Lediga jobb som Molekylärbiolog i Uppsala

Se lediga jobb som Molekylärbiolog i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Post doctor - Antibiotic resistance in digestates from biogas processes

Department of Molecular Sciences  The Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facili... Visa mer
Department of Molecular Sciences 
The Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facilities, advanced microscopy and molecular biology, x-ray and NMR. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Visit us at https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/

Duties
We are looking for a post doc for our ongoing research project on antibiotic resistance in digestate from biogas plants. The project is about identifying links between the operation of biogas processes and levels of antibiotic resistance in the digestate, through a combined approach that included both culture and molecular biological analyses. The project is a direct continuation of a previous doctoral student project (https://pub.epsilon.slu.se/26327/). The project includes experimental work with aerobic and anaerobic culturing as well as molecular analyses (qPCR, nanopore and illumina sequencing) as well as bioinformatics data analysis. The project will be carried out at the Department of Molecular Sciences at SLU.

Qualifications
Applicants must have a doctoral degree in biology / microbiology as well as documented competence in microbiology, molecular biology, bioinformatics, aerobic and anaerobic cultivation techniques and antibiotic resistance. Knowledge on operation of biogas processes is an advantage for the position. Good ability to communicate orally and writing in English is expected. Since the employment as a postdoctoral fellow constitutes a merit employment for junior researchers, we primarily target those who have a doctoral degree that is not older than three years.

Place of work
Uppsala

Form of Employment
Time limited employment 2 years

Extent
100%

Application
We welcome your application no later than 2022-01-28, use the button belowThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Development Engineer QC

Ansök    Dec 23    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast 6 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbät... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast 6 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag. Olink erbjuder nu dessutom kunder möjligheten att använda teknologin på sina egna labb med hjälp av kit och träning i hur tekniken ska användas.

Vi har i dag kontor och service-labb i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på www.olink.com (http://www.olink.com).

Rollbeskrivning

QC-gruppen består i dagsläget, utöver gruppchefen, av 6 personer där stor del av tiden utgörs av laborativa moment. Gruppen har som främsta uppgift att kontrollera och analysera råvaror samt färdiga komponenter och kit.

I gruppens ansvarar ligger även mottagandet och kontrollberedning av nya metoder från R&D. I och med att företaget växer så har behovet av en kontrollberedare/aktivitetsledare ökat. I rollen ansvarar och driver Du dessa aktiviteter inom gruppen samt stöttar övriga gruppen med dokumenthantering.Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Dokumenthantering
- Planera, leda och delta i aktiviteter och projekt både inom gruppen och i tvärfunktionella projekt
- Planera och genomföra kontrollberedning av nya metoder
- Delta i att ta fram styrande dokument för processerna inom QC
- Följa upp och analysera trender
- Stödja/driva avvikelser och ändringsärenden inom gruppen
- Granskning av tillverkningsjournaler och batchprotokoll


Kvalifikationer

- Högskoleexamen med inriktning kemi, molekylärbiologi eller motsvarande
- Erfarenhet av Design transfer inom kvalitetskontroll
- Erfarenhet av Medical Device och/eller ISO
- Meriterande att ha arbetat med LIMS system eller liknande system
- Vana vid ERP-system
- Erfarenhet av projektledning är ett plus
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift


Som person är du strukturerad, ordningsam och gillar att arbeta verksamhetsnära med kvalitet. Du är trygg, kommunikativ och har förmågan att på ett pragmatiskt sätt leda dig själv och andra mot uppsatta mål. Du har ett positivt förhållningsätt och tycker om att arbeta med förändringsarbete och ständiga förbättringar.

Frågor om tjänsten besvaras av Anna Larsson, Manager Quality Control: [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2022.01.15. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Postdoktor - Antibiotikaresistens i rötrester från biogasprocesser

Insititionen för Molekylära Vetenskaper  Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala, består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad ... Visa mer
Insititionen för Molekylära Vetenskaper 
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala, består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor till vårt pågående forskningsprojekt om antibiotikaresistens i rötrester från biogasanläggningar. Projektet handlar om att identifiera kopplingar mellan drift av biogasprocesser och nivåer av antibiotikaresistens i rötresten, genom ett kombinerat arbetssätt innefattade både odling och molekylärbiologiska analyser. Projektet är en direkt fortsättning på ett tidigare doktorandarbete (https://pub.epsilon.slu.se/26327/). Projektet infattar experimentella försök med aerob och anaerob odling samt molekylära analyser (qPCR, nanopore och illumina sekvensering) samt bioinformatiks dataanalys. Projektet ska utföras på institutionen för molekylära vetenskaper på SLU.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i biologi/mikrobiologi samt dokumenterad kompetens/kunskap inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioinformatik, aeroba och anaeroba odlingstekniker och antibiotikaresistens. Kunskap relaterat till drift av biogasprocesser är meriterande. Bra förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska förväntas. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Development Project Coordinator

Ansök    Dec 21    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbät... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag. Olink erbjuder nu dessutom kunder möjligheten att använda teknologin på sina egna labb med hjälp av kit och träning i hur tekniken ska användas.

Vi har i dag kontor och service-labb i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på www.olink.com.

Rollbeskrivning

Analytical Development är en grupp inom RnD som idag består av 5 personer. Gruppen ansvarar för att utveckla QC-metoder för nya produkter och komponenter och förbättra befintliga QC-metoder. Arbetet sker i projektform, där flera projekt ofta körs parallellt. Gruppens arbete kan innefatta framtagning av molekylärbiologiska metoder, specifika QC-paneler samt metoder för funktionell testning av kit, komponenter och kritiska råmaterial. Vidare deltar gruppen aktivt i utredningar och avvikelser internt och externt. Då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med ytterligare en medlem.

Den här rollen ansvarar för att skriva kontrollmetod-dokument baserat på underlag från metodutveckling. I detta inkluderas metodprotokoll, analysmallar samt metodöverföringsrapporter. Du ansvarar även för att driva aktiviteter relaterade till överföring av kontrollmetoder till QC tillsammans med konstruktionsansvarig/metodutvecklare samt koordinering mot produktionsplanering för att aligna och prioritera gruppens aktiviteter mot andra avdelningar. Rollen rapporterar till gruppchef Elin Shepherd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Utvärdering av kontrollmetoder i slutskede av metodutveckling
- Planera, utföra samt utvärdera metodvalidering och verifiering
- Framtagande av finala metoddokument, inklusive metodtransfer, baserat på underlag från metodutveckling
- Delta i projekt, avvikelser och utredningar inom avdelningen och tvärfunktionellt
- Analys och tolkning av data, dra slutsatser samt föreslå nya försöksupplägg
- Stödja Product Care aktiviteter vid behov
- Ansvara för koordinering mot produktionsplanering och QC, för att aligna och prioritera gruppens aktiviteter mot andra avdelningar
- Stötta gruppchef i aktivitetsplanering och koordinering genom att förbereda, stämma av och kommunicera veckoplanering
- Driva och projektleda gruppens aktiviteter relaterat till avvikelser och CAPA, samt koordinera aktiviteter med andra avdelningar vid behov
Kvalifikationer

- Minst en kandidatexamen inom Life Science-området

- Erfarenhet av metodutveckling samt metodvalidering
- Dokumenterad labbvana och stort vetenskapligt och tekniskt kunnande inom immunologi, biologi, immunoassays, bioanalytisk kemi eller liknande
- Erfarenhet av laborativa tekniker såsom PCR, qPCR, sekvensering, konjugering är meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av metodskrivning, rapportskrivning etc på svenska, samt dokumentationshantering,
- God datavana och goda kunskaper i Excel.
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning, aktivitetskoordinering är meriterande
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du självgående, driven och initiativtagande. Du gillar att strukturera, dokumentera och formalisera material och Du initierar gärna förbättringsarbeten och processer. Vidare är Du en lagspelare som har lätt för att kommunicera med andra. Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Elin Shepherd (mailto:[email protected]).

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2022.01.10. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Scientist till Technical Projects

Ansök    Dec 23    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast 6 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbät... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast 6 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag. Olink erbjuder nu dessutom kunder möjligheten att använda teknologin på sina egna labb med hjälp av kit och träning i hur tekniken ska användas.

Vi har i dag kontor och service-labb i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på www.olink.com.

Rollbeskrivning

Technical projects-gruppen inom R&D ansvarar för att ta fram tekniska lösningar för nya produkter och för att förbättra befintliga. Arbetet sker i projektform, där flera projekt ofta körs parallellt. Projekten kan innefatta framtagning av molekylärbiologiska metoder, immunoassays och automatisering. Då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med ytterligare en Scientist som kommer att fokusera framför allt på analysarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Analysera stora mängder data
- Sammanställa och rapportera resultat
- Designa och utvärdera molekylära metoder
- Utveckla och utvärdera tekniska lösningar
- Planera, sätta upp och genomföra laborativa försök
- Delta i utvecklingen av avdelningens verksamhet samt delta i förändringsprojekt


Kvalifikationer

- Doktorsexamen från Life Science-området
- Erfarenhet av utvecklingsarbete
- Goda kunskaper inom framför allt molekylärbiologi och/eller proteomik/immunologi och gärna med erfarenhet av bioinformatik
- Dokumenterad labbvana
- Arbetat med sekvensering, PCR/qPCR, screeningmetoder, molekylärbiologiska och/eller immunologiska analysmetoder
- Erfarenhet av att arbeta i projektform
- Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och i skrift


Som person är du engagerad, driven och lösningsorienterad. Du är en lagspelare och bra på att kommunicera med många olika personligheter. Du är snabbtänkt, analytisk och noggrann. Det är också viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter, då vi har stort kundfokus och lever i en föränderlig värld.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Sara Henriksson, [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2022.01.15. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Scientist Product Care

Ansök    Dec 23    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast 6 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbät... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 3000 biomarkörer på samma gång, i endast 6 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag. Olink erbjuder nu dessutom kunder möjligheten att använda teknologin på sina egna labb med hjälp av kit och träning i hur tekniken ska användas.

Vi har i dag kontor och service-labb i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på www.olink.com.

Rollbeskrivning

Technical projects-gruppen inom R&D ansvarar för att ta fram tekniska lösningar för nya produkter och för att förbättra befintliga. Arbetet sker i projektform, där flera projekt ofta körs parallellt. Projekten kan innefatta framtagning av molekylärbiologiska metoder, immunoassays och automatisering. Då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med ytterligare en Scientist som kommer att fokusera framför allt på produktvård.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Stödjande roll till andra personer och team på Olink där du bygger din support baserat på din vetenskapliga bakgrund
- Planera, sätta upp och genomföra laborativa försök
- Sammanställa, analysera resultat och dra egna resultat
- Löpande jobba med utveckling och utvärdering av tekniska lösningar
- Ta fram rekommendationer kring olika förändringar, såsom ex råvarubyte
- Aktivt delta i utvecklingen av avdelningens verksamhet, förändringsprojekt och bidra i produktvårdsarbetet


Kvalifikationer

- Doktorsexamen från Life Science-området
- Erfarenhet av utvecklingsarbete inom kemi
- Dokumenterad labvana och goda kunskaper inom molekylärbiologi och/eller proteomik/immunologi
- Erfarenhet av sekvensering, PCR/qPCR, screeningmetoder, molekylärbiologiska och/eller immunologiska analysmetoder är meriterande
- Erfarenhet av arbete med antikroppar eller enzym är meriterande
- Bred erfarenhet inom teknisk problemlösning
- Dokumenterad labbvana
- Erfarenhet inom datanalays är meriterande
- Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och i skrift


Som person är du engagerad, driven och lösningsorienterad. Du är en lagspelare och bra på att kommunicera med många olika personligheter. Du är snabbtänkt, analytisk och noggrann. Det är också viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter, då vi har stort kundfokus och lever i en föränderlig värld.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Sara Henriksson; (mailto:[email protected]).

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2022.01.15. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Laboratorieingenjörer till QC kemi, Galderma Uppsala

Ansök    Dec 17    Q-Med AB    Molekylärbiolog
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology. We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare... Visa mer
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology.

We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and to promote their personal growth all the while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy and personal rights of every employee.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create unparalleled, direct impact.

Är du en erfaren och kvalitetsmedveten laboratorieingenjör med erfarenhet av proteinbaserade analyser? Vill du vara med och ansvara för analys av proteinbaserade läkemedelssubstanser på vår nya QC-avdelning på Galderma i Uppsala? Då ska du läsa vidare för just nu letar vi efter en till laboratorieingenjör till vårt nya labb!

Om rollen

Du kommer att höra till en QC grupp med ansvar för kemisk, fysisk och molekylär testning av inkommande material, råvaror och läkemedelssubstanser och som är en del av en större QC-avdelning med totalt 40 medarbetare. Som laboratorieingenjör på avdelningen kommer du vara en del av ett team på ca 10 personer som tillsammans ansvarar för att se till att våra ingående material, läkemedelssubstanser och råvaror uppfyller alla krav. Tillsammans med ytterligare en kollega kommer du att ansvara för analyser av en proteinbaserad API och de metoder och instrument som hör till verksamheten, givetvis med support från andra kollegor. Exempel på arbetsuppgifter är:

*

Utföra och granska analyser enligt fastställda metoder
*

Dokumentera arbetet i enlighet med gällande instruktioner och verksamhetskrav
*

Ansvara för analysmetoder och utrustningar, samt se till att utrustning kalibreras och underhålls
*

Inköp och kvalificering av utrustning
*

Uppdatering av dokumentDin Bakgrund

Vi söker dig som har en kandidat- eller masterutbildning med inriktning mot molekylärbiologi/biomedicin eller motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet av:

*

ELISA, gelelektrofores och vätskekromatografi för proteinanalys
*

Multikanalspipettering, instrumentansvar och dokumentansvar
*

Arbete i ett kvalitetssäkrat laboratorium, exempelvis i GxP-miljö

Det är meriterande om du har erfarenhet av tech transfer, då detta labb och dess metoder är nya för QC. Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten, van vid rutinarbete och gillar att arbeta mot uppsatta mål och utveckla verksamheten. Vi hoppas att du vill vara en del av ett team där samarbete och vänlighet är viktiga ledord!

Kontakt & Ansökan

På Galderma i Uppsala har vi verksamhet inom produktutveckling och tillverkning i affärsområdet Aesthetics (estetik). Här arbetar cirka 550 personer med världsledande produkter och vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras.

Har vi fångat ditt intresse? Ansök via knappen "Apply Now", senast 16/1 2022. Intervjuer sker löpande, och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så se till att söka omgående! Om du har frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig till Talent Acquisition Manager Marlene Andersson på Visa mindre

Research engineer in wastewater-based epidemiology

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence centre for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment. 
Duties:
The successful candidate will work in the laboratory of the Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC) at SLU. The  primary task is processing and analyzing wastewater samples collected around Sweden within our weekly monitoring program. The monitoring program is currently focused on the analyses of SARS-CoV-2 but further pathogens and tasks will be added to the center’s analysis profile. Accordingly, the successful candidate will be involved in method development projects. The person we hire will be also expected to take care of basic laboratory management tasks and electronic data reporting.

Qualifications:
The candidates must have a Master’s degree in molecular biosciences related field and extensive laboratory experience relevant for the tasks to be carried out. Previous experience with quantitative PCR (qPCR), extraction of nucleic acids from challenging samples, handling of large amounts of samples and laboratory management are considered merits. We are looking for a candidate who can work independently and in a structured manner, with attention to detail and proper written documentation. The working language in the group is English but knowledge of Swedish language is a merit as basic level of communication with external partners is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
February 2022 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-01-10, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsingenjör i avloppsvatten epidemiologi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsingenjör som kommer att arbeta vid det Svenskt Miljöepidemiologiskt Centrum (SEEC) vid SLU. Den primära uppgiften är att bearbeta och analysera avloppsvattenprover som samlats in från olika städer i Sverige inom vårt veckovisa övervakningsprogram. Övervakningsprogrammet fokuserar nu på analys av SARS-CoV-2 men ytterligare patogena organismer och uppgifter kommer att läggas till centrets analysprofil. Forskningsingenjören kommer också att vara involverad i metodutveckling. I arbetsuppgifterna ingår även att ta hand om grundläggande laboratorieledningsuppgifterna och digital rapportering av data.

Kvalifikationer:
Sökande ska inneha magisterexamen i molekylär biovetenskap eller närbesläktade ämnesområde och måste ha betydande laborativ erfarenhet av relevans för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Tidigare arbete med kvantitativ PCR (qPCR), extraktion av nukleinsyror från utmanande prov, hantering av stora mängder prover och laboratorieledning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid att sökanden har förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant med erforderlig dokumentation av det laborativa arbetet.  Arbetsspråket i gruppen är engelska men kunskaper i svenska är meriterande då kommunikation med externa partners sker på svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Molekylärbiologer till Uppsala

Ansök    Dec 9    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning OBS! På grund av jul och nyår så kommer denna ansökan börja hanteras 10 januari, men ansökningar tas gärna emot innan dess. Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både labor... Visa mer
Arbetsbeskrivning
OBS! På grund av jul och nyår så kommer denna ansökan börja hanteras 10 januari, men ansökningar tas gärna emot innan dess.

Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Vi söker dig som har erfarenhet av ELISA, PCR, qPCR, flödescytometeri och Western blot. Har du tidigare erfarenhet av arbete med biologiska prover är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med cellinjer eller primära cellkulturer. 

Beroende på uppdrag och tidigare erfarenhet kommer du arbeta med att självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller att upprätta metodbeskrivningar. Det är viktigt att du har förmåga att planera eget arbete efter angivna tidsramar. 

Arbetstider
Initierar anställningen med 6 månaders prövoperiod

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker 
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från akademin eller industrin
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har arbetat med assay utveckling 
• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system 

Som person bör du vara flexibel, noggrann, ha god kommunikationsförmåga, är nyfiken, målmedveten och strukturerad. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labbet, har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
På Randstad Life Sciences har vi ett erbjudande som innebär att du har möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss

Som information görs  alltid en bakgrundskontroll, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
Plats: Uppsala
Sista ansökningsdag: 2022-01-09, urval kommer att påbörjas 10 januari efter ledigheterna. Därefter kommer intervjuer  ske löpande.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef, [email protected]

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Forskare inom strukturbiologi

Ansök    Dec 16    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Forskningen vid institutionen för Cell- och molekylär biologi (ICM) bedrivs inom sex program; Beräkningsbiologi, Systembiologi, Mikrobiologi och Immunologi, Strukturbiologi, Molekylärbiologi, och Molekylär biofysik.

Institutionen har över 200 anställda med runt 70 doktorander. Vänligen läs mer om ICM på http://www.icm.uu.se.

Tjänsten kommer att vara placerad i Anna Sundborger-Lunnas forskargrupp inom programmet för Strukturbiologi, https://www.icm.uu.se/strukturbiologi/. Anna Sundborger-Lunnas grupp (https://www.icm.uu.se/structural-biology/sundborger-lunna-lab/) använder en kombination av olika biokemiska, biofysiska och strukturbiologiska metoder, inklusive kryo-elektronmikroskopi (EM) för att studera hur membranmodifierande proteiner styr kritiska celldödsprocesser. Vårt mål är att utröna hur protein-cellmembransinteraktioner kontrollerar celldöd och neurodegeneration. Uppsala Universitet (ICM) har nyligen installerat ett 200kV Glacios kryo-elektronmikroskop med en Falcon III direct electron detector och ytterligare facilitet med 300kV Titan Krios utrustad med en K3 direct electron detector och ett energifilter finns på SciLifeLabs campus i Solna, mindre an 60 min från Uppsala: https://www.scilifelab.se/units/cryo-em/.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Kandidaten ska tillämpa kryo-EM karakteriseringsexperiment och analysera proteinkomplex med målet att bestämma och tolka 3D-strukturer. Dessutom kommer kandidaten att utföra kompletterande biokemiska experiment för att komplettera och stärka de strukturella kryo-EM resultaten och publicera dessa resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Kandidaten förväntas ta ansvar för detta NINDS-finansierade projekt inklusive inrättande och hantering av provscreeningsprocessen vid ICM:s nya kryo-EM-facilitet, samt ge stöd till andra medlemmar i labbet. Du kommer även att arbeta med SciLifeLabs kryo-EM-facilitet (Titan Krios och Talos Arctica) och ha tillgång till en modern beräkningsinfrastruktur.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad kandidat med en doktorsexamen i biokemi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha en akademisk bakgrund i strukturbiologi eller biofysik. Du ska ha expertis (flerårig erfarenhet av att arbeta med provberedning) i (protein) provberedning, kryo-EM datasamling, dataanalys och bildbehandling samt 3D-rekonstruktions- och modelleringsmetoder för proteinkomplex. Erfarenhet i administration av Linux operativsystem krävs, vilket inkluderar installation, konfiguration och hantering av forskningsprogramvara såsom RELION, cryoSPARC och andra program som är relevanta för kryo-EM och strukturell biologi i allmänhet.

Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska är en förutsättning. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, samt vetenskaplig mognad och kreativitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Tidigare arbete med amyloida proteiner
- Tidigare arbete med chaperoner
- Erfarenhet av kryo-EM-analys av amyloida proteiner och fibriller (helical image processing)
- Erfarenhet av protein-uttryck och rening

Ansökan
Din ansökan ska innehålla personligt brev med beskrivning av dig själv, ditt forskningsintresse, erfarenheter samt varför du är intresserad av och passar för tjänsten (max 2 sidor). CV innehållandes utbildning, övriga meriter och publikationslista. Kopia av doktorandexamen och din avhandling. Kontaktuppgifter (mailadress och telefonnummer) till två referenser.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sundborger-Lunna, mailto:[email protected], + 46 (0) 76 047 28 07.

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022, UFV-PA 2021/5035.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Development Engineer

Ansök    Dec 17    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Vilka vi är Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbät... Visa mer
Vilka vi är

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag. Olink erbjuder nu dessutom kunder möjligheten att använda teknologin på sina egna labb med hjälp av kit och träning i hur tekniken ska användas.

Vi har i dag kontor och service-labb i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på (http://www.olink.com).

Rollbeskrivning

Analytical Development är en grupp inom RnD som idag består av 5 personer. Gruppen ansvarar för att utveckla QC-metoder för nya produkter och komponenter och förbättra befintliga QC-metoder. Arbetet sker i projektform, där flera projekt ofta körs parallellt. Arbetet kan innefatta framtagning av molekylärbiologiska metoder, specifika QC-paneler samt metoder för funktionell testning av kit, komponenter och kritiska råmaterial. Vidare deltar gruppen aktivt i utredningar och avvikelser internt och externt.

Rollens ansvarsområde är främst att vara expert inom vår qPCR plattform och utveckla nya metoder samt supporta existerande metoder med förbättringsarbete där det behövs. Rollen förväntas även driva utredningar och avvikelser med stöd från andra gruppmedlemmar.

Då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med ytterligare en medlem. Rollen rapporterar till gruppchef Elin Shepherd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Utveckla metoder för kvalitetskontroll
- Analysera och tolka egna data, dra slutsatser samt föreslå nya försöksupplägg
- Planera, utföra samt utvärdera metodvalidering och verifiering.
- Producera korrekt spårbar dokumentation, inklusive labbprotokoll och labbjournalrapporter för underlag till metodöverföring.
- Felsöka tekniska problem med hjälp av rationella tankeprocesser baserat på kunskap och förståelse, agera på ett lugnt och kontrollerat sätt och bidra med lösningar.
- Delta i projekt, avvikelser och utredningar inom avdelningen och tvärfunktionellt
- Stödja Product Care aktiviteter vid behov.


Kvalifikationer

- Minst en kandidatexamen inom Life Science-området
- Flera års erfarenhet av metodutveckling samt metodvalidering
- Dokumenterad labbvana och stort vetenskapligt och tekniskt kunnande inom immunologi, biologi, immunoassays, bioanalytisk kemi eller liknande
- Erfarenhet av laborativa tekniker såsom PCR, qPCR, sekvensering, immunoassays, konjugering är meriterande
- God datavana och goda kunskaper i Excel
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Kunskaper inom programmering och automatisering är meriterande, men inte ett krav


Som person är du självgående, driven och initiativtagande. Du bibehåller lugnet och är lösningsfokuserad i pressade situationer. Du är en lagspelare som har lätt för att kommunicera med andra. Dessutom är du strukturerad, analytisk och noggrann. Du har lätt för att sålla ut vilken information som är relevant. Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Elin Shepherd (mailto:[email protected]).

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2022.01.10. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Forskningsassistent - Extraktion och analys av nukleinsyror från miljöprov

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. 
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent med gedigen laborativ bakgrund inom molekylärbiologi och/eller mikrobiologi för att med molekylära metoder analysera stora provserier från olika akvatiska ekosystem. I arbetsuppgifterna ingår extraktion av RNA och DNA från miljöprover, analys och kvalitetskontroll av dessa prover för efterföljande sekvensering samt PCR och upprening för amplikon-baserad analys av mikrobiella samhällen. I tjänsten ingår även att bidra till organisation och drift av vårt molekylärbiologiska laboratorium. 

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha en universitetsexamen inom biovetenskap eller närbesläktat ämnesområde och måste ha betydande laborativ erfarenhet av relevans för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Tidigare arbete med DNA och RNA extraktioner från utmanande miljöprov med små provmängder och amplikon/PCR-baserade metoder är meriterande. Vi lägger stor vikt vid att sökanden har förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant med erforderlig dokumentation av det laborativa arbetet. Arbetsspråket i forskargruppen är engelska och tjänsten förutsätter god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Research assistant - Environmental nucleic acid extraction and analysis

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment. 
Duties:
We are looking for research assistant with a solid molecular biology and/or microbiology laboratory background for processing and analyzing a large number of environmental samples from various aquatic systems. The work will involve RNA and DNA extractions from samples, analysis and quality control of nucleic acids for sequencing, PCR amplification and preparation of the same samples for barcoded Illumina sequencing or genotyping. The person we hire is also expected to contribute to organizing and running the Functional Microbial Ecology Lab.

Qualifications:
The successful candidate must have a university degree in the broader field of biosciences and extensive laboratory experience relevant for the tasks to be carried out. Previous experience extracting DNA and RNA from challenging low-input samples and amplicon-based analyses are considered merits. We want a candidate who can work independently and in a structured manner, with attention to detail and proper written documentation. The working language in the group is English and the candidate must have a good ability to communicate in English both in writing and orally. 

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
January 2022

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-15, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Laboratorietekniker till produktion hos växande företag i Uppsala

Ansök    Dec 8    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning OBS! På grund av jul och nyår så kommer denna ansökan börja hanteras 10 januari, men ansökningar tas gärna emot innan dess. Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorieteknik... Visa mer
Arbetsbeskrivning
OBS! På grund av jul och nyår så kommer denna ansökan börja hanteras 10 januari, men ansökningar tas gärna emot innan dess.

Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag.

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laborationstekniker erbjuds du laborerande arbetsuppgifter inom produktionen enligt etablerade metoder och rutiner. Arbetstiderna är 8-17, måndag till fredag och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

• Självständigt utföra produktion efter etablerade metodbeskrivningar och rutiner
• Avrapportera resultat
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Arbetstider
Konsultuppdrag sex månader, heltid

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning (kandidatnivå) såsom molekylärbiologi, biomedicin, biokemi, civilingenjör i molekylär bioteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av pipettera små volymer är ett krav 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska 

• Uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift är meriterande
• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av molekylärbiologiska prover

Som person har du lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och mycket noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences
Plats: Uppsala
Sista ansökningsdag: 2022-01-09, urval kommer att påbörjas 10 januari efter ledigheterna. Därefter kommer intervjuer  ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef, [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorieingenjörer till QC kemi, Galderma Uppsala

Ansök    Nov 10    Q-Med AB    Molekylärbiolog
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology. We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare... Visa mer
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology.

We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and to promote their personal growth all the while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy and personal rights of every employee.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create unparalleled, direct impact.

Är du en noggrann och kvalitetsmedveten laboratorieingenjör som vill vara en del av ett växande globalt bolag? Vill du vara med och ansvara för analys av proteinbaserade läkemedelssubstanser på vår QC-avdelning på Galderma i Uppsala? Då ska du läsa vidare för just nu letar vi efter två nya laboratorieingenjörer!

Om rollen

Råvarugruppen på QC kemi har ansvar för kemisk, fysisk och molekylär testning av inkommande material, råvaror och läkemedelssubstanser och är en del av en större QC-avdelning med totalt 40 medarbetare. Som laboratorieingenjör på QC kemi-avdelningen kommer du vara en del av ett team på ca 10-15 personer som tillsammans ansvarar för att se till att våra ingående material, läkemedelssubstanser och råvaror uppfyller alla krav. Exempel på dagliga arbetsuppgifter är:

*

Utföra och granska analyser enligt fastställda metoder
*

Dokumentera arbetet i enlighet med gällande instruktioner och verksamhetskrav
*

Ansvara för analysmetoder och utrustningar, samt se till att utrustning kalibreras och underhålls
*

Inköp och kvalificering av utrustning
*

Uppdatering av dokument

Din Bakgrund

Vi söker dig som har en kandidat- eller masterutbildning med inriktning mot molekylärbiologi/biomedicin eller motsvarande. Du har kunskaper inom proteiners egenskaper och dess analyser, exempelvis ELISA, gelelektrofores och kromatografi för proteinanalys. Erfarenhet av multikanalspipettering, instrumentansvar, dokumentansvar, samt arbete i ett kvalitetssäkrat laboratorium, exempelvis i GxP-miljö, är meriterande.

Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten, van vid rutinarbete och gillar att arbeta mot uppsatta mål och utveckla verksamheten. Vi hoppas att du vill vara en del av ett team där samarbete och vänlighet är viktiga ledord!

Kontakt & Ansökan

På Galderma i Uppsala har vi verksamhet inom produktutveckling och tillverkning i affärsområdet Aesthetics (estetik). Här arbetar cirka 550 personer med världsledande produkter och vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras.

Har vi fångat ditt intresse? Ansök via knappen "Apply Now", senast 5/12 2021. Intervjuer sker löpande, och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så se till att söka omgående! Om du har frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig till Talent Acquisition Manager Marlene Andersson på Visa mindre

Innovation Research Fellow Downstream Bioprocess

Ansök    Nov 15    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Be part of something altogether life-changing Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies. At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us –working on challenges that truly ... Visa mer
Be part of something altogether life-changing
Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies.
At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us –working on challenges that truly matter with people that care for each other, our customers, and their patients. With associates across 40 countries,
Cytiva is a place where every day is a learning opportunity –so you can grow your career and expand your skills inthe long term.Cytiva is proud to work alongside a community of nine fellow Danaher Life Sciences companies. Together, we’re pioneering the future of science and medicine, developing products that enable researchers in the fight to save lives.
What you’ll do
We are seeking two Innovation Research Fellows to join our innovation team (location Uppsala) for a two year research and development program of production methodologies for the future. More specifically the program will encompass downstream processing (DSP) utilizing groundbreaking techniques and will involve novel modalities. The scope will cover both small-scale experiments and potentially separation experiments in full production scale. Typically, metrics such as minimized process time, removing steps, increasing yield will be investigated. The successful candidate will:
Perform research to generate chromatography and analytical data for internal and/or external clients and will be responsible for the investigation of new technologies and experimentation directed at the practical application of scientific theories.
Assure that programs meet scientific objectives and are aligned with customer needs.
Investigate new purification solutions addressing the increased challenges facing biopharma due to increased molecular diversity in the pipeline.
Build relationships with industry/technology key opinion leaders.
When applicable, publish and present scientific data for an international audience.
Work closely with an interdisciplinary product development team, where you will apply your customer workflow knowledge and experience to create innovations that enable more effective and affordable therapies.

Who you are
The Cytiva Innovation Team and Testa Center are responsible for research and development regarding new world class downstream purification solutions. The role is part of Cytiva´ s Innovation Program: a dynamic, new venture bringing entrepreneurial spirit & business focus to exciting scientific research. The mission of the program seeks to bring together exciting research with the potential to generate high business impact. We are looking for someone with entrepreneurial spirit to join the leagues of innovative thinkers driving the development of world-changing technology. Requirements for the role includes:
PhD in molecular biology, cellular biology, molecular medicine, pharmacology or molecular life sciences.
Experience of performing independent research or development activities along with strong analytical and problem-solving skills
Ability to plan, execute and report chromatographic experiments.
Experience from bioreactor cultivations will be considered advantageous.
Team player and ability to work well in a multidisciplinary environment
Self-propelled, results driven, adaptive test & learn mindset and with the ability to switch between tasks
Good communication skills (both written and spoken), including presentation skills
Working language in English Visa mindre

Quality Control Manager Chemistry Galderma Uppsala

Ansök    Nov 10    Q-Med AB    Molekylärbiolog
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology. We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare... Visa mer
With a unique legacy in dermatology as well as decades of cutting-edge innovation, Galderma is the leading company solely dedicated to skin and advancing the future of dermatology.

We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and to promote their personal growth all the while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy and personal rights of every employee.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create unparalleled, direct impact.

Are you interested in being part of developing a new team within Quality Control at Galderma? Are you a communicative leader that enjoy working with continuous improvements to increase efficiency? Then this role might be interesting for you!

We are now looking for a Quality Control manager for our QC Chemistry Raw Material (RM) team at Galderma in Uppsala, with responsibilities for chemical, physical and molecular testing of incoming materials, raw materials, utilities and toxin drug substance.

Responsibilities

As QC chemistry manager in the RM team you will be part of the QC leadership team and will report to Manager Quality Control. You have personnel responsibility for the RM team consisting of around 10 employees, and you are expected to define and set appropriate objectives and KPIs for your team. You will ensure that all QC operations are performed in compliance with applicable standards, regulations and global company policies and procedures. You will continuously develop the lab operations to increase efficiency and meet agreed deliveries. As manager, you are responsible for resource management, staff planning, and for contributing to the financial budget work.

Requirements

We are looking for a communicative and driven leader with around 2-3 years of experience from a similar role in the medical device or pharmaceutical industry. Furthermore you:

*

Have a university degree in Analytical chemistry or similar
*

Have documented knowledge in ISO13485; 21CFR820 (QSR) or equivalent
*

Are experienced with computerized analytical environment and data integrity compliance
*

Are fluent in both written and spoken Swedish and English

To thrive in this role, you lead by example, have a passion for quality control, and enjoy facilitating the work within a quality control laboratory setting.

Questions and Application

Does this sound interesting? Please apply with CV and cover letter via this page, alternatively via the link Apply now, no later than December 5th. Selection and interviews might be done continuously so do not wait with your application. If you have any questions, please contact Head of Quality Eva Törnkvist, Visa mindre

Laboratorietekniker till produktion hos växande företag i Uppsala

Ansök    Okt 15    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsu... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag.

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laborationstekniker erbjuds du laborerande arbetsuppgifter inom produktionen enligt etablerade metoder och rutiner. Arbetstiderna är 8-17, måndag till fredag och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

• Självständigt utföra produktion efter etablerade metodbeskrivningar och rutiner
• Avrapportera resultat
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person har du lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och mycket noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetstider
8-17, måndag till fredag

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning (kandidatnivå) såsom molekylärbiologi, biomedicin, biokemi, civilingenjör i molekylär bioteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av pipettera små volymer är ett krav 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av molekylärbiologiska prover

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Omfattning: Konsultuppdrag sex månader, heltid, med möjlighet till förlängning

Sista ansökningsdag: 2021-09-12, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef, [email protected]

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Molekylärbiologer till Uppsala

Ansök    Okt 19    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till framtida konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team.  Randstad Li... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till framtida konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Vi söker dig som har erfarenhet av ELISA, PCR, qPCR, flödescytometeri och Western blot. Har du tidigare erfarenhet av arbete med biologiska prover är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med cellinjer eller primära cellkulturer. 

Beroende på uppdrag och tidigare erfarenhet kommer du arbeta med att självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller att upprätta metodbeskrivningar. Det är viktigt att du har förmåga att planera eget arbete efter angivna tidsramar. 

Arbetstider
 Initierar anställning med 6 månaders provperiod

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker 
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från akademin eller industrin
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har arbetat med assay utveckling 
• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system 

Som person bör du vara flexibel, noggrann, ha god kommunikationsförmåga, är nyfiken, målmedveten och strukturerad. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labbet, har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

På Randstad Life Sciences har vi ett erbjudande som innebär att du har möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss

Som information görs  alltid en bakgrundskontroll, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-11-14, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef, [email protected] eller Maria Rosestedt, konsultchef, [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Molekylärbiolog till Livsmedelsverket

Ansök    Okt 11    Livsmedelsverket    Molekylärbiolog
Vi söker en kollega till team Molekylärbiologi! Vill du arbeta inom ett team, där vi vill varandra väl, och som utgör nationellt expertstöd inom ett antal spännande områden? Har du erfarenhet inom molekylärbiologiska detektionsmetoder och doktorsexamen i mikrobiologi eller molekylärbiologi? Vi erbjuder dig en spännande utmaning där du bland annat får arbeta inom ett EU-finansierat projekt inriktat mot analyser av mikroorganismer i våra vattensystem och två... Visa mer
Vi söker en kollega till team Molekylärbiologi! Vill du arbeta inom ett team, där vi vill varandra väl, och som utgör nationellt expertstöd inom ett antal spännande områden? Har du erfarenhet inom molekylärbiologiska detektionsmetoder och doktorsexamen i mikrobiologi eller molekylärbiologi? Vi erbjuder dig en spännande utmaning där du bland annat får arbeta inom ett EU-finansierat projekt inriktat mot analyser av mikroorganismer i våra vattensystem och tvåskaliga blötdjur. Vi arbetar i nybyggda lokaler med ett aktivitetsbaserat arbetssätt i Uppsala Science Park! 

Team Molekylärbiologi
Du kommer att tillhöra team Molekylärbiologi, som är en del av Biologiavdelningen. Teamet är nationellt expertstöd inom allergener, livsmedels- och dricksvattenburna virus, GMO och artkontroll. Vi arbetar bland annat med metodutveckling och analyser inom offentlig kontroll, samt med analysstöd vid matförgiftningsutbrott och allergireaktioner. Analyser av vissa läkemedelsrester ingår också i vårt arbete. Vi har ansvar för europeiska unionens referenslaboratorium för livsmedelsburna virus samt är nationellt referenslaboratorium för GMO i livsmedel, foder och för livsmedelsburna virus.

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta laborativt men också leda arbete i till exempel externfinansierade projekt. Inledningsvis kommer du att arbeta inom ett EU-finansierat projekt inriktat mot analyser av mikroorganismer i våra vattensystem och tvåskaliga blötdjur. Du kommer också arbeta inom Europeiska Unionens Referenslaboratorium för Livsmedelsburna Virus. Detta kan till exempel omfatta utveckling och utförande av kompetensprovningar, samt anordnande av kurser för medlemsstaternas Nationella Referenslaboratorier. Metodutveckling kommer att vara en naturlig del av externfinansierade projekt. Andra uppgifter kan vara att delta i utredning och analys av livsmedelsburna utbrott, samt arbete inom Biologiavdelningens ansvarsområde för civilt försvar.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen i mikrobiologi eller molekylärbiologi och god laboratorievana. Är du disputerad inom virologi och har tidigare erfarenhet av arbete inom virologi, särskilt livsmedelsburna virus är det meriterande. Tidigare erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska detektionsmetoder är ett krav. Har du dessutom arbetat med att utveckla sådana metoder är det meriterande. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att söka externa medel och leda forskningsprojekt. Validering av utvecklade analysmetoder fordrar goda kunskaper inom statistik, något som också är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i denna roll krävs att du har god förmåga att planera aktiviteter och sätta upp mätbara mål med tidsramar. Det är viktigt att du kan identifiera och organisera de resurser som behövs för olika uppgifter och att du följer upp att aktiviteterna håller sig inom tidsramarna. Du bör ha god förmåga att analysera såväl numerisk som verbal information och du söker och extraherar ytterligare information för att lösa problem och få djupare insikter inom dina arbetsområden. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer och samarbete med människor och du kan skapa kontaktnät såväl inom som utanför Livsmedelsverket. Det är mycket viktigt att du visar intresse och förståelse för andra människor och att du passar in i gruppens öppna arbetsklimat och skapar laganda.  Vi lägger stor vikt vid beskrivna personliga egenskaper.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Martin Sandberg. Representant för SACO är Jonas Ilbäck och för ST Rasmus Grönholm. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2021-11-01. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: 10 januari 2022 eller enligt överenskommelse

Område/avdelning: Undersökning och vetenskapligt stöd/Biologiavdelningen

Diarienummer: 2021/03899

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid eventuell intervju. Vi kommer även att efterfråga referenser.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.


Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap.
På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Development Engineer till Olink Proteomics i Uppsala!

Ansök    Okt 1    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdoms... Visa mer
Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag.

Vi har i dag kontor och service-lab i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på (http://www.olink.com/) www.olink.com (http://www.olink.com).

Rollbeskrivning

Assay Development-teamet ingår i avdelningen Research & Development. Inom Assay Development arbetar vi med utveckling, validering och frisläppning av nya produkter. Arbetet utförs i projektform där Assay Development har huvudansvar för utveckling av immunoassays. Dessa sätts samman till multiplex-paneler som valideras och frisläpps i samarbete med projektmedlemmar från andra avdelningar. Gruppen ansvarar även för strategier för att tillhandhålla antikroppar till produktutvecklingen.

Assay Development består idag av 12 personer, men då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med en Development Engineer.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare i gruppen kommer dina arbetsuppgifter vara varierande och omfatta både laborativt arbete men också till stor del analys och informationshantering. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att:

- Utföra försök med Olinks metoder. Screening av antikroppar
- Planera, sätta upp och genomföra laborativa försök
- Analysera och dra slutsatser från stora mängder data, samt sammanställa och logga resultat
- Delta i utvecklingen av gruppens och avdelningens verksamhet samt delta i förändringsprojekt
- Hantera stora mängder antikroppar, humanprover och resultat


Vi söker dig som har

- Högskoleexamen, ingenjörsutbildning eller motsvarande inom Life Science-området
- Dokumenterad labbvana och goda kunskaper inom molekylärbiologi, proteomik/immunologi och/eller kemi
- Erfarenhet av antikroppsbaserade testmetoder
- God datavana och goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av att analysera och hantera stora datamängder är önskvärt. Liksom förmågan att strukturera och kategorisera mycket information
- Erfarenhet av att arbeta i projektform
- Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
- Tidigare erfarenhet av PCR/qPCR och screeningmetoder är meriterande
Vi söker dig som är ansvarstagande, drivande och lösningsfokuserad. Då vi hanterar stora mängder reagens och data värdesätter vi att du är noggrann och strukturerad. Du är en lagspelare som har lätt för att kommunicera och interagera med andra både inom gruppen och med dem som jobbar på andra avdelningar. Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter, då vi har ett stort kundfokus och är ett företag i stark expansion. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och förmågan att jobba i grupp.

Frågor avseende tjänsten besvaras av rekryterande chef Lena Eriksson, [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast, dock senast den 2021.20.25. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Molekylärbiologer till Uppsala

Ansök    Sep 8    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team.  Randstad Li... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Vi söker dig som har erfarenhet av ELISA, PCR, qPCR, flödescytometeri och Western blot. Har du tidigare erfarenhet av arbete med biologiska prover är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med cellinjer eller primära cellkulturer. 

Beroende på uppdrag och tidigare erfarenhet kommer du arbeta med att självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller att upprätta metodbeskrivningar. Det är viktigt att du har förmåga att planera eget arbete efter angivna tidsramar. 

Arbetstider
 Initierar anställning med 6 månaders provperiod

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker 
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från akademin eller industrin
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har arbetat med assay utveckling 
• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system 

Som person bör du vara flexibel, noggrann, ha god kommunikationsförmåga, är nyfiken, målmedveten och strukturerad. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labbet, har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

På Randstad Life Sciences har vi ett erbjudande som innebär att du har möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss

Som information görs  alltid en bakgrundskontroll, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-09-22, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef, [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Project Coordinator

Ansök    Sep 22    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Who we are Olink Proteomics is a rapidly growing Life Science Company committed to improve the treatment of diseases and global health through enabling protein biomarker discovery and development. Owning the leading and most exciting technologies in the market and a product portfolio for protein biomarker discovery and development we serve and support our customers through innovation, quality, rigor and transparency with the mission to drive precision med... Visa mer
Who we are

Olink Proteomics is a rapidly growing Life Science Company committed to improve the treatment of diseases and global health through enabling protein biomarker discovery and development. Owning the leading and most exciting technologies in the market and a product portfolio for protein biomarker discovery and development we serve and support our customers through innovation, quality, rigor and transparency with the mission to drive precision medicine.

In seven years, we have analysed close to two million samples and generated more than 170 million data points for hundreds of customers from both research institutes and pharmaceutical companies around the world.

Olink now enables researchers to bring our platform into their labs and provides the requisite training to ensure success. In addition, we continue to offer services through our labs in Uppsala, Sweden and Watertown, MA.

Position Description

We are expanding our team and are now looking for a Project Coordinator for our Uppsala Headquarters. In this role you will acts as a liaison between Olink´s Analysis Service (AS) lab, the Business Development Manager (BDM), and the customer to maintain a clear line of communication ensuring timely completion of individual studies.Primary Responsibilities

- Coordinate projects from “Quote Accepted” to “Experiment Started”.
- Maintain effective integrated project execution strategies and plans.
- Establish clear and consistent communication with customer, including defining expectations of the customer, Business Development Manager (BDM), and Analysis Service (AS).
- Update the customer and BDM in a timely manner and in clear terms if there are changes in expected timelines, cost, or deliverables.
- Manage and review paperwork related to the studies (sample manifests, work order, organization -pecific sample release documents, etc.)
- Manage and review the logistics of studies (getting projects out of quarantine, project composition, conveying timelines, and tracking project progress).
- If necessary, follow up with legal team regarding turnaround time for documents in progress. *It is the responsibility of the legal team, the BDM and management to ensure that documents are in accordance with agreed contracts and the obligations of the agreement between Client and the Company are fulfilled (customer names, billing address, data delivery, legal paperwork, and other related items).
- Update SalesForce, internal Kanban, and any additional interfaces according to criteria and timeline.
- Maintain positive relationships with clients and ensure client satisfaction through superior service.
- Participate in regular business reviews, all hands, or planning meetings as needed.
- The Project Coordinator may be asked to attend calls or meetings with the customer, BDM and Support. Topics may include: study design and goals (Support), client needs and budget (BDM) and AS requirements e.g., work order, sample manifest, etc.
- Develop and track activities against project timelines.
- Assist in the creation of SOP and work instructions related to that of the Project Coordinator position.
- Collaborate with other lead professionals to ensure design and documentation are in accordance with company standards and client expectations.
- Identify, implement, comply with, and maintain applicable Company safety, environmental and quality standards, procedures, and policies and other relevant legislative and regulatory requirements.
Qualifications/Skills

- Bachelor’s degree or similar within the Life Sciences field.
- Project Management certification or several years of project management experience, preferably in the Life Science field.
- Strong experience with laboratory work, preferentially routine work with large sample sets and/or service organizations.
- Documented experience in Microsoft Office and SalesForce programs and an ability to learn other software and systems
- Demonstrated strong communication skills, both oral and written.


As a person you should have strong organizational skills and pay attention to detail. In this role it is crucial to have the ability to balance multiple projects and be flexible in day-to-day work tasks. The ability to meet customers in a professional and customer-friendly way is also important and you should preferably be a self-motivated, and pro-active team-player with an interest to work across teams and disciplines

This position will be a contract role in the beginning with the potential to go perm in the future. The last application day is on the 11th of October. If this sounds interesting, please send us your application, and come join Olink! Visa mindre

Laboratorietekniker till produktion hos växande företag i Uppsala

Ansök    Sep 1    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsu... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag.

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laborationstekniker erbjuds du laborerande arbetsuppgifter inom produktionen enligt etablerade metoder och rutiner. Arbetstiderna är 8-17, måndag till fredag och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

• Självständigt utföra produktion efter etablerade metodbeskrivningar och rutiner
• Avrapportera resultat
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person har du lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och mycket noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetstider
8-17, måndag till fredag

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning (kandidatnivå) såsom molekylärbiologi, biomedicin, biokemi, civilingenjör i molekylär bioteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av pipettera små volymer är ett krav 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av molekylärbiologiska prover

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Omfattning: Konsultuppdrag sex månader, heltid, med möjlighet till förlängning

Sista ansökningsdag: 2021-09-12, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via post eller e-mail.

Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef, [email protected]

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorieingenjörer till världsledande biotechföretag i Uppsala

Ansök    Aug 13    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta och driva sitt eget arbete framåt? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu fyra laboratorieingenjörer för konsultuppdrag hos de... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta och driva sitt eget arbete framåt? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu fyra laboratorieingenjörer för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag.

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laboratorieingenjör i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (skiftarbete inom 06-22). 

Den huvudsakliga analystekniken på laboratoriet är qPCR. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

- Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
- Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat
- Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
- Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera, samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, strukturerad och mycket noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Arbetsbelastningen är varierande så du måste kunna prioritera, vara effektiv och kunna arbeta mot deadlines. Dessutom tycker du om laborativt arbete. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Arbetstider
Heltid

Kvalifikationer
Akademisk utbildning såsom civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande.

- Har 1-2 års erfarenhet av laborativt arbete inom relevant fält
- Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover
- Erfarenhet av att pipettera små volymer
- Erfarenhet av arbete med qPCR
- Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

- Det är meriterande om du har erfarenhet av multikanalspipettering
- Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba mot produktion
- Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba mot kunder

Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Ansökan
Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 
Plats: Uppsala
Omfattning: Konsultuppdrag sex månader, heltid
Sista ansökningsdag: 2021-08-23, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktpersoner: Maria Rosestedt, Konsultchef, [email protected] 

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorieingenjör inom cellodling, Uppsala

Ansök    Aug 26    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av molekylärbiologi med fokus på cellodling? Skulle du vilja bli en del av ett snabbt växande internationellt läkemedelsföretag i centrala Uppsala? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi på Randstad Life Sciences söker nu en laboratorieingenjör för ett konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborati... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av molekylärbiologi med fokus på cellodling? Skulle du vilja bli en del av ett snabbt växande internationellt läkemedelsföretag i centrala Uppsala? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi på Randstad Life Sciences söker nu en laboratorieingenjör för ett konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är cellodling samt Western Blot och SDS-PAGE. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner 

• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat

• Planerar eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar

• Delta i avvikelseutredningar

• Skriva instruktioner 

• Delta aktivt i verksamhetens förbättringsarbeteArbetstider
Konsultuppdraget är initialt 6 månader med start i slutet på augusti och med goda chanser till förlängning. 

Kvalifikationer
• Minst en 3-årig akademisk utbildning inom molekylärbiologi, mikrobiologi, biomedicin, bioteknik eller motsvarande 

• Tidigare erfarenhet av cellodling samt molekylärbiologiska analysmetoder

• Erfarenhet av att arbeta i QC verksamhet, GMP eller annan kvalitetsreglerad verksamhet är starkt meriterande 

• Förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska

• Erfarenhet av att självständigt planera analysarbetet enligt givna analysmetoder och instruktioner

Som person är du positiv, lätt att samarbeta med, kommunikativ och har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 
Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-09-05, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktperson: Maria Rosestedt, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Molekylärbiolog

Ansök    Jul 9    REGION UPPSALA    Molekylärbiolog
Klinisk patologi. Akademiska laboratoriet Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor.... Visa mer
Klinisk patologi. Akademiska laboratoriet

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Sektionen för klinisk Patologi består i huvudsak av tre delar: Klinisk patologisk diagnostik, Klinisk cytologisk diagnostik samt Kliniska obduktioner och bårhusverksamhet. Vi ombesörjer undersökning av cell- och vävnadsprover, inte bara från Akademiska sjukhuset och Region Uppsala utan också från sjukhus i regionen. Inom gruppen för molekylärpatologi utförs kliniska analyser av såväl hematologiska maligniteter som solida tumörer med hjälp av moderna molekylära metoder. Molekylärpatologi är ett område som växer fort, både vad gäller antalet remitterande fall och i att nya analyser kontinuerligt tas in i den kliniska verksamheten.

Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta diverse mutationsanalyser vid ett flertal olika cancer-diagnoser. Arbetet inkluderar bl.a. extraktion av DNA från blod/benmärg och vävnad, PCR, realtids-PCR, elektrofores, fragmentanalys med kapillärelektrofores och sangersekvensering samt next-generation sequencing (NGS). Stor del av arbetet består i efterföljande analys av resultat.
Delaktighet i kvalitetsarbete, handledning, utbildning och utveckling av verksamheten ingår också i arbetsuppgifterna. Uppdraget är framförallt inom kliniska rutinanalyser men även viss utveckling kan förekomma.

Vi är idag 12 personer som arbetar inom molekylärpatologi. Du förväntas delta aktivt och samarbeta i ett team av medarbetare, för att möjliggöra och säkerställa ett bra diagnostiskt arbete.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning med biomedicinsk inriktning som molekylärbiolog, biomedicinsk analytiker eller biomedicinare. Vi ser gärna att du har doktorsexamen inom medicinska vetenskaper och/eller annan relevant grundexamen. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är ett krav och vi är särskilt intresserade av sökande med god erfarenhet av hematologiska frågeställningar inkluderad klonalitets analyser samt MRD.

Erfarenhet av klinisk diagnostik och kliniskt utvecklingsarbete samt validering och verifiering av kliniska analyser är meriterande. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, initiativkraft och självständighet. Du kommer att vara del av en struktur som bygger på flera processer med många inblandade vilket ställer höga krav på förmåga till samarbete och flexibilitet. Tjänsten förutsätter att du har mycket goda kunskaper i skriftlig samt muntlig kommunikation på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet och personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsintervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att utföras löpande under ansökningstiden.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Mariam Sliwa, 018-617 15 94
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

R&D Engineer

Ansök    Jul 13    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020. Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innova... Visa mer
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health
We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020.
Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innovative vaccines, biologic drugs, and novel cell and gene therapies. Our job is to supply the tools and services - the pots, pans, soups and sauces - they need to work better, faster and safer, leading to better patient outcomes.
We are looking for a System Engineer to work with our expert R&D teams in Uppsala, Sweden. Do you have a passion for product development? Then we would love to hear from you.
What you’ll do
Get to learn our customers to understand their needs
Add new functionality and products to our Biacore product portfolio
Contribute to system and software requirements and verification procedures
Actively participate in development and verification, test beta software and hardware prototypes
Plan, execute and evaluate experiments and studies
As part of a team, plan for and deliver on the team´s commitments

Who you are
Someone with a Master’s degree from a relevant field of science
Someone who would like to start or continue their career at a great Life sciences company
Meritorious if you have experience using Biacore systems
Have an interest in product development, requirements, verification, and test management
A true team player, helpful, resourceful, and proactive
Swedish and English as working languages

Who we are
Whatever your role, we bring purpose and challenge into our everyday work. If you are driven to make the world a better place thanks to science and medicine, you’ll feel right at home here. If you’re flexible, curious and relentless, you’ll belong. If you are excited about a global culture, this can be the place to further your career.
Selection and interviews will happen continuously and the last day to apply is 15th of August.
Want to know more? Experience life at Cytiva on our Careers website (https://jobs.danaher.com/global/en/cytiva) , Instagram channel (https://www.instagram.com/cytiva/) and LinkedIn page (https://www.linkedin.com/company/cytiva/) !
Cytiva is global life sciences leader with over 7000 associates across 40 countries who are dedicated to our mission to advance and accelerate therapeutics. As a trusted partner to customers that range in scale and scope, Cytiva brings efficiencies to research and manufacturing workflows, ensuring the development, manufacture and delivery of transformative medicines to patients.
Cytiva is part of the Danaher family of companies, a global science and technology innovator committed to helping customers solve complex challenges and improving quality of life around the world.
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Forskningsassistent till skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden. Vid institutionen ä... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden. Vid institutionen är forskningsinfrastrukturen SLU Metabarcoding Laboratory - UMBLA - lokaliserad. 


Institutionen söker nu ytterligare förstärkning i form av en forskningsassistent. Du kommer att arbeta i ett forskningsprojekt om IPM (Integrated Pest Management) i skogsplantskolor där svampsamhällen studeras med molekylära metoder.


Arbetsuppgifter:
Dina viktigaste arbetsuppgifter är att bidra med analyser i olika delprojekt. Du kommer att självständigt utföra laborativt arbete, så som DNA extraktioner och PCR där du förbereder olika typer av prover för metabarcodning sekvensering.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har master i molekylärbiologi/bioteknologi eller motsvarande. Det är mycket meriterande att ha erfarenhet från arbete på laboratorium. Det är speciellt meriterande att ha erfarenhet av DNA extraktion, PCR, Q-PCR samt kunskaper i DNA sekvensering. Du bör ha god samarbetsförmåga och kunna bedriva självständigt arbete.

God organisationsförmåga samt datorvana är ett måste och erfarenhet av Excel är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior R&D Engineer Life Sciences

Ansök    Jul 2    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020. Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innova... Visa mer
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health
We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020.
Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innovative vaccines, biologic drugs, and novel cell and gene therapies. Our job is to supply the tools and services - the pots, pans, soups and sauces - they need to work better, faster and safer, leading to better patient outcomes.
We are looking for a Senior System Engineer to work with our expert R&D teams in Uppsala, Sweden. Do you have a passion for product development? Then we would love to hear from you.
What you’ll do
Get to learn our customers to understand their needs
Add new functionality and products to our Biacore product portfolio
Play an innovative and creative role in identify and define new product opportunities
Identify system and software requirements and verification procedures
Actively participate in development and verification, gather feedback and decide on priorities
As part of a team, plan for and deliver on the team´s commitments

Who you are
Have a Master’s degree from relevant life science discipline or a Master’s degree from other area combined with experience from the Life sciences industry
Preferably someone who knows our Biacore products well
Have 10 years of industrial experience from Life sciences or similar
Have experience from product development, preferable both system and software
Have knowledge about requirement and test management
Enjoys working together with other disciplines such as software, hardware, and application specialists
A true team player, helpful, resourceful, and proactive
Now how to prioritize and can bring structure and clarity to complex questions
Swedish and English as working languages

Selection and interviews will happen continuously and the last day to apply will be 15th of August.
Who we are
Whatever your role, we bring purpose and challenge into our everyday work. If you are driven to make the world a better place thanks to science and medicine, you’ll feel right at home here. If you’re flexible, curious and relentless, you’ll belong. If you are excited about a global culture, this can be the place to further your career.
Want to know more? Experience life at Cytiva on our Careers website (https://jobs.danaher.com/global/en/cytiva) , Instagram channel (https://www.instagram.com/cytiva/) and LinkedIn page (https://www.linkedin.com/company/cytiva/) !
Cytiva is global life sciences leader with over 7000 associates across 40 countries who are dedicated to our mission to advance and accelerate therapeutics. As a trusted partner to customers that range in scale and scope, Cytiva brings efficiencies to research and manufacturing workflows, ensuring the development, manufacture and delivery of transformative medicines to patients.
Cytiva is part of the Danaher family of companies, a global science and technology innovator committed to helping customers solve complex challenges and improving quality of life around the
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Postdoc position in Ecological genetics

Department of Plant Biology The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the deve... Visa mer
Department of Plant Biology
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava. The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Duties:
We are looking for a highly motivated individual to join our ongoing research projects on the study of the optimization of diffuse mutualisms in plant-pollinator interactions. The project's main focus is to use a combination of ecological genetic, computer vision, and molecular approaches to estimate how evolution shapes efficient generalist pollination systems. The position is associated with the research group of Adrien Sicard at the Swedish Agricultural University in Uppsala and part of Human Frontier Science Program-funded project involving the Christina Grozinger's Pollinator Behavioral Ecology Lab (The Pennsylvania State University) and the Benjamin Risse's Computer Vision and Machine Learning System Group (Müster University, Germany).

Qualifications:
The candidate should have proven expertise in molecular genetics, ecological statistics and plant-pollinator interactions or related knowledge that the employer considers equivalent. Prior practical experience in the analysis of large nucleotide sequence datasets and bioinformatic skills are assets. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

A PhD in molecular biology, genetics, or ecology is required. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 24 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
November 2021 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-08-12, use the button below.

Applications must contain (1) CV with full publication list, (2) a description of research experiences, (3) a copy of the PhD diploma (in swedish or english), (4) contact information of two to three referees.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdok-anställning i ekologisk genetik

Institutionen för växtbiologi Institutionens forskning fokuserar på växter, men andra organismer som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och även mänskliga celler studeras. Våra huvudsakliga forskningsområden är: växelverkan mellan växter och mikroorganismer och andra former av stress; bioteknik och metabolisk teknik; tillväxt och utveckling av växter och reglering av genuttryck; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av växtförädlingss... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Institutionens forskning fokuserar på växter, men andra organismer som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och även mänskliga celler studeras. Våra huvudsakliga forskningsområden är: växelverkan mellan växter och mikroorganismer och andra former av stress; bioteknik och metabolisk teknik; tillväxt och utveckling av växter och reglering av genuttryck; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av växtförädlingssystem.  Arter som används är modellorganismer som Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobak och jäst och grödor som raps, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, vete och cassava. Institutionen ansvarar för grundkurser och avancerade kurser i molekylär genetik, genteknik, cellbiologi, växtfysiologi, genuttryck, växtförädling, växtbiokemi och bioteknik och molekylär växelverkan mellan växter och patogener. Dessutom bidrar institutionen till olika andra biologiska kurser tillsammans med andra avdelningar. Kurserna ingår i masterprogrammen inom bioteknik och naturresurser samt programmen för studenter inom jordbruks- och landskapsarkitektur, men de flesta kurser är också öppna för externa studenter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person som kan delta i våra pågående forskningsprojekt om studiet av optimeringen av diffus mutualism i växt-pollinatörinteraktioner. Projektets huvuduppgift är att använda en kombination av ekologisk genetik, bildanalys och molekylära metoder för att uppskatta hur evolutionen formar effektiva generalist-pollinationssystem. Anställningen är kopplad till forskargruppen Adrien Sicard vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och är en del av ett Human Frontier Science Program-finansierat projekt som involverar Christina Grozinger's Pollinator Behavioral Ecology Lab (The Pennsylvania State University, USA) och Benjamin Risse's Computer Vision and Machine Learning System Group (Müster University, Tyskland).

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha styrkt kompetens inom molekylär genetik, ekologisk statistik och växt-pollinatörinteraktion eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Tidigare praktisk erfarenhet av analys av stora nukleotidsekvensdataset och bioinformatiska färdigheter är en tillgång.

Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare. En doktorsexamen i molekylärbiologi, genetik eller ekologi krävs.

Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
November 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-12.

Ansökan ska innehålla (1) CV med fullständig publikationslista, (2) En beskrivning av forskningserfarenheter, (3) Kopia av doktorsexamen (på svenska eller engelska), (4) Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för växtbiologi Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. En anställning som professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter ledigförklaras härmed vid Institutionen för växtbiologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Ämnet omfattar molekylära studier av intrace... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för växtbiologi
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

En anställning som professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter ledigförklaras härmed vid Institutionen för växtbiologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Ämnet omfattar molekylära studier av intracellulära processer och interaktioner med omgivande celler eller system hos växter. Det inkluderar ämnen som växters utvecklingsbiologi, anpassning, epigenetik, resursallokering, tillväxt, metabolisk programmering eller stressrespons och potentiella tillämpningar inom dessa områden.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket inkluderar administrativa uppgifter.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda en internationellt erkänd forskargrupp och ett externt finansierat forskningsprogram
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samhället
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bedriva grundforskning med potential för praktiska tillämpningar på jordbruksväxter

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• förmågan att förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• planering, genomförande och utvärdering av undervisning, utbildning och forskning
• handledning och examination av doktorander

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna.

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes erfarenhet av att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-08-16

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Laboratorieingenjörer till världsledande biotechföretag i Uppsala

Ansök    Jun 23    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta och driva sitt eget arbete framåt? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu fyra laboratorieingenjörer för konsultuppdrag hos de... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta och driva sitt eget arbete framåt? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! Vi på Ranstad Life Sciences söker nu fyra laboratorieingenjörer för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag.

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laboratorieingenjör i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (skiftarbete inom 06-22). 

Den huvudsakliga analystekniken på laboratoriet är qPCR. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat
• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera, samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk, strukturerad och mycket noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Arbetsbelastningen är varierande så du måste kunna prioritera, vara effektiv och kunna arbeta mot deadlines. Dessutom tycker du om laborativt arbete. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetstider
Konsultuppdrag sex månader, heltid

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning såsom civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande
• Har 1-2 års erfarenhet av laborativt arbete inom relevant fält
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover
• Erfarenhet av att pipettera små volymer
• Erfarenhet av arbete med qPCR
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har erfarenhet av multikanalspipettering
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba mot produktion
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba mot kunder

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-07-07, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktpersoner: Emil Hamnevik, konsultchef [email protected], Patricia Torregrosa, konsultchef [email protected] eller Enida Kuric, konsultchef [email protected]

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

System Engineer Life Sciences

Ansök    Jun 30    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Bli en del av något helt livsavgörande. Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättramänniskors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell-och genterapier. På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss -genom att arbeta... Visa mer
Bli en del av något helt livsavgörande.
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättramänniskors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell-och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss -genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vi söker en System Engineer Life Sciences till vår R&D-avdelning Downstream Systems i Uppsala, där vi bland annat utvecklar instrument och mjukvara för vätskekromatografi (ÄKTA system och UNICORN software) för att stödja kundernas arbetsflöden inom Bioprocess-området Har du en passion för instrument- och mjukvaruutveckling med kunden i fokus? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Som System Engineer får du möjlighet att arbeta med världsledande produkter inom Life Sciences, och att dagligen jobba tillsammans med fantastiskt duktiga och engagerade kollegor. Inom avdelningen har vi många olika kompetenser såsom mekanik, elektronik, system och applikation, och arbetar i nära samarbete med mjukvaruavdelningen Downstream Software.
Du kommer att delta i produktutveckling, underhåll och support. Du kan vara involverad i olika delar av utvecklingen, från att specificera behovet från kunden, ta fram test- och verifieringsplaner och testprocedurer, stötta de konstruerande teamen att förstå kundbehoven, till att utföra verifiering och validering av instrument och mjukvara, samt utveckla manualer och utbildningsmaterial. Arbetet är organiserat kring team, och agila metoder, som scrum, tillämpas.
Vad du ska göra;
Lära känna våra kunder och förstå deras behov
Som en del av ett team, planera och leverera teamets åtaganden
Skapa användar- och systemkrav för hårdvara/mjukvara och procedurer för hur de ska verifieras
Planera och utföra ”hands-on” systemtest och verifiering på kromatografisystem, samt återkoppla och rapportera resultat
Lösa problem av ”trouble shooting” karaktär i projekt eller linjerelaterat arbete
Jobba tillsammans med hårdvaru-/mjukvaruutvecklare inom systemutvecklingsaktiviteter
Kontinuerligt förbättra våra arbetssätt

Vem du är
MSc eller BSc från relevant Life Science disciplin, tex Molekylär bioteknik, kemiteknik eller liknande
Dokumenterad erfarenhet av produktutvecklingsarbete
Teoretisk kunskap och helst praktisk erfarenhet av proteinrening och olika applikationer
Ett genuint intresse av produktutveckling från användarens perspektiv, med fokus på att ta fram krav och ”hands-on” verifieringsaktiviteter
Strukturerad och organiserad lagspelare
Förmåga att hantera koordineringsansvar
Utmärkta kommunikations- och presentationskunskaper (både skriftliga och muntliga)
Svenska och engelska som arbetsspråk

Urval och intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är 15 Augusti. För frågor kontakta gärna Erika Svensson, [email protected]
När du börjar hos oss blir du en del i Danahers globala organisation, där 68 000 människor varje dag går till jobbet fast beslutna om att hjälpa våra kunder vinna . Som medarbetare kommer du att få prova nya saker, arbeta hårt och utveckla dina färdigheter . Erfarna chefer och kollegor ger väg ledning med stöd av kraftfulla Danaher Business System och en etablerad o rganisation.
Danaher arbetar målmedvetet med en mångsidig och inkluderande kultur där alla känner att d e hör hemma och alla röster hörs. Vi tror på våra medarbetare och de unika perspektiv som de bidrar med till varje utmaning, därför ger vi dig möjlighet en att flytta fram gränserna för vad som är möjligt.
Om du någon gång har undrat över vad som finns inom dig så kan du nu få svaret.
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Technical Writer

Ansök    Jun 18    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Be part of something altogether life-changing Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies. At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working on challenges that truly... Visa mer
Be part of something altogether life-changing
Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies.
At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working on challenges that truly matter with people that care for each other, our customers, and their patients. With associates across 40 countries, Cytiva is a place where every day is a learning opportunity – so you can grow your career and expand your skills in the long term.
Cytiva is proud to work alongside a community of nine fellow Danaher Life Sciences companies. Together, we’re pioneering the future of science and medicine, developing products that enable researchers in the fight to save lives.
Are you in the beginning of your career, looking for a Technical Writer position? Come and join our growing Technical Documentation team based in Uppsala!


What you’ll do
Research, write, edit, review, proof-read, and publish user documentation, ensuring completeness, accuracy, validity, and clarity of information for digital and/or print production in line with corporate standards for style, branding and quality, legal guidelines and regulatory requirements.
Create and edit text, illustrations, photos and CAD illustrations.
Ensure compliance of technical user documentation according to current regulations and guidelines, providing guidance on documentation strategy.
Estimate and schedule the time required to complete assignments and provide regular updates of progress.
Update appropriate databases and hand-over user documentation to relevant functions.
Work with other functions (such as Product Management, R&D, PTC, Manufacturing and PMO) for the timely and cost-effective production of new documents, as well as maintenance of existing documents.
Advise receiving functions of the availability of new and revised documents.
Assist in the definition of instructions, processes, tools and platforms for efficient production, and maintenance of, user documentation.
Support with driving continuous improvements. For example, harmonizing user documentation and ways of working with collaborating partners.
Review and approve user documentation (depending on experience).Who you are
MSc degree preferably in biology, chemistry, molecular biology, or related field; or a BSc Science with at least 1 years of relevant work experience.
1+ years of progressively responsible experience in the writing, editing, and production of technical documentation (e.g., user manuals) in a life science or medical device setting.
Excellent written and verbal communication skills; demonstrated ability in original technical writing, document organization, document reorganization; experience editing others’ work.
Knowledge of the Cytiva products is a plus.
Experience of SDL Tridion or other XML based Content Management Systems.
Experience in desktop publishing tools for example Adobe InDesign, Photoshop and Illustrator.
Proficiency in English.Desired additional skills
Strong communication, interpersonal, analytical, and problem-solving skills
Excellent organizational skills, attention to detail, initiative
Ability to work on multiple parallel projects, to work independently and as part of a team, to work under time pressures and meet deadlines, to work with marketing, product management, and scientific staff.
Demonstrated ability to pursue tasks to completion, results oriented.
Experience of CAD related tools.For questions about the role please contact hiring manager Barbara Yermen [email protected]
Danaher Corporation and all Danaher Companies are equal opportunity employers that evaluate qualified applicants without regard to race, color, national origin, religion, sex, age, marital status, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or other characteristics protected by law. The “EEO is the Law” poster is available here.
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System tools and the stability of a tested organization.


At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.


If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Laboratorieingenjör inom cellodling, Uppsala

Ansök    Jun 15    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av molekylärbiologi med fokus på cellodling? Skulle du vilja bli en del av ett snabbt växande internationellt läkemedelsföretag i centrala Uppsala? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi på Randstad Life Sciences söker nu en laboratorieingenjör för ett konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborati... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av molekylärbiologi med fokus på cellodling? Skulle du vilja bli en del av ett snabbt växande internationellt läkemedelsföretag i centrala Uppsala? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi på Randstad Life Sciences söker nu en laboratorieingenjör för ett konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Som laboratorieingenjör erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är cellodling samt Western Blot och SDS-PAGE. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner 

• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat

• Planerar eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar

• Delta i avvikelseutredningar

• Skriva instruktioner 

• Delta aktivt i verksamhetens förbättringsarbeteArbetstider
Konsultuppdraget är initialt 6 månader med start i slutet på augusti och med goda chanser till förlängning. 

Kvalifikationer
• Minst en 3-årig akademisk utbildning inom molekylärbiologi, mikrobiologi, biomedicin, bioteknik eller motsvarande 

• Tidigare erfarenhet av cellodling samt molekylärbiologiska analysmetoder

• Erfarenhet av att arbeta i QC verksamhet, GMP eller annan kvalitetsreglerad verksamhet är starkt meriterande 

• Förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska

• Erfarenhet av att självständigt planera analysarbetet enligt givna analysmetoder och instruktioner

Som person är du positiv, lätt att samarbeta med, kommunikativ och har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 
Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-06-28, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktperson: Maria Rosestedt, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Forskare inom molekylärbiologi till bioteknik företag i Uppsala

Ansök    Jun 11    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Har du akademisk forskningsbakgrund, erfarenhet av laborativt arbete och är redo för att ta nästa steg? Detta är en möjlighet för dig med laborativ erfarenhet att få bistå med din expertis och vara en del av en expansionsresa med ett av världens ledande bioteknik företag.  Just nu söker vi en senior molekylärbiologi som har tidigare erfarenhet av arbete med virala vektorer och celler och erfarenhet av standard tekniker inom fältet.  Vida... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du akademisk forskningsbakgrund, erfarenhet av laborativt arbete och är redo för att ta nästa steg? Detta är en möjlighet för dig med laborativ erfarenhet att få bistå med din expertis och vara en del av en expansionsresa med ett av världens ledande bioteknik företag. 

Just nu söker vi en senior molekylärbiologi som har tidigare erfarenhet av arbete med virala vektorer och celler och erfarenhet av standard tekniker inom fältet.  Vidare ser vi gärna att du har en analytisk förmåga och ett praktiskt handlag för experimentellt arbete. Vår kund är ett världsledande bioteknikföretag beläget i centrala Uppsala. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.
Välkommen med din ansökan! Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära att planera och utföra försök med tillhörande analyser på labb. Du kommer att ansvara för planering, analys, resultatrapportering samt rekommendationer i syfte att driva projektet framåt. 

Du kommer i huvudsak att: 

• Planera, utföra och rapportera experimentella försök som involverar celler och virala vektorer

• Sammanställa resultat och presentera dessa i olika forum

• Delta i avdelningens projekt och förbättringsarbeteArbetstider
Konsultuppdrag på heltid med start i augusti.

Kvalifikationer

• PhD eller Post Doc inom, molekylärbiologi, bioteknik, biomedicin, eller motsvarande 

• Tidigare erfarenhet av arbete med virusvektorer (lenti- och adenovirus) och celler

• Erfarenhet av att självständigt planera och utföra experiment och analyser samt tolka resultat

• Meriterande om du har erfarenhet av arbete i biorekator skala. 

• Förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på svenska eller engelska


Som person är du lätt att samarbeta och har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 

Plats: Uppsala

Omfattning: Konsultuppdraget är initialt 6 månader med goda chanser till förlängning

Sista ansökningsdag: 2021-06-30, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Kontaktpersoner: Enida Kuric, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Senior R&D Engineer Life Sciences

Ansök    Jun 4    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020. Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innova... Visa mer
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health
We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020.
Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innovative vaccines, biologic drugs, and novel cell and gene therapies. Our job is to supply the tools and services - the pots, pans, soups and sauces - they need to work better, faster and safer, leading to better patient outcomes.
We are looking for a Senior R&D Engineer Life Sciences to work with our expert R&D teams in Uppsala, Sweden. Do you have a passion for product development? Then we would love to hear from you.
What you’ll do
Get to learn our customers to understand their needs
Play an innovative and creative role in identifying and defining new product opportunities
Identify system and software requirements and verification procedures
Actively participate in development and verification, gather feedback and decide on priorities
As part of a team, plan for and deliver on the team´s commitments

Who you are
Have a Master’s degree from relevant life science discipline or a Master’s degree from other area combined with experience from the Life sciences industry
Have experience from product development, preferable both system and software
Have knowledge about requirement and test management
Enjoys working together with other disciplines such as software, hardware, and application specialists
A true team player, helpful, resourceful, and proactive
Now how to prioritize and can bring structure and clarity to complex questions
Swedish and English as working languages

Who we are
Whatever your role, we bring purpose and challenge into our everyday work. If you are driven to make the world a better place thanks to science and medicine, you’ll feel right at home here. If you’re flexible, curious and relentless, you’ll belong. If you are excited about a global culture, this can be the place to further your career.Selection of applicants and interviews will be conducted continuously and the last application date is 16th of June. For questions please get in contact with Johan Nyberg, [email protected]
Want to know more? Experience life at Cytiva on our Careers website (https://jobs.danaher.com/global/en/cytiva) , Instagram channel (https://www.instagram.com/cytiva/) and LinkedIn page (https://www.linkedin.com/company/cytiva/) !
Cytiva is global life sciences leader with over 7000 associates across 40 countries who are dedicated to our mission to advance and accelerate therapeutics. As a trusted partner to customers that range in scale and scope, Cytiva brings efficiencies to research and manufacturing workflows, ensuring the development, manufacture and delivery of transformative medicines to patients.
Cytiva is part of the Danaher family of companies, a global science and technology innovator committed to helping customers solve complex challenges and improving quality of life around the world.
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Research Engineer Temporary position

Ansök    Maj 28    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Be part of something altogether life - changing Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life - saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies. At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working o n challenges that ... Visa mer
Be part of something altogether life - changing
Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life - saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies.
At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working o n challenges that truly matter with people that care for each other, our customers, and their patients. With associates across 40 countries,
Cytiva is a place where every day is a learning opportunity – so you can grow your career and expand your skills in the long term. Cytiva is proud to work alongside a community of nine fellow Danaher Life Sciences companies.
Together, we’re pioneering the future of science and medicine, developing products that enable researchers in the fight to save lives.
We are looking for a Research Engineer for a temporary position until June, 2022 to work with our expert column packing team in the Bioprocess R&D. Do you have a passion for Chromatography? Then we would love to hear from you.
What you’ll do
Develop packing methods for large scale chromatography columns used for purification of proteins
Perform laboratory investigations - on your own or as a team - through planning, execution and analysis of results
Present, orally and in writing, results and conclusions from studies performed

Who you are
Master´s degree in Biotechnology, Biochemical/ Biomedical Engineering or equivalent knowledge
Experience of working with ÄKTA systems and Unicorn is beneficial
Swedish and English as working language, good in communication, written and spoken
Ability to simultaneously manage projects and other responsibilities and adjust quickly to changing priorities
Experience from industrial development/ R&D within medicine, biotechnology or bioprocess is a plus

Who we are
Whatever your role, we bring purpose and challenge into our everyday work. If you are driven to make the world a better place thanks to science and medicine, you’ll feel right at home here. If you’re flexible, curious and relentless, you’ll belong. If you are excited about a global culture, this can be the place to further your career.Selection of candidates and interviews are conducted continuously and last application day is 17th of June. For questions please contact Camilla Larsson, [email protected]
Want to know more? Experience life at Cytiva on our Careers website, Instagram channel and LinkedIn page!
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 68,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System tools and the stability of a tested organization.
Danaher is committed to a diverse and inclusive culture where every one feels they belong and all voices are heard. We believe in our associates and the unique perspectives they bring to every challenge, which is why we’ll empower you to push the boundaries of what’s possible. If you’ve ever wondered what’s within you, th ere’s no better time to find out.
Danaher Corporation and all Danaher Companies are equal opportunity employers that evaluate qualified applicants without regard to race, color , national origin, religion, sex, age, marital status, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or other characteristics protected by law. The “EEO is the Law” poster is available here .
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.
At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Molekylärbiolog

Ansök    Jun 2    REGION UPPSALA    Molekylärbiolog
Klinisk patologi. Akademiska laboratoriet Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor.... Visa mer
Klinisk patologi. Akademiska laboratoriet

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Sektionen för klinisk Patologi består i huvudsak av tre delar: Klinisk patologisk diagnostik, Klinisk cytologisk diagnostik samt Kliniska obduktioner och bårhusverksamhet. Vi ombesörjer undersökning av cell- och vävnadsprover, inte bara från Akademiska sjukhuset och Region Uppsala utan också från sjukhus i regionen. Inom gruppen för molekylärpatologi utförs kliniska analyser av såväl hematologiska maligniteter som solida tumörer med hjälp av moderna molekylära metoder. Molekylärpatologi är ett område som växer fort, både vad gäller antalet remitterande fall och i att nya analyser kontinuerligt tas in i den kliniska verksamheten.

Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta diverse mutationsanalyser vid ett flertal olika cancer-diagnoser. Arbetet inkluderar bl.a. extraktion av DNA från blod/benmärg och vävnad, PCR, realtids-PCR, elektrofores, fragmentanalys med kapillärelektrofores och sangersekvensering samt next-generation sequencing (NGS). Stor del av arbetet består i efterföljande analys av resultat.
Delaktighet i kvalitetsarbete, handledning, utbildning och utveckling av verksamheten ingår också i arbetsuppgifterna. Uppdraget är framförallt inom kliniska rutinanalyser men även viss utveckling kan förekomma.

Vi är idag 12 personer som arbetar inom molekylärpatologi. Du förväntas delta aktivt och samarbeta i ett team av medarbetare, för att möjliggöra och säkerställa ett bra diagnostiskt arbete.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning med biomedicinsk inriktning som molekylärbiolog, biomedicinsk analytiker eller biomedicinare. Vi ser gärna att du har doktorsexamen inom medicinska vetenskaper och/eller annan relevant grundexamen. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är ett krav och vi är särskilt intresserade av sökande med god erfarenhet av hematologiska frågeställningar inkluderad klonalitets analyser samt MRD.

Erfarenhet av klinisk diagnostik och kliniskt utvecklingsarbete samt validering och verifiering av kliniska analyser är meriterande. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, initiativkraft och självständighet. Du kommer att vara del av en struktur som bygger på flera processer med många inblandade vilket ställer höga krav på förmåga till samarbete och flexibilitet. Tjänsten förutsätter att du har mycket goda kunskaper i skriftlig samt muntlig kommunikation på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet och personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsintervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att utföras löpande under ansökningstiden.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Mariam Sliwa, 018-617 15 94
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Instrument Engineer

Ansök    Maj 18    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdoms... Visa mer
Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknik och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknik Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag.

Vi har i dag kontor och service-lab i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på www.olink.com.

Instrumentingenjör

Technical projects-gruppen tar fram tekniska lösningar för nya produkter och för att förbättra befintliga. Arbetet sker i projektform, där flera projekt ofta körs parallellt. Projekten kan innefatta framtagning av molekylärbiologiska metoder, immunoassays och automatisering.

Arbetsuppgifter

• Ansvarig för att utveckla arbetsflöden med ny utrustning.
• Tekniskt ansvar för ny utrustning samt intern utbildning av dessa.
• Utveckla och utvärdera tekniska lösningar
• Planera, sätta upp och genomföra laborativa försök
• Analysera stora mängder data
• Sammanställa och rapportera resultat
• Delta i utvecklingen av avdelningens verksamhet samt delta i förändringsprojekt

Vi söker dig som har

• Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskin, kemi, molekylärbiologi eller annat Life Science område.
• Minst två års erfarenhet av utvecklingsarbete
• Erfarenhet av att arbeta i projektform
• Praktisk erfarenhet av att programmera labutrustning såsom tex pipetteringsrobotar
• Färdigheter inom dataanalys och teknisk problemlösning
• Kunskaper inom molekylärbiologi och/eller proteomik/immunologi är meriterande
• Ett stort tekniskt intresse
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och i skrift

Som person är du självgående, engagerad, driven och pragmatisk. Du är en lagspelare och bra på att kommunicera med många olika personligheter. Du är snabbtänkt, lösningsfokuserad, analytisk och noggrann. Det är också viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter, då vi har stort kundfokus och lever i en föränderlig värld.

Frågor avseende tjänsten besvaras av Sara Henriksson, Manager Technical Projects, via mail [email protected]

Din ansökan med CV och personligt brev, önskar vi snarast dock senast den 13 juni. Urval och intervjuer kommer göras löpande under ansökningstiden. Visa mindre

Sommarvikariat hos växande biotechföretag i Uppsala

Ansök    Apr 23    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig!  Vi på Ranstad Life Sciences söker nu två sommarvikarier för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! 

Vi på Ranstad Life Sciences söker nu två sommarvikarier för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Som sommarvikarie i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (skiftarbete inom 06-22). 

De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är multiplex ELISA,  qPCR och sekvensering. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat
• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Arbetstider
Sommarvikariat, heltid. 

Kvalifikationer
• Pågående eller avslutad akademisk utbildning som civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska

• Det är meriterande med erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover 
• Det är meriterande med erfarenhet av arbete med qPCR och sekvensering samt multikanalspipettering och pipetteringsrobotar 
• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP 

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-05-02, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktpersoner: Emil Hamnevik, konsultchef [email protected]

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorietekniker till produktion hos växande företag i Uppsala

Ansök    Apr 23    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig!  Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som kons... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att bidra till produktionen hos ett snabbväxande biotech företag, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Är du noggrann i ditt arbete och tycker om att följa rutiner och etablerade metoder? Då är detta en tjänst för dig!  Vi på Ranstad Life Sciences söker nu laboratorietekniker för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag.

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laborationstekniker erbjuds du laborerande arbetsuppgifter inom produktionen enligt etablerade metoder och rutiner. Arbetstiderna är 8-17, måndag till fredag och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

• Självständigt utföra produktion efter etablerade metodbeskrivningar och rutiner
• Avrapportera resultat
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person har du lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och mycket noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetstider
Heltid

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning (kandidatnivå) såsom molekylärbiologi, biomedicin, biokemi, civilingenjör i molekylär bioteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av pipettera små volymer är ett krav 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
• Det är meriterande om du har erfarenhet av molekylärbiologiska prover

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Som information, så görs  alltid en bakgrundskontroll i slutet av intervju och anställningsprocessen, vilket är en del av våra normala processer.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-05-09, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktperson: Emil Hamnevik, konsultchef [email protected]

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Forskare i molekylär galenisk farmaci

Ansök    Apr 1    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

För mer information se: https://www.farmaci.uu.se

Projektet är knutet till Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver), ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel. Centret förenar akademi och utvalda industripartners som med bred kompetens representerar skandinavisk läkemedelsutveckling och bioteknologi. Tillsammans driver vi farmaceutisk forskning och innovation till nya avancerade läkemedelsformuleringar. Till SweDelivers prioriterade mål hör att erbjuda unga forskare unika möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling. Som postdoktor i SweDeliver arbetar du vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet – centrets akademiska hubb – tillsammans med kollegor i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci vid Institutionen för farmaci.

För mer information: https://www.uu.se/forskning/swedeliver/

Forskaren kommer att arbeta inom området för avancerade läkemedelsformuleringar med projektet Strukturell karaktärisering av lipid-formulerade makromolekyler i respons till utspädning, lipolys och permeation. Lipidbaserade formuleringar samt formulerade läkemedelssubstanser kan omstruktureras i respons till processer som initieras vid läkemedelsadministration. Dessa inkluderar utspädning i kroppsvätskor (extracellulärvätska, tarmsaft) efter administrering och även möjliga interaktioner med solubiliserande komponenter såsom fosfolipider, kolesterol och gallsalter som finns naturligt i tarmsaft. Efter  oral administrering av dessa formuleringar blir lipider utsatta enzymer som driver lipolys. Denna process stimulerar fortsatt omstrukturering av de kolloidala systemen.  Projektets mål är att utforska dessa komplexa system och deras omstrukturering under dispersion (utspädning) och digestion (nedbrytning).  Den tredimensionella strukturen, samt molekylära interaktioner  mellan en makromolekylär  modellsubstans  och omstrukturerade formuleringar, kommer också att monitoreras och analyseras.  

De vetenskapliga fokusområdena är Läkemedelsformulering • Orala peptidformuleringar • Lipid-baserade formuleringar • Spridningstekniker • Avbildning • Fysikalkemisk karaktärisering • Digestion-permeation modeller

Arbetsuppgifter: 100% forskare, primärt med laborativt arbete. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i galenisk farmaci, fysikalisk kemi, kemi – eller biokemisk ingenjörsvetenskap, eller inom annat relevant område. Erfarenhet av avancerad läkemedelsformulering, spridnings- och avbildningstekniker (ex SAXS, SANS) är meriterande.  Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet självständigt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar och våra industriella samarbetspartners inom SweDeliver. Slutligen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt.

Behörighetskrav: Doktorsexamen eller motsvarande i relevant forskningsområde.

Ansökan som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:

- CV med en komplett lista av publikationer
- ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
- examensbevis/doktorsavhandling,
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post), och
- kopior av de tre mest relevant publikationerna som kandidaten vill framhäva.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-05-03 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Christel Bergström [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2021, UFV-PA 2021/1236.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Bioteknologiutredare

Ansök    Mar 23    Läkemedelsverket    Molekylärbiolog
Läkemedelsverket verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. ... Visa mer
Läkemedelsverket verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. 

Beskrivning av enheten och verksamheten
Enheten för farmaci och bioteknologi består av drygt 60 medarbetare som arbetar inom ett brett vetenskapligt område. Enheten ansvarar för värdering av den farmaceutiska dokumentationen i ansökningar om godkännande, vanligtvis för hela EU-marknaden. Vi söker nu en utredare till Bioteknologigruppen som i dagsläget består av 12 medarbetare. Bioteknologigruppen utreder ansökningar om biologiska läkemedel, inklusive plasmaderiverade läkemedel och läkemedel för avancerad terapi (genterapi, cellterapi och vävnadstekniska produkter). 

Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som utredare är att kritiskt bedöma kvaliteten hos produkter baserat på dokumentation för hur produkterna utvecklats, tillverkas och kontrolleras. Du kommer främst att arbeta med bedömning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Även bedömning av andra av biologiska läkemedel, såsom rekombinanta proteiner, monoklonala antikroppar och vacciner kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. 

Arbetet är självständigt och utvecklande och innefattar ofta samverkan med andra läkemedelsmyndigheter, både i ärenden om godkännande av läkemedel och i utveckling av krav och riktlinjer inom vårt ansvarsområde. Ett omfattande europeiskt samarbete pågår sedan länge och arbetet kan medföra engagemang i olika expertgrupper. 

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitetsutbildning och yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område, exempelvis cellbiologi, proteinkemi, molekylärbiologi, eller bioteknologisk processteknologi. Du bör ha flerårig erfarenhet från läkemedelsutveckling eller -produktion. Forskarutbildning inom relevant område är meriterande. 

Personliga egenskaper
Du är analytisk och kan tillgodogöra dig omfattande och komplex information, göra rationella bedömningar och sammanställa dessa på ett tydligt sätt. Du är noggrann och har god förmåga att arbeta metodiskt och systematiskt, samtidigt som du upprätthåller den kvalitet och produktivitet som rollen kräver. Du arbetar självständigt, agerar förtroendeingivande och är ansvarstagande. Du har god förmåga att samarbeta och att skapa dialog och laganda. Du delar med dig av dina kunskaper och värnar om din egen och gruppens utveckling. Du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2021-04-20
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Efter överenskommelse
Enhet: Enheten för farmaci och bioteknologi
Diarienummer: 2.4.1-2021-024798

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju. 

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Peter Stjärnkvist, gruppchef. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Åsa Kumlin Howell, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018?17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan! 
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

QC Laboratorieingenjör med fokus ELISA, Uppsala

Ansök    Apr 22    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Randstad Life Sciences söker nu en laboratorieingenjör till ett biotech-företag i Uppsala inom veterinärdiagnostik. Här får du en möjlighet att få en ansvarsfull roll inom QC-verksamhet där du kommer att spela en viktig roll i kvalitets- och processutvecklingsarbetet.  Start är omgående och uppdraget beräknas fortlöpa tom 2022-04-01. Som konsult hos Randstad Life Sciences har du en varierande och utmanande roll med en trygg anställning m... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Randstad Life Sciences söker nu en laboratorieingenjör till ett biotech-företag i Uppsala inom veterinärdiagnostik. Här får du en möjlighet att få en ansvarsfull roll inom QC-verksamhet där du kommer att spela en viktig roll i kvalitets- och processutvecklingsarbetet.  Start är omgående och uppdraget beräknas fortlöpa tom 2022-04-01.

Som konsult hos Randstad Life Sciences har du en varierande och utmanande roll med en trygg anställning med fast lön, kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar och företagshälsovård. 

Din konsultchef har erfarenhet av branschen och finns alltid nära till hands, både under och mellan uppdrag för att coacha och stötta dig att utveckla din karriär i linje med din ambition.

Ansvarsområden
Du kommer ansvara för QC-arbetet som kommer kunna innefatta följande arbetsmoment:

• Utföra  QC-laborationer (ELISA-tester), analysera data, sammanställa resultat och trendmonitorering för beslut om godkännande av kit och komponenter.
• Skriva och uppdatera SOPar och metoder
• Inblandad i OOS utredningar
• Involverad i det ständiga förbättringsarbetet gällande kvalitet (tät samarbete med QA) 
• Arbeta enligt ISO 9001

Arbetstider
Vi erbjuder en tillsvidareanställningar som initieras med en 6-månaders provperiod. Uppdraget planeras starta omgående och fortlöpa tom 2022-04-01.

Kvalifikationer
• Naturvetenskaplig- eller ingenjörsutbildning inom relevant Life-Science område 
• Tidigare erfarenhet av laborativt arbete, från utbildningen eller arbetslivet
• Meriterande om du har praktisk erfarenhet av ELISA-teknik eller annan liknande metod
• Förståelse för krav motsvarande ISO 9001 
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet från liknande QC-arbete

Som person är du Kvalitets- och säkerhetsmedveten, organiserad och noggrann. Du är driven, flexibel och med god förmåga att ta stort ansvar för att planera din tid. Vi förutsätter att du är en god lagspelare då nära samarbete med b.la. produktion och QA är en viktig del i arbetet för att upprätthålla kvaliteten samt förbättra kvalitetsprocesserna.

Ansökan
Skicka in din ansökan senast 2021-05-09. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Patricia Torregrosa, Senior konsultchef, [email protected]

Om företaget
Randstad Life Sciences är specialiserade inom kompetensområdet naturvetenskap och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom inom life science. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential! Visa mindre

Sommarvikariat hos världsledande biotechföretag i Uppsala

Ansök    Mar 8    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig!  Vi på Ranstad Life Sciences söker nu två sommarvikarier för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! 

Vi på Ranstad Life Sciences söker nu två sommarvikarier för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Som sommarvikarie i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (skiftarbete inom 06-22). 

De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är multiplex ELISA,  qPCR och sekvensering. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat
• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Arbetstider
Sommarvikariat, heltid.

Kvalifikationer
• Pågående eller avslutad akademisk utbildning som civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska

• Det är meriterande med erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover 
• Det är meriterande med erfarenhet av arbete med qPCR och sekvensering samt multikanalspipettering och pipetteringsrobotar 
• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-03-21, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktpersoner: Emil Hamnevik, konsultchef [email protected] eller Enida Kuric, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Erfaren laboratorieingenjör till bioteknikföretag i Uppsala

Ansök    Mar 9    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Har du erfarenhet av laboratoriearbete inom ackrediterade verksamhet och är redo för nästa steg? Vill du bidra med din kunskap för att stötta upp analysflödet på ett expansivt företag inom precisionsmedicin? Är du dessutom tekniskt nyfiken och har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt – vi söker dig!  Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala en erfaren laboratorieingenjör som kommer ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du erfarenhet av laboratoriearbete inom ackrediterade verksamhet och är redo för nästa steg? Vill du bidra med din kunskap för att stötta upp analysflödet på ett expansivt företag inom precisionsmedicin? Är du dessutom tekniskt nyfiken och har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt – vi söker dig! 


Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala en erfaren laboratorieingenjör som kommer att arbeta hos vår kund vars produkter bidrar till utvecklande av precisionsmedicin inom flera medicinska områden. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Som laboratorieingenjör i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetet är delvis automatiserat därav är det högst meriterande om du tidigare arbetat med pipetterings-robotar och storskaligt analysflöde.  Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (mellan 06-22 vissa perioder). Företagets kunder är forskningsenheter och privata aktörer. 


• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan


• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat


• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar


• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbeteArbetstider
Konsultuppdraget är initialt sex månader och initieras med en provanställning. 

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från ackrediterad verksamhet 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system Ansökan


Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.


Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 


Plats: Uppsala


Sista ansökningsdag: 2021-03-20, urval och intervjuer kommer att ske löpande med start i januari. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.


Kontaktpersoner: Enida Kuric, konsultchef [email protected] eller Emil Hamnevik, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorieingenjörer till världsledande biotechföretag i Uppsala

Ansök    Mar 8    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta och driva sitt eget arbete framåt? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig!  Vi på Ranstad Life Sciences söker nu två laboratorieingenjörer för konsultuppdrag hos d... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du skicklig på och tycker om laborativt arbete, nyfiken på nya tekniker och metoder, samt har lätt för att samarbeta och driva sitt eget arbete framåt? Skulle du vilja vara med i ett storskaligt analysflöde hos ett snabbväxande företag med en unik teknologi, vars produkter bidrar till utveckling av precisionsmedicin? Då är detta en tjänst för dig! 

Vi på Ranstad Life Sciences söker nu två laboratorieingenjörer för konsultuppdrag hos detta framgångsrika företag. Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.

Ansvarsområden
Som laboratorieingenjör i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (skiftarbete inom 06-22). 

De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är multiplex ELISA,  qPCR och sekvensering. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat
• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbete

Som person är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Arbetstider
Konsultuppdrag sex månader, heltid

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning såsom civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover 
• Erfarenhet av arbete med qPCR och sekvensering samt gärna multikanalspipettering och pipetteringsrobotar 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 

• Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences

Plats: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2021-03-21, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktpersoner: Emil Hamnevik, konsultchef [email protected] eller Enida Kuric, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Projektkoordinator till Life Science företag i Uppsala

Ansök    Mar 1    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Har du en naturvetenskaplig bakgrund, laborativ erfarenhet från industrin och intresserad av en samordnande roll?   Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala en projektkoordinator som kommer att arbeta med samordning av kundens analysprojekt. I rollen ingår att koordinera projekt med såväl interna som externa intressenter.  Kunden är ett kontraktslabb som arbetar med storskaligt analysflöde och företagets produkter bidrar till utv... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du en naturvetenskaplig bakgrund, laborativ erfarenhet från industrin och intresserad av en samordnande roll?  


Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala en projektkoordinator som kommer att arbeta med samordning av kundens analysprojekt. I rollen ingår att koordinera projekt med såväl interna som externa intressenter.  Kunden är ett kontraktslabb som arbetar med storskaligt analysflöde och företagets produkter bidrar till utvecklande av precisionsmedicin inom flera medicinska områden. Kunderna är både inom statlig och privat sektor.


Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Vi söker dig som är van med att arbeta mot deadlines och leveranser, är strukturerad och gör kontinuerliga prioriteringar efter verksamhetens behov. Som person är du prestigelös,  du är service-minded och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer. Har du erfarenhet av kund orienterat arbete och CRM system sedan tidigare är det meriterande. Rollen innebär omfattande kontakter därför är det viktigt att du behärskar svenska och engelska på hög nivå i både tal och skrift. 


 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 


•         Koordinera kundprojekt och erbjuda service åt kunder, leverantörer 
·         Samspela med analysavdelningen och säljteamet
·         Vara konsultativ i råd om analysupplägg
·         Samordna provlogistik, registrering av prover, leveranser
·         Arbete i LIMS Arbetstider
Start omgående. 

Kvalifikationer
Akademisk utbildning såsom civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande
Erfarenhet av laborativt arbete inom reglerad verksamhet gärna läkemedelsindustrin
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 
Tidigare erfarenhet av kund orienterat arbete
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av CRM system 


Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.


Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 


Plats: Uppsala


Omfattning: Konsultuppdraget initieras med 6 månaders provanställning. 


Sista ansökningsdag: 2020-03-15, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.


Kontaktpersoner: Enida Kuric, konsultchef [email protected]


 Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Projektkoordinator till Life Science företag i Uppsala

Ansök    Feb 1    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Har du en naturvetenskaplig bakgrund, laborativ erfarenhet från industrin och intresserad av en samordnande roll?   Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala en projektkoordinator som kommer att arbeta med samordning av kundens analysprojekt. I rollen ingår att koordinera projekt med såväl interna som externa intressenter.  Kunden är ett kontraktslabb som arbetar med storskaligt analysflöde och företagets produkter bidrar till utv... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Har du en naturvetenskaplig bakgrund, laborativ erfarenhet från industrin och intresserad av en samordnande roll?  


Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala en projektkoordinator som kommer att arbeta med samordning av kundens analysprojekt. I rollen ingår att koordinera projekt med såväl interna som externa intressenter.  Kunden är ett kontraktslabb som arbetar med storskaligt analysflöde och företagets produkter bidrar till utvecklande av precisionsmedicin inom flera medicinska områden. Kunderna är både inom statlig och privat sektor.


Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Vi söker dig som är van med att arbeta mot deadlines och leveranser, är strukturerad och gör kontinuerliga prioriteringar efter verksamhetens behov. Som person är du prestigelös,  du är service-minded och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer. Har du erfarenhet av kund orienterat arbete och CRM system sedan tidigare är det meriterande. Rollen innebär omfattande kontakter därför är det viktigt att du behärskar svenska och engelska på hög nivå i både tal och skrift. 


 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 


•         Koordinera kundprojekt och erbjuda service åt kunder, leverantörer 
·         Samspela med analysavdelningen och säljteamet
·         Vara konsultativ i råd om analysupplägg
·         Samordna provlogistik, registrering av prover, leveranser
·         Arbete i LIMS Arbetstider
Start omgående, 6 månaders provanställning tillämpas. 

Kvalifikationer
Akademisk utbildning såsom civilingenjör i molekylär bioteknik, biomedicin, biokemi eller motsvarande
Erfarenhet av laborativt arbete inom reglerad verksamhet gärna läkemedelsindustrin
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska 
Tidigare erfarenhet av kund orienterat arbete
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av CRM system 
Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.


Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 


Plats: Uppsala


Omfattning: Konsultuppdraget initieras med 6 månaders provanställning. 


Sista ansökningsdag: 2020-12-15, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.


Kontaktpersoner: Enida Kuric, konsultchef [email protected]


 Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Laboratorieingenjörer inom life science i Uppsala

Ansök    Jan 14    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och arbeta med storskaligt analysflöde på ett snabbväxande företag med världsledande teknologi? Är du skicklig på labbet, tekniskt nyfiken,  har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt? Nu söker vi på Randstad Life Sciences Uppsala laboratorieingenjörer som kommer att arbeta med spännande analyser. Företagets produkter bidrar till utvecklande av precisionsmedicin inom flera med... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och arbeta med storskaligt analysflöde på ett snabbväxande företag med världsledande teknologi? Är du skicklig på labbet, tekniskt nyfiken,  har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt? Nu söker vi på Randstad Life Sciences Uppsala laboratorieingenjörer som kommer att arbeta med spännande analyser. Företagets produkter bidrar till utvecklande av precisionsmedicin inom flera medicinska områden. 


Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Som laboratorieingenjör i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kan komma att variera och förskjuten arbetstid förekommer (06-22 vissa perioder). 


De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är multiplex ELISA,  qPCR och sekvensering. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 


• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan


• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat


• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar


• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbeteKvalifikationer


Akademisk utbildning såsom civilingenjör i molekylär bioteknik,      biomedicin, biokemi eller motsvarande
Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover 
Erfarenhet av arbete med qPCR och sekvensering samt gärna multikanalspipettering och pipetteringsrobotar 
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska Som person är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver! Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 

Plats: Uppsala

Omfattning: Konsultuppdrag på heltid med fast månadslön. 

Sista ansökningsdag: 2020-01-30, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Kontaktperson: Enida Kuric, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Forskningsingenjör inom mikrobiologisk whole genome sequencing/NGS

Friska djur - trygga människor Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.  Vid sektionen för forskning och utveckling vid avdelningen för mikrobiologi bedriver vi... Visa mer
Friska djur - trygga människor


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 
Vid sektionen för forskning och utveckling vid avdelningen för mikrobiologi bedriver vi forskning inom virologi, bakteriologi och parasitologi, samt infektions- och organismbiologi.

Sektionen stödjer också diagnostik och beredskap med specialanalyser.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete. Du kommer tillsammans med våra forskare planera och utföra provhantering och sekvenseringsanalyser samt arbeta med omvärldsbevakning, metodutveckling, validering och kvalitetssäkring.

Kvalifikationer
Vi söker en ambitiös och flexibel medarbetare som kan utveckla vår verksamhet inom whole genome sequencing/new generation sequencing (WGS/NGS) och leverera till diagnostik och forskningsprojekt.

Du som söker har naturvetenskaplig högskoleexamen inom lämpligt område med goda laborativa kunskaper om molekylärbiologiska tekniker och praktisk erfarenhet av WGS/NGS.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, såsom flexibilitet, samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, att du är utvecklingsinriktad och initiativtagande samt att du kan arbeta både självständigt och i team.

Meriterande

Erfarenhet av mikrobiologisk diagnostik, kvalitetsarbete och ackreditering.

Villkor
Verksamhetsspråket är svenska och mycket forskningsarbete sker på engelska.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Visa mindre

Molekylärbiolog i Uppsala

Ansök    Dec 20    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som konsult hos oss erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team.  Randstad Life S... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi på Randstad Life Sciences söker molekylärbiologer till kommande konsultuppdrag i Uppsala. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker på läkemedel-, biotech- eller Medtechföretag.  Som konsult hos oss erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med både laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och får möjligheten att vara en del av framgångsrika team. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag.  Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Vi söker dig som har industriell eller akademisk erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ELISA, PCR, qPCR, flödescytometeri och Western blot. Har du tidigare erfarenhet av arbete med biologiska prover är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med cellinjer eller primära cellkulturer. 

Beroende på tidigare erfarenhet kommer du arbeta med att självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller att upprätta metodbeskrivningar och produktutveckling. Det är viktigt att du är skicklig på labbet och har förmåga att planera eget arbete efter angivna tidsramar. Arbetstider
Omfattning: Heltidstjänst, 40 h/v. Vi tillämpar sex månaders provanställning med start i januari/februari 2021. 

Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker 
Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från akademin eller industrin
Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska Det är meriterande om du har arbetat med assay utveckling 
Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete enligt GMP
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system 

Som person är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Ansökan
Vi som arbetar på Randstad Life Sciences har alla en bakgrund inom naturvetenskap. Det betyder att vi förstår vad du har för erfarenhet och vad ett lämpligt nästa steg i din karriär kan vara. Vi strävar efter att bli din karriärpartner inom life science för en lång tid framöver. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och det är en självklarhet för oss att du får en närvarande konsultchef som med stort engagemang finns tillgänglig här i Uppsala. Hos oss får du fast månadslön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din anställning omfattas givetvis även av försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.


Arbetsgivare: Randstad Life Sciences 


Plats: Uppsala


Omfattning: Heltid


Sista ansökningsdag: 2021-02-30, urval och intervjuer kommer att ske löpande med start i januari 2021. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.


Kontaktpersoner: Enida Kuric, konsultchef [email protected] eller Patricia Torregrosa, konsultchef [email protected]Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot en molekyl-studier

Ansök    Nov 19    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Den ERC-finansierade gruppen ledd av docent Sebastian Deindl vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Uppsala söker en mycket motiverad postdoktor för att utveckla och tillämpa de allra senaste metoderna för fluorescensavbildning av enskilda molekyler (t.

ex. Marklund et al., Nature 2020; Sabantsev et al., Nature Communications 2019) för studier av dynamiska kromatintransaktioner på en-nukleosomnivå.

Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta nära experter inom biofysik, biokemi samt struktur- och molekylärbiologi. Det övergripande målet är att undersöka proteinmaskiners molekylära mekanismer i regleringen av genuttryck med hjälp av ett mycket tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar avancerad fluorescensavbildning av enskilda molekyler med en rad biofysikaliska, strukturella och biokemiska tekniker.

För mer information om forskningen i Deindl-gruppen är du välkommen att besöka http://deindl-lab.com.

Arbetsuppgifter: Som postdoktor i detta projekt undersöker du mekanismerna för kromatinassocierade processer med hjälp av enmolekyl-avbildning tillsammans med kompletterande biofysikaliska och biokemiska tekniker. Fokus ligger på utveckling av nya metoder för avbildning med enmolekyl-fluorescencemikroskopi och mikrofluidik för att utförligt undersöka effekterna av lokala kromatinmiljöer på dynamiken och mekanismerna för nukleosomtransaktioner vid regleringen av genuttryck.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i experimentell fysik/ biofysik, bioteknik, eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Vidare ska den kandidat vi söker efter ha en dokumenterad bakgrund inom experimentell biofysik. Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning då tjänsten är belägen i en internationellmiljö. Stor vikt kommer läggas vid personligaegenskaper så som god samarbetsförmåga samt en kreativ och självgående personlighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av mikrofluidik och/eller nästa generations sekvenseringsmetoder anses som meriterade.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla följande:

- Personligt brev (max 1 sida).
- CV (max 2 sidor) inklusive lista över publikationer.
- Kopia av officiella akademiska examina.
- Namn, e-postadresser och telefonnummer för två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen: För frågor om tjänsten och dess vetenskapliga aspekter, kontakta Martha Schattenhofer mailto:[email protected]ör administrativa spörsmål, kontakta Frida Österdahl mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 december 2020, UFV-PA 2020/4269.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom honungsbitolerans och resistens mot virusinfektioner

Institutionen för ekologi: Anställningen är baserad vid Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala, Sverige. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och biologisk bevarande. Lösningar eftersträvas för att mildra klimatförändringarna, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster och bekämpa skadedju... Visa mer
Institutionen för ekologi:
Anställningen är baserad vid Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala, Sverige. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och biologisk bevarande. Lösningar eftersträvas för att mildra klimatförändringarna, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster och bekämpa skadedjur i skogsbrukslandskap, skogsmark och stadslandskap. Aktiv spridning, uppsökande och frekventa kontakter med intressenter är viktiga aktiviteter.

BEE NATURAL – Karakteriserar de molekylära anpassningarna av tolerans och resistens mot virusinfektioner i honungsbin. 
Beskrivning:
Institutionen för ekologi (SLU) vill rekrytera en postdoktor för att arbeta inom forskningstema till förståelse av honungsbi-molekylära anpassningar av tolerans och resistens mot virusinfektioner. Anställningen kommer att placeras inom den internationellt framstående forskningsgruppen för honungsbin där den framgångsrika kandidaten kommer att erbjudas ett stimulerande sammanhang med kollegor som fokuserar på olika aspekter av bihälsan och har ett omfattande samarbetsnätverk.

Målet med detta projekt är att omfattande karakterisera de molekylära anpassningarna av tolerans och resistens mot virusinfektioner i naturligt anpassade honungsbipopulationer med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Dessa honungsbipopulationer uppvisar inte bara värdegenskaper som minskar kvalsternas befolkningstillväxt, men de visar också oberoende tolerans och motståndskraft mot virusinfektioner och erbjuder exklusiv inblick i honungsbinas naturliga anpassningsförmåga. Honungsbivirus interagerar främst med RNA-fasen i värdgenetiska system, och relevanta tolerans / resistensmarkörer kan således också identifieras där. Transkriptomen är också en användbar matris för att undersöka värdens genetiska svar på virusinfektioner, inklusive olika små störande RNA, som utgör det primära cellulära försvaret mot virusinfektioner i insekter. Det kan också möjliggöra detektion och analys av patogener som replikeras samtidigt i värden och deras interna interaktioner. Detta ger en möjlighet att få en djupare förståelse för hur olika virus interagerar och tävlar i värden under infektionen.

Kvalifikationer:
För denna position måste du ha en doktorsexamen med forskningsfokus på genomik, transkriptomik, små RNA eller liknande. En beprövad erfarenhet av bioinformatiska färdigheter i analys och hantering av stora sekvenseringsdatamängder av genomik och RNAseq är mycket meriterad. Du bör ha förmågan att arbeta självständigt såväl som i ett team. Du borde ha bidragit till forskning genom publikationer i peer-reviewed internationella tidskrifter. Tidigare erfarenhet av honungsbi-studier är en merit. Du bör vara motiverad, mycket intresserad av honungsbivirologi, virusinteraktioner, insektsimmunitet och ha utmärkta engelska språkkunskaper (både muntliga och skriftliga).

Placering:
Uppsala, Ultuna

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning två år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, dock ej senare än 1 Maj 2021.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-15.

Urval bland sökande som uppfyller kraven görs med hänvisning till skriftlig ansökan inklusive curriculum vitae, kopior av examen och utskrifter av akademiska dokument, publikationshistorik, en lista med minst två referenser som är bekanta med sökandens kvalifikationer, certifierade kunskaper i engelska och en intervju. Om den sökande är utländsk medborgare behöver vi en certifierad kopia av sidan i ditt pass med dina personuppgifter och fotografi.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Research Engineer Bioprocess

Ansök    Nov 10    Cytiva Sweden AB    Molekylärbiolog
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020. Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innova... Visa mer
Help us improve access to life-changing therapies that can transform human health
We are Cytiva, a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics. Formerly part of GE Healthcare, we have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning since 2020.
Our customers undertake life-saving activities. These range from fundamental biological research to developing innovative vaccines, biologic drugs, and novel cell and gene therapies. Our job is to supply the tools and services - the pots, pans, soups and sauces - they need to work better, faster and safer, leading to better patient outcomes.
What You'll Do
plan, perform, analyze, document and present mammalian cell culture experiments in different formats: adherent, suspension, lab scale to bioreactors
develop, invent and improve new products and processes for the bioprocess industry, specifically within the fields of antibody-production, microcarriers and production of vaccines/viral vectors
work together with peers within the areas of antibody-production, microcarriers and vaccine/viral vectors
present scientific and technical results internally, oral and written communication in Swedish and English

Who you are
In order to succeed in this position, you need to be result-oriented, flexible and creative with a strong collaborative attitude, focusing on the customer needs
We are looking for someone with the drive and capability to initiate, plan, perform, analyze, document and present results to progress our projects forward
Master degree in biology, medicine, engineering or related Life Science field or equivalent experience

Experiences and skills sought for
Experience from industrial development/ R&D within medicine, biotechnology or bioprocess
Hands on experience in mammalian cell culturing in different formats including bioreactors
Hands on experience in analytical molecular biology techniques such as FACS and PCR
Experience of working with virus is a plus
Occasional work on weekends may occur

Our business is growing quickly and we hire across the board. Interview and selection will happen continuously and an opening can be filled before last day of application, which is November 22nd.
For questions please contact hiring manager Ann Lövgren, [email protected]
Who we are
Whatever your role, we bring purpose and challenge into our everyday work. If you are driven to make the world a better place thanks to science and medicine, you’ll feel right at home here. If you’re flexible, curious and relentless, you’ll belong. If you are excited about a global culture, this can be the place to further your career.


Want to know more? Take a look at our Careers website, Instagram and LinkedIn page! Visa mindre

Forskare i molekylär husdjurgenetik

Institutionen för husdjursgenetik Institutionen har sitt huvudsäte på Ultuna Campus, Uppsala, och har ca 60 medarbetare. Vår vision är "Bättre användning av genetiska resurser". Vi bedriver forskning inom molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik samt bioinformatik för en mängd djurslag inom både lantbruks-, sport- och sällskapsdjur. Vi bidrar också i flera utbildningsprogram vid SLU och tillhandahåller internationell genetisk avelsvärdering för nötkrea... Visa mer
Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen har sitt huvudsäte på Ultuna Campus, Uppsala, och har ca 60 medarbetare. Vår vision är "Bättre användning av genetiska resurser". Vi bedriver forskning inom molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik samt bioinformatik för en mängd djurslag inom både lantbruks-, sport- och sällskapsdjur. Vi bidrar också i flera utbildningsprogram vid SLU och tillhandahåller internationell genetisk avelsvärdering för nötkreatur genom Interbull Center. Mer information på https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/.
Innehållsbeskrivning:

Beteendestrategier och kognitiv förmåga är viktiga faktorer för att hantera stressande utmaningar. Hästtävlingar leder till stress, men förmågan att tolerera och hantera stress varierar mellan individer och mellan kön. Det fattas kunskap om varför vissa individer är mer känsliga för stress och om den genetiska regleringen av beteendestrategier. Preliminära forskningsresultat från hästar tyder på att gener för kognitiv förmåga spelar stor roll för tävlingsframgång. Det utgör en unik möjlighet att studera betydelsen av stresstålighet och förmågan att koppla av efter tävling för prestation och tävlingsresultat. I syfte att förbättra hästars välfärd syftar detta projekt till att kartlägga gener som reglerar beteendeegenskaper centrala för prestationsförmåga och beteende under stress. Genom att kombinera den senaste teknologin inom genomanalys med djup kunskap om hästens beteende är det möjligt att identifiera gener associerade till beteenden av betydelse för stresshantering vid hög prestation. Hästens gynnsamma populationsstruktur, den stora variationen i beteende och väl dokumenterad tävlingsdata kommer att användas.

Arbetsuppgifter:
Vår nya medarbetare kommer i det första skedet av projektet att samla in data i fält. Medarbetaren kommer att vara en del i det dagliga molekylärbiologiska forskningsarbetet och jobba med etablerade metoder som cellodling, DNA-extraktion, PCR, realtids-PCR, DNA-sekvensering, RNA-sekvensering och genotypning. Analys av stora mängder genetiska data kommer också att ingå, liksom att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Handledning av studenter samt viss undervisning kan komma att ingå i tjänsten.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är docent och har en doktorsexamen inom husdjursvetenskap med inriktning molekylärgenetik, eller inom annat relevant forskningsområde. Du ska vara intresserad av djur och vara kunnig i de senaste teknikerna inom molekylärbiologi och genetik. Du ska ha yrkeserfarenhet som molekylärgenetiker. Dokumenterad erfarenhet av state-of-the-art teknologier för laborativt arbete och analysarbete inom nästa och tredje generationens sekvensering är ett krav. Goda kunskaper i engelska (både skriftliga och muntliga) är också ett krav.

Erfarenhet av att leda forskningsprojekt är en merit, liksom dokumenterad förmåga att söka och erhålla externa forskningsanslag. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, såsom nyfikenhet, noggrannhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, och förmåga att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år  

Omfattning:
50%

Tillträde:
Januari 2021

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-11-18.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV) och publikationslista; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsingenjör inom biokemi, molekylärbiologi och cellbiologi

Ansök    Okt 14    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att producera rekombinanta enzymer involverade i heparansulfat biosyntes. Enzymerna uttrycks i däggdjur celler, insekter, jäst eller bakterier. De uttryckta enzymerna renas och karaktäriseras. Vi behöver optimera uttrycket i stor skala, vilket kräver både kreativa och nya lösningar samt innefattar omfattande molekylära och biokemiska metoder.

Arbetsuppgifter: Forskningen kommer att bedrivas inom ämnesområdet biokemi, molekylärbiologi och cellbiologi. Det övergripande målet är att förstå mekanismerna av heparansulfat biosyntes med fokus på funktioner hos enzymerna och potentiella interaktioner mellan enzymerna. De viktigaste uppgifterna är att uttrycka enzymerna som rekombinanta proteiner och att studera deras katalytiska förmåga mot olika socker substrat. Kandidaten förväntas att självständigt bedriva studierna och lösa eventuella tekniska problem. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med celler, in-vivo försök och systematiskt laboratoriearbete.

Kvalifikationer: Högskoleexamen med vetenskaplig bakgrund i molekylärbiologi och biokemi, specifierad i produktion av rekombinanta enzymer och X-ray analys av proteiner. Vi söker en motiverad medarbetare med stark vetenskaplig nyfikenhet och entusiasm. Kandidaten förväntas arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar samt nationella och internationella samarbetspartners. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligen och skriftligen. Erfarenhet av att arbeta med celler och in-vivo försök är ett krav. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån kunskaper relaterade till projektet och tidigare vetenskaplig produktivitet. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet såsom personlig mognad, serviceinriktad, flexibilitet, lojalitet, tydlighet och stabilitet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-10-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jin-Ping Li, tel: 018-4714241, e-post: mailto:[email protected]

Ansökan ska innehålla  1) CV  2) motivationsbrev där forskningsintressen, kunskaper och varför du är intresserad av denna position förklaras (max 2 sidor)  3) publikationslista  4) examensbevis .

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2020, UFV-PA 2020/3526.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 forskare inom dataanalys för ultrasnabb avbildning av proteiner

Ansök    Okt 8    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Positionen finns vid institutionen fo?r cell och molekyla?rbiologi som a?r en tva?rvetenskaplig och framga?ngsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekyla?rbiologi, Mikrobiologi, Bera?kningsbiologi, Molekyla?r systembiologi, Biofysik och molekyla?r evolution.

La?s mer pa? http://www.icm.uu.se.

Projektbeskrivning: En ny metod för strukturbestämning av proteiner håller på att utvecklas i Uppsala. Kärnan i metoden är de mycket kraftiga och mycket korta röntgenpulser som kan skapas av en fri-elektronlaser. Den korta pulslängden gör att diffaktionsdata från ett prov kan detekteras innan strålskadorna för samma puls har haft tid att degradera, eller fullständigt förstöra provet. Vår målsättning i Ekebergslabbet är att utveckla och förbättra den mjukvara och de analysalgoritmer som behövs för denna nya typ av avbildning. Speciellt viktigt är att förstå hur dessa metoder kan låta oss undersöka proteiners rörelser på en väldigt kort tidsskala.

Arbetsuppgifter: Forskaren kommer att arbeta med att utveckla algoritmer för dataanalys och testa dessa med både simulerade och experimentella data. Arbetet kan därför inkludera både simulering av diffraktionsdata samt deltagande i experiment vid fri-elektronlaseranläggningar på olika platser i världen. Forskaren kommer att arbeta med egna projekt men i nära samarbete med de andra gruppmedlemmarna. Övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten

Kvalifikationskrav: Vi söker en forskningsmotiverad kandidat med doktorsexamen i fysik, datorvetenskap, elektronmikroskopi, dataanalys eller liknande. Du måste ha tidigare erfarenhet av dataanalys och programmering är också ett krav. Forskaren kommer att ingå i ett team och bör vara en konstruktiv och pålitlig samarbetspartner. Slutligen så krävs även en utmärkt förmåga till både skriven och talad engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet från någon eller några av följande områden:

- pythonprogrammering,
- dataanalys inom elektronmikroskopi,
- optimering
- diffraktionsexperiment

Ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, din forskning och på vilket sätt du är lämpad för den här tjänsten

2) CV (max 2 sidor)

3) Kopior på din doktorsexamen och betyg

4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer) till åtminstone två referenser

5) Lista över relevanta publikationer

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under 24 månader.

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Tomas Ekeberg mailto:[email protected] Prof. Filipe Maia mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2020, UFV-PA 2020/3585.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Laboratorieingenjör inom Mikrobiologi och Molekylärbiologi

Ansök    Okt 21    Academic Resource AB    Molekylärbiolog
Älskar du att arbeta laborativt och har flerårig erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin? Academic Resource söker laboratorieingenjörer inom Mikrobiologi och Molekylärbiologi med minst 3 års erfarenhet till framtida uppdrag inom läkemedelsindustrin. Huvudsakliga arbetsuppgifter •Självständigt planera analysarbetet enligt givna analysmetoder och instruktioner •Granska och godkänna analysresultat •Utföra, på laboratoriet förekommande, materialhanter... Visa mer
Älskar du att arbeta laborativt och har flerårig erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin?
Academic Resource söker laboratorieingenjörer inom Mikrobiologi och Molekylärbiologi med minst 3 års erfarenhet till framtida uppdrag inom läkemedelsindustrin.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
•Självständigt planera analysarbetet enligt givna analysmetoder och instruktioner
•Granska och godkänna analysresultat
•Utföra, på laboratoriet förekommande, materialhantering och beredning
•Arbete i enlighet med GMP


Kvalifikationer
För att lyckas i rollen och vara relevant för tjänsten ser vi att du har minst tre års erfarenhet inom:
•Molekylär biologi (tex restriktionsenzym-klyvning, ligering, sekvensering, DNA-analys)
•Analysmetoderna qPCR, PCR , Flödescytometri
•Goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal och skrift.


Din profil
Vi söker dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning med mikrobiologisk inriktning eller liknande. Vidare har du flerårig (minst tre år) erfarenhet inom tillverkande läkemedelsindustri.
Som person är du positiv, resultatinriktad och flexibel. Du har en bra initiativförmåga, är prestigelös och har lätt att samarbeta med kollegor. Arbetet kan ibland präglas av ett högt tempo och det är därför viktigt att kunna hantera flera arbetsuppgifter åt gången samt att utföra dessa på ett enkelt och strukturerat sätt.


Som konsult hos Academic Resource erbjuds du
•Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
•Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
•En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
•Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.
Ansökan
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så ansök så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: ULMM1020


Frågor besvarar via mail av:
[email protected]


Sökord: gmp labb laboratorieingenjör bma biomedicinsk analytiker life science uppsala läkemedel industry industri mikrobiologi molekylärbiologi universitetsutbildning högskola jobb tjänst beredning kvalitetsarbete pcr dna mammalie cellodling biologi organism genetik ekologi fysiologi


we take you further Visa mindre

Laboratorieingenjörer till life science företag i Uppsala

Ansök    Aug 19    Randstad AB    Molekylärbiolog
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och arbeta med storskaligt analysflöde på ett snabbväxande företag med världsledande teknologi? Är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt?  Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala laboratorieingenjörer som kommer att arbeta med en teknologi som möjliggör simultan mätning av multipla biomarkörer i mycket små provvolymer. Projektet syftar till ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och arbeta med storskaligt analysflöde på ett snabbväxande företag med världsledande teknologi? Är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt? 
Nu söker vi på Randstad Life Sciences i Uppsala laboratorieingenjörer som kommer att arbeta med en teknologi som möjliggör simultan mätning av multipla biomarkörer i mycket små provvolymer. Projektet syftar till att analysera biomarkörer i humana prover. Analyserna möjliggör därmed förbättrad sjukdomsdetektion samt fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser. Företagets produkter bidrar till utvecklande av precisionsmedicin inom flera medicinska områden. 

Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.Ansvarsområden
Som laboratorieingenjör i denna roll erbjuds du varierande laborativa arbetsuppgifter där du får arbeta med molekylärbiologiska metoder samt möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team med positiva och motiverade medarbetare. Arbetstiderna kommer att variera och förskjuten arbetstid förekommer. 

De huvudsakliga analysteknikerna på laboratoriet är multiplex ELISA och qPCR och sekvensering. Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Självständigt utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner eller försöksplan
• Sammanställa, kontrollera och rapportera resultat
• Planera eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar
• Delta i avvikelseutredningar och verksamhetens förbättringsarbeteArbetstider
Konsultuppdrag på heltid med start i november. Anställningen är initialt 6 månader. 

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi eller motsvarande
• Erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover från akademin eller industrin
• Erfarenhet av arbete med LIMS eller liknande system
• Erfarenhet av arbete med qPCR och sekvensering samt gärna multikanalspipettering och pipetteringsrobotar 
• Uttrycker dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska Ansökan
Som person är du skicklig på labbet, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk och noggrann samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 
Förskjuten arbetstid kommer att förekomma därav höga krav på flexibilitet.
Intervjuer sker löpande, vi välkomnar din ansökan. 

Om företaget
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster och erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar inom alla kompetensområden. Vi erbjuder även interim management, executive search och omställningstjänster. Vi har ett stort nätverk av bolag och kandidater vilket innebär att vi förmedlar hundratals jobb inom olika branscher, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Postdoktor vid Sektionen för Patologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena; patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi. Enheten för patologi söker nu en postdoktor til... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena; patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi.

Enheten för patologi söker nu en postdoktor till ett forskningprojekt att studera Cartilage oligomeric matrix protein (COMP) och dess nedbrytningsprodukt - ett unikt klyvningsfragment med intracellulär lokalisation. 

Bakgrund till projektet: Sjukdomarna artros är en mycket vanliga ledsjukdomar hos våra sporthästar, kor och grisar och hos människa. Sjukdomen är låggradigt inflammatoriskt och leder till brosknedbrytning och grav smärta som resulterar i hälta av olika grad. COMP är en viktig broskmatrix molekyl som klyvs i den inflammatoriska processen vilket är kännetecknande för artros. Molekylens klyvningsprodukter har en annan biologisk roll än den nativa molekylen och vi söker en post-doc som skall undersöka COMP fragmentens biologiska funktion i olika celltyper som broskceller och cancer cellinjer. Klyvningsprodukten läcker ut från leden till blodet tidigt i sjukdomsprocessen och vi kan mäta och kvantifiera fragmentet i ledvätska och blod med egenutvecklad ELISA.

Arbetsuppgifter:
Cellodling, genexpressions analyser, uttrycka COMP fragmentet i lenti virus konstrukt.

Kvalifikationer:
Utbildning som molekylär biolog eller med motsvarande kompetens samt doktorsexamen krävs. Du som söker ska ha stor erfarenhet av molekylärbiologiska metoder för studier av gen- och proteinuttryck samt cellodling är meriterande. Det är även meriternade om du har erfarenhet att studera metabola och inflammatoriska cellulära processer och viral gen transfer. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid förmåga till att arbeta självständigt liksom personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 september eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom produktion av konstgjord spindeltråd

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, fysiologi, histologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, fysiologi, histologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fria kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC och är ca 50 anställda.
Vi har utvecklat den första biomimetiska spinnmetoden för produktion av konstgjorda spindeltrådar, och fokuserar nu på att spinna konstgjorda spindeltrådar som matchar den naturliga tråden med avseende på mekaniska egenskaper. Forskargruppen finns på SLU i Uppsala och på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg.
Arbetsuppgifter:
Arbetet inkluderar rekombinant produktion och rening av proteiner, karakterisering av dessa, spinning, samt karakterisering av spunna fibrer med t.ex. dragtestare, olika typer av mikroskopi och med spektroskopiska metoder. Histologiska studier av spindlarnas silkeskörtlar ingår som en del av uppgifterna. Eventuellt kommer vi också att använda NMR-spektroskopi, och den sökande kan behöva vara aktiv i cellodlingsprojekt.

Du kommer att ha administrativa uppgifter kopplade till labbet och forskningsgruppen och kommer att ansvara för rekryteringsaktiviteter och organisering av gruppaktiviteter, liksom kommunikation på sociala plattformar. Ansvar som är förknippade med att upprätthålla biokemi- och histologilaboratoriet är en del av arbetet.

Arbetet kan även omfatta undervisning och handledning av grundexamenstudenter, doktorander, PostDocs och masterstudenter.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en doktorsexamen i proteinbiokemi, molekylärbiologi eller liknande ämne. Den framgångsrika kandidaten förväntas vara självständig, organiserad och strukturerad, tycka om av akademiskt labbarbete och ha en positiv inställning. Tidigare dokumenterad erfarenhet av att producera och rena rekombinanta proteiner samt att spinna trådar från rekombinanta proteiner krävs, liksom tidigare praktisk erfarenhet av att utföra mekaniska tester och analyser av proteinbaserade fibrer. Du ska ha erfarenhet av att strukturbestämma rekombinanta protein med circular dichroism (CD) spektroskopi samt thioflavin T assays. Kunskap och erfarenhet av histologiska tekniker och utvärdering av vävnad i olika arter av artropoder krävs också.

Den sökande bör ha erfarenhet av administrativa uppgifter, och erfarenhet av rekrytering och kommunikation på sociala medieplattformar är meriterande. Den sökande bör ha erfarenhet av undervisning i laborationskurser i biokemi. Tyngd kommer läggas på personliga färdigheter i utvärderingsprocessen.

Mycket god förmåga att tala och skriva engelska och svenska krävs. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt kommer att beaktas. 

Placering:
Ultuna, Uppsala, Sverige. En del av arbetet kommer att utföras i samarbete med grupper vid Karolinska Institutet i Solna/Huddinge, Uppsala universitet och Stockholms universitet och kandidaten förväntas resa till dessa campus.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-09-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent i havreförädling

Institutionen för växtbiologi Vi söker en forskningsassistent på ett år med omgående tillträde vid institutionen för växtbiologi, Biocentrum, SLU, Uppsala, Sverige. Institutionen har en utmärkt och stimulerande arbetsmiljö med hög internationell kvalitet. Du kommer att jobba i projektet "Från korn till havre med fokus på betaglukanhalt i kärna". Projektet är ett nära samarbete mellan akademi (SLU) och industri (Lantmännen). Vår vision är att förädla havre... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Vi söker en forskningsassistent på ett år med omgående tillträde vid institutionen för växtbiologi, Biocentrum, SLU, Uppsala, Sverige. Institutionen har en utmärkt och stimulerande arbetsmiljö med hög internationell kvalitet.

Du kommer att jobba i projektet "Från korn till havre med fokus på betaglukanhalt i kärna". Projektet är ett nära samarbete mellan akademi (SLU) och industri (Lantmännen). Vår vision är att förädla havre med högt beta-glukaninnehåll för produktion av hälsosamma livsmedelsingredienser. Vi har funnit ett molekylärt yin-yang-system som styr kol-flux till kolhydratsyntes i korn (Jin et al., 2017, Molecular Plant 10, 1556-1570 och https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/12/genetiken-bakom-inlagringen-av-starkelse-och-kostfiber-i-kornkarnan-ar-avslojad/), och sannolikt även i andra spannmål (t.ex. havre). Systemet innehåller två transkriptionsfaktorer, en negativ (yin) och en annan positiv (yang). De kontrollerar kolhydratsyntesen. Genom att använda transkriptionsfaktorgenerna i yin-yang systemet och andra gener för beta-glukanets hydrolysaktivitet har vi framgångsrikt kombinerat hög beta-glukansyntesaktivitet i en sort och låg hydrolysaktivitet i en annan sort till en linje genom korsning. Vi är nu på väg att screena korsningsavkommorna till homozygoter med högt beta-glukaninnehåll. Vårt långsiktiga mål är att utveckla nya havresorter med ett högt beta-glukaninnehåll för kommersiell produktion.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att screena ett stort antal avkommor från F4 till F6 för att hitta homozygoter i beta-glukaninnehåll i havre. Under tiden kommer du att karakterisera olika egenskaper efter korsning. Du kommer att använda molekylärbiologiska metoder som qPCR, RNAseq, Western blot och enzymaktivitetsanalys för att förstå genregleringarna och använda kemiska metoder för att analysera kolhydrater. Du kommer också att kommunicera med industriella partners om exempelvis val av avkommor, sortutveckling och kommersialisering.

Kvalifikationer:
En doktorsexamen i molekylärbiologi med inriktning växtmolekylärbiologi, genetik eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Dokumenterad förmåga att hantera ett laboratorieforskningsprojekt krävs. Dokumenterad laboratorieerfarenhet inom odling och hantering av spannmål, korsning, vävnadsodling, qPCR, RNAseq, Western blot och andra molekylärbiologitekniker är meriterande.

Sökande ska ha god kommunikationsförmåga på engelska eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen, en stark arbetsetik, vara en lagspelare och fungera bra i en stark forskningsmiljö. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande.

Urval av kvalificerade sökande kommer att baseras på skriftlig ansökan (på engelska), inklusive curriculum vitae (CV), Doktorsarbete / publikationer, och personliga referenser. Utvalda kandidater kommer att intervjuas.

Ansökan ska innehålla: 1) En ansökningsbrev med motivation och intresse, 2) CV med sammanfattning av tidigare prestationer och publikationer, 3) Två referenspersoner, 4) Doktorsexamen / intyg / diploma.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Projektkoordinator inom Systembiologi och Johan Elfs forskargrupp vid ICM

Ansök    Apr 2    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära avdelningar i Europa.

Institutionens forskningsområden är indelade i sex forskningsprogram som täcker allt från cellbiologi till biofysik för enskilda molekyler.

Tjänsten är placerad i Johan Elfs forskargrupp. Elflabbet arbetar tvärvetenskapligt med att studera livet på molekylärnivå. Vi bygger fysikaliska modeller av centrala biologiska processer och utvecklar olika mätmetoder för att testa dessa i levande celler. Forskningen är starkt beroende av att experter inom många olika vetenskapsområden arbetar tillsammans och i gruppen hittar vi specialister inom bland annat mikrobiologi, biokemi, genetik, mikrofluidik, optik och bildanalys. Mer detaljer om gruppen och våra forskningsintressen hittar du på vår hemsida: http://www.elflab.icm.uu.se

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Projektkoordinatorn ska fungera som ett stöd för forskargruppens olika projekt. Du kommer att delta aktivt i samtliga faser, från ansökning av bidrag och rekrytering till rapportering och uppföljning, och du kommer att fungera som kontaktperson för gruppens medlemmar i administrativa frågor. I arbetet ingår arbetstoppar så du bör klara av tillfälligt hög arbetsbelastning och att arbeta mot uppsatta deadlines. Vidare kommer du att hjälpa till att ta fram vetenskapliga och populärvetenskapliga texter och annat informationsmaterial och du kommer att ansvara för kommunikation via bland annat gruppens websida, sociala medier och olika outreach-event. Slutligen kommer du att stötta gruppledaren vid organisation av vetenskapliga symposium, konferenser och möten.

Som projektkoordinator kommer du:

- Delta aktivt i arbetet med ansökning och rapportering av forskningsanslag.
- Ansvara för forskningskommunikation som en del av tredje uppgiften.
- Hjälpa till med planering och genomförande av vetenskapliga möten och större konferenser.
- Hjälpa till att samordna gruppmedlemmarnas forsknings- och utbildningsaktiviteter.
- Fungera som kontaktperson för gruppmedlemmarna i administrativa frågor.
- Ansvara för innehåll och underhåll av gruppens hemsida.
- Hjälpa till med budgetarbete och ekonomiuppföljning.
- Koordinera upphandling och inköp av labbutrustning.
- Hjälpa till med rekrytering och andra HR-frågor i samråd med institutionens HR-ansvarig.

Kvalifikationskrav: Vi letar efter dig som har doktorsexamen inom mikrobiologi, biofysik, bioteknik, eller inom ett vetenskapsområde som vi anser likvärdigt. Så att du har god förståelse för hur forskning bedrivs inom det akademiska området samt inom den akademiska världen. Du är serviceinriktad och har god förmåga att skapa och upprätthålla bra arbetsrelationer. Vidare är det viktigt att du är flexibel, att du kan hantera nya arbetsuppgifter och prioritera om med kort varsel. I arbetet ingår arbetstoppar så du bör klara av tillfälligt hög arbetsbelastning och att arbeta mot uppsatta deadlines. Eftersom du kommer att vara ansvarig för projekt- och administrativ ledning för en stor forskargrupp, som är belägen i en internationell forskningsmiljö, är en förutsättning att du kan arbeta självständigt, ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.  Då du även i stor utsträckning kommer arbeta med samhällskommunikation och sammanställa fakta och populärvetenskapliga texter rörande gruppens forskningsområde, är tidigare erfarenhet av liknade arbete inom gruppens forskningsområde ett krav, så att arbetet kan ske obehindrat.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av forskningsadministration, ekonomiadministration och HR-frågor är meriterande, liksom erfarenhet av grafisk formgivning.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla ditt CV, fullständig publikationslista, kopior av examensbevis och andra certifikat, kontaktuppgifter till två referenser samt ett personligt brev med en kort beskrivning över hur och varför du uppfyller kraven för tjänsten.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: Heltid.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Elf mailto:[email protected] , tel. +46 18 471 4678.

Välkommen med din ansökan senast den 16 april 2020, UFV-PA 2020/1268.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Development Engineer

Ansök    Jun 11    Olink Proteomics AB    Molekylärbiolog
Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Vår teknologi Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sj... Visa mer
Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknologi Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag.

Vi har i dag kontor och service-lab i Uppsala och Boston. Våra säljare utgår även från ett flertal stater i USA samt Storbritannien, Holland, Tyskland, Singapore, Kina och Japan. Läs mer om oss på www.olink.com.

Development Engineer

Vi erbjuder dig en spännande roll i gruppen Assay Development som ingår i avdelningen Research & Development.

Inom Assay Development arbetar vi med utveckling, validering och frisläppning av nya produkter. Arbetet utförs i projektform där Assay Development har huvudansvar för utveckling av immunoassays. Dessa sätts samman till multiplex-paneler som valideras och frisläpps i samarbete med projektmedlemmar från andra avdelningar. Då företaget är i en expansiv fas med mycket spännande på gång behöver gruppen utökas med en medlem.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare i gruppen kommer dina arbetsuppgifter vara varierande och omfatta både laborativt arbete, men också till stor del analys. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att:

• Sätta upp och genomföra laborativa försök inom avdelningens ramar
• Analysera, granska och logga resultat
• Utföra validerings- och verifieringsstudier, samt avrapportera dessa både i rapporter och i form av data till hemsidan
• Delta i utvecklingen av gruppens och avdelningens verksamhet samt delta i förändringsprojekt
• Hantera stora mängder antikroppar, humanprover och resultat.

Vi söker dig som har:

• Högskoleexamen, ingenjörsutbildning eller motsvarande inom Life Science-området
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom liknande företag, gärna med utveckling av antikroppsbaserade testmetoder
• God datavana och goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av att analysera och hantera stora datamängder är önskvärt.
• Dokumenterad labvana och goda kunskaper inom molekylärbiologi och kemi
• Erfarenhet av att arbeta i projekt
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift

Tidigare erfarenhet av metodvalidering/produktvalidering, PCR/qPCR och screeningmetoder är meriterande.

För att trivas i rollen som Development Engineer hos oss behöver du vara engagerad, driven och lösningsfokuserad. Du är en lagspelare som har lätt för att kommunicera med andra. Dessutom är du snabbtänkt, strukturerad, analytisk och noggrann. Det är också viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter då vi har ett stort kundfokus. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och förmågan att jobba i grupp.

Frågor avseende tjänsten besvaras av Lena Eriksson, Manager Assay Development, via mejl [email protected] .

Din ansökan med CV och personligt brev vill vi ha senast den 21 juni. Visa mindre

Postdoktor - Artros – möjlighet för tidig diagnos och prognostisering

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi. Osteoartrit, eller artros, är en kronisk låg-gradig inflammato... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi.

Osteoartrit, eller artros, är en kronisk låg-gradig inflammatorisk sjukdom, som leder till nedbrytning av ledbrosket och ger upphov till minskad rörlighet med ledsmärta och kraftig hälta hos våra husdjur och människa. Brosket i leden är uppbyggt av en komplicerad proteinstruktur. Vid en ledinflammation spjälkas broskets proteiner till mindre fragment som ger signaler till perifera nerver och centrala nervsystemet, vilket resulterar i kroniska smärtupplevelser. Fragmenten kan även agera som matrikiner genom att ta sig in i broskceller och där utöva en egen biologisk effekt som skiljer sig från den nativa molekylens effekt. 

Forskningen är fokuserad på hur matrikiner kan ge förändringar i gener, molekyler och cellulära funktioner som kan kopplas till artros. Forskningen har som mål att ge kunskap om molekylära mekanismer vid initiering och progression av artros och underlag för intervention med diagnostik och terapi.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad självständig person till vårt pågående forskningsprojekt inriktat mot identifiering av tidiga sjukdomsstadier vid artros hos människa och häst. Projektets huvuduppgift är att undersöka extracellulärmatrix fragment och dess biologiska roll vid initiering och progression vid artros. Projektet kommer att involvera en kombination av molekylärbiologi och cellbiologi. Tjänsten är associerad med Anders Lindahls forskargrupp vid Sahlgrenska Universitets sjukhus i Göteborg.

Tjänsten innefattar laborativt arbete med cellsignalerings studier in vitro och in vivo studier där fokus är på immunologiskt baserade teknologier så som ELISA, IHC, EM, qPCR och cellodling med primära broskceller och immunceller. Kunskap i bioinformatik är meriterande.

Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom detta område i nära samarbete med övriga forskare och doktorander inom det området. Postdoktorn förväntas vidare ta en ledande roll i utformningen och genomförandet av forskningen, publicera vetenskapliga artiklar samt handleda studenter på master- och doktorandnivå. 

Mer information om den artros forskning som bedrivs vid institutionen finns här:


• https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/forskning/patologi/
• https://www.slu.se/ledsjukdomhast

Kvalifikationer:
Kandidater ska ha en doktorsexamen i molekylärbiologi, eller biokemi eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Sökanden skall ha dokumenterad kompetens inom cell- och molekylärbiologi. Eftersom anställinng som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 

Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning.

Stor vikt kommer läggas vid kandidaternas bedömda förmåga att självständigt genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet, liksom vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och problemlösande förmåga. Tillsättningen kommer bland annat att baseras på sökandes motivering till varför tjänsten söks. 

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev, (2) CV, och (3) kopia av doktorsexamen (4) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Placering:
SLU, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
September 2020

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-04-30

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

1-2 forskare inom systembiologi

Ansök    Mar 19    Uppsala Universitet    Molekylärbiolog
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en av de mest internationella, tvärvetenskapliga och framgångsrika forskningsavdelningarna inom molekylär biovetenskap i Europa.

Tjänsten är placerad i Sebastians Deindls forskargrupp. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta nära experter inom biofysik, biokemi, struktur och molekylärbiologi. Den gemensamma uppgiften är att undersöka de molekylära mekanismerna för proteinmaskiner i regleringen av genuttryck med hjälp av ett mycket tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar avancerad fluorescensavbildning av enskilda molekyler med en rad biofysiska, strukturella och biokemiska tekniker. För mer information om forskningen i Deindl-gruppen är du välkommen att besöka http://deindl-lab.com.

Arbetsuppgifter: Som anställd forskare i detta projekt kommer du undersöka mekanismerna för kromatin-associerade komplex med hjälp av metoder för singel-molekyl-avbildning, tillsammans med kompletterande biofysiska och biokemiska tekniker. Fokus ligger på att utveckla nya metoder för avbildning med singel-molekyl-FRET-mikroskopi. Detta för att skapa insikt i dynamiken och mekanismerna av kromatinremodellerare och andra proteinmaskiner vid regleringen av genuttryck.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat som har en stark passion för vetenskaplig problemlösning och kvantitativ utforskning av grundläggande biologiska frågor med hjälp av biofysiska metoder. Du har dokumenterad erfarenhet av singelmolekyl-biofysik och avancerad fluorescensmikroskopi (t.ex. singel-molekyl-FRET). Du ska ha doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde, så som experimentell fysik, biofysik, fysikalisk kemi eller annat närbesläktat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Erfarenhet av programmering och dataanalys med MatLab är nödvändigt. Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning, då tjänsten är placerad i en internationell miljö. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga och en motiverad personlighet med stort intresse för grundforskning.

 Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av elektroteknik och hårdvaruintegration.
- Erfarenhet av att designa och bygga optiska system.

 Din ansökan ska innehålla:

- CV inklusive beskrivning av relevant kompetens och publikationslista.
- Kopia av officiella akademiska betyg.
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 24 månader.

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martha Schattenhofer mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14:e maj 2020, UFV-PA 2020/979.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 Forskare – Optiska system

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en av de mest internationella, tvärvetenskapliga och framgångsrika forskningsavdelningarna inom molekylär biovetenskap i Europa.

Tjänsten är placerad i Johan Elfs forskargrupp. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta nära experter inom biofysik, programmering, mikrobiologi, biokemi och molekylärbiologi. Den gemensamma uppgiften är att lägga vetenskapliga pussel för att kunna beskriva de centrala aspekterna av livet på molekylnivå. För mer information om forskningen i Elf-gruppen är du välkommen att besöka http://elflab.icm.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Som anställd forskare i detta projekt kommer du utveckla, bygga och använda avancerade optiska metoder för att studera biofysik och intracellulär kinetik med hög rumslig och temporal upplösning. Fokus ligger på utveckling av den optiska tekniken för implementation av MINFLUX-systemet, och andra nyskapande optiska metoder, för att kunna följa enskilda molekyler på µ-sekundskalan.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat som har dokumenterad erfarenhet av att designa och bygga avancerade optiska system. Du ska ha doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde, så som experimentell fysik, elektroteknik, biofysik eller annat närbesläktat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har erfarenhet av FPGA-programmering, LabView samt av elektroteknik- och hårdvaruintegration. Då du kommer att arbeta med optikutveckling inom det snabbt växande vetenskapsfält som sysslar med detektion och spårning av enskilda molekyler i levande celler bör du vara väl förtrogen med de senaste optiska metoderna inom Life Science och fysiken bakom dessa. Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning, då tjänsten är belägen i en internationell miljö. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga en självmotiverad personlighet med ett stort intresse för grundforskning.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av MINFLUX-tekniken.
- Dokumenterad erfarenhet av att lösa komplexa vetenskapliga problem och metodutveckling.

Din ansökan ska innehålla:

- CV inklusive beskrivning av relevant kompetens och publikationslista.
- Kopia av officiella akademiska betyg.
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till tre referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 18 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Johan Elf (mailto:[email protected]), telefon + 46-18-471 4678.

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2020, UFV-PA 2020/401.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1:e forskningsingenjör för optiska system

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en av de mest internationella, tvärvetenskapliga och framgångsrika forskningsavdelningarna inom molekylär biovetenskap i Europa.

Positionen finns tillgänglig inom Johan Elfs forskargrupp. Vi erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta i en forskargrupp med kompetens inom mikrofluidik, biofysik, bildanalys, artificiell intelligens, mikrobiologi, biokemi samt molekylärbiologi. Den gemensamma uppgiften är att lägga det vetenskapliga pussel som beskriver de centrala aspekterna av livet på molekylnivå. För mer information om forskningen i Elf-gruppen är du välkommen att besöka http://elflab.icm.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Vi söker en ingenjör som vill utveckla, bygga och använda avancerade optiska mätmetoder för att studera biofysik och intracellulär kinetik med hög rumslig och temporal upplösning. Fokus ligger på utveckling och implementering av optiska tekniker, exempelvis MINFLUX-systemet, för att kunna följa enskilda molekyler på µ-sekundskalan i tre dimensioner.  Du kommer att arbeta med utveckling av mikroskopimetoder inom det snabbt växande vetenskapsfält som sysslar med detektion av enskilda molekyler i levande celler och bör därför vara bekant med de senaste optiska teknikera inom Life Science och fysiken bakom dessa. Du kommer att ha huvudansvaret för design och implementation av mikroskop samt stödja och handleda andra forskare i gruppen som använder optiska tekniker i sitt arbete.

Kvalifikationskrav:

- Master, eller PhD inom ett relevant ämnesområde, t.ex. experimentell fysik, elektroteknik eller biofysik.
- Erfarenhet av att designa och bygga optiska mätsystem.
- Erfarenhet av LabView och MATLAB.
- Erfarenhet av elektronik och hårdvaruintegration.
- Självmotiverade personlighet med intresse för grundforskning.
- Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Tidigare erfarenheter av biofysiska mätmetoder, så som smFRET, FCS och Single- Molecule Tracking (SMT).
- Färdighet i FPGA-programmering.
- Färdighet i CAD och instrumentutveckling.

Din ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Kopia av officiella akademiska betyg

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. 

Anställningens omfattning: Heltid, 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Elf (mailto:[email protected]), telefon + 46-18-471 4678.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2020, UFV-PA 2020/327.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i toxikologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap söker en postdoktor med inriktning mot toxikologi för 2 års anställning. Postdoktorn kommer arbeta inom forskningsområdena molekylär toxikologi respektive livsmedelstoxikologi och forskningen syftar till att öka kunskaperna om de kombinationseffekter som kan uppstå då människor exponeras för flera toxiska ämnen samtidigt. I forskningen använ... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap söker en postdoktor med inriktning mot toxikologi för 2 års anställning.

Postdoktorn kommer arbeta inom forskningsområdena molekylär toxikologi respektive livsmedelstoxikologi och forskningen syftar till att öka kunskaperna om de kombinationseffekter som kan uppstå då människor exponeras för flera toxiska ämnen samtidigt. I forskningen använder vi in vitro-metoder som baseras på odlade humana celler som modifierats för att reagera på toxiska ämnen som aktiverar specifika biologiska signalsystem, samt human epidemiologiska data och metoder.

Arbetsuppgifter:
Forskning inom området molekylär toxikologi respektive livsmedelstoxikologi med inriktning på att utvärdera kombinationseffekter. I projektet utvärderas dels potentiella kombinationseffekter av kända miljöföroreningar där exponeringsvägen kan antas vara livsmedel/dricksvatten och dels potentiella kombinationseffekter av miljöföroreningar (kända och okända) i vattenmiljön. Jämförelser kommer ske mellan observerad toxicitet för komplexa blandningar och observerad toxicitet av de enskilda substanser som blandningen utgörs av, för att avgöra vilken typ av kombinationseffekter som förekommer (additiva, synergistiska, antagonistiska). Med hjälp av information från databaser kommer även en predikterad toxicitet beräknas och jämföras med den toxicitet som observeras i in vitro assays.

Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom detta område i nära samarbete med övriga forskare och doktorander inom det toxikologiska området. Postdoktorn förväntas vidare ta en ledande roll i utformningen och genomförandet av forskningen, publicera vetenskapliga artiklar samt handleda studenter på master- och doktorandnivå.

Mer information om den toxikologiska forskning som bedrivs vid institutionen finns här: https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/forskning/toxikologi/

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom relevant område, t.ex. molekylärbiologi, biokemi, toxikologi, farmakologi eller motsvarande. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Erfarenhet av forskning inom området toxiska kombinationseffekter med hjälp av in vitro metoder är mycket meriterande liksom erfarenhet av modellering av kombinationseffekter och ”relative potency factors”/”toxic equivalent factors”(TEF) för toxiska ämnen, bland annat baserat på information från internationella databaser.

Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Stor vikt kommer läggas vid kandidaternas bedömda förmåga att självständigt genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet, liksom vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och problemlösande förmåga. Tillsättningen kommer bland annat att baseras på sökandes motivering till varför tjänsten söks.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-03-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i evertebratimmunologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum.

Forskningen vid institutionen är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling och immunförsvar hos evertebrater. Befattningen är placerad hos professor Irene Söderhäll, avdelningen för jämförande fysiologi. 

Arbetsuppgifter: Forskning om extracellulära matrixproteiner och deras betydelse för blodkroppsbildning hos sötvattenskräfta med särskilt fokus på enzymet transglutaminase och samt angränsande molekylära mekanismer.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen med inriktning mot molekylärbiologiska och biokemiska studier av kräftdjur, samt postdoktorala studier inom ämnesområdet. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper som att vara självgående, strukturerad och med god samarbetsförmåga och problemlösande analysförmåga. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vana från att preparera stamcellskulturer från kräftdjur samt vana från biokemiska och molekylära studier av enzymet transglutaminas, samt rening av proteiner från kräftdjur är ett krav.  Erfarenhet av in situ hybridiseringsmetodik, är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 16 månader. 

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Irene Söderhäll, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2020, UFV-PA 2020/201.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Laboratorieingenjör QC - Uppsala

Ansök    Jan 23    Modis Sweden AB    Molekylärbiolog
Som laboratorieingenjör (QC-kemi och/eller mikrobiologi) utför du kemiska, molekylärbiologiska och fysikaliska analyser enligt validerade metoder. Arbetet planeras kontinuerligt där utförandet och förberedelser för analysen utförs av dig. Du ansvarar för analysmetoder och utrustningar samt se till att dessa underhålls och kalibreras. Allt arbete dokumenteras enligt fastställda instruktioner och rutiner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: • Utföra och gr... Visa mer
Som laboratorieingenjör (QC-kemi och/eller mikrobiologi) utför du kemiska, molekylärbiologiska och fysikaliska analyser enligt validerade metoder. Arbetet planeras kontinuerligt där utförandet och förberedelser för analysen utförs av dig. Du ansvarar för analysmetoder och utrustningar samt se till att dessa underhålls och kalibreras. Allt arbete dokumenteras enligt fastställda instruktioner och rutiner.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Utföra och granska analyser på ex. råvaror och slutprodukter.
• Ansvara för analysmetoder och utrustningar.
• Kalibrering och underhåll av utrustningar.
• Arbeta för att uppnå verksamhetsmålen.
• Bidra till gruppens arbete med ständiga förbättringar och utvecklingsförslag.

Din profil:

• Högskoleutbildning inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, farmaci eller mikrobiologi
• Du är tekniskt intresserad och har goda datorkunskaper.
• Allt arbete utförs enligt GMP och därför krävs hög noggrannhet.
• Då vi värnar om god service är du både mål- och kundfokuserad.
• Som person är du positiv och kommunikativ vilket är en viktig del i samarbetet med kollegorna.
• Att förbättra och förenkla är en självklarhet för dig och det känns naturligt att alltid sträva efter att effektivisera arbetet tillsammans med dina teammedlemmar.
• Erfarenheter med olika typer av analystekniker såsom ex. vätskekromatografi (LC) och reometri.
• Det är väldigt meriterande om du har arbetat/arbetar med rutinanalyser vid ett QC laboratorium.

Sök rollen genom att skicka in ditt CV och personliga brev. (Observera att intervjuer sker löpande!)

Vi har ett flertal öppningar så tveka inte och kontakta Markus Dahl ([email protected]) om du har några frågor.

Modis är ett bemannings- och rekryteringsföretag och ingår i Adecco-koncernen, världens ledande leverantör av HR-lösningar i 60 länder. Denna skala och omfattning säkerställer att Modis verkligen är ett globalt bolag. Vårt uppdrag är att hitta rätt match mellan dig som kandidat och dig som kund, att skapa framgångsrika samarbeten med ambitionen att hjälpa dig som kund att växa och dig som kandidat att utvecklas. Vi är ett team med olika och komplementära bakgrunder inom Life Science, Engineering och Technology. Vi förstår våra kunders behov och vi förstår våra sökande och kandidaters kompetensprofiler. Visa mindre

Två forskare i beräkningskemi/ datorbaserad läkemedelsdesign

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och molekylär evolution.

Läs mer påhttps://uu.varbi.com/center/tool/position/315310/edit/tab:2/checklist:Forskare_Postdoktor/ http:/www.icm.uu.se

Två forskartjänster i beräkningskemi finns tillgänglig i Jens Carlssons forskargrupp inom programmet beräkningsbiologi och bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på modellering av protein-ligand interaktioner med speciellt fokus på G-proteinkopplade receptorer (GPKRer). GPKRer är en grupp av membranproteiner som spelar nyckelroller i fysiologiska processer och är viktiga mål för läkemedelsutveckling. Jens Carlssons grupp använder strukturbaserad modellering för att förstå receptorernas evolution och funktion samt för att designa ligander för läkemedelsutveckling, ofta i samarbete med experimentella grupper. Jens Carlssons grupp är ett ungt och internationellt forskningsteam som är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

Arbetsuppgifter: Arbetet är inriktat mot modellering av GPKRer med målen att förstå hur de fungerar på molekylär nivå och att identifiera nya ligander till läkemedelsmål. Studierna kommer involvera molekyldynamiksimuleringar för att förutsäga receptorers struktur och kartlägga hur receptorer evolverat för att känna igen ligander. Virtuell screening av kemiska bibliotek kommer utföras för att identifiera molekyler som interagerar med GPKRer och därigenom ändrar deras aktivitet.

Kvalifikationskrav: Den sökande måste ha en doktorsexamen och expertis inom minst två av följande områden: molekyldynamiksimuleringar, strukturprediktion, molekylär dockning, strukturbaserad läkemedelsdesign. Goda kunskaper i engelska och förmåga att arbeta i grupp är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av modellering av GPKRer samt programmering/skriptning ses som positivt, men är inte ett krav.

Ansökan ska innehålla:

- Ett brev med en kort beskrivning av dina forskningsintressen/erfarenheter samt på vilket sätt din kunskap och erfarenhet kan bidra till projektet.

- CV med fullständig publikationslista.

- Kopia av examensbevis.

- Kontaktinformation för minst två referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 12 månader.

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jens Carlsson (email: [email protected], Tel: 072 227 7976)

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2020, UFV-PA 2020/318.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoctoral Fellow in Toxicology

Department of Biomedicine and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences, is looking for a Postdoctoral Fellow in the field of toxicology for a 2 year fixed term position. The Postdoctoral Fellow will work in the fields of molecular toxicology and food toxicology with research questions relating to combination effects that can occur when humans are exposed to multiple chemicals simultaneously. The research will be conducted by u... Visa mer
Department of Biomedicine and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences, is looking for a Postdoctoral Fellow in the field of toxicology for a 2 year fixed term position.

The Postdoctoral Fellow will work in the fields of molecular toxicology and food toxicology with research questions relating to combination effects that can occur when humans are exposed to multiple chemicals simultaneously. The research will be conducted by using in vitro methods based on cultured cells, which have been modified to respond to toxic compounds that activate specific toxicity pathways. Further, data from human epidemiological studies will be used.

Tasks: Research in the fields of molecular toxicology and food toxicology, with a special focus on the evaluation of combination effects/mixture effects. The Postdoctoral Fellow will conduct research focusing on a) potential combination effects of known environmental pollutants where an exposure route via food or drinking water can be expected and b) potential combination effects of environmental pollutants (known and unknowns) in the aquatic environment. Comparisons will be performed between observed toxicity for complex mixtures and the observed toxicity for the single chemicals that the mixture consists of, to evaluate if combination effects occur. Toxicological databases will also be used to calculate a predicted toxicity of a chemical mixture, which then will be compared with the toxicity that can be observed in in vitro assays.

The Postdoctoral Fellow is expected to conduct research in this scientific field in close collaboration with the other researchers at the department. The Postdoctoral Fellow is expected to take a leading role in the design and execution of the laboratory work, to publish scientific papers, and to participate in the supervision of master students and PhD students.

More information about the research group can be found here: https://www.slu.se/en/departments/biomedical-sciences-veterinary-public-health/research/toxikology/

Qualifications: Ph.D. degree in a subject field of relevance for this research area, e.g. molecular biology, biochemistry, toxicology, or pharmacology. The Ph.D. degree should have been obtained within a maximum of three years before the final application date. Previous research experience in the field of toxicology and combination effects/mixture effects using in vitro methods is highly meritorious, as well as previous experience of modelling of combination effects and “relative potency factors”/”toxic equivalent factors” (TEF) for toxic substances.

The applicant must be sufficiently fluent in English to understand, discuss and communicate science on a high level. The assessment of applications will be based primarily on the applicant's ability to conduct independent research of high scientific quality, the applicant´s collaborative skills and problem-solving capacity, as well as the candidate´s personal letter and stated reasons for applying for the position.

Type of position: Postdoctoral Fellow 2 years (fixed term position)

Final day for application: March 1st, 2020. Submit your application by pressing the "Apply" button below. Visa mindre

Postdoktor – Betydelsen av mastcellens karboxypeptidas vid astma

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, fysiologi, histologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, fysiologi, histologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fria kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC och är ca 50 anställda.
Arbetsuppgifter:
Innehavaren av postdoktortjänsten kommer att ha en central roll inom ett interdisciplinärt projekt som syftar till att studera betydelsen av karboxypeptidas och andra mastcells-specifika proteaser i samband med astma hos hästar och människor. Tjänsten är direkt knuten till ett postdoktoranslag från U-share-projektet på Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. I arbetsuppgifterna ingår att rena fram och karaktärisera mastceller från hästens luftvägar samt att producera rekombinanta mastcellsproteaser (huvudsakligen karboxypeptidas) för funktionella och biokemiska analyser.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom molekylärbiologi (eller motsvarande) för högst tre år sedan. Dokumenterad ämneskompetens inom mastcellsbiologi samt gedigen erfarenhet av framställning och studier av rekombinanta proteaser är ett krav. Den sökande bör även ha erfarenhet av transkriptomanalyser, fylogeni och komparativ immunologi. Praktisk erfarenhet av MACS, kromogena substrat och phage display är meriterande. Personliga egenskaper som initiativförmåga, självständighet samt förmåga att samarbeta i ett interdisciplinärt projekt är nödvändiga för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
2020-03-30

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i experimentell biofysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära avdelningar i Europa.

Institutionens forskningsområden är indelade i sex forskningsprogram som täcker allt från cellbiologi till biofysik för enskilda molekyler. Vänligen läs mer på http://www.icm.uu.se

Projektbeskrivning: 
Tjänsten är baserad i Magnus Johanssons forskargrupp där forskningen syftar till att förstå hur proteinsyntesen fungerar på detaljnivå. Proteinsyntesen har studerats i decennier, och trots att vi har en detaljerad bild av processen in vitro, är vi fortfarande begränsade i vår förståelse av proteinsyntesen i dess sammanhang; det vill säga i den dynamiska och myllrande cytoplasman. För att kunna studera denna process på plats inuti cellen utvecklar Magnus Johanssons forskargrupp nya molekylärbiologiska verktyg. Forskargruppen kombinerar framgångsrikt HMM-baserade analysmodeller med experimentella metoder för att kunna ta sig an vetenskapliga utmaningar relaterade till proteinsyntes i bakterier. Syftet med detta projekt är att kartlägga vad som kännetecknar effektiv proteinsyntes, -veckning och -distribution i levande celler och att studera hur dessa processer hämmas av antibiotika.

Arbetsuppgifter:
Som forskare i experimentell biofysik kommer du att använda metoder från statistik, mekanik, och optik för att lösa problem i gränslandet mellan fysik, kemi, och biologi. För att mäta reaktionshastigheter i levande celler kommer du att utveckla nya metoder baserade på vårt nyligen publicerade system för en-molekylanalys av proteinsynteskinetik i levande celler. Du kommer att samla in data genom att följa olika delar av proteinsyntesmaskineriet i levande celler, samt använda och vidareutveckla den HMM-baserade analyspipelinen. Du kommer också att bygga datormodeller i syfte att generera förutsägelser som kan testas i det experimentella systemet.

Kvalifikationskrav:

- Doktorsexamen inom fysik, biofysik eller närliggande område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
- Tidigare erfarenhet av enmolekylfluorescensexperiment i bakterier.
- Tidigare erfarenhet av statistisk analys av enmolekylfluorescensexperiment.
- Tidigare erfarenhet av att konstruera och utveckla mjukvara för analys av enmolekylfluorescensexperiment.
- God kunskap om proteinsyntes i bakterier.
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av bakterieodling i mikroflödessystem är meriterande.

Ansökan:
Din ansökan skall innehålla ett CV, en fullständig publikationslista, kopior av examensbevis och certifikat, kontaktinformation till två referenspersoner och ett personligt brev med en kort beskrivning av forskningsintressen (max. en A4).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-04-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidare, provanställning 6 mån kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Magnus Johansson (mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2020/54

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom systembiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Övergripande beskrivning: Positionen finns tillgänglig inom Sebastian Deindls forskargrupp (http://www.

deindl-lab.com) som är ett internationellt forskarteam vilka erbjuder en stimulerande miljö för forskare med ett genuint intresse för att hantera viktiga biologiska frågor. Inom ramen för ett ERC-startbidrag undersöker vi de molekylära mekanismerna för kromatinremodellering (för en översikt, se Bowman och Deindl, Science 2019) med hjälp av ett mycket tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar avancerad singel-molekyl fluorescensavbildning (se till exempel, Sabantsev et al., Nature Communications 2019; Deindl et al., Nature 2014 and Cell 2013) med en rad biofysiska, strukturella och biokemiska tekniker.

Vi befinner oss vid SciLifeLab och Institutionen för cell-och molekylärbiologi (ICM) vid Uppsala universitet, en av de mest internationella, tvärvetenskapliga och framgångsrika forskningsavdelningarna inom molekylära biovetenskaper i Europa. Läs mer på https://uu.varbi.com/center/tool/position/307492/edit/tab:2/checklist:Forskare_Postdoktor/icm.uu.se.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innefattar utförandet av biofysiska studier i mekanismer i kromatin-associerade komplex med hjälp av singel-molekyl avbildningsmetoder. Fokus kommer främst ligga kring utveckling och användning av nya singel-molekyler FRET (”Fluorescence Resonance Energy Transfer”) samt avbildningsmetoder för att få insikt i de funktionella rollerna av kromatinremodellerare och andra proteinmaskiner såväl som deras konformationsdynamik som tillsammans möjliggör funktion och reglering av genuttryck. Övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20 % av tjänsten.


Kvalifikationskrav: För att vara behörig till tjänsten ska du ha doktorsexamen inom molekylärbiologi, biokemi, bioteknik, eller inom ett närliggande område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har ett stort intresse och även dokumenterad erfarenhet av prism-typ TIRF-baserade singel-molekyl FRET mikroskopi, både med avseende på datainsamling och dataanalys (speciellt med programvaror Matlab och IDL). Då forskningen utförs i en internationell miljö är flytande engelska både i tal och skrift en förutsättning för tjänsten.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom god kommunikations- och samarbetsförmåga, god förmåga att arbeta självständigt samt väl utvecklad vetenskaplig mognad och kreativitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av generering av komplexa nukleinsyra konstruktioner som har flera anpassade modifieringar (t.ex. biotin samt flera internt placerade fluoroforer)
- Kunskap om nukleosomer och kromatin (generation, rening och karaktärisering av nukleosom-proteinkomplex), fluorescensmärkning av RNA & protein eller nukleinsyra-protein crosslinking.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla:

- CV med relevant information beträffande dina färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
- Examensbevis.
- Kontaktuppgifter till minst en och helst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t ex doktorandhandledare).
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. 

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martha Schattenhofer (mailto:[email protected]), för administrativa frågor Hr-generalist Frida Österdahl, tel. 018-471 4416, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2020, UFV-PA 2019/4671.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoc position in fungal effector biology

Department of Forest Mycology and Plant Pathology The department undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. Important research areas are control, ecology, population biology and microorganisms as well as modeling and control of plant diseases in the field. The Department of Forest Mycology and P... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
The department undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. Important research areas are control, ecology, population biology and microorganisms as well as modeling and control of plant diseases in the field.
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology is included in the Biocentre. The department's researchers have a broad expertise in both molecular and ecological microbiology.

Duties
This project deals with the functional role of effector proteins in infection biology of the soilborne plant pathogen Verticillium longisporum. It will involve different molecular techniques such as transformation of fungi and bionformatic analysis such as RNAseq analysis   

Qualifications:
A PhD in molecular biology, genetics or related fields is required. Prior knowlegde in fungal biology and genetics, and bionformatic skills are required. Previous experience with soilborne pathogens such as Verticillium species is a merit. Good English communication skills is obligatory. Priority will be given to early-carrier scientists (up to 3 years after their Phd defense). Interpersonal skills are important, including the ability to work within a research team. Candidates must be highly motivated and should have the ability to work independently.

Place:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment for 2 years

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2020-01-20, use the button below.

Application must contain an updated CV including publication list with candidate's contribution, a motivation letter, copy of phD diploma and contacts of 3 references

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

1-2 postdoktorer inom singel-molekyl studier av komplexa kromatin

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Positionen finns tillgänglig inom Sebastian Deindls forskargrupp (http://www.

deindl-lab.com) som är ett internationellt forskarteam vilka erbjuder en stimulerande miljö för forskare med ett genuint intresse för att hantera viktiga biologiska frågor. Inom ramen för ett ERC-startbidrag undersöker vi de molekylära mekanismerna för kromatinremodellering (för en översikt, se Bowman och Deindl, Science 2019) med hjälp av ett mycket tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar avancerad singel-molekyl fluorescensavbildning (se till exempel, Sabantsev et al., Nature Communications 2019; Deindl et al., Nature 2014 and Cell 2013) med en rad biofysiska, strukturella och biokemiska tekniker.  

Vi befinner oss vid SciLifeLab och Institutionen för cell-och molekylärbiologi (ICM) vid Uppsala universitet, en av de mest internationella, tvärvetenskapliga och framgångsrika forskningsavdelningarna inom molekylära biovetenskaper i Europa. Läs mer på http://www.icm.uu.se.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innefattar utförandet av biofysiska studier i mekanismer i kromatin-associerade komplex med hjälp av singel-molekyl avbildningsmetoder, tillsammans med kompletterande biofysiska och biokemiska tekniker. Flera spännande projekt finns tillgängliga och kan skräddarsys efter individuella intressen och expertis. Som postdoktor i detta projekt kommer du få tillgång till specialbyggda ’state-of-the-art’ två-och tre-färg singel-molekyl FRET mikroskop, utmärkta resurser, infrastruktur och få stöd samt arbeta nära med andra forskare som är internationella ledare inom sina forskningsområden.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom biofysik/fysik, fysikalisk kemi eller liknande ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har stor expertis inom singelmolekylär biofysik och avancerad fluorescensmikroskopi. Vidare ska du även ha erfarenhet av programmering med exempelvis Python samt erfarenhet av arbete med Matlab.

Då positionen är belägen i en internationell miljö är flytande färdigheter i det engelska språket, både i tal och skrift, en förutsättning. Stor vikt även kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, samt vetenskaplig mognad och kreativitet.

Din doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Meriterande i övrigt: Färdigheter i laborativt arbete inom biokemi och en bakgrund i kromatinbiologi anses som meriterande.

Ansökan: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du ska erbjudas tjänsten (max 1 sidan)
- CV som innehåller din utbildning samt andra relevanta meriter och kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på dina skrifter eller publikationer.
- Kopior av doktorsexamen och certifikat
- Kontaktinformation från tre tidigare handledare eller liknande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martha Schattenhofer (mailto:[email protected]), för administrativa frågor Hr-generalist Frida Österdahl, tel. 018-471 4416, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2020 , UFV-PA 2019/4672.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Post Doc- Chromatography Modeling

“mAb applications” is a section within the Downstream Resins Department (~100 people) which belong to the Global BioProcess R&D (~500 people). The section is based in Uppsala and consists of ~15 highly skilled research engineers and scientists all with a solid background in molecular biology, bioanalysis and downstream purification. Essential Responsibilities: The section is responsible for designing downstream processes for monoclonal antibodies and rel... Visa mer
“mAb applications” is a section within the Downstream Resins Department (~100 people) which belong to the Global BioProcess R&D (~500 people). The section is based in Uppsala and consists of ~15 highly skilled research engineers and scientists all with a solid background in molecular biology, bioanalysis and downstream purification.


Essential Responsibilities:
The section is responsible for designing downstream processes for monoclonal antibodies and related molecules and is also contributing to the development of new resins based on structure function relationships. Statistical modelling together with deep chromatographic understanding are two cornerstones in our daily work.
We are now looking for an experienced person that can contribute to our development of multimodal ligands. We are seeking a chromatography modeling Post Doc to join our entrepreneurial team for development of an iterative approach to explorative ligand selectivity maturation.
Generation of descriptive chromatographic data and mechanistic modeling applied to directed ligand libraries will be combined with ligand structure and protein descriptors to accelerate the development of new purification solutions addressing the increased challenges facing biopharma due to increased molecular diversity in the pipeline.
The Post-Doctoral Program takes the innovative research proposals of GE Life Sciences teams and places the research, development, and delivery of these inventions in the hands of our Post-Doctoral Investigators and the cross-functional teams working with them.
We are looking for someone with entrepreneurial spirit to join the leagues of innovative thinkers driving the development of world-changing technology, taking responsibility for the experimental part as well as the mechanistic modelling of downstream unit operations.

This is a temporary position of 12 months. Please apply no later than 15 January 2020.
For questions, please contact hiring manager Eva Heldin: tel. +46 (0)18 612 0391 or [email protected]


Candidates should note that this role will be in scope for the proposed transition of GE Biopharma to Danaher and will transfer to Danaher at close of this transaction.


Qualifications/Requirements:
Ph D with focus on modelling of preparative chromatographic separations or equivalent knowledge or experience
Experience from modelling software e.g. ChromX or CADET
Basic programming e.g. Phyton and Mathlab
Experience of performing independent research or development activities
Proven ability to plan, execute and model chromatographic experiments
Good communication skills (both written and spoken), including presentation skills
Team player and ability to work well in a multidisciplinary environment
Fluent in English and/or Swedish, both verbally and in writing
Entrepreneurial spiritDesired Characteristics:
Experience in Quantitative Structure Property Relationship modeling including ligand structure and potentially protein structure descriptors
Experience from Design of Experiment (DoE) tools Visa mindre

Postdoktor - effektor biologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Forskning: Institutionens forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomsframkallande, symbiotiska och saprofytiska svampars och andra mikroorganismers betydelse för natur- och kulturskog. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismg... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Forskning: Institutionens forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomsframkallande, symbiotiska och saprofytiska svampars och andra mikroorganismers betydelse för natur- och kulturskog. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är: mykorrhiza (samhällsstruktur, fysiologi och funktion samt betydelse för näringsomsättning); granens rotröta (populations-, spridnings-, och infektionsbiologi, resistensforskning och bekämpning; sjukdomar i plantskolor; skott- och barrsjukdomar; motverkande av svampsjukdomar genom skogsskötsel samt biologisk och kemisk bekämpning; samhällsstruktur och succession av nedbrytare i skogsekosystemet; endofytiska svampars betydelse för skogsträden; betydelse av väder och luftföroreningar för trädens hälsa; samspel svamp-insekter. Utbildning: Grund- och påbyggnadskurser ges inom skogsvetar- och naturresursprogrammen. Forskarutbildning bedrivs inom institutionens forskningsområden. Rådgivning och diagnostik utförs främst inom skogspatologi inklusive plantskoleområdet.

Arbetsuppgifter
Projektet kretsar kring effektor-proteiners funktionella roller i infektionsbiologin hos den jordburna växtpatogenen Verticillium longisporum. Olika molekylära tekniker kommer att användas i arbetet, t.ex. svamp-transformation, RNA-sekvensering och analys av protein-protein-interaktioner. 

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en doktorsexamen i molekylärbiologi, genetik eller ett liknande forskningsområde. Kunskaper i svampbiologi och svampgenetik samt bioinformatik krävs. Tidigare erfarenhet av jordburna patogener som Verticillium är en styrka. Utmärkta språkkunskaper i engelska är ett krav. Vi söker främst en junior forskare (avlagd doktorsexamen för högst 3 år sedan). Stor vikt läggs på personliga egenskaper, såsom förmåga att arbeta i ett forskningslag. Kandidaten ska vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt. 

Ansökan
Vi välkomnar din ansökan senast 2020-01-20, genom att använda ansökningsknappen nedan. Ansökan ska bestå av: (1) uppdaterat CV, innehållande publikationslista med kandidatens bidrag till studien, (2) personligt brev, (3) kopia av bevis på doktorsexamen och (4) kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 2 år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Våren 2020.

Kontaktpersoner
Georgios Tzelepis

biträdande lektor

[email protected]Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior Research Engineer/Scientist

“mAb applications” is a section within the Downstream Resins Department (~90 people) which belong to the Global BioProcess R&D (~500 people). The section is based in Uppsala and consists of ~15 highly skilled research engineers and scientists all with an solid background in molecular biology, bioanalysis and downstream purification. We are now looking for a experienced person that can contribute to our development of affinity ligands. Essential Responsib... Visa mer
“mAb applications” is a section within the Downstream Resins Department (~90 people) which belong to the Global BioProcess R&D (~500 people). The section is based in Uppsala and consists of ~15 highly skilled research engineers and scientists all with an solid background in molecular biology, bioanalysis and downstream purification. We are now looking for a experienced person that can contribute to our development of affinity ligands.


Essential Responsibilities:
The section is responsible for designing downstream processes for monoclonal antibodies and related molecules and is also contributing to the development of new resins based on structure function relationships. Statistical modelling together with deep chromatographic understanding are two cornerstones in our daily work.
The Senior Research engineer/Scientist is expected to:
Design and develop protein ligands and expression systems
Design target molecules for testing developed affinity ligands
Perform cloning
Perform cell culture in shake flasks and small scale fermenter
Purify ligands using chromatographic techniques
Analyze the purified ligands using e.g. electrophoresis
Act as mentor and support co-workers
Act as activity leader in project work
Independently report accomplished tasks in writing or orally
Contribute to scientific presence by publications and presenting posters and orals at conferences

Please apply no later than 15 December 2019.
For questions, please contact Recruiting Manager Eva Heldin: tel. +46 (0)70 650 03 91 or [email protected]
Candidates should note that this role will be in scope for the proposed transition of GE Biopharma to Danaher and will transfer to Danaher at close of this transaction.


Qualifications/Requirements:
Experienced in the field, with a molecular biology background or corresponding.
Practical experience from fermentation, using microorganisms such as the bacterium Escherichia coli and the yeast Saccharomyces cerevisiae.
Excellent interpersonal skills and ability to work with individuals and in group settings.
Team player and ability to work well in a multidisciplinary environment.
Fluent in English and/or Swedish, both verbally and in writing.
Excellent communication skills.
Ability to motivate and lead.

Applications from job seekers who require sponsorship to work in the UK are welcome and will be considered alongside all other applications. However, non-EU/EEA candidates may not be appointed to a post if a suitably qualified, experienced and skilled EU/EEA candidate is available to take up the post, as the employing body is unlikely, in these circumstances, to satisfy the Resident Labour Market Test. For further information please visit the UK Border Agency website http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/working


Desired Characteristics:
PhD in molecular biology or corresponding
Experience from industry, preferably in the BioTechnology area
Experience as supervisor or activity responsible
Ability to present ideas and results both in formal and informal settings
Professional attitude to processes and routines Visa mindre

Forskare i beräkningskemi / datorbaserad läkemedelsdesign

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och molekylär evolution.

Läs mer på http://www.icm.uu.se.

En forskartjänst i beräkningskemi finns tillgänglig i Jens Carlssons forskargrupp inom programmet beräkningsbiologi och bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på modellering av protein-ligand interaktioner med speciellt fokus på G-proteinkopplade receptorer (GPKRer). GPKRer är en grupp av membranproteiner som spelar viktiga roller i många fysiologiska processer. Jens Carlssons grupp använder strukturbaserad modellering för att förstå hur GPKRer fungerar och för att designa ligander för läkemedelsutveckling, ofta i samarbete med experimentella grupper. Jens Carlssons grupp är ett internationellt forskningsteam och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

Arbetsuppgifter: Arbetet är inriktat mot utveckling av metoder för datorbaserad läkemedelsdesign med ett antal olika tekniker (molekylär dockning och molekyldynamik) för att identifiera ligander till GPKRer.

Övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20 % av tjänsten.

Kvalifikationskrav: Den sökande måste ha en doktorsexamen inom beräkningskemi eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Expertis krävs inom strukturbaserad läkemedelsdesign och molekyldynamiksimuleringar.

Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet såsom intiativtagande, samarbetsfömåga, och vetenskaplig mognad. 

Meriterande: Tidigare erfarenhet av strukturbaserad modellering av peptid-bindande GPKRer samt simuleringar av komplex mer ortosteriska och allosteriska modulatorer. 

Ansökan ska innehålla:
- Ett brev med en kort beskrivning av dina forskningsintressen/erfarenheter samt på vilket sätt din kunskap och erfarenhet kan bidra till projektet.

- CV med fullständig publikationslista.

- Kopia av examensbevis.

- Kontaktinformation för minst två referenser.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Upplysningar om anställningen lämnas av Jens Carlsson (email: [email protected], Tel: 072 227 7976)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 19 december 2019, UFV-PA 2019/4356. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Post-doc - transport av små-RNA mellan organismer

Institutionen för växtbiologi Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra forme... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress hos växterna, bioteknik, tillväxt och utveckling hos växter, reglering av genuttryck, populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. De arter vi arbetar med på institutionen är framför allt backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, vete m.fl. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö vid Biocentrum, SLU och inom Linnecentrum samt samarbetar med SciLife Laboratory, vad gäller olika typer av genom-analyser och bioinformatik.

Arbetsuppgifter:
Projektet handlar om interaktionen mellan potatis och Phytophthora infestans med tyngdpunkt på transport av små-RNA, och effekt på deras mål-RNA. Arbetet består huvudsakligen av biokemiska och cellbiologiska analyser av prioriterade kandidater om deltar i interaktionen med tyngdpunkt på händelser i potatis.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad person med ett gediget intresse av växternas molekylära försvarssystem  För anställningen krävs doktorsexamen med inriktning mot molekylärgenetik inbegripet cellbiologi alternativt RNA biologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Kunskap inom bioinformatik, är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper såsom kreativitet, motivation och drivkraft. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare. Det senare är viktigt då arbetet ingår i ett större projekt med fokus på små-RNA baserad kommunikation inom och mellan celler.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-07.

Ansökan måste vara skriven på engelska och innehålla (i) en beskrivning av vetenskapliga intressen och motivation för att söka tjänsten (max. 2 sidor), (ii) Curriculum vitae inklusive en komplett lista av publikationer indelad i vetenskapligt granskade och ej granskade artiklar, (iii) certifierade kopior av examina och (iv) kontaktinformation till minst två referens-personer.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Post-doc position – transkingdom small RNA trafficking

Department of Plant Biology A position as postdoc is available at the Department of Plant Biology, at SLU, Uppsala. The department has about 90 employees and is active within research areas focused on plant development, diversity and defense (www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics). The Department belongs to the Uppsala BioCenter (www.bioc.slu.se), an excellent scientific environment combining competence in plant biology, forest mycology a... Visa mer
Department of Plant Biology
A position as postdoc is available at the Department of Plant Biology, at SLU, Uppsala. The department has about 90 employees and is active within research areas focused on plant development, diversity and defense (www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics). The Department belongs to the Uppsala BioCenter (www.bioc.slu.se), an excellent scientific environment combining competence in plant biology, forest mycology and pathology, microbiology, food science, chemistry and biotechnology. We offer state-of-the-art infrastructure, including modern plant growth facilities as well as equipment for bioimaging and molecular biology. The department is a member of the Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala (www.lcpu.se), a platform for interactions between plant scientists at SLU and Uppsala University. The Biocenter has developed tight ties with the national SciLife Laboratory platforms in Uppsala and Stockholm (www.scilifelab.se) on various NGS analysis, microscopy and bioinformatics.

Duties:
This project is about the potato-Phytophthora infestans interaction with emphasis on small RNA trafficking and identification of main targets and their functions. The work is centered on biochemical and cellular analysis on predicted and prioritized candidates and associated processes particularly in potato.

Qualifications:
Applicants should have a deep interest in plant molecular defense mechanisms and hold a PhD in molecular biology or related fields which is considered equivalent by the employer including skills in cell biology or RNA biology. Knowledge on bioinformatics are considered a merit.

Great emphasis will be placed on personal qualities such as creativity, motivation and drive. Good knowledge of English in both speech and writing is a prerequisite. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists. The latter is important since this work is part of a larger project on the function of small RNAs as intra and inter-organismal communication signal.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 2 years

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2020-01-07, use the button below.

The application should contain: CV, publication list, a copy of the PhD diploma, a short description of previous research, a motivation for applying to this project, and other activities of relevance for the position (max 2 pages), and contact information to 2 personal references.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare i neurobiologi med inriktning mot basala ganglierna

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se. Den utlysta tjänsten är placerad vid avdelningen för Jämförande fysiologi, i professor Åsa Mackenzies forskargrupp.

Projektbeskrivning: Hjärnans basala ganglier är viktiga strukturer för reglering av motorik och impulskontroll. Felaktig signalering är en del av symptombilden i Parkinsons sjukdom och denna kan korrigeras med sk djup-hjärn-stimulering (DBS). En viktig målstruktur för DBS är den subtalamiska kärnan som om den stimuleras på rätt sätt kan bidra till förbättrade funktioner, inklusive motorik och impulskontroll. Vår forskargrupp arbetar med att öka förståelsen kring hur nervceller i den subtalamiska kärnan via sina intrikata nätverk reglerar olika beteenden och hur dessa kan påverkas vid sjukdom. Vi jobbar prekliniskt med grundläggande neurobiologisk forskning med inriktning på förståelsen mellan nervceller och reglering av nätverksaktivitet, fysiologi och beteendeförändringar.

Arbetsuppgifter: Planera, genomföra och organisera laborativ verksamhet inklusive beteendeanalyser, histologiska analyser samt farmakologi och djurhållning. Planera, genomföra och analysera viral-genetiska och farmakologiska studier för beteendeanalys. Viss undervisning kan förekomma liksom handledning av studenter.

Kvalifikationskrav:

- Disputerat inom medicinsk eller farmaceutisk vetenskap eller motsvarande med inriktning mot neurovetenskap/neurobiologi/farmakologi.
- Erfarenhet av viral-genetiska experiment in vivo.
Erfarenhet av stereotaxisk procedur (probimplantation, virus injektion and intrakraniell administrering av farmaka).
- Erfarenhet av jugularkateter for långtidsadministrering av farmaka, liksom in vivo amperometri, mikrodialys och HPLC.
- Erfarenhet av beteendeanalys i gnagare med inriktning mot basala ganglierna, särskilt den subtalamiska kärnan.
- Flytande i det engelska språket, både i skrift och tal, samt erfarenhet av att författa vetenskapliga publikationer på god engelska.
- Erfarenhet av högskoleundervisning i neurobiologi eller liknande ämne både på grundkursnivå och handledning på forskarutbildningsnivå.
- FELASA-certifikat eller motsvarande.
- Certifikat att använda experimentella virus säkerhetsklass II.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper såsom kommunikations-och samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständig och i grupp, samt vetenskaplig mognad och kvalitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: 

- God erfarenhet av följande mjukvaraprogram eller motsvarande: Photoshop/GIMP, Word, Inkscape, ImageJ samt statistikprogram som Prism.
- Molekylärbiologi såsom RT-PCR, PCR, mikroRNA-analys.
- Genomgången pedagogisk utbildning för handledning på forskarutbildningsnivå.
- Postdoc-erfarenhet inom neurobiologisk forskning.

Ansökan: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- CV som innehåller din utbildning, arbetserfarenheter och andra meriter som kan vara värt att lyfta upp för tjänsten.
- Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av hur du uppfyller de kvalifikationer som krävs för tjänsten (listade ovan)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Mackenzie, e-post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2019, UFV-PA 2019/3916.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i Neurobiologi med inriktning mot basala ganglier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se.

Arbetsuppgifter: Planera, genomföra och organisera laborativ verksamhet inklusive molekylära och histologiska analyser samt djurhållning. Planera, genomföra och analysera viral-genetiska studier i cell-kulturer och i gnagare för funktionell nervkretsanalys. Arbetet innefattar även undervisning, bildhantering, kursadministration och kommunikation med svenska myndigheter såsom Jordbruksverket.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller motsvarande med inriktning mot neurovetenskap/neurobiologi/neurokemi. Dokumenterad erfarenhet av viral-genetiska experiment, inklusive nervprojektionsanalys, sk “tract tracing”. Erfarenhet av kursledarskap på högskolenivå. Certifikat att använda experimentella virus säkerhetsklass II. FELASA-certifikat eller motsvarande.  Du som söker ska ha utmärkt samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Flytande i det engelska och svenska språket, både i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av programmen LaTeX, Photoshop/GIMP, Word, Inkscape, ImageJ samt statistikprogram som Prism.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31. 

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Mackenzie, e-post  [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 november 2019, UFV-PA 2019/3493.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Technical writer to Life Sciences company in Uppsala

Ansök    Nov 1    Randstad    Molekylärbiolog
Job description You will be part of a group that produces and maintains technical documentation that supports products manufactured in multiple locations. This includes small consumable products, such as disposable chromatography columns and large industrial?scale chromatography equipment. This group writes, edits, and lays out the material for production in print and digital formats. They work closely with R&D project teams to develop content for new prod... Visa mer
Job description
You will be part of a group that produces and maintains technical documentation that supports products manufactured in multiple locations. This includes small consumable products, such as disposable chromatography columns and large industrial?scale chromatography equipment. This group writes, edits, and lays out the material for production in print and digital formats. They work closely with R&D project teams to develop content for new product introductions. The team is also involved in the updating of existing material and interacts with Product Marketing, R&D, Marketing Communications, Sourcing, and Manufacturing.  

The work covers all aspects of producing print?ready files and digital versions of technical documentation (also known as instructions, pack leaflets, user manuals, safety instructions, installation guides, getting started guides, cue cards, short instructions, method handbooks, online help, and related materials) for the company's Life Science products. Responsibilities
This work includes: 
• production of new technical documentation for new product introductions (NPIs), 
• updates of existing technical documentation 

Working hours
Full-time employment during a 6 month period with good possibility for an extension.

Qualifications
• MSc/Bsc degree preferably in biology, chemistry, molecular biology, or related field with preferably 4 years of relevant work experience. 
• 1+ years of progressively responsible experience in the writing, editing, and production of technical documentation (e g. user manuals) in a life science or medical device setting. 
• Excellent written and verbal communication skills; demonstrated ability in original technical writing, document organization, document reorganization; experience editing others’ work. 
• Proficient in desktop publishing tools including Adobe FrameMaker, Photoshop and Illustrator. Experience with online help and XML publishing beneficial. Experience of content management systems a benefit. 
• Proficient in Microsoft Office applications including Word, Excel, and PowerPoint. 
• Fluent in English. 

Application
Deadline 2019-11-25, selection and interviews will be ongoing. The position may be filled before the last day of application, therefore, apply as soon as possible.
For more information: Patricia Torregrosa, Consultant Manager, [email protected] 

About the company
Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter. Visa mindre

Postdoktor i små RNA biologi

Institutionen för växtbiologi Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, oc h andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förä... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, oc h andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler.

Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till vårt pågående forskningsprojekt inriktat mot identifiering av små RNAs roll i växters reproduktion. Projektets huvuduppgift är att undersöka funktionen hos små RNA under fröutveckling. Projektet kommer att involvera en kombination av molekylär genetik, RNA-profilering och epigenomprofilering för att undersöka små RNAs funktionella betydelse för växters reproduktion. Tjänsten är associerad med Claudia Köhlers forskargrupp vid SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
Kandidaten skall ha en doktorexamen i molekylärbiologi, genetik eller biokemi samt dokumenterad kompetens inom genetik, molekylärbiologi och växters utvecklingsbiologi. Erfarenhet av metoder för studier av epigenetiska modifieringar, små RNA och bioinformatiska färdigheter är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper såsom kreativitet, motivation och drivkraft. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Kandidaten bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev, (2) CV, och (3) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i strukturbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och molekylär evolution.

Läs mer på http://www.icm.uu.se.

Maria Selmers forskargrupp arbetar med strukturbiologi i kombination med komplementära tekniker för att förstå struktur-funktionssamband, med fokus på proteinsyntes, antibiotikaresistens och proteinevolution.

Arbetsuppgifter:

Den som anställs kommer att arbeta inom projektet ”en integrerad miljö för ribosomforskning”, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet är ett samarbete mellan fem forskargrupper på institutionen för cell och molekylärbiologi som syftar till att etablera och utveckla metoder samt använda dessa för att studera olika aspekter av proteinsyntesen. Inom projektet kommer forskaren att med hjälp av kryo-elektronmikroskopi strukturbestämma ribosomkomplex relaterade till ribosombildning och antibiotikaresistens och samarbeta med experter på ribosomkinetik (in vitro och in vivo) och beräkningsbiokemi.

Vi söker en erfaren forskare med stark motivation för att identifiera och lösa vetenskapliga problem. Den anställda förväntas kunna etablera och använda de bästa tillgängliga experimentella och beräkningsmässiga metoderna för strukturbestämning med kryoelektronmikroskopi med tillgång till elektronmikroskop på nationella och internationella faciliteter samt driva gruppens kompetensutveckling inom detta område. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara strukturella studier med kryoelektronmikroskopi samt rening av ribosomkomplex. Forskaren kommer att arbeta i en internationell, multidisciplinär och dynamisk miljö med utmärkta möjligheter att lära sig nya tekniker. Se gruppens hemsida för mer information: http://xray.bmc.uu.se/~selmer/. 

Övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.

Kvalifikationskrav:

Doktorsexamen i strukturbiologi, biofysik eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av experimentellt och beräkningsbaserat arbete för strukturbestämning med enpartikel-kryoelektronmikroskopi. Erfarenhet av rening av ribosomala komplex Demonstrerad vetenskaplig skicklighet, uppvisad i vetenskapliga publikationer och presentationer på nationella och internationella konferenser. Utmärkt engelska i tal och skrift.

Meriterande i övrigt:

Erfarenhet av komplementära strukturbiologiska, biofysikaliska och beräkningsmässiga metoder. 

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev. En kort beskrivning av dina intressen och kvalifikationer för att bedriva forskning i detta projekt (max en sida).
- CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
- Examensbevis.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t ex doktorandhandledare). 
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Selmer, tel. 018-4714177, e-mail [email protected], för administrativa frågor Hr-generalist Frida Nilsson Österdahl, tel. 018-471 4416, e-mail [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober till UFV-PA 2019/3233. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 Postdoktorer i molekylär evolution

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Tjänsten är förlagd till institutionen för Cell och Molekylärbiologi (ICM) vid Uppsala universitet.

Vi är indelade i sju forskningsprogram med olika inriktningar: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär Systembiologi och Strukturbiologi. Institutionen har över 200 anställda med runt 70 doktorander. Vänligen läs mer om ICM på http://www.icm.uu.se. 

Tjänsten är tillgänglig inom Siv Anderssons forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molekylar-evolution/andersson-siv/) vid programmet för Molekylär Evolution.

Projektbeskrivning: Forskningen i Siv Anderssons grupp syftar till att förstå de krafter och mekanismer som driver evolutionen på molekylär nivå. Forskargruppen studerar bland annat intracellulära bakterier som är vanligt förekommande i blodet hos djur och kan orsaka sjukdom hos människa. Målet med detta projekt är att karakterisera och förstå hur bakteriers arvsmassa evolverar inom både värdassocierade och frilevande bakterier. Lactobaciller som lever i honungsmagarna hos bin kan komma att användas som modellsystem för detta projekt, liksom även Planctomyceter som finns i jord och vatten.

Arbetsuppgifter: Projektet innefattar storskaliga bioinformatiska analyser av DNA- och protein-data, med ett specifikt fokus på genomisk data från bakterier. Utveckling och implementering av bioinformatiska verktyg kan komma att ingå i tjänsten. 

Kvalifikationer: Vi söker en mycket motiverad person med doktorsexamen inom biologi med specialisering mot molekylär evolution, bioinformatik eller område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande som erbjuds tjänsten ska ha lätt att samarbeta med andra människor men även ha god förmåga att arbeta självständigt. Högt ställda krav på forskningens kvalitet och etik, inklusive reproducerbarhet av data och analyser, är centralt för allt arbete inom gruppen.

För att vara behörig som postdoktor vid Uppsala universitet måste du avlagt din doktorsexamen inom en tre års period före ansökningstidens utgång.

(Vid särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet och/eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer.)

Meriterande i övrigt: Erfarenhet av bioinformatiska studier av mikrobiella arvsmassor.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla följande: 1) CV 2) motivationsbrev där forskningsintressen, kunskaper och varför du är intresserad av denna position förklaras (max 2 sidor), 3) publikationslista 4) examensbevis 5) upp till 3 rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 2 år.

Anställningens omfattning: Heltid (100%).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Siv Andersson e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 21 oktober 2019, UFV-PA 2019/3217. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoc position in small RNA biology

Department of Plant Biology The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the deve... Visa mer
Department of Plant Biology
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava. The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Duties:
We are looking for a highly motivated individual to join our ongoing research projects on elucidating the role of small RNAs in plant reproduction. The main focus of the project is to investigate the function of small RNAs during seed development. The project will involve a combination of molecular genetics, small RNA profiling, and epigenome profiling to investigate the functional role of small RNAs during plant reproduction. The position is associated with the research group of Claudia Köhler at the Swedish Agricultural University in Uppsala.

Qualifications:
A PhD in molecular biology, genetics, or biochemistry is required as well as proven expertise in molecular biology, genetics and plant developmental biology. Prior experiences with methods to study epigenetic modifications, small RNAs and bioinformatic skills are assets. Great emphasis will be placed on personal qualities such as creativity, motivation and drive. Good knowledge of English in both speech and writing is a prerequisite. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Applications must contain (1) CV with full publication list, (2) a description of research experiences, (3) contact information of two to three referees.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 2 years

Extent:
100%

Starting date:
January 2020 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2019-12-16, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoktor i små RNAs biologi

Institutionen för växtbiologi Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av föräd... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Forskning:
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler. Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till vårt pågående forskningsprojekt inriktat mot identifiering av små RNAs roll i växters reproduktion. Projektets huvuduppgift är att undersöka bildandet av och funktionen hos små RNA under gametofyt och fröutveckling. Projektet kommer att involvera en kombination av molekylär genetik, RNA-profilering och epigenomprofilering för att undersöka små RNAs funktionella betydelse för växters reproduktion. Tjänsten är associerad med Claudia Köhlers forskargrupp vid SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
Kandidater bör ha en doktorexamen i molekylärbiologi, genetik eller biokemi. Sökanden skall ha dokumenterad kompetens inom genetik, molekylärbiologi, och växters utvecklingsbiologi. Erfarenhet av metoder för studier av epigenetiska modifieringar, små RNA, och bioinformatiska färdigheter är en tillgång. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare.

Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-09-12.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev, (2) CV, och (3) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Quality Assurance Specialist (QA-Release), Uppsala

Ansök    Okt 1    Modis Sweden AB    Molekylärbiolog
MODIS LifeScience & Engineering is now seeking for both senior and junior Quality Assurance Specialists (within a QA-Release department) for an assignement at a LifeScience company located in Uppsala! About the customer We are looking for a Quality Assurance team member for the Quality Assurance Release group. The group is part of the Global Quality Assurance and Regulatory Affairs department and today consists of 8 employees responsible for quality ... Visa mer
MODIS LifeScience & Engineering is now seeking for both senior and junior Quality Assurance Specialists (within a QA-Release department) for an assignement at a LifeScience company located in Uppsala!

About the customer

We are looking for a Quality Assurance team member for the Quality Assurance Release group. The group is part of the Global Quality Assurance and Regulatory Affairs department and today consists of 8 employees responsible for quality assurance of company products, from incoming material to released final product.  Within the group there is responsibility for the acceptance process, the nonconforming product process and Certificate of Analysis management as well as maintenance responsibility for the QM module in SAP R / 3. We work according to several regulations, for example ISO 13485 and QSR.

Key Responsibilities:

• You will be responsible for verifying the activities described in the Device Master Record and make sure that they have been completed correctly, make decisions of dispositions for the Company´s products and approval of Certificate of Analysis. 
• Review of device history batch documentation
• Quality assurance of nonconforming product investigations.
• Participate in cross-functional product and business projects. Within the group, we are constantly working on developing and improving our processes and working methods.
• Establishment of governing documents in the field of activity and quality monitoring are included in the work as well as participation in internal and external audits.

Your Profile:

• You have a college education within eg. chemistry / chemical engineering, pharmacy, molecular biology or other relevant background.
• You are aware of the importance of quality, very structured in your approach, very accurate, work well with other teams and is taking full responsibility for your work. 
• The work requires that you are good at decision-making and can prioritize in order to keep deadlines. 
• Quality assurance review of nonconforming product investigations requires analytical thinking and the ability to have a good overall perspective. 
• You are expected to contribute with both dedication and independent work to achieve goals.
• You should be flexible, a good collaborator and partner, and be clear and constructive in your communication.
• Fluently spoken and written English and Swedish.
• Knowledge of the company´s products, QSR, ISO 13485 and LEAN is an advantage.
• Previous experiences in IT systems Remedy, SAP R3, Documentum and LIMS are ideal.

Please submit your application by attaching your CV. (Interviews are held continuously).

If you have any questions about the assignment, do not hesitate and contact Markus Dahl ([email protected]) or Cecilia Larzon ([email protected]).

Modis is a staffing & recruiting company and is part of the Adecco Group, the world´s leading HR-solutions provider across 60 countries. This scale and scope ensures Modis is truly a global community. Our mission is to be the Leading Professional Services Company by finding the right match between you as a candidate and you as a customer. We are a team with various and complementary backgrounds within Life Science, Engineering and Technology. We can ensure that we understand our customer needs and we can ensure that we understand the competence-profiles of our applicants and candidates. Visa mindre

Forskningsassistent i mänsklig afrikansk populationsgenetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se.

Befattningen är placerad i Carina Schlebusch forskargrup inom Human Evolution programmet vid Institutionen för organismbiologi  (Evolutionsbiologiskt centrum - Uppsala universitet). Programmet för mänsklig utveckling, har ett brett intresse för populationsgenetik och människans evolutionära historia. Schlebusch-gruppen är speciellt intresserad av att studera människans evolutionära historia på den afrikanska kontinenten och att använda genetiska data från moderna befolkningar och forntida kvarlevor som ett verktyg för tolkningar av afrikansk historia. Gruppen finansieras av Vetenskapsrådet och European Research Council (ERC). Forskningsmiljön är multidisciplinär med experter i ancient DNA, populationsgenomik och beräkningsbiologi. Gruppen är internationell och engelska är arbetsspråk. Se Dr. Schlebuschs webbsida för mer information om forskning och senaste publikationer (http://www.iob.uu.se/research/human-evolution/schlebusch) och Human Evolution webbsida för mer information om programmet (http://www.iob.uu.se/research/human-evolution).

Arbetsuppgifter: Hantering och provförberedelse för sekvensering och genotypning av moderna DNA-prover från blod/saliv samt rutinbaserat arbete i labb. Arbete i specialbyggt laboratorium under renrumsförhållanden med förhistoriskt DNA för att generera sekvensdata från mänskliga lämningar. Arbetet innefattar dokumentation och provtagning från ben/tänder, DNA-extraktion, biblioteksberedning, amplifiering och kvantifiering samt noggrann rengöring av labbet.

Kvalifikationskrav: Kandidatexamen med inriktning molekylärbiologi, biomedicin, genetik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete vid molekylärbiologi forskningslaboratorium eller renrum. Erfarenhet av arbete med next generation sequencing- metoder, DNA-extraktion, PCR samt DNA-kvantifiering. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom planerings- och organisationsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet och kunskap om populationsgenetik.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-10-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-01-31. 

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carina Schlebusch, e-post  [email protected]Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2019, UFV-PA 2019/3236.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i translationell genomik av diabetes

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Projektbeskrivning:
Storskaliga associeringsstudier av hela genom (GWAS) har identifierat hundratals genetiska loci som är starkt associerade med risken för diabetes. I de flesta fall är de kausala generna, d.v.s. de gener som ligger bakom förändringarna, fortfarande okarakteriserad. Innan resultaten från GWAS kan översättas till klinisk användning – till exempel som nya biomarkörer eller som läkemedelsmål – måste vi identifiera och karakterisera de kausala generna i dessa loci. Den senaste utvecklingen inom CRISPR-Cas9-baserad mutagenes, high throughput-mikroskopi och bildbaserade analyser har visat att zebrafisk är ett lovande modellsystem för systematisk, storskalig, genetisk karakterisering.
Det övergripande målet för det här projektet är att identifiera och karakterisera kausala gener i GWAS- identifierade loci som är associerade med risken for diabetes med hjälp av bildbaserade zebrafiskmodellsystem.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten finansieras av ett internationellt samarbetsbidrag som syftar till att karakterisera diabeteskandidatgener med hjälp av humana beta-celler (Oxford), drosophila (Stanford) och zebrafisk (Uppsala). Zebrafiskdelen av projektet omfattar: 1) att skapa CRISPR muterade fiskar med hjälp av en multiplex-strategi, d.v.s. där effekten av flera gener kan studeras samtidigt; 2) att avbilda diabetesrelaterade egenskaper med hjälp av ett automatiserat positioneringssystem och fluorescensmikroskop; 3) att förbereda prover för ytterligare experiment och sekvensering; 4) objektiv kvantifiering av bildbaserade data; 5) kvalitetskontroll och analys av sekvenseringsresultat; 6) integrering av tvärvetenskapliga data och statistisk analys; 8) skriva rapporter och presentera resultaten till konsortiet och vid internationella möten; samt 9) att skriva manuskript för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationskrav:
Ansökan mottages av högt motiverade kandidater med doktorsexamen i molekylär (cell)biologi, molekylär medicin, molekylär epidemiologi eller liknande.
Skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är en förutsättning, liksom dokumenterad och bred kompetens inom grundläggande molekylärbiologisk metodik och biostatistik. En framgångsrik sökande ska vara en motiverad, organiserad och tillförlitlig lagspelare som också kan arbeta självständigt. Tidigare kunskap och erfarenhet inom fluorescensmikroskopi, epidemiologi, programmering eller bildbaserade analyser är meriterande.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och dina erfarenheter som är relevanta för tjänsten, ett CV, en verifierad förteckning över MSc kursbetyg, en lista över dina publikationer i peer-reviewed journals, samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Om det finns kan en uppsats (färdigställd eller under förberedelse) och rekommendationsbrev också ingå.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Marcel den Hoed: [email protected], +46(0)70-425 0752

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2019, UFV-PA 2019/2692.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre