Lediga jobb Uppsala kommun i Uppsala

Se alla lediga jobb från Uppsala kommun i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Processledare cirkulärt byggande inom Uppsala kommunkoncern

Ansök    Jul 12    Uppsala kommun    Civilingenjör, bygg
Nytt
Staben Vill du åstadkomma konkreta förbättringar baserat på varje verksamhets behov och mål inom cirkulärt byggande? Har du erfarenhet av byggprojekt i projektering eller produktion? Då kan du vara den vi söker! Uppsala växer och utvecklas! Vi bildar nya naturreservat, utvecklar grönområden. Vi bygger nya bostadsområden och en infrastruktur med fokus på en välfungerande vardag för invånarna idag och för kommande generationer. Uppsala har ett expansi... Visa mer
Staben

Vill du åstadkomma konkreta förbättringar baserat på varje verksamhets behov och mål inom cirkulärt byggande? Har du erfarenhet av byggprojekt i projektering eller produktion? Då kan du vara den vi söker!

Uppsala växer och utvecklas! Vi bildar nya naturreservat, utvecklar grönområden. Vi bygger nya bostadsområden och en infrastruktur med fokus på en välfungerande vardag för invånarna idag och för kommande generationer. Uppsala har ett expansivt näringsliv och tidigare satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet gör att staden har fått utmärkelser som global klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i.

Nu är det dags att ta nya kliv!

För att klara klimatomställningen behöver vi minska energi- och resursanvändningen, inte minst inom bygg- och anläggningssektorn som använder stora mängder material och orsakar stora mängder avfall. Därför kraftsamlar nu Uppsala kommunkoncern gemensamt för att utveckla arbetssätt, lära av varandra och räta ut praktiska, juridiska och ekonomiska frågetecken kring återbruk inom bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten är en projektanställning under tre år med start hösten 2024. Ditt fokus kommer att ligga inom hela koncernen. Koncernperspektivet är ditt perspektiv.

Du kommer att arbeta på stadsbyggnadsförvaltningens stab med syfte att driva förändring genom att skapa förutsättningar och säkerställa värdeskapande arbetssätt för hela förvaltningen. Vi utgår från en helhet i allt vi gör och för att lyckas med uppdraget avsätter vi tid för gemensam utveckling och lärande. Staben kommer att stödja dig på alla sätt vi kan.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen är en mängd kompetenser samlade för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala kommun. Förvaltningen består av 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Kommunens fokusområden är ekonomin, jobben, klimatet och tryggheten.

Jag som blir din chef heter Ida Pihl Skog. Jag pekar gärna ut vart vi ska, men hur vi ska komma dit utvecklar vi gemensamt. För mig är det viktigt att vi har en hög grad av tillit och glädje i arbetsgruppen, på så sätt når vi lättare våra mål.

Ditt uppdrag
Som processledare för cirkulärt byggande är din roll att åstadkomma konkreta förbättringar baserat på varje verksamhets behov och mål. Du blir bryggan mellan våra olika projektverksamheter och pilotprojekt både i Uppsala och på andra håll i landet för att skapa lärande på bred front kring tekniskt välfungerande lösningar och hur återbruk kan möjliggöras inom ramen för rådande regelverk. Du får även en central roll i kommunens beviljade EU-projekt som syftar till att aktivera även privata aktörer i en lokal återbrukskedja med mellanlager och affärsmodeller som stödjer återbruk.

I uppdraget ingår bland annat att:

• Genomföra en pilot inom varje kommunalt bolag/verksamhet som så önskar
• Kartlägga hur kommunala planeringsprocesser kopplat till lokalförsörjning och investeringar kan stödja cirkulärt byggande inom kommunkoncernen
• Verka för att kommunens agerande inom detaljplanering, markanvisning och bygglov främjar både kommunkoncernens och marknadsaktörers förutsättningar för cirkulärt byggande
• Samarbeta med andra aktörer genom Uppsala klimatprotokolls arbetsgrupp för byggåterbruk kring aktiveringen av en lokal återbrukskedja
• Delta i nätverk kring cirkulärt byggande på nationell och europeisk
• Skapa gemensam kommunikation kring satsningen.

Förutom kollegor på staben kommer en uppdragsgrupp med representanter för alla berörda projektverksamheter i kommunkoncernen stödja dig. Experter kring sakfrågor som bygglov, upphandling, juridik etc kommer att involveras allt efter behov.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av byggprojekt i projektering eller produktion. Du har kunskap om cirkulära byggprocesser, önskvärt konkret inom återbruk i projekt. Du har förmåga att se det enskilda projektets roll i en större helhet samtidigt som du inte räds att rota i detaljer för att lösa kniviga frågor. För att lyckas i rollen behöver du ha ett lyhört arbetssätt och förmåga att inspirera och få med dig människor genom att se nya möjligheter.

Som grund har du en högskoleutbildning som exempelvis byggingenjör, arkitekt, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten och du talar och skriver obehindrat på engelska.

Meriterade är också om du har:

• erfarenhet av projekt/process/förändringsledning
• vana av att utmana arbetssätt och testa nya saker och angreppssätt
• kunskap om praktiska verktyg för att arbeta med återbruk
• förståelse för affärsmässiga perspektiv
• kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Som person har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vi tror att du är en görare för att lyckas i ditt uppdrag.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Ida Pihl Skog, enhetschef, 018-727 62 99 eller till Lisa Henningsson, förändringsledare klimat 0735830364

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision Linda Lumsby, 018-727 58 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Ambulerande skolsköterska till grundskolans stödorganisation

Ansök    Jul 12    Uppsala kommun    Skolsköterska
Nytt
Grundskolans stödorganisation Just nu söker vi en ambulerande skolsköterska till vårt team! Vill du ha ett flexibelt och stimulerande arbete, där du stöttar upp ute på de skolor inom den kommunala grundskolan om behöver en skolsköterska tillfälligt? Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan! I Uppsala kommuns grundskola finns en stödorganisation som bland annat har i uppdrag att stödja och utveckla skolornas elevhälsa. Vi har ett pågående ... Visa mer
Grundskolans stödorganisation

Just nu söker vi en ambulerande skolsköterska till vårt team! Vill du ha ett flexibelt och stimulerande arbete, där du stöttar upp ute på de skolor inom den kommunala grundskolan om behöver en skolsköterska tillfälligt? Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!

I Uppsala kommuns grundskola finns en stödorganisation som bland annat har i uppdrag att stödja och utveckla skolornas elevhälsa. Vi har ett pågående arbete med att säkra personalförsörjning till skolornas lokala elevhälsa. Nu söker vi en ambulerande skolsköterska som kan förstärka skolornas elevhälsa vid tillfälliga behov.

Tjänsten som ambulerande skolsköterska öppnar möjligheter för dig som vill ha ett flexibelt och varierad arbete som skolsköterska, där du får möjlighet till kontinuerlig variation av arbetsplats och arbetstider. Du kommer ha få introduktion och support av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Du ingår även i ett professionsnätverk med övriga skolsköterskor i kommunen med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet. Vid behov kan även handledning upphandlas och mentor tillhandahållas.

Ditt uppdrag
Din roll som ambulerande skolsköterska är att under en viss period stötta upp på skolor som har ett tillfälligt behov av förstärkning på grund av sjukskrivning, rekrytering eller arbetsanhopning. Du kommer att vid behov och under en begränsad tid fungera som medicinsk resurs för lärare, elever och deras föräldrar på en eller flera av Uppsala kommuns grundskolor. Tillsammans med en kollega utgör du vårt ambulerande team för skolsköterskor och kommer tillsammans med er chef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) fortsätta utveckla uppdraget och rutiner för funktionen. Arbetet har fokus på prioriterade och lagstadgade uppgifter så som vaccinationer och hälsobesök, hälsosamtal, hälsokontroller, uppföljningar och handhavandet av inkomna handlingar enligt Uppsala kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats. En del av uppdraget är att tillsammans med chef och ambulerande skolsköterska utveckla uppdraget på övergripande nivå

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av följande inriktningar, distriktssköterska 75 hp, barn och ungdom 60 hp eller skolsköterska 60 hp. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolsköterska och kunskaper i Prorenata. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av arbete i elevhälsoteam. Tjänsten kräver att du har god datorvana och att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Sandberg, tf enhetschef, 018-727 20 33.

Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef markenheten

Nytt
Avdelning mark & exploatering Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd... Visa mer
Avdelning mark & exploatering

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Avdelningen mark och exploatering ingår i stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Vi ansvarar för kommunstyrelsens markinnehav, projektleder stadsutvecklingsprojekt, genomför markförvärv och -försäljningar, förvaltar kommunens jord- och skogsfastigheter och har många externa kontakter. Vi är drygt 70 medarbetare i olika funktioner och vi samarbetar nära med många av kommunens förvaltningar och bolag samt med näringslivet i Uppsala.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)

Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Enheten är en av sex enheter inom avdelningen för mark och exploatering och alla samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leder tillsammans hela mark- och exploateringsavdelningen med både avdelningens och förvaltningens samlade leverans i fokus.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
• ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din enhet, men också ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga enhetschefer att arbetsleda och ge stöd till medarbetare inom hela avdelningen
• ekonomisk och tids- och kvalitetsmässig uppföljning av markförvaltning och markförvärv inom din enhet
• säkra kvalitet i beredning av ärenden till politiska beslut
• samordning av resurs- och kompetensbehovet mellan enheterna
• delta i verksamhetsutveckling
• aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp
• samordningsansvar för vissa gemensamma frågor

Inom mark- och exploateringsavdelningens markenhet jobbar idag fem markförvaltare och tre markstrateger. Enhetens uppdrag är att skapa långsiktiga värden för Uppsala genom att utveckla och aktivt förvalta kommunens mark och enheten ansvarar också för markförvärv samt strategiska överväganden gällande kommunägd mark. Vi arbetar också mycket med verksamhetsutveckling och inför nya verktyg för projektledning och ekonomiuppföljning.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har chefserfarenhet där ansvar för personal, verksamhet och budget ingått. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, fastighetsekonomi, lantmäteri eller liknande som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Eventuell ledarskapsutbildning är meriterande. Du har erfarenhet, kunskap och stort intresse för markförhandlingar samt köp och/eller försäljning av fastigheter och en förståelse för fastighetsvärdering, gärna med erfarenhet från liknande verksamhet. Du har god kunskap om och intresse för hållbart samhällsbyggande. Du ser Uppsalas kommuns mål att vara klimatpositiva 2030 som en utmaning du vill anta och något som du vill bidra till att nå.

För att lyckas i rollen behövs stort intresse och god förmåga att leda medarbetare med komplexa eller komplicerade arbetsuppgifter. Som chef behöver du ha god förmåga att lotsa frågor och medarbetare framåt samt uppskatta och tillämpa ett ledarskap som bygger på att olika kompetenser ger mervärde för verksamheten. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra, se sammanhang och du är lösningsinriktad. Att förstå ekonomiska samband är viktigt och att du har ett förhållningssätt som bygger på att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Lundén, avdelningschef mark och exploatering, 018-726 24 34

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Iréne Lavesson, HR-specialist, 018-727 12 91

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/Saco: Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision: Linda Lumsby, 018-727 58 13
Sveriges Ingenjörer/SACO: Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Undersköterska och teamombud till Bernadotte vård- och omsorgsboende

Nytt
Bernadotte vård- och omsorgsboende Är du undersköterska och är nyfiken på att arbeta inom äldreomsorgen? Vill du göra skillnad för våra äldre? Då är Bernadotte rätt plats för dig! Här arbetar vi dagligen med att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Sök tjänsten redan idag och ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng! Bernadotte är ett vård- och omsorgsboende med inriktning mot personer med omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Bernadotte h... Visa mer
Bernadotte vård- och omsorgsboende

Är du undersköterska och är nyfiken på att arbeta inom äldreomsorgen? Vill du göra skillnad för våra äldre? Då är Bernadotte rätt plats för dig! Här arbetar vi dagligen med att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Sök tjänsten redan idag och ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!

Bernadotte är ett vård- och omsorgsboende med inriktning mot personer med omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Bernadotte har 88 platser som är fördelade på 4 avdelningar. Tjänsten som ska tillsättas är tillsvidaretjänst som undersköterska, med förordnande som teamombud vilket förlängs ett år i taget.

Här kan du läsa mer om Bernadotte (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/ansokning-och-boende/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/info?id=20).

Ditt uppdrag
Som teamombud ingår det att handleda dina kollegor samt ansvara för att rutiner, arbetsbeskrivningar, signeringslistor och andra arbetsverktyg uppdateras och följs upp regelbundet. Du närvarar också vid våra teamombudsmöten varje vecka med enhetens teamombud och verksamhetschef. Du kommer att ha ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab personal och verksamhetschef.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Arbetet kräver att du har erfarenhet inom vård- och omsorgsarbete samt av administrativt arbete. Har du erfarenhet av handledning ses det som meriterande. Då all kommunikation och dokumentation sker på svenska behöver du behärska det svenska språket obehindrat i både tal och skrift. Det är även meriterande om du är van att använda verksamhetssystem.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är dessutom en god ledare och är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Eva Ljungberg, verksamhetschef, 018-727 87 34.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef exploatering

Nytt
Avdelning mark & exploatering Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd... Visa mer
Avdelning mark & exploatering

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Avdelningen mark och exploatering ingår i stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Vi ansvarar för kommunstyrelsens markinnehav, projektleder stadsutvecklingsprojekt, genomför markförvärv och -försäljningar, förvaltar kommunens jord- och skogsfastigheter och har många externa kontakter. Vi är ca 70 medarbetare i olika funktioner och vi samarbetar nära med många av kommunens förvaltningar och bolag samt med näringslivet i Uppsala.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)

Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Enheten är en av fyra enheter med ansvar för exploatering inom avdelningen för mark och exploatering. Inom avdelningen finns också en markenhet samt en enhet för verksamhetsstöd och alla samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leder tillsammans hela mark- och exploateringsavdelningen med både avdelningens och förvaltningens samlade leverans i fokus.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
• ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din enhet, men också ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga enhetschefer att arbetsleda och ge stöd till medarbetare inom hela avdelningen
• ekonomisk och tids- och kvalitetsmässig uppföljning av projekt inom din enhet
• säkra kvalitet i beredning av ärenden till politiska beslut
• samordning av resurs- och kompetensbehovet mellan enheterna
• delta i verksamhetsutveckling
• aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp
• samordningsansvar för vissa gemensamma frågor

Enheterna hanterar ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden och av olika storlek; allt från stora
stadsutvecklingsprojekt till mindre förtätningsprojekt, infrastrukturprojekt och exploatering i kommunens mindre tätorter.
Vi arbetar också mycket med verksamhetsutveckling och inför nya verktyg för projektledning och ekonomiuppföljning.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har chefserfarenhet där ansvar för personal, verksamhet och budget ingått. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, lantmäteri eller liknande som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Eventuell ledarskapsutbildning är meriterande. Du har erfarenhet, kunskap och stort intresse för exploateringsfrågor i stadsbyggnadsprojekt, gärna från liknande verksamhet. Du har god kunskap om och intresse för hållbart samhällsbyggande. Du ser Uppsalas kommuns mål att vara klimatpositiva 2030 som en utmaning du vill anta och något som du vill bidra till att nå.

För att lyckas i rollen behövs stort intresse och god förmåga att leda medarbetare med komplexa eller komplicerade arbetsuppgifter. Som chef behöver du ha god förmåga att lotsa frågor och medarbetare framåt samt uppskatta och tillämpa ett ledarskap som bygger på att olika kompetenser ger mervärde för verksamheten. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra, se sammanhang och du är lösningsinriktad. Att förstå ekonomiska samband är viktigt och att du har ett förhållningssätt som bygger på att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Lundén, avdelningschef mark och exploatering, 018-726 24 34

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Iréne Lavesson, HR-specialist, 018-727 12 91

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/Saco: Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision:Linda Lumsby, 018-727 58 13
Sveriges Ingenjörer/SACO: Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Kvarngärdets fritidsklubb

Ansök    Jul 12    Uppsala kommun    Fritidsledare
Nytt
Kvarngärdets fritidsklubb Är du en engagerad och pedagogiskt utbildad person som brinner för att arbeta med barn och ungdomar? Vi söker nu en fritidsledare som har erfarenhet av att arbete med barn och ungdomar. Hos oss får du möjlighet att göra en verklig skillnad i unga människors liv och bidra till en meningsfull fritid. Varmt välkommen med din ansökan! Kvarngärdets fritidsklubb bedriver öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb för barn 10-12... Visa mer
Kvarngärdets fritidsklubb

Är du en engagerad och pedagogiskt utbildad person som brinner för att arbeta med barn och ungdomar? Vi söker nu en fritidsledare som har erfarenhet av att arbete med barn och ungdomar. Hos oss får du möjlighet att göra en verklig skillnad i unga människors liv och bidra till en meningsfull fritid. Varmt välkommen med din ansökan!

Kvarngärdets fritidsklubb bedriver öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb för barn 10-12 år i direkt anslutning till skoldagens slut och under lov-och studiedagar. I tjänsten ingår även arbete på Gränby- och Lötens fritidsgårdar med ungdomar 13-18 år. Vårt uppdrag är att arbeta med hälsa, kultur, lärande, delaktighet, allas lika värde, samverkan och entreprenörskap för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

Vi söker medarbetare som tillsammans med sina kollegor ska planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten och tonårsverksamheten.

Ditt uppdrag
Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du riktad verksamhet för olika grupper, åldrar, intressen och behov. Du förväntas ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter/verksamhet. I tjänsten ingår kvällsarbete på Gränby och Lötens fritidsgårdar.

I arbetet ingår:

• Relationskapande
• Initiativtagande
• Uppsökande verksamhet, fokus på närliggande skolor
• Samverka och utveckla samarbeten med lokala och externa aktörer samt barn, unga och vårdnadshavare
• Skapa förutsättningar och inspirera barn och unga till lärande och utveckla det man är intresserad av.
• Ta tillvara på barn och ungas engagemang, kreativitet och förmåga att att lära sig nya saker.
• Arbeta med ett främjande perspektiv

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, är socialpedagog eller har annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Det är meriterande om du även har gått ledarskapsutbildning. För att lyckas i rollen som fritidsledare behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och unga i öppen fritidsverksamhet samt erfarenhet av att arbeta med ungdomar 13-18 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lättare administrativa uppgifter och har samverkat med föreningar och civilsamhälle. Tjänster kräver att du har IT-kunskaper och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är meriterande om du även har språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst har du god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jaqline Claesson, enhetschef, 018-727 80 13.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09
Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare till mottagningsenheten för barn och unga

Ansök    Jul 12    Uppsala kommun    Socialsekreterare
Nytt
Mottagningsenheten barn och unga Har du en socionomexamen och vill göra skillnad på riktigt? Vi söker just nu en rättssäker, noggrann och erfaren socionom till vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i stödjande miljö där ditt arbete bidrar till att göra en verklig skillnad i människors liv. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan! Mottagningsenheten är en kompetent och trygg arbetsgrupp som består av cirka 20 medarbetare som har til... Visa mer
Mottagningsenheten barn och unga

Har du en socionomexamen och vill göra skillnad på riktigt? Vi söker just nu en rättssäker, noggrann och erfaren socionom till vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i stödjande miljö där ditt arbete bidrar till att göra en verklig skillnad i människors liv. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!

Mottagningsenheten är en kompetent och trygg arbetsgrupp som består av cirka 20 medarbetare som har till uppgift att inregistrera, göra förhandsbedömningar, ge råd, stöd och information till allmänheten och professionella samt visst utredningsarbete. Vårt arbete styrs till stor del av dagens inkomna ärenden under mottagningens öppettider. Mottagningsenheten leds av en enhetschef samt två teamledare som finns som ett vardagsnära stöd för socialsekreterarna.

Ditt uppdrag
Mottagningsenheten består av flera grupper och vid behov hjälps grupperna åt för att mottagandet i sin helhet ska fungera optimalt. Den ena tjänsten har som huvudsakliga arbetsuppgifter att inregistrera, sortera, fördela och genomföra administrativa utredningar och endast ha korta tillfälliga klientkontakter, medan den andra tjänsten i huvudsak kommer innehålla förhandsbedömningar och visst utredningsarbete samt att ge råd, stöd och information.

På mottagningsenheten har du en viktig roll i utvecklingsarbetet för att säkerhetsställa en rättssäker handläggning. Vi har ett ansvar för att anmälningar, ansökningar och andra handlingar som inkommer till socialförvaltningen barn och unga hanteras skyndsamt och rättssäkert. Då arbetsuppgifter inkommer löpande under dagen, både digitalt och fysiskt är arbetet i dagsläget mest rättssäkert och effektivt att utföras på plats. Arbetsplatsen ligger centralt på Svartbäcksgatan 44.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av administration, myndighetsutövning och klientarbete inom myndighetsutövning barn och ungdom.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Sist men inte minst så är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Mårdh, enhetschef, 018-727 99 01.

Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidshemsassistent till Björklinge skola

Nytt
Björklinge skola Har du erfarenhet av arbete i fritidshem? Just nu söker vi en engagerad fritidshemsassistent som vill vara med och skapa en trygg och inspirerande miljö för våra elever. I denna roll stöttar du elever i klassrummet tillsammans med pedagoger och bidrar aktivt till fritidsverksamheten efter skoltid. Om du vill vara en del av ett dynamiskt team och hjälpa elever att nå sin fulla potential, är detta jobbet för dig! Varmt välkommen med din a... Visa mer
Björklinge skola

Har du erfarenhet av arbete i fritidshem? Just nu söker vi en engagerad fritidshemsassistent som vill vara med och skapa en trygg och inspirerande miljö för våra elever. I denna roll stöttar du elever i klassrummet tillsammans med pedagoger och bidrar aktivt till fritidsverksamheten efter skoltid. Om du vill vara en del av ett dynamiskt team och hjälpa elever att nå sin fulla potential, är detta jobbet för dig! Varmt välkommen med din ansökan!

Björklinge skola ligger med naturen in på knuten 2 mil norr om Uppsala. Här finns goda förutsättningar för idrotts- och friluftsaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Idag går cirka 500 elever på skolan. Personalen på skolan arbetar i team och både under skoldagen och på fritids. Skolan har kommit långt i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. I samma skolområde ingår även Skuttunge skola. Den ligger 5 km från Björklinge och har lite drygt 100 elever.

Ditt uppdrag
Som fritidshemsassistent kommer du att arbeta som stöd i klass tillsammans med pedagog. Dina uppgifter kan då vara att stötta elever med stödbehov. Du kommer även arbeta med elever i mindre grupper och ibland behöva vara behjälplig till alla elever i klassen. När skoldagen är slut arbetar du på fritidshemmet där du är en del i arbetslaget och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för fritidsverksamheten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har god kännedom om fritidshemmets styrdokument. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete på fritidshem samt ha flerårig erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd. Vi ser gärna att du har utbildning inom lågaffektivt bemötande, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller motsvarande samt erfarenhet av stödjande arbete med elever med språkstörning. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper svenska språket.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vidare är du en lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lucio Firpo, rektor, 018-727 78 87.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Yrkeslärare med inriktning trädgård

Nytt
UJC Boländerna Vi söker nu en engagerad yrkeslärare med inriktning mot trädgård! Har erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper inom landskap, park och trädgård? Då kan denna tjänst vara något för dig. Varmt välkommen med din ansökan! Välkommen till Arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försör... Visa mer
UJC Boländerna

Vi söker nu en engagerad yrkeslärare med inriktning mot trädgård! Har erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper inom landskap, park och trädgård? Då kan denna tjänst vara något för dig. Varmt välkommen med din ansökan!

Välkommen till Arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Uppsala kommuns trädgårdsutbildning erbjuder en gedigen trädgårdsutbildning på gymnasial nivå. Nu är vi i behov av att stärka upp arbetslaget inför ett fortsatt spännande utvecklingsarbete som du, tillsammans med våra erfarna lärare, kommer att vara delaktig i. Tjänsten är förlagd vid UJC Boländerna, Bolandsgatan 4. Det bästa med det här jobbet är att arbetet är väldigt mångsidigt, att ingen dag är den andra lik och att arbetet gör stor skillnad för många människor!

Läs mer om utbildning-och jobbcenter här (https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/).

Ditt uppdrag
I tjänsten ingår att undervisa våra vuxna elever i kurser inom trädgårdsutbildningen. Utöver det så ingår det även att planera och följa upp undervisningen tillsammans med kollegor. Vår trädgårdsutbildning har studieformen lärling vilket innebär att eleverna är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) ca 70% av sin totala studietid. Utbildningen är 44 veckor. Du kommer att ha ansvar och kontakt med handledare samt arbetsplatser inom trädgårdsbranschen genom det arbetsplatsförlagda lärandet. I rollen som yrkeslärare ingår också att vara mentor och stötta eleverna i deras utveckling och lärande. Du kommer även bidra med att utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med dina kollegor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med landskap, park och trädgårdsinriktning. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i de aktuella yrkesämnena för tjänsten, samt erfarenhet av att undervisa vuxna inom aktuella yrkeskurser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg såsom Teams och olika skollärplattformer. Vi värdesätter om du har god kännedom om branschen, ett brett kontaktnät samt kunskap om trädgårdsmaskiner. Tjänster kräver att du har B-körkort.

Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Sist men inte minst har du även en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christian Nordgren, rektor, 018-727 16 77
Karin Bärve, utvecklingsledare, 018-727 21 77
Kerstin Korpas, utvecklingsledare, 018-727 21 41.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Petter Birgersson, 076-807 10 56. Nazli Zade, 018-727 32 22.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Arbetsmarknadssekreterare

Nytt
Arbetsmarknadsförvaltningen Drivs du av att göra skillnad för andra? Gillar du att försöka locka fram det bästa hos andra människor och hjälpa dem att nå sin fulla potential? Då kan jobbet som arbetsmarknadssekreterare vara något för dig! Vi söker dig som drivs av att få ta stort eget ansvar och som gillar att kombinera ett nära coachande stöd med att planera, följa upp och dokumentera ditt arbete. Arbetsmarknadsverksamhetens övergripande uppdrag är ... Visa mer
Arbetsmarknadsförvaltningen

Drivs du av att göra skillnad för andra? Gillar du att försöka locka fram det bästa hos andra människor och hjälpa dem att nå sin fulla potential? Då kan jobbet som arbetsmarknadssekreterare vara något för dig!

Vi söker dig som drivs av att få ta stort eget ansvar och som gillar att kombinera ett nära coachande stöd med att planera, följa upp och dokumentera ditt arbete.

Arbetsmarknadsverksamhetens övergripande uppdrag är att verka för att färre uppsalabor ska vara i behov av ekonomiskt bistånd. Detta åstadkommer vi genom att stödja människor till att bli självförsörjande via arbete eller studier. Arbetsmarknadsverksamheten består av ett antal enheter som på olika sätt bidrar till att detta mål kan uppnås. Vi söker nu arbetsmarknadssekreterare till två av våra enheter: Arbetsmarknadsenheten och Enhet Anställning.

Arbetsmarknadsenhetens arbete:
Som arbetsmarknadssekreterare inom Arbetsmarknadsenheten coachar du individer som anvisats till enheten via uppdrag från Socialtjänst – ekonomiskt bistånd. Arbetet inleds med att tillsammans med den arbetssökande identifiera dennes förutsättningar, drivkrafter och möjligheter på arbetsmarknaden. Dialogen resulterar i en gemensamt framtagen planering som sedan ligger till grund för hur satta mål ska kunna uppnås.

Enhet Anställnings arbete:
Ett effektivt sätt att närma sig ett reguljärt arbete är att få arbetslivserfarenhet och nya kunskaper genom en så kallad arbetsmarknadsanställning. Det är en tidsbegränsad anställning med arbetsuppgifter inom någon av Uppsala kommuns förvaltningar och som erbjuds individer i behov av den här särskilda möjligheten för att närma sig arbetsmarknaden. Anställningarna är knutna till olika anställningsstöd vilket betyder att arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart.

Ditt uppdrag
Som arbetsmarknadssekreterare inom Arbetsmarknadsverksamheten arbetar du nära den arbetssökande med ett tydligt fokus att coacha och motivera till egen hållbar försörjning. En viktig del i uppdraget är att genom ett lösningsinriktat arbetssätt ringa in och uppmärksamma den arbetssökandes styrkor och utvecklingsområden. På så sätt ökar möjligheten till att de insatser den arbetssökande erbjuds verkligen leder individen framåt mot målet.

I arbetet ingår att löpande följa upp och dokumentera det arbetet som sker. Arbetet som arbetsmarknadssekreterare är en myndighetsnära roll vilket ställer krav på korrekt dokumentation. Uppföljning och dokumentation är också avgörande för att verksamheten ska kunna följa sina resultat samt utvärdera och utveckla sina arbetssätt och metoder.

Ett viktigt inslag i arbetsmarknadssekreterarrollen är samarbete med andra enheter, professioner och aktörer inom arbetsmarknadsområdet. Det handlar till exempel om samverkan med olika myndigheter, dialog med studie- och yrkesvägledare och att ha kontakt med arbetsgivare inför rekryteringsaktiviteter och jobbintervjuer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Beteendevetenskaplig utbildning och kompetens inom arbetsmarknadscoachning eller metoder som Case management eller MI är meriterande. Du behöver ha erfarenhet av arbete med människor i en förändringsprocess. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av arbete med stora ärendeflöden, arbete med arbetsmarknadsfrågor och arbete med handläggning av ärenden.

Om du har erfarenhet av att jobba med människor med funktionsvariationer är det meriterande. Vi ser det som en fördel om du har goda kunskaper om den lokala eller regionala arbetsmarknaden och om olika yrken. Det är även meriterande om du har kunskap om Uppsala kommun och dess arbetsmarknad samt kunskap om kommunens organisation och uppdrag. Vi ser gärna att du har kunskaper i samtalsteknik och innehar B-körkort. En förutsättning för tjänsten är att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande IT kunskaper.


Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Dessutom har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Sist men inte minst har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Vera Mraz, enhetschef, Arbetsmarknadsenheten, 018-726 13 80
Eva westerberg, enhetschef, Enhet Anställning, 018-727 57 92

Facklig företrädare:
Vision, Maria Ros, 018-727 24 38
SACO/Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Kock till Flöjtens Förskola

Ansök    Jul 11    Uppsala kommun    Kock, storhushåll
Nytt
Flöjtens Förskola Är du utbildad kock med en passion för matlagning och service? Vill du bidra till barn matglädje samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll? Då kan du vara den vi söker! Måltidservice letar just nu efter en engagerad och kreativ kock till vårt tillagningskök. Varmt välkommen med din anökan! Flöjtens Förskola är ett tillagningskök där vi tillagar cirka 70 portioner till barnen och pedagogerna på förskolan varje dag måndag till fredag. ... Visa mer
Flöjtens Förskola

Är du utbildad kock med en passion för matlagning och service? Vill du bidra till barn matglädje samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll? Då kan du vara den vi söker! Måltidservice letar just nu efter en engagerad och kreativ kock till vårt tillagningskök. Varmt välkommen med din anökan!

Flöjtens Förskola är ett tillagningskök där vi tillagar cirka 70 portioner till barnen och pedagogerna på förskolan varje dag måndag till fredag.

Ditt uppdrag
Som kock kommer du att tillaga frukost, lunch och mellanmål enligt Måltidsservice meny samt städa och desinficera redskap, maskiner och lokalytor. Du förväntas laga mat och baka från grunden så långt det är möjligt. Det ingår även att utveckla serveringsutbudet och ha bra kunskaper i allergikost samt utföra egenkontroller i enlighet med gällande lagstiftning. I dina uppgifter ingår även planering, förberedning samt att göra inköp av livsmedel och förbruknings material.

Din bakgrund
Vi söker dig som har kockutbildning och erfarenhet av att arbeta som kock. För att lyckas i din roll krävs goda kunskaper i livsmedelshygien, goda datavana och kunskaper i Officepaketet. Utbildning i Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP-utbildning) ser vi som meriterande. Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Bodèn, kökschef, 018-727 62 16.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 88 16.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Operativ handläggare till Uppsala brandförsvar

Nytt
Uppsala brandförsvar Vill du vara med i ett stort brandförsvar och driva utveckling inom operativa frågor? Har du utbildning som räddningsledare? Hos oss får du möjlighet att tillsammans kompetenta och engagerande medarbetare ansvara och driva projekt. Varmt välkommen med din ansökan! Uppsala brandförsvar är en gemensam organisation för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar och arbetar på uppdrag av en gemensam räddningsnämnd. Uppsala kommun är värdk... Visa mer
Uppsala brandförsvar

Vill du vara med i ett stort brandförsvar och driva utveckling inom operativa frågor? Har du utbildning som räddningsledare? Hos oss får du möjlighet att tillsammans kompetenta och engagerande medarbetare ansvara och driva projekt. Varmt välkommen med din ansökan!

Uppsala brandförsvar är en gemensam organisation för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar och arbetar på uppdrag av en gemensam räddningsnämnd. Uppsala kommun är värdkommun för räddningsnämnden. Brandförsvarets verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.

Brandförsvaret består av drygt 400 medarbetare varav drygt 60% är Räddningspersonal i Beredskap (RiB). Majoriteten av de anställda arbetar i utryckningsstyrkorna. Uppsala brandförsvar ingår i ett regionalt räddningstjänstsamarbete som omfattar 13 räddningstjänster.

Här kan du läsa mer om Uppsalas brandförsvar (https://www.uppsalabrandforsvar.se/).

Ditt uppdrag
Som operativ handläggare kommer du att utveckla avdelningen för räddning och förebyggande med kvalitativ handläggning och samordning av operativa ärenden. Du kommer bland annat ansvara för de operativa förmågedokumenten, ta fram och uppdatera operativa rutiner och riktlinjer, svara på frågor som rör vår operativa förmåga, insatsplanering och organisation samt stötta avdelningschefen i vissa frågor. Du kommer att samverka med andra myndigheter och organisationer i operativa frågeställningar. Beroende på dina personliga kompetenser och erfarenheter kan du komma att ansvara för olika projekt och ämnesområden. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra enheter för att säkerställa vår erfarenhetsåterföring. Du kommer också arbeta nära enhetschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare i arbetet med den operativa utvecklingen.

Tjänsten kan också kombineras med operativ tjänstgöring.

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och de här tjänsterna kan komma att hamna i säkerhetsklass.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad räddningsledare A, alternativt brandingenjör med påbyggnadsutbildningen RUB. Det är meriterande om du har utbildning inom tillsyn- och annan olycksförebyggande verksamhet A samt utbildad räddningsledare B. För att lyckas i rollen som operativ handläggare behöver du ha arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet och ha ett starkt samhällsintresse och förståelse för det kommunala uppdraget. Vi ser gärna att du har kunskap om frivilliga aktörer inom verksamhetsområdet. Tjänster kräver at du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du har B-körkort.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Vidare är du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bo Eriksson, avdelningschef, 018-727 31 05.

Facklig företrädare: Sveriges ingenjörer, Fredrik Noén, 018-727 31 11
Kommunal, 018-442 88 16
Vision, Maria Ros, 018-727 24 38.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till Uppsala brandförsvar. Vi ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Vi tar fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.

Tjänst hos oss kan innebära att den anställde krigsplaceras vid Uppsala brandförsvar.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsalabrandforsvar.se (https://www.uppsalabrandforsvar.se/om-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef krisberedskap och civilt försvar

Avdelningen för säkerhet och beredskap Har du erfarenhet av att arbeta med krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå? Är du en involverande ledare och nätverkare? I jobbet som enhetschef för krisberedskap och civilt försvar får du arbeta både strategisk och operativt med beredskapsfrågor och göra skillnad för de som vi finns till för. Välkommen med din ansökan! Avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap svarar för samordning och stöd i... Visa mer
Avdelningen för säkerhet och beredskap

Har du erfarenhet av att arbeta med krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå? Är du en involverande ledare och nätverkare? I jobbet som enhetschef för krisberedskap och civilt försvar får du arbeta både strategisk och operativt med beredskapsfrågor och göra skillnad för de som vi finns till för. Välkommen med din ansökan!


Avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap svarar för samordning och stöd i processer rörande bland annat krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete. Tillsammans med kommunala förvaltningar och bolag verkar vi för samordnade och effektiva beredskaps- och säkerhetslösningar såväl för kommunala verksamheter som för allmänheten. Avdelningen är placerad i kommunledningskontoret men arbetar med samordning, ledning och stöd åt hela kommunen. Många utvecklande möten och insyn i andras verksamheter är därför ett berikande inslag och lyfts ofta fram av medarbetarna som något särskilt positivt.

Inom avdelningen svarar enheten för krisberedskap och civilt försvar för frågor rörande dessa områden, exklusive säkerhetsskydd som för närvarande hanteras i en separat funktion direkt under avdelningschefen. Till området hör utredningar, utvecklingsuppdrag, utbildningar, övningar, signalskydd, samordning av TiB-funktionen, medverkan i länsstyrelsens nätverk och kontakter med olika andra myndigheter, inte minst MSB. Kommunens statliga anslag för krisberedskap och civilt försvar hanteras inom enheten.

Ditt uppdrag
Som enhetschef leder och samordnar du enheten krisberedskap och civilt försvar. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att enhetens uppdrag utförs med hög kvalitet och inom uppsatta tidsramar. Krisberedskap och civilt försvar är kunskapsintensiva områden under stark utveckling. Ständig kompetensutveckling är därför en del i arbetet. I chefsuppdraget ingår också att du till viss del arbetar operativt inom de i enheten förekommande uppgifterna och uppdragen.

Beredskapstjänstgöring som Tjänsteperson i Beredskap (TiB) för kommunen kommer att bli aktuell efter en tid, efter särskild prövning.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning. Du har en viktig roll i kommunens organisation och kommer att krigsplaceras.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av krisberedskapssystemet på lokal, regional och nationell nivå, och har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig. Har du genomgått utbildning inom samhällets krisberedskap från Försvarshögskolan, stabsmetodikutbildningar eller andra relevanta kurser och utbildningar är det meriterande, liksom om du har erfarenhet av beredskapstjänst som TiB och av krisledning vid allvarliga störningar. Du har också erfarenhet av ledarskap, gärna från en roll som chef. Kunskaper inom kommunal organisation och styrning är meriterande.

Som chef och ledare tar du ansvar för ditt arbete och leder det framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå resultat. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och involverande. Vi ser också att du är en strukturerad person som har lätt för att planera, prioritera och följa upp en verksamhet. Du har ett förhållningssätt som bygger på helhetssyn vilket innebär att du förstår ditt uppdrag men att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har också lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och kan agera utifrån dessa beslut. För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du kan agera lugnt och samlat i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker även under press.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anders Fridborg, säkerhetschef, 018-727 04 00 eller Kajsa Angerdal, HR-specialist, 018-727 12 95.

Fackliga företrädare:
Akavia och Saco-rådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

I din ansökan ska du ange medborgarskap eftersom svenskt medborgarskap är ett krav för att bli anställd på denna tjänst.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare med behörighet i spanska

Ansök    Jul 9    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Tiundaskolan Är du lärare med behörighet att undervisa i spanska årskurs 6-9? Vill du arbeta på en skola där vi stävar mot att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar? Då kan du vara den vi söker till Tiundaskolanskolan! Tiundaskolan är en kommunal F-9 skola placerad i Luthagen med cirka 730 elever och 76 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan ä... Visa mer
Tiundaskolan

Är du lärare med behörighet att undervisa i spanska årskurs 6-9? Vill du arbeta på en skola där vi stävar mot att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar? Då kan du vara den vi söker till Tiundaskolanskolan!

Tiundaskolan är en kommunal F-9 skola placerad i Luthagen med cirka 730 elever och 76 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet och vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i samhället. På Tiundaskolan finns ett Fritidshem som bestå av cirka 65 elever.

Här kan du läsa mer om Tiundaskolan. (https://tiundaskolan.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnet spanska och gärna ytterligare ett ämne i årskurs 6-9. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Du gör medvetna didaktiskt val för användning av digitala verktyg i din lektionsdesign.

Vi arbetar utifrån kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor tillsammans utvecklar verksamheten. Ni arbetar för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du kommer vara mentor och ingå i ett av högstadiets arbetslag.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation för åk 6-9 med behörighet att undervisa i och spanska och gärna samhällskunskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i spanska.

Som person har du en god ledarskapsförmåga. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är även bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Maria Franzén, rektor, 018-726 19 19

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Saida Hussein Kolmie, 018-727 64 52

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Grundskollärare till Tiundaskolan åk 4-6

Ansök    Jul 10    Uppsala kommun    Grundlärare, 4-6
Tiundaskolan Vi söker just nu en engagerad lärare som vill vara med och forma framtidens stjärnor. Är du legitimerad grundskollärare med erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet? Har du förmåga att inspirera och engagera elever i deras lärande? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stimulerande och stödjande miljö, där elevernas bästa alltid står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan! Tiundaskola... Visa mer
Tiundaskolan

Vi söker just nu en engagerad lärare som vill vara med och forma framtidens stjärnor. Är du legitimerad grundskollärare med erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet? Har du förmåga att inspirera och engagera elever i deras lärande? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stimulerande och stödjande miljö, där elevernas bästa alltid står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!

Tiundaskolan är en kommunal skola med från Förskoleklass-9. Skolan är placerad i Luthagen med cirka 730 elever och 75 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet. Vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i samhället. På Tiundaskolan finns även ett fritidshem som bestå av cirka 65 elever.

Här kan du läsa mer om Tiundaskolan (https://tiundaskolan.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i årskurs 4-6 i nära samarbete med dina kollegor. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierad och utmanande undervisning. Under läsåret 2024/2025 kommer majoriteten av din undervisningstid ske i årskurs 6. I ditt uppdrag ingår mentorskap. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med skolans övriga personal och delta i vårt gemensamma utvecklingsarbete i ett F-9 perspektiv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har grundskollärarexamen med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Erfarenhet av undervisning och mentorskap ser vi som meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har även en god ledarskapsförmåga. Vidare tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Sist men inte minst har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Franzén, rektor, 018-726 19 19.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Saida Hussein Kolmie, 018-727 64 52.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare till beroendeenhet 1

Ansök    Jul 8    Uppsala kommun    Socialsekreterare
Beroendeenhet 1 Har du socionomexamen och vill hjälpa människor i svåra situationer i livet att åstadkomma förändring? Gillar du att ställas inför nya utmaningar? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som socialsekreterare. Varmt välkommen med din ansökan! Beroendeenhet 1 är en enhet inom socialförvaltningens vuxenavdelning. Enheten består av enhetschef, teamledare och nio socialsekreterare. Flera medarbetare har lång erfarenhet av arbete med målg... Visa mer
Beroendeenhet 1

Har du socionomexamen och vill hjälpa människor i svåra situationer i livet att åstadkomma förändring? Gillar du att ställas inför nya utmaningar? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som socialsekreterare. Varmt välkommen med din ansökan!

Beroendeenhet 1 är en enhet inom socialförvaltningens vuxenavdelning. Enheten består av enhetschef, teamledare och nio socialsekreterare. Flera medarbetare har lång erfarenhet av arbete med målgruppen vilket gör att du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor. Enheten är centralt belägen i Uppsala och är samlokaliserad med och har ett nära samarbete med Mottagningsenheten, Beroendeenhet 2 och beroende unga vuxna.

Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i beroendeenhet 1 kommer du att arbeta med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du kommer bland annat att utreda och bedöma behov av stöd, motivera till behandlingsinsatser och följa upp insatser. Målgruppen är personer över 21 år med beroendeproblematik. I arbetet ingår samverkan med många interna och externa aktörer. Tid tillsammans med klienter och samarbetspartners i möten är en viktig del i arbetet såväl som dokumentation i form av utredningar och journalföring. Arbetet innebär mycket varierande arbetsdagar och kan se mycket olika ut.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har utbildning inom Addiction Severity Index (ASI), utbildning i motiverande samtal (MI-utbildning) samt kunskaper i Lifecare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av av myndighetsutövning och erfarenhet av arbete med målgruppen vuxna med beroende. För att lyckas i rollen krävs det att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och B-körkort.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Monica Lundberg Mattsson, enhetschef, 018-727 61 09.

Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare till ekonomisk bistånd

Ansök    Jul 9    Uppsala kommun    Socialsekreterare
Enhet 2, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Är du utbildad socionom eller beteendevetare med erfarenhet av socialt arbete? Just nu söker vi två nya socialsekreterare! Hos oss får du omväxlande och utmanande arbetsuppgifter med stöd av kollegor. Vi söker dig som drivs av att hjälpa människor i behov av samhällsstöd och vill ha ett jobb som gör skillnad. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan! Vi söker nu två socialsekreterare, en till enhe... Visa mer
Enhet 2, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd

Är du utbildad socionom eller beteendevetare med erfarenhet av socialt arbete? Just nu söker vi två nya socialsekreterare! Hos oss får du omväxlande och utmanande arbetsuppgifter med stöd av kollegor. Vi söker dig som drivs av att hjälpa människor i behov av samhällsstöd och vill ha ett jobb som gör skillnad. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!

Vi söker nu två socialsekreterare, en till enhet 1 och en till enhet 2. Enhet 1 består av en enhetschef, en gruppledare och 15 socialsekreterare. Enhet 2 som består av en enhetschef två gruppledare, 14 socialsekreterare och två introduktionshandläggare.

Avdelning socialtjänst- ekonomiskt bistånd inom Arbetsmarknadsförvaltningen består av mottagningen, sex utredningsenheter, administration och service, Samordning för arbete (SFA) samt verksamhetsnära stöd. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att stötta den enskilde till egen försörjning och utreda rätten till ekonomiskt bistånd i både nya och löpande ärenden. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vår uppgift är att genom en rättssäker handläggning, ge ett gott bemötande och stöd till egen försörjning.

Ditt uppdrag
Som socialsekreterare kommer du att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och stötta den enskilde till egen försörjning genom samverkan med andra aktörer inom kommunen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning i beteendevetenskap med erfarenhet av socialt arbete. Utbildning i motiverande samtal (MI-utbildning) samt kunskaper i Lifecare och office-paketet är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och myndighetsutövning. För att lyckas i rollen som socialsekreterare behöver du även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Helena Lidén, enhetschef, 018-727 48 81
Emma Jörum, enhetschef, 018-727 38 56
Sureya Saglam, enhetschef, 018-727 57 33.

Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff 018-727 24 34
Vision, Tommy Törnberg 018-727 17 44.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Registrator till enhet registratur

Ansök    Jul 8    Uppsala kommun    Registrator
Enhet registratur Vill du bli registrator för Uppsala kommuns hjärta och vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag? Brinner du för registratur och digitalisering? Vill du tillsammans med dina kollegor säkra lagenlig och effektiv hantering av Uppsala kommuns allmänna handlingar? Då vill vi att du ska söka till oss! Välkommen med din ansökan! Uppsala kommun har sedan 2015 en central registratur som ingår i avdelningen för kansli. Inom avdelningen ansv... Visa mer
Enhet registratur

Vill du bli registrator för Uppsala kommuns hjärta och vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag? Brinner du för registratur och digitalisering? Vill du tillsammans med dina kollegor säkra lagenlig och effektiv hantering av Uppsala kommuns allmänna handlingar? Då vill vi att du ska söka till oss! Välkommen med din ansökan!

Uppsala kommun har sedan 2015 en central registratur som ingår i avdelningen för kansli. Inom avdelningen ansvarar vi för stöd till hela kommunkoncernen genom att samordna, stötta och skapa förutsättningar för förvaltningar, kommunala bolag och förtroendevalda. Vi har det strategiska ansvaret att skapa en modern och effektiv informationsförvaltning som främjar ett demokratiskt samhälle med tillgänglig information i Uppsala kommun. Avdelningen är organiserad i fem enheter: enheten för registratur, enheten för nämndsekretariat, enheten för omvärld och ledningsstöd, enheten för juridik samt stadsarkivet. Vår arbetsplats är i Uppsala kommuns stadshus och vi arbetar utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt i moderna kontorslokaler i centrala Uppsala.

Inom enheten registratur finns idag strax över 30 kvalificerade och engagerade medarbetare. Vi erbjuder dig ett lärorikt och mångsidigt arbete på en arbetsplats där vi stöttar varandra i smått och stort, samtidigt som vi drivs av kontinuerlig utveckling och förbättring.

Ditt uppdrag
Som registrator har du en viktig stödfunktion, samtidigt som du har ett tydligt eget ansvar inom ditt uppdrag. Arbetet omfattar bland annat diarieföring, ärendehantering, hantering och utlämnande av allmänna handlingar, sekretessbedömningar samt hantering av post och funktionsbrevlådor. Det ingår även arkivering med att ordna, förteckna och arkivera diarieförda handlingar. Du kommer även ge stöd till verksamheterna gällande informationshantering med bland annat om hur man läser och tolkar informationshanteringsplaner. Som en naturlig del av arbetet ingår kontakt med medborgare och att även att ge utbildning, råd och stöd till handläggare och chefer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har utbildning i arkiv- och informationsvetenskap, registratorsutbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Tjänsten kräver flerårig erfarenhet av arbete med registratur inom offentlig verksamhet samt erfarenhet av att hantera begäran av allmänna handlingar, arkivsamordning och arbete mot lagar såsom GDPR, arkivlagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Arbetet kräver även att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. För att lyckas i rollen behöver ha god kunskap om informationssäkerhet, kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem samt ha mycket goda kunskaper i Microsoft 365. Det är även meriterande om du har kunskaper i Public360, Ecos och Visual Arkiv.

Som person är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Britt-Marie Hafelt, enhetschef för enheten registratur, 018-726 11 40.

Facklig företrädare: Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
DIK, Victor Trollsås, 018-727 03 19
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Speciallärare

Ansök    Jul 5    Uppsala kommun    Speciallärare
Vänge och Börje skolor Vill du ha förmånen att få arbeta på två skolor? Har du lärarlegitimation och speciallärarexamen? Då kan du vara den vi söker! Du kommer arbeta på två skolor som ligger relativt nära varandra, nordväst om Uppsala. Vänge skola är en grundskola för åk F-6, belägen i Vänge en mil väster om Uppsala. Skolan har drygt 330 elever, och ett 40-tal medarbetare. Vänge skola har bra undervisningslokaler samt sporthall och filialbibliotek i ... Visa mer
Vänge och Börje skolor

Vill du ha förmånen att få arbeta på två skolor? Har du lärarlegitimation och speciallärarexamen? Då kan du vara den vi söker!

Du kommer arbeta på två skolor som ligger relativt nära varandra, nordväst om Uppsala.
Vänge skola är en grundskola för åk F-6, belägen i Vänge en mil väster om Uppsala. Skolan har drygt 330 elever, och ett 40-tal medarbetare. Vänge skola har bra undervisningslokaler samt sporthall och filialbibliotek i skolans lokaler. Eleverna har en fin skolgård som inbjuder till både fri lek och pedagogisk verksamhet och vi har naturen in på knuten. Det finns cykelväg från Uppsala till Vänge, och bra busskommunikationer. Undervisningen utmärks av behöriga och engagerade lärare som tillsammans med övrig medarbetare verkar för att alla elever skall lyckas. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam och bra rutiner för elevhälsoprocessen, inklusive särskilt stöd.

Börje skola är också en F-6-skola, belägen i en vacker miljö omgiven av åkrar och ängar, men ändå bara 10 minuter med bil från Uppsala centrum. Skolan präglas av samhörighet bland både elever och personal där arbetslagen planerar och genomför mycket gemensamt. Vi har undervisningen i åldershomogena grupper med åldersblandade aktiviteter är ett naturligt inslag i undervisningen. Våra klasser varierar i storlek mellan cirka 12 och 25 elever. Skolan har idag cirka 130 elever. På skolan arbetar behöriga lärare i varje klass, flera lärare på fritidshem och det finns tillgång till en komplett elevhälsa.

Ditt uppdrag
Som speciallärare är du en del av skolans elevhälsoteam, du samarbetar med speciallärarkollega på båda skolorna och du utvecklar och förfinar skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever tillsammans med kunniga och erfarna medarbetare. Du skapar, tillsammans med elevhälsans och skolans olika professioner, förutsättningar för att nå vårt mål om att alla elever kan lyckas och känna sig lyckade. Det ingår även att arbeta aktivt med elever i behov av särskilt stöd, delta i arbetslagens arbete med att utveckla utbildningen för alla elever, samt utföra kartläggningar och ge handledning genom att vara en kunnig och lyhörd rådgivare i pedagogiska frågor.

I uppdraget ingår även att:
• undervisa både enskilt och i smågrupper
• närvara vid ordinarie undervisning
• handleda kollegor
• bidra till verksamhetens utveckling
• utarbeta och utvärdera åtgärdsprogram

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet som speciallärare och lärarerfarenhet från låg- och mellanstadiet. Vi ser det även som en fördel om du har erfarenhet av att handleda pedagoger, arbetslag eller arbetsgrupper. Du har svensk lärarlegitimation och speciallärarexamen. Har du utbildning gällande neuropsykologiska funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning är detta meriterande.

För att lyckas i arbetet behöver du också ha god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Utöver detta behöver du ha grundläggande IT-kunskaper i Office 365 samt system för kartläggning av elevers kunskaper och behov, bland annat Skolverkets bedömningsstöd.

Det är meriterande om du har kunskaper i kartläggningssystem som Legilexi eller Lexplore och i elevsystem som ProRenata och Unikum.

Som person har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.
Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är även bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Jonas Olsson, rektor, 018-727 79 91

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i spanska och svenska åk 7-9 till Nannaskolan (vikariat HT 2024)

Ansök    Jul 5    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Nannaskolan Är du lärare i spanska och svenska? Vill du arbete på en skola där hela ämnesteamen samarbetar och hjälps åt med att ge alla elever stöd till bästa måluppfyllelse? På kan du vara den vikarien vi söker under hösten! Nannaskolan är ett högstadium 7–9 och Uppsalas enda estetiska grundskola. De estetiska ämnen skolan erbjuder är musik, dans, konst & design, hantverk, och drama. Skolan har en av Sveriges bästa skolrestauranger enligt White Guide... Visa mer
Nannaskolan

Är du lärare i spanska och svenska? Vill du arbete på en skola där hela ämnesteamen samarbetar och hjälps åt med att ge alla elever stöd till bästa måluppfyllelse? På kan du vara den vikarien vi söker under hösten!

Nannaskolan är ett högstadium 7–9 och Uppsalas enda estetiska grundskola. De estetiska ämnen skolan erbjuder är musik, dans, konst & design, hantverk, och drama. Skolan har en av Sveriges bästa skolrestauranger enligt White Guide Junior 1:a plats och topp i flera år. Vi delar hela skolbyggnaden tillsammans med Kulturskolan. Nannaskolan samarbetar med Kulturskolan och Uppsala estetiska gymnasium. Vi har flera stora events och även vardagen fylls av musik, dans och uppträdande. Det är en tillåtande atmosfär att bjuda på sig själv. Det är stort söktryck och många vill gå på Nannaskolan och har höga förväntningar. Vi har ett mycket starkt elevstödsteam som stödjer lärarna med elever som har extra behov. Ämneslärarnas fokus är på samarbete, undervisning, elevernas kunskapsutveckling samt aktivt anpassa undervisningen tillsammans med kollegor efter varje elevs behov. Trivsel är ett signum för alla, elever och personal och personalomsättningen är låg.

Ditt uppdrag
Att arbeta som lärare i spanska och svenska på Nannaskolan innebär i första hand att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal. Dessutom kommer du att utveckla samt förfina skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever och samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och spanska i årskurs 7-9. Har du kompletterande pedagogisk utbildning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete på grundskola. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Arbetet kräver att du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Du behöver även ha goda datorkunskaper. Det är en fördel om du har kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd.

Som person är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare anpassar du dig lätt till ändrade förutsättningar och ser möjligheterna i förändring. Jobbet passar dig som är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Dessutom samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Henrik Ljungblom, rektor, 018-727 27 99.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Registrator

Ansök    Jul 8    Uppsala kommun    Registrator
Enhet registratur Nu söker vi nya medarbetare till enheten registratur! Är du en registrator som brinner för ditt jobb? Vill du vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden? Då vill vi att du ska söka till oss! Välkommen med din ansökan! Uppsala kommun har sedan 2015 en central registratur och vi ingår i avdelningen för kansli. Inom avdelningen ansvarar vi för stöd till hela kommunkoncernen genom att vi samordnar,... Visa mer
Enhet registratur

Nu söker vi nya medarbetare till enheten registratur! Är du en registrator som brinner för ditt jobb? Vill du vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden? Då vill vi att du ska söka till oss! Välkommen med din ansökan!

Uppsala kommun har sedan 2015 en central registratur och vi ingår i avdelningen för kansli. Inom avdelningen ansvarar vi för stöd till hela kommunkoncernen genom att vi samordnar, stöttar och skapar förutsättningar för förvaltningar, kommunala bolag och förtroendevalda. Vi har det strategiska ansvaret att skapa en modern och effektiv informationsförvaltning som främjar ett demokratiskt samhälle med tillgänglig information i Uppsala kommun. Avdelningen är organiserad i fem enheter: enheten för registratur, enheten för nämndsekretariat, enheten för omvärld och ledningsstöd, enheten för juridik samt Stadsarkivet.

Vi erbjuder dig ett lärorikt och mångsidigt arbete på en arbetsplats där vi stöttar varandra i smått och stort, samtidigt som vi drivs av kontinuerlig utveckling och förbättring.

Vår arbetsplats är i Uppsala kommuns stadshus och vi arbetar utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt i moderna kontorslokaler i centrala Uppsala.

Den ena tjänsten är ett föräldravikariat med tillträde enligt överenskommelse och stäcker sig t.o.m. 2025-07-14. Den andra tjänsten är en visstidsanställning som påbörjas enligt överenskommelse och sträcker sig t.o.m. 2024-12-31.

Ditt uppdrag
Som registrator har du en viktig stödfunktion. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att stödja och samarbeta med verksamheterna. Samtidigt som du har ett tydligt eget ansvar inom vår diarieföring, ärendehantering, arkivering samt hantering av begäran av allmän handling.

Arbetet som registrator omfattar bland annat diarieföring, ärendehantering, utlämnande av allmänna handlingar, sekretessbedömningar samt hantering av post och funktionsbrevlådor. Det ingår även arkivering med att ordna, förteckna och arkivera diarieförda handlingar och ärenden, samt ge stöd i hur man läser och tolkar informationshanteringsplaner.

Som en naturlig del av arbetet ingår kontakt med medborgare och att även att ge utbildning, råd och stöd till handläggare och chefer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har utbildning i arkiv- och informationsvetenskap, registratorsutbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Vi ser att du har erfarenhet av att hantera begäran av allmänna handlingar, arkivsamordning och arbete mot lagar såsom GDPR, arkivlagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Arbetet kräver att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Du behöver ha god kunskap om informationssäkerhet, kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem samt ha mycket goda kunskaper i Microsoft 365. Det är meriterande om du har kunskaper i Public360 och Visual Arkiv.

Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du en person som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat. Sist men inte minst söker vi dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och trivs med att jobba i team.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Britt-Marie Hafelt, enhetschef för enheten registratur, 018-726 11 40

Fackliga företrädare:
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
DIK, Victor Trollsås, 018-727 03 19
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Sjuksköterska hemsjukvård under 65 år

Fyrisborg 1 Är du den som vi söker? Du som gillar att arbeta med patientärenden som kan vara komplexa, unika och som ofta kräver din professions fingertoppskänsla både i åtgärder och i bemötande. Välkommen till hemsjukvård för personer under 65 år i Uppsala kommun! Vi har vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån åker vi ut på hembesök. Här finns omsorgsnämndens legitimerade personal på samma våningsplan. De gemensamma lokalerna ger unika möjli... Visa mer
Fyrisborg 1

Är du den som vi söker? Du som gillar att arbeta med patientärenden som kan vara komplexa, unika och som ofta kräver din professions fingertoppskänsla både i åtgärder och i bemötande. Välkommen till hemsjukvård för personer under 65 år i Uppsala kommun!

Vi har vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån åker vi ut på hembesök. Här finns omsorgsnämndens legitimerade personal på samma våningsplan. De gemensamma lokalerna ger unika möjligheter till samarbete, kontakter, stöd och utvecklingsarbete inom såväl som mellan professionerna. Den gemensamma lokalen och närheten till kollegorna underlättar då vi träffas i professionsgrupper, olika arbetsgrupper och för gemensam utveckling/utbildning.

Ditt uppdrag
I jobbet som sjuksköterska kommer du att arbeta med bedömningar, behandling och handledning till omvårdnadspersonal inom hemvård och boendestöd. Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med patienten i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område.

Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår:
- Utföra HSL insatser utifrån fördelning av medicinskt ansvar samt utvärdera behandlingsresultat.
- handleda omvårdnadspersonal
- delegera HSL-uppgifter till omvårdnadspersonal
- delta i teamsamverkan kring patient.

Som sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med övriga sjuksköterskekollegor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och verksamhetschef. Så det finns ett gott stöd i gruppen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.

I arbetet ingår även handledning och instruktion till patienter, anhöriga, omvårdnadspersonal och studenter.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och erfarenhet av psykiatrisk vård. Tjänsten innebär att du måste ha B-körkort. Du behöver även tala, läsa och skriva på svenska. Det är en fördel om du har god datorvana.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare så är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du är även är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Gunilla Myrberg, verksamhetschef, 018-727 80 92 eller områdeschef Annika Norstedt 018 - 727 88 16

Facklig företrädare:
Vårdförbundet Kristian Hjertén, 018-677 047

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Skolsköterska till Domarringens skola

Ansök    Jul 5    Uppsala kommun    Skolsköterska
Domarringens skola Har du erfarenhet av arbete som skolsköterska med barn och unga och vill ta dig an en ny utmaning? Drivs du av ett jobb som gör skillnad och där du får möjlighet att jobba med kompetenta kollegor på en skola med ett komplett elevhälsoteam? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som skolsköterska på Domarringens skola! Domarringens skola är belägen i stadsdelen Svartbäcken, med närhet till både naturen och staden. På skolan går cir... Visa mer
Domarringens skola

Har du erfarenhet av arbete som skolsköterska med barn och unga och vill ta dig an en ny utmaning? Drivs du av ett jobb som gör skillnad och där du får möjlighet att jobba med kompetenta kollegor på en skola med ett komplett elevhälsoteam? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som skolsköterska på Domarringens skola!

Domarringens skola är belägen i stadsdelen Svartbäcken, med närhet till både naturen och staden. På skolan går cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 5, vi har förberedelseklass för nyanlända elever i år 4-5 samt integrerad fritidsverksamhet för år F-3 . Vi arbetar i årskursvisa arbetslag och har en hälsoinriktad pedagogisk profil. Engagemanget och kompetensen är stor bland personalen och våra elever är trygga och når goda kunskapsresultat. Vi har en välfungerande elevhälsa samt ett komplett elevhälsoteam med egen skolpsykolog, kurator, skolsköterska, logoped samt speciallärare.

Läs mer om skolan här (https://domarringensskola.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Uppsala kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, erbjuda enklare sjukvårdsinsatser samt medverka vid skolläkarmottagning.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med övriga professioner i elevhälsoteamet samt lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. Du ingår i ett professionsnätverk med övriga skolsköterskor i kommunen med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av följande inriktningar: distriktssköterska 75 hp, barn och ungdom 60 hp eller skolsköterska 60 hp.
Ytterligare utbildning med relevans för tjänsten, t ex utbildad instruktör barn-HLR och första hjälpen är meriterande.

Vi ser att du har erfarenhet av arbete som skolsköterska, god datavana och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Erfarenhet av arbete i elevhälsoteam och kunskaper i Prorenata är meriterande.

Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser även att du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar samt att du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Sist men inte minst så är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Rektor Helena Karlsson, 018-727 66 35

Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 92

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i historia och engelska

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Vill du arbeta tillsammans med kollegor från olika branscher, yrkeslärare och andra ämneslärare? Vill du ge ungdomar goda förutsättningar till att bidra till att branscherna utvecklas och får goda medarbetare i framtiden? Då kan Uppsala yrkesgymnasium Jälla vara rätt för dig! Uppsala yrkesgymnasium Jälla är Uppsalas största yrkesgymnasium och är ledande inom utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden och ofta lede... Visa mer
Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Vill du arbeta tillsammans med kollegor från olika branscher, yrkeslärare och andra ämneslärare? Vill du ge ungdomar goda förutsättningar till att bidra till att branscherna utvecklas och får goda medarbetare i framtiden? Då kan Uppsala yrkesgymnasium Jälla vara rätt för dig!

Uppsala yrkesgymnasium Jälla är Uppsalas största yrkesgymnasium och är ledande inom utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden och ofta leder till jobb direkt efter gymnasiet. Vi erbjuder fem nationella program samt introduktionsprogram i en unik miljö som speglar arbetslivet.

Ditt uppdrag
Du kommer att undervisa inom engelska och historia vid skolans yrkesgymnasium och ha ett nära samarbete med kollegor som undervisar i gymnasiegemensamma och karaktärsämnen. I rollen ingår också att planera och följa upp undervisningen enskilt och tillsammans med kollegor. Du kommer att delta och bidra i arbetslags- och ämneslagsarbete och vara mentor och stötta eleverna i deras utveckling i samarbete med vårdnadshavarna. Du bidrar med din kompetens och erfarenhet till att utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med dina kollegor

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarutbildning och kunskaper i engelska och historia. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på yrkesutbildning. Vi ser gärna att du har kunskaper i andra SO ämnen.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har en god ledarskapsförmåga samtidigt som du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är även bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Susanne Calland, programrektor, 018-727 89 62

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Arbetsterapeut till socialpsykiatri Uppsala kommun

Ansök    Jul 4    Uppsala kommun    Arbetsterapeut
Fyrisborg 1 Är du den vi söker? Du som gillar att arbeta med patientärenden som kan vara komplexa, unika och som ofta kräver din professions fingertoppskänsla både i åtgärder och i bemötande; Välkommen till Uppsala kommuns hemsjukvård för personer under 65 år med inriktning mot socialpsykiatri! Vi har vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån åker vi ut på hembesök. Här finns omsorgsnämndens legitimerade personal på samma våningsplan. De gemens... Visa mer
Fyrisborg 1

Är du den vi söker?
Du som gillar att arbeta med patientärenden som kan vara komplexa, unika och som ofta kräver din professions fingertoppskänsla både i åtgärder och i bemötande; Välkommen till Uppsala kommuns hemsjukvård för personer under 65 år med inriktning mot socialpsykiatri!

Vi har vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån åker vi ut på hembesök. Här finns omsorgsnämndens legitimerade personal på samma våningsplan. De gemensamma lokalerna ger unika möjligheter till samarbete, kontakter, stöd och utvecklingsarbete inom såväl som mellan professionerna. Den gemensamma lokalen och närheten till kollegorna underlättar då vi träffas i professionsgrupper, olika arbetsgrupper och för gemensam utveckling/utbildning

Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill arbeta som arbetsterapeut i kommunal hemsjukvård med inriktning mot neurologiska diagnoser och smärtrelaterade besvär samt stress och psykisk ohälsa. Du har ett engagemang för att göra skillnad i patienternas liv genom din kompetens, ditt kunnande och engagemang. Ditt arbete hos oss kommer att vara varierande, självständigt och ansvarsfullt. Du ingår i team med arbetsterapeutkollegor, fysioterapeuter och sjuksköterskor, så det finns ett gott stöd i gruppen. Hos oss arbetar vi tillsammans för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetet innebär att ansvara för utredning, bedömning och behandling inom arbetsterapeutens yrkesområde. Du gör individuella aktivitetsbedömningar och bedömer omgivningsfaktorer.
En stor del av ditt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön genom utprovning och förskrivning av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Du deltar aktivt i utskrivningsprocessen från slutenvården för våra patienter.

I arbetet ingår även handledning och instruktion till patienter, anhöriga, omvårdnadspersonal och studenter.
Vi arbetar i förebyggande, aktivitetsbevarande och aktivitetshöjande syfte för att bidra till en bättre hälsa och livskvalitet för våra patienter

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som brinner för vår patientgrupp.
Det är meriterande att ha:

• erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av socialpsykiatri
• kunskaper i Uppsala kommuns hjälpmedelsförskrivning

Du måste ha god dokumentations- och datorvana och vi ställer som krav att du har B-körkort, då du behöver att smidigt kunna ta dig runt till olika boenden.

Som person är du både empatisk och flexibel. Du kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och du ser möjligheter i förändringar. Din omgivning upplever dig som lätt att samarbeta med och du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Ditt arbetssätt är strukturerat och med din helhetssyn har du förmåga att prioritera och att se frågor i ett större perspektiv.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: antingen enhetschef Gunilla Myrberg, 0187278092 eller områdeschef Annika Norstedt 0187278816.

Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 12 from v. 30.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Trafikplanerare till Uppsala kommun

Trafikplanering och Reglering På enhet trafikplanering och reglering är vi 14 engagerade medarbetare som ser fram emot att få en ny kollega som vill förstärka vårt gäng! Här får du leda och vara delaktig i många olika projekt där du kan påverka här och nu men också framtiden. Arbetsuppgifterna kräver kompromissvilja och helhetsförståelse för trafik- och samhällsplanering och att du har ett stort intresse för dessa frågor. Vi är en del av avdelning gata... Visa mer
Trafikplanering och Reglering

På enhet trafikplanering och reglering är vi 14 engagerade medarbetare som ser fram emot att få en ny kollega som vill förstärka vårt gäng! Här får du leda och vara delaktig i många olika projekt där du kan påverka här och nu men också framtiden. Arbetsuppgifterna kräver kompromissvilja och helhetsförståelse för trafik- och samhällsplanering och att du har ett stort intresse för dessa frågor.

Vi är en del av avdelning gata, park, natur på stadsbyggnadsförvaltningen och vår enhet ansvarar för både kort- och långsiktiga planeringsfrågor kring allmän plats, framförallt rörande hållbar mobilitet, trafiksystem, trafiksäkerhet och infrastruktur. Vi har vår arbetsplats i Uppsalas nya stadshus med moderna lokaler och ett riktigt bra pendlarläge, precis intill Uppsala resecentrum. Det finns också möjlighet att utföra en del av arbetet på distans.

Ditt uppdrag
Du kommer att ha fokus på att arbeta med trafiksäkerhet inom Uppsala kommun, likväl som att arbeta brett med trafikutredningar och handlingsplaner inom enhetens ansvarsområde. Då flera medarbetare på enheten är föräldralediga kan arbetsuppgifterna variera något över tid eftersom enhetens arbetsuppgifter är breda, men här är några exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i rollen:
• Ansvara för det systematiska trafiksäkerhetsarbetet.
• Ta fram strategiska dokument och andra utredningar inom enhetens ansvarsområde
• Ansvara för mikromobilitetsfrågor

Du kommer ha mycket kontakt med andra delar inom förvaltningen. Det ingår i arbetsuppgifterna att skriva fram underlag till politiska beslut, svara på remissyttranden och att delta i samråd med medborgare. Att svara på frågor från medborgare är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Din bakgrund
Vi söker nu en erfaren och engagerad trafikplanerare med ett stort intresse för mobilitet- och trafikplanering. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom samhällsbyggnadsområdet, exempelvis som samhällsplanerare eller civilingenjör mot väg och vatten, men du kan även ha annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.

Som trafikplanerare kommer du att ha en nyckelroll i att planera och utforma framtidens trafiklösningar, med fokus på hållbarhet och säkerhet! Därför ställer vi som krav att du har arbetat med fysisk planering eller utformning och trafiksäkerhetsarbete.

Vi ser det som meriterande om du har:

• erfarenhet av offentlig förvaltning
• erfarenhet av mobilitet-och trafikplanering hos kommunal arbetsgivare
• arbetat med trafikbuller
• erfarenhet av upphandling
• kunskaper i ArcGIS Pro eller Illustrator

Du måste har B-körkort, vara van att jobba digitalt i allmänhet och i Officepaketet i synnerhet.

Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Ditt helhetsperspektiv och din analytiska förmåga gör dig bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Slutligen är du en person som tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.

Om du uppfyller ovanstående krav och har ett brinnande intresse för trafikplanering, så är du den vi letar efter! Ansök redan idag och bli en del av vårt team!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa enhetschef Per Berglund from d. 5 augusti på 018-727 2925.

Facklig företrädare: Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58. Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 6712 from v. 30.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Content producer webb & sociala medier

Ansök    Jul 4    Uppsala kommun    Bildproducent
Destination Uppsala, näringsliv & destination Vill du vara med och bidra till att fler upptäcker och besöker Uppsala? Trivs du i en roll med omväxlande arbetsuppgifter? Destination Uppsala söker just nu en Content producer webb & sociala medier för ett föräldravikariat. Du kommer skapa innehåll som marknadsför Uppsala – vi söker dig som är bra på att fånga upplevelser i bild, film och text. Destination Uppsala är ett bolag helägt av Uppsala kommun, och... Visa mer
Destination Uppsala, näringsliv & destination

Vill du vara med och bidra till att fler upptäcker och besöker Uppsala? Trivs du i en roll med omväxlande arbetsuppgifter? Destination Uppsala söker just nu en Content producer webb & sociala medier för ett föräldravikariat. Du kommer skapa innehåll som marknadsför Uppsala – vi söker dig som är bra på att fånga upplevelser i bild, film och text.

Destination Uppsala är ett bolag helägt av Uppsala kommun, och är en del av avdelningen näringsliv & destination vid kommunledningskontoret. Det primära uppdraget är att utveckla, sälja och marknadsföra Uppsala som destination för valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för den lokala besöksnäringen. Bolaget ansvarar för att driva Uppsalas besöksmottagande, projektleda kommunens större evenemang samt för att i samarbete med näringen utveckla mötes- och evenemangsindustrin via Uppsala Convention Bureau. Bolaget ansvarar även för utveckling av platsvarumärke Uppsala.

Läs mer om Destination Uppsala här (https://destinationuppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som Content producer webb & sociala medier arbetar du efter våra innehållsstrategier. Du deltar i planeringen av innehåll, producerar och publicerar material i digitala kanaler och är delaktig i våra marknadsaktiviteter och kampanjer för att attrahera besökare till Uppsala samt till några av Uppsalas största publika evenemang. I rollen arbetar du mot många kontaktytor internt och externt, och är ofta på plats på besöksmål, aktiviteter och evenemang inom Uppsala kommun. Tjänsten är ett föräldravikariat under perioden 2024-10-01 till 2025-09-15.

Arbetsuppgifter som ingår:


• Producera och publicera material för sociala kanaler, t.ex. Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest
• Hålla dialog med våra följare, nuvarande som potentiella, i sociala kanaler
• Skapa och uppdatera texter (svenska och engelska) och bilder på bolagets och evenemangens hemsidor
• Filma och fota, primärt med mobilkamera
• Andra förekommande arbetsuppgifter tilldelade från enhetens kollegor eller marknadschef


Du samarbetar och tar fram material tillsammans med vår Content Producer med ansvar för film och foto. Du kommer att arbeta i ett kreativt team bestående av nio personer och rapporterar till marknadschef. Enheten ansvarar för marknadsföring och kommunikation för bolaget och dess uppdrag, införsäljning av Uppsala som besöksmål, destinationsutveckling samt Uppsalas besöksmottagande. Tjänsten arbetar närmast frågor kring destination men ditt uppdrag kan även komma att innefatta uppgifter för näringslivsenheterna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet/högskola, YH eller privat aktör. Du behöver ha minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet eller motsvarande erfarenhet av att arbeta med innehållskapande i sociala medier och webb. Erfarenhet av att hantera bild- och videoredigeringsapplikationer krävs, systemkamerakunskap är meriterande. God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska är nödvändigt.

Erfarenhet av att arbeta i något eller flera av våra befintliga verktyg Canva, Capcut, Adobe CC-programmen, Wordpress och AI-verktyg från ChatGPT är meriterande.

Digitalt är din hemmaplan och du drivs av att interagera med andra i en digital kontext, något som kommer naturligt för dig. Du trivs med att bygga relationer med följare och andra aktörer på sociala medier. Du är van att hålla dig uppdaterad kring aktuella content-trender och sätter dig snabbt in i nya funktioner som lanseras. Du har en bra känsla för tonalitet och captions och att kombinera detta med passande bild eller rörligt innehåll för att skapa engagemang. Du är en kreatör ut i fingerspetsarna helt enkelt.

Då ditt uppdrag omfattar kontakt med olika arrangörer och verksamheter ser vi också att du har lätt för att skapa relationer och gillar att ha många personliga kontakter. Vidare ser vi att du är kreativ och självgående, och gärna kommer med egna initiativ och idéer. Vi ser såväl nyfikenhet som noggrannhet som självklarheter. God kännedom om Uppsalas utbud inom besöksnäring är meriterande.

Vad du får av oss:


• Jobba självständigt och bygga upp erfarenhet av att skapa innehåll på sociala medier och webb
• Vara en del av ett kreativt team med olika kompetenser
• En flexibel arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter
• Ansvar och möjlighet att driva egna idéer
• Utökat nätverk av kontakterUpplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:

• T.o.m. 5 juli: Helena Bovin, marknadschef, 018-727 48 05, [email protected]
• Fr.o.m. 5 augusti: Helena Bovin, marknadschef, 018-727 48 05, [email protected]
• Under perioden 7 juli t.o.m. 31 juli kontakta Anna Lindström, chef möten & evenemang om det finns brådskande frågor, i annat fall hänvisar vi i första hand frågor fram till 5 juli samt efter 5 augusti. Tel 018-727 48 34, [email protected]

Fackliga representanter:

• Akademikerföreningen, Madeleine Klintsbacka, 018-727 48 22, tillgänglig fr.o.m. 29 juli och framåt.
• DIK, skyddsombud John Ringh, 018-727 48 86, tillgänglig 22-26 juli, samt fr.o.m. 5 augusti och framåt.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Speciallärare Björklinge skola

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Speciallärare
Björklinge skola Som speciallärare får du möjligheten att verkligen göra skillnad för elevernas utveckling och välmående. Du får en central roll i skolans elevhälsoarbete och möjlighet att leda och påverka arbetet i nära samarbete med ett kompetent elevhälsoteam. Du kommer också att vara en nyckelperson i att utveckla och implementera innovativa pedagogiska metoder och verktyg. Dessutom erbjuder tjänsten en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där du får ... Visa mer
Björklinge skola

Som speciallärare får du möjligheten att verkligen göra skillnad för elevernas utveckling och välmående. Du får en central roll i skolans elevhälsoarbete och möjlighet att leda och påverka arbetet i nära samarbete med ett kompetent elevhälsoteam. Du kommer också att vara en nyckelperson i att utveckla och implementera innovativa pedagogiska metoder och verktyg. Dessutom erbjuder tjänsten en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt, samtidigt som du bidrar till att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö för alla elever.


Björklinge skola ligger med naturen in på knuten 2 mil norr om Uppsala. Här finns goda förutsättningar för idrotts- och friluftsaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Idag går cirka 500 elever på skolan. Personalen på skolan arbetar i team och både under skoldagen och på fritids. Skolan har kommit långt i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. I samma skolområde ingår även Skuttunge skola. Den ligger 5 km från Björklinge och har lite drygt 100 elever.

Ditt uppdrag
Som speciallärare kommer du att arbeta tätt med skolans arbetslag för att säkerställa en tillgänglig och utmanande lärmiljö för alla elever. Du ger stöd och specialundervisning till enskilda elever men du kommer också att stötta i mindre grupper eller på lektioner i klassrummet. I din roll stödjer du lärarna med kartläggning i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs F-3. Du arbetar tillsammans med mentorer för att utreda behov av särskilt stöd och för att upprätta och utvärdera åtgärdsprogram i samråd med vårdnadshavare.

Därutöver är din uppgift att systematiskt följa upp elevhälsoarbetet och ha ett övergripande ansvar för de elever du arbetar med. Du samarbetar nära med övriga speciallärare och är en del av skolans elevhälsoteam. Tillsammans driver ni olika satsningar för att främja elevernas utveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation samt speciallärarutbildning eller specialpedagogutbildning. Det är meriterande om du dessutom har utbildning gällande läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning. Du har erfarenhet av arbete som speciallärare och erfarenhet av att handleda pedagoger. Du har även erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd som elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.

Du behöver ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan samt kunskaper inom goda läromiljöer. Det är meriterande om du har kunskaper i system som ProReNata och Unikum.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lucio Firpo, rektor, 018-727 78 87

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Elevassistent Skuttunge skola

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Elevassistent
Skuttunge skola Är du en engagerad och tålmodig person som brinner för att göra skillnad i en elevs skolgång? Vi söker nu en elevassistent till mellanstadiet som kommer att arbeta nära en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättning(NPF). I denna roll får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stöttande arbetsmiljö samtidigt som du skapar en positiv och inkluderande lärmiljö för en elev som verkligen behöver ditt stöd. Välkommen att bli en vi... Visa mer
Skuttunge skola

Är du en engagerad och tålmodig person som brinner för att göra skillnad i en elevs skolgång? Vi söker nu en elevassistent till mellanstadiet som kommer att arbeta nära en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättning(NPF). I denna roll får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stöttande arbetsmiljö samtidigt som du skapar en positiv och inkluderande lärmiljö för en elev som verkligen behöver ditt stöd. Välkommen att bli en viktig del av vårt team och bidra till en bra skolgång för våra elever.


Skuttunge skola ligger med naturen in på knuten ca 2 mil norr om Uppsala. Här finns goda förutsättningar för idrotts- och friluftsaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Idag går cirka 110 elever på skolan. Personalen på skolan arbetar i team och både under skoldagen och på fritids. Skolan har kommit långt i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. I samma skolområde ingår även Björklinge skola. Den ligger 5 km från Skuttunge och har ca 500 elever.

Ditt uppdrag
I din roll som elevassistent kommer du att arbeta nära en specifik elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) under läsåret 2024/2025, med tjänsten förlagd mot elev i åk 5. Du kommer att ge individuellt stöd och anpassa undervisningen efter elevens specifika behov för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö.

Du arbetar i nära samarbete med elevens lärare, specialpedagog och övrig skolpersonal för att säkerställa att eleven får det stöd som krävs för att lyckas i skolan. Du hjälper till med praktiska uppgifter i klassrummet, stödjer eleven under lektioner och fritidsaktiviteter, samt anpassar arbetsuppgifter och inlärningsmetoder för att möta elevens behov.

Din roll innebär också att dokumentera och följa upp elevens utveckling och välmående, samt att rapportera framsteg och utmaningar till ansvariga pedagoger och vårdnadshavare. Du är en viktig länk i att säkerställa att elevens behov uppmärksammas och tillgodoses, särskilt vid frånvaro av ordinarie personal.

Tjänsten erbjuder möjligheter till professionell utveckling genom utbildningar och handledning, vilket hjälper dig att växa i din roll som elevassistent. Att arbeta som elevassistent innebär att vara en stöttande och trygg vuxen i elevens liv och att bidra till en positiv och inkluderande skolgång för en eleven.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. Det är meriterande om du har utbildning i lågaffektivt bemötande, grundutbildning i NPF via habiliteringen eller motsvarande. Har du utbildning som behandlingsassistent så är det också meriterande.
Du behöver ha flerårig erfarenhet av arbete som elevassistent och det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med elever med olika trauman. Du har erfarenhet av att arbete med utåtagerande elever och du har god vana av att arbeta enligt ett lågaffektivt förhållningssätt. Du behöver också ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och även god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker och är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lucio Firpo, rektor, 018-727 78 87

Facklig företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Kvalificerad handläggare

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Socionom
SCF Är du en trygg och erfaren socionom som är duktig på att dela med dig av din kompetens så att andra växer och utvecklas? Varmt välkommen att söka detta viktiga, roliga och spännande uppdrag som kvalificerad handläggare! Vårt arbete har stor betydelse för barn- och ungdomars liv och känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Många av oss är erfarna och har arbetat flera år inom området placering. Inom område BoU Placering arb... Visa mer
SCF

Är du en trygg och erfaren socionom som är duktig på att dela med dig av din kompetens så att andra växer och utvecklas? Varmt välkommen att söka detta viktiga, roliga och spännande uppdrag som kvalificerad handläggare!

Vårt arbete har stor betydelse för barn- och ungdomars liv och känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Många av oss är erfarna och har arbetat flera år inom området placering.

Inom område BoU Placering arbetar cirka 60 medarbetare i olika roller i våra två enheter. Våra socialsekreterare arbetar med barnet/ungdomarna. Våra familjehemssekreterare utreder, stödjer och handleder våra uppdragstagare. Vi har även ett skolteam med specialpedagoger och psykolog som stöttar barnet och skolan.

Hos oss får du stöd och daglig arbetsledning av våra teamledare och våra kvalificerade handläggare är bland annat medhandläggare till våra socialsekreterare i mer komplicerade ärenden. Utöver detta finns det två enhetschefer samt en områdeschef som ansvarar för medarbetare, deras arbetsmiljö, enheternas budget med mera.

Avdelning barn och ungdom myndighet satsar nu på morgondagens arbetsliv och arbetsmiljö genom att erbjuda flexibla arbetssätt, bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt ett höjt friskvårdsbidrag på 3000 kr per år. Som medarbetare är du vår främsta och viktigaste tillgång och vi har därför satsat på höjda löner och tydliga karriärvägar. Vi har flexibla arbetstider och det finns möjligheter att delvis arbeta hemifrån. Vi sitter i rymliga, nyrenoverade lokaler på Bolandsgatan 10.

Ditt uppdrag
Som kvalificerad handläggare kommer du med din erfarenhet att coacha och vägleda socialsekreterare och bidra till att de växer och utvecklas som handläggare. Du kommer även att handlägga en del, mer komplexa ärenden, själv. I ditt uppdrag förväntas du samarbeta både inom och över enhetsgränserna med de andra kvalificerade handläggarna. Ni stöttar varandra och arbetar nära ihop.

Våra kvalificerade handläggare ansvarar även bland annat för att introducera nya medarbetare samt att kunna vara VFU och Aspiranthandledare. I ditt uppdrag ingår även att tolka aktuell lagstiftning, samverka med andra aktörer samt vara delansvarig för verksamhetsutveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Du behöver även ha utbildning inom BBIC. Det är meriterande om du har utbildning inom systemteori och Signs of Safety. Denna tjänst kräver att du har mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom område barn och unga och har erfarenhet av självständig handläggning i de allra flesta ärenden oavsett komplexitet. För tjänsten behöver du inneha B-körkort. Vi ser gärna att du har kunskap i att handleda andra och att du har fördjupad kunskap i handläggningsprocessen. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Vidare så har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har även en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Engqvist, enhetschef, 018-265 59 01

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.Vision, Sofia Venemalm, 018- 727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare med undervisning i åk 5

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Grundlärare, 4-6
Lindbackens skola Vill du arbeta på en skola med positiv och utvecklingsbenägen personal? Vill du bidra till skolans utveckling? Då kan du vara den vi söker! Lindbackens skola är en F-5 skola. Vi finns i Lindbacken strax utanför Uppsala och har fina och ändamålsenliga lokaler och en vacker naturskön omgivning. Från höstterminen 2024 kommer vi att ha cirka 640 elever. Vår verksamhetsidé och vision är att varje elev får möjlighet att utveckla kunskaper ... Visa mer
Lindbackens skola

Vill du arbeta på en skola med positiv och utvecklingsbenägen personal? Vill du bidra till skolans utveckling? Då kan du vara den vi söker!

Lindbackens skola är en F-5 skola. Vi finns i Lindbacken strax utanför Uppsala och har fina och ändamålsenliga lokaler och en vacker naturskön omgivning. Från höstterminen 2024 kommer vi att ha cirka 640 elever. Vår verksamhetsidé och vision är att varje elev får möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning, känner trygghet och lust till lärande och att de lyckas.

Ditt uppdrag
Som lärare i åk 5 på Lindbackens skola arbetar du i arbetslag bestående av lärare i åk 4-5. Du är mentor i en åk 5 och undervisar även i en ytterligare åk 5-klass. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.

Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Ett krav för tjänsten är att du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Har du IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete är det en fördel.

Som person är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Carina Torpe Hansson, rektor, 018- 727 47 39

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Musiklärare

Lindbackens skola Vill du arbeta på en skola med positiv och utvecklingsbenägen personal? Vill du samarbeta med övriga lärare för att utveckla musikämnet? Då kan du vara den vi söker! Lindbackens skola är en F-5 skola. Vi finns i Lindbacken strax utanför Uppsala och har fina och ändamålsenliga lokaler och en vacker naturskön omgivning. Det är en nybyggda skola och med en välanpassade musiksal. Från höstterminen 2024 kommer vi att ha cirka 640 elever. ... Visa mer
Lindbackens skola

Vill du arbeta på en skola med positiv och utvecklingsbenägen personal? Vill du samarbeta med övriga lärare för att utveckla musikämnet? Då kan du vara den vi söker!

Lindbackens skola är en F-5 skola. Vi finns i Lindbacken strax utanför Uppsala och har fina och ändamålsenliga lokaler och en vacker naturskön omgivning. Det är en nybyggda skola och med en välanpassade musiksal. Från höstterminen 2024 kommer vi att ha cirka 640 elever. Vår verksamhetsidé och vision är att varje elev får möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning, känner trygghet och lust till lärande och att de lyckas.

Ditt uppdrag
Du arbetar som musiklärare i åk 2-5. Årskurserna 4 och 5 har halvklassundervisning i musik. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.

Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Som musiklärare på Lindbackens skola har du stora möjligheter att vara med och forma våra framtida traditioner.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Ett krav för tjänsten är att du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Har du IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete är det en fördel.

Som person är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Carina Torpe Hansson, rektor, 018- 727 47 39

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Specialpedagog

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Specialpedagog
Kvarngärdesskolan, Uppsala International School Vill du vara med och skapa nytt på en stabil, växande och spännande arbetsplats? Är du en positiv, lösningsfokuserad och relationsskapande specialpedagog? Då hoppas vi att du söker denna tjänst! Välkommen till Kvarngärdesskolan, Uppsala International school, en skola med både svenska och tvåspråkiga klasser. Vi är just nu i en spännande fas där vi ht 25 flyttar in i nya lokaler på Kvarngärdet, ett område ... Visa mer
Kvarngärdesskolan, Uppsala International School

Vill du vara med och skapa nytt på en stabil, växande och spännande arbetsplats? Är du en positiv, lösningsfokuserad och relationsskapande specialpedagog? Då hoppas vi att du söker denna tjänst!

Välkommen till Kvarngärdesskolan, Uppsala International school, en skola med både svenska och tvåspråkiga klasser. Vi är just nu i en spännande fas där vi ht 25 flyttar in i nya lokaler på Kvarngärdet, ett område i centrala Uppsala som blomstrar och där skolan blir områdets medelpunkt. Skolan är en F-9skola med fritidshem och fritidsklubb.

Hos oss får du arbeta på en skola med både yngre och äldre elever, elever som talar både svenska och engelska. Alla våra elever ska lyckas och du är en viktig pusselbit i detta arbete då du genom handledning och specialpedagogisk kompetens kan utveckla skolans pedagogik till att passa alla elever i alla sammanhang.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att tillsammans med skolans olika professioner utveckla och förfina skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att nå vårt mål om att alla elever kan lyckas och ska känna sig lyckade.

I rollen som specialpedagog ingår att ge handledning och stöd till pedagoger i grupp men även enskilt samt att göra kartläggningar, utredningar och skriva samt implementera åtgärdsprogram. Vår specialpedagog ska kunna ge handledning genom att vara en kunnig och lyhörd rådgivare i pedagogiska frågor. Du är en del av skolans elevhälsoteam och du arbetar nära skolledningen i olika utvecklingsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och har erfarenhet av arbete som lärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialpedagog. Du behöver ha kunskaper i specialpedagogik och handledning. Att kunna använda sig av både svenska och engelska i tal och skrift är viktigt på vår skola.

Som person är du bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har också förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du är en flexibel person som ser möjligheter i förändringar och tar initiativ samt sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vi ser också att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samt är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är också en person som är lugn och samlad i olika situationer samt har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Jones, biträdande rektor, 018-727 59 24

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Helena Johansson, 018-727 59 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjehemssekreterare inriktning rekrytering

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Familjehemssekreterare
Socialförvaltningen Hos oss arbetar vi aktivt med visionen att vi ska bedriva rättssäker familjehemsvård med hjärta och söker dig som vill arbeta som familjehemssekreterare med inriktning rekrytering. Samt jobba med marknadsföring och rekryteringsaktiviteter i en stabil arbetsgrupp med erfarna kollegor. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Inom område barn och ungdom placering arbetar drygt 60 medarbetare i olika roller. Våra ... Visa mer
Socialförvaltningen

Hos oss arbetar vi aktivt med visionen att vi ska bedriva rättssäker familjehemsvård med hjärta och söker dig som vill arbeta som familjehemssekreterare med inriktning rekrytering. Samt jobba med marknadsföring och rekryteringsaktiviteter i en stabil arbetsgrupp med erfarna kollegor.

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!

Inom område barn och ungdom placering arbetar drygt 60 medarbetare i olika roller. Våra socialsekreterare arbetar med barn och ungdomar medan våra familjehemssekreterare rekryterar, utreder och handleder våra uppdragstagare. Vi har också ett skolteam med specialpedagoger och psykolog som stöttar barnen i skolan. Dessutom har vi teamledare och kvalificerade handläggare som bland annat stöttar och är medhandläggare till våra socialsekreterare i mer komplicerade ärenden. Utöver detta finns det två enhetschefer samt en områdeschef som ansvarar för medarbetare, deras arbetsmiljö och enheternas budget.

Vårt arbete har stor betydelse för barn- och ungdomars liv och känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Många av oss är erfarna och har arbetat flera år inom området placering. Vi arbetar med längre placeringar och förutom rättssäkerheten som första rättesnöre, arbetar vi på att bygga tillit och skapa relationer till våra barn, ungdomar och uppdragstagare samt biologiskt nätverk.

Ditt uppdrag
I arbetsuppgifterna ingår rekrytering, utredning och utbildning av uppdragstagare.

Det ingår även att bedriva marknadsföring och rekryteringsaktiviteter så är du intresserad och kunnig i social media är det ett plus.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du utbildning som EHV-handledare samt utbildning Nya Kälvesten ses det som meriterande. För att lyckas i rollen så behöver du ha erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område barn och ungdom inom myndighetsutövning. Vi ser även att du har erfarenhet av att utreda familjehem. Önskvärt om du har erfarenhet av att hålla i utbildning EHV (Ett hem att växa i). En förutsättning för att klara av jobbet är att ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift, god dator- och systemvana samt B-körkort. Det är meriterande om du har kunskap i Lifecare.

Som person är du flexibel och du ser möjligheter i förändringar. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vi ser även att du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Sist men inte minst söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Engqvist, enhetschef, 018-65 59 01

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018- 727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 91.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Kock

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Kock, storhushåll
Brantingsskolans skolrestaurang Brinner du för matlagning och service? Vill du ha möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll som kock? Du kan du vara rätt person för Måltidservice! Måltidsservice är en verksamhet inom Kommunledningskontoret som bedriver restauranger på förskolor, skolor, gymnasier, seniorrestauranger samt boende inom vård-och omsorgsverksamhet. På den nybyggda Brantingsskolan som har ett helt nytt tillagningskök tillagar och se... Visa mer
Brantingsskolans skolrestaurang

Brinner du för matlagning och service? Vill du ha möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll som kock? Du kan du vara rätt person för Måltidservice!

Måltidsservice är en verksamhet inom Kommunledningskontoret som bedriver restauranger på förskolor, skolor, gymnasier, seniorrestauranger samt boende inom vård-och omsorgsverksamhet.

På den nybyggda Brantingsskolan som har ett helt nytt tillagningskök tillagar och serverar vi idag cirka 600 portioner till Almtunas elever som finns på skolan under tiden deras lokaler byggs om.

På Måltidsservice jobbar vi mycket med verksamhets utveckling för att ligga i framkant bland annat med svinn, hållbarhet samt ökar succesivt våra ekologiska inköp.

Ditt uppdrag
Vi söker en driftig, kvalitetsinriktad och nytänkande kock till vårt produktionskök på Brantingsskolan. Förutom att måltider skall vara goda, säkra och tilltalande så satsar vi att ligga i framkant vad det gäller ekologiskt, cero waste och vi testar nya klimatsmarta produkter samt nya tillagningsmetoder dagligen.

I dina uppgifter ingår att planera, förbereda och tillaga måltider enligt Måltidsservice meny samt att planera och göra inköp av livsmedel.

Tjänsten är heltid måndag till fredag men helgtjänstgöring kan förekomma.

Din bakgrund
Vi söker dig som har kockutbildning och har flerårig, dokumenterad erfarenhet av arbete som kock. Det är meriterande om du har specialkost utbildning och har dokumenterad erfarenhet av specialkostmatlagning. En förutsättning för tjänsten är att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är en fördel om du har god datavana inklusive Officepaketet. Vi ser även gärna att du har B-körkort.

Som person är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samtidigt som du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är även lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sandra Cuturic, områdeschef, 018-727 56 46

Facklig företrädare:
Kommunal 010-442 88 16

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Brandchef tillika förvaltningsdirektör till Uppsala brandförsvar

Ansök    Jul 3    Uppsala kommun    Brandchef
Uppsala brandförsvar Har du gedigen chefserfarenhet och god kompetens inom räddningsverksamhet? Vi söker en brandchef tillika förvaltningsdirektör till Uppsala brandförsvar. Vi är stolta över att ligga i framkant och erbjuder rätt person att leda en verksamhet som jobbar proaktivt med utvecklingsfrågor inom bland annat jämställdhet, brandskydd och totalförsvarsfrågor. Välkommen till Uppsala brandförsvar (https://www.uppsalabrandforsvar.se/om-oss/)– de... Visa mer
Uppsala brandförsvar

Har du gedigen chefserfarenhet och god kompetens inom räddningsverksamhet? Vi söker en brandchef tillika förvaltningsdirektör till Uppsala brandförsvar. Vi är stolta över att ligga i framkant och erbjuder rätt person att leda en verksamhet som jobbar proaktivt med utvecklingsfrågor inom bland annat jämställdhet, brandskydd och totalförsvarsfrågor.

Välkommen till Uppsala brandförsvar (https://www.uppsalabrandforsvar.se/om-oss/)– den gemensamma räddningstjänsten i Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner.

Ditt uppdrag
Brandchefens uppdrag är att leda brandförsvarets verksamhet utifrån de mål och ramar som politiken sätter. Vi har idag en väl fungerande organisation med erfarna och kunniga medarbetare och tillsammans har vi skapat en proaktiv verksamhet som vi är mycket stolta över.

Brandförsvaret styrs främst av inriktningsmålen i de tre kommunernas gemensamma handlingsprogram och räddningsnämndens verksamhetsplan. Vi ser att vi framåt kommer behöva utveckla verksamheten i linje med de ökade krav som ställs i och med att Sveriges totalförsvar växer - det blir en viktig uppgift för vår nya brandchef.

Som brandchef är du räddningsnämndens högsta tjänsteperson och ansvarar för att verksamhet, ekonomi, personal, arbetsmiljö och ledarskap levereras i enlighet med mål och riktlinjer.

I dina huvudsakliga uppgifter ingår att

• vara räddningschef i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
• på begäran föredra läget i verksamheten för kommunstyrelserna
• arbetsleda din stab och de fyra chefer som är direkt underställda brandchefen
• leda din ledningsgrupp, i vilken även ingår specialister från Uppsala kommuns stabsorganisation
• ingår i länsstyrelsens krissamverkansråd som representant för länets räddningstjänster
• samarbeta och utveckla arbetet med dina kollegor i räddningstjänstregionen

I uppdraget kan det bli aktuellt att ingå i det regionala räddningstjänstsamarbetet som Vakthavande räddningschef, VRC och även att vara tillgänglig för länsstyrelsen som räddningsledare vid statlig räddningstjänst.

Som stöd i ditt uppdrag har du en kunnig och erfaren ledningsgrupp i förvaltningen samt även stöd från Uppsala kommunkoncern där du ingår i koncernledningen. Du samarbetar nära de andra cheferna i vår räddningsregion och fungerar som länk mellan den politiska och förvaltningsmässiga organisationen. Du ser även till att skapa förutsättningar för tillit och god dialog med politik, chefer, medarbetare, externa nätverk och samarbeten. Som brandchef är du underställd stadsdirektören och ingår i Uppsala kommunkoncerns ledningsgrupp.

Som chef i Uppsala kommun ges du goda förutsättningar genom stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling, fastighetsfrågor och juridiska frågor och löpande kompetensutveckling.

Din bakgrund
Vi vill att du har

• brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. Alternativ utbildningsbakgrund är lägst räddningsledning B
• mångårig relevant arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet
• flerårig erfarenhet som chef med dokumenterat goda resultat
• flerårig erfarenhet av verksamhets-, budget- och personalansvar
• vana av att leda genom underställda chefer
• arbetat med ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå
• erfarenhet från politiskt styrd organisation, gärna räddningstjänst
• vana av att företräda en verksamhet och representera den gentemot omvärlden

Meriterande är

• erfarenhet som ledare i en större komplex organisation
• erfarenhet av/förståelse för att utveckla samhällsaktörers förmåga vid kriser, höjd beredskap och krig

Vi förväntar oss att du har ett starkt samhällsintresse och förståelse för det kommunala uppdraget och kunskap i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). För rollen krävs körkort B och goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Du har ett stort intresse för att arbeta för jämställdhet och mångfald och gärna kunskap och kännedom om frivilliga aktörer som verkar inom skyddssektorn i våra kommuner. Du har gedigen förståelse för vad som leder till resultat i enlighet med uppställda mål både vad avser ekonomi och kvalitet och du förstår hur man leder och styr i en stor, komplex och politiskt styrd organisation.

För att lyckas i rollen behöver du kunna tydliggöra förväntningar och se till att skapa förutsättningar för att dessa uppnås genom att delegera och ge andra beslutsmandat. Att arbeta aktivt med andra, både i och utanför sin egen organisation, för att uppnå gemensamma mål och resultat ser vi som självklart.

Detta är en roll för dig som har intresse av och god förståelse för att driva utveckling och vision i en stor organisation. Du har en coachande, förtroendeingivande och inkluderande ledarstil som bidrar till medarbetares utveckling och skapar laganda samt arbetar aktivt med andra för att uppnå gemensamma mål och resultat. Vi värdesätter förmåga att fatta självständiga beslut som grundas på relevant analys.

Upplysningar
Vi ser fram mot din ansökan senast 1 september 2024. Din ansökan blir offentlig handling. Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

Rekryteringen sker i samarbete med Source.

För att inleda en första konfidentiell diskussion och för mer information om tjänsten, välkommen att kontakta Caroline Kock 070-511 0390, mail [email protected] eller Hanna Looström 070-9374016, [email protected]

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Brandmännens riksförbund, Kennet Eriksson, [email protected]
Sveriges Ingenjörer Fredrik Noén, 018-727 31 11
Vision Liselotte Ehn, 018-727 49 49

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 95

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare matematik och NO - liten undervisningsgrupp

Ansök    Jul 2    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Tunabergsskolan Vill du vara med och utveckla vår stödverksamhet? På Tunabergsskolan har vi lärare och speciallärare som tillsammans arbetar för att utveckla vår lilla undervisningsgrupp och som vill ha ytterligare en kollega som drivs av engagemang för eleverna och har en god initiativförmåga. Tunabergsskolan har 570 elever i årskurs 6-9 och har funnits i Uppsala i över 50 år. Skolan har mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet för att utveckla... Visa mer
Tunabergsskolan

Vill du vara med och utveckla vår stödverksamhet? På Tunabergsskolan har vi lärare och speciallärare som tillsammans arbetar för att utveckla vår lilla undervisningsgrupp och som vill ha ytterligare en kollega som drivs av engagemang för eleverna och har en god initiativförmåga.

Tunabergsskolan har 570 elever i årskurs 6-9 och har funnits i Uppsala i över 50 år. Skolan har mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet.

Ditt uppdrag
Vi har en flexibel stödverksamhet där du tillsammans med en lärarkollega ansvarar för verksamheten och är mentor för en del elever som vistas där. Eleverna är i flexverksamheten antingen delar av sin skoldag eller hela sin skoldag. Du ska stödja eleverna i skolans alla ämnen och vara extra bra på olika anpassningar som behövs för eleverna. I arbetet ingår också att undervisa i matematik och NO-ämnen i den lilla gruppen. Vi ser helst att du är lärare i både matte och NO-ämnen men det är minst lika viktigt att du är rätt person för uppdraget och vill jobba i liten gruppverksamhet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarutbildning i matematik och NO-ämnen för åk 6-9 alternativt lärarutbildning i matematik och annat ämne åk 6-9. Det är meriterande om du också har speciallärarutbildning eller motsvarande. Du behöver ha erfarenhet av arbete med elever i liten undervisningsgrupp eller liknande grupper med elever i behov av stöd. Om du tidigare har arbetat som speciallärare eller har erfarenhet från pedagogisk verksamhet med elever i behov av stöd så är det meriterande. Du behöver ha kunskaper i svenska.

Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar, tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.
Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och även god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser också att du är på bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Lisa Landerhjelm, rektor, 018-727 66 01 eller Maya Cardoso Plaza, biträdande rektor, 018-727 66 25

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Förskollärare/Lärare åk f-3

Årsta anpassad grundskola Har du förskollärar- eller lärarlegitimation åk f-3 och vill arbeta elevnära med ett tydligt fokus på elevernas utveckling? Trivs du att arbeta i ett klassteam tillsammans med elevassistenter? Då kan det här vara uppdraget för dig! Eleven står i centrum i vår verksamhet. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam miljö för personlig och social utveck... Visa mer
Årsta anpassad grundskola

Har du förskollärar- eller lärarlegitimation åk f-3 och vill arbeta elevnära med ett tydligt fokus på elevernas utveckling? Trivs du att arbeta i ett klassteam tillsammans med elevassistenter? Då kan det här vara uppdraget för dig!

Eleven står i centrum i vår verksamhet. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam miljö för personlig och social utveckling. Vi arbetar för att alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar och få en god grund för ett livslångt lärande.

Här kan du läsa mer om Årsta anpassad grundskola. (https://grundsarskola.uppsala.se/vara-anpassade-grundskolor/arsta-anpassad-grundskola-ak-1-9/)

Ditt uppdrag
Du kommer att få undervisa som klasslärare utifrån kursplanen för ämnesområde och arbeta i ett klasslag med elevassistenter. Arbetet består i att planera utifrån elevens och gruppens förutsättningar, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån läroplanens och verksamhetens mål. Du identifierar faktorer som främjar lärande i gruppen, det som behöver förebyggas och det som behöver åtgärdas för att lärande och utveckling ska ske.

Ditt arbete innebär ett samarbete med elevhälsan, skolledning, lärare och elevassistenter. Du samverkar även med lärare och skolor i mottagande och överlämnande av elever. Arbetet består i att stödja elever, enskilt och i grupp, för att eleverna ska lyckas i skolan för ett livslångt lärande.

Det finns möjlighet att få stöd i arbetet med eleverna från elevhälsans olika professioner. I elevhälsan arbetar specialpedagog, psykolog, skolsköterska, logoped, studie- och yrkesvägledare och kurator.

Denna tjänst är ett vikariat för läsåret 24/25 med start enligt överenskommelse.

Din bakgrund
Vi söker dig som har förskolelärar- eller lärarlegitimation åk f-3. Erfarenhet av undervisning av barn i behov av särskilt stöd och av undervisning i anpassad grundskola är meriterande. Krav att du har arbetat med barn med flerfunktionsnedsättning i skola eller på boende och att du är van att arbeta med AKK. Har du kunskap och erfarenhet inom lyftteknik är det meriterande. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har kunskaper i Unikum och Microsoft 365.

Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Helene Folkunger, rektor, 018-727 01 22.

Facklig företrädare:
Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i Svenska som andraspråk

Ansök    Jul 2    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Valsätraskolan Har du god pedagogisk förmåga och har utbildning som lärare i svenska som andra språk? Då kan du vara den vi söker! Valsätraskolan har klasser från förskoleklass till årskurs 9. Läsåret 2023/2024 går drygt 970 elever på skolan, fördelade på två enheter: Valsätraskolan (F-2, 6-9) samt Lilla Valsätraskolan (3-5). Skolan ligger 4 km söder om Uppsala centrum. Ditt uppdrag Uppdraget handlar om att leda skolans sva-undervisning i årskurs 6-9... Visa mer
Valsätraskolan

Har du god pedagogisk förmåga och har utbildning som lärare i svenska som andra språk? Då kan du vara den vi söker!

Valsätraskolan har klasser från förskoleklass till årskurs 9. Läsåret 2023/2024 går drygt 970 elever på skolan, fördelade på två enheter: Valsätraskolan (F-2, 6-9) samt Lilla Valsätraskolan (3-5). Skolan ligger 4 km söder om Uppsala centrum.

Ditt uppdrag
Uppdraget handlar om att leda skolans sva-undervisning i årskurs 6-9. Mentorskap i årskurs 6 ingår.

Din bakgrund
Vi söker dig som är behörig lärare och har utbildning som lärare i svenska som andra språk.

Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare så har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Tomas Rylander, rektor, 018-727 62 30

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare

Ansök    Jul 2    Uppsala kommun    Studievägledare
Tunabergsskolan & Björkvallskolan Är du utbildad studie- och yrkesvägledare och letar efter en ny utmaning? Tunabergsskolan och Björkvallskolan är två väl fungerande högstadieskolor som tillsammans söker en driven person som studie- och yrkesvägledare. Ditt uppdrag Som studie- och yrkesvägledare verkar du för att ge våra elever ökad kunskap och förståelse om sig själva, sina möjligheter och sina val. Arbetet innebär mycket elevkontakter genom såväl en... Visa mer
Tunabergsskolan & Björkvallskolan

Är du utbildad studie- och yrkesvägledare och letar efter en ny utmaning? Tunabergsskolan och Björkvallskolan är två väl fungerande högstadieskolor som tillsammans söker en driven person som studie- och yrkesvägledare.

Ditt uppdrag
Som studie- och yrkesvägledare verkar du för att ge våra elever ökad kunskap och förståelse om sig själva, sina möjligheter och sina val. Arbetet innebär mycket elevkontakter genom såväl enskilda samtal som samtal i klass. Arbetet innebär en del självständigt arbete med egen planering och organisation. Du har även kontakt med övriga SYV i kommunen för att utveckla eleverna i sin omvärldsorientering gällande arbetsliv och utbildning. Du kommer företrädesvis att arbeta med vägledning riktad till de äldre eleverna på våra två 6-9 skolor, men i tjänsten ingår också ett övergripande arbete kring båda skolors SYV-planer.

Din bakgrund
Vi söker dig som som har studie- och yrkesvägledarutbildning. Har du arbetat tidigare som SYV, gärna inom grundskola, och har vana av att arbeta i nära kontakt med näringslivet så är det meriterande. Erfarenhet av att arbeta på högstadiet är också meriterande. Vi förutsätter att du har god dator-/IT-vana samt goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal och skrift. Andra språkkunskaper är meriterande. Vi vill att du har goda kunskaper om grundskolans styrdokument.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Lisa Landerhjelm, rektor, 018-727 66 01 eller Maya Cardoso Plaza, biträdande rektor, 018-727 66 25

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Jul 1    Uppsala kommun    Elevassistent
Gottsunda anpassad grundskola Har du erfarenhet av arbete på anpassad grundskola? Vill du arbeta för att stödja elevers utveckling och lärande samt att främja elevernas lust till ett livslångt lärande? Då kan det här vara jobbet för dig! Du kommer att arbeta i högstadiet på Gottsunda anpassad grundskola åk 7-9. Arbetet består i att stödja elever, enskilt och i grupp med fokus på ett livslångt lärande. Du kommer att arbeta i ett klasslag med lärare och... Visa mer
Gottsunda anpassad grundskola

Har du erfarenhet av arbete på anpassad grundskola? Vill du arbeta för att stödja elevers utveckling och lärande samt att främja elevernas lust till ett livslångt lärande? Då kan det här vara jobbet för dig!

Du kommer att arbeta i högstadiet på Gottsunda anpassad grundskola åk 7-9. Arbetet består i att stödja elever, enskilt och i grupp med fokus på ett livslångt lärande. Du kommer att arbeta i ett klasslag med lärare och flera elevassistenter. Ni kommer ha samarbete med andra klasser och du är med eleverna under hela skoldagen. Arbetet är elevnära med ett tydligt fokus på elevernas utveckling mot målen i den anpassade grundskolans läroplan. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam lärmiljö för personlig och social utveckling. Vi har ett elevhälsoteam (EHT) med de olika professionerna som arbetar övergripande som ett stöd för alla anpassade grundskolor.

Gottsunda anpassad grundskola blir till hösten en nystartad anpassad högstadieskola i området. Det är före detta Eriksberg anpassad grundskola som flyttar till modulerna i Gottsunda. Det innebär nystart i nytt närområde och med nya samarbeten och möjligheter omkring oss.

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag. Du är ett stöd och vägledare för eleverna samt ska stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du behöver arbeta för att eleverna ska klara så mycket som möjligt själv med ditt stöd från sidan.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. Det är meriterande om du har utbildning i lågaffektivt bemötande. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete som elevassistent i anpassad grundskola/anpassat gymnasium. En förutsättning för tjänsten är att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med särskilda behov som IF eller andra diagnoser samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du har god vana av att skapa och använda bildstöd och god vana av tecken som stöd.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Vidare så är du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sofia Dahl, bitr. rektor, 018-727 50 16

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Boendeassistent, timvikarier

Danmark 69 Har du erfarenhet och intresse för sjukdomen demens? Har du god empatisk förmåga och möjlighet att sätta dig in i hur andra tänker och känner? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu ett par boendeassistenter till ett LSS-boende för målgruppen yngre personer med demenssjukdom. Verksamheten startade upp under våren 2021 och är belägen i Danmarks by. Danmark 69 består av tre stycken gruppbostäder med sammantaget 15 lägenheter. Boendet är be... Visa mer
Danmark 69

Har du erfarenhet och intresse för sjukdomen demens? Har du god empatisk förmåga och möjlighet att sätta dig in i hur andra tänker och känner? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker nu ett par boendeassistenter till ett LSS-boende för målgruppen yngre personer med demenssjukdom. Verksamheten startade upp under våren 2021 och är belägen i Danmarks by.

Danmark 69 består av tre stycken gruppbostäder med sammantaget 15 lägenheter. Boendet är beläget i Danmarks by, knappt en mil från Uppsala centrum.

Inriktning:
Yngre personer med demenssjukdom
Personer med förvärvad hjärnskada
Personer inom socialpsykiatri

Ditt uppdrag
Som boendeassistent kommer du att ge stöd, service och ansvara för att boende får hjälp med sina basala omvårdnadsbehov. Du förväntas hålla kontakt med anhöriga och arbeta med genomförandeplaner.

Din bakgrund
Det är meriterande om du har antingen har gymnasieexamen inom vård och omsorg, vuxenutbildning inom vård och omsorg, omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. En förutsättning för arbetet är att du har erfarenhet av arbete inom omvårdnadsyrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med omsorg av personer med funktionsnedsättning. Du behöver ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har även en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Johanna Olsson, verksamhetschef, 018-727 76 24.

Facklig företrädare:
Kommunal, 010-44 27 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Sjuksköterska till Svartbäcksgården och Nora korttidsvård

Avdelning Hälsa- och sjukvård Intresserad av att jobba med korttidsvård? Välkommen till Svartbäcksgården och Nora! Som sjuksköterska hos oss jobbar du dagtid och är en del av teamet som får allt att rulla på kring vårdtagaren. Du arbetar tillsammans med fysio- och arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och chef för respektive boende. Samtidigt har du genom din organisatoriska placering i avdelning Hälso- och sjukvård nära till både andra sjuksköterskor, fy... Visa mer
Avdelning Hälsa- och sjukvård

Intresserad av att jobba med korttidsvård? Välkommen till Svartbäcksgården och Nora!

Som sjuksköterska hos oss jobbar du dagtid och är en del av teamet som får allt att rulla på kring vårdtagaren. Du arbetar tillsammans med fysio- och arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och chef för respektive boende. Samtidigt har du genom din organisatoriska placering i avdelning Hälso- och sjukvård nära till både andra sjuksköterskor, fysio- och arbetsteraputer och din egen (legitimerade) chef. På Svartbäcksgården är ni totalt 10 sjuksköterskor och på Nora 6.

Utöver en trygg anställning och konkurrensmässig grundlön erbjuder vi:

• Individanpassad inskolning/intro efter behov, möjlighet att få en mentor.
• Friskvårdsbidrag 3000kr/år.
• Förmånscykel, tillgång till tjänstefordon, digitala hjälpmedel och arbetskläder.
• Möjlighet till individuell arbetstid inom vissa gränser. Din önskade semester är prioriterad.
• Kompetensutveckling tycker vi är viktigt och att satsar på det.
• Möjlighet till pensionssparande via bruttolöneavdrag.
• Kollektivavtal med tjänstepension, sjuklön, semesteravtal och försäkringar.
• Försäkring under arbetstid och resa till och från arbetet genom AFA.
• Extra ersättning vid föräldraledighet.

Ditt uppdrag
Vi behöver dig som vill arbeta patientcentrerat, som ser helhet och samband, är positiv och lösningsorienterad och som vill vara med och bygga upp och utveckla vår korttids- och växelvårdvård. Du får en närvarande chef, arbetskamrater som är engagerade, drivna och kompetenta och som kommer att ge dig en bra inskolning.

Som sjuksköterska ansvarar du för det som berör patientens medicinska behov såväl som omvårdnadsbehov. Arbetet är varierat och innehåller allt från in- och utskrivning av patienter, läkemedelshantering, såromläggning och kateterbyte till att förskriva medicintekniska produkter eller utfärda intyg och arbeta med avvikelse. Du genomför regelbundna Teams- eller fysiska möten med omsorgspersonal och ditt egna HS-team och har även kontinuerlig läkarkontakt liksom kontakt med anhöriga och andra aktörer. I rollen ingår också att arbeta med Senior alert på individnivå och ta emot sjuksköterskestudenter.

Hos oss är den ena dagen sällan lik den andra. Du kommer att bredda din kompetens och vi vill ta del av dina erfarenheter. Hos oss har du chans att påverka, förbättra och utforma verksamheten!

Nora korttidsboende
Ett boende för patienter med demensdiagnos eller kognitiv svikt. Patienterna kommer antingen från sjukhuset eller hemmet. Hälso- och sjukvårdsbehovet varierar hos patienterna och det görs alltid en individuell bedömning.

Svartbäcksgården
Ett korttidsboende med inriktning somatik. Patienterna kommer antingen från sjukhuset eller hemmet. Hälso- och sjukvårdsbehovet varierar hos patienterna och det görs alltid en individuell bedömning.

Din bakgrund
Vi välkomnar både dig som är erfaren och dig som är nyexaminerad legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller geriatrik är en merit, liksom relevant vidareutbildning. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. Vi arbetar bland annat i LifeCare journal- och avvikelsesystem, senior alert och palliativa registret så det är en fördel om du har erfarenhet av dessa. För att kunna arbeta hos oss i särskilt boende är det önskvärt att du har B-körkort.

Är du en flexibel person som är bra på att samarbeta och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Är du lösningsorienterat och tycker om att ta ansvar? Är överblick och riskanalys en naturlig utgångspunkt när du prioriterar i ditt arbete? Då kommer du att trivas hos oss!

Ansök idag!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet? Välkommen att kontakta verksamhetschef Emil Mattsson, 018-726 0309. Har du frågor ang. rekryteringsprocessen eller problem att registrera din ansökan? Välkommen att kontakta HR-specialist Britt Pedersen, 018-727 6712.

Facklig företrädare: Vårdförbundet, 0771-42 04 20.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Sjuksköterska till SÄBO (särskilt boende)

Avdelning Hälsa- och sjukvård Vi har världens roligaste arbete, men vi saknar kollegor! Är du sjuksköterska och gillar att arbeta självständigt, ta egna beslut och själv styra din arbetsdag? Då är SÄBO något för dig! Vi har delat in vår verksamhet i geografiska områden så du ska kunna ägna din dag åt att vara sjuksköterska snarare än att ta dig från norr till söder om stan. Som sjuksköterska är du en del av teamet som får allt att rulla på kring vårdta... Visa mer
Avdelning Hälsa- och sjukvård

Vi har världens roligaste arbete, men vi saknar kollegor!
Är du sjuksköterska och gillar att arbeta självständigt, ta egna beslut och själv styra din arbetsdag? Då är SÄBO något för dig!

Vi har delat in vår verksamhet i geografiska områden så du ska kunna ägna din dag åt att vara sjuksköterska snarare än att ta dig från norr till söder om stan. Som sjuksköterska är du en del av teamet som får allt att rulla på kring vårdtagaren – ofta tillsammans med fysio- och arbetsterapeut, men även med omvårdnadspersonal och chefer för respektive boenden. Samtidigt har du genom din organisatoriska placering i avdelning Hälso- och sjukvård nära till både andra sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter och din egen (legitimerade) chef.

Utöver en trygg anställning och konkurrensmässig grundlön erbjuder vi:

• Individanpassad inskolning/intro efter behov, möjlighet att få en mentor.
• Friskvårdsbidrag 3000kr/år.
• Förmånscykel, tillgång till tjänstefordon, digitala hjälpmedel och arbetskläder.
• Möjlighet till individuell arbetstid inom vissa gränser. Din önskade semester är prioriterad.
• Kompetensutveckling tycker vi är viktigt och kommer att satsa på det.
• Möjlighet till pensionssparande via bruttolöneavdrag.
• Kollektivavtal med tjänstepension, sjuklön, semesteravtal och försäkringar.
• Försäkring under arbetstid och resa till och från arbetet genom AFA.
• Extra ersättning vid föräldraledighet.

Ditt uppdrag
Vi behöver dig som vill arbeta patientcentrerat, som ser helhet och samband, är positiv och lösningsorienterad och som vill vara med och bygga upp och utveckla SÄBO. Du får en närvarande chef, arbetskamrater som är engagerade, drivna och kompetenta och som kommer att ge dig en bra inskolning.

Arbetet som sjuksköterska är varierat och innehåller allt från läkemedelshantering/ dosett, såromläggning och kateterbyte till att förskriva medicintekniska produkter eller utfärda intyg och arbeta med avvikelse. Rondar gör du en till två gånger i veckan på alla boenden, antingen fysiskt eller via telefon, och du genomför även regelbundna Teamsmöten med både omsorgspersonal och ditt egna HS-team. I dina uppgifter ingår även att arbeta med Senior alert på individnivå och ta emot sjuksköterskestudenter.

Hos oss är den ena dagen sällan lik den andra. Du kommer att lära dig nya saker och bredda din kompetens. Just nu bygger vi upp och organiserar om, så hos oss har du chans att påverka, förbättra och utforma verksamheten!

I nuläget har vi följande geografiska områden:

Område Norr: Tunåsen, Von Bahr, Björklingegården, Lundgården, Skogsgården, Granbommen.
Område Öst: Vigmund, Lillsjögården, Björkgården, Hasselparken och Årstagården.
Område Väst: Hagunda, Stenhagen, Myrbergska, Eriksdalsgården, Glimmervägen, Dalbyhemmet.
Område Centrum: Bernadotte, Höganäs, Balder, Karl Johangården, Västergården.

Din bakgrund
Vi välkomnar både dig som är erfaren och dig som är nyexaminerad legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller geriatrik är en merit, liksom relevant vidareutbildning. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. Vi arbetar bland annat i LifeCare journal- och avvikelsesystem, senior alert och palliativa registret så det är en fördel om du har erfarenhet av dessa. För att kunna arbeta hos oss i särskilt boende är det önskvärt att du har B-körkort.

Är du en flexibel person som är bra på att samarbeta och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Är du lösningsorienterat och tycker om att ta ansvar? Är överblick och riskanalys en naturlig utgångspunkt när du prioriterar i ditt arbete? Då kommer du att trivas hos oss!

Ansök redan idag! Vi intervjuar och anställer löpande!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet? Välkommen att kontakta verksamhetschef för respektive område.
Område Norr, Estelle Wolf, 018 - 726 0522
Område Centrum, Anna Nyström, 018 - 265 5903.
Område Öst, Kim Ljungqvist, 018 - 721 2578
Område Väst, Anna Brokopp Rotmil, 018 - 727 1301

Har du frågor ang. rekryteringsprocessen eller problem att registrera din ansökan? Välkommen att kontakta HR-specialist Britt Pedersen, 018-727 6712.

Facklig företrädare: Vårdförbundet, 0771-42 04 20.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Legitimerad arbetsterapeut till Uppsala kommun

Ansök    Jul 1    Uppsala kommun    Arbetsterapeut
Avdelning Hälsa- och sjukvård Var med och utveckla vår hälso- och sjukvårdsorganisation! Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut till någon av våra verksamheter inom vård- och omsorgsboende, korttidsvård, växelvård, LSS, psykiatri samt hemsjukvård. Som arbetsterapeut hos oss har du möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens. Läs mer om våra olika inriktningar och arbetsplatser här (https://www.uppsala.se/kampanjsidor/yrke-arbetsterapeu... Visa mer
Avdelning Hälsa- och sjukvård

Var med och utveckla vår hälso- och sjukvårdsorganisation!

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut till någon av våra verksamheter inom vård- och omsorgsboende, korttidsvård, växelvård, LSS, psykiatri samt hemsjukvård.

Som arbetsterapeut hos oss har du möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens. Läs mer om våra olika inriktningar och arbetsplatser här (https://www.uppsala.se/kampanjsidor/yrke-arbetsterapeut/).

Vill du ha ett utvecklande arbete i en trygg organisation som satsar framåt?
Utöver en trygg anställning och konkurrensmässig grundlön erbjuder vi:

• ett uppdaterat introduktionsprogram till din nya roll, med handledning och kollegialt stöd
• möjligheter till individuell kompetensutveckling, ett nätverk av arbetsterapeuter och ett nära samarbete med Uppsala universitet
• samverkan och nära relationer mellan verksamhet, stödfunktioner och arbetstagarorganisationer
• kollektivavtal med tjänstepension, sjuklön, semesteravtal och försäkringar
• försäkring under arbetstid och resa till och från arbetet genom AFA
• tillgång till tjänstefordon, digitala hjälpmedel och arbetskläder
• friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel
• extra ersättning vid föräldraledighet

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta nära våra brukare/ patienter och vara en nyckelperson i verksamheten och för dina kollegor.

Hos oss får du:

• ett varierat, stimulerande och ansvarsfullt arbete
• ett arbete där du ansvarar för, ordinerar och handleder rehabiliteringsinsatser
• ett nära samarbete med kollegor som fysioterapeut eller sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterskor, vårdbiträden och läkare
• möjligheter att utvecklas som legitimerad arbetsterapeut inom din profession

Din bakgrund
Vi välkomnar både dig som är erfaren och dig som är nyexaminerad legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är en merit, liksom relevant vidareutbildning. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. För att kunna arbeta i vissa verksamheter krävs B-körkort.

Är du en person som är bra på att samarbeta och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Tycker du om att ta ansvar? Är överblick och riskanalys en naturlig utgångspunkt när du prioriterar i ditt arbete? Då kommer du att trivas hos oss!
Ansök redan idag! Vi intervjuar och anställer löpande!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsterna eller våra verksamheter? Välkommen att kontakta områdeshetschef Annika Norstedt, 018-727 88 16 eller maila till [email protected]. Har du frågor angående rekryteringsprocessen eller problem att registrera din ansökan? välkommen att kontakta HR-specialist Britt Pedersen telefon via 018-727 6712 eller via mail [email protected].

Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Skolläkare till barn- och elevhälsan

Ansök    Jun 28    Uppsala kommun    Läkare
Barn- och elevhälsan centrala teamet Är du läkare med någon av följande specialistutbildningar, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin? Gillar du att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som skolläkare. Varmt välkommen med din ansökan! Avdelning barn- och elevhälsa som består av enheten för elevnära insatser samt enheten för centrala teamet samlar alla skolformer för barn oc... Visa mer
Barn- och elevhälsan centrala teamet

Är du läkare med någon av följande specialistutbildningar, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin? Gillar du att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som skolläkare. Varmt välkommen med din ansökan!

Avdelning barn- och elevhälsa som består av enheten för elevnära insatser samt enheten för centrala teamet samlar alla skolformer för barn och elever från 0-20 år. Avdelningschef för barn- och elevhälsan har även verksamhetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen för legitimerad personal samt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolsköterska och skolläkare utgör elevhälsans medicinska insats (EMI). I elevhälsans medicinska insats ingår det bland annat att: tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i arbetet inom elevhälsan vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd eller medicinska insatser i samverkan med skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor samt bidra i arbete rörande lärmiljön bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling erbjuda och genomföra vaccinationer enligt gällande barnvaccinationsprogram.

Ditt uppdrag
Skolläkaren arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande på alla nivåer. Skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan. Skolläkaren ska bidra med analys på aggregerad nivå inom det systematiska kvalitetsarbetet samt samverka med skolsköterska gällande program för hälsobesök och vaccinationer. Det ingår även att ansvara för bedömningar och ordination av kompletterande vaccinationer samt skolläkarmottagning på skolorna.

Övriga uppgifter som ingår i rollen:

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) problematik enligt samarbetsrutiner
• Tillväxtbedömning/pubertetsbedömning
• Skolfrånvaro
• Scolios frågeställning
• Hälsoundersökning av nyanlända elever
• Psykisk ohälsa
• Utfärdande av medicinskt utlåtande vid anpassad grundskola.

Din bakgrund
Vi söker dig som har godkänd legitimation som läkare i Sverige och genomgått någon av följande specialistutbildningar, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmän medicin. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av av arbete som läkare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolläkare och skolhälsovård. För att kunna utföra arbetet krävs även att du har B-körkort.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är även bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Malin Sandlund, enhetschef, 018-727 54 98.

Facklig företrädare: Skolläkarföreningen, Linn Bladh, 018-611 34 95.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lokalvårdare till Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Ansök    Jun 28    Uppsala kommun    Städare/Lokalvårdare
Uppsala yrkesgymnasium Jälla Har du erfarenhet av arbete med lokalvård och har öga för ordning och service? Gillar du att ta egna initiativ, arbeta självständigt och har en glad och positiv livssyn? Då kan du vara den vi söker! Välkommen till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Vi är en gymnasieskola med bland annat lantbruksdjur, bygg och fordonsprogram några kilometer utanför centrala Uppsala. Skolan består av många olika byggnader som kräver daglig tillsy... Visa mer
Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Har du erfarenhet av arbete med lokalvård och har öga för ordning och service? Gillar du att ta egna initiativ, arbeta självständigt och har en glad och positiv livssyn? Då kan du vara den vi söker!

Välkommen till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Vi är en gymnasieskola med bland annat lantbruksdjur, bygg och fordonsprogram några kilometer utanför centrala Uppsala. Skolan består av många olika byggnader som kräver daglig tillsyn för våra cirka 700 elever och 150 personal. Det är lätt att ta sig hit med buss eller cykel.

Ditt uppdrag
Som lokalvårdare kommer du att ingå i ett glatt gäng. Vi arbetar med lokalvård, måltider och vaktmästeri och caféverksamhet. Lokalvården kommer att utföras i olika byggnader på området inom skolan gemensamma utrymmen, klassrum, kontor, dusch/WC och liknande. Tjänsten är förlagd mellan 11.30 -19.00 men avvikande tider och uppgifter kan förkomma.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård. Har du städutbildning ses det som meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med ungdomar. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är även meriterande om du har B-körkort.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Sist men inte minst är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Kerstin Ahlstrand, driftsledare, 018-727 96 33.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Sjuksköterska till hemsjukvården

Avdelning Hälsa- och sjukvård Vi har världens roligaste arbete, men vi saknar kollegor! Är du erfaren sjuksköterska och gillar att arbeta självständigt, ta egna beslut och själv styra din arbetsdag, kanske hemsjukvården är något för dig? Hela Uppsala stad och vår vackra landsbygd kan bli din arbetsplats. Vi arbetar i våra brukares hem, ofta i team tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi har också ett nära samarbete med hemvården och primär... Visa mer
Avdelning Hälsa- och sjukvård

Vi har världens roligaste arbete, men vi saknar kollegor!
Är du erfaren sjuksköterska och gillar att arbeta självständigt, ta egna beslut och själv styra din arbetsdag, kanske hemsjukvården är något för dig?

Hela Uppsala stad och vår vackra landsbygd kan bli din arbetsplats. Vi arbetar i våra brukares hem, ofta i team tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi har också ett nära samarbete med hemvården och primärvården. Som sjuksköterska är du en del av teamet som får allt att rulla på kring vårdtagaren och i hemsjukvården har du ofta tid att göra det där lilla extra för patienten. Samtidigt har du genom din organisatoriska placering i avdelning Hälso- och sjukvård nära till både andra sjuksköterskor, fysio- och arbetsteraputer och din egen (legitimerade) chef.

Utöver en trygg anställning och konkurrensmässig grundlön erbjuder vi:

• Dagtid och var 8:onde helg.
• Individanpassad inskolning/intro efter behov, möjlighet att få en mentor.
• Friskvårdsbidrag 3000kr/år.
• Förmånscykel, tillgång till tjänstefordon, digitala hjälpmedel och arbetskläder.
• Möjlighet till individuell arbetstid inom vissa gränser. Din önskade semester är prioriterad.
• Kompetensutveckling, som vi tycker är viktigt och satsar på.
• Möjlighet till pensionssparande via bruttolöneavdrag.
• Kollektivavtal med tjänstepension, sjuklön, semesteravtal och försäkringar.
• Försäkring under arbetstid och resa till och från arbetet genom AFA.
• Extra ersättning vid föräldraledighet.

Ditt uppdrag
Vi behöver dig som vill arbeta patientcentrerat, som ser helhet och samband, är positiv och lösningsorienterad och som vill vara med och bygga upp och utveckla hemsjukvården. Du får en närvarande chef, arbetskamrater som är engagerade, drivna och kompetenta och som kommer att ge dig en bra inskolning.

I hemsjukvården kommer du att möta allt möjligt och den ena dagen är aldrig lik den andra. Du kommer att lära dig nya saker och bredda din kompetens. Just nu bygger vi upp och organiserar om, så hos oss har du chans att påverka, förbättra och utforma verksamheten!

Din bakgrund
Vi välkomnar dig som är erfaren legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är en merit, liksom relevant vidareutbildning. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. För att kunna arbeta hos oss i hemsjukvården måste du ha B-körkort.

Är du en person som är bra på att samarbeta och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Tycker du om att ta ansvar? Är överblick och riskanalys en naturlig utgångspunkt när du prioriterar i ditt arbete? Då kommer du att trivas hos oss!

Ansök redan idag! Vi intervjuar och anställer löpande!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet? Välkommen att kontakta verksamhetschef Andrea Frestadius, 018 726 1244. Har du frågor ang. rekryteringsprocessen eller problem att registrera din ansökan? Välkommen att kontakta HR-specialist Britt Pedersen, 018-727 6712.

Facklig företrädare: Vårdförbundet, 0771-42 04 20.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Servicebiträde till Dalbyhemmet

Ansök    Jun 28    Uppsala kommun    Vårdbiträde
Dalbyhemmet Denna arbetsplats har en god sammanhållning och ett utvecklande tänk som få andra verksamheter har. Aspirerar du att bli undersköterska eller sjuksköterska i framtiden? Då kan detta jobb vara ett bra insteg för att ha möjlighet att vidareutveckla och utbilda dig i framtiden! Dalbyhemmet ligger väster om Uppsala, vackert beläget i närheten av Hammarskog med skog och vatten i närområdet. Vi på Dalbyhemmet arbetar med äldreomsorg och till den... Visa mer
Dalbyhemmet

Denna arbetsplats har en god sammanhållning och ett utvecklande tänk som få andra verksamheter har. Aspirerar du att bli undersköterska eller sjuksköterska i framtiden? Då kan detta jobb vara ett bra insteg för att ha möjlighet att vidareutveckla och utbilda dig i framtiden!

Dalbyhemmet ligger väster om Uppsala, vackert beläget i närheten av Hammarskog med skog och vatten i närområdet.

Vi på Dalbyhemmet arbetar med äldreomsorg och till denna tjänst söker en person som kommer att arbeta på socialpsykiatrin som servicebiträde, en ny tjänst som Uppsala kommun har inrättat från hösten 2024.

Ditt uppdrag
Som servicebiträde kommer du att arbeta jämte övrig personal med varierande arbetsuppgifter. Det innebär bland annat städning av brukares rum, städning av allmänna utrymmen, tvätt av brukar- och personalkläder och att ta hand om köket vid behov.

Det viktigaste med detta jobb är att göra det enkelt för undersköterskor att ha tid att jobba med omvårdnaden, brukarnära! Du blir en väldigt viktig del av laget som arbetar på Dalbyhemmet och behöver därför ha förståelse för uppdraget, arbetsuppgifterna och lätt kunna ta till dig nya direktiv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och erfarenhet av arbete med service och interaktion med andra människor. Har du erfarenhet av arbete i hemtjänsten, äldreboende eller liknande verksamhet är det meriterande. Du ska vara van att använda digitala hjälpmedel, ha B-körkort och ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Som person är du serviceinriktad och lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och du har lätt för att samarbeta med andra människor. Dessutom har du förmåga till helhetssyn och kan se frågor i ett större perspektiv där du också är flexibel utifrån situationen.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Örnevall, verksamhetschef, 018-727 73 08.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fältsekreterare till Ungdomsjourens Insatsteam

Ansök    Jun 28    Uppsala kommun    Socionom
Uppsala Ungdomsjour Uppsala ungdomsjour söker nu en fältsekreterare till Insatsteamet som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du socionomutbildning och flera års arbetslivserfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Vill du arbeta med samordning, uppsökande och förebyggande arbete? Då kan det här vara jobbet för dig! Uppsala kommun och Uppsala ungdomsjour söker en Fältsekreterare till det uppsökande arbetet inom Insatst... Visa mer
Uppsala Ungdomsjour

Uppsala ungdomsjour söker nu en fältsekreterare till Insatsteamet som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du socionomutbildning och flera års arbetslivserfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Vill du arbeta med samordning, uppsökande och förebyggande arbete? Då kan det här vara jobbet för dig!

Uppsala kommun och Uppsala ungdomsjour söker en Fältsekreterare till det uppsökande arbetet inom Insatsteamets arbete med Sociala insatsgruppper- SIG. Det innebär att du kommer att vara anställd av Socialförvaltningen och avdelningen barn & unga insatser och vara placerad på Uppsala ungdomsjour.

Uppsala ungdomsjour är en enhet utan myndighetsutövning som jobbar med uppsökande och förebyggande arbete på fältet i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, polis & fritid. Enheten består av flera samordnare, fältsekreterare, socialarbetare på fältet och kuratorer. Arbetet bedrivs lokalt ute i flera områden i Uppsala samt centralt med samordning olika typer av sociala insatser.

Här kan du läsa mer om Uppsala ungdomsjour (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/)

Ditt uppdrag
Vi söker en fältsekreterare som ska ingå i Uppsala ungdomsjours Insatsteam med ansvarar för uppsökande motiveringsarbete och livsstilsförändring bland grovt kriminella ungdomar/unga vuxna. Du samverkar med polis i ditt dagliga arbete på fältet. Du utnyttjar din sociala och kreativa sida i dialoger med ungdomar och unga vuxna. Ditt arbete handlar om att hejda kriminell utveckling, erbjuda livsstilsförändring, underlätta avhopp och motverka rekrytering i åldersgruppen 13-21 år. Arbetet innebär att du arbetar schemalagt en kväll i veckan, har planerad samåkning med kollegor samt arbetar vid riskhelger, polisinsatser samt andra större ungdomsevenemang. Som person måste du därför vara genuint intresserad av att arbeta med ungdomar, vilja arbeta i tvärprofessionellt team och vara intresserad av att utveckla verksamheten. Du är van att arbeta självständigt och har stor förståelse för och intresse av ungdomars sätt att söka hjälp.

Syfte med arbetet är att genom formaliserad samverkan öka upptäckten av grovt kriminella unga, motivera till livsstilsförändring och genom strukturerat nätverksarbete i samverkan med Insatsteamets samordnare minimera risken att dessa unga faller mellan stolarna.

I tjänsten ingår bland annat:

• Jobba med SIG-socialainsatsgrupper som biståndsbedömd arbetsmetod och administrera egna ärenden
• Samverka med kommunens avhopparverksamhet
• Regelbundet delta på nätverksmöten där andra myndigheter är inbjudna
• Jobba uppsökande och på fältet i särskilt utsatt område och riktat mot utvalda gymnasieskolor
• Jobbar med brottsförebyggande insatser i samverkan med ungdomsjourens övriga personal samt polis, och vid behov förstärker upp i annat geografiskt område.


Din bakgrund
Vi söker dig som har socionom eller motsvarande högskoleutbildning, till exempel kriminolog eller beteendevetare. Det är meriterande om du har utbildning eller kunskap inom följande områden Signs of Safety, systemteori, kriminologi, kriminalitet som livsstil (ett nytt vägval), Savery eller RBM. För att lyckas i rollen som fältsekreterare behöver du ha minst 8 års arbetslivserfarenhet varav 5 år med socialt arbete med ungdomar. Arbetet kräver även erfarenhet av socialt arbete med ungdomar i riskmiljöer på fältet samt, arbete i utsatt område och erfarenhet av mångkulturellt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning och av dokumentation. Det är även meriterande om du har övrig språkkompetens. En förutsättning för arbetet är goda kunskaper i svenska tal och skrift och B-körkort.

Som person är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Enhetstelefon 072-593 63 98.

Facklig företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

Anställning sker först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Undersköterska till Dalbyhemmet

Dalbyhemmet Känner du att du vill vara del av ett team där samarbete och prestigelöshet är ledorden (på riktigt)? Tycker du att brukarnära arbete är roligt och vill göra verklig skillnad i människors vardag? Då är detta tjänsten för dig! Välkommen att söka tjänsten som undersköterska på natursköna Dalbyhemmet! Hos oss jobbar vi tillsammans! Dalbyhemmet har tidigare genomgått svåra perioder med hög personalomsättning och andra utmaningar. Nulägesbilden... Visa mer
Dalbyhemmet

Känner du att du vill vara del av ett team där samarbete och prestigelöshet är ledorden (på riktigt)? Tycker du att brukarnära arbete är roligt och vill göra verklig skillnad i människors vardag? Då är detta tjänsten för dig!

Välkommen att söka tjänsten som undersköterska på natursköna Dalbyhemmet!

Hos oss jobbar vi tillsammans! Dalbyhemmet har tidigare genomgått svåra perioder med hög personalomsättning och andra utmaningar. Nulägesbilden är en helt annan. Jag som rekryterande chef har tillsammans med personal genomfört stora förändringar i bemötande, rutiner, omvårdnad och patientsäkerhet. Vi kan nu stolt visa upp verksamheten och vill därför rekrytera någon som också vill framåt! Både i sin egen utveckling och med verksamheten i fokus.

På Dalbyhemmet bedriver vi vård inom ramen för äldreomsorgen och vi behöver nu två undersköterskor på Ekbacken, en avdelning där inriktningen är socialpsykiatri.

Våra medarbetare arbetar främst med omvårdnadsarbete och aktiviteter. Genom motiverande samtal och lågaffektivt bemötande hjälper vi våra boende att leva ett aktivt och meningsfullt liv! Personalgruppen på Dalbyhemmet är erfaren, engagerad och mycket kompetent.

Ditt uppdrag
Som undersköterska kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Som undersköterska arbetar du alltid brukarnära och är ansvarig för enskilda brukares vård och omsorg. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarnas individuella behov.

Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Utöver omvårdnadsarbete är det viktigt för oss som verksamhet att ständigt utvecklas. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor. All personal har schemalagd utbildningstid, kontaktmannaskapstid och ombudstid.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete inklusive delegering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiatriska diagnoser. Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt läsförståelse. Har du utbildning i Lifecare och förflyttningsutbildning är det meriterande.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa din kommunikation till mottagaren. Du är flexibel med förmågan att se möjligheter i förändringar och du har en god samarbetsförmåga. Dessutom är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Örnevall, verksamhetschef, 018-727 73 08.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Handläggare i ekonomi till antagning och placering (vikariat)

Ansök    Jun 27    Uppsala kommun    Utbildningshandläggare
Antagning och placering Har du utbildning inom ekonomi och erfarenhet av arbete med utbetalning av verksamhetsersättning samt interkommunal ersättning inom gymnasieskolans verksamhetsområde? Just nu söker vi en ny handläggare till vårt team. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Vår enhet arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden och verkställer beslutade regelverk för antagning och placering av barn och elever inom förskola, grundskol... Visa mer
Antagning och placering

Har du utbildning inom ekonomi och erfarenhet av arbete med utbetalning av verksamhetsersättning samt interkommunal ersättning inom gymnasieskolans verksamhetsområde? Just nu söker vi en ny handläggare till vårt team. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!

Vår enhet arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden och verkställer beslutade regelverk för antagning och placering av barn och elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Inom enheten mottages även nyanlända barn och elever på mottagningen för nyanlända förskola och skola innan skolplacering görs. Enheten hanterar utbetalning av verksamhetsersättningar till alla skolformer samt interkommunal ersättning hanteras mellan kommuner.

Antagning och placering ingår i avdelning Hemkommun inom utbildningsförvaltningen. Vår verksamhet ligger strategiskt samlad tillsammans med andra verksamheter inom Utbildningsförvaltningen samt tillsammans med andra förvaltningar i Stadshuset. Vi arbetar i activity based working (ABW) vilket betyder att många förvaltningar samarbetar om arbetsplatser i olika miljöer beroende på vilken aktivitet som jobbet innebär.

Vi erbjuder ett omväxlande jobb där möjlighet ges att utveckla verksamheten med andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella inom utbildningsförvaltningen inom ramen för den sökandes kompetens och uppdrag. Du kommer att samarbeta med handläggare inom antagning och placering, andra handläggare inom utbildningsförvaltningen samt andra kommuner för att säkerställa underlag för ersättningar.

Ditt uppdrag
Att arbeta på Antagning och placering innebär arbete med skolformernas verksamhetsersättning främst gymnasieskolan. Säkerställa underlag för utbetalning enligt gällande lagstiftning, regelverk och fastställda rutiner. Arbetet innebär även fakturering och utbetalning av interkommunal ersättning för elever i andra kommuner. Du deltar i arbetsplatsmöten inom enheten och samarbetar med alla antagningsgrupper på enheten, andra enheter och avdelningar internt i kommunen samt med andra kommuner. Dessutom kommer du att ha kontinuerlig kontakt med rektorer och huvudmän inom Uppsala kommun men även utanför kommunen för att arbeta med handläggning och utredning av varierande omfattning och komplexitet samt ta fram beslutsunderlag.

I jobbet ingår även att:

• självständigt planera ditt arbete
• arbeta i team med personer inom din grupp
• samarbeta med ekonomistaben.


Din bakgrund
Vi söker dig som har mycket god IT-vana, är utbildad ekonom och har erfarenhet av av arbete med verksamhetsersättning till skolor, ekonomi- /verksamhetsrapporter samt interkommunal ersättning. För att få rätt förutsättningar i rollen ser vi gärna att du har utbildning i IST, regional samverkan, Unit4 eller likvärdiga system. Vi ser det som meriterande att ha arbetat i en politiskt styrd organisation och även arbete med lagen som utgångspunkt. För att lyckas i rollen som handläggare hos oss krävs goda kunskaper i svenska och engelska.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Caroline Sedin, enhetschef, 018-727 19 65.

Facklig företrädare: Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Administratör till Björklinge och Skuttunge skola

Ansök    Jun 28    Uppsala kommun    Studieadministratör
Björklinge skola Är du en organiserad person med gymnasieutbildning inom ekonomi eller administration? Har du erfarenhet av administrativt arbete? Vi söker en administratör som vill vara med och bidra skolan framåt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där din noggrannhet och ditt engagemang värdesätts. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget avser administration av två skolor inom skolområde Björklinge skol... Visa mer
Björklinge skola

Är du en organiserad person med gymnasieutbildning inom ekonomi eller administration? Har du erfarenhet av administrativt arbete? Vi söker en administratör som vill vara med och bidra skolan framåt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där din noggrannhet och ditt engagemang värdesätts. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!

Uppdraget avser administration av två skolor inom skolområde Björklinge skola och Skuttunge skola. Uppdraget fördelas över båda skolorna men skolans administratör har sitt säte i Björklinge skolas lokaler.

Ditt uppdrag
Att arbeta som skoladministratör på Björklinge och Skuttunge skola innebär att ha en central och viktig roll i skolans navigatör. Du arbetar hela tiden i nära samarbete med skolans ledning. Arbetsuppgifterna är mycket varierande vilket kräver stor flexibilitet och förmåga att kunna prioritera. Du möter dagligen elever, pedagoger, vikarier och andra som kommer till eller kontaktar skolan i olika ärenden. I din roll som administratör kommer du arbeta med ekonomi-, elev-, och personaladministration. Det ingår även administration av IT-system såsom Unikum och Skola24. Din roll handlar mycket om att hjälpa andra i deras proffession. Dina arbetstider kommer vara mån-fre 07.00-15.30.

I uppdraget ingår bland annat att arbeta med:

• Schemaläggning
• Korttidsbemanning
• Webredaktör för skolornas hemsidor
• Rapportering av statistik till Statistiska centralbyrån (SCB)
• Inköp av olika slag
• Daglig post- och mailhantering
• Planering av och stöd vid genomförande av skolaktiviteter. Till exempel skolfotografering och avslutningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande med inriktning ekonomi eller administration. Högskoleutbildning inom pedagogik ser vi som meriterande. För att lyckas i rollen som administratör hos oss behöver du ha erfarenhet av administrativt arbete mycket god datorvana och goda IT-kunskaper. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med skoladministration och har arbetat i systemen Unit4, Heroma, IST-Administration, Unikum och Skola24.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Dessutom är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte mint är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lucio Firpo, rektor, 018- 727 78 87.

Facklig företrädare: Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Verksamhetsområdeschef grundskola Uppsala kommun

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola Är du en modig och tydlig chef som trivs med att leda andra chefer? Drivs du av att engagera, utveckla och skapa resultat tillsammans med andra? Har du god erfarenhet av att leda rektorer i deras viktiga uppdrag? Då kan det här jobbet som verksamhetsområdeschef grundskola i Uppsala kommun vara ditt nästa uppdrag! Uppsala är en växande stad. I takt med att vi blir fler ökar även behovet av grundskolor och a... Visa mer
Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola

Är du en modig och tydlig chef som trivs med att leda andra chefer?
Drivs du av att engagera, utveckla och skapa resultat tillsammans med andra? Har du god erfarenhet av att leda rektorer i deras viktiga uppdrag? Då kan det här jobbet som verksamhetsområdeschef grundskola i Uppsala kommun vara ditt nästa uppdrag!

Uppsala är en växande stad. I takt med att vi blir fler ökar även behovet av grundskolor och anpassad grundskola inom kommunen. Sedan 2021 är vi organiserade i fem verksamhetsområden för att både klara att möta en växande befolkning, erbjuda en bra arbetsmiljö och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Avdelning grundskola är en del av utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun som organiserar för förskola, grundskola och gymnasieskola under utbildningsnämnden. Alla i förvaltningen arbetar i ett 0-20 års-perspektiv och utgör en av Sveriges största utbildningsförvaltningar. Avdelning grundskola har cirka 3900 anställda och en omslutning på cirka 2,6 miljarder kronor.

Nu söker vi en verksamhetsområdeschef till område 4 med ansvar för ett antal skolor inom F-6 - välkommen med din ansökan!

Ditt uppdrag
Som verksamhetsområdeschef har du ett samlat ledningsansvar för verksamhetsområdet vilket innefattar verksamhet, medarbetare (rektorer), ekonomi och arbetsmiljö. Du leder och styr verksamheten mot uppsatta mål och ansvarar för att den har ändamålsenliga processer som är väl förankrade hos rektorer, så att verksamheten bedrivs resurseffektivt och med hög kvalitet. Du ansvarar för att omsätta övergripande planer, mål och strategier på ett systematiskt sätt för att utveckla verksamheten. Du har också ett övergripande ansvar för ökad likvärdighet inom grundskolan. Genom ditt ledarskap bidrar du till att motivera medarbetare till utveckling för att uppnå verksamhetens mål för att öka måluppfyllelsen hos eleverna.

Tillsammans med matrisstödet inom HR och ekonomi leder du flera team av rektorer för att skapa förutsättningar för kollegialt lärande, delaktighet inom teamen samt stöttar rektorer utifrån deras individuella behov.

I uppdraget ingår även att samverka med andra avdelningar i förvaltningen och på så sätt bidra till helheten. Du ingår i grundskolans ledningsgrupp och rapporterar till chef kommunal grundskola. Tillsammans med fyra andra verksamhetsområdeschefer arbetar du med ständiga förbättringar, utvecklar innovativa arbetssätt och säkerställer likvärdiga förutsättningar för arbetet utifrån perspektiven kvalité, ekonomi och attraktiv arbetsgivare. Avdelning grundskola har som utvecklingsområden att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för att därigenom höja de pedagogiska resultaten. Inom förvaltningen finns också en strategi för likvärdighet.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund

Vi söker dig som har:

• god erfarenhet som skolledare från den skolform som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
• erfarenhet av att leda chefer inom relevant område
• erfarenhet av att driva skolutveckling och förändringsarbete
• erfarenhet av att bereda politiska ärenden till nämnd eller motsvarande
• högskoleexamen inom det pedagogiska område som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten avslutad rektorsutbildning eller annan relevant ledarskapsutbildning.
• god förmåga att se hela grundskolans uppdrag utifrån från de statliga styrdokumenten, det kommunala uppdraget och grundskolan som en del av Uppsala kommun och region Uppsala
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt god förmåga och erfarenhet av att använda relevanta system och digitala verktyg


Erfarenhet av skolformsövergripande utvecklingsuppdrag är meriterande.

För att trivas och lyckas i uppdraget behöver du ha ett öppet sinne, vara nyfiken, kommunikativ och bygga ditt ledarskap utifrån tillit och goda relationer. Mod, dialog, samarbete och öppenhet är viktiga nyckelord i ledarskapet som vi eftersträvar. Vi söker en engagerad, tydlig och stabil ledare som brinner för ledarskap och att göra skillnad. Du är van vid att arbeta strategiskt och resultatinriktat utifrån ett helhetsperspektiv. Du förstår givetvis ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Inom Uppsala kommun arbetar vi tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Det skapar gemenskap och delaktighet med kommuninvånarna, platsen och regionen. Vi tar ansvar för att det ska vara bra att leva, verka och vistas i Uppsala. Det är behoven som vägleder hur vi agerar, prioriterar och bygger för framtiden. För oss är det viktigt att du delar vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande.

Uppsala kommuns värdegrund (film) (https://www.youtube.com/watch?v=gCfeG-HcmxE)

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Erik Ojala, chef kommunal grundskola, 018-727 27 97
Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83

Fackliga företrädare:
Sveriges skolledare: Johanna Wallin, 018-727 63 21

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Speciallärare till lärlingsutbildningen på Ellen Fries gymnasium

Ellen Fries gymnasium Vi söker en engagerad och kvalificerad speciallärare till vårt gymnasium! Har du lärarlegitimation och erfarenhet av olika modeller för kartläggning av elevers behov? Vill du vara en del av en dynamisk och stöttande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra en verklig skillnad? Då är det dig vi söker! Skolan arbetar undersökande med flexibilitet och variation i undervisningen för att möta elevernas olika vägar för lärande och utv... Visa mer
Ellen Fries gymnasium

Vi söker en engagerad och kvalificerad speciallärare till vårt gymnasium! Har du lärarlegitimation och erfarenhet av olika modeller för kartläggning av elevers behov? Vill du vara en del av en dynamisk och stöttande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra en verklig skillnad? Då är det dig vi söker!

Skolan arbetar undersökande med flexibilitet och variation i undervisningen för att möta elevernas olika vägar för lärande och utveckling. Ellen Fries gymnasium präglas av en nyfikenhet på elevens lärandeprocess och vetskapen om att samarbete med elever och kollegor och ledning är det bästa sättet att öka elevernas kunskaper. Vi är en skola som startade hösten 2020 som är i en spännande utvecklingsfas. På skolan finns Ekonomiprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Introduktionsprogram (IMA och IMY), Lärlingsutbildningar (BA, BF, FS, FT, HT och RL) och Samhällsprogrammet.

Ditt uppdrag
Du kommer arbeta med Uppsala kommuns ca 180 gymnasiala lärlingar som går 6 olika yrkesutbildningar. I dina arbetsuppgifter ingår kartläggningar, utredningar och löpande arbete med åtgärdsprogram. I rollen som speciallärare kommer du även att ge stöd och undervisa i och utanför klassrummet och söka tilläggsbelopp. Du kommer även ingå i lärlings- och skolans elevhälsoteam (EHT).

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i något av grundämnena, svenska, matematik eller engelska. För att lyckas i din roll som speciallärare hos oss behöver du ha erfarenhet av arbete med åtgärdsprogram och ha kunskap om olika modeller för kartläggning. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete i gymnasieskola och kunskap inom systemen Prorenata och Unikum. Vi ser även speciallärarexamen som meriterande.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.
Sist men inte minst har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lena Sahlin, programrektor, 018-727 95 50.

Facklig företrädare: Sveriges lärare Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Gymnasielärare i engelska och spanska till Celsiusskolan

Celsiusskolan Har du en lärarutbildning med behörighet för gymnasieskolan i engelska och spanska? Vi letar efter en engagerad lärare som vill inspirera och motivera våra gymnasieelever i deras språkstudier. Bli en del av vårt team och bidra till att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden! Varmt välkommen med din ansökan! Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium och en av de stora kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Vi har ... Visa mer
Celsiusskolan

Har du en lärarutbildning med behörighet för gymnasieskolan i engelska och spanska? Vi letar efter en engagerad lärare som vill inspirera och motivera våra gymnasieelever i deras språkstudier. Bli en del av vårt team och bidra till att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden! Varmt välkommen med din ansökan!

Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium och en av de stora kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Vi har cirka 1045 inskrivna elever på något av våra fyra program; ekonomiprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet. Vårt mål är att alla elever ska uppnå examen efter sina studier hos oss.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att planera och bedriva undervisning i engelska och spanska samt vara med och utveckla undervisningen i dessa ämnen. Du ska vara trygg i ditt ledarskap och kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Eftersom många av våra elever lägger mycket tid på sina idrotter är det viktigt att lektionstiden används effektivt och att examinationer sker i klassrummet. Du kommer att tillhöra ett programlag som tillsammans samverkar för att utveckla undervisningen och programmet. I tjänsten ingår även mentorskap. Celsiusskolan är en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) -partnerskola vilket medför att vi tar emot många VFU-studenter. Det betyder att du förväntas ta emot en till två lärarstudenter per läsår.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet mot gymnasieskolan i engelska och spanska. Att ha undervisat i ämnena engelska eller spanska på gymnasiet ser vi som meriterande. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att anpassa undervisningen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). För att lyckas i din roll som språklärare hos oss är det fördelaktigt om du har arbetat i lärplattformen Unikum och har kunskaper i Officepaketet. Tjänsten kräver även att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser det även som meriterande om du har Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)-handledarutbildning.

Som person har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Sist men inte minst är du bra på att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Kim Broo, programrektor, 018-727 28 28.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Andrea Nerenberg, 018-27 28 19.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i årskurs 2 till Ångelstaskolan (Vikariat)

Ångelstaskolan Har du en lärarlegitimation och en passion för att skapa en stimulerande lärandemiljö för elever? Vi söker just nu en dedikerad vikarierande lärare till årskurs 2. Hos oss får du möjligheten att bidra till elevernas utveckling i en positiv och stödjande atmosfär. Bli en del av vårt engagerade team. Vi ser fram emot din ansökan! Ångelstaskolan är en F-5 skola med ca 334 elever som är fördelade på 12 klasser (två parallell från F-5). Ånge... Visa mer
Ångelstaskolan

Har du en lärarlegitimation och en passion för att skapa en stimulerande lärandemiljö för elever? Vi söker just nu en dedikerad vikarierande lärare till årskurs 2. Hos oss får du möjligheten att bidra till elevernas utveckling i en positiv och stödjande atmosfär. Bli en del av vårt engagerade team. Vi ser fram emot din ansökan!

Ångelstaskolan är en F-5 skola med ca 334 elever som är fördelade på 12 klasser (två parallell från F-5). Ångelstaskolan har ett fritidshem med ca 200 elever. Skolan har en stabil personalgrupp som skapar trygghet och stabilitet i skolan.

Ditt uppdrag
Som lärare i denna tjänst undervisar du i alla ämnen förutom idrott och musik i åk 2. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.

Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Erfarenhet av arbete med elever med olika svårigheter är meriterande. För att lyckas i rollen som lärare i årskurs 2 behöver du ha god kännedom om skolans styrdokument och grundskolans läroplan samt kunskaper om elevers olika utmaningar och behov. Tjänsten kräver även att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv och har en god ledarskapsförmåga. Vidare tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Sist men inte minst är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Eva Wiman, rektor, 018-727 69 76.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Nätverkstekniker

Ansök    Jun 27    Uppsala kommun    Nätverkstekniker
IT-Infrastruktur plattform Just nu söker vi på it-infrastrukturenheten dig som vill arbeta som nätverkstekniker. Har du högskoleutbildning eller motsvarande förvärvade kunskaper inom området? Här får du möjlighet att arbeta i ett team som förvaltar och utvecklar kommunens omfattande it-nät som sträcker sig över hela kommunen med verksamhet på mer än 450 platser. Låter detta som ett arbete som passar dig? Välkommen med din ansökan redan idag! It-infras... Visa mer
IT-Infrastruktur plattform

Just nu söker vi på it-infrastrukturenheten dig som vill arbeta som nätverkstekniker. Har du högskoleutbildning eller motsvarande förvärvade kunskaper inom området? Här får du möjlighet att arbeta i ett team som förvaltar och utvecklar kommunens omfattande it-nät som sträcker sig över hela kommunen med verksamhet på mer än 450 platser. Låter detta som ett arbete som passar dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

It-infrastrukturenheten på Uppsala kommuns it-stab levererar hela grunden för it och digitalisering i kommunen. Inom enheten ryms serverdrift, datanät, databaser, hantering av mobila enheter och alla persondatorer i kommunen samt andra linjens it-support. Tjänsten tillhör infrastrukturenheten som består av cirka 80 medarbetare, som är del av kommunens it-stab på totalt 160 medarbetare som i sin tur tillhör Kommunledningskontoret.

Ditt uppdrag
Som erfaren nätverkstekniker kommer du att ha varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i en storskalig driftmiljö. I tjänsten kommer du att arbeta både proaktivt med att utveckla befintliga nät, verktyg och metoder samt reaktivt med att lösa incidenter. Du kommer att få möjlighet att arbeta i en kreativ miljö tillsammans med kompetenta kollegor, där du genom ditt arbete bidrar till att stödja kommunens kärnverksamhet. Även en beredskapsvecka per kvartal kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande förvärvade kunskaper inom området. Det är även meriterande med relevant teknisk certifiering till exempel: Cisco Certified Network Professional (CCNP) eller Cisco certifiering (CCNA). För att lyckas i din roll som nätverkstekniker behöver du ha aktuell erfarenhet av att arbeta med drift, underhåll, konfiguration och installation av stora nätverksmiljöer och besitta kunskaper i domännamnssystemet (DNS). Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av checkpoint och kunskaper i Infoblox. Rollen kräver även att du har erfarenhet av arbete med brandväggsmiljöer samt erfarenhet av Cisco routing/switching. Tjänsten kräver även att du har B-körkort.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du även bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Mats Birgersson, gruppchef, 018-727 19 49.

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12 Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Uppsala Konsert & Kongress söker marknads- och försäljningschef

Ansök    Jun 27    Uppsala kommun    Marknadschef
Uppsala Konsert & Kongress AB Älskar du möten och musik? Är du en driven ledare med passion för marknadsföring och försäljning? Drivs du av att utveckla potentialen i dina medarbetare? Uppsala Konsert & Kongress söker en driven och strategisk marknads- och försäljningschef som vill vara med och utveckla Uppsala Konsert & Kongress. I denna roll har du det övergripande ansvaret för marknadsföring och försäljning av våra evenemang och konferenser och spel... Visa mer
Uppsala Konsert & Kongress AB

Älskar du möten och musik? Är du en driven ledare med passion för marknadsföring och försäljning? Drivs du av att utveckla potentialen i dina medarbetare?

Uppsala Konsert & Kongress söker en driven och strategisk marknads- och försäljningschef som vill vara med och utveckla Uppsala Konsert & Kongress. I denna roll har du det övergripande ansvaret för marknadsföring och försäljning av våra evenemang och konferenser och spelar en nyckelroll i vår positionering på marknaden.

Vi erbjuder en spännande arbetsplats där affärsmässighet, kvalitet och flexibilitet är nyckelord. Tillsammans ser vi till att alla känner sig välkomna hos oss - lika välkomna!

Sedan invigningen 2007 har Uppsala Konsert & Kongress blivit en uppskattad och framgångsrik mötesplats för kultur och möten. Ett levande konsert- och kongresshus beläget i en snabbt växande region där kreativitet, kultur och inspiration, forskning och företagande frodas.

UKK verkar inom de två verksamhetsbenen kultur och möten. Utöver det finns restaurang i egen regi. Här arbetar cirka 60 tillsvidareanställda och 200 timanställda och företaget har en omsättning på cirka 100 miljoner kronor.

Vi strävar efter att arbeta kostnads- och resurseffektivt, flexibelt och transparent i en organisation som drivs av kreativa idéer, smarta lösningar och stort engagemang. Verksamheten präglas av stark utvecklingsvilja och att vilja vara en samtidsrelevant aktör som stärker stadens attraktivitet för såväl invånare som omvärlden. En plats där alla är välkomna. Lika välkomna.

Läs mer om UKK här! (https://www.ukk.se/)

Ditt uppdrag
Som marknads- och försäljningschef leder och utvecklar du avdelningarna Marknad samt Möten & Event med ansvar för bolagets övergripande varumärkesarbete och positioneringsstrategier. Affärsområdet innefattar kulturverksamhetens marknadsföring och biljettförsäljning och mötesverksamhetens försäljning av konferenser, events, möten och liknande. Du ansvarar för att vidareutveckla marknads- och kommunikationsarbetet i syfte att öka försäljningen och gäst- och kundnöjdheten.

Du har ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Din ledning av avdelningarnas medarbetare är viktig, där medarbetarnas välmående, kompetensutveckling och medskapande är avgörande för en god långsiktig resultatutveckling. Du ansvarar även för bolagets internkommunikation.

Du är en viktig och synlig representant för bolaget i relevanta affärs- och branschsammanhang lokalt, regionalt och nationellt där du utvecklar bolaget som en närvarande och god partner.

Du rapporterar till vd/konstnärlig ledare och ingår i bolagets ledningsgrupp.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen behöver du ha:

• gedigen erfarenhet som chef inom branschen (som inkluderar personal- och ekonomiansvar)
• stort och relevant nätverk inom kultur-, mötes- och besöksnäring som bidrar till resultatutveckling för bolaget
• god ekonomisk förståelse
• god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt


Det är meriterande om du har:

• erfarenhet av B2B-försäljning
• högskoleutbildning eller motsvarande relevant utbildning


Vi söker dig som arbetar affärsmässigt och resultatinriktat med ett starkt eget driv. Du har en väl utvecklad kreativ och strategisk förmåga och arbetar därför strukturerat, uthålligt och vill vara med och påverka. Du är samtidigt en ledare som har förmågan att stötta och utveckla dina medarbetare och deras kompetens. Du leder dina medarbetare genom ett positivt och coachande ledarskap och bygger aktivt välfungerande team. För att trivas hos oss behöver du vara prestigelös och tycka om högt tempo, korta beslutsvägar och uppskatta en framåtblickande miljö. Du uppskattar att representera bolaget mot omvärlden och att driva försäljning för att uppnå goda resultat.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:

• Henrik Lillsjö, vd/konstnärlig ledare på mail [email protected]
• Hans Röllgårdh, HR-specialist Uppsala kommun på telefon 018-727 22 83 eller på mail [email protected].


Under perioden 1/7-2/8 kan det vara svårare att få tag på någon av oss men maila gärna i så fall så ringer vi upp så fort vi har möjlighet.

Sista ansökningsdag är 2024-08-11 men urval sker löpande, ansök därför gärna så snart som möjligt. Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 33 och 34.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Mer information om vår organisation hittar du på ukk.se (https://www.ukk.se/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Projektledare till fastighetsstaben

Fastighetsstaben Vill du vara med och utveckla och bygga Uppsala kommuns samhällsfastigheter? Har du relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet? Vi söker just nu efter en ny projektledare med erfarenhet av lokalförsörjning. Vi ser fram emot din ansökan! Enhet lokalförsörjning har det samlade ansvaret för att planera och effektuera all social infrastruktur, ex skolor, förskolor, boenden, idrottslokaler och brandstationer. Nu söker... Visa mer
Fastighetsstaben

Vill du vara med och utveckla och bygga Uppsala kommuns samhällsfastigheter? Har du relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet? Vi söker just nu efter en ny projektledare med erfarenhet av lokalförsörjning. Vi ser fram emot din ansökan!

Enhet lokalförsörjning har det samlade ansvaret för att planera och effektuera all social infrastruktur, ex skolor, förskolor, boenden, idrottslokaler och brandstationer.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Uppsala! Den här tjänsten kommer vara särskilt riktad mot bostadsprojekt, så som Särskilt boende för äldre (SÄBO) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/jobba-hos-oss/)

Ditt uppdrag
Som projektledare på stab fastighet är du ansvarig för att bevaka och kravställa kommunens intressen vid nyproduktion, större lokalförändringar i befintliga inhyrningar och lokalanpassning i nya inhyrningar. Du bevakar detta genom att följa upp tid, ekonomi och kvalité. Du kommer vara en aktiv part mot dem kommunala bolagen eller mot externa bolag. Nämndernas lokalförsörjningsplaner utgör grunden för uppdraget.

I det här uppdraget kommer du vara ansvarig för att ta fram beställningsunderlag, så som funktionsprogram, som säkerställer att aktuell verksamhet kan bedrivas i hyresobjektet. Du kommer också vara en aktiv part gällande utveckling av lokalerna och dess ändamålsenlighet i samarbetet med medarbetare inom verksamheterna samt i arbetet med att säkerställa att stabens planeringsunderlag är realiserbara. Du kommer även vara föredragande i förvaltningarnas ledningsgrupper och i nämnder och du behöver vara väl införstådd i stabens grunduppdrag och aktivt arbeta för att leverera enligt detta.

Arbetsuppgifterna innefattar också:

• utformning av lokaler och/eller bostäder i samarbete med avdelnings- och verksamhetschefer eller av denna utsedda representant
• analyser och bedömningar gällande verksamheternas lokalbehov och viljeriktning
• omsätta de lokalstrategiska lokalförsörjningsplanerna till handling
• framtagande och revidering av nämndernas funktionsprogram
• framtagande av rumsfunktionsprogram
• framtagande av upphandlingsdokumentation.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Har du utbildning inom projektledning, byggprojektledning, juridik eller samhällsbyggnad är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomiskt ansvar och strategisk lokalplanering samt har kunskaper i projektledning. Det är också en fördel om du har erfarenhet av och kunskap i upphandling och har arbetat med lagen om offentlig upphandling (LOU). För att lyckas i rollen är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket och kunskap i att författa text på kanslisvenska. Det är också ett krav att du behärskar Microsoft 365 (Word, Excel med flera) och att du har B-körkort. Sist ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av bostadsförsörjning inom till exempel SÄBO eller LSS samt har kunskaper i fastighetssystem.

Som person har du förmågan till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har förståelse för ekonomi i balans och hur beslut påverkar kommunens ekonomi. Du har god samarbetsförmåga och kan relatera till din omgivning på ett professionellt och tydligt sätt. Vidare är du ansvarsfull och driver ditt arbete framåt för att nå resultat.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Bolinder, gruppchef, 018-727 44 46.

Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i Matte och NO till Almunge skola

Ansök    Jun 26    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Almunge skola Har du svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och NO-ämnen i årskurs 7-9? Vill du jobba i ett nära samarbete med dina kollegor i ett grundskoleperspektiv? Varmt välkommen med din ansökan! Almunge skola är en trivsam skola på landet nära staden. Skolan präglas av en professionell och vänlig atmosfär med 540 elever från förskoleklass till årskurs 9 och cirka 60 medarbetare. Vi har tillgång till ändamålsenliga loka... Visa mer
Almunge skola

Har du svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och NO-ämnen i årskurs 7-9? Vill du jobba i ett nära samarbete med dina kollegor i ett grundskoleperspektiv? Varmt välkommen med din ansökan!

Almunge skola är en trivsam skola på landet nära staden. Skolan präglas av en professionell och vänlig atmosfär med 540 elever från förskoleklass till årskurs 9 och cirka 60 medarbetare. Vi har tillgång till ändamålsenliga lokaler, ett välsorterat skolbibliotek och en stor sporthall med undervisningsbassäng samt en närmiljö som möjliggör många olika aktiviteter under alla årstider.

Ett internationellt perspektiv har länge varit en del av vår verksamhet genom de olika utbytesprojekt vi deltar i inom Erasmus+ programmet. Vi utgår också från kooperativt lärande som grund för att skapa en samarbetande lärmiljö. För oss på Almunge skola är elevernas trygghet och trivsel lika viktig som utvecklingen mot kunskapskraven. Som medarbetare på Almunge skola är du delaktig i en skola som skapar goda förutsättningar för lärande.

Ditt uppdrag
Som lärare i matematik och NO-ämnen kommer du att i samarbete med övriga ämneskollegor i arbetslag för årskurserna 7-9, planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vi utgår från ett delat mentorskap vilket innebär att du kommer att samarbeta med dina kollegor kring elevgruppen i den årskurs du undervisar. Möjlighet att genomföra ämnesövergripande projekt tillsammans med övriga kollegor finns. Vidare kommer du att samarbeta med skolans övriga personal och delta i vårt gemensamma utvecklingsarbete i ett årskurs F-9 perspektiv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och NO-ämnen. För att lyckas i rollen som lärare hos oss krävs erfarenhet av undervisning i grundskolans högre årskurser och god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kooperativt lärande i undervisningen. Vidare kräver tjänsten att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket och IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du bra på att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bodil Eriksson, rektor, 017-427 00 24.

Facklig företrädare: Sveriges Lärare, Nadia Wågnert, 017-427 00 38.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Teknisk förvaltare

Ansök    Jun 27    Uppsala kommun    Fastighetsförvaltare
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB Är du intresserad av att arbeta med olika typer av fastigheter och uppdrag inom teknisk förvaltning? Vi är ett tajt gäng på Uppsala arenor och fastigheter som tillsammans förvaltar fastigheter för bolagets och kommunens bästa. Att främja folkhälsan och utveckla Uppsala till en attraktiv plats är ett av våra uppdrag från kommunen. Välkommen med din ansökan till oss på Uppsala arenor och fastigheter! Hos oss finns... Visa mer
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Är du intresserad av att arbeta med olika typer av fastigheter och uppdrag inom teknisk förvaltning? Vi är ett tajt gäng på Uppsala arenor och fastigheter som tillsammans förvaltar fastigheter för bolagets och kommunens bästa. Att främja folkhälsan och utveckla Uppsala till en attraktiv plats är ett av våra uppdrag från kommunen. Välkommen med din ansökan till oss på Uppsala arenor och fastigheter!

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, våra idrottsföreningar och deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (https://arenorochfastigheter.uppsala.se/)


Ditt uppdrag
Som teknisk förvaltare hos Uppsala arenor och fastigheter kommer du dagligen att komma i kontakt med olika typer av fastigheter. Med en innovativ inställning ser du till att hålla fastigheterna energieffektiva och hållbara, med hjälp av underhållsplaner och löpande underhåll. Som beställare kommer du att arbeta nära underentreprenörer. Därför är det en merit om du har erfarenhet av ekonomiarbete, exempelvis framtagande av budget, offerter samt att vara samordnare/projektledare i mindre projekt. Du kommer också att ha regelbundna avstämningar med fastighetsförvaltare, specialister och andra arbetsgrupper i ditt arbete.

Du kommer att ansvara för att förvalta och ta hand om våra fastigheter tillsammans med kollegorna i bolaget.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet inom områdena fastighet, fastighetsteknik eller energi. Har du även erfarenhet av förvaltning eller upphandling och roller som projektledare eller platschef är det meriterande, precis som annan relevant yrkesutbildning.

Vidare behöver du ha B-körkort, god svenska i tal och skrift samt god datorvana vid att arbeta i olika system. Har du kunskaper i engelska i tal och skrift och inom upphandling är det meriterande.

Som person är du analytisk, bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du är kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Daniel Hillstam, Enhetschef Teknik, 018-727 47 17
Mikael Malm, AO Chef Drift/Teknik, 018-727 13 86

Facklig företrädare:
Vision, Helena Nordling, 018 727 0276
Ledarna, 0200-871111
Akademikerförbundet SSR, 08-617 44 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta kommunens kontaktcenter 018-727 00 00

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Vi är ett kommunägt bolag som bildades 1 september 2021 genom sammanslagning av flera bolag och förvaltningsenheter, och vi är verksamma inom fastighetsbranschen och besöksnäringen i Uppsala. Bolaget äger, förvaltar, bygger och utvecklar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välkända och välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält samt Uppsala konsert och kongress och Stadshuset.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i årskurs 4-6 till Knutby skola

Ansök    Jun 25    Uppsala kommun    Grundlärare, 4-6
Knutby skola Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6? Just nu söker vi en ny mentor till elever i årskurs 4. Vi strävar efter kollegialt lärande och samarbetar nära med varandra. Vill du vara med och arbetar för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar? Varmt välkommen med din ansökan! Knutby skola är en liten F-6 skola som ligger mitt i byn med cirka 145 elever. Vi arbetar med natur... Visa mer
Knutby skola

Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6? Just nu söker vi en ny mentor till elever i årskurs 4. Vi strävar efter kollegialt lärande och samarbetar nära med varandra. Vill du vara med och arbetar för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar? Varmt välkommen med din ansökan!

Knutby skola är en liten F-6 skola som ligger mitt i byn med cirka 145 elever. Vi arbetar med naturen nära och kan bedriva meningsfull utomhusundervisning. Vi har länge jobbat intensivt för att utveckla verksamheten såväl inom digitalisering som utifrån tillgängliga lärmiljöer.
Hos oss har vi behöriga och engagerade lärare vilket resulterat i låg personalomsättning.

Tjänsten är på mellanstadiet där det finns ett stabilt arbetslag där även skolans utvecklingslärare ingår. Du är mentor och till din hjälp finns förutom ditt arbetslag även en utbildad speciallärare och klassresurser. Vi arbetar en del med gemensamma projekt för att öka kamratandan och säkerställa att vi har en gemensam värdegrund över klassgränserna. Skolan arbetar också med äventyrspedagogik som bygger på lust, samarbete och nyfikenhet för att nå fram till kunskap.

Ditt uppdrag
Som lärare i denna tjänst är du mentor i klass 4. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.

Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med tillgängliga lärmiljöer samt kunskap om digitala läromedel och smartboards. För att lyckas i din roll som lärare hos oss behöver du ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan och ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du även har IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Sist men inte minst har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sofi Lundvall, 018-727 02 10.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Verksamhetsanalytiker

Ansök    Jun 24    Uppsala kommun    Verksamhetsanalytiker
Trafikplanering och mobilitet Älskar du siffror och brinner för att analysera och bearbeta olika data? Motiveras du av att ha stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och få bidra till ett hållbart samhälle? Då kan det här vara tjänsten för dig! På enheten trafikplanering och mobilitet arbetar 12 engagerade medarbetare. Vi är en del av avdelning gata, park, natur på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har ansvar för både kort- och långsiktiga planeringsfråg... Visa mer
Trafikplanering och mobilitet

Älskar du siffror och brinner för att analysera och bearbeta olika data? Motiveras du av att ha stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och få bidra till ett hållbart samhälle? Då kan det här vara tjänsten för dig!

På enheten trafikplanering och mobilitet arbetar 12 engagerade medarbetare. Vi är en del av avdelning gata, park, natur på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har ansvar för både kort- och långsiktiga planeringsfrågor kring allmän plats, framförallt rörande hållbar mobilitet, trafiksystem och infrastruktur. Vi tar fram och realiserar handlingsplaner inom området utifrån tagna politiska beslut, vi följer upp och utvärderar. Vårt ansvarsområde medför mycket utåtriktad verksamhet, både mot medborgare och näringsliv.

Ditt uppdrag
Som medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar du med att skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter. Arbetsuppgifterna sträcker sig från tidiga skeden i planeringen till genomförande- och driftskeden, från metodstöd till genomförande.

Ditt huvudområde är att arbeta fram faktabaserade beslutsunderlag, genomföra analyser och dra slutsatser som stöttar verksamhetens uppdrag inom området trafik, mobilitet och hållbart resande. Du ansvarar för trafikmätningar och andra trafikrelaterade mätningar och undersökningar, så som dubbdäcksmätningar, resvaneundersökningar och olycksstatistik. Du ansvarar även för upphandling inom området och är förvaltningens kontaktperson både internt och externt för dessa frågor. Du samverkar med andra kommuner, myndigheter, universitet och organisationer och ingår i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.

Du ingår även i arbetet med att förvalta och utveckla kommunens trafikmodeller och trafikprognoser tillsammans med andra delar av förvaltningen. För rollen är det av stor vikt att ha en god förståelse för hur trafikdata ska användas på både detalj- och systemnivå i underlag till systempåverkande beslut. Du ansvarar både för att förvalta men även att utveckla trafikmätningsområdet för att möta framtidens behov inom områden så som nya metoder för datainsamling, digitalisering och utvecklandet av GIS som arbetssätt.

Du är väl medveten om trafikfrågornas betydelse för såväl invånare, näringsliv och besökare och du lägger fokus på medveten kommunikation och dialog med såväl interna som externa aktörer. Du kommer ha mycket kontakt med andra delar inom förvaltningen.

Det ingår i arbetsuppgifterna att skriva fram underlag till politiska beslut, svara på remissyttranden och att delta i samråd med medborgare. Att svara på frågor från medborgare är en viktig del av arbetsuppgifterna, likväl som att hålla presentationer. Här får du leda och vara delaktig i många olika projekt där du kan påverka här och nu men också framtiden. Arbetsuppgifterna kräver kompromissvilja och helhetsförståelse för trafik- och samhällsplanering och ett stort intresse för dessa frågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som som har universitets-/högskoleutbildning inom till exempel nationalekonomi och statistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du behöver ha erfarenhet av att hantera stora datamängder och sammanställa analytiska kunskapsunderlag och presentationsmaterial. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet hos statlig, kommunal eller privat arbetsgivare inom område där trafikfrågorna varit tydligt integrerade i helhetsuppdraget och har på egen hand ansvarat för kvalificerade utredningsuppdrag, statistikbearbetning och av att presentera information på ett pedagogiskt sätt. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i en stor och komplex organisation, gärna i en politiskt styrd organisation, såsom kommun eller region/landsting.

Det är meriterande om du har erfarenhet av trafiksäkerhet och kommunal trafikplanering. Det är också meriterande om du arbetat med trafikolycksanalys, databasen Strada och resvaneundersökningar. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av modellverktygen SAMPERS, Lutrans, CAPCAL, Buller väg och programvaror som VISUM, EMME, och VISSIM.

Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och god förmåga att läsa och tala engelska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel eller motsvarande program och det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta i något GIS-system. Vi ser gärna att du också har kunskap och erfarenhet av att upphandla och leda konsulttjänster.

Som person är du analytisk och är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv samt tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: enhetschef Ingrid Lembke von Schéele, 018-727 54 36, (semester vecka 26-28 och vecka 31-33).

Fackliga företrädare:
Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Gymnasielärare i matematik till Rosedalsgymnasiet (vikariat)

Rosedalsgymnasiet Vill du arbeta som lärare i matematik på en gymnasieskola där det finns ett stort engagemang hos elever och personal? Vi söker just nu efter en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik på gymnasiet. Hos oss samarbetar vi inom arbetslag för att utveckla undervisningen och främja elevernas lärande. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Rosedalsgymnasiet är beläget nära Biomedicinskt centrum i en expansiv d... Visa mer
Rosedalsgymnasiet

Vill du arbeta som lärare i matematik på en gymnasieskola där det finns ett stort engagemang hos elever och personal? Vi söker just nu efter en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik på gymnasiet. Hos oss samarbetar vi inom arbetslag för att utveckla undervisningen och främja elevernas lärande. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Rosedalsgymnasiet är beläget nära Biomedicinskt centrum i en expansiv del av staden. Gymnasieskolan. Skolan har idag ca 900 elever fördelade på tre program: naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammet.

Ditt uppdrag
Som gymnasielärare i matematik ingår det att undervisa på olika program och utföra sedvanliga arbetsuppgifter. Tjänsten innefattar mentorskap. Arbetet innebär dessutom kollegialt samarbete med skolans olika professioner, både inom arbetslag och ämnesgrupper.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimera lärare med behörighet för undervisning i matematik på gymnasiet. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen. Du har stort fokus på elevernas lärande och att alla ska nå målen och bli utmanade i sitt lärande. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av att ha arbetat som lärare i matematik på gymnasiet. För att lyckas i din roll som gymnasielärare hos oss behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket.


Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst har du även en god ledarskapsförmåga.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jeanette Fry, rektor, 018-727 33 31.

Facklig företrädare: Sveriges Lärare, Lokalombud, Christoffer Gille, 076 695 10 94.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Digitaliseringsledare till Uppsala arenor och fastigheter

Ansök    Jun 24    Uppsala kommun    IT-strateg
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB Är du kreativ, initiativrik och en stjärna inom digitalisering? Vi tror att genom att vara digitalt framåtlutade kan vi möjliggöra innovation, skapa nya affärsmodeller och bli mer effektiva men vi behöver dig som kan ta oss till nästa digitala nivå! Uppsala arenor och fastigheter AB bildades 2021 och är ett expansivt kommunalt bolag som arbetar för att skapa levande mötesplatser och främja Uppsala som en attrakt... Visa mer
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Är du kreativ, initiativrik och en stjärna inom digitalisering? Vi tror att genom att vara digitalt framåtlutade kan vi möjliggöra innovation, skapa nya affärsmodeller och bli mer effektiva men vi behöver dig som kan ta oss till nästa digitala nivå!

Uppsala arenor och fastigheter AB bildades 2021 och är ett expansivt kommunalt bolag som arbetar för att skapa levande mötesplatser och främja Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och bo i. Vi är dedikerade till att främja folkhälsa och utveckla staden som en ledande evenemangsdestination och vill vara en modern och proaktiv arbetsgivare som ligger före inför framtida behov. Vi arbetar i en hybrid, aktivitets- och tillitsbaserat miljö.

Ditt uppdrag
Som digitaliseringsledare hos oss kommer du att ha övergripande ansvar för bolagets digitaliseringsfrågor vilket innebär att leda, inspirera, samordna och engagera hela bolaget till ett digitalt utvecklingsfokus. Med ditt pedagogiska förhållningssätt kommer du att guida oss både operativt via projektledning och i strategiska planer till att skapa största möjliga nytta för våra kunder, medarbetare och verksamheter.
Ditt ansvarsområde är brett och kommer att omfatta allt från att förstå, beskriva och hålla ihop digitaliseringens roll i verksamheternas utvecklingsprojekt till att föreslå och driva innovativa initiativ för att förbättra exempelvis våra arbetssätt, processer och/ eller digitala verktyg. Som vår digitaliseringsledare kommer du vara den som utmanar, välkomnar nytänkande och driver innovation.

Några konkreta exempel på uppgifter som väntar är att:

• omvärldsbevaka, analysera och föreslå utvecklingsprojekt avseende IT, verksamhetsutveckling och innovation genom att identifiera tillämpningsområden för nya teknologier
• ansvara för strategiska planer och mål i affärsplan
• ta fram beslutsunderlag, presentationsmaterial och kravhantering
• projektleda utveckling inom ramen för digitalisering, IT och verksamhetsutveckling
• utvärdera våra digitaliseringsprojekt för att säkerställa att de levererar ekonomisk och kvalitativ nytta
• samordna avvecklingen av system från bolagsfusionen tillsammans med ansvariga verksamheter
• tillsammans med kollegor implementera och utveckla modeller för projektledning och utvecklingsarbete

Din bakgrund
Vi letar efter dig som är redo att ta steget in i rollen som vår digitaliseringsledare och göra verklig skillnad. För att lyckas i denna spännande position ser vi att du har en relevant treårig akademisk utbildning, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Dessutom krävs det att du har genomfört antingen en projektledar- eller förändringsledarutbildning, alternativt har kunskap om processmetodik.

Vi tror att dina erfarenheter är nyckeln till framgång i rollen varför du måste ha gedigen erfarenhet:

• inom projektledning och strategisk planering
• av att ta fram beslutsunderlag och formulera tydliga mål och effektmål
• av förändringsledning och att leda workshops

Vi ser det som en fördel att du:

• har erfarenhet av kravställning i upphandling
• har kunskaper om LOU
• är van att estimera affärsnytta med hjälp av ROI
• har arbetat med resurseffektivisering
• har erfarenhet från eller kunskap om exempelvis fastighetsbranschen, drift, teknik eller arena management
• har kunskaper om arkivlagstiftning
• har kunskap om informationssäkerhet, IT-säkerhet och NIS2-direktive

För att lyckas i rollen måste du vara initiativtagande och kreativ. Du har förmåga att driva och implementera idéer med gott resultat eftersom du är pedagogisk och har förståelse för olika inlärningsstilar. Du upplevs som smidig att samarbeta med och är skicklig på att skapa och utveckla arbetsrelationer. Slutligen måste du vara välorganiserad och ha förmåga att prioritera uppgifter på ett effektivt sätt. I denna roll är det i slutändan din personlighet och dina egenskaper som kommer att göra skillnaden.
Om du känner igen dig i vår beskrivning och är redo att anta utmaningen ser vi fram emot din ansökan!

Vi erbjuder:

• en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och driva förändring
• utmanande och varierande arbetsuppgifter
• stor möjlighet till personlig och professionell utveckling

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fanny Rosling, Stabs- och HRchef, 018-726 1378.

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Britt Pedersen, HR-specialist, 018-727 67 12.

Fackliga företrädare: Vision, Helena Nordling, 018 727 0276.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Vi är ett kommunägt bolag som bildades 1 september 2021 genom sammanslagning av flera bolag och förvaltningsenheter, och vi är verksamma inom fastighetsbranschen och besöksnäringen i Uppsala. Bolaget äger, förvaltar, bygger och utvecklar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välkända och välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält samt Uppsala konsert och kongress och Stadshuset.

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, våra idrottsföreningar och deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Mer information om vårt bolag hittar du på Uppsala arenor och fastigheter (https://https//arenorochfastigheter.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Servicetekniker till enhet gata - Uppsala kommun

Enhet gata Har du gymnasieutbildning inom el eller relevant erfarenhet från elbranschen? Då kan du vara den vi söker till vårt team! Vi erbjuder en trygg arbetsplats med varierande arbetsuppgifter som är utvecklande och utmanande och där du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor. I den här rollen har du hela Uppsala som din arbetsplats! Enheten gata ansvarar för drift- och underhåll och är med i utvecklingen av kommunens gator, cykelvägar och ... Visa mer
Enhet gata

Har du gymnasieutbildning inom el eller relevant erfarenhet från elbranschen? Då kan du vara den vi söker till vårt team! Vi erbjuder en trygg arbetsplats med varierande arbetsuppgifter som är utvecklande och utmanande och där du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor. I den här rollen har du hela Uppsala som din arbetsplats!

Enheten gata ansvarar för drift- och underhåll och är med i utvecklingen av kommunens gator, cykelvägar och teknikområden så som trafiksignaler, broar, dagvattenpumpstationer, gatu- och parkbelysning, vägmärken, industrispår, vattenanläggningar, elektroniska farthinder, cykelräknare, cykelvårdsstationen, cykelpumpar och markvärmesystemet med mera.

Inom enheten ansvarar vi för vinterväghållning, vintersandupptagning och underhållssopning inom Uppsala kommun allmänna platsmark. Vi utför även investeringsprojekt, trafikavstängningar och medverkar vid upphandlingar inom verksamhetsområdet och följer upp och driver både mindre och större entreprenader inom driftområdet.

Enheten har gatu- och teknikberedskap inom gata-, park- och naturavdelningens ansvarsområde för att sköta akuta uppdrag på kvällar och helger alla dagar året runt.

Ditt uppdrag
Som servicetekniker arbetar du med drift- och underhåll av Uppsala kommuns tekniska anläggningar enligt rutiner och instruktioner. I arbetsuppgiften ingår elarbeten (inkoppling och felsökning) som till exempel trafiksignaler, öppningsbara broar, pumpanläggningar och detektorsågning samt nybyggnation inom den tekniska verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår även:

• vägmärkesunderhåll, gatuunderhåll och vinterväghållning
• hantering och åtgärder av felanmälningar
• schemalagd beredskapstjänstgöring är en del av tjänsten, detta innebär akuta åtgärder dygnet runt.

Arbetet bedrivs mestadels utomhus året runt och ensamarbete förekommer inom tjänsten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el alternativt relevant erfarenhet inom elbranschen. Vi ser det som en fördel om du har ECY certifikat, elsäkerhetsutbildning och utbildning Arbete på väg. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med dator och vara van att arbeta i exempelvis Microsoft 365. Har du erfarenhet av arbete inom elbranschen är det meriterande. Arbetet kräver kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort och vi ser gärna att du också har C-körkort och BE-körkort. Har du dessutom kunskaper inom datakommunikation (nätverk och nätverksprotokoll) är det positivt.

Som person är du serviceinriktad och du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Johannes Eriksson, enhetschef, 018-727 11 07.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Hållbarhetsstrateg till Uppsala arenor och fastigheter AB

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB Är du redo att ta ledningen för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt? Vi söker en skarp strateg med passion för hållbarhet! Vi är dedikerade till att främja folkhälsa och utveckla staden som en ledande evenemangsdestination och vill vara en modern och proaktiv arbetsgivare som ligger före inför framtida behov. Vi arbetar i en hybrid, aktivitets- och tillitsbaserat miljö. Ditt uppdrag I rollen som hållbarhets... Visa mer
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Är du redo att ta ledningen för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt? Vi söker en skarp strateg med passion för hållbarhet!

Vi är dedikerade till att främja folkhälsa och utveckla staden som en ledande evenemangsdestination och vill vara en modern och proaktiv arbetsgivare som ligger före inför framtida behov. Vi arbetar i en hybrid, aktivitets- och tillitsbaserat miljö.

Ditt uppdrag
I rollen som hållbarhetsstrateg leder och samordnar du hållbarhetsarbetet inom bolaget och bidrar med kunskap och vägledning i balansen mellan ekonomi, hållbarhet och funktion. Du kommer att samarbeta med bolagsledningen och olika avdelningar och affärsområden inom bolaget för att integrera hållbarhet i våra affärsbeslut och processer.

En viktig del av ditt arbete blir att analysera och initiera åtgärder för att förbättra vår hållbarhetsprestanda och utveckla policyer och handlingsplaner avseende hållbarhetsfrågor inom klimat och miljö.

I rollen ingår att:

• strategiskt planera, samordna och föreslå åtgärder inom ramen för miljö, klimat och nytänkande
• ansvara för att övervaka, utvärdera och rapportera bolagets hållbarhetsprestanda
• Identifiera och driva initiativ för att minska bolagets klimatavtryck och främja cirkulär ekonomi.
• samarbeta med leverantörer och partners för att säkerställa att hållbarhetsprinciper följs i hela leverantörskedjan
• medverka som bolagets talesperson i relevanta forum för hållbarhet
• hålla sig uppdaterad om trender och utveckling inom hållbarhetsområdet och jobba proaktivt för bästa praxis inom bolaget
• kommunicera och hålla samman bolagets hållbarhetsarbete internt och externt för att öka medvetenhet och engagemang
• utbilda och coacha medarbetare om hållbarhetsfrågor och hur de kan bidra till företagets hållbarhetsmål.
• i samarbeta med andra strategiska funktioner inom bolaget ansvara för den strategiska planeringen och aktivt fortsätta bygga, stärka och modernisera bolaget.

Utöver att stödja våra verksamheter inom hållbarhetsfrågor rent generellt kommer du både att leda och aktivt delta i interna projekt- och arbetsgrupper inom hållbarhet och innovation.

Din bakgrund
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för hållbarhet och en vilja att driva förändring.

Du är:

• strategiskt och analytiskt lagd med förmåga att balansera olika intressen
• en utmärkt kommunikatör som på ett övertygande sätt kan kommunicera vår hållbarhetsstrategi
• skicklig på att leda och engagera andra mot gemensamma mål

Du måste ha akademisk bakgrund motsvarande minst 3 års högskolestudier inom hållbarhetsområdet eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig samt relevant och god erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsområdet.

Vi erbjuder:

• en tillitsbaserad och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och driva förändring
• utmanande och varierande arbetsuppgifter
• stor möjlighet till personlig och professionell utveckling

Vi ser det som en fördel att du:

• har erfarenhet av kravställning i upphandling
• har kunskaper om LOU
• har erfarenhet inom projekt- och/ eller förändringsledning

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fanny Rosling, Stabs- och HRchef, 018-726 1378.

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Britt Pedersen, HR-specialist, 018-727 67 12

Facklig företrädare: Vision, Helena Nordling, 018 727 0276.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Vi är ett kommunägt bolag som bildades 1 september 2021 genom sammanslagning av flera bolag och förvaltningsenheter, och vi är verksamma inom fastighetsbranschen och besöksnäringen i Uppsala. Bolaget äger, förvaltar, bygger och utvecklar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välkända och välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält samt Uppsala konsert och kongress och Stadshuset.

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, våra idrottsföreningar och deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Mer information om vårt bolag hittar du på Uppsala arenor och fastigheter (https://https//arenorochfastigheter.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i fritidshem till Malmaskolan

Malmaskolan Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem och god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument? Vi på Malmaskolan letar just nu efter dig som vill göra skillnad i fritidshemmet och utveckla både verksamheten och dig själv. Varmt välkommen med din ansökan! Malmaskolan är en skola med årskurserna F-6 med strax över 400 elever, fördelade på två- eller treparallelliga årskurser. Malmaskolan ligger i hjärtat av No... Visa mer
Malmaskolan

Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem och god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument? Vi på Malmaskolan letar just nu efter dig som vill göra skillnad i fritidshemmet och utveckla både verksamheten och dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

Malmaskolan är en skola med årskurserna F-6 med strax över 400 elever, fördelade på två- eller treparallelliga årskurser. Malmaskolan ligger i hjärtat av Norby i sydvästra Uppsala. Omgivningarna är lugna, fridfulla och med gångavstånd till härlig natur i både Stadsskogen och Hågadalen. Malmaskolan präglas av trygghet, stabilitet och goda resultat. Våra medarbetare är engagerade, erfarna och har goda ämneskunskaper.

Ditt uppdrag
Som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för att leda och utveckla vår fritidsverksamhet på ett inkluderande, framåtsyftande och pedagogiskt arbetssätt. Du ansvarar för genomförandet av anpassningar för att göra fritidshemmet tillgängligt för alla elever oavsett förutsättningar.

I ditt uppdrag ingår även att ansvara för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du förväntas bidra med dina pedagogiska kunskaper utifrån fritidshemmets kompensatoriska uppdrag, driva pedagogisk utveckling och säkerställa meningsfullt innehåll på fritids. Under skoldagen arbetar du i undervisning med diverse uppgifter.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet i fritidshemmet. Vi ser gärna att du även har behörighet att undervisa i något eller några av skolans ämnen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i fritidshem och har erfarenhet av ledningsuppdrag i fritidshemmet. För att lyckas i din roll hos oss krävs det att du har god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument samt grundskolans läroplan och goda muntliga och skriftliga kunskaper svenska språket.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du tar även initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och har en stark ledarskapsförmåga. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du en god pedagogisk förmåga med insikt i människors olika förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zandra Boivie, rektor, 018-727 74 00.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Helena Dübeck, 018-727 24 23 och Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Gränby fritidsgård (vikariat)

Ansök    Jun 20    Uppsala kommun    Fritidsledare
Gränby fritidsgård Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Då är du välkommen med din ansökan till Gränby fritidsgård! Gränby fritidsklubb och fritidsgård bedriver öppen fritidsverksamhet i from av fritidsklubb för barn 10-12 år och tonårsverksamhet för ungdomar 13-18 år. Vårt uppdrag är att arbeta med hä... Visa mer
Gränby fritidsgård

Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Då är du välkommen med din ansökan till Gränby fritidsgård!

Gränby fritidsklubb och fritidsgård bedriver öppen fritidsverksamhet i from av fritidsklubb för barn 10-12 år och tonårsverksamhet för ungdomar 13-18 år. Vårt uppdrag är att arbeta med hälsa, lärande, kultur, delaktighet, allas lika värde, samverkan och entreprenörskap för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

Ditt uppdrag
Vi söker medarbetare som tillsammans med sina kollegor ska planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten (10-12 år) och tonårsverksamheten (13-18 år). I tjänsten ingår kvällsarbete.

Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du riktad verksamhet för olika grupper, åldrar, intressen och behov. Du förväntas ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter och verksamhet.

I arbetet ingår:

• relationskapande
• initiativtagande
• uppsökande verksamhet, särskilt gentemot skolor
• samverka och utveckla samarbeten med lokala och externa aktörer samt barn, unga och vårdnadshavare
• skapa förutsättningar och inspirera barn och unga till lärande och utveckla det man är intresserad av
• ta tillvara på barn och ungas engagemang, kreativitet och förmåga att att lära sig nya saker
• arbeta med ett främjande perspektiv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, utbildning till socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har gått ledarskapsutbildning och har erfarenhet av lättare administrativa uppgifter. För att lyckas i din roll som fritidsledare behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och unga i öppen fritidsverksamhet, gärna god erfarenhet av arbete med ungdomar 13-18 år. Det är meriterande om du har spetskompetens inom kultur eller idrott och om du har lokalkännedom om Gränby. Tjänsten kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska och it-kunskaper är meriterande.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är också bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jaqline Claesson, enhetschef, 018-727 80 13.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09. Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Fritid Uppsala

Ansök    Jun 20    Uppsala kommun    Fritidsledare
Område 2, Fritid Uppsala Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Vill du ha ett flexibelt arbete där man har möjlighet att arbeta på flera enheter. Då ska du söka dig till område 2 inom Fritid Uppsala! I område 2 ingår Gränby, Gåvsta, Kvarngärdet, Lindbacken och Lötens fritidsgårdar och Gränby allaktivite... Visa mer
Område 2, Fritid Uppsala

Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Vill du ha ett flexibelt arbete där man har möjlighet att arbeta på flera enheter. Då ska du söka dig till område 2 inom Fritid Uppsala!

I område 2 ingår Gränby, Gåvsta, Kvarngärdet, Lindbacken och Lötens fritidsgårdar och Gränby allaktivitetshus. Tjänsten innefattar att kunna arbeta på alla fritidsklubbar, fritidsgårdar och allaktivitetshus i område 2.

Ditt uppdrag
Vi söker medarbetare som tillsammans med sina kollegor ska planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten (10-12 år) och tonårsverksamheten (13-18 år). På Gränby allaktivitetshus har vi aktiviteter för alla åldrar. I tjänsten ingår kvälls och helgarbete.

Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du riktad verksamhet för olika grupper, åldrar, intressen och behov. Du förväntas ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter och verksamhet.

I arbetet ingår:

• relationskapande
• initiativtagande
• uppsökande verksamhet, särskilt gentemot skolor
• samverka och utveckla samarbeten med lokala och externa aktörer samt barn, unga och vårdnadshavare
• skapa förutsättningar och inspirera barn och unga till lärande och utveckla det man är intresserad av
• ta tillvara på barn och ungas engagemang, kreativitet och förmåga att att lära sig nya saker
• arbeta med ett främjande perspektiv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, utbildning till socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har gått ledarskapsutbildning och har erfarenhet av lättare administrativa uppgifter. För att lyckas i din roll som fritidsledare behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och unga i öppen fritidsverksamhet och ungdomar i åldrarna 13-18 år. Det är meriterande om du erfarenhet av samverkan mellan föreningar och civilsamhälle. Vidare kräver tjänsten att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande it-kunskaper. Språkkunskaper utöver svenska och engelska ser vi som meriterande.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är också bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jaqline Claesson, enhetschef, 018-727 80 13.

Facklig företrädare: Fackliga företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Gränby fritidsgård

Ansök    Jun 20    Uppsala kommun    Fritidsledare
Gränby fritidsgård Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Då ska du söka dig till Gränby fritidsgård! Gränby fritidsklubb och fritidsgård bedriver öppen fritidsverksamhet i from av fritidsklubb för barn 10-12 år och tonårsverksamhet för ungdomar 13-18 år. Vårt uppdrag är att arbeta med hälsa, lärande, k... Visa mer
Gränby fritidsgård

Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Då ska du söka dig till Gränby fritidsgård!

Gränby fritidsklubb och fritidsgård bedriver öppen fritidsverksamhet i from av fritidsklubb för barn 10-12 år och tonårsverksamhet för ungdomar 13-18 år.

Vårt uppdrag är att arbeta med hälsa, lärande, kultur, delaktighet, allas lika värde, samverkan och entreprenörskap för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

Ditt uppdrag
Vi söker medarbetare som tillsammans med sina kollegor ska planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten (10-12 år) och tonårsverksamheten (13-18 år). I tjänsten ingår kvällsarbete.

Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du riktad verksamhet för olika grupper, åldrar, intressen och behov. Du förväntas ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter och verksamhet.

I arbetet ingår:

• relationskapande
• initiativtagande
• uppsökande verksamhet, särskilt gentemot skolor
• samverka och utveckla samarbeten med lokala och externa aktörer samt barn, unga och vårdnadshavare
• skapa förutsättningar och inspirera barn och unga till lärande och utveckla det man är intresserad av
• ta tillvara på barn och ungas engagemang, kreativitet och förmåga att att lära sig nya saker
• arbeta med ett främjande perspektiv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, utbildning till socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har gått ledarskapsutbildning och har erfarenhet av lättare administrativa uppgifter. För att lyckas i din roll som fritidsledare behöver du ha erfarenhet av arbete med barn unga i öppen fritidsverksamhet och ungdomar i åldrarna 13-18 år. Det är meriterande om du har lokalkännedom om Gränby. Vidare kräver tjänsten att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande it-kunskaper.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är också bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jaqline Claesson, enhetschef, 018-727 80 13.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09. Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Undersköterska till Vaksala Norra hemvård

Vaksala Norra hemvård Är du utbildad undersköterska med dokumentations- och datorvana? Vaksala Norra hemvård befinner sig i en spännande fas och vi söker nu nästa stjärna för att fortsätta vår expansiva resa. Vi ser fram mot din ansökan! Vi håller till i närheten av Källparken i nyrenoverade lokaler och vi består av cirka 45–50 medarbetare. Arbetsplatsen präglas av en positiv anda och vi är ett sammansvetsat gäng som alltid ger vårt yttersta. Vi bryr ... Visa mer
Vaksala Norra hemvård

Är du utbildad undersköterska med dokumentations- och datorvana? Vaksala Norra hemvård befinner sig i en spännande fas och vi söker nu nästa stjärna för att fortsätta vår expansiva resa. Vi ser fram mot din ansökan!

Vi håller till i närheten av Källparken i nyrenoverade lokaler och vi består av cirka 45–50 medarbetare. Arbetsplatsen präglas av en positiv anda och vi är ett sammansvetsat gäng som alltid ger vårt yttersta. Vi bryr oss om våra äldre, våra visioner samt lösningar och framför allt så bryr vi oss om varandra. Tillsammans ansvarar vi för att leverera och utföra den bästa hemvården.

Ditt uppdrag
Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarens individuella behov. Tjänsten innefattar dag-, kväll- och helgarbete.

Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med dokumentations- och datorvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med äldre inom hemvård och att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av hälso- och sjukvårdspersonal. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. I tjänsten ingår även cykelfärder i alla väder.

Som person är du ansvarstagande och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är även serviceinriktad och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Erik Svensson, verksamhetschef, 018-727 67 64.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Administratör till Karl-Johansgården Äldreboende

Karl-Johansgården Äldreboende Har du erfarenhet av administration? Just nu söker vi dig som har erfarenhet av registrering i digitala system. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och ett nära samarbete med vår verksamhetschef. Vi ser fram mot din ansökan! Karl-Johansgården består av tre sammanhängande byggnader nära Fyrisån och de trivsamma promenadvägarna in mot centrum och mot Fyrishovs bad- och sportanläggning. Hos oss ryms, förutom vårt äldreboen... Visa mer
Karl-Johansgården Äldreboende

Har du erfarenhet av administration? Just nu söker vi dig som har erfarenhet av registrering i digitala system. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och ett nära samarbete med vår verksamhetschef. Vi ser fram mot din ansökan!

Karl-Johansgården består av tre sammanhängande byggnader nära Fyrisån och de trivsamma promenadvägarna in mot centrum och mot Fyrishovs bad- och sportanläggning. Hos oss ryms, förutom vårt äldreboende, även en av våra träffpunkter för seniorer. I närområdet finns Svartbäcksgården, Uppsala kommuns enhet för korttidsvård med rehabilitering och allmän korttidsvård. Här finns också vårdcentral, apotek, ett mindre affärscentrum och vårt äldreboende Västergården som nära grannar. Bussförbindelserna är god

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter. Friskvård 3000 kr/ år.

Ditt uppdrag
Som administratör har du varierande arbetsuppgifter som främst består av bemanning, verksamhetsutveckling, planering, rekrytering, fakturahantering, beställningar samt kontakt med externa och interna aktörer. Du kommer arbeta i system såsom Heroma, Proceedo, UNIT4, Lifecare, Iris, Asta. I arbetet ingår att ha kontakt med bland annat omvårdnadspersonal och legitimerad personal och du arbetar i nära samarbete med två verksamhetschefer, teamombud samt ytterligare en administratör.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som administratör och erfarenhet av arbete med registrering i digitala system. Det är en fördel om du har arbetat administrativt inom offentlig sektor och vi ser gärna att du har en akademisk utbildning. Arbetet kräver att du har god kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Erfarenhet av att jobba med schema och Heroma system är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Office-paketet och goda system- och datorkunskaper. Det är meriterande om du har goda kunskaper kring schemaläggning.

Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är även bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fatemeh Zamani Rivash, verksamhetschef, 018-727 06 21.

Facklig företrädare: Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Tunets fritidsgård och Domarringens fritidsklubb

Ansök    Jun 19    Uppsala kommun    Fritidsledare
Tunets fritidsgård och Domarringens fritidsklubb Vill du vara med och skapa trygga mötesplatser och fritidsaktiviteter för barn och unga? Trivs du i en roll där du får ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter? Då borde du söka den här tjänsten som fritidsledare! Öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar 10-18 år i form av fritidsklubbsverksamhet för barn i åldern 10-12 år på Domarringens fritidsklubb samt tonårsver... Visa mer
Tunets fritidsgård och Domarringens fritidsklubb

Vill du vara med och skapa trygga mötesplatser och fritidsaktiviteter för barn och unga? Trivs du i en roll där du får ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter? Då borde du söka den här tjänsten som fritidsledare!

Öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar 10-18 år i form av fritidsklubbsverksamhet för barn i åldern 10-12 år på Domarringens fritidsklubb samt tonårsverksamhet för 13-18 åringar på Tunets fritidsgård.

Här kan du läsa mer om fritidsgårdarna i Uppsala (http://www.fritidsgardar.uppsala.se) och här kan du läsa mer om fritidsklubbarna i Uppsala (http://www.fritidsklubbar.uppsala.se).

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta som ledare i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb och tonårsverksamhet) där du skapar aktiviteter/projekt i samverkan med kollegor, barn och ungdomar. Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du riktad verksamhet mot olika grupper, åldrar, intressen och behov. Du förväntas ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter/verksamhet.

I arbetet ingår:

• Uppsökande verksamhet, särskilt gentemot skolor (kontinuerligt besöka skolor).
• Samverkan med andra aktörer till exempel Uppsala Ungdomsjour, skolan, polisen, socialtjänsten, olika föreningar och organisationer.
• Se potential i alla barn och unga och tro på deras process.
• Planera och genomföra aktiviteter som innebär nya upplevelser för barn och ungdomar.
• Bidra till en verksamhet där barn och ungdomar utvecklas.
• Arbeta inkluderande och utifrån mångfald.
• Arbeta med ett främjande perspektiv.
• Ta hand om och utveckla verksamhetens lokaler och utomhusmiljö.

Tonårsverksamheten bedrivs på ungdomarnas fria tid och innebär kvälls- och helgarbete enligt schema. Som fritidsledare arbetar du med alla verksamheter.

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, utbildning till socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i den här rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta som fritidsledare och att planera, leda och utveckla både öppen verksamhet och gruppaktiviteter för barn och unga. Du ska ha erfarenhet av och vilja att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Dessutom ser vi att du har erfarenhet av rörelse- och hälsoaktiviteter och det är en fördel om du har initierat och lett rörelseaktiviteter både utomhus och inomhus. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta normkritiskt och av mångkulturellt arbete. Vi uppskattar om du har egna intressen som skapar mervärde i verksamheten för barn och ungdomar.

Som person är du kreativ, lösningsfokuserad och bra på att komma med egna initiativ. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. För att lyckas i det här uppdraget är det viktigt att du kan arbeta strukturerat och har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Sist men inte minst är du en person som är bra på att skapa nya kontakter och att underhålla och utveckla relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maud Uppvall, enhetschef, 018-727 66 02.

Fackliga företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09
Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare - Socialtjänst - Ekonomiskt bistånd

Ansök    Jun 18    Uppsala kommun    Socialsekreterare
Enhet 4, team exp 4 Har du erfarenhet av socialt arbete och är intresserad av ett omväxlande arbete med mycket klientkontakt? Vill du samverka med olika instanser där målgruppen får stöd på vägen mot egen försörjning och ett självständigt liv? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som socialsekreterare! Avdelning socialtjänst - ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknadsförvaltningen består av mottagningen, sex utredningsenheter, enheten Samordning för ... Visa mer
Enhet 4, team exp 4

Har du erfarenhet av socialt arbete och är intresserad av ett omväxlande arbete med mycket klientkontakt? Vill du samverka med olika instanser där målgruppen får stöd på vägen mot egen försörjning och ett självständigt liv? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som socialsekreterare!

Avdelning socialtjänst - ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknadsförvaltningen består av mottagningen, sex utredningsenheter, enheten Samordning för arbete, administration och service samt verksamhetsnära stöd. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utreda rätten till ekonomiskt bistånd i både nya och löpande ärenden samt stötta den enskilde till egen försörjning. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vår viktigaste uppgift är att balansera gott bemötande med rättssäker handläggning och stöd till egen försörjning.

Enhet 4 består av 15 socialsekreterare, varav 9 i teamet expedition fyra, samt en gruppledare, en samordnare och en enhetschef. Expedition fyra arbetar med personer som på grund av missbruk- och/eller beroendeproblematik av droger eller alkohol, är i behov av socialsekreterarstöd för att samverka med ett professionellt nätverk. Det innebär att personen ska ha pågående professionella kontakter för sitt missbruk eller beroende, eller medverkar till att sådana kontakter inleds. Expedition fyra arbetar också med personer som har aktiv planering med frivården.

Ditt uppdrag
Jobbet som socialsekreterare går först och främst ut på att arbeta för att klienter hittar en egen försörjning genom arbete samt utreda inkomna ansökningar. Dessutom kommer du att samverka med andra aktörer inom till exempel kommunen, regionen och kriminalvården i syfte att aktivt arbeta med varje individs planering mot egen försörjning. Vi möter våra klienter med regelbundenhet genom personliga besök.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du utbildning i motiverande samtal (MI) ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av socialt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning och av arbete med människor med beroendeproblematik. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är även meriterande om du har god kännedom om socialtjänstlagen och kunskaper i Lifecare.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare är du en flexibel person som kan se möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Maria Styf, enhetschef, 018-727 60 72.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Gåvsta fritidsklubb

Ansök    Jun 19    Uppsala kommun    Fritidsledare
Gåvsta fritidsklubb, Rasbo fritidsgård Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Välkommen med din ansökan till Gåvsta fritidsklubb! Gåvsta fritidsklubb bedriver öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb för barn 10-12 år. I tjänsten ingår det att arbeta kvällstid på närliggande fritidsgårdar med ungdo... Visa mer
Gåvsta fritidsklubb, Rasbo fritidsgård

Vill du vara med och göra skillnad för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor? Har du intresse och engagemang för att vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga? Välkommen med din ansökan till Gåvsta fritidsklubb!

Gåvsta fritidsklubb bedriver öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb för barn 10-12 år. I tjänsten ingår det att arbeta kvällstid på närliggande fritidsgårdar med ungdomar 13-18 år. Vårt uppdrag är att arbeta med hälsa, lärande. kultur, delaktighet, allas lika värde, samverkan och entreprenörskap för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

Ditt uppdrag
Vi söker medarbetare som tillsammans med sina kollegor ska planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten (10-12 år) och tonårsverksamheten (13-18 år). I tjänsten ingår även arbete kvällstid på annan fritidsgård i Fritid Östra.

Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du riktad verksamhet för olika grupper, åldrar, intressen och behov. Du förväntas ta eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter och verksamhet.

I arbetet ingår:

• relationskapande
• initiativtagande
• uppsökande verksamhet, särskilt gentemot skolor
• samverka och utveckla samarbeten med lokala och externa aktörer samt barn, unga och vårdnadshavare
• skapa förutsättningar och inspirera barn och unga till lärande och utveckla det man är intresserad av
• ta tillvara på barn och ungas engagemang, kreativitet och förmåga att att lära sig nya saker
• arbeta med ett främjande perspektiv.Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, utbildning som socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har gått ledarskapsutbildning och har erfarenhet av lättare administrativa uppgifter. Tjänster kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och grundläggande it-kunskaper. Det är meriterande om du har spetskompetens inom kultur eller idrott. För att lyckas i din roll som fritidsledare behöver du ha tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga i öppen fritidsverksamhet.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är även bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jaqline Claesson, enhetschef, 018-727 80 13.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09. Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

SVA/SFI lärare till kombinationsutbildning med inriktning kök

Ansök    Jun 19    Uppsala kommun    SFI-lärare
UJC Sylveniusgatan Är du lärare och har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt? Vill du arbeta med elever som är språksvaga i svenska? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som SVA/SFI lärare på vår kombinationsutbildning med inriktning kök! Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. ... Visa mer
UJC Sylveniusgatan

Är du lärare och har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt? Vill du arbeta med elever som är språksvaga i svenska? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som SVA/SFI lärare på vår kombinationsutbildning med inriktning kök!

Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

På utbildnings- och jobbcenter kan du gå en vuxenutbildning och delta i arbetsmarknadsinsatser och få information om jobb och praktik. Ett besök på utbildnings- och jobbcenter ökar dina chanser till jobb.

Här kan du läsa mer om utbildning-och jobbcenter (https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som lärare i svenska som andraspråk (SVA) och svenska för invandrare (SFI) kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Klasserna består av både elever på SFI D nivå samt SVA olika grundkurser. Du förväntas uppmuntra elevernas kunskapsbyggande och utforskande samt bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Undervisningen bedrivs med hjälp av datorer och andra digitala hjälpmedel. I tjänsten ingår det även att samverka nära med de två yrkeslärare som undervisar i den köksinriktade yrkeskurserna med stort fokus på språkutveckling. Vissa lektioner har ett två-lärarsystem då samundervisning sker praktisk i ett metodkök där du som språklärare också stöttar eleverna med sina yrkeskurser. SUUUM är också ett arbetssätt som präglar utbildningen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i SVA och SFI. För att lyckas i arbetet är det fördelaktigt att ha en viss erfarenhet av undervisning för vuxna och av arbete inom kök eller ett intresse för matlagning, Det är meriterande om du ha erfarenhet av undervisning som språklärare med inriktning kök, av undervisning med kombinationsutbildning med köksinriktning och SFI/SVA. Arbetet kräver att du har god kännedom om skolans styrdokument och läroplan. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christian Nordgren, biträdande rektor, 018-727 16 77.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Heidi Bischof, 018-727 24 51.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Skolvaktmästare till Rosendalsgymnasiet (25% under läsåret 2024/2025)

Ansök    Jun 18    Uppsala kommun    Skolvaktmästare
Rosendalsgymnasiet Vill du arbeta som vaktmästare på en gymnasieskola där det finns ett stort engagemang hos elever och medarbetare? Tycker du om ungdomar och vill vistas i en miljö med 1000 personer som rör sig på skolan? Då kan du vara den vi söker till Rosendalsgymnasiet! Rosendalsgymnasiet är en skola där vi alla hjälps åt för att skapa en så positiv lärmiljö och arbetsplats som möjligt. Rosendalsgymnasiet är belägen nära Biomedicinskt centrum i en... Visa mer
Rosendalsgymnasiet

Vill du arbeta som vaktmästare på en gymnasieskola där det finns ett stort engagemang hos elever och medarbetare? Tycker du om ungdomar och vill vistas i en miljö med 1000 personer som rör sig på skolan? Då kan du vara den vi söker till Rosendalsgymnasiet!

Rosendalsgymnasiet är en skola där vi alla hjälps åt för att skapa en så positiv lärmiljö och arbetsplats som möjligt. Rosendalsgymnasiet är belägen nära Biomedicinskt centrum i en expansiv del av staden. Rosendalsgymnasiet har idag cirka 900 elever fördelade på tre program: naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammen.

Här kan du läsa mer om Rosendalsgymnasiet (https://rosendalsgymnasiet.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som vaktmästare ansvarar du för att lokalerna med tillhörande inventarier är i gott skick och att inre och yttre miljö är säker och trivsam. Några av arbetsuppgifterna inom ditt uppdrag som vaktmästare är underhållsarbete, enklare reparationer och möblering. Du kommer i din roll arbeta i team tillsammans vår andra skolvaktmästare.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenheter av arbete som vaktmästare. Har du erfarenhet av arbete som skolvaktmästare ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du har olika typer av yrkeskunskaper inom exempelvis snickeri, måleri eller liknande.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har lätt för att ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jeanette Fry, rektor, 018-727 33 31.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjebehandlare

Familjeenhet Ling Vill du vara med och jobba i en kreativ arbetsgrupp där familjernas behov står i centrum? Lockas du av att jobba både förebyggande, stödjande och behandlande med barn, ungdomar och deras familjer för att tillsammans med familjerna skapa varaktig och positiv förändring? Då kan jobbet som familjebehandlare hos oss på familjeenhet Ling vara rätt för dig! Vi är en engagerad arbetsgrupp som tillsammans vill hitta det bästa sättet att göra ... Visa mer
Familjeenhet Ling

Vill du vara med och jobba i en kreativ arbetsgrupp där familjernas behov står i centrum? Lockas du av att jobba både förebyggande, stödjande och behandlande med barn, ungdomar och deras familjer för att tillsammans med familjerna skapa varaktig och positiv förändring? Då kan jobbet som familjebehandlare hos oss på familjeenhet Ling vara rätt för dig!

Vi är en engagerad arbetsgrupp som tillsammans vill hitta det bästa sättet att göra skillnad för de barn, ungdomar och familjer som söker vårt stöd.

Familjeenheten Ling är en av tre familjeenheter inom avdelning barn och ungdom insats, socialförvaltningen. Familjeenheten vänder sig till barn, ungdomar 0-20 år och deras familjer. På familjeenheten Ling arbetar 17 familjebehandlare, en enhetschef och en administratör.

Ditt uppdrag
Som familjebehandlare kommer du att arbeta med barn och ungdomar i åldern 0-20 år samt deras föräldrar. Du kommer att ha tät kontakt med föräldrar och stötta dem i sitt föräldraskap. Målet är att så tidigt som möjligt kunna ge barn, ungdomar och familjer det stöd de behöver och att förhindra ytterligare problemutveckling. I arbetet ingår samverkan med andra professionella för att tillsammans bidra till att hitta lösningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har utbildning som socionom eller beteendevetare. Om du även har några av följande utbildningar är detta meriterande:

• systemteoretisk utbildning
• utbildning inom våld i nära relation
• utbildning inom Signs of Safety
• Grundläggande psykoterapi, Steg 1


Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta enhetschef Sofia Bucht, 018-727 55 04

Har du frågor om registreringen av din ansökan kontakta kontaktcenter 018-727 00 00.

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Kommunal, 010-442 82 04
Sveriges psykologförbund, Marie-Louise Airikka Pilichi, 018–727 86 11
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Handläggare

Överförmyndarförvaltningen På Överförmyndarförvaltningen får du möjlighet att jobba på en arbetsplats som gör skillnad för personer som inte har möjlighet att ta hand om sig själva. Du kommer att bidra till att arbetsplatsen ska kunna uppnå sina mål som är att vår målgrupp ska få uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. På Överförmyndarförvaltningen har vi ett teambaserat arbetssätt som innebär att alla medarbetare ingår i ett av våra tre team. Var... Visa mer
Överförmyndarförvaltningen

På Överförmyndarförvaltningen får du möjlighet att jobba på en arbetsplats som gör skillnad för personer som inte har möjlighet att ta hand om sig själva. Du kommer att bidra till att arbetsplatsen ska kunna uppnå sina mål som är att vår målgrupp ska få uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.

På Överförmyndarförvaltningen har vi ett teambaserat arbetssätt som innebär att alla medarbetare ingår i ett av våra tre team. Varje team har en teamledare och medarbetare med olika funktioner på arbetsplatsen. Det teambeaserade arbetssättet gynnar varje medarbetare i form av en väl utarbetat introduktion, tydlig uppföljning på individnivå samt ett forum för samarbete mellan olika roller.

Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I uppdraget ingår att rekrytera nya gode män och förvaltare och att granska hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Genom tillsynen säkerställer vi att den målgrupp vi arbetar mot inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar). Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun med kontor i Uppsala Stadshus.

Förvaltningen har 26 medarbetare som rapporterar till förvaltningsdirektören. På förvaltningen arbetar handläggare, administrativ personal, teamsamordnare och direktören. Den vanligaste utbildningsbakgrunden på förvaltningen är jurist men det finns även andra professioner representerade exempelvis socionomer och statsvetare.

Ditt uppdrag
I rollen som handläggare genomför du tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). Arbetsuppgifterna består av att utreda behov av ställföreträdare och företräda förvaltningen i domstol samt besluta i ärenden där ställföreträdaren behöver överförmyndarförvaltningens tillstånd (till exempel vid arvskifte, belåning eller försäljning av fastighet). Det ingår också till viss del att granska redovisningshandlingar som är en viktig del i vår tillsyn. Du förväntas arbeta med dina uppgifter självständigt och kommunicera beslut genom skrift eller samtal till de inblandade. Samtidigt är du del av ett team vars syfte är att effektivisera verksamheten genom informationsutbyte och samarbete. På sikt är vi i ett läge av digitalisering och det finns möjlighet att påverka våra processer och rutiner för att utveckla verksamheten framöver.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad jurist, statsvetare eller socionom. Du har tidigare erfarenhet av arbete på myndighet samt goda kunskaper i Officepaketet.

Som person har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Susanna Sandström, 018-727 24 65

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Lars Grönborg, 018-727 16 88

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta kontaktcenter 018-727 00 00

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till överförmyndarförvaltningen. Hos oss jobbar du på en kommunal myndighet som rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Vår granskning ska säkerställa att de barn och vuxna som inte kan ta hand om sig, inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare spanska och tyska, moderna språk till Stavby skola

Ansök    Jun 17    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Stavby skola Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska eller tyska? Hos oss är det viktigt med ett kollegialt lärande där du får arbeta i nära samarbete med dina kollegor för att utveckla verksamheten. Du ingår i en flexibel och professionell lärargrupp som har eleven i fokus. Vi ser fram emot din ansökan! Stavby skola är en liten skola med cirka 140 elever i årskurserna F-9. Skolan ligger på landet, cirka 3 mil från Uppsala, med... Visa mer
Stavby skola

Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska eller tyska? Hos oss är det viktigt med ett kollegialt lärande där du får arbeta i nära samarbete med dina kollegor för att utveckla verksamheten. Du ingår i en flexibel och professionell lärargrupp som har eleven i fokus. Vi ser fram emot din ansökan!

Stavby skola är en liten skola med cirka 140 elever i årskurserna F-9. Skolan ligger på landet, cirka 3 mil från Uppsala, med närhet till natur och har goda bussförbindelser med Uppsala och Östhammar. Hos oss får du jobba tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i moderna språk i år 6-9 i nära samarbete med dina ämneskollegor.
Vidare kommer du att samarbeta med skolans övriga personal och delta i vårt gemensamma utvecklingsarbete i ett F-9 perspektiv. Vi arbetar tillsammans för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och att Stavby skola ska vara den bästa skolan för alla.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska eller tyska i år 6-9. Du har också erfarenhet av undervisning i grundskolan och god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i årskurs 6-9. Tjänsten kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper svenska språket och IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har en god ledarskapsförmåga och kan kan se frågor ur ett större perspektiv. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sandra Grip Viklund, rektor. 017-427 01 10.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare/fritidsassistenter till Fritid Uppsala

Ansök    Jun 17    Uppsala kommun    Fritidsledare
Område 1 Vill du bidra till en meningsfull fritid för barn och ungdomar där du får skapa en utvecklande, stimulerande och trygg miljö? Då kan du vara den vi söker! Fritid Uppsala består av flera enheter som bedriver fritidsklubbsverksamhet för barn (10-12 år) och tonårsverksamhet för ungdomar (13-18 år). Vi arbetar eftermiddagar och kvällar. På vissa enheter kan även helgarbete förekomma. Under lov har vi heldagsöppet och då gör vi ibland utflykter ti... Visa mer
Område 1

Vill du bidra till en meningsfull fritid för barn och ungdomar där du får skapa en utvecklande, stimulerande och trygg miljö? Då kan du vara den vi söker!

Fritid Uppsala består av flera enheter som bedriver fritidsklubbsverksamhet för barn (10-12 år) och tonårsverksamhet för ungdomar (13-18 år). Vi arbetar eftermiddagar och kvällar. På vissa enheter kan även helgarbete förekomma. Under lov har vi heldagsöppet och då gör vi ibland utflykter tillsammans med andra fritidsgårdar och fritidsklubbar.

Nu söker vi flera nya medarbetare till Fritid Uppsala, område 1. Vi söker fritidsledare och fritidsassistenter, både tillsvidare och vikariat, till någon av våra enheter: allaktivitetshuset Allis som ligger i Årsta, Brantingsgården, Almunge fritidsklubb/fritidsgård och Sävja fritidsklubb och fritidsgård. Hos oss har du möjlighet att vara en trygg vuxen i en kreativ miljö med fokus på hälsa, lärande och kultur!

Ditt uppdrag
I uppdraget som fritidsledare eller fritidsassistent kommer du att planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten för barn och tonårsverksamhet för ungdomar tillsammans med dina kollegor. Du kommer att vara en inspirationskälla och samtidigt se barnens och ungdomarnas delaktighet och kreativitet som en tillgång i verksamheten.

I arbetet ingår det även att ha kontakt med vårdnadshavare, hantera konflikter och anordna kreativa aktiviteter. Du kommer dessutom delta i planeringsdagar, samverka med exempelvis skola, socialtjänst, polis och bibliotek samt delta i kompetenshöjande utbildningar.

I det här uppdraget arbetar du både dagtid och kvällstid. Helgarbete kan förekomma beroende på vilken enhet du blir anställd på.

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har en god samarbetsförmåga och när du arbetar tillsammans med andra tar du också egna initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Sist men inte minst är du en person med helhetssyn som tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Odin Lindell, enhetschef, 018-727 23 65.

Fackliga företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09
Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Speciallärare i matematik till Celsiusskolan

Celsiusskolan Vill du hjälpa elever på Sveriges största idrottsgymnasium i deras strävan att klara sina mattekurser? Då är du rätt person! Välkommen till Celsiusskolan! Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium och en av de stora kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Läsåret 2023/2024 har vi ungefär 1040 inskrivna elever på något av våra fyra program; ekonomiprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet (FS), naturvetenskapsprogrammet och sam... Visa mer
Celsiusskolan

Vill du hjälpa elever på Sveriges största idrottsgymnasium i deras strävan att klara sina mattekurser? Då är du rätt person! Välkommen till Celsiusskolan!

Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium och en av de stora kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Läsåret 2023/2024 har vi ungefär 1040 inskrivna elever på något av våra fyra program; ekonomiprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet (FS), naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Vårt mål är att alla elever ska ha ett examensbevis i handen på studentdagen och samtidigt få förutsättningar att satsa på sin idrott.

Här kan du läsa mer om Celsiusskolan (https://celsiusskolan.uppsala.se/).

Ditt uppdrag
I tjänsten ingår vanlig undervisning i Ma1a för en klass på FS-programmet samt assistans i parallellen. En stödgrupp i Ma2b ingår också men i övrigt handlar det om att hjälpa små grupper eller enskilda elever, på så kallad studiecoachingstid eller på annan tid. Tillsammans med det två andra specialpedagogerna ingår tjänsten i den samlade elevhälsan som har enhetsrektor som chef men i vardagen bedrivs det mesta av arbetet tillsammans med programrektorer och övriga mattelärare.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik för gymnasiet. Arbetet kräver att du har mycket god kunskap om gymnasieskolans matematikkurser. Har du pågående eller avklarad utbildning till speciallärare eller specialpedagog är det meriterande. Har du inte speciallärarutbildning vill vi att du ändå har dokumenterad erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med elever som har stora utmaningar i matematik. För att lyckas i arbetet ska du ha erfarenhet av undervisning på gymnasienivå och ha arbetat med elever i behov av särskilt stöd.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer och du samarbetar bra med andra människor. Dessutom söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer med förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jörgen Norman, rektor, 018-727 28 01.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Ambulerande skolpsykolog med utvecklingsuppdrag

Ansök    Jun 14    Uppsala kommun    Skolpsykolog
Grundskolans stödorganisation Sugen på en förändring? Tjänsten är ny och du har möjlighet att vara med att utforma uppdraget. Du får ett varierat arbete med uppdrag på olika skolor där du får möta personal, elever och föräldrar kombinerat med övergripande elevhälsouppdrag i grundskolan. I Uppsala kommuns grundskola finns en stödorganisation som bland annat har i uppdrag att stödja och utveckla skolornas elevhälsa. Vi har ett pågående arbete för att för... Visa mer
Grundskolans stödorganisation

Sugen på en förändring?
Tjänsten är ny och du har möjlighet att vara med att utforma uppdraget. Du får ett varierat arbete med uppdrag på olika skolor där du får möta personal, elever och föräldrar kombinerat med övergripande elevhälsouppdrag i grundskolan.

I Uppsala kommuns grundskola finns en stödorganisation som bland annat har i uppdrag att stödja och utveckla skolornas elevhälsa.
Vi har ett pågående arbete för att förstärka skolornas lokala elevhälsa. Nu söker vi en ambulerande skolpsykolog som kan förstärka skolornas elevhälsa vid tillfälliga behov.

Som skolpsykolog i Uppsala kommun är du del av ett yrkesnätverk bestående av ett fyrtiotal andra skolpsykologer. Vid tillträde får du introduktion och går regelbundet på yrkesträffar tillsammans med både psykologer och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Du har även kontakt med kommunens ledningsansvariga psykolog (PLA) som stöttar i patientsäkerhetsfrågor. Det finns även möjlighet till handledning vid IF-utredningar.

Nu söker vi en ambulerande skolpsykolog som kan förstärka skolornas elevhälsa vid tillfälliga behov.

Ditt uppdrag
I arbetet som ambulerande skolpsykolog är du en elevhälsoresurs för alla grundskolor. Ditt främsta uppdrag är att genomföra IF-utredningar eller psykologbedömning inför NPF-remiss till barnpsykiatri eller habiliteringen för skolor som har ett tillfälligt behov av förstärkning på grund av sjukskrivning, rekrytering eller hög arbetsbelastning.

Du kommer även ha särskilda uppdrag kring elevhälsoutveckling och elevhälsofrågor i grundskolans organisation. Uppdragen kan växla över tid beroende på verksamhetens behov.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har erfarenhet av arbete som psykolog eller skolpsykolog. Du bör ha gedigen erfarenhet av att genomföra utredningar med barn och unga samt goda kunskaper i neuropsykologiska testmetoder. Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav för att kunna kommunicera effektivt med elever, kollegor och föräldrar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd samt erfarenhet av arbete inom elevhälsan. Vi ser gärna att du har vana vid att samarbeta i team där olika yrkeskategorier kompletterar varandra för att skapa en helhetslösning för eleverna.

Som person är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har en utvecklad pedagogisk förmåga och kan anpassa din kommunikation och undervisning efter människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du både tycker om och är skicklig på att samarbeta och du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Ditt arbetssätt präglas av effektivitet, struktur, god planering och förmåga att prioritera.
Om detta låter som du, ser vi fram emot att få din ansökan!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta tf enhetschef Karin Sandberg på 018 727 2033.

Facklig företrädare: Sveriges Psykologförbund, Marie-Louise Airikka Pilichi, 018–727 86 11.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 6712.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i matematik och naturkunskap till Ellen fries gymnasium

Ellen fries gymnasium Är du gymnasielärare i matematik och naturkunskap? Vill du arbeta med en bred elevgrupp från olika program? Då kan det här vara jobbet för dig! Skolan arbetar undersökande med flexibilitet och variation i undervisningen för att möta elevernas olika vägar för lärande och utveckling. Ellen Fries gymnasium präglas av en nyfikenhet på elevens lärandeprocess och vetskapen om att samarbete med elever och kollegor och ledning är det bäst... Visa mer
Ellen fries gymnasium

Är du gymnasielärare i matematik och naturkunskap? Vill du arbeta med en bred elevgrupp från olika program? Då kan det här vara jobbet för dig!

Skolan arbetar undersökande med flexibilitet och variation i undervisningen för att möta elevernas olika vägar för lärande och utveckling. Ellen Fries gymnasium präglas av en nyfikenhet på elevens lärandeprocess och vetskapen om att samarbete med elever och kollegor och ledning är det bästa sättet att öka elevernas kunskaper. Vi är en skola som startade hösten 2020 och som är i en spännande utvecklingsfas.

Ditt uppdrag
Som lärare kommer du att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen. Du samarbetar med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö. Du förväntas bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och naturkunskap på gymnasienivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som gymnasielärare. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om gymnasieskolans styrdokument och läroplan. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla relationer. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Johan Furenborn, programrektor, 018-727 20 21.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Sanela Marijanac, 018-727 30 11.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Arkivarie

Ansök    Jun 14    Uppsala kommun    Arkivarie
Stadsarkivet Vill du arbeta vid en dynamisk och expanderande arkivinstitution med varierade arbetsuppgifter? Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du får delta i utvecklingsprojekt för informationshantering och förmedling av kulturarvet. Du blir en del av vår fina arbetsgrupp med stor trivsel på jobbet. Välkommen med din ansökan! Stadsarkivet är stadens och kommunens minne. Vi förvaltar och tillgängliggör originalhandlingar från 1800-talet och framåt. ... Visa mer
Stadsarkivet

Vill du arbeta vid en dynamisk och expanderande arkivinstitution med varierade arbetsuppgifter? Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du får delta i utvecklingsprojekt för informationshantering och förmedling av kulturarvet. Du blir en del av vår fina arbetsgrupp med stor trivsel på jobbet. Välkommen med din ansökan!

Stadsarkivet är stadens och kommunens minne. Vi förvaltar och tillgängliggör originalhandlingar från 1800-talet och framåt. Vi har även i uppdrag att styra och utveckla kommunens informationsförvaltning. Digitalisering och systematiska arbetssätt är viktiga verktyg i detta arbete. Våra lokaler finns centralt i Uppsala nära Stora torget där vi delar hus med Stadsbiblioteket. Vi är ca 20 medarbetare i en platt processbaserad organisation. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet till arbete på distans. Jag som kommer bli din chef heter Jonas Engardt. Jag har ett stort engagemang för verksamhetsutveckling, mina medarbetares trivsel och för att det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.

Ditt uppdrag
Stadsarkivet leder för närvarande ett kommunövergripande projekt med syfte att utveckla informationshanteringen hos kommunens förvaltningar och bolag. För att stötta i projektet och för att avlasta andra medarbetare i Stadsarkivet som deltar i projektet söker vi nu två arkivarier. Anställningarna sträcker sig från sommaren/hösten 2024 och hela 2025, dvs ca 18 månader. Eventuell möjlighet till förlängning kommer att finnas.

Arbetsuppgifter som kommer att vara aktuella är

- delta i projekt med syfte att etablera och utbilda lokala arkivorganisationer hos kommunens förvaltningar och bolag
- delta i projekt med syfte att uppdatera informationshanteringsplaner hos kommunens förvaltningar och bolag
- arbeta i Stadsarkivets process för regelverk och normering
- arbeta i Stadsarkivets process för besvarande av förfrågningar och bemanna vår läsesalsexpedition
- andra arbetsuppgifter som ordna och förteckna arkiv, visningar och utställningar

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom arkivvetenskap 60 högskolepoäng. Om du har erfarenhet av att ha arbetat på myndighet med informationsstyrning och framtagande av informationshanteringsplaner är detta meriterande. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att ha genomfört utbildningar inom informationshanteringsområdet eller
erfarenhet av projektarbete, i ledande roll eller som deltagare. Det är också bra om du har tidigare erfarenhet av arbete på arkivinstitution. Vidare behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Jonas Engardt, 018-7260934

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
DIK, Victor Trollsås, 018-727 03 19
Kommunal, 010-442 82 10
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 04

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Planerare till Vaksala Norra hemvård Uppsala kommun

Ansök    Jun 14    Uppsala kommun    Hemvårdare
Vaksala Norra hemvård Vaksala Norra hemvård befinner sig i en spännande fas där vi nu tar nästa steg för att rekrytera en ny stjärna för att fortsätta vår expansiva resa. Har du erfarenhet av arbete inom hemvården och av administration så kan du vara den vi söker! Arbetsplatsen präglas av en positiv anda och vårt uppdrag är att hjälpa människor i det egna hemmet och även utföra delegerade uppgifter från hemsjukvården. Vi bryr oss om våra äldre, våra vi... Visa mer
Vaksala Norra hemvård

Vaksala Norra hemvård befinner sig i en spännande fas där vi nu tar nästa steg för att rekrytera en ny stjärna för att fortsätta vår expansiva resa. Har du erfarenhet av arbete inom hemvården och av administration så kan du vara den vi söker!

Arbetsplatsen präglas av en positiv anda och vårt uppdrag är att hjälpa människor i det egna hemmet och även utföra delegerade uppgifter från hemsjukvården. Vi bryr oss om våra äldre, våra visioner och lösningar och framför allt bryr vi oss om varandra. Tillsammans ansvarar vi för att leverera den bästa hemvården.

Ditt uppdrag
Som planerare är du en nyckelperson i verksamheten som skapar medarbetarnas arbetsdag. Brukarens biståndsbeslut ligger till grund för planeringen och arbetet sker i nära dialog med både medarbetare och brukare. Du har också ett nära samarbete med andra planerare, samordnare och chefer för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att utföra insatser för brukarna med god kvalitet. Externt samarbete är även en viktig del av uppdraget.

Att arbeta som planerare är ett utmanande och givande arbete där du får stort inflytande över verksamhetens utförande. Genom att skapa en effektiv planering bidrar du både till en god arbetsmiljö för omsorgsmedarbetarna och nöjda brukare som får sina insatser på rätt tider. Du ansvarar för planering i systemet Lifecare och för korttidsbemanning.

Vi arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och rollen innebär att man har stor flexibilitet och frihet i sitt uppdrag. Arbetet är förlagt på dagtid och möjlighet till visst distansarbete finns.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom hemvården och av administration. Erfarenhet av planering inom hemvård är meriterande. Det är även en fördel om du har erfarenhet av systemet Lifecare eller motsvarande system. Vidare ser vi gärna att du har administrativ utbildning eller undersköterskeutbildning.

Vi ser att du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift samt att du har goda IT- och systemkunskaper.

Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser även att du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Sist men inte minst ser vi att du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Verksamhetschef Erik Svensson 018-727 67 64

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 92

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Arbeta inom vård och omsorg - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/arbeta-inom-vard-och-omsorg/)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare till Berga anpassad grundskola

Berga anpassad grundskola Är du utbildad lärare och har arbetat med barn i behov av särskilt stöd? Har du även kunskaper om anpassningar och tillgängliga lärmiljöer? Då kan du vara den vi söker till oss på Berga anpassad grundskola! Välkommen det din ansökan redan idag. Berga anpassad grundskola är en skola med elever från årskurs 1 till och med årskurs 6. Vi ligger i samma byggnad som Berga grundskola. Vi är cirka 50 elever som är uppdelade i 7 klass... Visa mer
Berga anpassad grundskola

Är du utbildad lärare och har arbetat med barn i behov av särskilt stöd? Har du även kunskaper om anpassningar och tillgängliga lärmiljöer? Då kan du vara den vi söker till oss på Berga anpassad grundskola! Välkommen det din ansökan redan idag.

Berga anpassad grundskola är en skola med elever från årskurs 1 till och med årskurs 6. Vi ligger i samma byggnad som Berga grundskola. Vi är cirka 50 elever som är uppdelade i 7 klasser. I varje klass jobbar en klasslärare och någon eller några elevassistenter beroende på behov i klassen.

Ditt uppdrag
I det här uppdraget kommer du att arbeta som klasslärare. I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen, och samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö. Det ingår även att utveckla samt förfina skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever, bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar samt aktivt delta i skolans utvecklingsarbete.

I våra klasser går mellan 6-9 elever. Du kommer att arbeta tillsammans med och leda ett antal elevassistenter. Du kommer att få arbeta med kunniga kollegor där du kan ha ett kollegialt utbyte. Du kommer även att arbeta med sedvanliga läraruppgifter.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation gärna med behörighet att undervisa elever i tidig ålder F-3. Det är också en fördel om du har speciallärarexamen. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av att ha undervisat yngre barn/elever och barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att du har kunskaper om extra anpassningar, särskilt stöd och tillgängliga lärmiljöer. Kunskap i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är också ett krav.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att anpassa din kommunikation till mottagaren. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Dessutom är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Sagbrant, rektor, 018-727 25 44.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Anette Storfeldt, 070-648 20 81.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Yrkeslärare administration, handel och varuhantering

Ansök    Jun 13    Uppsala kommun    Yrkeslärare
Uppsala AG (anpassad gymnasieskola) Har du tidigare erfarenhet av arbete inom administration och handel? Hos oss får du planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal. Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan! Uppsala AG är Uppsalas kommunala anpassade gymnasieskola. Våra två skolenheter Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla är belägna i anslutning ... Visa mer
Uppsala AG (anpassad gymnasieskola)

Har du tidigare erfarenhet av arbete inom administration och handel? Hos oss får du planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal. Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!

Uppsala AG är Uppsalas kommunala anpassade gymnasieskola. Våra två skolenheter Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla är belägna i anslutning till Fyrisskolan respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Uppsala AG har sju nationella program och individuellt program och leds av en enhetsrektor och en programrektor. Uppsala AG har totalt cirka 125 elever och cirka 80 personal fördelade på de båda skolenheterna. Den lediga lärartjänsten är huvudsakligen som yrkeslärare inom det nationella programmet administration, handel och varuhantering på Fyrisskolan.

Ditt uppdrag
Som yrkeslärare i anpassad gymnasieskolas nationella program administration, handel och varuhantering på Uppsala AG kommer du att arbeta med att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal. Det ingår att bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Arbetsförlagt lärande (APL) ingår som en viktig del i utbildningen där du är med och ansvarar för anskaffning av APL-platser och där även besök och bedömning är en del av arbetet. Ditt läraruppdrag innebär även mentorskap för några av programmets elever samt att stötta och utmana alla elever i riktning mot ett självständigt liv. Du kommer även ha ett nära samarbete med skolans elevhälsa som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i administration och handel och goda kunskaper i Office-paketet. Erfarenhet av undervisning i de aktuella ämnena och med elever med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i digitala verktyg för det pedagogiska arbetet exempelvis, datorer, surfplattor och interaktiva tavlor.

Som person är du flexibel person som ser möjligheter i förändringar. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Genom god pedagogisk förmåga har du förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är även bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Laitamaa, programrektor, 018-727 97 98.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Eva Dahne, 076-696 35 69.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Yrkeslärare i plåtslageri

Ansök    Jun 13    Uppsala kommun    Yrkeslärare
Uppsala yrkesgymnasium Jälla På Uppsala yrkesgymnasium Jälla arbetar du tillsammans med kollegor från branschen, andra branscher och ämneslärare. Tillsammans ger ni ungdomar goda förutsättningar till att bidra till att plåtslageribranschen utvecklas och får goda medarbetare i framtiden. Uppsala yrkesgymnasium Jälla är ett gymnasium med bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, naturbruksprogrammet, fordon... Visa mer
Uppsala yrkesgymnasium Jälla

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla arbetar du tillsammans med kollegor från branschen, andra branscher och ämneslärare. Tillsammans ger ni ungdomar goda förutsättningar till att bidra till att plåtslageribranschen utvecklas och får goda medarbetare i framtiden.

Uppsala yrkesgymnasium Jälla är ett gymnasium med bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, naturbruksprogrammet, fordon-och transportprogrammet samt introduktionsprogram.
Skolan har ca 700 elever och är belägen ca 6 km från Uppsalas centrum med goda bussförbindelser.

Uppsala yrkesgymnasium Jälla (https://yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning i programgemensamma yrkesämnen och fördjupningskurser på inriktningen plåtslageri både enskilt och tillsammans med kollegor. Till störst del kommer du att undervisa åk 1 i rundgång. Du kommer vara mentor för elever på programmet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har yrkeslärarutbildning och tidigare erfarenhet av att ha arbetat som plåtslagare. Har du erfarenhet av annat arbete med barn och ungdomar är det meriterande.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har en god ledarskapsförmåga. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Susann Calland, 018-727 89 62

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 04

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Yrkeslärare inom programmet skog, mark och djur

Ansök    Jun 12    Uppsala kommun    Yrkeslärare
Uppsala AG (anpassad gymnasieskola) Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare och arbete med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Hos oss får du arbeta med lektionsplanering, undervisning och mentorskap i en stimulerande miljö. Låter det här jobbet som något för dig? Välkommen med din ansökan! Uppsala AG är Uppsalas kommunala anpassade gymnasieskola. Våra två skolenheter Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla är belägna i... Visa mer
Uppsala AG (anpassad gymnasieskola)

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare och arbete med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Hos oss får du arbeta med lektionsplanering, undervisning och mentorskap i en stimulerande miljö. Låter det här jobbet som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Uppsala AG är Uppsalas kommunala anpassade gymnasieskola. Våra två skolenheter Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla är belägna i anslutning till Fyrisskolan respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Anpassade gymnasieskolan har både individuellt program och sju nationella program och leds av en enhetsrektor och programrektor. Uppsala AG har totalt cirka 125 elever och cirka 80 personal fördelade på de båda skolenheterna. Den lediga lärartjänsten är huvudsakligen som yrkeslärare djur i kombination med några andra gymnasiegemensamma kurser beroende på tjänstens omfattning.

Ditt uppdrag
Som yrkeslärare inom djur på programmet för skog, mark och djur på Uppsala AG kommer du att arbeta med undervisning, lektionsplanering, betygsättning och mentorskap. Mer specifikt kommer du att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal. Du kommer dessutom att bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både enskilda elevers och gruppens behov och förutsättningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbete som gymnasielärare och med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i gymnasieskolan.

Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du har också en helhetssyn och kan se frågor i ett större perspektiv. Genom en god pedagogisk förmåga har du förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en även god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Laitamaa, Programrektor, 018-727 97 98.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elsa Virhammar, 070-490 87 36.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Musiklärare till Västra Stenhagenskolan

Ansök    Jun 12    Uppsala kommun    Ämneslärare, 7-9
Västra Stenhagenskolan Har du erfarenhet av arbete med ungdomar och musik och är på jakt efter en ny utmaning? Nu finns möjligheten att söka en spännande musiklärartjänst. Vi söker dig som har ett stort intresse för musikämnet och ser potentialen i elevernas musikaliska utveckling. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Västra Stenhagenskolans vision är ”En varm positiv skola där alla trivs och får lyckas”. Skolan har ett mångsidigt arbete ... Visa mer
Västra Stenhagenskolan

Har du erfarenhet av arbete med ungdomar och musik och är på jakt efter en ny utmaning? Nu finns möjligheten att söka en spännande musiklärartjänst. Vi söker dig som har ett stort intresse för musikämnet och ser potentialen i elevernas musikaliska utveckling. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Västra Stenhagenskolans vision är ”En varm positiv skola där alla trivs och får lyckas”. Skolan har ett mångsidigt arbete med målet att ge varje elev möjligheter att nå sin fulla potential. Att alla som jobbar på skolan ska trivas och må bra är också centralt, alla ska få lyckas på jobbet. Skolan är en grundskola med cirka 320 elever i årskurserna 6–9. Bland personalen på skolan är engagemanget stort. Skolans elevhälsoteam har en central plats på skolan med målet att tillsammans med lärare och elever skapa förutsättningar för lärande. Västra Stenhagenskolan är en dynamisk arbetsplats med stort utrymme för kreativitet och nytänkande.

Skolan ligger centralt beläget i Stenhagen och några kilometer från de centrala delarna av Uppsala. Det finns goda bussförbindelser och en cykelväg till skolan. Stadsbiblioteket har filial i lokalerna och en fin idrottshall finns att tillgå. Skolans närhet med naturen runt knuten ger stora möjligheter till uteaktiviteter.

Här kan du läsa mer om Västra Stenhagenskolan (https://vastrastenhagenskolan.uppsala.se/).

Ditt uppdrag
Som musiklärare undervisar du elever från årskurs 6 till årskurs 9 i halvklass. Vi har en välutrustad musiksal med intilliggande ensemblerum och musikstudio som skapar möjlighet till väl utvecklad undervisning. Du kommer också ha mentorskap samt vara ansvarig för lucia och skolavslutningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa upp till årskurs 9 i musik och gärna kompletterande utbildningar inom ämnet. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med ungdomar och musik. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av musikundervisning och lite större kreativa inslag som musikal eller liknande. Kunskaper i svenska språket och grundläggande datorkunskap är ett krav.

Som person är du bra på att skapa engagemang och delaktighet och du tar initiativ till aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Markus Holgersson, rektor, 018-727 81 18.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare åk 4-6 till Ramsta skola

Ansök    Jun 11    Uppsala kommun    Grundlärare, 4-6
Ramsta skola Vill du arbeta på en skola där varje elev får möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar? Då bör du söka tjänsten som lärare hos oss på Ramsta skola! Ramsta skola är belägen väster om Uppsala centrum i vacker kulturbygd. Vi har cirka 335 elever i årskurs F-6 och drygt 30 anställda. Vi arbetar aktivt med pedagogisk utveckling och deltar i ett EU-projekt med en skola i Spanien, finansierat av EU-bidrag, i syfte att utveckla elevers förm... Visa mer
Ramsta skola

Vill du arbeta på en skola där varje elev får möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar? Då bör du söka tjänsten som lärare hos oss på Ramsta skola!

Ramsta skola är belägen väster om Uppsala centrum i vacker kulturbygd. Vi har cirka 335 elever i årskurs F-6 och drygt 30 anställda. Vi arbetar aktivt med pedagogisk utveckling och deltar i ett EU-projekt med en skola i Spanien, finansierat av EU-bidrag, i syfte att utveckla elevers förmåga att tänka. Då vi har tillgång till en fantastisk utemiljö med tillhörande skolskog bedriver vi en del av vårt pedagogiska arbete utomhus.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö. Du förväntas att aktivt delta i skolans utvecklingsarbete samt bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Du kommer att ha undervisning tillsammans med andra lärare där ni har ett gemensamt ansvar för hela årsgruppen. Vi nyttjar ofta vår fina närmiljö och skolskog i vår uteverksamhet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Vi ser att du har erfarenhet av arbete och undervisning inom grundskolan. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Har du erfarenhet av utomhuspedagogik ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du har kunskaper i konflikthantering, tillgängliga lärmiljöer och digitala verktyg. Det är en fördel om du har intresse av uteverksamhet.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en flexibel person som kan se möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Pauliina Björkman, rektor, 018-727 81 04.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Jenny Pousette 018-727 81 07.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fritidsledare till Treklangen fritidsklubb

Ansök    Jun 11    Uppsala kommun    Fritidsledare
Treklangen fritidsklubb Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar? Gillar du att mötas av barn som är nyfikna på livet? Vill du bli en del av ett arbetslag som erbjuder trygghet och engagemang? Då kan du vara den vi söker till vår härliga grupp! Treklangens fritidsklubb är en verksamhet som från hösten 2024 flyttar in i nya lokaler i nya Gottsundaskolan. Treklangens fritidsklubb är en fritidsverksamhet efter skoldagens slut för barn i årskurs 4... Visa mer
Treklangen fritidsklubb

Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar? Gillar du att mötas av barn som är nyfikna på livet? Vill du bli en del av ett arbetslag som erbjuder trygghet och engagemang? Då kan du vara den vi söker till vår härliga grupp!

Treklangens fritidsklubb är en verksamhet som från hösten 2024 flyttar in i nya lokaler i nya Gottsundaskolan. Treklangens fritidsklubb är en fritidsverksamhet efter skoldagens slut för barn i årskurs 4-6. Barnen som är anmälda är välkomna till fritidsklubben efter skoldagens slut och fram till klockan 18.00. På fritidsklubben finns möjlighet att spela spel, pyssla, läsa läxor, vara med på utflykter, spela teater, göra musik, spela fotboll och mycket annat. Under skollov har fritidsklubben öppet klockan 08.00–17.00. Mellanmål serveras varje dag och när det är skollov serveras även lunch.

Ditt uppdrag
Som fritidsledare kommer du att planera, leda, utvärdera och utveckla fritidsklubbsverksamheten (10–12 år). Du arbetar för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga samt för att skapa en utvecklande, stimulerande och trygg miljö. Du förväntas arbeta aktivt med det goda bemötandet och allas lika värde för att alla ska uppleva att de mår bra när de är i verksamheterna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi vill även att du har kunskaper inom administration och är bekväm att arbeta i Mircrosoft 365-paketet samt har lätt för att lära dig nya system som används för verksamheterna. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Har du kunskaper i andra språk än svenska och engelska ses det som meriterande.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Jobbet passar dig som är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tanim Rab, enhetschef, 018-727 80 15.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Klasslärare till åk 6

Ansök    Jun 12    Uppsala kommun    Grundlärare, 4-6
Västra Stenhagenskolan Är du en driven lärare som vill undervisa och leda en klass 6 mot de nationella målen? Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och kompetens till vår fina skola och ett engagerat lärarlag. Varmt välkommen till Västra Stenhagenskolan! Västra Stenhagenskolans vision är ”En varm positiv skola där alla trivs och får lyckas”. Skolan har ett mångsidigt arbete med målet att ge varje elev möjligheter att nå sin fulla potential. A... Visa mer
Västra Stenhagenskolan

Är du en driven lärare som vill undervisa och leda en klass 6 mot de nationella målen? Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och kompetens till vår fina skola och ett engagerat lärarlag. Varmt välkommen till Västra Stenhagenskolan!

Västra Stenhagenskolans vision är ”En varm positiv skola där alla trivs och får lyckas”. Skolan har ett mångsidigt arbete med målet att ge varje elev möjligheter att nå sin fulla potential. Att alla som jobbar på skolan ska trivas och må bra är också centralt, alla ska få lyckas på jobbet. Skolan är en grundskola med ca 320 elever i årskurserna 6–9. Bland personalen på skolan är engagemanget stort. Skolans elevhälsoteam har en central plats på skolan med målet att tillsammans med lärare och elever skapa förutsättningar för lärande.

Skolan ligger centralt beläget i Stenhagen och några kilometer från de centrala delarna av Uppsala. Det finns goda bussförbindelser och en cykelväg till skolan. Stadsbiblioteket har filial i lokalerna och en fin idrottshall finns att tillgå. Skolans närhet med naturen runt knuten ger stora möjligheter till uteaktiviteter.

Ditt uppdrag
Som klasslärare i åk 6 kommer du att undervisa i matte, svenska, engelska och SO. Du kommer att planera och genomföra undervisningen enligt läroplanen och leda klassen mot de nationella målen. Du kommer ha flera duktiga kollegor att samarbeta med. I tjänsten ingår att bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal samt bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Du förväntas uppmuntra elevernas kreativitet och kunskapsbyggande. Tjänstens omfattning kan diskuteras.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska, matematik, svenska och SO i årskurs 6. Har du även en påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik är detta meriterande.

Du behöver ha tidigare erfarenhet av att undervisa och leda elevgrupper, gärna inom grundskolan. Grundläggande IT-kunskaper är en förutsättning för att lyckas i tjänsten och du behöver även ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är också lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Markus Holgersson, 018-727 81 18

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 04

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Modersmålslärare i bengali till enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet Är du nyfiken på att arbeta som modersmålslärare? Nu söker vi dig som har bengali som modersmål och som vill bidra till att barn i Uppsala kommuns skolor får möjlighet till undervisning i språket. Välkommen att söka rollen hos oss! Enheten för flerspråkighet är en central enhet för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i ett 6-19 årsperspektiv: i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasiesko... Visa mer
Enheten för flerspråkighet

Är du nyfiken på att arbeta som modersmålslärare? Nu söker vi dig som har bengali som modersmål och som vill bidra till att barn i Uppsala kommuns skolor får möjlighet till undervisning i språket. Välkommen att söka rollen hos oss!

Enheten för flerspråkighet är en central enhet för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i ett 6-19 årsperspektiv: i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola. I enhetens uppdrag ingår att samordna och organisera verksamhet i såväl kommunala som fristående skolor.

Våra administrativa lokaler ligger på Fyrisborgsgatan 1 och den pedagogiska verksamheten sker ute på kommunens skolor.

Här kan du läsa mer om enheten för flerspråkighet (https://flersprakighet.uppsala.se/).

Ditt uppdrag
I dina arbetsuppgifter ingår att undervisa grundskoleelever i ämnet modersmål enligt gällande styrdokument. Att ge studiehandledning på modersmålet kan ingå. Undervisningen sker på kommunens skolor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du ska ha bengali som modersmål och mycket goda kunskaper i svenska. God datorvana är också ett krav.

Som person är du pedagogisk och du har förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Malin Tyberg, biträdande enhetschef, 018-727 14 79.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, My Meewaewsaeng, 018-727 20 26.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Cybersäkerhetsspecialist

IT-staben, IT-strategienheten Har du erfarenhet inom operativ cybersäkerhet? Vill du delta i ett hybrid/distansbaserat team med stor kunskap inom cybersäkerhetsområdet? Då kan detta vara tjänsten för dig! Som cybersäkerhetsspecialist hos oss spelar du en mycket viktig roll i arbetet med den operativa säkerheten i våra IT-miljöer. Välkommen med din ansökan! IT-strategienheten på Uppsala kommuns IT-stab ansvarar för stabens bidrag till kommunkoncernens ... Visa mer
IT-staben, IT-strategienheten

Har du erfarenhet inom operativ cybersäkerhet?
Vill du delta i ett hybrid/distansbaserat team med stor kunskap inom cybersäkerhetsområdet? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Som cybersäkerhetsspecialist hos oss spelar du en mycket viktig roll i arbetet med den operativa säkerheten i våra IT-miljöer. Välkommen med din ansökan!

IT-strategienheten på Uppsala kommuns IT-stab ansvarar för stabens bidrag till kommunkoncernens långsiktiga planering för digital transformation samt utveckling och förvaltning av koncernövergripande strategier, modeller och processer för IT-arkitektur, IT-styrning, IT-upphandlingar/avtal, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Vi etablerar nu en operativ arbetsgrupp inom cybersäkerhetsområdet, där dessa roller kommer att ingå. Du kommer att ha möjlighet att påverka utvecklingen och riktningen inom de operativa delarna av cybersäkerhetsområdet i vår organisation.

Ditt uppdrag
Som cybersäkerhetsspecialist kommer du att arbeta med att skydda IT-stabens IT-system, applikationer, nätverk och infrastruktur mot cyberattacker och dataintrång. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:

• Implementera och underhålla IT-säkerhetsrutiner och tekniska lösningar baserat på framtagna strategier, vägledningar och riktlinjer
• Bistå med kompetens vid utredning av säkerhetsincidenter och utföra incidentanalyser.
• Utföra regelbundna sårbarhetsscanningar och ge stöd vid sårbarhetsbedömningar
• Ge teknisk rådgivning på operativ nivå gällande IT-säkerhetsfrågor
• Leda framtagande av IT-säkerhetsrapporter

Du kommer att arbeta med modern teknik i en organisation under stor förändring, vilket ger dig stora möjligheter till professionell utveckling inom cybersäkerhetsområdet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har:

• Universitets/högskoleutbildning inom datavetenskap, cybersäkerhet, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet förvärvad på likvärdigt sätt
• Relevant certifiering inom IT-säkerhetsområdet (CEH, CompTIA+ etc.)
• Expertkunskap inom nätverkssäkerhet, sårbarhetshantering och IT-säkerhetsteknologier
• Gedigen erfarenhet av att arbeta med säkerhetsverktyg och plattformar
• Starka analytiska och problemlösningsförmågor
• Förmåga att hantera stressiga situationer och snabbt fatta beslut vid säkerhetsincidenter

Kompetensprov i samband med rekrytering är aktuellt – provunderlag tas fram av strategiska cybersäkerhetsgruppen.

Intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta enhetschef Anna Törnqvist, 018-727 10 62

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta kontaktcenter, 018-727 00 00

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Lärare i ma, eng, sv åk 4-6 till Bergaskolan

Ansök    Jun 10    Uppsala kommun    Grundlärare, 4-6
Bergaskolan Brinner du för läraryrket och vill arbeta på en skola med härliga kollegor som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet? Har du erfarenhet av undervisning och vill ta dig an en ny utmaning? Bergaskolan i Uppsala söker nu dig som vill arbeta som lärare i årskurs 4-6. Välkommen med din ansökan! Bergaskolan är en F-6 skola med cirka 280 elever. Skolan ligger centralt i Uppsala med närhet till både kultur, centrum och natur. På Berga... Visa mer
Bergaskolan

Brinner du för läraryrket och vill arbeta på en skola med härliga kollegor som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet? Har du erfarenhet av undervisning och vill ta dig an en ny utmaning? Bergaskolan i Uppsala söker nu dig som vill arbeta som lärare i årskurs 4-6. Välkommen med din ansökan!

Bergaskolan är en F-6 skola med cirka 280 elever. Skolan ligger centralt i Uppsala med närhet till både kultur, centrum och natur. På Bergaskolan har vi välutbildad och engagerad personal som lägger stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i sin egen inlärning och att de ska stimuleras och utvecklas på sin egen nivå. Elevhälsoteamet på skolan arbetar verksamhetsnära och utgår från ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt tillsammans med övrig personal. Lärarna har regelbundna träffar med möjlighet att samarbeta och diskutera undervisning och elevernas kunskapsutveckling samt hur man tillsammans kan anpassa undervisningen efter elevernas och gruppernas behov. Vi har god trivsel på skolan och personalomsättningen är låg.

Här kan du läsa mer om Bergaskolan (https://bergaskolan.uppsala.se/).

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen och uppmuntra elevernas kreativitet och kunskapsbyggande. Det ingår även att bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar, samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö samt bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal.

Din bakgrund
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska, matematik och engelska i årskurs 4-6. För att lyckas i arbetet ser vi att du har erfarenhet av undervisning inom grundskolan samt god kännedom om skolans styrdokument och grundskolans läroplan. Utöver detta behöver du även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket och vi ser gärna att du har IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.

Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar och du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat. Vi ser även att du är pedagogisk och har förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Sist men inte minst söker vi dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Cecilia Sundman, rektor, 018-727 48 48.

Facklig företrädare: Sveriges lärare, Jonas Sundbom, 0707-82 23 92.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Projektledare för elevhälsoutveckling, grundskolan - Uppsala kommun

Ansök    Jun 10    Uppsala kommun    Utbildningsledare
Grundskolans stödorganisation elevhälsa Har du ett starkt intresse för att utveckla elevhälsa? Vill du vara med och samordna och driva arbetet med Uppsala kommuns grundskolors elevhälsa? Då kan du vara den vi söker! Avdelning grundskola har ett pågående arbete för att utveckla elevhälsan. I Uppsala kommuns grundskola finns en stödorganisation som har i uppdrag att ge stöd och utveckla skolornas elevhälsa. I augusti startar ett projekt som syftar till ... Visa mer
Grundskolans stödorganisation elevhälsa

Har du ett starkt intresse för att utveckla elevhälsa? Vill du vara med och samordna och driva arbetet med Uppsala kommuns grundskolors elevhälsa? Då kan du vara den vi söker!

Avdelning grundskola har ett pågående arbete för att utveckla elevhälsan. I Uppsala kommuns grundskola finns en stödorganisation som har i uppdrag att ge stöd och utveckla skolornas elevhälsa. I augusti startar ett projekt som syftar till stärka skolornas elevhälsa och ge stöd för att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Ditt uppdrag
Som projektledare ska du samordna och driva arbetet kring stöd och kompetensutveckling för skolornas elevhälsa. Du kommer att arbeta tillsammans med en projektgrupp utifrån upprättad projektplan.

Exempel på arbetsuppgifter:

• ansvara för att skolorna erbjuds utbildning och stöd för att stärka elevhälsoarbete på skolorna
• ge information till skolledare och elevhälsoteam om stödmaterial för elevhälsa
• ge stöd elevhälsoteam i att genomföra utbildningar och driva utveckling för elevhälsa
• planera och genomföra utbildningsinsatser inom elevhälsa
• se till att skolorna får del av kompetenshöjande insatser om pedagogiska arbetssätt för elever med ojämna funktionsförmågor med fokus på NPF och språkstörning
• administrera och utvärdera projektet och sammanställa dess resultat.


Din bakgrund
Vi söker dig som har specialpedagogexamen, speciallärarexamen, socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete inom skolan som kurator, specialpedagog eller speciallärare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva utveckling av elevhälsa och att leda utbildningsinsatser. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete som skolledare och av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörning. Arbetet kräver att du har god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i digitala arbetssätt och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörning.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Sandberg, tf enhetschef 018-727 20 33.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018- 727 81 00
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre