Lediga jobb som Hydrogeolog i Uppsala

Se lediga jobb som Hydrogeolog i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Erfaren hydrogeolog till Avdelning Hydrogeologi Öst

Ansök    Maj 13    Wsp Sverige AB    Hydrogeolog
WSP har som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult har WSP gått samman med Golder. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult... Visa mer
WSP har som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål.

Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult har WSP gått samman med Golder.
Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

Med start i år har WSP skapat en ny sektion med fokus på enbart hydrogeologi. Vi är idag drygt 60 hydrogeologer i Sverige och har stort fokus på tillväxt inom alla våra regioner. Tillsammans skapar vi en av landets starkaste grupper inom tjänsteområdet. Med den nya hydrogeologisektionen kommer vi på nationell nivå att få en gemensam plattform att stå på där vi tillsammans kommer att utveckla såväl breddkunskap som spetskompetens. Samtidigt som vi får ett ökat fokus på teknikutveckling, marknadsbevakning och erfarenhetsåterföring inom grundvattenområdet fortsätter vårt täta samarbete med närliggande tjänsteområden så som markmiljö, geoteknik och bergteknik.

Vill du vara med i en stor hydrogeologisektion som jobbar för nationell utveckling och nationellt kunskapsutbyte? Nu söker vi en erfaren hydrogeolog till vår avdelning Hydrogeologi Öst. Placeringsort är i första hand Stockholm eller Uppsala, men vi är också öppna för andra placeringsorter runt Mälardalen eller i norra Sverige.

Vi erbjuder
I rollen som erfaren hydrogeolog är du uppdrags- och teknikansvarig i projekt med hydrogeologiska utredningar som ofta omfattar tillståndsprövning av vattenverksamhet. Du ansvar för att handleda juniora medarbetare och arbete förekommer både självständigt såväl som i grupp. Vi arbetar i små och stora projekt inom exempelvis infrastruktur, naturresurser och vattenförsörjning.

I rollen som erfaren hydrogeolog ser vi också att du gärna arbetar i projekt med kollegor i hela landet. Du är också med i vår nationella sektion där du både får till dig och bidrar med kunskaper för vår gemensamma utveckling.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom branschen och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult inom hydrogeologi. I grunden har du en civilingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med inriktning hydrogeologi eller annan relevant ämnesinriktning. Meriterande är om du har erfarenhet av tillståndsprövningar och förhandlingar i mark- och miljödomstol. Vi tror också att du är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Välkommen in med din ansökan!

Kontakt
Johanna Antevik, Avdelningschef Hydrogeologi Öst, [email protected]

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 26 juni 2022.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 55 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

SGU söker dig som vill jobba med bearbetning och analys av grundvattendata

Är du intresserad av nationella grundvattenfrågor och tycker om att jobba med att analysera data och utveckla dataflöden? Nu finns möjlighet att söka en spännande tjänst där du får bidra till att öka kunskapen om grundvatten i samhället. Tjänsten är placerad på enheten Grundvattenövervakning som ingår i avdelningen Mark och Grundvatten. Enheten består av 15 medarbetare med bred kompetens inom hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och ti... Visa mer
Är du intresserad av nationella grundvattenfrågor och tycker om att jobba med att analysera data och utveckla dataflöden? Nu finns möjlighet att söka en spännande tjänst där du får bidra till att öka kunskapen om grundvatten i samhället.
Tjänsten är placerad på enheten Grundvattenövervakning som ingår i avdelningen Mark och Grundvatten. Enheten består av 15 medarbetare med bred kompetens inom hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och tillgängliggöra grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Arbetsuppgifter
Du kommer att delta i enhetens olika uppdrag med att samla in, analysera och tillgängliggöra grundvatteninformation. Din främsta uppgift blir att bidra med teknisk kompetens och kunskap om datahantering inom uppdrag som handlar om att kartlägga Sveriges grundvattenresurser, samla in data om grundvattnets kvalitet och kvantitet, klimatanpassning och rapporteringar till EU.
Du kommer att arbeta brett med dataleveranser, felkontroller, databearbetningar, GIS-analyser och hydrogeologisk modellering. I arbetet kommer du att ingå i olika gruppkonstellationer där du får samarbeta och bolla idéer med andra.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en för arbetsuppgifterna relevant universitets/ högskoleutbildning
arbetslivserfarenhet kopplat till bearbetning och analys av data
goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Krav på kunskap och erfarenhet av:
hantering och analys av stora mängder data
datahantering i databaser
applikationsprogrammering (exempelvis , FME, Python)
geodata/geografiska informationssystem
hydrogeologi

Meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom:
hydrogeologisk modellering (exempelvis HYPE, HBV, MODFLOW, FEFLOW, MIKE SHE)
statistiska bearbetningar
programvarorna: SAS, FME, QGIS, ArcGis, server, MS-Access, MS-Office och GitLab

Personliga kvalifikationer
Du har lätt för att samarbeta och är självgående, initiativtagande och lösningsinriktad. Som person är du också noggrann och strukturerad. Eftersom du kommer att ingå i flera samarbeten är det viktigt att du har en god förmåga att kommunicera internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där vi tillämpar sex månaders provanställning. Start enligt överenskommelse
Anställningsort: Uppsala
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2022-02-27. Intervjuer kan komma att ske löpnade under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-244/2022 Visa mindre

Grundvattenförvaltare sökes till Sveriges geologiska undersökning

Har du ett brinnande intresse för vattenfrågor i allmänhet och grundvatten i synnerhet? Vill du bli en nyckelspelare för skydd och hållbart nyttjande av landets viktiga grundvattenresurser? Gillar du att jobba i gränslandet mellan naturvetenskap och juridik? Då kan det vara dig vi söker till enheten Hållbar vattenförsörjning! SGU:s information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning och för skydd av känsliga ... Visa mer
Har du ett brinnande intresse för vattenfrågor i allmänhet och grundvatten i synnerhet? Vill du bli en nyckelspelare för skydd och hållbart nyttjande av landets viktiga grundvattenresurser? Gillar du att jobba i gränslandet mellan naturvetenskap och juridik? Då kan det vara dig vi söker till enheten Hållbar vattenförsörjning!
SGU:s information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning och för skydd av känsliga vattenmiljöer. Enheten Hållbar vattenförsörjning, som ingår i avdelningen Mark och grundvatten, består av 14 engagerade medarbetare med bred grundvattenkompetens. Enheten arbetar med frågor på både operativ och strategisk nivå, till exempel med grundvattenkartläggning, uppföljning av miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”, utveckling av bedömningsgrunder för grundvatten samt vägledning i arbetet med grundvatten inom svensk vattenförvaltning. En viktig uppgift är också att tillgängliggöra grundvatteninformation för samhällsplanering. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift kommer att vara att informera och vägleda myndigheter, kommuner och näringslivet i genomförandet av grundvattendelarna inom svensk vattenförvaltning. Det sker främst via SGU:s föreskrifter och vägledningar men också via checklistor och annat underlag på webben, yttranden i tillståndsärenden och olika former av informations- och utbildningsinsatser. I arbetet ingår att delta i det EU-gemensamma arbetet kopplat till genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Du deltar också i det löpande arbetet med vattenförvaltning där det ofta dyker upp frågor från regeringskansliet, andra myndigheter, intresseorganisationer, kommuner m.fl. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter, främst Havs- och vattenmyndigheten, de regionala vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. Huvuduppgifterna ligger inom vattenförvaltningen men även andra arbetsuppgifter på enheten som t.ex. miljömålsuppföljning och arbete med klimatanpassning kan komma att bli aktuella.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå med inriktning mot hydrologi, hydrogeologi eller motsvarande relevant utbildning,
erfarenhet av arbete med vattenförvaltning på myndighet eller kommun och/eller tillämpning av andra vattenrelaterade delar av svensk lagstiftning,
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Meriterande erfarenheter och kompetenser:
erfarenhet av kommunikation och samverkan med myndigheter, kommuner och andra aktörer inom vattenförvaltningen
kompetens inom grundvattenkemi,
kompetens inom GIS.

Personliga kvalifikationer
Vi söker en ansvarstagande, kreativ och flexibel person som har lätt för att samarbeta och kommunicera både internt och externt. Andra egenskaper som är viktiga för framgång i rollen är ett strukturerat arbetssätt, målmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där vi tillämpar sex månaders provanställning, Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala, Lund eller Göteborg. Ange i din ansökan vilken ort du önskar. Tjänsteresor till huvudkontoret i Uppsala kommer att förekomma vid annan stationeringsort än Uppsala.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Mats Wallin, telefon 018-17 93 31
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2022-04-24. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-575/2022 Visa mindre

SGU söker en vikarierande hydrogeolog för fältarbete

Vill du arbeta i fält med kemiprovtagning och kontroll av nivåstationer? Nu har du chansen att jobba med nationell övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet. Tjänsten som hydrogeolog med inriktning mot fältarbete är placerad på enheten Grundvattenövervakning. Enheten består av 15 medarbetare som med sin breda kompetens inom hydrogeologi arbetar med att samla in, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundv... Visa mer
Vill du arbeta i fält med kemiprovtagning och kontroll av nivåstationer? Nu har du chansen att jobba med nationell övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet.
Tjänsten som hydrogeolog med inriktning mot fältarbete är placerad på enheten Grundvattenövervakning. Enheten består av 15 medarbetare som med sin breda kompetens inom hydrogeologi arbetar med att samla in, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna i fält består av att inventera provtagningsplatser, genomföra kemisk provtagning och kontrollera mätutrustning i grundvattenrör. I arbetsuppgifterna ingår även planering, kontakter med markägare och vattenproducenter, hantering av prover i labbmiljö och datahantering på kontoret.
Fältarbetet utförs i hela Sverige från Abisko i norr till Sandhammaren i söder och innebär många resor. En stor del av fältarbetet utförs på egen hand och är huvudsak förlagd veckovis men även kortare och längre perioder kan förekomma. Arbetet erbjuder fina naturupplevelser och mycket frisk luft!
Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att kunna ingå i tjänsten.
Kompetens:
Vi söker dig som har:
en avslutad eller pågående utbildning /en universitets/högskolexamen med hydrogeologisk inriktning,
goda kunskaper i svenska,
B-körkort.

Det är meriterande med:
fältvana,
erfarenhet av provtagning eller mätning,
erfarenhet av datahantering,
kunskap i geografiska informationssystem (exempelvis ArcGIS).

Personliga kvalifikationer
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina nära kollegor som externa kontakter. God förmåga att lösa problem, noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt är andra egenskaper som värdesätts för tjänsten. Då du till största del kommer arbeta ensam i fält behöver du vara bekväm med att vistas ensam i naturen och vara händig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Vikariat på heltid, på cirka 10 månader med start under mitten av januari 2022.
Anställningsort: Uppsala.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17 92 96 och Annika Törnkvist för ST-Geologiska, telefon, 018-17 92 29.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer. 411-2010/2021 Visa mindre

SGU söker en vikarierande hydrogeolog inom miljöövervakningen

Vill du arbeta med att utveckla den nationella övervakningen i Sverige? Nu har du chansen att jobba med nationell övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet. Tjänsten som hydrogeolog med inriktning mot miljöövervakning är placerad på enheten Grundvattenövervakning. Enheten består av 15 medarbetare som med sin breda kompetens inom hydrogeologi arbetar med att samla in, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om gr... Visa mer
Vill du arbeta med att utveckla den nationella övervakningen i Sverige? Nu har du chansen att jobba med nationell övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet.
Tjänsten som hydrogeolog med inriktning mot miljöövervakning är placerad på enheten Grundvattenövervakning. Enheten består av 15 medarbetare som med sin breda kompetens inom hydrogeologi arbetar med att samla in, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige.
Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som jobbar med att utveckla den nationella och regionala miljöövervakningen av grundvatten. Du kommer även att driva SGUs arbete med insamling av grundvattendata i våra databaser, bland annat vattenkvalitetsdata i Vattentäktsarkivet. I arbetsuppgifterna ingår moment så som planering, datahantering, fältarbete och kommunikation med externa kontakter.
Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att kunna ingå i tjänsten.
Kompetens:
Vi söker dig som har:
en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot hydrologi, hydrogeologi eller motsvarande relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig,
mycket goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
B-körkort.

Det är meriterande med:
erfarenhet av arbete med svensk vattenförvaltning,
erfarenhet av miljöövervakning,
erfarenhet av datahantering,
kunskap i geografiska informationssystem (exempelvis ArcGIS).

Personliga kvalifikationer
Eftersom rollen kräver många interna och externa kontaktytor söker vi dig som har en god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du kommer att vara drivande inom SGUs miljöövervakningsarbete och det är därför viktigt att du tar initiativ och är målmedveten i ditt arbete. Vid fältarbete arbetar du ensam i fält och du behöver vara bekväm med att vistas ensam i naturen. Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Vikariat på heltid i sex månader med start under januari 2022.
Anställningsort: Uppsala.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17 92 96 och Annika Törnkvist för ST-Geologiska, telefon 018-17 92 29.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer. 411-2011/2021 Visa mindre

SGU söker en vikarierande hydrogeolog för fältarbete

Vill du arbeta i fält med kemiprovtagning och kontroll av nivåstationer? Nu har du chansen att jobba med nationell övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet. Tjänsten som hydrogeolog med inriktning mot fältarbete är placerad på enheten Grundvattenövervakning. Enheten består av 15 medarbetare som med sin breda kompetens inom hydrogeologi arbetar med att samla in, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundva... Visa mer
Vill du arbeta i fält med kemiprovtagning och kontroll av nivåstationer? Nu har du chansen att jobba med nationell övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet.
Tjänsten som hydrogeolog med inriktning mot fältarbete är placerad på enheten Grundvattenövervakning. Enheten består av 15 medarbetare som med sin breda kompetens inom hydrogeologi arbetar med att samla in, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna i fält består av att inventera provtagningsplatser, genomföra kemisk provtagning och kontrollera mätutrustning i grundvattenrör. I arbetsuppgifterna ingår även planering, kontakter med markägare och vattenproducenter, hantering av prover i labbmiljö och datahantering på kontoret.
Fältarbetet innebär många resor och har sin tyngdpunkt i den södra delen av Sverige. En stor del av fältarbetet utförs på egen hand och är huvudsak förlagd veckovis men även kortare och längre perioder kan förekomma. Arbetet erbjuder fina naturupplevelser och mycket frisk luft!
Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att kunna ingå i tjänsten.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en avslutad eller pågående universitets/högskoleutbildning med hydrogeologisk inriktning
goda kunskaper i svenska
B-körkort

Meriterande erfarenheter och kompetens:
fältvana
erfarenhet av datahantering
kunskap inom geografiska informationssystem, till exempel ArcGIS

Personliga kvalifikationer
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina nära kollegor som externa kontakter. God förmåga att lösa problem, noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt är andra egenskaper som värdesätts för tjänsten. Då du till största del kommer arbeta ensam i fält behöver du vara bekväm med att vistas ensam i naturen och vara händig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Om anställningen
Anställningsform: Vikariat på heltid med startdatum under januari 2022 till och med 2022-12-31
Anställningsort: Uppsala
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2021-11-30. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-2517/2021 Visa mindre

Vill du vara med på utvecklingen av hydrogeologi på nationell nivå?

Ansök    Sep 22    Wsp Sverige AB    Hydrogeolog
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult är Golder en del av WSP sedan 2021. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande kon... Visa mer
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål.

Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult är Golder en del av WSP sedan 2021. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

Med start i januari 2022 skapar WSP en ny sektion med fokus på enbart hydrogeologi. Vi blir cirka 70 hydrogeologer i Sverige som tillsammans skapar en av landets starkaste grupper inom tjänsteområdet. Med den nya hydrogeologisektionen kommer vi på nationell nivå att få en gemensam plattform att stå på där vi tillsammans kommer att utveckla såväl breddkunskap som spetskompetens. Samtidigt som vi får ett ökat fokus på teknikutveckling, marknadsbevakning och erfarenhetsåterföring inom grundvattenområdet fortsätter vårt täta samarbete med närliggande tjänsteområden så som markmiljö, geoteknik och bergteknik.

Vill du vara med i en stor hydrogeologisektion som jobbar för nationell utveckling och nationellt kunskapsutbyte? Nu söker vi minst två hydrogeologer till vår sektion. Tänkbara placeringsorter är Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg, Karlstad och Örebro.

Om tjänsten
I rollen som erfaren hydrogeolog är du uppdrags- och teknikansvarig i projekt med hydrogeologiska utredningar som ofta omfattar tillståndsprövning av vattenverksamhet. Du ansvar för att handleda juniora medarbetare och arbete förekommer både självständigt såväl som i grupp. Vi arbetar i små och stora projekt inom exempelvis infrastruktur, naturresurser och vattenförsörjning.

I rollen som erfaren hydrogeolog ser vi också att du gärna arbetar i projekt med kollegor i hela landet. Du är också med i vår nationella sektion där du både får till dig och bidrar med kunskaper för vår gemensamma utveckling.

Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom branschen och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult inom hydrogeologi. I grunden har du en civilingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med inriktning hydrogeologi eller annan relevant ämnesinriktning. Meriterande är om du har erfarenhet av tillståndsprövningar och förhandlingar i mark- och miljödomstol. Vi tror också att du, för att bli framgångsrik i rollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 24 oktober.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien. Tillsammans med Golder är vi 54 000 medarbetare varav 14 000 personer som erbjuder kvalificerade miljötjänster. På våra nordiska kontor är vi fler än 1 300 miljökonsulter som betjänar våra kunder över hela världen.

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Hydrogeolog med inriktning mot modellering

Vill du som hydrogeolog vara med och utveckla SGUs arbete med hydrologisk/hydrogeologisk modellering och klimatscenarier? Nu har du chansen att jobba med nationella frågeställningar kring både grundvattnets kvalitet och kvantitet. Som hydrogeolog med inriktning mot modellering kommer du att tillhöra enheten Grundvattenövervakning som ingår i avdelningen Mark och Grundvatten. Enheten består av 13 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten oc... Visa mer
Vill du som hydrogeolog vara med och utveckla SGUs arbete med hydrologisk/hydrogeologisk modellering och klimatscenarier? Nu har du chansen att jobba med nationella frågeställningar kring både grundvattnets kvalitet och kvantitet.
Som hydrogeolog med inriktning mot modellering kommer du att tillhöra enheten Grundvattenövervakning som ingår i avdelningen Mark och Grundvatten. Enheten består av 13 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in data, analysera och sprida information i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att vara drivande i att stärka och utveckla SGUs långsiktiga arbete inom hydrologisk/hydrogeologisk modellering. Du kommer att ingå i ett modelleringsteam och ha en nyckelroll i vårt arbete med att förvalta och vidareutveckla HYPE för att beräkna den rådande grundvattensituationen och risk för vattenbrist.
Du kommer även att hantera och utveckla modellen för att bland annat möjliggöra analyser av klimatscenarier. I din roll kommer du att arbeta inom de utvecklingsprojekt som SGU deltar i kopplat till hydrologisk/hydrogeologisk modellering och klimatscenarier. Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att ingå i tjänsten.
Kompetens
Vi söker dig som har:
En naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot hydrogeologi, eller motsvarande relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig,
erfarenhet av hydrologisk/hydrogeologisk modellering (exempelvis HYPE, HBV, Modflow, Feflow eller liknande),
erfarenhet av hantering av stora mängder data,
erfarenhet av programmering,
mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Personliga kvalifikationer
Eftersom rollen kräver många interna och externa kontaktytor söker vi dig som har en god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du kommer att vara drivande inom SGUs modelleringsarbete och det är därför viktig att du tar initiativ och vill driva projekt framåt. Som person är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där 6 månaders provanställning tillämpas.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2021-06-06. Intervjuer kan komma att kunna ske löpande under ansökningstiden.
Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsidawebbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska geologiska Undersökning undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-1106/2021 Visa mindre

Vattenskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
En av våra vattenskyddshandläggare ska vara tjänstledig sex månader för att pröva en annan tjänst. Din uppgift blir att ta över den personens arbetsuppgifter som består av bildande och tillsyn av vattenskyddsområden, dispensprövning inom vattenskyddsområden, delta i andra enheters ärenden, bl.a. planärenden och miljöskyddsärenden. Arbetet innebär många kontakter såväl inom länsstyrelsen som med enskilda personer, företag och kommuner. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden. Möjlighet till förlängning kan finnas i det fall ordinarie vattenskyddshandläggare fortsätter på annan tjänst.

KVALIFIKATIONER
Relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå inom hydrologi, hydrogeologi, kvartärgeologi eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med miljörelaterade grundvattenfrågor. Det är meriterande med myndighetsutövning och arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, särskilt inom grundvattenområdet. Du måste ha körkort (B) då det krävs bl.a. för att kunna utföra tillsyn. Du måste kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad samt kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera då arbetsbelastningen periodvis kan vara hög. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för denna tjänst. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Utredningsingenjör inom dricksvatten till Uppsala Vatten & Avfall

Ansök    Nov 20    Randstad AB    Hydrogeolog
Arbetsbeskrivning Till Uppsala Vattens planeringsavdelning söker vi nu en utredningsingenjör med inriktning dricksvattenförsörjning som drivs av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för miljö. Du blir en del av ett motiverat team på 12 personer som har roligt på jobbet och arbetar brett inom dagvatten, dricksvatten, avfall, spillvatten och va-planering. I en tillväxtregion där allt fler väljer att bo och nya arbetsplat... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Till Uppsala Vattens planeringsavdelning söker vi nu en utredningsingenjör med inriktning dricksvattenförsörjning som drivs av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för miljö. Du blir en del av ett motiverat team på 12 personer som har roligt på jobbet och arbetar brett inom dagvatten, dricksvatten, avfall, spillvatten och va-planering.

I en tillväxtregion där allt fler väljer att bo och nya arbetsplatser skapas växer den kommunala VA- och avfallshanteringen. Försörjning av dricksvatten (där hela kedjan från grundvattenupptag till dricksvattenproduktion och infiltration av ytvatten ingår) är en central del i detta och för att möta ett ökat behov och ökade krav behöver befintliga anläggningar utvecklas samt nya utredas och anläggas. Vattenfrågorna står högt på agendan och långsiktiga utredningar i form av bland annat förstudier och analyser genomförs. 

Ansvarsområden
Tillsammans med kollegor medverkar utredningsingenjören i samhällsbyggnadsprocessen och planerar och utreder frågor framför allt kopplade till Uppsala kommuns framtida dricksvattenförsörjning. Rollen har en central funktion i bolaget och arbetar med dricksvattensystemets utveckling på längre sikt på ett övergripande plan. Det innebär att delta i arbetet med att se över hur den befintliga dricksvattenproduktionen kan förstärkas och byggas ut, vilka möjligheter som finns för detta inom ramen för befintliga vattendomar samt vilka nya vattendomar som kommer att krävas. Utredningsingenjören ansvarar för att ta fram underlag till domstolsförhandlingar och vattendomar, såsom miljökonsekvensbeskrivningar och andra skrivelser, tillsammans med konsulter och jurister. Vidare medverkar utredningsingenjören i andra projekt där dricksvattenförsörjning och frågor kopplade till yt- och grundvatten berörs. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig högskole- eller universitetsutbildning inom mark- och vattenteknik, hydrogeologi eller annan bakgrund som bedöms som likvärdig och som har erfarenhet av yt- och grundvattenfrågor. Du bör ha erfarenhet av arbete med vattenverksamhet avseende dricksvattenproduktion och vi ser gärna även att du har kunskap inom miljöfrågor kopplade till vatten, såsom exempelvis hur klimatförändringar påverkar grundvattentäkter och dricksvattenförsörjning. Du trivs och utmanas av att arbeta med olika kompetenser och har ett intresse för teknikfrågor kopplade till dricksvattensystem. 

Du är strukturerad, noggrann och analytisk i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter. Då tjänsten innefattar många kontaktytor är du kommunikativ och har en god förmåga att skapa och utveckla goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Som person är du också ansvarstagande och självständig i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då både muntlig och skriftlig kommunikation är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska. 
B-körkort är ett krav. 

Ansökan
Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag: 2021.01.15

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Hedvig Strandberg, [email protected]

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

Om företaget
Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.
Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur. Visa mindre

SGU söker 1-2 extrageologer för fältarbete med grundvatten

SGU söker nu extrageologer som kan utföra fältarbete inom grundvatten. De senaste åren har SGU utökat antalet mätstationer för grundvattennivå i Sverige. Nu söker SGU förstärkning till enheten Grundvattenövervakning för uppföljning, kontroll och komplettering av dessa stationer. Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av ca 12 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten ar... Visa mer
SGU söker nu extrageologer som kan utföra fältarbete inom grundvatten. De senaste åren har SGU utökat antalet mätstationer för grundvattennivå i Sverige. Nu söker SGU förstärkning till enheten Grundvattenövervakning för uppföljning, kontroll och komplettering av dessa stationer.
Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av ca 12 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige.
Vi söker nu dig som är klar, eller nästan klar, med din hydrogeologiska utbildning och som vill arbeta i fält runt hela Sverige under några månader.
Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att delta i kontroller och underhåll av mätstationer för grundvattennivåer. Detta arbete sker mest i fält men visst kontorsarbete förekommer också. När du är i fält består dina arbetsuppgifter främst i att kontrollmäta och underhålla mätstationerna men även dokumentation och etablering av nya mätstationer kan ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kan innebära externa kontakter med exempelvis markägare. Arbetet är till största delen ensamarbete och arbetet sker i hela Sverige och inkluderar därmed mycket bilkörning och övernattningar på hotell.
Inledningsvis kommer du att få en introduktion på SGUs kontor i Uppsala och det är även där du kommer ha din bas och exempelvis fylla på fältmaterial.
Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kan även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att ingå i tjänsten.
Kompetens
Vi söker dig som har:
En avslutad eller pågående utbildning på universitet/högskolenivå med hydrogeologisk inriktning,
har goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift,
B-körkort.

Det är meriterande med:
Erfarenhet av arbete i fält,
erfarenhet av annat praktiskt arbete som exempelvis verkstadsarbete, rörmokare, vaktmästeri,
erfarenhet av hydrogeologiska fältundersökningar,
kunskaper om geografiska informationssystem (exempelvis ArcGIS),
kunskap om mätteknik (exempelvis hantera och konfigurera mätutrustning).

Personliga kvalifikationer
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina nära kollegor som externa kontakter. God förmåga att lösa problem, noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt är andra egenskaper som värdesätts för tjänsten. Då du till största del kommer arbeta ensam i fält behöver du vara bekväm med att vistas ensam i naturen och vara händig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Om anställningen
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på cirka 2-5 månader mellan april och oktober. Placeringsort är Uppsala. Tidsperioden är flexibel så ange i din ansökan under vilka tidsperioder som du kan arbeta.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45 eller fältansvarig Calle Hjerne, telefon 018-17 90 48 .
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17 92 96 och Nelly Aroka för ST-Geologiska, telefon 018-17 90 28.
Välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2021. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer : 411-581/2021 Visa mindre

SGU söker en vikarierande hydrogeolog

Vill du arbeta med grundvattenfrågor och vara med och utveckla grundvattenövervakningen i Sverige. Då kan detta vikariat på SGU vara något för dig! Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av 12 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. ... Visa mer
Vill du arbeta med grundvattenfrågor och vara med och utveckla grundvattenövervakningen i Sverige. Då kan detta vikariat på SGU vara något för dig!
Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av 12 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Arbetsuppgifter
Som hydrogeolog kommer du att arbeta med SGUs övervakning av grundvattennivåer och grundvattenkemi. Du kommer att delta i vårt arbeta med att utöka övervakningsprogrammen för grundvatten och dina arbetsuppgifter kommer att variera och omfatta insamling av grundvattendata, datahantering och utvärdering av tidsserier. I tjänsten ingår både kontors- och fältarbete. Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att ingå i tjänsten.
Kompetens
Vi söker dig som har:
En naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot hydrogeologi,eller motsvarande relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig,
erfarenhet av datahantering,
god kunskap i geografiska informationssystem (exempelvis ArcGIS),
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift,
B-körkort, då resor och fältaktiviteter ingår i arbetsuppgifterna.

Det är meriterande med:
Erfarenhet av att ha tillämpat dina kunskaper inom hydrogeologi i arbetslivet,
fältvana med erfarenhet av provtagning eller mätning,
erfarenhet av att utvärdera miljödata.

Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande och målmedveten samt har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Som person är du noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Vikariat på heltid från 2021-06-01 till och med 2021-12-31.
Anställningsort: Uppsala.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig T.f. enhetschef Jennie Abelsson, telefon 018-17 90 45.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon, 018-17 92 96 och Nelly Aroka för ST-Geologiska, telefon 018-17 90 28.
Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2021. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer. 411-579/2021 Visa mindre

Geohydrolog till Uppsala Vatten och Avfall

Ansök    Okt 22    Randstad AB    Hydrogeolog
Hydrogeolog Har du stor erfarenhet av geologi och grundvattenfrågor och vill arbeta i en kommun där grundvattenfrågan står högt på agendan? Uppsala Vatten och Avfall söker dig som är geohydrolog och redo att driva och utveckla vattenskyddsfrågor för grundvatten, samt bevaka och utreda extern påverkan på grundvattnet. En viktig arbetsuppgift i denna roll är att bära in grundvattenfrågor i stadsbyggnadsprojekt samt bevaka och utreda grundvattenfrågor mot ... Visa mer
Hydrogeolog
Har du stor erfarenhet av geologi och grundvattenfrågor och vill arbeta i en kommun där grundvattenfrågan står högt på agendan? Uppsala Vatten och Avfall söker dig som är geohydrolog och redo att driva och utveckla vattenskyddsfrågor för grundvatten, samt bevaka och utreda extern påverkan på grundvattnet.

En viktig arbetsuppgift i denna roll är att bära in grundvattenfrågor i stadsbyggnadsprojekt samt bevaka och utreda grundvattenfrågor mot externa verksamheter i exploatering samt miljöfarlig verksamhet. Geohydrologen har också till uppgift att ansvara för förvaltning och utveckling av bolagets feflowmodell samt riskmodell tillsammans med bolagets dricksvattenexpertis respektive kommunen.

Du kommer att vara placerad på planeringsavdelningen som ansvarar för utredningar av en övergripande och långsiktig karaktär såsom vattendomar, dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering på lång sikt, avfallsplanering, VA-planering och har ett samordningsansvar för att förvalta och utveckla strategiskt viktiga modelleringsverktyg inom vattenförsörjning. Avdelningens uppdrag är att koordinera och samverka med stadsbyggnadsförvaltningen, ansvara för övergripande strategiska projekt för bolaget samt för bolagets investeringsportfölj i tidiga skeden. Bolagets expertkompetens inom dagvatten finns på planeringsavdelningen.ansvarsområden.

Du förväntas bevaka och driva grundvattenfrågor i den kommunala planeringen och strategiarbeten. Som sakkunnig person med gedigen kunskap inom geohydrologi och djup förståelse för åsuppbyggnad, geologi och transportmekanismer i mark fungerar du som företrädare i kompetensområdet.

Vanliga arbetsuppgifter innefattar att:

• Ansvara för eller själv utföra utredningar som påverkar åsen.
• Utreda föroreningstransport, i anslutning till förorenade områden eller projektering av grundvattenpåverkande byggnation
• Vara kompetensresurs gällande grundvatten i planerings- och utvecklingsfrågor.
• Upprätta nya, samt revidera befintliga, vattenskyddsområden.
• Delta i arbetet med att upprätta nya vattendomar.
• Bereda beslutsunderlag och vara delaktig i systematiskt arbete för att ta fram vägledningar och styrande dokument
• Genomföra beräkningar i Feflowmodell och riskhanteringsmodell


kvalifikationer.

Du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning geohydrologi/geologi eller högskoleutbildning med motsvarande kompetens i grunden, samt en gedigen sakkompetens efter minst tio års teoretiskt och praktiskt arbete i fält inom geohydrologi. Du har en djup förståelse för ås-uppbyggnad, geologi och transportmekanismer i mark och är väl insatt i lagar och andra styrande föreskrifter gällande vattenskydd.

Det är meriterande om du även har:

• Kunskaper inom ett angränsande område såsom geologi, geoteknik eller förorenad mark.
• Modelleringsvana i Feflow eller liknande verktyg.


Du är en person som är van att arbeta självständigt, och har ett strukturerat arbetssätt. Du har en förståelse för processtänk och kan sätta ihop alla delar för att få en röd tråd i arbetet. Förmågan att zooma in på en analytisk detaljnivå och ut till en övergripande strategisk nivå är essentiell. Du är trygg i din kompetens och tar väl grundade beslut när det behövs. Arbetet innebär mycket dialog och samarbete såväl internt i bolaget, som inom kommunen och med andra externa parter. Det är således mycket viktigt med god samarbetsförmåga samt mycket god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

ansökan.

urval och intervjuer sker löpande.
För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Randstad Engineering. Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jeanette Walters vid frågor gällande tjänsten, [email protected] [ mailto:[email protected] ] eller tel. 0733434766. Sök tjänsten via www.randstad.se senast 2019-10-25om företaget.

Uppsala Vatten och Avfall har en tydlig inriktning mot hållbara lösningar för infrastrukturen i Uppsala kommun. Som anställd på Uppsala Vatten och Avfall har du möjlighet att påverka invånarna i Uppsala i sitt vardagliga liv. Det är ett kommunalt bolag med drygt 200 medarbetare som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av ett stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Bolaget omsätter ca 500 mkr. Läs mer: www.uppsalavatten.se Visa mindre

Utredningsingenjör till Uppsala Vatten & Avfall, dricksvatten

Ansök    Okt 22    Randstad AB    Hydrogeolog
Arbetsbeskrivning Drivs du av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för  VA-frågor? Vill du hjälpa till med att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart Uppsala?  Uppsala Vatten & Avfall söker nu en utredningsingenjör med inriktning grundvatten till deras dricksvattenavdelning. Ansvarsområden I en tillväxtregion där allt fler väljer att bo och nya arbetsplatser skapas växer den kommunala VA- och avfallshanteringen.... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Drivs du av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för  VA-frågor? Vill du hjälpa till med att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart Uppsala? 

Uppsala Vatten & Avfall söker nu en utredningsingenjör med inriktning grundvatten till deras dricksvattenavdelning.

Ansvarsområden
I en tillväxtregion där allt fler väljer att bo och nya arbetsplatser skapas växer den kommunala VA- och avfallshanteringen. För att möta utmaningarna så växer också vi som bolag och vi är samtidigt inne i ett mycket positivt och spännande utvecklingsarbete. Vattenfrågorna står högt på agendan och långsiktiga utredningar i form av bland annat förstudier och analyser genomförs. Det är tufft men roligt och ställer krav på oss att vi kan utföra vårt uppdrag dagligen men också att vi står redo att möta framtidens utmaningar och krav på både utveckling och innovation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och utmaningar
Tillsammans med kollegor medverkar utredningsingenjören i samhällsbyggnadsprocessen och planerar och utreder VA-frågor. Du genomför olika typer av förstudier, förprojekteringar och analyser inom främst VA-frågor. Du fungerar även som expert angående skydd av grundvatten i samråd mellan myndigheter och andra aktörer.

Arbetet är varierat och du får möjligheten att arbeta med många frågor på ett övergripande plan, såsom långsiktiga strategier för grundvattnets framtida utformning och tillhörande investeringsplanering på lång sikt. Detta samtidigt som du är ansvarig för en del datainsamling och fältarbete samt har när kontakt med driftsavdelningen. Det gör att du som utredningsingenjör får en central och viktig roll i bolaget och kommer att ha mycket kontakter med andra avdelningar, konsulter, projektledare, entreprenörer och myndigheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig med ingenjörsutbildning i hydrogeologi, miljövetenskap, agronom, civilingenjör, geovetenskap eller annan bakgrund som bedöms som likvärdig.
Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta i GIS-system. 
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet om miljöbalken.
Det är meriterande om du har erfarenhet av provtagning av grundvatten.
Det är meriterande om du har erfarenhet med grundvattenmodellering, särskilt i programmet Feflow. 
B-körkort är ett krav.

Som person är du är initiativtagande, handlingskraftig och uppsökande i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter och kontakter. Då tjänsten innefattar många kontaktytor är du kommunikativ och har en god förmåga att skapa och utveckla goda relationer. Vidare är du ansvarstagande, självständig och strukturerad i ditt arbetssätt. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som initiativförmåga, strategiskt tänkande och ett intresse för hållbar samhällsutveckling. Då både muntlig och skriftlig kommunikation är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska. 

Ansökan
Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2020-11-16

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Elisson Söder, 0708 – 298 258 [email protected]

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

Om företaget
Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur. Visa mindre

Geohydrolog till Uppsala Vatten och Avfall

Ansök    Jul 12    Randstad AB    Hydrogeolog
Geohydrolog Har du stor erfarenhet av geologi och grundvattenfrågor och vill arbeta i en kommun där grundvattenfrågan står högt på agendan? Uppsala Vatten och Avfall söker dig som är geohydrolog och redo att driva och utveckla vattenskyddsfrågor för grundvatten, samt bevaka och utreda extern påverkan på grundvattnet. En viktig arbetsuppgift i denna roll är att bära in grundvattenfrågor i stadsbyggnadsprojekt samt bevaka och utreda grundvattenfrågor mo... Visa mer
Geohydrolog


Har du stor erfarenhet av geologi och grundvattenfrågor och vill arbeta i en kommun där grundvattenfrågan står högt på agendan? Uppsala Vatten och Avfall söker dig som är geohydrolog och redo att driva och utveckla vattenskyddsfrågor för grundvatten, samt bevaka och utreda extern påverkan på grundvattnet.

En viktig arbetsuppgift i denna roll är att bära in grundvattenfrågor i stadsbyggnadsprojekt samt bevaka och utreda grundvattenfrågor mot externa verksamheter i exploatering samt miljöfarlig verksamhet. Geohydrologen har också till uppgift att ansvara för förvaltning och utveckling av bolagets feflowmodell samt riskmodell tillsammans med bolagets dricksvattenexpertis respektive kommunen.

Du kommer att vara placerad på planeringsavdelningen som ansvarar för utredningar av en övergripande och långsiktig karaktär såsom vattendomar, dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering på lång sikt, avfallsplanering, VA-planering och har ett samordningsansvar för att förvalta och utveckla strategiskt viktiga modelleringsverktyg inom vattenförsörjning. Avdelningens uppdrag är att koordinera och samverka med stadsbyggnadsförvaltningen, ansvara för övergripande strategiska projekt för bolaget samt för bolagets investeringsportfölj i tidiga skeden. Bolagets expertkompetens inom dagvatten finns på planeringsavdelningen.ansvarsområden.

Du förväntas bevaka och driva grundvattenfrågor i den kommunala planeringen och strategiarbeten. Som sakkunnig person med gedigen kunskap inom geohydrologi och djup förståelse för åsuppbyggnad, geologi och transportmekanismer i mark fungerar du som företrädare i kompetensområdet.

Vanliga arbetsuppgifter innefattar att:

• Ansvara för eller själv utföra utredningar som påverkar åsen.
• Utreda föroreningstransport, i anslutning till förorenade områden eller projektering av grundvattenpåverkande byggnation
• Vara kompetensresurs gällande grundvatten i planerings- och utvecklingsfrågor.
• Upprätta nya, samt revidera befintliga, vattenskyddsområden.
• Delta i arbetet med att upprätta nya vattendomar.
• Bereda beslutsunderlag och vara delaktig i systematiskt arbete för att ta fram vägledningar och styrande dokument
• Genomföra beräkningar i Feflowmodell och riskhanteringsmodell


kvalifikationer.

Du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning geohydrologi/geologi eller högskoleutbildning med motsvarande kompetens i grunden, samt en gedigen sakkompetens efter minst tio års teoretiskt och praktiskt arbete i fält inom geohydrologi. Du har en djup förståelse för ås-uppbyggnad, geologi och transportmekanismer i mark och är väl insatt i lagar och andra styrande föreskrifter gällande vattenskydd.

Det är meriterande om du även har:

• Kunskaper inom ett angränsande område såsom geologi, geoteknik eller förorenad mark.
• Modelleringsvana i Feflow eller liknande verktyg.


Du är en person som är van att arbeta självständigt, och har ett strukturerat arbetssätt. Du har en förståelse för processtänk och kan sätta ihop alla delar för att få en röd tråd i arbetet. Förmågan att zooma in på en analytisk detaljnivå och ut till en övergripande strategisk nivå är essentiell. Du är trygg i din kompetens och tar väl grundade beslut när det behövs. Arbetet innebär mycket dialog och samarbete såväl internt i bolaget, som inom kommunen och med andra externa parter. Det är således mycket viktigt med god samarbetsförmåga samt mycket god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.ansökan.

2019-09-01, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I och med att det är semestertider kan återkoppling dröja längre än vanligt.

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Randstad Engineering. Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Eken vid frågor gällande tjänsten, [email protected] [ mailto:[email protected] ] eller tel. 072 237 33 87. Sök tjänsten via www.randstad.se senast 2019-09-02.om företaget.

Uppsala Vatten och Avfall har en tydlig inriktning mot hållbara lösningar för infrastrukturen i Uppsala kommun. Som anställd på Uppsala Vatten och Avfall har du möjlighet att påverka invånarna i Uppsala i sitt vardagliga liv. Det är ett kommunalt bolag med drygt 200 medarbetare som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av ett stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Bolaget omsätter ca 500 mkr. Läs mer: www.uppsalavatten.se Visa mindre

Visstidsanställd hydrogeolog till SGU

Vill du arbeta med grundvattenfrågor så som provtagning, dataanalys samt hantering och rapportering av kemidata från grundvattenrör? Är du ansvarstagande och målmedveten? Då kan tjänsten som hydrogeolog hos oss på SGU vara något för dig!Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av 18 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida gr... Visa mer
Vill du arbeta med grundvattenfrågor så som provtagning, dataanalys samt hantering och rapportering av kemidata från grundvattenrör? Är du ansvarstagande och målmedveten? Då kan tjänsten som hydrogeolog hos oss på SGU vara något för dig!Enheten Grundvattenövervakning ingår i avdelningen Mark och Grundvatten och består av 18 engagerade medarbetare med bred kompetens inom grundvatten och hydrogeologi. Enheten arbetar med att samla in, analysera och sprida grundvatteninformation i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi söker nu medarbetare för visstidsanställning i ca ett år.Arbetsuppgifter Enheten arbetar med många olika frågor och det tror vi att även du kommer att göra. Arbetsuppgifterna är varierande och styrs i viss mån av erfarenhet och kompetens. Exempel på arbetsuppgifter är arbete med miljöövervakning av grundvatten, dvs. provtagning, dataanalys samt hantering och rapportering av kemidata från grundvattenrör. I tjänsten ingår även ofta kontakt med andra myndigheter. Största delen av arbetet utförs från kontoret i Uppsala men resor och fältarbete kan komma att ingå i tjänsten. Då vi arbetar tätt tillsammans inom såväl enheten Grundvattenövervakning som inom avdelningen Mark och grundvatten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att ingå i tjänsten.Kompetens Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot hydrogeologi eller motsvarande relevant utbildningrelevant arbetslivserfarenhet inom grundvattenfrågorgod förståelse och intresse för hydrogeologiska processer god kunskap i Office-paketet (Excel, Word etc.)god kunskap i geografiska informationssystem (exempelvis ArcGIS)mycket goda kunskaper i svenska och har lätt för att uttrycka dig i tal och skriftB-körkort.Det är meriterande med tidigare erfarenhet från miljöövervakning.Personliga kvalifikationer Som person har du lätt för att samarbeta och du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Andra egenskaper som värdesätts är engagemang, ansvarstagande, målmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Om anställningen Detta är en visstidsanställning på ca ett år med placering i Uppsala.Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.Vill du veta mer? Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Ellen Walger på e-post: [email protected], ange då gärna ”Annons hydrogeolog” i ämnesraden i ditt mail. Om du vill komma i kontakt med någon av våra fackliga representanter från Saco-S eller ST-Geologiska når du dem via vår växel på telefonnummer 018–17 90 00.Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2019. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem, vi vill att du lämnar din ansökan via detta system som du når via vår webb-plats www.sgu.se/ledigatjanster. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.?Om SGU Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.seDnr: 411-1042/2019 Visa mindre

Postdoktor i modellering av hydrogeologiska processer i sprickigt berg

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Postdoktor i modellering av hydrogeologiska processer i sprickigt berg
vid Institutionen för Geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda.

Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: http://www.geo.uu.se eller besök oss på http://www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL), bedriver forskning och undervisning inom ämnena hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi. För mer information se:  http://www.geo.uu.se/forskning/luval/.

Beskrivning av ämnesområdet:
Positionen innebär forskning och forskningsplanering inom det allmänna området av flöde och transport i sprickigt berg. Det huvudsakliga arbetet kommer att ha fokus på studier av så kallade glesa kanalnätverk i sprickigt berg och deras konsekvenser för platsspecifika prognosmodeller. Detta arbete kommer att innebära modellering och modellutveckling av flöde och transport i kanaliserade spricknätverk och studier av sambanden mellan dataobservationer och egenskaperna hos de glesa nätverk. Detta är i första hand en forskningstjänst men där undervisning kan ingå med högst 20% av heltid.

Kvalifikationskrav:
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Kravet på denna position är en doktorsexamen i hydrologi / geohydrologi / geofysik/ geologi eller motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla ett kort brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över referenspersoner).

Lön: individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 2 år.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Auli Niemi, tel. 018-471 2263, e-post mailto:[email protected] 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 5 aug 2019 UFV-PA 2019/1728. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre