Lediga jobb som Näringsforskare i Uppsala

Se lediga jobb som Näringsforskare i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Forskningsassistent Kvantifiering av nötköttsförluster på svenska gårdar

Institutionen för energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av fors... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent som kan jobba med insamling, analys och resultatbearbetning av data från djurregistret CDB och från publicerade källor med Excel som verktyg för att bedöma hur stora förluster av nötkött som finns och tidigare funnits inom svensk primärproduktion. Både antal djur och hur mycket detta motsvarar i slaktvikt och klimatavtryck kommer att analyseras uppdelat på olika typer av djur baserat på åldersintervall, kön och produktionssystem (mjölk- respektive köttuppfödning och ekologisk respektive konventionell produktion). Arbetet ska redovisas i skriftlig form, både på svenska och på engelska.

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt som syftar till att kartlägga förlusterna över tid, vad som orsakar dem, hur de kan förebyggas och hur en teknikuppgraderad nödslakt skulle kunna utformas. Du kommer att jobba i en grupp med mycket omfattande kompetens inom området, och förväntas delta på det stora projektets startmöte som kommer att hållas vårterminen 2022.

Kvalifikationer:
Examen på masternivå eller motsvarande inom naturvetenskap eller teknologi med inriktning mot livsmedelssystem, systemanalys, miljö och/eller jordbruk. Kunskaper inom excelhantering och vetenskapligt skrivande är ett krav för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor, strukturer hos plantbaserade livsmedel

Institutionen för molekylära vetenskaper Vi söker en mycket motiverad person, som skall arbeta med växtproteiner för texturerade livsmedel. Arbetet kommer att genomföras vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU. Detta kommer att ske dels genom ett samarbete med det tvärvetenskapliga forskningscentret PAN Sweden, https://www.oru.se/strategiska-satsningar/mat-och-halsa/pan-sweden/,med målsättning att klargöra samband mellan bearbetning, matens mikro... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Vi söker en mycket motiverad person, som skall arbeta med växtproteiner för texturerade livsmedel. Arbetet kommer att genomföras vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU. Detta kommer att ske dels genom ett samarbete med det tvärvetenskapliga forskningscentret PAN Sweden, https://www.oru.se/strategiska-satsningar/mat-och-halsa/pan-sweden/,med målsättning att klargöra samband mellan bearbetning, matens mikrostruktur, biotillgänglighet, matsmältning och fermentering, på hälsa, och dels genom ett VINNOVA projekt Från åkrar till hyllor, lokalt producerade och bearbetade favabönor till kött- och mejerianaloger.

Arbetsuppgifter:
Forskningen kommer att inkludera optimering av protein extraktionsmetoder för förbättrat utbyte och önskad sammansättning inklusive antinutritionella ämnen, samt undersökning av processing av extraherade fraktioner, enskilt och i kombination, under olika förhållanden. Vidare kommer det att finnas möjlighet att studera effekten av att blanda in sidoflöden från proteinextraktionen, dvs stärkelse och fiber, på produktegenskaper såsom struktur och textur.

Kandidaten förväntas kunna undervisa och handleda studentprojekt inom mikrostruktur och egenskaper.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en gedigen bakgrund inom struktur karakterisering av material, företrädesvis livsmedel (eller protein). Dessutom är kunskaper inom mekanisk karakterisering meriterande. Dessutom är kunskap om livsmedelsteknik (extrudering, emulgering, 3-D Printing etc) önskvärd. Kunskap om de strukturella egenskaperna hos livsmedel och tekniker för att studera sådana är centralt för anställningen. Erfarenhet av mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Värdefulla erfarenheter och färdigheter inkluderar experimentellt laboratoriearbete, vetenskaplig skrivförmåga och förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga projekt. Tidigare erfarenheter av livsmedelsindustrin är meriterande. Välskriven och talad engelska fordras.

Kompetens: Doktorsexamen i fysikalisk kemi, kolloid kemi, mjuka material, biofysik, livsmedelsvetenskap, eller närliggande område. Beprövade färdigheter i både muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska krävs. Erfarenheter av handledning av studenter är en merit.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning max 2 år. 

Omfattning:
100%. 

Tillträde:
Snarast.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-16.

Specifika bifogade handlingar: CV, komplett publikationslista, doktorsexamensbevis, kopior på högst fem publikationer. En kort beskrivning (1-2 sidor) av tidigare forskning, nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter av relevans för tjänsten. Telefonnummer och e-postadresser till åtminstone två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i växtgenomik och växtförädling

Institutionen för växtbiologi En befattning som forskare i växtgenomik och växtförädling ledigförklaras vid Institutionen för växtbiologi vid SLU, Uppsala. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent fors... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
En befattning som forskare i växtgenomik och växtförädling ledigförklaras vid Institutionen för växtbiologi vid SLU, Uppsala. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet.

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar forskning om symbiotiska växtmikrober och deras interaktioner med växter och miljön, och kompletterar pågående växtbiologiforskning vid institutionen.

Arbetsuppgifter:
Innehavaren ska etablera en forskningsverksamhet inriktad mot sympatiska interaktion mellan mikrober och växter samt hur dessa interaktioner kan användas för att stödja hållbart jordbruk. Detta förväntas ske i nära samarbete med forskarkollegor såväl inom institutionen och SLU som genom nationellt och internationellt samarbete. I arbetet ingår att aktivt ansöka om externa medel för att på sikt kunna utveckla forskningsverksamheten i flera riktningar. Innehavaren ska även undervisa studenter på kandidat- och master-nivå, handleda studenters självständiga arbeten, samt vara biträdande handledare åt doktorander. Innehavaren ska också delta i det gemensamma utvecklingsarbetet på institutionen samt fortbilda sig pedagogiskt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en doktorsexamen inom växtbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Dokumenterad erfarenhet av arbete med växtmikrober är önskvärd. Erfarenhet från forskarmiljöer utanför SLU motsvarande en postdoktorperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte eller forskningsinstitut förväntas. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

Särskild vikt kommer att fästas vid sökandes kompetens inom forskningsområdet växtgenomik och växtförädling. Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga samt förmåga att jobba brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden liksom vid administrativ erfarenhet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Undervisningserfarenhet liksom personliga egenskaper som kreativitet, motivation och drivkraft a?r meriterande.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral position in plant small RNA mobility

Department of Plant Biology The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the deve... Visa mer
Department of Plant Biology
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava.

The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Duties:
Mobility of small RNAs in plants: small RNAs are the central components of RNA silencing in plants which provide sequence specificity for an extensive regulative layer in gene expression. This machinery is especially known for its important role in defense against selfish nucleic acids including viruses and transposons, but it is also involved in the regulation of plant endogenous genes. Our current project is particularly interested in the role of intercellular and transgenerational mobility of small RNAs and associated regulation. One planned approach will be to utilize virus diversity for studying small RNA mobility and its role in antiviral defence, aided by effectors that provide virus-based system interference. We emphasize, however, that the project is explorative and the detailed research strategies are partially open to tailoring towards the hired postdoctoral researcher´s expertise and interest. An essential part of the work will be small RNAseq, and likely also include genetics, biochemical and cell biological approaches using Arabidopsis as the primary plant model.

Environment: The successful applicant will work in the research group of Dr. Anders Hafrén (https://andershafren.wixsite.com/website) at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (www.slu.se/en/vbsg) and Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala, Sweden (http://lcpu.se/). The department offers a creative and stimulating international environment and is one of several departments that make up the cluster ‘Uppsala BioCenter’ at SLU.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated candidate with a recent PhD degree in molecular biology with experience in (small) RNA biology and RNA deep sequencing analysis or related knowledge that the employer considers equivalent. Documented abilities to manage a laboratory research project and experience with molecular biology techniques in Arabidopsis are required. Knowledge of genetic, biochemical, cell biological and virology approaches in the Arabidopsis plant system is highly valued. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

As postdoctoral positions are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement, ideally beginning of 2022.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-15, use the button below.

Applications should include Curriculum Vitae, description of research experiences, a copy of the PhD diploma (in swedish or english), statement of scientific interests and motivation for applying to this position.

 

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare i kemisk biologi av växtautofagi

Institutionen för molekylära vetenskaper Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning. Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver fors... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. 

Arbetsuppgifter:
The Plant Catabolism Laboratory har nyligen utvecklat metodik för storskalig screening av kemiska ämnen som kan ändra autofagi-aktiviteten hos växter samt identifierat en uppsättning av specifika inhibitorer och aktivatorer för autofagi. Projektets huvudsakliga mål är att hitta cellulära mål för dessa ämnen och förstå hur de fungerar rent mekanistiskt. Arbetet involverar biokemiska, genetiska och cellbiologiska tillvägagångssätt huvudsakligen i Arabidopsis thaliana (backtrav).

Denna anställning har ett mobilitetsstöd från Formas och målet är att öka den mekanistiska förståelsen för växters autofagi. Projektet kommer att utvecklas genom ett nära samarbete mellan SLU, University of California, Davis och Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) vilka innehar expertis inom biokemi, strukturbiologi, läkemedelsdesign och biologi med inriktning mot växtceller och växters utveckling. Personen som anställs kommer att vara en del av The Plant Catabolism Laboratory­ vid Institutionen för molekylära vetenskaper på Uppsala Biocentrum.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad växtbiolog med stark analytisk skicklighet och ett skarpt intresse för att förstå autofagins mekanismer. Kandidater med dokumenterad erfarenhet i kemisk biologi inom växtautofagi eller utveckling av analytiska tekniker för att detektera och mäta autofagiflöden uppmuntras att söka. Kandidaten förväntas kunna kommunicera utmärkt på både muntlig och skriven engelska. Vårt krav är att den sökande ska ha egna forskningsanslag.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Januari 2022, eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Researcher in chemical biology of plant autophagy

Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education. Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, m... Visa mer
Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education.

Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, molecular biology, food science and microbiology with focus on fundamental biological processes as well as sustainable development and applications in the Green sector.

Duties:
The Plant Catabolism Laboratory has recently developed methodology for high-throughput screening of chemical compounds with autophagy modulating activity in plants and identified a panel of specific inhibitors and activators of autophagy. The main purpose of this project is to find out cellular targets of these compounds and understand their mechanisms of action. The work will involve biochemical, genetic and cell biological approaches mainly in Arabidopsis thaliana.

This open position is within a mobility project supported by Formas and aimed to advance our mechanistic understanding of plant autophagy. The project will develop through a close cooperation between SLU, University of California, Davis and Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) possessing complementary expertise in biochemistry, structural biology, drug design and plant cell and developmental biology. The successful candidate for this position will join The Plant Catabolism Laboratory, at the Department of Molecular Sciences, Uppsala BioCenter.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated plant biologist with strong analytical skills and keen interest in understanding mechanisms of autophagy. Candidates with documented experience in chemical biology of plant autophagy or development of analytical techniques for detection and measurement of autophagic flux are particularly encouraged to apply. Excellent communication skills in both oral and written English are expected. The applicant must have their own funding. 

Place of work:
Uppsala

Employment: 
Two-year position

Extent:
100%

Starting date: 
January 2022, or by agreement

Application: 
We welcome your application no later than 2021-10-22, use the button below. The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Researcher in hydrometallurgy for sustainable recycling of metals

Department of Molecular Sciences A one-year junior researcher position with possibility for prolongation is available at the Department of Molecular Sciences at SLU, Uppsala for development of sustainable hydrometallurgical approaches for recycling of metals from electric and electronic materials, with focus on separation of light transition elements from rare earth elements. The Department involves currently approximately 100 employees and together with ... Visa mer
Department of Molecular Sciences
A one-year junior researcher position with possibility for prolongation is available at the Department of Molecular Sciences at SLU, Uppsala for development of sustainable hydrometallurgical approaches for recycling of metals from electric and electronic materials, with focus on separation of light transition elements from rare earth elements.

The Department involves currently approximately 100 employees and together with two other Departments is offering an inspiring research atmosphere at the BioCenter in Uppsala. It provides an excellent research environment with expertise in advanced chemistry and life sciences with a high quality infrastructure, consisting of advanced microscopy and chemical analysis facilities, X-ray and NMR instrumentation etc. The Department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Visit us at https://www.slu.se/institutions/molekylara-vetenskaper/.

Duties

The researcher will be involved in the research project, devoted to development of sustainable recycling approaches to electric and electronic materials. The work will involve development of techniques for chemical leaching of target metals and for handling and treatment of complex solutions containing both mixture of target metals and undesired elements. The researcher will synthesize hybrid organic-inorganic nanostructured adsorbents with specific affinity to target elements with subsequent implementation of developed techniques on a lab scale and developing flow sheets for future larger scale production.

Qualifications

The applicant should have PhD in chemistry or materials science/ engineering awarded within the last 5 years. Experience with developing methodology for uptake, separation and purification of rare earth elements or transition elements is a merit as well as good knowledge of electron microscopy, spectrophotometric analysis and statistical data treatment.

A strong publication record (in relation to the time since dissertation) is a merit. The application must contain: i) a summary of the research experience, expectation on the position and future plans (max 1 page), ii) CV and iii) names of two reference persons.

 

Location: Ultuna, Uppsala, Sweden.

 

Employment: Time-limited employment 1 year at SLU with possibility for prolongation.

 

Access: 1 of October 2021 or upon agreement.

 

Application: Welcome with your application via the application button below no later than the 15 September 2021.The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent i antibiotikaresistens

Ansök    Aug 20    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Projektbeskrivning: Thomas Tängdéns forskargrupp forskar kring antibiotika och resistenta bakterier. Syftet med de pågående projekten är att hitta kombinationer av antibiotika som är effektiva för att behandla och förhindra uppkomsten av multiresistenta gramnegativa bakterier med förvärvad resistens mot betalaktamantibiotika. I arbetet ingår hantering av kliniska isolat och laboratoriestammar i vilka vi systematiskt varierar uppsättningen av bland annat gener som kodar för enzymatisk resistens och förändringar i bakteriens cellvägg (poriner). Arbetet innebär mycket laboratoriearbete med konstruktion av stammar med varierande genuppsättning med hjälp av genetiska metoder så som lambda-red rekombinering och transduktion. Effekten av antibiotika undersöks med MIC-testning, statiska och dynamiska avdödningsförsök och automatisk mikroskopi med efterföljande bildanalys (oCelloScope). Projektet innebär också hantering och analys av sekvensdata.

Arbetsuppgifter: Att utföra grundläggande experiment och vara stöd till andra laboranter i deras forskning inklusive relaterade uppgifter.

Kvalifikationskrav: Grundläggande examen inom Biomedicin eller annat relevant ämnesområde samt vidareutbildning inom t.ex. infektionsbiologi, molekylärbiologi eller mikrobiologi är ett krav (minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hsp på avancerad nivå), liksom ett gott praktiskt handlag i laboratoriet och visad förmåga att arbeta självständigt. Det är också en fördel om du i övrigt har praktisk erfarenhet av mikrobiologiskt laboratoriearbete med inriktning mot bakterier och antibiotika som t.ex. MIC-testning, avdödningsförsök och konstruktion av stammar. Goda datorkunskaper bland annat inom MS Excel och MS Word är ett krav. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Du är ansvarskännande, strukturerad och metodisk i ditt arbete, du har lätt att se samband och du innehar god slutledningsförmåga samt påvisar gott omdöme.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av hantering och analys av sekvensdata med programvaran CLC Workbench eller dylikt.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: 3 månaders tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Tängdén (huvudhandledare), tel. 0708-370323, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 september, 2021, UFV-PA 2021/3115.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom hydrometallurgi för hållbar återvinning av metaller

Institutionen för molekylära vetenskaper En ettårig anställning som forskare med möjligheten till förlängning ledigförklaras vid Institutionen för molekylära vetenskaper på SLU, Uppsala för utveckling av hållbara hydrometallurgiska återvinningsmetoder för metaller från elektriska och elektroniska material, med fokus på separation av övergångsmetall element från sällsynta jordartsmetaller. Institutionen har för närvarande cirka 100 anställda och tillsamm... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
En ettårig anställning som forskare med möjligheten till förlängning ledigförklaras vid Institutionen för molekylära vetenskaper på SLU, Uppsala för utveckling av hållbara hydrometallurgiska återvinningsmetoder för metaller från elektriska och elektroniska material, med fokus på separation av övergångsmetall element från sällsynta jordartsmetaller.


Institutionen har för närvarande cirka 100 anställda och tillsammans med två andra institutioner erbjuder en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum i Uppsala. Den erbjuder forskningsmiljö med kompetens inom kemi och biovetenskap samt en avancerad infrastruktur som består av flertal olika mikroskopi och kemiska analysinstrumet, röntgen- och NMR-utrustning mm. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom områden oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök gärna oss på https://www.slu.se/institutions/molekylara-vetenskaper/.

Arbetsuppgifter:
Forskaren kommer att vara involverad i ett projekt, som är inriktat på utveckling av hållbara återvinningsmetoder för elektriska och elektroniska material. Arbetet kommer att innebära utveckling av tekniker för kemisk utlakning av önskade metaller och hantering och behandling av komplexa lösningar innehållande både blandning av metaller och oönskade element. Forskaren kommer att syntetisera hybrida organisk-oorganiska nanostrukturerade adsorbenter med specifik affinitet mot valda element med efterföljande implementering av utvecklade tekniker i laboratorieskala samt utveckling av flödesblad för framtida storskaliga produktion.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i kemi eller materialvetenskap/teknik som erhållits inom de senaste 5 åren. Erfarenhet av att utveckla metodik för upptag, separation och rening av sällsynta jordartsmetaller eller övergångselement är meriterande liksom god kunskap om elektronmikroskopi, spektrofotometrisk analys och statistisk databehandling.
En stark publikationsrekord (under tiden sedan avhandlingen) är särskilt meriterande. Ansökan ska innehålla: i) En sammanfattning av forskningserfarenheten, perspektiv för egen utveckling inom tjänsten och framtida planer (max 1 sida), ii) CV och iii) Namn på två referenspersoner.

Placering:
Ultuna, Uppsala, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 1 år vid SLU med möjligheten till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 oktober 2021 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom metabola sjukdomar

Ansök    Aug 12    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Ansvarsområden/arbetsbeskrivning: Enheten Klinisk diabetologi och metabolism bedriver kliniska och experimentella forskningsprojektet som inriktas mot typ 2-diabetes och fetma. Målet är att finna nya metoder att förebygga och behandla sjukdomarna och deras komplikationer. Vid vårt cell- och molekylärbiologiska laboratorium analyserar vi huvudsakligen human fettväv och även muskel. Vi studerar sjukdoms- och läkemedelsmekanismer och belyser cellernas energimetabolism och genreglering. Med CRISPR-Cas-metodik undersöks betydelsen av viktiga kandidatgener. Studierna bedrivs i samarbete med andra forskargrupper vid Uppsala Universitet samt tillsammans med nationella och internationella nätverk.

Metodiken inkluderar cellmetabolism, cellodling och CRISPR/Cas-9 för gen-editering i humana celler för att studera betydelsen av nya molekylära sjukdoms-mediatorer och möjliga måltavlor för läkemedel.

Arbetsuppgifterna omfattar planering och utförande av självständigt experimentellt arbete in-vitro, särskilt gen-editering, cell-odling och fenotypning.

Kvalifikationer: Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och förutsätts ha minst 2 års erfarenhet inom avancerade cell- och molekylärbiologiska tekniker inkl ‘gene silencing’. Erfarenhet av translationell forskning inom metabola/endokrina sjukdomar. Vana vid metabola cellförsök innefattande glukos- och lipidmetabolism. Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift. Dokumenterad vetenskaplig självständighet, ledar- och samarbetsförmåga och erfarenhet av doktorandhandledning tillmäts stor vikt.

Följande dokument bifogas ansökan, och skall vara skrivna på engelska eller svenska:

- Komplett CV, akademisk titel, nuvarande anställning, tidigare akademiska befattningar, akademiska utmärkelser och kommitté-uppdrag. Titel och datum för doktorsavhandling/disputation.
- Fullständig publikationsförteckning.
- Intyg avseende relevanta examina.
- Namn och kontaktuppgifter på 2 referens-personer.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2021-10-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2022-03-31

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen: För ytterligare information gällande anställningen, vänligen kontakta Professor Jan Eriksson, [email protected], +46 018 6114419 eller HR-generalist Gabriella Widerberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 september, 2021, UFV-PA 2021/3065.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i molekylärbiologisk mikrobiologi

Institutionen för Molekylära vetenskaper: Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad ... Visa mer
Institutionen för Molekylära vetenskaper:
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor till vårt pågående forskningsprojekt om mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar. Projektets huvuduppgift är att vidareutveckla molekylära mikrobiologiska metoder för analys av biogasprocesser med speciellt fokus på acetogener och metanogener. En viktig del av projektet är att vidareutveckla databasen Acetobase (https://acetobase.molbio.slu.se) samt utveckla ett likande koncept för metanogener. Arbetet infattar experimentella försök med DNA/RNA baserad sekvensering samt samt en stor del bioinformatiks dataanalys. Projektet ska utföras på institutionen för molekylära vetenskaper på SLU i samverkan med biogasanläggningar.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i biologi/mikrobiologi samt dokumenterad kompetens inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioinformatik samt anaeroba odlingstekniker. Färdigheter relaterade till karaktärisering av komplexa mikrobiella samhällen samt konstruktion av sekvensdatabaser är meriterande. Bra förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska förväntas. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, men möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Omgående

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-11.

Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev, (2) CV, och (3) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i immunologisk genomik

Ansök    Aug 17    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Forskargruppen i reumatologi med inriktning mot systemisk autoimmunitet vid Institutionen för medicinska vetenskaper söker en postdoktor. Forskargruppen studerar inflammatoriska reumatiska sjukdomar, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) och Sjögrens syndrom. Vi har en omfattande verksamhet där vi undersöker arvsmassan och celler från patienter och friska personer, där syftet är att förstå orsaken till sjukdomsprocesserna så att ny och effektiv behandling kan utvecklas. Vi samarbetar i nationella och internationella nätverk med kliniker och forskare, men även med läkemedelsindustrin. För mer information om forskargruppen se: http://www.medsci.uu.se/forskning/reumatologi/.

Arbetsuppgifter: Vår forskargrupp har bidragit till att identifiera genvarianter (single nucleotide polymorphisms, SNPs) i >25 genområden som är associerade med ökad risk att utveckla SLE. Vissa av dessa risk-SNP:ar är även kopplade till specifika sjukdomsmanifestationer. Nyligen utvecklade vi ett polygenetisk riskscore för SLE och fann att personer med hög genetisk risk inte bara oftare drabbades av sjukdomen utan även får en svårare sjukdom. Detta projekt syftar till att vidare studera genetikens betydelse för patogenesen och den kliniska bilden vid SLE. Målsättningen är att utveckla ett genetiskt instrument för att prediktera sjukdomens fenotyp, effekt av olika miljöfaktorer samt respons av behandling. För detta arbete har vi analyserat och sammanställt genetisk data, metyleringsdata, proteinuttryck samt omfattande kliniska data från ett stort antal patienter med SLE. Arbetet innefattar analys av gen-gen och gen-miljö interaktioner samt utvecklande av modeller för att med genetisk information prediktera framtida sjukdomsförlopp. Projektets övergripande mål är att utveckla ett instrument som kan användas i klinisk praxis.

Vi förväntar oss att vår nya kollega självständigt kan planera och utföra analyser i samarbete med det övriga teamet. God förmåga att presentera data och skriva manuskript är också viktigt.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

- Doktorsexamen(PhD) i medicin, biologi, bioinformatik eller genetik
- Erfarenhet av bioinformatisk analys, statistiska analyser och genetiska analyser såsom t.ex. analyser av GWAS-data (PLINK, R)
- Förmåga att tolka omics data i en biologisk kontext
- Författarskap i peer-granskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet
- God förmåga att arbeta självständigt
- Intresse för att dela med sig av sin kunskap till kollegor
- God förmåga till kommunikation i tal och skrift på engelska
- Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, i synnerhet förmåga att arbeta tillsammans med andra forskare, läkare och bioinformatiker

Önskvärda/meriterande kunskaper: Dokumenterad erfarenhet av genetisk interaktionsanalys och utveckling av genetiska prediktionsmodeller. Erfarenhet av att använda högpresterande datorer för dataanalys (t.ex. Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är också meriterande. 

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver motiveringen till att söka denna tjänst samt relevanta kvalifikationer. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av examensbevis, en lista över publikationer samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner. Ange tidigaste möjliga startdatum.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år.

Lön: Individuell lönesättning.

Anställningens omfattning: Heltid.

Tillträde: Oktober 2021.

Upplysningar om anställningen lämnas av: MD PhD Lektor Dag Leonard ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 8 september, 2021, UFV-PA 2021/3094.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i molekylär epidemiologi

Ansök    Maj 17    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Forskargruppen för molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, leds av professor Tove Fall. Gruppen kombinerar information från stora befolkningsstudier med moderna molekylära mätmetoder och epidemiologiska metoder för att studera hur folksjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom samvarierar med genotyp, cirkulerande biomarkörer som proteiner eller metaboliter, fenotyp samt organfunktion, vilket kan skattas med bilddiagnostiska metoder som ultraljud eller magnetkameraundersökning. Vi undersöker också olika livsstilsmarkörer. Inom detta forskningsområde drar vi ofta nytta av möjligheten av att kombinera data från flera olika källor, allt ifrån uppgifter i olika register till data från olika typer av undersökningar av försökspersoner inklusive analyser av deras DNA, cirkulerande proteiner och metaboliter. Dessutom forskar vi kring tarmflorans koppling till livsstilssjukdom. Med anledning av den pågående pandemin har nu även forskning gällande covid-19 initierats i gruppen.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via https://www.medsci.uu.se/forskning/molekylar-epidemiologi/.

