Lediga jobb som Nationalekonom i Uppsala

Se lediga jobb som Nationalekonom i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Researcher on the economics of edible insects

Department of Economics We seek a researcher to work on a short project on the economics of edible insects and sustainable food. About the position The core of the position is to work on a project to identify the key factors affecting consumers’ willingness to accept insects as a food source, through the design and implementation of an online survey and experiment. Specifically, the research project consists of developing a parsimonious economic model to c... Visa mer
Department of Economics
We seek a researcher to work on a short project on the economics of edible insects and sustainable food.
About the position
The core of the position is to work on a project to identify the key factors affecting consumers’ willingness to accept insects as a food source, through the design and implementation of an online survey and experiment. Specifically, the research project consists of developing a parsimonious economic model to capture the main features of the choice to try edible insects, followed by the design of an online survey and experiment to estimate the relative importance of these main features. The work has the potential to inform farmers and policymakers alike about consumers’ attitudes and perceptions on insects as feed or food, as well as eating crops grown with (insect) frass as fertilizer. Teaching two bachelor-level courses (total of 15 ECTS) in environmental economics is also part of the job. 

Your profile
The researcher must have a PhD in economics, and expertise in the fields of behavioral and environmental economics. Furthermore, a sustained commitment to research on edible insects is highly desirable. Evidence of such a commitment could include visits to producers rearing insects both for feed and food in multiple countries, as well as meetings with regulators and policy makers. Previous success in obtaining research funding for similar projects is advantageous. Finally, experience in teaching environmental economics at bachelor level is required. 

About us
The successful applicant will work in the environmental economics group – https://www.slu.se/env-econ – a small and dynamic research group working on a wide range of topics related to environmental and natural resource economics. The group is part of the Department of Economics, within which research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, until 31 March 2025.

Scope:
Up to 100%.

Start date:
1 September 2024 or by agreement.

Application:
Please apply using the button below no later than 4 July 2024.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare, ekonomiska studier om ätbara insekter

Institutionen för ekonomi Vi söker en forskare för att arbeta med ett kort projekt om ekonomin för ätbara insekter och hållbar mat. Om jobbet Kärnan i tjänsten är att arbeta med ett projekt för att identifiera nyckelfaktorer som påverkar konsumenternas vilja att acceptera insekter som matkälla, genom utformning och implementering av en onlineundersökning och experiment. Specifikt består forskningsprojektet av att utveckla en sparsam ekonomisk modell för at... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vi söker en forskare för att arbeta med ett kort projekt om ekonomin för ätbara insekter och hållbar mat.
Om jobbet
Kärnan i tjänsten är att arbeta med ett projekt för att identifiera nyckelfaktorer som påverkar konsumenternas vilja att acceptera insekter som matkälla, genom utformning och implementering av en onlineundersökning och experiment. Specifikt består forskningsprojektet av att utveckla en sparsam ekonomisk modell för att fånga huvuddragen i valet att prova ätbara insekter, följt av utformningen av en onlineundersökning och experiment för att uppskatta den relativa betydelsen av dessa huvuddrag. Arbetet har potential att informera både bönder och beslutsfattare om konsumenternas attityder och uppfattningar om insekter som foder eller livsmedel, samt att äta grödor som odlats med (insekts)frass som gödningsmedel. Att undervisa i två kandidatkurser (totalt 15 hp) i miljöekonomi ingår också i jobbet.

Din bakgrund 
Forskaren ska ha en doktorsexamen i nationalekonomi och kompetens inom beteende- och miljöekonomi. Dessutom är ett uthålligt engagemang för forskning om ätbara insekter mycket önskvärt. Bevis på ett sådant åtagande kan inkludera besök hos producenter som föder upp insekter både för foder och livsmedel i flera länder, såväl som möten med tillsynsmyndigheter och beslutsfattare. Tidigare framgång med att få forskningsmedel för liknande projekt är fördelaktigt. Slutligen krävs erfarenhet av undervisning i miljöekonomi på kandidatnivå.

Om oss
Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i miljöekonomigruppen – https://www.slu.se/env-econ – en liten och dynamisk forskargrupp som arbetar med ett brett spektrum av ämnen relaterade till miljö- och naturresursekonomi. Gruppen ingår i Institutionen för ekonomi, inom vilken forskning och undervisning bedrivs i ämnena ekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, fram till 31 mars 2025.

Omfattning:
Upp till 100%.

Tillträde:
1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 4 juli 2024.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Junior arbetsmarknadsforskare till IFAU

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett statligt forskningsinstitut med ca 50 anställda. IFAU utvärderar arbetsmarknadspolitik, utbildnings­politik och social­försäk­rings­politik samt genom­för studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Institutet ligger i nära anslutning till Uppsala universitet och är en mycket stark forskarmiljö med fokus på empirisk arbets­marknads­forskning. Vi erbjuder ett flexibelt arbetssät... Visa mer
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett statligt forskningsinstitut med ca 50 anställda. IFAU utvärderar arbetsmarknadspolitik, utbildnings­politik och social­försäk­rings­politik samt genom­för studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Institutet ligger i nära anslutning till Uppsala universitet och är en mycket stark forskarmiljö med fokus på empirisk arbets­marknads­forskning. Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt i en kreativ och trevlig miljö.
IFAU söker junior arbetsmarknadsforskare
Vi söker en junior forskare i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadspolitik.
Arbetsuppgifter
Som juniorforskare i arbetsmarknadsekonomi bedriver du självständig registerbaserad forskning om svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Genom policyrelevant forskning bidrar du till en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom ramen för IFAU:s uppdrag och vår målsättning om kunskap för en bättre samhällsutveckling.
IFAU:s forskare publicerar regelbundet i vetenskapliga tidskrifter och sprider sin forskning till policyintresserad publik i Sverige. Som junior forskare på IFAU samarbetar du med engagerade kollegor och har en nära dialog med departement, myndigheter och andra organisationer som är relevanta för vårt uppdrag.
Kvalifikationer
Du ska nyligen, för högst fem år sedan, ha avlagt doktorsexamen inom arbetsmarknadsekonomi. Du har dokumenterad erfarenhet av empirisk forskning med svenska registerdata, har hög akademisk potential och ett intresse av att självständigt bedriva forskning om svensk arbetsmarknadspolitik.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet med betoning på exempelvis samarbetsförmåga.
Meriterande
Akademiska publiceringar är meriterande liksom förmågan att utveckla svenska och internationella nätverk. Det är också meriterande om du tidigare har bedrivit forskning om och utvärdering av insatser som ges av Arbetsförmedlingen eller andra aktörer inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
Dina meriter värderas i relation till den tid som förflutit sedan du disputerade. Lön sätts utifrån kompetens.
Varaktighet och omfattning
Befattningen är tills vidare med inledande sex månaders provanställning. Omfattningen är 100%. Tillträde 2024-08-15 eller efter överenskommelse.
Frågor
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vikarierande generaldirektör Martin Söderström, tel. 018-471 60 53. Facklig företrädare för Saco är Olof Rosenqvist, tel. 018-471 60 50.
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.ifau.se. Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-06-07. Ansökan ska innehålla meritförteckning, personligt brev som beskriver varför du söker tjänsten samt dina framtida forskningsintressen och högst tre exempel på forskning och policyutvärderingar. Ange också kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Märk ansökan med dnr 112/2024 och skicka den via e-post: [email protected].
Urval sker löpande och relevanta sökande kan bjudas in till intervju redan under pågående ansökningsperiod. (Löpande tillsättning tillämpas dock ej.)
IFAU värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Visa mindre

Postdok i transportekonomi

Institutionen för ekonomi Vi söker en postdoktor för att stärka vårt team och bidra till ett pågående projekt fokuserat på policy för att minska koldioxidutsläppen från den svenska bilparken. Kärnan i projektet är att utveckla – med hjälp av ett unikt mikrodataset – en rigorös, strukturell modell som länkar samman marknaderna för begagnade och nya bilar, och att använda  modellen för att räkna fram en optimal skrotningspremie för äldre bilar. Arbetsuppgift... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vi söker en postdoktor för att stärka vårt team och bidra till ett pågående projekt fokuserat på policy för att minska koldioxidutsläppen från den svenska bilparken. Kärnan i projektet är att utveckla – med hjälp av ett unikt mikrodataset – en rigorös, strukturell modell som länkar samman marknaderna för begagnade och nya bilar, och att använda  modellen för att räkna fram en optimal skrotningspremie för äldre bilar.
Arbetsuppgifter
Miljöekonomigruppen – https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att stärka forskargruppen. Den framgångsrika sökande förväntas utveckla sin egen forskning inom området miljö- och naturresursekonomi samt bidra till ett pågående projekt – Scrap and Grab: Should Sweden introduce a vehicle scrappage subsidy? – fokuserat på optimal utformning av en skrotningspremie för äldre bilar i syfte att minska koldioxidutsläppen från bilparken. Projektet kommer att sammanställa och använda en unik mikrodatauppsättning av priser för begagnade bilar, som tillsammans med en mikrodatauppsättning av fordonsregistrering, VKT (Vehicle Kilometers Travelled) och hushållsregisterdata kommer att användas för att utveckla en rigorös, strukturell modell för att länka samman marknaden för begagnade och nya bilar. Observera att tjänsten som postdoktor innebär minst 80 procent forskning.

Kvalifikationer
Framgångsrika sökande måste ha avlagt en doktorsexamen i ekonomi, eller förvänta sig att avsluta sin doktorsexamen i september 2024. Sökande bör normalt ha avlagt sin doktorsexamen senast tre år före sista ansökningsdag. Kandidater måste ha stark kompetens inom mikroekonomi och tillämpad mikroekonometri, och erfarenhet av att använda ekonometripaket som STATA eller R. Kunskap och erfarenhet inom följande tre områden är fördelaktigt men inte nödvändigt: (i) arbete med registerdata; (ii) Strukturell ekonometri och diskreta valmetoder med simulering; (iii) miljöekonomi. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är avgörande.

Om oss
Vid nationalekonomiska institutionen bedrivs forskning och undervisning i ämnena ekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom ekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi.

Läs mer om att arbeta på SLU på följande sida: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/.

Placering
Uppsala or Umeå

Anställningsform
Post-doctoral employment, 2 years, with a possibility to extend to 4 years employment in total.

Omfattning
100%

Startdatum
By agreement, but ideally no later than September 2024.

Ansökan
We welcome your application no later than 24 March 2024, please use the button below.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning till ovan nämnda projekt; ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet; ett arbetsmarknadspapper som visar dina förmågor och intressen (eller en länk till ett sådant dokument); namn och kontaktuppgifter för minst två referenter.

Fackliga representanter
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Postdoc in transport economics

Department of Economics We are seeking a post-doctoral researcher to boost our team, and to contribute to an ongoing project focused on policy to reduce carbon emissions from the Swedish car fleet. The core of the project is to develop – using a unique micro-dataset – a rigorous, structural model linking the used and new car markets, and to use that model to help design an optimal scrappage subsidy to get older cars off the road. Duties The environmental e... Visa mer
Department of Economics
We are seeking a post-doctoral researcher to boost our team, and to contribute to an ongoing project focused on policy to reduce carbon emissions from the Swedish car fleet. The core of the project is to develop – using a unique micro-dataset – a rigorous, structural model linking the used and new car markets, and to use that model to help design an optimal scrappage subsidy to get older cars off the road.
Duties
The environmental economics group – https://www.slu.se/env-econ – is seeking a post-doctoral researcher to boost the research team. The successful applicant will be expected to develop their own research in the area of environmental and natural resource economics, and to contribute to an ongoing project – Scrap and Grab: Should Sweden introduce a vehicle scrappage subsidy? – focused on optimal design of a scrappage subsidy for older cars with a view to reducing carbon emissions from the car fleet.  The project will assemble, and use, a unique micro-dataset of used car prices, which together with a micro-data set of vehicle registration, VKT (Vehicle Kilometers Travelled) and household register data, will be used to develop a rigorous, structural model to link the used and new car markets. Note that the position as a postdoctoral researcher implies at least 80 percent research. 

Qualifications
Successful applicants must have completed a PhD in economics, or be expecting to complete their PhD by September 2024. Applicants should normally have completed their PhD no more than three years before the application deadline. Candidates must have strong competence in microeconomics and applied microeconometrics, and significant experience using econometrics packages such as STATA or R. Knowledge and experience in the following three areas are advantageous but not essential: (i) working with register data or other detailed household micro-data sets; (ii) structural econometrics and discrete choice methods with simulation; (iii) environmental economics. The ability to work constructively in a small group is essential. Successful applicants are also expected to be self-motivated, driven and to be able to work independently on (some aspects of) the project.

About us
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics.

Read more about working at SLU on the following page: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Place of work
Uppsala or Umeå

Form of employment
Post-doctoral employment, 2 years, with a possibility to extend to 4 years employment in total.

Extent
100%

Starting date
By agreement, but ideally no later than September 2024.

Application
We welcome your application no later than 24 March 2024, please use the button below.

The application must be written in English and contain: a personal letter describing yourself and your match to the above-mentioned project; a CV describing your education, publications and relevant work experience; a job-market paper showcasing your abilities and interests (or a link to such a paper); the names and contact details of at least two referees.

Union representatives
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Utredare

Institutionen för ekonomi Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi: Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en kvalificerad utredare för att stärka kompetensen inom jordbruksekonomisk modellering. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi:
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en kvalificerad utredare för att stärka kompetensen inom jordbruksekonomisk modellering. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut. Mottagare är framförallt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter:
Den anställde förväntas genomföra ekonomiska analyser av svensk och europeisk jordbrukspolitik med den jordbruksekonomiska modellen CAPRI samt författa rapporter med god läsbarhet för myndigheter och beslutsfattare i huvudsak på svenska. I arbetet ingår även att göra utredningar inom andra delar av Analysgruppens verksamhet. Den anställde förväntas arbeta under övervägande eget ansvar samt medverka i presentationer för svenska myndigheter och beslutsfattare. Analyser genomförs vanligen i projektform där interaktion med kollegor och externa intressenter är en viktig del.

Kvalifikationer:
Krav:


• Doktorsexamen i Nationalekonomi.
• Erfarenhet av jordbruksekonomisk modellering.
• Dokumenterad utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska
• Erfarenhet av att skriva om och presentera forskning populärvetenskapligt
• En mycket god analytisk förmåga samt förmågan att snabbt sätta sig in i nya, komplexa frågeställningar

Meriterande:


• Tidigare analyser och utvecklingsarbete med CAPRI-modellen
• Kännedom om den Europeiska jordbrukspolitiken
• Erfarenhet av programmering i GAMS
• Erfarenhet av att leda och genomföra forsknings- och/eller utredningsprojekt
• Demonstrerad förmåga att utveckla och driva egna projekt samt möta deadlines
• Erfarenhet av utvärderingar av jordbrukspolitiken eller motsvarande inom andra politikområden
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper

Om oss:
Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen.

Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och mastersprogram för utländska studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i nationalekonomi

Ansök    Feb 12    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder. Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället. Arbetsuppgifter Uppgifterna består av forskni... Visa mer
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter
Uppgifterna består av forskning, egen och tillsammans med deltagarna, inom ramen för det pågående forskningsprojektet ”Makroekonomin och högdimensionell heterogenitet på mikronivån” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (se här https://www.rj.se/anslag/2023/makroekonomin-och-hogdimensionell-heterogenitet-pa-mikronivan/för mer information). Vidare ingår undervisning motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i nationalekonomi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nationalekonomi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kompetens och erfarenhet relaterade till frågorna inom projektet är meriterande. Särskilt avseende makroekonomiska modeller med heterogena agenter, maskininlärningsalgoritmer, särskilt med avseende på kausal inferens, tillämpad mikroekonometri samt mikrosimuleringsmodeller.

Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Ansökningsförfarande
Handlingar som ska ingå i en ansökan:

- Personligt brev som tydligt anger kandidatens forskningsintressen, kvalifikationer och relevant erfarenhet (max 2 A4-sidor)
- CV
- Publikationslista
- Kopia av doktorsexamen 
- Kontaktuppgifter till tre referenser

Vänligen informera tydligt de eventuella förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som är relevanta för bedömningen av din behörighet. Ansökan ska skrivas på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mikael Carlsson, tel: 018-4717140, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2024, UFV-PA 2024/539.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Research assistant, micro-data management

Department of Economics SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics. For... Visa mer
Department of Economics
SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics. For more information about the department of economics, please visit our webpage: https://www.slu.se/en/departments/economics/about-us/.

Read more about our benefits and what it's like to work at SLU at https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Description
We seek a research assistant (part-time or full-time) with good data management skills to work on micro-data sets related to the Swedish automobile market. More specifically, the successful candidate will work with and help us to make sense of both micro-level household data and data from the vehicle register and vehicle testing (odometer readings, vehicle pollution measurements etc).

Qualifications
The successful candidate will have strong data management skills, including the following:


• The ability to extract, merge, and "clean" data stored on an external server
• Prior experience or expertise in using/working with data management using statistical packages such as R (or Stata, Matlab). 

No prior experience regarding automobile markets is needed, but an interest in working on understanding the Swedish automobile market and the effect of climate related policies on it is desirable. 

A background in economics or statistics, and an interest in statistical modeling, particularly choice modeling, while not required, will be helpful.

Location
Uppsala or Umeå. 

Form of employment
The initial employment will be for up to 6 months, with the possibility for extension. 

Extent
Subject to negotiation, between 50 and 100 percent of full time. 

Starting date
By agreement. 

Application
Please submit your application including a CV and letter setting out why you are an excellent candidate for the position.

We welcome your application no later than 2023-09-29, please use the button below.

Union representatives
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskningsassistent, hantering av mikrodata

Institutionen för ekonomi SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi. För me... Visa mer
Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi. För mer information om Institutionen för ekonomi, besök vår webbsida: https://www.slu.se/en/departments/economics/about-us/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Beskrivning
Vi söker en forskningsassistent (hel- eller deltid) med god datahanteringsförmåga för att arbeta med mikrodataset relaterade till den svenska bilmarknaden. Mer specifikt kommer den framgångsrika kandidaten att arbeta med och hjälpa oss att förstå både hushållsdata på mikronivå och data från fordonsregistret och fordonstester (vägmätare, mätningar av fordonsföroreningar etc.).

Kvalifikationer
Den framgångsrika kandidaten kommer att ha starka datahanteringsfärdigheter, inklusive följande:


• Förmågan att extrahera, sammanfoga och "rensa" data som lagras på en extern server
• Tidigare erfarenhet eller expertis i att använda/arbeta med datahantering med hjälp av statistiska paket som R (eller Stata, Matlab).

Det behövs inga särskilda kunskaper om den svenska bilmarknaden, men det är önskvärt med ett intresse av att arbeta med att förstå denna marknad samt klimatpolitikens effekter på den.

En bakgrund inom nationalekonomi eller statistik, och ett intresse för statistisk modellering, särskilt "choice modelling", kommer att vara till hjälp, men är inget krav.  

Placering
Uppsala eller Umeå. 

Anställningsform
Den initiala anställningen är på upp till 6 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning
Enligt överenskommelse, mellan 50 och 100 procent av heltid. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Vänligen skicka in din ansökan inklusive CV samt ett brev som beskriver varför du är en utmärkt kandidat för tjänsten.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 29 september 2023.

Fackliga företrädare
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i nationalekonomi inriktning jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som postdoktor i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi som består av nationalekonomer med fokus på jordbruk och livsmedel. Det aktuella postdoc-projektet kommer att fokusera på lantbrukares vilja att övergå till åtgärder och produktionsmetoder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser på gårdsnivå, samt på policy för hållba... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som postdoktor i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi som består av nationalekonomer med fokus på jordbruk och livsmedel. Det aktuella postdoc-projektet kommer att fokusera på lantbrukares vilja att övergå till åtgärder och produktionsmetoder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser på gårdsnivå, samt på policy för hållbara jordbruksmetoder i en europeisk kontext. Postdoktorn kommer att ingå i en dynamisk tvärvetenskaplig forskningsmiljö med forskare inom jordbruksekonomi, miljövetenskap och veterinärmedicin. Anställningen kopplas till tre externfinansierade forskningsprojekt som alla relateras till lantbrukares inställning till policyåtgärder som syftar till att stödja ett hållbarhetsskifte av jordbruket i Sverige, mot mer hållbara jordbruksmetoder som kan minska utsläpp, som är mindre beroende av fossila insatsvaror och som kan förbättra djurens välfärd.

Anställningen placeras i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, vid institutionen för ekonomi, SLU. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom nationalekonomi med fokus på jordbruk och livsmedel (jordbruksekonomi) och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga såväl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom lantbrukets teknologi, växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 medarbetare, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskning, i synnerhet genom att arbeta med post-doc-projektet som beskrevs ovan; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer samt bidra till övriga undervisningsaktiviteter, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund med doktorsexamen inom tillämpad ekonomi med fokus på jordbruk och/eller livsmedel eller därmed jämförbar bakgrund. Dessutom vill vi att sökande uppfyller en eller flera av följande meriterande punkter:

- Erfarenhet av modellering av val.

- Erfarenhet av design av frågeinstrument och datainsamling genom sådana instrument.

- Erfarenhet av att koppla beteendeteorier till ekonomisk forskning.

- Erfarenhet och intresse av att bedriva tvärvetenskaplig och/eller mångvetenskaplig forskning.

- Kunskap om jordbruksmetoder och policy i en europeisk kontext.

Vi söker personer med starkt motivation och som kan arbeta både självständigt och i grupp, är vana vid att ta egna initiativ, och som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Personer som har avslutat sin forskarutbildning för mindre än tre år sedan uppmuntras att söka tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad postdoktoral anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Bifoga till ansökan:

(1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-09-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Research assistance in agricultural and food economics

Department of Economics The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a 50% research assistant position to join its research group “Agricultural and Food Economics”. In this group, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and fo... Visa mer
Department of Economics
The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a 50% research assistant position to join its research group “Agricultural and Food Economics”. In this group, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary as well as interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in technology, crop ecology, animal health and veterinary epidemiology. The group currently consists of about 20 staff-members, including several PhD students, post-doctoral researchers, senior researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor.

SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and teaching in Economics and Business. The teaching activities are centered around educational programmes at Bachelor and Master level. The research departs from four thematic fields, where agricultural and food economics is one.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The research assistant will focus on GHG emission analysis and will also support academic writing.

Qualifications:
Applicants should have a Bcs or Ms degree in economics, business or equivalent. Applicants should have a profile towards agriculture and food or strong interest in the area. In addition, we are looking for applicants with one or more of the following qualifications.

- Experience in statistical analysis and advanced use of STATA

- Interest in contributing to interdisciplinary and/or multidisciplinary research

- Knowledge of agricultural systems and policy in a European context.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary for 2 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
Applications should contain: (1) a CV as well as contact details of two references (name, relation to the candidate, email and phone number), (2) a personal letter motivating the interest in this particular position.

We welcome your application no later than 2023-07-16, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskningsassistent i nationalekonomi inriktning jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning på 50% som forskningsassistent i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning på 50% som forskningsassistent i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom nationalekonomi med fokus på jordbruk och livsmedel (jordbruksekonomi) och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga såväl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom lantbrukets teknologi, växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 medarbetare, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskningsassistenten kommer att arbeta med datainsamling, analys av data och med att stödja akademiskt skrivande.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund med avslutad universitetsutbildning på kandidat eller masternivå inom ekonomiskt ämne. Sökande bör ha fokus på jordbruk och/eller livsmedel eller därmed jämförbar bakgrund. Dessutom vill vi att sökande uppfyller en eller flera av följande meriterande punkter:

- Erfarenhet och statistisk analys och avancerad användning av Stata.

- Intresse av att bidra till tvärvetenskaplig och/eller mångvetenskaplig forskning.

- Kunskap om jordbruksmetoder och policy i en europeisk kontext.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Bifoga till ansökan: (1) CV samt kontaktuppgifter till två referenser (namn, relation till kandidaten, e-post och telefonnummer), (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-07-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Researcher in the research group Agricultural and Food Economics

Department of Economics The Department of Economics at the Swedish University of Agriculture (SLU) announces a vacancy as a researcher in the research group Agricultural and Food Economics. The position is mainly linked to two externally funded research projects, both of which focuses on behavioral aspects linked to farmers' use of intercropping as a production method. One project focuses on Swedish conditions and the other on Vietnamese conditions. SLU i... Visa mer
Department of Economics
The Department of Economics at the Swedish University of Agriculture (SLU) announces a vacancy as a researcher in the research group Agricultural and Food Economics. The position is mainly linked to two externally funded research projects, both of which focuses on behavioral aspects linked to farmers' use of intercropping as a production method. One project focuses on Swedish conditions and the other on Vietnamese conditions.

SLU is a world-leading university in the life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development of sustainable life, based on science and education. In this context, the department of economics constitutes an important platform for research and education in business studies and economics. The teaching activities are centered around bachelor and master programs in business studies and economics. The research is based on four thematic areas, one of which is agricultural and food economics.

In the Agricultural and Food Economics research group, we are interested in production economics, consumer economics, agricultural and food policy and international trade. Our areas of interest contribute to the scientific literature in agricultural economics and related subject areas. We have well-developed interdisciplinary as well as cross- and multidisciplinary collaborations, e.g. with colleagues in plant ecology, technology, animal health and veterinary epidemiology. The group currently consists of approximately 20 staff members, including several doctoral students, postdocs, researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
You will (1) actively contribute to the group's research themes, in particular a theme related to behavioral drivers and barriers to agriculture's transition to more sustainable production methods, specifically intercropping in this case; (2) independently develop research that leads to publications in high-quality scientific journals, (3) apply for external research funding, and (4) participate in the supervision of doctoral students and students. You can also be expected to teach at all levels, within the group's research areas.

Qualifications:
Applicants should have a background in agricultural and food economics, or a similar background. We are looking for a highly motivated employee with a PhD degree and with several years of experience in independent scientific work after the dissertation: (1) who can work both independently and in a group, is used to taking own initiative; (2) who have documented experience of independent scientific work; (3) have documented research profiling towards behavioral aspects of crop farms transition to more sustainable production methods (4) documented experience of interdisciplinary work; and (5) documented ability to apply for and obtain external research funding as the main applicant. Very good knowledge of English (both oral and written) is necessary. It is advantageous to have knowledge of both European and Asian agriculture. Great emphasis will be placed on personal merits.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. 

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
Attach to the application (1) CV including list of publications, (2) a justification for your interest in the position (maximum two pages, single line spacing) and (3) names of two references.

We welcome your application no later than 2023-07-05, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoc in agricultural and food economics

Department of Economics The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for two-year Post-Doctoral positions to join its research group “Agricultural and Food Economics”. This post-doc project will address farmers’ willingness to adopt measures aiming at mitigating greenhouse gas (GHG) emission on farm-level as well as policy for sustainable agricultural systems in a European context. The successful... Visa mer
Department of Economics
The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for two-year Post-Doctoral positions to join its research group “Agricultural and Food Economics”. This post-doc project will address farmers’ willingness to adopt measures aiming at mitigating greenhouse gas (GHG) emission on farm-level as well as policy for sustainable agricultural systems in a European context. The successful candidate will work in a vivid interdisciplinary research environment with researchers in agricultural economics, environmental sciences, and veterinary sciences. In particular, the position is part of three externally funded projects that are all related to farmer’s acceptance of policy measures to encourage a shift in agricultural production in Sweden, towards more sustainable agricultural practices that can reduce GHG emissions, that are less reliant of fossil-based production inputs, and that can improve animal welfare. 

The position will be placed within the research group Agricultural and Food Economics at the Department of Economics, SLU. In this group, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary as well as interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in technology, crop ecology, animal health and veterinary epidemiology. The group currently consists of about 20 staff-members, including several PhD students, post-doctoral researchers, senior researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor.

SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and teaching in Economics and Business. The teaching activities are centered around educational programmes at Bachelor and Master level. The research departs from four thematic fields, where agricultural and food economics is one.Replace this paragraph with a brief description of your department and unit. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
Successful applicants are expected to (1) actively contribute to the group's research, in particular by focusing on the post-doc project introduced above ; (2) develop independent research leading to high quality scientific journals' publications, and (3) eventually apply for external research funding. You may also be expected to supervise students' theses at all levels and to contribute to other teaching activities within the research area of the group.

Qualifications:
Applicants should have a PhD in agricultural economics, resource economics or equivalent. Applicants should have a profile towards agriculture and food. In addition, we are looking for applicants with one or more of the following qualifications.

- Experience in choice modelling;

- Experience in survey design and implementation

- Experience of linking behavioral theories to economic research

- Experience and interest in conducting interdisciplinary and/or multidisciplinary research

- Knowledge of agricultural systems and policy in a European context.

We are looking for highly motivated applicants who can work both independently and in teams, is used to taking own initiatives, and have documented experience publishing in high quality scientific journals. Very good skills in English (both written and oral) are required. Personal characteristics will play a significant role in the recruitment process

Individuals with a completed Ph.D. (the Ph.D. should have been completed no more than three years ago) are encouraged to apply for this position.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
Applications should contain: (1) a current CV including publication list, (2) a statement motivating the interest in this particular position (two pages single space maximum), and (3) the name of two references.

We welcome your application no later than 2023-09-01, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt vilka båda behandlar beteendemässiga aspekter kopplat till lantbrukares användning av artblandning som produktionsmetod. Det ena projektet fokuserar på svenska förhållanden och det andra på vietnamesiska... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt vilka båda behandlar beteendemässiga aspekter kopplat till lantbrukares användning av artblandning som produktionsmetod. Det ena projektet fokuserar på svenska förhållanden och det andra på vietnamesiska förhållanden.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningsteman, i synnerhet ett tema relaterat till beteendemässiga drivkrafter och hinder för lantbrukets övergång till mer hållbara produktionsmetoder, specifikt artblandning i detta fall; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, (3) ansöka om extern forskningsfinansiering, samt (4) delta i handledning av doktorander och studenter. Du kan även förväntas undervisa på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund. Vi söker en starkt motiverad och disputerad medarbetare med flera års erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete efter disputationen: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete; (3) har dokumenterad forskningsprofilering mot beteendemässiga aspekter av växtodlares övergång till mer hållbara produktionsmetoder (4) dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete; samt (5) dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering som huvudsökande. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Det är meriterande att ha kunskap om såväl europeiskt som asiatiskt lantbruk. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-07-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i miljöekonomi

Institutionen för ekonomi vid SLU SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är miljö och naturresurser, och jordbruks... Visa mer
Institutionen för ekonomi vid SLU
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är miljö och naturresurser, och jordbruksekonomi. För ytterligare information om institution, besök gärna vår webbsida: https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/om-oss1.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Doktorand i miljöekonomi
Ekonomi inriktning Nationalekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker två doktorander till vår forskargrupp. De valda kandidaterna kommer att studera avancerade kurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 högskolepoäng (tre semestrar) och att utföra forskning inom miljö- och naturresursekonomi under handledning av seniora medlemmar i gruppen, som kulminerar med en avhandling efter totalt eller fyra års anställning. De valda kandidaterna kommer att arbeta under handledning av professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, docent Shon Ferguson på tillämpa mikroekonometriska metoder i miljöekonomi, eller docent Efthymia Kyriakopoulou på frågor relaterade till miljöpolitik och urban ekonomi, transportekonomi, eller sociala nätverk.

Kvalifikationer:
Behöriga kandidater måste ha tagit en kvalifikation på andra nivån eller genomfört kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på andra nivå. Vidare ska de framgångsrika kandidaterna ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller annan för tjänsten relevant studieinriktning, med ett stort intresse för miljöekonomi. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs.

Vi söker kandidater som visar - genom de kurser de har gått och de uppnådda betygen, kvaliteten på sin masteruppsats, eller på andra sätt - potentialen att bli utmärkta forskare inom miljöekonomi, och därmed bidra till kunskap och förståelse för hur vi kan utveckla bättre politik för att uppnå önskade resultat med avseende på både ekonomin och miljön. Vi vill också ha lagspelare som kommer att bidra till utvecklingen av vår grupp.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand på 100% i 4 år. 

Tillträde:
Augusti 2023.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-04-16.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskningsassistent i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nati... Visa mer
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskningsassistent i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten. Gruppen består för närvarande av ca 18 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Anställningen kopplas till ett externfinansierat forskningsprojekt. Projektet handlar om ekonomiska styrmedel för att stötta den svenska marknaden att minska växthusgasutsläppen från både konsumtion och produktion av livsmedel. Uppdraget går bland annat ut på att estimera elasticiteter från ny konsumtionsdata, vilka sedan ska kombineras i ett större efterfrågesystem.

Kvalifikationer:
Sökande bör ha en bakgrund inom nationalekonomi och ekonometri på universitetsnivå, gärna mastersnivå och med profilering mot konsumtion, livsmedel och miljöekonomiska styrmedel. För tjänsten söker vi dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med efterfrågesystem, gärna i program som STATA eller TSP. Du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även ha ett starkt driv och kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar

Omfattning:
80%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansök senast den 12 april. Bifoga till ansökan (1) ditt CV inklusive publikationslista och (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD student in Environmental Economics

Department of Economics at SLU SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economi... Visa mer
Department of Economics at SLU
SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics. For more information about the department of economics, please visit our webpage: https://www.slu.se/en/departments/economics/about-us/.

Read more about our benefits and what it's like to work at SLU at https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

PhD student in Environmental Economics
Economics
Description:
The environmental economics group - see https://www.slu.se/env-econ - is looking for two PhD students to join our research group. The selected candidates will study advanced courses in economics equivalent to at least 90 credits (three semesters) and conduct research in environmental and natural resource economics under the supervision of senior members of the group, culminating in a dissertation after a total of four years of employment. The selected candidates will work under the supervision of Professor Rob Hart on issues related to long-term macroeconomic development and sustainability, Associate Professor Shon Ferguson on applying microeconometric methods in environmental and natural resource economics, or Associate Professor Efthymia Kyriakopoulou on issues related to environmental policy and urban economics, transport economics, or social networks.

Qualifications:
Eligible candidates must have taken a second level qualification or completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second level. Furthermore, the successful candidate must have a background in economics, or another field of study relevant for the position, with a strong interest in environmental and natural resource economics. Good skills in English (both written and oral) are required. 

We are looking for candidates who show the potential - through the courses they have taken and the grades achieved, the quality of their Master's thesis, or in other ways - to become excellent researchers in environmental and natural resoruce economics, contributing to future knowledge and understanding of how we can better manage society to deliver desired outcomes with regard to the economy and the natural environment. We also want team players who will contribute to the development of our group.

Place of work:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Employment as PhD student 100% for 4 years.

Tillträde:
Augusti 2023.

Application
We welcome your application no later than 16 April 2023. To apply, please use the button below.

Selection among the eligible applicants is based on: written application including curriculum vitae; thesis, copies of diplomas and register extracts from previous studies at undergraduate and advanced level at university or college, two personal references, knowledge of English. More information about requirements for English skills can be found on the following page: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/.Please note that the applicant(s) who are called to an interview must submit certified copies of diplomas, or equivalent, and register extracts from previous studies at undergraduate and advanced level at a university or college, and that applicants with foreign citizenship must also submit an authenticated copy of the page in the passport that contains the photo and personal information.

Read more about SLU's postgraduate education at https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/.The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskare med inriktning mot företagsledning och experimentella metoder

Institutionen för ekonomi (www.slu.se/institutioner/ekonomi) arbetar med forskning och undervisning inom såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Vår verksamhet relaterar till livsmedelskedjan och till miljö- och hållbarhetsfrågor – från jord till bord och vi är organiserade utifrån fyra forskargrupper med inriktning emot:... Visa mer
Institutionen för ekonomi (www.slu.se/institutioner/ekonomi) arbetar med forskning och undervisning inom såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Vår verksamhet relaterar till livsmedelskedjan och till miljö- och hållbarhetsfrågor – från jord till bord och vi är organiserade utifrån fyra forskargrupper med inriktning emot: entreprenörskap och innovation, beslutsfattande och företagsledning, jordbrukssektors ekonomi, samt naturresurs- och miljöekonomi. På uppdrag från Näringsdepartmentet driver vi tillsammans med Lunds universitet AgriFood Economics Center (www.agrifood.se). Institutionen har drygt 65 anställda varav ca 15 doktorander.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskningen inom tjänsten syftar till att förstå konsumtionsbeslut hos individer liksom beslut av konsumenter i relation till val av livsmedel. Forskningen baseras på beteende-ekonomi med användning av experimentella samt statistiska metoder. Innehavaren av tjänsten kommer också att undervisa inom kurser relaterade till experimentella metoder, företagsanalys, och liknande.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i nationalekonomi. Du ska ha en gedigen bas inom tillämpade forskningsmetoder samt inom kvantitativ analys av forskningsdata. En särskild merit är om du har goda kunskaper inom såväl experimentella metoder samt inom beteendeteori. Mycket god färdighet kring metoder för analys av textbaserad data (NLP, topic modelling) liksom inom sk ’unsupervised machine learning’ krävs. Erfarenhet från undervisning inom experimentella metoder krävs. Tjänsten kräver mycket goda färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på engelska. Publicering i enlighet med nivån på denna tjänst förväntas. Du bör vara starkt motiverad av att arbeta med forskning inom de områden som ingår i tjänsten. Du förväntas också vara drivande och kunna arbeta självständigt inom forskningsarbetet liksom på ett aktivt sätt bidra till forskargruppens arbete och utveckling. Personliga egenskaper kommer att ges särskild betydelse i denna rekrytering.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning till och med 2023-12-31.

Omfattning:
10%

Tillträde:
1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-03-28.

Till grund för din ansökan ska du bifoga ett brev (max två A4-sidor) där vi ber dig att beskriva och motivera vilka forskningsfrågor som du vill prioritera inom denna tjänst. Du ombeds också att bifoga ditt CV samt vidimerade kopior på examensbevis liksom en kopia (elektronisk) för doktorsavhandlingen för att styrka din behörighet.

Sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Researcher with a focus on decision-making and experimental methods

The Department of Economics (www.slu.se/en/departments/economic) provide research and teaching in business studies as well as in economics. The Department emphasises applied science, often in cooperation with the university’s natural science subjects. We work primarily with the food value chain as well as with natural resources, environmental- and sustainability issues in focus. We are organized in four research groups: entrepreneurship and innovation, agr... Visa mer
The Department of Economics (www.slu.se/en/departments/economic) provide research and teaching in business studies as well as in economics. The Department emphasises applied science, often in cooperation with the university’s natural science subjects. We work primarily with the food value chain as well as with natural resources, environmental- and sustainability issues in focus. We are organized in four research groups: entrepreneurship and innovation, agri-business decision-making and behavior, agricultural and food economics, as well as on natural resource and environmental economics. Together with Lund University, and by commission from the Swedish Government, we also provide economic expertise in the fields of food, agriculture, fishing and rural development through the AgriFood Economics Center (www.agrifood.se/eng). The Department has around 65 faculty and staff, including around 15 PhD students.

General description of the position
The research within this position will relate to research aiming to understand consumption decisions by individuals as well as decisions by food consumers. The work will be based on behavioral economics and use experimental as well as statistical methods. The incumbent of this position will also provide teaching within courses in economics experimental methods, business analytics and similar.

Qualifications
PhD in Economics. The successful applicant should have a solid background in empirical research methods as well as in quantitative data analysis. In particular, familiarity with experimental and behavioral methods will be considered a merit. Proficiency in statistical methods related to natural language processing, topic analysis and unsupervised machine learning is required. Experience from teaching content related to economics experimental method is required. The position requires very good communication skills in English. A publication record commensurate with the level of the position is expected. The successful applicant should be strongly motivated to work with tasks outlined above. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

 

Place of work
Uppsala

Terms of employment
Temporary part-time position until 2023-12-31.

Extent:
10%

Start of position:
April 1st or by agreement

 

Application:
We welcome your application by 2023-03-28. Please use the Apply button below.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including: a personal letter (no more than two pages A4) where we ask you in particular to provide your tentative research questions/ideas that you would like to address including a thorough motivation; a curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy (or electronic link) of the PhD dissertation.

Applicants who are not Swedish citizens should provide a copy of the page of their passport that shows photo and personal details.

 

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses. Visa mindre

Ekonom

SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. SLU Artdatabanken har också en forskargrupp med naturvårdsinriktad forskning. På SLU Artdatabanken arbetar ca 65 personer, b... Visa mer
SLU Artdatabanken
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. SLU Artdatabanken har också en forskargrupp med naturvårdsinriktad forskning. På SLU Artdatabanken arbetar ca 65 personer, bland annat biologer, kommunikatörer och bildskapare, och vi har ett tätt samarbete med utvecklare och systemarkitekter på SLU IT. Som ekonom ingår du i en arbetsgrupp om fyra personer som har olika roller inom verksamhetsstöd och deltar i nätverk vid hela SLU. Artdatabanken är beläget i Ultuna campusområde.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker dig som vill arbeta med övergripande ekonomi hos oss på SLU Artdatabanken.

I din roll ingår att upprätta bokslut och månadsavstämningar, driva budget- och prognosarbete, genomföra ekonomisk uppföljning på enhets- och projektnivå och att vara stöd till chefer och medarbetare i olika ekonomifrågor. I rollen ingår att kvalitetssäkra bokslut och redovisning vilket innebär att ha överblick över alla delar i det administrativa arbetet. Som övergripande ekonom ingår du i nätverk med andra ekonomer på SLU och har stöd av fakultet och den centrala ekonomiavdelningen. Rollen är självständig och du rapporterar direkt till chefen för SLU Artdatabanken.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Ett krav är flera års arbetslivserfarenhet av övergripande ekonomiadministration. För att trivas i rollen ska du kunna se helheter och skapa struktur. Du kommer arbeta tillsammans med olika delar av organisationen och därför krävs det att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du kan hantera komplexa arbetsuppgifter och arbeta med flera frågor parallellt. Du är nyfiken och har en förmåga att söka information och ta reda på vad och hur saker ska lösas.

Du är en person med hög servicekänsla, är positiv och utåtriktad. Du arbetar på ett effektivt sätt och kan självständigt samordna och kvalitetssäkra ekonomiarbetet. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning. Du behärskar Officepaketet och har mycket goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av våra system Unit4 Business World, Hypergene och Proceedo. Kännedom om eller erfarenhet av regelverk och redovisning inom staten är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-01-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent till Centrum för hälsoekonomisk forskning

Ansök    Sep 30    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Centrum för hälsoekonomisk forskning söker en forskningsassistent för tidsbegränsad anställning i 10 månader med placering vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning som syftar till en effektiv resursanvändning inom hälso- och sjukvården och en förbättrad hälsa i befolkningen. Exempelvis, utveckling av metoder för att utvärdera effektivitet och kostnadseffektivitet i klinisk praxis hos medicinska interventioner och andra interventioner inom hälso- och sjukvården; utveckling av modeller för ersättning och prissättning av hälso- och sjukvård och läkemedel för att möta utmaningar från nya typer av medicinska innovationer eller efterfrågan av nya typer av evidens; jämlik tillgång till vård; förståelse av hur organisering och resursbegräsningar i hälso- och sjukvården påverkar vårdens kvalitet. Centret är ett samarbete mellan Ämnesområdet för medicin och farmaci och Samhällsvetenskapliga fakulteten och bygger på ett mångvetenskapligt perspektiv där olika kompetenser kombineras. Forskningen drar nytta av varandras kompetenser, ett gemensamt perspektiv på experimentell och kvasiexperimentell forskningsdesign, och erfarenhet av att använda stora registerdata.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskningsassistent för tidsbegränsad anställning i 10 månader till Centrum för hälsoekonomisk forskning. Arbetet består av att planera och genomföra ett Discrete Choice Experiment (DCE) under handledning, att bistå i andra projekt inom centrat, samt administrativa uppgifter inom forskningsprojekten och centrat. Som forskningsassistent arbetar du nära forskare och hjälper dem i forskningsprojekten med allt från datainsamling och bearbetning till att bistå med avancerad ekonometrisk och statistisk analys i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en grundexamen som är inriktad på kvantitativ analys och hälsoekonomi, exempelvis inom nationalekonomi. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Du har ett genuint intresse av forskning och samhällsfrågor. Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med kvantitativa datamaterial. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt analysera data.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med Discrete Choice Experiment är särskilt värdefullt. Även erfarenhet av programmering i t.ex. Stata och R, arbete med observationsdata, och av att göra sammanställningar av institutionella förhållanden. Masterexamen, inom exempelvis nationalekonomi, är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till 10 månader.

Omfattningen på anställningen är 100% med tillträde i november 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Institutionen för medicinska vetenskaper, med arbetsplats i Centrum för hälsoekonomisk forsknings lokaler i Uppsala.

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Erik Grönqvist (mailto:[email protected], 018-471 1098)

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2022, UFV-PA 2022/3610.

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev, CV och kandidat, magister- eller masteruppsats, samt namnet på två referenser. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Vi utvärderar ansökningar kontinuerligt.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistenter i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser två lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till ett externfinansierat forskningsprojekt. Projektet handlar om ekonomiska styrmedel för att stötta den svenska marknaden att minska växthusgasutsläppen från både konsumtion och produktion av livsmedel. Uppdragen går ut på att estimera el... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser två lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till ett externfinansierat forskningsprojekt. Projektet handlar om ekonomiska styrmedel för att stötta den svenska marknaden att minska växthusgasutsläppen från både konsumtion och produktion av livsmedel. Uppdragen går ut på att estimera elasticiteter från ny konsumtionsdata, vilka sedan ska kombineras i ett större efterfrågesystem.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten. Gruppen består för närvarande av ca 18 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Kvalifikationer:
Sökande bör ha en bakgrund inom nationalekonomi och ekonometri på universitetsnivå, gärna mastersnivå och med profilering mot konsumtion, livsmedel och miljöekonomiska styrmedel. För tjänsterna söker vi dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med efterfrågesystem, gärna i program som STATA eller TSP. För samtliga tjänster gäller att du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även ha ett starkt driv och kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansök senast den 20 maj. Bifoga till ansökan (1) ditt CV inklusive publikationslista och (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 månader från och med 1 september med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i företagsekonomi

Institutionen för ekonomi En befattning som forskare i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, marknadsföring för hållbar utveckling ledigförklaras vid institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala. Här bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade om... Visa mer
Institutionen för ekonomi
En befattning som forskare i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, marknadsföring för hållbar utveckling ledigförklaras vid institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala.

Här bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi, 5) de mindre företagens villkor. Institutionen utbildar agronom-ekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och mastersprogram för utländska studenter.

Befattningen kommer att knytas till EIS (Entrepreneurship and Innovation for sustainable development), vilken utvecklar och driver företagsekonomisk forskning och utbildning inom entreprenörskap, organisation och marknadsföring. Rekryteringen är ett led i institutionens strävan att förstärka sin utbildning och forskning kring entreprenörskap och marknadsföring för hållbar utveckling.

Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår att bedriva, medverka i och utveckla undervisning och forskning samt handledning inom ämnesområdet. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Innehavaren ska:


• Utveckla och leda undervisning i entreprenörskap och marknadsföring för hållbar utveckling på grund-, avancerad och forskarnivå.
• Utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet.
• Arbeta med entreprenörskap och marknadsföring för hållbar utveckling såväl inom institutionen som på övriga institutioner på campus Ultuna.
• Bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och marknadsföring för hållbar utveckling, samt handleda doktorander i ämnet.
• Utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt.
• Kommunicera om forskning och forskningsresultat.
• Aktivt söka externa forskningsmedel.
• Undervisa på svenska och engelska.

Kvalifikationer:

• Doktorsexamen inom företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och marknadsföring för hållbar utveckling eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens.
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska.
• Ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier.

Mertierande:


• Dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnet för anställningen

 

Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-23.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Projektanställning forskningsassistent

Institutionen för ekonomi Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en forskningsassistent med intresse för samhällsekonomiska analyser, policyfrågor inom miljö- och naturresursområdet samt EU:s gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitik. Tjänsten är en visstidsanställning med 12 månaders varaktighet. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels?, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbet... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en forskningsassistent med intresse för samhällsekonomiska analyser, policyfrågor inom miljö- och naturresursområdet samt EU:s gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitik. Tjänsten är en visstidsanställning med 12 månaders varaktighet. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels?, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut. Mottagare är framförallt Näringsdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att medverka i analysarbetet, sammanställa data och resultat av tidigare forskning samt vid skrivandet av rapporter och Policy Briefs som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med magisterexamen i nationalekonomi eller närliggande ämnen eller en person med magisterexamen i miljövetenskap och kunskaper om jordbruk, fiske, vattenbruk eller samhällsekonomisk analys. Mycket goda kunskaper, såväl muntliga som skriftliga, i svenska och engelska samt mycket god analysförmåga är nödvändiga egenskaper. Det krävs vidare god förmåga att snabbt sätta sig in i nya komplexa frågeställningar liksom god samarbetsförmåga i kombination med god förmåga till självständigt arbete. Erfarenhet av arbete i tvärvetenskaplig miljö och kunskap om EU:s gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
September eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Ekonom

Institutionen för stad och land   Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Här finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för miljöintegrering med Sidas helpdesk. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hå... Visa mer
Institutionen för stad och land
 
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Här finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för miljöintegrering med Sidas helpdesk.
Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Antalet medarbetare vid institutionen har stadigt ökat och uppgår idag till ca 170 medarbetare.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som ekonom kommer du att arbeta självständigt med stort eget ansvar, i nära samarbete med övriga medarbetare vid administrationen. Inom området grundutbildning stödjer du avdelningschefer med beslutsunderlag och ekonomiuppföljningar, du gör avstämningar av tidrapporter och utfall i lönesystemet. Du medverkar med proaktivt arbete för att hålla en ekonomi i balans.
I ditt stöd till forskarna kommer dina uppgifter huvudsakligen omfatta arbetsuppgifter knutna till projektredovisningen. Forskningsprojektens finansiärer har olika regelverk och du behöver kunna sätta dig in i komplexa anvisningar vid forskningsansökan, löpande under projekttiden samt vid rapportering och eventuell revision.

I dina uppgifter ingår upprättande av projektkalkyler, underavtal med partners, fördjupad ekonomisk uppföljning på enskild projektnivå, rekvisitionshantering, transfereringar av medel, ekonomisk rapportering och avslut av projekt, mm. Det kan bli aktuellt med medverkan i externa revisioner av projekt. Du kommer arbeta med det årliga budgetarbetet. Det kan också förekomma andra arbetsuppgifter som stöd till administrativ chef.

 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen inom relevant område eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Vidare önskas flera års arbetslivserfarenhet av ekonomiadministration av projekt. Vi värdesätter egenskaper som hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga och att du trivs med att ha kontakt med många människor. Du har ett eget driv och arbetar gärna proaktivt. Vi värderar högt att du på ett pedagogiskt sätta kan förklara ekonomiska begrepp och samband. Arbetet är mycket självständigt, och vi sätter stort värde vid egen initiativförmåga. För arbetet krävs noggrannhet och god organisationsförmåga samt att kunna prioritera och hålla tidsramar.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning då arbetet sker i en internationell miljö. Du behärskar Officepaketet och har mycket avancerade kunskaper i Excel, med önskemål om att kunna hantera pivottabeller. Kännedom om eller erfarenhet av regelverk och redovisning inom staten är önskvärt. Erfarenhet av våra system Unit4 Business World, Proceedo, Primula är meriterande.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 6 månader som med hög sannolikhet övergår till en tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
22 augusti 2022 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistenter till Uppsala Immigration Lab och Urban Lab

Ansök    Maj 9    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
https://nek.

uu.se/ är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder. Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningens fokus ligger på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.

https://www.uu.se/uil/?languageId=3(UIL) är en del av Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) som är värd för en bred och ledande forskningsmiljö inom empirisk arbetsmarknadsekonomi vid nationalekonomiska institutionen. https://urbanlab.ibf.uu.se/?languageId=3 är ett gemensamt forskningsinitiativ mellan institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) och nationalekonomiska institutionen.

Uppsala Immigration Lab och Urban Lab syftar till att ytterligare stärka verksamheten genom samarbeten inom den akademiska världen och med det omgivande samhället. Vi studerar centrala sociala frågor kopplade till migration, integration och stadsutveckling. Forskningen är kvantitativt inriktad och utnyttjar rika datamaterial och moderna metoder för att skapa ny kunskap. Projekten bedrivs i samarbete med ledande forskare nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter: 
Vi söker upp till fyra forskningsassistenter för tidsbegränsad anställning i ett år till Uppsala Immigration Lab och Urban Lab. Som forskningsassistent arbetar du nära forskare och hjälper dem i forskningsprojekten. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till att bistå forskare som gör avancerad ekonometrisk analys i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en grundexamen som är inriktad på kvantitativ analys, exempelvis inom nationalekonomi, statsvetenskap eller datavetenskap. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Du har ett genuint intresse av forskning och samhällsfrågor. Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med kvantitativa datamaterial. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt analysera data.

Önskvärt/meriterande i övrigt: 
Erfarenhet av programmering i t.ex. Stata, R, Python eller ArcGIS är värdefullt, liksom arbete med registerdata och sammanställningar av institutionella förhållanden. Masterexamen eller påbörjad masterutbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap eller datavetenskap är meriterande.

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev, CV och kandidat, magister- eller masteruppsats. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Vi utvärderar ansökningar kontinuerligt.

Om anställningen                                                                                                       
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattning 100 %. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Olof Åslund, [email protected], tel 018-4715102.

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022, UFV-PA 2022/1635.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning? Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopp... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning?

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett forskningstema kring jordbrukets övergång till mer hållbara produktionsmetoder.

Innehållsbeskrivning:
Det sätt på vilket växtodling sker behöver transformeras för att vi ska kunna uppnå flera av FNs mål för hållbar utveckling och för att motverka och anpassa sig till klimatförändringarna. Intresset ökar för mer resilient växtodling baserad på agroekologiska principer vilka baseras på de ekosystemtjänster som odlad och vild biologisk mångfald bidrar med. Upptaget av odling baserat på agroekologiska principer är dock lågt vilket delvis beror på bristande kunskapsunderlag om ekologiska och ekonomiska resurs-effektiviteter och -motsättningar. Doktorandprojektet utgör en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där vi undersöker dessa effektiviteteter och motsättningar samt tillsammans med aktörer i hela livsmedelskedjan utvecklar och testar koncept för organisering av värdekedjor som kan realisera hållbarhetsvärden som kommer lantbrukaren till del och som stimulerar ytterligare framsteg. Vi utvärderar förutsättningen för uppskalning av koncepten genom att undersöka motivationen för upptag i större grupper av aktörer i värdekedjan. Projektet genomförs i nära samarbete mellan institutionerna för ekologi, växtproduktionsekologi och ekonomi. Som doktorand i detta projekt kommer du att jobba nära en doktorand i forskarutbildningsämnet ekologi. Denne doktorand placeras vid institutionen för ekologi, (SLU) och fokuserar på ekologiska effektiviteter.

Som doktorand i nationalekonomi förväntas du ägna dig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande 90 hp. Anställningen placeras i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, som finns vid institutionen för ekonomi, SLU. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, lantbrukets teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Att besitta avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för det svenska livssystemet och insikter i beteendevetenskapliga ansatser i ekonomisk forskning. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna rekrytering.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD student position in Agricultural and Food Economics

Department of Economics Are you looking for an exciting PhD position in agricultural and food economics? Would you like to work in a dynamic research group with several ongoing disciplinary and interdisciplinary collaborations? Are you highly motivated to undertake PhD training? The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a PhD student to join its research group “Agricultural and Food Econo... Visa mer
Department of Economics
Are you looking for an exciting PhD position in agricultural and food economics? Would you like to work in a dynamic research group with several ongoing disciplinary and interdisciplinary collaborations? Are you highly motivated to undertake PhD training?

The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a PhD student to join its research group “Agricultural and Food Economics”. This position is linked to a research theme with a focus on agriculture’ transition towards sustainable production approaches.

Description:
The production of agricultural crops needs to be transformed in order to achieve several of the UN's goals for sustainable development and to mitigate and adapt to climate change. There is a growing interest in more resilient crop production based on agro-ecological principles, i.e., exploiting the ecosystem services that cultivated and wild biodiversity contribute. However, the uptake of crop production based on agro-ecological principles is low, partly due to a lack of knowledge about ecological and economic resource efficiencies and tradeoffs. This doctoral project is part of an interdisciplinary research project where we investigate these efficiencies and tradeoffs and together with actors in the entire food value chain develop and test business concepts for food value chain organization that can realize sustainability values ??benefitting farmer and stimulating further uptake. We evaluate the preconditions for upscaling of the business concepts by examining the motivation for participation in those among larger group of actors in the food value chain. The project is a close interdisciplinary collaboration including the Departments of Ecology, Crop Production Ecology, and Economics. The PhD student will work closely with another PhD student in the subject ecology, placed at the Department of Ecology (SLU), who will track ecological resource use efficiencies.

As a PhD student in economics, you are expected to carry out supervised research leading to a PhD thesis as well as taking PhD courses to the equivalent of 90 credits. 

The position will be placed within the research group Agricultural and Food Economics at the Department of Economics, SLU. In this group, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary as well as interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in crop production, technology, animal health and veterinary epidemiology. The group currently consists of about 20 staff-members, including several PhD students, post-doctoral researchers, senior researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor.

Qualifications:
Basic eligibility for third cycle education in Economics. The successful applicant is expected to possess basic knowledge related to research methods in Agricultural and Food Economics or in other related fields. The position requires very good communication skills in English. The successful applicant should be strongly motivated to work with tasks outlined above, she/he is expected to work to establish own initiatives to move the PhD project forward and to work well in a research team. Advanced knowledge related to statistical analyses will be considered of merit, as will an understanding about the Swedish food system and about behavioural approaches in economics research. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years) 

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-04-30. 

Applications sent via email will not be considered.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt: ett om mjölkföretagande och anpassning under extrema väderförhållanden och ett om utvärdering av de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av nyutvecklad smart jordbruksteknik avsedd att minska ris... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt: ett om mjölkföretagande och anpassning under extrema väderförhållanden och ett om utvärdering av de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av nyutvecklad smart jordbruksteknik avsedd att minska risken för mykotoxinförorening i livsmedelsprodukter.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningsteman relaterat till mjölkföretagande och anpassning under extrema väderförhållanden samt till utvärdering av socioekonomiska och miljömässiga effekter av smart jordbruksteknik; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, (3) ansöka om extern forskningsfinansiering, samt (4) delta i handledning av doktorander. Du kan även förväntas undervisa samt handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund. Vi söker en starkt motiverad och disputerad medarbetare med flera års erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete efter disputationen: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete samt av undervisning; (3) har dokumenterad forskningsprofilering mot ekonomiska frågor inom animalieproduktion, samt mot så kallad impact assessemnt och mot utvärdering av miljömässig kostnad och nytta baserad på miljömässig livscykelanalys; (4) dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete; samt (5) dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering som huvudsökande. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning? Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopp... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning?

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett forskningstema kring jordbrukets övergång till mer hållbara produktionsmetoder.

Innehållsbeskrivning:
En övergång till fossilfritt jordbruk är sannolikt den viktigaste åtgärden av alla för att uppnå en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men även om detta understödjs av en mängd nationella och internationella måldokument och överenskommelser finns det idag väldigt lite kunskap om hur processen för att uppnå fossilfrihet faktiskt ska genomföras i verkligheten.

Vi söker en doktorand som vill arbeta med hur det svenska lantbruket kan övergå till fossilfri produktion, genom att fokusera på ekonomiska drivkrafter och konsekvenser av övergången, beteendemässiga drivkrafter och hur politiska åtgärder kan utformas för att stödja en övergång. Arbetet är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt som studerar omställningen till fossilfritt lantbruk ur miljömässigt såväl som ekonomiskt och socialt perspektiv. Du kommer att arbeta bland annat tillsammans med en doktorand i ämnet teknologi (som antas vid institutionen för energi och teknik, SLU) som studerar hur olika drivmedels- och systemval påverkar de resulterande klimateffekterna av omställningen. Som doktorand förväntas du ägna dig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande 90 hp.

Anställningen är placerad i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, som finns vid institutionen för ekonomi, SLU. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom lantbrukets teknologi, växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Att besitta avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för det svenska livssystemet. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna rekrytering.
Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-03-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi (www.slu.se/institutioner/ekonomi) arbetar med forskning och undervisning inom såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Vår verksamhet relaterar till livsmedelskedjan och till miljö- och hållbarhetsfrågor – från jord till bord. Vi är organiserade i fyra forskargrupper me... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi (www.slu.se/institutioner/ekonomi) arbetar med forskning och undervisning inom såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Vår verksamhet relaterar till livsmedelskedjan och till miljö- och hållbarhetsfrågor – från jord till bord.

Vi är organiserade i fyra forskargrupper med inriktning emot entreprenörskap och innovation, beslutsfattande och företagsledning, jordbrukssektors ekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. På uppdrag från Näringsdepartmentet driver vi tillsammans med Lunds universitet AgriFood Economics Center (www.agrifood.se). Institutionen har drygt 65 anställda varav ca 15 doktorander.

Innehållsbeskrivning:
Forskargruppen för beslutsfattande och företagsledning söker nu en doktorand i företagsekonomi med inriktning mot företagsledning och beteendeekonomi med bas i experimentella metoder.

Forskargruppen består för närvarande av sex personer med ett gemensamt intresse av att utveckla kunskap som integrerar ekonomi och beteendevetenskap samt utvecklar experimentella och statistiska metoder. Vår forskning strävar efter att vara relevant och nyskapande för såväl samhälle som för företagande inom gröna sektorn.

Som doktorand kommer du att under handledning arbeta med din doktorsavhandling liksom att fullgöra kurser om minst 90 hp inom forskarutbildningen.

Forskningen inom tjänsten kommer att relatera till projekt där vi försöker förstå olika typer av beslut av aktörer inom livsmedelskedjan utifrån beteendeekonomi med användning av experimentella samt statistiska metoder.

  

Kvalifikationer:
Behörighet till forskarutbildning inom företags- eller nationalekonomi. Du ska ha en gedigen bas inom tillämpade forskningsmetoder samt inom kvantitativ analys av forskningsdata. En särskild merit är om du har goda kunskaper inom såväl experimentella metoder samt inom beteendeteori. Kunskaper om värdekedjor för livsmedel är också en särskild merit. Tjänsten kräver mycket goda färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på engelska. Du bör vara starkt motiverad av att arbeta med forskning inom de områden som ingår i tjänsten. Du förväntas också vara drivande och kunna arbeta självständigt inom forskningsarbetet liksom på ett aktivt sätt bidra till forskargruppens arbete och utveckling. Personliga egenskaper kommer att ges särskild betydelse i denna rekrytering.

 

Placering:           
Uppsala

Anställningsform:
Doktorandtjänst (100% av heltid) med finansiering för motsvarande fyra år. Innehavaren av tjänsten ska fullgöra ett kursprogram om minst 90 ECTS där merparten av kurserna läses under det första året av anställningen.

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-04-12.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD student position in Business Economics

Department of Economics PhD student position in Business Economics with a focus on behavioral economics and experimental methods. The student shall develop a research agenda to understand decisions by actors within the agri-food sector (e.g., farmers or consumers) from a sustainable food system perspective. Are you looking for an exciting PhD position in Agricultural and Food Business Economics? Would you like to work in a dynamic research group with seve... Visa mer
Department of Economics
PhD student position in Business Economics with a focus on behavioral economics and experimental methods. The student shall develop a research agenda to understand decisions by actors within the agri-food sector (e.g., farmers or consumers) from a sustainable food system perspective.

Are you looking for an exciting PhD position in Agricultural and Food Business Economics? Would you like to work in a dynamic research group with several ongoing disciplinary and interdisciplinary collaborations? Are you highly motivated to undertake PhD training?

The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a PhD student to join its research group “Decision-making and managerial behaviour”. The position is linked to a research theme with a focus on behavioral economics and experimental methods with a focus on sustainable food systems.

Description:
The research conducted by the successful candidate will be linked to ongoing research projects in the group, as well as to vivid interdisciplinary and international collaborations. The successful candidate is expected to carry out supervised research leading to a PhD thesis as well as taking PhD courses in accordance with the program’s regulation.

The successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on the process of coordinating and facilitating decision making and behaviour of individuals and businesses in the agri-food sector. The topics of interest add to the literature in agricultural economics, business studies, and related fields by an integration of economic theory with business practice. The group currently consists of six staff-members with different profiles but with a shared interest in behavioural and experimental methods.

Qualifications:
The student should have basic eligibility for third cycle education in Economics. The successful applicant is expected to have a solid background in empirical research methods as well as in quantitative data analysis. In particular, familiarity with experimental and behavioral methods will be considered a merit. Knowledge of the agri-food sector is also a merit. The position requires excellent communication skills in English. The successful applicant should be strongly motivated to work with tasks outlined above, she/he is expected to work to establish own initiatives to move the PhD project forward and to work well in a research team. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. The specific entry requirement for the subject of economics is at least 90 HEC within economics-related subjects, with at least 30 HEC awarded at second-cycle level (see https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/allmanna-studieplaner/s/efter-1-juli-2016/asp-economics-s-fak.pdf). Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including: a personal letter (no more than two pages A4). We also ask you to provide your tentative research questions/ideas that you would like to address including a thorough motivation (no more than two pages A4); a curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, contact information of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language, and an interview with shortlisted candidates.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
This is a 4-year employment (based on approval from annual evaluation) with monthly salary. The person holding this position will be expected to complete at least 90 ECTS from PhD-level courses relevant to the research field. The majority of these courses is taken during the first year.

 

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-04-12.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoc in natural resource economics: Modelling of forestry systems

Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics. Duties: The environmental economics group within the department of economics – see https://www.slu.se/env-econ – is looking for a post-d... Visa mer
Department of Economics
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics.
Duties:
The environmental economics group within the department of economics – see https://www.slu.se/env-econ – is looking for a post-doctoral researcher to boost our research team. The successful applicant will contribute to the economic analysis in a four-year project studying the potential of clear-cut free forestry systems to deliver benefits in terms of forest growth, carbon storage, and biodiversity. The project is funded by Formas and coordinated by Professor Björn Lindahl. Professor Rob Hart of the Department of Economics is in charge of the relevant workpackage. The appointee will also be expected to continue working on their research in the pipeline, as well as contributing to the research environment within the environmental economics group. There will also be opportunities to teach. The position as a postdoctoral researcher implies at least 80 percent research.

Qualifications:
Applicants must have completed a PhD no more than three years before the application deadline, or be expecting to complete their PhD by spring/summer 2022. Demonstrated competence in the mathematical  and computational methods necessary to analyse optimal forestry policy is essential, as is a genuine interest in natural resource and environmental economics. A PhD in economics is advantageous, but (for instance) candidates with a PhD in mathematics may be qualified if they can demonstrate interest in the field and a desire to learn. The ability to work constructively in a small group is essential.

Place of work:
Uppsala. 

Form of employment:
Post-doctoral employment for 3 years, with an opportunity to extend for a further year by mutual agreement. 

Extent:
100%

Start date:
By mutual agreement, no later than September 2022.

Application:
We welcome your application in English, including a CV, a cover letter of no more than 2 pages, the names of two referees who we can contact, and a research paper showcasing your ability and interests, no later than 1 March 2022. To apply, please use the button below.

Union contact:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

PhD in economics

Department of Economics SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics. ... Visa mer
Department of Economics
SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are (i) environment and natural resources and (ii) agricultural economics.
PhD in environmental economics
Description:
The environmental economics group - see https://www.slu.se/env-econ - is seeking up to two PhD students to join our research team. The successful applicant will have the opportunity to study advanced courses in economics corresponding to at least 90 ECTS (three semesters), and to perform research in environmental and resource economics under the supervision of senior members of the group, culminating in a thesis after a total of 4 years' employment. The successful applicant will work under the supervision of either Professor Rob Hart on questions related to long-run macroeconomic development and sustainability, or Associate Professor Shon Ferguson on questions related to environmental policy and international trade, or Associate Professor Efi Kyriakopoulou on questions related to urban environmental challenges and network economics.

Qualifications:
Eligible candidates must have taken a second level qualification or completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second level. They must have a background in economics, or another field of study relevant for the position, with a strong interest in environmental economics.

Strong applicants will demonstrate the potential for future research excellence, both through achievements hitherto (including course grades and research work performed) and through a description of their motivation and ideas for future research. Good skills in English (both written and oral) are required. Emphasis will be placed on personal skills as team player as well as ability to take initiatives and work independently. 

Place of work:           
Uppsala.

Form of employment:
Employment as PhD student (4 years).

Starting date:
10 August 2022, or by mutual agreement.

Application
We welcome your application no later than 3 April 2022. 

To qualify for education at the PhD level, the candidate must have complete their secondary higher education studies (Master's degree or equivalent) or at least four years of full-time studies, out of which at least one year at the secondary level. In those cases where the Master's degree diploma has not yet been issued, a certificate signed by the Director of Studies or a similar official at the univeristy can be submitted to certify your ongoing Master level studies.

The application must be in English and include a cover letter (where the applicant expands on their motivation and research ideas), a curriculum vitae, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree (or other relevant scientifical work), copies of degrees and transcripts of academic records, a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language.

The selection of highly qualified candidates will be based on their complete, written application, personal references, and an interview.

Please note that the applicant(s) who will be called for an interview will need to submit certified copies of the diploma and register extracts from previous studies at the undergraduate and graduate levels from a university, and that applicant(s) with foreign citizenship must also submit a certified copy of the page in the passport containing the photo and personal information.

Read more about the PhD education at SLU at www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

 

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

PhD student position in Agricultural and Food Economics

Department of Economics Are you looking for an exciting PhD position in agricultural and food economics? Would you like to work in a dynamic research group with several ongoing disciplinary and interdisciplinary collaborations? Are you highly motivated to undertake PhD training? The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a PhD student to join its research group “Agricultural and Food Econo... Visa mer
Department of Economics
Are you looking for an exciting PhD position in agricultural and food economics? Would you like to work in a dynamic research group with several ongoing disciplinary and interdisciplinary collaborations? Are you highly motivated to undertake PhD training?

The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a PhD student to join its research group “Agricultural and Food Economics”. This position is linked to a research theme with a focus on agriculture’ transition towards sustainable production approaches.

Description:
A transition to fossil-free agriculture is probably the most important measure of all to achieve a long-term sustainable food supply. But even if this is supported by a number of national and international target documents and agreements, there is today very little knowledge about how the process of achieving fossil free agricultural production should actually be carried out in reality.

We are looking for a PhD student who would like to focus on how Swedish agriculture can transition to fossil-free production approaches, in particular by focusing on economic drivers and consequences of the transition, behavioral drivers and on how political measures can be designed to support a transition. The work is part of a larger interdisciplinary project that studies the transition to fossil-free agriculture from an environmental as well as economic and social perspective. You will work closely together with a PhD student in the subject area technology (placed at the Department of Energy and Technology, SLU) who focuses on how different fuel and system choices affect the resulting climate effects of the transition. As a PhD student in economics, you are expected to carry out supervised research leading to a PhD thesis as well as taking PhD courses to the equivalent of 90 credits. 

The position will be placed within the research group Agricultural and Food Economics at the Department of Economics, SLU. In this group, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary as well as interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in technology, crop production, animal health and veterinary epidemiology. The group currently consists of about 20 staff-members, including several PhD students, post-doctoral researchers, senior researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor.

Qualifications:
Basic eligibility for third cycle education in Economics. The successful applicant is expected to possess basic knowledge related to research methods in Agricultural and Food Economics or in other related fields. The position requires very good communication skills in English. The successful applicant should be strongly motivated to work with tasks outlined above, she/he is expected to work to establish own initiatives to move the PhD project forward and to work well in a research team. Advanced knowledge related to statistical analyses will be considered of merit, as will an understanding about the Swedish food system. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-03-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor i miljöekonomi

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser samt 2) jordbruksekonomi. Arbetsuppgifter: Miljöekonomigruppen inom nationalekonomiska institutionen – se https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser samt 2) jordbruksekonomi.

Arbetsuppgifter:
Miljöekonomigruppen inom nationalekonomiska institutionen – se https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att stärka vårt forskarteam. Den framgångsrika sökanden kommer att bidra till den ekonomiska analysen i ett fyraårigt projekt som studerar potentialen hos hyggesfria skogsbrukssystem när det gäller skogstillväxt, kollagring och biologisk mångfald. Projektet finansieras av Formas och koordineras av professor Björn Lindahl. Professor Rob Hart vid institutionen för ekonomi är ansvarig för det relevanta arbetspaketet. Postdoktorn förväntas också fortsätta arbeta med sin forskning i pipeline, samt bidra till forskningsmiljön inom miljöekonomigruppen. Det kommer också att finnas möjligheter att undervisa. Tjänsten som postdoktor innebär minst 80 procent forskning.

Kvalifikationer:
De sökande måste ha avlagt en doktorsexamen senast tre år före sista ansökningsdag, eller förvänta sig att avlägga sin doktorsexamen senast våren/sommaren 2022. Visad kompetens i de matematiska och beräkningsmetoder som krävs för att analysera optimal skogsbruk är avgörande, liksom ett genuint intresse för naturresurs- och miljöekonomi. En doktorsexamen i nationalekonomi är meriterande, men (till exempel) kandidater med en doktorsexamen i matematik kan vara kvalificerade om de kan visa intresse för området och viljan att lära sig. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är avgörande.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Postdoktoranställning i 3 år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år efter ömsesidig överenskommelse.

Omfattning:
100%

Startdatum:
Efter överenskommelse, senast september 2022.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan på engelska, inklusive ett CV, ett personligt brev på högst 2 sidor, namnen på två referenspersoner som vi kan kontakta, och en forskningsartikel som visar din förmåga och dina intressen, senast 1 mars 2022. För att ansöka , använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent i nationalekonomi

Ansök    Jan 13    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället. https://nek.uu.se/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Forskningsassistenten kommer att jobba i ett projekt där vi studerar möjliga karriärvägar för forskare. Detta är en tidsbegränsad anställning på 6 månader, med möjlighet till förlängning. Det är en deltidstjänst med 1-2 dagar/vecka. Arbetsuppgifter kan inkludera att förbereda och analysera data, hjälpa till med litteraturöversikter samt att samla bakgrundsinformation och data.

Kvalifikationer: Du behöver ha en universitetsutbildning eller för nuvarande studera i ett kvantitativt ämne inom te.x. nationalekonomi, statistik, matematik eller liknande. Du behöver även ha grundläggande programmeringskunskaper på hög nivå, så som te.x. Python eller Julia, samt erfarenhet av att använda databasen och kunskap inom dataanalys. Goda kunskaper i engelska är ett krav för denna tjänst.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Sökande med teknisk bakgrund, som önskar fördjupa sig inom nationalekonomi uppmanas att ansöka.

Ansökan: Bifoga ditt CV, ett transskript (inofficiellt går bra), samt ett kort personligt brev. Ditt personliga brev ska innehålla: varför du söker tjänsten, vad du kan bidra med samt ditt önskade startdatum och hur mycket du kan jobba. Ansökan bör skrivas på engelska. Om du har skrivit en avhandling som kan vara relevant för tjänsten, så kan du även bifoga denna i din ansökan. De som går vidare på intervju kommer att kontaktas av rekryteringsansvarig. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1a februari 2022, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 månader med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 20-40 %, enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christoph Hedtrich, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2022, UFV-PA 2022/10.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Ekonomistrateg

Ansök    Jan 14    Uppsala kommun    Nationalekonom
Ekonomistabens Budget, bolag och finansenhet Vill du arbeta som ekonomistrateg på en spännande enhet som kännetecknas av gott samarbete, öppen och tydlig kommunikation där du får möjlighet att växa i din roll och skapa goda förutsättningar för en hel kommun? Då kan du vara den vi söker! Uppsala kommun består av fler än 19 000 medarbetare som tillsammans verkar för att skapa en kommun som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Ett Uppsala för fr... Visa mer
Ekonomistabens Budget, bolag och finansenhet

Vill du arbeta som ekonomistrateg på en spännande enhet som kännetecknas av gott samarbete, öppen och tydlig kommunikation där du får möjlighet att växa i din roll och skapa goda förutsättningar för en hel kommun? Då kan du vara den vi söker!

Uppsala kommun består av fler än 19 000 medarbetare som tillsammans verkar för att skapa en kommun som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Ett Uppsala för framtiden helt enkelt. Om du trivs med utmaningar och vill utvecklas så är Uppsala kommun rätt arbetsgivare för dig. Hos oss finns plats för delaktighet och engagemang, men också för arbetsglädje och balans i livet.

Välkommen till kommunledningskontoret! Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för ekonomi, kommunikation, HR, IT och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, gemensam service samt näringsliv och destination. Kommunledningskontoret är länken mellan de förtroendevalda och kommunens alla verksamheter.

Rollen som ekonomistrateg är på kommunledningskontorets ekonomistab och du tillhör enheten Budget, bolag och finans. Enheten består av tio medarbetare som arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och vi har nyligen flyttat in i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge intill resecentrum i Uppsala. Du rapporterar till enhetens chef som tillika är Uppsala kommuns finanschef.

Ditt uppdrag
Vi söker nu en ekonomistrateg som vill utvecklas och växa i sitt uppdrag och som tillsammans med enhetens team bidrar till att utveckla morgondagens Uppsala. I din roll kommer du både självständigt och tillsammans med teamet att arbeta med uppgifter och frågor som berör hela kommunkoncernen.

Du kommer vara involverad och delaktig i Uppsala kommuns centrala mål och budgetprocess, vilket är både ett strategiskt framåtriktat arbete som ett arbete av mer löpande karaktär. I uppdraget ingår bland annat att sammanställa, strukturera, analysera och kommunicera information till både Uppsalas förtroendevalda politiker som till ledningen. Du kommer i mål och budgetprocessen arbeta nära personer från både kommunens förvaltningar som de kommunala bolagen.

Du kommer bistå i arbetet med Uppsala kommuns långsiktiga ekonomiska analyser och du kommer månatligen vara involverad i uppföljningen av nämndernas bokslut till kommunstyrelsen.

I rollen ingår även att följa den makroekonomiska utvecklingen och genom förståelse för skatte- och utjämningsystemet på en övergripande nivå kunna bistå i analysen av konsekvenserna för Uppsala kommun. I ditt uppdrag kommer du även vara delaktig i olika projekt och utredningar.

Rollen som ekonomistrateg är på en spännande enhet som arbetar med hela kommunkoncernen. I dina uppdrag samarbetar och jobbar du mycket nära enhetens övriga ekonomistrateger.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskole-/universitetsexamen med ekonomisk inriktning, gärna nationalekonom med samhällsekonomisk inriktning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt erfarenhet av att sammanställa, analysera, strukturera och presentera ekonomisk information. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i en offentlig verksamhet gärna från en politiskt styrd organisation. Det är även meriterande om du har god förståelse för skatte- och utjämningssystemet.

Mycket goda kunskaper i Excel och datahantering är en förutsättning för tjänsten likaså behöver du kunna kommunicera och uttrycka dig mycket väl i svenska, så väl skriftligt som muntligt.

Du behöver kunna lyfta blicken och se en helhet, men även kunna fånga detaljer. För att trivas i rollen krävs att du är samarbetsinriktad, men kan arbeta både enskilt och i grupp. Som person är du prestigelös, nyfiken och flexibel. Du kan hantera stress och jobba mot korta deadlines och du ser positivt på utmaningar.

Vi ser även att du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa problem samt att du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Finanschef Eva Hermansson Flodin, 018-727 63 18

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededahl, 018-727 12 92

Facklig företrädare:
Kommunal 010-442 88 16
Vision Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Akademikerförbundet SSR/SACO Maria Persson, 018-727 24 24
Akavia Jonny Eliasson, 018-727 22 12

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, kansli samt enheten för omvärld och ledningsstöd. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Postdoktor: Urban and/or environmental economics

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser samt 2) jordbruksekonomi. Arbetsuppgifter: Miljöekonomigruppen inom institutionen för ekonomi – see https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att stärka... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser samt 2) jordbruksekonomi.

Arbetsuppgifter:
Miljöekonomigruppen inom institutionen för ekonomi – see https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att stärka vårt forskarteam. Den framgångsrika sökanden förväntas bidra till ett pågående projekt – Working from home in the post-pandemic era: Curse or blessing?  – som fokuserar på effekterna av distansarbete på städernas struktur och på miljön. Projektet finansieras av Handelsbanken och koordineras av universitetslektor Efthymia Kyriakopoulou. Tjänsten som postdoktor innebär minst 80 procent forskning.

Kvalifikationer:
Sökande måste ha avlagt en doktorsexamen i nationalekonomi, eller förvänta sig att disputera senast våren/sommaren 2022. Sökande ska normalt ha avlagt sin doktorsexamen inom treårsperioden innan sista ansökningsdagen. Kandidaterna måste ha kompetens inom tillämpad mikroekonomi och urban ekonomi, kunskap om metoder som används i kvantitativ urban analys och intresse av att bedriva forskning inom miljöekonomi. Erfarenhet av rumslig modelleringsteknik med användning av geografiska informationssystem (GIS) och med paket som STATA, R, MATLAB eller PYTHON är meriterande. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är avgörande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Postdoktor, anställning under 2 år. Tjänsten är delvis finansierad av ett stipendium

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

mellan februari och september 2022.

Intervjuer kommer att genomföras på distans i januari 2022.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan på engelska, inklusive ett CV, ett personligt brev på högst 2 sidor, namnen på två referenspersoner som vi kan kontakta, samt ditt ’job market paper’ senast den 15 december 2021. För att ansöka, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Utredare/nationalekonom inriktning konsekvensanalys och effektutvärdering

Ansök    Okt 22    Livsmedelsverket    Nationalekonom
Vill du hjälpa Livsmedelsverket att välja rätt åtgärder i arbetet för hållbara matvanor, säker mat och säkert dricksvatten och att konsumenterna inte ska bli lurade? Vill du bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Vi söker dig som kan genomföra samhällsekonomiska analyser av åtgärdsförslag och utvärdera effekten av våra åtgärder. Utvärderingsavdelningen Du kommer att vara anställd på Utvärderingsavdelningen tillsammans med andra utredare,  analytiker... Visa mer
Vill du hjälpa Livsmedelsverket att välja rätt åtgärder i arbetet för hållbara matvanor, säker mat och säkert dricksvatten och att konsumenterna inte ska bli lurade? Vill du bidra till ett hållbart livsmedelssystem?

Vi söker dig som kan genomföra samhällsekonomiska analyser av åtgärdsförslag och utvärdera effekten av våra åtgärder.

Utvärderingsavdelningen
Du kommer att vara anställd på Utvärderingsavdelningen tillsammans med andra utredare,  analytiker och revisorer. Avdelningens uppdrag är att utvärdera och analysera Livsmedelsverkets arbete, Sveriges livsmedelskontroll och krisberedskapen inom livsmedelsområdet. Idag är vi 16 medarbetare på avdelningen. Vi har ett tvärvetenskapligt samarbete med andra avdelningar, myndigheter och organisationer.

Hos oss erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling i form av utbildning inom exempelvis analysmetodik och kommunikation.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utredningar inom olika områden på Livsmedelsverket, främst inom det samhällsekonomiska området och inom effektutvärdering.  En viktig del av arbetet blir samhällsekonomiska konsekvensanalyser av tänkta åtgärder i bl.a. regeringsuppdrag, ofta utifrån ett hållbarhetsperspektiv vad gäller t.ex. hälsa, miljö och social hållbarhet. Utredningarna presenteras i rapporter och muntligt för olika målgrupper, t.ex. verkets ledningsgrupp, Regeringskansliet och andra myndigheter. Du kommer att leda utredningar, ibland i projektform, med rapportering till en styrgrupp. I arbetsuppgifterna kan också ingå omvärldsbevakning av forskning, utredningar och utvärderingar av betydelse för verkets arbete.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen i nationalekonomi. Du har flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat nationalekonomiskt utredningsarbete och att genomföra och presentera samhällsekonomiska analyser för olika målgrupper, både skriftligt och muntligt. Har du arbetat med sådana analyser inom hållbarhetsområdet eller livsmedelsbranschen/areella näringar är det en merit, liksom om du har arbetat som projektledare med budgetansvar för större projekt med externa intressenter. Då du obehindrat behöver kunna läsa och skriva kvalificerade texter och genomföra presentationer ska du vara  flytande i tal och skrift på svenska och ha mycket goda kunskaper i engelska.

Som person söker vi dig som arbetar självständigt, målinriktat och levererar resultat. Du bedriver ett kvalificerat analysarbete med hög integritet och har intresse för att utveckla nya arbetssätt och metoder. Du kommer att ha kontakter med människor i olika roller och också delta i ett tvärvetenskapligt arbete med experter i och utanför organisationen. Det är därför mycket viktigt att du har förmåga att bygga nätverk och samarbeta med andra. För rollen krävs också att du är en god kommunikatör i tal och skrift, som är lyhörd för frågor och synpunkter och har förmåga att inspirera andra. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Cecilia Svärd. Representant för SACO är Shara Unneberg och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2021-11-10. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.

Anställningsform: Tillsvidare, heltid

Placeringsort: Uppsala

Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse

Område/avdelning: Strategisk utveckling och stöd, Utvärderingsavdelningen

Diarienummer: 2021/04726

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.


Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap.
På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Postdoc in urban and/or environmental economics

Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics. Duties: The environmental economics group within the department of economics – see https://www.slu.se/env-econ – is looking for a post-... Visa mer
Department of Economics
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics.

Duties:
The environmental economics group within the department of economics – see https://www.slu.se/env-econ – is looking for a post-doctoral researcher to boost our research team. The successful applicant will be expected to contribute to an ongoing project – Working from home in the post-pandemic era: Curse or blessing?  – studying the impact of remote work on the structure of cities and on the environment. The project is funded by Handelsbanken and coordinated by Associate Professor Efthymia Kyriakopoulou. The position as a postdoctoral researcher implies at least 80 percent research.

Qualifications:
 Successful applicants must have completed a PhD in economics, or be expecting to complete their PhD by spring/summer 2022. Applicants should normally have completed their PhD no more than three years before the application deadline. Candidates must have competence in applied microeconomics and urban economics, knowledge of methods used in quantitative urban analysis and interest in conducting research in environmental economics. Experience with spatial modelling techniques using geographic information systems (GIS) and with packages such as STATA, R, MATLAB or PYTHON is advantageous. The ability to work constructively in a small group is essential.
Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Post-doctoral employment for a 2 year period. The position is partly funded by a scholarship.

Extent:
100%

Starting date:
By mutual agreement, between February and September 2022.

Interviews will be conducted remotely in January 2022.

Application:
We welcome your application in English, including a CV, a cover letter of no more than 2 pages, the names of two referees who we can contact, and your job market paper no later than 15 December 2021. To apply, please use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Datasamordnare inom forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa

Ansök    Jul 1    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Det övergripande målet med vår forskning är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med sjukdom hos sig själv eller närstående. Flera studier inom U-CARE och forskagruppen Hälsovetenskap och e-hälsa genomförs på en forsknings- och behandlingsportal, U-CARE-portalen (Portalen). Portalen är utvecklad inom U-CARE för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data.

Arbetsuppgifter: Som datasamordnare kommer du stödja vår forskning inom Hälsovetenskap och e-hälsa. Uppgifterna handlar bl.a. om att: utforma processer och dokumentation för transparent insamling, hantering och rapportering av data; skapa, testa och validera databaser; identifiera, hantera och spåra dataflöden; föra in, sammanställa och analysera data; monitorera insamling och hantering av data för att säkerställa att data är korrekta, användbara och därmed av hög kvalitet; undersöka förutsättningar för att implementera elektronisk datahantering. Du kommer dagligen att samarbeta med forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och systemutvecklare.

Kvalifikationskrav:

- Mastersexamen inom dataanalys, nationalekonomi, statistik eller näraliggande område.
- Mycket god förmåga att organisera och hantera data i t.ex. Access och Excel.
- Mycket god förmåga att analysera data med program såsom SPSS och/eller Stata.
- Mycket god kunskap om att hantera känsliga personuppgifter i Sverige. 
- Mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt såväl som skriftligt på det svenska och engelska språket.
- Mycket god förmåga att ta initiativ, se och arbeta för helheten.
- Mycket god förmåga att arbeta med olika arbetsuppgifter parallellt samt att prioritera mellan dessa.
- Mycket god förmåga att arbeta självständigt och under handledning.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av att framgångsrikt arbeta i en akademisk forskningsmiljö eller inom annan offentlig verksamhet och/eller egen forskarutbildning.
- Erfarenhet av att framgångsrikt utveckla rutiner som passar för att insamla, hantera och analysera data i en klinisk forskningsmiljö.
- Kunskap om att hantera känsliga personuppgifter i internationella sammanhang.  
- Du är öppen för förändring, är villig att utveckla din kompetens och ansvarsfull, levererar i tid och håller utlovade deadlines, har mycket god förmåga att se detaljer och strävar efter hög kvalitet i alla arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt och i mindre projektgrupper.

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Curriculum Vitae
- Kopior på examensbevis
- Ett personligt brev (maximum två sidor)
- Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av eventuella publikationer
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år, med möjlighet att vi rekryterar för ytterligare en period.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programsamordnare för U-CARE, professor Louise von Essen [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2022, UFV-PA 2021/2810.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent i nationalekonomi

Ansök    Jul 5    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället. https://nek.uu.se/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi söker en forskningsassistent för tidsbegränsad anställning i 12 månader inom projektet ”The economics of planetary boundaries”. Syftet med projektet är att undersöka vilka policys som kan hålla mänskligheten inom de planetära begränsningarna utan att underminera kampen mot fattigdom. Detta kommer att göras genom att utveckla en modell av världsekonomin och hur den påverkar och påverkas av de största globala miljöproblemen, kvantifiera modellen, och slutligen analysera olika policys. Som forskningsassistent arbetar du nära projektets forskare som befinner sig dels vid Uppsala Universitet och dels vid forskningsinstitutioner i Stockholm, Trondheim, Philadelphia och Santa Barbara. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till att bistå forskare som gör avancerad ekonomisk analys, både teoretisk och empirisk.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en masterexamen i nationalekonomi eller vara nära att avsluta en sådan examen. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som noggrannhet, förmåga att utföra avancerade uppgifter självständigt, initiativförmåga samt ett genuint intresse för forskning inom miljö- och utvecklingsekonomi. Stor vikt kommer läggas vid dokumenterad förmåga (i form av t.ex. uppsats eller annat arbete) och potential av forskning av hög kvalitet, särskilt inom miljö- och utvecklingsekonomi.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Utbildning med inriktning på statistik eller matematik är meriterande samt sakkunskap och dokumenterad erfarenhet av arbete (antingen akademiskt eller inom andra sektorer) med analys eller forskning, gärna inom områdena miljö- och utvecklingsfrågor. Goda betyg på högskolekurser.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Spiro, epost: [email protected].

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast CV, personligt brev, kandidat, magister- eller masteruppsats och kontaktuppgifter till minst två referenser. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2021, UFV-PA 2021/2588.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent - konsekvensbedömning av boskaps- och livsmedelssystem

Institutionen för ekonomi Vi söker en kunnig forskningsassistent till ett nytt projekt initierat av forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Befattningen rör utvärdering och konsekvensbedömning (impact assessment) av CGIAR’s forskningsprojekt kring boskaps- och livsmedelssystem (CRP Livestock: https://livestock.cgiar.org/) under de senaste fem åren. Konsekvensbedömningen kommer att fokusera på utvärdering av CRP Livestock’s avkastning och invester... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vi söker en kunnig forskningsassistent till ett nytt projekt initierat av forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Befattningen rör utvärdering och konsekvensbedömning (impact assessment) av CGIAR’s forskningsprojekt kring boskaps- och livsmedelssystem (CRP Livestock: https://livestock.cgiar.org/) under de senaste fem åren. Konsekvensbedömningen kommer att fokusera på utvärdering av CRP Livestock’s avkastning och investeringar för aktiviteter och interventioner inom boskapssystemen i flera länder vad gäller effektivitet och forskningsprojektens övergripande inverkan.

Arbetsuppgifter:

• koordinera utformningen och genomförandet av konsekvensbedömningensstudie genom att leda processen och utföra delar av forskningsarbetet
• genomföra en litteraturöversikt för dokumentation av befintliga metoder för bedömning av offentliga forskningsinvesteringar och utvecklingsinsatser
• projektkoordinering av genomförandet av en omfattande bedömning av CRP Livestock
• andra uppgifter inkluderar att främja kommunikationen mellan studieteamet och CRP- och CGIAR-teamet
• ge forsknings-, skriv-, och redigeringsstöd för rapporter
• samt utföra andra för projektet relevanta uppgifter efter behov

Kvalifikationer:
Den sökande bör uppfylla följande:


• Masterexamen i nationalekonomi, företagsekonomi, veterinär- och djurvetenskap, eller annat relevant område relaterat till projektet
• Kunskap om relevanta metoder för bedömning av offentliga forskningsinvesteringar och utvecklingsinsatser
• God förståelse för impact assessment, datainsamling och dataanalysverktyg
• Kännedom relaterat till boskapssystemen i utvecklingsländer och CGIAR’s forskningsarbete är meriterande
• Mycket god akademisk muntlig och skriftlig färdighet i engelska
• Kunskap om Microsoft Office, särskild Word, Excel och PowerPoint. Kännedom om statistiska analysverktyg är ett plus
• Kandidaten kommer att ingå i en forskargrupp och bör kunna bidra till ett positivt gruppklimat samt ha förmåga att arbeta självständigt
• Hänsyn kommer att tas till personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning fem månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:

100%, enligt överenskomelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistenter till Uppsala Immigration Lab och Urban Lab

Ansök    Maj 27    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
https://nek.

uu.se/ är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder. Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningens fokus ligger på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.

https://www.uu.se/uil/?languageId=3 (UIL) är en del av Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) som är värd för en bred och ledande forskningsmiljö inom empirisk arbetsmarknadsekonomi vid nationalekonomiska institutionen. https://urbanlab.ibf.uu.se/?languageId=3 är ett gemensamt forskningsinitiativ mellan institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) och nationalekonomiska institutionen.

Uppsala Immigration Lab och Urban Lab syftar till att ytterligare stärka verksamheten genom samarbeten inom den akademiska världen och med det omgivande samhället. Vi studerar centrala sociala frågor kopplade till migration, integration och stadsutveckling. Forskningen är kvantitativt inriktad och utnyttjar rika datamaterial och moderna metoder för att skapa ny kunskap. Projekten bedrivs i samarbete med ledande forskare nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter: Vi söker en till tre forskningsassistenter för tidsbegränsad anställning i ett år till Uppsala Immigration Lab och Urban Lab. Som forskningsassistent arbetar du nära forskare och hjälper dem i forskningsprojekten. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till att bistå forskare som gör avancerad ekonometrisk analys i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en grundexamen som är inriktad på kvantitativ analys, exempelvis inom nationalekonomi, statsvetenskap eller datavetenskap. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Du har ett genuint intresse av forskning och samhällsfrågor. Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med kvantitativa datamaterial baserade på register och sammanställningar av institutionella förhållanden. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt analysera data.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av programmering i t.ex. Stata, R, Python eller ArcGIS är värdefullt. Masterexamen eller påbörjad masterutbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap eller datavetenskap är meriterande.

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev, CV och kandidat, magister- eller masteruppsats. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Vi utvärderar ansökningar kontinuerligt.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Olof Åslund, [email protected], tel 018-4715102.

Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2021, UFV-PA 2021/2119.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand, nationalekonomi

Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi med fokus på mikroekonomi, spatial ekonometri och hållbarhetsmätning och hållbarhetsprestanda bland jordbruksföretag. Institutionen för ekonomi Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning? Instituti... Visa mer
Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi med fokus på mikroekonomi, spatial ekonometri och hållbarhetsmätning och hållbarhetsprestanda bland jordbruksföretag.
Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående samarbeten inom såväl som utanför vår akademiska disciplin? Känner du dig starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning?

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kommer att kopplas till ett forskningstema kring mikroekonomi, spatial ekonometri och hållbarhetsmätning och hållbarhetsprestanda bland företag i jordbrukssektorn.

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som vill arbeta i ett forskningstema relaterat till mikroekonomi, spatial ekonometri och hållbarhetsprestanda bland företag i jordbrukssektorn. Doktorandens forskning kommer att länkas till pågående forskningsprojekt med fokus på jordbrukets ekonomi och interdisciplinära samarbeten med forskare inom växtekologi och agronomi. Doktoranden förväntas ägna sig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande 90 hp.

Tjänsten är placerad i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, som finns vid institutionen för ekonomi, SLU. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter 

av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 16 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Att besitta avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser och särskilt spatial ekonometri är meriterande för tjänsten. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna tjänstetillsättning.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-04-09.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Valueguard söker analytiker till kontoret i Uppsala

Bolaget Vi är ett litet bolag med stora kunder och höga ambitioner som huserar i fina lokaler ett stenkast från Uppsala centralstation, när en global pandemi ej råder. Du kommer att tillsammans med ditt team utveckla och underhålla de modeller, analyser och system som utgör Sveriges ledande statistikproduktion om bostadsmarknaden. Varje dag fattas beslut baserat på vår statistik hos myndigheter som Riksbanken, Finansinspektionen och Boverket; i banker, på ... Visa mer
Bolaget
Vi är ett litet bolag med stora kunder och höga ambitioner som huserar i fina lokaler ett stenkast från Uppsala centralstation, när en global pandemi ej råder. Du kommer att tillsammans med ditt team utveckla och underhålla de modeller, analyser och system som utgör Sveriges ledande statistikproduktion om bostadsmarknaden. Varje dag fattas beslut baserat på vår statistik hos myndigheter som Riksbanken, Finansinspektionen och Boverket; i banker, på byggbolag och hos fastighetsmäklare. Vi har tusentals professionella användare och miljontals konsumenter kommer på ett eller annat sätt i kontakt med vår statistik.


Tjänsten
Valueguard söker en analytiker med kunskaper och intresse inom statistik och ekonometri. Du har eller är på väg att skaffa dig en utbildning på masternivå inom nationalekonomi, statistik eller motsvarande och du har erfarenhet eller tydligt intresse för programmering och kodning i någon form, gärna Python eller , men att skripta i statistikprogram som R, Stata eller SAS är också en merit. Även avancerade Excelformler går att likna vid enklare kodning, i detta fall. Erfarenhet av arbete med mikrodata, exempelvis inom ramen för en universitetsuppsats, är meriterande då du kommer få arbeta med mycket omfattande dataset av varierande kvalitet där att få rätsida på datat kan vara mer än halva jobbet. Sammanfattningsvis har tjänsten tre ben: kodning, ekonometrisk modellering och analys, samt datahantering.
Personliga egenskaper som engagemang och vilja att både lära dig mycket och samtidigt hugga in där det behövs är viktigare än erfarenhet då du får stora möjligheter att utvecklas på jobbet. Vi jobbar tätt ihop och därför är det viktigt att du kan uttrycka dig i tal och skrift så att kommunikationen fungerar väl, både inom teamet och utanför. Gruppen är liten så samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet är viktiga personliga egenskaper.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla matematiska och ekonometriska modeller som beskriver bostadsmarknaden
Ta fram analyser och rapporter om bostadsmarknaden
Bygga och underhålla automatiserade system för hantering av bostadsmarknadsdata
Förstå komplicerade datasetTeamet
Vi jobbar i ett agilt team bestående av utvecklare, analytiker och producenter. Det innebär att varje person måste vara redo både att ta ansvar för sitt eget arbete och att hugga in där det behövs - vi lyckas eller misslyckas som grupp. Vi anstränger oss även för att gemensamt hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv, med korta beslutsvägar kring t.ex. semester och möjlighet till distansarbete på sikt. Denna bredd på kompetens inom teamet möjliggör stor kompetensutveckling inom en mängd fält. Det är vårt uttalade mål att ligga i teknisk framkant.


Ansökan
Vi räknar med att hålla intervjuer löpande så kom gärna in med din ansökan snart. Vår ambition är kandidaten kan börja arbeta heltid innan midsommar. Skicka CV med personligt brev till [email protected] så hör vi av oss. Visa mindre

Doktorand, nationalekonomi

Doktorandtjänst i nationalekonomi med fokus på styrning, policydesign och kommunikation för en hållbar och resilient animalieproduktion Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand med fokus på policy och styrning för en hållbar och resilient animalieproduktion. Doktorandprojektet fokuserar på utformningen av policy och på de processer som ligger till grund för imple... Visa mer
Doktorandtjänst i nationalekonomi med fokus på styrning, policydesign och kommunikation för en hållbar och resilient animalieproduktion

Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand med fokus på policy och styrning för en hållbar och resilient animalieproduktion. Doktorandprojektet fokuserar på utformningen av policy och på de processer som ligger till grund för implementering av policy, med särskilt fokus på kommunikation. Projektet genomförs i ett nära tvärvetenskapligt samarbete med institutionen för stad och land vid SLU. Anställningen kopplas till ett större externfinansierat program med titeln ”SustAinimal - en centrumbildning som skall arbeta med att identifiera produktionsdjurens roll för ökad, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.

Innehållsbeskrivning:
SustAinimal (www.sustainimal.se) är en centrumbildning mellan universitet, forskningsinstitut och intressenter från hela livsmedelssystemet i Sverige som med ett ämnesöverskridande angreppssätt och en transdisciplinär approach ska öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll för framtidens mat. SustAinimal väger in miljö, sociala och ekonomiska aspekter och går dit forskningen leder. SustAinimal ser att förändring, utveckling och innovation är nödvändig för att klara den samhällsomställning som krävs för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, samt en framtida resilient och hållbar livsmedelsproduktion. Målsättning är att ge samhället möjlighet att fatta informerade, medvetna och självständiga beslut för att producera och konsumera ansvarsfullt.

Alla doktorander inom SustAinimal förväntas att aktivt delta i ’SustAinimal Academy’. SustAinimal Academy är en mötesplats för unga forskare inom SustAinimal som kommer att ha egen sommarskola, kurser och aktiviteter.

Kvalifikationer:
Doktoranden förväntas att genomföra handledd forskning som leder fram till en doktorsavhandling, samt att ta forskarutbildningskurser omfattande 90 högskolepoäng. Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi krävs. Sökande förväntas ha grundläggande kunskaper i forskningsmetoder som används i nationalekonomi och/eller i nationalekonomi med inriktning mot jordbruksekonomi, samt ett starkt intresse för miljökommunikation. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du som sökande är mycket motiverad att arbeta med den typ av doktorandprojekt som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorandprojektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Det är meriterande att ha tidigare kunskap om policy riktad mot jordbrukssektorn i Europa samt om kommunikation. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna tjänstetillsättning.

 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-03-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi – med fokus på artblandning i lantbruket Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställningar som postdoktor i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kommer att kopplas till ett forskningstema kring lantbrukets övergång till hållbara produktionsmetoder och de ekonomiska konsekvenserna av sådan övergång. Specifik kopplas anställning... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi – med fokus på artblandning i lantbruket

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställningar som postdoktor i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kommer att kopplas till ett forskningstema kring lantbrukets övergång till hållbara produktionsmetoder och de ekonomiska konsekvenserna av sådan övergång. Specifik kopplas anställningen till ett externfinansierat projekt om artblandning i svenskt lantbruk. Projektet syftar till att kartlägga beteendemässiga och ekonomiska drivkrafter för övergång till artblandning. Detta tvärvetenskapliga projekt bedrivs i nära samarbete med en forskargrupp vid institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem. Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Institutionen utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på bruksväxter och samspelet med omgivande miljö och system.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 16 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskning, i synnerhet till det externfinansierade projekt relaterat till övergång till artblandning i svenskt lantbruk; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer samt bidra till övriga undervisningsaktiviteter, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund. Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete är meriterande. Det är också meriterande att ha arbetat med teorier om beteende i relation till ekonomisk forskning.

Vi söker personer med starkt motivation och som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ, och som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Personer som har avslutat sin forskarutbildning för mindre än tre år sedan uppmuntras att söka tjänsten. Ansök senast den 20 mars. Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Vi utvärderar ansökningarna i mars. Intervjuer kommer sannolikt att ske i april månad.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tvåårig postdoktoral tjänst. Det finns möjlighet till förlänging efter två år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt: ett om ekonomiska aspekter av djurvälfärd och ett om utvärdering av de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av nyutvecklad smart jordbruksteknik avsedd att minska risken för mykotoxinförorening ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt: ett om ekonomiska aspekter av djurvälfärd och ett om utvärdering av de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av nyutvecklad smart jordbruksteknik avsedd att minska risken för mykotoxinförorening i livsmedelsprodukter.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 16 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningsteman relaterat till ekonomiska aspekter av djurvälfärd samt till utvärdering av socioekonomiska och miljömässiga effekter av smart jordbruksteknik; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas undervisa samt handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund.

Kvalifikationer:
Vi söker en disputerad medarbetare med starkt motivation: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete; (3) samt har dokumenterad forskningsprofilering mot ekonomiska aspekter av djurvälfärd och mot utvärdering av miljömässig kostnad och nytta baserad på miljömässig livscykelanalys, samt (4) visad förmåga att söka och erhålla extern finansiering. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 14 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent till ett Erasmus+ Projekt

Institutionen för ekonomi Vi söker en kunnig forskningsassistent till ett pågående Erasmus+ projekt Steering Migration through Sustainable Development : Euro-Egyptian Program for Agriculture and Rural Development (DeVilag). Arbetsuppgifter: Uppgifterna för innehavaren av denna befattning kommer att omfatta följande: • Bidra till utformningen och genomförandet av ett online-kapacitetsuppbyggnadsprogram med fokus på jordbruks- och landsbygdsutveckling och ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vi söker en kunnig forskningsassistent till ett pågående Erasmus+ projekt Steering Migration through Sustainable Development : Euro-Egyptian Program for Agriculture and Rural Development (DeVilag).
Arbetsuppgifter:
Uppgifterna för innehavaren av denna befattning kommer att omfatta följande:


• Bidra till utformningen och genomförandet av ett online-kapacitetsuppbyggnadsprogram med fokus på jordbruks- och landsbygdsutveckling och livsmedelssystemets hållbarhet.
• En viktig del av tjänsten kommer vara att ge stöd med att skriva och granska forskningsrapporter, dokument och manuskript, samt samarbeta med Project koordinatorn för att skriva rapportutkast, kommunikation och dokumentation, policydokument samt annat webinnehåll samt rapportera resultat.
• Andra uppgifter inkluderar att främja kommunikation mellan SLU team och konsortium partners i Tyskland, Cypern samt Egypten, organisera, koordinera och delta i olika interna och externa möten och konferenser, samt utföra andra för projektet relevanta uppgifter efter behov.

Kvalifikationer:

• Den sökande ska ha masterexamen inom företags- eller nationalekonomi eller annat relevant område. Kännedom relaterat till jordbruksutveckling och migration i utvecklingsländer är meriterande.
• Kunskap om massiva öppna online-kurser (MOOC) krävs.
• Mycket goda skriv- och kommunikationskunskaper samt förmåga att självständigt dokumentera och skriva rapporter samt kunskaper inom Microsoft Office ( Word, Excel och PowerPoint) är ett krav.
• Den utvalda kandidaten måste ha en mycket god akademisk muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt möjlighet att periodvis resa till möten och workshop till projektets partnerinstitutioner.
• Hänsyn kommer att tas till personliga egenskaper, som förmågan att samarbeta effektivt i en forskningsgrupp och bidra till ett positivt gruppklimat samt förmågan att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning tre månader med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
30-50%, enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor Uppsala Immigration Lab

Ansök    Maj 14    Uppsala Universitet    Nationalekonom
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Uppsala Immigration Lab är ett forskningsinitiativ med stöd av universitetets rektor, samhällsvetenskapliga fakulteten och nationalekonomiska institutionen.

Forskningen är kvantitativt inriktad och utnyttjar rika datamaterial och moderna metoder för att skapa ny kunskap. Projekten bedrivs i samarbete med ledande forskare nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter: Forskning inom ramen för UIL:s verksamhet. Undervisning kan komma att ingå (högst 20 % av arbetstiden). Övriga arbetsuppgifter är att initiera och driva projekt, inklusive arbetsledning av forskningsassistenter. Du ska även bidra till utvecklingen av UIL:s verksamhet, arbetsmiljö och forskningskommunikation. 

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i nationalekonomi eller annat liknande relevant ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av att arbeta med omfattande registerdata, projektkoordinering och arbets-/handledning. Gedigen erfarenhet av kvantitativ forskning, gärna med koppling till migration och samhälle. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, i synnerhet förmåga att arbeta tillsammans med andra inom ett större projekt. Det är också viktigt att du kan arbeta självständigt och ta ansvar, då du kommer vara ansvarig för större projekt.

Ansökningsförfarande:

En fullständig ansökan ska innehålla:

- CV
- Kopia på examensbevis
- Ett personligt brev som tydligt anger kandidatens kvalifikationer och relevant erfarenhet (max 2 A4 -sidor)
- En publikationsförteckning
- Kontaktuppgifter till tre referenser

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Olof Åslund, tel 070-595 70 89, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2020, UFV-PA 2020/1646.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Post-doctoral position in Agricultural and Food Economics

The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a two-year Post-Doctoral position to join its research group “Agricultural and Food Economics”. The open position is related to sustainable agricultural production, land use and productivity. The empirical focus will primarily be on Swedish and/or European agricult... Visa mer
The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a two-year Post-Doctoral position to join its research group “Agricultural and Food Economics”. The open position is related to sustainable agricultural production, land use and productivity. The empirical focus will primarily be on Swedish and/or European agriculture.

SLU is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a strong commitment to excellence in research. It offers both undergraduate and postgraduate programmes in Economics and Business. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and graduate education in Economics and Business, as it encompasses the Masters and the Doctoral programme in Economics and Business, which are entirely taught in English.

In the “Agricultural and Food Economics” research group our research interests include production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary as well as interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in agronomy and are currently in an expansive phase.

Description of Tasks:
The “Agricultural and Food Economics” research group is looking for a post-doctoral researcher to boost our research team. The successful applicant will be expected to develop their own research in the area of agricultural and food economics, and to complement the research of the existing group members. Successful applicants are expected to (1) actively contribute to the group’s research in this field; (2) develop independent research leading to high quality scientific journals’ publications, and (3) eventually apply for external research funding. You may also be expected to supervise students’ theses at all levels, within the research area of the group.

Skills and Qualifications:
The successful applicant should have a background in agricultural economics, food economics, economics or closely related field. A strong interest in interdisciplinary research is also expected. We are looking for highly motivated applicants who can work both independently and in teams, is used to taking own initiatives, and have documented experience publishing in high quality scientific journals. Very good skills in English (both written and oral) and quantitative methods are required. Personal characteristics, such as the ability to work as a part of a research group and positively contribute to the group environment, as well as the ability to work independently, will play a significant role in the recruitment process. Individuals with a completed Ph.D. (the Ph.D. should have been completed no more than three years ago) are encouraged to apply for this position. 

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Post-doctoral employment for a 2 year period.

Extent:
100%.

Start date:
By mutual agreement. 

How to Apply:
Applications should be received by 31st of March, 2020 at the latest, and should contain: (1) a current CV including publication list, (2) a statement motivating the interest in this position (two pages single space maximum, and should be related to the research field in focus for this position), and (3) the name of two references. To apply, please use the button below.

The application screenings will start in April. Interviews will likely be conducted in late April.Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi vid SLU Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som post-doc i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett forskningsfokus på hållbara produktionsmetoder, markanvändning och produktivitet i jordbruket.  Det empriska fokuset för denna anställning ligger framförallt på svenskt och/eller europeiskt jordbruk. SLU är ett världsledande universitet inom ... Visa mer
Institutionen för ekonomi vid SLU
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som post-doc i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett forskningsfokus på hållbara produktionsmetoder, markanvändning och produktivitet i jordbruket.  Det empriska fokuset för denna anställning ligger framförallt på svenskt och/eller europeiskt jordbruk.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Universitetet erbjuder utbildningsprogram i företags- och nationalekonomi på kandidat-, master- och doktorandnivå. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. All undervisning i master- och doktorandprogrammen sker på engelska.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom naturvetenskaperna relaterade till jordbruk och livsmedel. Vi är just nu i en expansiv fas med flera nyrekryteringar.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdokforskare för att stärka gruppen. Den valda kandidaten förväntas utveckla sin egen forskning inom jordbrukssektornsekonomi samt komplettera den pågående forskningen inom gruppen. Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskning; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund. Ett starkt intresse för tvär- och mångvetenskapliga forskningsansatser är en förutsättning. Vi söker personer med starkt motivation, är van vid att ta egna initiativ, och som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) och kvantitativa metoder är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga i kombination med god förmåga till självständigt arbete. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökning:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-03-31.. Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd och ska relateras till forskningsfältet för denna tjänst) och (3) namn på två referenser.

Vi utvärderar ansökningarna i april. Intervjuer kommer sannolikt att ske i slutet av april månad. Visa mindre

Postdoc in environmental economics

Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics. The economics groups are in a period of renewal with two new professors and two new university lecturers. Duties: The environmental econ... Visa mer
Department of Economics
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics. The economics groups are in a period of renewal with two new professors and two new university lecturers.
Duties:
The environmental economics group within the department of economics - see https://www.slu.se/env-econ - is looking for a post-doctoral researcher to boost our research team. The successful applicant will be expected to develop their own research in the area of environmental and resource economics, and to complement the research of the existing group members, working primarily either with Professor Rob Hart on questions related to long-run macroeconomic development and sustainability, or with Associate Professor Shon Ferguson, applying microeconometric methods in environmental economics. The position as a postdoctoral researcher implies at least 80% research. 

Qualifications:
Successful applicants must have completed a PhD in economics. Preference will be given to candidates who have been awarded the degree no more than three years before the application deadline. Candidates must have broad competence in economics - micro, macro, and econometrics - and a demonstrated interest in environmental and natural resource economics. Good ability in English is essential. 

In assessing the applications for the position, particular emphasis will be placed on (1) applicants' scientific proficiency in economics, and (2) their ability to develop their own line of research in environmental and natural resource economics, complementing the ongoing research within the group. We will also place emphasis on the applicant's personal characteristics and suitability. Applicants' ability to work constructively in a small group is very important.

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Post-doctoral employment for a 2 year period.

Extent:
100%.

Start date:
By mutual agreement. 

Application:
We welcome your application in English, including a CV and a cover letter of no more than 2 pages, no later than 23 February 2020. To apply, please use the button below.

Union contact:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent till Erasmus+ projekt

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Institutionen utbildar agronomer med ekonomiinriktning, ekonomer med naturresursinriktning, och masterstudenter inom två program, samt ger forskarutbildning. Prioriterade områden inom nationalekonomi är jordbrukssektorns... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Institutionen utbildar agronomer med ekonomiinriktning, ekonomer med naturresursinriktning, och masterstudenter inom två program, samt ger forskarutbildning. Prioriterade områden inom nationalekonomi är jordbrukssektorns ekonomi och miljö- och naturresursekonomi. Forskargruppen i miljö- och naturresursekonomi har under de senaste 20 åren etablerats som en av de ledande grupperna i sitt slag i Sverige. Nu har vi möjlighet att förnya gruppen och målet är att stärka vår profil ytterligare som en internationellt erkänd miljö för forskning och utbildning inom ämnet. Besök institutionen på https://www.slu.se/institutioner/ekonomi

Arbetsuppgifter:
Vi söker en kunnig forskningsassistent till vårat pågående Erasmus+ project ‘Steering Migration through Sustainable Development: Euro-Egyptian Program for Agriculture and Rural Development—DeVilag’. De kommer att utföra litteraturstudier, datainsamling och analyser för projektet med fokus på livsmedel och jordbruksutveckling samt migration. En viktig del av tjänsten kommer vara att ge stöd med att skriva och granska forskningsrapporter, dokument och manuskript, samt samarbeta med Project koordinatorn för att skriva rapportutkast, kommunikation och dokumentation, policydokument samt annat webinnehåll samt rapportera resultat. Andra uppgifter inkluderar att främja kommunikation mellan SLU team och konsortium partners I tyskland, Cypern samt Egypten, organisera, koordinera och delta i olika interna och externa möten och konferenser, samt utföra andra för projektet relevanta uppgifter efter behov. 

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha masterexamen inom företags- eller nationalekonomi eller annat relevant område. Kännedom relaterat till jordbruksutveckling, och migration i utvecklingsländer är meriterande. Mycket goda skriv och kommunikationskunskaper samt förmåga att självständigt dokumentera och skriva rapporter samt kunskaper inom Microsoft Office ( Word, Excel and PowerPoint) är ett krav. Goda kunskaper i ekonometri och STATA eller annat statistiskt program är en merit. Det utvalda kandidaten måste ha en mycket god akademisk muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt möjlighet att periodvis resa till möten och workshop till projektets partnerinstitutioner. Hänsyn kommer tas till personliga egenskaper som förmågan att sammarbeta effektivt i en forskningsgrupp och bidra till ett positivt gruppklimat samt förmågan att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 3 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100 % eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan (inkl. CV och Personligt brev - inte längre än 1 sida) via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-11.

För mer information om tjänsten, det går bra att kontakta Assem Abou Hatab, Forskare, på telefon: +46 (0)18-67 15 67, eller mejl: [email protected] .Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistenter

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningens fokus ligger på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället. Se http://www.nek.uu.se för ytterligare information.

Arbetsuppgifter: Vi söker 1-2 forskningsassistenter för tidsbegränsad anställning i ett år. Som forskningsassistent arbetar du nära institutionens forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till att bistå forskare som gör avancerad ekonometrisk analys i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en grundexamen i nationalekonomi. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Du har ett genuint intresse av forskning, särskilt för samhällsfrågor och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt analysera data.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Masterexamen inom nationalekonomi, alternativt avslutat det första året av ett mastersprogram inom området. Utbildning med inriktning på kvantitativ analys är meriterande och erfarenhet av programmering, t.ex. i Stata, är värdefull.

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev, CV och kandidat, magister- eller masteruppsats. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning ett år.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Olof Åslund, [email protected], tel 018-4715102.

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2020, UFV-PA 2019/4447.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i miljöekonomi

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är miljö och naturresurser, och  jordbruksekonomi. Forskningsgrupperna i nationalekonomi håller på att förnyas: vi har nyligen anställt två nya professorer och två nya seniora lektorer. Arbe... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är miljö och naturresurser, och  jordbruksekonomi. Forskningsgrupperna i nationalekonomi håller på att förnyas: vi har nyligen anställt två nya professorer och två nya seniora lektorer.
Arbetsuppgifter:
Miljöekonomigruppen - https://www.slu.se/env-econ - söker en postdokforskare för att stärka gruppen. Den valda kandidaten förväntas utveckla sin egen forskning inom miljö- och naturresursekonomi samt komplettera den pågående forskningen inom gruppen, genom att arbeta främst antingen med professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller med docent Shon Ferguson och tillämpar mikroekonometriska metoder i miljöekonomi. Anställningen som postdokforskare innebär minst 80% forskning.

Kvalifikationer:
Den valda kandidaten måste ha avlagt doktorsexamen i nationalekonomi. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Kandidater måste ha visat bred kompetens inom nationalekonomi—mikro- och makroekonomi samt ekonometri—samt ha demonsterat intresse för och kompetens i miljö- och naturresursekonomi. Goda kunskaper i engelska är ett krav. 

Vid prövningen till anställning som postdoktor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom nationalekonomi, samt förmågan att utveckla en egen forskningslinje inom miljö- och naturresursekonomi som kompletterar den pågående forskningen inom gruppen. Vi kommer även att lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är mycket viktig. 

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Postdoktorsanställning 2 år.

Omfattning:
100%.


Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan på engelska, inklusive ett CV och ett följebrev på högst 2 sidor, senast den 23 februari 2020. För att ansöka, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


KontaktpersonRobert Hart

018671734

[email protected]


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent med intresse för kvantitativa analyser (CAPRI)

Analysgruppen, Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Institutionen utbildar agronomer med ekonomiinriktning, ekonomer med naturresursinriktning, och masterstudenter inom två program, samt ger forskarutbildning. Prioriterade områden inom nationalekonomi är jo... Visa mer
Analysgruppen, Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Institutionen utbildar agronomer med ekonomiinriktning, ekonomer med naturresursinriktning, och masterstudenter inom två program, samt ger forskarutbildning. Prioriterade områden inom nationalekonomi är jordbrukssektorns ekonomi och miljö- och naturresursekonomi. Forskargruppen i miljö- och naturresursekonomi har under de senaste 20 åren etablerats som en av de ledande grupperna i sitt slag i Sverige. Nu har vi möjlighet att förnya gruppen och målet är att stärka vår profil ytterligare som en internationellt erkänd miljö för forskning och utbildning inom ämnet. Besök institutionen på https://www.slu.se/institutioner/ekonomi

Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut. Mottagare är framförallt Näringsdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att hjälpa seniora forskare att genomföra kvantitativa analyser inom jordbruks- och miljöekonomi, delvis med hjälp av CAPRI modellen (www.capri-model.org). CAPRI är en simulationsmodell som täcker in jordbruk och livsmedelshandel globalt och regionalt och som utvecklats och använts i olika europeiska länder sedan 1999. Dina uppgifter kan bland annat innebära att genomföra litteraturstudier som kan ge underlag till analyser, att tillsammans med andra forskare tolka och beskriva modellresultat för användning i svenska så kallade ”policy briefs” eller vetenskapliga artiklar, samt att vara behjälplig i testning och utveckling av modellen.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med minst magisterexamen i nationalekonomi eller en ekonomagronom. Även du som befinner dig i slutet av din utbildning kan söka. Mycket goda kunskaper, såväl muntliga som skriftliga, i svenska och engelska samt mycket god analysförmåga är nödvändiga egenskaper. Erfarenhet av arbete i tvärvetenskaplig miljö och kunskap om EU:s gemensamma jordbrukspolitik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god förmåga att snabbt sätta sig in i nya komplexa frågeställningar liksom god samarbetsförmåga i kombination med god förmåga till självständigt arbete. 

Du kommer att behöva lära dig att använda GAMS, som är den programvara som CAPRI-modellen implementerats i, och därför är det en fördel om du har tidigare erfarenhet av programmering.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 12 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100 % eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-07.

För mer information om tjänsten det går bra att kontakta Torbjörn Jansson, [email protected]

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i nationalekonomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning: Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Arbetsuppgifterna består av forskning inom ramen för forskningsprojektet ”Politiska reaktioner på liberaliseringar av familjelagstiftning”. Anställningen finansieras av Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), ett flervetenskapligt forskningscentrum inom nationalekonomi, statsvetenskap och arbetsrätt med inriktning mot arbetsmarknadsforskning.  

Kvalifikationskrav: För anställning ska du vid tillträdestillfället ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i nationalekonomi eller statsvetenskap. Examen ska ha avlagts högst ett år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än ett år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Erfarenhet av kvantitativ analys är ett krav. Erfarenhet av kvalitativ komparativ analys med relevans för projektet är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Oskar Nordström Skans, 018-4715126

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2019, UFV-PA 2019/2272.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent i nationalekonomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningens fokus ligger på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället. Se http://www.nek.uu.se för ytterligare information.

Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning som varar i högst sju månader. Som forskningsassistent arbetar du nära institutionens forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till att bistå forskare som gör avancerad ekonometrisk analys i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en grundexamen i nationalekonomi samt tidigare erfarenhet av att ha arbetat som forskningsassistent. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Omfattande kunskaper i STATA, GIS och Python är ett krav. Det är också ett krav att ha erfarenhet från att arbeta med stora individbaserade registerdataset.

Du har ett genuint intresse av forskning, särskilt för samhällsfrågor och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt analysera data.  

Önskvärt/meriterande i övrigt: Masterexamen inom nationalekonomi alternativt avslutat det första året av ett masterprogram inom området. Utbildning med inriktning på kvantitativ analys är meriterande och erfarenhet av programmering, t.ex. i Stata, är värdefull.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning max sju månader. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Hans Grönqvist, [email protected]   

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2019, UFV-PA 2019/3646.

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev, CV och magister- eller masteruppsats. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Post - doc in transport economics

Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics. The economics groups are in a period of renewal with two new professors and ongoing recruitment of two new university lecturers. Duties:... Visa mer
Department of Economics
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics. The economics groups are in a period of renewal with two new professors and ongoing recruitment of two new university lecturers.
Duties:
The environmental economics group-see https://www.slu.se/env-econ-is seeking a post-doctoral researcher to boost our research team. The successful applicant will be expected to develop their own research in the area of environmental and resource economics, and to contribute to an ongoing project-To buy or not to buy-focused on the effect of transport policies on demand for private vehicles, and especially what factors may lead households to choose emissions-free alternatives, either an electric vehicle or no private vehicle at all.  The position as a postdoctoral researcher implies at least 80% research. 

Qualifications:
Successful applicants must have completed a PhD in economics no more than three years before the application deadline. The candidate must demonstrate the ability to do excellent research in the future rather than long experience or many publications. Experience in research on the response of new car buyers to policy and price changes is essential, and experience in modelling the demand for private travel is an advantage. Candidates must also have strong competence in microeconomics and applied microeconometrics, and experience using econometrics packages such as STATA or R. Knowledge and experience with spatial econometrics, and experience in working with register data, are advantageous. The ability to work constructively in a small group is essential. 


Place of work:

Uppsala.

Form of employment:
Post-doctoral employment, 2 years. Good chance of extension to 4 years employment in total. 

Extent:
100%.

Starting date:
No later than 19 August 2019. 

Application:
We welcome your application no later than 29 July 2019, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Postdoktor i transportekonomi

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi. Forskningsgrupperna i nationalekonomi håller på att förnyas: två nya professorer är i tjänst, och rekryteringsprocessen för två nya lek... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi. Forskningsgrupperna i nationalekonomi håller på att förnyas: två nya professorer är i tjänst, och rekryteringsprocessen för två nya lektorer är påbörjad.
Arbetsuppgifter:
Miljöekonomigruppen—https://www.slu.se/env-econ—söker en postdokforskare för att stärka gruppen. Den valda kandidaten förväntas utveckla sin egen forskning inom miljö- och naturresursekonomi samt bidra till ett pågående projekt—To buy or not to buy—vars fokus är på miljöpolitikens effekt på efterfrågan för privata fordon och särskilt vilka faktorer som kan leda hushållen att välja utsläppsfria alternativ, dvs antingen elbil eller ingen bil alls. Anställningen som postdokforskare innebär minst 80% forskning.

Kvalifikationer:
Den valda kandidaten måste ha avlagt doktorsexamen i nationalekonomi högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidaten ska visa hög kompetens snarare än lång erfarenhet och många publikationer. Erfarenhet av forskning om hur bilköpare reagerar på policy- och prisändringar är ett krav, och erfarenhet av modellering av efterfrågan på privatresor är en fördel. Kandidaten måste ha god kompetens inom mikroekonomi och tillämpad mikroekonometri, samt erfarenhet av att använda ekonometripaket som STATA eller R. Kunskap och erfarenhet av spatial ekonometri samt erfarenhet av att arbeta med registerdata är fördelaktiga. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är mycket viktig. Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Postdoktorsanställning, 2 år. Goda chanser att förlänga till 4 års anställning totalt.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Senast 19 augusti 2019.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 29 juli 2019, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Forskare i transportekonomi

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi. Forskningsgrupperna i nationalekonomi håller på att förnyas: två nya professorer är i tjänst, och rekryteringsprocessen för två nya lek... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen håller i master- och kandidatprogram i ekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser och 2) jordbruksekonomi. Forskningsgrupperna i nationalekonomi håller på att förnyas: två nya professorer är i tjänst, och rekryteringsprocessen för två nya lektorer är påbörjad.
Arbetsuppgifter:
Miljöekonomigruppen—https://www.slu.se/env-econ—söker en forskare för att jobba deltid med ett specifikt projekt-To buy or not to buy-vars fokus är på miljöpolitikens effekt på efterfrågan för privata fordon och särskilt vilka faktorer som kan leda hushållen att välja utsläppsfria alternativ, dvs antingen elbil eller ingen bil alls.

Kvalifikationer:
Den valda kandidaten måste ha avlagt doktorsexamen i nationalekonomi högst sex år före ansökningstidens utgång. Framgång i att utveckla forskningsidéer och söka anslag på efterfrågan på fordon samt och efterfrågan på privata resor är väsentlig. Kandidater måste ha god kompetens inom mikroekonomi och tillämpad mikroekonometri, samt erfarenhet av att använda ekonometripaket som STATA eller R. Kunskap och erfarenhet av spatial ekonometri samt erfarenhet av att arbeta med registerdata är fördelaktiga. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är mycket viktig.Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Deltid under 1 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år. 

Omfattning:
10%

Tillträde:
Senast 1 september 2019.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 29 juli 2019, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Researcher in transport economics

Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics. The economics groups are in a period of renewal with two new professors and ongoing recruitment of two new university lecturers. Duties:... Visa mer
Department of Economics
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources  and 2) agricultural economics. The economics groups are in a period of renewal with two new professors and ongoing recruitment of two new university lecturers.
Duties:
The environmental economics group-see https://www.slu.se/env-econ-is seeking a  researcher to work part-time specifically to help with an ongoing project-To buy or not to buy-focused on the effect of transport policies on demand for private vehicles, and especially what factors may lead households to choose emissions-free alternatives, either an electric vehicle or no private vehicle at all.  

Qualifications:
The successful applicant must have completed a PhD in economics within the last 6 years. They must have: demonstrated success in developing research ideas and obtaining funding on demand for vehicle ownership and demand for private travel; strong competence in microeconomics and applied microeconometrics; experience using econometrics packages such as STATA or R; and knowledge and experience with spatial econometrics. The ability to work constructively in a small group is essential. 


Place of work:

Uppsala.

Form of employment:
Part time for 1 year, with possibility to extend for 1 more year.

Extent:
10%.

Starting date:
No later than 1 September 2019. 

Application:
We welcome your application no later than 29 July 2019, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


 
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Researcher

Department of Economics The Department of Economics at SLU carries out research and teach in business studies and economics with application to food, agriculture and natural resources. We are now seeking a qualified researcher for work in three externally funded research projects (SURE-Farm (H2020); Legumes (Formas); and Contracts 2.0 (H2020). Duties: The holder of this position will conduct research within the outlined research project with the aim to pu... Visa mer
Department of Economics
The Department of Economics at SLU carries out research and teach in business studies and economics with application to food, agriculture and natural resources. We are now seeking a qualified researcher for work in three externally funded research projects (SURE-Farm (H2020); Legumes (Formas); and Contracts 2.0 (H2020).

Duties:
The holder of this position will conduct research within the outlined research project with the aim to publish the results in leading international peer-review academic journals. Dissemination of results to relevant stakeholders is also expected. Specifically, the researcher will work in the parts of the project that deals with the development of survey research methods, experimental auctions and discrete choice experiments as well as in research based on participatory workshops with farmers. Other duties, including teaching (experimental methods) as well as being involved in research on behavioral approaches studying farmers’ adoption of agri-environmental measures can be foreseen. Furthermore, other administrative duties can be expected.

Qualifications:
The person filling this position shall have a doctoral degree in Economics or Agricultural Economics or what the employer deem to be equivalent. To be appointed as a researcher, the applicant should have a minimum of 2 years of post-doc experience and a publication record in peer-reviewed journals commensurate with the level of this position. It is a prerequisite to have work and research experience related to survey research methods, experimental methods (auctions) and in relation to design and analysis of discrete choice experiments. Interest and experience in work related to farmer’s adoption of agri-environmental measures is a merit. Furthermore, the researcher should have strong and demonstrated oral and written communication skills in English as this will be the working language for the research part of the position. A particular emphasis will be given to personal suitability and attributes such as precision, creativity and curiosity also communication skills as well as pedagogical proficiency.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. SLU uses probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2019-07-21, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till ett externfinansierat projekt om lantbrukares övergång till mer ekologiska produktionsmetoder. SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Univ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till ett externfinansierat projekt om lantbrukares övergång till mer ekologiska produktionsmetoder.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Universitetet erbjuder utbildningsprogram i företags- och nationalekonomi på kandidat-, master- och doktorandnivå. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. All undervisning i master- och doktorandprogrammen sker på engelska.

Arbetsuppgifter:
I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten.

Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningstema relaterat till lantbrukets övergång till mer ekologiska produktionsmetoder, genom att särskilt fokusera på effektivitets- och produktivitetsförändringar kopplade till övergång till mer ekologiska produktionsmetoder; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund.

Vi söker en disputerad medarbetare med starkt motivation: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete; (3) samt har en dokumenterad forskningsprofil mot ekologisk effektivitets- och produktivitetsanalys, och (4) visad förmåga att som huvudsökande söka extern finansiering. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Omfattning:
70 % av heltid.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-06-06.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i nationalekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi bedriver forskning och undervisning inom företags- och nationalekonomi kring livsmedel, jordbruk samt naturresurser. Vi söker nu en kvalificerad forskare för att arbeta inom tre externfinansierade projekt (SURE-Farm (H2020); Legumes (Formas); samt Contracts 2.0 (H2020). Arbetsuppgifter: Innehavaren av tjänsten ska arbeta med forskning inom de ovan nämnda projekten för att publicera studier I ledande veten... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi bedriver forskning och undervisning inom företags- och nationalekonomi kring livsmedel, jordbruk samt naturresurser. Vi söker nu en kvalificerad forskare för att arbeta inom tre externfinansierade projekt (SURE-Farm (H2020); Legumes (Formas); samt Contracts 2.0 (H2020).
Arbetsuppgifter:
Innehavaren av tjänsten ska arbeta med forskning inom de ovan nämnda projekten för att publicera studier I ledande vetenskapliga tidskrifter. Det förväntas också att resultaten görs tillgängliga för relevanta intressenter. Innehavaren av tjänsten kommer att arbeta med utveckling av enkätmetoder, med experimentella auktioner, med diskreta valmodeller samt med så kallad deltagande forskning tillsammans med lantbrukare. Andra arbetsuppgifter som undervisning (experimentella metoder) liksom att ingå i beteendeinriktad forskning kring lantbrukares användning av miljöstyrmedel kan förväntas ingå i tjänsten. Därutöver kan olika administrativa arbetsuppgifter förväntas.

Kvalifikationer:
Denna tjänst kräver genomförd doktorsexamen i nationalekonomi eller i jordbrukssektors ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren bedöms som likvärdig. För att förordnas som forskare ska den sökande ha haft en post-doktorsanställning på två år samt publicerat i vetenskapliga tidskrifter i linje med anställning som forskare. Tidigare forskningserfarenhet av enkätmetoder, med experimentella auktioner, samt med design och analys diskreta valmodeller är ett särskilt krav. Ett intresse för samt erfarenhet av deltagande forskning kring miljöstyrmedel tillsammans med lantbrukare är en merit. Innehavaren av tjänsten ska ha en stark och väl vitsordad kommunikativ förmåga i användningen av engelska som arbetsspråk. Särskild betydelse kommer att ges till personliga egenskaper såsom noggrannhet, kreativitet och nyfikenhet, men även kommunikativ förmåga samt pedagogisk färdighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-07-21.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistenter

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningens fokus ligger på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället. Se http://www.nek.uu.se för ytterligare information.

Arbetsuppgifter
Vi söker upp till fyra forskningsassistenter för en tidsbegränsad anställning som varar i högst två år. Som forskningsassistent arbetar du nära institutionens forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till att bistå forskare som gör avancerad ekonometrisk analys i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en grundexamen i nationalekonomi. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Du har ett genuint intresse av forskning, särskilt för samhällsfrågor och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och förmåga att självständigt analysera data.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Masterexamen inom nationalekonomi, alternativt avslutat det första året av ett mastersprogram inom området. Utbildning med inriktning på kvantitativ analys är meriterande och erfarenhet av programmering, t.ex. i Stata, är värdefull.

Du söker anställningen via Uppsala universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev, CV och kandidat, magister- eller masteruppsats. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Urval och intervjuer sker löpande, vilket betyder att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden gått ut.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde
Enligt överenskommelse

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning max två år.

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Per-Anders Edin, 018-471 10 97, [email protected] och professor Oskar Nordström Skans, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2019, UFV-PA 2019/1613.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Handläggare av samhällsutvecklingsfrågor med inriktning regional tillväxt

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på b... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Plan- och bostadsenheten arbetar brett med samhällsplanering, råd, stöd och tillsyn genom plan- och bygglagen och regionala utvecklingsfrågor i länet.

Du kommer att arbeta med myndighetens uppgifter inom regional tillväxt och länets utveckling, vari ingår att hantera frågor inom tillväxtrelaterade områden, däribland bostadsanalyser och forskningsrelaterade frågor, utveckling och internationell samverkan. I uppdraget ingår att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) och dess handlingsplan samt hålla samman Länsstyrelsens förenklingsarbete för företag.

Arbetet innebär att du kommer att samverka med flera olika närverk där deltagare från offentliga aktörer, näringslivet och ideella organisationer ingår.

Du kommer också att medverka i flertalet av myndighetens och enhetens övriga uppgifter med bäring på samhällsutveckling, bland annat frågor som gäller bostadsförsörjning och fysisk planering då särskilt översiktsplaner. Du kommer att rapportera till chefen för plan- och bostadsenheten samt till avdelningschefen för samhällsavdelningen.

I tjänsten ingår även att analysera och följa länets utveckling, handlägga projektstöd för regional tillväxt i länet, samt verka för en god konkurrenssituation i länet samtutveckla Min ansökan via Tillväxtverkets Nypssystem.

Tjänsten innehåller även att till delar söka och leda projekt inom tillväxtområdet. För närvarande genomförs en förstudie - Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platser med beviljade medel från bland annat Tillväxtverket.

Tjänsten är placerad på Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. Plan- och bostadsenheten arbetar brett med samhällsplanering, bostadsförsörjningsfrågor, råd, stöd och tillsyn genom plan- och bygglagen samt regionala utvecklingsfrågor i länet. Vi samarbetar inom enheten och på myndigheten vilket medför att andra arbetsuppgifter på sikt kan bli aktuella. Du bör därför ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. Resor förekommer i tjänsten.


KVALIFIKATIONER
Du bör ha relevant akademisk utbildning, såsom statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi eller annan utbildning på högskolenivå som vi bedömer likvärdig. Vi söker dig som har erfarenhet av frågor inom regional tillväxt och utveckling. Du ska ha god kännedom om regional planering och utveckling samt om EU:s och Sveriges politik och organisation avseende regional tillväxt. Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet från arbete med tillväxtfrågor från kommunal, landsting, region eller statlig verksamhet. Erfarenhet av internationellt arbete är meriterande.

Du ska ha en god förmåga att arbeta strategiskt, självständigt och i grupp. Intresse och fallenhet för att arbeta tvärsektoriellt samt för ett konsultativt arbetssätt är en viktig grund för arbetet. Du ska även har erfarenhet av projektledning. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt god samarbetsförmåga är viktiga kriterier. Du är noggrann, strukturerad, stresstålig och har hög servicekänsla. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Beskriv gärna i ditt personliga brev hur du uppfyller kvalifikationerna.
En stor del av arbetet är av utåtriktad karaktär, därför bör du ha förmåga att kommunicera muntligt inför både mindre och större grupper. Du bör också ha goda kunskaper i engelska.
Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten och på myndigheten. Andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella. Du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Forskare inom miljö - och naturresursekonomi

Forskare inom miljö- och naturresursekonomi Vi välkomnar ansökningar till en anställning som forskare inom området nationalekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Forskningsgruppen arbetar inom flera olika områden såsom samhällsekonomiskt effektiv förvaltning av jordbruksmark, energi och klimatåtgärder. Vi har ett relativt omfattande nationellt och internationellt samarbete med forskare inom nationalekonomi och andra discipliner. Forskningsgruppen... Visa mer
Forskare inom miljö- och naturresursekonomi
Vi välkomnar ansökningar till en anställning som forskare inom området nationalekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Forskningsgruppen arbetar inom flera olika områden såsom samhällsekonomiskt effektiv förvaltning av jordbruksmark, energi och klimatåtgärder. Vi har ett relativt omfattande nationellt och internationellt samarbete med forskare inom nationalekonomi och andra discipliner. Forskningsgruppen är verksam vid Institutionen för Ekonomi, SLU, Uppsala. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom både företags- och nationalekonomi som tillämpas på jordbruks- och miljörelaterade frågeställningar.

Forskning: Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi, 5) de mindre företagens villkor.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär forskning och utveckling av kvantitativa metoder inom miljöekonomi. Forskningen ska vara tillämpad på vattenförvaltning.

Kvalifikationer:
För anställningen krävs en doktorsexamen inom nationalekonomi. Dessutom krävs erfarenheter av ekonometriska analyser.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
15 % av heltid under 13 månader

Tillträde:
Enligt överenskommelse eller senast 15/5, 2019

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-05-01.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inkl. publikationslista, kopia av doktorsexamen, kort beskrivning av varför du är intresserad av tjänsten, och namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre