Lediga jobb som Miljökemist i Uppsala

Se lediga jobb som Miljökemist i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Miljöingenjör till Uppsala Vatten & Avfall

Ansök    Mar 3    Randstad AB    Miljökemist
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör! Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning.  Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA?
Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser?
Sök rollen som miljöingenjör!

Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning.  Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.se 

Ansvarsområden
Som miljöingenjör ansvarar du, tillsammans med vår Miljösamordnare, för att säkerställa att vi följer bolagets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete som styr vårt arbete med slam. Du arbetar i en bred och varierande roll med många kontaktytor, intern och externt.

Arbetsuppgifterna innefattar proaktivt uppströmsarbete med syfte att minska tillförseln av farliga ämnen i avloppsreningsverken genom att t.ex.: 
Utveckla strategier och handlingsplaner för uppströmsarbete
 Bedriva en aktiv dialog med anslutna verksamheter och följa upp krav och riktlinjer  
 Utveckla riktlinjer för anslutna verksamheters utsläpp till avloppsvatten
 Utveckla och driva projekt inom området ”wastewater monitoring” i nära samarbete med externa aktörer
 Besvara remisser om anslutning av verksamheter

Du arbetar även för en hållbar återföring av växtnäring genom att t.ex.:
Utveckla strategier för slamhanteringen
 Transparent och öppen dialog med intressenter om slammets produktion, innehåll och användning
 Rapportering och uppföljning av slamkvalitet 


Som miljöingenjör tillhör du avdelningen Hållbar affärsutveckling och rapporterar till avdelningschef för Hållbar affärsutveckling. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor ingår i tjänsten. 

Kvalifikationer
Teknisk och/eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom kemi, vatten och avlopp, eller miljö
 Erfarenhet från VA-branschen eller processindustrin
 Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 B-körkort är ett krav
 Erfarenhet inom kemiområdet är starkt meriterande
 Tidigare erfarenhet av Revaq-certifiering är meriterande

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Då det är ett brett arbetsområde som kräver både analytiskt detaljarbete och övergripande långsiktigt strategiarbete är det viktigt att du självständigt kan prioritera och driva arbetet framåt. 

Ansökan
 Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-04-04. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Kontakt
För mer information om tjänsten kontakta:
Hannah Sandström
Senior rekryteringskonsult, Randstad Engineering
[email protected]

Omfattning 
 Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning. 
 Ordinarie arbetstid är förlagd inom normal kontorstid. 

Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med regsterkontroll att genomföras före anställning. Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning. 

Om företaget
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se Visa mindre

Kemist, ansvarig för forskarlaboratoriet på sektionen organisk miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är uppdelad på tre sektioner (ekologi, geokemi och organisk miljökemi), som var och en har ett forskarlaboratorium. Laboratoriet för organisk miljökemi analyserar miljögifter på spårämnesnivå i olika matriser och är utrustat med ett flertal masspektrometrisystem t.ex. LC-MS/MS, LC/GC-HRMS och GC-MS/MS.  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är uppdelad på tre sektioner (ekologi, geokemi och organisk miljökemi), som var och en har ett forskarlaboratorium. Laboratoriet för organisk miljökemi analyserar miljögifter på spårämnesnivå i olika matriser och är utrustat med ett flertal masspektrometrisystem t.ex. LC-MS/MS, LC/GC-HRMS och GC-MS/MS. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för forskarlaboratoriet på sektionen för organisk miljökemi vilket innebär ansvar för MS-instrumenteringen, ordnings- och säkerhetsrutiner samt beställning av laboratoriematerial. Du kommer även att utföra analytiskt arbete inom forskningsprojekt, t.ex. instrumentell spårämnesanalys (framförallt LC-MS/MS), extraktion av miljöprover (vatten, sediment, biota, etc.), metodutveckling samt fältprovtagning. Du förväntas även delta i praktisk handledning av gästforskare och studenter på olika nivåer.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har masterexamen i kemi, doktorsexamen i miljökemi/analytisk kemi eller motsvarande. Stor vikt läggs vid erfarenhet av spårämnesanalys med hjälp av ovan nämnda tekniker (framförallt LC-MS/MS) samt enklare service- och underhållsarbete på analysinstrument. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper. Du behöver vara skicklig på att organisera, jobba självständigt samt prioritera bland många arbetsuppgifter. Du kommer att ha kontakt med ett flertal forskare, doktorander och studenter och behöver därmed ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Goda kunskaper i engelska är ett krav och det är en fördel om du även har goda kunskaper i svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Chemist – Research Laboratory Manager for Organic Environmental Chemistry

Institutionen för vatten och miljö The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) is divided into three sections (Ecology, Geochemistry and Organic Environmental Chemistry), each of which has an associated research laboratory. The laboratory for Organic Environmental Chemistry analyses organic micropollutants at trace levels in different environmental matrices and is equipped with a number of mass... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) is divided into three sections (Ecology, Geochemistry and Organic Environmental Chemistry), each of which has an associated research laboratory. The laboratory for Organic Environmental Chemistry analyses organic micropollutants at trace levels in different environmental matrices and is equipped with a number of mass spectrometry instruments, e.g., LC-MS/MS, LC/GC-HRMS and GC-MS/MS. 
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
You will have the overall responsibility for the research laboratory at the Section for Organic Environmental Chemistry, which entails responsibility for the MS instrumentation, order routines, safety practices and ordering of laboratory materials. You will also conduct analytical work within research projects, e.g., instrumental analysis (mainly LC-MS/MS), extraction of environmental samples (water, sediment, biota, etc.), method development and field sampling. You are also expected to participate in practical supervision of guest researchers and students at different levels.

Qualifications:
We are looking for a candidate with a master degree in chemistry or a doctorate in environmental chemistry/analytical chemistry or equivalent. Particular emphasis will be placed on experience of and skills in trace analysis using the above mentioned techniques (mainly LC-MS/MS) and basic service and maintenance work on analytical instruments. Particular emphasis will also be placed on personal qualities. You need to be skilled in organizing the work, working independently and prioritizing among many tasks. You will have contact with a number of researchers, doctoral and master students and thus need to have good cooperation and communication skills.

Good knowledge in English is a requirement, and it is an advantage if you also have good knowledge in Swedish.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. SLU uses probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-30, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Post-doc i organisk miljökemi med fokus på återanvändning av vatten

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk miljökemi och ekotoxik... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen har drygt 130 anställda och ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Utvärdering av hushållsavloppsvatten som en säker och återvinningsbar resurs
Brist på rent vatten är en global utmaning som kräver bättre kunskap om resursåtervinning. Återanvändning av renat avloppsvatten är av stort intresse världen över. Praxis varierar dock mycket inom Sverige och globalt. Förekomst av hälsofarliga ämnen, som t.ex. syntetiska kemikalier, i obehandlat såväl som renat avloppsvatten, skapar oro. Det finns en risk att återvinning av avloppsvatten motverkar vårt nationella miljömål om "en giftfri miljö", och att människan och miljön exponeras för farliga ämnen. Det är därför viktigt att skapa en robust kunskapsbas för denna utmaning. I det här projektet ska vi sammanställa och analysera befintlig information och data och göra en övergripande syntesanalys. Vi kommer att identifiera kunskapsluckor samt stödja beslutsfattare med beslutsunderlag till hjälp för nya riktlinjer för en säker återanvändning av avloppsvatten och en giftfri framtid.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som kommer att utföra litteraturstudier och dataanalys med statistiska metoder för att (i) förklara skillnader mellan länder med avseende på praxis kring återanvändning av avloppsvatten; (ii) utvärdera förekomst av hälsofarliga ämnen som ett hinder för återanvändning av avloppsvatten; (iii) identifiera nya strategier för att rena avloppsvatten från farliga ämnen; och (iv) karakterisera risker med farliga ämnen vid återanvändning av avloppsvatten. I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa myndigheter (Naturvårdsverket, samt Havs- och vattenmyndigheten) med förslag till riktlinjer, skriva vetenskapliga manuskript och rapporter på engelska, kommunicera med intressenter samt att sprida projektets resultat.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i organisk miljökemi, miljöekotoxikologi, miljöteknik, miljövetenskap eller motsvarande. Specialisering mot statistisk analys och datamodellering är värdefulla meriter. Kunskaper om globala utmaningar inom vattenbrist, återanvändning av (avlopps-)vatten, hållbara miljötekniklösningar, organiska miljöföroreningars förekomst och beteende i miljön är meriterande. Färdigheter inom databehandling med hjälp av statistisk beräkning och grafik (t.ex. R, MATLAB) är också önskvärt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom interpersonell kompetens, kommunikations- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (både i tal och skrift) är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Maj 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-03-25.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inkluderande full publikationslista, (2) personligt brev (1-2 sidor) med beskrivning av dina forskningsintressen och motivering till varför du söker tjänsten (3) kopia av doktorsexamen, samt (4) kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Post-doc in Environmental Organic Chemistry focusing on water reuse

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Evaluation of domestic wastewater as a safe and recyclable resource
Lack of clean water is a global challenge that requires better knowledge of resource recycling. Recycling of treated wastewater is of great interest worldwide. However, such practices vary greatly within Sweden and globally. Presence of hazardous substances, such as synthetic chemicals, in untreated as well as treated wastewater, create concern. There is a risk that wastewater recycling will counteract our national environmental goal of "a non-toxic environment", and that humans and the environment will be exposed to toxic substances. It is therefore important to create a robust knowledge base for this challenge. In this project, we will compile and analyze existing information and data and make an overall synthesis analysis. We will identify knowledge gaps and support decision-makers in their work with guidelines for a safe reuse of wastewater and a non-toxic future.        

Duties:
We are seeking for a post-doctoral research fellow, who will perform literature search and data analysis with statistic approaches to (i) explain cross-national differences in wastewater reuse; (ii) evaluate the presence of hazardous pollutants as an obstacle to wastewater reuse in Sweden; (iii) identify new strategies to remove hazardous pollutants from waste-water for a better wastewater quality; (iv) characterise the risks of hazardous pollutants in wastewater reuse. The duties also include drafting suggestions for authority guidelines (Swedish EPA and SwAM), writing scientific manuscripts and reports in English, communication with stakeholders, and dissemination of the results.

Qualifications:
Applicants should have a PhD in environmental organic chemistry, environmental ecotoxicology, environmental engineering, environmental science, or equivalent. Specialisation towards statistical analysis and data modelling are valuable merits. Prior focuses on global challenges in water shortage, (waste)water reuse or sustainable water technology solutions are assets. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R, MATLAB, are of high merits too. Knowledge on organic micropollutants in the environment is desirable. High emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, communication skills and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (both spoken and written) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
May 2022

Application:
We welcome your application no later than 2022-03-25, use the button below.

The application should include (1) CV with full publication list, (2) a personal letter with description of your research interests (or experience) and motivation to why you apply (suitability) for the position, (3) copy of doctoral degree certificates, (4) contact information of at least two reference persons.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Miljöingenjör till Uppsala Vatten & Avfall

Ansök    Feb 15    Randstad AB    Miljökemist
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör! Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning.  Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.s... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör!

Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning.  Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.se

Ansvarsområden
Som miljöingenjör ansvarar du, tillsammans med vår Miljösamordnare, för att säkerställa att vi följer bolagets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete som styr vårt arbete med slam. Du arbetar i en bred och varierande roll med många kontaktytor, intern och externt.

Arbetsuppgifterna innefattar proaktivt uppströmsarbete med syfte att minska tillförseln av farliga ämnen i avloppsreningsverken genom att t.ex.: 
Utveckla strategier och handlingsplaner för uppströmsarbete
 Bedriva en aktiv dialog med anslutna verksamheter och följa upp krav och riktlinjer  
 Utveckla riktlinjer för anslutna verksamheters utsläpp till avloppsvatten
 Utveckla och driva projekt inom området ”wastewater monitoring” i nära samarbete med externa aktörer
 Besvara remisser om anslutning av verksamheter

Du arbetar även för en hållbar återföring av växtnäring genom att t.ex.:
Utveckla strategier för slamhanteringen
 Transparent och öppen dialog med intressenter om slammets produktion, innehåll och användning
 Rapportering och uppföljning av slamkvalitet 


Som miljöingenjör tillhör du avdelningen Hållbar affärsutveckling och rapporterar till avdelningschef för Hållbar affärsutveckling. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor ingår i tjänsten.

Arbetstider
Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med regsterkontroll att genomföras före anställning. Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras.

Kvalifikationer
Vi söker dig med 
Teknisk och/eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom kemi, vatten och avlopp, eller miljö
 Erfarenhet från VA-branschen eller processindustrin
 Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 B-körkort är ett krav
 Erfarenhet inom kemiområdet är meriterande
 Tidigare erfarenhet av Revaq-certifiering är meriterande

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Då det är ett brett arbetsområde som kräver både analytiskt detaljarbete och övergripande långsiktigt strategiarbete är det viktigt att du självständigt kan prioritera och driva arbetet framåt. 

Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-02-28. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.  

I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten med Randstad Engineering. För mer information om tjänsten kontakta
Hannah Sandström
Senior Rekryteringskonsult
[email protected] 
+46 733 434 534 

Om företaget
 Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Visa mindre

Miljöingenjör till Uppsala Vatten & Avfall

Ansök    Jan 18    Randstad AB    Miljökemist
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör! Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning.  Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.s... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör!

Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning.  Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.se

Ansvarsområden
Som miljöingenjör ansvarar du, tillsammans med vår Miljösamordnare, för att säkerställa att vi följer bolagets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete som styr vårt arbete med slam. Du arbetar i en bred och varierande roll med många kontaktytor, intern och externt.

Arbetsuppgifterna innefattar proaktivt uppströmsarbete med syfte att minska tillförseln av farliga ämnen i avloppsreningsverken genom att t.ex.: 
Utveckla strategier och handlingsplaner för uppströmsarbete
 Bedriva en aktiv dialog med anslutna verksamheter och följa upp krav och riktlinjer  
 Utveckla riktlinjer för anslutna verksamheters utsläpp till avloppsvatten
 Utveckla och driva projekt inom området ”wastewater monitoring” i nära samarbete med externa aktörer
 Besvara remisser om anslutning av verksamheter

Du arbetar även för en hållbar återföring av växtnäring genom att t.ex.:
Utveckla strategier för slamhanteringen
 Transparent och öppen dialog med intressenter om slammets produktion, innehåll och användning
 Rapportering och uppföljning av slamkvalitet 


Som miljöingenjör tillhör du avdelningen Hållbar affärsutveckling och rapporterar till avdelningschef för Hållbar affärsutveckling. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor ingår i tjänsten.

Arbetstider
Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med regsterkontroll att genomföras före anställning. Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras.

Kvalifikationer
Vi söker dig med 
Teknisk och/eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom kemi, vatten och avlopp, eller miljö
 Erfarenhet från VA-branschen eller processindustrin
 Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 B-körkort är ett krav
 Erfarenhet inom kemiområdet är meriterande
 Tidigare erfarenhet av Revaq-certifiering är meriterande

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Då det är ett brett arbetsområde som kräver både analytiskt detaljarbete och övergripande långsiktigt strategiarbete är det viktigt att du självständigt kan prioritera och driva arbetet framåt. 

Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-02-13. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.  

I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten med Randstad Engineering. För mer information om tjänsten kontakta
Hannah Sandström
Senior Rekryteringskonsult
[email protected] 
+46 733 434 534 

Om företaget
 Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Visa mindre

Doktorand i Miljöanalys

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Doktorand i Miljöanalys med fokus på avgång av växthusgaser från jordbruksbäckar
Innehållsbeskrivning:
Huvuduppgiften för projektet är att undersöka hur olika växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) produceras, transporteras och avges till atmosfären från diken och åar dränerandes jordbruksdominerade områden. Inlandsvatten är globalt viktiga källor för växthusgaser, men kunskap och data från jordbruksekosystem saknas till stor del. Projektet innehåller en stor andel fältarbete där en kombination av sensorbaserade och manuella analyser av växthusgaser, vattenkemi och hydrologi kommer att genomföras. Utöver mätningar i ytvatten kommer processer i både sediment samt grundvatten undersökas. Arbetet kommer dra nytta av existerande miljöövervakningsprogram och infrastruktur för jordbruksområden som drivs av SLU.

Kvalifikationer:
Vi söker en starkt motiverad kandidat med en masterexamen i miljövetenskap, hydrologi, biologi, limnologi, naturgeografi eller motsvarande. Den sökande bör ha ett genuint forskningsintresse, god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare samt fungera bra i en forskningsmiljö. Goda kunskaper om biogeokemi och hydrologi är nödvändiga. Erfarenhet av eller kunskap om olika växthusgasers biogeokemi är meriterande. Även erfarenhet av GIS är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort och körvana är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
April 2022 eller så snart som möjligt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Projektledare kvicksilveranalys 50%

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har ca 130 ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har ca 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. 
Arbetsuppgifter:
Vi söker en projektledare för ett projekt som bygger upp vår analysverksamhet med avseende på analys av kvicksilver i vatten.

Du leder din projektgrupp bestående av två - tre personer i tre steg:


• Rumsplanering, inklusive urval och inköp av all nödvändig utrustning (t.ex. dragskåp, laminarbänk, mm), fram till laboratoriets byggplanering utifrån givna mål (framförallt detektionsgräns för metoden, genomflöde av antal prov per år, mm).
• Bevakning av ombyggnationsprocessen, kontakt med byggentreprenörer, mm.
• Inköp av instrument, uppsättning av utrustning, framtagning av metod, analys-, disk-, säkerhets- och andra nödvändiga rutiner, test och validering av metod inför dess ackreditering. Utbildning av personal i samtliga rutiner.

Väntetid som uppstår under projektets lopp (framförallt under period 2) fylls med analysarbete på ackrediterad vattenkemisk laboratorium.

Kvalifikationer:
Du har en naturvetenskaplig universitetsutbildning med inriktning mot kemi. Du har dokumenterad praktisk erfarenhet från analysarbete av kvicksilver i vatten, kan inom ditt uppdrag som projektledare nyttja ett stort nätverk inom kvicksilvervärlden och är väl förtrogen med renhetskraven som ställs för Hg-analys på låga halter.

För att vägleda projektgruppen fram till ett instrumentinköpsbeslut har du god kännedom om instrumentmarknaden för instrument för analys av Hg på låga halter i vatten.

Du har erfarenhet av metodutveckling och metodvalidering och är van vid att dokumentera och kritiskt utvärdera resultat för att löpande förbättra metoden. Du är erfaren att utbilda andra i tekniska moment.

Erfarenhet av analysarbete inom ackrediterad vattenlaboratorieverksamhet (ISO 17025 eller motsvarande) anses som meriterande.

Rollen kräver en erfaren, strukturerad och utbildningsinriktad lagspelare. Som person är du initiativtagande, självständig och har en stark vilja att driva ditt projekt framåt utan att äventyra projektets arbetsmiljösäkerhets- och analyskvalitetsaspekter. Att kunna driva på och komma till avslut är viktiga egenskaper för den här tjänsten. Du är noggrann, kan arbeta med flera saker parallellt, har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett bra arbetsklimat. Förmåga att arbeta flexibelt är viktigt då prioriteringar kan ändras. Du har goda kunskaper i svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
50%

Tillträde:
2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Laboratorieassistent

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har ca 130 ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har ca 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. 
Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta ungefär halva din arbetstid med analys av vattenkemiska prover. Analyserna kan omfatta nitrat på autoanalyzer, klorofyll och analys av  suspenderat material. Resterande arbetstid jobbar du t.ex. med laboratoriedisk, uppackning och registrering av inkommande prov, inmatning av protokolldata i Labware LIMS, filtrering och konservering av prov, invägning av fasta prov och paketpackning. Provtagning i fält, dvs i sjöar och vattendrag, kan förekomma.

Du kommer ingå i en grupp med tidvis hög arbetsbelastning, vi fäster därför stor vikt vid personliga egenskaper.

Du erbjuds en intressant roll i vår verksamhet och får möjligheten att arbeta på ett framgångsrikt laboratorium med positiva och ambitiösa medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker Dig som har en naturvetenskaplig utbildning och goda kunskaper i svenska samt B-körkort. Du är noggrann, har intresse för laboratoriearbete, mycket god samarbetsförmåga och en hög simultankapacitet. Du vill bidra till ett bra arbetsklimat och hjälper gärna till där det behövs.

Erfarenhet av följande områden anses som meriterande:


• Analysarbete inom ackrediterad vattenlaboratorieverksamhet (ISO 17025 eller motsvarande).
• Arbete med tidigare nämnda tekniker eller instrument.
• Provtagningsarbete, båtvana, simkunnighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast möjligt

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-19.

Denna rekrytering sker helt genom SLU:s försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand miljöanalys: Avgång av växthusgaser från jordbruksbäckar

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Innehållsbeskrivning:
Huvuduppgiften för projektet är att undersöka hur olika växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) produceras, transporteras och avges till atmosfären från diken och åar dränerandes jordbruksdominerade områden. Inlandsvatten är globalt viktiga källor för växthusgaser, men kunskap och data från jordbruksekosystem saknas till stor del. Projektet innehåller en stor andel fältarbete där en kombination av sensorbaserade och manuella analyser av växthusgaser, vattenkemi och hydrologi kommer att genomföras. Utöver mätningar i ytvatten kommer processer i både sediment samt grundvatten undersökas. Arbetet kommer dra nytta av existerande miljöövervakningsprogram och infrastruktur för jordbruksområden som drivs av SLU.

Kvalifikationer:
Vi söker en starkt motiverad kandidat med en masterexamen i miljövetenskap, hydrologi, biologi, limnologi, naturgeografi eller motsvarande. Den sökande bör ha ett genuint forskningsintresse, god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare samt fungera bra i en forskningsmiljö. Goda kunskaper om biogeokemi och hydrologi är nödvändiga. Erfarenhet av eller kunskap om olika växthusgasers biogeokemi är meriterande. Även erfarenhet av GIS är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort och körvana är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
April 2022 eller så snart som möjligt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD-student in Environmental Assessment

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment. 
PhD-student in Environmental Assessment with focus on greenhouse gas emissions from agricultural streams
Description:
The main task of the project is to investigate how different greenhouse gases (carbon dioxide, methane and nitrous oxide) are produced, transported and released into the atmosphere from ditches and rivers draining agricultural-dominated areas. Inland waters are known to be globally important sources of greenhouse gases, but there is a lack of data from agricultural ecosystems where emissions could be large and under-reported. The project contains a large proportion of field work where a combination of sensor-based and manual analysis of greenhouse gases, water chemistry and hydrology will be carried out. In addition to measurements in surface water, processes in both sediment and groundwater will be investigated. The work will benefit from existing environmental monitoring programs and infrastructure for agricultural areas run by SLU.

Qualifications:
We seek a highly motivated candidate with a master's degree in environmental science, hydrology, biology, limnology, natural geography, or equivalent. The applicant should have a genuine research interest, good communication skills, a high work ethic, be a team player and function well in a research environment. Good knowledge of biogeochemistry and hydrology is necessary. Experience or knowledge of the biogeochemistry of different greenhouse gases is an advantage. Experience of GIS is also an advantage. The applicant must have a good ability to express oneself both orally and in written English. Driving license and driving experience are a prerequisite for being able to carry out the field studies.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
April 2022 or as soon as possible.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-01-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Doktorand i miljökemi med fokus på reningstekniker för vatten
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling och utvärdering av fältbaserad saneringsteknik för grundvatten förorenat med högfluorerade ämnen (PFAS). En kombination av behandlingstekniker kommer att testas i pilotskala inklusive ytskum-fraktionering, anjonbytarfilter, elektrokemisk oxidation och fytoremediering på en deponi i Sverige och ett industriområde i Spanien. Arbetsuppgifterna inkluderar även samarbete med ingenjörer, miljöprovtagning, extraktion av vattenbaserade miljöprover, PFAS-analys med LC-MS/MS, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och författande av vetenskapliga manuskript på engelska. Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera seniora forskare och doktorander (www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en masterexamen i civilingenjör, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot vattenrening, analys av miljöföroreningar i vatten och kemisk modellering är värdefulla meriter. God databehandlingsförmåga genom statistisk databehandling och grafik, t.ex. R och MATLAB, är också meriterande. Tidigare erfarenhet av saneringstekniker och kemiskt analytiskt laboratoriearbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2022-02-01

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior Environmental Specialist

Ansök    Nov 8    Cytiva Sweden AB    Miljökemist
Bli en del av något helt livsavgörande Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier. På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbe... Visa mer
Bli en del av något helt livsavgörande
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vi söker nu en Senior Environmental Specialist med placering på vår site i Uppsala tillsammans med med vår övriga EHS avdelning (Environment, Health and Safety) bestående av ett 20-tal medarbetare som rapporterande direkt till vår EHS direktör.
Vad du ska göra
Du är med och planerar och samordnar bolagets miljöarbete och verkar för att driva det framåt i enlighet med gällande miljölagstiftning och inom ramen för bolagets verksamhetstillstånd. Du initierar och samordnar projekt för att ständigt förbättra företagets miljöprestanda.
Vi kommer framöver att ha återkommande ansökningar om nya och förändrade miljötillstånd och det är därför meriterande om du har erfarenhet och kunskap kring tillståndsprocesser, ledningssystem och egenkontrollprogram. Det är även meriterande om du har kunskap om miljösamordning i projekt och implementering av BAT och IED inom kemisk industri. Site Boländerna står inför en spännande expansion och det nuvarande verksamhetstillståndets krav kommer att innebära lösningar och fokusområden som är nya för verksamheten.
På ett strukturerat, inlyssnande och effektivt sätt stödjer du företaget och projekt i dagliga miljöfrågor, genomför riskanalyser samt utvecklar rutiner och instruktioner. En viktig del är att kommunicera miljöfrågor såväl internt som externt för att uppnå långsiktiga och hållbara lösningar.
Du kommer ha mycket kontakter med myndigheter, internationella resurser inom bolaget, forskning och utveckling, kemisk produktion samt andra resurser inom EHS. God samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förståelse för olika aspekter av en frågeställning är därför viktigt. Du samordnar olika projekt utifrån ett miljöperspektiv och kan även initiera och driva miljöprojekt på siten.
Vem du är
Vi söker dig med högskoleutbildning inom kemi- eller miljöområdet.
Du bör även ha en gedigen yrkeserfarenhet av miljöfrågor
Erfarenhet från kontakter med myndigheter och vara väl insatt och kunnig inom miljölagstiftning.
Erfarenhet från kemisk industri är meriterande, särskilt erfarenhet från Industriutsläppsverksamheter och Sevesoklassade verksamheter
Erfarenhet från att arbeta med EHS-frågor i anläggningsprojekt.
Du är organiserad och strukturerad med god förmåga att förklara och förankra dina beslut.
Du kan hantera frågeställningar självständigt med ibland kort handläggning.
Du tar egna initiativ och uppskattar samverkan med andra.
Du har god problemlösningsförmåga.
Du är en god lyssnare och kommunikatör som visar engagemang.
Du tycker om att arbeta med förändrings- och förenklingsarbete
Du uttrycker dig obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och på engelska.

Vi befinner oss just nu i en expansiv fas och är i stort behov av ny personal. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Ann-Charlotte Almquist [email protected] Varmt välkommen med din ansökan!
Cytiva erbjuder en engagerande arbetsplats i innovativ och global miljö med goda interna utvecklingsmöjligheter. För oss går arbetsprestation och välbefinnande i arbetet hand i hand. Vi erbjuder därför ett konkurrenskraftigt förmånspaket för att främja ett balanserat och hälsosamt arbetsliv innefattande bland annat arbetstidsförkortning, flextider och en lokal företagshälsa. Många av våra anställningar kommer även med god möjlighet till distansarbete en eller flera dagar i veckan. Vi erbjuder dessutom en årlig bonus till alla våra medarbetare, oavsett var i organisationen man befinner sig. Visa mindre

PhD position in Environmental Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
PhD position in environmental chemistry focusing on water treatment methods
Description:
We are seeking for a PhD student who will work with development and evaluation of on-site remediation technologies for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)-contaminated groundwater. Hereby, a combination of treatment technologies will be tested in pilot-scale in the field including surface foam fractionation, anion exchange filters, electrochemical oxidation and phytoremediation at a landfill in Sweden and an industrial site in Spain. The duties also include collaboration with engineers, environmental sampling, extraction of aqueous environmental samples, PFAS analysis using LC-MS/MS, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation and scientific manuscript writing in English. You will work in an international, interdisciplinary team consisting of several senior researchers and PhD students (https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Qualifications:
Applicants shall hold a MSc in chemical engineering, environmental chemistry, or equivalent. Specialization towards engineering of treatment processes, analysis of micropollutants in water and experience with chemical modelling are highly valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R and MATLAB, are of merits too. Previous experience with remediation engineering and chemical analytical laboratory work is desirable. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
2022-02-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-01, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language and an interview.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Researcher in environmental chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’.
Duties:
We are seeking a researcher who will perform screening for very persistent and very mobile (vPvM) organic micropollutants in the aquatic environment using high resolution mass spectrometry (HRMS) with special focus on contaminated water. Water samples will be analysed in the POPs-lab at the Department of Aquatic Sciences Assessment using liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry (LC-HRMS). The duties also include prioritization of candidate pollutants, method development, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation as well as report and scientific paper writing (in English). You will work in a team consisting of several senior researchers and PhD students and with access to different types of instrumentation.

Qualifications:
Applicants shall hold a PhD in environmental/analytical chemistry or similar. Specialization towards analysis of organic micropollutants in water and experience with liquid-chromatography coupled with high-resolution MS (suspect and non-target screening) are highly valuable merits. Data processing and visualization skills using statistical computing and graphics, e.g. R, are of merits too. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2021-10-14 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-09-27, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare i miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som kommer att utföra screening av mycket persistenta och mobila organiska miljöföroreningar i vatten med hjälp av högupplöst masspektrometri (HRMS) med särskilt fokus på förorenat vatten. Vattenprover kommer att analyseras på POPs-labbet vid institutionen för vatten och miljö med hjälp av vätskekromatografi kopplad till masspektrometri (LC-HRMS). I arbetsuppgifterna ingår prioritering av vattenförorenande ämnen, metodutveckling, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering samt författande av rapport och vetenskapliga artiklar. Du kommer att arbeta i en grupp bestående av flera seniorforskare och doktorander och med tillgång till olika typer av instrumentering.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i miljökemi/analytisk kemi eller motsvarande. Specialisering inom analys av organiska miljöföroreningar i vatten och erfarenhet av LC-HRMS (suspect och non-target screening) är meriterande. Kunskap om och erfarenheter av statistisk beräkning, databehandling och visualisering med hjälp av t.ex. R är också meriterande. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som kommunikativ förmåga, analytiska och problemlösande färdigheter samt förmågan att arbeta självständigt. Mycket goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) krävs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-10-14 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Doktorand i miljöanalytisk kemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Doktorand i miljöanalytisk kemi med fokus på förutsättningslös (non-target) screening av miljöföroreningar i vatten
Projektet (SAFESTORM) syftar till ökad förståelse för nuvarande metoder för dagvattenrening med avseende på reningseffektivitet av organiska miljöföroreningar med särskilt fokus på persistenta, mobila och toxiska (PMT) ämnen och polycykliska aromatiska föreningar (PAC). Detta mål kommer att uppnås genom analys av kemiska föroreningar samt mätning av toxiska effekter av föroreningsblandningar i in- och utgående vatten och prioritering av kemiska ämnen baserat på förekomst och toxicitet. Kemiska förorening av vattenmiljön är kan utgöra en hälsofara för vattenlevande organismer och människor, eftersom ytvatten används för dricksvattenproduktion. Tiotusentals kemikalier cirkulerar i miljön och samhället är därför i stort behov av att identifiera och åtgärda föroreningar och komplexa blandningar som orsakar toxiska effekter.

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling och utvärdering av fältbaserad saneringsteknik för grundvatten förorenat med högfluorerade ämnen (PFAS). En kombination av behandlingstekniker kommer att testas i pilotskala inklusive ytskum-fraktionering, anjonbytarfilter, elektrokemisk oxidation och fytoremediering på en deponi i Sverige och ett industriområde i Spanien. Arbetsuppgifterna inkluderar även samarbete med ingenjörer, miljöprovtagning, extraktion av vattenbaserade miljöprover, PFAS-analys med LC-MS/MS, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och författande av vetenskapliga manuskript på engelska. Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera seniora forskare och doktorander (www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en masterexamen i civilingenjör, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot vattenrening, analys av miljöföroreningar i vatten och kemisk modellering är värdefulla meriter. God databehandlingsförmåga genom statistisk databehandling och grafik, t.ex. R och MATLAB, är också meriterande. Tidigare erfarenhet av saneringstekniker och kemiskt analytiskt laboratoriearbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2022-02-01

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

SGU söker Miljökemist

Är du intresserad av miljöövervakning och vill arbeta med utveckling av det nationella datavärdskapet för miljögifter? Du kommer att tillhöra enheten Samhällsplanering, Marin miljö som består av 20 engagerade medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Enheten arbetar med informationsförsörjning och driver flera projekt inom havsplanering, marint områdesskydd och miljöövervakning, ofta i samarbete med andra och med inriktning mot Östersjöns miljö. A... Visa mer
Är du intresserad av miljöövervakning och vill arbeta med utveckling av det nationella datavärdskapet för miljögifter?
Du kommer att tillhöra enheten Samhällsplanering, Marin miljö som består av 20 engagerade medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Enheten arbetar med informationsförsörjning och driver flera projekt inom havsplanering, marint områdesskydd och miljöövervakning, ofta i samarbete med andra och med inriktning mot Östersjöns miljö.
Arbetsuppgifter
Som medarbetare på enheten Samhällsplanering, Marin miljö kommer du att vara med i utvecklingen av ett nationellt datavärdskap för miljögifter. Arbetet innefattar praktiskt arbete med att kontinuerligt tillföra data i databaser, migrera äldre databasers information till nya databasers fält och tabeller, ersätta koder mot kodregister, ta emot rapporter från utförare och rätta och kvalitetssäkra data. Arbetet innebär även att ta ansvar för kundtjänsten inom datavärdskapet för miljögifter genom att svara på frågor och hjälpa utförare att rapportera in data. Du kommer också att företräda SGU i olika sammanhang och samverka med olika aktörer i samhället.
Kompetens
Vi söker dig som har:
· universitetsexamen inom miljö, vatten och sediment,
· goda kunskaper i kemi, speciellt föroreningar och miljögifter,
· erfarenhet av att arbeta med data, databaser och att granska och kvalitetssäkra miljödata,
· goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande med:
· erfarenhet av vattenförvaltning, miljöförvaltning och miljöövervakning ,
· kunskaper i statistiska analyser av data i R/fme/sql eller liknande.
Personliga kvalifikationer
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst. Som person är du ansvarsfull, noggrann, strukturerad och har lätt för att lära dig nya saker. Du är positiv, engagerad och nytänkande och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. En förutsättning för tjänsten är att du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor inom SGU som med externa samarbetspartners.
Om anställningen
Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid på cirka 7 månader, med placering i Uppsala med start så snart som möjligt.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 018-17 90 33.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2021. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Dnr. 411-149 /2021 Visa mindre

Forskningsassistent

Energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri. Arbetsuppgifter: Vi söker en person till ett projekt där vi ska föra dialog med samhällets aktörer och andra fo... Visa mer
Energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person till ett projekt där vi ska föra dialog med samhällets aktörer och andra forskare om jordbrukets och livsmedelsförsörjningens utmaningar.

Kvalifikationer:
Masterexamen eller liknande i tex hållbar utveckling, agroekologi, hållbara livsmedelssystem eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med livscykelanalyser och andra liknande metoder är meriterande liksom praktiskt arbete inom jordbruket. Arbetet innefattar även vissa socio-ekonomiska analyser varför du bör vara intresserad av tvärvetenskapliga frågeställningar. Du behöver också mycket goda kunskaper i engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom god organisationsförmåga och intresse av att kommunicera forskningsresultat till olika typer av aktörer. Samt god samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.   

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 

Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som kommer att arbeta med datautvärdering och vetenskaplig publikation på engelska om behandlingsteknik för perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i vatten och mark. I arbetsuppgifterna ingår även databearbetning, statistisk analys och modellering (t.ex. R, MATLAB).

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen i miljökemi eller motsvarande. Mycket goda kunskaper om källor, spridning och exponering av PFAS samt behandlingsalternativ för mark och vatten krävs. Kunskap om och intresse för vetenskapligt skrivande och tidigare arbete i en tvärvetenskaplig miljö är värdefulla meriter. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i organisk miljökemi 6 månader

Institutionen för vatten och miljö Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har ca 125 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälften... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har ca 125 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälften är teknisk personal, och ingår i SLU:s Mark-Vatten Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala.

På laboratoriet för organisk miljökemi (OMK) vid institutionen för vatten och miljö analyseras många olika typer av miljöprov, främst vatten (regn-, grund- och ytvatten). Vi analyserar bland annat bekämpningsmedelsrester inom den nationella miljöövervakningen och vi bistår även forskningsprojekt med analyser. Våra uppdragsgivare är främst Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, SGU, samt vattenvårdsförbund.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en disputerad forskare inom miljökemi, miljöanalytisk kemi eller motsvarande som under en 6-månadersperiod ska arbeta med metodutveckling och validering av en metodik för tidsintegrerad vattenprovtagning och efterföljande bestämning av organiska miljögifter med vätskekromatografi och masspektrometri (LC-MS/MS). Provtagningsmetodiken, TIMFIE (Time Integrated Micro Flow In-line Extraction), har utvecklats vid OMK-laboratoriet och bygger på kontinuerlig fastfasextraktion i fält. Metoden ska nu utvecklas vidare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har doktorsexamen i miljökemi, miljöanalytisk kemi eller motsvarande och som har väldokumenterad erfarenhet av vattenanalyser med inriktning mot organisk miljökemi. Du bör ha mycket goda kunskaper om spårhaltsbestämning av organiska risksubstanser i miljöprover med hjälp av LC-MS/MS. Tidigare erfarenheter av bestämning av växtskyddsmedel, PFAS eller läkemedel i miljöprover är meriterande.

Du har ett naturligt intresse för kvalitetsinriktat arbete och som person är du noggrann, lösningsorienterad och har en god organisationsförmåga. För att trivas på arbetsplatsen bör du vara öppen, prestigelös, ha lätt för att kommunicera och fungera väl i grupp. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både engelska och svenska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Januari 2021.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-11-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsbiträde

Institutionen för mark och miljö söker ett forskningsbiträde. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Vi letar efter en person som ska utföra laboratorieanalyser av markfauna i skogsmark med... Visa mer
Institutionen för mark och miljö söker ett forskningsbiträde. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi letar efter en person som ska utföra laboratorieanalyser av markfauna i skogsmark med hjälp av DNA-baserade metoder, för att uppskatta rumslig variation i enzymer som oxiderar organiskt material i marken.

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha en grundexamen och påbörjad mastersutbildning i geovetenskap.

Arbetsspråket är engelska och goda, både skriftliga och muntliga, kunskaper i engelska är därför ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 

Tidsbegränsad anställning 3 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-03-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Research assistant

The Department of Soil and Environment is looking for a Research assistant. The department conducts research, environmental analysis and education in soil science and sustainable land use. The majority of the department's activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group with a field research station situated in Skara. Duties: We are looking for a person to make l... Visa mer
The Department of Soil and Environment is looking for a Research assistant. The department conducts research, environmental analysis and education in soil science and sustainable land use. The majority of the department's activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group with a field research station situated in Skara.

Duties:
We are looking for a person to make laboratory analysis of soil fauna in forest soils, using DNA-based methods, and to assess spatial variation in enzymes involved in oxidation of soil organic matter.

Qualifications:
A Bachelor degree in geoscience is required, and the candidate should have initiated a masters’ education.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 3 months.

Extent:
100%

Starting date:
2021-03-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-01-31, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent - Organiska miljöföroreningar

Institutionen för vatten och miljö Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har c:a 120 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälfte... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har c:a 120 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälften är teknisk personal, och ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en högskoleutbildad forskningsassistent för provupparbetning och kemisk analys av organiska miljöföroreningar (t.ex. PFAS) på spårnivå i vattenprover med hjälp av vätskekromatografi kopplat till trippel kvadrupol masspektrometri (LC-MS/MS). I tjänsten ingår även databearbetning, statistisk utvärdering samt rapportskrivande på engelska.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en högskoleexamen i organisk miljökemi eller motsvarande. Du ska ha erfarenhet av laboratoriearbete inom organisk miljökemi och erfarenhet av kemisk analys av vatten- och jordprover med hjälp av avancerad masspektrometri är meriterande. Goda språkkunskaper i engelska (muntligt och skriftligt) är ett krav. Goda kunskaper om organiska miljöföroreningar samt erfarenhet av databearbetning, rapportskrivande på engelska och statistisk utvärdering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6,5 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2020-10-12 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-08-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Research Assistant - Organic environmental pollutants

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment works with applied environmental research. Having the national responsibility for environmental monitoring and assessment of lakes and watercourses is a key factor in both the quality and societal impact of our research, which encompasses aquatic ecology and biodiversity, geochemistry and hydrology as well as environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. Ha... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment works with applied environmental research. Having the national responsibility for environmental monitoring and assessment of lakes and watercourses is a key factor in both the quality and societal impact of our research, which encompasses aquatic ecology and biodiversity, geochemistry and hydrology as well as environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. Half of the Department’s 120 staff members are researchers and PhD students, while the other half provides qualified technical support. The department is part of the Soil-Water-Environment Centre at the SLU campus in Ultuna, Uppsala.
Duties:
We are seeking a university-trained research assistant for sample preparation and chemical analysis of organic environmental pollutants (e.g., PFASs) at trace level in water samples using liquid chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS). The duties also include data processing, statistical evaluation and report writing in English.

Qualifications:
Applicants shall have a Bachelor or Masters degree in organic environmental chemistry or equivalent. Experience of laboratory work in organic environmental chemistry is required and experience of chemical analysis of water and soil samples using advanced mass spectrometry are merit. Good language skills in English (oral and written) are required. Good knowledge of organic environmental pollution and experience in data processing, report writing in English, and statistic evaluation are merit. Great emphasis is placed on personal qualities.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment of 6,5 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2020-10-12 or according to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2020-08-18, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Produktionsingenjör inom miljöteknik till Life Science-företag

Ansök    Nov 4    Poolia Sverige AB    Miljökemist
Poolia Life Science söker en produktionsingenjör till sektionen Reningsverk & Miljö, hos vår globala kund i Uppsala, för ett långt konsultuppdrag med mycket gos chans till överrekrytering. Du kommer att vara del av ett team bestående av ingenjörer och drifttekniker som ansvarar för drift och tillgänglighet för reningsanläggningar, utför mätningar av luft- och vattenemissioner och säkerställer efterlevnad av krav på utsläppen, samt kartlägger vattenströmm... Visa mer
Poolia Life Science söker en produktionsingenjör till sektionen Reningsverk & Miljö, hos vår globala kund i Uppsala, för ett långt konsultuppdrag med mycket gos chans till överrekrytering.

Du kommer att vara del av ett team bestående av ingenjörer och drifttekniker som ansvarar för drift och tillgänglighet för reningsanläggningar, utför mätningar av luft- och vattenemissioner och säkerställer efterlevnad av krav på utsläppen, samt kartlägger vattenströmmar för att minska miljöpåverkan från renvatten.

Är du en strukturerad ingenjör med inriktning bioteknik/miljöteknik/kemiteknik eller motsvarande med stort tekniskt intresse samt god problemlösningsförmåga? Då kan du vara just den vi söker. Tveka inte att ansöka redan idag då urval samt intervjuer sker löpande.

Om tjänsten
Sektionen Reningsverk & Miljö ansvarar för:
• sitens luftemissioner
• sitens fabriksavloppsvatten
• renvattenfrågor för produktion

Sektionen består idag av 8 personer, ingenjörer och drifttekniker, som ansvarar för drift och tillgänglighet för reningsanläggningar, utför mätningar av luft- och vattenemissioner och säkerställer efterlevnad av krav på utsläppen, samt kartlägger vattenströmmar för att minska miljöpåverkan från renvatten.

Fabriksavloppsvattnet renas med tre olika förbehandlingar och en biologisk rening.
Luftemissioner från siten mäts kontinuerligt och renas med kolfilter, skrubbrar och kondensorer.

I november erhåller siten ett nytt verksamhetstillstånd vilket medför nya utsläppskrav och krav på vattenförbrukning. Detta kommer skapa nya projekt som gruppen kommer arbeta med.


Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Då det finns flera olika arbetsområden inom gruppen kan man få arbeta med både reningsverket, luftemissioner samt renvattenfrågor. Grunduppgifter är att:

• Understödja operativ personal med drift, felsökning och metodförbättringar
• Kartlägga, identifiera, och vidta interna åtgärder för att minska luftutsläppen från site, minska utsläppen från reningsverket och minska vattenförbrukningen.
• Samarbeta tätt med sektionens övriga ingenjörer och drifttekniker.
• Sammanställa resultat, följa upp och utvärdera driften, samt utreda avvikande analysresultat.
• Initiera och driva åtgärder inom ramen för processansvar.
• Leda förändringsprojekt.
• Delta i och driva olika projekt.
• Utfärda och revidera dokumentation samt lära upp personal på instruktioner och dokument.
• Arbeta i olika webbaserade verktyg för underhåll, dokumenthantering och processuppföljning.
• Sammarbeta med övriga produktionen, forskningen och miljöavdelningen i utsläpps- och miljöfrågor.
• Leda och dokumentera riskanalyser


Vem är du?
• Civilingenjör/högskoleingenjör eller motsvarande med inriktning mot bioteknik/miljöteknik/kemiteknik eller motsvarande
• Tekniskt intresserad, kemibakgrund ses som meriterande
• Meriterande om du har tidigare erfarenhet av luftemissioner och VOC
• Kunna arbeta både självständigt och i grupp.
• Förmåga att kommunicera med olika funktioner på alla nivåer inom företaget.
• Kunna ta egna initiativ och fatta beslut.
• God förmåga att kunna driva flera aktiviteter samtidigt.
• Strukturerad
• God problemlösningsförmåga.
• Förändringsbenägen och drivande.
• Goda kunskaper i engelska och svenska


Om verksamheten
Vi på Poolia Life Science är specialister som rekryterar specialister inom life science. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi vill att Du ska må bra och trivas med oss på Poolia och därför erbjuder vi Dig friskvårdsbidrag, företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Hos oss får du en engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med Dig och kundföretagen under hela din anställning. Vårt mål är att vi ska trivas och utvecklas tillsammans. Visa mindre

Laboratorieassistenter till Uppsala

Ansök    Feb 17    Randstad    Miljökemist
Arbetsbeskrivning Vi på Randstad Life Sciences söker laboratorieassistenter som kommer att arbeta med att analysera vatten- och miljöprover på ett laboratorium i toppklass beläget i Uppsala. Som laboratorieassistent erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter och du får möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och ambitiösa medarbetare.  Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi på Randstad Life Sciences söker laboratorieassistenter som kommer att arbeta med att analysera vatten- och miljöprover på ett laboratorium i toppklass beläget i Uppsala. Som laboratorieassistent erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter och du får möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och ambitiösa medarbetare. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laboratorieassistent kommer du att arbeta med analys av vattenkemiska prover och kommer att vara en del av en arbetsgrupp som är ansvariga för laboratoriets akutanalyser. Dessa omfattar främst pH, absorbans, alkalinitet, turbiditet, närasalter, CODMn samt syrgas. I dina arbetsuppgifter ingår:

• Analysera vattenkemiska prover 

• Arbeta med analyser såsom pH, absorbans, alkalinitet, turbiditet, närsalter samt syrgas

• Uppackning och registrering av inkommande prov samt laboratoriedisk 

• Ev. provtagning kan förekomma Kvalifikationer
• Du har en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund och kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift 

• Det är meriterande om du har arbetat inom ackrediterad laboratorieverksamhet (ISO17025 eller motsvarande) 

• Det är även meriterande om du har arbetat med provtagning samt ovan nämnda tekniker och instrument 

• Du får gärna ha båtvana samt B-körkort 
Vi söker Dig som är noggrann, strukturerad har intresse för laboratoriearbete, mycket god samarbetsförmåga och en hög simultankapacitet. Du tar initiativ och bidrar till ett positivt arbetsklimat. 
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.  Du kommer att ingå i en grupp med tidvis hög arbetsbelastning, vi fäster därför stort vikt vid personlig lämplighet. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver! Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 
Plats: Uppsala
Omfattning: Konsultuppdrag på heltid med fast månadslön och med start omgående och till och med augusti. 
Sista ansökningsdag: 2020-03-15, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Kontaktpersoner: Enida Kuric, konsultchef [email protected] eller Viktoria Ahlgren konsultchef, [email protected] 

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Miljökemist - förorenade sediment till SGU

Vill du vara med om att öka kunskapen om förorenade sediment i sjöar och längs Sveriges kust? Är du strukturerad och har goda kunskaper inom kemi och miljöanalys? Då kan tjänsten som miljökemist hos oss på SGU vara något för dig!Om tjänsten Genom en ny regeringssatsning har vi fått ett utökat uppdrag om att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden. Vi söker därför en miljökemist för att utveckla vårt arbete med kunskapsinhämtning ... Visa mer
Vill du vara med om att öka kunskapen om förorenade sediment i sjöar och längs Sveriges kust? Är du strukturerad och har goda kunskaper inom kemi och miljöanalys? Då kan tjänsten som miljökemist hos oss på SGU vara något för dig!Om tjänsten Genom en ny regeringssatsning har vi fått ett utökat uppdrag om att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden. Vi söker därför en miljökemist för att utveckla vårt arbete med kunskapsinhämtning och riskbedömning av förorenade sediment i Sverige. Du kommer att tillhöra enheten för Samhällsplanering Marin miljö som består av 17 engagerade medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. Enheten driver flera uppdrag och projekt, ofta i samarbete med andra myndigheter, med inriktning mot havsplanering, förorenade sediment och miljöövervakning. Dina arbetsuppgifter Som miljökemist på enheten Samhällsplanering, Marin miljö kommer du i huvudsak att delta i regeringsuppdrag om förorenade sediment. Arbetet innebär bland annat att:sammanställa befintliga data avseende förorenade sedimentobjekt i vattenansvara för provtagning och provhantering av sediment enligt internationell standard, samt tolka och analysera resultat för bedömning av miljötillståndmedverka till att utveckla en nationell prioriteringsmetodik för åtgärder samt andra vägledningar och rapporter inom ämnesområdetutveckla nationell miljöövervakningen av miljögifter och näringsämnen i sediment inklusive SGUs datavärdskap för miljögifterföreträda SGU i olika sammanhang genom att hålla föredrag, uttala sig i media samt samverka med olika aktörer i samhälletDu kommer även att delta i fältarbete ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.Din kompetens Vi söker dig som har en naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå, gärna med inriktning mot geovetenskap eller motsvarande, och med goda kunskaper inom kemi och miljöanalys. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet, gärna erfarenhet av vattenförvaltningsfrågor, miljöbedömningar och sedimentundersökningar med avseende på miljögifter, näringsämnen och biota. Erfarenhet av ArcGIS och statistiska program och analyser är också meriterande. Då fältarbete ingår i arbetsuppgifterna är det meriterande om du har erfarenhet av provtagning och undersökning av sediment inklusive miljödata. Du ska ha erfarenhet av att skapa och leda projekt samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Personliga kvalifikationer Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du har god kommunikativ förmåga, samt att du är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor inom SGU som med externa samarbetspartners.  Om anställningen Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas, med placering i Uppsala eller Göteborg med start under 2019. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att det ställs krav på svenskt medborgarskap samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och särskild personutredning kommer att genomföras före anställning. Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra.Vill du veta mer? Hör då gärna av dig till enhetschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 018-17 90 33. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för Saco-S, telefon 018-17 92 96 och Nelly Aroka för ST-Geologiska, telefon 018-17 90 28.Välkommen med din ansökan senast 2019-09-18. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem. Vi vill att du lämnar din ansökan via detta system som du når via vår webb-plats www.sgu.se. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Om SGU Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Dnr: 411-1729/2019 Visa mindre

Forskningsassistent markkolsförändringar

Energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri. Arbetsuppgifter: Vi söker en person som kan hjälpa till med arbetet att beräkna klimatpåverkan av eukalyptusodl... Visa mer
Energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som kan hjälpa till med arbetet att beräkna klimatpåverkan av eukalyptusodlingar i Brasilien, där en viktig del är att modellera markkolsförändringar från markanvändning. Arbetet består dels av att sammanställa befintlig kunskap om hur eukalyptusodlingar påverkar markkolsförråd, samla in data och att genomföra egna simuleringar.

Arbetet består av att:


• Sammanställa befintlig kunskap om markkolsförändringar vid odling av eukalyptus i Brasilien och samla in data för markkolsmodellering
• Modellera markkolsförändringar av eukalyptusodlingar i Brasilien med hjälp av Yasso
• Modellera stående biomassa (tillväxt ovan och under jord)
• Samla in data för hela förädlingskedjan (insatsvaror, energiförbrukning maskiner och transport)

Kvalifikationer:
Du ska vara civilingenjör, t.ex. med inriktning mot miljö. Du bör även ha erfarenhet av livscykelanalys och erfarenhet av att genomföra litteraturstudier är meriterande.

Stor vikt läggs vid analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete och personliga egenskaper såsom social kompetens. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 1 månad med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i markkemi

Institutionen för mark och miljö En tidsbegränsad anställning som postdoktor ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning Arbetsuppgifter: Forskningen syftar till att utveckla och testa järnbaserade nanopartiklar som sorbenter för att fastlägga och förhindra... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
En tidsbegränsad anställning som postdoktor ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning
Arbetsuppgifter:
Forskningen syftar till att utveckla och testa järnbaserade nanopartiklar som sorbenter för att fastlägga och förhindra spridningen av arsenik i syrefria grundvattenmagasin. Fokus ligger på att undersöka hur olika grad av ytbeläggning med järnsulfid påverkar mobilitet och reaktivitet hos dessa partiklar, samt undersöka de mekanismer som styr inbindningen av arsenik under olika förhållanden. Tjänsten innebär i ett första steg laborativt arbete i form av skakförsök och kolonnförsök, men även egna analyser av lösningar och fasta prover med exempelvis ICP-MS och synkrotronljusbaserad röntgenspektroskopi (EXAFS/XANES). I ett andra steg kommer tester i pilotskala att utföras med det mest lovande materialet. På laboratoriet finns tillgång till specialutrustning för karakterisering av nanopartiklar (DLS, NTA och FFF). Geokemisk modellering kommer att användas som verktyg för att utvärdera kemiska data.

Arbetet kommer att ske i en projektgrupp bestående av ledande forskare inom mark- och miljökemi med ett brett internationellt nätverk, samt erfarna entreprenörer och miljökonsulter (NIRAS och Sweco).

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en doktorsexamen i markvetenskap, geovetenskap, miljökemi eller oorganisk kemi. Tidigare erfarenhet av arbete med nanopartiklar och spektroskopiska analysmetoder är meriterande, men inget krav.

Vidare är goda kunskaper i engelska i tal och i skrift ett krav. Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom möjligheten att arbeta i team och förmågan att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-08-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Chemist – Research Laboratory Manager

Department of Aquatic Sciences and Assessment  The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is a competence centre for applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 100 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodi... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
 The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is a competence centre for applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 100 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.

The Department is divided into three sections (Ecology, Geochemistry and Organic Environmental Chemistry), each of which has an associated research laboratory. The laboratory for Organic Environmental Chemistry analyses organic micropollutants at trace levels in different environmental matrices and is equipped with a number of mass spectrometry instruments, e.g., LC-MS/MS, LC/GC-HRMS and GC-MS/MS. We are now looking for a chemist that can manage our research laboratory for Organic Environmental Chemistry.

Duties:
You will have the overall responsibility for the research laboratory at the Section for Organic Environmental Chemistry, which entails responsibility for the MS instrumentation, order routines, safety practices and ordering of laboratory materials. You will also conduct analytical work within research projects, e.g., instrumental analysis (mainly LC-MS/MS), extraction of environmental samples (water, sediment, biota, etc.), method development and field sampling. You are also expected to participate in practical supervision of guest researchers and students at different levels.

Qualifications:
We are looking for a candidate with a master degree in chemistry or a doctorate in environmental chemistry / analytical chemistry or equivalent. Particular emphasis will be placed on experience of and skills in trace analysis using the above mentioned techniques (mainly LC-MS/MS) and basic service and maintenance work on analytical instruments. Particular emphasis will also be placed on personal qualities. You need to be skilled in organizing the work, working independently and prioritizing among many tasks. You will have contact with a number of researchers, doctoral and master students and thus need to have good cooperation and communication skills.

Good knowledge in English is a requirement, and it is an advantage if you also have good knowledge in Swedish.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment with 6 months of probation.

Extent:
100%

Starting date:
By agreement

Ansökan:
We welcome your application no later than 2019-07-05, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoc in soil chemistry

Department of Soil and Environment A temporary post as a postdoctoral fellow is vacant at the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, the Department of Soil and Environment, Uppsala. The department is housed in the Soil-Water-Environment Centre and conducts research, environmental analysis and education for sustainable land use. Duties: A Postdoc position in soil and environmental chemistry is available, funded by the Tuffo project “Develop... Visa mer
Department of Soil and Environment
A temporary post as a postdoctoral fellow is vacant at the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, the Department of Soil and Environment, Uppsala. The department is housed in the Soil-Water-Environment Centre and conducts research, environmental analysis and education for sustainable land use.
Duties:
A Postdoc position in soil and environmental chemistry is available, funded by the Tuffo project “Development and test of nano zero-valent iron for in-situ treatment of anoxic arsenic contaminated groundwater”. In this project we will explore the possibility of using nano-sized zero-valent iron (nZVI) for the remediation of anoxic aquifers severely contaminated with As(III). Of particular interest is to investigate how different degrees of sulfidation of nZVI are affecting the efficiency to immobilise As(III) in the subsurface. The research will involve mainly work in the laboratory as well as designing and performing a pilot-scale experiment at a contaminated site. The postdoc will work in an integrated project group involving leading researchers in environmental chemistry (SLU and Stockholm university) as well as major Nordic environmental consultants and contractors (Sweco and NIRAS). Advanced analytical methods for the characterization of nanoparticle properties are available at SLU, including dynamic light scattering (DLS), nanoparticle tracking analysis (NTA) and field flow fractionation (FFF) coupled to ICP-MS. The research group at SLU has a strong expertise and track-record of structural characterisation work using X-ray absorption spectroscopy (XAS) and measurements at the Balder beamline at the MAX IV synchrotron facility are being planned for this project.

The position will be situated at Department of Soil and Environment, SLU, housed in the Soil-Water-Environment Centre in Uppsala. Soil chemistry is a central topic for the department with many active employees and this activity has recently expanded towards engineered nanomaterials in soils including the analytical chemistry required for this work.”

Qualifications:
Ph.D. degree in a subject field of relevance for this research area, e.g. soil science, environmental chemistry, environmental engineering, geochemistry, or inorganic chemistry. The Ph.D. degree should have been obtained within a maximum of three years before the final application date. Previous research experience in the field of nanoparticles and X-ray absorption are of merit, but not required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
 Fixed term employment of 24 months.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2019-08-31, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Kemist –ansvarig för forskarlaboratoriet

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har drygt 100 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Institutionen är uppdelad på tre sektioner (ekologi, geokemi och organisk miljökemi), som var och en har ett tillhörande forskarlaboratorium. Laboratoriet för organisk miljökemi analyserar miljögifter på spårämnesnivå i olika matriser och är utrustat med ett flertal masspektrometrisystem t.ex. LC-MS/MS, LC/GC-HRMS och GC-MS/MS. Vi söker nu en kemist för att ansvara för vårt forskarlaboratorium för organisk miljökemi.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för forskarlaboratoriet på sektionen för organisk miljökemi vilket innebär ansvar för MS-instrumenteringen, ordnings- och säkerhetsrutiner samt beställning av laboratoriematerial. Du kommer även att utföra analytiskt arbete inom forskningsprojekt, t.ex. instrumentell spårämnesanalys (framförallt LC-MS/MS), extraktion av miljöprover (vatten, sediment, biota, etc.), metodutveckling samt fältprovtagning. Du förväntas även delta i praktisk handledning av gästforskare och studenter på olika nivåer

Kvalifikationer:
Vi söker Dig som har masterexamen i kemi, doktorsexamen i miljökemi/analytisk kemi eller motsvarande. Stor vikt läggs vid erfarenhet av spårämnesanalys med hjälp av ovan nämnda tekniker (framförallt LC-MS/MS) samt enklare service- och underhållsarbete på analysinstrument. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper. Du behöver vara skicklig på att organisera, jobba självständigt samt prioritera bland många arbetsuppgifter. Du kommer att ha kontakt med ett flertal forskare, doktorander och studenter och behöver därmed ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. 

Goda kunskaper i engelska är ett krav och det är en fördel om du även har goda kunskaper i svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-07-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre