Lediga jobb som Geokemist i Uppsala

Se lediga jobb som Geokemist i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Postdoc, Biochar stability in soils

The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sus... Visa mer
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities are located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Duties:
We are looking for a highly motivated person to a project aiming for improved predictions of the effect of biochar use on green-house gas emissions. The successful applicant will conduct research on the stability of biochars in soils in laboratory and field experiments.

Qualifications:
PhD exam in relevant topic based on research in soil science or biogeochemistry focusing on organic matter dynamics in soil. Laboratory and field experiment experience is required and previous experience of biochar research is a merit. The applicant should have a documented capability to carry out independent research and authoring scientific publications. Good overall communication skills, including the ability to communicate and write well in English are expected. 

Postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, so we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that that is five years old at the most.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-09-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-04-30, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Sveriges geologiska undersökning söker geokemist

Är du en geokemist som vill arbeta med undersökning av jordarternas halter av huvud- och spårelement? Då kan denna tjänst vara något för dig. Enheten Ekonomisk geologi är en del av avdelningen Mineralresurser på SGU och bedriver bland annat undersökning av berggrunden i malmnära områden och markgeokemisk kartläggning. Enheten består av 19 engagerade medarbetare. Vi kartlägger och dokumenterar jordarternas naturliga halter av huvud- och spårelement. Vi unde... Visa mer
Är du en geokemist som vill arbeta med undersökning av jordarternas halter av huvud- och spårelement? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Enheten Ekonomisk geologi är en del av avdelningen Mineralresurser på SGU och bedriver bland annat undersökning av berggrunden i malmnära områden och markgeokemisk kartläggning. Enheten består av 19 engagerade medarbetare. Vi kartlägger och dokumenterar jordarternas naturliga halter av huvud- och spårelement. Vi undersöker även mineral- och metallförekomster i sekundära resurser (sandmagasin, varphögar mm). Vår verksamhet omfattar hela landet och vi deltar i EU-finansierade och internationella samarbetsprojekt. Inriktningen är i huvudsak mot gruv- och prospekteringsbranschen.Vi behöver nu förstärka vår verksamhet och söker därför en geokemist.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara inriktade på kartläggning av jordarternas kemi och sekundära mineralresurser i rödfyr. I arbetet ingår bland annat (oftast självständiga) provtagningar i fält, bearbetning och utvärdering av insamlade fält- och analysdata, databasarbete samt sammanställning av resultat i form av kartor och rapporter. Mycket av arbetet bedrivs i GIS-miljö. Du kommer att arbeta tillsammans med andra geovetare, t.ex. berggrundsgeologer, geofysiker och geokemister. Fältarbetet kan inkludera långa promenader i obanad terräng.
Kompetens
Vi söker dig som har:
Masterexamen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer är likvärdig, i tillämpad geokemi med inriktning mot mineralresurser,
erfarenhet av fältarbete,
mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift,
goda kunskaper i engelska både i tal och skrift,
B-körkort.

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av ArcGis,
erfarenhet av prospekteringsverksamhet
intresse för ämnesöverskridande frågor.

Personliga kvalifikationer
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst. Som person är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du är drivande och har ordningssinne samt är intresserad av att lära dig nya saker. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra.
Om anställningen
Anställningsform: Allmän visstidsanställning på heltid under perioden 1 juni 2021 till 31 december 2022.
Anställningsort: Uppsala.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Ildikó Antal Lundin, telefon 018-17 91 33
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2021-04-06. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer 411-670/2021 Visa mindre

Post-doc, Biokols stabilitet i mark

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en motiverad person till ett forskningsprojekt inriktat mot förbättrade bedömningar av effekter av biokolsanvändning på växthusgasemissioner. Den sökandes huvuduppgift blir att genom laboratorie- och fältförsök bestämma olika biokols stabilitet i mark.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i relevant ämne baserad på forskning i markvetenskap eller biogeokemi med fokus på omsättning av organiskt material i mark. Erfarenhet av laboratorie- och fältförsöksverksamhet är ett krav och erfarenhet från biokolsforskning en merit. Den sökande ska självständigt kunna bedriva forskning och publicera resultaten vetenskapligt. God kommunikationsförmåga, inklusive förmåga att kommunicera och skriva väl på engelska förväntas. 

Postdoktor är en karriärutvecklande anställning för yngre forskare så vi söker en kandidat med en doktorsexamen som inte är äldre än fem år.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i markvetenskap

Institutionen för mark och miljö En tidsbegränsad anställning som forskare ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning. Arbetsuppgifter: Bedriva forskning i markvetenskap, med fokus på modellering av skogsbränsleuttagets påverkan på markens och det avrinna... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
En tidsbegränsad anställning som forskare ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning.

Arbetsuppgifter:
Bedriva forskning i markvetenskap, med fokus på modellering av skogsbränsleuttagets påverkan på markens och det avrinnande vattnets närings- och surhetstillstånd. I arbetet används den dynamiska modellen HD-MINTEQ för att uppskatta hur olika alternativ för avverkning och användning av hyggesrester för energiändamål på lång sikt påverkar markens pH-värde och tillgång på kväve och andra näringsämnen som t.ex. kalcium, magnesium och kalium. I den inledande fasen av arbetet sammanställs data från olika långliggande försök i en form lämplig för modelleringen. Resultaten från arbetet publiceras internationellt och presenteras i samband med konferenser och möten där den fortsatta strategin för skogsbränsleuttag diskuteras. Arbetet finansieras genom ett projekt beviljat genom Energimyndigheten och innebär samarbete med flera andra forskare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har doktorsexamen i markvetenskap, geovetenskap, miljöanalys eller motsvarande, helst med inriktning mot biogeokemi i systemet mark-växt. Vidare ska du ha erfarenhet av fält- och laboratoriearbete. Erfarenhet av matematiska modeller för bedömning av markens surhetstillstånd är meriterande. En post doc-vistelse eller motsvarande vid annat universitet än där doktorsexamen erhölls, erfarenhet av forskning utanför akademin samt god publiceringstakt, är ytterligare meriter. Goda kunskaper i engelska i tal och i skrift är ett krav. Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom möjligheten att arbeta i team och förmågan att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställnigsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-03. Det är önskvärt att ansökan är skriven på engelska och den ska innehålla 1) CV inkl publikationslista, 2) Bevis på doktorsexamen, 3) Beskrivning av forskningserfarenhet. Namn på minst två referenspersoner ska anges.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Researcher in soil science

Department of Soil and Environment A position as a temporary researcher in soil science is available within the faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences at the Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. The Department is housed in the Soil-Water-Environment Centre and conducts research, environmental assessment and education for sustainable land use. Duties: Conduct research in soil scienc... Visa mer
Department of Soil and Environment
A position as a temporary researcher in soil science is available within the faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences at the Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. The Department is housed in the Soil-Water-Environment Centre and conducts research, environmental assessment and education for sustainable land use.

Duties:
Conduct research in soil science, with a focus on modelling the influence of biofuel extraction on the nutrient status and acidity of forest soils and runoff. The dynamic model HD-MINTEQ is used to estimate how different alternatives for harvesting and use of harvest residues for energy purposes affect the soil pH and the long-term supply of nitrogen and other nutrients such as calcium, magnesium and potassium. In the initial phase of the project, data from various field experiments are compiled in a form suitable for modelling. The results of the work are published internationally and presented on conferences and meetings where the strategy for biofuel extraction is discussed. The work is funded through a project granted by the Swedish Energy Agency and involves collaboration with several other researchers.

Qualifications:
The applicant should hold a PhD in soil science, geosciences, environmental assessment or equivalent, preferably with a focus on biogeochemistry in the soil-plant system. You should have previous experience of field work and laboratory work. Previous experience in using mathematical models for assessing the acidity of forest soils counts as a significant merit. A previous post-doc experience at another university than where the PhD was obtained, experience of research outside of academia and a good publication record, will be appreciated. The applicant should be fluent in spoken and written English. Interpersonal skills are important, including the ability to work within a research team as well as independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 12 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2020-01-03, use the button below.

Should be written in English and contain: 1) CV including publication list, 2) Proof of PhD exam, 3) A description of research experience. The names and contact information for at least 2 referee persons should be provided.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Research assistant in soil chemistry.

Department of Soil and Environment Agricultural Sciences at the Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. The Department is housed in the Soil-Water-Environment Centre and conducts research, A position as a temporary research assistant is available within the faculty of Natural Resources and environmental monitoring and education for sustainable land use. Duties: Conduct research in soil science, with ... Visa mer
Department of Soil and Environment
Agricultural Sciences at the Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. The Department is housed in the Soil-Water-Environment Centre and conducts research, A position as a temporary research assistant is available within the faculty of Natural Resources and environmental monitoring and education for sustainable land use.

Duties:
Conduct research in soil science, with emphasis on phosphorus cycling in agricultural soils. We are interested in how so-called stable pools of phosphorus affect the long-term supply of phosphorus for crops, and to what extent fertilizer recommendations may need to be adjusted to take this into account. The task is to, in collaboration with other researchers, design mathematical models that are able to describe how the stable pools affect the plant availability of phosphorus. Basic data for the modelling in the form of phosphorus balances and extraction results on soil samples are available. The work is conducted within the project “Long-term phosphorus supply in soils – evaluation of P-AL and the significance of stable P forms” funded by Swedish Farmer’s Foundation for Agricultural Research.

Qualifications:
We welcome applicants with a master's degree in soil sciences or geosciences, preferably with a focus on soil chemistry or geochemistry. Furthermore, you should have experience of using mathematical models. Programming experience is a plus. A doctoral degree with a focus on soil or geochemistry is also a plus but not necessary for this project. The applicant should be fluent in spoken and written English. Interpersonal skills are important, including the ability to work within a research team as well as independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
 Temporary employment, 6 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2019-06-15, use the button below.

May be written in Swedish or in English and should contain: 1) CV including a publication list, if relevant, 2) A description of previous experience of using mathematical models and of research. The names and contact information for at least 2 referee persons should be provided.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.


SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent markkemi - Modellering fosforförsörjning jordbruksmark

Institutionen för mark och miljö En tidsbegränsad anställning som forskningsassistent ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning Arbetsuppgifter: Bedriva forskning i markkemi, med inriktning mot fosforomsättning i jordbruksmark. Vi är intresserade av att s... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
En tidsbegränsad anställning som forskningsassistent ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning
Arbetsuppgifter:
Bedriva forskning i markkemi, med inriktning mot fosforomsättning i jordbruksmark. Vi är intresserade av att studera hur så kallade stabila förråd av fosfor påverkar den långsiktiga försörjningen av fosfor för grödor, och i vilken mån gödslingsrekommendationer kan behöva justeras för att ta hänsyn till detta. Arbetsuppgiften innebär att i samarbete med andra forskare utforma matematiska modeller som kan beskriva hur de stabila förråden påverkar växttillgängligheten av fosfor. Grunddata för modelleringen i form av fosforbalanser och extraktionsresultat på jordprover finns. Arbetet bedrivs inom projektet ”Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer” bekostat av Stiftelsen Lantbruksforskning.  

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har master- eller magisterexamen i mark- eller geovetenskap, helst med inriktning mot mark- eller geokemi. Vidare ska du ha erfarenhet av att använda matematiska modeller. Erfarenhet av programmering är ett plus. Doktorsexamen med inriktning mot mark- eller geokemi är meriterande men inte nödvändigt för detta projekt.

Vidare är goda kunskaper i engelska i tal och i skrift ett krav. Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom möjligheten att arbeta i team och förmågan att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-06-15.

Skrivs på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV med en lista på eventuella publikationer, 2) beskrivning av erfarenheter av matematisk modellering samt av forskningserfarenhet. Namn på minst två referenspersoner ska anges.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre