Lediga jobb som Miljöingenjör i Uppsala

Se lediga jobb som Miljöingenjör i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Postdoctor position on sustainable sanitation systems modelling

Department of Energy and Technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrition circuits and logistics systems. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental System... Visa mer
Department of Energy and Technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrition circuits and logistics systems. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics (statistics and mathematics with applications in biological systems) and Automation.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are looking for a postdoc to strengthen our research on sustainability assessments of technologies for resource-recovery from urban organic waste, i.e. wastewater fractions and organic solid waste. 

The postdoc will (1) Develop and apply new transdisciplinary methods for sustainability analysis with a focus on resource recovery (2) Increase knowledge of trade-offs between different sustainability aspects (3) Develop guidance through systems modelling for transitioning to sanitation systems with increased resource efficiency and equitable access for all.

Qualifications:
We are particularly interested in individuals working at the nexus of sustainability, wastewater infrastructure, systems modeling, and policy. The postdoc must have a demonstrated proficiency in systems thinking and system dynamics modeling, the ability to collaborate with a broad domain of stakeholders, and experience in assessing and distilling technical information into influential policy tools to inform decision-making processes. 

The candidate should have a PhD in technology or engineering, which clearly connects to waste/wastewater management or resource-recovery. Fluency in English, both oral and written, is a requirement.

In the assessments of candidates, we will focus especially on technical systems modelling skills (systems thinking, system dynamics modelling, agent-based modelling, etc.), experience with modelling technology transitions and/or innovation adoption, experience developing social science instruments and incorporating collected data into models, ability to formulate policy-related resources, and a proven track record of publishing, grant writing and academic work individually and as part of a team.

Great emphasis will be placed on personal characteristics and personal suitability such as the ability to work
together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

The application should contain:


• Cover letter describing yourself, your academic interests and your motivation for applying for the position (maximum 2 A4 pages);
• CV describing your education, publications, relevant work experience, etc.;
• Contact information for two references;
• Copy of your PhD certificate;

 

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment, 2 years with possible prolongation 1 year.

Extent:
100%.

Starting date:
January 2023.

Application:
We welcome your application no later than 2022-05-31, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom modellering av hållbara sanitetssystem

Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) och automation.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdok för att stärka vår forskning om hållbarhetsbedömningar av teknologier för resursåtervinning från urbant organiskt avfall, det vill säga avloppsvattenfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av individer som arbetar med kopplingen mellan hållbarhet, avloppsvatteninfrastruktur, systemmodellering och policy.

Postdoktorn ska utveckla och tillämpa nya transdisciplinära metoder för hållbarhetsanalys med fokus på resursåtervinning, öka kunskapen om avvägningar mellan olika hållbarhetsaspekter samt utveckla vägledning genom systemmodellering för övergång till sanitetssystem med ökade resurser, effektivitet och rättvis tillgång för alla.

Kvalifikationer:
Kandidaten bör ha en doktorsexamen i teknik eller ingenjörsvetenskap, vilket tydligt kopplar till avfalls-/avloppshantering eller resursåtervinning. Flytande  engelska i tal och skrift är ett krav. I bedömningarna av kandidater kommer vi särskilt att fokusera på tekniska systemmodelleringsfärdigheter (systemtänkande, systemdynamikmodellering, agentbaserad modellering, etc.), erfarenhet av modellering av teknologiövergångar och/eller innovationsadoption, erfarenhet av att utveckla samhällsvetenskapliga instrument och införliva insamlade data till modeller, förmåga att formulera policyrelaterade resurser och en bevisad meritlista av publicering, bidragsskrivning och akademiskt arbete individuellt och som en del av ett team.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Analytisk och problemlösande förmåga, motivation och förmåga att arbeta självständigt såväl som i team anses vara viktiga egenskaper vid denna tjänst.

Ansökan ska innehålla:
1. Personligt brev som beskriver dig själv, dina akademiska intressen och din motivation för att söka tjänsten (max 2 A4-sidor);
2. CV som beskriver din utbildning, publikationer, relevant arbetslivserfarenhet etc.;
3. Kontaktinformation för två referenser;
4. Kopia doktorandexamen;

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år, med ev. möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Januari 2023.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Environmental Lead

Ansök    Maj 13    Cytiva Sweden AB    Miljöingenjör
Bli en del av något helt livsavgörande Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier. På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbe... Visa mer
Bli en del av något helt livsavgörande
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Just nu söker vi en Environmental Lead till Cytivas EHS-avdelning i Uppsala. Avdelningen består av 22 experter inom processäkerhet, yttre miljö, kemikalier, arbetsmiljö och företagshälsa. Rollen är placerad på EHS-avdelningen och rapporterar direkt till Director of EHS i Uppsala. Har du en passion för miljöstrategifrågor och viljan att leda effektiva team? Då vill vi höra från dig!
Vad du ska göra
Som Environmental Lead ansvarar du för att utforma den framtida miljöstrategin för Cytivas site i Uppsala. Du ansvarar även för att koordinera och driva det dagliga arbetet inom yttre miljö framåt. Detta innebär att du planerar, samordnar och följer upp bolagets miljöarbete och verkar för att föra dess aktiviteter framåt i enlighet med gällande och kommande miljölagstiftning i syfte att ständigt förbättra företagets miljöprestanda. Du leder även arbetet kring att lära upp, coacha och utveckla gruppens medarbetare, utan formellt personalansvar.
I denna roll stödjer du såväl dina egna medarbetare som företaget i både dagliga och strategiska miljöfrågor och projekt samt utvecklar rutiner och instruktioner för avdelningen och siten i sin helhet. Du har ett stort antal kontaktytor och kommunicerar miljöfrågor såväl internt som externt för att uppnå långsiktiga och hållbara lösningar på miljörelaterade utmaningar.
Vår site i Uppsala står inför en spännande expansion och det nuvarande verksamhetstillståndets krav med pågånde prövotidsutredningar kommer att innebära lösningar som är nya för verksamheten. Expansionen innebär även att löpande hantera ändringsanmälningar och ändringstillstånd för siten. Vi kommer framöver att ha återkommande ansökningar om nya och förändrade miljötillstånd och det är därför nödvändigt att du har erfarenhet och kunskap kring miljölagstiftning, myndighetskontakter och tillståndsprocesser.
Vem du är
Vi söker dig med högskoleutbildning inom kemi- eller miljöområdet
Gedigen yrkeserfarenhet av miljöfrågor, myndighetskontakt och svensk miljölagstiftning
Erfarenhet av att leda och utveckla team är meriterande
Erfarenhet från kemisk industri är meriterande, särskilt erfarenhet från Industriutsläppsverksamheter och tolkning av BAT-föreskrifter
Kunskap om ledningssystem, egenkontrollprogram och miljösamordning i projekt är meriterande
Du uttrycker dig obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Vi ser gärna att du som söker är en organiserad och strukturerad problemlösare med god förmåga att förklara och förankra dina beslut. Du känner igen dig i beskrivningen som en god lyssnare och en skicklig kommunikatör som visar engagemang i ditt arbete. Du trivs i en coachande roll där du motiverar och engagerar medarbetare att jobba mot gemensamma mål. För att vara framgångsrik i denna roll är det avgörande att du har lätt för att ta initiativ och klarar av att hantera frågeställningar med en hög grad av självständighet. Slutligen är det viktigt att du trivs i en föränderlig miljö med högt tempo och att du tycker om att ta ledpinnen för att driva förändrings- och förenklingsarbete i samverkan med andra.
Vad vi erbjuder
Cytiva erbjuder en engagerande arbetsplats i innovativ och global miljö med goda interna utvecklingsmöjligheter. För oss går arbetsprestation och välbefinnande i arbetet hand i hand. Vi erbjuder därför ett konkurrenskraftigt förmånspaket för att främja ett balanserat och hälsosamt arbetsliv innefattande bland annat arbetstidsförkortning, flextider och en lokal företagshälsa. Många av våra anställningar kommer även med god möjlighet till distansarbete en eller flera dagar i veckan. Vi erbjuder dessutom en årlig bonus till alla våra medarbetare, oavsett var i organisationen man befinner sig.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, den 31/5. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Ann-Charlotte Almquist [email protected] Varmt välkommen med din ansökan!
När du börjar hos oss blir du en del i Danahers globala organisation, där 68 000 människor varje dag går till jobbet fast beslutna om att hjälpa våra kunder vinna. Som medarbetare kommer du att få prova nya saker, arbeta hårt och utveckla dina färdigheter. Erfarna chefer och kollegor ger vägledning med stöd av kraftfulla Danaher Business System och en etablerad organisation.
Danaher arbetar målmedvetet med en mångsidig och inkluderande kultur där alla känner att de hör hemma och alla röster hörs. Vi tror på våra medarbetare och de unika perspektiv som de bidrar med till varje utmaning, därför ger vi dig möjligheten att flytta fram gränserna för vad som är möjligt.
Om du någon gång har undrat över vad som finns inom dig så kan du nu få svaret. Visa mindre

Forskare – modellering och simulering av ”Power-to-Gas” teknologi

Institutionen för energi och teknik Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillä... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) samt Automation.

Arbetsuppgifter:
Forskningen omfattar utveckling av modeller för dynamisk simulering av energisystem med ”power-to gas”, dvs produktion av vätgas med intermittent producerad elektricitet. I arbetet ingår design av energisystemscenarier med dimensionering av tekniska lösningar som involverar biogasanläggningar och olika CCUS (carbon capture, utilization and storage)-teknologier i syfte att utvärdera möjligheter och begränsningar när det gäller teknikval, ekonomi och miljöpåverkan. Du förväntas ha en ledande roll i genomförandet av modellerings- och simuleringsarbetet samt vidareutveckla dina idéer relaterade till befintlig kompetens vid institutionen och i samarbete med externa aktörer. Du förväntas även driva och medverka i projektansökningar inom ämnesområdet samt att medverka i undervisning och doktorandhandledning.

Kvalifikationer:
Du bör ha en doktorsexamen i teknologi eller teknik med motsvarande inriktning och specialisering som är relevant för forskningsområdet. Genomförd PostDoc eller motsvarande efter disputation är ett krav. Du måste ha goda och dokumenterade färdigheter inom datorbaserad modellering av energisystem med t.ex. Matlab / Simulink eller annan mjukvara, gärna där ”power-to-gas” ingår. Erfarenhet av biogassystem är meriterande. Sökanden ska ha förmåga att självständigt initiera, leda, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att generera och publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Högskolepedagogisk utbildning eller dokumenterad pedagogisk förmåga är meriterande. Innehavaren av tjänsten måste obehindrat kunna kommunicera på engelska (skriftligt och muntligt). Goda kunskaper i svenska är en fördel. Analytisk och problemlösande förmåga, motivation och förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett team anses vara viktiga egenskaper vid denna tjänst. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
2022-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Konsult inom flödesanalys och miljöanpassning

Ansök    Maj 5    AFRY AB    Miljöingenjör
Företagsbeskrivning AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi påskyndar övergången till ett hållbart samhälle. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri, energi och digitalisering som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Inkludering och mångfald – Vi vill attrahera personer med olika bakgrund och perspektiv till vår organisation. Mångfald är positiv... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi påskyndar övergången till ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri, energi och digitalisering som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Inkludering och mångfald – Vi vill attrahera personer med olika bakgrund och perspektiv till vår organisation. Mångfald är positivt på många sätt för oss på AFRY. Vi vet att det driver både kreativitet och innovation.


Jobbeskrivning
AFRY har i många år framgångsrikt stöttat både svenska och internationella energiproducenter, och vi satsar nu på ytterligare expansion på denna spännande marknad! Vattenkraften i Sverige är under utveckling, då vi går mot ett kraftsystem med 100% fossilfri kraftproduktion. Utöver detta pågår ett intensivt arbete att omförhandla samtliga vattendomar för samtliga vattenkraftsdammar. Med över 500 vattenkraftsingenjörer är AFRY ett av världens största konsultbolag inom vattenkraft och vi vill vara med och driva utvecklingen inom området. Inom Sverige är vi ett 80-tal som arbetar med vattenkraft. Som ett led i vår NAP-satsning genomfördes under 2021 ett samgående med EKOM, specialister inom sötvattensekologi & experter på NAP-processen.
Läs mer om AFRY Vattenkraft här:
https://afry.com/sv/omrade/vattenkraft
I sektionen flödesanalys och miljöanpassning arbetar nu 12 konsulter med frågeställningar kopplade till vattenkraftens utmaningar inom detta område. Medarbetarna i sektionen har mellan 2 och 25 års erfarenhet och har en jämn könsfördelning samt är spridda över stora delar av landet. Sektionen söker nu nya medarbetare för att kunna hantera efterfrågan från våra kunder.
Tjänsten innebär en anställning som hydraulisk konsult inom sektionen. Sektionen arbetar brett med samtliga flödes och miljörelaterade frågeställningar inom vattenkraft. Exempel på detta kan vara utredningar om dammsäkerhet kopplat till flödesfrågor, ansökan om nya moderna miljövillkor för vattenkraft eller anpassning av byggåtgärder för bästa möjliga ekologiska nytta.
Denna tjänst är inriktad mot flödesrelaterade frågeställningar inom vattenkraft och kan beröra avbördningsberäkningar, flödesanalys och simulering, dammbrottssimulering, flödesdimensionering, översvämningskartering och annan gis-analys, hävert/rörströmningsberäkningar, genomförande av provtappning/svallprov eller andra frågeställningar.
Platsbesök och inmätningar förekommer regelbundet i arbetet. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga konsulter inom gruppen och våra projekt är ofta multidisciplinära.
Möjlig placering på följande orter: Uppsala, Falun, Göteborg, Umeå, Östersund eller Luleå.


Kravspecifikation
Som person är du ödmjuk, flexibel, driven och engagerad. Du har förmågan att arbeta med flera projekt samtidigt och är både strukturerad och analytisk. Vi letar efter en person som gillar samarbete, är kommunikativ och gärna tar eget ansvar.
Vi söker dig som arbetat mer än 3 år inom relevant område. Du är utbildad inom lämpligt ingenjörsområde och har företrädelsevis en bakgrund inom vattenkraft med förståelse för vattenkraftens roll i Sveriges energisystem. Vidare har du tidigare arbetat med flertal av de exempel som anges ovan och är trygg i att arbeta självständigt i projekt.
Om detta stämmer in på dig och det är dags för dig att ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom ditt teknikområde eller ta ett steg mot uppdragsledning är det dig vi söker.


Ytterligare information
Vi erbjuder en miljö för dig att utvecklas i.
AFRY arbetar aktivt med utveckling av våra medarbetare och ser ständigt till att på ett kvalitetssäkrat sätt kompetensutveckla vår personal. Detta sker bland annat genom utmanande roller i intressanta projekt – med stöd och support från medarbetare med längre erfarenhet.
Jag som blir din chef heter Anders Frisk. Min ledarskapsfilosofi är att ett väl fungerande team är grunden för en framgångsrik verksamhet. Med ett väl fungerande team skapas möjligheter till samarbete, feedback, utveckling och framsteg och utifrån detta genereras goda projektresultat och en hållbar utveckling. För att nå dit arbetar vi bland annat med samarbete i projekt, dialog, tydlig kommunikation, involvering i beslutsprocesser samt gemensam affärsutveckling.
Sista ansökningsdatum är 20 maj. Intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Kontaktuppgifter
Anders Frisk, Sektionschef
[email protected]
Maria Hansson, Rekryteringspartner
[email protected]
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Researcher - modeling and simulation of "Power-to-Gas" technology

Department of Energy and Technology The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometri... Visa mer
Department of Energy and Technology
The Department of Energy and Technology at Soil, Water and Environment Center (MVM) offers a stimulating and interdisciplinary research environment with both national and international focus. We have expertise in technology and systems for sustainable food production and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems) as well as Automation.

Duties:
The research includes the development of models for dynamic simulation of energy systems with "power-to gas", i.e. production of hydrogen with intermittently produced electricity. The work includes the design of energy system scenarios with dimensioning of technical solutions involving biogas plants and various CCUS (carbon capture, utilization and storage) technologies in order to evaluate opportunities and limitations in terms of technology choice, economy and environmental impact. You are expected to have a leading role in the implementation of the modeling and simulation work as well as further develop your ideas related to existing competence at the department and in collaboration with external actors. You are also expected to lead and participate in project applications within the subject area, and to participate in teaching and doctoral student supervision.

Qualifications:
You should have a doctorate in technology with a corresponding focus and specialization relevant to the research area. Completed Post Doc or equivalent after dissertation is a requirement. You must have good and documented skills in computer-based modeling of energy systems with e.g. Matlab / Simulink or other software, preferably where "power-to-gas" is included. Experience of biogas systems is an advantage. The applicant must have the ability to independently initiate, lead, carry out and complete research projects and to generate and publish the results in international scientific journals. University pedagogical education or documented pedagogical ability is considered as a merit. The holder of the position must be able to communicate fluently in English (in writing and orally). Good knowledge of Swedish is an advantage. Analytical and problem-solving ability, motivation and ability to work independently as well as in a team are considered important qualities for this position. We put great emphasis on personal traits.

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Permanent employment. SLU may apply probationary employment.

Extent:
100%.

Starting date:
Aug 15th 2022 or according to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than May 15th 2022, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Fälthandläggare inom förorenade områden

Ansök    Mar 9    Ramboll Sweden AB    Miljöingenjör
För att möta kundernas behov av fältprovtagning vid förorenade områden söker Ramboll i Stockholm och Uppsala nu en fälthandläggare! För att trivas och lyckas i den här rollen förväntar vi att du har erfarenhet av fältarbete exempelvis inom förorenade områden eller geoteknik och att du har ett genuint intresse för miljöarbetet. Du ska vara öppen för resor i tjänsten. Stämmer detta in på dig? - Klicka på knappen ”Apply” Inviting bright minds Vill du utveckla... Visa mer
För att möta kundernas behov av fältprovtagning vid förorenade områden söker Ramboll i Stockholm och Uppsala nu en fälthandläggare! För att trivas och lyckas i den här rollen förväntar vi att du har erfarenhet av fältarbete exempelvis inom förorenade områden eller geoteknik och att du har ett genuint intresse för miljöarbetet. Du ska vara öppen för resor i tjänsten. Stämmer detta in på dig? - Klicka på knappen ”Apply”
Inviting bright minds
Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.
Du kommer att tillhöra enheten Site Solutions inom Environment & Health
Som vår nya Fälthandläggare kommer du vara en del av vår växande verksamhet inom förorenade områden hos Environment & Health. I Sverige är vi närmare 55 experter inom området och genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Europa och USA. Som stiftelseägt bolag är vår uttalade målsättning att bidra till att förbättra de samhällen vi verkar i. Hos oss på Ramboll är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Miljöprovtagning i fält, främst avseende föroreningar i jord och grundvatten
Proaktiv dialog med kollegor inom hela organisationen samt med våra kunder
Enklare handläggningsjobb på kontoret i Stockholm eller Uppsala

Resor i tjänsten förkommer.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Relevant yrkesmässig erfarenhet från fältarbete inom exempelvis förorenade områden eller geoteknik
En relevant KY-utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet är också kvalificerande
Erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, fälttekniker, beställare eller från miljömyndighet kommer att betraktas som meriterande
Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort är ett krav

Välkommen till Ramboll Environment & Health
Ramboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bättre klimat genom att minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 1800 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi hanterar ansökningarna löpande så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan senast den 2022-03-31 Visa mindre

Miljöingenjör

Hållbar affärsutveckling Arbetsbeskrivning Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör! Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning. Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq ... Visa mer
Hållbar affärsutveckling

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA?
Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör!

Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning. Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: https://www.uppsalavatten.se/om-oss/verksamhet-och-drift/avloppsvatten/slam/

Kvalifikationer

• Teknisk och/eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom kemi, vatten och avlopp, eller miljö
• Erfarenhet från VA-branschen eller processindustrin
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet inom kemiområdet är starkt meriterande
• Tidigare erfarenhet av Revaq-certifiering är meriterande

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Då det är ett brett arbetsområde som kräver både analytiskt detaljarbete och övergripande långsiktigt strategiarbete är det viktigt att du självständigt kan prioritera och driva arbetet framåt.

Ansvarsområde
Som miljöingenjör ansvarar du, tillsammans med vår Miljösamordnare, för att säkerställa att vi följer bolagets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete som styr vårt arbete med slam. Du arbetar i en bred och varierande roll med många kontaktytor, intern och externt.

Arbetsuppgifterna innefattar proaktivt uppströmsarbete med syfte att minska tillförseln av farliga ämnen i avloppsreningsverken genom att t ex:

• Utveckla strategier och handlingsplaner för uppströmsarbete
• Bedriva en aktiv dialog med anslutna verksamheter och följa upp krav och riktlinjer
• Utveckla riktlinjer för anslutna verksamheters utsläpp till avloppsvatten
• Utveckla och driva projekt inom området ”wastewater monitoring” i nära samarbete med externa aktörer
• Besvara remisser om anslutning av verksamheter

Du arbetar även för en hållbar återföring av växtnäring genom att t ex:

• Utveckla strategier för slamhanteringen
• Transparent och öppen dialog med intressenter om slammets produktion, innehåll och användning
• Rapportering och uppföljning av slamkvalitet

Som miljöingenjör tillhör du avdelningen Hållbar affärsutveckling och rapporterar till avdelningschef för Hållbar affärsutveckling. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor ingår i tjänsten.

Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-04-04. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Kontakt
För mer information om tjänsten kontakta:Hannah Sandström Senior rekryteringskonsult, Randstad Engineering [email protected]

Omfattning

• Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.
• Ordinarie arbetstid är förlagd inom normal kontorstid.

Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.

Om Uppsala Vatten & Avfall AB
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
https://www.uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/) Visa mindre

Hållbarhetsingenjör

Ansök    Mar 10    Semcon Sweden AB    Miljöingenjör
Har du ett intresse för framtidens hållbara lösningar? Vill du arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle? Vi söker nu dig med bakgrund inom teknik, energi eller miljö som vill utvecklas vidare med oss på Semcon som Hållbarhetsingenjör! Tillgången på hållbar, trygg hantering av tillgängliga resurser är grundläggande för hela samhället. Resurserna kan vara energi, vatten, material (avfall) och andra typer... Visa mer
Har du ett intresse för framtidens hållbara lösningar? Vill du arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle? Vi söker nu dig med bakgrund inom teknik, energi eller miljö som vill utvecklas vidare med oss på Semcon som Hållbarhetsingenjör!

Tillgången på hållbar, trygg hantering av tillgängliga resurser är grundläggande för hela samhället. Resurserna kan vara energi, vatten, material (avfall) och andra typer av media. Med ett starkt fokus på projekt- och kvalitetsstyrning stöttar vi på Semcon olika delar av tillverkningsindustri och energisektorn med vår expertis kopplat till nutiden och framtidens hållbarhetsutmaningar.

Om rollen
Rollen som hållbarhetsingenjör är en spännande och utmanade roll som kommer innebära att stötta våra kunder i olika typer av hållbarhetsfrågor, därtill kommer rollen även innebära delaktighet i utvecklingen av Semcons egna erbjudande inom hållbarhet.

Du blir en del av vårt Energiteam bestående av kompetenta medarbetare med kunskap som sträcker sig från energi- och klimatkartläggning, energieffektivisering, hållbarhet, LCA, dokumentation och analysarbete till projektledning, projektering, drift, konstruktion och underhåll. Vi arbetar med en bredd av olika kunder, stora som mindre bolag inom Life science, verkstadsindustri, energisektorn och den digitala sektorn.

Rollen kommer att innebära att du tar dig an olika typer av uppdrag/projekt och dina arbetsuppgifter kan bland annat innehålla:

- Klimatkartläggning
- Miljöeffektivisering
- Energibalans
- Livscykelanalys
- Materialflödesanalys
- Energiflödesanalys
- Hållbara produktionssystem


Om dig vi söker
För att trivas i rollen har du ett intresse för hållbarhetsfrågor och ser lösningsorienterat på vilka olika sätt vi kan hjälpa våra kunder i deras utmaningar. Att vara lyhörd inför kunders och slutanvändares behov är därför en fördel i konsultrollen. På Semcon värnar vi om ett gott samarbete och vi ser att även du värderar att stötta kollegor samt byta erfarenheter och kunskap.

Vi tror även du har:

- Relevant ingenjörsexamen inom området teknik, hållbarhet, miljö eller energi
- Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor
- Kunskap inom ex. klimatkartläggning, effektivisering (energi, vatten, avfall), livscykelanalys, materialflödesanalys, energiflödesanalys, miljöledningssystem.


Vi tror starkt på att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv är viktigt för att göra Semcon till ett bra, utvecklande och roligt ställe att arbeta på.

Ansökan
Låter det intressant är du välkommen att skicka in en ansöka. Vänligen kontakta Cay nedan om du har några frågor angående rollen.

Cay Åsberg, 070 421 06 11
Team Manager Visa mindre

Utredningsingenjör dagvatten till Uppsala Vatten & Avfall

Ansök    Feb 3    Randstad AB    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och bidra till en långsiktig och hållbar vattenhantering i kommunen? Nu söker vi en utredningsingenjör inom dagvatten. Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för planering och planeringsförutsättningar för vatten-, avlopp och avfallsfrågor i kommunen, samt för våra egna anläggningar.  Ansvarsområden Som utredningsingenjör med fokus på dagvatten kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att skapa hållbara ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och bidra till en långsiktig och hållbar vattenhantering i kommunen?
Nu söker vi en utredningsingenjör inom dagvatten.

Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för planering och planeringsförutsättningar för vatten-, avlopp och avfallsfrågor i kommunen, samt för våra egna anläggningar. 

Ansvarsområden
Som utredningsingenjör med fokus på dagvatten kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att skapa hållbara vattenlösningar i ett växande Uppsala. Du är vår sakkunnige inom dagvattenfrågor och fungerar som rådgivare internt och externt. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att tillsammans med kollegor arbeta med dagvattenfrågor inom fysisk planering, som expertstöd åt både konsulter och kommunen. 

Arbetsuppgifterna innebär bl.a:
• Granska dagvattenutredningar med fokus på detaljplaner
• Driva eller delta i utvecklingsprojekt, utredningar och förstudier inom dagvatten
• Omvärldsbevakning inom dagvattenområdet
• Uppdatera befintliga, samt utveckla och implementera nya, stödjande dokument inom dagvatten i kvalitetsledningssystemet 

Du rapporterar till avdelningschef planering och blir en del av ett drivet team med högt i tak, där vi delar med oss av vår kompetens. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor i tjänsten förekommer. 

Arbetstider
Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. 
Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med:
 Civilingenjörsutbildning inom miljö och vatten, eller motsvarande utbildning
 Minst två års erfarenhet av arbete med dagvattenfrågor
 Kunskap om relevant lagstiftning, t.ex. LAV, PBL, MB
 Erfarenhet av geografiska informationssystem, GIS
 B-körkort är ett krav

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du är initiativtagande och självständigt driver arbetet framåt. Då du har många interna och externa kontakter med människor med varierande erfarenheter inom ditt dagvatten är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. 

Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-02-28.Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail. 

I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten med Randstad Engineering. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Hannah Sandström, [email protected] alt. +46 733 434 534. 

Om företaget
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Visa mindre

Engagerad Miljökonsult sökes till Envigo - vill du byta miljö?

Vi som jobbar på Envigo är ett tight team av framåtriktade miljökonsulter som vill göra skillnad! Vi erbjuder konsulttjänster inom miljö, vatten och mark till våra kunder över hela Sverige. Vårt kontor ligger i vackra Knäppingsborg, strategiskt i centrala Norrköping. Vi växer kraftigt och söker nu efter ytterligare en miljökonsult. Vill du bli en av oss? Din arbetsdag Nu erbjuder vi dig en spännande tjänst hos oss på Envigo där vi ger dig möjligheten a... Visa mer
Vi som jobbar på Envigo är ett tight team av framåtriktade miljökonsulter som vill göra skillnad! Vi
erbjuder konsulttjänster inom miljö, vatten och mark till våra kunder över hela Sverige.

Vårt kontor
ligger i vackra Knäppingsborg, strategiskt i centrala Norrköping. Vi växer kraftigt och söker nu efter ytterligare en miljökonsult. Vill du bli en av oss?

Din arbetsdag
Nu erbjuder vi dig en spännande tjänst hos oss på Envigo där vi ger dig möjligheten att öka din
kompetens och fördjupa dig inom miljöområdet och växa som miljökonsult. Våra kunder finns över hela Sverige och vi erbjuder konsulttjänster inom ett brett spann: så som miljötillstånd med helhetslösningar där vi tar hand om alla delar i processen. I din roll som miljökonsult kommer du även arbeta med provtagningar, MIFO-utredningar, miljörapporter, periodiska besiktningar och kontrollprogram.

I din roll kommer du att arbeta konsultativt inom tillståndsprojekt, miljöledning och övriga
miljörelaterade uppdrag inom verksamheten. Du får en nyckelroll i dina projekt där du leder uppdragen åt våra kunder och bidrar med goda och förtroendefulla relationer, vilket också skapar mervärde på sikt.

Rollen är mycket kommunikativ, du håller samråd med myndigheter och särskilt berörda, deltar på
kundmöten och markägarmöten. Upphandling av underkonsulter sker i projekten. För dig som gillar frisk luft på arbetstid finns det även möjlighet till fältbesök och provtagningar!

Din profil
Du kan ha olika bakgrund för att passa för rollen, som miljövetare, biolog eller ingenjör. Vi tror att du har några års erfarenhet inom miljöområdet från den privata sektorn, men har du en annan bakgrund är du välkommen att söka. Det är meriterande med erfarenhet av tillståndsrelaterade arbetsuppgifter och kunskap i lagstiftning. 

Som person har du en naturlig fallenhet för kommunikation i såväl tal som skrift, då en stor del av
tjänsten innehåller formell dokumentation. Du behöver ha god svenska i tal och framför allt i skrift, samt god datavana. Körkort behövs för tjänsten.

Din sociala förmåga blir en framgångsfaktor då många kontakter sker i arbetet, från myndigheter till företag och privatpersoner. För att lyckas i rollen tror vi att du har god initiativförmåga och hög kapacitet då det kommer till att hantera flera projekt och uppgifter parallellt. Vidare är du noggrann och analytisk, ditt goda minne är till din fördel i de flesta situationer. 

Envigo
Hos oss kommer du att få stor delaktighet i att bidra med idéer som kan utveckla verksamheten framåt. Kompetensöverföring mellan kollegor ser vi som en naturlig del av vår verksamhet och något som bidrar till vår framgång. Vi erbjuder en exklusiv arbetsmiljö i det fina Knäppingsborg, tillsammans med trevliga kollegor och en familjär stämning. Vi är nytänkande och framåtriktade och vill gärna ha med dig på vår tillväxtresa!

Vi önskar tillsätta tjänsten i kvartal 1, 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstens placeringsort är i Norrköping, med möjlighet till att arbeta på remote. Välkommen till oss!

Låter tjänsten som en spännande utmaning för just dig?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss på EISS Rekrytering & Search. Vi svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Envigo. Kontakta rekryteringskonsult Johanna Andersson via telefon 0702-72 62 66 eller [email protected]

Vi ber dig söka tjänsten via vår hemsida www.eissrekrytering.se. Vi kan tyvärr inte ta emot
ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR. Sista ansökningsdag är den 27 februari 2022.


EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Visa mindre

Forskare 2 år

Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) och automation.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som kan beräkna och analysera miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv när man använder olika tekniker för separation och omfördelning av gödsel eller rötning. I arbetet ingår t.ex. att modellera mass- och näringsflöden, energiåtgång, transport och spatial fördelning från områden med hög näringstillgång till områden med högt näringsbehov. Arbetet bedrivs i samarbete med forskare vid Institutionen för mark och miljö, SLU och RISE (Research Institutes of Sweden), där man studerar olika metoder för kväve- och fosforseparering i laboratorie- och pilotskala. Tjänsten kan också omfatta LCA -baserade studier avseende andra områden.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en doktorsexamen i teknologi eller teknik med inriktning som inkluderar miljöbedömning av jordbruks- eller avlopps/avfallssystem. Dokumenterade erfarenheter av livscykelanalys, datorbaserad modellering (Sima Pro, R Language) och ekonomiska beräkningar samt förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt för att publicera resultaten i internationella fackgranskade tidskrifter krävs. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska och ha goda kunskaper i svenska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Analytisk och problemlösande förmåga, motivation och förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett team anses vara viktiga egenskaper vid denna tjänst.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
1 augusti 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-03-08.

Ansökan skall innehålla följande på skriven engelska; ett personligt brev som beskriver dig själv och hur du passar för det beskriva arbetet; ett CV med publikationslista; kontaktuppgifter till två referenspersoner; och examensbevis på din doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

EMEA Sustainability Manufacturing, Facilities, & Construction Leader

Ansök    Dec 22    Cytiva Sweden AB    Miljöingenjör
Be part of something altogether life-changing Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies. At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working on challenges that truly... Visa mer
Be part of something altogether life-changing
Working at Cytiva in the Life Sciences industry means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies.
At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working on challenges that truly matter with people that care for each other, our customers, and their patients. With associates across 40 countries, Cytiva is a place where every day is a learning opportunity – so you can grow your career and expand your skills in the long term.
Cytiva is proud to work alongside a community of nine fellow Danaher Life Sciences companies. Together, we’re pioneering the future of science and medicine, developing products that enable researchers in the fight to save lives.
Are you interested in making an impact on the Environment and Society? The Cytiva Sustainability team is a global team that is focused on reducing our impacts on the environment while maximizing our impacts on society, both locally and globally. We are looking for the right team member to take on EMEA manufacturing sites and facilities to reduce our carbon footprint, our impact on water, and eliminate waste to landfill and incineration. Is this your next challenge?
What you’ll do
Partner with Cytiva’s Global Supply Chain, Site and Facilities Leaders, EHS, Operations, Real Estate, among others, to develop strategies and lead continuous improvement.
Using Cytiva’s corporate sustainability targets, reduce Cytiva’s climate impact by focusing on Scope 1 & Scope 2 emissions, Water, and Waste.
Lead and facilitate energy, waste, and water DBS kaizens and mentor others to become certified practitioners.
Collaborate with Cytiva Sites to build long-term and annual site sustainability targets and establish road maps to Reduce, Reuse, and Recycle.
Establish and maintain collaborative relationships with numerous stakeholders, across different functions and geographies within Cytiva and external to our organization, who are instrumental to the success of our sustainability program.
Lead the collection, measurement, and verification of quarterly and annual metrics on carbon emissions, water, and waste at the Global and Site level and identify trends and deliver clear actions.
Partner with the Cytiva Real Estate Team, Operations, Site Leadership, and Project Management Teams to deliver all new construction, renovations, and real estate acquisitions to a Net-Zero environmental impact across emissions, energy, water, and waste.
Establish, lead, and represent regional programs in priority areas for our customers; areas such as Emissions and Energy, Water, Plastics, and Packaging.

Who you are
Master’s degree in Supply, Logistics, Environmental Science, Environmental Management, Sustainability, or a related field and 5 - 10 years of related experience
Desire to lead functional team or projects with moderate resource requirements, risk, and/or complexity in initiatives across a large multi-stakeholder, matrixed organization
Dynamic, results focused and able to manage multiple priorities while building and maintaining trust and respect both within and outside the business; consistently delivering high quality results
Able to clearly communicate complex concepts and negotiate with others to adopt a different point of view
Integrity: accepting and adhering to high ethical, moral, and personal values in decisions, communications, actions, and when dealing with others
Preferred: Expertise in greenhouse gas / carbon emissions, water, and waste; Certified Energy Manager or Green Building (LEED, BREEAM) Certification
Ability to travel within the assigned region up to 40% of the time

Our business is growing quickly and we hire across the board. Interview and selection will happen continuously and an opening can be filled before last day of application, which is January 16th 2022.
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System tools and the stability of a tested organization.


At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.


If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out. Visa mindre

Uppdragsledare inom förorenade områden till WSP i Uppsala

Ansök    Dec 20    Wsp Sverige AB    Miljöingenjör
Kom och jobba med oss inom förorenade områden och bidra till framtidssäkrade lösningar! Uppdragsledare inom förorenade områden Som en av de största konsulterna inom förorenade områden i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Inom vår sektion förorenade områden har vi många spännande projekt på gång och... Visa mer
Kom och jobba med oss inom förorenade områden och bidra till framtidssäkrade lösningar!

Uppdragsledare inom förorenade områden
Som en av de största konsulterna inom förorenade områden i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Inom vår sektion förorenade områden har vi många spännande projekt på gång och hos oss får du en utvecklande roll i ett globalt företag.
Avdelningen växer och vi behöver förstärka vår Uppsalagrupp med en uppdragsledande miljökonsult inom förorenade områden med placeringsort Uppsala.

Earth & Environment tillhandahåller en komplett uppsättning miljötjänster till offentliga och privata kunder inom ett brett spektrum av marknadssektorer. Vi hjälper våra kunder, rådgör och löser deras utmaningar kring miljömässiga- och sociala konsekvenser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, miljöledning, efterlevnad och transaktioner.

Vår svenska verksamhet har genomgått en otrolig tillväxtresa de senaste fem åren, dels med nya medarbetare som sökt sig till vår verksamhet, och dels genom det nyligen genomförda förvärvet av Golder, som breddat och fördjupat vår tekniska kompetens och gjort det möjligt för oss att erbjuda våra kunder utökade tjänster i världsklass.

För WSP är Earth & Environment inte bara ytterligare en sektion, det är kärnan i vår Future Ready vision. Idag är vi över 14.000 medarbetare över hela världen varav 750 personer finns i vår svenska verksamhet, utspridd på samtliga kontor över hela landet.

Ansvarsområde
Du kommer att arbeta som uppdragsledare i en grupp bestående av miljökonsulter som primärt jobbar inom teknikområdet förorenade områden. Vi utför många olika typer av uppdrag inom förorenade områden så som stora infrastrukturprojekt, inom industriområden, i samband med exploatering samt i samband med efterbehandlingsåtgärder med olika metoder. I vår Uppsalagrupp har vi en samlad kompetens av både seniora och juniora medarbetare med en väldigt god sammanhållning vilket gör att vi jobbar effektivt och utvecklande.

Arbetsuppgifterna omfattar utredning så som fas 1-undersökningar, miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, masshanteringsproblematik och efterbehandlingar. I uppdragsledarrollen ingår ansvar för uppdragsstyrning, budget, planering, bemanning och arbetsfördelning samt coachning av mer juniora kollegor inom uppdrag. Även arbete med anbud, kundkontakter och marknadsföring ingår.

Arbetet är företrädesvis på kontor men fältinsatser förekommer ibland. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan våra kontor i Sverige och ett stort stöd kollegor emellan över landet, vilket delvis möjliggjorts genom vår aktiva nationella marknads- och teknikorganisation (MOTOR) inom förorenade områden. Kompetensnivån i gruppen är hög och vi är glada att kunna arbeta med varierade uppdrag och kunder. Vi söker därför dig som stimuleras av en omväxlande miljö och som vill utvecklas tillsammans med oss.

Kvalifikationer
Du som söker har naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå med relevant inriktning. För att vara framgångsrik i uppdragsledarrollen ser vi att du är trygg och grundad i din kompetens inom förorenade områden. Därför tror vi att du har flerårig erfarenhet inom dessa frågor och att du är van att arbeta självständigt som projektledare eller uppdragsledare med egna kundkontakter samtidigt som du tycker om att samarbeta med kollegor. Erfarenhet av PFAS, klorerade lösningsmedel eller andra ämnesspecifika föroreningar, fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar är ett plus liksom erfarenhet från konsultbranschen. Meriterande är även erfarenhet från myndighetssidan, kunskap om tillståndsfrågor eller t ex avfallslagstiftning.

Det är viktigt för oss att du vill utvecklas i konsultrollen, därmed tror vi att du är strukturerad, samarbetsorienterad, prestigelös och affärsmässig i ditt arbete. Eftersom arbetet innehåller en stor del kommunicerande moment är det även viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi erbjuder
På WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva stora och små samhällsutvecklande uppdrag. Genom att möjliggöra ett närvarande ledarskap och samverkan över avdelningsgränser har vi lyckats skapa starka team både lokalt och nationellt som kan ta sig an de största utmaningarna för vår framtida samhällsutveckling. Vi har goda resultat i våra medarbetarundersökningar och vi är övertygade om att nöjda medarbetare och goda resultat i uppdragen går hand i hand.

Hos oss blir du del av en bra grupp med bred kompetens inom förorenade områden och med mycket fokus på att hitta de bästa lösningarna genom samarbete.

Välkommen in med din ansökan!

Kontakt: Per Hagström, gruppchef Förorenade områden Uppsala. [email protected]

Sista ansökningsdag: Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 31 januari 2022.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

Världens ledande miljökonsult
Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult är Golder en del av WSP sedan 2021. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 55 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Utredningsingenjör dagvatten till Uppsala Vatten & Avfall

Ansök    Jan 18    Randstad AB    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och bidra till en långsiktig och hållbar vattenhantering i kommunen? Nu söker vi en utredningsingenjör inom dagvatten. Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för planering och planeringsförutsättningar för vatten-, avlopp och avfallsfrågor i kommunen, samt för våra egna anläggningar.  Ansvarsområden Som utredningsingenjör med fokus på dagvatten kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att skapa hållbara ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och bidra till en långsiktig och hållbar vattenhantering i kommunen?
Nu söker vi en utredningsingenjör inom dagvatten.

Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för planering och planeringsförutsättningar för vatten-, avlopp och avfallsfrågor i kommunen, samt för våra egna anläggningar. 

Ansvarsområden
Som utredningsingenjör med fokus på dagvatten kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att skapa hållbara vattenlösningar i ett växande Uppsala. Du är vår sakkunnige inom dagvattenfrågor och fungerar som rådgivare internt och externt. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att tillsammans med kollegor arbeta med dagvattenfrågor inom fysisk planering, som expertstöd åt både konsulter och kommunen. 

Arbetsuppgifterna innebär bl.a:
• Granska dagvattenutredningar med fokus på detaljplaner
• Driva eller delta i utvecklingsprojekt, utredningar och förstudier inom dagvatten
• Omvärldsbevakning inom dagvattenområdet
• Uppdatera befintliga, samt utveckla och implementera nya, stödjande dokument inom dagvatten i kvalitetsledningssystemet 

Du rapporterar till avdelningschef planering och blir en del av ett drivet team med högt i tak, där vi delar med oss av vår kompetens. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor i tjänsten förekommer. 

Arbetstider
Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. 
Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med
 
 Civilingenjörsutbildning inom miljö och vatten, eller motsvarande utbildning
 Minst två års erfarenhet av arbete med dagvattenfrågor
 Kunskap om relevant lagstiftning, t.ex. LAV, PBL, MB
 Erfarenhet av geografiska informationssystem, GIS
 B-körkort är ett krav

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du är initiativtagande och självständigt driver arbetet framåt. Då du har många interna och externa kontakter med människor med varierande erfarenheter inom ditt dagvatten är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. 

Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-01-31. 
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail. 

I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten med Randstad Engineering. För mer information om tjänsten kontakta 
Hannah Sandström
Senior Rekryteringskonsult
[email protected]
+46 733 434 534

Om företaget
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Visa mindre

Avdelningschef till Ekologi och Ytvatten Öst/Stockholm

Ansök    Dec 15    Wsp Sverige AB    Miljöingenjör
Är du en erfaren ledare och lockas av att tillsammans med kollegor och kunder se till att vårt avtryck inom samhällsbyggnad är hållbart för framtiden? - Läs och ansök till rollen som Avdelningschef inom Ekologi och Ytvatten Stockholm/Öst inom vår nya nationella sektion Ekologi och Ytvatten! Avdelningen Ekologi och Ytvatten inom WSP Som en av de största miljökonsulterna inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och dri... Visa mer
Är du en erfaren ledare och lockas av att tillsammans med kollegor och kunder se till att vårt avtryck inom samhällsbyggnad är hållbart för framtiden? - Läs och ansök till rollen som Avdelningschef inom Ekologi och Ytvatten Stockholm/Öst inom vår nya nationella sektion Ekologi och Ytvatten!

Avdelningen Ekologi och Ytvatten inom WSP
Som en av de största miljökonsulterna inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Ekologi och Ytvatten-enheterna inom WSP genomför inventeringar och undersökningar av flora, fauna, ekologiska samband och miljökvalitetsnormer på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Vårt arbete omfattar också ofta genomförande av MKB och tillståndsprövningar för verksamheter som påverkar vatten och naturområden, till exempel kraftledningar och havsbaserad vindkraft.

Ditt ansvarsområde som avdelningschef
Som avdelningschef ansvarar du för avdelningen inom Ekologi och Ytvatten i regionen Stockholm/Öst. Avdelningen har medarbetare i Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Falun och Linköping. Möjlig placering är någon av dessa orter och viss närvaro på våra kontor i Stockholm och Uppsala är en förutsättning för tjänsten. Du har tre direktrapporterande gruppchefer och ansvarar för chefsutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete. Avdelningen kommer ingå i en ny nationell sektion Ekologi och Ytvatten. Rollen innefattar bland annat ledarskap- och marknadsansvar samt arbete i uppdrag.

Ledarskap:

- Personalansvar och chefsutveckling för tre gruppchefer.
- Leda, planera och fördela arbetet inom avdelningens ledningsgrupp.
- Budgetansvar och ansvar för implementering och uppföljning av verksamhetsplan genom verktyg och individuell målstyrning.
- Organisationsutveckling och bemanning för att möta kunder och tjänsteutbud.
- Agera som stöd i rekryteringsprocesser.
- Krav på kvalitetssäkrade processer och ingående handlingars leverans.
- Skapa förutsättningar för en lärande kultur och strukturerar arbetssätt som uppmuntrar erfarenhets- och kunskapsöverföring inom avdelningen.


Kunder & Marknad:
Som avdelningschef har du ett lönsamhetsansvar för avdelningen, dess resurser och uppdrag och säkerställer goda ekonomiska förutsättningar för avdelningens utveckling. Avdelningschefen har en marknadskännedom och förväntas arbete proaktivt med kundbearbetning och upprätthålla kundkontakter med fokus på goda och långsiktiga relationer. Rollen innefattar bland annat:

- Samordnande ansvar för kunder och kundnöjdhet inom avdelningen.
- Vara á jour inom ditt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar.
- Leda anbudsarbete vid behov.


Vi förutsätter att du är utåtriktad och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, i såväl svenska som på engelska.

Tjänsten planeras tillsättas snarast.

Är du den vi söker?
Stort engagemang, samarbetsförmåga, affärsmässighet, hög kompetens, öppenhet och prestigelöshet är egenskaper som vi värderar högt!

Du har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning från universitet eller högskola och har tidigare arbetat som projektledare/uppdragsledare eller miljökonsult inom ekologi, ytvatten eller tillståndsprövning.

Du har sannolikt haft ledande ansvar som chef med personalansvar från konsultbranschen, samhälls-, bygg-, och fastighetsbranschen inom ekologi, ytvatten eller miljöprövning, och har förmågan att hantera medarbetarnas intressen såväl som ledningens och företagets. Du har en affärsmässig och professionell inställning till ditt arbete samtidigt som du är kommunikativ, engagerad och trivs med stort eget ansvar.

Tidigare arbete som avdelningschef med underställda chefer samt erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp är inget krav, men meriterande. Meriterande är också ekonomikunskaper inom konsultbranschen. Då vi arbetar i ett internationellt bolag med mycket och ökande kontakter med våra enheter och i projekt runt om i världen är goda språkkunskaper i engelska och andra språk en merit.

Är vi den du söker?
Som ett led i att bli världens ledande miljökonsult är Golder en del av WSP sedan 2021. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

På WSP finns alla möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen på riktigt och leda, lära och utvecklas i en kunskapsintensiv organisation. Som ledare på WSP finns nätverk, utbildningar och mentorskap som stöttar dig för att du ska kunna leda hållbart, både för din grupp och för dig som individ. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs där du som ledare är navet till en hållbar arbetsplats. Läs mer om vårt manifesto och vägledande principer här! (https://www.wsp.com/sv-SE/vilka-vi-ar/vad-vi-star-for)

Välkommen in med din ansökan!

Kontakt
Björn-Olof Gustafsson, Sektionschef Mark och Vatten, [email protected]

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 31 januari.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Miljökonsult inom miljöprövning med inriktning koncessionsprövning

Ansök    Dec 10    Wsp Sverige AB    Miljöingenjör
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark- och Vattenenheterna inom WSP Environmental består av ca 220 medarbetare med många olika kompetenser. Tillsammans undersöker och utreder vi tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomf... Visa mer
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål.

Mark- och Vattenenheterna inom WSP Environmental består av ca 220 medarbetare med många olika kompetenser. Tillsammans undersöker och utreder vi tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Inom arbetsgruppen är miljön öppen och prestigelös, med ett stort fokus på medarbetarutveckling. Vi arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring både inom och mellan uppdragen för att utveckla vårt arbetssätt och kompetensutveckla medarbetarna. Det finns goda utvecklingsmöjligheter både nationellt och internationellt inom WSP.

Vi växer ständigt, och till någon av våra grupper inom miljöprövning och ekologi i Stockholm eller Uppsala söker vi nu en erfaren miljökonsult inom tillståndsprövning. Avdelningen har kontor på ytterligare sju orter i Mellansverige så även andra orter kan vara aktuella. Totalt i Sverige är vi ca 150 medarbetare inom miljöprövning på WSP, inom olika affärsområden.

Om tjänsten
I rollen som miljöprövningskonsult är du uppdrags- eller teknikansvarig i projekt som omfattar tillståndsprövning av främst koncessioner, men även vattenverksamhet. Avdelningen har ca 175 uppdrag löpande, de största volymerna just nu ligger inom transmissionsnätsutbyggnad, vindkraft, stadsbyggnad, bergmaterialförsörjning, vattenförsörjning, infrastruktur och avloppsrening.

Möjlighet till både utökat sälj- och/eller teknikansvar finns för rätt person. I rollen ingår både kundansvar inom projekt samt att synliggöra WSP genom presentationer av projekt eller dylikt på branschdagar eller konferenser. Du kommer även arbeta med att tydliggöra kopplingen till andra planer, ex detaljplan och väg-/järnvägsplan.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom branschen och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult inom miljöprövning. I grunden tror vi att du är naturvetare eller civilingenjör med relevant inriktning. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av konsultsidan och tycker om att ansvara för anbud och kundkontakter. Vi tror också att du, för att bli framgångsrik i rollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 31 januari

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Utredningsingenjör dagvatten till Uppsala Vatten

Ansök    Dec 8    Randstad AB    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och bidra till en långsiktig och hållbar vattenhantering i kommunen? Nu söker vi en utredningsingenjör inom dagvatten. Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för planering och planeringsförutsättningar för vatten-, avlopp och avfallsfrågor i kommunen, samt för våra egna anläggningar.  Ansvarsområden Som utredningsingenjör med fokus på dagvatten kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att skapa hållbara... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och bidra till en långsiktig och hållbar vattenhantering i kommunen?
Nu söker vi en utredningsingenjör inom dagvatten.

Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för planering och planeringsförutsättningar för vatten-, avlopp och avfallsfrågor i kommunen, samt för våra egna anläggningar. 

Ansvarsområden
Som utredningsingenjör med fokus på dagvatten kommer du tillsammans med kollegor ansvara för att skapa hållbara vattenlösningar i ett växande Uppsala. Du är vår sakkunnige inom dagvattenfrågor och fungerar som rådgivare internt och externt. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att tillsammans med kollegor arbeta med dagvattenfrågor inom fysisk planering, som expertstöd åt både konsulter och kommunen. 

Arbetsuppgifterna innebär bl.a:
• Granska dagvattenutredningar med fokus på detaljplaner
• Driva eller delta i utvecklingsprojekt, utredningar och förstudier inom dagvatten
• Omvärldsbevakning inom dagvattenområdet
• Uppdatera befintliga, samt utveckla och implementera nya, stödjande dokument inom dagvatten i kvalitetsledningssystemet 

Du rapporterar till avdelningschef planering och blir en del av ett drivet team med högt i tak, där vi delar med oss av vår kompetens. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor i tjänsten förekommer.

Arbetstider
Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. 
Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras.

Kvalifikationer
 Civilingenjörsutbildning inom miljö och vatten, eller motsvarande utbildning
 Minst två års erfarenhet av arbete med dagvattenfrågor
 Kunskap om relevant lagstiftning, t.ex. LAV, PBL, MB
 Erfarenhet av geografiska informationssystem, GIS
 B-körkort är ett krav

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du är initiativtagande och självständigt driver arbetet framåt. Då du har många interna och externa kontakter med människor med varierande erfarenheter inom ditt dagvatten är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-01-17. 
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail. 

I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten med Randstad Engineering. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Hannah Sandström, [email protected] alt. +46 733 434 534.

Om företaget
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Visa mindre

Environmental Assessment Analyst

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedi... Visa mer
SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where also the secretariat is located. Read more at www.fieldsites.se. 
Duties:
SITES Secretariat is recruiting an "Environmental Assessment Analyst" to contribute to data management and communication support.

The main focus will be on the management and mobilization of data from the SITES thematic programs and research stations, but will also include maintaining SITES communicaton efforts and supporting other ongoing activities within the SITES Secretariat. 

Specific tasks include:


• Support SITES data work, including publishing data from SITES Thematic Programs AquaNet/Water and supporting data work within Spectral and at the research stations
• Update and develop station-based background data and GIS layers
• Organize meetings and workshops within the data coordination group and linked documentation work
• Contribute to SITES documentation, such as the annual report, data management strategy and communication plan
• Lead communication activities linked to SITES website, social media, news and newsletters
• Manage images and videos and the associated metadata in GDPR framework
• Special responsibility for presentation and text in Swedish

Qualifications:
As the work involves various data management tasks, great emphasis is placed on analytical skills and the ability to apply a problem-solving approach. Emphasis is also placed on previous communication experience and use of common communication tools. The work will be conducted together with a multidisciplinary group within the SITES community and therefore good people person skills as well as a broad experience and training in ecosystem sciences relevant to the infrastructure is warranted.

Qualification Requirements: 


• The applicant must be fluent in both Swedish and English
• Master’s degree (or equivalent experience) in a research area of relevance to SITES
• Documented experience working with large data sets of types that are relevant for the infrastructure
• Experience and skills in open GIS
• Personal qualities taken into consideration include the ability to work in a structured way with an eye for detail, a high degree of independence while also being a team player

 The following are merits:


• Experience and skills in open source software and basic programming (e.g. QGIS, R, Python)
• Communication experience including web editing, popular science writing, and communication via social media
• Knowledge of national and international data catalogues and metadata standards regarding open data repositories and requirements of the FAIR principles
• Prior knowledge working with national research infrastructures and field research stations

Place of work:
The position as Environmental Assessment Analyst is part of the secretariat, which is placed on the Department of Aquatic Sciences and Assessment (SLU Campus Ultuna, Uppsala).

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-01-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-28, use the button below.

The application should contain CV, letter of interest and diploma .

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Miljöanalytiker

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) Tjänsten är kopplad till SITES, som är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data. SITES finansieras av Vetenskapsrådet tillsammans med stationernas huvudmän. Koordinator för SITES är SLU, som också är värd för sek... Visa mer
SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
Tjänsten är kopplad till SITES, som är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data. SITES finansieras av Vetenskapsrådet tillsammans med stationernas huvudmän. Koordinator för SITES är SLU, som också är värd för sekretariatet. Läs mer på www.fieldsites.se.
Arbetsuppgifter:
SITES Sekretariat rekryterar en "Miljöanalytiker" för att bidra till infrastrukturens datahantering och kommunikationsstöd. Den största delen av arbetet kommer att innefatta hantering och mobilisering av data från SITES tematiska program och forskningsstationer, men även inkludera upprätthållande av SITES kommunikationsinsatser och stödja andra pågående aktiviteter inom SITES Sekretariat.

Specifika arbetsuppgifter inkluderar:


• Stödja SITES dataarbete, vilket innefattar publicering av data från SITES tematiska program AquaNet/Water samt stödja dataarbete inom SITES Spectral och vid infrastrukturens forskningsstationer
• Uppdatera och utveckla stationsbaserade bakgrundsdata och GIS information.
• Anordna möten och workshops inom datasamordnings-gruppen och kopplat dokumentationsarbete
• Bidra till SITES övergripande dokumentation såsom årsrapport, datahanteringsstrategi och kommunikationsplan
• Leda kommunikationsaktiviteter kopplade till SITES hemsida, sociala medier, nyheter och nyhetsbrev
• Hantera bilder, videos och tillhörande metadata i enlighet med GDPR-ramverket
• Särskilt ansvar för presentation och text på svenska.

Kvalifikationer:
Då arbetet innehåller olika datahanteringsuppgifter läggs stor vikt vid analytisk förmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat. Vi kommer även att beakta tidigare kommunikationserfarenhet och erfarenhet av relevantas kommunikationsverktyg. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en mångvetenskaplig grupp inom SITES  och vi ser därför gärna att sökanden har gedigen erfarenhet och utbildning inom ekosystem-området där infrastrukturen är verksam.

Kvalifikationskrav:


• Den sökande ska behärska skriftlig och muntlig kommunikation på både svenska och engelska
• Magisterexamen (eller motsvarande erfarenhet) inom ett forskningsområde som är relevant för SITES
• Dokumenterad erfarenhet att arbeta med stora datamängder av typer som är relevanta för infrastrukturen
• Erfarenhet och färdigheter inom GIS,
• Personliga egenskaper som beaktas vid rekryteringen inkluderar förmågan att arbeta strukturerat med öga för detaljer, hög grad av självständighet samtidigt som du är en lagspelare

Följande är meriterande:


• Erfarenhet och färdigheter inom programvara med öppen källkod och grundläggande programmering (t.ex. QGIS, R, Python)
• Kommunikationserfarenhet inklusive webbredigering, populärvetenskapligt skrivande, samt kommunikation via sociala medier
• Kunskap om nationella och internationella datakataloger och metadatastandarder avseende öppna dataförråd och krav enligt FAIR-principerna
• Förkunskaper som arbete med nationella forskningsinfrastrukturer och fältforskningsstationer

Placering:
Tjänsten som miljöanalytiker kommer att ingå i sekretariatet med placering på Institutionen för vatten och miljö (SLU Campus Ultuna, Uppsala).

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-28.

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV samt examensbevis.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Miljöingenjör

Hållbar Affärsutveckling Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör! Om tjänsten Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning. Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: ... Visa mer
Hållbar Affärsutveckling

Vill du vara med och driva vårt proaktiva uppströmsarbete inom VA? Vill du kombinera systematiskt miljöarbete med djupa analyser? Sök rollen som miljöingenjör!

Om tjänsten
Uppsala Vattens slamproduktion är sedan 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning. Läs mer om vårt arbete kring certifiering av slam enligt Revaq här: Slam | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/verksamhet-och-drift/avloppsvatten/slam/). Som miljöingenjör ansvarar du, tillsammans med vår Miljösamordnare, för att säkerställa att vi följer bolagets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete som styr vårt arbete med slam. Du arbetar i en bred och varierande roll med många kontaktytor, intern och externt.
Arbetsuppgifterna innefattar proaktivt uppströmsarbete med syfte att minska tillförseln av farliga ämnen i avloppsreningsverken genom att t.ex.:

• Utveckla strategier och handlingsplaner för uppströmsarbete
• Bedriva en aktiv dialog med anslutna verksamheter och följa upp krav och riktlinjer
• Utveckla riktlinjer för anslutna verksamheters utsläpp till avloppsvatten
• Utveckla och driva projekt inom området ”wastewater monitoring” i nära samarbete med externa aktörer
• Besvara remisser om anslutning av verksamheter

Du arbetar även för en hållbar återföring av växtnäring genom att t.ex.:

• Utveckla strategier för slamhanteringen
• Transparent och öppen dialog med intressenter om slammets produktion, innehåll och användning
• Rapportering och uppföljning av slamkvalitet

Som miljöingenjör tillhör du avdelningen Hållbar affärsutveckling och rapporterar till avdelningschef för Hållbar affärsutveckling. Du är stationerad på vårt kontor som ligger i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park. Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

• Teknisk och/eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom kemi, vatten och avlopp, eller miljö
• Erfarenhet från VA-branschen eller processindustrin
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet inom kemiområdet är meriterande
• Tidigare erfarenhet av Revaq-certifiering är meriterande


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpar dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Då det är ett brett arbetsområde som kräver både analytiskt detaljarbete och övergripande långsiktigt strategiarbete är det viktigt att du självständigt kan prioritera och driva arbetet framåt.

Kontakt och ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2021-12-06. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.

För mer information om tjänsten kontakta
Avdelningschef Hållbar affärsutveckling Mikael Ekhagen, tfn 018-727 18 01
HR-specialist Cecilia Jansson, tfn 018-726 09 72

Övrigt information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med regsterkontroll att genomföras före anställning. Med anställningen följer även skyldighet att krigsplaceras.

Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/) Visa mindre

Environmental Assessment Analyst

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedi... Visa mer
SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where also the secretariat is located. Read more at www.fieldsites.se. 
Duties:
SITES Secretariat is recruiting an “Environmental Assessment Analyst” to contribute to data management and communication support.

Specific tasks include:


• Support SITES data work, including publishing data from SITES Thematic Programs AquaNet/Water and supporting data work within Spectral and at the research stations
• Update and develop station-based background data and GIS layers
• Organize meetings and workshops within the data coordination group and linked documentation work
• Contribute to SITES documentation, such as the annual report, data management strategy and communication plan
• Lead communication activities linked to SITES website, social media, news and newsletters
• Manage images and videos and the associated metadata in GDPR framework
• Special responsibility for presentation and text in Swedish

Qualifications:
As the work involves various data management tasks, great emphasis is placed on analytical skills and the ability to apply a problem-solving approach. Emphasis is also placed on previous communication experience and use of common communication tools. The work will be conducted together with a multidisciplinary group within the SITES community and therefore good people person skills as well as a broad experience and training in ecosystem sciences relevant to the infrastructure is warranted.

Qualification Requirements: 


• The applicant must be fluent in both Swedish and English
• Master’s degree (or equivalent experience) in a research area of relevance to SITES
• Documented experience working with large data sets of types that are relevant for the infrastructure
• Personal qualities taken into consideration include the ability to work in a structured way with an eye for detail, a high degree of independence while also being a team player

 The following are merits:


• Experience and skills in open source software and basic programming (e.g. QGIS, R, Python)
• Communication experience including web editing, popular science writing, and communication via social media
• Knowledge of national and international data catalogues and metadata standards regarding open data repositories and requirements of the FAIR principles
• Prior knowledge working with national research infrastructures and field research stations

Place of work:
The position as Environmental Assessment Analyst is part of the secretariat, which is placed on the Department of Aquatic Sciences and Assessment (SLU Campus Ultuna, Uppsala).

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-01-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-25, use the button below.

The application should contain CV, letter of interest and diploma .

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Junior miljökonsult inom miljöprövning

Ansök    Nov 12    Wsp Sverige AB    Miljöingenjör
WSP har år 2021 gått samman med Golder, som ett led i att bli världens ledande miljökonsult. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar. WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien... Visa mer
WSP har år 2021 gått samman med Golder, som ett led i att bli världens ledande miljökonsult. Golder är världsledande under jord, WSP är världsledande över jord - tillsammans är vi en världsledande konsult i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom både WSP och Golder finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien. Tillsammans med Golder är vi 54 000 medarbetare varav 14 000 personer som erbjuder kvalificerade miljötjänster. På våra nordiska kontor är vi fler än 1 300 miljökonsulter som betjänar våra kunder över hela världen.

Sektionen Ekologi och Ytvatten undersöker och utreder tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Inom arbetsgruppen är miljön öppen och prestigelös, med ett stort fokus på medarbetarutveckling. Vi arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring både inom och mellan uppdragen för att utveckla vårt arbetssätt och kompetensutveckla medarbetarna. Det finns goda utvecklingsmöjligheter både nationellt och internationellt inom WSP.

Vi växer ständigt, och till någon av våra grupper inom miljöprövning och ekologi i Stockholm eller Uppsala söker vi nu en junior miljökonsult inom tillståndsprövning. Totalt i Sverige är vi ca 150 medarbetare inom miljöprövning på WSP.

Om tjänsten
I rollen som miljöprövningskonsult kommer du delta i projekt som omfattar nätkoncessioner (tillståndsprövning av starkströmsledning) och/eller vattenverksamhet inklusive markavvattning. De största uppdragsvolymerna ligger just nu inom transmissionsnätsutbyggnad, vindkraft, stadsbyggnad, bergmaterialförsörjning, vattenförsörjning och infrastruktur.

Du kommer att delta i projektgrupper med mer erfarna medarbetare och i uppdragen samarbeta med kollegor inom flera olika teknikområden. Arbetsuppgifterna består av utredande moment där rapportskrivning och sammanställning av underlag för olika prövningar utgör en stor del.

Din profil
Du som söker har en akademisk utbildning med relevant natur-, miljövetenskaplig eller teknisk inriktning som inkluderat kurser i miljöbalken. Har du dessutom arbetslivserfarenhet inom miljöprövning och miljöbedömning är det ett stort plus.

Vi tror att du, för att bli framgångsrik i konsultrollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 12 december. Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

ISO Systems & Sustainability Expert

Ansök    Okt 22    Fresenius Kabi AB    Miljöingenjör
Fresenius Kabi is a global health care company that specializes in lifesaving medicines and medical technologies for infusion, transfusion and clinical nutrition. Our expansive portfolio of products and global network of science and manufacturing centers provide essential support for the care of critical and chronically ill patients. We are part of Fresenius SE, a health care group with more than 100 years of experience in pharmaceuticals, medical devices ... Visa mer
Fresenius Kabi is a global health care company that specializes in lifesaving medicines and medical technologies for infusion, transfusion and clinical nutrition. Our expansive portfolio of products and global network of science and manufacturing centers provide essential support for the care of critical and chronically ill patients. We are part of Fresenius SE, a health care group with more than 100 years of experience in pharmaceuticals, medical devices and life sciences. Our employees – more than 35,000 worldwide – develop and deliver injectable pharmaceuticals and infusion systems; blood collection, transfusion and cell technologies; and essential nutrients for parenteral nutrition.

Whether you work for us, buy from us, partner with us, or invest in us, you will come to know that caring is at the core of everything we do. Our purpose is to put lifesaving medicines and technologies in the hands of people who care for patients, and to find answers to the challenges they face every day.

Are you looking for the next step as part of a global leader in manufacturing pharmaceuticals? You are passionate about environment, health and safety and motivated to drive our ISO Management Systems forward?

If challenges thrill you, if you see opportunities, if you want to make an impact; look no further – Fresenius Kabi is the right place for you.

Join us as our next ISO Systems & Sustainability Expert (m/f/d) within the Pharmaceuticals & Devices Division in our facilities at Fresenius Kabi AB in Uppsala, Sweden. Unleash your potential and help us to change lives for the better. 

Fresenius Kabi in Sweden Fresenius  Kabi  Sweden with facilities in Uppsala and Brunna produce Parenteral Nutrition, IV Drugs, Additives and Raw Materials both for our own product portfolio and external customers.

We have around 1100 employees. The majority is working in the production site in Uppsala (producing parenteral nutrition which is administered intravenously, for example Intralipid,Kabiven and Structokabiven, as well as supplements such as Vitalipid. We also produce anaesthesia such as Diprivan and Propofol.), that was established in 1999, while the API production Sales- (around 200 persons) is located in Brunna, Stockholm. Travels between the sites will occure, you will need a drivers license and access to car.

 

Your assignments You are responsible for management and maintenance of all the local requirements in accordance with the current ISO Standards, as well as all Sustainability initiatives as follows:
ISO 14001 – Environmental Management System (EMS)
ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)
ISO 50001 – Energy Management System (EnMS)
You drive the performance of Fresenius Kabi AB against the criteria set for the applicable ISO Standards (EMS, OHSMS, EnMS), global ISO Management handbooks, Standard Operating Procedures and guiding documents
You are responsible for the gathering and upkeep of data, documentation, communication, and provision of periodic ISO Key Performance Indicators (KPIs / EnPIs) and other metrics
You are responsible for the Management Reviews to site management relative to ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001
You participate as an auditee in global, internal (local) and/or external audits of local systems
You collaborate closely with Facility, Engineering, Maintenance, Production, Quality, Continuous Improvement, Document Control, Purchasing, Human Resources as well as with Global EHS/OHS counterparts of Fresenius Kabi
 

 

Your profile Higher education at bachelor’s level in environmental, sustainability or other relevant education
Several years of experience within the field of EHS / OHS, preferably within the pharmaceutical industry
Expert knowledge and execution in the field of OHS/EHS, Energy, Sustainability, and ISO Management Standards, including all applicable Swedish regulations and ISO Standards’ requirements
Experience as an ISO 14001, ISO 45001, & ISO 50001 auditor
Working experience with Document Control and CAPA platforms
Experience of managing and executing an ISO Management System
Strong interpersonal skillset for influencing teams and driving action even with a Team composed of non-direct reporting relationships
Good verbal and written communication skills in English
Scandinavian language skills are a plus
You are business-oriented, self-dependent, structured, analytical and team-oriented
You are motivated, target-oriented, creative and confident to drive tasks forward
You have the ability to exert influence and possesses excellent negotiation skills to achieve results
What you can expect This is an exciting time to join Fresenius Kabi Sweden and an excellent opportunity for a successful and dedicated expert to play a critical part in establishing a state of the art ISO Management System .

You will:

Join a global market leader with a most comprehensive product portfolio for core therapeutic areas, such as parenteral nutrition, IV drugs, additives and raw materials.
Be a member of a global healthcare group with an impressive track record of sales performance.
The position is a fixed-term employment which, after agreement between the parties, is transferred to permanent employment after 6 months.

 

If you want to know more about the position you are welcome to contact Magnus Östberg [email protected] or by phone 018-644 397

Union representatives are Frank Glackin for Unionen, 018-644 773 and Linda Holm for Akademikerföreningen 018–644 773.

 

We look forward to your application! Selection and interviews will be ongoing during the whole application period, observe that the position may be filled before last application date, so please register your application asap. We do not accept applications by e-mail or post. Visa mindre

Junior miljöingenjör till Sweco!

Drivs du av att arbeta med miljöfrågor? Nu finns chansen att bli Swecos nya miljökonsult inom livscykelanalyser, miljövarudeklarationer och klimatberäkningar! Vill du samarbeta med erfarna kollegor för att utforma framtidens hållbara samhällen? Sök tjänsten redan idag då vi rekryterar löpande! OM TJÄNSTEN Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vatten- och miljökonsulter genomför utredningar, analyser och projekteringsuppdra... Visa mer
Drivs du av att arbeta med miljöfrågor? Nu finns chansen att bli Swecos nya miljökonsult inom livscykelanalyser, miljövarudeklarationer och klimatberäkningar! Vill du samarbeta med erfarna kollegor för att utforma framtidens hållbara samhällen? Sök tjänsten redan idag då vi rekryterar löpande!

OM TJÄNSTEN
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vatten- och miljökonsulter genomför utredningar, analyser och projekteringsuppdrag inom området vatten och miljö. Tjänsteutbudet är brett och omfattar exempelvis lösningar för vattenförsörjning, infrastruktur samt hantering av förorenade områden. Sweco utför även olika typer av miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Nu söker de dig som kommer arbeta som handläggare inom befintliga och kommande uppdrag kopplat till livscykelanalyser, miljövarudeklarationer, klimatredovisning och klimatkalkyler. Du ingår i ett team som tillsammans planerar och projekterar stora infrastruktursatsningar i Uppsala, exempelvis Ostkustbanan, samt en mängd stora och mindre väg- och järnvägsprojekt inom verksamhetsområdet. I alla infrastrukturprojekt ingår att bedriva ett klimatförbättringsarbete.

Du erbjuds:


* En flexibel arbetsplats där du får styra dina dagar själv
* Ett nätverk av erfarna kollegor med mycket kompetens
* Möjligheten att utvecklas hos ett företag som värdesätter sina medarbetare


Du kommer bli anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos Sweco. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som miljökonsult inom LCA, EPD och klimatberäkningar kommer du att:


* Delta i infrastrukturuppdrag och skapa klimatkalkyler
* Arbeta med livscykelanalyser och miljövarudeklarationer
* Arbeta i excel och kalkyleringsverktyg för att beräkna klimatkostnader
* Leda och hålla workshops


VI SÖKER DIG SOM
* Har en utbildning inom miljövetenskap eller en ingenjörsutbildning
* Har god vana av att arbeta i Officepaketet
* Kan svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande för tjänsten om du:


* Har arbetat med LCA-mjukvara såsom SimaPro eller GaBi


Som person är du:


* Strukturerad
* Initiativtagande
* Relationsskapande


Övrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid, mån-fre. Flexibla arbetstider mellan 7-18.
* Placering: Uppsala
* Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Swecos önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.


Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med Swecos kunder utvecklar 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Visa mindre

Junior ingenjör inom akustik till Sweco!

Drivs du av att arbeta med miljöfrågor? Nu finns chansen att axla rollen som Swecos nya akustiker i Uppsala! Här får du möjligheten att samarbeta med erfarna kollegor för att utforma framtidens hållbara samhällen. Du blir en del av ett etablerat nätverk som arbetar både i mindre, rena akustikuppdrag likväl som i större uppdrag. Sök tjänsten redan idag då vi rekryterar löpande! OM TJÄNSTEN Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städ... Visa mer
Drivs du av att arbeta med miljöfrågor? Nu finns chansen att axla rollen som Swecos nya akustiker i Uppsala! Här får du möjligheten att samarbeta med erfarna kollegor för att utforma framtidens hållbara samhällen. Du blir en del av ett etablerat nätverk som arbetar både i mindre, rena akustikuppdrag likväl som i större uppdrag. Sök tjänsten redan idag då vi rekryterar löpande!

OM TJÄNSTEN
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vatten- och miljökonsulter genomför utredningar, analyser och projekteringsuppdrag inom området vatten och miljö. Tjänsteutbudet är brett och omfattar exempelvis lösningar för vattenförsörjning, infrastruktur samt hantering av förorenade områden. Sweco utför även olika typer av miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Företaget söker nu efter en junior akustiker inom samhällsbuller och vibrationer till kontoret i Uppsala. I denna roll arbetar du med utredningar av buller i samband med väg och järnväg i uppdrag av Trafikverket. Du utför mätningar i fält och dokumenterar samt utvärderar därefter ditt arbete. I gruppen om 15 kollegor finns ytterligare två akustiker, och din chef är stöttande och coachande i sitt arbetssätt. I rollen som akustiker finns stora utvecklingsmöjligheter, där du i samråd med din chef har stora möjligheter att utvecklas åt det håll du vill.

Du erbjuds:


* En flexibel arbetsplats där du får styra dina dagar själv
* Ett nätverk av erfarna kollegor med mycket kompetens
* Möjligheten att utvecklas hos ett företag som värdesätter sina medarbetare


Några ord från dina framtida kollegor

"Vi tror på att vi utvecklas mest genom att utmana oss själva och inte göra allt på det sättet vi alltid gjort. Genom att få ansvar från dag ett sker utvecklingen snabbt hos individerna i nätverket. Vi tror på samarbetet och att vi tillsammans blir starkare och presterar bättre än om vi gör allt arbete själv på egen hand. Till sist vill vi att alla ska trivas, det är här vi tillbringar mycket tid och då ska vi ha kul på vägen!"

Du kommer bli anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos Sweco. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som akustiker kommer du att:


* Genomföra buller- och vibrationsutredningar inom ramen för detaljplaner, vägplaner och järnvägsplaner
* Genomföra olika typer av ljudmätningar inomhus och utomhus i enlighet med givna mätstandarder
* Delta i kurser inom Swecos akustiknätverk


VI SÖKER DIG SOM
* Har en högskole- eller universitetsexamen inom akustik eller miljöinriktning alternativt en utbildning inom samhällsplanering
* Har ett tekniskt intresse
* Kan svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande för tjänsten om du:


* Har arbetslivserfarenhet inom akustik


Som person är du:


* Strukturerad
* Initiativtagande
* Relationsskapande


Övrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid, mån-fre. Flexibla arbetstider mellan 7-18.
* Placering: Uppsala
* Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Swecos önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.


Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med Swecos kunder utvecklar 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Visa mindre

Senior utredare inom området läkemedel och miljö

Ansök    Okt 15    Läkemedelsverket    Miljöingenjör
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmi... Visa mer
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Triggas du av möjligheten att arbeta med kombinationen läkemedel och miljöfrågor, både nationellt och internationellt och genom detta ha möjligheten att påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning så är detta ett uppdrag för dig! 

Vår verksamhet
Läkemedelsverkets miljöarbete ska bidra till regeringens miljö- och hållbarhetsmål och till en hållbar utveckling. Vår verksamhet inom miljöområdet omfattar arbete med såväl direkta effekter, det vill säga myndighetens påverkan på miljön, som indirekta, det vill säga påverkan inom vårt ansvarsområde såsom exempelvis miljöeffekter av läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar vidare för ett Kunskapscentrum för läkemedel i miljön, en nationell nod för samverkan och dialog. Miljöarbetet sker integrerat inom hela verksamheten och det övergripande ansvaret ligger inom verksamhetsområdet Tillsyn. Vi söker nu dig som vill ingå i vårt miljöteam, som för närvarande består av fyra medarbetare som arbetar tätt tillsammans.

Dina arbetsuppgifter
Som senior utredare ligger fokus på att bidra till minskad miljöpåverkan av läkemedel för humant och veterinärmedicinskt bruk och i viss mån även för medicintekniska och kosmetiska produkter. Arbetsuppgifterna innebär utredning, handläggning, samverkan, kommunikation samt internt och externt stöd inom området. Detta kan exempelvis innefatta regeringsuppdrag, remissvar, miljöredovisningar, verksövergripande projekt innehållande miljöaspekter, nationell och internationell samverkan samt implementering av ny lagstiftning. En del av uppdraget innebär utredning och utveckling av miljöarbetet, bland annat avseende regulatoriska/lagstiftningsmässiga förändringar samt att följa den vetenskapliga utvecklingen inom området. Arbetet är i första hand nationellt och du representerar Läkemedelsverket i kontakter med andra myndigheter. Det kan även vara aktuellt med kontakter internationellt, exempelvis med europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europakommissionen. 

Din bakgrund
Vi söker dig som har naturvetenskaplig eftergymnasial utbildning och kunskap om miljöfrågor inom Läkemedelsverkets ansvarsområde. Erfarenhet från arbete med läkemedel eller kemikaliefrågor är meriterande liksom erfarenhet från att arbeta med utredning och handläggning till exempel på en statlig myndighet. Erfarenhet och vana att bygga nätverk är också meriterande, liksom ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som innebär en förmåga att kunna arbeta med både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga frågeställningar. Det är en förutsättning att du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och att du har väl utvecklad förmåga att sammanställa och presentera komplex information på ett lättillgängligt sätt. 

Dina personliga egenskaper
Du är prestigelös, en god kommunikatör och har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du trivs i en roll där det finns möjligheter att ta initiativ, du är van att driva ditt arbete självständigt och arbetar bra tillsammans med andra. Du har förmåga och intresse av att bidra på flera nivåer från att svara på inkommande frågor, remisser och rapporter till att ta ett övergripande strategiskt ansvar. Viktigt är att du har ett generöst förhållningssätt och har en förmåga att dela med dig av din kompetens och de samarbeten som skapas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2021-11-07
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Tillsyn, stab
Diarienummer: 2.4.1-2021-080875

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Stefan Berggren, biträdande direktör, VO Tillsyn. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Nivine Doghaili, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Miljökonsult inom miljöprövning med inriktning koncessionsprövning

Ansök    Sep 14    Wsp Sverige AB    Miljöingenjör
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark- och Vattenenheterna inom WSP Environmental består av ca 220 medarbetare med många olika kompetenser. Tillsammans undersöker och utreder vi tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomf... Visa mer
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål.

Mark- och Vattenenheterna inom WSP Environmental består av ca 220 medarbetare med många olika kompetenser. Tillsammans undersöker och utreder vi tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Inom arbetsgruppen är miljön öppen och prestigelös, med ett stort fokus på medarbetarutveckling. Vi arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring både inom och mellan uppdragen för att utveckla vårt arbetssätt och kompetensutveckla medarbetarna. Det finns goda utvecklingsmöjligheter både nationellt och internationellt inom WSP.

Vi växer ständigt, och till någon av våra grupper inom miljöprövning och ekologi i Stockholm eller Uppsala söker vi nu en erfaren miljökonsult inom tillståndsprövning. Avdelningen har kontor på ytterligare sju orter i Mellansverige så även andra orter kan vara aktuella. Totalt i Sverige är vi ca 150 medarbetare inom miljöprövning på WSP, inom olika affärsområden.

Om tjänsten
I rollen som miljöprövningskonsult är du uppdrags- eller teknikansvarig i projekt som omfattar tillståndsprövning av främst koncessioner, men även vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Avdelningen har ca 175 uppdrag löpande, de största volymerna just nu ligger inom transmissionsnätsutbyggnad, vindkraft, stadsbyggnad, bergmaterialförsörjning, vattenförsörjning, infrastruktur och avloppsrening.

Möjlighet till både utökat sälj- och/eller teknikansvar finns för rätt person. I rollen ingår både kundansvar inom projekt samt att synliggöra WSP genom presentationer av projekt eller dylikt på branschdagar eller konferenser. Du kommer även arbeta med att tydliggöra kopplingen till andra planer, ex detaljplan och väg-/järnvägsplan.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom branschen och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult inom miljöprövning. I grunden tror vi att du är naturvetare eller civilingenjör med relevant inriktning. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av konsultsidan och tycker om att ansvara för anbud och kundkontakter. Vi tror också att du, för att bli framgångsrik i rollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2021-10-10.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Miljökonsult inom miljöprövning med inriktning koncessionsprövning

Ansök    Okt 4    Wsp Sverige AB    Miljöingenjör
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark- och Vattenenheterna inom WSP Environmental består av ca 220 medarbetare med många olika kompetenser. Tillsammans undersöker och utreder vi tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomf... Visa mer
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål.

Mark- och Vattenenheterna inom WSP Environmental består av ca 220 medarbetare med många olika kompetenser. Tillsammans undersöker och utreder vi tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Inom arbetsgruppen är miljön öppen och prestigelös, med ett stort fokus på medarbetarutveckling. Vi arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring både inom och mellan uppdragen för att utveckla vårt arbetssätt och kompetensutveckla medarbetarna. Det finns goda utvecklingsmöjligheter både nationellt och internationellt inom WSP.

Vi växer ständigt, och till någon av våra grupper inom miljöprövning och ekologi i Stockholm eller Uppsala söker vi nu en erfaren miljökonsult inom tillståndsprövning. Avdelningen har kontor på ytterligare sju orter i Mellansverige så även andra orter kan vara aktuella. Totalt i Sverige är vi ca 150 medarbetare inom miljöprövning på WSP, inom olika affärsområden.

Om tjänsten
I rollen som miljöprövningskonsult är du uppdrags- eller teknikansvarig i projekt som omfattar tillståndsprövning av främst koncessioner, men även vattenverksamhet. Avdelningen har ca 175 uppdrag löpande, de största volymerna just nu ligger inom transmissionsnätsutbyggnad, vindkraft, stadsbyggnad, bergmaterialförsörjning, vattenförsörjning, infrastruktur och avloppsrening.

Möjlighet till både utökat sälj- och/eller teknikansvar finns för rätt person. I rollen ingår både kundansvar inom projekt samt att synliggöra WSP genom presentationer av projekt eller dylikt på branschdagar eller konferenser. Du kommer även arbeta med att tydliggöra kopplingen till andra planer, ex detaljplan och väg-/järnvägsplan.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom branschen och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult inom miljöprövning. I grunden tror vi att du är naturvetare eller civilingenjör med relevant inriktning. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av konsultsidan och tycker om att ansvara för anbud och kundkontakter. Vi tror också att du, för att bli framgångsrik i rollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2021-10-10.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Postdoktor – Skapa hållbara värdekedjor för biomassa i södra Afrika

Institutionen för energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en person som kommer att arbet... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som kommer att arbeta med att bedöma de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av att utveckla och etablera nya biobaserade värdekedjor i länder i södra Afrika. Arbetet kommer att bestå i att kvantifiera och utvärdera de potentiella effekterna utifrån ett systemperspektiv med livscykelanalys (LCA) som metod. En viktig del av arbetet är att bedöma effekterna av förändringar i kolflöden genom värdekedjan från jord till hushåll och industri när förbuskade savannekosystem används till att producera biobaserade bränslen och kemikalier som ersätter andra produkter. Arbetet kommer också inkludera metodutveckling med syfte att bättra återspegla lokala aktörers preferenser vid bedömning av miljöeffekter med hjälp av LCA i en Afrikansk kontext.

Arbetets fokus kommer ligga på skörd av biomassa i förbuskade savann-ekosystem omvandling till hållbara biobränslen och produkter, logistik, försäljning och slutanvändning i hushåll och industrier, samt återskapande av produktiva och långsiktigt hållbart skötta savann-ekosystem i berörda delar av Namibia, Botswana och Sydafrika.

Detta kommer generera jobb, förbättra energisäkerheten, motverka klimatpåverkan och leda till långsiktig miljömässig, ekonomisk och social utveckling i regionen. Du kommer att arbeta i en större forskargrupp vid SLU och samarbeta med andra forskargrupper vid olika Europeiska och Afrikanska institutioner samt företag aktiva inom biomasse- och bioenergisektorn.

Kvalifikationer:
För tjänsten som postdoktor bör du ha en doktorsexamen inom teknologi eller annan vetenskaplig disciplin med fokus på miljö och/eller energi. Kunskap inom livscykelanalys (LCA), livscykelkostnadsanalys (LCC), savann-ekosystem och modellering av biogena kolflöden är en fördel för tjänsten.

Den sökande måste kunna kommunicera på engelska, och kunskaper i det svenska språket är en fördel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, så som analytisk och problemlösande förmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år

Ansökan bör innehålla:
1. Följebrev som beskriver dig själv, din motivation för att söka anställningen, inklusive en kort beskrivning av vad du vill fokusera på som postdoktor och varför (högst 2 A4-sidor);
2. CV som beskriver din utbildning, publikationer, relevant arbetslivserfarenhet osv;
3. Kontaktinformation för två referenser;
4. Kopia av din doktorandexamen
5. Akademiska publikationer av relevans för tjänsten

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-31

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare/Postdoktor inom klimatpåverkan

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en person som kan beräkna klimatpåverkan av skog... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som kan beräkna klimatpåverkan av skogliga system för produktion av biomaterial och bioenergi. Sverige är ett skogrikt land och hållbar skogsproduktion och vidare förädling av biomassan till olika produkter är av största betydelse för framtiden.

Arbetet består i att modellera växthusgasbalanser från ett systemperspektiv med hjälp av livscykelanalys (LCA). En viktig del av arbetet är att modellera biogena kolflöden mellan mark, biomassa, träprodukter och atmosfär, samt att beräkna klimateffekten när skogliga råvaror ersätter andra produkter i samhället. Arbetet innefattar även metodutveckling för hur olika återvinningskedjor och substitutionseffekter kan inkluderas i klimatpåverkansberäkningar för skogliga system. Du kommer att arbeta i olika samarbetsprojekt med såväl forskargrupper på andra institutioner som med företag och skogsindustrin. 

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom teknologi eller naturvetenskap med inriktning mot miljö eller energi. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA), skogsproduktion respektive analys av växthusgasflöden är meriterande för tjänsten.

Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Beroende på din karriärbakgrund kan anställningen vara postdoktor eller forskare. Vid anställning som postdoktor söker vi främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent inom källsorterande avloppssystem

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom k... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom källsorterande avloppssystem där vi utvecklar tekniker för att producera ett torrt gödselmedel från källsorterad humanurin. Projektet drivs inom gruppen för kretsloppsteknik vid SLU, vars huvudfokus är tekniker för att sluta kretsloppet av växtnäring mellan stad och land. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med forskare och doktorander i gruppen som jobbar med angränsande frågeställningar. Arbetet kommer att fokusera på utvärdering av behandlingseffektiviteten i relation till substrat i torkbädden, samt processens design, bland annat med avsikt på förbehandling i jämförelse med direktbehandling och påverkan av behandlingens utformning samt systemets energiförbrukning.

Kvalifikationer:
BSc i miljöteknik eller motsvarande. Tidigare erfarenheter av arbete med källsorterande avloppssystem är ett krav och arbete med urintorkning är meriterande. Kunskaper om nordeuropeisk avloppshantering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Junior konsult inom förorenade områden

Ansök    Maj 28    Framtiden i Sverige AB    Miljöingenjör
Nu söker vi, tillsammans med vår kund, nästa juniora konsult inom förorenade områden (FO) till Uppsala. Du kommer bli en del av företagets miljöenhet och få möjlighet att arbeta med flertalet specialister inom mark och vatten och miljöteknik. Har du en relevant bakgrund och skulle trivas i en konsultroll? Ansök via länken nedan! Dina arbetsuppgifter I rollen som konsult inom FO hos vår kund arbetar du för kundens uppdragsgivare med olika typer av u... Visa mer
Nu söker vi, tillsammans
med vår kund, nästa juniora konsult inom förorenade områden (FO) till Uppsala.
Du kommer bli en del av företagets miljöenhet och få möjlighet att arbeta med
flertalet specialister inom mark och vatten och miljöteknik. Har du en relevant
bakgrund och skulle trivas i en konsultroll? Ansök via länken nedan!

Dina arbetsuppgifter

I rollen som
konsult inom FO hos vår kund arbetar du för kundens uppdragsgivare med olika
typer av utredningar och undersökningar av förorenade områden. Du kommer arbeta
i rollen som medverkande konsult, vilket innebär att du jobbar tätt tillsammans
med deras erfarna uppdragsansvariga konsulter. Du kommer gradvis slussas in i
arbetet och utföra enklare utredningar, fältarbete och skriva rapporter. Oftast
är deras konsulter engagerade i flera uppdrag parallellt och de jobbar
tillsammans i olika projektorganisationer med kollegor inom teamet eller från
andra enheter på företaget. Miljöenheten består idag utav 5
olika team och dessa arbetar främst med förorenad mark och utför miljötekniska
undersökningar i mark och vatten, samt utför:
Riskbedömningar
Åtgärdsutredningar
Riskvärderingar och efterbehandlingsplaner
Sediment och recipientutredningar
Masshantering
Miljöklassning och miljösamordning i
infrastrukturprojekt
Stötta miljösamordnare eller
tillståndskonsulter med underlagsutredningar till MKB mm.

Du kommer att få chansen att arbeta
med erfarna uppdragsledare och specialister inom området samt konsulter inom
tillståndsärenden och några av landets ledande experter inom radon och
hållbarhetsfrågor inom bygg och samhällsutveckling.

Om kundföretaget

Vår kund är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag.
Företaget är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade
konsulttjänster inom samhällsbyggnad. De har kontor i Uppsala (HK) och
Stockholm och har över 400 medarbetare.
Miljöenheten är en enhet med stark tillväxt som spänner över båda
kontoren med över 40 medarbetare. Enheten består av fem team fördelat mellan
Uppsala och Stockholm och uppdelningen är i huvudsak gjord efter kompetens-/
tjänsteområdena; förorenade områden, tillstånd och tidiga skeden respektive
byggnad/hus. Företaget har vi en stor egen fältverksamhet med nio borrvagnar
för undersökningar i fält inom både miljö- och geoteknik. Deras uppdragsgivare
finns bland annat inom fastighetsbolag, industri, entreprenörer, stat,
landsting och kommuner.
Din profil
Du har relevant högskoleutbildning inom
miljö, t.ex. civilingenjör, naturvetare eller motsvarande och ett
intresse av miljö och markfrågor
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet inom FO

För att trivas i rollen är det också
viktigt att du som person är strukturerad, har eget driv och initiativförmåga
och har lätt för att samarbeta med olika personer. Du är prestigelös och
ställer upp på kundens värdegrund: engagerande, nytänkande och samverkande.

Om oss

Som anställd på Framtiden AB kan
du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal
vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension,
sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du
alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela
anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att
utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Framtiden finns till för att
världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och
samtidigt ger vi jobb till människor. Vi är specialister på att rekrytera unga
talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag.

Framtiden arbetar med både
bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan
utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid
genom den personal som vi förmedlar.

För denna tjänst kommer du under
en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över
och bli anställd direkt hos kundföretaget.

Villkor
Arbetsort: Uppsala
Startdatum: Hösten 2021
Arbetstider: 8-17 (flex) Visa mindre

Forskare

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Forskning kopplad till miljöeffekter av biodrivmedelsprod... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Forskning kopplad till miljöeffekter av biodrivmedelsproduktion baserad på restprodukter från massaindustrin samt effekterna av användningen av dessa produkter för transportsystem i arktiska områden.

Kvalifikationer:
Du bör ha en doktorsexamen i teknologi eller motsvarande med inriktning mot analys av klimateffekter från bioenergisystem samt minst något års erfarenhet av liknande arbete som postdoktor. Du bör även ha omfattande erfarenhet av specialiserad programvara för LCA. Det är även starkt meriterande om du har uppbyggda nätverk kopplade mot skogsindustrin och dess restprodukthantering liksom mot forskare och näringsliv kopplade till den arktiska miljön med dess speciella förhållanden. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-13

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Miljöexpert - Vattenfall Värme

Ansök    Feb 9    Vattenfall AB    Miljöingenjör
Vattenfall Heat är en europeisk leverantör av el och värme vars verksamhet är central i Vattenfalls arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi är drygt fyra tusen anställda som levererar fjärrvärme, fjärrkyla och ånga i fyra länder med vårt svenska huvudkontor i Solna. I Sverige levererar vi fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, kommunal verksamhet, fastighetsägare och villakunder i femton kommuner. Värme Sverige bedri... Visa mer
Vattenfall Heat är en europeisk leverantör av el och värme vars verksamhet är central i Vattenfalls arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi är drygt fyra tusen anställda som levererar fjärrvärme, fjärrkyla och ånga i fyra länder med vårt svenska huvudkontor i Solna. I Sverige levererar vi fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, kommunal verksamhet, fastighetsägare och villakunder i femton kommuner.


Värme Sverige bedriver ett aktivt och långsiktigt miljöarbete för att skapa en hållbar och utvecklingsbar fjärrvärmeverksamhet med ett stort samhällsansvar och låg miljöpåverkan.


Vi söker en Miljöexpert med ansvar för att driva och koordinera miljöarbetet i vår verksamhet.


Personen kommer själv, och tillsammans med personer inom den centrala miljö-enheten, stötta verksamheten med att säkra att den bedrivs i enlighet med miljölagstiftning, miljötillstånd och miljöledningssystem. Vi har ett integrerat ledningssystem certifierat i enlighet med de internationella ISO standarderna för miljö och arbetsmiljö (ISO 14001 och ISO45001). Anläggningsområde Uppsala har även certifikat för Kvalitet (ISO 9001).


Arbetsuppgifter
Föreslå insatser och vara delaktig i upprätthållandet av handlingsplaner för att säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning och miljöledning.
I samråd med företagsledningen föreslå och genomföra de aktiviteter som är nödvändiga för att krav och mål inom miljöområdet uppfylls.
Ansvara för att hållbarhetsarbetet med utgångspunkt från ISO 14001 bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med vårt ledningssystem.
Delta i interna projekt i egenskap av expert i projektarbetet och säkerställa att miljö-frågor hanteras vid överlämningsfasen till verksamheten.
Bevaka utvecklingen av miljöfrågor som kan vara av intresse i framtiden och bidra med analyser och förslag till handlingsplaner för verksamheten samt bidra med input till den interna lobbyorganisationen i miljö-frågor.
Delta i samarbeten på BA Heat och inom Vattenfall-koncernen.
Profilera miljöarbetet genom interna kommunikationskanaler.Kvalifikationer
Lämplig universitets- eller högskoleutbildning med miljöinriktning.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat operativt miljöarbete och goda kunskaper om gällande lagstiftning inom miljöområdet.
Erfarenhet av att arbeta med tillståndsgivande myndigheter och förmåga att skapa goda relationer med dem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Goda kunskaper i och erfarenhet av ISO 14001, gärna från integrerade ledningssystem.
Strukturerad, systematisk, förtroendeingivande och kommunikativ med förmåga att inspirera andra i miljöarbetet och driver dessa frågor självständigt och målmedvetet
Trygg i yrkesrollen och med att driva ansvarsområden och utvecklingsfrågor utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv i samarbete med andra
En god kommunikatör både i tal och skrift som gärna kommunicerar både internt och externt. Vi tror också att du har lätt för att skapa goda kontakter såväl internt som externt.
Förmåga att obehindrat uttrycka dig på svenska och engelska.
Bakgrund från miljöarbete i fjärrvärme- eller energibranschen meriterande.
B-körkort, i tjänsten ingår resor till våra anläggningarPlacering: Solna, Uppsala eller Jordbro


Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 7:e mars 2021. Urval och intervjuer sker efter slutdatumet.


För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Helena Dykes , +46-70-2450957


För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Zanko Dasko, 0702 532 896.


Fackliga representanter är Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Göran H Johansson , SEKO och Patrik Nenzén, Unionen. Du når dem alla via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.


Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.


Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle, erbjuder vi ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Du kommer att ingå i ett engagerat och motiverat team som står inför spännande utmaningar. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid och vi erbjuder attraktiva personalförmåner.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Forskningsassistent

Energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri. Arbetsuppgifter: Vi söker en person som kan hjälpa till i flera olika projekt som handlar om att lösa jordbruke... Visa mer
Energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som kan hjälpa till i flera olika projekt som handlar om att lösa jordbrukets och livsmedelsförsörjningens utmaningar. Det handlar dels om att hjälpa till med beräkningar, litteratursök, projektadministration och framtagandet av olika texter.

Kvalifikationer:
Masterexamen i tex hållbar utveckling, agroekologi, hållbara livsmedelssystem, civilingenjör i miljö- och vattenteknik, energisystem eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av dataanalys tex statistiska analyser, livscykelanalyser, modellering eller programmering är meriterande liksom kunskap om jordbruk och livsmedelssystemet. Du bör vara intresserad av tvärvetenskapliga frågeställningar och ha en bred kunskap inom området. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i ett formulera dig skriftligt på engelska och gärna svenska men det är inte ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom god organisationsförmåga, flexibilitet, förmåga till självständigt arbete, god samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga och intresse av att kommunicera forskningsresultat till olika typer av aktörer.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-13

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent inom källsorterande avloppssystem

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom k... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom källsorterande avloppssystem där vi utvecklar tekniker för att producera ett torrt gödselmedel från källsorterad humanurin. Projektet drivs inom gruppen för kretsloppsteknik vid SLU, vars huvudfokus är tekniker för att sluta kretsloppet av växtnäring mellan stad och land. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med forskare och doktorander i gruppen som jobbar med angränsande frågeställningar. Arbetet kommer att fokusera på utvärdering av behandlingseffektiviteten i relation till substrat i torkbädden, samt processens design, bland annat med avsikt på förbehandling i jämförelse med direktbehandling och påverkan av behandlingens utformning samt systemets energiförbrukning.

Kvalifikationer:
MSc i miljöteknik eller motsvarande. Tidigare erfarenheter av arbete med källsorterande avloppssystem är ett krav och arbete med urintorkning är meriterande. Kunskaper om nordeuropeisk avloppshantering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 5 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent inom källsorterande avloppssystem

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom k... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom källsorterande avloppssystem där vi utvecklar tekniker för att producera ett torrt gödselmedel från källsorterad humanurin. Projektet drivs inom gruppen för kretsloppsteknik vid SLU, vars huvudfokus är tekniker för att sluta kretsloppet av växtnäring mellan stad och land. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med forskare och doktorander i gruppen som jobbar med angränsande frågeställningar. Arbetet kommer att fokusera på utvärdering av behandlingseffektiviteten i relation till substrat i torkbädden, samt processens design, bland annat med avsikt på förbehandling i jämförelse med direktbehandling och påverkan av behandlingens utformning samt systemets energiförbrukning.

Kvalifikationer:
BSc i miljöteknik eller motsvarande. Tidigare erfarenheter av arbete med källsorterande avloppssystem är ett krav och arbete med urintorkning är meriterande. Kunskaper om nordeuropeisk avloppshantering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Miljöanalytiker sökes till Institutionen för Mark och miljö

Institutionen för mark och miljö söker en Miljöanalytiker. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Vi letar efter en person som ska arbeta med Sveriges klimatrapportering och andra uppdrag i... Visa mer
Institutionen för mark och miljö söker en Miljöanalytiker. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi letar efter en person som ska arbeta med Sveriges klimatrapportering och andra uppdrag inom klimatområdet. I arbetsuppgifterna ingår att medverka i arbetet med beräkningar och rapportering av utsläpp och upptag enligt gällande internationella regelverk inom EU och FN och att delta i och driva forskningsnära utvecklingsprojekt med direkt syfte att förbättra rapporteringen. Arbetet baseras till stor del på data från den omfattande miljöövervakning som bedrivs inom Riksskogstaxeringen och Markinventeringen vid SLU men också på andra stora geografiska dataset. Utöver det löpande arbetet med klimatrapporteringen utgörs våra arbetsuppgifter till stor del av uppdrag till olika myndigheter. Uppdragen förändras löpande i dialog med våra uppdragsgivare utifrån aktuella behov. Du kommer att ingå i forskargruppen Skogsmarkens biogeokemi vid institutionen för mark och miljö, SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha en master- eller magisterexamen eller motsvarande i markvetenskap, miljövetenskap eller relaterat ämne och ha ett intresse av klimatfrågor och hur mänsklig inverkan på markanvändningen påverkar klimatet.

Erfarenhet av arbete med och kunskap om nationella och internationella klimatramverk är meriterande liksom vana vid att arbeta med stora dataset och att använda programvaror som SAS, R, ArcGIS. Goda kunskaper i MS Word och Excel är ett krav. Dokumenterade goda färdigheter i att skriva rapporter och forskarutbildning (doktor eller lic.) är också meriterande.

Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom kommunikationsförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga i en dynamisk arbetsmiljö.

Du behöver goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i skrift och muntligt.

B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
15 februari 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-21.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Miljökonsult inom förorenade områden

Ansök    Dec 9    Ramboll Sweden AB    Miljöingenjör
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet med förorenade områden. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet av förorenade områden och motiveras a... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet med förorenade områden. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet av förorenade områden och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt. Om du är vår nya Miljökonsult inom förorenade områden - klicka på knappen ”Apply” nedan.
Inviting bright minds
Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.
Du kommer att tillhöra vår enhet Environment and Health
Som vår nya Miljökonsult inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment and Health. Genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Europa och USA. Som stiftelseägt bolag är vår uttalade målsättning att bidra till att förbättra de samhällen vi verkar i. Hos oss på Ramboll är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Proaktiv dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenter
Utföra Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar
Kontrollera och handleda efterbehandlingsprojekt
Arbeta med uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.

Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du har några års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighet
Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Relevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarande
B-körkort
Vi betraktar det som meriterande om du har erfarenhet av drivmedelsstationer, klorerade kolväten, huvudstudier och/eller miljöfarliga ämnen i byggnader

Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Välkommen till Ramboll Environment & Health
Ramboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter på 30 kontor över hela landet. Varje dag löser vi tekniska utmaningar för att göra livet bättre för människor och natur. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den
08-01-2021 . Visa mindre

Miljöingenjör Reningsverk & Miljö

Ansök    Dec 2    Cytiva Sweden AB    Miljöingenjör
Hjälp oss att förbättra tillgången till livsavgörande behandlingar som kan förändra människors hälsa Vi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020. Våra kunder bedriver livsavgörande forskning och produktion, alltifrån biologisk forskning till utveckling av nya vaccin... Visa mer
Hjälp oss att förbättra tillgången till livsavgörande behandlingar som kan förändra människors hälsa
Vi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020.
Våra kunder bedriver livsavgörande forskning och produktion, alltifrån biologisk forskning till utveckling av nya vacciner, läkemedel, cell- och genterapier. Vårt uppdrag är att leverera verktygen och tjänsterna som de behöver, allt för att kunna leverera snabbare och säkrare vård till patienter.
Om tjänsten
Vi söker en ingenjör till sektionen Reningsverk & Miljö inom Kemisk Produktion Uppsala. Sektionen Reningsverk & Miljö ansvarar för:
sitens luftemissioner
sitens fabriksavloppsvatten
renvattenfrågor för produktion

Sektionen består idag av 8 personer - ingenjörer och drifttekniker, som ansvarar för drift och tillgänglighet för reningsanläggningar, utför mätningar av luft- och vattenemissioner och säkerställer efterlevnad av krav på utsläppen, samt kartlägger vattenströmmar för att minska miljöpåverkan från renvatten.
Fabriksavloppsvattnet renas med tre olika förbehandlingar och en biologisk rening. Luftemissioner från siten mäts kontinuerligt och renas med kolfilter, skrubbrar och kondensorer. I och med nytt verksamhetstillstånd och ny miljödom kommer ytterligare reningsanläggnignar tas i bruk kommande år.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Miljöingenjör kommer du att med miljöfrågor inom Kemisk produktion (CPU), främst vatten och luft. Du kommer att samarbeta med övriga i sektionen, hela CPU samt även EHS-avdelningen. Du kommer leda och delta i olika typer av aktiviteter och projekt, dels som ingenjör genom att sammanställa data, sammanfatta och presentera slutsatser, men även att leda och samordna tvärfunktionella grupper på siten. Du kommer tillsammans med EHS-avdelningen tolka och implementera BAT, BFEF och övriga lagtexter inom CPU.
Några ansvarsområden för tjänsten:
Samordna och leda arbetet inom fokusområden för Fabriksavloppsvatten, Luft och Lukt.
Elementägare för EHS Framework Air och Water
Delta i siteövergripande utredningar
Hålla sig uppdaterad gällande BAT, BREF och övrig lagstiftning.
Hålla i internutbildningar samt öka kompentens inom CPU map på miljöfrågor
Samordna och ansvara för sektionens framdrift av arbetet kring riskanalyser
Delta i och driva olika projekt.
Delta och presentera material på tillsynsmöten.
Utfärda och revidera dokumentation samt lära upp personal på instruktioner och dokument.
Arbeta i olika webbaserade verktyg för dokumenthantering, kemikaliehantering och händelserapportering.
Sammarbeta med övriga produktionen, forskningen och miljöavdelningen i utsläpps- och miljöfrågor.

Vem är du
Masterutbildning i biologi/kemi/miljö/hållbarhet eller civilingenjör/högskoleingenjör med inriktning mot miljöteknik/kemiteknik eller motsvarande, samt ett par års arbetslivserfarenhet inom området.
Kunna arbeta både självständigt och i grupp, förmåga att kommunicera med olika funktioner på alla nivåer inom företaget.
Förmåga att se helheten i komplexa verksamheter
God förmåga att kunna driva flera aktiviteter samtidigt.
Strukturerad och drivande.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Vilka är vi?
Oavsett din roll, ger vi dig ett syfte och en utmaning varje arbetsdag. Om du drivs av att göra världen till en bättre plats genom vetenskap och medicin, kommer du att känna dig hemma här. Är du flexibel, nyfiken och envis är du rätt person. Trivs du dessutom i en global kultur, kan detta vara platsen för din fortsatta karriär.
Vi befinner oss i en expansiv fas och har stort behov av ny personal. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 20/12. Välkommen med din ansökan idag!
För frågor rörande tjänsten kontakta. Sara Wibäck, [email protected]
Vill du veta mer? Spana in vår Careers webbsida, Instagram-kanal och LinkedIn-sida!
Cytiva är en 3,3 miljarder USD global ledare inom biovetenskap med nästan 7 000 anställda i 40 länder som är hängivna vårt uppdrag att främja och påskynda behandlingar. Som en pålitlig partner till kunder världen över bidrar Cytiva till ett effektivt arbetsflöde till forskning och utveckling, säkerställer tillverkning och leverans av omvälvande mediciner till patienter.
Cytiva är en del av Danaher-familjen, en global nyskapare inom vetenskap och teknologi som är hängiven att hjälpa kunder att lösa komplexa utmaningar samt förbättra livskvaliteten välden över. Visa mindre

Miljökonsult inom förorenade områden

Ansök    Dec 9    Ramboll Sweden AB    Miljöingenjör
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper där du deltar i miljöarbetet med förorenade områden.. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet av förorenade områden och motiveras av att lös... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper där du deltar i miljöarbetet med förorenade områden.. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet av förorenade områden och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt..Om du är vår nya Miljökonsult inom förorenade områden - klicka på knappen ”Apply” nedan.
Inviting bright minds
Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.
Du kommer att tillhöra vår enhet Environment and Health
Som vår nya Miljökonsult inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment and Health. Genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Europa och USA. Som stiftelseägt bolag är vår uttalade målsättning att bidra till att förbättra de samhällen vi verkar i. Hos oss på Ramboll är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling..
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Proaktiv dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenter
Utföra Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar
Handläggning
Arbeta med uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.

Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du har några års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighet
Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Relevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarande
B-körkort

Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Välkommen till Ramboll Environment & Health
Ramboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den
2021-01-08. Visa mindre

Utredningsingenjör till Uppsala Vatten & Avfall AB

Ansök    Jun 29    Randstad AB    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Till Uppsala Vattens planeringsavdelning söker vi nu flera utredningsingenjörer som drivs av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för miljö. Du blir en del av ett motiverat team på 11 personer som ger dig möjligheter att utvecklas inom dagvatten, dricksvatten, avfall, avlopp och va-planering. I en tillväxtregion där allt fler väljer att bo och nya arbetsplatser skapas växer den kommunala VA- och avfal... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Till Uppsala Vattens planeringsavdelning söker vi nu flera utredningsingenjörer som drivs av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för miljö. Du blir en del av ett motiverat team på 11 personer som ger dig möjligheter att utvecklas inom dagvatten, dricksvatten, avfall, avlopp och va-planering.

I en tillväxtregion där allt fler väljer att bo och nya arbetsplatser skapas växer den kommunala VA- och avfallshanteringen. För att möta utmaningarna så växer också vi som bolag och vi är samtidigt inne i ett mycket positivt och spännande utvecklingsarbete. Vattenfrågorna är högt på agendan och långsiktiga utredningar i form av bland annat förstudier och analyser genomförs. Det är tufft men roligt och ställer krav på oss att vi kan utföra vårt uppdrag dagligen men också att vi står redo att möta framtidens utmaningar och krav på både utveckling och innovation.

Ansvarsområden
Tillsammans med kollegor medverkar utredningsingenjören i samhällsbyggnadsprocessen och planerar och utreder VA- och avfallsfrågor. Rollen har central funktion i bolaget och skapar hållbara VA- och avfallslösningar i ett växande Uppsala. Arbete med förprojekteringar, planeringsförutsättningar och utredningar inom VA-försörjning är aktuella. Bolaget kartlägger sina arbetsprocesser och nya arbetssätt skapas där utredningsingenjören fyller en viktig funktion. En VA-plan är under framtagande och där man som utredningsingenjör blir en del i ett team att arbeta vidare med planen och planeringen av VA-utbyggnadsområden.

Arbetet är varierat där man för rollen får möjligheten att arbeta med långsiktiga strategier och ha mycket kontakter med andra avdelningar, konsulter, projektledare, entreprenörer och myndigheter. 

Arbetstider
Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig ingenjörsutbildning eller annan bakgrund som bedöms som likvärdig och har ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling. Du får gärna ha mångårig erfarenhet av utredning och/eller projektledning inom vatten och avlopp eller arbetat med Multi-utility inom en VA-verksamhet. Kunskap inom miljöfrågor kopplade till vatten och avlopp är för tjänsten fördelaktigt. Har du intresse för VA-ekonomi och VA-juridik ser vi det som positivt. Du trivs och utmanas av att arbeta med olika kompetenser, från experter till strategiska planerare.

Du är initiativtagande, handlingskraftig och uppsökande i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter och kontakter. Då tjänsten innefattar många kontaktytor är du kommunikativ och har en god förmåga att skapa och utveckla goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Som person är du ansvarstagande, självständig och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som initiativförmåga och strategiskt tänkande. Då både muntlig och skriftlig kommunikation är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska. 

B-körkort är ett krav.

Ansökan
Ort: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag: 2020-08-16

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Summer Lovlinger, [email protected] Urvalstester kommer genomföras och bakgrundskontroll kan förekomma vid rekryteringen.

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Om företaget
Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!
Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

Om Uppsala Vatten & Avfall
Uppsala stad växer och vi behöver fler medarbetare till vårt uppdrag, att ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering. Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för den kommunala VA- och avfallshanteringen inom Uppsala kommun. Verksamheten omfattar hantering av dricksvattenförsörjning, avloppsvatten-hantering, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Uppsala Vatten omsätter cirka 550 miljoner kr per år och har cirka 220 medarbetare. Visa mindre

Postdoktor - Klimatpåverkan av biomaterial och bioenergi från skogen

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en person som kan beräkna klimatpåverkan av skog... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som kan beräkna klimatpåverkan av skogliga system för produktion av  biomaterial och bioenergi. Arbetet består i att modellera växthusgasbalanser från ett systemperspektiv med hjälp av livscykelanalys (LCA). En viktig del av arbetet är att modellera biogena kolflöden mellan mark, biomassa, träprodukter och atmosfär, samt att beräkna klimateffekten när skogliga råvaror ersätter andra produkter i samhället. Arbetet innefattar även metodutveckling för hur olika återvinningskedjor och substitutionseffekter kan inkluderas i klimatpåverkansberäkningar för skogliga system.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom teknologi eller naturvetenskap med inriktning mot miljö eller energi. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA), skogsproduktion respektive markkolsmodellering är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

EHS-konsult till Globalt läkemedelsföretag

Ansök    Nov 9    Adecco Sweden AB    Miljöingenjör
Vår kund är idag världens största, självständiga globala dermatologiföretag. De närmsta kommande åren kommer kunden att göra stora investeringar och satsningar på verksamheten i Uppsala. Adeccos samarbete med kunden sträcker sig många år tillbaka och nu finns en fantastisk chans för dig att vara med vår kunds spännande expansionsresa. The work contains/include: Ensure SHE (Safety, Health & Environment) requirements are met in assigned projects Responsib... Visa mer
Vår kund är idag världens största, självständiga globala dermatologiföretag. De närmsta kommande åren kommer kunden att göra stora investeringar och satsningar på verksamheten i Uppsala. Adeccos samarbete med kunden sträcker sig många år tillbaka och nu finns en fantastisk chans för dig att vara med vår kunds spännande expansionsresa.

The work contains/include:

Ensure SHE (Safety, Health & Environment) requirements are met in assigned projects

Responsibilities in several industrialization projects
Role as SHE champion in assigned projects
Participate in Risk Assessments, drafting of User Requirement Specifications
Give feedback on design proposals, at acceptance testing etc
Collaborate with outside experts as needed (e.g. Occupational Health Services)
Construction/installation: General S&H advice, feedback/approval of plans, inspections
In addition to the assignment the following tasks will or may occur:
General Occupational Health & Safety advice to client organization,
Other SHE-related tasks within skill set as assigned by Galderma SHE manager

Start of the assignment is as soon as possible with intention to continue at least throughout 2021.

Technical requirements:
Occupational Health & Safety:
Understanding & awareness of industrial safety in general, including machinery safety, ergonomics, noise, chemical safety, fire safety, role of safety representatives

Construction safety:
Understanding & awareness of legal requirements and risks in conjuction with installation & construction activities

Environmental Sustainability: Understanding & awareness of legal environmental requirements including permit/notification process, water/wastewater/waste management

Education Requirements:
University Science or Engineering Degree
Work experience:
2-5 years

Skills that are highly meritorious:
Clean room environment
Documentation & Validation
English presentation both oral and written
Previous experience of Risk analysis, ex FMEA

Kontaktuppgifter
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Anette Eriksson via [email protected]
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Forskare inom miljösystemanalys

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.  Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom miljösystemanalys av mat- och energisystem, bland a... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. 
Arbetsuppgifter:
Forskning och undervisning inom miljösystemanalys av mat- och energisystem, bland annat system baserade på lipidproduktion från lignocellulosa.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i teknologi eller motsvarande, inriktad mot miljösystemanalys av biobaserade drivmedel. Erfarenhet av energiteknik-inriktade programvaror som Aspen är meriterande liksom erfarenhet av system för lipidproduktion från biomassa. Visad kapacitet att undervisa på nordiskt språk. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Processingenjör inom VA till Uppsala

Ansök    Jun 17    Sweco AB (Publ)    Miljöingenjör
Vill du arbeta med angelägna VA-projekt, ha kul och lära nytt? Till Swecos VA-processgrupp i Uppsala söker vi dig som är processingenjör med stort intresse för teknik och kommunikation. Varför jobba hos oss? VA-processgruppen på Sweco Environment i Uppsala arbetar med allt ifrån utredningar, förstudier, besiktningar och principförslag på nya eller utbyggda anläggningar, till dimensionering, projektering, projektledning, byggledning, driftsättning, process... Visa mer
Vill du arbeta med angelägna VA-projekt, ha kul och lära nytt? Till Swecos VA-processgrupp i Uppsala söker vi dig som är processingenjör med stort intresse för teknik och kommunikation.

Varför jobba hos oss?
VA-processgruppen på Sweco Environment i Uppsala arbetar med allt ifrån utredningar, förstudier, besiktningar och principförslag på nya eller utbyggda anläggningar, till dimensionering, projektering, projektledning, byggledning, driftsättning, processoptimering och driftstöd. Våra kunder finns både inom kommuner och privata företag. Vi söker nu en ny medarbetare som vill förstärka vårt team.

Här erbjuds du både teknisk och personlig utveckling samtidigt som du får möjlighet att se andra utvecklas och växa. På Sweco blir du del av en fantastisk grupp med kompetenta och nyfikna människor som tar stort ansvar för sitt arbete och som gillar att samarbeta och hjälpa varandra.

Din framtida roll
Vi söker dig som vill vara med och utforma framtidens smarta lösningar för kommunala och industriella vattenverk- och avloppsreningsverk. Hos oss kan du arbeta lokalt i det lilla uppdraget nära beställaren samtidigt som du har möjlighet att utvecklas i stora nationella projekt med komplexa problemställningar.

Vem är du?
Vi tror att du har en universitetsutbildning inom mijö- och vattenteknik, kemiteknik, processteknik eller liknande. Kanske är du nyutexaminerad, kanske har du några års erfarenhet. Du är intresserad av teknik, kan lyssna på och förstå våra kunder och har förmågan att förklara och motivera ditt arbete på svenska både i tal och i skrift, då detta är en förutsättning för uppdragen vi jobbar i.

Låter det som ditt nästa steg? Skriv till oss och berätta varför just du är rätt person!

Ansökan
Annonsen kommer att ligga ute till och med den 2020-08-31. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsfomuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta Gruppchef Cecilia Sjöberg på 0734-125005

#LI-RT


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 20.6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Visa mindre

Forskningsassistent inom källsorterande avloppssystem

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom k... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent till vår forskning inom källsorterande avloppssystem där vi utvecklar tekniker för att producera ett torrt gödselmedel från källsorterad humanurin. Projektet drivs inom gruppen för kretsloppsteknik vid SLU, vars huvudfokus är tekniker för att sluta kretsloppet av växtnäring mellan stad och land. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med forskare och doktorander i gruppen som jobbar med angränsande frågeställningar. Arbetet kommer att fokusera på utvärdering av behandlingseffektiviteten i relation till substrat i torkbädden, samt processens design, bland annat med avsikt på förbehandling i jämförelse med direktbehandling och påverkan av behandlingens utformning samt systemets energiförbrukning.

Kvalifikationer:
Kandidatexamen i miljöteknik eller motsvarande. Tidigare erfarenheter av arbete med källsorterande avloppssystem är ett krav och arbete med urintorkning är meriterande. Kunskaper om nordeuropeisk avloppshantering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 5 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Utredningsingenjör till Uppsala Vatten och Avfall

Ansök    Jan 17    Randstad    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Gillar du att hitta lösningar? Vill du vara med att planera och driva samhällsutvecklingen i Uppsala? Drivs du av att skapa förståelse och engagemang för miljöfrågor? Vi söker dig som vill bli en del av en driven grupp med uppdraget att utveckla hållbara VA- och avfallslösningar när Uppsala växer.  Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för vatten-, avlopp- och avfallsfrågor i den fysiska planeringen samt för framtagande av pla... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Gillar du att hitta lösningar? Vill du vara med att planera och driva samhällsutvecklingen i Uppsala? Drivs du av att skapa förståelse och engagemang för miljöfrågor? Vi söker dig som vill bli en del av en driven grupp med uppdraget att utveckla hållbara VA- och avfallslösningar när Uppsala växer. 

Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för vatten-, avlopp- och avfallsfrågor i den fysiska planeringen samt för framtagande av planeringsförutsättningar för bolagets anläggningar. Avdelningen arbetar med att aktivt leda och delta i strategiska vatten- och avfallsfrågor både internt och kommungemensamt. Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla bolagets planeringsarbete för dagvatten och är bolagets expertkompetens gällande rening av dagvatten.

Vi söker en skicklig och trevlig utredningsingenjör till planeringsavdelningen som består av 11 drivna medarbetare. Du kommer till en erfaren grupp som öppnar upp möjligheter för dig att utvecklas ytterligare inom dagvatten, dricksvatten, avfall, avlopp och va-planering. 

Anställningen är på heltid tillsvidare och inleds med sex månaders provtjänstgöring.

Ansvarsområden


Aktivt delta i samhällsbyggnadsprocessen där du planerar och utreder VA- och avfallsfrågor tillsammans med kollegor och konsulter samt skriver yttranden.
Ta fram övergripande kalkyler för VA-utbyggnad, genomföra ekonomiska analyser och ta fram nyckeltal kopplade till stadsutveckling, befolkningsutveckling och VA-kapacitet. 
Bearbeta geografiska data med hjälp av ArcGIS. Inkluderar bland annat olika typer av GIS-analyser och att ta fram kartor till rapporter och presentationer
Genomföra, leda och delta i förstudier, utredningar och kostnadsanalyser inom VA- och avfallsverksamheten.
Investeringsplanering
Remisshantering
Utveckla processer, rutiner och vägledningar
Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig ingenjörsutbildning eller annan bakgrund som bedöms som likvärdig och har ett genuint intresse för övergripande strategisk planering och samhällsutveckling.

Du känner dig trygg med VA-relaterade frågor och har flera års erfarenhet inom området. Då utveckling av staden är starkt kopplat till dagvatten ser vi gärna att du har erfarenhet av dagvattenhantering. Tjänsten innefattar även granskning av t.ex. remisser med tillhörande utredningar vilket du bör känna dig bekväm med. Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper inom VA-ekonomi och GIS. Du gillar att arbeta och analysera i excel samt ArcGIS eller liknande system. Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med flera olika kompetenser, från experter till strategiska planerare. Det är meriterande om du är insatt i hur detaljplaneprocessen fungerar och har kunskaper inom avfallsfrågor samt VA-juridik.

Som utredningsingenjör på planeringsavdelningen har du ett nära samarbete med kommunens tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen, personal på andra avdelningar/sektioner samt byggherrar vilket förutsätter att du har en god kommunikation- och samarbetsförmåga. I interaktion med andra visar du på tålamod, nyfikenhet och förståelse samt har förmågan att bidra med naturligt lugn. Du är analytisk som person med god slutledningsförmåga, öppen för förändring och inspel som kan ändra redan givna förutsättningar. Du uttrycker dig lätt och tydligt på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.

Då gruppen utökas söker planeringsavdelningen ytterligare en utredningsingenjör med andra ansvarsområden. För information om tjänsten följ  länken nedan:

https://www.randstad.se/arbetssokande/jobb/utredningsingenjor-till-uppsala-vatten-och-avfall-201269375

Ansökan
Ort: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2020-02-04.

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Summer Lovlinger, [email protected] Urvalstester kommer genomföras och bakgrundskontroll kan förekomma vid rekryteringen.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Om företaget
Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

Om Uppsala Vatten & Avfall
Uppsala stad växer och vi behöver fler medarbetare till vårt uppdrag, att ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering. Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för den kommunala VA- och avfallshanteringen inom Uppsala kommun. Verksamheten omfattar hantering av dricksvattenförsörjning, avloppsvatten-hantering, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Uppsala Vatten omsätter cirka 550 miljoner kr per år och har cirka 220 medarbetare. Visa mindre

Utredningsingenjör till Uppsala Vatten och Avfall

Ansök    Jan 17    Randstad    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Gillar du att hitta lösningar? Vill du vara med att planera och driva samhällsutvecklingen i Uppsala? Vi söker dig som vill bli en del av en grupp med 11 drivna medarbetare med uppdraget att utveckla hållbara VA-lösningar när Uppsala växer.  Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för vatten-, avlopp- och avfallsfrågor i den fysiska planeringen samt för framtagande av planeringsförutsättningar för bolagets anläggningar. Avdelnin... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Gillar du att hitta lösningar? Vill du vara med att planera och driva samhällsutvecklingen i Uppsala? Vi söker dig som vill bli en del av en grupp med 11 drivna medarbetare med uppdraget att utveckla hållbara VA-lösningar när Uppsala växer. 

Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för vatten-, avlopp- och avfallsfrågor i den fysiska planeringen samt för framtagande av planeringsförutsättningar för bolagets anläggningar. Avdelningen arbetar även med att aktivt leda och delta i strategiska vatten- och avfallsfrågor både internt och kommungemensamt. Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla bolagets planeringsarbete för dagvatten och är bolagets expertkompetens gällande rening av dagvatten.

Bolaget står inför en stor utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till områden som idag har enskild VA-försörjning. Vi söker därför en erfaren utredningsingenjör som samordnar planeringen och genomförandet av arbetet. Du kommer till en erfaren grupp som öppnar upp möjligheter för dig att utvecklas ytterligare inom dagvatten, dricksvatten, avfall, avlopp och va-planering. 

Anställningen är på heltid tillsvidare och inleds med sex månaders provtjänstgöring.

Ansvarsområden
Planera och leda arbetet av utbyggnad av VA i utbyggnadsområden. 
Arbeta med VA-plan tillsammans med kollegor på Uppsala Vatten och kommunen.
Bereda beslutsunderlag.
Myndighetskontakter.
Hantera frågor kopplade till VA-utbyggnadsområden.
Dialog med fastighetsägare
Genomföra, leda, delta i förstudier, utredningar och kostnadsanalyser inom VA-verksamheten.
Investeringsplanering
Remisshantering
Utveckla processer, rutiner och vägledningar


Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig ingenjörsutbildning eller annan bakgrund som bedöms som likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av utredning och/eller projektledning inom vatten och avlopp. Vi ser gärna att du har kunskaper inom VA-ekonomi och meriterande med kunskap inom VA-juridik. Kunskap inom miljöfrågor kopplade till vatten och avlopp är också fördelaktigt.

Som person är du ansvarstagande, självständig och kan på ett strukturerat sätt leda projekt fram till beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som initiativförmåga, strategiskt tänkande, samt en kommunikativ och god förmåga att skapa och utveckla goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Då både muntlig och skriftlig kommunikation är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.

Då gruppen utökas söker planeringsavdelningen ytterligare en utredningsingenjör med andra ansvarsområden. För information om tjänsten följ länken nedan:

https://www.randstad.se/arbetssokande/jobb/utredningsingenjor-till-uppsala-vatten-och-avfall-201269378/

Ansökan
Ort: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2020-02-04.

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Summer Lovlinger, [email protected] Urvalstester kommer genomföras och bakgrundskontroll kan förekomma vid rekryteringen.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Om företaget
Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

Om Uppsala Vatten & Avfall
Uppsala stad växer och vi behöver fler medarbetare till vårt uppdrag, att ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering. Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för den kommunala VA- och avfallshanteringen inom Uppsala kommun. Verksamheten omfattar hantering av dricksvattenförsörjning, avloppsvatten-hantering, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Uppsala Vatten omsätter cirka 550 miljoner kr per år och har cirka 220 medarbetare. Visa mindre

Utredningsingenjörer till Uppsala Vatten och Avfall AB

Ansök    Apr 3    Randstad AB    Miljöingenjör
Arbetsbeskrivning Till Uppsala Vatten söker vi nu flera utredningsingenjörer som drivs av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för miljö. Du blir en del av ett motiverat team på 11 personer som ger dig möjligheter att utvecklas inom dagvatten, dricksvatten, avfall, avlopp och va-planering. Beroende på ditt intresse och din bakgrund finns vissa möjligheter att anpassa rollen efter dig.  Vi välkomnar därför både dig som ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Till Uppsala Vatten söker vi nu flera utredningsingenjörer som drivs av hållbar samhällsutveckling, problemlösning och har ett brinnande intresse för miljö. Du blir en del av ett motiverat team på 11 personer som ger dig möjligheter att utvecklas inom dagvatten, dricksvatten, avfall, avlopp och va-planering. Beroende på ditt intresse och din bakgrund finns vissa möjligheter att anpassa rollen efter dig. 

Vi välkomnar därför både dig som har arbetat en kortare tid och dig med gedigen erfarenhet inom området att söka till tjänsterna som utredningsingenjör.

Ansvarsområden
Tillsammans med kollegor medverkar du i samhällsbyggnadsprocessen och planerar och utreder VA- och avfallsfrågor. Du har en central roll i bolaget och skapar hållbara VA- och avfallslösningar i ett växande Uppsala. I ett växande Uppsala ställs stora krav på nya tekniska lösningar och du är en del i det arbetet.

Som utredningsingenjör på planeringsavdelningen kommer du att tillsammans med kollegor arbeta med att skapa hållbara dagvattenlösningar. Som sakkunnig i dagvattenfrågor är du en viktig spelare i samarbetet med kommunen och som stöd till kollegor och kunder. 

En VA-plan är under framtagande och du blir en del i ett team att arbeta vidare med planen och genomförandet av VA-utbyggnadsområden. 

Arbetet är varierat och du kommer både få arbeta med långsiktiga strategier som att ha mycket kontakter med bland annat invånare, andra avdelningar, konsulter, projektledare, entreprenörer och myndigheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig ingenjörsutbildning eller annan bakgrund som bedöms som likvärdig och har ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling. Du kan vara relativt ny på arbetsmarknaden eller ha mångårig erfarenhet av utredning och/eller projektledning inom vatten och avlopp. Kunskap inom miljöfrågor kopplade till vatten och avlopp är för tjänsten fördelaktigt. Har du intresse för VA-ekonomi och VA-juridik ser vi det som positivt. Du trivs och utmanas av att arbeta med olika kompetenser, från experter till strategiska planerare. 

Du är initiativtagande, handlingskraftig och uppsökande i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter och kontakter. Då tjänsten innefattar många kontaktytor är du kommunikativ och har en god förmåga att skapa och utveckla goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Som person är du ansvarstagande, självständig och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som initiativförmåga och strategiskt tänkande. Då både muntlig och skriftlig kommunikation är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska. 

B-körkort är ett krav.

Ansökan
Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2020-04-21

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Summer Lovlinger, [email protected] Urvalstester kommer genomföras och bakgrundskontroll kan förekomma vid rekryteringen.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Om företaget
Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

Om Uppsala Vatten & Avfall
Uppsala stad växer och vi behöver fler medarbetare till vårt uppdrag, att ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering. Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för den kommunala VA- och avfallshanteringen inom Uppsala kommun. Verksamheten omfattar hantering av dricksvattenförsörjning, avloppsvatten-hantering, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Uppsala Vatten omsätter cirka 550 miljoner kr per år och har cirka 220 medarbetare. Visa mindre

Projektledare/forskare inom området små avlopp

Är du en projektledare, som tillsammans med oss, vill bidra till utvecklingen av framtidens avloppsvattenrening? Då kanske du är vår nästa medarbetare! Vi söker nu en projektledare inom området små avlopp till vår enhet i Uppsala. Det finns ca 700 000 små avloppsanläggningar i Sverige. Många av dessa uppfyller inte gällande föreskrifter för rening och kommer över tid att behöva bytas ut. Detta speglar sig i flera nationella aktiviteter idag, bl.a. Utrednin... Visa mer
Är du en projektledare, som tillsammans med oss, vill bidra till utvecklingen av framtidens avloppsvattenrening? Då kanske du är vår nästa medarbetare!
Vi söker nu en projektledare inom området små avlopp till vår enhet i Uppsala.
Det finns ca 700 000 små avloppsanläggningar i Sverige. Många av dessa uppfyller inte gällande föreskrifter för rening och kommer över tid att behöva bytas ut. Detta speglar sig i flera nationella aktiviteter idag, bl.a. Utredningen om hållbara vattentjänster, där ett förslag är att små avloppsanläggningar ska ha regelbunden tillsyn av oberoende part samt i ny Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar med fokus att förbättra tillståndsprocessen, vilket bl.a. innebär mer omfattande förundersökningar. Separerande system för små avlopp ger bättre möjligheter att tillvarata näringsinnehållet i fraktioner som urin och fekalier. Resultatet från utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam kommer dock att påverka framtida möjligheter för återvinning av fraktioner från små avlopp. 
Vår grupp arbetar idag med teknikutveckling, utvärdering och utredningar som syftar till att säkerställa och förbättra reningsfunktion för små avlopp samt förbättra slamkvaliteten med målet att sluta kretslopp. Gruppen bedriver forskning och utför flera olika typer av uppdrag inom avloppsområdet. En egen verkstad, samt vår försöks- och provplats för avloppsteknik (testbädd Småskalig avloppsrening) ger oss möjlighet att kombinera teoretisk forskning med praktiska försök – ofta i fullskala.
Om rollen
Du kommer att arbeta med forskningsprojekt och uppdrag där det krävs hög kompetens inom både teknik, juridik och standarder med avseende på små avlopp och småskalig avloppsvattenrening. Bland annat kommer du att vara huvudansvarig för vår testbädd Småskalig avloppsrening och våra teknikutvärderingsprojekt som utförs där (https://www.testbedsweden.se/test-demo/avloppsrening ).
Slamavskiljare, markbaserad rening och prefabricerade avloppsanläggningar är exempel på system som utgör basen inom det tekniksegment där du kommer att vara aktiv. Dina externa kontakter och samarbetspartners kommer bl.a. att bestå av tillverkare och leverantörer av småskalig vattenreningsteknik, kommunala tillstånds- och tillsynsorganisationer samt VA-guiden och branschorganisationerna VVS-Fabrikanternas råd och MRV. Dessutom förekommer mycket samarbete med universitet och högskolor, andra konsulter inom VA-området och inte minst andra delar av RISE. I dina arbetsområden ingår även frågor som rör kretslopp, slamkvalitet, växtnäringsåterföring, uppströmsarbete och relaterade certifieringssystem.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen med relevant inriktning, exempelvis civilingenjörsexamen eller examen från universitet/högskola inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Du får gärna ha flerårig erfarenhet av arbete med produktutveckling av teknik för småskalig vattenrening eller kommunala tillstånds-/tillsynsprocesser. Erfarenhet av tillämpad forskning vid ett lärosäte, institut eller liknande samt kunskap om provning, certifiering och relevanta standarder är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, och söker dig som är tekniskt drivande, engagerad och har hög förmåga till problemlösning. Du har stor förmåga att praktiskt tillämpa dina erfarenheter i olika sammanhang och är inte rädd för att prova nya utmaningar. Vi är ett bra team, så du kommer att ha kollegor runt omkring dig som ger stöd och delar alla dina arbetsuppgifter, men du måste vara beredd på att dra vissa arbetsområden såsom teknikutvärderingsprojekt i vår testbädd. Du måste även vara noggrann och strukturerad eftersom du kommer att hantera stora mängder analysdata och försöksresultat där kvalitet, tydlighet och spårbarhet är mycket viktigt.
Om du vill bli en del av vårt team så kan du förvänta dig en mycket bra arbetsplats med trevliga kollegor och ett arbete med stor variation. Du kommer att få arbeta med det senaste inom vattenreningsteknik och känna att du verkligen ligger i utvecklingens framkant.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Ansökan
Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Gustav Rogstrand, mobil: 0727-33 11 80. Välkommen med din ansökan senast 13 december 2019.
Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 och Ulf Nordberg, SACO, 010-516 69 59.
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se. 
Forskare, Projektledare, Kretslopp, Slamkvalitet, Växtnäringsåterföring, Uppströmsarbete, Avlopp, Vatten, Vattenrening, Testbädd, Enskilda avlopp, Markbädd, Minireningsverk, Trekammarbrunn, Teknik, Utvärdering, RISE, Uppsala Visa mindre

Gruppchef Miljö

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din affärsutvecklingsförmåga och din drivkraft att få andra människor att växa för att leda och expandera vår verksamhet inom förorenade områden och byggnader, byggplatsuppföljning och projektering i Uppsala. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för miljöfrågornas roll i samhällsutvecklingen och flera års erfarenhet som projektledare eller miljösamordnare. Om du är vår nya ... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din affärsutvecklingsförmåga och din drivkraft att få andra människor att växa för att leda och expandera vår verksamhet inom förorenade områden och byggnader, byggplatsuppföljning och projektering i Uppsala. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för miljöfrågornas roll i samhällsutvecklingen och flera års erfarenhet som projektledare eller miljösamordnare. Om du är vår nya Gruppchef Miljö - klicka på knappen ”Apply” nedan.Inviting bright mindsVill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.Du kommer att tillhöra Environment and HealthSom vår nya Gruppchef Miljö kommer du att vara en del av vår växande verksamhet i region Öst. Idag finns 35 engagerade kollegor på enheten, vara 12 stycken är placerade i Uppsala. Gruppen du ska leda består idag av 5 miljökonsulter och rekrytering pågår för att förstärka med fler medarbetare. Vi hjälper våra kunder med projekt i olika utredningsfaser från tidigare lokaliseringsutredningar till projektering och genomförande. Projekten varierar i komplexitet och våra kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar ofta tillsammans med kollegor från andra teknikområden inom Ramboll. Du kommer sitta i centralt belägna lokaler med gångavstånd till stationen tillsammans med 120 andra Ramboll kollegor.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Personal- och ekonomiskt ansvar för en grupp om 5-10 miljökonsulterFördela resurser till projekt, anbudsarbete och interna teknikutvecklingsprojekt i nära samarbete med andra gruppchefer och enhetschefRekrytering och affärsutvecklingOperativt arbete i uppdrag ca 60-65% av din tidUtvecklas tillsammans med ossNär du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:Du finner arbetsglädje i att coacha kollegor och har flera års erfarenhet som projektledare eller miljösamordnare, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighetMinst 7 års arbetslivserfarenhet och känner att du vill prova nya möjligheterEn kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelskaRelevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarandeB-körkortDu är en ambassadör för förändring och visar stort engagemang och hängivenhet i utvecklandet av vår verksamhet. Det är du som sätter ut riktningen och leder vägen för att flytta fram våra positioner. Din drivkraft är att få andra människor att växa och skapa en inkluderande miljö där alla kan nå sin fulla potential. För att du ska få rätt förutsättningar och befogenhet att utöva ditt ledarskap behöver du en visionär, inspirerande och öppen ledare.Välkommen till Ramboll Environment & HealthRamboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att  minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.Ramboll i SverigeRamboll är ett av Sveriges största  teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter  på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.Din ansökanVi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den2019-09-16. Visa mindre

MKB - samordnare

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av tillstånd och MKB-processer för att tillsammans med kunniga och drivna kollegor fortsätta växa vårt framgångsrika MKB-team i Sverige. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för miljöfrågornas roll i samhällsutvecklingen och flera års erfarenhet av MKB-processer för planer/program, infrastrukturprojekt, vattenverksamhet och/eller miljöfarlig verksamhet. Om du... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av tillstånd och MKB-processer för att tillsammans med kunniga och drivna kollegor fortsätta växa vårt framgångsrika MKB-team i Sverige. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för miljöfrågornas roll i samhällsutvecklingen och flera års erfarenhet av MKB-processer för planer/program, infrastrukturprojekt, vattenverksamhet och/eller miljöfarlig verksamhet. Om du är vår nya MKB-samordnare - klicka på knappen ”Apply” nedan.Inviting bright mindsVill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.Du kommer att tillhöra Environment & HealthSom vår nya MKB-samordnare kommer du att vara en del av vår globala satsning på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och erbjudas möjlighet att arbeta med kollegor och kunder över hela Sverige och internationellt. Du kommer sitta i centralt belägna lokaler med gångavstånd till stationen tillsammans med 12 andra miljökonsulter. Vi hjälper våra kunder med projekt i olika utredningsfaser från tidigare lokaliseringsutredningar till projektering och genomförande. Projekten varierar i komplexitet och våra kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Vi har precis dragit igång två stora och spännande uppdrag för Trafikverket – Ostlänken genom Linköping och Höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås. Vi hjälper även Sjöfartsverket med tillståndsprocessen för ny farled mellan Landsort och Södertälje.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Ansvara för MKB-processer i olika typer av uppdragUtveckla kundrelationer och affärsmöjligheterLeda och samordna olika delar i miljökonsekvensbeskrivningarAnsvara för dialog med myndigheter och andra intressenterSammanställa dokumentation och säkerställa kvalité i leverans till kund och myndigheterUtveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegorUtvecklas tillsammans med ossNär du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:Du finner arbetsglädje i samordning av komplexa miljöprojekt och känner att du vill prova nya möjligheterHar minst 5 års erfarenhet av tillståndsprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar, som konsult eller från statlig eller kommunal verksamhetGod kommunikationsförmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och i skrift på så väl svenska som engelskaDu är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.Välkommen till Ramboll Environment & HealthRamboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att  minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.Ramboll i SverigeRamboll är ett av Sveriges största  teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter  på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.Din ansökanVi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den2019-09-16. Visa mindre

Miljökonsult MKB & tillstånd (Open)

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av tillståndsprövningar och myndighetsärenden för att tillsammans med kompetenta kollegor hjälpa våra kunder i Sverige och internationellt För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för miljöfrågornas roll i samhällsutvecklingen och ett par års erfarenhet av tillstånd och MKB-processer för planer/program, infrastrukturprojekt, vattenverksamhet och/eller miljöfarlig... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av tillståndsprövningar och myndighetsärenden för att tillsammans med kompetenta kollegor hjälpa våra kunder i Sverige och internationellt För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för miljöfrågornas roll i samhällsutvecklingen och ett par års erfarenhet av tillstånd och MKB-processer för planer/program, infrastrukturprojekt, vattenverksamhet och/eller miljöfarlig verksamhet. Om du är vår nya Miljökonsult MKB & tillstånd - klicka på knappen ”Apply” nedan.Inviting bright mindsVill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.Du kommer att tillhöra Environment and HealthSom vår nya Miljökonsult MKB & tillstånd kommer du att vara en del av vår globala satsning på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och erbjudas möjlighet att arbeta med kollegor och kunder över hela Sverige och internationellt. Du kommer sitta i centralt belägna lokaler med gångavstånd till stationen tillsammans med 12 andra miljökonsulter. Vi hjälper våra kunder med projekt i olika utredningsfaser från tidigare lokaliseringsutredningar till projektering och genomförande. Projekten varierar i komplexitet och våra kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Vi har precis dragit igång två stora och spännande uppdrag för Trafikverket – Ostlänken genom Linköping och Höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås. Vi hjälper även Sjöfartsverket med tillståndsprocessen för ny farled mellan Landsort och Södertälje  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Utföra olika delar i miljökonsekvensbeskrivningar, myndighetsärenden och utredningarUtföra egna mindre uppdrag med stöd av erfarna kollegorBistå ansvarig uppdragsledare i dialog med kunder, myndigheter och andra intressenterSammanställa information och ta fram kartunderlag i GISUtvecklas tillsammans med ossNär du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:Du är civilingenjör, miljövetare, biolog, landskapsarkitekt eller har annan likvärdig utbildning och stimuleras av ett nära samarbeta med andra teknikområdenHar minst 2 års erfarenhet av tillståndsprövningar,miljökonsekvensbeskrivningar, anmälningar eller andra myndighetsärenden enligt miljöbalkenGod kommunikationsförmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och i skrift på så väl svenska som engelskaDu är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.Välkommen till Ramboll Environment & HealthRamboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att  minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.Ramboll i SverigeRamboll är ett av Sveriges största  teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter  på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.Din ansökanVi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den2019-09-16 Visa mindre

Miljökonsult - Uppdragsledare inom förorenade områden

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling  för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet med förorenade områden. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har minst tre års erfarenhet av förorenade områden och motive... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling  för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet med förorenade områden. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har minst tre års erfarenhet av förorenade områden och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt. Om du är vår nya Miljökonsult - Uppdragsledare inom förorenade områden - klicka på knappen ”Apply” nedan.Inviting bright mindsVill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.Du kommer att tillhöra vår enhet Environment and HealthSom vår nya Miljökonsult - Uppdragsledare inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment and Health. Genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Norden, Europa och USA. Som stiftelseägt bolag är vår uttalade målsättning att bidra till att förbättra de samhällen vi verkar i. Hos oss på Ramboll är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Uppdragsledning och dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenterUtföra Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningarKontrollera eller leda efterbehandlingsprojektArbeta med uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.Utvecklas tillsammans med ossNär du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:Du har minst 3 års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighetEtt genuint intresse för miljö och hållbarhetsfrågorEn kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelskaRelevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarandeB-körkortVi betraktar det som meriterande om du har erfarenhet av drivmedelsstationer, klorerade kolväten, huvudstudier och/eller miljöfarliga ämnen i byggnaderDu är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.Välkommen till Ramboll Environment & HealthRamboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att  minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.Ramboll i SverigeRamboll är ett av Sveriges största  teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter  på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.Din ansökanVi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den2019-09-16. Visa mindre

Miljökonsult inom förorenade områden

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper inom förorenade områden.. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har erfarenhet av förorenade områden och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete... Visa mer
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av förorenade områden och ditt stora engagemang för en hållbar samhällsutveckling för att utveckla kunskapsområdet tillsammans med erfarna och inspirerande kollegor. I din roll kommer du att arbeta i olika projektgrupper inom förorenade områden.. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har erfarenhet av förorenade områden och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt.. Om du är vår nya Miljökonsult inom förorenade områden - klicka på knappen ”Apply” nedan.Inviting bright mindsVill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.Du kommer att tillhöra vår enhet Environment and HealthSom vår nya Miljökonsult inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment and Health. Genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Norden, Europa och USA. Som stiftelseägt bolag är vår uttalade målsättning att bidra till att förbättra de samhällen vi verkar i. Hos oss på Ramboll är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Utföra Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningarProvtagningar och mätningar i fältKontrollera efterbehandlingsprojekt?Arbeta med uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.Utvecklas tillsammans med ossNär du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:Du har erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare, från miljömyndighet eller från din utbildningEtt genuint intresse för miljö och hållbarhetsfrågorEn kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelskaRelevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarandeB-körkortVi betraktar det som meriterande om du har erfarenhet av drivmedelsstationer, klorerade kolväten, huvudstudier och/eller miljöfarliga ämnen i byggnaderDu är en person som är analytisk och grundlig, med ett djupt intresse för att utveckla framtidens teknik. Du presterar som bäst när du får arbeta med meningsfull teknik i varierande projekt och din kompetens kommer till sin rätt när du kombinerar din tekniska expertis och affärsförståelse som rådgivare till våra kunder. För att du ska fortsätta prestera på topp krävs möjlighet till kompetens- och vidareutveckling samt ett uppmuntrande och tillitsfullt ledarskap.Välkommen till Ramboll Environment & HealthRamboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bätte klimat genom att  minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.Ramboll i SverigeRamboll är ett av Sveriges största  teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter  på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.Din ansökanVi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den 2019-09-16. Visa mindre

Konsult inom miljö och förorenade områden

Ansök    Jun 24    Dge Mark & Miljö AB    Miljöingenjör
Vill du jobba med frågor inom förorenad mark och grundvatten?DGE är idag ca 40 konsulter som arbetar brett inom miljöområdet med både privata och offentliga kunder från kontor i Kalmar, Malmö, Göteborg och Uppsala.Vi söker nu nya medarbetare som vill jobba från vårt kontor i Uppsala som miljökonsult i projekt som rör föroreningar i mark, vatten och sediment.Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter som är viktiga för att lyckas tror vi är:Universitets- el... Visa mer
Vill du jobba med frågor inom förorenad mark och grundvatten?DGE är idag ca 40 konsulter som arbetar brett inom miljöområdet med både privata och offentliga kunder från kontor i Kalmar, Malmö, Göteborg och Uppsala.Vi söker nu nya medarbetare som vill jobba från vårt kontor i Uppsala som miljökonsult i projekt som rör föroreningar i mark, vatten och sediment.Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter som är viktiga för att lyckas tror vi är:Universitets- eller högskoleutbildning inom naturvetenskap, miljö eller teknikMinst 3 års erfarenhet av frågor kring förorenad mark hos myndighet, entreprenör eller konsultfirma.Vana vid projektledningKonsultvana är meriterande men kunskapen kring förorenad mark är det viktigaste Välkommen med din intresseanmälan eller ansökan.Vi intervjuar kandidater löpande, så gärna så fort som möjligt! Visa mindre

Chemical Lead

Role Summary: Vi söker en person med erfarenhet och kunskap inom de europeiska och svenska kemikalielagstiftningarna. Detta omfattar på europanivå bl.a. REACH-förordningen och CLP-förordningen. När det gäller svensk kemikalielagstiftning avses tex arbetsmiljölagstiftning gällande kemikalier, Kemikalieinspektionens föreskrifter och Sevesolagstiftningen. Essential Responsibilities: I din roll kommer du att jobba med många aspekter av REACH, till exempel koo... Visa mer
Role Summary:
Vi söker en person med erfarenhet och kunskap inom de europeiska och svenska kemikalielagstiftningarna. Detta omfattar på europanivå bl.a. REACH-förordningen och CLP-förordningen. När det gäller svensk kemikalielagstiftning avses tex arbetsmiljölagstiftning gällande kemikalier, Kemikalieinspektionens föreskrifter och Sevesolagstiftningen.

Essential Responsibilities:
I din roll kommer du att jobba med många aspekter av REACH, till exempel koordinera registreringar, tillståndsansökningar och användning av intermediat under strängt kontrollerade betingelser. Du kommer också att vara kontaktperson på siten när det gäller myndigheter och mot övriga industrigrupper när det gäller REACH relaterade frågor. Du kommer att samarbeta med olika funktioner på siten såsom FoU, tillverkning, marketing, sourcing och EHS gällande REACH och kemikaliehantering i övrigt. Rollen innebär även att bevaka, implementera och stötta verksamheten gällande CLP-förordningen. I din roll kommer du även att administrera och utveckla vårt kemikaliehanteringssystem – KLARA, vilket innebär rollen som superuser på siten.

Vi är i en ansökningsprocess gällande nytt verksamhetstillstånd enligt miljöbalken och det är därför meriterande om du har erfarenhet och kunskap kring tillståndsprocesser. Det framtida verksamhetstillståndets krav kommer att innebära lösningar och fokusområden som är nya för verksamheten.

I tjänsten ingår att:
• Planera, samordna och koordinera sitens REACH arbete och driva det framåt i enlighet med gällande förordning
• Utveckla, införa och uppdatera rutiner, processer och instruktioner för att säkerställa ett hållbart och långsiktigt arbete inom kemikaliehantering, CLP och REACH
• Kontaktperson mot myndigheter gällande alla typer av kemikaliefrågor, handlägga myndighetsärenden inom kemikalieområdet samt sammanställa dokumentation
• Bevaka och rapportera ändringar och nya krav som berör företagets verksamhet inom kemikaliehantering, CLP och REACH
• Ge utbildningar om olika aspekter av kemikaliehantering/CLP/REACH internt
• Samordna spillövningar tillsammans med säkerhetsavdelningen
• Kontrollera de regulatoriska aspekterna för nya kemikalier till verksamheten
• Administration och utveckling av sitens kemikaliehanteringssystem - KLARA
Jobbet ställer krav på eget ansvarstagande och hög aktivitetsnivå för att nå uppsatta mål. Du förväntas också vara med och bidra vid EHS arbete med tex händelserapportering, riskbedömning, Sevesofrågor etc.

Du kommer att ingå i ett spännande och utvecklande team med placering i Uppsala och rapportera till EHS Direktören.

Vid frågor kontakta rekryterande chef Ann-Charlotte Almquist, +46 73 0404 935.

Qualifications/Requirements:
Du har akademisk examen med inriktning mot miljö eller kemi eller relaterade områden, med några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet från kemiska industrier
Meriterande om du har erfarenheter från arbete med myndigheter

Desired Characteristics:
Som person är du organiserad, noggrann, flexibel och strukturerad med god förmåga att förklara och förankra dina beslut
Du jobbar i en supportfunktion där det är viktigt att ha ett övergripande perspektiv där du bedriver ett framåtsyftande förbättringsarbete
Du har förmåga att kunna driva flera aktiviteter samtidigt
Du har god problemlösningsförmåga
Du arbetar mycket självständigt och är initiativtagande och uppskattar samverkan med andra
Du är en god lyssnare och kommunikatör som visar engagemang och initiativförmåga
Du är positiv till förändrings- och förenklingsarbete
Du uttrycker dig obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och på engelska Visa mindre

Miljökonsult inom förorenade områden till Uppsala

Ansök    Jun 18    SWECO AB    Miljöingenjör
Swecos experter inom vatten och miljö arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat. Brinner du för miljöfrågor och speciellt förorenade områden? Då kan du vara vår nya kollega i Uppsala. Vi söker en miljökonsult med flera års erfarenhet inom förorenade områden och miljötekniska markundersökningar... Visa mer
Swecos experter inom vatten och miljö arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Brinner du för miljöfrågor och speciellt förorenade områden? Då kan du vara vår nya kollega i Uppsala. Vi söker en miljökonsult med flera års erfarenhet inom förorenade områden och miljötekniska markundersökningar till vårt kontor i Uppsala.

Vi erbjuder
På Sweco blir du del av en fantastisk grupp med kompetenta och nyfikna människor, som tar stort ansvar för sitt arbete och som gillar att samarbeta och hjälpa varandra. Gemensamt är också att vi känner engagemang för att göra nytta i ett större sammanhang. Att arbeta på Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Hos oss är professionell utveckling inte bara en möjlighet, det är en förutsättning.

Din kommande roll
Du kommer att arbeta som uppdragsledare i både mindre och större mer komplexa projekt inom förorenande områden. Du kommer att jobba i ett nätverk med kollegor inom området och angränsande kompetensområden inom Sweco. I rollen ingår även att vägleda mer juniora konsulter. Vi ser att du blir en nyckelperson inom vårt arbete med förorenade områden och att du tar ett naturligt ansvar för vår utveckling, både avseende teknik och kundrelationer. I din roll ingår att på ett affärsmässigt sätt driva och leda våra uppdrag och att säkerställa en hög kvalitet på det vi gör.

Dina erfarenheter
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av att arbeta som uppdragsledare inom förorenade områden (mark, grundvatten, luft och/eller sediment). Erfarenhet inom fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar är meriterande.

Om dig
Som person är du drivande, ansvarstagande och har en god kommunikativ förmåga. Eftersom kommunikation är avgörande för kundrelationer och uppdragsresultat är det ett krav att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du innehar B-körkort. För att trivas som konsult på Sweco är det viktigt att vilja göra affärer, naturligt engagera sig i kundens verksamhet och ta ansvar för kundens utmaningar. Att dela med sig av sin expertis och sina erfarenheter ser vi som en självklarhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper samt din vilja att utvecklas vidare som miljökonsult i arbetet med förorenade områden.

Vill du vara med i vårt team och bygga framtiden?

Då ser vi fram emot Din ansökan!

Urval sker löpande med intervjuer from Augusti.

Kontaktperson: Jenny Eriksson, 072 155 75 36

#LI-RT


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Visa mindre

Forskningsingenjör / forskningsassistent (vikariat)

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi o... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 100 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

SLU:s Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) söker en forskningsingenjör/forskningsassistent för arbete inom miljöövervakningsprogrammet för bekämpningsmedel.

Arbetsuppgifter:
Delta i miljöövervakningsprojekt med ansvar för att planera och genomföra arbetet, samt sammanställa och bearbeta resultat och medverka vid rapportskrivande. I arbetet ingår också att i viss mån kvalitetsgranska data och att lägga in data i databaser.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har minst högskoleexamen med miljö-, vatten- och/eller markinriktning. Kunskaper om jordbruk och bekämpningsmedel, erfarenhet av databaser, statistikprogram och databearbetning, samt rapportskrivande är meriterande. Därutöver värdesätter vi noggrannhet och kvalitetskänsla. Du bör ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. B-körkort är ett önskemål. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-04-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre