Lediga jobb som Forskare, IT i Uppsala

Se lediga jobb som Forskare, IT i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Postdoktor inom programvarusäkerhet

Ansök    Jun 2    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se                   

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Postdoktorn kommer att utveckla tekniker för att automatiskt analysera, upptäcka och avhjälpa säkerhetsbrister i programvara. Relevanta  tekniker innefattar programanalys, verifiering, symbolisk exekvering, protokolltestning, fuzzing, "taint analysis" och modellinlärning, med stöd av villkorslösning och SMT. Viktiga mål är att öka sådana teknikers analyskraft och skalbarhet för realistiska kodbaser, i synnerhet operativsystem of programvara för IoT (sakernas internet) samt implementeringar av säkerhetsprotokoll.

Undervisning (max 20%) kan komma att ingå.

Miljö
Tjänsterna finansieras av projektet aSSIsT (https://assist-project.github.io/) ett forskningsanslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk forskning) i samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala universitet (Bengt Jonsson, Parosh Abdulla, Mohammed Faouzi Atig, Kostis Sagonas, Wang Yi) som är världsledande inom  automatisk verifiering, programspråksimplementering, och testning. Dessa grupper står bakom viktiga analysverktyg, såsom UPPAAL, Concuerror och Nidhugg, kompilatorer och programmeringsverktyg för språket Erlang, samt en rad ytterligare resultat som fått stort genomslag. T.ex. har forskare erhållit "CAV (Computer-Aided Verification) Award", den främsta akademiska utmärkelsen inom området, såväl 2013 (Wang Yi) som 2017 (Parosh Abdulla and Bengt Jonsson). Arbetet bedrivs i samarbete med grupper vid RISE SICS (Luca Mottola, Shahid Raza, Thiemo Voigt) som bl.a. utvecklat ConTiki.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i datavetenskap eller ett liknande ämne, med fokus på en eller flera relevanta områden såsom programanalys, kompilatorteknik, formell verifiering, testning, säkerhet, programvaruteknik, och liknande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i de ämnen som nämnts. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att självständigt genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom projektet aSSIsT och institutionen.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, relevanta publikationer och övriga dokument. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga minst 2 rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år.  Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson (mailto:[email protected]) och Kostis Sagonas (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 7 juli 2022, UFV-PA 2022/2133.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till två postdoktorer i reglerteknik

Ansök    Maj 18    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info finns via http://www.it.uu.se.

Vid  utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Ett viktigt mål är att utveckla matematiska modeller som kan beskriva verkliga dynamiska fenomen så att maskiner och människor mer effektivt kan agera i världen runt oss. Optimeringsmetoder är centrala i fältet eftersom de utnyttjas såväl inom reglerteknik som maskininlärning och systemidentifiering. För beskrivning av dynamiska system är kvantifiering av osäkerhet viktig och möjliggör design av algoritmer med garanterad prestanda.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid Delft University of Technology, University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Alto University.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Du kommer att ingå i https://www.andre-teixeira.eu/uu-sec-lc-lab.htmlvid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Laboratoriet bedriver interdisciplinär forskning av både teoretisk och tillämpad karaktär i skärningspunkten mellan cybersäkerhet, reglerteori och maskininlärning. Visionen är att utveckla en metodologisk bas för dimensionering av intelligenta autonoma beslutsfattande system som är säkra och kan motstå illvilliga attacker

I ditt arbete kommer du intensifiera vår forskning (med både metodutveckling och tillämpningar) inom säker inlärning och reglersystem. Möjlighet finns att forska på tillämpningar inom t.ex. vattennätverk, smarta nät eller robotteknik. Tjänsten kan även innefatta undervisning i närliggande ämnen.

Två konkreta exempel på potentiella forskningsprojekt anges kort nedan. Som sökande får du gärna ange det projekt du är mest intresserad av, men detta val är inte bindande.

Projekt 1: Säkra inlärnings- och styrsystem
Tjänsten är en del av projektet “https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html” som finansieras inom SSF:s program Framtidens forskningsledare. Projektet syftar till att utveckla metoder för att, under osäkerhet, hantera de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår i beslutsfattande system för styrning och maskininlärning. Den metodologiska frågeställningen är att föreslå och analysera nya probabilistiska riskmått och optimeringsbaserade designmetoder som tar hänsyn till en attacks konsekvenser och detekterbarhet, samt modellosäkerhet och kännedom om angriparens strategi. Genom att kombinera relevanta metoder inhämtade från reglerteori, förstärkningsinlärning, optimeringslära och spelteori ämnar projektet att föra fram forskningsfronten inom säkra reglersystem och maskininlärning.

https://www.andre-teixeira.eu/projects_SSF_FFL7.html.

Projekt 2: Resiliens i storskalig kritisk infrastruktur
Tjänsten finansieras av ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Resilience, Safety and Security in Tree-structured Civil Networks”. Civila infrastrukturnätverk är kritiska för det moderna samhället då de distribuerar resurser och skyddar samhället från faror. Den civila infrastrukturens motståndskraft mot störande händelser är det övergripande ämnet för projektet.

Huvudsyftet med projektet är att ta fram en sammanhängande systemteoretisk plattform för resiliensanalys av civila infrastrukturnätverk, samt resiliensinformerad styrning av dessa. Hänsyn måste tas till störande händelser som haverier, naturrisker och cyberattacker.

Projektet kommer att genomföras inom tre huvudområden: Matematisk modellering av civila infrastrukturnätverk under störningar; Modellbaserad bedömning av resiliens via operativa index; Resiliensinformerad styrning av nätverken. Genomförbarheten och effektiviteten av de utvecklade matematiska modellerna och algoritmerna förväntas utvärderas med avseende på stadsvatten- och avloppsnätverk.

https://www.andre-teixeira.eu/projects.html

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor André Teixeira (phone: +46  18-471 5414, email: [email protected]) och Biträdande universitetslektor Per Mattsson (phone: +46  18-471 3168, email: [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 29 juli 2022, UFV-PA 2022/1871.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom Maskininlärning och dess användning för dynamiska system

Ansök    Jun 20    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid avdelningen för systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för inlärning, resonerande och beslutsfattande baserat på data.

Ett övergripande mål är att förbättra både människors och maskiners förståelse av komplexiteten i den verkliga världen. En viktig del i vår forskning är probabilistiska modeller som gör att vi systematiskt kan representera och hantera den osäkerhet som finns i alla data. Data och inlärningsalgoritmer är även de viktiga beståndsdelar i vår forskning. Det är fortfarande en stor utmaning att utveckla effektiva och exakta inlärningsalgoritmer som kan hantera högdimensionella modeller, datarika applikationer, komplexa modellstrukturer och olika datakällor som uppstår i många av de dataanalysproblem som vi för närvarande står inför.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Du kommer att ansvara för utvecklingen av flexibla modeller (djupa neurala nätverk) för modellering och analys av system som förändras över tid. Detta inkluderar betydande element av grundforskning inom maskininlärning och även tillämpad forskning i samarbete med forskare inom medicin. Den tillämpade forskningen består av modellering av hosta utgående från inspelat ljud.
Tjänsten innebär forskning till största del och en mindre del undervisning ingår också. Du förväntas driva ditt projekt självständigt och du har frihet att utveckla dina egna idéer inom den övergripande ramen för projektet. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du arbetar nära experter inom djupinlärning, statistik, signalbehandling och medicin. Som postdoktor vid institutionen för informationsteknologi kommer du att kunna dra nytta av den starka forskningsmiljön vid Uppsala universitet inom maskininlärning.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i maskininlärning eller liknande ämne eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i maskininlärning eller liknande ämne. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

För att komma ifråga för tjänsten ska du ha goda kunskaper inom maskininlärning (specifikt djupinlärning och modellering av sekvenser/dynamiska system), samt en självmotiverad och kreativ personlighet och ett stort intresse för såväl grundforskning som tillämpad forskning. Eftersom projektet kräver samarbete med forskare både inom och utanför gruppen bör du ha god social kompetens. Du ska kunna kommunicera obehindrat på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om djupinlärning, inkluderande praktisk erfarenhet av tillhörande mjukvaruverktyg.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En meritförteckning (CV),
- Publikationslista,
- Upp till fem utvalda publikationer i elektronisk form,
- Beskrivning av din nuvarande och tidigare forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida),
- Kontaktinformation till två referenser,
- Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst samt ange tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Schön (tel: 018-471 2594, e-post: [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juli 2022, UFV-PA 2022/2574.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom Maskininlärning inom cellbiologi

Ansök    Maj 5    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Tjänsten är delad mellan Prof.

Thomas Schön vid Institutionen för informationsteknologi och Prof. Johan Elf vid Institutionen for cell och molekylärbiologi (ICM). Genom samarbetet skapas möjligheten att utveckla nya djupinlärningsbaserade metoder för att studera biologiska processer av central betydelse. Det finns även utmärkta möjligheter att interagera med ledande forskningsgrupper i Sverige genom våra anknytningar till nätverket WASP (https://wasp-sweden.org/) och inom Europa genom våra anknytningar till nätverket ELLIS (https://ellis.eu/).

Institutionen för informationsteknologi har en framskjuten position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Thomas Schön utvecklar både teori och konkreta verktyg för datadriven inlärning, resonerande, samt agerande för att förbättra både människors och maskiners förståelse av komplexiteten i den verkliga världen. Fokus ligger på probabilistiska modeller som gör det möjligt att systematiskt representera och hantera osäkerheten som finns i mätdata. Mer info: http://user.it.uu.se/~thosc112/index.html. Johan Elfs forskargrupp vid programmet för molekylär systembiologi arbetar tvärvetenskapligt för att undersöka livet på molekylnivå med hjälp av storskalig genteknik och känsliga mätmetoder. Mer info: https://elflab.icm.uu.se/. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Du kommer att ansvara för utvecklingen av flexibla modeller (såsom t.ex. djupa neurala nätverk eller Gaussprocesser) för analys av mätsekvenser från flera instanser av ett studieobjekt som förändras över tid. Detta inkluderar betydande element av grundforskning inom maskininlärning och i samarbete med forskare inom cellbiologi (på ICM) kommer du att använda dessa modeller för att härleda en 4D-struktur av den bakteriella kromosomen utifrån bildsekvenser. En sådan struktur skulle ha stor betydelse för cellbiologin som forskningsfält och besvara många hittills olösta frågor om kromosomstrukturens inverkan på genreglering samt mikrobiell fysiologi and patologi.

Tjänsten innebär forskning på heltid. Du förväntas driva ditt projekt självständigt och du har frihet att utveckla dina egna idéer inom den övergripande ramen för projektet. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du arbetar nära experter inom djupinlärning, statistik, signalbehandling, mikrobiologi, mikrofluidik samt bildanalys. Som postdoktor vi institutionen för informationsteknologi kommer du att kunna dra nytta av den starka forskningsmiljön vid Uppsala universitet inom maskininlärning. Samtidigt innebär samarbetet med ICM en god inblick i hur data genereras och möjligheten att påverka tillgången på träningsdata.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i inom maskininlärning, signalbehandling, beräkningsintensiv statistik, eller närliggande område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i inom maskininlärning, signalbehandling, beräkningsintensiv statistik, eller närliggande område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

För att komma ifråga för tjänsten ska du ha goda kunskaper inom maskininlärning (specifikt djupinlärning eller modellering av sekvenser/dynamiska system), samt en självmotiverad och kreativ personlighet och ett stort intresse för grundforskning. Eftersom projektet kräver samarbete med forskare både inom och utanför gruppen bör du ha god social kompetens. Du ska kunna kommunicera obehindrat på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Publikationer vid ledande konferenser inom maskininlärning är en fördel.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En meritförteckning (CV),
- Publikationslista,
- Upp till fem utvalda publikationer i elektronisk form,
- Beskrivning av din nuvarande och tidigare forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida),
- Kontaktinformation till två referenser,
- Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst samt ange tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Schön (tel: 018-471 2594, e-post: [email protected]) eller Professor Johan Elf (tel: 018-471 4678, e-post: [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 9 juni 2022, UFV-PA 2022/1600.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i bildanalys med inriktning mot datorbaserad samhällsvetenskap

Ansök    Maj 10    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Vi söker en postdoktor i bildanalys med inriktning mot datorbaserad samhällsvetenskap inom ramen för ett nyligen finansierat projekt som studerar bilders roll i politiska idéers spridning och förankring.

Värd för tjänsten är Uppsala University Information Laboratory (https://uuinfolab.github.io), en växande tvärvetenskaplig forskargrupp som utför grundläggande och tillämpad forskning i skärningspunkten mellan informationsutvinning, sociala nätverksanalyser, och datorbaserad samhällsvetenskap. InfoLab är en del av det EU-finansierade Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder och har flera pågående samarbeten med Vetenskapsområdet för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Uppsala Universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Det här projektet studerar bilders roll i politiska idéers spridning och förankring, och ytterst hur visuell politik bidrar till att forma den politiska agendan. För att förstå makten över dagordningen i en digitaliserad tid måste vi ta hänsyn till politikens visuella dimension. Visuell politik är alltmer framträdande i den digitaliserade offentligheten, där bildburen (des)information sprids snabbt. Vi vet att bilder utgör en kraftfull form av politisk kommunikation, att visuell kommunikation upplevs som övertygande och påverkar människors uppfattningar om en mängd frågor. Samtidigt vet man fortfarande överraskande lite om de aktörer som använder bilder för att främja politiska idéer, vilka mekanismer som är i spel, och ännu mindre vilken inverkan denna aktivitet har på det offentliga samtalet.

Din roll i projektet blir att tillämpa och utveckla bildanalys metoder som lämpar sig för att analysera storskaliga och komplexa visuella spridningsfenomen.

Denna 2-åriga postdoc-tjänst fokuserar på forskning och omfattar en begränsad mängd undervisning (20%).

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datalogi, bildanalys eller relaterat ämne, eller i ett beräkningsrelaterat ämne med koppling till bildanalys. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Ett krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av forskning om datorbaserad bildanalys, i form av antingen metodutveckling eller analys.

God kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att studera online data och i samhällsvetenskaplig forskning är meriterande.

Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst, ditt intresse för området, och hur din tidigare och nuvarande forskning kan bidra till detta ämne (max 2 sidor). Ange tidigast möjliga anställningsdatum.
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt gällande centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matteo Magnani (mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1583.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom tillförlitlig människa-robotinteraktion

Ansök    Maj 10    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktorn kommer att tillhöra Avdelningen för visuell information och interaktion vid Institutionen för informationsteknologi, Laboratoriet för social robotik.

Institutionen för informationsteknologi har ca 300 anställda och bedriver forskning och utbildning i ett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. På avdelningen för visuell information och interaktion samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.it.uu.se.

Laboratoriet för social robotik vid Uppsala universitet (https://usr-lab.github.io/) har som mål att designa och utveckla robotar som lär sig att interagera med människor och därigenom skapa fördelar för både individer och samhället i stort, till exempel inom sådana områden som utbildning, e-lärande och hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Området handlar om att föra samman tvärvetenskaplig expertis för att adressera nya utmaningar inom området social robotik, inklusive ömsesidig människa-robot sam-anpassning. Det senaste inom robotteknik används, till exempel Pepper-, Nao- och Furhatplattformarna. 

Postdoktorprojektet kommer handledas av Ginevra Castellano och Katie Winkle.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Postdoktorstjänsten är en del av Horizon Europe SymAware-projektet (Symbolic logic framework for situational awareness in mixed autonomy) och kommer att fokusera på design av “human-in-the-loop” design och automationsmetoder för för etisk och tillförlitlig medvetenhet i interaktion mellan människa och robot. Specifika ämnen av intresse inkluderar systemtransparens, mänsklig tillsyn och rättvisa i social interaktion med autonoma fordon och system med flera drönare.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i människa-robotinteraktion eller eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i människa-robotinteraktion eller eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Goda programmeringskunskaper och vilja att arbeta i ett tvärvetenskapligt team krävs. Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Personliga egenskaper, såsom noggrannhet och/eller ett strukturerat förhållningssätt, är också ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av programmering av robotar, maskininlärning och att genomföra experimentellt användarstudier är meriterande. Ämnet är mycket tvärvetenskapligt och kräver intresse för humancentered design, samhällsvetenskap och psykologi. Ett intresse för sociala och etiska konsekvenser av AI och robotik är särskilt meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver motiveringen till att söka denna tjänst, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), med kopior av examensbevis, samt en länk till en elektronisk version av PhD ”thesis” (eller en sammanfattning om examensarbetet pågår) och ev. publikationer, samt kontaktinformation till tre referenspersoner. Vi vill också veta tidigast möjliga startdatum.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Ginevra Castellano, [email protected], +46704250200

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1730.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom databaserad IoT cybersäkerhet

Ansök    Mar 10    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Intrusion Detection Systems (IDS) är en kritisk komponent för en effektiv försvarsstrategi för IoT-system. Syftet med projektet är att tillhandahålla tekniker som säkerställer sekretess samt skapandet av offentliga dataset för att möjliggöra robust IDS. Specifikt fokuserar projektet på datagenerering med testbäddar och metoder för syntetisk attackdata och privat kunskapsdelning baserad på sekretessbevarande tekniker som federerad- och transfer learning.

Tjänsten är på två år och omfattar förutom forskning även avdelningsuppgifter (främst undervisning) på högst 20%.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Forskningserfarenhet inom datornätverk, maskininlärning, informationssäkerhet, och dataanalys. 

Ett genuint intresse och nyfikenhet för ämnet och utmärkta analytiska och kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av federerat learning, transfer learning, GAN och programmering av distribuerade system.

Ansökan måste innehålla:

- Ett personligt brev som kort beskriver din motivation för att söka tjänsten och projektet och tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
- En meritförteckning (CV).
- En lista över publikationer.
- Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsplan som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och ett förslag för framtida aktiviteter (max 1 sida).
- Kontaktinformation för två referenser.
- En kopia av relevanta betygsdokument (översatt till svenska eller engelska).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Christian Rohner, mailto:[email protected] universitetslektor Andreas Johnsson, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2022, UFV-PA 2022/846.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom ett hållbart Internet

Ansök    Mar 14    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har cirka 280 anställda, varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Postdoktortjänsten är placerad vid Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi2). Avdelningen för visuell information och interaktion bedriver forskning inom ett antal områden från bildanalys, social robotik, till människa-dator-interaktion. Postdoktor-tjänsten är inom forskningsområdet hållbar människa-dator-interaktion (S-HCI). Som postdoktor kommer du att arbeta i nära samarbete med professor Mike Hazas i två finansierade projekt. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Projekt och arbetsuppgifter
Internet och onlinetjänster och enheter står för cirka 9% av den globala efterfrågan på elektricitet, och upptar ungefär samma andel av elektricitet i många utvecklade ekonomier. Tillväxten i energiåtgången för onlinetjänster och datatrafik som samhället är beroende av visar inga tecken på att avta, med cirka 20% årlig tillväxt i nätverkstrafik. Återhållsamma (konservativa) modeller spår att onlinetjänster och enheter kommer att stiga till cirka 19% av den totala globala elektricitetskonsumtionen under det kommande decenniet.

Projektet Solar Internet är finansierat av Energimyndigheten och utforskar design av internettjänster utifrån begränsningsbaserade designprinciper och -mönster för interaktionsdesign. Genom premissen att elektricitet och Internet alltid är tillgängligt, designas tillväxt in i varje nytt system. I detta projekt utvecklas prototyper utifrån konceptet ”soldrivet Internet”, som en plattform för att utmana ett mer energimedvetet Internetanvändande. För varje kvadratmeter solceller skulle ett svenskt hushåll, vintertid, kunna konsumera 50MB data per dag, eller en minut strömmad video. Detta ger ett direkt sätt att kommunicera resurskostnaderna för Internetanvändning i termer av timmar-av-solljus-kostnader. Projektet kan ses som ett svar på webtjänsters ökande energikostnader och tillhörande miljöpåverkan, men söker också att utforska sätt att designa för konsumtionssätt som inte utgår från en konstant tillgång till energi eller innehåll. Det soldrivna Internet fungerar som en möjlig, men spekulativ, kontext att utforska begränsningsbaserad interaktionsdesign inom. Möjliga arbetsuppgifter är: implementera interventioner (såsom bandbreddsbegränsning, låg-resurswebbsidor) som efterliknar begränsningar av onlinetjänster i ett soldrivet Internet; genomföra en studie i verklig miljö med 10 hushåll; leda författandet av en vetenskaplig artikel om energi och de sociala konsekvenserna av den medierade kommunikationen av ett soldrivet Internet.

“Utvecklandet av Internetmikroskopet” är ett projekt finansierat av Internetstiftelsen. Projektet ska bygga ett mätningsverktyg för distribution via post, som möjliggör insamlandet av vilka webtjänster ett hushåll nyttjar, samt hushållsmedlemmars aktivitet, under en kortare tidsperiod (exempelvis ett dygn). Genom att utveckla och bygga ett robust mätningsverktyg kommer att möjliggöra, i en uppföljande studie, att kunna samla in data från tusentals frivilliga hushåll i Sverige. På denna skala kommer vi kunna se hur onlinetjänster används, beräkna deras energiefterfrågan, samt koppla det till deras betydelse och mening i vardagen. Denna kunskap kan i sin tur möjliggöra företag och myndigheter att utforma policy för ett hållbart Internet som stödjer vardagslivet på ett meningsfullt sätt. Möjliga arbetsuppgifter inbegriper: utveckla och verifiera en mjukvara för att samla in nätverksdata, utveckla mjukvara för anonymisering av dataset och att aggregera den insamlade datan i specifika tjänster (t ex strömning av video och sociala media); utvärdera en mjukvara som loggar användningstid (smartphoneapp); genomföra en pilotstudie med 20 hushåll i Sverige.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inbegriper forskning i de två projekten beskrivna ovan och inkluderar en viss mängd undervisning och administration, men inte mer än 20%. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen datavetenskap med inriktning mot datakommunikation, hållbar människa-dator-interaktion eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap med inriktning mot nätverkande system, hållbar människa-dator-interaktion. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Mycket goda kunskaper i engelska (både i tal och skrift) är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med studiedeltagare i deras hem.
Forskningserfarenhet direkt eller nära kopplad till miljömässig hållbarhet eller energiefterfrågan.
Erfarenhet av utveckling av inbäddade system och mjukvaruanalys av data.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde i maj 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mike Hazas, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2022, UFV-PA 2022/857.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Amanuens

Ansök    Apr 21    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du delta i forskningsprojektet INVIVE (https://www.it.uu.se/research/scientific_computing/project/rbf/biomech). Dina arbetsuppgifter kommer vara fokuserade på segmentering av den mänskliga diafragman från 3D-datortomografibilder. Du kommer handledas av en expert inom området.

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För denna anställning är det också ett krav att du har kunskaper inom fysiologi. Goda färdigheter när det gäller muntlig kommunikation på svenska och engelska är också ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter av att tolka eller segmentera radiologiska bilder är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till 2022-06-15, enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2022-05-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elisabeth Larsson, 018-471 2768, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2022, UFV-PA 2022/1460.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Upp till fem postdoktorer i datorteknik

Ansök    Mar 3    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Postdoktortjänsterna är placerade vid Avdelningen för Datorteknik, som bedriver världsledande forskning inom ett antal områden relaterade till framtida datorsystem. Avdelningen har idag cirka 55 anställda, bland annat 10 professor, 6 universitetslektorer, 12 forskare och postdoktorer, och 25 doktorander. För mer information, se http://www.it.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter / Beskrivning av ämnesområdet:
Avdelningen för Datorteknik planerar att anställa upp till fem postdoktorer för att förstärka sin pågående forskning inom ett antal kärnområden: modellering, konstruktion, och analys inom datorarkitektur, datakommunikation, och inbyggda system. Avdelningens forskning omfattar både teoretiska och tillämpade frågeställningar, och rekryteringen vänder sig åt sökande inom alla områden som idag finns på avdelningen. Varje postdoktor kommer att placeras i en forskargrupp inom avdelningen, men vi uppmuntrar speciellt ansökningar från kandidater som är intresserade av att samarbeta med flera av våra forskningsgrupper och forskningsprojekt. Relevanta forskningsgrupper och projekt är:

- Algoritmisk verifiering och testning, speciellt av parallella program;
- Datakommunikation, speciellt forskning inom “backscatter” kommunikation och “battery-free” kommunikation;
- Datorarkitektur, speciellt forskning inom mikroarkitektur, säkerhet, “network-on-chip”, hårdvara/mjukvara co-design, och minnesarkitekturer;
- Inbyggda system, speciellt modellering, konstruktion, och analys av inbyggda system som tillåter dynamisk uppgradering, och schemaläggning för flerkärniga system;
- Säkerhet, speciellt säkerhet för sakernas internet, och metoder för mjukvarusäkerhet såsom verifiering och testning;
- Persistens i energisnåla inbyggda system och sakernas internet, samt system som använder sig av “energy harvesting”;
- Tillämpning av maskininlärning inom datorteknik och datorkommunikation.

För mer information hänvisar vi till https://www.it.uu.se/research/computer_systems.

Anställningen kan omfatta undervisning (max 20%) på svenska eller engelska beroende på tillgänglighet och sökandens kompetens och intresse.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i datavetenskap, datorteknik eller annat för ämnet relevant område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Språkfärdighet i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Publikationer, med sökande som huvudförfattare, i högt värderade tidskrifter och "konferensproceedings" är en viktig merit. Den sökande bör kunna demonstrera erfarenheter från gruppsamarbete, vara bra på att ge och ta emot konstruktiv kritik och ha en dokumenterad förmåga av kritiskt tänkande och strukturerat arbete.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att fästas vid den vetenskaplig skickligheten. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella den aktuella forskningen samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Avdelningen för Datorteknik.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en (max 2 sidor) beskrivning av den sökandes motivering för att söka tjänsten, inkluderande en beskrivning av forskningsintressen, de mest relevanta kvalifikationerna, en kort beskrivning av de vetenskapliga bidragen i doktorsavhandlingen, och en beskrivning hur den sökandes bakgrund passar till avdelningens forskargrupper och projekt. Beskrivningen ska speciellt tydliggöra möjliga samarbeten med flera grupper. Ansökan ska också innehålla en fullständig meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia eller länk till doktorsavhandlingen (åtminstone ett utkast), en fullständig publikationslista med de fem viktigaste publikationerna markerade med en beskrivning av kandidatens insats i dessa fem publikationerna, samt andra relevanta forskningsbidrag. Ansökan skall också innehålla tidigaste möjliga tillträdesdatum. Dessutom ska sökanden tillhandahålla två rekommendationsbrev från referenspersoner. Breven skickas direkt av dessa till universitetets antagningssystem (eller via epost till mailto:[email protected] med tjänstens referensnummer som ämnesrad.)

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson, mailto:[email protected] eller David Black-Schaffer, mailto:[email protected]uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2022, UFV-PA 2022/605.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom epidemiologi och sjukdomsmodellering

Friska djur - trygga människor Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. SVA utgör en del av det svenska smittskyddet och samverkar med en rad andra myndigheter. I och med vårt samhällsviktiga uppdrag är SVA är också en del... Visa mer
Friska djur - trygga människor


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. SVA utgör en del av det svenska smittskyddet och samverkar med en rad andra myndigheter. I och med vårt samhällsviktiga uppdrag är SVA är också en del av det civila försvaret. SVA har cirka 370 anställda och är belägen på Ultunaområdet, Uppsala.  
Du kommer att vara placerad vid avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll, sektionen för epidemiologiska metoder.

Vi är ett team med kompetens inom ett brett spektrum av epidemiologiska metoder och spetskompetens när det gäller tillämpning av dessa för sjukdomsövervakning. Vårt fokus är epidemiologisk analys och verktyg som ökar vår förståelse av djurhälsodata. Vi forskar, utför uppdrag och ger råd åt både nationella och internationella myndigheter och organisationer. Vårt team består av medarbetare från olika länder, och kommunikationen inom gruppen hålls vanligtvis på engelska.

Projektet
Vårt nya forskningsprojekt ”Bromsa smittspridningen av Mycoplasma bovis och skydda fria besättningar” tar avstamp i frågeställningar kring förebyggande smittskyddsåtgärder för ökad djurvälfärd, och fokus är att undersöka sambanden mellan åtgärder, djurvälfärd och ekonomi. Mycoplasma bovis (M. bovis) orsakar stora problem med sjukdom och hög dödlighet hos kalvar. Smittan sprids via djurförflyttningar och är idag ett stort problem vid förmedling av kalvar som i samband med transport och insättning i ny miljö utvecklar sjukdom och sprider smittan vidare i den nya besättningen. M. bovis orsakar djurlidande och stora kostnader i smittade besättningar. Syftet med projektet är att öka kunskapen om epidemiologin kring M. bovis och att föreslå bekämpningsstrategier för att bromsa smittspridningen. Doktorandarbetets fokus kommer att ligga på epidemiologi och matematisk modellering.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Växa Sverige. Du som får tjänsten registreras som forskarstuderande vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) vid SLU med målet att avlägga en doktorsexamen efter 4–5 års forskarstudier.

Arbetsuppgifter
Dina uppgifter kommer att bestå av att använda epidemiologiska och statistiska metoder för att studera djurförflyttningar med syfte att förstå regionala mönster och förändringar över tid. Dessutom kommer du att utveckla en spridningsmodell för M. bovis som inkluderar spridning inom och mellan besättningar, samt utvärdera effekter genom datorsimuleringar av bekämpningsstrategier i nötpopulationen med avseende på provtagning, förekomst. och ekonomi. I din forskarutbildning ingår också doktorandkurser, exempelvis inom vetenskaplig publicering och epidemiologi. Dessutom ingår skriftlig och muntlig presentation, vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering och kritiskt tänkande. 

En mindre andel av dina arbetsuppgifter kommer utgöras av avdelningens löpande arbete, där din roll framför allt kommer att vara att ge dataanalytiskt stöd i vårt arbete med sjukdomsövervakning, rapportering och beredskap.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en utbildning på universitetsnivå inom programmering och dataanalys, gärna med inriktning mot biostatistik eller kvantitativ epidemiologi, maskininlärning, datavisualisering eller spatial analys. Alternativt har du en magisterexamen i veterinärmedicin/husdjurvetenskap/biologi eller en liknande examen, och ett mycket stort intresse för och erfarenhet av hantering och analys av stora datamängder och programmering.

Vid tillsättning av tjänsten kommer vi lägga stor vikt på personliga egenskaper, att du är gruppinriktad, villig att lära dig av andra, dela med dig av din kunskap och stötta andra i vårt team. Det är ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska (alternativt norska/danska) och engelska, både muntligt och skriftligt.

Meriterande
Det är meriterande att du har erfarenhet från arbete med smittskydd och analys av djurhälsodata, och/eller erfarenhet från myndighetsarbete och sjukdomsberedskap. Du bör även ha ett starkt intresse för att omsätta forskningsresultaten i praktiken.

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Amanuens

Ansök    Feb 21    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid avdelningen för systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för inlärning, resonerande och agerande baserat på data.

Ett övergripande mål är att förbättra både människors och maskiners förståelse av komplexiteten i den verkliga världen. En viktig del i vår forskning är probabilistiska modeller som gör att vi systematiskt kan representera och hantera den osäkerhet som finns i alla data. Data och inlärningsalgoritmer är även de viktiga beståndsdelar i vår forskning. Det är fortfarande en stor utmaning att utveckla effektiva och exakta inlärningsalgoritmer som kan hantera högdimensionella modeller, datarika applikationer, komplexa modellstrukturer och olika datakällor som uppstår i många av de dataanalysproblem som vi för närvarande står inför.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter omfattar medverkande i ett av våra forskningsprojekt rörande användandet av djupinlärning för automattolkning av EKG mätningar. Konkret innebär detta implementation av djupinlärning för regression, samt utvärdering av resultat med hjälp av stora datamängder.

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Kurser inom statistisk maskininlärning, probabilistiska modeller och djupinlärning är krav. Goda studiemeriter, inklusive mycket goda kunskaper inom matematik och programmering. God kunskap och erfarenhet av att använda PyTorch för djupinlärning i en större omfattning än vad som erhålls enbart genom kurser. Du ska kunna kommunicera obehindrat på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av variational inference och dess användning inom djupinlärning är starkt meriterande. Som person är du kreativ, noggrann och har ett strukturerat angreppssa?tt. Vid urval bland de so?kande bedo?ms fo?rma?gan att sja?lvsta?ndigt driva sitt arbete frama?t, att samarbeta med andra, att ha ett professionellt fo?rha?llningssa?tt samt att analysera och arbeta med komplexa problem. Efter beho?righetskraven kommer stor vikt att la?ggas vid personliga egenskaper och personlig la?mplighet.

Om anställningen 
Anställningen är 5 månader, tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 50%. Tillträde omgående. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Beijer Professor Thomas Schön, 073 – 5933887, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2022, UFV-PA 2022/564.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom djupinlärningsbaserade metoder för strukturbestämning

Ansök    Jan 31    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Tjänsten är delad mellan Prof.

Thomas Schön vid Institutionen för informationsteknologi och Prof. Johan Elf vid Institutionen for cell och molekylärbiologi (ICM). Genom samarbetet skapas möjligheten att utveckla nya djupinlärningsbaserade metoder för att studera biologiska processer av central betydelse. Det finns även utmärkta möjligheter att interagera med ledande forskningsgrupper i Sverige genom våra anknytningar till nätverket WASP (https://wasp-sweden.org/) och inom Europa genom våra anknytningar till nätverket ELLIS (https://ellis.eu/).

Institutionen för informationsteknologi har en framskjuten position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Thomas Schön utvecklar både teori och konkreta verktyg för datadriven inlärning, resonerande, samt agerande för att förbättra både människors och maskiners förståelse av komplexiteten i den verkliga världen. Fokus ligger på probabilistiska modeller som gör det möjligt att systematiskt representera och hantera osäkerheten som finns i mätdata. Mer info: http://user.it.uu.se/~thosc112/index.html. Johan Elfs forskargrupp vid programmet för molekylär systembiologi arbetar tvärvetenskapligt för att undersöka livet på molekylnivå med hjälp av storskalig genteknik och känsliga mätmetoder. Mer info: https://elflab.icm.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
Du kommer att ansvara för utvecklingen av flexibla, icke-parametriska modeller för analys av mätsekvenser från flera instanser av ett studieobjekt som förändras över tid. I samarbete med forskare på ICM kommer du att använda dessa modeller för att härleda en 4D-struktur av den bakteriella kromosomen utifrån bildsekvenser. En sådan struktur skulle ha stor betydelse för cellbiologin som forskningsfält och besvara många hittills olösta frågor om kromosomstrukturens inverkan på genreglering samt mikrobiell fysiologi and patologi.

Tjänsten innebär forskning på heltid. Du förväntas driva ditt projekt självständigt och du har frihet att utveckla dina egna idéer inom den övergripande ramen för projektet. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du arbetar nära experter inom djupinlärning, statistik, signalbehandling, mikrobiologi, mikrofluidik samt bildanalys. Som postdoktor vi institutionen för informationsteknologi kommer du att kunna dra nytta av den starka forskningsmiljön vid Uppsala universitet inom maskininlärning. Samtidigt innebär samarbetet med ICM en god inblick i hur data genereras och möjligheten att påverka tillgången på träningsdata.

Kvalifikationskrav
Doktorsexameninom maskininlärning, signalbehandling, beräkningsintensiv statistik, eller närliggande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom maskininlärning, signalbehandling, beräkningsintensiv statistik, eller närliggande område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

För att komma ifråga för tjänsten ska du ha goda kunskaper inom maskininlärning (specifikt modellering av dynamiska system), samt en självmotiverad och kreativ personlighet och ett stort intresse för grundforskning. Eftersom projektet kräver samarbete med forskare både inom och utanför gruppen bör du ha god social kompetens. Du ska kunna kommunicera obehindrat på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Publikationer vid ledande konferenser inom maskininlärning är en fördel.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En meritförteckning (CV),
- Publikationslista,
- Upp till fem utvalda publikationer i elektronisk form,
- Beskrivning av din nuvarande och tidigare forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida),
- Kontaktinformation till två referenser,
- Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst samt ange tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Schön (tel: 018-471 2594, e-post: [email protected]) eller Professor Johan Elf (tel: 018-471 4678, e-post: [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2022, UFV-PA 2022/264.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom "data analytics" och maskininlärning

Ansök    Feb 1    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning
Forskning. Undervisning med max 20% kan komma att ingå.

Städer i världen är för närvarande under snabb övergång till en miljö med låga koldioxidutsläpp, hög levnadsstandard och resurseffektiv ekonomi. Data från olika källor (t.ex. Sakernas Internet, smarta system) och miljö (t.ex. vatten, energi, trafik och byggnader) anses vara den mest värdefulla tillgången i en smart stad men heterogeniteten av data gör det svårt att samla, kombinera, analysera och använda den. Artificiell intelligens och dataanalys är värdefulla tekniker för att behandla denna utmaning.

Vi söker nu en forskare för att leda ett projekt finansierat av Energimyndigheten, som utvärderar effekterna av covid-19-pandemin på elkonsumtionsmönster i bostäder, offentliga och kommersiella sektorer i Sverige. Projektet kommer att bidra till utformningen och utvecklingen av ny vetenskap, såsom:

Maskininlärningsalgoritmer för att extrahera korrelationer, upptäcka mönster och göra förutsägelser baserade på stora mängder energidata Dataanalys och optimering för smarta stadsapplikationer, som smarta energisystem Intervjuer med aktörer och invånare om förändringar i energiförbrukningen som gjorts under pandemin och som förväntas efter pandemin Rådgivning, rapportering och resultatpresentation till aktörer inom energisektorn

Den sökandes uppgifter inkluderar förbearbetning och analys av stora mängder energidata, intervjuer med aktörer, skrivande av publikationer och projektadministration. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med ”Uppsala Smart Energy Research (USER)”-gruppen.

Kvalifikationskrav


- Doktorsexamen inom datavetenskap eller närliggande, för ämnet relevanta, områden.
- Expertis inom “data analytics” och maskininlärning inklusive tidsserieanalys
- Erfarenhet av att hantera stora mängder av energidata
- Erfarenhet av att genomföra och analysera intervjuer
- Goda programmeringskunskaper i R och kan genomföra analys i R och Python
- God förmåga till kommunikation i tal och skrift på engelska
- Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande genom “peer-reviewed” tidskriftsartiklar

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av att hantera datakvalitetsfrågor och “data preprocessing” i stora datamängder
- God förmåga att arbeta självständigt
- God förmåga till samarbete i en internationell grupp
- Erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team
- Grundläggande förmåga till kommunikation i tal och skrift på svenska

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla max. 3 rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2023-06-30. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. David Black-Schaffer,
mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2022, UFV-PA 2022/252.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Nov 8    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vid avdelningen för systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för inlärning, resonerande och agerande baserat på data.

Ett övergripande mål är att förbättra både människors och maskiners förståelse av komplexiteten i den verkliga världen. En viktig del i vår forskning är probabilistiska modeller som gör att vi systematiskt kan representera och hantera den osäkerhet som finns i alla data. Data och inlärningsalgoritmer är även de viktiga beståndsdelar i vår forskning. Det är fortfarande en stor utmaning att utveckla effektiva och exakta inlärningsalgoritmer som kan hantera högdimensionella modeller, datarika applikationer, komplexa modellstrukturer och olika datakällor som uppstår i många av de dataanalysproblem som vi för närvarande står inför.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid University of Cambridge, University of Oxford, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Aalto University. Det finns även utmärkta möjligheter till samarbeten med ledande forskningsgrupper i Sverige och Europa genom våra anknytningar till WASP (https://wasp-sweden.org/) och ELLIS society (https://ellis.eu/).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en 2-årig postdoktorstjänst med finansiering från Kjell and Märta Beijer stiftelsen och Tandem Forest Values programmet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Tjänsten inkluderar utveckling av teori och algoritmer som bygger på djupinlärning för att lösa regressionsproblem inom datorseende tillämpat på inversa problem. Det sistnämnda syftar på en situation där indata är brusiga indirekta observationer av bilden. Ett specifikt mål är att utvidga energi-baserade modeller för djup probabilistisk regression till inversa problem, exempelvis genom att inkludera en explicit fysikbaserad modell för att generera data från en bild. Arbetet kommer ledas av en tillämpning där man skall upptäcka inre defekter (sprickor, gren-knutar, metalliska objekt, osv) i trästockar utifrån data som är brusiga röntgenprojektioner. Tillämpningen är del av ett större internationellt samarbete som stöds av Finlands Akademi och inkluderar forskare från LUT-universitetet och Ålborgs universitet. Det övergripande målet med detta samarbete är att utveckla metoder för bildstyrd optimering av såglinjen för stockar i sågverk.

Forskningen kommer att bedrivas vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Som postdoktor kommer du att dra nytta av den starka forskningsmiljön vid Uppsala universitet inom  maskininlärning.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i matematik, signalbehandling, datalogi, eller beräkningsvetenskaper. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Sökande skall ha en stark bakgrund från maskininlärning eller signalbehandling med erfarenhet från mjukvaruutveckling inom beräkningsvetenskap eller maskininlärning baserat på Python och/eller C/C++. Slutligen skall sökande vara motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med övriga projektmedlemmar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom tomografisk bildrekonstruktion är önskvärt. Publikationer vid ledande konferenser inom maskininlärning är en betydande fördel. Som person är du kreativ, noggrann och har ett strukturerat angreppssa?tt. Vid urval bland de so?kande bedo?ms fo?rma?gan att sja?lvsta?ndigt driva sitt arbete frama?t, att samarbeta med andra, att ha ett professionellt fo?rha?llningssa?tt samt att analysera och arbeta med komplexa problem. Efter beho?righetskraven kommer stor vikt att la?ggas vid personliga egenskaper och personlig la?mplighet.

Ansökan: Ansökan ska innehålla:

- En meritförteckning (CV),
- Kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska),
- Publikationslista,
- Upp till fem utvalda publikationer i elektronisk form.
- Beskrivning av din nuvarande och tidigare forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida),
- Kontaktinformation till två referenser,
- Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst samt ange tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse men helst inte senare än 31 mars 2022. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ozan Öktem (tel: 0733-52 2185, e-post: [email protected]) eller Professor Thomas Schön (tel: 018-471 2594, e-post: [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2021, UFV-PA 2021/4202.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i digital bildbehandling

Ansök    Nov 2    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Den utlysta tjänsten är placerad på avdelningen för visuell information och interaktion vid institutionen för informationsteknologi.

Tjänsten ingår även i SciLifeLab BioImage Informatics Facility (BIIF, http://www.scilifelab.se/units/bioimage-informatics/) och Wählby Lab (http://user.it.uu.se/~cli05194/ i nära samarbete med Nilsson Lab in Molecular Diagnostics (nilssonlab.org) och in situ sekvenseringsenheten (http://www.scilifelab.se/units/in-situ-sequencing/) på SciLifeLab /Stockholms universitet. Institutionen för informationsteknologi (http://www.it.uu.se) är en bred miljö med en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Avdelningen för visuell information och interaktion samlar en unik kombination av expertis inom datoriserad bildbehandling och mänsklig datorinteraktion. SciLifeLab BIIF är administrativt placerat här och erbjuder utbildnings- och forskningsstöd inom digital bildbehandling och analys för life science-applikationer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att leda utvecklingen av robusta dataflöden – från mikroskop till slutlig analys – genom att implementera och justera bildanalysverktyg för kvantitativ analys av mikroskopidata, främst från in situ sekvensering och andra bildbaserade rumsliga omiktekniker. Mycket fokus ligger på storskalig dataanalys baserad på maskininlärning och djupinlärning/AI. Postdoc-tjänsten kommer att förläggas ungefär halvtid i Nilsson Lab, och halvtid i Wählby Lab, och inkluderar undervisning i form av hands-on workshops i digital bildbehandling och analys med life science-applikationer inom SciLifeLab BIIF.

Tjänsten är på två år och kan innehålla institutionsuppgifter (främst undervisning) på en nivå om högst 20%.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i digital bildanalys/bildbehandling eller liknande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.  

Dokumenterad erfarenhet av programmering och utveckling av digitala bildanalysmetoder är ett krav. Ett genuint intresse och nyfikenhet för ämnet samt utmärkta analytiska och kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att utveckla metoder för djupinlärning med tillämpningar inom mikroskopi är meriterande. Särskilt meriterande är färdighet i att använda och utveckla algoritmer och analyspipelines avsedda för identifiering och segmentering av celler och mikroorganismer i kultur eller i vävnadssnitt samt kvantifiering av biologiska parametrar för dessa.

Ansökan ska innehålla

- Ett följebrev som kort beskriver din motivation för att söka denna tjänst och detta projekt samt tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
- En meritförteckning (CV).
- En lista över publikationer.
- Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format.
- Ett forskningsutlåtande som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och ett förslag på framtida aktiviteter (max 1 sida).
- Kontaktinformation för två referenser.
- En kopia av relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska).
Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Carolina Wählby ([email protected]) eller Prof. Mats Nilsson ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2021, UFV-PA 2021/4058.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i e-hälsa/mental e-hälsa

Ansök    Okt 6    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Flera studier inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

Arbetsuppgifter: Personen vi söker ska främst arbeta med ett projekt med syfte att utveckla och implementera en ny version av forsknings- och behandlingsplattformen U-CARE-portalen. Med anledning av den snabba utvecklingen inom digital teknologi och att Portalen ska användas internationellt ska den nya versionen av Portalen möta mycket höga krav på funktionalitet, flexibilitet och användarvänlighet för att möta nuvarande och framtida forsknings- och teknikbehov. Alla design-, utvecklings- och forskningsaktiviteter kommer att ske i nära kontakt med forskare, hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter och deras anhöriga. Det kommer att vara ett fokus på snabb utveckling med bibehållen mycket hög kvalitet.

Kvalifikationskrav: Den som kommer att erbjudas anställningen ska ha erhållit en doktorsexamen  i Informationssystem, Informationsteknologi, eller liknande ämne under de senaste tre åren samt kunna dokumentera expertis i områden som är relevanta för anställningen. Tiden från disputation kan utökas utifrån föräldraledighet, sjukskrivning, engagemang i facket, militärtjänstgöring. Utmärkta kunskaper i skriftlig samt muntlig kommunikation på engelska samt dokumenterad erfarenhet av systermarkitektur och aktionsbaserad forskning är krav för anställningen.

Dessutom ska du ha:

- Specialistkunskap inom följande programmeringsmiljöer: C#, ASP.NET, MVC, server, jQuery och Microsoft Visual Studio.
- Erfarenhet av att utveckla och hantera digitala infrastrukturer för forskningsändamål
- Mycket god förmåga att samarbeta, bygga och bibehålla goda arbetsrelationer, anpassa kommunikation efter situation, tolka andras sätt att utrycka sina behov och önskemål, samt överföra information mellan olika sammanhang och grupper med olika perspektiv och förförståelse.
- Förmåga att handleda andras arbete
- Stark administrativ och organisatorisk förmåga
- Förmåga att arbeta effektivt i små projektgrupper

Önskvärt/meriterande:

- Vetenskapliga publikationer
- Erfarenhet av att utveckla och underhålla e-hälso infrastruktur.
- Kunskap och förmåga att hantera känsliga personuppgifter för forskningsändamål inom och utanför EU.

Arbetsplats: Inom forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa arbetar vi på kontoret vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Ansökningsförfarande: Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande

- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior av dina betyg
- Din avhandling
- Personligt brev (max två sidor)
- Fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 2021-12-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.
Anställningens omfattning: 100%
Upplysningar om anställningen lämnas av Forskargruppsledare, professor Louise von Essen, [email protected], 070 425 07 14 eller forskare Dr. Joanne Woodford, [email protected], 018-471 64 73.

Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2021, UFV-PA 2021/3608.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i datorbaserad samhällsvetenskap inom analys av desinformation

Ansök    Sep 28    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Vi söker en postdoktor i datorbaserad samhällsvetenskap inom ramen för ett nyligen finansierat EU-projekt om analys av desinformation online.

https://www.it.uu.se/research/computing_science och http://www.it.uu.se/research/group/infolab (InfoLab) är värd för tjänsten.

Mer information om att jobba och bo i Sverige finns https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Projektet NORDIS syftar till att etablera ett nordiskt observationscentrum för digitala medier med målet att upptäcka och analysera desinformationskampanjer samt producera innehåll för att stödja medier och offentliga myndigheter. I det tvärvetenskapliga teamet ingår tre akademiska institutioner förutom Uppsala - Aarhus universitet (Danmark), Universitetet i Bergen (Norge) och Helsingfors universitet (Finland) - samt faktagranskare från de deltagande länderna.

Din roll i projektet blir att leda forskningsinsatserna vid Uppsala universitet för att utveckla nya datorbaserade metoder för att förbättra förståelsen för hur problematisk information, och hur den sprids, skiljer sig från annan sorts information i samband med användning av sociala medier inom norden.

Denna 2-åriga postdoktoranställning fokuserar på forskning och omfattar en begränsad mängd undervisning (20%). 

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datalogi eller relaterat ämne, eller i ett beräkningsrelaterat ämne med koppling till data science. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Ett krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av forskning om sociala medier och onlinedata, i form av antingen metodutveckling eller beräkningsbaserad analys. 

God kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att studera informationsstörningar online är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid.
Tillträde snarast. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst, och som anger tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsöversikt som beskriver hur din tidigare och nuvarande forskning kan bidra till detta projekt (max 2 sidor).
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matteo Magnani (mailto:[email protected]) eller Davide Vega (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 1 november2021, UFV-PA 2021/3557.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom "data-driven IoT Cybersecurity"

Ansök    Sep 2    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi öppnar nu en postdoktortjänst för kvalificerade personer som är intresserade av forskning inom området datasäkerhet för IoT.

Du kommer att vara del av en ledande forskargrupp med publikationer i de mest prestigefulla konferenserna inom området.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Intrusion Detection Systems (IDS) är en kritisk komponent för en effektiv försvarsstrategi för IoT-system. Syftet med projektet är att tillhandahålla tekniker som säkerställer sekretess samt skapandet av offentliga dataset för att möjliggöra robust IDS. Specifikt fokuserar projektet på datagenerering med testbäddar och metoder för syntetisk attackdata och privat kunskapsdelning baserad på sekretessbevarande tekniker som federerad- och transfer learning.

Tjänsten är på två år och omfattar avdelningsuppgifter (främst undervisning) på högst 20%.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datavetenskap eller elektroteknik eller motsvarande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Den ideala kandidaten för tjänsten har forskningserfarenhet inom informationssäkerhet, maskininlärning och sakernas internet.

Ett genuint intresse och nyfikenhet för ämnet och utmärkta analytiska och kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av federerat learning, transfer learning, GAN och programmering av distribuerade system är till hjälp.

Ansökan måste innehålla:

- Ett personligt brev som kort beskriver din motivation för att söka tjänsten och projektet och tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
- En meritförteckning (CV).
- En lista över publikationer.
- Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsplan som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och ett förslag för framtida aktiviteter (max 1 sida).
- Kontaktinformation för två referenser.
- En kopia av relevanta betygsdokument (översatt till svenska eller engelska).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Christian Rohner , mailto:[email protected] eller Adj Prof Andreas Johnsson, mailto:and[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021, UFV-PA 2021/3172.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Var med och utveckla skogliga digitala data

Hantering av stora mängder data är en förutsättning för skogsbrukets fortsatta utveckling. Många innovativa tillämpningar återstår. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla skogens digitala guld Digitaliseringen av skogens olika processer och funktioner griper igenom alla delar av verksamheten och kommer omforma delar av dagens skogsbruk. Digitala beskrivningar av den stående skogen har, tillsammans med data från skogsmaskiner, kommit att bli värdefu... Visa mer
Hantering av stora mängder data är en förutsättning för skogsbrukets fortsatta utveckling. Många innovativa tillämpningar återstår. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla skogens digitala guld
Digitaliseringen av skogens olika processer och funktioner griper igenom alla delar av verksamheten och kommer omforma delar av dagens skogsbruk. Digitala beskrivningar av den stående skogen har, tillsammans med data från skogsmaskiner, kommit att bli värdefulla källor till kunskap om produkter och processer ur vilka flera innovativa tillämpningar har sprungit. Exempel på sådana tillämpningar som Skogforsk utvecklat är automatisk gallringsuppföljning, ajourhållning av skogliga register, utbytesprognoser och digitala egenskapsdeklarationer. Vi behöver nu komplettera vårt team med ytterligare en medarbetare som vill fokusera på gemensamma lösningar och innovativa tillämpningar som bygger på standardiserade dataflöden – en kärnkompetens för Skogforsk.
Din profil
Vi söker dig med teknisk eller skoglig högskoleutbildning och med ett intresse för skog och skogsbruk. Du bör även ha vissa kunskaper om arbete med databaser och enklare programmering. Kunskaper om aptering och styrning av virkesproduktionen liksom forskarutbildning är meriterande, men vi tror att det är minst lika viktigt att du är lyhörd för och nyfiken på behov hos användare och maskintillverkare. Du bör kommunicera obehindrat i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du kommer ingå i en grupp så god samarbetsförmåga och vilja att bidra till laget är viktiga egenskaper.
Vårt erbjudande
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut och vi utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Vi kan erbjuda ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med goda möjligheter till egna initiativ och kompetensutveckling. På vår arbetsplats är vi övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet. Här får du arbeta i nära samverkan med skogssektorn med att öka hållbarheten och skapa branschgemensam nytta i skogsbruket. Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, och vi har forskningsstationer i Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi ser fram mot din ansökan senast den 10 oktober 2021. Vi tittar på ansökningar löpande så tveka inte att höra av dig redan nu!
Mejla din ansökan till [email protected], märk den med ”Standardisering” i ämnesraden.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta gärna biträdande programchef Värdekedjor Maria Nordström, [email protected], tel: 070 - 635 33 12 eller processledare Digitalisering Erik Willén, [email protected], tel: 070- 371 45 26.
Facklig kontaktperson för SACO är Mikael Andersson, [email protected] tel: 070 – 395 57 11. Visa mindre

1–2 Forskningsingenjörer inriktining datavetenskap och visualisering

Ansök    Sep 8    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Under senare år har samhällets digitalisering påverkat metoder, angreppssätt och kritiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap.

Ett samlingsnamn för forskning som tar avstamp i denna utveckling är digital humaniora (DH). DH kännetecknas av mötet mellan ny digital teknik och forskarens kritiska blick och spetskunskaper. Fältet förutsätter tvärvetenskapligt samarbete och en vilja att verka över disciplinära, institutionella såväl som nationella gränser.

Centrum för Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) leder den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU:s uppdrag kan delas in i tre huvuddelar:

- forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, workshopar och större arrangemang) samt stöd till enskilda projekt och ansökningar;
- pedagogik och kunskapsutbyte, inklusive att initiera, utveckla och stötta utbildning inom DH, från masternivå till disputerade forskare; samt
- utvecklingen av en teknisk infrastruktur för att främja forskning inom området DH. För mer information här: http://www.uu.se/digitalhumanities
Om anställningen: Tillsvidareanställning på 50–100 % med tillträde 1 november, eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är knuten till CDHU, med formell placering vid Institutionen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap), Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Som forskningsingenjör/systemutvecklare kommer du att vara ansvarig för att stödja forskare och forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som på olika sätt är knutna till CDHU. Du kommer att arbeta nära övriga medarbetare vid CDHU, men också tillsammans med centrets samarbetspartners på SNIC/Uppmax och Universitetsgemensam IT. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att initiera och tekniskt stötta forskningsprojekt förlagda vid CDHU, samt att delta i den långsiktiga utvecklingen av centrets digitala forskningsinfrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap. Här ingår att:

- Ha en tekniskt ledande roll i den molnmiljö för humanistisk och samhällsvetenskaplig dataanalys, kurering och bearbetning som centret utvecklar.
- Konfigurera servrar/virtuella maskiner i molnmiljö, för såväl forsknings- som undervisningssyften.
- Skräddarsy kod och applikationer för specifika forskningssyften och problem med inriktning mot digital humaniora, samt för undervisningssyften.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har en MSc i data/systemvetenskap, IT eller motsvarande, med specialisering mot GIS, 3D modellering eller motsvarande. Du har lätt för att sätta dig in i de problem och behov som omgärdar forskning och att leverera tekniska lösningar i termer av kod, konfigurationer och anpassningar av befintliga verktyg och verktygskedjor. Du har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att implementera teknologier och metoder med relevans för humanistisk forskning och att delta i CDHU:s verksamhet. Du har också:

- Dokumenterad kunskap/erfarenhet av att konfigurera och hantera relevanta databaser (t ex / Postgre, PostGIS, etc)
- Dokumenterad kunskap/erfarenhet av CIDOC-CRM och andra datastandarder.
- God samarbetsförmåga samt förmåga att anpassa dig och sätta dig in i nya tekniska lösningar, liksom att utveckla och komplettera dina kompetenser, til exempel

- kunskap/erfarenhet av GIS och spatial analys (QGIS eller ArcGIS, inklusive av att arbete med georeferenser och geografiska transformationer, standardisering och harmoniering av GIs. data, etc)

- Erfarenhet av att konfigurera plattformar för programmering/dataanalys med särskild relevans för forskare (t.ex. Project Jupyter, R, MatLab).

Övriga kvalifikationskrav:

- Mycket goda kunskaper i engelska.
- Stor vikt läggs vid god kommunikationsförmåga liksom medvetenhet om värdet av inklusion, jämställdhet och mångfald.
- Stor vikt kommer också att fästas vid personliga egenskaper såsom initiativförmåga, problemlösningsförmåga, flexibilitet och förmåga att samarbete.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med digital forskningsinfrastruktur, särskilt för humaniora och samhällsvetenskap.
- Dokumenterad kunskap/erfarenhet av 3D-modellering och utveckling av virtuella/immersiva miljöer (t ex fotogrammetri).
- Dokumenterad erfarenhet av tvärdisciplinärt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning och/eller annat pedagogiskt arbete, särskilt avseende GIS.
- Erfarenhet av utveckling av webbaserade gränssnitt anpassade för olika plattformar.
- Erfarenhet av interaktiv visualisering av data med relevans för humaniora.
- Kunskaper i andra programmeringsspråk.
- Erfarenhet av arbete med eller studier i digital eller annan humaniora.
- Goda kunskaper i svenska.
- Doktorsexamen.

Anvisningar: Vi ser fram emot din ansökan med följande dokument:

- Personligt brev,
- CV,
- Ytterligare dokument och intyg som stärker din ansökan,
- Namn och kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 1 november eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 50-100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Foka, Föreståndare för digital humaniora Uppsala, mailto:[email protected] eller Åse Hedemark, prefekt Institutionen för ABM, mailto:ase. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2021, UFV-PA 2021/3323.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom programvarusäkerhet

Ansök    Jun 29    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit.  Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Postdoktorn kommer att utveckla tekniker för att automatiskt analysera, upptäcka och avhjälpa säkerhetsbrister i programvara. Relevanta  tekniker innefattar programanalys, verifiering, symbolisk exekvering, protokolltestning, fuzzing, "taint analysis" och modellinlärning, med stöd av villkorslösning och SMT. Viktiga mål är att öka sådana teknikers analyskraft och skalbarhet för realistiska kodbaser, i synnerhet kodbaser som används in IoT (sakernas internet)  såsom ConTiki, ett av de mest använda operativsystemen för IoT, och säkerhetsprotokoll.

Tjänsterna finansieras av projektet aSSIsT (https://assist-project.github.io/) ett femårigt forskningsanslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk forskning) i samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala universitet (Bengt Jonsson, Parosh Abdulla, Mohammed Faouzi Atig, Philipp Ruemmer, Kostis Sagonas, Wang Yi) som är världsledande inom  automatisk verifiering, programspråksimplementering, och testning. Dessa grupper står bakom viktiga analysverktyg, såsom UPPAAL, Concuerror och Nidhugg, kompilatorer och programmeringsverktyg för språket Erlang, samt en rad ytterligare resultat som fått stort genomslag. T.ex. har forskare erhållit "CAV (Computer-Aided Verification) Award", den främsta akademiska utmärkelsen inom området, såväl 2013 (Wang Yi) som 2017 (Parosh Abdulla and Bengt Jonsson). Arbetet bedrivs i samarbete med grupper vid RISE SICS (Luca Mottola, Shahid Raza, Thiemo Voigt) som bl.a. utvecklat ConTiki.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datavetenskap eller ett liknande ämne, med fokus på en eller flera relevanta områden såsom programanalys, kompilatorteknik, formell verifiering, testning, säkerhet, programvaruteknik, och liknande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att självständigt genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom projektet aSSIsT och institutionen.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, relevanta publikationer och övriga dokument. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga minst 2 rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson mailto:[email protected]

eller Kostis Sagonas mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2021, UFV-PA 2021/2357.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i datorteknik med inriktning mot IT

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en).

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

https://www.it.uu.se/research/computer_systems är värd för postdoktor-tjänsten i den här annonsen. Övriga fyra postdoktor-tjänster återfinns https://www.it.uu.se/research/Up to 5 postdocs?lang=sv.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Forskningsprojektet kommer att ta upp frågor kring säkerhet av datorsystem, och är relaterat till den pågående forskningen vid avdelningen för datorteknik. Projektet kan inkludera, bland annat, forskning om säkerhet av processorarkitekturer med spekulativ exekvering, nätverkssäkerhet, säkerhet inom sakernas internet (IoT), säkerhet av kritisk programvara, eller säkerhet av inbyggda system. Projektet kan undersöka säkerhetsfrågor på olika nivåer, såsom modellering, design, analys, och implementering. Den exakta forskningsplanen kommer att definieras av postdoktorn tillsammans med forskarna av de olika forskargrupper på avdelningen; vi ser speciellt fram emot forskningsprojekt som anknyter till flera grupper.

Avdelningen för datorteknik bedriver världsledande forskning inom ett antal områden relaterade till framtida datorsystem. Avdelningen har idag cirka 55 anställda, bland annat 10 professor, 8 universitetslektorer, 8 forskare och postdoktorer, och 25 doktorander. För mer information, se http://www.it.uu.se/research/computer_systems.

Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20 %.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap, datalogi, datorteknik, eller ekvivalent ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst.
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsöversikt som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Philipp Rümmer (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1574.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i reglerteknik och maskininlärning med inriktning mot IT

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en) .

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

https://www.it.uu.se/research/systems_and_control?lang=sv är värd för postdoktor-tjänsten i den här annonsen. Övriga fyra postdoktor-tjänster återfinns https://www.it.uu.se/research/Up to 5 postdocs?lang=sv.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Civil infrastruktur förser samhället med bland annat el, värme, vatten, avlopp, kommunikation och transport. Utöver det fysiska nätverket som står för själva materialflödet är den moderna civila infrastrukturen också helt beroende av ett digitalt nätverk för övervakning och styrning. Extrema väderfenomen och dataintrång hotar båda dessa nätverk. Digitala nätverk är sårbara för cyberattacker som stör informationsflöden och därmed riskerar systemets integritet. Extrema väderfenomen som översvämningar, jordskred och bränder kan ödelägga delar av det fysiska nätverket, med svåra konsekvenser.

Beroende på den sökandes forskningsintressen kan projektet fokusera på (i) hur säkerhetshot och utrustningsfel propagerar genom civil infrastruktur och påverkar systemets funktion och prestanda, eller (ii) hur spatio-temporal maskininlärning kan användas till att förbättra prognoser för extrema väderfenomen på en tidshorisont av veckor till månader, genom att t.ex. använda probabilistisk programmering eller differentierbar programmering till att skapa hybrida modeller som kombinerar fysik med maskininlärning.

Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20 %.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i reglerteknik, maskinlärning, beräkningsvetenskap, tillämpad matematik, eller dynamiska system. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst.
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsöversikt som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Engblom (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1575.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i beräkningsvetenskap med inriktning mot IT

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en).

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

https://www.it.uu.se/research/scientific_computing är värd för postdoktor-tjänsten i den här annonsen. Övriga fyra postdoktor-tjänster återfinns https://www.it.uu.se/research/Up to 5 postdocs?lang=sv.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Avdelningen för beräkningsvetenskap är en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap och som sådan har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Ämnesområdet för projektet ska ligga i tvärsnittet mellan beräkningsvetenskap i vid mening och hållbarhet eller säkerhet. Vi förväntar oss att kandidaten föreslår ett projekt, exempelvis inom ett av följande områden: energieffektiva beräkningsmetoder, beräkningsmetoder för förnybar energi (fusion, vind sol) eller energieffektivitet, beräkningsmetoder relaterade till hållbar teknik (koldioxidbindning, spinntronik), sekretessbevarande maskin-inlärningsmetoder för federerad dataanalys, beräkningsmetoder för hållbar växt- och djuruppfödning.

Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20 %.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i beräkningsvetenskap, numerisk analys, beräkningsmatematik eller datavetenskap. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst.
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsöversikt som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Emanuel Rubensson (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1573.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i människa-datorinteraktion med inriktning mot IT

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en) .

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction är värd för postdoktor-tjänsten i den här annonsen. Övriga fyra postdoktor-tjänster återfinns https://www.it.uu.se/research/Up to 5 postdocs?lang=sv.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vid avdelningen för visuell information och interaktion (https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction) utförs forskning inom social robotik, bildbehandling och människa-datorinteraktion (MDI). Den här postdoktor-tjänsten kommer att vara ett viktigt bidrag till avdelningens profil inom MDI och hållbarhet. Forskningen kommer att omfatta fältarbete och analys av exempelvis onlinetjänster, termisk komfort, smarta enheter eller landsbygdssamhällen. Postdoktorn förväntas bidra till utvecklingen av forskning i gränslandet mellan digital teknik, vardagspraktik och energibehov/koldioxidutsläpp.

Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20 %.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i människa-datorinteraktion; eller en doktorsexamen som behandlar energi/hållbarhet från ett närliggande område som design, sociologi eller befolkningsgeografi. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet med kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer) i din egen forskning samt erfarenhet av datavetenskap och ett IT-perspektiv på hållbarhet är meriterande.

Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst.
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsöversikt som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Robin Strand (mailto:[email protected]) eller Mike Hazas (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1571.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i datalogi med inriktning mot IT

Ansök    Apr 29    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en).

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

https://www.it.uu.se/research/computing_science är värd för postdoktor-tjänsten i den här annonsen. Övriga fyra postdoktor-tjänster återfinns https://www.it.uu.se/research/Up to 5 postdocs?lang=sv.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet vid avdelningen för datalogi tar upp frågor kring hållbarhet och säkerhet för social nytta ur ett beräkningsmässigt perspektiv. Varje sökande skall utforma en skiss till ett projekt inom ett av följande områden: antingen (1) social data science for analys av desinformation online eller (2) cybersäkerhet med användning av formella metoder, t.ex. matematisk modellering och specifikation, verifiering, protokollanalys, interaktiv eller automatisk teorembevisning eller programspråksbaserad säkerhet.

Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20 %.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datalogi eller relaterat ämne, eller i ett beräkningsrelaterat ämne med koppling till Data Science. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Ett krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet, beroende på val av område för forskningsprojektet, av antingen • formella metoder och/eller bevisverktyg (proof assistants); erfarenhet av cybersäkerhet är meriterande ELLER •forskning om sociala medier och onlinedata, i form av antingen metodutveckling eller beräkningsbaserad analys; erfarenhet av att studera informationsstörningar online är meriterande.

Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.Ansökan ska innehålla:

- Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst.
- Ett curriculum vitae (CV).
- En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
- En publikationslista.
- Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsöversikt som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
- Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Joachim Parrow (mailto:[email protected]) eller Pierre Flener (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1572.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i Beräkningsvetenskap

Ansök    Nov 12    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har avdelningen 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar, såväl som inom tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens. Avdelningen spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Forskningsprojektet: Du kommer ingå forskargruppen  Integrative Scalable Computing Laboratory och kommer arbeta i forskningsprojektet HASTE. Detta interdisciplinära projekt syftar till nya, smarta metoder för att hantera och analysera mycket stora mängder av bilder från mikroskopi och på så sätt möjliggöra att ta vara på den snabbt ökande mängden data som genereras av moderna experimentella plattformar i livsvetenskaperna. Ett centralt mål i projektet är prioritera datainsamling och analys till delmängder av data baserat på automatiskt framtagna mått på hur användbara och intressanta de är. För att konstruera sådana smarta system för vetenskaplig utforskning av bilddata utforskar vi ett antal olika angreppssätt som kombinerar effektiv datamining i bilddata och konstruktion av kvantitativa modeller som lär sig hur intressant data är. Vi letar nu efter en Postdoktor som arbetar på smarta pipelines för processning av strömmande data, samt utveckling av intelligenta och effektiva molnsystem som prioriterar datalagring och beräkningar baserat på metriker som beskriver hur viktiga eller intressanta dataobjekt är. Projektpartners är Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala Universitet, Institutionen för Farmaceutiska Biovetenskaper, Uppsala Universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), Vironova AB och AstraZeneca AB. För mer information se projekthemsidan: http://haste.research.it.uu.se/.  

Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20%

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i Beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik, Datavetenskap, Bioinformatik eller ett relaterat område. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
Kandidaten måste ha dokumenterad erfarenhet av tillämpade distribuerade beräkningar, molnberäkningar, storskalig dataanalys med klusterlösningar såsom Apache Spark, och mjukvaruutveckling. Vidare ska kandidaten ha förmåga till samarbete i en interdisciplinär grupp och till oberoende forskning, samt ha förmåga att planera och organisera sitt eget arbete på flera samtidiga projekt och i ett högt tempo. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativ och självständighet värderas. Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska är en förutsättning. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterad erfarenhet av forskning på hantering och analys av strömmande data, datoriserad bildbehandling, och maskininlärning. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativ och självständighet värderas.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 2 sidor), som inkluderar en kort biografi med en sammanfattning av doktorandarbetet och eventuella tidigare postdoktorala projekt i relation till forskningsfronten. Ansökan ska också innehålla en lista över meriter, kopior av relevanta intyg och betyg, en lista över publikationer och kontaktinformation till minst tre referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Andreas Hellander, projektledare, eller Emanuel Rubensson, avdelningsföreståndare vid avdelningen för beräkningsvetenskap, .

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2020, UFV-PA 2020/4009.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom programvarusäkerhet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Postdoktorn kommer att utveckla tekniker för att automatiskt analysera, upptäcka och avhjälpa säkerhetsbrister i programvara, och tillämpa dessa tekniker på programvara för komponenter inom IoT. I denna typ av programvara kan säkerhetsbrister utnyttjas och förorsaka stora skador (t.ex. genom att formera angripna IoT-enheter till botnets), varför det är viktigt att programvaran är felfri och tillhandahåller korrekta säkerhetstjänster. Arbetet  använder och utvecklar tekniker innefattande programanalys, verifiering, symbolisk exekvering, testning mha "fuzzing", "taint analysis" och modellinlärning, med stöd av villkorslösning och SMT. Viktiga mål är att öka sådana teknikers analyskraft och skalbarhet för realistiska kodbaser, i synnerhet kodbaser som används in IoT (sakernas internet)  såsom ConTiki, ett av de mest använda operativsystemen för IoT.

Anställningen är tvåårig och kan omfatta undervisning upp till 20 % av heltid.

Miljö: Tjänsterna finansieras av projektet aSSIsT (https://assist-project.github.io/) ett femårigt forskningsanslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk forskning) i samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala universitet (Bengt Jonsson, Parosh Abdulla, Mohammed Faouzi Atig, Philipp Ruemmer, Kostis Sagonas, Wang Yi) som är världsledande inom  automatisk verifiering, programspråksimplementering och testning. Dessa grupper står bakom viktiga analysverktyg, såsom UPPAAL, Concuerror och Nidhugg, kompilatorer och programmeringsverktyg för språket Erlang, samt en rad ytterligare resultat som fått stort genomslag. T.ex. har forskare erhållit "CAV (Computer-Aided Verification) Award", den främsta akademiska utmärkelsen inom området, såväl 2013 (Wang Yi) som 2017 (Parosh Abdulla and Bengt Jonsson). Arbetet bedrivs i samarbete med grupper vid RISE SICS (Luca Mottola, Shahid Raza, Thiemo Voigt) som bl.a. utvecklat ConTiki.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datavetenskap eller ett liknande ämne, med fokus på en eller flera relevanta områden såsom programanalys, kompilatorteknik, formell verifiering, testning, säkerhet, programvaruteknik, och liknande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att självständigt genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom projektet aSSIsT och institutionen.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, relevanta publikationer och övriga dokument. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga minst 2 rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson ([email protected]) och Kostis Sagonas ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2020, UFV-PA 2020/532.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i verifiering av system med icke-flyktiga minnen

Ansök    Feb 11    Uppsala Universitet    Forskare, IT
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Forskningsarbetet kommer huvudsakligen att koncentreras till design och implementering av metoder för att analysera system som innehåller icke-flyktiga minneskomponenter.

Icke-flyktiga minnen (NVRAM) erbjuder det bästa av två världar, nämligen primärminnets låga latens och uthålligheten av långsiktig lagring. En viktig uppgift för programmerare när de  använder NVRAM är att säkerställa korrekt återhämtning, dvs, att se till att programmet återgår till ett stabilt tillstånd efter en systemkrasch. Naivt skulle man kunna tro att korrekt återhämtning skulle vara lätt. Detta är emellertid inte sant, eftersom tillståndet hos minnet kanske inte överensstämmer med det tillstånd som förväntas av programmet. Anledningen är att skrivoperationer lagras (dvs bli permanent hållbara) i en ordning som kan skilja sig från den ordning i vilken  de utfärdas av programmet. Omordningen av operationerna ger upphov till en s.k. uthållighetsmodell som föreskriver i vilken ordning operationerna kan lagras.

Moderna mjukvarusystem körs ofta på parallella maskiner. När vi exekverar parallella program på NVRAM måste vi även ta hänsyn till den konsistensmodell som definieras av processorn. Konceptuellt liknar uthållighet och konsistens varandra eftersom även det senare definieras i termer av läs- och skriv-operationer som omordnas av processorn. Kombinationen av uthållighet och konsistens resulterar i komplicerade programbeteenden, och innebär svåra utmaningar för vilka vi för närvarande saknar lösningar.

Målet med detta projek är att utveckla metoder, algoritmer och verktyg för verifiering av program som körs på system som ger upphov till både uthållighet och konsistens.

Visst deltagande i undervisning och handledning av studenter (inklusive doktorander) kan inkluderas i arbetsuppgifterna (max 20 %).

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i datavetenskap eller datorteknik, samt dokumenterad flerårig erfarenhet av forskning inom verifiering av parallella systems krävs. Vi kräver god kunskap om parallella program och svaga minnesmodeller.

Vi kräver att du kan god engelska i både tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt:Erfarenhet av undervisning och handledning av studenter inom närliggande områden, skrivning av offentliga forskningsförslag, peer review samt erfarenhet av att samordna akademiska evenemang uppskattas.

Personliga egenskaper som en stark motivation för kvalitetsarbete och prestanda samt förmågan att leda och driva tvärfunktionella forskningsprojekt i samarbete med andra forskare och studenter är mycket viktigt. Sökande bör vara målmedvetna, strukturerade och kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Instruktioner för ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Introduktionsbrev och beskrivning på tidigare forskningserfarenhet
- Curriculum Vitae
- Kopior på examensbevis
- Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef samt ett rekommendationsbrev.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 1 år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:  professor Parosh Abdulla, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2021, UFV-PA 2021/543.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom säkerhet och integritet för nätverk i kroppen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter registreras på en eller flera av institutionens kurser varje år. Postdoktortjänsten är placerad vid Avdelningen för Datorteknik, en av fem avdelningar på institutionen. För mer information, se http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Uppsala Networked Objects-gruppen (UNO) vid Institutionen för informationsteknologi letar efter en postdoktor för att stärka ett pågående projekt om säkerhet och integritet för sensornätverk i kroppen.
När nya applikationsområden för medicinska implantat som leveranssystem för läkemedel, intrakraniellt tryckövervakningsanordningar och konstgjorda njurar dyker upp, kommer antalet implanterade enheter att öka enormt. Dessa implantat kommer också att behöva nätverkas eftersom fler och fler (äldre) människor har flera sjukdomar som kan dra nytta av implantat. Kommunikationen mellan implanterade enheter kommer att utnyttja en ny kommunikationskanal som Uppsala Universitet har varit först med att upptäcka, nämligen RF-kommunikation genom människans fettvävnad.
Eftersom implantaten utför livsviktiga funktioner måste de säkras vilket är målet för detta projekt. Projektet är tvärvetenskapligt med partners från datavetenskap, reglerteknik, mikrovågsteknik och universitetssjukhuset.

Arbetsuppgifterna kan omfatta undervisning (max 20%) på svenska eller engelska beroende på tillgänglighet och sökandens kompetens och intresse.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom datavetenskap eller liknande område och ha en bakgrund i säkerhet eller integritet, idealiskt för resurskontrollerade och / eller trådlösa enheter. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Publikationer i internationella granskade tidskrifter eller konferenser förväntas. Bra samarbete och sociala färdigheter är också viktiga. Färdighet i engelska (i tal och skrift) krävs.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att fästas vid den vetenskaplig skickligheten. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla den aktuella forskningen samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Avdelningen för Datorteknik.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en (max 2 sidor) beskrivning av den sökandes motivering för att söka tjänsten inkluderande en beskrivning av forskningsintressen, de mest relevanta kvalifikationerna, samt en kort beskrivning av de vetenskapliga bidragen i doktorsavhandlingen. Ansökan ska också innehålla en fullständig meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia eller länk till doktorsavhandlingen (åtminstone ett utkast), en fullständig publikationslista med de fem viktigaste publikationerna markerade med en beskrivning av kandidatens insats i dessa fem publikationerna, samt andra relevanta forskningsbidrag. Ansökan skall också innehålla tidigaste möjliga tillträdesdatum. Dessutom ska sökanden tillhandahålla åtminstone två rekommendationsbrev från referenspersoner. Breven skickas direkt av dessa till universitetets antagningssystemet (eller via epost till [email protected] med tjänstens referensnummer som ämnesrad.)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2020, UFV-PA 2020/341.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom verifiering och testning av parallell programvara

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Postdoktorn kommer att utveckla tekniker för verifiering och testning av parallell programvara.  Relavanta tekniker innefattar programanalys, verifiering, symbolisk exekvering, testning, fuzzing, "taint analysis", och modellinlärning. Ett viktigt mål är att öka sådana teknikers analyskraft och skalbarhet så att de kan användas på realistiska parallella kodbaser.

Miljö: Tjänsten finansieras av ett projekt från Vetenskapsrådet (VR). Arbetet utförs inom forskargrupper vid Uppsala universitet (Bengt Jonsson, Parosh Abdulla, Mohammed Faouzi Atig, Philipp Ruemmer, Kostis Sagonas, Wang Yi) som är världsledande inom automatisk verifiering, testning, och programspråksimplementering. Dessa grupper har utvecklat viktiga analysverktyg, såsom UPPAAL, Concuerror och Nidhugg, kompilatorer och programmeringsverktyg för språket Erlang, samt en rad ytterligare resultat som fått stort genomslag. T.ex. har forskare erhållit "CAV (Computer-Aided Verification) Award", den främsta akademiska utmärkelsen inom området, såväl 2013 (Wang Yi) som 2017 (Parosh Abdulla and Bengt Jonsson).

Anställningen är tvåårig och kan omfatta undervisning upp till 20% av heltid.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datavetenskap eller ett liknande ämne, med fokus på en eller flera relevanta områden såsom programanalys, kompilatorteknik, formell verifiering, testning, säkerhet, programvaruteknik, och liknande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att självständigt genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom projektet aSSIsT och institutionen.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, relevanta publikationer och övriga dokument. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga minst 2 rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2020, UFV-PA 2020/530.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom datoriserad bildbehandling och djupa neurala nätverk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har ca 300 anställda och bedriver forskning och utbildning i ett spektrum av områden inom datavetenskap och IT.

Forskningen är organiserad i fem avdelningar. På avdelningen för visuell information och interaktion samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet har titeln “Misclassification and out-of-distribution sample detection and handling in biomedical deep learning classification problems”, och anställningen ingår i den strategiska forskningssatsningen eSSENCEs postdoktorprogram inriktat mot nya e-vetenskapliga metoder och verktyg för artificiell intelligens i forskningen. Projektet syftar till att utveckla metoder och strategier inom maskininlärning och djupa neurala nätverk för att bättre detektera och hantera sällsynta eller nya tidigare okända fall och klasser vid inferens.

Inom maskininlärning beskrivs ofta problem som antingen ”supervised” eller ”unsupervised”. I många praktiska biomedicinska tillämpningar så är problemen snarare något mittemellan. Klassificerare tenderar att misslyckas när de tillämpas på riktiga problem och exponeras för värden som avviker från de i träningsdatasetet. Dessa avvikande fall/värden tvingas i tysthet in i en klass, ofta med hög konfidens när det istället vore önskvärt att algoritmen identifierade dem som osäkra eller avvikande fall, utanför algoritms kapacitet. De här tysta misslyckanden att 1) identifiera avvikande fall och nya klasser, och 2) flagga för sin egen otillräckliga kompetens hos maskinlärnings-/Artificiell intelligens algoritmer begränsar deras användning och tillförlitlighet inom många områden. I projektet kommer olika typer av främst mikroskopibilder att användas. Tillgång till bilder, mikroskop och expertis fås genom samarbete med Vironova AB och Uppsala Akademiska Sjukhus.  

Postdoktortjänsten är fokuserad på forskning i ovan beskrivna projekt men kan även omfatta andra institutionsgöromål och undervisning till en omfattning om 20%.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i bildanalys, datavetenskap, eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Du måste ha dokumenterad erfarenhet av algoritmutveckling och programmering. En stark matematisk bakgrund och expertis i digital bildbehandling/bildanalys, maskininlärning och djupinlärning är krav. Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete med biomedicinska bilder är meriterande. Postdoktortjänsten är mycket interdisciplinär, och förståelse för/intresse av tillämpningar inom livsvetenskaperna och mikroskopi är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver motiveringen till att söka denna tjänst, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), med kopior av examensbevis och andra relevanta intyg och betyg, samt en länk till en elektronisk version av doktorsavhandling och publikationer, samt kontaktinformation till två referenspersoner. Vi vill också veta tidigast möjliga startdatum. Notera att ansökningar bara accepteras via länken nedan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lektor Ida-Maria Sintorn, +46 (0)76 1090195, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2020-03-06, UFV-PA 2020/573.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i beräkningsvetenskap inom federerad maskininlärning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard.

Institutionen utbildar ungefär 4 000 studenter varje år, och omfattar omkring 30 forskargrupper. Vårt starka fokus på forskning har stort inflytande på grundutbildningen vid institutionen, som bygger vidare på aktiviteter inom IT som tog fart redan på mitten av 60-talet. För mer information, se: http://www.it.uu.se/.

Vid Avdelningen för beräkningsvetenskap bedrivs forskning inom hela kedjan av vad som behövs för simulering; matematiskt beskriva det undersökta fenomenet, formulera en lösningsmetod för det matematiska problemet och slutligen konstruera datorprogram som på ett effektivt sätt implementerar den utvecklade lösningsmetoden för att göra simuleringen möjlig. För mer information, se http://www.it.uu.se/research/scientific_computing.

Du kommer att bedriva forskning inom forskargruppen Distributed computing Applications (http://www.it.uu.se/research/group/dca). Kandidaten förväntas bidra aktivt till forskningsmiljön, som samlar forskare med intresse för storskaliga distribuerade beräkningar, data science and engineering, och mjukvaruutveckling. Gruppen deltar i eSSENCE, ett strategiskt samarbete kring eScience http://essenceofescience.se/

Forskningsprojekt: Projektet syftar till att utveckla ny metodik för federerad maskininlärning (FedML). De flesta workflows för maskininlärning idag bygger på att man samlar in ett centraliserat dataset, för att sedan träna modeller. I många fall är det dock omöjligt eller opraktiskt att poola data, till exempel för mycket stora dataset, för känslig, reglerad eller privat data. I såna situationer kan FedML användas för att konstruera modeller. FedML möjliggör bildandet av maskininlärningsallianser där data aldrig lämnar de lokala medlemmarna – en federerad modell byggs istället upp iterativt genom att träna lokalt och kombinera lokala modelluppdateringar till en global modell. Syftet med projektet är att utveckla algoritmer och en plattform för FedML. Möjliga aspekter att studera inkluderar distribuerad, privacy-aware optimering, secure multiparty communication, differential privacy och adversarial machine learning.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning, som skall bedrivas i samarbete med forskare i DCA-gruppen, samt viss andel undervisning och institutionsuppgifter, dock max 20%. Arbetet involverar konferensresor och presentationer, och kan komma att involvera även längre utbyten vid andra universitet. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i beräkningsvetenskap, datavetenskap, tillämpad matematik eller relaterade områden.

Kandidaten måste ha erfarenhet av tillämpad maskininlärning, optimering och programmering. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Meriterande: Dokumenterad erfarenhet av forskning inom privacy-preserving machine learning, molnberäkningar, data engineering, ramverk för storskaligmaskininlärning som Tensorflow och Apache Spark, samt software engineering är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett research statement (inte längre än 5 sidor) där den sökande beskriver sin vetenskapliga bakgrund, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en lista över relevanta publikationer och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.  

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt, dock senast oktober 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

För vidare upplysningar om tjänsten kontakta Docent Andreas Hellander, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25:e juni 2019, UFV-PA 2019/1767.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i beräkningsvetenskap inom federerad maskininlärning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard.

Institutionen utbildar ungefär 4 000 studenter varje år, och omfattar omkring 30 forskargrupper. Vårt starka fokus på forskning har stort inflytande på grundutbildningen vid institutionen, som bygger vidare på aktiviteter inom IT som tog fart redan på mitten av 60-talet. För mer information, se: http://www.it.uu.se/.

Vid Avdelningen för beräkningsvetenskap bedrivs forskning inom hela kedjan av vad som behövs för simulering; matematiskt beskriva det undersökta fenomenet, formulera en lösningsmetod för det matematiska problemet och slutligen konstruera datorprogram som på ett effektivt sätt implementerar den utvecklade lösningsmetoden för att göra simuleringen möjlig. För mer information, se http://www.it.uu.se/research/scientific_computing

Du kommer att bedriva forskning inom forskargruppen Distributed computing Applications (https://www.it.uu.se/research/group/dcahttp://www.it.uu.se/research/group/dca). Kandidaten förväntas bidra aktivt till forskningsmiljön, som samlar forskare med intresse för storskaliga distribuerade beräkningar, data science and engineering, och mjukvaruutveckling. Gruppen deltar i eSSENCE, ett strategiskt samarbete kring eScience (http://essenceofescience.se/ .

Forskningsprojekt: Projektet syftar till att utveckla ny metodik för federerad maskininlärning (FedML). De flesta workflows för maskininlärning idag bygger på att man samlar in ett centraliserat dataset, för att sedan träna modeller. I många fall är det dock omöjligt eller opraktiskt att poola data, till exempel för mycket stora dataset, för känslig, reglerad eller privat data. I såna situationer kan FedML användas för att konstruera modeller. FedML möjliggör bildandet av maskininlärningsallianser där data aldrig lämnar de lokala medlemmarna – en  federerad modell byggs istället upp iterativt genom att träna lokalt och kombinera lokala modelluppdateringar till en global modell. Syftet med projektet är att utveckla algoritmer och en plattform för FedML. Möjliga aspekter att studera inkluderar distribuerad, privacy-aware optimering, secure multiparty communication, differential privacy och adversarial machine learning.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning, som skall bedrivas i samarbete med forskare i DCA-gruppen, samt viss andel undervisning och institutionsuppgifter, dock max 20%. Arbetet involverar konferensresor och presentationer, och kan komma att involvera även längre utbyten vid andra universitet. 

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i i beräkningsvetenskap, datavetenskap, tillämpad matematik eller relaterade områden. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Kandidaten måste ha erfarenhet av tillämpad maskininlärning, optimering och programmering.  Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterad erfarenhet av forskning inom privacy-preserving machine learning, molnberäkningar, data engineering, ramverk för storskaligmaskininlärning som Tensorflow och Apache Spark, samt software engineering är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett research statement (inte längre än 5 sidor) där den sökande beskriver sin vetenskapliga bakgrund, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en lista över relevanta publikationer och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Andreas Hellander, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2019, UFV-PA 2019/2787.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i beräkningsvetenskap inom federerad maskininlärning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard.

Institutionen utbildar ungefär 4 000 studenter varje år, och omfattar omkring 30 forskargrupper. Vårt starka fokus på forskning har stort inflytande på grundutbildningen vid institutionen, som bygger vidare på aktiviteter inom IT som tog fart redan på mitten av 60-talet. För mer information, se: http://www.it.uu.se/.

Vid Avdelningen för beräkningsvetenskap bedrivs forskning inom hela kedjan av vad som behövs för simulering; matematiskt beskriva det undersökta fenomenet, formulera en lösningsmetod för det matematiska problemet och slutligen konstruera datorprogram som på ett effektivt sätt implementerar den utvecklade lösningsmetoden för att göra simuleringen möjlig. För mer information, se http://www.it.uu.se/research/scientific_computing.

Du kommer att bedriva forskning inom forskargruppen Distributed computing Applications (http://www.it.uu.se/research/group/dca). Kandidaten förväntas bidra aktivt till forskningsmiljön, som samlar forskare med intresse för storskaliga distribuerade beräkningar, data science and engineering, och mjukvaruutveckling. Gruppen deltar i eSSENCE, ett strategiskt samarbete kring eScience http://essenceofescience.se/

Forskningsprojekt: Projektet syftar till att utveckla ny metodik för federerad maskininlärning (FedML). De flesta workflows för maskininlärning idag bygger på att man samlar in ett centraliserat dataset, för att sedan träna modeller. I många fall är det dock omöjligt eller opraktiskt att poola data, till exempel för mycket stora dataset, för känslig, reglerad eller privat data. I såna situationer kan FedML användas för att konstruera modeller. FedML möjliggör bildandet av maskininlärningsallianser där data aldrig lämnar de lokala medlemmarna – en federerad modell byggs istället upp iterativt genom att träna lokalt och kombinera lokala modelluppdateringar till en global modell. Syftet med projektet är att utveckla algoritmer och en plattform för FedML. Möjliga aspekter att studera inkluderar distribuerad, privacy-aware optimering, secure multiparty communication, differential privacy och adversarial machine learning.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning, som skall bedrivas i samarbete med forskare i DCA-gruppen, samt viss andel undervisning och institutionsuppgifter, dock max 20%. Arbetet involverar konferensresor och presentationer, och kan komma att involvera även längre utbyten vid andra universitet. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i beräkningsvetenskap, datavetenskap, tillämpad matematik eller relaterade områden.

Kandidaten måste ha erfarenhet av tillämpad maskininlärning, optimering och programmering. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Meriterande: Dokumenterad erfarenhet av forskning inom privacy-preserving machine learning, molnberäkningar, data engineering, ramverk för storskaligmaskininlärning som Tensorflow och Apache Spark, samt software engineering är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett research statement (inte längre än 5 sidor) där den sökande beskriver sin vetenskapliga bakgrund, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en lista över relevanta publikationer och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Andreas Hellander, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2019, UFV-PA 2019/2786.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Dataanalytiker / scientist

Friska djur - trygga människor Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.  Vill du arbeta för samhällsnyttan och göra skillnad? Hos oss får du arbeta i en spännan... Visa mer
Friska djur - trygga människor


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 
Vill du arbeta för samhällsnyttan och göra skillnad? Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet.

Som en del av vårt arbete inom One Health European Joint Programme och andra arbetsuppgifter/projekt vid avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll söker vi en dataanalytiker eller motsvarande med intresse för sjukdomsövervakning. 

Avdelningen har en expertroll inom övervakning, beredskap och bekämpning av epizooti-sjukdomar och zoonoser, riskvärdering samt smittskydd. Vi bedriver också utvecklingsarbete och forskning inom dessa områden.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av programmering och utveckling av metoder för visualisering och statistik/epidemiologisk analys av övervakningsdata. Du kommer också bidra till forskning om hälsoövervakning inom redan uppstartade forskningsprojekt, vilka syftar till att stärka SVA:s övervakningsförmåga i allmänhet, och kunskap inom sjukdomsövervakning och One Health-området i synnerhet. Arbetet utförs i forskningsteam med uppdrag inom EU-finansierade projekt som innebär dataanalys, internationell kommunikation, förberedelse och leverans av rapporter, vetenskaplig publicering och presentationer vid konferenser. Du förväntas arbeta med stöd av seniora forskare. Som medarbetare på avdelningen kommer du även att ingå i stödet för beredskapsarbete och annan löpande verksamhet vid SVA.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en utbildning på universitetsnivå inom programmering och dataanalys, gärna med intresse för kvantitativ epidemiologi, maskininlärning, datavisualisering och spatial analys. Vi ser gärna att du har ett driv att utveckla och kvalitetssäkra processdata i ett ständigt förbättringsarbete. Uppgifterna kräver att du kan uttrycka dig väl på engelska, både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, att du är självgående, flexibel och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är gruppinriktad och villig att dela med dig av din kunskap och stötta andra medarbetare i vårt team. Arbetet ställer också stora krav på att du är kvalitetsmedveten.

Meriterande
Erfarenhet av att hantera stora dataset och arbete med ontologier är meriterande, liksom erfarenhet av arbete eller forskning inom djurhälsoövervakning och av vetenskapliga sammanställningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom internationella och/eller multidisciplinära forskningsprojekt/forskningsmiljöer på din meritlista. Erfarenhet av programmering i flera olika programspråk, till exempel R, JavaScript och Python är också meriterande. 

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.


Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre