Lediga jobb Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Se alla lediga jobb från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

PhD student business administration (forest management)

Nytt
Department of Forest Economics The Department of Forest Economics is engaged in research and education in circular bioeconomy from a business administration, natural resource economics, economics, and policy perspective, focusing on the sustainable development of forest-related natural resources. The Department contributes to education at the Faculty of Forest Sciences, and it is responsible for Bachelor and Master degree programs, as well as offering Ph.D... Visa mer
Department of Forest Economics
The Department of Forest Economics is engaged in research and education in circular bioeconomy from a business administration, natural resource economics, economics, and policy perspective, focusing on the sustainable development of forest-related natural resources. The Department contributes to education at the Faculty of Forest Sciences, and it is responsible for Bachelor and Master degree programs, as well as offering Ph.D. education in business administration and economics. The Department is located at two campuses: Ultuna, in Uppsala, and in Umeå. The Department has strong domestic and international research connections. We are a key partner in the joint SLU and Umeå University - CERE; we host the head office of European Forest Institute’s Forest Bioeconomy Network, among many others.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Management of Forestry Resources in Sweden from a Bioeconomy Perspective
Research subject: Business administration
Description
The conditions for forestry management in Sweden change due to technical advancements, climate change, market developments and shifts in political objectives. Increased attention has been given to the role of forests in sustainable development, with new perspectives reflected in bioeconomy concepts, and new expectations on forestry management. Private forest owner management is undergoing a transition, accompanied by a growing diversity within the stakeholder group of forestry owners. Knowledge about forest owners’ management, personal objectives and organizational preferences needs to be further developed.

The research that the PhD student will be part of focuses on the role of the forest owner’s contribution to sustainable development. The PhD student will have the opportunity to develop the research area with concrete research questions, and contribute to its development.

Qualifications
We are welcoming a person that has a commitment to sustainable development and value creation in privately owned forestry coupled with a strong interest in research.

Work tasks

A PhD student is expected to take courses and conduct research. The candidate will have opportunities to contribute in teaching. These tasks are not a part of the PhD studies, hence prolongs the study time to ensure a four year time for classes and research.  

The PhD student’s task is to write a PhD dissertation and develop skills as a researcher. The research project serves as a framework where the PhD student plays the central role in collection of data (e.g., interviews, observations, other data). These tasks will involve communication with stakeholders in the forestry sector. The tasks for a PhD student is to write academic articles and reports that are adapted to various audiences (in English and Scandinavian language).

Requirements

A master’s degree in business administration or forestry/agriculture master’s with a minor in business administration. Spoken and written English and a Scandinavian language is required.

Merits

The applicant is expected to have a solid business administration background with methodological skills using both quantitative and qualitative approaches. It is a merit to:  


• to have an understanding of the forestry sector’s sustainability transition, the Swedish forest sector, its owners and the forest industry,
• a master thesis in a relevant subject, and/or
• having authored academic and/or popular science publications.

Further, it is also a merit to have experiences of:


• quantitative methods, e.g., interviews and participant observations,
• quantitative methods, including statistical analysis techniques, and
• scientific research project work.

Place of work
Uppsala

Forms for funding or employment
A four year PhD position

Starting date
According to agreement. 

Application
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-04-03

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, a one page statement that reflects research intents and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

Nytt
Institutionen för akvatiska resurser Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi söker en doktorand till vårt projekt med fokus på att utveckla fiskpassagelösningar för svagt simmande arter för att förbättra konnektiviteten i reglerade älvar. Vid institutionen för akvatiska resurser bedriver vi havs- och sötvattensövervakning, förvaltningsrådgivning, forskning och utbildning inom akvat... Visa mer
Institutionen för akvatiska resurser
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi söker en doktorand till vårt projekt med fokus på att utveckla fiskpassagelösningar för svagt simmande arter för att förbättra konnektiviteten i reglerade älvar.
Vid institutionen för akvatiska resurser bedriver vi havs- och sötvattensövervakning, förvaltningsrådgivning, forskning och utbildning inom akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är den största institutionen vid SLU, med cirka 180 anställda vid fyra huvudkontor (Uppsala, Lysekil, Öregrund och Stockholm) och fyra forskningsstationer. Välkommen att besöka oss på https://www.slu.se/akaviskaresurser!

Förbättrad fiskpassageeffektivitet för svagt simmande arter
Forskarutbildningsämne Biologi
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en mycket motiverad doktorand som kommer att arbeta i ett projekt med målet att ge riktlinjer för fiskpassagelösningar för ett brett spektrum av arter och kroppsstorlekar, med fokus på svagt simmande fiskarter.

Arbetet innebär att samla in och analysera data från fält för att studera vilka arter som kan passera vid olika miljöförhållanden med hjälp av videomaterial från befintliga kameror som övervakar vandrande fisk i befintliga fiskvägar, kompletterat med eDNA-analyser för att detektera fiskarter uppströms och nedströms utvalda fiskpassager. Det handlar också om en systematisk litteraturgenomgång av utvalda arters simförmåga. 

En stor del av arbetet kommer att vara att genomföra experiment om hur fiskar reagerar på, och väljer, olika flödesförhållanden. Pilotförsök kommer att utföras i strömakvariet vid SLU:s fiskeriförsöksstation i Älvkarleby, och storskaliga försök i en stor ränna (Laxeleratorn) vid Vattenfall Forskning och Utveckling i Älvkarleby.
En stor del av arbetet kommer således att utföras runt Dalälven i Älvkarleby, men en betydande del av tiden kommer också att tillbringas vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm.

En del av arbetet är relaterat till den pågående omlicensieringsprocessen för vattenkraft i Sverige (NAP), där ett brett spektrum av lösningar för att åtgärda de negativa effekterna av vattenkraft föreslås, och nära kontakt med industrin kommer att upprätthållas under projektet.

Kvalifikationer:
Behörighet
En masterexamen (eller motsvarande) i biologi, ekologi, limnologi, marin ekologi, miljövetenskap eller liknande ämne

Kraven är:

-Ett genuint intresse för forskning och vetenskapsbaserat lärande (praktiskt och teoretiskt)
-Mycket god samarbets och organisatorisk förmåga
-God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska
-En framträdande analytisk problemlösningsförmåga
-En stark vilja att lära sig nya analysmetoder

Meriterande är:

-Goda kunskaper om fisk- eller strömekologi
-Förståelse för vattenkraftens användning och miljöpåverkan
-Erfarenhet av fältstudier och hantering av fisk
-Erfarenhet av datahantering och statistiska analyser
-Erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter
-Erfarenhet av att analysera videofilmer
-Erfarenhet av DNA-analyser och bioinformatik
-Körkort för bil, inklusive körvana
-Kommunikationsförmåga i samband med diskussioner med olika aktörer/intressenter
-Uppvisat självständigt och skickligt utfört vetenskapligt arbete och/eller tekniska rapporter till myndigheter och/eller industri

Särskilt meriterande är:

-Personliga egenskaper som är relevanta för anställningen, såsom god organisatorisk förmåga, förmåga att ta egna initiativ, samt god planeringsförmåga och god förmåga att arbeta i grupp.
-Erfarenhet av att utforma och utvärdera experiment på fisk.
-Demonstrerad stark skicklighet i statistiska analyser och modellering

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
1 maj 2024 eller enligt ök

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-20

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand företagsekonomi (skogsägarvärden)

Nytt
Institutionen för skogsekonomi Institutionen för skogsekonomi bedriver forskning och undervisning inom cirkulär bioekonomi med bas i företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy. Vårt huvudfokus ligger på att främja hållbar utveckling av skogliga naturresurser.. Vi bidrar till utbildning på SLU och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen är lokalisera... Visa mer
Institutionen för skogsekonomi
Institutionen för skogsekonomi bedriver forskning och undervisning inom cirkulär bioekonomi med bas i företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy. Vårt huvudfokus ligger på att främja hållbar utveckling av skogliga naturresurser.. Vi bidrar till utbildning på SLU och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen är lokaliserad på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter. Institutionen är också en partner i CERE tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Förvaltning av skogsägarvärden ur ett bioekonomiskt perspektiv i Sverige
Forskarutbildningsämne: Företagsekonomi
Innehållsbeskrivning
Förutsättningarna för skogsbruket i Sverige utvecklas över tiden, beroende på den tekniska utvecklingen, klimatförändringar, marknadsutveckling och förändringar i skogspolitiken. Under de senaste decennierna har en ökad uppmärksamhet på skogens roll för en hållbar utveckling och för bioekonomin skapat delvis nya krav på skogsbrukandet. De privata, enskilda skogsägarnas förutsättningar för resursförvaltning är under omvandling, samtidigt som skogsägargruppen blir mer heterogen. Kunskapen om skogsägargruppers skogsförvaltning, målbilder och organisering behöver således fördjupas.

Forskningen som doktoranden ska medverka i inriktas på skogsägarrollen och dess möjlighet att omfatta och kombinera olika hållbarhetsmål. Här finns möjligheter för doktoranden att medverka i utveckling av konkreta frågeställningar och fördjupningar inom ramen för forskningsprojektet.

Kvalifikationer
Vi söker en person med stort engagemang för hållbarhet och intresse för värdeskapande i det privata enskilda skogsbruket med ett stort intresse för forskning. 

Arbetsuppgifter

I doktorandstudierna ingår att bedriva forskning och läsa kurser. För doktorander med intresse för undervisning erbjuds möjligheter att medverka i undervisning och handledning, detta är dock arbetsuppgifter som ligger utanför nettostudietid om totalt fyra år.  

Doktorandens arbetsuppgifter är genom att skriva en doktorsavhandling utveckla självständighet som forskare. Inom ramen för forskningsprojektet kommer doktoranden utgöra navet i forskningsarbetet genom att samla in och analysera material av olika slag (exv. intervjuer, observationer, numeriska data). Dessa material kommer skapas genom interaktion med olika aktörer inom skogsbranschen. Arbetet innebär även att delta i, och med tiden också leda, författandet av vetenskapliga artiklar, presentera pågående forskning både inom och utanför akademien (på både engelska och skandinaviskt språk), samt att genomföra de obligatoriska moment som ingår i forskarutbildningen.

Krav

Behörig att söka tjänsten är den som har en masterexamen i företagsekonomi eller master med företagsekonomisk koppling, ex. jägmästar-  eller agronomutbildning med ekonomisk inriktning. Den sökande skall behärska engelska och svenska/annat skandinaviskt språk i tal och skrift.

Meriter

Personen förväntas ha en gedigen företagsekonomisk grund samt metodrelaterade färdigheter i såväl kvalitativ som kvantitativ ansats vilket är en förutsättning för genomförande av empiriska studier. För doktorandtjänsten är det meriterande att


• äga kännedom om svenska skogssektorn, hållbarhetsarbete, om privata skogsägare och/eller svensk skogsindustri.
• ha skrivit en mastersuppsats i ett för projektet relevant ämne, och/eller
• ha författat annan akademisk och/eller populärvetenskaplig publikation.

Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av:


• kvalitativa metoder, särskilt intervjuer eller deltagande observationer,
• kvantitativa metoder, i synnerhet i kombination med statistisk analys, och
• vetenskapliga forskningsprojekt.

Placering         
Uppsala

Försörjningsform
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-04-03.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på:
Skriftlig ansökan inklusive forskningsidé kopplat till ovanstående beskrivning (max 1 A4), meritförteckning; masterarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, och kunskaper i engelska. Ansökan kan vara författad på svenska eller engelska.

Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Lokalvårdare, vikariat

Avdelningen för infrastruktur Vi söker en lyhörd, flexibel och samarbetsvillig medarbetare som förstår hur viktigt det är med god service. Om jobbet Som lokalvårdare på SLU kommer du att utföra daglig städ i våra lokaler vid de olika verksamheterna och i de olika byggnaderna. Beroende på var du arbetar så varierar miljöerna, allt från kontor, föreläsningssalar, kök, djursjukhus, labb osv. Du kommer att arbeta enligt INSTA 800 som är den nordiska standarde... Visa mer
Avdelningen för infrastruktur
Vi söker en lyhörd, flexibel och samarbetsvillig medarbetare som förstår hur viktigt det är med god service.

Om jobbet
Som lokalvårdare på SLU kommer du att utföra daglig städ i våra lokaler vid de olika verksamheterna och i de olika byggnaderna. Beroende på var du arbetar så varierar miljöerna, allt från kontor, föreläsningssalar, kök, djursjukhus, labb osv. Du kommer att arbeta enligt INSTA 800 som är den nordiska standarden för kvalitétsstäd. Utöver lokalvård kan du vid behov även utföra andra arbetsuppgifter inom service. Det du kan bli involverad i är närservice, post och transport. Du är en del av servicegruppen och representerar oss som en god ambassadör ut mot kunden.

Kvalifikationer:
Rollen kräver att man är noggrann, strukturerad och arbetar systematiskt. I en del moment arbetar du självständigt och får då vara beredd på ensamarbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom arbetet kan ske i olika områden där djur och lantbruk bedrivs så kan du inte ha allergier som förhindrar dig att arbeta i sådana miljöer. Det kan även förekomma kadaver och dylikt i laboratoriemiljöer. Körkort är meriterande.

Du ska även ha:


• Minst genomgått gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Erfarenhet av yrkesmässig lokalvård eller annat servicearbete.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Om oss
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat c:a 7 månader med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare med inriktning mot ekologi och samhälle

Ansök    Feb 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi rekryterar en forskare med inriktning mot ekologi och samhälle. Institutionen för ekologi – i vilken denna tjänst kommer att förläggas – bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning i ekologi inriktad mot hållbart skogsbruk, jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Samtidigt som fokus vid institutionen ligger på naturvetenskap så finns det också betydande multi- och ... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi rekryterar en forskare med inriktning mot ekologi och samhälle. Institutionen för ekologi – i vilken denna tjänst kommer att förläggas – bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning i ekologi inriktad mot hållbart skogsbruk, jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Samtidigt som fokus vid institutionen ligger på naturvetenskap så finns det också betydande multi- och tvärvetenskapliga samarbeten, bland annat med forskarlag inom samhällsvetenskap och humaniora. Sådan tvärvetenskap krävs för att förstå och ge vägledning till de svåra miljöproblem som världen står inför idag.

Läs mer om våra förmåner och arbete på SLU genom att besöka: https://www.slu.se/sv/om-slu/arbete-at-slu/

Ämnesområde
Ämnesområdet omfattar grundforskning och tillämpad forskning med fokus på relationen mellan ekologi och samhälle. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt, i skärningspunkten mellan ekologi och samhällsvetenskap/humaniora och har två fokusområden, nämligen ekologins roll i samhället genom 1) digital teknik – i anslutning till de spirande områdena digital naturskyddsbiologi, Ecology 2.0 och digital ekologi; och 2) genom deltagande förhållningssätt – särskilt inom miljömedborgarvetenskap men även inom andra områdesformer där relationen mellan människor och natur är central.

Om jobbet
Forskaren kommer att ha ett eget ansvarsområde. I tjänsten ingår undervisning och forskning i ämnet. Forskningen förväntas bedrivas i samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare vid SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Rollen innefattar följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:


• att utveckla en internationell forskargruppering inom området, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och publicering i internationella tidskrifter med hög påverkan;
• att bidra till utvecklingen av inter- och transdisciplinära angreppssätt inom institutionen och inom SLU i allmänhet genom forskning, undervisning och samarbete med akademin, industrin och samhället i stort;
• att inta en strategisk och ledande roll i förhållande till medarbetare och avdelning, vilket kan innefatta personalledning och budgetansvar;
• att ansöka om externa forskningsmedel hos både nationella och internationella finansiärer, för att finansiera sin egen och medarbetarnas verksamhet;
• att utveckla, leda och delta i undervisning på antingen grund-, avancerad eller forskarnivå;
• att samarbeta med andra forskarlag inom institutionen och SLU i allmänhet, att kommunicera sina forskningsresultat och att dela relevant kunskap med samhället i stort.

Din bakgrund 
Den framgångsrika sökanden ska


• ha en doktorsexamen i ekologi;
• uppvisa tvärvetenskaplig forskningsexpertis inom ekologi och samhällsvetenskap eller humaniora (dokumenterat genom minst 100 publikationer som omfattar både ekologiska och tvärvetenskapliga/samhällsvetenskapliga tidskrifter);
• uppvisa kontinuitet i arbete som ekolog parallellt med arbetet som tvärvetenskaplig forskare;
• ha omfattande meriter av att arbeta med ämnesområdet foci (uttryckligen digital teknik och miljömedborgarvetenskap);
• ha uppvisat förmågan att utveckla och leda ett tvärvetenskapligt forskarlag;
• ha uppbådat konkurrensutsatt forskningsfinansiering, inklusive finansiering för tvärvetenskapligt arbete;
• ha uppvisat (tvärvetenskaplig och bredare) undervisningsexpertis;
• ha uppvisat förmågan att integrera forskning och akademiska perspektiv i sin undervisning;
• ha erfarenhet av att samarbeta med avnämargrupper och med samhället i stort;
• ha kunskaper i engelska och svenska.

Bedömningskriterier

Bedömningsgrunderna för anställning som forskare kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande uppvisar de kvalifikationer som krävs för tjänsten:


• förmågan att initiera, genomföra och styra framstående forskning genom samarbete;
• förmågan att framgångsrikt erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens med andra;
• dokumenterad erfarenhet av inter- eller transdisciplinär forskning;
• dokumenterad förmåga att syntetisera arbete över discipliner;
• dokumenterad förmåga att kombinera teori och empiri i sin forskning.

Bedömning av den sökandes pedagogiska expertis:


• utveckling, genomförande och granskning av sina egna undervisnings- och utbildningsprogram;
• handledning och examination av kandidat- och magisterstuderande och av doktorander.

Förmågan att interagera och samarbeta med relevanta avnämare och med samhället i stort kommer att beaktas vid bedömningen av den sökandes förmåga till framgångsrikt samarbete:


• att utveckla verksamhet inom akademin och på universitetsnivå;
• att förmedla kollegors forskning och egna forskningsresultat till andra forskare och till samhället i stort.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
80-100%, enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Fältassistenter till jordbruksförsök i Skåne

Ansök    Feb 22    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Nytt
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Om jobbet Institutionen för ekologi vid... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Om jobbet
Institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala behöver 2 fältassistenter till ett projekt som undersöker samodling som en strategi för att gynna nyttoinsekter och hantera insektsangrepp i sockerbetsodling. En tjänst behövs under perioden 15 april – 15 maj och ytterligare 1 tjänst för perioden 15 april – 14 juni. Du kommer hjälpa till med graderingar och inventeringar av fältförsök på olika platser i Skåne. Eftersom allt arbete sker i Skåne söker vi främst dig som bor eller kan ordna bostad i området. Genom arbetet kommer du få möjlighet att öka dina kunskaper om hållbart jordbruk och utveckla dina praktiska färdigheter i ekologi, entomologi och vetenskaplig metodik.

Din bakgrund 
Sökande ska helst inneha eller studera till en kandidat- eller masterexamen i biologi, ekologi, agronomi eller motsvarande ämne. Sökande ska ha ett starkt intresse för växtskydd, naturvård, entomologi och/eller agronomi, och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Tidigare erfarenhet av ekologiskt eller agronomiskt fältarbete är meriterande, men inget krav. Sökande ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta i fält under krävande väderförhållanden och under långa arbetsdagar vid arbetstoppar. Vi lägger stor vikt vid sociala färdigheter och personliga egenskaper som samarbetsförmåga. Körkort är ett krav.

Om oss
Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Du är anställd vid institutionen för ekologi i Uppsala men allt arbete kommer utföras i Skåne.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 1-2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2023-03-15.

Ange i ansökan vilka datum du är tillgänglig.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Marknadsförare

Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation och här arbetar i dagsläget drygt 25 personer. Vi ansvarar för den universitetsövergripande kommunikationen och marknadsföringen av SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys. Utöver det har vi även ansvar för SLU:s webbplatser och annan infrastruktur för kommunikation och för den visuella kommunikationen och varumä... Visa mer
Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation och här arbetar i dagsläget drygt 25 personer. Vi ansvarar för den universitetsövergripande kommunikationen och marknadsföringen av SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys. Utöver det har vi även ansvar för SLU:s webbplatser och annan infrastruktur för kommunikation och för den visuella kommunikationen och varumärket SLU. Vi söker nu en ny kollega till enheten för extern kommunikation och marknadsföring. Här blir du en del av ett engagerat och kreativt team som driver utveckling och har roligt på jobbet.

Om jobbet
Du kommer att arbeta med marknadsföring mot presumtiva studenter. Det innebär att du deltar i det mesta arbetet som rör studentrekrytering som exempelvis planering och genomförandet av mässor, studiebesök, öppet hus och andra aktiviteter, framtagande av informationsmaterial, uppdateringar av våra utbildningssidor på webben och både kontakten med och koordineringen av våra studentambassadörer. Det innebär därför även en hel del administrativt arbete. Därutöver kan det även förekomma andra arbetsuppgifter som är vanliga inom kommunikationsområdet.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har ett stort intresse för marknadsföring och som har erfarenhet av att själv driva ett kvalificerat marknadsföringsarbete. Du förväntas kunna initiera egna aktiviteter och ansvara för alla delar av genomförandet. Det krävs därför att du har såväl strategisk som operativ förmåga. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att arbeta med unga personer som målgrupp och att du har kunskap om de digitala kanaler som målgruppen använder sig av och kan producera innehåll med hög kvalitet som får genomslag. Du har hög digital kompetens och mycket god språklig och stilistisk förmåga på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vidare behöver du ha stor erfarenhet av att arbeta med webb. Du är också van vid att både självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och följa upp arbetet.

Som person är du driven, självgående, initiativrik, noggrann och resultatorienterad. Du trivs med variationen i att både arbeta strategiskt och operativt och att utbilda och stödja andra i kommunikationsfrågor. I ditt arbete har du många kontakter både med studenter, kollegor och externa parter och förmåga att skapa och underhålla goda relationer är därför viktigt. Social kompetens och god samarbetsförmåga är en förutsättning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Researcher with a focus on Ecology and Society

Ansök    Feb 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The Department of Ecology is recruiting a researcher with a focus on Ecology and Society. The Department conducts internationally strong empirical and theoretical research and education in ecology aimed towards sustainable forestry, agriculture and biodiversity conservation. While the focus at the department is natural science, there are also significant multi- and interdisciplinary collaborations, including with research teams in the... Visa mer
Department of Ecology
The Department of Ecology is recruiting a researcher with a focus on Ecology and Society. The Department conducts internationally strong empirical and theoretical research and education in ecology aimed towards sustainable forestry, agriculture and biodiversity conservation. While the focus at the department is natural science, there are also significant multi- and interdisciplinary collaborations, including with research teams in the social sciences and humanities. Such interdisciplinarity is required to understand and provide guidance to the wicked environmental problems the world faces today.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject area
The subject area encompasses basic and applied research with a focus on the relationship between Ecology and Society. The research area is interdisciplinary in nature, on the intersection of Ecology and the Social sciences/Humanities, and has two foci, namely Ecology’s entanglement with society 1) through digital technology – connecting to the budding fields of Digital Conservation, Ecology 2.0 and Digital Ecology; and 2) through participatory approaches – notably environmental citizen science but also other forms where human-nature relationships are key.

About the position
The researcher will have their own area of responsibility. The position includes teaching and research in the subject. The research is expected to be conducted in collaboration with social science and humanity scholars at SLU, as well as through national and international collaboration.

The role includes the following responsibilities and duties:


• developing an internationally visible research grouping within the field, through competitive research applications and publication in international journals with a high impact factor;
• contributing to the development of inter- and transdisciplinary approaches within the Department and wider SLU through research, teaching and collaboration with academia, industry, and wider society;
• assuming a strategic and leadership role in relation to employees and the department, which may include personnel management and budget responsibility;
• applying for external research funds from both national and international funders, to finance one’s own position and that of co-workers;
• developing, leading and participating in teaching at either first, second or third cycle level;
• collaborating with other research teams within the department and wider SLU, communicating research results and sharing relevant knowledge with wider society.

Your profile
The successful applicant must:


• have a doctoral degree in Ecology;
• demonstrate interdisciplinary research expertise across Ecology and the social sciences or humanities (as demonstrated by at least 100 publications spanning both ecological and interdisciplinary/social scientific journals);
• demonstrate continuity of working as ecologist in parallel to working as interdisciplinary scholar;
• have an extensive track record with working on the subject area foci (explicitly digital technology and environmental citizen science);
• have demonstrated the ability to develop and lead an interdisciplinary research team;
• have successfully competed for research funding, including for interdisciplinary work;
• have demonstrated (interdisciplinary and wider) teaching expertise;
• have demonstrated the ability to integrate research and academic perspectives into their teaching;
• have experience of collaborating with stakeholders and wider society;
• have knowledge of English and Swedish.

Assessment criteria

The assessment criteria for appointment as a researcher will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required eligibility specified for the position:


• the ability to initiate, conduct and direct outstanding research through collaboration;
• the ability to successfully obtain external research funding in competition with others;
• documented experience with inter- or transdisciplinary research;
• documented ability to collaboratively synthesise work across disciplines;
• documented ability to combine theory and empiricism in research.

Assessing an applicant’s teaching expertise:


• development, implementation and examination of their own teaching and educational programmes;
• supervision and examination of BSc, MSc and PhD students.

The ability to interact and collaborate with relevant stakeholders and wider society will be taken into account when assessing collaborative skills:


• develop activities within academia and at university level;
• communicate research of colleagues and own research results to academics and society at large.

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Permanent employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
80-100%, according to the agreement.

Start date:
By agreement. 

Application:
Please submit your application before deadline 5 March 2024. You can submit your application by clicking the button below. 

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Doktorand i Växtförnyelse

Institutionen för växtbiologi Att förstå hur växter aktiverar och reglerar regererering Biologi Om institutionen: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering ... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Att förstå hur växter aktiverar och reglerar regererering
Biologi
Om institutionen:
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler.

Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

 Innehållsbeskrivning:
En fullfinansierad doktorandtjänst är tillgänglig vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige för att undersöka mekanismerna bakom växtförnyelse. Även om växtförnyelse är viktig för sårläkning och används i stor utsträckning inom trädgårdsodling för att föröka växter, har vi liten förståelse för hur växter aktiverar och använder regenerering.

Syftet med doktorandprojektet är att bygga vidare på de senaste upptäckter inom växtförnyelse (Feng et al. 2024, Nature Plants; Zhang et al. 2022, Current Biology; Melnyk et al. 2018, PNAS) och tillämpa dessa upptäckter för att bättre förstå hur växter efter sår bestämmer sig för att aktivera regenerering eller försvar. Projektet kommer att använda jämförande transkriptomik, framåtgenetik och omvänd genetik för att identifiera gener och vägar som aktiverar regenerering. Projektet kommer att omfatta flera internationella samarbeten och kommer att fokusera på att förstå betydelsen av själv/ickesjälvigenkänning, vävnadsregeneration och stressreaktioner för att bättre förstå hur växter ympar och regenererar.

Sökanden kommer att arbeta i Charles Melnyks grupp (https://melnyklab.com/) i fyra år. Institutionen är placerad i Uppsala BioCenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala är en livlig universitetsstad, bekvämt beläget nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Stockholms största internationella flygplats (20 minuter med tåg).

Kvalifikationer:
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Examen och kurser bör vara relaterade till växtbiologi, molekylärbiologi, cellbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Tidigare erfarenhet av genetik, växter, transkriptomi, mikroskopi och molekylärbiologi är meriterande. Kreativitet, motivation och driv är viktiga personliga egenskaper liksom goda kunskaper i engelska eftersom engelska är arbetsspråket i forskargruppen. Kandidater bör också ha förmåga att bedriva oberoende forskning, ta initiativ, ställa relevanta vetenskapliga frågor och interagera väl med andra forskare och studenter.

Ansökningar måste innehålla (1) CV (2) en beskrivning av forskningserfarenheter, (3) ett motiveringsbrev och (4) kontaktinformation med två till tre referenser.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
2024-09-01, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-18.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Post-doctoral researcher Effects of marine heatwaves on exploited food webs

Ansök    Feb 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Aquatic Resources Department of Aquatic resources Do you want to work in an inspiring environment and contribute to the sustainable use of our seas, lakes and watercourses? We at the Department of Aquatic resources (SLU Aqua) are passionate about our vision of "strong fish stocks in healthy waters". Our research is growing, and we are looking for employees who want to develop and make a difference together with us. Welcome to visit us at ww... Visa mer
Department of Aquatic Resources
Department of Aquatic resources

Do you want to work in an inspiring environment and contribute to the sustainable use of our seas, lakes and watercourses? We at the Department of Aquatic resources (SLU Aqua) are passionate about our vision of "strong fish stocks in healthy waters". Our research is growing, and we are looking for employees who want to develop and make a difference together with us.

Welcome to visit us at www.slu.se/aquaticresources!

About the position
We have an exciting position for a curious postdoctoral researcher with expertise in population- and community ecology and dynamic modelling, joining our research on the effects of climate warming on aquatic food webs. This is one of two new positions funded by an interdisciplinary FORMAS project on marine extreme weather and climate risks for fisheries, and focuses on how extreme heatwaves affect fished ecosystems.

The postdoctoral researcher will develop and analyze size-structured dynamic population- and food web models to study heatwave effects on exploited food webs, undertake time series analyses on environmental monitoring data, contribute to climate risk analyses for fisheries, and lead and contribute to related scientific publications. The position may also involve assisting mesocosm experiments simulating heatwaves.

The postdoctoral researcher will have an important role in developing climate change research from its focus on warming to knowledge on how food webs are affected by increasing temperature variations and extremes.

Welcome to join our research group working on dynamics of fish communities and aquatic food webs, and their responses to climate change, exploitation and other human pressures (www.slu.se/fishinfoodwebs).

Your profile
We are looking for a motivated postdoctoral researcher with strong quantitative skills in ecology and an interest in community ecology and dynamics. Skills in ecological modelling are required. Knowledge of, and analytical skills in, physiological- or size-structured population- or community models is desirable. Expertise in community ecology theory is an advantage. Experience of field- or mesocosm experiments on fish is also a merit.

Scientific merits of relevance for the position, including demonstrated independent scientific work, will be given highest weight. Programming skills in R, Matlab or C++ are considered a merit.

Fluency in spoken and written English is a requirement. We place great emphasis on personal qualities and abilities to communicate and to cooperate in a team as well as work independently.

Qualifications: PhD degree in ecology, applied mathematics, applied physics, or similar subject.

Location:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
Temporary employment 24 months.

Scope:
100%

Start date:
15th of April 2024, or as agreed.

Application:
Welcome to submit your application using the button below, at the latest March 16th, 2024.

The application shall be written in English and include a CV documenting your academic career and education, copies of PhD degree diploma including course specifications, publication list including submitted manuscripts, a presentation of your scientific merits (especially merits in ecological modelling), and contact details for two reference persons (name, relation to the application, email and phone number).

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare

Ansök    Feb 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Läs mer om våra förmåner och hur det är... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Arbetsuppgifterna?omfattar arbete i fält och på labb, statistiska analyser av insamlade data och skrivande av en vetenskaplig publikation baserad på resultaten. Fältarbetet kommer att ske i Uppland där träd angripna av granbarkborre fälls och stamsektioner sågas loss för analys av granbarkborrens förökningsframgång. Stamsektionerna analyseras på labb.

Din bakgrund 
Sökande skall ha en doktorsexamen i biologi eller motsvarande, och ha erfarenhet av tidigare forskning på skogsskadeinsekter, i synnerhet barkborrar. Arbetet kräver dokumenterad erfarenhet av: (1) fältarbete i skog inklusive inmätning av träd och användning av GPS och (2) att analysera barkprover från borredödade träd med avseende på barkborrarnas förökningsframgång och deras fiender under bark. Tidigare erfarenheter av att använda programmet R för statistiska analyser är meriterande. Körkort B och godkänd motorsågsutbildning (motorsågskörkort) är krav.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper där du ska vara strukturerad och kommunikativ.

Skriftlig ansökan skall innehålla: (1) CV och (2) ett kort motivationsbrev.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
7 mars 2024, eller enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD student in Animal Science

Department of Animal Bioscience The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research ... Visa mer
Department of Animal Bioscience
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and companion animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. This position is located in the Section of Applied Genetics. 

Read about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

More meat on the bone when selecting beef bulls to cross with dairy cows
Animal Science
Description:
An increased use of beef bull semen in dairy herds is a climate-efficient way to increase meat production and profitability for producers. The ease with which calves are born and their production traits are affected by sex, breed combination and their parents' breeding values. The production systems differ between countries and knowledge is needed about optimal strategies for using beef semen under Swedish conditions. The project aims to, through interviews and data analyses, map different production systems and the need for beef x dairy crossbred calves of different sexes and genetic level. Economic calculations are planned to investigate how the breeding index for beef bulls should be supplemented to suit different production systems for beef x dairy crosses. How well the ranking of bulls corresponds with their offsprings' performance will be studied. The project will be run in close collaboration with the industry and exchange knowledge with a similar Danish project. The doctoral project involves four years of research training. The work will include contact with farmers, breeding and advisory organizations as well as analysis of large data sets and economic calculations. It is therefore important that you have good communication skills, are interested in learning more about the practical conditions of beef production and enjoy working with statistical analysis and calculations.

Qualifications:
You have an education in animal science/veterinary medicine/biology/agricultural economics or similar. At the start of the doctoral studies, you must have a master's degree (or equivalent), or at least four years of full-time studies, of which at least one year is at advanced level, and you have a strong interest in breeding, statistics, production systems and economics. It is advantageous to have experience in handling large amounts of data and to have knowledge of Swedish dairy and beef production. You must be able to communicate freely in spoken and written English. The ability to understand and speak Swedish or another Scandinavian language is meritorious. Due to the close cooperation with industry in the project, we will also emphasize good social skills. Ability to work both in a team and independently and initiative are also meritorious for the position.

Place of work:
Uppsala, Ultuna

Form of employment:
Temporary employment as a doctoral student for 4 years. Salary according to SLU’s salary scale for doctoral students.

Extent:
100%

Starting date:
1st June 2024 or as otherwise agreed.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 21 March 2024.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Your application must include a CV, references and a cover letter (1-2 pages) explaining why you are interested in this position and why you would be a good resource in this doctoral project. Explain in the letter how you meet the qualifications described above. Your application must be written in Swedish or English.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English, and a work test and interview. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details. Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Professori växtodlingssystem

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala. Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller l... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-04-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD student in plant regeneration

Department of Plant Biology Understanding how plants activate and regulate tissue regeneration Biology About the department: The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and developmen... Visa mer
Department of Plant Biology
Understanding how plants activate and regulate tissue regeneration
Biology
About the department:
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava.

The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Description:
A fully funded PhD position is available at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden to investigate the mechanisms behind how plants regenerate tissues. Although plant regeneration is important for wound healing and is widely used in horticulture to multiply plants, we have little understanding of how plants activate and deploy regeneration.   

The aim of this PhD position is to build upon recent discoveries made in plant regeneration (Feng et al. 2024, Nature Plants; Zhang et al. 2022, Current Biology; Melnyk et al. 2018, PNAS) and apply these discoveries to better understand how, after wounding, plants decide to activate regeneration or defense. The project will use comparative transcriptomics, forward genetics and reverse genetics to identify genes and pathways that activate regeneration. The project will focus on understanding the importance of self/non-self recognition, stress perception and defense responses to better understand how plants graft and regenerate.

The successful applicant will work in the group of Charles Melnyk (https://melnyklab.com/) for four years. The department is located in the recently built Uppsala BioCenter at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Uppsala is a lively university city, conveniently located close to Stockholm (40 minutes by train) and Stockholm’s main international airport (20 minutes by train).

Qualifications:
Candidates should have an MSc degree or have completed four years of university-level education including one year at MSc level. The degree and courses should be related to plant biology, molecular biology, cell biology or related knowledge that the employer considers equivalent. Prior experience with genetics, plants, transcriptomics, microscopy and molecular biology are assets. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact well with other scientists and students.

Applications must include (1) CV (2) a description of research experiences, (3) a letter of motivation and (4) contact information of two to three references.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment as a PhD student (4 years).

Starting date:
2024-09-01, or according to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-03-18.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare

Ansök    Feb 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällens och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på htt... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällens och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Att i samarbete med jordbrukare insamla, bearbeta, analysera och sammanställa data avseende strimodling av potatis och gräs och hur det påverkar nyttiga och patogena organismer ovan och under mark i pågående, långliggande fältförsök i Nederländerna. Dessutom ska direkta och indirekta interaktioner mellan potatis och gräs utvärderas. Projektet syftar till att ekonomiskt testa och utvärdera strimodling av potatis i kommersiella fält och resultaten ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Din bakgrund 
Sökande skall minst vara disputerad i ämnet ekologi, och ha omfattande erfarenhet av studier i jordbrukslandskapets ekologi med särskild tonvikt på molekylära metoder och analyser av växters respons på patogener och nyttiga mikro-organismer i jordbruksmark. Analyser avseende naturnyttor i jordbruksekosystem är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Eftersom projektet är internationellt ska du kunna kommunicera väl på engelska, såväl vetenskapligt som för relevanta sektorer.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning: 
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor in Cropping Systems

Faculty of natural resources and agricultural sciences Department of Crop Production Ecology This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus. The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity a... Visa mer
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-04-15

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Doktorand inom husdjursvetenskap

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One He... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. 

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar. Denna tjänst är placerad på Avdelningen för tillämpad genetik. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Mer kött på benen vid urval av köttrastjurar för korsning med mjölkkor
Husdjursvetenskap
Innehållsbeskrivning:
En ökad användning av köttrassemin till mjölkkor är en klimateffektiv väg att öka köttproduktionen från svenska besättningar och lönsamheten för kött- och mjölkproducenter. Hur lätt kalvarna föds och deras produktionsegenskaper påverkas av kön, raskombination och föräldrarnas avelsvärden. Avelsarbetet är nordiskt men produktionssystemen skiljer sig mycket mellan länderna. Det behövs kunskap om optimala strategier för användning av köttrassemin under svenska förhållanden. Projektet syftar till att genom intervjuer och dataanalyser kartlägga olika produktionssystem och behovet av kött x mjölkras-korsningskalvar med olika genetiska förutsättningar. Ekonomiska beräkningar planeras för att undersöka hur dagens avelsindex för köttrastjurar bör kompletteras för att passa olika produktionssystem för kött x mjölkras-korsningar. En jämförelse av hur väl tjurarnas rangordning överensstämmer med deras avkommors prestation kommer göras. Projektet kommer drivas i nära samarbete mellan akademi och näring och utbyta kunskap med ett liknande danskt projekt.

Doktorandprojektet innebär fyra års forskarutbildning. Arbetet kommer att innehålla kontakt med lantbrukare, avels- och rådgivningsorganisationer samt teoretiska studier, analys av stora datamängder och ekonomiska beräkningar. Det är därför viktigt att du har god förmåga att kommunicera, är intresserad av att lära dig mer om praktiska förhållanden för nötköttsproduktion och tycker om att arbeta med statistiska analyser och beräkningar.

Kvalifikationer:
Du har en utbildning i husdjurvetenskap/veterinärmedicin/biologi/agrar ekonomi eller liknande. Vid doktorandstudiernas påbörjan måste du ha en magister- eller masterexamen (eller motsvarande), eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå, och du har ett starkt intresse för avel, statistik, produktionssystem och -ekonomi. Det är meriterande att ha erfarenhet av att hantera stora mängder data och att ha kännedom om svensk mjölk- och nötköttsproduktion. 

Du ska kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska. Förmågan att förstå och tala svenska eller ett annat skandinaviskt språk är meriterande. På grund av det nära samarbetet med näringen i projektet kommer vi också att lägga tonvikt på god social kompetens. Förmåga att arbeta både i team och självständigt och initiativförmåga är också meriterande för denna position.

Placering:           
Uppsala, Ultuna

Försörjningsform:
Tidsbegränsad anställning som doktorand i (4 års utbildning), heltid. Lön enligt SLU:s lönestege för doktorander.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-21.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Din ansökan ska innehålla ett CV, referenser och ett personligt brev (1-2 sidor) som förklarar varför du är intresserad av denna tjänst och varför du skulle vara en bra resurs i detta doktorandprojekt. Förklara i brevet hur du uppfyller de kvalifikationer som beskrivs ovan. Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor Effekter av marina värmeböljor på fiskade födovävar

Ansök    Feb 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för akvatiska resurser Institutionen för akvatiska resurser Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision “starka fiskbestånd i friska vatten”. Vår forskning växer, och vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Välkommen att besöka oss på www.slu.se/akvatiskaresu... Visa mer
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för akvatiska resurser

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision “starka fiskbestånd i friska vatten”. Vår forskning växer, och vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Välkommen att besöka oss på www.slu.se/akvatiskaresurser!

Om jobbet
Vi har en spännande tjänst för en nyfiken postdoktor som är kunnig i populations- och samhällsekologi och dynamisk modellering, inom vår forskning om klimatuppvärmningens effekter på akvatiska födovävar. Detta är en av två nya tjänster som finansieras av ett interdisciplinärt FORMAS-projekt om extremväder till havs och klimatrisker för fiske, och fokuserar på hur extrema värmeböljor påverkar fiskade ekosystem.

Postdoktorn kommer att utveckla och analysera storleksstrukturerade dynamiska populations- och födovävsmodeller för att studera effekterna av värmeböljor på fiskade födovävar, genomföra tidsserieanalyser av miljöövervakningsdata, bidra till underlag för klimatriskanalyser för fiske, samt skriva och bidra till vetenskapliga artiklar. Tjänsten kan även omfatta att bistå i mesokosmexperiment med simulerade värmeböljor.

Postdoktorn kommer ha en viktig roll i att utveckla forskningen kring klimatförändringar från dess fokus på ökande medeltemperaturer till att förstå hur födovävar påverkas av ökande temperaturvariationer och extremtemperaturer.

Välkommen att bli en del av vår forskargrupp som studerar fisksamhällens- och födovävars dynamik och hur de förändras till följd av klimatförändring, fiske och annan mänsklig påverkan (www.slu.se/fishinfoodwebs).

Din bakgrund 
Vi söker en motiverad postdoktor med starka kvantitativa förmågor i ekologi och intresse för samhällsekologi och -dynamik. Färdigheter i ekologisk modellering är ett krav. Kunskap om, och färdigheter i att analysera, fysiologiskt- eller storleksstrukturerade populations- eller samhällsmodeller är önskvärt. Expertis i samhällsekologisk teori är meriterande. Erfarenhet av fältexperiment eller mesokosmexperiment med fisk är också meriterande.

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskapliga meriter som är relevanta för tjänsten, inklusive uppvisat självständigt vetenskapligt arbete. Färdigheter i R-, Matlab- eller C++-programmering är meriterande.

Att tala och skriva flytande engelska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga kvaliteter och förmågor till kommunikation och samarbete i grupp samt till självständigt arbete.

Behörighet: Doktorsexamen i ekologi, tillämpad matematik, tillämpad fysik, eller liknande ämne.

Placering:
Uppsala, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
15 april 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-16

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla CV som dokumenterar din akademiska karriär och utbildning, kopior på doktorsexamensbevis samt registerutdrag, publikationslista inklusive inskickade vetenskapliga manuskript, presentation av vetenskapliga meriter och då särskilt meriter inom ekologisk modellering, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, relation till sökande, emejl och telefonnummer).

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Administrativ koordinator

Gemensamma verksamhetsstödet Till avdelningen för infrastruktur (Infra) söker vi nu en administrativ koordinator som tycker om när arbetsuppgifterna är omväxlande. Om jobbet Den administrativa koordinatorns huvudsakliga uppgifter består i att analysera, genomföra, koordinera och utveckla avdelningens administrativa arbete som omfattar: processer, verksamhetsmål och styrdokument, ledningssystem och rutiner samt utredningar inom avdelningens verksamhetsområd... Visa mer
Gemensamma verksamhetsstödet
Till avdelningen för infrastruktur (Infra) söker vi nu en administrativ koordinator som tycker om när arbetsuppgifterna är omväxlande.
Om jobbet
Den administrativa koordinatorns huvudsakliga uppgifter består i att analysera, genomföra, koordinera och utveckla avdelningens administrativa arbete som omfattar: processer, verksamhetsmål och styrdokument, ledningssystem och rutiner samt utredningar inom avdelningens verksamhetsområden. Det kan handla om behov, inriktning och kvalitet av tjänster samt handläggning och dokumentation av olika beslut och övrigt verksamhetsutvecklingsarbete.

I arbetsuppgifterna ingår även att stödja chefen för Infra i avdelningens övriga administrativa arbete. Du medverkar i olika grupperingar inom universitetet, handlägger och dokumenterar ärenden från dessa samt kommunicera frågorna till verksamheten.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning för arbetsuppgifterna eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, utredningar och analyser, helst i en myndighet eller i en större organisation. Du är öppen och kan kommunicera och skapa goda relationer. I övrigt krävs att du är strukturerad, noggrann, målinriktad och att du kan jobba såväl självständigt som i grupp. 

Du ska dessutom:


• behärska svenska språket i tal och skrift
• ha goda kunskaper i engelska
• ha goda kunskaper i MS Office, främst Excel
• ha en god känsla för stöd och service 

Det är meriterande om du har:


• arbetat med processer, lednings- eller kvalitetssystem
• erfarenhet från universitet eller lärosäte
• erfarenhet av projektarbete

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Om oss
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnads-effektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Utbildningshandläggare

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) är en av fyra fakulteter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bedriver utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan inom naturresurser, jordbruk, livsmedel och miljö. Fakulteten har drygt 1000 helårsanställda, ansvarar för ett tjugotal utbildningsprogram med ca. 1100 helårsstudenter och har ca. 190 forskarstuderande. Ar... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) är en av fyra fakulteter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bedriver utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan inom naturresurser, jordbruk, livsmedel och miljö. Fakulteten har drygt 1000 helårsanställda, ansvarar för ett tjugotal utbildningsprogram med ca. 1100 helårsstudenter och har ca. 190 forskarstuderande.

Arbetsuppgifter 
Som utbildningshandläggare vid fakultetskansliet kommer du att arbeta med handläggning och beslutsstöd i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå. Fokus kommer att ligga på att arbeta i de administrativa system som stödjer utbildningarna, framförallt Ladok, men även webben i form av uppdatering av hemsidor m.m. Du deltar även i arbetet med att ta fram underlag och bereda utbildningsärenden. Du kommer även att ha mycket kontakt med fakultetens institutioner och vara ett administrativt stöd för dem i olika frågor. Det kan också bli aktuellt att arbeta med uppföljningsarbete.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har en högskoleutbildning. Du behärskar vanligt förekommande digitala verktyg som Word och Excel, och har god förmåga att lära dig nya administrativa system. Du måste känna till och kunna använda Ladok. Relevant erfarenhet av arbete med utbildningsadministration inom högskolan är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med webbsidor. God kunskap om högskolans regelverk och villkor är också meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Arbetet innebär kontakter med många människor, och dina personliga egenskaper, särskilt vad gäller kommunikations- och samarbetsförmåga, har avgörande betydelse. Vi fäster också stor vikt vid noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat.

Om oss
På fakultetskansliet är vi tolv anställda fördelade på tre enheter. Vi utgör ett kvalificerat, administrativt stöd till fakultetsledningen, fakultetsnämnden och övriga nämnder och utskott. I vårt uppdrag ingår övergripande planering, ekonomistyrning, utredningar och uppföljningar inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 4 mars 2024.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i modellering och analys av biologisk mångfald i Sverige

Ansök    Feb 15    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för Ekologi Vid institutionen fo?r ekologi bedrivs internationellt framsta?ende empirisk och teoretisk forskning och utbildning fo?r utha?llig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturva?rd. Va?r forskning om populationer, organismsamha?llen och ekosystem utgo?r en bas fo?r att studera effekter av fo?ra?ndringar i markanva?ndning och klimat pa? djur, va?xter och mark. Vi fo?rso?ker finna lo?sningar som bidrar till att fo?rba?ttra va?x... Visa mer
Institutionen för Ekologi
Vid institutionen fo?r ekologi bedrivs internationellt framsta?ende empirisk och teoretisk forskning och utbildning fo?r utha?llig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturva?rd. Va?r forskning om populationer, organismsamha?llen och ekosystem utgo?r en bas fo?r att studera effekter av fo?ra?ndringar i markanva?ndning och klimat pa? djur, va?xter och mark. Vi fo?rso?ker finna lo?sningar som bidrar till att fo?rba?ttra va?xthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk ma?ngfald och ekosystemtja?nster, ha?llbar viltfo?rvaltning samt beka?mpa skadego?rare i sa?va?l skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljo?er. Vi underso?ker ocksa? mer grundla?ggande ekologiska fra?gor som bero?r evolution och dynamik i populationer i ma?nskligt pa?verkade miljo?er ur ett landskaps- och markanva?ndningsperspektiv.
 ”Vi söker dig som vill utveckla nya spännande statistiska modeller hur att bäst bevara biologisk mångfald när klimat, markanvändning och artinteraktioner förändras”.
Om jobbet
Du kommer att dokumentera och undersöka hur biologisk mångfald har utvecklats och förväntas utvecklas i Sverige. Data från Artportalen och systematiska miljöövervakningsprogram analyseras för att undersöka hur arters utbredningar förändrats över tid i förhållande till förändringar i  klimat-, markanvändning och artinteraktioner. Speciell vikt läggs på modelleringen av förändrade artinteraktioner och dess potentiella effekt på utdöendekaskader i organismsamhället. I projektet sammanställs miljövariabler på lokal och regional skala (t. ex. klimat, markanvändning) för att undersöka samband till olika arters förändring i utbredning under de senaste decennierna. Tillsammans med identifieringen av nyckelarter som förväntas hindra utdöende kaskader utvecklas nya modeller för att bättre förutsäga framtida trender och förändringar i biologisk mångfald i Sverige. Detta kommer att göras på fåglar, kärlväxter och vissa insektsgrupper.

Din bakgrund 
Du ska ha en doktorsexamen i Ekologi eller motsvarande med god kunskap i statistisk metodik och analys av data. Följande kvalifikationer är krav: 1) visad meritering inom spatiala och temporära analyser av biologiska data av olika typer 2) dokumenterade analyser av framtidsprojektioner under olika klimat och markanvändnings-scenarier, 3) visad utveckling av modeller som kombinerar statistiska metoder och data från olika typer av datakällor, 4) dokumenterad erfarenhet av att utveckla Bayesianska modeller, 5) erfarenhet av att analysera hur artinteraktioner kan påverka artdynamik, 6) god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom problemlösande förmåga, kreativitet och samarbetsförmåga.

Om oss
Tjänsten kommer att förläggas till enheten för landskapsekologi, institutionen för ekologi, Uppsala. Enheten för landskapsekologi fokuserar på landskaps- och populationsekologi och vi gör nationella undersökningar av förändringar i arterförekomst och organismsamhällen i jordbruks- och skogslandskap. Våra studieorganismer är främst fåglar, däggdjur och växter, men vi tittar även på insekter, fiskar och groddjur. Vi använder ofta data från artportalen och från långsiktig monitoringverksamhet i landet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning som forskare. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc in wood quality of single trees

Department of Forest Biomaterials and Technology The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on va... Visa mer
Department of Forest Biomaterials and Technology
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on value chains in the bio-based industry where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / refined, used and reused cost-effectively for various purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, focus is on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro level, wood composites and wood adhesives, and with accredited testing of wood products and treatments for the market.

Duties:
Wood properties of standing trees are affected by factors that influence the growth or form of the stem. Forest stand conditions are often changed through silvicultural operations aiming to promote growth rate or improve stem.  Some stand conditions and tree characteristics can be measured remotely, as for example using remote sensing technologies. Ideally, such technologies will provide information about stem form and crown attributes, which will relate to stand composition. There is the potential to relate stand conditions to crown attributes, and then to relate these factors to stem wood properties for Swedish conditions. However, limited work has combined these scales of measurement or determined the minimum level of detail required for accurate predictions of wood properties. Results on the wood quality of single trees are useful for early evaluation of sawn timber quality and wiser management of forest resources.

Qualifications:
A position as a postdoctor is intended for a researcher early in their career, we are therefore primarily looking for candidates who completed their doctoral degree no more than three years ago. The doctoral degree can be in one of the following areas: forestry, wood science and technology, material science, mechanical engineering, or other relevant subject. Experience in one or several of the following are necessary: non-destructive testing of forest trees, measuring of growth and wood properties at the laboratory, and statistical analysis and programming. Previous experiences in forest related subjects are desirable. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Knowledge of Swedish is meriting.

The fellow is expected to work and collaborate within a new Horizon Europe project on the optimization of multifunctional forest-based value chains. The aim is to monitor individual tree attributes, health, and biodiversity ensuring a holistic approach to multifunctional forest management. We are thus looking for a highly motivated individual who is interested in a continued academic career in forestry and wood science. In assessing the applications for the position, particular emphasis will be placed on (1) applicants' scientific proficiency in forest sciences, and (2) their ability to develop their own line of research in modelling wood quality, complementing the ongoing research within the group. More info about the activities of the group can be found here: https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/travetenskap/fibres-adhesives--composites/

We will also place emphasis on the applicant's personal characteristics and suitability. The applicants' ability to work constructively in a small group and to take own initiatives is very important.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment for 2 years

Extent:
100 %

Start date:
June 2024 or by agreement

Application:
We welcome your application no later than 2024-03-07, use the button below.

The application should contain the following written in English: 1) a cover letter describing yourself and your match to the above mentioned project; 2) a CV describing your education, publications and relevant work experience, and 3) names and contact information for at least three references; 4) PhD diploma.

Academic union representatives:
 https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. Visa mindre

Utredare

Institutionen för ekonomi Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi: Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en kvalificerad utredare för att stärka kompetensen inom jordbruksekonomisk modellering. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi:
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en kvalificerad utredare för att stärka kompetensen inom jordbruksekonomisk modellering. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut. Mottagare är framförallt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter:
Den anställde förväntas genomföra ekonomiska analyser av svensk och europeisk jordbrukspolitik med den jordbruksekonomiska modellen CAPRI samt författa rapporter med god läsbarhet för myndigheter och beslutsfattare i huvudsak på svenska. I arbetet ingår även att göra utredningar inom andra delar av Analysgruppens verksamhet. Den anställde förväntas arbeta under övervägande eget ansvar samt medverka i presentationer för svenska myndigheter och beslutsfattare. Analyser genomförs vanligen i projektform där interaktion med kollegor och externa intressenter är en viktig del.

Kvalifikationer:
Krav:


• Doktorsexamen i Nationalekonomi.
• Erfarenhet av jordbruksekonomisk modellering.
• Dokumenterad utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska
• Erfarenhet av att skriva om och presentera forskning populärvetenskapligt
• En mycket god analytisk förmåga samt förmågan att snabbt sätta sig in i nya, komplexa frågeställningar

Meriterande:


• Tidigare analyser och utvecklingsarbete med CAPRI-modellen
• Kännedom om den Europeiska jordbrukspolitiken
• Erfarenhet av programmering i GAMS
• Erfarenhet av att leda och genomföra forsknings- och/eller utredningsprojekt
• Demonstrerad förmåga att utveckla och driva egna projekt samt möta deadlines
• Erfarenhet av utvärderingar av jordbrukspolitiken eller motsvarande inom andra politikområden
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper

Om oss:
Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen.

Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och mastersprogram för utländska studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i träkvalitét av enskilda träd

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger p... Visa mer
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala är huvudfokus trävetenskap och teknik, med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt ackrediterad testning av träprodukter och träskydd.

Arbetsuppgifter:
Vedegenskaper hos stående träd påverkas av faktorer som inverkar på stammens tillväxt eller form. Skogens beståndsförhållanden förändras ofta genom skogsbruksinsatser som syftar till att främja tillväxttakten eller stamförbättring. Vissa beståndsförhållanden och trädegenskaper kan mätas på distans, till exempel med hjälp av fjärranalys. Sådan teknik har visats kunna ge information om stamform och kronans egenskaper. I projektet finns en ambition, att för svenska förhållanden, relatera beståndsdata till kronattribut, och slutligen korrelera dessa faktorer till stamvedsegenskaper. Detta område är relativt lite studerat, speciellt hur de olika mätskalorna kombineras på bästa sätt samt bestämning av minsta detaljnivå som krävs för noggranna förutsägelser av träegenskaper. Att kunna prediktera enstaka träds virkeskvalitet skulle vara användbart vid tidig utvärdering av virkeskvalitet och rådigare hushållning med skogsresurser.

Kvalifikationer:
Postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare, och därför söker vi i första hand kandidater med doktorsexamen som är högst tre år inom något av följande områden: skogsbruk, trävetenskap och teknik, materialvetenskap, maskinteknik eller annat relevant ämne. Det är nödvändigt med erfarenhet i ett eller flera av följande områden: oförstörande trädmätningar, mätning av tillväxt och träegenskaper i laboratorieskala, statistisk analys och/eller programmering. Tidigare erfarenheter inom skogsrelaterade ämnen är meriterande. Flytande kunskaper i engelska, både i skrift och tal, är ett krav och det är meriterande med kunskaper i svenska. Personen förväntas arbeta och samarbeta inom ett nytt Horizon Europe-projekt för optimering av multifunktionella skogsbaserade värdekedjor. Syftet är att övervaka individuella trädegenskaper, hälsa och biologisk mångfald för att säkerställa en helhetssyn på multifunktionell skogsförvaltning. Vi söker därför en mycket motiverad person som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär inom skogs- och trävetenskap. Vid bedömningen av ansökningarna till tjänsten kommer särskild vikt läggas vid (1) de sökandes vetenskapliga skicklighet inom skogsvetenskap, och (2) deras förmåga att utveckla sin egen forskningslinje inom modellering av träkvalitet, som komplement till den pågående forskningen inom gruppen. Mer information om gruppens verksamhet finns här: https://www.slu.se/sv/avdelningar/skogs-biomaterial-teknik/travetenskap/fibrer-lim--kompositer/

Vi kommer även att lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet. Den sökandes förmåga att arbeta konstruktivt i en mindre grupp och att ta egna initiativ är mycket viktig.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:
100 %

Tillträde:
Juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-03-06.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning till ovan nämnda projekt; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet, och 3) namn och kontaktuppgifter för minst tre referenser; 4) Examensbevis PhD.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar förståelse, hållbar användning och förvaltning av biologiska naturresurser. Universitetet rankas högt internationellt inom sina ämnesområden. SLU är ett forskningsintensivt universitet som även erbjuder unika utbildningar inom exempelvis landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, miljöekonomi, djurvetenskap och landskapsarkitektur.

SLU har drygt 3 000 anställda, 5 000 studenter och en omsättning på 3 miljarder kronor. Högskolan har satsat på en modern och attraktiv miljö på sina campus i Alnarp, Umeå och Uppsala Visa mindre

Universitetsadjunkt i grismedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Teoretisk och praktisk undervisning av veterinärstudenter i grisens sjukdomar, särskilt diagnostik, terapi och profylax. Planera och leda undervisningen i till exempel propedeutik, gårdsbesök, hälsoutredningar samt delta vid examination. Vissa administrativa uppdrag ingår i tjänsten. Möjlighet till forskning kan komma att skapas under förutsättning att forskningsmedel finns. Tjänsten är förlagd vid Campus Ultuna, SLU, Uppsala.

Kvalifikationer 
Sökande skall ha svensk veterinärlegitimation. God kunskap i det svenska språket krävs. Sökande bör ha vana från besättningsutredningar i grisbesättningar och ha intresse och erfarenhet av undervisning. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom disciplinen är önskvärd och forskarexamen starkt meriterande. Erfarenhet av undervisningsadministration och undervisningspedagogisk utbildning är meriterande. B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidare

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Internationell handläggare

Gemensamma verksamhetsstödet Utbildningsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är en studieadministrativ avdelning med ca 30 medarbetare i Uppsala, Umeå och Alnarp. Avdelningen har ett nära samarbete med universitetets institutioner, avdelningar och studentkårer. Den är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildningsfrågor. Utbildningsavdelningen samverkar med avdelningen för lärande och digitalisering, där förvaltningen av ... Visa mer
Gemensamma verksamhetsstödet
Utbildningsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är en studieadministrativ avdelning med ca 30 medarbetare i Uppsala, Umeå och Alnarp. Avdelningen har ett nära samarbete med universitetets institutioner, avdelningar och studentkårer. Den är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildningsfrågor. Utbildningsavdelningen samverkar med avdelningen för lärande och digitalisering, där förvaltningen av de studieadministrativa systemen ligger.

Vi söker en engagerad och ansvarsfull internationell handläggare som vill bidra till internationaliseringsarbetet med SLU:s samarbetspartners i världen.

Om jobbet
Som internationell handläggare ansvarar du, tillsammans med SLU:s campusövergripande Mobility team, för hanteringen av universitetsgemensamma utbytesprogram för studenter och personal. Teamet arbetar med handläggning av in- och utresande studenter och personal utifrån givna processer. Här ingår bland annat dokumenthantering, gemensam mejl, drop-in-möten, tidsbokade möten och informationsmöten i grupp, både på SLU:s campus och på distans. En viktig del av arbetet är att utveckla samarbetet med programföreträdare och lärare. Du kommer också samarbeta med representanter för utländska universitet.

Mycket av det löpande arbetet sker i databasen MoveOn och i Ladok, samt via teamets funktionsmejl. Viss representation vid utländska besök kan förekomma, samt andra utåtriktade aktiviteter som att hålla presentationer, delta vid mässor etc.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har examen från en relevant högskoleutbildning. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och på engelska. Du ska känna dig bekväm med att hålla presentationer både fysiskt och digitalt på båda språken. Du ska vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Du är initiativrik och drivande, och trivs med att ha många kontakter och mycket på gång. Arbetet bedrivs självständigt och i arbetsgrupper, ofta digitalt, så du behöver ha god organisations- och samarbetsförmåga, lätt att kommunicera, vara noggrann och tycka om att möta människor och ge god service. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande är om du har


• utbildning eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta med internationella frågor
• erfarenhet av systemen Moveon, Ladok och NyA.
• god kännedom om programmet Erasmus+
• kunskap om SLU:s utbildningsprogram

Om oss
Avdelningen arbetar med antagning, examina, tillgodoräknanden, studievägledning, handläggning av internationella studenter, stipendiehantering, studenthälsa samt karriär- och alumnfrågor. Inom avdelningens ansvarsområde ligger även det administrativa handläggarstödet till högskolans studiesociala råd, stöd till studenter med funktionsnedsättning samt doktorandombudsmannen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala eller Alnarp

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 15 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Tillträde 2024-05-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-23.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor inom området Jämförande genomik hos svampar

Ansök    Feb 2    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En tidsbegränsad anställning som post-doktor ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektbeskrivning Svampar som används för biologisk bekämpning har stor potential att ersätta kemiska fungicider inom framtidens växtodling, men vissa utmaningar vad gäller effektivitet håller tillbaka utvecklingen. För att förbättra effektiviteten ... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En tidsbegränsad anställning som post-doktor ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektbeskrivning
Svampar som används för biologisk bekämpning har stor potential att ersätta kemiska fungicider inom framtidens växtodling, men vissa utmaningar vad gäller effektivitet håller tillbaka utvecklingen. För att förbättra effektiviteten av biologisk bekämpning krävs en förståelse för de biologiska mekanismer som styr interaktionen mellan svampar och växter. Samtidigt har teknikutvecklingen möjliggjort storskaliga studier av arvsmassan hos svampar och andra organismer. Projektet kommer att fokusera på jämförande genomik av svampar som används inom biologisk bekämpning av sjukdomar hos jordbruksgrödor. Arbetet innebär främst analyser inom populationsgenomik och transkriptomanalys. Analyser av mikrobiella samhällen baserat på DNA markörer kan också komma i fråga.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om biologisk bekämpning av svampsjukdomar. Post-doktorn förväntas främst utföra analyser om jämförade genomik av svampar, samt transkriptomanalyser av RNA-seq data. Analyser av mikrobiella samhällen baserat på DNA markörer kan också förekomma.

Din bakgrund 
Den sökande skall ha en doktorsexamen inom biologi, bioinformatik, genetik eller motsvarande. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Dokumenterad erfarenhet av bioinformatiska analyser och hantering av storskaliga sekvensdata är central för tjänsten. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom mikrobiella interaktioner (svamp-svamp, växt-mikroorganism) är meriterande. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga på talad och skriven engelska. Sökande skall också ha förmåga att självständigt initiera, planera och utföra forskning, vara en lagspelare och arbeta väl i en stark forskningsmiljö.

Om oss
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU och Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i fysiologi och ekologi för denitrifikation

Om jobbet Denitrifiering är en flerstegsprocess med både produktion och konsumtion av den potenta växthusgasen N2O. Genom att studera organismer med förmågan att utföra olika eller liknande steg i processen fås en intressant startpunkt för utvärdering av interaktioner mellan olika arter. Postdoktorns uppgifter blir att generera data om drivkrafterna för och konsekvenserna av variation i denitrifieringsegenskaper inom markens mikrobsamhälle genom att utform... Visa mer
Om jobbet
Denitrifiering är en flerstegsprocess med både produktion och konsumtion av den potenta växthusgasen N2O. Genom att studera organismer med förmågan att utföra olika eller liknande steg i processen fås en intressant startpunkt för utvärdering av interaktioner mellan olika arter. Postdoktorns uppgifter blir att generera data om drivkrafterna för och konsekvenserna av variation i denitrifieringsegenskaper inom markens mikrobsamhälle genom att utforma och implementera mikrokosmosexperiment och scRNAseq samt att analysera och publicera resultat.
 
Postdoktorn kommer att ingå i en dynamisk och internationellt erkänt forskargrupp som arbetar i det biogeokemiska gränssnittet för markens organiska materialdynamik. Vidare kommer projektet att bedrivas i samarbete med markmikrobiologigruppen vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU, Uppsala.

Din bakgrund 
Den framgångsrika sökanden skall ha avlagt doktorsexamen i biovetenskap inriktad på molekylärbiologi, mikrobiell fysiologi/metabolism, mikrobiell ekologi eller annat relevant ämne.
 
Kandidaten skall ha dokumenterad erfarenhet av bakterieodling och molekylärbiologi. Kunskaper och tidigare erfarenhet av arbete med anaerob mikrobiologi, bioinformatik, transkriptomik eller fysiologi av N-cyklande mikroorganismer är meriterande. Den sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra självständig, vetenskaplig forskning och förmåga att skriva vetenskapliga publikationer. Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Vi söker en mycket motiverad, öppen och flexibel person som kan bidra till den positiva utvecklingen av forskningsmiljön. Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga är viktiga.
 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år (exklusive föräldraledighet eller sjukledighet).
 
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla: (1) meritförteckning inklusive publikationslista, (2) bevis på doktorsexamen, (3) beskrivning av tidigare forskningserfarenheter samt framtida forskningsintressen (max 2 A4 sidor) samt (4) namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Om oss
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Exempelvis 100%

Tillträde:
Augusti - september eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral researcher in physiology and ecology of denitrification

About the position Denitrification is a multi-step process associated with both the production and consumption of the potent greenhouse gas N2O. Studying how organisms with the ability to complete different or similar steps of the process provides an interesting platform for evaluating multispecies interactions. The roles of the postdoc will be to generate data on the drivers and consequences of variation in the denitrification trait within soil communitie... Visa mer
About the position
Denitrification is a multi-step process associated with both the production and consumption of the potent greenhouse gas N2O. Studying how organisms with the ability to complete different or similar steps of the process provides an interesting platform for evaluating multispecies interactions. The roles of the postdoc will be to generate data on the drivers and consequences of variation in the denitrification trait within soil communities by designing and implementing microcosm experiments and completing single cell RNA sequencing, and to analyse and publish the resultant data.

The postdoc will join a dynamic and internationally recognized team working at the biogeochemical interface of soil organic matter dynamics. Furthermore, the project will be conducted in collaboration with the Soil Microbiology group within the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at SLU, Uppsala.

Your profile
The successful candidate must hold a PhD in the biological sciences focused on molecular biology, microbial physiology/metabolism, microbial ecology, or another relevant subject.  

The candidate should have documented experience with bacterial cultivation and molecular biology. Knowledge and previous experience of work with anaerobic microbiology, bioinformatics, transcriptomics or physiology of N-cycling microorganisms are considered merits. The applicant shall have documented capabilities of autonomous scientific research work and skills in writing scientific publications and good ability in English, both orally and written. We are looking for a highly motivated, open-minded and flexible candidate who will contribute positively to the development of the research environment, and personal fit will be an essential part of the selection process.

Postdoctoral appointments are career?developing positions for junior researchers, and we are therefore primarily looking for candidates with a doctoral degree that is at most three years old (excluding breaks for parental or medical leave).

Interested applicants must submit the following (in English): (1) CV including a list of publications and skills; (2) PhD degree certificate and link to/copy of doctoral thesis; (3) a cover letter including a description of past research and current research interests (max 2 A4 pages); (4) The names and contact information for at least two references.

About us
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agriculture, forestry and the urban environment. The working environment at the department is international and we have around 100 employees.

Our research is carried out in seven subject groups with a focus on Soil Biology, Soil Nutrient Cycling, Soil Chemistry, Agricultural Water Management, Soil and Environmental Physics, Soil Mechanics and Soil Management, and the Biogeochemistry of Forest Soils. We are responsible for important research infrastructure in the form of soil chemistry and soil physics laboratories, an X-ray scanner, long-term field experiments, a lysimeter facility, and the field research stations at Lanna and Lövsta. The Department participates in approximately 30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center), which provides links to research on water systems, recycling and bioenergy. Our work is aligned to national environmental and climate goals as well as to the Sustainable Development Goals. We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/).

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
August - September 2024 or according to agreement.

Application:
Please submit your application before deadline 29 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoctoral position on fungal comparative genomics

Ansök    Feb 2    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Forest Mycology and Plant Pathology A post-doctoral position is available at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences Project description Fungal biocontrol agents hold great promise for replacing chemical pesticides in future food production but is yet to reach its full potential due to associated challenges including variation in biocontrol efficacy. Knowledge-based improvement ... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
A post-doctoral position is available at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences
Project description
Fungal biocontrol agents hold great promise for replacing chemical pesticides in future food production but is yet to reach its full potential due to associated challenges including variation in biocontrol efficacy. Knowledge-based improvement of biocontrol efficacy requires an understanding of the biological mechanisms underlying the interaction between fungi and plants. Technological advances have enabled large-scale genome analyses of fungi and other organisms. This project will focus on comparative genomics of fungi used for biological control of diseases on agricultural crops. The work mainly involves population genomic and transcriptome analyses. Analyses of microbial community composition based on DNA markers may also be included.

About the work
We seek a motivated postdoctoral candidate to join our ongoing research on biological control of fungal plant pathogens. The postdoc is expected to mainly perform comparative genomics analyses of fungi, and transcriptomic analyses of RNA-seq data. Analyses of microbial community composition based on DNA markers may also be included.

Your profile
The candidate should have a PhD degree in biology, bioinformatics, genetics or similar. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. A proven experience of bioinformatic skills in analysing and managing large sequencing datasets is highly recommended. Previous experience from research in fungal-fungal and plant-microbe interactions will be considered as a merit. Good knowledge of English in both speaking and writing is a prerequisite. Candidates should also have an ability to initiate, plan, and to work in team and independently.

About us
The department of Forest Mycology and Plant Pathology undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. The department offers a creative and stimulating international environment and is part of the Uppsala BioCenter at SLU.

For more information about the department: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 7 March 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Stalltekniker till SLU Lövsta lantbruksforskning, Uppsala

Lövsta lantbruksforskning Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i kostallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta där hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering och ca 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. V... Visa mer
Lövsta lantbruksforskning
Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i kostallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta där hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering och ca 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen SLU-studenter.

Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med de vanliga sysslorna i en mjölkkobesättning som tillsyn i stallar och på bete, rengöring, registreringar, administration, vägningar och utfodring. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete. Visst arbete kan förekomma i Lövstas kyckling- och värphönsstall vars verksamhet är integrerad med kostallet. Det dagliga arbetet är varvat med rutinarbete och stallarbeten i forskningsprojekt.

Din bakgrund 
Du ska ha praktisk erfarenhet samt teoretiska kunskaper om mjölkproduktion. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet, samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har gått seminkurs och/eller D9 grundkurs i läkemedelshantering.

Om oss
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/fakulteter/vh/om-fakulteten/institutioner/lovsta/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doctoral candidate postion in computational toxicology

Department of Animal Biosciences (HBIO) - Pharmacology and Toxicology Unit HBIO is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for education, research and postgraduate studies in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, breeding and genetics, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine... Visa mer
Department of Animal Biosciences (HBIO) - Pharmacology and Toxicology Unit
HBIO is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for education, research and postgraduate studies in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, breeding and genetics, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety and One Health. Our research covers everything from livestock, sports and companion animals to laboratory animals and wildlife. Researchers in the department work across the entire range from molecular mechanisms and microbiology to the overall structure, function and behaviour of animals and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and disease.

Please visit the following homepage for more information on the Department: https://www.slu.se/en/departments/biomedical-sciences-veterinary-public-health/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Modelling of PFAS substances in human as basis for setting limit values for drinking water and food
Toxicology and Epidemiology
Description:
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are man-made chemicals causing world-wide pollution of food and drinking water. Drinking water and edible fish will represent significant exposure sources of PFAS for humans for the coming decades despite current and future legislation against production and use of PFAS. A large fraction of the Swedish population currently exceeds EU’s health-based guide-line values (tolerable weekly intake) for the sum of four PFAS (PFAS4) based on immunotoxicity identified as the most sensitive adverse effect in humans - manifested as decreased vaccination antibody responses in toddlers after in utero/breastfeeding PFAS4 exposure.

The Ph.D. project aims to develop toxicokinetic models that describe the relation between lifetime exposure to PFAS from drinking water and fish consumption. The project goal will be to derive age-specific health-based guidance values for these chemicals and to estimate health-based maximum limits for PFAS concentrations in drinking water and fish. The results from the previous steps will be used to develop a user-friendly PFAS calculator with the aim to calculate PFAS intake from serum PFAS concentrations and vice versa. In addition, the developed toxicokinetic models will be used for translating in vitro immunotoxicity testing data to human serum PFAS concentrations related to critical immunotoxic effects underlying the reduced antibody response.

The Ph.D. candidate will be mentored throughout her/his Ph.D. project from an expert team within the fields of toxicology, toxicokinetic modelling, risk assessment and immunology. Supervision will be held regularly and the Ph.D. candidate is supposed to attend topic relevant courses.

Qualifications:

• MSc degree in a relevant subject (toxicology, biology, epidemiology, environmental fields, computational fields, or similar)
• Excellent oral and written communication skills in English. Detailed information regarding English language requirements can be found at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/.

Merits:

• Previous experience in the subject of chemicals in the environment, toxicology, epidemiology or similar areas.
• Previous experience with data analysis and visualization in R or other programming language,
• Previous experience with toxicokinetic modelling (or similar numerical modelling approaches),
• Previous experience working with or/and contributing to peer-reviewed scientific articles and scientific oral presentations,
• A strong work ethic, an interest in science, and the ambition to work as part of a collaborative research team.

Place of work:
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
Welcome to submit your application with the following components before the deadline at the 15th March:


• A cover letter introducing (maximum 1 A4 page).
• A curriculum vitae (CV)
• Contact details for two professional references, including their names, relationship to the applicant, email addresses, and phone numbers.
• A link to or a copy of your Master's thesis.
• A list of publications, encompassing reports, scientific articles, popular science pieces, or similar, if applicable,
• Copies of your degree certificates.

Selection of applicants will be based on a thorough assessment of their written application. Applicants invited for an interview must provide attested copies of their degree certificate or equivalent, along with transcripts of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Non-Swedish citizens are required to submit an attested copy of the information page of their passport containing their photograph and personal details.

For more insights into the Ph.D. education at SLU, please visit www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and
education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Visa mindre

Doktorand inom beräkningsmetoder för toxicology

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One He... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om instiutionen här: https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Modellering av PFAS -ämnen i människa som grund för att fastställa gränsvärden för dricksvatten och livsmedel
Toxikologi och epidemiologi
Innehållsbeskrivning:
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda kemikalier som förorenar livsmedel och dricksvatten över hela världen. Trots att användning och produktion av PFAS har begränsats genom existerande lagstiftning, samt att PFAS som grupp förhoppningsvis kommer fasas ut under framtida lagstiftningar, kommer dricksvatten och fiskkonsumtion utgöra betydande källor till mänsklig exponering för PFAS under de kommande årtiondena. En stor del av den svenska befolkningen överskrider för närvarande EU:s hälsobaserade riktvärde (tolerabelt veckointag) för summan av fyra PFAS (PFAS4). Detta riktvärde är baserat på den immuntoxiska effekt man har identifierat hos småbarn, mer specifikt en minskad antikroppsrespons vid vaccination efter exponering för PFAS4 in utero och via amning.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla toxikokinetiska modeller som beskriver sambandet mellan livstidsexponering för PFAS från dricksvatten och konsumtion av fisk. Projektets mål kommer att vara att härleda åldersspecifika hälsoinriktade riktvärden för dessa kemikalier och att uppskatta hälsoinriktade maximala gränsvärden för PFAS-koncentrationer i dricksvatten och fisk. Resultaten från de tidigare stegen kommer att användas för att utveckla en användarvänlig PFAS-kalkylator med syftet att beräkna PFAS-intag från serum-PFAS-koncentrationer och vice versa. Dessutom kommer de utvecklade toxikokinetiska modellerna att användas för att översätta data från in vitro-immunotoxicitetstester till mänskliga serum-PFAS-koncentrationer relaterade till kritiska immunotoxiska effekter som ligger till grund för den minskade antikroppsresponsen.

Doktorandkandidaten kommer att handledas genom hela sitt doktorandsprojekt av ett expertteam inom områdena toxikologi, toxikokinetisk modellering, riskbedömning och immunologi. Handledning kommer att ske regelbundet, och doktorandkandidaten förväntas delta i kurser relevanta för ämnet.

Kvalifikationer:
Krav:


• MSc-examen inom ett relevant ämnesområde (toxikologi, biologi, miljövetenskap, matematik, datavetenskap eller liknande).
• Utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Detaljerad information om kraven för engelska språket finns på (https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/)

Meriter:


• Tidigare erfarenhet av arbete inom ämnet kemikalier i miljön, toxikologi, epidemiologi eller liknande områden.
• Tidigare erfarenhet av dataanalys och visualisering i R eller annat programmeringsspråk.
• Tidigare erfarenhet av toxikokinetisk modellering (eller liknande numeriska modelleringsmetoder).
• Tidigare erfarenhet av arbete med eller bidrag till peer-reviewed vetenskapliga artiklar och vetenskapliga muntliga presentationer.
• En stark arbetsmoral, ett intresse för vetenskap och ambitionen att arbeta som en del av ett samarbetsvilligt forskningsteam.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning. 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-15. Se till att din ansökan inkluderar följande komponenter:


• Ett ansökningsbrev där du presenterar dig själv och förklarar din motivation för att söka denna doktorandtjänst (max 1 A4-sida).
• Ett curriculum vitae (CV) som sammanfattar din utbildning (inklusive examensdatum), arbetslivserfarenhet och alla andra relevanta meriter.
• Kontaktuppgifter till två professionella referenser, inklusive deras namn, relation till sökanden, e-postadresser och telefonnummer. Observera att referensbrev inte behöver skickas in med ansökan.
• En länk till eller en kopia av din masteravhandling.
• En lista över publikationer, inklusive rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter eller liknande, om tillämpligt.
• Kopior av dina examensbevis.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Chef till utbildningsavdelningen

Gemensamma verksamhetsstödet Utbildningsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är en studieadministrativ avdelning med ca 30 medarbetare i Uppsala, Umeå och Alnarp. Avdelningen har ett nära samarbete med universitetets institutioner, avdelningar och studentkårer. Den är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildningsfrågor. Utbildningsavdelningen samverkar med avdelningen för lärande och digitalisering, där förvaltningen av ... Visa mer
Gemensamma verksamhetsstödet
Utbildningsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är en studieadministrativ avdelning med ca 30 medarbetare i Uppsala, Umeå och Alnarp. Avdelningen har ett nära samarbete med universitetets institutioner, avdelningar och studentkårer. Den är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildningsfrågor. Utbildningsavdelningen samverkar med avdelningen för lärande och digitalisering, där förvaltningen av de studieadministrativa systemen ligger.

Vi söker nu en ny chef.

Om jobbet
Du har det övergripande ansvaret att driva och utveckla utbildningsavdelningen och de frågor som faller inom avdelningens ansvarsområden. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen. Du ansvarar för att utveckla kontakter inom SLU men också samverka med övriga universitet, nationellt och internationellt. Då avdelningen har medarbetare också i Alnarp och Umeå ingår resor dit regelbundet i tjänsten. 

Chefen för utbildningsavdelningen rapporterar till universitetsdirektören och ingår i det gemensamma verksamhetsstödets ledningsgrupp.

Din bakgrund 
Du har högskolexamen inom ett område som vi bedömer som relevant för tjänsten. Har du doktorsexamen är det meriterande. Du har mycket goda kunskaper om utbildningsfrågor inom universitet/högskola och har arbetat inom området ett antal år. Du har en dokumenterad chefserfarenhet och är van att driva utvecklingsprojekt. 

Du är en trygg, stabil och visionär ledare som är tydlig och inspirerande med förmåga att engagera medarbetare mot gemensamma mål. Du arbetar tillitsbaserat, är kommunikativ och hanterar frågor på ett konstruktivt sätt. Du är strategisk med god förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och se vidare konsekvenser av beslut. 

Anställningen förutsätter helhetssyn, analytisk förmåga samt  en förmåga att arbeta systematiskt och ta myndighetsbeslut med rättssäkerheten i fokus. 

Du har god förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om oss
Avdelningen arbetar med antagning, examina, tillgodoräknanden, studievägledning, handläggning av internationella studenter, stipendiehantering, studenthälsa samt karriär- och alumnfrågor. Inom avdelningens ansvarsområde ligger även det administrativa handläggarstödet till högskolans studiesociala råd, stöd till studenter med funktionsnedsättning samt doktorandombudsmannen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

The effect of weathering on transport of microplastics in and from soils

Department of Soil and Environment The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally.  Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Our research is carried out in seven subject groups and we participate in ca.30 courses at undergraduate and advanced level. We are... Visa mer
Department of Soil and Environment
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally.  Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Our research is carried out in seven subject groups and we participate in ca.30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center). We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/). Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Research subject: Soil science
Description:
While there is much focus on marine plastic pollution, much higher plastic amounts are emitted to soils, in particular soils where organic residues such as wastewater treatment sludge or where plastic films are applied. Plastic is commonly found in these soils as micro- or nanoplastics that can be transported downward or horizontally from soils to freshwater environments nearby. Studying the rates of these transport processes helps predicting the current and future exposure concentrations in soils and how soils can be sources of plastics for e.g. freshwater environments. However, such rates are usually determined for pristine, i.e. as-produced plastic particles. This Ph.D. project will investigate which changes occur to plastics in soils as a result of weathering and whether these changes also affect the rates of vertical and horizontal transport processes via advection, bioturbation or erosion. Plastics will be isolated from soils from long-term field experiments and characterised. We will then weather metal-labelled plastics artificially using mesocosms or UV chambers that can be tracked conveniently using ICP-MS allowing us to study vertical and horizontal transport and comparing with pristine plastics. The improved knowledge on realistic transport rates will be used to more accurately predict plastic mass balances in topsoils and whether contaminated soil are sources of plastics to nearby rivers. We will also be able to better inform regulatory agencies on how to interpret existing ecotoxicological and fate data that has hitherto mostly been gathered for pristine microplastics.

The Ph.D. student will be co-supervised by Dr. Geert Cornelis (SLU), Prof. Denise Mitrano (ETH, CH) and Dr. Thomas Bucheli (Agroscope, CH). SLU infrastructure and these collaborations allow working with techniques such as ICP-MS, NMR, micro-FTIR, Py-GC-MS. Interaction with society and the wider public is an important part of the project. The project has, for instance, an advisory board with members from the Swedish EPA (Naturvårdsverket), wastewater treatment industry and agricultural consultants to which the PhD student will regularly report.

Qualifications:
An MSc degree in environmental science, chemistry or environmental engineering including documented knowledge in soil science. Candidates with a soil science background should have a documented knowledge in chemistry. A proven good ability to communicate in written and spoken English is required. It is also required that the candidate can demonstrate an ability to independently develop hypotheses and experimental protocols. If applicants have laboratory experience in soil physics e.g. via their bachelor, masters or other projects, this is considered a merit. Previous experience with microplastics and their analysis using micro-FTIR and/or Py-GC-MS is also a merit. A very good ability to express yourself in English in both speech and writing is required.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment, 4 years

Starting date:
According to agreement

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-02-29

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskningsassistent till SLU Centrum för Biologisk Mångfald

Ansök    Jan 30    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Institutionen för stad och land Vi söker en person för fältarbete, datahantering och analys inom dels ett EU biodiversa-projekt, dels ett projekt om invasiva arter. EU-projektet FuncNET fokuserar på att kartlägga nätverk av växter-pollinatörer i två landskap i Uppsala län med olika fragmenteringsgrad, där samma upplägg används i Belgien, Tyskland, Tjeckien och Estland. Projektet syftar till att förstå hur vi på ett bättre sätt kan förvalta landskap så att... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vi söker en person för fältarbete, datahantering och analys inom dels ett EU biodiversa-projekt, dels ett projekt om invasiva arter.

EU-projektet FuncNET fokuserar på att kartlägga nätverk av växter-pollinatörer i två landskap i Uppsala län med olika fragmenteringsgrad, där samma upplägg används i Belgien, Tyskland, Tjeckien och Estland. Projektet syftar till att förstå hur vi på ett bättre sätt kan förvalta landskap så att vi bevarar och skapar fungerande växt-pollinatör-nätverk. Projektet TRIIAS om invasiva växter i transportinfrastruktur tar fram kunskap till framför allt Trafikverkets arbete med kontroll av invasiva växter.

Om jobbet
Ansvar för fältarbete med att observera och identifiera pollinatörer, samla in växt- och pollenmaterial för genetisk analys och vegetationsinventeringar av gräsmarksamhällen. Vidare insamling, digitalisering, tolkning och lagring av (historiska) flygbilder och kartmaterial från studieområdena i alla fem deltagande länder i EU-projektet. Arbetet med invasiva arter innefattar insamling av bildmaterial till AI-baserad identifiering, kunskapssammanställning om bekämpningsmetoder för invasiva växter, samt viss hantering av insamlat fältmaterial.

Din bakgrund 
Sökande ska ha en kandidat- eller masterexamen i biologi, (landskaps)ekologi, agronomi eller motsvarande ämne. Utbildning i växtekologi, entomologi, pollinationsekologi och populationsgenetik är meriterande. Sökande ska ha god erfarenhet av självständigt arbete och datainsamling i fält, och ha goda färdigheter i artbestämning av pollinatörer och växter. Vidare krävs dokumenterat god inblick i vetenskaplig och grå litteratur om invasiva arter, samt god skicklighet i att hitta, sammanställa, analysera och skriftligt presentera denna typ av information på svenska och engelska. Förmåga att läsa svensk, engelsk, dansk och norsk facklitteratur är ett krav, liksom att använda GIS-program. Erfarenhet av inventering och bildinsamling av blomsterlupin och andra invasiva växter är meriterande, liksom erfarenhet av tolkning och hantering av (historiskt) kartmaterial. Erfarenhet av forskningssamverkan med myndigheter är starkt meriterande.

Sökande ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta i fält under ibland krävande väderförhållanden och under långa arbetsdagar. Körkort är ett krav. Personliga egenskaper utgör en viktig bedömningsgrund.

Om oss
Institutionen för stad och land är en stor institution med fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, miljökommunikation, landskapsarkitektur och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen är ca 180 personer anställda. 

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett centrum för produktion och spridning av kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling. Verksamheten består av att initiera, bedriva och samordna forskning, utredning och information med sikte på att bevara, restaurera och hållbart nyttja biologisk mångfald. Detta innebär tvärvetenskapliga arbetsformer som inbegriper naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, samt nära samarbeten med organisationer utanför akademin.

Besök: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 8 månader, med ev möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i miljökemi

Institutionen för mark och miljö Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, nationellt och internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med olika inriktningar och medverkar inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå. Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-c... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, nationellt och internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med olika inriktningar och medverkar inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum). Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark) och om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Plastföroreningar i havsmiljön har fått stor uppmärksamhet under senare år. Lantbruksjordar där det används organiska restprodukter eller där det används plastfilmer har dock avsevärda koncentrationer av mikro- eller nanoplast partiklar. Vi forskar kring transportprocesser av dessa partiklar för att kunna förutsäga framtida koncentrationer av plast i mark och markers betydelse som källor för plastförorening av närliggande flöden. Dessa processer har dock hittills främst studerats för nyproducerade plastpartiklar. Detta doktorandprojekt kommer därför att reda ut vilka förändringar plastpartiklar genomgår när de vittras i mark och om dessa vittringsprocesser även förändrar transport via porvattnet, bioturbering eller erosion av plastpartiklar i markmiljön. Plastpartiklar kommer att isoleras från jordar från långliggande försök och deras ytegenskaper kommer att studeras. Vi kommer sen att kvantifiera transport av artificiellt vittrade, metallmarkerade partiklar som kan lätt följas i marken och jämföra de med nyproducerade plastpartiklar. Med dessa mer realsitiska transportegenskaperna kan vi bättre förutsäga mikroplastkoncentrationer i miljön och kan vi bättre informera myndigheter hur miljöstudier om mikroplaster ska tolkas.

Doktorandprojektet kommer huvudsakligen att genomföras vid institutionen för mark och miljö i Uppsala. Doktoranden kommer att handledas av Dr. Geert Cornelis, Prof. Denise Mitrano (ETH, Schweiz) och Dr. Thomas Bucheli (ETH, Schweiz). Samverkan med industri, myndigheter och samhället är en viktig del av projektet. Projektet har, tex, en rådgivande nämnd där det ingår representanter från Naturvårdverket, avloppsreningsindustri och hushållningssällskapet.

Kvalifikationer:
Utbildning motsvarande en masterutbildning i miljövetenskap, kemi eller miljöteknik där kurser inom markvetenskap ingår. Kandidater med en motsvarande utbildning i markvetenskap ska däremot kunna bevisa en gedigen kunskap inom kemi. En dokumenterad god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav. Att självständigt kunna utveckla frågeställningar och experimentella protokoll är även att krav. Det anses som meriterande om den sökande har erfarenhet av experimentellt arbete inom markfysik t.ex. via kandidatarbete, diplomarbete eller andra projekt. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Tidigare erfarenheter av arbete med analytiska metoder som micro-FTIR och/eller Py-GC-MS för att studera mikroplaster är också meriterande.

Se annonsen i sin helhet på hemsidan för SLU: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Doktorand, 4 år

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök via ansökningsknappen senast 2024-02-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare - Skogens system

Institutionen för energi och teknik Om jobbet Vi söker en person som kan studera miljörelaterade, ekonomiska och teknoekonomiska frågeställningar kopplade till skogsbruk och skogens produkter. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter och kopplingen till den internationella marknaden för skogsprodukter och olika effekter av förändringar i utbud och efterfrågan kommer att vara centrala, liksom arbete runt kvantifiering av ... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Vi söker en person som kan studera miljörelaterade, ekonomiska och teknoekonomiska frågeställningar kopplade till skogsbruk och skogens produkter. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter och kopplingen till den internationella marknaden för skogsprodukter och olika effekter av förändringar i utbud och efterfrågan kommer att vara centrala, liksom arbete runt kvantifiering av substitutionseffekter orsakade av förändrade mängder av biobaserade produkter på marknaden, och de effekter detta har på användningen av fossila råvaror. Handledning av doktorander inom området kommer att ingå.  

Din bakgrund 
Vi söker dig som har:


• Doktorsexamen med inriktning mot skogsbaserade system
• Omfattande kompetens inom nordiska skogsbrukssystem och förädlingssystem
• Omfattande kunskaper inom modellering
• Grundläggande kunskaper i kvantifiering av klimateffekter inklusive substitutionseffekter
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska såväl som engelska.

Det är meriterande om du även har:


• Omfattande erfarenhet av internationellt forskningsarbete, speciellt på EU-nivå, kopplat till skogens produkter och dess effekter på miljö- och ekonomisk hållbarhet
• Erfarenhet av administration av undervisning på avancerad nivå.

Om oss
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
50% av heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Veterinär internship till idisslarkliniken

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i första hand nötkreatur, får och get), på individ och besättningsnivå.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Ett internship är ett 12 månaders kliniskt utbildningsprogram som utgör en bas för eventuell vidare registrering till ett specialistprogram inom Idisslarmedicin (residency). Arbetsuppgifterna inkluderar deltagande i klinik, undervisning och forskning. Målet med programmet är att du får fördjupad klinisk erfarenhet samt erfarenheter inom handledning. Genom självstudier och presentationer vid ronder får du stöd att syntetisera kunskaper. Som utbildningsveterinär deltar du i det dagliga arbetet på kliniken, såsom med diagnostik, behandling, obduktioner, besättningsutredningar och ronder. De kliniska aktiviteterna sker dels på SLU Idisslarkliniken, med undervisningsdjur och remitterade fall, dels i nötbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Arbetsuppgifterna innefattar både enkla och mer kvalificerade veterinära uppgifter, deltagande i undervisning samt handledning av veterinärstudenter. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Kvalifikationer 
Du som söker ska ha veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation eller vara tillförordnad veterinär i Sverige med godkänd kurs i självständigt arbete i veterinärmedicin (examensarbete). Du har god teoretisk kompetens inom idisslarmedicin på individ- och besättningsnivå. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande att ha god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av praktisk klinisk undervisning. B-körkort är ett krav. Vi kommer även att fästa stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Genetic Data Analyst at the Interbull Centre

Department of Animal Biosciences The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers ev... Visa mer
Department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health.

Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases.

A quantitative geneticist in an international network
Since its establishment in 1995, the Interbull Centre has held a unique position in the international dairy industry. Through a truly international collaboration, the Interbull Centre provides international genetic and genomic services for the improvement of cattle to a worldwide network, involving organisations and data from 37 countries on five continents.

Genetic Data Analysts at the Interbull Centre work with some of the world’s most renowned animal geneticists represented in Interbull and ICAR Committees and Working Groups for the improvement and expansion of its services.

The Interbull Centre is now seeking a quantitative geneticist to strengthen the delivery and development of genetic and genomic evaluations in beef and dairy.

The right candidate will join a small, enthusiastic group of people with backgrounds in genetics and information technology. You will report to the Interbull Centre Director, work in line with the Interbull Centre quality management system, and have the opportunity to attend international conferences and technical meetings.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/ 

About the position
As a geneticist at the Interbull Centre, you will be part of the team that carries out international genetic and genomic evaluations of bovine populations. The focus is on performing and developing data analysis for service provision, interacting directly with our customers across the globe.

Your responsibilities include:


• Service Delivery: Computation of genetic evaluations – including data management, estimation of genetic parameters.
• Implementation of New Services: Contributing to applied research in conjunction with Interbull and ICAR committees and working groups, service documentation, and support for internal and external users.

Your profile

• PhD in animal breeding and genetics.
• Demonstrated strong analytical skills and a minimum of four years’ experience with quantitative genetic analyses, preferably within genetic/genomic evaluation of cattle
• Experience in international genetic/genomic evaluations of cattle
• Proficiency in the following skills: working in GNU/Linux, shell scripting, XML format and syntax, handling of large data sets (including meta-analysis studies), and programming skills (Python or Fortran)
• Good oral and written proficiency in English is required, as our working language is English
• You must be service-minded and able to handle workload peaks and to take fast and well-motivated decisions.
• Ability to work in an international environment and lead discussion in different international working groups

Merits
The following experiences and skills are merits:


• handling of SNP data
• project implementation
• communication and presentation. 

Great importance will be attached to your personal qualities, such as curiosity, accuracy, initiative, and ability to work both independently and as a team player.

About Interbull Centre
The Interbull Centre is a section of the Department of Animal Biosciences, Swedish University of Agricultural Sciences, in Uppsala, Sweden www.slu.se.

It is contracted by the International Committee for Animal Recording www.icar.org to be the operational unit for the Interbull subcommittee www.interbull.org.

The Interbull Centre is an EU Reference Centre, assisting the European Commission and EU Member States in issues related to breeding and performance recording of cattle.

International Bull evaluations at the Interbull Centre started in 1995 with “MACE” for dairy, and now also include genomic evaluations (“GMACE” and “InterGenomics”) and evaluations for beef (“Interbeef”).

Location:
Uppsala

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
100%

Start date:
As soon as possible (by agreement)

Application:
Please submit your application before the deadline 8 February 2024. You can submit your application by clicking the button below. Applicants shall submit a complete CV, names and contact information of personal references and a cover letter indicating why they are interested in the position, how they meet the qualification requirements, and why they will become an asset for the Interbull Centre

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Genetisk dataanalytiker vid Interbull Centre

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One He... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

En kvantitativ genetiker i ett Internationellt nätverk
Sedan etableringen 1995 har Interbull Centre haft en unik position i den internationella mjölkkoaveln. Genom ett brett internationellt samarbete tillhandahåller Interbull Centre internationella genetiska och genomiska tjänster för genetisk förbättring av nötkreatur till ett världsomspännande nätverk, som involverar organisationer och data från 37 länder på fem kontinenter. Genetiska dataanalytiker vid Interbull Centre arbetar med några av världens mest kända husdjursgenetiker som representeras i Interbulls och ICARs kommittéer och arbetsgrupper för att förbättra och utöka dess tjänster.

Interbull Centre söker nu en kvantitativ genetiker för att säkra leveransen och utvecklingen av genetisk och genomisk avelsvärdering för nötkreatur, såväl köttdjur som mjölkkor. Rätt person kommer att ansluta sig till en liten, entusiastisk grupp med bakgrund inom genetik och informationsteknologi. Du kommer att rapportera till chefen för Interbull Centre, arbeta enligt Interbull Centres kvalitetsledningssystem och ha möjlighet att delta i internationella konferenser och tekniska möten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ 

Om jobbet
Som genetiker på Interbull Centre kommer du att ingå i teamet som genomför genomisk avelsvärdering av nötkreaturspopulationer. Fokus kommer att ligga på att utföra och utveckla dataanalyser för tillhandahållande av tjänster och interagera direkt med våra kunder över hela världen.

Dina ansvarsområden inkluderar:


• Leverera nuvarande tjänster: Beräkning av avelsvärderingar – inklusive datahantering samt skattning av genetiska parametrar.
• Implementering av nya tjänster: Bidra med tillämpad forskning i samarbete med Interbull- och ICAR-kommittéer och -arbetsgrupper. Servicedokumentation och stöd för interna och externa användare.

Kvalifikationer

• Doktorandexamen i husdjursförädling.
• Visa stark analytisk förmåga och minst fyra års erfarenhet av kvantitativa genetiska/genomiska analyser, gärna inom genetisk/genomisk avelsvärdering av nötkreatur.
• Erfarenhet av internationella genetiska/genomiska avelsvärdering av nötkreatur
• Kunskaper i följande färdigheter: arbeta i GNU/Linux, ”shell scripting”, XML-format och syntax, hantering av stora datamängder (inklusive metaanalysstudier), och programmeringsfärdigheter (Python eller Fortran).
• Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs, då vårt arbetsspråk är engelska.
• Du ska vara serviceminded och kunna hantera arbetstoppar och ta snabba och välmotiverade beslut.
• Förmåga att arbeta i en internationell miljö och leda diskussioner i olika internationella arbetsgrupper.

Meriter
Följande erfarenheter och färdigheter är meriterande:


• Hantering av SNP-data
• Projektgenomförande
• Kommunikation och presentation

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper, såsom nyfikenhet, noggrannhet, initiativförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och som en lagspelare.

Information om Interbull Centre
Interbull Centre är en avdelning vid institutionen för husdjurens biovetenskaper vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Sverige (www.slu.se). Den är kontrakterad av International Committee for Animal Recording (www.icar.org) att vara en operativ enhet för underkommittén Interbull (www.interbull.org). Interbull Centre är ett EU-referenscentrum som bistår Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater i frågor som rör avel och prestationsregistrering av nötkreatur. Internationell avelsvärdering av tjurar vid Interbull Centre startade 1995 med ”MACE” för mjölkkor och inkluderar nu även genomisk avelsvärdering (”GMACE” och ”InterGenomics”) och avelsvärdering för nötkött (”Interbeef”).

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-08. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Utbildningsadministratör

Institutionen för husdjurens biovetenskaper  Om jobbet Arbetet som utbildningsadministratör innefattar utbildningsadministration i samband med kurser och program på grund- och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna kan t ex vara inmatning av kursplaner och kurstillfällen, tentamensplanering och tentamensbokning, förkunskapsgranskning, reservantagning, registrering, hantering rapporteringsunderlag, tentamensadministration, resultatrapportering, kursvärdering och... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper 
Om jobbet
Arbetet som utbildningsadministratör innefattar utbildningsadministration i samband med kurser och program på grund- och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna kan t ex vara inmatning av kursplaner och kurstillfällen, tentamensplanering och tentamensbokning, förkunskapsgranskning, reservantagning, registrering, hantering rapporteringsunderlag, tentamensadministration, resultatrapportering, kursvärdering och arkivering. Att hålla sig väl insatt i regler och gemensamma administrativa rutiner samt i de utbildningsadministrativa systemen kommer att vara en viktig del av arbetet. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med kollegor, kursledare, övriga lärare och studierektorer och kommer även att innebära mycket kontakt med studenter, t ex genom bemanning av vår studentexpedition. 

Din bakgrund 
Erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter är ett krav, liksom erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola. Relevant utbildning motsvarande lägst gymnasienivå erfordras. Du ska vara duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska samt ha mycket goda kunskaper i MS Office, framförallt i Excel, samt ha lätt för att lära dig nya system.

Som person är du positiv, flexibel, serviceinriktad och noggrann. Arbetet kräver god initiativ- och organisationsförmåga samt en förmåga att hantera många uppgifter parallellt. Du ska ha god samarbetsförmåga samtidigt som du ska klara av att självständigt fullfölja arbetsuppgifterna och ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare ska du vara intresserad av och ha förmåga att arbeta med utveckling av rutiner och arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om oss
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/kommande/husdjurens-biovetenskaper/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand inom ekologi

Utvärdering av skyddade områden och andra naturvårdsinsatser i en tid av habitatförlust och klimatförändringar Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Enheten för landskapsekologi är en växande grupp där vi anvä... Visa mer
Utvärdering av skyddade områden och andra naturvårdsinsatser i en tid av habitatförlust och klimatförändringar
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Enheten för landskapsekologi är en växande grupp där vi använder diverse datakällor för att studera förändringar i den biologiska mångfalden och hur vi bäst kan förvalta, bevara och återställa den.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskarutbildningsämne:
Biologi med inriktning ekologi.

Innehållsbeskrivning:
Doktoranden ska vara en del av ett forskningsprojekt som handlar om hur förändringar i klimat och markanvändning påverkar naturen. Sedan människors negativa påverkan på den biologiska mångfalden blivit allt mer känt har det funnits ett stort fokus på att inrätta skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat. Nu finns det ett mål att skydda 30% av jordens yta innan år 2030 men än är det ganska dåligt känt hur effektiva dessa åtgärder egentligen är. Doktoranden kommer att använda historiska och moderna data avseende klimat, markanvändning och artförekomster för att utvärdera hur områdesskydd, samt andra naturvårdsinsatser har påverkat markanvändningsförändringar, minskat populationsutdöende och underlättat för arter att etablera sig. Tjänsten är placerad i Sverige och arbetet baseras på data från Sverige och Storbritannien.

Kvalifikationer:
Vi söker en engagerad kandidat som vill lära sig nya saker och ta fram viktiga kunskaper av stor vikt för framtidens naturvård. Sökande ska ha mastersexamen eller motsvarande inom biologi, ekologi, geografi, miljövetenskap eller närliggande fält. Kunskaper och intresse av biologisk mångfald och ekologiska processer är ett krav. Relevant erfarenhet inom ekologisk och geografisk dataanalys är en merit, likaså kompetens av att hantera data i R eller annan kodningsmiljö. Vi lägger även stor vikt på personliga egenskaper; eftersom kandidaten kommer att medverka i ett projekt med flera partners i Sverige och Storbritannien är det viktigt att kunna kommunicera effektivt på engelska i både tal och skrift.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-02-25.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i honungsbins sociala immunitetsbeteende.

Ansök    Jan 24    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Anställningen är baserad vid Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala, Sverige. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och biologisk bevarande. Tjänsten kommer att placeras inom honungsbiforskargruppen. Vår forskargrupps huvudfokus ligger på honungsbins hälsa, men vi forskar också om humlors... Visa mer
Institutionen för ekologi
Anställningen är baserad vid Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala, Sverige. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och biologisk bevarande.

Tjänsten kommer att placeras inom honungsbiforskargruppen. Vår forskargrupps huvudfokus ligger på honungsbins hälsa, men vi forskar också om humlors och vilda bins hälsa. Vi studerar hur patogener och parasiter påverkas av miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingstekniker och försöker identifiera hållbara lösningar för att minska dem. Här kommer kandidaten erbjudas ett stimulerande sammanhang med kollegor som fokuserar på olika aspekter av bins hälsa och har ett internationellt omfattande samarbetsnätverk.

Postdoc-kandidaten kommer också att ha ett nära samarbete med kollegor inom etik, etologi och djurskyddsforskning vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa för att stimulera välfärdsperspektivet i detta projekt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på SLU på:

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Med tanke på det ökande intresset för att behålla honungsbin behövs en omfattande utvärdering på de metoder som används inom biodling och hur de påverkar honungsbins fysiologiska och beteendemässiga välbefinnande. Det är för att kunna förbättra och säkerställa skyddet av honungsbin och biodlingens konkurrenskraft och hållbarhet. Detta projekt syftar till att definiera och förbättra honungsbins välfärd genom att utvärdera den fulla omfattningen av honungsbins etiska och välfärdsfrågor och intressenternas attityder och värderingar till dessa begrepp, och genom att kvantifiera välfärdsparametrar under olika typer av förvaltning för att fastställa en baslinje för honungsbins välfärdsbedömning, samtidigt som man jämför ledningssätt ur ett välfärdsperspektiv. Du kommer att ansvara för att sammanställa en litteraturgenomgång, för insamling av prover, kontakter med labb och intressenter, utföra kartläggning av förvaltningspraxis och analysera resultaten samt för att ta fram ett relevant poängblad för att bedöma välfärden, och analysera resultaten.

Din bakgrund 
Du bör ha en doktorsexamen i biologi, zoologi, ekologi, djurvetenskap eller veterinärmedicin och ha forskningsinriktning inom djur- och/eller insektsskydd, eller insektspatologi. Tidigare erfarenhet av att arbeta med honungsbin är meriterande, liksom studier i etik eller filosofi. Du har förmågan att arbeta självständigt och ta en ledande roll i att driva ett forskningsprogram samtidigt som du arbetar i team och stärker samarbeten. Du har bidragit till forskning genom publikationer i peer-reviewed internationella tidskrifter, du har utmärkta engelska språkkunskaper (både muntligt och skriftligt) och du är mycket motiverad. Du bör också ha ett djupt intresse av att bedriva akademisk forskning i framkant av detta forskningsområde, som kombinerar insektshälsa och djurskydd.

Eftersom postdoktorer är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare därav söker vi i första hand kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år gammal. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper hos en lämplig kandidat för denna tjänst.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral position in honeybee welfare and protection

Ansök    Jan 24    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology   The position will be placed within the honeybee research group at the Department of Ecology. Our research group’s main focus is on insect pathology and disease transmission concerning honeybee health, but we also do research on bumblebees and wild bees. We study how pathogens and parasites interact with their host and how these interactions are influenced by environmental factors, pesticides and even beekeeping techniques to try to ... Visa mer
Department of Ecology
 
The position will be placed within the honeybee research group at the Department of Ecology. Our research group’s main focus is on insect pathology and disease transmission concerning honeybee health, but we also do research on bumblebees and wild bees. We study how pathogens and parasites interact with their host and how these interactions are influenced by environmental factors, pesticides and even beekeeping techniques to try to identify sustainable solutions to mitigate disease. Here, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of bee health and have an internationally extensive collaborative network.

The postdoc candidate will also have a close working collaboration with colleagues in ethics, ethology and animal welfare research at the Department of Animal Environment and Health to stimulate the welfare perspective of this project.  

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
Given the increasing interest in keeping honeybees, the practices employed in apiculture and how they impact the physiological and behavioural wellbeing of honeybees need comprehensive evaluation to ensure the protection of honeybees and improve the competitiveness and sustainability of beekeeping. This project aims to define and improve honeybee welfare by assessing the full extent of honeybee ethical and welfare issues and stakeholder attitudes and values to these concepts, and by quantifying welfare parameters under different types of management to establish a baseline for honeybee welfare assessment, while comparing management approaches from a welfare perspective. The position holder will be responsible for compiling a literature review, for collection of samples, contacts with labs and stakeholders, perform mapping of management practices and analyse the results as well as for developing a relevant score sheet for assessing welfare, and analysing the results.

Your profile
You should hold a doctoral degree in biology, zoology, ecology, animal science or veterinary medicine and have a research focus in animal and/or insect welfare, or insect pathology. Prior experience working with honeybees is a merit, as well as studies in ethics or philosophy. You have the ability to work independently and take a leading role in driving a research programme while also working with a team and strengthening collaborations. You have contributed to research through publications in peer reviewed international journals, you have excellent English language skills (both oral and written), and you are highly motivated. You should also have a deep interest in pursuing academic research in the forefront of this research area, combining insect health and animal welfare.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is at most three years old. We also place great emphasis on personal qualities of a suitable candidate for this position.

Location:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with possibility of extension.

Scope:
100% or according to agreements.

Start date:
As soon as possible, according to agreements.

Application:
Please submit your application before deadline 25 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare i Växtmolekylärbiologi och genetik

Institutionen för växtbiologi Om jobbet En forskartjänst i växtmolekylärbiologi och genetik är tillgänglig vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Uppsala för att studera RNA- skarvnings roll i temperatursvar i Arabidopsis thaliana. Projektet kommer att använda en kombination av cellulär och molekylär biologi, genomiska och bininformatik metoder för att undersöka betydelsen av (L)Sm-gener och RNA-skarvning i acklimatisering av växter till förändringar i om... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Om jobbet
En forskartjänst i växtmolekylärbiologi och genetik är tillgänglig vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Uppsala för att studera RNA- skarvnings roll i temperatursvar i Arabidopsis thaliana. Projektet kommer att använda en kombination av cellulär och molekylär biologi, genomiska och bininformatik metoder för att undersöka betydelsen av (L)Sm-gener och RNA-skarvning i acklimatisering av växter till förändringar i omgivningstemperatur. Tjänsten finansieras av ett projektbidrag från SLU. Den framgångsrika sökande kommer att ingå i Markus Schmid grupp vid institutionen för växtbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet på Ultuna Campus, Uppsala. Arbetsmiljön är mycket internationell och erbjuder spännande möjligheter till vetenskapligt utbyte. Uppsala är en livlig universitetsstad som ligger nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Stockholms största internationella flygplats (20 minuter med tåg).

Din bakgrund 
Doktorsexamen helst inom växtbiologi, genetik, bioinformatik eller relaterade ämnen som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Postdoktoral erfarenhet i ett eller flera av dessa ämnen förväntas. Sökande ska ha mycket god erfarenhet av molekylärbiologiska metoder, växtgenetik och liknande. Tidigare erfarenhet av att analysera RNA-skarvning i växter med hög genomströmning (Illumina) och långläst sekvenseringsteknik (ONT) är en förutsättning. Expertkunskaper inom bioinformatik, inklusive skalkommandon, Perl, R och Python-språk är ett måste. Tidigare erfarenhet av genomredigering med CRISPR/Cas9, analys av icke-kodande RNA är meriterande. Kunskaper i analys av begynnande RNA-transkription med NET-seq eller liknande tekniker är också meriterande. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare.

Om oss
Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor.


Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare.

Mer information om institutionen/avdelningen: Länk till hemsida

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%, eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till vikariat på Klinisk kemiska laboratoriet, UDS

Universitetsdjursjukhuset Om jobbet Tjänsten innehåller självständigt laborativt arbete där bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar ingår. Utifrån din behörighet har du ett roterande schema mellan de olika placeringarna på laboratoriet. Utöver sedvanligt analysarbete kan kundkontakter, kvalitetsarbete och metodutveckling ingå. I tjänsten ingår handledning av studenter. Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid. Din bakgrund  Du ä... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Om jobbet
Tjänsten innehåller självständigt laborativt arbete där bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar ingår. Utifrån din behörighet har du ett roterande schema mellan de olika placeringarna på laboratoriet. Utöver sedvanligt analysarbete kan kundkontakter, kvalitetsarbete och metodutveckling ingå. I tjänsten ingår handledning av studenter. Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid.

Din bakgrund 
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska samt är en van datoranvändare. Erfarenhet av hematologisk, klinisk kemisk och/eller endokrinologisk laboratoriediagnostik med fördel inom veterinärmedicin är meriterande.

Vi söker dig som är självgående, driven och flexibel. I ditt arbetssätt är du strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten. Du är lösningsorienterad och känner ansvar för den verksamhet du arbetar inom. Du vill förstå andras behov och perspektiv samt delar med dig av din kunskap för att du ser att det skapar bäst förutsättningar för verksamheten. Du tycker om att ge service, sätter kunden i centrum, har lätt för att skapa förtroende i dialog med andra samt är en bra lagspelare som hjälper till där det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. 

Klinisk kemiska laboratoriet arbetar med veterinärmedicinsk diagnostik inom klinisk kemi, endokrinologi, hematologi och cytologi. Vi analyserar framförallt kliniska prover från sjuka djur, men även forskningsprover. Vi är ca 15 medarbetare uppdelat på BMA, kemist, laboratorieassistenter och veterinärer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.                  

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-19.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och övriga för tjänsten relevanta intyg.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD position in Ecology

Evaluation of protected areas and other conservation measures in an era of land use and climate change Department of Ecology At the Department of Ecology, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. The unit of landscape ecology is a growing group of researchers who use... Visa mer
Evaluation of protected areas and other conservation measures in an era of land use and climate change
Department of Ecology
At the Department of Ecology, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. The unit of landscape ecology is a growing group of researchers who use diverse data sources to study different aspects of biodiversity change, and how nature can best be protected, conserved and restored.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Research subject:
Biology with specialisation in ecology.

Description:
The PhD position will form part of a research project concerned with the effects of climate change and habitat loss on natural systems. As humans have become aware of their negative effects on biodiversity, there has been a strong focus creating protected areas such as nature reserves and national parks. There is now a goal to protect 30% of the world’s area by 2030, but is still more or less unknown how effective the existing protected area system is. The PhD student will use historical and modern data relating to climate, land use and species occurrences to evaluate how protected areas together with other conservation measures have affected trends of land-use change, reduced extinction risk and facilitated colonisation of expanding species. The position is based in Sweden, and will use data from both Sweden and Great Britain.

Qualifications:
We are looking for an enthusiastic candidate who is excited to learn and who wants to generate new knowledge that will be extremely valuable for future biodiversity conservation. Applicants must have attained a masters or equivalent qualification within the subject of biology, ecology, geography, environmental science or related subject. Knowledge of, and interest in the field of biodiversity and ecology is essential. Relevant experience in ecological and geographic data analysis is a merit, as is competence in handling data in R or another coding environment. Focus will also be placed on personal attributes; because the candidate is going to work within a project with several partners in Sweden and the United Kingdom, it is important to be able to communicate effectively in English both orally and in writing.

Place of work:      
Uppsala, Sweden.

Forms for funding or employment:
Employment for 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 25/02/2024.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Maskinförare lantbruk Ultuna Egendom

Egendomsavdelningen Vi söker en maskinförare lantbruk tillsvidare. Som maskinförare på Ultuna egendom är du en viktig del av ett jord- och skogsbruk i framkant med närhet till forskning, försök och studenter. Om jobbet Du är en av huvudpersonerna i fältarbetet, maskinunderhållet och viss fastighetsskötsel på Ultuna egendom. Du kommer att arbeta inom ett mycket modernt jordbruk, med såväl drift som utveckling, tillsammans med driftledaren, gårdsmästaren oc... Visa mer
Egendomsavdelningen
Vi söker en maskinförare lantbruk tillsvidare. Som maskinförare på Ultuna egendom är du en viktig del av ett jord- och skogsbruk i framkant med närhet till forskning, försök och studenter.
Om jobbet
Du är en av huvudpersonerna i fältarbetet, maskinunderhållet och viss fastighetsskötsel på Ultuna egendom.

Du kommer att arbeta inom ett mycket modernt jordbruk, med såväl drift som utveckling, tillsammans med driftledaren, gårdsmästaren och en maskinförare.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har:


• utbildning inom jordbruk som naturbruksgymnasium eller motsvarande utbildning/erfarenhet
• datorvana
• körkort (lägst klass B)

Du har ett intresse för och gärna goda kunskaper inom maskinskötsel och växtodling. Vi ser gärna att du har en förståelse för miljö- och kvalitetsfrågor inom lantbruket.

Om oss
SLU äger och förvaltar mer än 6 000 ha mark runt om i landet. Vi arbetar aktivt med att skapa attraktiva forsknings- och lärandemiljöer med hög service för universitetets verksamheter, studenter och anställda.

Ultuna egendom består av ungefär 1200 ha konventionell och ekologisk växtodling samt 200 ha betesmark. Av detta är 90-140 ha växtodlingsförsök eller försöksodlingar.

Du erbjuds ett variationsrikt arbete med stort eget ansvar och många spännande kontaktytor och utvecklingsmöjligheter både inom SLU och i branschen. Inom anställningen finns även möjlighet till kompetensutveckling och utbildningar som rör tjänsten, t ex förarbevis på diverse maskiner, tematräffar och studieresor. Du ingår i en personalgrupp som utöver kollegorna på Ultuna egendom består av personal på SLU-egendomarna Alnarp, Lanna och Hallfreda.

Läs mer om Ultuna Egendom här: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/organisation/gemensamma-verksamhetsstodet/egendomsavdelningen/ultuna-egendom

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
SLU Lövsta, strax öster om Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-12. Urval kommer ske löpande.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaps (VH) uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, ... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaps (VH) uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Hållbar användning av avmaskningsmedel inom svensk nötkötts- och mjölkproduktion
Forskarutbildningsämne: biomedicinsk vetenskap med huvudinriktning molekylär parasitologi
Innehållsbeskrivning:
Betande nötkreatur kan drabbas av flera olika inälvsparasiter under betesperioden och vissa av dessa är mer sjukdomsframkallande än andra. Exponering sker i större omfattning på permanenta betesmarker med hög djurtäthet. För att motverka att parasiterna orsakar skada används avmaskningsmedel, men en överanvändning har gjort att många parasiter utvecklat resistens mot dessa läkemedel. Detta blir ett problem för näringen eftersom en parasitinfektion orsakar produktionsbortfall, lägre djurvälfärd och djurhälsa. Projektets syfte är att undersöka resistensutvecklingen i Sverige och hur djurägaren hanterar parasitproblematiken i sin besättning. Målet med projektet är att förbättra behandlingsåtgärder, förebyggande parasitkontroll, produktionsutfall samt djurvälfärd och hälsa och finansieras av stiftelsen lantbruksforskning.

Vi söker en doktorand till projektet som kommer att genomföras i nöt- och mjölkbesättningar i olika delar av Sverige och ske i samarbete med Gård & Djurhälsan och Vidilab. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra studier om avmaskningsmedlens effektivitet och om det finns tecken på resistens mot dessa, parasiternas artsammansättning hos nötkreatur, vad djurägarna gör för att minska parasitsmitta hos nötkreaturen på gården och vilken effekt åtgärderna har. Arbetet kommer att innebära parasitologiska och genetiska analyser i laboratorium, en del fältarbete samt bioinformatiska-och statistiska analyser. Du kommer också att samla in erfarenhetsbaserad kunskap från djurägare via en enkät som kommer att analyseras statistiskt och med machine learning (ML eller AI).

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har ett stort intresse för molekylära analyser, djurvälfärd, förebyggande åtgärder och hållbar användning av läkemedel samt har en utbildning i husdjurvetenskap/veterinärmedicin/biologi eller liknande. Vid doktorandstudiernas påbörjan måste du ha en magister- eller masterexamen (eller motsvarande), eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som nyfikenhet, ansvarstagande, praktiskt handlag, förmåga att arbeta i grupp och självständigt, samt personlig lämplighet för forskning och samverkan med lantbrukare. Eftersom du kommer att ha kontakt med många gårdar på egen hand i Sverige är det ett krav att du förstår och talar svenska (eller annat skandinaviskt språk) och dessutom behöver du kunna engelska flytande i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav eftersom personliga gårdsbesök ingår i detta projekt.

Placering:

Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse efter 1 april 2024.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-01.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla en motivering (max en A4-sida) där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i miljökemi

Ansök    Jan 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Institutionen för mark och miljö Om jobbet Vi söker en motiverad postdoktorand med ett starkt intresse för markvård och mark-växt-interaktioner. Forskningen syftar till att utvärdera interaktioner mellan grödor, sorter och markstruktur under nuvarande och framtida svenska klimat. Projektet involverar fältexperiment och simuleringar med mark-växt-modeller. Den utvalda forskningen kommer att ansvara för projektet och projektaktiviteterna inklusive spridning ... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
Om jobbet
Vi söker en motiverad postdoktorand med ett starkt intresse för markvård och mark-växt-interaktioner. Forskningen syftar till att utvärdera interaktioner mellan grödor, sorter och markstruktur under nuvarande och framtida svenska klimat. Projektet involverar fältexperiment och simuleringar med mark-växt-modeller. Den utvalda forskningen kommer att ansvara för projektet och projektaktiviteterna inklusive spridning av resultat. Den framgångsrika kandidaten kommer att tillhöra forskargruppen för markmekanik och jordbearbetning vid SLU i Uppsala.

Din bakgrund 
Sökande bör ha en doktorsexamen i markvetenskap, miljövetenskap eller agronomi. Kandidater förväntas visa en stark förståelse för markvård, markfysik, markstruktur och rot-mark-interaktioner. Tidigare erfarenhet av att genomföra fältexperiment och goda kunskaper i R-programmering eller ett liknande språk är en merit. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Egen finansiering för projektet krävs.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Om oss
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Exempelvis 100%

Tillträde:
2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i miljökemi

Institutionen för stad och land Landskapsarkitekten in residence kommer att ingå i ämnesgruppen Professionens praktik vid Avdelningen för landskapsarkitektur, Institutionen för Stad och land, och innebära en 20%-ig anställning under 12 månader (eventuell möjlighet till förlängning). Utifrån behovet att utveckla samarbetet mellan akademi och praktik, är uppdraget att i samverkan med ämnesprofessor samt ämnesgrupp utveckla tankar om ämnet kopplat till forskn... Visa mer
Institutionen för stad och land
Landskapsarkitekten in residence kommer att ingå i ämnesgruppen Professionens praktik vid Avdelningen för landskapsarkitektur, Institutionen för Stad och land, och innebära en 20%-ig anställning under 12 månader (eventuell möjlighet till förlängning). Utifrån behovet att utveckla samarbetet mellan akademi och praktik, är uppdraget att i samverkan med ämnesprofessor samt ämnesgrupp utveckla tankar om ämnet kopplat till forskning, samverkan och utbildning på ett både inspirerande och kritiserande sätt. Arbetet sker i nära samarbete med ämnesprofessor Carola Wingren, men ger samtidigt utrymme för och förutsätter en individuell ”approach” till uppgiften.

Arrangemanget syftar till att bidra till utveckling såväl av den yrkesperson som anställs som av ämnesgruppen i sin helhet, och att nya transdisciplinära samarbetssätt mellan akademi och yrkespraktik kan prövas och utvecklas.

Landskapsarkitekten in residence förväntas arbeta motsvarande 20% under 12 månader för SLU, där arbetstidens fördelning över tid samt närvaro på SLU Uppsala diskuteras i samråd med ämnesprofessorn i samband med anställning. Målet är att anställningen ska kunna tillsättas februari 2024 och fortgå under ett år.

Om jobbet
The landscape architect in residence förväntas:


• utveckla och genomföra ett mindre utvecklingsprojekt om professionens nu och framtid kopplat till nya samhällsutmaningar, med strävan att inkludera forskningsperspektiv och andra arbetserfarenheter och presentera detta i lämpligt sammanhang
• utveckla tankar om alternativ metoder för kunskapsinhämtning samt design av framtidens landskap
• delta i ämnesgruppens gemensamma aktiviteter med sin professionella expertis och erfarenhet, och aktivt söka samtal med gruppmedlemmar och även programstudierektor om professionen, forskning och utbildning
• dela med sig av sina kunskaper och insikter till studenterna vid minst två tillfällen
• dela reflektioner och insikter från vistelsen vid SLU, till andra forskare vid institutionen/avdelningen/ämnesgruppen i en informell presentation
• dela sina reflektioner och insikter med sina yrkeskollegor i branschen, till exempel i en samarbets-workshop mellan SLU och sin vanliga arbetsplats
• skriva om sina erfarenheter och insikter under sin vistelse i ett blogginlägg
• i samarbete med ämnesprofessorn eller annan forskare i ämnesgruppen förbereda en ansökan avseende forskning alternativt utvecklingsarbete

Din bakgrund 
Den sökande behöver:


• vara en erfaren praktiserande landskapsarkitekt med minst sex års arbetslivserfarenhet, anställd vid ett företag i branschen (gärna i en ledande roll) med ansvar för utforskande utvecklingsverksamheten vid företaget
• vara en aktivt och reflekterande praktiker som har erfarenhet av att i utvecklingsprojekt samarbeta med universitet i såväl teori som praktik
• ha särskild erfarenhet av projekt där alternativa eller experimentella metoder har tillämpats (exempelvis i fält), för att uppnå komplex kunskapsutveckling
• förstå och sympatisera med de principer som finns beskrivna i ämnesgruppens handlingsplan (slu.se)

Ansökningar kommer att utvärderas med avseende på deras relevans och bidrag till ämnesgruppen Professionens praktik.

Om oss
Institutionen för stad och land är en stor institution med fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, miljökommunikation, landskapsarkitektur och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.

Vid avdelningen för landskapsarkitektur är ca 40 personer anställda och avdelningen bedriver forskning, utbildning och samverkan i ämnet landskapsarkitektur. Mer information om institutionen och avdelningen hittar du här: https://www.slu.se/institutioner/stad-land/om-oss/landskapsarkitektur/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader

Omfattning:

20%
Tillträde:
Planerat startdatum februari 2024 eller efter överenskommelse.

Ansökan:
Ansökan ska skickas in via knappen nedan senast 24-02-02, innehållande ett kort CV samt ett 2-sidigt motivationsbrev med beskrivning av intresse för tjänsten samt  vilka professionella frågor som personen skulle vara intresserad att engagera sig i under sin vistelse.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Doktorand i biologi

Institutionen för växtproduktionsekologi lnstitutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala, med en filial också i Umeå. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksgrödor och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olik... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi
lnstitutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala, med en filial också i Umeå. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksgrödor och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi och eko-fysiologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Baljväxtinnovation för samodling med spannmål
Forskarutbildningsämne biologi.
Söker du ett doktorandprojekt där du, i samarbete med forskare från Köpenhamns universitet och Aarhus (Danmark), bidrar till utvecklingen av nya baljväxtbaserade odlingssystem för ett mer hållbart jordbruk? Trivs du i en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö? Då bör denna doktorandtjänst vara av intresse for dig!

Innehållsbeskrivning:
Samodling av spannmål och baljväxter har betydande potential för att utveckla hållbara jordbrukssystem som drivs av biologiskt fixerat kväve för att leverera högkvalitativt vegetabiliskt näringsprotein, men innovationer på komponenterna i dessa odlingssystem och deras samspel behövs för att få dem till sin fulla potential.

Projektet är en del av N2CROP-centret för baljväxtinnovation, och kommer att fokusera på samodling av åkerböna och spannmål. Ovan- och underjordiska processer samt samspelet mellan de samodlade grödorna kommer att undersökas med fokus på kvävedynamik, inklusive biologisk kvävefixering, överföring av kväve mellan arter och effekten av specifika rhizobium-stammar på kvävefixeringen.

Projektet baseras på fältförsök och växthusförsök, och fältförsöken kommer att genomföras i nära samarbete med Köpenhamns Universitet där liknande experiment kommer att genomföras. Resultat från försöken kommer att användas i en modelleringsanalys, och skördeprodukterna kommer att analyseras i andra delar av det övergripande projektet.

Som doktorand inom detta projekt får du möjlighet att utveckla dina nätverk inom akademin och över olika discipliner. Dina studier gör du i fält och i växthus, samt genom databearbetning och skrivande.

Kvalifikationer:
Krav: 


• Examen i växtodlingsvetenskap, biologi eller agronomi (se behörighetskrav längre ner).
• Goda kunskaper om växtekologi.
• Stort intresse för växtproduktion i jordbruket.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, samt kunna förstå och tala, eller ha viljan att lära sig, svenska (skandinaviska).

Meriterande:


• Erfarenhet av fältarbete.
• Svenskt körkort eller motsvarande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete. 

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning 100 % som doktorand i 4 år.

Tillträde:
Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-26.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctor - Infrastructure ecology; medium sized mammals

Ansök    Jan 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Department of Soil and Environment About the position We are seeking a motivated postdoctoral researcher with a strong interest in soil management and soil-crop interactions. The research aims to evaluate the interaction between crop varieties and soil structure under current and future Swedish climate. The project involves field experiments and soil-crop modelling. The selected research will be responsible for the project and the project activities includ... Visa mer
Department of Soil and Environment
About the position
We are seeking a motivated postdoctoral researcher with a strong interest in soil management and soil-crop interactions. The research aims to evaluate the interaction between crop varieties and soil structure under current and future Swedish climate. The project involves field experiments and soil-crop modelling. The selected research will be responsible for the project and the project activities including dissemination of results. The successful candidate will be a member of the Soil Mechanics and Management research group at SLU in Uppsala.

Your profile
Applicants should hold a PhD or doctorate soil and environmental science or agronomy. Candidates are expected to demonstrate a strong understanding of soil management, soil physics, soil structure, and root-soil interactions. Previous experience in conducting field experiments and good knowledge in R-programming or a similar language are a merit. Good spoken and written English language skills are required. Own financing for the project is required.

The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for people who have completed their doctorate no more than three years ago.

About us
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agriculture, forestry and the urban environment. The working environment at the department is international and we have around 100 employees.

Our research is carried out in seven subject groups with a focus on Soil Biology, Soil Nutrient Cycling, Soil Chemistry, Agricultural Water Management, Soil and Environmental Physics, Soil Mechanics and Soil Management, and the Biogeochemistry of Forest Soils. We are responsible for important research infrastructure in the form of soil chemistry and soil physics laboratories, an X-ray scanner, long-term field experiments, a lysimeter facility, and the field research stations at Lanna and Lövsta. The Department participates in approximately 30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center), which provides links to research on water systems, recycling and bioenergy. Our work is aligned to national environmental and climate goals as well as to the Sustainable Development Goals. We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/).

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
1st of April 2024 or as agreed. 

Application:
Please submit your application before deadline 02 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

IT-direktör

IT-avdelningen SLU söker en ny IT-direktör som vill bidra till SLU:s utveckling. Om jobbet Vi söker en driven och strategisk IT-direktör som kan leda det fortsatta arbetet med att utveckla SLU:s IT-verksamhet. Du ansvarar för att leda och utveckla IT-organisationen och ta strategiska beslut för att säkerställa att IT-stödet är effektivt, kvalitetssäkrat och möter verksamhetens behov. Som IT-direktör leder du SLU:s IT-avdelning med drygt hundratalet medarb... Visa mer
IT-avdelningen
SLU söker en ny IT-direktör som vill bidra till SLU:s utveckling.
Om jobbet
Vi söker en driven och strategisk IT-direktör som kan leda det fortsatta arbetet med att utveckla SLU:s IT-verksamhet. Du ansvarar för att leda och utveckla IT-organisationen och ta strategiska beslut för att säkerställa att IT-stödet är effektivt, kvalitetssäkrat och möter verksamhetens behov.

Som IT-direktör leder du SLU:s IT-avdelning med drygt hundratalet medarbetare indelade i fem sektioner (mjukvaruutveckling, IT-infrastruktur, arkitektur och IT-säkerhet, projektkontor samt IT-support) som vardera leds av en sektionschef. I rollen har du fullt ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö. IT-avdelningen finns representerad på flera orter i landet så resor ingår i ditt arbete. Organisatoriskt tillhör IT-avdelningen det gemensamma verksamhetsstödet. IT-direktören är underställd universitetsdirektören och ingår tillsammans med fakultetsdirektörer och avdelningschefer i ledningsgruppen för det gemensamma verksamhetsstödet som bidrar till utveckling av hela universitetet.Din bakgrund 
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 5-7 års erfarenhet av att leda medarbetare samt att leda genom andra chefer i en komplex organisation. Du har också en bred och dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete och arbeta strategiskt inom en större IT-organisation. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete på en statlig myndighet eller offentlig sektor.

För att lyckas i rollen som IT-direktör söker vi dig som har ett tillitsbaserat ledarskap med en förmåga att skapa trygghet, engagemang och förtroende hos medarbetare. Anställningen ställer höga krav på kommunikativ förmåga där det är viktigt med lyhördhet gentemot både verksamhetens behov och ledningens fokus på SLU:s övergripande mål och strategier.

Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och har lätt för att skapa relationer. Du är en lösningsorienterad ledare med stor initiativkraft, integritet och självständighet. En förutsättning är att du har ett genuint intresse för högre utbildning och forskning. Du har en förmåga att se SLU ur ett helhetsperspektiv. Du fångar upp organisationens behov, ser samband, driver och utvecklar arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om oss
På IT-avdelningen arbetar vi med både grundläggande IT-tjänster och anpassade digitala lösningar. Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.

Just nu är vi i en spännande fas där vi byter ut nätverket på hela universitet. Högt på agendan är även utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD student in Biology

Department of Crop Production Ecology The Department of Crop Production Ecology is part of the Ecology Centre and together with the Department of Ecology, it offers a stimulating research environment in Uppsala, with a branch also in Umeå. We provide education and perform research on plants for food, animal feed, and energy. The research and teaching focus strongly on agricultural crop production and its interaction with the surrounding environment. The re... Visa mer
Department of Crop Production Ecology
The Department of Crop Production Ecology is part of the Ecology Centre and together with the Department of Ecology, it offers a stimulating research environment in Uppsala, with a branch also in Umeå. We provide education and perform research on plants for food, animal feed, and energy. The research and teaching focus strongly on agricultural crop production and its interaction with the surrounding environment. The research programmes address how different production methods, cultivation environments, and systems influence yields and other ecosystem services, as well as product quality and the surrounding environment. We teach about crop production, plant ecology, eco-physiology, weed biology, and crop production systems in an ecological sustainability context.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Legume innovation for intercropping with cereals
Research subject Biology
Are you searching for a PhD project in which you, together with colleagues from the Universities of Copenhagen and Aarhus (Denmark), will contribute to developing new legume-based cropping systems for a more sustainable agriculture? Do you thrive in a multidisciplinary and international research environment? Then this PhD position should be of interest to you!

Description:
Intercropping of cereals and legumes holds significant potential for developing sustainable agri-food systems powered by biologically fixed nitrogen to deliver high-quality plant food protein, but innovations on the components of these cropping systems and their interplay are needed to bring them to their full potential.

The project is part of the N2CROP centre for legume innovation, and will focus on intercropping of faba bean and cereals. Above- as well as belowground complementarity and interactions between crops will be examined with focus on nitrogen dynamics, including biological nitrogen fixation, transfer of nitrogen between the intercropped species, and the effect of specific rhizobium strains on the fixation.

Experiments will be conducted in field trials and greenhouse experiments, and the field experiments will be done in close collaboration with University of Copenhagen where similar experiments will be carried out. Results from the experiments will feed into a crop modelling part while harvested seeds will be used for further analyses in other parts of the overarching project.

As a PhD student within this project, you will have the opportunity to develop your networks within academy and across various disciplines. Your work will include field and greenhouse experiments, as well as data processing and writing.

Qualifications:
The successful candidate should have:


• Exam in crop science, biology or agronomy.
• Sound knowledge of plant ecology. 
• Interest in agriculture and crop production.
• Good skills in English (both written and oral) as well as to communicate (understand and speak), or being willing to learn, Swedish or another Scandinavian language.

Meritorious:


• Experience of field work.
• A valid Swedish driving license or equivalent

Particular emphasis will be placed on your personal skills as team player as well as your ability to take initiatives and work independently. 

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment 100 % as PhD student for 4 years.

Starting date:
As soon as possible according to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-03-26.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor i hållbara livsmedelssystem

Institutionen för energi och teknik Om jobbet Dagens livsmedelssystem är ohållbara och känsliga för störningar. Vi behöver mera kunskap för att utforma ett mer hållbart livsmedelssystem som även är mera resilient mot störningar av olika slag. Denna position innebär att arbeta i tvärvetenskapliga projekt som syftar till att konceptualisera och bedöma hållbarheten och motståndskraften hos jordbruks- och livsmedelssystem och hitta lösningar för att övervinna... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Dagens livsmedelssystem är ohållbara och känsliga för störningar. Vi behöver mera kunskap för att utforma ett mer hållbart livsmedelssystem som även är mera resilient mot störningar av olika slag.

Denna position innebär att arbeta i tvärvetenskapliga projekt som syftar till att konceptualisera och bedöma hållbarheten och motståndskraften hos jordbruks- och livsmedelssystem och hitta lösningar för att övervinna utmaningar i livsmedelssystemen. I detta fall kommer vi specifikt att analysera och arbeta för att förbättra odling av inhemska bönor och ärter för användning i proteinrika livsmedel. Forskningen baseras på avancerade former av Livscykelanalys (LCA) och är tydligt systembaserad. Såväl produktion av råvara som system för vidare förädling till humant livsmedel kommer att studeras.

Din bakgrund 
Vi söker en motiverad person med specifik kompetens inom LCA på jordbrukssystem och som tycker om att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer. 

Krav:


• Avlagd doktorsexamen inom miljösystemanalys av livsmedelsproduktion
• Avancerad konceptuell och analytisk förmåga inom relevanta områden
• God kännedom om det svenska/nordiska livsmedelssystemet, inkl jordbruket
• Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande:


• Kunskap om avancerad LCA-metodik, inkluderande effekter av spatial variation och tidsdynamiska klimateffekter
• Ett tydligt uttryckt och genuint intresse för hållbar utveckling och hur man kan åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem
• Omfattande kunskaper i svenska, danska och/eller norska.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära samt en god analytisk förmåga.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Om oss
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp, digitalisering av lantbruket och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Säkerhetssamordnare

Avdelningen för infrastruktur Vi befinner oss i en expansiv fas inom säkerhetsområdet där informations- och IT-säkerhet är prioriterat.  Därför söker vi nu en säkerhetssamordnare med primärt fokus på informationssäkerhet den första tiden. Om jobbet Du kommer initialt att ha en viktig funktion i vidareutvecklingen och förvaltningen av universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Du kommer att arbeta med implementering av säkerhetsåtgärder... Visa mer
Avdelningen för infrastruktur
Vi befinner oss i en expansiv fas inom säkerhetsområdet där informations- och IT-säkerhet är prioriterat.  Därför söker vi nu en säkerhetssamordnare med primärt fokus på informationssäkerhet den första tiden.

Om jobbet
Du kommer initialt att ha en viktig funktion i vidareutvecklingen och förvaltningen av universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Du kommer att arbeta med implementering av säkerhetsåtgärder i hela organisationen med utgångspunkt i genomförd gapanalys. Du genomför och stödjer vid informationsklassningar, risk- och sårbarhetsbedömningar och medverkar i förvaltningen av SLU:s informationssäkerhetsutbildningar. Du hanterar åtgärder och uppföljningar av informationssäkerhetsincidenter. I rollen ingår nära samverkan med IT-avdelningen och dataskyddsfunktionen vid universitetet samt kollegor inom enheten.

Arbetsinnehåll och ansvar i rollen kommer att utvecklas över tid då vi eftersträvar en kunskapsbredd inom enheten, så andra förekommande arbetsuppgifter inom området kommer att bli aktuella framöver. Som exempel hanterar säkerhetsenheten också frågor inom fysiska säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete, säkerhetsskydd, medarbetares och studenters säkerhet.

Befattningen tillhör universitetets säkerhetsenhet och du rapporterar till säkerhetschefen. Resor förekommer då SLU finns representerade på flera orter i landet. Placering är på SLU i Uppsala.

Din bakgrund 
Vi vill att du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdiga och att du arbetat minst två år inom säkerhetsområdet. Vi vill också att du har erfarenheter av eller kunskaper om Ledningssystem för informationssäkerhet LIS.

Meriterande:


• Kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen, dataskyddsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.
• Kunskaper om MSB:s föreskrifter inom området.
• Erfarenhet av säkerhetsarbete på operativ eller strategisk nivå samt erfarenhet av arbete i offentlig sektor.
• Erfarenhet av ISO/IEC 27001.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen ska du vara strukturerad, noggrann samt en god kommunikatör som på ett pedagogiskt och övertygande sätt kan nå ut, skapa förståelse för och få genomslag för säkerhetsfrågor i stort. Du kan samarbeta med många olika kompetenser inom hela organisationen och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare är du nyfiken, handlingskraftig, lösningsorienterad med en prestigelös och serviceinriktad attityd samt en förmåga att komma till avslut.

Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Säkerhetsprövning inför anställning kommer att ske enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning, varför svenskt medborgarskap är ett krav.

Om oss
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnads-effektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskarstuderande inom husdjursvetenskap

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One He... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Denna tjänst är inom ämnet kvantitativ genetik och husdjursavel med placering på avdelningen för tillämpad genetik. Avdelningens forskning handlar om hur vi genom avel kan förbättra egenskaper såsom produktion, prestation, hälsa, fruktsamhet och temperament i husdjurspopulationer. Vi arbetar med avelsvärdering av både varmblodiga ridhästar och travhästar i nära samarbete med dessa avelsorganisationer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar
Forskarutbildningsämne: Husdjursvetenskap
Innehållsbeskrivning:
Den svenska varmblodiga ridhästen (SWB) är en av Sveriges största raser. Rasens avelsmål är att producera internationellt konkurrenskraftiga hästar inom hoppning och/eller dressyr. Ridsport på högsta nivå är krävande och många aspekter måste optimeras för att hästen ska prestera väl och hålla sig frisk. De underliggande faktorerna för framgångsrik prestation och hälsa samt konsekvenserna av avel för mer extrema hästar är dock fortfarande okända. Projektet kommer att bidra med kunskap om optimala egenskaper för sunda och högpresterande sporthästar. Kunskapen är viktig för såväl enskilda uppfödare som för avelsorganisationer och är avgörande för en hållbar hästproduktion och god hästvälfärd.

Projektet innebär två års forskarutbildning. I projektet kommer du att fokusera på de cirka 50 linjärt beskrivna egenskaper som registrerats vid unghästtester för SWB-hästar sedan 2013. Dessa exteriör-, gång- och hoppegenskaper bedöms på en skala från en biologisk ytterlighet till den andra, t.ex. kort till lång, oelastisk till elastisk. Egenskaperna kommer att kopplas till hälsostatus, livslängd och tävlingsresultat. En stor del av projektet kommer att handla om datamodellering och därför är det viktigt att du tycker om att arbeta med statistiska analyser.

Kvalifikationer:
Du har en husdjursagronomexamen eller en masterexamen i husdjursvetenskap, en licentiatexamen i husdjursvetenskap inom relevant område, eller motsvarande, och du har ett starkt intresse för avel och statistik. Det är meriterande att ha erfarenhet av att hantera stora mängder data, tidigare forskningserferenhet inom ämnet och att ha kännedom om genetiska analyser samt svensk sporthästavel.

Du ska kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska. Förmågan att förstå och tala svenska eller ett annat skandinaviskt språk är meriterande. På grund av det nära samarbetet med näringen i projektet kommer vi också att lägga tonvikt på god social kompetens. Förmåga att arbeta både i team och självständigt och att visa initiativförmåga är också meriter för denna position.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand i 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Mars 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-02-01. 

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning, examensarbete, personliga referenser, tillräckliga kunskaper i engelska, eventuellt arbetsprov samt intervju.

Observera att sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett fullständigt CV och ett brev (1-2 sidor) som förklarar varför du är intresserad av tjänsten och varför du kommer att vara en tillgång för vår institution. Förklara i brevet hur du uppfyller kvalifikationerna och bifoga namn och kontaktinformation till två referenser.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand (4 år) i veterinärmedicinsk vetenskap, inriktning Patologi

Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO) HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One ... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Virala encefaliter hos hund och människa i Sverige - identifiering av orsaker och sjukdomsmönster.
Veterinärmedicinsk vetenskap, inriktning Patologi.
Innehållsbeskrivning:
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utöka kunskapen om virusinducerade sjukdomar i centrala nervsystemet hos svenska hundar och att identifiera gemensamma sjukdomsmönster för hund och människa vid encefalit. Målen är att karaktärisera encefaliter i den svenska hundpopulationen under de senaste 25 åren, och att i denna process utforska specifika sjukdomsmönster med avseende på morfologiska subtyper av encefalit, att undersöka förekomsten av kända och hittills okända virus som etiologiska agens och att initiera undersökningar av spridning av dessa, inklusive dess möjliga zoonotiska potential.

Tjänsten innefattar att bedriva forskarutbildning och att under handledning samla in, bearbeta och presentera resultat inom projektet. Om önskat kan tjänsten kombineras med upp till 20% arbete inom patologiverksamheten på institutionen. Projektet har gjorts möjligt genom medel från Skriftställare Birgitta Carlssons fond och utförs i samarbete med Uppsala Universitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, samt Ludwig-Maximilians-Universität och Friedrich-Loeffler-Institut, Tyskland.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen. Erfarenhet inom veterinärpatologi, inklusive histopatologi, är meriterande. Tillsättningen kommer också att baseras på personlig lämplighet och förmågor, samt på motivering till varför tjänsten söks. Sökanden bör vara noggrann och utåtriktad, ha god förmåga till att samarbeta, likväl som att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Dokumenterad god förmåga att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska är ett krav. Examensarbete och eventuella vetenskapliga publikationer som åberopas för meritering ska bifogas ansökan.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-02-06.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare till avdelningen i komparativ medicin

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.   Ämnesbeskrivning Försöksdjursmedicin är ett veterinärmedicinskt specialis... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

 

Ämnesbeskrivning

Försöksdjursmedicin är ett veterinärmedicinskt specialistområde inom experimentell medicin med användning av djurmodeller för utveckling av medicinsk, veterinärmedicinsk och biologisk kunskap. Ämnets omfattar kunskap om de djurslag som är vanligast i forskning, deras biologi, sjukdomar, terapi och profylax, anestesi, smärtlindring, experimentella tekniker, skötsel, hantering, lagstiftning och etiska avvägningar vid forskning på djur. Vidare ingår kunskap om experimentell design, forskningsmetodik och komparativ medicin. Veterinärer med särskild kunskap i ämnet har en viktig roll i biomedicinsk forskning genom att själva och i samverkan bedriva forskning samt genom rådgivning. I rollerna bidrar veterinären därmed till ökad forskningskvalitet och bättre djurvälfärd.

Arbetsbeskrivning

Avdelningen för komparativ medicin söker en disputerad veterinär som självständigt ska söka forskningsmedel och driva forskning inom ämnet. För forskning finns i dagsläget möjligheter på att hålla idisslare, grisar, hönsfåglar, kaniner, gnagare, grodor och zebrafisk på fakulteten. I dagsläget omfattar avdelningen en professor, en postdok och en doktorand med forskning om gris som modell för organtransplantation och förbättring av anestesi på gnagare. I uppgifterna ingår ansvar som föreståndare för undervisnings- och forskningsdjur vid institutionen (hästar, kor, getter, hundar, möss och råttor), inklusive samråd om planerade djurförsök. Vidare ingår ansvar för fakultetens utbildningar i ämnet vilket omfattar veterinär- och djursjukskötarstudenter, studenter i Etik och Djurskydd, samt doktorander. Även vidareutbildning av djurvårdare och djursjukskötare på fakultetens djuravdelningar kan ingå. Med hänsyn till den egna forskningens omfattning kan ansvaret för övriga åtaganden anpassas.

Kvalifikationer

Svensk veterinärlegitimation. Doktorsexamen. Grundläggande utbildning i försöksdjursvetenskap, egen erfarenhet av forskning på djur, förmåga att självständigt driva projekt och att arbeta i team. Goda kunskaper i svenska och engelska. Meriterande är erfarenhet av undervisning och handledning av studenter, postdok- och specialistutbildning i t ex försöksdjursmedicin, veterinär patologi, anestesi eller kirurgi. Vid urvalet kommer vetenskapliga publikationer och personlig egenskaper att väga tungt.

Placering

Uppsala

Anställningsform

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning

100%

Tillträde

2024-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-31.

Din ansökan ska innehålla

Ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av utbildnings- och forskningsbakgrund, motivering till varför du söker just denna tjänst och hur anställningen passar ihop med din långsiktiga karriärplan.

Ett CV som inkluderar utbildning, forskningsprofil, publikationslista meriter, anställningar och annan relevant information.

Vi önskar också att få kontaktinformation till två referenser (nanm, relation, e-post och telefonnummer). Detta behöver inte bifogas till din ansökan.

Ansökningshandlingarna ska vara på svenska. Personliga intervjuer kommer att vara en viktig del i rekryteringsprocessen.

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom djuromvårdnad

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, internationell... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är i en expansiv fas och det pågår ett omfattande utvecklingsarbete där vi behöver bli fler!

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning på grund och avancerad nivå inom djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Undervisningen innefattar bl.a. föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning vid examensarbeten. Administrativt arbete som kursledare eller examinator kan ingå i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset komma att ingå i tjänsten.

Kvalifikationer 
Du som söker skall ha kandidatexamen eller högre utbildning. Du skall ha svensk legitimation som djursjukskötare, veterinär eller fysioterapeut. Erfarenhet av klinisk djursjukvård vid djursjukhus och/eller klinik är meriterande. Det är önskvärt att du har erfarenhet och intresse för att utveckla undervisningsmoment avseende djuromvårdnad. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik är meriterande. Erfarenhet av undervisning, helst på högskolenivå, är meriterande. Intresse för och erfarenhet av forskning är önskvärt. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i Biomedicinsk vetenskap

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen för husdjurens biovetenskap (HBIO) HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komp... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskap (HBIO)

HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Markörer för upptäckt av anthelmintikaresistens - från gårdsnivå till gennivå
Biomedicinsk vetenskap med huvudinriktning molekylär parasitologi.

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en motiverad person som är intresserad av att ta fram markörer för detektion av antimikrobiell resistens mot avmaskningsmedel (anthelmitika). Detta inom ramen för ett projekt med medel från Formas. De resultat som erhålls kommer att ligga till grund för åtgärder som aktivt förbättrar hälsa och välfärden genom hållbara metoder för parasitkontroll.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla markörer för upptäckt av anthelmintikaresistens. Du kommer att studera grundläggande frågeställningar om genetiska förändringar hos parasiter (rundmaskar) som behandlats med olika avmaskningsmedel på svenska fårgårdar. Arbetet innebär laboratoriearbete (metagenomik) och efterföljande datoranalyser. Doktoranden kommer att arbeta tillsammans med forskare från olika discipliner så som molekylärgenetik, molekylärbiologi, bioinformatik och parasitologi.

Kvalifikationer:
För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande utbildning eller kvalifikationer som vid granskning anses vara relevanta. Relevant magisterexamen (eller motsvarande) för denna doktorandtjänst är till exempel inom områdena biologi, molekylärbiologi, molekylärgenetik, biomedicin och bioinformatik eller motsvarande.

Den sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska och förmåga att utrycka sig väl på engelska i både skrift och tal. Arbetet ställer krav på flexibilitet och beslutsförmåga att självständigt kunna lösa teoretiska och praktiska problem som uppstår. Motivera gärna varför du är intresserad av just den här tjänsten. 

Meriterande:

Kompetens och erfarenhet av populationsgenetik, storskalig sekvensering (next generation sequencing), genomanalys, bioinformatik, programmering samt laborativt molekylärgenetiskt och molekylärbiologiskt arbete är meriterande. Tidigare dokumenterat arbete med populationsgenetiska frågeställningar, GWAS och metoder för arbete med eukaryota organismer är meriterande.

Vi söker en person som är analytisk och noggrann med förmåga att bedriva självständigt vetenskapligt arbete och samarbete i en forskargrupp. Då projektet kommer att innebära kontakter med fårägare, är förmåga att kunna utrycka sig väl i tal och skrift på svenska meriterande men ej ett krav. Du uppskattar arbete i ett arbetslag såväl i inhemsk som internationell miljö.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som vill bidra till förståelsen av miljöeffekter och risker förknippade med farliga föroreningar i avloppsvatten under ett föränderligt klimat och till utvecklingen av innovativa begränsningsstrategier genom avancerad behandlingsteknik. Om jobbet I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en forskningslinje med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som omfattar expertis inom vattenkvalitet, markvetenskap, hydr... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill bidra till förståelsen av miljöeffekter och risker förknippade med farliga föroreningar i avloppsvatten under ett föränderligt klimat och till utvecklingen av innovativa begränsningsstrategier genom avancerad behandlingsteknik.
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en forskningslinje med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som omfattar expertis inom vattenkvalitet, markvetenskap, hydrologi, klimatvetenskap, riskbedömning, maskininlärning och policyarbete. Forskaren kommer också att undersöka föroreningars transport, spridning och nedbrytning i både mark- och vattenmiljöer, med hjälp av analys av övervaknings- och experimentella data samt modellering. Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i pågående och kommande forskningsprojekt (REASSURE, CLIMAMINE) och förväntas bygga strategiska nätverk, skapa resurser för och driva nya forskningsprojekt samt samarbeta med andra forskare vid SLU och (inter)nationellt. Du förväntas också ansvara för myndighetsuppdrag, undervisning och handledning av studenter och gästforskare. Du kommer att arbeta i ett team bestående av flera seniora forskare och doktorander och med tillgång till en välutrustad masspektrometeranläggning.

Din bakgrund 
Du ska ha en doktorsexamen i miljöteknik/miljövetenskap, vattenresursteknik eller liknande. Specialisering mot avloppsvattenrening, miljödatavetenskap, reaktiv transportmodellering, litteratursyntes och metaanalys, hållbar vattenresurshantering och myndighetsnära policyarbete är mycket värdefulla meriter. Färdigheter i databehandling och visualisering med hjälp av statistiska beräkningar och grafik, t.ex. R och Python, är också meriterande. Kunskap om nordlig hydrologi och erfarenhet av analys av tidsseriedata, geospatial analys och modelleringsverktyg, t.ex. HYDRUS, kommer att utvärderas positivt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk förmåga och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (tal och skrift) är ett krav.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctor - Infrastructure ecology; medium sized mammals

Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a researcher who will contribute to our understanding of the environmental impacts and risks associated with hazardous contaminants in wastewater under a changing climate and to the development of innovative mitigation strategies through advanced treatment technologies.  About the position The duties include developing a research line with a multidisciplinary approach, incorporating expertise... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a researcher who will contribute to our understanding of the environmental impacts and risks associated with hazardous contaminants in wastewater under a changing climate and to the development of innovative mitigation strategies through advanced treatment technologies. 
About the position
The duties include developing a research line with a multidisciplinary approach, incorporating expertise in water quality, soil science, hydrology, climate science, risk assessment, machine learning, and environmental policy. The researcher will also investigate the fate of contaminants in both soil and water environments, using analysis of monitoring and experimental data, and modeling methods. The successful candidate will participate in ongoing and upcoming research projects (REASSURE, CLIMAMINE), build strategic networks, create resources for and run new research projects, as well as collaborate with other researchers at SLU and (inter)nationally. You are also expected to be responsible for authority assignments, teaching and supervision of students and guest researchers. You will work in a team consisting of several senior researchers and PhD students and with access to a well-equipped mass spectrometer facility.

Your profile
You must have a PhD in environmental engineering/sciences, water resources engineering, or similar. Specialization towards wastewater treatment, environmental data science, reactive transport modeling, literature synthesis and meta-analysis, sustainable water resource management and environmental policy are highly valuable merits. Data processing and visualization skills using statistical computing and graphics, e.g. R and Python, are of merits too. Knowledge of northern hydrology and experience with analysis of time series data, geospatial analysis, and modeling tools e.g., HYDRUS will be evaluated favorably. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 8 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor – Infrastrukturekologi; mellanstora däggdjur

Ansök    Jan 12    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för stad och land Institutionen för stad och land är en stor institution med fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, miljökommunikation, landskapsarkitektur och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är central... Visa mer
Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land är en stor institution med fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, miljökommunikation, landskapsarkitektur och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Institutionen har ca 180 anställda.

SLU Centrum för biologisk mångfald, (CBM) är ett centrum för forskning, utredning och kommunikation om och för biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. CBM finns vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetet omfattar forskning som ska ge underlag för bättre åtgärder för mellanstora däggdjur i det svenska väg- och järnvägsnätet. Arbetsuppgifterna är:


• Leda och genomföra fältstudier av faunaåtgärder (exempelvis med kamerafällor, kompletterande spårning).
• Analys av data från sändarförsedda djur (i första hand redan tillgängliga), påkörningsstatistik, kamerafällor, spårning.
• GIS-analyser av exempelvis habitat, habitatval och landskapskonnektivitet.
• Utveckla och utvärdera metod för GIS-baserad landskapsanalys.
• Sammanställning och syntes av litteratur.
• Redovisning av resultat och slutsatser, främst konferenspresentationer, tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar.

Arbetet (fältarbete, möten, redovisning mm) kan vara utspritt över landet. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med aktörer inom infrastruktursektorn, främst Trafikverket men även andra yrkesaktiva inom myndigheter, organisationer och bransch på nationell, lokal och regional nivå. I arbetet ingår också nationella och internationella forskarkontakter. Postdocen kommer ingå i institutionens forskargrupp kring infrastrukturekologi, vilket kan innebära involvering i forskning även utanför ovanstående arbetsuppgifter. Arbetet ingår i forskningsprojektet ”TRIEKOL Åtgärder för mindre och medelstora djur” finansierat av Trafikverket med start 2024.

Kvalifikationer:
Följande kvalifikationer krävs:


• Doktorsexamen inom ekologi, helst med fokus på vertebrater
• Dokumenterade erfarenheter av att planera och utföra fältstudier och försök, med fältarbete i grupp och självständigt
• Goda kunskaper av att hantera och analysera ekologiska data 
• God samarbetsförmåga
• God förmåga att tala och skriva engelska
• B-körkort eller motsvarande

Följande kvalifikationer är meriterande:


• Tidigare genomförd forskning inom landskapsekologi, populationsekologi och bevarandeekologi
• Erfarenhet av att arbeta med tillämpade frågeställningar och med implementering av forskningsresultat
• God ekologisk kunskap om terrestra däggdjur
• God förmåga att tala och skriva svenska (för att underlätta samverkan med praktiker)

Personliga egenskaper utgör en viktig bedömningsgrund. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan, och med intresse av att utveckla forskning och karriär inom infrastrukturekologi.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Efter överenskommelse, dock senast 1 januari 2025.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i Växtresiliens och Virologi

Institutionen för växtbiologi Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra forme... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress hos växterna, tillväxt och utveckling hos växter, reglering av genuttryck, populationsgenetik, bioteknik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. De arter vi arbetar med på institutionen är framför allt backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, vete m.fl. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö vid Biocentrum, SLU och inom Linnecentrum samt samarbetar med SciLife Laboratory, vad gäller olika typer av genom-analyser och bioinformatik.

Mer information om institutionen/avdelningen: Länk till hemsida

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Virus och växtresiliens/motståndskraft: Växtresiliens är viktig för växternas överlevnad och produktivitet i utmanande miljöer, och ett viktigt mål vid förbättring av grödor för att möta ökade behov samt framtida klimatförändringar. Även om virus är bland de sjukdomar som hotar livsmedelsproduktionen, är de också positivt beroende av att den infekterade växten överlever, vilket utövar evolutionärt tryck på virus för att stödja växternas motståndskraft. Därför är vår hypotes att virusmångfald etablerar sig som ett unikt verktyg för att upptäcka sätt att förbättra växternas motståndskraft. Vi är särskilt intresserade av att utforska virala interaktioner med de många cellulära processer som tillsammans balanserar cellers proteinsammansättning och balans, inklusive post-transkriptionell reglering, proteinsyntes, autofagi och ubiquitin-proteasomsystemet. Vi betonar dock att projektet är explorativt och att de detaljerade forskningsstrategierna är öppna för att anpassas till den anlitade postdoktorns expertis och intresse samt andra pågående projekt i laboratoriet. En väsentlig del av arbetet kommer att vara jämförande virologi, inklusive genetik, biokemiska och cellbiologiska tillvägagångssätt med Arabidopsis som primär växtmodell. 

Miljö: Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Dr. Anders Hafréns forskningsgrupp (https://andershafren.wixsite.com/website) vid Institutionen för växtbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (www.slu.se/ en/vbsg) och Linnean Center for Plant Biology i Uppsala, Sverige (http://lcpu.se/). Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera avdelningar som utgör klustret ‘Uppsala BioCenter’ vid SLU.

Din bakgrund 
Vi söker en mycket motiverad kandidat som nyligen erhållit doktorsexamen inom det bredare området molekylär- och cellbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Dokumenterad förmåga att leda ett laboratorieforskningsprojekt och erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker i växter krävs. Kunskap om genetiska, biokemiska, cellbiologiska och/eller proteomiska tillvägagångssätt, de nämnda cellulära processerna och virus kan vara meriterande. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig engelska samt förmåga att arbeta i team förväntas.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) ett personligt brev, (2) Curriculum Vitae, (3) beskrivning av forskningserfarenheter, (4) redogörelse för vetenskapliga intressen och motivation för att söka denna tjänst, (5) kopia av examensbevis, och (6) kontaktuppgifter för 1-2 referenspersoner

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD student

The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in... Visa mer
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro levels, wood adhesives and composites, and with accredited testing of wood products and treatments for the market. ?Read more about our benefits and what it's like to work at SLU https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Chemical interactions of biopolymers for development of biomaterials with added functionalities
Wood science and technology
Duties:
The candidate for the PhD position is expected to carry out research focused on wood science and technology as a subject area with a strong emphasis on the chemical modification of wood cell wall structural compounds and their chemical interactions with other biopolymers. The research concerns also understanding of the wood anatomical structure, material properties and the impact of various wood modification approaches and processes on the wood/fiber quality – the above aiming at development of novel biomaterials with tailored/added functionalities.

The successful candidate participates in a teamwork but also develops her/his own research approaches and ideas in the subject area. Emphasis is placed on wood chemistry and understanding of the chemical transformations of wood/wood fibres during and after various treatments (e.g. impregnation, chemical modifications, interaction with bio-binders and in the bio-composite as such). Aspects of wood processing, protection and modification of solid wood/wood fibers are other areas the candidate should show an interest to develop further.

The PhD student is expected to expand her/his qualification by a number of PhD courses, publish scientific articles, and have an affinity to participate in writing of research applications. The candidate will therefore work together with an international group of researchers and industry representatives in the frame of a 4-year Horizon project starting in January 2024.

Qualifications:
Eligible for employment as a PhD student are those who hold MSc degree or equivalent academic qualifications on the emphasis of the subject area. Background in organic/wood chemistry, polymer engineering, chemical modification of the main structural wood compounds and knowledge of novel modification techniques are the main assessment criteria. Additionally and desirably, the candidates should have some experience in analytical methods, e.g. GC, HPLC, diverse spectroscopy techniques, DSC, TGA and microscopy. The successful candidate will join a research team working on wood/fibre micro-/macrostructure (i.e., wood cell wall and lumen) is used as low-cost porous structures (storage cells) for encapsulation of renewable bio phase change materials (bioPCMs) for extensive use in green building products for energy saving. The interactions between the bioPCM, the wood cell wall and polymer binders will be the focus of the PhD study. The successful candidate is expected to perform experiments, analyses and publish research findings in peer-reviewed journals and conferences.

Additional requirements include excellent communication and writing skills in English, ability to plan, and carry out laboratory research work in collaboration with co-workers. On consideration for appointment as a PhD student, the emphasis is primarily set on the applicant's qualifications and the ability to approach in a creative way the research field of interest, and to meet the requirements for successful study and PhD examination in the context of the employment qualifications. Attention will also be paid to communication skills and ability to work independently and in a research team, keeping the due dates of the research activities.

Place of work:           
Uppsala

Form of employment:
Employment 4 years

Starting date
By agreement

Application
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-01-22.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Postdoctor - Infrastructure ecology; medium sized mammals

Ansök    Jan 12    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Urban and Rural Development Department of Urban and Rural Development is a large department with five divisions: Agrarian History, Rural Development, Environmental Communication, Landscape Architecture and the Division of Political Science and Natural Resource Management, the latter including Sida's helpdesk for environmental assessment and the Swedish Biodiversity Centre. The department also includes the Swedish Centre for Nature Interpretat... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
Department of Urban and Rural Development is a large department with five divisions: Agrarian History, Rural Development, Environmental Communication, Landscape Architecture and the Division of Political Science and Natural Resource Management, the latter including Sida's helpdesk for environmental assessment and the Swedish Biodiversity Centre. The department also includes the Swedish Centre for Nature Interpretation. Topics on sustainable use of natural resources and landscapes are central to the department's research and teaching. The department has about 180 employees.

The SLU Swedish Biodiversity Centre, (CBM) is a center for research and communication on conservation, restoration and sustainable use of biodiversity as a crucial issue for society. CBM is located at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU in Uppsala.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The work includes research to provide the basis for better conservation measures for medium-sized mammals in the Swedish road and railway network. Tasks:


• To lead and conduct field studies of fauna conservation measures (e.g. with camera traps, tracking).
• Analyse animal GPS tracking data (mainly existing data from other projects), wildlife roadkill statistics, camera trapping, snow tracking.
• GIS analyses of, e.g., habitat, habitat selection and landscape connectivity.
• Develop and evaluate methods for GIS-based landscape analysis.
• Compilation and synthesis of literature.
• Reporting of results and conclusions, mainly through conference presentations, technical reports and scientific articles.

The work (fieldwork, meetings, reporting, etc.) may be distributed geographically over the country. The work will be conducted in close collaboration with different actors in the infrastructure sector, primarily the Swedish Transport Administration but also other professionals within authorities, organizations and industry at national, local and regional level. The work also includes national and international research contacts. The postdoc will be part of the department's research group on infrastructure ecology, and may involve research also outside of the above-mentioned tasks. The work is part of the research project "TRIEKOL Measures for small and medium-sized animals" funded by the Swedish Transport Administration starting in 2024.

Qualifications:
 The following qualifications are required:

• PhD in ecology, preferably with a focus on vertebrates
• Documented experience of planning and conducting field studies both as part of a team and indepentently
• Good knowledge of handling and analysing ecological data
• Good cooperation skills
• Very good proficiency in English, both spoken and written, is a requirement
• Driver’s license

The following qualifications are commendable:


• Previous research in landscape ecology, population ecology and conservation ecology
• Experience of working with applied issues and with implementation of research results
• Good ecological knowledge of terrestrial mammals
• Good ability to speak and write Swedish (to facilitate collaboration with practitioners)

Personal qualities are an important basis for the assessment. The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for persons with a doctoral degree completed <3 years ago, with an interest in developing research and a career in the subject of infrastructure ecology.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension 12 months.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement, however not later than 2025-01-01.

Application:
The application should include a personal letter and CV. We welcome your application no later than 2024-02-29, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Doktorand

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av Skogsvetenskapliga fakulteten, har ett 50-tal anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogliga biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika ... Visa mer
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av Skogsvetenskapliga fakulteten, har ett 50-tal anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogliga biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknologi med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Kemiska interaktioner av biopolymerer för utveckling av biomaterial med extra funktionalitet
Trävetenskap och träteknologi
Innehållsbeskrivning:
Kandidaten för doktorandtjänsten förväntas bedriva forskning inriktad mot trävetenskap och teknologi som ämnesområde med stark tonvikt på kemisk modifiering av trä, cellväggens strukturella föreningar och deras kemiska interaktioner med andra biopolymerer. Forskningen avser också förståelse för träets anatomiska struktur, materialegenskaper och inverkan av olika metoder och processer för trämodifiering av trä och fiber – ovanstående syftar till utveckling av nya biomaterial med skräddarsydda tilläggsfunktioner.

Doktoranden deltar i ett lagarbete men utvecklar också sina egna forskningsansatser och idéer inom ämnesområdet. Tonvikten läggs på träkemi och förståelse för de kemiska omvandlingarna av trä/träfibrer under och efter olika behandlingar (t.ex. impregnering, kemiska modifieringar, interaktion med bindnings medel i bio-kompositen som sådan). Aspekter av vedens förädling, träskydd och modifiering av massivt trä/träfibrer är andra områden som kandidaten bör visa intresse för att utvecklas vidare.

Doktoranden förväntas utöka sin kvalifikation med ett antal doktorandkurser, publicera vetenskapliga artiklar och ha en affinitet att delta i och skriva forskningsansökningar. Kandidaten kommer därför att arbeta tillsammans med en internationell grupp av forskare och industrirepresentanter inom ramen för ett 4-årigt Horizon projekt som startar i januari 2024.

Kvalifikationer:
Behörig att anställas som doktorand är den som innehar högskolexamen eller motsvarande akademiska meriter med tyngdpunkten inom ämnesområdet. Utbildning på MSc nivå inom organisk/träkemi, polymerteknik, kemisk modifiering av de huvudsakliga strukturella träföreningarna och kunskap om nya modifieringstekniker är de viktigaste bedömningskriterierna. Meriterande är erfarenhet av analytiska metoder, t.ex. GC, HPLC, olika spektroskopitekniker, DSC, TGA och mikroskopi. Doktoranden kommer att gå med i en forskargrupp som arbetar med ved/fiber mikro-/makrostruktur (dvs. vedens cellvägg och lumen) används som billiga porösa strukturer (lagringsceller) för inkapsling av förnybara biofasförändringsmaterial (bioFFM) för omfattande användning i innovativa byggmaterial för energibesparing. Interaktionerna mellan bioFFM, vedens cellvägg och polymerbindemedel kommer att vara fokus för doktorandstudien. Den framgångsrika kandidaten förväntas utföra experiment, analyser och publicera forskningsresultat i referee-granskade tidskrifter och konferenser.

Ytterligare krav inkluderar utmärkt kommunikations- och skrivförmåga på engelska, förmåga att planera och genomföra laboratorieforskningsarbete i samarbete med medarbetare.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand  4 års utbildning 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-02-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral researcher in Soil mechanics

Department of Soil and Environment We are looking for a postdoctoral researcher to join our team for a research project focused on  assessing soil compaction risks in Sweden under both current and future climate conditions. About the position We are seeking a motivated postdoctoral researcher with a strong interest in soil compaction and soil-crop modelling. The research aims to evaluate spatial and temporal variations in soil compaction risks across diver... Visa mer
Department of Soil and Environment
We are looking for a postdoctoral researcher to join our team for a research project focused on  assessing soil compaction risks in Sweden under both current and future climate conditions.
About the position
We are seeking a motivated postdoctoral researcher with a strong interest in soil compaction and soil-crop modelling. The research aims to evaluate spatial and temporal variations in soil compaction risks across diverse cropping areas in Sweden for current and future climates. The project involves integrating field and laboratory measurements with modeling framework. The selected researcher will be responsible for modeling tasks, contribute to the reporting and publication of research findings, and engage in effective communication with stakeholders, including farmers and agricultural advisors. The successful candidate will be a member of the Soil Mechanics and Management research group at SLU in Uppsala.

Your profile
Applicants should hold a PhD or Doctorate in fields related to soil and environmental science. Candidates are expected to demonstrate a strong understanding of soil mechanics, soil-crop modeling, and climate projections. Expertise in soil-crop modelling and good knowledge in R-programming or a similar language are a merit. Previous experience in collaborating with farmers on research projects is considered advantageous. Good spoken and written English language skills are required. Driving licence is an advantage.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

About us
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agriculture, forestry and the urban environment. The working environment at the department is international and we have around 100 employees.

Our research is carried out in seven subject groups with a focus on Soil Biology, Soil Nutrient Cycling, Soil Chemistry, Agricultural Water Management, Soil and Environmental Physics, Soil Mechanics and Soil Management, and the Biogeochemistry of Forest Soils. We are responsible for important research infrastructure in the form of soil chemistry and soil physics laboratories, an X-ray scanner, long-term field experiments, a lysimeter facility, and the field research stations at Lanna and Lövsta. The Department participates in approximately 30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center), which provides links to research on water systems, recycling and bioenergy. Our work is aligned to national environmental and climate goals as well as to the Sustainable Development Goals. We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/).

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
1 April 2024 or as agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 9 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor i Markmekanik

Institutionen för mark och miljö Vi söker en postdoktor till vårt team för ett forskningsprojekt inriktat på att bedöma markpackningsrisker i Sverige under både nuvarande och framtida klimatförhållanden. Om jobbet Vi söker en motiverad postdoktorand med ett starkt intresse för markpackning och mark-växt-modellering. Forskningen syftar till att utvärdera rumsliga och temporära variationer i markpackningsrisk för olika odlingsområden i Sverige för nuvarande ... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
Vi söker en postdoktor till vårt team för ett forskningsprojekt inriktat på att bedöma markpackningsrisker i Sverige under både nuvarande och framtida klimatförhållanden.
Om jobbet
Vi söker en motiverad postdoktorand med ett starkt intresse för markpackning och mark-växt-modellering. Forskningen syftar till att utvärdera rumsliga och temporära variationer i markpackningsrisk för olika odlingsområden i Sverige för nuvarande och framtida klimat. Projektet kombinerar fält- och laboratoriemätningar med modellsimulationer. Den utvalda forskaren kommer att ansvara för modelleringsuppgifter, bidra till rapportering och publicering av forskningsresultat samt engagera sig i kommunikation med lantbrukare och rådgivare. Den framgångsrika kandidaten kommer att tillhöra forskargruppen för markmekanik och jordbearbetning vid SLU i Uppsala.

Din bakgrund 
Sökande bör inneha en doktorsexamen i ämnen relaterade till mark- och miljövetenskap. Kandidater förväntas visa en stark förståelse för markmekanik, modellering av mark och grödor samt klimatprojektioner. Expertise i mark-växt-modellering och god kunskap i R-programmering eller ett liknande språk är meriterande. Tidigare erfarenhet av samarbete med lantbrukare inom forskningsprojekt anses vara fördelaktigt. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Innehav av körkort är en fördel.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Om oss
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 april 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Resarcher

Ansök    Jan 3    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The Department of Ecology conducts research for sustainable agriculture, forest production and biological conservation. At the Department of Ecology our research group focuses on plant-plant interactions in crop fields with different levels of plant diversity achieved by mixing different crop species or cultivars. We investigate the biological mechanisms behind these interactions, focusing on how different plant species and varieties ... Visa mer
Department of Ecology
The Department of Ecology conducts research for sustainable agriculture, forest production and biological conservation. At the Department of Ecology our research group focuses on plant-plant interactions in crop fields with different levels of plant diversity achieved by mixing different crop species or cultivars. We investigate the biological mechanisms behind these interactions, focusing on how different plant species and varieties communicate using chemical signals and contribute to enhance biological pest control and how these interactions can be applied in development of sustainable crop protection strategies.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
We are looking for a researcher to join us in EU-funded research project OrganicYieldsUp  aimed to contribute to a sustainable increase in yields in organic cropping systems through a comprehensive and structured compilation and evaluation of existing knowledge. Within this project, you will analyze and reflect on the suitability of approaches to increase yields across local sites with diverse pedoclimatic and structural conditions in Europe. You will develop and maintain networks in the organic agriculture, administration and research environment, nationally and internationally. The researcher is expected to be a collaborator on research projects in chemical ecology and plant-insect interactions, which is the main research focus of the group. The research will investigate the effect of volatile mediated plant-plant interactions on insect olfactory behaviour, movement and activity. It is expected that the new researcher will obtain projects through his own applications and by participating in project development in national and international consortia. You will work in a group of senior researchers, post-docs and PhD students, mostly in ecology but also cooperate with researchers.

Your profile
We are looking for a talented and motivated researcher who has a strong interest in ecology, and who is actively pursuing an academic career. Candidates must have completed and defended their PhD in agronomy, ecology or entomology or a related field. Post-doctoral experience is preferred.

The candidate should be able to quickly understand new research questions, identify the key issues and make situational judgements on how to proceed. The successful candidate will be part of a group of international researchers with different backgrounds and needs to be able to work in a group as well as independently. Selection of the successful applicant is mainly based on scientific skills and research experience in one or more of the following areas: sustainable crop production, as well as knowledge in design and performance of laboratory experiments on plan-plant and plant-insect interactions.

Prior experience in utilising olfactometer bioassays and tracking insect movement in NoldusEtho Vision in understanding the behavioural responses of insects to chemical stimuli will be considered as a benefit. Evidence on experience on preparation of project applications and project management is an advantage. Candidate must have ability to write reports legibly and accurately. Willingness to be involved in multiple projects that run in parallel will be merit. Much emphasis in our recruitment will be placed on personal qualities and soft skills, e.g. high degree of self-motivation, the ability to work tidily, effectively, responsibly and congenially in a group context with shared facilities. The candidate must have excellent communication skills in spoken and written English and proven proficiency in writing and publishing peer-reviewed scientific papers and presenting research results at conferences. 

Location:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 6 months with possible prolongation.

Scope:
100%

Start date:
March 2024 or as agreed. 

Application:
Please submit your application before deadline 17 January 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Interested applicants should submit the following:

1) Cover letter demonstrating the applicants motivation and interest in the topic (max 2 pages, in English)

2) C.V., the list of published work, and names and contact information for three references

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare – modellering av resurs-användning och primärproduktion

Ansök    Jan 5    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobb... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Forskaren ska identifiera och definiera resurs effektivitetsmått samt utveckla stökiometriska processbaserade ekosystemmodeller som beskriver gröna och bruna resurskanaler och deras effekter på primärproduktion. Forskaren förväntas delta aktivt i utvecklingen av projekten samt att skriva och publicera vetenskapligt i samarbete med den övriga forskargruppen. Forskaren kommer att ansluta till världsledande internationella forskargrupper som arbetar med ekologi i olika perspektiv, och med en omfattande empirisk och teoretisk expertis (https://www.slu.se/en/ew-cv/giulia-vico/, https://www.slu.se/en/ew-cv/riccardo-bommarco/, https://www.su.se/english/profiles/smanz-1.195554).

Din bakgrund 
Vi söker motiverade kandidater som aktivt driver en akademisk karriär, med dokumenterad forskningserfarenhet och intresse för utveckling och användning av matematiska ekosystem modeller. Anställningen kräver en doktorsexamen i någon kvantitativ disciplin, som kan vara ekologi, fysik, matematik, eller andra närliggande ämnen. Tidigare erfarenhet av ekosystem modellutveckling (förutom modellanvändning) krävs. Sökandena bör ha en dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att skapa, publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter, och skriva ansökningar. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Sökandena bör ha starka färdigheter i databehandling och kodning (i MatLab, Python eller R). Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.

Placering:
Uppsala

Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekologi, som är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Placeringen av tjänsten i Uppsala möjliggör dessutom samarbete med forskare vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Mars 2024 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-19.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla (i) en beskrivning av akademiska intressen och av varför den sökande intresserar sig för just denna tjänst (max 6000 tecken inklusive mellanslag), (ii) Curriculum Vitae inklusive en komplett publikationslista som är uppdelad i fackgranskade vs icke-fackgranskade publikationer och (iii) kontaktinformation till två referenspersoner; och iv) kopior av relevanta intyg. Beskrivningen ska särskilt belysa dina nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter som är relevanta för tjänstenrelevanta intyg. Beskrivningen ska särskilt belysa dina nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Researcher – modelling of resource use and primary production

Ansök    Jan 5    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. Read more about our benefit... Visa mer
Department of Ecology
At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
The researcher will identify and define resource efficiency metrics, based on data collation, and develop stochiometric process-based ecosystem models describing interlinked green and brown resource channels, and their effects on primary production. The researcher is expected to take active part to develop the project and to write and publish science in collaboration with the research team. The successful candidate will enter world leading, international research teams working with both crops and forest systems, with an outstanding publication record and extensive empirical and theoretical expertise (https://www.slu.se/en/ew-cv/giulia-vico/, https://www.slu.se/en/ew-cv/riccardo-bommarco/, https://www.su.se/english/profiles/smanz-1.195554). 

Your profile
We are looking for highly motivated candidates who are actively pursuing an academic career, with documented research experience and an interest in developing and using mathematical ecosystem models. Applicants should have a PhD in quantitative disciplines, such as ecology, applied mathematics, physics, or related fields. Previous experience in ecosystem model development (i.e., beyond the use of existing models) is required. The applicants shall also have a demonstrated ability to independently initiate, conduct, and complete research projects, to publish the findings in international peer-reviewed journals, and to write proposals. Excellent communication skills in English (both written and oral) are required. The applicants are expected to have documented programming skills (in MatLab, Python or R). We put strong emphasis on personal characteristics, including good collaborative skills.

Location:
Uppsala, Sweden

The position is based at the Department of Ecology, part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The location in Uppsala allows opportunities for collaborations with researchers at Uppsala University and Stockholm University.

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
100%

Start date:
March 2024 or as agreed.

Application:
We welcome your application no later than January 19, 2024. Please use the application button below. Applications received via email will not be considered.

The application must be written in English and contain: i) a statement of scientific interests and motivation for applying to this position (max 6000 characters including spaces); ii) Curriculum Vitae including a complete publication list, separating peer-reviewed papers from other publications; iii) contact information of at least two reference persons; iv) copies of previous university degrees and transcripts of academic records. The statement should highlight current research interests, expertise, and other activities of relevance for the advertised position.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

anpassningen av Zymoseptoria tritici till ändrade temperaturer

Ansök    Jan 3    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen för skogsmykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Forskningen vid institutionen omfattar grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter samt mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Centrala teman är växtpatologi, biologisk mångfald och närings- och kolkretslopp i jordbruks- och skogsekosystem. Ungefär... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för skogsmykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Forskningen vid institutionen omfattar grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter samt mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Centrala teman är växtpatologi, biologisk mångfald och närings- och kolkretslopp i jordbruks- och skogsekosystem. Ungefär hälften av forskningen på avdelningen är inom området patologi hos grödor och skogsträd. Tjänsten är inriktad på växtpatologi med relevans för jordbrukets växtodling. Aktuell forskning omfattar interaktioner mellan svamp och växt, biologisk kontroll, integrerad växtskydd, sjukdomsresistens, växtförsvar, utveckling av patogener, populationsdynamik och epidemiologi. Institutionen ansvarar för undervisning i växtpatologi för agronomstudenter samt inom masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion samt inom kurser i mykologi, molekylär ekologi och skogspatologi.

Beskrivning:
En av de mest angelägna utmaningarna inom jordbruket är hur man säkerställer livsmedelssäkerhet och främjar långsiktig social-ekonomisk utveckling samtidigt som man upprätthåller sunda, hållbara ekosystem som snabbt kan anpassa sig till föränderliga miljöer som klimatförändringar. Denna utmaning kräver en förändring av växtskyddsstrategier inom jordbruket som idag främst fokuserar på hög produktivitet, till ett multifunktionellt jordbruk som syftar till att balansera behoven mellan sociala, ekonomiska och ekologiska komponenter. Vår kunskap om epidemiologiska och evolutionära reaktioner hos viktiga växtpatogener, växtodling och ekologiska funktioner etc. på förändringar av odlingsmetoder i framtida klimatförhållanden är begränsad men viktig för att uppnå jordbrukets mångfacetterade roll.

Uppgifter:
Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta inom ett projekt som stöds av Formas för att utveckla kunskap som stödjer ekologiska och ekonomiska sätt att hantera växtsjukdomar i tider av klimatförändring med vete- Zymoseptoria tritici som modellsystem. Postdoktorn förväntas använda populationsgenomik och transkriptomik för att förstå mönster och drivkrafter för patogenanpassning till resistens och temperatur. Dessa kommer att uppnås genom jämförande analyser av genomiska och transkriptomiska egenskaper, patogenicitet och fungicidresistens bland fpopulationer av patogenen från olika resistenta sorter och regioner med olika klimatförhållanden. Den evolutionära kunskapen kommer sedan att integreras i matematiska modeller för att projicera framtida svartpricksjuke-epidemier. Kandidaten förväntas också vid behov vara involverad i handledningen av doktorander och studenter. Den framgångsrike kandidaten kommer främst att arbeta vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och förväntas vara flexibel när det gäller att resa till samverkande forskargrupper nationellt och internationellt.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad person med doktorsexamen inom de senaste fem åren. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med mikroorganismer, omics (t.ex. genomik och transkriptomics) och ekologi är avgörande. Förmåga att kommunicera och presentera forskning väl på engelska krävs. Stark bakgrund inom statistisk, evolution och ekologi, fältforskning och molekylärforskning värderas högt. Publikationer i bra internationella vetenskapliga tidskrifter värderas också högt. Erfarenhet av projektinitiering och projektledning är meriterande. Bra lagarbete, självständighet, stark arbetsmoral, noggrannhet och kulturell lyhördhet värdesätts också. Urval av kvalificerade sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska) inklusive en meritförteckning (CV) och personliga referenser. Utvalda kandidater kommer att bli föremål för en intervju.

Ansökan ska göras på engelska med 1-2 sidor (A4) beskrivning av varför du vill söka projektet. Vänligen ange namn och kontaktuppgifter på tre referenter i din ansökan.

Arbetsplats:
Uppsala, Sverige

Typ av anställning:
Visstidsanställning på 24 månader.

Sysselsättningsprocent:
100 %

Startdatum:
Omgående

Ansökan:
Ansökan senast 2024-01-21, använd knappen nedan.

 

 

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i ekologi

Ansök    Jan 3    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi bedriver forskning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och bevarandebiologi. På institutionen genomför vår forskargrupp studier av kemiskt förmedlade interaktioner mellan växter, och betydelsen av växt-växt-interaktioner på växter, skadeinsekter och deras naturliga fiender. Vi genererar kunskap om hur dessa interaktioner kan tillämpas i utvecklingen av framtida hållbara växtskyddsstrategier. Läs mer om... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi bedriver forskning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och bevarandebiologi. På institutionen genomför vår forskargrupp studier av kemiskt förmedlade interaktioner mellan växter, och betydelsen av växt-växt-interaktioner på växter, skadeinsekter och deras naturliga fiender. Vi genererar kunskap om hur dessa interaktioner kan tillämpas i utvecklingen av framtida hållbara växtskyddsstrategier.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker en forskare inom det EU-finansierade forskningsprojekt OrganicYieldsUp, som syftar till att bidra till en hållbar ökning av avkastningen i ekologiska odlingssystem genom en omfattande och strukturerad sammanställning och utvärdering av befintlig kunskap. Inom detta projekt kommer du att analysera och reflektera över lämpligheten av metoder för att öka avkastningen på lokala platser med olika pedoklimatiska och strukturella förhållanden i Europa. Du kommer att utveckla och underhålla nätverk inom ekologiskt jordbruk, administration och forskning, nationellt och internationellt. Forskaren förväntas samarbeta med forskningsprojekt inom kemisk ekologi och växt-insektsinteraktioner, vilket är gruppens huvudsakliga forskningsfokus. Inom den delen av forskningen kommer du att undersöka hur växt-växt-interaktioner påverkar växters fysiologi och insekters beteende. Det förväntas att den nya forskaren kommer att erhålla projekt genom egna ansökningar och genom att delta i projektutveckling i nationella och internationella konsortier. Du kommer att arbeta i en grupp av seniora forskare, postdoktorer och doktorander, främst inom ekologi men även samarbeta med andra forskare.

Din bakgrund 
Vi söker en skicklig och motiverad forskare som har ett stort intresse för ekologi, och som aktivt bedriver en akademisk karriär. Kandidaten ska ha slutfört och försvarat sin doktorsexamen i kemisk ekologi, ekologi, entomologi eller ett relaterat område. Postdoktoral erfarenhet är meriterande.

Du ska ha förmåga att snabbt sätta sig in i nya forskningsfrågor, identifiera de viktigaste frågorna och göra situationsanpassade bedömningar om hur man ska gå vidare. Du kommer att ingå i en grupp internationella forskare med olika bakgrund, så vi behöver en person som kan arbeta såväl i en grupp som självständigt. Urvalet av den sökande baseras huvudsakligen på vetenskapliga färdigheter och forskningserfarenhet inom ett eller flera av följande områden: hållbar växtproduktion, samt kunskap om utformning och utförande av laboratorieexperiment om interaktioner mellan växter och insekter. Tidigare erfarenhet av att använda olfaktometerbioassays och spåra insektsrörelser i NoldusEtho Vision för att förstå insekters beteendemässiga reaktioner på kemiska stimuli kommer att betraktas som en fördel. Dokumenterad erfarenhet av utarbetande av projektansökningar och projektledning är en fördel. Den sökande måste ha förmåga att skriva rapporter läsligt och korrekt. Villighet att delta i flera projekt som löper parallellt kommer att vara meriterande. I vår rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och mjuka färdigheter, t.ex. hög grad av självmotivation, förmåga att arbeta snyggt, effektivt, ansvarsfullt och trevligt i ett gruppsammanhang med delade faciliteter. Den sökande måste ha utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska och bevisad skicklighet i att skriva och publicera vetenskapliga artiklar som granskats av sakkunniga och presentera forskningsresultat vid konferenser.

Placering:
Uppsala. 

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Mars 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-17.

Intresserade sökande bör lämna in följande:

1) Följebrev som visar sökandens motivation och intresse för ämnet (max 2 sidor, på engelska)

2) C.V., inklusive disputationsdatum, lista över vetenskapliga publikationer, och namn och kontaktinformation för tre referenser

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Profiling the Adaptation of Plant Pathogens to Changing Environments

Ansök    Jan 3    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Forest Mycology and Plant Pathology The Department of forest mycology and plant pathology offers a stimulating and international research environment. Research at the department includes fundamental and applied aspects of interactions between microorganisms and plants as well as mycology, microbial ecology and evolution. Central themes are plant pathology, biodiversity and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. Abo... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
The Department of forest mycology and plant pathology offers a stimulating and international research environment. Research at the department includes fundamental and applied aspects of interactions between microorganisms and plants as well as mycology, microbial ecology and evolution. Central themes are plant pathology, biodiversity and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. About half of the research in the department is in the area of pathology of crops and forest trees. The position is focused on plant pathology with relevance for agricultural crop production. Current research includes fungal-plant interactions, biological control, integrated pest management, disease resistance, plant defense, evolution of pathogens, population dynamics and epidemiology. The department is responsible for teaching plant pathology for agronomy students as well as in the master program Plant biology for sustainable production, and within courses in mycology, molecular ecology and forest pathology.

Description:
One of the greatest challenges in agriculture is how to ensure food security and promote long-term social-economic development whilst maintaining healthy, sustainable ecosystems capable of quickly adapting to changing environments such as climate change. This challenge calls for a shift of disease management strategies in agriculture focusing on the sole task of high productivity to multiple- functionary agriculture aiming to balance the needs among social, economic, and ecological components. Our knowledge of epidemiological and evolutionary responses of major plant pathogens, crop production and ecological functions etc. to the change of agricultural practices in future climatic conditions is limited but important to achieve the multifaceted role of agriculture.

 

Tasks:
The postdoctoral scientist will work on a) project supported by Formas to develop knowledge supporting ecologically and economically friendly ways of managing plant diseases in times of ongoing climatic changes using wheat- Zymoseptoria tritici as the working system. The post- doctor is expected to use population genomics and transcriptomics approach to understand patterns and drivers of pathogen adaptation to crop resistance and temperature. These will be achieved by comparative analyses of genomic and transcriptomic characters, pathogenicity and fungicide resistance among field populations of the pathogen from different resistant cultivars and temperature regions. The evolutionary knowledge then will be integrated into mathematical models to project future Septoria epidemics and optimize it mitigation. The candidate is also expected to involve in the supervision of graduate and undergraduate students when necessary. The successful candidate will mainly be working at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala but is expected to be flexible when it comes to travelling to collaborating research groups domestically and internationally.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated applicant with a doctorate degree within the last five years Documented experience in working with microorganisms, omics (e.g., genomics and transcriptomics) and ecology are essential. Ability to communicate and present research in English are required. Strong background in statistical packages, evolution and ecology, field research and molecular science are highly valued. Referred publications in good international journals are also highly valued. Experience with project initiation and management is an advantage. Good teamwork, independence, strong work ethic, accuracy and cultural sensitivity are also valued. Selection of qualified applicants will be based on the written application (in English) including a curriculum vitae (CV) and personal references. Selected candidates will be invited to an interview.

The application should be prepared in English with 1-2 pages (A4) description of why you want to apply for the project. Please include the names and contact details of three referees in your application.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Type of Employment:
Fixed term employment of 24 months

Percentage of Employment:
100%

Starting Date:
Immediate

Application:
Application no later than 2024-01-21 Visa mindre

Senior lecturer/Associate professor in plant pathology, agricultural crops

Senior lecturer/Associate professor* in plant pathology, with specialization in agricultural crops Faculty of natural resources and agricultural sciences The Department of forest mycology and plant pathology The Department of forest mycology and plant pathology offers a stimulating and international research environment. Research at the department includes fundamental and applied aspects of interactions between microorganisms and plants as well as mycolog... Visa mer
Senior lecturer/Associate professor* in plant pathology, with specialization in agricultural crops

Faculty of natural resources and agricultural sciences
The Department of forest mycology and plant pathology
The Department of forest mycology and plant pathology offers a stimulating and international research environment. Research at the department includes fundamental and applied aspects of interactions between microorganisms and plants as well as mycology, microbial ecology and evolution. Central themes are plant pathology, biodiversity and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. About half of the research in the department is in the area of pathology of crops and forest trees. The position is focused on plant pathology with relevance for agricultural crop production. Current research includes fungal-plant interactions, biological control, integrated pest management, disease resistance, plant defense, evolution of pathogens, population dynamics and epidemiology. The department is responsible for teaching plant pathology for agronomy students as well as in the master program Plant biology for sustainable production, and within courses in mycology, molecular ecology and forest pathology. The department also have extensive cooperation with external stakeholders and society at large. The department is part of SLU Biocentrum that offers an excellent research environment within life sciences with a modern infrastructure, including plant growth facilities. Researchers at the department are also active within SLU Centre for biological control (CBC) – a platform for researchers at SLU performing research on sustainable plant protection. It is also possible to use SLUs long-term field trials. The department have access to the national infrastructure SciLifeLab, which offer expertise and platforms for different “omics-techniques” as well as computational capacity.

Read more about our benefits and how it is to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject area

The subject area of the employment is plant pathology with specialization in agricultural crops within a Northern European perspective, and can include both basic and applied research questions. The focus can be on interactions between plants and microorganisms, disease management such as biological control, chemical control or host immunity, genetics and genomics of pathogens and biocontrol organisms, adaptation of pathogens to climate change and agricultural practices, or epidemiology of plant diseases.

Duties

The applicant should, within the subject area


• develop and manage successful research with relevance for the development of sustainable plant protection in Northern Europe
• develop and lead teaching in plant pathology at first, second and doctoral levels
• supervise PhD students
• develop and maintain international networks with researchers and in society
• communicate research and research findings
• apply for competitive external research funding

Qualifications

The applicant must


• hold a doctorate or have equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area of the position
• have good ability to communicate in written and spoken English
• be pedagogically skilled

Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-03-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Klinikveterinär och handledare till smådjurskliniken, UDS

Universitetsdjursjukhuset Är du en veterinär med särskilt intresse för att bidra till och se andra utvecklas? Vi söker en kliniker som vill kombinera klinik med handledning av juniora kollegor. Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Om jobbet Som legitimerad veterinär med uppgift att handleda yngre kollegor i steg 1-specialisering i hunden och kattens sjukdomar arbetar du kliniskt i vår verksamhet efter tidigare erfarenhet och kompetens. D... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Är du en veterinär med särskilt intresse för att bidra till och se andra utvecklas? Vi söker en kliniker som vill kombinera klinik med handledning av juniora kollegor. Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!
Om jobbet
Som legitimerad veterinär med uppgift att handleda yngre kollegor i steg 1-specialisering i hunden och kattens sjukdomar arbetar du kliniskt i vår verksamhet efter tidigare erfarenhet och kompetens. Du arbetar roterande inom de områden du har kunskap om. Du ingår i ett team av veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare som tillsammans arbetar med excellent djursjukvård, undervisning och främjande av forskning. Det är en varierad och stimulerande vardag i en dygnet-runt-verksamhet inom Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Eftersom SLU a?r den enda utbildningsanstalten fo?r legitimerade djursjukva?rdsutbildningar kommer du att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterina?rer och djursjuksko?tare.

I arbetet inga?r tja?nstgo?ring på kva?llar, helger och na?tter.

Din kompetensutveckling är vår framtid, det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer samarbeta med kunniga kollegor.? 

Din bakgrund 
Du är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige, och har gedigen kunskap inom dina intresseområden. Du har som minst steg 1-specialisering inom hunden och kattens sjukdomar. Det är meriterande att även ha steg 2, att ha genomgått forskarutbildning eller gjort en residency för något veterinärmedicinskt college. Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande.

Vi söker dig som vill kombinera god djursjukvård och service till kunder med undervisning och att bidra till utveckling av nästa generation djursjukvårdspersonal. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Du är intresserad av att undervisa och delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera. Då anställningen innebär omfattande kontakt med djurägare och studenter behöver du ha kunskaper inom det svenska språket i såväl tal som skrift.

Som veterinär på universitetsdjursjukhuset har du ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för evidensbaserad vård. Som person är du strukturerad, metodisk, har god självinsikt, kan förhålla dig väl i stressiga situationer och vill bidra till verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)
Pa? SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) ga?r utbildning, forskning och avancerad djursjukva?rd hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterina?rer och djursjuksko?tare och ger fo?rstklassig va?rd till sa?llskapsdjur, ta?vlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider a?ven kunskap till allma?nheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsro?nen utvecklar vi framtidens djursjukva?rd.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukva?rd fo?r ha?st, hund, katt och o?vriga sma?djur. Uto?ver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillga?ng till avancerad bilddiagnostik och ett veterina?rmedicinskt specialistlaboratorium. Totalt a?r vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukva?rd dygnet runt a?ret om.

Sma?djurskliniken har ca 80 medarbetare och tar a?rligen emot mer a?n 20 000 patienter. Hos oss kommer du la?ra ka?nna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi erbjuder goda mo?jligheter till kompetensutveckling och personalfo?rma?ner i form av friskva?rdsbidrag samt arbetstidsfo?rkortning.

Sma?djurskliniken har ma?nga intressanta och spa?nnande fall och bedriver evidensbaserad va?rd. Kliniken har ett na?ra samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, ba?de internt och externt. Vi har en allma?nt ho?g kompetens bland va?ra medarbetare med olika europeiska ämnesspecialister. Fo?r oss a?r samarbete en sja?lvklarhet och vi utbyter tankar, sto?ttar och hja?lper varandra, ba?de kollegor och studenter. Vi a?r stolta o?ver att se oss som ett ga?ng professionella och serio?sa yrkesma?n och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och gla?dje som ett framga?ngsrecept pa? arbetsplatsen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-15.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och övriga för tjänsten relevanta intyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Universitetslektor i idisslarmedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade dj... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.  

Ämnesbeskrivning

Ämnet idisslarmedicin omfattar sjukdomarnas etiologi, patogenes, diagnostik, behandling, profylax, epidemiologi på individ- och besättningsnivå hos nötkreatur, får och get. På besättningsnivå har ämnet fokus på kontrollmetoder för optimering av djurhälsa och produktion.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom idisslarmedicin, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• medverka aktivt i klinisk undervisning och kliniskt arbete på Idisslarkliniken samt i besättningsarbete
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom idisslarmedicin eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet (individ- och besättningsmedicin) inom ämnet
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-02-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral position

Ansök    Dec 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in... Visa mer
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro levels, wood adhesives and composites, and with accredited testing of wood products and treatments for the market. Read more about our benefits and what it's like to work at the department, SLU at https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/

About the position
The candidate for the Postdoctoral position is expected to carry out research focused on wood science and technology as a subject area with a strong emphasis on theoretical and practical analyses of wood fiber permeability and intrusion of liquids under impregnation and prediction of physical and thermal characteristics of bio-composite materials. The research concerns also understanding of the wood anatomical structure, material properties and the impact of various wood treatment approaches and processes on the wood/fiber quality – the above aiming at development of novel biomaterials with tailored/added functionalities.

 The successful candidate participates in a teamwork but also develops her/his own research approaches and ideas in the subject area. Emphasis is set on numerical simulation of axial and transverse capillary infiltration in solid wood, wood particles, mechanical pulp wood fibres and the assessment of the input permeability, capillary pressure and nature of liquid by validating the simulation results with experimental data. The above parameters are linked further to prediction of the properties of bio-composites with added functionalities, e.g., improved thermal characteristics by impregnation of bio phase change materials (bioPCM).

The successful candidate is expected to work together with international group of researchers and industry representatives in the frame of a 4-year Horizon project starting in January 2024. The candidate must contribute with both theoretical and practical modelling of the process, publish scientific articles, and have an affinity to participate in writing of research applications.

Your profile
Eligible for employment as a Postdoctoral fellow are those who hold PhD degree or equivalent academic qualifications on the emphasis of the subject area. Background in applied mathematics with skills and expertise in wood material science, composite materials, image processing, X-ray computed tomography and/or dynamic building energy performance simulation are the main assessment criteria. Additionally and desirably, the candidates should have some experience in microscopy (light and/or SEM). The successful candidate will join a research team working on wood/fibre micro-/macrostructure (i.e., wood cell wall and lumen) is used as low-cost porous structures (storage cells) for encapsulation of renewable bio phase change materials (bioPCMs) for extensive use in green building products for energy saving. The interactions between the bioPCM, the wood cell wall and polymer binders will be the focus of the study.

Additional requirements include excellent communication and writing skills in English, ability to plan, and carry out laboratory research work in collaboration with co-workers.

On consideration for appointment as a PhD student, the emphasis is primarily set on the applicant's qualifications and the ability to approach in a creative way the research field of interest. Attention will also be paid to communication skills and ability to work independently and in a research team, keeping the due dates of the research activities. We are looking for highly motivated candidates for the position.

A postdoctoral position is primarily intended for individuals who have completed their Ph.D. within the last three years.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Start date:
By agreement.

Application:
Please submit your application before deadline 2024-02-15. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor inom modellering av biomaterialegenskaper

Ansök    Dec 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av Skogsvetenskapliga fakulteten, har ett 50-tal anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogliga biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika ... Visa mer
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av Skogsvetenskapliga fakulteten, har ett 50-tal anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogliga biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknologi med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på institutionen, SLU på https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/

Om jobbet
Kandidaten till postdoktorandtjänsten förväntas bedriva forskning inriktad på trävetenskap och teknologi som ämnesområde med stark tonvikt på teoretiska och praktiska analyser av träfibrernas permeabilitet och inträngning av vätskor under impregnering och förutsägelse av fysikaliska och termiska egenskaper hos biokompositmaterial. Forskningen handlar också om förståelse för träets anatomiska struktur, materialegenskaper och inverkan av olika träbehandlingsmetoder och processer på trä-/fiberkvaliteten – ovanstående syftar till utveckling av nya biomaterial med skräddarsydda/tilläggsfunktioner. 

Den framgångsrika kandidaten deltar i ett lagarbete men utvecklar också sina egna forskningsansatser och idéer inom ämnesområdet. Tonvikten läggs på numerisk simulering av axiell och tvärgående kapillärinfiltration i massivt trä, träpartiklar, mekaniska massavedfibrer och bedömning av ingående permeabilitet, kapillärtryck och vätskans natur genom att validera simuleringsresultaten med experimentella data. Ovanstående parametrar är vidare kopplade till förutsägelse av egenskaperna hos bio-kompositer med tillagda funktionaliteter, t.ex. förbättrade termiska egenskaper genom impregnering av biofasförändringsmaterial (bioFFM).

Den framgångsrika kandidaten förväntas arbeta tillsammans med en internationell grupp av forskare och branschrepresentanter inom ramen av ett 4-årigt Horizon projekt med start i januari 2024. Kandidaten ska bidra med både teoretisk och praktisk modellering av processen, publicera vetenskapliga artiklar och ha en affinitet att delta i och skriva forskningsansökningar

Din bakgrund 
Behöriga för anställning som postdoktor är de som har doktorsexamen eller motsvarande akademiska meriter med tyngdpunkten inom ämnesområdet. Bakgrund i tillämpad matematik med färdigheter och expertis inom trämaterialvetenskap, kompositmaterial, bildbehandling, tomografi och/eller dynamisk byggnadsenergisimulering är de viktigaste bedömningskriterierna. Dessutom och önskvärt bör kandidaterna ha viss erfarenhet av mikroskopi (ljus och/eller SEM). Den framgångsrika kandidaten kommer att gå med i ett forskargrupp som arbetar med trä/fiber mikro-/makrostruktur (dvs. träcellvägg och lumen) används som billiga porösa strukturer (lagringsceller) för inkapsling av förnybara biofasförändringsmaterial (bioFFM) för omfattande användning i gröna byggmaterial för energibesparing. Interaktionerna mellan bioFFM, träcellväggen och polymerbindemedel kommer att vara i fokus för studien.

Ytterligare krav inkluderar utmärkt kommunikations- och skrivförmåga på engelska, förmåga att planera och genomföra laboratorieforskningsarbete i samarbete med medarbetare.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Universitetslektor i växtpatologi, med inriktning jordbruksgrödor

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, tillika mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Växtpatologi, biodiversitet och näringsomsättning i jordbruks- ... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, tillika mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Växtpatologi, biodiversitet och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden där växtpatologi utgör ungefär hälften av forskningen vid institutionen. Anställningen är inriktad mot växtpatologi inom jordbrukets växtodling. Pågående forskning inkluderar svamp-växtinteraktioner, biologisk bekämpning, integrerat växtskydd, sjukdomsresistens, växters försvar mot sjukdomar, evolution av patogener, populationsdynamik samt epidemiologi. Institutionen är ansvarig för utbildning inom växtpatologi för agronomer och på masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion, och inom kurser i mykologi, molekylär ekologi och skogspatologi. Likaså har institutionen en omfattande samverkan med externa intressenter och samhället i stort. Institutionen är en del av SLU Biocentrum som erbjuder en excellent forskningsmiljö inom livsvetenskaperna med en modern infrastruktur, inklusive växtodlingsanläggningar. Forskare vid institutionen är verksamma inom SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) – en plattform för forskare vid SLU som bedriver forskning om hållbara bekämpningsmetoder. Det finns även möjlighet att utnyttja SLUs långliggande jordbruksförsök. Institutionen har också tillgång till den nationella infrastrukturen SciLifeLab, som erbjuder expertis och plattformar för olika ”omics-tekniker” samt beräkningsresurser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet för anställningen är växtpatologi med specialisering mot jordbruksgrödor i ett nordeuropeiskt perspektiv, och kan omfatta både grundläggande och tillämpningsnära forskning. Fokus kan vara på interaktioner mellan växter och mikroorganismer, växtskyddsåtgärder såsom biologisk bekämpning, kemisk bekämpning eller växters immunitet, genetik och genomik hos patogener och biologiska bekämpningsorganismer, patogeners adaption till klimatförändringar och brukningsmetoder, eller växtsjukdomars epidemiologi.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet med relevans för ett hållbart växtskydd i Nordeuropa
• utveckla och leda undervisning i växtpatologi på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• handleda doktorander
• utveckla och upprätthålla nätverk med internationella forskare och samhället i övrigt
• kommunicera forskning och forskningsresultat
• söka externa forskningsmedel i konkurrens

Behörighet

Den sökande ska


• ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha goda kunskaper i engelska
• vara pedagogiskt skicklig

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Sista ansökningsdatum:
2024-03-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Bioinformatiker

Institutionen för växtbiologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet söker en bioinformatiker som skall ge stöd åt olika forskningsprojekt kopplade till flera framgångsrika forskningsgrupper vid SLU. Fakultetens uppgift är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. På fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap forskar vi brett kring ... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet söker en bioinformatiker som skall ge stöd åt olika forskningsprojekt kopplade till flera framgångsrika forskningsgrupper vid SLU.
Fakultetens uppgift är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. På fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap forskar vi brett kring hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.

Den nuvarande positionen ingår i SLU: s bioinformatikinfrastruktur, där alla fyra fakulteter ingår, tillsammans med flera centralt samordnade bioinformatiker (www.slubi.se). Innehavaren av tjänsten kommer att arbeta med forskare inom olika ämnesområden vid NJ-fakulteten och kommer att vara i konstant samverkan med infrastrukturens övriga bioinformatiker. Han/hon kommer att interagera med den Nationella bioinformatikinfrastrukturen i Sverige (NBIS) för att tillsammans och i samarbete med NBIS-experter ge nationell support.

Läs om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Bioinformatikern kommer att i) tillhandahålla bioinformatikstöd och utbildning för forskare vid NJ fakulteten, ii) utveckla och skapa verktyg och resurser för forskargrupper vid fakulteten, iii) delta i kunskapsöverföring och utbildning av forskare vid SLU och iv) underhålla och installera nödvändig programvara/hårdvara som krävs för att ge bioinformatikstöd.

Din bakgrund 
En framgångsrik kandidat ska ha en doktorsgrad eller motsvarande i bioinformatik eller annat relevant ämne samt dokumenterade färdigheter i dataanalys av NGS data, RNA-Seq, metagenomik sekvensdata, och/eller DNA barcoding. Meriterande är även att ha färdigheter i att och tillhandahållande mjukvarulöningar, databasdesign, och användargränssnitt. Kandidaten måste ha utmärkta färdigheter i datahantering och måste behärska ett eller flera skriptspråk (t ex Python, Perl, R). Erfarenhet av databashantering och Unix systemadministration är väsentlig. Kunskap i statistik är meriterande. Bioinformatikern kommer att interagera med en mängd olika kollegor med olika vetenskapliga bakgrunder och måste därför ha en utmärkt kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Senior lecturer/Associate professor in ruminant medicine

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, su... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 


Subject description

The subject of ruminant medicine covers the aetiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, prophylaxis and epidemiology of diseases at individual and herd level in cattle, sheep and goats. The topic is divided into metabolic and infectious diseases. At the herd level, the topic focuses on control methods for optimising animal health and production.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach in ruminant medicine, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate in teaching and clinical work at the ruminant clinic and in herd health assignments;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within two years.

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as SLU is a Swedish-speaking university, the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position.

The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must:


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in ruminant medicine or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 


Application deadline:
2024-02-05

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Ekonom

Husdjurens utfodring och vård (HUV) - forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. På HUV arbetar idag ca 60 medarbetare i främst Uppsala, men även i Umeå.  Husdjurens miljö och hälsa (HMH) - genom forskning, undervisning och forskningsinformation har vi fokus på ... Visa mer
Husdjurens utfodring och vård (HUV) - forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. På HUV arbetar idag ca 60 medarbetare i främst Uppsala, men även i Umeå. 

Husdjurens miljö och hälsa (HMH) - genom forskning, undervisning och forskningsinformation har vi fokus på att öka kunskapen om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön för lantbruksdjur, sällskapsdjur, sportsdjur, försöksdjur, djurparksdjur och vilda djur. HMH har ca 70 medarbetare i framförallt Skara, men även i Uppsala och Göteborg. 

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) - arbetar brett inom djurskydd och djurvälfärd, och fungerar som en kontaktyta gentemot lagstiftare, statliga myndigheter, berörda branscher och andra aktörer. SCAW bedriver fort- och vidareutbildning inom djurvälfärd, samt anordnar seminarier inom djurvälfärdsområdet.  På SCAW arbetar idag 5 handläggare tillsammans med ansvarig föreståndare i Uppsala och Skara.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en ekonom som kommer att ingå i institutionens verksamhetsstöd. Då vi nu befinner oss mitt i en större omorganisation, där tre ovan nämnda institutioner ska bli en, kommer ditt stöd och ditt bidrag redan från start vara väldigt viktig. 

Hos oss prioriterar vi arbetsmiljöarbete och jobbar aktivt med kompetenshöjande aktiviteter för personalen. Som ny ekonom kommer du att få delta i ett flertal interna kurser och ingå i nätverk för olika administrativa roller. 

I tjänsten som ekonom ingår ekonomiarbete relaterat till projektredovisning, budget och bokslut. Som statlig myndighet har vi ett omfattande regelverk som måste följas, och institutionens forskningsprojekt har många typer av finansiärer med olika regelverk. 

Tillsammans med projektekonomer, controllers och administrativ chef kommer du att arbeta aktivt med att utveckla vårt arbetssätt och stödja verksamheten, samt säkerställa att lagar och regler följs. Exempel på arbetsuppgifter är kontraktshantering, fakturering/rekvirering av medel, uppföljning, bokföring, ekonomisk redovisning till finansiärer och projektkalkylering vid forskningsansökningar. 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi på universitets-/högskolenivå eller motsvarande kompetens. Erfarenhet av redovisning och projektekonomi är meriterande. Kunskap och erfarenhet av regelverk och projektredovisning inom staten, EU-projekt och vanligt förekommande administrativa system relaterade till ovanstående är meriterande. 

Vi söker en motiverad, entusiastisk och ansvarstagande medarbetare med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Arbetsuppgifterna i tjänsten kräver noggrannhet och god förmåga att lösa problem, organisera och kommunicera med olika målgrupper. Institutionen och våra forskningsprojekt verkar internationellt varför god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt både på svenska och på engelska är ett krav. Eftersom arbetet innebär såväl interna som externa kontakter, ser vi också att du har en naturlig känsla för service och gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Placering:
Skara eller Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Systemutvecklare

Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som vill utveckla och leda arbetet våra tre miljöanalyslaboratoriers gemensamma Laboratory Information Management System (LIMS), ett databasbaserat (MS Server) system som organiserar prover och mätdata. Om jobbet Laboratorierna analyserar prover från svensk miljöövervakning av sjöar och vattendrag och använder sig av ett modifierat kommersiellt LIMS från Labware. Du kommer utveckla ett enskilt labora... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill utveckla och leda arbetet våra tre miljöanalyslaboratoriers gemensamma Laboratory Information Management System (LIMS), ett databasbaserat (MS Server) system som organiserar prover och mätdata.
Om jobbet
Laboratorierna analyserar prover från svensk miljöövervakning av sjöar och vattendrag och använder sig av ett modifierat kommersiellt LIMS från Labware. Du kommer utveckla ett enskilt laboratoriums system samt samordna arbetet och utveckla de gemensamma övergripande delarna. Du ser helheten och prioriterar arbetet i samråd med laboratorieansvariga.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:


• Utveckling och förvaltning av LIMS-systemet för de biologiska proverna där nuvarande medarbetare kommer att gå i pension
• Uppdatera, utveckla och förvalta LIMS på helhetsnivå för optimal funktion baserat på verksamhetens behov
• Stödja LIMS-användarna och systemadministratörerna
• Optimera och utveckla överföring till extern databas och webbportal

Din bakgrund 
Du har högskoleexamen inom datavetenskap/systemutveckling eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av att jobba med LIMS-system kopplat till laboratoriearbete (biologiska och kemiska analyser samt biologisk taxonomi) är meriterande. Du behöver behärska programmeringsspråk som , C# och Basic, samt ha grundkunskaper i HTML, CSS och Javascript. Kunskaper i Crystal Reports, XML och JMP-skriptspråket JSL är meriterande. Programmeringsarbete i Labware är meriterande.

Som person är du systematisk, analytisk, noggrann, bra på att lösa problem och samarbeta med andra. Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. 

Om oss
Institutionen för vatten och miljö har ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen/avdelningen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-19.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Universitetslektor i veterinärmedicinsk anestesiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade dj... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet anestesiologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom anestesiologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha personal- och budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom anestesi eller inom ett annat för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-04-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

HR-specialist

Personalavdelningen Personalavdelningen söker en erfaren HR-specialist med kunskap och förmåga att axla de flesta ansvarsområden inom HR. Hos oss jobbar du självständigt, nära verksamheten, med kollegor som delar ditt uppdrag och dina utmaningar. Vi verkar i en härlig, inspirerande miljö och bidrar till att SLU är ett universitet i världsklass. Är du vår nya kollega? Om jobbet Som HR-specialist arbetar du brett med operativa och strategiska personalfrågor ... Visa mer
Personalavdelningen
Personalavdelningen söker en erfaren HR-specialist med kunskap och förmåga att axla de flesta ansvarsområden inom HR. Hos oss jobbar du självständigt, nära verksamheten, med kollegor som delar ditt uppdrag och dina utmaningar. Vi verkar i en härlig, inspirerande miljö och bidrar till att SLU är ett universitet i världsklass. Är du vår nya kollega?
Om jobbet
Som HR-specialist arbetar du brett med operativa och strategiska personalfrågor och är ansvarig kontaktperson gentemot ett antal institutioner/avdelningar. Du arbetar rådgivande och konsultativt i frågor såsom arbetsrätt, rekrytering, omställning, lönebildning och personalsociala frågor. Som HR-specialist på SLU har du en viktig roll i att tillsammans med kollegorna på personalavdelningen bidra till utvecklingen av SLU:s HR-processer och verksamhetsstöd. Särskilt fokus i denna tjänst är förändringsarbete och organisationsfrågor.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har examen från programmet för personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande och lång erfarenhet av brett HR- arbete. Du har en gedigen kunskap i personalarbetets grunder och stor förståelse för lagar, avtal och samspelet med fackliga organisationer. Du har erfarenhet från arbete i statliga mydigheter. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att stötta chefer i förändringsledning. Om du har jobbat i högskolesektorn är det meriterande.

Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, är pedagogisk och har ett serviceinriktat synsätt. Du ser hur dina frågor kopplar till helheten, du kan prioritera och fatta självständiga beslut. Du bidrar med din kompetens i komplexa frågor och delar med dig till dina kollegor.

Du känner dig bekväm med att utbilda och informera i grupp och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om oss
SLU:s personalavdelning ingår i verksamhetsstödet på SLU och har en konsultativ roll gentemot universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Vi är ett stöd för chefer och ledare, så att de kan utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva, hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Vårt uppdrag växer och vi letar efter en erfaren kollega som vill vara med och bidra i vårt arbete.

Hos oss jobbar du självständigt, nära verksamheten, med kollegor som delar ditt uppdrag och dina utmaningar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Research Engineer - Microbial single cell analysis

Ansök    Dec 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a person who want to lead and develop our newly established laboratory for microbial single cell analysis and who has experience in advanced microbial single-cell analysis using fluorescence-based methods. About the position Your main work tasks are to coordinate, lead and develop our newly established laboratory for microbial single cell analysis. This includes responsibility for our fluores... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a person who want to lead and develop our newly established laboratory for microbial single cell analysis and who has experience in advanced microbial single-cell analysis using fluorescence-based methods.
About the position
Your main work tasks are to coordinate, lead and develop our newly established laboratory for microbial single cell analysis. This includes responsibility for our fluorescence-activated cell sorting instruments (MoFlo Astrios), flow cytometer (Cytoflex) and fluorescence microscopes, as well as carrying out microbial single-cell analyzes with these (and other) instruments and contributing in other ways to internal and external research projects through, among other things, expert support and supervision. The position also includes handling and preparation of complex environmental samples for single-cell analysis and, if necessary, contributing to DNA-based analyses of microbial diversity and the laboratory's general quality work.

Your profile
To apply for the position, you must have a PhD in biology, biotechnology, biomedicine or related field and have significant practical experience in advanced microbial single-cell analysis using fluorescence-based methods. For this hire, we place particular emphasis on previous experience with large-scale fluorescence-activated single-cell sorting, but documented competence in fluorescence microscopy, flow cytometry, microfluidics, single-cell genomics and various hybridization methods for visualization are also considered as merits. It is further expected that the applicant is well acquainted with basic laboratory routines and methods for the analysis of microbial cells and their genetic materials. Personal qualities will be considered and given great weight in this recruitment. We expect that you can work independently and are used to documenting your work according to standard procedures. Good knowledge of English is a requirement.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 140 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology.

For more information about the department or division visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment (6 months).

Scope:
100%

Start date:
Spring 2024 or according to agreement.

Application:
Please submit your application before deadline 15 January 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskningsingenjör – mikrobiell enkelcellsanalys

Ansök    Dec 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som vill leda och utveckla vårt nyetablerade laboratorium för mikrobiell enkelcellsanalys och som har erfarenhet av avancerad mikrobiell enkelcellsanalys med fluorescensbaserade metoder. Om jobbet Dina arbetsuppgifter består i att samordna, leda och utveckla vårt nyetablerade laboratorium för mikrobiell enkelcellsanalys. I detta ingår ansvar för våra fluorescensaktiverade cellsorteringsinstrument (MoFlo Astri... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill leda och utveckla vårt nyetablerade laboratorium för mikrobiell enkelcellsanalys och som har erfarenhet av avancerad mikrobiell enkelcellsanalys med fluorescensbaserade metoder.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter består i att samordna, leda och utveckla vårt nyetablerade laboratorium för mikrobiell enkelcellsanalys. I detta ingår ansvar för våra fluorescensaktiverade cellsorteringsinstrument (MoFlo Astrios), flödescytometer (Cytoflex) och fluorescensmikroskop, samt att genomföra mikrobiella enkelcells-analyser med dessa (och andra) instrument och att på andra sätt bidra till interna och externa forskningsprojekt genom bland annat expertstöd och handledning. I tjänsten ingår även hantering och beredning av komplexa miljöprov för enkelcellsanalys och att vid behov bidra till DNA-baserade analyser av mikrobiell mångfald och laboratoriets allmänna kvalitetsarbete.

Din bakgrund 
För att söka tjänsten ska du ha en doktorsexamen inom i biologi, bioteknik, biomedicin eller närliggande områden och ha betydande praktisk erfarenhet av avancerad mikrobiell enkelcellsanalys med fluorescensbaserade metoder. Vid tillsättningen av denna tjänst lägger vi särskild vikt vid tidigare erfarenhet av storskalig fluorescensaktiverad enkelcellssortering, men dokumenterad kompetens inom fluorescensmikroskopi, flödescytometri, mikrofluidik, enkelcellsgenomik och olika hybridiseringsmetoder för visualisering är också meriterande. Vidare förutsätts att sökanden är väl förtrogen med grundläggande laborativa rutiner och metoder för analys av mikrobiella celler och deras arvsmassa. Personliga egenskaper kommer att beaktas och ges stor vikt vid denna rekrytering. Vi ser gärna att du kan arbeta självständigt och är van att dokumentera ditt arbete enligt gängse rutiner. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen/avdelningen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning (6 månader).

Omfattning:
100%

Tillträde:
Våren 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Senior lecturer/Associate professor in veterinary anaesthesiology

Senior lecturer/Associate professor* in veterinary anaesthesiology Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology... Visa mer
Senior lecturer/Associate professor* in veterinary anaesthesiology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 


Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The holder will be responsible for the development of research and education in the entire field of anaesthesiology in cooperation with other researchers and teachers in the Faculty and the University.

Furthermore, the holder shall, within the subject of the position:


• develop and lead internationally successful research within the entire subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate in clinical work and teaching;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• possibly have staff and budget responsibilities;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must:


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.]

Application deadline:
2024-04-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i syntesen av massiva ekologiska data

Ansök    Dec 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Den postdoktorala forskaren kommer att utforska det hittills största, systematiskt insamlade globala biodiversitetsdatasetet, som genererats med ljudinspelare (fåglar, fladdermöss), viltkameror (däggdjur, fåglar) och molekylära metoder (leddjur, svampar). Hens uppgift är att rekonstruera globala mönster i organismsamhällenas struktur och globala processer i samhällenas uppbyggnad. Den postdoktorala forskaren får sin akademiska hemvist i en forskargrupp ledd av Tomas Roslin (https://www.slu.se/en/ew-cv/tomas-roslin/). Forskningen kommer att genomföras i samarbete med ett stort internationellt nätverk kring det internationella LIFEPLAN-projektet (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan). I denna kontext förväntas hen analysera data med stöd av och betydande bidrag från forskargruppen kring Otso Ovaskainen (https://www.jyu.fi/en/people/otso-ovaskainen). Som sin primära uppgift kommer hen att skriva och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med den större forskargruppen. Hen kommer även att delta i handledning av doktorander och kommunicera med internationella samarbetspartners.

Din bakgrund 
Vi söker en starkt motiverad kandidat som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär i ekologi samt med ett grundmurat intresse för samhällsekologi, inklusive s.k. egenskapsbaserade och funktionella tillvägagångssätt. Anställningen kräver en doktorsexamen i ekologi, biologi, bioinformatik eller motsvarande. Den vi söker bör ha en solid bakgrund inom samhällsekologi och exceptionella skrivfärdigheter. Färdigheter inom bioinformatik och/eller relevanta statistiska metoder betraktas som starka meriter. Kandidaten förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha dokumenterad skicklighet i vetenskapligt skrivande. Utmärkta färdigheter i kommunikation på engelska är ett krav. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker därför främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Den 1 april 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-19. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla (i) en beskrivning av akademiska intressen och av varför den sökande intresserar sig för just denna tjänst (max 8000 tecken inklusive mellanslag), (ii) Curriculum Vitae inklusive en komplett publikationslista som är uppdelad i fackgranskade vs icke-fackgranskade publikationer och (iii) kontaktinformation till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Universitetslektor vet.med. anestesiologi, perioperativ intensivvård

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper  Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade d... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper 
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Perioperativ intensivvård är den medicinska vård och övervakning som ges till patienter före, under och efter en kirurgisk operation och som avser att säkerställa att patienten genomgår en säker och framgångsrik operation och återhämtning. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom anestesiologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• medverka aktivt i kliniskt arbete och klinisk undervisning
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom anestesi eller inom ett annat för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Sista ansökningsdatum:
2024-04-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Senior lecturer veterinary anaesthesiology, perioperative intensive care

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, su... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. Perioperative intensive care is the medical care and monitoring provided to patients before, during and after a surgical operation and is intended to ensure that the patient undergoes a safe and successful operation and recovery. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research within the subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• actively participate in clinical work and teaching;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning [if relevant to the position].

Eligibility

The applicant must:


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

 

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-04-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor i reproduktionsbiologi

Institutionen för kliniska vetenskaper Reproduktionsbiologi hos medelstora däggdjur i en föränderlig värld – analys av biologiskt material och hormoner Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gr... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Reproduktionsbiologi hos medelstora däggdjur i en föränderlig värld – analys av biologiskt material och hormoner

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Viltbiologisk forskning bedrivs främst vid Institutionen för ekologi (Grimsö), Institutionen för vilt, fisk & miljö och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Tidsperioden när jaktbara arter får jagas bestäms dels utifrån behov, dels utifrån etiska hänsyn. Vilka etiska hänsyn som kan krävas styrs i sin tur i stor utsträckning av arternas reproduktionsbiologi. Jakttiderna kan behöva ändras, exempelvis till följd av föränderliga viltstammar, ny biologisk kunskap eller att klimatförändringar påverkar tidpunkten för reproduktion och uppfödning av ungar.

Vid den senaste jakttidsberedningen konstaterades att jakttiderna möjligen överlappar med reproduktionstiderna för rödräv (Vulpes vulpes), grävling (Meles meles), skogsmård (Martes martes), iller (Mustela putorius), skogshare (Lepus timidus), fälthare (Lepus europaeus) och bäver (Castor fiber). Naturvårdsverket finansierar nu ett forskningsprogram för att undersöka tidpunkten för de utpekade arternas reproduktion, samt när och hur de jagas idag.

Centrala frågeställningar inom forskningsprogrammet är:


• När föds ungarna, och hur ser den geografiska variationen ut?
• När diar ungarna och när blir de oberoende i olika delar av Sverige?
• Hur påverkas tidpunkten för reproduktionen av en föränderlig omvärld, och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?

Programmet erbjuder en unik möjlighet till jämförande studier av hur omvärldsfaktorer påverkar reproduktionsbiologin hos medelstora däggdjur.  Vi kommer att kombinera data från olika källor, samt data insamlade med olika metoder, för att besvara frågeställningarna.

Den utlysta tjänsten har fokus på insamling och analys av reproduktiv status hos skogs- och fälthare från biologiskt material samt reproduktiv status  genom analys av hormonhalter från spillning främst från grävling, rödräv och skogsmård. Du kommer ha en koordinerande roll för insamling av material, utveckling av metoder, analys av data, sammanställning av resultat och vetenskaplig publicering.

Kvalifikationer:
Du har doktorsexamen inom veterinärmedicin, reproduktionsbiologi, ekologi eller annat relevant ämnesområde, samt dokumenterad erfarenhet av att analysera reproduktiv status genom dissektioner och hormonanalyser. Erfarenheter av insamling av biologiskt material i fält och erfarenhet av att kombinera statistiska metoder och data från olika källor är starkt meriterande. Kunskap om livshistorieteori för däggdjur, histologi, metabolomics, medborgarforskning och bildanalys är meriterande, liksom kunskap om svensk viltförvaltning och jaktlagstiftning.

Vi söker en ambitiös, kreativ och entusiastisk person med utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska (tal och skrift), både när det gäller förmåga att leda arbetet med att skriva vetenskapliga publikationer och att kommunicera populärvetenskap. Det är meriterande att behärska svenska eller annat skandinaviskt språk, då viktiga delar av forskningsprogrammet bygger på medborgarforskning och samverkan med olika aktörer inom förvaltningen. Du trivs med att arbeta i grupp, samtidigt som du har en utvecklad förmåga att leda delprojekt inom dina specialområden.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

En anställning som postdoktor är meriterande för forskare tidigt i karriären och är främst tänkt för personer som disputerat under de senaste tre åren.

Placering:
Delad mellan Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi respektive Institutionen för kliniska vetenskaper, bägge i Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
Exempelvis 100%

Tillträde:
Februari 2024, eller efter överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-01-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral position in the temperature-dependence

Ansök    Dec 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. Read more about our benefits... Visa mer
Department of Ecology
At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
With climate warming, we are turning up the heat on ecological interaction networks. This is a both scientifically and societally interesting scenario, since most elements within these networks are temperature dependent ectotherms. Warming up a dynamic system where each element may have its own temperature response curve will affect the expected integrity, topological structure and overall dynamics of the system. Against this background, the postdoctoral researcher will characterise the temperature-dependence of ecological interaction networks by combining observations and experiments at the levels of individuals, populations and communities. The approach includes statistical modelling, ecophysiological experiments and long-term time series from the High Arctic. Overall, we expect the project to provide a conceptual framework for understanding transformative changes in natural communities. In this context, the postdoctoral researcher will have a key role in developing the framework, planning and implementing the experiments, analysing long-term data and publishing their findings. The position involves field work in the High Arctic.

Your profile
We are looking for a highly motivated candidate pursuing an academic career in ecology with a solid interest in community ecology, including trait-based approaches and ecological networks. A PhD in ecology, ecophysiology or equivalent is required. The candidate should have a solid background in statistics and good writing skills. The candidate is expected to be capable and willing to take initiative and work independently as well as in a team. Excellent communication skills in English are required. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree from the last three years. We put strong emphasis on personal character including good collaborative skills.

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
April 1, 2024, or as agreed. 

Application:
Please submit your application before deadline January 19, 2024. You must submit your application by clicking the button below. Applications should be written in English and contain (i) a statement of academic interests and motivation for applying to this position (max 8000 characters including spaces), (ii) Curriculum Vitae including a complete publication list separated into peer reviewed and non-peer reviewed publications and (iii) contact information to two reference persons.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoctoral position in the synthesis of big ecological data

Ansök    Dec 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. Read more about our benefits... Visa mer
Department of Ecology
At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
The postdoctoral researcher will work with the largest, systematically collected global biodiversity data set generated by audio recorders (birds, bats), camera traps (mammals, birds) and molecular methods (arthropods, fungi) to date. Their task is in reconstructing global patterns in community structure and global processes in community assembly. The postdoctoral researcher will gain academic support from the research team of Tomas Roslin (https://www.slu.se/en/ew-cv/tomas-roslin/). The research will be conducted in collaboration with a large international network centered on the international LIFEPLAN project (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan). In this setting, the researcher will analyze data with the support and substantial input of the team of Otso Ovaskainen (https://www.jyu.fi/en/people/otso-ovaskainen). As their primary task, they will write and publish scientific papers in collaboration with the extended research team. The postdoc will also assist in the supervision of PhD students, and communicate with international research partners.

Your profile
We are looking for a highly motivated candidate pursuing an academic career in ecology with a solid interest in community ecology, including trait-based and functional approaches. A PhD in ecology, biology, bioinformatics or equivalent is required. The candidate should have a solid background in community ecology and exceptional writing skills. Skills in bioinformatics and/or relevant statistical techniques are considered strong merits. The candidate is expected to be capable and willing to take initiative and work independently as well as in a team. Excellent communication skills in English are required. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree from the last three years. We put strong emphasis on personal character including good collaborative skills.

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
April 1, 2024, or as agreed. 

Application:
Please submit your application before deadline January 19, 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Applications should be written in English and contain (i) a statement of academic interests and motivation for applying to this position (max 8000 characters including spaces), (ii) Curriculum Vitae including a complete publication list separated into peer reviewed and non-peer reviewed publications and (iii) contact information to two reference persons.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoctoral Position

Postdoctoral Position: Reproductive Biology in Medium-sized Mammals in a Changing World - gonad development and hormone levels The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) generates knowledge for a sustainable management of our natural resources, while challenging established knowledge through critical thinking and a curious, open perspective. Our activities encompass plants, animals, and humans worldwide, with a focus on the green sector, includ... Visa mer
Postdoctoral Position: Reproductive Biology in Medium-sized Mammals in a Changing World - gonad development and hormone levels

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) generates knowledge for a sustainable management of our natural resources, while challenging established knowledge through critical thinking and a curious, open perspective. Our activities encompass plants, animals, and humans worldwide, with a focus on the green sector, including forestry, agriculture, and water management. Research in wildlife biology is primarily conducted at the Department of Ecology (Grimsö), the Department of Wildlife, Fish & Environment, and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Job Description:

The timing of hunting seasons is largely determined by ethical considerations based on the reproductive biology of the game species. Hunting seasons may need to be adjusted due to changing game populations, new biological knowledge, or climate changes affecting the timing of reproduction and offspring independence. Thus, updated knowledge of the reproductive biology of game species is necessary for making informed decisions about hunting seasons.

During the latest revision of Swedish hunting seasons, it was noted that hunting might occur during the reproductive season of red fox (Vulpes vulpes), badger (Meles meles), pine marten (Martes martes), polecat (Mustela putorius), mountain hare (Lepus timidus), European hare (Lepus europaeus), and beaver (Castor fiber). Therefore, the Swedish Environmental Protection Agency is now funding a research program to investigate the timing of reproduction in these species, as well as when and how they currently are hunted.

Key research questions within the program include:


• When are the offspring born, and what is the geographical variation?
• When is the suckling period, and when do young become independent in different parts of Sweden?
• How is the timing of reproduction affected by a changing environment, and what changes can we expect in the future?

We will combine data from various sources, and collected through different methods, to address these questions. The program provides a unique opportunity for comparative studies on how environmental factors affect the reproductive biology of medium-sized mammals.

The advertised position focuses on the collection of biological samples and analysis of reproductive status in hares, as well as analysis of hormone levels from faeces in badgers, red foxes, and pine martens. You will have a coordinating role in the collection of samples, method development, data analysis and scientific writing.

Qualifications:

You have a Ph.D. in veterinary medicine, reproductive biology, ecology, or another relevant field, with documented experience in analysing reproductive status through dissections and hormone analyses. Experience from field work as well as from combining statistical methods and data from different sources is highly desirable. Knowledge of life history theory for mammals, histology, metabolomics, citizen science, and image analysis is advantageous, as well as knowledge of Swedish wildlife management and hunting legislation.

We are seeking an ambitious, creative, and enthusiastic person with excellent communication skills in English (both spoken and written), particularly in leading the writing of scientific publications and communicating science to the public. Proficiency in Swedish or another Scandinavian language is strongly preferred, as important aspects of the research program rely on citizen science and collaboration with various stakeholders in wildlife management. You enjoy working in a team while having the ability to lead sub-projects in your areas of expertise.

A valid driver's license (B-körkort) is a requirement for the position.

A postdoctoral position is primarily intended for individuals who have completed their Ph.D. within the last three years.

Location:
Shared between Department of Clinical Sciences and Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry, both in Uppsala.

Application:


Submit your application by the deadline of January 15th, 2024, via the application button. We are recruiting four postdoctoral researchers who will apply different methods to all species within the research program, working closely together. The exact distribution of tasks among positions may be adjusted based on the qualifications of the applicants. Therefore, we encourage interested candidates to apply for multiple positions within the program (link to additional ads).

Selection among eligible applicants is based on:


• a 1-2 page personal letter in English, describing yourself as an applicant and your motivation and fit for the project; 2) your CV, including education, publications, and relevant work experience; 3) a link to your doctoral thesis, copies of degree certificates and academic merits, transcripts from previous studies at the undergraduate and advanced levels at universities or colleges; 4) a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications; 5) interviews with the top-ranked candidates.

Employment Type: Fixed-term employment for 24 months.

Start Date: February 2024, or by agreement.

Trade Union Contact Persons: https://internt.slu.se/min?anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.
www.slu.se Visa mindre