Lediga jobb som Enhetschef, offentlig förvaltning i Uppsala

Se lediga jobb som Enhetschef, offentlig förvaltning i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Enhetschef markenheten

Nytt
Avdelning mark & exploatering Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd... Visa mer
Avdelning mark & exploatering

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Avdelningen mark och exploatering ingår i stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Vi ansvarar för kommunstyrelsens markinnehav, projektleder stadsutvecklingsprojekt, genomför markförvärv och -försäljningar, förvaltar kommunens jord- och skogsfastigheter och har många externa kontakter. Vi är drygt 70 medarbetare i olika funktioner och vi samarbetar nära med många av kommunens förvaltningar och bolag samt med näringslivet i Uppsala.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)

Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Enheten är en av sex enheter inom avdelningen för mark och exploatering och alla samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leder tillsammans hela mark- och exploateringsavdelningen med både avdelningens och förvaltningens samlade leverans i fokus.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
• ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din enhet, men också ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga enhetschefer att arbetsleda och ge stöd till medarbetare inom hela avdelningen
• ekonomisk och tids- och kvalitetsmässig uppföljning av markförvaltning och markförvärv inom din enhet
• säkra kvalitet i beredning av ärenden till politiska beslut
• samordning av resurs- och kompetensbehovet mellan enheterna
• delta i verksamhetsutveckling
• aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp
• samordningsansvar för vissa gemensamma frågor

Inom mark- och exploateringsavdelningens markenhet jobbar idag fem markförvaltare och tre markstrateger. Enhetens uppdrag är att skapa långsiktiga värden för Uppsala genom att utveckla och aktivt förvalta kommunens mark och enheten ansvarar också för markförvärv samt strategiska överväganden gällande kommunägd mark. Vi arbetar också mycket med verksamhetsutveckling och inför nya verktyg för projektledning och ekonomiuppföljning.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har chefserfarenhet där ansvar för personal, verksamhet och budget ingått. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, fastighetsekonomi, lantmäteri eller liknande som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Eventuell ledarskapsutbildning är meriterande. Du har erfarenhet, kunskap och stort intresse för markförhandlingar samt köp och/eller försäljning av fastigheter och en förståelse för fastighetsvärdering, gärna med erfarenhet från liknande verksamhet. Du har god kunskap om och intresse för hållbart samhällsbyggande. Du ser Uppsalas kommuns mål att vara klimatpositiva 2030 som en utmaning du vill anta och något som du vill bidra till att nå.

För att lyckas i rollen behövs stort intresse och god förmåga att leda medarbetare med komplexa eller komplicerade arbetsuppgifter. Som chef behöver du ha god förmåga att lotsa frågor och medarbetare framåt samt uppskatta och tillämpa ett ledarskap som bygger på att olika kompetenser ger mervärde för verksamheten. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra, se sammanhang och du är lösningsinriktad. Att förstå ekonomiska samband är viktigt och att du har ett förhållningssätt som bygger på att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Lundén, avdelningschef mark och exploatering, 018-726 24 34

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Iréne Lavesson, HR-specialist, 018-727 12 91

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/Saco: Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision: Linda Lumsby, 018-727 58 13
Sveriges Ingenjörer/SACO: Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef krisberedskap och civilt försvar

Avdelningen för säkerhet och beredskap Har du erfarenhet av att arbeta med krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå? Är du en involverande ledare och nätverkare? I jobbet som enhetschef för krisberedskap och civilt försvar får du arbeta både strategisk och operativt med beredskapsfrågor och göra skillnad för de som vi finns till för. Välkommen med din ansökan! Avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap svarar för samordning och stöd i... Visa mer
Avdelningen för säkerhet och beredskap

Har du erfarenhet av att arbeta med krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå? Är du en involverande ledare och nätverkare? I jobbet som enhetschef för krisberedskap och civilt försvar får du arbeta både strategisk och operativt med beredskapsfrågor och göra skillnad för de som vi finns till för. Välkommen med din ansökan!


Avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap svarar för samordning och stöd i processer rörande bland annat krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete. Tillsammans med kommunala förvaltningar och bolag verkar vi för samordnade och effektiva beredskaps- och säkerhetslösningar såväl för kommunala verksamheter som för allmänheten. Avdelningen är placerad i kommunledningskontoret men arbetar med samordning, ledning och stöd åt hela kommunen. Många utvecklande möten och insyn i andras verksamheter är därför ett berikande inslag och lyfts ofta fram av medarbetarna som något särskilt positivt.

Inom avdelningen svarar enheten för krisberedskap och civilt försvar för frågor rörande dessa områden, exklusive säkerhetsskydd som för närvarande hanteras i en separat funktion direkt under avdelningschefen. Till området hör utredningar, utvecklingsuppdrag, utbildningar, övningar, signalskydd, samordning av TiB-funktionen, medverkan i länsstyrelsens nätverk och kontakter med olika andra myndigheter, inte minst MSB. Kommunens statliga anslag för krisberedskap och civilt försvar hanteras inom enheten.

Ditt uppdrag
Som enhetschef leder och samordnar du enheten krisberedskap och civilt försvar. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att enhetens uppdrag utförs med hög kvalitet och inom uppsatta tidsramar. Krisberedskap och civilt försvar är kunskapsintensiva områden under stark utveckling. Ständig kompetensutveckling är därför en del i arbetet. I chefsuppdraget ingår också att du till viss del arbetar operativt inom de i enheten förekommande uppgifterna och uppdragen.

Beredskapstjänstgöring som Tjänsteperson i Beredskap (TiB) för kommunen kommer att bli aktuell efter en tid, efter särskild prövning.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning. Du har en viktig roll i kommunens organisation och kommer att krigsplaceras.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av krisberedskapssystemet på lokal, regional och nationell nivå, och har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig. Har du genomgått utbildning inom samhällets krisberedskap från Försvarshögskolan, stabsmetodikutbildningar eller andra relevanta kurser och utbildningar är det meriterande, liksom om du har erfarenhet av beredskapstjänst som TiB och av krisledning vid allvarliga störningar. Du har också erfarenhet av ledarskap, gärna från en roll som chef. Kunskaper inom kommunal organisation och styrning är meriterande.

Som chef och ledare tar du ansvar för ditt arbete och leder det framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå resultat. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och involverande. Vi ser också att du är en strukturerad person som har lätt för att planera, prioritera och följa upp en verksamhet. Du har ett förhållningssätt som bygger på helhetssyn vilket innebär att du förstår ditt uppdrag men att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har också lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och kan agera utifrån dessa beslut. För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du kan agera lugnt och samlat i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker även under press.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anders Fridborg, säkerhetschef, 018-727 04 00 eller Kajsa Angerdal, HR-specialist, 018-727 12 95.

Fackliga företrädare:
Akavia och Saco-rådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

I din ansökan ska du ange medborgarskap eftersom svenskt medborgarskap är ett krav för att bli anställd på denna tjänst.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef exploatering

Nytt
Avdelning mark & exploatering Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd... Visa mer
Avdelning mark & exploatering

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Avdelningen mark och exploatering ingår i stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Vi ansvarar för kommunstyrelsens markinnehav, projektleder stadsutvecklingsprojekt, genomför markförvärv och -försäljningar, förvaltar kommunens jord- och skogsfastigheter och har många externa kontakter. Vi är ca 70 medarbetare i olika funktioner och vi samarbetar nära med många av kommunens förvaltningar och bolag samt med näringslivet i Uppsala.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)

Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Enheten är en av fyra enheter med ansvar för exploatering inom avdelningen för mark och exploatering. Inom avdelningen finns också en markenhet samt en enhet för verksamhetsstöd och alla samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leder tillsammans hela mark- och exploateringsavdelningen med både avdelningens och förvaltningens samlade leverans i fokus.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
• ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din enhet, men också ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga enhetschefer att arbetsleda och ge stöd till medarbetare inom hela avdelningen
• ekonomisk och tids- och kvalitetsmässig uppföljning av projekt inom din enhet
• säkra kvalitet i beredning av ärenden till politiska beslut
• samordning av resurs- och kompetensbehovet mellan enheterna
• delta i verksamhetsutveckling
• aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp
• samordningsansvar för vissa gemensamma frågor

Enheterna hanterar ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden och av olika storlek; allt från stora
stadsutvecklingsprojekt till mindre förtätningsprojekt, infrastrukturprojekt och exploatering i kommunens mindre tätorter.
Vi arbetar också mycket med verksamhetsutveckling och inför nya verktyg för projektledning och ekonomiuppföljning.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har chefserfarenhet där ansvar för personal, verksamhet och budget ingått. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, lantmäteri eller liknande som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Eventuell ledarskapsutbildning är meriterande. Du har erfarenhet, kunskap och stort intresse för exploateringsfrågor i stadsbyggnadsprojekt, gärna från liknande verksamhet. Du har god kunskap om och intresse för hållbart samhällsbyggande. Du ser Uppsalas kommuns mål att vara klimatpositiva 2030 som en utmaning du vill anta och något som du vill bidra till att nå.

För att lyckas i rollen behövs stort intresse och god förmåga att leda medarbetare med komplexa eller komplicerade arbetsuppgifter. Som chef behöver du ha god förmåga att lotsa frågor och medarbetare framåt samt uppskatta och tillämpa ett ledarskap som bygger på att olika kompetenser ger mervärde för verksamheten. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra, se sammanhang och du är lösningsinriktad. Att förstå ekonomiska samband är viktigt och att du har ett förhållningssätt som bygger på att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Lundén, avdelningschef mark och exploatering, 018-726 24 34

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Iréne Lavesson, HR-specialist, 018-727 12 91

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/Saco: Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision:Linda Lumsby, 018-727 58 13
Sveriges Ingenjörer/SACO: Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till avdelning för IT och digitalisering vid SGU

SGU är en myndighet som funnits sedan 1858. Trots dess ansenliga ålder är det en myndighet som använder avancerad teknik för att kartlägga våra geologiska resurser. För att tillgängliggöra vår kunskap och information för ökad samhällsnytta krävs IT-lösningar inom ett brett och spännande teknikområde. Allt för att presentera kvalitativa resultat till stöd för samhället, industrin och miljön. Avdelningen IT och digitalisering består av 50–60 anställda och 30... Visa mer
SGU är en myndighet som funnits sedan 1858. Trots dess ansenliga ålder är det en myndighet som använder avancerad teknik för att kartlägga våra geologiska resurser. För att tillgängliggöra vår kunskap och information för ökad samhällsnytta krävs IT-lösningar inom ett brett och spännande teknikområde. Allt för att presentera kvalitativa resultat till stöd för samhället, industrin och miljön.
Avdelningen IT och digitalisering består av 50–60 anställda och 30–40 konsulter, det är experter inom allt från systemutveckling, IT-arkitektur, IT-säkerhet till drift av infrastruktur och support. Vi har en central roll på SGU för att skapa förutsättningar till en mer digitaliserad och effektiv verksamhet för att kunna tillgängliggöra den geologiska expertkunskap och data som krävs för samhället.
Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef som är van vid att arbeta med att skapa effektiva team och skapa goda förutsättningar för dessa. Du känner dig bekväm med att leda människor i olika roller med olika förutsättningar. Du kan även leda och leverera inom olika tekniska uppdrag, såväl förvaltningsuppgifter såsom utvecklingsorienterade uppgifter, där du är van vid att hantera systemens hela livscykel.
Du kommer bidra till helheten men kan på ett förtroendeingivande sätt säkerställa att även det operativa arbetet drivs framåt. Du ingår i avdelning IT och digitaliserings ledningsgrupp där vi tillsammans löser avdelningens uppdrag. Du rapporterar direkt till avdelningschefen. Därtill kommer du att vara personalansvarig chef för en enhet och därmed förväntas du leva upp till de krav som SGU som statlig arbetsgivare ställer på chefer.
Då avdelningen IT och digitalisering befinner sig i kraftig tillväxt så är den exakta organisationen inte utformad ännu. Det innebär att du tillsammans med avdelningens ledningsgrupp får vara med och skapa organisationen, samt arbeta med att kompetensförsörja den. Rekrytering kommer därmed vara en naturlig och viktig del av din vardag vilket också skapar möjligheten till att vara med och forma olika team på avdelningen.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en, för tjänsten, relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
minst fem års erfarenhet av att leda arbete med IT i en större organisation
minst två års erfarenhet av förändringsledning
minst två års erfarenhet av personalansvar
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska, i både tal och skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av att arbeta inom den statliga sektorn
erfarenhet av arbete i en ledningsgrupp
erfarenhet av att kommunicera mål och planer
erfarenhet av att arbeta i en säkerhetskänslig verksamhet
erfarenhet från design av tekniska lösningar inom ramen för säkerhetsskyddad verksamhet
goda kunskaper om IT-utvecklingsprocesser, agila ramverk och PM3 eller motsvarande
erfarenhet från att ha varit teknisk förvaltningsledare eller motsvarande.

Personliga kvalifikationer
Som person har du ett högt säkerhetsmedvetande och en god förmåga att se möjligheter i komplexa organisationer. Du har en förmåga att entusiasmera kollegor runtomkring dig, oavsett nivå i organisationen. Kommunikation faller sig därmed naturligt för dig och vi ser att du är en prestigelös, driven, självgående och pedagogisk person. Du trivs bra med att leda och har lätt för att situationsanpassa ditt ledarskap för att få dina medarbetare att utvecklas och prestera på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer.
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat upp till fyra år, med möjlighet till förlängning. Provanställning på sex månader tillämpas.
Anställningsort: Uppsala.
Övrig information: Möjlighet till distansarbete finns. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2024. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig via SGU:s växel, 018-17 90 00, till Björn Karlsson, avdelningschef IT och digitalisering.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, ordförande för Saco-S och Annika Törnkvist, ordförande för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef till enheten för landsbygdsutveckling

Vill du vara med och bidra till en levande och hållbar landsbygd i Uppsala? Vi söker en enhetschef till enheten för landsbygdsutveckling! Enheten för landsbygdsutveckling Enheten för landsbygdsutveckling arbetar bland annat med företagsutveckling, livsmedel, bredband, bygdemedel, fiskerinäring, fiskevård, natur- och kulturmiljöer, miljö, klimat, friluftsliv och allmän främjan av landsbygdsutvecklingen i länet. Enheten arbetar med handläggning av stöd s... Visa mer
Vill du vara med och bidra till en levande och hållbar landsbygd i Uppsala? Vi söker en enhetschef till enheten för landsbygdsutveckling!

Enheten för landsbygdsutveckling
Enheten för landsbygdsutveckling arbetar bland annat med företagsutveckling, livsmedel, bredband, bygdemedel, fiskerinäring, fiskevård, natur- och kulturmiljöer, miljö, klimat, friluftsliv och allmän främjan av landsbygdsutvecklingen i länet.

Enheten arbetar med handläggning av stöd samt anordnar kurser och rådgivning.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Rollen präglas av utveckling, målstyrning och samverkan. Du leder arbetet med de projekt, utlysningar och upphandlingar som sker inom enhetens ansvarsområden. En viktig fråga är att leda och utveckla personal och ansvara för arbetsmiljön vid enheten. I rollen ingår många externa kontakter där du kommer att representera länsstyrelsen i frågor som rör landsbygdsutveckling. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för enheten relevant högskoleexamen (minst tre år) inom exempelvis ekonomi, naturvetenskap eller samhällsvetenskap, eller motsvarande kompetens som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att leda andra exempelvis genom erfarenhet som gruppledare, samordnare eller chef. Om du har erfarenhet från arbete som chef med budget- och personalansvar är det meriterande. 

Du har erfarenhet av att arbeta med projektstyrning och projektekonomi. Om du arbetat med finansiering och att söka finansiering från exempelvis EU:s strukturfonder så är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomihantering inom statlig sektor. Om du har erfarenhet av arbete med företags- och näringsutveckling inom de gröna näringarna inklusive livsmedels- och besöksnäring är det meriterande.

Som person skapar du engagemang och delaktighet med ditt ledarskap och du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet vid agerande och beslut. Du har ett starkt driv och styrs av mål- och resultattänkande i dina prioriteringar. Eftersom rollen har många samverkansytor behöver du också ha lätt för att skapa nya kontakter och underhålla dina relationer. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Enhetschef till Stab

Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass oc... Visa mer
Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning.

Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära stöd inom IT och digitalisering.

Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på fem enheter.

Arbetsuppgifter
Som chef för stabsenheten har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och leveranser. Stabsenheten fyller en viktig funktion för att stödja universitetsgemensam IT i leveransen av kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster. I rollen blir du ansvarig för att utforma och tillhandahålla besluts- och leveransstöd för universitetsgemensam IT samt ansvara för arbetet att utveckla och förvalta avdelningens interna processer och styrning.

Att leda dina medarbetare mot gemensamma mål och kontinuerligt följa upp insatser och åtgärder är en viktig del i ditt arbete. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enhetens verksamhet som innefattar leverantörshantering (licenser, avtal, upphandling, avrop), kvalitetssystem, tjänstekatalog, administration, kommunikation, och beredningsstöd (verksamhetsplan, budget, finansieringsmodell), förvaltningsledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. I rollen som enhetschef är du en aktiv del av avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till Uppsala universitets IT-direktör.

Kvalifikationskrav

- Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätts om arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Flerårig erfarenhet av att utveckla interna processer och intern styrning.
- Flerårig arbetslivserfarenhet av att som chef leda personal (inkl. personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar).
- Flerårig erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Van att arbeta i stora och komplexa organisationer och att vara drivande för ett tvärfunktionellt arbete.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmåga och förändringsledningsförmåga relevanta för avdelningen.

Stor vikt kommer att läggas på personliga förmågor som att du har ett tydligt och förtroendeingivande ledarskap med god kommunikationsförmåga. Du behöver vara en coachande ledare som omsätter vision till plan och leverans med användare och beställare i fokus. Vidare ser vi att du är resultat- och målfokuserad och för att lyckas i rollen som stabschef krävs att du har ett mod och är tydlig i din kommunikation. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad med god analytisk förmåga (numerisk såväl som språklig).

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet från att ha arbetat i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av och kunskap om IT styrnings- och ledningsmodeller inklusive IT ekonomistyrning.
- Relevanta specialistkunskaper och erfarenheter av arbete med en eller flera av enhetens ansvarsområden.
- Erfarenhet från arbete där affärsmässigt förhållningssätt krävs.
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete och arbeta med ständiga förbättringar.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: IT-direktör Måns Östring, 018-471 1866.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2431.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Chef till Samhällsplanering Berg vid Sveriges geologiska undersökning

SGU har som uppdrag att möta samhällets behov av geologisk information för en hållbar samhällsutveckling. I takt med att intresset för klimatomställning och försörjningstrygghet ökar, finns ett allt större behov av geologisk information i samhället. Därför söker vi nu en enhetschef som är intresserad av att driva och utveckla vår berggrundsgeologiska verksamhet vid avdelningen Samhällsplanering! Avdelningen Samhällsplanering är uppdelad i fem enheter och b... Visa mer
SGU har som uppdrag att möta samhällets behov av geologisk information för en hållbar samhällsutveckling. I takt med att intresset för klimatomställning och försörjningstrygghet ökar, finns ett allt större behov av geologisk information i samhället. Därför söker vi nu en enhetschef som är intresserad av att driva och utveckla vår berggrundsgeologiska verksamhet vid avdelningen Samhällsplanering!
Avdelningen Samhällsplanering är uppdelad i fem enheter och består av cirka 60 medarbetare. Verksamheten samlar in, tolkar, sammanställer och tillhandahåller geologisk information som används i samhällsplanering samt bedriver externfinansierade uppdrag. Samtidig utvecklar och optimerar vi våra dataflöden och dataanalyser genom användning av moderna teknologier och metoder såsom automation, artificiell intelligens och 3D-modellering.
På den berggrundsgeologiska enheten arbetar idag 11 medarbetare. Verksamheten är inriktad på att ge våra användare rätt information som rör geologisk lagring av koldioxid, geoenergi, bergkvalitet, industrimineral, och byggnadsgeologi. Dessutom omfattar verksamheten arbete inom geoturism, handläggning av ärenden och bergmaterialförsörjning. Då efterfrågan ökar på vår kompetens och våra produkter söker vi nu en engagerad enhetschef som vill ta över ledarskapet för vår bergrundsgeologiska enhet och vidareutveckla enheten framåt.
Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef inom SGU blir du betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och dess organisationen. Som enhetschef har du ansvaret för att leda, planera och följa upp enheten och kvalitetssäkra att ni arbetar i enlighet med SGU:s och statens värderingar, mål och strategier. Du har som enhetschef personal, budget och arbetsmiljöansvar. I arbetsuppgifterna ingår att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas företräda SGU i olika sammanhang och samverka med för verksamheten viktiga aktörer i samhället. Du ingår också i ledningsgruppen för avdelningen Samhällsplanering där du tillsammans med fem kollegor utarbetar avdelningsgemensamma strategier samt kan utbyta tankar och idéer.
Kompetens
Vi söker dig med ett inspirerande och stabilt ledarskap, där du bland annat med din goda överblick och kommunikativa förmåga öppnar upp för samarbeten mellan människor. Du vågar också utmana verksamheten på ett positivt sätt för att vi ska finna de mest innovativa och effektiva lösningarna och behålla engagerade medarbetare.
Du har ett genuint intresse för bergrundsgeologi och erfarenhet av geologiska data och dess tillämpningar inom samhälle och näringsliv. Du motiveras av att ha samverkan och goda dialoger med andra myndigheter och samhällsaktörer för att maximera samhällsnyttan av SGU:s verksamhet.
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning
dokumenterad flerårig erfarenhet som ledare eller chef
vana att samverka inom offentlig sektor och/eller näringsliv
mycket god språklig analytisk förmåga, i läsförståelse samt talad och skriftlig form i både svenska och engelska

Meriterande erfarenheter och kompetens:
teoretiska och praktiska kunskaper inom berggrundsgeologi
erfarenheter av koldioxidlagring och geoenergi, gärna från industrin
förändringsledning
mål- och strategiarbete
personalansvar och budgetarbete

Personliga kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är trygg som ledare och kan situationsanpassa ditt ledarskap för att få alla dina medarbetare att utvecklas och prestera på bästa sätt. Du är lyhörd, lyssnar effektivt och drivs av att leverera resultat och samhällsnytta. Du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Genom ditt öppna och kommunikativa sätt skapar du förtroende och bygger team samt är lyhörd för vad medarbetare och verksamhet behöver. Du är utvecklingsorienterad och visionär, kan se framtida möjligheter och föreslå en väg framåt. Samtidigt så behöver du vara strukturerad, tydlig och ha en förmåga att prioritera. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala alt. Göteborg
Övrig information: Tjänsten kommer att kräva regelbundna resor till Uppsala. Möjlighet till distansarbete finns. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2024-08-07. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Avdelningschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 018-17 90 33 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. Visa mindre

Enhetschef

Kansliet för teknik och naturvetenskap med ca 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till studenter, ledning, institutioner och centrumbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kansliet består av fyra enheter och är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via fakultetsnämnden. Kansliet arbetar med forsknings- och utbildningsplanering, studentservice, ekonomisk planering, rekrytering av lärare, up... Visa mer
Kansliet för teknik och naturvetenskap med ca 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till studenter, ledning, institutioner och centrumbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Kansliet består av fyra enheter och är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via fakultetsnämnden. Kansliet arbetar med forsknings- och utbildningsplanering, studentservice, ekonomisk planering, rekrytering av lärare, uppföljning av verksamheten samt handläggning av frågor på fakultetsnivå. Kansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar i utredningar och remisser på uppdrag av ledningen. Läs mer om verksamheten inom teknik och naturvetenskap.

Vi söker nu en enhetschef som kan leda enheten för forskningsstöd. Enheten som består av tio anställda utgör stöd till fakultetsledningen när det gäller forskningsrelaterade ärenden, t.ex. strategier, förankringsprocesser, prioriteringar, utvärderingar och nomineringar. Enheten är också aktiv vid verksamhetsplanering, uppföljning och återrapportering. Enhetens medarbetare handlägger forskningsrelaterade ärenden och är föredragande vid ledningens beslutsmöten.

Enheten arbetar också med stöd till ansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, National Institutes of Health (NIH), liksom andra större ansökningar från svenska och internationella finansiärer. Enheten utgör också stöd till arbetet med fakultetens infrastrukturer, centrumbildningar och andra forskningssatsningar. Enheten har nära samarbete med övriga enheter vid universitetet som jobbar med forskningsstöd.

Arbetsuppgifter 
Som enhetschef för enheten för forskningsstöd har du det övergripande ansvaret för att leda, planera och följa upp enhetens verksamhet och du ansvarar för att fatta beslut i enlighet med gällande delegationer. Du har personal- och budgetansvar och ansvarar för arbetsmiljön på enheten. Du genomför avstämningar samt medarbetar- och lönesamtal. En viktig del av arbetet är att samarbeta med företrädare för fakultetens ledning och institutioner. Universitetsförvaltningen genomför en omorganisation av forskningsstödet och som enhetschef har du en viktig roll i att tillsammans med dina medarbetare utveckla samarbetet med andra delar av universitetsförvaltningen. Utöver detta tillkommer arbete med olika typer av utredningar eller kansligemensamma uppdrag och projekt. Du ingår i kansliets ledningsgrupp och bidrar därigenom till kansliets utveckling. Du rapporterar direkt till kanslichefen.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs universitets- eller högskoleutbildning med examen på forskarnivå, eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Därtill har du utbildning inom ledarskap eller på annat sätt inhämtad kunskap om ledarskap. Du har flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av att leda personal och har under minst tre år haft chefs- och personalansvar. Du är en ledare som har goda vitsord och aktuella referenser vad gäller ditt ledarskap och arbetsmiljöarbete. Du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller motsvarande komplex organisation och god kännedom om förutsättningarna för forskning vid svenska lärosäten.

Stor vikt kommer att läggas på personliga förmågor. Genom tydligt ledarskap och ett förtroendebaserat arbetssätt bidrar du till att främja god arbetsmiljö, engagemang och delaktighet inom gruppen. Du behåller lugn i stressade och pressade situationer och fokuserar på de mål och prioriteringar din grupp har att utgå ifrån. Du har integritet och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har förmåga att samarbeta och skapa relationer utanför den närmaste gruppen. Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är självgående och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Universitets- eller högskoleutbildning inom teknik/naturvetenskap eller annat relevant ämnesområde är meriterande. Det är önskvärt att du har generell kännedom om universitetsvärlden. Chefserfarenhet från universitet/högskola eller likande större organisation är starkt meriterande. Det är vidare meriterande att du har kunskap om olika källor till extern forskningsfinansiering liksom kunskap om hanteringen av forskningsinfrastrukturer. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, verksamhets- och processutveckling samt förändringsledning.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september  eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tf kanslichef Karin Berggren Bremdal, 018-4716202, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 maj 2024, UFV-PA 2024/1562.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef med fokus på utveckling och innovation

Enheten utveckling och innovation Uppsala kommun består av fler än 18 000 medarbetare som tillsammans verkar för att skapa en stad som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Ett Uppsala för framtiden helt enkelt. Om du trivs med utmaningar och vill utvecklas så är Uppsala kommun rätt arbetsgivare för dig. Hos oss finns plats för delaktighet och engagemang, men också för arbetsglädje och balans i livet. Vi söker nu en enhetschef till enheten för ... Visa mer
Enheten utveckling och innovation

Uppsala kommun består av fler än 18 000 medarbetare som tillsammans verkar för att skapa en stad som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Ett Uppsala för framtiden helt enkelt. Om du trivs med utmaningar och vill utvecklas så är Uppsala kommun rätt arbetsgivare för dig. Hos oss finns plats för delaktighet och engagemang, men också för arbetsglädje och balans i livet.
Vi söker nu en enhetschef till enheten för utveckling och innovation på avdelningen kvalitet och planering - ett av Sveriges mest utmanande och stimulerande arbeten. Du kommer att mötas av en stor och komplex organisation med höga ambitioner och tydliga målbilder där innovation och verksamhetsutveckling står högt på agendan. I detta arbete utgår vi från en användardriven metodik som hjälper oss att anpassa och optimera lösningar för verksamhetens behov.


Uppsala kommun har höga ambitioner och stark drivkraft i arbetet med att Uppsala ska vara en hållbar stad. Vi har byggt en grund och förståelse för strategiskt utvecklings- och innovationsarbete och vill nu fortsätta utforska tillsammans, göra skillnad och välkomna nyskapande. Är du en ledare med erfarenhet av att leda förändring i komplexitet? Vill du vara med och bidra med din kompetens och ditt engagemang? Vi söker en enhetschef som vill leda detta arbete tillsammans med cirka 12 medarbetare inom avdelningen kvalitet och planering och samverka med kollegor på kommunledningskontoret och i verksamheterna samt med externa parter. Vi ska skapa nytta för, och tillsammans med, de vi finns till för!

Ditt uppdrag
Du leder enheten och har det huvudsakliga ansvaret för att utveckla och samordna kommungemensamt innovations- och utvecklingsarbete. Enhetens uppdrag innefattar bland annat att:

• Bistå verksamheten med kompetenser och resurser inom projektledning, innovationsledning och processledning i samband med bland annat förstudier, projektgenomföranden och olika utvecklingsinitiativ
• Förvalta och utveckla innovations- och projektmodeller, samt erbjuda utbildning och coachning till projektorganisationer, följa och informera om trender inom projektstyrning, projektledning och innovationsledning
• Stödja verksamheter i nyttorealisering samt förvalta och utveckla nyttorealiseringsmodellen, samt återvinna erfarenheter och skapa lärande från pågående och avslutade projekt
• Förvalta och utveckla IT-stöd inom förvaltningsobjektet Styra och Leda (Pm3) ur ett verksamhetsperspektiv
• Öka koncernens innovationsförmåga via Innovationslabbet

Du har ledningsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Enhetschefens arbete är strategiskt och, men även operativt arbete ingår i rollen. Det innebär bland annat att du genomför självständiga analyser, drar slutsatser på övergripande nivå och gör kvalificerade och väl avvägda rekommendationer gällande kommunens utvecklings- och innovationsarbete. Det innebär också att du är en tydlig kravställare och arbetar innovativt för att hitta optimala lösningar gällande utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet är att sammanställa och presentera de komplexa frågorna på ett enkelt och pedagogiskt sätt både internt och externt. Uppdraget innebär även att skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande inom kommunkoncernen.

Enhetschefen har en viktig roll när det gäller att bygga relationer med andra gällande samarbeten kring digitalisering, kvalitet- och förändringsledning och chef- och ledarutveckling och att skapa förutsättningar för att vi nyttjar kompetenser och förmågor över våra organisatoriska gränser. Du kommer att vara en viktig länk mellan kommunens olika förvaltningar och bolag och arbeta brett med samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Din bakgrund
Vi söker dig som har:

• flera års erfarenhet av arbete med strategiska utvecklingsuppdrag och större komplexa förändringsprojekt
• erfarenhet av projekt- och förändringsledning och arbete med verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering och innovation
• erfarenhet av ledarskap med personalansvar där du lett medarbetare med komplexa uppdrag
• erfarenhet av att arbeta i stora och komplexa organisationer

Som grund har du högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten eller flerårig erfarenhet i yrkesroller som bedöms som likvärdiga denna tjänst.

Med ett coachande ledarskap skapar du förutsättningar för delaktighet, nytänkande och engagemang. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmågan att se möjligheter i förändringar och känner dig bekväm med att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat och driva arbetet mot ambitiösa mål. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut. En viktig förmåga är att vara bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer och som person inspirerar och påverkar du medarbetare i hela organisationen med din positiva och utåtriktade attityd.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta Maria Ahrgren, avdelningschef Kvalitet och planering 018-727 78 20. Har du frågor kring rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Helena Persson Brage, 018-727 67 05. Vi avser att genomföra intervjuer under vecka 26.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
DIK, Victor Trollsås, 018-727 03 19
Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till den hydrogeologiska verksamheten vid SGU

Sveriges geologiska undersökning har som uppdrag att möta samhällets behov av hydrogeologisk information på bästa sätt. Vårt fokus handlar om att ta fram underlag för hur samhället ska hantera Sveriges grundvattensresurser nu och i framtiden, bland annat genom att förse samhället med mer och förbättrad information om hur vattentillgång och vattenkvalitet påverkas av klimatförändringar. Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla vår hydrogeologisk... Visa mer
Sveriges geologiska undersökning har som uppdrag att möta samhällets behov av hydrogeologisk information på bästa sätt. Vårt fokus handlar om att ta fram underlag för hur samhället ska hantera Sveriges grundvattensresurser nu och i framtiden, bland annat genom att förse samhället med mer och förbättrad information om hur vattentillgång och vattenkvalitet påverkas av klimatförändringar. Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla vår hydrogeologiska verksamhet, både operativt och strategiskt.
Avdelningen Mark och grundvatten är uppdelad i fyra enheter och består av cirka 60 medarbetare som finns på kontor i Uppsala, Göteborg, Lund och Malå. Verksamheten består av flera områden, bland annat sanering av förorenade områden, miljösäkring av oljelager och hydrogeologisk verksamhet. Den hydrogeologiska verksamheten består av tre enheter och omfattar insamling, analys och tillhandahållande av omfattande datamängder kring grundvattennivåer, grundvattenkemi, brunnar och grundvattenmagasin. Vidare omfattar den hydrogeologiska verksamheten arbete inom vattenförvaltning, miljömålsuppföljning, klimatanpassning och som expertstöd i olika typer av grundvattenfrågor.
Det finns en stor efterfrågan på vår information och expertis i samhället och vi strävar efter att nå ut effektivt och med rätt produkter till våra användare. Samtidig ökar behovet att utveckla och optimera våra dataflöden och dataanalys genom användning av moderna teknologier och metoder såsom automation och artificiell intelligens. För att leda denna utveckling och vår verksamhet framåt söker vi en engagerad enhetschef som vill ta över ledarskapet för en av våra enheter.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara chef för enheten Grundvattenövervakning, som idag består av 14 engagerade medarbetare. Enheten jobbar med att samla in, bearbeta och tillhandahålla information om Sveriges grundvatten. Ett arbete som både sker genom miljöövervakning, kartläggning i fält och insamling av data ifrån andra aktörer, exempelvis genom datavärdskap. Arbetet utförs ofta i samarbete med andra myndigheter och med inriktning mot ett hållbart nyttjande av våra grundvattenresurser och en tryggare vattenförsörjning.
I rollen som enhetschef har du ansvar för personal, budget och arbetsmiljö inom din enhet. Det innebär bland annat att du planerar, driver och följer upp enhetens verksamhet och ekonomi. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetsuppgifter inom enheten samt säkerställa att rätt kompetens finns för den hydrogeologiska verksamheten på avdelningen. Tillsammans med dina medarbetare och övriga enhetschefer inom avdelningen driver du den digitala utvecklingen framåt. Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till utvecklingen av både avdelningen och hela myndigheten. Du rapporterar till avdelningschefen för avdelningen Mark och grundvatten.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning
erfarenhet som ledare eller chef
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av personalansvar och budgetarbete
erfarenhet att leda i förändring
kunskaper inom grundvattenfrågor
erfarenhet av digital verksamhetsutveckling
kunskaper i informationssäkerhet
erfarenhet från arbete på statlig myndighet

Personliga kvalifikationer
Som ledare är du trygg och säker, där delaktighet och förtroende är viktiga inslag i ditt ledarskap. Du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Genom ditt öppna och kommunikativa sätt skapar du förtroende och bygger team samt är lyhörd för vad medarbetare och verksamhet behöver. Du är utvecklingsorienterad och visionär, kan se framtida möjligheter och föreslå en väg framåt. Samtidigt så behöver du vara strukturerad och ha en förmåga att prioritera.
Erfarenheter och kunskaper är viktiga verktyg för att lyckas i tjänsten, men det är främst ledaren i dig vi söker. Därför kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar provanställning på sex månader. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2024-05-26. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till avdelningschef Jennie Abelsson eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef för enheten Prognos Väder

En av SMHIs viktigaste uppgifter är att bidra till ökad hållbarhet i samhället. Varje dag, dygnet runt, året om. Nu har du chansen att bli vår nya enhetschef med uppdraget att leda vår prognosverksamhet, vars viktiga roll är att genom prognoser, varningar och samverkan med samhällsaktörer minska sårbarhet i samhället. Om SMHI Avdelningen Samhällsberedskap innefattar arbete med prognoser, observationer, mätningar och operativa modeller. En stor del av ve... Visa mer
En av SMHIs viktigaste uppgifter är att bidra till ökad hållbarhet i samhället. Varje dag, dygnet runt, året om. Nu har du chansen att bli vår nya enhetschef med uppdraget att leda vår prognosverksamhet, vars viktiga roll är att genom prognoser, varningar och samverkan med samhällsaktörer minska sårbarhet i samhället.

Om SMHI

Avdelningen Samhällsberedskap innefattar arbete med prognoser, observationer, mätningar och operativa modeller. En stor del av verksamheten bedrivs 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, alla dagar om året och ska säkerställas även i en höjd beredskap.

På enheten Prognos Väder finns alltid någon av våra ca 75 meteorologer i tjänst. De är uppdelad på tre grupper, en på varje kontor, i Norrköping, Göteborg och Uppsala. Enheten producerar prognoser, varningar och beslutsunderlag på allt från här och nu till storskaligt under säsongen, och enheten servar allmänhet, andra myndigheter, och privata kunder 24 timmar om dygnet, året runt.

Om tjänsten

I rollen som enhetschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för tre gruppchefer, en på varje kontor. Rollen ansvarar, förutom för SMHIs samtliga leveranser inom prognos- och varningstjänst, även för att skapa en attraktiv arbetsmiljö, behålla personal och säkerställa kvalitet i våra leveranser. Särskilt fokus ligger vid frågor som rör strategi för hur prognosproduktion och meteorologyrket behöver utvecklas för att möta upp mot framtida behov samt hur nya tekniska möjligheter ska tas om hand.

Det dagliga arbetet innefattar bland annat:


• I hög grad självständigt arbete, men kräver också samarbete och samordning med övriga SMHI.
• Verksamhets- och ekonomiansvar för enheten.
• Arbete i enhetens ledningsgrupp, samt deltagande i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt är med och utvecklar avdelningens arbete.

Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är förutsättningar för anställning på denna tjänst.

Om dig

Vi söker dig med en akademisk utbildning inom det naturvetenskapliga området eller med annan utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig. Dokumenterat god chefs- och ledarerfarenhet med budget- och personalansvar är ett krav samt mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande med:


• Erfarenhet av 24/7-produktion
• Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
• Erfarenhet och intresse av att jobba med förändringsarbete
• Kunskap och/eller erfarenhet av säkerhet- och beredskapsfrågor

För att lyckas i rollen som enhetschef drivs du av att både leda och utveckla verksamheten och du är van vid att peka ut riktning, kommunicera vision samt sätta övergripande mål för din del av verksamheten. De avvägningar och prioriteringar du gör sker utifrån ett helhetsperspektiv för SMHI och avdelningen.

Du är trygg i arbetsgivarrollen och har förmåga att leda och motivera genom dialog och samverkan. Ditt sätt att leda uppmuntrar till utveckling och ständiga förbättringar. Då ett stort ansvar vilar på den här rollen att få processer att fungera väl över organisationsgränser kommer du ha nytta av din förmåga att skapa goda relationer, engagemang och delaktighet.

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering på något av våra kontor i Norrköping, Göteborg eller Uppsala. Regelbunden närvaro krävs på samtliga orter. Vissa möten kräver närvaro i Norrköping.

Resefrekvens: Månatligen resor till de olika kontoren, eventuellt någon utlandsresa.

Sista ansökningsdag: 26 maj - 2024

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Gruppchef medicinteknik

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet, där du har nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan. Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill l... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet, där du har nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.Är du en ledare med erfarenhet av personalansvar och intresse för regulatoriska frågor inom medicinteknik? Sök jobbet som gruppchef hos oss!

Vår verksamhet
Enheten för medicinteknik har på kort tid vuxit och består i dagsläget av cirka 60 personer. Tillsammans ansvarar enheten för bland annat lagstiftning, kontroll och tillsyn av medicintekniska produkter och anmälda organ, försörjningsberedskap samt spridning av kunskap inom området. Tillväxten är driven av förändringar på EU-nivå, ökat fokus på beredskap och tillgång till produkter, det komplexa samspelet i samhället, digitaliseringen samt den snabba teknikutvecklingen. Behovet av ytterligare tillväxt och strategisk utveckling är fortsatt stor.

Ledstjärnan i vår verksamhet är att användare och patienter ska ha tillgång till medicintekniska produkter som är säkra och effektiva. Enheten består av en bred sammansättning av kompetenser och arbetar tvärvetenskapligt med olika frågor, vilket ger oss en god förmåga att se helheten i de frågor vi hanterar och skapar därigenom en stimulerande miljö för kompetensöverföring.

Enheten för medicinteknik söker nu dig som vill leda och driva arbetet framåt som gruppchef för gruppen Regelverk och vägledning. 

Ditt uppdrag
Som chef för gruppen Regelverk och vägledning kommer du att ha personalansvar och ansvara för ledning, planering och verksamhetsuppföljning inom din grupp. Gruppen består i dagsläget av 19 medarbetare som har sitt huvudsakliga fokus på att proaktivt främja regelefterlevnaden hos aktörer och bidra till ökad tillgång till medicintekniska produkter för svensk hälso- och sjukvård. Gruppen är idag uppelad på tre team med olika ansvarsområden. Arbetet sker i nära samverkan med andra grupper internt och externt, bland annat med EU Kommissionen och myndigheter i andra EU länder. Du leder och fördelar arbetet inom gruppen och skapar förutsättningar för medarbetarnas individuella utveckling.

I chefsuppdraget ingår att utveckla arbetssätt och metoder, att ansvara för arbetsmiljön och att företräda myndigheten externt i kontakter med andra myndigheter, både inom och utanför Sveriges gränser. Du ingår, tillsammans med övriga gruppchefer, i ledningsgrupp på enheten för medicinteknik som leds av enhetschefen. I detta sammanhang arbetar du med ett helhetsperspektiv, bidrar till samverkan och den gemensamma utvecklingen av enheten.

Din bakgrund
Du har akademisk utbildning inom naturvetenskap, teknik eller inom ett område som bedöms relevant för tjänsten. Du har några års erfarenhet från tidigare chefstjänst med personalansvar. Du har grundläggande kunskaper om det medicintekniska regelverket och ett starkt intresse för området. Du har med goda resultat initierat och drivit förändringsprojekt. Erfarenhet från myndighetsarbete är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Som ledare har du god kommunikativ förmåga som tydliggör riktning och ramar, skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog. Du har god självinsikt, integritet och förmåga att hantera såväl egna som andras reaktioner, tankar och känslor. Du har mod att fullfölja beslut, ta tag i utmaningar, pröva nya idéer och leda i förändring. Du har förmåga att inom en kunskapsorganisation tillvarata mångfald vad gäller kompetens, erfarenheter och säkerställa god samverkan såväl inom gruppen som i relation till andra grupper. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
Sista ansökningsdag: 2024-04-05
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Medicinteknik
Diarienummer: 2.4.1-2024-023717

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss 

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Helena Dzojic. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Alexandra Braf, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef för juridik, arkiv och diarium till SGU

Enheten juridik, arkiv och diarium ingår i avdelningen Verksamhetsstöd där vi arbetar aktivt med att driva och utveckla arbetssätt och rutiner inom flera administrativa expertområden i syfte att stödja övrig verksamhet och säkerställa en god förvaltning. Vi söker nu dig som vill leda och utveckla verksamheten i en organisation som bidrar till samhällsnytta! Enheten arbetar med ärendehantering, arkiv och registratur samt med att stödja generaldirektören och... Visa mer
Enheten juridik, arkiv och diarium ingår i avdelningen Verksamhetsstöd där vi arbetar aktivt med att driva och utveckla arbetssätt och rutiner inom flera administrativa expertområden i syfte att stödja övrig verksamhet och säkerställa en god förvaltning. Vi söker nu dig som vill leda och utveckla verksamheten i en organisation som bidrar till samhällsnytta!
Enheten arbetar med ärendehantering, arkiv och registratur samt med att stödja generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp i arbetet med styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. En viktig uppgift för enheten är att stödja verksamheten inom myndighetens huvuduppdrag. Enheten består av flera funktioner såsom verksjurist, dataskyddsombud, jurister, handläggare, arkivarie och registrator. Medarbetarna finns representerade på flera av våra kontor runt om i landet.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att operativt och strategiskt driva och utveckla myndighetens och enhetens arbetssätt inom enhetens ansvarsområde. Du stöttar och motiverar medarbetarna för att nå uppsatta mål. Du leder och fördelar arbetet rörande juridiskt stöd i organisationen, ärendehantering, remissarbete och beslut kopplat till handläggning av ärenden. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Verksamhetsstöd.
Rollen som chef är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen. Således förväntas du vara en närvarande chef som håller dina medarbetare informerade och engagerade och du skapar en samhörighet, trivsel samt god arbetsmiljö.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en jur.kand. eller juristexamen
flerårig och aktuell erfarenhet att arbeta som chef med arbetsledning, personal- och budgetansvar samt för verksamhetsfrågor
flerårig och aktuell erfarenhet av strategiskt arbete med juridiska frågor inom offentlig verksamhet
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av att driva förändringsarbete och/eller leda under förändring
erfarenhet av att leda på distans

Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som har en förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog, du är lyhörd samtidigt som du är tydlig i din kommunikation. Det faller dig naturligt att coacha och entusiasmera dina medarbetare och samarbeta med andra, både internt och externt. Ditt arbetssätt är strukturerat och organiserat, där ett starkt engagemang och intresse för att driva verksamheten framåt och ser lösningar istället för hinder är en framgångsfaktor i denna roll. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar provanställning på sex månader. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2024. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig via SGU:s växel, 018-17 90 00, till:
Tillförordnad Avdelningschef Göran Risberg
Våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, ordförande för Saco-S och Annika Törnkvist, ordförande för ST-geologiska.

Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-171/2024 Visa mindre

Enhetschef till Mineralinformation vid Sveriges geologiska undersökning

I takt med att behovet av råmaterial ökar för att möjliggöra en grön omställning till fossilfria alternativ finns ett allt större behov av geologisk formation. Att tillgodose Sverige med detta är ett av SGU:s kärnuppdrag. Vi söker nu en enhetschef som är intresserad av att att bidra till detta! SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information f... Visa mer
I takt med att behovet av råmaterial ökar för att möjliggöra en grön omställning till fossilfria alternativ finns ett allt större behov av geologisk formation. Att tillgodose Sverige med detta är ett av SGU:s kärnuppdrag. Vi söker nu en enhetschef som är intresserad av att att bidra till detta!
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vår vision är att: Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 300 medarbetare varav majoriteten i Uppsala. Kontor finns även i Göteborg, Lund, Luleå och Malå.
Enheten Mineralinformation och gruvnäring, som idag består av 15 engagerade medarbetare, utför utredningar, tillhandahåller statistik och annan information som beskriver prospekterings- och gruvnäringen, tillhandahåller information för prospektering och forskning vid det nationella borrkärnearkivet och pappersarkivet i Malå. Dessutom driver vi internationella uppdrag om gruvor och miljö.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen, och leder den operativa dagliga verksamheten. Strategiska utvecklings- och innovationsfrågor går hand i hand med operativa arbetsuppgifter. Som enhetschef inom SGU har du ansvar för att din enhet arbetar i enlighet med SGU:s och statens värderingar, mål och strategier. I arbetsuppgifterna ingår att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas företräda SGU i olika sammanhang och samverka med för verksamheten viktiga aktörer i samhället. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Mineralresurser.
Kompetens
Vi söker dig med ett inspirerande och modigt ledarskap, där du vågar utmana verksamheten på ett positivt sätt för att vi ska finna de mest innovativa och effektiva lösningarna och behålla engagerade medarbetare. Du har ett genuint intresse för alltifrån de vetenskapliga, tekniska aspekterna till de legala, sociala och geopolitiska aspekterna avseende råmaterialförsörjning och har kunskap och erfarenhet om dess tillämpningar inom samhälle och näringsliv. Du motiveras av att ha samarbeten och goda dialoger med andra myndigheter och samhällsaktörer för att maximera samhällsnyttan av SGU:s verksamhet.
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning
dokumenterad flerårig erfarenhet som ledare eller chef
kunskap om prospektering, gruvnäring eller motsvarande
vana att samverka inom offentlig sektor och/eller näringsliv
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande erfarenheter och kompetens:
du har erfarenhet från utvecklingsprojekt
du har erfarenhet av personalansvar och budgetarbete
teoretiska och praktiska kunskaper inom innovation
erfarenhet att leda i förändring och/eller förändringsinsatser
kunskaper i informationssäkerhet

Personliga kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är trygg som ledare och kan situationsanpassa ditt ledarskap för att få alla dina medarbetare att utvecklas och prestera på bästa sätt. Du är lyhörd, lyssnar effektivt och du drivs av att leverera resultat och samhällsnytta. Du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Genom ditt öppna och kommunikativa sätt skapar du förtroende och bygger team samt är lyhörd för vad medarbetare och verksamhet behöver. Du är utvecklingsorienterad och visionär, kan se framtida möjligheter och föreslå en väg framåt. Samtidigt så behöver du vara strukturerad och ha en förmåga att prioritera. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2024-04-07. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till tf Avdelningschef Erika Ingvald, telefon 018-17 93 50 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. Visa mindre

Enhetschef till Servicecenter Sveriges geologiska undersökning

Motiveras du av utveckling och viljan att förbättra? Har du ett stort engagemang och förmåga att bidra med ett positivt ledarskap där delaktighet och samarbete är ditt? Då har vi jobbet för dig! Avdelning Verksamhetsstöd på SGU arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt och rutiner för att underlätta arbetet för vår kärnverksamhet och vårt samhälle. Som enhetschef för enheten Servicecenter är du ledande i frågor om främst intern service och delvis via vår ... Visa mer
Motiveras du av utveckling och viljan att förbättra? Har du ett stort engagemang och förmåga att bidra med ett positivt ledarskap där delaktighet och samarbete är ditt? Då har vi jobbet för dig!
Avdelning Verksamhetsstöd på SGU arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt och rutiner för att underlätta arbetet för vår kärnverksamhet och vårt samhälle. Som enhetschef för enheten Servicecenter är du ledande i frågor om främst intern service och delvis via vår reception, extern service. Vi söker efter en enhetschef som har ett intresse för intern service, administrativa och digitala processer och ett driv att vilja vidareutveckla både verksamheten och dess servicenivå samt medarbetarnas roller.
Enheten Servicecenter består av flera funktioner, såsom reception, vaktmästeriet, kontorsansvarig och lokalvårdare. Idag är det sju medarbetare på enheten som tillsammans arbetar för att utveckla serviceutbudet, både internt och externt, inom myndigheten.
Arbetsuppgifter
Ditt ansvarsområde de första åren är att bygga upp en stabil och framåtskridande enhet. Som operativ enhetschef kommer du att driva och utveckla enhetens arbetssätt, likaså stötta och motivera medarbetarna för att nå uppsatta mål. Uppdraget kommer att fokusera mycket på din förmåga att omsätta teoretiska frågor och arbetsuppgifter i praktiken. Detta kan innefatta frågor såsom att effektivisera och digitalisera arbetssätt som tidigare varit manuella. Som enhetschef är du även ansvarig för våra kontorsansvariga på övriga kontor i landet och har ett nära samarbete med myndighetens lokalansvarig som utvecklar och förvaltar myndighetens fastighetsbestånd. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Verksamhetsstöd.
Rollen som chef är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen. Således förväntas du vara en närvarande chef som håller dina medarbetare informerade och engagerade och du skapar en samhörighet, trivsel samt god arbetsmiljö.
Kompetens
Vi söker dig som har:
relevant utbildning inom antingen administration, ekonomi, verksamhets- eller kvalitetsutveckling alternativt förvärvat motsvarande kunskapsnivå genom arbetslivserfarenhet
arbetat i en liknande roll, där du har/haft ett övergripande ansvar för att utveckla och driva administrativa processer och intern service under de senaste fem åren
erfarenhet av personalansvar och praktisk arbetsledning under de senaste fem åren
erfarenhet inom budgetansvar och/eller ekonomiadministrativa arbetsuppgifter
god förmåga att hantera administrativa system likväl Officepaketet
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av att driva förändringsarbete och/eller leda under förändring

Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som har en förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog, du är lyhörd samtidigt som du är tydlig i din kommunikation. Det faller dig naturligt att coacha och entusiasmera dina medarbetare och samarbeta med andra, både internt och externt. Ditt arbetssätt är strukturerat och organiserat, där ett starkt engagemang och intresse för att driva verksamheten framåt och ser lösningar istället för hinder är en framgångsfaktor i denna roll. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar provanställning på sex månader. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2024. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig via SGU:s växel, 018-17 90 00, till:
Tillförordnad Avdelningschef Göran Risberg
Våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, ordförande för Saco-S och Annika Törnkvist, ordförande för ST-geologiska.

Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Diarienummer: 411-170/2024 Visa mindre

Gruppchef apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet, där du har nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan. Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill l... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet, där du har nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.Är du vår gruppchef med erfarenhet av tillsyn och ett intresse för verksamhetsutveckling?

Vår verksamhet
Enheten ansvarar för tre tillsynsområden, apotek, receptfri detaljhandel och marknadsföringstillsyn av godkända läkemedel.

Vi som arbetar på enheten är glada, ambitiösa och självständiga utredare och inspektörer som drivs av att utveckla tillsynen på läkemedelsområdet. Vi värdesätter vårt goda arbetsklimat där vi alltid hjälps åt när det är svårt och delar med oss när det går bra.

Enheten växer och vi söker nu två gruppchefer till de inspektörer och utredare som arbetar med tillsyn av apotek. Tillsynen av apotek sker bland annat genom fältinspektioner och administrativ tillsyn. Prövning av tillstånd för öppenvårdsapotek ingår också i verksamheten.

Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket

Dina arbetsuppgifter
Du är närmaste chef till ca 8 inspektörer och utredare där du har verksamhets- och personalansvar. Som gruppchef leder du och fördelar arbetet, planerar och följer upp så att arbetet bedrivs effektivt och kvalitetssäkert. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande, och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Visst operativt arbete ingår som en del i tjänsten.

Du ingår i enhetens ledningsgrupp där ett nära samarbete med enhetschef och övriga gruppchefer är en förutsättning för att lyckas med uppdraget och nå enhetens övergripande mål. Vi förväntar oss att du tillsammans med ledningsgruppen deltar aktivt i att utveckla verksamheten. Ni arbetar även för att säkerställa en aktiv samverkan såväl internt som externt gentemot enhetens intressenter.

Din bakgrund
Du har en för tjänsten relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning samt aktuell yrkeserfarenhet från områden som rör läkemedel, gärna inom kvalitets- och/eller förbättringsarbete. Tillsynsfrågor och arbete på myndighet är meriterande. Du har god erfarenhet av ledande befattningar liksom erfarenhet av samverkan i ledningsgrupp.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en drivande roll och har förmågan att leda och stödja kompetenta medarbetare i en kunskapsorganisation. Du har goda ledaregenskaper, såsom förmågan att kombinera mod och tydlighet med ödmjukhet och lyhördhet. Du kan på ett inspirerande sätt ena en grupp mot gemensamma mål och har förmågan att genom samverkan arbeta konstruktivt med utveckling och förändring.

Du ser till helheten för verksamheten, och du värnar om en god arbetsmiljö samt skapar förutsättningar genom att stötta och hjälpa medarbetarna med prioriteringar i verksamheten. Du visar tillit till medarbetares förmågor och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer på organisationens alla nivåer samt i externa kontakter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
Sista ansökningsdag: 2023-12-15
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Apotek och receptfri detaljhandel
Diarienummer: 2.4.1-2023-095164

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss 

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Annika Babra. Till följd av julledighet kommer urval att påbörjas vecka 52. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef till den maringeologiska verksamheten vid SGU

I takt med att intresset att nyttja havet och havsbotten ökar, finns ett allt större behov av maringeologisk information. SGU:s uppdrag är att möta samhällets behov av geologisk information på bästa möjliga sätt. Därför söker vi nu en enhetschef som är intresserad av att utveckla vår marina karteringsverksamhet! SGU är den myndighet i Sverige som har till uppgift att undersöka och samla in kunskap om havsbottnen och dess uppbyggnad. SGU:s informationen är... Visa mer
I takt med att intresset att nyttja havet och havsbotten ökar, finns ett allt större behov av maringeologisk information. SGU:s uppdrag är att möta samhällets behov av geologisk information på bästa möjliga sätt. Därför söker vi nu en enhetschef som är intresserad av att utveckla vår marina karteringsverksamhet!
SGU är den myndighet i Sverige som har till uppgift att undersöka och samla in kunskap om havsbottnen och dess uppbyggnad. SGU:s informationen är en viktig del i den fysiska planeringen av havet. Vi tillhandahåller kunskapsunderlag om havsbottnens geologi för att kunna säkra en hållbar utveckling och förvaltning baserad på goda kunskaper om havet i och kring Östersjön.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara chef för enheten Samhällsplanering Marin miljö, som idag består av 10 engagerade medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Enheten samlar in och bearbetar detaljerade djupdata, sedimentekolodsdata, vattenkolumnsdata, seismiska data, videodata, sedimentprov, miljöprov och en stor mängd annan information. Insamlingen av data sker ombord SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor och mindre undersökningsbåt S/V Ugglan. Arbetet utförs ofta i samarbete med andra myndigheter och med inriktning mot ett hållbart nyttjande och utveckling av våra kust- och havsområden. Verksamheten ingår även i flera forsknings- och utvecklingsprojekt med innovation- och metodutveckling med såväl nationella som internationella samarbetspartners.
I uppdraget ingår det att driva verksamheten framåt såväl som att leda den operativa dagliga verksamheten. Det är en roll där strategiska utvecklings- och innovationsfrågor blandas med operativa arbetsuppgifter. I rollen ingår att leda arbetet med att utveckla undersöknings- och karteringsverksamheten på Ocean Surveyor för att öka effektiviteten och göra den maringeologiska informationen användbar för ett bredare spektrum av användare och användningsområden.
I rollen som enhetschef inom SGU blir du betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Som enhetschef har du ansvaret för att din enhet arbetar i enlighet med SGU:s och statens värderingar, mål och strategier. I arbetsuppgifterna ingår att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas företräda SGU i olika sammanhang och samverka med för verksamheten viktiga aktörer i samhället. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Samhällsplanering.
Kompetens
Vi söker dig med ett inspirerande och modigt ledarskap, där du vågar utmana verksamheten på ett positivt sätt för att vi ska finna de mest innovativa och effektiva lösningarna och behålla engagerade medarbetare. Du har ett genuint intresse för havet och kunskap och erfarenhet av havsbottenundersökningar och dess tillämpningar inom samhälle och näringsliv. Du motiveras av att ha samarbeten och goda dialoger med andra myndigheter och samhällsaktörer för att maximera samhällsnyttan av SGU:s verksamhet.
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning
dokumenterad flerårig erfarenhet som ledare eller chef
kunskap om havsbottenundersökningar alternativt sjömätning och/eller miljöövervakning eller motsvarande
vana att samverka inom offentlig sektor och/eller näringsliv
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande erfarenheter och kompetens:
du har erfarenhet från utvecklingsprojekt
du har erfarenhet av personalansvar och budgetarbete
teoretiska och praktiska kunskaper inom maringeologi
erfarenhet att leda i förändring och/eller förändringsinsatser
kunskaper i informationssäkerhetPersonliga kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är trygg som ledare och kan situationsanpassa ditt ledarskap för att få alla dina medarbetare att utvecklas och prestera på bästa sätt. Du är lyhörd, lyssnar effektivt och drivs av att leverera resultat och samhällsnytta. Du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Genom ditt öppna och kommunikativa sätt skapar du förtroende och bygger team samt är lyhörd för vad medarbetare och verksamhet behöver. Du är utvecklingsorienterad och visionär, kan se framtida möjligheter och föreslå en väg framåt. Samtidigt så behöver du vara strukturerad och ha en förmåga att prioritera. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala alt. Göteborg
Övrig information: Tjänsten kommer att kräva regelbundna resor till Uppsala. Möjlighet till distansarbete finns. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2024-01-10. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Avdelningschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 018-17 90 33 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef för strategisk enhet inom social verksamhet

Stab SCF, Stadshuset Rollen som enhetschef passar dig med genuint intresse och erfarenhet av att leda medarbetare och uppdrag i en komplex kontext. Vi söker dig med god förståelse för den politiska processen och som är nyfiken på bredden av uppdrag i en förvaltning som varje dag arbetar för att alla Uppsalabor ska ha förutsättningar att leva ett gott och utvecklande liv oavsett bakgrund! Du blir en av tre enhetschefer inom staben. Vi arbetar tillsamman... Visa mer
Stab SCF, Stadshuset

Rollen som enhetschef passar dig med genuint intresse och erfarenhet av att leda medarbetare och uppdrag i en komplex kontext. Vi söker dig med god förståelse för den politiska processen och som är nyfiken på bredden av uppdrag i en förvaltning som varje dag arbetar för att alla Uppsalabor ska ha förutsättningar att leva ett gott och utvecklande liv oavsett bakgrund!

Du blir en av tre enhetschefer inom staben. Vi arbetar tillsammans med kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med sitt uppdrag och ökar den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt mot uppsatta mål med värdegrunden som utgångspunkt.

Välkommen till ett intressant och mångfasetterat uppdrag!

Tjänsten har sin hemvist i vårt fina Stadshus med utmärkt pendlingsläge intill resecentrum. Läs om stadshuset här. (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats/)

Ditt uppdrag
Som ledare för strategiska enheten möter du en grupp specialister som arbetar med stort eget ansvar. Du leder och coachar självständiga medarbetare mot uppsatta mål och ansvarar för att verksamheten har ändamålsenliga processer.

Enheten ansvarar för en bredd av intressanta och mer eller mindre komplexa uppdrag. Det innefattar strategiskt stöd till socialnämnden, förvaltningsdirektör och avdelningschefer i förvaltningen inom samtliga av nämndens sakpolitiska ansvarsområden. Enheten ansvarar bland annat för att:

• bereda beslutsunderlag till nämnden och förvaltningens ledningsgrupp
• genomföra upphandlingar
• skriva fram avtalsförslag, avtalsuppföljningar och utvärderingar
• leda ett digitaliseringsteam
• utveckla förvaltningens arbete med innovation
• kompetensutveckling för förvaltningen

Du förväntas vara ett gott stöd för medarbetare i de fall resonemangen blir komplexa eller svåra avvägningar måste göras och ha överblicken som möjliggör samarbeten och kunskapsutbyten i ett större perspektiv.

Som enhetschef har du ledningsansvar för enhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du rapporterar till stabschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi förväntar oss att du delar vår värdegrund; välkomna nyskapande, arbeta tillsammans och göra skillnad för alla som vi är till för.

Läs mer och se en film om Uppsala kommuns gemensamma värdegrund här (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/det-har-ar-uppsala-kommun/#var-vardegrund).
Läs mer här om socialförvaltningens viktiga uppdrag här (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/socialforvaltningen/?selectedyear=).

Din bakgrund
Vi söker dig med god ledarskapsförmåga och intresse att coacha andra. Du är en person som med tillit, engagemang och glädje leder enhetens arbete framåt för att nå gemensamma mål. Vi tror också att du:

• tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut
• trivs med samverkan i olika sammanhang
• har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera

Vi söker dig med erfarenhet som chef i kombination med samhällsvetenskaplig högskoleutbildning alternativt annan relevant högskoleutbildning. Du har tidigare erfarenhet av att ha en ledande roll i utvecklingsfrågor. Att förstå den politiska processen och den kommunala styrningen är avgörande och därför efterfrågar vi erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

För att vara framgångsrik i denna roll måste du inte vara kunnig inom socialförvaltningens område, här finns många kunniga och erfarna kollegor, utan vi förväntar oss att verksamhetsområdet intresserar dig och väcker nyfikenhet. Har du tidigare erfarenhet av socialtjänstens område är det dock mycket meriterande. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med verksamhetsplaner, ekonomi- och verksamhetsbokslut och upphandlingar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ola Jeremiasen, stabschef, [email protected] eller Kajsa Angerdal, HR-specialist, sms 072-593 28 06

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges psykologförbund Marie-Louise Airikka Pilichi, 018–727 86 11
Vision Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef Anläggning, Telekominfrastruktur

Vill du vara den som driver utvecklingen framåt som vår nya enhetschef för Telekominfrastruktur inom Anläggning? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Var med på en spännande resa och forma framtiden tillsammans med oss! Enhetschef Anläggning, Telekominfrastruktur Arbetsuppgifter Som enhetschef inom telekomavdelningen får du en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till ut... Visa mer
Vill du vara den som driver utvecklingen framåt som vår nya enhetschef för Telekominfrastruktur inom Anläggning? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Var med på en spännande resa och forma framtiden tillsammans med oss!


Enhetschef Anläggning, Telekominfrastruktur

Arbetsuppgifter

Som enhetschef inom telekomavdelningen får du en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till utveckling av både enhetens och avdelningens leveranser och får möjlighet att leda och motivera så väl chefer som medarbetare. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och är en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp. Att delta i styrgrupp eller som sponsor i projekt ingår också i rollen.
Du leder verksamheten Anläggning som består av ca 60 anställda, fyra sektionschefer och ett flertal konsulter, fördelade på fyra sektioner. Enhetens ansvar omfattar bland annat kortsiktig planering och genomförande av åtgärder för Trafikverkets kabelanläggningar, teknikhus, datahallar, master och torn, inklusive underhållsåtgärder. Vi driver vårt arbete huvudsakligen genom att avropa upphandlade entreprenadkontrakt och samarbetar aktivt med andra teknikområden gällande förvaltning, kravhantering och reinvesteringsplanering. Enheten är också avdelningens representanter i Trafikverkets anläggningsprojekt för att säkerställa rätt stöd till projekten och skapa förutsättningar att leverera kommunikationstjänster i ny eller förändrad anläggning.
För dig som chef i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du har bland annat tillgång till forum för erfarenhetsutbyten, nätverk och utbildningar och har även tillgång till flera stödfunktioner som stöttar dig i din chefsroll.
"Jag som kommer bli din chef heter Patric Hellström och ser fram emot att vi tillsammans med vår ledningsgrupp kommer fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens möjligheter och krav. Jag värderar ett gott ledarskap som för mig innebär att engagera och motivera andra så att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet."

Övrig information

Möjliga placeringsorter är: Borlänge, Gävle, Stockholm eller Eskilstuna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.
Förstaintervjuer är planerade att genomföras 15-19/12. Två korta webbaserade tester kommer dessförinnan vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har några års aktuell erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och vana vid ledningsgruppsarbete
har erfarenhet av leda förändringsarbete, såsom arbetssätt, organisation, och/eller kultur
har erfarenhet inom entreprenadjuridik i rollen som utförare eller beställare
har universitets- eller högskoleutbildning om 180 hp/120 p med teknisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som vi för tjänsten bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att leda genom andra chefer
har erfarenhet av att agera sponsor eller styrgruppsmedlem i projekt
har erfarenhet av att arbeta med underhållsverksamhet inom samhällsviktiga leveranser såsom telekominfrastrukturverksamhet eller liknande
har erfarenhet att medverka vid upphandling av underhållsentreprenader enligt LOU/LUF


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Enhetschef Anläggning, Telekominfrastruktur

Vill du vara den som driva utvecklingen framåt som vår nya enhetschef för Telekominfrastruktur inom Anläggning? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Var med på en spännande resa och forma framtiden tillsammans med oss! Enhetschef Anläggning, Telekominfrastruktur Arbetsuppgifter Som enhetschef inom telekomavdelningen får du en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till ut... Visa mer
Vill du vara den som driva utvecklingen framåt som vår nya enhetschef för Telekominfrastruktur inom Anläggning? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Var med på en spännande resa och forma framtiden tillsammans med oss!


Enhetschef Anläggning, Telekominfrastruktur

Arbetsuppgifter

Som enhetschef inom telekomavdelningen får du en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till utveckling av både enhetens och avdelningens leveranser och får möjlighet att leda och motivera så väl chefer som medarbetare. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och är en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp. Att delta i styrgrupp eller som sponsor i projekt ingår också i rollen.
Du leder verksamheten Anläggning som består av ca 60 anställda, fyra sektionschefer och ett flertal konsulter, fördelade på fyra sektioner. Enhetens ansvar omfattar bland annat kortsiktig planering och genomförande av åtgärder för Trafikverkets kabelanläggningar, teknikhus, datahallar, master och torn, inklusive underhållsåtgärder. Vi driver vårt arbete huvudsakligen genom att avropa upphandlade entreprenadkontrakt och samarbetar aktivt med andra teknikområden gällande förvaltning, kravhantering och reinvesteringsplanering. Enheten är också avdelningens representanter i Trafikverkets anläggningsprojekt för att säkerställa rätt stöd till projekten och skapa förutsättningar att leverera kommunikationstjänster i ny eller förändrad anläggning.
För dig som chef i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du har bland annat tillgång till forum för erfarenhetsutbyten, nätverk och utbildningar och har även tillgång till flera stödfunktioner som stöttar dig i din chefsroll.
"Jag som kommer bli din chef heter Patric Hellström och ser fram emot att vi tillsammans med vår ledningsgrupp kommer fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens möjligheter och krav. Jag värderar ett gott ledarskap som för mig innebär att engagera och motivera andra så att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet."

Övrig information

Möjliga placeringsorter är: Borlänge, Gävle, Stockholm eller Eskilstuna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.
Förstaintervjuer är planerade till vecka 51. Två korta webbaserade tester kommer dessförinnan vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du ser till helheten och har god förmåga att prioritera, delegera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov. Vidare har du god förmåga att samarbeta på alla nivåer, både internt och externt. 
Vi söker dig som
har några års aktuell erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och vana vid ledningsgruppsarbete
har erfarenhet av leda förändringsarbete, såsom arbetssätt, organisation, och/eller kultur
har erfarenhet inom entreprenadjuridik i roll som utförare eller beställare
har universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 med teknisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
erfarenhet av att leda genom andra chefer
har erfarenhet av att agera sponsor eller styrgruppsmedlem i projekt
erfarenhet av att arbeta med underhållsverksamhet inom samhällsviktiga leveranser såsom telekominfrastrukturverksamhet eller liknande
erfarenhet att medverka vid upphandling av underhållsentreprenader enligt LOU/LUF


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Enhetschef

Vill du vara den som driva utvecklingen framåt som vår nya enhetschef för Telekominfrastruktur inom Anläggning? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Var med på en spännande resa och forma framtiden tillsammans med oss! Enhetschef Arbetsuppgifter Som enhetschef inom telekomavdelningen får du en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till utveckling av både enhetens och avd... Visa mer
Vill du vara den som driva utvecklingen framåt som vår nya enhetschef för Telekominfrastruktur inom Anläggning? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Var med på en spännande resa och forma framtiden tillsammans med oss!


Enhetschef

Arbetsuppgifter

Som enhetschef inom telekomavdelningen får du en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till utveckling av både enhetens och avdelningens leveranser och får möjlighet att leda och motivera så väl chefer som medarbetare. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och är en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp. Att delta i styrgrupp eller som sponsor i projekt ingår också i rollen.
Du leder verksamheten Anläggning som består av ca 60 anställda, fyra sektionschefer och ett flertal konsulter, fördelade på fyra sektioner. Enhetens ansvar omfattar bland annat kortsiktig planering och genomförande av åtgärder för Trafikverkets kabelanläggningar, teknikhus, datahallar, master och torn, inklusive underhållsåtgärder. Vi driver vårt arbete huvudsakligen genom att avropa upphandlade entreprenadkontrakt och samarbetar aktivt med andra teknikområden gällande förvaltning, kravhantering och reinvesteringsplanering. Enheten är också avdelningens representanter i Trafikverkets anläggningsprojekt för att säkerställa rätt stöd till projekten och skapa förutsättningar att leverera kommunikationstjänster i ny eller förändrad anläggning.
För dig som chef i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du har bland annat tillgång till forum för erfarenhetsutbyten, nätverk och utbildningar och har även tillgång till flera stödfunktioner som stöttar dig i din chefsroll.
"Jag som kommer bli din chef heter Patric Hellström och ser fram emot att vi tillsammans med vår ledningsgrupp kommer fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens möjligheter och krav. Jag värderar ett gott ledarskap som för mig innebär att engagera och motivera andra så att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet."

Övrig information

Möjliga placeringsorter är: Borlänge, Gävle, Stockholm eller Eskilstuna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.
Förstaintervjuer är planerade till vecka 51. Två korta webbaserade tester kommer dessförinnan vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du ser till helheten och har god förmåga att prioritera, delegera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov. Vidare har du god förmåga att samarbeta på alla nivåer, både internt och externt. 
Vi söker dig som
har några års aktuell erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och vana vid ledningsgruppsarbete
har erfarenhet av leda förändringsarbete, såsom arbetssätt, organisation, och/eller kultur
har erfarenhet inom entreprenadjuridik i roll som utförare eller beställare
har universitets- eller högskoleutbildning om 180/120 med teknisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
erfarenhet av att leda genom andra chefer
har erfarenhet av att agera sponsor eller styrgruppsmedlem i projekt
erfarenhet av att arbeta med underhållsverksamhet inom samhällsviktiga leveranser såsom telekominfrastrukturverksamhet eller liknande
erfarenhet att medverka vid upphandling av underhållsentreprenader enligt LOU/LUF


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Gruppchef Rättsenheten

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet, där du har nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan. Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill l... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet, där du har nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.Vår verksamhet
Rättsenhetens uppdrag är att ge juridiskt stöd inom Läkemedelsverkets verksamhetsområden. Vi arbetar både med nationella och internationella frågor. Viktiga rättsområden är förvaltningsrätt, EU-rätt, läkemedelsrätt, regleringen av medicintekniska produkter, hälso- och sjukvårdsjuridik, offentlighet och sekretess, informationshantering samt avtals- och upphandlingsrätt. 

Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket

Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef på Rättsenheten innebär att tillsammans med övriga chefer leda och utveckla verksamheten. Som gruppchef har du personalansvar för din grupp, vilket bland annat innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp medarbetarnas arbetsmiljö, utveckling och mål. Som gruppchef arbetar du alltid nära medarbetare och därför är det viktigt att kunna leda, engagera och stödja medarbetarna. I arbetet ingår också verksamhetsplanering, styrning, uppföljning och koordinering samt fördelning av ärenden som kommer in till enheten. Visst operativt arbete som verksjurist ingår i tjänsten. Som gruppchef rapporterar du till Rättsenhetschefen. Du ingår även, tillsammans med övriga chefer, i Rättsfunktionens nyinrättade ledningsgrupp. I detta sammanhang arbetar du med ett helhetsperspektiv, bidrar till samverkan och den gemensamma utvecklingen av funktionen. Vi söker dig som vill utvecklas vidare som ledare och samtidigt vara förankrad i verksamheten samt vill arbeta nära och leda utvecklingen av verksamhet och medarbetare.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap med förmåga att inspirera och entusiasmera andra. Du är en erfaren jurist med fullgjord notariemeritering, eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig, och har flerårig erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete. I nära samverkan med medarbetarna leder du mot en klar målbild, där kompetens tillvaratas på bästa sätt. Du har förmåga att se till helheten och tänka strategiskt, har stort intresse för din omvärld och förstår vikten av fortlöpande utvecklingsarbete. Ditt arbetssätt är prestigelöst, ödmjukt och lyhört, men du kan också vara tydlig och fatta nödvändiga beslut. Du visar tillit till dina medarbetare och har god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer. Erfarenhet av arbete inom myndighetens ansvarsområden, rättsområden samt beslutsprocesser är meriterande. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig väl, på såväl svenska som engelska. 

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en drivande roll och har förmågan att leda och stödja kompetenta medarbetare. Du har goda ledaregenskaper, såsom förmågan att kombinera mod och tydlighet med ödmjukhet och lyhördhet. Du prioriterar, delegerar och följer upp med tillit. Du har också förmåga att se helhetsperspektivet och säkerställa att din grupp och medarbetare når uppsatta mål. Att du har ett genuint intresse och engagemang för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö ser vi som en självklarhet. Du har vidare förmåga att skapa dialog, bygga laganda samt åstadkomma delaktighet inom gruppen. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
Sista ansökningsdag: 2023-11-28
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Rättsenheten
Diarienummer: 2.4.1-2023-098291

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss 

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschefen och biträdande chefsjuristen Jennie Agardh. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef för Uppsala kommuns nämndsekretariat

Nämndsekretariat Intresserad av den politiska dagordningen? - även ur ett processperspektiv? Vill du leda kommunens samlade nämndadministration inom Uppsala kommun? Är du dessutom en skicklig ledare med hög integritet och fingertoppskänsla? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker dig som har ett starkt intresse för processer i allmänhet och för en förvaltningsgemensam kommunal ärendeprocess i synnerhet. Du är dessutom genuint intresserad av demokra... Visa mer
Nämndsekretariat

Intresserad av den politiska dagordningen?
- även ur ett processperspektiv?
Vill du leda kommunens samlade nämndadministration inom Uppsala kommun? Är du dessutom en skicklig ledare med hög integritet och fingertoppskänsla? Då kan detta vara jobbet för dig!

Vi söker dig som har ett starkt intresse för processer i allmänhet och för en förvaltningsgemensam kommunal ärendeprocess i synnerhet. Du är dessutom genuint intresserad av demokrati- och samhällsfrågor och har goda kunskaper inom den lagstiftning som styr den kommunala verksamheten.

Enheten för nämndsekretariatet ingår i avdelningen för kansli. Avdelningen för kansli har till uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens helhetsperspektiv stödja nämnder, förvaltningar och de kommunala bolagen. Inom avdelningen finns kommunens samlade resurser för nämndadministration, registratur, stadsarkiv och juridik. Avdelningen ansvarar även för stöd till kommunalråd och kommunledningen. Avdelningen stödjer dessutom de kommunala bolagen inom vissa av avdelningens verksamhetsområden samt utgör grunden för valnämndens kansli. Vi är drygt 80 medarbetare och vi arbetar i moderna lokaler i Uppsala kommuns stadshus precis intill centralstationen i Uppsala centrum.

Ditt uppdrag
Som enhetschef för nämndsekretariatet ska du leda den fortsatta utvecklingen av enheten till en digital, effektiv och serviceinriktad verksamhet som aktivt bidrar till att våra förtroendevalda, förvaltningar samt medborgare får bästa möjliga service. Rollen innebär verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar samt budget- och uppföljningsansvar. Du kommer att ingå i kansliavdelningens ledningsgrupp.

I ditt uppdrag ingår att

• arbeta strategiskt med ett processinriktat kvalitets- och utvecklingsarbete. Stort fokus kommer att ligga på att tillsammans med dina medarbetare fortsätta utveckla och kvalitetssäkra den digitala ärende- och arvodesprocessen i Uppsala kommun
• ansvara för att samordna ett nätverk för de kommunala bolagens styrelsesekreterare och bidra till en positiv och digital utveckling för de kommunala bolagen
• vara tjänstemannastöd till kommunstyrelsens arvodesberedning
• ansvara för kommunens borgerliga vigslar och begravningar

Vidare arbetar enheten med att utbilda och stötta kommunens handläggare och chefer i ärendeberedning samt utvecklar utbildningar för de förtroendevalda. Rollen kräver en god helhetssyn och omvärldsorientering där uppdragen ses i ett större sammanhang.

I arbetet ingår också att dimensionera enheten utifrån kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges, kommunrevisionens, nämndernas och förvaltningarnas behov och prioriteringar. Detta innebär att ha en god och lyhörd dialog med förtroendevalda, förvaltningar och dina medarbetare. Du har många kontaktytor inom organisationen och arbetar aktivt för att upprätthålla förtroendefulla och konstruktiva relationer med förvaltningar och förtroendevalda.

Inom enheten finns idag 12 kvalificerade och engagerade medarbetare som under din ledning ska säkerställa en kvalitetssäkrad, välfungerande, samordnad och rättssäker ärendeprocess till Uppsala kommuns samtliga nämnder samt till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Din bakgrund
Du har examen inom juridik eller statsvetenskap, alternativt annan relevant utbildning i kombination med lång erfarenhet av liknande arbete inom en politiskt styrd organisation. Du är en rutinerad chef/ledare med mycket goda kunskaper om arbete i offentlig förvaltning och de lagar som styr den kommunala verksamheten. Du har god kännedom om moderna dokument- och ärendehanteringssystem. Om du har arbetat med ärendehantering och beredningsprocesser i en politiskt styrd verksamhet är detta en fördel.

Övriga meriter för tjänsten är erfarenhet av att driva relevanta utvecklings- och verksamhetsfrågor, samt god förmåga att verka i en rådgivande och coachande roll. Du behärskar svenska i tal och skrift och om du dessutom är en skicklig skribent är det meriterande.

Som ledare är du strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du har en utpräglad förmåga att se helheter och förstå frågeställningar utifrån olika perspektiv. Som person är du lugn och kommunikativ och din omgivning uppfattar dig som behaglig och smidig att samarbeta med. I kombination med god ledarskapsförmåga innebär det i förhållande till dina medarbetare att du upplevs som en trygg, lyhörd och tydlig ledare. Du ser ett strukturerat arbetssätt som en väg till effektivitet och är bra på att prioritera ditt arbete och fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta kanslichef Åsa Nilsson Bjervner, 018-7271326. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Britt Pedersen, 018-7276712.

Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR; Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34, Akavia och Sacorådet; Jonny Eliasson, 018-727 22 12, Vision; Liselotte Ehn, 018-727 49 49.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef MedfarmDoIT

Områdeskansliet för medicin och farmaci med cirka 70 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till ledning, institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Områdeskansliet är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden för medicin och farmaci och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsstöd, ekonomisk planering, rekrytering av lärar... Visa mer
Områdeskansliet för medicin och farmaci med cirka 70 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till ledning, institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Områdeskansliet är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden för medicin och farmaci och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsstöd, ekonomisk planering, rekrytering av lärare, uppföljning av verksamheten, stöd till studenter samt stöd till lärare som vill utveckla sin undervisning. Områdeskansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar i utredningar och remisser på uppdrag av universitetets ledning.

Läs mer om områdeskansliet för medicin och farmaci https://www.medfarm.uu.se/omradeskansliet/ och läs mer om vetenskapsområdet för medicin och farmaci https://www.medfarm.uu.se/.

Områdeskansliet består av fem enheter. Vi söker nu en enhetschef som kan leda enheten MedfarmDoIT. MedfarmDoIT består av nio personer som ger stöd inom mediaproduktion, systemutveckling samt högskole- och medicinsk pedagogik. Enheten är en resurs för undervisande personal, uppdragsgivande nämnder och kommittéer samt för utbildningsadministratörer inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Enheten är placerad på Biomedicinskt centrum (BMC).

Läs mer om MedfarmDoIT https://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/doit/.

Arbetsuppgifter 
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att planera, styra, följa upp och utveckla enhetens verksamhet. Du har ledningsansvar för enhetens verksamhet och ansvarar för att fatta beslut i enlighet med gällande delegationer. Du har personalansvar och ansvarar för arbetsmiljön på enheten, samt genomför utvecklings- och lönesamtal med medarbetarna. Du har ett nära samarbete med lärare, uppdragsgivande nämnder och kommittéer samt med prodekanerna för utbildning vid vetenskapsområdet.

Vetenskapsområdets utbildningar befinner sig i en stark tillväxt- och utvecklingsfas, och en central del av arbetet är att tillsammans med enhetens medarbetare och områdeskansliets ledning utveckla enhetens stöd till vetenskapsområdet. För att ytterligare möta vetenskapsområdets behov, arbetar enheten för att erbjuda ett mer integrerat och samlat stöd utifrån enhetens kompetensområden. Du arbetar aktivt med att verka för att enhetens kompetenser nyttjas av undervisande personal på vetenskapsområdet. Du förväntas skapa förutsättningar för att enhetens medarbetare ska ge stöd och service med rätt innehåll och kvalitet. Du fungerar även som en nätverksbyggare mellan vetenskapsområdet och universitetsförvaltningen.

Utöver detta tillkommer arbete med utredningar, ledningsuppdrag eller kansligemensamma uppdrag, som exempelvis att vidareutveckla hur enhetens kompetenser kan samordnas med områdeskansliets kommunikatörer för att stödja vetenskapsområdets kommunikationsbehov. Du arbetar nära dina kollegor i områdeskansliets ledningsgrupp och bidrar därigenom till områdeskansliets och ledningsgruppens utveckling. Du rapporterar direkt till kanslichefen.

Kvalifikationskrav
Examen från högskoleutbildning. Du har aktuell arbetslivserfarenhet av att leda personal inom mediaproduktion, systemutveckling, pedagogisk utveckling eller annan liknande verksamhet. Du har haft chefs- och personalansvar under minst tre år, gärna i en större komplex organisation. Du har utbildning i chefs- och ledarskap eller motsvarande erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har ett genuint intresse av att stödja universitetets verksamheter och är väl förtrogen med förutsättningarna för den högre utbildningen.

Du är en skicklig ledare och har goda vitsord och aktuella referenser vad gäller ditt ledarskap. Du har förmåga att arbeta innovativt, uthålligt, förbli motiverad och arbeta effektivt även i komplexa frågor, och har uppnått resultat genom att driva utvecklingsprojekt. Som ledare är du kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du tillämpar förtroendebaserat ledarskap och låter dina medarbetare äga sina sakområden och därmed utvecklas i sin yrkesroll. Du har förmåga att sätta upp realistiska mål och att arbeta strategiskt mot dessa.

Du har förmåga att samarbeta och har erfarenhet av att skapa framgångsrika nätverk med människor på olika positioner. Du har en mycket god förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Du är självgående och strukturerad vilket resulterar i god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du hanterar med lätthet olika digitala verktyg som är relevanta för ditt arbete.

Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet. Det är viktigt att du har förmåga att leda och motivera självständiga och kompetenta medarbetare att nå gemensamma mål genom att skapa engagemang och delaktighet. Som chef och ledare är det centralt att du har god självkännedom, vet om dina styrkor och svagheter och är trygg i ditt ledarskap.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig verksamhet, i synnerhet vid universitet, högskola eller andra statliga myndigheter.

Det är även meriterande att ha kännedom om universitetslärares förutsättningar gärna inom medicin, farmaci eller angränsande områden. Det är meriterande att vara disputerad.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde 2024-01-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: kanslichef Tony Hansson, ([email protected]) samt enhetschef Anna-Carin Lundqvist ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2023, UFV-PA 2023/4256.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef för strategiskt stöd inom Uppsala kommun

Stab socialförvaltningen (SCF) Som enhetschef för strategiskt stöd får du ett intressant och mångfasetterat uppdrag! Här ges du möjligheten att - tillsammans med enhetens medarbetare - bidra i utvecklingen inom skilda områden hos socialförvaltningen. Rollen passar dig som är genuint intresserad av att leda andra, har förståelse för den politiska processen och är nyfiken på bredden av uppdrag inom socialförvaltningen. Är det du? Välkommen att visa intre... Visa mer
Stab socialförvaltningen (SCF)

Som enhetschef för strategiskt stöd får du ett intressant och mångfasetterat uppdrag! Här ges du möjligheten att - tillsammans med enhetens medarbetare - bidra i utvecklingen inom skilda områden hos socialförvaltningen. Rollen passar dig som är genuint intresserad av att leda andra, har förståelse för den politiska processen och är nyfiken på bredden av uppdrag inom socialförvaltningen. Är det du?

Välkommen att visa intresse för tjänsten som en av tre enhetschefer inom Stab SCF. Vårt uppdrag är att arbeta tillsammans med kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med sitt uppdrag och öka den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt mot uppsatta mål med värdegrunden som utgångspunkt.
Läs mer här om socialförvaltningens viktiga uppdrag (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/socialforvaltningen/?selectedyear=)

Tjänsten har sin hemvist i vårt fina Stadshus (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats/) med utmärkt pendlingsläge intill resecentrum.

Ditt uppdrag
Som ledare för strategiska enheten möter du en grupp specialister som arbetar med stort eget ansvar. Du leder och coachar självständiga medarbetare mot uppsatta mål och ansvarar för att verksamheten har ändamålsenliga processer.

Enheten ansvarar för en bredd av intressanta och mer eller mindre komplexa uppdrag. Det innefattar strategiskt stöd till socialnämnden, förvaltningsdirektör och avdelningschefer i förvaltningen inom samtliga av nämndens sakpolitiska ansvarsområden. Enheten ansvarar bland annat för att:

• bereda beslutsunderlag till nämnden och förvaltningens ledningsgrupp
• genomföra upphandlingar
• skriva fram avtalsförslag, avtalsuppföljningar och utvärderingar
• leda ett digitaliseringsteam
• utveckla förvaltningens arbete med innovation
• kompetensutveckling för förvaltningen

Du förväntas vara ett gott stöd för medarbetare i de fall resonemangen blir komplexa eller svåra avvägningar måste göras och ha överblicken som möjliggör samarbeten och kunskapsutbyten i ett större perspektiv.

Som enhetschef har du ledningsansvar för enhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du rapporterar till stabschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi förväntar oss att du delar vår värdegrund; välkomna nyskapande, arbeta tillsammans och göra skillnad för alla som vi är till för. Läs gärna mer här (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/det-har-ar-uppsala-kommun/#var-vardegrund).

Din bakgrund
Vi söker dig med god ledarskapsförmåga och intresse att coacha andra. Du är en person som med tillit, engagemang och glädje leder enhetens arbete framåt för att nå gemensamma mål. Vi tror också att du:

• tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut
• trivs med samverkan i olika sammanhang
• har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera

Vi söker dig med erfarenhet som ledare i kombination med samhällsvetenskaplig högskoleutbildning alternativt annan relevant högskoleutbildning. Du har tidigare erfarenhet av att ha en ledande roll i utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att du varit chef med ansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Att förstå den politiska processen och den kommunala styrningen är avgörande och därför efterfrågar vi erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

För att vara framgångsrik i denna roll måste du inte vara kunnig inom socialförvaltningens område, här finns många kunniga och erfarna kollegor, utan vi förväntar oss att verksamhetsområdet intresserar dig och väcker nyfikenhet. Har du tidigare erfarenhet av socialtjänstens område är det dock mycket meriterande. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med verksamhetsplaner, ekonomi- och verksamhetsbokslut och upphandlingar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ola Jeremiasen, stabschef, 018-727 86 15 eller Kajsa Angerdal, HR-specialist, 072-593 28 06

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges psykologförbund Marie-Louise Airikka Pilichi, 018–727 86 11
Vision Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

IT-utvecklingschef/Enhetschef till Sveriges geologiska undersökning

SGU är en myndighet som funnits sedan 1858. Trots dess ansenliga ålder är det en myndighet som använder avancerad teknik för att kartlägga våra geologiska resurser. För att tillgängliggöra vår kunskap och information för ökad samhällsnytta krävs IT-lösningar inom ett brett och spännande teknikområde. Allt för att presentera kvalitativa resultat till stöd för samhället, industrin och miljön. Avdelningen IT och digitalisering består av ett 40-tal personer, e... Visa mer
SGU är en myndighet som funnits sedan 1858. Trots dess ansenliga ålder är det en myndighet som använder avancerad teknik för att kartlägga våra geologiska resurser. För att tillgängliggöra vår kunskap och information för ökad samhällsnytta krävs IT-lösningar inom ett brett och spännande teknikområde. Allt för att presentera kvalitativa resultat till stöd för samhället, industrin och miljön.
Avdelningen IT och digitalisering består av ett 40-tal personer, experter inom allt från systemutveckling, IT-arkitektur, IT-säkerhet till drift och support. Vi har en central roll på SGU för att skapa förutsättningar till en mer digitaliserad och effektiv verksamhet för att kunna tillgängliggöra den geologiska expertkunskap och data som krävs för samhället.
Arbetsuppgifter
Vi söker en IT-utvecklingschef som genom nyttjande av digitaliseringens möjligheter kan bidra till att förflytta SGU framåt inom samtliga verksamhetsområden. Din huvudsakliga uppgift är att i god dialog fånga upp verksamhetsbehov och skapa synergier mellan olika verksamhetsområden, för att därefter genomdriva den gemensam inriktningen för SGU:s digitaliseringsresa.
Du kommer ha en central roll både internt inom och externt för myndigheten. Som IT-utvecklingschef leder du med hjälp av vedertagna metoder och verktyg de förflyttningar som SGU ska genomföra både på kort och lång sikt. Du kommer bidra till helheten men kan på ett förtroendeingivande sätt säkerställa att även det operativa arbetet drivs framåt. Du ingår i avdelning IT och digitaliserings ledningsgrupp och rapporterar direkt till avdelningschefen.
Utöver din roll som IT-utvecklingschef så kommer du även vara chef över en enhet på avdelningen IT och digitaliseringen. Där ingår att vara personalansvarig chef och därmed att leva upp till de krav som SGU som statlig arbetsgivare ställer på chefer.
Då avdelningen IT och digitalisering befinner sig i kraftig tillväxt så är den exakta organisationen inte utformad ännu. Det innebär att du tillsammans med avdelningens ledningsgrupp får vara med och skapa organisationen, samt arbeta med att kompetensförsörja den. Rekrytering kommer därmed vara en naturlig och viktig del av din vardag vilket också skapar möjligheten till att vara med och forma olika team på avdelningen.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en, för tjänsten, relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
minst fem års erfarenhet av att leda och genomföra IT-utveckling i en större organisation
minst två års erfarenhet av förändringsledning
minst två års erfarenhet av personalansvar
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska, i både tal och skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av att arbeta inom den statliga sektorn
erfarenhet av att arbeta över organisationsgränser både vertikalt och horisontellt
erfarenhet av arbete i en ledningsgrupp
erfarenhet av att kommunicera visioner, mål och planer på olika nivåer i verksamheten
erfarenhet av att arbeta i en säkerhetskänslig verksamhet

Personliga kvalifikationer
Som person har du ett högt säkerhetsmedvetande och en god förmåga att se möjligheter i komplexa organisationer. Du har en förmåga att entusiasmera kollegor runtomkring dig, oavsett nivå i organisationen. Kommunikation faller sig därmed naturligt för dig och vi ser att du är en prestigelös, driven, självgående och pedagogisk person. Du trivs bra med att leda och har lätt för att situationsanpassa ditt ledarskap för att få dina medarbetare att utvecklas och prestera på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer.
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat upp till fyra år, med möjlighet till förlängning. Provanställning på sex månader tillämpas.
Anställningsort: Uppsala, Göteborg, Lund, Luleå eller Malå. Ange i ansökan vilken ort du avser att arbeta på.
Övrig information: Tjänsten kommer att kräva regelbundna resor till Uppsala. Möjlighet till distansarbete finns. I din roll som enhetschef tillämpas förtroendearbetstid.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till avdelningschef Björn Karlsson, telefon 018-17 90 00 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Visa mindre

Enhetschef tillika verksamhetsutvecklare

Uppsala arenor och fastigheter AB, administration & affärsstöd Vi är ett ungt dynamiskt bolag som är i en spännande fas! Om du går i gång på tillitsbaserad styrning och ledning och att driva utveckling tillsammans med dina medarbetare, då har du kommit rätt! Nuvarande chef för administration och affärsstöd fortsätter sin karriär inom bolaget och blir avdelningschef. Vill du ta över stafettpinnen? Vi söker dig som tillsammans med oss vill driva utveckl... Visa mer
Uppsala arenor och fastigheter AB, administration & affärsstöd

Vi är ett ungt dynamiskt bolag som är i en spännande fas! Om du går i gång på tillitsbaserad styrning och ledning och att driva utveckling tillsammans med dina medarbetare, då har du kommit rätt!

Nuvarande chef för administration och affärsstöd fortsätter sin karriär inom bolaget och blir avdelningschef. Vill du ta över stafettpinnen?

Vi söker dig som tillsammans med oss vill driva utvecklingsarbetet framåt i bolaget och bygga upp en tillitsbaserad styrning och ledning så vi tillvaratar våra medarbetares kompetens och säkerställer att var och en bidrar till utveckling på bred front!

Här kan du läsa mer om Uppsala arenor och fastigheter (https://arenorochfastigheter.uppsala.se/)

Ditt uppdrag (https://arenorochfastigheter.uppsala.se/)
Som enhetschef för administration och affärsstöd har du personalansvar för cirka 10 medarbetare som stöttar bolagets olika affärsområden inom bland annat informationshantering, administrativa processer, systemförvaltning och koordinering av HR-, hållbarhets- och kvalitetsadministration. I teamet ingår även två kommunanställda medarbetare som ansvarar för registratur och arkiv.

Enheten är en del av den bolagsövergripande avdelningen Kvalitet & styrning. Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi tillsammans arbetar fram bolagsövergripande administrativa processer och nya arbetssätt för att utveckla och stödja våra affärsområden på bästa sätt. I rollen kommer du således att samverka brett för att gynna det bolagsövergripande samarbetet.

Din bakgrund
Som chef har du ett helhetstänk samtidigt som du är skicklig på att motivera, skapa engagemang och delaktighet hos den enskilda medarbetaren. Du är en socialt begåvad ledare som når resultat genom att vara brobyggare på såväl bolags- som individnivå. Som person är du lugn med förmåga att fokusera på rätt saker och din omgivning upplever dig som stabil, smidig att samarbeta med och lätt att förstå.

Vi söker dig som har 3 års högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig relevant. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom projektledning, ledarskap samt utbildning eller kunskap inom informationshantering, GDPR eller juridisk kompetens.

För att lyckas i rollen måste du ha erfarenhet av arbetsledning. Det är givetvis en fördel om du har arbetat som chef med personalansvar men inget krav. Även erfarenhet från fastighets- eller tillgångsförvaltning, besöksnäring och arena management ser vi som fördelar. Däremot ställer vi som krav att du behärskar det svenska språket mycket väl både muntligt och skriftligt då kommunikation och dokumentation är en stor del av dina arbetsuppgifter. Du behöver även ha goda kunskaper i Office-paketet.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fanny Rosling, avdelningschef kvalitet & styrning, 073-598 53 98. Har du frågor ang. rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Britt Pedersen, 018-727 6712.

Facklig företrädare: Vision, Helena Nordling, 018-727 02 76.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Vi är ett kommunägt bolag som bildades 1 september 2021 genom sammanslagning av flera bolag och förvaltningsenheter, och vi är verksamma inom fastighetsbranschen och besöksnäringen i Uppsala. Bolaget äger, förvaltar, bygger och utvecklar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välkända och välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält samt Uppsala konsert och kongress och Stadshuset.

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, våra idrottsföreningar och deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Mer information om vårt bolag hittar du på Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/bolag/uppsala-kommun-arenor-och-fastigheter-ab/?selectedyear=2023)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Chef vid Enheten för dricksvattenberedskap

Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten – även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll i byggandet av en ny livsmedelsberedskap. Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring våra gemensamma mål? Då kan tjänsten som enhetschef hos oss vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få mat och dricksv... Visa mer
Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten – även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll i byggandet av en ny livsmedelsberedskap. Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring våra gemensamma mål? Då kan tjänsten som enhetschef hos oss vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket
Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få mat och dricksvatten. Kedjan måste också fungera vid kris, eller värsta fall krig, och under en längre tid. Livsmedelsverket samordnar och driver tillsammans med andra myndigheter kris- och beredskapsplaneringen inom livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvatten. Vi arbetar även nära tillsammans med de andra sektorsmyndigheterna för att stärka beredskapen inom civilt försvar. Samverkan med näringslivet är centralt och kommer få en avgörande betydelse för att kunna hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. För att lyckas med vårt uppdrag och möta snabbrörliga förändringar är omvärldsbevakning och vårt medarbetarskap och ledarskap centralt för oss. 

Din roll 
I din roll hos oss leder du den fortsatta uppbyggnaden av Sveriges dricksvattenberedskap genom att omhänderta fattade och kommande politiska beslut och inriktningar vid en av våra tre enheter på avdelningen. Du ansvarar för utveckling av enhetens ansvarsområden, sätter upp mål och skapar struktur för enhetens verksamhet. Arbetet innebär att du har regelbunden kontakt med företrädare för dricksvattensektorn, och andra myndigheter. För oss är omvärldsbevakning en del av att bli framgångsrika med att nå ut med vår kompetens samt att utvecklas i våra roller. 

Enheten för dricksvattenberedskap ingår i avdelningen Livsmedels- och dricksvattenförsörjning och som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och de andra enhetscheferna bidrar du till utveckling av avdelningen och hela Livsmedelsverket.

I ditt chefskap ansvarar du för verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Som chef skapar du förutsättningar för utveckling och lärande för cirka 5 medarbetare som alla tar stort ansvar i arbetet. En framgångsfaktor i ditt ledarskap är lyhördhet och dialog. Du coachar och stödjer dina medarbetare i prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot goda resultat. 

Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning
Avdelningen livsmedels- och dricksvattenförsörjning ansvarar för att myndigheten utför de uppgifter som följer av att Livsmedelsverket är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Som medarbetare är vi ett internt och externt expertstöd för krisberedskap och civilt försvar. Avdelningen ansvarar för Livsmedelsverkets uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering avseende livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Vid avdelningen ansvarar vi även för tillsyn avseende informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom sektorns leverans och distribution av dricksvatten. Totalförsvarsplanering och förmågeutveckling är några viktiga uppgifter i vårt uppdrag. Avdelningen växer och ändrar organisering vid årsskiftet.

Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen och aktuell chefs- eller ledarerfarenhet av att leda experter. Det krävs att du har erfarenhet av samarbete på strategisk nivå med Regeringskansliet eller myndighetsledning. Du har mycket god kunskap om Sveriges försörjnings- och dricksvattenberedskap samt aktuell kunskap om det svenska beredskapssystemet.

Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. 

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar. Du är inkluderande och utvecklande i ditt ledarskap och stödjer i prioriteringar. Du tar initiativ och driver utveckling, vilket kräver att du är kommunikativ och lyhörd.

Du är bekväm i att agera självständigt och att nyttja dina specialistkunskaper, fatta beslut men också van att delegera. Du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och se helheter är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Karlsson. Representant för Saco-S är Karin Gustavsson och för ST Annie Gozzi. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-11-02. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/03766. Ansökan ska vara skriven på svenska.

 

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning 

Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning/ Enheten för dricksvattenberedskap

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Verksamhetschef till Vatten och Avlopp på TEMAB

Har du erfarenhet inom VA och drivs att att arbeta strategiskt och utvecklande? Då kan detta vara ditt drömjobb. TEMAB söker nu en driven och handlingskraftig Verksamhetschef för Vatten och Avlopp. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Du kommer anställas direkt av Tierps Energi & Miljö AB, men vi på Poolia har fått möjligheten att hjälpa till i denna rekryteringsprocess. Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ... Visa mer
Har du erfarenhet inom VA och drivs att att arbeta strategiskt och utvecklande? Då kan detta vara ditt drömjobb.
TEMAB söker nu en driven och handlingskraftig Verksamhetschef för Vatten och Avlopp. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

Du kommer anställas direkt av Tierps Energi & Miljö AB, men vi på Poolia har fått möjligheten att hjälpa till i denna rekryteringsprocess.

Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.

Om tjänsten
I rollen som Verksamhetschef ansvarar du för 29 medarbetare varav två underställda driftchefer för verksamhetsområdena Ledningsnät samt Vatten- och avloppsverk.

Du arbetar med VA-verksamhetens övergripande drift- och utvecklingsfrågor. Verksamheten är tillståndsprövad och i ansvaret ingår uppföljning och rapportering mot gällande tillstånd. Utvecklingen inom området sker snabbt och du leder och utvecklar verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen och intressenter, utifrån lagstadgade krav och våra kunders förväntningar.

Du kommer att vara ansvarig för VA-verksamhetens strategiska och operativa frågor. Du har budget- och personalansvar för din verksamhet.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga uppgifter är att ansvara för:
• budget och tillståndsfrågor
• upphandlingar, avtalsfrågor och ekonomiska utredningar
• långsiktiga strategiska frågor
• att stödja i framtagande av strategi för underhållsplaner
• VA-planer och taxor
• planering och optimering
• digitalisering av verksamheten

Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen eller motsvarande, gärna med inriktning mot VA, produktionsprocesser eller hållbarhet. Goda ledaregenskaper är viktiga och därför är det meriterande med flera års erfarenhet i ledande befattningar. Erfarenhet från liknande verksamhet är även det meriterande.

Uppdragets karaktär kräver en förmåga att sätta sig in i verksamheten och att driva ett framåtriktat arbete där samarbete, förenkling och effektivitet är ledord. Vi söker dig som vill jobba i en företagskultur präglad av eget ansvar och ständiga förbättringar. Som chef är du är rak och tydlig och är van att jobba utifrån uppsatta mål och nyckeltal. Du är strategisk och styr verksamheten utifrån bolagets gemensamt uppsatta mål och planer.

För att lyckas i rollen bedömer vi att du är en utpräglad samarbetsperson med en god kommunikativ förmåga. Du har en stark analytisk ådra och ett proaktivt arbetssätt där du är genuint intresserad av att förstå och kreativt utveckla den verksamhet du arbetar i. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du lockas av ett brett ansvarsområde, med både operativa och strategiska inslag. Du tycker om förändringsledning och att implementera nya processer och arbetssätt.

Om verksamheten
Tierps Energi & Miljö AB, är ett kommunalägt bolag med cirka 55 anställda med uppdraget att hantera det praktiska utförandet inom de samhällsbärande verksamheterna:

• VA, vatten och avlopp: vattenförsörjning, avloppsnät och reningsverk
• Renhållning: sophantering, avfall och återvinning
• Gata och park: snöröjning, sandning, väghållning och skötsel av grönytor

I vår koncern ingår även TEMAB Fjärrvärme AB med verksamhet som omfattar värmeproduktion med distribution i Tierps kommun.

Vår vision är att lägga grunden för ett hållbart Tierp. Det ska genomsyra samtliga våra verksamheter och agera ledstjärna i varje beslut. Läs gärna mer om oss och våra verksamheter på https://temab.tierp.se.

Tierp har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle med närhet även till Stockholm, Arlanda och hela mälardalsregionen. I kommunen finns goda och varierande boendemiljöer med natur och kultur inpå knutarna och utmärkta kommunikationer på såväl väg, järnväg som digitalt. Visa mindre

Chef vid Enheten för sektor och samverkan

Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten – även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll i byggandet av en ny livsmedelsberedskap. Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring våra gemensamma mål? Då kan tjänsten som enhetschef hos oss vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få mat och dricksv... Visa mer
Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten – även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll i byggandet av en ny livsmedelsberedskap. Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring våra gemensamma mål? Då kan tjänsten som enhetschef hos oss vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket
Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få mat och dricksvatten. Kedjan måste också fungera vid kris, eller värsta fall krig, och under en längre tid. Livsmedelsverket samordnar och driver tillsammans med andra myndigheter kris- och beredskapsplaneringen inom livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvatten. Vi arbetar även nära tillsammans med de andra sektorsmyndigheterna för att stärka beredskapen inom civilt försvar. Samverkan med näringslivet är centralt och kommer få en avgörande betydelse för att kunna hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. För att lyckas med vårt uppdrag och möta snabbrörliga förändringar är omvärldsbevakning och vårt medarbetarskap och ledarskap centralt för oss.

Din roll 
I din roll hos oss utvecklar, planerar och formulerar du strategier för framtida verksamhet vid en av våra tre enheter på avdelningen. Du ansvarar för utveckling av enhetens ansvarsområden, sätter upp mål och skapar struktur för enhetens verksamhet. Arbetet innebär att du har regelbunden kontakt med företrädare för näringsliv och andra myndigheter och leder samverkan i egen sektor inom det civila försvaret. Du leder avdelningens internationella arbete och arbetet med klimatanpassning. Du ansvarar även för avdelningens juridiska frågor kopplade till försörjningsberedskap. För oss är omvärldsbevakning en del av att bli framgångsrika med att nå ut med vår kompetens samt att utvecklas i våra roller. 

Enheten för Sektor och samverkan ingår i avdelningen Livsmedels- och dricksvattenförsörjning och som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och de andra enhetscheferna bidrar du till utveckling av avdelningen och hela Livsmedelsverket.

I ditt chefskap ansvarar du för verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Som chef skapar du förutsättningar för utveckling och lärande för cirka 10 medarbetare som alla tar stort ansvar i arbetet. En framgångsfaktor i ditt ledarskap är lyhördhet och dialog. Du coachar och stödjer dina medarbetare i prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot goda resultat. 

Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning
Avdelningen livsmedels- och dricksvattenförsörjning ansvarar för att myndigheten utför de uppgifter som följer av att Livsmedelsverket är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Som medarbetare är vi ett internt och externt expertstöd för krisberedskap och civilt försvar. Avdelningen ansvarar för Livsmedelsverkets uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering avseende livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Vid avdelningen ansvarar vi även för tillsyn avseende informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom sektorns leverans och distribution av dricksvatten. Totalförsvarsplanering och förmågeutveckling är några viktiga uppgifter i vårt uppdrag. Avdelningen växer och ändrar organisering vid årsskiftet.

Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen och aktuell chefs- eller ledarerfarenhet. Det krävs att du har erfarenhet av samarbete på strategisk nivå med Regeringskansliet eller myndighetsledning. Du har även aktuell kunskap om det svenska beredskapssystemet. Det är meriterande om du har kunskap om Sveriges försörjnings- och dricksvattenberedskap.

Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. 

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar. Du är inkluderande och utvecklande i ditt ledarskap och stödjer i prioriteringar. Du tar initiativ och driver utveckling, vilket kräver att du är kommunikativ och lyhörd.

Du är bekväm i att agera självständigt, fatta beslut men också van att delegera. Du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och se helheter är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Karlsson. Representant för Saco-S är Karin Gustavsson och för ST Annie Gozzi. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-11-08. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/03774. Ansökan ska vara skriven på svenska.

 

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning/ Enheten för sektor och samverkan

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Enhetschef till Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturvårdsenheten
Vår uppgift är att förvalta viltstammar samt skyddade områden.

Enheten består av tjugo medarbetare. Enheten förvaltar cirka 150 av länets 180 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och att det finns djur som betar markerna. Förvaltning innebär också att sätta upp och sköta underhållet av friluftslivsanordningar, som till exempel fågeltorn, stigar, spänger, byggnader och skyltar. Enheten upphandlar externa entreprenörer för många av de åtgärder som genomförs. Enheten ansvarar vidare för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och hanterar skyddsjaktsansökningar och ansökningar att hålla vilt i hägn. Enheten administrerar viltskadeanslaget som berör besiktning av förebyggande åtgärder mot rovdjur, till exempel stängsel, samt skador av stora rovdjur på tamdjur och skador av stora betande fåglar på grödor. Enheten administrerar även älg- och kronhjortsjakten och skriver förvaltningsplaner för rovdjur, älg, kronhjort, vildsvin och skarv. Enheten administrerar också Viltförvaltningsdelegationen där landshövdingen är ordförande.

Vill du leda en enhet med hög kompetens och stort engagemang så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att arbeta med samverkan så att samarbetet med övriga enheter på myndigheten fungerar bra. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till att utveckla verksamheten vid såväl Naturvårdsenheten, Miljöavdelningen och myndigheten.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom naturvetenskap. Du har erfarenhet av att leda andra exempelvis genom att projektleda eller ha en samordnande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av vilt- och rovdjursförvaltning eller erfarenhet av förvaltning av skyddad natur. Det är också meriterande om du har erfarenhet som chef med budget - och personalansvar. 

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamhet och myndigheten på ett gott sätt. Du ser helheter och bidrar med ditt ledarskap till en god samverkan med andra enheter. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Enhetschef

Vill du vara med och vidareutveckla avdelningen Telekominfrastruktur i rollen som vår nya chef för enheten Radio och telefoni? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Vi har jobbet! Enhetschef Arbetsuppgifter Telekominfrastruktur är en avdelning inom verksamhetsområdet IKT (Informations-kommunikationsteknik) med ca 280 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla tillförlitliga kommunikationstjänster... Visa mer
Vill du vara med och vidareutveckla avdelningen Telekominfrastruktur i rollen som vår nya chef för enheten Radio och telefoni? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Vi har jobbet!


Enhetschef

Arbetsuppgifter

Telekominfrastruktur är en avdelning inom verksamhetsområdet IKT (Informations-kommunikationsteknik) med ca 280 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla tillförlitliga kommunikationstjänster för att möta verksamhetens behov.
Som chef för enheten Radio och telefoni leder du verksamheten som består av ca 50 anställda och ett flertal konsulter, fördelade på tre sektioner Operativ radio, Operativ telefoni och Mobile Core. Enheten har ansvar bl a för drift och underhåll av vårt radiosystem GSM-R och system för operativ telefoni. Ansvaret omfattar också leverans av mobila tjänster i vår MVNO nät.
Som enhetschef för Radio och telefoni får du möjligheten att ha en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till utveckling av både enhets och avdelningens leveranser och får möjlighet att leda och motivera både chefer och medarbetare. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och är en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp.
För dig som chef i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du har bland annat tillgång till forum för erfarenhetsutbyten, nätverk och utbildningar och har även tillgång till flera stödfunktioner som stöttar dig i din chefsroll.
"Jag som kommer bli din chef heter Patric Hellström och ser fram emot att vi tillsammans med vår ledningsgrupp kommer fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens möjligheter och krav. Jag värderar ett gott ledarskap som för mig innebär att engagera och motivera andra så att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet."

Övrig information

Möjliga placeringsorter är: Borlänge, Gävle, Stockholm eller Örebro. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.
Rekryterande chef har semester fram till 14/8, nås därefter för eventuella frågor kring tjänsten. Förstaintervjuer är planerade till vecka 36. Två korta webbaserade tester kommer dessförinnan vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du ser till helheten och har god förmåga att prioritera, delegera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov. Vidare har du god förmåga att samarbeta på alla nivåer, både internt och externt. 
Vi söker dig som
har några års aktuell erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och vana vid ledningsgruppsarbete
har erfarenhet av förändringsledning, till exempel avseende IT-systembyte, arbetssätt, organisation, och/eller kultur
har universitets- eller högskoleutbildning inom IT/Telekom om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att leda genom andra chefer
har erfarenhet av att agera sponsor eller styrgruppsmedlem i projekt
har erfarenhet av att hantera leverantörskontakter
har god erfarenhet i närtid av att arbeta med Telekominfrastruktur


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid Visa mindre

Chef vid Enheten för livsmedelshygien

Varför Livsmedelsverket Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och drick... Visa mer
Varför Livsmedelsverket
Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Hos oss har vi hög delaktighet och ett stort engagemang för vårt uppdrag och vi månar om våra medarbetare. Här är du en nyckelperson.

Din roll 
I din roll hos oss utvecklar, planerar och formulerar du strategier för den framtida verksamheten vid Enheten för livsmedelshygien. En viktig fråga för enheten är att utveckla avdelningens kommunikation med våra målgrupper genom våra kommunikationskanaler. Ett fokusområde för Livsmedelsverket är att utveckla kommunikationen med företag i livsmedelsbranschen.

I ditt chefskap ansvarar du för verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Du tar ansvar för att skapa riktning och struktur för medarbetarnas och enhetens verksamhet. Som chef har du personalansvar för cirka 15 medarbetare. Du skapar förutsättningar för utveckling och lärande då dina medarbetare tar stort ansvar i arbetet. En framgångsfaktor i ditt ledarskap är lyhördhet och dialog. Du coachar och stödjer dina medarbetare i prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot goda resultat. 

Du arbetar med ett övergripande angreppsätt, omvärldsbevakar och ser till att det långsiktiga behovet hos våra målgrupper möts genom att stärka relationsbyggandet. Arbetet innebär att du har regelbunden kontakt med företrädare för livsmedelsbranschen, kontrollmyndigheter och andra myndigheter.

Enheten för livsmedelshygien är en av sex enheter på Avdelningen för råd och reglering, och som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och dina enhetschefskollegor bidrar du även till verksamhetsutveckling och att nå målen för avdelningen och för hela Livsmedelsverket. 

Enheten för livsmedelshygien
Enheten för livsmedelshygien hanterar frågor kring mikrobiologiska risker, inklusive livsmedelsburna utbrott och frågor om livsmedelshygien. Enheten har ett övergripande ansvar för kunskapsstöd om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftningen och för hygienlagstiftningen i hela livsmedelskedjan. Vid enheten samordnas även Sveriges åtaganden som rör varningar av osäkra livsmedel i det så kallade RASFF-systemet samt myndighetens smittskyddsarbete. Vidare ansvarar enheten för samordning, utveckling och förvaltning av delar av verkets kommunikationskanaler. Till enheten söker vi nu en ny chef.

Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning. Du har aktuell flerårig chefserfarenhet som innefattar kombinationen av ett operativt och ett strategiskt ledarskap. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet inom livsmedelssektorn, gärna genom arbete inom livsmedelsföretag eller i livsmedelskontrollen. För att vara framgångsrik i din roll krävs att du har erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och god kunskap om offentlig förvaltning. Det är vidare meriterande om du har arbetat inom offentlig sektor. Om du har erfarenhet av att leda och utveckla en verksamhet med ett kommunikativt uppdrag är även detta en merit. Vi ser gärna att du har intresse för digitaliseringsfrågor och kunskap om grundläggande livsmedelslagstiftning. Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar. Du är inkluderande och utvecklande i ditt ledarskap och stödjer i prioriteringar. Du tar initiativ och driver utveckling, vilket kräver att du är modig, kommunikativ och lyhörd. Du är bekväm i att agera självständigt, fatta beslut men också van att delegera. Du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och se helheter är av största vikt för att du ska bli framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Kristina Ohlsson. Representant för Saco-S är Karin Neil Persson och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00

Sista ansökningsdag är 2023-09-17. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/03181. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare/heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: Den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Avdelningen för råd och reglering/ Enheten för livsmedelshygien

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Enhetschefer till tillståndsprövningsverksamheten i Uppsala

På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt! Enhetschefer till två tillståndsprövningsenheter i Uppsala Hos oss får du ett viktigt uppdrag där du arbetar med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Det här är chefsuppdrag för dig som har erfarenhet av att leda en verksamhet i ... Visa mer
På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!
Enhetschefer till två tillståndsprövningsenheter i Uppsala

Hos oss får du ett viktigt uppdrag där du arbetar med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld.

Det här är chefsuppdrag för dig som har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring med goda resultat. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en verksamhet präglad av utveckling där ditt bidrag blir mycket viktigt.

Region Nord på Migrationsverket är en av myndighetens tre regioner.

Regionen omfattar förutom orten Uppsala även Boden, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Sundbyberg och Västerås samt förvarsverksamheten i Gävle och Märsta. Enheterna är organiserade i 9 sektioner samt ett kansli. Verksamheten i regionen är bred och omfattar samtliga typer av myndighetens ärendeslag.

Som enhetschef för en av tillståndsprövningsenheterna i Uppsala rapporterar du till sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp tillsammans med ytterligare enhetschefer. Din enhet består av ca 25 medarbetare varav två-tre teamledare. Tillståndsprövningen i Uppsala ansvarar för och handlägger ärenden inom både arbetstillstånd, familjeanknytning, EES-ärenden och andra typer av tillståndsärenden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som enhetschef har du ansvar för att leda verksamheten vid din enhet där måluppfyllelse, en god arbetsmiljö samt utveckling prioriteras högt. Som ledare skapar du förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt. Du tar tillvara på, och stärker den drivkraft som finns hos medarbetarna genom delaktighet, engagemang och fokus på våra sökande. Du bidrar till kontinuerlig utveckling av verksamheten utifrån enhetens och regionens helhetsperspektiv. Som enhetschef ansvarar du för personal, budget och arbetsmiljö på den egna enheten. En viktig arbetsuppgift är att arbeta i sektionens ledningsgrupp för att tillsammans med kollegorna där bidra till att utveckla regionen och processerna på myndigheten.

Personliga kompetenser

Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt klara att leda en verksamhet i förändring. Vi söker därför dig som är trygg i ditt ledarskap och som kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare. I samarbetet med andra enheter och delar av Migrationsverket är du flexibel och prestigelös. Du är mål- och resultatorienterad och visar handlingskraft när det gäller att driva frågor framåt. Du har förmåga att strukturera verksamhetens arbete på ett effektivt sätt. Du visar ett gott omdöme och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du leder genom mod, empati och tydlighet.

Kvalifikationer

Krav:

- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen eller annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet.
- Ledarerfarenhet i statlig verksamhet.
- Erfarenhet av att utveckla verksamhet med goda resultat.
- Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:

- Chefserfarenhet med ansvar för medarbetare och arbetsmiljö i statlig verksamhet.
- Erfarenhet av tillitsbaserat ledarskap.
- Erfarenhet av, och kunskap om, Migrationsverkets uppdrag och operativa verksamhet i allmänhet.

Upplysningar

Anställningsform: minst ett vikariat och en tillsvidareanställning (provanställning kan bli aktuellt) under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Arbetstid: kontorsarbetstider eller förtroendearbetstid enligt ök.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Placering: Uppsala

Tillträde för befattningen: så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Har du frågor kring chefsuppdragen kontakta vår chefsrekryterare Agneta Värmon på ProAstri, gärna på mail till [email protected]

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 31/7. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi. Tester kan komma att användas i processen.

_________________________________________________________________________________________________________


Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/ kan du läsa mer om vad det innebär.


Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.


Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan ”Lediga jobb och intresseanmälan” på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef

Vill du vara med och vidareutveckla avdelningen Telekominfrastruktur i rollen som vår nya chef för enheten Radio och telefoni? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Vi har jobbet! Enhetschef Arbetsuppgifter Telekominfrastruktur är en avdelning inom verksamhetsområdet IKT (Informations-kommunikationsteknik) med ca 280 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla tillförlitliga kommunikationstjänster... Visa mer
Vill du vara med och vidareutveckla avdelningen Telekominfrastruktur i rollen som vår nya chef för enheten Radio och telefoni? Vill du också bidra till att forma Sveriges framtida transportinfrastruktur? Vi har jobbet!


Enhetschef

Arbetsuppgifter

Telekominfrastruktur är en avdelning inom verksamhetsområdet IKT (Informations-kommunikationsteknik) med ca 280 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla tillförlitliga kommunikationstjänster för att möta verksamhetens behov.
Som chef för enheten Radio och telefoni leder du verksamheten som består av ca 50 anställda och ett flertal konsulter, fördelade på tre sektioner Operativ radio, Operativ telefoni och Mobile Core. Enheten har ansvar bl a för drift och underhåll av vårt radiosystem GSM-R och system för operativ telefoni. Ansvaret omfattar också leverans av mobila tjänster i vår MVNO nät.
Som enhetschef för Radio och telefoni får du möjligheten att ha en bred roll där du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du bidrar till utveckling av både enhets och avdelningens leveranser och får möjlighet att leda och motivera både chefer och medarbetare. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och är en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp.
För dig som chef i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du har bland annat tillgång till forum för erfarenhetsutbyten, nätverk och utbildningar och har även tillgång till flera stödfunktioner som stöttar dig i din chefsroll.
"Jag som kommer bli din chef heter Patric Hellström och ser fram emot att vi tillsammans med vår ledningsgrupp kommer fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens möjligheter och krav. Jag värderar ett gott ledarskap som för mig innebär att engagera och motivera andra så att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet."

Övrig information

Möjliga placeringsorter är: Borlänge, Gävle, Stockholm eller Örebro. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se.
Rekryterande chef har semester fram till 14/8, nås därefter för eventuella frågor kring tjänsten. Förstaintervjuer är planerade till vecka 36. Två korta webbaserade tester kommer dessförinnan vara en del i urvalsarbetet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du ser till helheten och har god förmåga att prioritera, delegera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov. Vidare har du god förmåga att samarbeta på alla nivåer, både internt och externt. 
Vi söker dig som
har några års aktuell erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och vana vid ledningsgruppsarbete
har erfarenhet av förändringsledning, till exempel avseende IT-systembyte, arbetssätt, organisation, och/eller kultur
har universitets- eller högskoleutbildning inom IT/Telekom om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att leda genom andra chefer
har erfarenhet av att agera sponsor eller styrgruppsmedlem i projekt
har erfarenhet av att hantera leverantörskontakter
har god erfarenhet i närtid av att arbeta med Telekominfrastruktur


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid Visa mindre

Enhetschef

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling har i uppdrag att främja universitetets utbildningsverksamhet genom universitetspedagogisk utbildning av universitetets undervisande personal och ge institutioner och program stöd för utbildningsutveckling. Enheten har för närvarande 20 medarbetare, varav merparten är pedagogiska utvecklare. En del av dessa har sin huvudanställning vid enheten medan andra är lärare med anställning vid någon av universitetets institutioner.

Vid avdelningen finns ytterligare två enheter vilka svarar för stöd för karriär och ledning i akademin respektive utvärdering av utbildning och forskning. Avdelningen är en dynamisk, mångdisciplinär miljö med humanister, samhällsvetare, naturvetare, teknologer och farmaceuter, som på olika sätt bidrar till att stödja det kvalitetsarbete som utförs inom ramen för universitetets utbildning och forskning. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för enhetens personal, arbetsmiljö och ekonomi och är underställd avdelningschefen. Du bidrar även till den operativa universitetspedagogiska verksamheten i viss omfattning. Du ingår också i avdelningens ledningsgrupp och verkar därigenom för hela avdelningen och bredden av kvalitetsfrågor avseende utbildning och forskning.

Du ansvarar för strategisk utveckling inom ramen för enhetens uppdrag. Enheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas som syftar till att stärka verksamhetens förankring i kärnverksamheten, liksom dess forskningsanknytning. Du kommer att leda det arbetet i nära dialog med representanter för vetenskapsområden och fakulteter, utöver enhetens medarbetare och avdelningschefen.

Ditt arbete bygger på omvärldsbevakning inom fältet högre utbildning generellt och det universitetspedagogiska området specifikt. Du följer aktivt forskning med bäring på enhetens verksamhet. Du har en nära och kontinuerlig dialog med vetenskapsområden/fakulteter, övriga enheter inom avdelningen och andra avdelningar inom universitetsförvaltningen. Du representerar universitetet i nationella och internationella sammanhang och nätverk inom det universitetspedagogiska området.

I arbetet ingår även avdelnings- och universitetsövergripande uppgifter såsom arbete med remisser, utredningar, projekt m.m. med bäring på det universitetspedagogiska fältet.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen. Du har mycket god kännedom om högskoleutbildningens organisation, struktur och förutsättningar. Du har omfattande erfarenhet av högre utbildning, genom egen undervisning på grundnivå, avancerad nivå, och/eller forskarnivå, pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogiskt ledarskap.

Du har erfarenhet av att arbeta med personal-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor samt dokumenterad erfarenhet av att ha bedrivit verksamhetsutveckling.    

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har stor personlig mognad och gott omdöme. Ditt ledarskap är förtroendefullt och du skapar genom beslut och tillit till dina medarbetares kompetens och engagemang goda förutsättningar för dem att genomföra sina arbetsuppgifter och utvecklas i sin yrkesroll, med samtidig hänsyn till enhetens uppdrag. Du vinnlägger dig om att skapa ett gott, samarbetsinriktat arbetsklimat.

Du ser till helheten, tänker strategisk och är utvecklingsinriktad och har mycket god organisations-, samarbets- och problemlösningsförmåga. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska, och god förmåga att skapa och upprätthålla kontakter inom universitetet och i omvärlden.

Du är lyhörd i förhållande till fakulteters, institutioners och utbildningars behov och villkor och verkar för att det förhållningssättet präglar enhetens verksamhet. Du respekterar fakultetsnämndernas kvalitetsansvar samtidigt som du ser till att enheten bidrar proaktivt till universitetets utveckling på det universitetspedagogiska området.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av universitetspedagogisk verksamhet i ledande ställning inom högskolesektorn. Erfarenhet av personal- och budgetansvar. Egen pedagogisk, högskolepedagogisk och/eller ämnesdidaktisk forskning, och/eller erfarenhet av annat utredande/undersökande arbete inom området. Etablerade kontakter inom det universitetspedagogiska fältet, såväl internt inom universitetet som nationellt och internationellt är också meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: avdelningschef Åsa Kettis, tel. 018-471 7858, e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti 2023, UFV-PA 2023/2665.

Randstad AB har personuppgiftsansvar.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef för analys av geodata med artificiell intelligens till SGU

Samhällets intresse för geologi växer i rask takt och SGU:s uppdrag är att möta samhällets behov av den geologiska informationen på bästa möjliga sätt. Därför söker vi en enhetschef som är intresserad och har erfarenhet av geodata, artificiell intelligens (AI) och att leda i förändring. Är det du? Avdelning Samhällsplanering på SGU bidrar med den geologiska information och kunskap som behövs för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör jord, ber... Visa mer
Samhällets intresse för geologi växer i rask takt och SGU:s uppdrag är att möta samhällets behov av den geologiska informationen på bästa möjliga sätt. Därför söker vi en enhetschef som är intresserad och har erfarenhet av geodata, artificiell intelligens (AI) och att leda i förändring. Är det du?
Avdelning Samhällsplanering på SGU bidrar med den geologiska information och kunskap som behövs för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör jord, berg och den marina miljön. Vi lägger stor vikt på att skapa användarvänliga och långsiktiga produkter och tjänster som uppskattas av våra användare. Våra användare kan vara alltifrån offentliga verksamheter, privata företag till enskilda medborgare. De flesta kan ha användning för vår information och det är så vi på SGU bidrar till samhällsnytta.
Avdelningen Samhällsplanering har en stor förvaltning av geologiska data och en väldig potential att bidra till samhällsutvecklingen genom att kombinera geologi med dataanalys och tekniker inom fältet för AI. Nu söker vi dig som vill vara chef för den nystartade enheten, Dataanalys. Enheten består idag av åtta engagerade medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar med geologisk informationsförsörjning och driver flera projekt inom havsplanering, klimat-omställning, klimatanpassning, miljöövervakning och digitalisering. Ofta i samarbete med andra myndigheter och med inriktning mot ett hållbart nyttjande och utveckling av våra kust- och havsområden. Enheten Dataanalys kommer att byggas upp och breddas succesivt och inkludera fler tillämpningsområden inom samhällsplanering.
Arbetsuppgifter
Ditt ansvarsområde de första åren är att bygga upp och leda den nya enheten Dataanalys. I uppdraget ingår ansvar för förädling och effektiv hantering av den data som ligger till grund för SGU:s produkter och tjänster inom samhällsplanering. Du kommer att leda arbetet med att utveckla och öka användningen av datorbaserade metoder för att analysera, extrahera och syntetisera stora mängder geologiska data i syfte att bli effektivare och mer träffsäkert i framtagandet av produkter och tjänster. Samverkan med andra myndigheter kommer vara en central del av uppdraget.
I rollen som enhetschef inom SGU blir du betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Du ansvarar för att din enhet arbetar i enlighet med SGU:s och statens värderingar, mål och strategier. I arbetsuppgifterna ingår att driva och utveckla enheten, stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Det är en roll där strategiska utvecklingsfrågor blandas med operativa arbetsuppgifter. Du förväntas företräda SGU i olika sammanhang och samverka med för verksamheten viktiga aktörer i samhället. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Samhällsplanering.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant högskoleutbildning och erfarenhet från något av för avdelningens aktuella ämnesområden
dokumenterad flerårig erfarenhet som ledare eller chef
kunskap om artificiell intelligens (AI), maskininlärning och djupinlärning
vana att samverka inom offentlig sektor och/eller näringsliv
mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:
du har erfarenhet från utvecklingsprojekt, personalansvar samt budgetarbete
teoretiska och praktiska kunskaper om AI, statistik och datahantering
erfarenhet att leda i förändring och/eller förändringsinsatser
erfarenhet av arbete i offentlig sektor

Personliga kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är trygg som ledare och kan vara en förebild som får dina medarbetare att prestera på bästa sätt. Du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Ditt arbetssätt är strukturerat och genom ditt öppna och kommunikativa sätt skapar du förtroende och bygger team samt är lyhörd för vad medarbetare och verksamhet behöver.
Vi söker dig som har ett genuint intresse och förmåga att driva verksamheten framåt såväl som att leda den operativa dagliga verksamheten. För detta behövs det att du är intresserad av och har kunskap inom dataanalys och AI:s tillämpning inom näringsliv och samhälle. Du vill arbeta för att omsätta grunddata till praktisk tillämpning.
Du är säkerhetsmedveten, noggrann och ordningsam. Vidare så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att prioritera då det stundtals kan vara en hög arbetsbelastning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Anställningsort: Uppsala alt. Göteborg
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2023-08-18. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Avdelningschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 018-17 90 33 gärna innan den 10 juli eller efter den 13 augusti pga semester. Mellan den 3-12 augusti är du välkommen att kontakta HR-specialist Eva Bergman, telefon 018-17 92 11.
Fackliga företrädare: För Saco-S och ST-geologiska kontakta SGU:s växel via telefon 018- 17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Diarienummer: 411-1352/2023 Visa mindre

Enhetschef till Enheten för produktinformation

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.Vår verksamhet
Vi inom verksamhetsområde Tillstånd verkar för ändamålsenliga läkemedel genom att ge tillstånd, råd och information. Verksamhetsområdet är uppdelat på sju enheter varav en är Enheten för produktinformation (PI), som består av ca 45 medarbetare indelade i tre grupper. Fokus i denna verksamhet ligger på frågor kring utformningen av produktresuméer, bipacksedlar, märkning och dispenser. Detta är dokument som sammanfattar all den information om ett läkemedel som framkommit under godkännandeprocessen och som vi bedömer vara viktiga för att patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna använda läkemedlet på ett optimalt sätt. Enheten för produktinformation samverkar med många andra delar av myndigheten och har dagligen kontakter med företag, allmänhet, hälso- och sjukvård och läkemedelsmyndigheter i Europa.

Ditt uppdrag
Vi söker nu en enhetschef som tillsammans med tre gruppchefer utgör ledningen för enheten. I arbetsuppgifterna ingår personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar, såsom att på ett övergripande plan planera, prioritera, förbättra, utveckla och följa upp verksamheten. Vi står inför stora och spännande utmaningar, både i Sverige och på Europanivå, med bl.a. reviderad lagstiftning inom flera områden. Vi arbetar därför aktivt med utveckling av verksamheten, med ett ökat fokus på externa behov från exempelvis läkemedelsindustri och svensk hälso- och sjukvård.

Som enhetschef rapporterar du till direktör för verksamhetsområde Tillstånd, och ingår även, tillsammans med övriga enhetschefer, i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I detta sammanhang får du ett helhetsperspektiv, bidrar till samverkan och den gemensamma utvecklingen av verksamhetsområdet och i förlängningen också utvecklingen av Läkemedelsverket som myndighet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har flerårig chefs- och ledarerfarenhet samt även erfarenhet av att leda genom andra i en kunskapsintensiv organisation. Du har god kunskap om de krav som ställs inför ett läkemedels godkännande och i efterföljande livscykel, samt har farmaceutisk högskoleutbildning eller motsvarande. Erfarenhet av arbete med produktinformation och regulatoriska frågor är meriterande, gärna från myndighet eller läkemedelsindustri. Du har god kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad ledare. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera andra och i nära samverkan med verksamheten leda mot en klar målbild. Du arbetar med helhetsperspektiv, på ett prestigelöst och lyhört sätt, och visar tillit till dina medarbetare. Du är intresserad av människor och har god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer. Du kan också, om så behövs, vara tydlig och fatta utmanande beslut. Arbetsuppgifterna kräver vidare att du är bekväm med att på ett förtroendeingivande sätt företräda din verksamhet, såväl internt i organisationen som i externa sammanhang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2023-08-18
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Produktinformation
Diarienummer: 2.4.1-2023-050808

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta direktör Monica Lidberg. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. På grund av semestertid ber vi dig kontakta via mejl, så ringer vi upp dig. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef, Studentservice

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vi söker nu en enhetschef som kan leda enheten för studentservice vid kansliet för teknik och naturvetenskap.

Enheten är lokaliserad till den nybyggda delen av Ångströmlaboratoriet och består av 19 anställda. Den samordnar studentservicen vid de olika campusområdena och erbjuder stöd och service till fakultetens alla studenter. Enheten ansvarar för schemaläggning och tentamenshantering för fakultetens utbildningsprogram samt studievägledning och administration för ingenjörsprogrammen. Enheten arbetar också med frågor inom internationalisering, såsom stöd till fakultetens internationella studenter och utbytesstudenter, karriärvägledning, webbinformation samt ansvarar för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. Dessutom ingår receptionen på Ångströmlaboratoriet som ger service till anställda, studenter och externa besökare.

Kansliet för teknik och naturvetenskap med ca 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till studenter, ledning, institutioner och centrumbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kansliet består av fyra enheter och är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via fakultetsnämnden. Läs mer om kansliet för teknik och naturvetenskap: https://teknat.uu.se/om-oss/kontakt/kansliet/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som enhetschef för enheten för studentservice har du det övergripande ansvaret för att leda, styra, planera, samt följa upp enhetens verksamhet. Du har ledningsansvar för verksamheten och ansvarar för att fatta beslut i enlighet med gällande delegationer. Du har personal- och budgetansvar och ansvarar för arbetsmiljön på enheten. Enheten har övergått till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Du ansvarar för att genomföra medarbetar- och lönesamtal. Tillsammans med enhetens medarbetare och kansliets ledning kommer du att arbeta med att utveckla enheten och dess arbetsprocesser bland annat genom digitalisering. En viktig del av arbetet är att samarbeta med företrädare för fakultetens institutioner och utbildningsorganisation samt med andra delar av universitetsförvaltningen. Genom deltagande i olika nätverk förväntas du skapa goda förutsättningar för verksamheten. Utöver detta tillkommer arbete med olika typer av utredningar eller kansligemensamma uppdrag och projekt. Du arbetar nära dina kollegor i kansliets ledningsgrupp och bidrar därigenom till kansliets och ledningsgruppens utveckling. Du rapporterar direkt till kanslichefen.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs minst tre års universitets- eller högskoleutbildning i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet. Därtill har du utbildning inom ledarskap eller på annat sätt inhämtade kunskaper om ledarskap. Du har flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av att leda personal och har under minst tre år haft chefs- och personalansvar. Du är en ledare som har goda vitsord och aktuella referenser vad gäller ditt ledarskap. Du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller motsvarande organisation. Du är van att hantera digitala verktyg som är relevanta för arbetet samt användandet av digitala verktyg för att underlätta ditt eget och andras personliga arbetssätt.

Stor vikt kommer att läggas på personliga förmågor. Som enhetschef kommer du att ha en utåtriktad och operativ roll. Genom ett nära ledarskap och ett tätt samarbete med dina medarbetare och kollegor, bidrar du till att främja engagemang och delaktighet inom gruppen. Du har förmåga att samarbeta och har erfarenhet av att skapa framgångsrika nätverk med människor på olika positioner. Du har förmåga att stödja och hjälpa andra samtidigt som att du är tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Som ledare är du kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du har erfarenhet av att sätta upp realistiska mål och att arbeta strategiskt och strukturerat mot dessa mål. Du är självgående och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt. Du tillämpar förtroendebaserat ledarskap och låter dina medarbetare äga sina sakområden och därmed utvecklas i sin yrkesroll och stöttar medarbetarna för att bidra till ett professionellt förhållningssätt både inom och utom enheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Högskoleutbildning inom teknik/naturvetenskap eller annan ämnesinriktning som bedöms relevant av arbetsgivaren är meriterande. Chefserfarenhet från universitet/högskola eller likande större organisation är starkt meriterande. Även annan erfarenhet från universitet/högskola eller liknande organisation är meriterande. Det är vidare meriterande att du har erfarenhet från arbete med studie- och karriärvägledning liksom erfarenhet av digitalisering särskilt inom studieadministration. Det är önskvärt att du har god insikt i förutsättningarna kring universitets-och högskoleutbildning, generell kännedom om universitetsvärlden, tex genom utbildning på forskarnivå inom teknik och naturvetenskap, samt grundläggande kunskap om förvaltningsrättsliga frågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhets- och processutveckling samt förändringsledning.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kanslichef Måns Östring, 018-471 1866, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 19 juni 2023, UFV-PA 2023/1745.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Gruppchef till Rättsenheten

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.Vår verksamhet
Rättsenhetens uppdrag är att ge juridiskt stöd inom Läkemedelsverkets verksamhetsområde. Vi arbetar både med nationella och internationella frågor. Viktiga rättsområden är förvaltningsrätt, EU-rätt, läkemedelsrätt, regleringen av medicintekniska produkter, hälso- och sjukvårdsjuridik, offentlighet och sekretess, informationshantering samt avtals- och upphandlingsrätt. 

Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef på Rättsenheten innebär att tillsammans med övriga chefer leda och utveckla verksamheten. Som gruppchef har du personalansvar för din grupp, vilket bland annat innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp medarbetarnas arbetsmiljö, utveckling och mål. Som gruppchef arbetar du nära medarbetarna och därför är det viktigt att kunna leda, engagera och stödja medarbetarna samt tillvarata deras kompetens på bästa sätt. Du prioriterar, delegerar och följer upp med tillit. I arbetet ingår också verksamhetsplanering, styrning, uppföljning och koordinering. Visst operativt arbete som verksjurist ingår i tjänsten. Som gruppchef rapporterar du till Rättsenhetschefen. Du ingår, tillsammans med övriga chefer, i Rättsfunktionens ledningsgrupp. I detta sammanhang arbetar du med ett helhetsperspektiv, bidrar till samverkan och den gemensamma utvecklingen av funktionen. Vi söker dig som vill utvecklas vidare som ledare och samtidigt vara förankrad i verksamheten samt vill arbeta nära och leda utvecklingen av verksamhet och medarbetare.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap med förmåga att inspirera och entusiasmera andra. Det är en fördel om du har erfarenhet av chefskap med personalansvar. Du är en erfaren jurist med fullgjord notariemeritering, eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig, och har flerårig erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete. Erfarenhet av arbete inom myndighetens ansvarsområden, rättsområden samt beslutsprocesser är meriterande. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig väl, på såväl svenska som engelska.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en drivande roll och har förmågan att leda och stödja kompetenta medarbetare. Du har förmåga att se till helheten och tänka strategiskt, har stort intresse för din omvärld och förstår vikten av fortlöpande utvecklingsarbete. Ditt arbetssätt är prestigelöst, ödmjukt och lyhört, men du kan också vara tydlig och fatta nödvändiga beslut. Du visar tillit till dina medarbetare och har god förmåga att skapa dialog, bygga laganda samt åstadkomma delaktighet inom gruppen. Att du har ett genuint intresse och engagemang för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö ser vi som en självklarhet. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2023-05-28
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Rättsenheten 
Diarienummer: 2.4.1-2023-037972

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschefen och biträdande chefsjuristen Jennie Agardh. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Alexandra Braf, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef, Services och Support

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. SciLifeLab är också värd för den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science (DDLS) med elva partnerorganisationer.

Den anställde kommer att arbeta vid SciLifeLab Data Centre, som ansvarar för IT-frågor och forskningsdatahantering för SciLifeLabs teknologiplattformar och andra SciLifeLab-organiserade program och aktivititer, bl.a. det nya nationella forskningsprogrammet för datadriven livsvetenskap (DDLS). Vi har ett nationellt uppdrag och driver t.ex. den svenska nationella dataportalen för Covid-19 och pandemiberedskap, samt frågor om FAIR, öppen vetenskap och datadriven forskning, i stark samverkan med nationella och internationella aktörer. Hos oss har du möjlighet att aktivt påverka hur IT integreras i framtidens hälso- och miljöforskning, och arbeta för öppenhet, reproducerbarhet och största möjliga vetenskapliga genomslag för de stora mängder forskningsdata som genereras i fältet. Du kommer att arbeta med forskare, dataingenjörer, data stewards, och systemutvecklare i ett snabbt växande, dynamiskt och progressivt team med en ledande roll i landet. 

Arbetsuppgifter
SciLifeLab Data Centre söker en person att leda vårt verksamhetsområde för förvaltning och support av våra datatjänster, och särskilt samordning av tjänster och behovsinhämtning för SciLifeLabs teknologiplattformar samt processer. Du kommer att ansvara för en del av gruppens tjänster, vilket innebär nära kontakt med infrastruktur, universitetsfunktioner samt SciLifeLabs ledning, samt med gruppens kansli. Data Centres verksamhetsområdesansvariga arbetar i nära samordning med varandra inom en ledningsgrupp. Du förutsätts dela gruppens vision om att utveckla ett unikt forskningsdatastöd för svensk life science, drivet av vetenskapliga behov och frågeställningar, med en styrka inom IT och tjänsteförvaltning, med öppen vetenskap och FAIR i centrum, och med tjänster och support i världsklass.
Du kommer att ansvara för gruppens resurser inom området, bl.a. delegerat personalansvar för 5-10 data stewards och koordinatorer, och för att tillsammans med ledningsgruppen arbeta med projektledare och kansli. I denna roll kommer du att bidra till SciLifeLabs centrala aktiviteter kring strategiarbete, kommunikation, finansiering, träning och rapportering.
Tjänsten ställer höga krav på att kunna planera och leda verksamhet inom den komplexa organisationsmiljö som SciLifeLab utgör.

Kvalifikationskrav
Ansökande ska ha universitetsexamen i ämne med anknytning till tjänsten.
Utöver detta krävs:

- Dokumenterad erfarenhet av forskningsdatastöd för både infrastruktur och forskning, särskilt FAIR
- Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik
- Mer än 5 års erfarenhet av ledande och samordnande arbete
- Dokumenterad erfarenhet av förvaltning och verksamhetsplanering för data- och IT-tjänster vid svenskt universitet
- Dokumenterad erfarenhet av rapportering
- Kunskaper i legala frågor och IT-säkerhetsaspekter för känsliga persondata
- Certifiering för Agile och Scrum Master
- Mycket god organisations- och ledningsförmåga
- Flytande engelska och svenska

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av SciLifeLabs infrastruktursupport
- Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor i olika fält
- Erfarenhet från forskningsdatahantering
- Kunskap om data-driven livsvetenskap
- Mycket goda kommunikationsfärdigheter
- Driftighet, initiativförmåga och ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Rung, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2023, UFV-PA 2023/2020.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef till enheten för vatten- och naturtillsyn

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för vatten- och naturtillsyn
Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd.

Vi ska ge tillsynsvägledning till kommunerna i länet samt verka för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.  

Vår nuvarande chef kommer att gå i pension och vi söker nu en ersättare. Vill du leda en enhet med hög kompetens och stort engagemang så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att arbeta med samverkan så att samarbetet med övriga enheter fungerar bra. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till att utveckla såväl enheten som Miljöavdelningen.

Kvalifikationer
Du ska ha utbildning på högskolenivå inom naturvetenskap eller juridik. Du har erfarenhet av att leda andra till exempel som projektledare eller i en samordnande roll. Du är också van att arbeta med komplexa frågeställningar.  Det är meriterande med erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken eller erfarenhet av att vara chef med budget- och personalansvar. 

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamheten på ett gott sätt och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Enhetschef till naturvårdsenheten

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturvårdsenheten 
Vår uppgift är att förvalta viltstammar samt skyddade områden.

Enheten består av tjugo medarbetare. Enheten förvaltar cirka 150 av länets 180 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och att det finns djur som betar markerna. Förvaltning innebär också att sätta upp och sköta underhållet av friluftslivsanordningar, som till exempel fågeltorn, stigar, spänger, byggnader och skyltar. Enheten upphandlar externa entreprenörer för många av de åtgärder som genomförs. Enheten ansvarar vidare för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och hanterar skyddsjaktsansökningar och ansökningar att hålla vilt i hägn. Enheten administrerar viltskadeanslaget som berör besiktning av förebyggande åtgärder mot rovdjur, till exempel stängsel, samt skador av stora rovdjur på tamdjur och skador av stora betande fåglar på grödor. Enheten administrerar även älg- och kronhjortsjakten och skriver förvaltningsplaner för rovdjur, älg, kronhjort, vildsvin och skarv. Enheten administrerar också Viltförvaltningsdelegationen där landshövdingen är ordförande.

Vill du leda en enhet med hög kompetens och stort engagemang så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att arbeta med samverkan så att samarbetet med övriga enheter på myndigheten fungerar bra. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till att utveckla verksamheten vid såväl Naturvårdsenheten, Miljöavdelningen och myndigheten.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom naturvetenskap. Du har erfarenhet av att leda andra exempelvis genom att projektleda eller ha en samordnande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av vilt- och rovdjursförvaltning eller erfarenhet av förvaltning av skyddad natur. Det är också meriterande om du har erfarenhet som chef med budget - och personalansvar. 

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamhet och myndigheten på ett gott sätt. Du ser helheter och bidrar med ditt ledarskap till en god samverkan med andra enheter. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Chef vid enheten för Toxikologi

Vill du utvecklas i din chefsroll inom en samhällsviktig verksamhet och bidra till både säkra och hållbara livsmedel? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Då kan tjänsten som chef för Enheten för Toxikologi vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. ... Visa mer
Vill du utvecklas i din chefsroll inom en samhällsviktig verksamhet och bidra till både säkra och hållbara livsmedel? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Då kan tjänsten som chef för Enheten för Toxikologi vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket
Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Hos oss har vi hög delaktighet och ett stort engagemang för vårt uppdrag och vi månar om våra medarbetare. Här är du med och påverkar!

Din roll
I din roll hos oss utvecklar, planerar och formulerar du strategier för framtida verksamhet vid enheten för Toxikologi. I ditt chefskap leder du enhetens medarbetare och ansvarar för utveckling inom enhetens ansvarsområde, sätter upp mål och skapar struktur för enhetens verksamhet. Du arbetar på ett övergripande angreppsätt, omvärldsbevakar och ser till att det långsiktiga behovet hos våra målgrupper möts genom att stärka relationsbyggandet inom din enhet. Verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning av enhetens arbete och ekonomi är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Det ingår i din roll att coacha, utveckla men också stötta dina medarbetare med prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot godkända resultat.

Enheten för toxikologi ingår i avdelningen för risk- och nyttovärdering och som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och dina enhetschefskollegor, bidrar du även till verksamhetsutveckling och att nå målen för avdelningen och hela Livsmedelsverket.

Enheten för Toxikologi
Risk- och nyttovärderingsavdelningen är en tvärvetenskaplig avdelning med experter inom nutrition, toxikologi, mikrobiologi och matvaneundersökningar. Enheten består av 13 medarbetare som ansvarar för att utarbeta risk- och nyttovärderingar och andra kunskapsunderlag inom området toxikologi. Området omfattar bland annat naturliga toxiner, bekämpningsmedel, organiska miljögifter, tillsatser, allergener och radioaktiva föroreningar i livsmedel inklusive dricksvatten. Underlagen ligger till grund för Livsmedelsverkets rekommendationer och råd, regelarbete och för den riskbaserade kontrollen. Arbetet kan innebära att göra sammanvägningar av riskfaktorer och nyttofaktorer, t.ex. genom att använda systematiska litteraturstudier. I enhetens uppgifter ingår även utveckling av metoder inom riskvärdering, kompetensuppbyggnad och att bedriva en systematisk omvärldsbevakning. Enheten har också i uppdrag att inom sina sakområden stödja avdelningens samarbeten med andra myndigheter i Sverige, Norden och andra EU länder samt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Din kompetens
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig akademisk högskoleutbildning med inriktning toxikologi eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du även har forskarexamen. Du har minst ett års aktuell chefserfarenhet som innefattar kombinationen av ett operativt och ett strategiskt ledarskap. Vi vill att du har erfarenhet av riskvärdering samt av arbete med toxikologiska frågeställningar på operativ och strategisk nivå, gärna inom toxiner, bekämpningsmedel, organiska miljögifter, tillsatser, allergener och radioaktiva föroreningar. Det är positivt om du har haft ekonomiansvar samt har en god erfarenhet av arbete med projekt och processledning. För att lyckas i rollen behöver du mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal som skrift. 

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du tycker om att arbeta med människor och trivs med att vara den som bygger och stärker förutsättningar för en lärandekultur och stödjer även i prioritering. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar, vara inkluderande och utvecklande i sitt arbete. Du har god förmåga att fatta beslut vilket kräver att du är modig, kommunikativ och lyhörd.

Du är bekväm i att agera självständigt, fatta beslut men också van att delegera. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och arbeta strukturerat med god framförhållning är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Helena Brunnkvist. Representant för Saco-S är Åsa Eneroth och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-05-24. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/02006. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare/Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: Den 1 juli eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Avdelningen för Risk- och nyttovärdering/Enheten för toxikologi

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Chef vid enheten för Läkemedel och näringsämnen

Vill du utvecklas i din chefsroll inom en samhällsviktig verksamhet och bidra till både säkra och hållbara livsmedel? Vill du arbeta i nya fräscha lokaler med en modern instrumentpark? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Då kan tjänsten som chef för Enheten för Läkemedel och näringsämnen på Livsmedelsverket vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket Engagemanget för mat och dricksvat... Visa mer
Vill du utvecklas i din chefsroll inom en samhällsviktig verksamhet och bidra till både säkra och hållbara livsmedel? Vill du arbeta i nya fräscha lokaler med en modern instrumentpark? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Då kan tjänsten som chef för Enheten för Läkemedel och näringsämnen på Livsmedelsverket vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket
Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Hos oss har vi hög delaktighet och ett stort engagemang för vårt uppdrag och vi månar om våra medarbetare. Här är du med och påverkar!

Din roll
I din roll hos oss utvecklar, planerar och formulerar du strategier för framtida verksamhet vid enheten för Läkemedel och näringsämnen. I ditt chefskap ansvarar du för verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Du tar ansvar för att skapa riktning och struktur för medarbetarnas och enhetens verksamhet. Som chef har du personalansvar för cirka 18 medarbetare. Du skapar förutsättningar för utveckling och lärande då dina medarbetare tar stort ansvar i arbetet. En framgångsfaktor i ditt ledarskap är lyhördhet och dialog. Du coachar och stödjer dina medarbetare i prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot goda resultat.

Du arbetar med ett övergripande angreppsätt, omvärldsbevakar och ser till att det långsiktiga behovet hos våra målgrupper möts genom att stärka relationsbyggandet inom din enhet. Som chef för enheten kommer du att ha ett särskilt ansvar för att vidmakthålla vår laboratorieförmåga. I arbetet har du regelbunden kontakt med våra uppdragsgivare både internt och externt.

Enheten för Läkemedel och näringsämnen ingår i Avdelningen för Laborativ undersökning och analys, som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och dina enhetschefskollegor, bidrar du även till verksamhetsutveckling och att nå målen för avdelningen och hela Livsmedelsverket.

Enheten för Läkemedel och näringsämnen

Enheten för Läkemedel och näringsämnen ansvarar för Livsmedelsverkets provmottagning. Enheten utför analyser och metodutveckling både inom provtagningsprogrammen för läkemedelsrester i animaliska livsmedel och inom vitaminområdet för att ta fram underlag till livsmedelsdatabasen. Inom enheten finns fyra Nationella referenslaboratorier (NRL) som samarbetar med respektive Europeiskt referenslaboratorium. Verksamheten är ackrediterad av SWEDAC och följer ISO 17025. Den största andelen av arbetet består av löpande analyser med olika vätskekromatografiska tekniker, både med konventionella detektorer och masspektrometri, metodutveckling och kartläggningar utgör en mindre del.

Din kompetens
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig akademisk examen/högskoleutbildning gärna med inriktning kemi eller likvärdig. Du har aktuell flerårig chefserfarenhet som innefattar kombinationen av ett operativt och ett strategiskt ledarskap. Du har erfarenhet från att leda laborativ verksamhet, samt erfarenhet av kvalitetsledningssystem och ackreditering eller motsvarande. Det är positivt om du har erfarenhet av att jobba effektivt med processer och löpande analysverksamhet, samt har haft ekonomiansvar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av analys av små molekyler i komplexa matriser och god förståelse och intresse för digitalisering.

Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal som skrift. 

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du tycker om att arbeta med människor och trivs med att vara den som bygger och stärker förutsättningar för en lärandekultur och stödjer även i prioritering. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar, vara inkluderande och utvecklande i sitt arbete. Du tar initiativ och provar gärna nya arbetssätt, vilket kräver att du är modig, kommunikativ och lyhörd.

Du är bekväm i att agera självständigt, fatta beslut men också van att delegera. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och arbeta strukturerat med god framförhållning är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Kristina Granelli. Representant för Saco-S är Karin Neil Persson och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-05-22. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/01982. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare/Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: Den 1 september eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Avdelningen för Laborativ undersökning och analys/Enheten för läkemedel och näringsämnen

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Enhetschef strategi och utveckling

Avdelningen för regional utveckling Regionkontoret är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Regionkont... Visa mer
Avdelningen för regional utveckling

Regionkontoret är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Regionkontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, digitaliseringsavdelningen, forsknings- och innovationsavdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kommunikationsavdelningen samt regiondirektörens stab.

Regionkontoret har cirka 550 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!

Vår verksamhet
Region Uppsala har statens uppdrag att driva arbetet med hållbar regional utveckling i Uppsala län. Arbetet samordnas från Avdelningen för Regional utveckling och syftar till ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingspolitiken. Utgångspunkt för arbetet är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi som även fungerar som Agenda 2030-strategi. Vi samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets offentliga, privata och ideella aktörer.

Är du en utvecklingsorienterad ledare med stort intresse för samhällsutveckling? Vill du vara med och utveckla Sveriges mest växande län på ett hållbart och attraktivt sätt? Till Enheten för strategi och utveckling söker vi nu en enhetschef.

Ditt uppdrag
Enheten ansvarar för samordning av framtagande, genomförande och uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin och för tillhandahållande av data, analys och utredning inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Enheter ansvarar även för frågor inom social hållbarhet såsom mänskliga rättigheter och folkhälsa. Här samordnas avdelningens projektverksamhet där man bedriver utvecklingsarbete med extern finansiering.

Som enhetschef leder och driver du tillsammans med enhetens cirka 18 medarbetare utvecklingsfrågor inom enhetens ansvarsområden. Arbetet sker i samarbete med interna och externa samarbetspartners och du företräder Region Uppsala i olika grupperingar och nätverk.

I uppdraget ingår även att tillsammans med två andra enhetschefer, stödja den regionala utvecklingsdirektören i dennes arbete att leda och styra verksamheten. Du kommer att delta i den regionala samverkansstrukturen samt i olika nätverk på storregional och nationell nivå.

Du kommer att, tillsammans med övriga ledningen, utveckla de interna arbetssätten och organisationen för att stödja en sammanhållen och tydlig verksamhet som levererar resultat. På motsvarande sätt ansvarar du för att utveckla de externa relationerna med bland annat länets kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Dina kvalifikationer
Du har relevant universitetsexamen inom exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, juridik, eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av att som chef arbeta med kvalificerad ledning och styrning, gärna i offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet.

Du har erfarenhet av att leda i processer, analyser och projekt samt av verksamhetsutveckling och att genomföra förändringsarbete med goda resultat. Du är van att representera din organisation i olika sammanhang. Du har god digital mognad och kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta strukturerat med tvärgående perspektiv och processer.

Din kompetens
För att lyckas i rollen som chef är du en prestigelös, lyhörd och förtroendedriven ledare som ger förutsättningar till dina medarbetare att utvecklas och ta ansvar i sina uppdrag. Du har förmågan att skapa relationer och engagemang. Du är bra på att motivera andra och har ett modernt inkluderande, empatiskt och tillitsbaserat ledarskap. Som person är du modig och har hög social kompetens.

Du har ett stort engagemang för länets hållbara utveckling. Du är utvecklingsorienterad men också mål- och resultatorienterad, och har en god analytisk förmåga. Du förstår vikten av samarbetets roll för mervärdet i organisationen och kan vara uthållig och långsiktig. Du trivs i rollen som företrädare för organisationen och för dina ansvarsfrågor. Du kommer att ha många kontaktytor och behöver därför kunna forma strategiska samarbeten. Ett brett kontaktnät kan också bli till nytta i din roll.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor som kompletterar ledningsgruppen.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.

Inom Region Uppsala har alla chefer och ledare en viktig roll. Genom dig som chef kan medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för medborgarna. Vi vill ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas i sin roll. Därför erbjuder vi bland annat flera ledarutbildningar för våra chefer.

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Kontakta Tobias Arvidsson, Regional Utvecklingsdirektör, 018-617 38 33 eller [email protected].

Fackliga representanter: Ledarna - Björn Gustafsson, 017-145 11 42. Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51. SACO - Leif Sandberg, 0706-741088. Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Chef vid Enheten för livsmedelshygien

Vill du vara med och utveckla hanteringen runt säkra livsmedel i Sverige? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Då kan tjänsten som chef vid Enheten för livsmedelshygien vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att... Visa mer
Vill du vara med och utveckla hanteringen runt säkra livsmedel i Sverige? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Då kan tjänsten som chef vid Enheten för livsmedelshygien vara rätt för dig.Varför Livsmedelsverket
Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Hos oss har vi hög delaktighet och ett stort engagemang för vårt uppdrag och vi månar om våra medarbetare. Här är du med och påverkar!

Din roll 
I din roll hos oss utvecklar, planerar och formulerar du strategier för framtida verksamhet vid enheten för Livsmedelshygien. I ditt chefskap ansvarar du för verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Du tar ansvar för att skapa riktning och struktur för medarbetarnas och enhetens verksamhet. Som chef har du personalansvar för cirka 15 medarbetare. Du skapar förutsättningar för utveckling och lärande då dina medarbetare tar stort ansvar i arbetet. En framgångsfaktor i ditt ledarskap är lyhördhet och dialog. Du coachar och stödjer dina medarbetare i prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot goda resultat. 

Du arbetar med ett övergripande angreppsätt, omvärldsbevakar och ser till att det långsiktiga behovet hos våra målgrupper möts genom att stärka relationsbyggandet inom din enhet. Arbetet innebär att du har regelbunden kontakt med företrädare för livsmedelsbranschen, kontrollmyndigheter och andra myndigheter.

Enheten för Livsmedelshygien ingår i Avdelningen för råd och reglering och som enhetschef ingår du i avdelningens  ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och dina enhetschefskollegor, bidrar du även till verksamhetsutveckling och att nå målen för avdelningen och hela Livsmedelsverket. 

Enheten för Livsmedelshygien
Enheten för Livsmedelshygien har ett övergripande ansvar bl.a. för arbetet med att ta fram hanteringsåtgärder och kunskapsstöd rörande mikrobiologiska risker i livsmedel, samt att lämna kunskapsstöd rörande allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftningen och för hygienlagstiftningen. Vid enheten samordnas även Sveriges åtaganden rörande varningar av osäkra livsmedel i det så kallade RASFF-systemet samt myndighetens smittskyddsarbete. Vidare ansvarar enheten för samordning, utveckling och förvaltning av delar av verkets kommunikationskanaler, såsom Kontrollwiki, Fråga oss och Utbildningsportalen.

Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning. Du har aktuell flerårig chefserfarenhet som innefattar kombinationen av ett operativt och ett strategiskt ledarskap. Det krävs att du har minst ett par års erfarenhet inom livsmedelssektorn, gärna genom arbete med livsmedelskontroll eller inom livsmedelsföretag. För att vara framgångsrik i din roll vill vi även att du har erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och god kunskap om svensk statsförvaltning. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig sektor. Om du har erfarenhet av att leda verksamhet med en utvecklad målgruppsdialog är även detta en merit. Vi ser gärna att du har intresse för digitaliseringsfrågor och kunskap om grundläggande livsmedelslagstiftning. 

Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal som skrift. 

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar. Du är inkluderande och utvecklande i ditt ledarskap och stödjer i prioriteringar. Du tar initiativ och driver utveckling, vilket kräver att du är modig, kommunikativ och lyhörd.

Du är bekväm i att agera självständigt, fatta beslut men också van att delegera. Du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och se helheter är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Kristina Ohlsson. Representant för Saco-S är Karin Neil Persson och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00

Sista ansökningsdag är 2023-05-14. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/01884. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare/Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: Den 1 september eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet:  Avdelningen för råd och reglering/ Enheten för livsmedelshygien

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Enhetschef med ansvar för resursplanering

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Är du redo för en större uppgift? Vi söker en enhetschef till ett nytt samlat uppdrag för resursplanering och lokalfrågor inom vår verksamhet.  I uppdraget ingår ledningsansvar för medarbetarna inom Kliniskt träningscenter och KV-Stall som är institutionens resurser för klinisk träning inom djursjukvård. Ditt sätt att leda skapar engagemang och delaktighet för en verksamhet som ständigt utvecklas.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du leder gruppen Kliniskt forsknings- och utbildningsstöd som omfattar Kliniskt träningscenter och KV-Stall. Du ansvarar för att planera användade av institutionens lokaler och stödresurser för utbildning, forskning, djurhållning och djursjukvård. Du är institutionens samordnare och håller i kontakter med fastighetsförvaltning när det gäller lokalförändringar och reinvesteringar. Du arbetar administrativt men trivs med att stötta verksamheten praktiskt vid behov. I ditt arbete kommer du ha direktkontakt med såväl medarbetare som chefer vilket ställer stora krav på en mycket god känsla för service och engagemang. Du är även delaktig i att driva och utveckla institutionens resursplanering och i att utveckla metoder och system som gynnar verksamhet och ekonomi. Inom institutionen utbildas veterinärer och djursjukskötare och arbetet sker i nära samverkan med institutionsstudierektor. Resursplanering och lokalutveckling ska stödja pedagogisk utveckling och forskning. Verksamheten styrs även av regelverk och kvalitetskrav inom djurskyddsområdet. Tjänsten är organistoriskt placerad under administrativ chef inom institutionen.

Kvalifikationer:
Du har en akademisk examen och erfarenhet av att leda verksamhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Du är modig och trygg i rollen som ledare. Ditt arbetssätt präglas av flexibilitet och tydlighet och du förstår lätt komplexiteten i situationer och anpassar ditt ledarskap efter det. Det faller naturligt för dig att skapa tillitsfulla relationer och du möter andra på ett respektfullt sätt. Din drivkraft är att på bästa sätt vara delaktig och bidra till utveckling av verksamheten. Har du erfarenhet av coachande samtal och ett coachande förhållningssätt så är det meriterande. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Omgående eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-05-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Enhetschef inom Gemensamma Försäkringsfrågor/Återbetalning

Varje år fattar Försäkringskassan 24 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.  Nära ledarskap, förändring, hå... Visa mer
Varje år fattar Försäkringskassan 24 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. 

Nära ledarskap, förändring, hållbar arbetsplats
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.

Din enhet består av ca 20 medarbetare som arbetar med Återbetalning och har sin placering i Uppsala. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av ca 7 personer där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.

Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. 

Vi söker dig som


• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.

Det är meriterande om du


• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
• har gått GFs kompetensförsörjningsprogram EC.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. 

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Emma Gren, 010-118 68 02 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Sörensen, 010-111 66 00 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Anne Catrin Gemzell, 010-111 25 29, Saco-S: Johan Dahl, 010-118 87 50 Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Visa mindre

Gruppchefer, Effekt och säkerhet

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda två intressanta och spännande ledarroller och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljningen av godkända produkter är centrala delar i vårt uppdrag, liksom även rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel. Verksamhetsområdet Tillstånd har drygt 300 anställda och består av flera enheter, där vi som arbetar på enheterna för Effekt och Säkerhet (ES) värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som vi gör ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA.

Vi söker nu gruppchefer för att leda två av våra grupper inom ES, Klinik 1 (16 medarbetare) respektive Klinik 4 (23 medarbetare), som bland annat ansvarar för neurologi, smärta, psykiatri respektive internmedicin, endokrinologi och inflammatoriska sjukdomar.

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef innebär att tillsammans med övriga chefer leda och utveckla ES verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen och har som uppgift att med formellt mandat påverka och leda utvecklingen av verksamheten, för att så bra som möjligt hantera resurser, prioriteringar, vägval, strategier och ambitionsnivåer. Du får personalansvar, vilket innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp medarbetarnas arbetsmiljö, utveckling, resultat och mål. Detta gör du i god dialog med medarbetarna själva och dina chefskollegor. Den grupp du får ansvar för består av engagerade och kunniga medarbetare, som arbetar på hög vetenskaplig nivå med ett aktivt, tvärvetenskapligt samarbete och lärande kollegor emellan. Vi söker dig som vill utvecklas som ledare och samtidigt vara vetenskapligt förankrad och som vill arbeta nära och leda utvecklingen av verksamhet och medarbetare.

Din bakgrund
Du som söker har erfarenhet av ledarskap och det är en fördel om du även har erfarenhet av chefskap med personalansvar. Du har farmaceutisk, medicinsk eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning och är vetenskapligt förankrad. Erfarenhet av läkemedelsutveckling och/eller läkemedelsvärdering, gärna från industri eller myndighet, är meriterande, liksom erfarenhet av regulatoriskt arbete. Arbetet kräver goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och har förmåga att visa starkt engagemang i både Läkemedelsverkets, din egen och andras utveckling. Ditt ledarskap präglas av att du uppvisar mod och tydlighet i kombination med ödmjukhet och lyhördhet. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer samt att skapa resultat i nära samarbete med andra. Du har också förmåga att kombinera helhetsperspektiv på kort och lång sikt med att möjliggöra goda arbetsförhållanden för medarbetarna. Du har ett genuint intresse att leda och skapa förutsättningar för medarbetarnas och gruppens fulla potential. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 24 april
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Effekt och säkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2023-028560

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Söderberg Nyhem. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Emelie Larsson, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Chef Internationella enheten

Vill du utvecklas i din chefsroll inom en samhällsviktig verksamhet och bidra till utvecklad livsmedelslagstiftning? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Har du ett stort samhällsintresse och ser betydelsen av att samverka och kommunicera med andra för att nå resultat? Då kan tjänsten som chef för Internationella enheten vara rätt för dig. Varför Livsmedelsverket Engagemanget för mat... Visa mer
Vill du utvecklas i din chefsroll inom en samhällsviktig verksamhet och bidra till utvecklad livsmedelslagstiftning? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring de gemensamma målen? Har du ett stort samhällsintresse och ser betydelsen av att samverka och kommunicera med andra för att nå resultat? Då kan tjänsten som chef för Internationella enheten vara rätt för dig. Varför Livsmedelsverket
Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Hos oss har vi hög delaktighet och ett stort engagemang för vårt uppdrag och vi månar om våra medarbetare. Här är du med och påverkar!

Din roll 
I din roll hos oss utvecklar, formulerar och kommunicerar du strategier för framtida verksamhet vid Internationella enheten. I ditt chefskap ansvarar du för verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Du tar ansvar för att skapa riktning och struktur för medarbetarnas och enhetens verksamhet. Som chef har du personalansvar för cirka 15 medarbetare. Du skapar förutsättningar för utveckling och lärande då dina medarbetare tar stort ansvar i arbetet. En framgångsfaktor i ditt ledarskap är lyhördhet och dialog. Du coachar och stödjer dina medarbetare i prioritering och delegerar för ett högt engagemang mot goda resultat. 

Du arbetar med ett övergripande angreppsätt, omvärldsbevakar och ser till att det långsiktigt behovet hos våra målgrupper möts genom att stärka relationsbyggandet inom din enhet. Som chef för Internationella enheten kommer du att ha ett särskilt ansvar för att stödja myndigheten i arbetet med prioritera och utveckla det internationella arbetet. Du har regelbunden kontakt med externa aktörer, exempelvis Regeringskansliet i ditt arbete. 

Internationella enheten ingår i avdelning Styrning och vägledning och som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och dina enhetschefskollegor, bidrar du även till verksamhetsutveckling och att nå målen för avdelningen och hela Livsmedelsverket. 

Internationella enheten
Det finns ett omfattande EU-rättsligt regelverk inom livsmedelsområdet. Internationella enheten ansvarar bl.a. för att stödja regeringen med underlag och deltagande i förhandlingsarbete i EU och andra internationella sammanhang, såsom Codex Alimentarius, och att samordna myndighetens stöd till regeringen i detta arbete. Vidare ansvarar enheten för att samordna myndighetens arbete inom ramen för Sveriges politik för global utveckling (PGU) och myndighetens deltagande i bl.a. Nordiska ministerrådet. Enheten ansvarar även för att samordna avdelningens administrativa stöd.

Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, gärna med samhällsvetenskaplig inriktning. Du har aktuell chefserfarenhet på strategiskt nivå eller flerårig ledarerfarenhet av internationellt förhandlingsarbete på strategisk nivå. För att vara framgångsrik i din roll krävs att du är väl insatt i EU:s beslutsprocesser och har erfarenhet av arbete inom svenska statsförvaltning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom livsmedelssektorn, gärna från livsmedelsföretag. Om du har arbetat med internationellt förhandlingsarbete är även detta en merit.  

Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal som skrift. Det är meriterande om du har kunskap i ytterligare EU-språk. 

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar. Du är inkluderande och utvecklande i ditt ledarskap och stödjer i prioriteringar. Du tar initiativ och är bekväm med att anpassa dig efter förändrade omständigheter, vilket kräver att du är modig, kommunikativ och lyhörd.

Du fattar tydliga beslut och är van vid att delegera arbetsuppgifter. Du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och se helhet är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen hos oss. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Kristina Ohlsson. Representant för Saco-S är Karin Neil Persson och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-04-23. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2023/01663. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare/Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: Den 1 september eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Avdelningen för Styrning och vägledning/Internationella enheten

Placeringsort: Uppsala

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Stöd och behandlingsenheten

Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun. Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Stöd och Behandlingsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare. Som enhetschef på stöd och behandlingsenheten får d... Visa mer
Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun.

Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Stöd och Behandlingsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare. Som enhetschef på stöd och behandlingsenheten får du kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens och en förvaltning där ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt.

Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Håbo Kommuns nästa kollega redan idag.

Om tjänsten
Stöd och behandlingsenheten ingår i avdelningen stöd till barn, unga och vuxna. I avdelningen ingår även enheten för barn och unga, Samordningsenheten, Enheten missbruk och socialpsykiatri, Arbetsmarknadsenheten, Biståndsenheten LSS och Enheten för ekonomiskt bistånd och etablering. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med sex andra enhetschefer och du rapporterar direkt till avdelningschefen.

För att du ska få goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns självklart chefsstöd i olika former.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I din roll som Enhetschef på stöd och behandlingsenheten arbetar sju medarbetare som du kommer att leda. Du som enhetschef har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Det pågår nu ett intensivt utvecklingsarbete inom enheterna och det är viktigt att du vill fortsätta att utveckla verksamheten. Pågående satsningar är bland annat – TSI i samverkan med skola, barnsäkert 2. I den nya organisationen kommer det finnas ett "förebyggandeteam" som är organiserat under samordningsenheten och det kommer jobbas intensivt med samverkan mellan enheterna.

En del av tjänsten kommer att vara operativ med egna ärenden samt vägleda medarbetarna utifrån de olika behandlingsinsatser som enheten erbjuder.


Vem är du?
För att du ska trivas i rollen som enhetschef söker vi dig som driver utvecklings- och kvalitetsarbete med individen i fokus och arbetar för att verksamheten ska nå uppsatta mål som handlar om att stärka det förebyggande arbetet, skapa en verksamhet av god kvalitet i utgångpunkt av den enskildes behov och önskemål samt att säkerställa en god arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare behöver du ha genomgått grundläggande psykoterapiutbildning Steg 1. Du ska ha erfarenhet av det operativa arbetet igenom att hålla stöd- och behandlingssamtal. Vi önskar att du har erfarenhet av eget budget- och verksamhetsansvar och är en omvittnat god ledare. Vidare har du erfarenhet av att självständigt och framgångsrikt planera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För den här tjänsten söker vi dig som med stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av tillit, kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare har du förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du tycker om att kommunicera, trivs med att leda och har lätt för att få med dig andra. Då Håbo är ett finsk förvaltningsområden är även kunskaper i finska språket meriterande.


Om verksamheten
Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång. Visa mindre

Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Myndighetsenheten Barn och Unga

Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun. Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Myndighetsenheten Barn och Unga som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare. Som enhetschef på myndighetsenheten barn och un... Visa mer
Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun.

Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Myndighetsenheten Barn och Unga som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare. Som enhetschef på myndighetsenheten barn och unga får du kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens och en förvaltning där ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt.

Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Håbo Kommuns nästa kollega redan idag.

Om tjänsten
Myndighetsenheten barn och unga består av 13 personer; en enhetschef, två teamledare, utredare samt uppföljare av beviljade insatser.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer för samordningsenheten, stöd och behandlingsenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, missbruk och LSS samt AME.

Myndighetsenheten barn och unga är en del av Socialförvaltningen där man har påbörjat en omorganisation och man kommer under året att jobba med att implementera denna förändring. I den nya organisationen för barn och unga finns förutom myndighetsenheten samordningsenheten samt stöd och behandlingsenheten. Syftet med organisationsförändringen är att kunna erbjuda kommunens invånare ett bra stöd i rätt tid. Förändringen kommer innebära ett nära samarbete inom de olika enheterna. Vi hoppas att du vill vara med och leda den fortsatta utvecklingen.

För att du ska få goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns självklart chefsstöd i olika former.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter som enhetschef är budget-, verksamhets- och personalansvar. Du leder arbetet på enheten i ett tätt samarbete med teamledare och medarbetare, säkerställer en rättssäker handläggning, driver utvecklings- och kvalitetsarbete med individen i fokus samt arbetar för att verksamheten ska nå uppsatta mål.

Vem är du?
Vi söker dig som driver utvecklings- och kvalitetsarbete med individen i fokus och arbetar för att verksamheten ska nå uppsatta mål som handlar om rättssäker handläggning, skapa en verksamhet av god kvalitet i utgångpunkt av den enskildes behov och önskemål samt att säkerställa en god arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi ser att du som söker är socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga. Du har flerårig erfarenhet av eget budget- och verksamhetsansvar och är en omvittnat god ledare. Vidare har du erfarenhet av att självständigt och framgångsrikt planera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att du ska trivas i den här rollen söker vi dig som med stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av tillit, kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare har du förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du tycker om att kommunicera, trivs med att leda och har lätt för att få med dig andra. Då Håbo är ett finsk förvaltningsområden är även kunskaper i finska språket meriterande.


Om verksamheten
Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång. Visa mindre

Avdelningschef till Utvärderingsavdelningen

Vill du bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion och till att Sverige har säker mat och säkert dricksvatten? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera medarbetare kring uppsatta mål? Har du ett stort samhällsintresse och ser betydelsen av att samverka och kommunicera med andra för att nå resultat? Då kan tjänsten som avdelningschef för Utvärderingsavdelningen vara rätt för dig. Varför Livsmedelsverket? Engagemanget för mat och d... Visa mer
Vill du bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion och till att Sverige har säker mat och säkert dricksvatten? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera medarbetare kring uppsatta mål? Har du ett stort samhällsintresse och ser betydelsen av att samverka och kommunicera med andra för att nå resultat? Då kan tjänsten som avdelningschef för Utvärderingsavdelningen vara rätt för dig.

Varför Livsmedelsverket?
Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. Säker mat, säkert dricksvatten och hållbara matvanor är centrala för ett hållbart samhälle. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet och här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd och kontroll.

Din roll
I din uppgift ingår att vidareutveckla utvärderingsavdelningen samt bidra till hela Livsmedelsverkets verksamhet och utveckling. Det gäller för såväl de analys- utvärderings- och kvalitetsprocesser som krävs för både projekt och övrig verksamhet.

Du kommer arbeta nära dina chefskollegor för planering, genomförande samt uppföljning av projekt och uppdrag. Att du bidrar till lagkänsla och samarbete horisontellt och vertikalt är en framgångsfaktor liksom lyhördhet internt och externt för förväntningar på resultat.

I ditt ansvar ingår att planera för en verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en utvecklande arbetsmiljö där alla trivs.

Utvärderingsavdelningen
Utvärderingsavdelningen tillhör område Strategisk utveckling och stöd som även innefattar avdelningarna för Ekonomi, Digitalisering, HR, Kommunikation, Juridik samt Säkerhet. Du ingår i ledningsgruppen för område Strategisk utveckling och stöd och rapporterar till områdeschefen. Du kommer att ha personalansvar för cirka 15 medarbetare.

Din kompetens
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning inom relevant område. Du har flerårig chefserfarenhet och dokumenterat goda ledaregenskaper inom relevant verksamhet. Du har chefs- och ledarskapsutbildning, och gedigen erfarenhet från att leda analys- och utvärderingsverksamhet inom offentlig sektor. Du har goda kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och har förmågan att skapa förutsättningar för engagemang och ett gott samarbetsklimat. Du har en god strategisk och analytisk förmåga och du har erfarenhet av att leda, utveckla och motivera andra på ett delaktigt sätt. Du känner dig bekväm med att fatta beslut, även när de är lite obekväma, samt att stå upp för dem. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Åsander. Representant för Saco-S  är Åsa Eneroth och för ST Annie Gozzi. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-03-05. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer 2023/00998. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2023-06-01 eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Område Strategisk utveckling och stöd/Utvärderingsavdelningen

Placeringsort: Uppsala

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Enhetschefer inom samhällsbyggnad

Avdelning gata, park, natur Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar storstad för nästa generation! Uppsala expanderar! Vi bildar nya naturreservat, utvecklar grönområden och bygger nya bostadsområden samt infrastruktur med fokus på en välfungerande vardag för dig idag och för kommande generationer. Uppsala har ett expansivt näringsliv... Visa mer
Avdelning gata, park, natur

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar storstad för nästa generation!

Uppsala expanderar! Vi bildar nya naturreservat, utvecklar grönområden och bygger nya bostadsområden samt infrastruktur med fokus på en välfungerande vardag för dig idag och för kommande generationer. Uppsala har ett expansivt näringsliv och tidigare satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet gör att staden har fått utmärkelser som globala klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i.

Stadsbyggnadsförvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer där du som enhetschef har ett väl utvecklat samarbete inom avdelningen gata, park, natur och också med den strategiska avdelningen, plan- och byggavdelningen samt avdelningen för mark- och exploatering.

Du är kanske en av de två framtida enhetscheferna vi söker? I så fall kommer du att arbeta inom vårt område projekt-entreprenad där cirka 70 personer är fördelade på flera enheter. Inom området arbetar vi tillsammans på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden och vi ansvarar för planering och byggande av kommunens gator, parker och naturområden.

Jag som blir din chef heter Léni Litgård-Maot. Jag tror starkt på att samverkan och tillit är nyckeln till framgång. Det är viktigt för mig att vi har kul, även de dagar som våra förutsättningar är utmanande.

Du kommer att ha din arbetsplats i kommunens nybyggda stadshus med stadens bästa pendlarläge vid centralstationen i Uppsala. Vi arbetar både digitalt och på plats i en modern kontorsmiljö för aktivitetsbaserat arbetssätt.

Här kan du läsa mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Ditt uppdrag
Enheterna projektledning-anläggning 1 och 2 består av totalt 25 projektledare samt 4 projektörer som driver samordning och verkställande av kommunens investerings- och exploateringsprojekt för byggande av allmän platsmark. Projektledarna är involverade i planeringsfasen, från detaljplan och framåt, och leder arbetet som beställare i projekterings- och genomförandefasen fram till slutbesiktning.

Vi söker nu två enhetschefer som i nära samarbete med varandra kommer att leda varsin av dessa enheter. Som enhetschef ansvarar du för utvecklingen av medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och framdrift i verksamheten. Med ett coachande ledarskap skapar du förutsättningar för engagemang, erfarenhetsutbyte och god arbetsmiljö.

I investeringsprojekt är du operativ projektägare. Du följer upp projekt och stödjer organisationen för att projekt ska uppnå mål för tid, kostnad och innehåll. I samråd med projektledaren avgör du vilka frågor som lyfts till styrgruppen och projektägaren och du ser till att samverkan med våra partner är fungerande.

Du är en viktig del i ledningsgruppen för område projekt-entreprenad, där vi arbetar nära med varandra. Vi vill säkra och utveckla gemensamma och effektiva arbetssätt, med en god balans mellan det operativa, taktiska och strategiska. Du arbetar aktivt med förändringsledning för att stödja förvaltningens utveckling och samlade leverans. I din roll som enhetschef har du många kontaktytor både internt inom kommunen och externt med olika aktörer.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn och det är meriterande om du har erfarenhet av investerings- och/eller exploateringsprojekt. Det är också meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet. Eftersom vi har ett utvecklingsorienterat arbetssätt vill vi att du har intresse för och erfarenhet av förändringsledning.

Du har en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vi ser också att du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Léni Litgård-Maot, områdeschef, 018 726 08 70

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Saco/Sveriges Ingenjörer, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Håbo Kommun rekryterar Enhetschef System o digitalisering

Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun. Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till System och digitaliseringsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare. Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommu... Visa mer
Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun.

Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till System och digitaliseringsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare.

Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Håbo Kommuns nästa kollega redan idag.

Om tjänsten
Enheten består av enhetschef, två systemadministratörer och en webbkommunikatör. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer för centralbemanningen och biståndsenheten.

Som enhetschef för System och digitaliseringsenheten kommer du att ha budget-, resultat- och personalansvar. Du kommer leda utvecklingsarbetet inom området och se till att övriga medarbetare inom kommunen har modern och fungerande teknik för sina ändamål. Du lyssnar in verksamheternas behov och ser till att leverantörerna levererar det som efterfrågas tillsammans med kollegorna på enheten. I rollen ingår också en stor del samverkan internt främst med de andra verksamheterna inom vård o omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen men även med kommunens centrala IT. Tjänsten har även en operativ del med systemförvaltning, administration och utvecklingsarbete där du får vara med och ta fram samt implementera nya system.

Vem är du?
För att trivas i rollen som Enhetschef söker vi dig som med stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Som person har du förmågan att se till helheten och arbetar systematiskt utifrån målen och kärnverksamheten. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och den vi söker tycker om både den strategiska men även den operativa sidan av tjänsten, är relationsskapande och tydlig i sitt ledarskap. Vi ser även att du är serviceinriktad, kundfokuserad och inte rädd att hjälpa till i förändring. Du tänker övergripande med ett brett perspektiv där du ser till bolagets bästa, identifierar och lyfter utvecklingsområden och visar vägen framåt.

Du har en högskoleutbildning inom relevant område, ledarerfarenhet och erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling. Att hitta moderna digitala lösningar och digital infrastruktur som utvecklar välfärdens tjänster är något du motiveras av och vi vill att du har erfarenhet av det. Du är uthållig och arbetar på till projekt är avslutade och du kan förstå och tillämpa affärsmässiga principer.

About the organisation
Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång. Visa mindre

Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Biståndsenheten

Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun. Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Biståndsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare. Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia... Visa mer
Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun.

Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Biståndsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare.

Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Håbo Kommuns nästa kollega redan idag.

Om tjänsten
Biståndsenheten består av enhetschef, teamledare, biståndshandläggare, Färdtjänsthandläggare, Avgiftshandläggare, demensteamet och anhörigkonsulent. I rollen som Enhetschef kommer du ha personalansvar, budget och verksamhetsansvar.

Enheten har kommit en bit på vägen för att nå vård- och omsorgsnämndens mål som handlar om att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, skapa en verksamhet av god kvalitet i utgångpunkt av den enskildes behov och önskemål samt att säkerställa en god arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi hoppas att du vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten. För att du ska få goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns också chefsstöd i olika former.

Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer för centralbemanningen och digitaliseringsenheten.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter som enhetschef är budget-, verksamhets- och personalansvar. Du leder arbetet på enheten i ett tätt samarbete med teamledare och medarbetare, säkerställer en rättssäker handläggning, driver utvecklings- och kvalitetsarbete med individen i fokus samt arbetar för att verksamheten ska nå uppsatta mål.

Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen så söker vi dig som har relevant utbildning på högskolenivå, till exempel socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet inom vård och omsorgsarbete och god förståelse för hur man säkerställer en rättssäker handläggning. Vidare har du erfarenhet av att självständigt och framgångsrikt planera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du förutsätts kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Då Håbo är ett finsk förvaltningsområden är även kunskaper i finska språket meriterande.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och den vi söker har stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av tillit, kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare har du förmåga att uppmuntra, inspirera och har lätt för att få med dig andra.


Om verksamheten
Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång. Visa mindre

Gruppchef inom tillståndsverksamheten, statistikgruppen

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljningen av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar. Verksamhetsområdet har ca 300 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheterna för Effekt och Säkerhet (ES1 och ES2) värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som vi gör ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk. I utredningsarbetet samverkar vi med andra medlemsländer i EU samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA.

Vi söker nu en gruppchef för att leda statistikgruppen inom ES. Här ligger bland annat ansvar för statistisk värdering av läkemedlens effekt och säkerhet. Statistikgruppen har också en viktig roll i att samarbeta med myndighetens olika delar när det gäller biostatistiska frågeställningar, uppföljning av läkemedel, samt vid bedömning av relativ nytta-risk. Det inbegriper både datahantering och analys.

Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef innebär att tillsammans med övriga chefer leda och utveckla ES verksamhet. Du ingår i ES ledningsgrupp och har som uppgift att med formellt mandat påverka och leda utvecklingen av verksamheten, för att så bra som möjligt hantera resurser, prioriteringar, vägval, strategier och ambitionsnivåer. Du får personalansvar för åtta personer, vilket innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp medarbetarnas arbetsmiljö, utveckling, resultat och mål. Detta gör du i god dialog med medarbetarna själva och dina chefskollegor. Den grupp du får ansvar för består av engagerade och kunniga medarbetare som arbetar på hög vetenskaplig nivå med ett aktivt, tvärvetenskapligt samarbete och lärande kollegor emellan.

Vi söker dig som vill utvecklas som ledare och samtidigt vara vetenskapligt förankrad och som vill arbeta nära och leda utvecklingen av verksamhet och medarbetare.

Din bakgrund
Du som söker har erfarenhet av ledarskap och gärna chefskap med personalansvar. Arbetsuppgifterna kräver för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning, gärna inom statistik, samt att du är vetenskapligt förankrad. Erfarenhet inom biostatistikområdet, av regulatoriskt arbete och erfarenhet av läkemedelsutveckling/läkemedelsvärdering är meriterande. Arbetet kräver goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och har förmåga att visa starkt engagemang i både Läkemedelsverkets, din egen och andras utveckling. Ditt ledarskap präglas av att du uppvisar mod och tydlighet i kombination med ödmjukhet och lyhördhet. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer samt att skapa resultat i nära samarbete med andra. Du har också förmåga att kombinera helhetsperspektiv på kort och lång sikt med att möjliggöra goda arbetsförhållanden för medarbetarna. Du har ett genuint intresse att leda och skapa förutsättningar för medarbetarnas och gruppens fulla potential. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2023-01-09
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för effekt och säkerhet 2
Diarienummer: 2.4.1-2022-103217

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Söderberg Nyhem. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Emelie Larsson, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Gruppchef inom tillståndsverksamheten, kinetikgruppen

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljningen av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar. Verksamhetsområdet har ca 300 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheterna för Effekt och Säkerhet (ES1 och ES2) värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som vi gör ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk. I utredningsarbetet samverkar vi med andra medlemsländer i EU samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA.

Vi söker nu en gruppchef för att leda en av våra grupper inom ES, Kinetikgruppen. Här ligger ansvaret för värdering av den klinisk farmakologiska dokumentationen, inkluderande exempelvis bioekvivalensstudier, ADME, läkemedelsinteraktioner och farmakometriska analyser.

Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef innebär att tillsammans med övriga chefer leda och utveckla ES verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen och har som uppgift att med formellt mandat påverka och leda utvecklingen av verksamheten, för att så bra som möjligt hantera resurser, prioriteringar, vägval, strategier och ambitionsnivåer. Du får personalansvar, vilket innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp medarbetarnas arbetsmiljö, utveckling, resultat och mål. Detta gör du i god dialog med medarbetarna själva och dina chefskollegor. Den grupp du får ansvar för består av engagerade och kunniga medarbetare, som arbetar på hög vetenskaplig nivå med ett aktivt, tvärvetenskapligt samarbete och lärande kollegor emellan. Vi söker dig som vill utvecklas som ledare och samtidigt vara vetenskapligt förankrad och som vill arbeta nära och leda utvecklingen av verksamhet och medarbetare.

Din bakgrund
Du som söker har erfarenhet av ledarskap och det är en fördel om du även har erfarenhet av chefskap med personalansvar. Du har farmaceutisk, medicinsk eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning och är vetenskapligt förankrad. Erfarenhet av läkemedelsutveckling och/eller läkemedelsvärdering, gärna från industri eller myndighet, är meriterande, liksom erfarenhet av regulatoriskt arbete. Det är en fördel om du har erfarenhet inom klinisk farmakologi som exempelvis ADME, farmakometriska analyser eller läkemedelsinteraktioner. Arbetet kräver goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och har förmåga att visa starkt engagemang i både Läkemedelsverkets, din egen och andras utveckling. Ditt ledarskap präglas av att du uppvisar mod och tydlighet i kombination med ödmjukhet och lyhördhet. Du har god förmåga att skapa och utveckla goda relationer samt att skapa resultat i nära samarbete med andra. Du har också förmåga att kombinera helhetsperspektiv på kort och lång sikt med att möjliggöra goda arbetsförhållanden för medarbetarna. Du har ett genuint intresse att leda och skapa förutsättningar för medarbetarnas och gruppens fulla potential.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 30 januari
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Effekt och säkerhet 2
Diarienummer: 2.4.1-2022-103274

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Söderberg Nyhem. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Emelie Larsson, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef till enheten för reskontra

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
- Är du beredd att leda och utveckla verksamhet och medarbetare i en komplex organisation?
- Har du erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete och ett serviceinriktat förhållningssätt?
- Vill du främja ett öppet arbetsklimat och stärka delaktighet?
- Är du strategisk, strukturerad kommunikativ och leder genom öppenhet och långsiktighet?

Anställningen som enhetschef för enheten för reskontra är placerad på avdelningen för ekonomi och upphandling vid universitetsförvaltningen.

Rollen är placerad under ekonomidirektören och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du möts av spännande och utvecklande arbetsuppgifter och en traditionsrik men modern och stimulerande miljö. Du har lång erfarenhet från reskontra i stora flöden och bör ha ett systemintresse.

Enheten för reskontra ansvarar bl.a. för universitetets kund och leverantörsfakturor, hanterar in- och utbetalningar samt betalningspåminnelser och krav. Du, tillsammans med enhetens medarbetare är universitetets experter inom betalningar och reskontraområdet

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Din roll som enhetschef är att leda och fördela arbetet i enheten som består av 6-7 medarbetare samt att utveckla gruppen i en komplex organisation med många transaktioner, kunder och leverantörer. Som chef för ansvarar du för att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och enligt gällande regler. En del i uppdraget är att bidra till att föra avdelningen framåt och tillsammans skapa förutsättningar för moderna rutiner och processer.

I rollen som enhetschef kommer du att:

- Ge service och rådgivning samt utbildning och information inom ansvarsområdet
- Samverka med andra medarbetare i organisationen för att driva utvecklingen av verktyg och metoder för ekonomisk uppföljning
- Ha personalansvar för enhetens medarbetare
- Delta i avdelningens allmänna/löpande arbete

Tillsammans med övriga i enheten säkerställa reskontrafunktionerna med dagliga in- och utbetalningar från universitetets kunder och bidragsgivare samt leverantörer, göra avstämningar mm.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen, inriktning ekonomi/redovisning
- Flerårig kvalificerad och bred erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med betoning på redovisning från komplex ekonomisk verksamhet
- Flerårig erfarenhet som chef med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö
- Erfarenhet från arbete med relevanta IT-verktyg/systemstöd
- Erfarenhet från utvecklingsarbete i en komplex miljö.
- God organisationsförmåga och arbetar med struktur och tydlighet.
- Mycket god samarbetsförmåga, kommunicerar väl, skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet såsom att du är lösningsorienterad och entusiasmerande, och har en förmåga att skapa en god arbetsmiljö genom att motivera, delegera och följa upp arbetsuppgifter. I ditt ledarskap förenar du lyhördhet och smidighet med integritet och tydlighet. Vidare har du pedagogisk förmåga för att kunna kommunicera mål och förväntningar på ett tydligt sätt.

Du är en värdefull drivkraft i olika effektiviserings- och förbättringsarbeten och ser digitalisering och automatisering som självklara inslag i verksamhetsutvecklingen.

Du har ett förtroendeingivande ledarskap som främjar ett öppet samarbetsklimat. Vi ser gärna ett ledarskap där delaktighet i arbetet gör att goda idéer tas tillvara.

Du ser dig som resultatinriktad och är mån om att leverera kvalitet i tid. Du är även noggrann och analytiskt lagd som person.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Tidigare erfarenhet från statlig myndighet, av liknande arbete i högskolesektorn, annan offentlig verksamhet eller annan stor och komplex organisation
- Erfarenhet av det offentliga redovisningsområdet

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ekonomidirektör Hanna Mörtberg, 070 4250033 

Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2023, UFV-PA 2022/5069.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef till Arbetsförmedlingen i Uppsala

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enhet Uppsala består av ca 170 medarbetare som arbetar i Uppsala län.

Enheten har en ledningsgrupp som består av enhetschef, 9 sektionschefer, och verksamhetssamordnare.
Enhetens uppdrag är att jobba med stöd till arbetssökande och arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden

 

Enhetschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som enhetschef är det övergripande verksamhets-, budget- och personalansvaret. Du ansvarar för att enhetens resultat motsvarar fastställda mål.

Som enhetschef ingår du i regionchefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra enhetscheferna att ansvara för hela regionens resultat och utveckling. Du har ett viktigt uppdrag i att skapa en egen väl fungerande ledningsgrupp och tillsammans med dina sektionschefer driva och utveckla enheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen region och i god samverkan med fackliga parter. Som Enhetschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

 

Grundläggande kvalifikationskrav
Skallkrav

Minst ett års aktuell erfarenhet av:

- Chefskap med verksamhets- och personalansvar inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller

- Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

 

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation
- Erfarenheter av samverkan med kommuner och andra organisationer
- Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
- Erfarenhet av att ha ingått i eller lett ledningsgrupper
- Erfarenhet av att ha jobbat i en processorienterad organisation med komplexa uppdrag

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring


Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Stor vikt kommer att läggas på din ledarskapsförmåga.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Uppsala.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-30. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Enhetschef – Pilskolan resursenhet

Kommunala grundskolan, Pilskolan resursenhet Låter det intressant att få driva utvecklingen av en skolverksamhet som riktar sig till elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och autism? Då kan du vara den ledare och chef som tillsammans med personalen på Pilskolan resursenhet kan göra stor skillnad för våra elever! Pilskolan är från hösten 2022 Uppsala kommuns centrala resursenhet för elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och au... Visa mer
Kommunala grundskolan, Pilskolan resursenhet

Låter det intressant att få driva utvecklingen av en skolverksamhet som riktar sig till elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och autism? Då kan du vara den ledare och chef som tillsammans med personalen på Pilskolan resursenhet kan göra stor skillnad för våra elever!

Pilskolan är från hösten 2022 Uppsala kommuns centrala resursenhet för elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och autism i årskurserna 1–6. Det innebär att du kommer till en verksamhet som är under utveckling där du har möjlighet att påverka och forma verksamhetens framtid tillsammans med skolans personal.

Resursenheterna fungerar som ett komplement till grundskolorna där eleverna har sin grundplacering och hos oss arbetar lärare och elevassistenter med kompetens och erfarenhet inom bland annat autism och språkstörning tillsammans med exempelvis logoped, psykolog och teckenspråkstolk. All personal är utbildad inom lågaffektivt bemötande och flertalet är kunniga inom tecken som stöd.

Ditt uppdrag
På Pilskolan samarbetar vi med föräldrar, hemskolans personal och andra personer i elevens nätverk för att möta elevens behov och främja elevens utveckling. Vi arbetar med en tydlig pedagogik genom förutsägbarhet, struktur, anpassad och tillrättalagd miljö, alternativa verktyg, bildstöd och tydliggörande pedagogik. Undervisningen byggs upp utifrån den individuella elevens behov och elevens utveckling följs upp i arbetslag, eventuell handledning och elevhälsoteam. Målet för verksamheten är att eleverna ska uppnå måluppfyllnad enligt läroplanen och placeringarna följs upp terminsvis med elevens hemskola.

Som enhetschef på Pilskolan har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Enheten har i nuläget ca 30 medarbetare och ca 26 elever. Du leder enhetens systematiska kvalitetsarbete och det pedagogiska utvecklingsarbetet samt skapar förutsättningar för samarbete, engagemang och nyskapande. Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller frågor inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap där du arbetar tillsammans med skolans personal för att göra skillnad för våra elever.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleexamen med pedagogisk inriktning och som har chefserfarenhet från pedagogisk verksamhet. Det är meriterande om du har rektorsutbildning och ledarerfarenhet inom pedagogisk verksamhet för elever med behov av särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att hantera svåra samtal i skolmiljö och av att kommunicera med människor med varierade förutsättningar. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av att leda elevhälsoarbetet på en skola.

För rollen behöver du ha en god ledarskapsförmåga och ha lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vi ser också att du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och är bra på att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta verksamhetsområdeschef Karen Natvig på telefonnummer 018-726 01 15 eller HR-specialist Sandra Sjöblom på telefonnummer 018-727 67 03.

Fackliga företrädare:
Lärarförbundet Skolledare, Anders Ekegärd, 018-727 00 91
Sveriges skolledarförbund, Johanna Wallin, 018-727 63 21Ledarna, 0200-87 11 11

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till elektronikåtervinningen

Arbetsmarknadsavdelningen, elektronikåtervinningen Är du en modig och tydlig chef med en stark tilltro till individens förmåga? Vill du arbeta med professionalitet, bemötande och utveckling med fokus på ett bra samarbete? Då kan den här ledarrollen inom elektronikåtervinningen på arbetsmarknadsförvaltningen passa dig! Inom utbildnings- och jobbcenters organisation finns arbetsförberedande insatser inom fyra enheter som tillhandahåller platser för prakt... Visa mer
Arbetsmarknadsavdelningen, elektronikåtervinningen

Är du en modig och tydlig chef med en stark tilltro till individens förmåga? Vill du arbeta med professionalitet, bemötande och utveckling med fokus på ett bra samarbete? Då kan den här ledarrollen inom elektronikåtervinningen på arbetsmarknadsförvaltningen passa dig!

Inom utbildnings- och jobbcenters organisation finns arbetsförberedande insatser inom fyra enheter som tillhandahåller platser för praktisk arbetsträning och särskilda arbetsmarknadsanställningar inom olika branscher. Verksamheterna erbjuder anpassad men reell produktion och vänder sig i första hand till personer som saknar egen försörjning. Till en av dessa enheter, elektronikåtervinningen, söker vi en modig och tydlig enhetschef då nuvarande enhetschef går vidare till annat chefsuppdrag inom förvaltningen. För oss är det viktigt att ta vara på människors drivkrafter och få dem att utvecklas. En viktig del i ditt uppdrag är därför att skapa goda samarbeten genom ett coachande ledarskap som får människor att växa!

På enheten arbetar 4 arbetsmarknadshandledare, 1 driftledare och 5 återvinningsarbetare. Verksamheten tillhandahåller också arbetsuppgifter inom mottagning och demontering av elektronik för ca 43 arbetssökande. Elektronikåtervinningen tar avstamp i ett hållbarhetsperspektiv och bedrivs utifrån ett samarbetsavtal med El-kretsen AB och Kuusakoski Recycling. Verksamhetens innehåll ställer också höga krav på kontroll och rutiner utifrån gällande lagstiftning.

Vi på arbetsmarknadsavdelningen har ett tydligt uppdrag: att minska Uppsala kommuns försörjningsstödskostnader. Det förutsätter ett chefskap som har fokus på målet arbete och utbildning, har effektiva resultatstyrda processer och sist men inte minst sätter tilltro till individens förmåga. ”En plats där jag vill vara” är ett citat från en av våra medarbetare på elektronikåtervinningen och den känslan vill vi att du fortsätter bygga tillsammans med oss!

Ditt uppdrag
Du ansvarar tillsammans med enhetens medarbetare för att till hög kvalitet tillhandahålla arbetsträning, praktik och möjlighet till olika former av arbetsmarknadsanställningar där målet är egen försörjning genom arbete eller studier. Tillsammans bedriver ni anpassad produktion i egenregi.

Som enhetschef har du ansvar för personal samt enhetens verksamhet, resultat och ekonomiska utfall. Du ser till att arbetet fördelas på ett sätt som optimerar enhetens måluppfyllelse och att resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt. Du leder dessutom det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillvaratar dina medarbetares synpunkter och förbättringsförslag samt handleder och ger stöd i kompetensutveckling genom ett coachande ledarskap.

I ditt uppdrag ingår också att kvalitetssäkra avdelnings- och områdesgemensamma beslut kring arbetssätt. Tillsammans med övriga enhetschefer ingår du i områdets ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef. Politiska beslut, skiften i konjunkturen och inflöde av nya kommuninvånare är några faktorer som påverkar avdelningens och områdets förutsättningar. Som medarbetare och chef inom arbetsmarknadsavdelningen behöver du därför vara inställd på och se fördelarna med snabba omställningar av verksamheten.

Din bakgrund
Du som söker har antingen en utbildning på högskolenivå eller annan utbildning inom exempelvis ledarskap eller arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som relevant för tjänsten. Du behöver ha tidigare ledarerfarenhet och om du även har erfarenhet från arbetsmarknadsområdet är det meriterande. Vi ser också att du behöver ha erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och att du har erfarenhet av att leda grupper i förändring. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att ha startat och genomfört olika projekt kopplade till utveckling av individer och verksamhet. För att kunna ta dig mellan våra verksamheter som arbetar i nära samverkan med varandra behöver du också ha B-körkort.

För att lyckas i rollen är du en modig person som tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat, du är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar och i snabba omställningar av verksamheten. I din ledarroll är du en trygg beslutsfattare med helhetssyn och ekonomisk medvetenhet. För dig är samarbete viktigt och du är en tydlig relationsskapare som säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
områdeschef Fabian Lindgren Fahimi på telefonnummer 018-727 21 33 eller HR-specialist Sandra Sjöblom på telefonnummer 018-727 67 03.

Fackliga företrädare:
Vision, 018-727 24 38
Akademikerförbundet/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Ledarna, 0200-87 11 11

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
HR-avdelningens mål är att bidra till förutsättningarna för Uppsala universitet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi underlättar för chefer och ledare att utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva, hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Vi ger stöd och råd i HR-frågor inom hela organisationen och arbetar utifrån huvudarbetsområdena kompetensförsörjning, arbetsgivarpolitik och villkor samt hälsosamt arbetsliv.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta, engagerade och trevliga kollegor, chefer och medarbetare. Universitetsförvaltningen finns i moderna lokaler i Segerstedthuset som ligger mitt i ett av Uppsalas vackraste områden, nära Uppsala slott.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som enhetschef för en av HR-avdelningens enheter arbetar du nära verksamheten både med långsiktiga strategiska frågor såväl som operativa. Du bidrar till att utveckla verksamheten genom HR-stöd ur ett arbetsgivarperspektiv. I uppdraget ingår att driva förändring och översätta verksamhetens behov till HR-initiativ.

Din roll är placerad vid HR-avdelningen och du rapporterar direkt till HR-direktören. Du ingår i HR-avdelningens ledningsgrupp och förväntas där bidra med ett genuint intresse av HR-området i allmänhet och ett arbetsgivarperspektiv i synnerhet. Ditt arbete kommer även att omfatta särskilda uppdrag inom HR-området beroende av din kompetens och verksamhetens behov. Du har också ett nära samarbete med verksamhetsansvariga samt fackliga företrädare.

Ditt uppdrag innebär att du

- är arbetsgivarföreträdare
- samordnar universitetsförvaltningens behov och genomförande av HR-stöd
- ansvarar för att planera, leda, analysera och följa upp enhetens genomförande av uppdraget
- arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågor och bidrar till att utveckla avdelningen som en attraktiv arbetsplats
- samordnar arbetet med övriga chefer inom HR-avdelningen bidrar till ett effektivt ledningsgruppsarbete
- bidrar till utveckling och samordning av HR-arbetet inom universitetets hela HR-funktion

Sedvanliga chefsuppgifter är en bas i uppdraget som till exempel att leda och fördela arbetet, hålla medarbetarsamtal, ge förslag på ny lön vid lönerevision, rekryteringsarbete.

Du medverkar i arbetet med att driva och utveckla värdeskapande samverkan med arbetstagarorganisationerna. Du förväntas också skapa förutsättningar för och vidareutveckla samarbetet med verksamhetens chefer och universitetets HR-funktion. Uppdraget innebär ett nära samarbete med övriga enhetschefer och funktionen HR-ledningsstöd för att åstadkomma ett likvärdigt förhållningssätt i HR-stödet.

Kvalifikationskrav
Du har relevant högskoleexamen, företrädesvis med inriktning mot HR-området, i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av strategiskt HR-arbete, gärna i en större verksamhet, och du är en god arbetsgivarföreträdare. Vidare har du framgångsrikt vidareutvecklat metoder, processer och rutiner inom HR-området. Du har flerårig arbetslivserfarenhet och erfarenhet som chef.

Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet arbetsgivarpolitik och villkor så som arbetsrätt, förhandlings-, villkors- och kollektivavtalsfrågor. Du har erfarenhet av samverkan med arbetstagarorganisationer. Du har också flera års erfarenhet av att ge kvalificerat konsultativt stöd till chefer inom HR-området.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har förmåga att skapa goda kontakter och bygga långsiktiga relationer. Du har lätt för att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Du har god analytisk förmåga, integritet, är strukturerad och driven. Du är lösningsfokuserad och utvecklingsinriktad samt har intresse och förmåga att leda andra, kan ge tydlig återkoppling och skapa förutsättningar för andra att växa. Du fattar omdömesgilla beslut och har väl vitsordad förmåga att skapa resultat genom delaktighet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har en god samarbetsförmåga och ett tydligt ledarskap utifrån en helhetssyn.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av HR-arbete från statlig verksamhet är meriterande, gärna från högskolesektorn.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: My Boman, telefon 070-8447471, [email protected] och Caroline Kock, telefon 070-5110390, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA UFV-PA 2022/3684.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef för enhet planering park-natur

Avdelningen gata, park, natur Vi söker dig som vill ta en ledande roll i arbetet med planering och utveckling av Uppsala kommuns parker, natur- och friluftsområden för att göra skillnad för våra kommuninvånare. Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsb... Visa mer
Avdelningen gata, park, natur

Vi söker dig som vill ta en ledande roll i arbetet med planering och utveckling av Uppsala kommuns parker, natur- och friluftsområden för att göra skillnad för våra kommuninvånare.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Avdelning gata, park, natur består av cirka 300 medarbetare och arbetar främst på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden och ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, parker och naturområden.

För att skapa bättre förutsättningar för att chefer och medarbetare har ett tydligt uppdrag och ansvar där samverkan alltid sker med fokus på hela stadsbyggnadsförvaltningens samlade leverans, omorganiseras avdelningen från och med 1 januari 2023. Avdelningens verksamheter kommer att vara organiserade i tre områden; park-natur, gata-trafik samt projekt-entreprenad. Vi söker i samband med detta en enhetschef till Planering park-natur inom område park-natur.

Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ansvar för personal, verksamhet och budget för enheten planering park-natur som kommer att bestå av cirka 10 medarbetare. Inom ramen för chefsuppdraget finns även möjlighet att till viss del arbeta med operativa frågor inom enhetens ansvarsområde.

Enheten ansvarar för både kort- och långsiktig planering och utveckling av kommunens parker samt natur- och friluftsområden. Enheten har ett nära samarbete med övriga enheter inom området park-natur som ansvarar för drift och skötsel samt andra verksamheter inom avdelningen och förvaltningen.

Du rapporterar till områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp där du bidrar till hela förvaltningens samlade leverans och utveckling.

Service, bemötande och effektivitet är centralt i vårt genomförande av uppdraget. Det är därför viktigt att du som enhetschef tar ett stort ansvar för att verksamheten möjliggör värdeskapande för kommuninvånare och näringsliv.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet inom verksamhetsområdet. Du har erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har chefserfarenhet där ansvar för verksamhet, personal och ekonomi ingått. Du behöver ha erfarenhet av verksamhetsplanering på både operativ och strategisk nivå samt erfarenhet av verksamhetsutveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd verksamhet.

Du har god ledarskapsförmåga och drivs av att leda och utveckla verksamhet och medarbetare. Du är bra på att involvera andra och ta tillvara nya arbetssätt, metoder och verktyg för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Du är bra på att planera och strukturera och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Vi ser också att du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Annila Bexelius, avdelningschef, 018-727 17 93

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till Sveriges geologiska undersökning

Samhället förändras i rask takt och SGU:s uppdrag är att möta samhällets behov av geologisk information. Därför behöver också SGU utvecklas och förändras. Som enhetschef på SGU får du en viktig roll i denna utvecklingsresa. Vi söker dig som vill vara med och leda vårt arbete med grundvattenrelaterade frågor, både operativt och strategiskt. Avdelningen Mark och grundvatten består av fyra enheter med cirka 60 medarbetare. Verksamheten spänner över flera omr... Visa mer
Samhället förändras i rask takt och SGU:s uppdrag är att möta samhällets behov av geologisk information. Därför behöver också SGU utvecklas och förändras. Som enhetschef på SGU får du en viktig roll i denna utvecklingsresa. Vi söker dig som vill vara med och leda vårt arbete med grundvattenrelaterade frågor, både operativt och strategiskt.
Avdelningen Mark och grundvatten består av fyra enheter med cirka 60 medarbetare. Verksamheten spänner över flera områden, från sanering av förorenade områden och miljösäkring av gamla oljelager, till övervakning av grundvattennivåer och grundvattenkvalitet samt tillhandahållande av data och expertkunskap i grundvattenfrågor. Vi söker nu dig som vill ta över ledarskapet för en av våra enheter.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef ska du planera, driva och följa upp enhetens verksamhet och ekonomi. Vidare leder du och fördelar arbetet inom enheten samt säkerställer att rätt kompetens finns. Tillsammans med dina medarbetare och övriga enhetschefer inom avdelningen driver du den digitala utvecklingen i verksamheten. Du deltar i avdelningens led­ningsgrupp och därigenom bidrar du till utvecklingen av både avdelningen och myndigheten.
Som enhetschef på SGU har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för att verksamhetsmål och budgetmål uppnås inom din enhet. Som medlem i avdelningens ledningsgrupp tar du ansvar för helheten. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att uppnå resultat och skapa värde för våra användare. Du rapporterar till avdelningschefen för avdelningen Mark och grundvatten.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en relevant examen från högskola/universitet
flerårig erfarenhet av ledarskap
mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av praktisk tillämning av hydrogeologisk kunskap, t.ex. från konsultbranschen
erfarenhet av förändringsledning och digital transformation
erfarenhet av personalansvar samt budgetarbete
erfarenhet från statlig myndighet

Personliga kvalifikationer
Som person är du trygg i ditt ledarskap, där delaktighet och tillit är naturliga inslag och kan företräda arbetsgivaren även i tuffa beslut. Du kan utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar och leda i förändring. Vidare har du ett helhetsperspektiv där du analyserar och förstår hur olika delar av verksamheten påverkar varandra. Du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta samt främja en god arbetsmiljö. För att kunna stödja, inspirera och skapa goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete behöver du ha en empatisk förmåga.
Rätta erfarenheter och kunskaper är ett bra verktyg för att lyckas i tjänsten, men det är främst ledaren i dig vi söker. Därför kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat upp till fyra år, med möjlighet till förlängning. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2022-10-28. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Avdelningschef Helena Kjellson, telefon 018-17 92 92 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-2158/2022 Visa mindre

Enhetschef inom Kretsloppsteknik

Sverige står inför en gigantisk omställning mot ett cirkulärt samhälle och resurseffektiva industriprocesser, och i det arbetet har RISE en naturlig roll. Tillsammans med näringsliv och offentlig sektor utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar och förutsättningar som driver den hållbara utvecklingen framåt. Men vi behöver bli fler. Vi behöver din hjälp. Hjälp att testa och genomföra nya lösningar tillsammans. Hjälp att visa att det går att nå miljömåle... Visa mer
Sverige står inför en gigantisk omställning mot ett cirkulärt samhälle och resurseffektiva industriprocesser, och i det arbetet har RISE en naturlig roll.

Tillsammans med näringsliv och offentlig sektor utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar och förutsättningar som driver den hållbara utvecklingen framåt. Men vi behöver bli fler. Vi behöver din hjälp. Hjälp att testa och genomföra nya lösningar tillsammans. Hjälp att visa att det går att nå miljömålen med hållbar tillväxt. Vill du bli en av oss? Vi hoppas det!

Nu söker vi Enhetschef till vår verksamhet inom kretsloppsteknik 1 med inriktning mot biogasproduktion och resurseffektiv avloppsvattenrening.

Vill du bidra till att det svenska samhället blir mer cirkulärt och resurseffektivt? Är du en entusiastisk och positiv ledare även i utmanande situationer? Är du en person som tar ansvar och får saker att hända?

Då är det kanske dig vi söker!

Om oss
Avdelningen Bioraffinaderi och Energi tillhör divisionen Bioekonomi och hälsa på RISE, och består av flera enheter bland annat kretsloppsteknik. Enheten Kretsloppsteknik är uppdelad i två enheter, Kretsloppsteknik 1 och Kretsloppsteknik 2. Tillsammans består de av cirka 15 dedikerade forskare, ingenjörer och projektledare som är placerade i Uppsala och Göteborg. Den laborativa utrustning som enheten Kretsloppsteknik ansvarar för består av flertalet avancerade testbäddar i pilotskala och olika typer av mätutrustning för fältarbete.

Enheten arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserade på samhällets och industrins omställning till cirkulära och klimatsmarta system och tekniklösningar. Detta gör vi i nära samarbete inom enheten och med universitet, forskningsfinansiärer, myndigheter och näringslivet. Projekten handlar konkret om tillämpad utveckling och utredning av ny teknik, innovativa processer och förbättrade metoder för utvinning och valorisering av energi, växtnäring och rent vatten från industrins och samhällets organiska restströmmar.

Om rollen
Som enhetschef för kretsloppsteknik 1 leder och utvecklar du din verksamhet, samtidigt som du har ett tätt och väldigt nära samarbete med enhetschefen för Kretsloppsteknik 2 som har inriktningen labb och verkstad.

I rollen som Enhetschef Kretsloppteknik 1 får du möjlighet att samarbeta över teknik- och verksamhetsområden för att kunna skapa både nya affärer och innovationer. Här får du möjligheten att hjälpa svensk industri att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Inom din enhet arbetar ni med att testa och förbättra teknik samt metoder för rening av enskilda avloppsströmmar, källsorterade avlopp och resursåterförande slamhantering samt effektiv biogasproduktion, biogasuppgradering, rötrestförädling och koldioxidinfångning/användning/lagring. Er arbetsmetodik innefattar teoretiskt utredningsarbete, tekniska tester, teknisk design, tekniskt upphandlingsstöd, teknoekonomisk utvärdering samt processledning och framtagande av vetenskapligt underbyggt beslutsunderlag för beslutsfattare inom industri och politik. Och ni arbetar både i offentligt finansierade forskningsprojekt och med direkta kunduppdrag.

Du brinner för långsiktig verksamhetsutveckling och tillsammans med avdelningens ledningsgrupp leder du arbetet i din enhet i enlighet med RISE vision för att skapa mervärde både för industri och samhälle men även för att utveckla samarbetsformer som förenklar kunskapsöverföring och genomförandet av gemensamma projekt. I samarbete med kollegor inom RISE och med våra partners arbetar du för att utforma, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt av hög kvalitet så väl som direkta uppdrag mot kund. Till er hjälp finns helt unik ”State of the art” test och demoutrustning. Du rapporterar till avdelningschefen och placeringsort är Uppsala.

Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen ser vi gärna att du är en naturlig ledare och förebild som skapar förutsättningar för dina medarbetare att prestera på bästa sätt. Vi tror att du har en civilingenjörsexamen inom miljö och vattenteknik eller energiteknik (eller motsvarande). Om du har erfarenhet av komplex projektledning är det meriterande.

Du trivs med att leverera resultat och gör det genom att engagera dina medarbetare med ditt inspirerande och tydliga ledarskap. Du involverar och coachar dina medarbetare på ett lyhört och varmt sätt och är van vid att leda olika typer av människor med olika intressen. För att lyckas i rollen behöver du ha god domänkunskap inom kretsloppsteknikområdet, gärna inom både avloppsvattenrening, biogasproduktion och slamrelaterade utmaningar.

Du har erfarenhet av kommersiella samarbeten med kunder inom industrin. Du är affärsmässig, utåtriktad och inger förtroende hos våra kunder och partners. Erfarenhet av att söka och genomföra anslagsfinansierade projekt är meriterande. Du har en hög kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.

Är vi rätt för varandra?
Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi lovar dig inte ett lätt jobb men vi kan lova dig ett spännande uppdrag där du alltid får bidra till industrins och organisationens utveckling.

Välkommen med din ansökan!
Om du vill veta mer så är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johanna Mossberg, +46 76 876 72 29. Sista ansökningsdag är den 28 oktober, 2022. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Våra fackliga företrädare är Lazaros Tsantaridis, SACO, 010 516 62 21 respektive Bertil Svensson, Unionen, 010-516 53 56. Visa mindre

Chef till återvändandeenhet 2 i Uppsala

Beskrivning Vi söker en chef till återvändandeenhet 2 i Uppsala. Hos oss får du ett viktigt och spännande uppdrag där du arbetar med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en verksamhet präglad av förändring och kontinuerlig utveckling där ditt bidrag blir mycket viktigt. Enhetens verksamhet är lokaliserad till orterna Knivsta och Uppsala. Den ansvarar för driften av regionens ut... Visa mer
Beskrivning
Vi söker en chef till återvändandeenhet 2 i Uppsala.

Hos oss får du ett viktigt och spännande uppdrag där du arbetar med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en verksamhet präglad av förändring och kontinuerlig utveckling där ditt bidrag blir mycket viktigt.

Enhetens verksamhet är lokaliserad till orterna Knivsta och Uppsala. Den ansvarar för driften av regionens utreseboende. Enheten har även i uppdrag att transitera och assistera kvotflyktingar som anländer till Arlanda för vidarebosättning i landet. Det innebär att vissa medarbetare har säkerhetsklassning. Vidare har enheten andra uppdrag inom processerna mottagning och återvändande.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för att på ett tillitsbaserat sätt leda och styra verksamheten vid din enhet där måluppfyllelse, en god arbetsmiljö samt utveckling genom ständiga förbättringar prioriteras högt. Som ledare skapar du förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt. Du tar tillvara på, och stärker den drivkraft, som finns hos medarbetarna och genom delaktighet, engagemang och fokus på våra sökande. Du bidrar till kontinuerlig utveckling av verksamheten utifrån enhetens och regionens helhetsperspektiv. Som enhetschef ansvarar du för personal, budget och arbetsmiljö på den egna enheten.

Som chef på återvändandeenhet 2 har du en både operativ och strategisk roll och arbetar verksamhetsnära på de orter där enheten bedriver verksamhet. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och samarbetar nära med andra chefer i regionen.

Kvalifikationer
Personliga kompetenser

Vi lägger stor vikt vid att du som chef har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt klara att leda en verksamhet i förändring. Vi söker därför dig som är trygg i ditt ledarskap, och kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare. Du är mål- och resultatorienterad och visar handlingskraft när det gäller att driva frågor framåt. Du har förmåga att strukturera verksamhetens arbete på ett effektivt sätt och kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs.  Du visar ett gott omdöme, har god samarbets- och kommunikationsförmåga och förstår vikten av god service och bemötande. Du leder genom mod, empati och tydlighet.

Krav:

- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen eller annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet.
- Aktuell chefserfarenhet med ansvar för budget, medarbetare och arbetsmiljö.
- Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:

- Chefserfarenhet inom statlig verksamhet.
- Erfarenhet av tillitsbaserat ledarskap.
- Erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt.
- Erfarenhet av mottagningsverksamhet inom ramen för Migrationsverkets uppdrag. Villkor
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan bli aktuellt).

Omfattning: heltid.

Arbetstid: kontorsarbetstid eller förtroendearbetstid enligt överenskommelse

Placering: Uppsala eller Knivsta

Övrigt: Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi undanber oss därför telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Gruppchef inspektion GMP/GDP

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Enheten för inspektion av industri och sjukvård ansvarar för tillsyn av kliniska prövningar, tillverkning, distribution och system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Tillsynen omfattar aktörer inom industri och sjukvård och bedrivs huvudsakligen via fältinspektioner både nationellt och internationellt. Vi deltar även aktivt i utformning av regelverk och riktlinjer inom respektive område. För närvarande arbetar totalt 35 personer på enheten i fyra grupper: inspektion GMP/GDP, inspektion GVP/GCP, inspektion sjukvårdsnära tillverkning samt inspektion kansli. 

Nu söker vi en gruppchef till inspektion GMP/GDP.

Ditt uppdrag
Som gruppchef har du personalansvar och förväntas skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och medarbetarnas individuella utveckling. Du ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla gruppens verksamhet kring inspektion av läkemedels- och substanstillverkning, import samt partihandel. Operativt arbete som inspektör ingår också till viss del i tjänsten.

Som en del av enhetens ledningsgrupp är ett nära samarbete med enhetschef och övriga gruppchefer en förutsättning för att lyckas med uppdraget och nå enhetens övergripande mål. Ditt ledarskap utmärks av helhetssyn, engagemang, mod och målfokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med ledningsgruppen deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Du samverkar också med andra delar av Läkemedelsverket och med andra myndigheter i Sverige och inom EU/EES.

Din bakgrund
Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning med farmaceutisk, medicinsk eller annan relevant inriktning och som vill medverka till att leda och utveckla tillsyn inom området. Du har god erfarenhet från ledande befattningar med personalansvar kombinerad med flerårig arbetslivserfarenhet från till exempel inspektionsverksamhet och/eller verksamhet inom något av gruppens inspektionsområden eller närliggande områden. Meriterande är erfarenhet från statlig myndighet, tillståndspliktig verksamhet samt att ha arbetat i internationella sammanhang. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Körkort krävs i och med att arbetet kräver en del resor.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en drivande roll och har förmågan att leda och stödja kompetenta medarbetare i en kunskapsorganisation. Du har goda ledaregenskaper, såsom förmågan att kombinera mod och tydlighet med ödmjukhet och lyhördhet. Du kan på ett inspirerande sätt ena en grupp mot gemensamma mål och har förmågan att genom samverkan arbeta konstruktivt med utveckling och förändring. Du ser till helheten för verksamheten, samtidigt som du värnar om att skapa goda arbetsförhållanden och förutsättningar för medarbetarnas och gruppens fulla potential. Du prioriterar, delegerar och följer upp med tillit. Arbetsuppgifterna förutsätter dessutom självklart god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer på organisationens alla nivåer samt i externa kontakter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-10-17 
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för inspektion av industri och sjukvård
Diarienummer: 2.4.1-2022-075250

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.  

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Jonas Berggren. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef till avdelningen för sjukförsäkringen i Uppsala

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Vi söker dig som vill vara med och le... Visa mer
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.


Vi söker dig som vill vara med och leda en verksamhet i förändring och som vill vara en del av vår förändringsresa inom sjukförsäkringen Uppsala.Ledarskap, personalansvar och samarbete
Som chef inom Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp som består av chefer och stödfunktioner där bidrar du med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av ca 15 medarbetare som arbetar som Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen och har sin placering i Uppsala. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten. Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga
• Har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap
• Har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att arbeta inom sjukförsäkringen
• Har erfarenhet av att leda team
• Har erfarenhet av att leda på distans
• Har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• Har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• Har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
• Har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering inom staten
• Har erfarenhet av samverkan med externa partners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrigt
1-2 tjänst/er, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Kontaktpersoner
Chef: Carina Hagelin Kjällman, 010-114 30 64 (för frågor om tjänsten), HR-specialist: Rebecca Alm, 010-111 70 30 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Frida Löfgren, 010-116 13 39, Saco-S: Marcus Sundström, 010-111 71 53, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40. Visa mindre

Chef till Miljöstrategienheten

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få ge... Visa mer
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Arbetsuppgifter
Du leder en enhet vars uppdrag är att bidra till ett regionalt strategiskt miljöarbete.

Enheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls- och energi- och klimatuppdrag samt samordnar länsstyrelsens miljöövervakningsverksamhet. På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Som enhetschef ansvarar du för planering av miljö- och klimatrådets möten samt föredrar ärenden i rådet.

Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att säkerställa att samarbetet med övriga enheter fungerar effektivt. Du verkar också för att länsstyrelsens mål och policys följs inom enheten och du är en förebild vad gäller länsstyrelsens personalpolitiska värdegrund genom att ha hög integritet och intresse för värderingsfrågor. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med för tjänsten relevant inriktning inom till exempel naturvetenskap. Du är van att leda verksamhet med komplexa frågeställningar med ett strategiskt perspektiv och på ett resultatinriktat sätt. Det är meriterande om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av ett eller flera av enhetens verksamhetsområden.

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamheten på ett gott sätt.  Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
 och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Villkor
Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds med provanställning. Anställningen gäller tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.


Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppchef medicinteknik

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Enheten för medicinteknik svarar för reglering och tillsyn av medicintekniska produkter och deras tillverkare. Ledstjärnan i vår verksamhet är att patienter ska ha tillgång till medicintekniska produkter som är säkra för sin avsedda användning. Idag räknar man med att det finns mer än 800 000 medicintekniska produkter på marknaden och dessa produkters betydelse för vården ökar ständigt. Enheten för medicinteknik består av en bred sammansättning av kompetenser, vilket ger oss en god förmåga att se helheten och skapa en stimulerande miljö för kompetensöverföring.

Vi söker nu en chef till gruppen ”Kontroll av aktörer och anmälda organ”. Gruppen har huvuduppdrag att utöva tillsyn i form av såväl administrativa kontroller som inspektioner på fält. Gruppens arbetsmetoder håller på att utvecklas och anpassas till de ökade kraven på samverkan inom EU. Ett annat uppdrag gruppen har är utseende och tillsyn av anmälda organ i Sverige, där man även deltar som nationella experter vid utseende av anmälda organ i övriga EU länder. Gruppen arbetar även med informativa insatser till en enskild aktör eller till en riktad målgrupp.

Gruppen består idag av tio inspektörer/utredare och vid behov kan kompetens tillföras även från andra grupper.

Ditt uppdrag
Som gruppchef styr, leder och följer du upp verksamheten. Genom ett situationsanpassat ledarskap leder och fördelar du arbetet i syfte att åstadkomma goda resultat genom dina medarbetare, i linje med uppdraget och utifrån tillgängliga resurser. Du är tillgänglig för samtal med dina medarbetare i det dagliga arbetet. 

I chefsuppdraget ingår även att utveckla arbetssätt och metoder. Som gruppchef ansvarar du också för arbetsmiljön. Du företräder myndigheten externt då arbetet innefattar kontakt med andra myndigheter, både inom och utom Sveriges gränser. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från tidigare chefstjänst med personalansvar. Du ska ha erfarenhet av arbete inom området medicinteknik. Du har teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsarbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att utföra eller delta i inspektioner liksom erfarenhet av regulatoriskt arbete och/eller kvalitetsledningssystem. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Dina personliga egenskaper
Som chef på Läkemedelsverket är du en god företrädare för vår ledarfilosofi vilken innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus. Som person är du en lyhörd ledare med god kommunikativ förmåga som tydliggör riktning och ramar, skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog. Du har god självinsikt, integritet och förmåga att hantera såväl egna som andras reaktioner, tankar och känslor. Du har mod att fullfölja beslut, ta tag i utmaningar och pröva nya idéer. Du har förmåga att inom en kunskapsorganisation tillvarata mångfald vad gäller kompetens, erfarenheter och säkerställa god samverkan såväl inom gruppen som i relation till andra grupper, inom enheten som myndigheten i stort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-10-03
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Medicinteknik
Diarienummer: 2.4.1-2022-072821

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.  

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Helena Dzojic. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef till Uppsala kulturskola

Uppsala kulturskola Vi söker en enhetschef som har erfarenhet av pedagogisk eller konstnärlig verksamhet och som vill utveckla Uppsala kulturskola tillsammans med oss. Drivs du av att ge barn och unga möjlighet att arbeta med estetiska uttryckssätt på sin fria tid, då är tjänsten rätt för dig! Uppsala kulturskola är en del av kulturförvaltningen i Uppsala kommun. Vi bedriver undervisning i instrumentalspel, bild & form, dans, teater, sång, kreativt skr... Visa mer
Uppsala kulturskola

Vi söker en enhetschef som har erfarenhet av pedagogisk eller konstnärlig verksamhet och som vill utveckla Uppsala kulturskola tillsammans med oss. Drivs du av att ge barn och unga möjlighet att arbeta med estetiska uttryckssätt på sin fria tid, då är tjänsten rätt för dig!

Uppsala kulturskola är en del av kulturförvaltningen i Uppsala kommun. Vi bedriver undervisning i instrumentalspel, bild & form, dans, teater, sång, kreativt skrivande kör och orkester/ensemblespel för barn och ungdomar i Uppsala mellan 6 – 20 år.

Uppsala kulturskola bedriver El Sistema-verksamhet, en avgiftsfri kör- och orkesterskola på fyra av kommunens grundskolor och samarbetar med andra grundskolor kring uppdragsverksamhet.

Vi finns i centrala Uppsala och på ett 40-tal platser runt om i kommunen och har ett 90-tal medarbetare. Våra pedagoger är högskoleutbildade och undervisar individuellt och i grupp beroende på ämne, nivå och ålder i nära dialog med eleven. Inom ämneskurserna har vi drygt 3200 elevplatser och vi genomför runt 200 föreställningar och konserter om året. Läs mer om Uppsala kulturskola här (http://uppsalakulturskola.se/)

Ditt uppdrag
Du har ledningsansvar för en av de tre enheterna i Uppsala kulturskola, vilket innefattar ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Som enhetschef ingår du i kulturskolans ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. I dialog med avdelningschef, ledning och medarbetare kommer du att arbeta med utvecklingsfrågor inom kulturskolan.

Ditt övergripande uppdrag är att
• aktivt bidra till att kulturskolans mål uppfylls
• fortsätta utveckla kulturskolans verksamhet och organisation utifrån det politiska uppdraget
• aktivt arbeta med att nå ut till nya och befintliga målgrupper med kulturskolans verksamhet
• i samråd med lärarna leda arbetet kring stora publika event
• aktivt arbeta med målgruppens/elevernas inflytande

Du kommer att arbeta med
• stöd till pedagoger och verksamhetens deltagare för att nå goda resultat
• ständiga förbättringar, effektiviseringar och digitalisering
• säkerställa att verksamheten präglas av hög professionalitet och utmärkt pedagogik

Kulturskolans verksamhet är till stor del förlagd till sena eftermiddagar/kvällar då undervisningen sker efter skoltid. Konserter, föreställningar och evenemang sker även under helger. Det innebär att arbetstiden varierar.

Din bakgrund
Vi söker dig som är rutinerad gällande personalansvar och vi ser det som en fördel om du även har erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsansvar. Du har pedagogisk erfarenhet i något av de ämnen som finns representerade på Uppsala kulturskola eller har arbetat med konstnärlig verksamhet och vi förväntar oss en pedagogisk eller konstnärlig högskoleexamen (alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten). Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning.
Därutöver uppskattar vi om du har erfarenhet av

• att leda specialister
• arbete inom en politiskt styrd organisation
• strategiskt arbete
• pedagogiskt ledarskap
• leda arbetet kring publika event
• digital undervisning

För att lyckas med uppdraget krävs att du är en synlig och närvarande ledare som aktivt tar del i vad som sker i verksamheten, i synnerhet i den egna enheten, och har ett intresse för pedagogiskt ledarskap och organisationsutveckling. Som person är du inlyssnande, reflekterande och beslutsmässig.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Ella-Kari Norberg Åberg, avdelningschef, 018-727 20 77. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: Britt Pedersen, HR-specialist, 018-727 67 12 (utom v. 30 och v.32 då du kan maila [email protected])

Facklig företrädare:
Lärarförbundet Andreas Krueger 070-488 05 50, Lärarnas Riksförbund [email protected] 08-613 27 00 knappval 2, DIK Marianne Skoglund, 018-727 57 09, Vision Tommy Törnberg, 018-727 24 33 Kommunal 010-442 88 16 Akademikerförbundet SSR/SACO Maria Persson, 018-727 24 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kulturförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens ansvarsområde och merparten av kommunens kulturverksamhet samt verksamhet för barn och unga. Förvaltningen handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund och föreningslivet i Uppsala kommun. Förvaltningen består av fem avdelningar: Kulturförvaltningens stab, Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/kulturforvaltningen/?selectedyear=)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Gruppchef till Enheten för produktinformation

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar för ändamålsenliga läkemedel genom tillståndsgivning, rådgivning och information. Verksamhetsområdet är uppdelat på sju enheter varav en är Enheten för produktinformation. Enheten består av cirka 45 medarbetare indelade i tre grupper. Enheten arbetar med frågor kring utformningen av produktresuméer, bipacksedlar och märkning. I dessa dokument sammanfattas all den information om läkemedlet som framkommit under godkännandeprocessen och som bedöms vara viktiga för att patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna använda läkemedlet på ett optimalt sätt. Vi samverkar med ett flertal enheter inom myndigheten och har dagligen kontakter med företag, allmänhet, hälso- och sjukvård och läkemedelsmyndigheter i Europa.

Ditt uppdrag
Vi söker en gruppchef som inspireras av vårt uppdrag och vill leda och styra verksamhet genom tillit och den statliga värdegrunden. Du som söker vill vara en god företrädare för Läkemedelsverket internt, som arbetsgivare och medarbetare, samt externt gentemot våra intressenter.

Som gruppchef leder, styr, och utvecklar du verksamheten tillsammans med enhetschef och övriga gruppchefer för att uppnå våra uppsatta mål och hantera resurser, prioriteringar, vägval och strategier. Du ansvarar för personal, verksamhet och budget och ingår i enhetens ledningsgrupp. I rollen som gruppchef ser du till att gruppens uppgifter utförs i enlighet med regulatoriska krav och tidslinjer. Enheten har generellt ett högt ärendeflöde med många olika typer av ärenden, vilket skapar behov av kontinuerlig och flexibel hantering för optimal balans i gruppen. I rollen som gruppchef tar du också, tillsammans med dina kollegor, myndighetsövergripande ansvar för produktinformation, och strävar mot att kontinuerligt utveckla arbetssätt för en fortsatt effektiv verksamhet och ändamålsenliga leveranser. Eftersom en del av arbetet sker verksamhetsövergripande är det även viktigt att främja god samverkan med andra enheter inom Läkemedelsverket.

Din bakgrund
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att leda och utveckla personer och verksamhet. Du har god kunskap om de krav som ställs inför ett läkemedels godkännande och efterföljande livscykel samt har farmaceutisk högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom läkemedelsområdet. Meriterande är erfarenhet av ledarskap och arbete med produktinformation eller regulatory affairs från läkemedelsindustri eller myndighet. Du har god kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Du som söker är en engagerad person med mycket goda ledaregenskaper, så som förmåga till helhetssyn och förmåga att på ett tydligt sätt kunna leda arbete mot uppsatta mål. Du lyssnar på andra och förankrar, men har också förmågan att vid behov ta utmanande beslut. Du har god förmåga att delegera samt att kunna prioritera och arbeta strukturerat. Arbetet kräver också att du som person är trygg, prestigelös, kommunikativ, och har lätt att skapa och förvalta goda relationer. Att du har ett genuint intresse och engagemang för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö ser vi som en självklarhet. Du har förmågan att leda och driva förändringsarbete.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Sista ansökningsdag: 2022-09-21
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Produktinformation
Diarienummer: 2.4.1-2022-066892

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.  

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.
Kontakt
Du är välkommen att kontakta tf enhetschef Cecilia Ulleryd. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Chef för team laboratoriestöd

Vill du leda ett team som bidrar till att vi har säker mat? Drivs du av att engagera och utveckla medarbetare och har tidigare erfarenhet som chef? Då kan arbetet som teamchef vara något för dig. Vi på Livsmedelsverket finns i toppmoderna lokaler i hjärtat av innovativa Uppsala science park. Biologiavdelningen - team laboratoriestöd Biologiavdelningen med drygt 30 medarbetare är nationellt kompetenscentrum inom livsmedels- och dricksvattenmikrobiologi, G... Visa mer
Vill du leda ett team som bidrar till att vi har säker mat? Drivs du av att engagera och utveckla medarbetare och har tidigare erfarenhet som chef? Då kan arbetet som teamchef vara något för dig. Vi på Livsmedelsverket finns i toppmoderna lokaler i hjärtat av innovativa Uppsala science park.

Biologiavdelningen - team laboratoriestöd

Biologiavdelningen med drygt 30 medarbetare är nationellt kompetenscentrum inom livsmedels- och dricksvattenmikrobiologi, GMO, allergener och artidentifiering. Livsmedelsverket är ett ackrediterat laboratorium, vilket ställer höga krav på kvalitetsarbete. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025 och ISO 17043. Team laboratoriestöd är ett av tre team på Biologiavdelningen och  har tre huvudsakliga funktioner:


• Livsmedelsverkets provmottagning som stödjer den svenska livsmedelskontrollen. Det görs genom kontakt med provtagare, utskick av provtagningsmaterial samt mottagning, registrering, beredning och förvaring av prover. Proverna som bereds är mestadels av animaliskt ursprung.
• Disk- och substrat, som tillverkar de odlingsmedier som krävs för avdelningens verksamhet. Här finns också ansvar för kemi- och biologiavdelningens laboratoriedisk.
• Ge stöd till externa analyslaboratorier genom att organisera kompetensprövningar (PT) och tillhandahålla referensmaterial (RM). Teamet organiserar kompetensprövningar inom mikrobiologi, med deltagande laboratorier från hela världen. Teamet designar och tillverkar också referensmaterial med frystorkade mikroorganismer, vilka säljs till laboratorier i hela världen.

Teamet är också delaktigt i olika biomonitoreringsprojekt, vilket innebär registrering och hantering av humana prover.

Arbetsuppgifter

Vi söker en teamchef som med aktivt ledarskap vägleder och utvecklar teamet såväl i det dagliga som i det långsiktiga arbetet. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du driver relevanta frågor och aktivt medverkar till avdelningens utveckling. Som teamchef har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 12-13 medarbetare. Du planerar, samordnar och optimerar teamets arbete. Du har tät dialog med andra avdelningar, kunder och intressenter och leder arbetet så att teamet kan leverera mesta möjliga nytta internt och externt. Du säkerställer att teamet har rätt kompetens nu och i framtiden.

Myndighetens bidrag till det civila försvaret är en viktig uppgift, och tjänsten är säkerhetsklassad.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig med naturvetenskaplig universitetsexamen med lämplig inriktning t.ex. mikrobiolog eller agronom. Du ska ha yrkeserfarenhet av mikrobiologiskt arbete. För att lyckas i rollen ska du ha tidigare erfarenhet av att arbeta som chef. Har du erfarenhet av livsmedels- eller dricksvattenområdet är det en merit. Praktisk erfarenhet av laborativt arbete inom kvalitetssäkrad verksamhet är också meriterande. Vi ser också att det är en fördel om du har erfarenhet av kommersiell laboratorieverksamhet. För tjänsten krävs att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Som person är du utåtriktad och kommunikativ. Du drivs av att engagera andra och har ett intresse för att utöva ett ledarskap med hög delaktighet som utvecklar dina medarbetare. Med tydlig och lyhörd kommunikation skapar du förtroende bland dina medarbetare. Du är duktig på att bygga relationer, både när det gäller egen personal och andra samarbetsparters, kunder och intressenter. Nöjda kunder är viktigt för dig. Du är initiativtagande och har god samarbetsförmåga. Du planerar effektivt och har god förmåga att identifierade och organisera de resurser som krävs för olika uppgifter. Du arbetar effektivt även under press och bibehåller en positiv inställning i arbetet. Du visar god insikt i ekonomiska frågor och är kostnadsmedveten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svenskt medborgarskap
Tjänsten är säkerhetsklassad och det görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Svenskt medborgarskap är därmed ett krav.

Övrig information
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Sitell. Representant för Saco-S är Jonas Ilbäck och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2022-10-10. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Område/avdelning: Undersökning och vetenskapligt stöd/Biologiavdelningen

Placeringsort: Uppsala

Diarienummer: 2022/03311

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef till kontrollenheten för Gemensamma försäkringsfrågor i Uppsala

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Ansvar och arbetsuppgifter Som chef i... Visa mer
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som chef inom Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp som består av en områdeschef, fyra enhetschefer, en controller samt en administrativ assistent och där bidrar du med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av ca 20 medarbetare som arbetar med kontrollutredning och har sin placering i Uppsala. Som chef för enheten ansvarar du för kontrollverksamheten inom ett tilldelat geografiskt upptagningsområde. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i regionala externa samarbeten. Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

 

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga
• Har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap
• Har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet, gärna inom kontrollverksamhet
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att leda team
• Har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• Har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• Har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag

 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Övrigt

1 tjänst, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsten är säkerhetsklassad, placering säkerhetsklass 2 och säkerhetsprövning kommer genomföras innan beslut om anställning. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

 

Kontaktpersoner

Chef: Oscar Berglund 010-112 32 24 (för frågor om tjänsten): HR-specialist: Jenny Nilsson 010-111 43 60 (för frågor om rekryteringsprocessen) tel. Fackförbundet ST: Alexander Petersson 010-119 44 03. Saco-S: Daniel Rander 010-116 28 77. Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40. Visa mindre

Enhetschef samt biträdande avdelningschef

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
-  Är du beredd att leda och utveckla verksamhet och medarbetare i en komplex organisation?
- Har du gedigen erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete, djup kunskap inom regelverk som styr rättvisande redovisning och ett serviceinriktat förhållningssätt?
- Vill du främja ett öppet arbetsklimat och stärka delaktighet?
- Är du strategisk, strukturerad kommunikativ och leder genom öppenhet och långsiktighet?

Anställningen som enhetschef för enheten för ekonomistyrning är placerad på avdelningen för ekonomi och upphandling vid universitetsförvaltningen.

Enhetschefen är också biträdande avdelningschef vilket innebär att du är med och leder och samordnar avdelningens arbete och ansvarar för att samordna universitetets ekonomistyrningsarbete. Rollen är placerad under ekonomidirektören och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Enhetschefen leder och fördelar arbetet i enheten för ekonomistyrning och uppföljning samt för andra grupper vid behov. Du möts av spännande och utvecklande arbetsuppgifter, hög kompetens och en traditionsrik men modern och stimulerande miljö. Du har många kontaktytor både inom universitetet och med andra lärosäten och du bidrar till verksamhetens utveckling. Du, tillsammans med medarbetare inom avdelningen, är myndighetens experter inom statlig redovisning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Din roll som enhetschef är att leda och utveckla ekonomistyrningen i en komplex organisation med många transaktioner, kunder och leverantörer. Du har mycket bred och djup kompetens inom ekonomistyrning och uppföljning. En del i uppdraget är att bidra till att föra avdelningen framåt och tillsammans skapa förutsättningar för moderna rutiner och processer.

I rollen som enhetschef kommer du bland annat att:

- Tillhandahålla stöd och samordna universitetets ekonomistyrning
- Säkerställa att universitetets fördelning av såväl intäkter som intern fördelning av kostnader är korrekt och följer såväl externa krav som interna beslut
- Delta i och kvalitetssäkra arbetet med universitetets finansiella bokslut, budget, prognoser, statistik och övriga ekonomiska rapportering
- Kvalitetssäkra budget, tillhandahålla stöd i analyser, intern kontroll, prissättnings- och överskottsfrågor  
- Ge service och rådgivning samt utbildning och information inom ansvarsområdet
- Samverka med andra medarbetare i organisationen för att driva utvecklingen av verktyg och metoder för ekonomisk uppföljning.
- Ha personalansvar för enhetens medarbetare
- I rollen som biträdande avdelningschef koordinerar du även arbetsgruppen ekonomi (EKO) inom avdelningen 

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen, inriktning ekonomi/redovisning
- Minst 10 års kvalificerad och bred erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med betoning på redovisning från komplex ekonomisk verksamhet
- Flerårig erfarenhet av arbete som chef med personalansvar, ekonomi och arbetsmiljö
- Erfarenhet från utvecklingsarbete av verksamhet och organisation, i en komplex miljö.
- Ett förtroendeingivande ledarskap som främjar ett öppet samarbetsklimat. Vi ser gärna ett ledarskap där delaktighet i arbetet gör att goda idéer tas tillvara.
- God organisationsförmåga och arbetar med struktur och tydlighet.
- Mycket god samarbetsförmåga, kommunicerar väl, skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
- Erfarenhet från arbete med relevanta IT-verktyg/systemstöd

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet såsom att du är lösningsorienterad och entusiasmerande, och har en förmåga att skapa en god arbetsmiljö genom att motivera, delegera och följa upp arbetsuppgifter. I ditt ledarskap förenar du lyhördhet och smidighet med integritet och tydlighet. Vidare har du pedagogisk förmåga för att kunna kommunicera mål och förväntningar på ett tydligt sätt.

Du är en värdefull drivkraft i olika effektiviserings- och förbättringsarbeten och ser digitalisering och automatisering som självklara inslag i verksamhetsutvecklingen.     

Du ser dig som resultatinriktad och är mån om att leverera kvalitet i tid. Du är även noggrann och analytiskt lagd som person.

Önskvärt/meriterande i övrig


- Tidigare erfarenhet från statlig myndighet, av liknande arbete i högskolesektorn, annan offentlig verksamhet eller annan stor och komplex organisation.
- Erfarenhet av det offentliga redovisningsområdet
- Vi ser gärna att du har ett stort och brett nätverk inom dina kompetensområden samt medverkar i nationella nätverk inom redovisningsområdet. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ekonomidirektör Hanna Mörtberg, 018-471 6256 

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2022, UFV-PA 2022/2750.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef administrationen för plan och bygg på Stadsbyggnadsförvaltningen

Plan- och byggavdelningen Är du en drivande person med intresse för ledarskap, är serviceinriktad och vill bidra till en rättssäker plan och byggprocess? Vi söker dig som ser vikten av god informationshantering inom kommunal verksamhet. Här finns möjlighet att leda en enhet som fungerar som ett administrativt nav mot fem verksamhetsområden inom plan och bygg. Välkommen med din ansökan! Plan- och byggavdelningen ansvarar för geodata, detaljplanering, b... Visa mer
Plan- och byggavdelningen

Är du en drivande person med intresse för ledarskap, är serviceinriktad och vill bidra till en rättssäker plan och byggprocess? Vi söker dig som ser vikten av god informationshantering inom kommunal verksamhet. Här finns möjlighet att leda en enhet som fungerar som ett administrativt nav mot fem verksamhetsområden inom plan och bygg. Välkommen med din ansökan!

Plan- och byggavdelningen ansvarar för geodata, detaljplanering, bygglov, tillsyn, bostadsanpassning, energi- och klimatrådgivning samt dess administration.

Som enhetschef för plan- och bygglovadministrationen ingår du i stadsbyggnadsförvaltningens område för plan- och bygg som idag består av cirka 150 medarbetare. Enheten ingår i området administration/geodata/bostadsanpassning/tillsyn och består idag av ca 14 administratörer med olika bakgrunder och erfarenhet från yrkesområdet. Vi arbetar nära alla olika enheter på avdelningen.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att medverka till Uppsalas positiva utveckling. Uppsala kommun är bland de snabbast växande i landet och kan erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och intressanta utmaningar. Hos oss arbetar du i händelsernas centrum, i nya Stadshuset (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats/) med stadens bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala - drygt 30 minuter från Stockholm och ca 45 minuter från Gävle.

Ditt uppdrag
I rollen som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du förväntas leda, driva och utveckla det operativa arbetet såväl inom enheten, på avdelningen som utåt mot andra avdelningar och förvaltningar i kommunen. På enheten finns ett ständigt pågående kvalitetsarbete som du aktivt driver tillsammans med dina medarbetare. Det är därför viktigt att du har ett stort engagemang och intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete. Hela avdelningen och därmed enheten står dessutom inför implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem (Nova/ByggR).

Som enhetschef ansvarar du för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att tillsammans nå övergripande mål med hög kvalitet och med hänsyn till helheten. Som chef förväntas du vara närvarande, stötta, stimulera och kompetensutveckla dina medarbetare samt skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö och arbetsglädje.

Du ingår i områdets ledningsgrupp bestående av områdeschef, enhetschefer för geodata, tillsyn och bostadsanpassning samt koordinator. I ledningsgruppen arbetar vi med gemensamma ledningsfrågor, verksamhetsnära men också strategiska frågor, samarbetsfrågor inom och utanför området parallellt med ledningsgruppsutveckling. Ledningsgruppsutveckling är en viktig del för att utvecklas och lyckas i sitt uppdrag som ledare där områdeschefen coachar, guidar och stödjer dig som enhetschef.

Du förväntas delta med din kompetens som en självklar kraft i enhetens, områdets och avdelningens arbete med utveckling kopplat till administration.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig med flerårig chefserfarenhet, gärna inom verksamhetsområdet administration, i kombination med relevant högskoleutbildning med inriktning mot administration, ledarskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vidare har du erfarenhet av arbetsuppgifter inom administration, digitalt arbetssätt, budgetarbete och planering av verksamhet. Vi ser även gärna att du arbetat inom eller mot en politiskt styrd organisation.

En förutsättning för tjänsten är att du är väl insatt i kvalitets-och utvecklingsarbete av administrativa processer samt har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av implementering av ärendehanteringssystem och/eller kunskap i Nova/ByggR är det meriterande.

Du har god ledarskapsförmåga och är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vi ser också att du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jenny Björnström, områdeschef, tfn 018-727 66 68 eller Kajsa Angerdal, HR-specialist, tfn 072-593 28 06

Fackliga företrädare:
Vision, Weronica Öhrt, 018-727 21 76
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Sveriges arkitekter, Brita Bugge, 018-727 46 08 och Sofie Rosell Güler, 018-727 47 85
Ledarna, 0200-87 11 11

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Enhetschef 
Till enheten för infrastruktur och drift söker vi nu en enhetschef som vill vara med i utvecklingen av universitetets IT-verksamhet.

Enheten tillhör avdelningen för universitetsgemensam IT, vilken är Uppsala universitets serviceorganisation för gemensamma IT-tjänster inom infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda verksamma på sex olika enheter.

Hos oss möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår kärnuppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår IT-verksamhet för att kunna erbjuda ett högkvalitativt och samordnat IT-stöd till världsledande forskning och utbildning. Hos oss får du chansen att utvecklas i en ny organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans skapar vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som chef för enheten Infrastruktur och drift har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och leveranser. Du förväntas driva, utveckla och samordna verksamheten i nära dialog med övriga enhetschefer inom organisationen såväl operativt (daglig drift) som strategiskt (tjänsteutveckling) och med fokus på värdet för Uppsala universitet. I rollen blir du ansvarig för att leverera infrastrukturtjänster som uppfyller verksamheternas olika behov av säkerhet, prestanda, driftsäkerhet samt kostnadseffektivitet med hjälp av såväl egna resurser som tredjepartsleverantörer.

Att leda dina medarbetare mot gemensamma mål och kontinuerligt följa upp insatser och åtgärder är en viktig del i ditt arbete. Du har personal- och budgetansvar för enhetens verksamhet som innefattar både drift och förvaltning av IT-infrastrukturtjänster. I rollen som enhetschef är du en aktiv del av universitetsgemensam ITs ledningsgrupp och rapporterar till Uppsala universitets IT-direktör.

Kvalifikationskrav


- Relevant akademisk examen t.ex. datavetenskap, IT eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Dokumenterad chefserfarenhet med goda vitsord (inkl. ekonomiskt och personalansvar).
- Erfarenhet av ledarskap som chef över chefer.
- Van att arbeta i stora och komplexa organisationer utifrån ett helhetsperspektiv.
- Bred erfarenhet av infrastruktur- och driftområdet.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Affärsmässigt förhållningsätt; d.v.s. att utifrån kunskap om en verksamhets behov ha förmåga att kombinera detta med kunskap om vad den egna organisationen kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjlig för båda parter

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du är tydlig och förtroendeingivande i ditt ledarskap samt har en god kommunikationsförmåga. Du är vidare en entusiasmerande och coachande ledare som omsätter vision från plan till leverans med användare och beställare i fokus. Du är dessutom resultat- och målfokuserad samt har god förmåga att prioritera och delegera

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Dokumenterad utbildningen och/eller kunskaper om ITIL.
- Dokumenterad utbildning och/eller kunskaper om pm3.
- Erfarenhet av offentliga upphandlingar.
- Erfarenhet av tjänsteutveckling och tjänstepaketering (tjänstelivscykelns alla aspekter).
- Erfarenhet av arbete med IT-konsolidering och effektivisering.
- Van att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete och arbeta med ständiga förbättringar.
- Dokumenterad kunskap om verksamhets- och ekonomistyrning

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Tjänsteresor kan förekomma.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lisbet Holmberg Stark, telefon: 018-471 7898, e-mail: [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 4 maj 2022, UFV-PA 2022/1314.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Enhetschef mark och exploatering

Avdelningen mark och exploatering Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på lands... Visa mer
Avdelningen mark och exploatering

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar stad för nästa generation!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Avdelningen mark och exploatering ingår i stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Vi ansvarar för kommunstyrelsens markinnehav, projektleder stadsutvecklingsprojekt, genomför markförvärv och -försäljningar, förvaltar kommunens jord- och skogsfastigheter och har många externa kontakter. Vi är drygt 60 medarbetare i olika funktioner och vi samarbetar nära med många av kommunens förvaltningar och bolag samt med näringslivet i Uppsala.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)
Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Enheten är en av sex enheter inom avdelningen för mark och exploatering och alla samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leder tillsammans hela mark- och exploateringsavdelningen med både avdelningens och förvaltningens samlade leverans i fokus.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat:

• ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din enhet, men också ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga enhetschefer att arbetsleda och ge stöd till medarbetare inom hela avdelningen
• ekonomisk och tids- och kvalitetsmässig uppföljning av projekt inom din enhet
• säkra kvalitet i beredning av ärenden till politiska beslut
• samordning av resurs- och kompetensbehovet mellan enheterna
• delta i verksamhetsutveckling
• aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp
• samordningsansvar för vissa gemensamma frågor

Enheterna hanterar ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden och av olika storlek; allt från stora stadsutvecklingsprojekt till mindre förtätningsprojekt, infrastrukturprojekt och exploatering i kommunens mindre tätorter. Vi arbetar också mycket med verksamhetsutveckling och inför nya verktyg för projektledning och ekonomiuppföljning.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har chefserfarenhet där ansvar för personal, verksamhet och budget ingått. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, lantmäteri eller liknande som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Eventuell ledarskapsutbildning är meriterande. Du har erfarenhet, kunskap och stort intresse för exploateringsfrågor i stadsbyggnadsprojekt, gärna från liknande verksamhet. Du har god kunskap om och intresse för hållbart samhällsbyggande. Du ser Uppsalas kommuns mål att vara klimatpositiva 2050 som en utmaning du vill anta och något vill bidra till att nå.

För att lyckas i rollen behövs stort intresse och god förmåga att leda medarbetare med komplexa eller komplicerade arbetsuppgifter. Som chef behöver du ha god förmåga att lotsa frågor och medarbetare framåt samt uppskatta och tillämpa ett ledarskap som bygger på att olika kompetenser ger mervärde för verksamheten. Du ha lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra, se sammanhang och du är lösningsinriktad. Att förstå ekonomiska samband är viktigt och att du har ett förhållningssätt som bygger på att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Sander, avdelningschef mark och exploatering, 018-727 47 56

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Weronica Öhrt, 018-727 21 76

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Gruppchef kosmetiska produkter

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillsyn är en del av Läkemedelsverket och verkar inom flera olika produktområden för att säkra produkter på marknaden för patienter och användare. Enheten för Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika ingår i verksamhetsområdet Tillsyn och är en enhet på 18 personer som består av tre grupper: kosmetiska produkter, olagliga läkemedel och narkotika.

Gruppen kosmetiska produkters huvudsakliga uppdrag är tillsyn av kosmetiska produkter och tatueringsfärger. I gruppens arbete ingår även bland annat utredning av rapporter om oönskade effekter av kosmetiska produkter, EU-samverkan, tullsamarbeten, tillsynsvägledning till landets kommuner, utarbetande av nya bestämmelser samt att svara på frågor från allmänheten, kommuner och företag. Ledstjärnan i verksamheten är att konsumenter ska ha tillgång till säkra kosmetiska produkter och tatueringsfärger samt att nå ut med information till Sveriges konsumenter. Tillsynsarbetet är riskbaserat och bedrivs både reaktivt och i planerade projekt. 

Gruppen för kosmetiska produkter växer då det utmanande och utvecklande uppdraget har utökats och kommer inom kort bestå av sex utredare samt en administratör. Vi söker nu en engagerad gruppchef för att leda gruppen för Kosmetiska produkter.

Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef innebär att du ska leda och utveckla kosmetikagruppen mot verksamhetens uppsatta mål. Du har personal- och arbetsmiljöansvar vilket innebär att du leder och fördelar arbetet, följer upp verksamheten både på grupp- och individnivå samt stödjer dina medarbetares utveckling genom bland annat löpande avstämningar. Du förväntas engagera dig i övergripande frågor som rör tillsyn, marknadskontroll, kvalitet och regelutveckling. Detta gör du i samverkan med medarbetare och övriga chefskollegor inom Tillsyn. Sakfrågorna spänner över flera områden såsom juridik och regelutveckling. I uppdraget ingår även att företräda myndigheten externt då arbetet innefattar kontakt med media, branschorganisationer samt samverkan med andra myndigheter.

Du rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp, där du samverkar och tar gemensamt ansvar för helheten på enheten.  

Din bakgrund
Du har flerårig erfarenhet av en ledande roll med personalansvar. Du har högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer vara relevant för tjänsten och önskvärt är tidigare erfarenhet av myndighetsarbete eller arbete inom branschen. Arbetet kräver goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och har förmåga att visa starkt engagemang i både Läkemedelsverkets, din egen och andras utveckling. Du har mod att fatta och fullfölja beslut samt att ta tag i utmaningar och pröva nya idéer. Som person och ledare är du lyhörd och ödmjuk med en god kommunikativ förmåga som tydliggör riktningen. Du har god självinsikt, och förmåga att bygga förtroende bland dina medarbetare. Vi förväntar oss att du har förmåga att kombinera helhetsperspektiv på kort och lång sikt med att möjliggöra goda arbetsförhållanden för medarbetarna.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-05-08
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Diarienummer: 2.4.1-2022-015295

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.  

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Susanne Zakrisson. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef Upphandling/förvaltningschef Varuförsörjningsnämnden

Region Uppsala har en centraliserad inköps- och upphandlingsenhet som förutom Regionens egna upphandlingar också ansvarar för att på uppdrag från Varuförsörjningsnämnden genomföra upphandlingar och försörja fem regioner med förbrukningsmaterial. Totalt uppgår inköpen till ca 8 miljarder kronor per år. Vi samverkar också med övriga regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige i gemensamma upphandlingar. Regioninköp och upphandling finns organisatoriskt place... Visa mer
Region Uppsala har en centraliserad inköps- och upphandlingsenhet som förutom Regionens egna upphandlingar också ansvarar för att på uppdrag från Varuförsörjningsnämnden genomföra upphandlingar och försörja fem regioner med förbrukningsmaterial. Totalt uppgår inköpen till ca 8 miljarder kronor per år. Vi samverkar också med övriga regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige i gemensamma upphandlingar. Regioninköp och upphandling finns organisatoriskt placerad på Regionkontoret inom avdelningen för Ekonomi och Styrning. Varuförsörjningen är organisatoriskt organiserad i samma avdelning.
Nu söker vi enhetschef Regioninköp och upphandling tillika förvaltningschef till Varuförsörjningsnämnden!
Enheten för Regioninköp och upphandling består idag av ett fyrtiotal medarbetare varav ca tjugo är upphandlare och resten inköpare, administratörer och olika specialist- och stödfunktioner. Vi har idag en väl fungerande verksamhet men ser också att vi, precis som andra stora organisationer, kan effektivisera vårt arbete och ambitionen är att utveckla verksamheten under kommande år. Region Uppsala har sedan tidigare beslutat att införa kategoristyrt arbetssätt inom upphandling och vi har därför tagit fram en ny organisationsplan där vi sammanför upphandlare, inköpare och administratörer i kategoriinriktade grupper.
Har du mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och goda ledaregenskaper? Vill du medverka till att vi får bästa möjliga sjukvård, lokaltrafik och annan service för våra skattemedel samtidigt som du vill axla en ledande roll i en stor och komplex organisation? I så fall är du kanske den vi söker just nu!
I rollen har du ett mycket stort och strategiskt ansvar för att utveckla arbetet både inom Region Uppsala och Varuförsörjningsnämnden. I ditt arbete förväntas du driva det operativa arbetet i nära sampel med förvaltningar och ingående regioner. Rollen innebär att du har ansvar för både uppdraget som enhetschef och förvaltningschef. Du rapporterar löpande till ekonomidirektör.
I uppdraget som enhetschef för Regioninköp och upphandling i Region Uppsala är ditt uppdrag att tillsammans med medarbetarna tillse att Regionen bedriver ett modernt inköpsarbete som ger regionens verksamheter mycket goda avtalsförhållanden. Region Uppsala omsluter 20 miljarder och är en stor aktör inom många olika inköpsområden. Arbetet ska bedrivas i nära sampel med verksamheten. Att digitalisera och optimera flöden är en självklarhet.
Inom enheten finns 4 grupper med 3 gruppchefer. Tillsammans med dina chefer ska du utveckla verksamheten, skapa en god och trevlig arbetsmiljö i det dagliga arbetet samt vägleda framåt i kategoristyrt arbetssätt. Du har fullständigt personal och verksamhetsansvar och du driver utveckling genom ett coachande och inkluderande ledarskap.
Inom Varuförsörjningsnämnden är du förvaltningschef och ska se till att det görs mycket bra upphandlingar för alla ingående regioner. Du ansvarar för att bereda arbetet i nämnden med upphandling, verksamhetsplan och ekonomisk uppföljning. I arbetet är det viktigt att övriga regioner har stort inflytande, delaktighet och ansvar.
Om varuförsörjningen
Sedan 2004 finns ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland, och Örebro och i form av en gemensam nämnd. Nämnden har sitt säte i Uppsala och värdregion är Region Uppsala. Samarbetet syftar till att förse regionerna med förbrukningsartiklar av engångskaraktär. Detta görs genom upphandlingar och inköp, men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.
Varuförsörjningsförvaltningen ska stödja så att den politiska inriktningen får genomslag i regionernas olika verksamheter. Varuförsörjningen utgör förvaltningschefens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter. Varuförsörjningen genomför i nuläget ett stort omställningsarbete för hur arbetet ska ske framåt.
Vem söker vi?
Du som söker har en avslutad högskoleutbildning inom juridik, ekonomi, teknik eller annan relevant utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
För tjänsten krävs också att du har:
Mångårig chefserfarenhet i en större komplex organisation.
Mångårig erfarenhet av att arbeta med inköp och upphandling i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att leda både stora och små upphandlingsprojekt.
Erfarenhet av förändringsarbete.

Vi söker dig som är en mycket erfaren ledare med ett gott omdöme och en positiv attityd. Du gillar att utveckla verksamhet och medarbetare. Du har dokumenterat goda ledaregenskaper och vi ser gärna att du har erfarenhet att leda genom andra chefer. Du är strategisk och visionär.
Som person har du lätt för att skapa och utveckla goda relationer. Du är kreativ, analytisk och en god lyssnare.
Vi erbjuder
Anställningen är på heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Inom ramen för ditt uppdrag har du möjlighet att arbeta på distans ett par dagar i veckan då regionen inför flexibel arbetsplats.
Hos Region Uppsala får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här: https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sofie Skaränger via mail [email protected] eller via telefon 0703-426600. Facklig företrädare nås via vår växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan senast 1 maj. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Denna rekrytering sker helt genom region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschef Spårtrafik

Inom Uppsala län bedrivs omfattande tågtrafik som finansieras av Region Uppsala genom Upptåget (från juni en del av Mälartåg) och Pendeltåget till Stockholm. I Uppsala planeras dessutom för en spårväg som binder samman befintlig och framtida bebyggelse i stadens södra stadsdelar. I planerna ingår 17 km spårväg, nya fordon och en ny depå med sikte på trafikstart år 2029. Arbetet sker i nära samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, där kommunen an... Visa mer
Inom Uppsala län bedrivs omfattande tågtrafik som finansieras av Region Uppsala genom Upptåget (från juni en del av Mälartåg) och Pendeltåget till Stockholm. I Uppsala planeras dessutom för en spårväg som binder samman befintlig och framtida bebyggelse i stadens södra stadsdelar. I planerna ingår 17 km spårväg, nya fordon och en ny depå med sikte på trafikstart år 2029. Arbetet sker i nära samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, där kommunen ansvarar för bygget av spår och Region Uppsala ansvarar för depå, fordon och den kommande driften.
Avdelning Samhällsutveckling består idag av tre enheter och ca 30 personer totalt. Enheten Spårtrafik blir den fjärde enheten och det är till denna vi nu söker en chef. Spårtrafiken i regionen består dels av tågtrafiken och dels av den blivande spårvägen som ska byggas i södra Uppsala.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Enhetschef Spårtrafik får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla och förvalta tåg- och spårvägstrafiken i Region Uppsala. Din uppgift blir att säkerställa att alla delar i spårsystemet, oavsett part, fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Du kommer ansvara för att:
bygga upp en enhet som ska bidra med kompetens till det projekt som ansvarar för anläggandet av spårvägen
tillsammans med övriga avdelningsledningen säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och fungerande arbetsprocesser
rätt sakkunskap finns tillgänglig i organisationen samt själv bidra operativt med din kompetens
förbereda för mottagande av spårvägssystemet
bevaka spårtrafikens intressen i operativt och strategiskt perspektiv
kvalitetssäkra och följa upp avtal som rör spårtrafiken i länet

För att kunna göra detta förutsätts en god samverkan såväl internt inom regionen som med berörda kommuner i länet, Mälardalstrafik, Trafikverket och Region Stockholm m.fl.
Vidare förutsätter arbetet en god förståelse för hur kollektivtrafiken påverkar såväl individuella resenärer som samhället i stort och vikten av den dagliga leveransen för våra kunder.
Vi söker dig med en högskoleutbildning i grunden och minst tre års erfarenhet av att leda en specialistfunktion i en politiskt styrd organisation. Du har flerårig erfarenhet av kravställning och uppföljning av avtal inom LOU/LUF.
Du måste inte kunna spårtrafik specifikt, men erfarenhet från kollektivtrafik, transportinfrastruktur och specifikt spårtrafik är meriterande. Du har lång erfarenhet av att samtidigt agera operativt och strategiskt i en politiskt styrd verksamhet. Du är också van vid att samarbeta med leverantörer och föra diskussioner och förhandla med desamma.
Du har en personlig mognad och är van att axla en central roll i projekt där många olika intressen möts. Du gör välgrundade avvägningar och prioriteringar och är van att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden. Du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Du är strukturerad, långsiktig och ser helheter. Du förstår din egen roll men tar även hänsyn till det större perspektivet. Du trivs i en miljö där flera intressenter samverkar.
Vårt erbjudande:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här: https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/
Sista ansökningsdag är 1 maj 2022.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Eva Gryding, [email protected], 070-445 13 39.
Krav
Relevant högskoleutbildning
Minst tre års erfarenhet av att leda en specialistfunktion i en politiskt styrd organisation
Flerårig erfarenhet av kravställning och uppföljning av avtal inom LOU/LUF

Meriterande
Erfarenhet från spårtrafik, kollektivtrafik och transportinfrastrukturOm arbetsgivaren - Trafik och Samhälle, Region Uppsala
Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 100 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med våra upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst. Visa mindre

Enhetschef - enheten digital verksamhetsutveckling

Vård- och omsorgsförvaltningens stab Är du en ledare med erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsledning? Vill du vara med och bidra med din kompetens och ditt engagemang till vård- och omsorgsförvaltningens fortsatta utveckling? Då kan den här nyinrättade chefsrollen kanske vara nästa steg för dig! Uppsala kommun står inför stora utmaningar. Behoven av välfärdstjänster i vård- och omsorgsarbetet kommer att öka kraftigt de nä... Visa mer
Vård- och omsorgsförvaltningens stab

Är du en ledare med erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsledning? Vill du vara med och bidra med din kompetens och ditt engagemang till vård- och omsorgsförvaltningens fortsatta utveckling? Då kan den här nyinrättade chefsrollen kanske vara nästa steg för dig!

Uppsala kommun står inför stora utmaningar. Behoven av välfärdstjänster i vård- och omsorgsarbetet kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Vård- och omsorgsförvaltningen har höga ambitioner och en stark drivkraft i arbetet med att utveckla nya och mer effektiva sätt att bedriva en god omsorg och vård med ett starkt brukarfokus. I detta arbete utgår vi från en användardriven metodik som hjälper oss att anpassa och optimera lösningar för verksamhetens behov och verksamhetsutveckling genom digitalisering har hög prioritet.

Ditt uppdrag
För att stärka förutsättningarna för vårt utvecklings- och digitaliseringsarbete knyter vi ihop arbetet nära förvaltningsledningen i staben genom att samla våra medarbetare inom verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering i en nybildad enhet. Enheten kommer organisatoriskt att ingå i förvaltningsstaben och som enhetschef kommer du att rapportera direkt till stabschef.

I din roll som chef för enheten kommer du att ha verksamhets- och budgetansvar samt personalansvar för cirka 5 medarbetare samt konsulter. Enheten kan komma att växa de närmaste åren eftersom digital verksamhetsutveckling är ett prioriterat område för förvaltningen. Eftersom enheten är nybildad kommer du initialt att tillsammans med dina medarbetare vidareutveckla processer och arbetssätt för att att kunna stötta förvaltningen i utvecklingsarbetet på bästa sätt. Ni kommer att arbeta med förvaltning av system, införanden av system och även med upphandlingar av system. I din roll som enhetschef ingår också att till viss del arbeta operativt med förändringsprojekt i förvaltningens verksamheter. Du kommer att ha nära samarbete med många andra delar av kommunen, särskilt med IT-staben samt staberna för ekonomi och juridik.

För att möta nya behov, en ny generation brukare och medarbetare utvecklar förvaltningen arbetet med välfärdsteknik. Det innebär också ett nära samarbete med regionen och den utveckling som förväntas i förändringsarbetet inom "God och nära vård" såsom egenmonitorering och välfärdsteknik. Ett nytt verksamhetssystem införs 2021-2023 och det kommer att ge nya möjligheter där nästa steg bl a är medborgartjänster.

Du ingår i förvaltningsstabens chefsgrupp där du bidrar med ett brett perspektiv utifrån din kompetens inom verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsledning.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning och erfarenhet av en roll där ledarskap ingått. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet där ansvar för personal, verksamhet och budget ingått i arbetet. Du har erfarenhet av förändringsledning och arbete med verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha lett större komplexa förändringsprojekt och har erfarenhet av förvaltningsstyrning samt goda kunskaper om PM3-modellen. Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet är också meriterande.

Med ett coachande ledarskap skapar du förutsättningar för delaktighet, nytänkande och engagemang. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du har även god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta stabschef Åsa Markström, 018-727 07 77

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Helena Persson Brage, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Camilla Ahlsén Hoff, Akademikerförbundet SSR/SACO-rådet, 018-727 24 34
Lena Wiksten Andersson, Vision, 018-727 24 30
Ledarna, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Områdeschef till stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelningen plan och bygg Vi söker nu en områdeschef för våra verksamheter inom bygglov, byggnadsinspektion och energi- och klimatrådgivning. Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, kundfokus och samarbeten? Hos oss får du möjlighet att tillsammans med andra göra skillnad och bidra till att skapa en hållbar stad och landsbygd för nästa generation! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb sk... Visa mer
Avdelningen plan och bygg

Vi söker nu en områdeschef för våra verksamheter inom bygglov, byggnadsinspektion och energi- och klimatrådgivning.

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, kundfokus och samarbeten? Hos oss får du möjlighet att tillsammans med andra göra skillnad och bidra till att skapa en hållbar stad och landsbygd för nästa generation!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030.

Området bygglov, byggnadsinspektion och energi- och klimatrådgivning, ingår i plan- och byggavdelningen vid stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Området består av cirka 50 medarbetare och är organiserad i tre enheter som leds av enhetschefer.

Avdelningen plan och bygg består av cirka 140 medarbetare som arbetar med fysisk samhällsplanering och arkitektur för en hållbar stad och landsbygd. Avdelningen består av detaljplanering, bygglov, byggnadsinspektion, tillsyn, energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning, geodata samt administration.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)
Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som områdeschef har du det övergripande ansvaret för verksamheterna inom bygglov, byggnadsinspektion samt energi- och klimatrådgivning. Du leder området på helhet tillsammans med enhetscheferna. I ledarskapet är fokus på att stärka och säkra förändringskraft och utveckling av verksamheten för att tillsammans med Uppsalaborna, näringslivet och civilsamhället i övrigt skapa dagens och morgondagens livsmiljöer utifrån människors behov.

Verksamheten har många näringslivs- och medborgakontakter och medverkar i stor utsträckning till samhällsutvecklingen i Uppsala kommun, utifrån det politiska uppdraget. Service, bemötande och effektivitet är centralt i vårt genomförande av uppdraget. Det är därför viktigt att du som områdeschef tar ett stort ansvar för att verksamheten möjliggör värdeskapande för näringsliv och kommuninvånare.

I din roll har du ett övergripande ekonomiansvar för området och leder kvalitetsarbete, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i ledningsgruppen för avdelningen plan och bygg. I ledningsgruppen bidrar du till avdelningens och stadsbyggnadsförvaltningens leverans på helhet. Förvaltningen arbetar behovs- och syftesdrivet. Det gör att vi lägger stor vikt vid analyser för att hantera de behov vi ser när vi planerar det vi ska göra framåt.

I din roll som områdeschef ingår även att leda områdets ledningsgrupp och att stödja och skapa förutsättningar för verksamheten att ta initiativ och leda frågor på bredd. Du har också ett ansvar för att stödja verksamheten i gemensam beredning av frågor som vi behöver lösa tillsammans inom förvaltningen och kommunkoncernen.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har lett en liknade verksamhet och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer. Du har goda kunskaper i bygglovsfrågor och ekonomistyrning och är van att arbeta med verksamhetsutveckling. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor kring styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet.

Vi söker en engagerad och tydlig ledare med förmåga att involvera och ta tillvara nytänkande som främjar utveckling av verksamheten. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande stadsbyggnadsdirektör Anna Axelsson, 018-727 12 22
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Helena Persson Brage, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Ledarna, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelningen gata, park, natur Är du en samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad ledare som vill vara med och bidra till ett hållbart Uppsala? Då kan det här jobbet vara nästa steg för dig! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd. Inom stadsbyggnadsförv... Visa mer
Avdelningen gata, park, natur

Är du en samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad ledare som vill vara med och bidra till ett hållbart Uppsala? Då kan det här jobbet vara nästa steg för dig!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för att leda samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer.

Vi söker nu en enhetschef till avdelningen gata, park, natur som ingår i stadsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar främst på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden och ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, parker och naturområden.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)
Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ansvar för personal, verksamhet och budget för enheten trafikreglering och upplåtelser som består av cirka 20 medarbetare. Enheten ansvarar för att handlägga och fatta beslut om olika trafiktillstånd, grävtillstånd samt kommunens lokala trafikföreskrifter. Enheten ansvarar också för trafikdispenser, upplåtelse av allmän plats och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I din roll som enhetschef ansvarar du för att enhetens myndighetsutövning genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt samt att den underlättar för näringslivet och medborgare. Enheten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att korta ned handläggningstider och förbättra Nöjd kundindex (NKI). Vi har kommit långt men vill ständigt bli bättre så du får en viktig roll i att leda det fortsatta utvecklingsarbetet. Med ett coachande ledarskap har du förmåga att utveckla verksamheten genom att skapa förutsättningar för engagemang, samarbete och effektiva arbetssätt. I arbetet har du många kontaktytor både internt inom kommunen och externt med olika aktörer. Som enhetschef är du också med och bidrar till hela avdelningens samlade leverans och utveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av ledarskap och vi ser gärna att du har intresse för och erfarenhet av att leda förändringsarbete. Det är meriterande om du varit chef inom offentlig verksamhet samt har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning.

Som ledare är du trygg i dig själv och drivs av att leda och utveckla verksamhet och medarbetare. Du är bra på att involvera andra och ta tillvara nya arbetssätt, metoder och verktyg för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och har lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vi ser också att du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt samt att du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Annila Bexelius, avdelningschef, 018-727 17 93

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Ledarna, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef Teknikförvaltning

Vi som arbetar på fastighet och service ser ett värde i att vårt arbete bidrar till samhällsnytta och hållbarhet. På teknikavdelningen är vi ca 110 personer som tillsammans säkerställer att lokalerna fungerar optimalt för våra kärnverksamheter vad gäller funktion, standard över tid och att lagar och myndighetskrav efterlevs. Det innebär att tekniska system får tillsyn och skötsel samt att underhållsåtgärder planeras systematiskt. Vi söker nu till enheten T... Visa mer
Vi som arbetar på fastighet och service ser ett värde i att vårt arbete bidrar till samhällsnytta och hållbarhet. På teknikavdelningen är vi ca 110 personer som tillsammans säkerställer att lokalerna fungerar optimalt för våra kärnverksamheter vad gäller funktion, standard över tid och att lagar och myndighetskrav efterlevs. Det innebär att tekniska system får tillsyn och skötsel samt att underhållsåtgärder planeras systematiskt.
Vi söker nu till enheten Teknikförvaltning en enhetschef som vill vara med och påverka den tekniska utvecklingen av tekniska system inom Region Uppsala.
Dina arbetsuppgifter
Enhetens uppgift är att med hänsyn till krav från myndigheter och fastighetsägare samt inom ramen för lagar och förordningar bibehålla och utveckla tekniska strukturer för en hållbar och långsiktig förvaltning av byggnader och system. Arbetsområdet omfattar fackområdena bygg, el, tele, vvs, brand, biogas, energi, fastighetsautomation och medicinska gaser.
I enhetens ansvar ingår bl.a. att upprätta direktiv och styrande dokument, granska och godkänna projekteringsdokumentation samt handlägga och följa upp ärenden gällande underhålls- och investeringsplaner. Enheten arbetar i nära samarbete med Drift- och Projektverksamheten.
Du har verksamhets-, ekonomi- , arbetsmiljö- och personalansvar för den egna enheten som består av ca 10 medarbetare och du ingår i Teknikavdelningens ledningsgrupp. Du kommer även att ingå i styrgrupper för vissa projekt som representant för Teknik.
Din kompetens
Du har ingenjörsutbildning med bred kunskap inom yrkesområdet eller motsvarande kompetens. Erfarenhet från konsult- och entreprenörsbranschen är meriterande liksom erfarenhet av utvecklingsarbete med kvalitetsledningssystem motsvarande ISO 9001.
Du har erfarenhet av att leda och samordna personal mot långsiktiga mål samt att aktivt driva utveckling inom teknikområden. Det är viktigt för gruppen att ni följer den tekniska utvecklingen inom området och att etablera ”Best Practice”.
Personliga egenskaper
Du är prestigelös och har god förmåga att bygga relationer med kunder och medarbetare såväl inom som utom den egna avdelningen. Du har förmåga att ta helhetsperspektiv och du tar ett helhetsansvar. Du är strukturerad, analytisk och bra på att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner.
Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vi finns på Akademiskas sjukhusområde.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här: https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/
Övrig information
Sista ansökningsdagen för denna tjänst är 27 mars men urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Eva Gryding på 070-445 13 39 eller [email protected].
Fackliga kontaktpersoner är för Saco Jasin Arkavazi, 018-611 29 50 för Vision Fredrik Sadjak, 018-611 33 71
Vill du veta mer?
Vill du veta lite mer om Fastighet och service innan du söker? Se filmen om oss här!
Välkommen med din ansökan!
Krav
Ingenjörsutbildning med bred kunskap inom yrkesområdet eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av att leda och samordna personal mot långsiktiga mål
Erfarenhet av att aktivt driva utveckling inom teknikområden.

Meriterande
Erfarenhet från konsult- och entreprenörsbranschen
Erfarenhet av utvecklingsarbete med kvalitetsledningssystem motsvarande ISO 9001.Om arbetsgivaren - Fastighet och service
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 260 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 700 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig? Visa mindre

Enhetschef handläggning

Arbetsmarknadsavdelningen Drivs du av utveckling och har erfarenhet av att leda i förändring? Har du ett stort intresse för arbetsmarknadsfrågor och vill bidra till att fler personer ska få möjlighet att utvecklas, öka sin kompetens samt nå egen försörjning? Då kan detta vara en tjänst för dig! Arbetsmarknadsavdelningen i Uppsala kommun har ett tydligt politiskt uppdrag och är under tillväxt. Området utökas med en ny enhet och till en nyinrättad tjänst... Visa mer
Arbetsmarknadsavdelningen

Drivs du av utveckling och har erfarenhet av att leda i förändring? Har du ett stort intresse för arbetsmarknadsfrågor och vill bidra till att fler personer ska få möjlighet att utvecklas, öka sin kompetens samt nå egen försörjning? Då kan detta vara en tjänst för dig!

Arbetsmarknadsavdelningen i Uppsala kommun har ett tydligt politiskt uppdrag och är under tillväxt. Området utökas med en ny enhet och till en nyinrättad tjänst söker vi nu dess chef.
Enheten är en av tre enheter inom område arbetsmarknadshandläggning på arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för handläggningen av arbetssökande inom förvaltningen. Som enhetschef ansvarar du för att säkerställa att ärendehandläggning och anvisning och uppföljning utförs professionellt och rättssäkert.

Läs mer om Arbetsmarknadsförvaltningen här (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/arbetsmarknadsforvaltningen/?selectedyear=)

Ditt uppdrag
Som enhetschef är en av dina främsta uppgifter att genom ett operativt och nära ledarskap ge dina medarbetare förutsättningar att på bästa sätt lyckas hjälpa dem vi finns till för. Du leder ett team med arbetsmarknadssekreterare.

Du skapar förutsättningar för att testa nya idéer tillsammans med dina medarbetare, och kan också själv bidra med nya angreppssätt på en strategisk nivå.

I arbetet ingår att ansvara för verksamhet, budget och arbetsmiljön för enhetens medarbetare och leda det dagliga arbetet. Det ingår även att välja arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara, se till att verksamheten utvecklas och bedrivs inom de ekonomiska ramarna, ansvara för planering, samordning samt kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten.

Du ansvarar för enhetens samlade resultat och ekonomiska utfall. Det innebär att du ser till att det finns ändamålsenliga processer och att verksamheten bedrivs resurseffektivt och med hög kvalitet. Arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning är prioriterat inom förvaltningen liksom att arbetet sker utifrån vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Enheten kommer på sikt att växa till ca 10 - 15 medarbetare, några kommer att finnas på plats vid start. Tillsammans med övriga enhetschefer ingår du i områdets ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef. Arbetet i områdets ledningsgrupp präglas av stor tillit, öppet klimat, högt i tak och starkt lösningsfokus.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda i förändring inom offentlig verksamhet. Som grupp-/arbetsledare, projektledare, chef eller i en annan roll där ditt ansvar varit att leda grupper i utvecklingsuppdrag. Du har akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Erfarenhet av personal-, ekonomi- och/eller verksamhetsansvar samt arbete inom arbetsmarknadsområdet är meriterande.
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är krav.

I din ledarroll är du en trygg och modig beslutsfattare med helhetssyn. Vi värdesätter din förmåga att bygga relationer och vara tydlig, kommunikativ och pedagogisk i ditt ledarskap. Nyfikenhet och fokus på utveckling är utmärkande för dig, i balans med ett intresse för människor och relationer. Du är van att arbeta behovs- och syftesdrivet för de vi finns till för, medborgarna.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Inom Uppsala kommun arbetar vi tillsammans, som en kommun, ett Uppsala. Det skapar gemenskap och delaktighet med kommuninvånarna. Vi tar ansvar för att det ska vara bra att leva, verka och vistas i hela Uppsala kommun. Det är behoven som vägleder hur vi agerar och prioriterar för framtiden.

Se film om vår värdegrund (https://www.youtube.com/watch?v=uOlK1RtZ0E8)

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Mikael Nissén, områdeschef, 0187273814

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Iréne Lavesson, HR-specialist, 018-727 12 91

Fackliga företrädare:
Ledarna: Sveriges chefsorganisation, 0200-871111
Vision: Anna Modin, 018-727 21 16
SACO/Akademikerförbundet SSR: Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef verksamhetsstöd till stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelningen mark och exploatering Är du en involverande, samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad ledare som vill vara med och bidra till ett hållbart Uppsala? Då kan den här nyinrättade chefsrollen vara nästa steg för dig! Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på... Visa mer
Avdelningen mark och exploatering

Är du en involverande, samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad ledare som vill vara med och bidra till ett hållbart Uppsala? Då kan den här nyinrättade chefsrollen vara nästa steg för dig!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och har en stark tillväxt där nya jobb skapas, bostäder och infrastruktur planeras och byggs och nya företag etableras. Vi har höga ambitioner för en hållbar utveckling både i stad och på landsbygd.

Avdelningen mark och exploatering ingår i stadsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för kommunens markinnehav, projektleder stadsutvecklingsprojekt, genomför markförvärv och -försäljningar samt förvaltar kommunens jord och skogsfastigheter. Vi är cirka 60 medarbetare i olika funktioner och vi samarbetar nära med många av kommunens förvaltningar och bolag samt med näringslivet i Uppsala.

Här kan du läsa mer om hur Uppsala utvecklas och växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)
Mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)

Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Våra stödfunktioner som arbetar med verksamhetsutveckling, projektportföljsamordning, projektkoordinering och administrativt stöd till främst chefer och projektledare, är idag organisatoriskt spridda på flera enheter inom avdelningen. Vi samlar nu dessa funktioner i en nybildad enhet, enheten för verksamhetsstöd, för skapa en gemensam organisation för våra stödfunktioner.

I din roll som chef för enheten har du verksamhets- och budgetansvar samt personalansvar för cirka 10 medarbetare. Eftersom enheten är nybildad kommer du initialt att tillsammans med dina medarbetare fokusera på att vidareutveckla och sätta processer och arbetssätt för att skapa förutsättningar för ett ännu mer kvalitativt och effektivt verksamhetsstöd.

Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i ledningsgruppen för avdelningen mark och exploatering. I ledningsgruppen bidrar du med ett brett perspektiv utifrån dina kunskaper inom verksamhetsutveckling och förändringsledning och har avdelningens och förvaltningens samlade leverans i fokus.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och tidigare chefserfarenhet. Du har även erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning. Vi ser gärna att du har lett en verksamhetsstödjande organisation och det är meriterande om du har arbetat i offentlig verksamhet samt har deltagit i att starta upp nya verksamheter. Du har god digital kompetens och ser digital utveckling som en möjliggörare för att utveckla effektiva arbetssätt.

Du har god ledarskapsförmåga, är bra på att involvera andra och ta tillvara nya arbetssätt, metoder och verktyg för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Som ledare tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att tillsammans med dina medarbetare nå uppsatta mål. Vi ser också att du är en kommunikativ och samarbetsinriktad person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Sander, avdelningschef mark och exploatering, 018-727 47 56

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Ledarna, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till enheten för Registratur

KLK. avd. Kansli Vill du bli chef för Uppsala kommuns hjärta? Brinner du för registratur och digitalisering? Vill du tillsammans med dina medarbetare säkra lagenlig och effektiv hantering av Uppsala kommuns allmänna handlingar? Då kan du vara den vi söker! Uppsala kommun har sedan 2015 samlat samtliga nämnders registratorer och arkivsamordnare i en central registratur som sitter samlade i vårt nya stadshus i centrala Uppsala. Enheten för registratur i... Visa mer
KLK. avd. Kansli

Vill du bli chef för Uppsala kommuns hjärta?
Brinner du för registratur och digitalisering? Vill du tillsammans med dina medarbetare säkra lagenlig och effektiv hantering av Uppsala kommuns allmänna handlingar? Då kan du vara den vi söker!

Uppsala kommun har sedan 2015 samlat samtliga nämnders registratorer och arkivsamordnare i en central registratur som sitter samlade i vårt nya stadshus i centrala Uppsala. Enheten för registratur ingår i avdelningen för kansli där även stadsarkivet, enheten för juridik samt enheten för nämndsekretariat, beredning & utredning ingår och totalt sett är vi ca 85 medarbetare.

Vår vision är att vara en förebild och föregångare som attraktiv arbetsgivare inom offentlig sektor. Vi samarbetar för att ta tillvara nya idéer och arbetar nyskapande för att stödja utvecklingen av Uppsala kommun som en modern arbetsgivare. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat, med många möjligheter till en flexibel vardag och med stans bästa pendlarläge intill resecentrum i Uppsala.

Ditt uppdrag
Avdelningen för kansli har det strategiska ansvaret att skapa en modern och effektiv informationsförvaltning som främjar ett demokratiskt samhälle med tillgänglig information i Uppsala kommun.

Just nu arbetar vi med digital arkitektur och infrastruktur inom kommunens informationsförvaltning i ett antal större projekt. Vi har nyligen bytt ärendehanteringssystem, övergått till digitala akter och håller på att införa digital signatur.

Enheten för registratur leder och utvecklar det övergripande arbetet avseende hantering av allmänna handlingar för ökad kvalitet och effektivitet genom bl.a. normerande styrning och regelverk. Stort fokus kommer att ligga på att ta ett samlat grepp om vår informationsförvaltning för att i samverkan med andra inom avdelningen kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut.

Enheten har ett särskilt ansvar för processen registrering och bevakar att hanteringen av allmänna handlingar sker på ett rättssäkert sätt. I detta ingår även att utveckla, effektivisera och säkerställa transparens.

Uppdraget inkluderar att ge kommunkoncernen bästa möjliga service, ledning och stöd inom enhetens verksamhetsområde och att dimensionera enheten utifrån verksamheternas behov och prioriteringar. Detta innebär att ha en god och lyhörd dialog med förvaltningarna, kommunala bolag och dina medarbetare.

Inom enheten finns idag strax över 20 kvalificerade och engagerade medarbetare som i många fall även har uppdrag som arkivsamordnare. Du ingår i kanslichefens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer inom avdelningen. Rollen innebär verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar samt budget- och uppföljningsansvar.

Din bakgrund
Du har mångårig erfarenhet av arbete med registratur och/eller arkiv inom offentlig verksamhet och goda kunskaper kring de lagar som styr verksamhetsområdet. Det innebär att du även är van att hantera moderna dokument- och ärendehanteringssystem.

Du har akademisk examen inom relevant område, exempelvis informationsvetenskap, eller flerårig erfarenhet i yrkesroll inom verksamhetsområdena registratur och/eller arkiv. Du har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar och det är en fördel om du även är van att arbeta med verksamhetsutveckling samt processinriktade och digitaliserade arbetssätt. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska, tal och skrift.

Som chef och ansvarig för verksamheten ser du till helheten och har god strategisk förmåga. Du är trygg i din ledarroll och skicklig på att motivera, skapa engagemang och delaktighet. Du relaterar till din omgivning på ett smidigt och lyhört sätt och uppfattas som konstruktiv och lätt att samarbeta med. Du drivs av resultat - i rätt tid och med hög kvalitet och ditt arbetssätt präglas av struktur, ordning och reda.

Övrig information

I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten kontakta Åsa Nilsson-Bjervner, chef för avdelningen för kansli på 018-727 1326. Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta: Britt Pedersen, HR-specialist, 018-727 6712 from d. 29/12.

Fackliga företrädare: Vision, Liselotte Ehn 018-727 49 49, Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24, DIK Erik Önnevall, 018-727 21 85, Ledarna, [email protected].

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, kansli samt enheten för omvärld och ledningsstöd. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Projektenhetschef till spännande investeringsverksamhet

Som Projektenhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Projektenhetschef till spännande investeringsverksamhet Arbetsuppgifter Vill du arbeta som projektenhetschef i en framtidsbransch och bidra till samhällsutvecklingen? I distrikt Öst/Stockholm erbjuder vi nu en intressant chefsroll i en organisation som växer och utveck... Visa mer
Som Projektenhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Projektenhetschef till spännande investeringsverksamhet

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta som projektenhetschef i en framtidsbransch och bidra till samhällsutvecklingen?
I distrikt Öst/Stockholm erbjuder vi nu en intressant chefsroll i en organisation som växer och utvecklas i snabb takt. Genom att driva investeringsprojekten med fokus på tid, kostnad och innehåll bidrar distriktet till att Trafikverket når sina mål för bland annat klimat och hållbarhet, förbättrad kapacitet, säkerhet och punktlighet. 
Som chef för enheten leder du cirka 18 medarbetare placerade i Uppsala. Enheten omfattar projektledare och projektingenjörer och ett antal resurskonsulter samt en stor mängd kontrakt med våra konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för att projekten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt utifrån givna uppdrag och genom att vara en tydlig och kompetent beställare. Enheten ansvarar för närvarande för ca 50 projekt främst i Uppland och Västmanland med fokus på vägprojekt mellan 5-1000 msek. Projektportföljen kräver att du som chef stimuleras av verksamhetsstyrning och förstår vikten av löpande uppföljning.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Du är första linjens chef och leder enheten genom starkt personalengagemang, öppenhet, samarbete och samverkan med medarbetarna, chefskollegor och andra samarbetsytor både internt och externt samt med en nyfikenhet och drivkraft kring förbättringsarbete och klimatfrågor. Du arbetar proaktiv och bidrar till att utveckla enhetens verksamhet och kompetensförsörjning, som också är en naturlig del av distriktets och Investerings samlade arbete.
Du rapporterar till distriktschefen och ingår i distriktets ledningsgrupp.
Några ord från rekryterande chef Åsa Löfgren: "För mig är en delaktig och engagerad ledningsgrupp avgörande för att uppnå verksamhetens mål och utveckla distriktet. Tillsammans har vi kul och bidrar till att utveckla verksamheten och varandra".  

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Intervjuer är planerade att genomföras via skype den 3-4 februari. Placering för tjänsten är Uppsala.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har flerårig aktuell och relevant erfarenhet som chef med personal, budget och verksamhetsansvar
har aktuell och relevant erfarenhet av komplexa bygg och anläggningsprojekt
har universitets- eller högskoleutbildning (minst 180hp) med inriktning teknik, ekonomi, samhällsvetenskap alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska

Vi ser det som meriterande om du
har arbetat med förhandlings- och avtalsfrågor samt har erfarenhet av entreprenad- och konsultjuridik
har erfarenhet av beställarrollen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

SGU söker enhetschef till Renare mark och vatten

Vill du vara med och leda och utveckla SGUs arbete med efterbehandling av förorenade områden? Vi söker nu en enhetschef till enheten renare mark och vatten som vill vara med och bidra till en ökad samhällsnytta. Det kan vara dig vi söker! Enheten Renare mark och vatten befinner sig i en expansiv fas. Vi blir fler och kan göra mer och mer nytta i samhället. Enhetens 12 medarbetare finns idag på SGUs kontor i Uppsala, Lund och Malå. Verksamheten på enheten b... Visa mer
Vill du vara med och leda och utveckla SGUs arbete med efterbehandling av förorenade områden? Vi söker nu en enhetschef till enheten renare mark och vatten som vill vara med och bidra till en ökad samhällsnytta. Det kan vara dig vi söker!
Enheten Renare mark och vatten befinner sig i en expansiv fas. Vi blir fler och kan göra mer och mer nytta i samhället. Enhetens 12 medarbetare finns idag på SGUs kontor i Uppsala, Lund och Malå. Verksamheten på enheten består i att i egenskap av beställare undersöka och åtgärda förorenade områden, antingen där staten har ett eget ansvar eller där efterbehandling sker med statsbidrag, samt att utveckla metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i arbetet med förorenade områden som också kan användas av fler än oss.
SGUs uppdrag inom efterbehandlingsområdet är kopplat till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån mindre till riktigt stora och komplexa projekt. Utifrån uppsatta planer lägger du och dina medarbetare grunden för ett effektivt saneringsarbete där vi verkar som professionella beställare. Du ansvarar för att säkerställa att enheten arbetar enligt fastställda arbetssätt och rutiner men även för att utveckla och förbättra dessa, klarlägga ansvarsförhållanden, bedöma kompetensbehov, definiera samarbetsrelationer och gränssnitt gentemot andra delar SGU och externa aktörer. Huvuddelen av arbetet sker i projektform, vilket gör att enhetschefen också har rollen som ombud. Uppdraget innebär många externa kontakter med myndigheter, kommuner och leverantörer.
Arbetsuppgifter
Din uppgift som enhetschef blir att driva, utveckla och följa upp verksamheten samt att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas vara en närvarande chef som håller dina medarbetare informerade och engagerade, och som skapar en samhörighet och en god arbetsmiljö. Du leder arbetet enligt verksamhets- och handlingsplaner, följer upp projektportföljen samt leder eller deltar i styrgrupper för relevanta projekt. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Mark och grundvatten.
Rollen som chef inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen. Vi vill att en chef på SGU ska vara tydlig och engagerad, ta ansvar, agera och fatta beslut.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en akademisk examen inom för tjänsten relevant område
minst ett par års erfarenhet av att ha arbetat som chef
erfarenhet av projektstyrning
god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skift

Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av beställarrollen från statlig eller kommunal verksamhet, gärna avseende entreprenadverksamhet
erfarenhet av att följa upp projektledare
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av myndighetssamverkan

Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid goda ledaregenskaper som lyhördhet och god kommunikativ förmåga, samt att du är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs med och har erfarenhet av strategiska utvecklingsfrågor blandat med operativ problemlösning. Du är lösningsorienterad och flexibel. Du har mycket lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer både internt och externt. Du kan entusiasmera och samla personal att arbeta mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning, på heltid, med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat upp till fyra år, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar provanställning sex månader.
Anställningsort: Uppsala
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till avdelningschef Helena Kjellson på 018-17 92 92.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2022-02-01. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-2839/2021 Visa mindre

Beredskapschef

Region Uppsala är mitt i ett spännande förändringsarbete där erfarenheterna av krishantering både inom materialförsörjning och arbetet med pandemin behöver omhändertas och bidra till en utveckling av Region Uppsalas arbete med krisberedskap och civilt försvar. För att stärka arbetet med att skapa en robust organisation behöver uppdrag och förbättrings- och utvecklingsarbete samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Till exempel behöver civilt försvar och kr... Visa mer
Region Uppsala är mitt i ett spännande förändringsarbete där erfarenheterna av krishantering både inom materialförsörjning och arbetet med pandemin behöver omhändertas och bidra till en utveckling av Region Uppsalas arbete med krisberedskap och civilt försvar. För att stärka arbetet med att skapa en robust organisation behöver uppdrag och förbättrings- och utvecklingsarbete samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Till exempel behöver civilt försvar och krisberedskap i högre utsträckning integreras i ordinarie processer och verksamhetsplanering. Vi behöver också bygga en organisation som speglar uppdraget. Vi söker nu en beredskapschef som vill driva och leda detta arbete.
Om rollen
Region Uppsalas beredskapschef blir tillika enhetschef för säkerhets- och beredskapsenheten, placerad på Regionkontoret och med 9 sakkunniga medarbetare. Enheten bedriver verksamhet inom områdena kris- och katastrofmedicinsk beredskap, säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, dataskydd, signalskydd, informationssäkerhet och civilt försvar. Som beredskapschef deltar du också i olika samverkansstrukturer i länet och kringliggande samhället och representerar regionen i dessa forum lokalt, regionalt och nationellt. I uppdraget ingår också att driva egna strategiska utvecklingsfrågor, skriva ärenden, svara på remisser, vara föredragande för den politiska ledningen och för förvaltningsledningen.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som är adekvat för uppdraget eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du har dokumenterade erfarenheter av chefs- och ledarskap i region, kommun eller på myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.
Du har god analytisk förmåga och kompetens inom processarbete. I uppdraget ingår att kunna göra omvärldsanalys, förstå förändringar i kringliggande samhället och dess betydelse för uppdraget och för organisationen. God förmåga att driva utvecklingsarbete är en förutsättning för att klara uppdraget, liksom förmåga att förstå styrsystemet och dess betydelse för att driva frågor framåt. Arbetet förutsätter goda kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. Du behöver besitta en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, samt kunna arbeta strukturerat och proaktivt.
Övrig information
?Sista ansökningsdag för denna tjänst är 23 januari. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
För frågor kring tjänsten eller rekryteringen vänligen kontakta Christina Dahlmann, [email protected].
Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.
Välkommen med din ansökan!
Krav
Akademisk utbildning som är adekvat för uppdraget eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
Dokumenterade erfarenheter av chefs- och ledarskap i region, kommun eller på myndighet

Meriterande
Tidigare arbete i en politisk styrd organisation Visa mindre

Gruppchef till Informationsförvaltning, Rättsavdelningen i Uppsala

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättslig... Visa mer
Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Vårt mångsidiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande arbetsplats med möjlighet till stor variation.
Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen informationsförvaltning och som stimuleras av ledarskap och arbete med kvalificerad ärendehandläggning samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet. I ditt uppdrag kommer du att leda ca 12 medarbetare i gruppen informationsförvaltning.

Arbetsuppgifter
Beskrivning av uppdraget som chef över gruppen:
Den grupp du är chef för ansvarar för arkiv och registratur. Informationsförvaltningens uppgifter är bl.a. att diarieföra ärenden och inkommande handlingar som förs i allmänna och hemliga diarier, bevaka officiella e-postbrevlådor samt delta i postöppning, ansvara för arkivförvaring av pappersarkiv, ge stöd och utöva tillsyn inom ramen för diarieföring, dokumenthantering och arkivering, bidra till upprätthållande av förteckningar inom området, fatta tjänstemannabeslut gällande utlämnande av allmänna handlingar med tillhörande. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde inom arkiv och registratur
för funktionen relevant examen/utbildning gymnasieexamen eller motsvarande relevant utbildningVi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337]. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap . Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 nov 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Visa mindre

Chef till Team Risk/nyttohantering och miljö

Vill du leda ett team som arbetar för att främja en hållbar livsmedelskonsumtion? Teamet arbetar för att Sverige fortsatt ska ha säker mat och säkert dricksvatten genom att hantera risker kopplade till livsmedelskonsumtion särskilt för riskgrupper. Miljöfrågor, klimatanpassning och civilt försvar är viktiga arbetsuppgifter, likväl som att bidra till omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. Sök tjänsten som Teamchef för team Risk/nyttohantering och... Visa mer
Vill du leda ett team som arbetar för att främja en hållbar livsmedelskonsumtion? Teamet arbetar för att Sverige fortsatt ska ha säker mat och säkert dricksvatten genom att hantera risker kopplade till livsmedelskonsumtion särskilt för riskgrupper. Miljöfrågor, klimatanpassning och civilt försvar är viktiga arbetsuppgifter, likväl som att bidra till omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. Sök tjänsten som Teamchef för team Risk/nyttohantering och miljö senast den 8/12 2021.

Varför Livsmedelsverket?
Arbetet med omställningen till en hållbar livsmedelskonsumtion där alla ska ha säkra livsmedel och säkert dricksvatten är angeläget, det vi gör når ut i samhället. Myndighetens arbete med klimatanpassning och civilt försvar bidrar till att rusta Sverige för framtiden. Livsmedelsverket har sedan årsskiftet toppmoderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat, i hjärtat av innovativa Uppsala Science Park.

Team Risk/nyttohantering och miljö
Teamet har som uppgift att arbeta med risk-och nyttohantering i frågor som rör säkra livsmedel och hållbar livsmedelskonsumtion inom områdena toxikologi, mikrobiologi, allergi och miljö. Arbetet präglas av en tvärvetenskaplig dialog med mycket utåtriktad verksamhet. Den risk- och nyttohantering som utförs av teamet är den extra pusselbiten som behövs när lagstiftning och kontroll behöver kompletteras med exempelvis ett råd eller information. En god hälsa hos befolkningen är ett övergripande mål, där riskgrupper är prioriterade i vårt arbete. Teamet ansvarar för Livsmedelsverkets arbete med miljöfrågor och klimatanpassning inom livsmedelssektorn, samordnar avdelningens kvalitetsarbete och medverkar i arbetet med civilt försvar. Teamet driver också Livsmedelsverkets upplysningstjänst Fråga oss.

I teamet, som tillhör avdelningen Hållbara matvanor, arbetar idag åtta personer med olika kompetenser och stort engagemang. Vi har förmånen att få arbeta med en bredd av frågor, där vi medverkar till hållbara säkra livsmedel, en klimatanpassad livsmedelsförsörjning samtidigt som vi bidrar till omställningen mot en hållbar livsmedelskonsumtion. Arbetet sker i nära samarbete med det andra teamet på avdelningen. Vi befinner oss i ett utvecklingssprång, och välkomnar dig som trivs med utvecklings- och förändringsarbete.

Arbetsuppgifter
Vi söker en teamchef som med aktivt ledarskap vägleder och utvecklar teamet såväl i det dagliga som det strategiska arbetet. Som teamchef har du personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna i teamet. Kompetensen i teamet är hög, och du drivs av att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas. Du säkerställer att teamet har rätt kompetens nu och i framtiden.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du driver relevanta frågor och aktivt medverkar till avdelningens utveckling och vårt bidrag till att Livsmedelsverket når de högt satta målen. Du säkerställer att de kunskapsunderlag, rapporter och bedömningar som teamet tar fram är relevanta och har vetenskaplig grund. Du företräder Livsmedelsverket i frågor inom teamets ansvarsområden.

Avdelningen har mycket samarbete med andra myndigheter i framför allt Sverige och Norden, men även andra EU-länder. Nätverket är brett, du bidrar till att utveckla och vårda våra goda relationer med kollegor och externa samarbetspartners inom myndigheter, vård, näringsliv och akademin. Myndighetens bidrag till det civila försvaret är en viktig uppgift, och tjänsten är säkerhetsklassad.

Din profil
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig universitets- eller högskoleexamen samt har arbetslivserfarenhet inom ett eller flera av ämnesområdena mikrobiologi, toxikologi, biologi, allergi, miljö, nutrition, agronomi. Du ska ha erfarenhet av arbete med att analysera, tolka och omsätta information från vetenskapliga underlag. Det är meriterande om du har en doktorsexamen inom teamets ansvarsområde, samt om du har arbetslivserfarenhet inom risk/nyttohantering, konsekvensbedömningar och kommunikation, exempelvis som talesperson.

Du ska ha erfarenhet av personalansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsstyrning. För tjänsten krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Som person är du modig, utåtriktad och kommunikativ. Ditt arbetssätt är strukturerat och strategiskt där du eftersträvar kvalitetssäkrade arbetsflöden. Du drivs av sakfrågorna och har ett sant intresse att utöva ett ledarskap som utvecklar såväl medarbetare som teamets ansvarsområde. Teamet har många samarbeten och uppdrag både inom och utanför Livsmedelsverket. Det är därför avgörande att du har dokumenterat god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av nätverksbyggande och samverkan med intressenter utanför myndigheten både nationellt och internationellt. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svensk medborgare: Anställningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Därför måste du vara svensk medborgare.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande avdelningschef Britta Ekman. Representant för SACO är Åsa Brugård Konde och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via växel, tel. 018-17 55 00. 

Sista ansökningsdag: 2021-12-15. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse

Område/avdelning: Undersökning och vetenskapligt stöd/Avdelningen Hållbara matvanor/Team Risk-nyttohantering och miljö

Placeringsort: Uppsala

Diarienummer: 2021/05145

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Välkommen med din ansökan!

 


Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap.
På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Gruppchef kinetikgruppen

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljningen av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar. Verksamhetsområdet har ca 300 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheterna för Effekt och Säkerhet (ES1 och ES2) värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som vi gör ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk. I utredningsarbetet samverkar vi med andra medlemsländer i EU samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA.

Vi söker nu en gruppchef för att leda en av våra grupper inom ES, Kinetikgruppen. Här ligger ansvaret för värdering av den klinisk farmakologiska dokumentationen, inkluderande exempelvis bioekvivalensstudier, ADME, läkemedelsinteraktioner och farmakometriska analyser.

Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef innebär att tillsammans med övriga chefer och i samverkan med vetenskapliga ledare, leda ES verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen och har som uppgift att med formellt mandat påverka och leda utvecklingen av verksamheten, för att så bra som möjligt hantera resurser, prioriteringar, vägval, strategier och ambitionsnivåer. Du får personalansvar för 17 personer, vilket innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp medarbetarnas arbetsmiljö, utveckling, resultat och mål. Detta gör du i god samverkan med medarbetare och chefskollegor. Den grupp du får ansvar för består av engagerade och kunniga medarbetare, som arbetar på hög vetenskaplig nivå med ett aktivt, tvärvetenskapligt samarbete och lärande kollegor emellan. Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas som ledare och samtidigt vara vetenskapligt förankrad och arbeta nära verksamhet och medarbetare.

Din bakgrund
Du som söker har erfarenhet av ledarskap och chefskap med personalansvar samt god erfarenhet av läkemedelsutveckling och/eller läkemedelsvärdering, gärna från industri eller myndighet. Du har farmaceutisk, medicinsk eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning och är vetenskapligt förankrad. Det är en fördel om du har erfarenhet inom klinisk farmakologi som exempelvis ADME, farmakometriska analyser, läkemedelsinteraktioner. Erfarenhet av regulatoriskt arbete och arbete på myndighet är meriterande.  Arbetet kräver goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och har förmåga att visa starkt engagemang i både Läkemedelsverkets, din egen och andras utveckling. Ditt ledarskap präglas av att du uppvisar mod och tydlighet i kombination med ödmjukhet och lyhördhet. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer samt att skapa resultat i nära samarbete med andra. Du har också förmåga att kombinera helhetsperspektiv på kort och lång sikt med att möjliggöra goda arbetsförhållanden för medarbetarna. Du har ett genuint intresse att leda och skapa förutsättningar för medarbetarnas och gruppens fulla potential.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 9 januari
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Effekt och säkerhet 2
Diarienummer: 2.4.1-2021-099572


Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Söderberg Nyhem.
Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Nivine Doghaili, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Enhetschef Smittskydd

Regionkontoret Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla. Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får ge... Visa mer
Regionkontoret

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala.


Vår verksamhet
Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna, så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och så att Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen, samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Regionkontoret stödjer den politiska ledningen, så att målen och inriktningen för hälso- och sjukvården uppnås till nytta för invånare och patienter.

Ditt uppdrag
Som enhetschef för Smittskyddsenheten tillhör du Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för elva medarbetare och i dessa ingår även STRAMA-gruppen. Dessa medarbetare är lokaliserade på Akademiska sjukhuset medan resten av arbetsgruppen sitter i fina lokaler på Dag Hammarskjölds väg. Smittskyddsenheten agerar utifrån ett myndighetsuppdrag med smittskyddslagen som grund med bl a epidemiologisk övervakning och utbrottshantering. Du kommer att arbeta mot myndigheter, kommuner och andra samarbetsorgan och du och din enhet är en viktig aktör för att driva primärpreventivt arbete i regionen förskolor, beakta barns bästa och verka för att den friska befolkningen håller sig friska.

Enhetschefen ingår i avdelningen ledningsgrupp, underställd Hälso- och sjukvårdsdirektören och har fem enhetschefer som närmaste kollegor.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig, vitsordad erfarenhet av att vara chef för en mångfacetterad grupp med ett utmanande uppdrag. Du har lett större och mindre grupper och du är van att situationsanpassa ditt ledarskap utifrån dina medarbetare och det uppdrag ni har. Du ska ha vårdrelaterad akademisk examen och det är meriterande om du har erfarenhet av smittskyddsarbete på både regional och nationell nivå. Det är positivt, men inte nödvändigt, med erfarenhet från att verka i en politiskt styrd organisation

Din kompetens
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att ha en helhetssyn och ett utvecklingsfokus kring smittskyddsfrågor och du ska vara mycket bra på att verka i olika typer av regionala och nationella forum och nätverk, för att kunna leda Region Uppsalas smittskyddsarbete proaktivt, effektivt och med gott resultat. Du kan utifrån din specialistkunskap inom området se vad verksamheten behöver och har förmåga att sätta i gång aktiviteter och uppnå goda resultat.

Som ledare motiverar du och skapar engagemang och delaktighet. Du planerar, prioriterar och organiserar arbetet för att effektivt nå gemensamma mål. Du har även förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förmåga att leda dina medarbetare där de befinner sig och lockar fram det bästa ur varje enskild person.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Inom Region Uppsala har alla chefer och ledare en viktig roll, genom dig som chef kan medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för medborgarna. Vi vill ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas i sin roll. Därför erbjuder vi flera ledarutbildningar i kombination med andra verktyg för våra ledare.

Tjänsten är tillsvidare, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler, [email protected], 018-611 43 74
Informationsläkare Strama Uppsala län, Ove Andersson, [email protected], 018-611 19 02
Facklig företrädare för SACO, Knut Bodin, 018-611 73 07
Facklig företrädare för Vision, Christianne Simson, 018-611 32 51

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Enhetschefer inom samhällsbyggnad

Avdelningen gata, park, natur Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar storstad för nästa generation! Uppsala kommun leder arbetet med stadsutveckling med nya stadsdelar, stationsområden, spårväg och snabbcykelleder, nya evenemangsarenor och samhällsservice. Just nu arbetar vi bl.a. med projekt i Gottsunda, Ulleråker, sydöstra stadsdel... Visa mer
Avdelningen gata, park, natur

Är du en ledare med intresse för hållbart samhällsbyggande, nyskapande och människor? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar storstad för nästa generation!

Uppsala kommun leder arbetet med stadsutveckling med nya stadsdelar, stationsområden, spårväg och snabbcykelleder, nya evenemangsarenor och samhällsservice. Just nu arbetar vi bl.a. med projekt i Gottsunda, Ulleråker, sydöstra stadsdelarna mm, som är stora stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus. Uppsalas satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet gör att staden har fått utmärkelser som globala klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för att leda samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och kommer i slutet av året att flytta in i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Vi söker nu två enhetschefer till avdelningen gata, park, natur. Avdelningen arbetar främst på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden och ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, parker och naturområden.

Ditt uppdrag
Samordning och verkställande av kommunens investerings- och exploateringsprojekt för byggande av allmän platsmark är idag samlat i en enhet. Enheten består av cirka 25 medarbetare som i sin roll som projektledare är involverad i planeringsfasen, från detaljplan och framåt, och leder arbetet som beställare i projekterings- och genomförandefasen fram till slutbesiktning. För att möta Uppsalas expansiva byggtakt kommer enheten att delas upp i två enheter för att skapa en skalbar organisation och bättre förutsättningar för ett nära ledarskap. Vi söker nu två enhetschefer som i nära samarbete kommer att leda varsin enhet.

Som enhetschef ansvarar du för utvecklingen av medarbetare och den verksamhet som bedrivs inom din enhet. Det innefattar ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och framdrift i verksamheten. Med ett coachande ledarskap har du förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, samarbete och effektiva arbetssätt. Du arbetar nära din enhetschefskollega för att utveckla och säkra att enheterna har gemensamma arbetssätt, ett bra samarbete och erfarenhetsutbyte. Du arbetar aktivt med förändringsledning för att stödja avdelningens och förvaltningens utveckling och samlade leverans. I din roll som enhetschef har du många kontaktytor både internt inom kommunen och externt med olika aktörer.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn och det är meriterande om du har erfarenhet av investerings- och/eller exploateringsprojekt. Det är också meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet. Eftersom vi har ett utvecklingsorienterat arbetssätt vill vi att du är intresserad av och har erfarenhet av förändringsledning.

Du har en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vi ser också att du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Annila Bexelius, avdelningschef, 018-727 17 93

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Ledarna, Alexandra Södervall, 018-727 77 22

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre

Enhetschef till avdelningen för Barn & Familj i Uppsala

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Ansvar och arbetsuppgifter Som chef i... Visa mer
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av ca 20 medarbetare som arbetar med föräldrapenning och har sin placering i Uppsala. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten. Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap
• Har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av produktionsstyrning
• Har erfarenhet av situationsanpassat ledarskap
• Har erfarenhet av att leda team

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsten är tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Tjänsternas tillsättning kan påverkas av politiska beslut som fattas gällande införande av familjedagspenning.

Kontaktpersoner

Chef: William Vassei, tfn 010-111 30 23 (för frågor om tjänsten): HR-specialist: Emil Jarengrim, [email protected] (för frågor om rekryteringsprocessen) tel. Fackförbundet ST: Therese Plantin, tfn 010-119 22 35, Saco-S: Louise Henriksson, tfn 010-118 40 55 Seko: Fredrik Bruhn, tfn 010-111 86 29.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 27 oktober 2021. Visa mindre

Enhetschef till elektronikåtervinningen

Arbetsmarknadsavdelningen, Jobbcenter Är du en modig och tydlig chef med en stark tilltro till individens förmåga? Vill du arbeta med professionalitet, bemötande och utveckling med fokus på samarbete? Vi erbjuder nu en stimulerande och utmanande ledarroll inom elektronikåtervinningen på arbetsmarknadsförvaltningen, varmt välkommen att söka! Inom utbildnings- och jobbcenters organisation finns arbetsförberedande insatser som består av fyra enheter som t... Visa mer
Arbetsmarknadsavdelningen, Jobbcenter

Är du en modig och tydlig chef med en stark tilltro till individens förmåga? Vill du arbeta med professionalitet, bemötande och utveckling med fokus på samarbete? Vi erbjuder nu en stimulerande och utmanande ledarroll inom elektronikåtervinningen på arbetsmarknadsförvaltningen, varmt välkommen att söka!

Inom utbildnings- och jobbcenters organisation finns arbetsförberedande insatser som består av fyra enheter som tillhandahåller platser för praktisk arbetsträning och särskilda arbetsmarknadsanställningar. Det handlar om anpassad, reell produktion inom olika branscher och verksamheterna vänder sig i första hand till personer som saknar egen försörjning. Till en av dessa enheter, elektronikåtervinningen, söker vi nu en modig och tydlig enhetschef som har fokus på samarbete.

Elektronikåtervinningen tar avstamp från ett hållbarhetsperspektiv och syftar till att tillhandahålla arbetsuppgifter och arbetsträningsmiljöer för arbetslösa. Inom enheten arbetar 4 arbetsmarknadshandledare, 1 driftledare och 5 återvinningsarbetare. Elektronikåtervinningen är en verksamhet som bedrivs utifrån ett samarbetsavtal med El-kretsen AB och Kuusakoski Recycling. Inom verksamheten finns arbetsuppgifter inom mottagning och demontering för ca 43 arbetssökande. Verksamheten ställer höga krav på rutiner och kontroll utifrån gällande lagstiftning.

Arbetsmarknadsavdelningen står inför stora utmaningar och har ett tydligt uppdrag: att minska Uppsala kommuns försörjningsstödskostnader. Det förutsätter ett chefskap som har fokus på målet arbete och utbildning, har effektiva resultatstyrda processer och sist men inte minst sätter tilltro till individens förmåga. En del i utmaningen är att åstadkomma ett närmare ledarskap.

Läs mer om Jobbcenter här (https://bit.ly/2CSFZZ7).

Ditt uppdrag
Som enhetschef blir det ditt ansvar att tillsammans med enhetens medarbetare bedriva anpassad produktion i egenregi. Syftet är att till hög kvalitet tillhandahålla arbetsträning, praktik och möjlighet till olika former av arbetsmarknadsanställningar där målet är egen försörjning genom arbete eller studier. Som enhetschef ansvarar du för enhetens samlade resultat och ekonomiska utfall. Det innebär att du ser till att arbetet fördelas på ett sätt som optimerar enhetens måluppfyllelse och att resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar också för att kvalitetssäkra avdelnings- och områdesgemensamma beslut kring arbetssätt.

Arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning är prioriterat inom förvaltningen vilket innebär att du leder det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillvaratar dina medarbetares synpunkter och förbättringsförslag samt handleder och ger stöd i kompetensutveckling.

Tillsammans med övriga enhetschefer ingår du i områdets ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef. Politiska beslut, skiften i konjunkturen och inflöde av nya kommuninvånare är några faktorer som påverkar avdelningens och områdes förutsättningar. Som medarbetare och chef inom arbetsmarknadsavdelningen behöver du därför vara inställd på och se fördelarna med snabba omställningar av verksamheten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en utbildning på högskolenivå som av arbetsgivaren bedöms som relevant för arbetsuppgifterna. Ledarskapsutbildning är meriterande. Tjänsten ställer krav på erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete samt erfarenhet av att leda grupper i förändring. Om du har ledarerfarenhet från uppdrag inom arbetsmarknadsområdet är det meriterande. B-körkort är ett krav.

För att lyckas i rollen är du en modig person som tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat, du är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar och snabba omställningar av verksamheten. I din ledarroll är du en trygg beslutsfattare med helhetssyn och en tydlig relationsskapare som säkerställer att dina budskap når fram.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Fabian Lindgren Fahimi, områdeschef, 018-727 21 33

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan är du också välkommen att kontakta:
Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Vision, 018-727 24 38
Akademikerförbundet/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Ledarna, Alexandra Södervall, 018-727 77 22

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. Visa mindre