Arbetsuppgifter: Vi letar efter en ho?gmotiverad och detaljorienterad disputerad forskare med gedigen erfarenhet och kompetens inom storskaliga epidemiologiska studier av sambanden mellan blodtryck och molekylära data. Arbetet innefattar studiedesign, dataanalys och att skriva utkast på manuskript. Sökanden förväntas att utveckla metoder för att integrera mikrobiom- och 24-timmarsblodtrycksdata. Det o?vergripande ma?let med detta projekt a?r att utreda sambandet mellan tarmfloran och blodtrycksmätning inom SCAPIS-studien (SCAPIS - Swedish CArdioPulmonary bioImage Study).

Kvalifikationskrav:

- Doktorsexamen (PhD) i epidemiologi, medicin eller biologi
- Erfarenhet av att arbeta med stora dataset i servermiljö (UNIX)
- Väl bevandrad i R
- Erfarenhet av analyser inom ”-omics” såsom proteomik, metabolomik eller metagenomik
- Författarskap i peer-granskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet
- God förmåga att arbeta självständigt
- God förmåga till samarbete i en internationell grupp
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta metodiskt och strukturerat
- Dokumenterad erfarenhet av att dokumentera analyser, metoder och resultat
- Intresse för att dela med sig av sin kunskap till kollegor
- God förmåga till kommunikation i tal och skrift på engelska

Övrigt/Meriterande: Kunskap/erfarenhet inom följande områden är meriterande:

- Medicin
- Mikrobiologi
- Mendelsk randomisering

Ansökan: Ansökan får gärna skrivas på engelska. Fo?ljande dokument ska bifogas till din anso?kan:

- Personligt brev (max 2 sidor) där du kort beskriver dig själv och motivering till varfo?r du so?ker denna anställning
- Curriculum vitae
- Fullsta?ndig publikationslista
- Kopior av examensbevis och betyg, samt exempel forskningspublikation
- Namn och kontaktuppgifter till två referenser

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-11-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tove Fall, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni, 2021, UFV-PA 2021/1657

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i naturvårdsbiologi

Institutionen för ekologi På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa ... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Arbetsuppgifter:
Forskningsprojekten handlar om hur vedinsekter påverkas av mikroklimat som studeras i fältexperiment i olika delar av Sverige.Forskaren arbetar i fält, med statistiska analyser och skrivande av vetenskapliga artiklar. Arbetet innefattar såväl egen forskning som att hjälpa doktorander. 

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha disputerat i ekologi, zoologi eller ett liknande relevant ämne. Erfarenhet av forskning om insektsarters habitatkrav ur naturvårdssynpunkt är ett krav, gärna både genom fältobservationer och genom experiment. Erfarenhet av annat arbete med insekter inom naturvårdsarbete och inventering är en merit. Erfarenhet av forskning om mikroklimatets betydelse för insekter (inkl. fält- eller labbarbete) är en merit. Att ha handlett flera grundutbildningsstudenter eller doktorander är ett krav. Den sökande förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Körkort krävs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 7 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 juli 2021

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Post doctor in Molecular Microbiology

Department of Molecular Sciences: The Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facili... Visa mer
Department of Molecular Sciences:
The Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facilities, advanced microscopy and molecular biology, x-ray and NMR. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Visit us at https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/

Working tasks:
We are looking for a post doc for our ongoing research project on microbiological monitoring of biogas plants. The main task of the project is to further develop molecular microbiological methods for analysis of biogas processes with special focus on acetogens and methanogens. An important part of the project is to further develop the Acetobas database (https://acetobase.molbio.slu.se) and develop a similar concept for methanogens. The work includes experimental experiments with DNA / RNA based sequencing and a large part of bioinformatics data analysis. The project will be carried out at the Department of Molecular Sciences at SLU in collaboration with biogas plants.

Qualifications:
Applicants must have a doctoral degree in biology / microbiology and documented competence in microbiology, molecular biology, bioinformatics and anaerobic cultivation techniques. Skills related to the characterization of complex microbial communities and construction of sequence databases is an advantage. Good ability to communicate orally and in writing in English is expected. Since the employment as a postdoctoral fellow represents a qualification employment for junior researchers, we primarily aim at those who have a doctorate who is not older than three years.

Placement:
Uppsala

Form of employment:
Time limited employment 2 years with possibility for prolongation

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible

Application:
Welcome with your application via the application form by 2021-06-11.

Specific documents attached: i) a personal letter of motivation (max 1 page), ii) CV, and iii) contact information for at least two reference persons familiar with the qualifications of the applicant.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoktor inom nanoteknik för vattenrening

Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för molekylära vetenskaper En tvåårig postdoktoranställning ledigförklaras vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU, Uppsala för utveckling av nanoteknik för vattenrening med fokus på separation av farliga metallföroreningar och läkemedelsrester från vatten. Institutionen har för närvarande cirka 110 anställda och erbjuder tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forsknings... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för molekylära vetenskaper

En tvåårig postdoktoranställning ledigförklaras vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU, Uppsala för utveckling av nanoteknik för vattenrening med fokus på separation av farliga metallföroreningar och läkemedelsrester från vatten.

Institutionen har för närvarande cirka 110 anställda och erbjuder tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCenter i Uppsala. Det ger ett utmärkt forskningsperspektiv med kompetens inom avancerad kemi och biovetenskap med en högkvalitativ infrastruktur, bestående av avancerade mikroskopi- och kemiska analysanläggningar, röntgen- och NMR-instrumentering etc. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på vår hemsida, https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn kommer att vara involverad i Green Ultrafiltration Water Cleaning Technologies-projektet inom ramen för European JPI Waters Program (GreenWaterTech), som ägnar sig åt minskning av föroreningar av ökande problem (CEC) och utveckling av hållbara vattenrengöringsmetoder med hjälp av multifunktionella adsorbentmaterial. Arbetet kommer att involvera utveckling av tekniker för kemisk syntes av målmaterial, deras karakterisering och för hantering och behandling av komplexa lösningar som innehåller både blandning av farliga metaller och oönskade läkemedel. Forskaren kommer att syntetisera hybridorganiska-oorganiska nanostrukturerade adsorbenter med specifik affinitet mot målföroreningar med efterföljande implementering av utvecklade tekniker i laboratorieskala och utveckla flödesscheman för framtida produktion i större skala.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i kemi, materialvetenskap eller teknik inom de senaste 3 åren. Erfarenhet av att utveckla metodik för separation av farliga metaller och farmaceutiska föroreningar och rening av vatten är en merit såväl som god kunskap om elektronmikroskopi, spektrofotometrisk analys och statistisk databehandling.

En stark publikationslista (i förhållande till tiden sedan avhandlingen) är en merit. Ansökan måste innehålla: i) en sammanfattning av forskningserfarenheten, förväntningar på position och framtida planer (max 1 sida), ii) CV och iii) namn på två referenspersoner.

Placering:
Ultuna, Uppsala, Sverige

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 2 år vid SLU.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 juni 2021 eller efter överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Researcher in Conservation Biology

Department of Ecology At the Department of Ecology in Uppsala, we conduct research for sustainable forest and agricultural production and efficient biological conservation. We study the influence of land use and climate on animals, plants, soils nutrient status, and greenhouse gas balances. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services, and control pests in forest an... Visa mer
Department of Ecology
At the Department of Ecology in Uppsala, we conduct research for sustainable forest and agricultural production and efficient biological conservation. We study the influence of land use and climate on animals, plants, soils nutrient status, and greenhouse gas balances. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services, and control pests in forest and agricultural landscapes as well as in urban areas. See also: http://www.ekol.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=9090.

Tasks:
The research project is about the effect of micro climate on saproxylic insects, which are studied in field experiments in different parts of Sweden.The researcher work in the field, with statistical analyses and writing of scientific articles. The work includes an own research project as well as to help Ph D students.

Qualifications:
The applicant should hold a Ph D in ecology, zoology, or a similar relevant subject. Experience from research on the habitat requirements of insect species from a conservation point of view is  required, preferably both by field observations and experiments. Experience from work with insects in nature conservation or inventories is a merit. Experience of research on the effect of microclimate on insects (incl. field or lab work) is a merit. Experience from supervision of several undergraduate students or Ph D students is required. The applicant is supposed to be able to take own initiatives and work both independently and in a group. Excellent skills in written and spoken English is a requirement. Driving license is required.

Place of work:
Ultuna, Uppsala, Sweden

Form of employment:
Temporary employment, 7 months, with possible prolongation.

Extent:
100%

Starting date:
01 July 2021 

Application:
We welcome your application no later than 2021-05-14, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare i masspektrometri

Ansök    Apr 23    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team vid Uppsala universitet som använder och utvecklar nya metoder för masspektrometri-baserad analys av prover från olika biologiska matriser. Fokus i arbetsuppgifterna ligger på masspektrometri inom områdena metabolomik, lipidanalys och analys av föreningar relaterade till miljöexponering. Du kommer utveckla och tillämpa metoder för HPLC med olika slags kromatografi, exempelvis reversed-phase C18 och HILIC. Du kommer också utveckla och tillämpa olika slags metoder för högupplösande masspektrometri, både ’targeted’- och ’untargeted’-metoder. I arbetet ingår också utveckling av provupparbetningsmetoder för beredning av prover utifrån de olika forskningsfrågeställningarna. En betydande del av arbetet består också av att utarbeta tekniska rapporter, skriva vetenskapliga artiklar samt presentera resultat vid interna och externa möten.

Mer information om forskningsgruppernas aktivitet finns på: http://www.caramba.clinic

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i analytisk kemi, biokemi eller relaterat område med fokus på masspektrometri. Relevant forskningserfarenhet. Omfattande erfarenheter inom HPLC och masspektrometri, inklusive provberedning. Direkt erfarenhet av arbete med Q-Exactive Orbitrap-masspektrometrar. Dokumenterad erfarenhet av metodutveckling för metabolomik eller motsvarande tillämpning, med både ’targeted’ och ’untargeted’-metoder. Erfarenhet av arbete med olika slags kromatografi för HPLC, exempelvis reversed-phase C18 och HILIC. God erfarenhet av analys med blodprover. Mycket goda, dokumenterade, kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Personen vi söker ska vara mycket motiverad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom laganda, flexibilitet, förmåga att prioritera, och kvalitetsmedvetenhet. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Goda rekommendationer från tidigare handledare/postdoktorvistelser är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Då arbetet kommer genomföras i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset är det krav att du har goda kunskaper i svenska. Det är också meriterande om du utöver Orbitrap har arbetat med andra slags masspektrometriska instrument, exempelvis time-of-flight- och trippelkvadropol-instrument, och har praktisk erfarenhet av begränsningar och möjligheter med olika instrument för olika tillämpningar.

Tidigare genomförd postdoktorvistelse, gärna utomlands.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-16.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på två år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Kim Kultima, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2021, UFV-PA 2021/1529.

Ansökningsförfarande:

1) Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen, 2) en kort beskrivning av din utbildning och bakgrund, 3) ett CV, 4) kopior på examensbevis, 5) fullständig publikationslista, 6) Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare handledare/chef.

Ansökan får vara skriven på engelska.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Researcher in Microbial Ecology

Forest Mycology and Plant Pathology A researcher position in Microbial Ecology is available at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology, part of Uppsala BioCenter and the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences. At the Department, we undertake fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganism... Visa mer
Forest Mycology and Plant Pathology
A researcher position in Microbial Ecology is available at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology, part of Uppsala BioCenter and the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences. At the Department, we undertake fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their roles in natural and managed systems. The department has a modern and well-equipped molecular and biochemical laboratory. The position will be part of the Soil Microbiology group focusing on understanding the role of various microorganism groups in soil nitrogen and carbon cycling and the effects on ecosystem level processes.

In Sweden, land-use has changed dramatically and generally led to a loss of biodiversity in agroecosystems over historic time scales. This is linked to decreasing area of ancient semi-natural grassland and to a general intensification of cropping systems. Grasslands with long continuity are biodiversity hotspots aboveground, but whether belowground biodiversity shows the same patterns and has the same conservational needs as plants is unknown. Further, how carbon and nutrient dynamics change over management gradients is unknown, which hampers our ability to set management targets that support the multitude of services mediated by belowground communities. We are recruiting a colleague for a study of 31 old grasslands and adjacent arable fields with the aim to understand how soil fungal biodiversity relates to biodiversity of vegetation and earthworms, to soil carbon and nutrient dynamics and to historical and current management. 

Duties:
The work will involve collection and handling of soil samples from 31 old grasslands and adjacent arable fields close to Uppsala. The holder of this position will analyse total fungal and arbuscular mycorrhizal fungal communities in the soil samples based on sequencing of molecular markers, combined with bioinformatic analyses. Fungal and bacterial biomass and the abundance of functional genes involved in nitrogen transformations will be assessed by quantitative PCR. The data  will be analysed by multivariate statistics together with data on management history, landscape characteristics and the biodiversity of plants and earthworms, collected by other members of the project group. The work will involve development of methods for sequencing and quantification of arbuscular mycorrhizal fungi. We expect you to participate in development of the project and planning of the studies, independently coordinate the practical work and analyses and to write scientific publications in collaboration with the project group.

Qualifications:
The applicant should hold a PhD degree in biology, ecology or similar. The applicant should have documented knowledge and experience within microbial ecology, ecosystem ecology or conservation biology. Knowledge and previous experience of scientific work with mycology, soil processes, high-throughput sequencing, microbial community analysis, molecular method development and biostatistics will count as merits. The working language is English and excellent written and spoken communication in English is a requirement. We are looking for a highly motivated, flexible, open-minded and team-oriented candidate, who will contribute positively to the development of the research environment, and who has shown good abilities for independent scientific work.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment for 15 months, with possibility for extension.

Extent:
100%

Starting date:
By agreement

Application:
We welcome your application submitted via the link below before 2021-04-21.

Specific documents attached: CV including a list of publications, PhD degree certificate, a description of past research (max 2 pages), current research interests and areas of research you want to develop further within this position (max 1 page) and contact details (name, relation to candidate, e-mail address and telephone number) of two reference persons familiar with your earlier scientific work.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent i reumatologi/immunologi

Ansök    Mar 18    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning/Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av praktiskt laboratoriearbete inom forskargruppen i reumatologi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat isolering och uppsättning av cellkulturer med primära blodceller från patienter med reumatiska sjukdomar och friska individer. Isolering och hantering av RNA och genomiskt DNA från vävnad och blodprover och efterföljande analys av proteiner och mRNA med gängse metodik såsom RT-PCR, flödescytometri och immunoassayer. Dokumentation och sammanställning av genererade analysdata. Elektronisk labbjournal används av forskargruppen. Arbetet inkluderar även viss grad av rutinarbete som krävs för ett fungerande forskningslaboratorium, såsom bokning av lokaler och att göra beställningar från företag.

Kvalifikationskrav:

- Masterexamen inom relevant område (t.ex. biomedicin eller biologi).
- Dokumenterad praktisk erfarenhet av laborativt sterilarbet, såsom isolering av primära celler från blod och buffy coat blod, infrysning av celler i flytande kväve, uppsättning av cellkulturer samt efterföljande analysarbete med hjälp flödescytometri och immunoassayer av olika slag.
- Isolering av DNA, RNA och antikroppar från blodprover.
- Omhändertagande och inbäddning av vävnadsmaterial för immunhistokemisk analys.
- Dokumenterad praktisk erfarenhet av ordbehandling tex. word och excel.
- Dokumenterad muntlig och skriftlig kompetens i engelska.
- Goda rekommendationer från tidigare handledare/lärare.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvali?kationer. Projektet kräver att du är noggrann och kan arbeta relativt självständigt, men med regelbunden handledning. God samarbetsförmåga är viktig eftersom arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra anställda med olika yrkesroller.

Meriterande i övrigt: Tidigare praktiska erfarenheter av FlowSight flödescytometri och multiplexcytokinanalys.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2021-09-30.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Maija-Leena Eloranta, IMV, Reumatologi, UU, telefon: 070-3965173, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021, UFV-PA 2021/948.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i mikrobiell ekologi: Marksvampar i odlingslandskapet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som forskare/postdoktor i mikrobiologisk ekologi erbjuds vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, som är en del av BioCentrum, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Vid institutionen bedriver vi grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner mellan växter, patogena, symbiotiska och saprotrofa svampar och andra mikroorganismer och deras betydelse i naturl... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som forskare/postdoktor i mikrobiologisk ekologi erbjuds vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, som är en del av BioCentrum, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Vid institutionen bedriver vi grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner mellan växter, patogena, symbiotiska och saprotrofa svampar och andra mikroorganismer och deras betydelse i naturliga och brukade ekosystem. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö och ett modernt och välutrustat molekylärt och biokemiskt laboratorium. Tjänsten är placerad i forskningsgruppen Markmikrobiologi, vars forskning är inriktad på att förstå mikroorganismernas roll i kol- och kvävets kretslopp i marken och hur det påverkar processer på ekosystemnivå.

I Sverige har markanvändningen förändrats dramatiskt och har lett till en förlust av biologisk mångfald i det öppna landskapet över lång tid. Utvecklingen är kopplad till en minskning av äldre semi-naturlig gräsmark och till en allmän intensifiering av odlingssystemen. Gräsmarker med lång kontinuitet är hotspots för biologisk mångfald ovan jord, men det är okänt om den biologiska mångfalden i marken uppvisar samma mönster och har samma bevarandebehov som växter. Vidare är det okänt hur olika förvaltningsåtgärder påverkar markens kol- och näringsdynamik, vilket hindrar vår förmåga att sätta förvaltningsmål som säkerställer ekosystemtjänster kopplade till mångfalden i marken. Vi rekryterar nu en person för ett studie av 31 gamla gräsmarker och intilliggande åkermark med syftet att analysera sambanden mellan samhällena av marksvampar och andra faktorer, såsom brukningshistorik, växternas och daggmaskarnas mångfald och markens kol- och näringsdynamik.

Arbetsuppgifter:
Arbetet kommer att bestå av insamling och hantering av markprov från 31 äldre gräsmarker och intilliggande åkermark i närheten av Uppsala. Kandidaten kommer att analysera totala svamp- och arbuskulär mykorrhizasvamp-samhällena i markproverna baserat på sekvensering av molekylära markörer kombinerat med bioinformatiska analyser. Svamp- och bakteriebiomassa, samt funktionella gener involverade i omvandlingar av kväveföreningar, kommer att analyseras med kvantitativ PCR. Data kommer analyseras med multivariat statistik tillsammans med data rörande brukningshistorik, landskapskaraktärer och växternas och daggmaskarnas mångfald insamlat av andra i projektgruppen. Arbetet omfatter metodutveckling för sekvensering och kvantifiering av arbuskulära mykorrhizasvampar. Du förväntas delta i att utveckla projektet och planera studierna, självständigt koordinera det praktiska arbetet, analysera insamlade data, samt skriva vetenskapliga publikationer i samarbete med forskargruppen.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha doktorsexamen med inriktning mot ekologi, biologi eller liknande. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper av och erfarenhet inom mikrobiell ekologi, ekosystemekologi eller naturvårdsbiologi. God kunskap och tidigare erfarenheter att arbeta med forskning kring mykologi, markprocesser, mass-sekvensering, mikrobiell samhällsanalys, molekylär metodutveckling och biostatistik är meriterande. Arbetsspråket är engelska och utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Viktigt är också personliga egenskaper, såsom att ha god förmåga att samarbeta, vara flexibel och utåtriktad, bidra positivt till forskargruppens utveckling samt ha god förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 15 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-21.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, en beskrivning av tidigare forskning (max två sidor), av nuvarande forskningsintresse samt forskningen som du skulle vilja utföra inom tjänsten (max en sida), namn och adress till åtminstone två referenspersoner som är bekanta med dina kvalifikationer och ditt tidigare vetenskapliga arbete. Vi kan be dig skicka din doktorsavhandling i senare skede.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i masspektrometri

Ansök    Mar 5    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter: Fokus i arbetsuppgifterna ligger på masspektrometri. Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team, dels vid Uppsala Universitet och dels vid Karolinska Institutet, som använder och utvecklar nya metoder för masspektrometri-baserad proteomikanalys. Du kommer att förbereda och analysera prover från olika biologiska matriser, samt hantera, felsöka och underhålla instrument regelbundet och arbeta självständigt inom områdena masspektrometri och HPLC. Du kommer även att utarbeta tekniska rapporter, vetenskapliga artiklar samt presentera arbete vid interna och externa möten.

Du kommer att tillbringa deltid vid Klinisk kemi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och deltid vid Avdelningen för Reumatologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet.

Mer information om forskningsgruppernas aktivitet finns på:

http://www.caramba.clinic och https://ki.se/en/meds/research-group-per-johan-jakobsson

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i analytisk kemi, biokemi eller relaterat område med fokus på proteomik och masspektrometri. Relevant forskningserfarenhet. Omfattande erfarenheter inom proteomik, inklusive provberedning, IP-MS och dataanalys med hjälp av ex. Proteome Discoverer/MaxQuant/OpenMS eller liknande. Direkt erfarenhet av Q-Exactive Orbitrap och nano-HPLC-instrumentering.

Mycket goda, dokumenterade, kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Personen vi söker ska vara mycket motiverad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom laganda, flexibilitet, förmåga att prioritera, och kvalitetsmedvetenhet. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Goda rekommendationer från tidigare handledare/postdoktor vistelser är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenheter inom områdena metabolomik, lipidanalys, MRM, och kvantitativ proteomik. Dokumenterad praktisk erfarenhet av R, och statistiska och bioinformatiska analyser av -omik data och att använda HPC/molnbaserade metoder för bearbetning och analys av storskaliga data.

Ansökningsförfarande:

1) Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen, 2) en kort beskrivning av din utbildning och bakgrund, 3) ett CV, 4) kopior på examensbevis, 5) fullständig publikationslista, 6) Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare handledare/chef.

Ansökan kan gärna vara skriven på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad. Ett år med eventuell möjlighet till förlängning ett år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Kim Kultima, [email protected], Prof. Per-Johan Jakobsson [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2021, UFV-PA 2021/405.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom matens struktur och egenskaper, vikariat

Institutionen för molekylära vetenskaper Arbetet kommer att genomföras på Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU. Uppgifterna kommer handla om att klargöra samband mellan bearbetning, matens mikrostruktur, immunoinmärking, och biotillgänglighet.  Arbetsuppgifter: Vi söker en person med stort intresse att studera samband mellan strukturella egenskaper hos livsmedel och nutritionella egenskaper. Huvudsyftet är att karakterisera olika cerealie-baser... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Arbetet kommer att genomföras på Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU.
Uppgifterna kommer handla om att klargöra samband mellan bearbetning, matens mikrostruktur, immunoinmärking, och biotillgänglighet. 

Arbetsuppgifter:
Vi söker en person med stort intresse att studera samband mellan strukturella egenskaper hos livsmedel och nutritionella egenskaper.

Huvudsyftet är att karakterisera olika cerealie-baserade produkter beträffande struktur och digerbarhet. Produkterna skall karaktäriseras med hjälp av mikroskopi, såväl ljusmikroskop som konfokalmikroskop.

Kvalifikationer:
Önskvärda kvalifikationer för sökanden till anställningen är en doktorsexamen inom livsmedel. Kunskap om de strukturella egenskaperna hos livsmedel och tekniker för att studera sådana är centralt för anställningen. Erfarenhet av mikroskopi är nödvändigt och erfarenhet av reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Värdefulla erfarenheter och färdigheter inkluderar experimentellt laboratoriearbete. Tidigare erfarenheter av livsmedelsindustrin är meriterande. Välskriven och talad engelska fordras.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat under pågående tjänstledighet t.o.m. 2021-12-30

Omfattning:
50%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent i gastroenterologi/hepatologi

Ansök    Mar 4    Uppsala Universitet    Näringsforskare
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning/Arbetsuppgifter: Arbetet innefattar arbete med motilitetsregistreringar från mag-tarmkanal med hjälp av SmartPill samt antroduodenal manometri. I tjänsten ingår även laboratorieanalyser av hormoner i mag-tarmkanalen med hjälp av ELISA, elektrokemiluminescens och RIA-tekniker.

Kvalifikationskrav: Medicinsk utbildning, företrädesvis läkarutbildning (även utländsk) samt god kännedom om mag-tarmkanalens fysiologi och biokemi. Kännedom om biokemiska laboratorieanalyser (ELISA, RIA, HPLC, elektrokemiluminescens). Sökande ska även vara förtrogen med masspektrometri för ytterligare analyser av små molekyler.

Meriterande i övrigt: Språkkunskap i engelska (primärt) och svenska.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-05-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-01-31.

Anställningens omfattning: 50 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Hellström, [email protected], 018-471 4724.

Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2021, UFV-PA 2021/748.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare med fokus på metabola sjukdomar

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Ansvarsområden/arbetsbeskrivning: Enheten bedriver kliniska och experimentella forskningsprojektet som inriktas mot typ 2-diabetes och fetma.

Målet är att finna nya metoder att förebygga och behandla sjukdomarna och deras komplikationer. Vid vårt cell- och molekylärbiologiska laboratorium analyserar vi huvudsakligen celler från human fettväv. Vi studerar sjukdoms- och läkemedelsmekanismer och belyser cellernas energimetabolism och genreglering. Med CRISPR-Cas-metodik undersöks betydelsen av viktiga kandidatgener.Studierna bedrivs i samarbete med andra forskargrupper vid Uppsala Universitet samt tillsammans med nationella och internationella nätverk.

Metodiken inkluderar cellmetabolism, cellodling och CRISPR/Cas-9 för gen-editering i humana celler för att studera betydelsen av nya molekylära sjukdoms-mediatorer och möjliga måltavlor för läkemedel.

Arbetsuppgifterna omfattar planering och utförande av självständigt experimentellt arbete in-vitro, särskilt gen-editering, cell-odling och fenotypning.

Kvalifikationer: Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och förutsätts ha minst 2 års erfarenhet inom avancerade cell- och molekylärbiologiska tekniker inkl ‘gene silencing’. Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift. Erfarenhet av translationell forskning inom metabola/endokrina sjukdomar. Dessutom är dokumenterad vetenskaplig självständighet, ledar- och samarbetsförmåga av betydelse.

Ansökan: Följande dokument bifogas ansökan, och skall vara skrivna på engelska eller svenska:

- Komplett CV, akademisk titel, nuvarande anställning, tidigare akademiska befattningar, akademiska utmärkelser och kommitté-uppdrag. Titel och datum för doktorsavhandling/disputation.
- Fullständig publikationsförteckning.
- Intyg avseende relevanta examina.
- Namn och kontaktuppgifter på 2 referens-personer.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 mån, med eventuell möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jan Eriksson, [email protected], +46 018 6114419 eller HR-generalist Gabriella Widerberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari, 2020, UFV-PA 2020/520.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom akvakultur

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande for... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Den forskning som bedrivs inom akvakultur fokuserar på att utvärdera påverkan på foderutnyttjande, välfärd, tarmhälsa, mikrobiota och livsmedelssäkerhet när man utfodrar alternativa proteinkällor till arter som regnbåge, röding och tilapia. Dessa nya proteinkällor utvinns från avfall eller förnybara resurser genom t.ex. insektskompost eller mikrober. De skall inte konkurrera med mat till människor och ska ingå i en cirkulär produktion. Vi har ett eget avancerat försökslaboratorium med hög analyskapacitet. Vårt ämnesområde spänner över foderteknologi, tarmhälsa och dess biota, kannulering samt metabolism och slutligen produktkvalitet.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som kommer att vara involverad i olika uppgifter i ett forskningsprojekt vars övergripande mål är att studera de interaktiva effekterna av ett flertal olika näringsämnen som har egenskaper att inducera värmechockproteiner (HSPi) på temperaturmedierad stresstolerans hos regnbåge. I projektet används kräftdjursmodellen Artemia (ett litet kräftdjur) för att screena för kombinationen av HSPis med den mest effektiva anti-stresseffekten följt av mekanistiska studier för att förstå HSPi-blandningens verkningssätt. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra valideringsstudier på regnbåge och man förväntas ta huvudansvaret för det praktiska genomförandet av projektet, dataanalyser, rapportskrivning och för vetenskaplig publicering..

Kvalifikationer:
För att komma ifråga för tjänsten krävs en doktorsexamen i tillämpad biologisk vetenskap, helst med fokus på vattenbruk och/eller marinbiologi. Vidare krävs erfarenhet av molekylärbiologiska och biokemiska tekniker för analys av fettsyror och oxidativt stressrelaterade biomarkörer. Tidigare erfarenhet av att arbeta med kräftdjursmodeller och odlade fiskar, samt deras interaktion med substanser som orsakar stressymtom, är ett krav. Det är ett krav att man kan utrycka sig väl både muntligt och skriftlig på engelska och ha erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat inom och utanför akademin. Meriterande är tidigare framgångsrikt deltagande i projektgrupper och publicering i peer-reviewed granskade vetenskapliga tidskrifter. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
50%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom Reumatologi, systemisk autoimmunitet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Forskargruppen i reumatologi, systemisk autoimmunitet, leds av professor Lars Rönnblom,  där främst de reumatiska autoimmuna sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE) och primärt Sjögrens syndrom (pSS) studeras.

Inom ramen för det Skandinaviska Sjögren-nätverket, koordinerat av docent Gunnel Nordmark, är målet är att identifiera nya riskgener, epigenetiska faktorer och bakomliggande immunologiska mekanismer för utvecklingen av pSS och dess olika sjukdomsmanifestationer. Detta sker genom helgenomsassociationsstudier (GWAS) och DNA sekvensering, studier av DNA-metylering samt analyser av genexpression med hjälp av RNA-sekvensering i helblod, fraktionerade celler och singel celler.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består främst i att analysera data från GWAS, DNA-metylering, DNA- och RNA-sekvensering. Laborativa moment förekommer såsom isolering av olika cellpopulationer samt DNA och RNA-preparationer. Författande av vetenskapliga publikationer ingår.

Kvalifikationskrav

- Doktorsexamen inom relevant område exempelvis medicin, molekylärbiologi, molekylärgenetik, biomedicin eller bioteknik.
- Dokumenterad erfarenhet av genetisk och/eller bioinformatisk analys.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
- Stor vikt sätts vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och förmåga till självständigt arbete.

Meriterande i övrigt

- Tidigare erfarenhet av forskning inom autoimmuna reumatiska sjukdomar
- Erfarenhet av DNA- och RNA-preparation, PCR, bibliotekspreparation för next generation sequencing samt laborativa metoder för isolering av olika cellpopulationer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Gunnel Nordmark, [email protected], 070-3134824

Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2020, UFV-PA 2020/582. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i akvatisk biogeokemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Vi driver ett flertal framgångsrika forskningsprojekt med fokus på naturlig och sexuell selektion, molekylär evolution, artbildning, mikrobiell diversitet och ekosystemprocesser. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Projektet fokuserar på omsättningen av organiskt bundet kol i vatten och sediment.. Målet är att genom experimentellt arbete få bättre förståelse om huruvida olika typer av organiskt bundet kol kan omvandlas till växthusgaser (koldioxid och metan), eller i vilken omfattning det organiska kolet är stabilt. Tjänsten kommer innebära arbetsuppgifter i två olika pågående forskningsprojekt som undersöker omsättningen av kol i inlandsvatten.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är att leda, utföra och utvärdera experiment rörande omsättningen av organiskt material i sediment och vatten. Inom ramen för arbetet ingår även fältarbete samt handledning av doktorander.

Kvalifikationskrav: En doktorsexamen inom limnologi, akvatisk biogeokemi eller annat relevant område, samt kunskap om akvatisk biogeokemi. Erfarenhet av experimentellt arbete när det gäller omsättning av organiskt bundet kol i sediment, och av mätning av koldioxid och metan. Stor vikt lägg vid personlig lämplighet såsom noggrannhet, hög analytisk förmåga, och förmåga att samarbeta och handleda. Kandidaten ska behärska engelska mycket bra såväl i tal som i skrift.

Meriterande: Kunskap om analytiska metoder inom forskningsprojektets fokus är meriterande, både gällande kemiska analyser på labb och statistiska analyser av experimentdata. 

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen, 2) CV och publikationslista, och 3) namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner. Ansökan bör skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning. 

Tillträde: 2020-01-07 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-09-15.

Anställningens omfattning: 80 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sebastian Sobek, e-mail: [email protected], tel: 018-471 2718 Lars Tranvik, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 december, UFV-PA 2019/4116.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Energi och teknik Vid Institutionen för Energi och Teknik bedrivs forskning främst kring hur jord och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Arbetsuppgifter: Forskning om miljöbelastning från produktion och användning av biomassa som mat-, energi- och materialråvara. Speciellt betonas effekter av spatial variation i påverkande parametrar samt tidsdynamiska klimateffekter. Kvalifikationer: Du bör ha en doktorsexamen i Teknologi eller motsvara... Visa mer
Energi och teknik
Vid Institutionen för Energi och Teknik bedrivs forskning främst kring hur jord och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle.
Arbetsuppgifter:
Forskning om miljöbelastning från produktion och användning av biomassa som mat-, energi- och materialråvara. Speciellt betonas effekter av spatial variation i påverkande parametrar samt tidsdynamiska klimateffekter.

Kvalifikationer:
Du bör ha en doktorsexamen i Teknologi eller motsvarande med inriktning mot analys av tidsdynamiska klimateffekter från bioenergisystem. Kunskaper i markkolmodellering och analys av spatial variation i klimateffekter är starkt meriterande. Meriterande är dessutom erfarenheter generellt av programmering i Matlab och kunskaper om system för råvaruproduktion i såväl jord- som skogsbruk. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-11-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning/Arbetsuppgifter: Projektet är en förlängning av ett SweLife finansierat samarbetsprojekt mellan Beactica (huvudman), UU och UAS. Projektet syftar till att identifiera lovande kombinationer mellan en ny epigenetiskt verksam substans i tidig fas av läkemedelsutveckling och andra läkemedel eller typer av behandlingar i glioblastom. Genom att använda en kombination av cellbaserade och molekylära analysmetoder kommer projektet också att undersöka verkningsmekanismen för lovande kombinationsbehandlingar samt ta fram biomarkörer kopplade till effekten. Arbetsuppgifterna kommer bestå av cellodling under stamcellsförhållanden, hantering av läkemedel (mestadels lågmolekylära substanser), arbete på HTS-lab, isolering av material för molekylära analyser, molekylära analyser.

Kvalifikationskrav: Grundexamen inom biomedicin eller liknande. Erfarenhet av att odla GBM celler under stamcellsförhållanden. Erfarenhet av att hantera klonala kulturer. Tidigare arbete med cytostatika och kännedom om arbetsflödet på HTS lab är särskilt meriterande. Med säkerhet kunna upparbeta prover för analys av nukleinsyror och proteiner, utföra basala molekylära analyser såsom t.ex RT-qPCR och Western blot samt cell-baserade assayer. Erfarenhet av att hantera läkemedel/lågmolekylära substanser.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Segerman, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 december, 2019, UFV-PA 2019/4143.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktortjänst inom proteasstruktur och biologisk funktion

Institutionen för molekylära vetenskaper Strukturstudier av metakaspaser: specificitet, reglering, och diversitet Tjänsten är en del av rekryteringen för ett femårigt projekt stött av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med mål att avancera vår mekanistiska förståelse av proteaser i metakaspasfamiljen. Projektet kommer att utvecklas genom ett nära samarbete mellan fem forskargrupper placerade i Uppsala Biocentrum på SLU och Umeå universitet som har kompl... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Strukturstudier av metakaspaser: specificitet, reglering, och diversitet

Tjänsten är en del av rekryteringen för ett femårigt projekt stött av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med mål att avancera vår mekanistiska förståelse av proteaser i metakaspasfamiljen. Projektet kommer att utvecklas genom ett nära samarbete mellan fem forskargrupper placerade i Uppsala Biocentrum på SLU och Umeå universitet som har kompletterande expertis i biokemi, strukturbiologi, läkemedelsdesign och växters cell- och utvecklingsbiologi. Den framgångsrika kandidaten för tjänsten kommer att ingå i Bioteknik-gruppen vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid Uppsala Biocentrum.

Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.

Arbetsuppgifter: Metakaspaser är en familj av cysteinproteaser involverade i reglering av celldifferentiering och åldrande i olika organismer. Men underliggande mekanismer och proteolytiska substrat är fortfarande mycket lite utforskat. Målet i detta projekt är att uttrycka representativa metakaspas-enzymer och kartlägga mekanismer för katalys, specificitet, aktivering och reglering på molekylär nivå. Forskningen inkluderar proteinstruktur-studier med röntgenkristallografi och andra tekniker, biokemiska och enzymatiska analyser, och mutationsstudier, i nära samarbete med de andra forskargrupperna i konsortiet.

Kvalifikationer: Vi söker en mycket motiverad forskare med stark analytisk förmåga och genuint intresse för att förstå mekanismer och roller för proteolys. Dokumenterad erfarenhet av forskning om proteinstruktur och funktion, och rekombinant expression av proteiner krävs för tjänsten. Andra värderade meriter inkluderar kunnande och praktisk erfarenhet av röntgen-kristallografi, andra strukturmetoder (t.ex. cryoEM, SAXS, NMR), homologi-modellering, proteinexpression i eukaryoter (t.ex. Pichia pastoris), enzymologi, proteomik, datorkemi (MD-simulering, QM/MM, etc.), ligand-dockning och bioinformatik. Utmärkta kommunikationsegenskaper i både muntlig och skriftlig engelska förväntas av den sökande. Behörig till tjänsten är sökande som erhållit en doktorstitel inom de senaste fyra åren i relevant livsvetenskapligt område. Mer seniora kandidater med relevanta erfarenheter och starka publikationsmeriter är också välkomna att söka; i detta fall kommer personen att anställas som forskare.

Placering: Uppsala

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning: 100%

Tillträde: 1 juli 2019, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-04-22.

Ansökan ska innehålla: i) ansökningsbrev som förklarar varför du söker tjänsten och vad du vill upptäcka i projektet (max en sida), ii) CV, inklusive publikationslista, och iii) namn och kontaktuppgifter till två eller tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral Position in protease structure and biological function

Department of Molecular Sciences Structure studies of metacaspases: activation, specificity, regulation, and diversity This open position is part of a recruitment campaign to launch a 5-year project supported by Knut and Alice Wallenberg foundation and aimed to advance our mechanistic understanding of metacaspase family proteases. The project will develop through a close cooperation between five research groups located in Uppsala BioCenter at SLU and Umeå... Visa mer
Department of Molecular Sciences
Structure studies of metacaspases: activation, specificity, regulation, and diversity

This open position is part of a recruitment campaign to launch a 5-year project supported by Knut and Alice Wallenberg foundation and aimed to advance our mechanistic understanding of metacaspase family proteases. The project will develop through a close cooperation between five research groups located in Uppsala BioCenter at SLU and Umeå University and possessing complementary expertise in biochemistry, structural biology, drug design and plant cell and developmental biology. The successful candidate for this position will join the Biotechnology group at the Department of Molecular Sciences, Uppsala BioCenter.

Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education.

Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, molecular biology, food science and microbiology with focus on fundamental biological processes as well as sustainable development and applications in the Green sector.

Duties: Metacaspases are a family of cysteine proteases that have been linked to regulation of aging and cell fate in diverse organisms. However, molecular components and mechanisms of metacaspase-driven processes remain largely unknown, precluding our understanding and potential application in biotechnology and medicine. The purpose in this project is to express representative metacaspase enzymes and elucidate mechanisms of catalysis, specificity, activation and regulation at a molecular level. The research will involve X-ray crystallography and complementary protein structure methods, together with biochemical, enzymatic and mutational studies, in close collaboration with cell and plant biology and drug design partners in the consortium.

Qualifications: We are looking for a highly motivated scientist with strong analytical skills and keen interest in understanding enzymatic mechanisms and proteolysis, in particular. Documented experience in protein structure-function research as well as recombinant protein expression is required. Other valued merits include knowledge and practical experience of X-ray crystallography, other protein structure methods (e.g. cryoEM, SAXS, NMR), homology modeling, protein expression in eukaryotes (e.g. Pichia pastoris), enzymology, proteomics, computational chemistry (MD simulation, QM calculations, etc.), ligand docking and bioinformatics. Excellent communication skills in both oral and written English are expected. To be eligible for a postdoctoral position, the applicant must have a PhD degree in life sciences obtained within the last four years. More senior candidates with relevant experience and strong publication record are welcome to apply as well; if selected they will be employed as a researcher.

Place of work: Uppsala

Employment: This is initially a two-year position with the possibility of extension

Extent: 100%

Starting date: 1st of July 2019, or as agreed

Application: Submit your application before the 22nd of April 2019; use the button below.

The application must contain: i) a cover letter explaining why you are applying for this position and what would you like to discover in this project (max 1 page), ii) CV, including list of publications, and iii) names and email addresses of two or three references.

Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.


SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare för framtidsscenarier för odling och användning av poppelbiomassa

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverka... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

En kombination av ökat energibehov och politiska beslut, t.ex. klimatavtalet från COP 21 i Paris, höjer ambitionerna hos politiska beslutsfattare i Europa och innebär att den framtida energiförsörjningen i allt större utsträckning behöver styras om från fossila till förnybara energislag. Vedbiomassa producerad på ett hållbart sätt kommer att bli en viktig del i en sådan omställning. Kraven på ökande volymer av biomassa kommer delvis mötas med odling av snabbväxande poppel i kommersiell skala.

Forskningen rör (i) utvärdering av möjligheterna att ta fram lokalt anpassat växtmaterial (genom växtförädling) och odla poppel i Sverige och de baltiska länderna under nuvarande och framtida klimatförhållanden, (ii) utvärdering av möjligheterna att använda biomassa från poppel i olika typer av värdekedjor, och (iii) utveckling av affärsplaner för biomassa från poppel i en framtida biobaserad ekonomi.

Arbetsuppgifter:
Du skall i ditt arbete samarbeta med växtförädlingsforskare och näringsaktör(er) för att utveckla effektiva växtförädlingsverktyg för snabb produktion av klimatanpassade poppelkloner, testa och utvärdera olika metoder för poppelodling i Sverige och de baltiska länderna inklusive möjligheten att använda samhällets restprodukter i odlingen, utvärdera olika användningsområden för poppelbiomassa, och ta fram affärsplaner för olika poppelprodukter tillsammans med näringsaktör(er).

Du kommer att göra dina studier genom fältforskning och databearbetning. Du kommer att ingå i en grupp med doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Projektet genomförs i samarbete med Stockholms Universitet samt forskargrupper i flera Europeiska länder.

Kvalifikationer:
För sökande för tjänsten som forskare inom området krävs en doktorsexamen inom biologi samt dokumenterad (t.ex. i form av motsvarande publikationer) intresse för växtförädling, odling och användning av poppel som råvara för olika produkter. Erfarenhet av fältarbete och från tidigare anställning inom relevant näring är meriterande. Innehavaren behöver ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, samt kunna förstå och tala svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete. Du behöver ha körkort för personbil.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Anställning som forskare, tillsvidareanställning.

SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
60%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, så snart som möjligt.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-04-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre