Lediga jobb som Kontorschef, offentlig förvaltning i Uppsala

Se lediga jobb som Kontorschef, offentlig förvaltning i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Enhetschef naturskyddsenheten

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att säkerställa att samarbetet med övriga enheter fungerar effektivt och med hög kvalitet. Du verkar också för att länsstyrelsens mål och policys följs inom enheten och du är en förebild vad gäller länsstyrelsens personalpolitiska värdegrund. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du leder en enhet vars uppdrag är att bidra till bevarande av biologisk mångfald och att skapa områden för friluftsliv. Enheten arbetar med direkta åtgärder för hotade arter och har till uppgift att skydda natur. På enheten bedrivs även arbete riktat mot att främja vilda pollinatörer och motverka invasiva arter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med för tjänsten relevant inriktning inom till exempel naturvetenskap. Det är meriterande om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av områdesskydd och /eller åtgärdsprogram för hotade arter vid länsstyrelse eller annan myndighet. Du är van att driva och agera i frågor med komplexa frågeställningar och är inriktad på att åstadkomma resultat. Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot ett gemensamt mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du har förmågan att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamheten på ett gott sätt.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Chef för Förvaltning och verksamhetsutveckling

Nordiska Afrikainstitutet är ett institut för forskning, dokumentation, kunskapsförmedling och forskningsbaserad rådgivning om Afrika. Institutet som grundades 1962 är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet och finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island. Vi är ett engagerat internationellt team med 33 medarbetare från olika bakgrunder och olika discipliner med en mängd olika perspektiv på samtida afrikanska samhällsfrågor. Vi värn... Visa mer
Nordiska Afrikainstitutet är ett institut för forskning, dokumentation, kunskapsförmedling och forskningsbaserad rådgivning om Afrika. Institutet som grundades 1962 är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet och finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island. Vi är ett engagerat internationellt team med 33 medarbetare från olika bakgrunder och olika discipliner med en mängd olika perspektiv på samtida afrikanska samhällsfrågor. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar aktivt med hälso- och miljöfrågor. Vårt kontor och bibliotek ligger vackert i Botaniska trädgården mitt i universitetsstaden Uppsala.

Är du en engagerad chef som vill arbeta på en myndighet med ett aktuellt samhällsuppdrag? Vi söker en person som ska leda enheten Förvaltning och verksamhetsutveckling när institutet nu går in i en spännande utvecklingsfas.

Huvudsakligt ansvarsområde
Den här befattningen innebär ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom följande områden: Ekonomi, HR, lokaler, IT/telefoni, arkivfrågor, upphandling och årsredovisning. Befattningen ansvarar också för utvecklingen inom digitalisering och miljö/hållbarhet. Dessutom ingår samordning gentemot externa samarbetspartners inom det administrativa området.

Enhetschefen för Förvaltning och verksamhetsutveckling ingår i institutets ledningsgrupp som har ansvar för att institutets uppdrag genomförs och att verksamhetens vision och övergripande mål utvecklas. Chefen för Förvaltning och verksamhetsutveckling är ställföreträdande vid direktörens frånvaro eller tjänsteresor i utlandet. Enheten Förvaltning och verksamhetsutveckling består av fyra medarbetare.

Uppgifter och ansvar

• Leda och utveckla arbetet vid enheten
• Personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare, budget och verksamhetsplan för verksamhetsområdet samt ekonomisk rapportering
• Ansvara för planering och uppföljning av institutets verksamhetsbudget och prognoser
• Strategiskt ansvar för institutets kontakter och samarbete med SSC och årliga granskningar av Riksrevisionen
• Ansvarig för arbetet med institutets årsredovisning
• I nära samarbete med direktören, leda arbetet och uppföljningen av institutets övergripande verksamhetsplanering
• Ansvar för HR-området utifrån ett arbetsgivarperspektiv
• Ansvara för institutets lokaler, inventarier och verksamhetsförsäkringar
• Ansvarig för kvalitet i avtal med svenska och internationella partners
• Ansvara för hantering och utveckling kopplat till informationshantering inklusive informationssäkerhet

Kvalifikationer

• Akademisk utbildning med lämplig inriktning
• Mycket god erfarenhet inom sitt ansvarsområde inklusive erfarenhet av personalansvar
• God erfarenhet från svensk statlig eller offentlig förvaltning
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika människor och att skapa förtroendefulla relationer
• Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

• Erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp
• Specialistkunskaper inom något av områdena HR, ekonomi, IT/IT-säkerhet och/eller avtal/upphandling
• Van vid att arbeta självständigt och ha god förmåga att prioritera, planera och organisera arbetet
• Erfarenhet av att ha arbetat i ett internationellt sammanhang

Personliga egenskaper

• Stark skriftlig och verbal kommunikationsförmåga
• God lednings- och samarbetsförmåga
• Initiativrik och stresstålig
• Uppskattar en mångkulturell arbetsmiljö
• Vara ett föredöme och kunna agera stöd för medarbetare
• Van vid att arbeta strukturerat och lösningsorienterat

Vi tillämpar sex månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse. Nordiska Afrikainstitutet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. 


Vill du veta mer?
Kontakta Dan Åkhagen, HR-generalist, [email protected], tel: 018-471 52 41. Fackliga representanter är Henrik Alfredsson (Saco-S) och Johan Sävström (ST) och kan nås på tel: 018-471 52 00.

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast den 6 februari 2022 via vårt rekryteringssystem (länk nedan). Visa mindre

Avdelningschef verksamhetsstöd

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen kommer under 2022 att bilda en ny avdelning för verksamhetsstöd. Avdelningen kommer att bestå av de befinliga enheterna Kommunikations- och stabsenheten, Personal- och ekonomienheten, Serviceenheten och Rättsenheten. Avdelningen kommer att ansvara för ekonomi, inköp, upphandling, juridik, HR, internservice, miljöledning, riskhantering, säkerhetsfrågor, digitalisering, geografiska informationssystem, arkiv, registratur, verksamhetsutveckling, kommunikation, ledningsstöd, lokaler och reception. Avdelningen kommer vidare att ansvara för att utveckla och tillhandahålla riktlinjer, policyer och annat stöd till chefer och medarbetare. Inom avdelningen hanteras även viss ärendehandläggning, t.ex. överklaganden av kommunala beslut. Du kommer också att ha ett övergripande ansvar för myndighetens verksamhetsutveckling.

Som avdelningschef för avdelningen kommer du att ha ansvar för avdelningens verksamhet, rapportera till länsrådet och ingå i myndighetens ledningsgrupp. Du kommer att ha personalansvar för avdelningens enhetschefer. Du kommer inledningsvis att få ett särskilt uppdrag att se över organisation och arbetssätt inom avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk examen inom för uppdraget relevant område, t.ex. inom juridik, ekonomi, personalvetenskap eller statskunskap. Du ska ha gedigen och aktuell erfarenhet av att leda administrativ eller rättslig verksamhet inom offentlig förvaltning, gärna i en statlig myndighet. Du ska ha intresse för och erfarenhet av arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av att leda och driva förändring. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer.

Som person är du förtroendeingivande, har god initiativförmåga och har lätt för att samverka, är utåtriktad och kommunikativ. Du har en strategisk förmåga och kan formulera och kommunicera verksamhetens uppdrag. Att se den egna verksamheten i ett större sammanhang faller sig naturligt och du tar initiativ som gynnar helheten. Du har ett inkluderande förhållningssätt samtidigt som du arbetar mål- och resultatinriktat. Du är tydlig, har integritet och vågar ta ställning. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Chef inom Fastighetsbildning, Uppsala

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande oc... Visa mer
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.ARBETSUPPGIFTER
Fastighetsbildningen i Uppsala består av två funktioner med ca. 15 medarbetare i varje funktion. Funktionerna arbetar tätt ihop där funktionscheferna samarbetar i många frågor. Vi söker nu en ny funktionschef till en av dessa funktioner.

Som funktionschef leder du och ansvarar för funktionens verksamhet. Du har personal- och arbetsmiljöansvar, det innebär bland annat att:

- du har ansvar för funktionens medarbetare, deras kompetensutveckling och för att skapa ett engagemang och goda förutsättningar så att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt.
- du ansvarar för funktionens ekonomi enligt delegationsordning.
- du genomför medarbetar-, löne- och uppföljningssamtal.
- du har ansvar för att dina medarbetare har en god arbetsmiljö.
- du medverkar till att utveckla det teambaserade arbetssättet
- du medverkar i enhetens ledningsgrupp.
- du har externa kontakter med t ex kommuner och enskilda sakägare.

KVALIFIKATIONER
Som chef har du verksamhetsansvar och leder utveckling av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen.

Vi söker dig som:
- har ledarerfarenhet som t.ex. chef, arbetsledare, projektledare eller teamledare.
- har erfarenhet inom fastighetsbildning.
- har relevant högskoleutbildning på minst tre år.
- är handlingskraftig och har förmåga att självständigt utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål.
- har god ledarförmåga, personlig mognad och är uppmärksam på och har stort intresse för andra människor.
- har intresse för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas egenskaper/kunskaper och stärka dem i yrkesrollen.
- har förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna.
- är en god kommunikatör med förmåga till överblick och att se helheter.
- har god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande med:
- erfarenhet av personalansvar.
- erfarenhet av förändringsledning.
- erfarenhet av ledarskap i teambaserat arbetssätt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Visa mindre

Enhetschef till Nämndkansliet

Region Uppsala I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Vi söker en enhetschef till Regionkontorets nämndkansli som tillsammans med medarbetarna vill arbe... Visa mer
Region Uppsala

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Vi söker en enhetschef till Regionkontorets nämndkansli som tillsammans med medarbetarna vill arbeta med att stödja den politiska organisationen, utveckla ägarstyrning och jobba med verksamhetsutveckling i Region Uppsala. Är du intresserad av samhällsutveckling, kvalitetsarbete och har erfarenhet av processledning och arbete i en politiskt styrd organisation kan det vara dig vi söker.

Vår verksamhet
Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen, regiondirektören och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Nämndkansliets uppdrag är att tillse att Region Uppsalas beredningsprocess till nämnder och styrelser är ändamålsenlig och kvalitetssäkrad så att den politiska viljan får genomslagskraft. Kansliet arbetar också med att utveckla Region Uppsalas ägarstyrning och att följa upp och processleda olika politiska uppdrag. Vidare finns också ett ansvar att tillse att information om handlingar finns tillgängliga för media och andra intresserade och liksom ansvar för hantering och utlämnande av allmänna handlingar. Vi strävar efter ständig utveckling av rutiner och arbetssätt. På enheten arbetar i dag tolv medarbetare, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare, registrator, huvudregistrator och samordnare inom olika uppdrag.

Ditt uppdrag
Ditt huvuduppdrag är att vara en strategisk resurs i planering och uppföljning av ärenden och att bistå förtroendevalda och regiondirektören under hela processen av olika beredningsuppdrag. Kommunikation med politiker och tjänstepersoner är en viktig del av tjänsten. För att klara uppdraget förutsätts också gott samarbete framför allt med juridiska enheten, pressenheten och informationssäkerhetsstrateg.

I uppdraget ingår också att utreda och bereda underlag i förvaltningsövergripande och regionövergripande ärenden, att driva frågor i syfte att öka den politiska genomslagskraften och frågor som utvecklar förvaltningen samt medverka i processer för att utveckla styrningen av den samlade verksamheten, ägarstyrning.

I tjänsten ingår även omvärldsbevakning och analys där du har kontakter med andra kommuner, myndigheter, civilsamhället i syfte att förbättra och effektivisera arbetet. Vi arbetar agilt och teamorienterat, vi är serviceinriktade och generösa med vår kunskap till andra.

Din kompetens
Vi söker dig som är en erfaren, lyhörd och tydlig ledare med kunskap om den demokratiska processen och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation från kommun eller region. Du har kompetens i processarbete och demokratiska mötesformer och värdesätter verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar.

Du har högskoleexamen i statsvetenskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera både i tal och i skrift. Du har digital kompetens och är van att hantera olika ärendesystem.

Vi erbjuder
Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta.
Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt.

Tjänsten är på 100 procent, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kanslichef Christina Dahlmann, telefon 070-611 8781.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Saco, Vision och Vårdförbundet är företrädesvis representerade vid arbetsplatsen.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Statens institutionsstyrelse söker en vikarierande kontorschef till Uppsala

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll ... Visa mer
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

Myndigheten är indelad i ett huvudkontor och tre verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde har ett verksamhetskontor som leds av en kontorschef. Kontoret är verksamhetsdirektörens stöd för planering, ledning och uppföljning. Verksamhetsområde ungdomsvård norr omfattar tio institutioner i mellan- och norra Sverige.
SiS söker nu en vikarierande kontorschef med placering vid verksamhetskontor ungdomsvård norr i Uppsala.

ARBETSUPPGIFTER
Som kontorschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla verksamhetskontoret i samverkan med verksamhetsdirektören och medarbetarna på enheten. Verksamhetskontorets uppdrag är att arbeta med planering, stöd och uppföljning av verksamheten. Du ansvarar för planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ekonomi, personal, verksamhet och kvalitet inom verksamhetsområdet.

I arbetet ingår att administrera verksamhetsdirektörens ledningsgrupps arbete med både strategiska och operativa frågor. Denna ledningsgrupp består av verksamhetsdirektören och de tio institutionscheferna i Verksamhetsområde ungdomsvård norr.

Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för ca tio medarbetare inom områdena vård- och behandling, skola, hälso- och sjukvård, organisation, juridik, administration/registrator, ekonomi samt HR. Dessa tio medarbetare är verksamhetsdirektörens sakkunniga inom respektive område. I stort sett samtliga frågor som avser verksamheten kräver samarbete mellan flera funktioner på kontoret. Kontorschefen har ett nära samarbete med kontorscheferna för de två andra verksamhetskontoren samt ingår i arbets- och referensgrupper på myndighetsnivå. Organisatoriskt är du placerad under verksamhetsdirektören. Resor i tjänsten förekommer.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha:
• akademisk examen inom juridik, beteendevetenskap eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant
• god kännedom om och erfarenhet av SiS verksamhet
• god förmåga att utrycka dig i tal och skrift

Meriterande:
• Det är meriterande om du har arbetat som chef inom SiS alternativt arbetat med projektledning eller haft liknande uppdrag inom SiS

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som chef. Du ska ha erfarenhet och intresse av att leda och utveckla medarbetare, gärna med olika kompetenser, vara trygg i din roll och kunna skapa bra förutsättningar för en arbetsmiljö som underlättar delaktighet, ansvarstagande och engagemang.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Anställningsform: Vikariat, dock längst till och med den 31 augusti 2021.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är den 18 november 2021.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre