Lediga jobb som Socionom i Uppsala

Se lediga jobb som Socionom i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Ungdomscoach till Ungdomscentrum

Ansök    Mar 23    Uppsala kommun    Socionom
Ungdomscentrum Har du flera års erfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Är du en empatisk person som har förmågan att vara lugn i olika situationer? Då kan du vara den vi söker! Välkommen med din ansökan! Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscen... Visa mer
Ungdomscentrum

Har du flera års erfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Är du en empatisk person som har förmågan att vara lugn i olika situationer? Då kan du vara den vi söker! Välkommen med din ansökan!

Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling och samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan och som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut.

Verksamheterna inom Ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom Ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilket betyder att ungdomar och föräldrar snabbt och enkelt kan få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.

Här kan du läsa mer om Ungdomscentrum (https://www.uppsala.se/ungdomscentrum).

Ditt uppdrag
I arbetet som ungdomscoach kommer du vara en del av Ungdomscentrums flera verksamheter och arbeta med bland annat att genom tidiga insatser förebygga behov av mer omfattande insatser. Insatsen Ungdomscoach utgår från den enskilde ungdomens genomförandeplan och kan därför ha ett varierat innehåll som exempelvis social träning i vardagssituationer, motiverande samtal, konkret och handfast hjälp att komma iväg på dagliga aktiviteter, stöd och hjälp att initiera/fullfölja behandlingskontakter och stöd i skolarbetet. Ungdomscoachen stödjer den enskilde till en fungerande vardag och arbetar med den unge individuellt men även tillsammans med den unges familj.

Som Ungdomscoach förväntas att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt. Du har även nära samarbete med kollegor som har ansvar för andra behandlingsinsatser på Ungdomscentrum, vilket ställer krav på god förmåga att samarbeta. Som person ska du vara genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och ha förmåga att motivera till en positiv förändring. Dokumentation som exempelvis månadsrapporter och journalföring ingår i arbetsuppgifterna.

Anställning kan ske först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.

Din bakgrund
Vi söker dig som har beteendevetarexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du MI-utbildning (motiverande samtal), utbildning i systemteori och/eller utbildning i Signs of safety är det meriterande.

För att lyckas i arbetet ser vi att du har flerårig erfarenhet av arbete inom socialt arbete med ungdomar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med missbruk, psykisk ohälsa eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du övrig språkkompetens är det en fördel.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är bra på att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Vidare är du bra på att skapa nya kontakter samt att underhålla och utveckla relationer. Sist men inte minst är du flexibel som person och har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ulrika Sandelin, biträdande enhetschef, 018-727 27 53.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Mar 17    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och m... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Familjehemskonsulent

Ansök    Mar 27    Leonum Konsult AB    Socionom
Nytt
Beskrivning Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet. Ditt uppdrag Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på... Visa mer
Beskrivning
Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet.
Ditt uppdrag
Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på hel- eller deltid (50-100%). Arbetsuppgifterna inkluderar rekrytering, utredning och förmedling av familjehem/jourhem, dokumentation och handledning. Det innefattar även kontakt med myndigheter/instanser såsom Socialtjänsten, sjukvård och viktiga personer i barnets/den unges nätverk samt familjehemmet. Uppdraget kan även komma att innefatta både intern och extern samordning kring placeringar.
Tillsammans med verksamhetschef förväntas du driva företagets verksamhetsutveckling.
Arbetet bedrivs till största delen på kontoret, men även hemma hos familjehemmen. OBS! Ej arbete på distans.
Din bakgrund
Vi söker en person med socionomexamen samt erfarenhet av arbete med rekrytering, förmedling och handledning av familjehem. Vi ser helst att du har arbetat som familjehemskonsulent tidigare. Som person är du strukturerad, driven, ansvarsfull, har stor förmåga till självständigt arbete och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver kunna prioritera och strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal- och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
För tjänsten krävs utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Socionom sökes till uppdrag inom barn och unga!

Ansök    Mar 14    Prime Care & Professional AB    Socionom
Prime Professional söker just nu socionomer till uppdrag inom barn och unga! Uppdragsperioden är 2023-04-03 - 2023-09-30 med chans till förlängning. Tjänstgöringsgrad om 100% Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter som socionom inom barn och unga. Vem är du? För att vara aktuell för uppdrag behöver du ha: • socionomexamen • minst 3 års yrkeserfarenhet av liknande arbete (arbete som innefattat myndighetsutövning inom det område som upphandlingen omfa... Visa mer
Prime Professional söker just nu socionomer till uppdrag inom barn och unga!

Uppdragsperioden är 2023-04-03 - 2023-09-30 med chans till förlängning. Tjänstgöringsgrad om 100%

Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som socionom inom barn och unga.

Vem är du?
För att vara aktuell för uppdrag behöver du ha:
• socionomexamen
• minst 3 års yrkeserfarenhet av liknande arbete (arbete som innefattat myndighetsutövning inom det område som upphandlingen omfattar) införskaffad under de senaste 5 åren
• kunskap om aktuell lagstiftning inom området
• B-körkort
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• grundläggande datakunskaper
• förmåga att självständigt utföra arbete inom yrkesområdet.


Företagsbeskrivning
Prime Professional bemannar och rekryterar till arbetstillfällen inom Ekonomi, HR/Lön, Administration och Reception i hela Sverige.

Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får chansen att bredda din kompetens och arbeta inom olika områden hos både privata och offentliga arbetsgivare efter dina önskemål. Att bli rekryterad innebär att du blir direktanställd hos något av våra kundföretag och får möjligheten att utvecklas inom just ditt område. Prime Professional är ett auktoriserat bemannings-och rekryteringsföretag som erbjuder delaktighet, trivsel, gemenskap med aktiviteter och stärkande konsultträffar. Vi arbetar nära våra konsulter och ger kontinuerlig handledning och uppföljning.

Är du en engagerad och driven person? Vi ser fram mot att få kontakt med dig.

Besök gärna vår hemsida www.primeprofessional.se Visa mindre

Timanställning stödlinjerna för våldsutsatta

Ansök    Mar 14    REGION UPPSALA    Socionom
Kvinnofridsenheten Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du... Visa mer
Kvinnofridsenheten

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor vilket sker via Kvinnofridsenheten.

Kvinnofridsenheten består av Kvinnofridsmottagningen, öppenvårdsmottagning på Akademiska sjukhuset, och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen samt pilotprojektet Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. De tre stödlinjerna ger telefonstöd till personer som utsatts för fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt. Stödlinjen för män är öppen kl 7-21. Stödlinjen för transpersoner är öppen kl 11-19. Stödlinjerna är öppna varje dag, året om.

Vi söker medarbetare som kan arbeta som timvikarier på stödlinjerna vid ordinarie personals frånvaro. Arbetet i stödtelefonerna innebär fysisk närvaro på arbetsplatsen, vilken är förlagd i Uppsala. Det finns inte möjlighet till distansarbete. Schemalagd arbetstid vilket innebär rotationstjänst dag/kväll/natt. Ditt arbete kommer innebära tjänstgöring i alla de tre stödlinjerna för våldsutsatta.

Ditt uppdrag
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att lyssna och ge professionellt stöd till de som utsätts eller har utsatts för psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och sexuellt våld i en nära relation samt att ge rådgivning vid behov. Du kommer också att samtala med anhöriga och professionella som behöver vägledning i hur de kan ge stöd till den våldsutsatta.

Vårt uppdrag www.kvinnofridslinjen.se (http://www.kvinnofridslinjen.se/)

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning och med minst 5-års yrkeserfarenhet av att möta människor i kris. All samtalskommunikation sker via ett webbaserat telefonsystem, vilket innebär att datorvana underlättar arbetet. Samtalsutbildning i MI och universitetsutbildning om mäns våld mot kvinnor / våld i nära relation är starkt meriterande.

Din kompetens
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som samarbetsförmåga, tydlighet i samtal och förmåga att skapa en god relation i samtal. Referenstagning är därför en viktig del i rekryteringen.

Vi erbjuder
Sommarvikariat 2023 och timanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Häger 018-617 00 79
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Specialisthandläggare

Ansök    Mar 14    Uppsala kommun    Socionom
Mottagning Vuxen Nu letar vi efter en person med socionomutbildning som är intresserad av att ta sig an uppdraget som specialisthandläggare. Besitter du goda kunskaper i Sol och LVM lagstiftning? Då kan det här vara uppdraget för dig! Mottagning vuxen är en arbetsgrupp som består av 7 handläggare, och en specialisthandläggare. Mottagningen arbetar med att ta emot anmälningar och ansökningar gällande beroendeproblematik. Övriga uppgifter som finns inom... Visa mer
Mottagning Vuxen

Nu letar vi efter en person med socionomutbildning som är intresserad av att ta sig an uppdraget som specialisthandläggare. Besitter du goda kunskaper i Sol och LVM lagstiftning? Då kan det här vara uppdraget för dig!

Mottagning vuxen är en arbetsgrupp som består av 7 handläggare, och en specialisthandläggare. Mottagningen arbetar med att ta emot anmälningar och ansökningar gällande beroendeproblematik. Övriga uppgifter som finns inom mottagningen är att ta emot ansökningar gällande spelmissbruk och ansökningar från personer som utövar våld i nära relation. Vi arbetar utifrån lagstiftning SoL och LVM. Vi sitter tillsammans med övriga beroendeenheter. Det finns 5 specialisthandläggarna inom beroendevården och de har ett nära samarbete.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att applicera gällande lagstiftning eller regelverk på inkommande ärenden samt analysera och bedöma olika typer av underlag. Du kommer att självständigt planera ditt arbete och fatta beslut om lämpliga åtgärder

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning. Har du utbildning i MI (motiverande samtal) eller utbildning i ASI (Addiction Severity Index) ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som handläggare, myndighetsutövning eller av arbete inom offentlig sektor. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom missbruksvård. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha goda systemkunskaper, till exempel i Life Care, goda kunskaper i Sol och LVM lagstiftning samt inneha B-körkort.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Rebecca Palmgren, kvalificerad handläggare, 018-727 15 73
Ylva Byström, enhetschef, 018-727 55 12.

Facklig företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjeutredare till Brogårdens öppenvårdsteam

Ansök    Mar 13    Uppsala kommun    Socionom
Brogårdens öppenvårdsteam Vill du arbeta i nära samarbete med familjer, både barn och föräldrar, där målsättningen är att skapa förändring och göra skillnad? Då kan det här vara uppdraget för dig! Brogården är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och riktar sig mot familjer med barn 0–12 år. Gemensamt för de flesta familjer som kommer till Brogården är att de befinner sig i en svår social situation där brister i fö... Visa mer
Brogårdens öppenvårdsteam

Vill du arbeta i nära samarbete med familjer, både barn och föräldrar, där målsättningen är att skapa förändring och göra skillnad? Då kan det här vara uppdraget för dig!

Brogården är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och riktar sig mot familjer med barn 0–12 år. Gemensamt för de flesta familjer som kommer till Brogården är att de befinner sig i en svår social situation där brister i föräldrarnas omsorgsförmåga har skapat oro för barnens omvårdnad och utveckling. Målsättningen med allt vårt arbete är att sätta barnens trygghet och utveckling, samt utvecklingsmöjligheten i föräldra-barn relationen, i fokus. Övergripande för vårt arbete med barnen och deras föräldrar är att vårt arbete ska utföras så förutsägbart, tryggt och rättssäkert som möjligt.

Verksamheten består av två enheter:

• Öppenvårdsenhet - Genomför utredningar och kortare behandlingsinsatser i familjer. Utredningarna genomförs i familjernas hem och närmiljö.
• Akut- och utredningsenhet - Föräldrar och barn kommer antingen till institutionen i akuta krissituationer och/eller för utredning samt för kortare stöd/behandlingsuppdrag. Placeringarna sker jml SoL eller LVU.

Som medarbetare märker du vårt driv och satsning på kunskaps- och kompetensutveckling, genom möjligheter till vidareutbildning och god handledning. Vi skapar interna projekt för att ständigt utvecklas, vilket skapar stolthet och engagemang bland oss som medarbetare i vårt dagliga arbete.

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta i vårt öppenvårdsteam. I teamet ingår två familjeutredare, biträdande enhetschef och psykolog. Vid behov finns även behandlingsassistenter från institutionen tillgängligt. Teamet gör fördjupade utredningar i familjers hem och vissa samtal och observationer sker på institutionen. Som familjeutredare kommer du att arbeta utifrån ett processinriktat arbetssätt med att utreda och bedöma föräldrars omsorgsförmåga och barns behov. Du kommer att vara ansvarig för planering och genomförande av uppdraget kring familjen samt för att ge en skriftlig bedömning. I rollen ingår även att samarbeta med socialsekreterare och andra professionella instanser.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du grundläggande psykoterapiutbildning, "Steg 1", utbildning inom Signs of Safety, våld i nära relation, systemteoretisk utbildning eller vidareutbildningar inom områden/metoder som rör familjer/barn ses det som meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete med kvalificerade familjeutredningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst eller av systemiskt familjearbete. Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Det är även meriterande om du har kunskaper inom dokumentation eller språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Linda Kinell, enhetschef, 018-727 71 23
Johanna Fjellborg, biträdande enhetschef, 018-727 20 55.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Specialisthandläggare med samordningsansvar för bostad först

Ansök    Mar 9    Uppsala kommun    Socionom
Boendeenheten Socialförvaltningen kommer nu starta upp bostad först och söker en driven och samarbetsinriktad specialisthandläggare som har lätt att se helheten. Har du bred erfarenhet av socialt arbete med vana av att samordna och samverka på ett framgångsrikt sätt i komplexa frågor? Då kan du vara den vi söker! Boendeenheten är den enhet inom socialförvaltningen som ansvarar för myndighetsutövningen beträffande beslut om bistånd enligt socialtjänstl... Visa mer
Boendeenheten

Socialförvaltningen kommer nu starta upp bostad först och söker en driven och samarbetsinriktad specialisthandläggare som har lätt att se helheten. Har du bred erfarenhet av socialt arbete med vana av att samordna och samverka på ett framgångsrikt sätt i komplexa frågor? Då kan du vara den vi söker!

Boendeenheten är den enhet inom socialförvaltningen som ansvarar för myndighetsutövningen beträffande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen till boende med bostadssocialt kontrakt och till tillfälligt boende. Enheten har totalt 23 tjänster varav 15 tjänster som socialsekreterare. Dessutom finns det fyra handläggare som arbetar specifikt med vräkningsförebyggande arbete.

Ditt uppdrag
Du kommer att tillsammans med utförare bygga upp bostad först i Uppsala kommun och ha ett samordnande ansvar. I rollen ingår tät samverkan med olika professionella och beslutsfattande.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du MI-utbildning eller utbildningar i metoden bostad först ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av socialt arbete och av myndighetsutövning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samordning, arbetsledning, bred intern och extern samverkan samt av arbete med uppstart av nya verksamheter. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med bostad först och/eller av arbete med missbruksfrågor. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt att du innehar B-körkort. Du behöver ha goda kunskaper i Office-paketet. Det är även meriterande om du har kunskaper i Lifecare.

Som person är du strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Aleksander Opgenoorth, enhetschef, 018-727 14 01.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Samordnare till enheten för verksamhetsnära stöd

Ansök    Mar 13    Uppsala kommun    Socionom
Stab SCF, Enheten för verksamhetsnära stöd Enheten för verksamhetsnära stöd söker nu en samordnare som tillsammans med övriga kollegor i arbetsteamet vill arbeta med att samordna arbetet med externa insatser till socialförvaltningens olika målgrupper. Är du flexibel, gillar utvecklingsarbete, har flerårig erfarenhet av socialt arbete och vill arbeta stödjande och styrande med att tillgodose behovet av externa insatser? Då kan det här vara jobbet för dig... Visa mer
Stab SCF, Enheten för verksamhetsnära stöd

Enheten för verksamhetsnära stöd söker nu en samordnare som tillsammans med övriga kollegor i arbetsteamet vill arbeta med att samordna arbetet med externa insatser till socialförvaltningens olika målgrupper. Är du flexibel, gillar utvecklingsarbete, har flerårig erfarenhet av socialt arbete och vill arbeta stödjande och styrande med att tillgodose behovet av externa insatser? Då kan det här vara jobbet för dig!

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen, exklusive ekonomiskt bistånd. Enheten för verksamhetsnära stöd är en del av staben och här finns olika stödfunktioner kopplat till förvaltningens kärnverksamhet samlade, så som kvalitetsutveckling, samordning av nämndens individutskott, arbetet med samordnad individuell plan (SIP), stöd i komplexa individärenden, samt i samordning av insatser via externa leverantörer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat, med möjligheter till en flexibel vardag i kommunens stadshus med bästa pendlarläget intill Uppsala resecentrum.

På enheten finns idag fyra samordnare som ansvarar för avrop från ramavtal och direktupphandling av insatser riktade framförallt till barn samt unga vuxna. Under föregående år har vi utökat stödet gällande avrop och direktupphandling av insatser även till vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik och på sikt kan stödet gentemot avdelning vuxen utökas ytterligare. Då tjänsterna ständigt utvecklas utifrån verksamhetens behov så får du möjlighet att vara med i arbetet med att utforma tjänsten tillsammans med övriga teamet och tillsammans med de enheter som arbetar med myndighetsutövning och beslut om externa insatser. Du kommer att ha ett nära samarbete såväl med andra funktioner inom staben som med handläggare och chefer inom förvaltningen.

Ditt uppdrag
Som samordnare är du del i ett team som samordnar socialförvaltningens arbete kring externa köp av öppenvård, familjehem, HVB och stödboende för nämndens målgrupper. Som samordnare har du huvudansvar för ett visst område men du arbetar nära kollegorna i ett team. Ansvarsområdena kan komma att ändras över tid utifrån förvaltningens behov. Tjänsten innebär avrop från ramavtal, direktupphandling samt avtalshantering. Samordnaren ansvarar bland annat för att stödja socialsekreterare i att hitta rätt insats till den enskilde, i de fall insatsen inte kan verkställas i egen regi, samt att kontrollera erforderliga tillstånd och ekonomisk status gällande leverantörer. Du kommer att ha ett nära samarbete med myndighetsutövande enheter inom förvaltningen och fungerar som ett stöd i bland annat avtalstolkningar men också i att förvaltningen följer ramar och når uppsatta mål. En viktig roll är att säkerställa att förvaltningen följer LOU (lagen om offentlig upphandling) och du arbetar på så sätt både stödjande och styrande. I arbetet ingår även att tillsammans med andra funktioner genomföra s.k. ramavtalsupphandlingar samt att följa upp leverantörers åtaganden kopplat till ramavtalen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning inom samhälls- eller beteendevetenskap som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet av socialt arbete och det är önskvärt att du även har erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, alternativt att du på andra sätt har tagit till dig kunskaper om lagstiftning på området. Om du även har erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LOU) så ser vi det som meriterande. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda kunskaper i Office-paketet. Arbetet utförs till största delen digitalt och kräver därför att du har en vana av att arbeta i olika typer av digitala system.

Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare är du en person som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sandra Sonnermyr Hovi, enhetschef, 018-727 12 49.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Barnhandläggare och familjehemssekreterare

Ansök    Feb 27    Uppsala kommun    Socionom
Placeringsenhet 1 och 2 Är du en engagerad och stabil socionom? Vill du ha arbete med stor betydelse för barns och ungdomars liv, där du får skapa värde och göra konkret skillnad? Då kan det här vara uppdraget för dig! Inom område barn och ungdom placering arbetar cirka 55 medarbetare i olika roller. Vårt arbete har stor betydelse för barns och ungdomars liv, och känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Det är en lugn och tryg... Visa mer
Placeringsenhet 1 och 2

Är du en engagerad och stabil socionom? Vill du ha arbete med stor betydelse för barns och ungdomars liv, där du får skapa värde och göra konkret skillnad? Då kan det här vara uppdraget för dig!

Inom område barn och ungdom placering arbetar cirka 55 medarbetare i olika roller. Vårt arbete har stor betydelse för barns och ungdomars liv, och känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Det är en lugn och trygg stämning i arbetsgruppen och vi tar oss tid för varandra, arbetar för att ha en bra sammanhållning och för att stötta varandra i arbetet. Många av oss är erfarna och har arbetat flera år inom området placering. Hos oss får du stöd av teamledare och kvalificerade handläggare för att säkerställa en god arbetsmiljö. Under året har vi anpassat vår organisation och skapat bättre förutsättningar för individuell utveckling och ett närmare chefskap. Vi har flexibla arbetstider och det finns möjligheter att delvis arbeta hemifrån. Vi sitter i rymliga, nyrenoverade lokaler på Bolandsgatan 10.

Ditt uppdrag
Familjehemssekreterare
I arbetet ingår att utifrån remiss och kontakter med utredande socialsekreterare söka efter ett lämpligt familjehem, matcha familjehem med barn som ska placeras samt göra fördjupade utredningar av familjehem för att se om det passar det tilltänkta barnet. Du kommer att handleda och stötta familjehem i samarbete med den barnhandläggare som har ansvaret för barnet och samarbeta med socialtjänstens utförare i egen regi samt handläggarna på utrednings- och placeringsenheterna. I tjänsten ingår att sköta viss administration, såsom Asta-underlag gällande arvode och omkostnadsersättning.

Barnhandläggare
I arbetet ingår uppföljning av placerade barn och ungdomar som kan vara placerade i familjehem, undantagsvis på HVB, eller på väg ut från placering. Du kommer att följa vården genom personliga kontakter med barnet/ungdomen och dennes anhöriga. I rollen ingår att se till att vårdplanens syften uppnås och ansvara för överväganden och omprövning enligt SoL och LVU. Du arbetar aktivt för ett tryggt umgänge med barnets biologiska vårdnadshavare. Du förväntas ha ett tätt samarbete med familjehemssekreterarna som är ansvariga för familjehemmen samt med konsulenter vid placering i konsulentförstärkta familjehem.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du utbildning i Signs of Safety, barns behov i centrum (BBIC), Nya Kälvestensmetoden eller tejping ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning, av socialt arbete med barn och unga och/eller av arbete med familjehemsplaceringar i form av stöd till familjehem. Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du behöver ha god dator- och systemvana. Det är även meriterande om du har kunskaper i verksamhetssystemet Lifecare och kunskaper i Office-paketet. Har du kunskaper om de utredningsmetoder och bedömningsinstrument som används inom socialtjänsten ses det som positivt.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Engqvist, enhetschef, 018-265 59 01
Catharina Molin, enhetschef, 018-727 64 72.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018- 727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Strateg till socialförvaltningen - Uppsala kommun

Ansök    Feb 20    Uppsala kommun    Socionom
Strategiskt stöd Vi på socialförvaltningens enhet för strategiskt stöd i Uppsala kommun söker nu dig med erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation till uppdraget som strateg. Är du intresserad av att arbeta styrande, stödjande och med uppföljning i olika sammanhang? Då kan det här vara jobbet för dig! Enheten stödjer socialnämnden. I vårt ansvarsområde ingår avtal med externa utförare, upphandling inom LOU, uppföljning, lokal- och fastighet... Visa mer
Strategiskt stöd

Vi på socialförvaltningens enhet för strategiskt stöd i Uppsala kommun söker nu dig med erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation till uppdraget som strateg. Är du intresserad av att arbeta styrande, stödjande och med uppföljning i olika sammanhang? Då kan det här vara jobbet för dig!

Enheten stödjer socialnämnden. I vårt ansvarsområde ingår avtal med externa utförare, upphandling inom LOU, uppföljning, lokal- och fastighetsfrågor, att ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupp och nämnd, kompetensutvecklingsfrågor, digitaliseringsfrågor, samverkan med civilsamhället samt vissa kommunövergripande uppdrag. Enheten består av 13 medarbetare. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat, med många möjligheter till en flexibel vardag i kommunens stadshus med bästa pendlarläge intill Uppsalas resecentrum.

Ditt uppdrag
I den här strategiska rollen kommer du att ansvara för avtal och uppföljningar av avtal och du kommer att självständigt handlägga ärenden genom att samla information, ta fram fakta, analysera och skriva fram ärenden och rapporter till nämnd och förvaltningsledning. Rollen innebär att vara styrande och stödjande i olika sammanhang. Handläggningen avser till största delen ärenden som kommer från förvaltningsledning eller från nämnden men du förväntas också driva utvecklingsfrågor och komma med egna initiativ som gör skillnad inom ditt sakområde.

Du kommer att arbeta självständigt såväl som att samverka med interna samarbetspartners och med externa aktörer och utförare. Du kommer att vara med i en rad olika sammanhang, jobba strategiskt med en bredd av frågor och ha ett nära samarbete med avdelningschefer bland annat.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning, högskoleexamen inom exempelvis statskunskap, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation, gärna strategiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med upphandling och avtal, beroendefrågor och/eller bostads- lokalförsörjningsfrågor. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och att du kan anpassa din skriftliga redovisning utifrån mottagaren och fastställda rutiner och riktlinjer. Du behöver även ha goda kunskaper i Office-paketet.

Som person är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Elisabeth Karlsson, enhetschef, 018-727 86 01.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socionomer till mottagningsenhetens olika funktioner

Ansök    Mar 6    Uppsala kommun    Socionom
Mottagningsenheten för barn och ungdom, Svartbäcksgatan 44 Vi söker dig som är socionom och har ett intresse för att arbeta med barn- och ungdomar 0-20 år på vår mottagningsenhet i Uppsala. Du är intresserad av utvecklingsarbete och trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Här är du förvaltningens ansikte utåt och familjernas första kontakt med socialförvaltningen. Vi erbjuder ett omväxlande arbete ... Visa mer
Mottagningsenheten för barn och ungdom, Svartbäcksgatan 44

Vi söker dig som är socionom och har ett intresse för att arbeta med barn- och ungdomar 0-20 år på vår mottagningsenhet i Uppsala. Du är intresserad av utvecklingsarbete och trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Här är du förvaltningens ansikte utåt och familjernas första kontakt med socialförvaltningen. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i olika funktioner där du tillsammans med kollegor gör skillnad för barn och ungdomar i Uppsala. Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!

Mottagningsenheten är en kompetent och trygg arbetsgrupp som består av ca 20 medarbetare som har till uppgift att inregistrera, göra förhandsbedömningar, ge råd, stöd och information till allmänheten och professionella. Till mottagningens ansvarsområde hör även hantering av inkomna anmälningar utifrån vistelsebegreppet dvs. barn och unga som inte är folkbokförda i Uppsala kommun, samt kartläggning, utveckling och individärenden barn och unga inom området prostitution och människohandel mot sexuella ändamål.

Vårt arbete styrs till stor del av verksamhetens öppettider och den jourverksamhet som bedrivs under kontorstid. Mottagningsenheten leds av en enhetschef samt två teamledare som finns som ett vardagsnära stöd för socialsekreterarna. På enheten har vi dessutom stöd av administrativa resurser som underlättar vårt arbete.

Vi söker nu medarbetare till några olika inriktningar inom vår enhet:

• Socialsekreterare med inriktning mot hela ärendeprocessen utifrån vistelsebegreppet samt utveckling och handläggning gällande prostitution och människohandel mot sexuella ändamål.
• Socialsekreterare med inriktning på förhandsbedömningar och jourfunktion under dagtid samt råd, stöd och information.
• Administrativ socionom: hanterar inflödet av anmälningar och ansökningar, gör utredningar efter begäran om överflyttning från annan kommun, utvecklar verksamheten för ökad rättssäkerhet och ett digitalt flöde.Din bakgrund
Vi söker dig som har bred kunskap inom området, stor respekt för rättssäkerhet och har erfarenhet inom socialt arbete i stort och som vill vara familjer och professionellas viktiga första kontakt med socialförvaltningen. Du har socionomexamen och har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete. Du har erfarenhet av att möta barns utsatthet, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer likväl som att du har erfarenhet av dokumentation inom myndighetsutövning. Vi ser positivt på om du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Om du har B-körkort är det också meriterande för tjänsten. Det är en förutsättning att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa kan det vara meriterande.

För att fungera bra i rollen behöver du vara lösningsfokuserad och ha lätt för att fatta beslut trots pressade situationer. Du är lugn och samlad i alla situationer och har förmåga att behålla fokus på rätt saker. Du är dessutom flexibel och anpassar dig snabbt till ändrade omständigheter och kan utan problem hantera omprioriteringar i dagens planering då uppdraget till stor del baseras på ett ständigt inflöde av nya ärenden. Det kräver också att du är bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete.

Upplysningar
Välkommen med din ansökan och bifoga gärna en kopia på din socionomexamen!

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Mårdh på 018-727 99 01 eller teamledare Maria Eng på 018- 727 99 11.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socionom till Skyddat boende

Ansök    Feb 3    Kronangruppen AB    Socionom
Kronangruppen finns i Uppland och angränsande län med kontor i Uppsala. Vår verksamhet består av skyddat boende samt jour- och familjehem. Vi söker nu en socionom el likvärdig utbildning för arbetet med placeringar i skyddat boende. Kronangruppen har bred erfarenhet av socialt arbete och består av socionomer. I arbetet behöver du kunna skapa en trygg miljö för våra brukare i skyddat boende. Du kommer följa upp de skyddsbehövande med fokus på säkerhet, må... Visa mer
Kronangruppen finns i Uppland och angränsande län med kontor i Uppsala. Vår verksamhet består av skyddat boende samt jour- och familjehem.
Vi söker nu en socionom el likvärdig utbildning för arbetet med placeringar i skyddat boende. Kronangruppen har bred erfarenhet av socialt arbete och består av socionomer.
I arbetet behöver du kunna skapa en trygg miljö för våra brukare i skyddat boende. Du kommer följa upp de skyddsbehövande med fokus på säkerhet, mående och en fungerande vardag. Du kommer bland annat genomföra SARA, FREDA, PATRIARK, stödsamtal, hålla i myndighetskontakter, följa med på möten till t.ex. polis, advokat, sjukvård, skola m.m. Dina arbetsuppgifter innefattar även praktiska arbetsuppgifter såsom utföra aktiviteter med de placerade för en meningsfull vardag, handla och i vissa fall iordningställa våra lägenheter i samband med flytt. Då vi är en liten verksamhet där vi arbetar tätt tillsammans med varandra kan även arbete med familjehem förekomma. Tjänsten innebär resor där du har tillgång till pool-bil.
Arbetet är varierande och passar dig som har stor förståelse för olika kulturer och ser det positiva i var individ du möter. Du fäster stor vikt vid systemisk teorigrund i din yrkesroll och är van med att samarbeta med brukare, deras nätverk, socialtjänsten samt andra offentliga instanser. Du drivs av ett starkt engagemang för målgruppen, är trygg som person samt har förmågan att hålla dig lugn i stressade och krävande situationer.
Kvalifikationer
· Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som bedöms som likvärdig för arbetet.
· Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av MI, SARA, FREDA och PATRIARK.
· Vi ställer krav på god svenska i tal och skrift. Detta då samarbetet med socialtjänsten och andra myndigheter innebär både möten och dokumentation.
· Körkort krävs.
· Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.


Anställningarnas omfattning
- Omfattning 100 % dagtid, mån- fre
- Visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
- Tillträde, snarast
- Månadslön
- Rekrytering sker fortlöpande, ansök senast 2023-03-10 Visa mindre

Socionom till KAA - Uppsala kommun

Ansök    Feb 9    Uppsala kommun    Socionom
Elevnära insatser Har du socionomexamen och vill ta dig an en ny utmaning? Vill du arbeta i ett tvärprofessionellt team och vägleda ungdomar mot studier, praktik eller arbete? Då kan det vara dig vi söker! Inom avdelningen för barn och elevhälsa finns enheten för elevnära insatser där både arbetsgruppen för myndighet och skolpliktsbevakning är placerade. Kommunens ansvar för skolpliktsbevakning ingår att ta emot, handlägga och följa upp anmälningar om ... Visa mer
Elevnära insatser

Har du socionomexamen och vill ta dig an en ny utmaning? Vill du arbeta i ett tvärprofessionellt team och vägleda ungdomar mot studier, praktik eller arbete? Då kan det vara dig vi söker!

Inom avdelningen för barn och elevhälsa finns enheten för elevnära insatser där både arbetsgruppen för myndighet och skolpliktsbevakning är placerade. Kommunens ansvar för skolpliktsbevakning ingår att ta emot, handlägga och följa upp anmälningar om upprepad eller längre frånvaro från skolor. Inom skolpliktsbevakningen utreds också var elever som inte är inskrivna i någon skola i Uppsala kommun befinner sig. Skolpliktsbevakningen utreder och bereder även ärenden till grundskoleutskott och utbildningsnämnden. Myndighetsgruppen arbetar med att ta emot, handlägga och utreda inkomna ansökningar gällande utökad tid i förskolan/fritidshemmet, extraordinärt stödbidrag, uppskjuten skolplikt, extra år i grundskolan, överenskommelser, regleringar, antagning till särskola samt bereder yttranden vid överklaganden.

En av våra handläggare inom KAA planerar för föräldraledighet vilket gör att vi behöver en vikarierande handläggare under cirka 1 år.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet (https://barnochelevhalsan.uppsala.se/om-barn-och-elevhalsan/stod-till-personal/)

Ditt uppdrag
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) är ett lagstadgat uppdrag utifrån Skollagen 29 kap 9 §. Målgruppen för arbetet är ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Vi bedriver en uppsökande verksamhet och har ett samarbete både inom kommunen och externt. Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team med studie- och yrkesvägledare och en socionom och genomför kartläggning, samtal, dokumentation och vägledning av ungdomar mot studier, praktik eller arbete. Idag dokumenterar vi i en digital modul framtagen för KAA för att uppfylla lagkravet för registrering. Vi hämtar dagligen uppgifter i IST-A och Regional samverkan och levererar halvårsrapporter till SCB.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med kommunens aktivitetsansvar. Vi ser att du har erfarenhet av samarbete med civilsamhället. Har du erfarenhet av arbete i digitala system som Regional samverkan, IST-A och Dexter ses det som meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha god kännedom om utbildningsvägar i Uppsala kommun. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha goda kunskaper i Office-paketet och goda kunskaper i Excel.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Ulrika Nissemark enhetschef Elevnära insatser, 018-727 22 80
Olivia Catolino, handläggare Elevnära insatser, 018-727 18 79
Linnéa Nordenås, handläggare KAA, 018-727 96 69.

Fackliga företrädare:
Vision, Maria Ros, 018-727 24 38
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Jan 31    Vivant Omsorg AB    Socionom
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer! Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narciss... Visa mer
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Jan 31    Vivant Omsorg AB    Socionom
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer! Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narciss... Visa mer
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Jan 31    Vivant Omsorg AB    Socionom
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer! Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narciss... Visa mer
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande. Visa mindre

Socionkonsulter inom området barn och unga

Ansök    Jan 20    Klara D AB    Socionom
Klara söker Socionomer med erfarenhet inm området barn/ungdom. Behov finns omgående för längre uppdrag men även arbete under sommarmånaderna. Tillsammans gör vi världen lite bättre en människa i taget! Ort Uppsala med omnejd Arbetsuppgifter Sedvanlig handläggning. Kvalifikationer Socionomexamen samt minst två års yrkeserfarenhet inom området. Personliga egenskaper Som socionomkonsult hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erf... Visa mer
Klara söker
Socionomer med erfarenhet inm området barn/ungdom. Behov finns omgående för längre uppdrag men även arbete under sommarmånaderna.

Tillsammans gör vi världen lite bättre en människa i taget!

Ort
Uppsala med omnejd

Arbetsuppgifter
Sedvanlig handläggning.

Kvalifikationer
Socionomexamen samt minst två års yrkeserfarenhet inom området.
Personliga egenskaper
Som socionomkonsult hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.

Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.

Om arbetsgivaren
Klara är en trygg arbetsgivare som månar om att man ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult. Vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal i flera kommuner i hela landet och det är sannolikt att vi kommer att kunna erbjuda dig uppdrag som passar just dina önskemål. Vår ledning består av erfarna konsultchefer och vana problemlösare som kan erbjuda adekvat stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Vår förhoppning är att du vill och att du fortsätter vilja vara med på vår resa.

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.

Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Tillsättning
Snarast Visa mindre

Teamledare till mottagningsenheten barn och ungdom

Ansök    Dec 13    Uppsala kommun    Socionom
Mottagningsenheten, avdelning barn och ungdom myndighet Har du mångårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och ungdom och/eller arbete med vuxna? Är du van att arbeta flexibelt och digitalt i olika system och lockas av att ha en arbetsledande roll? Då kan du vara teamledaren som vi söker till vår enhet! Avdelningen för barn och ungdom myndighet befinner sig i en positiv utvecklingsfas och nu satsar vi fortsatt framåt. Detta gör vi bland annat med ... Visa mer
Mottagningsenheten, avdelning barn och ungdom myndighet

Har du mångårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och ungdom och/eller arbete med vuxna? Är du van att arbeta flexibelt och digitalt i olika system och lockas av att ha en arbetsledande roll? Då kan du vara teamledaren som vi söker till vår enhet!

Avdelningen för barn och ungdom myndighet befinner sig i en positiv utvecklingsfas och nu satsar vi fortsatt framåt. Detta gör vi bland annat med fokus på arbetsmiljö genom att anställa fler socialsekreterare och att satsa på morgondagens arbetsliv med flexibla arbetssätt och bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Ytterligare ett prioriterat område är samverkan, både internt inom förvaltningen och med andra kommunala verksamheter.

Som ett led i vår nya organisation söker vi en teamledare till mottagningsenheten för barn och ungdom. Enheten är en stabil och erfaren arbetsgrupp som består av 20 medarbetare och leds av en enhetschef samt två teamledare. På enheten finns dessutom administrativt stöd som underlättar vårt arbete. Vi hanterar alla nyinkomna anmälningar om oro för barn och unga samt ger information till andra professionella och allmänhet. Arbetet styrs till stor del av verksamhetens öppettider, jourverksamhet under kontorstid samt sedvanliga förhandsbedömningar och vi har vårt kontor i centrala Uppsala.

Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som teamledare är att stödja enhetschefen med att säkerställa att myndighetsarbetet på enheten följer lagstiftning, delegationsordning, avtal och styrdokument på enheten. Du arbetsleder i individärenden, fattar beslut enligt delegationsordningen och stöder medarbetare i handläggningsprocessen. Vidare fördelar du ärenden, leder ärendedragning och är föredragande i individutskott och domstol. Du är delansvarig i genomförandet av introduktion av nyanställda och implementeringen och utveckling av beslutade arbetsmetoder inom förvaltningen. I rollen som teamledare har du i stöd i olika frågor från enhetschef, kollegor, kommunjurist, verksamhetsnära stöd, administratör med mera.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För att lyckas i rollen som teamledare behöver du ha mångårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och ungdom och/eller arbete med vuxna. Det är meriterande om du också har erfarenhet av roller där du vägleder andra kollegor. Arbetet kräver att du är van att arbeta flexibelt och digitalt i olika system. Du behöver även ha goda kunskaper i Office-paketets olika delar samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Det är en fördel om du har B-körkort.

Som person är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samtidigt som du är en god ledare där ett coachande förhållningssätt är självklart. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Dessutom är du analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Maria Mårdh enhetschef, 018 727 99 01
Hero Axelsson områdeschef, 018 726 15 40
Maria Eng teamledare, 018 727 99 11

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld

Ansök    Jan 20    Uppsala kommun    Socionom
Teamet för hedersrelaterat våld, avdelning barn och ungdom myndighet Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik? Trivs du med ett omväxlande arbete där du får göra skillnad för barn och ungdomar i Uppsala? Då ser vi fram emot din ansökan! Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersre... Visa mer
Teamet för hedersrelaterat våld, avdelning barn och ungdom myndighet

Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik? Trivs du med ett omväxlande arbete där du får göra skillnad för barn och ungdomar i Uppsala? Då ser vi fram emot din ansökan!

Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld (HRV-teamet) inom åldersspannet 0–20 år. Teamet består av sex socialsekreterare, en teamledare och en enhetschef.

Vi satsar på strukturerad kompetensutveckling och utbildningspaket för alla våra medarbetare oavsett erfarenhet. Vi har också tydliga karriärvägar för dig som vill utvecklas i din roll. För att synliggöra kompetensutvecklingen och karriärvägarna som finns hos oss har vår avdelning infört en kompetens- och befogenhetstrappa med en tillhörande lönestruktur. Här finns förutsättningar för individuell utveckling och flexibla arbetstider med möjligheter till att delvis arbeta på distans. Tillsammans eftersträvar vi ett teambaserat arbetssätt som genomsyras av kollegialt stöd, lärande, gemensamt ansvar och en uppskattande intern kultur.

Ditt uppdrag
Teamet handlägger alla ärenden med hedersrelaterad problematik inom åldersspannet 0–20 år. Du arbetar med myndighetsutövning där du handlägger ärenden, genomför utredningar och följer upp insatser för målgruppen med stöd av gällande lagstiftning såsom SoL, LVU och allmänna råd från Socialstyrelsen. Du arbetar tillsammans med kollegor och chef med kontinuerlig metodutveckling och du får löpande kompetensutveckling inom området för att på bästa sätt möta målgruppens behov. I teamets uppdrag ingår också att bistå professionella och allmänheten med rådgivning och stöd kring hedersrelaterat våld. Exempel på det är samverkan och information till samarbetspartners såsom skolan och vården.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen med flerårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och ungdomar. Det är meriterande om du även har erfarenhet av barnens situation i ärenden gällande hedersrelaterad problematik, våld i nära relation, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer. Du har dessutom god erfarenhet av dokumentation inom myndighetsutövning i socialt arbete. Vi ser gärna att du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Det är en förutsättning för tjänsten att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa är det meriterande.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är lugn och samlad i olika situationer med förmåga att fokusera på rätt saker. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Britt Qahoush, t.f. enhetschef, 018-727 99 12

Har du frågor om registrering av din ansökan kontakta enheten för kompetensförsörjning 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socionom till Röda Korsets behandlingscenter

Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala är en, i vårdsammanhang, unik resurs genom att helt och hållet inriktas på behandling för personer, barn och vuxna, med en migrantbakgrund som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt. Vi erbjuder behandling oavsett juridisk status i Sverige vilket innebär att vi tar emot personer med som utan uppehållstillstånd. Om oss Verksamheten erbjuder psykologisk behandling och fysioterapeutiska insatser ti... Visa mer
Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala är en, i vårdsammanhang, unik resurs genom att helt och hållet inriktas på behandling för personer, barn och vuxna, med en migrantbakgrund som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt. Vi erbjuder behandling oavsett juridisk status i Sverige vilket innebär att vi tar emot personer med som utan uppehållstillstånd.

Om oss

Verksamheten erbjuder psykologisk behandling och fysioterapeutiska insatser till patientmålgruppen. De flesta av våra patienter lider av posttraumatisk stress men även av annan ohälsa som samvarierar med traumatiseringen. Patienterna tillhör en svårt våldsdrabbad grupp och befinner sig ofta även i psykosocialt ansträngda livssituationer.

I vårt team ingår psykologer, psykoterapeut, fysioterapeut samt administratör och verksamhetschef. Verksamheten är uppdelad på två team, ett med inriktning barn och ett med inriktning vuxna.

Vi söker nu en socionom med intresse för att ingå i vår verksamhet.

Om tjänsten

• Stärka patientens förmåga att navigera och använda samhällets stödsystem och hjälpmöjligheter.
• Ge socialrättsligt stöd och rådgivning om samhällets stödsystem och hjälpmöjligheter.
• Bedriva nätverksarbete och nätverkssamordning i syfte att förändra patientens sociala miljö.
• Samordna, företräda och bevaka patienters behov och rättigheter i kontakter med relevanta myndigheter och samhällsaktörer.
• Ansvarig för frågor som rör anhöriga, påminna och lyfta anhörigas behov, erbjuda anhörigsamtal.
• Vara uppdaterad på resurser som finns i samhället för vår patientgrupp.
• Ge information och stöd i migrationsrättsliga frågor i samråd med Svenska Röda Korsets migrationsrättsrådgivare.

Kvalifikationer

• Socionomexamen
• Intresse och engagemang för målgruppen
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God förmåga att samverka och skapa möjligheter

Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med asylsökande och papperslösa, erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och erfarenhet av arbete med barn och familj.

I ditt arbete, som ofta sker via tolk, möter du människor från hela världen och det är därför meriterande om du behärskar ytterligare språk utöver svenska och engelska.

Personliga egenskaper

Då tjänsten innebär självständigt arbete ställer det krav på handlingskraft och initiativförmåga. Du kommer att ha många kontakt- och samarbetsytor varför en god kommunikativ förmåga är en förutsättning för att både trivas och utföra uppdraget framgångsrikt. Du är duktig på att strukturera ditt arbete, är flexibel i ditt arbetssätt och har en mycket god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Du delar Röda Korsets grundläggande värderingar.

Vad erbjuder vi dig?

Du blir en del av ett team med helhetsperspektiv på människors hälsa. Vi erbjuder kunskapsutveckling genom handledning i grupp samt annan utbildning. Inte minst innebär tjänsten även chans till erfarenhets- och kunskapsutbyte med kloka och erfarna kollegor från olika yrkesgrupper och möjlighet att bidra till en av världens främsta katastroforganisationer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på vårt behandlingscenter i Uppsala. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Sista ansökningsdag är 22 januari 2023.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Niklas Möller på 018-187564, eller via mail [email protected]

Här hittar du kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss. Visa mindre

Jour- och familjehem med fokus på våld i nära relationer

Ansök    Dec 5    Vivant Omsorg AB    Socionom
Vivant Omsorg AB är ett socialt företag som befinner sig i en expanderingsfas och ska öppna en nystartad och innovativ familjehemsverksamhet, TRYGGA BARN familjehemsverksamhet, med fokus på barn som har utsatts för olika typer av våld i hemmet och behöver placeras i ett jour- eller familjehem. Verksamheten kommer rikta sig främst till barn som har vuxit upp med en förälder som har en narcissistisk personlighetsstörning eller annan typ av empatistörning där... Visa mer
Vivant Omsorg AB är ett socialt företag som befinner sig i en expanderingsfas och ska öppna en nystartad och innovativ familjehemsverksamhet, TRYGGA BARN familjehemsverksamhet, med fokus på barn som har utsatts för olika typer av våld i hemmet och behöver placeras i ett jour- eller familjehem. Verksamheten kommer rikta sig främst till barn som har vuxit upp med en förälder som har en narcissistisk personlighetsstörning eller annan typ av empatistörning där barnet har vanvårdats, försummats och utstått psykiskt och emotionellt våld.
Vi söker även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för det placerade barnet.
Vivant Omsorg AB arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer. Du som familjehem kommer få genomgå vår innovativa utbildning för TRYGGA BARN familjehemsverksamhet och få gedigen kunskap om våld mot barn, hedersrelaterat våld, våld mot barn med funktionsvariationer, våld mot hbtqia+ personer och narcissistiskt våld. Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet. TRYGGA BARN kommer också kunna ta emot föräldrar med barn eller vuxna som behöver akut skydd.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska även kunna erbjuda ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott mot en persons liv eller hälsa? Så som misshandel, sexualbrott eller annat. Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Familjehemskonsulent/socionom

Ansök    Nov 20    Barn & Omsorg i Sverige AB    Socionom
Du ansvarar för rekrytering, utredning och handledning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem. Vi söker dig som är brinner för att hjälpa andra och som tar fram och belyser det positiva hos andra. Du ska kunna samarbeta med socialtjänsten och "bygga broar". Du är social, tolerant, flexibel, självständig och har förståelse för andra kulturer. Du ska ha utredningsvana. Kunskaper inom BBiC, Ett hem att växa, MI och likna... Visa mer
Du ansvarar för rekrytering, utredning och handledning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem. Vi söker dig som är brinner för att hjälpa andra och som tar fram och belyser det positiva hos andra. Du ska kunna samarbeta med socialtjänsten och "bygga broar". Du är social, tolerant, flexibel, självständig och har förståelse för andra kulturer. Du ska ha utredningsvana. Kunskaper inom BBiC, Ett hem att växa, MI och liknade är meriterande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av rekrytering, utredning, handledning och uppföljning av familjehem. Vi placerar barn och ungdomar mellan 0-20 år och vi ger även stöd och handledning till familjer som tar emot vuxna. Handledning sker genom hembesök och telefonledes. Du ansvarar för regelbunden rapportering till berörd handläggare. Arbetet innebär även en del resor därmed är det viktigt med flexibilitet. din upptagningsområde kommer vara Stockholm, Uppsala, Gävleborg samt Västmanland.
Det är viktigt för oss att du är engagerad och ambitiös och vid urvalsprocessen kommer vi att lägga vikt vid personkemin.
Vid intervju begär vi även utdrag ur misstanke och belastningsregistret som en del av vår rekryteringsprocess.


OBS! Socionomexamen eller beteendevetare examen är ett krav och vi undanber kontakt om man inte är examinerad socionom eller beteendevetare. Visa mindre

Socionom till Kvinnofridslinjen

Ansök    Dec 11    REGION UPPSALA    Socionom
Kvinnofridsenheten Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du... Visa mer
Kvinnofridsenheten

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor vilket sker via Kvinnofridsenheten.

Kvinnofridsenheten består av Kvinnofridsmottagningen, öppenvårdsmottagning på Akademiska sjukhuset, och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen ger telefonstöd till kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även närstående och personer som i sitt arbete möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Vi söker nu medarbetare till det pilotprojekt som NCK fått, att starta ytterligare två stödlinjer för våldsutsatta under 2023. De stödlinjerna vänder sig till män och personer med transerfarenhet. Stödlinjerna kommer drivas som nationella stödlinjer på samma sätt som Kvinnofridslinjen. Arbetet i stödtelefonerna innebär fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det finns inte möjlighet till distansarbete. Schemalagd arbetstid vilket innebär rotationstjänst dag/kväll/natt. Ditt arbete kommer innebära tjänstgöring i alla de tre stödlinjerna för våldsutsatta.

Ditt uppdrag
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att lyssna, ge professionellt stöd till de som utsätts eller har utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i en nära relation samt rådgivning, så att personen kan förändra sin nuvarande situation och ta sig vidare. När anhöriga och professionella ringer ska du även vägleda dem i stödet till den våldsutsatta utifrån vårt uppdrag. www.kvinnofridslinjen.se (http://www.kvinnofridslinjen.se/)

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom med minst 5-års yrkeserfarenhet av att möta människor i kris. All samtalskommunikation sker via ett webbaserat telefonsystem, vilket innebär att viss datorvana underlättar arbetet. Samtalsutbildning MI och kunskap om mäns våld mot kvinnor är starkt meriterande.

Din kompetens
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som samarbetsförmåga, tydlighet i samtal och förmåga att skapa god relation i samtal. Referenstagning är därför en viktig del i rekryteringen.

Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst. Möjlighet till deltid finns om fler sökande önskar deltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Anna Häger avdelningschef 018-611 29 97
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Familjeutredare till Brogården akut- och utredningshem

Ansök    Nov 15    Uppsala kommun    Socionom
Brogården akut- och utredningshem Har du erfarenhet av arbete med kvalificerade familjeutredningar och vill ta dig an en ny utmaning? Vill du få möjligheten att jobba med kompetenta kollegor och att ha ett jobb som gör skillnad? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som familjeutredare! Brogården är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och riktar sig mot familjer med barn 0 – 12 år. Gemensamt för de flest... Visa mer
Brogården akut- och utredningshem

Har du erfarenhet av arbete med kvalificerade familjeutredningar och vill ta dig an en ny utmaning? Vill du få möjligheten att jobba med kompetenta kollegor och att ha ett jobb som gör skillnad? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som familjeutredare!

Brogården är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och riktar sig mot familjer med barn 0 – 12 år. Gemensamt för de flesta familjer som kommer till Brogården är att de befinner sig i en svår social situation där brister i föräldrarnas omsorgsförmåga har skapat oro för barnens omvårdnad och utveckling. Målsättningen med allt vårt arbete är att sätta barnens trygghet och utveckling, samt utvecklingsmöjligheten i föräldra-barn relationen, i fokus. Övergripande för vårt arbete med barnen och deras föräldrar är att vårt arbete ska utföras så förutsägbart, tryggt och rättssäkert som möjligt.

Verksamheten består av två enheter;
Akut- och utredningsenhet; Föräldrar och barn kommer antingen till institutionen i akuta krissituationer och/eller för utredning samt för kortare stöd/behandlingsuppdrag. Placeringarna sker jml SoL eller LVU.

Öppenvårdsenhet; Genomför utredningar och kortare behandlingsinsatser i familjer. Utredningarna genomförs i familjernas hem och närmiljö.

Som medarbetare märker du vårt driv och satsning på kunskap / kompetensutveckling, genom möjligheter till vidareutbildning och god handledning. Vi skapar interna projekt för att ständigt utvecklas, vilket skapar stolthet och engagemang bland oss som medarbetare i vårt dagliga arbete

Anställning kan ske först efter uppvisande av utdrag från misstanke- och belastningsregistret.

Här kan du läsa mer om Brogården (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-hvb/akut--och-utredningshem/brogarden/).

Ditt uppdrag
På Brogården har vi oftast förmånen att få arbeta med hela familjen vilket kräver av oss att vi kan arbeta utifrån många olika perspektiv och hantera komplexa frågor. Du och det team du ingår i arbetar utifrån ett processinriktat arbetssätt med att utreda/bedöma föräldrars omsorgsförmåga och barns behov samt stödja föräldrar i deras föräldraskap. Våra uppdrag kan också handla om att ta emot familjer akut/i en krissituation. Du är ansvarig för planering och genomförande av uppdraget kring familjen samt för att ge en skriftlig bedömning.

Vi strävar efter att ständigt utveckla vår verksamhet och dess innehåll. Det innebär att vi håller oss ajour med aktuell forskning och metodutveckling och vi vill gärna att du deltar i det arbetet.

Arbetet är schemalagt och omfattar cirka en kväll/vecka samt var sjätte helg.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetarexamen. Har du grundläggande psykoterapiutbildning, "Steg 1", utbildning inom våld i nära relation, systemteoretisk utbildning, utbildning inom Signs of Safety eller vidareutbildningar inom områden/metoder som rör familjer/barn ses det som meriterande.

För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med kvalificerade familjeutredningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst eller av arbete på institution. Arbetet kräver att du har kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska och/eller kunskaper inom dokumentation.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare är du en flexibel person som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Johanna Fjellborg, biträdande enhetschef, 018-727 20 55
Linda Kinell, enhetschef, 018-727 71 23

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjehemskonsulenter till Uppsala och Eskilstuna

Ansök    Nov 11    Vibor Familjehem AB    Socionom
Vibor grundades 1988 och erbjuder idag stödboende, hvb samt jour- och familjehem för barn och unga och även för vuxna. Vi söker nu dig som vill arbeta som familjehemskonsulent i vårt team. Vi söker en konsulent till vårt kontor i Uppsala och en konsulent till vårt kontor i Eskilstuna. Dina arbetsuppgifter: Som familjehemskonsulent ansvarar du för ett antal familjehem. Ditt arbete består i att handleda och stötta familjehemmen under de perioder de har en pl... Visa mer
Vibor grundades 1988 och erbjuder idag stödboende, hvb samt jour- och familjehem för barn och unga och även för vuxna. Vi söker nu dig som vill arbeta som familjehemskonsulent i vårt team. Vi söker en konsulent till vårt kontor i Uppsala och en konsulent till vårt kontor i Eskilstuna.
Dina arbetsuppgifter:
Som familjehemskonsulent ansvarar du för ett antal familjehem. Ditt arbete består i att handleda och stötta familjehemmen under de perioder de har en placering. Du arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare. Som familjehemskonsulent arbetar du bland annat med:
Delta i utvecklingsarbetet runt konsulentstödd familjehemsvård
Rekrytering och utredning av familjehem
Att utbilda familjehem
Stöd och handledning till familjehem
Placeringsförfrågningar och matchning
Kundkontakter och marknadsföring
Upprätthåller kontakten med uppdragsgivare samt ansvarar för den skriftliga dokumentationen och rapporteringen till uppdragsgivare.

Beredskapstjänstgöring kan ingå, likaså kan arbete förekomma på kvällar och helger.
Vi söker dig som:
är socionom eller motsvarande
har erfarenhet av familjehemsvård - gärna som familjehemskonsulent
har god kännedom om socialtjänstlagen och BBIC
har utbildning kring utredningsprocessen
har utbildning/erfarenhet av att handleda familjehem enskilt samt i grupp
har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
innehar B-körkort

Som person är du trygg i dig själv. Du har en god förmåga att skapa förtroende hos andra människor och har ett vänligt och omsorgsfullt bemötande. Vi tror att du är en person som tycker om eget ansvar och att vara med och utveckla en god och kvalitativ verksamhet.
Som familjehemskonsulent på Vibor lägger du i princip själv upp din arbetstid. Vi vill att du är en person som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Det är av stor vikt att du en har en god kommunikativ förmåga och en god samarbetsförmåga både internt och externt. Ett upparbetat nätverk med familjehem är starkt meriterande.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Visa mindre

Specialisthandläggare familjerätt

Ansök    Nov 17    Uppsala kommun    Socionom
Familjerättsenheten Har du erfarenhet av att handleda, coacha och stödja handläggare i myndighetsnära arbete? Kan du dessutom säkerställa en rättssäker handläggning utifrån relevant lagstiftning? Då kan du vara den vi söker till oss på Familjerätten! Sök tjänsten redan idag! Familjerättsenheten satsar på att stärka det nära arbetsledarskapet genom att inrätta ytterligare en specialisthandläggartjänst. Familjerätten är en enhet med såväl mycket erfarna... Visa mer
Familjerättsenheten

Har du erfarenhet av att handleda, coacha och stödja handläggare i myndighetsnära arbete? Kan du dessutom säkerställa en rättssäker handläggning utifrån relevant lagstiftning? Då kan du vara den vi söker till oss på Familjerätten! Sök tjänsten redan idag!

Familjerättsenheten satsar på att stärka det nära arbetsledarskapet genom att inrätta ytterligare en specialisthandläggartjänst. Familjerätten är en enhet med såväl mycket erfarna medarbetare som nya inom familjerätt. Familjerättsligt arbete är under ständig förändring vilket är något som vi tycker är både utmanande och stimulerande. För oss är det en självklarhet att jobba tillsammans och stötta varandra. Här blir du en av enhetens två specialisthandläggare som tillsammans med enhetschef, administratör och 14 familjerättssekreterare arbetar och utvecklar verksamheten.

Ditt uppdrag
Som specialisthandläggare arbetsleder och fördelar du arbetet på enheten med kollega. Tillsammans med specialistkollega och enhetschef ansvarar du för att säkerställa rättssäkerheten och handläggningsprocessen. Du kommer också att driva och stödja myndighetsarbetet samt bistå enhetschef i utvecklings- och kvalitetsarbetet samt övergripande vardagliga frågor. I tjänsten ingår även introduktion av nya medarbetare samt att vara föredragande i individutskott och socialnämnd.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning och erfarenhet av att handleda, coacha och stödja handläggare i det myndighetsnära arbetet. Du kan säkerställa en rättssäker handläggning utifrån relevant lagstiftning, stärka och coacha familjerättssekreterarna i deras yrkesutövning samt driva utveckling och ständiga förbättringar inom ramen för uppdraget. Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda och fördela processer inom det dagliga myndighetsarbetet. Vi ser också att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda kunskaper om handläggning och lagstiftning inom familjerätt.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmåga att fokusera på rätt saker. Du samarbetar bra med andra människor och du är flexibel med förmågan att se möjligheter i förändringar.
För att lyckas i det här uppdraget är det viktigt att du kan arbeta strukturerat och planera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Eva Lignell, enhetschef 018-727 69 25

Facklig företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Biståndshandläggare till socialpsykiatri väster - Uppsala kommun

Ansök    Nov 8    Uppsala kommun    Socionom
Socialpsykiatri Väster Har du erfarenhet av arbete utifrån SoL och LSS? Vill du ha ett arbete där du kan växla mellan att arbeta på kontoret och att arbeta hemifrån? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som biståndshandläggare! Vår arbetsplats är belägen mitt i centrala Uppsala i det nya stadshuset. Här arbetar du i ljusa, fräscha lokaler och väljer arbetsyta utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras. I vårt arbete har du stor möjlighet att pl... Visa mer
Socialpsykiatri Väster

Har du erfarenhet av arbete utifrån SoL och LSS? Vill du ha ett arbete där du kan växla mellan att arbeta på kontoret och att arbeta hemifrån? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som biståndshandläggare!

Vår arbetsplats är belägen mitt i centrala Uppsala i det nya stadshuset. Här arbetar du i ljusa, fräscha lokaler och väljer arbetsyta utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras. I vårt arbete har du stor möjlighet att planera ditt arbete självständigt samtidigt som du arbetar nära engagerade och drivna kollegor, specialisthandläggare och chef. Vi har nu ett stort fokus på digital utveckling och utforskar området kopplat till vad som är förenligt med vårt arbete. Hos oss växlar vi mellan att arbeta på kontoret och med att arbeta hemifrån då vi tror att de flesta gynnas av att ha ett flexibelt arbetsliv. Vår målgrupp är personer med psykiska funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder från 18 år och uppåt.

Ditt uppdrag
Som biståndshandläggare kommer du att informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följa upp dessa. Du kommer att ha kontakt med den enskilde, deras anhöriga eller legala företrädare samt ha kontakt med övriga professioner runt den enskilde. Andra viktiga delar av uppdraget är dokumentation och individuella möten samt vårdplaneringar. I ditt uppdrag kommer du även att medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete på myndigheten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen, kandidatexamen i beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med handläggning, myndighetsutövning och av arbete utifrån SoL och LSS. Vi ser att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionshinderomsorg. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete som biståndshandläggare och/eller av myndighetsutövning inom äldreomsorg eller myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda kunskaper om IBIC. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i dokumentation och Office-paketet.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är en flexibel person och kan se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Carina Gustafsson, enhetschef, 018-727 51 10.

Fackliga företrädare:
Vision, Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)


Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Behandlare till råd och behandlingsgruppen - Uppsala kommun

Ansök    Nov 10    Uppsala kommun    Socionom
Råd och behandlingsgruppen Råd och behandlingsgruppen i Uppsala söker nu dig som vill arbeta som behandlare. En utmärkt chans för dig som har erfarenhet av behandling i öppenvård med fokus problematiska alkohol och drogvanor och som vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten redan i dag! Råd och behandlingsgruppen är ett behandlingsteam i öppenvård som erbjuder vuxna råd, stöd och behandling enskilt och i... Visa mer
Råd och behandlingsgruppen

Råd och behandlingsgruppen i Uppsala söker nu dig som vill arbeta som behandlare. En utmärkt chans för dig som har erfarenhet av behandling i öppenvård med fokus problematiska alkohol och drogvanor och som vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten redan i dag!

Råd och behandlingsgruppen är ett behandlingsteam i öppenvård som erbjuder vuxna råd, stöd och behandling enskilt och i grupp med inriktning missbruk och beroende. Vi finns i den kommunala socialtjänsten och ingår i vissa fall som en del i en vårdkedja.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/beroende/rad-och-behandlingsgruppen/)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att möta människor med beroendeproblematik. Du ska hjälpa till att sortera, kartlägga och motivera. I arbetet ingår att bedriva psykosocial behandling enskilt och i grupp samt delta i
verksamhetsutveckling. Du kommer att samverka med andra både inom och utom kommun.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten och dokumenterad
erfarenhet av behandling i öppenvård med fokus problematiska alkohol
och drogvanor. Vi ser att du har utbildning inom manualbaserade program som återfallsprevention och CRA (community reinforcement approach) samt utbildning inom MI (motiverande intervju) som syftar till förändringsprat. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller kriminalvård. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha mycket god kännedom om socialtjänstlagen.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som är empatisk och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Madeleine Eriksson, enhetschef, 018-727 15 70.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare som skapar en trygg tillvaro för barn och ungdomar

Ansök    Nov 1    Uppsala kommun    Socionom
Avdelning barn och ungdom myndighet Är du socionom och vill jobba med socialt utrednings- och uppföljningsarbete i nära samarbete med familjer? Välkommen med din ansökan! Samarbete och utvecklingsmöjligheter är två saker som kännetecknar våra enheter på avdelning barn och ungdom myndighet. Vi hjälps åt i ärenden för att säkerställa rätt bedömningar och tillsammans bidra till att barn och ungdomar får en trygg och stabil tillvaro. Vi är stolta över sama... Visa mer
Avdelning barn och ungdom myndighet

Är du socionom och vill jobba med socialt utrednings- och uppföljningsarbete i nära samarbete med familjer? Välkommen med din ansökan!

Samarbete och utvecklingsmöjligheter är två saker som kännetecknar våra enheter på avdelning barn och ungdom myndighet. Vi hjälps åt i ärenden för att säkerställa rätt bedömningar och tillsammans bidra till att barn och ungdomar får en trygg och stabil tillvaro. Vi är stolta över samarbetet med skola, polis och fritid och att vi har möjlighet att erbjuda olika specialiserade insatser i egen regi utifrån det individuella behovet. Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi erbjuder därför flera interna utbildningar och karriärvägar så att du kan växa och utvecklas. Vi satsar också på en bra arbetsmiljö och flexibel arbetstid för att skapa trivsel på jobbet och balans mellan arbete och privatliv.

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Då kan du klicka här för att få läsa om vad socialsekreteraren Oskar säger om jobbet. (https://www.uppsala.se/socialsekreterare)

Ditt uppdrag
På avdelningen finns fyra enheter som arbetar med utredning och uppföljning av insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Vi utreder behov av stöd utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av unga och arbetar enligt BBIC och Signs of Safety i nära samverkan med barnet och nätverket. Arbetet är händelsestyrt och omväxlande där du bland annat genomför samtal och hembesök men även dokumenterar och skriver utredningar. Varje enhet består av ca 20 socialsekreterare, två teamledare och en enhetschef. Tre av enheterna sitter centralt i Uppsala på Svartbäcksgatan 44 och en enhet sitter i Gottsunda centrum, båda kontoren är lätta att ta sig till och har bra bussförbindelser till och från Uppsalas resecentrum.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av socialt arbete eller utredningsarbete inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av BBIC och Signs of Safety. Du behöver vara van vid att dokumentera och att arbeta med olika digitala verktyg. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Eftersom resor och hembesök ingår i tjänsten behöver du också ha B-körkort.

Du är bra på att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Du lyssnar, kommunicerar och vägleder andra på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare är du en person som är lugn och samlad i situationer som kräver det och fokuserar på rätt saker. När det behövs kan du vara flexibel och har förmåga att ställa om och se lösningar. Du har också god samarbetsförmåga och trivs med att organisera, planera och skapa struktur i ditt arbete.

Upplysningar
Då vi utlyser flera tjänster kommer vi att läsa ansökningar löpande och intervjua redan under annonseringstiden, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få ta del av den!

Om du har frågor om tjänsterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Per Karlström, enhetschef Svartbäcksgatan, 018-727 55 67
Christian Jerrestål, enhetschef Gottsunda, 018-727 59 68
Josephine Alderson, HR-specialist, 018-727 23 04
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socionom

Utbildad Socionom sökes till Skyddat boende! Arbetsuppgifter: - Möta våldsutsatta kvinnor och barn samt att ta emot vid placeringar. - Samarbeta utifrån kvinnans situation med socialtjänst, myndighetskontakter, vårdkontakter etc. - Journalföra och dokumentera, att ansvara för genomförandeplan, säkerhetsplaneringar, samt hot- och riskbedömning. Använda "verktygen" FREDA, SARA och PATRIARK. - Vara behjälplig i klientens vardag och att hålla regelbundna st... Visa mer
Utbildad Socionom sökes till Skyddat boende!

Arbetsuppgifter:
- Möta våldsutsatta kvinnor och barn samt att ta emot vid placeringar.
- Samarbeta utifrån kvinnans situation med socialtjänst, myndighetskontakter, vårdkontakter etc.
- Journalföra och dokumentera, att ansvara för genomförandeplan, säkerhetsplaneringar, samt hot- och riskbedömning. Använda "verktygen" FREDA, SARA och PATRIARK.
- Vara behjälplig i klientens vardag och att hålla regelbundna stödsamtal.

Alla klienter bor i egna fina lägenheter inom staden.

Vi söker dej som brinner för att hjälpa kvinnor och barn att få en ny start i livet. Du arbetar i ett team med socialpedagog, förskollärare, boendevärd.

Hoppas att du vill bli en del i vårt team! Visa mindre

Samordnare till Barnahus

Ansök    Okt 26    Uppsala kommun    Socionom
Barnahus Vi söker dig som är socionom och som är intresserad av att samordna myndigheters arbete hos oss på Barnahus för att ge bästa möjliga stöd till barn och unga som har blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Om du tycker detta låter intressant är du välkommen att söka till oss! Till Barnahus kommer barn och unga, 0–18 år, som misstänks ha utsatts för våld i nära relation och eller sexuella övergrepp. Barnahus är en tvärfunktionell verks... Visa mer
Barnahus

Vi söker dig som är socionom och som är intresserad av att samordna myndigheters arbete hos oss på Barnahus för att ge bästa möjliga stöd till barn och unga som har blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Om du tycker detta låter intressant är du välkommen att söka till oss!

Till Barnahus kommer barn och unga, 0–18 år, som misstänks ha utsatts för våld i nära relation och eller sexuella övergrepp. Barnahus är en tvärfunktionell verksamhet och ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Region Uppsala samt socialtjänsterna i Uppsala läns åtta kommuner. Barnahus lokaler ligger i centrala Uppsala där du som samordnare även har din arbetsplats. Tjänsterna som socialtjänstens samordnare tillhör organisatoriskt socialförvaltningen i Uppsala kommun och vi utökar nu från en till två samordnare. Inom verksamheten finns ytterligare en samordnare som organisatoriskt tillhör polismyndigheten.

Syftet med verksamheten är att stärka barnperspektivet och främja samverkan mellan myndigheter. Detta för att genom samverkan nå rättssäkra och effektiva utredningar samt att erbjuda erforderliga insatser med barnet i fokus. Som samordnare hos Barnahus är dina arbetsuppgifter att främja, leda och utveckla samverkan mellan myndigheter och stärka barnperspektivet. Du ska vara ett konsultativt stöd och leda gemensamt utvecklingsarbete inom Barnahus. Du kommer att samarbeta med och leda Barnahus arbetsgrupp bestående av representanter från de övriga myndigheterna.

Ditt uppdrag
Arbetsuppgifter för samordnarna gemensamt innebär att:
• sammankalla, leda och dokumentera de samråd som genomförs
• planera och samordna verksamheterna vid Barnahus
• upprätta verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
• sammankalla, medverka i, ta fram underlag och rapportera till styrgruppen
• initiera och driva utvecklingsfrågor rörande verksamheten

Socialtjänstens samordnare har ett särskilt ansvar för att:
• vara ett konsultativt stöd till länets socialtjänster gällande barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp
• vid behov informera och utbilda personalgrupper som arbetar med barn i frågor som rör olika former av övergrepp mot barn i nära relation
• utveckla akut krisstöd till barnet och dess närmaste nätverk
• vara sammankallande för kontaktpersongruppen och planera för dess möten och planeringsdagar
• stå till tjänst med rådgivning till myndigheter, organisationer och enskilda personer
• föreläsa vid behov på till exempel utbildningar

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och det är meriterande om du även har vidareutbildning inom områden som sexuella övergrepp, barnmisshandel, hedersrelaterat våld och att bevittna våld. Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och kunskap om och erfarenhet av handläggning inom socialtjänstens område, liksom kunskap om samverkande myndigheters olika uppdrag. Det är meriterande om du också har kunskaper om krisreaktioner och krisomhändertagande av barn och vuxna.

Arbetet ställer höga krav på såväl självständighet som samarbete varför det är särskilt viktigt att du är trygg i din yrkesroll och har gedigen kunskap om kommunal organisation och socialtjänstens ansvar med särskilt fokus på barn och unga. Du ska ha god förmåga att leda, samordna och sprida kunskap. Då du förväntas utbilda och informera bör du ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, samt att tala inför större grupper. Arbetet kräver god organisatorisk förmåga samt egen drivkraft och initiativförmåga.

Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hero Axelsson, områdeschef, 018-726 15 40

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Teamledare till enhet för riktat stöd

Ansök    Okt 24    Uppsala kommun    Socionom
Enhet för riktat stöd 1 Har du mångårig erfarenhet av myndighetsarbete med ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? Är du van att arbeta flexibelt och digitalt i olika system? Då kan du vara den teamledare som vi söker till oss på enhet för riktat stöd 1! Avdelningen för barn och ungdom myndighet befinner sig i en positiv utvecklingsfas och nu satsar vi fortsatt framåt. Detta gör vi bl... Visa mer
Enhet för riktat stöd 1

Har du mångårig erfarenhet av myndighetsarbete med ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? Är du van att arbeta flexibelt och digitalt i olika system? Då kan du vara den teamledare som vi söker till oss på enhet för riktat stöd 1!

Avdelningen för barn och ungdom myndighet befinner sig i en positiv utvecklingsfas och nu satsar vi fortsatt framåt. Detta gör vi bland annat med fokus på arbetsmiljö genom att anställa fler socialsekreterare och att satsa på morgondagens arbetsliv med flexibla arbetssätt och bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Ytterligare ett prioriterat område är samverkan, både internt inom förvaltningen och med andra kommunala verksamheter.

Som ett led i vår nya organisation söker vi en teamledare till vår enhet för riktat stöd 1. Enheten har sitt kontor i centrala Uppsala och består av ett tjugotal medarbetare som leds av en enhetschef och två teamledare. Uppsala kommun satsar på att öka tryggheten i kommunen och enhet för riktat stöd 1 har genom den satsningen fått ett uppdrag som innebär en nära samverkan med ungdomsjour, fritid, skola och polis. Uppdraget innebär också att utveckla arbetet med barn och ungdomar i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet.

Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja enhetschefen med att säkerställa att myndighetsarbetet på enheten följer lagstiftning, delegationsordning, avtal och styrdokument på enheten. Du arbetsleder i individärenden, fattar beslut enligt delegationsordningen och stöder medarbetare i handläggningsprocessen. Vidare fördelar du ärenden, leder ärendedragning och är föredragande i individutskott och domstol. Du är delansvarig för samordning vid särskilda insatser i samarbete med polis och Uppsala Ungdomsjour, vilket kommer att innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie kontorstid. Du är även delansvarig i genomförandet av introduktion av nyanställda och i implementering och utveckling av beslutade arbetsmetoder inom förvaltningen. I rollen som teamledare har du i stöd i olika frågor från enhetschef, kollegor, kommunjurist, verksamhetsnära stöd, administratör med mera.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För att lyckas i rollen som teamledare behöver du ha mångårig erfarenhet av myndighetsarbete med ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende. Du behöver också ha erfarenhet av att samverka med skola, polis, ungdomsjour och fritidsverksamheter med koppling till olika utsatta områden. Har du erfarenhet av en arbetsledande roll ses det som meriterande. Arbetet kräver att du är van att arbeta flexibelt och digitalt i olika system. Du behöver även ha goda kunskaper i Office-paketets olika delar samt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är en fördel om du har B-körkort.

Som person är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samtidigt som du är en god ledare. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Dessutom är du analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Gamze Bahceci tf. enhetschef, 018-727 52 40

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare till mottagningsenheten

Ansök    Sep 27    Uppsala kommun    Socionom
Mottagningsenheten för barn och unga, Svartbäcksgatan 44 Vi söker dig som är socionom och har ett intresse för att arbeta som socialsekreterare med barn- och ungdomar 0-20 år på vår mottagningsenhet i Uppsala. Du är intresserad av utvecklingsarbete och trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Här är du förvaltningens ansikte utåt och familjernas första kontakt med socialtjänsten. Vi erbjuder ett omv... Visa mer
Mottagningsenheten för barn och unga, Svartbäcksgatan 44

Vi söker dig som är socionom och har ett intresse för att arbeta som socialsekreterare med barn- och ungdomar 0-20 år på vår mottagningsenhet i Uppsala. Du är intresserad av utvecklingsarbete och trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Här är du förvaltningens ansikte utåt och familjernas första kontakt med socialtjänsten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du tillsammans med kollegor gör skillnad för barn och ungdomar i Uppsala. Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!

Mottagningsenheten är en stabil och erfaren arbetsgrupp som består av 16 medarbetare som har till uppgift att hantera alla nyinkomna anmälningar om oro samt att ge information till andra professionella och allmänheten. Vårt arbete styrs till stor del av verksamhetens öppettider, jourverksamhet under kontorstid samt sedvanliga förhandsbedömningar. Mottagningsenheten leds av en enhetschef samt två teamledare som finns som ett vardagsnära och konsultativt stöd för socialsekreterarna. Till mottagningen hör även andra funktioner varför enheten totalt består av 20 medarbetare. På enheten har vi dessutom stöd av administrativa resurser som underlättar vårt arbete.

Ditt uppdrag
I ditt uppdrag ingår att göra initiala skyddsbedömningar, hantera anmälningar och ansökningar, ge information, rådgivning samt hänvisa personer till rätt instans inom socialtjänsten och/eller annan verksamhet. Som socialsekreterare på Mottagningsenheten för barn och unga kommer du många gånger vara socialförvaltningens ansikte utåt för både familjer och för andra yrkesverksamma eftersom vår enhet ofta är den första kontakten de har med förvaltningen. Tillsammans med dina kollegor och chef arbetar du för att utveckla samverkan och konsultation med interna och externa samverkanspartners. I rollen ingår myndighetsutövning och handläggning av inkomna ärenden enligt gällande lagstiftning såsom SoL, LVU samt allmänna råd från Socialstyrelsen. På enheten arbetar vi dessutom med att gemensamt utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt.

Din bakgrund
Vi söker dig som har bred kunskap med hög rättssäkerhet och erfarenhet inom socialt arbete i stort och som vill vara familjers och professionellas så viktiga första korta kontakt innan ärendet går vidare till utredningsenhet eller avslutas. Du har socionomexamen och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga. Du har erfarenhet av att möta barns utsatthet, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer likväl som att du har erfarenhet av dokumentation inom det sociala arbetet. Vi ser positivt på om du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Om du har B-körkort är det också meriterande för tjänsten. Det är en förutsättning att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa kan det vara meriterande.

För att fungera bra i rollen behöver du vara lösningsfokuserad och ha lätt för att fatta beslut trots pressade situationer. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmåga att behålla fokus på rätt saker. Du är dessutom flexibel och anpassar dig snabbt till ändrade omständigheter och kan utan problem hantera omprioriteringar i dagens planering då uppdraget till stor del baseras på ett ständigt inflöde av nya ärenden. Det kräver också att du är bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta och är en kommunikativ person som lyssnar in och anpassar ditt sätt att kommunicera. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt då du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Skicka gärna in din ansökan tillsammans med en kopia på din socionomexamen.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Mårdh, enhetschef, på 018-727 99 01. Under vecka 41 har Maria semester och då svarar gärna Hero Axelsson, områdeschef, på dina frågor på 018-726 15 40.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Mentor/jobb coach till vår nya estetiska verksamhet

Ansök    Okt 5    Uppsala Stadsmission    Socionom
Har du en längtan efter att göra skillnad? Skapa förutsättningar för människor utsatta livssituationer? Nu mer än någonsin behövs Stadsmissionen. Vi befinner oss i en spännande fas då vi ska växa och "göra mer för fler". Utifrån vår idé om ett mänskligare Uppsala arbetar vi varje dag för de människor som har det allra tuffast i vår stad. Uppsala Stadsmission har sedan 2009 bedrivit arbetsintegration med särskilt fokus psykisk hälsa. Vi har fått möjlighet... Visa mer
Har du en längtan efter att göra skillnad? Skapa förutsättningar för människor utsatta livssituationer?
Nu mer än någonsin behövs Stadsmissionen. Vi befinner oss i en spännande fas då vi ska växa och "göra mer för fler". Utifrån vår idé om ett mänskligare Uppsala arbetar vi varje dag för de människor som har det allra tuffast i vår stad.
Uppsala Stadsmission har sedan 2009 bedrivit arbetsintegration med särskilt fokus psykisk hälsa. Vi har fått möjlighet att vidga vårt arbete utifrån en upphandlad verksamhet där estetiska arbeten tillämpas som återhämtning och rehabiliteringsverktyg för ungdomar som är långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten startar vid årsskiftet 2022/2023 och vi söker dig som vill stödja och hjälpa människor till ökad egenmakt och ökat välbefinnande genom en kreativ arbetsintegration.
Din framtida utmaning
Som mentor har du en coachande roll för deltagarna både i utövning av olika estetiska uttryck och i förberedande för att ta steg mot egen försörjning. Till din hjälp har du kollegor som ansvarar för pedagogiken inom olika konstnärsämnen.
Du ingår i ett team bestående av en mentorskollega, konstnärspedagog och en föreståndare.
I rollen ingår att:
Planera och genomföra aktiviteter som stöder deltagare mot målen att förbättra välbefinnande och närma sig en egenförsörjning.
Du ansvarar för administrativa uppgifterna kopplade till deltagare så som studiebesök, uppföljningar och avslutande träffar från Uppsala kommun.
Delta i relevanta myndighetsträffar utifrån deltagarens och verksamhetens behov.

Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Arbetet utförs främst på plats på Stadsmissionens kansli på Sysslomansgatan 8.
Din bakgrund
Vi söker dig med högskoleutbildning inom ett människovårdande yrke. Du behöver ha flera års erfarenhet av att coacha eller stödja människor i olika sorters utsatthet.
Körkort är meriterande
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av ideell sektor/idéburen verksamhet
Goda kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa
Snabbt kan skapa allians med människor i utsatta situationer.

Övrigt
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande! Vi eftersträvar en heterogen arbetsgrupp och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund
En kort intervju på Teams 45 minuter sker inledningsvis. Efter ansökningstidens utgång sker längre intervju med utvalda kandidater.
Har du Frågor kan du kontakta
Dirk Kehr, 0702470474 [email protected]


Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Familjehemskonsulent

Ansök    Okt 12    Leonum Konsult AB    Socionom
Beskrivning Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet. Ditt uppdrag Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på... Visa mer
Beskrivning
Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet.
Ditt uppdrag
Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på hel- eller deltid (75-100%). Arbetsuppgifterna inkluderar rekrytering, utredning och förmedling av familjehem/jourhem, dokumentation och handledning. Det innefattar även kontakt med myndigheter/instanser såsom Socialtjänsten, sjukvård och viktiga personer i barnets/den unges nätverk samt familjehemmet. Uppdraget kan även komma att innefatta både intern och extern samordning kring placeringar.
Tillsammans med verksamhetschef förväntas du driva företagets verksamhetsutveckling.
Arbetet bedrivs till största delen på kontoret, men även hemma hos familjehemmen. OBS! Ej arbete på distans.
Din bakgrund
Vi söker en person med socionomexamen eller likvärdig utbildning, gärna med erfarenhet av arbete med rekrytering, förmedling och handledning av familjehem. Som person behöver du vara strukturerad, driven, ansvarsfull, ha stor förmåga till självständigt arbete och ha lätt för att samarbeta med andra. Du behöver kunna prioritera och strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal- och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
För tjänsten krävs utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Familjebehandlare till Ungdomscentrum

Ansök    Sep 20    Uppsala kommun    Socionom
Ungdomscentrum Är du genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och deras nätverk? Gillar du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor i olika ärenden? Har du en förmåga att motivera till en positiv förändring? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som familjebehandlare! Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Må... Visa mer
Ungdomscentrum

Är du genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och deras nätverk? Gillar du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor i olika ärenden? Har du en förmåga att motivera till en positiv förändring? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som familjebehandlare!

Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling och samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan och som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut. Verksamheterna inom Ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom Ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna och vilket betyder att ungdomar och föräldrar snabbt och enkelt kan få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.

Här kan du läsa mer om ungdomscentrum (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/ungdomscentrum/)

Ditt uppdrag
Som familjebehandlare på Ungdomscentrum har du olika typer av samtalsstöd både enskilt med ungdomar och med hela familjesystemet. Det kan vara både kortare och längre samtalskontakter. Du har din arbetsplats i huvudsak förlagd i Ungdomscentrums lokaler men kan också innebära arbete hemma hos familjer eller på annan plats. Dokumentation som exempelvis månadsrapporter och journalföring ingår i arbetsuppgifterna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du utbildning inom Signs of Safety, motiverande intervju (MI), funktionell familjeterapi (FFT),
Community Reinforcement Approach (CRA) eller systemteoretisk utbildning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av socialt arbete med ungdomar. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik samt deras familjer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av familjebehandling, systemiskt familjearbete och av att arbeta med unga lagöverträdare. Arbetet kräver att du har kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare är du en flexibel person som kan se möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Aylin Blom, enhetschef, 018-727 03 95.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Specialisthandläggare till Nexus resurscentrum - Uppsala kommun

Ansök    Sep 20    Uppsala kommun    Socionom
Nexus Har du erfarenhet av myndighetsutövning inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld? Vill du ha en roll där du tillsammans med enhetschef ansvarar för utveckling- och kvalitetsarbete? Vi ser fram emot din ansökan! Nexus tillhörande avdelningen vuxna IFO är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten arbetar med myndighetsutövning i form av att u... Visa mer
Nexus

Har du erfarenhet av myndighetsutövning inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld? Vill du ha en roll där du tillsammans med enhetschef ansvarar för utveckling- och kvalitetsarbete? Vi ser fram emot din ansökan!

Nexus tillhörande avdelningen vuxna IFO är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten arbetar med myndighetsutövning i form av att utreda stödbehov samt bevilja olika former av insatser. Medarbetare på Nexus utför också insatser som stödsamtal och gruppverksamhet. På Nexus arbetar en enhetschef, en administratör och åtta socialsekreterare.

Här kan du läsa mer om Nexus (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/vald-i-nara-relation/nexus-resurscentrum/)

Ditt uppdrag
Som specialisthandläggare på Nexus ansvarar du bland annat för att det operativa myndighetsarbetet på enheten följer lagstiftning, delegationsordning, riktlinjer och annat regelverk. Du har en viktig roll i ärendefördelning och att ge handledning till socialsekreterare i individärenden. I rollen som specialisthandläggare förväntas du också handlägga komplicerade ärenden. Tillsammans med enhetschef ansvarar specialisthandläggare för enhetens utveckling- och kvalitetsarbete.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen, vidareutbildning på universitetsnivå inom våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck samt utbildning i strukturerade bedömningsmetoder för hot och risk. Har du MI-utbildning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av myndighetsutövning inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt av strukturerade hot- och riskbedömningar. Det är en fördel om du har erfarenhet av att handleda eller leda arbetsgrupper eller av arbete i journalsystemet Lifecare. Arbetet kräver att du har god kunskap om, för målgruppen, relevant lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Vi ser även att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, datorvana och B-körkort.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare är du en flexibel person som kan se möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som har en god ledarskapsförmåga. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Lindman, enhetschef 018-727 83 29.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Behandlare till KIA/A – Barn och ungdomspsykiatrin

Ansök    Sep 23    REGION UPPSALA    Socionom
Barn- och ungdomspsykiatriska Vår verksamhet KIA/A är ett tvärprofessionellt specialistteam inom barn- och ungdomspsykiatrin, som arbetar med intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar med autism och/eller ADHD. Barnen/ungdomarna har låg funktionsnivå och tilläggsproblematik i form av affektiva svårigheter, isolerande beteenden alternativt någon beteendestörning. Insatserna riktas till individ, familj och den större kontexten kring barnet/ungdom... Visa mer
Barn- och ungdomspsykiatriska

Vår verksamhet
KIA/A är ett tvärprofessionellt specialistteam inom barn- och ungdomspsykiatrin, som arbetar med intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar med autism och/eller ADHD. Barnen/ungdomarna har låg funktionsnivå och tilläggsproblematik i form av affektiva svårigheter, isolerande beteenden alternativt någon beteendestörning. Insatserna riktas till individ, familj och den större kontexten kring barnet/ungdomen, i syfte att höja funktionsnivån. En del av arbetet sker hemmiljö. I arbetet ingår att via samverkan med andra samhällsaktörer arbeta för ett vidmakthållande efter insatsens avslut. Det intensiva arbetet pågår i 6 månader och därefter följs familjerna lågintensivt i vidmakthållande syfte i ytterligare 3 månader.

I teamet finns tillgång olika professions- och kunskapsperspektiv. Grundutbildningar som finns representerade är psykolog, socionom och sjuksköterska. Vidareutbildningar finns i nuvarande team inom psykoterapi (KBT och systemisk), psykiatri och barn- och ungdomspsykologi. Vi månar om att ta tillvarata teamets samlade kompetens då vi kartlägger och skräddarsyr insatser för familjerna samt utvecklar våra arbetsmetoder generellt. Vi arbetar i par runt varje familj. Teamet har regelbunden handledning med extern handledare.

Ditt uppdrag
Som en del av KIA/A-teamet bidrar du med dina specifika kvalifikationer och kompetenser. Du medverkar till att kartlägga och skräddarsy insatser för familjerna utifrån dina kunskapsperspektiv. Du deltar också i ett arbete som handlar om att utveckla våra arbetsmetoder generellt.
Du behöver kunna vistas i hem där djur finns. En fördel är om du har B-körkort.

Dina kvalifikationer
Du som söker har en grundutbildning på högskolenivå inom; psykologi, pedagogik, socialt arbete eller medicin. Detta innebär att du till exempel kan vara arbetsterapeut, socionom, psykolog, psykiatrisjuksköterska etc. Du har också tidigare erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i den större kontexten kring barn och familj, då detta är en stor viktig del i arbetet. Det är också meriterande att ha utbildning i steg 1.

Din kompetens
Vi ser att du som söker har en god samarbetsförmåga och en öppenhet för nya/andra kunskapsperspektiv. Du är en stabil person med god självkänsla och en trygghet i din professionella roll. Du är pedagogisk samt har en förmåga att se situationer i ett helhetsperspektiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med omfattning och tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Innan anställning kommer utdrag från misstanke- och belastningsregister att tas.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Ylva Kuzmicki 018-611 01 04
Socionom/psykoterapeut Anna-Lena Vigren 018-611 22 57
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Socionom/Kurator

Ansök    Sep 6    REGION UPPSALA    Socionom
Barn- och ungdomshälsan Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smart... Visa mer
Barn- och ungdomshälsan

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Socionom/kurator till Barn- och ungdomshälsan
Vi söker dig som vill arbeta och utveckla vår relativt nya mottagning, Barn- och ungdomshälsan. Tjänsten är på heltid med tillträde efter överenskommelse. Välkommen med din ansökan!

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Ditt uppdrag
Vårt uppdrag är att ge psykologisk behandling för lindrig till medelsvår depression, ångestproblematik och beteendeproblem till patienter boende i Uppsala län. Behandling sker individuellt eller i grupp med barn och ungdomar och deras föräldrar. Vi utvecklar även olika digitala vägar för behandling, bland annat kbt-behandling förmedlad via internet. Patientarbetet är självständigt och ger utrymme till att själv organisera och planera arbetet. Arbetsgruppen har regelbunden extern handledning och veckovisa möten där det finns möjlighet till kollegial handledning och gemensam utveckling av verksamheten. Vi har vår bas i Uppsala men bemannar hela länet.

Din kompetens
Du har socionomexamen och minst sk Steg 1-kompetens och har god erfarenhet av arbetamed insatser till barn och ungdomar. Du bör ha god förmåga att snabbt etablera allians eftersom insatserna ofta kan vara relativt korta. Det är också av vikt att du har lätt för att strukturera ditt arbete eftersom fokus är det direkta patientarbetet, och vi vill lägga mindre tid på det administrativa runt omkring. Verksamheten är i ett uppbyggnadsskede vilket innebär att du bör tycka det är stimulerande med förändring och att du trivs med att testa att arbeta på nya sätt. Om du tycker detta verkar lockande - välkommen då till en engagerad och en mycket erfaren och kompetent arbetsgrupp!

Vår verksamhet
Den 1 mars 2021 startade Barn- och ungdomshälsan. Vår målgrupp är barn och ungdomar mellan 6 och 18 år med lindriga till medelsvåra psykiska besvär. Verksamheten är på primärvårdsnivå och är en del av Nära vård och hälsa. Vi har mottagning på två adresser i Uppsala, men åker även ut i länet och tar emot patienter i Knivsta, Tierp, Östhammar, Gimo, Enköping och Heby samt Håbo. Mottagningen består av cirka 25 medarbetare, majoriteten är psykologer men vi har även kuratorer och specialistsjuksköterskor.

Vill du veta mer?
Verksamhetschef Anna Servin Cervin, 070-611 53 85
Facklig organisation- växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan senast den 23 september som du skickar via länken nedan. Intervjuer kommer att utföras fortlöpande under rekryteringsperioden.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Socialsekreterare som skapar en trygg tillvaro för barn och ungdomar

Ansök    Sep 5    Uppsala kommun    Socionom
Avdelning barn och ungdom myndighet Är du socionom och vill jobba med socialt utrednings- och uppföljningsarbete i nära samarbete med familjer? Välkommen med din ansökan! Samarbete och utvecklingsmöjligheter är två saker som kännetecknar våra enheter på avdelning barn och ungdom myndighet. Vi hjälps åt i ärenden för att säkerställa rätt bedömningar och tillsammans bidra till att barn och ungdomar får en trygg och stabil tillvaro. Vi är stolta över sama... Visa mer
Avdelning barn och ungdom myndighet

Är du socionom och vill jobba med socialt utrednings- och uppföljningsarbete i nära samarbete med familjer? Välkommen med din ansökan!

Samarbete och utvecklingsmöjligheter är två saker som kännetecknar våra enheter på avdelning barn och ungdom myndighet. Vi hjälps åt i ärenden för att säkerställa rätt bedömningar och tillsammans bidra till att barn och ungdomar får en trygg och stabil tillvaro. Vi är stolta över samarbetet med skola, polis och fritid och att vi har möjlighet att erbjuda olika specialiserade insatser i egen regi utifrån det individuella behovet. Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi erbjuder därför flera interna utbildningar och karriärvägar så att du kan växa och utvecklas. Vi satsar också på en bra arbetsmiljö och flexibel arbetstid för att skapa trivsel på jobbet och balans mellan arbete och privatliv.

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Då kan du klicka här för att få läsa om vad socialsekreteraren Oskar säger om jobbet. (https://www.uppsala.se/socialsekreterare)

Ditt uppdrag
På avdelningen finns fyra enheter som arbetar med utredning och uppföljning av insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Vi utreder behov av stöd utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av unga och arbetar enligt BBIC och Signs of Safety i nära samverkan med barnet och nätverket. Arbetet är händelsestyrt och omväxlande där du bland annat genomför samtal och hembesök men även dokumenterar och skriver utredningar. Varje enhet består av ca 20 socialsekreterare, två teamledare och en enhetschef. Tre av enheterna sitter centralt i Uppsala på Svartbäcksgatan 44 och en enhet sitter i Gottsunda centrum, båda kontoren är lätta att ta sig till och har bra bussförbindelser till och från Uppsalas resecentrum.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av socialt arbete eller utredningsarbete inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av BBIC och Signs of Safety. Du behöver vara van vid att dokumentera och att arbeta med olika digitala verktyg. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Eftersom resor och hembesök ingår i tjänsten behöver du också ha B-körkort.

Du är bra på att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Du lyssnar, kommunicerar och vägleder andra på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare är du en person som är lugn och samlad i situationer som kräver det och fokuserar på rätt saker. När det behövs kan du vara flexibel och har förmåga att ställa om och se lösningar. Du har också god samarbetsförmåga och trivs med att organisera, planera och skapa struktur i ditt arbete.

Upplysningar
Om du har frågor om tjänsterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Per Karlström, enhetschef Svartbäcksgatan, 018-727 55 67
Christian Jerrestål, enhetschef Gottsunda, 018-727 59 68
Josephine Alderson, HR-specialist, 018-727 23 04
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjerättssekreterare till Uppsala kommuns familjerättsenhet

Ansök    Aug 26    Uppsala kommun    Socionom
Familjerättsenheten Har du socionomexamen och är på jakt efter en ny utmaning? Vi på familjerättsenheten söker en ny kollega. Hos oss får du inte bara ett roligt jobb med kompetenta och trevliga kollegor, du får också möjlighet att arbeta inom ett område som är under ständig utveckling. Sök idag och bli en del av vårt viktiga arbete! Familjerättsenheten tillhör avdelning vuxen inom socialförvaltningen. På enheten arbetar 14 familjerättssekreterare, två... Visa mer
Familjerättsenheten

Har du socionomexamen och är på jakt efter en ny utmaning? Vi på familjerättsenheten söker en ny kollega. Hos oss får du inte bara ett roligt jobb med kompetenta och trevliga kollegor, du får också möjlighet att arbeta inom ett område som är under ständig utveckling. Sök idag och bli en del av vårt viktiga arbete!

Familjerättsenheten tillhör avdelning vuxen inom socialförvaltningen. På enheten arbetar 14 familjerättssekreterare, två administratörer, specialisthandläggare och enhetschef. Specialisthandläggarens roll är att stödja och vägleda familjerättssekreterarna i det dagliga arbetet. För att främja rättssäkerhet och god kvalité arbetar familjerättssekreterarna två och två i utredningar.

Ditt uppdrag
Som familjerättssekreterare kommer du att arbeta med sedvanliga familjerättsliga arbetsuppgifter.

I familjerättens uppdrag ingår:

• utredning av vårdnad och boende och umgänge
• adoption
• fastställande av faderskap
• yttrande i namnärende
• samarbetssamtal
• informationssamtal
• verkställighet av umgängesstöd
• rådgivning per telefon till allmänheten.Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du familjerättssocionomernas riksförening (FSR) grundkurser i utredning och faderskap och samarbetssamtal ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet från familjerättsligt arbete och av myndighetsutövning inom IFO barn och unga. Arbetet kräver att du har B-körkort och god datorvana. Det är även meriterande om du har goda kunskaper inom systemet Lifecare.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare är du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Eva Lignell, enhetschef, 018-727 69 25
Margita Stigson, specialisthandläggare, 018-727 14 95.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socionom

Utbildad Socionom sökes till Skyddat boende! Arbetsuppgifter: - Möta våldsutsatta kvinnor och barn samt att ta emot vid placeringar. - Samarbeta utifrån kvinnans situation med socialtjänst, myndighetskontakter, vårdkontakter etc. - Journalföra och dokumentera, att ansvara för genomförandeplan, säkerhetsplaneringar, samt hot- och riskbedömning. Använda "verktygen" FREDA, SARA och PATRIARK. - Vara behjälplig i klientens vardag och att hålla regelbundna st... Visa mer
Utbildad Socionom sökes till Skyddat boende!

Arbetsuppgifter:
- Möta våldsutsatta kvinnor och barn samt att ta emot vid placeringar.
- Samarbeta utifrån kvinnans situation med socialtjänst, myndighetskontakter, vårdkontakter etc.
- Journalföra och dokumentera, att ansvara för genomförandeplan, säkerhetsplaneringar, samt hot- och riskbedömning. Använda "verktygen" FREDA, SARA och PATRIARK.
- Vara behjälplig i klientens vardag och att hålla regelbundna stödsamtal.

Alla klienter bor i egna fina lägenheter inom staden.

Vi söker dej som brinner för att hjälpa kvinnor och barn att få en ny start i livet. Du arbetar i ett team med socialpedagog, förskollärare, boendevärd.

Hoppas att du vill bli en del i vårt team! Visa mindre

Kurator Hospice

Ansök    Aug 16    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som ... Visa mer
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Palliativt centrum, som är en del av Akademiska sjukhuset, består av Hospice, avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) och palliativt konsultteamet (PKT). Vi har både slutenvård, hemsjukvård, rådgivning och undervisning, framför allt med inriktning på palliativ vård. Vi vårdar patienter med olika diagnoser och i alla åldrar, även barn.

Som kurator arbetar du i ett multidisciplinärt team med vården av svårt sjuka patienter och deras anhöriga. Det är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du arbetar självständigt. Du kan räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter.

Ditt uppdrag
Tjänsten är på palliativt centrum med Hospice som huvuduppdrag.
Arbetet innebär mycket samarbete med övrig personal kring patienten. Teamarbete är viktigt men mycket kräver också att du är självständig. Arbetet består till stor del består av stödjande samtal och krissamtal med patienter och anhöriga och innefattar också efterlevandestöd. Det kan också kan handla om samarbete och samordning med kommunens verksamheter.

Du är den enda kuratorn på Hospice men kommer ha ett samarbete med kurator på ASH där ni förväntas täcka upp för varandra vid ledigheter och semestrar.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna legitimerad hälso-och sjukvårdskurator. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av sjukvård och i synnerhet palliativ vård. Arbetet stället stora krav på att du har ett gott bemötande, är flexibel och har en väl utvecklad samarbetsförmåga.
B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Tillförordnad avdelningschef Maria Bonnevier 018-6119491
Tillförordnad biträdande avdelningschef Mia Grillfors Mård 018-6173249
Facklig representant för SSR nås via växeln 018-6110000

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld

Ansök    Aug 19    Uppsala kommun    Socionom
Teamet för hedersrelaterat våld, avdelning barn och ungdom myndighet Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik? Trivs du på en arbetsplats med omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik? Då ser vi fram emot din ansökan! Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat vål... Visa mer
Teamet för hedersrelaterat våld, avdelning barn och ungdom myndighet

Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik? Trivs du på en arbetsplats med omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik? Då ser vi fram emot din ansökan!

Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld (HRV-teamet) inom åldersspannet 0–20 år. Teamet har sin organisatoriska tillhörighet till ungdomsenheterna på avdelning barn och ungdom myndighet och har en ansvarig enhetschef. I teamet är vi sex socialsekreterare och en specialisthandläggare/teamledare och vi ser fram emot att få en till kollega.

Hos oss erbjuds du ett väl avgränsat uppdrag där du har ett bra vardagsnära stöd från bland annat administrativa resurser och teamledaren som leder och fördelar arbetet i teamet.

Ditt uppdrag
Teamet handlägger alla ärenden med hedersrelaterad problematik från början till slut inom åldersspannet 0–20 år. Du arbetar med myndighetsutövning och handlägger ärenden med stöd av gällande lagstiftning såsom SoL, LVU och allmänna råd från Socialstyrelsen. Teamledaren finns som stöd för dig och kan handleda dig och vara medhandläggare i mer komplicerade ärenden. Tillsammans med teamet arbetar du även med att utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt. I rollen kommer du dessutom att arbeta med samverkan och information till samarbetspartners och andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga, samt ge råd och stöd via telefon till både professionella och allmänheten i frågor som rör hedersrelaterat våld.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen med flerårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga. Du behöver även ha erfarenhet av barnens situation i ärenden gällande hedersrelaterad problematik, våld i nära relation, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer. Du har dessutom god erfarenhet av dokumentation inom myndighetsutövning i socialt arbete. Vi ser gärna att du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Det är en förutsättning för tjänsten att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa är det meriterande.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är lugn och samlad i olika situationer med förmåga att fokusera på rätt saker. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Britt Qahoush, t.f. enhetschef, 018-727 99 12

Har du frågor om registrering av din ansökan kontakta enheten för kompetensförsörjning 018-727 23 04.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Handläggare till enheten för service och administration

Ansök    Jul 8    Uppsala kommun    Socionom
Enheten för service och administration Har du erfarenhet av administrativt arbete och letar efter nya utmaningar? Gillar du att få ta stort eget ansvar och att ha ett meningsfullt arbete? Då kan det vara dig vi söker! Enheten service och administration huvudsakliga uppgift är att stödja kärnverksamheten med administrativt stöd inom ekonomi och administration, framförallt till avdelningen barn och ungdom myndighet, men har även några uppdrag tillenhetsc... Visa mer
Enheten för service och administration

Har du erfarenhet av administrativt arbete och letar efter nya utmaningar? Gillar du att få ta stort eget ansvar och att ha ett meningsfullt arbete? Då kan det vara dig vi söker!

Enheten service och administration huvudsakliga uppgift är att stödja kärnverksamheten med administrativt stöd inom ekonomi och administration, framförallt till avdelningen barn och ungdom myndighet, men har även några uppdrag tillenhetschefer och avdelningschefer på de andra avdelningarna inom förvaltningen. Detta för att skapa en flexibilitet i den service som ska tillhandahållas och för att ge kärnverksamheten bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina uppdrag.

Avdelning systemleding består av tre enheter: service och administration, verksamhetsnärastöd och strategiskt stöd. Vi stödjer kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med grunduppdraget och vi ökar den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt och hållbart och teambaserat mot samma mål med värdegrunden som utgångspunkt. Vår värdegrund är: göra skillnad och arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Ditt uppdrag
I uppdraget ingår att bedöma och registrera inkomna orosanmälningar och yttranden i journalsystemet Lifecare. Som handläggare kommer du att ha kontakt med både interna och externa myndigheter. Du förväntas samverka med andra aktörer inom och utom kommunen, som till exempel region, polis, skola och kriminalvård. Du förväntas även bidra till utvecklingen inom digitalisering som sker på enheten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du utbildning inom administration ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av administrativt arbete och av arbete inom offentlig sektor. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i Office-paketet samt kunskaper i Lifecare/Procapita.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sara Eriksson, enhetschef, 018-727 54 77.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Gruppledare till socialtjänst ekonomiskt bistånd och enhet 4

Ansök    Jul 17    Uppsala kommun    Socionom
Socialtjänst ekonomiskt bistånd och enhet 5 Har du flerårig erfarenhet av socialt arbete och av att arbeta utifrån socialtjänstens förutsättningar och gällande lagstiftning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som gruppledare. Hos oss får du både ett roligt arbete och trevliga kollegor. Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31! Socialtjänst - ekonomiskt bistånd är den avdelning inom arbetsmarknadsförvaltningen som utreder och handlägger ... Visa mer
Socialtjänst ekonomiskt bistånd och enhet 5

Har du flerårig erfarenhet av socialt arbete och av att arbeta utifrån socialtjänstens förutsättningar och gällande lagstiftning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som gruppledare. Hos oss får du både ett roligt arbete och trevliga kollegor. Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31!

Socialtjänst - ekonomiskt bistånd är den avdelning inom arbetsmarknadsförvaltningen som utreder och handlägger den sökandes behov av rätten till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Avdelningen är uppdelad i en mottagningsenhet, sex handläggningsenheter, administration och service samt enheten verksamhetsnära stöd. Här jobbar ungefär 150 personer. Myndigheten arbetar kontinuerligt med metodutveckling för att stödja människor till egen försörjning och effektivisera handläggningen av ekonomiskt bistånd. Vi arbetar aktivt med varje individs planering mot egen försörjning och möter våra klienter regelbundet i fysiska besök. Arbetet präglas av respektfullt bemötande, professionalitet och jämställd biståndsbedömning och en rättssäker handläggning. Vi strävar efter en organisation med servicekänsla och tillgänglighet och pålitlighet där de ekonomiska resurserna används på ett effektivt sätt. Enhet fyra bevakar och ansvarar för frågor som rör särskilda insatser. I uppdraget ingår informations- och kunskapsspridning till verksamheten om de särskilda insatserna. På enheten erbjuds också ungdomssamtal som är ett förebyggande arbete med ungdomar i hushåll som har ekonomiskt bistånd. Samtalen syftar till att bryta bidragstagandet samt motivera och vägleda ungdomar till studier och/eller arbete. Inom enheten finns två arbetsgrupper. Enhet fyra arbetar med personer som på grund av missbruk- och/eller beroendeproblematik av droger eller alkohol, är i behov av socialsekreterarstöd för att samverka med ett professionellt nätverk. Enhet fyra arbetar också med personer som har aktiv planering med frivården. En annan målgrupp är personer 18 till 25 år som har behov av särskilda insatser och stöd för att nå en egen försörjning, bl.a. genom att etablera och samverka med ett professionellt nätverk. Målgruppen har ofta omfattande psykisk ohälsa, social problematik och neuropsykiatriska funktionsvariationer eller en intellektuell funktionsvariation som begränsar deras liv.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att vägleda och stötta socialsekreterarna i bedömningar och beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. Gruppledaren driver det dagliga arbetet framåt och samordnar och hjälper socialsekreterarna med prioriteringar. Som gruppledare kommer du att vara en viktig del av utvecklings- och kvalitetsarbete och i uppdraget ingår att vara uppdaterad om vägledande domar och andra förändringar som kan ha betydelse för arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan examen inom beteendevetenskapliga ämnen. Har du MI-utbildning (motiverande samtal) ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha flerårig erfarenhet av socialt arbete och av att arbeta utifrån socialtjänstens förutsättningar och gällande lagstiftning. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbetsledning. Du behöver även ha goda kunskaper i Procapita/Lifecare, Word och Excel.

Som person är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du har en god ledarskapsförmåga. Vidare samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: AnnaMaria Styf, enhetschef, 018-727 60 72.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Weronica Öhrt, 018-727 21 76.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Verksamhetschef/Föreståndare HVB Region Uppland

Ansök    Jul 14    Humana AB    Socionom
Vi är ett professionellt vårdteam som erbjuder ungdomar med svårigheter olika former av vård. Nu söker vi en föreståndare/verksamhetschef till HVB Region Uppland.  Region Uppland består av flera familjära HVB verksamheter, samtliga med närhet till Uppsala. Vi tar erbjuder HVB placering för flickor och pojkar med olika behov av stöd och behandling.   Tiangruppens målsättning är att ge varje ungdom bättre förutsättningar till att kunna leva ett bra och själv... Visa mer
Vi är ett professionellt vårdteam som erbjuder ungdomar med svårigheter olika former av vård. Nu söker vi en föreståndare/verksamhetschef till HVB Region Uppland. 
Region Uppland består av flera familjära HVB verksamheter, samtliga med närhet till Uppsala. Vi tar erbjuder HVB placering för flickor och pojkar med olika behov av stöd och behandling.  
Tiangruppens målsättning är att ge varje ungdom bättre förutsättningar till att kunna leva ett bra och självständigt liv genom att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån den individuella behandlingsplanen. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Tiangruppen är HBTQ-certifierade och arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och de sju diskrimineringsgrunderna. Vår strävan är att vi ska vara föregångaren inom barn och ungdomsvård - de som står för kvalitet, kompetens och omvårdnad.  
DINA ARBETSUPPGIFTER  
I uppdraget som verksamhetschef/föreståndare ingår verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar. Vidare är lön- och annan ekonomisk rapportering en del av arbetet och du ingår i företagets ledningsgrupp tillsammans med andra föreståndare och verksamhetschefer. Som verksamhetschef/föreståndare är du intresserad av att arbeta konkret med behandling och kombinera detta med coaching och tydligt ledarskap. Hos oss förväntas du vara en lösningsfokuserad, stresstålig, trygg och tydlig chef som får verksamheten att genomsyra en god vård. Genom att leda och fördela arbetet utifrån Humanas värdegrund, evidensbaserade metoder för individuell vård och utifrån givna ekonomiska ramar kvalitetssäkrar samt utvecklar du verksamheten. På så sätt bygger du också din ledarskapsutveckling i vår organisation.?  
KVALIFIKATIONER  
Vi söker dig som har en högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan adekvat utbildning enligt förskrifter på IVO. Du har flera års yrkeserfarenhet med kvalificerat behandlingsarbete inom HVB-verksamhet, samt har tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll med personalansvar. Du har erfarenhet av KBT, DBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod. Tjänsten kräver att du behärskar svenska i tal och skrift, har god datavana.  
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.  
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  


ÖVRIGT   
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.  
Arbetstiden är vardagar mellan kl. 8-17, med viss jourtjänstgöring kväll och helg.  
Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Kurator till psykiatriavdelning 3A

Ansök    Jun 17    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde psykiatri Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster s... Visa mer
Verksamhetsområde psykiatri

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Psykiatriavdelning 3A är en heldygnsvårdavdelning med tretton vårdplatser för utredning, diagnostisering och behandling. Patienterna har huvudsakligen affektiva tillstånd men avdelningen har även 4 specifika platser för ätstörningsvård. Hos oss ingår du i ett team av sjuksköterskor, skötare och läkare. Vi erbjuder en omväxlande arbetsplats där du är med och utvecklar avdelningens kompetensarbete med personalen och utvecklar vården för patienterna.

Ditt uppdrag
Att arbeta som kurator på affektivvårdsavdelning 3A innebär ett spännande arbete där du får möta patienten i många olika situationer. Som kurator gör du psykosociala utredningar/bedömningar och ger psykosocialt stöd till patienter. Arbetsuppgifterna utöver detta är varierande. Du kommer att hjälpa patienter i kontakten med kommunen och övriga vårdgrannar för att hitta rätt bland alla insatser. Du blir en del av ett team med läkare, sjuksköterskor och skötare där du bidrar med din kompetens inom det psykosociala området. Du ger råd och information till ditt team samtidigt som du har individuella kontakter och arbetar självständigt med patienter. Arbetet med patienterna kan du till stor del lägga upp självständigt. Du kommer även att ha viss kontakt med anhöriga. En viktig roll som kurator på avdelningen är att samverka med andra verksamheter inom såväl region som kommun och samhället i övrigt. Regelbundna professionsmöten mellan kuratorerna på affektiva sektionen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator eller i ansökningsprocessen för legitimation. Även meriterande om du har tidigare erfarenhet av specialistpsykiatrin.

Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid under kontorstider. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Wallin 018–611 23 35
Kurator Linda Fredriksson 018–617 21 45
Facklig representant nås vi växeln: 018–611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

SIP-samordnare till vård- och omsorgsförvaltningen

Ansök    Jul 5    Uppsala kommun    Socionom
Myndighet barn och ungdom Vill du ha ett roligt och meningsfullt jobb i en utvecklande miljö? Är du tydlig och trivs i en samordnande roll? Då är du välkommen att söka tjänsten som SIP-samordnare hos oss! På vård- och omsorgsförvaltningens myndighet arbetar främst biståndshandläggare som utreder, fattar beslut och följer upp insatser för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har ofta många kontakter inom både kommunen och... Visa mer
Myndighet barn och ungdom

Vill du ha ett roligt och meningsfullt jobb i en utvecklande miljö? Är du tydlig och trivs i en samordnande roll? Då är du välkommen att söka tjänsten som SIP-samordnare hos oss!

På vård- och omsorgsförvaltningens myndighet arbetar främst biståndshandläggare som utreder, fattar beslut och följer upp insatser för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har ofta många kontakter inom både kommunen och regionen och det finns ofta ett behov av samordning. Vi jobbar för att personer med olika former av funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan exempelvis handla om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov men också långsiktig planering och verksamhetsuppföljning.

Under snart ett år har vård- och omsorgsförvaltningen haft förmånen att ha en SIP-samordnare vilket har inneburit en gynnsam utveckling av arbetet med SIP och ett ovärderligt stöd till biståndshandläggarna i deras arbete. Nu går vår SIP-samordnare vidare till en annan tjänst inom förvaltningen och vi behöver därför hitta en ersättare som tillsammans med oss vill fortsätta den goda utvecklingen. Uppdraget är tidsbegränsat eftersom det bedrivs som ett projekt och beräknas i dagsläget pågå till december 2023, men en förlängning kan eventuellt ske längre fram.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att samordna individuell plan (SIP) som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Syftet med SIP är att öka inflytandet för den enskilde och att samordna kommunens och regionens insatser. Genom SIP-möten träffas olika verksamheter tillsammans. Med den enskilde i fokus identifieras behoven och tillsammans planeras och samordnas insatserna. Tjänsten som SIP-samordnare innebär att du leder, dokumenterar och sammankallar till ett inledande SIP-möte och vid behov ett uppföljande möte. Du deltar också i ett nätverk för SIP-samordnare som finns i kommunen. I uppdraget ingår även att utveckla myndighetens arbete med individuell plan enligt LSS samt samverkansarbete med andra aktörer i kommunen.

Målgruppen som du kommer att arbeta med är personer som har en funktionsnedsättning och som handläggs vid vård- och omsorgsförvaltningens myndighet. Du har din organisatoriska tillhörighet till myndighet barn och ungdom men kommer att arbeta brett med både barn, vuxna och äldre. Din arbetsplats är i vårt nya stadshus och du har även viss möjlighet att arbeta på distans. Det bästa med det här jobbet är att du får arbeta med människor och att ditt arbete gör stor skillnad för många människor!

Din bakgrund
För att arbeta som SIP-samordnare hos behöver du ha socionomutbildning eller utbildning från sociala omsorgsprogrammet. Vi vill att du har erfarenhet av att leda möten där brukare och professionella deltar och har erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Du behöver också ha erfarenhet av myndighetsarbete och av målgruppen. Du har dessutom goda IT-kunskaper och behärskar Officepaketet. För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi söker dig som är tydlig och som säkerställer att ditt budskap når fram på rätt sätt och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är kommunikativ och har förmåga att lyssna in och anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån situationen. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är duktig på att ge god service. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. För tjänsten behöver du dessutom vara bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen?
Astrid Nordahl är ansvarig chef för rollen men på grund av sommarsemester besvarar gärna Carina Gustafsson, enhetschef, dina frågor. Du når Carina på: 018-727 51 10

Facklig företrädare:
Vision, Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Medlare till Ungdomsjourens Medlingsverksamhet - Uppsala kommun

Ansök    Jun 17    Uppsala kommun    Socionom
Uppsala Ungdomsjour Har du gedigen erfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Vill du arbeta förebyggande för unga individer och på ett effektivt sätt bidra till att både gärningspersoner och brottsutsatta kan få möjlighet att må bättre? Då kan du vara den vi söker! Uppsala Ungdomsjour är en del av socialtjänstens insatser för barn och unga. Ungdomsjourens uppdrag är att jobba med förebyggande och uppsökande insatser i samverkan med andra myndigheter ... Visa mer
Uppsala Ungdomsjour

Har du gedigen erfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Vill du arbeta förebyggande för unga individer och på ett effektivt sätt bidra till att både gärningspersoner och brottsutsatta kan få möjlighet att må bättre? Då kan du vara den vi söker!

Uppsala Ungdomsjour är en del av socialtjänstens insatser för barn och unga. Ungdomsjourens uppdrag är att jobba med förebyggande och uppsökande insatser i samverkan med andra myndigheter och aktörer i samhället.

Uppsala ungdomsjours målgrupp är ungdomar (12-21 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende och även ungdomar som utsatts för brott. Ungdomsjourens uppdrag är att jobba med förebyggande och uppsökande insatser för ungdomar i riskmiljöer. Inom ungdomsjouren finns bland annat medlingsverksamhet dit vi nu söker en erfaren och engagerad person.

Här kan du läsa mer om medlingsverksamheten (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/medlingsverksamheten/)
Här kan du läsa mer om Uppsala ungdomsjour (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/)

Ditt uppdrag
I rollen som medlare ingår att undersöka och skapa goda förutsättningar för medlingsprocesser. Det är grundläggande att du som medlare i medlingsverksamheten har ett tydligt syfte och struktur i arbetet med medling; både gentemot parterna i de olika ärendena men också i uppdraget gentemot samverkansparterna.

Du kommer att hålla förberedande möten med de olika parterna i ärendena du får in, vanligtvis gärningsperson och brottsutsatt samt eventeulla stödpersoner. Du behöver upprätthålla god kontakt med berörda samverkansparter; polis, socialtjänst, åklagare, kriminalvård och skolor. Du kommer att samverka nära socialtjänstens utredningsenhet Fenix och Ungdomsbrottsgrupp samt vara en del av det team som jobbar kring målgruppen unga lagöverträdare inom Ungdomsjouren. Som medlare jobbar man i team med Stödcentrum för unga brottsutsatta och i uppdraget hålls gemensamt utåtriktat arbete i form av presentationer och föreläsningar både lokalt och nationellt. Vid möjlighet kan även stödsamtal på Stödcentrum för unga brottsutsatta vara aktuellt i uppdraget som medlare. Tillsammans med Stödcentrum erbjuder medlaren även föräldrastöd i form av gruppverksamhet.

Medlingsverksamheten erbjuder medling med anledning av brott enligt lagen om medling med anledning av brott (2002:445). Detta innebär att en gärningsperson och brottsutsatt frivilligt träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna samt varför de velat medla. Syftet är att minska negativa följer av brott. Rättsfilosofin som medling bygger på är reparativ rättvisa (restorative justice), medling är en begriplig och värdig process i konfliktlösning för de inblandade parterna tillsammans med en opartisk och neutral medlare.

I din roll som medlare kommer du även samverka med skola, polis och fritid inom samverkansmodellen SSPF utifrån vårt verktyg skolmedling. Du utnyttjar din sociala och kreativa sida i dialoger med ungdomar och andra vuxna. Syfte med arbetet är att genom formaliserad samverkan öka den tidiga upptäckten av unga i riskzon och därigenom minimera risken att dessa unga faller mellan stolarna.

Ditt arbete bidrar till att förhindra att unga återfaller i brott. Arbetet innebär även utåtriktat arbete där du jobbar vid riskhelger så som till exempel Valborg, skolavslutning och Kulturnatten samt andra större ungdomsevenemang.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du utbildning inom Signs of Safety, systemteori, MI, medlingsutbildning eller utbildning till nätverksmötesledare ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha minst 5 års arbetslivserfarenhet efter avslutat universitetsutbildning, varav 2 år inom socialt arbete med ungdomar. Det är en fördel om du har erfarenhet av medling och stödsamtal med unga. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska tal och skrift. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska och/ eller innehar B-körkort.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Hilde Wiberg, enhetschef Uppsala ungdomsjour, 018-727 59 09.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Arbetsterapeut/Socionom/Sjuksköterska

Ansök    Maj 24    REGION UPPSALA    Socionom
Närvårdsteamet NPF Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-t... Visa mer
Närvårdsteamet NPF

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Har du intresse och kompetens inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Vi söker dig som har en utbildning inom relevant hälso- och sjukvårdsyrke och som med engagemang och drivkraft vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss arbeta med tidiga insatser för individer över 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som tror sig ha. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Region Uppsala och Nära vård och hälsa har förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Ditt uppdrag
Som medarbetare hos oss kommer du att:

• Kartlägga behov hos personer som har eller själva tror sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
• Genomföra psykoedukativa insatser, både individuellt och i grupp. Det innebär att ge individer kunskap om vad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär, dess konsekvenser i vardagen och vilka strategier som kan underlätta.
• Informera och vägleda individer till vilka samhällsinsatser som kan vara lämpliga utifrån behov.
• Tillsammans med kollega/kollegor planera och genomföra kurser för aktuell målgrupp.

Din kompetens
Vi söker dig som har en hälso- och sjukvårdsutbildning med giltig legitimation som exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut. Även du som har högskoleutbildning som socionom eller specialpedagog är välkommen att söka.

Du har en gedigen kunskap inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, förmåga att strukturera det självständiga arbetet och väl utvecklad pedagogisk förmåga och att du är tydlig i ditt sätt. Du har även en förmåga att arbeta målinriktat och tänka långsiktigt och strategiskt. Du behöver vara kommunikativ och bra på att formulera dig i svenska språket i både tal och skrift.

Vår verksamhet
Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) startade 2013 och drivs i samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala Kommun. Verksamheten tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa och är en samfinansierad verksamhet. Du är anställd genom Region Uppsala och ingår i ett team om sex personer, tre personer tillhör Region Uppsala och tre personer tillhör Uppsala kommun.

Närvårdsteamets uppdrag är att erbjuda individuella möten och kursverksamhet till individer över 18 år, som bor i Uppsala län och har eller tror sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, informera om vilket stöd i samhället som finns och som kan vara lämpligt utifrån aktuellt behov. Uppdraget innebär också samverkan och kunskapsspridning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten har fokus på tidiga och förebyggande insatser och bygger på bred samverkan mellan olika mottagningar/verksamheter.

Vill du veta mer?
För mer information om verksamheten och arbetet är du varmt välkommen att kontakta tf. gruppchef Kristina Eriksson, tel 018-611 68 63.

Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.

Om du erbjuds en anställning hos oss kommer vi att begära ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Vi vill ha din ansökan senast 7 juni.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Regionkoordinator

Ansök    Jun 9    Uppsala kommun    Socionom
Nexus Har du socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete? Vill du arbeta med att stödja regionala myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsverket i deras arbete mot prostitution och människohandel? Då ska du söka tjänsten som regionkoordinator! Nexus tillhörande avdelningen vuxna IFO är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten arbetar ... Visa mer
Nexus

Har du socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete? Vill du arbeta med att stödja regionala myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsverket i deras arbete mot prostitution och människohandel? Då ska du söka tjänsten som regionkoordinator!

Nexus tillhörande avdelningen vuxna IFO är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten arbetar med myndighetsutövning i form av att utreda stödbehov samt bevilja olika former av insatser. Socialsekreterare på Nexus utför också insatser som stödsamtal och gruppverksamhet. Du som regionkoordinator kommer ha din anställning på Nexus, men du kommer arbeta i team med regionkoordinator och projektledare för Region Mitt anställd av Västerås Stad.

Ditt uppdrag
Som regionkoordinator arbetar du med att stödja regionala myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsverket i deras arbete mot prostitution och människohandel. Ambitionen är att det sociala perspektivet integreras med det rättsvårdande och att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter. Vid polisens tillslag finns du som stöd till brottsoffer. Du tillvaratar dennes intressen och motiverar individen att ta emot hjälp. Därefter hänvisar du vidare och koordinerar stödinsatser. I vissa fall krävs att du finns tillgänglig på kväll och helg.

Det förebyggande arbetet fokuserar främst på kompetenshöjande insatser för interna och externa samarbetspartners vid exempelvis seminarier och samverkansmöten. Vi är stolta över att fått förmånen att även sprida kunskap på nationell nivå då alla insatser som kan öka allmänhetens kunskap i ämnet är värdefullt.

Du kommer ha din anställning på Nexus som är en del av Uppsala kommuns socialförvaltningen, men du kommer arbeta i team med regionkoordinator och projektledare för Region Mitt anställd av Västerås Stad. I rollen som regionkoordinator kommer du arbeta för hela Region Mitt, vilket innebär Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län.

Utifrån att vissa planerade insatser sker på kvällar och helger medför tjänsten arbete utanför kontorstid.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete. Har du utbildning i retorik ses det som meriterande. Det är en fördel om du har vidareutbildning eller erfarenhet inom området prostitution och människohandel samt mäns våld mot kvinnor. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av att möta utsatta människor i kris och av att föreläsa. Det är även meriterande om du har erfarenhet av samverkan med myndigheter, exempelvis polis, socialtjänst och migrationsverket. Du behöver ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Arbetet kräver att du har B-körkort.

Som person är du trygg och stabil och kan gå in i en pressad situation med mod och förtroendeskapande förhållningssätt. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är kommunikativ och ser det som en stimulerande uppgift att tala inför grupp och har ett tydligt sätt att tala som entusiasmerar.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Runesson, regionkoordinator, 021-391 496
Andreas Lindman, enhetschef 018-727 83 29.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socialsekreterare till barn- och ungdomsenhet 1 i Gottsunda

Ansök    Jun 1    Uppsala kommun    Socionom
Utredningsenhet Är du socionom och redo för nya utmaningar? Är du intresserad av att arbeta med socialt utrednings- och uppföljningsarbete i ett lokalt sammanhang? På socialkontoret i Gottsunda delar vi lokaler med familjeenhet och ungdomsjour vilket bidrar till en god sammanhållning och en möjlighet till nära samverkan i vardagen. Vi arbetar mot ett geografiskt avgränsat område och behöver därför inte åka långt för att träffa våra familjer. Det råder ... Visa mer
Utredningsenhet

Är du socionom och redo för nya utmaningar? Är du intresserad av att arbeta med socialt utrednings- och uppföljningsarbete i ett lokalt sammanhang?

På socialkontoret i Gottsunda delar vi lokaler med familjeenhet och ungdomsjour vilket bidrar till en god sammanhållning och en möjlighet till nära samverkan i vardagen. Vi arbetar mot ett geografiskt avgränsat område och behöver därför inte åka långt för att träffa våra familjer. Det råder en god sammanhållning bland olika aktörer i området och kommunen har som mål att Gottsunda inte ska vara ett särskilt utsatt område till 2030. Vi är en viktig del i detta arbete och söker nu fyra nya socialsekreterare till vår enhet. Två till utredningsteamet och två till uppföljningsteamet. Välkommen med din ansökan!

Ditt uppdrag
På enheten arbetar vi utifrån ett 0-20 års perspektiv med både barn- och ungdomsärenden. Våra socialsekreterare är uppdelade i två team, ett utredningsteam och ett uppföljningsteam. Som socialsekreterare i utredningsteamet kommer du att träffa barn, ungdomar och deras familjer och utreda behov av insatser utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. I arbetet ingår också att fatta beslut om och starta upp insatser. Som socialsekreterare i uppföljningsteamet kommer du att träffa barn, ungdomar och familjer och följa upp öppna insatser och placeringar. Det är ett händelsestyrt och omväxlande arbete som innebär samtal och hembesök såväl som dokumentation och att skriva utredningar.

Vi arbetar enligt BBIC och förhållningssättet Signs of Safety i nära samverkan med barnet och övriga parter. Arbetet vilar på en systemisk modell där familj- och nätverksarbete är viktiga delar för barnets utveckling. I Gottsunda uppmuntrar vi kreativitet och skapandet av nya arbetsformer och detta har bland annat resulterat i den modell vi har nu med 0-20 perspektiv och uppdelning i utredningsteam och uppföljningsteam.

Vårt kontor ligger mitt i Gottsunda centrum med goda bussförbindelser till och från Uppsalas resecentrum. Förutom tillgången till ett modernt köpcentrum finns stora grönområden direkt utanför våra lokaler vilket har gjort att vi har kunnat ha trevliga gemensamma utomhusaktiviteter.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av socialt arbete eller utrednings-/uppföljningsarbete inom barn och ungdom. Om du har utbildning eller erfarenhet inom BBIC och Signs of Safety ser vi det som meriterande. Det är viktigt att du har vana vid olika datorprogram och system, goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort.

Du är bra på att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Du lyssnar, kommunicerar och vägleder andra på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare är du en person som är lugn och samlad i situationer som kräver det och fokuserar på rätt saker. Du har också god samarbetsförmåga och trivs med att organisera, planera och skapa struktur i ditt arbete.

Upplysningar
Då vi utlyser flera tjänster kommer vi att kalla till intervjuer under annonseringstiden.

Om du har frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta Christian Jerrestål, enhetschef, 018-727 59 68.

Om du har frågor om processen eller registreringen av din ansökan är du välkommen att kontakta enheten för kompetensförsörjning, 018-727 23 04.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24 Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Kurator till psykiatriavdelning 3A

Ansök    Maj 19    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde psykiatri Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster s... Visa mer
Verksamhetsområde psykiatri

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Psykiatriavdelning 3A är en heldygnsvårdavdelning med tretton vårdplatser för utredning, diagnostisering och behandling. Patienterna har huvudsakligen affektiva tillstånd men avdelningen har även 4 specifika platser för ätstörningsvård. Hos oss ingår du i ett team av sjuksköterskor, skötare och läkare. Vi erbjuder en omväxlande arbetsplats där du är med och utvecklar avdelningens kompetensarbete med personalen och utvecklar vården för patienterna.

Ditt uppdrag
Att arbeta som kurator på affektivvårdsavdelning 3A innebär ett spännande arbete där du får möta patienten i många olika situationer. Som kurator gör du psykosociala utredningar/bedömningar och ger psykosocialt stöd till patienter. Arbetsuppgifterna utöver detta är varierande. Du kommer att hjälpa patienter i kontakten med kommunen och övriga vårdgrannar för att hitta rätt bland alla insatser. Du blir en del av ett team med läkare, sjuksköterskor och skötare där du bidrar med din kompetens inom det psykosociala området. Du ger råd och information till ditt team samtidigt som du har individuella kontakter och arbetar självständigt med patienter. Arbetet med patienterna kan du till stor del lägga upp självständigt. Du kommer även att ha viss kontakt med anhöriga. En viktig roll som kurator på avdelningen är att samverka med andra verksamheter inom såväl region som kommun och samhället i övrigt. Regelbundna professionsmöten mellan kuratorerna på affektiva sektionen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator eller i ansökningsprocessen för legitimation. Även meriterande om du har tidigare erfarenhet av specialistpsykiatrin.

Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid under kontorstider. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Wallin 018–611 23 35
Kurator Linda Fredriksson 018–617 21 45
Facklig representant nås vi växeln: 018–611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Kurator till geriatriken, Tierps sjukhus

Ansök    Maj 20    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler ... Visa mer
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Kuratorerna på Akademiska sjukhuset arbetar inom många olika verksamheter och träffar patienter i både sluten- och öppenvård. Eftersom Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus med uppdrag att både bedriva sjukvård och forskning får du också möjlighet att vara med och utveckla vården för våra patienter.

Att vara kurator på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer och du kan räkna med ett varierande arbete med utmanade arbetsuppgifter. Du blir också en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Vi anpassar vår introduktion efter dina förutsättningar, för att du ska komma in i ditt arbete på ett bra sätt. Varje år görs sedan en individuell kompetensplan tillsammans med din närmaste chef. Kunskapsutveckling sker också genom professionsmöten där kuratorer utbyter kunskap och erfarenhet med varandra, samt genom våra olika nätverk och tvärprofessionella möten. Regelbunden handledning är obligatorisk. För gruppen hälsoprofessioner finns även stöd i den egna professionen i form av ett mentorsprogram, det så kallade professionssteget.

Ditt uppdrag
Tjänsten är huvudsakligen placerad inom geriatriken i Tierp med bra pendlingsmöjligheter till både Uppsala och Gävle. En stor del av tjänsten är inom specialistansluten hemsjukvård, SAH, som är en palliativ verksamhet för alla åldrar. En viktig del i ditt arbete där kommer att vara hembesök och stödjande samtal. Utöver SAH ingår även en geriatrisk vårdavdelning med stroke- och ortopedrehabilitering, akut geriatrik samt palliativ vård. Arbetet innebär nära kontakt med både patient, anhörig och personal. Du kommer att ingå i ett team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, läkare, sjuksköterska och undersköterska.

Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna legitimerad hälso-och sjukvårdskurator. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom sjukvården och särskilt inom palliativ vård. Arbetet ställer stora krav på att du har ett gott bemötande, är flexibel och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets- och organisationsförmåga.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, 75-100%. Tjänstgöringsgraden i Tierp är 75-80%. Vid önskemål om högre tjänstgöringsgrad placeras den i Uppsala. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Marie Hansson Björk, 018-611 53 28, [email protected]
Gruppchef John Egan, 018-617 14 89, [email protected]
Facklig företrädare för SSR nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Kurator med intresse för onkologi

Ansök    Maj 23    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler k... Visa mer
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
VO Rehabilitering och Smärtcentrum består av tre sektioner: Hälsoprofessioner, Smärtcentrum och Rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, som ny erbjuds du handledning, introduktionsprogram och yrkesnätverk. Vi är experter på rehabilitering men strävar alltid efter att bli ännu bättre. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.

Nu söker vi kurator till medicinsk och onkologisk rehabilitering, som är en del av sektionen för hälsoprofessioner i vårt verksamhetsområde.

Ditt uppdrag
Inom Blod- och tumör, där du kommer ha din kliniska placering, arbetar flertalet olika professioner där kuratorn står för den psykosociala expertisen. Du kommer arbeta såväl i öppen- som slutenvård, vilket innebär en blandning av planerad och mer akut verksamhet. Arbetet innebär nära kontakt med både patienter och övrig sjukhuspersonal vilket ställer stora krav på gott bemötande, flexibilitet och en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Till onkologen kommer patienter med olika tumörsjukdomar. Vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud- och halstumörer, cancer i urinvägar, könsorgan samt cancer i mag- och tarmkanalen. Den medicinska behandlingen består av bland annat strålbehandling, cytostatikabehandling, transfusioner, infektionsbehandling och antikroppsbehandling samt all typ av symtomlindring relaterat till behandling och sjukdom.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

- Krisstöd
- Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete
- Stödjande, rådgivande och bearbetande samtal med patienter, anhöriga och efterlevande
- Samordna kontakter med myndigheter och andra vårdgivare
- Leda och ansvara för samtalsgrupper
- Handledning av socionomstudenter
- Deltagande i utvecklingsarbete

Hos oss står patienten i centrum och vi strävar ständigt efter att förbättra vården. Vi söker dig som är intresserad av och vill vara delaktig i utvecklingsarbete. Som person är du öppen för förändring och se de möjligheter som finns för att förbättra vården för våra patienter.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen och gärna med tidigare erfarenhet som kurator inom hälso- och sjukvård. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta personer i kris och sorg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets- och organisationsförmåga samt intresse för utvecklingsarbete.

Som person är du trygg, stabil, tolerant och öppen. Du har god självkännedom, är stresstålig och klarar att arbeta i team såväl som självständigt. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och har nära till reflektion.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%, med tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.

Du får tillgång till träning på Friskhuset, där allt från gym och gruppträning till personliga hälsoprogram finns samlat. Du erbjuds även ett brett utbud av kurser inom friskvård och hälsa. På Friskhuset finns det tillgång till kostnadsfri hjälp av fysioterapeut/sjukgymnast, kostrådgivning samt konditions- och styrketest. Friskhuset erbjuder även kontakt med ergonom.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Andrea Lundkvist 018-617 37 33
Gruppchef Jenny Wennersten 018-611 91 20
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Familjehemskonsulent heltid

Ansök    Maj 17    Ls Jobbet AB    Socionom
Ability Care bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga samt stödboende för unga. Nu söker vi en erfaren familjehemskonsulent som vill hänga med i vårt viktiga arbete. Som en del av Ekebygruppen och Meliva är vi väl rustade för att ta hand om hela vård - och omsorgsbehovet. I nära samarbete med tre vårdcentraler samt mottagning för psykisk hälsa kan vi erbjuda kvalificerade sociala, psykologiska och medicinska insatser som skräddarsys utifr... Visa mer
Ability Care bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga samt stödboende för unga. Nu söker vi en erfaren familjehemskonsulent som vill hänga med i vårt viktiga arbete.
Som en del av Ekebygruppen och Meliva är vi väl rustade för att ta hand om hela vård - och omsorgsbehovet. I nära samarbete med tre vårdcentraler samt mottagning för psykisk hälsa kan vi erbjuda kvalificerade sociala, psykologiska och medicinska insatser som skräddarsys utifrån den unges behov. Utifrån vår starka bas av vård-, behandlings- och utbildningsresurser utvecklar vi vår konsulentstödda familjehemsvård. Ability cares verksamhetschef, Nils Öström, har mångårig erfarenhet av familjehemsvård.
Vi hara ett teambaserat arbetssätt där alla personer är lika viktiga. Vårt motto är "förmåga att göra skillnad" vilket genomsyrar allt vi gör. Vi har även en tydlig hälsoprofil i våra verksamheter.
Dina arbetsuppgifter
Du har ansvar för att rekrytera, utbilda och handleda familjehem. Arbetet är självständigt och innebär resande inom Uppland och närliggande län. Du ska vara med och utveckla vår familjehemsvård i nära samarbete med verksamhetschef och resurserna som finns i Ability Care, Ekebygruppen och Meliva.
Utbildning, erfarenhet och meriter
Grundkravet för tjänsten är minst 5 års erfarenhet av familjehemsvård i privat eller offentlig sektor.
Du ska ha socionomutbildning eller likvärdig akademiska utbildning.
Körkort B är ett krav liksom goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga till teamarbete. Du är duktig på att samarbeta och bidrar till en god lagkänsla. Du tycker om att kommunicera och bygga sociala nätverk.
Du är engagerad, vågar ta initiativ och vill utveckla familjehemsvården.
Villkor
- Tjänsten är på heltid
- Tillträde enligt överenskommelse
- Provanställning tillämpas vid samtliga anställningar inom Ekebygruppen
- Tillträde så snart som möjligt men givetvis i överenskommelse med dig.
Övrigt
Kontakta Nils Öström, 073-2095916, för mer information.
Om arbetsgivaren - Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet som vårdgivare, och även av digitaliseringen av vårderbjudandet. Meliva fortsätter att utveckla både den fysiska och digitala vården med ambitionen att bli ledande i Sverige. Visa mindre

Koordinator till Hikikomori

Ansök    Maj 5    Uppsala kommun    Socionom
Hikikomori Har du socionomexamen och är på jakt efter en ny utmaning? Då har vi på Hikikomori en ledig tjänst som koordinator som skulle passa dig, där du kommer att arbeta med motivering, stöttning och samordning. Välkommen med din ansökan! Hikikomori är en liten verksamhet där du får bra kollegialt stöd i att följa och stötta unga människor från social isolering mot självständighet och ett vuxet liv. Det finns en väl utarbetad metod för arbetet att l... Visa mer
Hikikomori

Har du socionomexamen och är på jakt efter en ny utmaning? Då har vi på Hikikomori en ledig tjänst som koordinator som skulle passa dig, där du kommer att arbeta med motivering, stöttning och samordning. Välkommen med din ansökan!

Hikikomori är en liten verksamhet där du får bra kollegialt stöd i att följa och stötta unga människor från social isolering mot självständighet och ett vuxet liv. Det finns en väl utarbetad metod för arbetet att luta dig mot samtidigt som du får ta del av arbetsgruppens ständiga process i att förfina och utveckla arbetet. På Hikikomori planerar du självständigt din arbetsdag och ansvarar för arbetsprocessen med de individer du träffar.

Här kan du läsa mer om Hikikomori (http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/hikikomori)

Ditt uppdrag
Du kommer arbeta med individanpassat stöd i långvariga kontakter. I tjänsten ingår att bedöma behov, fatta beslut om insats enligt socialtjänstlagen samt planera stöd och följa upp detta. Du kommer också sköta journalföring, ansvara för gruppaktiviteter, ha stödsamtal och arbete med social exponering. I arbetet ingår även att ge stöd till att ta och behålla kontakter med andra instanser såsom myndigheter, stödfunktioner och vård samt ansvara för att samordna insatser mellan olika aktörer och följa upp dem.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete på individnivå. Har du utbildning i samtalsmetodik eller coachning ses det som meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. För att lyckas i arbetet behöver du ha kunskap om socialtjänstlagen (SoL), goda kunskaper i Office paketet samt goda kunskaper i dokumentation. Arbetet kräver att du har B-körkort för bil med manuell växellåda samt behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Jobbet passar dig som är en kommunikativ person och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Diana Gustafsson, verksamhetschef, 018-727 61 31.

Fackliga företrädare:
Vision, Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjehemskonsulent till Ability Care

Om Ability Ability bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga och stödboende för unga. Ability är en del av Ekebygruppen där två vårdcentraler samt mottagning för psykisk hälsa ingår. Vi kan erbjuda kvalificerade sociala, psykologiska och medicinska insatser som skräddarsys utifrån den unges behov. Utifrån vår starka bas av vård-, behandlings- och utbildningsresurser utvecklar vi vår konsulentstödda familjehemsvård. Abilitys verksamhetschef,... Visa mer
Om Ability
Ability bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga och stödboende för unga.
Ability är en del av Ekebygruppen där två vårdcentraler samt mottagning för psykisk hälsa ingår. Vi kan erbjuda kvalificerade sociala, psykologiska och medicinska insatser som skräddarsys utifrån den unges behov. Utifrån vår starka bas av vård-, behandlings- och utbildningsresurser utvecklar vi vår konsulentstödda familjehemsvård. Abilitys verksamhetschef, Nils Öström, har mångårig erfarenhet av familjehemsvård.
Vi har ett teambaserat arbetssätt där alla personer är lika viktiga. Vårt motto är "förmåga att göra skillnad" vilket genomsyrar allt vi gör. Vi har även en tydlig hälsoprofil i våra verksamheter.


Dina arbetsuppgifter
Du har ansvar för att rekrytera, utbilda och handleda familjehem. Arbetet är självständigt och innebär resande inom Uppland och närliggande län. Du ska vara med och utveckla vår familjehemsvård i nära samarbete med verksamhetschef och resurserna som finns i Ability och Ekebygruppen.


Utbildning, erfarenhet och meriter
Grundkravet för tjänsten är minst 5 års erfarenhet av familjehemsvård i privat eller offentlig sektor.
Du ska ha socionomexamen eller likvärdig akademisk utbildning. Körkort B är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.


Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga till teamarbete. Du är duktig på att samarbeta och bidrar till en god lagkänsla. Du tycker om att kommunicera och bygga sociala nätverk.
Du är engagerad, vågar ta initiativ och vill utveckla familjehemsvården.
Villkor
-Tjänsten är på heltid
-Sista ansökningsdatum: 31 maj
-Tillträde: Efter överenskommelse
-Lön och övriga villkor: Enligt överenskommelse Visa mindre

Familjehemskonsulent, socionom

Ansök    Maj 4    SIVO KONSULENT AB    Socionom
Om jobbet Vi är ett företag med säte i Uppsala som söker en ny medarbetare som bor i Uppsala. Det finns inget krav om att ha arbetat som familjehemskonsulent tidigare men har man arbetat inom socialtjänsten är det meriterande, att vara socionom är ett KRAV för att kunna vara med i urvalet, sök därför INTE tjänsten om du inte har en Socionomexamen och bor i Uppsala. Vi söker dig som är flexibel, flexibilitet är a och o, och som tycker om utmaningar. Du ska... Visa mer
Om jobbet
Vi är ett företag med säte i Uppsala som söker en ny medarbetare som bor i Uppsala. Det finns inget krav om att ha arbetat som familjehemskonsulent tidigare men har man arbetat inom socialtjänsten är det meriterande, att vara socionom är ett KRAV för att kunna vara med i urvalet, sök därför INTE tjänsten om du inte har en Socionomexamen och bor i Uppsala.
Vi söker dig som är flexibel, flexibilitet är a och o, och som tycker om utmaningar. Du ska vara lyhörd, stresstålig, ambitiös, ha hög arbetsmoral, jobba självständigt, vara trevlig och kunna handskas med olika sorts människor i utsatta situationer. I arbetsuppgifterna ingår det att handleda familjehem och jobba nära barn med olika sorts problematik m.m. samt ha jour varannan vecka.
Hos oss är ingen dag den andra lik och planeringen kan ändras samma dag. Vi har ett nära samarbete med olika myndigheter i vårt dagliga arbete, att kunna uttrycka sig i tal och skrift är viktigt då journalföring och rapportskrivning är en stor del av arbetsuppgifterna.
Hos oss arbetar man främst hemifrån samt på plats i familjernas hem. Våra familjer finns i Uppsala samt angränsade län. Tillgång till arbetsbil finns.
Vi anställer när vi hittat rätt person, personlig lämplighet och personkemi är viktigast för oss. Man måste passa in vår familj.
6 månaders provanställning tillämpas. Tjänsten tillsätts omgående. Visa mindre

Kurator med intresse för hematologi

Ansök    Maj 3    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler ... Visa mer
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum arbetar 35 kuratorer inom den somatiska vården både i slutenvård och i öppenvård. Du kommer att ha din anställning vid avdelningen medicinsk och onkologisk rehabilitering. Din kliniska placering kommer att vara inom blod- och tumörsjukdomar.

Att vara kurator på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Du kan räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Introduktionen kommer att anpassas efter dina behov och en individuell kompetensplan görs årligen med närmaste chef. Kunskapsutveckling sker även genom nätverksmöten och tvärprofessionella möten.

Ditt uppdrag
Inom blod- och tumörsjukdomar, där du kommer ha din kliniska placering, arbetar flertalet olika professioner där kuratorn står för den psykosociala expertisen. Du kommer att arbeta både inom sluten- och öppenvård vilket innebär en blandning av planerad och mer akut verksamhet. Inom slutenvård träffar du bland annat patienter som genomgår olika former av cancerbehandling. Inom öppenvården träffar du patienter och anhöriga för stödjande samtal efter diagnos och under behandling. Arbetet innebär nära kontakt med patienter och personal vilket ställer stora krav på gott bemötande, flexibilitet och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du ingår i en bemanningsgrupp där du tillsammans med andra kuratorer stöttar varandra i det dagliga arbetet.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

- Krisstöd
- Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete
- Stödjande, rådgivande och bearbetande samtal med patienter och anhöriga
- Samordna kontakter med myndigheter och andra vårdgivare??
- Leda och samordna samtalsgrupper
- Handledning av socionomstudenter
- Deltagande i utvecklingsarbete

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och gärna har tidigare erfarenhet som kurator inom häls- och sjukvård. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ses det som meriterande.

Din kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets- och organisationsförmåga samt intresse för utvecklingsarbete. Som person är du trygg och öppen. Du har god självkännedom och tycker om att arbeta i team såväl som självständigt. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och har nära till reflektion. Du behöver ha erfarenhet av att möta personer i kris och sorg.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning om 100% med tillträde 22-06-27 eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare inom Region Uppsala har du tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar och massage till ett förmånligt pris.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Gruppchef Jenny Wennersten 018-611 91 20
Avdelningschef Andrea Lundkvist 018- 617 37 33
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Sip-samordnare till Myndighet Barn och ungdom i Uppsala

Ansök    Apr 28    Uppsala kommun    Socionom
Myndighet Barn och ungdom i Uppsala Vill du ha ett roligt och meningsfullt jobb i en utvecklande miljö? Då är du välkommen att söka tjänsten som Sip-samordnare hos oss! Välkommen med din ansökan senast 2022-05-04! På vård- och omsorgsförvaltningens myndighet arbetar främst biståndshandläggare som utreder, fattar beslut och följer upp insatser för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har ofta många kontakter inom både ko... Visa mer
Myndighet Barn och ungdom i Uppsala

Vill du ha ett roligt och meningsfullt jobb i en utvecklande miljö? Då är du välkommen att söka tjänsten som Sip-samordnare hos oss! Välkommen med din ansökan senast 2022-05-04!

På vård- och omsorgsförvaltningens myndighet arbetar främst biståndshandläggare som utreder, fattar beslut och följer upp insatser för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har ofta många kontakter inom både kommunen och regionen och det finns ofta ett behov av samordning. Vi jobbar för att personer med olika former av funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov och men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering.

Tillsammans med oss jobbar du för att personer med olika former av funktionsvariationer ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov, men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering. Här finns tre uppdrag: systemledning, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Viktigt för oss är:

• Mentorskap under introduktionen
• Att göra skillnad för våra brukare.
• Att arbeta tillsammans - teamarbete
• Att tänka nytt - för våra brukares bästa


Ditt uppdrag
I arbetet ingår att samordnad individuell plan (SIP) regleras i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Syftet med SIP är att öka inflytandet för den enskilde och att samordna kommunens och regionens insatser. Genom SIP-möten träffas olika verksamheter tillsammans. Med den enskilde i fokus identifieras behoven och tillsammans planerar och samordnas insatserna. Tjänsten innebär att leda och dokumentera och sammankalla till ett inledande SIP-möte och vid behov ett uppföljande möte. SIP-samordnaren kommer att delta i det nätverk för SIP-samordnare som finns kommunen.

I uppdraget ingår även att utveckla myndighetens arbete med individuell plan enligt LSS.
Målgruppen är personer som har en funktionsnedsättning och handläggs vid vård- och omsorgsförvaltningens myndighet.

Din bakgrund
För att arbeta som sip-samordnare hos oss behöver du ha socionomutbildning, sociala omsorgsprogrammet eller annan högskoleexamen inom socialt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du behöver ha erfarenhet av att leda möten där brukare och professionella deltar, av att arbeta med människor i utsatta livssituationer, erfarenhet av myndighetsarbete samt av målgruppen. Vidare har du goda IT-kunskaper och behärskar Officepaketet samt goda kunskaper i svenska och i tal och skrift.

Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Sist men inte minst söker vi dig som är kommunikativ och som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Astrid Nordahl, enhetschef, 018-727 25 68

Fackliga företrädare:
Vision, Anna-Maria Samuelsson, 018-727 51 30
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Utveckla och driva verksamhet för unga vuxna

Har du kompetens att utveckla och handleda arbetsinriktad sysselsättning? Välkommen med din ansökan! Brukarrevisionsbyrån Uppsala län BRIU är ett socialt företag. Under 2022 startar vi upp en arbetsinriktad sysselsättningsverksamhet för unga vuxna, 18–30 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. Deltagarna kommer på frivillig basis och din roll är att utveckla och skapa en verksamhet med aktiviteter som unga vuxna väljer att delta i. Du ansvarar för att leda u... Visa mer
Har du kompetens att utveckla och handleda arbetsinriktad sysselsättning? Välkommen med din ansökan!
Brukarrevisionsbyrån Uppsala län BRIU är ett socialt företag. Under 2022 startar vi upp en arbetsinriktad sysselsättningsverksamhet för unga vuxna, 18–30 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. Deltagarna kommer på frivillig basis och din roll är att utveckla och skapa en verksamhet med aktiviteter som unga vuxna väljer att delta i. Du ansvarar för att leda utvecklingsarbetet och att handleda i verksamheten.
Vi söker en handledare som är både strukturerad och kreativ. Du jobbar självständigt och tycker om att jobba utvecklingsinriktat och att utveckla och driva aktiviteter tillsammans med deltagarna. I ditt handledarskap anpassar du arbetet utifrån deltagarnas intressen hela tiden med utgångspunkt i att aktiviteterna ska bidra till ökat välmående och att deltagarna kommer närmare jobb eller studier.
Din bakgrund och kompetenser
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms relevant. Arbetet kräver engagemang att jobba med personer med psykisk ohälsa. Du finner glädje i att utveckla och leda gruppaktiviteter. Erfarenhet av att jobba med brukarinflytandefrågor är ett plus. Likaså om du har arbetat praktiskt inom sociala verksamheter och föreningsliv. Det är också meriterande om du har jobbat utifrån metoden motiverande samtal, MI.
Personliga egenskaper
Du kan skapa en strukturerad och kreativ miljö där du tillsammans med deltagarna utvecklar verksamheten och gruppaktiviteter. Som person är du trygg, flexibel och van att arbeta målinriktat och självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar och behov.
Typ av tjänst: Tillsvidaretjänst med fast lön.
Omfattning: 75-100 % beroende på intresse.
Tillträde: Augusti 2022. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka tjänsten om du är intresserad.
Vi söker även personer som vill jobba med att anordna aktiviteter/workshops på timbasis.
Vi finns på Kungsgatan 70 D i Uppsala delar lokal med Initcia och Hjärnkoll.
Har du frågor om tjänsten kontakta Hanna Rådberg: [email protected] Visa mindre

Utveckla och driva arbetsinriktad sysselsättning för unga vuxna

Har du intresse för brukarinflytandefrågor och vill jobba med arbetsinriktad sysselsättning? Välkommen med din ansökan! Brukarrevisionsbyrån Uppsala län BRIU är ett socialt företag. Vi genomför brukarundersökningar på uppdrag av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Under 2022 startar vi upp en arbetsinriktad sysselsättningsverksamhet för unga vuxna, 18–30 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. Din roll är att utveckla och testa idéer och skapa en in... Visa mer
Har du intresse för brukarinflytandefrågor och vill jobba med arbetsinriktad sysselsättning? Välkommen med din ansökan!
Brukarrevisionsbyrån Uppsala län BRIU är ett socialt företag. Vi genomför brukarundersökningar på uppdrag av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.
Under 2022 startar vi upp en arbetsinriktad sysselsättningsverksamhet för unga vuxna, 18–30 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. Din roll är att utveckla och testa idéer och skapa en inkluderande verksamhet som unga vuxna väljer att delta i. Du ansvarar för att leda utvecklingsarbetet och att handleda i verksamheten.
Vi söker en handledare som är både strukturerad och kreativ. Du jobbar självständigt och tycker om att jobba utvecklingsinriktat och att utveckla och driva aktiviteter tillsammans med deltagarna. I ditt handledarskap anpassar du arbetet utifrån deltagarnas intressen och behov hela tiden med tanken på att aktiviteterna ska bidra till ökat välmående och att deltagarna kommer närmare jobb eller studier.
Din bakgrund och kompetenser
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms relevant. Arbetet kräver intresse och engagemang att jobba med personer med psykisk ohälsa. Du finner glädje i att utveckla och leda grupper liksom i individuell coachning. Erfarenhet av att jobba med brukarinflytandefrågor är ett plus. Likaså om du har arbetar praktiskt inom sociala verksamheter och föreningsliv. Det är också meriterande om du har jobbat utifrån metoden motiverande samtal, MI.
Personliga egenskaper
Du kan skapa en strukturerad och kreativ miljö där du tillsammans med deltagarna utvecklar verksamheten. Som person är du trygg, flexibel och van att arbeta målinriktat och självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du behöver också vara pedagogisk och ha förståelse för människors olika förutsättningar och behov.
Typ av tjänst: Tillsvidaretjänst med fast lön.
Omfattning: 75-100 % beroende på intresse.
Tillträde: Så snart vi hittar rätt person. Vi kallar till intervjuer löpande!
Vi söker även personer som vill jobba med att anordna aktiviteter/workshops på timbasis.
Vi finns på Kungsgatan 70 D i Uppsala delar lokal med Initcia och Hjärnkoll.
Har du frågor om tjänsten kontakta Hanna Rådberg: [email protected] , 070-285 60 24 Visa mindre

Kurator med intresse för kirurgi

Ansök    Apr 20    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler ... Visa mer
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum arbetar 35 kuratorer inom den somatiska vården både i slutenvård och i öppenvård. Du kommer att ha din anställning vid avdelningen medicinsk och onkologisk rehabilitering. Din kliniska placering kommer att vara inom kirurgi.

Att vara kurator på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Du kan räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Introduktionen kommer att anpassas efter dina behov och en individuell kompetensplan görs årligen med närmaste chef. Kunskapsutveckling sker även genom nätverksmöten och tvärprofessionella möten.

Ditt uppdrag
Inom kirurgi, där du kommer ha din kliniska placering, arbetar flertalet olika professioner där kuratorn står för den psykosociala expertisen. Du kommer att arbeta både inom sluten- och öppenvård vilket innebär en blandning av planerad och mer akut verksamhet. Inom slutenvård träffar du bland annat patienter som genomgår olika former av cancerkirurgi eller som råkat ut för plötsliga trauman. Inom öppenvården träffar du patienter och anhöriga för stödjande samtal efter diagnos och/eller operation. Arbetet innebär nära kontakt med patienter och personal vilket ställer stora krav på gott bemötande, flexibilitet och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du ingår i en bemanningsgrupp där du tillsammans med andra kuratorer stöttar varandra i det dagliga arbetet.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

- Krisstöd
- Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete
- Stödjande, rådgivande och bearbetande samtal med patienter och anhöriga
- Samordna kontakter med myndigheter och andra vårdgivare
- Handledning av socionomstudenter
- Deltagande i utvecklingsarbete

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och gärna har tidigare erfarenhet som kurator inom häls- och sjukvård. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ses det som meriterande.

Din kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets- och organisationsförmåga samt intresse för utvecklingsarbete. Som person är du trygg och öppen. Du har god självkännedom och tycker om att arbeta i team såväl som självständigt. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och har nära till reflektion. Du behöver ha erfarenhet av att möta personer i kris och sorg.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning om 100% med tillträde 22-06-27 eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare inom Region Uppsala har du tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar och massage till ett förmånligt pris.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Gruppchef Jenny Wennersten 018-611 91 20
Avdelningschef Andrea Lundkvist 018- 617 37 33
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Socionomkonsult till Ekonomiskt bistånd (sommaruppdrag)

Vi söker dig som vill jobba i sommar under perioden 2022-06-27 till 2022-08-12 och är Socionomkonsult med minst fem års erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Uppdaget är beläget i Uppsala kommun. Arbetsuppgifter Konsultuppdrag som socialsekreterare inom ekonomiskt biustånd. I arbetsuppgifterna ingår att utreda rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt motivera personer mot egen självförsörjning. Anställning Du kommer att bli anställd som konsult f... Visa mer
Vi söker
dig som vill jobba i sommar under perioden 2022-06-27 till 2022-08-12 och är Socionomkonsult med minst fem års erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Uppdaget är beläget i Uppsala kommun.

Arbetsuppgifter
Konsultuppdrag som socialsekreterare inom ekonomiskt biustånd. I arbetsuppgifterna ingår att utreda rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt motivera personer mot egen självförsörjning.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även:
•Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll
•Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef
•Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål
•Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
•Friskvårdsbidrag
Det finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.

Kollektivavtal är ytterligare ett krav som ställs för att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. Genom Vårdlänkens kollektivavtal kan du känna dig trygg i att Vårdlänken betalar in pengar till din tjänstepension från den allra första kronan som du tjänar in genom dina uppdrag hos Vårdlänken. Skulle du råka ut för en olycka i arbetet, eller till och från arbetet, kan du också känns dig trygg med att Vårdlänken har de olycksfallsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har beslutat om.


Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan”. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida http://vardlanken.se/lediga-jobb/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.

Om oss
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal.

Vi har över 24 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se. Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken Visa mindre

Familjehemskonsulent

Ansök    Mar 23    Leonum Konsult AB    Socionom
Beskrivning Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet. Ditt uppdrag Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på... Visa mer
Beskrivning
Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet.
Ditt uppdrag
Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på hel- eller deltid. Arbetsuppgifterna inkluderar rekrytering, utredning och förmedling av familjehem/jourhem, dokumentation och handledning. Det innefattar även kontakt med myndigheter/instanser såsom Socialtjänsten, sjukvård och viktiga personer i barnets/den unges nätverk samt familjehemmet. Uppdraget kan även komma att innefatta både intern och extern samordning kring placeringar.
Din bakgrund
Vi söker en person med socionomexamen eller likvärdig utbildning, gärna med erfarenhet av arbete med rekrytering, förmedling och handledning av familjehem. Som person behöver du vara driven, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Du behöver kunna prioritera och strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal- och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Verksamhetschef/behandlare till Ebbamottagningen

Ansök    Mar 17    Diakonistift Samariterhemmet    Socionom
Samariterhemmet öppnar under 2022 en helt ny social verksamhet och vi söker en verksamhetschef som kan etablera, driva och utveckla Ebbamottagningen. Ebbamottagningen ska erbjuda råd, stöd och behandling till personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål samt personer som köper sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt sexuellt beteende/hyper... Visa mer
Samariterhemmet öppnar under 2022 en helt ny social verksamhet och vi söker en verksamhetschef som kan etablera, driva och utveckla Ebbamottagningen. Ebbamottagningen ska erbjuda råd, stöd och behandling till personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål samt personer som köper sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt sexuellt beteende/hypersexualitet och till anhöriga som berörs av sexhandeln.
Ebbamottagningen ska erbjuda psykosocialt råd och stöd samt motiverande samtal, terapeutiska samtal med leg psykoterapeuter, medicinsk och juridisk rådgivning samt fysioterapi/stresshantering och anhörigstöd. Vid Ebbamottagningen strävar vi aktivt efter att tillgodose ovanstående gruppers lika rätt till direkt stöd oavsett problematik, ålder, kön och sexuell identitet.
Hos oss får du arbeta i en miljö som vilar på en stark värdegrund och som präglas av att ge alla hopp och livsglädje, värdighet, gemenskap, helhet och service.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning. Ebbamottagningen öppnar i Samariterhemmets Vårdcentrum, Dragarbrunnsgatan 70 i Uppsala. Vi önskar tillträde i mitten av juni eller efter överenskommelse.
Som verksamhetschef med fullt ledningsansvar för den nya Ebbamottagningen får du unika möjligheter att utveckla ett samlat och kvalificerat stöd som idag saknas i Uppsala. Du utvecklar ett team där arvoderade leg psykoterapeuter, allmänläkare, jurist samt fysioterapeut ingår. Du ansvarar för den samverkan med andra aktörer inom kommun, region, myndigheter och idéburna organisationer som har avgörande betydelse för Ebbamottagningen.
Samariterhemmet Diakoni har som mål att alla innovativa sociala verksamheter ska vara externfinansierade. Som verksamhetschef har du ansvaret för ansökningar om externa medel. Din förmåga att uttrycka dig i skrift är därför mycket god.
Din roll som behandlare utgår från ett individanpassat arbete som syftar till ökad livskvalitet, till att bryta eventuell pågående destruktivitet såväl som att bearbeta tidigare upplevelser samt att motivera till terapeutiska samtal med våra leg psykoterapeuter eller andra relevanta former av stöd.
Din utbildning och kompetens, dina tidigare erfarenheter såväl som dina personliga egenskaper spelar en avgörande roll för etableringen av Ebbamottagningen idag och utvecklingen och expansionen framledes.
Organisatoriskt ingår Ebbamottagningen i Samariterhemmet Diakoni Sociala verksamheter och du blir därför underställd områdeschefen för Sociala verksamheter. Du har ett nära samarbete med områdeschefen och med senior advicer för Ebbamottagningen. Du samarbetar även med ekonomichef och kommunikatör/fundraiser.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet av ledarskap och av att arbeta med behandlande/stödjande samtal. Du har erfarenhet av att samverka med kommun, region, myndigheter och idéburna organisationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Ebbamottagningens målgrupper och av arbete med trauma, sexuell utsatthet, självskadebeteende eller sexmissbruk/hypersexualitet. Det är dessutom meriterande om du har en grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande steg 1.
Personliga egenskaper
I ditt arbete är du driven, självständig, flexibel och samarbetsinriktad. Du är välformulerad i tal och skrift och har förmåga att utveckla goda relationer och samverka internt och externt, likaså att tydligt kommunicera verksamhetens målbild. Du visar respekt och hänsyn för dem som söker sig till Ebbamottagningen och strävar aktivt efter att tillgodose deras lika rätt till stöd, oavsett problematik, ålder, kön och sexuell identitet.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta direktor Erik Eckerdal [email protected] telefon 072-222 4869 eller verksamhetschef/senior advicer Charlotte Engel [email protected] 076-805 3311. Visa mindre

Socionom med inriktning myndighetsutövning och familjebehandling

Ansök    Feb 14    Uppsala kommun    Socionom
Enheten för säkerhetsplanering Är du socionom med erfarenhet inom familjebehandling och myndighetsutövning? Vill du få möjlighet att fördjupa dig inom säkerhetsplanering och Signs of safety? På socialförvaltningen finns myndighetsutövning och insatser under samma tak och vi är en av Sveriges största socialtjänster. Vi har en stor bredd av verksamheter i egen regi, till exempel HVB-hem, familjeenheter, öppenvård och en mängd behandlingsinriktningar. Fle... Visa mer
Enheten för säkerhetsplanering

Är du socionom med erfarenhet inom familjebehandling och myndighetsutövning? Vill du få möjlighet att fördjupa dig inom säkerhetsplanering och Signs of safety?

På socialförvaltningen finns myndighetsutövning och insatser under samma tak och vi är en av Sveriges största socialtjänster. Vi har en stor bredd av verksamheter i egen regi, till exempel HVB-hem, familjeenheter, öppenvård och en mängd behandlingsinriktningar. Flera satsningar görs på kvalitetsarbete och en av dessa är enheten för säkerhetsplanering. Syftet med enheten är att fler barn ska få möjlighet att växa upp i sina biologiska nätverk med fler vuxna som kan se dem och hjälpa dem. På säkerhetsplaneringsenheten arbetar vi över längre tid och nära våra familjer och deras nätverk för att skapa trygghet för barnet. Detta görs genom säkerhetsplaneringar som skapas tillsammans med barnet, föräldrarna och deras nätverk.

På enheten idag arbetar flera erfarna socialsekreterare samt en nätverksansvarig. Vi är en kreativ grupp med hög grad av teamkänsla och delaktighet både gällande enhetens utveckling och de enskilda ärendena. Då vi arbetar i komplexa ärenden så är det viktigt för oss med regelbunden extern handledning.

Ditt uppdrag
Som medarbetare på säkerhetsplaneringsenheten kommer du att arbeta med säkerhetsplaneringar utifrån förhållningssättet Signs of safety. Du kommer alltid att handlägga ärenden tillsammans med en kollega, men även ha gruppen som stöd. De familjer som kommer till oss är familjer där det finns hög oro för barnet och där socialtjänsten redan har placerat, eller överväger att placera barnet utanför det egna hemmet. Arbetet sker i nära samarbete med barnet, familjen och övriga nätverket där man tillsammans arbetar fram en plan för att säkerställa barnets skydd i hemmet.

Säkerhetsplaneringsenheten är en insats som utredningsenheterna och placeringsenheterna beviljar. I säkerhetsplaneringsarbetet ingår även familjebehandling i kombination med viss del myndighetsutövning. Tjänsten innebär även att du kommer att ha en samordnande funktion samt leda nätverksmöten. Förutom övriga socialsekreterare kommer du att ha stöd av specialisthandläggare/processledare samt enhetschef. Målsättningen är att flera barn ska få sina behov tillgodosedda på hemmaplan.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och ungdom och flera års erfarenhet av familjebehandling. B-körkort är en förutsättning för att kunna genomföra arbetet såväl som vana vid olika datorprogram och system. Har du också erfarenhet av arbete med säkerhetsplaneringar eller av att leda nätverksmöten är detta meriterande.

Som person har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du behöver även tycka att det är inspirerande att vara med och utveckla och förändra verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är en fördel om du även är kreativ och kan hitta idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta enhetschef Charlotta Syrén, 018-727 0941.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24
Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta enheten för kompetensförsörjning, 018-727 23 04.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Regionkoordinator

Ansök    Mar 10    Uppsala kommun    Socionom
Nexus Har du socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete? Vill du arbeta med att stödja regionala myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsverket i deras arbete mot prostitution och människohandel? Då ska du söka tjänsten som regionkoordinator! Nexus tillhörande avdelningen vuxna IFO är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten arbetar ... Visa mer
Nexus

Har du socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete? Vill du arbeta med att stödja regionala myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsverket i deras arbete mot prostitution och människohandel? Då ska du söka tjänsten som regionkoordinator!

Nexus tillhörande avdelningen vuxna IFO är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten arbetar med myndighetsutövning i form av att utreda stödbehov samt bevilja olika former av insatser. Socialsekreterare på Nexus utför också insatser som stödsamtal och gruppverksamhet. Du som regionkoordinator kommer ha din anställning på Nexus, men du kommer arbeta i team med regionkoordinator och projektledare för Region Mitt anställd av Västerås Stad.

Ditt uppdrag
Som regionkoordinator arbetar du med att stödja regionala myndigheter som polis, socialtjänst och migrationsverket i deras arbete mot prostitution och människohandel. Ambitionen är att det sociala perspektivet integreras med det rättsvårdande och att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter. Vid polisens tillslag finns du som stöd till brottsoffer. Du tillvaratar dennes intressen och motiverar individen att ta emot hjälp. Därefter hänvisar du vidare och koordinerar stödinsatser. I vissa fall krävs att du finns tillgänglig på kväll och helg.

Det förebyggande arbetet fokuserar främst på kompetenshöjande insatser för interna och externa samarbetspartners vid exempelvis seminarier och samverkansmöten. Vi är stolta över att fått förmånen att även sprida kunskap på nationell nivå då alla insatser som kan öka allmänhetens kunskap i ämnet är värdefullt.

Du kommer ha din anställning på Nexus som är en del av Uppsala kommuns socialförvaltningen, men du kommer arbeta i team med regionkoordinator och projektledare för Region Mitt anställd av Västerås Stad. I rollen som regionkoordinator kommer du arbeta för hela Region Mitt, vilket innebär Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län.

Utifrån att vissa planerade insatser sker på kvällar och helger medför tjänsten arbete utanför kontorstid.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete. Har du utbildning i retorik ses det som meriterande. Det är en fördel om du har vidareutbildning eller erfarenhet inom området prostitution och människohandel samt mäns våld mot kvinnor. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av att möta utsatta människor i kris och av att föreläsa. Det är även meriterande om du har erfarenhet av samverkan med myndigheter, exempelvis polis, socialtjänst och migrationsverket. Du behöver ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Arbetet kräver att du har B-körkort.

Som person är du trygg och stabil och kan gå in i en pressad situation med mod och förtroendeskapande förhållningssätt. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är kommunikativ och ser det som en stimulerande uppgift att tala inför grupp och har ett tydligt sätt att tala som entusiasmerar.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Runesson, regionkoordinator, 021-391 496
Andreas Lindman, enhetschef 018-727 83 29.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Behandlare till Eksätra HVB i Uppsala

Ansök    Feb 21    Uppsala kommun    Socionom
Eksätra HVB i Uppsala Eksätra HVB söker nu en behandlare som har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation. Har du erfarenhet av socialt arbete med barn eller ungdomar och vill arbeta med behandling och samverkan? Då kan det här vara jobbet för dig! Eksätra HVB är ett behandlingshem med sju platser för placerade barn samt ett antal platser för omfattande öppenvårdsinsatser. Målgruppen är barn i grunds... Visa mer
Eksätra HVB i Uppsala

Eksätra HVB söker nu en behandlare som har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation. Har du erfarenhet av socialt arbete med barn eller ungdomar och vill arbeta med behandling och samverkan? Då kan det här vara jobbet för dig!

Eksätra HVB är ett behandlingshem med sju platser för placerade barn samt ett antal platser för omfattande öppenvårdsinsatser. Målgruppen är barn i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos och/eller svår beteendeproblematik. Anledningen till placeringen är vanligtvis komplex. Det är dock viktigt för oss att ta tillvara och fokusera på barnens och familjens egna resurser. Arbetet utförs utifrån beteendevetenskapliga teorier, systemteori samt lågaffektivt bemötande. En viktig del i vårt arbete är individuellt utformat föräldrastöd utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten och insatserna är flexibla utifrån barnets/ungdomens enskilda behov. All behandling utgår från ett nära samarbete med familj, skola, socialtjänst och vid behov Regionen.

Familjearbetet leds av familjebehandlare i nära samarbete med Eksätras teamledare och psykolog och varav den senare är huvudansvarig för barnens behandling. Tillsammans leder de verksamhetens team bestående av behandlare och behandlingsassistenter och fritidspedagoger.

Läs mer om Eksätra HVB här: Eksätra HVB (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-hvb/behandlingshem/eksatra-hvb-grundskolealder/)

Ditt uppdrag
Behandlarens huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med varje placerat barn och dess sociala nätverk så att den planerade behandlingen genomförs. Du kommer arbeta i team tillsammans med behandlingsassistent och psykolog och familjebehandlare. Du förväntas att ha behandlande samtal och en tät kontakt med de barn du ansvarar för. Du kommer också ha kontakt med barnets familj samt vara ansvarig för delar av den dokumentation som förs.

Din bakgrund
Till den här tjänsten söker vi dig som har högskoleutbildning som socionom eller motsvarande. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom området, exempelvis systemteori och MI och Min karta. Du har erfarenhet av arbetet samt erfarenhet av socialt arbete med barn eller ungdomar. Vidare är det en fördel om du även har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska språket. Utöver detta behöver du ha B-körkort. Det är även meriterande om du har IT-kunskaper.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en person som är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samt är lugn och samlad i pressade situationer. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst söker vi dig som är flexibel och som ser möjligheter i förändringar samt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Zorica Petkovic, enhetschef, 018-727 23 29
Hannes Torhell, biträdande enhetschef, 018-727 23 52

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjeutredare till Brogårdens akut- och utredningshem

Ansök    Feb 11    Uppsala kommun    Socionom
Brogårdens akut- och utredningshem Vill du arbeta i nära samarbete med familjer, både barn och föräldrar, med målsättningen att skapa förändring och göra skillnad? Sök då tjänsten som familjeutredare till Brogårdens- akut och utredningshem redan idag! Brogårdens akut- och utredningshem är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänstens barnenheter och riktar sig mot familjer med barn 0 – 12 år. Gemensamt för de flesta famil... Visa mer
Brogårdens akut- och utredningshem

Vill du arbeta i nära samarbete med familjer, både barn och föräldrar, med målsättningen att skapa förändring och göra skillnad? Sök då tjänsten som familjeutredare till Brogårdens- akut och utredningshem redan idag!

Brogårdens akut- och utredningshem är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänstens barnenheter och riktar sig mot familjer med barn 0 – 12 år. Gemensamt för de flesta familjer som kommer till Brogården är att de befinner sig i en svår social situation där brister i föräldrarnas omsorgsförmåga har skapat oro för barnens omvårdnad och utveckling. Målsättningen med allt vårt arbete är att sätta barnens trygghet och utveckling, samt utvecklingsmöjligheten i föräldra-barn relationen, i fokus. Övergripande för vårt arbete med barnen och deras föräldrar är att vårt arbete ska utföras så förutsägbart, tryggt och rättssäkert som möjligt.

Verksamheten består av två delar:

• Akut- och utredning, institution; Föräldrar och barn kommer antingen till institutionen i akuta krissituationer och/eller för utredning samt för kortare stöd/behandlingsuppdrag. Placeringarna sker jml SoL eller LVU.
• Öppenvård; utredningar och kortare behandlingsinsatser i familjer. Utredningarna och de behandlande insatserna genomförs i familjernas hem och närmiljö.Ditt uppdrag
Som familjeutredare har du förmånen att få arbeta med hela familjen vilket gör att du kommer att arbeta utifrån många olika perspektiv och hantera komplexa frågor. Du och det team du ingår i arbetar utifrån ett processinriktat arbetssätt med att utreda/bedöma föräldrars omsorgsförmåga och barns behov samt stödja föräldrar i deras föräldraskap. Ditt uppdrag kan också handla om att ta emot familjer akut i en krissituation. Du är ansvarig för planering och genomförande av uppdraget kring familjen samt för att ge en skriftlig bedömning.

Vi strävar efter att ständigt utveckla vår verksamhet och dess innehåll. Det innebär att vi håller oss ajour med aktuell forskning och metodutveckling och vi vill gärna att du deltar i det arbetet.

Arbetet är schemalagt och omfattar cirka en kväll/vecka samt var sjätte helg.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad socionom eller beteendevetare. Har du steg 1, systemteoretisk utbildning, utbildning i Signs of Safety, utbildning inom våld i nära relation eller vidareutbildningar inom områden/metoder som rörfamiljer/barn ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha flerårig erfarenhet av att arbeta utredande och/eller behandlande med familjer. Det är en fördel om du har erfarenhet av utrednings-/behandlingsarbete inom socialtjänst eller arbete på institution. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt innehar B-körkort. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.

Jobbet passar dig som är flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Sist men inte minst är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Inger Selling, enhetschef, 018-727 71 23
Linda Kinell, biträdande enhetschef, 018-727 20 55.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Handläggare till enheten för service och administration

Ansök    Feb 10    Uppsala kommun    Socionom
Enheten för service och administration Vi på enheten för service och administration behöver just nu förstärka vårt team med en kompetent handläggare. Har du erfarenhet av administrativt arbete och drivs av att få ta stort eget ansvar och att ha ett meningsfullt arbete? Då kan det vara dig vi söker! Enheten service och administration huvudsakliga uppgift är att stödja kärnverksamheten med administrativt stöd inom ekonomi och administration, framförallt ... Visa mer
Enheten för service och administration

Vi på enheten för service och administration behöver just nu förstärka vårt team med en kompetent handläggare. Har du erfarenhet av administrativt arbete och drivs av att få ta stort eget ansvar och att ha ett meningsfullt arbete? Då kan det vara dig vi söker!

Enheten service och administration huvudsakliga uppgift är att stödja kärnverksamheten med administrativt stöd inom ekonomi och administration, framförallt till avdelningen barn och ungdom myndighet, men har även några uppdrag tillenhetschefer och avdelningschefer på de andra avdelningarna inom förvaltningen. Detta för att skapa en flexibilitet i den service som ska tillhandahållas och för att ge kärnverksamheten bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina uppdrag.

Avdelning systemleding består av tre enheter: service och administration, verksamhetsnärastöd och strategiskt stöd. Vi stödjer kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med grunduppdraget och vi ökar den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt och hållbart och teambaserat mot samma mål med värdegrunden som utgångspunkt. Vår värdegrund är: göra skillnad och arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Ditt uppdrag
I uppdraget ingår att bedöma och registrera inkomna orosanmälningar och yttranden i journalsystemet Lifecare.
Som handläggare kommer du att ha kontakt med både interna och externa myndigheter. Du förväntas samverka med andra aktörer inom och utom kommunen, som till exempel region, polis, skola och kriminalvård. Du förväntas även bidra till utvecklingen inom digitalisering som sker på enheten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du utbildning inom administration ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av administrativt arbete och av arbete inom offentlig sektor. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i Office-paketet samt kunskaper i Lifecare/Procapita.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sara Eriksson, tillförordnad enhetschef, 018-727 54 77.

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Socionom

Utbildad Socionom sökes till Skyddat boende med inriktning kvinnor eller mammor med barn. Tycker du om att hjälpa och stödja människor så kan du bli en viktig del i vårt team. Vår verksamhet växer och nu söker vi ytterligare en socionom som kan arbeta deltid. Vi arbetar med att klienten ska vara i ett aktivt deltagande. Socionomen har stödsamtal och genomför hot- och riskbedömning. Vi gör anpassade säkerhetsplaneringar och ger stöd i kontakt med myndig... Visa mer
Utbildad Socionom sökes till Skyddat boende med inriktning kvinnor eller mammor med barn.

Tycker du om att hjälpa och stödja människor så kan du bli en viktig del i vårt team. Vår verksamhet växer och nu söker vi ytterligare en socionom som kan arbeta deltid.

Vi arbetar med att klienten ska vara i ett aktivt deltagande. Socionomen har stödsamtal och genomför hot- och riskbedömning. Vi gör anpassade säkerhetsplaneringar och ger stöd i kontakt med myndigheter, brottsmål och vårdnadstvister.

Boendet har skyddad adress men finns i Uppsala och arbetar med enskilda lägenheter.

Kvalifikationer:
Socionom, gärna med erfarenhet av våld i nära relation. Visa mindre

Socialsekreterare till Fenix

Ansök    Jan 27    Uppsala kommun    Socionom
Enhet Fenix, avdelning barn och ungdom myndighet Är du socionom och vill arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? I Uppsala kommun gör socialtjänsten gemensamma insatser med skola, polis och fritid och vi är snabba på att tänka nytt för att fånga upp barn och ungdomar som behöver stöd. Uppsala kommun satsar på att öka tryggheten i kommunen och vår enhet Fenix har genom den satsningen fått ett uppdrag som ... Visa mer
Enhet Fenix, avdelning barn och ungdom myndighet

Är du socionom och vill arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? I Uppsala kommun gör socialtjänsten gemensamma insatser med skola, polis och fritid och vi är snabba på att tänka nytt för att fånga upp barn och ungdomar som behöver stöd.

Uppsala kommun satsar på att öka tryggheten i kommunen och vår enhet Fenix har genom den satsningen fått ett uppdrag som innebär en nära samverkan med ungdomsjour, fritid, skola och polis. Uppdraget innebär också att utveckla arbetet med barn och ungdomar i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet.

Enheten har sitt kontor i centrala Uppsala och leds av en enhetschef och tre specialisthandläggare som finns till som ett bra vardagsnära stöd. Tillsammans eftersträvar vi ett teambaserat arbetssätt som genomsyras av kollegialt stöd, lärande, gemensamt ansvar och en uppskattande intern kultur.

Ditt uppdrag
Du kommer att handlägga ärenden för åldersspannet 0–20 år samt ensamkommande barn och ungdomar. I arbetet genomför du utredningar och följer upp insatser enligt SoL och LVU för målgruppen. Du deltar också i samarbetsforum med skola, polis, ungdomsjour och fritidsverksamheter med koppling till olika utsatta områden. En del särskilda insatser i samarbete med polis och ungdomsjour kommer att innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie kontorstid.

Enhetens arbete vilar på en systemisk grund enligt BBIC och Signs of safety i nära samverkan med klienterna, deras nätverk och övriga samarbetsparters. Ett prioriterat område för enheten är också att utveckla användningen av riskbedömningsverktyg såsom Savry, Earl och Ester.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete i någon form, främst myndighetsutövning inom området barn eller ungdom. Vi ser gärna att du har utbildning eller kunskap inom Signs of safety och BBIC samt att du har arbetat enligt detta tidigare. Har du dessutom utbildning inom riskbedömningsverktyg såsom Savry, Earl, Ester eller liknande så är det meriterande. Du har också god vana av att arbeta och dokumentera i olika datorprogram samt innehar B-körkort.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Dessutom har du god samarbetsförmåga och är en kommunikativ person som har lätt för att relatera till andra, vara lyhörd och anpassa ditt sätt att kommunicera på ett smidigt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta någon av oss:
Sandra Thorngren, enhetschef, 018-727 99 05
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Kurator inom gynekologi och specialistmödravård

Ansök    Jan 28    REGION UPPSALA    Socionom
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler ... Visa mer
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde Rehabilitering och smärtcentrum arbetar 35 kuratorer inom den somatiska vården, både i slutenvård och i öppenvård. Du kommer att ha din anställning vid avdelningen Medicinsk och onkologisk rehabilitering. Din kliniska placering kommer att vara inom Kvinnosjukvården och där främst på Gynekologavdelning 96C och Gynekologmottagning samt inom Specialistmödravården.

Att vara kurator på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Du kan räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Introduktionen kommer att anpassas efter dina behov och en individuell kompetensplan görs årligen med närmaste chef. Kunskapsutveckling sker även genom nätverksmöten och tvärprofessionella möten.

Ditt uppdrag
Inom gynekologi och specialistmödravård, där du kommer ha din kliniska placering, arbetar flertalet olika professioner där kuratorn står för den psykosociala expertisen. Du kommer att arbeta både inom sluten- och öppenvård vilket innebär en blandning av planerad och mer akut verksamhet. Inom slutenvård träffar du bland annat patienter som opereras för olika cancerformer samt patienter som utför graviditetsavbrytanden.
Inom öppenvården träffar du patienter för stödjande samtal efter sena missfall eller under komplicerade graviditeter. Arbetet innebär nära kontakt med patienter och personal vilket ställer stora krav på gott bemötande, flexibilitet och en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Arbete inom övriga kvinnosjukvården kan också bli aktuellt och då främst inom BB/förlossningsvård.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

- Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete
- Stödjande, rådgivande och bearbetande samtal med patienter och anhöriga
- Samordna kontakter med myndigheter och andra vårdgivare
- Handledning av socionomstudenter
- Deltagande i utvecklingsarbete

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och gärna har tidigare erfarenhet som kurator inom häls- och sjukvård. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ses det som meriterande.

Din kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets- och organisationsförmåga samt intresse för utvecklingsarbete. Som person är du trygg, stabil, tolerant och öppen. Du har god självkännedom, är stresstålig och tycker om att arbeta i team såväl som självständigt. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och har nära till reflektion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta personer i kris och sorg

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning om 100% med tillträde 2022-03-21 eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare inom Region Uppsala har du tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar och massage till ett förmånligt pris.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Gruppchef Jenny Wennersten 018-611 91 20
Avdelningschef Andrea Lundkvist 018- 617 37 33
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld

Ansök    Jan 27    Uppsala kommun    Socionom
Teamet för hedersrelaterat våld, avdelning barn och ungdom myndighet Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik 0–20 år? Trivs du på en arbetsplats med omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik? Då ser vi fram emot din ansökan! Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelat... Visa mer
Teamet för hedersrelaterat våld, avdelning barn och ungdom myndighet

Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik 0–20 år? Trivs du på en arbetsplats med omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik? Då ser vi fram emot din ansökan!

Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld (HRV-teamet) inom åldersspannet 0–20 år. Teamet har sin organisatoriska tillhörighet till ungdomsenheterna på avdelning barn och ungdom myndighet och har en ansvarig enhetschef. I teamet är vi sex socialsekreterare och en specialisthandläggare/gruppledare som ser fram emot att få en till kollega.

Hos oss erbjuds du ett väl avgränsat uppdrag där du har ett bra vardagsnära stöd från bland annat administrativa resurser och en specialisthandläggare som leder och fördelar arbetet i teamet.

Ditt uppdrag
Teamet handlägger alla ärenden med hedersrelaterad problematik från början till slut inom åldersspannet 0–20 år. Du arbetar med myndighetsutövning och handlägger ärenden med stöd av gällande lagstiftning såsom SoL, LVU och allmänna råd från Socialstyrelsen. Teamets specialisthandläggare finns som stöd för dig och kan handleda dig och vara medhandläggare i mer komplicerade ärenden. Tillsammans med teamet arbetar du även med att utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt. I rollen kommer du dessutom att arbeta med samverkan och information till samarbetspartners och andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga, samt ge råd och stöd via telefon till både professionella och allmänheten i frågor som rör hedersrelaterat våld.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen med flerårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga. Du behöver även ha erfarenhet av barnens situation i ärenden gällande hedersrelaterad problematik, våld i nära relation, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer. Du har dessutom god erfarenhet av dokumentation inom myndighetsutövning i socialt arbete. Vi ser gärna att du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Det är en förutsättning för tjänsten att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa är det meriterande.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är lugn och samlad i olika situationer med förmåga att fokusera på rätt saker. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta någon av oss:
Regina Tjernberg, enhetschef, 018-727 64 65
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Koordinator till närvårdsteamet NPF

Ansök    Jan 25    Uppsala kommun    Socionom
Närvårdsteamet NPF Har du erfarenhet inom området vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och på jakt efter en ny utmaning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som vikarierande koordinator i närvårdsteamet NPF. Vi ser fram emot din ansökan! Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startade 2013 och drivs i samverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Du som söker kommer att vara anställd av avdelning so... Visa mer
Närvårdsteamet NPF

Har du erfarenhet inom området vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och på jakt efter en ny utmaning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som vikarierande koordinator i närvårdsteamet NPF. Vi ser fram emot din ansökan!

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startade 2013 och drivs i samverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Du som söker kommer att vara anställd av avdelning socialpsykiatri, vård- och omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun. Teamet består av sex personer; tre koordinatorer, två arbetsterapeuter och en kurator. Verksamheten har fokus på tidiga och förebyggande insatser och bygger på bred samverkan mellan olika mottagningar/verksamheter.

Närvårdsteamets uppdrag är att:

• Erbjuda psykoedukativa insatser till individer över 18 år som är bosatta i Uppsala län och som har eller själva tror sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att ge individerna kunskap om vad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär, dess konsekvenser i vardagen och vilka strategier som kan underlätta.
• Informera individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om vilket stöd i samhället som finns och som kan vara lämpligt utifrån aktuella behov. Närvårdsteamet ska kunna hjälpa till med att hänvisa individen till rätt verksamhet och när behov finns hjälpa till med att samordna insatser i en övergångsperiod.
• Samverka med samt sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till profession som möter målgruppen inom vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen i Uppsala kommun samt inom primärvården i Uppsala län.

Här kan du läsa mer om närvårdsteamet NPF (https://www.regionuppsala.se/narvardsteametnpf)

Ditt uppdrag
Som koordinator kommer du att kartlägga behov hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du ska genomföra psykoedukativa insatser, både individuellt och i grupp. Det innebär att ge individer kunskap om vad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär, dess konsekvenser i vardagen och vilka strategier som kan underlätta. Du förväntas informera och vägleda individer gällande vilka samhällsinsatser som kan vara lämpliga utifrån aktuella behov. I uppdraget ingår även att planera och genomföra kurser/grupper för aktuell målgrupp.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet inom området vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utöver detta behöver du ha goda kunskaper i Office-paketet. Har du kunskaper i MI (motiverande samtal) ses det som meriterande. Det är en fördel om du har kunskaper om Uppsala kommuns verksamheter samt verksamheter inom Region Uppsala.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Carola Sjöberg, verksamhetschef, 018-727 88 41.

Fackliga företrädare:
Vision, Lena Florén, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjeutredare och teamledare till Övernäs akut- och utredningshem

Ansök    Jan 24    Uppsala kommun    Socionom
Övernäs akut- och utredningshem Är du intresserad av möjligheten att möta ungdomar och deras familjer, jobba mot önskvärd förändring för dem och vara en del i att de får det avgörande stöd som de behöver? Sök tjänsten som familjeutredare och teamledare redan idag! Övernäs akut- och utredningshem är ett kommunalt HVB. Till oss kommer ungdomar som behöver särskilda insatser för att vända sitt liv i en mer positiv riktning. Många av ungdomarna som varit h... Visa mer
Övernäs akut- och utredningshem

Är du intresserad av möjligheten att möta ungdomar och deras familjer, jobba mot önskvärd förändring för dem och vara en del i att de får det avgörande stöd som de behöver? Sök tjänsten som familjeutredare och teamledare redan idag!

Övernäs akut- och utredningshem är ett kommunalt HVB. Till oss kommer ungdomar som behöver särskilda insatser för att vända sitt liv i en mer positiv riktning. Många av ungdomarna som varit hos oss berättar att tiden på Övernäs har haft en avgörande betydelse i deras liv.

Våra ungdomar möts av ett team med hög kompetens inom sina respektive områden. Vi har bland annat psykolog, socionomer, lärare och behandlingsassistenter med lång erfarenhet. Då ungdomarna är boende hos oss är processen som sker kring dem och deras nätverk mycket dynamisk och intensiv. Det finns goda förutsättningar att ha en nära kontakt med de ungdomar och familjer vi arbetar med. Det finns stor möjlighet att anpassa arbetssättet efter ungdomens unika behov. Utifrån detta är vi en verksamhet som ständigt utvecklas.

Vi har tio platser för ungdomar mellan 13-20 år. De flesta av våra ungdomar kommer till oss för en utredning under två till tre månader. Många ungdomar har en neuropsykiatrisk problematik och utifrån detta arbetar vi medvetet utifrån lågaffektivt bemötande och kravanpassning.

Ditt uppdrag
Som familjeutredare och teamledare ansvarar du för en av de viktigaste delarna i utredningen samtidigt som du är "spindeln i nätet" under ungdomens placering och tillsammans med ditt team ansvarar ni för att vistelsen och utredningen för ungdom och familj blir en så positiv och meningsfull insats som möjligt.

Utredningarna genomförs i processform där du tillsammans med ungdom och föräldrar utforskar och skapar en djupare förståelse för bakgrunden till de bekymmer som uppstått samt utifrån detta konkretiserar det stöd som de är i behov av för att få till en förändring av sin situation. På så vis påbörjas oftast ett positivt förändringsarbete redan under utredningstiden.

Som teamledare är du den person som har det övergripande ansvaret för frågor som rör ungdomens placering hos oss. Förutom med vårdnadshavarna håller du kontakt med ungdomen själv, socialtjänst och andra viktiga personer och instanser i frågor som rör ungdomens varande hos oss och planering framåt. En viktig roll är även att samordna teamets arbete: hålla i team möten och koordinera det vardagsnära arbetet runt ungdomen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomutbildning och 2-årig systemteoriutbildning eller annan utbildning i familjebehandling. Har du grundläggande psykoterapiutbildning, gärna med inriktning mot familj och grundläggande utbildning i Signs of Safety ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har flerårig erfarenhet inom yrket och av att arbeta med ungdomar och familjer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten, på HVB och av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet kräver att du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift samt att du kan formulera dig effektivt och snabbt i skrift. Det är även meriterande om du har B-körkort och är bekant med samhällets insatser för ungdomar och familjer.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är en god ledare. Dessutom är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Simon Widberg, verksamhetschef, 072-712 69 05
Carolina Kyrk, biträdande verksamhetschef, 076-137 78 71.

Facklig företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Samordnare till Uppsala Ungdomsjour

Ansök    Jan 24    Uppsala kommun    Socionom
Uppsala Ungdomsjour Uppsala Ungdomsjour söker nu en samordnare som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom socialförvaltning och vill arbeta med samordning, omvärldsbevakning och förebyggande insatser i samverkan? Då kan det här vara jobbet för dig! Uppsala Ungdomsjour är en del av socialtjänstens Insatser för barn och unga. Ungdomsjourens uppdrag är att jobba med förebyggande och upps... Visa mer
Uppsala Ungdomsjour

Uppsala Ungdomsjour söker nu en samordnare som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom socialförvaltning och vill arbeta med samordning, omvärldsbevakning och förebyggande insatser i samverkan? Då kan det här vara jobbet för dig!


Uppsala Ungdomsjour är en del av socialtjänstens Insatser för barn och unga. Ungdomsjourens uppdrag är att jobba med förebyggande och uppsökande insatser i samverkan med andra myndigheter och aktörer i samhället. Uppsala ungdomsjour är en enhet utan myndighetsutövning som jobbar med uppsökande och brottsförebyggande arbete på fältet i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, polis & fritid. Enheten består av flera samordnare, fältsekreterare och socialarbetare på i skola och på fältet samt kuratorer. Arbetet bedrivs lokalt ute i flera områden i Uppsala samt centralt med samordning olika typer av sociala insatser.

Läs mer om vår verksamhet här: Uppsala ungdomsjour (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/)

Ditt uppdrag
Att arbeta som samordnare på Uppsala Ungdomsjour innebär i första hand att arbeta med att utveckla och implementera långsiktiga strategier, ta fram, förankra och följa upp åtgärdsprogram. Samordnaren har i uppdrag att leda det mindre teamet bestående av fältsekreterare och fältassistent.
Det innebär att ha ansvar för teamets uppdrag i ett lokalt geografiskt område i Uppsala inom samverkansmodellen SSPF – skola, socialtjänst, polis, fritid. Samordnaren arbetar med ungdomar och dess vårdnadshavare på både individ- grupp- och områdesnivå.
Syfte med arbetet är att genom formaliserad samverkan öka upptäckten av unga i riskzon för droger och kriminalitet och andra socialt nedbrytande beteenden, motivera till livsstilsförändring och genom strukturerat nätverksarbete i samverkan minimera risken att dessa unga faller mellan stolarna.

I jobbet ingår även att:

• samordna förebyggande insatser
• delta i händelse- och riskanalyser
• delta i möten och sammankomster
• planera, initiera och genomföra aktiviteter
• samordnaren har i uppgift att vara slussen in till olika stödjande funktionerna.

Din bakgrund
Som samordnare på Uppsala Ungdomsjour måste du ha socionomexamen eller som arbetsgivaren bedömer som motsvarande universitetsexamen. Det är också ett krav att du har erfarenhet av arbete inom socialförvaltning. Därutöver kräver tjänsten goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, B-körkort samt goda kunskaper om socialt arbete med barn och unga. Vi ser det som meriterande om du som söker har Signs of Safety och Systemteori. Det är även ett stort plus om du har goda kunskaper i mångkulturellt arbete.

Du är flexibel och du ser möjligheter i förändringar samt är kommunikativ och du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du kreativ och du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst söker vi dig som tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat samt samarbetar bra med andra människor.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hilde Wiberg, enhetschef, 018-727 59 09

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Behandlare till Eksätra HVB

Ansök    Jan 3    Uppsala kommun    Socionom
Eksätra HVB Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik samt deras familjer och vill ta dig an en ny utmaning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som behandlare. Vi på Eksätra HVB erbjuder både en trevlig arbetsplats och goda möjligheter till utveckling. Välkommen med din ansökan! Eksätra HVB är ett av Uppsala kommuns egna behandlingshem. Målgruppen är barn och ungdomar med psykosocial och beteendepro... Visa mer
Eksätra HVB

Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik samt deras familjer och vill ta dig an en ny utmaning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som behandlare. Vi på Eksätra HVB erbjuder både en trevlig arbetsplats och goda möjligheter till utveckling. Välkommen med din ansökan!

Eksätra HVB är ett av Uppsala kommuns egna behandlingshem. Målgruppen är barn och ungdomar med psykosocial och beteendeproblematik i den omfattningen att det ej fungerar i skol-och/eller hemmiljö. Insatserna är flexibla utifrån barnets/ungdomens enskilda behov och uppdragsgivarens önskemål. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bedrivs ett arbete med alla barns/ungdomens familjer där föräldrarna få hjälp att utveckla ett positivt förhållningssätt mot sitt barn. I vardagen arbetar vi med schema och struktur och tydlighet för att hjälpa barnen/ungdomen att få en fungerande vardag. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande.

Här kan du läsa mer om Eksätra HVB (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-hvb/behandlingshem/eksatra-hvb-grundskolealder/)

Ditt uppdrag
Som behandlare på Eksätra HVB kommer du att ansvara för att den planerade behandlingen genomförs. Tjänsten innebär mycket dokumentation som gör att behandlingen kan följas och utvärderas. Du ansvarar också för kontakter och samarbetet med andra samarbetspartners. Du förväntas bland annat att skriva behandlingsplaner, göra veckoschema och samarbeta med vårdnadshavarna och myndighet. Du kommer att arbeta på schemalagd tid fördelat på dag, kväll och helg.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare. Har du utbildning inom Systemteori, KBT eller neuropsykiatri ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik samt deras familjer. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på institution.

Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket och B-körkort. Det är även meriterande om du har kunskaper inom signs of safety, motiverande samtal, KIBB, Tryggare barn och Komet.

Som person är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar.

Jobbet passar dig som samarbetar relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Zorica Petkovic, enhetschef, 018-727 23 29
Hannes Torhell, biträdande enhetschef, 018-727 23 52.

Fackliga företrädare:
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Föreståndare HVB Novagården Akut

Ansök    Jan 5    Humana AB    Socionom
Vi är ett professionellt vårdteam som erbjuder ungdomar med svårigheter olika former av vård. Nu söker vi en föreståndare till HVB Novagården Akut.  HVB Novagården Akut är en liten familjär akutenhet som ligger ca 5 km öster om Uppsala och ingår i Region Uppland som är en del av Humana Individ och Familj. Enheten tar emot flickor, 13-18 år oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med olika självdestruktiva beteenden som akut esk... Visa mer
Vi är ett professionellt vårdteam som erbjuder ungdomar med svårigheter olika former av vård. Nu söker vi en föreståndare till HVB Novagården Akut. 
HVB Novagården Akut är en liten familjär akutenhet som ligger ca 5 km öster om Uppsala och ingår i Region Uppland som är en del av Humana Individ och Familj. Enheten tar emot flickor, 13-18 år oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med olika självdestruktiva beteenden som akut eskalerat och gjort det svårt för ungdomen att befinna sig i sin hem- eller behandlingsmiljö.
Tiangruppens målsättning är att ge varje ungdom bättre förutsättningar till att kunna leva ett bra och självständigt liv genom att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån den individuella behandlingsplanen. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Tiangruppen är HBTQ-certifierade och arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och de sju diskrimineringsgrunderna. Vår strävan är att vi ska vara föregångaren inom barn och ungdomsvård - de som står för kvalitet, kompetens och omvårdnad.  
DINA ARBETSUPPGIFTER  
I uppdraget som föreståndare ingår verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar. Vidare är lön- och annan ekonomisk rapportering en del av arbetet och du ingår i företagets ledningsgrupp tillsammans med andra föreståndare och enhetschefer. Som föreståndare är du intresserad av att arbeta konkret med behandling och kombinera detta med coaching och tydligt ledarskap. Hos oss förväntas du vara en lösningsfokuserad, stresstålig, trygg och tydlig chef som får verksamheten att genomsyra en god vård. Genom att leda och fördela arbetet utifrån Humanas värdegrund, evidensbaserade metoder för individuell vård och utifrån givna ekonomiska ramar kvalitetssäkrar samt utvecklar du verksamheten. På så sätt bygger du också din ledarskapsutveckling i vår organisation.?  
KVALIFIKATIONER  
Vi söker dig som har en högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan adekvat utbildning enligt förskrifter på IVO. Du har flera års yrkeserfarenhet med kvalificerat behandlingsarbete inom HVB-verksamhet, samt har tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll med personalansvar. Du har erfarenhet av KBT, DBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod. Tjänsten kräver att du behärskar svenska i tal och skrift, har god datavana.  
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.  
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  


ÖVRIGT   
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.  
Arbetstiden är vardagar mellan kl. 8-17, med viss jourtjänstgöring kväll och helg.  
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.  
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Familjehemskonsulent

Ansök    Jan 19    Leonum Konsult AB    Socionom
Beskrivning Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet. Ditt uppdrag Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta p... Visa mer
Beskrivning
Leonum Konsult AB är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Vi arbetar med jour- och familjehemsplaceringar för barn och unga med olika typer av problem, skyddsbehov samt behov av tillfällig eller permanent omplacering från hemmiljön. Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet i varje enskilt ärende och värnar om det kvalitativa arbetet.
Ditt uppdrag
Leonum Konsult AB söker en familjehemskonsultent som kan arbeta på deltid. Arbetsuppgifterna inkluderar rekrytering, utredning och förmedling av familjehem/jourhem, dokumentation och handledning. Det innefattar även kontakt med myndigheter/instanser såsom Socialtjänsten, sjukvård och viktiga personer i barnets/den unges nätverk samt familjehemmet. Uppdraget kan även komma att innefatta både intern och extern samordning kring placeringar.
Anställningen kan komma att övergå till heltid efter en period.
Din bakgrund
Vi söker en person med socionomexamen eller likvärdig utbildning med flerårig erfarenhet av arbete med rekrytering, förmedling och handledning av familjehem. Som person behöver du vara driven, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Du behöver kunna prioritera och strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal- och skrift.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Socionomkonsulter för uppdrag inom SoL och LSS

CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet! Våra... Visa mer
CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet!
Våra uppdrag finns främst inom socialtjänstens myndighetsutövande områden som IFO Barn och Unga och biståndshandläggning inom SoL-äldre och LSS. Som socionomkonsult behöver du vara utbildad socionom och ha minst fem års arbetslivserfarenhet av det kompetensområde du vill arbeta inom. Du behöver ha god förmåga till självständigt arbete samt ett flexibelt förhållningssätt till varierade arbetssätt och miljöer. Vi jobbar även gärna med dig som vill ta enskilda utredningar eller som är pensionär och vill fortsätta bidra med din kunskap!
Just nu söker vi särskilt socionomkonsulter med flerårig arbetslivserfarenhet av biståndshandläggning inom SoL och LSS med möjlighet att ta uppdrag i Uppsala. Vill du veta mer? Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag så kontaktar vi dig inom kort.


Utbildningskrav: Socionomexamen Visa mindre

Boendesamordnare till myndighet boendesamordning

Ansök    Dec 21    Uppsala kommun    Socionom
Myndighet, arbete och bostad Trivs du i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Boendesamordningen söker just nu en boendesamordnare som vill växa tillsammans med oss. Har vi väckt ditt intresse? Välkommen med din ansökan till en riktigt spännande tjänst! Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och häls... Visa mer
Myndighet, arbete och bostad

Trivs du i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Boendesamordningen söker just nu en boendesamordnare som vill växa tillsammans med oss. Har vi väckt ditt intresse? Välkommen med din ansökan till en riktigt spännande tjänst!

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Viktigt för oss är:

• mentorskap under introduktionen
• att göra skillnad för våra brukare
• att arbeta tillsammans – teamarbete
• att tänka nytt - för våra brukares bästa
• möjlighet att utvecklas inom yrkesrollen.


Ditt uppdrag
I arbetet som boendesamordnare arbetar du med boendeplanering och samordning på individnivå för personer som har beslut om boende enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I arbetsuppgifterna ingår en rättssäker och effektiv verkställighet av boendebeslut där du matchar individens behov och i möjligaste mån önskemål om boende med ledig bostad och boendets profil. Du ansvarar för information till den enskilde och dennes företrädare och biståndshandläggare om tänkt planering. Dokumentation i personakt kring verkställighet och planering utgör en del av arbetsuppgifterna. I din roll ingår också att ta fram underlag för statistik och samverka med interna och externa samverkanspartner.

Som boendesamordnare deltar du också i den långsiktiga planeringen av behovet av bostäder för målgrupperna.

Vi tillämpar mentorskap för alla nyanställda. Du får stöd i din roll av av dina kollegor. I arbetet har du även stöd av specialisthandläggare som regelbundet tillsammans med dig går igenom dina processer och din arbetsmängd.

Tjänsten erbjuder:

• friskvårdsbidrag
• årsarbetstid
• kompetensutveckling
• nära ledarskap
• utmärkt pendlarläge
• engagerade kollegor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig. Arbetet kräver att du har erfarenhet från eller kunskap om biståndshandläggning och/eller i en samordnande funktion inom LSS och SoL boenden. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer. Har du erfarenhet av boendesamordning ses det som meriterande.

För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper gällande lagstiftning inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utöver detta behöver du ha goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christina Rosendahl, enhetschef 018-727 87 30.

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Maja Erkstam, 018-727 56 39.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Fältsekreterare Insatsteamet till Uppsala Ungdomsjour

Ansök    Dec 22    Uppsala kommun    Socionom
Uppsala Ungdomsjour Uppsala ungdomsjour söker nu en fältsekreterare till Insatsteamet som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du tidigare erfarenhet av fältarbete och socialt arbete med barn och unga och vill arbeta med samordning, uppsökande och förebyggande arbete? Då kan det här vara jobbet för dig! Uppsala ungdomsjour är en enhet inom socialförvaltningen utan myndighetsutövning som jobbar med uppsökande och förebyg... Visa mer
Uppsala Ungdomsjour

Uppsala ungdomsjour söker nu en fältsekreterare till Insatsteamet som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du tidigare erfarenhet av fältarbete och socialt arbete med barn och unga och vill arbeta med samordning, uppsökande och förebyggande arbete? Då kan det här vara jobbet för dig!

Uppsala ungdomsjour är en enhet inom socialförvaltningen utan myndighetsutövning som jobbar med uppsökande och förebyggande arbete på fältet i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, polis och fritid.

Enheten består av flera samordnare, fältsekreterare, socialarbetare på fältet och kuratorer. Arbetet bedrivs lokalt ute i flera områden i Uppsala samt centralt med samordning av olika typer av sociala insatser.

Uppsala ungdomsjours Insatsteam söker en fältsekreterare riktad mot gymnasieskolan med ett samordninsuppdrag för nätverksmöten inom arbetsmodellen SIG - sociala insatsgrupper. Det innebär att du kommer att vara anställd av socialförvaltningen och avdelningen barn & unga insatser och vara placerad på Uppsala ungdomsjour.

Här kan du läsa mer om Uppsala ungdomsjour (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/)

Ditt uppdrag
Att arbeta som fältsekreterare i insatsteamet på Uppsala ungdomsjour innebär att du ansvarar för uppsökande motiveringsarbete och livsstilsförändring bland kriminella ungdomar i gymnasieålder. Du samverkar med representanter från gymnasieskolan och polis i ditt dagliga arbete. Du utnyttjar din sociala och kreativa sida i dialoger med ungdomar och unga vuxna. Ditt arbete handlar om att hejda kriminell utveckling, erbjuda livsstilsförändring, underlätta avhopp och motverka rekrytering i åldersgruppen 16-21 år.

Syfte med arbetet är att genom formaliserad samverkan öka upptäckten av kriminella unga, motivera till livsstilsförändring och genom strukturerat nätverksarbete i samverkan med kollegor i Insatsteamet minimera risken att dessa unga faller mellan stolarna.

Andra uppgifter som ingår:

• Du kommer utöver samverkan med socialsekreterare inom Barn & Unga myndighet även samverka med kommunens nya avhopparverksamhet som vänder sig mot personer som har behov av stöd och hjälp för att bryta en kriminell livsstil.
• Du kommer regelbundet ansvara för och hålla i nätverksmöten där andra myndigheter är inbjudna.
• Du kommer jobba uppsökande och med särskilt fokus på gymnasieskolan och dess elevhälsa.
• Du kommer tillsammans med aktörer i områdesarbete kopplat till Uppsalas gymnasieskolor identifiera det som sker i ett geografiskt område och som kan utvecklas till något negativt.
• Du jobbar med brottsförebyggande insatser i samverkan med ungdomsjourens övriga personal och du kommer vara bryggan över mellan samverkansmodellen SSPF på grundskolenivå och arbetsmodellen SIG på gymnasienivå.

Arbetet innebär att du arbetar schemalagt en kväll i veckan, har planerad samverkan med polis samt arbetar vid riskhelger, polisinsatser samt andra större ungdomsevenemang.

Din bakgrund
Vi söker dig som är socionom- eller beteendevetare och som har utbildning inom Signs of Safety. Du har även erfarenhet av fältarbete, arbete inom socialtjänsten samt socialt arbete med barn och unga. Vi ser att du har minst 10 års arbetslivserfarenhet och minst 8 år inom socialt arbete. Arbetet kräver dessutom goda kunskaper i svenska i tal och skrift och B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola och arbete i utsatt område eller har utbildning inom systemteori och metodutbildning inom kriminalitet som livstil.

Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar samt tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du kommunikativ och du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst söker vi dig som har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv samt samarbetar bra med andra människor.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hilde Wiberg, enhetschef, 018-727 59 09

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Anställning sker först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Samordnare Sofiamodellen

Ansök    Dec 1    Uppsala kommun    Socionom
Enheten för säkerhetsplanering Är du socionom med intresse för familjeorienterat arbete och beroendeproblematik? Brinner du för metodutveckling och för att barns deltagande inom socialtjänsten ökar. Då kan tjänsten som samordnare för Sofiamodellen i Uppsala kommun intressera dig. På socialförvaltningen finns myndighetsutövning och insatser under samma tak och Uppsala kommun är en av Sveriges största socialtjänster. Vi har en stor bredd av verksamheter ... Visa mer
Enheten för säkerhetsplanering

Är du socionom med intresse för familjeorienterat arbete och beroendeproblematik? Brinner du för metodutveckling och för att barns deltagande inom socialtjänsten ökar. Då kan tjänsten som samordnare för Sofiamodellen i Uppsala kommun intressera dig.

På socialförvaltningen finns myndighetsutövning och insatser under samma tak och Uppsala kommun är en av Sveriges största socialtjänster. Vi har en stor bredd av verksamheter i egen regi, till exempel HVB-hem, familjeenheter, öppenvård och en mängd behandlingsinriktningar. Flera satsningar görs på kvalitetsarbete och en av dessa är den nya enheten för säkerhetsplanering. På säkerhetsplaneringsenheten bedrivs nätverksarbete enligt Signs of safety och en nätverksledare finns knuten till gruppen. Sofiamodellen har fram tills nu bedrivits i projektform och skall bli en permanent del i verksamheten med tillhörighet i säkerhetsplaneringsenheten. Sofiamodellen är en familjeorienterad arbetsmetod som skall samordna myndighetsarbetet kring familjer i missbruk. Syftet med modellen är bland annat att familjen ska få möjlighet att prata om beroendeproblematik och stöttas i sin situation samt att synliggöra barn och öka deras delaktighet.

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med Sofiamodellen som arbetsmetod under utredningstid. Ditt uppdrag är att samordna och leda familjemöten utifrån modellen samt att stödja och handleda dina kollegor i arbetsmetoden. I tjänsten ingår att hålla implementeringen vid liv och att utbilda ny personal samt att utveckla eller testa nytt inom modellen. Tjänsten innebär familjeorienterat processarbete i varje ärende och att underlätta samverkan mellan enheterna. Tjänsten innefattar ingen handläggning eller myndighetsutövning utan är en samordnartjänst med nära samarbete med handläggare på utredningsenheterna.

Tjänsten som samordnare kommer att vara placerad på säkerhetsplaneringsenheten. I ditt uppdrag behöver du vara drivande och kunna arbeta självständigt, samtidigt som du kan samverka med olika parter inom förvaltningen. Som samordnare behöver du kunna hålla fokus på arbetsmetoden och barnperspektivet, när andra perspektiv och agendor drar åt annat håll. Du behöver vara en objektiv part som arbetar för barnet, familjen samt dina kollegor och balansera dessa perspektiv. Detta ställer krav på flexibilitet i ditt tänkande, förhållningssätt och agerande.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och ungdom samt kunskap om beroende/missbruk. Erfarenhet av implementeringsarbete, verksamhetsutveckling, nätverksmöten och systemteori är meriterande. Kunskap i MI är önskvärt.

Som person har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan engagera andra och skapa ett gott arbetsklimat. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor. Du behöver även tycka att det är inspirerande att vara med och utveckla verksamheten samt vara bekväm med presentationer och föreläsningar. Det är en fördel om du även är kreativ och kan hitta idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta enhetschef Charlotta Syrén, 018-727 09 41.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24
Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta enheten för kompetensförsörjning, 018-727 23 04.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Specialisthandläggare till beroendeenhet 1

Ansök    Dec 14    Uppsala kommun    Socionom
Beroendeenhet 1 Vi på beroendeenhet 1 behöver just nu förstärka vårt team med ytterligare en kompetent specialisthandläggare. Har du socionomexamen och drivs av att ha ett jobb som gör skillnad och att hjälpa och stötta andra? Då kan det vara dig vi söker! Beroendeenhet 1 arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Målgruppen är personer över 21 år med beroendeproblematik. I enhete... Visa mer
Beroendeenhet 1

Vi på beroendeenhet 1 behöver just nu förstärka vårt team med ytterligare en kompetent specialisthandläggare. Har du socionomexamen och drivs av att ha ett jobb som gör skillnad och att hjälpa och stötta andra? Då kan det vara dig vi söker!

Beroendeenhet 1 arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Målgruppen är personer över 21 år med beroendeproblematik. I enhetens uppdrag ingår att utreda och bedöma behov av stöd utifrån ansökningar och anmälningar, att motivera till behandlingsinsatser och följa upp dessa. Enheten samverkar med många interna och externa aktörer. Beroendeenhet 1 tillhör socialförvaltningens vuxenavdelning och består av enhetschef, specialisthandläggare samt 8 socialsekreterare. Arbetsgruppen är stabil, välfungerande och har ett gott internt kollegialt stöd. Flera medarbetare har lång erfarenhet av arbete med målgruppen vilket gör att du kommer att arbeta med erfarna kollegor. Enheten är centralt belägen i Uppsala och är samlokaliserad med och har ett nära samarbete med mottagningsenheten, beroendeenhet 2 och beroende unga vuxna.

Ditt uppdrag
Som specialisthandläggare är du den som är närmast socialsekreterarna och stödjer dem i det dagliga arbetet på enheten. Stödet innefattar bland annat att fatta beslut och att handleda i individärenden. Du kommer även stödja socialsekreterarna i myndighetsarbetet genom att följa aktuell lagstiftning, delegationsordning, avtal och rutiner. Tid tillsammans med klienter och samarbetspartners i möten på kontoret eller andra platser är en viktig del i socialsekreterarnas vardag såväl som dokumentation i form av utredningar och journalföring.

Du ansvarar tillsammans med enhetschef för introduktion av nya medarbetare i enheten. Du ansvarar för en del kontakter med samarbetspartners och stödjer enhetschef i det kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbetet som bedrivs på enheten. I arbetet ingår även att företräda socialnämnden i förvaltningsdomstol i LVM-ärenden och att vara föredragande i socialnämndens individutskott. Arbetet är mycket varierande och dagarna kan se mycket olika ut. Som specialisthandläggare i enheten kommer du ha ett nära samarbete med specialisthandläggare i mottagningsenheten, beroendeenhet 2 och beroende unga vuxna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du utbildning i ASI (Addiction Severity Index) ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha gedigen erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med utrednings- och myndighetsutövning samt av arbete med vuxna med beroendeproblematik. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbetsledande arbete. Arbetet kräver att du har B-körkort. Det är även meriterande om du har god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt har goda kunskaper i systemet Lifecare.

Som person samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god ledarskapsförmåga. Vidare är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar.

Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Monica Lundberg Mattsson, enhetschef, 018-727 61 09.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjehemskonsulent med inriktning barn och unga

Ansök    Dec 17    B3 Care sverige AB    Socionom
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har systemteoretisk utbildning, utbildning i Signs of Safety, utbildning inom våld i nära relation och vidareutbildningar inom områden/metoder som rör familjer/barn. Du har några års erfarenhet av att arbeta handledande och/eller behandlande med familjer. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av utrednings-/behandlingsarbete inom socialtjänst eller öppenvård. Du har goda kunskaper i svenska b... Visa mer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har systemteoretisk utbildning, utbildning i Signs of Safety, utbildning inom våld i nära relation och vidareutbildningar inom områden/metoder som rör familjer/barn.
Du har några års erfarenhet av att arbeta handledande och/eller behandlande med familjer.
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av utrednings-/behandlingsarbete inom socialtjänst eller öppenvård.
Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt har körkort.
Önskvärt om du har ytterligare språkkunskaper.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Klara söker erfarna socionomer i Uppsala

Ansök    Nov 22    Klara D AB    Socionom
Klara söker Klara är 1a leverantör till några av Sveriges största avtal inom socionombemanning! Klara erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och flexibelt arbete. Vi ger dig tydliga förväntningar samt möjlighet till resa och boende när du jobbar hos oss. Tjänstgöringsgrad samt arbetstider bestäms utifrån socionomkonsult och våra kunders önskemål. Vi söker socionomer med erfarenhet inom myndighetsutövning och som främst vill arbeta i Göteborg med... Visa mer
Klara söker

Klara är 1a leverantör till några av Sveriges största avtal inom socionombemanning!

Klara erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och flexibelt arbete. Vi ger dig tydliga förväntningar samt möjlighet till resa och boende när du jobbar hos oss. Tjänstgöringsgrad samt arbetstider bestäms utifrån socionomkonsult och våra kunders önskemål.
Vi söker socionomer med erfarenhet inom myndighetsutövning och som främst vill arbeta i Göteborg med omnejd. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och bredda ditt professionella nätverk? Då kan vi på Klara erbjuda möjligheten att arbeta som anställd eller underkonsult.

Vill du bidra till en rättssäker och kvalitativ socialtjänst?

Välkommen till Klara!


Ort
Uppsala med omnejd.

Arbetsuppgifter
Varierar beroende på uppdrag.

Kvalifikationer
Socionomexamen samt minst två års yrkeserfarenhet.

Personliga egenskaper
Som socionomkonsult hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.

Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.

Om arbetsgivaren
Klara är en trygg arbetsgivare som månar om att man ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult. Vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal i flera kommuner i hela landet och det är sannolikt att vi kommer att kunna erbjuda dig uppdrag som passar just dina önskemål. Vår ledning består av erfarna konsultchefer och vana problemlösare som kan erbjuda adekvat stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Vår förhoppning är att du vill och att du fortsätter vilja vara med på vår resa.


Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.

Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Tillsättning
Löpande Visa mindre

Socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld

Ansök    Nov 22    Uppsala kommun    Socionom
Avdelning barn och ungdom myndighet Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik 0–20 år? Trivs du på en arbetsplats med omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik? Då ser vi fram emot din ansökan! Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld inom åldersspannet 0–20... Visa mer
Avdelning barn och ungdom myndighet

Är du en erfaren socionom som är intresserad av att arbeta med hedersrelaterad problematik 0–20 år? Trivs du på en arbetsplats med omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik? Då ser vi fram emot din ansökan!

Uppsala kommun förstärker arbetet inom området hedersrelaterad problematik över flera förvaltningsgränser och just nu söker vi socialsekreterare till teamet för hedersrelaterat våld inom åldersspannet 0–20 år. Teamet har sin organisatoriska tillhörighet till ungdomsenheterna med en ansvarig chef och består av sex socialsekreterare och en specialisthandläggare/gruppledare.

Hos oss erbjuds du ett väl avgränsat uppdrag där du har ett bra vardagsnära stöd från bland annat administrativa resurser och en specialisthandläggare som leder och fördelar arbetet i teamet.

Ditt uppdrag
Teamet handlägger alla ärenden med hedersrelaterad problematik från början till slut. Du arbetar med myndighetsutövning och handlägger ärenden med stöd av gällande lagstiftning såsom SoL, LVU och allmänna råd från Socialstyrelsen. Teamets specialisthandläggare finns som stöd för dig och kan handleda dig och vara medhandläggare i mer komplicerade ärenden. Tillsammans med teamet arbetar du även med att utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt. I rollen kommer du dessutom att arbeta med samverkan och information till samarbetspartners och andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga, samt ge råd och stöd via telefon till både professionella och allmänheten i frågor som rör hedersrelaterat våld.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen med flerårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga. Du behöver även ha erfarenhet av barnens situation i ärenden gällande hedersrelaterad problematik, våld i nära relation, krishantering och samtal med barn/unga och deras familjer. Du har dessutom god erfarenhet av dokumentation inom myndighetsutövning i socialt arbete. Vi ser gärna att du har utbildning och kunskap i BBIC och Signs of safety. Det är en förutsättning för tjänsten att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, om du behärskar andra språk utöver dessa är det meriterande.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är lugn och samlad i olika situationer med förmåga att fokusera på rätt saker. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan kontakta:
Regina Tjernberg, enhetschef, 018-727 64 65
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Behandlare till Rosenhill HVB

Ansök    Nov 22    Uppsala kommun    Socionom
Rosenhill HVB Har du erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är på jakt efter en ny utmaning? Vi på Rosenhill HVB behöver nu tillsätta en behandlare. Hos oss får du inte bara ett roligt jobb och trevliga kollegor, du får också möjlighet att göra skillnad – på riktigt. Sök idag och bli en del av vårt viktiga arbete! Rosenhill HVB är ett HVB-hem som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år med e... Visa mer
Rosenhill HVB

Har du erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är på jakt efter en ny utmaning? Vi på Rosenhill HVB behöver nu tillsätta en behandlare. Hos oss får du inte bara ett roligt jobb och trevliga kollegor, du får också möjlighet att göra skillnad – på riktigt. Sök idag och bli en del av vårt viktiga arbete!

Rosenhill HVB är ett HVB-hem som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. Rosenhill har ett humanistiskt synsätt och värnar om människors lika värde. Familjen och andra personer runt ungdomen är lika viktiga som andra professionella samarbetspartners.

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att föra dokumentation och rapportera till handläggare inom myndighet. Du förväntas samarbeta med familj, nätverk och andra professionella insatser. Du kommer att handleda behandlingsassistenter i dagligt arbete. Det ingår även att finna strategier för varje ungdom att leva att självständigt liv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå. Har du systemteoriutbildning eller MI-utbildning ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har erfarenhet av behandlingsarbete med barn och/eller ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av beteendeinriktat arbete utifrån KBT/DBT och/eller miljöterapeutiskt arbete.

För att lyckas i arbetet behöver du ha datorvana och vara van att dokumentera. Utöver detta behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Det är en fördel om du har B-körkort.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Vidare är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Jobbet passar dig som är en kommunikativ person och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Lars Pettersson, enhetschef, 018-727 71 90
Leif Shaw, behandlingsledare, 018-727 72 32.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, 018-727 24 33.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Samordnare till Tildagården

Ansök    Nov 18    Uppsala kommun    Socionom
Tildagården Vi på Tildagården behöver just nu förstärka vårt team med en kompetent samordnare. Har du erfarenhet av arbete med kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation? Drivs du av att ha ett jobb som gör skillnad och att få ta stort eget ansvar? Då kan det vara dig vi söker! Tildagården är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation. Boendet är ett akut boende som tar emot placeringar dygnet ru... Visa mer
Tildagården

Vi på Tildagården behöver just nu förstärka vårt team med en kompetent samordnare. Har du erfarenhet av arbete med kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation? Drivs du av att ha ett jobb som gör skillnad och att få ta stort eget ansvar? Då kan det vara dig vi söker!

Tildagården är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation. Boendet är ett akut boende som tar emot placeringar dygnet runt från hela landet. På Tildagården bor man i en egen lägenhet eller i ett rum med självhushåll. Säkerheten är hög och det finns personal dygnet runt. Personalen som arbetar här är utbildade socionomer eller behandlingsassistenter.

Här kan du läsa mer om Tildagården (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/kvinnoboende/kvinnoboendet-tildagarden)

Ditt uppdrag
Som samordnare förväntas du bidra aktivt till att verksamheten följer ramar och når uppsatta mål.

I uppdraget ingår även att:

• stötta medarbetare i deras yrkesutövning
• leda den dagliga planeringen på boendet
• leda den övergripande ärendeplaneringen
• genomföra strukturerade hot-och riskbedömningar
• bedriva samtalsstöd.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du vidareutbildning inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck ses det som meriterande. Det är en fördel om du har utbildning i standardiserade metoder för hot- och riskbedömning samt MI-utbildning.

För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och B-körkort.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Lindman, enhetschef, 018-727 83 29.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Boendesamordnare till myndighet boendesamordning

Ansök    Nov 15    Uppsala kommun    Socionom
Myndighet boendesamordning OSN Trivs du i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Boendesamordningen söker just nu dig som gärna vill växa tillsammans med oss. Har vi väckt ditt intresse? Välkommen med din ansökan till en riktigt spännande tjänst! Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och s... Visa mer
Myndighet boendesamordning OSN

Trivs du i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Boendesamordningen söker just nu dig som gärna vill växa tillsammans med oss. Har vi väckt ditt intresse? Välkommen med din ansökan till en riktigt spännande tjänst!

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Viktigt för oss är:

• mentorskap under introduktionen
• att göra skillnad för våra brukare
• att arbeta tillsammans – teamarbete
• att tänka nytt - för våra brukares bästa
• möjlighet att utvecklas inom yrkesrollen.

Ditt uppdrag
I arbetet som boendesamordnare arbetar du med boendeplanering och samordning på individnivå för personer som har beslut om boende enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I arbetsuppgifterna ingår en rättssäker och effektiv verkställighet av boendebeslut där du matchar individens behov och i möjligaste mån önskemål om boende med ledig bostad och boendets profil. Du ansvarar för information till den enskilde och dennes företrädare och biståndshandläggare om tänkt planering. Dokumentation i personakt kring verkställighet och planering utgör en del av arbetsuppgifterna. I din roll ingår också att ta fram underlag för statistik och samverka med interna och externa samverkanspartner.

Som boendesamordnare deltar du också i den långsiktiga planeringen av behovet av bostäder för målgrupperna.

Vi tillämpar mentorskap för alla nyanställda. Du får stöd i din roll av av dina kollegor. I arbetet har du även stöd av specialisthandläggare som regelbundet tillsammans med dig går igenom dina processer och din arbetsmängd.

Tjänsten erbjuder:

• friskvårdsbidrag
• årsarbetstid
• kompetensutveckling
• nära ledarskap
• utmärkt pendlarläge
• engagerade kollegor.


Din bakgrund
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig. Arbetet kräver att du har erfarenhet från eller kunskap om biståndshandläggning och/eller i en samordnande funktion inom LSS och SoL boenden. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer. Har du erfarenhet av boendesamordning ses det som meriterande.

För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper gällande lagstiftning inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utöver detta behöver du ha goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christina Rosendahl, enhetschef 018-727 87 30.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Maja Erkstam, 018-727 56 39.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Vi söker en projektledare till vårt Vinnovaprojekt

Ansök    Nov 18    Uppsala Stadsmission    Socionom
I dagsläget genomförs beroendevård och arbetsmarknadsrehabiliterande insatser separat av olika huvudmän vilket resulterar i att många individer hamnar i en rundgång av kortsiktiga stödinsatser. Den skarpa uppdelning av hälso- och sjukvårdens beroendevård, kommunala insatser för socialt stöd och arbetsmarknadsinsatser gör att det offentliga stödet för personer med beroendeproblematik ofta är bristfälligt. Uppsala stadsmission erbjuder Arbetsintegrerad Öppen... Visa mer
I dagsläget genomförs beroendevård och arbetsmarknadsrehabiliterande insatser separat av olika huvudmän vilket resulterar i att många individer hamnar i en rundgång av kortsiktiga stödinsatser. Den skarpa uppdelning av hälso- och sjukvårdens beroendevård, kommunala insatser för socialt stöd och arbetsmarknadsinsatser gör att det offentliga stödet för personer med beroendeproblematik ofta är bristfälligt. Uppsala stadsmission erbjuder Arbetsintegrerad Öppenvård där beroendebehandling och arbetsrehabiliterande insatser integreras och där individens välbefinnande ses som grundläggande för framgångsrikt stöd. Detta arbetssätt har genomförts i mindre skala och ska nu utvärderas och spridas inom ramen för ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med Region Uppsala och RISE Research Institutes of Sweden. Nu behöver vi en projektledare som kan driva arbetet.
Uppsala Stadsmission arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap. Vi bygger på en kristen värdegrund och är en ideell förening. I våra verksamheter erbjuds bland annat öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället. Uppsala Stadsmission strävar efter att skapa jämlika möjligheter och förutsättningar för alla deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.
Arbetsuppgifter:
Som projektledare ansvarar du för samordning, planering och rapportering av projektet. Projektet är uppdelat i 3 olika projektområden som utförs av en eller flera parter. Planering och samordning av dessa är projektledarens uppdrag.
Aktuella områden är:
Utvärdering av Uppsala Stadsmissions modell för Arbetsintegrerad Öppenvård (AIÖ)
Paketering och spridning av modellen för AIÖ till andra sociala företag
Identifiera former för samarbete med offentlig sektor för ökad användning av AIÖ

Tidsram för uppdraget: januari 2022 - december 2023
Kvalifikationer:
Projektledarutbildning, erfarenhet av socialt arbete är meriterande, Högskoleutbildning inom relevant fält.
Tillträde: enligt överenskommelse
Kontaktperson:
Chef Sociala Företag Dirk Kehr 070 247 0474, [email protected]
Ansökning och urval
Urval och intervjuer kan komma att ske innan ansökningstidens slut så vänta inte med din ansökan. Visa mindre

Socialsekreterare till Fenix

Ansök    Nov 8    Uppsala kommun    Socionom
Avdelning barn och ungdom myndighet, enhet Fenix Är du socionom och vill arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? I Uppsala samarbetar olika aktörer med varandra. Socialtjänst, skola, polis och fritid gör insatser tillsammans och vi är snabba på att tänka nytt och organisera oss efter de behov som dyker upp. Socialnämnden genomför en satsning på att öka tryggheten i kommunen och vi har genom det fått ett ... Visa mer
Avdelning barn och ungdom myndighet, enhet Fenix

Är du socionom och vill arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? I Uppsala samarbetar olika aktörer med varandra. Socialtjänst, skola, polis och fritid gör insatser tillsammans och vi är snabba på att tänka nytt och organisera oss efter de behov som dyker upp.

Socialnämnden genomför en satsning på att öka tryggheten i kommunen och vi har genom det fått ett uppdrag som innebär en nära samverkan med ungdomsjour, skola och polis samt att utveckla arbetet med barn och ungdomar i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet. Om du tycker att det låter som ett intressant område så läs gärna vidare om vad rollen som socialsekreterare på vår enhet Fenix innebär!

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta som socialsekreterare på enheten Fenix som är en av socialförvaltningens myndighetsutövande enheter. Enheten sitter på ett kontor i centrala Uppsala och leds av en enhetschef och tre specialisthandläggare som finns till som ett bra vardagsnära stöd för våra socialsekreterare.

Enligt socialnämndens beslut i september 2020 ska enheten arbeta för att öka vårt interna samarbete, förbättra samverkan med polis och utveckla myndighetsutövning på fältet med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende för att öka tryggheten i kommunen.

Du kommer att handlägga ärenden för åldersspannet 0–20 år samt ensamkommande barn och ungdomar. I arbetet genomför du utredningar och följer upp insatser enligt SoL och LVU för målgruppen. Du deltar också i samarbetsforum med skola, polis, ungdomsjour och fritidsverksamheter med koppling till olika utsatta områden. En del särskilda insatser i samarbete med polis och ungdomsjour kommer att innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie kontorstid.

Tillsammans utformar och utvecklar vi våra arbetssätt och det finns möjlighet att påverka enhetens uppbyggnad och metodik eftersom enheten är under utveckling utifrån enhetens nya uppdrag. Vi eftersträvar ett teambaserat arbetssätt som genomsyras av kollegialt stöd, lärande, gemensamt ansvar och en uppskattande intern kultur. Arbetet vilar på en systemisk grund enligt BBIC och Signs of safety i nära samverkan med klienterna, deras nätverk och övriga samarbetsparters. Att utveckla användningen av riskbedömningsverktyg som Savry och Earl är dessutom ett prioriterat område för enheten i linje med det nya uppdraget.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete i någon form, främst myndighetsutövning inom området barn eller ungdom. Vi ser gärna att du har utbildning eller kunskap inom Signs of safety och BBIC samt att du har arbetat enligt detta tidigare. Har du dessutom utbildning inom riskbedömningsverktyg såsom Savry, Earl, Ester eller liknande så är det meriterande. Du har också god vana av att arbeta och dokumentera i olika datorprogram samt innehar B-körkort.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är flexibel och har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare har du god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta någon av oss:
Sandra Thorngren, enhetschef, 018-727 99 05
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Behandlare till Eksätra HVB i Uppsala

Ansök    Nov 12    Uppsala kommun    Socionom
Eksätra HVB i Uppsala Eksätra HVB söker nu en behandlare som är empatisk och kan snabbt sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation. Har du tidigare erfarenhet av behandling och vill arbeta med behandling och verksamhetsutveckling? Då kan det här vara jobbet för dig! Eksätra HVB är ett behandlingshem med sju platser för placerade barn samt ett antal platser för omfattande öppenvårdsinsatser. Målgruppen är barn i grundskolan med neuropsykiat... Visa mer
Eksätra HVB i Uppsala

Eksätra HVB söker nu en behandlare som är empatisk och kan snabbt sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation. Har du tidigare erfarenhet av behandling och vill arbeta med behandling och verksamhetsutveckling? Då kan det här vara jobbet för dig!

Eksätra HVB är ett behandlingshem med sju platser för placerade barn samt ett antal platser för omfattande öppenvårdsinsatser. Målgruppen är barn i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos och/eller svår beteendeproblematik. Anledningen till placeringen är vanligtvis komplex. Det är dock viktigt för oss att ta tillvara och fokusera på barnens och familjens egna resurser. Arbetet utförs utifrån beteendevetenskapliga teorier, systemteori samt lågaffektivt bemötande. En viktig del i vårt arbete är individuellt utformat föräldrastöd utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten och insatserna är flexibla utifrån barnets/ungdomens enskilda behov. All behandling utgår från ett nära samarbete med familj, skola, socialtjänst och vid behov Regionen.

Familjearbetet leds av familjebehandlare i nära samarbete med Eksätras teamledare och psykolog och varav den senare är huvudansvarig för barnens behandling. Tillsammans leder de verksamhetens team bestående av behandlare och behandlingsassistenter och fritidspedagoger.

Läs mer om vår verksamhet här: Eksätra HVB (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-hvb/behandlingshem/eksatra-hvb-grundskolealder/)

Ditt uppdrag
Behandlarens huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med varje placerat barn och dess sociala nätverk så att den planerade behandlingen genomförs. Du kommer arbeta i team tillsammans med behandlingsassistent och psykolog och familjebehandlare. Du förväntas att ha behandlande samtal och en tät kontakt med de barn du ansvarar för. Du kommer också ha kontakt med barnets familj samt vara ansvarig för delar av den dokumentation som förs. Du kommer att rapportera till enhetschefen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom eller motsvarande. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom området, exempelvis systemteori, MI och Min karta. Arbetet kräver att du har erfarenhet av socialt arbete med barn. Har du erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik, av behandlingsarbete eller har erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska språket samt ha B-körkort. Det är meriterande om du har IT-kunskaper.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en person som är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samt är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Sist men inte minst söker vi dig som är flexibel och som ser möjligheter i förändringar samt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Zorica Petkovic, enhetschef, 018 727 23 29
Hannes Torhell, biträdande enhetschef, 018-727 23 52

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Familjerådgivare till Familjerådgivningen

Ansök    Nov 12    Uppsala kommun    Socionom
Familjerådgivningen Familjerådgivningen behöver nu utöka sitt arbetslag med en familjerådgivare som är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Har du flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete och vill arbeta med verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning? Då kan det här vara jobbet för dig! Familjerådgivningen är organisatoriskt placerad inom Socialförvaltningen. Huvuduppgift är samtal med foku... Visa mer
Familjerådgivningen

Familjerådgivningen behöver nu utöka sitt arbetslag med en familjerådgivare som är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Har du flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete och vill arbeta med verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning? Då kan det här vara jobbet för dig!

Familjerådgivningen är organisatoriskt placerad inom Socialförvaltningen. Huvuduppgift är samtal med fokus på bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Arbetsgruppen består av fyra familjerådgivare.

Läs mer om vår verksamhet här: Uppsala kommun (http://www.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Familjerådgivarens uppgift är att jobba med relationer. Fokus är parrelation men även vuxna syskon eller föräldrar och vuxna barn är välkomna till oss. Vi har under det senaste året testat ett nytt arbetssätt, ett samtal i taget, där det krävs att både familjerådgivare och besökare har fokus på det som är viktigast i relationen just nu.

Din bakgrund
För att arbeta som familjerådgivare på Familjerådgivningen krävs det att du har en socionom eller motsvarande högskola/universitetsutbildning med beteendeinriktning samt grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1. Du har flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete. Vi ser även att du har utmärka språkkunskaper i engelska. Vi ser det som meriterande om du som söker har familjeterapi/psykoterapiutbildning steg 2, utbildning inom sexologi, genusvetenskap, relationsvåld, kris/trauma och EFT (emotionellt fokuserad terapi).

Du är analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du kommunikativ och du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Sist men inte minst söker vi dig som är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Madeleine Eriksson, enhetschef 018-727 15 70

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Specialisthandläggare till Fenix

Ansök    Nov 8    Uppsala kommun    Socionom
Avdelning barn och ungdom myndighet, enhet Fenix Vill du arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? Gillar du att samverka med andra aktörer och kommer till din rätt när du får bidra till utvecklingen av arbetssätt och vara en stödjande funktion i arbetsgruppen? Då kan du vara specialisthandläggaren som vi söker för ett vikariat till vår enhet! Socialnämnden genomför en satsning på att öka tryggheten i kommu... Visa mer
Avdelning barn och ungdom myndighet, enhet Fenix

Vill du arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? Gillar du att samverka med andra aktörer och kommer till din rätt när du får bidra till utvecklingen av arbetssätt och vara en stödjande funktion i arbetsgruppen? Då kan du vara specialisthandläggaren som vi söker för ett vikariat till vår enhet!

Socialnämnden genomför en satsning på att öka tryggheten i kommunen och vi har genom det fått ett uppdrag som innebär en nära samverkan med ungdomsjour, skola och polis samt att utveckla arbetet med barn och ungdomar i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet. Om du tycker att det låter som ett intressant område så läs gärna vidare om vad rollen som specialisthandläggare hos oss på enheten Fenix innebär!

Du kommer att arbeta som en av tre specialisthandläggare hos oss och ni leder enheten tillsammans med en enhetschef. På enheten arbetar vi med att handlägga ärenden för barn och unga 0–20 år, där även ensamkommande barn och ungdomar ingår. Vi genomför utredningar och följer upp insatser enligt SoL och LVU för målgruppen samt deltar i samarbetsforum med skola, polis, ungdomsjour och fritidsverksamheter med koppling till olika utsatta områden.

Ditt uppdrag
En viktig del i ditt arbete är att arbeta aktivt för enhetens uppdrag med att öka tryggheten i kommunen och att samordna samarbetet med exempelvis skola, polis och ungdomsjour. I ditt uppdrag ingår också en del särskilda insatser ute på fältet vilket innebär att viss tjänstgöring sker utanför ordinarie kontorstid.

Som specialisthandläggare har du inte några egna individärenden som du handlägger, utan din uppgift är att stötta och handleda övriga kollegor på enheten samt att vara medhandläggare i mer komplicerade ärenden. Dessutom har du ett ansvar för att driva och stödja myndighetsarbetet samt att bistå enhetschefen i utvecklings- och kvalitetsarbetet. I tjänsten som specialisthandläggare ingår även att leda och fördela arbetet i teamet, introduktion av nya medarbetare samt att kunna vara föredragande vid individutskott och förvaltningsdomstol.

Eftersom satsningen på de frågor som vår enhet arbetar med är relativt ny så har du i rollen som specialisthandläggare stor möjlighet att påverka. Tillsammans på enheten kommer vi att utforma och utveckla våra arbetssätt och du kommer att få bidra till enhetens uppbyggnad och metodik.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och minst fem års erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom området barn och ungdom. Vi ser positivt på om du även har erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar. Du är utbildad i Signs of safety och BBIC samt har erfarenhet av att tillämpa detta i ditt arbete. Om du dessutom har utbildning inom riskbedömningsverktyg såsom Savry, Earl, Ester eller liknande så är det meriterande. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning i en specialistfunktion. Du har B-körkort och god vana av att arbeta och dokumentera i olika datorprogram.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samt har en förmåga att se helheten och agera utifrån verksamhetens bästa. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet samt motiverar och leder gruppen mot gemensamma mål. Du är lugn och samlad med förmåga att fokusera på rätt saker i pressade situationer och är duktig på att skapa och utveckla yrkesmässiga relationer.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta någon av oss:
Sandra Thorngren, enhetschef, 018-727 99 05
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre