Lediga jobb Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper i Uppsala

Se alla lediga jobb från Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Forskningsassistent inom medicinsk teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för mikrosystemteknik är idag en del av Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för mikrosystemteknik kommer då att tillhöra Institutionen för materialvetenskap.

Avdelningen för mikrosystemteknik bedriver forskning kring användningen av mikrosystem inom en mängd olika vetenskapsområden, från biologi till rymdteknik. Gemensamt för all forskning är viljan att undersöka hur systemens egenskaper förändras när de görs mindre, och hur dessa egenskaper kan utnyttjas för att skapa enklare, billigare och framför allt mer funktionell teknik.

Projektbeskrivning: Ett av våra projekt handlar om teknikutveckling av mikrofluidal sträckbar elektronik. I en mer allmän bemärkelse ger ett sträckbart substrat baserat på ett nytt mjukt och töjbar silikonmaterial kompatibla och bekväma, smarta och trådlösa plåster som inte rör sig i förhållande till vävnaden även vid större rörelser. Dessa smarta plåster används på huden eller för hälso-, sport- och medicinsk teknik. Vi har utvecklat grundtekniken för töjbara kretskort, där vätskebaserade legeringar medger att styva komponenter kan inbäddas utan att få kontaktfel vid långvarig dynamisk töjning.

Inom projekten arbetar vi med medicinsk teknik med samarbetspartner i Europa men mest intensivt med partner vid vårt universitets medicinska fakultet och företaget Mycronic i Täby.

Arbetsuppgifter: Assistera forskning i det fortsatta arbetet i ovanstående projekt. Arbetet bygger på vår tidigare forskning och ska utveckla nya sätt att tillverka töjbar elektronik. Arbetet kommer att genomföras inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden, med inriktning på mikrosystemteknik men kopplar mot trådlös teknik och applikations-demonstrationer. Arbetet kommer att genomföras i en mycket tvärvetenskaplig miljö där nära kontakter med företag är en viktig förutsättning.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med grundexamen inom civilingenjörsutbildning, en Master-examen eller motsvarande, med inriktning mot materialvetenskap eller mikrosystemteknik. Det är starkt meriterande att ha kunnande och erfarenhet inom tillverkning av mikrosystem i mjuka material, och särskild då för sträckbar elektronik. Du ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Du ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.  

Ansökan ska innehålla:


- Personligt brev som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 2 sidor)
- CV (max 2 sidor)
- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-10-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Klas Hjort, [email protected], tel 018-471 31 41.

Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2020, UFV-PA 2019/4605.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i hållfasthetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för tillämpad mekanik är idag en del av institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för tillämpad mekanik kommer då att tillhöra institutionen för materialvetenskap. 

Beskrivning av ämnesområdet: Hållfasthetslära är ett teknikvetenskapligt ämne, som kan ses som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik. Hållfasthetslära handlar om mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner, och omfattar grundläggande såväl som tillämpad forskning. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom hållfasthetslära. Erfarenhet av tvärvetenskaplig samverkan med forskare i angränsade discipliner, där hållfasthetslära är av praktisk nytta att lösa ingenjörsvetenskapliga problem är meriterande. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid planering, kursutveckling och bredd som lärare i hållfasthetslärans olika områden. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Kristofer Gamstedt, tel 018-471 3026, e-post mailto:[email protected] och professor Per Isaksson, tel. 018-471 3027, e-post mailto:[email protected]

För ytterligare information se http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=92570&kategoriId=129 och http://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf.

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2020, UFV-PA 2019/4043.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsingenjör, Myfab Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Myfab är en nationell forskningsinfrastruktur som erbjuder instrument för avancerad mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning i renrumsmiljö.

Enheten vid Ångströmlaboratoriet är en öppen resurs för forskargrupper vid och utanför Uppsala universitet. Personalen ansvarar för facilitetens och instrumentens drift samt olika former av användarstöd. Vi söker nu en forskningsingenjör med ansvar för kemiska processer, kemirelaterad utrustning och kemikaliehantering. Tjänsten inbegriper också att övervaka säkerhet och ordning kopplat till kemikalier och övrig laboratorieverksamhet.

Arbetsuppgifter
Att ansvara för all kemisk verksamhet, vilket inbegriper processer, utrustning, hantering, förvaring och registrering i universitetets kemikaliedatabas. I uppgiften ingår att hålla sig uppdaterad om gällande föreskrifter, samt att säkerställa att dessa följs. Viktiga moment är att utbilda nya laboratorieanvändare i hantering och användning av kemikalier, samt att utgöra ett kontinuerligt stöd för användarnas löpande kemikaliearbete. Tjänsten inbegriper också att regelbundet kontrollera funktionen hos kemirelaterad utrustning och tillhörande skyddssystem, förebyggande underhåll samt felsökning och reparation vid driftstörningar. Säkerhet och allmän ordning i laboratoriet ska övervakas och rutiner för detta ska underhållas. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i samverkan med övrig laboratoriepersonal och extern servicepersonal. Arbetet ska uppfylla höga kvalitetskrav. I tjänsten ingår också att sköta leverantörskontakter. All personal ska i samverkan och efter bästa förmåga verka for en väl fungerande laboratorieresurs. Arbetet bedrivs huvudsakligen i renrumsmiljö.

Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning inom kemi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Flerårig yrkeserfarenhet av kemikaliehantering i utbildningsmiljö. Utbildning och erfarenhet av kemikaliehanteringssystemet KLARA, hantering av kemiskt avfall och allergena kemikalier.

God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, samt att förmedla kunskap och instruktioner. Grundläggande datorvana. Arbetet ställer stora krav på tydlighet, noggrannhet, initiativkraft och självständigt arbete med engagemang och delaktighet i laboratoriets totala verksamhet. Sökanden ska vara flexibel, samarbetsvillig och framför allt serviceinriktad.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vana och fallenhet att undervisa och instruera, såväl enskilt som i grupp. Praktiskt handlag samt viss erfarenhet av apparat- / instrumentunderhåll, felsökning och reparationsarbete.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lab chef Stefan Nygren, [email protected], tel 018-471 3100.

Välkommen med din ansökan senast den 23 december 2019, UFV-PA 2019/3966.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

UL i i mikrosystemteknik inr materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för mikrosystemteknik är idag en del av institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/

Från och med 2020-01-01 kommer institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för mikrosystemteknik kommer då att tillhöra institutionen för materialvetenskap.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom mikrosystemteknik (MST) studeras, tillverkas, utvecklas och utnyttjas mikro- och millimeterstora komponenter och system. I forskningshänseende sorterar ämnet under teknikvetenskaper och är ofta behovsorienterat. Historiskt kan det betraktas som en omfattande multidisciplinär utvidgning av mikroelektronik till domäner som mekanik, optik, elektromagnetism och fluidik. I sin tillämpning är det ofta tvärvetenskapligt och beskrivs inte sällan med orden möjliggörande och omstörtande eftersom tekniken erbjuder funktioner och prestanda som sällan är åtkomliga eller realiserbara genom utveckling av befintlig, konventionell teknik. Vid programmet för mikosystemteknik är ämnet materialvetenskapligt inriktat. Denna del inkluderar såväl materialtillverkning, bearbetnings- och sammanfogningsprocesser, som studier av materialegenskaper, där materialen ofta delas in i passiva, funktionella, sensor- och aktuator- material. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och laboratorieansvar. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta uppdrag som ansvar för laboratorier och processutveckling, eller för samordning av utbildning inom området.  

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom mikrosystemteknik med inriktning mot materialvetenskap. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid kursutveckling, intresse av pedagogisk förnyelse och ledande av projektbaserade kurser. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
professor Klas Hjort, e-post mailto:[email protected]

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

https://uu.varbi.com/center/tool/position/305342/edit/tab:2/checklist:Larare/Uppsala universitet anställningsordning

och fakultetens riktlinjer för anställning:

https://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2020, UFV-PA 2019/3606.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för industriell teknik är idag en del av institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för industriell teknik kommer då att tillhöra institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. 

Beskrivning av ämnesområdet: Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem över automation och optimering till organisation och ledning, innovation och entreprenörskap inom teknik- och eller innovationsintensiva verksamheter. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning, administration och samverkan. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag eller annat administrativt uppdrag som t.ex. program- och utvecklingsansvar för befintliga och framtida utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom produktionsledning och operationsanalys särskilt linjär programmering, optimering och simulering av produktions- och/eller logistiksystem. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid bred och djup pedagogisk förtrogenhet inom områden med koppling till operationsanalys, produktionsledning och linjär programmering.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland universitetslektorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Matías Urenda Moris mailto:[email protected] eller Marcus Lindahl mailto:[email protected]

För ytterligare information se http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570och http://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2019/3653.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för industriell teknik är idag en del av institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för industriell teknik kommer då att tillhöra institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. 

Beskrivning av ämnesområdet: Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem över automation och optimering till organisation och ledning, innovation och entreprenörskap inom teknik- och eller innovationsintensiva verksamheter. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning, administration och samverkan. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag eller annat administrativt uppdrag som t.ex. program- och utvecklingsansvar för befintliga och framtida utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom industriell tillämpad maskininlärning och datorintelligens och/eller cyber-fysiska system (digitala tvillingar). 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid bred och djup pedagogisk förtrogenhet inom områden med koppling till industriell tillämpad maskininlärning och datorintelligens och/eller cyber-fysiska system (digitala tvillingar). 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland universitetslektorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Matías Urenda Moris mailto:[email protected] eller Marcus Lindahl mailto:[email protected]

För ytterligare information se http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och http://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2019/3652.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i elektricitetslära inom stora havsbaserade vindparker

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för elektricitetslära är idag en del av institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för elektricitetslära kommer då att tillhöra institutionen för elektroteknik.

Information om avdelningen och forskningsområdet: Vid avdelningen för elektricitetslära studeras olika aspekter av elektricitet. Teknik för omvandling av förnyelsebara energikällor till användbar elektricitet är ett av avdelningens styrkeområden, t ex för vindkraft och vattenkraft. Vid avdelningen finns spetskompetens inom vindkraftsteknik, inkluderande såväl grundläggande teoretiska studier baserade på fysikaliska grundprinciper som experimentell verksamhet i industriell miljö under realistiska förhållanden. Havsbaserad vindkraft innebär särskilt stora utmaningar vad gäller projektering, drift och underhåll, varför detta område kräver en särskild kompetens.

Arbetsuppgifter: Forskning och simulering inom området havsbaserade vindparker.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i Elektroteknik eller motsvarande. Flerårig erfarenhet av tillämpad forskning inom havsbaserad vindkraft samt erfarenhet av projekt- och industriellt arbete. Vi kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du måste vara självgående, ha förmåga att leda, organisera och driva projekt och kunna samarbeta utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Det är viktigt att du är pedagogisk, strukturerad och att du kan arbeta effektivt både individuellt och i grupp och förstår vikten av tydliga beslut.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Leijon, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2019, UFV-PA 2019/3955.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Transmissionselektronmikroskopi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för tillämpad materialvetenskap representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom materialvetenskap. Avdelningen forskar inom områdena hållbara och medicinska material samt materialanalystekniker. En nyckelteknik inom materialanalys är elektronmikroskopi.

Elektronmikroskopigruppen har utvecklat tekniker för att analysera energimaterial, mjuka material och material för medicinska tillämpningar med målet att korrelera den lokala och elektroniska strukturen samt den kemiska kompositionen med materialets egenskaper. Tekniker som gruppen har utvecklat är bland annat elektron cirkulär dichroismus (EMCD), preparationstekniker för att analysera gränsytan mellan hårda och mjuka material, tomografisk spektroskopi och energidispersiv röntgenanalys med nanometer ner till subatomär upplösning. Simulations- och statistiska metoder används för att interpretera och evaluera experimentell data.  

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Detta doktorandprojekt fokuserar på utvecklingen av TEM tekniker inom spektroskopiska och tidsupplösta mätningar. Målet är att utveckla EMCD tekniken för att kunna analysera enstaka gränsytor med atomär upplösning och kunna förstå magnetiska materialegenskaper i subatomär upplösning. Elektronenergiförlustspektroskopi (EELS) och Scanning TEM (STEM) tekniker ska användas inte bara för att förstå magnetiska, men också hållbara och medicinska material. Vi har utvecklat en teknik som möjliggör tidsupplösta EELS mätningar som ska vidareutvecklas i detta forskningsprojekt.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknik eller naturvetenskap. Vi kräver kunskap och erfarenhet inom transmissionselektronmikroskopi samt goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. 

En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt. Kunskap och erfarenhet inom EELS, EDS, TEM samt erfarenhet av experimentellt arbete på högupplösande TEM är starkt meriterande samt även bidrag till vetenskapliga publikationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier.

Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Klaus Leifer, 018-471 7942, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2019, UFV-PA 2019/3612.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektricitetslära mot nätanslutning av havsenergi omvandling

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Avdelningen för elektricitetslära är idag en del av Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.

teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för elektricitetslära kommer då att tillhöra Institutionen för elektroteknik.

Avdelningen för elektricitetslära representerar Sveriges ledande forskargrupp inom förnybar energiomvandling, och är en av de främsta grupperna inom marin energi i världen. Den globala omställningen till fossilfria och förnybara energikällor är anledningen till varför teknologi för förnybar energi måste utvecklas, och avdelningen har aktiv forskning inom flera nyckelområden inom förnybar energi, som vind-, våg-, tidvatten- och vattenkraft.

Projektbeskrivning: En av vår tids största utmaningar är hur samhällets energibehov ska tillgodoses med fossilfria och förnybara energikällor, och omställningen kräver att teknik för förnybar energi utvecklas och implementeras. Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat våg-, vind-, tidvatten och vattenkraft.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera nätanslutning och kontrollsystem för direktdrivna permanentmagnetgeneratorer som användas i förnybara energisystem exempelvis vågkraftverk. Projektet kan komma att innefatta såväl simuleringar som experiment och numeriska beräkningar. Inom projektet kan exempelvis växelriktarens möjligheter att kontrollera effekt mot nätet samt dess möjligheter att uppfylla nätkraven att studeras. Doktoranden kommer att bygga vidare på tidigare gjorda arbeten inom gruppen och kommer att utföra projektet i nära samarbete med handledare och andra medlemmar i forskargruppen.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen eller motsvarande enligt ovan inom området elektroteknik, energisystem, teknisk fysik eller liknande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.  

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Irina Temiz, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2019/4096.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 380 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. 

Avdelningen för elektricitetslära bedriver grundläggande teoretiska studier som bygger på fysikaliska grundprinciper samt experimentell verksamhet under realistiska förhållanden.

Beskrivning av ämnesområdet: Kraftelektronik för synkronmaskiner är ett mycket viktigt område för utveckling av elektrifiering av drivlinor för fordon men även för t ex vindkraft och vattenkraft. Det finns många typer av synkronmaskiner, med stora skillnader vad gäller t ex storlek och hastighet. Styrning av synkronmaskiner, vilket är mer komplicerat än styrning av asynkronmaskiner, kräver avancerad kraftelektronik och förståelse för t ex FPGA-utveckling (field programmable gate array) och flernivåomvandlare (multilevel converters).

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentellt arbete med kraftelektronik för styrning av synkronmaskiner. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pedagogiska insatser inom kraftelektronik och/eller förnybar energiomvandling.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler män än kvinnor bland biträdande universitetslektorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Leijon, e-post mailto:[email protected]

För ytterligare information: 

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 

http://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf

http://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf (stycke 10.1, samt bilaga 3)

Välkommen med din ansökan senast den 4 november 2019, UFV-PA 2019/1401.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Institutionstekniker för Intendenturen Polacksbacken

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Till intendenturområdets vaktmästeri söker vi nu en serviceinriktad person med gott tekniskt kunnande och handlag.

På Polacksbacken ligger Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum som tillsammans utgör ca 20 % av Uppsala universitet. Här bedriver vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap världsledande forskning och utbildar ingenjörer och naturvetare. Det är en relativt internationellt präglad miljö, med många studenter, anställda och besök från många olika delar av värden. Vid intendenturen Polacksbacken arbetar idag 18 personer inom administration, vaktmästeri, tillträden och reception. Intendenturen samordnar stöd för utbildning och forskning, d.v.s. lokaler, säkerhetsfrågor, gas- och kemikaliehantering, återvinning, arbetsmiljö, miljö samt övriga servicefrågor. Mer information ?nns på vår hemsida.

Arbetsuppgifter: Du kommer främst att arbeta med daglig skötsel av verksamhetsgemensamma lokaler och teknisk utrustning däri, ingå i bemanning av godsmottagning, förmedla internpost och skötsel av återvinningscentral. Vaktmästeriet utför även mindre lokalanpassningar, underhåll av möbler samt planering och utförande av diverse interna flyttar. Arbetet är varierat och består även av oförutsedda händelser och därtill kopplad problemlösning.

Kvalifikationskrav:
-  Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå.
-  Erfarenhet av att arbeta med Audio/Video-teknik.
-  God samarbetsförmåga, vara initiativrik och klara av arbete under eget ansvar.
-  God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
-  God förmåga att kunna hantera förekommande teknisk/elektronisk utrustning och datorstödsystem.
-  körkort för personbil (B-körkort).

Önskvärt/meriterande i övrigt:
-  Behörighet för gaffeltruck (truckförarbevis för motviktstruck).
-  Erfarenhet av arbete med fastighetsservice eller teknisk service, gärna i laborativ miljö.
-  Erfarenhet av arbete i godsterminal, med mottagande/utlämnande av gods.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-02-03, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: områdesintendent Johnny Nilsson, [email protected], tel. 018-471 58 90

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2019, UFV-PA 2019/3187.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning mot byggprojektering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Beskrivning av ämnesområdet: Byggteknik syftar till utformning, konstruktion och förvaltning av god byggd miljö och omfattar projektering, konstruktion och produktion av byggnader och anläggningar. Med byggprojektering avses hela processen från idé till färdiga ritningar och tekniska beskrivningar. Området är brett och omfattar utformning av byggnader med avseende på ett flertal aspekter såsom mark- och klimatförutsättningar, konstruktion, installationer, ekonomi, regler, krav och normer. Området kräver god insikt i projektledning och styrning, liksom i byggindustrins organisering, arbetssätt och metoder.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Ämnesfördjupning: Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning, t.ex. examen från utbildning på forskarnivå, att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt.

Övrig skicklighet: Skicklighet inom projektledning är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Widén, [email protected], 018-471 37 82.

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

och fakultetens riktlinjer för anställning: http://regler.uu.se/digitalAssets/657/c_657462-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran-teknat-.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2019, UFV-PA 2019/2678. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Studieadministratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet (http://www.

teknik.uu.se) har en bred forskningsprofil. Vårt övergripande mål är att lösa tekniska frågor relaterade till livsvetenskaper och energi i vid mening. Forsknings­områdena innefattar yt- och tunnfilmsteknik, mikro- och nanoteknik, magnetism, signalbehandling, tillämpad mekanik, förnybar energi samt industriell teknik och ledning. Institutionen har utbildningsuppdrag i ett flertal ingenjörs- och civilingenjörsprogram och vi erbjuder idag tre masterprogram.

Institutionen är idag en av universitetets största, och planering av en omorganisation pågår. Tjänsten som studieadministratör har en tänkt placering i den nya organisationen. Idag har Institutionen för teknikvetenskaper c:a 370 anställda och omsätter 400 Mkr. Administrationen omfattar personer inom ekonomi-, HR- och kursadministration. Arbetet samordnas av en administrativ chef.

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med olika typer av arbetsuppgifter inom utbildningsadministration såsom kurs- och programhantering, granskning av behörighetskrav, sammanställning av kursvärderingar samt hantering av tentamensanmälningar och examensarbeten. Som studieadministratör arbetar du i flera datasystem, bl a Ladok, Selma, NyA, Studentportalen, TimeEdit och Canvas. Arbetet är självständigt men innebär samtidigt nära samarbete med studenter såväl som kollegor, studierektorer, lärare och administrativ personal. I arbetet kan ingå andra institutions­gemensamma arbetsuppgifter av administrativ karaktär.

Kvalifikationskrav: Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande kompetens/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, samt god datorvana är ett krav. God samarbetsförmåga, noggrannhet, självständighet och initiativförmåga är mycket viktiga egenskaper, liksom att ha ett strukturerat arbetssätt. Viktigt är också en vilja och inställning att ge god service till lärare, studenter och kollegor.

Önskvärt och meriterande: Erfarenhet av administrativt arbete vid högskola/universitet, särskilt utbildningsadministration. Erfarenhet av de utbildningsadministrativa systemen Ladok, Studentportalen, NyA och Selma samt andra system som används vid Uppsala universitet är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas, vänligen ange löneanspråk i ansökan.

Tillträde: snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ chef Maria Nordengren, tel 018 – 471 3001, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2019, UFV-PA 2019/2946.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i nanoteknologi: inriktning diagnostik av antibiotikaresistens

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material, Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem. Bara i Europa dör ca 25.000 människor varje år i infektionssjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Projektet syftar till att snabbt, enkelt och med hög känslighet detektera antibiotikaresistenta bakterier med hjälp av magnetiska nanopartiklar. Detektionsprincipen är baserad på analys på hur de magnetiska egenskaperna hos nanopartiklar ändras när dessa binder till DNA-molekyler specifika för en viss bakterie.

Projektet kommer innefatta detektion av olika sorters bakteriegenom som eventuellt har byggt upp antibiotikaresistens. Arbetet omfattar optimering av de biomolekylära protokollen samt optimering av inbindningen mellan nanopartiklar och DNA-molekylerna med målet att maximera känsligheten på detektionsmetoden. Det kan även bli aktuellt för den sökande att bli involverad i arbetet att implementera de biomolekylära protokollen i mikrofluidiskt format i syfte att åstadkomma ett komplett detektionssystem. Projektet kommer att vara ett samarbete med bland annat Uppsala Antibiotic Centre.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha magisterexamen i molekylärbioteknik eller motsvarande utbildning inom angränsande område. Erfarenhet inom biosensorer eller diagnostiska tekniker är meriterande.

Mycket god kommunikationsförmåga i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan skall dessutom innehålla CV, kopior på examensbevis och betyg, och andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Teresa Zardán Gómez de la Torre ([email protected]) eller professor Maria Strømme ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2019, UFV-PA 2019/2803.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Marie Curie-doktorand inom Optimering av skruvkonstruktioner

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Marie Curie-doktorandtjänsten är vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Härmed utlyser vi en tjänst som Marie Curie-doktorand i det nya fyraåriga EU-finansierade Marie Sklodowska-Curie nätverket för innovativ utbildning, "Utbildning av innovativa framtida ledare inom forskning och utveckling av material och implantat för ryggen" (NU-SPINE, nu-spine.eu, projekt ID 812 765). Detta nätverk, lett av professor Cecilia Persson vid Uppsala universitet, består av tre europeiska universitet (Uppsala universitet, ETH Zürich och University of Leeds) samt samarbetspartners från industri (IHI Ionbond AG, CeramTec GmbH, Key Engineering Solutions, SINTX Technologies och OssDsign AB) och klinik (Leeds Education Hospitals NHS Trust).

Projektbeskrivning: NU-SPINE har som mål att leverera nya materialsammansättningar med högre grad av biokompatibilitet samt nya implantatdesigner anpassade till den lokala belastningssituationen. Viktiga leverabler för nätverket är också innovativa metoder för bättre utvärdering av de krävande tribologiska förhållandena kring implantaten. NU-SPINE vill utbilda forskare till att bemästra det vetenskapliga och entreprenörsliga förhållningssätt som krävs av nästa generations ledare inom fältet, både i den akademiska världen och i industrin. Som Marie Curie-doktorand kommer du att få del av ett skräddarsytt, multidisciplinärt, vetenskapligt utbildningsprogram och få erfarenhet av olika miljöer via planerade utbyten hos de olika samarbetsparterna, samt bidra till och organisera workshops.

Detta Marie Curie-doktorandprojekt kommer att fokusera på utveckling av experimentellt validerade numeriska modeller för optimering av skruvdesign och benförstärkning som en funktion av omgivande benmorfologi. Projektet ska

öka förståelsen av brottmekanismer hos skruv/ben och skruv/ben/cementkonstruktioner på mikronivå,
producera tredimensionella, validerade numeriska modeller av skruvutdragning ur humant ben och
utveckla nya skruv- och skruvförstärkningsdesigner och rekommendationer, bättre anpassade till mikrostrukturen hos det omgivande benet.

Projektet kommer att utföras huvudsakligen vid Uppsala universitet. Huvudhandledare kommer att vara Prof. Cecilia Persson (Uppsala Universitet) och biträdande handledare Prof. Per Isaksson (Uppsala Universitet) och Dr Jonas Åberg (OssDsign AB). Tjänsten inkluderar utbyten hos ETH Zürich, Schweiz (5 månader) och OssDsign, Sverige (en månad).

Dina huvuduppgifter innefattar:

Högkvalitativ forskning med inriktning på materialutveckling och implantatdesign för ryggfusion och andra NU-SPINE-aktiviteter
Utveckla initiativförmåga, kreativitet och kritisk bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsverksamheten
Aktivt delta i all relevant verksamhet som organiseras av nätverket
Delta i möten som krävs för att diskutera projektet. Detta kommer att innebära tillfälliga resor inom EU, utöver det som är förknippat med egna utbyten
Säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet och föra god dokumentation
Skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för spridning av dem
Arbeta både självständigt och även som en del av en större forskargrupp, bland annat genom att interagera med och ge hjälp till annan personal i forskargruppen och NU-SPINE-nätverket och engagera sig i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
Bidra till gemensamma diskussioner inom den bredare forskargruppen och nätverket
Underhålla din egen fortlöpande yrkesutveckling

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en slutgiltig lista. Andra rimliga uppgifter kan behövas för att utföra det planerade arbetet.

För fullständig information gällande tjänsten, följ länken nedan. http://www.uu.se/jobb/detaljsidahttp://www.uu.se/jobb/detaljsidaEn doktorandtjänst varar typiskt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

För ytterligare information, se http://www.teknat.uu.se/ och http://www.teknik.uu.se/.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev, inklusive en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet, ett CV, kopia på examensbevis och andra intyg, examensarbete (eller ett utkast till det) och andra relevanta handlingar. Kandidaterna uppmanas att tillhandahålla rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner. Ansökan skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: så snart som möjligt under 2019.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Persson ([email protected]) eller Cecilia Alsmark ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2019, UFV-PA 2019/2956.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i Fasta tillståndets fysik - spinntronikmaterial

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för Fasta tillståndets fysik, Ångströmlaboratoriet.

3 månaders tidsbegränsad anställning 100 % 2019-10-01—2019-12-31.

På Avdelningen för fasta tillståndets fysik arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för spinntronik tillämpningar, smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, magnetiska nanopartiklar i bioassays eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Projektet fokuserar på magnetiska material som kan förbättra dagens spinntronik. Material som kommer att undersökas är ferro- och antiferromagnetiska material som kan deponeras som tunna filmer på kända halvledarmaterial. I projektet siktar vi på att förstå bakomliggande mekanismer för dämpning av spinnvågor och generering av spinnströmmar i magnetiska heterostrukturer. Dessutom kommer vi att bidra till utveckling av THz-spinntronik genom att studera spinndynamik i antiferromagnetiska filmer.

Arbetsuppgifter: Forskning på tunna filmer av magnetiska Heusler föreningar och deras användning i spinntroniktillämpningar.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom fasta tillståndets fysik eller motsv med inriktning tunna magnetiska filmer av magnetiska Heusler föreningar och deras användning i spinntroniktillämpningar.

Goda experimentella färdigheter inom tunnfilmsdeponering av halvmetalliska magnetiska material, speciellt magnetiska Heusler föreningar, krävs. Vidare förutsätter tjänsten goda experimentella färdigheter när det gäller studier av spinndynamik och spinnströmmar i magnetiska heterostrukturer.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-10-01. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Peter Svedlindh, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 juli 2019, UFV-PA 2019/2443.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i materialmekanik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorandtjänsten kommer ingå i en ny grupp som etableras med hjälp av ett startbidrag från Vetenskapsrådet. Gruppen ingår i Avdelningen för tillämpad mekanik lokaliserad i Ångströmslaboratoriet. I avdelningen bedrivs forskning inom materialmekanik och hållfasthetslära med tillämpningar i t. ex. konstruktionsmaterial, förpackningsmaterial, biomekanik, energi- och flygteknik. Forskningen är oftast flerdisciplinär med både experiment och modellering, i från helt tillämpade projekt i nära samarbete med industri till grundläggande akademisk forskning. En doktorsgrad i ämnet kan öppna dörrar till spännande framtida utmaningar både inom akademin och i industri, nationellt som internationellt.

Projektbeskrivning: Projektet handlar om mekanik hos defekter i gitterstrukturer. Analytiska, numeriska och experimentella metoder kommer användas för att analysera imperfektioner i gitterstukturer. Modeller baserade på generaliserat kontinuum kommer användas, och 3D-skrivare kommer att användas för att tillverka perfekta och defekta strukturer som sedan karakteriseras mekaniskt.

Gitterbaserade material kan klassificeras som periodiskt organiserade öppna celler. Beroende på geometri och sammankoppling, så blir den övervägande deformationsmekanismen böjning eller sträckning. Materialen stor potential i lättmaterialstillämpningar i t. ex. fordons- och flygindustrin, liksom ersättning för benmaterial i implantat. För närvarande saknas det emellertid kunskap om materialens beteende i närvaro av defekter som kan begränsa deras mekaniska funktion.

Doktorandprojektet kommer ledad av lektor Mahmoud Mousavi, och kommer vara inriktad mot att använda generaliserad kontinuummekanik för att studera och designa defekter i material med interna strukturer. 

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Kandidaten förväntas ha en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik, Materialteknik, Maskinteknik eller motsvarande. Speciellt förväntas kunskaper i hållfasthetslära, kontinuummekanik och finita-element-metoden. Erfarenhet av mekanisk provning är också önskvärd.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommuniktion på engelska förväntas. Kunskaper i svenska är önskvärd men inte ett krav.

Meriterande egenskaper är god tidplanering, förmåga att arbete självständigt och i grupp. Forskningsmiljön uppmuntrar och förväntar sig hög motivation och åtagande för personlig utveckling såväl som för forskargruppens gemensamma utveckling.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt under 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Mahmoud Mousavi ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2019, UFV-PA 2019/2600.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektricitetslära med inriktning mot hållbara energisystem

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Likt alla storstadsregioner i Sverige råder en kapacitetsbrist på elnätet till Uppsala samtidigt som staden har planer på att expandera, etablera nya företag och industrier, och fördubbla tågkapaciteten mot Stockholm.

Stadens energianvändning, bland annat från dess omfattande verksamheter och fastigheter, är en av de viktigaste källorna till klimatpåverkan samtidigt som sociotekniska innovationer vilka ökar elektrifiering av samhället ses som essentiella för utvecklandet av en hållbar och attraktiv stad.

Kommunfullmäktige antog 2018 ett miljö- och klimatprogram med målsättningen att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Året innan lanserade forskare vid Stockholm Resilience Center idén om en https://uu.mynetworkglobal.com/center/tool/position/277874/edit/tab:2/checklist:Doktorand/Global klimatlag som säger att om världen ska uppnå klimatåtagandena i Paris så behöver utsläppen halveras vart tionde år och ännu snabbare för utvecklade länder. För Sveriges del innebär detta årliga utsläppsminskningar i storleksordningen 7-14 %. I kontrast till detta presenterade Naturvårdsverket nyligen statistik som visar att https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utslapp-av-vaxthusgaser-i-sverige-okar Det finns ett växande gap mellan behov och verklighet för Sveriges klimatutsläpp, städer är nyckelspelare i utvecklingen och för Uppsala är det angeläget att studera hur målen för samhällsbyggnad och klimatpåverkan kan uppnås.

För att öka förståelsen av Uppsalas energisystem idag, med fokus på elektricitet och kraftsystem, och gapet mellan kommunens utsläppsmål och nuvarande utveckling utlyser vi ett doktorandprojekt i samarbete mellan avdelningen för strategisk planering på Uppsala kommun och avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad i skärningspunkten mellan kommunen och universitetet, med samordningsstöd från STUNS Energi, i syfte att doktoranden ska bli väl förtrogen med såväl kommunens och kommunala tjänstepersoners som universitetets och forskningsvärldens arbetssätt, kompetenser och perspektiv. Den av forskningen genererade kunskapen ska vara till stöd för Uppsala kommuns strategiska planering. Resultaten kommer att kommuniceras nationellt och internationellt genom vetenskapliga publikationer till forskningssamhället, samt genom kommunikationsinsatser riktade till städer med liknande utmaningar. Projektet kommer att samverka med kommunal testbäddsverksamhet så som Live-in Smartgrid och Coordinet och delta i uppföljningen av några i Uppsala kommun pågående projekt gällande energieffektivisering. Tjänsten kommer att innefatta omfattande modellering av Uppsalas el/energisystem samt aktiv medverkan i tvärdisciplinära forum för hållbar stadsutveckling och energisystem. Tjänsten kommer också innefatta uppföljning av pågående eller avslutade projekt inom el/energisystem som kommunen och kommunala bolag är involverade i. Den vardagliga kollegiala kontakten mellan doktoranden, forskare och tjänstepersoner förutspås leda till en löpande kunskapsöverföring från samhälle till forskning och från forskning till samhälle.

Beskrivning av sökprofil: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot system i teknik och samhälle, energisystem, teknisk fysik, eller liknande. Vi värdesätter eget driv, förmåga till självständigt arbete, social kompetens och samarbetsförmåga. Intresse och erfarenhet inom samhällsutveckling och tvärdisciplinära system är meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska. 

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se.

Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas tillsammans av doktoranden och projektgruppen på elektricitetslära och strategisk planering.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Hösten 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rafael Waters, [email protected], 070-425 03 90.

Vi tillämpar en löpande urvalsprocess. Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2019, UFV-PA 2019/2422. 

För fullständig ansökan följ länken nedan: https://uu.mynetworkglobal.com/center/generatead/id:277874/candidate:0/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor i teknisk fysik , inriktning mikrofluidal töjbar elektronik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för mikrosystemteknik, Ångströmlaboratoriet.

Avdelningen för mikrosystemteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper bedriver forskning kring användningen av mikrosystem inom en mängd olika vetenskapsområden, från biologi till rymdteknik. Gemensamt för all forskning är viljan att undersöka hur systemens egenskaper förändras när de görs mindre, och hur dessa egenskaper kan utnyttjas för att skapa enklare, billigare och framför allt mer funktionell teknik.

Två av våra projekt handlar om teknikutveckling av mikrofluidal sträckbar elektronik. I en mer allmän bemärkelse ger ett sträckbart substrat baserat på ett nytt mjukt och stretchbart silikonmaterial kompatibla och bekväma, intelligenta och trådlösa plåster som inte rör sig i förhållande till vävnaden även vid överdrivna rörelser. Dessa intelligenta fläckar används på huden eller implanteras för hälsa, fitness och medicinsk teknik. Vi har utvecklat grundtekniken för töjbara kretskort, där vätskebaserade legeringar medger att styva komponenter kan inbäddas utan kontaktfel även vid dynamisk sträckning.

Inom projekten arbetar vi med medicinsk teknik med samarbetspartner i Europa men mest intensivt med partner vid vårt universitets medicinska fakultet och företaget Mycronic i Täby.

Arbetsuppgifter: Forskning i ämnet. Forskningsarbetet kommer att bygga på vår tidigare forskning och innebär att studera nya sätt att tillverka töjbar elektronik. Arbetet kommer att genomföras inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden, med inriktning på materialvetenskap och sensorik, men samverkar även inom trådlös teknik och applikations-demonstrationer. Arbetet kommer att genomföras i en mycket tvärvetenskaplig miljö där nära kontakter med framtida användare inom klinisk medicin och prestationsförbättring i sport är en förutsättning för framgång.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Vi söker kandidater med doktorsexamen i kemi, kemiteknik, materialvetenskap, eller motsvarande utbildning. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid förutsättningar och intresse av samverkan med och vid företag eftersom en betydande del av forskningen kommer bedrivas i sådant samarbete. Det är meriterande att ha kunnande och erfarenhet inom mönstring med funktionaliserat elektriskt bläck eller färg för sensoranvändning på mjuka material, och särskild då sträckbar elektronik. Du ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Du ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Instruktioner för ansökan:

Din ansökan ska innehålla:

- Personligt brev på engelska som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 3 sidor)
- CV (max 2 sidor)
- Publikationslista
- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter
- Publikationer av särskild relevans
- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Postdoktoranställningen har en längd på två år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: senast september 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Klas Hjort ([email protected])

För mer information om Avdelningen för mikrosystemteknik se: http://www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/.

Välkommen med din ansökan senast den 9 juli 2019, UFV-PA 2019/1295.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare – Syntes av porfyrin - substituerade ledande redoxoligomerer

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Forskningen på Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material fokuserar på fem huvudsakliga områden, 1) Nanosäkerhet och biokompatibilitet, 2) Nanocellulosa för biomedicinska applikationer, 3) hållbar elektrisk energilagring, 4) mesoporösa material samt 5) diagnostik med magnetiska nanopartiklar.

Tidsbegränsad heltidsanställning under perioden 20190901-20191231.

Bakgrund: Det finns idag ett enormt behov av att utveckla långsiktigt hållbara energilagringssystem för en rad tillämpningar som är nödvändiga för att vi skall kunna upprätthålla vår moderna livsstil utan att äventyra klimatet för framtida generationer. Dessa tillämpningar inkluderar framdrift av fordon, bärbar elektronik och nätapplikationer samt som lagringssystem för att bemästra intermittenta, förnybara energikällor och säkerställa global säkerhet av framtidens smarta nät. Dagens batteriteknologi är beroende av oorganiska material som förbrukar mineraler som finns tillgängliga i begränsad mängd.

Dessutom är dagens litiumjonbatterier, en teknologi som idag är avgörande för elektrifiering av transportsektorn, förknippade med ett högt ekologiskt fotavtryck. Mot denna bakgrund är frågan om dagens LIB kommer att kunna möta behovet av energilagring på lång sikt synnerligen befogad och tas allt oftare upp i energi och miljösammanhang. En stor utmaning för de närmaste decenniernas materialforskning inom energilagring ligger därför i att ta fram långsiktigt hållbara energilagringssystem. Genom att skapa elektrodmaterial, baserade på organiskt material från förnybara råvaror som kan produceras och även kasseras i miljövänliga processer, hoppas man kunna skapa de hållbara lagringssystem som krävs för att klara långsiktiga miljömål och en globalt fungerande välfärd.

Arbetsuppgifter: Arbetet är en del i ett pågående samarbetsprojekt inom Uppsala Universitet med det övergripande målet att ta fram batterisystem som är baserade på polymera organiska material som aktiv energilagrande komponent. Forskningen innefattar organisk syntes och karakterisering av syntetiserade föreningar samt modifiering av syntesmål under projektets gång utifrån syntetiserade föreningars egenskaper som tas fram i samarbete inom forkarlaget. Tjänsten är framförallt inriktad mot syntes och karaktärisering av molekyler för användning som elektrodmaterial och kommer att innefatta utveckling av kopplingskemier för att binda porfyrin-baserade grupper till tiofen oligomerer.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i kemi. En bakgrund inom organisk syntes är nödvändig, liksom erfarenhet av arbete kring syntes och modifiering av porfyriner på forskningsnivå. Värdefullt för projektet är erfarenhet av att komplexera en rad olika metaller till porfyriner, samt utveckling av metoder för att koppa sådana metallkomplexerade porfyriner till olika organiska substrat. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska. Konstruktiv och samverkande attityd är ett måste. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan bör innehålla:

- Följebrev med en kort beskrivning av tidigare forskning, forskningsintressen och kvalifikationer.
- CV och publikationslista.
- Kopior på examensbevis samt andra officiella akademiska dokument.
- Namn och kontaktuppgifter på referenspersoner samt kontaktinformation till dessa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 190901.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under perioden 20190901-20191231.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Martin Sjödin, 018-471 73 30, e-post [email protected]

Information om avdelningen för nanoteknologi och funktionella material finns på https://www.teknik.uu.se/nanoteknologi-och-funktionella-material/.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2019, UFV-PA 2019/2370.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor - Signalbehandling och reglering i kropps - baserade nätverk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för signaler och system, Ångströmlaboratoriet.

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning inom signal- och informationsbehandling och reglering över trådlösa kroppsbaserade nätverk, speciellt med tonvikt på

- teoretisk analys rörande säker och motståndskraftig nätverksbaserad estimering och reglering under påverkan av olika former av nätverksattacker, till exempel avlyssning, datapåverkan, och aktiv störning av ingående noder
- algoritmer för strategisk systemdesign, och
- energiskördande kroppsbaserade sensornätverk, till exempel nätverk bestående av radiobaserade implantat.

Relevanta områden är också design av distribuerade och decentraliserade estimerings- och regleralgoritmer, lämpliga för kroppsbaserade nätverk.

Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och ex-vivo experiment, och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Viss medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning till en omfattning om högst 20% kan komma att ingå.

Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i Matlab.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik, trådlösa sensornätverk eller närliggande områden med dokumenterad erfarenhet och publikationer av hög kvalitet inom respektive område. Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter och dokumenterad forskning inom signalbehandling, reglerteknik och/eller trådlösa sensornätverk. Det är önskvärt men inte nödvändigt att ansökanden har erfarenhet av säker- och motståndskraftig signalbehandling och reglering.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-09-01 eller snarast därefter.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anders Ahlén, ([email protected]) eller Professor Subhrakanti Dey ([email protected]), eller Biträdande universitetslektor Andre Teixeira ([email protected]).

Information om avdelningen för signaler och system, finns på http://www.signal.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2019, UFV-PA 2019/2357.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorand i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Elektriska maskiner bidrar till både frekvensstabilitet och spänningsstabilitet på elnätet. Vid störningar bestämmer rotorvinkeln om en elektrisk maskin faller ur fas, eller kan vara synkroniserad emot elnätet under störningen. Detta projekt syftar delvis till att se huruvida rotorvinkelpendlingar kan mätas med tillräckligt hög precision för att verifiera stabilitet på elnätet. En annan aspekt att undersöka är spänningsregleringsutrustningen för att öka på stabiliteten under spänningskollaps på elnätet. Projektet syftar till att simulera synkrona elektriska generatorer, utveckla mätutrustning som ska användas på labbutrustning och även planera och genomföra mätningar vid större vattenkraftstationer och även termiska anläggningar i närområdet.

Personen vi söker ska fokusera på mätningar, men med inslag av simuleringar. Doktoranden kommer att arbeta i en dedikerad grupp där många olika kompetenser finns, men vi har gemensamma mål att förbättra arbetssättet för de synkrona elektriska maskinerna. Projektet sponsras av Svenska kraftnät, som kommer medverka i projektet, och är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och KTH. Gemensamma möten och utbildningar kommer hållas för inblandade doktorander.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring som t ex undervisning kan komma att ingå inom ramen för doktorandanställningen med maximalt 20%.

För vidare information, se fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se samt institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknik eller naturvetenskap, med erfarenhet av dimensionering och analys av elektriska maskiner. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt, och goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs. Programmeringskunskaper är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: snarast 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Urban Lundin, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 31 juli 2019, UFV-PA 2019/2324

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för elektricitetslära, Ångströmlaboratoriet.

Tidsbegränsad anställning på heltid i två år med tillträde snarast.

Projektbeskrivning: Projektets övergripande mål är att undersöka och optimera etablerings-och underhållsstrategier och dess påverkan på elproduktionskostnaden (LCoE) för svenska havsenergiomvandlingskoncept. I projektet kommer strategierna undersökas med fokus på svenska utvecklingsbolag och deras behov. Genom att identifiera effektiva strategier kan etablering och underhåll minska och därmed även elproduktionskostnaden. Dessutom kan det leda till en vidareutveckling av havsenergiomvandlingskoncept för att förenkla etablering och underhåll.

Arbetsuppgifter: Att bedriva forskning inom området etablerings- och underhållstrategier för marina energiomvandlingssystem, såsom vågenergiomvandlare av olika typer. Forskningen inkluderar även kartläggning av fartyg för de svenska aktörerna, undersökning av priser och risker med etablerings- och underhållsoperationer. Detta innebär även nära samverkan med externa samarbetspartner och företag.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära eller motsvarande. Det krävs också erfarenhet i havsinstallationer/havsoperationer med marina energiomvandlare både genom fullskaliga experiment och hydrodynamiska simuleringar. Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Det är meriterande om den sökande har kunskaper inom fartygsdesign och ekonomisk analys inom maritim transport.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska inkludera ett personligt brev, CV, kort beskrivning av forskningsintressen, publikationslista, digital kopia av doktorsavhandlingen, kopior på relevanta betyg och examensbevis, samt rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till 2-3 referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Irina Temiz, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 27 juni 2019, UFV-PA 2019/2176.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningsingenjör 50 % , Myfab Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Myfab är en nationell forskningsinfrastruktur som erbjuder instrument för avancerad mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning i renrumsmiljö. Enheten vid Ångströmlaboratoriet är en öppen resurs för forskargrupper vid och utanför Uppsala universitet. Personalen ansvarar för facilitetens och instrumentens drift samt olika former av användarstöd. Vi söker nu en forskningsingenjör med ansvar för kemiska processer, kemirelaterad utrustning och kemikaliehantering. Tjänsten inbegriper också att övervaka säkerhet och ordning kopplat till kemikalier och övrig laboratorieverksamhet.

Tidsbegränsad deltidsanställning, 50%, 2019-07-01-2019-12-31

Arbetsuppgifter: Att ansvara för all kemisk verksamhet, vilket inbegriper processer, utrustning, hantering, förvaring och registrering i universitetets kemikaliedatabas. I uppgiften ingår att hålla sig uppdaterad om gällande föreskrifter, samt att säkerställa att dessa följs. Viktiga moment är att utbilda nya laboratorieanvändare i hantering och användning av kemikalier, samt att utgöra ett kontinuerligt stöd för användarnas löpande kemikaliearbete. Tjänsten inbegriper också att regelbundet kontrollera funktionen hos kemirelaterad utrustning och tillhörande skyddssystem, förebyggande underhåll samt felsökning och reparation vid driftstörningar. Säkerhet och allmän ordning i laboratoriet ska övervakas och rutiner för detta ska underhållas. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i samverkan med övrig laboratoriepersonal och extern servicepersonal. Arbetet ska uppfylla höga kvalitetskrav. I tjänsten ingår också att sköta leverantörskontakter. All personal ska i samverkan och efter bästa förmåga verka for en väl fungerande laboratorieresurs. Arbetet bedrivs huvudsakligen i renrumsmiljö.

Kvalifikationskrav: Gymnasieutbildning inom kemi eller motsvarande kompetens. Flerårig yrkeserfarenhet av kemikaliehantering i utbildningsmiljö. Utbildning och erfarenhet av kemikaliehanteringssystemet KLARA, hantering av kemiskt avfall och allergena kemikalier.

God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, samt att förmedla kunskap och instruktioner. Grundläggande datorvana. Arbetet ställer stora krav på tydlighet, noggrannhet, initiativkraft och självständigt arbete med engagemang och delaktighet i laboratoriets totala verksamhet. Sökanden ska vara flexibel, samarbetsvillig och framför allt serviceinriktad.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vana och fallenhet att undervisa och instruera, såväl enskilt som i grupp. Praktiskt handlag samt viss erfarenhet av apparat- / instrumentunderhåll, felsökning och reparationsarbete.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2019-07-01-2019-12-31.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: labchef Stefan Nygren, [email protected], tel 018-471 31 00.

 Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2019, UFV-PA 2019/2179.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Industriell Teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Arbetsuppgifter: Undervisning och administration.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Precis omfattning kan diskuteras.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Ämnesfördjupning: Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning, t. ex. examen från utbildning på forskarnivå, att tillmätas stor betydelse. Särskilt forskarstudier inom operations management, innovation och projektledning är meriterade.

Pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Särskilt undervisning inom operations management, innovation och projektledning är meriterade. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Typ av anställning: ett års anställning med möjlighet till ett års förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av Marcus Lindahl, [email protected] och Åse Linné, [email protected]

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning:

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570#__utma=1.307426690.1534768079.1558096264.1559650344.23&__utmb=1.1.10.1559650344&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1559650344.23.4.utmcsr=regler.uu.se|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/&__utmv=-&__utmk=100005918

och fakultetens riktlinjer för anställning:

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran.pdf

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Välkommen med din ansökan senast den 19 juni 2019, UFV-PA 2019/1641. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i experimentell magnetism

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorandtjänsten är i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik, Ångströmlaboratoriet.

Magnetismgruppen inom avdelningen för fasta tillståndets fysik undersöker experimentellt de magnetiska egenskaperna av olika material, och består av professorer, gästforskare, postdoktorer och doktorander, totalt ungefär tjugo forskare.

Projektbeskrivning: Doktorandtjänsten är knuten till projektet ”Utveckling av nanokompositer som energieffektiva permanenta magneter” finansierad av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Permanenta magneter behövs i många tillämpningar, och är en av de viktigaste byggstenarna i flera typer av generatorer och motorer med hög verkningsgrad som används för att genera och omvandla elektrisk energi i till exempel elektriska fordon, vindturbiner, vattenkraft, vågkraft och för magnetokalorisk kylning. Syftet är att skapa nanomaterial och nanokompositer med egenskaper som gör dem till goda permanent magneter, och förstå mekanismerna bakom deras magnetiska egenskaper.

Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med andra institutioner vid Uppsala universitet, samt samarbetspartner från CNR och Genova universitet, Italien, samt universitet Castilla-La Mancha, Spanien.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom Fysik, Kemi, Materialvetenskap, Materialkemi eller motsvarande.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Roland Mathieu, e-post: [email protected], telefon: 018-471 72 33.

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2019, UFV-PA 2019/1994.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i nanoteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorandtjänsten är vid Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material har omfattande erfarenhet i utveckling av nanoporösa material. Våra forskare har varit i framkanten när det kommer till utveckling av funktionella porösa material så som mesoporöst magnesium karbonat (MMC) och hög-poröst amorft kalcium karbonat (HPACC) men även zeoliter och andra material så som MOFs, CIFs etc. En stor del av vårt arbete omfattar även optimering av dessa nanoporösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys.

Vi söker en motiverad doktorand som kan stärka vår forskningskompetens för utveckling av funktionella nanoporösa material som kan tillämpas för ren teknologi. Exempel på applikationer inom ren teknologi innefattar separation/adsorption av växthusgaser, vattenrening samt utveckling av hållbara katalysmaterial.

Forskningsprojektet kommer att inkludera syntes och karaktärisering (t. ex. röntgendiffraktion, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi, gasadsorption) av porösa oorganiska karbonat och oxid material samt andra ramverksmaterial (ZIFs, CIFs, MOFs etc.), modifiering (t. ex. post-synthesis) av nanoporösa material samt utvärdering av dessa material för ren teknologi. En del av arbetet kommer att utföras i samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.  

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationer: Du ska ha en masters- eller civilingenjörsexamen inom kemi eller motsvarande ämnesområde som är relevant för forskningsprojektet, samt ett starkt intresse för material och/eller oorganisk kemi, särskilt gällande porösa material. Erfarenheter avseende syntes av porösamaterial samt användning av materialkarakteriseringsmetoder såsom röntgendiffraktion, spektroskopi eller elektronmikroskopi är meriterande.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav och du ska även kunna kommunicera och effektivt samarbeta med nationella och internationella samarbetspartners. En god samarbetsförmåga med andra forskare är även väsentlig. Du ska ha förmågan att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt samt kunna presentera sin forskning till en bred publik.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ocean Cheung, ocean.cheung[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 juli 2019, UFV-PA 2019/2100.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Nanoteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorandtjänsten är vid Avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material, Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning: Inom avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material har vi under flera år utvecklat karbonatbaserade mesoporösa material såsom Upsalite och har utvecklat metoder för att påverka materialens egenskaper på ett önskvärt sätt.

Vi avser att starta ett nytt projekt inom additiv tillverkning av oorganiska mesoporösa material (syntes och karaktärisering) och använda dessa material vid additiv tillverkning. De tillverkade materialen kan få användning inom exempelvis läkemedelsindustrin, cleantech samt som absorptionsmaterial.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar syntes och karaktärisering av oorganiska mesoporösa material samt användande och utveckling av additiva tillverkningsmetoder. Användningen av additiv tillverkning kommer att kräva att doktoranden har goda kunskaper i mekanisk konstruktion, inom elektronik samt inom programmering. Vi söker en praktiskt lagd ingenjör för att utveckla material samt additiva processer.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Magisterexamen inom kemiteknik, nanoteknologi eller motsvarande utbildning inom angränsande områden. Du bör ha ett starkt intresse inom materialkemi samt erfarenhet av programmering. Erfarenhet av materialkaraktäriseringsmetoder såsom röntgendiffraktion, spektroskopi och mikroskopering samt av additiva tillverkningsprocesser är meriterande.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav.

Mycket god samarbetsförmåga är ett krav.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Du måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av dr. Jonas Lindh, [email protected], dr. Ocean Cheung, [email protected] eller professor Maria Strömme, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2019, UFV-PA 2019/1954.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft.

Beskrivning av forskningsprojektet: Tiden är förbi då en stads transportsystem var avskilt och oberoende av elkraftsystemet. Idag stiger elbehovet kraftfullt till följd av en ökad elektrifiering, inte minst inom transportsektorn där vi ser en exponentiell ökning av antalet fordon med eldrift. Den kraftfulla elektrifieringen har idag lett till en alltmer akut effektbrist i Sveriges alla storstadsregioner och Uppsala är inget undantag.

Parkeringshus har historiskt varit av litet intresse för en stads energisystem men detta är idag i snabb förändring. I det växande Uppsala planeras byggnationen av ett stort antal parkeringshus vilka kommer att innehålla hundratals laddstolpar samt solenergianläggningar och energilager. Den stora och ökade efterfrågan på effekt håller på att förvandla parkeringshusen till centrala delar av en stads energisystem och med detta framväxer ett behov av forskning och innovativa lösningar kring elproduktion, lagring, beteendestudier och smarta laddmönster.

Det kommunägda bolaget Uppsala Parkerings AB ansvarar för utvecklingen av mobilitetslösningar, parkeringar i allmän platsmark och dagens mobilitetshus. Det här doktorandprojektet är ett samarbete mellan det kommunala bolaget och universitetet i syfte att studera och i förlängningen testa hur mobilitetshusen kan utvecklas för att minimera belastningen på elkraftsystemet, till exempel genom olika lösningar för efterfrågeflexibilitet, laststyrning och vehicle-to-grid. Målet är att mobilitetshusen periodvis till och med kan stärka det lokala elnätet. I projektet kommer ett Energy Management System, EMS, att utvecklas i syfte att simulera anläggningens kompletta energisystem och möjligheter till smart styrning. Bolagets modernaste fastighet, Dansmästaren, kommer att vara fokus för doktorandens studier. Fastigheten, som är under uppbyggnad idag några hundra meter från forskningsavdelningen vid Ångströmlaboratoriet, kommer att utrustas med omfattande innovativ energiteknik. Ett rum dedikeras för energilager, mätningar med potential till ytterligare forskningsmässiga installationer och experiment.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se.

Beskrivning av sökprofil: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, energisystem, teknisk fysik, eller liknande. Intresse och erfarenhet av praktiskt elektronik- och labbarbete är särskilt meriterande. Starkt eget driv och förmåga till självständigt arbete är meriterande. Även erfarenhet från industrin är meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansök via länken nedan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.


Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vi tillämpar en löpande urvalsprocess och kommer att ta emot ansökningar fram till och med 5 maj 2019.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Rafael Waters, [email protected], 070-425 03 90.

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2019, UFV-PA 2019/658.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HR - generalist

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet (http://www.

teknik.uu.se) har en bred forskningsprofil. Vårt övergripande mål är att lösa tekniska frågor relaterade till livsvetenskaper och energi i vid mening. Forsknings­områdena innefattar bl a yt- och tunnfilmsteknik, mikro- och nanoteknik, magnetism, signalbehandling, tillämpad mekanik, förnybar energi samt industriell teknik och ledning. Institutionen har utbildningsuppdrag i ett flertal ingenjörs- och civilingenjörsprogram och vi erbjuder tre masterprogram.

Institutionen har c:a 360 anställda och omsätter 400 Mkr, och är därmed en av de största institutionerna vid Uppsala universitet. Administrationen omfattar 13 personer inom ekonomi-, personal- och kursadministration. Arbetet samordnas av institutionens administrativa chef. 

Till vår institution söker vi nu en HR-generalist

Arbetsuppgifter: En viktig del av arbetet som HR-generalist är att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning och anställda i frågor som rör hela HR-området. En annan del av arbetet är att utveckla nya rutiner efter behov samt att arbeta med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Du handlägger, utreder och driver ärenden inom HR-området. Du kommer att följa upp anställningar, arbeta med rekrytering samt bevaka att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Viktigt är därför att du håller dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar och kollektivavtal inom HR-området. Även tillämpning av regelverket som rör anställningsvillkor inom det statliga området ingår i arbetsuppgifterna. Främst kommer du att arbeta med rekryterings- och anställningsärenden, men även andra uppgifter inom personaladministration och personalvård ingår. Förutom detta innebär tjänsten även allmänna administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom institutionen. Dessa kan variera över tid och mellan olika verksamheter. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara administration och service rörande gäster till institutionen, diarieföring och arkivering etc.

Kvalifikationskrav: Examen på högskolenivå inom personalområdet eller kompetens och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt mycket god datorvana är ett krav, särskilt erfarenhet av rekryterings- och löne/PA-system. God samarbets­förmåga, självständighet och initiativförmåga är mycket viktiga egenskaper, liksom att du har ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att prioritera och hålla tidsramar samtidigt som du är noggrann. Viktigt är också en vilja och inställning att ge god service till kollegor och uppdragsgivare, samt att ha ett öga för vad som behöver göras.

Önskvärt och meriterande: Flera års erfarenhet av arbete med personaladministration. Tidigare arbete i lönesystemet Primula, rekryterings- och ärendesystemet EDGAR samt andra datasystem som används vid Uppsala universitet är meriterande.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas, vänligen ange löneanspråk i ansökan.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ chef Maria Nordengren, tel 018 – 471 3001, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 9 maj, 2019, UFV-PA 2019/1328.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Postdoktor - Säker och harvestingbaserad signalbehandling och reglering över trådlösa nätverk

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för signaler och system, Ångströmlaboratoriet.

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning inom signal- och informationsbehandling och reglering över trådlösa nätverk, speciellt med tonvikt på

- design och analys rörande motståndskraftig nätverksbaserad estimering och reglering under påverkan av olika former av nätverksattacker, till exempel avlyssning, servicevägran (denial-of-service) och datapåverkan,
- dynamiska spelteorialgoritmer för strategisk och motståndskraftig systemdesign, och
- integration av energiskördande sensornätverk för trådlösa reglersystem syftande till harvestingbaserad estimering och reglering under kommunikationsbivillkor. Relevanta områden är också distribuerad, decentraliserad och händelsebaserad estimerings- och regleralgoritmdesign, till exempel för trådlösa reglerapplikationer.

Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning ingår också.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna tjänst krävs doktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik, kommunikationsteori/system eller närliggande område med dokumenterad erfarenhet av tillämpningar inom trådlösa nätverk eller närliggande ämnesområden, samt publikationer av hög kvalitet inom området signalbehandling, reglerteknik, eller trådlös kommunikation.

Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter med inriktning mot stokastiska system, optimeringsteori, spelteori och/eller stokastisk reglering, samt dokumenterad forskningserfarenhet inom signal- och informationsbehandling/reglering för eller via trådlösa sensornätverk.

Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i Matlab och helst också i LabWIEW.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Subhrakanti Dey ([email protected]) eller Professor Anders Ahlén, ([email protected] angstrom.uu.se).

Information om avdelningen för signaler och system, finns på http://www.signal.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2019, UFV-PA 2019/1009.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i industriell teknik med inriktning mot social marknadsföring

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden omfattas av den tvärvetenskapliga forskargruppen USER – Uppsala Smart Energy Research group. Forskarstudierna bedrivs inom ramen för programmet ”Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna” och finansieras huvudsakligen av Familjen Kamprads Stiftelse. Kapacitetsbristen i elnäten hotar att bromsa samhällsutvecklingen. En bidragande lösning på problemet anses vara en ökad flexibilitet i användarledet. Den teoretiska potentialen är känd, men kunskapen om elkonsumenters medvetenhet och acceptans i det här sammanhanget är mycket begränsad. Mot den bakgrunden syftar projektet till att öka kunskapen om elkonsumenters och prosumenters drivkrafter och hinder att bidra med direkt och indirekt flexibilitet samt vilken roll olika styrmedel kan spela i det avseendet. De teoretiska ansatserna härrör från disciplinerna socialpsykologi och social marknadsföring, medan de empiriska utgångspunkterna utgörs av ett antal samverkansprojekt mellan bland andra elnätsbolag och kommuner.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater som har civilingenjörsexamen med inriktning mot till exempel ”System i teknik och samhälle” och sökande med masterexamen inom relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde, såsom företagsekonomi eller psykologi. God förmåga att samarbeta och utrycka sig såväl muntligt som skriftligt på svenska och i synnerhet engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Gedigna kunskaper om elanvändning i bebyggelsen, elmarknaden och dess aktörers respektive verksamheter samt de utmaningar som omställningen av energisystemet innebär är meriterande. Det är även breda kunskaper om olika vetenskapliga angreppssätt, tidigare erfarenheter av statistiska analyser samt ett intresse för frågeställningar om energisystemet av tvärvetenskaplig karaktär.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan skall innehålla personligt brev, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cajsa Bartusch, 018-471 30 25, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/1266.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor – Värden i innovation och industriell utveckling

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Värden i innovation och industriell utveckling: etik och industrial analytics

Trots att innovation och industriell utveckling berör en mängd olika frågeställningar, allt från tekniska och ekonomiska till sociala, etiska och miljömässiga, så studeras ofta innovation och industriell utveckling från ett tekniskt och/eller ekonomiskt perspektiv. För att både förstå de visioner och värden som finns inneboende i innovation och industriell utveckling, samt för att kunna bidra positivt till samhället, inspireras detta projekt av etik och filosofi.  

Inom projektet, kommer denna postdoktor kommer att utveckla området etik i industrial analytics. Industrial analytics kommer att bli ett centralt område inom Institutionen för Teknikvetenskaper, och forskningen kommer att bedrivas i samarbete med Institutionen för Informationsteknologi, samt olika företag. Givet att inte mycket forskning finns inom området blir huvudfokus att göra en översikt över de etiska frågor som uppstår i utvecklingen och tillämpningen av industrial analytics. Metoden är att studera existerande forskning, samt angränsande forskningsområden, samt intervjua centrala aktörer, såsom företag. Projektet ska också bidra till utvecklingen av undervisningsmoduler om etik och industrial analytics. 

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att krävas upp till 20% av sysselsättningen. Mer information finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och tekniska fakulteten webbplats http://www.teknat.uu.se.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna tjänst krävs doktorsexamen i industriell teknik/industriell ekonomi eller motsvarande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Marcus Lindahl, [email protected] eller Thomas Lennerfors, [email protected]

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 

och fakultetens riktlinjer för anställning:

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/110/110112_riktlinjer-anstallning-befordran-2012-1.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/1216.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare varav 160 är doktorander och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Vid avdelningen för mikrosystem bedrivs forskning och undervisning om miniatyriserade system med integrerade sensorer och aktuatorer där just litenheten utnyttjas för att skapa framtidens teknik. Du kan även läsa mer om oss här http://www.teknik.uu.se

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom teknik, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi söker nu en doktorand i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att ta fram teknik för energilagring och i synnerhet att undersöka och utveckla superkondensatorer. Dessa komponenter kan lagra laddning med en teoretisk energitäthet lika hög eller högre än de bästa batterierna. Superkondensatorerna har flera attraktiva egenskaper: mycket snabba uppladdnings- och urladdningscykler, mycket lång livslängd och de material som används är vanligtvis miljövänliga. Den främsta orsaken till att denna energilagringskomponent ännu inte fullt ut konkurrerar med batterier är den relativt låga energitätheten hos de kommersiella enheterna, vilket beror på en icke optimerad nanostruktur.

Forskningsarbetet är fokuserat mot ny teknik för nästa generations superkondensatorer, t.ex. undersökningar av olika tekniker för att 3D-nanoskriva superkondensatorer, att bygga de önskade nanostrukturerna och karakterisera olika prestandaparametrar.

Projektet kommer att drivas i samarbete med Institutionen för kemi BMC och forskningen kommer att genomföras inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden som sträcker sig från grundläggande studier inom kemi och materialvetenskap till tekniska utmaningar med 3D-nanoskrivmetoderna.

Arbetsuppgifter: Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom mikrosystemteknik samt bredda och fördjupa dina kunskaper inom mikrosystemteknik genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: http://regler.uu.se/

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden. Eftersom grundutbildningen under första året ges på svenska, är kunskaper i svenska meriterande. Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Behörighet: För att vara allmänt behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 60 hp på avancerad nivå. Särskild behörigheten för ämnet anses den ha som endera avlagt civilingenjörsexamen vid svenskt teknisk högskola och läst kurser med relevans inom forskningsområdet eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet av i huvudsak samma omfattning.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här http://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Kvalifikationer: Vi söker kandidater med master- eller civilingenjörsexamen i fysik, teknisk fysik, kemiteknik, materialvetenskap, mikrosystemteknik eller närliggande utbildning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

För fullständig information gällande Bedömningskriterier samt Din ansökan, följ länken nedan.
http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=261096

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Johansson 

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2019, UFV-PA 2019/1113.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom reducerad sårbarhet och riskreducering av elnätet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft. Avdelningen bedriver också framgångsrik forskning inom kraftelektronik, robotteknik, elektriska drivlinor och elnätsstudier.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Projektet är en del av Centrum för naturkatastroflära (CNDS), ett nationellt forskningscentrum som syftar till att förebygga och förbättra samhällets beredskap för risker genom att öka kunskapen inom dynamiken och konsekvenserna av naturkatastrofer. Samarbete och kommunikation inom CNDS-nätverket ger en interdisciplinär plattform för att utbyta expertis inom naturkatastrofer och riskreduktion.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på två områden: förmågan hos elnätet att hantera hög andel av el producerad ur intermittenta förnybara energikällor, som vind- och vågkraft, samt katastrofberedskap hos elnätet för att hantera sällsynta situationer med hög inverkan, exempelvis tsunamis och jordbävningar. Projektet syftar till att studera sårbarheten hos elnätet och resultaten kommer användas för att ge riktlinjer för riskreducering av både reglerbara och förnybara energiinstallationer.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Beskrivning av sökprofil: Vi söker kandidater med en civilingenjörs- eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, energisystem, teknisk fysik eller liknande. Erfarenhet och intresse av såväl numerisk modellering och programmering som experimentellt arbete är meriterande. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är meriterande. Även industriell erfarenhet är meriterande. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete eller utkast därav och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Tillträde våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Bergkvist, epost [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/947.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i Diamanthalvledarfysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära vid Institutionen för teknikvetenskaper, bedriver forskning om elektromagnetism, kraftelektronik och förnybar energi. Diamantgruppen arbetar med spetsteknologi inom halvledarteknik med publikationer i bl.a. Science och Nature Materials.

Projektbeskrivning: Forskningen syftar till att ta fram elektroniska komponenter i diamant (som ett framtida bättre alternativ till kisel eller t.ex. galliumarsenid) och också att studera elektroniska egenskaper hos syntetisk diamant. Diamant är ett material med extrema materialegenskaper och i synnerhet många extrema halvledaregenskaper. Det är nu för tiden möjligt att tillverka enkristallina diamantfilmer med extremt hög renhet, vilket öppnar upp möjligheten att utnyttja dessa egenskaper i framtida elektroniska och spinntroniska komponenter.

De attraktiva materialegenskaperna hos diamant såsom högt bandgap, hög laddningsbärarmobilitet, hög värmeledningsförmåga, hög genombrottsspänning, kemiskt inert, etc., gör diamant till ett av de mest intressanta halvledarmaterialen. På senare tid har även diamant fått stor uppmärksamhet för applikationer inom spinntronik och s.k. valleytronik, på grund av diamants unika kvantmekaniska egenskaper, samt förekomsten av defekter, t.ex. N-V center, med extremt lång spinnkoherenstid.

Diamant som halvledarmaterial förväntas få många tillämpningar inom framtida högeffekt, högfrekvens, högtemperatur komponenter, som t.ex. högeffekt Schottky dioder, MESFET mm, för användning i kraftelektronik, snabba switchtransistorer och i spinntronik m.m. Design och tillverkningstekniker som skiljer sig från konventionella metoder måste nyttjas för att realisera elektroniska komponenter baserade på enkristallin diamant. Diamant har även stor potential som halvledarmaterial i detektorer inom högenergifysik, UV, y, och neutrondetektorer, med mera.

Arbetsuppgifter:

- Tillverkning av teststrukturer i diamant för att studera spinn- och valley- polariserade kvanttilstånd.
- Modellering och datorsimulering.
- Elektrisk karakterisering av teststrukturer med diverse tekniker och utveckla metoder för att studera laddningstransport i diamant.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se. Doktoranden har möjlighet att delta i kurser inom områdena fasta tillståndets fysik, halvledarteknologi, materialfysik m.m.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationer: Vi söker en stark kandidat med civilingenjörsexamen i Teknisk fysik med kunskap inom Halvledarfysik eller Materialfysik samt viss erfarenhet i en eller flera av följande:

- Fasta tillståndets fysik
- Halvledarkomponents fysik
- Halvledarmaterial karaktärisering
- Mikro/Nano struktur & teknologi

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.  

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jan Isberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2019, UFV-PA 2019/1073.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: En av vår tids största utmaningar är hur samhällets energibehov ska tillgodoses med fossilfria och förnybara energikällor, och omställningen kräver att teknik för förnybar energi utvecklas och implementeras. Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat våg-, vind-, tidvatten och vattenkraft.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera nätanslutning och kontrollsystem för exempelvis marin strömkraft. Projektet kan komma att innefatta såväl simuleringar som experiment och numeriska beräkningar. Inom projektet kan exempelvis växelriktarens möjligheter att kontrollera effekt mot nätet samt dess möjligheter att uppfylla nätkraven att studeras. Doktoranden kommer att bygga vidare på tidigare gjorda arbeten inom gruppen och kommer att utföra projektet i nära samarbete med handledare och andra medlemmar i forskargruppen.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, upp till 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

- Civilingenjörsexamen eller motsvarande enligt ovan inom området elektroteknik, energisystem, teknisk fysik eller liknande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Vi tillämpar en löpande urvalsprocess och kommer att ta emot ansökningar fram till och med 30 april 2019.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Tillträde sker våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Thomas, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 arpil 2019, UFV-PA 2019/893.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft.

Beskrivning av forskningsprojektet: Tiden är förbi då en stads transportsystem var avskilt och oberoende av elkraftsystemet. Idag stiger elbehovet kraftfullt till följd av en ökad elektrifiering, inte minst inom transportsektorn där vi ser en exponentiell ökning av antalet fordon med eldrift. Den kraftfulla elektrifieringen har idag lett till en alltmer akut effektbrist i Sveriges alla storstadsregioner och Uppsala är inget undantag.

Parkeringshus har historiskt varit av litet intresse för en stads energisystem men detta är idag i snabb förändring. I det växande Uppsala planeras byggnationen av ett stort antal parkeringshus vilka kommer att innehålla hundratals laddstolpar samt solenergianläggningar och energilager. Den stora och ökade efterfrågan på effekt håller på att förvandla parkeringshusen till centrala delar av en stads energisystem och med detta framväxer ett behov av forskning och innovativa lösningar kring elproduktion, lagring, beteendestudier och smarta laddmönster.

Det kommunägda bolaget Uppsala Parkerings AB ansvarar för utvecklingen av mobilitetslösningar, parkeringar i allmän platsmark och dagens mobilitetshus. Det här doktorandprojektet är ett samarbete mellan det kommunala bolaget och universitetet i syfte att studera och i förlängningen testa hur mobilitetshusen kan utvecklas för att minimera belastningen på elkraftsystemet, till exempel genom olika lösningar för efterfrågeflexibilitet, laststyrning och vehicle-to-grid. Målet är att mobilitetshusen periodvis till och med kan stärka det lokala elnätet. I projektet kommer ett Energy Management System, EMS, att utvecklas i syfte att simulera anläggningens kompletta energisystem och möjligheter till smart styrning. Bolagets modernaste fastighet, Dansmästaren, kommer att vara fokus för doktorandens studier. Fastigheten, som är under uppbyggnad idag några hundra meter från forskningsavdelningen vid Ångströmlaboratoriet, kommer att utrustas med omfattande innovativ energiteknik. Ett rum dedikeras för energilager, mätningar med potential till ytterligare forskningsmässiga installationer och experiment.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se.

Beskrivning av sökprofil: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, energisystem, teknisk fysik, eller liknande. Intresse och erfarenhet av praktiskt elektronik- och labbarbete är särskilt meriterande. Starkt eget driv och förmåga till självständigt arbete är meriterande. Även erfarenhet från industrin är meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansök via länken nedan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.


Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vi tillämpar en löpande urvalsprocess och kommer att ta emot ansökningar fram till och med 22 april 2019.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Rafael Waters, [email protected], 070-425 03 90.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2019, UFV-PA 2019/658.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand i experimentell magnetism

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik, Ångströmlaboratoriet.

Magnetismgruppen inom avdelningen för fasta tillståndets fysik undersöker experimentellt de magnetiska egenskaperna av olika material, och består av professorer, gästforskare, postdoktorer och doktorander, totalt ungefär tjugo forskare.

Projektbeskrivning: Det finns ett ständigt växande behov av funktionella material som kan användas för att bygga nya eller förbättrade tillämpningar och applikationer. En ny materialklass med spännande egenskaper är de så kallade kvasikristallerna. Doktorandtjänsten är knuten till projektet “Functional Quasicrystals? ”Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds” (FuncQC) finansierad av Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, som handlar om design, syntes, strukturella, och fysiska karakteriseringar (t.ex. elektroniska, magnetiska egenskaper) hos kvasikristaller. Doktoranden kommer att medverka i projektet, och ansvara för undersökningar av magnetiska och elektriska egenskaper hos kvasikristaller och liknande material. Magnetiska och elektriska mätningar under tryck kommer också att genomföras.

Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med institutionerna för kemi och geovetenskaper vid Uppsala universitet, samt samarbetspartner från Stockholm Universitet och KTH (se FuncQC projektets hemsida vid http://www.funcqc.se).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

- Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom fysik, teknisk fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 1 maj 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Roland Mathieu, e-post: [email protected], telefon: 018-471 72 33.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2019, UFV-PA 2019/884.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Doktorand inom flexibla termoelektriska anordningar

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
The position is in the subject Engineering Sciences with specialization in Electronics at the Ångström Laboratory, Department of Engineering Sciences, Division of Solid State Electronics.

The research aims at developing high-performance flexible thermoelectric devices. The research will be conducted in close collaboration with material scientists and engineers in Chinese Academy of Sciences.

Research topic: The rapid development of wearable electronics and Internet-Of-Things has generated high demand on flexible TE devices as power supply. The research activities of the PhD candidate filling the announced opening will be centred around design, fabrication and characterisation of high-performance flexible thermoelectric devices. Device fabrication, materials analysis and electrical characterisation will mainly be carried out using Ångström clean-room facilities as well as the state-of-the-art electrical characterisation laboratory of the Division of Solid-State Electronics. A major challenge is the device integration on flexible substrates.

Qualifications required: Successful candidates should have a master of science in physics, chemistry, materials science, electrical engineering or equivalent. Candidates with a bachelor degree, with at least 240 ECTS, in one of the aforementioned disciplines can also be considered, but in such a case the student must have demonstrated exceptional records in university learning. Curiosity and ambition in learning and solving cross-disciplinary issues is a necessity for success. Strong collaboration spirit and good communication skills in oral and written English are especially required in the multidisciplinary environment set up for the project.

Admission requirements: A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programs if he or she:

- has been awarded a second-cycle qualification, or
- has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or
- has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

A PhD education is normally for four years, extendable to a maximum of five years including departmental duties at a level of at most 20% (typically teaching). Further information: http://www.teknik.uu.se and http://www.teknat.uu.se. In order to be eligible for this position, the candidate has to be admitted or in the process of being admitted as a PhD student at Uppsala university.

Application: Use the link below. Applications should include a brief description of research interest and past experience, a CV, copies of exams, transcripts, degrees and grades, a copy of your Master thesis (or a draft thereof) and other relevant documents. The candidates are encouraged to provide letter(s) of recommendation and contact information to reference persons.

Rules governing Ph.D. candidates are set out in the Higher Education Ordinance Chapter 5, §§ 1-7 and in Uppsala university's rules and guidelines http://regler.uu.se/search/?hits=30&languageId=1&search-language_en=English

Uppsala University strives to be an inclusive workplace that promotes equal opportunities and attracts qualified candidates who can contribute to the University’s excellence and diversity. We welcome applications from all sections of the community and from people of all backgrounds.


Salary: According to local agreement for PhD students and teaching assistants.
 
Starting date: as soon as possible.

Type of position: Full time position, temporary position four years.

For further information about the position please contact Professor Zhen Zhang, e-mail: [email protected], phone: +46(0)18-471 31 31. Information about the division of Solid State Electronics can be found at www.teknik.uu.se/fte/.

Please submit your application by 15 March 2019, UFV-PA 2019/199.

This is a translation of an original document in Swedish. In case of disagreement between the English and the Swedish version of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Are you considering moving to Sweden to work at Uppsala University? If so, you will find a lot of information about working and living in Sweden at www.uu.se/joinus. You are also welcome to contact International Faculty and Staff Services at [email protected]uadm.uu.se.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre