan skall innehålla: 

- Komplett CV, med datum för disputation, titel på avhandling, tidigare akademiska tjänster, akademisk titel, nuvarande anställning,
- Fullständig publikationslista.
- Ett kort personligt brev (max 1 sida) med motivation varför du sökt tjänsten och dina mål inom forskningen.
- Betyg från eftergymnasial utbildning.
- Kontaktinformation till två referenspersoner.
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 60%. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mio Fredriksson, forskare och docent, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 december 2021, UFV-PA 2021/4975.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent i träanatomi 75%

Ansök    Dec 15    Uppsala Universitet    Botaniker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Härmed utlyses en tjänst som Forskningsassistent i träanatomi av tropiska angiospermer till programmet för Växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se/.

Projektbeskrivning: Detta projekt kommer att karaktärisera anatomiska vedegenskaper hos ett flertal trädarter från Puerto Rico. Uppgifterna kommer att användas för att besvara frågor relaterade till variation i artens livshistoriska strategier, och känslighet för torka.

Arbetsuppgifter: Klassificera anatomiska egenskaper av ved från en samling av tropiska angiospermer. Förbereda prover och genomför mikroskopisk analys. Datahantering och samordning av projektet. 

Kvalifikationskrav: Masterutbildning inom ett område som av arbetsgivaren bedöms relevant. Kandidaten ska ha erfarenhet av att identifiera vedanatomiska egenskaper hos tropiska angiospermer. Förmågan att bidra till provberedning (tvärsnitt med laboratoriemikrotom) och ta högupplösta bilder med hjälp av en bildskanner (Zeiss) är ett krav, liksom tidigare användning av programvara för bildanalys. Kandidaten behöver även erfarenhet av att identifiera träanatomiska egenskaper hos Puerto Rico trädslag, kännedom om Zeiss bildläsare, bildbehandling med QuPath programvaran, kunskaper om tropisk skogsekologi. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av att utföra fältinsamling.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Anställningsform: Anställningen är en visstidsanställning from snarast fram till slutet av maj 2023.

Anställningens omfattning: 75 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor, Robert Muscarella, [email protected], +46 18 471 28 61.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla Exempel: 1) ett brev som beskriver dig själv och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV och 3) namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).

Välkommen med din ansökan senast den 28 december 2021, UFV-PA 2021/4871.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i fysik med inriktning mot jonstrålebaserad fysik

Ansök    Dec 15    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet söker en postdoktor i fysik med inriktning mot jonstrålebaserad fysik. Forskningen som skall bedrivas består i användning av strålar av MeV- och keV joner för materialmodifiering. Målsättningen inom projektet är både att skapa och karakterisera nanostrukturer i bulkmaterial och att nanostrukturera fristående material med yttersta målsättningen att modifiera 2D-system såsom grafen. Undersökningar av egenskaperna hos systemen med komplementära renrumstekniker utgör en väsentlig del av arbetet. Den sökande förväntas även medverka i annan tvärvetenskaplig forskning med inriktning mot material och vara aktiv i grundläggande metod- och instrumentutveckling inom jonstrålebaserad fysik. Inom ramen för anställningen finns möjlighet för utveckling av industrisamarbeten.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet söker en postdoktor i fysik med inriktning mot jonstrålebaserad fysik. Forskningen som skall bedrivas består i användning av strålar av MeV- och keV joner för materialmodifiering. Målsättningen inom projektet är både att skapa och karakterisera nanostrukturer i bulkmaterial och att nanostrukturera fristående material med yttersta målsättningen att modifiera 2D-system såsom grafen. Undersökningar av egenskaperna hos systemen med komplementära renrumstekniker utgör en väsentlig del av arbetet. Den sökande förväntas även medverka i annan tvärvetenskaplig forskning med inriktning mot material och vara aktiv i grundläggande metod- och instrumentutveckling inom jonstrålebaserad fysik. Inom ramen för anställningen finns möjlighet för utveckling av industrisamarbeten.

Handledning av studentprojekt kan ingå som arbetsuppgift.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskrav för tjänsten är avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Väldokumenterad erfarenhet med jonstrålar inom materialvetenskap, fundamental forskning eller materialmodifiering är ett krav. God kunskap om växelverkan mellan joner och fasta material erfordras. Erfarenhet av renrumstekniker för materialkarakterisering anses vara särskilt relevant.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom tunnfilmsteknologi anses meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, 018-471 30 40, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4518.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorander i sociologi

Ansök    Dec 15    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed upp till fyra  doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi.

Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter, och som kan visa prov på sin förmåga att bedriva forskning inom något sociologiskt forskningsområde.

Institutionen utlyser ytterlige en doktorandplats i sociologi med inriktning mot bostads- och urbansociologi förlagd till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet https://uu.varbi.com/center/tool/position/457419/edit/tab:2/(www.ibf.uu.se). Den sökande som antas till den här tjänsten kommer att vara anställd av IBF och kommer att få genomföra sin forskarutbildning med hjälp av handledare från både IBF och Sociologiska institutionen. Observera att det måste uttryckligt anges i ansökan om sökande ansöker om doktorandtjänsten vid IBF.

Förutom avhandlingsarbetet ingår i doktorandutbildningen både obligatoriska och valfria kurser. Ytterligare information om doktorandstudierna finns på: http://www.soc.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Som doktorand har man även möjligheten att ingå i, och utveckla sin forskning inom, institutionens forskagrupper: https://soc.uu.se/forskning/forskargrupper/

Behörighetskrav och ansökningsförfarande: För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå i sociologi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper.

Att genomgå forskarutbildningen är krävande och Sociologiska institutionen avser anta sökande som kan bidra till forskningen på institutionen. Antagningen till de utlysta tjänsterna sker i konkurrens och på basis av sökandes akademiska meriter.

För antagning krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga som behövs för att genomgå forskarutbildningen. Även personliga egenskaper som flexibilitet samt god kommunikation-, planering-, och samarbetsförmåga hos den sökande är önskvärda. Vid antagningen av doktorander kommer även Sociologiska institutionens befintliga handledningskompetens beaktas.

Ansökan ska innehålla:

- Ifylld blankett Ansökan om att antas till doktorandstudier
http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
- En bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande
- En forskningsplan (se specificering nedan)
- Kopior av skriftligt material som den sökande vill åberopa
- Ett personligt brev i vilken den sökande anger sin motivering för att ansöka om den utlysta doktorandtjänsten
- Namn på två personer som institutionen kan kontakta för referensintagning rörande den sökandes akademiska kvalifikationer och personliga egenskaper. 
Forskningsplan: En kort (ca 2000 ord, exklusive referenser) forskningsplan om vad den sökande har för avsikt att undersöka inom ramen för avhandlingen ska bifogas. I forskningsplanen förväntas den sökande placera projektets forskningsuppgift i tidigare forskning samt även i ett teoretiskt sammanhang och kort presentera en lämplig metod för uppgiften. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Syftet med forskningsplanen är inte bara att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift, sätta den i relation till sociologiska teorier och välja lämpliga metoder, syftet är också att få en vink om den sökandes forskningsintressen.

För mer information om forskningsplanen se:

http://www.soc.uu.se/digitalAssets/154/154182_researchproposal-guidelines--appendix-2b-.pdf

Intervju med högst rankade sökande kan förekomma. Därför bör sökande vara tillgängliga för intervju, antingen genom möten på institutionen eller via Skype onsdag 30:e mars 2022. 

Lön: Den utvalda kandidaten kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Tillträde: 2022-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-08-31

Anställningens omfattning: 100 %

Ytterligare upplysningar om anställningen kan lämnas av:

Studierektor för forskarutbildningen, docent Reza Azarian, mailto:[email protected], eller prefekten, professor Hannah Bradby, mailto:[email protected] Information om doktorandplats med inriktning mot bostads- och urbansociologi ges av professor Miguel A. Martínez, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2022, UFV-PA 2021/4873

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektassistent

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Är du nyfiken på det snabbt växande området bioteknik? Vill du arbete i en dynamiskt och kreativ miljö vid en av Europas största verksamheter för DNA-analyser? Som projektassistent hos oss kommer du arbeta med att bearbeta sekvensdata från storskaliga sekvensinstrument, kvalitetskontroll av bearbetat sekvensdata, samt leverans av data till uppdragsgivare via Uppmax.

Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta utvecklings-, förbättrings- och valideringsarbete i befintliga system för dataprocessning och analys.

SNP&SEQ;-teknologiplattformen är en del av den Nationella Infrastrukturen för Genomik (NGI) vid SciLifeLab i Uppsala. SNP&SEQ; erbjuder service med moderna storskaliga metoder och applikationer inom sekvensering (NGS), SNP-genotypning och proteomik till uppdragsgivare inom svensk akademi och industri, och även till internationella uppdragsgivare. Verksamheten består av en multidisciplinär grupp av forskare, projektkoordinatorer, forskningsingenjörer, bioinformatiker, systemutvecklare och systemadministratörer. Årligen genererar plattformen >300 terabaser av sekvensdata från >20 000 prover och levererar >25 miljarder genotyper från 50 000 prover till uppdragsgivarna. Mer om SNP&SEQ;:s verksamhet finns på vår hemsida: https://ngisweden.scilifelab.se/

SNP&SEQ; tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper som är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Mer om institutionens verksamhet finns på: http://www.medsci.uu.se

Kvalifikationskrav:

- Universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot molekylärbiologi, bioteknologi, bioinformatik, datavetenskap eller liknande.
- Mycket stor datorvana.
- Erfarenhet av arbete i Linux/Unix-miljö.
- Förmåga att snabbt lära sig nya färdigheter.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärt och meriterande:

- Erfarenhet av programmering i Python.
- Erfarenhet av shell-skriptning i Linuxmiljö.
- Erfarenhet av dataanalys med hjälp av R-paket.
- Erfarenhet av användande av datorkluster för exempelvis storskaliga beräkningar eller dataanalys.
- Erfarenhet från analys av data från storskalig sekvensering (tex helgenom, exon eller RNA-seq) och sekvenseringsteknologier (Illumina, PacBio, ONT).
- Kunskap i metoder och tillämpningar inom molekylärbiologi och genetik (tex PCR, DNA/RNA-sekvensering, SNP-genotypning etc).
- Erfarenhet av versionskontroll med GitHub.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Erfarenhet av arbete i ackrediterad miljö.

Vi söker en person med initiativförmåga, noggrannhet, ansvarskänsla samt god förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp.  Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom positiv attityd till serviceverksamhet och god samarbetsförmåga. Då verksamheten är ackrediterad enligt kvalitetsstandard ISO/IEC 17025 är noggrann dokumentation av det dagliga arbetet en viktig del av arbetsuppgifterna.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: 1 år.

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulrika Liljedahl, enhetschef SNP&SEQ; mailto:[email protected], Elin Övernäs, gruppchef sekvenseringsgruppen mailto:elin.övernä[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2022, UFV-PA 2021/5005.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom bildanalys

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning: Daniel Espes forskargrupp vid SciLifeLab/Institutionen för medicinska vetenskaper (https://www.scilifelab.se/fellows/daniel-espes/) arbetar med att öka förståelsen kring betacellers fysiologi och vilka anpassningar som sker av betacellsmassa vid hälsa och sjukdom, med huvudfokus på typ 1-diabetes. Mycket av arbetet är av translationell karaktär och vi arbetar med kliniska prövningar parallellt med experimentella studier. Vi bedriver kliniska studier med läkemedelsprövningar för att identifiera nya behandlingar för typ 1-diabetes och studier med in vivo-imaging för att öka vår förståelse för sjukdomen. Inom dessa projekt arbetar vi i nära samarbete med enheten för Radiologi. Dessutom arbetar vi med radiomärkning och molekylär avbildning i samarbete med både det kliniska PET-centret och prekliniska PET-plattformen.

Vi söker nu en kvalificerad och mycket motiverad postdoktor som främst kommer att fokusera på att öka vår förståelse för hur betacellsmassan och bukspottkörtels anatomi förändras vid typ 1-diabetes. Projekten kommer att omfatta utvärderingar av radiologiska bilder, CT och MR, samt utvärderingar av positron emissions tomografi (PET) data.

Kvalifikationer: För att kvalificera sig för en anställning som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen i Radiologi. Doktorsexamen ska ha avlagts senast tre år före ansökningstidens utgång. Treårsperioden kan förlängas på grund av omständigheter som sjukfrånvaro, föräldraledighet, tjänstgöring inom fackföreningar etc. För just denna tjänst är det ett krav att du även är läkare (MD) och specialist i radiologi.

Vi söker en mycket motiverad kandidat med en gedigen bakgrund inom radiologi som självständigt kan utvärdera både CT- och MR-undersökningar. Den sökande ska vara skicklig i engelskt tal och skrift och ha minst en publicerad artikel i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift inom området. Du förväntas kunna arbeta självständigt med både projektplanering, radiologiska undersökningar och vetenskapligt skrivande. Du förväntas också samarbeta aktivt med andra medlemmar i gruppen, i både en preklinisk och klinisk miljö. Den sökande förväntas vidare aktivt delta i handledningen av nya gruppmedlemmar och studenter.

Dokumenterat arbete med att etablera nya tekniker och/eller upprätta nya protokoll är meriterande. Erfarenhet från arbete med större data-set och olika bildframställningsmetoder är meriterande.  Personliga kvalifikationer och förmåga att arbeta självständigt kommer att ha stor betydelse i utvärderingsprocessen.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg samt den sökandes avhandling (eller ett utkast). Bifoga även kontaktuppgifter till minst två referenser från tidigare forskningshandledare och eventuella rekommendationsbrev.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Första februari 2022, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: 2 år.

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Daniel Espes, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/5007.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i internationell privat- och processrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att förläggas till terminskurs 6, internationell privat- och processrätt på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska läggas vid forskningsinsatser inom internationell privat- och processrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Undervisningen sker huvudsakligen på en terminskurs där man arbetar i lärarlag, vilket kräver god samarbetsförmåga med andra lärare och studenter. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse, liksom erfarenhet av undervisning i internationell privat- och processrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kolleger av betydande vikt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4474.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Om anställningen
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas). Omfattning 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, professor Bengt Domeij, tel. 018-471 7692, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2022, UFV-PA 2021/4474.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom klinisk och translationell diabetesforskning

Ansök    Dec 15    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Diabetes är ett av världens stora hälsoproblem. Dess följder har stor inverkan på patienternas livskvalitet och mer forskning kring diabetes behövs. Därför grundades Uppsala diabetescentrum (UDC), ett tvärvetenskapligt diabetesforskningscentrum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), för samordning och fokusering av universitetens breda kompetens med syfte att förstå, förebygga och behandla diabetes. Vi vill inspirera till samarbete och samverkan mellan alla relevanta aktörer inom akademi, sjukvård, näringsliv och samhälle. För en bättre hälsa och ett gott liv med diabetes - https://uu.se/forskning/udc/

Projektbeskrivning - Hjärnans roll vid utveckling av typ 2-diabetes
Denna doktorandtjänst är en del i ett nätverk för forskarutbildning och vetenskapligt samarbete inom UDC. Den är placerad vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Uppsala universitet men innefattar också samarbete med andra institutioner samt SLU.

Typ 2-diabetes är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen. Sjukdomen karaktäriseras av rubbad betacellsfunktion i kombination med insulinresistens. Det är välkänt att fetma spelar en viktig roll i utveckling av insulinresistens, typ 2-diabetes och det metabola syndromet. Vi studerar samspelet mellan olika organ, framförallt hjärnan, fettväven, bukspottkörteln och tarmen, vid fetma och typ 2-diabetes. Det huvudsakliga målet för denna del av forskningsprogrammet är att identifiera nya mekanismer i hjärnans reglering av kroppens energi- och glukos-balans och de störningar där som kan bidra till insulinresistens och typ-2 diabetes. Framförallt belyses hjärnans kommunikation med andra  organ, via t ex neuroendokrina system och autonoma nervsystemet. Ett långsiktigt mål är att finna nya koncept för prevention och behandling av diabetes. Vi använder oss av flera olika angreppssätt:

- Avbildning av hjärnans funktioner (neuroimaging); PET, funktionell och morfologisk MR, cerebralt blodflöde
- Psykometri; frågeformulär/test avseende psykosocial stress, depressivitet/ångest, kognitiva funktioner
- Autonoma nervsystemets sympatiska och parasympatiska aktivitet
- Metabol och hormonell reglering; clamp-teknik, belastnings-tester
- Djurexperimentella studier av neurotransmittorer och neuropeptider

Vi utför också funktionella analyser av hjärnans signalering, via nerver och hormoner till målvävnader, t ex fettväv, med avseende  på bl.a. förändringar i deras glukos- och fettmetabolism, insulinkänslighet, celldifferentiering och reglering av gener som har betydelse för typ 2-diabetes och fetma.

Kvalifikationer
Avslutad universitetsutbildning motsvarande 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, motsvarande master i relevant område (biokemi, medicinsk eller farmaceutisk vetenskap eller näraliggande områden). Sökande bör ha erfarenhet av translationell forskning gärna innefattande ovan nämnda metoder samt av studier av metabol reglering. Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, självständighet och ansvarstagande samt god förmåga till kommunikation, samarbete och organisation. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Ansökan ska innehålla ett kort personligt brev, CV med beskrivning av vetenskapliga kvalifikationer och ev publikationer, relevanta examensbevis samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 april 2022, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Susanne Hetty, mailto:[email protected] eller Jan Eriksson, mailto:[email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2022, UFV-PA 2021/5006.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Intendent

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Avdelningen för Gemensam service och administration är avdelning inom förvaltningen vid Uppsala universitet.

Avdelningen består av fyra enheter där tre har sin bas i Uppsala. Enheterna i Uppsala stödjer verksamheterna vid Engelska parkens campusområde, Segerstedthuset samt Universitetshuset. Avdelningens fjärde enhet har sin bas på campus Gotland. Vid avdelningen finns också ett ledningsstöd som arbetar med avdelningsövergripande frågor.

Nu söker vi en intendent till enheten vid universitetshuset.

Universitetshuset är universitets huvudbyggnad med anor från 1800-talet och används för bl a föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst de akademiska högtiderna.
https://uu.varbi.com/center/tool/position/455416/edit/tab:2/Avdelningen för Gemensam service och administration är avdelning inom förvaltningen vid Uppsala universitet. Avdelningen består av fyra enheter där tre har sin bas i Uppsala. Enheterna i Uppsala stödjer verksamheterna vid Engelska parkens campusområde, Segerstedthuset samt Universitetshuset. Avdelningens fjärde enhet har sin bas på campus Gotland. Vid avdelningen finns också ett ledningsstöd som arbetar med avdelningsövergripande frågor. Nu söker vi en intendent till enheten vid universitetshuset. Universitetshuset är universitets huvudbyggnad med anor från 1800-talet och används för bl a föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst de akademiska högtiderna. Läs mer: https:/www.uu.se/om-uu/historia/historiska-kulturmiljoer/universitetshuset/

Arbetsuppgifter
Som intendent har du ansvar för personal och budget och leder operativt verksamheten i syfte att säkerställa en funktionell och ändamålsenligt drift av huset. Du rapporterar direkt till avdelningschef, ingår i ledningsgruppen och har en nära relation med övrig verksamhet i huset och representanter från fastighetsägaren. Du säkerställer i samarbete med medarbetarna på enheten att god service ges till universitetshusets besökare och intressenter. Då universitetshuset står värd för många events under kvälls- och helgtid kan arbete på obekväm arbetstid förekomma.
Ansvarsområdet kommer på sikt att utvidgas till husdrift för fler byggnader med kulturhistoriskt värde såsom t ex. Gustavianum.

I arbetet ingår bl a att:

- säkerställa enhetens service och leveranser i rätt tid, med rätt resurser och till rätt kvalitet i tät dialog med avdelningschef och medarbetare
- ansvara för husets tekniska installationer både vad avser fastighetsrelaterade driftsfrågor och AV-tekniska frågor
- delta i hyresgästmöten tillsammans med fastighetsägaren i rollen som expert inom verksamhetsområdet
- i samarbete med fastighetsägare planera och genomföra hyresgästanpassningar
- ansvara för att det finns enhetliga och dokumenterade interna rutiner och manualer som är kända för berörda
- medverka till god arbetsmiljö, kommunikation och samverkan inom enheten såväl som inom avdelningen.

Kvalifikationskrav:

- Akademisk examen inom t ex fastighetsförvaltning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Erfarenhet av arbetsledning, budget och uppföljning inom en serviceorganisation
- Kunskap om fastighetsskötsel och processen kring hyresgästanpassningar
- God kännedom inom AV- och e-mötesteknik
- Behärska både svenska och engelska, i tal och skrift

Du ska genom dina tidigare erfarenheter inom serviceyrket ha utvecklat förmågan att med positiv energi, proaktivt arbetssätt och flexibelt förhållningssätt bemöta medarbetare, studenter och gäster i ett stundtals högt tempo. Du ska ha förmågan att förstå och kommunicera med skilda grupper inom verksamheten samt skapa och upprätthålla goda effektiva arbetsrelationer både internt och externt. Du har viljan och förmågan att driva förändrings- och förbättringsarbete i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen och det är särskilt viktigt att du är prestigelös, kan ta egna initiativ och hålla många bollar i luften samtidigt.

Önskvärt och meriterande
Erfarenhet av arbete i kulturhistoriska miljöer är meriterande. Har du kännedom om universitetets organisation och struktur är det ett plus.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malin Dahlén, [email protected], 018-471 6292.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4857. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i röntgenfysik på batterimaterial

Ansök    Dec 14    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Avdelningen för röntgenfysik inkluderar programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) och bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Forskningen kommer att bedrivas inom forskningssamarbeten runt material för energitillämpningar vid institutionen för fysik och astronomi. En stor del av forskningsarbetet kommer att bestå av experimentella studier av funktionella gränsskikt i batterier, där arbetet syftar mot metodutveckling för operando mätningar med fotoelektronspektroskopi. Studierna kommer att bedrivas inom finansierade VR-projekt. Viss del av arbetet kommer bedrivas vid internationella synkrotronljusanläggningar.

För att utveckla och förstå funktionen hos gränsskikten i batterier så krävs ny detaljerad kunskap om materialen på atomär nivå. Avancerade metoder som har utvecklats av avdelningen för Röntgenfysk utgör unika verktyg för att erhålla sådan kunskap. Detta inkluderar nya möjligheter där gränsskikten i batterier kan studeras med fotoelektronspektroskopi och röntgenspektroskopi samtidigt som energi omvandlas via redoxreaktioner vid elektrodytorna, s.k. operando studier. Projekts fokus ligger på experimentell karakterisering av modelsystem såväl som etablerade batterimaterial, och det experimentella arbetet kommer kompletteras med modellering. Projektet kombinerar grundläggande och mer tillämpad forskning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingör följande:

- att installera ett lab-baserat och elektronspektroskopi instrument för operandostudier.
- att undersöka den elektroniska strukturen i gränsskikten mellan elektrod och elektrolyt i batterier med lab-baserad och synkrotronljusbaserad röntgenspektroskopi och kompletterande metoder.
- att jämföra de experimentella resultaten med modellering av den fysik som sker i de funktionella gränsskikten i batterier för fördjupad förståelse.
- att sammanställa erhållna resultat i artiklar.

Kvalifikationskrav
Krav för anställning är doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande bakgrund. Erfarenhet av tillverkning, hantering och cykling av batterimaterial är meriterande. Bra kommunikationsförmåga på engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är erfarenhet av arbete med synkrotronljus, såväl experimentellt som efterföljande data-analys, samt viss erfarenhet inom modellering. Speciellt elektronspektroskopi vid höga energier och operando mätningar är av stor vikt. Förmågan att planera och leda stråltid vid synkrotronanläggningar samt erfarenhet av internationellt forskningssamarbete är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 220101 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Håkan Rensmo, 0701679145.

Välkommen med din ansökan senast den 27 december 2021, UFV-PA 2021/4915.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området Hälsovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den person vi söker ska främst arbeta med studier som genomförts/genomförs utifrån kvalitativ forskningsmetodik om informella vårdgivares mentala hälsa. I uppgifterna ingår att: intervjua informella vårdgivare med övergripande syfte att utveckla stöd för olika grupper av informella vårdgivare; intervjua hälso- och sjukvårdspersonal för att ta reda på vilka hinder och möjligheter som finns gällande att erbjuda psykologiskt stöd till informella vårdgivare; analysera data insamlade via intervjuer med tematisk analys och andra kvalitativa metoder; samt rapportera resultat i vetenskapliga publikationer, på konferenser och i populärvetenskapliga sammanhang. Andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska ha en doktorsexamen inom hälsovetenskap eller näraliggande område (t.ex. genusvetenskap, omvårdnad, psykologi, socialvetenskap, sociologi) och ha dokumenterad expertis inom områden som är relevanta för anställningen. Utmärkt förmåga att kommunicera om forskning i tal och skrift både på det svenska och engelska språket är ett krav liksom tidigare erfarenhet av att genomföra studier utifrån kvalitativ forskningsmetodik och rapportera resultat från dessa studier.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- erfarenhet av forskning med kvalitativ forskningsmetodik inom området hälsovetenskap eller näraliggande område
- erfarenhet av forskning inom området informell vård och/eller området mental hälsa
- erfarenhet av att organisera och bearbeta kvalitativa data med NVivo eller annan mjukvara
- erfarenhet av forskningsmetoder (förutom kvalitativ metod) som används i forskargruppen t.ex. ‘feasibility’ studier, involvera de forskningen berör i hela forskningsprocessen, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, meta-analys, meta-syntes, ‘participatory action research’, pilot studier
- vetenskapliga publikationer
- förmåga att handleda andras arbete
- utmärkt förmåga att administrera, organisera och planera
- förmåga att arbeta effektivt i små projektgrupper

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:

- ditt Curriculum Vitae
- kopior av dina betyg
- din avhandling
- personligt brev (max två sidor)
- fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
- kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader, med möjlighet att vi rekryterar för ytterligare en period. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: ansvarig forskare, Dr Joanne Woodford [email protected], +46184716573 eller forskargruppsledare, professor Louise von Essen, [email protected], 070 425 07 14.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2021/4887.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskartjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi

Ansök    Dec 14    Uppsala Universitet    Organisk kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
https://uu.

se/om-uu/jobba-hos-oss/

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning.

En ettårig forskartjänst finns tillgänglig vid professor Jan Streuffs labb vid Institutionen för kemi - BMC. Streuff-gruppen arbetar inom områdena homogen katalys och organisk syntes. Läs mer om Streuffs forskning på https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning/organisk-kemi/forskargrupper/streuffs-grupp. Projektet kommer att behandla tillämpningen av katalytiska klyvningsreaktioner vid återvinning av vissa typer av polymeravfall, inom ramen för ett FORMAS-projekt. Kandidaten kommer att aktivt få engagera sig i alla aspekter av forskningsplaneringen och genomförandet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta syntes av substrat och katalysatorer, reaktionsoptimering och applicering, analys och tolkning av resultat, fullständig karakterisering av produkterna, dokumentation samt rapportering av resultaten på regelbunden basis samt planering framåt.

Förutom att genomföra forskningsprojektet kommer kandidaten även att delta i grupporganisationen och handledningen av doktorander/studenter i gruppen.

Kvalifikationskrav
För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i organisk kemi eller polymer kemi.

Den kandidaten ska ha en dokumenterad meritlista inom organisk kemi eller polymerkemi med publikationer i vetenskapliga tidskrifter på hög nivå.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att genomföra den tänkta forskningen. Förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande är måsten och kommer därför att värderas vid urvalet av kandidaterKandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av analys och syntes/återvinning av polymera material ses som meriterande. Dessutom kommer mycket god praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopisk och gaskromatografisk analys, från arbete under inertgas-atmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi, att betraktas som en fördel.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Om ansökan
Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, forskningssummering, minst två referenspersoner samt intyg.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Streuff, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5000.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 systemutvecklare med inriktning på teknisk utveckling av e-hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/. Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

Med anledning av att digital teknik kan öka tillgängligheten till god och säker vård och behandling har vi påbörjat ett arbete med att vidareutveckla och förbättra Portalens funktionalitet och användarvänlighet. Den/de person/er vi söker kommer att tillsammans med ytterligare systemutvecklare, en forskare och en doktorand att ingå i U-CAREs tekniska utvecklingsgrupp.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Företrädesvis handlar arbetet om att förvalta och vidareutveckla Portalen med särskilt fokus på användargränssnitt. I arbetsuppgifterna ingår underhåll och utveckling av web och mobilanpassade applikationer samt testning (UX). Andra uppgifter såsom teknisk support till användare av Portalen, teknisk problemlösning, kontakt med leverantörer av olika tjänster, dokumentation och utveckling av utbildningsmaterial kan förekomma. Den/de personer vi söker förväntas att över tid arbeta med grundläggande uppgifter för hela Portalen.

Kvalifikationskrav


- Minst två års arbetslivserfarenhet av att arbeta agilt med webb/systemutveckling i Full Stack .Net, JavaScript och/eller Python. Mycket god förmåga att följa med i teknikutvecklingen och att anpassa arbetssätt till ny teknik.
- Mycket god förmåga att arbeta självständigt och i grupp, ta initiativ, förstå systemets delar samt helheten, leverera i tid, hålla utlovade deadlines och se detaljer samt dokumentera arbetet på det engelska språket.

Önskvärt/meriterande i övrig


- Kandidatexamen inom systemvetenskap eller datavetenskap alternativt ingenjörsexamen med inriktning mot IT-utveckling.
- Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med JavaScript, CSS, HTML, Bootstrap och/eller andra programmeringsspråk, ramverk och bibliotek för utveckling av användargränssnitt.
- Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med RESTful API, Testdriven utveckling, Eventdriven arkitektur och Microservices arkitektur.
- Erfarenhet av att arbeta med system för internetbaserad forskning och/eller vård och/eller e-hälsa.
- Goda kunskaper i det svenska språket.

Ansökningsförfarande:
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Curriculum Vitae Kopior på examensbevis
- Ett personligt brev (maximum två sidor)
- Lista över de systemutvecklingsprojekt som du arbetat med inklusive använd teknikstack och din roll i projekten.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader med möjlighet att vi rekryterar för ytterligare en period. Omfattningen är 100% men kan efter önskemål justeras till 50%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Programsamordnare för U-CARE, professor Louise von Essen, [email protected] och/eller forskare, PhD Mudassir Imran Mustafa, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2022, UFV-PA 2021/4886.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universiteten grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att forska och skriva om gränsöverskridande straffrättsligt samarbete, den europeiska utredningsordern, domstolsprövning och försvararrättigheter i den svenska EU-straffrättsliga kontexten. Vidare kommer forskaren arbeta med viss utbildningsverksamhet samt med utveckling av utbildningsmaterial.

EU-straffrätt är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra beslut av rättsliga myndigheter utgör en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet. Principen syftar till att underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och att stärka det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. En förutsättning för principens genomförande är att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Ett sätt att öka förtroendet är att införa gemensamma minimiregler för enskildas rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet. Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden.

Utvecklingen av det EU-straffrättsliga området har under det senaste decenniet varit snabb i takt med ett ökat politiskt intresse för gränsöverskridande brottslighet och därmed sammanhängande straffrättsliga utmaningar. Flera EU-straffrättsliga frågor, såsom försvararrättigheter, regleras på internationell nivå, inom EU och nationellt (där det finns ytterligare regel- och beslutsnivåer). Rättsområdet är komplext, inte alltid sammanhängande och ibland fragmentariskt. Komplexiteten i sig motverkar ibland att de uppsatta målen uppfylls. Det är en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera strukturerna för den EU-straffrättsliga lagstiftningen, effekterna för domstolsprövning och rätten till ett effektivt försvar vid gränsöverskridande inhämtning av nationella bevis.

Forskargruppen i EU-straffrätt vid den juridiska fakulteten har sedan flera decennier samarbetat nära med forskare vid universitet i andra länder. Forskaren kommer ingå i ett större europeiskt projekt där syftet är att analysera strukturerna för rättslig granskning i den europeiska utredningsordern inom ramen för rätten till ett effektivt rättsligt skydd. Projektet omfattar tillämpliga regler och praxis för domstolsprövning av utredningsåtgärder i Belgien, Tyskland, Italien, Polen och Sverige. Målet är att utarbeta en plan för bästa praxis i hela EU för att säkerställa en gemensam standard för effektivt skydd av försvarsrättigheter vid gränsöverskridande utredningar, samtidigt som strukturerna för domstolsprövning klargörs. Det är därmed en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera rättsreglerna systematiskt i syfte att ge vägledning för tillämpningen och diskutera alternativa, tydligare regleringar.

Kvalifikationskrav
Avlagt doktorsexamen i europarätt, straffrätt eller processrätt, eller motsvarande kompetens. Forskaren måste ha aktuell kunskap om utveckling av EU-straffrätten inom EU, särskilt Sverige. Forskaren ska kunna läsa och analysera juridiska dokument på svenska och engelska. Forskaren måste kunna kommunicera bra på svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För att stödja utvecklingen av yngre forskare vid juridiska fakulteten, företräde ges till sökande som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta ett kort brev som beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, CV, Examensintyg samt andra relevanta handlingar. Akademiska publikationer inklusive doktorsavhandling och upp till tre ytterligare publikationer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Maria Bergström, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022, UFV-PA 2021/4840.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurs 5

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning i redovisningsrätt och associationsrätt på terminskurs 5. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda, planera och genomföra undervisning framförallt i seminarieform, att följa utvecklingen inom anställningens rättsområden samt även viss kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår även examination. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal. Tjänsten löper över sex månader från 1 januari till 30 juni 2022.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnena på terminskurs 5 har följande huvudsakliga inriktning. Redovisningsrätten omfattar en introduktion till löpande bokföring, balans- och resultaträkning samt avslutande av den löpande bokföringen. Associationsrätten omfattar allmän associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, samt regleringen som omfattar kapitalmarknaderna och associationer verksamma på kapitalmarknaderna. Redovisningsrätten utgår från redovisningslagstiftningen och undervisningen omfattar löpande bokföring, upprättande av balans- och resultaträkning samt nyckeltal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare undervisningserfarenhet, inklusive erfarenhet av alla nivåer på juristprogrammet, pedagogiska ledningsuppgifter inom relevanta områden samt forskningserfarenheter.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Jan Bjuvberg e-post:  [email protected] eller kursföreståndare Rebecca Söderström e-post: rebecca.söderströ[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4324.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i berggrundsgeologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 250 anställda, varav många med en internationell bakgrund.

Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens tillblivelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Institutionen bedriver forskning inom flera strategiska forskningsområden, t.ex. i samverkan med Centrum för naturkatastrofslära (http://www.cnds.se) och i det främsta europeiska nätverket EIT RawMaterials (https://eitrawmaterials.eu/).

Inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik, studerar vi vår planet från dess djupa inre till skorpan och analyserar processer som sker på en skala från enskilda kristaller till tektoniska plattor. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergskedjebildning, och globala kemiska och geodynamiska cykler. Vår verktygslåda innehåller klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker. Några av våra mest spännande metoder inkluderar 3D analoga och numeriska modeller, elementanalyser i den nationella mikrosondanläggningen som drivs av vår avdelning, samt högtemperatur och tryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Vår gedigna kunskap och breda kompetens främjar en helhetssyn av vår dynamiska planet. För mer information se: http://www.geo.uu.se.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, i samverkan med övriga program inom Institutionen för geovetenskaper, erbjuder kandidatprogram i geovetenskap, masterprogram i geovetenskap med inriktning i geologi och det internationella EU-masterprogramet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM. Vår undervisning innefattar berggrundsgeologi i teori och praktik, grunder i mineralogi och petrologi, strukturgeologi samt naturresurser på kandidatnivå. På mastersnivå ansvarar vi för kurser inom mineralogi och petrologi, nordisk regional geologi, tektonik, malmresurser, malmprospektering, geovetenskapens analysmetoder, 3D modellering samt presentation & publicering. Utöver detta erbjuder vi fältkurser på både kandidat- och masternivå.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Anställningen avser undervisning på kurser inom kandidat- och masterprogrammen, främst inom områden magmatisk petrologi och geokemi, malmgeologi och kommunikationsfärdigheter. Undervisningen kommer huvudsakligen att bestå av föreläsningar, övningar och handledning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och utvärderingsarbete.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kommer att innefatta utbildningsprogramsamordning av masterprogrammet i geovetenskap och planering av master- och kandidatprogram.
- Forskning med koppling till de ämnesområden som ingår i undervisningen, och till pågående forskning inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik. Forskningens omfattning motsvarar 20 % av arbetstid.

Behörighetskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom berggrundsgeologi.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde: 2022-01-15

Lön: Fast lön

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prof. Peter Lazor, +46-70-167 90 42, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/4620.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Sju doktorandplatser vid Teologiska institutionen

Ansök    Dec 9    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.

Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism. 

Teologiska fakulteten ledigförklarar härmed sju doktorandanställningar vid Teologiska institutionen.

Tillträde 1 september 2022.

Ansökan kan avse följande ämnen:

- Religionshistoria och global kristendom
- Empirisk-praktiska studier av religion och teologi
- Bibelvetenskap
- Kyrkohistoria och missionshistoria
- Religionsfilosofi
- Etik
- Systematisk teologi

Arbetsuppgifter: Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i https://regler.uu.se/lagar-och-forordningar/ För information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till: https://teol.uu.se/forskning/forskarutbildning/anmalan-och-antagning/

Ansökan ska innehålla:

- Blankett för Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.
- Blanketten Finansieringsplan samt vidtalad handledare vid Teologiska fakulteten.
- Studieintyg på svenska eller engelska som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten samt kopia av eventuella examensbevis (svenska eller engelska).
- Projektbeskrivning om 6 sidor (om det behövs kan ytterligare en sida för referenser läggas till) med följande rubriker: syfte, problemställning, metod, teoretisk ram, studiens relation till tidigare forskning och undersökningsmaterial för det framtida avhandlingsprojektet. Samtliga rubriker ska finnas med, men inte nödvändigtvis i den här ordningen.
- Magisteruppsats och i förekommande fall masteruppsats.
- I vissa fall kan det finnas risker med ett föreslaget doktorandprojekt som påverkar projektets genomförbarhet, speciellt i fråga om tillgång till material för undersökningen. Den sökande ska därför bifoga en bedömning av projektets genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella risker med det föreslagna materialet. För högriskprojekt ska förslag på alternativt material anges.

Ej fullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå”. Med hjälp av den allmänna studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Ta i god tid kontakt med en lärare vid fakulteten som är villig att fungera som handledare om du skulle antas. Ansökningar som saknar uppgift om vidtalad handledare kommer inte att bedömas. När du skriver din ansökan kan du ha nytta av fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå om ansökningsprocessen, bedömningskriterier och bestämmelser om den projektbeskrivning som är centrum i din ansökan. Samtliga anförda dokument samt instruktioner för ansökan hittar du här: https://www.teol.uu.se/forskning/forskarutbildning/anmalan-och-antagning/.

Som antagen till forskarutbildningen är grunden att du är anställd som doktorand under utbildningstiden, normalt fyra år. Att bli antagen som doktorand förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och har uppehållstillstånd.

Inom forskningsinriktningarna Global kristendom respektive Missionshistoria sker finansiering för det första året som antagen doktorand med stipendium för heltidsstudier, följt av anställning som doktorand under de följande tre åren. För övriga inriktningar gäller anställning som doktorand under utbildningstiden, normalt fyra år.

Forskarutbildningen vid Teologiska institutionen sker i en forskningsmiljö som värdesätter närvaro och kollegialt deltagande. En utgångspunkt för institutionen är regelbunden närvaro på arbetsplatsen, medvilket förstås minst tre dagar i veckan.

Sökande ombeds indikera intresse i ansökan för att ingå i forskarskolan Samhälle, kyrka och teologi. Mer information om forskarskolan och vad den innebär finns https://www.teolfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/forskarskola-i-samhalle--teologi-och-kyrka/.

Besked om antagning lämnas i början av juni 2022.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildning Mohammad Fazlhashemi, tel. 018 – 471 2227, e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2022, UFV-PA 2021/4692.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom området astrocyter i Parkinsons sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är framförallt inriktad på cellulära och molekylära mekanismer vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med andra universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige.

Projektbeskrivning
De huvudsakliga förändringarna i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, innefattar inlagring av alfa-synuklein inuti cellerna och kronisk neuroinflammation. Trots det, vet vi väldigt lite om samspelet mellan dessa två processer och deras respektive inverkan på sjukdomsprogressionen. Det övergripande målet med vår forskning är att förstå hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till sjukdomsutveckling och spridning av patologin vid Parkinsons sjukdom. Genom denna infallsvinkel hoppas vi kunna identifiera framtida behandlingsstrategier. Projektet kommer i första hand att vara fokuserat på analyser av inlagring av alfa-synuklein i astrocyter.

Arbetsuppgifter
Cellodling:
Differentiering och odling av humana iPSC-deriverade astrocyter.

Inducering av alfa-synuklein-patologi i cellkulturer:
Sonikering av alfa-synuklein fibriller, samt exponering av humana astrocyter.
Cellerna och cellodlingsmediet kommer att studeras med olika tekniker.

Immunocytokemi:
Fixerade cellkulturer kommer att färgas med hjälp av specifika antikroppar och dyes.

Mikroskopering:
Flouresence-mikroskopering kommer att användas för att analysera immunofärgningar och time lapse-mikroskopi för att filma cellerna. Kvantifieringar av flouresence-bilder kommer att göras med Image J.

ELISA och Western blot

Cell-lysat och cellodlingsmedium kommer att analyseras med ELISA och Western blot.

Övriga metoder som kan komma att användas:
Snittning av vävnad
Immunohistokemi

Kvalifikationer
Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. Stor vikt läggs vid erfarenhet av cellodlingsarbete, framförallt erfarenhet av arbete med cellulära modellsystem för Parkinsons sjukdom samt odling och utmognad av humana iPSC-deriverade astrocyter. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande
Erfarenhet av immunofärgningar, samt flourescens-mikroskopi är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande behärskar följande tekniker: Fixering och lysering av celler, sonikering av alfa-synuklein-fibriller, ELISA samt Western blot.

Ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett kort personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, CV, samt en lista på de metoder du behärskar.

Tillträde: 2022-01-10 eller enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsform: Tidsbegränsad, 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

För vidare upplysningar var vänligen kontakta: Anna Erlandsson, [email protected], 0737-815347.

Vänligen inkom med din ansökan senast den 21 december, UFV-PA 2021/4854.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom PET

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Forskningsassistent inom området PET vid neurodegenerativa sjukdomar

 

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Bakgrund och projektbeskrivning
Biologiska läkemedel står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar är en ledande strategi för behandling av Alzheimers sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel och diagnostiska prober att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan. Det övergripande målet med projektet är att utveckla diagnostik för hjärnans sjukdomar med antikroppsbaserade PET-radioligander.

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet för projektet är att identifiera proteiner vars uttryck eller distribution är förändrade vid neurodegeneration och att sedan generera hjärnpenetrerande antikroppar mot dessa. Arbetet innefattar även att utvärdera dessa ligander in vitro med immunologiska och histologiska metoder och i modeller av Alzheimers sjukdom.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. Sökande måste behärska följande metoder: immunhistokemi, mikroskopering, PCR och arbete med någon form av in vivo-modell som används inom neurovetenskaplig forskning. Sökande skall även ha erfarenhet av dataanalys i Excel, GraphPad, Image J och Matlab. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande har erfarenhet av följande tekniker: Proteinproduktion och rening, ELISA samt Western blot. Det anses också meriterande om den sökande kan uppvisa medförfattarskap på publicerad forskning i internationella peer-review granskade forskningsartiklar.

Ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett kort personligt brev där sökande beskriver sina forskningsintressen, CV, samt en lista på de metoder den sökande behärskar.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad 6 mån. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stina Syvänen, [email protected], 0737-815347.

Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2021, UFV-PA 2021/4884.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området nanokromism

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Avdelningen för fasta tillståndets fysik (FTF) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet.

På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning inom energi och miljöfrågor. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för kromism (smarta fönster, displayer), solceller, gassensorer (inomhusmiljö, utandningsluft), spinntronik och biomagnetiska tillämpningar, samt katalytiska- och fotokatalytiska beläggningar för att skapa nya tillämpningar inom grön energiteknologi (vattenrening, luftrening, syntetiska bränslen).

Arbetsuppgifter: Fortsatt arbete i pågående forskningsprojekt på nanokroma filmer, samt vätningsegenskaper hos sådana filmer, samt supersura binära metalloxidfilmer. Arbetet omfattar experimentellt arbete med kombinerad sputter- och polymerbaserad nanostruktureringsmetodik, syntes av lantanidoxihydrider och sulfaterad titandioxid.

Materialkarakterisering av filmer med röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, spektrofotometri, FTIR, elektriska transportmätningar, TOF-SIMS, dataanalys och rapportskrivning. Kortare forskningsvistelser i Korea, inom STINT-projektet ”nanokromism”, är en del av arbetet.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i materialvetenskap/ingenjörsvetenskap. Dokumenterad kunskap, kompetens och erfarenhet inom tillverkning av oxidfilmer med fysikalisk deponeringsteknik, speciellt magnetronsputtring och nanostrukturering av filmer med polymermallteknik, samt av materialkarakteriseringstekniker som elektronmikroskopi, XRD, TOF-SIMS, samt FTIR och elektrisk mätteknik, speciellt elektriska transportmätningar.

Vi kräver flerårig erfarenhet och dokumenterad vetenskaplig dokumentering av arbete inom tunnfilmssyntes och nano- och mikrostrukturering av oxidfilmer.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Du skall vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader

Anställningens omfattning: 80%

Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Österlund, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4774.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandtjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi

Ansök    Dec 8    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
https://uu.

se/om-uu/jobba-hos-oss/

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning. 

Jan Streuffs forskargrupp vid Institutionen fo?r kemi - BMC utlyser en doktorandtjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi. Streuffs forskargrupp arbetar inom fa?lten homogen katalys och organisk syntes. Besök gärna https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning/organisk-kemi/forskargrupper/streuffs-grupp för mer information.

I projektet kommer ny reaktivitet att studeras med fokus pa? metallocenkatalys och lågvärd övergångsmetall katalyserad transformationer. Doktoranden kommer att få engagera sig aktivt i alla aspekter av forskningen. Arbetsuppgifterna innefattar syntes av reaktionsprekursorer och katalysatorer, optimering och tilla?mpning av reaktioner, fullsta?ndig karakterisering av nya produkter, analys och tolkning av data, regelbunden dokumentation och rapportering av resultat samt planering av arbetet. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/. 

- För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-organisk-kemi-180906.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.22.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121535624. 
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Det är viktigt för oss att hålla våra labb och instrument i gott skick. Därför måste du vara mycket
organiserad och systematisk i ditt arbete och redo att aktivt bidra till en trevlig och produktiv arbetsmiljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Masterexamen i organisk kemi eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av NMR-analys och
arbete under inert gasatmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi betraktas som en fördel. Erfarenhet från forskning (till exempel kandidat- och masterprojekt, akademiska praktikplatser, företagsforskning) ses som en stark merit. Förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande är absolut nödvändigt och kommer därför att värderas högt vid valet av kandidater.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och ska innehålla följande dokument:

- Personligt brev
- CV 
- Vidimerade kopior av utbildningsbevis och kursbetyg.
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).
- Kopia på examensuppsats, eventuella publikationer eller andra handlingar du vill åberopa.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Mer information om forskarutbildningen finns http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jan Streuff, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/4864.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två postdoktor i nukleinsyre- och kolhydratkemi

Ansök    Dec 8    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Institutionen för kemi - Ångströmlaboratoriet har under många år fokuserat på utveckling av biomedicinska applikationer som inkluderar kemiskt modifierade nukleinsyremediciner och nanomaterial för läkemedelsleverans. Projektet innefattar utveckling av nya kemiskt modifierade oligonukleotider och kombination med naturliga biopolymerer från den extracellulära matrisen. Målet är nya läkemedel som är stabila in vivo med cellspecifik leverans. Forskningen är både grundläggande och tillämpad.

Arbetsuppgifter: Kemiska institutionen inbjuder ansökningar om två postdoktorala tjänster för att bedriva originalforskning inom området syntes av modifierade oligonukleotider (syntetisk kemibakgrund) och in vitro-utvärdering av läkemedelsformuleringar (cellbiologisk bakgrund). Undervisning kan också ingå, dock upp till högst 20 % av arbetstiden. I detta projekt kommer kemiskt modifierade oligonukleotider att utformas för att utveckla RNA-interferens (RNAi)-läkemedel med en förbättring av enzymatisk stabilitet i blodplasma och effektivitet. De modifierade RNA-läkemedlen kommer att kombineras med målsökande skräddarsydda nanobärare. Ny formulering av nanobärare och mikroskopiska studier för att fastställa intracellulär transport kommer att vara projektets primära fokus. Kandidaten kommer att vara involverad i ett europeiskt samarbete som involverar industriella partners och kommer att bedriva originell tvärvetenskaplig forskning som involverar organisk kemi och cell- och molekylärbiologi. Arbetet inkluderar syntes av nya kemiskt modifierade oligonukleotider, RNA-leveranssystem, utförande av biofysikaliska och biokemiska analyser och stabilitetsstudier genom radiomärkning av DNA/RNA, in vitro-studier i humana cellmodeller och intracellulära transportstudier med mikroskopiska tekniker. En av postdoktoranställningarna är för läkemedelsformulering medan den andra är för biologisk utvärdering av läkemedelsbärarna. Kandidaten förväntas också handleda examensarbeten och doktorander, aktivt söka extern forskningsfinansiering och ha ett nära samarbete med industriella partners i projektet.

Kvalifikationskrav: För den första tjänsten ska den sökande ha doktorsexamen i organisk kemi eller närliggande områden. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Kandidaten ska ha en bakgrund inom[MOU1]  kolhydratkemi och nukleinsyrakemi, med praktisk erfarenhet av fastfas-oligonukleotidsyntes, rening och karakterisering av oligonukleotider. Erfarenhet av nukleinsyratillförsel, organisk kemi, biokonjugationskemi, reaktionsmekanism, biomaterialforskning, 1D och 2D NMR-analys,

För den andra tjänsten ska den sökande ha doktorsexamen i biofysik, biokemi, cell- och molekylärbiologi eller närliggande områden. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Kandidaten ska ha en bakgrund inom oligonukleotidbaserad läkemedelsdesign, in vitro-transfektion, qPCR, Western blot, konfokalmikroskopi, molekylär märkning av intracellulära kompartment.

Gemensamt för båda anställningarna är att bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig vetenskaplig forskning. Kvaliteten på det enskilda vetenskapliga arbetet fästs större vikt än vid antalet publikationer. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift  krävs.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till tidigare uppvisad god samarbetsförmåga, motivation, engagemang och självständighet, hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Oommen Varghese, +46 18 471 38 32, [email protected] .

Välkommen med din ansökan senast den 27 december, UFV-PA 2021/4782.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i utveckling av elektrolyter för natrium-jonbatterier

Ansök    Dec 8    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Huvudmålet för projektet är att utveckla elektrolyter för natrium-jonbatterier som är baserade på organiska lösningsmedel. Det inkluderar huvudsakligen design, utveckling, samt karaktärisering av både lösningsmedel och salt i elektrolyten. Särskilt fokus kommer läggas på icke-brandfarliga elektrolyter som kan öka säkerheten hos batterier. Målet är att öka livslängden för natrium-jonbatterier genom optimering och användande av välfungerande elektrolyter. Olika aspekter av elektrolyterna som kommer studeras inkluderar: materialegenskaper, konduktivitet, brandsäkerhet, elektrokemiska reaktioner, samt hur elektrolyterna kan användas i batterier. Det slutgiltiga målet för projektet är att öka kunskapen och förståelsen för detta fält för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av säkra och förnyelsebara batterier.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Projektet kommer utföras vid Uppsala universitetet i nära samarbete med kollegor vid Ångström Advanced Battery Centre samt industriella partners. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av utvecklingen av flytande icke-brandfarliga elektrolyter för natrium-jonbatteriter. Detta innebär mer specifikt att designa och preparera säkra elektrolyter, bygga celler, samt analyser av både elektrokemi och material. En stor mängd elektrokemiska analysmetoder kommer användas (tex: cyklisk voltammetri, galvanostatisk cykling, kondiktivitetsmätninga) samt andra metoder såsom ESCA/XPS och termogravimetrisk analys för att undersöka lovande elektrolyter. Postdoktorn förväntas bedriva högkvalitativ forskning med målet att sprida resultaten i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter samt via konferenser. 

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi eller materialvetenskap eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Vi söker en kandidat med erfarenhet av batteriforskning, arbete i laboratoriemiljö, handlag med handskboxar och kompetens med elektrokemiska tekniker. Du behöver goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi, [email protected], 018 471 3738.

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/4839.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningassistent inom strukturbiologi

Ansök    Dec 7    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära avdelningarna i Europa.

Institutionens forskningsområden är indelade i sex forskningsprogram som täcker allt från cellbiologi till biofysik för enskilda molekyler.

Anna Sundborger-Lunnas forskningsgrupp söker en mycket motiverad forskningsassistent för att assistera med utveckling av innovativa molekylära metoder för studier av protein-lipidinteraktioner på molekylär nivå. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta nära experter inom biofysik, biokemi samt struktur- och molekylärbiologi. Det övergripande målet är att undersöka proteinmaskiners molekylära mekanismer i regleringen av membrandynamik och mitokondriefunktion med hjälp av ett mycket tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar avancerad kryo-EM analys av protein-lipidinteraktioner med en rad biofysikaliska och biokemiska tekniker (t.ex. Bhatt et al., Nat Comm, 2020; Bhatt et al., Structure 2021). Besök gärna https://www.icm.uu.se/structural-biology/sundborger-lunna-lab/ för mer information om forskningen i Sundborger-Lunnas grupp.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att tillhandahålla teknisk hjälp med experimentella arbeten, framförallt:

- Uttryck och renframställning av proteiner
- Funktionella aktivitetstester för proteiner
- Preparation av liposomer och andra membran-templat
- Kryo-EM-analys av protein-lipidkomplex

Kvalifikationskrav
Magisterexamen i biologi, molekylärbiologi, biokemi eller likvärdig. Erfarenhet av standardtekniker inom molekylärbiologi samt för proteinuttryck- och rening krävs. Tjänsten kräver hög organisatorisk förmåga och utmärkt förmåga till dokumentationshantering. Tyngdpunkt kommer att läggas på kommunikation- och samarbetsförmåga som krävs för effektiv samverkan med labbmedlemmar och entusiasm för att utveckla nya färdigheter och kompetens. Mycket goda tal- och skrivkunskaper i engelska krävs eftersom arbetsspråket i laboratoriet är engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av kryo-EM provberedning är fördelaktigt.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev (max 1 sida), kopia av officiella akademiska examina, samt kontaktuppgifter (mailadress och telefonnummer) till två referenser.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i tre månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sundborger-Lunna: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4833.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i biofysik med fokus på artificial intelligence

Ansök    Dec 8    Uppsala Universitet    Biokemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Vid institutionen arbetar drygt 100 personer. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier.  Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/?languageId=3.

Vi söker en forskare i biofysik, med fokus på artificial intelligence i strukturbiologi.

Anställningen är placerad i Westenhoffs forskargrupp. Teamet har som mål att avslöja strukturell dynamik av proteiner och kemiska reaktioner. Forskningen ligger vid gränssnittet mellan biologi, kemi och fysik och har resulterat i två ERC-utmärkelser och andra högt profilerade anslag. Gruppen publicerar kontinuerligt i ansedda tidskrifter. Hitta mer information på: httphttp://www.westenhofflab.net och på https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=4LGJqxkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Projektbeskrivning: Vi letar efter en forskare som kommer att tillämpa och vidareutveckla state-of-the-art metoder för att prediktera och bestämma proteinstruktur med kryo-EM-data och/eller seriell röntgenkristallografi. Vi välkomnar sökande som bidrar med egna idéer i projektet.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att justeras beroende på projektet utformning och dina preferenser. De inkluderar:

Forskning inom det angivna projektet. Analys av kryo-EM data och/eller seriell kristallografidata för bestämning av protein struktur med hjälp av maskininlärning eller artificiell intelligens, främst på fotosensoriska proteiner Kombination av strukturdata med prediktionsmetoder inom strukturbiologi.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ett för arbetsgivaren relevant område för projektet. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Vi förväntar oss att du har

- Erfarenhet i dator- eller experimentbaserad strukturbiologi.


- Djupgående erfarenhet med praktisk och avancerad dataanalys och/eller programmering inom strukturbiologi biofysik.
- En mycket bra publikationslista och/eller kommande publikationer, som visar en hög grad av vetenskaplig mognad och produktivitet
- Förmågan att kunna utföra vetenskaplig forskning på ett självständigt, kreativt och resultatinriktat sätt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom din förmåga att leda forskning framåt och din förmågan att kunna jobba i team..  Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Vi föredrar kandidater som har:

- En dokumenterad meritlista inom maskininlärning och artificiell intelligens som tillämpas på problem inom biofysik eller strukturbiologi.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 24 månader.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sebastian Westenhoff, [email protected], +46 766 18 3936.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver kortfattat dig själv, dina forskningsintressen och motivationen till varför du är lämplig för jobbet.
- Ett CV med publikationslista.
- En kopia av din doktorsexamen och dina betyg och en kopia av din avhandling (eller länk).
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).

Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2022. UFA-PA 2021/4858.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR-generalist

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.

Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Teologiska institutionen har 2500 studenter, drygt 110 anställda och en omsättning på 100 miljoner kronor.

Arbetsuppgifter
Som HR-generalist ger du ett brett, konsultativt stöd i HR-frågor till institutionens ledning. Du förväntas handlägga, samordna och följa institutionens ärenden inom HR-området i nära samarbete med prefekt, studierektorer och administrativ chef. Du ger institutionens undervisande, forskande och administrativa personal stöd och råd i HR-frågor. Du är uppmärksam på verksamhetens behov och håller dig uppdaterad om lagar, avtal, regelverk, förordningar, riktlinjer, kollektivavtal, processer och rutiner inom HR-området och bevakar att dessa följs. I arbetsuppgifterna ingår att administrera och handlägga HR- och löneärenden såsom semestrar, tjänstledigheter, rekryteringar, övertalighet, avslut och förlängning av anställningar, arvoderingar och reseräkningar. Du bistår institutionens prefekt, studierektor för FU och administrativ chef i rehabiliteringsärenden. I arbetsuppgifterna ingår också viss administration av institutionens forskarutbildning, administration kring utländska gäster och forskare och att vid behov initiera kontakter med Migrationsverket och Skatteverket. Andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma. Arbetsuppgifterna kräver stor samarbets- och organisationsförmåga, noggrannhet, servicekänsla och vana vid självständigt arbete. Du kommer att arbeta nära institutionens prefekt, administrativa chef, ekonom, samt ingå i arbetsgrupper exempelvis ledningsgrupp, arbetsmiljögrupp och likavillkorsgrupp.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har högskoleexamen inom personalområdet eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av självständigt HR- och personaladministrativt arbete, gärna i en akademisk miljö. Du har goda kunskaper i förvaltnings- och arbetsrätt, goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift liksom mycket goda datorkunskaper i MS Office. För att lyckas i arbetet som HR-generalist behöver du ha ett serviceinriktat arbetssätt och ha lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du behöver också vara en strukturerad person, som kan arbeta självständigt och noggrant, du tar egna initiativ, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och tar stort ansvar för ditt arbete. Du kan hålla god planering och struktur i flera samtidigt pågående processer. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av HR-arbete vid universitet eller högskola, gärna från liknande roll vid Uppsala universitet. Erfarenhet av att arbeta i löne-/PA-systemet Primula, Varbi, AKKA, W3D3 samt andra administrativa system som används vid Uppsala universitet. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ chef Peter Mannheimer, tel.070-4250964, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2021, UFV-PA 2021/4646.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Dec 6    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Tandemlaboratoriet är en nationell infrastruktur vid Uppsala Universitet som arbetar med tillämpning och utveckling av metoder för materialkaraktärisering med hjälp av snabba joner. I utrustningen ingår ett flertal acceleratorer såväl som jonkällor och många olika experimentella mätstationer med avancerade detektorer och komplex elektronik för analys. Vid laboratoriet bedrivs avancerat radiometri och isotopanalys med bl.a. kol-14 metoden för åldersbestämning av olika föremål.  Inom tandemlaboratoriets verksamhet pågår, vid sidan av tillämpning av redan etablerade materialanalytiska tekniker, en konstant utveckling av nya metoder för icke-förstörande analys av material på nanometersnivå. Kandidaten för tjänsten ska medverka i såväl utveckling av ny instrumentering som drift av befintlig utrustning.

Arbetsuppgifter:

- Drift, installation och testning av relevant forskningsutrustning inom isotopanalys.
- Drift av acceleratoranläggningar för materialmodifiering och materialanalys.
- Installation och testning av ny utrustning för icke-förstörande materialanalys.
- Hantering av kryogeniska medier.
- Kemisk preparation av provmaterial.
- Laddning av prover i jonkällahållare (mekanisk pressning).
- Rutinmässig laboratoriehantering av glasvaror m.m.
- Drift, underhåll och utveckling av elektronik.
- Mekanisk konstruktion, montering och testning.
- Allmän tekniskt stöd för drift och utveckling vid Tandemlaboratoriet.
- Viss administration i form av teknisk dokumentation.

Projektbeskrivning
Den sökande ska, i samarbete med övriga gruppmedlemmar, ansvara för installation, drift, underhåll, planering, dokumentation och kvalitetskontroll av teknisk utrustning och experiment. Utrustning inkluderar ultrahögvakuumsystem, högspänningsapparaturer och styrelektronik.

Kvalifikationskrav
MSc i teknik eller fysik eller motsvarande arbetserfarenhet inom relevant ämnesområde. Vi söker kvalificerade och motiverade kandidater med stort intresse att stödja akademisk forskning. Kunskap och erfarenhet av elektronik- och mekanikarbete samt kvalitetskontroll är ett krav. Tidigare erfarenhet av utrustning för acceleratorer eller atom- och kärnfysikexperiment är meriterande liksom erfarenhet med högvakuumteknik och högspänningsteknik såväl som elektronik. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav, liksom förmåga att ta egna initiativ och att arbeta både självständigt och i grupp. Vi utgår från att du vill ta ansvar, kan driva flera aktiviteter samtidigt, är innovativ och har ett genuint intresse för teknik.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 220301 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, tel 018-471 30 40, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2022, UFV-PA 2021/4619.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 forskningsassistent(er) i additiv tillverkning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Projektbeskrivning:  Du kommer att verka främst inom 2 stora satsningar vid Uppsala universitet: VINNOVAs nya kompetenscentrum Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna, AM4Life (2020-2024), och Ångström Initiative for Additive Manufacturing ([email protected]Å), och därmed även integreras som en naturlig del av de forskningsmiljöer som dessa båda satsningar inbegriper.

Forskningen spänner över teknik, kemi och fysik, med inslag av biologi, främst i tillämpningarna. Flera företag och andra parter (såsom andra universitet, forskningsinstitut och sjukhus) ingår i konsortierna.

Arbetsuppgifter: Assistera forskning inom ovan nämnda projekt vilket bl a innebär att utveckla maskininlärningslösningar, bildbehandlingsverktyg och andra databaserade verktyg för att kunna analysera utskrivna materialblandningar under själva utskriftsprocessen. Det ultimata målet är att sedan kunna ge feedback till utskrivningsprocessen när fel upptäcks för att kunna justera utskrifterna i realtid. I arbetet kommer du/ni att samarbeta med forskare och doktorander som bland annat jobbar med utskrifter av läkemedel för individanpassad medicinering. Viss studenthandledning/undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik med inriktning mot inbyggda system eller annan examen på avancerad nivå och motsvarande kunskaper.  Vi kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska då projektresultat främst måste kommuniceras skriftligt och muntligt till myndigheter och intressenter på svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av maskininlärning i allmänhet och federerad maskininlärning i synnerhet är meriterande. Denna erfarenhet kan ha uppnåtts genom examensarbete eller på annat sätt. Praktisk erfarenhet av arbete i forskargrupp samt erfarenhet av undervisning är också meriterande eftersom viss studenthandledning/undervisning i de kurser som ges inom de två ovan nämnda satsningarna kan bli aktuellt

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Kontaktuppgifter till minst 2 referenser önskas.

Intervjuer sker löpande och kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 18 månader

Anställningens omfattning: 100%

Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Jonas Lindh ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2021, UFV-PA 2021/4779.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

IT-arkitekt med inriktning mot integration

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Är du IT-arkitekt med intresse för integration och vill vidareutvecklas inom området? Vill du vara med och forma en integrationsarkitektur och implementationen av den? Då kan du vara den person vi söker till avdelningen Universitetsgemensam IT.

Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd.

Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT-frågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på sex enheter

För mer information, se: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/universitetsgemensam-it 

Arbetsuppgifter: Enheten för arkitektur och integration söker en IT-arkitekt med inriktning mot integration. Som IT-arkitekt kommer du att arbeta tillsammans med övriga IT-arkitekter vid enheten. Ditt huvudfokus blir universitetets integrationsarkitektur och integrationsriktlinjer. Arbetet innebär att bygga vidare på de integrationslösningar som finns och att forma en tjänsteorienterad integrationsarkitektur. Tillsammans med integrationssamordnare och integrationsutvecklare bildar du en kompetensgrupp kring integration vid avdelningen. Du kommer att ha ett ta?tt samarbete med övriga IT-arkitekter, fo?rvaltningsledare, tekniker och chefer inom avdelningens olika ansvarsomra?den som omfattar utveckling, fo?rvaltning och drift. 

Kvalifikationskrav: Relevant akademisk examen inom fo?retra?desvis systemvetenskap, datateknik eller datavetenskap, eller kunskaper fo?rva?rvade pa? annat sa?tt som arbetsgivaren bedo?mer som likva?rdiga. Mycket goda kunskaper och insikt i olika integrationsmönster och arkitektur.  Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som IT-arkitekt inom området integration. God förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, processer och samband. God förmåga att dokumentera och kommunicera ditt arbete på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift, både på svenska och engelska. God förmåga att arbeta självständigt med ett pragmatiskt och lösningsorienterat synsätt och god förmåga att se och arbeta för helheten.

Önskvärt / meriterande: Erfarenhet av arbete i liknande organisation. Erfarenhet av BizTalk. Erfarenhet av integrationsutveckling. Erfarenhet av arbete i integration competence center (ICC) eller liknande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Per-Olof Andersson, [email protected], 018-471 78 82.

Välkommen med din ansökan senast den 9 december, UFV-PA 2021/4252.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom området nanoteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Projektbeskrivning: Projektets målsättning är att förbättra vården av kronisk smärta genom att utveckla en innovativ in vivo sensor som kan lokalisera djupt sittande vävnadsanomalier som uppträder vid långvarig muskuloskeletal smärta.

Projektet är ett samarbete mellan tre akademiska grupper (Institutionen för materialvetenskap och Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet) och två SME (DoloRadix AB och Progress Ortopedisk Medicin AB).

Arbetsuppgifter: Fortsatt arbete i pågående forskningsprojekt vilket innebär att assistera forskning inom ovanstående projekt. Arbetet innebär tekniskt arbete med tillverkning och karakterisering av sensorn samt teknisk dokumentation för den regulatoriska processen.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen inom materialvetenskap.  Vi kräver kunskap och erfarenhet av produktutveckling inom medicintekniska branschen samt även erfarenhet av dokumentation av process- och produktutveckling. Vi kräver också erfarenhet av renrumsarbete. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.

Personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga är mycket viktiga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan: Ansökan ska innehålla personligt brev som beskriver dig och varför just du är lämplig för tjänsten, CV, kopior på examensbevis och betyg samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 3 månader

Anställningens omfattning: Heltid

Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ken Welch, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4713.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i utbildningssociologi, forskarskolan Skola, sport och skärm

Ansök    Dec 3    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/. Forskningen är också nära knuten till den verksamhet som sker inom forskningsgrupperna Sociology of Education and Culture (SEC), http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm, och Uppsala Studies of History and Education (SHED) http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningshistoria/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker (https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm). Forskarskolan omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Forskarskolans utgångspunkt är att gränsen mellan skola och samhälle har blivit alltmer porös. Via digitala verktyg finns världen ständigt tillgänglig i skolan. Föräldrar ges större insyn i barnens skolgång genom skolplattformar där de kan följa barnens kunskapsutveckling. En ökad profilering av skolor mot sport, kultur och medier gör även att gränsen mellan fritidsaktiviteter och skola luckras upp. I forskarskolan tas därför ett samlat grepp om lärande, skola, fysisk aktivitet och digitala medier. Hur områdena förhåller sig till varandra och hur de fungerar i olika sociala och geografiska sammanhang är centrala frågor för forskarskolan. De doktorandprojekt som genomförs inom ramen för forskarskolan kommer att belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning, företrädesvis inom lärarutbildningen, eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningshandlingarna skall omfatta:

- Ifylld och signerad ansökningsblankett för studier på forskarnivå (se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777)
- Personligt brev
- CV, meritförteckning med registerutdrag och i förekommande fall gymnasiebetyg som styrker allmän och särskild behörighet till forskarutbildning i utbildningssociologi. Kopia av examensbevis och betyg bifogas.
- Självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär, särskilt examensarbeten (C- och D-uppsatser, magisteruppsats, masteruppsats, och/eller andra vetenskapliga arbeten).
- En avhandlingsplan på högst 7 sidor som tar upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till barns eller ungas lärande/utbildning och minst ett av forskarskolans andra två teman (barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet).

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på svenska eller engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se https://www.edu.uu.se/utbildning/ forskarutbildning/.

Utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi regleras också av http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_allmstudpl.utbsoc13.pdf.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers rutiner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-03-01. Placeringsort: Uppsala. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Emil Bertilsson, [email protected] . Forskningsledare professor Mikael Börjesson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2022, UFV-PA 2021/4484.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling

Ansök    Dec 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom områden som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer.

Vi befinner oss i en spännande, expansiv och internationell miljö. För mer information se http://www.geo.uu.se. Forskningen inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön med naturresurser och ekosystemtjänster som en grund för samhället och vi strävar efter att producera kunskap om hur naturresurser kan användas hållbart. Forskningen rör både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom Klimatledarskap i forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten fokuserar på klimatstyrning och klimatpolicy för klimatomställning, och är kopplad till Klimatledarskap (CCL) samt knuten till forskningsprogrammet FAIRTRANS (Fair Transformations to a Fossil Free Future), som är ett samarbete mellan fem svenska universitet och en rad organisationer från civilsamhället och näringslivet, finansierat av Mistra och Formas 2021-2025. Doktoranden ska framförallt arbeta med frågor som rör strategier och acceptans för klimatomställning, däribland frågor om interaktioner mellan vetenskap, policy, aktörer och allmänheten. Hinder och drivkrafter för klimatomställning, från vetenskapsförnekelse till beslutsprocesser, till den roll som progressiva företag kan spela, kommer att undersökas. Forskningen är kvalitativ och sker i nära samverkan med forskare och partners i FAIRTRANS. Doktoranden kommer att hjälpa till att organisera och koordinera aktiviteter för olika aktörer i FAIRTRANS, inklusive att moderera rundabordssamtal. Dessutom förväntas doktoranden bidra i kommunikationsarbete och annan utåtriktad verksamhet på CCL.

Kvalifikationskrav
Sökanden ska ha en universitetsexamen (MSc) i hållbar utveckling eller miljövetenskap. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper och erfarenheter gällande tvärdisciplinära studier, samt gällande utbildning och kommunikation rörande klimatledarskap är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev på högst 2 sidor som kortfattat beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten, hur du ser din roll i att bidra till FAIRTRANS och CCL samt relevanta färdigheter, kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta tentor, betyg, examensarbete och andra dokument, såsom rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner. Goda kunskaper i både svenska och engelska ska demonstreras.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-02-01, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Karlsson, + 46 70 316 27 22, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2021, UFV-PA 2021/4671.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom hälsoinformatik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi.

Forskningen bedrivs inom elva forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/.

Arbetsuppgifter: I rollen som forskningsassistent kommer du ha varierande uppgifter och vara iblandad i flera olika forskningsprojekt, bl a NORDeHEALTH och Beyond Implementation of eHealth som utvärderar patienters tillgång till sin journal via nätet utifrån ett patientperspektiv, och ePrIm som studerar implementering av digitala tjänster i primärvården. Dessutom kommer du att involveras i arbete med fokus på egenmonitorering och self-tracking som är ett viktigt växande område för forskargruppen.

Du kommer att rekrytera forskningspersoner, genomföra och transkribera intervjuer, praktiskt delta i organisering av forskningsseminarier och delta i analys och skrivarbete. Du kommer att granska texter, föra minnesanteckningar och sammanställa gruppens aktiviteter. Medverkan i undervisning kan bli aktuellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha examen på lägst kandidatnivå inom hälsoinformatik eller likvärdig utbildning (där kombinationen IT/informatik och medicin/vård är ett krav). Erfarenhet av patientmedverkan i forskning och/eller patientdriven forskning rörande digitala lösningar för t ex egenvård och egenmätningar är också ett krav. Den sökande ska ha tidigare erfarenheter av både kvantitativ och kvalitativ metodik, samt användarcentrerad design och utvärdering av e-hälsa.

Sökande ska ha god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning samt ha mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, god samarbetsförmåga, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att snabbt skapa god kontakt med andra människor.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga konferenser inom forskningsområdet hälsoinformatik eller medicinsk informatik är meriterande, liksom muntliga presentationer vid vetenskapliga konferenser.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Omgående.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Maria Hägglund, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 december 2021, UFV-PA 2021/4674.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i engelska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Engelska institutionen omfattar fem specialiseringar inom både undervisning och forskning: engelsk lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska och Swedish Institute for North American Studies (SINAS).

Forskning bedrivs inom alla dessa områden. Institutionen har cirka 1 500 studenter per år och erbjuder cirka 60 olika kurser. Vi söker nu två universitetslektorer i engelska för tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Tjänsternas huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar undervisning och examination på ett brett utbud kurser i engelska på grundnivå, samt utveckling, genomförande och undervisning av ämnesrelevanta kurser för lärarstudenter. Därtill kan komma undervisning i allmän språkfärdighet i tal och skrift på engelska; skriven och talad fackspråklig engelska; kurser om kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder; kurskoordination, administration och utveckling; andra kurser inom grundutbildningen i engelska.

För aktivt deltagande i institutionens arbete är regelbunden närvaro på arbetsplatsen ett krav.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav liksom förmåga att kommunicera på svenska med kollegor vid andra institutioner och fakulteter inom universitetet.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Kandidater som specialiserat sig på engelskspråkig litteratur såväl som engelsk språkvetenskap eller engelsk språkdidaktik uppmuntras söka.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och måste innehålla:

- Personligt brev
- En lista över kvalifikationer och tidigare befattningar (CV).
- En redogörelse för forskningsverksamhet (högst 3 sidor), undervisningsarbete (högst 3 sidor) och annan relevant verksamhet.
- En lista över akademiska och pedagogiska publikationer. Bland dessa bör den sökande bifoga högst fem publikationer eller andra verk som hen anser vara särskilt relevanta för tjänsten.
- Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga.
- En pedagogisk meritportfölj som organiserats så att det är möjligt att bedöma kvaliteten på den sökandes meriter.

Fullständig ansökan och bilagorna måste skickas in elektroniskt via rekryteringssystemet Varbi (MyNetwork).

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4521

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Antal positioner: 2.

För ytterligare information: Se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta:

Prefekt Christer Larsson, [email protected]

Studierektor Caitlin Lamb, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022,  UFV-PA 2021/4521.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Ekonom/Controller

Ansök    Dec 1    Uppsala Universitet    Controller
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 140 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner (2020 ). IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i 19 forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen.

Vid årsskiftet kommer IKV att utökas med två nya forskargrupper och antalet medarbetare ökar då med ungefär 25 personer. 

För närvarande består administrationen vid IKV av 11 personer varav två ekonomer och två ekonomiadministratörer. Övriga kollegor arbetar med HR, kursadministration, kommunikation och projektadministration. Med hjälp av våra olika kompetenser ger vi stöd åt ledning och anställda vid vår institution. Vi har också väldigt roligt tillsammans, vilket bidrar till en god gemenskap. Nu behöver vi utöka vår grupp med ytterligare en erfaren ekonom.

Arbetsuppgifter: Som ekonom är dina huvudsakliga arbetsuppgifter av kvalificerad karaktär men löpande ekonomiadministrativa arbetsuppgifter kan också ingå.

Tillsammans med övriga ekonomer arbetar du med budget och bokslut samt löpande ekonomihantering som avstämningar, omföringar och lönekontering. Du stödjer institutionens forskare, lärare och andra medarbetare rörande ekonomiska frågor och deltar aktivt i utvecklingen av ekonomifunktionens processer och rutiner.

Du kommer bl.a. att arbeta med hantering av projekt med extern finansiering och vara delaktig i hela processen från upprättandet av budgetkalkyler för ansökningar fram till ekonomisk uppföljning och slutredovisning av projekten. Det statliga regelverket är speciellt och olika finansiärer kräver olika typer av redovisning. Som ekonom måste du sätta dig in i olika regelverk och även kommunicera ut dem till berörda forskare.

Du bevakar att ekonomiadministrationen generellt sköts enligt gällande regelverk och har kontakt med universitetets ekonomiavdelning och fakultet. I arbetet som ekonom på en klinisk institution ingår även ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset. Du bör därför trivas i en roll med många kontaktytor.

Granskning av de ekonomiska delarna i inkommande avtalsförslag liksom viss avtalsskrivning (fakturaavtal) förekommer också. Utöver detta tillser du att institutionens  befintliga rutiner och regler för ekonomihantering följs och du deltar också i formandet av nya rutiner och arbetssätt för att effektivisera och förenkla arbetet. 

Kvalifikationer: Högskole-/universitetsexamen med inriktning mot redovisning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig.

Flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en stor organisation med offentlig verksamhet. Arbetet ska ha inkluderat upprättande av budget och bokslut med redovisning och uppföljning samt ekonomistyrning.

Mycket god kunskap om ekonomirelaterade lagar och regelverk.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt goda IT-kunskaper, särskilt i MS Excel.

Noggrannhet, strukturerat arbetssätt samt förmåga att prioritera och hålla tidsramar är förutsättningar för arbetet som ekonom. En daglig kontakt med forskare, kollegor inom administrationen samt andra delar av universitet kräver god samarbetsförmåga, prestigelöshet samt en utpräglad service- och ansvarskänsla. Det är lika viktigt att du har förmåga att förklara ekonomiska underlag för icke-ekonomer som att du har en god analytisk förmåga. Du behöver vara bekväm med att ha ”öppen dörr” och vara tillgänglig för övriga medarbetare. Viktigt är en vilja och inställning att ge god service till kollegor och uppdragsgivare, samt att ha ett öga för vad som behöver göras.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av statligt ekonomiadministrativt arbete vid högskola/universitet. Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Raindance, lönesystemet Primula, diariet W3D3 och andra datasystem som används vid Uppsala universitet är meriterande liksom, erfarenhet av uppföljning och rapportering av EU-finansierade projekt och projekt med annan extern bidragsfinansiering.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Johansson, personalsamordnare tel 018 6113103 eller Higran Saghir, HR-generalist tel 018 6114927.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2021, UFV-PA 2021/4575.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot schemaläggningsteori

Ansök    Dec 2    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har runt 300 anställda, med 110 seniora forskare och 130 doktorander. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se http://www.it.uu.se.

Ämnesområde
Realtidssystem är datorsystem som måste utföra sina beräkningar inom givna tidsramar för att fungera korrekt. Ett exempel är styrsystem i fordon.

Inom schemaläggningsteori för realtidssystem studeras schemaläggningsalgoritmer, modeller av processer och datorresurser samt algoritmer som kan analysera en given modell för att ta reda på om säkerhetskraven uppfylls, särskilt med avseende på tidsaspekten.

Schemaläggningsteori är präglat av algoritmik och har kopplingar till teoretisk datavetenskap, bland annat beräkningskomplexitet. Ämnet har också en koppling till tillämpad forskning inom säkerhetskritiska inbyggda system.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet syftar till att inom området bedriva grundläggande teoretisk forskning som håller en hög internationell klass. Det kan exempelvis vara att designa schemaläggningsalgoritmer, att finna nya analysmetoder eller att klassificera schemaläggningsproblem efter sin komplexitet. Särskilt inom multiprocessorschemaläggning finns stora utmaningar. En stor del av arbetet handlar om att hitta och bevisa matematiska samband.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier.

Kvalifikationskrav
Kandidater ska ha en magister- eller masterexamen i datavetenskap eller matematik, en civilingenjörsexamen, eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Som doktorand förväntas du att lära dig och utvecklas under utbildningens gång. Du bör ha en god inlärningsförmåga, motivation och ett genuint intresse för de teoretiska aspekterna av datavetenskap. Kunskaper om algoritmer och en viss matematisk mognadsgrad är ett krav.
Inom arbetet förväntas en hög grad av självständighet.

Du måste kunna uttrycka dig tydligt och strukturerat i tal och skrift. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Du förväntas kunna undervisa på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Existerande kunskaper om realtidssystem är meriterande, men är inte nödvändiga. Det är också meriterande med allmänna kunskaper i teoretisk datavetenskap, erfarenhet av programmering och vana att skriva matematiska bevis.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 2 sidor) med motivation för din ansökan, dina forskningsintressen samt relevanta kvalifikationer för anställningen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast), eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation), länkar till eventuella artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt eventuella andra relevanta dokument som du vill åberopa. Därutöver ska du tillhandahålla kontaktinformation till minst en referensperson samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pontus Ekberg, tel: 018-471 7341, e-post (föredraget): [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2021, UFV-PA 2021/4565.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot minnessystem

Ansök    Dec 1    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ungefär 300 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se http://www.it.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/Beskrivning av ämnesområdet: Minnessystemet i dagens datorer spelar en viktig roll för prestanda och effektivitet. Idag har vi många komplexa algoritmer som exekverar i datorprocessorernas kretsar för att ta hand om caches (d.v.s. vilken data vi sparar och vilken vi ersätter), prefetchers (vilken data vi laddar i förhand) och coherency (hur vi spårar data). Idag har processorer fasta kretsar som kör dessa algoritmer, som gör det omöjligt att optimerar för olika applikationer.

Projektets mål är att förbättra prestanda och effektivitet genom att göra minnessystemet programmerbart. För att åstadkomma detta kommer vi att undersöka vilken typ av programmerbarhet som krävs och vart det ska vara, hur vi kan minimera dessa prestanda- och energi-kostnad med smarta kretsar och instruktioner, och hur vi kan adaptera dessa för varje program. Detta kräver att hårdvara, kretsar, och kompilatorer samverkar, och duktiga forskare att sätta ihop allt.

Projektet kommer att leverera ett arkitektur- och mjukvara-system där applikationer kan beskriva hur deras data ska hanteras och hårdvaror som kan utföra detta med bättre prestanda och effektivitet än dagens icke programmerbara minnessystem. (Beskriv hur arbetet ser ut, vilka huvudsakliga arbetsuppgifter, fundera hur det går att paketera informationen på ett sammanhållet sätt.)

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav
Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Att doktorera kräver med nödvändighet att lära sig nya färdigheter och förvärva nya kunskaper. Även om kunskap om datorarkitekturer, kompilatorer och kretsar är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare och kollegor. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter – i högre grad än specifika ämneskunskaper.

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och rapporter på engelska och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc.

Utöver ovanstående bör du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna. Ytterligare detaljer finns här: http://www.it.uu.se/research/group/uart/applying_phd.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor David Black-Schaffer 018-471 68 30, mailto:[email protected] eller biträdandeprofessor Chang Hyun Park, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2022, UFV-PA 2021/4642.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 Systemutvecklare Frontend (Webbutvecklare)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vi på National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) söker nu en ny medarbetare för webbutveckling med inriktning frontend.

Positionen är placerad vid Uppsala universitet i Navet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) nod i Uppsala. Den person vi so?ker kommer att vara placerad vid Institutionen fo?r cell- och molekyla?rbiologi (ICM) och knuten till NBIS och SciLifeLab.

ICM är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekyla?ra institutionerna i Europa. Institutionens forskningsområden a?r indelade i sju forskningsprogram som täcker allt från cellbiologi till biofysik av enskilda molekyler.

NBIS är ett nationellt samarbete vars syfte är att tillhandahålla support för bioinformatik och infrastruktur till forskare inom livsvetenskaperna. NBIS utgör även den svenska noden i den europeiska infrastrukturen ELIXIR för biologiska data. NBIS har ett 90-tal experter o?ver hela landet inom olika omra?den såsom DNA-, RNA- och proteinanalyser, systembiologi, genetisk analys, masspektrometri-proteomik och metabolomik. NBIS arbetar också inom systemutveckling och datahantering.

Systemutvecklarna är ett 10-tal experter som utvecklar och implementerar verktyg för storskaliga analyser och storskalig datahantering, samt webb-användningar för forskargrupper och andra samhällsaktörer. Mer information om NBIS finns på https://nbis.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta med agil utveckling av mjukvarulösningar och användargränssnitt unika för bioinformatikområdet. I den här rollen får du ansvar för nyutveckling och vidareutveckling med inriktning på frontend. Ditt arbete är kreativt och en del av arbetet utgår från inkomna förfrågningar från olika forskargrupper, där du får komma med innovativa förslag.

Här arbetar du tätt tillsammans med andra utvecklare, både lokalt och internationellt. Du kommer även att ha kontakt med experter och forskare inom bioinformatik. 

Vi erbjuder en trevlig och dynamisk miljö med rum för samarbete och självständiga projekt. Vidare värdesätter vi kunskapsutbyte och ger tid för egen vidareutbildning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av NBIS interna och externa webbsystem samt inkomna förfrågningar från olika forskargrupper. Du kommer också delta i kontakter med verksamheterna, undervisa, och bidra i framtagandet av kravspecifikation, MVP, uppskattning av tidsåtgång, tester och dokumentation. Dessutom kommer du få driva utvecklingen av riktlinjer och ramar för hur NBIS bäst bedriver frontendutveckling.

Kvalifikationskrav
Du som sökande skall minst ha kandidatexamen inom informationsteknik, datateknik, datavetenskap, systemvetenskap eller bioinformatik, alternativt motsvarande dokumenterad kompetens inom ett eller flera av dessa områden.

Vidare krävs:

- Dokumenterad flerårig erfarenhet av systemutveckling eller webbutveckling.
- Erfarenhetet och kunskaper av minst ett JavaScript-ramverk såsom React, Angular, Vue.js eller Svelte.
- Kunskaper och erfarenheter av interaktionsdesign med fokus på användbarhet (UX) samt grafisk formgivning (UI).
- Erfarenhet av versionshantering med Git.
- Vana vid användning av Linux eller UNIX.
- Kunna uttrycka dig obehindrat på engelska i både tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, den sökande ska ha mycket god samarbetsförmåga, initiativförmåga och goda kommunikativa kvaliteter. Som person bör du vara flexibel, kreativ och serviceinriktad. Du bör även vara kvalitetsmedveten samt mål- och resultatinriktad.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av att jobba med standarder för informationssäkerhet och system för känslig data. Utöver detta så räknas följande som meriterande:

- Vana att arbeta i fysiskt distribuerade team med kommunikation och koordination via elektroniska verktyg som videomöten och liknande.
- Kunskaper i TypeScript.
- Erfarenhet att arbeta agilt enligt t.ex. Kanban eller SCRUM.
- Vana av arbete i nära samarbete med kunder.
- Kunskap om Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och riktlinjer för webbutveckling i offentlig sektor.
- Kunskaper inom backend såsom Flask, Django, Wordpress.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning om 6 månader kommer tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Chef för Systemutveckling, Jonas Hagberg, [email protected], tfn +46 72 540 85 42
Systemutvecklare, Henrike Wiemker, [email protected], tfn +46 70 269 29 27
NBIS Director, Bengt Persson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2021, UFV-PA 2021/4603.

Observera att intervjuer sker löpande under ansökningstiden. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i limnologi, Modellering av vattensystem

Ansök    Dec 1    Uppsala Universitet    Hydrobiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Avdelningen för limnologi bedriver forskning inom akvatisk ekologi, mikrobiell ekologi och biogeokemi. Vår forskning fokuserar både på grundläggande förståelse för sjöarnas ekologi och tillämpad forskning som kan stödja skötseln av sjöar och reservoarer. Fältstationen Lake Erken (http://www.ieg.uu.se/erken-laboratory/) har en lång historia av limnologisk forskning, inklusive ett sjöövervakningsprogram.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att delta i det EU-sponsrade projektet SMARTLAGOON (https://www.smartlagoon.eu/) som har ett övergripande mål att utveckla övervaknings- och modelleringssystem som kommer att hjälpa till att hantera komplexa socio-miljösystem på ett kostnadseffektivt sätt. Den huvudsakliga studieplatsen kommer att vara Mar Menor Lagun i Spanien. Nya övervaknings- och modelleringsmetoder kommer också att testas vid Uppsala universitets fältstation vid sjön Erken. Kandidaten kommer att arbeta med andra forskare och ansvara för:

- Att sätta upp, testa och tillämpa modeller av sjövattenkvalitet först på sjön Erken och sedan överföra dessa modeller till Mar Menor-lagunen.
- Utvärdera användningen av alternativa datakällor för modellprestanda.
- Koppla ihop sjö- och lagunmodeller till simuleringar av vattenkvaliteten i avrinningsområdet.
- Hjälp andra projektpartner att anpassa avrinningsområdesmodeller och sjö/lagunmodeller för att göra prognoser för vattenkvalitet.
- Utvärdera växelverkan mellan klimat, avrinningsområdeshydrologi, biogeokemi i avrinningsområdet och vattenkvalitet i sjöar eller laguner, och hur deras växelverkan påverkar osäkerheten i förvaltningsplaneringen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom limnologi, oceanografi, civilingenjör, miljövetenskap eller ett relaterat ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta både självständigt och som en del av en aktiv forskargrupp. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av numeriska modeller av sjö/hav hydrodynamik och biogeokemi
- Erfarenhet av att kalibrera kopplade hydrodynamiska och vattenkvalitetsmodeller
- Erfarenhet av att utveckla metoder för att prognostisera framtida vattenkvalitet
- Erfarenhet av att utveckla programvara med öppen källkod för att underlätta modellsimuleringar och prognoser.
- Kunnig i datorprogrammering - erfarenhet av R och / eller PYTHON och / eller FORTRAN ett plus
- Förmåga att hantera och analysera stora datamängder producerade av numeriska modeller.
- Intresse för samhällsfrågor relaterade till klimatförändringar och vattenförvaltning.


Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected], +46 18 471 5399.

Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2021, UFV-PA 2021/4614.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Makromolekylär kemi

Ansök    Nov 30    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Det övergripande målet för projektet involverar syntetisk organisk kemi för att utveckla kemiskt modifierade oligonukleotidläkemedel och för att utveckla extracellulära matrixmimetiska hydrogeler. Kandidaten kommer att vara involverad i att bedriva biomaterial och nukleinsyraforskning, specifikt inom cellbioteknik, 3D-matrisutveckling, utföra transfektionsexperiment och utvärdering i 3D-cellkultur. Designade oligonukleotidler kommer att inkapslas i nanobärare eller laddas i en 3D-hydrogelmatris med efterföljande funktionell utvärdering. Kandidaten kommer att vara involverad i nationella och internationella samarbeten, bedriva originell tvärvetenskaplig forskning som involverar organisk kemi och cell- och molekylärbiologi, bioteknik och 3D-cellkultur. Tjänsten omfattar forskning, utbildningar och utbytesprogram.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom syntetisk organisk kemi, bioorganisk kemi eller liknande områden.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Ska ha en gedigen bakgrund i att utföra små molekylsyntes.
- Erfarenhet av reningsmetoder som flash- och tunnskiktskromatografi krävs.
- Erfarenhet av standardkarakteriseringsmetoder som NMR, IR och UV-spektroskopi krävs.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Kandidater som kan demonstrera förmåga att skriva akademiska texter, exempelvis publikationer i peer-reviewed tidskrifter kommer att prioriteras.

Meriterande:

- Erfarenhet av nukleinsyrakemi, kolhydratkemi och nanopartikelformuleringar är meriterande.
- Erfarenhet av odling av mänskliga celler och in vitro transfektion är meriterande.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets http://regler.uu.se/ (http://regler.uu.se/).

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning:100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Oommen Varghese, e-mail: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022, UFV-PA 2021/4624.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i biokemi med fokus på cyanobakteriers koldioxidfixering

Ansök    Nov 30    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Vi utlyser nu en postdoktortjänst i Cecilia Blikstads forskningsgrupp. Gruppens forskning är centrerat kring biokemiska studier av CO2 fixering i cyanobakterier. studerar biokemiska. Gruppen är del av forskningsprogrammet mikrobiell kemi som är centrerat kring cyanobakterier, fotosyntetiska mikroorganismer med förmåga att omvandla solenergi, CO2 och vatten till användbara produkter. Det övergripande målet med programmet är att tackla den globala uppvärmningen och den ökande matbristen genom att omvandla atmosfärisk CO2 till värdefulla produkter såsom biobränsle, kemikalier och livsmedel. Vi har en kreativ forskningsmiljö och våra projekt ger många möjligheter till interaktion och samarbete inom institutionen såväl som med externa samarbetspartners.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Rubisco, enzymet i Calvin-Benson-Bassham-cykeln som fixerar CO2, är det vanligaste proteinet på vår planet. Trots denna centralitet är Rubisco ett relativt långsamt enzym, som även misslyckas med att skilja mellan CO2 och det konkurrerande molekylen O2. För att komma runt dessa begränsningar har bakterier, alger och växter utvecklat olika typer av mekanismer som koncentrerar CO2. Dessa system skapar en lokalt hög koncentration av CO2 runt Rubisco och därmed ökar den totala CO2-fixeringshastigheten. Den cyanobakteriella CO2-koncentreringsmekanismen består av två huvudkomponenter: membrantransportörer som aktivt ackumulerar bikarbonat i cytosolen och en proteinorganell som kallas karboxysomen.

Karboxysomer kapslar in de viktigaste enzymerna för CO2-fixering, Rubisco och karbonanhydras, inuti ett skal uppbyggt av proteiner. Dessa komplexa proteinstrukturer är uppbyggda av mer än 10 000 protein-subenheter som spontant sätts ihop inuti bakteriecellen. Vi använder en kombination av biokemi, enzymologi, molekylärbiologi, syntetiskbiologi, strukturbiologi samt bioinformatik för att studera olika aspekter (funktion, struktur, hopsättning, reglering etc.) av den cyanobakteriella CO2-koncentrationsmekanismen. Du kommer att arbeta i ett projekt med fokus på proteininteraktioner, reglering och aktivitet av karboxysomen och dess inkapslade enzymer. Den förvärvade kunskapen förväntas att leda vägen till nya upptäcker och verktyg för bioteknologiska applikationer som syftar till att förbättra den fotosyntetiska effektiviteten i framtida mikroorganismer och grödor. För mer information besök forskningsgruppens webbsida (blikstadlab.org).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för den här postdoktjänsten är att bedriva forskning inom ovanstående forskningsområde. Handledning och examensarbetare samt doktorander kan även ingå. Undervisning kan ingå, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: 

- För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biokemi, molekylärbiologi, biofysik, bioteknologi eller liknande ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, god analytisk förmåga, driv och självständighet samt hur den sökandens erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Önskvärt/meriterande:

Kunskap och/eller praktisk erfarenhet inom följande är meriterande

- Praktisk och teoretisk färdighet inom biokemi och/eller molekylärbiologi eller liknande
- Utföra, tolka samt publicera biokemiska studier.
- Tidigare erfarenhet inom proteinbiokemi så som, men inte begränsat till, proteinrening, protein-protein interaktioner, enzymologi eller strukturbiologi.
- Tidigare erfarenhet inom molekylärbiologi så som, men inte begränsat till, molekylär kloning eller arbete med fotosyntetiska mikroorganismer är meriterande.  

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Blikstad, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2022, UFV-PA 2021/4623.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare biokemi med fokus på cyanobakteriers koldioxidfixering

Ansök    Nov 30    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Vi utlyser nu en förskaranställning i Cecilia Blikstads forskningsgrupp. Gruppens forskning är centrerat kring biokemiska studier av CO2 fixering i cyanobakterier. studerar biokemiska. Gruppen är del av forskningsprogrammet mikrobiell kemi som är centrerat kring cyanobakterier, fotosyntetiska mikroorganismer med förmåga att omvandla solenergi, CO2 och vatten till användbara produkter. Det övergripande målet med programmet är att tackla den globala uppvärmningen och den ökande matbristen genom att omvandla atmosfärisk CO2 till värdefulla produkter såsom biobränsle, kemikalier och livsmedel. Vi har en kreativ forskningsmiljö och våra projekt ger många möjligheter till interaktion och samarbete inom institutionen såväl som med externa samarbetspartners.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Rubisco, enzymet i Calvin-Benson-Bassham-cykeln som fixerar CO2, är det vanligaste proteinet på vår planet. Trots denna centralitet är Rubisco ett relativt långsamt enzym, som även misslyckas med att skilja mellan CO2 och det konkurrerande molekylen O2. För att komma runt dessa begränsningar har bakterier, alger och växter utvecklat olika typer av mekanismer som koncentrerar CO2. Dessa system skapar en lokalt hög koncentration av CO2 runt Rubisco och därmed ökar den totala CO2-fixeringshastigheten. Den cyanobakteriella CO2-koncentreringsmekanismen består av två huvudkomponenter: membrantransportörer som aktivt ackumulerar bikarbonat i cytosolen och en proteinorganell som kallas karboxysomen.

Karboxysomer kapslar in de viktigaste enzymerna för CO2-fixering, Rubisco och karbonanhydras, inuti ett skal uppbyggt av proteiner. Dessa komplexa proteinstrukturer är uppbyggda av mer än 10 000 protein-subenheter som spontant sätts ihop inuti bakteriecellen. Vi använder en kombination av biokemi, enzymologi, molekylärbiologi, syntetiskbiologi, strukturbiologi samt bioinformatik för att studera olika aspekter (funktion, struktur, hopsättning, reglering etc.) av den cyanobakteriella CO2-koncentrationsmekanismen. Du kommer att arbeta i ett projekt med fokus på proteininteraktioner, reglering och aktivitet av karboxysomen och dess inkapslade enzymer. Den förvärvade kunskapen förväntas att leda vägen till nya upptäcker och verktyg för bioteknologiska applikationer som syftar till att förbättra den fotosyntetiska effektiviteten i framtida mikroorganismer och grödor. För mer information besök forskningsgruppens webbsida (blikstadlab.org).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är att bedriva forskning inom ovanstående forskningsområde. Handledning och examensarbetare samt doktorander kan även ingå. Undervisning kan ingå, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: 

- Avlagd doktorsexamen i doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biokemi, molekylärbiologi, biofysik, bioteknologi, eller motsvarande.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, god analytisk förmåga, driv och självständighet samt hur den sökandens erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Önskvärt/meriterande:

Kunskap och/eller praktisk erfarenhet inom följande är meriterande

- Praktisk och teoretisk färdighet inom biokemi och/eller molekylärbiologi eller liknande.
- Utföra, tolka samt publicera biokemiska studier.
- Tidigare erfarenhet inom proteinbiokemi så som, men inte begränsat till, proteinrening, protein-protein interaktioner, enzymologi eller strukturbiologi.
- Tidigare erfarenhet inom molekylärbiologi så som, men inte begränsat till, molekylär kloning eller arbete med fotosyntetiska mikroorganismer är meriterande.  

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du presenterar dig, ditt forskningsintresse samt varför du är intresserad av tjänsten, ett CV, examensbevis och betyg, en kopia av (eller länk till) doktorsavhandling, publicerade artiklar eller annat relevant material, om tillgängligt. Inkludera även kontaktuppgifter till minst två referenser.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Blikstad, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2022, UFV-PA 2021/4621.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i experimentell endokrinologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Arbetsbeskrivning: Institutionen utlyser en befattning som forskare för att arbeta med studier av endokrina tumörer. Arbetet kommer att ledas av professor Britt Skogseid. Britt Skogseid och hennes forskargrupp studerar huvudsakligen neuroendokrina pankreastumörer och binjurebarkscancer med hjälp av moderna molekylära tekniker i cell linjer, musmodeller och humana tumörer. Övergripande mål för verksamheten i forskningsgruppen är att kartlägga och förstå betydelsen av tidiga molekylära händelser i tumörutveckling i endokrina pankreasceller och binjurebark, med fokus på den ärftliga tumörsjukdomen multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN1). Tekniker som används i gruppen omfattar dissektion av mus, preparation av langerhanska cellöar, preparation av RNA, DNA, och protein, western, proteomik, microRNAanalys, siRNA, samt in vitro, ex vivo och in vivo micro-PET.

Kvalifikationer: Vi emotser ansökningar från högt motiverade sökande med doktorsexamen inom medicinska vetenskaper, starkt intresse av endokrin tumörbiologi samt erfarenhet av djurförsök med möss, i synnerhet preparation av Langerhanska cellöar, och omfattande kunskap om molekylärbiologiska metoder. Sökanden skall vara flytande i skriftlig och muntlig engelska.

Följande dokument skall insändas på engelska eller svenska:

- Komplett CV, med datum för disputation, titel på avhandling, tidigare akademiska tjänster, akademisk titel, nuvarande anställning, akademiska utmärkelser och arbete i kommittéer.
- Fullständig publikationslista.
- Ett kort personligt brev (max 1 sida) med motivation varför du sökt tjänsten och dina mål inom forskningen.
- Betyg från tidigare utbildning.
- Kontaktinformation till tre referenspersoner.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2022-01-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 1 år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Britt Skogseid (mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan senast 10 december 2021, UFV-PA 2021/4630.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Studievägledare

Ansök    Nov 29    Uppsala Universitet    Studievägledare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Här bedrivs både undervisning och forskning på hög nivå. Institutionen utbildar ca 700 helårsstudenter per år och har runt 100 anställda inom olika befattningskategorier. Institutionen för psykologi är indelad i fyra olika forskningsavdelningar samt en administrativ enhet som består av 14 personer inom olika administrativa funktioner. Den aktuella anställningen är tidsbegränsad i 10-12 månader och på 50 % omfattning. Eftersom uppgifterna är knutna till ett helt nyetablerat program kommer det mer långsiktiga behovet av en studievägledarresurs att utvärderas, vilket kan leda till att arbetsuppgifterna utlyses som en tillsvidareanställning vid ett senare skede. Läs gärna mer om verksamhetens arbete här: https://psyk.uu.se/.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/

Arbetsuppgifter: Som studievägledare kommer du att vara en del av ett team som arbetar med studievägledning och utbildningsadministrativa frågor. Den vi söker kommer främst att arbeta med studievägledaruppgifter kopplade till institutionens nya internationella masterprogram som startar hösten 2022. Du kommer att ha ett nära samarbete med programansvarig och utgöra en viktig resurs vid bl.a. antagningsprocessen (bedöma de sökandes behörighet och meriter). Till arbetsuppgifterna hör att ge vägledning, stöd och information till presumtiva och antagna studenter men även att ge stöd åt studenter med särskilda behov, upprätta individuella studieplaner samt  ordna med diverse studentaktiviteter. Även andra institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: Studievägledarexamen eller motsvarande. Eftersom uppgifterna är knutna till ett internationellt program krävs en mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska såväl i tal som i skrift. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av studie- och karriärvägledning (gärna inom högskola och universitet) är särskilt meriterande och erfarenhet av arbete med internationella studenter är meriterande. Kännedom om universitetets organisation samt erfarenhet av NyA, Ladok och Studium är positiva meriter.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet varför både intervjuer och referenstagning kan bli aktuellt vid urvalsprocessen.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kraven i annonsen. Examensbevis ska bifogas.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad i 10-12 månader. Omfattningen är 50 %. Tillträde februari 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Timo Hursti (mailto:[email protected]) eller studievägledare Katarina Petersson (mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4595.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom beräkningskemi

Ansök    Nov 29    Uppsala Universitet    Biolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära avdelningarna i Europa.

Institutionens forskningsområden är indelade i sex forskningsprogram som täcker allt från cellbiologi till biofysik för enskilda molekyler.

Vi söker nu en postdoktorstjänst i beräkningskemi finns i David van der Spoels forskargrupp. Gruppen arbetar med utveckling av kraftfält för molekylsimuleringar. Storskaliga kvantkemiska beräkningar används tillsammans med databaser av experimentella data som fundament. Vi använder ett eget mjukvarubibliotek för att förfina modellerna. Modellerna testas genom simuleringar av vätskor och biologiska system.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Att genomföra storskaliga simuleringar av kemiska och biologiska system och utvärdera resultaten genom att jämföra med experimentella data eller data från kvantkemiska beräkningar. Exempelvis studeras fysikaliska egenskaper av vätskor och gaser som ett led i utveckling av ett nytt kraftfält för molekylsimuleringar. Utveckling av programvaror i C++ samt skript i Python. Parameterisering av kraftfält.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i kemi, fysik eller motsvarande med specialisering i till exempel fysikalisk kemi, kvantkemi, statistisk mekanik, molekylsimulering eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Mycket bra kunskaper i programmering krävs, främst C++11 och Python.

Den sökande som erbjuds tjänsten ska ha lätt för att samarbeta med andra människor och erfarenhet av utvecklingsarbete som del i ett forskarteam.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder eller högprestanda datorer är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid (100 %). Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: David van der Spoel, 018-471 42 05, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2022, UFV-PA 2021/4594.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i industriell teknik

Ansök    Nov 30    Uppsala Universitet    Produktutvecklare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för samha?llsbyggnad och industriell teknik besta?r av tre avdelningar: industriell teknik, kvalitetsteknik samt byggteknik och byggd miljo?.

Institutionen har en stark och internationell forskningsmiljo? och har ungefa?r 100 ansta?llda med forskning och utbildning ba?de vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och pa? Campus Gotland. Denna ansta?llning kommer att vara placerad vid Avdelningen fo?r industriell teknik i Uppsala. Fo?r mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

I tjänsten kommer du att vara en del av LEAPFROG – Innovationsledning för samhällsomställning. Ett initiativ som i dagsläget samlar sex olika forskningsprojekt inriktade på samhällsförändring utifrån innovativ utveckling av tjänster, processer och produkter. Fo?r mer information, se presentation av LEAPFROG https://cie.uu.se/industriell-teknik/forskning/pagaende-projekt/leapfrog/

Forskartjänsten är knuten till ett specifikt projekt som heter IoT Implementering. Målet med projektet är att identifiera underlättande och hindrande faktorer för implementering av Internet of Things (IoT)-lösningar som hjälpmedel för morgondagens omsorg, vård och hälsa. Det finns stora utmaningar – ofta av icke teknisk karaktär – i att implementera IoT-lösningar. Underlättande och hindrande faktorer vi vill titta på är relaterade till juridik, ekonomi, organisatoriska strukturer, kulturer, teknik och mänskligt beteende. Projektet kommer att genomföras genom att dels studera tidigare forskning inom området, dels genom att genomföra en empirisk studie på pågående implementeringsprojekt av IoT-lösningar och dels genom att sammanställa dessa erfarenheter och tillämpa dem på två pilotprojekt i Dalarna, kopplade till Region Dalarnas hjälpmedelsverksamhet. Forskningsprojektet kommer teoretiskt sett främst att handla om implementeringsforskning inom vård och omsorg. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Falun kommun, Rättviks kommun, Dalarna Science park och Moveum AB.

Arbetsuppgifter
Forskning inom ovanstående projekt, från forskningsdesign, planering, problematisering, genomförande av empiriska och teoretiska studier, analys av empiriskt material, samt författande av rapporter och vetenskapliga artiklar. Samarbete med andra forskare inom projektet. Fokus kommer att vara på kvalitativ metodik. Undervisning kan förekomma.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i industriell teknik, kvalitetsteknik, socialpsykologi, innovation, företagsekonomi, organisationsutveckling, vårdvetenskap, system i teknik och samhälle, eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska och svenska krävs.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är dokumenterad kunskap eller praktisk erfarenhet inom implementeringsforskning från vård och omsorg eller förändringsledning i allmänhet. Kunskap och/eller erfarenhet om vård och omsorg är också meriterande. Du bör vara ambitiös, produktiv och ha ett starkt intresse för organisations- och samhällsomställning för en hållbar framtid. Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare både nationellt och internationellt är mycket viktigt.

Anso?kan:
Din ansökan ska innehålla:

- Kort personligt brev
- CV (max. 2 sidor)
- Publikationslista
- Kopia av din doktorsexamen

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare PhD Klas Palm, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 december 2021, UFV-PA 2021/4581.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i datorlingvistik/språkteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och bedömning inför examination, utvecklingsarbete och administrativt arbete. Undervisningen avser främst undervisning på campus inom Masterprogrammet i språkteknologi. Detta innebär att fokus kommer att ligga på aktuella och grundläggande metoder inom ämnet och på programmering med Python som språk. Utvecklingsarbetet avser utveckling av kursmoment, samt aktivt deltagande i arbetet i ämneskollegiet i språkteknologi. I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt att aktivt bidra till såväl institutionens som universitetets utveckling.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs lägst masterexamen i språkteknologi/datorlingvistik, högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller motsvarande kunskaper, samt visad pedagogisk skicklighet och den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under anställningen. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av undervisning och administrativt arbete, särskilt inom det aktuella ämnesområdet, liksom noggrannhet och god samarbetsförmåga, kommer att anses meriterande. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om ansökan
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Curriculum Vitae (CV)
- Redovisning av pedagogiska meriter och undervisningserfarenhet
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Universitetslektor Mats Dahllöf ([email protected]) eller

prefekt Hans Svensson ([email protected], 018-471 1448)

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2021, UFV-PA 2021/4555.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Servicetekniker

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
På Polacksbacken ligger Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum som tillsammans utgör ca 20 % av Uppsala universitet.

Här bedriver vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap världsledande forskning och utbildar ingenjörer och naturvetare. Det är en relativt internationellt präglad miljö, med många studenter, anställda och besök från olika delar av värden. Intendenturens uppdrag är att ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokaladministration, lokaldrift, säkerhetsfrågor, teknisk-fysisk arbetsmiljö, återvinning, gas- och kemikaliehantering, A/V och videokonferensteknik och övriga servicefrågor. Vid intendenturen Polacksbacken arbetar idag 18 personer inom administration, vaktmästeri, post- och godshantering, nycklar och passersystem samt reception. Mer information finns på vår hemsida http://www.polacksbacken.uu.se.

Servicetekniker - Intendenturen Polacksbacken/Ångströmlaboratoriet söker en positiv och serviceinriktad person med praktiskt handlag och gott tekniskt kunnande. Nyckelord för tjänsten är hög servicekänsla, initiativförmåga och flexibilitet. Anställningen är tillsvidare med 100% omfattning, sex månaders provanställning tillämpas. Tjänstgöring kvällar och helger kan förekomma. Tillträde snarast.

Arbetsuppgifter: Du arbetar främst med daglig skötsel och tillsyn av utbildningslokaler och verksamhetsgemensamma lokaler, dess inventarier och tekniska utrustning, hanterar felanmälningar av olika slag, ingår i bemanning av godsmottagning, utför skötsel av återvinningscentral och förmedlar internpost. Vaktmästeriet utför även mindre lokalanpassningar, underhåll av möbler samt planering och utförande av interna flyttar. Du deltar i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt i övrigt utför uppgifter som kan förekomma vid en intendentur. Arbetet är fysiskt, varierat och består ibland av oförutsedda händelser och därtill kopplad problemlösning.

Kvalifikationskrav: Sökande ska ha utbildning på lägst gymnasienivå, gärna med teknisk inriktning. God samarbetsförmåga och förmåga till arbete under eget ansvar. God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. God förmåga att kunna hantera förekommande teknisk/elektronisk utrustning och datorstödsystem. Körkort för personbil (B-körkort). Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Meriterande för sökande är erfarenhet av arbete med fastighetsservice eller teknisk service, gärna i laborativ miljö. Erfarenhet av arbete i godsterminal, med mottagande/utlämnande av gods. Behörighet för gaffeltruck (truckförarbevis för motviktstruck). Erfarenhet av arbete med Audio/Video-teknik.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk i ansökan.

Tillträde: 2022-02-03 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Områdesintendent Johnny Nilsson, [email protected], tel. 018-471 58 90, eller av arbetsledaren för teknisk service Johnny Karlberg, [email protected], tel: 018-471 58 92.

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4556.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i Molekylär Modellering av självhelande batterimaterial

Ansök    Nov 25    Uppsala Universitet    Kemist
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. 

Beskrivning av forskningsprojekt: Föreliggande forskningsprojekt avser molekylär modellering av funktionella och självhelande polymera material för användning i litiumbaserade batterisystem. Detta inkluderar autonoma självhelande elektroder, solida polymerelektrolyter och töjbara och flexibla elektroder. Arbetet kommer att göras som en del av en större insats riktad mot att utveckla energilagringssystem baserade på mer "intelligenta" material.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Som postdoktor kommer du att initiera våra insatser inom det större projektet och tonvikten kommer att ligga på att utveckla och tillämpa fysikbaserade och datadrivna materialmodelleringsmetoder för funktionella polymermaterial och tillhörande batterigränssnitt. En viktig del av arbetet kommer därför att vara att tillhandahålla synergi till pågående syntes- och karakteriseringsarbeten för relevanta materialsystem i samma riktning. Arbetet kommer att innebära en hög nivå av vetenskaplig självständighet och du kommer att ges möjlighet att forma utvecklingen av detta projekt.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i polymerkemi eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Sökande bör ha god kunskap och praktisk erfarenhet av molekylära modelleringsmetoder såsom täthetsfunktionalteori (DFT) och molekylär dynamik (MD) -simuleringar av kondenserade fassystem. Sökande ska ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Önskvärt/meriterande: Erfarenhet av att utveckla / tillämpa teknik för maskininlärning (ML) för modellering av energilagringsmaterial kommer att vara ett plus.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Chao Zhang, +46 18 471 37 21, [email protected]

Kristina Edström, +46 18 471 37 13, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2022, UFV-PA 2021/4425.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsingenjör – Array och analysfaciliteten

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Anställningen som forskningsingenjör är placerad på Array och analysfaciliteten.

Array och analysfaciliteten är en regional teknikplattform av nationellt intresse. Vi tillhandahåller mikroarray-baserade analyser av RNA och DNA för forskare främst från Uppsala universitet men också från andra lärosäten. Vi erbjuder även bioinformatisk analys av arraydata och andra typer av data.

Arbetsuppgifter: Vi söker dig som vill arbeta i ett multidisciplinärt team för att erbjuda högsta möjliga servicenivå till våra uppdragsgivare. Dina uppgifter innefattar möten med uppdragsgivare för planering av analyser, kvalitetskontroll av prover, genomförande av de arraybaserade analyserna och instrumentansvar. Du kommer att arbeta med datorstyrda system såsom Thermofisher Gene Chip System och Gene Titan MC för storskaliga analyser av tusentals prover per år. I arbetsuppgifterna ingår kvalitetskontroll med olika mjukvaror men även administrativa sysslor som dokumentation, inköp av reagens och förbrukningsmaterial, sammanställning av faktureringsunderlag och kvalitetsarbete. Arbetet kräver stor noggrannhet, god förmåga att hantera arbetstoppar/deadlines och att kommunicera inom teamet och med uppdragsgivarna. Du arbetar i nära samarbete med andra forskningsingenjörer och bioinformatiker.

Kvalifikationskrav:

- Akademisk examen inom life science området tex biomedicinsk analytiker, biomedicinare eller motsvarande.
- Erfarenhet av storskaligt laborativt arbete och vana vid att använda datoriserade laboratoriesystem.
- God muntlig och skriftlig färdighet i engelska
- Sökanden skall vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete
- Erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete

Önskvärt och meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av att sprida information, hålla kurser och workshops
- Erfarenhet av att arbeta på uppdrag av externa uppdragsgivare
- God muntlig och skriftlig färdighet i svenska
- Erfarenhet av ThermoFishers microarrayanalysmetoder (t.ex. SNPs, Expression).

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/ eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: Lämplig grundutbildning, tidigare erfarenhet av laborativt arbete inom området eller närliggande områden samt personlig lämplighet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2022-05-31

Anställningens omfattning: 75 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Isaksson tel. 018-471 44 85, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2021, UFV-PA 2021/4459.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två bibliotekarier med inriktning mot tryckta samlingar

Ansök    Nov 24    Uppsala Universitet    Bibliotekarie
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.

Vår uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt att stödja forskning och utbildning. Vi är ca 180 anställda. Pa? avdelningen för media arbetar ca 30 personer pa? va?ra olika fysiska bibliotek i Uppsala. Läs mer om oss pa? http://www.ub.uu.se.

Arbetsuppgifter: Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med och lära känna Uppsala universitets samlingar och är nyfiken på de förändringar vi står inför för att möta dagens och framtidens forskares och studenters behov. Du kommer att arbeta med de fysiska samlingarna från 1850 och framåt vilket bl.a. innebär att lära dig katalogisering samt förvärv av litteratur inom flera språk- och ämnesområden.

En annan del av arbetet är att ingå i bibliotekets infotjänstteam vilket innebär tjänstgöring i bibliotekets informationsdiskar enligt schemalagda tider. Där är du bibliotekets och universitets ansikte utåt, där du ger god service och snabbt anpassar dig till olika situationer och frågeställningar.

Kvalifikationskrav:

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt
- God erfarenhet av att arbeta i IT-system

Personliga egenskaper är viktiga. För att klara detta arbete är det avgörande att du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående. Då vi ständigt utvecklar verksamheten behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och kan förhålla dig konstruktivt till förändringar. Du behöver också vara ansvarstagande, noggrann och ha initiativförmåga. Du har förmågan att möta människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar med en hög grad av professionalitet och servicekänsla.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Goda kunskaper i ytterligare språk, förutom svenska och engelska
- Ämneskunskaper i något eller några av bibliotekets ämnesområden
- Erfarenhet av utåtriktat arbete

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-01-10 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Natvig, avdelningschef avd. för media, 018-471 7854 mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2021, UFV-PA 2021/4493.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Nov 25    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen arbetar ca 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har ca 30 aktiva doktorander.

Den aktuella positionen är kopplad till Avdelningen för utvecklingspsykologi och forskargruppen https://psyk.uu.se/uppsala-barn-och-babylab/, med docent Linda Forssman som huvudhandledare. Läs gärna mer om institutionen för psykologi och våra avdelningar på vår https://psyk.uu.se/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer huvudsakligen att jobba inom ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga möjliga mekanismer som bidrar till barns språkliga och kognitiva utveckling från spädbarnsålder till skolålder. Vi undersöker detta genom interventionsstudier riktade till föräldrar och barn, genom observationsstudier i förskolemiljö och genom analyser av registerdata. Doktoranden kommer att hjälpa till med rekrytering av deltagare, samla in data, främst med strukturerade observationer, och bistå med analyser av data från större databaser.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning varav 60 högskolepoäng omfattas av kurser inom psykologi. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna specifika position bör den sökande ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Det är av största vikt att sökande är van vid självständigt arbete och arbete i grupp, har god organisatorisk förmåga och är målinriktad.

För information om villkoren för behörighet, se: https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och deras föräldrar i forskningsprojekt inom psykologi eller närliggande område.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

- https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_ansokan_forskarniva-2019-12-16_sv.pdf
- Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
- Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
- Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt

För mer information se: https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan/

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Mer information om https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_antagningsprocedur-till-forskarutbildningen-i-psykologi_slutgilitig-svensk_hemsida.pdf

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Linda Forssman, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 december 2021. UFV-PA 2021/4562.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i akutsjukvård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk tjänstgöring och administration inom ämnesområdet akutsjukvård. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Detta omfattar bl.a. a att vara blockansvarig i akutsjukvårdsblocket på termin 5 samt kursansvarig för akutsjukvård II på termin 11 på läkarprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den kliniska delen av anställningen förläggs till verksamhetsområdet akutsjukvård och internmedicin vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs även läkarlegitimation samt specialistkompetens inom akutsjukvård.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kan den sökande komma att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid relevanta forskningsmeriter främst inom akutsjukvård och/eller internmedicin. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Ansökningsförfarande: Ansökan bör vara skriven på engelska och skall innefatta följande handlingar:

- Merit- och tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, klinisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
- Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 20 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
- Upp till 20 utvalda vetenskapliga arbeten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2024-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christer Jansson, 018 - 6114115, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 december, 2021, UFV-PA 2021/4301.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom klinisk immunologi

Ansök    Nov 23    Uppsala Universitet    Immunolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Vår forskargrupp utvecklar nya immunstimulerande gen- och cellterapier för behandling av cancer. Immunförsvaret har en viktig roll i både utvecklingen och kontrollen av cancer och vår forskning utgår ifrån att man kan förbättra cancerbehandling genom att aktivera kroppens immunförsvar till att känna igen och döda tumörceller.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar att driva och utföra forskning inom immunstimulerande genterapi med virusvektorer. Både replikationsdefekta och onkolytiska virusvektorer används i vår forskning. Uppgifterna inkluderar exempelvis kloning, virusodling, cellodling, hantering av vätskor och vävnad från patienter som ingår i våra kliniska prövningar samt friska individer, analyser av protein (ELISA, Mesoscale, Olink mfl), mRNA (PCR, kvantitativ PCR, nanostring mfl) samt analyser av cellfenotyp (FACS) och funktion (MTS, cytotoxicitet, migration mfl). Experimentella in vivo modeller förekommer också.

Den anställde deltar i gruppens veckomöten och seminarieserier där presentationer av projekt ingår. I det dagliga arbetet ingår allmänna laboratoriegöromål och laborativ handledning av examensarbetare och teknisk personal kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Masterexamen i relevant ämne som biomedicin, biokemi, biologi eller civilingengör med bioteknologisk inriktning, medicin med flera. PhD inom relevant område som immunterapi, genterapi, virologi, tumörimmunologi eller tumörbiologi. I andra hand övervägs även grundimmunologisk forskning eller immunologisk forskning vid andra immunmedierade sjukdomar. Flytande svenska och/eller engelska både i tal och skrift.

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
GMO utbildning, tidigare erfarenhet av SOP arbete, tidigare erfarenhet av sterilarbete, bioinformatik, statistik och tidigare erfarenhet av de metoder som räknas upp i arbetsbeskrivning gärna med fokus på molekylär biologiska tekniker

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Angelica Loskog , mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2021, UFV-PA 2021/4303.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

2 universitetsadjunkter i handelsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Ämnet handelsrätt är en del av Företagsekonomiska institutionen.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Inom handelsrätt bedrivs utbildning på grundläggande nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, exempelvis ekonomprogrammet.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling och administration. Till under­visning räknas även examination, handledning, kursansvar och kursadministration.  Undervisning i allmän handelsrätt inom översiktskurser kommer att ingå. Undervisning avser vidare kurser inom handelsrätt, särskilt med inriktning mot arbetsrätt och förvaltningsrätt. Ansökningar välkomnas även från sökande med annan kompetensprofil som har öppenhet för nya undervisningsområden. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning i rättsvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Ansökningar välkomnas även från sökande med aktuell praktisk juridisk erfarenhet inom de rättsområden som är relevanta för institutionens professionsinriktade utbildningar. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av praktiskt arbete såsom exempelvis handläggning av ärenden i domstol eller myndighet inom rättsområdet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm, tel 018/471 1359, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2021, UFV-PA 2021/1479.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i semitiska språk med inriktning mot arabiska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå (campus och distans) i ämnet semitiska språk, i första hand modern standardarabiska, samt forskning och administration.

Undervisning i en arabisk dialekt kan också förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination och handledning av examensarbeten. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är utveckling av kurser och undervisningsmetoder samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i semitiska språk eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna detta inom två år efter att anställningen påbörjats.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är t.ex. flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering i semitiska språk med inriktning mot arabiska. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet inom detta fält. Forskning inom arabisk litteratur och arabiska massmedier är därutöver särskilt meriterande. Forskning inom andra semitiska språk tillmäts också värde. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska i huvudsak avse grundnivå och avancerad nivå och vara väldokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling och undervisning inom distanskurser är meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i arabiska massmedier och arabisk litteratur är särskilt meriterande. Även erfarenhet av undervisning i ytterligare semitiska språk värdesätts.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet inkluderar förmågan att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar, liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas
- Lista på referenspersoner

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför ange högst två referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Hans Svensson, e-post  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/3503.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR-administratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad, administrativ roll och letar efter en ny utmaning.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta, engagerade och trevliga kollegor, chefer och medarbetare. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en spännande verksamhet. Universitetsförvaltningen finns i moderna lokaler i Segerstedthuset som ligger mitt i ett av Uppsalas vackraste områden, nära Uppsala slott. Läs mer på Uppsala universitet - Uppsala universitet (https://uu.se/) och Introduktion till HR-funktionen - Uppsala universitet (https://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9).

Arbetsuppgifter: Som HR-administratör ingår du i ett team och är ett stöd till verksamheten och till övriga kollegor inom avdelningen. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera anställnings- och rekryteringsadministration samt ge service och support men även arbetsuppgifter så som sekreterarskap, bokningar av möten, diarieföring och arkivering förekommer. Du kommer att arbeta i flera av våra olika HR-administrativa system, främst Primula och Varbi. En annan del av arbetet innebär att, i samarbete med bl.a. avdelningens utbildningssamordnare, stödja administrationen av HR-avdelningens internutbildningsutbud samt kommunikation med och information till målgrupper. I rollen som HR-administratör ingår att kontinuerligt arbeta med att utveckla processer och rutiner för ett effektivt och enhetligt stöd. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras inom ramen för HR-avdelningens uppdrag.

Kvalifikationskrav:

- Du har eftergymnasial utbildning inom administration eller HR, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt för anställningen relevant arbetslivserfarenhet.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.
- Van användare av IT-stöd, har aktuell erfarenhet av rekryterings- och/eller löne/PA-system, goda kunskaper i Officepaketet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Du tar ansvar för ditt arbete, är serviceinriktad, lösningsfokuserad och självständig. Du kan planera, hålla strukturer i flera samtidiga processer och driva ditt arbete framåt. Du har god samarbetsförmåga och kan utveckla välfungerande samarbetsformer med interna såväl som externa aktörer. Vidare har du god kommunikativ förmåga, personlig mognad, är noggrann och kan se till helheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom statlig verksamhet.
- Kunskaper i Primula och/eller Varbi.
- Erfarenhet av utbildningsadministration.

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Karin Borner, [email protected], 070-425 00 39. 

Välkommen med din ansökan senast den 8 december 2021, UFV-PA 2021/4456.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i datorsystem

Ansök    Nov 22    Uppsala Universitet    Doktorand
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har drygt 300 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se http://www.it.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Samtidiga program är i allt högre grad närvarande på olika nivåer inom datorsystem, från distribuerade applikationer för stora nätverk, till grundläggande programvara som körs på flerkärniga processorer. Design och utveckling av samtidiga system för med sig många utmaningar på grund av de komplexa beteenden som samspelet mellan deras komponenter orsakar. Det är därför mycket viktigt att utveckla formella metoder för att automatiskt kontrollera deras korrekthet med avseende på en specifikation. Målet för denna avhandling är att utforma grundläggande metoder och verktyg som utökar "state-of-the-art" i verifieringen av parallella program. För att uppnå detta krävs för det första en nödvändig teoretisk grund, och för det andra en omfattande implementationsinsats för att producera verifieringsverktyg som kan köras på riktiga program.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha magisterexamen, civilingenjörsexamen inom datavetenskap eller motsvarande kunskaper, helst med en stark bakgrund inom teori (automater, logik, algoritmer, etc.) och goda kunskaper i programmering. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling (inklusive verktygsprototyputveckling) är ett plus.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Parosh Aziz Abdulla 018-471 3163, mailto:[email protected] eller universitetlektor Mohamed Faouzi Atig, 018-471 31 59, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2021, UFV-PA 2021/4448.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurs 1

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning (inklusive handledning och examination) på juristprogrammets Terminskurs 1 samt kursutveckling och viss administration. De ämnesområden som ingår i Terminskurs 1 är konstitutionell rätt, även komparativ, med fokus på svensk statsrätt, EU-rätt samt EKMR-rätt och juridisk metodlära. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom dessa ämnesområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag som arbetar tillsammans under hela terminen och vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Om anställningen 
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare för Terminskurs 1 Patrik Bremdal e-post: [email protected], tel. 018-471 7991 och Moa Kindström Dahlin e-post: [email protected], tel. 018-471 74 27.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4466.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurserna 1 och 6

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på Terminskurs 6 och i viss utsträckning även undervisning på T1 samt kursutveckling och viss administration. För den del av tjänsten som är placerad på Terminskurs 6 ingår i första hand undervisning i ämnet internationell privaträtt. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom dessa ämnesområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag som arbetar tillsammans under hela terminen och vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av undervisning inom internationell privaträtt samt erfarenhet av problembaserat lärande samt av examination är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare för Terminskurs 6 Santa Slokenberga e-post: [email protected] eller Mosa Sayed e-post: [email protected] samt om Terminskurs 1 Patrik Bremdal e-post: [email protected], tel. 018-471 7991, Moa Kindström Dahlin e-post: [email protected], tel. 018-471 74 27 eller Olof Wilske e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4322.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En forskartjänst i teoretisk fysik med inriktning mot spridningsamplituder

Ansök    Nov 22    Uppsala Universitet    Fysiker
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskartjänsten är en del av ERC starting grant 804286 "UNISCAMP". Sökande förväntas bedriva forskning i teoretisk fysik relaterad till supersymmetrisk kvantfältteori och strängteori. Forskningsområden av särskilt intresse inkluderar: spridningsamplituder inom gaugeteori, supergravitation eller strängteori.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom teoretisk fysik. Vi söker en kvalificerad och motiverad kandidat med ett stort intresse för akademisk forskning. Erfarenhet av olika typer av supersträngteorier (inklusive ambitwistor och så kallade chiral stränger) samt supersymmetriska formalismer (inklusive rena spinorer) för spridningsamplituder i sträng- och fältteorier. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i team. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Ansökan ska innehålla ett CV, en kort forskningsplan och en publikationslista.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad from 2022-03-01 tom 2022-09-30. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Oliver Schlotterer, [email protected] och Maxim Zabzine, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2021, UFV-PA 2021/4311.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Amanuens med uppdrag som administratör för lärarprogrammen

Ansök    Nov 22    Uppsala Universitet    Lärarassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Enheten för studievägledning och VFU för lärarprogrammen är fysiskt placerad i Campus Blåsenhus, mellan slottet och Botaniska trädgården i Uppsala.

Enheten tillhör Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala universitet bedriver förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, speciallärarprogram och kompletterande lärarutbildning (både på campus och på distans). Uppsala universitet bedriver också vissa lärarutbildningar på Campus Gotland. Enheten består av tio anställda.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Som amanuens vid lärarutbildningen arbetar du med en rad olika uppgifter. Detta innefattar arbetsuppgifter som till exempel dokumentation, diarieföring samt hantering av ärenden kopplade till bland annat resebidrag, avtal, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fältstudier inom lärarprogrammen. Du arbetar också med sammanställningar, utskick och med att uppdatera information i olika datasystem. Du kommer arbeta med att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner utifrån rådande regelverk.

Du arbetar nära lärarprogrammens VFU-handläggare och VFU-koordinatorer i frågor som rör information till studenter och övriga samarbetspartners, både i skriftlig och i muntlig form. Vid behov kan det också förekomma samarbeten med andra medarbetare vid enheten samt andra uppdrag och arbetsuppgifter utifrån vad som verksamheten kräver.

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Du är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med andra människor. Du har stark servicekänsla och ser lösningar på problem och god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenska. Du har dessutom vana vid att arbeta i olika datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter i statlig myndighet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på ett år enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 50%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Anna Hagborg, tel 018-471 1492, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2021, UFV-PA 2021/4472.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre