Lediga jobb Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Se alla lediga jobb från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Research assistant in Forest Pathology

Ansök    Maj 18    Sveriges Lantbruksuniversitet    Mykolog
Nytt
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology is part of the Biocentrum at campus Ultuna. The department's researchers have a broad competence in plant and tree pathology and in microbial ecology. Key issues concern the population biology and social structure of microorganisms, their functions, especially in nutrient turnover and for tree health, as well as the interaction between microorganisms and other groups of organisms. Important research are... Visa mer
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology is part of the Biocentrum at campus Ultuna. The department's researchers have a broad competence in plant and tree pathology and in microbial ecology. Key issues concern the population biology and social structure of microorganisms, their functions, especially in nutrient turnover and for tree health, as well as the interaction between microorganisms and other groups of organisms. Important research areas are regulation, ecology, population biology and microorganisms as well as modeling and control of tree and plant diseases in the field.

Duties:
You will assist in an ongoing phenotyping experiment and you will work both in the green-house and laboratory. The work involves  collection of phenotype data and samples in an experiment  that  aims to compare different spruce genotypes susceptibility to the forest pathogen Heterobasidion parviporum.

Qualifications:
We expect that you can communiate well in English, and preferentially also in Swedish. Previous experience of work with forest tree seedlings or of work in e.g. nurseries or in molecular biological or microbiological laboratory work is a merit. Previous experience as a research assistant is a merit.

Emphasis is placed on personal characteristics in the recruitment process we are looking for patient, meticulous candidates with problem-solving skills as well as the ability to work both in teams and take independent responsibility.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 1 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
week 33 or week 35, after agreement 

Application:
We welcome your application no later than 2022-07-28, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskare

Nytt
Forskare, undervisning och tidigmoderna landskap Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvä... Visa mer
Forskare, undervisning och tidigmoderna landskap

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för Miljöintegrering med Sidas helpdesk. Stad och land har ca 170 medarbetare.

Avdelningen för agrarhistoria bedriver en bred forskning kring den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort från förhistorisk tid till idag.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i agrarhistoria i ett nära samarbete med övrig personal på avdelningen och institutionen. Du skall ansvara för undervisningen på delkursen Svenska historiska landskap, på kursen Jordbrukets och landsbygdens historia och ta aktiv del i det administrativa arbetet för kurspaketet Landskapets historia och växtkännedom. Undervisning och kursadministration inom andra kurser kan bli aktuellt. Kursen Svenska historiska landskap ställer stora krav på kunskap om historiska kartor så väl som moderna kartor samt kunskap om bildbehandlingsprogram. Forskningen inom tjänsten skall vara inriktad på agrarhistoriska problem i skärningsfältet mellan agrarhistoria och historisk geografi, framför allt rumsliga analyser av det tidigmoderna jordbruket. 

Kvalifikationer:

För anställningen krävs doktorsexamen i agrarhistoria eller kulturgeografi och dokumenterad erfarenhet av undervisning. Vidare krävs mycket god kunskap om historiska och moderna kartor samt GIS-kompetens och kunskap om bildbehandlingsprogram. Det krävs erfarenhet av undervisningsplattformen Canvas. Den sökande ska också ha goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska samt vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, t.o.m. den 2024-06-30

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 juli 2022

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-07.

Ansökan ska innehålla (i) ett brev (högst 2 A4-sidor) som beskriver dina förutsättningar för att genomföra arbete samt hur dessa passar den annonserade tjänsten; (ii) komplett CV, publikationslista och kontaktuppgifter; (iii) PDF-filer med doktorsexamen och intyg med relevanta meriter den sökande vill åberopa; (iv) ett vetenskapligt arbete med historisk geografisk inriktning; (v) två (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se

Kontaktperson

Jesper Larsson

Avdelningschef

018–67 1853

[email protected] Visa mindre

Forskningsassistent skogspatologi / sommarjobb

Ansök    Maj 18    Sveriges Lantbruksuniversitet    Mykolog
Nytt
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i Biocentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom växt- och skogspatologi och mikrobiell ekologi. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiolog... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i Biocentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom växt- och skogspatologi och mikrobiell ekologi. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av träd- och växtsjukdomar i fält.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer assistera i pågående projekt i gruppen för skogspatologi. Du kommer arbeta i pågående fenotypningsförsöktillsammans med  forskare i skogspatologigruppen, både i växthus och laboratorier. Arbetet kommer att bestå av provinsamling och insamling av data och prov i ett försök som handlar om att jämföra olika granars förmåga att försvara sig mot skadesvampen rotticka.

Kvalifikationer:
Vi förväntar oss också att du kan kommunicera på engelska, och gärna även på svenska. Tidigare erfarenhet av arbete med skogsplantor eller av arbete i t.ex. plantskolor eller  molekylärbiologiska/mikrobiologiska laboratorier är önskvärt. Tidigare arbete som försöksassistent är meriterande.

I valet av kandidater lägger vi mycket stor vikt vid personliga egenskaper, vi söker tålmodiga, noggranna och metodiska personer som trivs med att arbeta i grupp men som inte är rädda för att ta ansvar och initiativ.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 1 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
v 33  (en tjänst) eller V 36 (en till två tjänster)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i modellering av hållbara jordbrukssystem

Nytt
Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) och automation.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär att medverka i forskningsprojekt där olika typer av jordbrukssystem modelleras och utvärderas vad gäller deras miljömässiga prestanda. Modelleringen sker både på gårdsnivå och på regional och nationell skala. Viss undervisning ingår också i tjänsten.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad person med doktorsexamen inom teknologi, miljövetenskap, lantbruks- eller livsmedelsvetenskap eller liknande ämnesområde. Lämpliga sökande ska ha erfarenhet av modellering och progammering med tillämpning inom jordbruksrelaterade områden. Intresse för miljöfrågor, kunskap om livsmedelsproduktion och svenskt jordbruk är meriterande. Du måste kunna arbeta självständigt samtidigt som du bör ha intresse och förmåga att samverka med flera olika aktörer internt och externt. Vidare behöver du vara strukturerad och noggrann och ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i svenska är en fördel. Stort värde kommer att ligga på personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år, med ev. möjlighet till förlängning 1 år. 

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Licentiat, fysiologi

Nytt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Undervisningen sker till största del på svenska. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Vi söker nu en forskarstuderande till projektet ”Fysiologiska och metaboliska effekter av olika dieter".

Innehållsbeskrivning:
Den primära funktionen för en diet är oftast att tillgodose individens behov av energi och näringsämnen. Forskning visar dock att dieten kan påverka funktioner i kroppen via sekundära mekanismer. Syftet med projektet är att öka kunskapen om sekundäreffekter av dieter som skulle kunna påverka t.ex. cirkulation och beteende. Vi studerar den fysiologiska och metaboliska profilen i olika vävnader efter utfodring med dieter med olika kolhydratfraktioner. Projektet bygger på kontrollerade djurstudier, metabolomik och proteomik.

En forskarutbildning innebär att lära sig kritiskt granska vetenskaplig litteratur, under handledning samla in, analysera, bearbeta och presentera resultat från studier samt att delta i forskarutbildningskurser. Den forskarstuderande förväntas också medverka i undervisning samt på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Kommunikation med näring och press kan också bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha husdjursagronomexamen och ha erfarenhet av kontrollerade djurstudier med fokus på nutrition och fysiologi hos livsmedelsproducerande (inklusive hussyrsa) djur eller sport- och sällskapsdjur. Den sökande ska ha erfarenhet av att samla in, hantera, bearbeta och analysera prover och data. Den sökande skall ha god förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande med erfarenhet av undervisning i djurfysiologi på högskolenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning eventuellt med möjlighet till förlängning 2 år)

Tillträde:
Snarast

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctor position on sustainable sanitation systems modelling

Nytt
Department of Energy and Technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrition circuits and logistics systems. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental System... Visa mer
Department of Energy and Technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrition circuits and logistics systems. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics (statistics and mathematics with applications in biological systems) and Automation.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are looking for a postdoc to strengthen our research on sustainability assessments of technologies for resource-recovery from urban organic waste, i.e. wastewater fractions and organic solid waste. 

The postdoc will (1) Develop and apply new transdisciplinary methods for sustainability analysis with a focus on resource recovery (2) Increase knowledge of trade-offs between different sustainability aspects (3) Develop guidance through systems modelling for transitioning to sanitation systems with increased resource efficiency and equitable access for all.

Qualifications:
We are particularly interested in individuals working at the nexus of sustainability, wastewater infrastructure, systems modeling, and policy. The postdoc must have a demonstrated proficiency in systems thinking and system dynamics modeling, the ability to collaborate with a broad domain of stakeholders, and experience in assessing and distilling technical information into influential policy tools to inform decision-making processes. 

The candidate should have a PhD in technology or engineering, which clearly connects to waste/wastewater management or resource-recovery. Fluency in English, both oral and written, is a requirement.

In the assessments of candidates, we will focus especially on technical systems modelling skills (systems thinking, system dynamics modelling, agent-based modelling, etc.), experience with modelling technology transitions and/or innovation adoption, experience developing social science instruments and incorporating collected data into models, ability to formulate policy-related resources, and a proven track record of publishing, grant writing and academic work individually and as part of a team.

Great emphasis will be placed on personal characteristics and personal suitability such as the ability to work
together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

The application should contain:


• Cover letter describing yourself, your academic interests and your motivation for applying for the position (maximum 2 A4 pages);
• CV describing your education, publications, relevant work experience, etc.;
• Contact information for two references;
• Copy of your PhD certificate;

 

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment, 2 years with possible prolongation 1 year.

Extent:
100%.

Starting date:
January 2023.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-31, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Licentiat i Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Ansök    Maj 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Geolog
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Licentiat i Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet med fokus på växthusgasemissioner från odlad torvjord
Arbetsuppgifter:
Vi söker en licentiatstudent för ett forskningsprojekt som utvärderar om växthusgasavgången från odlad torvjord med vall eller träda skiljer sig från växthusgasavgången från torvjord med annuella grödor Licentiatprojektet är en del av ett FORMAS-uppdrag. I mer detalj kommer licentiaten att studera hur växthusgasemissionen påverkas av olika odlingssystem, såsom vall eller annuella grödor samt hur emissionen påverkas av dränering, vattenhalt och syreinnehåll i jorden.

Första delen i licentiatarbetet består av en stor litteraturstudie och systematisk analys (meta-studie) som följs upp med mätningar i fält och lab. Licentiaten kommer att ingå i en dynamisk och internationellt erkänt forskargrupp som arbetar med torvjordar och vattenhushållning. Vi söker en nyfiken person som är angelägen om att delta i ett forskningsprogram som syftar till att förbättra vår grundläggande förståelse för hur koldioxid och lustgasemissioner från torvjord påverkas av brukningsintensitet och odlingssystem som underlag till IPCC rapportering och förbättrade råd till jordbruket.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en mastersutbildning (eller motsvarande) i mark- eller miljövetenskap, geovetenskap, agronomi eller liknande ämnen. Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och hur vi kan reducera växthusgasavgången från jordbruket med erfarenhet från fältarbete. Erfarenhet av att planera och utföra experiment och vetenskapligt skrivande samt meta-analys är en merit. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du ska behärska engelska i tal och skrift. Då en del av arbetet innehåller fältförsök behöver licentiaten inneha B-körkort.

Utvärderingen kommer att baseras på skriftliga ansökningshandlingar, examensarbete och övriga publikationer. Ett urval av lämpliga kandidater kallas till intervju och vid behov kan en skriftlig uppgift följa.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som licentiat, 2 års utbildning. (Med ev möjlighet till doktorandutbildning, beroende på finansieringsmöjligheter)

Tillträde:
2022-07-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-06.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom modellering av hållbara sanitetssystem

Nytt
Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) och automation.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdok för att stärka vår forskning om hållbarhetsbedömningar av teknologier för resursåtervinning från urbant organiskt avfall, det vill säga avloppsvattenfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av individer som arbetar med kopplingen mellan hållbarhet, avloppsvatteninfrastruktur, systemmodellering och policy.

Postdoktorn ska utveckla och tillämpa nya transdisciplinära metoder för hållbarhetsanalys med fokus på resursåtervinning, öka kunskapen om avvägningar mellan olika hållbarhetsaspekter samt utveckla vägledning genom systemmodellering för övergång till sanitetssystem med ökade resurser, effektivitet och rättvis tillgång för alla.

Kvalifikationer:
Kandidaten bör ha en doktorsexamen i teknik eller ingenjörsvetenskap, vilket tydligt kopplar till avfalls-/avloppshantering eller resursåtervinning. Flytande  engelska i tal och skrift är ett krav. I bedömningarna av kandidater kommer vi särskilt att fokusera på tekniska systemmodelleringsfärdigheter (systemtänkande, systemdynamikmodellering, agentbaserad modellering, etc.), erfarenhet av modellering av teknologiövergångar och/eller innovationsadoption, erfarenhet av att utveckla samhällsvetenskapliga instrument och införliva insamlade data till modeller, förmåga att formulera policyrelaterade resurser och en bevisad meritlista av publicering, bidragsskrivning och akademiskt arbete individuellt och som en del av ett team.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Analytisk och problemlösande förmåga, motivation och förmåga att arbeta självständigt såväl som i team anses vara viktiga egenskaper vid denna tjänst.

Ansökan ska innehålla:
1. Personligt brev som beskriver dig själv, dina akademiska intressen och din motivation för att söka tjänsten (max 2 A4-sidor);
2. CV som beskriver din utbildning, publikationer, relevant arbetslivserfarenhet etc.;
3. Kontaktinformation för två referenser;
4. Kopia doktorandexamen;

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år, med ev. möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Januari 2023.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent till skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden.  Institutionen söke... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden. 
Institutionen söker nu ytterligare förstärkning i form av en forskningsassistent. Du kommer att arbeta i ett forskningsprojekt om IPM (Integrated Pest Management) i skogsplantskolor där svampsamhällen studeras med molekylära metoder.

Arbetsuppgifter:
Dina viktigaste arbetsuppgifter är att bidra med analyser i olika delprojekt. Du kommer att självständigt utföra laborativt arbete, så som isolering av patogena svampar, DNA extraktioner och PCR där du förbereder olika typer av prover för sekvensering.  

Kvalifikationer:
Vi söker dig som studerar på en masterutbildning inom molekylärbiologi/bioteknologi/agronomi/skogsvetenskap eller motsvarande. Det är meriterande att ha erfarenhet från arbete på laboratorium samt erfarenhet av DNA extraktion, PCR, eller kunskaper i DNA sekvensering. Både mikrobiologisk och molekylär biologisk erfaternhet är önskvärd. Du bör ha god samarbetsförmåga och kunna bedriva självständigt arbete.

God organisationsförmåga samt datorvana är ett måste och erfarenhet av Excel är meriterande.

Du kommer att arbeta i nära samarbet med forskarstuderande och forskare så stor vikt kommer all läggas vid dina personliga egenskaper. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Sommarjobb.

Tidsbegränsad anställning 2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent inom jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Ansök    Maj 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Som en del i pågående forskning inom gruppen för jordbrukets vattenhushållning och vatten kvalitet självständigt utföra mätningar i fält samt analysera vatten- och jordprover på labbet som syftar till att kvantifiera emission från torvjordar samt eventuellt göra en systematisk sammanställning kring växthusgasemissioner från torvjordar.

Kvalifikationer:

• Utbildning som mark-växtagronom eller inom miljövetenskap eller liknande
• Kunskaper i markfysik, erfarenhet med experimentell forskning kring sensorer för gasemissioner från marken
• Erfarenhet av att göra en systematisk sammanställning
• Erfarenhet av utlakningsförsök i lysimetrar
• Erfarenhet av att arbete i en forskargrupp
• Goda språkkunskaper i engelska, både skrift och muntlig
• B-Körkort

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3,5 månader (2022-06-01 – 2022-09-15) med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-06-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare/Miljöanalysspecialist i rumslig akvatisk ekologi

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldj... Visa mer
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid fyra huvudorter: Uppsala, Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

Vi söker en engagerad och kunnig forskare till vår enhet för områdesskydd och havsplanering, Kustlaboratoriet,, för att ta fram och kommunicera ny kunskap till stöd för ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet, med fokus på frågor som rör marint områdesskydd och havsplanering.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ta fram ny kunskap om kust- och havsekosystem och kommunicera denna vetenskapligt och som råd till förvaltningen. Arbetet innefattar planering, analyser och rapportering av olika fisk- och havsmiljörelaterade projekt.  Du kommer i huvudsak att arbeta med forskning och rådgivning rörande marint områdesskydd och ekosystembaserad havsplanering.  Du medverkar vid nationella och internationella möten med intressenter och myndigheter, och bidrar till muntlig och skriftlig rådgivning till Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser och organisationer inom Sverige, samt till organisationer och myndigheter i länder kring västra Indiska oceanen. Du bidrar till nationell och internationell rapportering, framställning av vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga rapporter, samt kommunikation av resultat till intressenter.

Kvalifikationer:
Dokumenterad expertis inom marin ekologi eller motsvarande ämne är ett krav. Du ska ha erfarenhet av förvaltningsfrågor kopplade till marint områdesskydd, kvantitativa statistiska och rumsliga analyser av ekosystem- och miljödata, liksom erfarenhet av arbete i R och GIS. Du är bra på att samarbeta och kommunicerar flytande på både svenska och engelska. Erfarenhet av frågor gällande havsplanering är meriterande, liksom kunskap om Östersjöns och Västerhavets ekosystem. Kunskap om havsmiljöfrågor i västra Indiska oceanen är också meriterande. Erfarenhet av projektansökningar och att leda vetenskapligt arbete är meriterande.

Behörighet:

Doktorsexamen i ekologi eller landskapsekologi med fokus på marina ekosystem och fisk, eller motsvarande ämne

Placering:
Ultuna

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-06-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistenter i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser två lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till ett externfinansierat forskningsprojekt. Projektet handlar om ekonomiska styrmedel för att stötta den svenska marknaden att minska växthusgasutsläppen från både konsumtion och produktion av livsmedel. Uppdragen går ut på att estimera el... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser två lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till ett externfinansierat forskningsprojekt. Projektet handlar om ekonomiska styrmedel för att stötta den svenska marknaden att minska växthusgasutsläppen från både konsumtion och produktion av livsmedel. Uppdragen går ut på att estimera elasticiteter från ny konsumtionsdata, vilka sedan ska kombineras i ett större efterfrågesystem.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten. Gruppen består för närvarande av ca 18 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Kvalifikationer:
Sökande bör ha en bakgrund inom nationalekonomi och ekonometri på universitetsnivå, gärna mastersnivå och med profilering mot konsumtion, livsmedel och miljöekonomiska styrmedel. För tjänsterna söker vi dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med efterfrågesystem, gärna i program som STATA eller TSP. För samtliga tjänster gäller att du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även ha ett starkt driv och kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansök senast den 20 maj. Bifoga till ansökan (1) ditt CV inklusive publikationslista och (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 månader från och med 1 september med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare inom växtepigenetik och transkription

Institutionen för växtbiologi Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. Vid institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra form... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. Vid institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress hos växterna, tillväxt och utveckling hos växter, reglering av genuttryck, populationsgenetik, bioteknik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. De arter vi arbetar med på institutionen är framför allt backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, vete m.fl. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö vid Biocentrum, SLU och inom Linnecentrum samt samarbetar med SciLife Laboratory, vad gäller olika typer av genom-analyser och bioinformatik.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad individ att gå med i våra pågående forskningsprojekt för att klargöra mekanismerna för sens/antisens transkriptionskoordination. Projektet kommer att involvera en kombination av cellbiologi och molekylärbiologi. Tjänsten är knuten till Stefanie Rosas forskargrupp (SLU, Uppsala). Arbetet kräver kunskaper inom cellbiologi, mikroskopi, bioinformatik och en bred kunskap inom epigenetik.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha dokumenterad erfarenhet inom molekylärbiologi, genetik och växtutvecklingsbiologi. Erfarenhet av metoder för att studera meios, epigenetik och avancerade mikroskopimetoder är meriterande. En doktorsexamen är ett krav, företrädesvis inom molekylärbiologi, genetik biokemi eller relaterade ämnen som arbetsgivaren bedömer som relevant. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare.  

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.
Ansökan ska innehålla: (1) ett personligt brev, (2) CV, (3) kopia av doktorsexamensbevis (4) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, Biologi

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid. En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager... Visa mer
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid.

En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. Men på grund av oregelbunden blomning och fröskadegörare är det brist på förädlat granfrö i Sverige. Det minskar skogsbrukets möjligheter att bidra i övergången till en biobaserad ekonomi och det påverkar även den nödvändiga anpassningen till ett förändrat klimat.

Det övergripande målet för forskningen är att ytterligare öka vår kunskap om hur barrträden reglerar kottsättningen, samt att integrera den kunskapen i ett helt nytt förädlingsprogram för gran i Sverige. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och sker i samverkan med forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Uppsala, samt forskningsinstitutet Skogforsk.

Vi söker nu tre doktorander som ska ta sig an projektets olika delar:

Till Skogforsk söker vi dig som ska studera metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling.

Till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, och Umeå Plant Science Centre söker vi en person som ska studera de molekylära mekanismerna bakom regleringen av blomningstiden hos träd, framför allt i modellsystemet hybridasp.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1609

Till institutionen för Växtbiologi vid SLU i Uppsala söker vi en person som ska studera den genetiska mekanism som reglerar kottsättningen i barrträd.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1610

Skogforsk har ett uppdrag från samhället och skogsbruket att utveckla och nyttiggöra plantmaterial för framtidens skogar genom genetisk förädling av våra viktigaste trädslag och förvaltning av vårt förädlingsmaterial. Den behovsstyrda tillämpade forskningen innefattar skogsträdsförädling, skogsteknik, råvaruutnyttjande, miljöpåverkan, logistik, bioenergi och skogsskötsel. Totalt har institutet omkring 135 anställda, varav 80 är forskare. (www.skogforsk.se). Kontakt: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), en av Europas starkaste forskningsmiljöer för experimentell växtforskning. Här arbetar mer än 200 personer av 47 olika nationaliteter med att förstå de molekylärgenetiska mekanismer som styr växters tillväxt, utveckling och anpassning samt med tillämpningar inom skogsbioteknik. UPSC bedriver också forskning inom skogsgenetik och förädling i nära samarbete med Skogforsk och skogsindustri. Kontakt: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

Institutionen för Växtbiologi, SLU, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnet biologi i syfte att ta fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter för tillämpning inom jord- och skogsbruk. Institutionen är en del av institutionsklustret Uppsala BioCentrum och ingår i Linnéanska centret för växtbiologi i Uppsala. Kontakt: Jens.Sundströ[email protected] https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har kunskaper motsvarande en Masterexamen inom genetik, populationsgenetik, skogsvetenskap eller kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga och har ett starkt intresse av statistiska analyser och programmering. Kännedom om skogsbruk är meriterande. Du har också mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, är kreativ, kan ta egna initiativ och arbeta självständigt, samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga. 

Placering:           
Umeå, Uppsala eller Ekebo.

Försörjningsform:
Anställning som industridoktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Researcher position in plant epigenetics and transcription

Department of Plant Biology The research of the department focuses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the devel... Visa mer
Department of Plant Biology
The research of the department focuses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava. The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are looking for a highly motivated individual to join our ongoing research projects on elucidating the mechanisms of sense/antisense transcription coordination. The project will involve a combination of cellular biology and molecular biology. The position is associated with the research group of Stefanie Rosa at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala.

Qualifications:
The candidate should have proven expertise in molecular biology, genetics, and plant developmental biology. Prior experiences with methods to study meiosis, epigenetics and microscope skills are desired. A PhD in molecular biology, genetics, biochemistry or related knowledge that the employer considers equivalent is required. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%.

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-31, use the button below.
Applications must contain: (1) CV with full publication list, (2) a description of research experiences, (3) a copy of the PhD diploma and (4) contact information of two to three referees.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Phd student, Biology

Department of Forest Genetics and Plant Physiology The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time. A secure supply of climate-adapted seedling material is essential fo... Visa mer
Department of Forest Genetics and Plant Physiology
The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time.

A secure supply of climate-adapted seedling material is essential for the possibility of the forestry industry to cope with the anticipated climate change. However, there is a lack of elite seedling material for spruce in Sweden due to uneven cone-setting and pest damages. The lack of seeds impedes the transition into a biobased economy and also affects climate change adaptation.

The overarching aim of the research project is to increase our understanding of how conifers regulate cone-setting and to integrate this knowledge into a completely new breeding programme for spruce in Sweden. The project is a collaboration between Skogforsk and research groups at SLU in Umeå and Uppsala, financed by the Swedish Foundation for Strategic Research.

We now seek three doctoral students that will work on different parts of the project:

To Skogforsk we seek a person who will study genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers.

To the Department for Forest genetics and Plant physiology and Umeå Plant Science Centre, we seek a person that will study the molecular mechanisms that regulate flowering time in trees, primary focusing on the model system hybrid aspen.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1609

To the Department for Plant Biology at SLU in Uppsala, we seek a person that will study the genetic mechanisms that regulate cone-setting in conifers.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1610

Skogforsk  develops and utilizes treematerial by  the breeding of  economically important tree species for the Swedish forestrý . The applied research  comprises of tree breeding, forest technology, resource use efficiency, environmental impacts, logistics, bioenergy, and forest maintenance. Skogforsk employs 135 persons, of which 80 are scientists (www.skogforsk.se). Contact: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

The Department for Forest Genetics and Plant Physiology is part of the Umeå Plant Science Centre (UPSC), one of the most vital research environments in Europe focused on experimental plant science. At UPSC, more than 200 persons of 47 nationalities work to understand the molecular mechanisms that regulate plant growth, development, and adaptation, with applications in forest biotechnology. We also study forest genetics and breeding in close collaboration with the forestry industry and Skogforsk. Contact: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

The Department for Plant Biology, SLU, in Uppsala, is part of Uppsala Biocentrum which hosts departments in the broad Life Science area and the Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala. We conduct research and research education to provide basic knowledge about the processes that govern plant growth and defence, with applications in forestry and agriculture. Contact: Jens.Sundströ[email protected]  https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers
Qualifications:
Applicants should have a degree comparable to a Master of Science in genetics, population genetics, forest science or related knowledge that the employer considers equivalent and a strong interest in statistical analyses and programming. Knowledge of forestry is of benefit. You should also have good communication skills, both in spoken and written English, be creative, and have capacity to take own initiatives and to work independently. Good social competence and the ability to co-operate are valued assets.

Place of work:      
Umeå, Uppsala or Ekebo.

Forms for funding or employment:
Employment at Skogforsk (4 years).

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Service/underhållstekniker till SLU:s anläggning Lövsta

Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. Verksamhetens centrala uppgift är att ge lantbruksuniversitetets studenter och forskare en högklassig miljö för undervisning och forskning. På Lövsta finns det en omfattande livsmedelsproduktion med cirka 300 mjölkkor, 1000 grisar, höns och kycklingar. http://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/... Visa mer
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. Verksamhetens centrala uppgift är att ge lantbruksuniversitetets studenter och forskare en högklassig miljö för undervisning och forskning. På Lövsta finns det en omfattande livsmedelsproduktion med cirka 300 mjölkkor, 1000 grisar, höns och kycklingar.
http://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/

Lövsta lantbruksforskning
Vi behöver ytterligare en service/underhållstekniker till stallanläggningarna på Lövsta i Uppsala. På Lövsta är vi ett team på 30 medarbetare som jobbar med skötsel och tillsyn av alla djur, undervisning av studenter, service och drift av anläggningen m.m. Verksamhetens centrala uppgift är att ge lantbruksuniversitetets studenter och forskare en högklassig miljö för undervisning och forskning. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i en grupp bestående av, just nu, två personer och arbeta nära anläggningens stallpersonal, och forskare som utför försök i stallarna, i en modern stallanläggning. Arbetsuppgifterna är varierande och skiftar mellan underhåll, reparationer och förbättringar av stallarnas system för utfodring, strö, vatten, gödsel m.m. I arbetet ingår inköp och viss dokumentation. Tjänsten är på kontorsarbetstid och varken helg- eller beredskapsarbete ingår.

Kvalifikationer:
Du som söker tjänsten bör ha relevant gymnasieutbildning eller motsvarande och du bör ha några års erfarenhet som servicetekniker i en liknande tjänst. Som person behöver du vara serviceinriktad och kommunikativ. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av lantbruksteknik, svetsning, hydraulik, pneumatik samt  styr-/reglerteknik.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent - på väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle

Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Vi söker nu en forskningsassistent till avdelningen för miljökommunikation, en avdelning där vi forskar om kommunikativa aspekter av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av informatio... Visa mer
Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Vi söker nu en forskningsassistent till avdelningen för miljökommunikation, en avdelning där vi forskar om kommunikativa aspekter av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av information. Avdelningen arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning med kommunikativa perspektiv på teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser. Vi forskar inom en rad olika tillämpningssammanhang som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer.

Beskrivning:
Det råder bred enighet bland klimatforskare och aktivister om att samhällets omställning måste accelerera för att förhindra att klimatförändringarna ytterligare förvärras. De senaste åren har emellertid visat att delar av befolkningen upplever social förändring som exkluderande och marginaliserande och möter sådana förändringsprocesser med kraftfullt motstånd och (ofta populistisk) opposition. I vårt treåriga Formas-finansierade projekt utvecklar vi visioner om en socialt accepterad styrning av samhällets omställning som ses som legitim och öppnar upp för och hanterar konflikt och motstånd på konstruktiva sätt. För att göra detta undersöker vi samspelet mellan styrningsstrategier som främjar en övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle utifrån olika perspektiv bland dem som blir styrda. För att fånga en mångfald av perspektiv på övergångsstyrning, även perspektiv som kan ses som antagonistiska, använder vi oss av dokumentanalys samt intervjuer och workshops med en rad nyckelaktörer. Forskningen kommer att fokusera på Sverige men också använda ett skotskt exempel för ytterligare insikter.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att genomföra dokumentanalyser och intervjuer, transkribera samt att organisera workshops och bistå projektets forskare inom de olika delarna i projektet.

Kvalifikationer:
Vi söker nu en mycket motiverad, proaktiv och kreativ kollega med utbildning på avancerad nivå inom ett relevant samhällsvetenskapligt område (såsom sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap eller kommunikationsvetenskap) samt med erfarenhet av teoretiskt grundad, kvalitativ empirisk forskning. Eftersom merparten av det empiriska arbetet kommer att äga rum i Sverige är mycket goda kunskaper i svenska ett absolut krav, men vi förväntar oss också att den sökande behärskar skriftlig och talad engelska flytande. Erfarenhet av svensk klimatrelaterad forskning, samt kännedom om klimatdebattens olika perspektiv och aktörer är meriterande, liksom erfarenheter av intervjustudier, dokumentanalys och organisering av forskningsworkshops. Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet som att du har förmåga att samarbeta, är flexibel, analytisk och självgående.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-06.

Vi planerar för att genomföra intervjuer med kandidater måndag 20 juni.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandtjänst i miljöekonomi

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbrukseko... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
 
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år)

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Ledningsstöd/sekreterare

Vill du vara med och stötta SLU:s högsta ledning? Vi söker en sekreterare med hög adminstrativ kapacitet i kombination med en genuin servicekänsla. Du kommer att att arbeta nära SLU:s ledningspersoner och övriga funktioner inom ledningskansliet. Anställningen är placerad på sekretariatet som är en av fem enheter inom ledningskansliet.  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Arbetsuppgifter: S... Visa mer
Vill du vara med och stötta SLU:s högsta ledning?
Vi söker en sekreterare med hög adminstrativ kapacitet i kombination med en genuin servicekänsla. Du kommer att att arbeta nära SLU:s ledningspersoner och övriga funktioner inom ledningskansliet.
Anställningen är placerad på sekretariatet som är en av fem enheter inom ledningskansliet. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som sekreterare/assistent har du en central, ansvarsfull och omväxlande roll. Ditt viktigaste uppdrag är att skapa goda förutsättningar för rektorerna att utföra sitt arbete med hög kvalitet. Det innebär bland annat koordinering av kalender- och resebokningar, e-posthantering och utläggsredovisning. Du ansvarar för hanteringen av rektorernas möteskalendrar samt förbereder, planerar och organiserar olika möten och besök av såväl nationella som internationella gäster. I arbetet ingår även att vara kommunikationslänk till ledningen.

Kvalifikationer:
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta nära högsta ledningen i en bred och komplex organisation. Du har gymnasieutbildning och relevant eftergymnasial utbildning. Högskoleutbildning är meriterande.

Du har goda kunskaper i Office-programmen och är van att snabbt ta fram underlag. Erfarenhet av Public 360 och Proceedo är meriterande.

Du känner dig trygg i att formulera och utforma skrivelser anpassade efter mottagare. Du kan sammanställa och presentera beslutsunderlag, samt finner ett intresse i att läsa och formulera sammanfattningar av rapporter och liknande. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Kunskaper i ytterligare språk är meriterande. Kunskap om statliga regelverk såsom offentlighet och sekretess, och erfarenheter av eller kunskaper om universitet- och högskolesektorn ser vi som meriterande.

Som person är du strukturerad med en väl utvecklad organisationsförmåga och har ett positivt och prestigelöst förhållningssätt. Inom ditt ansvarsområde är planering, framförhållning och förmåga att prioritera avgörande faktorer för att kunna stödja och underlätta för rektorsfunktionerna på bästa sätt. Du arbetar nära och i samarbete med rektors sekreterare/assistent och övriga i ledningen, vilket emellanåt innebär ett högt tempo och stor variation i de frågor du kommer i kontakt med. Du kan hantera olika situationer på ett ansvarsfullt sätt, utan att göra avkall på noggrannhet och kvalitet. Du har förmåga och erfarenhet av att systematisera samt utveckla och förenkla rutiner för återkommande arbetsuppgifter. Arbetet är förenat med kontakter både inom och utom SLU. Detta ställer krav på att du har hög integritet, gott omdöme och att du är bra på att kommunicera. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, Biologi

Ansök    Maj 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för växtbiologi SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid. En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. Men på grund av oreg... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
SLU och Skogforsk söker tre doktorander till projektet ”Rapid Cycling Breeding”. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla ett förädlingsprogram för gran med drastisk förkortad omloppstid.

En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. Men på grund av oregelbunden blomning och fröskadegörare är det brist på förädlat granfrö i Sverige. Det minskar skogsbrukets möjligheter att bidra i övergången till en biobaserad ekonomi och det påverkar även den nödvändiga anpassningen till ett förändrat klimat.

Det övergripande målet för forskningen är att ytterligare öka vår kunskap om hur barrträden reglerar kottsättningen, samt att integrera den kunskapen i ett helt nytt förädlingsprogram för gran i Sverige. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och sker i samverkan med forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Uppsala, samt forskningsinstitutet Skogforsk.

Vi söker nu tre doktorander som ska ta sig an projektets olika delar:

Till institutionen för Växtbiologi vid SLU i Uppsala söker vi en person som ska studera den genetiska mekanism som reglerar kottsättningen i barrträd.

Till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, och Umeå Plant Science Centre söker vi en person som ska studera de molekylära mekanismerna bakom regleringen av blomningstiden hos träd, framför allt i modellsystemet hybridasp.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1609

Till Skogforsk söker vi dig som ska studera metoder för genomisk selektion och strategier för optimal implementering av genomiskt urval i barrträdsförädling.
Se separat annons SLU.ua.2022.2.5.1-1611

Institutionen för Växtbiologi, SLU, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnet biologi i syfte att ta fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter för tillämpning inom jord- och skogsbruk. Institutionen är en del av institutionsklustret Uppsala BioCentrum och ingår i Linnéanska centret för växtbiologi i Uppsala. Kontakt: Jens.Sundströ[email protected] https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), en av Europas starkaste forskningsmiljöer för experimentell växtforskning. Här arbetar mer än 200 personer av 47 olika nationaliteter med att förstå de molekylärgenetiska mekanismer som styr växters tillväxt, utveckling och anpassning samt med tillämpningar inom skogsbioteknik. UPSC bedriver också forskning inom skogsgenetik och förädling i nära samarbete med Skogforsk och skogsindustri. Kontakt: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

Skogforsk har ett uppdrag från samhället och skogsbruket att utveckla och nyttiggöra plantmaterial för framtidens skogar genom genetisk förädling av våra viktigaste trädslag och förvaltning av vårt förädlingsmaterial. Den behovsstyrda tillämpade forskningen innefattar , skogsträdsförädling, skogsteknik, råvaruutnyttjande, miljöpåverkan, logistik, bioenergi och skogsskötsel. Totalt har institutet omkring 135 anställda, varav 80 är forskare. (www.skogforsk.se). Kontakt: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Genetisk mekanism som reglerar kottsättningen i barrträd
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har kunskaper motsvarande en Masterexamen inom biologi, bioteknologi eller kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga och som har erfarenhet av molekylärbiologiska arbetsmetoder och bioinformatik. Du har också mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, är kreativ, kan ta egna initiativ och arbeta självständigt, samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga. 

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, forskarutbildningsämne

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbrukseko... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
 
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år)

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Phd student, Biology

Ansök    Maj 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Plant Biology The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time. A secure supply of climate-adapted seedling material is essential for the possibility of th... Visa mer
Department of Plant Biology
The Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) and the forest research institute Skogforsk seeks three doctoral students for the project Rapid Cycling Breeding. The project builds on a ground-breaking scientific discovery on how spruce regulates cone-setting and aims to develop a breeding program with a shortened generation time.

A secure supply of climate-adapted seedling material is essential for the possibility of the forestry industry to cope with the anticipated climate change. However, there is a lack of elite seedling material for spruce in Sweden due to uneven cone-setting and pest damages. The lack of seeds impedes the transition into a biobased economy and also affects climate change adaptation.

The overarching aim of the research project is to increase our understanding of how conifers regulate cone-setting and to integrate this knowledge into a completely new breeding programme for spruce in Sweden. The project is a collaboration between Skogforsk and research groups at SLU in Umeå and Uppsala, financed by the Swedish Foundation for Strategic Research.

We now seek three doctoral students that will work on different parts of the project:

To the Department for Plant Biology at SLU in Uppsala, we seek a person that will study the genetic mechanisms that regulate cone-setting in conifers.

To the Department for Forest genetics and Plant physiology and Umeå Plant Science Centre, we seek a person that will study the molecular mechanisms that regulate flowering time in trees, primary focusing on the model system hybrid aspen.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1609

To Skogforsk we seek a person who will study genomic selection methods and develop strategies for the optimal implementation of genomic selection for conifers.
See separate advert SLU.ua.2022.2.5.1-1611

The Department for Plant Biology, SLU, in Uppsala, is part of Uppsala Biocentrum which hosts departments in the broad Life Science area and the Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala. We conduct research and research education to provide basic knowledge about the processes that govern plant growth and defence, with applications in forestry and agriculture. Contact: Jens.Sundströ[email protected] https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-sundstrom/

The Department for Forest Genetics and Plant Physiology is part of the Umeå Plant Science Centre (UPSC), one of the most vital research environments in Europe focused on experimental plant science. At UPSC, more than 200 persons of 47 nationalities work to understand the molecular mechanisms that regulate plant growth, development, and adaptation, with applications in forest biotechnology. We also study forest genetics and breeding in close collaboration with the forestry industry and Skogforsk. Contact: [email protected] https://www.upsc.se/researchers/5943-nilsson-ove-control-of-flowering-time-and-tree-phenology.html#research

Skogforsk  develops and utilizes treematerial by  the breeding of  economically important tree species for the Swedish forestrý . The applied research  comprises of tree breeding, forest technology, resource use efficiency, environmental impacts, logistics, bioenergy, and forest maintenance. Skogforsk employs 135 persons, of which 80 are scientists (www.skogforsk.se). Contact: [email protected] https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/mari-suontama/

 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

”Rapid Cycling Breeding”: Genetic mechanisms that regulate cone-setting in conifers
Qualifications:
Applicants should have a degree comparable to a Master of Science in biology, biotechnology or related knowledge that the employer considers equivalent and experience in molecular biology methods and bioinformatics. You should also have good communication skills, both in spoken and written English, be creative, and have capacity to take own initiatives and to work independently. Good social competence and the ability to co-operate are valued assets.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment (4 years).

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Forskare i naturvårdsbiologi

Ansök    Maj 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa ... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskaren arbetar i fält, med statistiska analyser och skrivande av vetenskapliga artiklar. Arbetet innefattar såväl egen forskning som att hjälpa doktorander. Forskningsprojekten handlar om hur vedinsekter påverkas av mikroklimat som studeras i fältexperiment i olika delar av Sverige.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha disputerat i ekologi, zoologi eller ett liknande relevant ämne. Erfarenhet av forskning om insektsarters habitatkrav ur naturvårdssynpunkt är ett krav, gärna både genom fältobservationer och genom experiment. Erfarenhet av annat arbete med insekter inom naturvårdsarbete och inventering är en merit. Erfarenhet av forskning om mikroklimatets betydelse för insekter (inkl. fältarbete, analyser och skrivande) är ett krav och det är meriterande om denna erfarenhet innefattar vedlevande insekter (såväl naturvårdsintressanta arter som skadegörare). Den sökande förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Att ha handlett grundutbildningsstudenter eller doktorander är ett krav. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Kunskaper i svenska på en grundläggande nivå är en merit. Körkort krävs.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
1 juli 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-25. 

Ansökan skall innehålla: (i) en beskrivning av forskningserfarenhet, förväntningar på denna tjänst samt framtidsplaner (max 1 sida), (ii) CV, och (iii) två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Ekonom

Institutionen för stad och land   Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Här finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för miljöintegrering med Sidas helpdesk. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hå... Visa mer
Institutionen för stad och land
 
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Här finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för miljöintegrering med Sidas helpdesk.
Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Antalet medarbetare vid institutionen har stadigt ökat och uppgår idag till ca 170 medarbetare.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som ekonom kommer du att arbeta självständigt med stort eget ansvar, i nära samarbete med övriga medarbetare vid administrationen. Inom området grundutbildning stödjer du avdelningschefer med beslutsunderlag och ekonomiuppföljningar, du gör avstämningar av tidrapporter och utfall i lönesystemet. Du medverkar med proaktivt arbete för att hålla en ekonomi i balans.
I ditt stöd till forskarna kommer dina uppgifter huvudsakligen omfatta arbetsuppgifter knutna till projektredovisningen. Forskningsprojektens finansiärer har olika regelverk och du behöver kunna sätta dig in i komplexa anvisningar vid forskningsansökan, löpande under projekttiden samt vid rapportering och eventuell revision.

I dina uppgifter ingår upprättande av projektkalkyler, underavtal med partners, fördjupad ekonomisk uppföljning på enskild projektnivå, rekvisitionshantering, transfereringar av medel, ekonomisk rapportering och avslut av projekt, mm. Det kan bli aktuellt med medverkan i externa revisioner av projekt. Du kommer arbeta med det årliga budgetarbetet. Det kan också förekomma andra arbetsuppgifter som stöd till administrativ chef.

 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen inom relevant område eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Vidare önskas flera års arbetslivserfarenhet av ekonomiadministration av projekt. Vi värdesätter egenskaper som hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga och att du trivs med att ha kontakt med många människor. Du har ett eget driv och arbetar gärna proaktivt. Vi värderar högt att du på ett pedagogiskt sätta kan förklara ekonomiska begrepp och samband. Arbetet är mycket självständigt, och vi sätter stort värde vid egen initiativförmåga. För arbetet krävs noggrannhet och god organisationsförmåga samt att kunna prioritera och hålla tidsramar.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning då arbetet sker i en internationell miljö. Du behärskar Officepaketet och har mycket avancerade kunskaper i Excel, med önskemål om att kunna hantera pivottabeller. Kännedom om eller erfarenhet av regelverk och redovisning inom staten är önskvärt. Erfarenhet av våra system Unit4 Business World, Proceedo, Primula är meriterande.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 6 månader som med hög sannolikhet övergår till en tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
22 augusti 2022 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i företagsekonomi

Institutionen för skogsekonomi Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nation... Visa mer
Institutionen för skogsekonomi
Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Ämnesområde:
Tjänsten i företagsekonomi med inriktning mot biobaserad sektor, till exempel skogssektorn, syftar till att utveckla kunskaper inom ämnet företagsekonomi med fokus på exempelvis cirkulära flöden, hållbara affärsmodeller, organisationsteori, produktionsekonomi, strategi och innovation.

Arbetsuppgifter:
Forskaren förväntas utveckla en individuell forskningsprofil inom ämnesområdet företagsekonomi med fokus på hållbar affärsutveckling inom den biobaserade sektorn. Innehavaren av anställningen förväntas också att bedriva undervisning (kurser, handledning och examination) på grund-, avancerad- och forskarnivå. Forskning och undervisning förväntas ske i nära samarbete inom institutionen och med övriga institutioner vid SLU samt genom nationella och internationella samarbeten.


• delta i och utveckla ämnes- och tvärvetenskapliga samarbeten inom såväl utbildning som forskning,
• delta i och utveckla undervisning (inom kandidat-, master-, och doktorandnivå) inom området,
• utveckla egen forskning, och leda forskningsprojekt samt följa samhällsutveckling som är viktig för det företagsekonomiska arbetet med fokus på hållbar affärsutveckling inom den biobaserade sektorn, i samarbete med institutionens forskare och med andra forskare inom området,
• samverka med skogssektorn och andra relevanta branscher, och
• kunna undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom fyra år.

Kvalifikationer:
Behörig att söka tjänsten som forskare är den som har en doktorsexamen eller liknande akademisk merit. Genomförd post-dok är meriterande. Din bakgrund kan vara inom företagsekonomiska teorier eller inom industriell ekonomi eller motsvarande, med ett starkt intresse för bio-baserade sektorer. För att anställas som forskare utvärderas den sökandes vetenskapliga kompetens tillsammans med pedagogisk kompetens.

God förmåga att kommunicera skriftligen och talad engelska är ett krav, och en god förmåga att kommunicera skriftligen och talad svenska eller annat skandinaviskt språk är särskilt meriterande.

Bedömningskriterier:
Utvärdering av sökande baseras på vetenskaplig kompetens via exempelvis vetenskapliga publikationer, beviljade forskningsansökningar, särskilt inom biobaserad sektor inom Skandinavien.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive handledning, inom ämnesområdet är en högt värderad merit. 

Sökandes erfarenhet att samverka med industrier inom relevant område, särskilt med skogsindustrier. Kunskaper om biobaserade sektorns värdekedjor, från primärproduktion, processer, konsumtion och återvinning är extra meriterande.

God kunskap att kommunicera på svenska (eller annat skandinaviskt språk) i tal och i skrift är av extra merit. Goda kunskaper i att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav. Den sökandes personliga karaktär och kommunikativa förmåga, förmåga att arbeta samarbete inom och utanför institutionen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Så snart som möjligt, efter överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska eftersom ansökan kan utvärderas av experter både i Sverige och utomlands.

I din ansökan vänligen inkludera:


• Personligt brev inclusive:

• Vetenskaplig excellens (ca 1 sida)
• Erfarenhet från undervisning (ca 1 sida)
• Beskrivning av hur du ser på ämnet och hur du kan bidra till dess utveckling (1/2 till 1 sida)


• CV (inklusive lista publikationer)
• Max 5 relevanta vetenskapliga publikationer
• 1 populärvetenskaplig publikation om du har.

Vänligen skicka in din ansökan via länken nedan senast den 2022-06-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Phd student in economics

Department of Economics  SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.... Visa mer
Department of Economics 
SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.
 
PhD in environmental economics 
Description:
The environmental economics group - see https://www.slu.se/env-econ - is seeking up to two PhD students to join our research team. The successful applicant will have the opportunity to study advanced courses in economics corresponding to at least 90 ECTS (three semesters), and to perform research in environmental and resource economics under the supervision of senior members of the group, culminating in a thesis after a total of 4 years' employment. The successful applicant will work under the supervision of either Professor Rob Hart on questions related to long-run macroeconomic development and sustainability, or Associate Professor Shon Ferguson on questions related to environmental policy and international trade, or Associate Professor Efi Kyriakopoulou on questions related to urban environmental challenges and network economics.

Qualifications:
Eligible candidates must have taken a second level qualification or completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second level. They must have a background in economics, or another field of study relevant for the position, with a strong interest in environmental economics.

Strong applicants will demonstrate the potential for future research excellence, both through achievements hitherto (including course grades and research work performed) and through a description of their motivation and ideas for future research. Good skills in English (both written and oral) are required. Emphasis will be placed on personal skills as team player as well as ability to take initiatives and work independently. 

Place of work:           
Uppsala.

Form of employment:
Employment as PhD student (4 years).

Starting date:
10 August 2022, or by mutual agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-29.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, agrarhistoria

Tidigmodern agrarhistoria  Avdelningen för agrarhistoria söker en doktorand för deltagande i ett av tre forskningsprojekt: Projekt 1. I detta projekt studeras skogen och hur olika ägandeformer påverkade utnyttjandet under 1800-talet. Undersökningen är förlagd till Övre Dalarna där olika brukningsformer, som traditionella allmänningar, privat och enskilt äga skogar, bolagsskog och besparingsskogar, fanns parallellt. De olika ägandereformerna studeras i rel... Visa mer
Tidigmodern agrarhistoria 
Avdelningen för agrarhistoria söker en doktorand för deltagande i ett av tre forskningsprojekt:

Projekt 1. I detta projekt studeras skogen och hur olika ägandeformer påverkade utnyttjandet under 1800-talet. Undersökningen är förlagd till Övre Dalarna där olika brukningsformer, som traditionella allmänningar, privat och enskilt äga skogar, bolagsskog och besparingsskogar, fanns parallellt. De olika ägandereformerna studeras i relation till skogens förändrade betydelse under perioden: från att skogen varit en del av jordbruket till att bli allt mer sin egen avgränsade verksamhet. Doktorandprojektet är en del av avdelningens forskning kring allmänningar och naturresursutnyttjande. 

Projekt 2. I detta projekt studeras hur jordbruksarbetet och produktionen organiserades vid gods i de baltiska provinserna under 1600-talet, där svenska adelsmän förlänades stora domäner vilka till skillnad från i Sverige brukades av livegna bönder. Projektet syftar till att klarlägga hur arbetets organisering påverkades av den under århundradet ökade spannmålsexporten, av återkommande krisperioder och vilka skillnader det fanns mellan de svenska godsen och de baltiska. Doktorandprojektet är en del i avdelningens forskning kring olika former av jordbruksarbete under tidigmodern tid.

Projekt 3. I detta projekt studeras hur ägarförhållandena av skog i Bergslagen skiftat under perioden 1600-1900, från bergsmän och kronoallmänningar till bruk och bolagsskog och således hur dagens fastighetsstruktur skapats. Bergslagen har sedan medeltid präglats av bergsbruk med gruvor, hyttor och smältverk och därmed tillhörande verksamheter som kolning och körslor. Även om mycket har forskats kring detta finns ett stort kunskapsunderskott om domänstrukturen. Den föreslagna studien behandlar hur de stora kronoallmänningarna i västra Västmanlands och Örebro län omvandlades och de sociala och ekonomiska konsekvenserna av detta.

Sökande ska indikera vilket av projekten som den främst är intresserad av.

Doktoranden kommer att utföra en självständig forskningsuppgift och utformningen av denna samt exakta frågeställningar tas fram i samarbete mellan doktoranden och huvudhandledaren. Under den fyraåriga doktorandtiden skall doktoranden skriva en doktorsavhandling samt ta kurser motsvarande 85-95 hp.

Doktoranden kommer att vara placerad vid avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för stad och land i Uppsala. Stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Stad och land har ca 170 medarbetare.

Projektet leds av någon av avdelningens docentmeriterade forskare som också kommer att verka som huvudhandledare för doktoranden. Avdelningen bedriver forskning kring agrara produktion och teknisk utveckling, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort från förhistorisk tid till idag. Forskare från avdelningen och forskare vid institutioner som bedriver liknande forskning kommer att komplettera huvudhandledaren som biträdande handledare.

Kvalifikationer:
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. För den aktuella tjänsten krävs att examen/studierna har varit i historia, ekonomisk historia, kulturgeografi eller motsvarande; även skoglig utbildning eller liknande med inslag av historiska studier är tillräckligt. Det krävs goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska. För projekt 2 krävs kunskaper i tyska. Erfarenhet att läsa tidigmoderna handskrivna källor på svenska är en merit. Sökanden måste vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt.

Ansökan ska innehålla: (i) ett brev (högst 2 A4 sidor) som beskriver sökandes forskningsintressen och kvalifikationer samt hur dessa passar det valda forskningsprojektet, (ii) komplett CV, publikationslista (om det finns) och kontaktuppgifter, (iii) PDF-filer med registerutdrag av kurser från kandidat och magisterexamen, (iv) en kopia av examensarbete på master- eller kandidatnivå, (v) två (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-06-07.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning och personligt brev; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska och i förekommande fall i tyska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt inom smådjurskirurgi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), samt examination. Även vissa administrativa uppgifter knutna till undervisningen kan förekomma.

Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande kolleger.

Tjänstgöring vid Smådjurskliniken, UDS, med de för en klinikveterinär normalt förekommande uppgifterna, inklusive jourtjänstgöring kan förekomma. Denna del av tjänstgöringen kan alltså inkludera arbete på kvällar, nätter och helger.

Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt.Kvalifikationer:
Vi söker en erfaren smådjurskirurg; erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av egen vidareutbildning både inom ämnet och som lärare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Placering:
UppsalaAnställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.Omfattning:
100 % eller efter ök. Delar av arbetstiden kan förläggas på UDS, efter överenskommelse.Tillträde:
2022-07-01 eller enligt överenskommelse.Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-23.Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Researcher in business administration

Department of Forest Economics The Department of Forest Economics is engaged in research and education about the forest-based circular bioeconomy with a focus on business administration, resource economics, policy, and sustainable development. The Department is responsible for Bachelor and Master degree programs as well as offering Ph.D. education in business administration and economics. It is located at two campuses: Ultuna (Uppsala) and Umeå. The Depart... Visa mer
Department of Forest Economics
The Department of Forest Economics is engaged in research and education about the forest-based circular bioeconomy with a focus on business administration, resource economics, policy, and sustainable development. The Department is responsible for Bachelor and Master degree programs as well as offering Ph.D. education in business administration and economics. It is located at two campuses: Ultuna (Uppsala) and Umeå. The Department has a strong international research network and holds the editorial office of the Journal of Forest Economics; we are a key partner in the joint SLU-Umeå University - Centre for Environmental and Resource Economics; we host the head office of European Forest Institute’s Forest Bioeconomy Network.

Subject area:
The subject area of the position is Business Administration with a focus on the bio-based sector, e.g., the forest sector. The purpose of the position is to develop knowledge in the subject of business administration with a focus on one or more priority specializations, such as circularity in business systems, sustainable business models, organizational theory, production economy, strategy, and innovation.

Duties:
The researcher is expected to develop an individual research profile in the subject area of business administration with a focus on sustainable business development in the bio-based sector. The holder of the employment will conduct teaching (courses, supervision, and examination) at undergraduate and advanced levels. The research and teaching are expected to take place in close collaboration within the department and other departments at SLU as well as through national and international collaboration.

The researcher is expected to:


• participate in and develop subject and interdisciplinary, educational as well as research collaborations,
• participate and develop education (on bachelor-, master, and PhD levels) within the subject area,
• initiate the development of own research, develop, and lead research projects and follow societal development that is important for the work in business administration with a focus on sustainable business development in the bio-based sector, in collaboration with the department researchers and with other researchers within the field,
• interact with the forest sector and other connected branches, and
• be able to teach in Swedish (or another Scandinavian language) within four years.

Qualifications:
Eligible for employment as researcher are candidates who hold a Ph.D. or have equivalent academic qualifications. Carried out post doc is of extra merit. Your background may be in business administration theoretical frameworks, or in industrial economics or equivalent, with interest in bio-based sectors. For employment as a researcher, the applicant must be scientifically proficient in the subject area of the employment. Equally important are proven pedagogic skills.

Good ability to communicate in written and spoken English is required, and a good ability to communicate in Swedish or other Scandinavian languages is of particular merit.

Assessment criteria:
The assessment criteria for appointment as researcher shall be the degree of the scientific expertise required as a qualification for employment through e.g., scientific publications, approved research grants, particularly within the Scandinavian bio-based sector.

Documented experience of teaching, including supervision, in the subject area, is a highly valued merit.

Emphasis will also be placed on the applicant’s experience of collaboration with industries relevant to the area, especially the forest industries. Furthermore, emphasis is placed on knowledge of the bio-based sector's value chains, from primary production to processing, consumption and recycling.

Good ability to communicate in Swedish (or other Scandinavian languages) in speech and writing is of particular merit. Good command in English, written and spoken, is a requirement. Furthermore, emphasis is also placed on applicant’s personal characteristics and communicative ability and the good ability to collaborate within and beyond the department.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Form of Employment:
 The position is continuous employment. We apply 6 months trial employment.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible, by agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications may be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

In your application, please include:


• Personal letter including:

• scientific expertise overview (ca 1 page)
• teaching expertise overview (ca 1 page)
• vision description of how you will contribute to research on the bio-based sector (ca ½ to 1 page)


• CV (including list of academic publications)
• Up to 5 relevant scientific publication
• 1 popular science publication if applicable

Please apply by clicking on the apply button below latest 2022-06-15.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intresseko... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intressekonflikter.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket inkluderar administrativa uppgifter.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• adressera forskningsfrågor med mång- och tvärvetenskapliga ansatser
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till att CBM:s verksamhet utvecklas
• leda, utveckla och medverka i undervisning på såväl grund- som avancerad nivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk samt utveckla samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utanför SLU
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter
• ha dokumenterad förmåga att leda och utveckla framgångsrik forskning
• ha dokumenterad förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering i konkurrens
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid denna anställning ska graden av skicklighet inom ämnet gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas förmågan att 


• initiera, leda och leverera innovativ och excellent forskning
• självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• erhålla externa forskningsmedel i konkurrens. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att 


• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• planera, genomföra och utvärdera undervisning och forskning
• handleda och examinera doktorander. 

Vid bedömning av skicklighet i samverkan beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle. 

Det är meriterande att ha bedrivit mång- eller tvärvetenskaplig forskning och/eller forskning i transdisciplinära samarbeten, samt att ha arbetat med samhällets styrning av biologisk mångfald.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Ekonom med fokus på projektekonomi

Institutionen för husdjursgenetik Institutionen för husdjursgenetik är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi finns på Ultuna Campus, Uppsala, och har 55 medarbetare. Vår vision är "Bättre användning av genetiska resurser". Vi bedriver forskning inom bioinformatik, molekylär-, kvantitativ och tillämpad genetik och arbetar med lantbruks-, sport- och sällskapsdjur. Vi medverkar också i flera utbildningsprogram vid SLU och bedriv... Visa mer
Institutionen för husdjursgenetik

Institutionen för husdjursgenetik är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi finns på Ultuna Campus, Uppsala, och har 55 medarbetare. Vår vision är "Bättre användning av genetiska resurser". Vi bedriver forskning inom bioinformatik, molekylär-, kvantitativ och tillämpad genetik och arbetar med lantbruks-, sport- och sällskapsdjur. Vi medverkar också i flera utbildningsprogram vid SLU och bedriver uppdragsverksamhet såsom gentester och internationell genetisk avelsvärdering för nötkreatur genom Interbull Center. Mer information hittar på https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/. 

Den administrativa avdelningen på institutionen består av 5 personer som ger stöd och service till institutionsledningen och medarbetarna i ekonomi- och personalfrågor, diarieföring, arkivering och IT-frågor. Nu söker vi en ny serviceinriktad medarbetare med huvudfokus på projektekonomi. Som projektekonom hos oss får du varierande arbetsuppgifter där det finns goda möjligheter att påverka arbetssätt och rutiner, samt din egen utveckling. Det finns möjlighet att varva arbete på plats med arbete hemifrån. 

Då vi är en internationell arbetsplats är arbetsspråket ofta engelska och du behöver behärska både svenska och engelska i både tal och skrift.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja forskarna med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter knutna till externfinansierade projekt. Projekten finansieras av flera olika finansiärer med olika regelverk och olika krav på återrapportering. Du behöver kunna sätta dig in i komplexa anvisningar för ansökningar och avrapporteringar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:


• stöd till forskarna vid projektansökningar
• ekonomisk uppföljning på projektnivå inkl. prognoser
• löpande ekonomisk administration av projekt
• ekonomisk rapportering till finansiärer
• ta fram och sammanställa material vid revision av externa projekt
• medverka i bokslutsarbetet på institutionen
• medverka i det årliga budgetarbetet på institutionen

Utöver detta förväntar vi oss att du hjälper till med annan ekonomiadministration vid behov.

Kvalifikationer:
Vi söker en ny lagspelare som har högskoleexamen inom ekonomi eller har erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig. Du ska ha flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med projektekonomi eller redovisning. Det är meriterande om du har arbetat med projektekonomi inom universitetsvärlden eller offentlig verksamhet samt om du har kunskap av administrativ hantering av EU-projekt. Du ska ha god datorvana och behärska office-paketet och goda kunskaper i excel. Tidigare erfarenhet av arbete i Unit4 Business World och Hypergene är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. 

I arbetet ingår mycket kontakt med institutionens forskare. Du behöver därför ha god samarbetsförmåga och en stor vilja att ge högkvalitativ service till verksamheten. Du behöver vidare ha en god förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomiska begrepp och samband för icke-ekonomer. Då vi är ett verksamhetsstöd är det av stor vikt att du har lätt att kommunicera med både medarbetare och personer utanför institutionen. 

Du måste kunna arbeta självständigt och hantera ett tidvis högt tempo utan att göra avkall på kvaliteten i ditt arbete. Då många projekt löper parallellt fordras att du har god organisationsförmåga. För arbetet krävs också att du är ansvarstagande, noggrann, har förmåga att ta egna initiativ, samt att du kan hålla tidsramar.

Mycket stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor in political science - focus on governance of natural resources

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subject area The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems an... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area
The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems and society, as well as related societal conflicts of goals and interests.

Duties
The professor is expected to lead a research group, which includes administrative duties.

The candidate, should, within the subject area


• develop and lead a strong research environment with internationally recognized and successful research
• develop research and teaching in close collaboration with other researchers and teachers at the faculty and university
• address research issues with multi- and interdisciplinary approaches
• apply for external research funding at national and international level
• contribute to the development of CBM
• lead, develop and participate in education at basic and advance level
• participate in PhD training and supervising PhD students
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, and relevant agencies, organizations, the industry and stakeholders
• support the strategic development of the department and faculty
• collaborate with others within the department and at other departments within and outside SLU
• actively collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary research at the university
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society/the public
• be able to communicate in Swedish within four years.

Qalifications
The successful candidate shall


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• have experience of collaboration with stakeholders
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment for this position will primarily be based on the degree of skills to which the applicant have in the subject.

The assessment of scientific skills will consider the ability to


• initiate, lead and deliver innovative and excellent research
• independently initiate and pursue outstanding research
• obtain external research funding in competition. 

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to


• convey and implement his/her pedagogic vision
• plan, conduct and evaluate teaching and research
• supervise and examinate doctoral students. 

The assessment of collaboration skills will consider the ability to integrate and cooperate with relevant stakeholders and society.

It is a merit to have conducted multi- or interdisciplinary research and / or research in transdisciplinary collaborations. It is also a merit to have worked with the governance of biodiversity.

Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Emphasis will be placed on the applicant's personal suitability and abilities.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-07-01

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent för fält- och laboratoriearbete

Ansök    Maj 5    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att jobba med fält- och laboratoriearbete. Laboratoriearbetet involverar rötning av jordprover och räkning av sfäriska kolhaltiga partiklar med en mikroskop. Fältarbetet innebär provtagning av ytvatten.

Kvalifikationer:
En magisterexamen i biologi eller markvetenskap och ett körkort är krav. Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete med rötning av jordprover är meriterande. Tidigare erfarenhet av mikroskoparbete för att räkna sfäriska kolhaltiga partiklar är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-07-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-19.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research assistant within physiology and register maintenance

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
This project is in collaboration with clinicians and involves work with human GI-tract motility assays using SmartPills and antroduodenal manometry. This position also includes analysis of hormone levels in the GI-tract using ELISA, electrochemiluminescence and RIA methods, as well as nucleic acid analysis of relevant biological environmental exposure related samples from air and surface deposits.

Qualifications:
The ideal candidate would have a medical degree, preferably a qualified medical doctor (including international) with good understanding of the Gi-tract’s physiology and biochemistry. Experience with biochemical analyses (ELISA, RIA, HPLC, electrochemiluminescense) and mass spectrometry of small molecules, in particular GI-tract and microbiome related. Lastly, the candidate must have good knowledge of register maintenance of clinical and environmental database samples.

Good knowledge of English (primary language in the group) and Swedish are valuable merits.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
50%

Starting date:
2022-06-15 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-19, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent inom fysiologi och registerföring

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetet är i samarbete med läkare och innefattar arbete med motilitetsregistreringar från mag-tarmkanal med hjälp av SmartPill samt antroduodenal manometri. I tjänsten ingår även laboratorieanalyser av hormoner i mag-tarmkanalen med hjälp av ELISA, elektrokemiluminescens och RIA-tekniker. Arbete med miljöprov från olika aspekter av den bebyggda miljön som kan påverka människors sjukdomstillstånd är också inkluderad.  

Kvalifikationer:
Sökande ska ha medicinsk utbildning, företrädesvis läkarutbildning (även utländsk) samt god kännedom om mag-tarmkanalens fysiologi och biokemi. Kännedom om biokemiska laboratorieanalyser (ELISA, RIA, HPLC, elektrokemiluminescens). Sökande ska även vara förtrogen med masspektrometri för ytterligare analyser av små molekyler. Sist ska sökande ha god kännedom om registerföring av kliniska prov samt miljöprov.

Goda kunskaper i engelska (primärt språk i arbetsgruppen) och svenska är värdefulla meriter.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
50%

Tillträde:
2022-06-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-19.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand inom veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning grismedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Lågt ”smittryck” –en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning

I modern, storskalig grisproduktion är en god hygien med ett lågt ”smittryck” av stor betydelse för att undvika sjukdomsutbrott och främja och bibehålla en god biosäkerhet. Tillämpning av rutiner som ”all in-all out” med tömning, noggrann tvätt och desinfektion av djurstallarna är nödvändiga för att hålla ett lågt ”smittryck”, men i dagsläget bedömer vi resultatet genom att titta i stallarna och se om det ser rent ut, vilket i själva verket inte räcker så långt för att kunna bedöma effekten av olika, ofta ganska arbetskrävande, åtgärder.  

Projektets syfte är att anpassa och utvärdera en metod för att mäta "smittrycket" i en grisbox på ett standardiserat sätt och därefter utvärdera hur olika golvstrukturer, rengörings- och desinfektionsprotokoll påverkar den s.k. residualsmittan.

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med de olika disciplinerna inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett brett internationellt kontaktnät. Detta projekt kommer att göras i samarbete med Inst. för Biomedicin och Veterinär folkhälsovetenskap, och med Gård & Djurhälsan.

Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en doktorandtjänst. Doktorandprogrammet inkluderar fyra års heltidsstudier och skall leda till doktorsexamen (PhD). Projektet kommer att fokusera på disciplinerna klinisk vetenskap och bakteriologi.

Kvalifikationer:
Den sökande skall vara legitimerad veterinär. Sökande bör inneha körkort med behörighet B. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i samarbete med andra. Projektet kommer att starta under hösten 2022. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju där stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering: 
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand i fyra år. Huvudhandledare för projektet kommer att vara professor Magdalena Jacobson.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Systemägare journalsystem Provet Cloud

Universitetsdjursjukhuset SLU Universitetsdjursjukhuset söker en systemägare för vårt journalsystem Provet Cloud. Vi söker dig som har ett genuint intresse av att leda och utveckla förvaltning. Anställningen är deltid om 60 %. Som systemägare för journalsystemet Provet Cloud leder du förvaltningen tillsammans med ett erfaret team av superanvändare. Du fastställer verksamhetskraven på systemet genom interaktion med verksamheten vilket förutsätter en tät di... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
SLU Universitetsdjursjukhuset söker en systemägare för vårt journalsystem Provet Cloud. Vi söker dig som har ett genuint intresse av att leda och utveckla förvaltning.

Anställningen är deltid om 60 %. Som systemägare för journalsystemet Provet Cloud leder du förvaltningen tillsammans med ett erfaret team av superanvändare. Du fastställer verksamhetskraven på systemet genom interaktion med verksamheten vilket förutsätter en tät dialog med superanvändarna, verksamhetsspecialister, leverantören av systemet samt SLU:s IT avdelning. Som systemägare är du adjungerad till styrgruppen för förvaltningsobjektet UDS. 

Arbetsuppgifter:
I dina arbetsuppgifter ingår att


• agera systemägare till journalsystemet Provet Cloud genom att leda och utveckla systemet utifrån budget och fastställda mål
• vara kontaktperson mot leverantör
• ansvara för leverantörsstyrning och uppföljning
• ansvara för den dagliga driften av Provet Cloud
• leda och fördela arbete inom superanvändarteamet
• hantera och koordinera support
• koordinera arbetet med företrädare för närliggande system
• förebygga problem och arbeta med ständig förbättring av systemet
• kontrollera att lagar och avtal som berör systemet efterlevs
• agera projektledare för projekt som drivs inom systemet
• arbeta nära berörda verksamheter för att tillse tillräckliga verksamhetsresurser för att realisera systemets förvaltning och utvecklingsplaner
• delta i kravställning i upphandlingar av system som ställer krav på integration med journalsystemet, samt
• ha regelbunden kontakt och samarbete med SLU IT.

Andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en för anställningen relevant utbildning samt tidigare erfarenhet av att leda och förvalta IT-system. Tidigare erfarenhet av förvaltning av Provet Cloud är meriterande.

Du bör ha minst 1 års erfarenhet av att arbeta som superanvändare i Provet Cloud. Du har erfarenhet av djursjukvårdsbranschen och av projektledning. Du har dokumenterad ledarerfarenhet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. För att trivas som systemägare ser vi gärna att du är analytisk och noggrann med en god förmåga att samarbeta, men är även bekväm med att arbeta självständigt.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset:
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostisk och ett klinisk kemiskt laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Här kan du arbeta och utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Placering: 
Uppsala Ultuna

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
60% av heltid

Är du veterinär, djursjukskötare eller biomedicinsk analytiker så finns möjlighet att på resterande 40 % av heltid arbeta kliniskt på en av UDS kliniker (smådjur, häst, bilddiagnostisk, klinisk-kemiska laboratoriet) motsvarande din utbildning och inriktning.

Tillträde:
1 november 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-03.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för anställningen relevanta intyg eller betyg.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research Assistant for laboratory and field work

Ansök    Maj 5    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment. 
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
You will be doing laboratory and field work. The laboratory work involves preparation and digestion of peat soil samples, as well as the counting of spherical carbonaceous particles in the digested peat samples using a microscope. The field work involves sampling of surface waters.

Qualifications:
A master’s degree in biology or soil science and a driver’s license are requirements. Previous experience of laboratory work in digesting soil samples is a merit. Previous experience of microscope work to count spherical carbonaceous particles is a merit.

Emphasis is placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills as well as the ability to work independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 3 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-07-01

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-19, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Närservicetekniker

Universitetsadministrationen Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av universitetsadministrationen vid SLU och har till uppgift att ansvara för, samordna och stödja universitetet inom områdena för service, säkerhet och miljö. Avdelningen är representerad på tre orter och har ca 120 medarbetare fördelat på 20-talet tjänsteområden som omfattar allt från basservice- till myndighetsuppgifter. Verksamhetsstödet och de myndighetsgemensamma ... Visa mer
Universitetsadministrationen
Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av universitetsadministrationen vid SLU och har till uppgift att ansvara för, samordna och stödja universitetet inom områdena för service, säkerhet och miljö. Avdelningen är representerad på tre orter och har ca 120 medarbetare fördelat på 20-talet tjänsteområden som omfattar allt från basservice- till myndighetsuppgifter. Verksamhetsstödet och de myndighetsgemensamma uppgifterna - tillsammans med flera andra tjänster - omfattar hela universitetet medan vissa tjänster har en mer lokal inriktning och omfattning.
Vi söker nu en närservicetekniker till serviceenheten i Uppsala med placering i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC).
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som närservicetekniker arbetar du inom serviceområde VHC, på Campus Ultuna och ingår i teamet för ”In house service” som där har flera ansvarsområden. Tjänsten har sitt huvudsakliga fokus inom närservice såsom godsmottagning och vaktmästeri men även uppgifter inom riskavfall, gashantering, gödselanläggning, skötsel ridhus, kadaverkörning förekommer. Du följer kontinuerligt upp utfört arbete samt skapar och håller funktionens rutiner uppdaterade.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som arbetat med servicerelaterad verksamhet och har erfarenhet av vaktmästeritjänster eller uppgifter som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga. Tidigare har du haft en roll där du arbetat självständigt enligt god struktur med en förmåga att organisera och prioritera så att arbetet utförs effektivt och med god kvalitet. Din samarbetsförmåga är mycket god, den sociala kompetensen hög och du tycker om att arbeta i team. Arbetsvariationen kan vara stor från dag till dag så flexibilitet för uppgifter och tider är viktigt. Att skapa goda kontakter med människor faller sig naturligt och du tycker om att ge bra service. Du har teknisk och praktisk vana av närservice eller liknande tjänster. 

B-körkort är ett krav. SLU är en arbetsplats med många olika nationaliteter så en förutsättning är att du kan göra dig väl förstådd i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Projektanställning forskningsassistent

Institutionen för ekonomi Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en forskningsassistent med intresse för samhällsekonomiska analyser, policyfrågor inom miljö- och naturresursområdet samt EU:s gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitik. Tjänsten är en visstidsanställning med 12 månaders varaktighet. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels?, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbet... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en forskningsassistent med intresse för samhällsekonomiska analyser, policyfrågor inom miljö- och naturresursområdet samt EU:s gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitik. Tjänsten är en visstidsanställning med 12 månaders varaktighet. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels?, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut. Mottagare är framförallt Näringsdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att medverka i analysarbetet, sammanställa data och resultat av tidigare forskning samt vid skrivandet av rapporter och Policy Briefs som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med magisterexamen i nationalekonomi eller närliggande ämnen eller en person med magisterexamen i miljövetenskap och kunskaper om jordbruk, fiske, vattenbruk eller samhällsekonomisk analys. Mycket goda kunskaper, såväl muntliga som skriftliga, i svenska och engelska samt mycket god analysförmåga är nödvändiga egenskaper. Det krävs vidare god förmåga att snabbt sätta sig in i nya komplexa frågeställningar liksom god samarbetsförmåga i kombination med god förmåga till självständigt arbete. Erfarenhet av arbete i tvärvetenskaplig miljö och kunskap om EU:s gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
September eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i djurfysiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning i fysiologi med relevans för livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, övningar i laboratorium och djurstallar, demonstrationer, dissektioner och som individuell handledning. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Den anställde förväntas söka externa medel för egen forskning och annan medverkan i forskningsarbete kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en universitetsexamen som veterinär, husdjursagronom, MSc i Animal science eller motsvarande samt ha en doktorsexamen med relevans för institutionens kurser och forskning. Den sökande ska ha erfarenhet av att bedriva undervisning. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och kunna använda svensk och viss latinsk terminologi i undervisningen. Den sökande skall även ha goda kunskaper i talad och skriven engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Det är meriterande med högskolepedagogisk utbildning och vetenskapligt arbete om domesticerade djurs fysiologi. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, eventuellt med möjlighet till tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt inom biokemi och cellbiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning i grundläggande biokemi och cellbiologi, inklusive makromolekylers uppbyggnad och funktion, biokemiska mekanismer bakom cellulära processer samt metabola förlopp och reglering. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, laborationer och som individuell handledning. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Den anställde förväntas söka externa medel för egen forskning och annan medverkan i forskningsarbete kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en för arbetsuppgiften relevant universitetsexamen samt ha en doktorsexamen med biokemisk, molekylärbiologisk och/eller cellbiologisk inriktning. Den sökande ska ha erfarenhet av att bedriva undervisning.  Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och kunna använda svensk terminologi i undervisningen. Den sökande skall även ha goda kunskaper i talad och skriven engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Det är meriterande med högskolepedagogisk utbildning och vetenskapligt arbete om molekylära och cellulära mekanismer i djurslag av relevans för institutionens utbildningar och forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2022-05-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Lönesystemspecialist/lönespecialist

Personalavdelningen Personalavdelningen ingår i SLU:s universitetsadministration och har en konsultativ roll gentemot universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Vi söker nu en driven, noggrann och engagerad lönesystemspecialist till vår löneenhet som ingår i personalavdelningen. Löneenheten består idag av 6 lönespecialister och en lönechef som arbetar både med löneprocessen och systemet. Vi arbetar i systemet Primula i klient och webbm... Visa mer
Personalavdelningen
Personalavdelningen ingår i SLU:s universitetsadministration och har en konsultativ roll gentemot universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Vi söker nu en driven, noggrann och engagerad lönesystemspecialist till vår löneenhet som ingår i personalavdelningen. Löneenheten består idag av 6 lönespecialister och en lönechef som arbetar både med löneprocessen och systemet. Vi arbetar i systemet Primula i klient och webbmiljö.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
I din roll som lönesystemspecialist ingår arbetsuppgifter som:


• Systemsupport till verksamheten med felsökning och utredningar
• Ansvara för uppsättning av systeminställningar, behörighetsstrukturer och rapporter
• Bevaka nya versioner och annan information från leverantör och förmedla vidare samt vidta eventuella åtgärder.
• Vara beställare mot leverantör
• Leda och koordinera förändrings och utvecklingsarbeten i lönesystemet.

Det kommer också att ingå en viss löneadministration där du kommer att vara kontaktperson för ett antal institutioner och avdelningar vid SLU och ansvara gällande dessa för hela flödet i lönearbetet, bl.a. avtalstolkning, direktrapportering i lönesystemet, handläggning av ärenden som inrapporteras av anställda i webben.

Kvalifikationer:
Du har relevant högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har mycket goda kunskaper i lönesystemet Primula. Kunskaper om de statliga avtalen, erfarenhet av att driva projekt samt övriga systemfrågor är meriterande. Som person är du serviceinriktad, driven och strukturerad. Du arbetar lika bra i team som självständigt och tycker om att dela med dig av dina erfarenheter.

Placering:
Uppsala 

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Antagningshandläggare

Universitetsadministrationen Utbildningsavdelningen är en avdelning inom universitets verksamhetsstöd. Vi svarar för administrativa och stödjande verksamheter som i huvudsak berör student- och utbildningsfrågor. De flesta av våra medarbetare finns på campus Ultuna men avdelningen har även personal på SLU:s övriga huvudorter Alnarp och Umeå. Vi söker nu dig som vill arbeta som antagningshandläggare inom enheten för studieadministration. Vi är 10 personer ... Visa mer
Universitetsadministrationen
Utbildningsavdelningen är en avdelning inom universitets verksamhetsstöd. Vi svarar för administrativa och stödjande verksamheter som i huvudsak berör student- och utbildningsfrågor. De flesta av våra medarbetare finns på campus Ultuna men avdelningen har även personal på SLU:s övriga huvudorter Alnarp och Umeå.

Vi söker nu dig som vill arbeta som antagningshandläggare inom enheten för studieadministration. Vi är 10 personer på enheten och vi arbetar främst med antagning, examen, studieavgifter och tillgodoräknande. Tjänsten är ett vikariat som eventuellt kommer att utlysas som en tillsvidaretjänst efter 6 månader.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som antagningshandläggare gör du behörighetsbedömningar av sökande med både utländsk och svensk bakgrund. Utöver det är uppdraget bland annat att informera om behörighets- och urvalsregler, skriva yttrande till överklagandenämnden, ta fram och bearbeta statistik och medverkar i utarbetandet av underlag till informationsmaterial.

Arbetet innebär också att du bemannar telefontider och svarar på mail och har kontinuerlig kontakt med studenter, institutioner och fakultetskanslier.

Kvalifikationer:
Vi söker dig med erfarenhet av antagningshandläggning från högskola/universitet. Du har akademisk examen motsvarande minst kandidatexamen. Du har goda kunskaper i NyA, Ladok, Word, Excel och Outlook. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Meriterande är kunskaper i andra språk.

Vi söker dig som har en väl utvecklad servicekänsla och god kommunikationsförmåga. Som person är du noggrann, har ett strukturerat arbetssätt och är van att fatta välgrundade beslut utifrån gällande regelverk.

Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 6 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-08-17

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Kvalitetskontroll, databehandling, publicering av laktestresultat för PFAS

Ansök    Apr 29    Sveriges Lantbruksuniversitet    Geolog
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som skall kvalitetssäkra, sammanställa och publicera resultat som tagits fram inom ett tidigare forskningsprojekt rörande inbindning av PFAS till jord. Arbetet sker i samarbete med forskare på SLU och Statens geotekniska institut (SGI).

Kvalifikationer:
Vi söker en forskare med erfarenhet från laborativt arbete med PFAS.

Kandidaten som erbjuds tjänsten


• Ska ha Teknologie doktorsexamen med inriktning mot mark- eller miljövetenskap
• Ska ha erfarenhet av laborativt och teoretiskt arbete som rör adsorption av PFAS till jordmaterial.
• Bör ha god förmåga i engelska båda i tal och skrift.

Vi kommer att lägga vikt vid personliga egenskaper, förmåga att arbeta i grupp, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-06-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-13.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD position in earthworm bioturbation

The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sus... Visa mer
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities are located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Description:
The overall aim of the PhD project is to quantify the dynamics, rates, and total annual amount of bioturbation by earthworms. Within the project, the candidate will monitor bioturbation under field conditions in Sweden, and perform experiments under controlled conditions to obtain bioturbation rates for different species as functions of soil conditions. Based on these data, the candidate will propose a framework to simulate bioturbation rates, and apply this framework to current and future climate. The successful applicant will actively develop the project and design the experiments.

Qualifications:
The applicant should have a Master's degree (or equivalent) in environmental science, earth sciences, engineering, biology, ecology, agronomy or similar. We are seeking a highly motivated candidate with a strong interest in interactions between soil biology and soil physics. Expertise in soil physics, soil mechanics and soil biology is desirable. Programming skills, experience in planning and executing field and laboratory experiments, and experience in scientific writing will count as merits. The applicant should have the ability to work both independently and in a team.

Excellent knowledge of English (writing and oral communication skills). Knowledge of Swedish is an advantage.

Drivers licence B is an advantage.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
PhD student, 4 years

Starting date:
1st of July or according to agreement

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-29.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Ekonom med institutionsansvar - senior roll till SLU Aqua

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och... Visa mer
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.

Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en erfaren ekonom med ansvar för institutionens övergripande ekonomihantering och uppföljning. Tjänsten är placerad på Campus Ultuna i Uppsala, möjlig placeringsort är även Lysekil eller Drottningholm. Du har en plats i institutionens ledningsgrupp och ingår i vår administrativa enhet bestående av 11 personer.

Som institutionsekonom får du en bred och ansvarsfull roll där du ansvarar för vår gemensamma budgetprocess, du sköter löpande institutionsgemensam uppföljning samt gör avstämningar och analyser. Du ansvarar även för processen kring våra bokslut. Du gör kalkyleringar och ekonomiska utredningar samt leder institutionsgemensamma utvecklingsprojekt inom det ekonomiska området.

I ditt arbete samarbetar du nära våra övriga ekonomer samt våra administratörer. Du verkar för en effektiv ekonomiadministration samt att vi dokumenterar våra gemensamma rutiner.

Andra administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå i tjänsten.

SLU Aqua har ca 90 % externfinansiering med många kontrakt och finansiärer att hantera utifrån de särskilda regler som gäller för universitetet som statlig myndighet såväl som för respektive finansiär. Det är viktigt med förståelse för, och gärna erfarenhet av, de förutsättningar som detta innebär för institutionen.

I samarbete och dialog med administrativ chef organiserar och leder du introduktion för nyanställda ekonomer samt bereder ekonomiska beslut till institutionens prefekt.

Vid behov stöttar du upp i den löpande projektekonomiska hanteringen.

Den administrativa enheten leds av den administrativa chefen vilken du rapporterar till.

Kvalifikationer:
Du ska ha följande kvalifikationer:
Utbildning:
-Högskoleexamen i ekonomi eller motsvarande ämne.

Erfarenhet/kunskap:

- Flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med kvalificerade liknande arbetsuppgifter.

- Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära och vana av att samarbeta på olika nivåer.

- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Systemvana:

-Du har en hög generell systemvana och har vana av att arbeta med Excel som arbetsredskap (SLU Aqua arbetar idag med ekonomisystemet Agresso/UBW).

Kvalifikationer meriterande:

- Erfarenhet av arbetsledning.

- Arbete med projektekonomi.

- Arbete med projektuppföljning med olika finansiärer, exempelvis EU.

- Erfarenhet av arbete med ekonomi i offentlig sektor, högskolevärlden i synnerhet.

- Kunskap om upphandling (LOU)och erfarenhet av att läsa och tolka avtal.

Personliga egenskaper:

I arbetet har du kontakt med många människor så dina personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, ge god service och arbeta strukturerat är särskilt viktiga. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar, är analytisk och noggrann, är självständig och driver ditt arbete framåt. Du är en stabil och prestigelös person med integritet som trivs med att, i samarbete med andra, anta utmaningar och lösa dessa.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vad kan vi erbjuda dig?

I rollen som institutionsekonom får du en bred och varierande roll där du gör skillnad för verksamheten. Du kommer att ha många kontaktytor och få en mycket god inblick i verksamheten. På SLU Aqua blir du del av en spännande verksamhet med tydligt miljöfokus. Du är placerad på SLU i Uppsala, Campus Ultuna, med god kommunikationsmöjlighet till Uppsala centralstation. Möjlig placeringsort är även Lysekil eller Drottningholm. Det finns möjlighet att varva arbete på plats med arbete hemifrån. Vissa resor förekommer i rollen.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Placering:
Ultuna, Uppsala men möjlig placeringsort är även Lysekil eller Drottningholm.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Veterinär och forskningssamordnare vid SLU Lövsta lantbruksforskning

Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU. http://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/ Lövsta lantbruksforskning Vi söker en veterinär för anställning som forsknings- och undervisningssamordning till SL... Visa mer
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU.
http://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/

Lövsta lantbruksforskning
Vi söker en veterinär för anställning som forsknings- och undervisningssamordning till SLU Lövsta lantbruksforskning, i Uppsala. Vi är ett trettiotal medarbetare på Lövsta lantbruksforskning som arbetar med anläggningens mjölkkor, grisar och fjäderfän. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen av SLU:s studenter samt flertalet studiebesök.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Din arbetsuppgift är att samordna och administrera Lövstas undervisnings- och forskningsaktiviteter. Du kommer att jobba tillsammans
med verksamhetens andra forsknings- och undervisningssamordnare och de personer som arbetar i verksamheten på Lövsta. Du förväntas
även kunna delta i undervisningsmoment samt en del kliniskt/praktiskt arbete i djurstallarna.

Kvalifikationer:
Veterinär med inriktning på lantbrukets djur främst inom nöt, men även gris och fjäderfä. Du ska vara intresserad av att arbeta med
lantbruksdjur, forskare och studenter. Erfarenhet av egen forskning och administrativt arbete är meriterande. Stor vikt sätts på dina personliga egenskaper som samarbetsförmåga, självständighet, samt initiativ- och organisationsförmåga. B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 6 månader. 1/8-22 till 31/1-23

Omfattning:
60 - 80 %

Tillträde:
1 augusti, 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-23.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Miljöanalytiker för arbete med terrestra evertebrater

Ansök    Apr 27    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Arb... Visa mer
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta som artexpert med inriktning mot terrestra evertebrater (huvudsakligen insekter) och naturvård. En viktig del är att driva arbetet med att ta fram bestämningsnycklar och fakta om terrestra evertebrater. I arbetet ingår även att ta fram, hantera och analysera fakta om arters kännetecken, utbredning, ekologi, tillstånd och status för att kunna göra rödlistnings- och statusbedömningar samt ge råd om åtgärder tillsammans med SLU Artdatabankens övriga art- och naturtypsexperter. Du kommer att medverka i utredningar, remisser och kommunikativa projekt, samt ha kontakt med olika naturvårdsaktörer, framförallt myndigheter men även ideella organisationer, allmänheten och media.

Kvalifikationer:
Du ska ha artspecialistkunskaper inom terrestra evertebrater samt goda kunskaper om olika artgruppers ekologi, utbredning och populationsstatus. Högskoleutbildning inom biologi eller motsvarande är ett krav. Du ska även ha goda kunskaper om svenska naturförhållanden, samt ha erfarenhet av status- och naturvärdesbedömningar. Du ska ha förmåga att skapa och upprätthålla nätverk samt att arbeta målinriktat och flexibelt såväl individuellt som i grupp. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är också ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har erfarenhet av forskning inklusive statistisk och analytisk kompetens. Vi ser gärna att du har goda kontakter och erfarenhet av arbete inom eller nära samarbete med myndigheter och andra naturvårdsaktörer, forskare, entomologer och ekologer främst inom Sverige. Meriterande är också erfarenhet av datahantering samt projektledning eller motsvarande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i bioturbation av daggmaskar

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Innehållsbeskrivning:
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att kvantifiera dynamiken, hastigheten och den totala årliga mängden bioturbation av daggmaskar. Inom projektet kommer kandidaten att mäta bioturbation under fältförhållanden i Sverige, och utföra experiment under kontrollerade förhållanden för att erhålla bioturbationshastigheter för olika daggmaskarter som funktion av markförhållanden. Baserat på dessa data kommer kandidaten att föreslå en modell för att simulera bioturbationshastigheter och tillämpa modellen på nuvarande och framtida klimat. Den framgångsrika sökanden kommer aktivt att utveckla projektet och designa experimenten.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en masterexamen (eller motsvarande) inom miljövetenskap, geovetenskap, teknik, biologi, ekologi, agronomi eller liknande. Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett stort intresse för interaktioner mellan markbiologi och markfysik. Expertis inom markfysik, markmekanik och markbiologi är önskvärt. Programmeringskunskaper, erfarenhet av planering och genomförande av fält- och laboratorieexperiment samt erfarenhet av vetenskapligt skrivande kommer att räknas som meriter. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Goda språkkunskaper i engelska, både skrift och muntlig. Kunskaper i svenska är en fördel.

B-körkort är en fördel.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:
1 juli eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Miljöanalytiker/biolog för arbete med hantering av biodiversitetsdata

Ansök    Apr 27    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Vi... Visa mer
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Vill du arbeta med biodiversitetsfrågor och moderna IT-lösningar för biologiska data i en stimulerande miljö, och tillsammans med vårt team av biologer och utvecklare göra en mycket viktig insats för biologisk mångfald och svensk naturvård? Då ska du söka jobb hos oss!

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med hantering och samordning av biodiversitetsdata, huvudsakligen fynddata, dvs. information var, när och hur en art är funnen som rapporteras bl.a. till SLU Artdatabanken i Artportalen. Arbetet omfattar samverkan kring fynddata både internt och externt inklusive support av externa aktörer som ideella föreningar, myndigheter, konsultbolag, privatpersoner och forskare, samordning av skyddsklassning av känsliga arter, hantering av behörigheter för tillgång till dessa data, samt upprättelse och hantering av överenskommelser mellan SLU Artdatabanken och externa aktörer.

Du kommer att ha en utåtriktad roll med beställningar och sekretessbedömningar av fynduppgifter för främst skyddsklassade arter vilket omfattar både datauttag från stora databaser som utdelning av behörigheter. Arbetet är omväxlande och du kommer även ha en central roll i frågor kopplade valideringsarbete för inrapporterade artfynd och samordning av hantering av fyndregler och provinskataloger.

Kvalifikationer:
Du har en högskoleutbildning inom biologi eller liknande, med relevant kompetens i ekologi, systematik, taxonomi, bioinformatik eller motsvarande ämne. Du har en bred kunskap om och ett stort intresse för arter i olika organismgrupper och fynddata samt har god kännedom om svensk geografi, svenska naturförhållanden, miljötillstånd och naturvårdsfrågor.

Du har erfarenhet av myndighetsutövning, avtalshantering och juridiska processer. För att lyckas i rollen har du erfarenhet från samverkan med berörda ideella föreningar och ett starkt driv för biodiversitetsfrågor och artskydd samt en förmåga att förstå användarnas behov av biodiversitetsdata i ett samhällsperspektiv.

Du kan självständigt driva frågor inom ditt område och har ett noggrant, strukturerat och effektivt arbetssätt. Då arbetet ofta rör utdelning av känsliga data läggs extra stor vikt vid noggrannhet. Du är stresstålig och har god förmåga att kommunicera samt uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god förmåga att samarbeta, skapa och upprätthålla kontakter och nätverk samt att förankra och skapa samförstånd i olika frågor.

Meriterande
Det är meriterande om du har kunskap om SLU Artdatabankens verksamhet, är van användare av de webbapplikationer SLU Artdatabanken tillhandahåller idag, har erfarenhet av att jobba med databaser och stora dataset, samt har goda kontakter och etablerade nätverk med myndigheter, forskare och ideella föreningar inom biodiversitetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda arbete och projekt och har grundläggande kunskap om projektmetodik, projektplanering och uppföljning.

Behörighet:
Högskoleutbildning inom biologi, ekologi eller motsvarande ämne.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månader provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla en kort motivering, CV och dokument som styrker meriterande utbildningar och arbetslivserfarenheter.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Licentiat inom veterinärmedicinsk anestesiologi och analgesi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Vi söker en licentiat för ett forskningsprojekt som utvärderar smärtlindring i samband med valpning och kejsarsnitt på hund.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Veterinärmedicinsk anestesiologi och analgesi
Innehållsbeskrivning:
Smärtlindrande behandling av digivande tikar är en kliniskt viktig men också komplex fråga. Smärtlindrande läkemedel (analgetika) som ges till digivande tikar, t.ex. vid kejsarsnitt eller juverinflammation, kan påverka valparna genom upptag via mjölken. Utsöndringen av läkemedel i mjölk hos hund har inte studerats i stor omfattning, och därför är få läkemedel godkända för användning till digivande tikar. En restriktiv analgetisk strategi för denna patientgrupp riskerar att påverka djurskyddet. Användningen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i allmänhet och karprofen i synnerhet har visats vara effektiv vid behandling av postoperativ smärta i samband med kirurgi hos tik. Forskningsresultat inom humanmedicinen har visat att ibuprofen är säkrare jämfört med andra NSAID till nyförlösta kvinnor tack vare ett låg koncentration i mjölk jämfört med plasma. Liknande studier saknas för olika djurslag vilket begränsar användningen av analgetika till digivande individer. Brist på dokumentation, avsaknad av randomiserade kliniska studier och oro för negativa effekter hos tiken och valparna inskränker idag användningen av NSAID i samband med kejsarsnitt och digivning hos djur.

Syftet med studierna i licentiatanställningen är att kvantifiera karprofenkoncentrationer i plasma och mjölk hos digivande tikar och i plasma hos deras valpar.  Vidare kommer eventuella biverkningar av läkemedlet hos tik och valpar efter kejsarsnitt att jämföras mot händelser efter normal valpning. 

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha veterinärexamen eller motsvarande och svensk legitimation som veterinär. Dokumenterad erfarenhet av djursjukvård med inriktning på anestesiologi är ett krav. Utbildning i pedagogik och erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande.  Tonvikten läggs på personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk- och problemlösningsförmåga, samt förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav.

Placering:           
Uppsala, Ultuna.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-11.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet

- klinisk erfarenhet av djursjukvård

- vetenskaplig presentation styrkt genom vetenskapliga publikationer eller liknande.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

UDS hästklinik söker chef till poliklinik och reception

Universitetsdjursjukhuset Hästklinikens kundmottagande enheter reception och poliklinik får återkommande fina omdömen av våra kunder. Nu söker vi en chef som vill utveckla vår verksamhet och bygga vidare på vår laganda och gemenskap. Receptionen hanterar t.ex. kundmottagning, bokningar och fakturering. Polikliniken har mottagning för patienter inom ortopedi, odontologi, oftalmologi, dermatologi, internmedicin och respiration. Här arbetar veterinärer i te... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Hästklinikens kundmottagande enheter reception och poliklinik får återkommande fina omdömen av våra kunder. Nu söker vi en chef som vill utveckla vår verksamhet och bygga vidare på vår laganda och gemenskap.

Receptionen hanterar t.ex. kundmottagning, bokningar och fakturering.

Polikliniken har mottagning för patienter inom ortopedi, odontologi, oftalmologi, dermatologi, internmedicin och respiration. Här arbetar veterinärer i team med legitimerade djursjukskötare och djurvårdare. I vår smedja arbetar 2 erfarna hovslagare.

Arbetsuppgifter:
Som chef ansvarar du för utvecklingen av verksamheten samt för medarbetarna på dina avdelningar. Det innebär t.ex. införande och efterlevnad av rutiner och policys, internutbildningar och rekryteringar. I ditt arbete samverkar du med övriga chefer i klinikens ledningsgrupp samt med seniora veterinärer och specialister för att säkerställa en kvalitativ och effektiv vård. Du har personalansvar för de medarbetare som huvudsakligen arbetar i receptionen och på polikliniken samt arbetsmiljöansvar för avdelningen.

Det finns möjlighet att påverka tjänstens utformning. Om du är djurvårdare, djursjukskötare eller veterinär kan kliniskt arbete bli aktuellt beroende på dina tidigare erfarenheter och önskemål. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i din tjänst är arbete med vårt journalsystem (Provet Cloud), miljö- eller hygienarbete eller arbete på jourtid. Är du veterinär finns möjlighet att delta i journal clubs i flera ämnen (ortopedi, internmedicin, kirurgi, radiologi och anestesi) och ronder. För DSS och djurvårdare finns möjlighet till fördjupning inom olika kliniska områden.

Arbetet på hästkliniken sker i nära samverkan med Veterinär- och husdjursvetenskapliga fakulteten, som har huvudansvaret för den utbildning och forskning som genomförs inom UDS.

För kliniskt arbetande personal ingår handledning av blivande djursjukskötare och veterinärer samt att vid behov bistå i forskningsprojekt. Alla medarbetare bidrar till att ge studenter och forskare goda förutsättningar för klinisk utbildning och forskning.

Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom djursjukvård eller en liknande bransch. Du är kanske veterinär, djursjukskötare eller djurvårdare men din person är viktigare än utbildningen. Du är intresserad av att utveckla dig inom chefs- och ledarskap och delta i verksamhetensutveckling. Tidigare erfarenhet av ledarskap och chefskap är meriterande men inget krav. Hästerfarenhet är ett måste. SLU kan erbjuda både ett brett stöd och utbildning inom chef- och ledarskap.

Du är organiserad, strukturerad, motiverad och har integritet. Du har goda kommunikativa och sociala förmågor och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer och att bemöta djurägare på ett professionellt sätt. Du är en god lagspelare och sätter hästklinikens totala verksamhet före den egna enhetens. Du är van att arbeta i en dynamisk miljö där det händer mycket. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Då UDS är ett universitetsdjursjukhus, där den kliniska djursjukvården är sammanflätad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och med många forskningsprojekt, är det meriterande om du har erfarenhet av klinisk veterinärmedicinsk utbildning och forskning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset:
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 500 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt inom grismedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Teoretisk och praktisk undervisning av veterinärstudenter i grisens sjukdomar, särskilt diagnostik, terapi och profylax. Planera och leda undervisningen i till exempel propedeutik, gårdsbesök, hälsoutredningar samt delta vid examination. Vissa administrativa uppdrag ingår i tjänsten. Om möjligt skall forskning ingå motsvarande 20 % av heltidstjänst.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha svensk veterinärlegitimation. God kunskap i det svenska språket krävs. Sökande bör ha vana från besättningsutredningar i grisbesättningar och ha intresse och erfarenhet av undervisning. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom disciplinen är önskvärd och forskarexamen starkt meriterande. Erfarenhet av undervisningsadministration är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat t o m 2022-12-31.

Omfattning:
50%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Senior Lecturer in the anatomy and physiology of domestic animals

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subject area The subject of anatomy and histology of domestic animals includes knowledge of the structure of organisms, from the animal as a whole to the characteristics of cells. Speci... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area

The subject of anatomy and histology of domestic animals includes knowledge of the structure of organisms, from the animal as a whole to the characteristics of cells. Specialisation is primarily in livestock, animals used for sport and companion animals. The development of research and teaching methods within the subject are also included.

Duties

The applicant must:


• lead, plan, evaluate and participate in practical and theoretical subject teaching
• work with examinations at first, second, and third-cycle levels on all areas of anatomy and histology, primarily for the veterinary medicine and veterinary nursing programmes, as well as first, second, and third-cycle courses within veterinary medicine and animal science
• be prepared to teach the anatomy of internal organs as well as organ and tissue histology
• develop instruction methods and the use of digital tools
• develop and lead internationally recognised research within the field that links to SLU and the faculty’s specialisations
• collaborate with both internal and external researchers
• develop and maintain national and international networks with researchers, society, and industry
• compete for external research funding
• share and communicate research findings and other relevant information to society at large
• perform administrative tasks and duties within the department, faculty and university
• be able to use Swedish as the working language within two years.

As the department’s courses are given in Swedish, the successful applicant will be expected to have working knowledge of the language within two years of taking up the position. The department will provide support with language learning.

Qualifications

The applicant must:


• hold a first-cycle qualification in veterinary medicine
• have successfully completed a doctoral degree in a subject relevant to the position
• demonstrate scientific proficiency in the subject
• demonstrate proficiency in subject teaching
• completed training in teaching and learning in higher education corresponding to 10 weeks or have otherwise acquired equivalent knowledge
• have experience of teaching various levels
• have good knowledge of English, both written and spoken.

Assessment criteria

The skills and proficiency of each candidate will be assessed to ensure that they meet the application criteria.

The assessment of scientific proficiency will be based on:


• completed and ongoing research and its relevance and development potential for the faculty
• ability to independently initiate and run innovative and internationally recognised research
• scientific publications in international peer-reviewed journals
• ability to compete for external research funding.

The following will be taken into consideration when assessing teaching proficiency:


• course planning, implementation and examination as well as an evaluation of personal teaching skills
• supervision and examination of first, second, and third-cycle students
• ability to integrate research and scientific approaches to teaching work
• training in teaching and learning in higher education or the equivalent knowledge.

The following will also be assessed:


• the ability to develop and lead activities and staff within academia
• communicate and collaborate internally and externally
• collaborate with external stakeholders and society at large
• share information about research and research findings both internally and externally
• apply digital methods such as data processing, image analysis and visualisation technology to research, teaching and communication
• collaborate, take responsibility and be flexible.

Teaching and research experience related to livestock, animals used for sport and domestic animals is desirable.
The appointment offered to the applicant who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best skills set to conduct and develop the duties in question, and contribute to the positive development of the organisation.
2022-08-05

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.
SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Internship vid hästkliniken SLU Universitetsdjursjukhuset

UDS Hästklinik erbjuder internship för dig som vill utvecklas inom sjukvård på häst! Universitetsdjursjukhuset Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 500 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operati... Visa mer
UDS Hästklinik erbjuder internship för dig som vill utvecklas inom sjukvård på häst!

Universitetsdjursjukhuset
Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 500 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Detta internship är ett kliniskt utbildningsprogram under handledning, avsett för relativt nyexaminerade veterinärer.

Du kommer huvudsakligen att arbeta på vårdavdelningen. Rotationer inom exempelvis bilddiagnostik, ortopedi och klinisk kemi kan förekomma. Du kommer att ingå i en stor grupp med erfarna kollegor av vilka många är antingen europeiska eller svenska specialister inom olika områden, och du får därigenom möjlighet till fördjupad klinisk erfarenhet och handledning i olika moment. Arbetet kommer att innebära ffa enklare, men under programmets gång också mer kvalificerade, veterinära arbetsuppgifter. Efter genomgånget program kommer du ha grunden i kliniskt utredningsarbete, stationärvård, akutvård samt grunderna i ortopediska och bilddiagnostiska undersökningar och du kommer att vara väl förberedd för fortsatt arbete på hästklinik eller för att ansöka om ett residency. Du deltar i dagliga ronder på vårdavdelningen, i  ”Journal clubs” inom t ex internmedicin, kirurgi, ortopedi och anestesi samt vid bilddiagnostiska ronder. I tjänsten ingår självständigt beredskapsarbete, med arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger, utefter utbildningsnivå.

Det kommer finnas möjlighet att genomföra ett mindre kliniskt projekt och vi uppmuntrar till att detta blir publicerat.

Arbetet sker i nära samverkan med Veterinär- och husdjursvetenskapliga fakulteten, som har huvudansvaret för den utbildning och forskning som genomförs inom UDS. I tjänsten ingår handledning av blivande djursjukskötare och veterinärer samt att bistå vid forskning.

Veterinärerna på UDS arbetar enligt fastställd lista (schema) vilket innebär arbete på såväl dagtid som kvälls- och nattetid.

Kvalifikationer:
Du som söker är legitimerad veterinär med tillstånd att praktisera i Sverige, eller kommer att få din legitimation innan tjänsten börjar.

Då UDS är ett universitetsdjursjukhus, där den kliniska djursjukvården är integrerad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och med forskningsprojekt, har erfarenhet av klinisk veterinärmedicinsk utbildning och forskning ett mervärde. 

Du inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer och att bemöta djurägare på ett korrekt sätt. Du är strukturerad och van att arbeta i en dynamisk miljö där det händer mycket. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på ett skandinaviskt språk och på engelska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset:
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
September 2022, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg/betyg. 

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i husdjurens anatomi och histologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institution för anatomi, fysiologi och biokemi  INGRESS Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi samt biokemi. Institutionens forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur och försöks... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institution för anatomi, fysiologi och biokemi 
INGRESS

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi samt biokemi. Institutionens forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur och försöksdjur men även insekter, spindlar och vilda djur. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Ämesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi och histologi omfattar kunskapen om organismens uppbyggnad, från hela djuret till strukturer och egenskaper i cellerna med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom ingår utveckling av forskningsmetoder inom ämnet.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• Leda, planera, utvärdera, medverka i praktisk och teoretisk undervisning samt examination på grund-, avancerad och forskarnivå inom hela ämnet anatomi och histologi, primärt inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt vid kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser i veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Viktiga undervisningsområden för innehavaren är de inre organens anatomi inklusive organ- och vävnadshistologi
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg
• utveckla och leda internationellt erkänd forskning inom ämnet som anknyter till SLU:s och fakultetens verksamhetsinriktning
• samarbeta i forskning, undervisning och klinisk verksamhet inom och utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, samhälle och näring
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• sprida och kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa arbetsuppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

I och med att institutionens kurser hålls på svenska ska innehavaren kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska: 


• ha veterinärmedicinsk grundexamen och är berättigad att erhålla svensk legitimation
• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha genomgått högskolepedagogiska utbildningsmoment omfattande ca 10 veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• ha erfarenhet av undervisning på olika nivåer
• ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas: 


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten
• förmågan att självständigt initiera och bedriva innovativ och internationellt erkänd forskning
• vetenskaplig publicering i internationella refereegranskade tidskrifter
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: 


• kursplanering, kursgenomförande och examination samt utvärderingar av egen undervisning
• handledning och examination på kandidat-, master- och doktorandnivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• utveckling av undervisningsformer inom det aktuella ämnet
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. 

Vidare beaktas skicklighet i att: 


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt och externt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete
• tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation, exempelvis datahantering, bildanalys och visualiseringstekniker
• samarbeta, ta ansvar och vara flexibel. 

Det är meriterande med undervisnings- och forskningserfarenhet avseende de inre organens anatomi.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Projektledare/kravanalytiker för arbete med biodiversitetsinfrastruktur

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Vi... Visa mer
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Vill du arbeta med biodiversitetsinfrastruktur och moderna IT-lösningar för biologiska data i en stimulerande miljö, och tillsammans med vårt team av biologer och IT-utvecklare göra en mycket viktig insats för biologisk mångfald och svensk naturvård? Då ska du söka jobb hos oss!

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med att driva utvecklingsprojekt för SLU Artdatabankens biodiversitetsinfrastruktur, så som webbapplikationerna Artportalen och Artfakta. Arbetet omfattar projektledning, kravställning och kravanalys för att utveckla och förnya SLU Artdatabankens webbapplikationer och webbtjänster. Du samverkar med både externa användare, internt inom SLU Artdatabanken och med personal inom SLU IT-avdelningen. Du samverkar också med nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som t.ex. Sveriges Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), myndigheter, och konsultföretag.

Du identifierar och analyserar behov (av t.ex. funktionalitet) inom SLU Artdatabankens interna och externa verksamhet rörande biodiversitetsinfrastrukturen. Arbetet omfattar planering, kravställning, uppföljning, dokumentation i samband med förstudier, uppdrag och projekt inom SLU Artdatabanken, med fokus på digitala verktyg. Eftersom själva IT-utvecklingsarbetet drivs av SLU IT, fungerar du som SLU Artdatabankens verksamhetskontakt till SLU IT under genomförandefasen av IT-utvecklingsprojekt.

En viktig del i arbetet är att tätt samarbeta med förvaltningsobjekten där förvaltningen av de befintliga delarna av biodiversitetsinfrastrukturen är placerade. I arbetet ingår även samordning av aktiviteter med andra projekt.

Kvalifikationer:
Du har en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande ämne samt grundläggande kännedom om svenska naturförhållanden, arter och naturvård. Vidare har du dokumenterad kunskap om projektmetodik, ekonomisk planering och uppföljning.

Du har erfarenhet av arbete som förvaltningsledare, produktägare, projektledare eller annan ledande befattning. Du har erfarenhet av processutveckling och målstyrning. För att lyckas i rollen har du ett starkt driv samt en förmåga att förstå verksamhetens behov och kan se beroenden och samband i ett helhetsperspektiv.

Du kan självständigt driva frågor inom ditt område och har ett noggrant, strukturerat och effektivt arbetssätt. Du är stresstålig, prestigelös och har god förmåga att kommunicera samt uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Det är meriterande om du har kunskap om SLU Artdatabankens verksamhet, är van användare av de webbapplikationer SLU Artdatabanken tillhandahåller idag, har erfarenhet av digitala infrastrukturer, samt har goda kontakter och etablerade nätverk med myndigheter, forskare och ideella föreningar inom biodiversitetsområdet.

Vi värdesätter också om du har erfarenhet av förvaltningsmodeller och projektstyrning, leverantörsstyrning, upphandling, avtalshantering, samt förändringsledning.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god förmåga att samarbeta, skapa och upprätthålla kontakter och nätverk samt att förankra och skapa samförstånd t.ex. mellan olika verksamhetsområden i olika frågor.

Behörighet:
Högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande ämne.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-17.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla en kort motivering, CV och dokument som styrker meriterande utbildningar och arbetslivserfarenheter.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt inom anestesiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU har ett stort kursansvar i landets enda utbildningar av veterinärer och djursjukskötare. Utbildningarna är nu i en expansiv fas och vi arbetar med att utveckla ämnet veterinärmedicin och djuromvårdnad såväl inom utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en veterinär med kompetens inom anestesiologi. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är praktisk och teoretisk undervisning i form av föreläsningar, klinisk handledning, utvärdering av veterinärstudenter samt samarbete med ämnesansvarig och ämneskollegor vid veterinär- och djursjukskötarprogrammet. Undervisningen innefattar även handledning vid examensarbeten på masternivå för veterinär- och djursjukskötarstudenter samt kursledning. Institutionellt och administrativt arbete ingår i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha masterexamen eller motsvarande och svensk legitimation som veterinär. Erfarenhet inom ämnesområdet anestesiologi är ett krav. Omfattande erfarenhet av klinisk djursjukvård samt undervisning, helst på högskolenivå, är meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktiga, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan, inklusive styrkt meritförteckning; personliga referenser samt en intervju.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Administratör med inriktning diarie och arkiv till SLU Aqua

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och... Visa mer
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.

Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en administratör med erfarenhet och kompetens inom området diarie och arkiv.

Du ansvarar för att administrera och utveckla institutionens samlade diarieföring. Till din hjälp har du kollegor med kompetens inom samma område.

Du ansvarar för institutionens prefektsekreterarfunktion. Detta innebär att du administrerar den dokumentation som löpande hanteras via prefekten samt stöttar och hjälper denne med planering, organisering samt diverse administration.

Du sköter även om den dagliga post- och pakethanteringen.

Utöver detta har du ett utvecklingsuppdrag vilket innebär att leda arbetet med att iordningställa och gallra i institutionens befintliga arkiv på olika platser i landet (Öregrund, Lysekil, Stockholm/Drottningholm).

Andra administrativa uppgifter kan komma att ingå i tjänsten.

Resor inom Sverige förekommer.

Kvalifikationer skakrav:
Utbildning:

- Gymnasial utbildning

Erfarenhet/kunskap:

- Erfarenhet av att arbeta med diarieföring

- Erfarenhet av en administrativ, sekreterarliknande funktion

- Goda kunskaper i svenska och engelska

Systemvana:

-Du har en hög generell systemvana och har vana av att arbeta med Excel och Word. SLU använder idag Public 360 för sin ärende- och informationshantering.

Kvalifikationer meriterande:

- Arbete med arkivering.

- Erfarenhet av att leda ett större utvecklingsarbete över tid.

- Erfarenhet av arbete i offentlig sektor, högskolevärlden i synnerhet.

- Kunskap inom beställning, inköp och upphandling (LOU) samt erfarenhet av att läsa och tolka avtal.

Personliga egenskaper:

I arbetet har du kontakt med många människor så dina personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, ge god service och arbeta strukturerat är särskilt viktiga. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar, är analytisk och noggrann, samt driver ditt arbete framåt. Du är en stabil och prestigelös person med integritet som trivs med att, i samarbete med andra, anta utmaningar och lösa dessa.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vad kan vi erbjuda dig?

Som administratör får du en bred och varierande roll där du gör skillnad för verksamheten. Du kommer att ha många kontaktytor och få en mycket god inblick i verksamheten. På SLU Aqua blir du del av en spännande verksamhet med tydligt miljöfokus. Du är placerad på SLU Aquas nyetablerade kontor på Campus Ultuna. Goda kollektiva kommunikationsvägar från centrala Uppsala.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Placering:
SLU Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast och enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Kemist, ansvarig för forskarlaboratoriet på sektionen organisk miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är uppdelad på tre sektioner (ekologi, geokemi och organisk miljökemi), som var och en har ett forskarlaboratorium. Laboratoriet för organisk miljökemi analyserar miljögifter på spårämnesnivå i olika matriser och är utrustat med ett flertal masspektrometrisystem t.ex. LC-MS/MS, LC/GC-HRMS och GC-MS/MS.  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är uppdelad på tre sektioner (ekologi, geokemi och organisk miljökemi), som var och en har ett forskarlaboratorium. Laboratoriet för organisk miljökemi analyserar miljögifter på spårämnesnivå i olika matriser och är utrustat med ett flertal masspektrometrisystem t.ex. LC-MS/MS, LC/GC-HRMS och GC-MS/MS. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för forskarlaboratoriet på sektionen för organisk miljökemi vilket innebär ansvar för MS-instrumenteringen, ordnings- och säkerhetsrutiner samt beställning av laboratoriematerial. Du kommer även att utföra analytiskt arbete inom forskningsprojekt, t.ex. instrumentell spårämnesanalys (framförallt LC-MS/MS), extraktion av miljöprover (vatten, sediment, biota, etc.), metodutveckling samt fältprovtagning. Du förväntas även delta i praktisk handledning av gästforskare och studenter på olika nivåer.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har masterexamen i kemi, doktorsexamen i miljökemi/analytisk kemi eller motsvarande. Stor vikt läggs vid erfarenhet av spårämnesanalys med hjälp av ovan nämnda tekniker (framförallt LC-MS/MS) samt enklare service- och underhållsarbete på analysinstrument. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper. Du behöver vara skicklig på att organisera, jobba självständigt samt prioritera bland många arbetsuppgifter. Du kommer att ha kontakt med ett flertal forskare, doktorander och studenter och behöver därmed ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Goda kunskaper i engelska är ett krav och det är en fördel om du även har goda kunskaper i svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Residency i internmedicin smådjur vid Universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset (UDS) ledigförklarar härmed en treårig klinisk utbildningstjänst i internmedicin smådjur. Utbildningen kommer att följa European College of Veterinary Internal Medicine-Companion Animals (ECVIM-CA) riktlinjer (www.ecvim-ca.org). Vid UDS och Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) finns tillgång till hög kompetens, bland annat i form av diplomates inom flertalet discipliner, samt avancerad bilddiagnostik, ett välutrustat klinis... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset (UDS) ledigförklarar härmed en treårig klinisk utbildningstjänst i internmedicin smådjur. Utbildningen kommer att följa European College of Veterinary Internal Medicine-Companion Animals (ECVIM-CA) riktlinjer (www.ecvim-ca.org). Vid UDS och Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) finns tillgång till hög kompetens, bland annat i form av diplomates inom flertalet discipliner, samt avancerad bilddiagnostik, ett välutrustat klinisk kemiskt laboratorium och en mycket modern operationsavdelning.

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. 

Arbetsuppgifter:
Utbildningen styrs av riktlinjerna från ECVIM för residencyprogram inom internmedicin. Utbildningen ska ge fördjupad kunskap inom internmedicin och merparten av arbetet utförs således på mottagning, med vårdpatienter och intensivvårdspatienter under handledning av en ECVIM-CA diplomate. I anställningen ingår även jourarbete. En del av arbetstiden inkluderar rotationer, både inom UDS samt externt, inom andra discipliner enligt ECVIM-CA:s riktlinjer, samt arbete med ett vetenskapligt skriftligt arbete. Handledning av yngre kollegor och studenter kan förekomma.

Kvalifikationer:
Du ska vara legitimerad veterinär med tillstånd att utöva yrket i Sverige. Du ska ha genomfört ett internship inom smådjurssjukvård eller ha minst 2 års klinisk träning på ett djursjukhus. Ytterligare erfarenhet av smådjurssjukvård, såsom steg-1 kompetens i hundens och kattens sjukdomar, eller forskningserfarenhet inom ämnesområdet är meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl på såväl svenska som engelska i både tal och skrift. Du ska ha intresse för undervisning och forskning, då du även kommer samverka med forskare och studenter. Du ska ha dokumenterat god samarbetsförmåga. Förmåga till självständigt arbete är också en förutsättning för utbildningen.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och ambitioner med utbildningen. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Anställningen är en tidsbegränsad, treårig utbildningstjänst.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, dock senast december 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-07.

I ansökan skall ett CV och en sammanfattning av professionella mål (kort- och långsiktiga) bifogas. Bifoga även examensbevis och 3 referenser, gärna med rekommendationsbrev.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Chemist – Research Laboratory Manager for Organic Environmental Chemistry

Institutionen för vatten och miljö The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) is divided into three sections (Ecology, Geochemistry and Organic Environmental Chemistry), each of which has an associated research laboratory. The laboratory for Organic Environmental Chemistry analyses organic micropollutants at trace levels in different environmental matrices and is equipped with a number of mass... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) is divided into three sections (Ecology, Geochemistry and Organic Environmental Chemistry), each of which has an associated research laboratory. The laboratory for Organic Environmental Chemistry analyses organic micropollutants at trace levels in different environmental matrices and is equipped with a number of mass spectrometry instruments, e.g., LC-MS/MS, LC/GC-HRMS and GC-MS/MS. 
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
You will have the overall responsibility for the research laboratory at the Section for Organic Environmental Chemistry, which entails responsibility for the MS instrumentation, order routines, safety practices and ordering of laboratory materials. You will also conduct analytical work within research projects, e.g., instrumental analysis (mainly LC-MS/MS), extraction of environmental samples (water, sediment, biota, etc.), method development and field sampling. You are also expected to participate in practical supervision of guest researchers and students at different levels.

Qualifications:
We are looking for a candidate with a master degree in chemistry or a doctorate in environmental chemistry/analytical chemistry or equivalent. Particular emphasis will be placed on experience of and skills in trace analysis using the above mentioned techniques (mainly LC-MS/MS) and basic service and maintenance work on analytical instruments. Particular emphasis will also be placed on personal qualities. You need to be skilled in organizing the work, working independently and prioritizing among many tasks. You will have contact with a number of researchers, doctoral and master students and thus need to have good cooperation and communication skills.

Good knowledge in English is a requirement, and it is an advantage if you also have good knowledge in Swedish.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. SLU uses probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-30, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Post-doktor

Ansök    Apr 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En tidsbegränsad anställning som post-doktor ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll ... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En tidsbegränsad anställning som post-doktor ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU och Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Projektbeskrivning:

Små RNA är icke-kodande RNA molekyler som har en central roll inom genavstängning på transkriptionell eller post-transkriptionell nivå. Små RNA påverkar flera olika funktioner inklusive interaktionen mellan värdorganismer och deras parasiter och symbionter genom att påverka regleringen av genaktiviteter. Små RNA kan även transporteras mellan olika arter och påverka fysiologin hos den mottagande individen. Detta projekt syftar till att undersöka den biologiska och regulatoriska rollen för små RNA i interaktioner mellan olika svampar i relation till mykoparasitism och biologiskt växtskydd.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om nya växtskyddstrategier mot svampsjukdomar baserade på små RNA. Post-doktorn förväntas utföra analyser av RNA-seq data från den mykoparasitiska svampen Clonostachys rosea samt patogenerna Fusarium graminearum och Botrytis cinerea, med fokus på RNA diversitet, uttrycksnivåer, målgener samt effekter på genuttryck.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha en doktorsexamen inom biologi, bioinformatik, genetik eller motsvarande. Doktorsgraden skall ha erhållits inom tre år från ansökningsdatum, exklusive eventuell föräldraledighet. Dokumenterad erfarenhet av bioinformatiska analyser och hantering av storskaliga sekvensdata är central för tjänsten. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom mikrobiella interaktioner (svamp-svamp, växt-mikroorganism) är meriterande. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga på talad och skriven engelska. Sökande skall också ha förmåga att självständigt initiera, planera och utföra forskning, vara en lagspelare och arbeta väl i en stark forskningsmiljö.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctoral position on Small-RNAs in mycoparasitic interactions

Ansök    Apr 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Forest Mycology and Plant Pathology The department of Forest Mycology and Plant Pathology undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. The department offers a creative and stimulating international environment and is part of the Uppsala BioCenter at SLU. Read more about how it is to... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
The department of Forest Mycology and Plant Pathology undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. The department offers a creative and stimulating international environment and is part of the Uppsala BioCenter at SLU.

Read more about how it is to work at SLU at https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Project description:

Small RNAs (sRNAs) are noncoding RNA molecules play a central role in gene silencing at transcriptional and post-transcriptional level also known as RNA interference (RNAi). sRNAs are important for a variety of functions in organisms including the interactions between hosts and their parasites, pathogens and symbionts by modulating the regulatory machinery through targeted gene silencing. In addition, sRNAs can move bidirectional between species and influence the biology of recipient species. This project is aimed to study the biological and regulatory roles of sRNAs in fungal-fungal interactions in relation to mycoparasitism and biocontrol of fungal plant diseases.

Work duties:
We seek a motivated postdoctoral candidate to join our ongoing research project on small-RNA based strategies to control fungal plant pathogens. The postdoc is expected to perform RNA-seq (including sRNA and degradome seq) data analysis from the mycoparasitic fungus Clonostachys rosea, and the plant pathogenic fungi Fusarium graminearum and Botrytis cinerea, with focus on sRNAs diversity and expression pattern, their potential target genes and effect on transcriptome during mycoparasitic interactions.

Qualifications:
The candidate should have a PhD degree in biology, bioinformatics, genetics or any other relevant field. PhD should have obtained not later than 3 years before the application deadline (not including parental leave). A proven experience of bioinformatic skills in analysing and managing large sequencing datasets is highly recommended. Previous experience from research in fungal-fungal and plant-microbe interactions will be considered as a merit. Good knowledge of English in both speaking and writing is a prerequisite. Candidates should also have an ability to initiate, plan, and to work in team and independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment for 12 months

Extent:
100%

Starting date:
According to the agreement

Application:
Welcome with your application via the application button below no later than 2022-05-20.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Researcher: Data Management & Synthesis

Ansök    Apr 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
The Department of Soil & Environment conducts research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agriculture, forestry and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities and e... Visa mer
The Department of Soil & Environment conducts research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agriculture, forestry and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group and a field research station situated in Skara.

Duties:
We are seeking a researcher to support management of databases of SLU:s long-term field experiments (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/research/soil-nutrient-cycling/slu-field-research-plant-nutrition/) and to work within the EJP SOIL program (https://ejpsoil.eu/).

The successful applicant will support the organisation of SLU:s long-term field experiment database. Information on the long-term field experiments will be fed into SLU:s and EJP SOIL:s databases, which are continuously updated. Furthermore, the researcher will be involved in synthesis work performed annually within the EJP SOIL. Specifically, WP7 (Synthesis and knowledge integration – access to infrastructure) synthesizes and integrates outputs on EJP SOIL:s projects and creates a feedback loop to EJP SOIL’s roadmap. In addition, the program compiles information on existing laboratory facilities and long-term experimental sites dealing with agricultural soils and organizes access to agricultural soil research infrastructures. The researcher will be involved in frequent meetings with other researchers and will work in a team of SLU colleagues involved in the EJP SOIL program.

Qualifications:
We are seeking an ambitious mid-career researcher who aims to pursue an academic career in an internationally renowned research environment at the Department of Soil & Environment, SLU, Sweden.

The candidate who is offered the position


• Shall have a PhD degree in soil or environmental science, earth sciences, ecology, agronomy or similar.
• Shall have the ability to independently initiate, conduct, and complete tasks.
• Shall have experience in project coordination, especially in environmental sciences.
• Should have experience in communicating with international researchers and profound organizational skills.
• Should have good ability in English both orally and written.

We will lay emphasis on personal characteristics, ability to work in a team, independence, as well as initiative and organizational ability.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
1st of May 2022 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-04-26, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i poulations- och komparativ genomik

Institutionen för växtbiologi Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler. Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till ett projekt inom populationsgenomik och komparativ genomik på gran och tall. Projektet drivs som ett samarbete mellan SLU i Umeå och Uppsala och Science for Life Laboratory i Uppsala och i dagsläget finns inom projektet helgenomsekvenseringsdata från ca 1000 individer av gran och 300 individer av tall. Arbetsuppgifterna består till huvuddelen av dataanalys och kommer att genomföras i samarbete med andra forskargrupper inom projekt.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i genetik, genomik, bioinformatik eller relaterade områden som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig och erfarenhet av att utföra populationgenomiska analyser. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare.

Den sökande bör ha ett genuint intresse av att arbeta med frågeställningar relaterade till populationsgenomik, komparativ genomik och kvantitativ genetik (GWAS). Dokumenterad kompetens inom bioinformatik och experimentell design relaterade till hanteringen av stora genomiska dataset är meriterande. "Reproducerbar forskning" och "FAIR data" är centrala koncept inom projektet.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: CV med publikationslista, ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten, examensbevis samt kontaktuppgifter till två referenser.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare: Databehandling & Syntes

Ansök    Apr 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk samt urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i ... Visa mer
Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk samt urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala och därutöver finns en forskargrupp och en forskningsstation i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare för stöd till datahantering och syntesarbete inom ramen för SLUs långliggande jordbruksförsök (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/) och syntesarbete inom EJP SOIL programmet (https://ejpsoil.eu/).

Forskaren kommer att stödja organisationen för SLU:s långliggande fältförsöksdatabas. Information om de långliggande fältförsöken kommer att matas in i SLU:s samt EJP SOIL:s databaser, som kontinuerligt uppdateras. Vidare kommer forskaren att vara involverad i syntesarbete som utförs årligen inom EJP SOIL: Arbetspaketet 7 (Syntes och kunskapsintegration – tillgång till infrastruktur) syntetiserar och integrerar resultat från EJP SOIL:s projekt och skapar en återkoppling till EJP SOIL:s färdplan. Dessutom sammanställer programmet information om befintliga laboratorieanläggningar och långliggande fältförsök som berör jordbruksmark och organiserar tillgången till forskningsinfrastruktur för jordbruksmark. Forskaren kommer att vara involverad i möten med andra forskare och kommer att arbeta i ett team av SLU-kollegor involverade i EJP SOIL programmet.

Kvalifikationer:
Vi söker en ambitiös forskare i mitten av karriären som siktar på att göra en akademisk karriär i en internationellt erkänd forskningsmiljö vid Institutionen för mark & miljö, SLU, Sverige.

Kandidaten som erbjuds tjänsten


• Ska ha doktorsexamen i mark- eller miljövetenskap, geovetenskap, ekologi, agronom eller liknande.
• Ska ha erfarenhet av projektkoordinering, särskilt inom miljövetenskap.
• Bör ha erfarenhet av att kommunicera med internationella forskare och organisatorisk förmåga.
• Bör ha god förmåga i engelska båda i tal och skrift.

Vi kommer att lägga vikt vid personliga egenskaper, förmåga att arbeta i grupp, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 maj eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Utbildningsledare och enhetschef

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli Utbildningsledare och enhetschef med fokus på utbildning på grund- och avancerad nivå. Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) är en av fyra fakulteter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bedriver utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan inom naturresurser, jordbruk, livsmedel och miljö. Fakulteten har drygt 1000 helårsanställda, ansvarar för ett tjugota... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli
Utbildningsledare och enhetschef med fokus på utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) är en av fyra fakulteter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bedriver utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan inom naturresurser, jordbruk, livsmedel och miljö. Fakulteten har drygt 1000 helårsanställda, ansvarar för ett tjugotal utbildningsprogram med ca. 1200 helårsstudenter och har ca. 190 forskarstuderande.

På fakultetskansliet är vi tolv anställda fördelade på tre enheter. Vi utgör ett kvalificerat, administrativt stöd till fakultetsledningen, fakultetsnämnden och dess nämnder och utskott. I vårt uppdrag ingår övergripande planering, ekonomistyrning, utredningar och uppföljningar inom fakultetens olika verksamhetsområden. Vi söker nu en utbildningsledare och chef för kansliets utbildningsenhet som består av fyra personer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som utbildningsledare vid fakultetskansliet kommer du att vara chef för den enhet som ansvarar för handläggning och beslutsstöd i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning. Som utbildningsledare kommer du att ha en nyckelroll i det strategiska arbetet med utveckling och uppföljning av utbildning på grund- och avancerad nivå.

Du kommer att ansvara för att tillsammans med övriga medarbetare inom enheten handlägga utbildningsärenden, ta fram underlag och utarbeta och analysera förslag inför beslut. I arbetet ingår även uppföljning och omvärldsspaning. Du kommer också att föredra ärenden och i vissa fall vara sekreterare i organ som ansvarar för utbildningarnas kvalitet och styrning, exempelvis i fakultetens programnämnd. Som utbildningsledare kommer du även att arbeta med universitetsövergripande utbildningsfrågor, bland annat genom att representera fakulteten i olika arbetsgrupper och organ vid SLU. Du kommer därmed att delta i beredningen av många typer av komplexa ärenden.

Arbetet sker i nära samverkan med fakultetsledningen och kansliets övriga personal, samt med programstudierektorer, institutionsstudierektorer och handläggare inom olika delar av det gemensamma verksamhetsstödet vid SLU.

I arbetet vid fakultetskansliet ingår att medverka till att utveckla administrativa rutiner och arbetsmetoder tillsammans med övriga medarbetare, och vi uppskattar om du tar egna initiativ och kommer med förslag till utveckling av verksamhet och rutiner. Vissa resor inom Sverige ingår i anställningen. I arbetet ingår perioder med hög arbetsbelastning.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är disputerad och har några års relevant erfarenhet av arbete med utbildningsadministration inom högskolan. Du har erfarenhet av kvalificerad handläggning i form av arbete med utredning, planering eller projektledning. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du behärskar vanligt förekommande digitala verktyg exempelvis Word och Excel, och har god förmåga att bearbeta och presentera data. Erfarenhet av undervisning och kursutveckling eller motsvarande, liksom av administrativt arbete på stabs- eller kanslinivå är meriterande. God kunskap om högskolans regelverk och villkor är meriterande, liksom erfarenhet som ledare eller chef. 

Arbetet är förenat med många kontakter både inom och i viss mån utanför SLU, och dina personliga egenskaper vad gäller förmåga att samarbeta och leda är därför av central betydelse. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att arbeta strukturerat. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 8 maj 2022

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent för fält- och laboratoriearbete

Ansök    Apr 8    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att jobba med fält- och laboratoriearbete. Laboratoriearbetet involverar rötning av jordprover och räkning av sfäriska kolhaltiga partiklar med en mikroskop. Fältarbetet innebär provtagning av ytvatten.

Kvalifikationer:
En magisterexamen i biologi eller markvetenskap och ett körkort är krav. Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete med rötning av jordprover är meriterande. Tidigare erfarenhet av mikroskoparbete för att räkna sfäriska kolhaltiga partiklar är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-07-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-19.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskartjänst inom veterinär beredskap

Ansök    Apr 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Sociolog
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Självständigt bedriva projektarbete.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i sociologi och ha erhållit egen finansiering för projektet från finansiär där anslag sökts i konkurrens.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Systemadministratör Identity & Access Management (IAM)

IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om upprustning av nätverket, lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitaliseri... Visa mer
IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om upprustning av nätverket, lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering och effektivisering.

Arbetsuppgifter:
Du kommer in i organisationen i en mycket spännande fas. Vi förbereder för att förflytta oss mot en rollbaserad tilldelning av behörigheter och resurser, med syfte att öka leveransprecisionen och flexibiliteten samt höja säkerheten. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för forskningsnära IT.

Rollen som systemadministratör innefattar bla:


• Leda och driva arbetet tillsammans med ett mindre team.
• Teknisk förvaltning och vidareutveckling av de IT-lösningar och tjänster som finns inom området.
• Representera leveransområdet i dialog med förvaltningar, projekt och kompetenscenter.
• Drift, support och felsökning av IT-komponenter inom leveransområdet
• Omvärldsbevakning

Vi ser att du har en lyhörd, nyfiken och drivande inställning. Du har förmågan att kommunicera med slutanvändare lika lätt som du för en djuplodande teknisk diskussion med en leverantör. Du kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har stort intresse och flerårig erfarenhet av att arbeta inom området Identity and Access Management med dokumenterad erfarenhet av produkter och komponenter såsom:


• Stark autentisering
• Single Sign On
• Identitets- och behörighetsfederationer
• Multifaktorsautenticering
• Katalogtjänster (AD, Azure AD, mfl)
• Systemintegrationer
• PKI lösningar
• Eftergymnasial utbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som SLU bedömer relevant
• Meriterande är relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet av IT
• Meriterande är erfarenhet av att leda tekniska team i någon form

Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i befattningen behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och kunna tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt i ditt arbete. Vi ser också att du är analytisk och noggrann med en god förmåga att samarbeta och samverka med andra men är även bekväm med att arbeta självständigt. Du tar gärna till dig nya teknologier, testar gränserna för vad som är möjligt och bygger lösningar som förbättrar och förenklar användares digitala arbetsmiljö.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research Assistant for laboratory and field work

Ansök    Apr 8    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment. 
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
You will be doing laboratory and field work. The laboratory work involves preparation and digestion of peat soil samples, as well as the counting of spherical carbonaceous particles in the digested peat samples using a microscope. The field work involves sampling of surface waters.

Qualifications:
A master’s degree in biology or soil science and a driver’s license are requirements. Previous experience of laboratory work in digesting soil samples is a merit. Previous experience of microscope work to count spherical carbonaceous particles is a merit.

Emphasis is placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills as well as the ability to work independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 3 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-07-01

Application:
We welcome your application no later than 2022-04-19, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Assisterande Forskningsingenjör

Ansök    Apr 8    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Intendentur BioCentrum Odlingsanläggningen BioCentrum Växtforskningsanläggningen vid Biocentrum är placerat centralt på Campus Ultuna och är en forsknings- och utbildningsintensiv miljö som är knuten till NJ-fakulteten. Här bedrivs forskning och undervisning i en modern och internationell miljö. Vid Biocentrum finns avancerad utrustning för växtforskning, såsom växthus och fytotron med odlingskammare, klimatrum och odlingsskåp. Målet för växtodlingsenhete... Visa mer
Intendentur BioCentrum
Odlingsanläggningen BioCentrum

Växtforskningsanläggningen vid Biocentrum är placerat centralt på Campus Ultuna och är en forsknings- och utbildningsintensiv miljö som är knuten till NJ-fakulteten. Här bedrivs forskning och undervisning i en modern och internationell miljö. Vid Biocentrum finns avancerad utrustning för växtforskning, såsom växthus och fytotron med odlingskammare, klimatrum och odlingsskåp. Målet för växtodlingsenheten är att ge service och förutsättningar för bästa försöksresultat, och att med kompetens vara ett stöd och en diskussionspartner för forskande i odlingsfaciliteterna.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer bli en del av det mindre team som tillsammans ansvarar för utveckling, drift och skötsel av växtforskningsanläggningen på Biocentrum. Vara involverad i forskningsarbete på olika nivåer, vilket innefattar bland annat skötsel, rondering och övervakning av växter och forskningsmaterial i faciliteterna. Du blir introducerad för arbete inom biologisk bekämpning av skadeinsekter med användning av naturliga fiender och nyttodjur, vilket är en viktig del i det integrerade växtskydd som bedrivs i anläggningen. Arbete innefattar även justeringar av ljus-/klimatinställningar samt hantering och organisering av interna bokningssystem.
Viss helgtjänstgöring förekommer.

Kvalifikationer:
Intresse och förståelse för växtodling samt erforderlig utbildning eller yrkesbakgrund. Passande utbildning kan vara t.ex. trädgårdsingenjör/-mästare, hortonom, agronom, naturbruksprogrammet eller annan utbildning/yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. God samarbetsförmåga och flexibilitet gentemot faciliteternas brukare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Vikariat 12 månader eller ev. sommarvikariat 2022.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Omgående eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Veterinär internship till idisslarkliniken

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare  (i första hand nötkreatur, får och get), på individ och besättningsnivå.

Arbetsuppgifter:
Ett internship är ett kliniskt utbildningsprogram som baseras på deltagande i klinik, undervisning och forskning. Målet med programmet är att utbildningsveterinären får fördjupad klinisk erfarenhet samt erfarenheter inom handledning. Som utbildningsveterinär deltar du i det dagliga arbetet på kliniken, såsom med diagnostik, behandling, obduktioner, besättningsutredningar och ronder. De kliniska aktiviteterna sker dels på SLU Idisslarkliniken, med undervisningsdjur och remitterade fall, dels i nötbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Arbetsuppgifterna innefattar både enkla och mer kvalificerade veterinära uppgifter, deltagande i undervisning samt handledning av veterinärstudenter. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation, god teoretisk kompetens inom idisslarmedicin på individ- och besättningsnivå, samt erfarenhet av praktik med relevanta djurslag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande att ha god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av praktisk klinisk undervisning. B-körkort är ett krav. Vi kommer även att fästa stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 9 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se.

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskarstuderande inom proteinbiokemi (artificiell spindeltråd)

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion. Fo... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion.

Forskargruppen inom proteinbiokemi arbetar med spindeltrådsbiologi, proteinbiokemi, artificiell spindeltråd och tissue engineering (se vår hemsida: www.slu.se/cv/anna-rising/). Forskargruppen är innovativ och har publicerat flera artiklar i högt rankade tidskrifter och erhållit flera prestigefyllda anslag.

Vi söker en forskarstuderande i ett projekt inom protein engineering och framtagande av artificiella spindeltrådar. Arbetet består i att designa protein, klona, uttrycka protein i E.coli, sedan rena och karakterisera dessa. I vår spinnapparat kommer du sedan spinna trådar som undersöks med avseende på struktur och draghållfasthet. Den sökande bör ha ett stort intresse för proteinbiokemi.

Undervisning i biokemi på grundnivå upp till 20% kan komma att ingå i tjänsten (med motsvarande förlängning av forskarstudietiden).

Kvalifikationer:
Magister eller masterexamen inom molekylärbiologi, bioteknologi, biomedicin, medicin, veterinärmedicin, biokemi eller liknande.

Flytande engelska i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom ett genuint intresse för forskning, samarbetsförmåga och att vara lösningsorienterad.

Placering:           
Ultuna, Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 2 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research student in protein biochemistry (artificial spider silk)

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanism... Visa mer
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanisms to the structure and function of the entire animal.

The research group in protein biochemistry consists of a professor and a doctoral student and two postdocs working at SLU, as well as a doctoral student, a postdoc, two technicians and a researcher working at Karolinska Institutet. The research group is innovative and has published several articles in highly ranked journals and has received prestigious grants. We work with spider silk biology, protein biochemistry, artificial spider silk produktion and tissue engineering, see our website: www.slu.se/en/ew-cv/anna-rising/

We are looking for a research student for a project in protein engineering and the production of artificial spider silk. The work consists of designing protein, cloning, expressing protein in E.coli, then purifying and characterizing these. In our spinning machine, you will then spin threads that are examined for structure and tensile strength. The applicant should have a great interest in protein biochemistry.

Teaching in biochemistry at the undergraduate level corresponding to 20% is included in the position.

Qualifications:
Master in molecular biology, biotechnology, biomedicine, medicine, veterinary medicine, biochemistry or similar.

Fluent English in speech and writing is a requirement.

Great emphasis will be placed on personal qualities such as a positive attitude and a genuine interest in research.

Place of work:      
Ultuna, Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 2 years with the possibilty of extension.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-05-20.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Djurvårdare till smådjurskliniken

Är du djurvårdare nivå 2 och söker en arbetsplats med högt i tak, hög kompetens och som erbjuder möjlighet till vidareutveckling? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi s... Visa mer
Är du djurvårdare nivå 2 och söker en arbetsplats med högt i tak, hög kompetens och som erbjuder möjlighet till vidareutveckling? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som djurvårdare på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Din kompetensutveckling är vår framtid, det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer samarbeta med kunniga kollegor. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat med komplexa fall och ha tillgång till modern utrustning.

På UDS är utbildning en viktig och givande del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är utbildad djurvårdare på nivå två, erfarenhet av att arbeta på djursjukhus är meriterande. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-29.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Djursjukskötare till smådjurskliniken

Djursjukskötare till smådjurskliniken vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultat... Visa mer
Djursjukskötare till smådjurskliniken vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår normalt förekommande arbetsuppgifter för tjänstekategorin. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare. Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö där vi arbetar i team mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag. 

Kvalifikationer:
Du är leg. djursjukskötare. Erfarenhet av arbete på djursjukhus samt av narkos och intensivvård är meriterande.

Du utrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Du tycker om att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du strukturerad och kan stundtals hantera pressade situationer. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-06.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Steriltekniker för sommarvikariat på UDS

Är du under utbildning till steriltekniker eller redan färdigutbildad och vill prova dina vingar på Sveriges enda universitetsdjursjukhus! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att... Visa mer
Är du under utbildning till steriltekniker eller redan färdigutbildad och vill prova dina vingar på Sveriges enda universitetsdjursjukhus!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som steriltekniker på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Vår sterilcentral servar både smådjur-och stordjurs operationsavdelningar. Hos oss arbetar vi evidensbaserat med komplexa fall och har tillgång till modern utrustning.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är under utbildning till eller färdigutbildad steriltekniker. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som steriltekniker samt om du har grundläggande instrumentkännedom. Du uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift.

Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-20.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Miljökoordinator

Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. SSM har till uppgift att leda, samordna och stödja miljö- och säkerhetsarbetet vid hela universitetet samt tillhandahålla anpassade och väl fungerande servicetjänster på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiati... Visa mer
Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. SSM har till uppgift att leda, samordna och stödja miljö- och säkerhetsarbetet vid hela universitetet samt tillhandahålla anpassade och väl fungerande servicetjänster på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. SSM har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 100 Mkr.

Miljöenheten ansvarar för samordningen av det övergripande miljöledningsarbetet på SLU, vilket innebär förvaltning av SLU:s certifierade miljöledningssystem, initiera övergripande miljömål, följa upp och kommunicera SLU:s miljöledningsarbete. Miljöenheten är bland annat delaktig i upphandlingar, miljörelaterade myndighetskontakter, samordnar interna och externa miljörevisioner och tillhandahåller olika verktyg för organisationen. Miljöenheten ansvarar också för att koordinera SLU:s arbete med kemikaliesäkerhet, Agenda 2030, strålskyddsarbete, biosäkerhet och exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Miljöenheten stödjer hela SLU, men är placerad på Ultuna i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som miljökoordinator kommer du arbeta brett med miljöfrågor. Du kommer att arbeta med allt från de strategiska övergripande miljömålen, uppföljningar och rapporteringar, till kontakter med andra myndigheter. Mycket av arbetet handlar om att samordna insatser för hela SLU. Som miljökoordinator kan du också komma att utföra arbetsuppgifter som att medverka i upphandlingar, sköta miljökommunikation, fordonsfrågor, lagkrav och kontroll av lagefterlevnad, myndighetsrapporteringar samt genomföra interna miljörevisioner. Resor inom Sverige förekommer.

Kvalifikationer:
Vi söker dig med mycket goda kunskaper inom miljöarbete och några års erfarenhet av praktiskt miljöledningsarbete, företrädesvis ISO 14001. Du har akademisk examen, gärna inom det naturvetenskapliga området. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift och du behärskar Officepaketet. Det är meriterande om du har goda kunskaper inom miljölagstiftningen, LOU, internrevision, samt har erfarenhet av att arbeta med hemsidor.

Som person är du utåtriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Det är viktigt att samarbete med andra funktioner både inom och utanför enheten intresserar dig. Arbetet kräver också stort engagemang, noggrannhet och ledarskap inom dina arbetsuppgifter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD student, research subject Biology with specialization in Ecology

The position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education for sustainable agriculture, forest production and biological conservation. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services and control... Visa mer
The position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education for sustainable agriculture, forest production and biological conservation. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services and control pests in managed agricultural, forested and urban landscapes. Active dissemination, outreach and frequent contacts with stakeholders are key activities.

See also: https://www.slu.se/en/departments/ecology/

Characterizing molecular and behavioural immunity in honeybees
Description:
The Department of Ecology (SLU) is looking to recruit a PhD candidate to work on a research theme related to characterizing the immune system and responses of the honeybee to be able to understand trade-offs and adaptations happening in populations evolving resistance/tolerance. Are you interested in understanding social insect immunity and host-parasite interactions in a scientifically and societally relevant field of honeybee health? Would you like to collaborate internationally and communicate with stakeholders? Then this PhD position should be of interest to you. Our doctoral education aims to develop your creative and analytical thinking and to strengthen your research, communication, and outreach skills. The position will be placed within the internationally distinguished honeybee research group where the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of bee health and have an extensive collaborative network.

The goal of this project is to produce a comprehensive overview of the ecological immunity of honeybees by combining phenotypic and genomic measurements. The successful candidate is expected to carry out supervised research leading to a PhD thesis within this topic as well as taking PhD courses to the equivalent of 45 credits. This will involve characterize individual immunity across various life stages; setting up field experiments to examine and evaluate different behavioural and physiological traits of honeybees in relation to their biological performance specifically relating to disease resistance and tolerance; exploring immunity trade-offs that may potentially result from resistance in order to develop mitigation strategies to improve honeybee health and the resilience of beekeeping. RNA-seq will also be used to look at gene expression variation between phenotypes.

Qualifications:
The successful applicant is required to have completed an MSc degree (or equivalent) in Biology / Ecology / Evolutionary Biology / Molecular Biology or similar subject. Skills in planning, executing, and reporting scientific studies, as well as experience with statistical analyses are meriting. The applicant should have the ability to work both independently and in a team. Proven ability to communicate excellently in written and spoken English is essential. A driving license is required. Experience working with honeybees and molecular assays /genomics will be considered of high additional merit.

Place of work:           
Uppsala.

Form of funding or employment:
Employment as a PhD student for 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
The written application shall contain:

A letter of motivation, describing the applicants previous academic and professional experience and motivation in relation to the project


• Curriculum vitae
• Copy of degree incl. transcript of academic records
• Copy of degree thesis
• A list of two reference persons familiar with the applicant’s qualifications.
• Certified knowledge of the English language

We welcome your application no later than April 30th, 2022, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grade equivalent to English B/English 6 is a basic requirement. Selection among applicants is made with reference to the written application including curriculum vitae, dissertation for masters or undergraduate degree, reference persons, certified knowledge of the English language and an interview. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen, we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read more about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, forskningsämnet biologi med inriktning mot Ekologi

Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Se även: https://www.slu.se/en/avdelningar/ekologi/ Läs mer om ... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Se även: https://www.slu.se/en/avdelningar/ekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Karakteriserande molekylär och beteendemässig immunitet hos honungsbin
Innehållsbeskrivning:
Institutionen för ekologi (SLU) söker en doktorand för att arbeta med ett forskningstema relaterat till att karakterisera honungsbiets immunförsvar och reaktioner för att kunna förstå avvägningar och anpassningar som sker i populationer som utvecklar resistens/tolerans. Är du intresserad av att förstå social insektsimmunitet och interaktioner mellan värd och parasit inom ett vetenskapligt och samhälleligt relevant område för honungsbins hälsa? Vill du samarbeta internationellt och kommunicera med intressenter? Då borde denna doktorandtjänst vara av intresse för dig. Vår forskarutbildning syftar till att utveckla ditt kreativa och analytiska tänkande och att stärka din forskning, kommunikation och uppsökande förmåga. Tjänsten kommer att placeras inom den internationellt framstående honungsbiforskargruppen där den framgångsrika kandidaten kommer att erbjudas ett stimulerande sammanhang med kollegor som fokuserar på olika aspekter av bins hälsa och har ett omfattande samarbetsnätverk.

Målet med detta projekt är att producera en heltäckande översikt över honungsbins ekologiska immunitet genom att kombinera fenotypiska och genomiska mätningar. Den framgångsrike kandidaten förväntas utföra handledd forskning som leder till en doktorsavhandling inom detta ämne samt ta doktorandkurser motsvarande 45 hp. Detta kommer att innebära att karakterisera individuell immunitet över olika livsstadier; inrätta fältexperiment för att undersöka och utvärdera olika beteendemässiga och fysiologiska egenskaper hos honungsbin i förhållande till deras biologiska prestanda, specifikt relaterat till sjukdomsresistens och tolerans; utforska immunitetsavvägningar som potentiellt kan vara ett resultat av resistens för att utveckla begränsningsstrategier för att förbättra honungsbins hälsa och biodlingens motståndskraft. RNA-seq kommer också att användas för att titta på genuttrycksvariationer mellan fenotyper.

Kvalifikationer:
Sökanden måste ha avlagt en MSc-examen (eller motsvarande) i biologi/ekologi/evolutionär biologi/molekylärbiologi eller liknande ämne. Kunskaper i att planera, genomföra och rapportera vetenskapliga studier samt erfarenhet av statistiska analyser är meriterande. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Bevisad förmåga att kommunicera utmärkt på engelska i skrift och tal är en förutsättning. Körkort krävs. Erfarenhet av att arbeta med honungsbin och molekylära analyser/genomik kommer att anses vara meriterande.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-30.

Ansökan ska innehålla ett motiveringsbrev som beskriver de sökandes tidigare akademiska och yrkeserfarenhet och motivation i relation till projektet.


• CV
• Kopia av examen inkl. utskrift av akademiska dokument
• Kopia av examensarbete
• En lista över två referenspersoner som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.
• Certifierade kunskaper i engelska språket

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research position in Insect Ecology and Biological Control

Ansök    Apr 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Ecology The Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is seeking a researcher to undertake work in the field of insect ecology and biological control. The Department of Ecology has eight research units: Forest entomology, Landscape ecology, Insect ecology, Conservation biology, Soil ecology, Wildlife ecology, Systems ecology and Agricultural entomology. The successful candidate will be joining a group of ... Visa mer
Department of Ecology
The Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is seeking a researcher to undertake work in the field of insect ecology and biological control.

The Department of Ecology has eight research units: Forest entomology, Landscape ecology, Insect ecology, Conservation biology, Soil ecology, Wildlife ecology, Systems ecology and Agricultural entomology. The successful candidate will be joining a group of researchers in the Agricultural entomology unit working with biodiversity and plant protection.

SLU is one of the largest centres for ecological research in the Nordic countries, and offers a dynamic research environment with modern infrastructure. The chosen candidate will have access to wide professional networks across Sweden and globally with opportunities for advancement through grant writing, and additional career mentoring.

Duties:
The researcher will work in an ongoing project that seeks to understand factors that affect natural biological control in open-field tomato in West and East Africa (Benin, Tanzania). The project has collected data on the predator communities in tomato production systems and is currently investigating predation (through molecular gut content analysis) and parasitism (through deployment of sentinel plants) of the main native and invasive pest caterpillars. Using this data, the researcher is expected to analyse how type of production system affects predator communities and pest suppression capacity. Students within the project has furthermore collected experimental data on interspecific interactions, host plant preference, and parasitism within the crop pest system. Duties for this position therefore also include support of these students, and guidance in statistical data analysis. The successful candidate will write scientific manuscripts for publications in collaboration with the research team.

The position is fully based at SLU in Uppsala, Sweden. However, travels and short visits outside Sweden are required due to co-operative work with International Institute for Tropical Agriculture (IITA) in Benin and World Vegetable center (WorldVeg) in Tanzania.

Qualifications:
Compulsory

The applicant must have a PhD in biology or agronomy, with an emphasis on insect ecology, or other related fields. Proficiency in and experience with statistical analysis is essential. Practical experience using R as a statistical tool is also required.

Excellent knowledge of English in both spoken and written form is a requirement and the candidate should have documented scientific writing skills.

The person must have a good ability to conduct independent research, collaborate and communicate.

Merits

Knowledge in entomology, biological control, IPM, conservation ecology, molecular ecology, experience in analysing ecological data with mixed models (GLMM’s), structural equation models (SEM), and species distribution models (SDM’s).

Knowledge of French.

Place of work:
Uppsala, Sweden. 

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months, with possible extension.

Extent:
Researcher, 100%. 

Starting date:
June 2022 or according to agreement.

Application:
Your application, written in English, must include:


• CV describing your publications, and relevant work experience
• A personal letter with a motivation of why you are interested in the position and your match to the above-mentioned position description
• Contact information for two reference persons
• University degree certificates

We anticipate that this position is attractive for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

We welcome your application no later than May 4, 2022, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a top-class university with research, education and environmental analysis in the sciences for sustainable living. The main cities are Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational places throughout the country. We bring together people with different perspectives but with the common goal of creating the best conditions for a sustainable, vibrant and better world. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of more than 3 billion SEK. The university invests in attractive environments on its campus areas.

www.slu.se Visa mindre

Forskartjänst inom insektsekologi och biologisk bekämpning

Ansök    Apr 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) söker en forskare inom insektsekologi och biologisk bekämpning. Institutionen för ekologi har åtta forskningsenheter: ekologisk miljövård/markekologi, landskapsekologi, lantbruksentomologi, naturvårdsbiologi, insektsekologi, viltekologi, systemekologi samt skogsentomologi. Tjänsten är placerad vid enheten för lantbruksentomologi och där kommer du att ansluta till en... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) söker en forskare inom insektsekologi och biologisk bekämpning.
Institutionen för ekologi har åtta forskningsenheter: ekologisk miljövård/markekologi, landskapsekologi, lantbruksentomologi, naturvårdsbiologi, insektsekologi, viltekologi, systemekologi samt skogsentomologi. Tjänsten är placerad vid enheten för lantbruksentomologi och där kommer du att ansluta till en grupp forskare som studerar biologisk mångfald och växtskydd.
SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med modern infrastruktur. Du kommer att ha tillgång till breda professionella nätverk i Sverige och utomlands samt karriärutveckling.
Arbetsuppgifter:
Forskaren kommer att arbeta i ett pågående projekt som syftar till att förstå faktorer som påverkar naturlig biologisk bekämpning i tomater på friland i Väst- och Östafrika (Benin, Tanzania). Projektet har samlat in data om predatorsamhällen i produktionssystem för tomater och undersöker för närvarande predation (genom analys av molekylärt maginnehåll) och parasitism (genom utplacering av angripna växter) på de mest betydelsefulla skadedjuren. Med hjälp av dessa data förväntas forskaren analysera hur produktionssystem påverkar rovdjurssamhällen och skadedjursbekämpningskapaciteten. Därutöver har studenter verksamma inom projektet samlat in experimentella data om mellanartsinteraktioner, värdväxtpreferenser och parasitism inom växtskadegörarsystemet. I arbetsuppgifterna ingår därför stöd till studenter, inklusive handledning i statistisk dataanalys. Forskaren ska också samarbeta med medlemmar inom gruppen samt skriva artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Tjänsten är placerad vid SLU i Uppsala. I tjänstgöringen ingår korta besök till samarbetspartners utanför Sverige: International Institute for Tropical Agriculture (IITA) i Benin och World Vegetable Center (WorldVeg) i Tanzania.

Kvalifikationer:
Krav

Den sökande ska ha en doktorsexamen i biologi eller i agronomi, med tonvikt på insektsekologi eller andra närliggande områden. Kunskaper i och erfarenhet av statistisk analys är ett krav, liksom är praktisk erfarenhet av att tillämpa det statistiska verktyget R.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav. Den sökande ska ha bedrivit självständig forskning som genererat vetenskaplig publicering.

Meriterande

Kunskaper inom entomologi, biologisk bekämpning, IPM, bevarandeekologi, molekylär ekologi, erfarenhet av att analysera ekologiska data med blandade modeller (GLMM), strukturella ekvationsmodeller (SEM) och artdistributionsmodeller (SDM).

Kunskaper i franska.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Forskare, 100 %.

Tillträde:
Juni 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansökan måste innehålla:
- CV som beskriver dina publikationer och relevant arbetslivserfarenhet
- Ett personligt brev med motivering om varför du är intresserad av tjänsten och din matchning till ovan nämnda tjänstebeskrivning
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
- Universitetsexamensbevis
 
Vi räknar med att denna tjänst är attraktiv för kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år.

Vi välkomnar din ansökan senast 4 maj 2022, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctjänst om insektsekologi och ogräskontroll

Ansök    Apr 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) söker en postdoc för att arbeta inom insektsekologi och ogräskontroll. Institutionen för ekologi har åtta forskningsenheter: ekologisk miljövård/markekologi, landskapsekologi, lantbruksentomologi, naturvårdsbiologi, insektsekologi, viltekologi, systemekologi samt skogsentomologi. Tjänsten är placerad vid enheten för lantbruksentomologi och där kommer du att ansluta ... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) söker en postdoc för att arbeta inom insektsekologi och ogräskontroll.
Institutionen för ekologi har åtta forskningsenheter: ekologisk miljövård/markekologi, landskapsekologi, lantbruksentomologi, naturvårdsbiologi, insektsekologi, viltekologi, systemekologi samt skogsentomologi. Tjänsten är placerad vid enheten för lantbruksentomologi och där kommer du att ansluta till en grupp forskare som studerar biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i jordbruksmark. SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med modern infrastruktur. Du kommer att ha tillgång till breda professionella nätverk i Sverige och utomlands samt karriärutveckling. Vi välkomnar sökande med intresse för och erfarenhet av forskning om biologisk mångfald och växtskydd.
Arbetsuppgifter:
Postdocen kommer att jobba i ett Europeiskt projekt som syftar till att bättre förstå hur ekosystemfunktionen fröpredation för att reglera ogräs kan stödjas genom att tillsammans med lantbrukare utveckla bevarandestrategier. Postdocen kommer att analysera redan existerande data för att utvärdera sambanden mellan lantbruksmetoder, förekomst av naturmiljöer, födovävstruktur och ogräsreglering. Hen kommer också leda en fältstudie för att testa hur lantbruksmetoder och förekomst av naturmiljöer påverkar kontamineringen av vattendrag med herbicider, samt biologisk mångfald både på land och i akvatiska miljöer.

Slutligen kommer postdocen delta i samhällsvetenskapligt arbete för att identifiera strategier för att stödja ogräspredation som är acceptabla bland lantbrukare. Den utvalde kandidaten kommer att planera forskningsstudier, samla in och analysera data samt skriva vetenskapliga manuskript tillsammans med forskargruppen.

Tjänsten är placerad vid SLU, Uppsala. Den finansieras med ett forskningsanslag från BiodivERsA genom forskningsprojektet FresHH, och inkluderar samarbete med Inrae, Frankrike, University of Innsbruck, Österrike, Wageningen University, Nederländerna och Crop Research Institute, Tjeckien.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha en doktorsexamen i biologi eller i agronomi, med tonvikt på insektsekologi eller andra närliggande områden. Kunskaper i och erfarenhet av fältarbete med insekter och växter, samt av statistisk analys är ett krav. Praktisk erfarenhet av att tillämpa det statistiska verktyget R är också nödvändigt.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav. Den sökande ska ha bedrivit självständig forskning som genererat vetenskaplig publicering, samt ha god förmåga att samarbeta och kommunicera.

Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med fröpredation är särskilt efterfrågat. Kunskaper inom entomologi, biologisk bekämpning, ogräsekologi, integrerat växtskydd, bevarandeekologi är meriterande, liksom erfarenhet av att analysera ekologiska data med blandade modeller (GLMM), strukturella ekvationsmodeller (SEM) och artdistributionsmodeller som exempelvis HMSC.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med eventuell möjlighet till förlänging.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Maj eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansökan måste innehålla:
- CV som beskriver dina publikationer och relevant arbetslivserfarenhet
- Ett personligt brev med motivering om varför du är intresserad av tjänsten och din matchning till ovan nämnda tjänstebeskrivning
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
- Universitetsexamensbevis
 
Vi räknar med att denna tjänst är attraktiv för kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år gammal. Vi välkomnar din ansökan senast 18 april 2022.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom proteinbiokemi (artificiell spindeltråd)

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funkt... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion.
Forskargruppen inom proteinbiokemi arbetar med spindeltrådsbiologi, proteinbiokemi, artificiell spindeltråd och tissue engineering (se vår hemsida: https://www.slu.se/cv/anna-rising/). Forskargruppen är innovativ och har publicerat flera artiklar i högt rankade tidskrifter och erhållit flera prestigefyllda anslag.

Vi söker en postdoc för ett projekt inom protein engineering och funktionalisering av proteinbaserade material. Arbetet består i att designa fusionsprotein, klona, uttrycka protein i E.coli, sedan rena och karakterisera dessa. En del av projektet innebär användande av mikrofluidik-chip. En mindre del undervisning ingår också i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha doktorsexamen inom molekylärbiologi, biokemi, bioteknik eller liknande och ha publicerat i erkända internationella peer-review-tidskrifter. Den sökande skall behärska engelska och svenska i tal och skrift. Den sökande ska ha en god problemlösande förmåga att god förmåga att arbeta tillsammans med forskare, lärare och övrig universitetspersonal. Tidigare praktisk och teoretisk erfarenhet av proteinbiokemi och rekombinant proteinproduktion och -rening är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 10 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctoral fellow in protein biochemistry (artificial spider silk)

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanis... Visa mer
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanisms to the structure and function of the entire animal.
The research group in protein biochemistry works with spider silk biology, protein biochemistry, artificial spider silk and tissue engineering (see our website: https://www.slu.se/cv/anna-rising/). The research group is innovative and has published several articles in highly ranked journals and received several prestigious grants.

We are looking for a postdoc for a project in protein engineering and functionalization of protein-based materials. The work consists of protein engineering, cloning, protein expression in E.coli,  purification and characterization these. Part of the project involves the use of microfluidic chips. Teaching is also included in the tasks to a minor extent.

Qualifications:
The applicant must have a doctorate in molecular biology, biochemistry, biotechnology or similar and have published in recognized international peer-review journals. The applicant must be fluent in English and Swedish in speech and writing. The applicant must have a good problem-solving ability to good ability to work together with researchers, teachers and other university staff. Previous practical and theoretical experience in protein biochemistry and recombinant protein production and purification is a requirement. Great emphasis will be placed on personal qualities.

Place of work:
Ultuna, Uppsala

Form of employment:
10 months with the possibility of extension

Extent:
Full time

Starting date:
According to the agreement

Application:
Welcome with your application via the application button below no later than 2022-05-20.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Receptionist stordjur

Är du vår nya receptionist till vårt skickliga serviceteam? Du kommer arbeta i mittpunkten av djursjukvården för stordjur och i en universitetsmiljö som flödar av kunskap. Du blir en del av ett team med högt engagemang och lysande kundservice.  Universitetsdjursjukhuset Vi söker en ny kollega till receptionen vid hästkliniken Hästkliniken och ambulatoriska kliniken, som arbetar med djursjukvård av hästar och lantbrukets djur, söker förstärkning av en kol... Visa mer
Är du vår nya receptionist till vårt skickliga serviceteam? Du kommer arbeta i mittpunkten av djursjukvården för stordjur och i en universitetsmiljö som flödar av kunskap. Du blir en del av ett team med högt engagemang och lysande kundservice. 

Universitetsdjursjukhuset
Vi söker en ny kollega till receptionen vid hästkliniken

Hästkliniken och ambulatoriska kliniken, som arbetar med djursjukvård av hästar och lantbrukets djur, söker förstärkning av en kollega till receptionen vid hästklinikens kundmottagning.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i receptionen. Arbetet innefattar bl.a. att svara i telefon, tidsbokning, kundmottagning, debitering och fakturering.

Kvalifikationer:
Du som söker har erfarenhet av kundservice och kundmottagning. Gedigen erfarenhet av hästar av nödvändigt för att kunna bemöta hästägare på ett bra sätt. Som person är du strukturerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och är flexibel i ditt arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om universitetsdjursjukhuset:
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet i huset. På fältet åker Ambulatoriska kliniken ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Ambulatoriska kliniken har ett 13-tal anställda och tar årligen hand om ca 2000 hästar, 1100 kor och därtill många kalvar och andra lantbruksdjur. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform: 
Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning tillämpas.

Omfattning:
50-100% enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-24.

I ansökan bifogas CV och personligt brev.

 

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Tentmenssamordnare med Inspera- och IT-kompetens

Avdelningen för service, säkerhet och miljö Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. SSM har till uppgift att leda, samordna och stödja miljö- och säkerhetsarbetet vid hela universitetet samt tillhandahålla anpassade och väl fungerande servicetjänster på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitet... Visa mer
Avdelningen för service, säkerhet och miljö
Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. SSM har till uppgift att leda, samordna och stödja miljö- och säkerhetsarbetet vid hela universitetet samt tillhandahålla anpassade och väl fungerande servicetjänster på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. SSM har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 100 Mkr.
På SLU pågår nu införande av digital salstentamen. Till funktionen Tentamensservice på Ultuna söker vi därför en tentamenssamordnare med god kompetens i systemet Inspera och erfarenhet av enklare IT-support. 

Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår att tillsammans med övriga tentamenssamordnarna på Ultuna se till att planering, logistik och genomförande av tentamenstillfällen uppfylls enligt gällande riktlinjer och krav. Du kommer att vara delaktig i utförandet av alla tentamenstyper, men din främsta uppgift är att ge support genom den digitala tentamensprocessen till studenter, lärare och kursadministratörer. Arbetet utförs mycket digitalt på plats på campus Ultuna, men även enstaka resor för support och utveckling förekommer då digitala salstentamina implementeras på flera olika orter i Sverige där universitetet har verksamhet.

I Inspera görs en mängd olika moment som att fördela roller, ge behörigheter och göra inställningar inför och under tentamenstillfällen. Att utbilda berörda i Inspera samt att stödja i förberedelser och vid uppstart av tentor är en viktig del av arbetet. Under digitala salstentamina ansvarar du för att ge enklare IT-support till studenterna. Det innebär t.ex. att vid behov ordna uppkoppling till det trådlösa nätet, byta lösenord och att göra nödvändiga uppdateringar av  program. Supporten sker till största del kontorstid på vardagar, men vissa tentamina sker kvällstid och på lördagar och kräver då bemanning. 

Kvalifikationer:
Som person är du ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad och arbetar bra både självständigt och i nära samarbete med andra. Du är van vid olika IT-baserade stödsystem och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Din kunskap om Insperas funktionalitet är god och du är van att på ett pedagogiskt sätt ge tekniskt stöd till användarna. Kunskap i systemet Ladok är meriterande. Du är drivande, tar egna beslut och initiativ och arbetar proaktivt med att se över olika processer och hur dessa påverkar användarna. För dig är det lätt att skapa kontakt och förtroende hos andra och du är van vid att bemöta människor i stressade situationer.

Tjänsten kräver erfarenhet av arbete i digitala system och att man snabbt tar till sig ny teknologi att integrera i arbetet. Du har mycket god datorvana, kännedom om operativsystem och använder PC såväl som läsplattor. Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och som har erfarenhet av utbildningsadministration inom universitet eller annat arbete vi bedömer som likvärdigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i geologi vid Institutionen för Mark och miljö

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en geovetare som kan delta i vår undervisning i geologi på kurser på programmen i växtodling, biologi och miljövetenskap samt landskapsarkitektur. I undervisningen ingår föreläsningar om mineral och bergarter, plattektonik, jordklotets uppbyggnad och historia inklusive klimatutveckling och biogeokemiska kretslopp. Även praktiska övningar i mineral- och bergartskännedom samt exkursioner ingår i undervisningen.

Kvalifikationer:
För att komma i fråga för anställningen behöver du ha doktorsexamen inom geologi eller geokemi samt grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhet av aktuell/pågående forskning inom geologi eller geokemi är meriterande, särskilt inom berggrundsgeologi, biogeokemiska kretslopp och faktorer som är avgörande för livets uppkomst.

Vid bedömningen läggs även vikt vid erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom ett eller flera av följande områden: mineral och bergarter, plattektonik, allmän och regional berggrundsgeologi, jordklotets uppbyggnad och historia samt biogeokemi och livets utveckling på Jorden.

Adekvat nivå på svenska i tal och skrift krävs för att kunna ge föreläsningar och utveckla kompendiematerial på just svenska.

B-körkort behövs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
10%

Tillträde:
2022-08-26 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Klinikveterinär vikariat, smådjurskliniken

Vill du utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunsk... Visa mer
Vill du utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot mer än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som veterinär på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Vi har många intressanta och spännande fall och bedriver evidensbaserad vård. Smådjurskliniken har ett nära samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, både internt och externt. Vi har ronder tillsammans med kunniga kollegor och regelbundna utbildningseftermiddagar där t ex våra specialister föreläser. Vi har en allmänt hög kompetens bland våra medarbetare med olika specialister på Europanivå samt steg 2-veterinärer inom olika specialiteter.  

Du kommer ha möjlighet att påverka både din arbetsplats och din vardag på jobbet och kommer vara delaktig i arbetet att utveckla verksamheten. För oss är samarbete en självklarhet och vi bollar tankar, stöttar och hjälper varandra, både kollegor som studenter. Vi är stolta över att se oss som ett gäng professionella och seriösa yrkesmän och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och glädje som ett framgångsrecept på arbetsplatsen.

I arbetet ingår tjänstgöring kvällar, helger och nätter.

Kvalifikationer:
Du är antingen legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige eller tf veterinär/veterinärstudent som kommer vara legitimerad till första anställningsdag. Det är meriterande om du har steg 1-kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande.

Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.  Vi arbetar med stort kundfokus och lägger stor vikt vid bra relationer till våra djurägare vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har en god social kompetens. Du arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt med intresse för evidensbaserad vård. Det är även viktigt att du är intresserad av att undervisa och interagera med veterinär- och djursjukskötarstudenter vilka är en självklar del av vår verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat ca 12 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-29.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg och examensbevis.

 

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i vattenkvalitet och ekohydrologi

Ansök    Apr 1    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Upp... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns också i Skara.

Åtgärder i jordbruksdiken i Sverige: utvärdering av ekologisk och kemisk status och vattenkvalitet på avrinningområdesnivå i nuvarande och framtida klimat
Arbetsuppgifter:
Syftet med detta projekt är att utvärdera om åtgärder kan förbättra den kemiska och ekologiska statusen hos vattendrag och diken på jordbruksmark i Sverige och därmed bidra till att minska övergödningen. Åtgärder syftar till att bredda traditionella smala vattendrag och diken och kan därför öka vattenretentionstiden och hastigheten för biogeokemiska processer som kan ta bort överskott av näringsämnen och sediment från vattnet. Projektet omfattar två uppgifter: 1) fältprovtagning för att samla information om hydrologi, geomorfologi och kemisk och ekologisk status för åtgärdade och traditionella diken och 2) modellering i HEC-RAS för att utvärdera hur olika typer av åtgärder och olika underhållsrutiner påverkar näringsämnen och avlägsnande av sediment. Denna nya kunskap hjälper till att bilda riktlinjer för hur man effektivt hanterar diken och vattendrag för jordbruk för att minska eutrofiering och erosion. Projektet är en del av ett treårigt forskningsprojekt och sker i samverkan mellan med forskare och intressenter som arbetar för att förbättra vattenkvalitet i jordbrukslandskapen.

Postdoktorn förväntas:


• utföra mätningar av flöde, vattenkvalitet och vattendragprofil
• genomföra undersökningar av makroryggradslösa djur och artidentifiering
• utföra statistisk analys av hydrokemiska och ekologiska data
• kalibrera och validera hydrokemisk modell
• publicera och presentera högkvalitativa forskningspublikationer
• resa mycket inom Sverige under fältarbete

• dessutom förväntas kandidaten bidra till undervisning och handledning i samband med projektaktiviteter, att interagera med intressenter för att dela resultat och bidra till att anskaffa nya forskningsmedel.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha:


• en doktorsexamen (eller motsvarande) i hydrologi, biologi, miljövetenskap, ekologi, vattenteknik eller motsvarande ämnen
• bevis på relevanta vetenskapliga publikationer och presentationer
• praktisk kunskap i hydrologiska och ekologiska metoder
• erfarenhet av att planera och utföra fält- och laboratoriestudier
• utmärkta statistiska (R) färdigheter
• utmärkta färdigheter i att kommunicera genom skriven och talad engelska
• vilja att kommunicera med svenska intressenter
• utmärkt interpersonell och kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och i grupp
• körkort (B)

Färdigheter i artidentifiering av vattenlevande makroryggradslösa djur och praktisk erfarenhet av hydrologisk och/eller hydrokemisk modellering är särskilt eftertraktade.

Tjänsten riktar sig till en yngre forskare och vi söker personer som disputerade för högst fem år sedan.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoc in Water Quality and Ecohydrology

Ansök    Apr 1    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sus... Visa mer
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities are located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Remediated agricultural ditches in Sweden: evaluation of ecological and chemical status and water quality at a catchment scale under current and future climate.
Duties:
The aim of this project is to evaluate if remediation can improve chemical and ecological status of agricultural streams and ditches in Sweden and thus help in reducing eutrophication. Remediation aims at widening of traditional narrow agricultural streams and ditches and therefore can increase water retention time and rates of biogeochemical processes that can remove excess nutrients and sediments from water. The project involves two tasks: 1) field sampling to gather information on hydrology, geomorphology, and chemical and ecological status of remediated and traditional ditches and 2) modelling in HEC-RAS to evaluate how different types of ditch remediation and different maintenance routines impact nutrient and sediment removal.

This new knowledge will help to form guidelines on how to effectively manage agricultural streams and ditches to reduce eutrophication and erosion. The work is part of a 3-year research project, which brings together scientists and stakeholders working on improving water quality in agricultural landscapes.

 The postdoc is expected to:


• conduct flow, water quality, and stream profile measurements
• conduct macroinvertebrate surveys and species identification
• perform statistical analysis of hydrochemical and ecological data
• calibrate and validate hydrochemical model
• publish and present high-quality science publications
• travel extensively within Sweden during fieldwork
• in addition, the candidate is expected to contribute to teaching and supervision in relation project activities, to interact with catchment and other stakeholders in sharing findings and contribute to sourcing new research funding.

Qualifications:
The applicant should have:


• a PhD in hydrology, biology, environmental science, ecology, water engineering or similar subjects
• evidence of relevant scientific publications and presentations
• practical knowledge of hydrological, hydrochemical and ecological methods
• experience in planning and conducting field and laboratory experiments
• proficiency in statistical tools
• excellent ability to communicate in both written and spoken English
• willingness to communicate with Swedish stakeholders
• excellent interpersonal and communication skills and the ability to work independently and in team
• driving license (B)

Skills in species identification of aquatic macroinvertebrates and hydrological and/or hydrochemical modelling are especially sought after.

This position is aimed for a junior researcher and we look for persons who finished their PhD at most five years ago.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-13, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Upphandlare till SLU

Vill du arbeta som upphandlare med klimatfokus, samt bidra till att SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper? Då ska du komma till oss på SLU! SLU:s inköpsenhet ansvarar för e-handel och upphandlingsprocessen vid SLU. Enheten, som är en del av ekonomiavdelningen, består av upphandlare, avtalscontroller och e-handelssamordnare. Enheten består totalt av åtta personer. SLU ska vara klimatneutralt 2027, och upphandling med klimatfo... Visa mer
Vill du arbeta som upphandlare med klimatfokus, samt bidra till att SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper? Då ska du komma till oss på SLU!

SLU:s inköpsenhet ansvarar för e-handel och upphandlingsprocessen vid SLU. Enheten, som är en del av ekonomiavdelningen, består av upphandlare, avtalscontroller och e-handelssamordnare. Enheten består totalt av åtta personer. SLU ska vara klimatneutralt 2027, och upphandling med klimatfokus är ett viktigt verktyg för att nå målet.

Arbetsuppgifter:
Som upphandlare vid SLU ansvarar du för och genomför upphandlingar av varor och tjänster som behövs för att universitetet ska kunna bedriva forskning och utbildning. Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med olika institutioner och avdelningar inom SLU. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från marknadsundersökning, upprättande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av inkommande anbud samt avtalsskrivning. I arbetet ingår även information och rådgivning till institutioner och avdelningar i upphandlingsfrågor. Du kommer också att delta i enhetens utvecklingsarbete tillsammans med övriga medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen med relevant inriktning, alternativt likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt. Du bör ha två års erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar enligt LOU, men även du som är i början av din karriär och har en stark vilja att utvecklas är välkommen. Arbetet kräver att du har god dator- och systemvana, mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning samt av vårt upphandlingsverktyg TendSign. Som upphandlare har du förmåga att vara drivande och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har god analytisk förmåga samt är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Som person är du även positiv, lösningsorienterad samt har ett konsultativt förhållningssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Leg. djursjukskötare/djurvårdare nivå 2 till hästkliniken

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.     Under ett och samma tak erbjuds ... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.  

 

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad Bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om. 

 

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 500 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi, vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Kliniken har dessutom en välutrustad smedja. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.  

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten främst på polikliniken, men arbete kan även förekomma på flera av klinikens avdelningar (vård och operation). Arbetet innefattar att bistå veterinärer vid undersökningar och behandlingar. Även andra uppgifter, som medicinering, skötsel och omvårdnad av hästar ingår. I dina arbetsuppgifter ingår även ansvar för utrustning och förbrukningsmaterial. Som djursjukskötare eller djurvårdare på UDS kommer du att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna. Du kommer även att bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt. Vi arbetar dagtid, kvällar, nätter och helger.

Kvalifikationer:
Du som söker är lägst djurvårdare med nivå 2 för häst. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Som person är du strukturerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och är flexibel i ditt arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-25.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Ekonom till Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och... Visa mer
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.

Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en erfaren ekonom med ansvar för institutionens övergripande ekonomihantering och uppföljning. Tjänsten är placerad på Campus Ultuna i Uppsala.  Du har en plats i institutionens ledningsgrupp och ingår i vår administrativa enhet bestående av 11 personer.

Som institutionsekonom får du en bred och ansvarsfull roll där du ansvarar för vår gemensamma budgetprocess, du sköter löpande institutionsgemensam uppföljning samt gör avstämningar och analyser. Du ansvarar även för processen kring våra bokslut. Du gör kalkyleringar och ekonomiska utredningar samt leder institutionsgemensamma utvecklingsprojekt inom det ekonomiska området.

I ditt arbete samarbetar du nära våra övriga ekonomer samt våra administratörer. Du verkar för en effektiv ekonomiadministration samt att vi dokumenterar våra gemensamma rutiner.

Andra administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå i tjänsten.

SLU Aqua har ca 90 % externfinansiering med många kontrakt och finansiärer att hantera utifrån de särskilda regler som gäller för universitetet som statlig myndighet såväl som för respektive finansiär. Det är viktigt med förståelse för, och gärna erfarenhet av, de förutsättningar som detta innebär för institutionen.

I samarbete och dialog med administrativ chef organiserar och leder du introduktion för nyanställda ekonomer samt bereder ekonomiska beslut till institutionens prefekt.

Vid behov stöttar du upp i den löpande projektekonomiska hanteringen.

Den administrativa enheten leds av den administrativa chefen vilken du rapporterar till.

Kvalifikationer skakrav:
Utbildning:

- Högskoleexamen i ekonomi eller motsvarande ämne.

Erfarenhet/kunskap:

- Flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med kvalificerade liknande arbetsuppgifter.

- Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära och vana av att samarbeta på olika nivåer.

- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Systemvana:

-Du har en hög generell systemvana och har vana av att arbeta med Excel som arbetsredskap (SLU Aqua arbetar idag med ekonomisystemet Agresso/UBW).

Kvalifikationer meriterande:

- Erfarenhet av arbetsledning.

- Arbete med projektekonomi.

- Arbete med projektuppföljning med olika finansiärer, exempelvis EU.

- Erfarenhet av arbete med ekonomi i offentlig sektor, högskolevärlden i synnerhet.

- Kunskap om upphandling (LOU)och erfarenhet av att läsa och tolka avtal.

Personliga egenskaper:

I arbetet har du kontakt med många människor så dina personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, ge god service och arbeta strukturerat är särskilt viktiga. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar, är analytisk och noggrann, är självständig och driver ditt arbete framåt. Du är en stabil och prestigelös person med integritet som trivs med att, i samarbete med andra, anta utmaningar och lösa dessa.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vad kan vi erbjuda dig?

I rollen som institutionsekonom får du en bred och varierande roll där du gör skillnad för verksamheten. Du kommer att ha många kontaktytor och få en mycket god inblick i verksamheten. På SLU Aqua blir du del av en spännande verksamhet med tydligt miljöfokus. Du är placerad på SLU i Uppsala, Campus Ultuna, med god kommunikationsmöjlighet till Uppsala centralstation. Det finns möjlighet att varva arbete på plats med arbete hemifrån. Vissa resor förekommer i rollen.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Placering:
Campus Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast och enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt med inriktning anestesivård inom djuromvårdnad

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU ansvarar för landets enda utbildning av djursjukskötare. I djursjukskötarprogrammet varvas teoretisk och tillämpad undervisning på kandidatnivå i det övergripande ämnet Djuromvårdnad. Efter godkänd utbildning kan studenterna ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. Utbildningen är nu i en expansiv fas och vi arbetar med att utveckla ämnet djuromvårdnad såväl inom utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning i djuromvårdnad vid anestesi och intensivvård samt examination av studenter vid kandidatprogrammet. Undervisning och examination av studenter inom andra kurser kan komma att ingå. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar liksom handledning vid examensarbeten. Även kursledning och administrativt arbete ingår i anställningen.

Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker skall ha lägst kandidatexamen samt svensk legitimation som djursjukskötare. Erfarenhet av undervisning helst på på högskolenivå är meriterande. Erfarenhet av klinisk djursjukvård vid djursjukhus och/eller klinik, särskilt inom djuromvårdnad vid anestesi och intensivvård är ett krav. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktiga, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Postdoktor i modellering av hållbara jordbrukssystem

Institutionen för energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system).

Inom forskningen kopplat till hållbar livsmedelsproduktion genomförs kvantitativa studier av olika livsmedels och kosters miljöpåverkan, modellering av framtidsscenarier för en mer hållbar kosthållning och framtagning av underlag för diverse informativa och finansiella styrmedel för en mer hållbar kost. https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/.
Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär att medverka i forskningsprojekt där olika typer av jordbrukssystem modelleras och utvärderas vad gäller deras miljömässiga prestanda. Modelleringen sker både på gårdsnivå och på regional och nationell skala. Viss undervisning ingår också i tjänsten.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad person med doktorsexamen inom teknologi, miljövetenskap, matematik, statistik, nutrition, lantbruks- eller livsmedelsvetenskap eller liknande ämnesområden. Lämpliga sökande ska ha erfarenhet av modellering, programmering och statistiska metoder med tillämpning inom jordbruksrelaterade områden. Intresse för miljöfrågor, kunskap om livsmedelsproduktion och svenskt jordbruk är meriterande. I projektet kommer data insamlat med Jordbruksverkets verktyg VERA att användas varför kännedom om detta eller liknande verktyg och data är meriterande. Du måste kunna arbeta självständigt samtidigt som du bör ha ett intresse och förmåga att samverka med flera olika aktörer internt och externt. Vidare behöver du vara strukturerad och noggrann och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i svenska är en fördel. Stort värde kommer att läggas på personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år, med ev. möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre