Lediga jobb Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media i Uppsala

Se alla lediga jobb från Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Universitetslektor i informationssystem

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning: Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuellaforskningsområden inriktade på bl.

a. informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 60 mkr och har ca 85 anställda.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning och forskning inom informationssystem. I visstidsanställningen ingår undervisning, examination och administration, samt eventuellt möjlighet till forskning. Till undervisning räknas planering och genomförande av kurser, inklusive kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Inriktningen på anställningen avser samhällets digitalisering och informationssystemutveckling. Innehavaren av lektoratet förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden på grundnivå och avancerad nivå, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Kvalifikationer
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Förmåga att undervisa på svenska är meriterande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. En bred erfarenhet av undervisning i informationssystem eller motsvarande är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom det givna ämnesområdet såsom beskrivet i arbetsuppgifterna.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- Lista med referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 % eller enligt överenskommelse. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt vid Institutionen för informatik och media, FD Jenny Eriksson Lundström, tel. 018-471 51 63 samt bitr. prefekt, docent Tomas Eklund, tel. 018-471 28 76.

Välkommen med din ansökan till UFV-PA 2019/3644 senast den 29 november 2019.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Amnuens i människa-datorinteraktion

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom informationssystem, människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Arbetsuppgifter: Arbetet innefattar att vara behjälplig under seminarier och lektioner, att handleda studenter i designprojekt och ge återkoppling på skrivna uppgifter, samt att utföra administrativt arbete i relation till kurser inom ämnet människa-datorinteraktion.

Kvalifikationer: Avslutade kurser på minst A-nivå inom Människa-Datorinteraktion med goda resultat. Pågående högskolestudier. Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Meriterande i övrigt: Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som erfarenhet av designarbete och designhandledning, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Det är meriterande med kurser eller erfarenhet inom pedagogik.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten. Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning om din pedagogiska grundsyn, hur du ser på lärande och hur du ser på att lära andra.  Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t. o. m.  2020-06-30

Anställningens omfattning: 10%

Ytterligare upplysningar lämnas av: Universitetslektor Henrik Åhman, [email protected] eller prefekt Jenny Eriksson Lundström, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2019, UFV-PA 2019/3663. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i informationssystem

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuellaforskningsområden inriktade på bl.

a. informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag påprogramutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 68 mkr och har ca 101 anställda.

Denna anställning utgör en del av det strategiska forskningsområdets satsning eSSENCEs PostDoc-program med inriktning mot nya e-vetenskapsmetoder och verktyg för att använda artificiell intelligens inom forskning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

”Rule-Induction of CNP Explanations” (RICE) är ett forskningsprojekt baserat på induktiv programsyntes som angriper problemet att vissa maskininlärningsmetoder utgör så kallade svarta lådor, dvs att den inlärda kunskapen inte kan granskas och förstås av människor. PostDoc-projektet inbegriper att utforma och implementera ett statiskt typsystem för det programmeringsspråk och den verktygslåda som tidigare utvecklats inom RICE, optimering av utsökning av sökrymden vid syntes med reversibel metainterpretator, samt att hitta och implementera integrationsbibliotek för att tillämpa verktygslådan på nya användningsfall inom e-Vetenskap. Projektet förväntas leda till publikationer i relevanta högt rankade akademiska tidskrifter och konferenser.

Kvalifikationskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.  För denna anställning krävs dessutom en doktorsexamen inom informationssystem samt erfarenhet av programmeringsspråksteori och forskningserfarenhet inom relationell programmering, induktiv syntes och statisk kontroll förväntas. Ytterligare meriter är erfarenhet av maskininlärning och XAI (Explainable AI). Utmärkta kunskaper vad gäller att skriva och kommunicera på engelska krävs.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Steve McKeever, [email protected], prefekt Jenny Eriksson Lundström, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2020,  UFV-PA 2020/539.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsdistributionsformer. Institutionen består av tre ämnesområden: informationssystem (IS), människa-dator-interaktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) där även journalistik ingår. Undervisningen i MKV är förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180hp) och vår ettåriga journalistikutbildning, samt på masternivå inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT). Forskningen inom ämnesområdet bedrivs med fokus på sociala och kulturella förändringar kopplade till kommunikation, medierad kommunikation och digitalisering. Studier görs på internationell och global nivå, på organisationsnivå, i etablerade och framväxande medieinstitutioner och på individnivå. Perspektivet existentiell kommunikation utvecklas av forskare inom ämnet.

MKV har en ledig tidsbegränsad anställning som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I visstidsanställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Den sökande förväntas undervisa i teori och metod på både grund- och avancerad nivå. Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik består av tre s.k. spår: medier, kommunikation och journalistik. Undervisningen kommer att inriktas mot alla tre spåren men i huvudsak mot kommunikationsspåret. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Kunskaper i engelska är en fördel.

Villkor
Den ideala kandidaten har djupa och omfattande kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-13 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30 med eventuell möjlighet förlängning.

Anställningens omfattning: 50-100% enligt överenskommelse

Upplysningar om visstidsanställningen lämnas av studierektor Therese Monstad, tel. 018-471 10 18, epost. [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2019, senast 18 oktober.Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En doktorand i medie - och kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media (http://www.

im.uu.se/) har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. informationssystem, interaktionsdesign och medier och kommunikation. Inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedrivs forskning om social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Antagningen sker vid Institutionen för informatik och media, och utbildningen genomförs i samverkan med den nationella forskarskolan Management & IT (MIT).

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolan Management & IT (MIT)s seminarieverksamhet, workshoppar, konferenser mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Den pågående digitaliseringen av samhället har stor betydelse för hur organisationer kommunicerar och därmed också hur de organiserar sig. I dag pågår ett kontinuerligt arbete med att anpassa och utveckla kommunikationen och organisationen utifrån de digitala förutsättningarna varje organisation står inför. Det leder till ett ökat behov av kunskap om hur, och på vilket sätt, digitaliseringen påverkar organisationers sätt att kommunicera och organisera sig, samt hur kunskap om ny kommunikationsteknik tas tillvara och utvecklas inom olika organisationer. Innehavaren av föreliggande doktorandtjänst förväntas bedriva ett kvalificerat forskningsprojekt med fokus på betydelsen av digital teknik för organisationers kommunikation och verksamhet.

Kvalifikationskrav:

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Vi söker en kandidat med dokumenterad kunskap inom medier och kommunikation. Kunskaper inom organisationskommunikation är meriterande. Kandidaten bör ha en överblick i samhällsvetenskap och/eller humaniora, och ett starkt intresse för forskning. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att utrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.Ytterligare information: För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se http://www.samfak.uu.se

Ytterligare information om forskningsområdet Media och kommunikation finns tillgänglig på http://www.im.uu.se/

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:IM prefekt Jenny Eriksson Lundström: [email protected], Göran Svensson, Ämnesansvarig MKV: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2019, UFV-PA 2019/2379.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i informationssystem

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Denna utlysning avser en doktorandanställning i informationssystem i samverkan med den nationella forskarskolan Management & IT (https://www.

mit.uu.se). Den antagna kandidaten kommer att bedriva sina doktorandstudier vid Institutionen för informatik och media, som är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Placering är i Campus Ekonomikum vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i båda institutionernas seminarieverksamhet, workshop mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

FAIR är en acronym som innefattar fyra önskvärda egenskaper hos forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) som är centrala för öppen vetenskaplig diskurs och allmänhetens förtroende för vetenskapen. Näringslivets motsvarighet till öppen forskning är öppen innovation. För att lyckas med öppen innovation krävs förståelse för värdet av de data som produceras samt, ifall de anses värdefulla, förståelse för till vilken grad de är färdigt behandlade för återanvändning (dvs hur "FAIR" de är).  Det är av stort intresse att förstå hur dessa FAIR-dataprinciper kan karaktäriseras inom den digitala ekonomin samt hur deras värde uppfattas av olika sociala aktörer som deltar i digitala ekosystem. Den anställda doktoranden förväntas genomföra forskning med inriktning mot dataåtervinning i den digitala ekonomin.

Analysen att öppna vetenskap i ett affärssammanhang är öppen innovation. För att lyckas med öppen innovation, förståelse för värdet av de data som produceras och, om det är högt värderat, behövs graden av vilken det är förberedd för återanvändning.

Kvalifikationskrav:

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på: Forskarnivå vid Institutionen för informatik och media. Utbildningen genomförs i samverkan med den nationella forskarskolan Management & IT.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i informationssystem krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informationssystem krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i informationssystem, datavetenskap eller motsvarande studieinriktning.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Vi söker en kandidat med stor akademisk potential och en entusiasm för att förstå organisationsdynamik, öppen vetenskap/innovation samt data. En idealisk kandidat har erfarenhet av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, data science, digital ekonomi, internetstudier och social dynamik. Sökande bör ha en magister/masterexamen i samhällsvetenskap eller informationssystem med dokumenterad kunskap om kvantitativa metoder, eller en magister/masterexamen i datavetenskap, informatik eller annan relevant kvantitativt studieinriktning. Önskvärda egenskaper inkluderar hög grad av självständighet, god kommunikationsförmåga, samt flytande kunskaper i både engelska och svenska. Tidigare erfarenhet av att publicera forskning är starkt meriterande.

En allmän beskrivning av doktorandstudier i informationssystem kan fås genom. studieplanen som finns på https://samfak.uu.se.

Ytterligare information: För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se http://www.samfak.uu.se/.

Ytterligare information om forskningsområdet informationssystem finns tillgänglig på http://www.im.uu.se/.

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pär Ågerfalk, professor och ämnesansvarig, informationssystem: [email protected]; David Johnson, universitetslektor: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2019, UFV-PA 2019/2377.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informationssystem

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.

a. informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 60 mkr och har ca 85 anställda.

Beskrivning av ämnesområdet: Informationssystem vid Uppsala universitet omfattar det vetenskapliga studiet av användning och utveckling av IT-baserade informationssystem. Systemens hela livscykel beaktas, liksom samspelet mellan system, utvecklare, användare och verksamhet.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår bl. a. undervisning, laborationer, och administration på grundnivå. Inriktning på anställningen avser system- och programutveckling, och innefattar kurser i systemutveckling, programmering, webbutveckling och digitala metoder, men även undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt organisera och genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att fästas vid programmeringskunskaper. Kunskaper inom programmeringsspråken C# och Python, eller R-omgivningen, är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet: Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Kunskap om Institutionen för informatik och media är meriterande.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t. ex. samarbetsförmåga, självständighet och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- - Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- - Curriculum Vitae
- - Redovisning av pedagogiska meriter
- - Redovisning av övriga meriter
- - Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- - En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- - Lista med referenspersoner

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 190701

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för informatik och media, FD Jenny Eriksson Lundström prefekt, 018-471 51 63 och biträdande prefekt, ED Tomas Eklund 018-471 28 76.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 190624, märkt UFV-PA 2019/1662.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Föreståndare för forskarskolan Management och IT

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Forskarskolan management och IT (MIT) är en samverkan mellan tolv lärosäten och omfattar ett flertal discipliner inom området management och IT.

Forskarskolan erbjuder ett grundläggande utbud av doktorandkurser samt ger samverkande lärosäten medel för att finansiera doktorander som är antagna till forskarskolan. Forskarskolan har även en handledarpool samt ett alumnnätverk.

Arbetsuppgifter
Föreståndaren ansvarar för forskarskolans ekonomi och löpande verksamhet samt deltar i ledningsgruppens strategiska arbete med kvalitetssäkring och utveckling av forskarskolan

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens samt dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap med särskilt fokus på forskarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att leda verksamhet på svenska och engelska.

Villkor
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Erfarenhet av akademiskt ledarskap, särskilt i relation till forskarutbildning, är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Erfarenhet av akademiskt ledarskap kan visas t.ex. genom uppnådd professorskompetens samt tidigare förordnanden som föreståndare för forskarskola eller studierektor för forskarutbildning. 

Erfarenhet av Forskarskolan MIT:s verksamhet är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 190701

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 30%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pär Ågerfalk, [email protected]Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2019, UFV-PA 2019/1945.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Amanuens systemvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom informationssystem, människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar dels administrativt arbete i relation till kurser inom systemvetenskapliga kandidat- och mastersprogrammen men också att vara behjälplig under laborationer och lektioner. Arbetet innefattar även rättning och handledning.

Kvalifikationer
Kandidatexamen med 90 hp inom informationssystem eller data- och systemvetenskap eller motsvarande.  Pågående högskolestudier. Goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift.

Villkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Meriterande i övrigt
Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.  Det är meriterande med kurser eller erfarenhet inom pedagogik, samt med förmåga att undervisa och rätta uppgifter på svenska. Vi ser det även som extra meriterande om du för närvarande studerar första året på mastersprogrammet inom systemvetenskap.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten, Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning om din pedagogiska grundsyn, hur du ser på lärande och hur du ser på att lära andra.  Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2019-08-15 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m.  2020-06-30

Anställningens omfattning: 10-15 % enligt överenskommelse

Upplysningar lämnas av Tomas Eklund, [email protected] och Christer Stuxberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 13 juni, UFV-PA 2019/1615.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i människa - datorinteraktion

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom informationssystem, människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår bl a undervisning, seminarier, laborationer, och administration inom ämnena människa-datorinteraktion och systemvetenskap. Inriktning på anställningen avser användarcentrerad design och systemutveckling, och innefattar kurser i användbarhet och design, systemutveckling och programmering, men även undervisning och handledning utanför dessa områden kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att fästas vid erfarenhet av designarbete, designhandledning och programmeringskunskaper. Erfarenhet av undervisning i vetenskapliga metoder för användarcentrerad design och utvärdering är meriterande, liksom programmeringskunskaper inom programmeringsspråken C# och Python.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet: Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

 

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, självständighet och vilka arbetsmetoder hen använder.

 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- Lista med referenspersoner

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-12 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t. o. m.  2020-06-19

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Institutionen för informatik och media, FD Jenny Eriksson Lundström prefekt, 018-471 51 63 och studierektor, FD Henrik Åhman 018-471 51 35

Välkommen med din ansökan senast den 190517, UFV-PA 2019/1344.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Amanuenser i systemvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom informationssystem, människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar dels administrativt arbete i relation till kurser inom systemvetenskapliga programmet men också att vara behjälplig under laborationer och lektioner. Arbetet innefattar även rättning och handledning.

Kvalifikationer
Avslutade kurser på minst A-nivå inom programmering, databaser och systemutvecklingsprocesser med goda resultat. Pågående högskolestudier. Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Villkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Meriterande i övrigt
Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Det är meriterande med kurser eller erfarenhet inom pedagogik. Vi ser det även som extra meriterande om du för närvarande studerar första året på kandidatprogrammet inom systemvetenskap.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten, Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning om din pedagogiska grundsyn, hur du ser på lärande och hur du ser på att lära andra. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t. o. m. 2020-06-30.

Anställningens omfattning: 10-15 % enligt överenskommelse

Ytterligare information lämnas av Tomas Eklund, [email protected], Christer Stuxberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan till UFV-PA 2019/1614, senast 13 juni 2019.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsassistent / redaktör , Hybrida Museiupplevelser

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionen har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen bedriver också verksamhet vid Campus Gotland. Institutionen omsätter omkring 60 mkr och har ca 85 anställda.

Arbetsuppgifter: Forskningsprojektet GIFT (https://gift.itu.dk/) är finansierat under Horizon 2020 och utforskar hybrida (digitala-fysiska) museiupplevelser. Din roll i projektet blir att bistå huvudförfattarna till en editerad kollektion (bok) med redaktionellt och administrativt stöd i slutfasen av skrivprocessen.

Kvalifikationskrav: Grundexamen i människa-datorinteraktion. Goda kunskaper i skriftlig framställning på engelska krävs. Du ska ha god initiativförmåga, stor ansvarskänsla, samt en vilja och förmåga att samarbeta med utvecklare, forskare och representanter från samtliga parter i projektet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Som sökande har du en masterexamen i media, journalistik, eller litteratur.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 190601 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 191231.

Anställningens omfattning: 40 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Annika Waern, [email protected] eller Paulina Rajkowska, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2019, UFV-PA 2019/1265.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie - och kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsdistributionsformer. Institutionen består av tre ämnesområden: informationssystem (IS), människa-dator-interaktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) där även journalistik ingår. Undervisningen i MKV är förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180hp) och vår ettåriga journalistikutbildning, samt på masternivå inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT). Forskningen inom ämnesområdet bedrivs med fokus på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering. Studier görs på internationell och global nivå, på organisationsnivå, i etablerade och framväxande medieinstitutioner och på individnivå.

MKV har en ledig tidsbegränsad anställning som adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I visstidsanställningen ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Arbetet innefattar administrativt arbete i relation till MKVs fristående kurser och program, ofta i tätt samarbete med lärarna på respektive kurs och programsamordnare. En del övergripande administration i relation till kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik ingår också, samt deltagande i lärarmöten och programråd. Vid behov assisterar du studierektorerna i medie- och kommunikationsvetenskap. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått pedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är en fördel.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Kunskap om Institutionen för informatik och media är meriterande. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt organisera och genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Prövningen av ämneskunskap avser relevans, bredd och djup i dokumenterade ämneskunskaper.Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och ska omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- Lista med referenspersoner

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-08-14

Anställningens omfattning: Heltid (100%) eller enligt överenskommelse

Upplysningar om visstidsanställningen lämnas av studierektor Therese Monstad, tel. 018-471 10 18, epost. [email protected]Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2019, UFV-PA 2019/1064.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i medie och kommunikationsvetenskap , vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsdistributionsformer. Institutionen består av tre ämnesområden: informationssystem (IS), människa-dator-interaktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) där även journalistik ingår.

Undervisningen i MKV är förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180 hp) och vår ettåriga journalistikutbildning, samt på masternivå inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT). Forskningen inom ämnesområdet bedrivs med fokus på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering. Studier görs på internationell och global nivå, på organisationsnivå, i etablerade och framväxande medieinstitutioner och på individnivå.

MKV har ett ledigt vikariat som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I vikariatet ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Den sökande förväntas undervisa i teori och metod på både grund- och avancerad nivå. Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik består av tre s.k. spår: medier, kommunikation och journalistik. Undervisningen kommer främst att inriktas mot spåren medier och journalistik men undervisning inom spåret kommunikation kan också förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Kunskaper i engelska är en fördel.

Villkor
Den ideala kandidaten har djupa och omfattande kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-01-31

Anställningens omfattning: Heltid (100 %) eller enligt överenskommelse

Upplysningar om vikariatet lämnas av studierektor Therese Monstad, tel. 018-471 10 18, epost. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2019, UFV-PA .

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i medie - och kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsdistributionsformer. Institutionen består av tre ämnesområden: informationssystem (IS), människa-dator-interaktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) där även journalistik ingår.

Undervisningen i MKV är förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180 hp) och vår ettåriga journalistikutbildning, samt på masternivå inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT). Forskningen inom ämnesområdet bedrivs med fokus på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering. Studier görs på internationell och global nivå, på organisationsnivå, i etablerade och framväxande medieinstitutioner och på individnivå.

MKV har en ledig tidsbegränsad anställning som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I visstidsanställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Den sökande förväntas undervisa i teori och metod på både grund- och avancerad nivå. Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik består av tre s.k. spår: medier, kommunikation och journalistik. Undervisningen kommer främst att inriktas mot spåren medier och journalistik men undervisning inom spåret kommunikation kan också förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Kunskaper i engelska är en fördel.

Villkor
Den ideala kandidaten har djupa och omfattande kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-01-31

Anställningens omfattning: Heltid (100 %) eller enligt överenskommelse

Upplysningar om visstidsanställningen lämnas av studierektor Therese Monstad, tel. 018-471 10 18, epost. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2019, UFV-PA . 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Administratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.

a. informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Samarbete sker också med statistiska institutionen. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring ca 60 mkr och har ca 90 anställda.

Arbetsuppgifter:

Som administratör arbetar du självständigt med eget ansvar. Arbetsuppgifterna innefattar ett brett spektrum av administrativa uppgifter. Du ansvarar för att planerar, samordna, genomföra (och ibland utvärdera) större och mindre interna och externa evenemang, t.ex. lärar- och/eller forskningskonferenser, nätverksevent och kick-off. I uppdraget ingår att boka resor för gäster, boka lokaler, konferenser och liknande. Du ansvarar för institutionens diarium och är arkivansvarig.  I arbetsuppgifterna ingår att skriva protokoll vid möten samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter för olika grupper och projekt. Översättning svenska-engelska och engelska-svenska kan ingå. Du behöver vara beredd på att gå in och bistå vid diverse olika typer av administrativa arbetsuppgifter vid behov.

Kvalifikationskrav:

Relevant högskoleutbildning, yrkesutbildning inom administrativt område eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med relevanta administrativa uppgifter är ett krav. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska som arbetsspråk, både i tal och skrift samt god datorvana.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som god samarbetsförmåga, ordningssinne, servicekänsla, flexibilitet, mycket god kommunikationsförmåga samt vana vid självständigt arbete. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att möta arbetstoppar.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Erfarenhet av administration inom universitet/högskola eller annan utbildnings- eller forskningsinriktad organisation. Erfarenhet av att ordna evenemang. Erfarenhet av de administrativa stödsystem som används vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 190501 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lotta Lundell, administrativ chef, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2019, UFV-PA 2019/782.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre