Lediga jobb som Universitets- och högskoleadjunkt i Uppsala

Se lediga jobb som Universitets- och högskoleadjunkt i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Universitetsadjunkt i domesticerade djurs anatomi och histologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning i anatomi, och i viss mån histologi, med relevans för livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, övningar i laboratorium och djurstallar, demonstrationer, dissektioner och som individuell handledning. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Den anställde förväntas söka externa medel för egen forskning och annan medverkan i forskningsarbete kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha universitetsexamen som veterinär, vara legitimerad samt ha en doktorsexamen med relevans för institutionens eller fakultetens verksamhet. Den sökande ska ha erfarenhet av att bedriva undervisning i anatomi på universitetsnivå och ha högskolepedagogisk utbildning. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi i undervisningen. Den sökande skall även ha goda kunskaper i talad och skriven engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Det är meriterande med erfarenhet av kirurgi på domesticerade djur, digitala forsknings- och undervisningsmetoder samt annat vetenskapligt arbete om domesticerade djur.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Upp till två universitetsadjunkter till T2

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning på juristprogrammets andra terminskurs, inklusive den till innehåll och upplägg sett identiska andra terminen på kursen Juridiskt grundår. Undervisningen avser ämnet obligationsrätt. Till undervisning räknas även bedömning av skriftliga och muntliga uppgifter samt viss kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom kursens rättsområden. Undervisningen kan till viss del komma att förläggas till Campus Gotland. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Beskrivning av ämnesområdet: Inriktning mot rättsvetenskap, specifikt den grundläggande obligationsrätten(skadeståndsrätt, allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt och arbetsrätt).

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Aktuella kunskaper inom det för anställningen relevanta ämnesområdet krävs. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningserfarenheter, tidigare undervisningserfarenheter och aktuella kunskaper inom de för anställningen relevanta ämnesområdena är meriterande.

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning i upp till 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Laila Zackariasson, e- post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2022, UFV-PA 2022/2436. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till två universitetsadjunkter till terminskurs 5

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning i redovisningsrätt, associationsrätt  och skatterätt på terminskurs 5. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda, planera och genomföra undervisning framförallt i seminarieform, att följa utvecklingen inom anställningens rättsområden samt även viss kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår även examination. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal. Tjänsterna löper över sex månader från den 1augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnena på terminskurs 5 har följande huvudsakliga inriktning. Redovisningsrätten omfattar en introduktion till löpande bokföring, balans- och resultaträkning samt avslutande av den löpande bokföringen. Associationsrätten omfattar allmän associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, samt regleringen som omfattar kapitalmarknaderna och associationer verksamma på kapitalmarknaderna. Redovisningsrätten utgår från redovisningslagstiftningen och undervisningen omfattar löpande bokföring, upprättande av balans- och resultaträkning samt nyckeltal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare undervisningserfarenhet, inklusive erfarenhet av alla nivåer på juristprogrammet, pedagogiska ledningsuppgifter inom relevanta områden samt forskningserfarenheter. Även andra arbeten med inslag av för kursen relevanta juridiska uppgifter är meriterande.

Om anställningen 
Anställningarna är tidsbegränsade i upp till max 6 månader. Omfattningen är 50 eller 100%. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Kursföreståndare Jan Bjuvberg e-post: [email protected] eller kursföreståndare Rebecca Söderström e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 juli 2022, UFV-PA 2022/2430.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i grismedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Teoretisk och praktisk undervisning av veterinärstudenter i grisens sjukdomar, särskilt diagnostik, terapi och profylax. Planera och leda undervisningen i till exempel propedeutik, gårdsbesök, hälsoutredningar samt delta vid examination. Vissa administrativa uppdrag ingår i tjänsten. Om möjligt skall forskning ingå motsvarande 20 % av heltidstjänst.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha svensk veterinärlegitimation. God kunskap i det svenska språket krävs. Sökande bör ha vana från besättningsutredningar i grisbesättningar och ha intresse och erfarenhet av undervisning. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom disciplinen är önskvärd och forskarexamen starkt meriterande. Erfarenhet av undervisningsadministration är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat t o m 2022-12-31.

Omfattning:
50%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i Patologi, vikariat

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Utbildningsuppdraget omfattar främst veterinärprogrammet. ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Utbildningsuppdraget omfattar främst veterinärprogrammet. Avdelningen för patologi söker nu en adjunkt för ett vikariat.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning av veterinärstudenter inom området patologi. Undervisningen sker både i teoretisk och praktisk form och omfattar huvudsakligen obduktionsverksamhet. På obduktionssalen handleder du studenterna och ansvarar för att fallen blir utsvarade till kliniken. Fallseminarier och föreläsningar ingår också. Histopatologisk rutindiagnostik kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen. Erfarenhet av patologi och undervisning på universitetsnivå är ett krav. Erfarenhet av kliniskt veterinärmedicinskt arbete är meriterande. Då den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och bygger mycket på kontakt med studenter kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper så som engagemang, samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet såväl som initiativ- och organisationsförmåga. Då undervisningen bedrivs på svenska måste du ha mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs också.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat tom 230228 ev. med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Augusti 2022 eller efter överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Adjunkt Samverkan

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land (SOL) finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning, SLUs framtidsplattf... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land (SOL) finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning, SLUs framtidsplattformar Framtidens mat och Framtidens städer samt Sidas helpdesk för miljöbedömning.
Arbetsuppgifter:
Vid avdelningen för landsbygdsutveckling arbetar vi nära landsbygdens aktörer med såväl forskning som utbildning, och bedriver många olika samverkansprojekt. Vi är för närvarande ett team på 4-5 personer som jobbar med olika samverkansprojekt. Vi behöver nu utöka styrkan med en forskare på en adjunktstjänst för att projektleda såväl forsknings- som utvecklingsprojekt. I tjänsten kommer även en viss del utbildning att ingå.

Kvalifikationer:
Du ska ha en forskarutbildning som är relevant för arbete med landsbygdsutveckling, särskilt inom entreprenörskap och social innovation. Du har en passion för landsbygdernas utveckling, både i Sverige och globalt. Erfarenhet av att självständigt undervisa på kandidatnivå är ett krav.

Du ska vara bra på att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du ska ha god förmåga att självständigt organisera och strukturera ditt arbete, och självständigt driva projekt och processer framåt. Eftersom vi jobbar i många olika projekt är det viktigt att du kan hålla många bollar i luften samtidigt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Adjunkt

Omfattning:
100% .

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 19 juni 2022.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

YLA-amanuens till institutionen för biologisk grundutbildning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) vid Uppsala universitet http://www.

ibg.uu.se koordinerar och administrerar all grundutbildning inom den biologiska sektionen. Biologiska sektionen omfattar fyra institutioner http://www.biologi.uu.se.

Institutionens övergripande mål är att erbjuda ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram inom biologi, bioteknik och bioinformatik på en hög internationell nivå och med hög pedagogisk kvalitet. Institutionen har en bred verksamhet och finns på tre Campus: Evolutionsbiologiskt centrum, Biomedicinskt centrum och Campus Gotland. Vår utbildningsmiljö är i hög grad internationell, med studenter och ett nätverk av lärare från större delen av världen. Institutionen har ca 30 anställda och 1300 studenter. Läs gärna mer om verksamhetens arbete här: http://www.ibg.uu.se

IBG söker nu en student inom Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi eller Masterprogrammet i biologi vid Uppsala universitet, som är intresserad av att företräda Institutionen för biologisk grundutbildning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Som YLA-amanuens arbetar du med uppgifter för att stärka yrkeslivsanknytningen (YLA) inom biologiutbildningen. I arbetet ingår att kontakta alumner ute i arbetslivet för att få föreläsare till YLA-träffarna, vara värd för träffarna, notera närvaro och hålla en aktiv kommunikation med kursansvarig, programansvarig, och studievägledare/studierektor för att i god tid planera kommande träffar. Det är ett omväxlande jobb där du förväntas ta egna initiativ. Du kommer att ha kontakt med många olika personer inom skilda yrkesområden. Anställningen är på 7 % under perioden september till och med maj. Arbetet är flexibelt, och till stor del kan du disponera ditt arbete själv, med undantag för de schemalagda YLA-eventen.

Kvalifikationskrav
Anställningen som amanuens regleras i Högskoleförordningen (HF 5:10). För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i biologi/molekylärbiologi samt att du behärskar både skriftlig och talad svenska väl. Vi ser att du som söker är strukturerad, utåtriktad, och bra på att arbeta både självständigt och i grupp. Vidare är du självgående och ansvarstagande. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Läser första eller andra året på kandidatprogrammet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 t.om. 2023-06-01. Omfattningen är 7 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elisabeth Långström, e-post [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 1 juli 2022, UFV-PA 2022/2303.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i didaktik, förskollärarprogrammet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera mastersprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår framför allt arbete med de fältstudiedagar som EDU anordnar inom vissa kurser på förskollärarprogrammet. Fältstudiedagarna är verksamhetsförlagda moment på EDU:s partnerskolor varigenom studenterna får praktiknära omsättning av kunskaper från den utbildningsvetenskapliga kärnan. I arbetsuppgifterna ingår i första hand utveckling av fältstudiedagar, men också planering, uppföljning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår också VFU-besök samt arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal. Kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning. Ett krav är parallell lärartjänstgöring i för-, grund- eller gymnasieskola.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Meriterande för tjänsten är flerårig erfarenhet från arbete i förskolan samt erfarenhet av deltagande i utvecklingsarbete i förskolan.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2023-01-31 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e?post [email protected], studierektor David Sjögren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2022, UFV-PA 2022/2076.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i didaktik, grundlärarprogrammet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera mastersprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår framför allt arbete med de fältstudiedagar som EDU anordnar inom vissa kurser på grundlärarprogrammet. Fältstudiedagarna är verksamhetsförlagda moment på EDU:s partnerskolor varigenom studenterna får praktiknära omsättning av kunskaper från den utbildningsvetenskapliga kärnan. I arbetsuppgifterna ingår i första hand utveckling av fältstudiedagar, men också planering, uppföljning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår också VFU-besök samt arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal. Kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning. Ett krav är parallell lärartjänstgöring i för-, grund- eller gymnasieskola.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Meriterande för tjänsten är flerårig erfarenhet från undervisning i grundskolan. Uppdrag som förstelärare är en merit liksom erfarenhet av deltagande i utvecklingsarbete i grundskolan.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2023-01-31 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e?post [email protected], studierektor David Sjögren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 16 juni 2022, UFV-PA 2022/2075.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i didaktik, ämneslärarprogrammet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera mastersprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår framför allt arbete med de fältstudiedagar som EDU anordnar inom vissa kurser på ämneslärarprogrammet. Fältstudiedagarna är verksamhetsförlagda moment på EDU:s partnerskolor varigenom studenterna får praktiknära omsättning av kunskaper från den utbildningsvetenskapliga kärnan. I arbetsuppgifterna ingår i första hand utveckling av fältstudiedagar, men också planering, uppföljning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår också VFU-besök samt arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal. Kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning. Ett krav är parallell lärartjänstgöring i för-, grund- eller gymnasieskola.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Meriterande för tjänsten är flerårig erfarenhet från undervisning i högstadiet eller gymnasiet. Uppdrag som förstelärare är en merit liksom erfarenhet av deltagande i utvecklingsarbete i högstadiet eller gymnasiet.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2023-01-31 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e?post [email protected], studierektor David Sjögren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2022, UFV-PA 2022/2077.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap, fördjupningskurs i anestesisjukvård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning. Undervisningen sker bl. a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

IKV söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i vårdvetenskap, för arbete med fördjupningskursen i anestesisjukvård. Detta är en tidsbegränsad deltidsanställning på 25 % t.om 2023-06-30.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration vid fördjupningskursen i anestesisjukvård. Arbete vid andra specialistsjuksköterskekurser kan också förekomma. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För denna anställning krävs specialistutbildning i anestesi- och intensivvård. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap.

Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10 http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdets hemsida http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfoljer___Anvisningar_for_sammanstallning_.pdf

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-07-01.

Anställningsform: Vikariat, Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-06-30.

Anställningens omfattning: 25 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, mailto:[email protected] eller personalsamordnare Karin Johansson, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9e juni 2022, UFV-PA 2022/1463.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom djuromvårdnad

Universitetsdjunkt inom djuromvårdnad Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprodu... Visa mer
Universitetsdjunkt inom djuromvårdnad
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är i en expansiv fas och det pågår ett omfattande utvecklingsarbete där vi behöver bli fler intresserade att driva utveckling av ämnet och programmet!

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning inom kandidatprogrammet i djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Undervisningen innefattar bl.a. föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning av examensarbeten. Administrativt arbete som kursledare eller examinator ingår vanligtvis i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete komma att ingå i tjänsten. Till viss del kan även forskning och utvecklingsarbete ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker skall ha kandidatexamen eller högre utbildning. Du skall ha svensk legitimation som djursjukskötare eller veterinär. Erfarenhet av klinisk djursjukvård vid djursjukhus och/eller klinik är meriterande, likaså ett intresse av att utveckla programmet, såväl genom utvecklingsarbete inom pedagogik som forskning i ämnet djuromvårdnad. Meriterande är också ett intresse för utvecklingsarbete och forskning. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik och erfarenhet av undervisning, helst på högskolenivå, är meriterande. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt för terminskurs 3

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning på juristprogrammets tredje terminskurs. Undervisningen kommer främst avse immaterialrätt och marknadsrätt (bl.a. upphovsrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt) , men kan också komma att omfatta familjerätt och sakrätt på terminskurs tre. Utöver salsundervisning räknas även bedömning av skriftliga och muntliga uppgifter samt viss kursadministration och kursutveckling som undervisning.Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom kursens rättsområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningserfarenheter, tidigare undervisningserfarenheter och aktuella kunskaper inom de för anställningen relevanta ämnesområdena är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 10 månader. Omfattningen är 100 %.
Tillträde 2022-09-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Någon av kursföreståndarna Peter Strömgren, e-post: [email protected] eller Margareta Brattström, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2022, UFV-PA 2022/1973

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt, vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Ökad kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Kunskap om våldet och dess konsekvenser är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande och handlägga ärenden som rör våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna. Kunskap behövs också för att bedriva förebyggande arbete, skapa resurser och för att förändra attityder i samhället.

För vidare information, se NCKs hemsida http://www.nck.uu.se.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utbildning av studenter och yrkesverksamma inom kunskapsområdet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i både universitetskurser och i övrig utbildningsverksamhet riktad till hälso-och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet, idéburna organisationer m fl.

Du kommer att få planera kurser och utbildningsinsatser i samarbete med övriga adjunkter och utbildare, samt ansvara för genomförandet som kursledare. Genomförande av utbildningsuppdrag i projektform kan vara aktuellt.

Arbetet bedrivs företrädesvis från arbetsplatsen på NCK. Resor inom landet kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Du ska ha avlagt din examen med ämnesfördjupning inom för verksamheten relevant kunskapsområde, såsom jämställdhet, mänskliga rättigheter, socialt arbete eller hälso-och sjukvård. Högskolepoäng i Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer eller dokumenterad yrkeserfarenhet inom kunskapsområdet bedöms som likvärdig av NCK.

Dokumenterad kunskap av att arbeta med utbildningsverksamhet inom området Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,  undervisat på universitetsnivå, samt vana vid att hantera digitala system. Då tjänsten är i nära samarbete med övriga adjunkter, utbildare och enheter på NCK, kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt med kursledning. Även vana att arbeta mot deadlines och förmåga att göra prioriteringar av arbetsuppgifter krävs. Det krävs mycket goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta med utbildning av yrkespersoner, samt att leda utbildningsinsatser processinriktat och utbildat om mäns våld mot kvinnor på universitetsnivå. Erfarenhet av att leda utbildningsprojekt i samverkan med andra myndigheter. Erfarenhet av att professionellt möta våldsutsatta kvinnor. Erfarenhet av arbete i en myndighet.

Ange löneanspråk i ansökan.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde:  22 augusti 2022.

Anställningsform: Vikariat.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulla Albért, [email protected], 018 611 98 66. 

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt för kursen Rättshistoria och allmän rättslära (RoA)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning (inklusive bedömning av skriftliga inslag och tentamen) i allmän rättslära på kursen Rättshistoria och allmän rättslära (RoA), 15 hp, som ligger på avancerad nivå på juristprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår kursutveckling och viss administration. Undervisningen sker på svenska och på engelska. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnesområdet. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Pedagogisk skicklighet genom erfarenhet av undervisning framför allt i ämnen med relevans för anställningen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid ämneskunskaper och personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på engelska och på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Doktorsexamen i ämne relaterat till anställningen och tidigare undervisningserfarenhet inom de ämnesområden som ingår i RoA är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 3 månader. Omfattningen är 100 %.
Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Kursföreståndare Marianne Dahlén e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1782.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom smådjurskirurgi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), samt examination. Även vissa administrativa uppgifter knutna till undervisningen kan förekomma.

Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande kolleger.

Tjänstgöring vid Smådjurskliniken, UDS, med de för en klinikveterinär normalt förekommande uppgifterna, inklusive jourtjänstgöring kan förekomma. Denna del av tjänstgöringen kan alltså inkludera arbete på kvällar, nätter och helger.

Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt.Kvalifikationer:
Vi söker en erfaren smådjurskirurg; erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av egen vidareutbildning både inom ämnet och som lärare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Placering:
UppsalaAnställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.Omfattning:
100 % eller efter ök. Delar av arbetstiden kan förläggas på UDS, efter överenskommelse.Tillträde:
2022-07-01 eller enligt överenskommelse.Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-23.Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i djurfysiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning i fysiologi med relevans för livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, övningar i laboratorium och djurstallar, demonstrationer, dissektioner och som individuell handledning. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Den anställde förväntas söka externa medel för egen forskning och annan medverkan i forskningsarbete kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en universitetsexamen som veterinär, husdjursagronom, MSc i Animal science eller motsvarande samt ha en doktorsexamen med relevans för institutionens kurser och forskning. Den sökande ska ha erfarenhet av att bedriva undervisning. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och kunna använda svensk och viss latinsk terminologi i undervisningen. Den sökande skall även ha goda kunskaper i talad och skriven engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Det är meriterande med högskolepedagogisk utbildning och vetenskapligt arbete om domesticerade djurs fysiologi. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, eventuellt med möjlighet till tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt inom biokemi och cellbiologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursj... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning i grundläggande biokemi och cellbiologi, inklusive makromolekylers uppbyggnad och funktion, biokemiska mekanismer bakom cellulära processer samt metabola förlopp och reglering. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, laborationer och som individuell handledning. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Den anställde förväntas söka externa medel för egen forskning och annan medverkan i forskningsarbete kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en för arbetsuppgiften relevant universitetsexamen samt ha en doktorsexamen med biokemisk, molekylärbiologisk och/eller cellbiologisk inriktning. Den sökande ska ha erfarenhet av att bedriva undervisning.  Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och kunna använda svensk terminologi i undervisningen. Den sökande skall även ha goda kunskaper i talad och skriven engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Det är meriterande med högskolepedagogisk utbildning och vetenskapligt arbete om molekylära och cellulära mekanismer i djurslag av relevans för institutionens utbildningar och forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt inom grismedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Teoretisk och praktisk undervisning av veterinärstudenter i grisens sjukdomar, särskilt diagnostik, terapi och profylax. Planera och leda undervisningen i till exempel propedeutik, gårdsbesök, hälsoutredningar samt delta vid examination. Vissa administrativa uppdrag ingår i tjänsten. Om möjligt skall forskning ingå motsvarande 20 % av heltidstjänst.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha svensk veterinärlegitimation. God kunskap i det svenska språket krävs. Sökande bör ha vana från besättningsutredningar i grisbesättningar och ha intresse och erfarenhet av undervisning. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom disciplinen är önskvärd och forskarexamen starkt meriterande. Erfarenhet av undervisningsadministration är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat t o m 2022-12-31.

Omfattning:
50%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap och folkhälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare. Läs mer på www.pubcare.uu.se. 

Ämnesbeskrivning
Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som genererar och systematiserar kunskap om befolkningens hälsa och om åtgärder som syftar till att bevara och förbättra hälsan. Det handlar om att studera faktorer som kan påverka människors hälsa och välbefinnande, till exempel miljöfrågor, sociala förhållanden och levnadsvanor men också om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Inom ämnet ingår även att studera hur man förebygger folkhälsoproblem och folksjukdomar som har allvarliga konsekvenser för befolkningen och samhället.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå och avancerad nivå i första hand på sjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser i folkhälsovetenskap. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration samt examination av studenter.  I arbetsuppgifterna ingår också undervisning av praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter och på Biomedicinskt centrum (BMC), Kliniskt träningscentrum (KTC. Distansundervisning kan förekomma. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Berit Thoudal [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 12 maj 2022, UFV-PA 2022/1077.   

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom anestesiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU har ett stort kursansvar i landets enda utbildningar av veterinärer och djursjukskötare. Utbildningarna är nu i en expansiv fas och vi arbetar med att utveckla ämnet veterinärmedicin och djuromvårdnad såväl inom utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en veterinär med kompetens inom anestesiologi. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är praktisk och teoretisk undervisning i form av föreläsningar, klinisk handledning, utvärdering av veterinärstudenter samt samarbete med ämnesansvarig och ämneskollegor vid veterinär- och djursjukskötarprogrammet. Undervisningen innefattar även handledning vid examensarbeten på masternivå för veterinär- och djursjukskötarstudenter samt kursledning. Institutionellt och administrativt arbete ingår i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha masterexamen eller motsvarande och svensk legitimation som veterinär. Erfarenhet inom ämnesområdet anestesiologi är ett krav. Omfattande erfarenhet av klinisk djursjukvård samt undervisning, helst på högskolenivå, är meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktiga, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan, inklusive styrkt meritförteckning; personliga referenser samt en intervju.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i informationssystem

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Beskrivning
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.

a. informationssystem, interaktionsdesign, medier och kommunikation. Institutionen för informatik och media har omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 85 mkr och har ca 90 anställda.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår bl.a. undervisning, seminarier, handledning och administration inom ämnet informationssystem. Anställningen innefattar kursansvar för och undervisning på metodkurser och uppsatskurser inom informationssystem. Även undervisning och handledning utanför dessa områden kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Erfarenhet av uppsatshandledning och undervisning i etnografiska metoder och sociala medier är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet
Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, självständighet och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- - Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- - Curriculum Vitae
- - Redovisning av pedagogiska meriter
- - Redovisning av övriga meriter
- - Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- - En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- - Lista med referenspersoner

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-07-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 30/6 2023.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för informatik och media, ED Tomas Eklund 018-471 28 76 och studierektor, FD Henrik Åhman 018-471 51 35.

Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2022, märkt UFV-PA 2022/1370.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i människa-datorinteraktion

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Beskrivning
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.

a. informationssystem, interaktionsdesign, medier och kommunikation. Institutionen för informatik och media har omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 85 mkr och har ca 90 anställda.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår bl.a. undervisning, seminarier, handledning och administration inom ämnet människa-datorinteraktion. Inriktning på anställningen avser användarcentrerad design och innefattar kurser i användbarhet, design, vetenskapliga teorier och metoder. Även undervisning och handledning utanför dessa områden kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Erfarenhet av undervisning i användbarhet, UX samt vetenskapliga metoder för användarcentrerad design och utvärdering är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet
Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, självständighet och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- - Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- - Curriculum Vitae
- - Redovisning av pedagogiska meriter
- - Redovisning av övriga meriter
- - Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- - En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- - Lista med referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-07-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-02-28.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för informatik och media, ED Tomas Eklund 018-471 28 76 och studierektor, FD Henrik Åhman 018-471 51 35.

Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2022, märkt UFV-PA 2022/1371.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadj. i didaktik inriktning ledarskap, verksamhetsförlagd utb.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter 
Undervisning, examination, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning inom grundlärarprogrammen och i kurser för handledare på VFU-kurser.  Undervisning på andra program och kurser inom institutionens verksamhetsområden kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Krav för denna tjänst är avlagd lärarexamen. Krav är även viss erfarenhet av handledning av lärarstudenter på VFU.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Särskilt meriterande för denna tjänst är fullgjord egen handledarutbildning för VFU-kurser, flerårig erfarenhet av handledning av lärarstudenter på VFU och bred undervisningserfarenhet i grundskolan. Även dokumenterad erfarenhet av försteläraruppdrag, fortbildningsuppdrag för lärare och skolutveckling med goda resultat kommer att beaktas. Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 5 maj, 2022, UFV-PA 2022/1292.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i geologi vid Institutionen för Mark och miljö

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en geovetare som kan delta i vår undervisning i geologi på kurser på programmen i växtodling, biologi och miljövetenskap samt landskapsarkitektur. I undervisningen ingår föreläsningar om mineral och bergarter, plattektonik, jordklotets uppbyggnad och historia inklusive klimatutveckling och biogeokemiska kretslopp. Även praktiska övningar i mineral- och bergartskännedom samt exkursioner ingår i undervisningen.

Kvalifikationer:
För att komma i fråga för anställningen behöver du ha doktorsexamen inom geologi eller geokemi samt grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhet av aktuell/pågående forskning inom geologi eller geokemi är meriterande, särskilt inom berggrundsgeologi, biogeokemiska kretslopp och faktorer som är avgörande för livets uppkomst.

Vid bedömningen läggs även vikt vid erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom ett eller flera av följande områden: mineral och bergarter, plattektonik, allmän och regional berggrundsgeologi, jordklotets uppbyggnad och historia samt biogeokemi och livets utveckling på Jorden.

Adekvat nivå på svenska i tal och skrift krävs för att kunna ge föreläsningar och utveckla kompendiematerial på just svenska.

B-körkort behövs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
10%

Tillträde:
2022-08-26 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik.

Institutionen ansvarar för kurser i matematik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 120. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. För mer information besök gärna vår hemsida https://math.uu.se/

Institutionens forskning är uppdelad i de tre programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik.

Institutionen söker nu två universitetsadjunkter för tidsbegränsad anställning under perioden 2022-08-16 till och med 2023-08-15.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration. Anställningen avser i huvudsak undervisning på grundnivå i matematik. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal, vari ingår egen kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning i matematik eller matematisk statistik och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan skall skrivas på svenska.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 16 augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Inger Sigstam (Studierektor), epost: [email protected]uu.se eller Georgios Dimitroglou Rizell (prefekt), epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 24 maj 2022, UFV-PA 2022/877

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vi söker dig som är läkare och vill vara med och utveckla vår undervisning på det nya sexåriga läkarprogrammet inom prevention, folkhälsa och professionell utveckling.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 200 anställda samt ytterligare 150 anknutna forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se.

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration i första hand på läkarprogrammet, men även inom fristående kurser i folkhälsovetenskap och på masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt undervisning på våra kurser i vetenskaplig metod. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag som kursledare på läkarprogrammet, praktiska och teoretiska moment, tentamensrättning och VFU-relaterade uppdrag.

Den undervisning som ingår i anställningen innefattar både praktiska och teoretiska moment på BMC. Distansundervisning ingår också i arbetsuppgifterna. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov. Ämnen som behöver undervisas är prevention, epidemiologi, statusundersökning, professionell utveckling samt sjukvårdens ledning och organisation. Likaså ingår rättning av reflektionsuppgifter inom professionell utveckling och ledarskap.

Kvalifikationskrav
Läkarexamen och dokumenterade, relevanta kurser/kunskaper inom folkhälsa eller global hälsa. Behörig att anställas är den som har dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete genom handledning och undervisning. För anställning är Högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp) eller motsvarande ett krav, som dock kan kompletteras under anställningen. Den sökande ska även ha den förmåga och de personliga egenskaper i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är särskilt meriterande om den sökande genomgått master- eller forskarutbildning inom relevant ämnesområde (exempelvis folkhälsa eller global hälsa) eller har vetenskapliga publikationer/pågående forskningsaktivitet. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av kliniskt arbete inom valfri specialitet. Bland sökande med likvärdiga meriter kommer legitimerade läkare att prioriteras.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse. 

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på:https://regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträdesdatum: 2022-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningform: Tidsbegränsad anställning 1 år.

Anställningens omfattning: 80 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Anna Sarkadi, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2022, UFV-PA 2022/1217.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt med inriktning anestesivård inom djuromvårdnad

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU ansvarar för landets enda utbildning av djursjukskötare. I djursjukskötarprogrammet varvas teoretisk och tillämpad undervisning på kandidatnivå i det övergripande ämnet Djuromvårdnad. Efter godkänd utbildning kan studenterna ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. Utbildningen är nu i en expansiv fas och vi arbetar med att utveckla ämnet djuromvårdnad såväl inom utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning i djuromvårdnad vid anestesi och intensivvård samt examination av studenter vid kandidatprogrammet. Undervisning och examination av studenter inom andra kurser kan komma att ingå. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar liksom handledning vid examensarbeten. Även kursledning och administrativt arbete ingår i anställningen.

Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker skall ha lägst kandidatexamen samt svensk legitimation som djursjukskötare. Erfarenhet av undervisning helst på på högskolenivå är meriterande. Erfarenhet av klinisk djursjukvård vid djursjukhus och/eller klinik, särskilt inom djuromvårdnad vid anestesi och intensivvård är ett krav. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktiga, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Adjunkt inom djuromvårdnad

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt samarbete och forskning? Vill du komb... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är i en expansiv fas och det pågår ett omfattande utvecklingsarbete där vi behöver bli fler!

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning inom kandidatprogrammet i djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Undervisningen innefattar bl.a. föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning vid examensarbeten. Administrativt arbete som kursledare eller examinator kan ingå i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset komma att ingå i tjänsten.

Kvalifikationer:
Du som söker skall ha kandidatexamen eller högre utbildning. Du skall ha svensk legitimation som djursjukskötare. Erfarenhet av klinisk djursjukvård vid djursjukhus och/eller klinik är meriterande. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete med häst och intresse för att utveckla undervisningsmoment avseende djuromvårdnad. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik är meriterande. Erfarenhet av undervisning, helst på högskolenivå, är meriterande. Intresse för forskning är önskvärt. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt till Lantmäteriprogrammet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning på Lantmäteriprogrammet samt PM-rättning och övrig examination i första hand i ämnet speciell fastighetsrätt. Undervisning kommer i första hand ske på kurserna Speciell fastighetsrätt på lantmäteriprogrammets tredje termin, Speciell fastighetsrätt: Markåtkomst och ersättning på lantmäteriprogrammets fjärde termin och Speciell fastighetsrätt – Plangenomförande på lantmäteriprogrammets femte termin och Kandidatarbete på termin sex, men viss undervisning och examination kommer också läggas till övriga kurser på lantmäteriprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom kursens rättsområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen eller motsvarande kompetens. Motsvarande kompetens kan i sammanhanget exempelvis vara utbildning och erfarenhet som lantmätare i kombination med undervisnings- och forskningserfarenhet i fastighetsrättsliga ämnen. Aktuella kunskaper inom det för anställningen relevanta ämnesområdet krävs, och särskilt kompetens i gränsytan mellan fastighetsrätt och offentligrätt är av vikt. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningserfarenheter, tidigare undervisningserfarenheter och aktuella kunskaper inom de för anställningen relevanta ämnesområdena är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är Tidsbegränsade anställningar upp till 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 220801 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programföreståndare Marianne Rödvei Aagaard e-post: [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2022, UFV-PA 2022/1038.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Lärande för hållbar utveckling och global hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Läs mer om oss https://www.kbh.uu.se/

Vid institutionen finns också Swedesd, som är ett forskningscentrum och en miljo? för tva?rvetenskapligt lärande om komplexa ha?llbarhetsutmaningar. Genom transdisciplinär och kollaborativ forskning bidrar Swedesd till ny kunskap inom transformativt lärande, lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Swedesd bedriver utbildning av studenter på grund och avancerad nivå, liksom kompetensutveckling för la?rare, forskare och samha?llsakto?rer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att undervisa på kursen Ledarskap för hållbar utveckling 15 hp, inklusive kursutveckling, kursplanering, kursansvar, handledning, examinationer och administration.  

Kvalifikationskrav
Behörighet att anställas som universitetsadjunkt har, enligt högskoleförordningen, den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Önskvärt är doktorsexamen i ett utbildningsvetenskapligt ämne. Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera projekt relaterade till området lärande för hållbar utveckling och global hälsa är meriterande. Dokumenterat god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i internationella team och kontexter är ett krav. 

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas både vid administrativ och pedagogisk skicklighet, samt internationell erfarenhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även https://regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Erfarenhet av kursansvar och undervisning inom barn- och skollogopedi är meriterande.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=721164. 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad 2023-06-30. Omfattningen är 20 %. Tillträde omgående enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Neil Powell tel. 070-167 91 69, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2022, UFV-PA 2022/732.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vi söker dig som är läkare och vill vara med och utveckla vår undervisning på det nya sexåriga läkarprogrammet inom prevention, folkhälsa och professionell utveckling.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se.

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration i första hand på läkarprogrammet, men även inom fristående kurser i folkhälsovetenskap och på masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt undervisning på våra kurser i vetenskaplig metod. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag som kursledare på läkarprogrammet, praktiska och teoretiska moment, tentamensrättning och VFU-relaterade uppdrag.

Den undervisning som ingår i anställningen innefattar både praktiska och teoretiska moment på BMC. Distansundervisning ingår också i arbetsuppgifterna. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov. Ämnen som behöver undervisas är prevention, epidemiologi, statusundersökning, professionell utveckling samt sjukvårdens ledning och organisation. Likaså ingår rättning av reflektionsuppgifter inom professionell utveckling och ledarskap.

Kvalifikationskrav
Läkarexamen och dokumenterade, relevanta kurser/kunskaper inom folkhälsa eller global hälsa. Behörig att anställas är den som har dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete genom handledning och undervisning. För anställning är Högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp) eller motsvarande ett krav, som dock kan kompletteras under anställningen. Den sökande ska även ha den förmåga och de personliga egenskaper i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är särskilt meriterande om den sökande genomgått master- eller forskarutbildning inom relevant ämnesområde (exempelvis folkhälsa eller global hälsa) eller har vetenskapliga publikationer/pågående forskningsaktivitet. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av kliniskt arbete inom valfri specialitet. Bland sökande med likvärdiga meriter kommer legitimerade läkare att prioriteras.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse. 

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på:https://regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträdesdatum: 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningform: Allmän visstidsanställning 1 år.

Anställningens omfattning: 80 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Anna Sarkadi, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2022, UFV-PA 2022/665.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom veterinärmedicinsk epidemiologi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursrepr... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper


Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår att planera, genomföra och utveckla undervisningen inom ämnesområdet, samt möjlighet att bidra i vår forskning.

Dessutom kan administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och vid fakulteten ingå.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som avlagt examen som veterinär och har ett intresse för veterinärmedicinsk epidemiologi och undervisningsfrågor. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig och förstå svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du bör ha god förmåga att samarbeta och inspireras av utvecklingsarbete. Intresse för epidemiologisk forskning om djurhälsa och välfärd inom svensk livsmedelsproduktion är av stor vikt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

5 adjungerade universitetsadjunkter i skolledarskap och skolutveckling

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
5 adjungerade universitetsadjunkter i pedagogik med inriktning mot ledarskap och utveckling i förskola och skola

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera mastersprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser främst handledning inom rektorsprogrammets verksamhetsutvecklande professionshandledning. Denna handledning i grupp (efter verksamhetsform) erbjuds till deltagare i rektorsprogrammets år 2 och år 3 och genomförs digitalt, företrädesvis på fredagar. Kollegiemöten och kompetensutveckling sker på plats i Uppsala vid några tillfällen per termin.

Förutom handledning kan även viss undervisning på rektorsutbildningens kurser och inom angränsande kompetensområden, exempelvis inom lärarprogram och uppdragsutbildningar mot skolledarskap och skolutveckling bli aktuellt. Rektorsutbildningens ordinarie undervisning sker oftast i form av internat, på kursgård. Övrig undervisning på EDU sker på campus Blåsenhus, på campus Gotland eller via zoom (på distanskurser). Kompetensutveckling. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning. Krav för denna tjänst är avlagd lärarexamen och genomförd rektorsutbildning eller annan kompetens som bedöms som likvärdig och relevant för uppdraget. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Ett krav är parallell tjänstgöring utanför universitets- och högskolesektorn i verksamhet med inriktning mot skolutveckling och skolledarskap, exempelvis som rektor i förskola eller skola, verksamhetschef, förstelärare eller utvecklingsledare.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Särskilt meriterande för denna tjänst är dokumenterad erfarenhet av att ha bedrivit ett pedagogiskt ledarskap som inkluderat handledning av kollegor och medarbetare, med syfte att verksamhetsutveckla förskola eller skola. Meriterande är också utbildning i och erfarenhet mot samtalsmetodik, handledning, coachning och kollegialt lärande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2024-07-31 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e?post [email protected], studierektor Jenny Langwagen, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 18 mars 2022, UFV-PA 2022/389.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i läkemedelsepidemiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: 

- Läkemedelsformulering
- Läkemedelstillförsel
- Molekylär galenisk farmaci
- Farmaceutisk nanoteknologi
- Farmakokinetik
- Farmakodynamik
- Farmakoekonomi
- Farmakoepidemiologi
- Farmakometri
- Farmakoterapi
- Klinisk farmaci
- Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

Enheten för läkemedelsepidemiologi är involverad i flera kurser på farmaceutiska fakultetens grundutbildningar och masterprogram och vi söker nu en vikarierande universitetsadjunkt som ska jobba med undervisning inom vårt område. Undervisning inom ämnet handlar om läkemedelsanvändningen i samhället, vad som påverkar förskrivning, utköp och användning av läkemedel i befolkningen och vilka positiva och negativa effekter vi ser av läkemedelsanvändningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är undervisning och administration på kurserna i läkemedelsepidemiologi inom de farmaceutiska utbildningarna på grund- och avancerad nivå. Undervisningen innefattar kursansvar, kursutveckling, undervisning, handledning och examination.

Utöver undervisning på apotekar- och receptarieprogrammet kommer innehavaren av befattningen ha en aktiv roll i genomförandet av en ny kurs kring livcykelsperspektivet för biologiska läkemedel på som ges på det nystartade internationella masterprogrammet i biologiska läkemedel. Denna kurs belyser olika aktörers perspektiv på biologiska läkemedel med fokus på läkemedelsanvändningen, dvs uppföljning av effekt, säkerhet och hälsoekonomi.

Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer

Farmaceutisk grundutbildning, leg apotekare eller leg receptarie.

Lätt för att uttrycka sig både skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Den sökande bör vara väl förtrogen med innehållet i grundkurserna på apotekar- och receptarieprogrammen i synnerhet farmakoepidemiologi och farmakoekonomi.
Kunskap om i de metoder inom läkemedelsepidemiologi som tillämpas under kurserna på apotekar- och receptarieprogrammen, ex genom att ha genomfört fördjupningsprojekt inom området, är meriterande. 

Den sökande bör ha lätt för att samarbeta med andra och ha en god kommunikativ förmåga samt vara självständig, flexibel och initiativtagande. Dessutom förutsätts att du ska vara bekväm i en beslutsfattande roll och ha vana av och förmågan att arbeta på ett projektinriktat sätt. Då arbetsbelastningen periodvis är hög krävs att du har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt en förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten och vårat arbetslag.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt https://mp.uu.se/documents/2614187/165162381/AnstÃ?¤llningsordning UU.pdf den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning omfattande 10 veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 april 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2022, UFV-PA 2022/422.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i växtfysiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning i växtfysiologi på grund och avancerad nivå. Delta i pågående forskning och bedriva egen forskning inom växtfysiologi.

Kvalifikationskrav: Högskoleexamen inom biologi. Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå inom växtfysiologi. Kvalificerad erfarenhet och kunskap i genetisk och molekylär växtbiologi.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-03-09 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Ledin, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2022, UFV-PA 2022/553.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurs 5

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning i redovisningsrätt och associationsrätt på terminskurs 5. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda, planera och genomföra undervisning framförallt i seminarieform, att följa utvecklingen inom anställningens rättsområden samt även viss kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår även examination. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal. Tjänsten löper över sex månader från 1 januari till 30 juni 2022.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnena på terminskurs 5 har följande huvudsakliga inriktning. Redovisningsrätten omfattar en introduktion till löpande bokföring, balans- och resultaträkning samt avslutande av den löpande bokföringen. Associationsrätten omfattar allmän associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, samt regleringen som omfattar kapitalmarknaderna och associationer verksamma på kapitalmarknaderna. Redovisningsrätten utgår från redovisningslagstiftningen och undervisningen omfattar löpande bokföring, upprättande av balans- och resultaträkning samt nyckeltal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare undervisningserfarenhet, inklusive erfarenhet av alla nivåer på juristprogrammet, pedagogiska ledningsuppgifter inom relevanta områden samt forskningserfarenheter.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Jan Bjuvberg e-post:  [email protected] eller kursföreståndare Rebecca Söderström e-post: rebecca.söderströ[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4324.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsa 40%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vi söker dig som är läkare och vill vara med och utveckla vår undervisning på det nya sexåriga läkarprogrammet inom prevention, folkhälsa och professionell utveckling.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se.

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration i första hand på läkarprogrammet, men även inom fristående kurser i folkhälsovetenskap och på masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag som kursledare på läkarprogrammet, praktiska och teoretiska moment, tentamensrättning och VFU-relaterade uppdrag.

Den undervisning som ingår i anställningen innefattar både praktiska och teoretiska moment på BMC. Distansundervisning ingår också i arbetsuppgifterna. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov. Ämnen som behöver undervisas är prevention, epidemiologi, statusundersökning, professionell utveckling samt sjukvårdens ledning och organisation. Likaså ingår rättning av reflektionsuppgifter inom professionell utveckling och ledarskap.

Kvalifikationskrav
Läkarexamen och dokumenterade, relevanta kurser/kunskaper inom folkhälsa eller global hälsa. Behörig att anställas är den som har dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete genom handledning och undervisning. För anställning är Högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp) eller motsvarande ett krav, som dock kan kompletteras under anställningen. Den sökande ska även ha den förmåga och de personliga egenskaper i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är särskilt meriterande om den sökande genomgått master- eller forskarutbildning inom relevant ämnesområde (exempelvis folkhälsa eller global hälsa) eller har vetenskapliga publikationer/pågående forskningsaktivitet. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av kliniskt arbete inom valfri specialitet. Bland sökande med likvärdiga meriter kommer legitimerade läkare att prioriteras.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse. 

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på:https://regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträdesdatum: 2022-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningform: Allmän visstidsanställning 1 år.

Anställningens omfattning: 40 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Anna Sarkadi, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2022, UFV-PA 2022/192.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöv... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom hästsjukvård, särskilt kirurgiska behandlingar. Vidare kommer kliniskt arbete och institutionellt arbete komma att ingå i anställningen liksom deltagande inom kirurgiska forskningsprojekt. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Kvalifikationer:
Svensk veterinärlegitimation och klinisk erfarenhet av svensk hästsjukvård är krav. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor, helst på högskolenivå inom relevant område, liksom högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Vidare är dokumenterad erfarenhet och skicklighet inom hästkirurgi viktiga meriter. Likaledes är erfarenhet av och intresse för forskning meriterande. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurserna 1 och 6

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på Terminskurs 6 och i viss utsträckning även undervisning på T1 samt kursutveckling och viss administration. För den del av tjänsten som är placerad på Terminskurs 6 ingår i första hand undervisning i ämnet internationell privaträtt. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom dessa ämnesområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag som arbetar tillsammans under hela terminen och vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av undervisning inom internationell privaträtt samt erfarenhet av problembaserat lärande samt av examination är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare för Terminskurs 6 Santa Slokenberga e-post: [email protected] eller Mosa Sayed e-post: [email protected] samt om Terminskurs 1 Patrik Bremdal e-post: [email protected], tel. 018-471 7991, Moa Kindström Dahlin e-post: [email protected], tel. 018-471 74 27 eller Olof Wilske e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4322.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i datorlingvistik/språkteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och bedömning inför examination, utvecklingsarbete och administrativt arbete. Undervisningen avser främst undervisning på campus inom Masterprogrammet i språkteknologi. Detta innebär att fokus kommer att ligga på aktuella och grundläggande metoder inom ämnet och på programmering med Python som språk. Utvecklingsarbetet avser utveckling av kursmoment, samt aktivt deltagande i arbetet i ämneskollegiet i språkteknologi. I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt att aktivt bidra till såväl institutionens som universitetets utveckling.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs lägst masterexamen i språkteknologi/datorlingvistik, högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller motsvarande kunskaper, samt visad pedagogisk skicklighet och den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under anställningen. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av undervisning och administrativt arbete, särskilt inom det aktuella ämnesområdet, liksom noggrannhet och god samarbetsförmåga, kommer att anses meriterande. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om ansökan
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Curriculum Vitae (CV)
- Redovisning av pedagogiska meriter och undervisningserfarenhet
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Universitetslektor Mats Dahllöf ([email protected]) eller

prefekt Hans Svensson ([email protected], 018-471 1448)

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2021, UFV-PA 2021/4555.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i hästmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursrepr... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt i hästmedicin.

Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom ämnet hästmedicin. Även administrativa uppgifter såsom kursledarskap och institutionellt arbete kan förekomma. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS. Som klinisk lärare ingår du i den arbetsgrupp som bemannar internmedicinavdelningen på hästklinikens vårdavdelning vid UDS och du undervisar samtidigt veterinärstudenter. Viss del av tjänsten kan vara förlagd till UDS (huvudman) och jourtjänstgöring kan då förekomma.

Kvalifikationer:
Vi söker en person som är genuint intresserad av internmedicin för häst och som vill vidareutveckla sin kliniska kompetens inom ämnet under handledning. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska vara intresserad av att utbilda veterinärstudenter och att delta i kliniska forskningsprojekt inom ämnet. Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Utbildning i pedagogik samt erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor på gymnasie- eller högskolenivå är meriterande. Likaledes är erfarenhet av kliniskt arbete med häst meriterande. God samarbetsförmåga, flexibilitet, hög motivation och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor samt vilken utvecklingspotential den sökande har inom ämnet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurs 1

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning (inklusive handledning och examination) på juristprogrammets Terminskurs 1 samt kursutveckling och viss administration. De ämnesområden som ingår i Terminskurs 1 är konstitutionell rätt, även komparativ, med fokus på svensk statsrätt, EU-rätt samt EKMR-rätt och juridisk metodlära. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom dessa ämnesområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag som arbetar tillsammans under hela terminen och vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Om anställningen 
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare för Terminskurs 1 Patrik Bremdal e-post: [email protected], tel. 018-471 7991 och Moa Kindström Dahlin e-post: [email protected], tel. 018-471 74 27.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4466.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurs 6

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning (inklusive handledning och examination) i folkrätt på juristprogrammets Terminskurs 6 och teologiska fakultetens masterprogram i mänskliga rättigheter samt kursutveckling och viss administration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Även viss uppsatshandledning kan ingå. Utöver undervisning på juristprogrammets Terminskurs 6 och masterprogrammet i mänskliga rättigheter kan medverkan bli aktuell vid universitetets uppdragsutbildning i kurser innefattande mänskliga rättigheter riktad mot exempelvis anställda inom statlig förvaltning. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Om anställningen 
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Santa Slokenberga e-post: [email protected] tel. 018-471 66 04 eller Mosa Sayed e-post: [email protected] tel. 018-4712067 samt ansvarig för masterprogrammet i mänskliga rättigheter på teologiska fakulteten Patrik Bremdal e-post: [email protected] tel. 0709-721813.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4468.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i smådjurskirurgi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en univer... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), samt examination. Även vissa administrativa uppgifter knutna till undervisningen kan förekomma.

Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande kolleger.

Tjänstgöring vid Smådjurskliniken, UDS, med de för en klinikveterinär normalt förekommande uppgifterna, inklusive jourtjänstgöring kan förekomma. Denna del av tjänstgöringen kan alltså inkludera arbete på kvällar, nätter och helger.

Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt.

Kvalifikationer:
Vi söker en erfaren smådjurskirurg; erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av egen vidareutbildning både inom ämnet och som lärare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat t o m 2022-06-30, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
80 % eller efter ök.

Tillträde:
2022-01-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Minst två universitetsadjunkter till T2 och Lantmäteriprogrammet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning på juristprogrammets andra terminskurs, inklusive den till innehåll och upplägg sett identiska andra terminen på kursen Juridiskt grundår. Undervisningen avser ämnet obligationsrätt. Till undervisning räknas även bedömning av skriftliga och muntliga uppgifter samt viss kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom kursens rättsområden. Undervisningen kan till viss del komma att förläggas till Campus Gotland. Beskrivning av ämnesområdet: Inriktning mot rättsvetenskap, specifikt den grundläggande obligationsrätten (skadeståndsrätt, allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt och arbetsrätt).

Gällande tjänstgöring på Lantmäteriprogrammet så ingår undervisning, PM-rättning och övrig examination i första hand i ämnet speciell fastighetsrätt. Undervisning kommer i första hand ske på kurserna Speciell fastighetsrätt på lantmäteriprogrammets tredje termin och Speciell fastighetsrätt – Plangenomförande på lantmäteriprogrammets femte termin, men viss undervisning och examination kommer också läggas till kurser under lantmäteriprogrammets första termin. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Aktuella kunskaper inom det för anställningen relevanta ämnesområdet krävs, och särskilt kompetens i gränsytan mellan fastighetsrätt och offentligrätt är meriterande. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningserfarenheter, tidigare undervisningserfarenheter och aktuella kunskaper inom de för anställningen relevanta ämnesområdena är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare för terminskurs 2 Joel Samuelsson, e-post: [email protected], tel. 018 471 7646 och kursföreståndare för Lantmäteriprogrammet Marianne Rödvei Aagaard e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4323.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt för terminskurs 3

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning på juristprogrammets tredje terminskurs. Undervisningen kommer främst avse familjerätt (barn- äktenskaps- och samborätt samt arvsrätt), men kan också komma att omfatta moment inom andra ämnen på terminskurs tre (immatrial- och sakrätt). Utöver salsundervisning räknas även bedömning av skriftliga och muntliga uppgifter samt viss kursadministration och kursutveckling som undervisning. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom kursens rättsområden. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningserfarenheter, tidigare undervisningserfarenheter och aktuella kunskaper inom de för anställningen relevanta ämnesområdena är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Någon av kursföreståndarna Peter Strömgren, e-post: [email protected] eller Margareta Brattström, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4340.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom smådjursmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Inom ämnet internmedicin, smådjur, bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslagen hund oc... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Inom ämnet internmedicin, smådjur, bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslagen hund och katt. Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom internmedicin, smådjur särskilt medicinska utredningar och behandlingar. Vidare kommer kliniskt arbete samt eventuellt utbildningsadministration (t ex kursledning) och institutionellt arbeet att ingå i anställningen liksom eventuellt deltagande inom forskningsprojekt inom ämnesområdet. Det kliniska arbetet sker i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har veterinärexamen med intresse och klinisk erfarenhet av smådjurssjukvård, särskilt inom internmedicin. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Vikt kommer att fästas vid dokumenterad klinisk erfarenhet, framför allt inom smådjursmedicin.

Pedagogisk skicklighet, erfarenhet och intresse av undervisning, forskningserfarenhet samt internationell och/eller nationell specialistkompetens inom ämnesområdet eller närliggande område är meriterande.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100% av heltidstjänst

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Adjunkt anatomi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC på campus Ultuna och är ca 50 anställda. Vi söker nu en adjunkt som kan bidra till högkvalitativ undervisning vid institutionen samt även bidra till forskningen.
Arbetsuppgifter:
Undervisning i framförallt anatomi, funktionell anatomi och biomekanik, samt utveckla, leda och administrera universitetskurser. Medverkan i externfinansierade forskningsprojekt och/eller annan externfinansierad verksamhet kan komma att utgöra upp till 50% av tjänstgöringen. Tjänstens innehavare förväntas bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets övriga verksamhet fungerar och utvecklas.

Kvalifikationer:
Veterinärexamen är ett krav. Erfarenhet av att planera och bedriva undervisning inom veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronomprogrammen är meriterande, likaså erfarenhet av praktiskt arbete och undervisning inom anatomi, framförallt funktionell anatomi. Möjligheter till externfinansierad verksamhet är meriterande. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva bra svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi inom anatomi och funktionell anatomi. Erfarenhet av att läsa, prata och skriva engelska är meriterande. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan ska inte omfatta mer än en A4, utöver CV och merithandlingar.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 12 månader med möjlighet till förlängning i maximalt 12 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt till terminskurs 5

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Undervisning i redovisningsrätt och associationsrätt på terminskurs 5. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda, planera och genomföra undervisning framförallt i seminarieform, att följa utvecklingen inom anställningens rättsområden samt även viss kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår även examination. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal. Tjänsten löper över sex månader från 1 januari till 30 juni 2022.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnena på terminskurs 5 har följande huvudsakliga inriktning. Redovisningsrätten omfattar en introduktion till löpande bokföring, balans- och resultaträkning samt avslutande av den löpande bokföringen. Associationsrätten omfattar allmän associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, samt regleringen som omfattar kapitalmarknaderna och associationer verksamma på kapitalmarknaderna. Redovisningsrätten utgår från redovisningslagstiftningen och undervisningen omfattar löpande bokföring, upprättande av balans- och resultaträkning samt nyckeltal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Arbetet sker i hög grad i lärarlag varför vikt kommer att läggas vid förmåga att samarbeta. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare undervisningserfarenhet, inklusive erfarenhet av alla nivåer på juristprogrammet, pedagogiska ledningsuppgifter inom relevanta områden samt forskningserfarenheter.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Jan Bjuvberg e-post:  [email protected] eller kursföreståndare Rebecca Söderström e-post: rebecca.söderströ[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/4324.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Adjunkt histologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC på campus Ultuna och är ca 50 anställda. Vi söker nu en adjunkt som kan bidra till högkvalitativ undervisning vid institutionen, samt även bidra till forskningen.
Arbetsuppgifter:
Undervisa inom anatomi och histologi samt utveckla, leda och administrera universitetskurser. Medverkan i externfinansierade forskningsprojekt och/eller annan externfinansierad verksamhet kan komma att utgöra upp till 50% av tjänstgöringen. Tjänstens innehavare förväntas bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets övriga verksamhet fungerar och utvecklas.

Kvalifikationer:
Universitetsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde (ex veterinär, agronom, medicin, biologi). Erfarenhet av att planera och bedriva undervisning inom veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronomprogrammen är meriterande, likaså erfarenhet av praktiskt arbete och undervisning inom anatomi, framförallt histologi. Möjligheter till externfinansierad verksamhet är meriterande. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva bra svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi inom anatomi och histologi. Erfarenhet att prata, skriva och tala engelska är meriterande. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan ska inte omfatta mer än en A4, utöver CV och merithandlingar.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 12 månader med möjlighet till förlängning i maximalt 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetsadjunkt i radiografi, 50 %

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har anställning förenad med kliniska befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild-och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

IKV söker nu en driven universitetsadjunkt i radiografi som vill vara med och utveckla röntgensjuksköterskeprogrammet. Detta är en tidsbegränsad deltidsanställning motsvarande 50 %.

Arbetsuppgifter: Undervisa och administrera grundutbildningen inom röntgensjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildningen i enligt med 22§ https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf (AO), eller på annat sätt inom det vetenskapsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är att den sökande har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två åren av anställningen. Se 41-43 §§ AO

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.(5§ AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. (6§ AO)

För denna anställning krävs att du är legitimerad röntgensjuksköterska och att du har erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska. Erfarenheten bör vara aktuell och inte ligga mer än 2 år tillbaka i tiden. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med avancerade tekniker inom radiologi, gärna inom området datortomografi och nuklearmedicinska tekniker. Se 44 § AO

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf(RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning t.om 22-06-30.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Johansson, personalsamordnare mailto:[email protected] eller Higran Saghir, HR-generalist mailto:[email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2021, UFV-PA 2021/3581.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Minst en universitetsadjunkt för terminskurs 4, med inriktning straffrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitetet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning (inklusive handledning och examination) i straffrätt på juristprogrammets terminskurs 4 samt kursutveckling och viss administration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Även viss uppsatshandledning kan ingå. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Juristexamen. Administrativ skicklighet genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet inklusive förmåga att samarbeta. Det är nödvändigt att kunna genomföra undervisning på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare undervisningserfarenhet inom de ämnesområden som ingår i terminskurs 4 är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i upp till 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: Kursföreståndare Malou Andersson e-post: [email protected], tel. 018-471 2057 eller 0707-99 57 85.

Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2021, UFV-PA 2021/3475.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i radiografi, 50 %

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har anställning förenad med kliniska befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild-och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

IKV söker nu en driven universitetsadjunkt i radiografi som vill vara med och utveckla röntgensjuksköterskeprogrammet. Detta är en tidsbegränsad deltidsanställning motsvarande 50 %.

Arbetsuppgifter: Undervisa och administrera grundutbildningen inom röntgensjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildningen i enligt med 22§ https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf (AO), eller på annat sätt inom det vetenskapsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är att den sökande har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två åren av anställningen. Se 41-43 §§ AO

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.(5§ AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. (6§ AO)

För denna anställning krävs att du är legitimerad röntgensjuksköterska och att du har erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska. Erfarenheten bör vara aktuell och inte ligga mer än 2 år tillbaka i tiden. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med avancerade tekniker inom radiologi, gärna inom området datortomografi och nuklearmedicinska tekniker. Se 44 § AO

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf(RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning t.om 22-06-30.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Johansson, personalsamordnare mailto:[email protected] eller Higran Saghir, HR-generalist mailto:[email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2021, UFV-PA 2021/3581.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom anestesiologi, visstidsanställning

Institutionen för kliniska vetenskaper Forskare inom anestesiologi, visstidsanställning Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Arbetsuppgifter: Granskning av utkast till artiklar, forskningsansökn... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Forskare inom anestesiologi, visstidsanställning

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Arbetsuppgifter:
Granskning av utkast till artiklar, forskningsansökningar, upplägg av forskningsprojekt. Delta i framtagandet av en ny 15 hp kurs inom kommande masterprogram i djuromvårdnad vid anestesi. Masterprogrammet är internationellt och ges som distansutbildning, det ska ges på engelska och alla som uppfyller behörighet kan antas. Delta i planering av uppdragsutbildning i veterinärmedicinsk anestesiologi. 

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen med svensk legitimation. Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Intresse för och erfarenhet av forskning är ett krav. Insikt i ämnet veterinärmedicinsk anestesiologi är meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik och erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande.  B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala/Ultuna

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
30%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktperson:
Görel Nyman
Professor 
E-mail: [email protected]
018671835


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

YLA-amanuens till institutionen för biologisk grundutbildning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för biologisk grundutbildning IBG vid Uppsala universitet koordinerar och administrerar all grundutbildning inom den biologiska sektionen.

Institutionens övergripande mål är att erbjuda ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram inom biologi, bioteknik och bioinformatik på en hög internationell nivå och med hög pedagogisk kvalitet. Institutionen har en bred verksamhet och finns på tre Campus: Evolutionsbiologiskt centrum, Biomedicinskt centrum och Campus Gotland. Vår utbildningsmiljö är i hög grad internationell, med studenter och ett nätverk av lärare från större delen av världen. Institutionen har ca 30 anställda och 1300 studenter. Läs gärna mer om verksamhetens arbete här: http://www.ibg.uu.se.

Vi söker en student inom Kandidat- eller masterprogrammet i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet, och är intresserad av att företräda Institutionen för biologisk grundutbildning.

Arbetsuppgifter: Som YLA-amanuens arbetar du med uppgifter för att stärka yrkeslivsanknytningen (YLA) inom biologiutbildningen. I arbetet ingår att kontakta alumner ute i arbetslivet för att få föreläsare till YLA-träffarna, vara värd för träffarna, notera närvaro och hålla en aktiv kommunikation med programansvarig och studievägledare för att i god tid planera kommande träffar. Det är ett omväxlande jobb där du förväntas ta egna initiativ. Du kommer att ha kontakt med många olika personer inom skilda yrkesområden. Anställningen är på 7% under perioden september till och med maj. Arbetet är flexibelt, och till stor del kan du disponera ditt arbete själv, med undantag för de schemalagda YLA-eventen.

Kvalifikationskrav: Anställningen som amanuens regleras i Högskoleförordningen (HF 5:10). För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i biologi/molekylärbiologi samt att du behärskar både skriftlig och talad svenska väl. Vi ser att du som söker är strukturerad, utåtriktad, och bra på att arbeta både självständigt och i grupp. Vidare är du självgående och ansvarstagande. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Läser första eller andra året på kandidatprogrammet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 12 t o m 2022-06-15.

Anställningens omfattning: 7%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elisabeth Långström, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2021, UFV-PA 2021/3376.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Adjunkt till övningslaboratoriet MEKÖL

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap utbildar bl.a. agronomer, landskapsarkitekter, biologer och miljövetare. För utbildningens behov finns inom fakulteten två övningslaboratorier, BÖL och MEKÖL. Vid MEKÖL sker undervisning och laborationer inom framför allt kemi och markvetenskap. Besök oss gärna på https://internt.slu.se/mekol Övningslaboratorierna är en gemensam basorganisation med uppg... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap utbildar bl.a. agronomer, landskapsarkitekter, biologer och miljövetare. För utbildningens behov finns inom fakulteten två övningslaboratorier, BÖL och MEKÖL. Vid MEKÖL sker undervisning och laborationer inom framför allt kemi och markvetenskap. Besök oss gärna på https://internt.slu.se/mekol

Övningslaboratorierna är en gemensam basorganisation med uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga och lämpligt utrustade lokaler samt att ge service till kurser och program på grundutbildnings- och masternivå.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en adjunkt ansvarig för drift och service vid Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium, MEKÖL, samt medverkande i utveckling och genomförande av kurser och annan pedagogisk verksamhet i anslutning till MEKÖL.

Du kommer ansvara för och sköta den praktiska driften av kurslaboratoriet med planering och förberedelser inför kurser och laborationer. Du kommer även ansvara för att iordningsställa labbutrustning, beredning av lösningar, kemikalier samt genomföra inköp av förbrukningsmateriel, kemikalier mm. Att svara för skötsel och underhåll av utrustning och instrument samt handha glas-, kemikalie- och apparatförråd ingår.
Du ska ha ett brett intresse för lärande och för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen inom MEKÖL:s sfär eftersom du kommer att delta som lärare eller annan pedagogisk resurs i kurser inom MEKÖL:s ämnesområden.
Du kommer att medverka till att utveckla de laborativa inslagen inom kurser inom kemi, markvetenskap, ekologi och andra liknande ämnesområden.
Du kommer även att medverka i utbildning av undervisande personal inom MEKÖL:s ämnesområden.

Kvalifikationskrav:
Arbetsuppgifterna kräver att du har godkända universitetsstudier i kemi om minst 60 hp och att du har pedagogisk kompetens och skicklighet, gärna i form av gymnasielärarutbildning med inriktning mot kemi.
Du ska även ha dokumenterad flerårig erfarenhet av planering och drift av kurslaboratorier, dokumenterad mångårig erfarenhet av undervisning i kemi på gymnasienivå i det svenska utbildningssystemet samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i kemi på högskolenivå.

Då kommunikation och interaktion med andra lärare och studenter är en viktig del av arbetet så måste du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, vara serviceinriktad med god organisations- och samarbetsförmåga, arbeta systematiskt och noggrant samt att ha lätt att anpassa dig vid förändrade omständigheter.
Arbetet kräver även att du kan arbeta självständigt och att du tar egna initiativ för att utveckla MEKÖL och utbildningen som bedrivs där.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom pedagogisk och ämnesmässig skicklighet, personlig mognad och trygghet i mötet med studenter, samarbetsförmåga och noggrannhet.

Meriterande:
I arbetsuppgifterna ingår utveckling av laborativt inriktade kursmoment, därför är flerårig erfarenhet av utveckling av laborativa kursmoment samt erfarenhet av planering och utveckling av digitala former av laborativa kursmoment meriterande.
Tidigare erfarenhet av arbete som miljösamordnare samt tidigare erfarenhet av arbete med kemikaliedatabasen Klara, med inköpsplattformen Proceedo och med lärplattformen Canvas är meriterande.

Ansökan och urval bland sökanden:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-01.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen, ett brev där du beskriver din pedagogiska grundsyn omfattande 500-1000 ord samt ditt CV med styrkt meritförteckning. De meriter du åberopar ska styrkas genom att kopior av examensbevis, intyg eller betyg från tidigare arbeten osv. bifogas din ansökan så att kvalitet och omfattning kan bedömas. I samband med en eventuell intervju vill vi också ha namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Urval bland de sökande baseras på ansökan inklusive CV med styrkt meritförteckning; personliga egenskaper såsom pedagogisk kompetens och lämplighet, personliga referenser samt intervju.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
80-100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt - djuretik

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen: Institutionen har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara. Forskning: Institutionen är ansvarig för både gru... Visa mer
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara.

Forskning: Institutionen är ansvarig för både grundforskning och tillämpad forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition, lantbruksekonomi och djurproduktionssystem. Forskningen genomförs i samarbete med tex lantbruksnäring, myndigheter och andra lärosäten inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på kandidat- och mastersnivå på etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

Arbetsuppgifter:
Tjänsteinnehavaren ska huvudsakligen ägna sig åt undervisning och examination i djuretik inom ovan nämnda program, masterskurser samt vid fristående kurser. Du förväntas självständigt administrera och förbereda denna undervisning, som framför allt bedrivs på campus Ultuna men kan även ske på distans och andra orter.

Arbetsuppgifterna innefattar planering och genomförande av föreläsningar, seminarier och andra undervisningsmoment, kursadministration, handledning av uppsatser på grund- och avancerad nivå samt ytterligare pedagogiska eller administrativa uppgifter som behövs för utvecklingen av djuretikämnet vid SLU. I mån av tid finns möjlighet att bedriva viss forskning inom tjänsten, inklusive att skriva ansökningar om forskningsmedel.

Du förväntas vidare delta i relevanta möten vid institutionen och på universitetet samt att bidra till att upprätthålla vår goda arbetsmiljö.

Kvalifikationer:
Tjänsteinnehavaren ska ha en Fil. Kand. eller Teol. Kand. med inriktning mot etik, företrädesvis djuretik. Doktorsexamen i etik eller praktisk filosofi (Fil. Dr. eller Teol. Dr.), företrädesvis med fokus på djuretik, är meriterande. Du bör ha ett genuint intresse och god kompetens inom ämnet djuretik liksom för undervisning. Undervisningserfarenhet och dokumenterat god pedagogisk förmåga är ett krav. Vidare är erfarenhet av forskning, handledning av forskarstuderande, administrativt arbete, samt god kännedom om djurhållning meriterande.

Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, ansvarskänsla, lyhördhet, initiativ- och organisationsförmåga och självständighet. Arbetet sker i nära samarbete med ämnesansvarig lektor, men även med kursledare och programansvariga, varför det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga, lätt att samarbeta och att sätta dig in i rådande förutsättningar.

För tjänsten krävs att du behärskar svenska mycket bra i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska, då viss undervisning och en del möten sker på engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med goda möjlighet till förlängning och utökning av tjänsten.

Omfattning:
50%

Tillträde:
1 september eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i radiografi med kliniska arbetsuppgifter

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har anställning förenad med kliniska befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild-och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

IKV söker nu en driven universitetsadjunkt i radiografi som vill vara med och utveckla röntgensjuksköterskeprogrammet. Anställningen innefattar kliniska arbetsuppgifter som röntgensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset.

Arbetsuppgifter: Undervisa och administrera grundutbildningen inom röntgensjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska, motsvarande 50 % av anställningen.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildningen i enligt med 22§ Anställningsordning för Uppsala universitet (AO), eller på annat sätt inom det vetenskapsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är att den sökande har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två åren av anställningen. Se 41-43 §§ AO

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.(5§ AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. (6§ AO)

För denna anställning krävs att du är legitimerad röntgensjuksköterska och att du har erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska. Erfarenheten bör vara aktuell och inte ligga mer än 2 år tillbaka i tiden. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med avancerade tekniker inom radiologi, gärna inom området datortomografi och nuklearmedicinska tekniker. Se 44 § AO

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som röntgensjuksköterska kommer den sökande att erbjudas klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska, motsvarande 50 % av anställningen.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 21-08-15 eller enl överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Johansson, personalsamordnare [email protected] eller tel 018 611 31 03; Higran Saghir, HR-generalist [email protected] tel 018 611 49 27.

Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2021, UFV-PA 2021/1092.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 universitetsadjunkter i sociologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt inom Centrum för socialt arbete socionomprogrammet och socialt arbete.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår administration, planering, undervisning och examination främst inom grundnivå. Till undervisning räknas kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet som är relevant för undervisningen. Vidare krävs ett bra samarbete med kursansvarig och övriga lärare.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen inom sociologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som anses vara relevant för tjänsten. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då utbildningen ges på svenska. Även goda kunskaper inom engelska krävs.

Personliga egenskaper: Då tjänsten är i nära samarbete med kursansvariga och studierektor kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet, flexibilitet, punktlighet samt förmåga att arbeta självständigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnet sociologi är meriterande för tjänsten. Särskilt forskarstudier inom sociologi är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-15 eller enligt överenskommelse till och med 2022-01-31 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Antal lediga befattningar 1-2

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Miia Bask, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9:e september 2021, UFV-PA 2021/3125.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöv... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom hästsjukvård, särskilt kirurgiska behandlingar. Vidare kommer kliniskt arbete samt eventuellt utbildningsadministration (t ex kursledning) institutionellt arbete komma att ingå i anställningen liksom deltagande inom kirurgiska forskningsprojekt. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Kvalifikationer:
Svensk veterinärlegitimation och klinisk erfarenhet av svensk hästsjukvård är krav. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor, helst på högskolenivå inom relevant område, liksom högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Vidare är dokumenterad erfarenhet och skicklighet inom hästkirurgi viktiga meriter. Likaledes är erfarenhet av och intresse för forskning meriterande. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor.Placering:
UppsalaAnställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.Omfattning:
100%Tillträde:
Enligt överenskommelse.Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-07-18.Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i toxikologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 140 anställda samt ett flertal gästforskare.

Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter: Kursledarskap, undervisning och utveckling av grundläggande kurser, och kurser på avancerad nivå i toxikologi och läkemedelssäkerhet, huvudsakligen då på receptarie- och apotekarprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av fördjupningsarbeten på grundnivå, eventuellt även på avancerad nivå samt administration och egen kompetensutveckling. Inom tjänsten kan även ingå utveckling av framtida kurser på grund och avancerad nivå.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en farmaceutisk examen eller en examen med motsvarande dokumenterade meriter med inriktning mot biovetenskapen. Den sökande ska genom sin utbildning ha dokumenterad kunskap i grundläggande toxikologi och angränsande ämnen inom biovetenskapen. Vidare ska den sökande ha god datorvana, en dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska, samt en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Sökande ska ha intresse, vilja och förmåga att jobba i team, hjälpa andra och kunna arbeta självständigt för att leverera lösningar på olika GU-relaterade frågeställningar. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Arbetet kräver god administrativ förmåga.

Meriterande: Farm mag- eller apotekarexamen är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet inom området läkemedelssäkerhet och farmakovigilans. Erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer såsom seminarier, föreläsningar, workshops samt undervisning inom distanskurser är meriterande liksom kunskap om studieadministrativa system såsom Studentportalen, Studium och Inspera inom Uppsala Universitet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:  professor Björn Hellman e-post mailto:[email protected] och studierektor Faranak Azarbayjani e-post mailto:[email protected]

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren  e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2021, UFV-PA 2021/1386.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Patologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Utbildningsuppdraget omfattar främst veterinärprogrammet. ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Utbildningsuppdraget omfattar främst veterinärprogrammet.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning av veterinärstudenter inom området patologi. Undervisningen sker både i teoretisk och praktisk form och omfattar obduktionsverksamhet, fallseminarier, ronder och föreläsningar. Kursledaransvar kan ingå. Histopatologisk rutindiagnostik ingår också i arbetsuppgifterna. 

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen. Erfarenhet av patologi och undervisning på universitetsnivå är ett krav. Då den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och bygger mycket på kontakt med studenter kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, självständighet, flexibilitet, engagemang samt initiativ- och organisationsförmåga. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Augusti/september 2021 eller efter överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Bioinformatik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning och kursutveckling inom området AI och läkemedelsutveckling
- Utveckling av seminarier, gruppövningar, och fördjupningsprojekt
- Utveckling av distansundervisning, datorövningar, laborationer och examinationsformer
- Administration och egen utveckling

Kvalifikationer:

- Programmeringserfarenhet i Python
- Erfarenhet av dataanalys och AI/Maskininlärning
- Erfarenhet av webbutveckling

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570(AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Arbetet kräver god administrativ förmåga.

Sökanden skall ha mycket god presentations- och samarbetsförmåga samt kunna arbeta och uthålligt driva kursutvecklingsprojekt självständigt. Gedigna kunskaper i engelsk tal och skrift är ett krav.

Meriterande: Erfarenhet av AI inom läkemedelsutveckling och keminformatik samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-06-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till o med 2022-05-31.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ola Spjuth, tel 018-471 4681 eller [email protected]

För frågor runt anställningen administrativsamordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2021, UFV-PA 2021/1311.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i biologiska läkemedel

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter: Kursansvar för kurs/kurser i biologiska läkemedel. Utveckling av ett masterprogram i biologiska läkemedel. Samordning av masterprogram. Undervisning på kurser i immunologi, bioteknik och biologiska läkemedel. Utveckling av nya kurser. Handledning och examinator av examensarbete. Kursansvarig för fördjupningsprojekt inom masterprogram och för ingenjörer och farmaceuter. Administration. Egen kompetensutveckling ingår med max 10 % vid en heltidsanställning.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annan sätt. Examen i biokemi, cellbiologi, medicin, molekylär biologi eller motsvarande. Kunskap om hur man utvecklar, producerar, använder och analyserar biologiska läkemedel för olika sjukdomar är ett krav. Specifik kunskap om andra typer av biologiska läkemedel som genterapi behövs också. Det är även ett krav att ha undervisat och själv ha utvecklat undervisningsmoment i de tidigare nämnda ämnena (biologiska läkemedel). Vi söker dig som känner dig trygg som föreläsare och pedagog, som trivs med att använda olika pedagogiska verktyg för att locka fram kunskaper hos studenterna. Du ska också vara organiserad och välplanerad. Vi letar efter en nyfiken, motiverad person som är bra på att kommunicera, samarbeta och arbeta självständigt samt som hjälper till att bidra till den goda stämningen i gruppen. Utmärkta kunskaper i svenska och engelskt tal och skrift är ett krav.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-07-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till o med 2021-12-31

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetslektor Greta Hultqvist, e-post [email protected]

För frågor runt anställningen administrativsamordnare Marina Rönngren e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2021, UFV-PA 2021/1372.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt livsmedelssäkerhet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främst Veterinärprogrammet.
Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter i livsmedelssäkerhet. Du förväntas delta i flera arbetsuppgifter i undervisningen av livsmedelssäkerhet, som bedrivs dels på campus Ultuna, dels på slakteriet Lövsta kött, Uppsala. Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i mindre grupper på slakteriet och på Ultuna, samt kursledning, föreläsningar, och laborationshandledning. Undervisningen i ämnet livsmedelssäkerhet på Veterinärprogrammet omfattar bl.a. mikrobiologiska och toxikologiska risker i livsmedel, produkt- och processkunskap, livsmedelslagstiftning samt besiktning före och efter slakt och andra kontrolluppgifter inklusive djurskydd.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha svensk veterinärlegitimation. Du bör ha ett genuint intresse för undervisning och ämnet livsmedelssäkerhet. Undervisnings- och forskningserfarenhet från slakteri, fortbildning och specialisering inom veterinär folkhälsa, och erfarenhet av veterinärt arbete är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du kommer givetvis att få stöd i ditt arbete av kollegor. Vi arbetar i en liten grupp där vi samarbetar dagligen. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Kompetensutveckling inom livsmedelssäkerhet och pedagogik ingår i arbetet. Det kan även finnas möjlighet till Europeisk specialisering i Veterinär Folkhälsa.
Behörighet: Veterinärexamen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 mån med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom djuromvårdnad, disputerad

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.   Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, att arbeta med ett nytt masterprogram och att delta... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

 
Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, att arbeta med ett nytt masterprogram och att delta i internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar du eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och korta beslutsvägar? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är nu i en expansiv fas, bl. a. med ökning av antalet studenter och planering av ett masterprogram i djuromvårdnad. Vi arbetar med att utveckla ämnet djuromvårdnad, såväl inom utbildning på grund- och avancerad nivå som inom forskning.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning på grund- och avancerad nivå i djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Administrativt arbete med ansvar för program- och kursutveckling samt kursledarskap kan ingå i anställningen. Undervisningen innefattar bl. a. föreläsningar, grupphandledning, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning och examination av självständiga arbeten. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan, om intresse finns, viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset komma att ingå i tjänsten. 

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha svensk legitimation som djursjukskötare eller veterinärexamen med svensk legitimation eller annan grundutbildning inom angränsande område. Du som har din grundutbildning inom djurens hälso- och sjukvård bör även ha klinisk erfarenhet. Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik, samt undervisning på gymnasie- eller högskolenivå är meriterande. Intresse för och erfarenhet av akademiskt ledarskap samt forskning är önskvärt. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning mot förskolan

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, administration och handledning inom institutionens kurser. Anställningen avser undervisning främst med inriktning mot yngre åldrar, undervisning inom den s k utbildningsvetenskapliga kärnan på förskollärar- och grundlärarprogrammet samt undervisning på uppdragsutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör också kursledning samt informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag och övergripande kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Särskild vikt fästes vid erfarenhet av undervisning inom något eller flera av områdena som ingår i ämnet förskoledidaktik.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-07-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e-post [email protected] eller studierektor Petra Gäreskog, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 1 april 2021, UFV-PA 2021/494.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt Djuromvårdnad

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med ett nytt masterprogram, delta i internatio... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med ett nytt masterprogram, delta i internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar du eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och korta beslutsvägar? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är nu i en expansiv fas, bl.a. med ökning av antalet studenter och planering av ett masterprogram i djuromvårdnad. Vi arbetar med att utveckla ämnet djuromvårdnad, såväl inom utbildning på grund- och avancerad nivå som inom forskning.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning på grund- och avancerad nivå i djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Undervisningen innefattar bl.a. föreläsningar, grupphandledning, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning och examination av självständiga arbeten. Administrativt arbete som kursledare kan ingå i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan, om intresse finns, viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset komma att ingå i tjänsten. Vid sådant arbete kan listtjänstgöring komma att ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha kandidatexamen samt svensk legitimation som djursjukskötare eller ha veterinärexamen med svensk legitimation. Du ska även ha erfarenhet av arbete inom djurens hälso- och sjukvård vid djursjukhus och/eller klinik, företrädesvis erfarenhet av djuromvårdnad. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik, samt undervisning på gymnasie- eller högskolenivå är meriterande.  Intresse för och erfarenhet av forskning är önskvärt. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i
grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC och är ca 50 anställda.
Vi söker nu en adjunkt som kan bidra till högkvalitativ undervisning vid institutionen, samt även bidra till forskningen inom ämnesområdet funktionell anatomi/biomekanik. 
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning, framförallt i anatomi, funktionell anatomi och biomekanik, samt leda och administrera universitetskurser. Medverkan i externfinansierade forskningsprojekt och/eller annan externfinansierad verksamhet kommer att utgöra upp till 50% av tjänstgöringen. Tjänstens innehavare förväntas bidra till den externa finansieringen, samt till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet fungerar och utvecklas.

Kvalifikationer:
Veterinär- och doktorsexamen är ett krav. Erfarenhet av att planera och bedriva undervisning inom veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronomprogrammen är meriterande, likaså erfarenhet av praktisk undervisning inom anatomi och funktionell anatomi. Möjligheter till medfinansierad forskningstid och annan externfinansierad verksamhet är meriterande. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva bra svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi inom anatomi och funktionell anatomi. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-18.

Ansökan ska inte omfatta mer än en A4, utöver ett CV och merithandlingar.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom djuromvårdnad, visstidsanställning

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.   Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt samarbete och forskning? Vill du ko... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

 
Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar du eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och korta beslutsvägar? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är nu i en expansiv fas, bl. amed ökning av antalet studenter och planering av ett masterprogram i djuromvårdnad. Vi arbetar med att utveckla ämnet djuromvårdnad, såväl inom utbildning på grund- och avancerad nivå som inom forskning.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning på grund- och avancerad nivå i djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Undervisningen innefattar bl. a. föreläsningar, grupphandledning, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning och examination av självständiga arbeten. Administrativt arbete som kursledare kan ingå i anställningen. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan, om intresse finns, viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset komma att ingå i tjänsten. Vid sådant arbete kan listtjänstgöring komma att ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha kandidatexamen samt svensk legitimation som djursjukskötare eller ha veterinärexamen med svensk legitimation. Du ska även ha erfarenhet av arbete inom djurens hälso- och sjukvård vid djursjukhus och/eller klinik, företrädesvis erfarenhet av djuromvårdnad. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik, samt undervisning på gymnasie- eller högskolenivå är meriterande.  Intresse för och erfarenhet av forskning är önskvärt. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom djuromvårdnad, disputerad

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.   Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med ett nytt masterprogram, delta i internat... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

 
Vill du arbeta i en expansiv och stimulerande miljö? Är du intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med ett nytt masterprogram, delta i internationellt samarbete och forskning? Vill du kombinera teoretisk och praktisk kunskap, uppskattar du eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och korta beslutsvägar? Då har vi arbetet för dig! Djursjukskötarutbildningen är nu i en expansiv fas, bl. a. med ökning av antalet studenter och planering av ett masterprogram i djuromvårdnad. Vi arbetar med att utveckla ämnet djuromvårdnad, såväl inom utbildning på grund- och avancerad nivå som inom forskning.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning på grund- och avancerad nivå i djuromvårdnad, liksom examination av studenter. Administrativt arbete med ansvar för program- och kursutveckling samt kursledarskap kan ingå i anställningen. Undervisningen innefattar bl. a. föreläsningar, grupphandledning, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, liksom handledning och examination av självständiga arbeten. Då vi eftersträvar att lärare i kliniska ämnen ska ha aktuell erfarenhet av praktisk djursjukvård kan, om intresse finns, viss del kliniskt arbete vid Universitetsdjursjukhuset komma att ingå i tjänsten. 

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha kandidatexamen samt svensk legitimation som djursjukskötare eller ha veterinärexamen med svensk legitimation. Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Du ska även ha erfarenhet av arbete inom djurens hälso- och sjukvård vid djursjukhus och/eller klinik. Vidare krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildning i pedagogik, samt undervisning på gymnasie- eller högskolenivå är meriterande. Intresse för och erfarenhet av akademiskt ledarskap samt forskning är önskvärt. B-körkort är önskvärt. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Adjungerad Universitetsadjunkt, CESAR

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Uppsala universitet, CESAR – Centrum för socialt arbete söker adjungerad universitetsadjunkt inom Handledd verksamhetsförlagd utbildning, H-VFU 

CESAR (Centrum för socialt arbete) vid Sociologiska institutionen, ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Socionomprogrammet växer och behovet av platser för den verksamhetsförlagda utbildningen samt handledare till studenterna kommer att öka under de närmaste åren. Vi söker nu en erfaren socionom med handledarutbildning som kan ansvara för kompetensutvecklingen till handledarna för VFU-studenterna.

Ämnesområde:

Socialt arbete är både en professionell praktik och den vetenskapliga disciplin som utgör socionomers kunskapsbas. Socionomprogrammet är en generalistutbildning som ger breda kunskaper inom socialt arbete samt vetenskaplig teori och metod. Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) är en del av socionomprogrammet som ges under termin fem. Basen för dessa studier är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och innebär ett unikt tillfälle för studenten att arbeta praktiskt och samtidigt få möjlighet till handledd reflektion rörande yrkesrollen och teoretisk problematisering av det sociala arbetets förutsättningar.

Arbetsuppgifter:

Som adjungerad lärare på CESAR ansvarar du för handledarutbildningen på termin 5, Handledd verksamhetsförlagd utbildning, H-VFU, inom Socionomprogrammet. I anställningen ingår planering och genomförande av riktad kompetensutveckling för handledare, inklusive administration och utvecklingsarbete. Rollen innebär ett nära samarbete med studierektorer, H-VFU koordinator och övriga lärare på socionomprogrammet. Det ingår vidare att arbeta för ökad förståelse och kunskap om VFU- arbetet och vad handledaruppdraget innebär samt att initiera, stödja och samordna långvariga kontakter med ansvariga för olika typer av verksamheter inom området socialt arbete.

Kvalifikationskrav:

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt socionomexamen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då kursen ges på svenska och behandlar en nationell kontext.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Meriterande är att den sökande har gedigen erfarenhet av professionellt socialt arbete inom flera områden och på olika nivåer samt genomgått handledarutbildning om minst 10 hp.

Chefs-, ledarskaps-, och mentorskapsutbildning samt konflikthanteringsutbildning. 

Tidigare erfarenhet av arbete inom socialförvaltning samt uppdrag som lärare på universitet/högskola, även erfarenheter av projektledning är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas på de personliga egenskaperna såsom god samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Adjungerad universitetsadjunkt

Anställningens omfattning: 20 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Siv-Britt Björktomta, Föreståndare CESAR, 018-471 7804, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21a december, 2020, UFV-PA 2020/4514

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom internmedicin häst

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom internmedicin häst. Forskning ingå... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom internmedicin häst. Forskning ingår då externfinansiering medger detta. Vidare kan utbildningsadministrativa arbeten (till exempel kursledning) samt kliniskt och institutionellt arbete komma att ingå i anställningen liksom deltagande inom diverse forskningsprojekt. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Kvalifikationer:
Svensk veterinärlegitimation och klinisk erfarenhet av svensk hästsjukvård är krav. Du ska vara disputerad inom relevant område. Du ska ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor på högskolenivå, liksom högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Tidigare erfarenhet inom kursadministration på universitets eller högskolenivå är meriterande. Likaså är dokumenterad erfarenhet och skicklighet inom hästmedicin meriterande. Erfarenhet av och intresse för forskning kring metabola sjukdomar hos häst samt förmåga att publicera vetenskapliga artiklar är meriterande. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper och vid förmågan att tillsammans med andra bedriva och utveckla klinisk undervisning. Likaledes kommer stor vikt att läggas vid den sökandes förmåga att bedriva forskning i en forskargrupp under ledning av seniora forskare.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i utemiljöförvaltning på SLU i Uppsala

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Institutionen är den största institutionen på SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Här utbildas både landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens verk... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Institutionen är den största institutionen på SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Här utbildas både landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens verksamhet. Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, gestaltning och förvaltning. Läs mer här: https://www.slu.se/sol.
Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår undervisning framförallt på landskapsingenjörsprogrammet med tyngdpunkt på utemiljöförvaltning (anläggning, skötsel och underhåll av urbana utemiljöer). I anställningen ingår att svara för handledning, föreläsningar, examinationer samt utbildningsadministrativa uppgifter, till exempel som kursansvarig.

Kvalifikationer:
Vi söker en landskapsingenjör eller motsvarande med minst 5 års erfarenhet från yrket med intresse för att följa utvecklingen inom branschen. Du har praktisk erfarenhet av att arbeta med utemiljöförvaltning i olika skeden som planering, anläggning och drift. Erfarenhet av upphandling, kalkylering, besiktning och skötsel är meriterande. Erfarenhet av projektledning och arbetsledning är meriterande. SLU fäster även stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga, organisationsförmåga, att kunna arbeta självständigt och att man är intresserad av studenter och lärande. Du behärskar svenska mycket bra i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Två adjunkter i industriell teknik, inriktning industriell ekonomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen fo?r samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångstro?mlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. Inom detta ämnesområde är tjänsten inriktad mot industriell ekonomi, med delområden såsom projektledning, strategi, organisation, innovationsledning, ekonomistyrning, och hållbar industriell omställning.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Handledning av examensarbeten.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas. Särskilt forskarstudier inom industriell ekonomi är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid framgångsrikt genomförande av undervisning samt handledning inom ämnesområdet industriell ekonomi.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning ett år, med möjlighet till ett års förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Lennerfors, 070-167 95 53, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2020, UFV-PA 2020/3549.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom idisslarmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Kliniska vetenskaper Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i första hand ... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Kliniska vetenskaper
Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i första hand nötkreatur, får och get), på individ och besättningsnivå. 

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter inom idisslarmedicin, samt kliniskt arbete inom ramen för SLU Idisslarkliniken. Undervisning sker i teoretisk och praktisk-klinisk form, såväl medicinska och kirurgiska behandlingar, som förebyggande djurhälsovård ingår. Den kliniska undervisningen sker dels i institutionens egna lokaler med undervisningsdjur och inremitterade undervisningsfall, dels i nötbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Den teoretiska undervisningen innefattar seminarier, gruppgenomgångar och ronder. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Du kommer att delta i samordning av klinikens dialog med remitterande veterinärer och lantbrukare, samt organisera studenters, utbildningsveterinärers (interns och residents) och lärares/forskares aktiviteter inom klinikverksamheten för att på ett effektivt sätt erbjuda klinisk utbildning och forskning av hög klass inom idisslarmedicin, samt en god service till veterinärer, lantbrukare och organisationer. Du deltar givetvis i den praktisk-kliniska verksamheten vid kliniken och vid besök i idisslarbesättningar.

Vidare ingår undervisning inom idisslarmedicin och idisslarkirurgi, såsom t.ex. seminarier, övningar, examinationer samt handledning av studenter på kliniken och i fält. Arbete på helger och kvällar kan ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen och och rätt att utöva veterinäryrket i Sverige, god teoretisk kompetens inom idisslarmedicin på individ- och besättningsnivå, samt erfarenhet av praktik omfattande relevanta djurslag.  Internationell eller nationell specialistkompetens inom ämnet samt pedagogisk skicklighet och erfarenhet av praktisk klinisk undervisning är meriterande. B-körkort är ett krav. Vi kommer även att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, organisatorisk förmåga, ledarskap, engagemang, självständighet samt initiativförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Adjunct position in ruminant medicine

The Department of Clinical Sciences is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The department is responsible for education, research and postgraduate training within the subjects anaesthesiology, diagnostic imaging, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical pathology, medicine and reproduction. These subjects cover all animal species. Ruminant medicine includ... Visa mer
The Department of Clinical Sciences is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The department is responsible for education, research and postgraduate training within the subjects anaesthesiology, diagnostic imaging, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical pathology, medicine and reproduction. These subjects cover all animal species.

Ruminant medicine includes diagnostics, medical and surgical treatment, as well as prophylaxis in ruminants (mostly cattle, sheep and goat), at the individual and herd level.  

The dept. of Clinical Sciences invites applications from veterinarians who would like to participate in the clinical work and educational activities in the SLU Ruminant Clinic.

Tasks

The main work tasks are education of veterinary students in ruminant medicine and contribution to clinical activities. The educational activites are theoretical and practical-clinical. Both medical and surgical treatments, as well as preventive animal health care are included. The theoretical teaching includes seminars and rounds. The clinical and educational activities takes place partly in the department's own premises with SLU’s animals and referred cases, partly in the cattle herd at Lövsta research center and in other herds.

You will participate in the coordination of the communication with referring veterinarians and farmers and the organisation of students, interns, residents, as well as in research activities within the clinic. Your role as coordinator and teacher will contribute to efficient clinical education, research of international standard and excellent service to veterinarians, farmers and organisations. Supervision of interns and residents in the clinic and in the field is included. Work after office hours and on weekends occurs.

Qualifications

You have a veterinary degree and are eligible to practice veterinary medicine in Sweden. Documented clinical experience within ruminant medicine and surgery, at individual and herd level, is required.

International or national specialist degree within the subject, pedagogic skills and experience within practical and clinical education is a merit.

Personal qualities, such as a positive approach, organisational skills, and abilities to communicate and collaborate are important. Personal skills are therefore an important part of the evaluation.

Speaking Swedish is highly desirable as well having a good ability to speak and write English. European drivers’ license, minimum type B, is also required.

Location

Uppsala

Form of employment

Temporary employment 6 months, extension may be possible

Extent

100%

Start date

According to the agreement

Application

Welcome with your application, last date 2020-12-10

Union contactperson
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Universitetsadjunkt i smådjurskirurgi, vid Kliniska vetenskaper

Kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt. Ar... Visa mer
Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning, samt examination. Även administrativa uppgifter, t ex kursledarskap, kan förekomma. Undervisningen pågår under terminstid. Som en i arbetsgruppen är du med och bemannar akutmottagning, poliklinik och operation vid Universitetsdjursjukhuset (UDS).

 Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande kolleger.

 Tjänstgöring vid Smådjurskliniken, UDS, med de för en klinikveterinär normalt förekommande uppgifterna, inklusive jourtjänstgöring kan förekomma under undervisningsfria perioder. Denna del av tjänstgöringen kan alltså inkludera arbete på kvällar, nätter och helger.

 Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt. Möjligheter till deltagande i forskningsprojekt inom ämnet kan förekomma.

Kvalifikationer:
Vi söker en person som är intresserad av smådjurskirurgi och som är villig att lära sig och undervisa i ämnet från grunden. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av att utbilda studenter och av egen vidareutbildning inom ämnet.

Erfarenhet av kliniskt arbete med smådjur är meriterande, liksom pedagogisk utbildning (företrädesvis på högskolenivå) och erfarenhet av forskning och/eller undervisning. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100% eller efter ök.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Grismedicin

Kliniska vetenskaper Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV) är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Sektionen för Gris- o... Visa mer
Kliniska vetenskaper
Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV) är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Sektionen för Gris- och fjäderfämedicin ansvarar för undervisning, forskning och utveckling inom respektive ämnesområde. SLU är ett godkänt träningsinstitut inom ECPHM (European College of Porcine Health Medicine) som utbildar europeiska specialister (Diplomates) inom ämnesområdet. Verksamheten baseras på besättningsbesök inom ramen för undervisningen av veterinärstudenter och forskning i nära samarbete med SVA (statens veterinärmedicinska anstalt) och den organiserade djurhälsovården. Verksamheten innefattar även utredningar av sjukdomsproblem och rådgivning till veterinärer och djurägarorganisationer.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten avser en tillsvidare-anställning som Universitetsadjunkt och kursledare i kursen för grismedicin, med 6 månaders provanställning. Tjänsten inkluderar klinisk och teoretisk undervisning av veterinärstudenter i grismedicin i form av propedeutik, gårdsbesök, hälsoutredningar, seminarier och andra övningar, att ansvara för eller medverka vid examination av veterinärstudenter, handledning av studenternas examensarbeten, samt administrativt och praktiskt arbete som kursledare för undervisningen i grismedicin. Sökande uppmuntras att delta i vid sektionen förekommande forskningsprojekt samt tillgänglig fort- och vidareutbildning.

Kvalifikationer:
Veterinärexamen, svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska och engelska språket. Erfarenhet av praktiskt arbete med djurslaget, undervisning eller forskning är meriterande.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom självständighet, målmedvetenhet och hög motivation för arbete med djurslaget.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning som Universitetsadjunkt med 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-10-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i smådjurskirurgi, vid Kliniska vetenskaper

Kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt. Ar... Visa mer
Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), samt examination. Även vissa administrativa uppgifter knutna till undervisningen kan förekomma.

Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande kolleger.

Tjänstgöring vid Smådjurskliniken, UDS, med de för en klinikveterinär normalt förekommande uppgifterna, inklusive jourtjänstgöring kan förekomma under undervisningsfria perioder. Denna del av tjänstgöringen kan alltså inkludera arbete på kvällar, nätter och helger.

Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt.

Kvalifikationer:
Vi söker en person som är intresserad av smådjurskirurgi och som är villig att lära sig och undervisa i ämnet från grunden. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av att utbilda studenter och av egen vidareutbildning inom ämnet.

Erfarenhet av kliniskt arbete med smådjur är meriterande, liksom tidigare undervisningserfarenhet, gärna på högskolenivå. Vi ser gärna att du också har intresse för och erfarenhet av forskning. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat tom 2021-06-30

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-09-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Vik universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora.

Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot kunskapsorganisation. Anställningen är en visstidsanställning om ca 8 månader, fr.o.m. 1 juni 2020 eller enligt överenskommelse. Omfattning 75 %.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår i första hand undervisning, handledning och examination på Masterprogrammet i ABM, särskilt med inriktning mot kunskapsorganisation, kunskapsproduktion i digitala miljöer samt om olika pedagogiska perspektiv i ABM-kontexter. Även undervisning om arbetsmetoder, verksamhetsutveckling och entreprenörskap inom ABM- och kulturverksamheter ingår i arbetsuppgifterna. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet, samt egen kompetensutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på såväl campus som på distans i nätbaserad form. Undervisning på engelska kan förekomma.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Behörig för att anställas till denna roll är den som avlagt magister- eller masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder: Ämnesfördjupning: Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning, t.ex. examen på minst magister- eller masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap eller relevant yrkeslivserfarenhet, att tillmätas betydelse. Erfarenhet av undervisning inom biblioteks- och informationsvetenskap samt erfarenhet av distansundervisning kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att undervisa i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot kunskapsorganisation, kunskapsproduktion i digitala miljöer samt pedagogiska perspektiv i ABM-kontexter, på såväl campus som distans.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Anställningens omfattning: 75%

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Åse Hedemark tel. 018-471 2598, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2020, UFV-PA 2020/227.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi

Kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöver nu förstärka vå... Visa mer
Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom hästsjukvård, särskilt kirurgiska behandlingar. Vidare kan utbildningsadministrativa (t ex kursledning), kliniskt arbete och institutionellt arbete komma att ingå i anställningen liksom deltagande inom kirurgiska forskningsprojekt. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Kvalifikationer:
Svensk veterinärlegitimation och klinisk erfarenhet av svensk hästsjukvård är krav. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor, helst på högskolenivå inom relevant område, liksom högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Vidare är dokumenterad erfarenhet och skicklighet inom hästkirurgi viktiga meriter. Likaledes är erfarenhet av och intresse för forskning meriterande. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Vikarie Universitetsadjunkt i Biologisk beroende

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter

- Föreläsningar inom ämnesområdet.
- Undervisning och examination.
- Handledning i problembaserat lärande, seminarier och gruppövningar.
- Handledning vid färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation.
- Utveckling av datorövingar (frågebanker)
- Utveckling av färdighetsträning och examinationsformer.
- Arbete med överflytt av pingpong mm till Canvas/Studieum

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 (AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Den sökande ska ha en farmaceutisk examen på avancerad nivå. Arbetet kräver god administrativ förmåga och goda datorkunskaper. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och visa god förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisningsmoment.

Meriterande: Ämnesfördjupning inom farmaceutisk vetenskap och inom relaterade ämnesområden såsom neurobiologi, beroendelära och farmakologi är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Omgående.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning vikarie till o med 2020-07-24 med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mathias Hallberg tel 018-471 4141 eller [email protected]

För frågor runt anställningen kontakta: administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari, UFV-PA 2020/165.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Civil Lärare i Underrättelsetjänst

Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en civil Lärare i Underrättelsetjänst till Utbildningsenhetens underrättelseavdelning. Sökande enhet Utbildningsenhetens tillgodoser Försvarsmaktens behov av underrättelse- och säkerhetspersonal genom metod- och analysutbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst. Enheten är organiserad i Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen, Säkerhetsavdelningen samt Bildunderrättel... Visa mer
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en civil Lärare i Underrättelsetjänst till Utbildningsenhetens underrättelseavdelning.

Sökande enhet
Utbildningsenhetens tillgodoser Försvarsmaktens behov av underrättelse- och säkerhetspersonal genom metod- och analysutbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst. Enheten är organiserad i Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen, Säkerhetsavdelningen samt Bildunderrättelseavdelningen. Säkerhetsförbandsavdelningen finns i Halmstad övriga avdelningar i Uppsala.
Aktuell befattning är en civil befattning som är placerad vid Utbildningsenhetens Underrättelseavdelning.
Avdelningen genomför i huvudsak utbildning inom underrättelsetjänst både på FMUndSäkC och vid andra förband. Här utbildas bland annat framtidens officerare inom ramen för SOU, redan anställda taktiska officerare och specialistofficerare, samt soldater och sjömän inom ramen för FMUndSäkC kursutbud.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla utbildning inom ämnesområdet underrättelsetjänst i rollen som kurschef/lärare.
Arbetsområdet är försvarsmaktsgemensamma metoder inom bearbetning, analys och underrättelseledning samt främmande stridskrafter.

Kvalifikationer
Du har utbildning inom underrättelsetjänst. Vidare har du en akademisk utbildning om lägst kandidatexamen. Arbetsuppgifterna kräver att du har god verbal och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Du klarar de fysiska kraven enligt Försvarsmaktens fysiska standard (FM FYSS) (tilläggskrav för utlandstjänstgöring).

Meriterande kvalifikationer
- Reservofficer 
- Tjänstgöring i underrättelsebefattning inom Försvarsmakten och eller genomfört underrättelsekurser på FMUndsäkC
- Erfarenhet av rollen som utbildare samt arbete med framtagande av utbildningsmaterial och pedagogisk utveckling
- Internationellt arbete inom underrättelsetjänst eller motsvarande

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Det kommer också att ställas höga krav på god pedagogisk förmåga eftersom tjänsten till stor del innebär att skapa olika inlärningssituationer för eleverna. Vi ser även att du är socialt kompetent och har goda ledaregenskaper. Du har god förmåga att samarbeta men kan även arbeta självständigt med komplexa uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Jan Måwe, Chef Underrättelseavd, 018-19 64 12
Jeanette Borén, Chef HR, 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 84
Alternativt: 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Befattningsnivå: Civil

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-03-05. Vi kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Universitetsadjunkt i patologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är undervisning av veterin... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.
Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning av veterinärstudenter och djursjukskötare inom området patologi. Undervisningen sker både i teoretisk och praktisk form och omfattar obduktionsverksamhet, fallseminarier, ronder och föreläsningar. Histopatologisk rutindiagnostik och deltagande i forskningsprojekt ingår också i arbetsuppgifterna samt undervisningsadministrativa uppgifter såsom kursledning.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha veterinärexamen. Erfarenhet av patologi och undervisning på universitetsnivå är ett krav. Då den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och bygger mycket på kontakt med studenter kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet såväl som initiativ- och organisationsförmåga. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Vikarie Universitetslektor i Farmakologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter: Huvudsaklig arbetsuppgift är undervisning (70%) inom farmakologi på apotekar- och receptarieprogram samt kompletterande utbildning men även andra farmakologikurser. Undervisningen bedrivs på grundnivå och avancerad nivå. Vidare ingår handledning vid laborationer och fördjupningsprojekt, kursansvar, examinationsansvar, kursutveckling samt utveckling av lärmaterial. I tjänsten ingår möjlighet att bedriva forskning till 20% samt administrativa uppgifter 10%. Det ingår även att följa utvecklingen inom farmakologi och samhällsutvecklingen i övrigt

Kvalifikationer: Den sökande ska vara disputerad och ha farmaceutisk grundexamen. Den sökande ska besitta mycket goda kunskaper, och uppvisa dokumenterad erfarenhet av undervisning, i farmakologi. Den sökande ska uppvisa god förmåga att undervisa på svenska och engelska, god erfarenhet av planering, genomförande och kvalitetsutvärdering av undervisning samt handledning och examination inom ämnesområdet farmakologi. Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Vid urval bland behöriga sökande bedöms pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med störst vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska erfarenhet av och förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Meriterande: Av särskild vikt är kompetens och dokumenterad erfarenhet av: kvalitetsutveckling och utvärdering av utbildning, olika undervisnings- och examinationsformer (seminarier, föreläsningar, workshops, PBL, digital examination, praktiska prov), undervisning för olika målgrupper samt undervisning på distans. Vetenskaplig kompetens inom experimentell neurobiologisk beteendeforskning är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Omgående, efter överenskommelse

Anställningsform: Vikariat i 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Anne-Lie Svensson, e-post [email protected], tfn 018-471 4930.

För frågor runt anställningen: Administrativ samordnare Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari, UFV-PA 2020/96. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt livsmedelssäkerhet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främst Veterinärprogrammet.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter i livsmedelssäkerhet. Du förväntas delta i flera arbetsuppgifter i undervisningen av livsmedelssäkerhet, som bedrivs dels på campus Ultuna, dels på slakteriet Lövsta kött, Uppsala. Arbetsuppgifterna innefattar kursledning, föreläsningar, laborationshandledning samt undervisning i mindre grupper på Ultuna och på slakteriet. Undervisningen i ämnet livsmedelssäkerhet på Veterinärprogrammet omfattar bl.a. mikrobiologiska och toxikologiska risker i livsmedel, produkt- och processkunskap, livsmedelslagstiftning samt besiktning före och efter slakt och andra kontrolluppgifter inklusive djurskydd.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha svensk veterinärlegitimation. Du bör ha ett genuint intresse för undervisning och ämnet livsmedelssäkerhet. Undervisningserfarenhet, utbildning utöver veterinärexamen inom livsmedelsområdet samt erfarenhet av veterinärt arbete inom kontroll av livsmedelssäkerhet är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du kommer givetvis att få stöd i ditt arbete av erfarna kollegor. Vi arbetar i en liten grupp där vi samarbetar dagligen. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Kompetensutveckling inom livsmedelssäkerhet och pedagogik ingår i arbetet. Det kan även finnas möjlighet till Europeisk specialisering i Veterinär Folkhälsa.

Behörighet:
Veterinärexamen

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidare

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-02-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i didaktik med inr mot musik, rytmik och rörelse

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.eu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, administration och handledning främst inom institutionens kurser inom estetiskt lärande med specifik inriktning mot musik och rytmik samt dans och rörelse. Till arbetsuppgifterna hör också kursledning samt informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Kompetensutveckling. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna tjänst är lärarexamen med inriktning mot musik och estetisk kommunikation, flerårig erfarenhet av undervisning av yngre åldrar samt undervisning och handledning inom uppdragsutbildning och universitet/högskola ett krav.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Goda språkkunskaper i engelska är en merit.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-01-31

Anställningens omfattning: 35 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, tel. 018-471 2455, e?post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 20 februari 2020, UFV-PA 2020/144.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Farmakologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter
Huvudsaklig arbetsuppgift är undervisning inom farmakologi på farmaceutiska program med fokus på kompletterande utbildning och kunskapsprov för farmaceuter med utländsk examen men även övriga farmakologikurser. Här ingår kursansvar, examination, kursutveckling samt handledning vid fördjupningsprojekt på grundnivå och laborationer. I tjänsten ingår student-och lärarkontakter, schemaläggning samt samordning, konstruktion och bedömning av skriftliga och praktiska kunskapsprov. Vidare ingår att vara resurslärare (stöd av typen SI) samt administrativt stöd vid utvärdering av kompletterande utbildning. Egen kompetensutveckling och administration ingår.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha farmaceutisk grundexamen samt goda kunskaper, och dokumenterad erfarenhet av undervisning, i farmakologi. Den sökande ska ha goda språkkunskaper i svenska och engelska samt förmåga att kunna kommunicera på arabiska. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt anställningsordningen för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Meriterande
Erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer (seminarier, föreläsningar, workshops, handledning, digital examination, praktiska prov) samt undervisning för olika målgrupper och undervisning på distans.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Omgående, efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Anne-Lie Svensson, e-post [email protected], tfn 018-471 4930

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren  e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari, UFV-PA 2020/161

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i polyploider population genomik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Programmet för växtekologi och evolution utlyser nu en postdoktortjänst i polyploider population genomik.

Projektbeskrivning: Den aktuella positionen är kopplad till ett VR-finansierat projekt. Fokus kommer vara på polyploider och deras genomiska evolution. Projektet kommer att bygga på nya DNA sekvenser och RNA data.

Arbetsuppgifter: Odling av växter i växthuset, molekylärbiologi (beredning av DNA och RNA sekvensering), populationsgenetik dataanalys och datorsimuleringar. Den sökande är ansvarig för att generera sekvensdata och analysera dem, samt publicera artiklar.

Kvalifikationskrav:  Doktorsexamen med inriktning mot populationsgenetik eller molekylär evolution. Den sökande förväntas ha en solid bakgrund inom populationsgenetik, bioinformatik och statistik. Erfarenhet av bioinformatik och statistiska standard metoder och vara bekant med UNIX/LINUX är ett krav. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga. Den sökande ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i både tal och skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Färdighet i relevanta programmeringsspråk (bash, Perl, Python, C, R) är meriterande.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 5) relevanta publikationer. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Lascoux [email protected], +46 18 471 64 16.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-15. UFV-PA 2019/4251.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i evolutionär genomik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se. Programmet för växtekologi och evolution utlyser nu en doktorandtjänst i evolutionär biologi – växtgenomik.

Projektbeskrivning: Förståelse av den genetiska arkitekturen för adaption är av största vikt för att, till exempel, kunna förutspå evolutionen av egenskaper under förändringar i miljön. Utvecklingen av NGS (Next Generation Sequencing) har precis börjat belysa komplexiteten hos den genetiska arkitekturen. Men, ett större problem med helgenomsanalyser är att de oftast riktar in sig på punktmutationer, medan strukturella rearrangemang har fått begränsad uppmärksamhet. Ändå har förekomsten av genduplikationer per generation nyligen uppskattats vara av samma magnitud, eventuellt större, än substitutionsgraden. Då barrträdsarter är av ekonomiskt intresse har stora resurser av genomiska data producerats det senaste decenniet i både västra Europa och Nordamerika. Dessa arter är också kända för att visa tydliga mönster av lokal anpassning, och deras genom är anrikat med paraloga gener. Genom att sammanställa de genomiska data som redan finns, syftar projektet att studera betydelsen av strukturella varianter i adaption och konvergent evolution.

Arbetsuppgifter: Genom att sammanställa redan befintliga genomiska data syftar projektet till att studera strukturen av strukturella varianter i anpassning och konvergent evolution. Du kommer att ansvara för att ladda ned, analysera och sammanställa redan tillgängliga -omics och biologiska data. Den sökande kommer också vara ansvarig för statistiska analyser och populationsgenetiska analyser av data, och av resultaten ska det göras ett utkast till ett manuskript. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i Evolutionsbiologi, populations genetik, bioinformatik eller i annat relaterat område. Erfarenhet av -omik dataanalys är ett krav. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, både i tal och skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Särskilt meriterande är om den sökande kan behärska huvudbegrppen inom evolutions biologi, samt ha en bakgrund i populations genetik/genomik och statisk analys av genomisk data. Kompetens i programmering/modellering är en merit.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Tillträde: Januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pascal Milesi, Associate Senior Lecturer, [email protected], +46 7 69 31 25 89.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-15, UFV-PA 2019/4227.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap, vikariat 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Ämnesområde: Inriktning mot vårdvetenskap/omvårdnad.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration i sjuksköterskeprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår praktiska och teoretiska moment samt VFU relaterade uppdrag, förlagda ute i olika vårdverksamheter och på BMC i Uppsala. Även kompetensutveckling ingår.

Kvalifikationskrav: Legitimerad sjuksköterska samt magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande. Behörig att anställas är den som genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande relevanta kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder: Meriterande, utöver kraven, är ämnesfördjupning, såsom examen från utbildning på forskarnivå samt specialistutbildningskompetens som är relevant för arbetsuppgifter inom sjuksköterskeprogrammet. Vidare kommer det att vara meriterande med en  aktuell bred verksamhetsanknuten erfarenhet.

Administrativ skicklighet kommer också att tillmätas betydelse och visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfoljer___Anvisningar_for_sammanstallning_.pdf

Regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför  verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-02-01.

Anställningsform: Vikariat, 6 månader.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Berit Thoudal, [email protected]

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar även om du inte har möjlighet att söka nu!

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari, UFV-PA 2019/4499.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två universitetsadjunkter i didaktik inriktning mot uppdragsutbildningen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning på uppdragsutbildning med inriktning mot förskollärarprogrammet på kurser som bland annat handlar om kollegial handledning, läslyftet, språk och kommunikation, rörelse, kost och hälsa samt naturvetenskap och teknik i förskolan. Undervisning på annan uppdragsutbildning samt på grundutbildning kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete samt egen kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha en lärarbehörighet på för- eller grundskolan samt ha en mångårig erfarenhet av lärararbete i förskolan eller grundskolan. Flerårig erfarenhet av arbete med uppdragsutbildning på universitet är ett krav, liksom arbete inom projektet ”Sveriges bästa skola” (SBS). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrund: När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbets-förmåga och ansvarstagande.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militär-tjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelse-bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, tel. 018-471 2455, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 16 december 2019, UFV-PA 2019/3954.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt farmakologi och toxikologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, miljötoxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet samt epizootologi. Utbildningsuppdraget omfattar främst Veterinärprogrammet.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter i farmakologi och toxikologi, i huvudsak på preklinisk nivå men avdelningen är även involverad i undervisningen i klinisk farmakologi. Arbetsuppgifterna kan innefatta kursledning, föreläsningar, seminarier, laborationshandledning, handledning i vetenskapligt skrivande samt undervisning i mindre grupper. Undervisningen i ämnet farmakologi och toxikologi på Veterinärprogrammet omfattar inom farmakologin till exempel läkemedlens upptag till, fördelning i och elimination ur kroppen, hur de utövar sin verkan, önskade och oönskade effekter samt interaktioner men även hållbarhetsperspektiv och påverkan på miljö och klimat. Undervisning inom toxikologi omfattar till exempel principer för toxiska effekter, miljöpåverkan och förgiftningar. Utöver undervisningen förväntas du vara intresserad av och vid behov aktivt delta i avdelningens forskningsprojekt.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha svensk veterinärlegitimation eller vara behörig att ansöka om svensk veterinärlegitimation vid tiden för tillträde eller kort därefter. Du bör ha ett genuint intresse för ämnet farmakologi och undervisning. Erfarenhet av farmakologi, undervisning på universitetsnivå, pedagogisk fortbildning samt klinisk erfarenhet är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Vi arbetar i en liten grupp, det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du behärskar svenska mycket bra i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Kompetensutveckling inom farmakologi och pedagogik ingår i arbetet.

Behörighet: Svensk veterinärlegitimation eller behörig att ansöka om svensk veterinärlegitimation.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Visstidsanställning 1 år

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-13

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i smådjurskirurgi vid Kliniska vetenskaper

Kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt. Ar... Visa mer
Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning, samt examination. Även administrativa uppgifter, som kursledarskap mm, kan förekomma. Undervisningen pågår under terminstid. Som en i arbetsgruppen är du med och bemannar akutmottagningen, polikliniken och operation vid Universitetsdjursjukhuset. Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande veterinärer.

Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt. Möjligheter till deltagande i forskningsprojekt inom ämnet kan förekomma.

Kvalifikationer:
Vi söker en person som är intresserad av smådjurskirurgi och som är villig att lära sig och undervisa i ämnet från grunden. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av att utbilda studenter och av egen vidareutbildning inom ämnet. Erfarenhet av kliniskt arbete med smådjur är meriterande, liksom pedagogisk utbildning och erfarenhet av forskning och/eller undervisning. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kommer att tillämpa 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot förskolans verksamhet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning för yngre åldrar inom flerspråkiga lärmiljöer, undervisning i förskolans verksamhet, dokumentation, kollegialt lärande, specialpedagogik i förskolan, handledning av uppsatser på uppdragsutbildningen. Undervisning på förskollärarprogram och andra uppdragskurser inom handledning kan förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling på institutionens uppdragsutbildning. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning på minst grundnivå med inriktning på förskolans pedagogiska verksamhet, samt visat pedagogisk skicklighet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är att genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Meriterande: Särskilt meriterande för denna tjänst är förskollärarexamen samt flerårig erfarenhet av förskolans verksamhet både som förskollärare och genom kommunövergripande ledningsarbete. Särskilt meriterande är även erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogram på universitet/högskola och av uppdragsutbildning på universitet/högskola inom grupphandledning. Meriterande är erfarenheter av flerspråkiga lärmiljöer i förskola och dokumentation i förskolan. Meriterande är även specialpedagogexamen eller speciallärarexamen, erfarenhet inom specialpedagogik mot förskola, särskola och grundskolans tidiga år, erfarenhet av kursledarskap samt erfarenhet av kursutveckling inom uppdragsutbildning. Meriterande är vetenskapliga publikationer gällande förskola. Meriterande är avlagd examen på minst licentiatnivå med inriktning mot förskolans pedagogiska verksamhet.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-01-31.

Anställningens omfattning: 80 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Henrik Edgren, tel. 018-471 2455, e?post [email protected] projektledare Magdalena Cedering, tel. 018?471 2493, e?post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast 25 november 2019, UFV-PA 2019/3559.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetsadjunkt i galenisk farmaci och samhällsfarmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt samhällsfarmaci.

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmfak.uu.se/farm/.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom apotekar- och receptarieprogrammet på grund- och avancerad nivå.

Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurser i samhällsfarmaci med inriktning mot apoteksfarmaci, författningar, farmaceutisk praxis och kommunikation såväl som inom kurser i galenisk farmaci med särskilt fokus på det område som berör regelverken för utveckling, dokumentation, tillverkning och godkännande av läkemedelsprodukter.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling, examination och handledning av studenter.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. I övrigt ingår kompetensutveckling och administration.

Beskrivning av ämnesområdet: Galenisk farmaci är läran om formulerade läkemedelsprodukters administrering, uppbyggnad, farmaceutiska egenskaper, framställning, kvalitetsprovning och hantering. Centrala kunskapsområden inom den galeniska farmacin är fysikalisk-kemisk farmaci, utformningsprinciper för läkemedel och biofarmaci, förpackningar och administreringsanordningar samt läkemedelsteknik och farmaceutisk produktion.

Samhällsfarmaci behandlar läkemedlens roll för individer, populationer, organisationer och samhälle och ska bidra till en rationell läkemedelsanvändning i samhället.

Undervisning i samhällsfarmaci vid Institutionen för farmaci bedrivs inom två kompletterande enheter. Den ena enhetens verksamhet har fokus på farmakoepidemiologi och därtill relaterade aspekter på läkemedelsanvändning och den andra på apoteksfarmaci.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha avlagt grundläggande farmaceutisk examen (apotekare eller receptarie), samt ha goda kunskaper inom samhällsfarmaci med inriktning apoteksfarmaci och galenisk farmaci med särskilt fokus på det område som berör regelverken för utveckling, dokumentation, tillverkning och godkännande av läkemedelsprodukter.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt anställningsordningen (AO) för Uppsala universitet den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder: God kunskap om apoteksväsendet, läkemedelsanvändning samt de författningar som tillämpas inom hälso- och sjukvården och läkemedelsområdet är meriterande för anställningen.

Administrativ skicklighet och samarbetsförmåga är viktiga för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda, utveckla utbildning och undervisning i ämnesområdet galenisk farmaci och samhällsfarmaci tillmätas betydelse.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av

Charlotta Heijkenskjöld, [email protected]  

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2019, UFV-PA 2019/3859.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikariat Universitetsadjunkt i Farmakologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter
Handledning laborationer och fördjupningsprojekt, undervisning på apotekar- och receptarieprogrammet (främst cytostatika, antivirala medel och hjärt-kärlfarmakologi), ta fram ett förberedande digitalt undervisningsmaterial på svenska och engelska inför kemoterapiavsnitten inom farmakologi, resurslärare fr.a. under receptarieprogrammets farmakologi (stöd av typen Supplemental Instructions), vara administrativt stöd vid utvärdering av kompletterande utbildning och medverka vid kunskapsprovet för utländska farmaceuter. Egen kompetensutveckling ingår med max 10% vid en heltidsanställning.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha receptarieexamen med påbyggnad till masterexamen eller apotekarexamen, samt mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av undervisning i farmakologi. Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt förmåga att kunna kommunicera på arabiska. Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning i mångkulturella grupper. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt anställningsordningen (AO) för Uppsala universitet  den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Meriterande
Erfarenhet av lika undervisningsmoment (seminarier, föreläsningar, workshops, PBL, handledning), undervisning inom farmakologi främst kemoterapi.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Omgående.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till 2020-06-05 med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 40 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Anne-lie Svensson e-post [email protected] Telefon 018-4714930

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren  e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019, UFV-PA 2019/3308.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i bioinformatik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter
Undervisning och kursutveckling inom farmaceutisk bioinformatik. Egen kompetensutveckling med max 10 % samt administration ingår vid en heltidsanställning.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha examen i bioinformatik eller motsvarande kompetens. Behörighet att anställas som universitetsadjunkt är enligt anställningsordningen för Uppsala Universitet den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.  Programmering i ett eller flera programmeringsspråk samt erfarenhet av AI/maskininlärning är ett krav. Erfarenhet av virtuella datormiljöer, containers, workflowsystem, samt beräkningskluster är ett krav. Sökande skall ha mycket god samarbetsförmåga men även kunna arbeta och uthålligt driva kursutvecklingspojekt självständigt. Vidare bör sökande vara nyfiken, kreativ, initiativtagande och relationsskapande. Sökande skall ha exceptionellt bra organisatorisk förmåga, kunna strukturerat arbeta med många samtida projekt, och att lösa förväntade och oväntade problem. Excellenta kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Meriterande
Erfarenhet av tidigare undervisning inom bioinformatik eller AI/maskininlärning är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-11-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till 2020-03-31 med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Ola Spjuth, e-post [email protected]

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren  e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2019, UFV-PA 2019/3412

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre