Lediga jobb som Forskare, farmakologi i Uppsala

Se lediga jobb som Forskare, farmakologi i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Postdoktor inom hälso-och sjukvårdsforskning

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare... Visa mer
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer här: http://www.pubcare.uu.se/

Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet söker en postdoktor för en tidsbegränsad tjänst på minst 2 år och högst 3 år. Forskargruppen är en tvärvetenskaplig miljö som bedriver forskning inom hälso- och sjukvårdssystemets samt äldreomsorgens struktur, ekonomi, organisation och resultat.

Postdoktorn kommer att arbeta i två forskningsprojekt som bland annat undersöker samverkan mellan regioner och kommuner kring vård och omsorg av multisjuka äldre samt utvecklingen av välfärdsmarknader inom primärvård och äldreomsorg. Positionen innebär ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla forskningsfärdigheter samt att utveckla samarbeten både inom och utom akademin.

Arbetsuppgifter

- Ansvar för design, planering och genomförande av forskningsstudier


- Utveckling av teoriram för forskningsstudier


- Inhämtning av data från nationella- och regionala databaser samt statistisk analys av stora dataset
- Insamling och analys av dokument samt enkät- och intervjudata
- Författande av vetenskapliga artiklar 
- I arbetet ingår även presentationer på konferenser, samt samarbeten med myndigheter, regioner och kommuner

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i medicinska vetenskaper inom områdena folkhälsovetenskap eller hälso- och sjukvårdsforskning eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa områden. Examen ska vara utfärdad senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

- Dokumenterad kunskap om styrning och organisering av hälso- och sjukvård
- Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapliga studier och/eller studier där blandade metoder använts
- Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad statistisk analys
- Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med dokumentanalys, enkät- och intervjumetodik 
- Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig svenska och engelska
- Mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer 
- Mycket god förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning och inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför forskargruppen 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av forskning om styrning, organisering och välfärdsmarknader i hälso- och sjukvården. 

Ansökningsförfarande

- Curriculum Vitae
- Personligt brev
- Kopior på examensbevis 
- Fullständig publikationslista inklusive URL/DOI till var och en av publikationerna 
- Ett exempel på en publicerad forskningsartikel där du är försteförfattare 
- Kontaktinformation till minst två referenser

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i minst 2 år och högst 3 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulrika Winblad, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2024, UFV-PA 2024/88.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom vårdvetenskap och medicinsk psykologi

Forskare Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet. Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa (KBH) a?r en internationell och ma?ngprofessionell institution med fokus pa? ha?lsa och va?lfa?rd. Det globala ha?lso... Visa mer
Forskare
Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet.

Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa (KBH) a?r en internationell och ma?ngprofessionell institution med fokus pa? ha?lsa och va?lfa?rd. Det globala ha?lsoperspektivet a?r alltid na?rvarande, och vi samarbetar o?ver professioner och kliniska omra?den, ba?de inom utbildning och inom forskning.

Ansta?llningen a?r placerad i forskargruppen Reproduktiv ha?lsa vid Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa. Forskningsprojekten som är aktuella för tjänsten leds av docent Anna Wikman.

Arbetsuppgifter 
Som forskare kommer du i huvudsak arbeta med dataanalys (primärt kvantitativa, men även kvalitativa analyser kan förekomma) och författande av vetenskapliga rapporter inom ramen för tidigare och pågående forskningsprojekt inom gruppen. Inriktningen för denna tjänst är inom forskningsområdet va?rdvetenskap och medicinsk psykologi med ett primärt fokus på studier av psykisk hälsa i samband med cancer.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande skall ha grundutbildning inom psykologi, medicin, omvårdnad, beteendevetenskap eller närliggande områden. Du har erfarenhet av självständigt arbete i kvantitativ metod, dataanalys (t.ex. SPSS) och vetenskapligt skrivande. God samarbetsförmåga är ett krav liksom god förmåga att arbeta självständigt. Vidare är initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt viktigt för denna anställning. Som person vill vi att du ska vara effektiv, kunna prioritera arbetsuppgifter, samt vara noggrann. Personen som vi söker ska vara konkurrenskraftig och motiverad att producera forskningsresultat av hög kvalitet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Eftersom projektet även kan innebära analys och resultatrapportering av kvalitativa intervjuer genomförda på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Meriterande i övrigt


- Legitimerad psykolog.
- Erfarenhet av att sja?lvsta?ndigt skriva och publicera vetenskapliga artiklar.
- Erfarenhet av forskning inom medicinsk psykologi, psyko-onkologi och närliggande ämnen.
- Erfarenhet av att handleda studenter pa? avancerad niva?.
- Erfarenhet av datahanteringssystemet RedCap.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%, möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad finns om så önskas. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Wikman, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2024, UFV-PA 2024/581.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Junior forskare inom farmaceutisk tumörbiologi

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information o... Visa mer
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Beskrivning
Tjänsten är placerad i seniorprofessor Lars-Gunnar Larssons forskargrupp. Forskargruppen är fokuserad på studier av funktion, reglering och targeting av onkproteinet MYC, som spelar en mycket viktig roll i tumörutveckling. I gruppen studeras bland annat MYC:s transkriptionella funktion, interaktioner med cofaktorer, reglering via ubiquitinering, targeting av MYC via små molekyler och MYC:s roll i tumörutveckling med hjälp av djurmodeller.

Arbetsuppgifter
Projektet rör utvecklande av inhibitorer av MYC i form dels av molekyler som hämmar MYC:s bindning till den obligatoriska partnern MAX och dels PROTACs riktade mot MYC. Flera serier av molekyler som binder direkt till MYC och motsvarande PROTACs är under utveckling i samarbete med SciLifeLab och läkemedelsbolag. Arbetsuppgiften blir att genom screens identifiera, karakterisera och validera förbättrade analoger av dessa molekyler. Detta görs med hjälp av olika protein/protein-interaktions-assays, såsom isPLA, split luciferas-assays, ubiquitinerings- och degraderings-assays, cellproliferation/viabilitets-assays, genexpressions-analyser, samt olika tumörmodeller in vitro och in vivo.

Kvalifikationskrav

- Doktorsexamen i farmaceutiskt, biomedicinskt eller angränsande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden.
- Den sökande ska ha starka meriter som experimentalist inom cell- och molekylärbiologiska, biokemiska och farmaceutiska metoder. Detta inkluderar metoder för att studera proteininteraktioner, cellodling och cellbaserade metoder, mikroskopi och andra imaging-tekniker, immunhistokemi, western blot analys, och genexpressionsanalyser. Av särskild vikt är erfarenhet av transgena, syngena och xenogena tumörmodeller i möss. Vidare ska du ha dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar samt en track record av publikationer i internationella refereegranskade tidskrifter.
- Sökanden skall ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga till teamwork, men även kunna arbeta och uthålligt driva projekt självständigt. Vidare bör sökanden vara nyfiken, kreativ, initiativtagande, och relationsskapande. Sökanden skall ha utmärkt organisatorisk förmåga, kunna strukturerat arbeta med många samtida projekt, lösa förväntade och oväntade komplexa problem, samt vara flexibel. Utmärkta kunskaper i engelskt tal och skrift är ett krav.

Ansökan bör innehålla 1) ett personligt brev med beskrivning av forskningsintresse, 2) CV inkluderande utbildning, examina, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser, 3) En komplett publikationslista, 4) Sammanfattning av nuvarande och tidigare arbete (max två sidor), 5) tre rekommendationsbrev.

Den sökande kommer att bedömas utifrån utbildning och tidigare erfarenhet, relevans för projektet, publikationer och track record, motivation och samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av isPLA samt erfarenhet olika typer av tumörmodeller i möss inklusive cancerbehandling av möss via olika administrationsvägar.
- Kunskap och erfarenhet inom ämnesområdena MYC-biologi och cellulär senescens.
- Erfarenhet av lab management, kemikaliearbete inklusive risk-klassificering, arbete i KLARA-systemet.
- Erfarenhet av att skriva etiska ansökningar för djurförsök.
- Erfarenhet av handledning av studenter.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattningen är 20%. Tillträde 2024-03-11 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Lars-Gunnar Larsson, e-post [email protected]

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2024, UFV-PA 2024/473.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent

Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet. Institutionen for kvinnors och barns halsa (KBH) ar en internationell och mångprofessionell institution med fokus på? hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspe... Visa mer
Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet.

Institutionen for kvinnors och barns halsa (KBH) ar en internationell och mångprofessionell institution med fokus på? hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet ar alltid närvarande, och vi samarbetar over professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Anställningen är placerad i forskargruppen Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning vid Institutionen for kvinnors och barns hälsa. Forskningsprojekten leds av Emma Fransson.

Arbetsuppgifter
I rollen som forskningsassistent kommer du att assistera vid datainsamling tex intervjuer och insamling av mätningar i flera olika forskningsprojekt som handlar postpartumdepression.

Du kommer bl a att bistå? i arbetet med att rekrytera forskningspersoner, genomföra intervjuer, organisera och administrera datainsamling samt hantera insamlat datamaterial. I arbetet ingår även att förbereda och utföra komplicerad datainsamling med mätutrustning och enklare programmering. Du kan komma att träffa personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha masterexamen/vara mastersstudent inom t ex beteendevetenskap, psykologi, vårdvetenskap eller ha kunskap som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande inom dessa områden. God förståelse i svenska i skrift och tal är ett krav.

Vi ser gärna en sökande som har intresse för kvantitativ forskningsmetod. Administrativ skicklighet och förmåga att samordna i ett projekt är nödvändigt för anställningen. Arbetet kräver god förmåga till planering och organisation.

Den vi söker har god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning samt mycket god förmåga att uttrycka sig och kommunicera lyhört med studiedeltagare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom noggrannhet, förmåga att prioritera och god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bakgrund inom relevant område som psykologi, statistik och programmering är meriterande. Det är ett plus med egen forskningserfarenhet samt erfarenhet av datahantering.

Utöver detta anser vi det meriterande om du har:

- Erfarenhet av neurofysiologiska mätningar
- Erfarenhet av program som MatLab eller R
- Erfarenhet av djupintervjuer
- Erfarenhet av projektorganisation
- Skicklighet i vetenskapligt skrivande

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 30%. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Emma Fransson [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2024, UFV-PA 2023/4843.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i tumörbiologi

Postdoktor i tumörbiologi med inriktning tumör-medierad immunosuppression i musmodeller Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utveckli... Visa mer
Postdoktor i tumörbiologi med inriktning tumör-medierad immunosuppression i musmodeller

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är placerad i seniorprofessor Lars-Gunnar Larssons forskargrupp. Forskargruppen är fokuserad på studier av funktion, reglering och targeting av onkproteinet MYC, som spelar en mycket viktig roll i tumörutveckling. I gruppen studeras bland annat MYC:s transkriptionella funktion, interaktioner med cofaktorer, reglering via ubiquitinering, targeting av MYC via små molekyler och MYC:s roll i tumörutveckling med hjälp av djurmodeller. Larssons forskargrupp har nyligen flyttat till Uppsala Universitet från Karolinska Institutet, där gruppen är fortsatt affilierad, se webbsida: http://ki.se/en/mtc/lars-gunnar-larsson-group  

Arbetsuppgifter
Projektet rör MYC:s roll i suppression av immunövervakning av tumörer. Immunokompetenta musmodeller för MYC-inducerade lungtumörer, melanom och leukemi tillsammans med andra onkgener har etablerats. Arbetsuppgiften blir att fastställa om MYC-inducerad immunsuppression i dessa modeller kan motverkas genom direkt eller indirekt inhibition av MYC och/eller faktorer som samverkar med MYC, såsom cyklin-beroende kinaser. Kombinationer av anti-MYC och olika typer av immunterapier kommer också att undersökas. Detta involverar studier av interaktionen mellan MYC-drivna tumörceller och olika immunceller, och hur detta påverkar rekrytering, aktivering och uthållighet av immuncellerna. Detta görs med hjälp av spatiell transkriptomik/proteomik, singelcell-sekvensering och olika interventioner t.ex. genom farmaceutisk behandling, Crispr/Cas9-teknik och immundepletion.

Kvalifikationskrav

-  Doktorsexamen i farmaceutiskt, biomedicinskt eller angränsande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Goda kvalifikationer vad gäller arbete med tumörmodeller i möss såsom transgena, syngena och xenograft-modeller krävs, liksom dokumenterad skicklighet inom cell och molekylärbiologi och immunologi. Vidare ska du ha dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar samt en track record av publikationer i internationella refereegranskade tidskrifter.
- Sökanden skall ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga till teamwork, men även kunna arbeta och uthålligt driva projekt självständigt. Vidare bör sökanden vara nyfiken, kreativ, initiativtagande, och relationsskapande. Sökanden skall ha utmärkt organisatorisk förmåga, kunna strukturerat arbeta med många samtida projekt, och lösa förväntade och oväntade komplexa problem. Utmärkta kunskaper i engelskt tal och skrift är ett krav.

Ansökan bör innehålla 1) ett personligt brev med beskrivning av forskningsintresse, 2) CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser, 3) En komplett publikationslista, 4) Sammanfattning av nuvarande och tidigare arbete med tonvikt på djurmodeller (max två sidor), 5) tre rekommendationsbrev.

Den sökande kommer att bedömas utifrån utbildning och tidigare erfarenhet, relevans för projektet, publikationer och track record, motivation och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-02-05 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars-Gunnar Larsson, e-post [email protected]
För frågor runt anställningen: Administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2024, UFV-PA 2023/4834.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent farmakognosi

Vill du arbeta som forskningsassistent, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent vid institutionen farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en fris... Visa mer
Vill du arbeta som forskningsassistent, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent vid institutionen farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns påhttp://www.farmbio.uu.se.http://www.farmbio.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utföra laborativt arbete såsom extraktion, isolering, enzymassays och analys samt bistå med dokumentation, rapportering och koordination inom farmakognosi

Kvalifikationskrav

- Grundexamen på masternivå med erfarenhet av naturproduktskemi/farmakognosi.
- Erfarenhet av metoder för extraktion och isolering av lågmolekylära naturprodukter från växter.
- Erfarenhet av arbete med peptider, inklusive syntes.
- Erfarenhet av utveckling av enzymbaserade testsystem.
- Erfarenhet av att arbeta med moderna instrument för separation och masspektrometri. 

Önskvärt/meriterande

- Erfarenhet av att arbeta i elektroniska laborationsböcker.
- Kunskap om rollen av post-translationella modifieringar av proteiner, speciellt sådana som är involverade i sjukdom
- Kunskap om PAD enzym och deras roll vid autoimmuna sjukdomar.
- Kunskap och erfarenhet av att bygga och använda kemiska bibliotek av medicinalväxter, inklusive extrakt, fraktioner och rena substanser.
- Genomfört projekt inom relevant ämne.
- Tidigare erfarenhet av laborativt arbete och forskning inom farmakognosi.
- Erfarenhet av arbete med Waters UPLC kromatografisystem och masspektrometri
- Kunskap om växter använda i traditionell kinesisk medicin.
- Kunna kommunicera obehindrat på engelska. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 10 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-02-05 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ulf Göransson e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2024, UFV-PA 2024/268.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i tumörbiologi, tumör-medierad immunosuppression i musmodeller

Postdoktor i tumörbiologi med inriktning tumör-medierad immunosuppression i musmodeller Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utveckli... Visa mer
Postdoktor i tumörbiologi med inriktning tumör-medierad immunosuppression i musmodeller

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är placerad i seniorprofessor Lars-Gunnar Larssons forskargrupp. Forskargruppen är fokuserad på studier av funktion, reglering och targeting av onkproteinet MYC, som spelar en mycket viktig roll i tumörutveckling. I gruppen studeras bland annat MYC:s transkriptionella funktion, interaktioner med cofaktorer, reglering via ubiquitinering, targeting av MYC via små molekyler och MYC:s roll i tumörutveckling med hjälp av djurmodeller. Larssons forskargrupp har nyligen flyttat till Uppsala Universitet från Karolinska Institutet, där gruppen är fortsatt affilierad, se webbsida: http://ki.se/en/mtc/lars-gunnar-larsson-group  

Arbetsuppgifter
Projektet rör MYC:s roll i suppression av immunövervakning av tumörer. Immunokompetenta musmodeller för MYC-inducerade lungtumörer, melanom och leukemi tillsammans med andra onkgener har etablerats. Arbetsuppgiften blir att fastställa om MYC-inducerad immunsuppression i dessa modeller kan motverkas genom direkt eller indirekt inhibition av MYC och/eller faktorer som samverkar med MYC, såsom cyklin-beroende kinaser. Kombinationer av anti-MYC och olika typer av immunterapier kommer också att undersökas. Detta involverar studier av interaktionen mellan MYC-drivna tumörceller och olika immunceller, och hur detta påverkar rekrytering, aktivering och uthållighet av immuncellerna. Detta görs med hjälp av spatiell transkriptomik/proteomik, singelcell-sekvensering och olika interventioner t.ex. genom farmaceutisk behandling, Crispr/Cas9-teknik och immundepletion.

Kvalifikationskrav

-  Doktorsexamen i farmaceutiskt, biomedicinskt eller angränsande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Goda kvalifikationer vad gäller arbete med tumörmodeller i möss såsom transgena, syngena och xenograft-modeller krävs, liksom dokumenterad skicklighet inom cell och molekylärbiologi och immunologi. Vidare ska du ha dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar samt en track record av publikationer i internationella refereegranskade tidskrifter.
- Sökanden skall ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga till teamwork, men även kunna arbeta och uthålligt driva projekt självständigt. Vidare bör sökanden vara nyfiken, kreativ, initiativtagande, och relationsskapande. Sökanden skall ha utmärkt organisatorisk förmåga, kunna strukturerat arbeta med många samtida projekt, och lösa förväntade och oväntade komplexa problem. Utmärkta kunskaper i engelskt tal och skrift är ett krav.

Ansökan bör innehålla 1) ett personligt brev med beskrivning av forskningsintresse, 2) CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser, 3) En komplett publikationslista, 4) Sammanfattning av nuvarande och tidigare arbete med tonvikt på djurmodeller (max två sidor), 5) tre rekommendationsbrev.

Den sökande kommer att bedömas utifrån utbildning och tidigare erfarenhet, relevans för projektet, publikationer och track record, motivation och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-02-05 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars-Gunnar Larsson, e-post [email protected]
För frågor runt anställningen: Administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 januari 2024, UFV-PA 2023/4834.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande forskare

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på http://www.ilk.uu.se/ Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt centrum för storskalig biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret  kombinerar bred kompetens inom translationell medicin och molekylär biovet... Visa mer
Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling.

Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på http://www.ilk.uu.se/

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt centrum för storskalig biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret  kombinerar bred kompetens inom translationell medicin och molekylär biovetenskap med modern avancerad teknisk utrustning och kunskap runt dessa tekniker.

En nationell plattform för akademisk läkemedelsforskning och utveckling (Drug Discovery & Development Platform, DDD, https://www.scilifelab.se/units/ddd-platform/) etablerades under 2014 vid SciLifeLab. Personalen inom SciLifeLab DDD består av ett fyrtiotal högt motiverade forskare, företrädesvis med industriell erfarenhet av läkemedelsutveckling, vars uppgift är att stötta svenska akademiska forskare i att ta fram tidiga läkemedelskandidater. Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet utlyser nu ett vikariat vid SciLifeLab DDD Medicinal Chemistry Lead Identification Facility för en synteskemist/läkemedelskemist som primärt skall jobba med syntes och metodutveckling i våra läkemedelsutvecklingsprojekt.

Arbetsuppgifter 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utföra egna experiment; planering, syntes, isolering och karakterisering av nya bioaktiva föreningar samt intermediat i olika projekt för test i assays. Underhåll av gemensam laboratorieutrustning ingår i tjänsten. Vi jobbar integrerat i projektform tillsammans med forskare från DDD och akademin.

Kvalifikationskrav
En doktorsexamen i organisk kemi, läkemedelskemi eller motsvarande. Erfarenhet av framgångsrikt arbete inom området synteskemi, som dokumenterats av publikationer och/eller patent. Du ska kunna uttrycka dig väl på engelska, i både tal och skrift. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
En bred kunskap i organisk kemi, grundläggande ADME och sjukdomsbiologi. Det är viktigt att du är en mycket motiverad forskare med förmåga att fungera väl i en tvärvetenskaplig miljö och har kvalitet- och resultatfokus

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som kommunikationsförmåga, egen drivkraft, samarbetsförmåga, servicekänsla och förmåga att organisera och prioritera.

Ansökan skall innehålla ett kort brev som sammanfattar dina forskningsintressen/expertis samt motiverar varför du är lämplig för anställningen, CV, doktorsexamen samt kontaktinformation till minst två referenser.

Om anställningen 
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Head of Unit Ulrika Yngve, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2023, UFV-PA 2023/4016.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt i ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare i... Visa mer
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt i ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Denna utlysning avser en tidsbegränsad anställning som forskare  i forskargruppen i Vårdvetenskap och innehavaren ska arbeta med forskning inom området Migration och Hälsa. Sverige har blivit ett mångkulturellt land varför vi i vården idag i allt större utsträckning möter personer med utländsk bakgrund vilket innebär nya utmaningar. Forskningen har omvårdnadens nyckelbegrepp ”hälsa” i fokus och syftar till att utveckla nya modeller för omvårdnad, stöd och undervisning. Mer information om https://www.pubcare.uu.se/forskning/vardvetenskap/. 

Arbetsuppgifter 
Forskningen omfattar kvantitativa och kvalitativa studier med olika datainsamlingsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer). Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare främst arbeta med analys och sammanställning av insamlade data men även planering för och genomförande av insamling av data i kliniskt vårdarbete kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i ämnet eller motsvarande som är relevant för tjänsten. Vi söker en person som dessutom är leg sjuksköterska. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av vård av personer med kronisk sjukdom, gärna diabetes, och/eller vård av personer med utländsk bakgrund är önskvärt. Förmåga till självständigt forskningsarbete är väsentlig.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket innefattar dokumenterad samarbetsförmåga, att vara resultatorienterad och ha god förmåga att organisera arbetet.  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad och uppdraget omfattar tre månaders arbete på heltid. Det är dock möjligt att istället arbeta halvtid under 6 månader om så önskas.

Omfattningen är 50-100%, beroende på kandidatens önskemål, se ovan.

Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Din ansökan bör skrivas på engelska och innehålla CV och publikationslista, personligt brev där du kort beskriver dig själv, dina forskningsintressen samt varför du söker den här tjänsten. Vi önskar även kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och tidigare publikationer samt övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och bifogar eventuella rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Katarina Hjelm telefon: 0704 25 05 17 eller via e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2023, UFV-PA 2023/4585.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom vårdvetenskap m. inriktning omvårdnad

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt i ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare i... Visa mer
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt i ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Denna utlysning avser en tidsbegränsad anställning som forskare  i forskargruppen i Vårdvetenskap och innehavaren ska arbeta med forskning inom området Migration och Hälsa. Sverige har blivit ett mångkulturellt land varför vi i vården idag i allt större utsträckning möter personer med utländsk bakgrund vilket innebär nya utmaningar. Forskningen har omvårdnadens nyckelbegrepp ”hälsa” i fokus och syftar till att utveckla nya modeller för omvårdnad, stöd och undervisning. Mer information om https://www.pubcare.uu.se/forskning/vardvetenskap/. 

Arbetsuppgifter 
Forskningen omfattar kvantitativa och kvalitativa studier med olika datainsamlingsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer). Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare främst arbeta med analys och sammanställning av insamlade data men även planering för och genomförande av insamling av data i kliniskt vårdarbete kan förekomma.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i ämnet eller motsvarande som är relevant för tjänsten. Vi söker en person som dessutom är leg sjuksköterska. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt

Erfarenhet av vård av personer med kronisk sjukdom, gärna diabetes, och/eller vård av personer med utländsk bakgrund är önskvärt. Förmåga till självständigt forskningsarbete är väsentlig.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket innefattar dokumenterad samarbetsförmåga, att vara resultatorienterad och ha god förmåga att organisera arbetet.  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad och uppdraget omfattar tre månaders arbete på heltid. Det är dock möjligt att istället arbeta halvtid under 6 månader om så önskas.

Omfattningen är 50-100%, beroende på kandidatens önskemål, se ovan.

Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan

Din ansökan skall skrivas på engelska och innehålla CV och publikationslista, personligt brev där du kort beskriver dig själv, dina forskningsintressen samt varför du söker den här tjänsten. Vi önskar även kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och tidigare publikationer samt övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och bifogar eventuella rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Katarina Hjelm telefon: 0704 25 05 17 eller via e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2023, UFV-PA 2023/4189.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom psykologi

Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa (KBH) a?r en internationell och ma?ngprofessionell institution med fokus pa? ha?lsa och va?lfa?rd. Det globala ha?lsoperspektivet a?r alltid na?rvarande, och vi samarbetar o?ver professioner och kliniska omra?den, ba?de inom utbildning och inom forskning. Ansta?llningen a?r placerad i forskargruppen reproduktiv ha?lsa vid Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa. Forskningsprojekten leds av Josefin Sveen... Visa mer
Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa (KBH) a?r en internationell och ma?ngprofessionell institution med fokus pa? ha?lsa och va?lfa?rd.

Det globala ha?lsoperspektivet a?r alltid na?rvarande, och vi samarbetar o?ver professioner och kliniska omra?den, ba?de inom utbildning och inom forskning.

Ansta?llningen a?r placerad i forskargruppen reproduktiv ha?lsa vid Institutionen fo?r kvinnors och barns ha?lsa. Forskningsprojekten leds av Josefin Sveen.

Arbetsuppgifter
I rollen som forskningsassistent kommer du ha varierande uppgifter och vara inblandad i flera olika forskningsprojekt som handlar om att utveckla och utvärdera psykologiskt stöd och behandling efter en förlust med fokus på komplicerad sorg (förlängd sorgstörning). Du kommer vara delaktig i planering och genomförande av olika projekt.

Vi planerar att starta en studie där vi samlar in data om deltagares sorgereaktioner med mätmetodiken Ecological momentary assessment (EMA) i mobilapplikationen m-Path.

I ett av projekten planerar vi en randomiserad klinisk prövning av en internetbehandling för komplicerad sorg. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet, Region Uppsala och Region Stockholm.

Du kommer bl a att förbereda protokollförfattande och processer till internetbehandlingen, bista? i arbetet med att rekrytera forskningspersoner, genomföra bedömningsintervjuer, organisera och administrera datainsamling samt hantera insamlat datamaterial och skriva forskningsrapporter.

Kvalifikationskrav
Den so?kande ska ha relevant universitetsexamen pa? masterniva?, t ex beteendevetenskap, psykologi, va?rdvetenskap eller motsvarande.

Vi ser att du har intresse för kvantitativ forskningsmetod. Du har viss egen forskningserfarenhet samt erfarenhet av datahantering. Administrativ skicklighet och förmåga att samordna i ett projekt är nödvändigt för anställningen.

Sökande ska ha god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning samt ha mycket god förmåga att uttrycka sig på? såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, fo?rma?ga att prioritera och god samarbetsfo?rma?ga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bakgrund inom relevant område som psykologi, kognitiv beteendeterapi, bedömning och internetbehandling och kunskaper inom komplicerad sorg är meriterande.

Bland annat på grund av att projekt delvis är förlagd i klinisk psykoterapimiljö är det meriterande om du är klinisk psykolog eller psykoterapeut.

Utöver detta anser vi det meriterande om du har:

- Erfarenhet av interventionsforskning
- Erfarenhet av kliniska prövning
- Erfarenhet av m-Path
- Erfarenhet av statistiska analyser
- Skicklighet i vetenskapligt skrivande 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Josefin Sveen, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2023, UFV-PA 2023/3600.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Principal Scientist

Ansök    Nov 10    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimat... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Job Title: Principal Scientist
Location: Uppsala, Sweden (onsite)

Job Description
We are seeking a highly experienced and accomplished Principal Scientist with expertise in Drug Substance (DS) Fermentation & Purification to join our growing team. This role is pivotal in enhancing our Biologics technical competence, with a specific focus on optimizing DS processes for biologics manufacturing including Microbial Fermentation and Harvest, Protein Purification and Aseptic Formulation, Filling and Container Closure including last mile to user.

Key Responsibilities

* Leading efforts in Fermentation Optimization, including strain selection, media formulation, and scale-up.
* Develop and implement purification strategies for the efficient recovery of biologics, leveraging chromatography, filtration, and other separation techniques.
* Enhancing Biologics technical competence by staying up to date with the latest DS fermentation and purification technologies.
* Initiating, executing, and managing validations for new and established methodologies.
* Identifying opportunities for process improvement, cost reduction, and efficiency gains.
* Collaborating with various manufacturing departments for seamless integration of DS processes.
* Maintaining detailed records in alignment with regulatory standards and proactively addressing process issues.
* Proactively identify and address process issues and deviations, implementing corrective actions to maintain product quality and production efficiency.
* Providing technical training and mentorship to foster a culture of continuous learning.Skills & Qualifications

* Ph.D. in Chemical Engineering, Biochemistry, Microbiology, or a related field with a strong research background and exposure to biological manufacturing
* A minimum of 10 years of relevant experience in DS fermentation and purification within a biologics manufacturing environment.
* Experience with technology transfer and scale-up of DS processes in a plant setting.
* Established ownership of manufacturing processes including upstream, downstream, and materials management
* Proven expertise in designing, optimizing, and troubleshooting fermentation and purification processes.
* Demonstrated success in enhancing technical competence and driving process improvements.
* Strong analytical skills, problem-solving abilities, and project management experience.
* Excellent communication and collaboration skills.
* Ability to work both independently and as part of a cross-functional team.Preferred Qualifications:

* Familiar with regulatory requirements for biologics manufacturing.
* Active participation in relevant scientific communities and/or publications in related fields.
* Attention to detail and comfortable with critical thinking and decision making.What we offer in return
You will be working for an organisation that embraces diversity & inclusion and believe we will deliver better outcomes by reflecting the perspectives of our diverse customer base.As Galderma's Global Center of Excellence for Aesthetics we have in Uppsala a unique edge as we have on our site the whole product chain from research and development to production and marketing. Here our nearly 450 employees work on our world leading brands such as Restylane, Azzalure and Sculptra.We are offering you the opportunity to work in an exciting, international environment where both professional and personal development is encouraged. We are based in modern offices and located just by the river (Fyrisån) in Uppsala only a 10 minute bike ride from Uppsala Central Station.Next steps
We welcome your application via our company website CAREERS | Galderma. Apply as soon as possible, the selection process is ongoing.

* If your profile is a match, we will invite you for a first virtual conversation with the recruiter.
* The next step is a virtual conversation with the hiring manager
* The final step is a panel conversation with the extended teamOur people make a difference

At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Visa mindre

Postdoktor - Genetisk toxikologi

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om... Visa mer
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter:

- Utföra forskning inom genetisk toxikologi; utvärdering av potentiellt DNA-skadande effekter med hjälp av etablerade metoder, samt utveckla nya meoder för att registrera primära DNA-skador.
- Att i samråd med studierektor delta i undervisningen i toxikkologi (exempelvis att handleda stunder i deras 30 hp projekt och att föreläsa på olika grundkurser i toxikologi). Omfattning 20% av tjänst.

Kvalifikationskrav:

- Doktorsexamen i farmaceutiskt, medicinskt eller angränsande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Dokumenterad erfarenhet av cellodlingstekniker
- Dokumenterad erfarenhet av olika varianter av comet assay (neutral, flash och alkalisk)
- Dokumenterad erfarenhet av de vanligast molekylärbiologiska tekniker, ex RT-qPCR
- Dokumenterad erfarenhet av HPLC-analyser på avancerad nivå.
- Dokumenterad erfarenhet av att självständigt kunna bedriva metodutvecklingsarbete, samt att kunna sammanställa data med lämpliga statistiska metoder och visualisera resultat i figurer och tabeller.
- Dokumenterad undervisningserfarenhet, framförallt i form av handledning av examensarbeten/fördjupningsprojekt.
- Sökanden skall ha mycket god samarbetsförmåga men även kunna arbeta och uthålligt driva projekt självständigt. Vidare bör sökanden vara nyfiken, kreativ, initiativtagande, och relationsskapande. Sökanden skall ha utmärkt organisatorisk förmåga, kunna strukturerat arbeta med många samtida projekt, och lösa förväntade och oväntade komplexa problem. Utmärkta kunskaper i engelsk tal och skrift är ett krav.

Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintresse, CV, publikationslista, kopior av examina, samt en kopia av avhandlingen om möjligt. Rekommendationsbrev kan bifogas ansökan.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-10-24 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Björn Hellman, e-post [email protected]

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 september 2023, UFV-PA 2023/3177

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom medicinsk teknologi

Postdoktor inom medicinsk teknologi med focus på artificiell intelligens för bildbaserad diagnostik Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vill du arbeta med medicinsk diagnostik baserad på artificiell intel... Visa mer
Postdoktor inom medicinsk teknologi med focus på artificiell intelligens för bildbaserad diagnostik

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Vill du arbeta med medicinsk diagnostik baserad på artificiell intelligens (AI), med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Postdoktor på Uppsala universitet. Du kommer att arbeta specifikt med forskning relaterad till digital diagnostisk teknologi och där de övergripande målen är att studera nya metoder som kan göra medicinsk diagnostik mer exakt, effektiv och tillgänglig.

Vi söker nu en postdoktor för forskning om djupinlärning för bildbaserad diagnostik.
Tjänsten ingår i ett gemensamt samarbete mellan de två av de största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS), med det yttersta målet att lösa banbrytande forskningsfrågor över discipliner.

Arbetsuppgifter
Fältet medicinsk teknologi har utvecklats starkt de senaste åren, särskilt inom områden som mobil hälsa, medicinsk AI och digital diagnostik. Inom medicinska specialområden som patologi och mikrobiologi digitaliseras prover av mänskliga celler och vävnader i allt större utsträckning och blir därmed tillgängliga för utvecklandet av artificiell intelligens (AI) för att upptäcka och klassificera sjukdomstillstånd. Forskningsgruppen har utvecklat ett AI-baserat diagnostiksystem med hög noggrannhet för screening av livmoderhalscancer i patientnära och resursbegränsade miljöer. Systemet är kompakt, portabelt och lättanvänt och kräver en minimal infrastruktur för att upptäcka atypiska livmoderhalsceller i cellprov.

Som postdoktor förväntas du ta ett stort ansvar inom ett forskningsprojekt relaterat diagnostik av cellprov för cancerdiagnostik. Din uppgift är att utveckla gränssnittet mellan det AI baserade diagnostiska systemet och experten som ställer den slutliga diagnosen.

Projektet har betydande potential genom att möjliggöra mer exakt, effektiv och tillgänglig diagnostik. Samtidigt som projektet fokuserar på resursbegränsade miljöer, är den AI-baserade metoden lika tillämpbar i medel- och högresursländer, vilket kan ge snabbare och mer exakt diagnostik. Mottagaren av tjänsten förväntas samordna forskningsprojektet tillsammans med gruppledaren, hjälpa till vid ansökan om etiska tillstånd och finansiering samt vid rekryteringen av andra forskare inom projektet. Uppgiften inbegriper också etablering av tvärvetenskapliga forskningsnätverk som involverar andra institutioner vid Uppsala universitet och andra akademiska institutioner, nationellt och internationellt, inom området digital diagnostik. Du kommer att vara aktiv i ett multidisciplinärt team tillsammans med flera experter med olika bakgrund inom både teknik och medicin som arbetar mot samma mål.

Kvalifikationskrav
Du har avlagt en magisterexamen med fokus på medicinsk bildbehandling och informatik (magister i teknologi), samt doktorsexamen i datoriserad bildbehandling eller en utländsk examen som bedöms motsvara nämnda doktorsexamen. Du har ett stort intresse för maskininlärning och bildanalys. Tidigare erfarenhet av djupinlärning och dess adaptering till mikroskopi är ett krav. Goda kunskaper i programmeringsspråket Python och ramverken PyTorch samt MATLAB är ett krav, och kunskaper gällande programmeringsspråket C++ är en fördel. Erfarenhet av utveckling av system för människa- och maskininteraktion ses som starkt meriterande. God kommunikationsförmåga, förmåga att skriva vetenskaplig text samt expertis inom mjukvaruutveckling är avgörande. Förmåga att presentera resultat tydligt, samarbeta som en del av ett team såväl som självständigt och med ett gott öga för detaljer är också nödvändigt. Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Examen ska vara slutförd senast vid tidpunkten för tillträde. Främst bör den komma i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nina Linder, Läkare, docent; [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2023, UFV-PA 2023/3651.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området fysisk aktivitet vid cancersjukdom

Forskargruppen ”Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering” bedriver forskning med fokus på jämlik hälsa, ett hållbart arbetsliv och rehabilitering. Ett huvudområde är fysiskt aktivitet och träning vid cancer. Läs mer här: https://www.pubcare.uu.se/forskning/jamlik-halsa-och-arbetsliv---heal/ Arbetsuppgifter Den sökande kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt som studerar effekter av träning under cancerbehandling. Arbetsuppgifterna innebär att hant... Visa mer
Forskargruppen ”Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering” bedriver forskning med fokus på jämlik hälsa, ett hållbart arbetsliv och rehabilitering.

Ett huvudområde är fysiskt aktivitet och träning vid cancer. Läs mer här: https://www.pubcare.uu.se/forskning/jamlik-halsa-och-arbetsliv---heal/

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt som studerar effekter av träning under cancerbehandling. Arbetsuppgifterna innebär att hantera data från medicinska journaler och register, att kvalitetssäkra data och att göra hälsoekonomiska analyser. Den sökande ska också skriva manus till vetenskapliga artiklar på engelska, samt populärvetenskapliga sammanfattningar på svenska.

Kvalifikationskrav
Vi söker en disputerad person med erfarenhet av forskning inom området fysisk aktivitet vid cancersjukdom. Krav för anställning är legitimation som sjuksköterska, specialiserad inom onkologi. Ytterligare krav är erfarenhet av hälsoekonomiska analyser av träningsinterventioner. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Karin Nordin ([email protected]) eller studiekoordinator Ingrid Demmelmaier ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2023, UFV-PA 2023/3615.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Clinical Development Specialist/Manager

Clinical Development Specialist/Manager Double Bond Pharmaceuticals AB Kommun: Uppsala Omfattning: Heltid Varaktighet: Tillsvidare Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning Kvalifikationer Arbetslivserfarenhet Meriterande Om jobbet Clinical Development Specialist/Manager Double Bond Pharmaceutical is looking for Clinical Development Specilaist/Manager to join our team. You will be responsible for the following key tasks: · Dev... Visa mer
Clinical Development Specialist/Manager
Double Bond Pharmaceuticals AB
Kommun: Uppsala
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande

Om jobbet
Clinical Development Specialist/Manager
Double Bond Pharmaceutical is looking for Clinical Development Specilaist/Manager to join our team.
You will be responsible for the following key tasks:
· Development of clinical documents such as protocol/amendment update, IB update, annual study report, etc.
· Provide quality oversight to the Contract Research Organization (CRO) and of the CRO deliverables related to study execution.
· Ensure the timely submission of study related documents to the regulatory authorities. Compliance with the clinical trial protocol will be a priority in all study-related activities.
· Clinical interface for other functions for successful delivery of study;
· Build relationships to gain market advantage including thought leaders and principal investigators;
· Vendor management – Identify suitable vendors, delegate vendor responsibilities, develop vendor reporting procedures and plan of action.
About you: to succeed in the role, we see that you have:
· University or college education of at least 4 years with a scientific focus such as biotechnology, biology, chemistry, biomedicine, or pharmacy
· Knowledge of product development in the pharmaceutical industry
· Knowledgeable in science of oncology and able to analyze the data
· Good knowledge of regulatory documentation and requirements
· It is a merit if you have a work experience in the field of clinical trials.
· English fluent (Swedish would be a merit)
· Experience with working according to GCP/ICH guidelines;
· Experience in documenting and knowledge of MS Office
· As a person, you work in a structured way, have a strong attention to details, strong drive for quality work and demonstrate a considerable degree of autonomy
· You are easy to communicate with while being accurate and analytical. You work just as well independently as in collaboration with others. Furthermore, you are motivated by achieving set goals and are happy to celebrate this together with your colleagues.
To succeed in this position, it is of utmost importance that you are an analytical, structured, and quality-conscious person. You are team-player, confident in yourself and your skills and thus have no problems pursuing issues within the organization in accordance with the internal and external requirements that have been established. Your way of working is permeated by structure and accuracy with a high degree of commitment.
Other information:
Start: ASAP
Scope: full-time
Working hours: office hours
Location: Uppsala (office based)
Salary: By agreement

If you are ready to contribute to the success of our clinical team, we recommend that you submit your application immediately as we make an ongoing selection.
Please send your personal letter and CV to Georg Kalbin at [email protected]
Please indicate if you have work permit for Sweden.

About Double Bond Pharmaceutical (DBP) AB, Uppsala-Sweden:
DBP develops innovative first-in-class approaches for the treatment of cancers, infections, autoimmune diseases, and other life-threatening disorders. Our mission is to provide patients with more efficient and safe products in areas where their needs are unmet.
DBP’s team has international and ambitious young experts in all relevant areas to successfully reach the market.
DBP has a bottom-up organization, allowing for each individual member to contribute significantly to every project. As a small company, we have a close collaboration between all departments, quickly adaptable and reactive to changes.


Om anställningen
Lön
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidare0 Visa mindre

Forskare inom beräkningsbiokemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se. Denna tjänst är tillgänglig inom Johan Åqvists och Hugo Gutiérrez de Teráns grupp vid programmet för beräkningsbiologi och bioinformatik https://uu.varbi.com/center/tool/position/656155/edit/tab:2/(http:/www.icm.uu.se/cbbi/). Forskningen är inriktad på datorsimuleringar av enzymkatalys, ligandbindning och signaltransduktion via membranproteiner, i samarbete med experimentella grupper.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet omfattar datorberäkningsbaserad analys av enzymmekanismer, enzymers evolution och adaption, samt programutveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar datorsimuleringar med molekyldynamiska och QM/MM-metoder, speciellt beräkningar med den empiriska valensbindings-modellen (EVB), fria-energiberäkningar, samt programutveckling.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i beräkningskemi, fysik eller annat näraliggande område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa områden.

Dokumenterad erfarenhet av beräkningskemi och strukturbiologi, demonstrerad vetenskaplig skicklighet, uppvisad i vetenskapliga publikationer samt presentationer på nationella och internationella konferenser. Projektet omfattar samarbete mellan olika discipliner, så en god förmåga att samverka med andra personer är därför ytterst viktigt. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt samt vetenskaplig mognad och kreativitet. En förutsättning för tjänsten är att du är flytande i engelska, både i tal och skrift, då tjänsten är i en internationell miljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av molekyldynamiksimulering och modellering av enzymreaktioner, speciellt erfarhet av datorsimuleringar med EVB-metoden är önskvärt.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Åqvist (+46 18 4714109, [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2023, UFV-PA 2023/3189.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom reproduktiv hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vi rekryterar en flexibel och motiverad person som är intresserad av medverka i ett forskningsprojekt om hormonella preventivmedels effekter i hjärnan. Den utlysta anställningen är knuten till forskargruppen Reproduktiv hälsa https://www.kbh.uu.se/forskning/reproduktiv_halsa/.

Om projektet
Hormonella preventivmedel har funnit i mer än 60 år, men trots detta finns väldigt lite forskning kring dess effekter på hjärnan, beteende och kvinnornas mentala hälsa. Nu startar en klinisk läkemedelsprövning där hjärnavbildningsdata kommer att samlas in före och under användning av två olika sorters preventivmedel. Tonvikten i projektet ligger på insamling av nya data, men det kommer också finnas möjlighet att bearbeta redan insamlade hjärnavbildningsdata inom ramen för denna anställning. Syftet är att öka kunskapen om vilka effekter kombinerade p-piller har på hjärnan, och om det finns skillnader mellan olika preparat.

Mer information om institutionen och dess verksamhet ?nns påhttps://www.kbh.uu.se/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Vi söker en flexibel och motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området Reproduktiv hälsa. Projektet är i insamlingsfas vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att inkludera patientkontakter, datainsamling, och genomförande av magnetkameraundersökningar. Du kommer att samarbeta med forskningssköterska kring de medicinska aspekter som studien innebär, som blodprovstagning och läkemedelshantering. Du kommer att få mycket god kunskap om hur en klinisk läkemedelsprövning genomförs och färdigheter för att självständigt kunna genomföra magnetkameraundersökningar. Arbetet kräver ett stort mått av flexibilitet, då lediga forskningstider på kameran oftast inte finns under kontorstid. Som forskare i projektet kommer du att utföra hjärnavbildning undersökningar men också ges utrymme att analysera data. 

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande skall ha grundutbildning inom medicin, bioinformatik, psykologi, biologi, kemi, eller närliggande ämnen. Problemlösningsförmåga, flexibilitet och ett organiserat tillvägagångssätt är önskvärda egenskaper. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara intresserad av människor. Eftersom projektet innebär patientkontakt är goda kunskaper i svenska ett krav.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker en person som har ett genuint intresse av hormoner, preventivmedel och hjärnavbildning. Tidigare erfarenhet av hjärnavbildningsstudier är meriterande. 

Tidigare erfarenhet av gen-för-miljö interaktionsstudier är meriterande. Stor vikt kommer att la?ggas vid personlig la?mplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra det planerade projektet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppledare Inger Sundström Poromaa, [email protected], 070 – 246 5156.

Välkommen med din ansökan senast den 11 september 2023, UFV-PA 2023/3111.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare - sömnmedicin/neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på: http://www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter: Vi söker nu någon som är intresserad att arbeta i en kreativ och internationell miljö. Din huvudsakliga arbetsuppgift är forskning i sömnmedicin/neurovetensskaper samt experimentell handledning av studenter. 


Kvalifikationskrav


- PhD inom farmaceutisk, medicinskt eller angränsande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
- Erfarenhet av handledning av studenter.
- Erfarenhet av sömnutredningar.
- Erfarenhet av att arbeta i samarbetsprojekt mellan grundforskning och applicerad forskning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, i synnerhet förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar såväl som fungera i grupp genom att vara lyhörd och sprida kreativitet och positiv energi.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Visad förmåga att medverka i och att skriva vetenskapliga arbeten och forskningsansökningar.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, med eventuell provanställning Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-08-21 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Christian Benedict, e-post [email protected] och professor Robert Fredriksson e-post [email protected]

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 juli 2023, UFV-PA 2023/2673

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Clinical Development Specialist/Manager

Clinical Development Specialist/Manager Double Bond Pharmaceuticals AB Kommun: Uppsala Omfattning: Heltid Varaktighet: Tillsvidare Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning Kvalifikationer Arbetslivserfarenhet Meriterande Om jobbet Clinical Development Specialist/Manager Double Bond Pharmaceutical is looking for Clinical Development Specilaist/Manager to join our team. You will be responsible for the following key tasks: · Dev... Visa mer
Clinical Development Specialist/Manager
Double Bond Pharmaceuticals AB
Kommun: Uppsala
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande

Om jobbet
Clinical Development Specialist/Manager
Double Bond Pharmaceutical is looking for Clinical Development Specilaist/Manager to join our team.
You will be responsible for the following key tasks:
· Development of clinical documents such as protocol/amendment update, IB update, annual study report, etc.
· Provide quality oversight to the Contract Research Organization (CRO) and of the CRO deliverables related to study execution.
· Ensure the timely submission of study related documents to the regulatory authorities. Compliance with the clinical trial protocol will be a priority in all study-related activities.
· Clinical interface for other functions for successful delivery of study;
· Build relationships to gain market advantage including thought leaders and principal investigators;
· Vendor management – Identify suitable vendors, delegate vendor responsibilities, develop vendor reporting procedures and plan of action.
About you: to succeed in the role, we see that you have:
· University or college education of at least 4 years with a scientific focus such as biotechnology, biology, chemistry, biomedicine, or pharmacy
· Knowledge of product development in the pharmaceutical industry
· Knowledgeable in science of oncology and able to analyze the data
· Good knowledge of regulatory documentation and requirements
· It is a merit if you have a work experience in the field of clinical trials.
· English fluent (Swedish would be a merit)
· Experience with working according to GCP/ICH guidelines;
· Experience in documenting and knowledge of MS Office
· As a person, you work in a structured way, have a strong attention to details, strong drive for quality work and demonstrate a considerable degree of autonomy
· You are easy to communicate with while being accurate and analytical. You work just as well independently as in collaboration with others. Furthermore, you are motivated by achieving set goals and are happy to celebrate this together with your colleagues.
To succeed in this position, it is of utmost importance that you are an analytical, structured, and quality-conscious person. You are team-player, confident in yourself and your skills and thus have no problems pursuing issues within the organization in accordance with the internal and external requirements that have been established. Your way of working is permeated by structure and accuracy with a high degree of commitment.
Other information:
Start: ASAP
Scope: full-time
Working hours: office hours
Location: Uppsala (office based)
Salary: By agreement

If you are ready to contribute to the success of our clinical team, we recommend that you submit your application immediately as we make an ongoing selection.
Please send your personal letter and CV to Georg Kalbin at [email protected]
Please indicate if you have work permit for Sweden.

About Double Bond Pharmaceutical (DBP) AB, Uppsala-Sweden:
DBP develops innovative first-in-class approaches for the treatment of cancers, infections, autoimmune diseases, and other life-threatening disorders. Our mission is to provide patients with more efficient and safe products in areas where their needs are unmet.
DBP’s team has international and ambitious young experts in all relevant areas to successfully reach the market.
DBP has a bottom-up organization, allowing for each individual member to contribute significantly to every project. As a small company, we have a close collaboration between all departments, quickly adaptable and reactive to changes.


Om anställningen
Lön
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidare0 Visa mindre

Forskningsassistent inom statistik/farmakometri

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 140 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakometri •Farmakodynamik • Farmakokinetik • Biologiska läkemedel • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Projektet involverar etablering av longitudinella modeller baserade på data från kliniska prövningar och observationella studier. Flera applikationer rör data från patienter med sällsynta sjukdomar och projektet syftar till att ta fram kraftfulla och robusta metoder att bedöma terapieffekter i kliniska studier med små patientpopulationer. Undersökningarna kommer innefatta modeller och metoder i spannet mellan standardanalyser (exv. ”mixed models for repeated measures”) till mekanistiskt baserade farmakometriska modeller (typiskt ”nonlinear mixed effects models”). Aspekter som kausal inferens och definiering av estimander kommer ingå i projektet. Projekten drivs i samarbete med medicinska och statistiska forskargrupper inom både akademi och industri i Europa.

Kvalifikationskrav
Sökande ska ha relevant universitetsexamen i t.ex. statistik eller farmaceutisk vetenskap. Erfarenhet av analys av data från kliniska eller observationella studier. Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt erfarenhet av programmering för datahantering. Den sökanden måste kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete med longitudinella data är meriterande. Vi ser även gärna att sökanden har erfarenhet av R-programmering och analys av longitudinella data. Intresse av vetenskapligt skrivande är önskvärt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Karlsson, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 17 juli 2023, UFV-PA 2023/2746.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i farmakognosi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på: http://www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Forskning i farmakognosi. Forskningen i farmakognosi använder naturens kemi som en källa och inspiration till nya läkemedel. Vi söker nu någon som är intresserad att arbeta i en kreativ och internationell miljö med inriktning på naturprodukters kemi och farmakologiska aktivitet. Din huvudsakliga arbetsuppgift är forskning i farmakognosi, och arbete kring och med jonkanalstoxiner.

Kvalifikationskrav


- PhD i farmakognosi eller relevant ämne såsom strukturbiologi eller biokemi.
- Erfarenhet av forskning inom peptiders kemi och biologi.
- Erfarenhet av strukturbiologi.
- Erfarenhet av upprening och analys av peptider.
- Erfarenhet av att arbeta i samarbeetsprojekt mellan grundforskning och applicerad forskning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, i synnerhet förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar såväl som fungera i grupp genom att vara lyhörd och sprida kreatvitet och positiv energi.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av peptidssyntes och upprening. Erfarenhet av strukurutredning av peptider. Erfarenhet av strukturbiologi av jonkanaler, genom teoretiska eller experimentella moetoder. Erfarenhet av NMR, och eller cryo-EM. Erfarenhet av handledning av projektarbetare inom forskningsfältet. Visad förmåga att medverka i och att skriva vetenskapliga arbeten och forskningsansökningar.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader (360 dagar). Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-08-21 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ulf Göransson, e-post [email protected]

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 juli 2023, UFV-PA 2023/2150

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på http://www.ilk.uu.se

Forskargruppen Preparativ läkemedelskemi söker en forskningsassistent, för att arbeta i en vetenskapligt ledande miljö med forskare med mångsidig och internationell bakgrund.

Du kommer att arbeta i forskargruppen Preparativ läkemedelskemi https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/pmc/vid Uppsala universitet. Forskargruppens forskning är främst fokuserad på design och syntes av molekyler i tidig läkemedelsforskning samt utveckling av nya metoder för organisk syntes. Forskargruppen är del av Institutionen för läkemedelskemi och består av ungefär tjugo seniora forskare och doktorander, många med internationell bakgrund.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att arbeta med att stödja gruppens forskningsprojekt, som avser utveckla och utvärdera nya syntesmetoder och nya kemiska verktyg. I din roll som forskningsassistent kommer du att arbeta med forskningsarbete inriktat mot metodutveckling samt design och syntes av multifunktionella organiska kemiska föreningar i nära samband med expertis inom läkemedelskemi, organisk kemi och avbildande masspektrometri. Det kan även tillkomma 20% institutionstjänstgöring (undervisning) samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering.

Kvalifikationskrav


Vi välkomnar sökande som har magisterexamen inom kemi eller motsvarande.
Sökanden förväntas arbeta under handledning av seniora forskare i gruppen. God organisatorisk förmåga och flexibilitet krävs eftersom sökanden kommer att stödja komplexa forskningsprojekt. God kommunikation och samarbetsförmåga krävs då arbetsuppgifterna innebär interaktion med personal från en bred internationell bakgrund. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av laborativt arbete inom läkemedelskemi och syntes av komplexa multifunktionella molekyler är en fördel.

Ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska och innehålla ett personligt brev (max 1 A4), ett CV, samt ev. utbildningsdiplom och certifikat. Bifoga gärna rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till tidigare arbetsgivare eller kollega.

Urvalsprocessen 
Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde senast 1 augusti 2023. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Luke Odell ([email protected]) samt prefekt Anders Karlén ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2023, UFV-PA 2023/2640.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom farmakometri

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 140 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakometri •Farmakodynamik • Farmakokinetik • Biologiska läkemedel • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/?languageId=3

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Projektet involverar etablering av farmakometriska modeller baserade på observationella data från hälsokvalitetsregister. De utvecklade farmakometriska modellerna kommer att implementeras i ett verktyg med syfte att hjälpa patienter med typ 2-diabetes att bättre förstå hur deras behandlingar påverkar deras risk för diabetes komplikationer, t.ex. kardiovaskulära och diabetisk njursjukdom. Algoritmerna kommer också att användas för att visualisera den förväntade förändringarna i sjukdomsrisk om patienten uppnår önskade behandlingsmål. Förhoppningen är att detta hjälper patienter till bättre terapiföljsamhet.

Projektet involverar datadriven farmakometrisk modellering och simuleringstekniker som undersöker det optimala sättet att hantera registerdata för att identifiera prediktiva kovariater. De precisionsmedicinska verktygen som utvecklats i detta projekt kommer att leda till bättre behandling för patienter med diabetes och kan också ge nya sätt att identifiera patienter med risk för komplikationer.

Kvalifikationskrav
Sökande ska ha relevant universitetsexamen i t.ex. farmaceutisk vetenskap eller medicin. Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt erfarenhet av programmering för datahantering. Den sökanden måste kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete med hälsoregister är meriterande, likaså erfarenhet av farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri och epidemiologi. Vi ser även gärna att sökanden har erfarenhet av NONMEM eller liknande modelleringsprogram samt R-programmering. Intresse av vetenskapligt skrivande är önskvärt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Maria Kjellsson, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 17 juli 2023, UFV-PA 2023/2656.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor - sömnmedicin/neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ 

Arbetsuppgifter: Rekrytering av forskningspersoner och genomförande av screenings för att säkerställa att de uppfyller kraven för att inkluderas i studien. Registering och analys av sömndata. Utredning av sömnapné. Analys av spektral power för EEG-data. Föreberedelse och analys av biologiska prover. Insamling och analys av data. Genomförande av statistiska analyser. Skrivande av manus som publiceras i vetenskapliga peer-reviewed tidsskrifter. Redovisning av peer-reviewed manus. Presentation av studieresultat på nationella och internationella konferenser.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i farmaceutiskt, medicinskt eller angränsande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Sökanden ska ha kompetens inom sömnfysiologi samt erfarenhet av att analysera EEG-data.

Meriteriande:                                                                                                                                    Erfarenhet av att bedriva sömnexperiment på människor samt publikationer inom ämnet.

Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintresse, CV, publikationslista, kopior av examina, samt en kopia av avhandlingen om möjligt. Rekommendationsbrev kan bifogas ansökan.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Christian Benedict e-post [email protected] och professor Robert Fredriksson e-post [email protected]

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 juli 2023, UFV-PA 2023/2659

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Effekt- och säkerhetsutredare av växtbaserade läkemedel

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar för ändamålsenliga läkemedel genom tillståndsgivning, rådgivning och information. Verksamhetsområdet har cirka 300 medarbetare och är uppdelat på sju enheter, med tillhörande grupper av varierande storlek. Gruppen Effekt och säkerhet växtbaserade läkemedel arbetar bland annat med säkerhets- och effektbedömningar inför godkännande och registrering av växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och homeopatiska läkemedel. Vi arbetar även med vetenskaplig och regulatorisk rådgivning, riktlinjer, produktinformation, frågor kring gränslandsprodukter och olaglig läkemedelshantering samt att ge information till allmänheten, företag, media och hälso- och sjukvården. 

Dina arbetsuppgifter
För att trivas med arbetet som utredare på Läkemedelsverket behöver du ha ett stort intresse och engagemang för läkemedelsfrågor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är utredning av säkerhets- och effektdokumentation i ansökningar om godkännande och registrering av växtbaserade läkemedel. En viktig del av arbetet är att analysera stora mängder av information samt att beskriva och motivera slutsatserna. Utöver utredning ingår också att ge information till allmänhet, hälso- och sjukvården och media, kommunicera med företag, delta i vetenskapliga rådgivningar samt bidra i arbetet mot olagliga läkemedel. Det kan även bli aktuellt att delta i handläggning av andra ärenden. Då arbetet har såväl nationell som internationell prägel kan du komma att bidra även i det internationella samarbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med medicinsk, farmaceutisk eller naturvetenskaplig inriktning, kompletterad med forskarutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom farmakologi eller närliggande område. Erfarenhet av nytta/riskvärdering eller läkemedelsutveckling samt myndighetsarbete inom dessa områden är meriterande. Du har god datorvana och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att självständigt genomföra dina åtaganden samtidigt som du möter omgivningens krav. Det innebär bland annat att du är van vid att göra egna bedömningar och kan agera på ett förtroendeingivande och ansvarstagande sätt både i mindre grupper och i större sammanhang. Du har mycket god förmåga att bryta ned stora mängder komplex information, göra rationella bedömningar, se och förklara samband och göra relevanta prioriteringar inom fastställda tidsramar. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer genom öppen dialog och tydlig samverkan. Du skapar laganda och strävar efter både din egen och gruppens utveckling genom att vara lyhörd, nyfiken och prestigelös.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2023-08-15
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Växtbaserade läkemedel
Diarienummer: 2.4.1-2023-051147

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta gruppchef Malin Söderberg (tillgänglig före 30 juni, 10-21 juli samt efter 13 augusti). På grund av semestertid ber vi dig kontakta oss via mejl, så ringer vi upp dig.
Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Alexandra Braf, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskningsassistent i psykiatri

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

På institutionen finns forskargrupp Psykiatri som undersöker psykiatrins stora sjukdomsgrupper från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer.

Inom Psykiatrin finns gruppen ”Uppsala mood, brain and behaviour” som leds av docent Malin Gingnell och som studerar emotioner ur ett neurobiologiskt perspektiv. I arbetet utnyttjas experimentell psykologi i labbet, via internet och i kombination med olika hjärnavbildningstekniker (PET, MR, EEG) för att utforska känslor och dessas underliggande neurobiologi hos både friska personer och vid tillstånd som ångest och depression. Mer information om gruppen finns på https://www.medsci.uu.se/forskning/psykiatri/projekt/uppsala-mood-brain-and-behavior/

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/formaner#:~:text=Förmåner för anställda Friskvårdsbidrag Upp till 2000 kr,museer och trädgårdar som drivs av Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Som en del av det internationella forskningsprojektet RE-MEND (Building Resilience against Mental illness during Endocrine-sensitive life stages) studerar vi interaktionen mellan de hormonella utmaningarna under puberteten och grundläggande psykologiska funktioner som närmande till obehagliga stimuli, rädsloinlärning, känsloreglering och risktagande. Denna del av projektet fokuserar på insamling av psykofysiologi-data och genomförande av neuroimaging med fMRI.

Kvalifikationskrav
Avlagd examen på avancerad nivå inom i psykologi, medicin, biomedicin eller liknande områden

- - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För tjänsten är en bakgrund inom kognitiv neurovetenskap, med erfarenhet av att skapa stimuli för och utföra digitala tester meriterande. Meriterande är också forskningserfarenhet av att genomföra psykologiska experiment och att använda psykofysiologiska mätmetoder, i synnerhet eye-tracking och hudkonduktans-mätningar. Stor vikt läggs också vid god kompetens inom beräknings- och/eller statistisk bearbetning, erfarenhet av att använda MatLab, Python och LaTeX samt praktisk forskningserfarenhet, i synnerhet om detta inkluderar arbete med försökspersoner. Erfarenhet av att arbeta med data i stora multimodala dataset (t.ex. som kombinerar hjärnavbildning, biomedicinska data och beteendemätningar) är viktiga meriter. Personliga förmågor som självständighet, flexibilitet och uthållighet tillsammans med förmåga att samarbeta är av värde. Goda kunskaper i engelska är av största vikt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malin Gingnell 070-7544148, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2023, UFV-PA 2023/2485.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom interventioner för barn och ungas psykiska hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP), Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Sverige, söker en forskare inom området interventioner för barn och ungas psykiska hälsa för arbete med utökade hembesöksprogram och mobilapplikationer för psykisk (o)hälsa.

Positionen ger möjlighet till utveckling i en stödjande, tvärvetenskaplig miljö och är ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla forskningsfärdigheter och förbereda sig för en karriär inom akademi, myndighet eller klinisk forskning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

 

Beskrivning av projekten

1. Forskargruppen CHAP ansvarar på uppdrag av Socialstyrelsen för utvärderingen av ett utökat hembesöksprogram enligt Rinkebymodellen. En av utvärderingens delstudier är en fördjupad analys av modellens verkningsmekanism på föräldra-barn relationen och hemmiljön. Datainsamling pågår och innefattar enkäter, observationer från personal och videofilmer för observation och kodning av föräldra-barn interaktionen.

2.Under de senaste två åren har forskare vid CHAP utformat och utvecklat en självhjälpsapp för unga människor med traumatiska erfarenheter, som bygger på den manualbaserade interventionen "Teaching Recovery Techniques" (TRT). Nästa fas i arbetet är att testa genomförbarheten, acceptansen och användbarheten av den nyutvecklade TRT-appen och tillhandahålla pilotdata om potentiella resultat när den används som en fristående intervention på skolungdomar.  Med tanke på ökningen av vapenbrott i Sverige och att offren för skjutningar i Sverige är betydligt yngre än i andra länder, kommer skolor i områden med hög andel skjutvapenrelaterade brott att engageras i studien.

3. Det pågår även ett annat forskningsprojekt för blivande föräldrar där en app utvecklas för att främja psykisk hälsa och medveten närvaro samt ’fetal awareness’. Även här finns behov av att bidra med kompetens kring innehåll och utvärdering.

Arbetsuppgifter
I analysen av föräldra-barn interaktion handlar arbetsuppgifterna om att genomgå fortbildning i NCAST Parent Child Interaction kodningsförfarandet och sedan koda filmade interaktioner och analysera dessa. Vidare finns det insamlade föräldraenkäter från barnets olika åldrar samt personalens skattningar av hemmiljön. Tyngdpunkten ligger således på kvantitativ analys både av den filmade interaktionen enkätsvaren (standardiserade frågeformulär). Vidare rapportskrivning på svenska till uppdragsgivaren och författande av vetenskaplig artiklar. Det finns även behov av en översiktsartikel av både vetenskaplig och grå litteratur inom fältet utökade hembesöksprogram i nordisk kontext.

För TRT-app-projektet kommer en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder att användas. Dessa kommer att omfatta standardiserade mått på posttraumatisk stress, mått på appanvändning och semistrukturerade intervjuer med deltagarna i studien. Forskaren kommer att ansvara för datainsamling, analys och rapportskrivning.

I det andra app-projektet handlar det främst om att delta i vetenskapliga diskussioner.

Kvalifikationskrav


Psykologexamen med eller utan svensk legitimation och doktorsexamen inom relevant disciplin, så som global hälsa, folkhälsa, psykologi, beteendevetenskap eller sociologi. Språkkraven omfattar svenska, eftersom en del av det material som ska analyseras för studien om hembesök är på svenska. Datainsamling, analys och rapporter till uppdraggivaren kommer också att ske på svenska för båda projekten. Engelska är också ett absolut krav, eftersom forskargruppens och projektgruppens språk är engelska och vi publicerar internationellt. På samma sätt är tidigare vetenskaplig publicering i fackgranskade tidskrifter ett krav. Intygad kompetens (kurser och publikationer) inom kvantitativ metodik är också ett absolut krav. Du måste ha god social kompetens eftersom projektet kräver regelbunden interaktion med teamet, uppdragsgivarna och skolpersonal/ungdomar.

Önskvärt/meriterande i övrigt


Tidigare erfarenheter av att bedöma föräldra-barn interaktion, kvalitativa intervjuer, och arbete med ungdomar (13-20 år).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 16 månader. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde 16 Augusti eller enligt överenskommelse om man önskar kombinera med visst kliniskt arbete.

Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Proffessor Anna Sarkadi; tel 018-471 6572 email:  [email protected] 


Välkommen med din ansökan senast den 21 Juni 2023, UFV-PA 2023/2108

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Regulatory Affairs & Compliance Manager Nordics

Ansök    Maj 17    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimat... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Galderma Nordics is looking for a Regulatory Affairs & Compliance Manager Nordics. The role is split 50% working Regulatory Affairs and 50% Compliance.

For Regulatory Affairs, you will guide regulatory strategy to provide direction for planning and coordinating activities related to product regulatory (biologicals, chemical drugs and medical devices), drugs CMC regulatory, regulatory operations and scientific & medical writing on both new and in-line products, in accordance with health authorities.

For Compliance you will be accountable for compliance strategy, its programs and policies related to the standards established by the business to comply with applicable external legislation/regulations.

Key Tasks

*

Oversee the effectiveness of the compliance program and foster a culture of integrity and ethical business practices.
*

Ensure compliance with global standards as well as local laws and regulations, guiding implementation of standards and compliance initiatives.
*

Support review, approval and documentation for local HCP/HCO compliance and cross-border activities following relevant policies and procedures, including management of disclosure obligations.
*

Direct regulatory strategy development and execution, ensuring regulatory advice and input is proactively provided to local business strategies.
*

Coordinate and manage registration priorities, strategies, and preparation of dossiers for new and old products. Support global new product & life cycle management-projects, working with other stakeholders
*

Ensure high quality and timely submissions, coordinating with distributors or third parties where applicable.

*

Prepare and submit regulatory affairs applications such as new product registrations to meet country's business objectives and timelines.
*

Perform regulatory maintenance of registered products or ingredients to ensure products remain compliant with all relevant government, industry, and corporate requirements throughout their marketed life.
*

Review proposed product labels for regulatory assessment and submit to register label changes to the relevant health authority
*

Co-ordinate artwork amendments and tracking of packaging modifications

Skills & Qualifications

*

Pharmacist Degree / Bachelor's degree in pharmaceutical science.
*

Experience in Regulatory Affairs & (HCP) Compliance in the field of medicinal products & medical devices. Cosmetics a plus
*

In-depth knowledge of the pharmaceutical industry across the Nordics country cluster (Sweden, Denmark, Finland, Norway, Iceland).
*

Ability to manage senior stake holders
*

Has worked with cross functional matrix project teams

What we offer in return

You will be working with a global dermatology company with operations in 90 countries. The Uppsala site is also Galderma's global center for our aesthetics business and has operations in product development, manufacturing and marketing. We offer an opportunity to work in a dynamic and international environment where personal and professional development is encouraged. We are located along the river Fyrisån, 10 minutes by bike from Uppsala Central Station.

Next Steps

*

If your profile is a match, we will invite you for a first virtual conversation with the recruiter.
*

The next step is a virtual conversation with the hiring manager
*

The final step is a panel conversation with the extended team

Our people make a difference

At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Visa mindre

Head of Regulatory Affairs Restylane NASHA

Ansök    Maj 15    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultim... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.
Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Head of Regulatory Affairs Restylane NASHA
Location: Uppsala, Sweden (hybrid)

Would you like to work as a Group Manager for Regulatory Affairs in a global organization that is currently in an exciting and expansive phase? Then this can be the role for you!

The Regulatory Affairs Department at Galderma Uppsala is responsible for all Regulatory aspects of Galderma's aesthetic business at global level. This includes new product registrations, line extensions and Life Cycle Management of the portfolio.

About the Role
We are now looking for a leader to manage the team of Regulatory Affairs professionals focused on the Restylane NASHA line Medical Device portfolio and with certain cross-functional responsibilities. The team is responsible for all regulatory activities with the objective to obtain and maintain product licenses in key markets worldwide. You will manage a team of independent individuals who each possess high-level skills. The culture of the group is reflected by cooperation and trust. Your task among others will be to lead the group further in its development, and to ensure that regulatory projects move forward.

Your responsibilities and focus will include:

* Lead the strategic work for regulatory activities within the team in close collaboration with the Department Head and the team managers for Sculptra and Restylane OBT.
* Development of overall regulatory strategies for new marketing applications worldwide
* Team leadership and individual development in order to reach the overall objectives set for the organization.
* Development of working methods and routines for the team
* Ensure that the group has the necessary resource and competencies in order to succeed
* Driving key regulatory affairs projects and activities across the organization

Skills & Qualifications:
We are looking for an experienced person and who is able to handle change and challenge as part of the everyday work. Your ability to encourage, empower and recognize your team is a key component of the role and an important success factor for Galderma.

You should also:

* Hold a university degree in a life science area such as Pharmaceutical Science or similar
* You should preferably have several years' experience of Regulatory Affairs, within the Medical Device or Pharmaceutical industry.
* Management experience is an advantage
* You are flexible and able to accept the need for change. You have the ability to create a vision of change and to build commitment to this vision for your group.
* You are self-driven, flexible, methodical and have the ability to structure work and manage multiple requests while maintaining timelines
* You possess good communication and collaboration skills and are fluent in Swedish and English, both verbal and written.

What we offer in return
You will be working for an organisation that embraces diversity & inclusion and believe we will deliver better outcomes by reflecting the perspectives of our diverse customer base.

As a new Manager at Galderma, you will participate to our Leadership programs and reflect on how you lead yourself and others. You will also join a local network of managers to discuss, exchange perspectives and get support from peers.

As Galderma's Global Center of Excellence for Aesthetics we have in Uppsala a unique edge as we have on our site the whole product chain from research and development to production and marketing. Here our nearly 450 employees work on our world leading brands such as Restylane, Azzalure and Sculptra.

We are offering you the opportunity to work in an exciting, international environment where both professional and personal development is encouraged. We are based in modern offices and located just by the river (Fyrisån) in Uppsala only a 10 minute bike ride from Uppsala Central Station.

Our people make a difference
At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Visa mindre

Forskningsassistent farmakognosi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns påhttp://www.farmbio.uu.se.http://www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Utföra laborativt arbete såsom extration, isolering och analys samt bistå med dokumentation, rapportering och koordination inom farmakognosi.

Kvalifikationskrav
Grundexamen med erfarenhet av naturproduktskemi/farmakognosi. Erfarenhet av metoder för extraktion och isolering. Erfarenhet av att följa detaljerade instruktioner gällande extraktion och isolering. Erfarenhet av att arbeta med moderna instrument för separation och masspektrometri.

Önskvärt/meriterande
Erfarenhet av att arbeta i elektroniska laborationsböcker. Kunskap och erfarenhet av att bygga extrakt och fraktionsbiblkotek från medicinalväxter. Genomfört projekt inom relevant ämne. Tidigare erfarenhet av laborativt arbete och forskning inom farmakognosi. Erfarenhet av arbete med Shimadzu och Äkta kromatografisystem. Erfarenhet av växter använda i traditionell kinesisk medicin. Kunna kommunicera obehindrat på engelska och svenska.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-05-28 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ulf Göransson e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2023, UFV-PA 2023/1975.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i farmaceutisk fysikalisk kemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på http://www.ilk.uu.se.

Vi söker en starkt motiverad forskare som vill bidra till utvecklingen av en ny in vitro-metod att modellera och förutsäga vad som händer med subkutant administrerade biologiska läkemedel. Forskaren kommer vara placerad inom forskargruppen https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/ men projektet är ett samarbete med forskargrupperna https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/theranostics/ och https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/pmc/.

Gruppen bedriver forskning inom området parenteral administrering, med speciell inriktning mot subkutan administrering. Målet är att utveckla metoder att prediktera frisättningen från subkutant injicerade läkemedelsformuleringar, samt absorptionen och biotillgängligheten för subkutant administrerade läkemedel, framför allt biomakromolekylära aktiva substanser. Syftet är att underlätta utvecklingen av läkemedelsprodukter med hög biotillgänglighet och låg patientvariabilitet genom att identifiera molekylära egenskaper som avgör hur läkemedel diffunderar i, och transporteras genom extracellulära matrisen, där växelverkan mellan läkemedlen och viktiga beståndsdelar i vävnaden såsom hyaluronsyra, kollagen, fettsyror och albumin förväntas vara av betydelse.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projekttitel: ”In vitro properties of subcutaneously administered peptides and their bioavailability and absorption rate in vivo” 

Forskaren kommer använda experimentella metoder för att studera transporten av peptidläkemedel i en syntetisk modell av extracellulära matrisen i subkutan fettvävnad i kombination med in vivo försök i djurmodeller. I projektet kommer peptidanaloger med olika typer av modifikationer och radioaktiv märkning undersökas  in vitro med metoder utvecklade för subkutan adminstrering av läkemedel, och in vivo i djurmodeller med hjälp av radioaktiviteten i blod och organ, samt med PET/SPECT avbildning. Syftet är (1) att utvärdera in vitro metodernas prediktiva kapacitet med avseende på absorption och biotillgänglighet av subkutant adminstrerade läkemedel, och (2) öka kunskapen om faktorer som påverkar peptidläkemedels vävnadsinteraktioner under transporten från injektionsstället till målorganet för att förbättra utformningen av radioaktivt märkta peptider avsedda för avbildning och theranostics.

Som medlem i forskargruppen förväntas du planera dina experiment, analysera resultaten och dokumentera allt experimentellt arbete, samt att bidra till författandet av vetenskapliga artiklar. Du förväntas även presentera dina resultat på möten och seminarier inom forskargruppen och institutionen, samt utföra administrativa uppgifter i samband med rapportering av forskningsresultat.

Kvalifikationskrav
Vid datumet för anställningen ska kandidaten ha erhållit doktorsgrad i fysikalisk kemi, fysikalisk farmaci, galenisk farmaci, biomedicinsk ingenjörsvetenskap eller motsvarande discipliner. Kandidaten ska ha omfattande erfarenhet av forskning inom området som beskrivs i projektbeskrivningen. Eftersom kommunikationen inom forskargruppen sker på svenska eller engelska ska kandidaten kunna uttrycka sig flytande på minst ett av dessa språk. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande att ha praktisk erfarenhet av tillverkning och karakterisering av hydrogeler uppbyggda av biopolymerer, metoder för fluorescensmärkning av peptider, radioaktiv märkning av peptider, samt metoder för studier av diffusion och masstransport i hydrogeler, såsom FRAP (fluorescence recovery after photo bleaching) och mikrochip/mikrofluidikbaserade metoder. De är även meriterande att ha erfarenhet av in vivo studier i djurmodeller samt arbete med radionukleider.

Ansökningsprocess
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla följande:

- Följebrev med sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet (1 – 2 sidor)
- CV med kontaktinformation
- Kontaktinformation till minst två referenser

Kandidater kommer rangordnas av projektledaren. Vi kommer eftersträva att rekrytera den kandidat som är bäst kvalificerad för tjänsten och de ingående arbetsuppgifterna, och som bedöms kunna bidra till utvecklingen av institutionen för läkemedelskemi. Särskild vikt kommer fästas vid tidigare erfarenhet av experimentella undersökningar av diffusion och masstransport i geler eller relaterade komplexa material.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Hansson (projektledare), [email protected] och prefekt Anders Karlén, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2023, UFV-PA 2023/1534.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom forskningsprogrammet Fex-Can

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor inom forskningsprogrammet Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Anställningen är placerad i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Fex-Can som bedriver forskning om sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som har behandlats för cancer.

Forskningsprogrammet omfattar olika projekt och en del av dem testar och utvärderar internetbaserade psykoedukativa behandlingsprogram för att minska fertilitetsoro och sexproblem efter en cancerbehandling. Inom ramen för ett av projekten har självrapporterade och kliniska data insamlats från omkring 4500 unga vuxna som tidigare genomgått behandling för barncancer. Projektgruppens medarbetare är baserade vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Umeå universitet. Vi ska nu vidareutveckla ett av våra internetbaserade behandlingsprogram och planera för en randomiserad kontrollerad studie. Till det nya programmet ska vi samarbeta med personer som själva har behandlats för cancer, s.k. deltagarbaserad forskning. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter  
Du kommer framförallt att vara engagerad i att analysera självrapporterade och kliniska data som redan är insamlade och att sammanställa resultat i vetenskaplig artiklar. Våra självrapporterade data är främst relaterade till hälsa och omfattar bland annat hälsorelaterade livskvalitet, oro och nedstämdhet, sexuell funktion, fertilitetsrelaterad oro och kroppsuppfattning. Du kommer också att vara delaktig i att vidareutveckla vår intervention, Fex-Can 2.0, med fokus på att rekrytera och etablera samarbete med personer som själva har haft cancer. Utöver detta kommer du att delta i forskargruppens arbete.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs vårdvetenskaplig forskningserfarenhet omfattande kvantitativa och kvalitativa metoder. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god social kompetens och samarbetsförmåga.

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området vårdvetenskap eller klinisk medicin, alternativt implementeringsforskning med fokus på digitala verktyg i vården eller närliggande ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Önskvärt är en yrkesbakgrund inom vård, socialt arbete eller medicin, gärna inom cancervård. Forskningserfarenhet av reproduktiv och sexuell hälsa riktad till personer som har haft cancer är meriterande. Engagemang i deltagarbaserad forskning eller samarbete med avnämare är också meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år.  Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Lena Wettergren, [email protected], 0704337518

Välkommen med din ansökan senast den 22 Maj 2023, UFV-PA 2023/1625

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Regulatory Affairs Manager Nordics

Ansök    Apr 17    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimat... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain

Job Title: Regulatory Affairs Manager - Nordics

Location: Uppsala

Galderma is looking for a Regulatory Affairs Manager Nordics to work in our Uppsala site.

Reporting directly to the Head of Regulatory Affairs EMEAC, the Regulatory Affairs Manager Nordics is accountable for strategy development, planning and execution of Regulatory Affairs priorities for both new and in-line products across assigned product classes (medical devices and cosmetics, and medicinal products if applicable) in Nordics, in accordance with the regulations. Assist the QA Manager for Quality activities and tasks.

Key Tasks

*

Manage the entire registration process including regulatory strategy development in partnership with global RA. Ensure timely approvals of new products and amendments to products in all the Nordics markets - Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland
*

Ensure compliance with, and maintenance of, existing product licenses
*

Ensure regulatory advice and input is proactively provided to local business strategies with regards to feasibility, needs, and timelines, taking into account local regulations and local business needs
*

Ensure review and approval of promotional and non-promotional materials ensuring their compliance with local regulations, code of conduct and internal guidelines. Develop and maintain effective working relationships with Health Authorities
*

Contribute to shaping the regulatory environment in Nordics, driving an agenda to create an external environment in which our portfolio can thrive.
*

Support the Quality Manager and manage activities related to Quality Assurance, such as establishing and maintaining the local Quality Management System and monitor its compliance status, to ensure that processes are established and effective

Skills & Qualifications

*

Life Science degree, Pharmacist a plus
*

At least 3-5 years work in Regulatory Affairs (pharma and medical device), Class III device regulatory knowledge a plus
*

Regulatory Affairs experience in the Nordics
*

Ability to act as a business partner who will guide the Nordics businesses in all Regulatory aspects to help enable sustainable business growth
*

Knowledge of Quality Assurance and ability to assist the business' QA needs
*

Agile mindset and learning agility. Able to work in a complex environment of diverse portfolio across product classes (medicinal products, medical devices, cosmetics).
*

Professional level Swedish and English needed, other Nordic languages a plus

What we offer in return

You will be working with a global dermatology company with operations in 90 countries. The Uppsala site is also Galderma's global center for our aesthetics business and has operations in product development, manufacturing and marketing . We offer an opportunity to work in a dynamic and international environment where personal and professional development is encouraged. We are located along the river Fyrisån, 10 minutes by bike from Uppsala Central Station.

Next Steps

*

If your profile is a match, we will invite you for a first virtual conversation with the recruiter.
*

The next step is a virtual conversation with the hiring manager
*

The final step is a panel conversation with the extended team

Our people make a difference

At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Visa mindre

Utredare läkemedelsanvändning – inriktning på analys av läkemedelstillgång

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.Vår verksamhet
Enheten för Läkemedel i användning ingår i verksamhetsområde Användning. Vi är drygt 30 medarbetare indelade i två grupper. På enheten bedrivs såväl löpande arbete som utvecklings- och utredningsverksamhet. För att genomföra vårt uppdrag arbetar vi bland annat med:


• Tillgänglighets- och försörjningsfrågor rörande framför allt läkemedel
• Kunskapsluckor – fånga upp behov samt utarbeta och förmedla kunskapsstöd
• Kunskapsunderlag – utarbeta, förmedla och publicera dessa
• Vetenskaplig informationssökning och litteraturförsörjning, där vi utgör en intern resurs

Centrala produkter där enheten har genomförandeansvar är till exempel rest- och bristsituationer av läkemedel, behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken.

Arbetet sker i en tvärvetenskaplig miljö i nära samarbete med Läkemedelsverkets sakkunniga men också med experter från andra myndigheter, sjukvård och universitet.

Vi har idag pågående regeringsuppdrag rörande beredskaps- och tillgänglighetsfrågor för läkemedel, vilket leder till att vi behöver stärka vår verksamhet med en utredare inom läkemedelsanvändning.

Läs gärna mer om den bredd av arbetsuppgifter som våra medarbetare arbetar med på Läkemedelsverkets webbplats

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till vårt arbete inom området tillgänglighet och försörjning av läkemedel. Arbetet innebär primärt att analysera större datamängder kring tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel där din förmåga att utveckla analyser för att se trender, dra slutsatser och lärdomar är av största vikt. Läkemedelsverket håller på att bygga upp denna förmåga och din kompetens behövs för att utveckla denna verksamhet.

Dina arbetsuppgifter syftar till att ge en bild av aktuell läkemedelsanvändning samt förändring över tid, såväl lokalt som nationellt.

Arbetet är självständigt men bedrivs i nära samarbete med andra utredare och andra discipliner där du förväntas bidra med olika analyser, och vid behov presentera resultatet internt såväl som externt.

Du kommer även kunna stödja andra projekt och utredningar på verksövergripande nivå, till exempel regeringsuppdrag, liksom att ingå i samarbeten med andra myndigheter och aktörer. 

Din bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att hantera och analysera stora/komplexa mängder hälso- och vårddata, framför allt avseende läkemedel.

Du har examen från högskola eller universitet inom farmaci, datavetenskap, statistik eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning. Du har goda kunskaper i Excel eller statistikprogram som exempelvis SAS eller R.

Det är meriterande att ha arbetat med kravställning av uppföljningssystem och rapporter för visualisering, liksom erfarenhet av att analysera lager- och logistikflöden. Även vana av att leda team eller projekt inom uppföljning och analys är meriterande.

Du är van vid muntliga presentationer samt rapportskrivning. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. 

Dina personliga egenskaper
Du har god analytisk förmåga och ett vetenskapligt intresse. Då tjänsten innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp, kan skapa goda relationer och har en god kommunikativ förmåga. Du är självständig och har förmåga att prioritera och ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du har god förmåga att genomföra och driva aktiviteter till ett avslut. Genom att vara lyhörd, öppen och prestigelös bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2023-05-08
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Läkemedel i användning
Diarienummer: 2.4.1-2023-029882

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta gruppchef Maria Wanrud. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Alexandra Braf, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Postdoktor farmaceutisk fysikalisk kemi inom SweDeliver

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på http://www.ilk.uu.se.

Vi söker en starkt motiverad forskare som vill bidra till utvecklingen av en ny in vitro-metod att modellera och förutsäga vad som händer med subkutant administrerade biologiska läkemedel. Forskaren kommer vara placerad inom forskargruppen farmaceutisk fysikalisk kemi och kommer delta i arbetspaketet för parenteral administrering av läkemedel inom SweDeliver, ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum.

Forskargruppen ”Farmaceutisk fysikalisk kemi” har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, och att utveckla in vitro-metoder för modellering av vad som händer med läkemedelsprodukter efter administrering, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppens verksamhet finns på webbplatsen

I våra undersökningar kombinerar vi experimentella och teoretiska metoder. Experimentella metoder inkluderar lågvinkelröntgenspridning (SAXS), lågvinkelneutronspridning (SANS), neutronreflektometri, statisk och dynamisk ljusspridning (SLS/DLS), mikrofluidik, mikropipett-assisterad mikroskopi, konfokalmikroskopi, fluorescensmetoder (FRAP and fluorescensutsläckning) och reologi. För mer information om vår forskning och forskargruppen, se: https://www.ilk.uu.se/research-groups/pharmaceutical-physical-chemistry/

Inom SweDeliver bedriver gruppen forskning inom området parenteral administrering, med speciell inriktning mot subkutan administrering. Målet är att utveckla metoder att prediktera frisättningen från subkutant injicerade läkemedelsformuleringar, samt absorptionen och biotillgängligheten för subkutant administrerade läkemedel, framför allt biomakromolekylära aktiva substanser. Syftet är att underlätta utvecklingen av läkemedelsprodukter med hög biotillgänglighet och låg patientvariabilitet. Mer information om det parenterala arbetspaketet och SweDeliver finns här: https://www.uu.se/forskning/swedeliver/research-and-activities

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/Arbetsuppgifter  

Du kommer utveckla och tillämpa experimentella metoder för att studera transporten av peptidläkemedel i en syntetisk modell av extracellulära matrisen i subkutan fettvävnad. Syftet är att identifiera molekylära egenskaper som avgör hur peptidläkemedel diffunderar i, och transporteras genom extracellulära matrisen, där växelverkan mellan läkemedlet och viktiga beståndsdelar i vävnaden såsom hyaluronsyra, kollagen, fettsyror och albumin förväntas vara av betydelse. Målet är att ta fram en metod som kan generera data att användas vid modellering av absorptionen av läkemedel efter administrering in vivo, för att hjälpa oss förstå vilka faktorer som bestämmer ödet för subkutant administrerade läkemedel.

Som medlem i forskargruppen och SweDeliver förväntas du planera dina experiment, analysera resultaten och dokumentera allt experimentellt arbete, samt att bidra till författandet av vetenskapliga artiklar. Du förvänta även presentera dina resultat på möten och seminarier inom forskargruppen, institutionen och SweDeliver, samt utföra administrativa uppgifter i samband med rapportering av forskningsresultat.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i fysikalisk kemi, fysikalisk farmaci, galenisk farmaci, biomedicinsk ingenjörsvetenskap eller motsvarande discipliner. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Kandidaten ska ha omfattande erfarenhet av forskning inom området som beskrivs i projektbeskrivningen. Eftersom kommunikationen inom forskargruppen sker på svenska eller engelska ska kandidaten kunna uttrycka sig flytande på minst ett av dessa språk.

Ansökningsprocess

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

- Följebrev med sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet (1 – 2 sidor)
- CV med kontaktinformation
- Kontaktinformation till minst två referenser

Kandidater kommer rangordnas av projektledaren. Vi kommer eftersträva att rekrytera den kandidat som är bäst kvalificerad för tjänsten och de ingående arbetsuppgifterna, och som bedöms kunna bidra till utvecklingen av det parenterala arbetspaketet inom SweDeliver och institutionen för läkemedelskemi. Särskild vikt kommer fästas vid tidigare erfarenhet av experimentella undersökningar av diffusion och masstransport.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Hansson (projektledare), [email protected] och prefekt Anders Karlén, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2023, UFV-PA 2023/480.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom COVID-19

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/

Arbetsuppgifter
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) som resulterade i en pandemi orsakade neurologiska symptom hos en del individer. I studien COVID-19 och neurologiska komplikationer har vi försökt kartlägga de neurologiska symtomen samt förstå de underliggande mekanismerna. Du kommer att hjälpa till att insamla kliniska data samt att bearbeta och sammanställa dessa. Vidare kommer du att utföra analyser på proteomics data från tex blodprover och sammanställa resultaten till vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationskrav
Läkarexamen eller läkarlegitimation. Klinisk erfarenhet av handläggning av patienter som drabbats av COVID-19. Forskningserfarenhet inom COVID-19.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Statistik, skriva vetenskapliga artiklar.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 3 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elham Rostami,  [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2023, UFV-PA 2023/1452.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Utredare läkemedelsanvändning – med inriktning på tillgänglighetsfrågor

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.Vår verksamhet
Enheten för Läkemedel i användning ingår i verksamhetsområde Användning. Vi är drygt 30 medarbetare indelade i två grupper. På enheten bedrivs såväl löpande arbete som utvecklings- och utredningsverksamhet. För att genomföra vårt uppdrag arbetar vi bland annat med:


• Tillgänglighets- och försörjningsfrågor rörande framför allt läkemedel
• Kunskapsluckor – fånga upp behov samt utarbeta och förmedla kunskapsstöd
• Kunskapsunderlag – utarbeta, förmedla och publicera dessa
• Vetenskaplig informationssökning och litteraturförsörjning, där vi utgör en intern resurs

Centrala produkter där enheten har genomförandeansvar är till exempel rest- och bristsituationer av läkemedel, behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken.

Arbetet sker i en tvärvetenskaplig miljö i nära samarbete med Läkemedelsverkets sakkunniga men också med experter från andra myndigheter, sjukvård och universitet.

Läs gärna mer om den bredd av arbetsuppgifter som våra medarbetare arbetar med på Läkemedelsverkets webbplats

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att delta i och leda projekt, och vill bidra till vårt arbete inom området tillgänglighet och försörjning av läkemedel. Vi har idag flera pågående utvecklingsprojekt samt regeringsuppdrag rörande beredskaps- och tillgänglighetsfrågor för läkemedel. Därutöver medverkar vi även i projekt på EU-nivå rörande tillgänglighet och du är ett välkommet tillskott till verksamheten.

För att trivas med arbetet som utredare på vår enhet bör du ha ett stort intresse och engagemang för frågor rörande läkemedelsanvändning. Arbetet är självständigt men bedrivs ofta på projektbasis i nära samarbete med andra utredare och andra discipliner och du förväntas även leda egna projekt och grupper.

Du kommer även att kunna stödja andra projekt och utredningar på verksövergripande nivå, liksom att ingå i samarbeten med andra myndigheter och aktörer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har examen från högskola eller universitet inom farmaci eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning.  

Du har flera års erfarenhet av att leda större projekt eller grupper, gärna med inriktning mot hälso- och sjukvård. Du är van vid muntliga presentationer, rapportskrivning och har förmåga att i samverkan med andra skriva text på ett balanserande och rättvisande sätt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande är arbetserfarenhet från olika steg av försörjningskedjan av läkemedel, såsom myndighet, region, apotek och industri. Även erfarenhet av internationell samverkan och arbete med medicintekniska produkter är meriterande. 

Dina personliga egenskaper
Du har en god analytisk förmåga och ett vetenskapligt intresse. Du är pedagogisk, kan leda grupper mot ett gemensamt mål samt har en god kommunikativ förmåga. Då tjänsten innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och kan skapa goda relationer. Du är självständig, tar initiativ och har förmåga att genomföra och driva aktiviteter till ett avslut. Genom att vara lyhörd, öppen och prestigelös bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2023-05-08
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Läkemedel i användning
Diarienummer: 2.4.1-2023-029881

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta gruppchef Maria Wanrud. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Alexandra Braf, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Forskare inom klinisk fysiologi med fokus på lungfunktionsdiagnostik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter
Forskningsgruppen i klinisk fysiologi bedriver som en forskningslinje studier kring värdet av biomarkörer och lungfunktionsundersökningar vid utredning av lungpåvekan/lungsjukdomar eller för att följa patienter med konstaterad lungpåverkan/lungsjukdomar.

De aktuella forskningsprojekten är fokuserade kring tidig diagnostik av KOL, lungfunktionspåverkan vid astma och KOL, med fokus på undersökningar av de perifera luftvägarna, lungpåverkan efter genomgången Covidinfektion.

Arbetsuppgifterna är att utföra statistiska analyser i de olika studierna samt att skriva vetenskapliga artiklar baserade på dessa fynd. Data management kan vara aktuellt för några av studierna. Handledning av doktorander/vetenskapligt projekt kan också ingå.

Kvalifikationskrav

- Doktorsexamen inom relevant område (t ex medicin, biomedicin eller motsvarande) eller en utländsk examen som bedöms motsvara denna doktorsexamen.
- Goda kunskaper om statistiska metoder som används inom epidemiologi.
- Goda kunskaper att hantera data i statistikprogrammet STATA eller R.
- God samarbetsförmåga och förmåga till egna initiativ.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Kunskaper om lungfunktionsundersökningar.
- Erfarenhet av lungforskning
- Tidigare forskning med sk – omicsmetoder (proteomik, metabolomik, genomik)
- Kunskap om mendelian randomization teknik.
- Erfarenhet att kommunicera med myndigheter, samarbetspartners vid övriga centra inom Sverige och andra intressenter.
- God förmåga till vetenskaplig formulering i tal och i skrift. 
- Handlednings- och undervisningserfarenhet.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete. En komplett publikationslista. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Andrei Malinovschi, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2023, UFV-PA 2023/1453.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i neurofysiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.medsci.uu.se/?languageId=1

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Forskningsgruppen vid klinisk neurofysiologi bedriver translationell forskning som fokuserar på att optimera diagnostik, uppföljning och patofysiologisk kartläggning av sjukdomar som beror på störd neuromuskulär transmission. Det aktuella forskningsprojektet syftar till att kartlägga sjukdomsmekanismer vid den autoimmuna neuromuskulära sjukdomen Myasthenia Gravis (MG) i ett in-vitro modellsystem av humana nerv-och muskelceller. Arbetsuppgifter innefattar elektrofysiologisk analys i multielektrodsystem (MEA) av inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) som differentieras till nerv-och muskelceller. Handledning av doktorander och andra studenter samt undervisning ingår också.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare i neurofysiologi är den som avlagt doktorsexamen och genomfört postdoc inom in-vitro neurofysiologiska metoder. För tjänsten krävs dokumenterad erfarenhet av arbete med cellodling av humana iPSC-celler, elektrofysiologisk registrering och analys samt avancerad mikroskopering.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Egna publikationer i internationella granskade tidskrifter inom neurofysiologi skattas högt liksom dokumenterad förmåga att arbeta självständigt och erfarenhet av arbete med nerv- eller muskelceller. Goda kunskaper i engelska värdesätts.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Anna Rostedt Punga, professor, IMV, [email protected]; 018-4714941


Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2023, UFV-PA 2023/1358.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Medical Affairs Advisor, Nordics

Ansök    Mar 31    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimat... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Job Title: Medical Affairs Advisor - Nordics

Location: Hybrid (Uppsala Sweden) or Remote (anywhere in the Nordics)

Galderma Nordics is looking for a Medical Affairs Advisor Nordics who will be responsible for developing and implementing Galderma's Medical Affairs plans, policies and activities in the Nordics.

You will be working with the full Galderma product portfolio (Consumer, Aesthetics and Prescription) at all phases (R&D stage all the way to marketed products and line extensions/revisions). You will manage all activities related to Medical Leads, Patients Relations & Medical Engagement, Medical Training & Capabilities, and Medical Information & Communications. Finally, in the next 6 months to a year, you will be working on the launch of 2 exciting blockbuster dermatology and aesthetics treatments (end 2023, early 2024).

Key Tasks

*

Prepare, develop, and formulate all processes related to proper information distribution, documentation, labelling and promotional materials for marketed products in compliance with corporate standards and government/industry regulations
*

Research and evaluate the Medical Affairs policies to manage and implement clinical protocols and facilitating completion of final reports
*

Prepare, plan, and execute clinical trials/research and data collection activities
*

Prioritize and coordinate recruitment of clinical investigators and negotiate study design and costs
*

Evaluate and participate in adverse event reporting and safety monitoring

Skills & Qualifications

*

Advanced scientific education PhD/PharmD/MD
*

Strong background in healthcare and pharmaceuticals, with a focus on scientific and medical knowledge specifically in clinical research, drug development, or medical affairs in the pharmaceutical industry
*

Experience working with healthcare professionals, such as physicians, nurses, and pharmacists, to provide medical education and support
*

Ability to analyze and interpret scientific data and research studies, and communicate complex scientific information to a variety of audiences
*

Strong project management and organizational skills, with the ability to manage multiple projects and priorities simultaneously
*

Dermatology, Aesthetics or Biologics experience a plus

What we offer in return

We offer the chance to work with an interesting pharmaceutical and medical device portfolio with strong product pipelines.

You will be working with a global dermatology company with operations in 90 countries. The Uppsala site is also Galderma's global center for our aesthetics business and has operations in product development, manufacturing, and marketing. We offer an opportunity to work in a dynamic and international environment where personal and professional development is encouraged.

Next Steps

*

If your profile is a match, we will invite you for a first virtual conversation with the recruiter.
*

The next step is a virtual conversation with the hiring manager
*

The final step is a panel conversation with the extended team

Our people make a difference

At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Visa mindre

Postdoktor med fokus på patienters egenmonitorering och digital vård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor med fokus på patienters egenmonitorering och digital vård

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/.

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata i samverkan vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården samt för egenvård.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
e-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård samt inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder. Den utlysta tjänsten kommer att fokusera specifikt på forskning kring patienters egenmätningar och patientgenererade data, samt hur så kallade ”spetspatienter” eller e-patients använder sig av egenmätningar för att förstå och förbättra sin hälsa. Forskningen kommer att genomföras i Sverige.

Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om egenmonitorering, och hur patienter kan ta en mer aktiv roll i sin hälso- och sjukvård. Egenmonitorering och egenvård inom cancerområdet kommer att ha särskilt fokus. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av både kvantitativa data (framförallt enkätstudier) och kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, alternativt implementeringsforskning med fokus på digitala verktyg i vården eller närliggande ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Tidigare forskning och erfarenhet kring egenmonitorering och egenvård inom kroniska sjukdomar samt erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod är ett krav för tjänsten. Forskning om och med spetspatienter (e-patients på engelska) är också ett krav. Vidare ska personen ha universitetsutbildning i pedagogik.

Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god samarbetsförmåga.

Meriterande

- Erfarenhet av studier av användning av digitala verktyg för egenvård och/eller egenmonitorering
- Erfarenhet av samarbete i större forskningsprojek

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ditt Curriculum VitaeKopior på dina examensbevis
- Länk till din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Placering: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare och docent Maria Hägglund (maria.hä[email protected], 018-471 6257) 

Välkommen med din ansökan senast 25 april 2023, UFV-PA 2023/1388.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Clinical Research Manager (CRM)

Ansök    Mar 17    Ls Jobbet AB    Forskare, farmakologi
Vill du vara med i processen att bygga ett växande företag som siktar högt, där ett av målen är att stärka den svenska infrastrukturen för Life Science? Vi på CTC söker nu en erfaren CRM med vana från att arbeta som projektledare, gärna med tidigare erfarenhet av arbete på CRO-företag. Som CRM leder du projektteam bestående av bland annat medicinska rådgivare, medical writers, monitorer, forskningssköterskor, läkare, farmakokinetiker, farmakovigilansexpert... Visa mer
Vill du vara med i processen att bygga ett växande företag som siktar högt, där ett av målen är att stärka den svenska infrastrukturen för Life Science? Vi på CTC söker nu en erfaren CRM med vana från att arbeta som projektledare, gärna med tidigare erfarenhet av arbete på CRO-företag.
Som CRM leder du projektteam bestående av bland annat medicinska rådgivare, medical writers, monitorer, forskningssköterskor, läkare, farmakokinetiker, farmakovigilansexperter, eCRF designers, statistiker och programmerare.
Som CRM kan du arbeta från något av våra kontor eller hemifrån och du behöver vara beredd på ett visst resande i tjänsten. Du tillhör verksamhetsområdet Clinical Operations, som består av drygt 30 medarbetare varav 9 arbetar som CRMer.
Ditt huvudsakliga uppdrag:
Koordinering av alla aktiviteter som CTC ansvarar för i respektive projekt
Primär kontakt gentemot kund och övriga eventuella parter involverade i studien
Statusuppdateringar till kund och relevanta parter
Planera och leda projektmöten, internt och externt
Ansvara för projektekonomin (budget, fakturering)
Sätta upp relevanta avtal med underleverantörer
Medverka vid framtagande, granskning och kvalitetskontroll av studieprotokoll, case report forms (CRF), forskningspersonsinformation/samtyckesformulär, studierapporter och övriga studiedokument
Sätta ihop och kvalitetsgranska ansökningar till Läkemedelsverk och Etikprövningsmyndighet samt kommunicera med dessa myndigheter
Medverka till vidareutvecklingen av CTCs SOP:ar och mallar i enlighet med ICH-GCP och/eller ISO 14155 och andra applicerbara regelverk och riktlinjer

Övriga uppgifter, som att vid behov delta i kundmöten, inspektioner och audits, samt fungera som mentor till kollegor kan förekomma.
Kvalifikationer:
MSc inom Life Science-området, eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av projektledning av kliniska prövningar
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och i skrift
Utmärkt kommunikationsförmåga för att etablera goda samarbetsförhållanden med kollegor, kunder och underleverantörer
Vana att använda Microsoft Office
Erfarenhet av att koordinera komplexa leveranser inom överenskomna tidsramar

Meriterande:
Erfarenhet av att projektleda kliniska studier i tidig fas
Erfarenhet av arbete på CRO-företag
Erfarenhet av medicintekniska produkter och/eller Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) samt kunskaper kring regulatoriska krav i relation till dessa ämnesområden

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har det rätta GREPpet, d.v.s. lever upp till våra värdeord; Gemenskap, Respekt, Engagemang och Professionalitet. Du sätter värde i att leverera med optimal kvalitet inom överenskomna tidsramar och trivs med att jobba i team såväl som självständigt. Du arbetar gärna i flera projekt parallellt och har en god planerings- och anpassningsförmåga. Du är engagerad i ditt arbete och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt till våra kunder, underleverantörer och kollegor. Några av de viktigaste egenskaperna är att du har en förmåga att se helheten och att engagera, motivera och stötta dina studieteam från start till mål. Du är även en god kommunikatör och problemlösare.
Övrig information:
Tjänstgöringsgrad heltid eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas. Förväntad tillgänglighet huvudsakligen under kontorstid. Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och andra förmåner så som extra ledighet, flextid och sjukvårdsförsäkring.
Ansökningstiden pågår till 10 april men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Har du frågor kring tjänsten eller CTC, kontakta:
Karin Sunnerberg, Manager CRM, [email protected], 076-142 90 41 eller Ann-Sofie Svensson, Director Clinical Operations, [email protected], 070-330 34 16
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Karin Laurell Åkerblom, Director Human Resources, [email protected], 070-529 02 50
Om arbetsgivaren - CTC Clinical Trial Consultants AB
CTC Clinical Trial Consultants AB är en snabbt växande Clinical Research Organisation (CRO) med verksamhet i Uppsala, Lund och Stockholm.
Som CRO utför vi kliniska studier på uppdrag av industrin och akademin och erbjuder ett komplett full-servicepaket som inkluderar de tjänster, moment och leveranser som krävs för att genomföra en klinisk prövning – allt för att nya läkemedel så snabbt som möjligt når ut till patienter. Vi genomför idag studier från tidig till sen fas (fas 0-IV).
Studierna genomförs främst på våra egna forskningskliniker men vi samarbetar också med externa kliniker.
Hos oss jobbar drygt 100 medarbetare varav ett 40-tal arbetar kliniskt. Huvudkontoret ligger i Uppsala där även tre av våra forskningskliniker (Akademiska, MTC och Oscar II) finns. Ytterligare en klinik finns på gamla Karolinska Sjukhuset i Stockholm. I mars 2023 öppnar vi en femte klinik i Ebbe Park i Linköping. Visa mindre

Forskare inom materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning. Undervisningen sker bl. a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Vid enheten för ortopedi bedrivs experimentell, klinisk och epidemiologisk forskning () och vår translationella forskning är förlagd till OrthoLab. Inom ramen för ett VR-projekt som handlar om att förhindra tidiga komplikationer efter höftproteskirurgi (2021-00980), samt fokuserar på tillverkning och utvärdering av metalliska eller resorberbara beninstitut, söker vi nu en forskare.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som forskare i detta projekt kommer du att arbeta med utveckling och utvärdering av material med osteokonduktiva egenskaper. Framställning av material sker genom 3D-printing på den fakultetsgemensamma plattformen U-Print. Karaktärisering av material sker med hjälp av elektronmikroskopi, röntgendiffraktion, röntgenspektroskopi, kalorimetri samt termogravimetrisk analys. Tillväxt och differentiering av mesenkymala stamceller och osteoblaster från människa på olika polymera och metalliska material utvärderas med hjälp av mikroskopi, flödescytometri, ELISA och qPCR.

I arbetsuppgifterna ingår att självständigt skriva artiklar samt att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser. I arbetsuppgifterna ingår också samarbete med andra forskare inom forskargruppen och du förväntas även handleda masterstudenter och doktorander med max 20 % av din arbetstid. Du kommer även att arbetsleda två biomedicinska analytiker/forskningsassistenter.

Kvalifikationskrav
Behörig för denna anställning är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom biologiska eller medicinska vetenskaper. Särskild vikt kommer att läggs på mycket goda kunskaper i 3D-printing och materialvetenskap.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och du ska ha en god förmåga att samarbeta och handleda. Den sökande måste ha god kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är erfarenhet av att ha sökt och erhållit anslag från svenska och/eller europeiska anslagsgivare.

Om anställningen 
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. Omfattningen är heltid, 100 %. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nils Hailer, [email protected].
För frågor om anställningsförfarandet, kontakta HR-generalist Louise Lundqvist, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 mars 2023, UFV-PA 2023/811

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent i Molekylär galenisk farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci.

För mer information se: https://www.farmaci.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen
Forskningsassistenten kommer att arbeta i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se  https://www.farmaci.uu.se/research/drugdelivery/research/bergstrom/. Anställningen är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp (https://www.scilifelab.se/researchers/alexandra-teleki) som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att arbeta inom nanomedicin med målet att utveckla en lokal läkemedelsformulering för parodontit för att utveckla en effektivare behandling av bakteriella biofilmer som bildats på tänderna. Läkemedelsformuleringen kommer att baseras på polymerfibrer som bärare av oorganiska nanopartiklar och antibiotika. Forskningsassistenten kommer att producera nanopartiklarna med en flammteknik och fibrerna med elektrospinning och utföra en detaljerad fastfaskarakterisering av kompositen (t.ex. kristallin struktur, termiska och mekaniska egenskaper). Projektet kommer att använda relevanta in vitro modeller för att studera läkemedelsfrisättningen och den antibakteriella effekten av formuleringarna mot biofilmer med flera bakteriearter.

Fokusområden för forskarstudierna är: Läkemedelsformulering • Oorganiska nanopartiklar • Tandhälsa • Infektionssjukdomar • Antibiotikaresistens.

Kvalifikationer
Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen i materialvetenskap eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena är högst meriterande.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets rekryteringssystem och förväntas innehålla

- ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
- CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
- Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 17 april 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexandra Teleki, 018-471 4745, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2023, UFV-PA 2023/1243.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent inom neurodegeneration med fokus på metabolism

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskningsassistent inom forskargruppen Molekylär Geriatrik

Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Oxidativ stress och metabola förändring är förknippade med olika störningar, inklusive neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom (AD). En nyckelkomponent i dessa förändringar är mitokondriella dysfunktioner som kan bidra till och även driva utvecklingen av sjukdomen. Det finns växande bevis för att mitokondriella dysfunktioner orsakas av metabola förändringar, som i vissa fall är irreversibla. Detta projekt fokuserar på att undersöka och modulera metaboliska processer kopplade till mitokondrier i mänskliga cellmodellsystem, med syftet att identifiera metoder som kan fördröja AD-relaterade förändringar.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
De direkta experimentella uppgifterna omfattar cellodlingsarbete och underhåll (främst HEK-cell, och iPSC-arbete), DNA/RNA-isolering och analyser, metabolit/proteinbedömning i celler och vävnad, hjälp vid design och analys av effektivitet av genetiskt kodade verktyg för bedömning/modulering av metaboliska tillstånd och processer.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ansvara för att självständigt designa och utföra experiment enligt definierade protokoll och processer. Dessutom kommer den valda kandidaten att analysera data, tolka resultat; och efter diskussion, optimera och felsöka experiment. Längs hela processen måste kandidaten föra detaljerade och korrekta register över experiment, data och analyser. Förutom direkt involvering i experimentellt arbete kommer kandidaten att ansvara för att hjälpa till med underhåll av laboratorieutrustning och beställning av förbrukningsmaterial.

Kvalifikationskrav
Magisterexamen, inom biomedicin, biologisk/kemiteknik, life science, farmaci eller motsvarande. Vi kräver kunskap och experimentell erfarenhet inom molekylärbiologi, inklusive standard rekombinant DNA-teknik/kloning, skickliga i vävnadsodlingstekniker, transfektioner och transduktioner. Kandidaten bör ha erfarenhet av att arbeta med AAV.

Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är av största vikt. Den valda kandidaten kommer att ha god tidshantering och ha en proaktiv attityd. Kandidaten ska vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både individuellt och som en del av gruppen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi kräver god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Meriterande i övrigt
Dessutom är det meriterande om den sökande har erfarenhet av att utföra studier som inkluderar DNA/RNA-isolering och analyser med qPCR, digital PCR, proteinbedömningar med Western blot, ELISA, immunmärkning (IHC, IF, ICC), eller masspektrometri. Experimentell erfarenhet av proteinrening och cellisolering är meriterande. Forskningserfarenhet inom neurologiska sjukdomar är också meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. CV bör innehålla en lista över metoder som den sökande är bekväm med att använda. Dessutom bör ansökan innehålla ett kort personligt brev där den sökande beskriver sitt forskningsintresse.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 230315 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Wojciech Michno [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2023, UFV-PA 2023/611.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistenter i Farmakometri, 3 st

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval:
Biologiska läkemedel, Farmakokinetik och farmakodynamik, Farmakoepidemiologi, Farmakometri, Läkemedelsformulering, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci.
För mer information se:  Farmaci, https://www.farmaci.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Metodologisk farmakometrisk forskning syftande mot automatiserad modellbyggnad.

Kvalifikationskrav
Grundexamen inom apotekarprogrammet, master i läkemedelsmodellering, statistik eller motsvarande. Erfarenhet av farmakometrisk modellering med NONMEM.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation. Den sökande ska kunna utrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Sökande ska kunna arbeta självständigt och i grupp.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Programmering i mjukvaran R och Python.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis, och (iv) minst två rekommendationsbrev eller referenser, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Karlsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2023/581.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Regulatory Affairs Manager Nordics

Ansök    Feb 23    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimat... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Job Description

Galderma is looking for a Regulatory Affairs Manager Nordics to work in our Uppsala site.

Reporting directly to the Head of Regulatory Affairs EMEAC, the Regulatory Affairs Manager Nordics is accountable for strategy development, planning and execution of Regulatory Affairs priorities for both new and in-line products across assigned product classes (medical devices and cosmetics, and medicinal products if applicable) in Nordics, in accordance with the regulations. Assist the QA Manager for Quality activities and tasks.Key Tasks

*

Manage the entire registration process including regulatory strategy development in partnership with global RA. Ensure timely approvals of new products and amendments to products in all the Nordics markets - Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland
*

Ensure compliance with, and maintenance of, existing product licenses
*

Ensure regulatory advice and input is proactively provided to local business strategies with regards to feasibility, needs, and timelines, taking into account local regulations and local business needs
*

Ensure review and approval of promotional and non-promotional materials ensuring their compliance with local regulations, code of conduct and internal guidelines. Develop and maintain effective working relationships with Health Authorities
*

Contribute to shaping the regulatory environment in Nordics, driving an agenda to create an external environment in which our portfolio can thrive.
*

Support the Quality Manager and manage activities related to Quality Assurance, such as establishing and maintaining the local Quality Management System and monitor its compliance status, to ensure that processes are established and effectiveSkills & Qualifications

*

Life Science degree, Pharmacist a plus
*

At least 3-5 years work in Regulatory Affairs (pharma and medical device), Class III device regulatory knowledge a plus
*

Regulatory Affairs experience in the Nordics
*

Ability to act as a business partner who will guide the Nordics businesses in all Regulatory aspects to help enable sustainable business growth
*

Knowledge of Quality Assurance and ability to assist the business' QA needs
*

Agile mindset and learning agility. Able to work in a complex environment of diverse portfolio across product classes (medicinal products, medical devices, cosmetics).
*

Professional level Swedish and English needed, other Nordic languages a plus


What we offer in return

You will be working with a global dermatology company with operations in 90 countries. The Uppsala site is also Galderma's global center for our aesthetics business and has operations in product development, manufacturing and marketing . We offer an opportunity to work in a dynamic and international environment where personal and professional development is encouraged. We are located along the river Fyrisån, 10 minutes by bike from Uppsala Central Station.Next Steps

*

If your profile is a match, we will invite you for a first virtual conversation with the recruiter.
*

The next step is a virtual conversation with the hiring manager
*

The final step is a panel conversation with the extended team

Our people make a difference

At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Visa mindre

Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal och digital vård

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
e-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård och inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder. Den utlysta tjänsten kommer att fokusera specifikt på forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet (ofta kallat ”open notes” i USA). Ett särskilt fokus kommer att vara på personer med kronisk smärta och/eller problem med mental hälsa. Forskningen kommer att genomföras i Sverige och internationellt.

Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om patienters tillgång till sin journal via nätet, och hur patienter kan ta en mer aktiv roll i identifiering av och hantering av felaktigheter eller saknad information i journalen. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av både kvantitativa data (framförallt enkätstudier) och kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, implementeringsforskning (med fokus på digitala verktyg i vården), eller närliggande ämne. Tidigare forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet, både i Sverige och internationellt, är ett krav för tjänsten. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av användbarhetsstudier, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet, samt systematiska litteraturöversikter, metaanalyser och Delphi-studier
- Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
- Projektadministration och samarbete i internationella forskningsprojekt
- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på dina examensbevis
- Din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Docent Maria Hägglund (maria.hä[email protected], 018-471 6257) 

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2023, UFV-PA 2023/449.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Regulatory Affairs Manager

Ansök    Feb 14    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
At Galderma we're unique and we embrace difference. Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else. At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimat... Visa mer
At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

At Galderma we're unique and we embrace difference.

Whether it's the unique breadth of our integrated offering that covers Aesthetics, Consumer, and Prescription products; or our commitment to recognising and rewarding people for the contribution they make - working here isn't like anywhere else.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Job Description

Galderma Uppsala is expanding the Medical Device Regulatory Affairs team and we are looking for a Regulatory Affairs Manager to join us.

As Regulatory Affairs Manager you will represent Regulatory Affairs in development and life cycle management projects, including new product registrations and geographical expansions. You will be responsible for co-ordination and dossier compilation. The role also includes managing life cycle management activities including variations, renewals and labelling changes.

Key Tasks:

*

Provide expert advice on regulatory affairs for project and line related activities
*

Develop regulatory strategy for new products and line extensions
*

File and obtain marketing applications worldwide
*

File clinical trial applications to authorities
*

Coordinate compilation of new and updated labeling material
*

Compile, review and approve documentation for regulatory purposes
*

Contacts with regulatory bodies, affiliates, partners, consultants and distributors

Skills & Qualifications

*

At least a BSc in Life Sciences or Engineering.
*

Regulatory affairs experience with medical devices and/or pharmaceuticals
*

Professional level Swedish and English is needed.

What Galderma offers:

You will be working with a global dermatology company with operations in 90 countries. The Uppsala site is Galderma's global center for our aesthetics business and has operations in product development, manufacturing and marketing. We offer an opportunity to work in a dynamic and international environment where personal and professional development is encouraged. We are located along the river Fyrisån, 10 minutes by bike from Uppsala Central Station.

Your application

We welcome your application (CV and letter) via our company website CAREERS | Galderma

Apply as soon as possible though no later than the 18th March 2023. The selection process is ongoing and the role may be filled prior the last application date. Visa mindre

Postdoktor farmaceutisk fysikalisk kemi inom SweDeliver

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på http://www.ilk.uu.se.

Vi söker en starkt motiverad forskare som vill bidra till utvecklingen av en ny in vitro-metod att modellera och förutsäga vad som händer med subkutant administrerade biologiska läkemedel. Forskaren kommer vara placerad inom forskargruppen farmaceutisk fysikalisk kemi och kommer delta i arbetspaketet för parenteral administrering av läkemedel inom SweDeliver, ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum.

I våra undersökningar kombinerar vi experimentella och teoretiska metoder. Experimentella metoder inkluderar lågvinkelröntgenspridning (SAXS), lågvinkelneutronspridning (SANS), neutronreflektometri, statisk och dynamisk ljusspridning (SLS/DLS), mikrofluidik, mikropipett-assisterad mikroskopi, konfokalmikroskopi, fluorescensmetoder (FRAP and fluorescensutsläckning) och reologi. För mer information om vår forskning och forskargruppen, se: https://www.ilk.uu.se/research-groups/pharmaceutical-physical-chemistry/

Inom SweDeliver bedriver gruppen forskning inom området parenteral administrering, med speciell inriktning mot subkutan administrering. Målet är att utveckla metoder att prediktera frisättningen från subkutant injicerade läkemedelsformuleringar, samt absorptionen och biotillgängligheten för subkutant administrerade läkemedel, framför allt biomakromolekylära aktiva substanser. Syftet är att underlätta utvecklingen av läkemedelsprodukter med hög biotillgänglighet och låg patientvariabilitet. Mer information om det parenterala arbetspaketet och SweDeliver finns här: https://www.uu.se/forskning/swedeliver/research-and-activities

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter  

Du kommer utveckla och tillämpa experimentella metoder för att studera transporten av peptidläkemedel i en syntetisk modell av extracellulära matrisen i subkutan fettvävnad. Syftet är att identifiera molekylära egenskaper som avgör hur peptidläkemedel diffunderar i, och transporteras genom extracellulära matrisen, där växelverkan mellan läkemedlet och viktiga beståndsdelar i vävnaden såsom hyaluronsyra, kollagen, fettsyror och albumin förväntas vara av betydelse. Målet är att ta fram en metod som kan generera data att användas vid modellering av absorptionen av läkemedel efter administrering in vivo, för att hjälpa oss förstå vilka faktorer som bestämmer ödet för subkutant administrerade läkemedel.

Som medlem i forskargruppen och SweDeliver förväntas du planera dina experiment, analysera resultaten och dokumentera allt experimentellt arbete, samt att bidra till författandet av vetenskapliga artiklar. Du förvänta även presentera dina resultat på möten och seminarier inom forskargruppen, institutionen och SweDeliver, samt utföra administrativa uppgifter i samband med rapportering av forskningsresultat.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i fysikalisk kemi, fysikalisk farmaci, galenisk farmaci, biomedicinsk ingenjörsvetenskap eller motsvarande discipliner. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Kandidaten ska ha omfattande erfarenhet av forskning inom området som beskrivs i projektbeskrivningen. Eftersom kommunikationen inom forskargruppen sker på svenska eller engelska ska kandidaten kunna uttrycka sig flytande på minst ett av dessa språk.

Ansökningsprocess

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

- Följebrev med sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet (1 – 2 sidor)
- CV med kontaktinformation
- Kontaktinformation till minst två referenser

Kandidater kommer rangordnas av projektledaren. Vi kommer eftersträva att rekrytera den kandidat som är bäst kvalificerad för tjänsten och de ingående arbetsuppgifterna, och som bedöms kunna bidra till utvecklingen av det parenterala arbetspaketet inom SweDeliver och institutionen för läkemedelskemi. Särskild vikt kommer fästas vid tidigare erfarenhet av experimentella undersökningar av diffusion och masstransport.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Hansson (projektledare), [email protected] och prefekt Anders Karlén, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2023, UFV-PA 2023/480.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktoral forskare inom genterapi mot Alzheimers sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik på Rudbecklaboratoriet är nära knuten till Minnes- och Geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vår forskning är inriktad mot proteinaggregation vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper internationellt och i Sverige, samt med olika läkemedelsföretag

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Alzheimers sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av patologiskt förändrade former av proteinet amyloid-beta i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som syftar till att öka halterna av signalsubstansen acetylkolin, lindrar endast symtom och är inte riktad mot den bakomliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En ny strategi som är under utveckling bygger på att hämma bildningen av amyloid-beta med genterapeutiska metoder. Genen som kodar för detta protein, APP, kan i vissa ärftliga fall av sjukdomen vara muterad, vilket antingen leder till generellt ökade nivåer av amyloid-beta eller en förändrad form av proteinet. De allra flesta fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att en ökad mängd amyloid-beta är centralt i sjukdomsprocessen. I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en metod för att med genediteringstekniken CRISPR/Cas9 minska bildningen av amyloid-beta.

Forskaren kommer att genomföra studier där muterade eller icke-muterade former av APP uttrycks i cell- och djurmodeller av sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, tillfört via transfektion eller virusmedierad transduktion, inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att kartlägga effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med Western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av proteiner i cellpreparat och vävnader. Olika metoder för att utvärdera cellfunktioner utnyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav
Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och entusiastiska kandidater med en doktorsexamen inom det biomedicinska området och som har erfarenheter inom molekylärbiologi med djurexperimentella tillämpningar. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, produktion och användning av AAV-vektorer samt cellodling och transfektion är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev (max 1 sida) som beskriver den sökandes forskningsintressen, ett uppdaterat CV med publikationslista, kopior av examensbevis och intyg om högre akademiska examina samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocess
Urval av kandidater baseras på kvalifikationer, forskningserfarenhet och personlig lämplighet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Ingelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2023, UFV-PA 2022/4048

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent i farmakologi inriktning mot sömn

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns påhttp://www.farmbio.uu.se.http://www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i samla in experimentella data. I uppgifterna ingår såväl rekrytering av forskningspersoner liksom insamling och bearbetning av forskningsdata.

Kvalifikationer
Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen (minst Bachelorexamen) och förmågan att analysera och tolka sömndata. Som person tar du egna initiativ, tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt. Du är en god planerare och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt så att uppsatta tidsramar hålls.

Övrigt/meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som forskningsassistent och erfarenhet av datainsamling i observations- och interventionsstudier.

Om anställningen
Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2023-01-16. Tidsbegränsad anställning till 23-07-31. Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Christian Benedict e-post [email protected].

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022, UFV-PA 2022/4456

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i syntetisk elektrokemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns https://www.ilk.uu.se/.

Vi söker en starkt motiverad forskare som vill bidra till utvecklingen av nya C-H funktionaliseringsmetoder. Forskaren kommer vara placerad inom forskargruppen ”Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling”, och kommer att arbeta i det FORMAS-finansierade projektet ”E-CHoSyn”. Detta projekt syftar till att utveckla nya, miljövänliga C-H funktionaliseringsmetoder där elektrokemi används för att möjliggöra reaktioner vid lägre temperaturer och utan användandet av silver-baserade oxidanter.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter 
Arbetet kommer utföras i forskargrupp ”Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling” och kommer vara en del av Oscar Verhos FORMAS-finansierade projektet ”E-CHoSyn”, som syftar till att utveckla nya elektrokatalytiska C-H funktionaliseringsmetoder och deras användande för nyttiggörande av biomassa. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak bestå av praktiskt syntesarbete och metodutveckling i laboratoriemiljö. Som medlem i forskargruppen förväntas du självständigt kunna planera och utföra dina experiment, analysera resultaten och dokumentera allt arbete, samt att bidra till författandet av vetenskapliga artiklar och rapporter. Du förväntas även presentera dina resultat på möten och seminarier inom forskargruppen och institutionen. Denna position kommer vara dedikerad 100% till forskning, dvs ingen undervisning, men det kan förekomma att du får ansvar att handleda examensarbetare och doktorander på projektet om sådana knyts till projektet. I arbetsuppgifterna ingår också visst ansvar för projektets elektrokemiutrustning, och du kan komma att rådfrågas gällande inköp av ny elektrokemiutrustning.

Kvalifikationskrav
Vid datumet för anställningen ska du ha erhållit doktorsgrad i organisk kemi eller annat forskningsområde nära kopplat till forskningsprojektet. Du ska ha stor erfarenhet inom området organisk kemi och syntes, och vi lägger stor vikt vid att du har tidigare praktisk forskningserfarenhet gällande användandet av elektrokemi för att effektivisera organiska reaktioner (på eng. synthetic electrocatalysis). God teoretisk och praktisk kännedom om typisk elektrokemisk utrustning som används för organisk kemiska applikationer är nödvändiga för att du ska kunna bidra aktivt till projektet. 

Eftersom kommunikationen inom forskargruppen sker på svenska och engelska ska du kunna uttrycka dig flytande på dessa språk.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Här ser vi det speciellt meriterade om du kan påvisa tidigare erfarenhet av att bygga och designa elektrokemiska uppsättningar. Även kunskap rörande vanligt använda analysmetoder in organisk syntes som NMR, LC-MS och GC anses meriterande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan bör innehålla följande:

- Följebrev med sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet (1 – 2 sidor)
- CV (inkluderande forskningserfarenheter, publikationslista samt kontaktinformation till åtminstone 2 referenser.

Kandidater kommer rangordnas av projektledaren. Vi kommer eftersträva att rekrytera den kandidat som är bäst kvalificerad för tjänsten och de ingående arbetsuppgifterna, och som bedöms kunna bidra till utvecklingen av forskningsprojektet och institutionen för läkemedelskemi. Särskild vikt kommer fästas vid tidigare forskningserfarenhet inom elektrokemi.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Oscar Verho, [email protected], och prefekt Anders Karlen, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 13 January 2023, UFV-PA 2022/4480.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Regulatory Affairs Manager CMC

Ansök    Nov 21    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
Galderma Uppsala is expanding the Medical Device Regulatory Affairs Team and we are looking for a Regulatory Affairs Manager CMC (Chemistry, Manufacturing and Control) to join us. The role focuses on the regulatory aspects of Chemistry, Manufacturing and Control (CMC) for Galderma's Aesthetic portfolio. You will be working with brands like Sculptra and Restylane As Regulatory Affairs Manager CMC you will represent Regulatory Affairs in development... Visa mer
Galderma Uppsala is expanding the Medical Device Regulatory Affairs Team and we are looking for a Regulatory Affairs Manager CMC (Chemistry, Manufacturing and Control) to join us.The role focuses on the regulatory aspects of Chemistry, Manufacturing and Control (CMC) for Galderma's Aesthetic portfolio. You will be working with brands like Sculptra and RestylaneAs Regulatory Affairs Manager CMC you will represent Regulatory Affairs in development and life cycle management activities, with a focus on the CMC aspects of the product registrations. The role includes ensuring post-approval regulatory compliance and you will be accountable for assessing the regulatory impact of product/process improvements. You will be involved in scientific writing and submissions to authorities. You will act as the regulatory subject matter expert and provide guidance to projects and organization teams.Key tasks:· Provide regulatory CMC guidance in R&D and Manufacturing projects, improvements, and line related activities

· Develop regulatory CMC strategies for marketing applications worldwide

· Assess the regulatory impact of product and process changes/improvements to ensure compliance

· Scientific writing for regulatory submissions worldwide

· Coordinate regulatory submissions to authorities

· Keep updated on changes to regulatory requirements and inform the team.

Contacts with regulatory bodies, affiliates, partners and consultantsSkills & Qualifications:· At least a BSc in Life Sciences or Engineering.

· Regulatory affairs experience with medical devices or pharmaceuticals , specific experience with CMC is a merit

· Professional level Swedish and EnglishWhat Galderma offers:You will be working with a global dermatology company with operations in 90 countries. The Uppsala site is Galderma's global center for our aesthetics business and has operations in product development, manufacturing and marketing. We offer an opportunity to work in a dynamic and international environment where personal and professional development is encouraged. We are located along the river Fyrisån, 10 minutes by bike from Uppsala Central Station.Your applicationWe welcome your application (CV and letter) via our company website CAREERS | GaldermaApply as soon as possible though no later than the 11th of December 2022. The selection process is ongoing and the role may be filled prior the last application date. Visa mindre

Postdoktoral forskare inom genterapi mot Alzheimers sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik på Rudbecklaboratoriet är nära knuten till Minnes- och Geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vår forskning är inriktad mot proteinaggregation vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper internationellt och i Sverige, samt med olika läkemedelsföretag

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Alzheimers sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av patologiskt förändrade former av proteinet amyloid-beta i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som syftar till att öka halterna av signalsubstansen acetylkolin, lindrar endast symtom och är inte riktad mot den bakomliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En ny strategi som är under utveckling bygger på att hämma bildningen av amyloid-beta med genterapeutiska metoder. Genen som kodar för detta protein, APP, kan i vissa ärftliga fall av sjukdomen vara muterad, vilket antingen leder till generellt ökade nivåer av amyloid-beta eller en förändrad form av proteinet. De allra flesta fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att en ökad mängd amyloid-beta är centralt i sjukdomsprocessen. I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en metod för att med genediteringstekniken CRISPR/Cas9 minska bildningen av amyloid-beta.

Forskaren kommer att genomföra studier där muterade eller icke-muterade former av APP uttrycks i cell- och djurmodeller av sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, tillfört via transfektion eller virusmedierad transduktion, inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att kartlägga effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med Western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av proteiner i cellpreparat och vävnader. Olika metoder för att utvärdera cellfunktioner utnyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav
Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och entusiastiska kandidater med en doktorsexamen inom det biomedicinska området och som har erfarenheter inom molekylärbiologi med djurexperimentella tillämpningar. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, produktion och användning av AAV-vektorer samt cellodling och transfektion är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev (max 1 sida) som beskriver den sökandes forskningsintressen, ett uppdaterat CV med publikationslista, kopior av examensbevis och intyg om högre akademiska examina samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocess
Urval av kandidater baseras på kvalifikationer, forskningserfarenhet och personlig lämplighet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Martin Ingelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 December 2022, UFV-PA 2022/4048

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Join our team of highly skilled and motivated MIDD consultants

Ansök    Nov 16    Pharmetheus AB    Forskare, farmakologi
At Pharmetheus we have considerable expertise in population pharmacokinetics, exposure response analysis, physiologically based pharmacokinetic modeling, clinical trial design and we maintain an up-to-date awareness of the global regulatory environment. Integration of these elements in a “fit for purpose” manner enables us to efficiently support and inform model informed drug development (MIDD) applications at the trial, compound and/or organization level.... Visa mer
At Pharmetheus we have considerable expertise in population pharmacokinetics, exposure response analysis, physiologically based pharmacokinetic modeling, clinical trial design and we maintain an up-to-date awareness of the global regulatory environment. Integration of these elements in a “fit for purpose” manner enables us to efficiently support and inform model informed drug development (MIDD) applications at the trial, compound and/or organization level.
We take great pride to be a reliable and effective collaboration partner to all our clients acting with integrity at all times. Our highly skilled and enthusiastic team bring considerable value to clients and partners, with the ultimate aim to change patients’ lives.
We are a motivated, dedicated and growing group of 70+ people. Pharmetheus is currently undergoing exciting developments and is looking to expand our capacities and capabilities in MIDD, consequently we are now looking for new members to our team.
Right now, we are looking primarily for candidates that are passionate about applying modeling and simulation approaches to inform drug development decisions with the following competence profiles:
Population modeling experts:
You are a skilled modeler with a PhD in pharmacometrics, biostatistics, engineering or similar, and an advanced user in NONMEM and R. Previous experience from the pharmaceutical industry and/or regulatory agencies is highly valued.
PBPK-QSP modeling experts:
You are a skilled modeler with a PhD including application of pharmacometrics, systems pharmacology and/or systems biology or similar. Experience with the Open Systems Pharmacology Suite (PK-Sim & MOBI) as well as R is highly valued.
All candidates should have at least a basic understanding for the drug development process and the value that MIDD applications can bring to that. As important as technical and theoretical competence is the candidate’s ability to work in teams and communicate efficiently. We expect all of our employees to have a positive attitude, treat others with respect, and continuously strive to develop and learn more.
Pharmetheus offers an inspiring working environment and competitive benefits. With a broad spectrum of client projects, and senior colleagues with long and extensive experience as modelers, software developers, regulatory assessors, drug developers and academics in the forefront of Pharmacometric/ MIDD applications, our company provides unique competence development opportunities.
Pharmetheus’ main premises are located in the Uppsala Science Park, Sweden. Our physical footprint stretches beyond Uppsala through our office network (currently Stockholm and Basel), and home office network (currently Germany, Italy, France, The Netherlands, Switzerland, UK, USA and Sweden).
If this sounds interesting to you, you think you would fit into the Pharmetheus Team, and you are keen to learn more, please submit an application including your CV and a personal letter by using the form on www.pharmetheus.com/career. Visa mindre

Forskningsassistent i Farmakometri, 2 st

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval:

Biologiska läkemedel, Farmakokinetik och farmakodynamik, Farmakoepidemiologi, Farmakometri, Läkemedelsformulering, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci. För mer information se vår hemsida: https://www.farmaci.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Metodologisk farmakometrisk forskning.

Kvalifikationskrav
Grundexamen inom apotekarprogrammet, master i läkemedelsmodellering, statistik eller motsvarande. Erfarenhet av farmakometrisk modellering och programmering.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att implementera non-linear mixed effects modeller, programmering i mjukvaran R och Python är mycket önskvärt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 januari 2023 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Karlsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 25 november 2023, UFV-PA 2022/4209.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området astrocyter i Parkinsons sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

De huvudsakliga förändringarna i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, innefattar inlagringar av alfa-synuklein och kronisk inflammation. Trots det, vet vi väldigt lite om samspelet mellan dessa två processer och deras respektive inverkan på sjukdomsprogressionen.

Det övergripande målet med vår forskning är att förstå hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till sjukdomsutvecklingen och spridningen av hjärnpatologin vid Parkinsons sjukdom. Våra resultat visar att astrocyter tar upp stora mängder aggregerat alfa-synuklein, men att de är mycket långsamma när det gäller att bryta ner det intagna materialet, vilket i stället ackumuleras inuti cellerna. Detta orsakar allvarlig cellulär stress, vilket leder till ökad inflammation och att det intagna proteinet sprids till närliggande celler.

Arbetsuppgifter
Målet med projektet är att undersöka hur vi kan påverka astrocyterna för att minska spridningen av patologin vid Parkinsons sjukdom. Mer specifikt handlar det om att ta reda på genom vilka mekanismer astrocyter bidrar till sjukdomsförloppet. En viktig del av projektet blir att studera spridning av alfa-synuklein i avancerade cell-system, samt att undersöka mekanismerna bakom antikropps-behandling. Arbetet innefattar utmognad och odling av iPSC-deriverade astrocyter och mikroglia, samt co-kulturer av dessa celltyper. Glia-cellerna exponeras för sonikerade alfa-synuklein fibriller i närvaro och frånvaro av antikroppar och studeras över tid med olika tekniker.

Kvalifikationskrav
Sökanden ska ha erhållit doktorsexamen inom området astrocyter i Parkinsons sjukdom. Tidigare erfarenhet av självständigt arbete inom iPSC-deriverade cellmodeller för Parkinsons sjukdom är ett krav, då den sökanden förväntas behärska differentiering av humana astrocyter och mikroglia samt etablera co-kulturer och ”close”-kulturer av de två celltyperna. Det är också ett krav att den sökande har erfarenhet av exponering av celler med inmärkta sonikerade alfa-synuklein aggregat och med antikroppar, samt av teknikerna; flödescytometri, time lapse-mikroskopi, elektronmikroskopi, immunocytokemi, immunohistokemi, cytokin-assay, western blot och ELISA. Den sökande ska även ha erfarenhet av konfokal-mikroskopi och att analysera fluorescens-bilder med Image J. Sökanden förväntas ha god förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av annan cellodling, såsom expandering av iPSC-celler samt odling av celler isolerade från humanhjärna är också meriterande. Dokumenterad erfarenhet av projektledning och handledning av studenter är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Anna Erlandsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 november 2022, UFV-PA 2022/4085

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i ortopedi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning. Undervisningen sker bl. a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Vid enheten för ortopedi bedrivs experimentell, klinisk och epidemiologisk forskning (https://www. surgsci.uu.se/Forskning/forskningsomraden/Ortopedi/) och vår translationella forskning är förlagd till OrthoLab. Inom ramen för ett VR-projekt som handlar om att förhindra tidiga komplikationer efter höftproteskirurgi (2021-00980) söker vi nu en postdoktor som ska arbeta med utveckling och utvärdering av material med både antimikrobiella och osteokonduktiva egenskaper. Detta är en visstidsanställning, på heltid i två år.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du utveckla din självständighet som forskare, genom att utvärdera tillväxt och differentiering av mesenkymala stamceller och osteoblaster från människa på olika polymera och metalliska material med hjälp av mikroskopi, flödescytometri, ELISA och qPCR. Vidare kommer bakterietillväxt och bildande av biofilm på olika material att studeras med mikrobiologiska metoder.

I arbetsuppgifterna ingår att självständigt skriva artiklar samt att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser. I arbetsuppgifterna ingår också samarbete med andra forskare inom forskargruppen och du förväntas även handleda masterstudenter och doktorander med max 20 % av din arbetstid. Du är arbetsledare för två biomedicinska analytiker/forskningsassistenter.

Kvalifikationskrav
Behörig för denna anställning är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom biologiska eller medicinska vetenskaper för högst tre år sedan. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Särskild vikt kommer att läggas på mycket goda cellbiologiska kunskaper med fokus på cellodling, samt erfarenhet av att inom materialvetenskap använda någon av följande metoder: XRD, FTIR eller SEM. 

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och du ska ha en god förmåga att samarbeta och handleda. Den sökande måste ha god kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är erfarenhet av materialvetenskap eller mikrobiologi.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt det centrala kollektivavtalet för postdocs. Omfattningen är heltid, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nils Hailer, [email protected].
För frågor om anställningsförfarandet, kontakta HR Louise Lundqvist, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2022, UFV-PA 2022/4146

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området astrocyter i Alzheimers sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen
Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt.

Bakgrund
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och medför stort lidande, både för patienter och anhöriga. Forskningen på området har under många år varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika stödjeceller. Astrocyter är den absolut vanligaste typen av stödjecell och deras egenskaper har därför stor inverkan på vävnaden. Målet med vår forskning att är att förstå hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till Alzheimers sjukdom. Genom denna nya infallsvinkel hoppas vi kunna identifiera framtida behandlingsstrategier.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet för projektet är att studera hur inlagring av amyloid-beta påverkar astrocyter över tid. Mer specifikt handlar det om att ta reda på genom vilka mekanismer astrocyter bidrar till sjukdomsförloppet genom att använda avancerade cell-modeller. En viktig del av projektet blir att undersöka hur ApoE, en välkänd riskfaktor för Alzheimers sjukdom, påverkar astrocyt-medierad ackumulering och spridning av toxiska proteinaggregat. Arbetet innefattar utmognad och odling av iPSC-deriverade astrocyter och nervceller, samt co-kulturer av dessa celltyper. Astrocyterna exponeras för inmärkta sonikerade amyloid-beta fibriller och studeras över tid med ett batteri av tekniker.

Kvalifikationskrav
Sökanden ska ha erhållit doktorsexamen inom området astrocyter i Alzheimers sjukdom. Tidigare erfarenhet av självständigt arbete inom iPSC-deriverade cellmodeller för Alzheimers sjukdom är ett krav, då den sökanden förväntas behärska differentiering av humana astrocyter och nervceller samt att etablera co-kulturer av dessa. Det är också ett krav att den sökande har erfarenhet av exponering av celler med sonikerade amyloid-beta aggregat, och av följande tekniker; isolering av extracellulära vesiklar, time lapse-mikroskopi, immunocytokemi, cytokin-assay, western blot och ELISA. Den sökande ska även ha erfarenhet av att analysera fluorescens-bilder med Image J och av att behandla elektrofysiologi-data. Sökanden förväntas ha god förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av annan cellodling, såsom expandering av fibroblaster och iPSC-celler samt lång-tidskulturer av astrocyter är också meriterande, liksom erfarenhet av elektron-mikroskopi.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Docent Anna Erlandsson, ([email protected]). 

Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2022, UFV-PA 2022/3608

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

MIDD Consultant Internship

Ansök    Okt 24    Pharmetheus AB    Forskare, farmakologi
At Pharmetheus we have considerable expertise in population pharmacokinetics, exposure response analysis, physiologically based pharmacokinetic modeling, clinical trial design and we maintain an up-to-date awareness of the global regulatory environment. Integration of these elements in a “fit for purpose” manner enables us to efficiently support and inform model informed drug development (MIDD) applications at the trial, compound and/or organization level.... Visa mer
At Pharmetheus we have considerable expertise in population pharmacokinetics, exposure response analysis, physiologically based pharmacokinetic modeling, clinical trial design and we maintain an up-to-date awareness of the global regulatory environment. Integration of these elements in a “fit for purpose” manner enables us to efficiently support and inform model informed drug development (MIDD) applications at the trial, compound and/or organization level.
We take great pride to be a reliable and effective collaboration partner to all our clients acting with integrity at all times. Our highly skilled and enthusiastic team bring considerable value to clients and partners, with the ultimate aim to change patients’ lives.
We are a motivated, dedicated and growing group of 70+ people.
Pharmetheus is currently undergoing exciting developments and is now offering an internship. The suitable candidate is passionate about applying modeling and simulation approaches to inform drug development decisions. You have a Ph.D. in Pharmacometrics and a basic understanding for the drug development process and the value that MIDD applications can bring to that.
In addition, you have:
Skills in Population Pharmacokinetics and Pharmacodynamic Modeling
R Programming
NONMEN
PsN
Biostatistics and Data Analysis
Response and Surface Methodology

As important as technical and theoretical competence is your ability to work in teams and communicate efficiently. We expect all of our employees to have a positive attitude, treat others with respect, and continuously strive to develop and learn more.
Pharmetheus offers an inspiring working environment. With a broad spectrum of client projects, and senior colleagues with long and extensive experience as modelers, software developers, regulatory assessors, drug developers and academics in the forefront of Pharmacometric/ MIDD applications, our company provides unique competence development opportunities.
Pharmetheus’ main premises are located in the Uppsala Science Park, Sweden. Our physical footprint stretches beyond Uppsala through our office network (currently Stockholm and Basel), and home office network (currently Germany, Italy, France, The Netherlands, Switzerland, UK, Slovenia, Poland, Greece, Canada, USA, and Sweden).
If this sounds interesting and think you would fit into the Pharmetheus Team, and keen to learn more, please submit an application including your CV and a personal letter by using the form on www.pharmetheus.com/career. Visa mindre

Forskningsassistent

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Inom ämnet läkemedelsepidemiologi bedriver vi undervisning och forskning kring läkemedelsanvändningen i samhället, vad som påverkar förskrivning, utköp och användning av läkemedel i befolkningen och vilka positiva och negativa effekter vi ser av läkemedelsanvändningen.

Enheten ligger vid Institutionen för farmaci tillsammans med flera närliggande ämnen som samhällsfarmaci, farmakoterapi, farmakokinetik och klinisk farmaci.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Denna tjänst är kopplad till vår forskning om läkemedel i miljön och består av skrivarbete med vetenskapliga publikationer och översättning av kursmateriel till engelska. Vi söker en person med erfarenhet av att ha deltagit i kvantitativ och kvalitativ forskning kring läkemedel och miljö. Huvudfokus blir att tillsammans med forskargruppen skriva vetenskapliga artiklar om kunskapsstöd för läkemedel i miljön, samt att översätta kursmateriel från svenska till engelska.

Kvalifikationskrav
Sökande ska ha relevant högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som lämplig, samt erfarenhet av forskning inom läkemedel och miljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Du behöver vara organisatorisk, noggrann, ansvarsfull och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med kort beskrivning av dina tidigare forskningserfarenhet och en motivering till varför du söker tjänsten
- Detaljerat CV
- Beskrivning av kvalifikationer i förhållande till den utlysta anställningen
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 3 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi, tel. 070-558 56 41

Välkommen med din ansökan senast den 5 september 2022, UFV-PA 2022/3035.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom området Farmakokinetisk-Farmakodynamisk modellering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakodynamik • Farmakokinetik • Farmakometri Biologiska läkemedel • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci.

Mer information http://www.farmaci.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Projektet kommer innebära att etablera farmakokinetiska (PK) och farmakodynamiska (PD) samband baserat på prekliniska och kliniska data för nya och tillgängliga antibiotika och nanopartiklar. Farmakometriska modeller kommer utvecklas baserat på in vitro, in vivo och litteraturdata. Modellerna syftar till att brygga (translatera) exposure-response-samband från djur till människa för att optimera klinisk dosering. Projektet är en del av en ny forskningsmiljö och innebär samarbete med expertis inom nanopartikelteknik, mikrobiologi, infektionssjukdomar och organisk kemi. Vi förväntar oss att projektet kommer leda till nya framsteg vad gäller prediktiva och kvantitativa metoder för karaktärisering av farmakokinetik och farmakodynamik inom området.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i farmakokinetik/farmakodynamik/farmakometri eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och motivation att förbättra modell-baserade metoder för utveckling av terapier mot infektioner. Den sökande ska kunna utrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering och simulering av terapier mot infektionssjukdomar och/eller nanopartiklar. Erfarenhet av modellbaserad translation från preklinik till klinik för antibiotika i läkemedelsutveckling. Intresse för, och skicklighet i, vetenskapligt skrivande är mycket önskvärt, liksom erfarenhet av att samarbeta i nätverk.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri och terapier mot infektion (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis, och (iv) rekommendationsbrev, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, [email protected] .

För frågor kring anställningen, kontakta personalsamordnare Pernilla Larsson [email protected] .

Välkommen med din ansökan senast den 9 september 2022, UFV-PA 2022/2936.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i immunologisk genomik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://uu.varbi.com/center/tool/position/534870/edit/tab:2/Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskargruppen i reumatologi med inriktning mot systemisk autoimmunitet vid Institutionen för medicinska vetenskaper söker en forskare för en tidsbegränsad anställning under 2 år. Forskargruppen studerar inflammatoriska reumatiska sjukdomar, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) och Sjögrens syndrom. Vi har en omfattande verksamhet där vi undersöker arvsmassan och celler från patienter och friska personer, där syftet är att förstå orsaken till sjukdomsprocesserna så att ny och effektiv behandling kan utvecklas. Vi samarbetar i nationella och internationella nätverk med kliniker och forskare, men även med läkemedelsindustrin. För mer information om forskargruppen se: http://www.medsci.uu.se/forskning/reumatologi/

Arbetsuppgifter
Vår forskargrupp har bidragit till att identifiera genvarianter (single nucleotide polymorphisms, SNPs) i >25 genområden som är associerade med ökad risk att utveckla SLE. Vissa av dessa risk-SNP:ar är även kopplade till specifika sjukdomsmanifestationer. Nyligen utvecklade vi ett polygenetisk riskscore för SLE och fann att personer med hög genetisk risk inte bara oftare drabbades av sjukdomen utan även får en svårare sjukdom. Detta projekt syftar till att vidare studera genetikens betydelse för patogenesen och den kliniska bilden vid SLE. Målsättningen är att utveckla ett genetiskt instrument för att prediktera sjukdomens fenotyp, effekt av olika miljöfaktorer samt respons av behandling. För detta arbete har vi analyserat och sammanställt genetisk data, metyleringsdata, proteinuttryck samt omfattande kliniska data från ett stort antal patienter med SLE. Arbetet innefattar analys av gen-gen och gen-miljö interaktioner samt utvecklande av modeller för att med genetisk information prediktera framtida sjukdomsförlopp. Projektets övergripande mål är att utveckla ett instrument som kan användas i klinisk praxis.

Vi förväntar oss att vår nya kollega självständigt kan planera och utföra analyser i samarbete med det övriga teamet. God förmåga att presentera data och skriva manuskript är också viktigt.

Kvalifikationskrav:

- Doktorsexamen(PhD) i medicin, biologi, bioinformatik eller genetik
- Postdoktorutbildning inom humangenetik
- Expertkunskap inom
- SLE-genetik
- Flerårig erfarenhet av genetisk forskning både från
- Sverige och internationellt
- Erfarenhet av genetiska och statistiska analyser inkluderande analys av GWAS-data (PLINK, R)
- Förmåga att tolka omics-data i en biologisk kontext Författarskap i peer-granskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet
- God förmåga att arbeta självständigt
- Erfarenhet av studenthandledning och seniort författarskap Intresse för att dela med sig av sin kunskap till kollegor
- God pedagogisk förmåga och erfarenhet av undervisning
- God förmåga till kommunikation i tal och skrift på engelska
- Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, i synnerhet förmåga att arbeta tillsammans med andra forskare, läkare och bioinformatiker

Önskvärda/meriterande kunskaper
Dokumenterad erfarenhet av genetisk interaktionsanalys och utveckling av genetiska prediktionsmodeller.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver motiveringen till att söka denna tjänst samt relevanta kvalifikationer. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av examensbevis, en lista över publikationer samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner. Ange tidigaste möjliga startdatum.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 1 eller 2 år beroende på tillträdesdatum.

Lön: Individuell lönesättning.

Anställningens omfattning: Heltid.

Placeringsort: Uppsala.

Tillträde: September 2022 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningen lämnas av :

MD PhD Lektor Dag Leonard (mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer UFV-PA 2022/2970 senast onsdag 24 augusi 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vetenskaplig ledare/Scientific Director, bioteknologi

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vår verksamhet
Läkemedelsverket har ansvar för normering, vetenskapligt utredningsarbete och tillsyn inom ett läkemedels hela livscykel. Ämnesområdet farmaci och bioteknologi är en viktig del av detta. Det handlar om allt ifrån vetenskaplig rådgivning, ansökan om klinisk prövning, inspektion av tillverkning och godkännande till uppföljning och laboratoriekontroll av godkända läkemedel. Anställningen är placerad på Enheten för farmaci och bioteknologi och innefattar inte något personalansvar. 

Ditt uppdrag
Vill du vara med och utveckla Läkemedelsverkets vetenskapliga arbete för framtiden? Som vetenskaplig ledare för ämnesområdet farmaci och bioteknologi, med fokus på biologiska läkemedel, har du ansvar för övergripande vetenskaplig sakkunskap inom området. Du bistår verksamheten med vetenskaplig kvalitetssäkring och svarar i förlängningen för att våra beslut och vår rådgivning håller god vetenskaplig och regulatorisk standard. Du har också en viktig roll i att bidra till kvalitetssäkring för Läkemedelsverket som myndighet, genom att du samtidigt beaktar ett myndighetsomfattande helhetsperspektiv och det specifika ämnesområdets syn och utveckling. 

Som vetenskaplig ledare ger du stöd i diskussioner i såväl specifika ansökningsärenden som i utvecklingen av arbetssätt och processer. Du bedriver omvärldsbevakning inom ämnesområdet, och bidrar till att identifiera och utveckla nya områden av vikt för Läkemedelsverket. Du svarar för analys av kompetensförsörjningsbehov inom ämnesområdet samt planerar och genomför kompetensutvecklingsaktiviteter. Arbetet sker i nära samverkan med utredare, inspektörer och linjechefer, samt med Läkemedelsverkets chefsläkare och övriga vetenskapliga ledare inom myndigheten.

En viktig uppgift är dessutom att delta i det normativa utvecklingsarbetet som bedrivs i samarbete med andra europeiska myndigheter. Detta inkluderar bland annat framtagning av kvalitetsstandarder för läkemedel.

Din utbildning och erfarenhet
Du som söker är disputerad eller har forskningserfarenhet motsvarande disputation och erfarenhet av vetenskaplig aktivitet inom bioteknologi eller motsvarande naturvetenskaplig område.

Du har flerårig erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling, och har arbetat med biologiska/bioteknologiska läkemedel, gärna flera olika typer. Detta innebär att du har goda kunskaper om biologiska läkemedels farmaceutiska egenskaper, prekliniska produktutveckling samt tillverkning.

Vi ser även att du har god förståelse för de regelverk som påverkar arbetet nationellt och i Europa. Ledarerfarenhet är meriterande.

Det dagliga arbetet ställer krav på god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, såsom förmåga att leda och driva vetenskapliga frågor, att kommunicera kunnande och skapa förståelse för sammanhang. Du känner starkt engagemang för att utveckla individer och grupper, processer och arbetssätt samt har förmågan att entusiasmera andra. Du är kommunikativ och har mycket god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. För att hantera arbetsuppgifterna på ett bra sätt behöver du dessutom ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera. Du kan kombinera ett strategiskt tänkande och förståelse för det egna ämnesområdets betydelse med praktisk tillämpning i verksamheten. Du är bekväm med att hantera extern och medial kommunikation.

Sista ansökningsdag: 2022-09-28
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Farmaci och Bioteknologi
Diarienummer: 2.4.1-2022-064297

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Susana Ayesa Alvarez, enhetschef (tillgänglig vecka 33-37 + 39), eller Kari Sandvold, vetenskaplig ledare. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco, och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Postdoktoral forskare inom genterapi mot Alzheimers sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik på Rudbecklaboratoriet är nära knuten till Minnes- och Geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vår forskning är inriktad mot proteinaggregation vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper internationellt och i Sverige, samt med olika läkemedelsföretag.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Alzheimers sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av patologiskt förändrade former av proteinet amyloid-beta i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som syftar till att öka halterna av signalsubstansen acetylkolin, lindrar endast symtom och är inte riktad mot den bakomliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En ny strategi som är under utveckling bygger på att hämma bildningen av amyloid-beta med genterapeutiska metoder. Genen som kodar för detta protein, APP, kan i vissa ärftliga fall av sjukdomen vara muterad, vilket antingen leder till generellt ökade nivåer av amyloid-beta eller en förändrad form av proteinet. De allra flesta fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att en ökad mängd amyloid-beta är centralt i sjukdomsprocessen. I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en metod för att med genediteringstekniken CRISPR/Cas9 minska bildningen av amyloid-beta.

Forskaren kommer att genomföra studier där muterade eller icke-muterade former av APP uttrycks i cell- och djurmodeller av sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, tillfört via transfektion eller virusmedierad transduktion, inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att kartlägga effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med Western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av proteiner i cellpreparat och vävnader. Olika metoder för att utvärdera cellfunktioner utnyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav
Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och entusiastiska kandidater med en doktorsexamen inom det biomedicinska området och som har erfarenheter inom molekylärbiologi med djurexperimentella tillämpningar. Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, produktion och användning av AAV-vektorer samt cellodling och transfektion är meriterande. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev (max 1 sida) som beskriver den sökandes forskningsintressen, ett uppdaterat CV med publikationslista, kopior av examensbevis och intyg om högre akademiska examina samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocessen
Urval av kandidater baseras på kvalifikationer, forskningserfarenhet och personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år.  Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Martin Ingelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 september 2022, UFV-PA 2022/2409.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent till forskningsprogrammet ParentsCan

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet https://www.u-care.uu.se/. Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

En andel av de föräldrar vars barn behandlats mot cancer mår känslomässigt dåligt många år efter att barnets behandling avslutats. Det övergripande målet med forskningsprogrammet ParentsCan är att öka tillgången till psykologiskt stöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer och därigenom förbättra föräldrarnas mentala hälsa. Stöd ges genom EJDeR, ett självhjälpsprogram med behandlarstöd som levereras via nätet och är utvecklat för mammor respektive pappor som upplever oro och nedstämdhet relaterat till deras barns tidigare cancersjukdom. Vi har utvecklat programmet tillsammans med föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Den person vi söker ska arbeta med en pilot randomiserad kontrollerad studie (pilot RCT) i vilket EJDeR ska utvärderas.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Personen vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett webbaserat självhjälpsprogram med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar: rekrytera studiedeltagare (via brev, e-post, sms, telefon); insamla data; mata in data i databas; besvara frågor om projektet från potentiella studiedeltagare/studiedeltagare; ge tekniskt stöd till studiedeltagare som använder U-CARE-portalen (http://www.u-care.se); testa nya funktioner på U-CARE-portalen; skriva mötesanteckningar; sammanfatta forskningslitteratur; rapportera forskningsprojekts progress. Andra administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav
Vi söker en kvalificerad kandidat som har masterutbildning inom relevant område, så som folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, sociologi, psykologi eller vårdvetenskap. Erfarenhet av administratörssystem och väldigt goda kunskaper i MS Office, referenshanteringssystem, och statistiska system SPSS, R eller STATA krävs. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Som sökande bör du ha lätt att samarbeta och trivas med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper. Vidare läggs stor vikt vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, problemlösningsförmåga samt kvalitetsmedvetenhet. Initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt är viktigt för denna anställning. Som person vill vi att du ska vara effektiv, kunna själv prioritera bland många olika arbetsuppgifter, kunna hantera snabba förändringar i uppgifter, vara noggrann och intresserad av att hela tiden stötta och utveckla gruppen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Den sökande bör ha stort intresse av, och inneha goda förkunskaper i relevant område för projektet. Tidigare erfarenhet av arbete med att planera och genomföra klinisk forskning, vetenskaplig skrivande och dokumenterad erfarenhet av arbete i utvecklings och/eller forskningsprojekt är starkt meriterande. Även att kunna uttrycka sig relativt väl på svenska är meriterande. Arbetet är förlagt under kontorstider. 

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande

- Curriculum Vitae
- Ett personligt brev (maximum två sidor)
- Kopior på examensbevis
- Examensarbete
- Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 1 år. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen ([email protected], 070-425 07 14) och projektkoordinator Christina Reuther ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 8 augusti 2022, UFV-PA 2022/2783.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området Farmakokinetisk-Farmakodynamisk modellering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakodynamik • Farmakokinetik • Farmakometri Biologiska läkemedel • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Projektet kommer innebära att etablera farmakokinetiska (PK) och farmakodynamiska (PD) samband baserat på prekliniska och kliniska data för nya och tillgängliga antibiotika och nanopartiklar. Farmakometriska modeller kommer utvecklas baserat på in vitro, in vivo och litteraturdata. Modellerna syftar till att brygga (translatera) exposure-response-samband från djur till människa för att optimera klinisk dosering. Projektet är en del av en ny forskningsmiljö och innebär samarbete med expertis inom nanopartikelteknik, mikrobiologi, infektionssjukdomar och organisk kemi. Vi förväntar oss att projektet kommer leda till nya framsteg vad gäller prediktiva och kvantitativa metoder för karaktärisering av farmakokinetik och farmakodynamik inom området.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik/farmakodynamik/farmakometri eller närliggande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna område. 

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och motivation att förbättra modell-baserade metoder för utveckling av terapier mot infektioner. Den sökande ska kunna utrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Meriterande
Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering och simulering av terapier mot infektionssjukdomar och/eller nanopartiklar. Erfarenhet av modellbaserad translation från preklinik till klinik för antibiotika i läkemedelsutveckling. Intresse för, och skicklighet i, vetenskapligt skrivande är mycket önskvärt, liksom erfarenhet av att samarbeta i nätverk.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri och terapier mot infektion (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis, och (iv) rekommendationsbrev, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, [email protected].

För frågor kring anställningen, kontakta personalsamordnare Pernilla Larsson [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 9 september 2022, UFV-PA 2022/2934.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i veterinärmedicinsk glykomik och metabolomik

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår att planera, genomföra och utvärdera forskning rörande glykomik och oxylipiner hos hund.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom relevant område, till exempel analytisk kemi eller bioteknik. Docentkompetens är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av masspektrometri och omics-tekniker (proteomik, glykomik eller metabolomik) är ett krav. Du bör ha erfarenhet av att lösa glykanstrukturer och bedöma skillnader i glykanmönster. Erfarenhet av veterinärmedicinska tillämpningar är ett krav, liksom förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Du bör ha god förmåga att samarbeta och inspireras av utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader.

Omfattning:
10%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Vi söker en Sektionschef till SVP

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet. Under mottot ”Caring for life” sätter ... Visa mer
Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.

Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.

Under mottot ”Caring for life” sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.

I Uppsala produceras intravenösa näringslösningar, t ex Intralipid, Kabiven och StructoKabiven samt tillsatser såsom Vitalipid samt anestesiprodukter t ex Diprivan och Propofol. Fabriken i Uppsala är en av världens modernaste produktionsanläggningar för intravenösa näringslösningar med en högteknologisk produktionsprocess.

Vill du vara en del av vår tillverkning i världsklass och verka i produktionens hjärta? Gillar du att jobba i en miljö där det hela tiden händer nya saker och är duktig på att se helheten? Då ska du söka till oss!

Vi söker nu en Sektionschef till ett av våra områden på SVP där syning och slutpaketering av våra ampuller och flaskor sker. Du kommer att ansvara för ca 15 medarbetare samt ett av områdena inom avdelningen. Huvudfokus ligger på att utveckla verksamheten vilket innefattar personalen, utrustningen och arbetssätt.

Du ingår i ledningsgruppen för produktionsavsnittet där du förväntas bidra till avdelningens övergripande mål. 

Arbetsuppgifter 

Som Sektionschef kommer du bland annat att:  

Säkerställa att enheten efterlever och utvecklas inom områdena arbetsmiljö, kvalitet, kapacitet och teknik.  
Ansvara för att inspirera, motivera och utveckla dina medarbetare för att kunna uppfylla avdelningens kortsiktiga som långsiktiga mål.  
Utveckla arbetssätt så att kompetensnivån sprids, mellan dagtid samt skiftgående personal.  
Helhetsansvar för det operativa produktionsarbetet, process samt övergripande och strategiska planering inom området.
Initiera, medverka och leda förbättrings- och förändringsarbete inom produktionsavsnittet.
Förbättringsarbete, fokus på den fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljön, att hela tiden jobba med att hitta effektiva lösningar samt grundorsaker till uppkomna störningar och säkerställa att sektionen kontinuerligt bidrar till avdelningens nyckeltal.

Om dig  

Som person har du förmågan att motivera och inspirera medarbetare till goda resultat och du tycker om att se människor utvecklas. Du främjar en öppen och tydlig kommunikation och är duktig på att bygga relationer på alla nivåer. Vi förutsätter att du är en god lyssnare som är lyhörd för omgivningen. Du är positiv, entusiasmerande, handlingskraftig och flexibel.

Du som söker ska ha dokumenterad erfarenhet från tidigare chefsroll samt från process/tillverkningsindustri. Vi ser mycket positivt på erfarenhet av GMP och/eller Lean/ Six Sigma. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal och skrift, baskunskaper i administration och ekonomi samt goda datakunskaper.

Om tjänsten  

Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna. Arbetet är förlagt till dagtid men kan behöva justeras på eget initiativ vid behov. Rekryteringen sker under löpande tillsättning.

Om oss  

Hos oss får du arbeta i en dynamisk och positiv atmosfär där vi har kul på jobbet. I ett team som stödjer varandra och hjälper verksamheten framåt.

Vi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.

Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.

Kontakt  Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer Ekwall, Produktionschef SVP Syning och Paketering, 018-644700.

Fackliga kontaktpersoner är Linnea Soldemo för Unionen, 08 – 581 78125 och Karin Reijmar - Brunnström för SACO, 018–644 034. IF Metall Andreas Karlsson 018-644 394.

Välkommen med din ansökan via länken nedan, urval och rekrytering kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller post. Visa mindre

Doktorand i diabetesforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid forskningsområdet radiologi bedrivs utbildning och forskning med huvudinriktningen diagnostik och intervention med radiologiska metoder.

Ämnet innefattar såväl kliniska som experimentella studier. I dessa studier används röntgenstrålning, magnetisk resonanstomografi och ultraljud.

Ett projekt vid enheten rör studier av diabetes med hjälp av avancerade bildanalystekniker. Dessa tekniker kan integrera bildinfomationen med tex klinisk eller genetisk information. Projektet har den engelska titeln: Large-scale Imaging Studies of Associations and Causality of Body Composition in Relation to Type 2 Diabetes och kommer att genomföra inom den nystartade forskarskolan inom Uppsala Diabetes Center, UDC (https://www.uu.se/forskning/udc/) och inkludera bilddata och annan studiedata från UK Biobank (https://www.ukbiobank.ac.uk/), och SCAPIS (http://www.scapis.org) samt en systerstudie till SCAPIS som kallas IGT-Microbiota-studien.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i projektet ovan med metoder för automatiserad analys av CT och helkropps MRI data från tre storskaliga studier att både appliceras och vidareutvecklas. I analyserna kommer du att fokusera på att studera kopplingar mellan bilddata och icke-bilddata (som tex blodglukosdata samt genetik) som är relevant för typ 2 diabetes (T2D). I projektet kommer du få nyttja metoder som vi tidigare utvecklat och använt i forskargruppen (Imiomics, djupinlärning, och så kallad kohort-saliency-analys). Du kommer även att få vara en del av att utveckla metoderna vidare för att även kunna identifiera kausala samband mellan bilddata och T2D. 

Genom detta kommer du få hjälpa till med att besvara projektets frågeställningar:

- Hur är kroppssammansättning kopplad till T2D och mått på glukosmetabolism?
- Hur bra kan bilddata ensamt eller i kombination med icke-bilddata förutsäga vem som redan har eller kommer att utveckla T2D och vilka kroppsegenskaper är viktigast för dessa förutsägelser?
- Är genetiken för T2D kausalt kopplad till kroppens sammansättning?
- Är kroppens sammansättning kausalt kopplad till T2D?

I anställningen ingår kurser och maximalt 20 % institutionsarbete.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en masterexamen inom relevant område. Vi söker en person som både är intresserad av att använda nuvarande tekniker för att besvara medicinska frågeställningar såväl som att vidareutveckla teknikerna.

Den sökande förväntas undervisa på svenska eller engelska. Flytande engelska i både tal och skrift är ett krav.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En gedigen bakgrund inom medicinsk bildbehandling och analys, bioinformatik, biomedicin eller medicin är meriterande. Det är även meriterande med kunskap i diabetes, genetik och statistiska analyser med hjälp av exempelvis Stata, R eller liknande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Joel Kullberg, mailto:[email protected]
För frågor om anställningsförfarandet, kontakta personalsamordnare Karin Johansson, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2707

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom neurodegenerativa sjukdomar Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor inom neurodegenerativa sjukdomar Uppsala universitet

 

Forskargruppen

Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar.

Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Bakgrund

Läkemedel baserade på proteiner och peptider står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel och diagnostiska prober att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner eller peptider, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan, med målet att använda dem för in vivo-diagnostik med positronemissionstomografi (PET).

Presentera den rekryterande verksamheten. Börja med en kort allmän presentationstext om fakultet/avdelning/institution/motsvarande och fortsätt sedan med presentation av enhet/arbetsgrupp och arbetsplatsen, beskriv vad som är unikt med att jobba hos er. Beskriv varför man vill jobba här, tänk attraktiv arbetsgivare. Var är vi nu/vart är vi på väg? Arbetsmiljö, flexibilitet, ledarskap, utvecklingsmöjligheter, förmåner, etc.)

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  

Det övergripande målet för projektet är att studera och vidareutveckla protein- och peptidbaserade ligander för PET-diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Mer specifikt handlar det om att utveckla peptidbaserade PET-ligander för att tidigt upptäcka blodproppar som kan uppstå i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. För att öka peptidligandernas hjärnupptag kommer de att kemiskt kopplas till hjärnpenetrerande antikroppsfragment samt märkas med olika PET-kompatibla radionuklider. Arbetet innefattar således att generera dessa ligander med olika kemiska metoder, i synnerhet så kallad klick-kemi, men även andra biokemiska konjugeringsmetoder. Liganderna ska sedan renas med olika typer av kromatografi samt radiomärkas och utvärderas med immunologiska och biokemiska metoder samt avbildningsmetoder.

Kvalifikationskrav
Sökanden ska ha erhållit en doktorsexamen i radiokemi, organisk kemi, biokemi/bioteknik, analytisk kemi, läkemedelskemi eller liknande. Tidigare erfarenhet av självständigt arbete inom radiokemi samt klick-kemi, särskilt TCO-tetrazin-interaktioner, för modifiering av proteiner är ett krav och sökanden förväntas behärska analytiska och preparativa kromatografiska separationsmetoder. Erfarenhet av autoradiografi för bindningsstudier till vävnad är också ett krav. Sökanden skall även ha god förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av prekliniskt in vivo-arbete med avbildningsmetoderna PET och SPECT är meriterande, liksom erfarenhet av biokemisk koppling av peptider/proteiner samt av olika immunologiska metoder, såsom ELISA och western blot. Erfarenhet av forskning inom området neurodegenerativa sjukdomar är meriterande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida, skriven på engelska) som beskriver sökandens bakgrund och forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med publikationsförteckning, kopior på examensbevis för alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocessen

Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dag Sehlin ([email protected]) eller docent Stina Syvänen ([email protected]).Välkommen med din ansökan senast den 8 juni 2022, UFV-PA 2022/1998.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktoral forskare inom genterapi mot Alzheimer sjukdom

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskargruppen Molekylär Geriatrik på Rudbecklaboratoriet är nära knuten till Minnes- och Geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vår forskning är inriktad mot proteinaggregation vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper internationellt och i Sverige, samt med olika läkemedelsföretag.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Alzheimers sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av patologiskt förändrade former av proteinet amyloid-beta i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som syftar till att öka halterna av signalsubstansen acetylkolin, lindrar endast symtom och är inte riktad mot den bakomliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En ny strategi som är under utveckling bygger på att hämma bildningen av amyloid-beta med genterapeutiska metoder. Genen som kodar för detta protein, APP, kan i vissa ärftliga fall av sjukdomen vara muterad, vilket antingen leder till generellt ökade nivåer av amyloid-beta eller en förändrad form av proteinet. De allra flesta fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att en ökad mängd amyloid-beta är centralt i sjukdomsprocessen. I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en metod för att med genediteringstekniken CRISPR/Cas9 minska bildningen av amyloid-beta.

Forskaren kommer att genomföra studier där muterade eller icke-muterade former av APP uttrycks i cell- och djurmodeller av sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, tillfört via transfektion eller virusmedierad transduktion, inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att kartlägga effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med Western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av proteiner i cellpreparat och vävnader. Olika metoder för att utvärdera cellfunktioner utnyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationskrav
Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och entusiastiska kandidater med en doktorsexamen inom det biomedicinska området och som har erfarenheter inom molekylärbiologi med djurexperimentella tillämpningar. Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, produktion och användning av AAV-vektorer samt cellodling och transfektion är meriterande. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev (max 1 sida) som beskriver den sökandes forskningsintressen, ett uppdaterat CV med publikationslista, kopior av examensbevis och intyg om högre akademiska examina samt kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocessen
Urval av kandidater baseras på kvalifikationer, forskningserfarenhet och personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år.  Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Martin Ingelsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2409.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent, forskningsprogrammet Framtidens balanserade och etc

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskningsassistent inom forskningsprogrammet Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska [TN1] [MS2] Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Forskargruppen vid Arbets- och miljömedicin är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på forskning som bidrar till ett hållbart arbetsliv, där arbetet främjar den goda hälsan och där dålig hälsa och sjukdom förebyggs, och ett samhälle där hälsan stärks och inte påverkas negativt av inomhusmiljö eller yttre miljö. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting, företag och myndigheter.

Forskargruppen har ett pågående forskningsprogram med det övergripande syftet att bidra till utveckling av kunskapsbaserade strukturer och metoder för att förbättra möjligheterna till ett balanserat arbete under hela arbetslivet.  Inom ramen för programmet drivs flera olika projekt.

Vi söker nu en forskningsassistent som ska arbeta med olika projekt genom att vara stöd för forskarna i forskargruppen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande men kopplade till de studier som genomförs i forskargruppen. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med rekrytering, kommunikation med deltagare i olika studier, datainsamling (exempelvis förbereda och skicka ut webenkäter eller genomföra intervjuer), skriva olika dokument (på både svenska och engelska) såsom mötesanteckningar och uppdatering av hemsidan, och organisering av evenemang som avser att sprida forskningsresultat.

Du kommer att arbeta med databaser som Excel samt genomföra enklare litteratursökningar och sammanställa dessa. Vid insamling och sammanställning av data kommer du att vara ett viktigt stöd för våra medarbetare. Vi vill att du arbetar självständigt, men även trivs med att vara med i ett team.

Kvalifikationskrav


Magister- eller masterexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, arbetshälsovetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då kontakt med studiedeltagare och datainsamling sker på svenska, och mycket kommunikation inom forskningsprogrammet sker på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter är meriterande. Utifrån arbetsuppgifterna behöver du kunna ta ansvar för dina uppgifter, ha ett strukturerat angreppssätt samt förmåga att driva processer vidare. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. I arbetet är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 

Övrig information: Arbets- och miljömedicin är också ett verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset och forskargruppen är samlokaliserade i lokaler i Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 60.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Therese Hellman, 018-611 36 44, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni, UFV-PA 2022/2044.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Global Regulatory Affairs Manager

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet. Under mottot ”Caring for life” sätter ... Visa mer
Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.

Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.

Under mottot ”Caring for life” sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.


Fresenius Kabi söker en Global Regulatory Affairs Manager till den regulatoriska avdelningen inom affärsenheten Nutrition. Tjänsten är baserad i Uppsala.

 

Om företaget

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Deras produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.
Under mottot ”Caring for life” sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.

 

Om oss

 

Affärsenheten Nutrition ansvarar för en global portfölj av läkemedelsprodukter. Ansvarsområden inkluderar produktion, produktutveckling samt fortlöpande livscykelhantering vilket omfattar strategier för produktportföljen, lönsamhetsberäkningar, strategisk planering och dess verkställande. Vi ansvarar även för produktpositionering genom kommunikation, marknadsföring och globala marknadsföringskampanjer. Vidare supporterar vi regionala och nationella marknadsbolag med vetenskapligt stöd.

Regulatory Affairs har en central roll i upprätthållandet av marknadsföringstillstånd för den globala produktportföljen men även i utvecklingsarbetet av nya produkter.

 

Din roll

Som Regulatory Affairs Manager kommer du ansvara för att planera och samordna regulatoriska aktiviteter inom EU, främst ändringsärenden (MRP), men även förnyelseansökningar, PSUSor och nyansökningar (MRP/DCP) förekommer.

Du ansvarar för att sammanställa underlaget och utvärdera dokumentationen som behövs för godkännande av nya produkter, förnyelseansökningar och ändringsärenden ur ett globalt perspektiv. Detta görs i nära samarbete med olika expertfunktioner inom företaget, marknadsbolagen samt kollegor på den regulatoriska avdelningen.

En del av arbetet sker i projektform med internationella kontakter.

Genomgående för din position är även den koordinerande rollen där interna funktioner och nationella och centrala myndigheter utgör kontaktytor och förutsättningen för en framgångsrik planering, prioritering och genomförande av regulatoriska aktiviteter.

Arbetet innebär en stimulerande mix av rutinärenden blandat med regulatoriska utmaningar. Det är en bred, spännande och dynamisk roll som inkluderar dagliga kontakter med kollegor över hela världen.

Din profil

Du som söker har naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna farmaceutisk eller motsvarande. Du har med fördel minst 5 års regulatorisk erfarenhet ifrån läkemedelsindustri eller myndigheter med tillämpade kunskaper om relevanta föreskrifter och riktlinjer inom området. Du har mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift. Du är utåtriktad och tar för dig även i globala sammanhang. Som person är du självständig och stabil, har lätt att samarbeta, är drivande och inriktad på att nå resultat och lösa problem.

Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter.

Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare.

Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.

Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.

 

Övrigt om tjänsten

 

Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.

Tillträde omgående.

Kontakt

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lundquist, 018-644 451. Fackliga kontaktpersoner är Linnea Soldemo för Unionen, 08 – 581 78125 och Karin Reijmar - Brunnström för SACO, 018–644 034. 

Välkommen med din ansökan via länken nedan, urval och rekrytering kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag 2022-05-31.

Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller post. Visa mindre

Forskare med inriktning mot genusrelaterat våld och hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, har regeringens uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

I NCK:s regeringsuppdrag ingår att bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten i området mäns våld mot kvinnor. Vi söker nu en forskare som kan arbeta halvtid med projekt inom området genusrelaterat våld och hälsa; det planerade projektet kan, utöver den sökande, omfatta fler forskare från olika discipliner.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och samhällsvetenskapliga ansatser. I arbetsuppgifterna ingår att initiera forskning som ska resultera i en eller flera ansökningar om externa medel till forskningsprojekt i framförallt 2023 och/eller 2024 års utlysningar från relevanta finansiärer. Projektet ska placeras vid NCK och direkt eller indirekt vara av relevans för den kliniska verksamheten.

Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i NCK:s verksamhet och bidra till utvecklingen av forskningsmiljön. I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter och/eller undervisning.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. Den sökande ska, oavsett ämnesbakgrund, ha ett forskningsintresse inom området genusrelaterat våld, samt ha de formella kvalifikationer och de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till samarbete och interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid det planerade forskningsprojektet ifråga om kvalitet och relevans för NCK:s verksamhet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad under ett år. Omfattningen är 50%. Tillträde september 2022 eller överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökningshandlingarna inlämnas via Varbi, Uppsala universitets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska innefatta:

- Personligt brev som innehåller en motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Nationellt centrum för kvinnofrid, samt en beskrivning av det planerade arbetet under anställningen
- Kort CV (max 3 sidor)
- Projektskiss för det projekt för vilket medelsansökan kommer att utformas under anställningen (max 5 sidor)
- Publikationslista
- Eventuella andra handlingar som den sökande önskar åberopa

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren för NCK Anita Hussénius, tel 018-611 2789 alt. 073- 469 7303, e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 13 juni, UFV-PA 2022/1855.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i metabolomik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team vid Uppsala universitet som använder och utvecklar nya metoder för masspektrometri-baserad analys av prover från olika biologiska matriser. Fokus i arbetsuppgifterna ligger på masspektrometri inom områdena metabolomik, lipidanalys och analys av föreningar relaterade till miljöexponering. Du kommer utveckla och tillämpa metoder för HPLC med olika slags kromatografi, exempelvis reversed-phase C18 och HILIC. Du kommer också utveckla och tillämpa olika slags metoder för högupplösande masspektrometri, både ’targeted’- och ’untargeted’-metoder. I arbetet ingår också utveckling av provupparbetningsmetoder för beredning av prover utifrån de olika forskningsfrågeställningarna. En betydande del av arbetet består också av att utarbeta tekniska rapporter, skriva vetenskapliga artiklar samt presentera resultat vid interna och externa möten. Undervisning, högst 20 %, inom analytisk kemi med inriktning masspektrometri och bioanalys kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i analytisk kemi, biokemi eller relaterat område med fokus på masspektrometri. Relevant forskningserfarenhet. Omfattande erfarenheter inom HPLC och masspektrometri, inklusive provberedning. Direkt erfarenhet av arbete med högupplösande-masspektrometri. Dokumenterad erfarenhet av metodutveckling för metabolomik eller motsvarande tillämpning, med både ’targeted’ och ’untargeted’-metoder. Erfarenhet av arbete med olika slags kromatografi för HPLC, exempelvis reversed-phase C18 och HILIC. God erfarenhet av analys med blodprover, cellprover samt andra biologiska matriser. Erfarenhet av dataanalys samt identifiering av biomarkörer med masspektrometri. Mycket goda, dokumenterade, kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av undervisning från olika undervisningsformer så som föreläsningar, seminarier och laborationer inom analytisk kemi med fokus på bioanalys. Personen vi söker ska vara mycket motiverad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom laganda, flexibilitet, förmåga att prioritera, och kvalitetsmedvetenhet. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Goda rekommendationer från tidigare handledare/postdoktorvistelser är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Då arbetet kommer genomföras i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset är det krav att du har goda kunskaper i svenska. Det är också meriterande om du utöver högupplösande masspektrometri har arbetat med andra slags masspektrometriska instrument, trippelkvadropol-instrument, och har praktisk erfarenhet av begränsningar och möjligheter med olika instrument för olika tillämpningar. Handledning av studenter är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-07-01, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 18 månader.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Kim Kultima, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2022, UFV-PA 2022/1620.

Ansökningsförfarande:

1) Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen, 2) en kort beskrivning av din utbildning och bakgrund, 3) ett CV, 4) kopior på examensbevis, 5) fullständig publikationslista, 6) Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare handledare/chef.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i läkemedelsformulering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Projekt: Funktionella orala peptidformuleringar

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

För mer information: https://www.farmaci.uu.se/
Projektet är delvis knutet till Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver), ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel. Centret förenar akademi och utvalda industripartners som med bred kompetens representerar skandinavisk läkemedelsutveckling och bioteknologi. Tillsammans driver vi farmaceutisk forskning och innovation till nya avancerade läkemedelsformuleringar. Till SweDelivers prioriterade mål hör att erbjuda unga forskare unika möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling. Som postdoktor i SweDeliver arbetar du vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet – centrets akademiska hubb – tillsammans med kollegor i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci vid Institutionen för farmaci. Projektet är vidare en del av ERC Consolidator Grant MAGNETO vars syfte är att utveckla en ny diagnostisk och terapeutisk plattform för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn.

För mer information: https://www.uu.se/forskning/swedeliver/  

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
100% postdoktor, primärt med laborativt arbete. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i farmaci, kemiteknik, biokemi, kemi eller inom annat relevant område. Erfarenhet med lipid-baserade formuleringar, oral läkemedelstillförsel av makromolekyler eller cell-baserade permeabilitetsstudier är meriterande. Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet självständigt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar och våra industriella samarbetspartners inom SweDeliver. Slutligen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla

- CV med en komplett lista av publikationer
- ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
- examensbevis/doktorsavhandling,
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post), och
- kopior av de tre mest relevant publikationerna som kandidaten vill framhäva.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetslektor och docent Alexandra Teleki, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2022, UFV-PA 2022/1469.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakodynamik, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiologi, Farmakokinetik, Farmakometri, Farmakoterapi, Galenisk farmaci och nanoteknologi, Klinisk farmaci, Läkemedelsformulering, Läkemedelstillförsel, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci.

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Farmakometriska modeller beskriver tidsförloppet av sjukdomar och läkemedels effekter på dessa. Forskargruppen i farmakometri arbetar med forskning rörande principer och metoder för utveckling och användning av denna typ av modeller samt med sjukdomsområdesrelaterad forskning där dessa modeller utnyttjas för att öka kunskapen om sjukdomar och effekterna av behandling i syfte att  effektivisera utvecklingen av nya läkemedel och förbättra terapin med existerande läkemedel.  Stora delar av vår forskning sker i internationella samarbeten med universtet och industri i Europa, USA, Afrika, Asien och Australien. Forskargruppen är internationell, med > 12 nationer och många kompetensområden (farmaceutisk vetenskap, teknikvetenskap, medicin, statistik och matematik) representerade. För information om vår forskning: https://farmaci.uu.se/forskning/farmakometri/.  Vi utlyser nu tjänst som forskare med metodologisk inriktning (beslutsfattande med farmakometriska modeller samt utveckling av automatisering metoder inom farmakometri med hjälp av, till exempel, AI, machine learning eller andra metoder).

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik/farmakodynamik/farmakometri/statistik eller närliggande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna område.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och motivation att förbättra metoder inom farmakometri. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Förtrogenhet med arbete i R och mjukvara för icke-linjära blandade effekt modeller, exempelvis NONMEM.

Meriterande
Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering och simulering. Erfarenhet av modellbaserad beslutsfattande med farmakometriska modeller. Erfarenhet inom automatisering, AI eller machine learning. Intresse för, och skicklighet i, vetenskapligt skrivande är mycket önskvärt, liksom erfarenhet av att samarbeta i internationella nätverk.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:
Ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri och AI/beslutsfattande med modeller, kandidatens CV kopior av examensbevis samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Karlsson, mailto:[email protected] För frågor kring anställningen, kontakta HR-generalist Pernilla Larsson [email protected] .

Välkommen med din ansökan senast den 4 maj 2022, UFV-PA 2022/1447.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i avbildande masspektrometri

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsområde: Avbildande (imagning) masspektrometri (MSI)

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter; Analysera biologiska prover med olika typer av masspektrometriska imaging tekniker. Arbetsuppgifterna omfattar dels uppdragsanalyser och dels forskningsprojekt. I uppgiften ingår efterbehandling av masspektrometrisk data för MSI applikationer.
I arbetsuppgifterna ingår också att praktiskt på lab handleda studenter, forskarstudenter, och övriga med avseende på biologiska analyser med masspektrometrisk teknik, max 20%.

Särskilda befogenheter; Arbetet innebär ansvar för drift och underhåll av utrustsning som finns i laboratoriet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen (phD) inom området farmaceutisk, medicinskt eller angränsande område, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna område.

Sökande ska ha erfarenhet av avbildande masspektrometri (MSI), särskilt högupplösande MS, MALDI imaging med instrumenttyp FTICR och TOF samt tandem masspektrometri. Vidare krävs erfarenhet av provpreparation och avbildning av läkemedel, läkemedelsmetaboliter, neurotransmittorer och neuropeptidanalyser samt preparation av histologiska vävnadssnitt.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-06-01.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Per Andrén e-post: mailto:[email protected]

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den  28 april  2022, UFV-PA 2022/1233.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1:e Forskningsingenjör inom arbets- och miljömedicin

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper bedriver forskning inom området arbete och hälsa.

På arbets- och miljömedicin utvecklar vi metoder och analyserar exponeringar i arbetslivet såsom exponering för vibrationer, luftföroreningar, fysisk belastning, energiåtgång i arbete och fysisk aktivitet. Vi tar också fram metoder för att mäta och analysera effekter av exponering på människan såsom metoder för att mäta lungfunktion, muskelaktivitet, fysisk aktivitet och sömn.

Arbetsuppgifterna omfattar att självständigt och i samarbete i forskargruppen planera och utföra forskningsprojekt, mätningar, sammanställning och vetenskaplig rapportering av forskningsresultat. En uppgift blir att ansvara för och ge support till andra forskare avseende avdelningens tekniska mätutrustning. Även handledning av studenter och undervisning i mättekniska frågor kan bli aktuellt.

Arbetet kräver att du är lösningsfokuserad och att du både kan arbeta självständigt och samarbeta i team.

Ett prioriterat område är metodutveckling och programvaruutveckling av rörelsemätare för att mäta helkroppsvibrationer, stillasittande och sömn.

Ett annat prioriterat område är metodutveckling av mätteknik för att mäta lungfunktion.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom fysik och ha minst två års erfarenhet av forskning efter disputation. Den sökande ska ha mycket god kunskap av programmering i Matlab, C/C++, Borland Delphi och Java. Den sökande ska ha förmåga att på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera om hur de tekniska systemen fungerar för andra forskare utan teknisk bakgrund. Den sökande ska ha erfarenhet av att utveckla metoder för och analysera data om fysisk aktivitet och sömn baserat på rörelsemätare. Förmåga att uttrycka dig i flytande engelska i tal och skrift är ett krav.  

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti 2022. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Magnus Svartengren, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2022, UFV-PA 2022/825.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Global Medical Franchise Lead Biostimulators Body to Galderma

Ansök    Apr 6    Q-Med AB    Forskare, farmakologi
We are now looking for a Global Medical Franchise Lead, Biostimulators Body, to maintain and disseminate up-to-date knowledge on Galderma's portfolio. You report to the Head of Medical Affairs Strategy Aesthetics and will work together with other members of the Global Medical Affairs department as well as with Strategic Marketing, Regulatory Affairs, Clinical Development and external industry experts. The position is located at our center of excellence for... Visa mer
We are now looking for a Global Medical Franchise Lead, Biostimulators Body, to maintain and disseminate up-to-date knowledge on Galderma's portfolio. You report to the Head of Medical Affairs Strategy Aesthetics and will work together with other members of the Global Medical Affairs department as well as with Strategic Marketing, Regulatory Affairs, Clinical Development and external industry experts. The position is located at our center of excellence for Aesthetics, in Uppsala, Sweden.

The department of Global Medical Affairs is a dynamic, growing, and integral organization working together with healthcare professionals, colleagues, and stakeholders across the globe with key responsibilities for supporting the medical and scientific aspects of our aesthetic portfolio, including both approved and pipeline products. Take this opportunity to be a part of a leading dermatology company, advancing dermatology for every skin story!

Responsibilities

The Global Medical Franchise Lead, Biostimulators Body, will serve as an internal scientific and medical expert to drive the Global Medical Affairs strategy for Biostimulators focusing on body indications. You will be the Medical Affairs lead-expert in the end to end product life cycle. As such, you are to support external and internal stakeholders, provide medical expertise and scientific engagement for external customers, and provide medical support to Global Head of Strategy in the development and review of strategic programs.

For a defined category of product, you are to proactively maintain up to date knowledge, as well as lead and support the development of medical affairs plan, including clinical studies plan and publication plan. In addition, you are to ensure that Galderma's training and educational materials for internal and external use are accurate, up to date, comprehensive and reflect the published data. You will also review any marketing materials and other Galderma activities that require review from a medical and scientific perspective.

You will proactively provide scientific/medical/strategic input and support into the development strategy as a part of R&D core team activities, the medical and marketing strategies/product positioning/ brand plans, as well as to medical affairs affiliates. Other tasks associated with the role are to:

*

Plan and organize non-branded medical education activities
*

Lead medical strategy for clinical research programs such as investigator-initiated trials and post-marketing studies
*

Act as representative for projects where expertise is needed, e.g. advisory boards, trainings, investigator meetings, manuscripts and abstracts
*

Contribute to the scientific program for Galderma meetings and congresses
*

Develop key medical messages and lexicon
*

Support cross functions in expertise review

Requirements
To be successful in this role, you have an MD or PhD in medicine, and likely have an expertise with biomaterials and medical devices or pharma. You have 3-5 years' experience of medical affairs, ideally gained in the medical aesthetic industry. In addition, you have experience in critically reviewing scientific articles and data and possess excellent communication skills in English, both verbal and written.


You are a team player with proven ability to work cross-functionally, with a strong track record of self leadership. You are driven, flexible, methodical, with the ability to structure work and manage multiple requests while maintaining timelines.

Questions and Application
At Galderma's Global Center of Excellence for Aesthetics in Uppsala our 550 employees work on our world leading brands such as Restylane®, Azzalure® and Sculptra®. We are offering you the opportunity to work in an exciting, international environment where both professional and personal development is encouraged. We are located just by the river (Fyrisån) in Uppsala, only a 10-minute bike ride from Uppsala central station.

If you have questions about the role please contact Inna Prygova, Head of Medical Affairs Strategy Ax, at We welcome your application (CV and letter in English) via this career site or via our company website https://www.galderma.com/careers. Apply as soon as possible though no later than May 10, 2022. The selection process is ongoing, and the role may be filled before the final application date.

We look forward to receiving your application! Visa mindre

Clinical Trial Assistant

Ansök    Apr 4    Lokon Pharma AB    Forskare, farmakologi
Tasks: Provide general administrative support to the Clinical Development team in all aspects of clinical study projects from study planning to close-out and study report Participate in establishing, reviewing, and maintaining company standard operating procedures (SOPs), Process Documents related to clinical operations Participate in organizing and maintaining Trial Master File Participate in the development/review of study plans, documents, and study-spe... Visa mer
Tasks:
Provide general administrative support to the Clinical Development team in all aspects of clinical study projects from study planning to close-out and study report
Participate in establishing, reviewing, and maintaining company standard operating procedures (SOPs), Process Documents related to clinical operations
Participate in organizing and maintaining Trial Master File
Participate in the development/review of study plans, documents, and study-specific instructions (e.g.: clinical protocol, informed consent, project plan, deviation plan etc.) to ensure that the program meets ICH-GCP and applicable regulations.
Work together with the Clinical Development team in selection of CROs, vendors
Take part in the regular sponsor oversight procedures to verify that Clinical Research Organization (CRO) and other vendors fulfill their obligations as agreed.
Enter safety information to a Safety Database and perform regular reconciliation
Participate in project meetings, conference, and training calls with Investigators, study sites and write meeting minutes when applicable.
Assist in site management and oversight for studies were a CRO is not contracted.
Assist with ordering/dispatch and tracking of trial materials (e.g., study binders. lab supplies, labels etc.)
Assist in review and reconciliation of clinical data outputs (if required).
Assist with review of Investigator/Site invoices for accuracy (i.e., reconcile against the case report forms (CRFs) and contract, if required)

Experience:
A University degree (BSc, MSc) in life science discipline
Good knowledge of clinical research regulatory requirements and Good Clinical Practice (GCP)
Completed CDD course is a merit
Experience from administrative support or project management
Early phase clinical trial experience (preferred pharmaceutical environment) or previous CRA experience is an advantage
Experience with gene therapy products/ATMPs is an advantage
Knowledge in oncology and immunology is an advantage


Profile:
Strong organizational skills
Ability to work in group setting and independently
Attention to details while maintaining an overview on the project
Ability to adjust to reality and changing priorities with short notice
Strong communication skills,
Good in English and Swedish, both verbal and written.
Ability to focus and maintain a professional and positive attitude
Computer skills and well experienced working in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint Visa mindre

Global Regulatory Affairs Manager

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet. Under mottot ”Caring for life” sätter ... Visa mer
Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.

Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.

Under mottot ”Caring for life” sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.


Fresenius Kabi söker en Global Regulatory Affairs Manager till den regulatoriska avdelningen inom affärsenheten Nutrition. Tjänsten är baserad i Uppsala.

 

Om företaget

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Deras produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.
Under mottot ”Caring for life” sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.

 

Om oss

 

Affärsenheten Nutrition ansvarar för en global portfölj av läkemedelsprodukter. Ansvarsområden inkluderar produktion, produktutveckling samt fortlöpande livscykelhantering vilket omfattar strategier för produktportföljen, lönsamhetsberäkningar, strategisk planering och dess verkställande. Vi ansvarar även för produktpositionering genom kommunikation, marknadsföring och globala marknadsföringskampanjer. Vidare supporterar vi regionala och nationella marknadsbolag med vetenskapligt stöd.

Regulatory Affairs har en central roll i upprätthållandet av marknadsföringstillstånd för den globala produktportföljen men även i utvecklingsarbetet av nya produkter.

 

Din roll

Som Regulatory Affairs Manager kommer du ansvara för att planera och samordna regulatoriska aktiviteter inom EU, främst ändringsärenden (MRP), men även förnyelseansökningar, PSUSor och nyansökningar (MRP/DCP) förekommer.

Du ansvarar för att sammanställa underlaget och utvärdera dokumentationen som behövs för godkännande av nya produkter, förnyelseansökningar och ändringsärenden ur ett globalt perspektiv. Detta görs i nära samarbete med olika expertfunktioner inom företaget, marknadsbolagen samt kollegor på den regulatoriska avdelningen.

En del av arbetet sker i projektform med internationella kontakter.

Genomgående för din position är även den koordinerande rollen där interna funktioner och nationella och centrala myndigheter utgör kontaktytor och förutsättningen för en framgångsrik planering, prioritering och genomförande av regulatoriska aktiviteter.

Arbetet innebär en stimulerande mix av rutinärenden blandat med regulatoriska utmaningar. Det är en bred, spännande och dynamisk roll som inkluderar dagliga kontakter med kollegor över hela världen.

Din profil

Du som söker har naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna farmaceutisk eller motsvarande. Du har med fördel minst 5 års regulatorisk erfarenhet ifrån läkemedelsindustri eller myndigheter med tillämpade kunskaper om relevanta föreskrifter och riktlinjer inom området. Du har mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift. Du är utåtriktad och tar för dig även i globala sammanhang. Som person är du självständig och stabil, har lätt att samarbeta, är drivande och inriktad på att nå resultat och lösa problem.

Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter.

Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare.

Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.

Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.

 

Övrigt om tjänsten

 

Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.

Tillträde omgående.

Kontakt

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lundquist, 018-644 451. Fackliga kontaktpersoner är Linnea Soldemo för Unionen, 08 – 581 78125 och Karin Reijmar - Brunnström för SACO, 018–644 034. 

Välkommen med din ansökan via länken nedan, urval och rekrytering kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag 2022-04-18.

Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller post. Visa mindre

Postdoktor inom farmakometri

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vill du vara en del av en inspirerande forskningsmiljö med fokus på att förbättra precisionsmedicin genom datadriven modellering? Då är denna postdoktorand-tjänst riktad till dig! Vi söker kandidater som har en matematisk bakgrund, farmakometriker, forskare inom närliggande områden av maskininlärning eller forskare inom datadriven modellering.

Denna tjänst är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), se https://wasp-sweden.org/, och SciLifeLab and Wallenberg National Program for DataDriven Life Science (DDLS), se https://www.scilifelab.se/data-driven, där målet är att utveckla banbrytande multidiciplinär forskning.

DDLS är ett 12-årigt forskningsprogram med fokus på datadriven forskning med tillämpningar inom områden som förbättrar människors hälsa, bevarar biologisk mångfald och värnar om en hållbar utveckling. Forskningsprogrammet ska utbilda nästa generations forskare inom life science med solida kunskaper inom beräkning och datadriven vetenskap. Programmet har som mål att stärka det nationella samarbetet mellan svenska universitet, överbrygga forskning inom life science och datavetenskap tillsammans med industrin, hälsovården och andra nationella och internationella aktörer.

Den här utlysningen gäller en postdoktorstjänst inom DDLS vid Uppsala universitet. En motsvarande postdoktorstjänst, inom WASP, är utlyst vid Lunds universitet. Denna utlysning kommer att ha ett nära samarbete med postdoktorstjänsten vid Lunds universitet där Lund kommer ha ett större fokus på metodutveckling medan denna tjänst kommer att ha ett större fokus på tillämpningar.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. 

Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval:

Biologiska läkemedel, Farmakokinetik och farmakodynamik, Farmakoepidemiologi, Farmakometri Läkemedelsformulering, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci

För mer information se: https://farmaci.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Postdoktortjänsten kommer att fokusera på metodologisk forskning inom kovariatmodellering såsom utvecklandet av metoder för samtidig identifiering av kovariatstrukturer och kovariateffekter, med målet att skapar mer prediktiva modeller för att exempelvis individanpassa läkemedelsbehandlingar. Projektet kommer att använda registerdata från det nationella diabetesregistret, det svenska MS registret och även kliniska data.

Forskargruppen
Projektet är knutet till forskargruppen i farmakometri. Gruppen har ett 30-tal medlemmar aktiva inom både metodologisk och applicerande forskning. För mer information om forskargruppen, se https://farmaci.uu.se/forskning/farmakometri/.

Kvalifikationskrav
För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i farmaceutiska vetenskaper, biostatistik, epidemiologi eller inom annat relevant område. Gedigen erfarenhet av data-analys och av att arbeta i R.

Forskaren förväntas ta egna initiativ och driva projektet självständigt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar och våra samarbetspartners vid Lunds universitet. Slutligen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. God kommunikativ förmåga, framför allt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändig.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta i programmet NONMEM eller motsvarande. Kunskap om farmakokinetik eller farmakodynamik.

Om ansökan
Ansökan, helst skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:

- CV med en komplett lista av publikationer
- ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen
- examensbevis/doktorsavhandling
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-mail)

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde den 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Karlsson, telefon +46 18 471 4105, e-mail: [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2022, UFV-PA 2022/889.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Senior Scientist / Forskare med Kromatografi-erfarenhet till Vironova

Letar du efter en ny utmaning och vill jobba i ett team av forskare som brinner för det de gör? Academic Resource söker en senior forskare till Vironovas Biosafety team, där du kommer att ingå i ett team av 5 dedikerade forskare. Tjänsten är en direktrekrytering för vår kunds räkning och belägen centralt i Stockholm. Vironovas Biosafetyteam är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) specialiserad på virussäkerhetsstudier för biologiska läkemedel. De e... Visa mer
Letar du efter en ny utmaning och vill jobba i ett team av forskare som brinner för det de gör?


Academic Resource söker en senior forskare till Vironovas Biosafety team, där du kommer att ingå i ett team av 5 dedikerade forskare. Tjänsten är en direktrekrytering för vår kunds räkning och belägen centralt i Stockholm.


Vironovas Biosafetyteam är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) specialiserad på virussäkerhetsstudier för biologiska läkemedel. De erbjuder virussäkerhetsstudier i BSLII- och BSLIII-certifierade cell- och viruslaboratorier, och arbetar i enlighet med principerna för god laboratoriepraxis (GLP) och är certifierade sedan 2011. Deras tjänster sträcker sig från tidig FoU till lansering av läkemedel. Biosafetys erfarna team med omfattande vetenskaplig och regulatorisk erfarenhet erbjuder också tjänster som litteraturstudier inom virologisk riskbedömning.


Vironovas kontor och laboratorier finns i centrala Stockholm och deras kunder finns över hela världen.


Huvudsakliga uppgifter/ansvar


• Leda, planera och genomföra projekt i labbet, såsom kundprojekt, cell- och virusproduktion och rening
• Tillhandahålla vetenskaplig och praktisk teknisk expertis inom proteinrening (kolonnkromatografi, nanofiltrering) och utföra mätning av virusreduktion i nedskalade processteg för kunders räkning.
• Ansvara för utrustning (kromatografisystem etc)
• Delta i vetenskapliga diskussioner med nuvarande och potentiella kunder
• Delat ansvar för upprättande av instruktioner/SOP


Vad du behöver för att lyckas


• Du behöver ha minst 5 års erfarenhet av liknande befattning och vana av att arbeta med praktiskt laboratoriearbete.
• Du har kunskap om cellodling eller annat arbete där aseptiska tekniker är viktiga
• Du har praktisk erfarenhet av kromatografisystem och filtreringar.
• Du har en B.Sc./M.Sc. inom ett relevant område som minimum.
• Goda kunskaper i såväl engelska som svenska krävs.


Det är meriterande om du dessutom har:


• Erfarenhet från virussäkerhetsstudier är meriterande
• Kunskaper i GLP och arbete som Study Director är meriterande
• Erfarenhet från praktiskt arbete med Äkta Pure
• Erfarenhet från utveckling inom biopharma
• Tidigare erfarenhet av virologi
• Praktisk erfarenhet av nanofiltrering


Som person är du socialt trygg, besitter en god egen drivkraft, tycker om att arbeta processorienterat, har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta praktiskt i labbet.


Intresserad? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi kommer att granska ansökningar löpande.
Ansökan
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så ansök så snart som möjligt med uppdaterat CV och personligt brev i PDF/Word format. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: Vss0122


Kontaktperson för tjänsten: Carin Helander Elmblad


[email protected]


Observera att vi tar ej tar emot ansökningar via mail/e-post. Visa mindre

Forskare till klinisk institution

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och drygt 200 registrerade doktorander.

Omsättningen är på ca 15 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning. Undervisningen sker bl. a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i hela världen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Till institutionen söks nu en nyligen disputerad forskare för arbete och forskning inom barnanestesi och intensivvård.

Inom forskningsområdet undersöks bland annat hur cirkulation, andning och nervsystem påverkas och kan upprätthållas efter trauma. Skademekanismer som orsakar mer omfattande ryggmärgsskador än vad det ursprungliga traumat indikerar undersöks också, liksom nybildning av glutamin vid kroppsskada och prognosmodeller för långtidsöverlevnad. Forskningen inom området anknyter till det kliniska arbetsfältet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Anställningen avser studier inom barnanestesi och intensivvård. Den anställde kommer att utföra patientstudier på barnoperation och barnintensivvården. Arbetsuppgifterna avser primärt att inkludera patienter, hantera biologiskt material, utföra undersökningar, bearbeta och analysera data samt att rapportera resultat.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift är krav då tjänsten innebär samtal med både patient och familj.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda kunskaper i statistisk analys, förmåga att uttrycka sig i vetenskaplig engelska och erfarenhet av patientsstudier är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och möjlighet till gott samarbete med övriga forskare samt sjukvårdspersonal på de berörda avdelningarna. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad 2022-04-01 (eller enligt överenskommelse) till och med 2023-06-30. Omfattningen är 100 %. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Robert Frithiof, 018-617126, [email protected], eller Peter Frykholm, 072-2397347, [email protected].

Kontakta HR-administratör Louise Lundqvist, 018-471 4779, för frågor kring anställningsförfarandet.

Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2022, UFV-PA 2022/495.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom hälsoekonomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet söker 1–2 högkvalitativa kandidater för anställning som postdoktor i hälsoekonomi med placering vid Institutionen för medicinska vetenskaper eller Nationalekonomiska institutionen

Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning som syftar till en effektiv resursanvändning inom hälso- och sjukvården och en förbättrad hälsa i befolkningen.

Exempelvis, utveckling av metoder för att utvärdera effektivitet och kostnadseffektivitet i vardaglig klinisk verksamhet hos medicinska interventioner och andra interventioner inom hälso- och sjukvården, och att öka förståelsen för varför effektivitet i vardaglig klinisk verksamhet kan skilja sig från effekter i randomiserade kontrollerade experiment; utveckling av modeller för ersättning och prissättning av hälso- och sjukvård och läkemedel för att möta utmaningar från nya typer medicinska innovationer eller efterfrågan av nya typer av evidens; förståelse av hur organisering och resursbegräsningar i hälso- och sjukvården påverkar vårdens kvalitet. Centret är ett samarbete mellan Ämnesområdet för medicin och farmaci och Samhällsvetenskapliga fakulteten och bygger på ett mångvetenskapligt perspektiv där olika kompetenser kombineras. Forskningen drar nytta av varandras kompetenser, ett gemensamt perspektiv på experimentell och kvasiexperimentell forskningsdesign, och erfarenhet av att använda stora registerdata.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet som belyser viktiga frågor inom hälsoekonomi.

Du kommer att bidra med forskningsdesign för hälsoekonomiska studier; metoder för att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av interventioner inom hälso- och sjukvården (inklusive medicinska innovationer eller hälsochocker) med observationsdata och utnyttja exogena komponenter i tilldelningen av behandling; med förståelse för hur ekonomiska förhållanden (inklusive incitament) påverkar hälsoutfall.

Du kommer också att bidra med metodstöd inom hälsoekonomi, jämförande effektivitet och kausal inferens i icke-experimentell kontext till forskningsprojekt eller anslagsansökningar av forskare vid Uppsala universitet. Du kommer att medverka i undervisning och handledning i hälsoekonomi på grundläggande- eller avancerad nivå vid Uppsala universitet.

Som postdoktor förväntas du samarbeta med andra forskare vid Centrum för hälsoekonomisk forskning och med andra samarbetspartners, samt bidra till att skapa en samverkande och stimulerande forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ett ämne som är relevant för tjänsten.

Examen  ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Vi kräver att du har erfarenhet av hälsoekonomisk forskningsdesign; av metoder för att utvärdera effektiviteten av interventioner i icke-experimentell kontext; eller av att analysera hur ekonomiska förhållanden påverkar hälsoutfall.

Vi kräver att du har mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Som framgångsrik kandidat har du erfarenhet av att planera och genomföra högkvalitativ forskning på ett strukturerat och metodologiskt välavvägt sätt, samt av att kommunicera effektivt både inom och utanför den akademin.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet, så som att du har god samarbetsförmåga, och är resultatinriktad, ansvarstagande, lösningsfokuserad, och stresstålig.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till minst två år och högst tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen på anställningen är 100% med tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid antingen Institutionen för medicinska vetenskaper eller Nationalekonomiska institutionen, med huvudsaklig arbetsplats i Centrum för hälsoekonomisk forsknings lokaler.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

- Följebrev med en kort beskrivning av dina forskningsintressen och relevanta kompetenser, samt en motivering till varför du vill arbeta som postdoktor i hälsoekonomi och varför du är lämplig för tjänsten (högst 2 sidor)
- CV (högst 2 sidor)
- Förteckning av publikationer/forskningsarbeten
- Kopior av de 5 bästa publikationerna/forskningsarbetena
- Kopia av din doktorsexamen, betyg och en kopia av din doktorsavhandling. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer)

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Erik Grönqvist ([email protected], 018-471 1998) eller Professor Bertil Lindahl ([email protected], 018- 611 9505).

Välkommen med din ansökan senast den 21 mars 2022, UFV-PA 2022/746.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Scientist med fokus på HPLC till Novavax

Ansök    Feb 21    Novavax AB    Forskare, farmakologi
Till gruppen Characterization som är en del av Analytical Development, AD, som i sin tur ingår i Product Development, söker vi nu en scientist med inriktning HPLC. Idag består gruppen av 10 anställda samt ett antal konsulter. Gruppen kommer succesivt att utökas med flera tjänster eftersom det händer mycket på Novavax, som är inne i en intensiv fas. Tjänsten innebär i första hand metodutveckling inom kromatografi i såväl forskningsprojekt i tidig fas som fö... Visa mer
Till gruppen Characterization som är en del av Analytical Development, AD, som i sin tur ingår i Product Development, söker vi nu en scientist med inriktning HPLC. Idag består gruppen av 10 anställda samt ett antal konsulter. Gruppen kommer succesivt att utökas med flera tjänster eftersom det händer mycket på Novavax, som är inne i en intensiv fas.
Tjänsten innebär i första hand metodutveckling inom kromatografi i såväl forskningsprojekt i tidig fas som för produkt och i processutveckling men kan också innebära samarbeten med externa partners i olika sammanhang. Arbetet innebär både praktiskt arbete på lab och sammanställning, rapportering och presentation av data i olika forum. I tjänsten ingår även instrumentansvar vilket även innefattar inköp och kvalificering av nya utrustningar. Det ställs stora krav på att kunna arbeta självständigt och man måste kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
För att lyckas i denna tjänst är det viktigt att du självständigt kan arbeta med att utveckla nya kromatografiska metoder vilket innebär allt från litteratursökning till planering och att utföra och utvärdera laborativa arbeten och initiera metodutveckling. Du behöver ha ett strukturerat och metodiskt arbetssätt, men också vara flexibel och inte se något hinder i att det ibland behövs snabba omprioriteringar. Du måste trivas både med att arbeta självständigt och i grupp samt se det som en självklarhet att alltid ta ett stort ansvar för både ditt eget och gruppens arbete.
För mer information kring tjänsten kontakta Johan Bankefors, Manager Characterization tel. 070-938 98 73 eller e-post: [email protected]
Intervjuer kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Heltid, tillsvidare, start omgående, placering i Uppsala.
Krav
Akademisk utbildning, gärna disputerad inom relevant område.
Relevant erfarenhet från liknande uppdrag inom industrin.
Erfarenhet av arbete med kromatografiska system med fokus på HPLC.
Erfarenhet av att arbeta praktiskt olika HPLC-detektorer.
Erfarenhet av att planera, utvärdera, sammanställa och rapportera kromatografi och spektrometri data
Vana att medverka som expert i projektteam samt ge stöd och support i frågor relaterade till utvärdering av data
Stark kommunikativ förmåga, muntligen som skriftligen. Gäller både svenska och engelska.
Självständigt dokumentera sitt arbete i rapporter och vetenskapliga artiklar.

Meriterande
Erfarenhet av inköp, kvalificering, underhåll och felsökning av kromatografisystem
Vana att arbeta i kvalitetssäkrad miljö så som GMP, GLP eller liknande
Erfarenhet av preparativa kromatografi
Erfarenhet av provupparbetning av komplexa prover
Erfarenhet av organisk kemi och/eller naturproduktskemi
Erfarenh Visa mindre

Vetenskaplig ledare för farmaci och bioteknologi

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa.  Hos oss får du bidra med din vetenskapliga kompetens och ... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. 

Hos oss får du bidra med din vetenskapliga kompetens och arbeta för patienten och folkhälsan på en hög vetenskaplig nivå med frågeställningar som rör den senaste utvecklingen inom den medicinska forskningen. Vår arbetsmiljö präglas av kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.


Vår verksamhet

Läkemedelsverket har ansvar för normering, vetenskapligt utredningsarbete och tillsyn inom ett läkemedels hela livscykel. Ämnesområdet farmaci och bioteknologi är en viktig del av detta. Det handlar om allt ifrån vetenskaplig rådgivning, ansökan om klinisk prövning, inspektion av tillverkning och godkännande till uppföljning och laboratoriekontroll av godkända läkemedel. Befattningen är placerad på Enheten för farmaci och bioteknologi och innefattar inte något personalansvar.

Ditt uppdrag

Vill du vara med och utveckla Läkemedelsverkets vetenskapliga arbete för framtiden? Som vetenskaplig ledare för ämnesområdet farmaci och bioteknologi, med fokus på biologiska läkemedel, har du ansvar för övergripande vetenskaplig sakkunskap inom området. Du bistår verksamheten med vetenskaplig kvalitetssäkring och svarar i förlängningen för att våra beslut och vår rådgivning håller god vetenskaplig och regulatorisk standard. Du har också en viktig roll i att bidra till kvalitetssäkring för Läkemedelsverket som myndighet, genom att du samtidigt beaktar ett myndighetsomfattande helhetsperspektiv och det specifika ämnesområdets syn och utveckling. 

Som vetenskaplig ledare ger du stöd i diskussioner i såväl specifika ansökningsärenden som i utvecklingen av arbetssätt och processer. Du bedriver omvärldsbevakning inom ämnesområdet, och bidrar till att identifiera och utveckla nya områden av vikt för Läkemedelsverket. Du svarar för analys av kompetensförsörjningsbehov inom ämnesområdet samt planerar och genomför kompetensutvecklingsaktiviteter. Arbetet sker i nära samverkan med utredare, inspektörer och linjechefer, samt med Läkemedelsverkets chefsläkare och övriga vetenskapliga ledare inom myndigheten.

En viktig uppgift är dessutom att delta i det normativa utvecklingsarbetet som bedrivs i samarbete med andra europeiska myndigheter. Detta inkluderar bland annat framtagning av kvalitetsstandarder för läkemedel.

Din utbildning och erfarenhet

Du som söker har forskningserfarenhet motsvarande disputation och erfarenhet av vetenskaplig aktivitet inom bioteknologi eller motsvarande ämnesområde. Du har flerårig erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling, inkluderande arbete med flera typer av biologiska läkemedel. Detta innebär att du har goda kunskaper om läkemedels farmaceutiska egenskaper, produktutveckling och tillverkning. Vi ser även att du har god förståelse för de regelverk som påverkar arbetet nationellt och i Europa. Ledarerfarenhet är meriterande.

Dina personliga egenskaper

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, såsom förmåga att leda och driva vetenskapliga frågor, att kommunicera kunnande och skapa förståelse för sammanhang. Du känner starkt engagemang för att utveckla individer och grupper, processer och arbetssätt samt har förmågan att entusiasmera andra. Du är kommunikativ och har mycket god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. För att hantera arbetsuppgifterna på ett bra sätt behöver du dessutom ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera. Du kan kombinera ett strategiskt tänkande och förståelse för det egna ämnesområdets betydelse med praktisk tillämpning i verksamheten. Du uttrycker dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska, och är bekväm med att hantera extern och medial kommunikation.

Sista ansökningsdag: 2022-03-07
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Farmaci och Bioteknologi
Diarienummer: 2.4.1-2022-011980

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta Susana Ayesa Alvarez, enhetschef, eller Kari Sandvold, vetenskaplig ledare. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco, och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Gruppchef inom Regulatory Affairs och Medical Writing

Pharm Assist Sweden AB är ett konsultföretag, baserat i Uppsala, som erbjuder tjänster och rådgivning inom Quality Assurance och Regulatory Affairs för läkemedel och medicintekniska produkter. För ytterligare information, besök www.pharmassist.se Brinner du för att arbeta med Regulatory Affairs och Medical Writing inom läkemedelsbranschen? Vill du leda en professionellt team & coacha experter för fortsatt framgång? Vill du bli en del av ett växande svenskt... Visa mer
Pharm Assist Sweden AB är ett konsultföretag, baserat i Uppsala, som erbjuder tjänster och rådgivning inom Quality Assurance och Regulatory Affairs för läkemedel och medicintekniska produkter. För ytterligare information, besök www.pharmassist.se
Brinner du för att arbeta med Regulatory Affairs och Medical Writing inom läkemedelsbranschen?
Vill du leda en professionellt team & coacha experter för fortsatt framgång?
Vill du bli en del av ett växande svenskt konsultföretag?
För att nå vår vision rekryterar vi en:
Gruppchef inom Regulatory Affairs och Medical Writing
H&P Search & Interim söker nu åt vår uppdragsgivare, Pharm Assist, en engagerad medarbetare för den spännande rollen som Gruppchef inom Regulatory Affairs och Medical Writing (RA/MW) för läkemedel. Tjänsten innefattar också att genomföra uppdrag som senior konsult inom Regulatory Affairs med fokus på läkemedel. I rollen rapporterar du direkt till VD och är medlem av företagsledningen. Tjänsten är förlagd till kontoret i centrala Uppsala och periodvis till kundernas kontor, vanligen i Uppsala- eller Stockholmsområdet. Vi arbetar numera också en del hemifrån.
Arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär personalansvar för 10-15 personer/konsulter. Man fördelar uppdrag och resurser i teamet, utvecklar teamets kompetens samt håller i utvecklingssamtal och gruppmöten. Vidare ska man i tjänsten bidra till företagets strategiska utveckling, vara kontaktperson mot myndigheter samt samarbeta med kunder inom RA/MW och skapa offerter och arbetsordrar till dessa. Dessutom innefattar tjänsten att själv genomföra uppdrag som senior Regulatory Affairs-konsult som specialist och självständigt kunna bistå kunder med regulatorisk kompetens genom produktens hela livscykel. På Pharm Assist samrbetar vi som team och som gruppchef har man en viktig roll att bidra till ett gott samarbetsklimat där man delar kunskap och nätverk när det behövs.
Arbetsuppgifterna kan, beroende på din bakgrund, innebära sammanställning av ny- och ändringsansökningar, procedursamordning, bearbetning av produktinformation och märkning, hantering av lokala databaser för Norden, allmän rådgivning kring lokala regulatoriska krav samt granskning av marknadsföringsmaterial. Dessutom innebär tjänsten att vara intern projektledare när flera konsulter jobbar i samma projekt och att vara regulatorisk vägledare till Medical Writers.
Vem är du?
Du är apotekare eller motsvarande och har minst 5-10 års erfarenhet från arbete med Regulatory Affairs, inom läkemedelsindustrin och/eller myndighet. Erfarenhet som konsult och som ledare eller chef är meriterande. Som person är du självgående, serviceinriktad, tar egna initiativ och visar alltid ansvar för eget arbete och för att bidra till ett gott samarbete med andra. Du är noggrann, strukturerad och har god förmåga att prioritera och utnyttja din tid effektivt. Vidare har du god förmåga att nätverka och värdesätter samarbete över funktionsgränserna internt och med kunder. Du har en stark kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Du är resultatorienterad och inte rädd att kavla upp ärmarna i det vardagliga arbetet. Du trivs i en entreprenöriell miljö, inspirerar andra genom ditt engagemang och passion och du skapar en kultur av ägande och engagemang, alltid med företagets vision och strategi i åtanke.
Ansökan
Om detta låter intressant för dig, kontakta någon av oss nedan för mer information. Du kan också ansöka direkt genom att ladda upp ditt CV nedan!
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Forskare inom metabola sjukdomar

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Ansvarsområden/arbetsbeskrivning: Enheten Klinisk diabetologi och metabolism bedriver kliniska och experimentella forskningsprojektet som inriktas mot typ 2-diabetes och fetma. Målet är att finna nya metoder att förebygga och behandla dessa sjukdomar och deras komplikationer, såsom hjärtkärl- och njur-åkommor. Vid vårt cell- och molekylärbiologiska laboratorium utför vi studier huvudsakligen av human fettväv och även muskel. Vi undersöker sjukdoms- och läkemedelsmekanismer och belyser cellernas energimetabolism och genreglering. Med CRISPR-Cas-metodik undersöks betydelsen av viktiga kandidatgener. Studierna bedrivs i samarbete med andra forskargrupper vid Uppsala Universitet samt tillsammans med nationella och internationella nätverk.

Metodiken inkluderar cellmetabolism, cellodling och gen-editering med CRISPR/Cas-9 i humana celler för att studera betydelsen av nya molekylära sjukdoms-mekanismer och möjliga måltavlor för läkemedel. Arbetsuppgifterna omfattar planering och utförande av självständigt experimentellt arbete in-vitro, särskilt cell-odling, mätning av energimetabolism samt gen-editering och fenotypning. Analys av biomarkörer från blod- och vävnadsprover. Sammanställning och rapportering av forskningsresultat. Dagligt ansvar för laboratorium och handledning av juniora forskare.

Kvalifikationer: Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och förutsätts ha minst 2 års erfarenhet inom avancerade cell- och molekylärbiologiska tekniker inkl ‘gene silencing’. Erfarenhet av translationell forskning inom metabola/endokrina sjukdomar. Vana vid metabola cellförsök innefattande glukos- och lipidmetabolism. Handledar-erfarenhet på grund- och forskarutbildningsnivå. Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift. Dokumenterad vetenskaplig självständighet, lednings- och samarbetsförmåga samt personlig lämplighet tillmäts stor vikt.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2022-04-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen: För ytterligare information gällande anställningen, vänligen kontakta Professor Jan Eriksson, mailto:[email protected], +46 018 6114419 eller HR-samordnare Gabriella Widerberg, mailto:[email protected]

Följande dokument bifogas ansökan, och skall vara skrivna på engelska eller svenska:

- Komplett CV, akademisk titel, nuvarande anställning, tidigare akademiska befattningar, akademiska utmärkelser och kommitté-uppdrag. Titel och datum för doktorsavhandling/disputation.
- Fullständig publikationsförteckning.
- Intyg avseende relevanta examina.
- Namn och kontaktuppgifter på 2 referens-personer.
Välkommen med din ansökan senast den 18 februari, 2022, UFV-PA 2022/379.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom idisslarmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för Kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över flera djurslag. Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder sökande till en 2-årig tjänst ... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för Kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över flera djurslag.

Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder sökande till en 2-årig tjänst som forskare vid sektionen för Idisslarmedicin.

Sektionens forskning fokuserar bl.a. på infektionssjukdomar hos nötkreatur. Vi arbetar i nötkreatursbesättningar samt på laboratorium, med kartläggning av patogeners epidemiologi och smittspridning, immunologi, sjukdomsmekanismer, persistens samt utveckling och utvärdering av vacciner och laboratorietester. Det övergripande målet är att utveckla effektiva kontrollmetoder, såsom vacciner, nya behandlingsmetoder och smittskydd baserat på evidens.

Vi erbjuder nu en anställning som forskare med fokus på


• Utvärdering av bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) -vaccin som anpassats till nyfödda kalvar, in vivo.
• Identifikation av markörer för synergism/ antagonism vid saminfektion med influenza D virus och andra luftvägspatogener hos nötkreatur. Design och utvärdering av RT-qPCR-system för screening av markörer in vitro och in vivo.

Forskningen utförs i samarbete med svenska och utländska aktörer, såsom Statens Veterinärmedicinska Anstalt, French National Institute for Agrigultural Research and Environment, the Pirbright Institute och National Veterinary School of Toulouse.

Arbetsuppgifter:
Den anställde förväntas (1) genomföra forskning enligt projektplan, (2) aktivt, och genom egna initiativ, bidra till sektionens forskning inom fältet och (3) utforska möjligheterna att söka extern finansiering. Arbetet kan också innebära viss handledning av studenter på alla nivåer.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med doktorsexamen inom virologi och immunologi. Sökande skall ha utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, samt ett flertal publikationer i referee-granskade tidskrifter.

En bakgrund inom veterinärmedicin och kunskap inom medicin, immunologi eller mikrobiologi är en merit. Erfarenhet av arbete med cellkulturer in vitro och försöksdjur är nödvändigt. Svensk försöksdjursutbildning meriteras, såsom kunskap och erfarenhet av immunologiska tekniker, såsom RT-PCR, ELISA och mass-spektrometri. Personliga egenskaper som att både kunna arbeta i grupp och självständigt, samt god förmåga till problemlösning, kommer att vara viktiga bedömningsgrunder.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, men önskvärt 1 september 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-03-01.

Ansökan ska innehålla:

Ansökningsbrev som beskriver din motivation för att söka tjänsten, dina forskningsintressen och hur du uppfyller de uppställda kvalifikationerna (max 2 sidor på engelska)

CV inklusive publikationslista och ett exempel på din forskning (t ex artikel i vetenskaplig tidskrift)

Två referenser

Intyg på doktorsexamen

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoc position at the Section of Ruminant medicine

Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate and post-graduate education and research within anesthesiology, diagnostic imaging, veterinary nursing, veterinary epidemiology, comparative medicine, surgery, medicine, clinical pathology, reproductive biotechnology and domestic animal reproduction. The Department of Clinical Sciences, S... Visa mer
Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate and post-graduate education and research within anesthesiology, diagnostic imaging, veterinary nursing, veterinary epidemiology, comparative medicine, surgery, medicine, clinical pathology, reproductive biotechnology and domestic animal reproduction.

The Department of Clinical Sciences, Section of Ruminant medicine at SLU, invites applications from PhD holders for a 2-year position as post-doc researcher.

Research within the section focuses e.g. on infectious diseases in cattle. We work in cattle herds and in laboratories, with mapping of the epidemiology, spread, immunology, disease mechanisms and persistence of pathogens, as well as with development and evaluation of vaccines and laboratory tests. The overall goal is to develop control methods, such as vaccines, treatments and evidence-based biosecurity measures.

This position will focus on two objectives


• To evaluate a modified bovine respiratory syncytial virus (BRSV) PreF vaccine adapted to the neonate calf, in vivo.
• Identify markers of antagonism or synergism of Influenza D Virus (IDV) during co-infection with other bovine respiratory pathogens. Establish RT-qPCR systems for screening of the markers in vitro and in vivo.

Research is performed in collaboration with national and international partners, such as the National French National Institute for Agrigultural Research and Environment, The Pirbright Institute and National Veterinary School of Toulouse.

Duties:
The post doc is expected to (1) perform research according to a research plan, (2) actively, and through his/her own initiatives, contribute to the research of the section within the field and (3) investigate the possibilities to apply for external research. The work may include supervision of students at all levels.

Qualifications:

A PhD-degree within an area that relates to virology and/or immunology, and that was obtained within three years before the application date, is obligatory.

It is mandatory to be able to demonstrate excellent written and oral English communication skills, including a record of publications in peer-reviewed journals. It is desirable to have a Swedish animal experiment license or equivalent. A thorough background as veterinarian or a comprehensive knowledge within veterinary or human medicine, immunology and/ or microbiology (bacteriology and/or virology) is a merit. Experience in work with cell culture in vitro and experimental animal work is needed.

Experience in virology, molecular biology and immunological techniques, such as RT-PCR, ELISA and mass spectrometry is considered a merit. Personal qualities such as abilities to solve problems and perform independent as well as team work will be of importance for assessment of the successful candidate.


As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement, preferably by the 1st of September 2022.

Application:
We welcome your application no later than 2022-03-01, use the button below.

The application must include:

Application letter describing your motivation for applying for the position and your research interests, addressing the required and desired qualifications (1-2 pages)

CV that includes a list of publications and a sample of your work, (e.g. a journal article)

Two professional references

PhD diploma/certificate

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Researcher position at the Section of Ruminant medicine

Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate and post-graduate education and research within anesthesiology, diagnostic imaging, veterinary nursing, veterinary epidemiology, comparative medicine, surgery, medicine, clinical pathology, reproductive biotechnology and domestic animal reproduction. The Department of Clinical Sciences, S... Visa mer
Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate and post-graduate education and research within anesthesiology, diagnostic imaging, veterinary nursing, veterinary epidemiology, comparative medicine, surgery, medicine, clinical pathology, reproductive biotechnology and domestic animal reproduction.

The Department of Clinical Sciences, Section of Ruminant medicine at SLU, invites applications from PhD holders for a 2-year position as researcher.

Research within the section focuses e.g. on infectious diseases in cattle. We work in cattle herds and in laboratories, with mapping of the epidemiology, spread, immunology, disease mechanisms and persistence of pathogens, as well as with development and evaluation of vaccines and laboratory tests. The overall goal is to develop control methods, such as vaccines, treatments and evidence-based biosecurity measures.

This position will focus on two objectives


• To evaluate a modified bovine respiratory syncytial virus (BRSV) PreF vaccine adapted to the neonate calf, in vivo.
• Identify markers of antagonism or synergism of Influenza D Virus (IDV) during co-infection with other bovine respiratory pathogens. Establish RT-qPCR systems for screening of the markers in vitro and in vivo.

Research is performed in collaboration with national and international partners, such as the National French National Institute for Agrigultural Research and Environment, The Pirbright Institute and National Veterinary School of Toulouse.

Duties:
The researcher is expected to (1) perform research according to a research plan, (2) actively, and through his/her own initiatives, contribute to the research of the section within the field and (3) investigate the possibilities to apply for external research. The work may include supervision of students at all levels.

Qualifications:
A PhD-degree within an area that relates to virology and/or immunology. It is mandatory to be able to demonstrate excellent written and oral English communication skills, including a record of publications in peer-reviewed journals. It is desirable to have a Swedish animal experiment license or equivalent. A thorough background as veterinarian or a comprehensive knowledge within veterinary or human medicine, immunology and/ or microbiology (bacteriology and/or virology) is a merit. Experience in work with cell culture in vitro and experimental animal work is needed.

Experience in virology, molecular biology and immunological techniques, such as RT-PCR, ELISA and mass spectrometry is considered a merit. Personal qualities such as abilities to solve problems and perform independent as well as team work will be of importance for assessment of the successful candidate.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement, preferably by the 1st of September 2022.

Application:
We welcome your application no later than 2022-03-01, use the button below.

The application must include:

Application letter describing your motivation for applying for the position and your research interests, addressing the required and desired qualifications (1-2 pages)

CV that includes a list of publications and a sample of your work, (e.g. a journal article)

Two professional references

PhD diploma/certificate

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom klinisk epidemiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning: Projektet stöds av hjärt-lungfonden och har som syfte att studera om man med proteomik och metabolomik kan identifiera nya patofysiologiska mekanismer vid de tre vanliga hjärtkärlsjukdomarna hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Vi använder då data som redan är insamlade i flera populationsbaserade epidemiologiska studier, som ULSAM , PIVUS, POEM, EpiHealth, och SCAPIS.

Du kommer att ha en huvudhandledare men även jobba mot andra forskargrupper i Uppsala.

Arbetsuppgifter: Att utföra statistiska analyser i de olika epidemiologiska studierna samt att skriva vetenskapliga artiklar baserade på dessa fynd. Vanliga statistiska modeller som logistisk regression och Cox proportional hazard analys används, men även machine-learning metoder kommer att tillämpas. Vi använder också Mendelian randomization teknik.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom medicin, statistik eller område som bedöms likvärdigt. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Treårsperioden kan förlängas på grund av omständigheter som sjukledighet, föräldraledighet, arbetsuppgifter i fackföreningar etc.

Goda kunskaper om statistiska metoder som används inom epidemiologi och forskning med sk        -omicsmetoder. Kunskaper att hantera data i statistikprogrammet R. God kunskap att skriva engelsk text.

Meriterande i övrigt: Kunskaper om hjärt-kärlsjukdomar är ett plus, men ej obligatoriskt.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: Så snart som möjligt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år enligt centralt kollektivavtal

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: mailto:[email protected], 0730502878

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5141.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent SWEDEGENE

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Projektbeskrivning: SWEDEGENE söker efter faktorer som ökar risken för allvarliga biverkningar av läkemedel. Vårt huvudfokus just nu är hitta riskfaktorer för biverkningar till vaccin mot covid-19. Personer som rekryteras till studien får svara på en standardiserad enkät per telefon och ta blodprov vid en vårdcentral. Proverna ska sedan användas för storskaliga immunologiska och genetiska analyser. Syftet är att undersöka vilka kliniska, immunologiska och genetiska mekanismer som ligger bakom allvarliga biverkningar till de olika covid-vaccinerna. Målet är att upptäcka faktorer som kan förutsäga ökad risk för biverkningar av vissa covid-vacciner hos enskilda personer.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna innebär att informera, rekrytera och intervjua studiedeltagare till projektet, skicka brev till den som rapporterat läkemedelsbiverkan med info om forskningsprojektet och med förfrågan om patienten kan delta i studien. Om rapportören medger det, kontakta patienten som haft biverkningar. Informera om studien per brev och muntligt per telefon. Om patienten vill medverka, boka tid för intervju (enkät) och förklara att "kit-brev" skickas (kit för blod- eller salivprovstagning, enkät, informerat samtycke). Ring patienten vid avtalad tid för intervju och fyll gemensamt i enkäten. Dokumentera alla uppgifter i databasen. Vid behov rekvirera journalanteckningar för komplettering av enkät.

Kvalifikationskrav:

- Basal kunskap om sjukdomsdiagnoser och läkemedel
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska
- God förmåga att dokumentera information skriftligt
- Erfarenhet av administrativt arbete och att arbeta i studiedatabaser
- Erfarenhet av att rekrytera patienter till forskningsstudie och telefonbaserat arbete
- Kunna hantera program i officepaketet

Meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av sjukvårdsarbete
- Utbildning inom sjukvård eller farmakologi
- Goda kunskaper i engelska

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: Mars 2022 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mia Wadelius, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/5140.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom idisslarmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för Kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över flera djurslag. Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder sökande till en 2-årig tjänst ... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för Kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över flera djurslag.

Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder sökande till en 2-årig tjänst som postdoktor vid sektionen för Idisslarmedicin.

Sektionens forskning fokuserar bl.a. på infektionssjukdomar hos nötkreatur. Vi arbetar i nötkreatursbesättningar samt på laboratorium, med kartläggning av patogeners epidemiologi och smittspridning, immunologi, sjukdomsmekanismer, persistens samt utveckling och utvärdering av vacciner och laboratorietester. Det övergripande målet är att utveckla effektiva kontrollmetoder, såsom vacciner, nya behandlingsmetoder och smittskydd baserat på evidens.

Vi erbjuder en anställning som postdoktor med fokus på


• Utvärdering av bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) -vaccin som anpassats till nyfödda kalvar, in vivo.
• Identifikation av markörer för synergism/ antagonism vid saminfektion mellan influenza D virus och andra luftvägspatogener hos nötkreatur. Design och utvärdering av RT-qPCR-system för screening av markörer in vitro och in vivo.

Forskningen utförs i samarbete med svenska och utländska aktörer, såsom Statens Veterinärmedicinska Anstalt, French National Institute for Agrigultural Research and Environment, the Pirbright Institute och National Veterinary School of Toulouse.

Arbetsuppgifter:
Den anställde förväntas (1) genomföra forskning enligt projektplan, (2) aktivt, och genom egna initiativ, bidra till sektionens forskning inom fältet och (3) utforska möjligheterna att söka extern finansiering. Arbetet kan också innebära viss handledning av studenter på alla nivåer.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med doktorsexamen inom virologi och immunologi, vilken erhållits inom tre år före ansökningsdatum. Sökande skall ha utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, samt ett flertal publikationer i referee-granskade tidskrifter.

En bakgrund inom veterinärmedicin och kunskap inom medicin, immunologi eller mikrobiologi är en merit. Erfarenhet av arbete med cellkulturer in vitro och försöksdjur är nödvändigt. Svensk försöksdjursutbildning meriteras, såsom kunskap och erfarenhet av immunologiska tekniker, såsom RT-PCR, ELISA och mass-spektrometri. Personliga egenskaper som att både kunna arbeta i grupp och självständigt, samt god förmåga till problemlösning, kommer att vara viktiga bedömningsgrunder.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, men önskvärt 1 september 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-03-18.

Ansökningsbrev som beskriver din motivation för att söka tjänsten, dina forskningsintressen och hur du uppfyller de uppställda kvalifikationerna (max 2 sidor på engelska)

CV inklusive publikationslista och ett exempel på din forskning (t ex artikel i vetenskaplig tidskrift)

Två referenser

Intyg på doktorsexamen

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Pharmacovigilance consultant

PharmaRelations is the Nordic market leader within talent services for the life science industry. We specialise in partnering with some of the top and most innovative organisations exclusively in the Life Science sector across our region. We add value to our clients and candidates with our consultancy services, outsourcing solutions and recruitment of specialists and leaders. We are currently hiring a chinese speaking Pharmacovigilance consultant to one ... Visa mer
PharmaRelations is the Nordic market leader within talent services for the life science industry. We specialise in partnering with some of the top and most innovative organisations exclusively in the Life Science sector across our region. We add value to our clients and candidates with our consultancy services, outsourcing solutions and recruitment of specialists and leaders.

We are currently hiring a chinese speaking Pharmacovigilance consultant to one of our customers in Stockholm/Uppsala region.

As a PV consultant your key responsibilities include (amongst others)

- Validate and classify drug information.
- Perform changes to already existing entries in databases.
- Participate in quality-controls projects
- Code Individual Case Safety Reports (ICSRs)

Requirements:

- You hold a masters degree in pharmacy
- You are fluent (oral and written) in Chinese, English.

For further information do reach out to Consultant Manager, Rikard Lundgren on [email protected] or apply directly here. Due to GDPR, we cannot receive any CVs via e-mail. Interviews are already taking place, so please get in touch or apply at your earliest convenience.At PharmaRelations we are committed to being an employer of equal opportunities for all and recruitment practices shall be free from discrimination based on race, color, ancestry, national origin, ethnic group identification, age. Religion, material or parental status, physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identification or expression, or genetic information; the perception of one or more of such characteristics; or associated with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. Visa mindre