Lediga jobb som Miljöhandläggare i Uppsala

Se lediga jobb som Miljöhandläggare i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Miljökonsulter inom MKB och tillstånd

Ansök    Jun 13    SYSTRA AB    Miljöhandläggare
SYSTRA gör en nystart inom miljöområdet och söker dig är du sugen på att utveckla vår verksamhet MKB och tillstånd och samtidigt vara en del i arbetet med att skapa framtidens infrastruktur. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen och söker både dig med lång erfarenhet och dig som är mer junior. Låter detta lockande? Välkommen med din ansökan! Miljökonsult på SYSTRA SYSTRA arbetar med anläggningsuppdrag, inf... Visa mer
SYSTRA gör en nystart inom miljöområdet och söker dig är du sugen på att utveckla vår verksamhet MKB och tillstånd och samtidigt vara en del i arbetet med att skapa framtidens infrastruktur. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen och söker både dig med lång erfarenhet och dig som är mer junior. Låter detta lockande? Välkommen med din ansökan!
Miljökonsult på SYSTRA
SYSTRA arbetar med anläggningsuppdrag, infrastruktur- och samhällsprojekt med uppdragsgivare som Trafikverket, kommuner och privata aktörer. Som miljökonsult arbetar du brett med miljöfrågor i alla våra projekt och har möjlighet att arbeta som uppdragsledare eller teknikansvarig, miljösakkunnig, specialist eller handläggare. Du kan exempelvis komma att arbeta med:
Utredningar och analys av miljöpåverkan från förstudie till utförande
Miljöunderlag till förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar ?
Inklusive underlag till AF och TB/MF.
Tillstånd, anmälningar och dispenser enligt kap 7 och 9 MB samt anmälan om vattenverksamhet enl. 11 kap. MB?
Miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. MB?
GIS-analyser och framtagande av kartunderlag?

Vem du är
För att trivas hos oss bör du uppskatta stort eget ansvar samtidigt som du trivs och arbetar bra tillsammans med andra. Du är nyfiken, driven och vill delta i arbetet med att utveckla verksamheten både vad gäller arbetssätt och innehåll. Om du uppskattar en dynamisk arbetsmiljö som präglas av stark tillväxt kommer du trivas hos oss! Tjänsten kräver att du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, talar och skriver svenska och har grundläggande kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom MKB och tillstånd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i GIS och/eller CAD.
Vad du får
Hos SYSTRA kommer du få möjligheten att arbeta i stora och små, ofta komplexa, anläggningsuppdrag, infrastruktur- och samhällsprojekt tillsammans med kollegor inom exempelvis järnväg, väg/gata, landskap/arkitektur, miljö, geoteknik, VA och bro. Genom ditt arbete och bidrag är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar för skapandet av ett hållbart samhälle.
Om SYSTRA
SYSTRA är ett teknikkonsultföretag med fokus på infrastruktur. Globalt är vi 9000 kollegor varav 250 av oss finns i Sverige (fördelade på 13 kontor). Tack vare vår expertis och stora erfarenhet driver vi infrastrukturprojekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. SYSTRA AB erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom infrastruktur. Läs gärna mer om oss på vår webbplats?www.systra.se
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. Du ansöker om jobbet här:
https://jobs.systra.com/job/Göteborg,-Borås-eller-Karlstad-Miljökonsulter-inom-MKB-och-tillstånd-till-region-Väst/815781101/
Mer information lämnas av
Regionchef Öst och Mitt Mattias Källander
010-708 05 59
[email protected]
SYSTRA-confidence moves the world
Inför rekryteringsarbetet har SYSTRA noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare, tillsvidare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet. Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar också för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden.

Vi söker nu en medarbetare till enheten. Vi behöver förstärka vårt arbete med prövning av miljöfarlig verksamhet men även tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fördelningen av arbetsområden kommer anpassas efter verksamhetens behov, dina erfarenheter och intresse.

Uppgifter som kan bli aktuella för tjänsten är:
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen
- Tillsyn av A-verksamheter genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc
- Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex tillsynsvägledning, tillsyn över förorenade områden

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet.

För tjänsten är det meriterande om du uppfyller ett eller flera av följande krav:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- kunskap om planprocessen och erfarenhet av granskning av planer
- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Miljökonsulter inom förorenade områden

Ansök    Jun 10    SYSTRA AB    Miljöhandläggare
SYSTRA gör en nystart inom miljöområdet och söker dig är du sugen på att utveckla vår verksamhet inom förorenade områden och samtidigt vara en del i arbetet med att skapa framtidens infrastruktur. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen och söker både dig med lång erfarenhet och dig som är mer junior. Låter detta lockande? Välkommen med din ansökan! Miljökonsult på SYSTRA SYSTRA arbetar med anläggningsuppdra... Visa mer
SYSTRA gör en nystart inom miljöområdet och söker dig är du sugen på att utveckla vår verksamhet inom förorenade områden och samtidigt vara en del i arbetet med att skapa framtidens infrastruktur. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen och söker både dig med lång erfarenhet och dig som är mer junior. Låter detta lockande? Välkommen med din ansökan!
Miljökonsult på SYSTRA
SYSTRA arbetar med anläggningsuppdrag, infrastruktur- och samhällsprojekt med uppdragsgivare som Trafikverket, kommuner och privata aktörer. Som miljökonsult arbetar du brett med miljöfrågor i alla våra projekt och har möjlighet att arbeta som uppdragsledare eller teknikansvarig, miljösakkunnig, specialist eller handläggare. Du kan exempelvis komma att arbeta med:
Planering, utförande och analys av miljötekniska markundersökningar innefattande historiska inventeringar, markmiljöutredningar och framtagande av provtagningsprogram m.m.
Upprättande av förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar
Riskbedömningar och åtgärdsutredningar
Miljökontroll/uppföljning vid markentreprenader och efterbehandlingsåtgärder

Vem du är
För att trivas hos oss bör du uppskatta stort eget ansvar samtidigt som du trivs och arbetar bra tillsammans med andra. Du är nyfiken, driven och vill delta i arbetet med att utveckla verksamheten både vad gäller arbetssätt och innehåll. Om du uppskattar en dynamisk arbetsmiljö som präglas av stark tillväxt kommer du trivas hos oss! Tjänsten kräver att du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, talar och skriver svenska och har grundläggande kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förorenade områden eller om du tidigare arbetat som konsult. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i GIS.
Vad du får
Hos SYSTRA kommer du få möjligheten att arbeta i stora och små, ofta komplexa, anläggningsuppdrag, infrastruktur- och samhällsprojekt tillsammans med kollegor inom exempelvis järnväg, väg/gata, landskap/arkitektur, miljö, geoteknik, VA och bro. Genom ditt arbete och bidrag är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar för skapandet av ett hållbart samhälle.Du väljer själv vilket av våra kontor du vill utgå från.
Om SYSTRA
SYSTRA är ett teknikkonsultföretag med fokus på infrastruktur. Globalt är vi 9000 kollegor varav 250 av oss finns i Sverige (fördelade på 13 kontor). Tack vare vår expertis och stora erfarenhet driver vi infrastrukturprojekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. SYSTRA AB erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom infrastruktur. Läs gärna mer om oss på vår webbplats?www.systra.se
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. Du ansöker om jobbet här: https://jobs.systra.com/job/Stockholm,-Uppsala,-Östersund-Miljökonsulter-inom-förorenade-områden-till-region-öst-och-mitt/817134701/
Mer information lämnas av
Regionchef Öst och Mitt Mattias Källander
010-708 05 59
[email protected]
SYSTRA-confidence moves the world
Inför rekryteringsarbetet har SYSTRA noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Visa mindre

F 16 söker miljöhandläggare, vikariat

Ansök    Feb 16    Försvarsmakten    Miljöhandläggare
Sökande enhet I rollen som miljöhandläggare stödjer du verksamheten med specialistkompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till bl. a tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Miljöhandläggaren ingår i Garnisonsavdelningen vid Upplands flygflottilj F16. Garnisonsavdelningen, GarnA, består av 35 befattningar. Inom GarnA finns fyra sektioner och du kommer att tillhöra Infrasektionen. GarnA är en av fyra avdelningar inom F1... Visa mer
Sökande enhet
I rollen som miljöhandläggare stödjer du verksamheten med specialistkompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till bl. a tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Miljöhandläggaren ingår i Garnisonsavdelningen vid Upplands flygflottilj F16.

Garnisonsavdelningen, GarnA, består av 35 befattningar. Inom GarnA finns fyra sektioner och du kommer att tillhöra Infrasektionen. GarnA är en av fyra avdelningar inom F16 Logistikenhet. Avdelningens uppgift är att upprätthålla garnisonens gemensamma resurser.  Detta sker genom planering och funktionsledning av infra på garnisonsnivå och utöva stöd till Chefen F16 inom infra- och miljöfrågor.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär handläggning av ärenden inom miljöbalkens område, både kopplat till miljö- och hälsoskyddsfrågor. Detta innebär t. ex övningsplanering, samverkan med tillsynsmyndigheten och andra intressenter, utredningar och föredragningar för förbandschefen. Som handläggare arbetar du med förbandets egenkontroll, miljöbedömningar, riskanalyser, uppföljning av verksamheten samt håller i miljöutbildningar.Kvalifikationer
* Akademisk examen (180 hp/120 p) med miljöinriktning, naturvetenskap, miljöjuridisk eller motsvarande högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Goda kunskaper i miljölagstiftningen
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* God datavana
* B-körkort


Meriterande kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom kvalificerat miljöarbete. Erfarenhet av arbete med miljöledningssystem och tillämpning vad gäller miljöfarlig verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att delge din miljökunskap för andra. Erfarenhet av arbete med tillståndsprövning, förorenad mark, projektledning eller tillsyn är också meriterande.


Personliga egenskaper
Vi söker en engagerad medarbetare som är strukturerad, prestigelös och duktig på att uttrycka sig i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra då du kommer att arbeta i stabsmiljö.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat till 230801. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetsort: Uppsala
Individuell lönesättning.

Upplysningar om befattningen
Miljösamordnare Elin Agnemo, tfn 073 – 338 68 47

Fackliga representanter:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
SEKO nås via växeln, 0505-45 10 00
SACO nås via växeln, 0505-45 10 00
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-03-18. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev. I ditt personliga brev beskriver du varför du söker denna befattning och med fördel eventuellt löneanspråk.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet. Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar också för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden.

Vi söker nu en ny medarbetare till enheten. Vi behöver förstärka vårt arbete med prövning av miljöfarlig verksamhet men även tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Det finns också möjlighet att utveckla tjänsten till att omfatta ansvar som miljösakkunnig inom miljöprövningsdelegationen (MPD). Fördelningen av arbetsområden kommer anpassas efter verksamhetens behov, dina erfarenheter och intresse.

Uppgifter som kan bli aktuella för tjänsten är:
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen
- Tillsyn av A-verksamheter genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc
- Tillsyn av Sevesoverksamheter genom tillsbesök, granska rapporter, uppföljning etc
- Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex prövning av kemikalietillstånd och tillsynsvägledning.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. För tjänsten är det meriterande om du uppfyller ett eller flera av följande krav:
- erfarenhet av tillsyn av processindustri
- kunskap om eller erfarenhet av arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen
- kunskap om klimat- och energifrågor i ett bredare perspektiv
- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Miljöskyddshandläggare, visstid

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet. Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar också för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden.

Vi söker nu en medarbetare till enheten. Vi behöver förstärka vårt arbete med prövning av miljöfarlig verksamhet men även tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fördelningen av arbetsområden kommer anpassas efter verksamhetens behov, dina erfarenheter och intresse.

Uppgifter som kan bli aktuella för tjänsten är:
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen
- Tillsyn av A-verksamheter genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc
- Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex tillsynsvägledning, tillsyn över förorenade områden

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet.

För tjänsten är det meriterande om du uppfyller ett eller flera av följande krav:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- kunskap om planprocessen och erfarenhet av granskning av planer
- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Verksamhetsutvecklare Miljö, Vatten och Hållbarhet

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som ... Visa mer
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.


LRF Mälardalen söker dig som vill arbeta med miljö-, vatten- och hållbarhetsfrågor kopplat till de gröna näringarna och lantbrukets förutsättningar för att utveckla livsmedelsproduktionen. För dig är det självklart att svensk mat och växande skog bidrar till lösningen på många av samhällets miljö- och klimatutmaningar.

Uppdraget som verksamhetsutvecklare innebär att du genom näringspolitiskt arbete bidrar till att skapa bra villkor och förutsättningar för att driva och utveckla företag inom de gröna näringarna. Ditt uppdrag blir att ansvara för att driva vatten- miljö- och hållbarhetsfrågorna men också att driva frågor kopplat till utvecklingen av de regionala livsmedelsstrategierna.

Du arbetar nära förtroendevalda i regionstyrelse och kommungrupper och utifrån LRFs ställningstagande kommer du föra dialog med beslutsfattare. Det kan vara kontakter med politiker på regional och lokal nivå, länsstyrelser och andra myndigheter, men också olika organisationer. Du ansvarar även för att utarbeta kommunikationsunderlag samt remissarbete och analyser utifrån regionstyrelsernas strategiska ställningstaganden. Samverkan med kollegor i andra regioner och vid riksförbundet är en viktig del av arbetet.

Vi söker dig med god kunskap om vatten-, miljö- och hållbarhetsfrågor kopplade till jord- och skogsbruk.  Du behöver ha goda kunskaper om livsmedelsproduktion och en god förståelse och insikt i den enskilde företagarens villkor. Du har en relevant akademisk utbildning, till exempel agronom eller lantmästare, och arbetslivserfarenhet med koppling till de gröna näringarna. Erfarenhet från vattenpolitik och myndighetsarbete är meriterande. Du är kommunikativ och en god skribent. Samtidigt är du en trygg och självständig person som ser möjligheter och tycker att dialog och trovärdighet är ditt viktigaste redskap för att påverka.

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och spännande arbete i ett team av engagerade medarbetare. Du kommer att ha en nyckelroll i regionens påverkansarbete för att utveckla företagen i det gröna näringslivet.

LRF Mälardalen omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Vårt personalteam består av 8 personer och vårt kontor finns i Uppsala. Regionen har 14 000 medlemmar, 1 regionstyrelse, 32 kommungrupper, vars uppdrag är att jobba för ett starkt grönt näringsliv i kommunen, och 100 lokalavdelningar.

Tjänsten är en heltidstjänst tillsvidare med placering vid LRFs kontor i Uppsala. Tillträde i början av hösten 2021. Tjänsten börjar med sex månaders provanställning.

Körkort och tillgång till bil krävs för tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 30 maj 2021. Urval sker löpande och även innan ansökningstidens utgång så vänta inte med din ansökan.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta regionchef Mona Holmsten 070-610 76 32, [email protected]

För facklig information, vänligen kontakta Christina Behm-Velenik, SACO, [email protected]  eller Henrik Sporrong Esbjörnsson, Unionen, [email protected] Visa mindre

Miljöhandläggare, vikariat

Ansök    Nov 9    Försvarsmakten    Miljöhandläggare
Upplands flygflottilj F16 söker Miljöhandläggare, vikariat. I rollen som miljöhandläggare stödjer du verksamheten med specialistkompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till bland annat tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Miljöhandläggaren ingår i Garnisonsavdelningen vid Upplands flygflottilj F16. Tjänsten är ett vikariat i ett år med option till förlängning och placering Uppsala. Garnisonsavdelningen (GarnA) best... Visa mer
Upplands flygflottilj F16 söker Miljöhandläggare, vikariat.

I rollen som miljöhandläggare stödjer du verksamheten med specialistkompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till bland annat tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Miljöhandläggaren ingår i Garnisonsavdelningen vid Upplands flygflottilj F16. Tjänsten är ett vikariat i ett år med option till förlängning och placering Uppsala.

Garnisonsavdelningen (GarnA) består av 35 befattningar varav 31 är civila. Inom GarnA finns fyra sektioner och du kommer att tillhöra Infrasektionen. GarnA är en av fyra avdelningar inom F16 Logistikenhet. Avdelningens uppgift är att upprätthålla garnisonens gemensamma resurser. Detta sker genom planering och funktionsledning av infra på garnisonsnivå och att utöva stöd till Chefen F16 inom infra- och miljöfrågor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär handläggning av ärenden inom miljöbalkens område, både kopplat till miljö- och hälsoskyddsfrågor. Detta innebär till exempel övningsplanering, samverkan med tillsynsmyndigheten och andra intressenter, utredningar och föredragningar för förbandschefen.

Som handläggare arbetar du med förbandets egenkontroll, miljöbedömningar, riskanalyser, uppföljning av verksamheten samt håller i miljöutbildningar. Du kommer även att delta i arbetet med en ny tillståndsansökan för Upplands flygflottilj F16 samt delta i övningar.

Kvalifikationer• Akademisk examen om lägst 120 p (180 hp) med miljöinriktning, naturvetenskap, miljöjuridisk eller motsvarande högskoleutbildning.
• Goda kunskaper i miljölagstiftningen, gärna med tillämpning vad gäller miljöfarlig verksamhet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• God datavana.
• B-körkort.

Meriterande• Arbetslivserfarenhet inom kvalificerat miljöarbete och erfarenhet av arbete med miljöledningssystem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att delge din miljökunskap för andra.
• Erfarenhet av arbete med tillståndsprövning, förorenad mark, projektledning eller tillsyn är också meriterande.
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.

Personliga egenskaper
Vi söker en engagerad medarbetare som är strukturerad, prestigelös och duktig på att uttrycka sig i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra då du kommer att arbeta i stabsmiljö.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform, vikariat ett år från 2022-01-01 eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.
Arbetsorten är i Uppsala.
Befattningen är civil.
FM tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar om tjänsten
kan lämnas av Miljösamordnare Elin Agnemo, tfn 073–338 68 47 och Miljöhandläggare Ingrid Asker, tfn 072–395 49 11.

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Johan Moilanen, tfn 018-19 69 75.
SEKO Simon Uppgren tfn 072-395 68 13.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-12-03. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev. I ditt personliga brev beskriver du varför du söker denna befattning och med fördel eventuellt löneanspråk.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på b... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.ARBETSUPPGIFTER
På miljöskyddsenheten arbetar vi främst med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn och bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi arbetar även med tillsynsvägledning enligt miljöbalken, Sevesofrågor och tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i detalj- och översiktsplanärenden.

Vi söker nu två medarbetare till enheten med fokus på prövning av miljöfarlig verksamhet men även andra arbetsuppgifter kommer att vara aktuella. Tjänsternas innehåll kommer delvis att formas utifrån dina tidigare erfarenheter. Din uppgift blir främst att arbeta med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, att bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt handläggning av prövnings- och anmälningsärenden av transporttillstånd. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex prövning av kemikalietillstånd och tillsynsvägledning.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet. För tjänsterna är det meriterande om du uppfyller ett eller flera av följande krav:
- kunskap om eller erfarenhet av arbete med prövningar av ärenden som berörs av parallella lagstiftningar till miljöbalken,
- erfarenhet av plan- och bygglagen,
- kunskap om klimat- och energifrågor i ett bredare perspektiv
- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivit och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innbär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Miljösamordnare

Ansök    Jun 3    REGION UPPSALA    Miljöhandläggare
Miljöenheten I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Vår verksamhet Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så at... Visa mer
Miljöenheten

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Vår verksamhet
Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och så att Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Miljöenheten arbetar både strategiskt och operativt med att minimera Region Uppsalas miljöpåverkan och med att integrera och stärka miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Säkerhets- och miljöenheten vid Akademiska sjukhuset arbetar på motsvarande sätt med att minimera Akademiska sjukhusets miljöpåverkan och stärka säkerhetsarbetet.

Vill du ta möjligheten att bidra till att minimera miljöpåverkan för Region Uppsala?

Ditt uppdrag
Som miljösamordnare arbetar du med miljöledningssystem och driver självständigt projekt med aktiviteter för att uppnå Region Uppsalas miljömål. Du är ett stöd för chefer och medarbetare gällande praktiska miljöfrågor, utbildning, miljömålsaktiviteter, lagstiftningsfrågor och håller i sjukhusets nätverk av miljöombud. Du arbetar med miljökrav inför om- och nybyggnationer, administrerar utbildningar och hanterar frågor kopplade till vårt kemikaliehanteringssystem Klara. Du ingår i ett nätverk och samarbetar med övriga förvaltningarnas miljösamordnare.

Din huvudsakliga arbetsplats är belägen på Akademiska sjukhuset, vid Säkerhets- och miljöenheten, i men kommer även till viss del sitta i Regionkontorets nybyggda lokaler på Storgatan 27 i Uppsala, nära Uppsalas Resecentrum.

Din kompetens
För att lyckas i rollen ser vi att du har högskoleutbildning med miljöprofil och några års arbetslivserfarenhet. Utbildning eller erfarenhet inom projektledning, miljökommunikation, miljöledningssystem och kemikaliehantering är meriterande, i synnerhet inom vårdsektorn.

Som person är du kommunikativ och pedagogisk, har lätt för att se saker ur olika perspektiv och komma med förslag på lösningar och nya infallsvinklar på problem. Du kan självständigt planera och driva ditt arbete. Samarbetsförmåga och lyhördhet är andra egenskaper som värdesätts högt då det är viktigt att du har förmåga att skapa goda interna relationer och förstå och sätta dig in i Region Uppsalas och sjukhusets olika verksamheter.

Vi erbjuder
Tjänsten är på 100 % och fördelas mellan Akademiska sjukhuset ca 50 % och Regionkontoret ca 50 %. Anställningen är tidsbegränsad med tillträde enligt överenskommelse till och med 31 augusti 2021.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba hos oss/karri?rwebben/F?rm?nsbroschyr Region Uppsala_2019.pdf).

Vill du veta mer?
För ytterligare upplysningar kontakta miljöchef Marta Fallgren tel. 018-611 33 94.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Hushållningssällskapet söker miljörådgivare till lantbruket

Ansök    Jul 28    Hs Konsult AB    Miljöhandläggare
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med spännande, varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Tillsammans med drivna kollegor kommer du att vara med och utveckla vår miljörådgivningstjänst till lantbruksföretag. Hos oss kan du göra skillnad för svenskt lantbruk! Vill du bli del av ett av Sveriges vassaste rådgivningsteam inom skog- och lantbruk? Vi söker nya medarbetare då vi ser en ökad efterfrågan på vår miljörådgivning. Hos oss kommer du att ingå i ett... Visa mer
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med spännande, varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Tillsammans med drivna kollegor kommer du att vara med och utveckla vår miljörådgivningstjänst till lantbruksföretag. Hos oss kan du göra skillnad för svenskt lantbruk!
Vill du bli del av ett av Sveriges vassaste rådgivningsteam inom skog- och lantbruk? Vi söker nya medarbetare då vi ser en ökad efterfrågan på vår miljörådgivning. Hos oss kommer du att ingå i ett team med flera rådgivare inom miljöområdet men du har även stöd från kollegor inom andra ämnesområden som lantbruksdjur och växtodling.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att jobba med HIR-Miljö – ett skräddarsytt rådgivningspaket för anmälnings- och tillståndspliktiga lantbruksföretag. I arbetsuppgifterna ingår även granskning av utredningar och officiella dokument, att göra tillståndsansökningar/MKB, miljörapporter, egenkontroller och tvärvillkorsrådgivning i nära samarbete med våra kunder och i kontakt med berörda myndigheter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå inom miljöområdet eller har motsvarande utbildning med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet inom miljöområdet samt praktisk erfarenhet av miljöarbete. Du stimuleras av konsultrollen med eget resultatansvar. Körkort klass B är ett krav.
Meriterande kvalifikationer
För att trivas i rollen tror vi att du har kunskap om miljölagstiftningen samt erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken. Erfarenhet och kunskap om tillsynsrollen är också meriterande. Det är en fördel om du kunskap om hur svenskt lantbruk fungerar.
Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Att vara engagerad och ansvarstagande kommer naturligt för dig. Du är även lösningsfokuserad och känner dig trygg i att fatta självständiga beslut samtidigt som du är strukturerad och genomför arbete med hög kvalitet. Rollen innebär många kontaktytor både med lantbruksföretag och myndigheter där god samarbetsförmåga och kommunikation är av stor vikt. Du ska även trivas med att arbeta resultat och serviceinriktat.
Placeringsort: Strängnäs, Nyköping Bollnäs eller Uppsala
Välkommen med din ansökan!
För mer information:
Affärsområdeschef: Marie Lundberg 070-644 52 12
Facklig kontaktperson: Anders Ericsson 070-562 02 71
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.
Ansökningar med personligt brev och CV vill vi ha senast 30 augusti, 2020.
Intervjuer kommer att ske löpande och anställning kan bli aktuell innan ansökningstidens slut. Vi samarbetar med en rekryteringsfirma vid tillsättandet av tjänsten. Ansökningshandlingarna skickar du till: [email protected] Märk ditt mail med ”Ditt namn, Miljörådgivare”.
HS Konsult AB säljer oberoende rådgivning till lantbruksföretag i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarnas län. Vi är ca 60 medarbetare på kontoren i Bollnäs, Stora Skedvi, Storvik, Uppsala, Västerås, Örebro, Kumla, Strängnäs och Nyköping. Utifrån vår gemensamma värdegrund baserad på kompetens, pålitlighet och förtroende arbetar vi tillsammans för utveckling och ökad lönsamhet inom de gröna näringarna. Visa mindre

Klimat- och energihandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på b... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har en central roll i länets klimatarbete. Vi ska med ett långsiktigt perspektiv samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan och klimatinvesteringar. I Uppsala län sker det främst genom arbetet med länets klimat- och energistrategi och med investeringsstödet Klimatklivet samt att tillsammans med olika aktörer driva klimatprojekt.

Tjänsten är placerad på miljöstrategienheten där du som klimat- och energihandläggare kommer du arbeta främst tillsammans med enhetens klimat- och energisamordnare och delta i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i länet. Det infattar främst arbete med det statliga investeringsstödet klimatklivet, men även att delta i Länsstyrelsens övriga klimat- och energiarbete samt generellt vara en resurs med kunskap om klimatfrågan. I tjänsten har du många kontakter med aktörer i länet och kommunikation är en viktig del av arbetet.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har:
• miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning mot klimat och energifrågor på högskolenivå
• god administrativ förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
• stort intresse för klimat- och energifrågor och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta

Meriterande
• erfarenhet från arbete med investeringsstödet Klimatklivet
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• erfarenhet av ärendehanteringssystem
• du har erfarenhet att arbeta med systematisk uppföljning av resultat

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som person är du är initiativrik, noggrann och lösningsorienterad, med god förmåga att växla mellan olika uppgifter exempelvis administrativt och praktiskt arbete.

Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och ser naturligt saker ur ett helhetsperspektiv. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Handläggare/projektledare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på b... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Vi söker nu en kvalificerad handläggare och projektledare för att stärka och utveckla länsstyrelsens tillsynsvägledning i miljö- och hälsoskyddsfrågor och för att leda den nystartade regionala miljösamverkan Mitt miljösamverkan.

ARBETSUPPGIFTER
Kommunerna i Uppsala län ingår tillsammans med länsstyrelsen i en regional miljösamverkan. Från och med 2020 kommer även kommunerna i Dalarna och länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland ingå i samverkan. Syftet med miljösamverkan är att stärka miljö-, hälsoskydds- och livsmedelskontrollen genom att öka kompetensen och likvärdigheten i bedömningarna hos kommunerna.

På miljöskyddsenheten arbetar vi främst med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn och bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi arbetar även med tillsynsvägledning enligt miljöbalken, Sevesofrågor och tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i detalj- och översiktsplanärenden.

Vi söker en handläggare/projektledare till miljöskyddsenheten med fokus på tillsynsvägledning inom miljöbalkens område. Rollen innebär även att vara projektledare för miljösamverkan. Tillsammans med en projektledarkollega placerad i Dalarnas län ska du driva miljösamverkan framåt och omsätta miljösamverkans syften till konkreta aktiviteter och resultat. Det innebär att du har två uppdragsgivare; Länsstyrelsen och den regionala miljösamverkan där du rapporterar till styrgruppen. Länsstyrelsen är värdorganisation för projektledartjänsten vilket bland annat innebär att länsstyrelsen har fullt personalansvar inklusive ansvar för arbetsmiljön.

I din roll som projektledare för den regionala miljösamverkan kommer du projektleda samverkansprojekt. I rollen ingår också att planera för utbildningsdagar och att bidra till en aktiv kommunikation och att utveckla samarbetet inom miljösamverkan. Din uppgift är också att samla upp idéer till kommande samverkansprojekt, ge förslag till styrgruppen och planera verksamheten framåt.

Som tillsynsvägledare på länsstyrelsen har du en central roll för att utveckla och stärka kommunernas miljö- och hälsoskyddstillsyn. Genom handläggarträffar och utbildningar ska du stötta kommunernas handläggare och stärka deras kompetens och lagtillämpning. Det kver en aktiv omvärldsbevakning och goda kontakter med centrala myndigheter. Du har även en viktig roll i länsstyrelsen granskande uppdrag av kommunerna och du ska planera och genomföra uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av tillsyn inom miljö- eller hälsoskyddsområdet. Erfarenhet från projektledning och att arbeta målinriktat i projekt är meriterande.

Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är drivande, strukturerad och uthållig, men även lyhörd och prestigelös i ditt arbete.

Tjänsten innbär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att kommunicera och skapa delaktighet och entusiasm samt bygga förtroende hos inspektörer.

Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Uppdraget som projektledare omfattar 50 % och är tidsbegränsat till 1 år med möjlighet till förlängning. För mer information om uppdraget som projektledare inom regional samverkan kontakta Patrik Brodd, avdelningschef , Miljöförvaltningen Uppsala kommun telefon: 018-727 43 48

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med handläggare inom regionala miljösamverkan och med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på b... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
På miljöskyddsenheten arbetar vi främst med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn och bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi arbetar även med tillsynsvägledning enligt miljöbalken, Sevesofrågor och tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i detalj- och översiktsplanärenden.

Vi söker nu två medarbetare till enheten med fokus på tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Tjänsterna kommer att utformas utifrån din tidigare erfarenhet men vi vill inrikta en tjänst mot prövning av miljöfarlig verksamhet och en tjänst mot tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt Sevesotillsyn. Din uppgift blir främst att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen, men även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex kemkalietillstånd, LAV-tillsyn och tillsynsvägledning.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av tillsyn eller prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av tillsyn enligt Sevesolagstiftningen eller lagen om allmänna vattentjänster. Kunskap om eller erfarenhet av luftrelaterade frågor, arbete med förorenade områden och arbete inom offentlig förvaltning är meriterande.

Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivit och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innbär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på b... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
På miljöskyddsenheten arbetar vi med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn och bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi arbetar även med tillsynsvägledning enligt miljöbalken, Sevesofrågor och tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i detalj- och översiktsplanärenden men även i andra förekommande ärenden.

Vi söker nu en medarbetare till enheten med fokus på tillsyn och bidragsfinansierat arbete inom förorenade områden. Din uppgift blir främst att vara pådrivande i det privatfinansierade efterbehandlingsarbetet genom att ställa krav på undersökningar och åtgärder, granska provtagningsplaner, utredningsresultat och genomförandet av åtgärder. Andra förekommande arbetsuppgifter är bland annat projektledning eller projektdeltagande i det bidragsfinansierade arbetet, tillsynsvägledning och att svara på internremisser. Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex handläggning av kemikalietillstånd och LAV-tillsyn.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med förorenade områden. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken. Arbete inom offentlig förvaltning är meriterande liksom erfarenhet av lagen om allmänna vattentjänster.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innbär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Miljöhandläggare till Flygstaben

Ansök    Dec 12    Försvarsmakten    Miljöhandläggare
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.   Efter 25 år återskapas nu en sammanhållen ledning för Flygvapnet. Inom ramen för Överbefälhavarens vision om en ledning för ett starkare förvar så omorganiseras hela Försvarsmaktens centrala ledning.  Flygvap... Visa mer
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.  

Efter 25 år återskapas nu en sammanhållen ledning för Flygvapnet. Inom ramen för Överbefälhavarens vision om en ledning för ett starkare förvar så omorganiseras hela Försvarsmaktens centrala ledning. 

Flygvapenavdelningen vid produktionsledningen, den flygtaktiska staben och delar ur Försvarets materielverk har sedan 2019-01-01 sammanförts till Flygstaben med placering i Uppsala.  

Med stöd av staben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar ungefär 4000 medarbetare. 

Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/flygvapnet/  

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
Flygvapnet är en organisation som ständigt utvecklas för att möta framtidens krav.  

Som miljöhandläggare kommer du att tillsammans med miljösamordnaren koordinera flygvapnets miljöarbete, utarbeta styrningar inom funktionen miljö och stödja miljöhandläggarna vid flottiljerna. Du kommer även att bereda ärenden inom fysisk planering. 

Du är placerad vid stödavdelningens logistiksektion och handlägger uppgifter inom ramen för miljö och fysisk planering. 

Du samverkar med förbandsnivån samt den operativa och strategiska nivån. 

Befattningen ställer höga krav på initiativförmåga och flexibilitet. 

Kvalifikationer: 
Akademisk examen om minst 120 p (180 hp) med miljöinriktning samt flerårig erfarenhet av kvalificerat miljöarbete.

Goda kunskaper i miljölagstiftningen gärna med tillämpning vad gäller miljöfarlig verksamhet. 

God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. 

Mycket goda kunskaper i engelska, både tal, skrift och läsförståelse. 

God datorvana främst avseende Office-paketet. 

B-körkort. 

Meriterande
Erfarenheter av tjänstgöring i miljöbefattning inom Försvarsmakten.

God kunskap om buller, kemikalier och föroreningar. 

Vem är du? 
För att lyckas och trivas behöver du tycka om att arbetet kommer att präglas av förändring, nyskapande, kreativitet samt expansion. 

Du är kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt som externt.

Lösningsfokus och lagarbete är framgångsfaktorer, samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig. 

Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet.  

Övrigt: 
Befattningen är civil

Anställningsform: tillsvidare. 

Arbetsort: Uppsala. 

Tillträde: Så snart som möjligt. 

Frågor besvaras gärna av: 

Matz Jakobsson, Överstelöjtnant och Chef för Flygstabens logistiksektion, 070-675 52 44.

Borka Medjed Hedlund, Miljösamordnare 070-336 37 20.
 

Fackliga företrädare: 

Försvarsförbundet ORF/S: Inge Bäcklin

Officersförbundet OFR/O: Matz Jakobsson

SACO: Annelie Ivonen

SEKO: Simon Uppgren 

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00.  

Välkommen med din ansökan till en av Uppsalas mest spännande och dynamiska arbetsplatser. Vi behöver ha din ansökan senast 2020-01-19.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Process - och projektledare , tillika biträdande klimatfärdplansledare

Ansök    Jul 8    Uppsala kommun    Miljöhandläggare
Avdelningen för ekologisk hållbarhet Vi söker en biträdande färdplaneledare tillika projekt- och processledare för projekttiden 1 oktober 2019 till 30 september 2021. På avdelningen för ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret i Uppsala kommun arbetar vi med strategiska och övergripande hållbarhetsfrågor tillsammans med hela kommunens organisation och med samhället i övrigt. Som en del av kommunledningskontoret är vi med och leder, samordnar och ... Visa mer
Avdelningen för ekologisk hållbarhet

Vi söker en biträdande färdplaneledare tillika projekt- och processledare för projekttiden 1 oktober 2019 till 30 september 2021.

På avdelningen för ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret i Uppsala kommun arbetar vi med strategiska och övergripande hållbarhetsfrågor tillsammans med hela kommunens organisation och med samhället i övrigt. Som en del av kommunledningskontoret är vi med och leder, samordnar och utvecklar kommunens arbete med fokus på miljö. Vårt uppdrag är främst att identifiera och beskriva långsiktiga utmaningar för hållbar utveckling. I det arbetet ingår också att implementera nya arbetssätt och att vara med och utveckla och testa nya synsätt. Avdelningen leder kommunens samverkan i Uppsala klimatprotokoll. Klimatprotokollet med 37 medlemmar från näringsliv, akademi, och civilsamhället representerar en tredjedel av Uppsala sett till antal medarbetare. Protokollet startade 2010 och är centralt för kommunens klimatarbete.

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat (http://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/miljo-och-klimat/)
Här kan du läsa mer om Uppsala som klimatstad (http://www.uppsala.se/climatecity)
Här är Uppsala klimatprotokolls webbplats (http://klimatprotokollet.uppsala.se)

Uppsala ska vara ett fossilfritt och förnybart välfärdssamhälle år 2030 och vara klimatpositivt 2050. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en klimatfärdplan för klimatmålen under en tvåårsprocess. Färdplanen blir en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030 och påbörjar arbetet med att formulera de strategier, innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Projektet utgår från etablerad modellering av Uppsalas klimatpåverkan som vi fortsätter vidarutveckla. Nya banbrytande IT-verktyg för visualisering ska prövas för att öka medvetenheten och stimulera ett brett deltagande i såväl framtagandet som genomförandet av klimatfärdplanen.

Uppsala kommun med ett konsortium av universitet och företag, har blivit beviljade projektmedel inom ramen för Viable Cities, för att kunna utveckla klimatfärdplanen med full kraft. Projektet har startdatum 1 oktober. Klimatfärdplanen leds av kommunens klimatstrateg.

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag blir att processleda och samordna färdplanearbetet till färdig klimatfärdplan samt projektleda projektet med de olika arbetspaketen och aktörer. Du arbetar nära färdplaneledaren och med övriga tjänster i projektet: modellerare, innovationsledare och samordnare för visualisering, samt med processledningen för Uppsala klimatprotokoll. Du ska planera och processleda workshopar och möten. Det kommer att vara vitt skilda grupper, från mindre grupper av specialister, till mellanstora grupper av generalister och ledningspersoner till möten med intresserade medborgare.
Du är projektledare för det sökta projektet, där du samordnar projektet från start till slut, med redovisningar och rapporter. Du kommer att tillsammans med klimatstrategen presentera för bland annat styrgrupp och referensgrupp. Du ansvarar för att sammanställa allt resultat till en färdig klimatfärdplan.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom hållbar utveckling med samhällsplanering. Du har mycket god erfarenhet inom processledning och gärna någon lämplig utbildnng inom detta. Arbetet kräver att du har erfarenhet av projektledning med agilt förhållningssätt i samhällsprojekt, samarbeten i nätverk eller liknande med många olika slags företag och organisationer samt flerårig erfarenhet av arbete med klimat-, miljö- eller energifrågor. Att du har utvecklad presentationsteknik samt goda muntliga och skriftliga kommunikationskunskaper på svenska och engelska är en förutsättning för arbetet.

Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat samt har en god ledarskapsförmåga. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Vidare är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Dessutom är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hannes Vidmark, avdelningschef Ekologisk hållbarhet, 072-581 95 96 (fr o m 5 aug)
Björn Sigurdson, klimatstrateg Ekologisk hållbarhet, 076-110 42 67 (fr o m 12 aug)

Facklig företrädare:
Vision, 018-727 24 33

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och upphandling samt avdelningarna kvalitet och planering, utveckling och utredning, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Processledare energiomställning

Ansök    Dec 17    Uppsala kommun    Miljöhandläggare
Hållbarhetsavdelningen Vill du få möjlighet till att befinna dig mitt i en pågående utveckling av elmarknadens utformning och framtidens energisystem? Sök tjänsten som processledare för energiomställning i Uppsala kommun! Uppsala kommun har en tydligt uttalad ambition att vara ledande i miljö- och klimatarbete, och de projekt du ska vara med i kommer därför att ligga i framkant av forskning och utveckling inom energiområdet. I ditt dagliga arbete komme... Visa mer
Hållbarhetsavdelningen

Vill du få möjlighet till att befinna dig mitt i en pågående utveckling av elmarknadens utformning och framtidens energisystem? Sök tjänsten som processledare för energiomställning i Uppsala kommun!

Uppsala kommun har en tydligt uttalad ambition att vara ledande i miljö- och klimatarbete, och de projekt du ska vara med i kommer därför att ligga i framkant av forskning och utveckling inom energiområdet. I ditt dagliga arbete kommer du att befinna dig i en hållbarhetsavdelning på kommunledningskontoret, och de personer du arbetar nära har uppdrag som kompletterar ditt.

Ditt uppdrag
Huvuddelen av arbetet kommer att utgöras av det Horizon 2020-finansierade projektet CoordiNet, som syftar till att skapa en lokal effektmarknad för att underlätta kapacitetsbristen i Uppsalas elnät. Din roll i projektet är att ansvara för den praktiska implementeringen av en innovativ marknadsroll där kommunen agerar som aggregator för mindre flexibilitetsresurser. Rollen innebär omfattande samverkan inom och utanför kommunkoncernen för att utveckla aggregatorrollen, att engagera lokala aktörer att delta i handeln på marknaden samt att ansvara för att projektets administrativa och finansiella krav uppfylls gentemot finansiären. I dina arbetsuppgifter ingår också att identifiera behov av åtgärder och att på olika sätt stödja kommunens förvaltningar och bolag i energi- och effektarbete.

Du kommer också under en mindre del av din arbetstid att stödja andra energiprojekt, ofta i samverkan med andra lokala aktörer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning på energi. Det är önskvärt om du även har kompletterande utbildning inom hållbar utveckling. Du har minst två års erfarenhet av projektledning, planering eller utveckling inom energiområdet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom EU-finansierade innovationsprojekt, gärna Horizon 2020, av kommunal verksamhet, av elmarknadsfrågor samt av teknisk kompetens kring styrsystem och/eller it-lösningar för energi. Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Du är analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat samt är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Kristina Starborg, utvecklingsledare energi, 072-569 39 33

Facklig företrädare:
Vision, 018-727 24 38
SACO-rådet, Maria Persson, 018-727 24 24
Sveriges Ingenjörer, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, utveckling och utredning, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Samordnande miljöspecialist

Ansök    Jun 28    Trafikverket    Miljöhandläggare

Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ans... Visa mer

Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Har du erfarenhet av miljöfrågor inom samhällsplanering och samhällsbyggande och vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen? Trafikverkets investeringsverksamhet söker nu en erfaren miljöspecialist. Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som specialist ingår i en stödfunktion till vår investeringsverksamhet i region Stockholm/öst.Samordnande miljöspecialist

Som miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna miljöarbetet i projekt. Detta innebär att du som miljöstöd i projekten arbetar med att planera, styra och följa upp miljöarbetet från tidigt planskede till genomförandeskedet. Du är stöd till projektledaren i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav. Detta innebär bedömning av miljöaspekter i projekten, att miljölagstiftningen följs och att säkerställa och att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Du deltar i möten och har kontakter med olika myndigheter och samrådsparter.I uppdraget som miljöspecialist ingår det även att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika strategiska områden. Inriktningen på det strategiska arbetet bestäms utifrån din kunskapsprofil.Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet. Avseende arbetet i investeringsprojekt kommer det huvudsakligen att vara projekt inom region Stockholm/öst medan det strategiska arbetet sker nationellt.Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

  • har flerårig arbetslivserfarenhet från miljöarbete inom samhällsplanering och samhällsbyggande eller liknande

  • har bred generell miljökompetens och erfarenhet av arbete med olika miljöfrågor, gärna i samordnande funktion

  • har körkort för personbil

  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelskaDet är meriterande om du
  • har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av väg samt järnväg

  • har kunskap inom området kulturmiljö med erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor, gärna med inriktning mot exploateringsarkeologi.Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.

Visa mindre

Processledare energiomställning

Ansök    Maj 2    Uppsala kommun    Miljöhandläggare
Avdelningen för ekologisk hållbarhet Vill du vara med och leda arbetet med Uppsalas omställning till fossilfri och förnyelsebar energi? Vi ser fram emot don ansökan! På avdelningen för ekologisk hållbarhet i Uppsala kommun arbetar vi med strategiska och övergripande hållbarhetsfrågor tillsammans med hela kommunens organisation och med samhället i övrigt. Vårt uppdrag är främst att identifiera och beskriva långsiktiga utmaningar för hållbar utveckling. ... Visa mer
Avdelningen för ekologisk hållbarhet

Vill du vara med och leda arbetet med Uppsalas omställning till fossilfri och förnyelsebar energi?
Vi ser fram emot don ansökan!

På avdelningen för ekologisk hållbarhet i Uppsala kommun arbetar vi med strategiska och övergripande hållbarhetsfrågor tillsammans med hela kommunens organisation och med samhället i övrigt. Vårt uppdrag är främst att identifiera och beskriva långsiktiga utmaningar för hållbar utveckling. I det arbetet ingår också att implementera nya arbetssätt samt att vara med och utveckla och testa nya synsätt. Vi har nära samverkan med företag, universitet och organsaitioner inom Uppsala klmatprotokoll. Inte minst på energiområdet.

Här kan du läsa om hur Uppsala kommun arbetar med frågor som rör miljö och klimat (http://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/miljo-och-klimat/)

Ditt uppdrag
I dina arbetsuppgifter ingår att leda och stödja flera energiprojekt. Projekten sker ofta i samverkan med andra lokala, nationella och internationella aktörer. Initialt kommer du bland annat att arbeta med ett projekt som syftar till att skapa en effektmarknad, CoordiNet. I dina arbetsuppgifter ingår också att identifiera behov av åtgärder och att på olika sätt stödja kommunens förvaltningar och bolag i energiarbetet. Uppsala kommun har en tydligt uttalad ambition att vara ledande i miljö- och klimatarbete. De projekt du ska vara med i kommer därför att ligga i framkant på forskning och utveckling inom energiområdet. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta nära andra personer med uppdrag som kompletterar ditt.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning på energi. Har du kompletterande utbildning inom hållbar utveckling ses det som meriterande för tjänsten. Vi ser att du har minst 2 års erfarenhet av projektledning, planering eller utveckling inom energiområdet. Goda kunskaper i svenska samt engelska i både tal och skrift är en förutsättning för arbetet.

Som person är du strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Vidare är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem samt tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Dessutom är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hannes Vidmark, avdelningschef Ekologisk Hållbarhet, 072-581 95 96
Kristina Starborg, utvecklingsledare energi, 072-569 39 33

Facklig företrädare:
Vision, 018-727 24 33

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och upphandling. På kommunledningskontoret ligger även organisationen för kansli, strategi och planering, näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre