Lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Uppsala

Se lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Håbo Kommun rekryterar Avdelningschef Socialförvaltningen

Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun. Håbo Kommun värdesätter goda relationer och vill skapa en lärande miljö i både sina verksamheter och för dig som medarbetare. Håbo Kommun rekryterar nu en Avdelningschef till avdelningen för stöd till barn, unga och vuxna. So... Visa mer
Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun.
Håbo Kommun värdesätter goda relationer och vill skapa en lärande miljö i både sina verksamheter och för dig som medarbetare.

Håbo Kommun rekryterar nu en Avdelningschef till avdelningen för stöd till barn, unga och vuxna. Som avdelningschef på socialförvaltningen får du kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens och en förvaltning där ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt.

Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Håbo Kommuns nästa kollega redan idag.

Om tjänsten
Avdelningen för stöd till barn och vuxna omfattar följande verksamheter;
• Enheten för ekonomiskt bistånd
• Arbetsmarknadsenheten
• Enheten för barn och unga
• Stöd och behandlingsenheten
• Enheten för Missbruk och socialpsykiatri
• Biståndshandläggning LSS

I avdelningen finns 6 enhetschefer och ca 70 medarbetare. Du rapporterar till förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschefen för LSS/Socialpsykiatri och stabschef.

Utvecklingsarbetet i verksamheterna är intensivt. Pågående satsningar är bland annat:
• TSI i samverkan med skola
• Barnsäkert 2
• Robotisering inom försörjningsstöd för att frigöra tid för mer ”socialt arbete”
• Utveckla arbete för att ge bättre stöd till människor med långvarigt biståndsberoende
• Fortsatt utveckling av vår nya arbetsmarknadsenhet
• Flera utvecklingsprojekt i samverkan med samordningsförbundet i Uppsala län
• Pågående om strukturering av verksamheten Barn och Unga – med fokus på klientcentrering, rättssäkerhet och förebyggande arbete
• Omställningen till effektiv och nära vård i samverkan med region Uppsala

Håbo Kommun har kommit en bra bit på vägen och hoppas att du vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten. För att du ska få goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns också chefsstöd i olika former.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som avdelningschef har du budget-, verksamhets- och personalansvar. Du leder arbetet i avdelningen, driver utvecklings- och kvalitetsarbete med individen i fokus samt arbetar för att verksamheten ska nå uppsatta mål. Avdelningschefen företräder förvaltningen i olika samverkansgrupper och sammanhang – både internt men också med externa samverkansparter. I rollen ligger att vid behov ersätta socialchef.

Vem är du?
För att trivas i rollen som Avdelningschef söker vi dig som med stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av tillit, kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare har du förmåga att uppmuntra, inspirera och har lätt för att få med dig andra. Vidare så är du trygg i rollen, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse.

För att bli framgångsrik i rollen så söker vi dig som har relevant utbildning på högskolenivå, till exempel socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av eget budget- och verksamhetsansvar och är en bevisat god ledare. Vidare har du erfarenhet av att självständigt och framgångsrikt planera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du är bekväm med att framträda inför grupper och förutsätts kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Då Håbo är ett finsk förvaltningsområden är även kunskaper i finska språket meriterande.


Om verksamheten
Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång. Visa mindre

Avdelningschef Socialtjänst – ekonomiskt bistånd Uppsala kommun

Ansök    Okt 4    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Välkommen till Uppsala, välkommen hem. Att arbeta i Uppsala Kommun är att arbeta i en kommun som hela tiden förändras och utvecklas samtidigt som hög kvalité genomsyrar alla verksamheter. Här arbetar man aktivt med att arbetet ska präglas av värdegrunden; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Inom Uppsala kommun arbetar man tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Uppsa... Visa mer
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd

Välkommen till Uppsala, välkommen hem. Att arbeta i Uppsala Kommun är att arbeta i en kommun som hela tiden förändras och utvecklas samtidigt som hög kvalité genomsyrar alla verksamheter. Här arbetar man aktivt med att arbetet ska präglas av värdegrunden; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Inom Uppsala kommun arbetar man tillsammans, som en kommun, ett Uppsala.

Uppsala Kommun (arbetsmarknadsförvaltningen) rekryterar nu en Avdelningschef för Socialtjänst – ekonomiskt bistånd som vill ta ansvar för, leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare.

Ditt uppdrag
Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du leder även din egen ledningsgrupp som i nuläget består av nio erfarna enhetschefer, där ni tillsammans driver verksamheten framåt.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
Som avdelningschef för ekonomiskt bistånd har du ledningsansvar för verksamheten, medarbetarna, ekonomin och arbetsmiljön. Vidare är du ansvarig för att verksamheten har de kunskaper, resurser, system och rutiner som behövs för att myndighetsutövningen ska fungera på bästa sätt.

Utifrån ett tydligt arbetsmarknadsfokus utvecklar du, tillsammans med arbetsmarknadschefen, samarbetet mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen för att klientens väg till arbete blir kort, effektiv och logisk samt att den sökande får rätt stöd hela vägen.

I tjänsten ingår även att vara stödjande, insatt i Socialtjänstlagen, samt vara drivande i utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Som avdelningschef är det viktigt att du har förmågan att leda utifrån kommunens värdegrund och förhållningssätt samt utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och god arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna kommer också innefatta:
• Ansvara, leda och utveckla verksamheten för att skapa en effektiv och rättssäker handläggning med största möjliga nytta för invånarna
• Arbeta nära politiken och ansvara för att de politiska målen får genomslag inom avdelningen
• Förbereda och föredra ärenden till den politiska nämnden
• Bidra till en god samverkan inom förvaltningen men även tillsammans med de övriga sociala förvaltningarna i Uppsala kommun
• Medverka i en mängd olika samverkansgrupper exempelvis inom ramen lokal samverkan, SKR-nätverk, länsgrupper och strategisk samverkan

Din bakgrund
För att bli framgångsrik i rollen som avdelningschef för socialtjänsten så söker vi dig som har relevant akademisk examen, t.ex. socionom, eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer i liknande uppdrag, gärna i en större organisation.

Det är starkt meriterande om du arbetat som chef inom socialtjänsten eller inom annan politiskt styrd organisation. Vidare har du tidigare erfarenhet av att leda systematiskt arbetsmiljöarbete och kunskaper inom relevant lagstiftning.

Har du även arbetat med någon av följande punkter är det meriterande:
• Ekonomiskt bistånd
• Flyktingmottagning
• Förbereda och föredra ärenden till politisk nämnd
• Uttala sig och hantera frågor från media
• Samverkan med fackliga parter
• Utvecklings- och förbättringsarbete

För att trivas i tjänsten ser vi att du är en driven och engagerad ledare som tillsammans med dina medarbetare och kollegor vill skapa resultat som är förankrade i de politiska besluten. Du tar ansvar för ditt uppdrag och utvecklar samt driver arbetet framåt. Vidare har du ett förhållningssätt som innebär att du ser till helheten och kan sätta saker i ett större sammanhang.

Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information för att sedan agera därefter. Vidare har du också en god analytisk förmåga och kan analysera och lösa komplexa frågor och problem. Du förstår väl ekonomiska konsekvenser och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Arbetet innebär många olika kontaktytor vilket kräver goda kunskaper i det svenska språket. Vidare har du god datorvana och vana av att använda komplexa stödsystem.

Upplysningar
Sista ansökningsdag är 2022-10-23 men urval sker löpande, ansök därför så snart som möjligt.

Ansök här! (https://jobb.poolia.se/jobb/65870/ansok/)

I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia där Peter Frost, 072-074 20 10 och Emma Hinttu, 073-250 49 19, gärna svarar på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare:
Vision, Maria Ros, 018-727 24 38
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef plan och bygg till stadsbyggnadsförvaltningen

Ansök    Okt 27    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelningen plan och bygg Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom plan- och byggverksamhet. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030. Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gräns... Visa mer
Avdelningen plan och bygg

Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom plan- och byggverksamhet. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Avdelning plan och bygg består av cirka 140 medarbetare som arbetar med fysisk samhällsplanering och arkitektur för en hållbar stad och landsbygd. Avdelningen består av detaljplanering, bygglov, tillsyn, energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning, geodata samt administration.

Arbetet omfattar samhällsplanering, från långsiktiga program till mer genomförandeinriktade detaljplaner samt myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och geodata.

Läs gärna mer om allt spännande som händer inom samhällsbyggandet i Uppsala kommun länk till Uppsala växer (https://bygg.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som medlem i förvaltningsledningen bidrar du aktivt i arbetet med att lyfta fram hela förvaltningens kompetens i den samlade beredning som utgör grunden för våra leveranser.

Vi ser att du i ditt arbete har en helhetssyn och att arbetet genomsyras av ambitionen att hitta lösningar som ser till hela kommunen. Arbetsuppgifterna har stor bredd och innefattar att bereda och kvalitetssäkra underlag för politiska beslut, leda verksamheten i utveckling för att skapa mesta möjliga nytta samt att leda och följa upp verksamheten mot uppställda mål, tidplaner och budget. Du stödjer de chefer du leder i verksamhets- och medarbetarfrågor och finner en utmaning i att utveckla arbetssätt för att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Verksamheten har många näringslivs- och medborgakontakter och medverkar i stor utsträckning till samhällsutvecklingen i Uppsala kommun, utifrån det politiska uppdraget. Service, bemötande och effektivitet är centralt i vårt genomförande av uppdraget. Det är viktigt att du som avdelningschef tar ett stort ansvar för att verksamheten skapar värden för näringsliv och kommuninvånare. Som ledare för plan- och byggverksamheten är du med och formar Uppsalas utveckling på ett sätt som innebär att kommunkoncernens agerande alltid utgår från invånarnas och näringslivets behov.

Din bakgrund
Vi söker en engagerad och tydlig ledare med förmåga att fånga politikens önskan och omsätta till leveranser. Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av att leda en större organisation inom samhällsbyggnadsområdet. Du har erfarenhet av att leda genom underställda chefer och är van att arbeta med strategiska frågor kring styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet. Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen, särskilt plan- och byggfrågor, samt att ha arbetat i/med en politiskt styrd organisation är en förutsättning för tjänsten. Dessutom värdesätter vi kunskaper och erfarenheter av ekonomistyrning.

Som avdelningschef säkrar du hantering på helhet och tar ansvar för samlad beredning vilket kräver strategiskt förmåga. Du driver utveckling och tar initiativ till att lösa samhällsutmaningar. Att arbeta behovs- och syftesdrivet och driva utveckling för de vi finns till för, är naturligt för dig.

Att ha en kommunikativ förmåga och främja samarbetskultur är viktigt för att lyckas i rollen som avdelningschef samt att kunna anpassa ditt ledarskap för att få organisationen att lyckas. Du har förmåga att leda, medskapa och ansvara för fungerande styrsystem. Vi ser även att du har förmåga att involvera och ta tillvara nytänkande som främjar innovationer. Som en del av förvaltningsledningen bidrar du med din förmåga att se frågor ur olika perspektiv.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande förvaltningsdirektör Anna Axelsson 018-727 12 22

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Helena Persson Brage, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Sveriges Arkitekter, Sofie Rosell Güler, 018-727 47 85
Vision, Weronica Öhrt, 018-727 21 76

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Uppsala Kommun rekryterar Avdelningschef Socialtjänst - ekonomiskt bistånd

Välkommen till Uppsala, välkommen hem. Att arbeta i Uppsala Kommun är att arbeta i en kommun som hela tiden förändras och utvecklas samtidigt som hög kvalité genomsyrar alla verksamheter. Här arbetar man aktivt med att arbetet ska präglas av värdegrunden; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Inom Uppsala kommun arbetar man tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Uppsala Kommun (arbetsmarknadsförvaltningen) rekryterar nu en Avdelning... Visa mer
Välkommen till Uppsala, välkommen hem. Att arbeta i Uppsala Kommun är att arbeta i en kommun som hela tiden förändras och utvecklas samtidigt som hög kvalité genomsyrar alla verksamheter. Här arbetar man aktivt med att arbetet ska präglas av värdegrunden; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Inom Uppsala kommun arbetar man tillsammans, som en kommun, ett Uppsala.

Uppsala Kommun (arbetsmarknadsförvaltningen) rekryterar nu en Avdelningschef för Socialtjänst - ekonomiskt bistånd som vill ta ansvar för, leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare.

Detta är en direkt rekrytering av Uppsala Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Uppsala Kommuns nästa kollega redan idag.


Om tjänsten
Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du leder även din egen ledningsgrupp som i nuläget består av nio erfarna enhetschefer, där ni tillsammans driver verksamheten framåt.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som avdelningschef för ekonomiskt bistånd har du ledningsansvar för verksamheten, medarbetarna, ekonomin och arbetsmiljön. Vidare är du ansvarig för att verksamheten har de kunskaper, resurser, system och rutiner som behövs för att myndighetsutövningen ska fungera på bästa sätt.

Utifrån ett tydligt arbetsmarknadsfokus utvecklar du, tillsammans med arbetsmarknadschefen, samarbetet mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen för att klientens väg till arbete blir kort, effektiv och logisk samt att den sökande får rätt stöd hela vägen.

I tjänsten ingår även att vara stödjande, insatt i Socialtjänstlagen, samt vara drivande i utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Som avdelningschef är det viktigt att du har förmågan att leda utifrån kommunens värdegrund och förhållningssätt samt utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och god arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna kommer också innefatta:

• Ansvara, leda och utveckla verksamheten för att skapa en effektiv och rättssäker handläggning med största möjliga nytta för invånarna
• Arbeta nära politiken och ansvara för att de politiska målen får genomslag inom avdelningen
• Förbereda och föredra ärenden till den politiska nämnden
• Bidra till en god samverkan inom förvaltningen men även tillsammans med de övriga sociala förvaltningarna i Uppsala kommun
• Medverka i en mängd olika samverkansgrupper exempelvis inom ramen lokal samverkan, SKR-nätverk, länsgrupper och strategisk samverkan


Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen som avdelningschef för socialtjänsten så söker vi dig som har relevant akademisk examen, t.ex. socionom, eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer i liknande uppdrag, gärna i en större organisation.

Det är starkt meriterande om du arbetat som chef inom socialtjänsten eller inom annan politiskt styrd organisation. Vidare har du tidigare erfarenhet av att leda systematiskt arbetsmiljöarbete och kunskaper inom relevant lagstiftning.

Har du även arbetat med någon av följande punkter är det meriterande:
• Ekonomiskt bistånd
• Flyktingmottagning
• Förbereda och föredra ärenden till politisk nämnd
• Uttala sig och hantera frågor från media
• Samverkan med fackliga parter
• Utvecklings- och förbättringsarbete

För att trivas i tjänsten ser vi att du är en driven och engagerad ledare som tillsammans med dina medarbetare och kollegor vill skapa resultat som är förankrade i de politiska besluten. Du tar ansvar för ditt uppdrag och utvecklar samt driver arbetet framåt. Vidare har du ett förhållningssätt som innebär att du ser till helheten och kan sätta saker i ett större sammanhang.

Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information för att sedan agera därefter. Vidare har du också en god analytisk förmåga och kan analysera och lösa komplexa frågor och problem. Du förstår väl ekonomiska konsekvenser och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Arbetet innebär många olika kontaktytor vilket kräver goda kunskaper i det svenska språket. Vidare har du god datorvana och vana av att använda komplexa stödsystem.

Om verksamheten
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se

Inom Uppsala kommun arbetar vi tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Det skapar gemenskap och delaktighet med kommuninvånarna. Vi tar ansvar för att det ska vara bra att leva, verka och vistas i hela Uppsala kommun. Det är behoven som vägleder hur vi agerar och prioriterar för framtiden. För oss är det viktigt att du delar vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande. Visa mindre

Avdelningschef Socialtjänst – ekonomiskt bistånd Uppsala kommun

Ansök    Maj 30    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Vill du vara med leda och driva avdelningen ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun? Har du erfarenhet som chef i liknande uppdrag och tror på ett tillitsbaserat ledarskap? Har du erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom olika områden? Då kanske det här uppdraget är något för dig! Inom avdelningen ekonomiskt bistånd arbetar ca 150 medarbetare, varav ca 110 socialsekreterare, indelade i n... Visa mer
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd

Vill du vara med leda och driva avdelningen ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun? Har du erfarenhet som chef i liknande uppdrag och tror på ett tillitsbaserat ledarskap? Har du erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom olika områden? Då kanske det här uppdraget är något för dig!

Inom avdelningen ekonomiskt bistånd arbetar ca 150 medarbetare, varav ca 110 socialsekreterare, indelade i nio enheter. Inom avdelningen handläggs ca 3 000 hushåll per månad.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ledningsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö, och är ansvarig för att verksamheten har de kunskaper, resurser, system och rutiner som krävs. Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning, och du medverkar och bidrar i förvaltningens utvecklingsarbete. Du leder även din egen ledningsgrupp som i nuläget består av nio erfarna enhetschefer, där ni tillsammans driver verksamheten framåt.

I uppdraget ingår att vara stödjande, sakkunnig, drivande i utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och att förankra och genomföra förändringar inom avdelningen. Som avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån kommunens värdegrund och förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö.

Vidare ingår följande i uppdraget:
• ansvarar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst med största möjliga nytta för invånarna
• arbetar nära politiken och ansvarar för att de politiska målen får genomslag inom avdelningen
• förbereder och föredrar ärenden till den politiska nämnden
• bidrar till en god samverkan inom förvaltningen men även tillsammans med de övriga sociala förvaltningarna i Uppsala kommun
• medverkar i en mängd olika samverkansgrupper exempelvis inom ramen lokal samverkan, SKR-nätverk, länsgrupper och strategisk samverkan

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda genom andra chefer i liknande uppdrag, gärna i en större organisation. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du har en akademisk examen, t.ex. socionom, eller utbildning som bedöms vara likvärdig.

Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av:

• arbete som chef inom socialtjänsten
• arbete med ekonomiskt bistånd
• arbete med flyktingmottagning
• arbete inom en politiskt styrd organisation
• att förbereda och föredra ärenden till politisk nämnd
• att uttala dig och hantera frågor från media
• samverkan med fackliga parter
• utvecklings- och förbättringsarbete


Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, samt kunskaper om relevant lagstiftning är ett krav.

Som ledare tar du ansvar för ditt uppdrag och driver arbetet framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå goda resultat. Det är viktigt att du har ett förhållningssätt som innebär att du ser till helheten och kan sätta saker i ett större sammanhang, och att du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information för att sedan agera därefter. Du förstår givetvis ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare har du också en god analytisk förmåga och kan analysera och lösa komplexa frågor och problem.

Inom Uppsala kommun arbetar vi tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Det skapar gemenskap och delaktighet med kommuninvånarna. Vi tar ansvar för att det ska vara bra att leva, verka och vistas i hela Uppsala kommun. Det är behoven som vägleder hur vi agerar och prioriterar för framtiden. För oss är det viktigt att du delar vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande.

Uppsala kommuns värdegrund (film) (https://www.youtube.com/watch?v=FcIejaO3OuA)

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Lena Winterbom, förvaltningsdirektör, 018-727 86 19, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
Vision, Maria Ros, 018-727 24 38
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef hälso- och sjukvård

Ansök    Okt 3    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelning hälso- och sjukvård Är du en involverande och förändringsorienterad ledare som tror på kraften i att göra skillnad tillsammans? Vill du leda och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården i Uppsala kommun med brukare och medarbetare i fokus? Då kan det här vara rätt jobb för dig! I februari 2021 lades omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun samman i en gemensam vård- och omsorgsförvaltning. Den nya vård- och omsorgsförv... Visa mer
Avdelning hälso- och sjukvård

Är du en involverande och förändringsorienterad ledare som tror på kraften i att göra skillnad tillsammans? Vill du leda och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården i Uppsala kommun med brukare och medarbetare i fokus? Då kan det här vara rätt jobb för dig!

I februari 2021 lades omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun samman i en gemensam vård- och omsorgsförvaltning. Den nya vård- och omsorgsförvaltning ska vara en modern arbetsgivare präglad av förväntningar, mandat och tillit till medarbetare och chefer. Den samordnade förvaltningen ska svara mot behoven av tydlighet, helhetssyn, resurseffektivitet och förändringskraft inom den kommunala vård och omsorgen samt hälso- och sjukvården.

Nuvarande avdelningschef för hälso- och sjukvård kommer att gå i pension under 2023. Vi söker nu dig som vill axla detta spännande uppdrag och tillsammans med dina medarbetare ta kommunens hälso- och sjukvård till nästa nivå.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt leder och styr verksamheten mot uppsatta mål. Du rapporterar direkt till förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. I ledningsgruppen bidrar du till hela förvaltningens utveckling i ett nära samarbete med din chef och chefskollegor.

Ditt uppdrag är på strategisk nivå och du leder verksamheten genom områdeschefer som i sin tur leder verksamhetschefer. Du ansvarar för att verksamheten har ändamålsenliga processer och att dessa är väl förankrade hos medarbetare samt att verksamheten bedrivs resurseffektivt. Du skapar förutsättningar för en ekonomi i balans genom ett strukturerat och långsiktigt ekonomiskt arbete, samverkan och medvetenhet i verksamheten. Tillsammans med förvaltningens övriga funktioner verkar du för innovativa arbetssätt och välfärdsteknologi, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och höja kvaliteten inom verksamheten.

Du kommer även att tillsammans med andra interna resurser att samarbeta med regionen kring den på nationell nivå beslutade överenskommelsen God och nära vård 2021 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom verksamhetsområdet eller liknande verksamhet. Du har erfarenhet av rollen som chef på strategisk nivå och har erfarenhet av att leda chefer. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att leda chefer som i sin tur leder chefer med direkt ledarskap för medarbetare. Vi förutsätter att du i rollen som chef haft budget- och resultatansvar och uppnått goda resultat samt har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet samt har kunskaper om LOV och LOU. Eftersom vi befinner oss på en utvecklingsresa behöver du ha erfarenhet av och intresse för förändringsledning. Du har en högskoleexamen och har du även ledarskapsutbildning är det meriterande.

Som ledare har du förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, delaktighet och förändringskraft. Du har lätt för att lyssna och kan anpassa ditt sätt att kommunicera i olika sammanhang. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans och har lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, 018-727 21 03

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01
Kommunal Mitt Sektion Uppsala, 010-442 88 16
Ledarna, [email protected]
Sveriges Arbetsterapeuter, Anna Näslund, 018-727 69 93
Vision, Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30
Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Erfaren Exploateringschef för ett konsultuppdrag!

Kort om tjänsten Nu söker vi en erfaren exploateringschef till Uppsala. Omfattning 85% -100% Start: Så snart som möjligt, dock senast 15e maj. Längd: ca 5-6 månader, ev längre. Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos kunden i Upsala. Det är även möjligt att fakturera via eget bolag. Om verksamheten Uppdraget innebär att under pågående rekryteringsprocess utgöra interimschef till en av exploateringsenheterna inom avdelningen för mark och explo... Visa mer
Kort om tjänsten
Nu söker vi en erfaren exploateringschef till Uppsala.
Omfattning 85% -100%
Start: Så snart som möjligt, dock senast 15e maj.
Längd: ca 5-6 månader, ev längre.


Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos kunden i Upsala. Det är även möjligt att fakturera via eget bolag.

Om verksamheten
Uppdraget innebär att under pågående rekryteringsprocess utgöra interimschef till en av exploateringsenheterna inom avdelningen för mark och exploatering inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Enheten har ca 10 medarbetare. Uppdraget varar som längst fram till rekrytering av ny enhetschef är klar, preliminärt september 2022.

I uppdraget ingår personal- och budgetansvar samt ansvar för verksamheten inom enheten och att delta i avdelningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår också att vara operativ projektägare för många av enhetens exploateringsprojekt. En god sakkunskap gällande exploateringsfrågor och projektledning av exploateringsprojekt är därför en förutsättning för uppdraget, liksom kompetens och erfarenhet av att arbeta med klimatfrågor inom exploateringsverksamhet.Mer om tjänsten
• Omfattning: minst 85% per vecka. Uppehåll mellan 4 juli och 5 aug.
• Tillträde snarast, dock senast 15 maj 2022.
• Arbetet ska utföras på Stadshuset, Uppsala, i sin helhet. Undantag kan medges av närmsta chef för enstaka tillfällen.


Din profil
För att vara aktuell för tjänsten så behöver du uppfylla nedan kriterier:

Akademisk utbildning, civilingenjör, med inriktning relevant för uppdraget.

• Minst fem (5) års erfarenhet av exploateringsfrågor, varav minst tre (3) år i kommunal verksamhet.
• Minst tre (3) års erfarenhet av att leda andra, i chefs- eller projektledarroll.
• Minst ett (1) års erfarenhet av arbete med klimat- och energifrågor i exploateringsverksamhet samt relevant utbildning för
detta.
• Erfarenhet av komplexa markanvisningsprocesser för samhällsfastigheter.

Mycket god svenska i både tal och skrift.Ansökan
Välkommen att söka denna spännande roll genom att följa länken i annonsen. Observera den korta svarstiden!
Urvalet sker löpande.

Om Dreamwork
På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001. Visa mindre

Avdelningschef Socialtjänst – ekonomiskt bistånd Uppsala kommun

Ansök    Mar 8    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Vill du vara med leda och driva avdelningen ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun? Har du erfarenhet som chef i liknande uppdrag och tror på ett tillitsbaserat ledarskap? Har du erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom olika områden? Då kanske det här uppdraget är något för dig! Inom avdelningen ekonomiskt bistånd arbetar ca 150 medarbetare, varav ca 110 socialsekreterare, indelade i n... Visa mer
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd

Vill du vara med leda och driva avdelningen ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun? Har du erfarenhet som chef i liknande uppdrag och tror på ett tillitsbaserat ledarskap? Har du erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom olika områden? Då kanske det här uppdraget är något för dig!

Inom avdelningen ekonomiskt bistånd arbetar ca 150 medarbetare, varav ca 110 socialsekreterare, indelade i nio enheter. Inom avdelningen handläggs ca 3 000 hushåll per månad.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ledningsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö, och är ansvarig för att verksamheten har de kunskaper, resurser, system och rutiner som krävs. Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning, och du medverkar och bidrar i förvaltningens utvecklingsarbete. Du leder även din egen ledningsgrupp som i nuläget består av nio erfarna enhetschefer, där ni tillsammans driver verksamheten framåt.

I uppdraget ingår att vara stödjande, sakkunnig, drivande i utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och att förankra och genomföra förändringar inom avdelningen. Som avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån kommunens värdegrund och förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö.

Vidare ingår följande i uppdraget:

• ansvarar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst med största möjliga nytta för invånarna
• arbetar nära politiken och ansvarar för att de politiska målen får genomslag inom avdelningen
• förbereder och föredrar ärenden till den politiska nämnden
• bidrar till en god samverkan inom förvaltningen men även tillsammans med de övriga sociala förvaltningarna i Uppsala kommun
• medverkar i en mängd olika samverkansgrupper exempelvis inom ramen lokal samverkan, SKR-nätverk, länsgrupper och strategisk samverkan


Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet som chef inom socialtjänsten och har erfarenhet av att leda genom andra chefer i liknande uppdrag, gärna i en större organisation. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du har en akademisk examen, t.ex. socionom, eller utbildning som bedöms vara likvärdig.

Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av:

• arbete med ekonomiskt bistånd
• arbete med flyktingmottagning
• arbete inom en politiskt styrd organisation
• att förbereda och föredra ärenden till politisk nämnd
• att uttala dig och hantera frågor från media
• samverkan med fackliga parter
• utvecklings- och förbättringsarbete


Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, samt kunskaper om relevant lagstiftning är ett krav.

Som ledare tar du ansvar för ditt uppdrag och driver arbetet framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå goda resultat. Det är viktigt att du har ett förhållningssätt som innebär att du ser till helheten och kan sätta saker i ett större sammanhang, och att du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information för att sedan agera därefter. Du förstår givetvis ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare har du också en god analytisk förmåga och kan analysera och lösa komplexa frågor och problem.

Inom Uppsala kommun arbetar vi tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Det skapar gemenskap och delaktighet med kommuninvånarna. Vi tar ansvar för att det ska vara bra att leva, verka och vistas i hela Uppsala kommun. Det är behoven som vägleder hur vi agerar och prioriterar för framtiden. För oss är det viktigt att du delar vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande.

Uppsala kommuns värdegrund (https://www.youtube.com/watch?v=FcIejaO3OuA)

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Lena Winterbom, förvaltningsdirektör, 018-727 86 19, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
Vision, Maria Ros, 018-727 24 38
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef strategisk planering - stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala

Ansök    Jan 17    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelningen strategisk planering Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom vår strategiska planeringsverksamhet. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030. Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggande, stads- och landsbygdsutveckling i Uppsala. Målet är ett attraktivt och välfung... Visa mer
Avdelningen strategisk planering

Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom vår strategiska planeringsverksamhet. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggande, stads- och landsbygdsutveckling i Uppsala. Målet är ett attraktivt och välfungerande Uppsala där invånarna trivs, där företag och nya Uppsalabor vill etablera sig. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vårt kontor i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Avdelningen strategisk planering har en viktig roll i det strategiska arbetet i kommunens samhällsbyggande. Avdelningen har drygt 30 medarbetare och består idag av två enheter; programkontoret och enheten översiktsplanering. Programkontorets uppgift är att skapa förutsättningar, samordna och säkerställa ett gemensamt arbetssätt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Enheten översiktsplanering består av strategiska samhällsplanerare som arbetar tvärfunktionellt med bl a kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, framtagande av strategiska dokument och rådgivning i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprojekt. Kompetensområdet spänner från social och ekologisk hållbarhet till klimat- och landsbygdsutveckling.

Läs gärna mer om allt spännande som händer inom samhällsbyggandet i Uppsala kommun här (https://bygg.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som medlem i förvaltningsledningen bidrar du aktivt i arbetet med att lyfta fram hela förvaltningens kompetens i den samlade beredning som utgör grunden för våra leveranser. Vi ser att du i ditt arbete har en helhetssyn och att arbetet genomsyras av ambitionen att hitta lösningar som ser till hela kommunen. Arbetsuppgifterna har stor bredd och innefattar att bereda och kvalitetssäkra underlag för politiska beslut, leda verksamheten i utveckling för att skapa mesta möjliga nytta samt att leda och följa upp verksamheten mot uppställda mål, tidplaner och budget. Du stödjer de chefer du leder i verksamhets- och medarbetarfrågor och finner en utmaning i att utveckla arbetssätt för att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Verksamheten har näringslivs- och medborgarkontakter och ställer krav på stor samverkan inom kommunkoncernen i arbetet med att medverka till samhällsutvecklingen i Uppsala kommun. Service, bemötande och effektivitet är centralt i vårt genomförande av uppdraget. Likaså är det centralt att verksamheten bidrar till att kommunens strategier omsätts i verksamhet. Det är därför viktigt att du som avdelningschef tar ett stort ansvar för att verksamheten både utgår från de behov som näringsliv och kommuninvånare uttrycker och att den strategiska planeringen implementeras på bredd inom kommunkoncernen. Som ledare för verksamheten är du med och formar Uppsalas utveckling på ett sätt som innebär att kommunkoncernens agerande alltid utgår från invånarnas och näringslivets behov.

Din bakgrund
Vi söker en engagerad och tydlig ledare med förmåga att fånga politikens önskan och omsätta till leveranser. Du har en relevant akademisk utbildning och chefserfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att leda genom underställda chefer. Du är van att arbeta med strategiska frågor kring styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet. Du behöver även ha erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen, och gärna av strategiskt arbete, samt att ha arbetat i/med en politiskt styrd organisation. Dessutom värdesätter vi kunskaper och erfarenheter av ekonomistyrning.

Som avdelningschef säkrar du hantering på helhet och tar ansvar för samlad beredning vilket kräver strategiskt förmåga och god samarbetsförmåga. Du driver utveckling och tar initiativ till att lösa samhällsutmaningar. Att arbeta behovs- och syftesdrivet och driva utveckling för de vi finns till för, är naturligt för dig. Att ha en kommunikativ förmåga och främja samarbetskultur är viktigt för att lyckas i rollen som avdelningschef samt att kunna anpassa ditt ledarskap för att få organisationen att lyckas. Du har förmåga att leda, medskapa och ansvara för fungerande styrsystem. Vi ser även att du har förmåga att involvera och ta tillvara nytänkande som främjar innovationer. Som en del av förvaltningsledningen bidrar du med din förmåga att se frågor ur olika perspektiv.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

I denna rekrytering samarbetar vi med Source Executive Recruitment. Vill du visa intresse för tjänsten eller ställa frågor, kontakta Hanna Looström, 0709-374016, [email protected] eller Jacob Arendt, 070-8139157, [email protected]

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Sveriges Arkitekter, Britta Bugge, 018-727 46 08
Sveriges Ingenjörer/SACO Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Uppsalahem söker fyra nya chefer

Ansök    Nov 2    Uppsalahem AB    Avdelningschef, kommun
Uppsalahem har 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 17 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag. Vi har stort fokus på innovation och ny teknik med ambitionen att ställa om för framtiden. Vi behöver nu förstärka Uppsalahem med fyra motiverade chefer som vill vara med på vår resa! Ditt uppdrag hos oss Som chef hos Uppsalahem ... Visa mer
Uppsalahem har 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 17 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag. Vi har stort fokus på innovation och ny teknik med ambitionen att ställa om för framtiden. Vi behöver nu förstärka Uppsalahem med fyra motiverade chefer som vill vara med på vår resa!

Ditt uppdrag hos oss
Som chef hos Uppsalahem arbetar du stödjande, vägledande och du vill bidra till andras framsteg. Vi erbjuder roller där du får arbeta lösningsfokuserat i en praktisk miljö som ger dina medarbetare nya erfarenheter och en plats att utvecklas på.

I rollen som chef har du en självklar plats i distriktets ledningsgrupp med ansvar för distriktets utveckling med hög kundnöjdhet och hållbar ekonomi som främsta mål. Tillsammans med övriga chefer driver du utvecklingsprojekt inom din avdelning så att vi på Uppsalahem alltid ligger i framkant när det gäller att skapa trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster.

Som chef på Uppsalahem ingår även:

- Arbetsmiljöansvar
- Personalansvar
- Budget och resultat
- Måluppfyllnad inom ekonomi-, kund- och medarbetarnöjdhet


Vi söker chefer till följande tjänster:

Chef fastighetsskötsel
Som chef för fastighetsskötsel leder du ett team på drygt 10 personer som ansvarar för all inre och yttre skötsel av våra fastigheter inom ett distrikt. Du planerar, leder och fördelar arbetet inom ditt team.

Chef elektriker
I din roll som chef för elektrikergruppen har du en nyckelroll i att driva och leda ditt team på 14 medarbetare framåt. Du ansvarar för planering och fördelning av det dagliga arbetet.

Chef fastighetstekniker
Vi söker chefer till två team med fastighetstekniker. Rollen är ny vilket innebär goda möjligheter att själv utforma innehållet. Du leder en grupp tekniker som jobbar i våra hyresgästers hem med felsökning, underhåll och reparationer. Varje team består av cirka 14 medarbetare.

Vem är du?
För att vara framgångsrik i rollen, tror vi att du har erfarenhet av att leda och att du har ett passionerat ledarskap som får andra att utvecklas och växa. Vi söker dig med ett agilt förhållningssätt och som har förmåga att fatta beslut. När du arbetsleder kommunicerar du tydligt och säkerställer att budskap når fram.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är målfokuserad, kommunikativ och tycker om att bygga relationer. Du har ett utpräglat affärstänk, gillar ordning och reda, har stort eget driv samt besitter följsamhet och flexibilitet. För att lyckas trivs du med att samarbeta och samtidigt vara självständig i din roll som ledare.

Vi söker dig som har:

- En gymnasieexamen. Har du läst på högskola eller universitet är det meriterande.
- Flera års tidigare arbetslivserfarenhet varav några år som arbetsledare
- Bred administrativ kompetens med god datorvana
- Förmåga att uttrycka dig väl såväl tal som skrift.
- B-körkort


Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av ett starkt team med fantastiska kollegor. Uppsalahem står inför flera spännande utmaningar. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete och ett modernt ledarskap. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet och för oss är det viktigt att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid. Dessutom erbjuder vi attraktiva personalförmåner.

Övrigt
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start: Omgående

Nyfiken?
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Bostadsservicechef Robert Granström tel. 0187273606 eller HR Generalist Hanna Sjöberg tel. 0187273778. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdagen är 2021-11-22. Visa mindre

Avdelningschef plan och bygg - stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun

Ansök    Dec 21    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelningen plan och bygg Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom plan- och byggverksamhet. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030. Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gräns... Visa mer
Avdelningen plan och bygg

Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom plan- och byggverksamhet. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Avdelning plan och bygg består av cirka 140 medarbetare som arbetar med fysisk samhällsplanering och arkitektur för en hållbar stad och landsbygd. Avdelningen består av detaljplanering, bygglov, tillsyn, energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning, geodata samt administration.

Målet är ett attraktivt och välfungerande Uppsala där invånarna trivs och där företag och nya Uppsalabor vill etablera sig. Arbetet omfattar samhällsplanering, från långsiktiga program till mer genomförandeinriktade detaljplaner samt myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och geodata.

Läs gärna mer om allt spännande som händer inom samhällsbyggandet i Uppsala kommun här (https://bygg.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som medlem i förvaltningsledningen bidrar du aktivt i arbetet med att lyfta fram hela förvaltningens kompetens i den samlade beredning som utgör grunden för våra leveranser.

Vi ser att du i ditt arbete har en helhetssyn och att arbetet genomsyras av ambitionen att hitta lösningar som ser till hela kommunen. Arbetsuppgifterna har stor bredd och innefattar att bereda och kvalitetssäkra underlag för politiska beslut, leda verksamheten i utveckling för att skapa mesta möjliga nytta samt att leda och följa upp verksamheten mot uppställda mål, tidplaner och budget. Du stödjer de chefer du leder i verksamhets- och medarbetarfrågor och finner en utmaning i att utveckla arbetssätt för att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Verksamheten har många näringslivs- och medborgakontakter och medverkar i stor utsträckning till samhällsutvecklingen i Uppsala kommun, utifrån det politiska uppdraget. Service, bemötande och effektivitet är centralt i vårt genomförande av uppdraget. Det är därför viktigt att du som avdelningschef tar ett stort ansvar för att verksamheten skapar värden för näringsliv och kommuninvånare. Som ledare för plan- och byggverksamheten är du med och formar Uppsalas utveckling på ett sätt som innebär att kommunkoncernens agerande alltid utgår från invånarnas och näringslivets behov.

Din bakgrund
Vi söker en engagerad och tydlig ledare med förmåga att fånga politikens önskan och omsätta till leveranser. Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av att leda en större organisation inom samhällsbyggnadsområdet. Du har erfarenhet av att leda genom underställda chefer och är van att arbeta med strategiska frågor kring styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet. Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen, särskilt plan- och byggfrågor, samt att ha arbetat i/med en politiskt styrd organisation är en förutsättning för tjänsten. Dessutom värdesätter vi kunskaper och erfarenheter av ekonomistyrning.

Som avdelningschef säkrar du hantering på helhet och tar ansvar för samlad beredning vilket kräver strategiskt förmåga. Du driver utveckling och tar initiativ till att lösa samhällsutmaningar. Att arbeta behovs- och syftesdrivet och driva utveckling för de vi finns till för, är naturligt för dig.

Att ha en kommunikativ förmåga och främja samarbetskultur är viktigt för att lyckas i rollen som avdelningschef samt att kunna anpassa ditt ledarskap för att få organisationen att lyckas. Du har förmåga att leda, medskapa och ansvara för fungerande styrsystem. Vi ser även att du har förmåga att involvera och ta tillvara nytänkande som främjar innovationer. Som en del av förvaltningsledningen bidrar du med din förmåga att se frågor ur olika perspektiv.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

I denna rekrytering samarbetar vi med Source Executive Recruitment. Vill du visa intresse för tjänsten eller ställa frågor, kontakta Hanna Looström, 0709-374016, [email protected] eller Jacob Arendt, 070-8139157, [email protected]

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Sveriges Ingenjörer/SACO Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Sveriges Arkitekter, Britta Bugge, 018-727 46 08

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef VA och områdesskydd till miljöförvaltningen

Ansök    Sep 22    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelningen VA och områdesskydd Vi söker nu en utvecklingsorienterad avdelningschef som tar ansvar för helheten och drivs av att skapa förutsättningar för goda resultat tillsammans med andra! Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du har möjlighet att vara med och bidra till hälsosamma livsmiljöer för Uppsalas invånare och där du får en nyckelroll för att utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Tillsammans med medarbetare, chef, chefskoll... Visa mer
Avdelningen VA och områdesskydd

Vi söker nu en utvecklingsorienterad avdelningschef som tar ansvar för helheten och drivs av att skapa förutsättningar för goda resultat tillsammans med andra!

Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du har möjlighet att vara med och bidra till hälsosamma livsmiljöer för Uppsalas invånare och där du får en nyckelroll för att utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Tillsammans med medarbetare, chef, chefskollegor och stabsfunktioner ges du möjlighet att växa och utveckla verksamheten.

Vi driver vårt arbete målinriktat med individuell frihet i planering och arbetstider och arbetar aktivt för att utveckla vårt arbete i effektiva team där alla i gruppen tar ansvar för resultatet. Vi kan erbjuda dig en god arbetsmiljö i aktivitetsbaserade lokaler i vårt nya moderna stadshus som ligger precis bredvid Uppsalas resecentrum.

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Förvaltningen består av fem avdelningar och har cirka 85 medarbetare. Läs mer om oss här (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/miljoforvaltningen/?selectedyear=)

Ditt uppdrag
Som chef i detta uppdrag leder du avdelningen VA (enskilt vatten & avlopp) och områdesskydd. På VA-området arbetar avdelningen med tillsyn och tillståndsprövning av små avloppsanläggningar. Arbetet är en viktig del av kommunens arbete för en trygg och hållbar vatten- och avloppsförsörjning på landsbygden och för minskad övergödning. Avdelningen arbetar även med tillsyn av strandskydd och av kommunens naturreservat samt prövar ansökningar om dispenser och tillstånd för att trygga allemansrätten. Avdelningen genomför även miljögranskning av kommunens detaljplaner och program.

Du har fullt ansvar för verksamheten, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, samordnar och följer upp verksamhetens 13 medarbetare och arbetar för att stimulera medarbetarna till medskapande. Du fattar beslut i ärenden enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning och förbereder och kvalitetssäkrar ärenden till nämndens sammanträden. En viktig del av uppdraget som chef vid förvaltningen är också att vara ledare för helheten vid förvaltningen som representant i förvaltningens ledningsgrupp.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning och erfarenhet av liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har ledarerfarenhet och vi ser positivt på om du dessutom har erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller annat strategiskt ledningsarbete. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och av myndighetsutövning. Du har kunskap om miljöbalken eller annan relevant lagstiftning inom området.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du förstår också ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Miljödirektör Anna Nilsson på [email protected]

Har du frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Helena Persson Brage, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Lena Wiksten Andersson, Vision 018-727 24 30
Marutsa Hansson, SACO, 018-727 43 18
Alexandra Södervall, Ledarna, 018-727 77 22

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till miljöförvaltningen. Vårt mål är att skapa en bra livsmiljö med ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Vi arbetar förebyggande med information och ansvarar för tillsyn genom att göra inspektioner, ta prover och inventera.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef hälsoskydd

Ansök    Sep 22    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelningen hälsoskydd Vi söker nu en utvecklingsorienterad avdelningschef som tar ansvar för helheten och drivs av att skapa förutsättningar för goda resultat tillsammans med andra! Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du har möjlighet att vara med och bidra till hälsosamma livsmiljöer för Uppsalas invånare och där du får en nyckelroll för att utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Tillsammans med medarbetare, chef, chefskollegor och ... Visa mer
Avdelningen hälsoskydd

Vi söker nu en utvecklingsorienterad avdelningschef som tar ansvar för helheten och drivs av att skapa förutsättningar för goda resultat tillsammans med andra!

Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du har möjlighet att vara med och bidra till hälsosamma livsmiljöer för Uppsalas invånare och där du får en nyckelroll för att utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Tillsammans med medarbetare, chef, chefskollegor och stabsfunktioner ges du möjlighet att växa och utveckla verksamheten.

Vi driver vårt arbete målinriktat med individuell frihet i planering och arbetstider och arbetar aktivt för att utveckla vårt arbete i effektiva team där alla i gruppen tar ansvar för resultatet. Vi kan erbjuda dig en god arbetsmiljö i aktivitetsbaserade lokaler i vårt nya moderna stadshus som ligger precis bredvid Uppsalas resecentrum.

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Förvaltningen består av fem avdelningar och har cirka 85 medarbetare. Läs mer om oss här (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/miljoforvaltningen/?selectedyear=)

Ditt uppdrag
Som chef i detta uppdrag leder du avdelningen hälsoskydd som genom tillsyn arbetar för att skydda människors hälsa och förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av sin inomhus- eller utomhusmiljö. Risker i inomhusmiljön kan till exempel vara radon, bristfällig ventilation, buller, bristfällig städning, kemikalier, legionella och smittspridning. I tillsynen prioriterar vi verksamheter där känsliga grupper vistas, till exempel barn eller äldre.

Du har fullt ansvar för verksamheten, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, samordnar och följer upp verksamhetens 10 medarbetare och arbetar för att stimulera medarbetarna till medskapande. Du fattar beslut i ärenden enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning och förbereder och kvalitetssäkrar ärenden till nämndens sammanträden. En viktig del av uppdraget som chef vid förvaltningen är också att vara ledare för helheten vid förvaltningen som representant i förvaltningens ledningsgrupp.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.


Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning och erfarenhet av liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har ledarerfarenhet och vi ser positivt på om du dessutom har erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller annat strategiskt ledningsarbete. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och av myndighetsutövning. Du har kunskap om antingen miljöbalken, arbetsmiljölagen eller annan relevant lagstiftning inom området.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du förstår också ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Miljödirektör Anna Nilsson på [email protected]

Har du frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Helena Persson Brage, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Lena Wiksten Andersson, Vision 018-727 24 30
Marutsa Hansson, SACO, 018-727 43 18
Alexandra Södervall, Ledarna, 018-727 77 22

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till miljöförvaltningen. Vårt mål är att skapa en bra livsmiljö med ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Vi arbetar förebyggande med information och ansvarar för tillsyn genom att göra inspektioner, ta prover och inventera.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef för hemkommun till Uppsala kommun

Ansök    Jan 7    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Utbildningsförvaltningen Vill du vara med och leda utbildningsförvaltningens fortsatta utveckling? Har du erfarenhet som chef inom liknande verksamhet eller uppdrag och har skoljuridik som din hemmabana? Är du riktigt bra på att kommunicera med olika målgrupper på ett smidigt och konstruktivt sätt? Då kan uppdraget som avdelningschef för hemkommun i Uppsala kommun vara din nya utmaning! Utbildningsförvaltningen förändrar sin organisation inom området s... Visa mer
Utbildningsförvaltningen

Vill du vara med och leda utbildningsförvaltningens fortsatta utveckling? Har du erfarenhet som chef inom liknande verksamhet eller uppdrag och har skoljuridik som din hemmabana? Är du riktigt bra på att kommunicera med olika målgrupper på ett smidigt och konstruktivt sätt? Då kan uppdraget som avdelningschef för hemkommun i Uppsala kommun vara din nya utmaning!

Utbildningsförvaltningen förändrar sin organisation inom området systemstöd. Det bildas två nya avdelningar: avdelning för hemkommun och avdelning för kvalitet och utveckling. Nu söker vi en chef till avdelning för hemkommun som kan bidra till utbildningsförvaltningens fortsatta utveckling. Avdelningen består av två enheter som ansvarar för samordning och resursplanering, respektive antagning och placering. Avdelningen kommer att ha totalt cirka 30 medarbetare.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du ansvarar även för hela förvaltningens budget på övergripande nivå, på uppdrag av utbildningsdirektören. Du äger avdelningens alla uppdrag och leder arbetet tillsammans med dina två enhetschefer. Vi söker dig som har ett tillitsbaserat ledarskap, vilket för oss bland annat innebär att du prioriterar handlingsutrymme för dina medarbetare och bejakar kunskapsutveckling, lärande och kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten. Du arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för helhetssyn och samverkan både inom och utanför enheten, avdelningen och förvaltningen.

Du ingår i ledningsgruppen för förvaltningens stöd och support som leds av biträdande utbildningsdirektör och där även avdelningschefer för Kvalitet och utveckling samt Barn- och elevhälsa ingår.

Uppsala kommun ansvarar för alla invånares skolgång, vilket innebär att du i din roll ansvarar för kontakter och möten med fristående huvudmän/verksamheter, du representerar alltså Uppsala kommun i dessa sammanhang. Du företräder också kommunen i andra sammanhang som berör dessa områden och frågor, såväl internt som externt.

I ditt uppdrag ingår även bland annat att förbereda och föredra ärenden till nämnd, utredningar, rapporter, analyser och andra uppdrag/projekt inom området.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen, exempelvis inom samhällsvetenskap, eller annan inriktning/utbildning som vi bedömer som relevant för tjänsten. Ledarskapsutbildning är meriterande.

För att lyckas i uppdraget vill vi att du har erfarenhet av:

• uppdrag som chef med fullt ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi
• att arbeta med skoljuridiska frågor
• arbete i en politiskt styrd organisation
• att förbereda och föredra ärenden till nämnd att presentera förslag, rapporter m.m. inför olika målgrupper på alla nivåer
• utrednings- och analysarbete


Det är meriterande om du har erfarenhet av:

• uppdrag som chef som leder andra chefer
• uppdrag som chef inom liknande verksamhet eller uppdrag alternativt inom ekonomi, administration eller annat område som vi bedömer som relevant för tjänsten
• uppdrag som skolledare
• uppdrag/arbete inom skolan, exempelvis som lärare


Det är också viktigt att du har goda kunskaper om skoljuridik, skolans styrdokument, samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Som ledare tar du ansvar för ditt uppdrag och driver arbetet framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå goda resultat. För att lyckas i ditt uppdrag är det av stor vikt att du är riktigt bra på att kommunicera på ett smidigt och konstruktivt sätt med olika målgrupper. Du är framgångsrik i din kommunikation genom att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla goda arbetsmässiga relationer. Det är också viktigt att du har ett förhållningssätt som innebär att du ser till helheten och kan sätta saker i ett större sammanhang, kan tänka övergripande och strategiskt för att kunna fatta beslut utifrån tillgänglig information, samt förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vi förutsätter att du har en god förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Daniel Eskilson, avdelningschef, 018-727 61 00, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
Sveriges skolledarförbund, Johanna Wallin, 018-727 63 21
Lärarförbundet skolledare, Anders Ekegärd, 018-727 00 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Ansök    Jan 15    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Livsmedelskontroll och tillståndsenheten Vi söker nu en kommunikativ och resultatinriktad avdelningschef som tar ansvar för helheten och drivs av att motivera andra och skapa engagemang och delaktighet! Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning då nuvarande avdelningschef kommer att vara tjänstledig för att pröva annat arbete utanför kommunen. Du erbjuds ett givande uppdrag där du har möjlighet att vara med och bidra till goda ... Visa mer
Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Vi söker nu en kommunikativ och resultatinriktad avdelningschef som tar ansvar för helheten och drivs av att motivera andra och skapa engagemang och delaktighet!

Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning då nuvarande avdelningschef kommer att vara tjänstledig för att pröva annat arbete utanför kommunen. Du erbjuds ett givande uppdrag där du har möjlighet att vara med och bidra till goda och hälsosamma livsmiljöer för Uppsalas invånare. Det är en nyckelroll för att utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet och tillsammans med medarbetare, chef, chefskollegor och stabsfunktioner ges du möjlighet att växa och att utveckla verksamheten.

Vi arbetar målinriktat med individuell frihet i planering och arbetstider. Vårt kontor finns just nu i Ultuna men på grund av pandemin så arbetar vi i stor utsträckning hemifrån och till hösten 2021 flyttar vi in i moderna lokaler i det nya stadshuset precis bredvid Uppsalas resecentrum.

Ditt uppdrag
Som chef i detta uppdrag leder du de verksamheter som arbetar med tillståndsgivning, tillsyn och kontroll av livsmedel, alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Du har fullt ansvar för verksamhetens, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, samordnar och följer upp verksamhetens ca 20 medarbetare och arbetar för att stimulera medarbetarna till medskapande. En viktig del av uppdraget som chef vid förvaltningen är också att vara ledare för helheten vid förvaltningen som representant i förvaltningens ledningsgrupp.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning och yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du är en rutinerad ledare och har du erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller annat strategiskt ledningsarbete är det en fördel. Du har erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation och av myndighetsarbete. Det är meriterande om du har kunskap om livsmedelslagstiftning och/eller alkohollagen.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du har vidare lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du förstår också ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Upplysningar
Observera att vi planerar att genomföra intervjuer vecka 5 och 6 med start torsdag den 4 februari och fredag den 5 februari.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta miljödirektör Anna Nilsson: [email protected]

Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Britt Pedersen, 018-727 67 12.

Fackliga företrädare:
Tommy Törnberg, Vision 018-727 24 33
Marutsa Hansson, SACO, 018-727 43 18
Ledarna, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till miljöförvaltningen. Vårt mål är att skapa en bra livsmiljö med ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Vi arbetar förebyggande med information och ansvarar för tillsyn genom att göra inspektioner, ta prover och inventera.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef till avdelning vuxen

Ansök    Okt 7    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Avdelning vuxen Vi behöver en kollega i uppdraget som avdelningschef. Är du en modig och flexibel chef som trivs med att leda ledare? Drivs du av att engagera, utveckla och skapa resultat tillsammans med andra? Då kan rollen vara rätt för dig! Vi är en av Sveriges största socialtjänster och här ryms myndighetsutövning och interna insatser (HVB hem och verksamheter inom öppenvård) i samma förvaltning. Som avdelningschef vid avdelning vuxen får du möjlig... Visa mer
Avdelning vuxen

Vi behöver en kollega i uppdraget som avdelningschef.
Är du en modig och flexibel chef som trivs med att leda ledare? Drivs du av att engagera, utveckla och skapa resultat tillsammans med andra? Då kan rollen vara rätt för dig!

Vi är en av Sveriges största socialtjänster och här ryms myndighetsutövning och interna insatser (HVB hem och verksamheter inom öppenvård) i samma förvaltning. Som avdelningschef vid avdelning vuxen får du möjligheten att driva ett proaktivt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av nya arbetssätt.

Avdelning vuxen ger stöd i frågor som rör missbruk, boendeproblematik, familjerättsproblematik och våldsproblematik. Öppenvårdsinsatser och stödboende är insatser som tillhandahålls i egenregi samt socialjour för hela länet. På avdelningen arbetar du tillsammans med 150 medarbetare, fördelade på 14 enheter. Som avdelningschef kommer du i denna roll vara chef för 10 enhetschefer och avdelningen hanterar en budget på 180 mnkr.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef verkställer du politiska beslut, agerar och leder i linje med Uppsala kommuns gemensamma värdegrund, socialförvaltningens grunduppdrag, mål, vision och styrdokument. Du arbetar systematiskt, det vill säga du leder, följer upp och analyserar arbetet i enlighet med krav och mål för verksamhet, personal och ekonomi. Du utvecklar verksamheten utifrån grunduppdrag och mål ur ett invånarperspektiv tillsammans med dina medarbetare och säkerställer att arbetet vilar på systemteoretisk och lösningsfokuserad grund. Du arbetar kort- och långsiktigt med kompetensförsörjning, i det ingår att bemanna, anställa, behålla, introducera och avveckla.

I rollen ingår också att följa upp arbetet i enlighet med verksamhetens krav och mål samt planera för nödvändiga åtgärder i förhållande till omvärldsfaktorer. Som ledare i förändring använder du dig av ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap. Du säkerställer och tar ansvar för kommunikationsflödet intern och externt samt det systematiska arbetsmiljöarbetet för dina enhetschefer. Med dina erfarenheter bidrar du till socialförvaltningens arbete med att öka helhetssynen och samordningen för bättre medborgarnytta i nära samarbete med övriga avdelningschefer.

Din bakgrund
Du har en högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig inriktning, t.ex. socionom, psykolog eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig och relevant för tjänsten. Tjänsten kräver mångårig erfarenhet av arbete som chef med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal samt kunskap och erfarenhet av för tjänsten relevanta verksamhetsområden.

Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss i socialförvaltningen och kan bidra med nya perspektiv på hur verksamheten ska utvecklas och som har ett tydligt resultatfokus. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och är van att planera en komplex verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi. Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och ett systemteoretiskt förhållningssätt inom myndighetsutövning liksom erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är viktiga komponenter i ditt ledarskap.

Ser du, liksom vi, det spännande i utmaningen att tillsammans skapa möjligheter att utveckla framtidens socialtjänst så tveka inte att söka! Vi ser fram emot att ta del av dina kunskaper, förmågor och kompetenser.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Åsa Carlsson, nuvarande avdelningschef för avdelning vuxen, 018-727 15 52, eller förvaltningsdirektör Kaisa Björnström, 018-727 23 20.

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24
Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta enheten för kompetensförsörjning, Josephine Alderson, 018-727 23 04.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; systemledning, barn och ungdom myndighet, barn och ungdom insatser och vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Förvaltningsdirektör till överförmyndarförvaltningen, Uppsala

Ansök    Jul 6    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Vill du arbeta för att barn och vuxna som behöver stöd, ska få möjlighet att uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet? Vi erbjuder dig möjligheten att verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster, dvs inte får ta del av de rättigheter som hen har rätt till. Här kan du på allvar göra skillnad tillsammans med andra. Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlä... Visa mer
Vill du arbeta för att barn och vuxna som behöver stöd, ska få möjlighet att uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet? Vi erbjuder dig möjligheten att verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster, dvs inte får ta del av de rättigheter som hen har rätt till.


Här kan du på allvar göra skillnad tillsammans med andra.


Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.


Förvaltningen arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar). Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.


Förvaltningen har 25 medarbetare som rapporterar till förvaltningsdirektören. På förvaltningen arbetar handläggare, administrativ personal, teamsamordnare och direktören. Den vanligaste utbildningsbakgrunden på förvaltningen är jurist men det finns även andra professioner representerade exempelvis ekonomer och beteendevetare.


Ditt uppdrag
Som direktör för överförmyndarförvaltningen ansvarar du för att den politiskt beslutade inriktningen omsätts i praktisk handling. Du har ett stort fokus på dem som myndigheten finns till för, ett tydligt grepp om den lagstiftning verksamheten vilar på, ekonomin och driver kvalitetsutveckling. Utifrån förändrade omvärldsfaktorer, eventuella ändringar i regelverk och behov av digitalisering utvecklar du organisationen för att möta framtida utmaningar.


I arbetsuppgifterna ingår att leda, samordna och utveckla förvaltningen. Enligt överförmyndarnämndens delegationsordning fattar du beslut i överförmyndarärenden och är föredragande i nämnd. Du svarar för personal-, ekonomi- och informationsfrågor samt ansvarar för utbildning av gode män och förvaltare. Verksamheten har omfattande kontaktytor mot andra samhällsorganisationer och myndigheter.


I rollen ingår uppdrag som är kopplade till kommunfullmäktiges inriktningsmål, såsom:


den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta UppsalaSom förvaltningsdirektör är du underställd stadsdirektören och ingår i stadsdirektörens koncernledningsgrupp där du tar ansvar för hela kommunens utveckling i syfte att skapa mervärden och ökad måluppfyllelse.


Du rapporterar till stadsdirektören och överförmyndarnämnden. Du leder din ledningsgrupp och har stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.


Din bakgrund
Vi söker dig som har:


• Erfarenhet av ledarskap i politiskt styrd organisation och även varit chef med ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö.
• God erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå samt erfarenhet av att vara ansiktet utåt och agera representativt mot omvärlden.
• Gedigen förståelse för verksamhetsområdet och den rättsliga grund denna typ av verksamhet vilar på samt den kommunala styrningen.
• Erfarenhet av arbete med lagstyrd verksamhet och dess lagstiftning/myndighetsutövning.
• Mycket god svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.

Som grund har du en akademisk examen med relevant inriktning samt gärna ledarutbildning. Erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete och digitalisering är meriterande.


Ditt ledarskap är strategiskt och dina beslut grundas på relevant analys och gediget verksamhetskunnande. Du sätter upp tydliga mål och når resultat både vad avser kvalitet och ekonomi. Vidare har du en stark förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt och självständigt.


Vi ser att du är en stark relationsskapare som bygger nätverk både inom den egna organisation och externt samt arbetar aktivt för att uppnå gemensamma mål. Din entusiasm är smittande med en stark förmåga att genom det egna agerandet och som förebild skapa laganda och främja ett positivt samarbetsklimat i organisationen och externt. Ett coachande och involverande förhållningssätt med en förmåga att delegera och ge andra beslutsmandat utmärker din ledarstil. Du är kommunikativ och lyhörd och tydliggör förväntningar samt ser till att skapa förutsättningar för att dessa uppnås.


Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.


Upplysningar
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog, eller för att visa intresse för tjänsten, kontakta Ann Peyron tel 070-878 42 26, e-post [email protected] eller Jonna Ramm-Schmidt tel 070-864 13 34, e-post [email protected]


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.


Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.


Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se Visa mindre

Enhetschefer till världens bästa klimatstad med sikte på Agenda 2030

Ansök    Dec 20    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Hållbarhetsavdelningen Tillsammans ska Uppsala arbeta för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Vi söker två enhetschefer som vill bygga upp och leda en gemensam hållbarhetsavdelning på kommunledningskontoret med ambitionen att bli Sveriges vassaste hållbarhetsavdelning! Vi erbjuder möjligheten att vara med och driva arbetet för att uppnå Agenda 2030 i en kommun i framkant. Som enhetschef kommer du att tillsammans med avdelningens ledningsg... Visa mer
Hållbarhetsavdelningen

Tillsammans ska Uppsala arbeta för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Vi söker två enhetschefer som vill bygga upp och leda en gemensam hållbarhetsavdelning på kommunledningskontoret med ambitionen att bli Sveriges vassaste hållbarhetsavdelning!

Vi erbjuder möjligheten att vara med och driva arbetet för att uppnå Agenda 2030 i en kommun i framkant. Som enhetschef kommer du att tillsammans med avdelningens ledningsgrupp och medarbetarna bygga en hållbarhetsavdelning som gör det möjligt för Uppsala kommun att bli en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Uppsala arbetar för att bland annat bli klimatpositiv 2050, säkerställa jämställd resursfördelning, bli en mänsklig rättighetskommun samt skapa ett hållbart och jämlikt samhälle i ett växande Uppsala. Nu kraftsamlar vi genom att samla hållbarhetsfrågorna i en gemensam avdelning. Hållbarhetsavdelningen ska säkra att FN:s globala mål och de politiska ambitionerna får genomslag. Det görs genom att vara kunskapspartner för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag så att allt arbete kan präglas av ett hållbarhetsperspektiv.

Vi söker dig med gedigen förmåga att leda medarbetare och samarbeta med aktörer såväl inom som utanför kommunorganisationen. Läs mer om vårt arbete här (https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/kommunens-mal-och-budget/).

Ditt uppdrag
Hållbarhetsavdelningen består av två enheter som är uppdelade utifrån Agenda 2030; enheten för klimat och mänskliga rättigheter och enheten för folkhälsa och miljö. Som enhetschef leder du en av enheterna med ca 15 medarbetare. I arbetet ingår personalansvar för enhetens medarbetare samt kvalitetsansvar för de uppdrag som enheten ansvarar för. Tillsammans med den andra enhetschefen bemannar du de uppdrag enheterna har. För att lyckas i uppdragen och tillvarata kompetens inom och utom enheterna, bildas team med rätt ämneskunskaper, metodkompetenser och övriga förmågor för olika uppdrag.

I rollen ingår att samverka med många olika aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kommer också att ha mycket kontakt med forskningen inom verksamhetsområdet och övriga expertsamhället.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp - med ett gemensamt ansvar för hela avdelningens utveckling -och rapporterar till hållbarhetschefen. Där ansvarar du för olika avdelningsgemensamma utvecklingsinitiativ som ledningsgruppsmedlemmarna delar på. Målet är att avdelningens arbetssätt ska präglas av en gemensam förståelse för det övergripande uppdraget, ett starkt medledarskap, lagarbete och kollegialt lärande.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, fastighet och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av att leda andra. Du har verkat i en stor komplex organisation i ett uppdrag med höga krav på samverkan med interna och externa parter. Som grund har du en akademisk utbildning med relevant inriktning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet av hållbarhetsfrågor på en övergripande nivå och vana av att företräda en organisation och agera representativt mot omvärlden. God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du ska ha erfarenhet av att leda i förändring och att bygga tillitsfulla relationer. Om du tidigare har varit chef med ansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi är det meriterande, liksom om du har erfarenhet av att leda specialister och har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. Vi värdesätter att du befunnit dig i eller samarbetat med forskarsamhället.

Du har en god ledarskapsförmåga samt en förmåga att se saker i ett större perspektiv och se de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut. Din samarbetsförmåga är utmärkt och du trivs med att, tillsammans med andra, sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Laura Hartman, hållbarhetschef, 018-727 72 83, eller Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist, 072-593 28 06.

Fackliga företrädare:
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24
Liselotte Ehn, Vision, 018-727 49 49

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, utveckling och utredning, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Avdelningschef parkeringsövervakningen

Ansök    Apr 12    Uppsala kommun    Avdelningschef, kommun
Uppsala Parkerings AB Är du en erfaren chef med intresse att leda människor och utveckla övervakning och service kring stadens parkeringar? Stadens tillväxt skapar behov av nya lösningar. Uppsala har kommit långt avseende energieffektivisering och digitalisering. Vill du vara med och bidra till att Uppsala blir en ännu mer attraktiv plats att bo och leva i? Uppsala Parkerings AB är ett kommunalt bolag ägt av Uppsala Stadshus AB. Bolaget förvaltar och u... Visa mer
Uppsala Parkerings AB

Är du en erfaren chef med intresse att leda människor och utveckla övervakning och service kring stadens parkeringar? Stadens tillväxt skapar behov av nya lösningar. Uppsala har kommit långt avseende energieffektivisering och digitalisering. Vill du vara med och bidra till att Uppsala blir en ännu mer attraktiv plats att bo och leva i?

Uppsala Parkerings AB är ett kommunalt bolag ägt av Uppsala Stadshus AB. Bolaget förvaltar och utvecklar de kommunala parkeringarna i Uppsala och vi har en aktiv roll i planeringsprocesserna i syfte att bidra till att de övergripande trafikpolitiska målen uppnås.

Uppsala är idag en kommun med kraftig tillväxt. För att klara det kommer det att krävas ett långsiktigt planerings- och utvecklingsperspektiv för infrastrukturella satsningar vilket innebär att parkeringsfrågan kommer att bli central. Därav är bolaget just nu mitt uppe i en utvecklings- och digitaliseringsfas där i stort sett alla delar av verksamheten ses över. Vi har pågående utvecklingsprojekt när det gäller laddinfrastruktur, energiproduktion via solceller, batterilagring av egenproducerad el, lastbalansering och lastplanering.

Behovet av att växla över till andra färdmedel har aldrig varit större än idag. Detta måste ske på ett sätt så att människors resande fungerar i vardagen. Det ställer stora krav på att använda befintliga resurser klokt och på att utveckla nya lösningar. Uppsala Parkerings AB verkar för att Uppsala ska bli en ännu attraktivare plats att bo och leva i.

Ditt uppdrag
Som avdelningschef för parkeringsövervakningen har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Din uppgift blir främst att utveckla och leda övervakningsverksamheten att klara befintliga och framtida mål och utmaningar.

Du kommer att ansvara för en avdelning med 20 personer varav en arbetsledare. Vi söker dig som är en erfaren ledare och är aktiv och tydlig i ditt ledarskap. Du är bra på att ta initiativ till nya lösningar och tänka nytt, driver ditt arbete framåt och kan entusiasmera medarbetarna till att nå resultat.

Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med möjlighet att tjänsten övergår till en tillsvidareanställning.

Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet av arbete i ledande befattning med budget- och personalansvar. Du har en högskoleexamen med relevant inriktning alternativt likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt. God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt god datavana är en förutsättning.

För att lyckas med uppdraget behöver du kunna arbeta resultatinriktaktat och samtidigt vara bra på att utveckla arbetsmässiga relationer. Vi värdesätter din förmåga att skapa goda samarbeten och ha en förståelse för människors olika sätt att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lennart Johansson, VD, 018-727 4046 (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#), eller Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist rekrytering, 072-593 28 06

Fackliga företrädare:
Vision: 0771-44 00 00
SACO: Då lokal representation saknas får du som medlem vända dig till förbundet på central nivå

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Mer information om vår organisation hittar du på uppsalaparkering.se (http://uppsalaparkering.se/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre