Lediga jobb som Miljöjurist i Uppsala

Se lediga jobb som Miljöjurist i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Miljöjurist till Sveriges geologiska undersökning

Vill du som erfaren miljöjurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet, med fokus på våra livsviktiga grundvattenresurser? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker! Vi söker nu en erfaren miljöjurist för att stärka SGU:s roll som vägledande myndighet inom svensk vattenförvaltning. Du kommer att ingå i juridikfunktionen som har uppdrag att stödj... Visa mer
Vill du som erfaren miljöjurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet, med fokus på våra livsviktiga grundvattenresurser? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker!
Vi söker nu en erfaren miljöjurist för att stärka SGU:s roll som vägledande myndighet inom svensk vattenförvaltning. Du kommer att ingå i juridikfunktionen som har uppdrag att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens huvuduppdrag. Juridikfunktionen är en del av enheten Verksamhetsstyrning och juridik som i sin tur är en del av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd. Funktionen består idag av sex tjänster utöver denna, och finns representerad på kontoren i Uppsala, Göteborg och Lund.
Planering och genomförande av arbetsuppgifterna kommer att ske i nära samverkan med enheten Hållbar vattenförsörjning, som ingår i avdelningen Mark och grundvatten. Enheten arbetar bland annat med kartläggning av grundvattenresurser, uppföljning av miljömålet Grundvatten av god kvalitet, utveckling av bedömningsgrunder för grundvatten samt vägledning i arbetet med grundvatten inom svensk vattenförvaltning. Det är på den senare arbetsuppgiften som du kommer att ha huvudfokus.
Arbetsuppgifter
Tyngdpunkten i tjänsten ligger inom rättsområdet mark- och miljörätt, med särskild inriktning mot grundvattenfrågor. Det gäller framför allt de delar av svensk lagstiftning som följer av implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten med tillhörande dotterdirektiv, det vill säga den svenska vattenförvaltningen. Uppgifterna omfattar även implementeringen av EU:s nya dricksvattendirektiv i svensk lag. En central uppgift är att ta fram och ajourhålla SGU:s föreskrifter och vägledningar inom dessa områden. I arbetsgruppen finns idag 5 engagerade medarbetare fördelade på kontoren i Uppsala och Lund.
Du bevakar och analyserar fortlöpande vägledande domar och omsätter utfallet i löpande arbete. Du arbetar med informations- och utbildningsinsatser internt och externt om hur miljökvalitetsnormer för grundvatten ska beaktas i planerings- och tillståndsprocesser. Andra arbetsuppgifter kan röra utredningsuppdrag och handläggning av remisser i strategiska tillståndsärenden där grundvattenfrågor är i fokus. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, de regionala vattenmyndigheterna, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna.
Kompetens
I rekryteringsprocessen fäster vi stor vikt vid dina erfarenheter under de senaste fem åren.
Vi söker dig som har:
en jur.kand. eller juristexamen
cirka tre års erfarenhet av mark- och miljörätt
mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Vi ser gärna att du även har erfarenhet av:
vattenförvaltning och/eller andra vattenrelaterade delar av svensk lagstiftning
ärendehandläggning vid myndighet, kommun eller domstol
kvalificerat utredningsarbete, föreskriftsarbete

Personliga kvalifikationer
Det löpande arbetet sker till stor del i samarbete med både andra jurister och andra professioner, såväl inom SGU som i kontakter med andra myndigheter eller samverkanspartners. Det är därför viktigt att du har lätt för att bygga relationer samt kommunicera och förmedla information på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. Du har förmåga till och motiveras av att växla mellan att arbeta med olika typer av frågeställningar. För att lyckas och trivas i rollen krävs att du har ett prestigelöst sätt och kan driva, planera och strukturera ditt arbete självständigt. Därutöver har du en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se såväl helheten som detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala, Lund eller Göteborg. Ange vilken stationeringsort du är intresserad av i din ansökan. Tjänsteresor till huvudkontoret i Uppsala samt andra tjänsteresor inom landet förekommer.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Om du vill du veta mer, hör av dig till enhetschef på Verksamhetsstyrning och juridik, Elin Jansson, telefon 018-17 91 21 eller enhetschef på Hållbar vattenförsörjning, Mats Wallin, telefon 018-17 93 31. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2022-05-31. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Diarienummer: 411-1036/2022
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se. Visa mindre

Mark- och miljörättsjurister till Sveriges geologiska undersökning

Vill du som erfaren jurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet med uppgift att möta samhällets efterfrågan på geologisk information? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker! Vi söker nu en till tre jurister, en ersättningsrekrytering samt en möjlig utökning av juridikfunktionen, för att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens ... Visa mer
Vill du som erfaren jurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet med uppgift att möta samhällets efterfrågan på geologisk information? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker!
Vi söker nu en till tre jurister, en ersättningsrekrytering samt en möjlig utökning av juridikfunktionen, för att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens huvuduppdrag. Juridikfunktionen består idag av sex tjänster och är en del av enheten Verksamhetsstyrning och juridik som i sin tur är en del av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd. På enheten finns idag totalt 12 medarbetare.
Juridikfunktionen finns idag representerad på kontoren i Uppsala, Göteborg och Lund.
Arbetsuppgifter
Tyngdpunkten i tjänsterna ligger inom rättsområdet mark- och miljörätt. En av tjänsterna har huvudfokus på SGU:s uppdrag att verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, det vill säga gällande frågor enligt miljöbalken och minerallagen samt annan närliggande lagstiftning. Huvudfokus för utökningen av juridikfunktionen ligger på handläggning av och beslut i tillstånds- och tillsynsärenden enligt lagen om kontinentalsockeln. Regeringen och näringslivet gör nu en satsning på havsbaserad vindkraft och SGU föreslås att i vissa fall överta regeringens prövning av ansökningar om tillstånd att utforska kontinentalsockeln.
Andra förekommande arbetsuppgifter kan röra avtalsrätt, grundvattenrelaterade frågor samt utredningsuppdrag och remisshantering. Du deltar i arbetet med styrande dokument, vägledning och författningsarbete. Vid behov håller du interna utbildningar inom ditt kunskapsområde.
Som en del av juridikfunktionen arbetar du såväl självständigt som tillsammans med både jurister och andra specialistkompetenser. Inom enheten Verksamhetsstyrning och juridik förväntas du även bidra till och vara engagerad i enhetens samlade uppdrag samt delta i strategiska diskussioner.
Kompetens
I rekryteringsprocessen fäster vi stor vikt vid dina erfarenheter under de senaste fem åren.
Vi söker dig som har:
en jur.kand eller juristexamen
minst tre års erfarenhet av mark- och miljörätt
mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift

Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
ärendehandläggning vid statlig myndighet eller kommun
förvaltningsrätt, föreskriftsarbete, kvalificerat utredningsarbete och avtalsrätt

Personliga kvalifikationer
I rollen som jurist samarbetar du såväl med dina kollegor inom enheten som hela SGU och det är därför viktigt att du har lätt för att bygga relationer samt kommunicera och förmedla information på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. Du har förmåga till och motiveras av att växla mellan att arbeta med olika typer av juridiska frågor. För att lyckas och trivas i rollen krävs att du har ett prestigelöst sätt och kan driva, planera och strukturera ditt arbete självständigt. Därutöver har du en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se såväl helheten som detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för dessa tjänster.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där 6 månaders provanställning tillämpas.
Anställningsort: Uppsala, Göteborg, Lund eller Malå. Ange vilken stationeringsort du är intresserad av i din ansökan. Tjänsteresor till huvudkontoret i Uppsala förekommer vid annan placeringsort. Även övriga tjänsteresor förekommer.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För detta krävs svenskt medborgarskap.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Elin Jansson, telefon 018-17 91 21. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2022-05-31. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Diarienummer: 411-1037/2022
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Visa mindre

Forskningsassistent - tvister om skydd av arter

Institutionen för ekologi Tjänsten som forskningsassistent är baserad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi forskar om populationer, samhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och söker lösningar för att mildra klimatförändringen, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förvaltade landskap. Akti... Visa mer
Institutionen för ekologi
Tjänsten som forskningsassistent är baserad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi forskar om populationer, samhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och söker lösningar för att mildra klimatförändringen, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förvaltade landskap. Aktivt utåtriktat arbete och frekvent dialog med intressenter är viktiga aktiviteter. För att generera spetsforskning och främja hållbar förvaltning av naturresurser bygger vi omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten.
Kan lagar rädda naturen?
Tjänsten som forskningsassistent sker inom det Formas-finansierade projektet 2019-00927 där det finns ett förslag att genomföra en kartläggning av rättsliga processer som rör skydd av arter i Europeiska unionen. Syftet med forskningen är att utveckla en teoretisk och tillämpad förståelse för samspelet mellan rättsliga och ekologiska system och att dokumentera, analysera, modellera och förbättra vår förståelse för hur lag och bevarande påverkar varandra, med målet att förbättra lagens förmåga att bevara arter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad juridisk forskningsassistent på halvtid som ska hjälpa till att sammanställa en databas med domslut om artskydd från förvaltningsdomstolar i EU:s medlemsstater. Vi vill få fram domslut från förvaltningsdomstolar som rör skyddade arter, eventuellt i alla europeiska länder. Målet är att täcka in flera taxa, t.ex. däggdjur, fåglar, amfibier och reptiler (fall av skydd gällande livsmiljöer omfattas inte). Databasen kommer att bestå av enskilda domstolsavgöranden i elektroniskt format. Arbetsuppgifterna omfattar datainsamling, sammanfattning och kodning av fall. Eftersom det troligen inte kommer att vara möjligt för en enda person att samla in alla uppgifter, kommer en viktig del av arbetet att vara att leta efter och kontraktera juridiska konsulter i olika länder som kommer att genomföra datainsamlingen i sitt eget land.

Kvalifikationer:
Det krävs en mastersexamen i juridik eller inom ett närliggande område, alternativt en juristexamen plus viss yrkeserfarenhet, flytande kunskaper i engelska och ett annat europeiskt språk på yrkesnivå samt dokumenterade kunskaper om förvaltningsrätt i minst ett europeiskt land. Dokumenterad erfarenhet av och intresse för bevarande av biologisk mångfald eller liknande frågor, dokumenterad erfarenhet av att arbeta med databaser eller informationsorganisering, vetenskaplig publicering samt kunskaper i ytterligare officiella språk inom Europeiska unionen är en fördel. Förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med olika intressenter, t.ex. myndigheter, regeringar eller Europeiska kommissionen, är också en merit. En egenskap som anses viktig för tjänsten är relationsskapande.

Placering:
Arbetsplatsen är antingen Grimsö eller Uppsala.

Anställningsform:
Visstidsanställning under ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
50%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan senast den 1 april 2022. Använd länken nedan.

Till ansökan ska bifogas (1) en redogörelse för vetenskapliga intressen och motiv för att söka denna tjänst (max 1500 ord), (2) ett CV inklusive en fullständig publikationslista om det finns någon, (3) kopior av examensbevis, (4) kopia av avhandlingen motsvarande minst 15 ECT, (5), kopia av pass om den sökande inte är europeisk medborgare, (6) en lista över minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter, och (7) eventuella skriftliga arbeten som den sökande anser är relevanta för tjänsten.

Observera att sökande som kallas till intervju ska lämna in bestyrkta kopior av intyg, diplom och betyg från tidigare studier vid ett internationellt erkänt lärosäte för högre utbildning (universitet eller högskola). Om den sökande är en utländsk medborgare kräver vi en bestyrkt kopia av sidan i ditt pass med dina personuppgifter och ett fotografi.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research assistant - species protection litigation

Department of Ecology The research assistant position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem ser... Visa mer
Department of Ecology
The research assistant position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services in managed landscapes. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. To generate cutting-edge research and to promote sustainable natural resource management, we build on extensive national and international research collaborations.
Can laws save the natural world?
The research assistant position takes place within Formas-funded project 2019-00927 which proposes to carry out a mapping of legal processes concerning the protection of species of the European Union. The purpose of the research is to develop a theoretical and applied understanding of the interplay between legal and ecological systems and document, analyze, model and improve our understanding of how law and conservation affect each other, with the goal of improving the ability of the law to conserve species.

Tasks:
We are looking for a highly motivated half-time legal research assistant who will help compile a database of species protection rulings by administrative courts of the member states of the European Union. We wish to obtain rulings of administrative court cases concerning protected species, possibly in every European country. The goal is to cover several taxa, e.g. mammals, birds, amphibians and reptiles (habitat protection cases are not covered). The database will consist of individual court rulings in electronic format. The task involves data collection, summarizing and coding cases. As it will likely not be possible for a single person to be able to collect all the data, an important part of the work will be to look for and contract country-located legal consultants who will carry the data collection in their own country.

Qualifications:
A postgraduate degree in law or a closely related field (master equivalent), or a law degree plus some professional experience, professional level fluency in English and another European language, and a demonstrated knowledge of administrative law in at least one European country are required. Demonstrated experience and interest in biodiversity conservation or similar issues, demonstrated experience working with databases or information organizing, scholarly publishing, knowledge of additional official languages of the European Union are an advantage. Ability and experience to inform and communicate with diverse stakeholders such as authorities, governments or the European Commission is also a merit. Interpersonal skills will form an important part of the candidate selection.

Place of work:
The place of employment is either Grimsö or Uppsala.

Form of employment:
 Fixed-time employment for 1 year with possible extension.

Extent:
50%.

Starting date:
By agreement.

Application:
We welcome your application no later than April 1st, 2022. Use the link below.

With the application should be attached (1) a statement of scientific interests and motivation for applying to this position (max 1500 words), (2) resume including a complete publication list if any, (3) copies of diplomas, (4) copy of the thesis equivalent to at least 15 ECT, (5) copy of a passport if the applicant is not a European citizen, (6) a list of at least two reference persons and their contact information, and (7) any written work the candidate believes is relevant for the position.

Please observe that applicant/s called for an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Jurist med miljörättslig inriktning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.
ARBETSUPPGIFTER
Vid rättsenheten handläggs tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal olika lagstiftningar, t ex. miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak-, livsmedels- och ordningslagstiftningarna.

Dessutom ger enheten rättslig rådgivning till övriga delar av länsstyrelsen och utbildar myndighetens anställda i förvaltningskunskap. Den juridiska rådgivningen består bl.a. av råd och stöd till sakenheterna bl.a. i frågor inom miljöskyddsområdet.

Några av juristerna på rättsenheten är även utsedda av regeringen att vara ordförande i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD). MPD är ett beslutsorgan där en miljösakkunning och en ordförande, som är jurist med domstolserfarenhet, fattar beslut gemensamt efter föredragning av handläggaren i ärendet. Ordförandeskapet förutsätter att regeringen förordnar den person som anställs.

Vi söker nu en jurist som i huvudsak kommer att arbeta med plan- och bygglagrättsliga- och miljörättsliga frågor, men tjänsten kommer även att ägnas åt andra juridiska frågor inom länsstyrelsens områden.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juristexamen, notariemeritering samt gedigen erfarenhet från domstol, myndighet eller advokatbyrå. Vi vill att du även har god erfarenhet av miljörättsligt arbete. Det är meriterande med erfarenhet av arbete i en miljöprövningsdelegation eller motsvarande arbete i domstol. Det är vidare meriterande med erfarenhet och goda kunskaper inom plan- och bygglagstiftningen.

Intresse och fallenhet för att arbeta tvärsektoriellt samt för ett konsultativt arbetssätt är en viktig grund för arbetet. Förmågan att arbeta snabbt utan att säkerheten eftersätts, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, god samarbetsförmåga samt en positiv serviceinställning är viktiga kriterier. Du ska även ha goda kunskaper i förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du är noggrann, strukturerad och har hög servicekänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har god förmåga att fatta välavvägda beslut och av att arbeta snabbt utan att säkerheten eftersätts. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Jurist med miljörättslig inriktning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Vid rättsenheten handläggs tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal olika lagstiftningar, t ex. miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak-, livsmedels- och ordningslagstiftningarna.

Dessutom ger enheten rättslig rådgivning till övriga delar av länsstyrelsen och utbildar myndighetens anställda i förvaltningskunskap. Den juridiska rådgivningen består bl.a. av råd och stöd till sakenheterna bl.a. i frågor inom miljöskyddsområdet.

Några av juristerna på rättsenheten är även utsedda av regeringen att vara ordförande i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD). MPD är ett beslutsorgan där en miljösakkunning och en ordförande, som är jurist med domstolserfarenhet, fattar beslut gemensamt efter föredragning av handläggaren i ärendet. Ordförandeskapet förutsätter att regeringen förordnar den person som anställs.

Vi söker nu en jurist som i huvudsak kommer att arbeta med plan- och bygglagrättsliga- och miljörättsliga frågor, men tjänsten kommer även att ägnas åt andra juridiska frågor inom länsstyrelsens områden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juristexamen, notariemeritering samt gedigen erfarenhet från domstol, myndighet eller advokatbyrå. Vi vill att du även har god erfarenhet av miljörättsligt arbete. Det är meriterande med erfarenhet av arbete i en miljöprövningsdelegation eller motsvarande arbete i domstol. Det är vidare meriterande med erfarenhet och goda kunskaper inom plan- och bygglagstiftningen.

Intresse och fallenhet för att arbeta tvärsektoriellt samt för ett konsultativt arbetssätt är en viktig grund för arbetet. Förmågan att arbeta snabbt utan att säkerheten eftersätts, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, god samarbetsförmåga samt en positiv serviceinställning är viktiga kriterier. Du ska även ha goda kunskaper i förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du är noggrann, strukturerad och har hög servicekänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har god förmåga att fatta välavvägda beslut och av att arbeta snabbt utan att säkerheten eftersätts. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

SGU söker jurister med mark- och miljörättslig inriktning

Vill du som erfaren jurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet med uppgift att möta samhällets efterfrågan på geologisk information? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker! Vi söker nu två till tre jurister, en ersättningsrekrytering samt utökning av juristfunktionen, för att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens huvuduppd... Visa mer
Vill du som erfaren jurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet med uppgift att möta samhällets efterfrågan på geologisk information? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker!
Vi söker nu två till tre jurister, en ersättningsrekrytering samt utökning av juristfunktionen, för att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens huvuduppdrag. I juristfunktionens uppdrag ingår också att svara för myndighetens tillstånds- och tillsynsuppgifter (exkl. minerallagen). Juristfunktionen är en del av enheten Planering som även svarar för bland annat arkiv och registratur, utredningsstöd samt process- och projektmodell. Enheten ansvarar för framtagandet av myndighetens arbets- och delegationsordning, verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget, verksamhetsstrategi, budgetunderlag samt årsredovisning. På enheten finns idag 12 engagerade medarbetare.
Enheten Planering är en del av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd. Inom avdelningen finns också enheterna Ekonomi, HR och kontor samt Kommunikation. Därtill är myndighetens säkerhetschef samt hållbarhetsstrateg placerade på avdelningen.
Arbetsuppgifter
Tyngdpunkten i tjänsterna ligger inom rättsområdet mark- och miljörätt, där innehållet kan påverkas av dina tidigare erfarenheter och intresseinriktning. Tillsammans med våra andra miljöjurister tillhandahåller du kvalificerad juridisk rådgivning rörande frågor enligt miljöbalken och minerallagen, men även enligt närliggande lagstiftning som t.ex. plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Vidare arbetar du med handläggning av och beslut i tillstånds- och tillsynsärenden enligt lagen om kontinentalsockeln, rennäringslagen, konfliktmineralförordningen och/eller förordningen om geologisk lagring av koldioxid. Andra förekommande arbetsuppgifter kan röra föreskriftsarbete, avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, grundvattenfrågor samt utredningsuppdrag och remisshantering. Du deltar i arbetet med styrande dokument såsom arbetsordning och policys, samt författningsarbete. Vid behov håller du interna utbildningar inom ditt kunskapsområde.
Som en del av juristfunktionen arbetar du självständigt och tillsammans med andra jurister och professioner. Inom enheten Planering förväntas du också bidra till och vara engagerad i enhetens samlade uppdrag samt delta i strategiska diskussioner.
Kompetens
I rekryteringsprocessen fäster vi stor vikt vid dina erfarenheter under de senaste fem åren.
Vi söker dig som har:
· jur.kand. eller juristexamen,
· minst tre års erfarenhet av mark- och miljörätt,
· mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift,
· goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av:
· ärendehandläggning vid myndighet, kommun eller domstol,
· förvaltningsrätt, avtalsrätt,
· kvalificerat utredningsarbete, föreskriftsarbete.
Personliga kvalifikationer
I rollen som jurist samarbetar du såväl med dina kollegor inom enheten som hela SGU och det är därför viktigt att du har lätt för att bygga relationer samt kommunicera och förmedla information på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. Du har förmåga till och motiveras av att växla mellan att arbeta med olika typer av juridiska frågor. För att lyckas och trivas i rollen krävs att du har ett prestigelöst sätt och kan driva, planera och strukturera ditt arbete självständigt. Därutöver har du en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se såväl helheten som detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för dessa tjänster.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där 6 månaders provanställning tillämpas.
Anställningsort: Uppsala i första hand, men även Göteborg, Lund eller Malå kan vara aktuellt. Ange vilken stationeringsort du är intresserad av i din ansökan. Om du söker till annan ort än Uppsala kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet och erfarenhet av att samarbeta på distans. Resor till Uppsalakontoret kommer i så fall att förekomma.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För detta krävs svenskt medborgarskap.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Elin Jansson, telefon 018-17 91 21.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Dnr. 411-2802/2020 Visa mindre